ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 4: Μέθοδος Ζωνικών Κοιλοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 4: Μέθοδος Ζωνικών Κοιλοτήτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 4: Μέθοδος Ζωνικών Κοιλοτήτων Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Εισαγωγή Η μέθοδος αυτή παρουσιάστηκε από την ένωση μηχανικών φωτισμού της Βόρειας Αμερικής (Illuminating Engineering Society of North America) και θεωρείται περισσότερο αναλυτική και ακριβής σε σχέση με την απλή και διαδεδομένη μέθοδο των Favie-Οικονομίδη. Με τη μέθοδο αυτή ο χώρος δεν απαιτείται να είναι ορθογωνικός αλλά μπορεί να έχει ακανόνιστο σχήμα. 4

5 Κοιλότητες Χώρου (1) Κοιλότητα Οροφής Επίπεδο Φωτιστικών Κοιλότητα Δωματίου h c h r Σύμφωνα με τη μέθοδο των ζωνικών κοιλοτήτων ο χώρος του οποίου θα μελετήσουμε το φωτισμό χωρίζεται σε τρεις περιοχές ή αλλιώς κοιλότητες όπως φαίνεται στο Σχήμα1. Επίπεδο Εργασίας Κοιλότητα Δαπέδου h f Σχήμα 1: Καθορισμός των ζωνικών κοιλοτήτων τυπικού Εσωτερικού Χώρου 5

6 Κοιλότητες Χώρου (2) Για το χωρισμό του χώρου σε ζωνικές κοιλότητες χρησιμοποιούνται δύο νοητά επίπεδα: Το Επίπεδο Εργασίας, εκεί δηλ. όπου η ένταση φωτισμού θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, και Το Επίπεδο που καθορίζεται από το ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών. Οπότε δημιουργούνται οι παρακάτω κοιλότητες: Η Κοιλότητα Οροφής, η οποία ορίζεται από το επίπεδο της οροφής του χώρου, το νοητό επίπεδο των φωτιστικών και την παράπλευρη επιφάνεια των τοίχων που περικλείεται μεταξύ των δύο προηγούμενων επιπέδων. Η κοιλότητα αυτή είναι ανοικτή προς τα κάτω. 6

7 Κοιλότητες Χώρου (3) Η Κοιλότητα Δαπέδου, η οποία ορίζεται από το επίπεδο του δαπέδου του χώρου, το νοητό επίπεδο εργασίας και την παράπλευρη επιφάνεια των τοίχων που περικλείεται μεταξύ των δύο προηγούμενων επιπέδων. Η κοιλότητα αυτή είναι ανοικτή προς τα πάνω. Η Κοιλότητα Δωματίου, η οποία ορίζεται από το επίπεδο των φωτιστικών, το νοητό επίπεδο εργασίας και την παράπλευρη επιφάνεια των τοίχων που περικλείεται μεταξύ των δύο προηγούμενων επιπέδων. Η τελευταία αυτή κοιλότητα είναι ανοικτή και προς τα πάνω και προς τα κάτω. 7

8 Λόγοι Κοιλοτήτων (1) Οι γεωμετρικές διαστάσεις του υπό μελέτη χώρου, η θέση των φωτιστικών και του επιπέδου εργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο στο φωτισμό του χώρου κάτι που αποτυπώνεται με τη βοήθεια των λόγων κοιλοτήτων (Cavity Ratio, CR). Ορίζονται τρεις λόγοι κοιλοτήτων, ένας για κάθε κοιλότητα ξεχωριστά όπως φαίνεται στις παρακάτω εξισώσεις: 8

9 Λόγοι Κοιλοτήτων (2) Όπου: CCR: Ο λόγος κοιλότητας οροφής RCR: Ο λόγος κοιλότητας δωματίου FCR: Ο λόγος κοιλότητας δαπέδου l: Το μήκος του χώρου (Μεγάλη διάσταση) w: Το πλάτος του χώρου (Μικρή διάσταση) h c : Το ύψος της κοιλότητας οροφής h r : Το ύψος της κοιλότητας δωματίου h f : Το ύψος της κοιλότητας δαπέδου 9

10 Λόγοι Κοιλοτήτων (3) Στην περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ορθογωνικός οι προηγούμενες εξισώσεις τροποποιούνται όπως φαίνεται παρακάτω: Όπου: P c, P r, P f : Η περίμετρος της κοιλότητας οροφής, δωματίου και δαπέδου αντιστοίχως S c, S r, S f : Το εμβαδόν της βάσης της κοιλότητας οροφής, δωματίου και δαπέδου αντιστοίχως 10

11 Ενεργός Ανάκλαση Κοιλοτήτων Όταν σε μια επιφάνεια προσπέσει φωτεινή ροή (φως) ένα μέρος της ανακλάται ενώ το υπόλοιπο απορροφάται από το μη διαφανές υλικό της επιφάνειας. Σε περίπτωση που το υλικό της επιφάνειας είναι διαφανές υπάρχει και ένα τμήμα της φωτεινής ροής το οποίο μεταφέρεται μέσω της επιφάνεια αυτής. 11

12 Συντελεστής Ανάκλασης ρ (1) Η ιδιότητα του υλικού μιας επιφάνειας να ανακλά το φως εκφράζεται με τη βοήθεια του Συντελεστή Ανάκλασης ρ ο οποίος ορίζεται από την παρακάτω σχέση: 12

13 Συντελεστής Ανάκλασης ρ (2) Ο συντελεστής ανάκλασης μιας επιφάνειας εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: Το χρώμα της επιφάνειας Το υλικό της επικάλυψης της επιφάνειας (σοβάς, πλακίδια, μάρμαρο, μπετόν κτλ), Τη μορφή της επιφάνειας (λεία, τραχιά, κτλ) 13

14 Συντελεστής Ανάκλασης ρ (3) Για τις ανάγκες των μελετών εσωτερικού φωτισμού ορίζονται τρεις συντελεστές ανάκλασης για τις επιφάνειες ενός χώρου οι οποίοι είναι: Συντελεστής Ανάκλασης Οροφής, ρ c Συντελεστής Ανάκλασης Τοίχου, ρ w Συντελεστής Ανάκλασης Δαπέδου, ρ f 14

15 Συντελεστής Ανάκλασης ρ (4) Στην περίπτωση της μεθόδου των ζωνικών κοιλοτήτων δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάκλαση από κάθε επιφάνεια του χώρου ξεχωριστά αλλά η ανάκλαση από τις επιφάνειες που αποτελούν τις κοιλότητες του χώρου. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να εξεταστεί πως συμπεριφέρνονται οι κοιλότητες ως προς την ιδιότητά τους να αντανακλούν το φως που εισέρχεται στο εσωτερικό τους. 15

16 Συντελεστής Ενεργής Ανάκλασης ρeff Ορίζεται η ανάκλαση της κοιλότητας ενός χώρου με τη βοήθεια του Συντελεστή Ενεργού Ανάκλασης ρ eff, ο οποίος δίνεται από την παρακάτω σχέση: 16

17 Συντελεστής Ενεργής Ανάκλασης Οροφής και Δαπέδου Συγκεκριμένα ορίζονται οι συντελεστές ενεργού ανάκλασης οροφής και δαπέδου με σύμβολα ρ cc και ρ fc αντιστοίχως. Προφανώς, αφού η κοιλότητα του δωματίου είναι ανοικτή από τις δύο βάσεις της, δεν έχει νόημα ο συντελεστής ενεργού ανάκλασης δωματίου. 17

18 Συντελεστής Ενεργού Ανάκλασης (1) Ο συντελεστής ενεργού ανάκλασης μιας κοιλότητας εξαρτάται: Από το χρώμα και το υλικό επικάλυψης των επιφανειών από τις οποίες αποτελείται, τα οποία καθορίζουν τους συντελεστές ανάκλασης ρ c, ρ w και ρ f για την οροφή, τους τοίχους και το δάπεδο αντίστοιχα Από τις γεωμετρικές διαστάσεις της κοιλότητας οι οποίες καθορίζουν τους λόγους κοιλότητας CCR και FCR των κοιλοτήτων οροφής και δαπέδου αντίστοιχα. 18

19 Συντελεστής Ενεργού Ανάκλασης (2) Για τον υπολογισμό του συντελεστή ενεργού ανάκλασης θα παρουσιαστούν δύο τρόποι: Προσδιορισμός με τη βοήθεια πινάκων Αναλυτικός (μαθηματικός) υπολογισμός 19

20 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (1) Στο παράρτημα Β παρουσιάζονται πίνακες με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές ενεργού ανάκλασης. Όπως ειπώθηκε προηγουμένως για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου συντελεστή ανάκλασης χρειάζεται η γνώση των συντελεστών ανάκλασης των επιφανειών της κοιλότητας και ο αντίστοιχος λόγος κοιλότητας. 20

21 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (2) Η διαδικασία εύρεσης του συντελεστή ενεργού ανάκλασης χωρίζεται σε βήματα: 1ο Βήμα: Από το χρώμα και το υλικό επικάλυψης της επιφάνειας που αποτελεί τη βάση της κοιλότητας που μας ενδιαφέρει, εκτιμούμε τον αντίστοιχο συντελεστή ανάκλασής της (βλέπε πίνακες Α-1 και Α-2). Η βάση μιας κοιλότητας είναι η οροφή για την κοιλότητα της οροφής και το δάπεδο για την κοιλότητα του δαπέδου. Οπότε, ο συντελεστής ανάκλασης της βάσης της κοιλότητας είναι είτε ο ρ c είτε ο ρ f. 21

22 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (3) Στον πίνακα του παραρτήματος Β ο συντελεστής ανάκλασης της βάσης δίνεται από 0% έως 90% με βήμα 10%. Η επιλογή του συντελεστής ανάκλασης της βάσης περιορίζει την ομάδα των στηλών του πίνακα του παραρτήματος Β για τα επόμενα βήματα. 22

23 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (4) 2ο Βήμα: Από το χρώμα και το υλικό επικάλυψης της επιφάνειας των τοίχων της κοιλότητας που μας ενδιαφέρει, εκτιμούμε τον αντίστοιχο συντελεστή ανάκλασής της, ρ w. Ο συντελεστής ανάκλασης τοίχου δίνεται από 0% έως 90% με βήμα 10%. Η επιλογή του συντελεστής ανάκλασης του τοίχου περιορίζει την ομάδα των στηλών του ίδιου πίνακα σε μια μόνο στήλη. 23

24 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (5) 3ο Βήμα: Υπολογίζουμε το λόγο κοιλότητας CCR ή FCR (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου) ανάλογα με το αν πρόκειται για την κοιλότητα οροφής ή την κοιλότητα δαπέδου αντιστοίχως. Στον πίνακα του παραρτήματος Β οι τιμές του λόγου κοιλότητας δίνονται από 0,2 έως 10,0 με βήμα 0,2 για τιμές έως το 5 και με βήμα 1 για τιμές από 5 έως το 10. Χρησιμοποιώντας τον υπολογισμένο λόγο κοιλότητας και την στήλη από το 2ο βήμα προκύπτει ο συντελεστής ενεργού ανάκλασης της κοιλότητας που μας ενδιαφέρει. 24

25 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (6) Παρατηρήσεις: Για την χρησιμοποίηση της προηγούμενης διαδικασίας επιλέγονται οι τιμές των ρ c, ρ w και ρ f που βρίσκονται πλησιέστερα στις αντίστοιχες τιμές του πίνακα του παραρτήματος Β. Για τις τιμές των λόγων κοιλότητας μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος της γραμμικής παρεμβολής όταν η υπολογισμένη τιμή του λόγου κοιλότητας δεν συμπίπτει με την αναγραφόμενη στον πίνακα (ιδιαίτερα για την περιοχή από 5 έως 10). Για φωτιστικά που βρίσκονται σε επαφή με την οροφή ή μέσα σε αυτή (χωνευτά) ισχύει ότι ρ cc =ρ c. 25

26 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (1) Εύρεση συντελεστών ενεργού ανάκλασης με αναλυτικό τρόπο. Για την εύρεση αναλυτικής σχέσης υπολογισμού των συντελεστών ενεργού ανάκλασης στηριζόμαστε στη θεωρία της μεταφοράς ροής. Αποδεικνύεται ότι: 26

27 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (2) Όπου: Α b Α w ρ b ρ w f : Το εμβαδόν της βάσης της κοιλότητας : Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας της κοιλότητας : Ο συντελεστής ανάκλασης της βάσης της κοιλότητας : Ο συντελεστής ανάκλασης των τοίχων της κοιλότητας : Συντελεστής μορφής μεταξύ του ανοίγματος και της βάσης της κοιλότητας. 27

28 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (3) Όπου: 28

29 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (4) Εάν η κοιλότητα είναι τετραγωνικής διατομής τότε: Σε περίπτωση που η οροφή δεν είναι οριζόντια αποδεικνύεται ότι ο συντελεστής ενεργού ανάκλασης οροφής είναι : 29

30 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (5) Όπου: Α ο Α s p c : Το εμβαδόν τoυ ανοίγματος της κοιλότητας : Το εμβαδόν της οροφής : Ο συντελεστής ανάκλασης της οροφής 30

31 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (6) Γενικά, εάν μια επιφάνεια αποτελείται από διαφορετικά τμήματα τα οποία έχουν διαφορετικό συντελεστή ανάκλασης τότε υπολογίζεται ένας σταθμισμένος ή ισοδύναμος συντελεστής ανάκλασης ( ) με τη βοήθεια της παρακάτω σχέσης: Όπου: ρ 1, ρ 2, ρ n : Οι συντελεστές ανάκλασης του 1 ου, 2 ου και n-οστου τμήματος της επιφάνειας Α 1, Α 2, Α n : Τα εμβαδά του 1 ου, 2 ου και n-οστου τμήματος της επιφάνειας 31

32 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (1) Η μέση ένταση φωτισμού E σε ένα επίπεδο εργασίας το οποίο καταλαμβάνει εμβαδόν S δίνεται από την παρακάτω σχέση: Όπου: Φ n είναι η ωφέλιμη φωτεινή ροή η οποία καταλήγει στο επίπεδο εργασίας. 32

33 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (2) Από τη φωτεινή ροή που παράγουν οι λαμπτήρες της εγκατάστασης ένα μέρος απορροφάται από το ίδιο το φωτιστικό και τις επιφάνειες του χώρου με βάση τις διαστάσεις του και τους συντελεστές ανάκλασης των επιφανειών του. Τα προηγούμενα εκφράζονται με τη βοήθεια του συντελεστή χρησιμοποίησης CU του οποίου ο υπολογισμός δίνεται στην επόμενη ενότητα. 33

34 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (3) Επίσης, ένα επιπλέον τμήμα της αρχικώς παραγόμενης ροής από τους λαμπτήρες χάνεται λόγω ρύπανσης του φωτιστικού και των επιφανειών του χώρου, γήρανσης των λαμπτήρων αλλά και λόγω των συνθηκών των φωτιστικών. Όλα αυτά εκφράζονται με τη βοήθεια του συντελεστή απωλειών φωτός, LLF 34

35 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (4) Με βάση τα παραπάνω η μέση ένταση φωτισμού ενός χώρου δίνεται από την παρακάτω σχέση: Όπου: n είναι ο αριθμός των λαμπτήρων της εγκατάστασης Φ i είναι η φωτεινή η αρχική φωτεινή ροή κάθε λαμπτήρα 35

36 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (5) Λύνοντας την προηγούμενη σχέση ως προς n υπολογίζουμε τον αριθμό των λαμπτήρων που πρέπει να εγκατασταθούν στο χώρο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένταση φωτισμού ίση με Ε. Οπότε, Εάν τα φωτιστικά διαθέτουν k λαμπτήρες ανά φωτιστικό τότε ο αριθμός των φωτιστικών είναι: 36

37 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (1) Τα φωτιστικά σώματα περιέχουν έναν ή περισσότερους λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες, ως φωτεινές πηγές, παράγουν φωτεινή ροή ένα τμήμα της οποίας απορροφάται από το ίδιο το φωτιστικό σώμα που περιέχονται. 37

38 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (2) Το ποσοστό της ροής που εξέρχεται του φωτιστικού σε σχέση με τη ροή που παράγει ο/οι λαμπτήρας/ες του ονομάζεται συντελεστής απόδοσης του φωτιστικού (Luminaire Output Ratio, LOR). Όταν ένα φωτιστικό σώμα τοποθετείται σε ένα χώρο τότε η ροή που καταλήγει στην επιφάνεια εργασίας δεν εξαρτάται μόνο από το ίδιο το φωτιστικό (τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά του, το συντελεστή απόδοσής του) αλλά και από τη γεωμετρία του χώρου και τη μορφή των επιφανειών από τις οποίες αποτελείται ο χώρος αυτός. 38

39 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (3) Πιο συγκεκριμένα, από την αρχικώς παραγόμενη ροή του λαμπτήρα ένα τμήμα της απορροφάται από το φωτιστικό. Από την υπόλοιπη φωτεινή ροή ένα κομμάτι της κατευθύνεται απευθείας στην επιφάνεια εργασίας (άμεση συνιστώσα της προσπίπτουσας φωτεινής ροής) ενώ το υπόλοιπο κατευθύνεται στις επιφάνειες του χώρου δηλαδή, στην οροφή, στους τοίχους και στο δάπεδο. Στη συνέχεια, η ανακλώμενη, από τις προηγούμενες επιφάνειες, φωτεινή ροή (έμμεση συνιστώσα της προσπίπτουσας φωτεινής ροής) καταλήγει στην επιφάνεια εργασίας. Η έμμεση συνιστώσα της προσπίπτουσας φωτεινής ροής εξαρτάται από τους συντελεστές ανάκλασης των επιφανειών του χώρου αλλά και από τις σχετικές διαστάσεις του χώρου. 39

40 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (4) Το ποσοστό της φωτεινής ροής του ή των λαμπτήρων, που χρησιμοποιεί ένα φωτιστικό σώμα, το οποίο καταλήγει στην επιφάνεια εργασίας ονομάζεται συντελεστής χρησιμοποίησης (Coefficient of Utilization, CU) του φωτιστικού. Γενικά, ο συντελεστής χρησιμοποίησης CU εξαρτάται από τις παρακάτω παραμέτρους: Είδος του φωτιστικού Συντελεστής ενεργού ανάκλασης κοιλότητας οροφής ρ cc Συντελεστής ενεργού ανάκλασης κοιλότητας δαπέδου ρ fc Συντελεστής ανάκλασης τοίχων ρ w Λόγος κοιλότητας δωματίου RCR 40

41 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (5) Λαμπτήρες Φθορισμού Τύπος φωτιστικού σώματος Άμεσος - Φωτιστικό Σώμα Βιομηχανικού Τύπου Με Αν/στήρα & Λαμτήρ "TL"F v % k Συντελεστής χρησιμοποίησης, κατάσταση, καινούρια r c = 0,7 r c = 0,5 r c = 0,3 Συντελεστής Συντήρησης Καθαρισμός άπαξ ανα έτη r w =0,5 r w =0,3 r w =0,5 r w =0,5 r w =0,3 r w =0,5 r w =0,5 r w =0,3 r w =0,5 1 (A) 2 (B) 3 (C) 1 0,32 0,26 0,21 0,31 0,25 0,21 0,3 0,25 0,21 1,2 0,37 0,31 0,27 0,37 0,31 0,27 0,36 0,3 0,27 Βαθμός Ρύπανσης 1,5 0,45 0,39 0,34 0,44 0,38 0,34 0,43 0,38 0,34 Χαμηλός 2 0,54 0,49 0,44 0,53 0,48 0,44 0,52 0,48 0,44 Χ Χ Χ 2,5 0,6 0,55 0,51 0,59 0,54 0,51 0,58 0,54 0,5 3 0,64 0,59 0,56 0,63 0,59 0,55 0,62 0,58 0,55 Βαθμός Ρύπανσης Μέσος 4 0,7 0,66 0,62 0,69 0,65 0,62 0,68 0,65 0,62 1,3 1,5 1,7 5 0,73 0,7 0,67 0,72 0,69 0,67 0,72 0,69 0,67 6 0,76 0,73 0,7 0,75 0,72 0,7 0,74 0,72 0,7 Βαθμός Ρύπανσης Υψηλός 8 0,79 0,76 0,74 0,78 0,76 0,74 0,77 0,76 0,74 1,6 2 2,3 10 0,8 0,79 0,77 0,8 0,78 0,77 0,79 0,78 0,77 Φωτιστικο σωμα στο κεντρο του χωρου 1 0,34 0,28 0,24 0,34 0,24 0,24 0,33 0,28 0,24 1,2 0,41 0,35 0,31 0,4 0,35 0,31 0,4 0,35 0,31 1,5 0,5 0,45 0,41 0,49 0,44 0,41 0,48 0,44 0,41 2 0,62 0,57 0,54 0,61 0,57 0,54 0,6 0,57 0,54 41

42 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (6) Η εύρεση του συντελεστή χρησιμοποίησης στηρίζεται στον πίνακα Γ-1 του παραρτήματος Γ. Συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής ενός συστήματος φωτισμού εσωτερικού χώρου επιλέγει το φωτιστικό σώμα που καλύπτει τις ανάγκες του ή στην περίπτωση που αυτό είναι δοσμένο προσπαθεί να ταυτοποιήσει το φωτιστικό που χρησιμοποιείται με ένα από τα φωτιστικά που βρίσκονται στον προηγούμενο πίνακα. Εάν το φωτιστικό που χρησιμοποιείται δεν υπάρχει στον πίνακα αυτό, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί το πλησιέστερο σε μορφή φωτιστικό σώμα που υπάρχει στον πίνακα αυτό. 42

43 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (7) Η δημιουργία του πίνακα έχει στηριχθεί στις παρακάτω παραδοχές: Ο χώρος που τοποθετούνται τα φωτιστικά είναι άδειος Τα φωτιστικά είναι ομοιόμορφα διατεταγμένα (ίσες αποστάσεις μεταξύ των φωτιστικών και η απόσταση των τελευταίων από τους τοίχους να είναι η μισή από την απόσταση δύο διαδοχικών) Η προσπίπτουσα φωτεινή ροή είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στις επιφάνειες. Οι επιφάνειες ανακλούν το φως σύμφωνα με το νόμο του Lambert. 43

44 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (8) Η διαδικασία εύρεσης του CU από τον πίνακα Γ-1 (με τη μορφή βημάτων) έχει ως εξής: Βήμα 1ο: Επιλογή του φωτιστικού σώματος από τον πίνακα Γ-1 με βάση το σχήμα του, την κατανομή της φωτεινής του έντασης και την κατανομή της φωτεινής ροής άνω και κάτω του οριζόντιου επιπέδου. Βήμα 2ο: Υπολογισμός ή εύρεση των συντελεστών ενεργού ανάκλασης οροφής ρcc και δαπέδου ρfc. Από τον πίνακα Γ-1 ο συνδυασμός των μεγεθών ρcc, ρw και RCR δίνει την επιλογή του συντελεστή χρησιμοποίησης CU. Σε αυτό το βήμα θεωρείται ότι το ρfc είναι 44 20%.

45 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (9) Βήμα 3ο: Εάν το ρfc δεν είναι 20% τότε η τιμή του CU διορθώνεται με τη βοήθεια του πίνακα Γ-2. Εάν οι τιμές του ρ cc και του RCR είναι διαφορετικές από τις τιμές που εμφανίζονται στο πίνακα Γ-1 τότε κάνουμε γραμμική παρεμβολή. Στην περίπτωση που το ίδιο συμβαίνει με την παράμετρο ρ w τότε συνήθως επιλέγουμε την πλησιέστερη που εμφανίζεται στον πίνακα αυτό. 45

46 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (1) Ο σκοπός ενός συστήματος τεχνητού φωτισμού είναι να δημιουργήσει τον κατάλληλο φωτισμό σε ένα χώρο ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες οπτικής άνεσης αλλά και ασφάλειας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο χώρο αυτό. 46

47 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (2) Όμως όταν τόσο ο χώρος όσο και το ίδιο το σύστημα του τεχνητού φωτισμού είναι καινούργια (φρεσκοβαμμένοι καθαροί τοίχοι, καινούργιοι λαμπτήρες και καθαρά φωτιστικά) το αποτέλεσμα του φωτισμού, το οποίο εκτιμάται συνήθως με τη μέση τιμή της οριζόντιας έντασης φωτισμού, μπορεί να είναι το επιθυμητό (με την προϋπόθεση της ορθής σχεδίασης). Όταν όμως η εγκατάσταση παλιώσει και οι τοίχοι και τα φωτιστικά ρυπανθούν, ο φωτισμός του χώρου μπορεί να μην πληροί τις προδιαγραφές με τις οποίες σχεδιάστηκε, τουλάχιστον μέχρι, για παράδειγμα, οι τοίχοι και τα φωτιστικά καθαρισθούν ή/και οι λαμπτήρες αντικατασταθούν. 47

48 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (3) Οπότε για να εξασφαλιστεί ότι ο υπό μελέτη χώρος θα εξακολουθεί να είναι επαρκώς φωτισμένος και στην περίπτωση της κανονικής λειτουργίας του χώρου και όχι μόνο στην αρχή της λειτουργίας του, εισάγεται ο συντελεστής απωλειών φωτός. Οι απώλειες φωτός χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Μη αναστρέψιμες απώλειες Αναστρέψιμες απώλειες 48

49 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (4) Μη Αναστρέψιμες Απώλειες Οι μη αναστρέψιμες απώλειες οφείλονται στον τρόπο που λειτουργούν τα φωτιστικά και δεν μπορούν να εκτιμηθούν έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη στην αρχική σχεδίαση. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που προκαλούν αυτού του είδους τις απώλειες είναι οι παρακάτω: Θερμοκρασία περιβάλλοντος Τάση λειτουργίας Αλλοίωση επιφανειών των φωτιστικού Τρόπος λειτουργίας φωτιστικού σώματος Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) 49

50 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (5) Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Η θερμοκρασία του χώρου στον οποίο είναι τοποθετημένα τα φωτιστικά σώματα είναι δυνατόν να επηρεάσει τη φωτεινή ροή των λαμπτήρων τους. Οι λαμπτήρες των οποίων η θερμοκρασία επηρεάζει την απόδοσή τους είναι οι λαμπτήρες φθορισμού ενώ οι υπόλοιποι (πυρακτώσεως, εκκένωσης) είναι επηρεάζονται ελάχιστα, ιδιαίτερα για εσωτερικούς χώρους όπου και δεν περιμένουμε μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας. 50

51 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (6) Στους λαμπτήρες φθορισμού η απόδοσής τους μειώνεται σημαντικά κάτω και πάνω από τους 250C όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα για διαφορετικούς τύπους λαμπτήρων (Τ5, Τ8 και Τ12). Σχήμα 2: Μεταβολή της ροής λαμπτήρων φθορισμού Τ5 (κόκκινη γραμμή), Τ8 (πράσινη γραμμή και Τ12 (μπλε γραμμή) συναρτήσει της θερμοκρασίας περιβάλλοντος 51

52 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (7) Τάση Λειτουργίας Η τάση λειτουργίας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την παραγόμενη ροή ενός λαμπτήρα. Η φωτεινή ροή που παράγει ένας λαμπτήρας είναι υπολογισμένη από τους κατασκευαστές για ονομαστική τάση τροφοδοσίας. 52

53 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (8) Τάση Λειτουργίας Όμως πολλές φορές η τάση τροφοδοσίας είναι μικρότερη από την ονομαστική τάση του δικτύου αλλά και του λαμπτήρα για λόγους που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την ποιότητα του ηλεκτρικού δικτύου διανομής. Ο τρόπος που επηρεάζεται η φωτεινή ροή των λαμπτήρων λόγω των προηγούμενων μεταβολών δεν μπορεί να εκτιμηθεί με συστηματικό τρόπο. 53

54 Αλλοίωση Επιφανειών των Φωτιστικού (1) Με την πάροδο του χρόνου τα υλικά από τα οποία αποτελείται η επιφάνεια των φωτιστικών αλλοιώνονται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η εξερχόμενη από αυτά φωτεινή ροή. Η αλλοίωση του καλύμματος που διαθέτουν πολλά φωτιστικά επιφέρει μείωση στη διαπερατότητά του. Ανάλογα συμπεριφέρονται οι βαμμένοι ή επισμαλτωμένοι ανακλαστήρες των φωτιστικών. 54

55 Αλλοίωση Επιφανειών των Φωτιστικού (2) Τα υλικά που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία είναι το πλαστικό, το σμάλτο και το χρώμα ενώ το γυαλί, η πορσελάνη, το αλουμίνιο (ανοδιωμένο ή βαμμένο) και τα ακρυλικά υλικά δεν επηρεάζονται σημαντικά. Γενικά δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί το ποσοστό της απομείωσης της ροής λόγω της αλλοίωσης της επιφάνειας του φωτιστικού λόγω του σύνθετου μηχανισμού που εμπλέκεται. 55

56 Τρόπος Λειτουργίας Φωτιστικού Σώματος Υπάρχουν φωτιστικά σώματα τα οποία χρησιμοποιούν λαμπτήρες οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη θέση τοποθέτησής τους. Εσφαλμένη τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της φωτεινής ροής αλλά και της διάρκειας ζωής του λαμπτήρα. Οπότε για την αποφυγή των παραπάνω προβλημάτων συμβουλευόμαστε τον κατασκευαστή του λαμπτήρα. 56

57 Στραγγαλιστικό Πηνίο (Ballast) -(1) Το στραγγαλιστικό πηνίο αποτελεί απαραίτητο εξάρτημα για την λειτουργία των λαμπτήρων εκφορτίσεως. Οι κατασκευαστές αυτών των λαμπτήρων δίνουν τη φωτεινή ροή τους χρησιμοποιώντας πρότυπα στραγγαλιστικά πηνία υψηλής απόδοσης. 57

58 Στραγγαλιστικό Πηνίο (Ballast) -(2) Όμως τα πηνία που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι συνήθως μικρότερης απόδοσης και συνήθως δεν αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά στους. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η απομείωση της φωτεινής ροής λόγω χρήσης εμπορικά διαθέσιμων στραγγαλιστικών πηνίων κυμαίνεται από 0,85 έως 0,95. Συνήθως οι μηχανικοί επιλέγουν ένα συντελεστή απομείωσης (Ballast Factor, BF) της τάξης του 0,90. 58

59 Αναστρέψιμες Απώλειες Σε αντίθεση με τις μη αναστρέψιμες απώλειες οι αναστρέψιμες απώλειες μπορούν να εκτιμηθούν και συνεπώς να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση του φωτισμού ενός χώρου. Οι απώλειες αυτές διακρίνονται σε απώλειες λόγω καταστροφής λαμπτήρων, απομείωσης λόγω γήρανσης, απομείωσης λόγω ρύπανσης φωτιστικού και επιφανειών χώρου. 59

60 Καταστροφή Λαμπτήρων (1) Σε μεγάλες εγκαταστάσεις τεχνητού φωτισμού είναι συνηθισμένο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, να λειτουργούν με ένα μεγάλο ή μικρό αριθμό λαμπτήρων εκτός λειτουργίας. Συνηθίζεται οι καταστραμμένοι λαμπτήρες να αντικαθίστανται μαζικά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οπότε θα πρέπει να καθοριστεί ο μέγιστος αριθμός λαμπτήρων που επιτρέπεται να είναι εκτός λειτουργίας σε σχέση με το συνολικό αριθμό των λαμπτήρων της εγκατάστασης. 60

61 Καταστροφή Λαμπτήρων (2) Ο συντελεστής αυτός γνωστός και ως συντελεστής θνησιμότητας (Lamp Burn Out, LBO) και ορίζεται ως: 61

62 Απομείωση Λόγω Γήρανσης Λαμπτήρων (1) Είναι γνωστό ότι η φωτεινή ροή ενός λαμπτήρα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω γήρανσης των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένος. Για παράδειγμα στους λαμπτήρες πυρακτώσεως συμβαίνει φθορά του νήματος ενώ στους λαμπτήρες φθορισμού φθορά των ηλεκτροδίων και μαύρισμα του σωλήνα εκκενώσεως. 62

63 Απομείωση Λόγω Γήρανσης Λαμπτήρων (2) Η εν λόγω απομείωση εκτιμάται με τον υπολογισμό του συντελεστή απομείωσης λόγω γήρανσης λαμπτήρα (Lamp Lumen Depreciation, LLD). Ο συντελεστής αυτό εκφράζει το ποσοστό της φωτεινής που εκπέμπει ο λαμπτήρας μετά την πάροδο του 70% του ονομαστικού χρόνου ζωής του, σε σχέση με την ονομαστική φωτεινή ροή του δηλ, Στον πίνακα Δ-1 παρουσιάζονται τυπικές τιμές του LLD για διάφορους τύπους λαμπτήρων. 63

64 Απομείωση Λόγω Ρύπανσης του Φωτιστικού (1) Η εξερχόμενη φωτεινή ροή ενός φωτιστικού επηρεάζεται σημαντικά από τα επίπεδα ρύπων του ίδιου του φωτιστικού. Η επίδραση αυτού του παράγοντα υπολογίζεται με τη βοήθεια του συντελεστή ρύπανσης φωτιστικού (Luminaire Dirt Depreciation, LDD). 64

65 Απομείωση Λόγω Ρύπανσης του Φωτιστικού (2) Για την εκτίμηση του συντελεστή αυτού θα πρέπει το φωτιστικό να καταταχθεί σε μια από τις έξι κατηγορίες συντήρησης (I, II, III, IV, V, VI) όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα Δ-5. Αρχικά θα πρέπει το φωτιστικό να χωριστεί σε δύο τμήματα σχεδιάζοντας ένα οριζόντιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από το μέσο της περιοχής εκπομπής φωτός του φωτιστικού. Το περίβλημα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του επιπέδου καλείται άνω περίβλημα ενώ αυτό που βρίσκεται στο κάτω μέρος του επιπέδου καλείται κάτω περίβλημα. Οπότε με τη βοήθεια του πίνακα Δ-5 επιλέγεται η κατηγορία συντήρησης του φωτιστικού. 65

66 Απομείωση Λόγω Ρύπανσης του Φωτιστικού (3) Ο υπολογισμός του συντελεστή LDD γίνεται με τη βοήθεια της παρακάτω σχέσης: Όπου: Α Β t : Σταθερά που εξαρτάται από τα επίπεδα ρύπων του περιβάλλοντος (βλέπε πίνακα Δ-6, παράρτημα Δ) : Σταθερά που εξαρτάται από την κατηγορία συντήρησης του φωτιστικού (βλέπε πίνακα Δ-6, παράρτημα Δ) : Ο χρόνος μεταξύ διαδοχικών καθαρισμών 66

67 Απομείωση Λόγω Ρύπανσης των Επιφανειών του Χώρου (1) Όπως οι ρύποι πάνω στο φωτιστικό μειώνουν την εξερχόμενη από το φωτιστικό φωτεινή ροή έτσι και οι ρύποι στις επιφάνειες του χώρου επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα. Για την περιγραφή αυτού του είδους των απωλειών εισάγεται συντελεστής ρύπανσης επιφανειών χώρου (Room Surface, Dirt Depreciation, RSDD). Η διαδικασία υπολογισμού του RSDD έχει ως εξής: 67

68 Διαδικασία Υπολογισμού του RSDD (1) Προσδιορίζεται ο βαθμός ρύπανσης του χώρου μέσω του πίνακα Δ-2 ή προσεγγιστικά με τον πίνακα Δ-3. Tο φωτιστικό κατατάσσεται σε ένα από τα είδη φωτισμού που παρουσιάζονται στο σχήμα 3. Καθορίζεται το χρονικό διάστημα, σε έτη, μεταξύ διαδοχικών καθαρισμών των τοίχων. 68

69 Διαδικασία Υπολογισμού του RSDD (2) Υπολογίζεται η ποσοστιαία απομείωση της φωτεινής ροής λόγω ρύπανσης των τοίχων χρησιμοποιώντας τη σχέση (βλέπε LDD), θεωρώντας κατηγορία συντήρησης IV. Βρίσκεται η τιμή του RSDD χρησιμοποιώντας τον πίνακα Δ-4 στο παράρτημα Ε με βάση το είδος φωτισμού που δημιουργεί το φωτιστικό, το ποσοστό απομείωσης της φωτεινής ροής λόγω ρύπων και τέλος με βάση το λόγο κοιλότητας δωματίου. 69

70 Τύπος Φωτισμού με Βάση την Κατανομή της Φωτεινής Ροής του Φωτιστικού Άμεσος Ημί-Άμεσος Γενική Διάχυση Άμεσος-Έμμεσος Ημί-Έμμεσος Έμμεσος Σχήμα 3: Τύπος φωτισμού με βάση την κατανομή της φωτεινής ροής του φωτιστικού 70

71 Υπολογισμός Συντελεστή Απωλειών Φωτός Ο συντελεστής απωλειών φωτός υπολογίζεται ως γινόμενο των επιμέρους συντελεστών που υπολογίστηκαν στα προηγούμενα και δίνεται από την παρακάτω σχέση: 71

72 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (1) Μετά την επιλογή του αριθμού των φωτιστικών που πρέπει να εγκατασταθούν σε ένα χώρο θα πρέπει να ελεγχθεί η ομοιομορφία του δημιουργούμενου φωτισμού Σύμφωνα με τη μέθοδο των ζωνικών κοιλοτήτων η ορθότητα των συντελεστών χρησιμοποίησης (CU) που δίνονται στον πίνακα Γ-1 του παραρτήματος Γ είναι σε ισχύ εφόσον τα φωτιστικά τοποθετούνται σε ένα σύστημα γραμμών και στηλών μέσα στο χώρο (βλέπε Σχήμα 4) για τις οποίες ισχύει ότι: 72

73 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (2) Τα φωτιστικά μέσα σε στις γραμμές και τις στήλες απέχουν σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. Τα φωτιστικά που βρίσκονται στις άκρες των στηλών και των γραμμών απέχουν από τους τοίχους απόσταση ίση με το ήμισυ της απόστασης δύο διαδοχικών φωτιστικών. 73

74 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (3) Επιπλέον των προηγούμενων, θα πρέπει να ελεχθεί ένα κριτήριο τοποθέτησης φωτιστικών γνωστό ως κριτήριο της απόστασης (Space Criterion, SC). Σύμφωνα με αυτό, ο λόγος της απόστασης διαδοχικών φωτιστικών προς την απόσταση μεταξύ του επιπέδου εργασίας και του επιπέδου των φωτιστικών (στην ουσία αυτό καθορίζει το ύψος της κοιλότητας του δωματίου, hr ), κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα του χώρου, θα πρέπει να είναι μικρότερος από συγκεκριμένη τιμή (τιμές) που δίνονται στον πίνακα Γ-1 του παραρτήματος Γ. 74

75 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (4) Δευτερευόντως, το κριτήριο της απόστασης εφαρμόζεται και για τη διαγώνια (450) απόσταση μεταξύ των φωτιστικών. Για παράδειγμα για το φωτιστικό Νο. 25 έχουμε: SC (along,across,45')=1,3/1,6/1,5 Δηλαδή, το κριτήριο της απόστασης ορίζει ότι: Όπου: Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών φωτιστικών στο διαμήκη άξονα Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών φωτιστικών στον εγκάρσιο άξονα Η διαγώνια (σε 45 0 ) απόσταση μεταξύ φωτιστικών 75

76 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (5) α T /2 α T α 45 α T α L /2 α L α L α L α L /2 α T /2 Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η διασταύρωση των δεσμών φωτός από τα χρησιμοποιούμενα φωτιστικά έτσι ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλες μεταβολές της έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας και άρα να επιτευχθεί ομοιομορφία. Σχήμα 4: Τρόπος τοποθέτησης φωτιστικών στο χώρο 76

77 Τέλος Ενότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 3: Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Mέθοδος Favie-Οικονομόπουλος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Σχεδίαση Συστημάτων Θέρμανσης/Ψύξης, Φωτισμού & Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Οδοντιατρικού Ιατρείου Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Σπουδαστής: Τσεσμετζής Ευάγγελος Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Καμινάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό εμπορικών καταστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ευάγγελος-Νικόλαος Δ. Μαδιάς

Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό εμπορικών καταστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ευάγγελος-Νικόλαος Δ. Μαδιάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό εμπορικών καταστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευάγγελος-Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός Δρόμων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φωτισμός Δρόμων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Φωτισμός Δρόμων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Φ. Ζιώτας Στέφανος Β. Χαιρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ: 2459

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ: 2459 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΕΜ: 2459 ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων Ε.Μ. Πολυτεχνείου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Πολυκριτηριακή μέθοδος αξιολόγησης σεναρίων εγκαταστάσεων φωτισμού στο Νέο Κτίριο Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας

Εργαστήριο Φωτοτεχνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εργαστήριο Φωτοτεχνίας Ενότητα: Μελέτη Χαρακτηριστικών των Λαμπτήρων Νατρίου (Na) Χαμηλής Πιέσεως Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΕΡΡΕΣ 2011 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισμός της βέλτιστης ισχύος αντιστροφέων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών

Στις μέρες μας η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο των κοινωνιών και έχει καταστεί πλέον αναγκαία η εκμετάλλευση των φυσικών πηγών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010

ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ιεύθυνση... ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.../2010 Θερµοφυσικές ιδιότητες δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΜΕΤΩΠΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ζαχαρίας

Διαβάστε περισσότερα

Dro.+ ι νοι-pη S> Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ.

Dro.+ ι νοι-pη S> Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. c ιι 'ru τη: +ωι:χλf'vιurι.:::> -ψ~όησuλο~ Dro.+ ι νοι-pη S> Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Μέση και Ενεργός Τιμή Σφάλματα Μέτρησης Γέφυρες Μετρήσεων Καταμεριστές Τάσης Xαραλαμπάκος Βασίλης Ph.D Εισαγωγή Τι είναι Μέτρηση; -> Με τον όρο μέτρηση εννοούμε την σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ Τεχνολογικό Ίδρυμα Πειραιά Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ Δενιώτης Στέλιος A.M.: 31376 Χριστοφή Χριστόφορος A.M.: 31357 Επιβλέπων: Ιωαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισµός ρόµων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Φωτισµός ρόµων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Φωτισµός ρόµων µε Υβριδικό Φωτοβολταϊκό Σύστηµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος Απ. Μπουρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αντικεραυνική προστασία

Διαβάστε περισσότερα