ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 4: Μέθοδος Ζωνικών Κοιλοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 4: Μέθοδος Ζωνικών Κοιλοτήτων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 4: Μέθοδος Ζωνικών Κοιλοτήτων Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Εισαγωγή Η μέθοδος αυτή παρουσιάστηκε από την ένωση μηχανικών φωτισμού της Βόρειας Αμερικής (Illuminating Engineering Society of North America) και θεωρείται περισσότερο αναλυτική και ακριβής σε σχέση με την απλή και διαδεδομένη μέθοδο των Favie-Οικονομίδη. Με τη μέθοδο αυτή ο χώρος δεν απαιτείται να είναι ορθογωνικός αλλά μπορεί να έχει ακανόνιστο σχήμα. 4

5 Κοιλότητες Χώρου (1) Κοιλότητα Οροφής Επίπεδο Φωτιστικών Κοιλότητα Δωματίου h c h r Σύμφωνα με τη μέθοδο των ζωνικών κοιλοτήτων ο χώρος του οποίου θα μελετήσουμε το φωτισμό χωρίζεται σε τρεις περιοχές ή αλλιώς κοιλότητες όπως φαίνεται στο Σχήμα1. Επίπεδο Εργασίας Κοιλότητα Δαπέδου h f Σχήμα 1: Καθορισμός των ζωνικών κοιλοτήτων τυπικού Εσωτερικού Χώρου 5

6 Κοιλότητες Χώρου (2) Για το χωρισμό του χώρου σε ζωνικές κοιλότητες χρησιμοποιούνται δύο νοητά επίπεδα: Το Επίπεδο Εργασίας, εκεί δηλ. όπου η ένταση φωτισμού θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, και Το Επίπεδο που καθορίζεται από το ύψος τοποθέτησης των φωτιστικών. Οπότε δημιουργούνται οι παρακάτω κοιλότητες: Η Κοιλότητα Οροφής, η οποία ορίζεται από το επίπεδο της οροφής του χώρου, το νοητό επίπεδο των φωτιστικών και την παράπλευρη επιφάνεια των τοίχων που περικλείεται μεταξύ των δύο προηγούμενων επιπέδων. Η κοιλότητα αυτή είναι ανοικτή προς τα κάτω. 6

7 Κοιλότητες Χώρου (3) Η Κοιλότητα Δαπέδου, η οποία ορίζεται από το επίπεδο του δαπέδου του χώρου, το νοητό επίπεδο εργασίας και την παράπλευρη επιφάνεια των τοίχων που περικλείεται μεταξύ των δύο προηγούμενων επιπέδων. Η κοιλότητα αυτή είναι ανοικτή προς τα πάνω. Η Κοιλότητα Δωματίου, η οποία ορίζεται από το επίπεδο των φωτιστικών, το νοητό επίπεδο εργασίας και την παράπλευρη επιφάνεια των τοίχων που περικλείεται μεταξύ των δύο προηγούμενων επιπέδων. Η τελευταία αυτή κοιλότητα είναι ανοικτή και προς τα πάνω και προς τα κάτω. 7

8 Λόγοι Κοιλοτήτων (1) Οι γεωμετρικές διαστάσεις του υπό μελέτη χώρου, η θέση των φωτιστικών και του επιπέδου εργασίας παίζουν σημαντικό ρόλο στο φωτισμό του χώρου κάτι που αποτυπώνεται με τη βοήθεια των λόγων κοιλοτήτων (Cavity Ratio, CR). Ορίζονται τρεις λόγοι κοιλοτήτων, ένας για κάθε κοιλότητα ξεχωριστά όπως φαίνεται στις παρακάτω εξισώσεις: 8

9 Λόγοι Κοιλοτήτων (2) Όπου: CCR: Ο λόγος κοιλότητας οροφής RCR: Ο λόγος κοιλότητας δωματίου FCR: Ο λόγος κοιλότητας δαπέδου l: Το μήκος του χώρου (Μεγάλη διάσταση) w: Το πλάτος του χώρου (Μικρή διάσταση) h c : Το ύψος της κοιλότητας οροφής h r : Το ύψος της κοιλότητας δωματίου h f : Το ύψος της κοιλότητας δαπέδου 9

10 Λόγοι Κοιλοτήτων (3) Στην περίπτωση που ο χώρος δεν είναι ορθογωνικός οι προηγούμενες εξισώσεις τροποποιούνται όπως φαίνεται παρακάτω: Όπου: P c, P r, P f : Η περίμετρος της κοιλότητας οροφής, δωματίου και δαπέδου αντιστοίχως S c, S r, S f : Το εμβαδόν της βάσης της κοιλότητας οροφής, δωματίου και δαπέδου αντιστοίχως 10

11 Ενεργός Ανάκλαση Κοιλοτήτων Όταν σε μια επιφάνεια προσπέσει φωτεινή ροή (φως) ένα μέρος της ανακλάται ενώ το υπόλοιπο απορροφάται από το μη διαφανές υλικό της επιφάνειας. Σε περίπτωση που το υλικό της επιφάνειας είναι διαφανές υπάρχει και ένα τμήμα της φωτεινής ροής το οποίο μεταφέρεται μέσω της επιφάνεια αυτής. 11

12 Συντελεστής Ανάκλασης ρ (1) Η ιδιότητα του υλικού μιας επιφάνειας να ανακλά το φως εκφράζεται με τη βοήθεια του Συντελεστή Ανάκλασης ρ ο οποίος ορίζεται από την παρακάτω σχέση: 12

13 Συντελεστής Ανάκλασης ρ (2) Ο συντελεστής ανάκλασης μιας επιφάνειας εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: Το χρώμα της επιφάνειας Το υλικό της επικάλυψης της επιφάνειας (σοβάς, πλακίδια, μάρμαρο, μπετόν κτλ), Τη μορφή της επιφάνειας (λεία, τραχιά, κτλ) 13

14 Συντελεστής Ανάκλασης ρ (3) Για τις ανάγκες των μελετών εσωτερικού φωτισμού ορίζονται τρεις συντελεστές ανάκλασης για τις επιφάνειες ενός χώρου οι οποίοι είναι: Συντελεστής Ανάκλασης Οροφής, ρ c Συντελεστής Ανάκλασης Τοίχου, ρ w Συντελεστής Ανάκλασης Δαπέδου, ρ f 14

15 Συντελεστής Ανάκλασης ρ (4) Στην περίπτωση της μεθόδου των ζωνικών κοιλοτήτων δεν λαμβάνεται υπόψη η ανάκλαση από κάθε επιφάνεια του χώρου ξεχωριστά αλλά η ανάκλαση από τις επιφάνειες που αποτελούν τις κοιλότητες του χώρου. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να εξεταστεί πως συμπεριφέρνονται οι κοιλότητες ως προς την ιδιότητά τους να αντανακλούν το φως που εισέρχεται στο εσωτερικό τους. 15

16 Συντελεστής Ενεργής Ανάκλασης ρeff Ορίζεται η ανάκλαση της κοιλότητας ενός χώρου με τη βοήθεια του Συντελεστή Ενεργού Ανάκλασης ρ eff, ο οποίος δίνεται από την παρακάτω σχέση: 16

17 Συντελεστής Ενεργής Ανάκλασης Οροφής και Δαπέδου Συγκεκριμένα ορίζονται οι συντελεστές ενεργού ανάκλασης οροφής και δαπέδου με σύμβολα ρ cc και ρ fc αντιστοίχως. Προφανώς, αφού η κοιλότητα του δωματίου είναι ανοικτή από τις δύο βάσεις της, δεν έχει νόημα ο συντελεστής ενεργού ανάκλασης δωματίου. 17

18 Συντελεστής Ενεργού Ανάκλασης (1) Ο συντελεστής ενεργού ανάκλασης μιας κοιλότητας εξαρτάται: Από το χρώμα και το υλικό επικάλυψης των επιφανειών από τις οποίες αποτελείται, τα οποία καθορίζουν τους συντελεστές ανάκλασης ρ c, ρ w και ρ f για την οροφή, τους τοίχους και το δάπεδο αντίστοιχα Από τις γεωμετρικές διαστάσεις της κοιλότητας οι οποίες καθορίζουν τους λόγους κοιλότητας CCR και FCR των κοιλοτήτων οροφής και δαπέδου αντίστοιχα. 18

19 Συντελεστής Ενεργού Ανάκλασης (2) Για τον υπολογισμό του συντελεστή ενεργού ανάκλασης θα παρουσιαστούν δύο τρόποι: Προσδιορισμός με τη βοήθεια πινάκων Αναλυτικός (μαθηματικός) υπολογισμός 19

20 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (1) Στο παράρτημα Β παρουσιάζονται πίνακες με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να υπολογίσουμε τους συντελεστές ενεργού ανάκλασης. Όπως ειπώθηκε προηγουμένως για τον υπολογισμό του συγκεκριμένου συντελεστή ανάκλασης χρειάζεται η γνώση των συντελεστών ανάκλασης των επιφανειών της κοιλότητας και ο αντίστοιχος λόγος κοιλότητας. 20

21 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (2) Η διαδικασία εύρεσης του συντελεστή ενεργού ανάκλασης χωρίζεται σε βήματα: 1ο Βήμα: Από το χρώμα και το υλικό επικάλυψης της επιφάνειας που αποτελεί τη βάση της κοιλότητας που μας ενδιαφέρει, εκτιμούμε τον αντίστοιχο συντελεστή ανάκλασής της (βλέπε πίνακες Α-1 και Α-2). Η βάση μιας κοιλότητας είναι η οροφή για την κοιλότητα της οροφής και το δάπεδο για την κοιλότητα του δαπέδου. Οπότε, ο συντελεστής ανάκλασης της βάσης της κοιλότητας είναι είτε ο ρ c είτε ο ρ f. 21

22 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (3) Στον πίνακα του παραρτήματος Β ο συντελεστής ανάκλασης της βάσης δίνεται από 0% έως 90% με βήμα 10%. Η επιλογή του συντελεστής ανάκλασης της βάσης περιορίζει την ομάδα των στηλών του πίνακα του παραρτήματος Β για τα επόμενα βήματα. 22

23 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (4) 2ο Βήμα: Από το χρώμα και το υλικό επικάλυψης της επιφάνειας των τοίχων της κοιλότητας που μας ενδιαφέρει, εκτιμούμε τον αντίστοιχο συντελεστή ανάκλασής της, ρ w. Ο συντελεστής ανάκλασης τοίχου δίνεται από 0% έως 90% με βήμα 10%. Η επιλογή του συντελεστής ανάκλασης του τοίχου περιορίζει την ομάδα των στηλών του ίδιου πίνακα σε μια μόνο στήλη. 23

24 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (5) 3ο Βήμα: Υπολογίζουμε το λόγο κοιλότητας CCR ή FCR (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου) ανάλογα με το αν πρόκειται για την κοιλότητα οροφής ή την κοιλότητα δαπέδου αντιστοίχως. Στον πίνακα του παραρτήματος Β οι τιμές του λόγου κοιλότητας δίνονται από 0,2 έως 10,0 με βήμα 0,2 για τιμές έως το 5 και με βήμα 1 για τιμές από 5 έως το 10. Χρησιμοποιώντας τον υπολογισμένο λόγο κοιλότητας και την στήλη από το 2ο βήμα προκύπτει ο συντελεστής ενεργού ανάκλασης της κοιλότητας που μας ενδιαφέρει. 24

25 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης μέσω Πινάκων (6) Παρατηρήσεις: Για την χρησιμοποίηση της προηγούμενης διαδικασίας επιλέγονται οι τιμές των ρ c, ρ w και ρ f που βρίσκονται πλησιέστερα στις αντίστοιχες τιμές του πίνακα του παραρτήματος Β. Για τις τιμές των λόγων κοιλότητας μπορεί να εφαρμοσθεί η μέθοδος της γραμμικής παρεμβολής όταν η υπολογισμένη τιμή του λόγου κοιλότητας δεν συμπίπτει με την αναγραφόμενη στον πίνακα (ιδιαίτερα για την περιοχή από 5 έως 10). Για φωτιστικά που βρίσκονται σε επαφή με την οροφή ή μέσα σε αυτή (χωνευτά) ισχύει ότι ρ cc =ρ c. 25

26 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (1) Εύρεση συντελεστών ενεργού ανάκλασης με αναλυτικό τρόπο. Για την εύρεση αναλυτικής σχέσης υπολογισμού των συντελεστών ενεργού ανάκλασης στηριζόμαστε στη θεωρία της μεταφοράς ροής. Αποδεικνύεται ότι: 26

27 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (2) Όπου: Α b Α w ρ b ρ w f : Το εμβαδόν της βάσης της κοιλότητας : Το εμβαδόν της παράπλευρης επιφάνειας της κοιλότητας : Ο συντελεστής ανάκλασης της βάσης της κοιλότητας : Ο συντελεστής ανάκλασης των τοίχων της κοιλότητας : Συντελεστής μορφής μεταξύ του ανοίγματος και της βάσης της κοιλότητας. 27

28 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (3) Όπου: 28

29 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (4) Εάν η κοιλότητα είναι τετραγωνικής διατομής τότε: Σε περίπτωση που η οροφή δεν είναι οριζόντια αποδεικνύεται ότι ο συντελεστής ενεργού ανάκλασης οροφής είναι : 29

30 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (5) Όπου: Α ο Α s p c : Το εμβαδόν τoυ ανοίγματος της κοιλότητας : Το εμβαδόν της οροφής : Ο συντελεστής ανάκλασης της οροφής 30

31 Εύρεση Συντελεστών Ενεργού Ανάκλασης (6) Γενικά, εάν μια επιφάνεια αποτελείται από διαφορετικά τμήματα τα οποία έχουν διαφορετικό συντελεστή ανάκλασης τότε υπολογίζεται ένας σταθμισμένος ή ισοδύναμος συντελεστής ανάκλασης ( ) με τη βοήθεια της παρακάτω σχέσης: Όπου: ρ 1, ρ 2, ρ n : Οι συντελεστές ανάκλασης του 1 ου, 2 ου και n-οστου τμήματος της επιφάνειας Α 1, Α 2, Α n : Τα εμβαδά του 1 ου, 2 ου και n-οστου τμήματος της επιφάνειας 31

32 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (1) Η μέση ένταση φωτισμού E σε ένα επίπεδο εργασίας το οποίο καταλαμβάνει εμβαδόν S δίνεται από την παρακάτω σχέση: Όπου: Φ n είναι η ωφέλιμη φωτεινή ροή η οποία καταλήγει στο επίπεδο εργασίας. 32

33 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (2) Από τη φωτεινή ροή που παράγουν οι λαμπτήρες της εγκατάστασης ένα μέρος απορροφάται από το ίδιο το φωτιστικό και τις επιφάνειες του χώρου με βάση τις διαστάσεις του και τους συντελεστές ανάκλασης των επιφανειών του. Τα προηγούμενα εκφράζονται με τη βοήθεια του συντελεστή χρησιμοποίησης CU του οποίου ο υπολογισμός δίνεται στην επόμενη ενότητα. 33

34 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (3) Επίσης, ένα επιπλέον τμήμα της αρχικώς παραγόμενης ροής από τους λαμπτήρες χάνεται λόγω ρύπανσης του φωτιστικού και των επιφανειών του χώρου, γήρανσης των λαμπτήρων αλλά και λόγω των συνθηκών των φωτιστικών. Όλα αυτά εκφράζονται με τη βοήθεια του συντελεστή απωλειών φωτός, LLF 34

35 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (4) Με βάση τα παραπάνω η μέση ένταση φωτισμού ενός χώρου δίνεται από την παρακάτω σχέση: Όπου: n είναι ο αριθμός των λαμπτήρων της εγκατάστασης Φ i είναι η φωτεινή η αρχική φωτεινή ροή κάθε λαμπτήρα 35

36 Υπολογισμοί - Βασικά Μεγέθη (5) Λύνοντας την προηγούμενη σχέση ως προς n υπολογίζουμε τον αριθμό των λαμπτήρων που πρέπει να εγκατασταθούν στο χώρο έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένταση φωτισμού ίση με Ε. Οπότε, Εάν τα φωτιστικά διαθέτουν k λαμπτήρες ανά φωτιστικό τότε ο αριθμός των φωτιστικών είναι: 36

37 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (1) Τα φωτιστικά σώματα περιέχουν έναν ή περισσότερους λαμπτήρες. Οι λαμπτήρες, ως φωτεινές πηγές, παράγουν φωτεινή ροή ένα τμήμα της οποίας απορροφάται από το ίδιο το φωτιστικό σώμα που περιέχονται. 37

38 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (2) Το ποσοστό της ροής που εξέρχεται του φωτιστικού σε σχέση με τη ροή που παράγει ο/οι λαμπτήρας/ες του ονομάζεται συντελεστής απόδοσης του φωτιστικού (Luminaire Output Ratio, LOR). Όταν ένα φωτιστικό σώμα τοποθετείται σε ένα χώρο τότε η ροή που καταλήγει στην επιφάνεια εργασίας δεν εξαρτάται μόνο από το ίδιο το φωτιστικό (τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά του, το συντελεστή απόδοσής του) αλλά και από τη γεωμετρία του χώρου και τη μορφή των επιφανειών από τις οποίες αποτελείται ο χώρος αυτός. 38

39 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (3) Πιο συγκεκριμένα, από την αρχικώς παραγόμενη ροή του λαμπτήρα ένα τμήμα της απορροφάται από το φωτιστικό. Από την υπόλοιπη φωτεινή ροή ένα κομμάτι της κατευθύνεται απευθείας στην επιφάνεια εργασίας (άμεση συνιστώσα της προσπίπτουσας φωτεινής ροής) ενώ το υπόλοιπο κατευθύνεται στις επιφάνειες του χώρου δηλαδή, στην οροφή, στους τοίχους και στο δάπεδο. Στη συνέχεια, η ανακλώμενη, από τις προηγούμενες επιφάνειες, φωτεινή ροή (έμμεση συνιστώσα της προσπίπτουσας φωτεινής ροής) καταλήγει στην επιφάνεια εργασίας. Η έμμεση συνιστώσα της προσπίπτουσας φωτεινής ροής εξαρτάται από τους συντελεστές ανάκλασης των επιφανειών του χώρου αλλά και από τις σχετικές διαστάσεις του χώρου. 39

40 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (4) Το ποσοστό της φωτεινής ροής του ή των λαμπτήρων, που χρησιμοποιεί ένα φωτιστικό σώμα, το οποίο καταλήγει στην επιφάνεια εργασίας ονομάζεται συντελεστής χρησιμοποίησης (Coefficient of Utilization, CU) του φωτιστικού. Γενικά, ο συντελεστής χρησιμοποίησης CU εξαρτάται από τις παρακάτω παραμέτρους: Είδος του φωτιστικού Συντελεστής ενεργού ανάκλασης κοιλότητας οροφής ρ cc Συντελεστής ενεργού ανάκλασης κοιλότητας δαπέδου ρ fc Συντελεστής ανάκλασης τοίχων ρ w Λόγος κοιλότητας δωματίου RCR 40

41 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (5) Λαμπτήρες Φθορισμού Τύπος φωτιστικού σώματος Άμεσος - Φωτιστικό Σώμα Βιομηχανικού Τύπου Με Αν/στήρα & Λαμτήρ "TL"F v % k Συντελεστής χρησιμοποίησης, κατάσταση, καινούρια r c = 0,7 r c = 0,5 r c = 0,3 Συντελεστής Συντήρησης Καθαρισμός άπαξ ανα έτη r w =0,5 r w =0,3 r w =0,5 r w =0,5 r w =0,3 r w =0,5 r w =0,5 r w =0,3 r w =0,5 1 (A) 2 (B) 3 (C) 1 0,32 0,26 0,21 0,31 0,25 0,21 0,3 0,25 0,21 1,2 0,37 0,31 0,27 0,37 0,31 0,27 0,36 0,3 0,27 Βαθμός Ρύπανσης 1,5 0,45 0,39 0,34 0,44 0,38 0,34 0,43 0,38 0,34 Χαμηλός 2 0,54 0,49 0,44 0,53 0,48 0,44 0,52 0,48 0,44 Χ Χ Χ 2,5 0,6 0,55 0,51 0,59 0,54 0,51 0,58 0,54 0,5 3 0,64 0,59 0,56 0,63 0,59 0,55 0,62 0,58 0,55 Βαθμός Ρύπανσης Μέσος 4 0,7 0,66 0,62 0,69 0,65 0,62 0,68 0,65 0,62 1,3 1,5 1,7 5 0,73 0,7 0,67 0,72 0,69 0,67 0,72 0,69 0,67 6 0,76 0,73 0,7 0,75 0,72 0,7 0,74 0,72 0,7 Βαθμός Ρύπανσης Υψηλός 8 0,79 0,76 0,74 0,78 0,76 0,74 0,77 0,76 0,74 1,6 2 2,3 10 0,8 0,79 0,77 0,8 0,78 0,77 0,79 0,78 0,77 Φωτιστικο σωμα στο κεντρο του χωρου 1 0,34 0,28 0,24 0,34 0,24 0,24 0,33 0,28 0,24 1,2 0,41 0,35 0,31 0,4 0,35 0,31 0,4 0,35 0,31 1,5 0,5 0,45 0,41 0,49 0,44 0,41 0,48 0,44 0,41 2 0,62 0,57 0,54 0,61 0,57 0,54 0,6 0,57 0,54 41

42 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (6) Η εύρεση του συντελεστή χρησιμοποίησης στηρίζεται στον πίνακα Γ-1 του παραρτήματος Γ. Συγκεκριμένα, ο σχεδιαστής ενός συστήματος φωτισμού εσωτερικού χώρου επιλέγει το φωτιστικό σώμα που καλύπτει τις ανάγκες του ή στην περίπτωση που αυτό είναι δοσμένο προσπαθεί να ταυτοποιήσει το φωτιστικό που χρησιμοποιείται με ένα από τα φωτιστικά που βρίσκονται στον προηγούμενο πίνακα. Εάν το φωτιστικό που χρησιμοποιείται δεν υπάρχει στον πίνακα αυτό, τότε θα πρέπει να αναζητηθεί το πλησιέστερο σε μορφή φωτιστικό σώμα που υπάρχει στον πίνακα αυτό. 42

43 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (7) Η δημιουργία του πίνακα έχει στηριχθεί στις παρακάτω παραδοχές: Ο χώρος που τοποθετούνται τα φωτιστικά είναι άδειος Τα φωτιστικά είναι ομοιόμορφα διατεταγμένα (ίσες αποστάσεις μεταξύ των φωτιστικών και η απόσταση των τελευταίων από τους τοίχους να είναι η μισή από την απόσταση δύο διαδοχικών) Η προσπίπτουσα φωτεινή ροή είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη στις επιφάνειες. Οι επιφάνειες ανακλούν το φως σύμφωνα με το νόμο του Lambert. 43

44 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (8) Η διαδικασία εύρεσης του CU από τον πίνακα Γ-1 (με τη μορφή βημάτων) έχει ως εξής: Βήμα 1ο: Επιλογή του φωτιστικού σώματος από τον πίνακα Γ-1 με βάση το σχήμα του, την κατανομή της φωτεινής του έντασης και την κατανομή της φωτεινής ροής άνω και κάτω του οριζόντιου επιπέδου. Βήμα 2ο: Υπολογισμός ή εύρεση των συντελεστών ενεργού ανάκλασης οροφής ρcc και δαπέδου ρfc. Από τον πίνακα Γ-1 ο συνδυασμός των μεγεθών ρcc, ρw και RCR δίνει την επιλογή του συντελεστή χρησιμοποίησης CU. Σε αυτό το βήμα θεωρείται ότι το ρfc είναι 44 20%.

45 Συντελεστής Χρησιμοποίησης Φωτιστικών Σωμάτων (9) Βήμα 3ο: Εάν το ρfc δεν είναι 20% τότε η τιμή του CU διορθώνεται με τη βοήθεια του πίνακα Γ-2. Εάν οι τιμές του ρ cc και του RCR είναι διαφορετικές από τις τιμές που εμφανίζονται στο πίνακα Γ-1 τότε κάνουμε γραμμική παρεμβολή. Στην περίπτωση που το ίδιο συμβαίνει με την παράμετρο ρ w τότε συνήθως επιλέγουμε την πλησιέστερη που εμφανίζεται στον πίνακα αυτό. 45

46 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (1) Ο σκοπός ενός συστήματος τεχνητού φωτισμού είναι να δημιουργήσει τον κατάλληλο φωτισμό σε ένα χώρο ώστε να υπάρξουν οι συνθήκες οπτικής άνεσης αλλά και ασφάλειας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο χώρο αυτό. 46

47 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (2) Όμως όταν τόσο ο χώρος όσο και το ίδιο το σύστημα του τεχνητού φωτισμού είναι καινούργια (φρεσκοβαμμένοι καθαροί τοίχοι, καινούργιοι λαμπτήρες και καθαρά φωτιστικά) το αποτέλεσμα του φωτισμού, το οποίο εκτιμάται συνήθως με τη μέση τιμή της οριζόντιας έντασης φωτισμού, μπορεί να είναι το επιθυμητό (με την προϋπόθεση της ορθής σχεδίασης). Όταν όμως η εγκατάσταση παλιώσει και οι τοίχοι και τα φωτιστικά ρυπανθούν, ο φωτισμός του χώρου μπορεί να μην πληροί τις προδιαγραφές με τις οποίες σχεδιάστηκε, τουλάχιστον μέχρι, για παράδειγμα, οι τοίχοι και τα φωτιστικά καθαρισθούν ή/και οι λαμπτήρες αντικατασταθούν. 47

48 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (3) Οπότε για να εξασφαλιστεί ότι ο υπό μελέτη χώρος θα εξακολουθεί να είναι επαρκώς φωτισμένος και στην περίπτωση της κανονικής λειτουργίας του χώρου και όχι μόνο στην αρχή της λειτουργίας του, εισάγεται ο συντελεστής απωλειών φωτός. Οι απώλειες φωτός χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Μη αναστρέψιμες απώλειες Αναστρέψιμες απώλειες 48

49 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (4) Μη Αναστρέψιμες Απώλειες Οι μη αναστρέψιμες απώλειες οφείλονται στον τρόπο που λειτουργούν τα φωτιστικά και δεν μπορούν να εκτιμηθούν έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη στην αρχική σχεδίαση. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που προκαλούν αυτού του είδους τις απώλειες είναι οι παρακάτω: Θερμοκρασία περιβάλλοντος Τάση λειτουργίας Αλλοίωση επιφανειών των φωτιστικού Τρόπος λειτουργίας φωτιστικού σώματος Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) 49

50 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (5) Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Η θερμοκρασία του χώρου στον οποίο είναι τοποθετημένα τα φωτιστικά σώματα είναι δυνατόν να επηρεάσει τη φωτεινή ροή των λαμπτήρων τους. Οι λαμπτήρες των οποίων η θερμοκρασία επηρεάζει την απόδοσή τους είναι οι λαμπτήρες φθορισμού ενώ οι υπόλοιποι (πυρακτώσεως, εκκένωσης) είναι επηρεάζονται ελάχιστα, ιδιαίτερα για εσωτερικούς χώρους όπου και δεν περιμένουμε μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας. 50

51 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (6) Στους λαμπτήρες φθορισμού η απόδοσής τους μειώνεται σημαντικά κάτω και πάνω από τους 250C όπως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα για διαφορετικούς τύπους λαμπτήρων (Τ5, Τ8 και Τ12). Σχήμα 2: Μεταβολή της ροής λαμπτήρων φθορισμού Τ5 (κόκκινη γραμμή), Τ8 (πράσινη γραμμή και Τ12 (μπλε γραμμή) συναρτήσει της θερμοκρασίας περιβάλλοντος 51

52 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (7) Τάση Λειτουργίας Η τάση λειτουργίας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την παραγόμενη ροή ενός λαμπτήρα. Η φωτεινή ροή που παράγει ένας λαμπτήρας είναι υπολογισμένη από τους κατασκευαστές για ονομαστική τάση τροφοδοσίας. 52

53 Συντελεστής Απωλειών Φωτός (8) Τάση Λειτουργίας Όμως πολλές φορές η τάση τροφοδοσίας είναι μικρότερη από την ονομαστική τάση του δικτύου αλλά και του λαμπτήρα για λόγους που έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την ποιότητα του ηλεκτρικού δικτύου διανομής. Ο τρόπος που επηρεάζεται η φωτεινή ροή των λαμπτήρων λόγω των προηγούμενων μεταβολών δεν μπορεί να εκτιμηθεί με συστηματικό τρόπο. 53

54 Αλλοίωση Επιφανειών των Φωτιστικού (1) Με την πάροδο του χρόνου τα υλικά από τα οποία αποτελείται η επιφάνεια των φωτιστικών αλλοιώνονται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η εξερχόμενη από αυτά φωτεινή ροή. Η αλλοίωση του καλύμματος που διαθέτουν πολλά φωτιστικά επιφέρει μείωση στη διαπερατότητά του. Ανάλογα συμπεριφέρονται οι βαμμένοι ή επισμαλτωμένοι ανακλαστήρες των φωτιστικών. 54

55 Αλλοίωση Επιφανειών των Φωτιστικού (2) Τα υλικά που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία είναι το πλαστικό, το σμάλτο και το χρώμα ενώ το γυαλί, η πορσελάνη, το αλουμίνιο (ανοδιωμένο ή βαμμένο) και τα ακρυλικά υλικά δεν επηρεάζονται σημαντικά. Γενικά δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί το ποσοστό της απομείωσης της ροής λόγω της αλλοίωσης της επιφάνειας του φωτιστικού λόγω του σύνθετου μηχανισμού που εμπλέκεται. 55

56 Τρόπος Λειτουργίας Φωτιστικού Σώματος Υπάρχουν φωτιστικά σώματα τα οποία χρησιμοποιούν λαμπτήρες οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη θέση τοποθέτησής τους. Εσφαλμένη τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της φωτεινής ροής αλλά και της διάρκειας ζωής του λαμπτήρα. Οπότε για την αποφυγή των παραπάνω προβλημάτων συμβουλευόμαστε τον κατασκευαστή του λαμπτήρα. 56

57 Στραγγαλιστικό Πηνίο (Ballast) -(1) Το στραγγαλιστικό πηνίο αποτελεί απαραίτητο εξάρτημα για την λειτουργία των λαμπτήρων εκφορτίσεως. Οι κατασκευαστές αυτών των λαμπτήρων δίνουν τη φωτεινή ροή τους χρησιμοποιώντας πρότυπα στραγγαλιστικά πηνία υψηλής απόδοσης. 57

58 Στραγγαλιστικό Πηνίο (Ballast) -(2) Όμως τα πηνία που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι συνήθως μικρότερης απόδοσης και συνήθως δεν αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά στους. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η απομείωση της φωτεινής ροής λόγω χρήσης εμπορικά διαθέσιμων στραγγαλιστικών πηνίων κυμαίνεται από 0,85 έως 0,95. Συνήθως οι μηχανικοί επιλέγουν ένα συντελεστή απομείωσης (Ballast Factor, BF) της τάξης του 0,90. 58

59 Αναστρέψιμες Απώλειες Σε αντίθεση με τις μη αναστρέψιμες απώλειες οι αναστρέψιμες απώλειες μπορούν να εκτιμηθούν και συνεπώς να ληφθούν υπόψη κατά τη σχεδίαση του φωτισμού ενός χώρου. Οι απώλειες αυτές διακρίνονται σε απώλειες λόγω καταστροφής λαμπτήρων, απομείωσης λόγω γήρανσης, απομείωσης λόγω ρύπανσης φωτιστικού και επιφανειών χώρου. 59

60 Καταστροφή Λαμπτήρων (1) Σε μεγάλες εγκαταστάσεις τεχνητού φωτισμού είναι συνηθισμένο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, να λειτουργούν με ένα μεγάλο ή μικρό αριθμό λαμπτήρων εκτός λειτουργίας. Συνηθίζεται οι καταστραμμένοι λαμπτήρες να αντικαθίστανται μαζικά σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οπότε θα πρέπει να καθοριστεί ο μέγιστος αριθμός λαμπτήρων που επιτρέπεται να είναι εκτός λειτουργίας σε σχέση με το συνολικό αριθμό των λαμπτήρων της εγκατάστασης. 60

61 Καταστροφή Λαμπτήρων (2) Ο συντελεστής αυτός γνωστός και ως συντελεστής θνησιμότητας (Lamp Burn Out, LBO) και ορίζεται ως: 61

62 Απομείωση Λόγω Γήρανσης Λαμπτήρων (1) Είναι γνωστό ότι η φωτεινή ροή ενός λαμπτήρα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου λόγω γήρανσης των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένος. Για παράδειγμα στους λαμπτήρες πυρακτώσεως συμβαίνει φθορά του νήματος ενώ στους λαμπτήρες φθορισμού φθορά των ηλεκτροδίων και μαύρισμα του σωλήνα εκκενώσεως. 62

63 Απομείωση Λόγω Γήρανσης Λαμπτήρων (2) Η εν λόγω απομείωση εκτιμάται με τον υπολογισμό του συντελεστή απομείωσης λόγω γήρανσης λαμπτήρα (Lamp Lumen Depreciation, LLD). Ο συντελεστής αυτό εκφράζει το ποσοστό της φωτεινής που εκπέμπει ο λαμπτήρας μετά την πάροδο του 70% του ονομαστικού χρόνου ζωής του, σε σχέση με την ονομαστική φωτεινή ροή του δηλ, Στον πίνακα Δ-1 παρουσιάζονται τυπικές τιμές του LLD για διάφορους τύπους λαμπτήρων. 63

64 Απομείωση Λόγω Ρύπανσης του Φωτιστικού (1) Η εξερχόμενη φωτεινή ροή ενός φωτιστικού επηρεάζεται σημαντικά από τα επίπεδα ρύπων του ίδιου του φωτιστικού. Η επίδραση αυτού του παράγοντα υπολογίζεται με τη βοήθεια του συντελεστή ρύπανσης φωτιστικού (Luminaire Dirt Depreciation, LDD). 64

65 Απομείωση Λόγω Ρύπανσης του Φωτιστικού (2) Για την εκτίμηση του συντελεστή αυτού θα πρέπει το φωτιστικό να καταταχθεί σε μια από τις έξι κατηγορίες συντήρησης (I, II, III, IV, V, VI) όπως αυτές ορίζονται στον πίνακα Δ-5. Αρχικά θα πρέπει το φωτιστικό να χωριστεί σε δύο τμήματα σχεδιάζοντας ένα οριζόντιο επίπεδο το οποίο διέρχεται από το μέσο της περιοχής εκπομπής φωτός του φωτιστικού. Το περίβλημα που βρίσκεται στο πάνω μέρος του επιπέδου καλείται άνω περίβλημα ενώ αυτό που βρίσκεται στο κάτω μέρος του επιπέδου καλείται κάτω περίβλημα. Οπότε με τη βοήθεια του πίνακα Δ-5 επιλέγεται η κατηγορία συντήρησης του φωτιστικού. 65

66 Απομείωση Λόγω Ρύπανσης του Φωτιστικού (3) Ο υπολογισμός του συντελεστή LDD γίνεται με τη βοήθεια της παρακάτω σχέσης: Όπου: Α Β t : Σταθερά που εξαρτάται από τα επίπεδα ρύπων του περιβάλλοντος (βλέπε πίνακα Δ-6, παράρτημα Δ) : Σταθερά που εξαρτάται από την κατηγορία συντήρησης του φωτιστικού (βλέπε πίνακα Δ-6, παράρτημα Δ) : Ο χρόνος μεταξύ διαδοχικών καθαρισμών 66

67 Απομείωση Λόγω Ρύπανσης των Επιφανειών του Χώρου (1) Όπως οι ρύποι πάνω στο φωτιστικό μειώνουν την εξερχόμενη από το φωτιστικό φωτεινή ροή έτσι και οι ρύποι στις επιφάνειες του χώρου επιφέρουν το ίδιο αποτέλεσμα. Για την περιγραφή αυτού του είδους των απωλειών εισάγεται συντελεστής ρύπανσης επιφανειών χώρου (Room Surface, Dirt Depreciation, RSDD). Η διαδικασία υπολογισμού του RSDD έχει ως εξής: 67

68 Διαδικασία Υπολογισμού του RSDD (1) Προσδιορίζεται ο βαθμός ρύπανσης του χώρου μέσω του πίνακα Δ-2 ή προσεγγιστικά με τον πίνακα Δ-3. Tο φωτιστικό κατατάσσεται σε ένα από τα είδη φωτισμού που παρουσιάζονται στο σχήμα 3. Καθορίζεται το χρονικό διάστημα, σε έτη, μεταξύ διαδοχικών καθαρισμών των τοίχων. 68

69 Διαδικασία Υπολογισμού του RSDD (2) Υπολογίζεται η ποσοστιαία απομείωση της φωτεινής ροής λόγω ρύπανσης των τοίχων χρησιμοποιώντας τη σχέση (βλέπε LDD), θεωρώντας κατηγορία συντήρησης IV. Βρίσκεται η τιμή του RSDD χρησιμοποιώντας τον πίνακα Δ-4 στο παράρτημα Ε με βάση το είδος φωτισμού που δημιουργεί το φωτιστικό, το ποσοστό απομείωσης της φωτεινής ροής λόγω ρύπων και τέλος με βάση το λόγο κοιλότητας δωματίου. 69

70 Τύπος Φωτισμού με Βάση την Κατανομή της Φωτεινής Ροής του Φωτιστικού Άμεσος Ημί-Άμεσος Γενική Διάχυση Άμεσος-Έμμεσος Ημί-Έμμεσος Έμμεσος Σχήμα 3: Τύπος φωτισμού με βάση την κατανομή της φωτεινής ροής του φωτιστικού 70

71 Υπολογισμός Συντελεστή Απωλειών Φωτός Ο συντελεστής απωλειών φωτός υπολογίζεται ως γινόμενο των επιμέρους συντελεστών που υπολογίστηκαν στα προηγούμενα και δίνεται από την παρακάτω σχέση: 71

72 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (1) Μετά την επιλογή του αριθμού των φωτιστικών που πρέπει να εγκατασταθούν σε ένα χώρο θα πρέπει να ελεγχθεί η ομοιομορφία του δημιουργούμενου φωτισμού Σύμφωνα με τη μέθοδο των ζωνικών κοιλοτήτων η ορθότητα των συντελεστών χρησιμοποίησης (CU) που δίνονται στον πίνακα Γ-1 του παραρτήματος Γ είναι σε ισχύ εφόσον τα φωτιστικά τοποθετούνται σε ένα σύστημα γραμμών και στηλών μέσα στο χώρο (βλέπε Σχήμα 4) για τις οποίες ισχύει ότι: 72

73 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (2) Τα φωτιστικά μέσα σε στις γραμμές και τις στήλες απέχουν σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. Τα φωτιστικά που βρίσκονται στις άκρες των στηλών και των γραμμών απέχουν από τους τοίχους απόσταση ίση με το ήμισυ της απόστασης δύο διαδοχικών φωτιστικών. 73

74 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (3) Επιπλέον των προηγούμενων, θα πρέπει να ελεχθεί ένα κριτήριο τοποθέτησης φωτιστικών γνωστό ως κριτήριο της απόστασης (Space Criterion, SC). Σύμφωνα με αυτό, ο λόγος της απόστασης διαδοχικών φωτιστικών προς την απόσταση μεταξύ του επιπέδου εργασίας και του επιπέδου των φωτιστικών (στην ουσία αυτό καθορίζει το ύψος της κοιλότητας του δωματίου, hr ), κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα του χώρου, θα πρέπει να είναι μικρότερος από συγκεκριμένη τιμή (τιμές) που δίνονται στον πίνακα Γ-1 του παραρτήματος Γ. 74

75 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (4) Δευτερευόντως, το κριτήριο της απόστασης εφαρμόζεται και για τη διαγώνια (450) απόσταση μεταξύ των φωτιστικών. Για παράδειγμα για το φωτιστικό Νο. 25 έχουμε: SC (along,across,45')=1,3/1,6/1,5 Δηλαδή, το κριτήριο της απόστασης ορίζει ότι: Όπου: Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών φωτιστικών στο διαμήκη άξονα Η απόσταση μεταξύ διαδοχικών φωτιστικών στον εγκάρσιο άξονα Η διαγώνια (σε 45 0 ) απόσταση μεταξύ φωτιστικών 75

76 Κριτήριο της Απόστασης (Space Criterion, SC) (5) α T /2 α T α 45 α T α L /2 α L α L α L α L /2 α T /2 Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η διασταύρωση των δεσμών φωτός από τα χρησιμοποιούμενα φωτιστικά έτσι ώστε να αποφευχθούν οι μεγάλες μεταβολές της έντασης φωτισμού στο επίπεδο εργασίας και άρα να επιτευχθεί ομοιομορφία. Σχήμα 4: Τρόπος τοποθέτησης φωτιστικών στο χώρο 76

77 Τέλος Ενότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 3: Μελέτες Φωτισμού Εσωτερικών Χώρων Mέθοδος Favie-Οικονομόπουλος Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων

Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Φωτισμός χώρου Μιλτιάδη Μ. Κάπου Μηχ. Ηλεκτρολόγου, Καθηγητή, Εργολ. Δημοσίων Εργων Γενικά Μια καλή μελέτη ηλεκτρικής εγκατάστασης φωτισμού, πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες φωτισμού του χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

Υψηλές Τάσεις. Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά. Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υψηλές Τάσεις Ενότητα 4: Υγρά Μονωτικά Υλικά Κωνσταντίνος Ψωμόπουλος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές Ενότητα 1: Εξαρτήματα Ηλεκτρικών Συσκευών Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Κυκλώματα Φωτισμού) στο μάθημα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισμό μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες:

Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισμό μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες: Λαμπτήρες LED Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισμό μπορούν να διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες: Α) Πυρακτώσεως (κοινές λάμπες) Β)Φθορισμού (σωλήνα) Γ) Φθορισμού μικρού μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού

Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Ζώντας στο φως! Σύστημα Φυσικού Φωτισμού Green roo fing Θόλος Κάτοπτρο Στεγάνωση Σωλήνας μεταφοράς και αντανάκλασης Απόληξη 2 Φωτοσωλήνες Νέα τεχνολογία φυσικού φωτισμού Η χρήση φωτοσωλήνων για την επίλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Μελέτης : 229/2014/ 2013 Προμήθεια λαμπτήρων ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές προδιαγραφές 4. Τιμολόγιο προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ 2655 Τ555 3055 5005 ΣΕΙΡΑ 2655 Φωτιστικό Σώμα Φθορισμού για απευθείας εγκατάσταση στην οροφή Το βάψιμο γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε λευκό χρώμα, αφού προηγηθεί φωσφάτωση του

Διαβάστε περισσότερα

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού

Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI SCHOOL OF ENGINEERING MECHANICAL ENGINEERING DEPARTMENT ENERGY DIVISION PROCCESS EQUIPMENT DESIGN LABORATORY Στόμια Αερισμού - Κλιματισμού Κωνσταντίνος Παπακώστας Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορική βαθυμετρία

Δορυφορική βαθυμετρία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δορυφορική βαθυμετρία Διάλεξη 12 Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον Γεωπληροφορική και εφαρμογές στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον ΔΙΑΛΕΞΗ 12 Δορυφορική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων Ενότητα 10: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Δημήτριος Κουκόπουλος Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο

Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Διεθνείς Επενδύσεις & Διεθνές Εμπόριο Ενότητα 3: Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου Θεωρητικές προσεγγίσεις Γεώργιος Μιχαλόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Εισαγωγικές έννοιες θεωρίας Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου Ενότητα 4 η : ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

F LIGHT II TUNNELS 2014

F LIGHT II TUNNELS 2014 F LIGHT TUNNELS 2014 II ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να παρέχουμε φυσικό φως, αλλά οι συνθήκες δεν ευνοούν την εγκατάσταση κάθετων παραθύρων ή παραθύρων στέγης μία αποτελεσματική λύση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ TEI ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Ψύξης, Κλιµατισµού και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας) ρ. ΜαρίαΚ. Κούκου Μιχάλης Μέντζος Χρήστος Ζιούτης Νίκος Τάχος Prof. Μ. Gr. Vrachopoulos

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος

Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Υδραυλικά & Πνευματικά ΣΑΕ Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Ενότητα: Σημειώσεις Εργαστηρίου Μιχαήλ Παπουτσιδάκης Τμήμα Αυτοματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

(E) Κώδικας. Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Κώδικας. Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 1: Ο Νόμος του ΟΗΜ και ο Χρωματικός Κώδικας Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κ ΑΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. www.kapos.eu. Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού

Μ. Κ ΑΠΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. www.kapos.eu. Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού ΚΩΣΤΑΣ Μ. Κ ΑΠΟΣ Ενεργειακός/Μηχανολόγος Μηχανικός BS, MS/PE Σύμβουλος Φωτισμού Βασ. Ηρακλείου 21, 546 24, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-262 762, Fax. 2310-262 722 E-mail: kapos@tee.gr www.kapos.eu ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ. Βασίλης Δριμούρας Βήμα 1 ο -Υπολογισμός διάστασης οθόνης, γωνίας και απόστασης θέασης. Κάντε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΝΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΑ ΦΑΝΚΟΙΛΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΟΜΨΟΤΕΡΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΣΑΣ. Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη φωτισμού συγκροτήματος γραφείων με τεχνολογία LED Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωαννίδης Γεώργιος Σπουδαστής: Ζάρδας Δημήτριος Μάιος2014

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 2: Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Εργαστήριο Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενότητα: Άσκηση 6: Αντιστάθμιση γραμμών μεταφοράς με σύγχρονους αντισταθμιστές Νικόλαος Βοβός, Γαβριήλ Γιαννακόπουλος, Παναγής Βοβός Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι

Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Οι ευρωπαϊκοί λαµπτήρες γίνονται ενεργητικά αποδοτικότεροι Η ΕΕ όρισε νέες απαιτήσεις για τη ενεργειακή απόδοση τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν οι λαµπτήρες που παράγονται για την αγορά της ΕΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση.

α. Αμείωτη αρμονική ταλάντωση. β. Φθίνουσα μηχανική ταλάντωση. γ. Κρίσιμη απεριοδική κίνηση. δ. Ισχυρά απεριοδική κίνηση. Εξέταση προσομοίωσης στο μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Χρόνος εξέτασης: 4.5 ώρες Σύνολο σελίδων: 8 (οχτώ) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθμό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών. Ρεφανίδης Ιωάννης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12: Δημοπρασίες ανερχόμενων και κατερχόμενων προσφορών Ρεφανίδης Ιωάννης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μικροοικονομική. Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μικροοικονομική Ενότητα 2:Οικονομική σκέψη Καραμάνης Κωνσταντίνος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Λογιστικής και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει

ΤΟ ΦΩΣ. Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει ΤΟ ΦΩΣ Ο φωτισμός μπορεί να υπογραμμίσει σημαντικές λεπτομέρειες ή να τις κρύψει Μπορεί να κολακέψει ένα αντικείμενο, τονίζοντας κάποια θετικά χαρακτηριστικά ή να υποβαθμίσει τα λιγότερο ελκυστικά Η τηλεόραση

Διαβάστε περισσότερα

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου

Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Τομείς εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικών δημόσιων προμηθειών Φωτισμός Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου Μυρτώ Θεοφιλίδη Χημικός Μηχανικός, MSc Τμήμας Ανάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com

Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό. Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com Επίλυση Προβλημάτων με Χρωματισμό Αλέξανδρος Γ. Συγκελάκης asygelakis@gmail.com 1 Η αφορμή συγγραφής της εργασίας Το παρακάτω πρόβλημα που τέθηκε στο Μεταπτυχιακό μάθημα «Θεωρία Αριθμών» το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΙΝΗΣΗ 2.1 Περιγραφή της Κίνησης 1. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά; Μονόμετρα ονομάζονται τα μεγέθη τα οποία, για να τα προσδιορίσουμε πλήρως, αρκεί να γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ: «ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα.

συνίστανται από πολωτή που επιτρέπει να περνούν µόνο τα κατακόρυφα πολωµένα κύµατα. Γραµµικά πολωµένο ηλεκτροµαγνητικό κύµα. Νόµος του Malus Η κλασσική κυµατική θεωρία του φωτός µοντελοποιεί το φως (ή ένα τυχόν ηλεκτροµαγνητικό κύµα κατ επέκταση), στον ελεύθερο χώρο, ως ένα εγκάρσιο ηλεκτροµαγνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια

Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Η Ελληνική Πρόταση στην Ηλιακή Ενέργεια! Εγγύηση 5 χρόνια Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συλλεκτών Επιλεκτικών και Κενού Συλλέκτης Green Line Strip ENGINEERING Επιλεκτικός απορροφητής από φύλλο αλουμινίου strip

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου

Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Μαθηματικά Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου Κεφάλαιο ο : Κωνικές Τομές Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Ένας κύκλος ορίζεται αν

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6

Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ. Σελίδα 1 από 6 Η ΤΡΟΧΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Στόχος(οι): Η παρατήρηση της τροχιάς του ήλιου στον ουρανό και της διακύμανση της ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή την εποχή. Εν τέλει, η δραστηριότητα αυτή θα βοηθήσει τους μαθητές να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ (108) Ηµεροµηνία και

Διαβάστε περισσότερα

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν;

TFT TV. Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; TFT TV Τι είναι οι TFT και πως λειτουργούν; Η ετυμολογία του όρου TFT (Thin Film Transistor ή τρανζίστορ λεπτού φιλμ) μας παραπέμπει στο δομικό στοιχείο ελέγχου της οθόνης, που είναι το τρανζίστορ. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο : Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Ένα σημείο Μ(x,y) ανήκει σε μια γραμμή C αν και μόνο αν επαληθεύει την εξίσωσή της. Π.χ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Καµπύλη κατανοµής της φωτεινής ροής σε συνάρτηση µε το µήκος κύµατος. Η καµπύλη Γ αφορά το βολφράµιο σύγχρονου λαµπτήρα πυρακτώσεως (Από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:911187 Υπεύθυνος Άσκησης: Κος Πέογλος Ημερομηνία Διεξαγωγής:3/11/25 Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 1) Εισαγωγή: Σκοπός και στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα: Συσκευές Τηλεμετρίας Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό εμπορικών καταστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ευάγγελος-Νικόλαος Δ. Μαδιάς

Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό εμπορικών καταστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ευάγγελος-Νικόλαος Δ. Μαδιάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό εμπορικών καταστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ευάγγελος-Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Εισαγωγή στις Ηλεκτρικές Μετρήσεις Σφάλματα Μετρήσεων Συμβατικά όργανα μετρήσεων Χαρακτηριστικά μεγέθη οργάνων Παλμογράφος Λέκτορας Σοφία Τσεκερίδου 1 Σφάλματα μετρήσεων Επιτυχημένη μέτρηση Σωστή εκλογή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, διαγράμματα,

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η παρούσα οικονομοτεχνική μελέτη συντάχθηκε για την Προμήθεια λαμπτήρων διαφόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Λαμπτήρων διαφόρων τύπων Κ.Α. 20 / 6673.005 180.000 Ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ

Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος. Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Πλήρης οδηγός δημιουργίας ενός Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος AO Μονάδα Υλοποίησης Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες

Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Θερμομονωτική Επάρκεια - Θερμογέφυρες Ενημερωτική Ημερίδα Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ) Δημήτριος Αναστασέλος Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός jimanas@aix.meng.auth.gr Στάδια ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα