Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 296/2014 Περίληψη Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης δωρεάς υπό τρόπο, ποσού , για την ολοκλήρωση της Γ Φάσης κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου Άρης και Λίλιαν Βουδούρη. Στην Σιάτιστα και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες (25) και (19) Εκπρόσωποι & Πρόεδροι Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί, ήτοι: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Παρόντες 1 Λυσσαρίδης Χρήστος 14 Ορφανίδου Παναγιώτα 2 Γιώτης Θεόκλητος 15 Παπαδιώτη Γλυκερία 3 Γκάσης Εμμανουήλ 16 Πήττας Θεόδωρος 4 Γκερεχτές Λάζαρος 17 Πολύζος Ιωάννης 5 Δόρδας Χρήστος 18 Ρομπόλας Ιωάννης 6 Ευθυμιάδης Αναστάσιος 19 Σίμος Ηλίας 7 Ζιάρα Φωτεινή 20 Σταμπολούς Βασίλειος 8 Καρακουλάκης Παναγιώτης 21 Τζιλίνης Ελευθέριος 9 Καραμπατζιάς Μιχαήλ 22 Τιούκαλιας Δημήτριος 10 Κορδίστας Ανδρέας 23 Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος 11 Μαγιάγκας Γεώργιος 24 Τσαρχάς Ιωάννης 12 Μαρκούση Χρυσούλα 25 Χατζής Ιωάννης 13 Μουστάκα Ζωή Απόντες 1 Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος 2 Κοτρώτσιος Λουκάς ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) 1 Παπαθωμάς Δημήτριος (Ναμάτων) 10 Γκόσιος Ελευθέριος (Ζώνης) 2 Ζιώγου Δημήτριος (Σισανίου) 11 Χάτσιος Βασίλειος (Κορυφής) 3 Τζαβέλλας Ηλίας (Αγίας Σωτήρας) 12 Ζυγούρας Χρήστος (Κριμηνίου) 4 Βασιλόπουλος Αθανάσιος (Αηδονοχωρίου) 13 Μπατζόπουλος Ανδρέας (Λικνάδων) 5 Καραμήτσιος Δημήτριος (Βελανιδιάς) 14 Σιωμούλης Κωνσταντίνος (Μόρφης) 6 Αθανασιάδης Στέφανος (Αγιάσματος) 15 Δραγώγια Ζωή (Ροδοχωρίου) 7 Μαυρίδης Γαβριήλ (Ανθούσας) 16 Παπαδόπουλος Μωυσής (Σταυροδρομίου) 8 Δολαπτσόπουλος Θεόδωρος (Ανθοχωρίου) 17 Κατσάνου Θεοδώρα (Χρυσαυγής) 9 Ματαράγκας Αθανάσιος (Δάφνης) Προσελεύσεις - Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: 1 Ο Δ.Σ. κ. Γιώτης Θεόκλητος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 43ου θέματος της Η.Δ. 2 Η Δ.Σ. κ. Μουστάκα Ζωή αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 24ου θέματος της Η.Δ.

2 3 Ο Δ.Σ. κ. Σίμος Ηλίας αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δημήτριος ήταν παρών. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ζηκόπουλος Φώτιος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: 12ο Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκερεχτέ Λάζαρο ο οποίος είπε τα εξής: Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΥΠΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΣΟΥ ,00, με «ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» την κατασκευή ενός πολιτιστικού κέντρου στη Σιάτιστα και καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο: 1) Να εκφράσει τις θερμές του ευχαριστίες στο «ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» για την δωρεάν των ,00 προς το Δήμο Βοΐου προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου: «Πολιτιστικό κέντρο Σιάτιστας Κτίριο πολλαπλών χρήσεων «Άρης και Λίλιαν Βουδούρη», 2) Να εγκρίνει την Συμπληρωματική Σύμβαση δωρεάς υπό τρόπο ποσού ,00, μεταξύ του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, του Δήμου Βοΐου, και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο του Δήμου Βοΐου κ. Λαμπρόπουλο Δημήτριο όπως την υπογράψει. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1) Εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στο «ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» για την δωρεάν των ,00 προς το Δήμο Βοΐου προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου: «Πολιτιστικό κέντρο Σιάτιστας Κτίριο πολλαπλών χρήσεων «Άρης και Λίλιαν Βουδούρη», 2) Εγκρίνει την Συμπληρωματική Σύμβαση δωρεάς υπό τρόπο ποσού ,00, μεταξύ του Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, του Δήμου Βοΐου, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, μαζί με το συνημμένο παράρτημα και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο του Δήμου Βοΐου κ. Λαμπρόπουλο Δημήτριο όπως την υπογράψει. 2

3 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 296/2014 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. (Ακολουθούν Υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σιάτιστα 15/10/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ 3

4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΡΕΑΣ ΥΠΟ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ************** Στο ηµαρχιακό κτίριο της πόλης Σιάτιστα του ήµου Βοΐου, σήµερα την. του µηνός Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014), οι κάτωθι υπογράφοντες: Α) Αφενός Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του ηµητρίου και της Νοµικής, κάτοικος Κηφισιάς επί της οδού Πλειάδων 77, κάτοχος του υπ αρ. ΑΚ Αστυνοµικού ελτίου Ταυτότητας, εκδόσεως από το Αστυνοµικό Τµήµα Κηφισιάς, ο οποίος ενεργεί στο συµβόλαιο αυτό ως Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου και νόµιµος εκπρόσωπος του εις την Αθήνα και επί της οδού Νίκης αρ. 16 εδρεύοντος νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς Ιδρύµατος, µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥ ΟΥΡΗ», που συστήθηκε µε την από διαθήκη του Αριστείδη Παντελή Βουδούρη που δηµοσιεύθηκε νόµιµα µε το υπ αρ. 966/ πρακτικό του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε συνδυασµό α) µε το από Αυγούστου 1990 Προεδρικό ιάταγµα που δηµοσιεύτηκε στο υπ αρ. 535/ φύλλο του τεύχους της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, δυνάµει του οποίου ενεκρίθη ο Οργανισµός ιοικήσεως και ιαχειρίσεως αυτού, β) µε την από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου αυτού, µε την οποία επανεξελέγη ο εµφανισθείς Πρόεδρος του Ιδρύµατος και γ) µε τις από , και αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου του ως άνω Ιδρύµατος, διά των οποίων µεταξύ άλλων ενεκρίθη η παρούσα δωρεά και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για την υπογραφή αυτής, όπως τούτο προκύπτει από τα υπ αρ. 262/ , 264/ , 266/ και 275/ αποσπάσµατα πρακτικών, νοµίµως επικυρωµένα, που προσαρτώνται στο παρόν, καλούµενος στο παρόν «ΩΡΗΤΗΣ» και Β) Ο κος ηµήτριος Λαµπρόπουλος, η οποία ενεργεί στο παρόν ως ήµαρχος του ήµου Βοΐου, πρώην ήµου Σιάτιστας, σε συνδυασµό µε 1

5 την υπ αρ.../2014 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εξουσιοδοτήθηκε η ανωτέρω για την υπογραφή της παρούσας συµβάσεως όπως προκύπτει από το υπ αρ.../ -..- πρακτικό του ηµοτικού Συµβουλίου, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στην παρούσα, καλούµενη στο παρόν «ΩΡΕΟ ΟΧΟΣ», δήλωσαν, συµφώνησαν, και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1.1 υνάµει της από αρχικής σύµβασης δωρεάς υπό τρόπο το κοινωφελές Ίδρυµα «Λίλιαν Βουδούρη» και ο πρώην ήµος Σιάτιστας και ήδη ήµος Βοΐου, αποφάσισαν την κατασκευή ενός πολιτιστικού κέντρου στον ανωτέρω ήµο, το οποίο θα φέρει την ονοµασία «Πολιτιστικό Κέντρο Άρης και Λίλιαν Βουδούρη». Με την ως άνω σύµβαση και σύµφωνα µε όλους τους όρους που περιλαµβάνονται σ αυτήν συµφωνήθηκε µεταξύ άλλων, ότι ο ωρητής θα χρηµατοδοτήσει την ανέγερση του κτίσµατος (αποκαλούµενη Α Φάση) και ο ωρεοδόχος ανέλαβε την διάθεση της έκτασης και την ολοκλήρωση του έργου (αποκαλούµενη Β Φάση). 1.2 εδοµένου όµως της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας που αντιµετώπιζε ο ήµος και την µεγάλη καθυστέρηση ολοκλήρωσης της Β ΦΑΣΗΣ ώστε να παραµένει το έργο ηµιτελές για µεγάλο χρονικό διάστηµα, το ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος ανταποκρινόµενο στο σχετικό αίτηµα του ήµου ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να συνδράµει το ήµο Βοΐου ως προς τις εργασίες που απαιτούντο για την ολοκλήρωση της Β ΦΑΣΗΣ, ήτοι την εξόφληση των εργασιών που είχαν ήδη εκτελεσθεί και την χρηµατοδότηση των ανεκτέλεστων εργασιών της και υπεγράφη η από συµπληρωµατική σύµβαση δωρεάς υπό τρόπο ποσού των ,93 ευρώ. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατόπιν των ανωτέρω και µετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Β ΦΑΣΗΣ του έργου και την διενέργεια του σχετικού ελέγχου από τον διορισµένο από το Ίδρυµα Τεχνικό Σύµβουλο. Κ. Αδαµίδη, των εργασιών 2

6 που είχαν εκτελεσθεί, το ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος και µε την σύµφωνη γνώµη του ωρεοδόχου ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να προχωρήσει στην ολοκλήρωση και της Γ ΦΑΣΗΣ του έργου όπως αναλυτικά αναφέρετο στην ανωτέρω από συµπληρωµατική σύµβαση δωρεάς υπό τρόπο, αναλαµβάνοντας τις δαπάνες για τις µελέτες τις εργασίες και τον εξοπλισµό που απαιτούντο για την ολοκλήρωση της Γ ΦΑΣΗΣ, συνολικού ποσού ( ) Ειδικότερα, οι εργασίες αυτές που ήδη ολοκληρώθηκαν, αναφέρονται αναλυτικά στην συνηµµένη στην παρούσα τεχνική περιγραφή της εργολαβίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) και περιληπτικά, είναι: α) η διαµόρφωση τµήµατος του περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου και η αγορά και τοποθέτηση του εσωτερικού εξοπλισµού, συνολικής αξίας β) η αγορά και τοποθέτηση ασανσέρ, αξίας γ) η σχετική µελέτη φωτισµού και ήχου αξίας και η εγκατάσταση του θεατρικού φωτισµού της σκηνής και η µεγαφωνική εγκατάσταση, αξίας ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 3.1 Ήδη µε την παρούσα, κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών της Γ ΦΑΣΗΣ, αξίας ο ωρητής παραδίδει στον ωρεοδόχο το ανωτέρω έργο, πλήρως αποπερατωµένο, ήτοι: α) τον περιβάλλοντα εξωτερικό χώρο και τον εσωτερικό εξοπλισµό (καθίσµατα, συστήµατα ήχου και φωτισµού, επίστρωση πατωµάτων) β) το ασανσέρ γ) τον ηχοληπτικό φωτισµό και τη µεγαφωνική εγκατάσταση 3.2 Ο ωρεοδόχος παραλαµβάνει το ανωτέρω έργο (Γ ΦΑΣΗ) όπως περιγράφεται αναλυτικά στο συνηµµένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι χωρίς καµία επιφύλαξη και ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών ότι ο ωρητής ουδεµία ευθύνη φέρει εις το εξής, για τη συντήρηση, ασφάλεια και λειτουργία του ανωτέρω εξοπλισµού. 3

7 4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 4.1 Η ΦΑΣΗ του ανωτέρω έργου περιλαµβάνει την λειτουργία του εν λόγω πολιτιστικού κέντρου, την οποία θα αναλάβει η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βοΐου ( Η.Κ.Ε.ΒΟ), η οποία έχει µακρόχρονη εµπειρία στα πολιτιστικά δρώµενα του ήµου και της ευρύτερης περιοχής και είναι στελεχωµένη µε επαρκές προσωπικό. 4.2 Ειδικότερα ως προς τον τρόπο λειτουργίας ρητά επισηµαίνονται όσα και µε την αρχική σύµβαση είχαν συµφωνηθεί, ήτοι: α) Το κτίσµα, µετά την κατά την παρούσα ολοκλήρωσή του θα λειτουργεί εσαεί, µε ευθύνη του ήµου, ως πολιτιστικό κέντρο πολλαπλών χρήσεων. Ο βασικός άξονας των δραστηριοτήτων του θα είναι η φιλοξενία θεατρικών παραστάσεων, µουσικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, επιστηµονικών συνεδρίων και ωδείου. Αλλαγή χρήσεως επιτρέπεται µόνο µετά από έγγραφη συναίνεση του ωρητή. β) Το πολιτιστικό κέντρο θα αρχίσει την λειτουργία του, εντός χρονικού διαστήµατος έξη (6) µηνών από την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου και θα επανδρωθεί µε το κατάλληλο προσωπικό µε αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του ωρεοδόχου και της Η.Κ.Ε.ΒΟ. Ειδικότερα, ετησίως θα προβλέπεται ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισµό του ήµου ή της Η.Κ.Ε.ΒΟ που θα αφορά τη συντήρηση και λειτουργία του Κέντρου. Επιπλέον ο ωρεοδόχος θα πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποδοτικότερη λειτουργία του, καθώς επίσης να λαµβάνει πρόνοια ώστε οι εκδηλώσεις που θα γίνονται σε αυτό να είναι σύµφωνες µε το πνεύµα και την πολιτιστική παράδοση της πόλης γ) Ανά εξάµηνο ο ωρεοδόχος ή η Η.ΚΕ.ΒΟ θα συντάσσει και θα υποβάλλει στον ωρεοδόχο έκθεση λειτουργίας του Κέντρου. Οι εξαµηνιαίες εκθέσεις θα περιέχουν αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων και συναφή στατιστικά στοιχεία, καθώς και ανάλυση των οικονοµικών στοιχείων της λειτουργίας του Κέντρου, περιλαµβανοµένων οπωσδήποτε, των προϋπολογισµών και απολογισµών των λογαριασµών εσόδων εξόδων, σχετικός 4

8 προϋπολογισµός για το επόµενο εξάµηνο καθώς και προτάσεων για τον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας του πολιτιστικού αυτού Κέντρου. 4.3 Ρητά συµφωνείται ότι ο ωρητής δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη για τις µεταξύ του ωρητή και της Η.Κ.Ε.ΒΟ (πολιτιστικού φορέα του ωρεοδόχου) σχέσεις, είτε αφορούν το παρόν, είτε το µέλλον. Κατά τα λοιπά παραµένουν εν ισχύει όλοι οι όροι των από και συµβάσεων δωρεάς υπό τρόπο και ο ωρεοδόχος ήµος παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση αυτών. 4.4 Οι συµβαλλόµενοι διορίζουν αντίκλητο για τις εκ του παρόντος τυχόν επιδόσεις καθώς και για την κοινοποίηση ακόµη και εισαγωγικών εγγράφων της δίκης τον εκάστοτε ήµαρχο Βοΐου. 4.5 Οι από (αρχική) και (συµπληρωµατική) συµβάσεις δωρεάς υπό τρόπο καθώς και όλα τα συνηµµένα σε αυτές παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης δωρεάς υπό τρόπο και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο µε αυτήν. Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε 3 όµοια πρωτότυπα, έκαστο των συµβαλλοµένων µερών έλαβε από ένα, το δε τρίτο θα κατατεθεί στην αρµόδια ΟΥ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον ωρητή Για τον ωρεοδόχο 5

9

10

11

12

13

14 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ & Β) ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΔΟΥΡΙΟ ΣΤΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΚΩΤΣΗΣ Α. Ο.Ε. Πρόλογος Η συγκεκριμένη εργολαβία αφορούσε τις εργασίες αποπεράτωσης του υπό ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Σιάτιστας, ένα κτήριο πολλαπλών χρήσεων, με τη δυνατότητα διοργάνωσης συναυλιών, θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων, συνεδρίων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το ένα μέρος της εργολαβίας αποτέλεσε η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Η κατασκευή της έγινε με βάση την αρχιτεκτονική μελέτη και τα φωτορεαλιστικά σχέδια που παραδόθηκαν με γνώμονα την ευκολία χρήσης του χώρου με μεγάλο υπαίθριο Lobby, την προσβασιμότητα του χώρου από Α.ΜΕ.Α. με ράμπα και ταυτόχρονα τη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής. Το άλλο μέρος της εργολαβίας αποτέλεσε η ολοκλήρωση των διαφόρων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τα διάφορα εσωτερικά τελειώματα, η προμήθεια εξοπλισμού και έγινε με βάση τα όποια υπάρχοντα σχέδια, τη νέα μελέτη οπτικοακουστικών μέσων και τις διάφορες ανάγκες του χώρου προκειμένου αυτός να γίνει λειτουργικός. 1

15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Ο διαμορφωμένος περιβάλλοντας χώρος προσδιορίζεται από τα στηθαία που κατασκευάστηκαν από οπλισμένο σκυρόδεμα και το πεζοδρόμιο το οποίο κατασκευάστηκε εκ νέου. Στο δεξί μέρος της διαμορφωμένης πλέον αυλής υπάρχει ράμπα Α.ΜΕ.Α της οποίας το δάπεδο έχει υποστεί κατεργασία βιομηχανικού δαπέδου και οδηγεί μέσω της εισόδου Α.ΜΕ.Α στο δεξί μέρος του κτηρίου, απ ευθείας μέσα στο χώρο του θεάτρου. Η ράμπα φωτίζεται σε όλο της το μήκος από είκοσι ορειχάλκινα φωτιστικά τύπου καραβοχελώνας. Προκειμένου η έξοδος των επισκεπτών να γίνεται ευκολότερα και γρηγορότερα άρα και με μεγαλύτερη ασφάλεια κατασκευάστηκε κλιμακοστάσιο στην αριστερά πλευρά του κτηρίου το οποίο συνδέει τον πλαϊνό διάδρομο εξόδου των επισκεπτών με την αυλή. Το κλιμακοστάσιο της κεντρικής εισόδου μεγάλωσε αποκτώντας τρία επιπλέον σκαλοπάτια προκειμένου η κυρίως αυλή να έχει τις μικρότερες δυνατές κλίσεις έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άνετα για υπαίθριες εκδηλώσεις. Η κυρίως αυλή, αφού η αρχική της επιφάνεια διαμορφώθηκε με οπλισμένο σκυρόδεμα, επιστρώθηκε με κυβόλιθους ενώ δύο τρίγωνες λωρίδες επιστρωμένες πλάκες Καρύστου δημιουργούν την απαραίτητη διαφοροποίηση των υλικών και οδηγούν τον επισκέπτη προς την είσοδο. Στις δυο πλευρές της αυλής εκατέρωθεν, κατασκευάστηκαν παγκάκια προκειμένου να δίνουν στους επισκέπτες αλλά και στους περαστικούς το απαραίτητο σημείο ξεκούρασης αλλά και δυο παρτέρια προκειμένου το πράσινο να μπει και μέσα στην αυλή αλλά και να διευκολυνθεί η είσοδος και έξοδος των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων στο κτήριο. Πιο μπροστά φυτεύθηκαν από δυο κυπαρίσσια. Ο χώρος της αυλής φωτίζεται από δυο σειρές ιστών φωτισμού (τρείς σε κάθε σειρά). Οι ιστοί έχουν ύψος τριών μέτρων και είναι εξοπλισμένοι με φωτιστικά σώματα παραδοσιακού τύπου με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή χρωματική απόδοση. Για την ανάδειξη του κτηρίου τη νύχτα έχουν τοποθετηθεί στους τοίχους της όψης, αριστερά και δεξιά της κεντρικής εισόδου από δυο προβολείς τύπου up light wall washer εξοπλισμένοι επίσης με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων. Τέλος για την ανάδειξη της εισόδου τοποθετήθηκαν τρία φωτιστικά σώματα τύπου up-down light πάνω από κάθε είσοδο έτσι ώστε και να φωτίζουν αλλά και να αναδεικνύουν την κεντρική είσοδο. Για την τροφοδοσία των φωτιστικών του περιβάλλοντα χώρου κατασκευάστηκαν δυο νέοι υποπίνακες φωτισμού οι οποίοι τοποθετήθηκαν ο ένας στο μηχανοστάσιο του κλιματισμού, ο άλλος στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα. 2

16 3

17 Το οικοδομικό και αρχιτεκτονικό μέρος των εσωτερικών εγκαταστάσεων αφορούσε: Την επαναβαφή διαφόρων επιφανειών μέσα στο κτήριο οι οποίες στο πέρασμα του χρόνου και λόγω διαφόρων άλλων παραγόντων απαιτούσαν φρεσκάρισμα. Την κατασκευή και επίστρωση κλιμακοστασίων που δεν ολοκληρώθηκαν στις προηγούμενες εργολαβίες. Την επίστρωση με μοκέτα του χώρου του θεάτρου. Την τοποθέτηση ηλεκτροκίνητης αυλαίας σκηνής. Την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων για την τοποθέτηση των θεατρικών προβολέων μέσα στο χώρο της πλατείας. Την τοποθέτηση διακοσίων πενήντα επτά συνολικά καθισμάτων στο χώρο του θεάτρου. Την κατασκευή των κουφωμάτων του δωματίου ελέγχου προβολών (control room). Την τοποθέτηση ξύλινων θυρών οι οποίες είχαν καταστραφεί ή δεν είχαν τοποθετηθεί. Την κατασκευή και τοποθέτηση επίπλων Reception και βεστιαρίου. Την κατασκευή διαχωριστικών στις τουαλέτες κοινού. Την επισκευή και συντήρηση των ξύλινων εξωτερικών κουφωμάτων καθώς και του στεγάστρου της κεντρικής εισόδου. Την επισκευή και επαναβαφή της μεγάλης δίφυλλης συρόμενης πόρτας της σκηνής. Την επισκευή και τον καλλωπισμό των τριών δίφυλλων θυρών της κεντρικής εισόδου. Το ηλεκτρομηχανολογικό μέρος των εσωτερικών εγκαταστάσεων αφορούσε κυρίως στην τοποθέτηση καλωδιώσεων φωτισμού που ήταν λανθασμένα τοποθετημένες ή εξέλειπαν, στην τοποθέτηση των καλωδιώσεων όλων των οπτικοακουστικών συστημάτων καθώς επίσης και του θεατρικού φωτισμού, στην τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων όπου αυτό προβλέπονταν από τη μελέτη ή απαιτούνταν, στην τοποθέτηση τηλεφωνικού κέντρου και στον έλεγχο καλής λειτουργίας των υφιστάμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα τοποθετήθηκε τηλεφωνικό κέντρο τεχνολογίας ISDN μίας εξωτερικής και είκοσι εσωτερικών γραμμών ενώ τοποθετήθηκε τηλεφωνική συσκευή κονσόλας τηλεφωνήτριας και από μια ψηφιακή και μία απλή τηλεφωνική συσκευή. Για την τακτοποίηση των καλωδιώσεων του δικτύου υπολογιστών όλα τα καλώδια τερματίστηκαν σε κατανεμητή είκοσι τεσσάρων θέσεων (patch panel cat5e) το οποίο τοποθετήθηκε μέσα σε Rack στο χώρο της Reception. Σε ότι αφορά στην εγκατάσταση της πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας τοποθετήθηκε πίνακας πυρανίχνευσης στο χώρο της αποθήκης της σκηνής ενώ τοποθετήθηκε και πίνακας επαναλήπτης στο χώρο της Reception. Για το φωτισμό ασφαλείας και οδεύσεων διαφυγής τοποθετήθηκαν πενήντα ένα συνολικά φωτιστικά ασφαλείας ενώ για τα σκαλοπάτια της πλατείας του θεάτρου τοποθετήθηκαν είκοσι οκτώ ειδικά φωτιστικά ασφαλείας τα οποία μεταβάλλουν τη φωτεινότητά τους ανάλογα με την τάση τροφοδοσίας. 4

18 Για το φωτισμό της πλατείας τοποθετήθηκαν τριάντα συνολικά φωτιστικά σώματα με λαμπτήρα ιωδίνης ισχύος 200W. Τα φωτιστικά αυτά έχουν τη δυνατότητα (dimming) να μεταβάλλουν τη φωτιστική τους απόδοση ανάλογα με το dimmer το οποίο τοποθετήθηκε στο Rack των dimmers του θεατρικού φωτισμού. Με αυτή τη συνδεσμολογία αυτή ο χειριστής των συστημάτων-φωτιστής έχει τη δυνατότητα νε ελέγχει και τη στάθμη του γενικού φωτισμού της πλατείας πέραν του ειδικού. Στους βοηθητικούς χώρους γραφείων ωδείου κ.λ.π. τοποθετήθηκαν τοποθετήθηκαν σαράντα συνολικά φωτιστικά σώματα οροφής με λαμπτήρες φθορισμού 4x18W. Οι υπόλοιποι χώροι του κτηρίου φωτίστηκαν κυρίως με φωτιστικά σώματα τύπου απλίκας τοίχου. Στους χώρους του κοινού, κλιμακοστάσια, foyer και μέσα στην πλατεία του θεάτρου τοποθετήθηκαν είκοσι επτά αρχιτεκτονικά φωτιστικά τύπου up-down light με λαμπτήρα ιωδίνης 80W. Ο συνδυασμός αυτός αφενός μεν συμπληρώνει τα υπάρχοντα φωτιστικά σώματα φθορισμού αφετέρου δε προσφέρει θερμό λευκό φώς το οποίο αναβαθμίζει το χώρο. Στους βοηθητικούς διαδρόμους και κλιμακοστάσια του κτηρίου τοποθετήθηκαν τριάντα πέντε συνολικά απλίκες τοίχου τύπου up light εξοπλισμένες με λαμπτήρες οικονομίας φθορισμού. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και ο διακριτικός φωτισμός του διαδρόμου χωρίς αυτός να δημιουργεί όχληση στους υπόλοιπους χώρους ή στο χώρο της πλατείας. Τέλος για το γενικό βοηθητικό φωτισμό της σκηνής χρησιμοποιήθηκαν προβολείς μεταλλικών αλογονιδίων. Αυτοί, δέκα συνολικά τοποθετήθηκαν στο δεύτερο μπαλκόνι της σκηνής με τρόπο τέτοιο ώστε να φωτίζεται παντού ο χώρος. Έξω από τους βοηθητικούς χώρους της σκηνής τοποθετήθηκαν επτά ορειχάλκινα φωτιστικά τύπου καραβοχελώνας. Συνολικά, στα πλαίσια της εργολαβίας αυτής, καταβλήθηκε η προσπάθεια να κλείσει κάθε δυνατή εκκρεμότητα καθιστούσε το χώρο μη λειτουργικό, χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις και καθυστερήσεις με σκοπό το κτήριο να αποδοθεί έτοιμο προς χρήση στους ιδιοκτήτες του. 5

19 6

20 7

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 339/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 11/2015 Περίληψη Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 14/2015 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. /04 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 346/04 Περίληψη Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/7-6-2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 220/2013 Περίληψη Έγκριση κανονισμών λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 22/2011 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 316/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Κανονισµού Ύδρευσης ήµου Σαρωνικού Στα Καλύβια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ46906Α-ΕΛ0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ. 1.510.000,00 µε Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Θεσ/νίκη: 29-07-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12957 «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΙΑΣΥΝ ΕΟΜΕΝΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 021/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Ταχ.Δ/νση: Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής Αλ. Συμεωνίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 10 ης 16/7/2014 Kατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 228/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 12/12-08-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 224/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 224/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 224/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/13-07-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 29 Μαρτίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 53-5/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013

Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 20 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου. σελ. 1 από 10 Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου. σελ. 1 από 10 Η ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη µεταστέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 23 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 26 η Ιουλίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς που αναβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου εσκάτης. Αριθµ. Απόφασης: 166/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων. Στη εσκάτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΗΣ ΠΤEΡΥΓΑΣ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚH ΠΤΕΡΥΓΑ Β ΟΡOΦΟΥ ΣΤΟ ΑΝAΚΤΟΡΟ ΤΩΝ ΑΓIΩΝ ΜΙΧΑHΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 24-01- 2014 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 785/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 589/18-11-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 589/18-11-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 589/18-11-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου Τηλ:210 8629944, 8647420 Fax

Διαβάστε περισσότερα