Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική του νέου με- θοδικού σχολαστικού άτλαντος Ουγγροελληνική Βιβλιογραφία, Η ζωή και τα έργα του Γεωργίου Ζαβίρα,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική του νέου με- θοδικού σχολαστικού άτλαντος Ουγγροελληνική Βιβλιογραφία, Η ζωή και τα έργα του Γεωργίου Ζαβίρα,"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΑ: που χρησιμοποιήσαμε για την τεκμηρίωση αναφορών του ΦΖ, που μας βοήθησαν στην ανάγνωση δυσανάγνωστων τμημάτων των χειρογράφων του ΦΖ, που χρησιμοποιήσαμε για τη διαμόρφωση των υποσημειώσεων ή του Παραρτήματος. Η αναγραφή τους στοχεύει στη διευκόλυνση των αναγνωστών και μελλοντικών νέων ερευνητών. Για το λόγο αυτό αναγράφουμε και τη Βιβλιοθήκη στην οποία τα εντοπίσαμε. Gaspari Adam Christian, Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική του νέου μεθοδικού σχολαστικού άτλαντος. Συντεθείσα Γερμανιστί υπό του Αδάμ Χριστιάνου Γασπάρεως αξιώσει δε του κυρίου Στεφάνου Μπούμπα, μεταφρασθείσα εις την νυν Ελληνικήν διάλεκτον εκ της τελευταίας ογδόης εκδόσεως υπό του Κυριακού Καπετανάκη. Προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων. Πρώτη περίοδος. Εν τη τυπογραφία του Λεοπόλδου Γρουνδ, εν Βιέννη Διαδίκτυο. Horváth/ Χόρβατ Ανδρέας, Ουγγροελληνική Βιβλιογραφία, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ελληνικής Φιλολογίας, Budapest 1940.Διαδίκτυο. Horváth/ Χόρβατ Ανδρέας, Η ζωή και τα έργα του Γεωργίου Ζαβίρα, Βουδαπέστη Εθνική. Juric Sime, Τα ελληνικά λυρικά ποιήματα του Δημήτρη Δημητρίου, επιμέλεια Κλεόβουλου Τσούρκα. Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσ/νίκη Εθνική. Pouqueville F. C. H. L., Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως ήτοι η Αναγέννησις της Ελλάδος, μεταφρασθείσα υπό Ξενοφώντος Δ. Ζύγουρα, καθηγητού. Τόμος Α, Τυπογραφείον Αναστασίου Ν. Τρίμη, εν Αθήναις 1890 και τόμος Β Τυπογραφείον Γεωργίου Σταυριανού, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Woodhouse C. M., Ρήγας Βελεστινλής, ο πρωτομάρτυρας της Ελληνικής Επανάστασης, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα Ανώνυμος, Ο «σκοτωμός» της Σιάτιστας, "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", εφημερίδος εκδιδομένης εν Κοζάνη, Μανούσεια. Ανώνυμος, "Αθανάσιος Ρουσόπουλος", Εθνικόν Ημερολόγιον Κ. Σκόκου. Έ- τος Διαδίκτυο. Ανώνυμος, "Φυσιογνωμίαι εκ του έξω ελληνισμού, Θεόδωρος Φλωράς". Ε- θνικόν Ημερολόγιον Κ. Σκόκου, έτος Διαδίκτυο. Ανώνυμος, "Ευεργέται της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις, τύποις "Αυγής Αθηνών" Αποστολοπούλου. Κοβεντάρειος.

2 Βιβλιογραφία 634 Ανώνυμος, "Σωματεία και Συντεχνίαι εν τω νομώ Θεσσαλονίκης", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Ν. Ταρουσοπούλου Διαδίκτυο. Ανώνυμος, "Ευεργέται και Δωρηταί των Δημοτικών Σχολείων Σιατίστης", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Ανώνυμος, "Οι Σιατιστείς της Διασποράς. Οι Σιατιστείς στην Σερβία", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Ανώνυμος, "Σιατιστινή προσωπογραφία, Δημήτριος και Θεολογία Τσιστοπούλου", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Ανώνυμος, "Σιατιστινή προσωπογραφία, προσφιλείς νεκροί", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Ανώνυμος, «Η Διαθήκη του Αν. Ευθ. Μέγα", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 17/18, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Αγγέλου Άλκης, "Μία λανθάνουσα Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας". Στον τόμο Πρακτικά Α' Συνεδρίου, Κοζάνη Σεπτέμβριος 1993, με θέμα" Η Κοζάνη και η περιοχή της, Ιστορία-Πολιτισμός". Έκδοση: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, Κοζάνη Μανούσεια. Άγνωστος συγγραφέας, Διδασκαλία Εντελής συστηματική απάσης της Ε- μπορικής Επιστήμης, Προς Χρήσιν των Εμπόρων, Εξαιρέτως δε των Εμπορικών Σχολείων. Εκ του Γερμανικού πρωτοτύπου ερμηνευθείσα και τισι προσθήκαις πλουτισθείσα, τύποις τε εκδοθείσα εν Ιασσίω. Εν τω Ελληνικώ Τυπογραφείω Διαδίκτυο. Αδάμου Γιάννης, Τα Σέρβια κατά την περίοδο (Από τα αρχεία του Ελληνικού Προξενείου Σερβίων µε έδρα την Ελασσόνα. Έκδοση του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων "Τα Κάστρα", Σέρβια Αλεξανδρίδης Κάρολος, "Λεωνίδας Παπαπαύλου", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν.Σφενδόνη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Άμαντος Κων/νος, Ανέκδοτα Έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή. Έκδοση του Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων στη σειρά Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, Αθήναι Κοβεντάρειος. Αναστασάκης Μιχ., Η Μάχη της Σιατίστης, όπως την έζησεν ο αρχηγός των εθελοντών Κισσαμιτών Μιχ. Αναστασάκης, άρθρο στη ΔΥΤΙΚΗ ΜΑ- ΚΕΔΟΝΙΑ, Ανεξάρτητος Εβδομαδιαία Εφημερίδα εν Κοζάνη, αριθμ. φύλλου 652, της 4/11/1962. Αναστασιάδης Βασίλης, "Η επίδραση της Τουρκικής γλώσσας στο λεξιλόγιο του Γρεβενιώτικου γλωσσικού ιδιώματος", "Ελιμειακά",εξαμηνιαίο

3 Βιβλιογραφία 635 περιοδικό του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσ/νίκης " Ο Άγιος Νικόλαος", τεύχος 52. Ανεστόπουλος Άγγελος, Ο Μακεδονικός Αγών , τ.β', Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Ανθρακίτης Μεθόδιος, Οδός Μαθηματικής (επιμέλεια Μπαλάνος Βασιλόπουλος. Ενετίησιν έτει τω σωτηρίω,αψμθ <1749>. Εν τη τυπογραφία Α- ντωνίου Βόρτολι. Διαδίκτυο. Αποστόλου Ιωάννης, Ιστορία της Σιατίστης, Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., Αθήναι Μανούσεια. Αραβαντινός Παναγιώτης, Βιογραφική Συλλογή Λογίων της Τουρκοκρατίας, εισαγωγή-επιμέλεια Κ. Θ.Δημαρά, Έκδοση Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών. Ιωάννινα Κοβεντάρειος. Αραβαντινός Παναγιώτης, Συντεταγμένη υπό Π[αναγιώτου] Α[ραβαντινού] Π[αργείου] Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του Τόμος δεύτερος, εκ του τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Αραβαντινός Σπ. Π., Ιστορία Αλή πασά του Τεπελενλή, συγγραφείσα επί τῃ βάσει ανεκδότου έργου του Παναγιώτου Αραβαντινού. Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Αργυριάδης Δημητριος, Η Αυρηλιανή Παρθένος του Γερμανού ποιητού Φρ. Σίλλερ, εν η προσετέθη η βιογραφία του Ποιητού και επίτομος Ιστορία της Γερμανικής Φιλολογίας, ως και της Αρχαίας και Νεωτέρας Ελληνικής ποιήσεως, προς δε και ιστορικαί τινες σημειώσεις. Μεταφρασθείσα υπό Δ. Αργυριάδου. Τύποις Κ. Αντωνιάδου, εν Αθήναις Μανούσεια. Αργυριάδης Δημήτριος, Λόγος Επικήδειος εις το επέτειον μνημόσυνον του αοιδίμου Θεοδώρου Μανούσου, Σιατιστέως, Καθηγητού της Ιστορίας εν τω Οθωνείω Πανεπιστημίω. Εκ του τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά, εν Αθήναις Μανούσεια. Βακαλόπουλος Απόστολος, Ιστορία της Μακεδονίας Εκδόσεις "Βάνιας", Θεσσαλονίκη Βακαλόπουλος Απόστολος, "Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί τουρκοκρατίας", Παγκαρπία Μακεδονικής Γης. Μελέτες Αποστόλου Ε. Βακαλόπουλου, έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος, Ο βόρειος ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού Αγώνα ( ): Απομνημονεύματα Αναστασίου Πηχεώνα. Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1983 Μανούσεια Βαλέτας Γ., Ένα άγνωστο Δοκίμιο Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 1934, ανατύπωση από το περιοδικό «Εργασία». Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης.

4 Βιβλιογραφία 636 Βασδραβέλλης Ιωάννης, "Κατάλογος των Μακεδόνων Φιλικών", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Βασδραβέλλης Ιωάννης, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας , Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Βέλκος Γρηγόρης, Αργύριος Παπαρίζος ( ), Ο μεγάλος Σελιτσιώτης Διδάσκαλος του Γένους, Αθήνα Βέλκος Γρηγόριος, Θεοφάνης ο Σιατιστεύς, Αρχιεπίσκοπος Μαντινείας και Κυνουρίας ( ), Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Βέλκος Γρηγόριος, Η Σέλιτσα και η περιοχή της στο Μακεδονικό Αγώνα, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Βικέλας Δ., Η Ζωή μου, παιδικαί αναμνήσεις-νεανικοί χρόνοι. Κατάστημα του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Βουτυράς Σ.Ι. Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας, τόμος 7ος, εκ του τυπογραφείου" Νεολόγου", εκδ. από Σ. Ι. Βουτυρά, εν Κωνσταντινουπόλει Μανούσεια. Βρανούσης Λ.Ι., Ο "Πατριωτικός ύμνος" του Ρήγα και η ελληνική "Καρμανιόλα", Αθήνα Μανούσεια. Βρανούσης Λ.Ι., Εφημερίς, Η αρχαιότερη ελληνική εφημερίδα που έχει διασωθή. Βιέννη Εκδότες Οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου. Α- νασυγκρότηση της σειράς σε φωτοτυπική επανέκδοση. Ερευνητική, συλλεκτική και εκδοτική φροντίδα, προλεγόμενα, σημειώσεις κ.τ.λ. Λ. Βρανούση. Μανούσεια. Βρετός Ανδρέας, Νεοελληνική φιλολογία, ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν,... συντεθείς υπό Ανδρέου Παπαδοπούλου Βρετού, μέρος Β. Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα, εν Αθήναις Κοβεντάρειος. Βώρος Φ. Κ., Η διδασκαλία της Ιστορίας με αξιοποίηση της εικόνας, Αθήνα Γεδεών Mανουήλ του Iω., Συμβολαί εις την Ιστορίαν της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών. Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, εν Α- θήναις,αωϟα <1891>. Διαδίκτυο. Γεδεών Μανουήλ, Πατριαρχικοί Πίνακες. Ειδήσεις ιστορικαί, βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης Εκδόσεις Otto Keil, εν Κωνσταντινουπόλει [Σεπτ.1885-Οκτ.1890]. Διαδίκτυο. Γιαννόπουλος Ν.Ι., "Χρυσόβουλλον της επισκοπής Σταγών", στο έντυπο Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις. Εν Κωνσταντινουπόλει, τόμ. 3, αρ.τεύχους 28 (1894). Διαδίκτυο

5 Βιβλιογραφία 637 Γκανούλης Γεώργιος, "Γεώργιος Ρούσης (1735 μ.χ.), Ιατροφιλόσοφος, Δόκτωρ της εν Παταβίω Ακαδημίας, Σύνδικος και Ανθύπατος", Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας έτους Μανούσεια. Γκανούλης Γεώργιος. Εκ των εθίμων της Σιατίστης. "Η Πρωτομαγιά", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη έτους Κοβεντάρειος. Γκανούλης Γεώργιος, Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, Η Εθνική και Εκπαιδευτική δράσις του. Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη έτους Κοβεντάρειος. Γκανούλης Γεώργιος, "Νικόλαος Κ. Κασομούλης. Ο Συγγραφεύς του μέχρι τούδε αγνώστου ιστορικού κειμηλίου", Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας έτους Μανούσεια. Γκανούλης Γεώργιος, "Τα αρχοντικά σπίτια της Σιατίστης του ΙΣΤ και ΙΖ μ. Χ. αιώνος. Το σπίτι του Μανούση", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν.Σφενδόνη έτους Μανούσεια Γκανούλης Γεώργιος, Εκ των εθίμων της Σιατίστης, "Τοκετός και Βάπτισις", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη Γκίνης Δημήτριος Σ., Ελληνική Βιβλιογραφία : Αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει μετά πίνακος εφημερίδων και περιοδικών της περιόδου ταύτης υπό Δημητρίου Σ. Γκίνη και Βαλερίου Γ. Μέξα. Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών. Εν Αθήναις Εθνική και Διαδίκτυο. Γκισδαβίδης Απόστολος, Σελίδες του Μακεδονικού Ελληνισμού, Ιστορική και Λαογραφική Μελέτη, τ. Β και Γ, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Γριτσόπουλος Τάσος, Γεώργιος Ζαβίρας, ο Σιατιστεύς, θεράπων του λογίου Ερμού και του Kερδώου, στο βιβλίο: Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την Τουρκοκρατίαν, έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, "Η Εκπαιδευτική κίνηση στην Σιάτιστα μετά την αρχιερατεία του Ζωσιμά και ως την ίδρυση του Τραμπαντζείου Γυμνασίου ( )", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 7, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Δάρδας Αναστάσιος, "Ανέγερση Παρθεναγωγείου στην άνω Σιάτιστα και προβλήματα λειτουργίας του ( )", εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο με θέμα: Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912). Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, "Δυο ιστορικά Εκπαιδευτήρια της Σιάτιστας, Ιωαννίδειο Νηπιαγωγείο, Τσιστοπούλειο Παρθεναγωγείο-Νηπιαγωγεία Παπανικολάου", ανάτυπο από το περιοδικό Δυτικομακεδονικά Γράμματα του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, τόμος 14ος, Κοζάνη Μανούσεια

6 Βιβλιογραφία 638 Δάρδας Αναστάσιος, «Ο Ναός και το κωδωνοστάσιο των Αγ. Παρασκευής και Αικατερίνης Σιάτιστας», περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 19-20, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης. Εκδοτική παραγωγή: Γραφικές Τέχνες-Εκδόσεις "Μυγδονία" Αθ. Καγιάς και Σία Ο.Ε, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαvτζείου Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας. Συµβoλή στην εκκλησιαστική και εκπαιδευτική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας. Έκδοση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη σειρά "Ανάλεκτα Βλατάδων", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών και Τριών Ιεραρχών Σιάτιστας και ο κτίτορας αυτού Ιωνάς μοναχός, έκδοση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Ο Κανονισμός της Ορθοδόξου Κοινότητος Σιατίστης (1902), τα διοικητικά όργανα της Κοινότητας. Ανάτυπο από το περιοδικό "Ελιμειακά", εξαμηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσ/νίκης " Ο Άγιος Νικόλαος",τεύχος 28, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δελιαλής Νικόλαος, Αναµνηστική Εικονογραφηµένη Έκδοσις Παύλου Χαρίση µετά ιστορικών σηµειώσεων περί των εν Ουγγαρία και Αυστρία Ελληνικών Κοινοτήτων. Τύποις "Βορείου Ελλάδος", Κοζάνη Μανούσεια. Δελιαλής Νικόλαος, Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικολάου Κ. Κασομούλη ( ), ανάτυπο εκ του δεκάτου τετάρτου τόμου (1960) του Δελτίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Τυπογραφείον Μυρτίδου, εν Αθήναις Μανούσεια. Δημητρίου Θωμάς Σιατιστεύς, Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης. Διηρημένη εις δύο μέρη, αμέλει εις Ετυμολογικόν, και Συντακτικόν, προς ευχερεστέραν των Φιλιταλών κατάληψιν, και ραοτέραν εισαγωγήν των ποθούντων μαθείν την Ιταλικήν Γλώσσαν. Νυν πρώτον ερανισθείσα, και ευμεθόδως συντεθείσα, δια της απλής ημών διαλέκτου, παρά του Θωμά Δημητρίου, του Σιατιστέως, ου και τοις αναλώμασιν ετυπώθη. Εν Βιέννη της Αουστρίας, παρά τω ευγενεί Ιωσήφ τω Κουρτζβέκ, τω αυτοκρατορικώ και βασιλικώ, Ανατολικώ τε και Ιλλυρικώ Τυπογράφω. Εν έτει Εθνική. Δημητρίου Θωμάς Σιατιστεύς, Σκριττούρα Δόππια ήτοι η τάξις των Πραγματευτάδικων Καταστίχων. Συντεθείσα εις την απλήν ημών διάλεκτον παρά του Θωμά Δημητρίου του Σιατιστέως. Εν Βιέννη της Αουστρίας Τύποις του Βαουμαϊστέρου. Μανούσεια.

7 Βιβλιογραφία 639 Δημητρίου Θωμάς Σιατιστεύς, Χειραγωγός έμπειρος εις τα της πραγματείας, ήτοι Βιβλίον περιέχον όλους τους αναγκαίους λογαριασμούς της πραγματείας, ομού και τα Ζυγία και Πίχας όλης της Ευρώπης. Νυν πρώτον τύποις εκδωθέν, και Ευμεθόδως συντεθέν εις την απλήν ημών διάλεκτον, παρά του κυρίου Θωμά Δημητρίου του Σιατιστέως. Εν Βιέννη της Αουστρίας, τύποις του Βαουμαϊστέρου, Δεύτερη έκδοση Βιέννη Μανούσεια. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών πολέμων , Έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήνα Εθνική. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην Γεγονότα, Έκδοσις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήνα Μανούσεια. Δικόνυμος ή Μακρής Γεώργιος, Ημερολόγιον πολέμου 1912 και 1913 εν Μακεδονία και Ηπείρω. Μεταγραφή, Εισαγωγή, Σχόλια, Επιμέλεια Γ. Βέλκος. Εκδόσεις "Γιαχούδη", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δίκος Παντελής, "Το Ιστορικό της αγοράς του ακινήτου του Α' Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Αγίας Θεοδώρας 13", εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ, Σεπτέμβριος 1990, αρ. φύλλου 88, σελ. 5. Μανούσεια. Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Ευεργέτες και Δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α , Αθήνα Εθνική. Ειδικόν Ταμείον Υδρεύσεως Σιατίστης, Η Ύδρευσις της πόλεως Σιατίστης, έκδοση του Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως Σιατίστης, Αθήνα Μανούσεια. Ευαγγελίδης Τρύφων, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ.1ος, Τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Ευαγγελίδης Τρύφων, Ιστορία Αλή-πασά του Τεπελενλή Σατράπου της Ηπείρου ( ). Εκδοτικόν Κατάστημα Π. Ζαννουδάκη, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Ευστρατιάδης Σωφρόνιος, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, Ο Εν Βιέννη Ναός του Αγίου Γεωργίου και η Κοινότης των Ελλήνων Οθωμανών υπηκόων. Εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου, εν Αλεξανδρεία Μανούσεια. Ευστρατιάδης Σωφρόνιος, Πρ. Λεοντοπόλεως, "Νικόδημος ο Αγιορείτης", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Ζαβίρας Γεώργιος, Ιατρικαί Παραινέσεις εις τας οποίας περιέχονται τα πλέον συνεχέστερα και κοινότερα εσωτερικά πάθη, τα σημεία, και αι ιατρείαι αυτών, ας εξέδοτο εις Oυγγαρικόν ιδίωμα o Iατροφιλόσοφος Ρατζ Σαμουήλ. Νυν δε πρώτον δια κοινήν ωφέλειαν του γένους ημών μεταφρασθείσαι εις την απλήν ημών διάλεκτον παρά Γεωργίου Ιωάννου Ζαβείρα, του Σιατιστέως.Τύποις δε εκδοθείσαι σπουδή και δαπάνη του αυταδέλφου αυτού Κωνσταντίνου Ζαβείρα. Εν Πέστη,αψπζ <1787>. Εν τη τυ-

8 Βιβλιογραφία 640 πογραφία του Ιωσήφου Λέττνερ. (Έτσι αναγράφεται στο έργο του Ανδρέου Βρετού: Νεοελληνική φιλολογία, ήτοι κατάλογος.). Ζαβίρας Γεώργιος, [Ιατρικαί παραινέσεις] Συγγραφέας: Ratz, Samuel Εν Πέστα:,αψπζ Νοεμβρίου α, μετάφραση Ζαβίρας Γεώργιος, (χειρόγραφο). Μανούσεια. Ζαβίρας Γεώργιος Ιωάννου, Νέα Ελλάς ή Ελληvικόv Θέατροv, εκδοθέν υπό Γεωργίου Π. Κρέµου, Αθήνησι Ανατύπωσις Α εκδόσεως από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Επιµέλεια-Εισαγωγή-Ευρετήριον Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Αθήναι Μανούσεια. Ζερβός Σκεύος, Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί. Εν Αθήναις, εκ του Ε- θνικού Τυπογραφείου, Διαδίκτυο. Ζυγούρης Φίλιππος, "Άγνωστα ονόματα ζωγράφων, ξυλογλυπτών, τεχνιτών και άλλων εξ επιγραφών μεταβυζαντινών εκκλησιών, υπ αρίθμ εκ Σιατίστης", Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 2 (1925). Κοβεντάρειος. Ζώτος Β.Δ. Μολοσσός, Ηπειρωτικαί Μακεδονικαί Μελέται, τόμος Δ, τεύχος Γ. Παρά τω εκδότη Κ. Αντωνιάδη, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Ηλιαδέλης Στράτος, "Χαρίλαος Περπέσσας, ο άγνωστος Σιατιστινός κλασικός συνθέτης και φιλόσοφος ( )". Ανάτυπο από το περιοδικό "Ελιμειακά",εξαμηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσ/νίκης " Ο Άγιος Νικόλαος",τεύχος 43 (Δεκέμβριος 1999). Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Θεόφιλος Γεώργιος (Κυμαίος), Βιογραφία Ρήγα του Φεραίου. Εκ του τυπογραφείου του "Νέου Αστέρος", εν Λαρίσση Διαδίκτυο. Θεοχαρίδου Καλλιόπη, "Ο Προφήτης Ηλίας στην Σιάτιστα", Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση , Ανάτυπο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα Εθνική. Ιωάννου Φίλιππος, Φιλολογικά Πάρεργα. Εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, Αθήνησιν 1874, έκδοσις Β. Διαδίκτυο, Εθνική. Καβουκας Απόστολος, Το αρχαίο "Ομόλιον", το Βυζαντινό "Μολισκό", ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, έτος Ι, έκδοση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, Κοζάνη Μανούσεια. Καλινδέρης Μιχαήλ, Σημειώματα Ιστορικά (εκ της Δυτ. Μακεδονίας). Τύποις "Επαρχιακής Φωνής", Πτολεμαΐς Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Καλινδέρης Μιχαήλ. Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686-), Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Καλινδέρης Μιχαήλ, Τέσσαρες οικισμοί περί την Σιάτισταν. Αι συντροφίαι των εις πραγματείας , ανάτυπον εκ της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, τεύχη 72 και 73, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Κανατσούλης Αθανάσιος, "Ιστορικά Σιατίστης. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου. Η Ιεραρχία των Μητροπολιτών". Άρθρο στην εφημερίδα της Κοζάνης "Βόρειος Ελλάς", φ. 149, , σ. 4. Κοβεντάρειος.

9 Βιβλιογραφία 641 Κανατσούλης Αθανάσιος, "Η Σιάτιστα από της εισβολής των Τούρκων και εντεύθεν". Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας Κοβεντάρειος. Κανατσούλης Δημήτριος, "Ένας προϊστορικός συνοικισμός εις την Σιάτισταν". Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη Διαδίκτυο. Κανατσούλης Δημήτριος, "Πότε εκτίσθη η Σιάτιστα", Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Κανατσούλης Χαρίλαος, Θεοχάρης Γ. Τουρούντζιας ( ), Συμμετοχή της Σιάτιστας στο προεπαναστατικό κίνημα του Ρήγα Φεραίου, Αθήνα Μανούσεια. Καπνουκάγιας Χρίστος, Η Αρχαία Ρωμαία. Βιβλιοθήκη ανωτέρας σχολής μορφώσεως ελληνίδων Ιονίου Σχολής, εις μνήμην Απόλλωνος Καβαλλιεράτου, Αθήναι Εθνική. Καπνουκάγιας Χρίστος, "Η αυτογραφία του Παναγιώτου Παπαναούμ", Η- μερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας Μανούσεια. Καπνουκάγιας Χρίστος, Η Μητέρα μου, Αθήναι Μανούσεια. Καπνουκάγιας Χρίστος, Ο Πατέρας μου, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Καπνουκάγιας Χρίστος, Οι διδάσκαλοι και καθηγηταί μου, τεύχος τρίτο, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Καραϊωάννου Κων/νος, Θησαυρός Γραμματικής, εν τη Βασιλική Τυπογραφία της κατ' Ουγκαρίαν Ακαδημίας, εν Βούδα Κοβεντάρειος. Καραμανωλάκης Βαγγέλης, «Η συγκρότηση της Ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ( )», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ε- ρευνών, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 2006, Καραμήτρου-Μεντεσίδη Γεωργία, ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. Σιάτιστα, Παλαιόκαστρο, Δαφνερό, Μικρόκαστρο, έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αιανή Κοζάνης Καραμπερόπουλος Δημήτριος, "Ο Ιπποκράτης στα ιατρικά κείμενα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού", Πρακτικά Ημερίδας Η Ιπποκρατική ηθική στις σύγχρονες εξελίξεις, Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος, Αθήνα, Ζάππειον, Ιανουάριος Διαδίκτυο. Καράς Γιάννης, Οι θετικές-φυσικές επιστήµες στον ελληνικό 18ο αιώνα. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα Εθνική. Κασομούλης Νικόλαος, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων : (προτάσσεται ιστορία του Αρματολισμού). Εισαγωγή και σχόλια Γιάννη Βλαχογιάννη, τόμοι 1-3, Αθήναι Μανούσεια. Κελαϊδής Σταύρος, Εθελοντικά Σώματα Κρητών εν Μακεδονία, ήτοι Δράσις αυτών κατά τον Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον. Εκ του τυπογραφείου Α- λεξ. Βιτσικουνάκη, εν Αθήναις Μανούσεια.

10 Βιβλιογραφία 642 Κελαϊδής Πάρις, Κρητικοί εθελοντές στους απελευθερωτικούς πολέμους Εκδόσεις "Καράβι και τόξο", Αθήνα Μανούσεια. Κεραμόπουλος Α., ΕΝΩΣΙΣ, εβδομαδιαία Εφημερίς Κοζάνης, φύλλο της 4/7/1954. Κίσσας Σωτήριος, "Οι Εκκλησίες στη Σιάτιστα", εισήγηση στο 1ο αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου Σιάτιστας τον Αύγουστο του 1994 με θέμα: Η Σιάτιστα μπροστά στο 2000, έκδοση του Δήμου Σιάτιστας. Μανούσεια. Κόκκινος Διονύσιος Α., Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος , Εκδόσεις "Μέλισσα", Αθήναι Κολτσίδας Αντώνης Μιχ., Ιστορία του Μελενίκου, Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού, Κοινωνία-Οικονομία-Πολιτισμός-Εθνικοί Αγώνες. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη Εθνική. Κοραής Αδαμάντιος, Άτακτα, Ήγουν παντοδαπών εις την Αρχαίαν και την Νέαν Ελληνικήν Γλώσσαν αυτοσχεδίων σημειώσεων, καί τινων άλλων υπομνημάτων, αυτοσχέδιος συναγωγή, τόμος πρώτος. Εκ της Τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, εν Παρισίοις Διαδίκτυο. Κουγέας Σωκράτης, Το Ηπειρωτικόν Αρχείον Σταύρου Ιωάννου, Ηπειρωτικά Χρονικά, Περιοδικόν Σύγγραμμα, Εν Ιωαννίνοις, εν τη Ιερά Μητροπόλει, έτος 14ο, Μανούσεια. Κουκουλές Φαίδων, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα Λαογραφικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αθήναι Μανούσεια. Κούμας Κων/νος, Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών τόμοι 8. Εκ της Τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, εν Βιέννη της Αυστρίας,ΑΩΖ <1807>. Διαδίκτυο. Κουτσονίκας Λάμπρος, Γενική ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τύποις του "Ευαγγελισμού" Δ. Καρακατζάνη, Εν Αθήναις Διαδίκτυο. Κουφογιάννης Ελευθέριος, Το Έθιμο των «κλαδαρών», οι σχετικές λέξεις και οι ετυμολογίες τους. (Εθιμολογική και ετυμολογική παρουσίαση). Διαδίκτυο. Κρέμος Γ., Επιστολαί Γ. Π. Κρέμου και Ηθική Στιχουργία Α. Κ. Βυζαντίου. Εκ του τυπογραφείου Ο. Βιγάνδου, εν Λειψία Διαδίκτυο. Κτενιάδης Σ. Νικόλαος, Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλάκης ( ), τεύχος β , Αθήναι: [χ.ε.] Εθνική. Κυρατζής Απόστολος, "Από τα Πηγάδια στον Αη-Μηνά", στο περιοδικό Σιατιστινά. Έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 9-10, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Κυριακίδης Στίλπων, "Έγγραφα εκ Μοσχοπόλεως", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος 3ος, Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο. Κωνσταντάς Γρηγόριος, Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής, Νεωτέρα τινί Μεθόδω συνταχθέντα εις την Ιταλικήν Διάλεκτον υπό Φραγγίσκου Σοαυΐου, Κληρ. Κανονικ. Σομ. Βασιλικού Διδασκάλου. Μεταφρασθέντα νυν εις την ημετέραν Διάλεκτον παρά Γρηγορίου Ιεροδια-

11 Βιβλιογραφία 643 κόνου Κωνσταντά του Μηλιώτου. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, Ενετίησιν Διαδίκτυο. Κωνσταντίνου Γεώργιος εξ Ιωαννίνων, Λεξικόν Τετράγλωσσον, Περιέχον δηλαδή τας τέσσαρας ταύτας διαλέκτους, Ελληνικήν, πεζήν ήτοι απλήν Ρωμαιϊκήν, Λατινικήν και Ιταλικήν. Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι, Ενετίησι,αψνζ <1757>. Διαδίκτυο. Λαζάρου Α. Γ., "Σιάτιστα", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις. Διαδίκτυο. Λαζάρου Α. Γ., "Λαογραφική ύλη εκ Σιατίστης της Μακεδονίας", (βραβευθείσα κατά τον β διαγωνισμόν της Γλωσσικής Εταιρείας εν Αθήναις), Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις. Διαδίκτυο. Λάιος Γεώργιος, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821, Ιστορικά Δοκουμέντα από τα Αυστριακά Αρχεία. Δίφρος, Αθήνα Μανούσεια. Λάιος Γεώργιος, Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι Χατζηµιχαήλ και Μανούση (17ος-19ος αι.), εκδ. της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Λάιος Γεώργιος, Ο Ελληνικός τύπος της Βιέννης από του 1784 μέχρι του 1821, Αθήναι Μανούσεια. Λάιος Γεώργιος, Οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου, ο Γεώργιος Θεοχάρης και άλλοι σύντροφοι του Ρήγα. Ανέκδοτα έγγραφα από τα Αρχεία της Βιέννης, ανάτυπον από το Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, τόμος 12 (1957), σ , Αθήναι Μανούσεια. Λάμπρου Σπυρίδων, Λόγοι και άρθρα Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, εν Αθήναις Διαδίκτυο Λάμπρου Σπυρίδων, Αποκαλυψεις περί του μαρτυρίου του Ρήγα. Εκδόσεις ΕΣΤΙΑΣ, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Λεγράνδ Αιμίλιος, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων, εκ των εν Βιέννη Αρχείων εξαχθέντα και δημοσιευθέντα, υπό Αιμιλίου Λεγράνδ. Mετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Αθήνησιν Επανέκδοση από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών- Βελεστίνου- Ρήγα, Αθήνα Εθνική. Λεκάκης Γιώργος, «Ο Σιατιστινός αρχίατρος Θ. Χ. Φλωράς και πώς η ελληνική έγινε η παγκόσμιος επιστημονική γλώσσα». Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στην εφημερίδα «Εφημερίς», μηνιαία έκδοση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σιάτιστας "Μαρκίδες Πούλιου", στο φύλλο του Ιανουαρίου 2009 Λιάτα Ευτυχία, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αι., Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδύματος Ερευνών, Αθήνα Εθνική. Λιούφης Παναγ., Ιστορία της Κοζάνης. Τύποις Ιωαν. Βάρτσου, εν Αθήναις Μανούσεια.

12 Βιβλιογραφία 644 Λουρανδάκης Κων/νος, " Η Μάχη της Σιατίστης (4η Νοεμβρίου 1912)". Αναμνήσεις και εντυπώσεις γραφείσαι δια το Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας. Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας Μανούσεια. Μαζαράκης Αινιάν Κ. I., Ο Μακεδονικός Αγών (Αναμνήσεις), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μαλούτας Νικόλαος, Ο Μακεδονικός αγών. Δυτικομακεδονικά Γράμματα, έτος Στ, Έκδοση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, Κοζάνη Μανούσεια. Μαρτινιανός Ιωακείμ, Μητροπολίτης Ξάνθης, Η Μοσχόπολις , επιμέλεια Στίλπωνος Κυριακίδου. Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, εν Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μάτσου Κατερίνα, Εφημερίς ( ) Ο άθλος και η περιπέτεια της πρώτης ελληνικής εφημερίδας δημοσιευμένο με ημερομηνία 18/6/2007 στο Διαδίκτυο. Μέγας Αναστάσιος, "Ένας Δάσκαλος κι ένας Μαθητής στην Κοριτσά στα 1840", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 2, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Μέγας Αναστάσιος, "Το αρχείον των οικογενειών Ζουπάν- Μωραΐτη- Περικλέους της Μανουσείου Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σιατίστης", Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Μέγας Αναστάσιος Χ., "Ο Κανονισμός της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ και τα Πρακτικά των πρώτων συνεδριάσεων της Διευθύνουσας Επιτροπής ( )", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 8, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Μέγας Γεώργιος Αν., "Αναστάσιος Ε. Μέγας", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Μεγδάνης Χαρίσιος Δημητρίου, Αγγελία: Περί του κατ' Έτος τελουμένου κοινού Μνημοσύνου υπέρ των Συνδρομητών των εν Κοζάνη Σχολείων Ελληνικού τε και Κοινού περί της Εξετάσεως των Μαθητών εν Έτει 1819 κατά Μήνα Φευρουάριον, και περί της Αρχής, Προόδου, και της νυν Καταστάσεως της Ελληνικής Σχολής, και των εν αυτή κατά Καιρούς χρηματισάντων Διδασκάλων, και των εξ αυτής επί Παιδεία αναφανέντων Εγχωρίων τε και Ξένων. [Εκ του τυπογραφείου Σβεκίου. Βιέννη 1820]. Διαδίκτυο. Μελά Ναταλία, Παύλος Μελάς, Έκδοσις του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα Μανούσεια. Μελέτιος Μητροπολίτης Αθηνών, Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών. Μετενεχθείσα εκ της Ελληνικής εις την ημετέραν α- πλοελληνικήν φράσιν, εις ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ διαιρεθείσα και πλουτισθεί-

13 Βιβλιογραφία 645 σα με πολλάς χρησίμους, και αναγκαίας υποσημειώσεις, και ακριβείς πίνακας παρά Γεωργίου Βενδότη εκ Ζακύνθου, και παρ' αυτού διορθωθείσα. Παρά Ιωσήπω Βαουμαϊστέρω, Νομοδιδασκάλω, και Τυπογράφω. Εν Βιέννη της Αουστρίας Διαδίκτυο. Μέξας Βαλέριος Γ., Ελληνική Βιβλιογραφία : Αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει μετά πίνακος εφημερίδων και περιοδικών της περιόδου ταύτης υπό Δημητρίου Σ. Γκίνη και Βαλερίου Γ. Μέξα. Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών. Εν Αθήναις Ε- θνική και Διαδίκτυο. Μέρτζιος Κων/νος Δ., Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μιχαήλ Κων/νος, Διαιτητική, ης προτέτακται και ιστορία συνοπτική περί αρχής και προόδου της ιατρικής επιστήμης, και τινων περί αυτήν ευδοκιμησάντων ανδρών, εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθείσα υπό Κωνσταντίνου Μιχαήλ, του εκ Καστορίας, του και την ιατρικήν επιστήμην εσπουδακότος. Εκ της τυπογραφίας Ιωσήφ του Βαουμαϊστέρου, εν Βιέννη Εθνική. Μιχαήλ Κων/νος, Εγχειρίδιον του εν ιατροίς σοφωτάτου Τισσότου, διαλαμβάνον περί της των πεπαιδευμένων τε και άλλων ανθρώπων υγείας. Εν τη τυπογραφία Ιωσήπου του Βαουμαϊστέρου, εν Βιέννη Εθνική. Μόδης Γεώργιος, Μακεδονικός αγών και Μακεδόνες αρχηγοί, έκδοση Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μόδης Γεώργιος, Ο Μακεδονικός αγών και η νεώτερη Μακεδονική ιστορία, έκδοση Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μπέντας Κων/νος, "Οι ξακουστές πόρτες της Σιάτιστας", Μακεδονικόν Η- μερολόγιον Ν. Σφενδόνη, Διαδίκτυο. Μπόντας Γεώργιος, "Διατηρητέα Μνημεία της Σιάτιστας", Βοϊακή Ζωή, Ιανουάριος Φεβρουάριος Μπόντας Γεώργιος, Ευεργέτες και δωρητές της Σιάτιστας. Εκδόσεις Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Νάτσινας Θεόδωρος, Οι Μακεδόνες πραμματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Νεράντζη-Βαρμάζη Βασιλική, "Οικογένεια Νεράντζη. Μια από τις παλαιότερες οικογένειες της Σιάτιστας, εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο με θέμα: Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912). Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Νεράντζης Χρήστος, "Η Εκλησία στον Μακεδονικό Αγώνα", Μακεδονικός αγώνας, εκδόσεις "Μορφωτικός Κόσμος". Μανούσεια.

14 Βιβλιογραφία 646 Νικολάου Ιωάννης, Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, και η μετάφρασις αυτών εις την ομιλουμένην γλώσσαν μετά σημειώσεων. Τόμος 1ος, [χ.ε.], εν Λειψία Διαδίκτυο. Ξυγγόπουλος Ανδρέας, "Οι αρχαίοι φιλόσοφοι εις τας τοιχογραφίας των εκκλησιών", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη Κοβεντάρειος. Οικονόμου Κ., "Ανέκδοτο άσμα εις τον Γεώργιον Νιόπλιον Σιατισταίον", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις. Κοβεντάρειος. Οικονόμου Κ., "Γαμήλια έθιμα εν Σιατίστη", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Πάμπας Θεοφάνης, "Οι τόποι εγκαθίδρυσης και λειτουργίας των τυπογρα ίων Μπαουμάιστερ/Μαρκίδων Πούλιου και Βεντότη στη Βιέννη", εισήγησή στην ημερίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ με θέμα: «Οι πρωτοπόροι Έλληνες δημοσιογράφοι Μαρκίδες Πούλιου», Θεσ/νίκη 10/11/2007. Μανούσεια. Πανταζόπουλος Νικόλαος συνεργασίᾳ Δεσποίνης Τσούρκα-Παπαστάθη, Κώδιξ Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης 17ος-18ος αι., στη σειρά Δικαιικά Μεταβυζαντιακά Μνημεία, εκδιδόμενα υπό του καθηγητού Ν.Ι.Πανταζοπούλου, τεύχος Α, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπά Ρίζος Δημ. Αργυρίου, Πύρραμος και Θίσβη. Τραγωδία εις πέντε πράξεις, η (στην οποία) προσετέθησαν και τινα ποιημάτια συντεθέντα μεν υπό Δημ. Αργυρίου Παπά Ρίζου του εκ Σιατίστης. Τύποις δε εκδοθέντα διά δαπάνης των φιλοκάλων Ελλήνων συνδρομητών, ων τα ονόματα εν τω τέλει της βίβλου κατεγράφησαν. Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Μπένκο (πρότερον Αϋκούλου), εν Βιέννη της Αυστρίας Μανούσεια. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Ο Εκσυγχρονισμός του Έλληνα Πραγματευτή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (τέλη 18ου αρχές 19ου αι.). Ένα μαθηματάριο εμπορίου του Αθανασίου Ψαλίδα. Εκδόσεις Αφοι Τολίδη Ο.Ε., Αθήνα Εθνική Παπαδάκη Ελευθερία, Λαογραφικά της Σιάτιστας από τα Τετράδια και τις αφηγήσεις του Νέστορα Τσιρλιγκάνη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπαδημητρίου Ρούλα, "Η ζωγράφος Θάλεια Φλωρά-Καραβία", Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Παπαδόπουλος Στέφανος, Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπαδριανός Ιωάννης, "Οι οπαδοί του Ρήγα Βελεστινλή στο Σεμλίνο", Υπέρεια, τ.2 ος, Πρακτικά Β Συνεδρίου «Φεραί Βελεστίνο Ρήγας», Βελεστίνο 2-4 Οκτωβρίου Μέρος Β, Ρήγας. 'Εκδοση της Επιστημονικής

15 Βιβλιογραφία 647 Εταιρείας Μελέτης "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", Αθήνα Μανούσεια. Παπαδριανός Ιωάννης, Οι Έλληνες Απόδημοι στις Γιουγκοσλαβικές χώρες (18 ος -20 ος αι.). Εκδόσεις "Βάνιας", Θεσσαλονίκη Παπαδριανός Ιωάννης Α., Δημήτριος Δημητρίου, Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Παπαναούμ Δημήτριος, Λαογραφικά Σιατίστης, Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Παπαναούμ-Σιάπαντα Σουζάννα, Η γιαγιά μ' η Μαριγώ, εκδόσεις "Πήγασος 2000", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπαναούμ-Σιάπαντα Σουζάννα, Παραδοσιακές συνταγές της Σιάτιστας, "Κόπιασέτσι να φάμι!", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπανικολάου Φώτης, Γλώσσα και Λαογραφία επαρχίας Βοΐου. Έκδοση Βοϊακής Εστίας, Θεσσαλονίκη Μανούσεια Παυλίδης Θ.,Χατζηστάθης Α., "Η συμβολή των αναδασώσεων στην ανέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος και του υδάτινου δυναμικού της Σιάτιστας". Εισήγηση στο 1ο αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου Σιάτιστας τον Αύγουστο του 1994 με θέμα: Η Σιάτιστα μπροστά στο 2000, έκδοση του Δήμου Σιάτιστας. Μανούσεια. Πετσάλης Διομήδης Ν., Η Ελλάδα των δύο Κυβερνήσεων, :Καθεστωτικά, διπλωματικά και οικονομικά προβλήματα του εθνικού διχασμού. Εκδόσεις "Φιλιππότης", Αθήνα Εθνική. Πέτσας Φώτης, «Χρονικά Αρχαιολογικά», δημοσιευμένο στα Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος 7ος, Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο. Πολίτης Νικόλαος, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του Ελληνικού λαού: Παραδόσεις. Εργάνη, Αθήνα Μανούσεια. Πρωτονοτάριος Στυλιανός, Η Μακεδονική τραγωδία, Θεσσαλονίκη 1916 Διαδίκτυο. Ραγκαβής Α., Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι. Τόμος 1ος, Θησεύς-Ρωμύλος- Λυκούργος-Νουμάς. Μετάφρασις υπό Α. Ρ. Ραγκαβή. Τύποις Διονυσίου Κορομηλά, εν Αθήναις Διαδίκτυο Ρόσιος Αλέξης, Στα φτερά του οράματος. Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Σάθας Κων/νος, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, Ιστορικόν Δοκίμιον περί των προς αποτίναξιν του Οθωμανικού ζυγού επαναστάσεων του Ελληνικού Έ- θνους ( ). Εκ της Τυπογραφίας των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνησι Διαδίκτυο. Σαραφίδης Έκτωρ, "Έλληνες ιατροί εν Ρουμανία", Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, σελ. 12, τόμος 12-αριθμ. 1, εν Αθήναις. Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1940 Διαδίκτυο.

16 Βιβλιογραφία 648 Σαρρής Νεοκλής, Οσμανική Πραγματικότητα, Συστηματική παράθεση δομών και λειτουργιών, ΙΙ Η Δοσιματική Διοίκηση. Εκδόσεις Ι. Δ. Αρσενίδης και Σία, Αθήνα Εθνική. Σαχίνη - Σωσίδου Βασιλική, "Η οικογένεια Δούκα Σαχίνη", Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε.. Μανούσεια. Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, Σιαμπανόπουλος Κων/νος Ο νομός Κοζάνης: στο χώρο και στο χρόνο: φύση - ιστορία - παράδοση: μέσα από τα εκθέματα του ιστορικού - λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης. Κοζάνη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1993 Μανούσεια. Σιάπαντας Ιωάννης, Φαρδύκαμπος Μάρτιος Μια μάχη-σταθμός: το μεγαλύτερο επίτευγμα της Εθνικής Αντίστασης, Θεσσαλονίκη Σιάσιος Δημήτριος Γεωργίου, "Η Σχολή του Ζωσιμά. Από την Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Σιάτιστα κατά την Τουρκοκρατία", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 7, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Σιάσιος Δημήτριος Γεωργίου, "Μαρκίδες Πούλιου, οι Σιατιστινοί πρωτεργάτες του ελληνικού τύπου", εισήγησή στην ημερίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ με θέμα: «Οι πρωτοπόροι Έλληνες δημοσιογράφοι Μαρκίδες Πούλιου», Θεσ/νίκη 10/11/2007. Μανούσεια. Σιάσιος Δημήτριος Μιχαήλ, Οι Κασομούληδες του 21 και η Σιάτιστα, στο φύλλο 237 κ. ε. της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΣ (εφημερίδα του Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Σιάτιστας Μαρκίδες Πούλιου). Μανούσεια. Σιγάλας Αντώνιος, Από την Πνευματικήν Ζωήν των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονίας, Α Αρχεία και Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Δ' τόμου Επετηρίδος Φιλοσοφικής Σχολής, Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Σκούρτης Ιωάννης, "Θ. Μανούσης και Γ. Γεώργιοβιτς: Πνευματική πρόοδος και αντίδραση στη Σιάτιστα (β μισό 19ου αι.)," Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος 25ος ( ), Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο. Σουλιώτης-Νικολαΐδης Α., Ο Μακεδονικός αγώνας: Απομνημονεύματα, Π. Αργυρόπουλος, Α. Ζάννας, Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Α. Σουλιώτης- Νικολαϊδης, Ναούμ Σπανός, Β. Σταυρόπουλος. Έκδοση Ίδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Σπετσιέρης Κ., "Εικόνες Ελλήνων Φιλοσόφων εις εκκλησίας", Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ Διαδίκτυο. Σπύρου Αναστ., "Η δημοτική εκπαίδευσις της Χώρας, Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε.. Μανούσεια.

17 Βιβλιογραφία 649 Στεργέλλης Αριστείδης, Τα δημοσιεύματα των Ελλήνων Σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας τον 17 ο και 18 ο αι.. Έκδοση του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στη σειρά "Επιστημονικαί διατριβαί", Αθήνα Διαδίκτυο. Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας, έκδοση του Δήμου Σιάτιστας, Τύποις Τσιρώνη, Αθήναι Μανούσεια. Συλλογικό έργο, Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, τόμος Β1, συνεργασία Ευάγγελου Χεκίμογλου, έκδοση της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη Εθνική. Συλλογικό έργο, "Συμβολή στην Βιβλιογραφία της Σιάτιστας" στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε.. Μανούσεια. Συλλογικό έργο, "Συμβολή στο Τοπωνυμικό της Σιάτιστας", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε.. Μανούσεια. Σχινάς Νικόλαος, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας. Τύποις "Messager d' Athènes. Εν Αθήναις Μανούσεια. Τζινίκου-Κακούλη Αθηνά, Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην Ιστορία ( μ.χ.). Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Τζώνος Θεόδωρος Χαρισίου, Η κοινοτική οργάνωση της Σιατίστης επί Τουρκοκρατίας, περιοδικό Παρνασσός, τομ. ΛΕ, Αθήνα Μανούσεια. Τζώνος Θεόδωρος Χαρισίου, "Διεθνές περιβάλλον και Δυτικομακεδόνες α- πόδημοι στην Τουρκοκρατία", εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο με θέμα: Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912). Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Τόζης Γιάννης Αργυρίου, "Στο Ηρώον Σιατίστης", Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 1934, έκδοση «Βορ. Ελλάδος», Κοζάνη Μανούσεια. Τόζης Γιάννης Αργυρίου, "Σιατιστινά", δημοσιευμένο στα Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος δεύτερος ( ), Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Τόζης Γιάννης Αργυρίου, Αόρατες αναλαμπές, εκ του τυπογραφείου Χ. Σταματάκη και Σίας, Εν Νέα Υόρκη Μανούσεια. Τσαμίσης Παντελής, Η Καστοριά και τα μνημεία της. Τύποις Ι.Λ. Αλευροπούλου, Αθήναι Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Τσιρλιγκάνης Ν., «Χρονολογία κτίσεως Εκκλησιών Σιατίστης», «Οι Μαρκίδαι», δεκαπενθήμερος Εφημερίς Τραμπαντζείου Γυμνασίου Οικοτροφείου Σιατίστης, αριθμ. φύλλου του έτους 1961.Γενικό Λύκειο Σιάτιστας.

18 Βιβλιογραφία 650 Τσίρος Ζήκος Γεωρ., Η Βλάστη (τ. Μπλάτσι), [χ.ε.] Θεσσαλονίκη Εθνική. Τσότσος Γεώργιος, "Πληροφορίες για τους οικισμούς και το οδικό δίκτυο της περιοχής Σιάτιστας από τα γεωγραφικά κείμενα περιόδου τουρκοκρατίας", εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο με θέμα: Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας, με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912).Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Τσότσος Γεώργιος, Γαλατινή Βοΐου Κοζάνης, Ανθρωπογεωγραφική- Λαογραφική προσέγγιση Δυτικομακεδονικού Χώρου. Έκδοση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Τσώπρος Κων/νος Θ., Αναμνήσεις (Μελένοικο-Θεσσαλονίκη), έκδοση Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη Εθνική. Φεσσά-Εμμανουήλ Ελένη, "Οι αρχιτέκτονες Νικόλαος Ζάχος ( ) και Αριστοτέλης Ζάχος ( )", εισήγηση στο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα: "Αρχιτέκτονες του Βόλου Συμβολές στην Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική", Βόλος Νοεμβρίου Διοργάνωση: Δημοτικό Κέντρο Ιστορικών Ερευνών του Δήμου Βόλου και το ΤΕΕ/Μαγνησίας, Διαδίκτυο. Φιλήμων Ιωάννης, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά, Αθήναι Μανούσεια. Φιλήμων Ιωάννης, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας. Εκ της τυπογραφίας Θ. Κονταξή και Ν. Λουλάκη, εν Ναυπλία Μανούσεια. Φιλιππίδης Ν. Γ., Ο ιερός του 1821 ελληνικός αγών. Η επανάστασις και καταστροφή της Ναούσης. Ιστορική πραγματεία. Τύποις Αδελφών Βαρβαρρήγου, Αθήνησι Εθνική. Φιούβες Έντεν, "Οι κατάλογοι των πολιτογραφηθέντων Ελλήνων παροίκων της Πέστης και Βούδας στην περίοδο ", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος έκτος Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο. Φλωράς Θεόδωρος, Χ. Πρώτα στοιχεία σωματολογίας του ανθρώπου, συντεθέντα μεν υπό Φ.Tερκς εκ του Γερμανικού δε μεταφρασθέντα υπό Θεοδώρου Χ. Φλωρά Σιατιστέως. Τύποις Μέτσγερ και Βίττιχ, εν Λειψία Διαδίκτυο. Φόρης Βασίλειος, «Τα Σέρρας» μια απροσδόκητη ονομαστική, Ανάτυπο από το περιοδικό Νέα Εστία, τομ. 57, τεύχ. 665 (15 Μαρτίου 1955), Αθήνα Μανούσεια. Φωτεινός Διονύσιος, Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας, και Μολδαυίας. Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων συνερανισθείσα παρά Διονυσίου Φωτεινού σερδάρου. Εκ του Τυ-

19 Βιβλιογραφία 651 πογραφείου Ιω. Βαρθολ. Σβεκίου. Εν Βιέννη της Αουστρίας,1819. Διαδίκτυο. Φωτιάδης Εμμανουήλ, Σοαυΐου Συζητήσεις περί της φυσικής συστάσεως μιας κοινωνίας και μιας γλώσσης, και της αμφοτέρων επιρροίας επί τας ανθρωπίνους γνώσεις. Και Σκέψεις περί της συστάσεως μιας καθολικής γλώσσης μετά του περί ψυχής των αλόγων ζώων παραρτήματος του αυτού. Μεταφρασθείσαι εκ του Ιταλικού εις την καθ ημάς απλοελληνικήν διάλεκτον παρά Εμμανουήλ Φωτιάδου, του εκ Σερρών της Μακεδονίας, και εκδοθείσαι φιλοτίμω δαπάνη των Φιλομούσων συνδρομητών. Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Haykul, εν Βιέννη της Αουστρίας,ΑΩΛΓ [1833]. Μανούσεια. Χατζηιωάννου Μαρία Χριστίνα, Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία. Ο κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα Μανούσεια. Χατζηκυριάκος Γεώργιος, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν μετά τοπογραφικών, ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων. Εκ των Τυπογραφικών Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Χατζημιχάλη Αγγελική, Μορφές από τη σωματειακή οργάνωση των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Οι συντεχνίες - Τα ισνάφια. Πηγή: L'Hellenisme Contemporain, Αθήναι Χατζής Δημήτριος, "Θεόδωρος Μανούσης, ο πρώτος Καθηγητής της Ιστορίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω", (Πλάτων, έτος Ι, τευχ. Α -Β, 1958, σελ.14). Αθήναι: Σιδέρης, [χ. χ.], Μανούσεια. Χατζής Δημήτριος, Ιστορία του Μακεδονικού Αγώνος. Έκδοση Εθνικής Ε- νώσεως Βορείων Ελλήνων (Ηπειρωτών-Μακεδόνων-Θρακών), Αθήναι Μανούσεια. Χατζής Δημήτριος, Οι Μακεδόνες εις το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, διάλεξις. 'Εκδοσις της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος, Αθήνα Μανούσεια. Χατζής Δημήτριος (επιμέλεια), Λεύκωµα εις µνήµην Ιωάννου Τραµπατζή, µεγάλου Ευεργέτου της Σιατίστης. Εκδίδεται υπό της Επιτροπής Κληροδοτήµατος Ι.Τραμπατζή, Αθήναι Μανούσεια. Χατζόπουλος Κ., Ελληνικά Σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής Κυριαρχίας ( ). Εκδόσεις "Βάνιας", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Χατσιούλης Μιχάλης, Όταν η καρδιά φορά τα κοντά της πανταλόνια, Σιάτιστα: [χ. ε.], Μανούσεια. Χεκίμογλου Ευ., Ο θρύλος μιας οικογένειας, εφημερίδα Τύπος της Κυριακής, 10/3/2002. Χιονίδης Γεώργιος Χ., "Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Ε- ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος 12ος, Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο.

20 Βιβλιογραφία 652 Χρυσοχόος Μιχαήλ, Ζιτσαίος, Ηπειρωτικά. Όσα εξ ιδίας αντιλήψεως ιστορικών γεγονότων και διηγήσεων γνωρίζω περί Ιμπλιακίων. Τυπ. Κουσουλίνου, Αθήνα Διαδίκτυο. Ψαλίδας Αθανάσιος, Αληθής Ευδαιμονία, ήτοι βάσις πάσης Θρησκείας. Συντεθείσα υπό Αθανασίου Πέτρου Ψαλίδα του εξ Ιωαννίνων, εις την α- πλήν διάλεκτον, και υπό του αυτού εις την Λατινικήν μεταφρασθείσα. Εν τη Τυπογραφία Ιωσήφ του Βαουμαϊστέρου, εν Βιέννη της Αουστρίας Διαδίκτυο. Ψημμένος Νίκος, Για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη. Μελετήματα. Εκδοσεις "Δώτιον", Ιωάννινα Εθνική. ΠΗΓΕΣ Διαθήκαι και Δωρεαί υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου μετά διαφόρων σχετικών εγγράφων από της ιδρύσεως αυτού μέχρι τέλους του Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. Εν Αθήναις Διαδίκτυο. Εκδοτικής Αθηνών, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ.3 ος Εκδοτικής Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Μανούσεια Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως , φωτοτυπική επανέκδοσις επιμελείᾳ (με την επιμέλεια του) Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη Μανούσεια Εκλογικός Κατάλογος της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης Τυπογραφείον Ιωάννου Κουμένου, Θεσσαλονίκη. Μανούσεια. ΕΡΜΗΣ, Eφημερίδα Θεσσαλονίκης. Φύλλο με αριθμό 60 της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου Διαδίκτυο. Ερμής ο Λόγιος ( ).Φωτομηχανική επανέκδοση του περιοδικού από την Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα. Μανούσεια. Νέος Ελληνομνήμων, τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Σπυρ. Π. Λάμπρου, καθηγητού της Ιστορίας εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω. Τόμος όγδοος. Εκ του τυπογραφείου Π.Δ.Σακελλαρίου, Αθήνησιν Διαδίκτυο. Νέος Ελληνομνήμων, τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Σπυρ. Π. Λάμπρου, καθηγητού της Ιστορίας εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω. Τόμος δέκατος τρίτος. Εκ του τυπογραφείου Π.Α.Πετράκου, Αθήνησιν Διαδίκτυο. Οι Μαρκίδαι, Δεκαπενθήμερος Εφημερίς Τραμπαντζείου Γυμνασίου Οικοτροφείου Σιατίστης, αριθμ. φύλλου 11, 15 η Ιουλίου Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. ΛΕΞΙΚΑ H.Liddell-R.Scott, Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, μεταφρασθέν εκ της αγγλικής εις την ελληνικήν υπό Ξενοφώντος Π. Μόσχου διά πολλών δε

21 Βιβλιογραφία 653 βυζαντιακών ιδίως λέξεων και φράσεων πλουτισθέν, και εκδοθέν επιστασία Μιχαήλ Κωνσταντινίδου. Αθήναι. Ι. Σιδέρης. Εθνική. Κριαράς Εμμανουήλ, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας: Θεσσαλονίκη: [χ.ε.] Εθνική. Κριαράς Εμμανουήλ, Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής: Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων ονομάτων. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Εθνική. Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης, έκδοσις: Δημ. Δημητράκος-Δημ. Ρεβεζίκας, Αθήναι Μανούσεια. Δημητράκος Πέτρος, εκδοτικός οίκος "ΠΡΩΪΑΣ", Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν. Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημητράκου. Αθήναι. Κηρυκόπουλος Μιλτιάδης, Δάνειο Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας, (χ.ε.). Μπαμπινιώτης Γεώργιος, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας: Ερμηνευτικό, ετυμολογικό, ορθογραφικό, συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων ονομάτων, επιστημονικών όρων, ακρωνυμιών. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Εθνική. Παπάνης Δημήτριος και Ιωάννης, Λεξικό της Αγιασώτικης Διαλέκτου, ερμηνευτικό-ετυμολογικό. Λεσβιακή Λαογραφία. Έκδοση Δήμου Αγιάσου. Μυτιλήνη 2000 Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης. Παρδάλης Ηλίας Νικ., Κοζανίτικο Λεξικό σε Ηλεκτρονική Μορφή, Πελεγρίνης Θεοδόσης, Λεξικό της Φιλοσοφίας, επιμέλεια έκδοσης Μαρία Αποστολοπούλου, Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα Εθνική. Πουλιόπουλος Λεωνίδας και Σιώντα Βενετία, Λεξικό Γούνας, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα Τεγόπουλος-Φυτράκης Ελληνικό Λεξικό: ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων ονομάτων. Εκδόσεις Αρμονία Α.Ε., Αθήνα Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή Ντοπιολαλιά: τα Σιατσνά: γλωσσάριο, παροιμιες, ιστορίες και άλλα. Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας. Σιάτιστα Μανούσεια. Ελλληνοτουρκικό Λεξικό Εκδόσεις Ροδαμός, Αθήνα 1994 Μανούσεια. Ηλεκτρονικά Λεξικά, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ Πατρινέλης Χ., Χριστιανική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια. Μανούσεια. Πυρσός, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεια, "ΠΥΡΣΟΣ" Α.Ε. Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών, Αθήναι. Μανούσεια. Ήλιος, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Έκδοσις της Εγκυκλοπαιδικής Επιθεωρήσεως "Ήλιος", Αθήναι. Μανούσεια.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της γραμματικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Νο. 1-10/04/2011 ΠΑΙΔΕΙΑ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ή Το ιστορικό της έκδοσης που άργησε να πραγματοποιηθεί

Πρόλογος ή Το ιστορικό της έκδοσης που άργησε να πραγματοποιηθεί Τ Πρόλογος ή Το ιστορικό της έκδοσης που άργησε να πραγματοποιηθεί o 1958, πρωτοετής φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δέχτηκα από την εξαδέλφη μου Λόλα Ν.

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 1627

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2009 ουάριος Παρουσίαση βιβλίου Εν oνόματι της Μακεδονίας, Μαργαρίτης Τζίμας, Μάρκος Μπόλαρης, Σταύρος Λυγερός Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες Επιστολογράφοι - Χ

Έλληνες Επιστολογράφοι - Χ Έλληνες Επιστολογράφοι - Χ Αποστολέας Παραλήπτης Ημερομηνία είδος Τόπος Αρ Φακέλου Αρχείου Χαλδέζος, Πάνος, Νέας Σμύρνης Βενέζη, Σταυρίτσα 8/11/73 επιστολή [φ.1] Αθήνα Φ13.1 Χαλκούση, Ελένη Βενέζης, Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν Δωρεά βιβλίων για τη Μακεδονία Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών προσφέρει δωρεάν σε Βιβλιοθήκες 122 τίτλους εμβληματικών εκδόσεών της με θέμα τη Μακεδονία. Σχετική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

1 Την αρχαιότερη χρονολογικά - γραπτή μαρτυρία για καθιέρωση και τέλεση εορτής στη μνήμη των ευεργετών των σχολείων της πόλης μας τη συναντάμε στον

1 Την αρχαιότερη χρονολογικά - γραπτή μαρτυρία για καθιέρωση και τέλεση εορτής στη μνήμη των ευεργετών των σχολείων της πόλης μας τη συναντάμε στον 1 Την αρχαιότερη χρονολογικά - γραπτή μαρτυρία για καθιέρωση και τέλεση εορτής στη μνήμη των ευεργετών των σχολείων της πόλης μας τη συναντάμε στον ΕΡΜΗ ΤΟ ΛΟΓΙΟ του έτους 1820. Εκεί είναι δημοσιευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου. ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου. ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωτηρίου ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Γεωργίου ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ του Κωνσταντίνου ος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Συμπόσιο. «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Μνήμη Εύης Ολυμπίτου Συμπόσιο «Τοπικές κοινωνίες στον θαλάσσιο και ορεινό χώρο στα νότια Βαλκάνια, 18 ος -19 ος αι.» Κέρκυρα 24-26 Μαΐου 2012 ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αδιαμφισβήτητα, τα έτη 1912 και 1913 είναι δύο χρονολογίες ορόσημα στην ιστορία του σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας»

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο «Η Μονεμβασία από τους βυζαντινούς χρόνους ως τις μέρες μας» 20-21 Απριλίου 2013, Σάββατο- Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πρώτοι 90 υποψήφιοι που παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση για δημοτικό και τοπικά συμβούλια στο Δήμο Τρικκαίων

Οι πρώτοι 90 υποψήφιοι που παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση για δημοτικό και τοπικά συμβούλια στο Δήμο Τρικκαίων Οι πρώτοι 90 υποψήφιοι που παρουσίασε η Λαϊκή Συσπείρωση για δημοτικό και τοπικά συμβούλια στο Δήμο Τρικκαίων ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/- ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών

Επιτροπές Συνεδρίου Συντονιστές Διοργάνωσης Συνεδρίου Συντονιστές Θεματικών Περιοχών 3 η Ανακοίνωση 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα