Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική του νέου με- θοδικού σχολαστικού άτλαντος Ουγγροελληνική Βιβλιογραφία, Η ζωή και τα έργα του Γεωργίου Ζαβίρα,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική του νέου με- θοδικού σχολαστικού άτλαντος Ουγγροελληνική Βιβλιογραφία, Η ζωή και τα έργα του Γεωργίου Ζαβίρα,"

Transcript

1 ΒΙΒΛΙΑ: που χρησιμοποιήσαμε για την τεκμηρίωση αναφορών του ΦΖ, που μας βοήθησαν στην ανάγνωση δυσανάγνωστων τμημάτων των χειρογράφων του ΦΖ, που χρησιμοποιήσαμε για τη διαμόρφωση των υποσημειώσεων ή του Παραρτήματος. Η αναγραφή τους στοχεύει στη διευκόλυνση των αναγνωστών και μελλοντικών νέων ερευνητών. Για το λόγο αυτό αναγράφουμε και τη Βιβλιοθήκη στην οποία τα εντοπίσαμε. Gaspari Adam Christian, Σχολαστική Γεωγραφία διερμηνευτική του νέου μεθοδικού σχολαστικού άτλαντος. Συντεθείσα Γερμανιστί υπό του Αδάμ Χριστιάνου Γασπάρεως αξιώσει δε του κυρίου Στεφάνου Μπούμπα, μεταφρασθείσα εις την νυν Ελληνικήν διάλεκτον εκ της τελευταίας ογδόης εκδόσεως υπό του Κυριακού Καπετανάκη. Προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων. Πρώτη περίοδος. Εν τη τυπογραφία του Λεοπόλδου Γρουνδ, εν Βιέννη Διαδίκτυο. Horváth/ Χόρβατ Ανδρέας, Ουγγροελληνική Βιβλιογραφία, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ελληνικής Φιλολογίας, Budapest 1940.Διαδίκτυο. Horváth/ Χόρβατ Ανδρέας, Η ζωή και τα έργα του Γεωργίου Ζαβίρα, Βουδαπέστη Εθνική. Juric Sime, Τα ελληνικά λυρικά ποιήματα του Δημήτρη Δημητρίου, επιμέλεια Κλεόβουλου Τσούρκα. Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσ/νίκη Εθνική. Pouqueville F. C. H. L., Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως ήτοι η Αναγέννησις της Ελλάδος, μεταφρασθείσα υπό Ξενοφώντος Δ. Ζύγουρα, καθηγητού. Τόμος Α, Τυπογραφείον Αναστασίου Ν. Τρίμη, εν Αθήναις 1890 και τόμος Β Τυπογραφείον Γεωργίου Σταυριανού, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Woodhouse C. M., Ρήγας Βελεστινλής, ο πρωτομάρτυρας της Ελληνικής Επανάστασης, Εκδόσεις Παπαδήμα, Αθήνα Ανώνυμος, Ο «σκοτωμός» της Σιάτιστας, "Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας", εφημερίδος εκδιδομένης εν Κοζάνη, Μανούσεια. Ανώνυμος, "Αθανάσιος Ρουσόπουλος", Εθνικόν Ημερολόγιον Κ. Σκόκου. Έ- τος Διαδίκτυο. Ανώνυμος, "Φυσιογνωμίαι εκ του έξω ελληνισμού, Θεόδωρος Φλωράς". Ε- θνικόν Ημερολόγιον Κ. Σκόκου, έτος Διαδίκτυο. Ανώνυμος, "Ευεργέται της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις, τύποις "Αυγής Αθηνών" Αποστολοπούλου. Κοβεντάρειος.

2 Βιβλιογραφία 634 Ανώνυμος, "Σωματεία και Συντεχνίαι εν τω νομώ Θεσσαλονίκης", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Ν. Ταρουσοπούλου Διαδίκτυο. Ανώνυμος, "Ευεργέται και Δωρηταί των Δημοτικών Σχολείων Σιατίστης", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Ανώνυμος, "Οι Σιατιστείς της Διασποράς. Οι Σιατιστείς στην Σερβία", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Ανώνυμος, "Σιατιστινή προσωπογραφία, Δημήτριος και Θεολογία Τσιστοπούλου", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Ανώνυμος, "Σιατιστινή προσωπογραφία, προσφιλείς νεκροί", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Ανώνυμος, «Η Διαθήκη του Αν. Ευθ. Μέγα", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 17/18, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Αγγέλου Άλκης, "Μία λανθάνουσα Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας". Στον τόμο Πρακτικά Α' Συνεδρίου, Κοζάνη Σεπτέμβριος 1993, με θέμα" Η Κοζάνη και η περιοχή της, Ιστορία-Πολιτισμός". Έκδοση: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, Κοζάνη Μανούσεια. Άγνωστος συγγραφέας, Διδασκαλία Εντελής συστηματική απάσης της Ε- μπορικής Επιστήμης, Προς Χρήσιν των Εμπόρων, Εξαιρέτως δε των Εμπορικών Σχολείων. Εκ του Γερμανικού πρωτοτύπου ερμηνευθείσα και τισι προσθήκαις πλουτισθείσα, τύποις τε εκδοθείσα εν Ιασσίω. Εν τω Ελληνικώ Τυπογραφείω Διαδίκτυο. Αδάμου Γιάννης, Τα Σέρβια κατά την περίοδο (Από τα αρχεία του Ελληνικού Προξενείου Σερβίων µε έδρα την Ελασσόνα. Έκδοση του Μορφωτικού Ομίλου Σερβίων "Τα Κάστρα", Σέρβια Αλεξανδρίδης Κάρολος, "Λεωνίδας Παπαπαύλου", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν.Σφενδόνη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Άμαντος Κων/νος, Ανέκδοτα Έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή. Έκδοση του Συλλόγου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων στη σειρά Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, Αθήναι Κοβεντάρειος. Αναστασάκης Μιχ., Η Μάχη της Σιατίστης, όπως την έζησεν ο αρχηγός των εθελοντών Κισσαμιτών Μιχ. Αναστασάκης, άρθρο στη ΔΥΤΙΚΗ ΜΑ- ΚΕΔΟΝΙΑ, Ανεξάρτητος Εβδομαδιαία Εφημερίδα εν Κοζάνη, αριθμ. φύλλου 652, της 4/11/1962. Αναστασιάδης Βασίλης, "Η επίδραση της Τουρκικής γλώσσας στο λεξιλόγιο του Γρεβενιώτικου γλωσσικού ιδιώματος", "Ελιμειακά",εξαμηνιαίο

3 Βιβλιογραφία 635 περιοδικό του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσ/νίκης " Ο Άγιος Νικόλαος", τεύχος 52. Ανεστόπουλος Άγγελος, Ο Μακεδονικός Αγών , τ.β', Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Ανθρακίτης Μεθόδιος, Οδός Μαθηματικής (επιμέλεια Μπαλάνος Βασιλόπουλος. Ενετίησιν έτει τω σωτηρίω,αψμθ <1749>. Εν τη τυπογραφία Α- ντωνίου Βόρτολι. Διαδίκτυο. Αποστόλου Ιωάννης, Ιστορία της Σιατίστης, Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., Αθήναι Μανούσεια. Αραβαντινός Παναγιώτης, Βιογραφική Συλλογή Λογίων της Τουρκοκρατίας, εισαγωγή-επιμέλεια Κ. Θ.Δημαρά, Έκδοση Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών. Ιωάννινα Κοβεντάρειος. Αραβαντινός Παναγιώτης, Συντεταγμένη υπό Π[αναγιώτου] Α[ραβαντινού] Π[αργείου] Χρονογραφία της Ηπείρου των τε ομόρων ελληνικών και ιλλυρικών χωρών διατρέχουσα κατά σειράν τα εν αυταίς συμβάντα από του σωτηρίου έτους μέχρι του Τόμος δεύτερος, εκ του τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Αραβαντινός Σπ. Π., Ιστορία Αλή πασά του Τεπελενλή, συγγραφείσα επί τῃ βάσει ανεκδότου έργου του Παναγιώτου Αραβαντινού. Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Αργυριάδης Δημητριος, Η Αυρηλιανή Παρθένος του Γερμανού ποιητού Φρ. Σίλλερ, εν η προσετέθη η βιογραφία του Ποιητού και επίτομος Ιστορία της Γερμανικής Φιλολογίας, ως και της Αρχαίας και Νεωτέρας Ελληνικής ποιήσεως, προς δε και ιστορικαί τινες σημειώσεις. Μεταφρασθείσα υπό Δ. Αργυριάδου. Τύποις Κ. Αντωνιάδου, εν Αθήναις Μανούσεια. Αργυριάδης Δημήτριος, Λόγος Επικήδειος εις το επέτειον μνημόσυνον του αοιδίμου Θεοδώρου Μανούσου, Σιατιστέως, Καθηγητού της Ιστορίας εν τω Οθωνείω Πανεπιστημίω. Εκ του τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά, εν Αθήναις Μανούσεια. Βακαλόπουλος Απόστολος, Ιστορία της Μακεδονίας Εκδόσεις "Βάνιας", Θεσσαλονίκη Βακαλόπουλος Απόστολος, "Οι Δυτικομακεδόνες απόδημοι επί τουρκοκρατίας", Παγκαρπία Μακεδονικής Γης. Μελέτες Αποστόλου Ε. Βακαλόπουλου, έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος, Ο βόρειος ελληνισμός κατά την πρώιμη φάση του Μακεδονικού Αγώνα ( ): Απομνημονεύματα Αναστασίου Πηχεώνα. Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1983 Μανούσεια Βαλέτας Γ., Ένα άγνωστο Δοκίμιο Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα 1934, ανατύπωση από το περιοδικό «Εργασία». Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης.

4 Βιβλιογραφία 636 Βασδραβέλλης Ιωάννης, "Κατάλογος των Μακεδόνων Φιλικών", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Βασδραβέλλης Ιωάννης, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας , Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Βέλκος Γρηγόρης, Αργύριος Παπαρίζος ( ), Ο μεγάλος Σελιτσιώτης Διδάσκαλος του Γένους, Αθήνα Βέλκος Γρηγόριος, Θεοφάνης ο Σιατιστεύς, Αρχιεπίσκοπος Μαντινείας και Κυνουρίας ( ), Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Βέλκος Γρηγόριος, Η Σέλιτσα και η περιοχή της στο Μακεδονικό Αγώνα, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Βικέλας Δ., Η Ζωή μου, παιδικαί αναμνήσεις-νεανικοί χρόνοι. Κατάστημα του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Βουτυράς Σ.Ι. Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας, τόμος 7ος, εκ του τυπογραφείου" Νεολόγου", εκδ. από Σ. Ι. Βουτυρά, εν Κωνσταντινουπόλει Μανούσεια. Βρανούσης Λ.Ι., Ο "Πατριωτικός ύμνος" του Ρήγα και η ελληνική "Καρμανιόλα", Αθήνα Μανούσεια. Βρανούσης Λ.Ι., Εφημερίς, Η αρχαιότερη ελληνική εφημερίδα που έχει διασωθή. Βιέννη Εκδότες Οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου. Α- νασυγκρότηση της σειράς σε φωτοτυπική επανέκδοση. Ερευνητική, συλλεκτική και εκδοτική φροντίδα, προλεγόμενα, σημειώσεις κ.τ.λ. Λ. Βρανούση. Μανούσεια. Βρετός Ανδρέας, Νεοελληνική φιλολογία, ήτοι κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βιβλίων παρ' Ελλήνων εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν Ελληνικήν γλώσσαν,... συντεθείς υπό Ανδρέου Παπαδοπούλου Βρετού, μέρος Β. Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα, εν Αθήναις Κοβεντάρειος. Βώρος Φ. Κ., Η διδασκαλία της Ιστορίας με αξιοποίηση της εικόνας, Αθήνα Γεδεών Mανουήλ του Iω., Συμβολαί εις την Ιστορίαν της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών. Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, εν Α- θήναις,αωϟα <1891>. Διαδίκτυο. Γεδεών Μανουήλ, Πατριαρχικοί Πίνακες. Ειδήσεις ιστορικαί, βιογραφικαί περί των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, από Ανδρέου του Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης Εκδόσεις Otto Keil, εν Κωνσταντινουπόλει [Σεπτ.1885-Οκτ.1890]. Διαδίκτυο. Γιαννόπουλος Ν.Ι., "Χρυσόβουλλον της επισκοπής Σταγών", στο έντυπο Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις. Εν Κωνσταντινουπόλει, τόμ. 3, αρ.τεύχους 28 (1894). Διαδίκτυο

5 Βιβλιογραφία 637 Γκανούλης Γεώργιος, "Γεώργιος Ρούσης (1735 μ.χ.), Ιατροφιλόσοφος, Δόκτωρ της εν Παταβίω Ακαδημίας, Σύνδικος και Ανθύπατος", Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας έτους Μανούσεια. Γκανούλης Γεώργιος. Εκ των εθίμων της Σιατίστης. "Η Πρωτομαγιά", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη έτους Κοβεντάρειος. Γκανούλης Γεώργιος, Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ο Εθναπόστολος, Η Εθνική και Εκπαιδευτική δράσις του. Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη έτους Κοβεντάρειος. Γκανούλης Γεώργιος, "Νικόλαος Κ. Κασομούλης. Ο Συγγραφεύς του μέχρι τούδε αγνώστου ιστορικού κειμηλίου", Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας έτους Μανούσεια. Γκανούλης Γεώργιος, "Τα αρχοντικά σπίτια της Σιατίστης του ΙΣΤ και ΙΖ μ. Χ. αιώνος. Το σπίτι του Μανούση", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν.Σφενδόνη έτους Μανούσεια Γκανούλης Γεώργιος, Εκ των εθίμων της Σιατίστης, "Τοκετός και Βάπτισις", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη Γκίνης Δημήτριος Σ., Ελληνική Βιβλιογραφία : Αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει μετά πίνακος εφημερίδων και περιοδικών της περιόδου ταύτης υπό Δημητρίου Σ. Γκίνη και Βαλερίου Γ. Μέξα. Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών. Εν Αθήναις Εθνική και Διαδίκτυο. Γκισδαβίδης Απόστολος, Σελίδες του Μακεδονικού Ελληνισμού, Ιστορική και Λαογραφική Μελέτη, τ. Β και Γ, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Γριτσόπουλος Τάσος, Γεώργιος Ζαβίρας, ο Σιατιστεύς, θεράπων του λογίου Ερμού και του Kερδώου, στο βιβλίο: Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την Τουρκοκρατίαν, έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, "Η Εκπαιδευτική κίνηση στην Σιάτιστα μετά την αρχιερατεία του Ζωσιμά και ως την ίδρυση του Τραμπαντζείου Γυμνασίου ( )", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 7, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Δάρδας Αναστάσιος, "Ανέγερση Παρθεναγωγείου στην άνω Σιάτιστα και προβλήματα λειτουργίας του ( )", εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο με θέμα: Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912). Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, "Δυο ιστορικά Εκπαιδευτήρια της Σιάτιστας, Ιωαννίδειο Νηπιαγωγείο, Τσιστοπούλειο Παρθεναγωγείο-Νηπιαγωγεία Παπανικολάου", ανάτυπο από το περιοδικό Δυτικομακεδονικά Γράμματα του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, τόμος 14ος, Κοζάνη Μανούσεια

6 Βιβλιογραφία 638 Δάρδας Αναστάσιος, «Ο Ναός και το κωδωνοστάσιο των Αγ. Παρασκευής και Αικατερίνης Σιάτιστας», περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 19-20, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Η Επισκοπή-Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης. Εκδοτική παραγωγή: Γραφικές Τέχνες-Εκδόσεις "Μυγδονία" Αθ. Καγιάς και Σία Ο.Ε, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Ίδρυση και λειτουργία του Τραµπαvτζείου Γυµvασίου Σιατίστης με την εποπτεία της Εκκλησίας. Συµβoλή στην εκκλησιαστική και εκπαιδευτική ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας. Έκδοση του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στη σειρά "Ανάλεκτα Βλατάδων", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών και Τριών Ιεραρχών Σιάτιστας και ο κτίτορας αυτού Ιωνάς μοναχός, έκδοση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Δάρδας Αναστάσιος, Ο Κανονισμός της Ορθοδόξου Κοινότητος Σιατίστης (1902), τα διοικητικά όργανα της Κοινότητας. Ανάτυπο από το περιοδικό "Ελιμειακά", εξαμηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσ/νίκης " Ο Άγιος Νικόλαος",τεύχος 28, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δελιαλής Νικόλαος, Αναµνηστική Εικονογραφηµένη Έκδοσις Παύλου Χαρίση µετά ιστορικών σηµειώσεων περί των εν Ουγγαρία και Αυστρία Ελληνικών Κοινοτήτων. Τύποις "Βορείου Ελλάδος", Κοζάνη Μανούσεια. Δελιαλής Νικόλαος, Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικολάου Κ. Κασομούλη ( ), ανάτυπο εκ του δεκάτου τετάρτου τόμου (1960) του Δελτίου της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος. Τυπογραφείον Μυρτίδου, εν Αθήναις Μανούσεια. Δημητρίου Θωμάς Σιατιστεύς, Γραμματική της Ιταλικής Γλώσσης. Διηρημένη εις δύο μέρη, αμέλει εις Ετυμολογικόν, και Συντακτικόν, προς ευχερεστέραν των Φιλιταλών κατάληψιν, και ραοτέραν εισαγωγήν των ποθούντων μαθείν την Ιταλικήν Γλώσσαν. Νυν πρώτον ερανισθείσα, και ευμεθόδως συντεθείσα, δια της απλής ημών διαλέκτου, παρά του Θωμά Δημητρίου, του Σιατιστέως, ου και τοις αναλώμασιν ετυπώθη. Εν Βιέννη της Αουστρίας, παρά τω ευγενεί Ιωσήφ τω Κουρτζβέκ, τω αυτοκρατορικώ και βασιλικώ, Ανατολικώ τε και Ιλλυρικώ Τυπογράφω. Εν έτει Εθνική. Δημητρίου Θωμάς Σιατιστεύς, Σκριττούρα Δόππια ήτοι η τάξις των Πραγματευτάδικων Καταστίχων. Συντεθείσα εις την απλήν ημών διάλεκτον παρά του Θωμά Δημητρίου του Σιατιστέως. Εν Βιέννη της Αουστρίας Τύποις του Βαουμαϊστέρου. Μανούσεια.

7 Βιβλιογραφία 639 Δημητρίου Θωμάς Σιατιστεύς, Χειραγωγός έμπειρος εις τα της πραγματείας, ήτοι Βιβλίον περιέχον όλους τους αναγκαίους λογαριασμούς της πραγματείας, ομού και τα Ζυγία και Πίχας όλης της Ευρώπης. Νυν πρώτον τύποις εκδωθέν, και Ευμεθόδως συντεθέν εις την απλήν ημών διάλεκτον, παρά του κυρίου Θωμά Δημητρίου του Σιατιστέως. Εν Βιέννη της Αουστρίας, τύποις του Βαουμαϊστέρου, Δεύτερη έκδοση Βιέννη Μανούσεια. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Επίτομη Ιστορία των Βαλκανικών πολέμων , Έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήνα Εθνική. Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην Γεγονότα, Έκδοσις Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήνα Μανούσεια. Δικόνυμος ή Μακρής Γεώργιος, Ημερολόγιον πολέμου 1912 και 1913 εν Μακεδονία και Ηπείρω. Μεταγραφή, Εισαγωγή, Σχόλια, Επιμέλεια Γ. Βέλκος. Εκδόσεις "Γιαχούδη", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Δίκος Παντελής, "Το Ιστορικό της αγοράς του ακινήτου του Α' Δημοτικού Σχολείου Σιάτιστας, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, Αγίας Θεοδώρας 13", εφημερίδα ΕΦΗΜΕΡΙΣ, Σεπτέμβριος 1990, αρ. φύλλου 88, σελ. 5. Μανούσεια. Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Ευεργέτες και Δωρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, Α , Αθήνα Εθνική. Ειδικόν Ταμείον Υδρεύσεως Σιατίστης, Η Ύδρευσις της πόλεως Σιατίστης, έκδοση του Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως Σιατίστης, Αθήνα Μανούσεια. Ευαγγελίδης Τρύφων, Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας, τ.1ος, Τύποις Α. Π. Χαλκιοπούλου, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Ευαγγελίδης Τρύφων, Ιστορία Αλή-πασά του Τεπελενλή Σατράπου της Ηπείρου ( ). Εκδοτικόν Κατάστημα Π. Ζαννουδάκη, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Ευστρατιάδης Σωφρόνιος, Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως, Ο Εν Βιέννη Ναός του Αγίου Γεωργίου και η Κοινότης των Ελλήνων Οθωμανών υπηκόων. Εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου, εν Αλεξανδρεία Μανούσεια. Ευστρατιάδης Σωφρόνιος, Πρ. Λεοντοπόλεως, "Νικόδημος ο Αγιορείτης", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Ζαβίρας Γεώργιος, Ιατρικαί Παραινέσεις εις τας οποίας περιέχονται τα πλέον συνεχέστερα και κοινότερα εσωτερικά πάθη, τα σημεία, και αι ιατρείαι αυτών, ας εξέδοτο εις Oυγγαρικόν ιδίωμα o Iατροφιλόσοφος Ρατζ Σαμουήλ. Νυν δε πρώτον δια κοινήν ωφέλειαν του γένους ημών μεταφρασθείσαι εις την απλήν ημών διάλεκτον παρά Γεωργίου Ιωάννου Ζαβείρα, του Σιατιστέως.Τύποις δε εκδοθείσαι σπουδή και δαπάνη του αυταδέλφου αυτού Κωνσταντίνου Ζαβείρα. Εν Πέστη,αψπζ <1787>. Εν τη τυ-

8 Βιβλιογραφία 640 πογραφία του Ιωσήφου Λέττνερ. (Έτσι αναγράφεται στο έργο του Ανδρέου Βρετού: Νεοελληνική φιλολογία, ήτοι κατάλογος.). Ζαβίρας Γεώργιος, [Ιατρικαί παραινέσεις] Συγγραφέας: Ratz, Samuel Εν Πέστα:,αψπζ Νοεμβρίου α, μετάφραση Ζαβίρας Γεώργιος, (χειρόγραφο). Μανούσεια. Ζαβίρας Γεώργιος Ιωάννου, Νέα Ελλάς ή Ελληvικόv Θέατροv, εκδοθέν υπό Γεωργίου Π. Κρέµου, Αθήνησι Ανατύπωσις Α εκδόσεως από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Επιµέλεια-Εισαγωγή-Ευρετήριον Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, Αθήναι Μανούσεια. Ζερβός Σκεύος, Εθνικά Κληροδοτήματα και Δωρεαί. Εν Αθήναις, εκ του Ε- θνικού Τυπογραφείου, Διαδίκτυο. Ζυγούρης Φίλιππος, "Άγνωστα ονόματα ζωγράφων, ξυλογλυπτών, τεχνιτών και άλλων εξ επιγραφών μεταβυζαντινών εκκλησιών, υπ αρίθμ εκ Σιατίστης", Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 2 (1925). Κοβεντάρειος. Ζώτος Β.Δ. Μολοσσός, Ηπειρωτικαί Μακεδονικαί Μελέται, τόμος Δ, τεύχος Γ. Παρά τω εκδότη Κ. Αντωνιάδη, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Ηλιαδέλης Στράτος, "Χαρίλαος Περπέσσας, ο άγνωστος Σιατιστινός κλασικός συνθέτης και φιλόσοφος ( )". Ανάτυπο από το περιοδικό "Ελιμειακά",εξαμηνιαίο περιοδικό του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσ/νίκης " Ο Άγιος Νικόλαος",τεύχος 43 (Δεκέμβριος 1999). Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Θεόφιλος Γεώργιος (Κυμαίος), Βιογραφία Ρήγα του Φεραίου. Εκ του τυπογραφείου του "Νέου Αστέρος", εν Λαρίσση Διαδίκτυο. Θεοχαρίδου Καλλιόπη, "Ο Προφήτης Ηλίας στην Σιάτιστα", Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση , Ανάτυπο. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα Εθνική. Ιωάννου Φίλιππος, Φιλολογικά Πάρεργα. Εκ του τυπογραφείου των αδελφών Περρή, Αθήνησιν 1874, έκδοσις Β. Διαδίκτυο, Εθνική. Καβουκας Απόστολος, Το αρχαίο "Ομόλιον", το Βυζαντινό "Μολισκό", ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, έτος Ι, έκδοση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, Κοζάνη Μανούσεια. Καλινδέρης Μιχαήλ, Σημειώματα Ιστορικά (εκ της Δυτ. Μακεδονίας). Τύποις "Επαρχιακής Φωνής", Πτολεμαΐς Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Καλινδέρης Μιχαήλ. Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686-), Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Καλινδέρης Μιχαήλ, Τέσσαρες οικισμοί περί την Σιάτισταν. Αι συντροφίαι των εις πραγματείας , ανάτυπον εκ της ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, τεύχη 72 και 73, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Κανατσούλης Αθανάσιος, "Ιστορικά Σιατίστης. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου. Η Ιεραρχία των Μητροπολιτών". Άρθρο στην εφημερίδα της Κοζάνης "Βόρειος Ελλάς", φ. 149, , σ. 4. Κοβεντάρειος.

9 Βιβλιογραφία 641 Κανατσούλης Αθανάσιος, "Η Σιάτιστα από της εισβολής των Τούρκων και εντεύθεν". Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας Κοβεντάρειος. Κανατσούλης Δημήτριος, "Ένας προϊστορικός συνοικισμός εις την Σιάτισταν". Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη Διαδίκτυο. Κανατσούλης Δημήτριος, "Πότε εκτίσθη η Σιάτιστα", Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Κανατσούλης Χαρίλαος, Θεοχάρης Γ. Τουρούντζιας ( ), Συμμετοχή της Σιάτιστας στο προεπαναστατικό κίνημα του Ρήγα Φεραίου, Αθήνα Μανούσεια. Καπνουκάγιας Χρίστος, Η Αρχαία Ρωμαία. Βιβλιοθήκη ανωτέρας σχολής μορφώσεως ελληνίδων Ιονίου Σχολής, εις μνήμην Απόλλωνος Καβαλλιεράτου, Αθήναι Εθνική. Καπνουκάγιας Χρίστος, "Η αυτογραφία του Παναγιώτου Παπαναούμ", Η- μερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας Μανούσεια. Καπνουκάγιας Χρίστος, Η Μητέρα μου, Αθήναι Μανούσεια. Καπνουκάγιας Χρίστος, Ο Πατέρας μου, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Καπνουκάγιας Χρίστος, Οι διδάσκαλοι και καθηγηταί μου, τεύχος τρίτο, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Καραϊωάννου Κων/νος, Θησαυρός Γραμματικής, εν τη Βασιλική Τυπογραφία της κατ' Ουγκαρίαν Ακαδημίας, εν Βούδα Κοβεντάρειος. Καραμανωλάκης Βαγγέλης, «Η συγκρότηση της Ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ( )», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ε- ρευνών, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Αθήνα 2006, Καραμήτρου-Μεντεσίδη Γεωργία, ΔΗΜΟΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ. Σιάτιστα, Παλαιόκαστρο, Δαφνερό, Μικρόκαστρο, έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αιανή Κοζάνης Καραμπερόπουλος Δημήτριος, "Ο Ιπποκράτης στα ιατρικά κείμενα του Νεοελληνικού Διαφωτισμού", Πρακτικά Ημερίδας Η Ιπποκρατική ηθική στις σύγχρονες εξελίξεις, Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος, Αθήνα, Ζάππειον, Ιανουάριος Διαδίκτυο. Καράς Γιάννης, Οι θετικές-φυσικές επιστήµες στον ελληνικό 18ο αιώνα. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα Εθνική. Κασομούλης Νικόλαος, Ενθυμήματα Στρατιωτικά της Επαναστάσεως των Ελλήνων : (προτάσσεται ιστορία του Αρματολισμού). Εισαγωγή και σχόλια Γιάννη Βλαχογιάννη, τόμοι 1-3, Αθήναι Μανούσεια. Κελαϊδής Σταύρος, Εθελοντικά Σώματα Κρητών εν Μακεδονία, ήτοι Δράσις αυτών κατά τον Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον. Εκ του τυπογραφείου Α- λεξ. Βιτσικουνάκη, εν Αθήναις Μανούσεια.

10 Βιβλιογραφία 642 Κελαϊδής Πάρις, Κρητικοί εθελοντές στους απελευθερωτικούς πολέμους Εκδόσεις "Καράβι και τόξο", Αθήνα Μανούσεια. Κεραμόπουλος Α., ΕΝΩΣΙΣ, εβδομαδιαία Εφημερίς Κοζάνης, φύλλο της 4/7/1954. Κίσσας Σωτήριος, "Οι Εκκλησίες στη Σιάτιστα", εισήγηση στο 1ο αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου Σιάτιστας τον Αύγουστο του 1994 με θέμα: Η Σιάτιστα μπροστά στο 2000, έκδοση του Δήμου Σιάτιστας. Μανούσεια. Κόκκινος Διονύσιος Α., Ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος , Εκδόσεις "Μέλισσα", Αθήναι Κολτσίδας Αντώνης Μιχ., Ιστορία του Μελενίκου, Η διαχρονική πορεία του Ελληνισμού, Κοινωνία-Οικονομία-Πολιτισμός-Εθνικοί Αγώνες. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη Εθνική. Κοραής Αδαμάντιος, Άτακτα, Ήγουν παντοδαπών εις την Αρχαίαν και την Νέαν Ελληνικήν Γλώσσαν αυτοσχεδίων σημειώσεων, καί τινων άλλων υπομνημάτων, αυτοσχέδιος συναγωγή, τόμος πρώτος. Εκ της Τυπογραφίας Κ. Εβεράρτου, εν Παρισίοις Διαδίκτυο. Κουγέας Σωκράτης, Το Ηπειρωτικόν Αρχείον Σταύρου Ιωάννου, Ηπειρωτικά Χρονικά, Περιοδικόν Σύγγραμμα, Εν Ιωαννίνοις, εν τη Ιερά Μητροπόλει, έτος 14ο, Μανούσεια. Κουκουλές Φαίδων, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τα Λαογραφικά, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Αθήναι Μανούσεια. Κούμας Κων/νος, Σειράς στοιχειώδους των μαθηματικών και φυσικών πραγματειών τόμοι 8. Εκ της Τυπογραφίας Γεωργίου Βενδώτου, εν Βιέννη της Αυστρίας,ΑΩΖ <1807>. Διαδίκτυο. Κουτσονίκας Λάμπρος, Γενική ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Τύποις του "Ευαγγελισμού" Δ. Καρακατζάνη, Εν Αθήναις Διαδίκτυο. Κουφογιάννης Ελευθέριος, Το Έθιμο των «κλαδαρών», οι σχετικές λέξεις και οι ετυμολογίες τους. (Εθιμολογική και ετυμολογική παρουσίαση). Διαδίκτυο. Κρέμος Γ., Επιστολαί Γ. Π. Κρέμου και Ηθική Στιχουργία Α. Κ. Βυζαντίου. Εκ του τυπογραφείου Ο. Βιγάνδου, εν Λειψία Διαδίκτυο. Κτενιάδης Σ. Νικόλαος, Ιστορία της Ελληνικής Χωροφυλάκης ( ), τεύχος β , Αθήναι: [χ.ε.] Εθνική. Κυρατζής Απόστολος, "Από τα Πηγάδια στον Αη-Μηνά", στο περιοδικό Σιατιστινά. Έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 9-10, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Κυριακίδης Στίλπων, "Έγγραφα εκ Μοσχοπόλεως", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος 3ος, Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο. Κωνσταντάς Γρηγόριος, Στοιχεία της Λογικής, Μεταφυσικής και Ηθικής, Νεωτέρα τινί Μεθόδω συνταχθέντα εις την Ιταλικήν Διάλεκτον υπό Φραγγίσκου Σοαυΐου, Κληρ. Κανονικ. Σομ. Βασιλικού Διδασκάλου. Μεταφρασθέντα νυν εις την ημετέραν Διάλεκτον παρά Γρηγορίου Ιεροδια-

11 Βιβλιογραφία 643 κόνου Κωνσταντά του Μηλιώτου. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, Ενετίησιν Διαδίκτυο. Κωνσταντίνου Γεώργιος εξ Ιωαννίνων, Λεξικόν Τετράγλωσσον, Περιέχον δηλαδή τας τέσσαρας ταύτας διαλέκτους, Ελληνικήν, πεζήν ήτοι απλήν Ρωμαιϊκήν, Λατινικήν και Ιταλικήν. Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι, Ενετίησι,αψνζ <1757>. Διαδίκτυο. Λαζάρου Α. Γ., "Σιάτιστα", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις. Διαδίκτυο. Λαζάρου Α. Γ., "Λαογραφική ύλη εκ Σιατίστης της Μακεδονίας", (βραβευθείσα κατά τον β διαγωνισμόν της Γλωσσικής Εταιρείας εν Αθήναις), Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις. Διαδίκτυο. Λάιος Γεώργιος, Ανέκδοτες επιστολές και έγγραφα του 1821, Ιστορικά Δοκουμέντα από τα Αυστριακά Αρχεία. Δίφρος, Αθήνα Μανούσεια. Λάιος Γεώργιος, Η Σιάτιστα και οι εµπορικοί οίκοι Χατζηµιχαήλ και Μανούση (17ος-19ος αι.), εκδ. της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Λάιος Γεώργιος, Ο Ελληνικός τύπος της Βιέννης από του 1784 μέχρι του 1821, Αθήναι Μανούσεια. Λάιος Γεώργιος, Οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου, ο Γεώργιος Θεοχάρης και άλλοι σύντροφοι του Ρήγα. Ανέκδοτα έγγραφα από τα Αρχεία της Βιέννης, ανάτυπον από το Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, τόμος 12 (1957), σ , Αθήναι Μανούσεια. Λάμπρου Σπυρίδων, Λόγοι και άρθρα Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, εν Αθήναις Διαδίκτυο Λάμπρου Σπυρίδων, Αποκαλυψεις περί του μαρτυρίου του Ρήγα. Εκδόσεις ΕΣΤΙΑΣ, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Λεγράνδ Αιμίλιος, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή και των συν αυτώ μαρτυρησάντων, εκ των εν Βιέννη Αρχείων εξαχθέντα και δημοσιευθέντα, υπό Αιμιλίου Λεγράνδ. Mετά μεταφράσεως ελληνικής υπό Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου, Αθήνησιν Επανέκδοση από την Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών- Βελεστίνου- Ρήγα, Αθήνα Εθνική. Λεκάκης Γιώργος, «Ο Σιατιστινός αρχίατρος Θ. Χ. Φλωράς και πώς η ελληνική έγινε η παγκόσμιος επιστημονική γλώσσα». Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στην εφημερίδα «Εφημερίς», μηνιαία έκδοση του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σιάτιστας "Μαρκίδες Πούλιου", στο φύλλο του Ιανουαρίου 2009 Λιάτα Ευτυχία, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των νομισμάτων στον ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αι., Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδύματος Ερευνών, Αθήνα Εθνική. Λιούφης Παναγ., Ιστορία της Κοζάνης. Τύποις Ιωαν. Βάρτσου, εν Αθήναις Μανούσεια.

12 Βιβλιογραφία 644 Λουρανδάκης Κων/νος, " Η Μάχη της Σιατίστης (4η Νοεμβρίου 1912)". Αναμνήσεις και εντυπώσεις γραφείσαι δια το Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας. Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας Μανούσεια. Μαζαράκης Αινιάν Κ. I., Ο Μακεδονικός Αγών (Αναμνήσεις), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μαλούτας Νικόλαος, Ο Μακεδονικός αγών. Δυτικομακεδονικά Γράμματα, έτος Στ, Έκδοση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, Κοζάνη Μανούσεια. Μαρτινιανός Ιωακείμ, Μητροπολίτης Ξάνθης, Η Μοσχόπολις , επιμέλεια Στίλπωνος Κυριακίδου. Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, εν Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μάτσου Κατερίνα, Εφημερίς ( ) Ο άθλος και η περιπέτεια της πρώτης ελληνικής εφημερίδας δημοσιευμένο με ημερομηνία 18/6/2007 στο Διαδίκτυο. Μέγας Αναστάσιος, "Ένας Δάσκαλος κι ένας Μαθητής στην Κοριτσά στα 1840", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 2, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Μέγας Αναστάσιος, "Το αρχείον των οικογενειών Ζουπάν- Μωραΐτη- Περικλέους της Μανουσείου Δημοσίας Βιβλιοθήκης Σιατίστης", Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Μέγας Αναστάσιος Χ., "Ο Κανονισμός της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ και τα Πρακτικά των πρώτων συνεδριάσεων της Διευθύνουσας Επιτροπής ( )", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 8, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Μέγας Γεώργιος Αν., "Αναστάσιος Ε. Μέγας", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Μεγδάνης Χαρίσιος Δημητρίου, Αγγελία: Περί του κατ' Έτος τελουμένου κοινού Μνημοσύνου υπέρ των Συνδρομητών των εν Κοζάνη Σχολείων Ελληνικού τε και Κοινού περί της Εξετάσεως των Μαθητών εν Έτει 1819 κατά Μήνα Φευρουάριον, και περί της Αρχής, Προόδου, και της νυν Καταστάσεως της Ελληνικής Σχολής, και των εν αυτή κατά Καιρούς χρηματισάντων Διδασκάλων, και των εξ αυτής επί Παιδεία αναφανέντων Εγχωρίων τε και Ξένων. [Εκ του τυπογραφείου Σβεκίου. Βιέννη 1820]. Διαδίκτυο. Μελά Ναταλία, Παύλος Μελάς, Έκδοσις του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, Αθήνα Μανούσεια. Μελέτιος Μητροπολίτης Αθηνών, Εκκλησιαστική Ιστορία Μελετίου Μητροπολίτου Αθηνών. Μετενεχθείσα εκ της Ελληνικής εις την ημετέραν α- πλοελληνικήν φράσιν, εις ΤΟΜΟΥΣ ΤΡΕΙΣ διαιρεθείσα και πλουτισθεί-

13 Βιβλιογραφία 645 σα με πολλάς χρησίμους, και αναγκαίας υποσημειώσεις, και ακριβείς πίνακας παρά Γεωργίου Βενδότη εκ Ζακύνθου, και παρ' αυτού διορθωθείσα. Παρά Ιωσήπω Βαουμαϊστέρω, Νομοδιδασκάλω, και Τυπογράφω. Εν Βιέννη της Αουστρίας Διαδίκτυο. Μέξας Βαλέριος Γ., Ελληνική Βιβλιογραφία : Αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων βιβλίων και εντύπων εν γένει μετά πίνακος εφημερίδων και περιοδικών της περιόδου ταύτης υπό Δημητρίου Σ. Γκίνη και Βαλερίου Γ. Μέξα. Γραφείον Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών. Εν Αθήναις Ε- θνική και Διαδίκτυο. Μέρτζιος Κων/νος Δ., Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μιχαήλ Κων/νος, Διαιτητική, ης προτέτακται και ιστορία συνοπτική περί αρχής και προόδου της ιατρικής επιστήμης, και τινων περί αυτήν ευδοκιμησάντων ανδρών, εκ παλαιών τε και νεωτέρων συνερανισθείσα υπό Κωνσταντίνου Μιχαήλ, του εκ Καστορίας, του και την ιατρικήν επιστήμην εσπουδακότος. Εκ της τυπογραφίας Ιωσήφ του Βαουμαϊστέρου, εν Βιέννη Εθνική. Μιχαήλ Κων/νος, Εγχειρίδιον του εν ιατροίς σοφωτάτου Τισσότου, διαλαμβάνον περί της των πεπαιδευμένων τε και άλλων ανθρώπων υγείας. Εν τη τυπογραφία Ιωσήπου του Βαουμαϊστέρου, εν Βιέννη Εθνική. Μόδης Γεώργιος, Μακεδονικός αγών και Μακεδόνες αρχηγοί, έκδοση Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μόδης Γεώργιος, Ο Μακεδονικός αγών και η νεώτερη Μακεδονική ιστορία, έκδοση Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Μπέντας Κων/νος, "Οι ξακουστές πόρτες της Σιάτιστας", Μακεδονικόν Η- μερολόγιον Ν. Σφενδόνη, Διαδίκτυο. Μπόντας Γεώργιος, "Διατηρητέα Μνημεία της Σιάτιστας", Βοϊακή Ζωή, Ιανουάριος Φεβρουάριος Μπόντας Γεώργιος, Ευεργέτες και δωρητές της Σιάτιστας. Εκδόσεις Μαίανδρος, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Νάτσινας Θεόδωρος, Οι Μακεδόνες πραμματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Νεράντζη-Βαρμάζη Βασιλική, "Οικογένεια Νεράντζη. Μια από τις παλαιότερες οικογένειες της Σιάτιστας, εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο με θέμα: Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912). Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Νεράντζης Χρήστος, "Η Εκλησία στον Μακεδονικό Αγώνα", Μακεδονικός αγώνας, εκδόσεις "Μορφωτικός Κόσμος". Μανούσεια.

14 Βιβλιογραφία 646 Νικολάου Ιωάννης, Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, και η μετάφρασις αυτών εις την ομιλουμένην γλώσσαν μετά σημειώσεων. Τόμος 1ος, [χ.ε.], εν Λειψία Διαδίκτυο. Ξυγγόπουλος Ανδρέας, "Οι αρχαίοι φιλόσοφοι εις τας τοιχογραφίας των εκκλησιών", Μακεδονικόν Ημερολόγιον Ν. Σφενδόνη Κοβεντάρειος. Οικονόμου Κ., "Ανέκδοτο άσμα εις τον Γεώργιον Νιόπλιον Σιατισταίον", Μακεδονικόν Ημερολόγιον (Επετηρίς των Μακεδόνων) έτους Έκδοσις του Παμμακεδονικού Συλλόγου. Εν Αθήναις. Κοβεντάρειος. Οικονόμου Κ., "Γαμήλια έθιμα εν Σιατίστη", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος πρώτος, Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Πάμπας Θεοφάνης, "Οι τόποι εγκαθίδρυσης και λειτουργίας των τυπογρα ίων Μπαουμάιστερ/Μαρκίδων Πούλιου και Βεντότη στη Βιέννη", εισήγησή στην ημερίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ με θέμα: «Οι πρωτοπόροι Έλληνες δημοσιογράφοι Μαρκίδες Πούλιου», Θεσ/νίκη 10/11/2007. Μανούσεια. Πανταζόπουλος Νικόλαος συνεργασίᾳ Δεσποίνης Τσούρκα-Παπαστάθη, Κώδιξ Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης 17ος-18ος αι., στη σειρά Δικαιικά Μεταβυζαντιακά Μνημεία, εκδιδόμενα υπό του καθηγητού Ν.Ι.Πανταζοπούλου, τεύχος Α, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπά Ρίζος Δημ. Αργυρίου, Πύρραμος και Θίσβη. Τραγωδία εις πέντε πράξεις, η (στην οποία) προσετέθησαν και τινα ποιημάτια συντεθέντα μεν υπό Δημ. Αργυρίου Παπά Ρίζου του εκ Σιατίστης. Τύποις δε εκδοθέντα διά δαπάνης των φιλοκάλων Ελλήνων συνδρομητών, ων τα ονόματα εν τω τέλει της βίβλου κατεγράφησαν. Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Μπένκο (πρότερον Αϋκούλου), εν Βιέννη της Αυστρίας Μανούσεια. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Ο Εκσυγχρονισμός του Έλληνα Πραγματευτή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (τέλη 18ου αρχές 19ου αι.). Ένα μαθηματάριο εμπορίου του Αθανασίου Ψαλίδα. Εκδόσεις Αφοι Τολίδη Ο.Ε., Αθήνα Εθνική Παπαδάκη Ελευθερία, Λαογραφικά της Σιάτιστας από τα Τετράδια και τις αφηγήσεις του Νέστορα Τσιρλιγκάνη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπαδημητρίου Ρούλα, "Η ζωγράφος Θάλεια Φλωρά-Καραβία", Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Παπαδόπουλος Στέφανος, Οι επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπαδριανός Ιωάννης, "Οι οπαδοί του Ρήγα Βελεστινλή στο Σεμλίνο", Υπέρεια, τ.2 ος, Πρακτικά Β Συνεδρίου «Φεραί Βελεστίνο Ρήγας», Βελεστίνο 2-4 Οκτωβρίου Μέρος Β, Ρήγας. 'Εκδοση της Επιστημονικής

15 Βιβλιογραφία 647 Εταιρείας Μελέτης "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", Αθήνα Μανούσεια. Παπαδριανός Ιωάννης, Οι Έλληνες Απόδημοι στις Γιουγκοσλαβικές χώρες (18 ος -20 ος αι.). Εκδόσεις "Βάνιας", Θεσσαλονίκη Παπαδριανός Ιωάννης Α., Δημήτριος Δημητρίου, Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε. Μανούσεια. Παπαναούμ Δημήτριος, Λαογραφικά Σιατίστης, Έκδοση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη σειρά Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλονίκη Παπαναούμ-Σιάπαντα Σουζάννα, Η γιαγιά μ' η Μαριγώ, εκδόσεις "Πήγασος 2000", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπαναούμ-Σιάπαντα Σουζάννα, Παραδοσιακές συνταγές της Σιάτιστας, "Κόπιασέτσι να φάμι!", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Παπανικολάου Φώτης, Γλώσσα και Λαογραφία επαρχίας Βοΐου. Έκδοση Βοϊακής Εστίας, Θεσσαλονίκη Μανούσεια Παυλίδης Θ.,Χατζηστάθης Α., "Η συμβολή των αναδασώσεων στην ανέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος και του υδάτινου δυναμικού της Σιάτιστας". Εισήγηση στο 1ο αναπτυξιακό συνέδριο του Δήμου Σιάτιστας τον Αύγουστο του 1994 με θέμα: Η Σιάτιστα μπροστά στο 2000, έκδοση του Δήμου Σιάτιστας. Μανούσεια. Πετσάλης Διομήδης Ν., Η Ελλάδα των δύο Κυβερνήσεων, :Καθεστωτικά, διπλωματικά και οικονομικά προβλήματα του εθνικού διχασμού. Εκδόσεις "Φιλιππότης", Αθήνα Εθνική. Πέτσας Φώτης, «Χρονικά Αρχαιολογικά», δημοσιευμένο στα Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος 7ος, Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο. Πολίτης Νικόλαος, Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του Ελληνικού λαού: Παραδόσεις. Εργάνη, Αθήνα Μανούσεια. Πρωτονοτάριος Στυλιανός, Η Μακεδονική τραγωδία, Θεσσαλονίκη 1916 Διαδίκτυο. Ραγκαβής Α., Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι. Τόμος 1ος, Θησεύς-Ρωμύλος- Λυκούργος-Νουμάς. Μετάφρασις υπό Α. Ρ. Ραγκαβή. Τύποις Διονυσίου Κορομηλά, εν Αθήναις Διαδίκτυο Ρόσιος Αλέξης, Στα φτερά του οράματος. Εκδόσεις Κώδικας, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Σάθας Κων/νος, Τουρκοκρατουμένη Ελλάς, Ιστορικόν Δοκίμιον περί των προς αποτίναξιν του Οθωμανικού ζυγού επαναστάσεων του Ελληνικού Έ- θνους ( ). Εκ της Τυπογραφίας των τέκνων Ανδρέου Κορομηλά, Αθήνησι Διαδίκτυο. Σαραφίδης Έκτωρ, "Έλληνες ιατροί εν Ρουμανία", Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, σελ. 12, τόμος 12-αριθμ. 1, εν Αθήναις. Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1940 Διαδίκτυο.

16 Βιβλιογραφία 648 Σαρρής Νεοκλής, Οσμανική Πραγματικότητα, Συστηματική παράθεση δομών και λειτουργιών, ΙΙ Η Δοσιματική Διοίκηση. Εκδόσεις Ι. Δ. Αρσενίδης και Σία, Αθήνα Εθνική. Σαχίνη - Σωσίδου Βασιλική, "Η οικογένεια Δούκα Σαχίνη", Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε.. Μανούσεια. Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης, Σιαμπανόπουλος Κων/νος Ο νομός Κοζάνης: στο χώρο και στο χρόνο: φύση - ιστορία - παράδοση: μέσα από τα εκθέματα του ιστορικού - λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης. Κοζάνη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1993 Μανούσεια. Σιάπαντας Ιωάννης, Φαρδύκαμπος Μάρτιος Μια μάχη-σταθμός: το μεγαλύτερο επίτευγμα της Εθνικής Αντίστασης, Θεσσαλονίκη Σιάσιος Δημήτριος Γεωργίου, "Η Σχολή του Ζωσιμά. Από την Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Σιάτιστα κατά την Τουρκοκρατία", περιοδικό Σιατιστινά, έκδοση του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, τεύχος 7, Θεσσαλονίκη Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Σιάσιος Δημήτριος Γεωργίου, "Μαρκίδες Πούλιου, οι Σιατιστινοί πρωτεργάτες του ελληνικού τύπου", εισήγησή στην ημερίδα της ΕΣΗΕΜ-Θ με θέμα: «Οι πρωτοπόροι Έλληνες δημοσιογράφοι Μαρκίδες Πούλιου», Θεσ/νίκη 10/11/2007. Μανούσεια. Σιάσιος Δημήτριος Μιχαήλ, Οι Κασομούληδες του 21 και η Σιάτιστα, στο φύλλο 237 κ. ε. της εφημερίδας ΕΦΗΜΕΡΙΣ (εφημερίδα του Μορφωτικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Σιάτιστας Μαρκίδες Πούλιου). Μανούσεια. Σιγάλας Αντώνιος, Από την Πνευματικήν Ζωήν των Ελληνικών Κοινοτήτων της Μακεδονίας, Α Αρχεία και Βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Δ' τόμου Επετηρίδος Φιλοσοφικής Σχολής, Θεσσαλονίκη Κοβεντάρειος. Σκούρτης Ιωάννης, "Θ. Μανούσης και Γ. Γεώργιοβιτς: Πνευματική πρόοδος και αντίδραση στη Σιάτιστα (β μισό 19ου αι.)," Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος 25ος ( ), Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο. Σουλιώτης-Νικολαΐδης Α., Ο Μακεδονικός αγώνας: Απομνημονεύματα, Π. Αργυρόπουλος, Α. Ζάννας, Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, Α. Σουλιώτης- Νικολαϊδης, Ναούμ Σπανός, Β. Σταυρόπουλος. Έκδοση Ίδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Σπετσιέρης Κ., "Εικόνες Ελλήνων Φιλοσόφων εις εκκλησίας", Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, σελ Διαδίκτυο. Σπύρου Αναστ., "Η δημοτική εκπαίδευσις της Χώρας, Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε.. Μανούσεια.

17 Βιβλιογραφία 649 Στεργέλλης Αριστείδης, Τα δημοσιεύματα των Ελλήνων Σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας τον 17 ο και 18 ο αι.. Έκδοση του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στη σειρά "Επιστημονικαί διατριβαί", Αθήνα Διαδίκτυο. Στρακαλής Μιλτιάδης, 50 έτη Ελευθερίας, έκδοση του Δήμου Σιάτιστας, Τύποις Τσιρώνη, Αθήναι Μανούσεια. Συλλογικό έργο, Ιστορία της Επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη, τόμος Β1, συνεργασία Ευάγγελου Χεκίμογλου, έκδοση της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη Εθνική. Συλλογικό έργο, "Συμβολή στην Βιβλιογραφία της Σιάτιστας" στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε.. Μανούσεια. Συλλογικό έργο, "Συμβολή στο Τοπωνυμικό της Σιάτιστας", στο Σιατιστέων Μνήμη, Λεύκωμα του Συλλόγου Σιατιστέων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Τυπογραφείον Αφών Αλτιντζή Ο.Ε.. Μανούσεια. Σχινάς Νικόλαος, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας. Τύποις "Messager d' Athènes. Εν Αθήναις Μανούσεια. Τζινίκου-Κακούλη Αθηνά, Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην Ιστορία ( μ.χ.). Εκδοτική Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Τζώνος Θεόδωρος Χαρισίου, Η κοινοτική οργάνωση της Σιατίστης επί Τουρκοκρατίας, περιοδικό Παρνασσός, τομ. ΛΕ, Αθήνα Μανούσεια. Τζώνος Θεόδωρος Χαρισίου, "Διεθνές περιβάλλον και Δυτικομακεδόνες α- πόδημοι στην Τουρκοκρατία", εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο με θέμα: Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912). Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Τόζης Γιάννης Αργυρίου, "Στο Ηρώον Σιατίστης", Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας 1934, έκδοση «Βορ. Ελλάδος», Κοζάνη Μανούσεια. Τόζης Γιάννης Αργυρίου, "Σιατιστινά", δημοσιευμένο στα Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος δεύτερος ( ), Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Τόζης Γιάννης Αργυρίου, Αόρατες αναλαμπές, εκ του τυπογραφείου Χ. Σταματάκη και Σίας, Εν Νέα Υόρκη Μανούσεια. Τσαμίσης Παντελής, Η Καστοριά και τα μνημεία της. Τύποις Ι.Λ. Αλευροπούλου, Αθήναι Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. Τσιρλιγκάνης Ν., «Χρονολογία κτίσεως Εκκλησιών Σιατίστης», «Οι Μαρκίδαι», δεκαπενθήμερος Εφημερίς Τραμπαντζείου Γυμνασίου Οικοτροφείου Σιατίστης, αριθμ. φύλλου του έτους 1961.Γενικό Λύκειο Σιάτιστας.

18 Βιβλιογραφία 650 Τσίρος Ζήκος Γεωρ., Η Βλάστη (τ. Μπλάτσι), [χ.ε.] Θεσσαλονίκη Εθνική. Τσότσος Γεώργιος, "Πληροφορίες για τους οικισμούς και το οδικό δίκτυο της περιοχής Σιάτιστας από τα γεωγραφικά κείμενα περιόδου τουρκοκρατίας", εισήγηση στο Διεθνές συνέδριο με θέμα: Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της Τουρκικής κυριαρχίας, με έμφαση στους Δυτικομακεδόνες απόδημους στις Βαλκανικές χώρες (15ος αι. έως το 1912).Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, Σιάτιστα Μανούσεια. Τσότσος Γεώργιος, Γαλατινή Βοΐου Κοζάνης, Ανθρωπογεωγραφική- Λαογραφική προσέγγιση Δυτικομακεδονικού Χώρου. Έκδοση του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Τσώπρος Κων/νος Θ., Αναμνήσεις (Μελένοικο-Θεσσαλονίκη), έκδοση Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη Εθνική. Φεσσά-Εμμανουήλ Ελένη, "Οι αρχιτέκτονες Νικόλαος Ζάχος ( ) και Αριστοτέλης Ζάχος ( )", εισήγηση στο επιστημονικό συμπόσιο με θέμα: "Αρχιτέκτονες του Βόλου Συμβολές στην Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική", Βόλος Νοεμβρίου Διοργάνωση: Δημοτικό Κέντρο Ιστορικών Ερευνών του Δήμου Βόλου και το ΤΕΕ/Μαγνησίας, Διαδίκτυο. Φιλήμων Ιωάννης, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως. Τύποις Π. Σούτσα και Α. Κτενά, Αθήναι Μανούσεια. Φιλήμων Ιωάννης, Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας. Εκ της τυπογραφίας Θ. Κονταξή και Ν. Λουλάκη, εν Ναυπλία Μανούσεια. Φιλιππίδης Ν. Γ., Ο ιερός του 1821 ελληνικός αγών. Η επανάστασις και καταστροφή της Ναούσης. Ιστορική πραγματεία. Τύποις Αδελφών Βαρβαρρήγου, Αθήνησι Εθνική. Φιούβες Έντεν, "Οι κατάλογοι των πολιτογραφηθέντων Ελλήνων παροίκων της Πέστης και Βούδας στην περίοδο ", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος έκτος Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο. Φλωράς Θεόδωρος, Χ. Πρώτα στοιχεία σωματολογίας του ανθρώπου, συντεθέντα μεν υπό Φ.Tερκς εκ του Γερμανικού δε μεταφρασθέντα υπό Θεοδώρου Χ. Φλωρά Σιατιστέως. Τύποις Μέτσγερ και Βίττιχ, εν Λειψία Διαδίκτυο. Φόρης Βασίλειος, «Τα Σέρρας» μια απροσδόκητη ονομαστική, Ανάτυπο από το περιοδικό Νέα Εστία, τομ. 57, τεύχ. 665 (15 Μαρτίου 1955), Αθήνα Μανούσεια. Φωτεινός Διονύσιος, Ιστορία της πάλαι Δακίας, τα νυν Τρανσιλβανίας, Βλαχίας, και Μολδαυίας. Εκ διαφόρων παλαιών και νεωτέρων συγγραφέων συνερανισθείσα παρά Διονυσίου Φωτεινού σερδάρου. Εκ του Τυ-

19 Βιβλιογραφία 651 πογραφείου Ιω. Βαρθολ. Σβεκίου. Εν Βιέννη της Αουστρίας,1819. Διαδίκτυο. Φωτιάδης Εμμανουήλ, Σοαυΐου Συζητήσεις περί της φυσικής συστάσεως μιας κοινωνίας και μιας γλώσσης, και της αμφοτέρων επιρροίας επί τας ανθρωπίνους γνώσεις. Και Σκέψεις περί της συστάσεως μιας καθολικής γλώσσης μετά του περί ψυχής των αλόγων ζώων παραρτήματος του αυτού. Μεταφρασθείσαι εκ του Ιταλικού εις την καθ ημάς απλοελληνικήν διάλεκτον παρά Εμμανουήλ Φωτιάδου, του εκ Σερρών της Μακεδονίας, και εκδοθείσαι φιλοτίμω δαπάνη των Φιλομούσων συνδρομητών. Εκ της Τυπογραφίας Αντωνίου Haykul, εν Βιέννη της Αουστρίας,ΑΩΛΓ [1833]. Μανούσεια. Χατζηιωάννου Μαρία Χριστίνα, Η ιστορική εξέλιξη των οικισμών στην περιοχή του Αλιάκμονα κατά την Τουρκοκρατία. Ο κώδικας αρ. 201 της Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ζάβορδας. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα Μανούσεια. Χατζηκυριάκος Γεώργιος, Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν μετά τοπογραφικών, ιστορικών και αρχαιολογικών σημειώσεων. Εκ των Τυπογραφικών Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, εν Αθήναις Διαδίκτυο. Χατζημιχάλη Αγγελική, Μορφές από τη σωματειακή οργάνωση των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Οι συντεχνίες - Τα ισνάφια. Πηγή: L'Hellenisme Contemporain, Αθήναι Χατζής Δημήτριος, "Θεόδωρος Μανούσης, ο πρώτος Καθηγητής της Ιστορίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω", (Πλάτων, έτος Ι, τευχ. Α -Β, 1958, σελ.14). Αθήναι: Σιδέρης, [χ. χ.], Μανούσεια. Χατζής Δημήτριος, Ιστορία του Μακεδονικού Αγώνος. Έκδοση Εθνικής Ε- νώσεως Βορείων Ελλήνων (Ηπειρωτών-Μακεδόνων-Θρακών), Αθήναι Μανούσεια. Χατζής Δημήτριος, Οι Μακεδόνες εις το Ολοκαύτωμα των Ψαρών, διάλεξις. 'Εκδοσις της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος, Αθήνα Μανούσεια. Χατζής Δημήτριος (επιμέλεια), Λεύκωµα εις µνήµην Ιωάννου Τραµπατζή, µεγάλου Ευεργέτου της Σιατίστης. Εκδίδεται υπό της Επιτροπής Κληροδοτήµατος Ι.Τραμπατζή, Αθήναι Μανούσεια. Χατζόπουλος Κ., Ελληνικά Σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής Κυριαρχίας ( ). Εκδόσεις "Βάνιας", Θεσσαλονίκη Μανούσεια. Χατσιούλης Μιχάλης, Όταν η καρδιά φορά τα κοντά της πανταλόνια, Σιάτιστα: [χ. ε.], Μανούσεια. Χεκίμογλου Ευ., Ο θρύλος μιας οικογένειας, εφημερίδα Τύπος της Κυριακής, 10/3/2002. Χιονίδης Γεώργιος Χ., "Οι εις τα Μητρώα των Αγωνιστών του 1821 αναγραφόμενοι Μακεδόνες", Μακεδονικά, Σύγγραμμα Περιοδικόν της Ε- ταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, τόμος 12ος, Θεσσαλονίκη Διαδίκτυο.

20 Βιβλιογραφία 652 Χρυσοχόος Μιχαήλ, Ζιτσαίος, Ηπειρωτικά. Όσα εξ ιδίας αντιλήψεως ιστορικών γεγονότων και διηγήσεων γνωρίζω περί Ιμπλιακίων. Τυπ. Κουσουλίνου, Αθήνα Διαδίκτυο. Ψαλίδας Αθανάσιος, Αληθής Ευδαιμονία, ήτοι βάσις πάσης Θρησκείας. Συντεθείσα υπό Αθανασίου Πέτρου Ψαλίδα του εξ Ιωαννίνων, εις την α- πλήν διάλεκτον, και υπό του αυτού εις την Λατινικήν μεταφρασθείσα. Εν τη Τυπογραφία Ιωσήφ του Βαουμαϊστέρου, εν Βιέννη της Αουστρίας Διαδίκτυο. Ψημμένος Νίκος, Για τον Μεθόδιο Ανθρακίτη. Μελετήματα. Εκδοσεις "Δώτιον", Ιωάννινα Εθνική. ΠΗΓΕΣ Διαθήκαι και Δωρεαί υπέρ του Εθνικού Πανεπιστημίου μετά διαφόρων σχετικών εγγράφων από της ιδρύσεως αυτού μέχρι τέλους του Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. Εν Αθήναις Διαδίκτυο. Εκδοτικής Αθηνών, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ.3 ος Εκδοτικής Αθηνών, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. Μανούσεια Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως , φωτοτυπική επανέκδοσις επιμελείᾳ (με την επιμέλεια του) Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη Μανούσεια Εκλογικός Κατάλογος της Υποδιοικήσεως Ανασελίτσης Τυπογραφείον Ιωάννου Κουμένου, Θεσσαλονίκη. Μανούσεια. ΕΡΜΗΣ, Eφημερίδα Θεσσαλονίκης. Φύλλο με αριθμό 60 της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου Διαδίκτυο. Ερμής ο Λόγιος ( ).Φωτομηχανική επανέκδοση του περιοδικού από την Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα. Μανούσεια. Νέος Ελληνομνήμων, τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Σπυρ. Π. Λάμπρου, καθηγητού της Ιστορίας εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω. Τόμος όγδοος. Εκ του τυπογραφείου Π.Δ.Σακελλαρίου, Αθήνησιν Διαδίκτυο. Νέος Ελληνομνήμων, τριμηνιαίον περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Σπυρ. Π. Λάμπρου, καθηγητού της Ιστορίας εν τω Καποδιστριακώ Πανεπιστημίω. Τόμος δέκατος τρίτος. Εκ του τυπογραφείου Π.Α.Πετράκου, Αθήνησιν Διαδίκτυο. Οι Μαρκίδαι, Δεκαπενθήμερος Εφημερίς Τραμπαντζείου Γυμνασίου Οικοτροφείου Σιατίστης, αριθμ. φύλλου 11, 15 η Ιουλίου Γενικό Λύκειο Σιάτιστας. ΛΕΞΙΚΑ H.Liddell-R.Scott, Μέγα λεξικόν της ελληνικής γλώσσης, μεταφρασθέν εκ της αγγλικής εις την ελληνικήν υπό Ξενοφώντος Π. Μόσχου διά πολλών δε

21 Βιβλιογραφία 653 βυζαντιακών ιδίως λέξεων και φράσεων πλουτισθέν, και εκδοθέν επιστασία Μιχαήλ Κωνσταντινίδου. Αθήναι. Ι. Σιδέρης. Εθνική. Κριαράς Εμμανουήλ, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας: Θεσσαλονίκη: [χ.ε.] Εθνική. Κριαράς Εμμανουήλ, Νέο ελληνικό λεξικό της σύγχρονης δημοτικής γλώσσας, γραπτής και προφορικής: Ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων ονομάτων. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών Εθνική. Δημητράκος, Μέγα Λεξικόν όλης της Ελληνικής Γλώσσης, έκδοσις: Δημ. Δημητράκος-Δημ. Ρεβεζίκας, Αθήναι Μανούσεια. Δημητράκος Πέτρος, εκδοτικός οίκος "ΠΡΩΪΑΣ", Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης, ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν. Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημητράκου. Αθήναι. Κηρυκόπουλος Μιλτιάδης, Δάνειο Λεξικό της Ελληνικής γλώσσας, (χ.ε.). Μπαμπινιώτης Γεώργιος, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας: Ερμηνευτικό, ετυμολογικό, ορθογραφικό, συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων ονομάτων, επιστημονικών όρων, ακρωνυμιών. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας Εθνική. Παπάνης Δημήτριος και Ιωάννης, Λεξικό της Αγιασώτικης Διαλέκτου, ερμηνευτικό-ετυμολογικό. Λεσβιακή Λαογραφία. Έκδοση Δήμου Αγιάσου. Μυτιλήνη 2000 Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης. Παρδάλης Ηλίας Νικ., Κοζανίτικο Λεξικό σε Ηλεκτρονική Μορφή, Πελεγρίνης Θεοδόσης, Λεξικό της Φιλοσοφίας, επιμέλεια έκδοσης Μαρία Αποστολοπούλου, Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα Εθνική. Πουλιόπουλος Λεωνίδας και Σιώντα Βενετία, Λεξικό Γούνας, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα Τεγόπουλος-Φυτράκης Ελληνικό Λεξικό: ορθογραφικό, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, συνωνύμων-αντιθέτων, κυρίων ονομάτων. Εκδόσεις Αρμονία Α.Ε., Αθήνα Χατσιούλης Μιχαήλ, Σιατιστινή Ντοπιολαλιά: τα Σιατσνά: γλωσσάριο, παροιμιες, ιστορίες και άλλα. Έκδοση της Μανούσειας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας. Σιάτιστα Μανούσεια. Ελλληνοτουρκικό Λεξικό Εκδόσεις Ροδαμός, Αθήνα 1994 Μανούσεια. Ηλεκτρονικά Λεξικά, ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ Πατρινέλης Χ., Χριστιανική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια. Μανούσεια. Πυρσός, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεια, "ΠΥΡΣΟΣ" Α.Ε. Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών, Αθήναι. Μανούσεια. Ήλιος, Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν. Έκδοσις της Εγκυκλοπαιδικής Επιθεωρήσεως "Ήλιος", Αθήναι. Μανούσεια.

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία

α/α ονοματεπώνυμο συνοικία χρονολογία 11.2 Η εκπαίδευση στη Σιάτιστα το 18ο, 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα: Αλφαβητικός κατάλογος όσων εκπαιδευτικών γνωρίζουμε ότι δίδαξαν στη Στοιχειώδη Εκπαίδευση στη Σιάτιστα α/α ονοματεπώνυμο συνοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΌΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΤΟΜΟΙ ΕΤΟΣ 1 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΔΙΦΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 8 1957-1965 2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 3 1971-1977 3 ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΑΘΗΝΑ 3 1971-1976 4 ΕΚΛΟΓΗ 6 1953-1955 5 ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ. Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου. Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή. Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Τίτλος Αρχείο Επισκόπου Ιεροσητείας Αμβροσίου Αρχείο Αρχιμανδρίτη Παρθενίου Κελαϊδή Συλλογή Παπα-Στεφάνου Προβατάκη Αρχείο Επισκόπου Διονυσίου Μαραγκουδάκη Συλλογή Μονών (νομών Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 1. ΑΓΙΑΣΟΣ Τόμοι : 10,11 2. ΑΕΡΟΠΟΣ Τεύχη : 73, 78, 83 ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 3. ΑΘΗΝΑ Τόμοι : 1(1889), 2(1890), 3(1891), 4(1892), 5(1893), 7(1895), 8(1896), 11(1899), 16-17(1904-05), 18-19(1906-07),

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3. Ι.Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ. Ιστορικόν αρχείον Βεροίας, Εκλογαί, Θεσσαλονίκη 1942, 8 ο, σελ. στ +130 2 13. Ι.Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ. Ιστορικά αρχεία Μακεδονίας. Α, Αρχείον Θεσσαλονίκης (1695-1912),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ» Ρόδος, 0/08/016 Α.Π. 0 ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΛΟΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1. ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Φυσιογνωσία ήτοι φυσική και χημεία μετά ανθρωπολογίας. Εν Αθήναις, Τυπ. Σ.Χρίστου, 1924. 8 ο, 208σ. 2. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μ. Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της γραμματικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά

Τα πιο κάτω sites περιέχουν πηγές και τεκµήρια ιστορικά 22. «Ο Νέος Ελληνισµός στην περίοδο της Τουρκοκρατίας» 29.11.2013 Διδάσκουσα: Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Kαθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισµού από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ώς την Ελληνική Επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 160 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/07/2015 1 12014266 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2 15000508 ΒΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 14001050 ΓΑΓΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 4 15005694 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5 15001503 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 10: Η Παιδαγωγική στο Αθηνών (19ος αι.) Ε. Αβτζή,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων

Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων Τα Βαλκάνια των αλληλοσυγκρουόμενων εθνικών επιδιώξεων οι Σέρβοι κέρδισαν την αυτονομία τους (1812-1815) οι Έλληνες ίδρυσαν ανεξάρτητο εθνικό κράτος οι Βούλγαροι ίδρυσαν ανεξάρτητη βουλγαρική εκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Μαΐου 2008 ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. (Μέρος Β ) Μαΐου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΘ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16-18 Μαΐου 2008 & ΚΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Μέρος Β ) 25-27 Μαΐου 2007 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23. ΠΡΑΚΤΙΚΑ διε ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α AΘHNA 2012 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ -23 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ISBN 978-960-404-237-1 Ο Νικόλαος Γ. Πολίτης και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα

ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 19 19/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 2 ΚΑΡΑΣΕΪΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖΑΡΟΣ 19 17/20 ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΕΙΚΟΣΤΑ Άριστα 3 ΤΣΕΝΙΚΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επιτυχόντες στον Α Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση

Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Τα σωζόμενα πρωτότυπα αντίτυπα της Χάρτας της Ελλάδος του Ρήγα Συμπλήρωση Ο Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798) εξέδωσε στη Βιέννη με χαράκτη τον Φρανσουά Μύλλερ (Franz Müller,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις

Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές προσεγγίσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Μεθώνη και η περιοχή της από την αρχαιότητα έως τα νεότερα χρόνια Αρχαιολογικές και ιστορικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής 1 Κεφάλαιο 8 Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής Ανάµεσα στους δασκάλους του Γένους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο λόγιος επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαµάντιος Κοραής, ένας Έλληνας φιλόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Α/Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 3 ος ΣΥΝΔ.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΥΠΕΡ ΛΑΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΛΑΪΚΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΥΠΟΨ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΤΕΛΙΟΥ ΥΠΟΨ.ΝΟΜΑΡΧΕΣ 1.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι έλαβαν τους έξης ψήφους, ανά παράταξη - με bold οι εκλεγείς ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΗ.Κ.Ι. Ι.Σ.Α ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΥΡΓΑΚΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία: Γ' ΕΠΚΑ - ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΝΔ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΑΙΓΟΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 5/12-3-2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 92/2014 Περίληψη [Επιλογή υποτρόφων από τα έσοδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Βαλκανικά σύμμεικτα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Υπεύθυνος: Μέλη: Καθ. Παρασκευή Νάσκου Περράκη Καθ. Φώτιος Σιώκης Καθ. Κυριάκος Κεντρωτής Λέκτ. Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΑΠΘ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX E-MAIL ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι: 24/04/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι: 24/04/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λουτράκι: 24/04/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:6166 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ --------------------------- ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ Τμήμα : Διοικητικό Γραφείο : Δ.Σ. & Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò

Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Σ υ ν έ δ ρ ι ο Ðñïóôáóßá ôçò áñ éôåêôïíéêþò êáé ðïëéôéóôéêþò ôáõôüôçôáò ôçò ËåõêÜäáò 16 &17 Ìáñôßïõ 2006 Συνδιοργάνωση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας Σύλλογος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων 1ου εξαμήνου 2009 ουάριος Παρουσίαση βιβλίου Εν oνόματι της Μακεδονίας, Μαργαρίτης Τζίμας, Μάρκος Μπόλαρης, Σταύρος Λυγερός Η συμβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ- Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ 158847 ΓΚΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ01 3,5 13 16,5 ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ - 170732 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ05 3,5 12,875 16,375

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου. ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ. ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου

ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου. ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ. ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) του Κωνσταντίνου ΝΤΑΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χαραλάμπους ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ ΠΑΠΑΣΙΩΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου ΣΤΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημοσθένη

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Νικόλαος Αγγελάρας του Αντωνίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Μιχαήλ Ζυμής του Γεωργίου Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι Φλωρεντία Καλδή του Παναγιώτου Ιωάννης Σαρμάς του Δημητρίου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕΚ / ΠΣEK

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΕΚ / ΠΣEK 30/0/04 7:0:07 Σελίδα : / 0 Ημ/νία τελ.ενημέρωσης :30/0/04 6:50 ΠΕ0 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΚΑΡΜΙΡΑΝΤΖΟΥ ΧΟΡΗΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΤΣΙΩΝΗ ΝΤΟΥΜΟΥ ΚΟΝΤΟΕ ΚΑΜΠΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.- Α π ό σ π α σ μ α από το υπ αριθ. 3/2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθ. αποφ. 21/2013 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΘΑΛΗ 2014-2015 Ν.ΑΧΑΪΑΣ B' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα