3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ (1473)/ έγγραφο).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 44958(1473)/04-03-2014 έγγραφο)."

Transcript

1 Θεσσαλονίκη 05/03/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε (570) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Οικ. Επιτροπής 1. Μασλαρινός Αθανάσιος 2. Ζωγράφου - Τσαντάκη Μαρία 3. Θάνος Αλέξανδρος 4. Μακρίδης Νικόλαος 5. Πάλλας Κωνσταντίνος 6. Τζηρίτης Δημήτριος 7. Ανθρακίδης Χρήστος 8. Βελόπουλος Κυριάκος 9. Καραμάνης Μιχαήλ 10. Ρέβας Βασίλειος KOIN: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στην 8 η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Παρακαλούμε να συμμετάσχετε στη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 177 του Ν. 3852/ , που θα πραγματοποιηθεί στο Κατάστημα της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης Βασ. Όλγας 198 (Αίθουσα Συσκέψεων), στις 10/03/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (σχετ. αριθμ. πρωτ (2599)/ έγγραφο). 3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ (1473)/ έγγραφο). 4. Τροποποίηση της αριθ. 221/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 5. Τροποποίηση της αριθ. 257/ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 6. Ματαίωση του Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάθεσης του έργου της : «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΤΗΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ». 7. Έγκριση 1 ο ) τροποποίησης υφισταμένων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχολικού έτους ο ) δαπάνης που αφορά στη μεταφοράς μαθητών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχολικού έτους με Δημόσια 1

2 Μέσα Συγκοινωνίας (ΕΜΔ) και με επιδότηση ανά μαθητή. 8. Έγκριση διενέργειας δημόσιου, επαναληπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ., των Υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσ/νίκης καθώς και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του Ν. Θεσ/νίκης για το έτος Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για την επιλογή αναδόχου για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης, λιανικής πώλησης των Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Ν. Θεσσαλονίκης (Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας-Παράρτημα Α.Α.Π.Α.Θ. και Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών) για το έτος 2014, με απευθείας ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης. 10. Έγκριση για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του έργου: «Προμήθεια Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης και Υαλοσφαιριδίων για την οριζόντια οδοσήμανση του Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. 11. Έγκριση 1 ου σταδίου του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση ειδικού οικονομικούδιαχειριστικού ελέγχου των Νομικών Προσώπων Νομαρχιακή Επιχείρηση Θεσσαλονίκης με δ.τ. Ν.Ε.Θ. Α.Ε., Πέλλα 2000-Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης Πέλλας, Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία, Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και Πολιτικής Προστασίας Νομού Σερρών, επί των οικονομικών τους καταστάσεων για τις χρήσεις των τελευταίων 5 ετών, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών 12. Έγκριση διενέργειας δημόσιου, πρόχειρου διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου ENERGY WASTE, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE09 ENV/GR/ της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τροποποίηση Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού (Πρόγραμμα Ανταποδοτικών Τελών) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 14. Κατάρτιση Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας έτους 2014 χρηματοδοτούμενων από: (α) ΥΠΕΣΣΔΑ (β) ΣΑΕΠ Αναπτυξιακό Πόρο (γ) Πρόστιμα (αυθαιρέτων και άλλων ) (δ) Τόκους (ε) ΟΣΚ (στ) ΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΤΕΡΠΣ, ΥΜΑΘ Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της από Σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ της Π.Κ.Μ. και της εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΟΝΗΣ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ για την Παρακολούθηση των ειδών και των τύπων οικοτόπων των πτηνών και των αμφίβιων στις Λ/Θ Επανομής και Αγγελοχωρίου. Εισηγητής: Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Κ.Μ. 16. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης για την εξέταση της τεχνικής προσφοράς 2

3 του ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Νομαρχιακή Επιχείρηση Θεσσαλονίκης με δ.τ. Ν.Ε.Θ. Α.Ε., Πέλλα 2000-Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης Πέλλας, Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης Α.Ε., Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και Πολιτικής Προστασίας Νομού Σερρών, επί των οικονομικών τους καταστάσεων για τις χρήσεις των πέντε τελευταίων ετών, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών». Εισηγητής: Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγρ/σμού, Περ/ντος & Υποδομών Π.Κ.Μ. 17. Έγκριση για την επιμόρφωση και πιστοποίηση του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων ΚΤΕΟ της Π.Κ.Μ. Εισηγητής: Γενικός Δ/ντής Μεταφορών & Επικοινωνιών 18. Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην 23 η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «Detrop Boutique Show Athens 2014» Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης & Οικονομίας 19. Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Κτηνιατρικής στην Πάφο της Κύπρου. Εισηγητής: Δ/νση Κτηνιατρικής 20. Έγκριση διακήρυξης δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών, φθορών & ζημιών σε εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού οδών, φωτεινής σηματοδότησης καθώς και διαχείρισης-επιτήρησης κυκλοφορίας αρμοδ. ΔΤΕ/ΠΚΜ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 21. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης αποτελέσματος του διαγωνισμού «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ- ΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΣΔΕΚ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ » Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ. 22. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ» Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Θεσ/νίκης 23. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ» Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Θεσ/νίκης 24. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (963)/ έγγραφο). 25. Έγκριση ανάθεσης δύο (2) νέων δρομολογίων για τη Μεταφορά Μαθητών σχολικού έτους κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για τις ανάγκες τού Ν. Ημαθίας. 26. Έγκριση τροποποίησης της υπ αριθμ. 1998/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Πρακτικό 47 ο / για την ανάθεση νέων δρομολογίων για τη Μεταφορά Μαθητών σχολικού έτους κατόπιν διαπραγμάτευσης, σε ότι αφορά τα δρομολόγια 3 του πίνακα ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Αθμιας Εκπαίδευσης και 5 του πίνακα ΤΑΞΙ Αθμιας Εκπαίδευσης. 27. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΥΓΡΩΝ 3

4 ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΩΣ », με το οποίο προτείνεται να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός, λόγω μη ύπαρξης ενδιαφέροντος και να επαναληφθεί αυτός με τους ίδιους όρους της υπ αριθμ. 01/2014 Διακήρυξης του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Ημαθίας, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. 28. Έγκριση όρων διακήρυξης για διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή ειδών Γραφικής Ύλης και μελανών τόνερ εκτυπωτών, φαξ, φωτοτυπικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Π.Κ.Μ. καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, έως και έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού ,00 από τον Φορέα 721 ΚΑΕ 1111). 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (935)/ έγγραφο). 30. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (991)/ έγγραφο). 31. Ανακοπή ή μη επί της διαταγής πληρωμής «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» Ε.Ε. Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Ημαθίας 32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2014(σχετ. αριθμ. πρωτ (788)/ έγγραφο). 33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή δαπανών της Π.Ε. Κιλκίς έτους 2014(σχετ. αριθμ. πρωτ (886)/ έγγραφο). 34. Επανέγκριση αναλήψεων προηγούμενου οικονομικού έτους 2013 της Π.Ε. Κιλκίς(σχετ. αριθμ. πρωτ (958)/ έγγραφο) Έγκριση τροποποίησης της αρ. 226/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 36. Έγκριση τροποποίησης της αρ. 288/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Π.Ε. Κιλκίς. 37. Έγκριση πρακτικών ανοικτού μειοδοτικού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. του Ν.Κιλκίς για την περίοδο από έως Έγκριση διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Πέλλάς (σχετ. αριθμ. πρωτ (906)/ έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Πέλλας 4

5 39. Έγκριση δημοπράτησης και μελών επιτροπής διαγωνισμού για τη μελέτη «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ». Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας 40. Έγκριση αιτήματος δαπάνης για την οργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης και έκθεσης τέχνης με θέμα «Γυναίκες και Δημιουργικότητα». Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας 41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (612)/ έγγραφο). 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (562)/ έγγραφο). 43. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (569)/ έγγραφο). 44. Επανέγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (585)/ έγγραφο). 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (650)/ έγγραφο). 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (736)/ έγγραφο). 47. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών καθαριότητας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Πιερίας και των Δ/νσεων Εκπαίδευσης Ν.Πιερίας έτους Έγκριση των πρακτικών 1 ου σταδίου ανοίγματος δικαιολογητικών συμμετοχής του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού Προμήθεια υγρών καυσίμων (βενζίνης αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης & πετρελαίου θέρμανσης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του Ν.Πιερίας για το έτος 2014 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/ Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Πιερίας (σχετ. αριθμ. πρωτ (559)/ έγγραφο). Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 50. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 ) για την διοργάνωση εκδήλωσης από την Π.Ε. Πιερίας με θέμα «Η ΝΌΣΟΣ ΤΟΥ ALZHEIMER, Ο ΎΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΌΣ» που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2014 στην κεντρική πλατεία της πόλης της Κατερίνης. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας 51. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ της μελέτης: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ» Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών 5

6 52. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της ΠΚΜ σε υπόθεση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών. (σχετ. αριθμ. πρωτ (203)/ έγγραφο). Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 53. Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της ΠΚΜ σε υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. (σχετ. αριθμ. πρωτ (205)/ έγγραφο). Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25 ης Μαρτίου στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 55. Άσκηση αναίρεσης και εντολή δικαστικής εκπροσώπησης. Εισηγητής: Νομική Υπηρεσία Π.Ε. Σερρών 56. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων Π.Ε. Χαλκιδικής(σχετ. αριθμ. πρωτ (572)/ έγγραφο). 57. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ. πρωτ (768)/ έγγραφο). 58. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ. πρωτ (802)/ έγγραφο ορθή επανάληψη). 59. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της ΠΕ Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ. πρωτ (921)/ έγγραφο). 60. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών καθαριότητας της ΠΕ Χαλκιδικής. 61. Έγκριση δαπάνης για πάγια χορηγήματα καθαριότητας κατ αποκοπή των υπηρεσιών της ΠΕΧ, μηνών Μαρτίου - Δεκεμβρίου Έγκριση πρόσληψης δεκατριών (13) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δυο μηνών. 63. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση εκδήλωσης από την Π.Ε Χαλκιδικής με θέμα «Καρκίνος του μαστού, ο άγνωστος γείτονας» που θα πραγματοποιηθεί στο 1 ο 15μερο Απριλίου Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ. πρωτ. 474(437)/ έγγραφο). 65. Έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Μέλους του συμβουλίου απονομής Οικολογικού Σήματος του ΥΠΕΚΑ. 6

7 66. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Χαλκιδικής - Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού στην Αθήνα Μαρτίου Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής 67. Έγκριση παράτασης παραχώρησης οχήματος, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 1128 (KIA SPORTAGE), από την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής στην Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής 68. Μετακινήσεις εκτός έδρας των Περιφερειακών Συμβούλων. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Αθανασιάδου Αηδονά Ε. Αθηνά 1. κ. Περιφερειάρχη Κεν. Μακεδονίας 2. κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Π.Κ.Μ. 3. κ. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 4. κ. Πρόεδρο Μητροπολιτικής Επιτροπής 4. κ.κ. Γενικούς Διευθυντές Π.Κ.Μ. 5. κ. Δ/ντή Oικονομικού Π.Κ.Μ. 6. κ. Δ/ντή Δ/νσης Τεχνικών έργων ΠΚΜ 7. κ.κ. Δ/ντές Δ/κού-Οικονομικού όλων των ΠΕ 8. κ.κ. Δ/ντές Τεχνικών έργων όλων των ΠΕ 7

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 276943(8700)/13-08-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 276943(8700)/13-08-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 14/08/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 319479 (2097) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Προσθήκη θεμάτων) Θεσσαλονίκη 20/11/2013 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 449474(2961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο).

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 151767(5080)/29-04-2014 έγγραφο). Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 167002(1240) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014.

1. Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Π.Κ.Μ. για το γ τρίμηνο 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. το αρ. πρωτ. 171864(5137)/05-5-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού E.Παπαγιάννη Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 641 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

3. Έγκριση μετακίνησης του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ στην Αθήνα. Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 28 Μαΐου 2015 Αρ. πρωτ.: ΟΙΚ.Ε. 244911 (1401) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού

Διαβάστε περισσότερα

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 511600(17281)/17-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ.

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού (σχετ. αριθμ. πρωτ. 511600(17281)/17-02-2015 έγγραφο). Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικού Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ.Ιωακειμίδης Τηλέφωνο: 2313 319 612 2313 319 916 e-mail: oe@pkm.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19 ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 19 η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. ΣΤΙΣ 30/09/2014 Των Θεμάτων που συζητήθηκαν στην 27 η Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 1-4 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 67936 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 18-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 58012 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 05-06-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 26 ς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 30-1-2014 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 4 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014

Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη αποφάσεων κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 7-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Καλογεροπούλου Παναγιώτα Τηλέφωνο/FAX: 7-0/ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 0 Θεμάτων που συζητήθηκαν, αριθμός αποφάσεων και περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 06-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 06-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 27840 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη 2. Αναπληρωµατικά Μέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-02 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 30496 /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 03-06 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 112194 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11-03 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 52220 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 23-01- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 16912 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7 η ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 21-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14695 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 27/2/2014 Αρ. Πρωτ : 13882/4455 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 3/2 /2014 Αρ. Πρωτ : 7340/2419 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-8-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 45 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ :

Τρίπολη, 21/7 /2014 Αρ. Πρωτ : 54098/17822 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου ΤΚ 22100 Τρίπολη Πληροφορίες: Μαρία Καραλή Παναγιώτα Καλογεροπούλου Χριστίνα Κάτσουλα Τηλέφωνο: 2713-601113/2713-601151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ημερομηνία της συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 07-01 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 3072 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-02- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 33540 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 13-03- 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 55102 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα