ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικοί επιστήμονες: Δέσποινα Αγγελάκη, Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Οκτώβριος

2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΕΠΘ: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΣΠΑΙΤΕ: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΚΕ: Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΣΕΠ: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ΝΣΚ: Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ΣΜΕΑ: Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής ΚΔΑΥ: Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης ΑΣΕΤΕΜ: Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών ΠΑΤΕΣ: Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή ΣΕΛΕΤΕ: Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης ΣΔΣΤΕ: Σιβιτανείδιος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ΠΔΣ: Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη ΠΕΚ: Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο ΑΕΙ: Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΚΥ: Κεντρική Υπηρεσία Ν.: νόμος ΠΔ: προεδρικό διάταγμα ΥΑ: Υπουργική Απόφαση ΔΕ: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΤΕ: Τεχνολογική Εκπαίδευση ΔΣ: Διοικητικό Συμβούλιο εδ.: εδάφιο παρ.: παράγραφος άρθ.: άρθρο αριθμ. πρωτ.: αριθμός πρωτοκόλλου κ.λπ.: και λοιπά δηλ.: δηλαδή 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας είναι προσόν ή κώλυμα διορισμού; 4 2. Οι ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη Περιπτωσιολογία υποθέσεων στον Συνήγορο του Πολίτη Παιδαγωγική επάρκεια στην προκήρυξη ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ09, 10 και Ο διορισμός μέσω της επετηρίδας Ο διορισμός μέσω του διαγωνισμού Η συμμετοχή στο διαγωνισμό Αναγνώριση τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής ως τίτλων που παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών Βασικοί τίτλοι σπουδών Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας κατά το διορισμό τρίτεκνων Εκπαιδευτικών Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) Εισαγωγή κατά προτεραιότητα στην ΑΣΠΑΙΤΕ εκπαιδευτικών. με προϋπηρεσία εγγεγραμμένων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών Κατάρτιση προγραμμάτων στην ΑΣΠΑΙΤΕ για εκπαιδευτικούς κλάδων ΔΕ και ΤΕ Ο ρόλος του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας στην ειδική αγωγή Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) ΙΔΕΚΕ / Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Ανταπόκριση της διοίκησης Συμπεράσματα / Προτάσεις. 30 3

4 Αθήνα 6 Οκτωβρίου 2008 Αριθμ. πρωτ.: 2959 Xειριστές: Δ. Αγγελάκη, Κ. Πρεβεζάνου Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά την παρ. 9 του άρθρ. 103 του Συντάγματος και το Ν. 3094/2003, με αφορμή αναφορές πολιτών σχετικά με το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας για το διορισμό εκπαιδευτικών συντάσσει το παρόν πόρισμα το οποίο γνωστοποιείται και κοινοποιείται αρμοδίως. Ειδικότερα, ο Συνήγορος του Πολίτη υπήρξε αποδέκτης αναφορών πολιτών, υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για πρόσκομμα που συναντούν στην προσπάθεια διορισμού τους σε μόνιμες θέσεις ή την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές / ωρομίσθιοι και το οποίο αφορά στο πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. 1. Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας είναι προσόν ή κώλυμα διορισμού; Για την πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων το ελληνικό διοικητικό σύστημα διακρίνει μεταξύ θετικών προσόντων και αρνητικών κωλυμάτων διορισμού 1. Στα θετικά προσόντα περιλαμβάνονται και τα ειδικά τυπικά προσόντα, τα οποία αναφέρονται στις πνευματικές ή επαγγελματικές ιδιότητες των υποψηφίων, τα οποία ορίζονται στο νόμο (προσοντολόγιο) κατά κατηγορίες ή κλάδους. Τα ειδικά τυπικά προσόντα τα οποία πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός υποψηφίου για διορισμό αποτελούν το πρώτο σώμα προϋποθέσεων πριν την κατάρτιση της υπαλληλικής σχέσης, δηλαδή πριν το διορισμό. Το δεύτερο σώμα προϋποθέσεων, πριν το διορισμό ενός υποψηφίου σε μια δημόσια θέση, αφορά στη μη ύπαρξη κωλυμάτων διορισμού 1 Διορισμός είναι η δήλωση βούλησης του αρμόδιου κρατικού οργάνου για την κατάρτιση της δημόσιας υπαλληλικής σχέσης με ορισμένο πρόσωπο (Τάχος, Δημόσιο υπαλληλικό δίκαιο, έκδοση 4 η, Σάκκουλας, Αθήνα Θεσσαλονίκη 1996, σ. 61). 4

5 (υγεία, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, ποινικές καταδίκες κ.λπ.). Η ύπαρξη ενός κωλύματος διορισμού ή η έλλειψη ενός εκ των προσόντων (τόσο των γενικών όσο και των ειδικών) δεν επιτρέπουν το διορισμό ενός υπαλλήλου στη θέση. Τα ζητήματα που τίθενται από τις αναφορές των πολιτών στον Συνήγορο του Πολίτη είναι τα εξής: α) Ο ρόλος του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας ενόψει του διορισμού εκπαιδευτικών. Αν και το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας έχει τα χαρακτηριστικά του ειδικού τυπικού προσόντος, όπως τα αντίστοιχα για διορισμό οποιουδήποτε άλλου δημοσίου υπαλλήλου, δεν είναι απολύτως σαφές αν η έλλειψή του δεν επιτρέπει το διορισμό. Συγκεκριμένα, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας για προσλήψεις εκπαιδευτικών άλλοτε απαιτείται και άλλοτε όχι. β) Ο τρόπος απόδειξης της παιδαγωγικής επάρκειας αποτελεί σημείο αμφισημίας και τριβής. Συγκεκριμένα, το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας που χορηγεί η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν αντικαθίσταται πάντα από τα ίδια πιστοποιητικά (π.χ. γενική ειδική αγωγή) ενώ παρατηρείται έλλειμμα αποσαφήνισης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ως προς το σύνολο των τίτλων (βασικών ή μεταπτυχιακών) που μπορούν να πιστοποιήσουν παιδαγωγική επάρκεια. 2. Οι ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο εξέτασης των αναφορών, και έπειτα από αλληλογραφία που διεξήγαγε σε ορισμένες περιπτώσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, προβληματίστηκε ιδιαίτερα για τα δύο ως άνω ζητήματα και προχώρησε περαιτέρω την έρευνά του σχετικά με το ανακύψαν θέμα. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας πραγματοποιήθηκε μάλιστα συνάντηση εργασίας, στις , στην έδρα της Αρχής 2. Τα θέματα που συζητήθηκαν έχουν ως εξής: 1. Η παιδαγωγική επάρκεια στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 2 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία της Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη καθηγήτριας κ. Κ. Σπανού. Στη συνάντηση παρίσταντο ο Πρόεδρος της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθηγητής Κ. Μακρόπουλος, τα στελέχη του ΥΠΕΠΘ κ.κ. Κ. Πουλιά, Χ. Παπαϊωάννου, Αθ. Νικολόπουλος, Αλ. Κόπτης και ομάδα επιστημόνων της Αρχής. 5

6 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών από Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής ως τίτλων που παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια. 3. Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας κατά το διορισμό τρίτεκνων εκπαιδευτικών. 4. Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στην πρόσθετη διδακτική στήριξη (ΠΔΣ). 5. Εισαγωγή κατά προτεραιότητα στην ΑΣΠΑΙΤΕ εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία, εγγεγραμμένων στον ενιαίο πίνακα Αναπληρωτών. 6. Κατάρτιση προγραμμάτων σπουδών στην ΑΣΠΑΙΤΕ για εκπαιδευτικούς κλάδων ΔΕ και ΤΕ. 7. Ο ρόλος του πτυχίου της ΑΣΠΑΙΤΕ στην ειδική αγωγή. 8. Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στους άλλους φορείς ελεγχόμενους από το ΥΠΕΠΘ. Η περίπτωση της ΣΔΣΤΕ και του ΙΔΕΚΕ / Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 3. Περιπτωσιολογία υποθέσεων στον Συνήγορο του Πολίτη 3.1. Παιδαγωγική επάρκεια σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων, ΠΕ10 Κοινωνιολόγων και ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών. Στον Συνήγορο του Πολίτη κατατέθηκαν αναφορές ομάδας Κοινωνιολόγων (αναφορές με αριθμ. πρωτ /2007, 10654/2007) οι οποίοι θεωρούν ότι αδικούνται από τους όρους της τελευταίας προκήρυξης για την πρόσληψη εκπαιδευτικών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών, κλήθηκαν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τους κλάδους ΠΕ09 (Οικονομολόγοι), ΠΕ10 (Κοινωνιολόγοι) και ΠΕ13 (Νομικών και Πολιτικών Επιστημών) και μη κάτοχοι πτυχίου παιδαγωγικής επάρκειας, οι οποίοι όμως, στη γραπτή δοκιμασία βρέθηκαν σε υψηλότερη θέση κατάταξης έναντι όσων διέθεταν το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. Ωστόσο, αν και πέτυχαν υψηλότερες βαθμολογίες, δεν διορίστηκαν για το λόγο ότι δεν διέθεταν αποδεικτικό παιδαγωγικής επάρκειας όπως αυτό προσδιορίστηκε στην προκήρυξη. Η παιδαγωγική 6

7 επάρκεια αποτελεί ειδικό τυπικό προσόν για να καταλάβει κάποιος θέση Κοινωνιολόγου 3, αφού σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθ. 15 του Ν. 1566/1985 όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη του εδ. α της παρ. 5 του Ν. 1894/1990 απαιτείται: «ι) Κλάδος ΑΤ10 Κοινωνιολόγων: πτυχίο τμήματος κοινωνικών επιστημών ή κοινωνικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής». Είναι προφανές ότι για να διοριστεί ένας υποψήφιος στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να πιστοποιείται ότι μπορεί να ασκήσει το καθήκον του εκπαιδευτή. Στη διάταξη η οποία προβλέπει τα προσόντα των Κοινωνιολόγων αναφέρεται ότι διορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού για τον κλάδο των Κοινωνιολόγων μπορεί να γίνει και με υποψηφίους χωρίς το πρόσθετο αυτό προσόν, ελλείψει υποψηφίων που το διαθέτουν. Συγκεκριμένα, στη διάταξη της παρ. 8 του άρθ. 15 του Ν. 1566/1985 όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη του εδ. Α της παρ. 5 του Ν. 1894/1990 αναφέρεται: «Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ, γίνονται διορισμοί και χωρίς το πτυχίο αυτό». Από την προαναφερόμενη διάταξη συνάγεται ότι η έλλειψη του τυπικού προσόντος της παιδαγωγικής επάρκειας δεν αποτέλεσε εν πρώτοις κώλυμα διορισμού, ελλείψει υποψηφίων οι οποίοι να μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν την ικανότητα του «διδάσκειν». Ωστόσο, κρίσιμο σημείο για την κατανόηση του ζητήματος αποτελεί η μεταβολή του τρόπου εισαγωγής των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ο διορισμός μέσω της επετηρίδας Η πρόσληψη Κοινωνιολόγων στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και των υπολοίπων εκπαιδευτικών, γινόταν αρχικά μέσω επετηρίδας, μέθοδος που δεν απαιτούσε καμία διαγωνιστική διαδικασία. Η έλλειψη καθηγητών να διδάξουν το μάθημα της 3 Ο Συνήγορος του Πολίτη αναλύει μόνο την περίπτωση των Κοινωνιολόγων και όχι των άλλων ειδικοτήτων (π.χ. Οικονομολόγων κ.λπ.) επειδή οι εξεταζόμενες αναφορές αφορούσαν αυτό τον κλάδο. 7

8 Κοινωνιολογίας επέτρεψε το διορισμό των αρχικώς αποφοιτούντων από τα ΑΕΙ χωρίς πτυχίο παιδαγωγικής επάρκειας, μέσω της εγγραφής τους στην επετηρίδα. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μια δεύτερη επετηρίδα με όσους δεν είχαν μεν την παιδαγωγική επάρκεια που παρέχεται μέσω της ΣΕΛΕΤΕ-ΠΑΤΕΣ, αλλά είχαν παρακολουθήσει τα παιδαγωγικά σεμινάρια των ΠΕΚ. Όταν πλέον η κάλυψη των σχολείων με Κοινωνιολόγους έφτασε σε ικανοποιητικό βαθμό και ο διορισμός Κοινωνιολόγων γινόταν από τις δύο προηγούμενες επετηρίδες σε ποσοστά, ενώ ήδη είχαν αρχίσει να αποφοιτούν και Κοινωνιολόγοι που είχαν την παιδαγωγική επάρκεια από τη ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ, δημιουργήθηκε μια νέα επετηρίδα με όσους Κοινωνιολόγους διέθεταν και αυτό το προσόν. Ο τρόπος διορισμού των εκπαιδευτικών στα σχολεία μέσω της επετηρίδας διαφόρων τύπων δεν είχε δυνατότητα να διαγνώσει την παιδαγωγική επάρκεια των υποψηφίων παρά με την προσκόμιση βεβαιώσεων από φορείς που μπορούσαν να την πιστοποιήσουν. Το θέμα το οποίο ετίθετο ήταν η ισοτιμία ή η ιεράρχηση των βεβαιώσεων αυτών. Ενώ το ζήτημα αυτό παρέμενε όμως, θεσμοθετήθηκε και ο διαγωνισμός υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, για το διορισμό εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μεταβολή αυτή, κατέστησε ακόμη πιο πολύπλοκο τον τρόπο απόδειξης της παιδαγωγικής επάρκειας Ο διορισμός μέσω του διαγωνισμού Με τη θεσμοθέτηση του ΑΣΕΠ το έτος 1994 (Ν. 2190/1994) οι διορισμοί εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεδομένου ότι ο θεσμός της επετηρίδας θεωρήθηκε ότι είχε δημιουργήσει πολλές στρεβλώσεις. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία, που αρκετές φορές μπορεί να συνδυάζεται με προφορική εξέταση. Θεωρείται ότι αποτελεί τη μέθοδο εκείνη που διασφαλίζει περισσότερο από κάθε άλλη την αξιοκρατία και διακριβώνει καλύτερα την ικανότητα και καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση ορισμένων καθηκόντων. Με άλλα λόγια, ο διαγωνισμός αποτελεί τη μέθοδο κρίσης και αξιολόγησης όχι μόνο των τυπικών αλλά κυρίως των ουσιαστικών προσόντων και ικανοτήτων των υποψηφίων για την κατάληψη ορισμένης θέσης. Στην προκειμένη περίπτωση μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί καλούνταν να αποδείξουν τις γνώσεις και ικανότητές τους τόσο στο γνωστικό τους αντικείμενο όσο και στην παιδαγωγική. 8

9 Ο πρώτος διαγωνισμός για εκπαιδευτικούς πραγματοποιήθηκε το έτος Λογική απόρροια της ουσιαστικής αξιολόγησης των υποψηφίων και ως προς την παιδαγωγική τους επάρκεια μέσω του διαγωνισμού θα ήταν ο διορισμός τους με βάση τη σειρά επιτυχίας τους σ αυτόν. Ωστόσο, με την εισαγωγή του διαγωνισμού η απόδειξη της παιδαγωγικής επάρκειας και ο ρόλος της έχει γίνει αντικείμενο πολλών και διαφορετικών ερμηνειών Η συμμετοχή στο διαγωνισμό Η ύπαρξη διαγωνισμού απαιτεί προσδιορισμό των προσόντων που έπρεπε να διαθέτουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν σ αυτόν. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 6 του Ν. 2525/1997 όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθ. 14 παρ.4 του Ν. 2817/2000: «4. Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι οι έχοντες τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις των άρθ. 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985, καθώς και Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που χορηγείται από τα ΑΕΙ ανεξάρτητα εάν είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του Ν. 1568/1985. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, χωρίς Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι έχοντες πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών και των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών των ΑΕΙ ή πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και της Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (ΠΑΤΕΣ και ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ), καθώς και οι έχοντες διδακτορικό δίπλωμα στις επιστήμες της Αγωγής ή τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών στις επιστήμες της Αγωγής». Μάλιστα στη διάταξη της παρ. 8 του άρθ. 6 του Ν. 2525/1997 αναφέρεται ότι: «8. Επί μία πενταετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό οι έχοντες τα τυπικά προσόντα διορισμού και χωρίς Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας». 9

10 Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι μπορούσαν να διαγωνιστούν και όσοι δεν διέθεταν πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας, όπως αυτά ορίζονταν από τις κείμενες διατάξεις 4. Το έτος 1997, εισάγεται διάταξη νόμου σύμφωνα με την οποία την παιδαγωγική επάρκεια μπορούν να την πιστοποιούν και ΑΕΙ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6. του άρθ. 6 του Ν. 2525/1997: «Με απόφαση των οικείων ΑΕΙ, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταρτίζονται στα ΑΕΙ προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, τα οποία παρακολουθούν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είτε κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους είτε μετά τη λήξη αυτών. Σε όσους παρακολουθούν επιτυχώς τα προγράμματα, χορηγείται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών». Κατ εφαρμογή των διατάξεων αυτών στον αντίστοιχο διαγωνισμό του 2000 είχαν συμπεριληφθεί στους πίνακες των επιτυχόντων και υποψήφιοι που είχαν προσκομίσει απλές βεβαιώσεις των ΑΕΙ σχετικά με μαθήματα παιδαγωγικού προσανατολισμού, προκαλώντας την από ανακοίνωση του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την οποία θα γίνονται δεκτοί και «όσοι πτυχιούχοι προσκομίζουν βεβαίωση σπουδών του οικείου τμήματος που αποφοίτησαν από την οποία προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης. Για την απόδειξη ότι έχουν διδαχθεί μαθήματα παιδαγωγικής κατάρτισης στο οικείο τμήμα του ΑΕΙ που αποφοίτησαν (απαιτούνται 12 μαθήματα) θα πρέπει να αποστείλουν βεβαίωση του τμήματος που να φαίνεται ο τίτλος του παιδαγωγικού μαθήματος». Τελικά, το ΥΠΕΠΘ προχώρησε στο διορισμό υποψηφίων εφόσον «προσκόμισαν βεβαιώσεις των πανεπιστημιακών τμημάτων από τα οποία έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών, εφόσον τα 4 Ισοδύναμα προς το πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ, βάσει των διατάξεων των Ν. 1894/1990 και 2525/1997 είναι το πτυχίο παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή «Καθηγητικής» Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής, τα πτυχία Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών, Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επιστημών της Αγωγής ή Επιστημών Αγωγής Προδημοτικής Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κύπρου, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής. Ως «καθηγητικές» σχολές ορίζονται αυτές για τις οποίες οι διατάξεις του Ν. 1566/1985 δεν απαιτούν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, όπως ορίζεται με τις διατάξεις των Ν. 3194/2003 και 3404/2005 καθώς και του Ν. 3687/2008 (προκήρυξη για πρόσληψη αναπληρωτών έτους ). 10

11 μαθήματα είναι τουλάχιστον δύο(2)» (σχετικό το αριθμ. πρωτ. Δ2/74897/ έγγραφο του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων). Μάλιστα, προκλήθηκε και η αριθμ. 33/2001 γνωμοδότηση του Β' τμήματος του ΝΣΚ σχετικά με τη νομιμότητα διορισμών εκπαιδευτικών κλάδου Κοινωνιολόγων που δεν διέθεταν πτυχίο ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα γνωμοδότηση «Ο ανωτέρω νόμος (2525/1997), άρθ. 6 παρ. 4 εδ. 1) παραπέμπει για τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων στο άρθ. 14 παρ. 8ι του Ν. 1566/1985. Η τελευταία διάταξη περιλαμβάνει στα προσόντα διορισμού (των Κοινωνιολόγων), εκτός από το πτυχίο ΑΕΙ και το πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών (ΠΑΤΕΣ) της ΣΕΛΕΤΕ, αλλά παρέχει επί πλέον (με το εδάφιο 2) τη δυνατότητα διορισμού και χωρίς το τελευταίο πτυχίο, εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι του εν λόγω κλάδου που να το διαθέτουν. Η παραπομπή στο άρθ. 14 του Ν. 1566/1985 λόγω της γενικότητάς της καταλαμβάνει και την εν λόγω ρύθμιση αυτού (εδ. 2 παρ. 8ι). Η ρύθμιση αυτή, αφορώσα στα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών συγκεκριμένου κλάδου (ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων), είναι ειδικότερη εν σχέσει προς εκείνη του άρθ. 6 παρ. 4 εδαφ. 2 του παραπέμπτοντος νόμου (2525/1997), που προβλέπει γενικώς την αναπλήρωση του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας με έναν από συγκεκριμένους τίτλους, μεταξύ των οποίων το πτυχίο ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ. Επομένως από το συνδυασμό και την ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων, από τις οποίες επικρατεί ως ειδικότερη εκείνη του άρθ. 14 παρ. 8ι Ν. 1566/1985, με παραπομπή στην οποία ο Ν. 2525/1997 ορίζει τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και για τον εν συνεχεία διορισμό των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ10, συνάγεται ότι είναι νόμιμοι οι, γενόμενοι κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό, διορισμοί των αναφερόμενων στο ερώτημα εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων, που δεν διέθεταν και πτυχίο ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ». Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διορισμό πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 αντίστοιχα, των οποίων τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στις διατάξεις του ΠΔ 118/1995 και στα οποία δεν περιλαμβάνεται και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών, σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών ή για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, όπως ορίζεται στην παρ. 1 άρθ. 8 του Ν. 2834/2000, δεν θεωρείται εκ προοιμίου απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου 11

12 της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. Θεσπίζεται όμως ο περιορισμός ότι οι υποψήφιοι που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού προηγούνται πάντοτε και ότι όσοι δεν έχουν τα πλήρη προσόντα από του διορισμού ή της προσλήψεώς τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης στην ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ, που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΔΣ της ΣΕΛΕΤΕ. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή επεκτάθηκε με τις διατάξεις των παρ. 21 άρθ. 6 του Ν. 2909/2001 και παρ. 25 άρθ. 6 του Ν. 3027/2002 και στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 που επρόκειτο να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς των ετών 2001 και Συγκεκριμένα, στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 1 του Ν. 2834/2000 όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθ. 9 του Ν. 3391/2005 ορίζονται τα ακόλουθα: «6. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή για το διορισμό πτυχιούχων τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ, κλάδων ΠΕ19 και ΠΕ20 αντίστοιχο, σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών η ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΔΣ της ΣΕΛΕΤΕ, καταρτίζεται πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης στην ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ, το οποίο παρακολουθούν υποχρεωτικώς οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής και ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος αυτού και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Κατά τους διορισμούς εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις και κατά τις προσλήψεις εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών ή ωρομισθίων προηγούνται οι υποψήφιοι των ανωτέρω κλάδων που έχουν τα πλήρη προσόντα διορισμού». Επίσης το άρθ. 6 του Ν. 2909/2001 ορίζει ότι: «Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 1 του Ν. 2834/2000 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17 και ΠΕ18 που θα μετάσχουν στο διαγωνισμό ου ΑΣΕΠ έτους 2001». Με την παρ. 7 του άρθρ. 8 του Ν. 3194/2003, ορίζεται ότι: 12

13 «Οι διατάξεις του άρθ. 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και για το διορισμό ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, εφαρμόζονται για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του άρθ. 14 του Ν. 1566/1985, για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυxίο της ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ ή ισοδύναμο πτυxίο». Στην εξεταζόμενη περίπτωση, η έλλειψη παιδαγωγικής επάρκειας αποτελεί κώλυμα διορισμού στο βαθμό που αν και δεν θεωρείται τυπικό προσόν, αφού μπορούν οι υποψήφιοι να συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες, δεν μπορούν να διοριστούν αν και πέτυχαν υψηλές επιδόσεις στη διαγωνιστική διαδικασία. Παράλληλα, η διάταξη της παρ. 6 του άρθ. 6 του Ν. 2525/1997, που εξακολουθεί να ισχύει, και αφορά την πιστοποίηση της παιδαγωγικής επάρκειας από τα ΑΕΙ δεν ελήφθη υπόψη Αναγνώριση τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής ως τίτλων που παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997 μεταξύ των πτυχίων που αποδεικνύουν την παιδαγωγική επάρκεια των υποψήφιων εκπαιδευτικών και είναι ισοδύναμα προς το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ συγκαταλέγεται το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής. Ωστόσο υποψήφιοι κλάδων όπου απαιτείται τίτλος παιδαγωγικής κατάρτισης, οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους από Παιδαγωγικά Τμήματα ή από διατμηματικά προγράμματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αναγνώριση αυτών των τίτλων ως τίτλων σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής. Συγκεκριμένα, υποψήφιες εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ09 και ΠΕ10 οι οποίες διέθεταν μεταπτυχιακούς τίτλους από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας καθώς και από το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 13

14 Institute of education of University of London δεν προτάχθηκαν στους πίνακες αναπληρωτών (αναφορές με αριθμ. πρωτ /2008, 14634/2007, 13820/2008). Επίσης, εξίσου, αν όχι περισσότερο, προβληματική είναι η περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν πιστοποιητικά παιδαγωγικής επάρκειας τα οποία έχουν αποκτήσει σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Εν προκειμένω, αναφέρεται περίπτωση πολίτη (αναφορά με αριθμ. πρωτ. 6490/2008), η οποία μετά από σπουδές που πραγματοποίησε στη Σκωτία έλαβε μεταπτυχιακό πιστοποιητικό στην εκπαίδευση (Postgraduate certificate in Education) το οποίο σύμφωνα με το Γενικό Συμβούλιο για Εκπαιδευτικούς στη Σκωτία, αρμόδια υπηρεσία για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην εν λόγω χώρα, θεωρείται κατάλληλο πιστοποιητικό βασικής παιδαγωγικής κατάρτισης. Στη χώρα μας ωστόσο το πιστοποιητικό αυτό δεν δύναται προς το παρόν να της παράσχει δικαίωμα πρόταξης στον πίνακα του κλάδου ΠΕ13. Η αιτία των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι αποτυπώνεται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το οποίο προκύπτει ότι: α) η εν λόγω Διεύθυνση είναι αναρμόδια να κρίνει εάν ένας μεταπτυχιακός τίτλος αποτελεί τίτλο στις Επιστήμες της Αγωγής εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητά και σαφώς επάνω στον τίτλο και β) η Διεύθυνση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας της ΚΥ του ΥΠΕΠΘ επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος αρμόδιος φορέας που να αποφαίνεται σχετικά με το ποια διδακτορικά διπλώματα ή μεταπτυχιακοί τίτλοι ανήκουν στις Επιστήμες της Αγωγής. Περαιτέρω το όλο θέμα περιπλέκεται ακόμη περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι στον τελευταίο διαγωνισμό εκπαιδευτικών, το ΑΣΕΠ, ως ο πλέον αρμόδιος φορέας επί των προσλήψεων, δέχτηκε βεβαίωση Πανεπιστημίου για συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τίτλο διατμηματικού προγράμματος ότι ανήκει στις Επιστήμες της Αγωγής και μάλιστα αναμόρφωσε τον οριστικό πίνακα κλάδου ΠΕ10 Κοινωνιολόγων και ενώ το ΥΠΕΠΘ είχε ήδη προβεί σε διορισμούς. Το ΥΠΕΠΘ ωστόσο δεν δέχεται να προτάξει στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών υποψήφια του ίδιου κλάδου κάτοχο του ίδιου μεταπτυχιακού τίτλου διότι δε συμφωνεί με την απόφαση του ΑΣΕΠ την οποία ήθελε να προσβάλει ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών, πλην όμως απώλεσε τη σχετική προθεσμία. 14

15 Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων για τους απαιτείται τίτλος παιδαγωγικής επάρκειας και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων αμιγώς παιδαγωγικών ή σχετικών με τα παιδαγωγικά οι οποίοι ωστόσο δεν φέρουν τον τίτλο Επιστήμες της Αγωγής τελούν σε σύγχυση σχετικά με τη συμμετοχή τους ή μη σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών, διότι δεν γνωρίζουν αν οι μεταπτυχιακοί τους τίτλοι θα αναγνωριστούν ως τίτλοι παιδαγωγικής επάρκειας ώστε να συμβάλουν στο διορισμό τους Βασικοί τίτλοι σπουδών. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1566/1985, 3194/2003, 3404/2005 και 3687/2008 για το διορισμό των αποφοίτων συγκεκριμένων πανεπιστημιακών τμημάτων δεν απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Τα τμήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως «καθηγητικές σχολές», ορισμός ως ένα σημείο αυθαίρετος δεδομένου ότι κανένας από τους προαναφερθέντες νόμους δεν θέτει συγκεκριμένα κριτήρια βάσει των οποίων χαρακτηρίζονται οι σχολές αυτές ως «καθηγητικές». Επομένως καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι έγκειται στην εκάστοτε πολιτική βούληση ο χαρακτηρισμός σχολών ως «καθηγητικών». εκπαιδευτικών. Επιπλέον, τα πτυχία των σχολών αυτών πρέπει να είναι ενταγμένα σε κλάδους Έτσι, εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ18.25 και ΠΕ09 οι οποίοι κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και από το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας δεν δύνανται να προταχθούν στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της ειδικότητάς τους, διότι το ΥΠΕΠΘ θεωρεί ότι τα πτυχία τους δεν τους δίνουν παιδαγωγική επάρκεια επειδή δεν είναι ενταγμένα σε κλάδους εκπαιδευτικών και άρα δεν θεωρούνται καθηγητικές σχολές (αναφορές με αριθμ. πρωτ /2008, 10865/2007). Όσον αφορά στο πρώτο πτυχίο αυτό έπειτα από το προσφάτως ψηφισθέν νομοσχέδιο για την Ειδική Αγωγή εντάχθηκε στον κλάδο ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής. Ωστόσο θα πρέπει ο υποψήφιος να περιμένει μέχρις ότου με νομοθετική ρύθμιση ενταχθεί στις καθηγητικές σχολές, όπως άλλωστε συνέβη με τα πτυχία του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας 15

16 και Φιλολογίας και Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης τα οποία εντάχθηκαν σε κλάδους από τα έτη 2006 και 2001 αντίστοιχα ωστόσο με τις διατάξεις του Ν. 3687/2008 χαρακτηρίστηκαν «καθηγητικές σχολές». Όσον αφορά στο πτυχίο Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, δεδομένου ότι τα Ισπανικά δεν διδάσκονται στα σχολεία της χώρας και ως εκ τούτου δεν υπάρχει αντίστοιχος κλάδος, αν και δεν διαφέρει σε τίποτα το πτυχίο από τα υπόλοιπα των ξένων γλωσσών και φιλολογιών, δεν θα μπορέσει σύντομα τουλάχιστον να προσδώσει το προσόν της παιδαγωγικής επάρκειας στην κάτοχό του. Επί αυτού ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να αποσυνδεθεί ο βασικός τίτλος σπουδών που δύναται να θεωρηθεί ως αποδεικτικό παιδαγωγικής επάρκειας από την υποχρέωση ύπαρξης αντίστοιχου κλάδου και να εξετάζεται κατά περίπτωση ο κάθε βασικός τίτλος σπουδών. Από τα προεκτεθέντα διαφαίνεται επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας φορέα επιφορτισμένου με την αρμοδιότητα κρίσης των βασικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών εσωτερικού και εξωτερικού ως τίτλων που παρέχουν παιδαγωγική επάρκεια. 16

17 3.3. Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας κατά το διορισμό τρίτεκνων εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3454/2006 «Από την έναρξη του σχολικού έτους και εφεξής, κατά την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον πίνακα {αναπληρωτών} ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. Οι υπαγόμενοι στις ρυθμίσεις της παρούσας περίπτωσης, για το διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρ. 14 του Ν. 1566/1985, προσλαμβάνονται εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό». Από τις προεκτεθείσες διατάξεις συνάγεται ότι η ευνοϊκή ρύθμιση που αυτές εμπεριέχουν αφορά εκείνους από τους εκπαιδευτικούς γονείς τριών τέκνων που έχουν πτυχίο από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και επιπλέον πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ή ισοδύναμο προς αυτό. Εξ αφορμής της συνταγματικής επιταγής για προστασία της οικογένειας και του παιδιού, στην εισηγητική έκθεση του Ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και κ.λπ.» προκύπτει, η βούληση της πολιτείας για την υιοθέτηση ειδικών δράσεων για την ενίσχυση της οικογένειας στο έργο της συντήρησης των παιδιών. Οι ειδικές αυτές δράσεις, που ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 3454/2006 επεκτείνονται και στις οικογένειες με τρία παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΠΘ προέβλεψε την πρόσληψη τρίτεκνων εκπαιδευτικών σε ποσοστό 20% επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα αρκεί αυτοί οι εκπαιδευτικοί να έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισοδύναμο προς αυτό, στις ειδικότητες που είναι απαραίτητο για διορισμό. Η παραπάνω πρόβλεψη του ΥΠΕΠΘ αφορά μόνο εκείνους από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών. Παραμένουν δηλ. εκτός ρύθμισης απόφοιτοι ΑΕΙ οι οποίοι δεν έχουν το εν λόγω πτυχίο, οι οποίοι όμως βάσει των γενικότερων ισχυουσών διατάξεων προσλαμβάνονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών παρά την έλλειψή του. 17

18 Καθώς λοιπόν οι ρυθμίσεις του Ν. 3454/2006 έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της αρχής της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας της οικογένειας θα έπρεπε να δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης και στους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς μη κατόχους παιδαγωγικού πτυχίου ελλείψει των ομοίων τους με παιδαγωγικό πτυχίο, δεδομένου ότι ούτως ή άλλως αυτοί μπορούν να εργάζονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Για το θέμα αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη απευθύνει το αριθμ. πρωτ / έγγραφο στο γραφείο Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ δεν έχει λάβει απάντηση μέχρι σήμερα Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ). Στα προγράμματα ΠΔΣ διδάσκουν μόνιμοι καθηγητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν προσληφθεί ήδη ως αναπληρωτές, επιπλέον δε προσλαμβάνονται και ωρομίσθιοι έπειτα από συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής βάσει αιτήσεων που υποβάλλουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. παρατηρούνται τα εξής: Κατά τις προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα εν λόγω προγράμματα Α) Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί γονείς τριών τέκνων και άνω δεν υποχρεούνται να έχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών. Συγκεκριμένα βάσει της αριθμ. πρωτ /Γ2/ εγκυκλίου «σε κάθε περίπτωση προηγούνται της επιλογής οι πολύτεκνοι ωρομίσθιοι καθηγητές που έχουν τρία (3) παιδιά και άνω» χωρίς να τίθεται περιορισμός λόγω μη κατοχής παιδαγωγικού πτυχίου. Β) Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάτοχοι παιδαγωγικού πτυχίου δεν προτάσσονται κατά τις προσλήψεις (αναφορά με αριθμ. πρωτ. 7558/2008) στο πλαίσιο πάντα της ειδικής διαδικασίας επιλογής αν και η σχετική προαναφερθείσα εγκύκλιος προβλέπει ότι «οι προσλήψεις των ωρομισθίων καθηγητών ακολουθούν τις ίδιες διατάξεις που ισχύουν για 5 Στο εν λόγω έγγραφο γίνεται αναφορά και σε άλλες κατηγορίες εκπαιδευτικών που εξαιρούνται από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τρίτεκνους εκπαιδευτικούς. 18

19 τους ωρομισθίους του κανονικού προγράμματος, εκτός από τη διαδικασία επιλογής και την ωριαία αμοιβή» Εισαγωγή κατά προτεραιότητα στην ΑΣΠΑΙΤΕ εκπαιδευτικών με προϋπηρεσία, εγγεγραμμένων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 14 του Ν. 1566/1985 μεταξύ των τυπικών προσόντων που απαιτούνται για το διορισμό υποψηφίων σε ορισμένους κλάδους εκπαιδευτικών συγκαταλέγεται και αυτό του πτυχίου ΑΣΠΑΙΤΕ ή ισοδύναμου προς αυτό 6. Με τις διατάξεις των Ν. 2834/2000 και 3194/2003 προβλέπεται ότι τόσο κατά τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών (μέσω ΑΣΕΠ ή από πίνακα αναπληρωτών) όσο και κατά τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων προηγούνται οι έχοντες τα πλήρη προσόντα διορισμού. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ των υποψηφίων στους κλάδους όπου απαιτείται το πτυχίο παιδαγωγικής κατάρτισης προηγούνται οι έχοντες αυτό. Ελλείψει αυτών διορίζονται ή προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές οι μη έχοντες πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών. Το γεγονός ότι ελλείψει υποψηφίων με πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ προσλαμβάνονται επί χρόνια υποψήφιοι χωρίς αυτό, έχει ως αποτέλεσμα στην πράξη να εμφανίζονται στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών διαφόρων ειδικοτήτων, υποψήφιοι οι οποίοι εργάζονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αποκτούν αρκετή προϋπηρεσία, δεν έχουν όμως τη δυνατότητα να διοριστούν σε μόνιμες θέσεις καθώς στερούνται του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Από την άλλη πλευρά, η προσπάθεια για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ αποδεικνύεται δύσκολη καθώς υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι για λίγες θέσεις. Η ήδη υπάρχουσα δυσκολία επιτείνεται μετά την τελευταία απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ (11/ ) να μην μοριοδοτείται το προσόν της προϋπηρεσίας για την εισαγωγή σπουδαστών κατά το σχολικό έτος Χαρακτηριστικό εν προκειμένω είναι το παράδειγμα εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων (αναφορά με αριθμ. πρωτ /2007), ο οποίος εργάζεται επί οκτώ (8) 6 Βλ. υποσημείωση 3 στη σελ

20 έτη ως ωρομίσθιος ή αναπληρωτής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καθώς δεν έχει τίτλο παιδαγωγικών σπουδών προσπαθεί να εισαχθεί στην ΑΣΠΑΙΤΕ εδώ και οκτώ (8) έτη ενώ η προϋπηρεσία του δεν αποτελεί πλέον μοριοδοτούμενο προσόν για την εισαγωγή του. Στη βάση αυτή ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από την ΑΣΠΑΙΤΕ και το ΥΠΕΠΘ να εξετάσει το ενδεχόμενο ρύθμισης για τους εγγεγραμμένους σε πίνακες αναπληρωτών με προϋπηρεσία ώστε να εισάγονται αυτοί κατά προτεραιότητα στην ΑΣΠΑΙΤΕ και να καθίσταται δυνατός στη συνέχεια ο διορισμός τους Κατάρτιση προγραμμάτων στην ΑΣΠΑΙΤΕ για εκπαιδευτικούς κλάδων ΔΕ και ΤΕ. Για το διορισμό ή πρόσληψη υποψηφίων κλάδου ΔΕ και ΤΕ απαιτείται πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας. Ενώ το ΥΠΕΠΘ απαιτεί πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ για το διορισμό των υποψηφίων των εν λόγω κλάδων, η ΑΣΠΑΙΤΕ δεν τους δέχεται στα προγράμματά της. Από έγγραφα της ΑΣΠΑΙΤΕ προς τον Συνήγορο του Πολίτη αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: «Στη διαδικασία επιλογής για φοίτηση στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης δικαιούνται να συμμετέχουν πτυχιούχοι σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)». Εκπαιδευτικοί κλάδων ΔΕ (Κομμωτικής) και ΤΕ (Μηχανικών Αυτοκινήτων) με τις αριθμ. πρωτ /2006, 13515/2006, 13517/2006, 16376/ /2007 αναφορές έθεσαν στην Αρχή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν: α) ως προς την πρόσληψή τους ως αναπληρωτές / ωρομίσθιοι καθώς προηγούνται συνάδελφοί τους οι οποίοι έχουν πτυχίο σχολής, «καθηγητικής» ως επί το πλείστον, που αντικαθιστά το πτυχίο ΑΣΠΑΙΤΕ, β) ως προς το διορισμό τους καθώς και αν ακόμη εργαστούν ως αναπληρωτές ελλείψει όσων έχουν παιδαγωγική επάρκεια και αποκτήσουν αρκετή προϋπηρεσία δεν δύνανται να διοριστούν ελλείψει πτυχίου παιδαγωγικών σπουδών. 20

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος

Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Αθήνα, 18 Απριλίου 2006 Αρ. Πρωτ.:18601,18264 2.1 Xειριστές: Δ.Αγγελάκη, Β. Θωμόπουλος Προς Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΠΘ κο Καραμάνο Ανδρέα Μητροπόλεως 15 10185 Αθήνα Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα, Στο Συνήγορο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme @ otenet. gr Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 2/9/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Καταργείται η προτεραιότητα των κατόχων διδακτορικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 13.1.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/77

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 19-10-015

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 2 Ιανουαρίου 2017 Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚΟ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 3415 π.ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚ Π Α ΙΔΕΥΤΙΚ Ω Ν ΕΙΔΙΚ Ω Ν ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟ Υ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Μ Η ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά)

10) Μία (1) θέση Μαθηματικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του αγγλόφωνου τμήματος(γλώσσα διδασκαλίας Αγγλικά) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ. πρωτ. 979 Α /97529/Ζ1/24-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 1.4.2014 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1096

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Η χορήγηση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 4.12.2013 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (Αρ. Απόφ. Μονομ. Πρωτ. Αθήνας 7355/2007) Τ.Θ. 3872, 10210 Αθήνα Τηλ.: 698 30 100 28 http://clubs.pathfinder.gr/anagnorisi E-mail: anagnorisi@pathfinder.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας: 71/28-11-2003) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. Κ1/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. Κ1/ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 9-08-016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Το Paideia -News αποκαλύπτει τις 15 τελευταίες σελίδες του 23σελιδου νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 2017 Το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας-Αθηνών 35100 Λαμία Πληροφορίες: Σαρρής Θ. Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr

: Εσταυρωμένος 71004 : 1939 : Ελένη Αλίμπαλη : 2810-379391 : 2810-379328 : alibalie@staff.teicrete.gr Ηράκλειο 14-9-2011 Αριθμ. Πρωτ. 4688/Φ.30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3068 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν ευρήματα της επιστημονικής ομάδας της ORIENTUM υπό την επίβλεψη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού Νίκου Παυλάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Αιγάλεω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ. 3145 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε.Π. & Ε.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση : Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική Έκθεση. Το ζήτημα του διορισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει καταστεί, δυστυχώς, ένα εξαιρετικά

Αιτιολογική Έκθεση. Το ζήτημα του διορισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει καταστεί, δυστυχώς, ένα εξαιρετικά Αιτιολογική Έκθεση Το ζήτημα του διορισμού των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει καταστεί, δυστυχώς, ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα, το οποίο έχει ταλανίσει τόσο τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] [ΦΕΚ 515/8-10-2008] Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/3067 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A R I S T O T L E UNIVERSITY OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/3526 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Μαρούσι 25.11.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράσχου 23, Γκύζη, Αθήνα, ΤΚ 11473 Αιόλου 6-8, Θεσ/κη, ΤΚ 54634 : 210 64 95 251 : 2310 200254 :e-mail: koispe_athina-elpis@hotmail.

Παράσχου 23, Γκύζη, Αθήνα, ΤΚ 11473 Αιόλου 6-8, Θεσ/κη, ΤΚ 54634 : 210 64 95 251 : 2310 200254 :e-mail: koispe_athina-elpis@hotmail. Κοι.Σ.Π.Ε.«Αθηνά - Ελπίς» Κοιν.Σ.Επ. «Μέριμνα Υγείας» Παράσχου 23, Γκύζη, Αθήνα, ΤΚ 11473 Αιόλου 6-8, Θεσ/κη, ΤΚ 54634 : 210 64 95 251 : 2310 200254 :e-mail: koispe_athina-elpis@hotmail.com :e-mail: merimna.ygeias@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται

Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Ποια κριτήρια μοριοδοτούνται Kατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου κριτήρια επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων είναι τα αναφερόμενα παρακάτω και αποτιμώνται ως εξής: 1. Το κριτήριο της επιστημονικής παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3) εξάμηνα. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- Educational Sciences: Science, Environment and Technology in Education» Διάρκεια σπουδών: - Τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία Πληροφορίες: Kωνσταντίνος Τσιώτας Τηλέφωνο: 22310 81842-843

Διαβάστε περισσότερα

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μία από τις βασικότερες ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, είναι η ανάγκη για έγκυρη, σύγχρονη και επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην ανάγκη αυτή μπορούν να δραστηριοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891

Αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ /13385/1259/891 4.Την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/24010/1959/1420/08.09.2016 (ΦΕΚ 2863/08.09.2016 τεύχος Β ) Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επειδή ο παρών Τροποποιητικός Νόμος αποτελεί την έκφραση της βούλησης της Πολιτείας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» (αφορά τις προπτυχιακές Θ.Ε. ΔΕΟ10, ΔΕΟ24) Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1)

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ.1) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10 /41 /2004 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παράρτημα Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 13, Σχ. "Ευκλείδη" 54639, Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» : 28ης Οκτωβρίου 62 Τ.Κ. 19100 - Μέγαρα : 2296022161 : 2296021510 @ :irodorosmeg@gmail.com Μέγαρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 73ΒΘ469Β7Γ-4ΦΖ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2011

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2011 Πάνω από 100.000 αδιόριστοι εκπαιδευτικοί, πτυχιούχοι δεκάδων τμημάτων και σχολών πανεπιστημίων και ΤΕΙ καταθέτουν κάθε χρόνο αιτήσεις για να διεκδικήσουν μια θέση στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια,

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε. Μαρούσι,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε. Μαρούσι, 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε. Μαρούσι, 27-06- 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. A.Παπανδρέου 37 68219 / Γ6 15180

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.)

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης ( Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΝΠΙΔ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59,, ΤΚ 5623 Τηλ: 230556202/72720 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Email: dekpam@otenetgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία Τηλέφωνο: 22310-60104

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ

ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Μαρούσι 22.4.2016 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 21 Αριθμ. Πρωτ.:Δ/1075

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας τριών (3) μηνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 68 - Τ.Κ. 16452 Τηλ.: 213.2018700 Fax: 213.2018.715 email:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Σέρρες, 03/02/2016 Αρ. Πρωτ.: Φ.11.2/1038 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2.

Σίνδος 24-06-2014 Αρ. Πρωτ.ΔΦ.16.2/Α/3070. Προς τις Εφημερίδες. 1 Αγγελιοφόρος. 2 Τύπος Θεσσαλονίκης 3 Ριζοσπάστης. Κοιν: 1.ΥΠΑΙΘ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Τ.Ε.Ι.Θ) ΣΧΟΛΗ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε Ταχ.Δ/νση:Τ.Θ.141

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις

Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε. Μαρούσι, 26-6-08 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕIΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Ανδρέα Παπανδρέου 37 84085 /Γ6 151

Διαβάστε περισσότερα

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η με αριθμ. Πρωτ / (ΦΕΚ 3079/ ) ΥΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΟΞΑ0-ΒΗΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών 35100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠOΦOITΩN TMHMATOΣ MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ AΘHΝΩΝ (Ψηλορείτου Γλυφάδα)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠOΦOITΩN TMHMATOΣ MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ AΘHΝΩΝ (Ψηλορείτου Γλυφάδα) ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠOΦOITΩN TMHMATOΣ MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ AΘHΝΩΝ (Ψηλορείτου 17-165 62 Γλυφάδα) Αθήνα, 16 Μαρτίου 2006 Προς: Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου Υφυπουργό κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας»

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών 4/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K. - Πόλη: 104

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ) Διεύθυνση : Κ. Τσολάκη 44 Πόλη /ΤΚ : Καβάλα/ 65403 Πληροφορίες : Κατερίνα Σιώτη Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (O.T.E.K.) (ΝΠΔΔ) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Αθήνα 1 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα