Suomi FO-IS115N PIKAOPAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Suomi FO-IS115N PIKAOPAS"

Transcript

1 Suomi FO-IS5N PIKAOPAS Yksityiskohtaisempia ohjeita asetusten teosta ja FO-IS5N-mallin käytöstä on CD-ROM-levyn käytönaikaisessa oppaassa. Avaa opas asettamalla CD-ROM-levy CD-ROMasemaan ja napsauta esiin tulevasta näytöstä Browse CD Contents (Selaa CD-levyn sisältöä. Kaksoisnapsauta Manual (Käyttöopas) -kansiota ja sitten English -kansiota CD-ROM-levyllä ja kaksoisnapsauta sitten kohtaa FO-IS5N Online Manual.pdf. Avaa pikaopas kaksoisnapsauttamalla Quick Guide (Pikaopas) -kansiota. (Huomaa: Käyttöoppaan lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma. Adobe Reader -ohjelman voit asentaa kaksoisnapsauttamalla CD-ROM-levyn Adobe Reader -kansiota ja kaksoisnapsauttamalla sitten AdbeRdrxxx_en_US.exe.) Varmista, että käsilläsi ovat seuraavat osat. Jos jotain puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään. Käsiosa Asiakirjan luovutustaso Käsiosan johto Puhelinlin jan johto Väriainek asetti Paperitaso Vastaanotettuj en asiakirjojen taso Rumpuk asetti Asiakirjan syöttötaso Rapid (Pika) -näppäin tarrat Liitä käsiosa. Kaikki yritys- ja tuotenimet, joita tässä pikaoppaassa käytetään ovat omistajiensa tuotemerkkejä. CD-ROM-levy Pikaopas () Kiinnitä tasot. Aseta tasot kulmassa ja kierrä takaisin. Kytke verkkojohto maadoitettuun V, vaihtovirtapistorasiaan. Kytke puhelinlinjan johto TEL. LINE (PUHELINLINJA) - päätteeseen ja puhelinpistorasiaan. 6 Asenna värikasetti ja rumpukasetti.. Avaa laitteen yläluukku.. Paina vapautuspainiketta ➊ ja avaa etuluukku ➋.. Avaa sivuluukku. Vaara! Älä koske tulostusosaston sisäosiin laitteen oltua käytössä. Osa tulostusosaston osista kuumenee erittäin voimakkaasti. 4. Irrota rumpukasetti pakkauksestaan. Aseta kasetti tulostusosastoon liu'uttamalla se paikoilleen ohjaimia pitkin. 5. Irrota väriainekasetti pakkauksestaan. Ravista kasettia sivulta sivulle neljä tai viisi kertaa kuten kuvassa on näytetty. 6. Aseta väriainekasetti tulostusosastoon, liu'uta sitä ohjaimia pitkin kunnes se naksahtaa paikoilleen. Tartu tähän kahvaan kasetin työntämiseksi paikoilleen. Tartu tähän kahvaan kasetin asettamiseksi paikoilleen. Vaara! Älä altista rumpua valolle muutamia minuutteja kauemmaksi aikaa. Älä koske vihreää sylinteriä. 7. Sulje sivuluukku ➊, etuluukku ➋ ja yläluukku ➌. 8. Paina valitaksesi NEW (UUSI) ja paina sitten. (Tämä nollaa väriainekasetin laskurin.) 9. Nollaa rumpukasetin laskuri: a. Paina INFO, paina sitten kunnes [LIFE] (KÄYTTÖIKÄ) tulee näkyviin näyttöön. b. Paina, paina sitten kunnes [CLEAR DRUM COUNTER] (TYHJENNÄ RUMMUN LASKURI) tulee näkyviin. Näyttö: c. Paina. TONER EXCHANGED? =NEW, =OLD PAINETTU THAIMAASSA (TCADH404XHZZ)

2 Suomi 7 Aseta paperia.. Leyhytä paperia ja napauta paperipinon reunaa tasaista pintaa vasten pinon tasoittamiseksi.. Vedä paperitaso eteen ➊. Tartu paperiohjaimeen ja säädä sen leveys paperiin sopivaksi ➋. Aseta paperipino paperitasoon, tulostuspuoli ylöspäin ➌. 8 Kytke laite lähiverkkoon. Laite kytketään verkkoon Ethernet-kaapelilla (ei mukana). Osta 0Base-T/00Base-TX straight-through (normaali) -kaapeli. Kytke kaapelin toinen pää laitteen verkkoporttiin. Kytke toinen pää kytkimen tai keskittimen verkkoporttiin. Seuraavassa on esitetty normaali asetus.. Työnnä paperitaso takaisin alas. 9 Tarkista laitteen IP-osoite ja yhteys. Laite tarvitsee IP-osoitteen yhteyden muodostamiseen. Jos verkko on asetettu määrittämään automaattisesti IP-osoitteet (DHCP käytössä), laite vastaanottaa IP-osoitteen automaattisesti, kun se on kytketty verkkoon. Jos verkko edellyttää staattisen IP-osoitteen määrittämistä laitteelle, katso kohdasta Verkkoasetukset käytönaikaisen oppaan sivulta 45 miten asetat IP-osoitteen. Tarkista laitteen IP-osoite ja yhteys ja seuraavasti:. Paina INFO, paina sitten kunnes näkyviin tulee [NETWORK INFORMATION] (VERKKOTIEDOT).. Paina. Jos näytössä näkyy [IP ADDRESS/DHCP: ON], (IP-OSOITE/DHCP:PÄÄLLÄ), laite on vastaanottanut IP-osoitteen automaattisesti ja voi muodostaa yhteyden. IP-osoite näkyy toisella rivillä. Laitteen isäntänimen saa näkyviin painamalla. Jos näytössä näkyy [IP ADDRESS/DHCP: ON], (IP-OSOITE/DHCP:POIS), laitteeseen on asetettu staattinen IP-osoite ja se voi muodostaa yhteyden. IP-osoite näkyy toisella rivillä. Laitteen isäntänimen saa näkyviin painamalla. Jos näkyviin tule viesti [NOW CONNECTING / CHECK LATER] (YHDISTETÄÄN / TARKISTA MYÖHEMMIN), poistu painamalla hetki ja toista toimenpide uudelleen. STOP, odota Jos näkyviin tulee viesti, että laite ei saa yhteyttä... Tarkista Ethernet-kaapeli. Ovatko kytkennät tehty kunnolla? Käytätkö straight-through (ei crossover) kaapelia 0Base-T/00Base-TXkaapelina? Yritä kytkeä virta pois ja kytke se sitten takaisin reitittimestä tai muusta laitteesta, johon laite on kytketty. Jos näytössä näkyy [IP ADDRESS/DHCP: FAIL], (IP-OSOITE/DHCP: EPÄONNISTUI) laite ei löydä IP-osoitetta automaattisesti. Irrota Ethernet-kaapeli ja laita se takaisin paikoilleen. Käynnistä uudelleen DHCP-palvelimena toimiva laite. Lisätietoja on käytönaikaisen oppaan sivuilla 9 ja 0. 0 Määritä sähköpostiasetukset Skannaa sähköpostiin -toiminnolle laitteen verkkosivulla. Laitteen verkkosivulle pääsee kaikista samaan verkkoon kytketyistä tietokoneista. Kirjoita laitteen isäntänimi (tai IP-osoite) tietokoneen verkkoselaimen osoitepalkkiin. (Katso kohta 9 edellä, laitteen isäntänimen tarkistus.) Kun verkkosivu avautuu, napsauta valikkoruudussa Setup (Sähköpostiasetukset).. Kirjoita laitteen isäntänimi selaimen osoitepalkkiin.. Napsauta Setup (Sähköpo stiasetuk set) sähköpost iasetusten avaamise ksi.. Syötä SMTP Server (SMTP-palvelimen) isäntänimi tai IP-osoite. 4. Jos SMTP-palvelin tarvitsee SMTP Authentication (SMTP autentikointia), valitse tämä valintaruutu ja syötä User Name (Käyttäjänimi) ja Password (Salasana). Jos palvelu tarvitsee POP before SMTP (POP ennen SMTP), valitse tämä valintaruutu ja syötä seuraavat tiedot. 5. Syötä Sender Name (Lähettäjän nimi) ja E- mail Address (Sähköpostiosoite). (Olemassa olevan tilin osoitetta voi käyttää; laitteen lähettämien sähköpostien vastaukset lähetetään tähän osoitteeseen.) Asenna tulostimen ohjain. Asenna tulostinohjain jokaiseen tietokoneeseen, joka käyttää laitetta tulostimena. Laitteen käyttämiseksi tulostimena se on liitettävä verkkoon ja sillä on oltava IP-osoite kuten kohdassa 9 edellä on kuvattu.. Aseta laitteen mukana tullut CD-ROMlevy tietokoneen CD-ROM-asemaan.. Esiin tulevassa aloitusnäytössä napsauta Install Printer Driver (Asenna tulostinohjain). Jos aloitusnäyttö ei tule näkyviin automaattisesti, käynnistä CD-ROMlevyltä Launch.exe. (Avaa Oma tietokone, kaksoisnapsauta CD- ROM-asemaa ja kaksoisnapsauta Launch.exe.) Valitse kieli napsauttamalla Language Options (Kieliasetukset) -painiketta.. Noudata näytön ohjeita tulostinohjaimen asentamiseksi. 6. Kun olet valmis, tallenna asetukset napsauttamalla Submit (Lähetä).

3 FO-IS5N VEILEDNING FOR HURTIGOPPSETT Norsk For detaljerte instruksjoner om oppsett og bruk av FO-IS5N, se den elektroniske veiledningen på CD-ROMen. Du åpner veiledningen ved å sette inn CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen og klikke Browse CD Contents (Bla gjennom CD-innhold) i skjermbildet som vises. Dobbeltklikk mappen Manual (Håndbok) og deretter mappen English på CD-ROMen, og dobbeltklikk deretter FO-IS5N Online Manual.pdf (FO-IS5N elektronisk håndbok.pdf). Dobbeltklikk mappen Quick Guide (Hurtigveiledning) for å åpne hurtigreferanseveiledningen. (Merk: Adobe Reader kreves for å vise håndboken. Du installerer Adobe Reader ved å dobbeltklikke mappen Adobe Reader på CD-ROMen og deretter dobbeltklikke AdbeRdrxxx_en_US.exe.) Kontroller at du har følgende deler. Kontakt forhandleren hvis noen av dem mangler. Telefonrør Utbrett for dokumenter Ledning til telefonrør Telefonl edning Tonerkas sett Papirbrett Mottaksbrett for dokumenter Trommel patron Dokument materbrett Etiketter for hurtigtaster Koble til telefonrøret. Alle firmanavn og produktnavn som vises i denne oppsettveiledningen, er varemerker tilhørende sine respektive eiere. CD-ROM Veiledning for hurtigoppsett () Monter brettene. Sett inn brettene i vinkel, og drei dem på plass. Sett inn strømledningen i et 4 5 jordet AC-uttak på 0 0 V. Koble telefonledningen til TEL. LINE-kontakten og vegguttak for telefon. 6 Installer tonerkassetten og trommelpatronen.. Åpne toppdekselet på maskinen.. Trykk på utløseren ➊, og åpne frontdekselet ➋.. Åpne sidedekselet. OBS! Ikke berør innsiden av utskriftskammeret når maskinen har vært i drift. Delene i utskriftskammeret kan bli svært varme. 4. Ta ut trommelpatronen fra emballasjen. Sett inn patronen i utskriftskammeret ved å skyve den inn langs ledeskinnene. 5. Ta ut tonerkassetten fra emballasjen. Rist kassetten fra side til side fire eller fem ganger som vist i illustrasjonen. 6. Sett inn tonerkassetten i utskriftskammeret ved å skyve den inn langs ledeskinnene til den klikker på plass. Ta tak i dette håndtaket for å skyve inn patronen. Ta tak i dette håndtaket for å sette inn kassetten. OBS! Ikke utsett trommelen for lys i mer enn noen minutter. Ikke ta på den grønne sylinderen. 7. Lukk sidedekselet ➊, frontdekselet ➋ og toppdekselet ➌. 8. Trykk på for å velge NEW (NY), og trykk deretter på. (Da tilbakestilles telleren for tonerkassetten.) 9. Tilbakestill telleren for trommelpatronen: a. Trykk på INFO, og trykk deretter på inntil [LIFE] (LEVETID) vises på skjermen. b. Trykk på, og trykk deretter på inntil [CLEAR DRUM COUNTER] (TILBAKESTILL TROMMELTELLER) vises. Skjerm: c. Trykk på. TONER EXCHANGED? =NEW, =OLD TRYKT I THAILAND

4 Norsk 7 Legg i papir.. Luft papiret, og bank kantene mot en flat overflate for å jevne ut bunken.. Trekk papirplaten forover ➊. Klem på papirskinnen og juster den til bredden på papiret ➋. Sett inn papirbunken i skuffen, med utskriftssiden opp ➌. 8 Koble maskinen til nettverket. Maskinen kobles til ved hjelp av en Ethernet-kabel (ikke inkludert). Kjøp en vanlig rett kabel av typen 0Base-T/00Base-TX. Koble den ene enden av kabelen til LAN-porten på maskinen. Koble den andre enden til LAN-porten på svitsjen eller huben. Et typisk oppsett vises nedenfor.. Skyv papirplaten ned igjen. 9 Kontroller maskinens IP-adresse og tilkoblingen. Det kreves en IP-adresse for at maskinen skal kunne kommunisere. Hvis nettverket er konfigurert slik at IP-adresser tilordnes automatisk (DHCP aktivert), mottar maskinen automatisk en IP-adresse når den kobles til. Hvis nettverket krever at en statisk IP-adresse tilordnes maskinen, kan du gå til Nettverksinnstillinger på side 45 i den elektroniske veiledningen for å angi IP-adressen. Følg disse trinnene for å kontrollere maskinens IPadresse og tilkoblingen:. Trykk på INFO, og trykk deretter på inntil [NETWORK INFORMATION] (NETTVERKSINFORMASJON) vises.. Trykk på. Hvis skjermen viser [IP ADDRESS/DHCP: ON] (IP- ADRESSE/DHCP: PÅ), mottok maskinen en IPadresse automatisk og er i stand til å kommunisere. IP-adressen vises på den andre linjen. Hvis du vil vise maskinens vertsnavn, trykker du på. Hvis skjermen viser [IP ADDRESS/DHCP: OFF] (IP-ADRESSE/DHCP: AV), er det angitt en statisk IP-adresse og maskinen er i stand til å kommunisere. IP-adressen vises på den andre linjen. Hvis du vil vise maskinens vertsnavn, trykker du på. Hvis [NOW CONNECTING / CHECK LATER] (KOBLER NÅ TIL / PRØV SENERE) vises, trykker STOP du på for å avslutte, venter en liten stund og gjentar deretter prosedyren på nytt. Hvis det vises en melding som indikerer at maskinen ikke kan kommunisere... Sjekk Ethernet-kabelen. Er tilkoblingene godt festet? Bruker du en rett (ikke krysset) kabel av typen 0Base-T/00Base-TX? Prøv å slå av og deretter på igjen strømmen til ruteren eller annen enhet som maskinen er koblet til. Hvis skjermen viser [IP ADDRESS/DHCP: FAIL] (IP-ADRESSE/DHCP: MISLYKKET), er ikke maskinen i stand til å automatisk hente en IP-adresse. Ta ut og sett inn igjen Ethernetkabelen. Start opp enheten som fungerer som DHCP-server på nytt. Se side 9 og 0 i den elektroniske veiledningen for mer informasjon. 0 Konfigurer e-postinnstillinger for Skanne til e-post på maskinens nettside. Du kan åpne maskinens nettside fra en hvilken som helst datamaskin som er koblet til samme nettverk som maskinen. Skriv inn maskinens vertsnavn (eller IP-adresse) i adressefeltet i nettleseren på datamaskinen. (Se avsnitt 9 ovenfor om hvordan du sjekker maskinens vertsnavn.) Når nettsiden åpnes, klikker du Setup (E-postoppsett) i menyrammen.. Skriv inn maskinens vertsnavn i nettleserens adressefelt.. Klikk Setup (Epostoppsett) for å åpne e- postinnstillin gene.. Angi vertsnavnet eller IP-adressen til SMTPserveren. 4. Hvis SMTP-serveren krever SMTP Authentication (SMTP-autentisering), velger du denne avmerkingsboksen og angir User Name (Brukernavn) og Password (Passord). Hvis tjenesten krever POP before SMTP (POP før SMTP), velger du denne avmerkingsboksen og angir følgende informasjon. 5. Angi Sender Name (Sendernavn) og Address (Epostadresse). (Du kan bruke adressen til en eksisterende konto. Svar på e-post som sendes fra maskinen, sendes til denne adressen.) Installer skriverdriveren. Installer skriverdriveren på alle datamaskiner som skal bruke maskinen som skriver. Hvis maskinen skal brukes som skriver, må den være koblet til nettverket og ha en IP-adresse som forklart i avsnitt 9 ovenfor.. Sett inn CD-ROMen som følger med maskinen i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen.. Klikk Install Printer Driver (Installer skriverdriver) i det første skjermbildet som vises. Hvis det første skjermbildet ikke vises automatisk, kjører du Launch.exe på CD-ROMen. (Åpne My Computer (Min datamaskin), dobbeltklikk CD-ROM-stasjonen og dobbeltklikk Launch.exe.) Klikk Language Options (Språkalternativer) for å velge språk.. Følg instruksjonene på skjermen for å installere skriverdriveren. 6. Når du er ferdig, klikker du Submit (Send inn) for å lagre innstillingene.

5 Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ FO-IS5N Ελληνικά Για λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε την αρχική ρύθµιση και τη χρήση του FO- IS5N, ανατρέξτε στον ηλεκτρικό οδηγό που θα βρείτε στο CD-ROM. Για να ανοίξετε τον οδηγό, τοποθετήστε το CD-ROM στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και, στην οθόνη που εµφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Browse CD Contents (Αναζήτηση στα περιεχόµενα του CD). Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Manual (Εγχειρίδιο), µετά στο φάκελο English στο CD-ROM και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στο αρχείο FO-IS5N Online Manual.pdf. Για να ανοίξετε τον οδηγό γρήγορης αναφοράς, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Quick Guide (Γρήγορος οδηγός). (Σηµείωση: Για την προβολή του εγχειριδίου απαιτείται το Adobe Reader. Για να εγκαταστήσετε το Adobe Reader, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο Adobe Reader του CD-ROM και, στη συνέχεια, διπλό κλικ στο αρχείο AdbeRdrxxx_en_US.exe.) Όλες οι επωνυµίες εταιρειών και τα ονόµατα προϊόντων που εµφανίζονται στον οδηγό γρήγορης αρχικής ρύθµισης είναι εµπορικά σήµατα των αντιστοίχων κατόχων τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα εξαρτήµατα που ακολουθούν. Αν κάτι λείπει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο. Ακουστικό εξόδου εγγράφων CD-ROM Καλώδιο ακουστικού Καλώδιο τηλεφωνικής γραµµής χαρτιού Κασέτα του τόνερ Οδηγός γρήγορης αρχικής ρύθµισης () ληφθέντων εγγράφων Κασέτα του τυµπάνου τροφοδότηση ς εγγράφων Ετικέτες γρήγορων πλήκτρων Συνδέστε το ακουστικό. Προσαρτήστε τους δίσκους. Τοποθετήστε τους δίσκους υπό γωνία και στρέψτε τους προς τα πίσω. Συνδέστε το καλώδιο 4 5 τροφοδοσίας σε γειωµένη πρίζα εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC), 0-0 V. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραµµής στην υποδοχή TEL. LINE (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ) και σε τηλεφωνική πρίζα τοίχου. 6 Εγκαταστήστε την κασέτα του τόνερ και την κασέτα του τυµπάνου.. Ανοίξτε το επάνω κάλυµµα της συσκευής. Προσοχή! Μην αγγίζετε το εσωτερικό του διαµερίσµατος εκτύπωσης µετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Τα εξαρτήµατα του διαµερίσµατος εκτύπωσης µπορεί να υπερθερµανθούν.. Πιέστε το µοχλό αποδέσµευσης ➊ και ανοίξτε το µπροστινό κάλυµµα ➋.. Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυµµα. 4. Αφαιρέστε την κασέτα του τυµπάνου από τη συσκευασία της. Τοποθετήστε τη µέσα στο διαµέρισµα εκτύπωσης, σύροντάς την κατά µήκος των οδηγών. 5. Αφαιρέστε την κασέτα του τόνερ από τη συσκευασία της. Κουνήστε την αριστερά-δεξιά τέσσερις ή πέντε φορές µε τον τρόπο που υποδεικνύεται στην εικόνα. 6. Τοποθετήστε την κασέτα του τόνερ µέσα στο διαµέρισµα εκτύπωσης, σύροντάς την κατά µήκος των οδηγών ωσότου κουµπώσει στη σωστή θέση. Πιάστε αυτή τη λαβή για να σπρώξετε την κασέτα προς τα µέσα. Πιάστε αυτή τη λαβή για να τοποθετήσετε την κασέτα. Προσοχή! Μην αφήνετε το τύµπανο εκτεθειµένο στο φως για περισσότερο από λίγα λεπτά. Μην αγγίζετε τον πράσινο κύλινδρο. 7. Κλείστε το πλαϊνό κάλυµµα ➊, το µπροστινό κάλυµµα ➋ και το επάνω κάλυµµα ➌. Οθόνη ενδείξεων: TONER EXCHANGED? =NEW, =OLD 8. Πιέστε το για επιλέξετε «NEW (ΝΕΟ)» και, στη συνέχεια, πιέστε το. (Έτσι µηδενίζεται ο µετρητής της κασέτας του τόνερ.) 9. Μηδενίστε το µετρητή της κασέτας τύµπανου: α. Πιέστε το INFO και ύστερα το ωσότου στην οθόνη εµφανιστεί η ένδειξη [LIFE (ΖΩΗ)]. β. Πιέστε το και ύστερα το ωσότου εµφανιστεί η ένδειξη [CLEAR DRUM COUNTER (ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ)]. γ. Πιέστε το. ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝ Η

6 Ελληνικά 7 Τοποθετήστε χαρτί.. Ξεφυλλίστε το χαρτί και µετά χτυπήστε τις άκρες σε επίπεδη επιφάνεια για να ισιώσει η στοίβα.. Τραβήξτε την πλάκα χαρτιού προς τα εµπρός ➊. Πιέστε τον οδηγό χαρτιού και προσαρµόστε τον στο πλάτος του χαρτιού ➋. Τοποθετήστε τη στοίβα του χαρτιού µέσα στο δίσκο µε την πλευρά εκτύπωσης προς τα επάνω ➌. 8 Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυό σας. Η σύνδεση της συσκευής γίνεται µε καλώδιο Ethernet (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία). Φροντίστε να αγοράσετε ένα καλώδιο straight-through (κανονικό) για 0Base-T/00Base-TX. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα LAN της συσκευής. Συνδέστε το άλλο άκρο σε θύρα LAN του διακόπτη ή του διανοµέα σας. Η τυπική αρχική ρύθµιση υποδεικνύεται παρακάτω.. Πιέστε προς τα κάτω την πλάκα χαρτιού ώστε να επιστρέψει στη θέση της. 9 Ελέγξτε τη διεύθυνση IP και τη σύνδεση της συσκευής. Για να επικοινωνήσει η συσκευή απαιτείται διεύθυνση IP. Αν το δίκτυό σας είναι αρχικά ρυθµισµένο να εκχωρεί αυτόµατα διευθύνσεις IP (µε ενεργοποιηµένο DHCP), η συσκευή θα λαµβάνει αυτόµατα διεύθυνση IP όταν συνδέεται. Αν το δίκτυό σας απαιτεί την εκχώρηση στατικής διεύθυνσης IP στη συσκευή, για να ορίσετε τη διεύθυνση IP θα πρέπει να ανατρέξετε στις «Ρυθµίσεις δικτύου» στη σελίδα 45 του διαδικτυακού οδηγού. Για να ελέγξετε τη διεύθυνση IP και τη σύνδεση της συσκευής ακολουθήστε τα εξής βήµατα:. Πιέστε το INFO και µετά το ωσότου εµφανιστεί η ένδειξη [NETWORK INFORMATION (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ)].. Πιέστε το. Αν η οθόνη εµφανίσει την ένδειξη [IP ADDRESS/DHCP: ON ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ IP/DHCP: ΕΝΕΡΓΗ)], αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή έλαβε διεύθυνση IP αυτόµατα και είναι δυνατό να επικοινωνήσει. Η διεύθυνση IP εµφανίζεται στη δεύτερη γραµµή. Για να δείτε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής πιέστε το. Αν η οθόνη εµφανίσει την ένδειξη [IP ADDRESS/ DHCP: OFF ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ IP/DHCP: ΑΝΕΝΕΡΓΗ)], αυτό σηµαίνει ότι έχει οριστεί στατική διεύθυνση IP και η συσκευή είναι δυνατό να επικοινωνήσει. Η διεύθυνση IP εµφανίζεται στη δεύτερη γραµµή. Για να δείτε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής πιέστε το. Αν εµφανιστεί η ένδειξη [NOW CONNECTING / CHECK LATER (ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ / ΕΛΕΓΞΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ)], πιέστε το STOP για έξοδο, περιµένετε λίγο και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία. Αν εµφανιστεί µήνυµα που υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν είναι δυνατό να επικοινωνήσει... Ελέγξτε το καλώδιο Ethernet. Οι συνδέσεις είναι σταθερές; Χρησιµοποιείτε καλώδιο straightthrough (όχι crossover) για 0Base-T/00Base- TX; οκιµάστε να διακόψετε και, στη συνέχεια, να αποκαταστήσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία προς το δροµολογητή ή κάθε άλλη διάταξη µε την οποία είναι συνδεδεµένη η συσκευή. Αν η οθόνη εµφανίσει την ένδειξη [IP ADDRESS/ DHCP: FAIL ( ΙΕΥΘΥΝΣΗ IP/DHCP: ΑΠΟΤΥΧΙΑ)], αυτό σηµαίνει ότι η συσκευή δεν µπόρεσε να αποκτήσει διεύθυνση IP αυτόµατα. Αποσυνδέστε και µετά ξανασυνδέστε το καλώδιο Ethernet. Επανεκκινήστε τη συσκευή που λειτουργεί ως διακοµιστής DHCP. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις σελίδες 9 και 0 του διαδικτυακού οδηγού. ιαµορφώστε τις παραµaέτρους όλων των ρυθµίσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για Scan to 0 (Σάρωση σε ) στην ιστοσελίδα της συσκευής. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα της συσκευής από κάθε υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος στο ίδιο δίκτυο µε τη συσκευή. Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή (ή τη διεύθυνση IP) της συσκευής στη γραµµή διευθύνσεων του προγράµµατος που χρησιµοποιεί ο υπολογιστής σας για την πλοήγηση στο διαδίκτυο. (Για να εξακριβώσετε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής ανατρέξτε στην ενότητα 9.) Όταν ανοίξει η ιστοσελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Setup (Αρχική ρύθµιση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) στο πλαίσιο του µενού.. Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή της συσκευής στη γραµµή διευθύνσεων του προγράµµατος για την. Κάντε κλικ στην επιλογή Setup (Αρχική ρύθµιση ηλεκτρονικο ύ ταχυδροµείο υ) για να ανοίξετε τις ρυθµίσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Πληκτρολογήστε το όνοµα του κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP 4. Αν ο διακοµιστής SMTP απαιτήσει SMTP του διακοµιστή SMTP. Authentication (Έλεγχο ταυτότητας SMTP), επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε User Name (Όνοµα χρήστη) και Password (Κωδικό πρόσβασης). 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Submit (Υποβολή) για να αποθηκευτούν οι ρυθµίσεις σας. Αν ο πάροχός σας απαιτεί POP before SMTP (POP πριν από SMTP), επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου και πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που ακολουθούν. 5. Πληκτρολογήστε Sender Name (Όνοµα αποστολέα) και Address ( ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). (Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιον ήδη υπάρχοντα λογαριασµό. Οι απαντήσεις στην ηλεκτρονική αλληλογραφία που στέλνετε από τη συσκευή θα στέλνονται στη διεύθυνση αυτή.) Εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή. Εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης του εκτυπωτή σε κάθε υπολογιστή που θα χρησιµοποιεί τη συσκευή ως εκτυπωτή. Για να χρησιµοποιήσετε τη συσκευή ως εκτυπωτή, πρέπει να είναι συνδεδεµένη στο δίκτυό σας και να έχει διεύθυνση IP, όπως εξηγείται στην ενότητα 9.. Τοποθετήστε το CD-ROM που συνόδευε τη συσκευή στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.. Στην αρχική οθόνη που εµφανίζεται κάντε κλικ στην επιλογή Install Printer Driver (Εγκατάσταση προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή). Αν η αρχική οθόνη δεν εµφανιστεί αυτόµατα, εκτελέστε το αρχείο Launch.exe του CD-ROM. (Ανοίξτε το φάκελο «My Computer (Ο υπολογιστής µου)», κάντε διπλό κλικ στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας και διπλό κλικ στο αρχείο «Launch.exe».) Για να επιλέξετε τη γλώσσα κάντε κλικ στο κουµπί Language Options (Επιλογές γλώσσας.. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να γίνει η εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης του εκτυπωτή.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET

Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Siemens CL-110 & CL-110i - Συνδεσμολογία μέσω θύρας ETHERNET Το Siemens CL-110 είναι ADSL2+ router. Για την εγκατάσταση του router στον υπολογιστή σας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Προτείνουμε να ακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM 1704w/1744w Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router SAGEMCOM F@ST 1704w/1744w Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων

Αντιµετώπιση προβληµάτων Αντιµετώπιση προβληµάτων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα της εταιρίας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL

Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Οδηγός εγκατάστασης λογισμικού NPD4758-00 EL Εγκατάσταση λογισμικού Σημείωση για τη σύνδεση USB: Μην συνδέσετε το καλώδιο USB μέχρι να εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση. Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη, κάντε

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet)

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Thomson Gateway 585/585i v8 (4 Ethernet) Περιεχόμενα Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση Router....7 Γραμμή PSTN... 8 Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη αναφορά. Τοποθέτηση χαρτιού. Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών. Τοποθέτηση χαρτιού στις θήκες

Σύντομη αναφορά. Τοποθέτηση χαρτιού. Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών. Τοποθέτηση χαρτιού στις θήκες Σύντομη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού Τοποθέτηση χαρτιού στις θήκες Αν τοποθετήσετε τύπο χαρτιού διαφορετικό από απλό, ρυθμίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού ώστε να αντιστοιχεί με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Easy, Reliable & Secure. Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου WiFi USB Micro N150 (N150MA)

Easy, Reliable & Secure. Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου WiFi USB Micro N150 (N150MA) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου WiFi USB Micro N150 (N150MA) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u

Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Οδηγίες εγκατάστασης Ασύρματο ADSL2+ Router Huawei HG530 / HG530u Περιεχόμενα Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος... 3 Περιεχόμενα Συσκευασίας... 4 Ενδείξεις Λυχνιών... 5 Υποδοχές... 6 Σύνδεση ADSL2+ Router...7

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο. Αποστολή/λήψη φαξ. Χρήση του πίνακα ελέγχου

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο. Αποστολή/λήψη φαξ. Χρήση του πίνακα ελέγχου Σύντομη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Σημειώσεις: Για να αποφύγετε την

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε περισσότερα. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6200

Κάντε περισσότερα. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6200 Κάντε περισσότερα Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6200 Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Η νέα επέκταση εμβέλειας WiFi υποστηρίζει το πρότυπο δικτύωσης 802.11ac. Αυτό το νέο πρότυπο προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3800 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3800 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Πληροφορίες προϊόντος I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Πληροφορίες προϊόντος I J K L M N O ADSL Πληροφορίες προϊόντος A B C D E F G H I J K L M N O P A: Ένδειξη ισχύος B: Λυχνία θύρας LAN C: Λυχνία θύρας LAN D: Λυχνία θύρας LAN E: Λυχνία θύρας LAN 4 F: Λυχνία δεδοµένων ADSL G: Λυχνία σύνδεσης ADSL

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη F201 ADSL USB MODEM Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Το F201 ADSL USB Modem...2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 2 2.2 Θύρες συσκευής και φωτεινές ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε περισσότερα. Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200. Μοντέλο R9000

Κάντε περισσότερα. Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200. Μοντέλο R9000 Κάντε περισσότερα Δρομολογητής Smart WiFi Nighthawk X10 AD7200 Μοντέλο R9000 Όνομα και κωδικός πρόσβασης δικτύου WiFi Το προκαθορισμένο όνομα δικτύου WiFi (SSID) και το κλειδί δικτύου (κωδικός πρόσβασης)

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Σημείωση: Με δύο αποσπώμενες κεραίες. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL)

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) Ορφανίδου 67 & Κονδυλάκη, Πατήσια Tηλ. Κέντρο: 210-22.23.799 Fax: 210-21.39.576 Ε-mail: iservices@omac.gr Web Site: http://www.omac.gr ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (E-MAIL) ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου 2013 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Το Xerox και το Xerox με το εικονιστικό σήμα αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εάν πατήσετε το κουμπί αναστολής λειτουργίας ή το διακόπτη τροφοδοσίας, γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Σκοπός. Εάν πατήσετε το κουμπί αναστολής λειτουργίας ή το διακόπτη τροφοδοσίας, γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης. Σύντομη αναφορά Γνωριμία με τον εκτυπωτή Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή 7 Χρησιμοποιήστε το 3 4 Σκοπός 6 5 Οθόνη Προβολή της κατάστασης του εκτυπωτή. Κουμπί αρχικής οθόνης Ρύθμιση και χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

PowerNet 200 Powerline Adapter

PowerNet 200 Powerline Adapter PowerNet 200 Powerline Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 1. Περιεχόµενα Συσκευασίας... 3 2. Η συσκευή PowerNet 200... 3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2.1 Ενδείξεις LED... 4 2.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID.

Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 1 2 9 4 3 5 6 7 8 Internet 1. Ρυθµίσεις ικτύου Η MID διαθέτει ενσωµατωµένο Wi-Fi module. Κάντε κλικ στο, στο µενού ρυθµίσεων θα εµφανιστεί στο MID. 6.3 Επιλέξτε µια εικόνα. Κάντε κλικ στο "Wallpaper"

Διαβάστε περισσότερα

VideoJet X10/X20/X40. Δικτυακός διακομιστής βίντεο. Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

VideoJet X10/X20/X40. Δικτυακός διακομιστής βίντεο. Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης VideoJet X10/X20/X40 Δικτυακός διακομιστής βίντεο el Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης VideoJet X10/X20/X40 Γενικές πληροφορίες el 2 1 Γενικές πληροφορίες Ο παρών "Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης" περιέχει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται

Ξεκινήστε εδώ. Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας ενδέχεται να διαφέρουν. *Ενδέχεται να περιλαμβάνονται Ξεκινήστε εδώ 1 Χρήστες με καλώδιο USB : Μη συνδέετε το καλώδιο USB έως ότου αυτό σας ζητηθεί. Οι οδηγίες για ενσύρματη και ασύρματη εγκατάσταση παρέχονται μετά από τις οδηγίες για σύνδεση USB. 2 Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς

Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Κάντε περισσότερα Απολαύστε το WiFi επόμενης γενιάς Η νέα επέκταση εμβέλειας WiFi υποστηρίζει το πρότυπο δικτύωσης 802.11ac. Αυτό το νέο πρότυπο προσφέρει καλύτερη ταχύτητα, βελτιωμένη αξιοπιστία και μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών PU013 Sweex - Κάρτα PCI 1 παράλληλης & 2 σειριακών θυρών Εισαγωγή Μην εκθέσετε την κάρτα PU013 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε στοιχεία θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο

Κ. Σ. Χειλάς Τ.Ε.Ι. Σερρών - Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9ο ΣΥΝ ΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΙΚΤΥΟ (LAN) (Λειτουργικό Σύστηµα Windows 98/Millennium Ed.) Εισαγωγή Για να µπορεί ένας υπολογιστής να συνδεθεί σε τοπικό δίκτυο θα πρέπει κατ αρχήν να βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6300 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6300 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο N I - 7 0 7 5 1 3 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Χ Ρ Ή Σ Η 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Ύ 5 Δ Ι Α Μ Ό

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα