Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο"

Transcript

1 Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο 4 Σεπτεμβρίου 2014, Αθήνα Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

2 Η κλιματική αλλαγή στην Κύπρο Οι αλλαγές είναι ήδη εμφανείς κυρίως με τη.μέση ετήσια θερμοκρασία να αυξάνεται Η μέση ετήσια θερμοκρασία στην περίοδο είναι κατά 0.5 ο C υψηλότερη από την αντίστοιχη της περιόδου μέση ετήσια βροχόπτωση να μειώνεται Η μέση ετήσια βροχόπτωση στην περίοδο είναι κατά 9% χαμηλότερη από την κανονική της περιόδου

3 Η κλιματική αλλαγή στην Κύπρο Σύμφωνα με τους πιο πάνω ρυθμούς αναμένεται ότι μέχρι το η μέση ετήσια βροχόπτωση θα ελαττωθεί κατά 10-15% η μέση ετήσια θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά ο C Τα ακραία καιρικά φαινόμενα ( ξηρασίες, καύσωνες, επεισόδια σκόνης, πλημμύρες, ανεμοθύελλες κλπ) θα είναι πιο συχνά, μεγαλύτερης έντασης και έκτασης σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές της περιόδου

4 Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

5 Στοιχεία του προγράμματος LIFE+ CYPADAPT ( LIFE10 ENV/CY/ ) Διάρκεια: 31 μήνες (1 η Σεπτεμβρίου, η Μαρτίου, 2014) Προϋπολογισμός: ( με 50% χρηματοδότηση της ΕΕ) Συνεργάτες προγράμματος: Συντονιστής : Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εταίροι: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

6 Σκοπός και Στόχοι Ο βασικός σκοπός της Στρατηγικής για την Προσαρμογή είναι η ενδυνάμωση ή/και βελτίωση της ικανότητας προσαρμογής της Κύπρου στις ανεπιθύμητες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω συγκεκριμένων στόχων: Αναγνώριση των υφιστάμενων κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεων τους Πρόβλεψη των μελλοντικών αλλαγών του κλίματος και εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων τους Εκτίμηση της ευαισθησίας, της έκθεσης και της προσαρμοστικής ικανότητας των διαφόρων συστημάτων, τομέων ή κοινωνικών ομάδων στην αλλαγή του κλίματος Εκτίμηση των ορίων, των εμποδίων και ευκαιριών που συσχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές Επιλογή κατάλληλων -άμεσων και μελλοντικών- δράσεων και μέτρων προσαρμογής μέσω πολύ-κριτηριακής ανάλυσης και διαβούλευσης με εμπλεκόμενους φορείς

7 Επιλεγμένοι Τομείς για την Προσαρμογή Γεωργία Υποδομές Δάση Ενέργεια Αλιεία και Υδατοκαλιέργειες Δημόσια Υγεία Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή της Κύπρου Βιοποικιλότητα Παράκτιες Ζώνες Εδάφη Υδάτινοι Πόροι Τουρισμός

8 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους διάφορους τομείς της οικονομίας Υδάτινοι Πόροι Γεωργία /Κτηνοτροφία Τομέας Επιπτώσεις Διαθεσιμότητα νερού για ύδρευση Διαθεσιμότητα νερού για άρδευση Ποιότητα επιφανειακών νερών Ποιότητα υπογείων νερών Ξηρασίες Πλημμύρες Απόδοση καλλιεργειών Γονιμότητα του εδάφους, Εχθροί και ασθένειες* Ζημιές σε καλλιέργειες από ακραία καιρικά φαινόμενα Κτηνοτροφική παραγωγή Κόστος διατροφής των ζώων*

9 Τομέας Δάση Αλιεία και Ιχθυοκαλιέργεια Παράκτιες Ζώνες Βιοποικιλότητα Επιπτώσεις Υποβάθμιση των δασικών ειδών, προσβολές από έντομα και ασθένειες Πυρκαγιές Δασική ανάπτυξη* Πλημμύρες Ποσότητα και η ποικιλία των ιχθυαποθεμάτων * Φυσικό περιβάλλον ιχθυαποθεμάτων * Κόστος συνεπειών για τους αλιείς * Διάβρωση της παράκτιας ζώνης Παράκτιες πλημμύρες και καταιγίδες Υποβάθμιση των παράκτιων οικοσυστημάτων * Κατανομή φυτικών ειδών στα χερσαία οικοσυστήματα Κατανομή ζωικών ειδών στα χερσαία οικοσυστήματα Βιοποικιλότητα γλυκού νερού Θαλάσσια βιοποικιλότητα

10 Έδαφος Ενέργεια Υποδομές Τουρισμός Τομέας Επιπτώσεις Διάβρωση του εδάφους (από άνεμο ή/και βροχή) Υφαλμύριση και αλάτωση του εδάφους Ρύπανση του εδάφους Απερήμωση Κατολισθήσεις Ζήτηση ενέργεια για ψύξη και θέρμανση Ανανεώσιμες πηγές παραγωγή ενέργειας Απόδοση θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ζημιές στις υποδομές από αστικές πλημμύρες Ζημιές στις υποδομές από θαλάσσιες πλημμύρες Ζημιές στις υποδομές από κατολισθήσεις* Θερμότερα καλοκαίρια Θερμότεροι χειμώνες Διάβρωση παρακτίων περιοχών Διαθεσιμότητα νερού Καύσωνες Αξιοθέατα είδη βιοποικιλότητας Καταιγίδες, κύματα και πλημμύρες

11 Δημόσια Υγεία Τομέας Επιπτώσεις Θάνατοι και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με τα κύματα καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες Ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα και τρωκτικά Ασθένειες που μεταδίδονται μέσω του νερού και των τροφίμων Θάνατοι, τραυματισμοί και οι ασθένειες από πλημμύρες / καταιγίδες Ασθένειες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση Θάνατοι και τραυματισμοί που συνδέονται με πυρκαγιές Επιπτώσεις στη διατροφή λόγω της κλιματικής αλλαγής Θάνατοι και τραυματισμοί που συνδέονται με κατολισθήσεις

12 ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Επίπτωση; 1.Μείωση της διαθεσιμότητας νερού για ύδρευση και άρδευση. 2.Ξηρασία Στόχος: 1.Αύξηση της ποσότητας του διαθέσιμου νερού 2. Αντιμετώπιση της ξηρασίας Γενικοί δείκτες: Αριθμός υδάτινων σωμάτων που παρουσιάζουν τάσεις μείωσης των αποθεμάτων τους; Διαθεσιμότητα φυσικού νερού ανά κεφαλή; Αριθμός συνεχόμενων ετών ξηρασίας, συχνότητα περιόδων ξηρασίας Μέτρα Συντήρηση και επιδιόρθωση των συστημάτων μεταφοράς νερού και της σχετικής υποδομής Έλεγχος των υδροβόρων απαιτήσεων (π.χ. γήπεδα γκολφ, τουριστικές εγκαταστάσεις, υδροβόρες καλλιέργειες) Εφαρμογή και τακτικές αναθεωρήσεις του Σχεδίου διαχείρισης ξηρασίας Ειδικοί Δείκτες - Μείωση των απωλειών στα δίκτυα μεταφοράς νερού - Ποσοστό των συστημάτων μεταφοράς νερού που συντηρήθηκε/επιδιορθώθηκε - Μείωση της κατανάλωσης φυσικών υδατικών πόρων για χρήση στις περιοχές αυτές. - Υιοθέτηση πιο αυστηρών κανονισμών που ρυθμίζουν την κατανάλωση νερού - Υλοποίηση των απαιτούμενων μέτρων για την εφαρμογή του Σχεδίου διαχείρισης ξηρασίας - Εφαρμογή και ενδυνάμωση συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης (early warning systems) - Περιοδική επαναξιολόγηση των δεικτών και των ορίων που τους έχουν αντιστοιχηθεί - Έλεγχος των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ένταση και τη διάρκεια των περιόδων ξηρασίας και πρόβλεψη κατάλληλων μέτρων προσαρμογής Αποκατάσταση/εξυγίανση παράκτιων υδροφορέων που έχουν υποστεί υφαλμύρωση -Αριθμός υφαλμιρισμένων παράκτιων υδροφορέων όπου εφαρμόζονται έργα αποκατάστασης

13 ΑΚΤΕΣ (Με την έννοια του χερσαίου τμήματος των παράκτιων ζωνών με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της παραλίας) Επίπτωση: 1. Παράκτια διάβρωση 2. Παράκτιες πλημμύρες Στόχος: Μείωση της ευπάθειας των ακτών στην κλιματική αλλαγή Μέτρα Εκπόνηση μελέτης για τον προσδιορισμό των ευπαθών στην κλιματική αλλαγή παράκτιων περιοχών Ειδικοί Δείκτες Ποσοστό παράκτιων περιοχών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη - Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη παρθεί και ανάδειξη επιπρόσθετων απαιτούμενων μέτρων Έρευνα για την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας, αύξηση των σημείων παρακολούθησης και εφαρμογή σχετικών μοντέλων προσομοίωσης - Αποτελέσματα μελέτης για την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας - Αύξηση σημείων παρακολούθησης Ενεργοποίηση του Νόμου Σχεδίου Νήσου και ενσωμάτωση σε αυτό, του Στρατηγικού Πλαισίου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών Προστασία και διατήρηση των παράκτιων υγροτόπων και των αμμόλοφων - Ήπια έργα προστασίας των ακτών - Καταγραφή των παράκτιων οικοσυστημάτων και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται

14 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Επίπτωση: (Ποικίλες σε) 1.Χερσαία οικοσυστήματα 2.Θαλάσσια οικοσυστήματα 3. Υγροτοπικά οικοσυστήματα Στόχος: Μείωση της ευπάθειας των οικοσυστημάτων Μέτρα Προστασία και σωστή διαχείριση των υγροβιότοπων της Κύπρου Ειδικοί Δείκτες - Σωστή διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής - Εξάλειψη των πηγών ρύπανσης στην περιοχή - Έργα αποκατάστασης της υφιστάμενης ρύπανσης - Σχέδια προσαρμογής των υγροτόπων Ραμσάρ στην κλιματική αλλαγή - Ποσοστό υγροβιότοπων όπου υλοποιείται το μέτρο Κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων για την αποφυγή της ρύπανσης, της υποβάθμιση των οικοσυστημάτων /υδατων - Έργα για την αναβάθμιση της διαχείρισης αποβλήτων (π.χ. κλείσιμο και αποκατάσταση ΧΑΔΑ κτλ.) Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιοποικιλότητα Προστασία παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων από την είσοδο ξενικών ειδών - Κύρωση και εφαρμογή της σύμβασης για το υδάτινο έρμα των πλοίων - Χρήση τεχνολογιών για την επεξεργασία του έρματος ή υλικών που αποτρέπουν τις επικαθίσεις

15 ΓΕΩΡΓΙΑ Επίπτωση: 1. Απόδοση καλλιεργειών Παράσιτα και ασθένειες Ζημιές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων Στόχος: 1. Αύξηση της παραγωγικότητας 2. Προστασία των καλλιεργειών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Γενικοί δείκτες: Αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών ανά εκτάριο σε σχέση τις αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην απόδοση, Μείωση των εκτάσεων που υφίστανται ζημιές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων σε σχέση με αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής Μέτρα Παροχή κινήτρων στους γεωργούς για τη χρήση ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών Ειδικοί Δείκτες - Αριθμός αγροτεμαχίων και γεωργική έκταση που τροφοδοτείται με ανακυκλωμένο νερό - Αύξηση ποσοστού χρήσης ανακυκλωμένου νερού στη - Αριθμός εκστρατειών ενημέρωσης των αγροτών για την προώθηση της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού Προσδιορισμός και προώθηση της χρήσης γηγενούς και τοπικά προσαρμοσμένου γενετικού υλικού (φυτικού και ζωικού) - Αύξηση του αριθμού των γηγενών και τοπικά προσαρμοσμένων καλλιεργειών/ προσαρμοσμένων ζώων που καλλιεργούνται /που εκτρέφονται - Αριθμός σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων - Αριθμός αγροτών που έλαβαν ενημέρωση σχετικά με το γενετικό υλικό

16 ΔΑΣΗ Επίπτωση: 1.Νέκρωση, προσβολές από παράσιτα και ασθένειες 2. Δασικές πυρκαγιές Στόχος: 1. Μείωση της ευπάθειας των δασών στην κλιματική αλλαγή 2. Μείωση της ευπάθειας των δασών στις πυρκαγιές 3. Μείωση της ευπάθειας των δασών στη ξηρασία, τα παράσιτα και τις ασθένειες Μέτρα Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού για την προστασία των δασών Ειδικοί Δείκτες - Αριθμός δήμων που διοργάνωσαν σχετικές δράσεις - Αριθμός δράσεων ευαισθητοποίησης που έγιναν - Συχνότητα δράσεων ευαισθητοποίησης Αναδάσωση/αποκατάσταση πυρόπληκτων δασικών περιοχών - Ποσοστό πυρόπληκτων δασικών περιοχών που έχουν αναδασωθεί/αποκατασταθεί - Διερεύνηση και αξιολόγηση των αλλαγών στις πρακτικές αναδάσωσης, λαμβάνονται υπ όψιν τις επιρροές της κλιματικής αλλαγής Ενίσχυση των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών - Αριθμός μέτρων που ελήφθησαν - Ετοιμασία και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου προστασίας δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές - Σχεδιασμός και ανάπτυξη δασικών οικοσυστημάτων που δυσχεραίνουν την έναρξη και επέκταση πυρκαγιών Εγκατάσταση συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης για την εμφάνιση παράσιτων/ασθαινιών - Χρόνος ειδοποίησης - Ακρίβεια αποτελεσμάτων

17 ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Επίπτωση: 1. Θάνατοι και προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τους καύσωνες και τις υψηλές θερμοκρασίες 2. Υδατογενείς και τροφιμογενείς λοιμώξεις 3. Λοιμώξεις που μεταδίδονται με διαβιβαστές 4. Λοιμώξεις που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση Στόχος:1. Μείωση της ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή 2. Μείωση της θνησιμότητας και νοσηρότητας που σχετίζεται με τους καύσωνες 3. Μείωση των τροφιμογενών και υδατογενών λοιμώξεων 4.Μείωση των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση 5. Μείωση των κινδύνων για την υγεία από τα ακραία φυσικά φαινόμενα Μέτρα Ετοιμασία σχεδίου έκτακτης ανάγκης με εμπλεκόμενους φορείς κέντρα υγείας, κοινωνικής μέριμνας και δημοτικών αρχών Παροχή οδηγιών για ατομική προστασία από καύσωνες μέσω των ΜΜΕ Δημιουργία /διατήρηση αστικών πάρκων για τον περιορισμό του φαινομένου της αστικής νησίδας Ανάπτυξη και ενδυνάμωση συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης καύσωνα Εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων/υγειονομικών επιθεωρήσεων στη βιομηχανία τροφίμων /εστίασης Ανάπτυξη της δυνατότητας πρόγνωσης / συστήματα έγκαιρης ειδοποίησης (ατμοσφαιρική ρύπανση, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ) Ενίσχυση της εφαρμογής μέτρων για βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε αστικές περιοχές Προώθηση και ενίσχυση του Σχεδίου Δράσης για την αύξηση των μεταφορών με μαζικά μέσα και άλλους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών στην υγεία (π.χ. πλημμύρες, ανεμοθύελλες) Ειδικοί Δείκτες Αριθμός υπηρεσιών που εμπλέκονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης Συχνότητα εμφάνισης οδηγιών στη διάρκεια της ημέρας Αριθμός ΜΜΕ που μεταδίδουν τις οδηγίες προστασίας Έκταση και ποσοστό αστικών πάρκων Αύξηση του χρόνου προειδοποίησης Μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις Αύξηση συχνότητας των ελέγχων και επιθεωρήσεων ιδίως κατά τις περιόδους έξαρσης των ασθενειών αυτών Αύξηση του χρόνου προειδοποίησης Μεγαλύτερη ακρίβεια στις προβλέψεις Αριθμός μέτρων που ενισχύθηκαν Αύξηση μέτρων για την ενίσχυση του Σχεδίου Δράσης Αύξηση ποσοστού μεταφορών με ΜΜΜ και άλλους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς Αριθμός φορέων που συμμετέχουν στην επιτροπή Αριθμός αρχών που συμμετέχουν στο σχέδιο ετοιμότητας

18 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Επίπτωση: 1. Κύματα καύσωνα 2.Διαθεσιμότητα πόσιμου νερού 3. Διαθεσιμότητα νερού για άρδευση και άλλες χρήσεις 4. Παράκτια διάβρωση Στόχος: 1. Μείωση της ευπάθειας στους καύσωνες 2.Μείωση της ευπάθειας της διαθεσιμότητας νερού 3. Μείωση της γενικής ευπάθειας του τουριστικού τομέα 4. Μείωση της ευπάθειας των ακτών Μέτρα Χρήση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού (βρύσες, καζανάκια) Ειδικοί Δείκτες Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων που εγκατέστησε Κίνητρα για την εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμησης νερού Αποθήκευση και χρήση βρόχινου νερού για χρήση σε καζανάκια και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις (π.χ. άρδευση κήπων, πλύσιμο αυτοκινήτων κ.α.) Ποσοστό τουριστικών επιχειρήσεων που εγκατέστησε Κίνητρα για την εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης και χρήσης βρόχινου νερού Προώθηση ολόχρονων (all year round) μορφών τουρισμού Αύξηση ποσοστού τουρισμού τις άλλες περιόδους Εκστρατείες προώθησης Επενδύσεις σε υποδομές/τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των αυξημένων θερμοκρασιών Ποσοστό τουριστικών μονάδων υποδομές/ τεχνολογίες για την αντιμετώπιση αυξημένων θερμοκρασιών

19 ΥΠΟΔΟΜΕΣ Επίπτωση: 1.Φθορές σε αστικές υποδομές και σε παράκτιες υποδομές ιδιαίτερα στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Στόχος: 1. Μείωση της ευπάθειας των αστικών υποδομών Μέτρα Ανάπτυξη έργων πλημμυρικής αποσυμφόρησης σε πόλεις Αποτελεσματική διαχείριση των όμβριων Σχεδιασμός υποδομών και προσαρμογή σχετικών κανονισμών για πρόνοια ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών Ειδικοί Δείκτες Μελέτες επιλογής κατάλληλων περιοχών και μεθόδων ανάπτυξης έργων πλημμυρικής αποσυμφόρησης και την Αριθμός αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιήθηκαν Έκταση που καλύπτουν Ποσοστό ολοκλήρωσης του ξεχωριστού δικτύου αποχέτευσης για τη συλλογή των όμβριων υδάτων Ενσωμάτωση προνοιών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον αστικό σχεδιασμό /ανάπτυξη Αναθεώρηση κτηριοδομικών κανονισμών για την απαγόρευση δόμησης σε πλημμυρικές πεδιάδες και παράκτιες ζώνες Βελτίωση του σχεδιασμού και των υλικών κατασκευής των κτιρίων και των υποδομών μεταφοράς Κατασκευή και αποκατάσταση αναχωμάτων σε ποταμούς Διεξαγωγή μελετών για την εκτίμηση της ευπάθειας των κύριων υποδομών στην κλιματική αλλαγή Ανάπτυξη τροποποιήσεων στα πρότυπα αναφοράς Ανάπτυξη σχεδίου προσαρμογής των υποδομών στην κλιματική αλλαγή Αριθμός έργων αναχωμάτων που υλοποιήθηκαν και ποσοστό του συνόλου των απαιτούμενων έργων

20 Διαδικτυακή Πύλη Επικοινωνίας για την Προσαρμογή ένα πολύτιμο εργαλείο Γνωστική βάση δεδομένων και πλατφόρμα επικοινωνίας, για την διάχυση και διαρκή ανταλλαγή γνώσεων, δεδομένων, εμπειριών, πληροφοριών σε σχέση με την προσαρμογή * την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε όλη την επικράτεια του κράτους, για όλους τους τομείς της οικονομίας και κοινωνικές ομάδες * τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση δράσεων προσαρμογής * την παρακολούθηση, αξιολόγηση της υλοποίησης και ανασκόπησης της Στρατηγικής και των διαφόρων Σχεδίων Μέτρων Προσαρμογής * την συνεχή ενημέρωση στις επιστημονικές / τεχνολογικές εξελίξεις σε όλο το φάσμα των θεμάτων της προσαρμογής (μεταβολές, εκτίμηση επιπτώσεων/κινδύνων, μέτρων) μέσω της σύνδεσης με άλλες πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων, ιδιαίτερα με τις CLIMATE ADAPT και COPERNICUS * τις δυνατότητες έρευνας,χρηματοδότησης και επενδύσεων σε δράσεις προσαρμογής

21 Διαδικτυακή Πύλη Επικοινωνίας για την Προσαρμογή ένα πολύτιμο εργαλείο * την διατήρηση, συνέχιση και ενθάρρυνση της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΩΝ των εμπλεκομένων φορέων, οργανισμών και πολιτών σε όλα τα στάδια της προσαρμογή (κυβερνητικών, ημικρατικών, τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, επαγγελματικών συνόλων κ.α) Παράδειγμα Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα επικοινωνίας Climate-ADAPT

22 Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Δρ Θεόδουλος Μεσημέρης Τμήμα Περιβάλλοντος Τηλ

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723

Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο CYPADAPT LIFE10 ENV/CY/000723 Εθνικό Σχέδιο Προσαρμογής της Κύπρου στην Kλιματική Aλλαγή Παραδοτέο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τ Μ Η Μ Α Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10) 5.7.2008 C 172/49 Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (2008/C 172/10) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, μεταφέρει τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2007 COM(2007) 414 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020

Β ό λ ο ς Τοπικό σχέδιο δράσης για την κλιματική αλλαγή 2010-2020 Βόλος Τοπιικό σχέδιιο δράσης γιια την κλιιματιική αλλαγή 2010-2020 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Περίληψη σχεδίου... 6 Κεφάλαιο 1 ο : Οι κλιματικές αλλαγές... 12 Κεφάλαιο 2 ο : Το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς Λεμπέση 21 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 3314893 Φαξ: 210 3247578 d.karavellas@wwf.gr www.wwf.gr

WWF Ελλάς Λεμπέση 21 117 43 Αθήνα. Τηλ: 210 3314893 Φαξ: 210 3247578 d.karavellas@wwf.gr www.wwf.gr WWF Ελλάς Λεμπέση 21 117 43 Αθήνα Τηλ: 210 3314893 Φαξ: 210 3247578 d.karavellas@wwf.gr www.wwf.gr α.π. WWF/62-20.03.2013 Προς 1. κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβριος 2011. Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική

Οκτώβριος 2011. Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική Οκτώβριος 2011 Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή Οδικός χάρτης για την προσαρμογή της Ελλάδας στην κλιματική αλλαγή H έκθεση συντάχθηκε από τους (σε αλφαβητική σειρά):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ Θέσεις περιβαλλοντικής πολιτικής και πολιτικής αστικού σχεδιασμού Περιεχόμενα Τεύχους Α.1 Διάκριση και καθορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διοίκησης (κάθετα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Κείµενο έρευνας ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο έρευνας Ιούνιος, 26 1. EΚΤΕΝΗΣ ΣΥΝΟΨΗ Σε έρευνα που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά µε τη στάση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 3 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2.

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2015-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΜΗΜΑ Ι - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ... 5 ΣΤΟΧΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές

Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Δείκτες ερημοποίησης και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές Jane Brandt Nichola Geeson Σειρα Φυλλαδιων: A Aριθμος: 2 Περιεχόμενα ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Η ερήμοποιηση στη Μεσόγειο

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014CY16M1OP001 Title Ανταγωνιστικότητα και αειφόρος ανάπτυξη Version 1.3 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 01-Jan-2014

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΑΠ περιοχής Αμβρακικού «ΑΝΑΣΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΑΠ) ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ (ΑΝΑΣΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 0 0 0 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ... 12 Α. Σ Υ Ν Ο Ψ Η... 14 Β. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η... 18 B.1. Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία το «Σύμφωνο των Δημάρχων»... 19 B.2. Οι απαιτήσεις του Σ.Δ.Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΞΕΠΑΠΑ ΕΑΣ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρβανίτη-Βλαβιανού Αγνή Ασηµακόπουλος ηµοσθένης Γκατζογιάννης Στυλιανός ακανάλη Στυλιανή Κρεστενίτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010. Αφιέρωμα. Το Υδατικό Πρόβλημα

ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ISSN 1986-0218 TEYXOΣ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010. Αφιέρωμα. Το Υδατικό Πρόβλημα ISSN 1986-0218 ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 TEYXOΣ 30 Αφιέρωμα Το Υδατικό Πρόβλημα TEYXOΣ 30 ΥΨIΠEΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 03 Περιεχόμενα Ερευνητικό QUIZ 03 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα