ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT"

Transcript

1 Μηχανήματα κήπου

2 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò και λάμες OREGON, ÖñÝ íï á ëõ óß äáò, Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá, Áõ ôü ìá ôç êáé ñõè ìé æü ìå íç ðá ñï Þ ëá äéïý. áìçëýò åêðïìðýò êáõóáåñßùí ðïõ ðëçñïýí ôéò ÅõñùðáúêÝò ÐñïäéáãñáöÝò. Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON 25 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 2525 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 25 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm³ 1,2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,20 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,14 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm 3,2 Kg ÔÉÌÇ 165 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Ισχυρός κινητήρας 45cc Μήκος λάμας 45 cm Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON Aντικραδασμική λαβή Προσιτό αλυσοπρίονο για κοπή ξύλων από ιδιώτες με μέσο όγκο εργασιών 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ 4545 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 45 cm³ 2,45 HP ΑΛΥΣΙΔΑ 0,325 x1,5 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 72 4,5 Kg ÔÉÌÇ 145 Ισχυρός κινητήρας 45cc Μήκος λάμας 45 cm Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON Aντικραδασμική λαβή 45 cm Τα αλυσοπρίονα NCS4545 και NCS5045 είναι κατάλληλα για κοπή ξύλων από ιδιώτες με αυξημένο όγκο εργασιών ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 4545 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 45 cm³ 2,4 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,55 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,26 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 0,325 x1,5 mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 470x270x330 mm 5,5 Kg ÔÉÌÇ 210 Ισχυρός κινητήρας 50cc Μήκος λάμας 45 cm Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON Aντικραδασμική λαβή 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 5045 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 49,3 cm³ 3 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,55 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,26 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 0,325 x1,5 mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 470x270x330 mm 5,8 Kg ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

3 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT 2200 Watt Μήκος λάμας 45 cm Αλυσίδα 3/8 x1,3 mm Οδηγοί αλυσίδας 62 Βάρος 5,1 kg 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ HY6105J180 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm 2200 Watt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 62 5,1 Kg ÔÉÌÇ Watt Μήκος λάμας 45 cm Αλυσίδα 3/8 x1,3 mm Οδηγοί αλυσίδας 57 Βάρος 5,3 kg 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SF7J139 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm 2400 Watt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 57 5,3 Kg ÔÉÌÇ 115 TΡΙΒΕΛΑ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ) KRAFT ΑΡΙΔΕΣ AG52 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ AG52 ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm 3 ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,98 lt 9,8 Kg ÔÉÌÇ 220 * * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Óôç ôéìþ ôçò ôñéâýëáò äåí ðåñéëáìâüíåôáé áñßäá και προέκταση ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ ÁÑÉÄÁ i 100x730mm ÁÑÉÄÁ i 150x730mm ÁÑÉÄÁ i 200x730mm 58 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ mm 15 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 213

4 BENZΙΝΟKINHTO KONTAΡΟΠΡΙΟΝΟ KPC 26 Ôï êï íôá ñï ðñß ï íï ôçò KRAFT äéáèýôåé: Καρμπυρατέρ WALBRO. Á ëõ óß äá και λάμα OREGON. Ç ëå êôñï íé êþ á íü öëå îç. Áõ ôü ìá ôç ëß ðáí óç ôçò á ëõ óß äáò. Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá ãéá Ü íå ôï åé ñé óìü. Ïëéêü ÌÞêïò 2230 mm ÌÞ êïò ËÜ ìáò 26 cm ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KPC 26 ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 É ΣΧΥΣ 1,2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,70 lt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 26 cm ÁΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,1 mm 5,9 Kg TIMH 240 ΗΛΕΚΤΡΙΚA ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝA SF7J301 Éó õñü ηλεκτρικό êïíôáñïðñßïíï 710 Watt. Ôçëåóêïðéêüò Üîïíáò ãéá ðñüóâáóç σε ψηλά σημεία. Ρυθμιζόμενη êëßóç êåöáëþò 15. Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò. ÐåñéëáìâÜíει: ËÜäé áëõóßäáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò ÈÞêç ëüìáò Ïëéêü ÌÞêïò 1500 έως 3200 mm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SF7J Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 20 cm ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 10,8 m/sec ÂΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 3/8 x1,3 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 36 ÏΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 1500 mm Ýùò 3200 mm 5,3 Kg TIMH Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

5 ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Betakut ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ Τύπου αμόνι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ Τύπου αμόνι 874 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 26 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΤΡΥΓΟΥ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 12 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 5,50 Τηλεσκοπικό ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ Τηλεσκοπικό ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΜΩΝ Τύπου αμόνι 733T ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ T ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 45 ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΠΡΙΟΝΙ Τηλεσκοπικό Ïëéêü ÌÞêïò mm Με θήκη μεταφοράς 918 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 89 S0016/30 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 17 Λεπίδα Ιαπωνίας (Japan blade) ΨΑΛΙΔΙ - ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1,70-3,00m ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 32 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 37 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,70-3,00m Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 215

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT N1C-3JY-1050 N1C-JY-1360 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ N1C-3JY-1050 N1C-JY-1360 ΙΣΧΥΣ 1050 Watt 1360 Watt ΠΛΑΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 cm 40 cm ΤΡΟΧΟΙ 10cm 10cm ΒΑΡΟΣ 10,7 Kg 13,2 Kg ΤΙΜΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT GT 40-1 ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-χρονος κινητήρας 159,2cc 1 ταχύτητα (εμπρός) Πλάτος εργασίας 60cm Αριθμός μαχαιριών KT 500 Z ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Τετράχρονος κινητήρας 140cc. 1 ταχύτητα (εμπρός). Πλάτος εργασίας 55 cm. Αριθμός μαχαιριών 8+8. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GT 40-1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 159,2cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εμπρός ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 60 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 15cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 39 kg ΤΙΜΗ 380 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ KT-500 Z ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 140cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εμπρός ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 55 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 16cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 8+8 ΒΑΡΟΣ 43 kg ΤΙΜΗ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

7 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT K 810 ΝG ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Κ 810 NG ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 196cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ταμπακιέρα ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 80 cm* ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 25cm/- ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 88 kg ΤΙΜΗ 580 * Δυνατότητα επέκτασης του πλάτους εργασίας στα 110 cm με προσθήκη extra σειράς μαχαιριών (ζεύγος). ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 48,00 LY 900 ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4-χρονος κινητήρας 208cc Φίλτρο αέρα σε λάδι 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) Πλάτος εργασίας 86cm Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση) Αριθμός μαχαιριών Με προβολέα Ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ LY 900 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 208cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ταμπακιέρα ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 86 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 25cm / 40cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 89 kg ΤΙΜΗ 580 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 217

8 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT LY 1000 ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ 4-χρονος κινητήρας 208cc Φίλτρο αέρα σε λάδι 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) Πλάτος εργασίας 86cm Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση) Αριθμός μαχαιριών Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο Με κάλυμα και προβολέα Ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ LY 1000 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 208cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός / 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 86 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 45cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 106 kg ΤΙΜΗ 699 GT 65-2 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΦΡΕΖΑΣ 4-χρονος κινητήρας 196cc 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν) Πλάτος εργασίας 50cm Αριθμός μαχαιριών 6+6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GT 65-2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 196cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εμπρός / 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 50 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 32cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 6+6 ΒΑΡΟΣ 83 kg ΤΙΜΗ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

9 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT KD 1000G & KD 1100G Κινητήρας Πετρελαίου Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο Φίλτρο αέρα σε λάδι Συνοδεύεται με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚD 1000 G ΚD 1100 G ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 296cc 406cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 2 εμπρός 1 όπισθεν 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κορώνα - Πηνίο Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max 100 cm max 100 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 41cm 41cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 128 kg 138 kg ΤΙΜΗ LY 1100BE Κινητήρας Πετρελαίου Με μίζα και μπαταρία Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο Φίλτρο αέρα σε λάδι Μεταλλικό κάλυμμα με 2 προβολείς Συνοδεύεται με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ LY 1100BE ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 406cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 135 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη (οριζόντια & κάθετα) ΤΡΟΧΟΙ 60cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 188 kg ΤΙΜΗ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 219

10 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΒΕΝΖΙΝΗΣ Εργονομική διπλή ασύμμετρη χειρολαβή. Στιβαρός άξονας i28mm. Νέος ιμάντας ανάρτησης. Συνοδεύεται με: Çìéáõôüìáôç êåöáëþ ìåóéíýæáò ìå ðëü ôïò êïðþò 40 cm Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò i 255 x 1,4 mm Äï åßï áíüìéîçò êáõ óß ìïõ-ëá äéïý ÉìÜíôá áíüñôçóçò 4 óçìåßùí ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôþñçóçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ KBC 330B KBC 430B CG 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 32,6 cm³ 42,7 cm³ 51,7 cm³ IΣΧΥΣ 1,2 HP/ 0,9 Kw 1,7 HP/ 1,25 Kw 1,9 HP/ 1,4 Kw ÁΝΑΦΛΕΞΗ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,75 lt 1,1 lt 1,1 lt ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ 7 Kg 7,7 Kg 7,9 Kg ÔÉÌÇ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ KEB 1001 Συνοδεύεται με: Κεφαλή μεσινέζας Ôρίöôεñï äßóêï i 230 mm Διαιρούμενος άξονας ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KEB 1000 ΙΣΧΥΣ 1000 Watt ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 380 mm (μεσινέζα) / 230 mm (δίσκο) ÔΑΧΥΤΗΤΑ 8000 R.P.M. 5 Kg TIMH 120 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá κεφαλές μεσινέζας, δίσκους κοπής και μεσινέζες âëέπε óåëίδες Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

11 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 61 cm ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 61 cm ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 16 mm 3,8 Kg ÔÉÌÇ 62 Ρύθμιση κεφαλής Αριστερά - Δεξιά +/-90 ï Πάνω - Κάτω 0 ï -100 ï Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιάαριστερά (+90 /-90 ) πάνω-κάτω (0-100 ) Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή ( cm) Μήκος λάμας 510 mm Άνοιγμα δοντιών 27 mm 61 cm ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 61 cm ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 24 mm 3,1 Kg ÔÉÌÇ 77 Με ðåñéóôñεöόμενη åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 51 cm ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 27 mm 5 Kg ÔÉÌÇ 145 BENZINOKINHTO ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KHT 2560 D ÊΥΒΙΣΜΟΣ 24,5 cm³ ΙΣΧΥΣ 1,2 HP ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 60 cm ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,33 lt ÉΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 28 mm ΒΑΡΟΣ 5,5 Kg ÔÉÌÇ cm Äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöþò ôçò åéñïëáâþò +/-90 ï ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ KRAFT Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών. Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm Âάρος: 10,6 Kg ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 4500 R.P.M. ÐΑΧΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ max mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 690x270x360 mm 10,6 Kg ÔÉÌÇ 155 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 221

12 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ KRAFT ΤΥΠΟΣ GY W ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GY Watt ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 13,5 m³/min ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 275 Km/h ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 45 lt ΒΑΡΟΣ 3,5 Kg ÔÉÌÇ 55 ΤΥΠΟΣ GY W ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GY Watt ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 16 m³/min ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 250 Km/h ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 45 lt ΒΑΡΟΣ 4,5 Kg ÔÉÌÇ 70 KOMΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ARTPLAST Koμποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητ. 380 lt. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 800x800x820 mm BC380 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

13 BENZINOKINHTEΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ KRAFT XYM158-1CP Κυβισμός: 123 cc Πλάτος κοπής: 406 mm (16 ) Σασί από πολυπροπυλένιο Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής (20 έως 60 mm, 3 θέσεις) Χωρητικότητα κάδου 50 lt. Βάρος 21 kg XYM178-1B Κυβισμός: 139 cc Πλάτος κοπής: 510 mm (20 ) Μεταλλικό σασί Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής (30 έως 90 mm, με κεντρική ρύθμιση) Χωρητικότητα κάδου 60 lt. Βάρος 33 kg XYM178-2BJ Αυτοκινούμενη 4 σε 1 με Κυβισμός: 139 cc mulching Πλάτος κοπής: 510 mm (20 ) Μεταλλικό σασί Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής (30 έως 90 mm, με κεντρική ρύθμιση) Χωρητικότητα κάδου 60 lt. Βάρος 34 kg ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ XYM158-1CP XYM178-1B XYM178-2BJ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 123 cc 139 cc 139 cc ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 406 mm (16 ) 510 mm (20 ) 510 mm (20 ) ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 2,0-6,0 cm 3,0-9,0 cm 3,0-9,0 cm με κεντρική ρύθμιση ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 3 (áíά ôñï ü) 8 (με κεντρική ρύθμιση) 8 (με κεντρική ρύθμιση) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 50 lt 60 lt 60 lt ÓΑΣΙ ÐïëõðñïðõëÝíéï Μεταλλικό Μεταλλικό ÔΡΟΧΟΙ i150 mm (6 ) i200 mm εμπρός / i250mm πίσω i200 mm εμπρός / i250mm πίσω ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 730x560x440 mm 860x560x430 mm 980x560x450 mm 21 Kg 33 Kg 34 Kg ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 223

14 ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ECO Για ελαφριά χρήση. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , ,50 PRO Επαγγελματική σειρά. 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , (450gr) 9, (450gr) 9, (450gr) 9, (450gr) 9, (1,35kg) 29, (1,35kg) 29, (1,35kg) 29,40 PRO SILENT Ελικοειδής (στριφτή). Χαμηλού θορύβου. Για επαγγελματική χρήση. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , (450gr) 10, (450gr) 10, (450gr) 10, (450gr) 10, (1,35kg) 30, (1,35kg) 30, (1,35kg) 30,00 D-TWIST Τετράγωνη ελικοειδής. Με ενισχυμένο πυρήνα. Χαμηλού θορύβου. Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής. TRI-TWIST Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα. Χαμηλού θορύβου. Ιδιαίτερα ανθεκτική. ALU Τετράγωνη αλουμινίου. Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής. D-CUT Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα. Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις. Σε τεμάχια των 42 cm. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33,20 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH (450gr) 12, (450gr) 12, (450gr) 12,00 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 31, (1,35kg) 31, (1,35kg) 31,50 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33,20 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH x 0,42 m 3, x 0,42 m 3, Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

15 ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UNIVERSAL ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατάλληλο για βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά μεγαλύτερα του 1,5 HP ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 5,80 Κατάλληλο για βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά μεγαλύτερα του 1,5 HP ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 7,90 Ελαχιστοποίηση κραδασμών, πολύ εύκολη τροφοδοσία με το πάτημα ενός κουμπιού ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 19 UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα) UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή) UNIVERSAL HEAVY DUTY AYTOMATH ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ (μείωση κραδασμών, γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα) Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά Για μεσινέζα έως 3mm ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 9,50 Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά Για μεσινέζα έως 3mm ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 11,60 ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 20 Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 2 25,4 mm 1,6 mm 3, mm 2 25,4 mm 1,8 mm 3,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 2 25,4 mm 3,0 mm 4, mm 2 25,4 mm 3,0 mm 5,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 2 25,4 mm 3,0 mm 6,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 3 25,4 mm 3,0 mm 6, mm 3 25,4 mm 3,0 mm 7, ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 4 25,4 mm 1,4 mm 5, mm 8 25,4 mm 1,6 mm 6, ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 80 25,4 mm 1,8 mm 6, mm 40 25,4 mm 1,5 mm 7,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 225

16 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TOROS Οι αγροτικής χρήσης αεροσυμπιεστές TOROS διευκολύνουν σημαντικά ôον áãñüôç, åðáããåëìáôßá êáé éäéþôç, στη ãñþãïñç êáé åýêïëç óõãêïìéäþ êáñðþí. Εκτός απο το μάζεμα της ελιάς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους βενζινοκίνητους αεροσυμπιεστές και σε πολλές άλλες εφαρμογές: κλάδεμα με αεροψάλιδο, βαφή με πιστόλι, φούσκωμα ελαστικών κ.λ.π. Ïι âåíæéíïêßíçôïι áåñïóõìðéåóτέò TOROS ðåñéëáìâüíουν : Αξιόπιστους κéíçôþñες και συμπιεστές. Áõôüìáôï ðéëüôï. Åðéôá õíôþ (áõôüìáôïò ñõèìéóôþò óôñïöþí). ÖéëôñïñõèìéóôÞ - ëéðáíôþñá. ÂÜóç ãéá ðñïáéñåôéêþ ôïðïèýôçóç áíýìçò óùëþíá. Åíéó õìýíï áåñïöõëüêéï êáé âüóç. ÐñáêôéêÝò åéñïëáâýò ìåôáöïñüò. åéñïëáâýò öïñôïåêöüñôùóçò. ÌåãÜëåò ñüäåò 400 mm. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. 3 ëþøåéò ìå ôá õóýíäåóìïõò áðü ôï F.R.L. êáé ìßá áðåõèåßáò áðü âüíá óôï áåñïöõëüêéï. Κινητήρας KRAFT Κεφαλή Α80 Κινητήρες KRAFT & SUBARU Êåöáëή υψηλής παροχής αέρα. Με βανάκι αποσυμπίεσης της κεφαλής για εύκολη εκκίνηση Ðñüâëåøç ãéá ôïðïèýôçóç áíýìçò óùëþíá Κινητήρας SUBARU Κεφαλή MK113 ÖéëôñïñõèìéóôÞò - ëéðáíôþñáò 3 ëþøåéò ìå ôá õóýíäåóìïõò Áõôüìáôïò ðéëüôïò Åðéôá õíôþò (áõôüìáôïò ñõèìéóôþò óôñïöþí) Αποσπώμενες χειρολαβές για ευκολία στην αποθήκευση και τη μεταφορά ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min bar ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ / Α80 / KRAFT cc 120x67x , / 6 / SUBARU-MK cc 120x67x , Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

17 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ OLIVER ULTRA LIGHT (Ιταλίας) ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ... COLIBRI EVOLUZIONE (Ιταλίας) Πολύ ελαφρύ για πιο ξεκούραστη χρήση. Πολύ ανθεκτικό στη σκληρή χρήση. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 350,00 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 450,00 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Με την σταθερή προέκταση ή τις τηλεσκοπικές προεκτάσεις, ï ñþóôçò ìðïñåß åýêïëá êáé ãñþãïñá íá áõîþóåé Þ íá ìåéþóåé ôï ìþêïò ôçò ðñïýêôáóçò áíüëïãá ìå ôéò áíüãêåò ôïõ. 1,5 m 1,25-2,00 m 1,85-3,20 m ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ ΣΤΑΘΕΡΗ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 1,5m AËÏÕÌÉÍÉÏÕ 150, THËÅÓÊÏÐÉÊÇ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 1,25-2,00m AËÏÕÌÉÍÉÏÕ 185, THËÅÓÊÏÐÉÊÇ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 1,85-3,20m AËÏÕÌÉÍÉÏÕ 225,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÉÓÉÏ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÉÓÉÏ ÉÔÁËÉÁÓ (POLIURETANO) ÓÙËÇÍÁÊÉ ÉÓÉÏ ÉÔÁËÉÁÓ (POLIURETANO) ÌÅ ÐËÅÃÌÁ i 8x10mm RPL - (100 m) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 0,70 i 7,5x10mm AGRI - (100 m) i 7,5x10mm RET (ME ÐËÅÃÌÁ) - (100 m) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 1,05 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 1,45 ΑΝΕΜΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 100 mt ÁÍÅÌÇ ÅÉÑÏÓ ÃÉÁ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÉÓÉÏ ÁÅÑÏÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 77,00 ÁÍÅÌÇ ÅÉÑÏÓ ÃÉÁ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÉÓÉÏ ÁÅÑÏÓ ÅÍÉÓ ÕÌÅÍÏÓ ÔÕÐÏÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 88, mt Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 227

18 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του αγροτικού συνέχεια ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ÔÉÌÇ lt. 280 mm 405 mm 1/2 63, lt. 370 mm 360 mm 1/2 70, lt. 370 mm 560 mm 1/2 76, lt. 460 mm 550 mm 1/2 102, lt. 460 mm 690 mm 1/2 109,00 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΜE INOX ÊÙÄÉÊOÓ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ÔÉÌÇ έως , έως , έως , έως , έως , έως , έως ,00 * Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm ÊÙÄÉÊOÓ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ÔÉÌÇ ΧΡΩΜΕ 1/2 6, ΧΡΩΜΕ 3/4 12, ΧΡΩΜΕ 1 22, INOX 1/2 23, INOX 1 45, Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

19 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΙΝΟΧ τομέα. Στα δοχεία με βιδωτό καπάκι το βίδωμα του καπακιού (με τρεις σπείρες) γίνεται εύκολα και ομαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιμα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήμα ποτήρι-πιρούνι ( ) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίμων. ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙ- ΚΟΛΛΗΤΟ Ή ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΚΡΟΥΝΟΥ ÔÉÌÇ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 450 mm 360 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 450 mm 520 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 470 mm 580 mm 1/ lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 470 mm 580 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 550 mm 660 mm 1/ lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 550 mm 660 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 580 mm 780 mm lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 580 mm 780 mm lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 640 mm 940 mm lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 740 mm 1170 mm ΒΑΣΗ (Προαιρ. εξοπλ.) ΠΛΩΤΗΡΑΣ Προαιρ. εξοπλ.) ΠΑΡΑΦ. ΠΝΕΥΜ ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟΥ ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ÊÙÄÉÊOÓ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ÔÉÌÇ /75 lt /80 lt lt lt lt lt lt /500 lt lt. 62 ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ Πλωτήρας Πλωτήρας Πλωτήρας Πλωτήρας Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 229

20 ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ (Made in Italy) ΤΕΝΑΤΕΧ Γενικής χρήσης 4 στρώσεων (πράσινος με κόκκινη ρίγα) SPRING (ασύστροφος) 5 στρώσεων Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες (κίτρινος με ανθρακί ρίγα) KΩΔΙΚΟΣ i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /2 15m 7, /2 25m 11, /2 50m 23, /8 15m 9, /8 25m 15, /8 50m 31, /4 25m 25, /4 50m 49, m 43, m 87,00 KΩΔΙΚΟΣ i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /2 15m 12, /2 25m 21, /2 50m 42, /8 15m 15, /8 25m 26, /8 50m 52, /4 25m 41, /4 50m 82, m 64, m 128,50 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με δυνατότητα επιλογής της συχνότητας και της διάρκειας ποτίσματος μέσω προεπιλεγμένων προγραμμάτων Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4 & 1 Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) Απλό στην ÊÙÄÉÊÏÓ εγκατάσταση Εύκολο στη χρήση ΤΥΠΟΣ WT-760M Αποσπώμενη πρόσοψη ÔÉÌÇ 32 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD. Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας ποτίσματος Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4 &1 Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη ÊÙÄÉÊÏÓ συσκευασία Απλό στην εγκατάσταση ΤΥΠΟΣ WT-015L Εύκολο στη χρήση Αποσπώμενη πρόσοψη ÔÉÌÇ 38 με κάλυμα προστασίας ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΣΕ ΠΑΣΣΑΛΟ Συσκευασία σε blister ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 3,90 Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για διαφορετικούς τρόπους εκτόξευσης νερού. Συσκευασία σε blister ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 4,00 Με 7 προκαθορισμένους τρόπους εκτόξευσης νερού. Με δυνατότητα 3 ρυθμίσεων: Ρύθμιση βεντάλιας ψεκασμού. Ρύθμιση ύψους ψεκασμού. Ρύθμιση φοράς περιστροφής (κυκλική ή μερική περιστροφή). Περιοχή ψεκασμού έως και 24 μέτρα διάμετρο. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 3,30 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 2, ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΙΜΗ ,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé ÊÙÄÉÊÏÓ Ö.Ð.Á. ΤΙΜΗ ,00

21 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15 μ. Περιλαμβάνει: Τροχήλατο καρούλι 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου 1 ταχυσύνδεσμο non-drip ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού λάστιχο 15m λάστιχο σύνδεσης με βρύση ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 29 ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15 μ. Περιλαμβάνει: Φορητή ανέμη 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου ταχυσύνδεσμο λάστιχου stop ρακόρ σύνδεσης βρύσης ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 15m λάστιχο και λάστιχο σύνδεσης με βρύση. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 37 Βεντάλια με 17 μπρούτζινα μπεκ ψεκασμού. Γραναζωτός μηχανισμός για ομαλή περιστροφή δεξιά-αριστερά. Δεν οξειδώνεται, δεν χρειάζεται συντήρηση. Με ενσωματωμένη βελόνα για καθαρισμό των μπεκ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60 μ. Αποθηκεύει έως και 60m λάστιχο 1/2~~ (13mm). Η λαβή ρυθμίζεται καθ ύψος και προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Έχει σπαστή λαβή, εξοικονομώντας χώρο στην αποθήκευση Μεταφέρεται εύκολα, με ελαστικούς τροχούς που δεν καταστρέφουν το γκαζόν. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 38 ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ DELUX 17 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 12 ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ 3 ΜΠΕΚ ΣΕ ΒΑΣΗ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 19 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 5 Συσκευασία σε blister ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) Όλοι οι κωδικοί είναι σε συσκευασία blister ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 2 ΘΕΣΕΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,70 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 9,00 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 5,80 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟY 1/2 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ STOP (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) ΣΕΤ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,65 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,80 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 2,50 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1/2 & 3/4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΚΡΩΝ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,60 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,50 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,65 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 231

22 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ K-BG 10 K-BG 15 Ρυθμιζόμενο μπεκ. Bαλβίδα ασφαλείας. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-BG 10 K-BG 15 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 1,25 1,80 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 1,0 1,5 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar) 2,5 2,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 0,52 0,57 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 53x42x28 58x42x31 ÔÉÌÇ 4,5 4,8 K-50 DW K-80 DW Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού, βαλβίδα ασφαλείας. Μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα χωνιού για εύκολο γέμισμα. Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m. Aντλία υψηλής απόδοσης με μεταλλικό μοχλό πρεσαρίσματος. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-50 DW K-80 DW ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 6,25 10,0 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 5,0 8,0 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar) 2,5 2,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 1,06 1,25 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 56x37,5x46 56x37,5x56 ÔÉÌÇ 14,50 16 K-GD 120 K-GD 160 Με εργονομικό σχεδιασμό του δοχείου για ευκολία στον ψεκασμό και προστασία της πλάτης. Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-GD 120 K-GD 160 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 12,0 16,0 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) 1,5-4,5 1,5-4,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 2,60 2,80 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 42,5x15x50,5 44,5x16,5x52,5 ÔÉÌÇ K-RC 120 K-RC 160 Με φλάντζες VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά υγρά ψεκασμού. Με τηλεσκοπικό αυλό αλουμινίου και ρυθμιζόμενο μπεκ, σκανδάλη βαρέως τύπου και αντλία υψηλής απόδοσης. Με βαλβίδα ασφαλείας και γρήγορης αποσυμπίεσης. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-RC 120 K-RC 160 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 12,0 16,0 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar) 3,0 3,0 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,65 3,80 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 39,5x17,5x58 39,5x22x58 ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015

Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Φθηνά και Σίγουρα! Ισχύει έως 28/02/2015 Jump starter (εκκινητής) και εφεδρική μπαταρία JUMP STARTER (Booster) εκκινητής μπαταριών και εφεδρική μπαταρία (Power Bank) τώρα σε μια συσκευή. Μια νέα, κομψή

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας:

Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς!

Καλό και Φθηνό, γίνεται; Ασφαλώς! www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση...

Η φτώχεια θέλει καλοπέραση... Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ Η ΜΑΡΚΑ AL-KO ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ Η ΜΑΡΚΑ AL-KO ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 7. ΚΗΠΟΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ Η εταιρία AL-KO KOBER SE ιδρύθηκε το 1931. Σήμερα με σύνολο 51 θυγατρικών και περίπου 4200 υπαλλήλους, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής στην τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη)

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ Συμπληρωματικός κατάλογος (νέα είδη) 2013 ΨΗΣΤAΡIΕΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ Κωδικός: 661323 Τύπος: CG 16R ΤΙΜΗ: 21 Κωδικός: 661322 Τύπος: CG 22RB ΤΙΜΗ: 50 Ψησταριά κάρβουνου με επιχρωμιωμένη σχάρα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία

Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία Επαγγελματικά Ηλεκτρικά Εργαλεία 10,8 Volt Λιθίου 63416 Ôýðïò: BCT 102L 2 ταχυτήτων 0-380/0-1200 στρ./1 20 +1 θέσεις ρύθμισης ροπής Μέγιστη ροπή 25 Nm Ικανότητα διάτρησης: Ατσάλι 10mm - Ξύλο 19mm Ταχυφορτιστής

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδική ποιότητα / Ασύγκριτες τιμές Διαρκής Υποστήριξη των Προϊόντων που Επιλέγετε ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ:

Μοναδική ποιότητα / Ασύγκριτες τιμές Διαρκής Υποστήριξη των Προϊόντων που Επιλέγετε ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ: Μοναδική ποιότητα / Ασύγκριτες τιμές Διαρκής Υποστήριξη των Προϊόντων που Επιλέγετε Λεωφ. Αθηνών 92, 10442 Αθήνα Τηλ.: 2105193155 Fax: 210 5193105 email: info@papadopoulos.com.gr www.papadopoulos.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.campagnola.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015-2016

www.campagnola.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015-2016 www.campagnola.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015-2016 Αεροσυμπιεστές Αγροτικών εφαρμογών - AGROS II Το ξέρατε ότι: Η πηγή ενέργειας για να δουλέψουν όλα τα αεροεργαλεία είναι ο βενζινοκίνητος εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής.

Διαβάστε περισσότερα

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο:

Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: Εάν χρειάζεστε έναν επώνυμο αεροσυμπιεστή, στην πλούσια γκάμα της TOROS Κompressören θα καλύψετε τις ανάγκες σας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο: ποιότητα κατασκευής, αντοχή στο χρόνο, επαγγελματικές αποδόσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες

Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες Πλυστικά υψηλής πίεσης Επαγγελματικές Σκούπες ΥΔΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ Express 5 Time 0 FORCE 5 500 Watt 00 Bar Áíôëßá ìå êåöáëþ íôïõñáëïõìéíßïõ êáé åíóùìáôùìýíç âáëâßäá by-pass. Óýóôçìá áõôüìáôçò Ýíáñîçò

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ζ. Η. ΠΑΚΕΤΟ Η (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ζ. Η. ΠΑΚΕΤΟ Η (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Ζ. Η. ΠΑΚΕΤΟ Η (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ) Ζ.Η.1. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (Κωδικός: 199) ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ To πλυντήριο θα έχει ανοξείδωτο κυψελωτό κάδο για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ IΔΙΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Με την εγγύηση της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ IΔΙΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Με την εγγύηση της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 30 ΕΩΣ ΧΡΟΝΙΑ EΓΓΥΗΣΗ WWW.GARDENA.GR ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ IΔΙΟ ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ Με την εγγύηση της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. WWW.GARDENA.GR Περιεχόμενα ΠΟΤΙΣΜΑ + ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (OGS & PROFI)

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA

Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA Όλα όσα χρειάζεστε για τον κήπο σας Σειρά προϊόντων GARDENA GARDENA. Το εμπιστεύονται χιλιάδες καταναλωτές σε όλο τον κόσμο. Παραμένει σύγχρονο και πρωτοποριακό. - -. GARDENA,. Συνδέεται στη βρύση. Για

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... Φθινόπωρο. που βγάζουν μάτι! 207,87 404,67 2ΗΡ. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 73,68. Easy Start.

Τιμ ς... Φθινόπωρο. που βγάζουν μάτι! 207,87 404,67 2ΗΡ. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 73,68. Easy Start. Τιμ ς... Φθινόπωρο 2015 που βγάζουν μάτι! 207,87 99 Walbro καρμπυρατέρ 2ΗΡ Easy Start ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΑΝΙΑ Αλυσοπρίονο βενζίνης 45cc, λάμα 40cm Κωδ.: 881405 404,67 Ηλεκτρόδιο έως 5mm Βάρος 5,6kg 219 ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων

Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων Για το βουλκανιζατέρ: προτείνουμε τα προϊόντα του Ισπανικού οίκου MEGA ενός από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους κατασκευαστές καροτσόγρυλλων, γρύλλων αέρος και γρύλλων μπουκάλας. Όνομα αναγνωρισμένο, προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Άvοιξη 2014 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! 601,47-40% 359 Σκαπτικό βενζίνης 6,5Hp με όπισθεν 269,37-40% 159,90 Θαμνοκοπτικό βενζίνης 52cc 1984-2014 Γιορτάζουμε 30 χρόνια με

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά προϊόντων GARDENA 2012 Χαρείτε τον κήπο σας!

Σειρά προϊόντων GARDENA 2012 Χαρείτε τον κήπο σας! Σειρά προϊόντων GARDENA 202 Χαρείτε τον κήπο σας! 2 GARDENA GARDENA 3 GARDENA Τα πάντα για τον κήπο Υψηλής ποιότητας προϊόντα. Όμορφοι κήποι. Περιεχόμενα Η GARDENA προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα για κάθε

Διαβάστε περισσότερα