ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT"

Transcript

1 Μηχανήματα κήπου

2 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò και λάμες OREGON, ÖñÝ íï á ëõ óß äáò, Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá, Áõ ôü ìá ôç êáé ñõè ìé æü ìå íç ðá ñï Þ ëá äéïý. áìçëýò åêðïìðýò êáõóáåñßùí ðïõ ðëçñïýí ôéò ÅõñùðáúêÝò ÐñïäéáãñáöÝò. Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON 25 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 2525 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 25 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm³ 1,2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,20 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,14 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm 3,2 Kg ÔÉÌÇ 165 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Ισχυρός κινητήρας 45cc Μήκος λάμας 45 cm Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON Aντικραδασμική λαβή Προσιτό αλυσοπρίονο για κοπή ξύλων από ιδιώτες με μέσο όγκο εργασιών 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ 4545 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 45 cm³ 2,45 HP ΑΛΥΣΙΔΑ 0,325 x1,5 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 72 4,5 Kg ÔÉÌÇ 145 Ισχυρός κινητήρας 45cc Μήκος λάμας 45 cm Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON Aντικραδασμική λαβή 45 cm Τα αλυσοπρίονα NCS4545 και NCS5045 είναι κατάλληλα για κοπή ξύλων από ιδιώτες με αυξημένο όγκο εργασιών ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 4545 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 45 cm³ 2,4 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,55 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,26 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 0,325 x1,5 mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 470x270x330 mm 5,5 Kg ÔÉÌÇ 210 Ισχυρός κινητήρας 50cc Μήκος λάμας 45 cm Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON Aντικραδασμική λαβή 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 5045 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 49,3 cm³ 3 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,55 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,26 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 0,325 x1,5 mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 470x270x330 mm 5,8 Kg ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

3 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT 2200 Watt Μήκος λάμας 45 cm Αλυσίδα 3/8 x1,3 mm Οδηγοί αλυσίδας 62 Βάρος 5,1 kg 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ HY6105J180 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm 2200 Watt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 62 5,1 Kg ÔÉÌÇ Watt Μήκος λάμας 45 cm Αλυσίδα 3/8 x1,3 mm Οδηγοί αλυσίδας 57 Βάρος 5,3 kg 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SF7J139 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm 2400 Watt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 57 5,3 Kg ÔÉÌÇ 115 TΡΙΒΕΛΑ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ) KRAFT ΑΡΙΔΕΣ AG52 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ AG52 ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm 3 ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,98 lt 9,8 Kg ÔÉÌÇ 220 * * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Óôç ôéìþ ôçò ôñéâýëáò äåí ðåñéëáìâüíåôáé áñßäá και προέκταση ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ ÁÑÉÄÁ i 100x730mm ÁÑÉÄÁ i 150x730mm ÁÑÉÄÁ i 200x730mm 58 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ mm 15 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 213

4 BENZΙΝΟKINHTO KONTAΡΟΠΡΙΟΝΟ KPC 26 Ôï êï íôá ñï ðñß ï íï ôçò KRAFT äéáèýôåé: Καρμπυρατέρ WALBRO. Á ëõ óß äá και λάμα OREGON. Ç ëå êôñï íé êþ á íü öëå îç. Áõ ôü ìá ôç ëß ðáí óç ôçò á ëõ óß äáò. Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá ãéá Ü íå ôï åé ñé óìü. Ïëéêü ÌÞêïò 2230 mm ÌÞ êïò ËÜ ìáò 26 cm ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KPC 26 ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 É ΣΧΥΣ 1,2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,70 lt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 26 cm ÁΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,1 mm 5,9 Kg TIMH 240 ΗΛΕΚΤΡΙΚA ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝA SF7J301 Éó õñü ηλεκτρικό êïíôáñïðñßïíï 710 Watt. Ôçëåóêïðéêüò Üîïíáò ãéá ðñüóâáóç σε ψηλά σημεία. Ρυθμιζόμενη êëßóç êåöáëþò 15. Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò. ÐåñéëáìâÜíει: ËÜäé áëõóßäáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò ÈÞêç ëüìáò Ïëéêü ÌÞêïò 1500 έως 3200 mm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SF7J Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 20 cm ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 10,8 m/sec ÂΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 3/8 x1,3 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 36 ÏΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 1500 mm Ýùò 3200 mm 5,3 Kg TIMH Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

5 ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Betakut ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ Τύπου αμόνι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ Τύπου αμόνι 874 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 26 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΤΡΥΓΟΥ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 12 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 5,50 Τηλεσκοπικό ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ Τηλεσκοπικό ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΜΩΝ Τύπου αμόνι 733T ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ T ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 45 ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΠΡΙΟΝΙ Τηλεσκοπικό Ïëéêü ÌÞêïò mm Με θήκη μεταφοράς 918 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 89 S0016/30 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 17 Λεπίδα Ιαπωνίας (Japan blade) ΨΑΛΙΔΙ - ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1,70-3,00m ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 32 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 37 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,70-3,00m Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 215

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT N1C-3JY-1050 N1C-JY-1360 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ N1C-3JY-1050 N1C-JY-1360 ΙΣΧΥΣ 1050 Watt 1360 Watt ΠΛΑΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 cm 40 cm ΤΡΟΧΟΙ 10cm 10cm ΒΑΡΟΣ 10,7 Kg 13,2 Kg ΤΙΜΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT GT 40-1 ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-χρονος κινητήρας 159,2cc 1 ταχύτητα (εμπρός) Πλάτος εργασίας 60cm Αριθμός μαχαιριών KT 500 Z ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Τετράχρονος κινητήρας 140cc. 1 ταχύτητα (εμπρός). Πλάτος εργασίας 55 cm. Αριθμός μαχαιριών 8+8. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GT 40-1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 159,2cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εμπρός ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 60 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 15cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 39 kg ΤΙΜΗ 380 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ KT-500 Z ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 140cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εμπρός ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 55 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 16cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 8+8 ΒΑΡΟΣ 43 kg ΤΙΜΗ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

7 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT K 810 ΝG ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Κ 810 NG ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 196cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ταμπακιέρα ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 80 cm* ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 25cm/- ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 88 kg ΤΙΜΗ 580 * Δυνατότητα επέκτασης του πλάτους εργασίας στα 110 cm με προσθήκη extra σειράς μαχαιριών (ζεύγος). ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 48,00 LY 900 ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4-χρονος κινητήρας 208cc Φίλτρο αέρα σε λάδι 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) Πλάτος εργασίας 86cm Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση) Αριθμός μαχαιριών Με προβολέα Ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ LY 900 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 208cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ταμπακιέρα ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 86 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 25cm / 40cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 89 kg ΤΙΜΗ 580 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 217

8 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT LY 1000 ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ 4-χρονος κινητήρας 208cc Φίλτρο αέρα σε λάδι 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) Πλάτος εργασίας 86cm Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση) Αριθμός μαχαιριών Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο Με κάλυμα και προβολέα Ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ LY 1000 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 208cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός / 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 86 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 45cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 106 kg ΤΙΜΗ 699 GT 65-2 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΦΡΕΖΑΣ 4-χρονος κινητήρας 196cc 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν) Πλάτος εργασίας 50cm Αριθμός μαχαιριών 6+6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GT 65-2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 196cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εμπρός / 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 50 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 32cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 6+6 ΒΑΡΟΣ 83 kg ΤΙΜΗ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

9 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT KD 1000G & KD 1100G Κινητήρας Πετρελαίου Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο Φίλτρο αέρα σε λάδι Συνοδεύεται με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚD 1000 G ΚD 1100 G ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 296cc 406cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 2 εμπρός 1 όπισθεν 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κορώνα - Πηνίο Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max 100 cm max 100 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 41cm 41cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 128 kg 138 kg ΤΙΜΗ LY 1100BE Κινητήρας Πετρελαίου Με μίζα και μπαταρία Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο Φίλτρο αέρα σε λάδι Μεταλλικό κάλυμμα με 2 προβολείς Συνοδεύεται με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ LY 1100BE ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 406cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 135 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη (οριζόντια & κάθετα) ΤΡΟΧΟΙ 60cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 188 kg ΤΙΜΗ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 219

10 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΒΕΝΖΙΝΗΣ Εργονομική διπλή ασύμμετρη χειρολαβή. Στιβαρός άξονας i28mm. Νέος ιμάντας ανάρτησης. Συνοδεύεται με: Çìéáõôüìáôç êåöáëþ ìåóéíýæáò ìå ðëü ôïò êïðþò 40 cm Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò i 255 x 1,4 mm Äï åßï áíüìéîçò êáõ óß ìïõ-ëá äéïý ÉìÜíôá áíüñôçóçò 4 óçìåßùí ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôþñçóçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ KBC 330B KBC 430B CG 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 32,6 cm³ 42,7 cm³ 51,7 cm³ IΣΧΥΣ 1,2 HP/ 0,9 Kw 1,7 HP/ 1,25 Kw 1,9 HP/ 1,4 Kw ÁΝΑΦΛΕΞΗ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,75 lt 1,1 lt 1,1 lt ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ 7 Kg 7,7 Kg 7,9 Kg ÔÉÌÇ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ KEB 1001 Συνοδεύεται με: Κεφαλή μεσινέζας Ôρίöôεñï äßóêï i 230 mm Διαιρούμενος άξονας ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KEB 1000 ΙΣΧΥΣ 1000 Watt ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 380 mm (μεσινέζα) / 230 mm (δίσκο) ÔΑΧΥΤΗΤΑ 8000 R.P.M. 5 Kg TIMH 120 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá κεφαλές μεσινέζας, δίσκους κοπής και μεσινέζες âëέπε óåëίδες Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

11 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 61 cm ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 61 cm ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 16 mm 3,8 Kg ÔÉÌÇ 62 Ρύθμιση κεφαλής Αριστερά - Δεξιά +/-90 ï Πάνω - Κάτω 0 ï -100 ï Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιάαριστερά (+90 /-90 ) πάνω-κάτω (0-100 ) Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή ( cm) Μήκος λάμας 510 mm Άνοιγμα δοντιών 27 mm 61 cm ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 61 cm ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 24 mm 3,1 Kg ÔÉÌÇ 77 Με ðåñéóôñεöόμενη åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 51 cm ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 27 mm 5 Kg ÔÉÌÇ 145 BENZINOKINHTO ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KHT 2560 D ÊΥΒΙΣΜΟΣ 24,5 cm³ ΙΣΧΥΣ 1,2 HP ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 60 cm ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,33 lt ÉΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 28 mm ΒΑΡΟΣ 5,5 Kg ÔÉÌÇ cm Äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöþò ôçò åéñïëáâþò +/-90 ï ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ KRAFT Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών. Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm Âάρος: 10,6 Kg ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 4500 R.P.M. ÐΑΧΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ max mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 690x270x360 mm 10,6 Kg ÔÉÌÇ 155 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 221

12 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ KRAFT ΤΥΠΟΣ GY W ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GY Watt ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 13,5 m³/min ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 275 Km/h ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 45 lt ΒΑΡΟΣ 3,5 Kg ÔÉÌÇ 55 ΤΥΠΟΣ GY W ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GY Watt ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 16 m³/min ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 250 Km/h ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 45 lt ΒΑΡΟΣ 4,5 Kg ÔÉÌÇ 70 KOMΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ARTPLAST Koμποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητ. 380 lt. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 800x800x820 mm BC380 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

13 BENZINOKINHTEΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ KRAFT XYM158-1CP Κυβισμός: 123 cc Πλάτος κοπής: 406 mm (16 ) Σασί από πολυπροπυλένιο Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής (20 έως 60 mm, 3 θέσεις) Χωρητικότητα κάδου 50 lt. Βάρος 21 kg XYM178-1B Κυβισμός: 139 cc Πλάτος κοπής: 510 mm (20 ) Μεταλλικό σασί Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής (30 έως 90 mm, με κεντρική ρύθμιση) Χωρητικότητα κάδου 60 lt. Βάρος 33 kg XYM178-2BJ Αυτοκινούμενη 4 σε 1 με Κυβισμός: 139 cc mulching Πλάτος κοπής: 510 mm (20 ) Μεταλλικό σασί Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής (30 έως 90 mm, με κεντρική ρύθμιση) Χωρητικότητα κάδου 60 lt. Βάρος 34 kg ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ XYM158-1CP XYM178-1B XYM178-2BJ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 123 cc 139 cc 139 cc ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 406 mm (16 ) 510 mm (20 ) 510 mm (20 ) ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 2,0-6,0 cm 3,0-9,0 cm 3,0-9,0 cm με κεντρική ρύθμιση ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 3 (áíά ôñï ü) 8 (με κεντρική ρύθμιση) 8 (με κεντρική ρύθμιση) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 50 lt 60 lt 60 lt ÓΑΣΙ ÐïëõðñïðõëÝíéï Μεταλλικό Μεταλλικό ÔΡΟΧΟΙ i150 mm (6 ) i200 mm εμπρός / i250mm πίσω i200 mm εμπρός / i250mm πίσω ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 730x560x440 mm 860x560x430 mm 980x560x450 mm 21 Kg 33 Kg 34 Kg ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 223

14 ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ECO Για ελαφριά χρήση. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , ,50 PRO Επαγγελματική σειρά. 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , (450gr) 9, (450gr) 9, (450gr) 9, (450gr) 9, (1,35kg) 29, (1,35kg) 29, (1,35kg) 29,40 PRO SILENT Ελικοειδής (στριφτή). Χαμηλού θορύβου. Για επαγγελματική χρήση. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , (450gr) 10, (450gr) 10, (450gr) 10, (450gr) 10, (1,35kg) 30, (1,35kg) 30, (1,35kg) 30,00 D-TWIST Τετράγωνη ελικοειδής. Με ενισχυμένο πυρήνα. Χαμηλού θορύβου. Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής. TRI-TWIST Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα. Χαμηλού θορύβου. Ιδιαίτερα ανθεκτική. ALU Τετράγωνη αλουμινίου. Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής. D-CUT Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα. Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις. Σε τεμάχια των 42 cm. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33,20 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH (450gr) 12, (450gr) 12, (450gr) 12,00 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 31, (1,35kg) 31, (1,35kg) 31,50 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33,20 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH x 0,42 m 3, x 0,42 m 3, Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

15 ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UNIVERSAL ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατάλληλο για βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά μεγαλύτερα του 1,5 HP ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 5,80 Κατάλληλο για βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά μεγαλύτερα του 1,5 HP ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 7,90 Ελαχιστοποίηση κραδασμών, πολύ εύκολη τροφοδοσία με το πάτημα ενός κουμπιού ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 19 UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα) UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή) UNIVERSAL HEAVY DUTY AYTOMATH ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ (μείωση κραδασμών, γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα) Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά Για μεσινέζα έως 3mm ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 9,50 Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά Για μεσινέζα έως 3mm ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 11,60 ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 20 Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 2 25,4 mm 1,6 mm 3, mm 2 25,4 mm 1,8 mm 3,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 2 25,4 mm 3,0 mm 4, mm 2 25,4 mm 3,0 mm 5,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 2 25,4 mm 3,0 mm 6,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 3 25,4 mm 3,0 mm 6, mm 3 25,4 mm 3,0 mm 7, ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 4 25,4 mm 1,4 mm 5, mm 8 25,4 mm 1,6 mm 6, ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 80 25,4 mm 1,8 mm 6, mm 40 25,4 mm 1,5 mm 7,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 225

16 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TOROS Οι αγροτικής χρήσης αεροσυμπιεστές TOROS διευκολύνουν σημαντικά ôον áãñüôç, åðáããåëìáôßá êáé éäéþôç, στη ãñþãïñç êáé åýêïëç óõãêïìéäþ êáñðþí. Εκτός απο το μάζεμα της ελιάς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους βενζινοκίνητους αεροσυμπιεστές και σε πολλές άλλες εφαρμογές: κλάδεμα με αεροψάλιδο, βαφή με πιστόλι, φούσκωμα ελαστικών κ.λ.π. Ïι âåíæéíïêßíçôïι áåñïóõìðéåóτέò TOROS ðåñéëáìâüíουν : Αξιόπιστους κéíçôþñες και συμπιεστές. Áõôüìáôï ðéëüôï. Åðéôá õíôþ (áõôüìáôïò ñõèìéóôþò óôñïöþí). ÖéëôñïñõèìéóôÞ - ëéðáíôþñá. ÂÜóç ãéá ðñïáéñåôéêþ ôïðïèýôçóç áíýìçò óùëþíá. Åíéó õìýíï áåñïöõëüêéï êáé âüóç. ÐñáêôéêÝò åéñïëáâýò ìåôáöïñüò. åéñïëáâýò öïñôïåêöüñôùóçò. ÌåãÜëåò ñüäåò 400 mm. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. 3 ëþøåéò ìå ôá õóýíäåóìïõò áðü ôï F.R.L. êáé ìßá áðåõèåßáò áðü âüíá óôï áåñïöõëüêéï. Κινητήρας KRAFT Κεφαλή Α80 Κινητήρες KRAFT & SUBARU Êåöáëή υψηλής παροχής αέρα. Με βανάκι αποσυμπίεσης της κεφαλής για εύκολη εκκίνηση Ðñüâëåøç ãéá ôïðïèýôçóç áíýìçò óùëþíá Κινητήρας SUBARU Κεφαλή MK113 ÖéëôñïñõèìéóôÞò - ëéðáíôþñáò 3 ëþøåéò ìå ôá õóýíäåóìïõò Áõôüìáôïò ðéëüôïò Åðéôá õíôþò (áõôüìáôïò ñõèìéóôþò óôñïöþí) Αποσπώμενες χειρολαβές για ευκολία στην αποθήκευση και τη μεταφορά ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min bar ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ / Α80 / KRAFT cc 120x67x , / 6 / SUBARU-MK cc 120x67x , Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

17 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ OLIVER ULTRA LIGHT (Ιταλίας) ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ... COLIBRI EVOLUZIONE (Ιταλίας) Πολύ ελαφρύ για πιο ξεκούραστη χρήση. Πολύ ανθεκτικό στη σκληρή χρήση. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 350,00 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 450,00 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Με την σταθερή προέκταση ή τις τηλεσκοπικές προεκτάσεις, ï ñþóôçò ìðïñåß åýêïëá êáé ãñþãïñá íá áõîþóåé Þ íá ìåéþóåé ôï ìþêïò ôçò ðñïýêôáóçò áíüëïãá ìå ôéò áíüãêåò ôïõ. 1,5 m 1,25-2,00 m 1,85-3,20 m ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ ΣΤΑΘΕΡΗ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 1,5m AËÏÕÌÉÍÉÏÕ 150, THËÅÓÊÏÐÉÊÇ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 1,25-2,00m AËÏÕÌÉÍÉÏÕ 185, THËÅÓÊÏÐÉÊÇ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 1,85-3,20m AËÏÕÌÉÍÉÏÕ 225,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÉÓÉÏ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÉÓÉÏ ÉÔÁËÉÁÓ (POLIURETANO) ÓÙËÇÍÁÊÉ ÉÓÉÏ ÉÔÁËÉÁÓ (POLIURETANO) ÌÅ ÐËÅÃÌÁ i 8x10mm RPL - (100 m) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 0,70 i 7,5x10mm AGRI - (100 m) i 7,5x10mm RET (ME ÐËÅÃÌÁ) - (100 m) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 1,05 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 1,45 ΑΝΕΜΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 100 mt ÁÍÅÌÇ ÅÉÑÏÓ ÃÉÁ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÉÓÉÏ ÁÅÑÏÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 77,00 ÁÍÅÌÇ ÅÉÑÏÓ ÃÉÁ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÉÓÉÏ ÁÅÑÏÓ ÅÍÉÓ ÕÌÅÍÏÓ ÔÕÐÏÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 88, mt Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 227

18 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του αγροτικού συνέχεια ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ÔÉÌÇ lt. 280 mm 405 mm 1/2 63, lt. 370 mm 360 mm 1/2 70, lt. 370 mm 560 mm 1/2 76, lt. 460 mm 550 mm 1/2 102, lt. 460 mm 690 mm 1/2 109,00 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΜE INOX ÊÙÄÉÊOÓ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ÔÉÌÇ έως , έως , έως , έως , έως , έως , έως ,00 * Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm ÊÙÄÉÊOÓ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ÔÉÌÇ ΧΡΩΜΕ 1/2 6, ΧΡΩΜΕ 3/4 12, ΧΡΩΜΕ 1 22, INOX 1/2 23, INOX 1 45, Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

19 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΙΝΟΧ τομέα. Στα δοχεία με βιδωτό καπάκι το βίδωμα του καπακιού (με τρεις σπείρες) γίνεται εύκολα και ομαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιμα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήμα ποτήρι-πιρούνι ( ) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίμων. ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙ- ΚΟΛΛΗΤΟ Ή ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΚΡΟΥΝΟΥ ÔÉÌÇ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 450 mm 360 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 450 mm 520 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 470 mm 580 mm 1/ lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 470 mm 580 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 550 mm 660 mm 1/ lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 550 mm 660 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 580 mm 780 mm lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 580 mm 780 mm lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 640 mm 940 mm lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 740 mm 1170 mm ΒΑΣΗ (Προαιρ. εξοπλ.) ΠΛΩΤΗΡΑΣ Προαιρ. εξοπλ.) ΠΑΡΑΦ. ΠΝΕΥΜ ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟΥ ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ÊÙÄÉÊOÓ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ÔÉÌÇ /75 lt /80 lt lt lt lt lt lt /500 lt lt. 62 ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ Πλωτήρας Πλωτήρας Πλωτήρας Πλωτήρας Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 229

20 ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ (Made in Italy) ΤΕΝΑΤΕΧ Γενικής χρήσης 4 στρώσεων (πράσινος με κόκκινη ρίγα) SPRING (ασύστροφος) 5 στρώσεων Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες (κίτρινος με ανθρακί ρίγα) KΩΔΙΚΟΣ i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /2 15m 7, /2 25m 11, /2 50m 23, /8 15m 9, /8 25m 15, /8 50m 31, /4 25m 25, /4 50m 49, m 43, m 87,00 KΩΔΙΚΟΣ i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /2 15m 12, /2 25m 21, /2 50m 42, /8 15m 15, /8 25m 26, /8 50m 52, /4 25m 41, /4 50m 82, m 64, m 128,50 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με δυνατότητα επιλογής της συχνότητας και της διάρκειας ποτίσματος μέσω προεπιλεγμένων προγραμμάτων Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4 & 1 Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) Απλό στην ÊÙÄÉÊÏÓ εγκατάσταση Εύκολο στη χρήση ΤΥΠΟΣ WT-760M Αποσπώμενη πρόσοψη ÔÉÌÇ 32 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD. Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας ποτίσματος Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4 &1 Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη ÊÙÄÉÊÏÓ συσκευασία Απλό στην εγκατάσταση ΤΥΠΟΣ WT-015L Εύκολο στη χρήση Αποσπώμενη πρόσοψη ÔÉÌÇ 38 με κάλυμα προστασίας ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΣΕ ΠΑΣΣΑΛΟ Συσκευασία σε blister ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 3,90 Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για διαφορετικούς τρόπους εκτόξευσης νερού. Συσκευασία σε blister ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 4,00 Με 7 προκαθορισμένους τρόπους εκτόξευσης νερού. Με δυνατότητα 3 ρυθμίσεων: Ρύθμιση βεντάλιας ψεκασμού. Ρύθμιση ύψους ψεκασμού. Ρύθμιση φοράς περιστροφής (κυκλική ή μερική περιστροφή). Περιοχή ψεκασμού έως και 24 μέτρα διάμετρο. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 3,30 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 2, ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΙΜΗ ,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé ÊÙÄÉÊÏÓ Ö.Ð.Á. ΤΙΜΗ ,00

21 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15 μ. Περιλαμβάνει: Τροχήλατο καρούλι 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου 1 ταχυσύνδεσμο non-drip ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού λάστιχο 15m λάστιχο σύνδεσης με βρύση ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 29 ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15 μ. Περιλαμβάνει: Φορητή ανέμη 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου ταχυσύνδεσμο λάστιχου stop ρακόρ σύνδεσης βρύσης ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 15m λάστιχο και λάστιχο σύνδεσης με βρύση. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 37 Βεντάλια με 17 μπρούτζινα μπεκ ψεκασμού. Γραναζωτός μηχανισμός για ομαλή περιστροφή δεξιά-αριστερά. Δεν οξειδώνεται, δεν χρειάζεται συντήρηση. Με ενσωματωμένη βελόνα για καθαρισμό των μπεκ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60 μ. Αποθηκεύει έως και 60m λάστιχο 1/2~~ (13mm). Η λαβή ρυθμίζεται καθ ύψος και προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Έχει σπαστή λαβή, εξοικονομώντας χώρο στην αποθήκευση Μεταφέρεται εύκολα, με ελαστικούς τροχούς που δεν καταστρέφουν το γκαζόν. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 38 ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ DELUX 17 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 12 ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ 3 ΜΠΕΚ ΣΕ ΒΑΣΗ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 19 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 5 Συσκευασία σε blister ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) Όλοι οι κωδικοί είναι σε συσκευασία blister ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 2 ΘΕΣΕΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,70 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 9,00 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 5,80 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟY 1/2 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ STOP (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) ΣΕΤ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,65 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,80 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 2,50 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1/2 & 3/4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΚΡΩΝ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,60 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,50 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,65 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 231

22 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ K-BG 10 K-BG 15 Ρυθμιζόμενο μπεκ. Bαλβίδα ασφαλείας. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-BG 10 K-BG 15 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 1,25 1,80 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 1,0 1,5 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar) 2,5 2,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 0,52 0,57 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 53x42x28 58x42x31 ÔÉÌÇ 4,5 4,8 K-50 DW K-80 DW Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού, βαλβίδα ασφαλείας. Μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα χωνιού για εύκολο γέμισμα. Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m. Aντλία υψηλής απόδοσης με μεταλλικό μοχλό πρεσαρίσματος. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-50 DW K-80 DW ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 6,25 10,0 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 5,0 8,0 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar) 2,5 2,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 1,06 1,25 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 56x37,5x46 56x37,5x56 ÔÉÌÇ 14,50 16 K-GD 120 K-GD 160 Με εργονομικό σχεδιασμό του δοχείου για ευκολία στον ψεκασμό και προστασία της πλάτης. Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-GD 120 K-GD 160 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 12,0 16,0 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) 1,5-4,5 1,5-4,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 2,60 2,80 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 42,5x15x50,5 44,5x16,5x52,5 ÔÉÌÇ K-RC 120 K-RC 160 Με φλάντζες VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά υγρά ψεκασμού. Με τηλεσκοπικό αυλό αλουμινίου και ρυθμιζόμενο μπεκ, σκανδάλη βαρέως τύπου και αντλία υψηλής απόδοσης. Με βαλβίδα ασφαλείας και γρήγορης αποσυμπίεσης. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-RC 120 K-RC 160 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 12,0 16,0 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar) 3,0 3,0 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,65 3,80 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 39,5x17,5x58 39,5x22x58 ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία Λάδι για 2χρονο κινητήρα 50:1 980008606 980008607 980008612 100 ml 1 lt 1 lt 1,62 5,99 9,61 (με δοσομετρητή) 980008618 5 lt 31,20 Λάδι για όλους τους 4χρονους κινητήρες 980508620 600 ml 3,49 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 Φθινόπωρο - Χειμώνας ΕΑ3200S Αλυσοπρίονο βενζίνης Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και για εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία Το μοντέλο είναι πολύ ευκίνητο και φιλικό προς το χρήστη λόγω του κάθετου εργονομικού σχεδιασμού του και την ανέμη επί του σκάφους. Η ενσωματωμένη τηλεσκοπική χειρολαβή μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το μηχάνημα υψηλής πίεσης Karcher K2 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων. Για παράδειγμα καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές 200,00 350,00 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ BΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ 699,99 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 129,99 199,99 200,00 59,99 Σχιστήρι ξύλων ποδιού Hecht6 Χειροκίνητος σπαστήρας µε αναδευτήρα 64,99 οµβρίων Μakita PF0300

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας.

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιμα για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Άvοιξη 2014 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! 601,47-40% 359 Σκαπτικό βενζίνης 6,5Hp με όπισθεν 269,37-40% 159,90 Θαμνοκοπτικό βενζίνης 52cc 1984-2014 Γιορτάζουμε 30 χρόνια με

Διαβάστε περισσότερα

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015" ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00 Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία JONSERED BC 2128 Θαμνοκοπτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με δίσκο για ελαφριές εργασίες χορτοκοπής. Spin Start για εύκολη εκκίνηση. Παραδίδεται με δίσκο χορτοκοπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU

Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Πλυστικά μηχανήματα μεσαίας κατηγορίας K 4.00 ECO SILENT ALU *EU Το πλέον αθόρυβο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης στον κόσμο. Αποτελεσματικό για εύκολη απομάκρυνση μέτριων έως δύσκολων ρύπων στο σπίτι,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΕΜΑΓΙΕ) ΚΩΔ: 0248/ΟΙ.001 1 Εστία μεγάλη, Σώμα εμαγιέ, (Λευκό, Μελί, Μπλέ, Πράσινο), Σχάρα εμαγιέ (κατάλληλη για τέλεια εφαρμογή των σκέυων), Βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Ζεστασιά προσιτή σε όλους

Ζεστασιά προσιτή σε όλους Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2013 www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíáðñïúüíôáπου συνδυάζουν ποιότητακαιπροσιτήτιμή Μεγάλη ποικιλία για ναεπιλέγετεαυτόπουακριβώςχρειάζεστε Διανομήπανελλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M

Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30

K 3 Car. K 3 Car, 1.601-819.0, 2015-05-30 Το Karcher Κ3 Car - με κιτ αυτοκινήτου που διαθέτει βούρτσα πλυσίματος, ακροφύσιο αφρού και 0.5 l σαπούνι αυτοκινήτου. Το πλυστικό είναι εξοπλισμένο με πιστόλι Quick Connect και λάστιχο υψηλής πίεσης 6

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια

Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια Προγραμματιστές, ηλεκτροβάνες & φρεάτια 23 Προγραμματιστές βρύσης AQUAUNO LOGICA 8422 48,35 Αυτόματος προγραμματιστής μιας στάσης που διαθέτει 15 προεγκατεστημένα προγράμματα αρδεύσεων που επιλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα

6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα 6. ξυλο - μεταλλο οικοδομικα Ξύλο - Μέταλλο - Οικοδομικά 6 ñüíéá Åããýçóç Φαλτσοπρίονο 210mm με λέιζερ Κωδικός 017028 HM80L 1500 Watt Τάση (Volt) 230 Ταχύτητα χωρίς 5000 φορτίο (rpm) 0º-0º : 120 x 60mm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ JONSERED

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ JONSERED ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ JONSERED ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΥ ; Οταν έρθει η ώρα να ανανεώσετε το στόλο των μηχανημάτων σας, ή απλά να ενδιαφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30

K 7 Car. K 7 Car, 1.168-505.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "Κ7 Car " με τον υδρόψυκτο κινητήρα και το Car Kit είναι σχεδιασμένο για συχνή χρήση και την αφαίρεση επίμονων ρύπων όπως για παράδειγμα στην πισίνα, σε μονοπάτια και στα μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30

K 5 COMPACT K 5 COMPACT, 1.630-720.0, 2015-05-30 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης " K5 Compact" είναι ιδανικό για την αφαίρεση ρύπων μεσαίου επιπέδου. Το μηχάνημα είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων οχημάτων, πέτρινων τοίχων ή ποδηλάτων. Περιλαμβάνει υδρόψυκτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30

K 7 Premium Home. K 7 Premium Home, 1.168-608.0, 2015-05-30 Το K7 Premium Home διαθέτει κιτ για το σπίτι και περιλαμβάνει το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών Τ400 για καθαρισμό χωρίς πιτσιλίες επίπεδων επιφανειών (περιλαμβάνει λειτουργία καθαρισμού γωνιών), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014

Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Φθινόπωρο 2014 Ισχύει έως 31/12/2014 Φθηνά & Σίγουρα! Εκμεταλλευτείτε τις πολύ ειδικές τιμές σε πληθώρα προϊόντων! Για τον κήπο βλ. σελίδες 2-13 Εκμεταλλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

άνοιξ Είμαστε δίπλα σας! www.unimac.gr παρέχοντας: Ισχύει έ 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: www.unimac.gr 4 1 0 2 η άνοιξ Φυλλάδιοών Προσφοωρς Ισχύει έ 2014 15 Μαΐου Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Βασικός εξοπλισμός: Κάνη με σκανδάλη με μαλακή λαβή Σωλήνας υψηλής πίεσης 10 m Κάνη ψεκασμού 550 mm Τριπλό ακροφύσιο (0 /25

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών made in Italy αυτοκινούμενο μικρό αυτοκινούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μικρό ρυμουλκούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μεγάλο αυτοκινούμενο μικρό Ιδανικό για περιοχές που απαιτούν βαθύ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης. Ενισχύστε την παραγωγικότητά όταν πρόκειται για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης. Ενισχύστε την παραγωγικότητά όταν πρόκειται για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών Η σειρά αντιπροσωπεύει μια πραγματική καινοτομία στον κόσμο των μηχανών μηχανών Πλύσης- Στέγνωσης. Τώρα όλα τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με σύστημα Ecoflex. Με το Nilfisk Ecoflex θα χρησιμοποιείτε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας:

Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Διεύθυνση: Λεωφόρος Φυλής 211 213, Τηλ: 210 69 69 997, 210 23 16 106, 210 23 11 406 Fax: 210 69 67 990 email: maniosg@otenet.gr Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30-17:00 ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

είναι ΕΔΩ!!! 32,90 129,00 119,90 Επώνυμα, Ποιοτικά προϊόντα, τώρα ακόμη πιο φθηνά! ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31/5/14 & ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Σκαπτικά

είναι ΕΔΩ!!! 32,90 129,00 119,90 Επώνυμα, Ποιοτικά προϊόντα, τώρα ακόμη πιο φθηνά! ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31/5/14 & ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Σκαπτικά ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ 31/5/14 & ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ είναι ΕΔΩ!!! Επώνυμα, Ποιοτικά προϊόντα, τώρα ακόμη πιο φθηνά! Είδη ποτίσματος & ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ CLABER με ΔΩΡΟ ταξίδι 2 ατόμων στην ΙΤΑΛΙΑ! ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC.

Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015. Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Φθηνά και Σίγουρα! καλοκαίρι 2015 Επωφεληθείτε των ειδικών τιμών σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων με τη σιγουριά της UNIMAC. Θαμνοκοπτικό Βενζίνης Θαμνοκοπτικό Βενζίνης 69205 Ôýðïò: CG 520B 51,7cc 139 65412

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00 Τιμς... Άνοιξη 2015 που βγάζουν μάτι! 49,90 Τροχός 860W ρυθμιζόμενος 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 59,00 Ηλεκτρική χλοοκοπτική 1200W 449,00 Σκαπτικό βενζίνης 2+1 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 3

Πλυστικά μηχανήματα K 3 Πλυστικά μηχανήματα K 3 Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K3" είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και καθαρισμό κοινών ρύπων. Π.χ, καθαρισμός ποδηλάτου, μηχανής, φράχτη κτλ. Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 49,90 59,00. 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 449,00. 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar 199,00 Τιμς... Άνοιξη 2015 που βγάζουν μάτι! 49,90 Τροχός 860W ρυθμιζόμενος 39,00 Ηλεκτρική σκούπα στάχτης 20Lt 59,00 Ηλεκτρική χλοοκοπτική 1200W 449,00 Σκαπτικό βενζίνης 2+1 169,00 Πλυστική μηχανή 2000W - 150Bar

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τιμοκατάλογος 2014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ Τιμοκατάλογος 014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ kw ww ΙΝΟΧ ΣΠΙΡΑΛ ΗΛΙΑΚΩΝ *DN = Εσωτερική διάμετρος ΚΟΥΛΟΥΡΑ /ΣΥΣΚ 4700100 DN 16 χωρίς μόνωση (50μ) 70,00 470010 DN 0 χωρίς μόνωση (50μ) 370,00 ΚΟΥΛΟΥΡΑ /ΣΥΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8,95. + 67χ58cm. + 127χ58cm. 100χ50χ42cm

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 8,95. + 67χ58cm. + 127χ58cm. 100χ50χ42cm ΔΙΚΟΜΗΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΛΕΙ - ΚΤΚΕΥΕ ΠΙΤΕΥΤΕ ΕΥΚΙΡΙΕ Ε ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ! 8,95 9,90 > ανίδα συνθετική καφέ, 0χ14,5 Πάχος:,1cm Κωδ.: 6165675 Διατίθεται και σε άλλα χρώματα ET 1,90 45χ45cm > Πισίνα στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact

Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Σκούπες ξηρής και υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 35/1 Tact είναι μια εύχρηστη και ισχυρή μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για επαγγελματικές εφαρμογές. Είναι εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 7.300 Κορυφαία κατηγορία - Εργαστείτε όπωςοι επαγγελματίες. Ιδανικός εξοπλισμός για κάθε περίπτωση: οι κορυφαίες σκούπες της εταιρείας μας με μέγιστη ισχύ, μεγάλο κάδο και

Διαβάστε περισσότερα

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER

NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER NEA monteλα ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ WÜRTH MASTER ΕΡΓΑΛΕΙΑ WÜRTH MASTER Δημιουργούμε συνεχώς νέα, καινοτόμα προϊόντα Βραβευμένα προϊόντα προσφέρουν έξυπνες λύσεις, άριστη εργονομία, συνεχώς αυξανόμενη αποδοτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος - Φθινόπωρο 2013

Τιμοκατάλογος - Φθινόπωρο 2013 Τιμοκατάλογος - Φθινόπωρο 2013 ΚΕΡΔΙΣΤΕ 50 ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΣΤΗ ΣΕΛ.3 2 Μηχανήματα Αγρού, Δάσους & Κήπου αξιόπιστη δύναμη! Οι ειδικοί στα μηχανήματα κήπου, γεωργίας & δασοκομίας! Η GARLAND είναι η κορυφαία Ισπανική

Διαβάστε περισσότερα

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W.

αερόθερμα 1 τεμ/κιβ 8 τεμ/κιβ 6 τεμ/κιβ αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 16 2000W Ισχύς 2000W. Ισχύς 2000W. θα κάτσω σπίτι... αερόθερμα αερόθερμο δαπέδου PTC 03 αερόθερμο δαπέδου PTC 07 αερόθερμο δαπέδου PTC 6 σε τρία σε τρία 6 250W σύστημα PTC 8 Ισχύς. Περιστρεφόμενο. 3 ς. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CORALLO CORALLO CORALLO CORALLO 2 CORALLO ΑΕΡΟΣ

CORALLO CORALLO CORALLO CORALLO 2 CORALLO ΑΕΡΟΣ Kαζανάκια εξωτερικής εγκατάστασης CORALLO Τα καζανάκια CORALLO κατασκευάζονται από και είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης θέσης (πίεσης). Προσθέτοντας ένα μηχανισμό αέρος μπορούν να λειτουργήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 Ôýðïò: RLT-3025 F 65405 Ôýðïò: RLT-4025 65402 Ôýðïò: RLT-5030 S 65403 Ôýðïò: RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι

Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014. Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014. Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά... ...και στο σπίτι www.unimac.gr Φυλλάδιο Προσφορών Καλοκαίρι 2014 Ισχύει έως 31 Αυγούστου 2014 Φθηνά & Σίγουρα! Στη δουλειά......και στο σπίτι ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ RYOBI ΒΕΝΖΙΝΗΣ KRAFT 159 159 65407 Ôýðïò: RBC-1000EX

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

καζανάκια 30,88 Καζανάκι πλάτης υψηλής πιέσεως 46005 Καζανάκι NHPEAΣ

καζανάκια 30,88 Καζανάκι πλάτης υψηλής πιέσεως 46005 Καζανάκι NHPEAΣ Καζανάκι πλάτης υψηλής πιέσεως 46005 Καζανάκι NHPEAΣ Το καζανάκι προσφέρει : Αντοχή: Με αντιηλιακό, ειδικό ABS. Διάρκεια: Μηχανισμός αέρος από ABS. Μειωμένο θόρυβο: Μηχανισμός και φλοτέρ SPEK. Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP

DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP DOBLÒ WORK UP Φτιαγμένο στα μέτρα της δουλειάς σας. Φτιαγμένο στα μέτρα της πόλης σας. Ο κατάλληλος σύμμαχος για τη δουλειά σας, το νέο Doblò Work Up είναι η ιδανική λύση για όσους χρειάζονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιμα για την αποθήκευση διαφόρων αντικειμένων εντός και εκτός σπιτιού (γκαράζ, μπαλκόνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες, κήποι). Στιβαρά και ανθεκτικά στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

DUCATO NATURAL POWER

DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER DUCATO NATURAL POWER Το όχημα έχει ρυθμιστεί να λειτουργεί κανονικά με φυσικό αέριο, ενώ υπάρχει αυτόματο σύστημα εναλλαγής σε βενζίνη όταν το φυσικό αέριο πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σφυρί για έντονο μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm. Σφυρί για ελαφρύ μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm

Σφυρί για έντονο μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm. Σφυρί για ελαφρύ μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm Σφυρί για έντονο μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm Σφυρί για ελαφρύ μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή επιφάνεια Φ40mm - 38Χ38mm JFAΒ0133 Σφυρί για έντονο μάζεμα με επίπεδη και οδοντωτή

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 204 ΥΔΡΑΥΛΙΚΆ... 208 ΕΞΏΛΚΕΥΣΗ... 2 203 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΕΞΩΛΚΕΥΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ - Συλλογή ιδανική για μετακινούμενη συντήρηση. - 24 τεμ. - Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Multi X3... 3 Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast... 4 Ceramic BBQ 4832... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 350... 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 350...

Multi X3... 3 Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast... 4 Ceramic BBQ 4832... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 350... 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 350... 2 Multi X......................... Σαντουιτσιέρα S-627 Green Toast............ 4 Ceramic BBQ 482................... 4 Μίξερ χειρός 2009 Profimix 50............. 5 Μίξερ με βάση 2019B Profimix 50............

Διαβάστε περισσότερα

ηλιακές ντουζιέρες SOL-S SOL-M SOL-N SOL-C

ηλιακές ντουζιέρες SOL-S SOL-M SOL-N SOL-C ηλιακές ντουζιέρες SOL-S SOL-M SOL-N SOL-C SOL-P3 SOL-P2 Οι επαγγελματικές ηλιακές ντουζιέρες κατασκευάζονται με πολύτιμα υλικά: τα υδραυλικά αξεσουάρ όπως ο αναμείκτης νερού,η κεφαλή της ντουζιέρας κ.λπ.

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

Φέρνει χρώμα στη ζωή σας.

Φέρνει χρώμα στη ζωή σας. Το βάψιμο ανακαλύφθηκε ξανά. Φέρνει χρώμα στη ζωή σας. Είναι οι τοίχοι γκρι και εγκαταλελειμμένοι ή το ξύλο ξεθωριασμένο; Η Bosch με τα συστήματα βαψίματος για χρώματα τοίχου και ξύλου προσφέρει ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Καταλόγου. Καζανάκια

Προϊόντα Καταλόγου. Καζανάκια Προϊόντα Καταλόγου Καζανάκια 46005 Καζανάκι NHPEAΣ. Αντοχή: Ειδικό για προστασία από τον ήλιο. ιάρκεια: Μηχανισμός αέρος από. Μειωμένο θόρυβο. Μηχανισμός και φλοτέρ. Ποιότητα κατασκευής. ιατίθεται με όλα

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí.

www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò éó ýïõí έως 15 Ιουνίου 2012 και ìý ñé åîáíôëþóåùò ôùí áðïèåìüôùí. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá Ðëïýóéá ãêüìá ñôéá ïñãüíùóç Ðïéïôéêü äßêôõï äéáíïìþò Ôå íéêþ õðïóôþñéîç ÌåãÜëï stock ÃñÞãïñç ðáñüäïóç ÐáíåëëáäéêÞ êüëõøç Ïé ôéìýò ðñïóöïñüò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων

ΜΕΛΕΤΗ Προµήθεια γεωργικών µηχανηµάτων ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : ΑΡΙΘΜΟΣ Σ :3/2015 KA: 02.35.7131.1001 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ίδιοι πόροι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙ ΟΥ ΧΡΥΣΗ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Σ : 3/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και

ΜΙΞΕΡ DYN ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α ΔΡΑΠΑΝΟ DYN 500W. με στέλεχος. Σε. βαλίτσα. Σε πρακτική βαλίτσα. Ιδανικό για ανάμιξη χρωμάτων και ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ DYN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Δ-Α (62-05-000225) Περιέχει: πολλά χρήσιμα εξαρτήματα. Πρακτική θήκη τρυπανιών στη χειρολαβή. Σε πρακτική βαλίτσα. ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ DYN SDS-plus ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ Φ26 (62-05-000146)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιµα για την αποθήκευση διαφόρων αντικειµένων εντός και εκτός σπιτιού (γκαράζ, µπαλκόνια, κλιµακοστάσια, αποθήκες, κήποι). Στιβαρά και ανθεκτικά στις αντίξοες καιρικές συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού»

Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Μελέτης: 75 /2014 Έργο: «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων - αναλωσίμων μικροεργαλείων και λοιπού εξοπλισμού» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... Φθινόπωρο. που βγάζουν μάτι! 207,87 404,67 2ΗΡ. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 73,68. Easy Start.

Τιμ ς... Φθινόπωρο. που βγάζουν μάτι! 207,87 404,67 2ΗΡ. 250 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα με την εγγύηση της εταιρίας... 73,68. Easy Start. Τιμ ς... Φθινόπωρο 2015 που βγάζουν μάτι! 207,87 99 Walbro καρμπυρατέρ 2ΗΡ Easy Start ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΑΝΙΑ Αλυσοπρίονο βενζίνης 45cc, λάμα 40cm Κωδ.: 881405 404,67 Ηλεκτρόδιο έως 5mm Βάρος 5,6kg 219 ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπαγές και εύχρηστο υψηλής πίεσης πλυστικό μηχανήματα για τις βασικές υπαίθριες εργασίες καθαρισμού

Συμπαγές και εύχρηστο υψηλής πίεσης πλυστικό μηχανήματα για τις βασικές υπαίθριες εργασίες καθαρισμού Το μοντέλο C 110.4 είναι ιδανικό για τυπικές οικιακές εργασίες καθαρισμού όπως καθαρισμός σε πλάκες, κλιμακοστάσια, οχήματα με μέτρια χρήση. Συνοδεύεται από ένα διαδραστικό CD όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

TXT TX 2 T2 0 012 12

TXT TX 2 T2 0 012 12 TXT2012 TXT2012 TXT2012 Κινητήρας Κυβισμός Διάμετρος x Διαδρομή Κιβώτιο Συμπλέκτης Καρμπυρατέρ Σκελετός Ψαλίδι Πιρούνι Αμορτισέρ Διαδρομή ανάρτησης Ζάντα GAS GAS TXT 250 2-χρονος μονοκύλινδρος, υδρόψυκτος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας 3 48 600 28.800,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 4 23 95 4

Κατηγορία: Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας 3 48 600 28.800,00 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ 4 23 95 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία: Υπολογιστές - Μηχανές γραφείου/ συσκευές ήχου και εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά

η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά η ακρίβεια και η εμπειρία κάνουν τη διαφορά Προσθετική και αποκαταστάσεις 530, 812, 790, 1.283, Synea TA-98 C LED RQ-24 690, 1.219, 3 650, 911, 550, 832, 5 3 Synea WA-99 LT Γωνιακή χειρολαβή 1:5 με φώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς

Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς Η παράδοση και η αξιοπιστία των εργαλείων RYOBI είναι γνωστή και δεν χρειάζεται συστάσεις. Τα τελευταία χρόνια το brand RYOBI στα χέρια του διεθνούς ομίλου «TTI Group» αποκτά νέα δυναμική και άλλες δυνατότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΛΙΕΣ GARONI ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4178058 210 4111450 FAX : 210 4179390

ΑΝΤΛΙΕΣ GARONI ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4178058 210 4111450 FAX : 210 4179390 ΑΝΤΛΙΕΣ GARONI ΑΓ. ΙΟΝΥΣΙΟΥ 27 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4178058 210 4111450 FAX : 210 4179390 ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 3 / 8 ΜΕ ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗ : 1500 L/h ΕΞΩΤ. ΙΑΣΤ.(mm): 165x165x120 ΒΑΡΟΣ : 2,5 Kg 1 / 2 ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα προϊόντα! Συµπληρωµατικός κατάλογος ηλεκτρικών συσκευών. www.benrubi.gr ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΗΤΗ INFO: 210 61 56 400

Νέα προϊόντα! Συµπληρωµατικός κατάλογος ηλεκτρικών συσκευών. www.benrubi.gr ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΗΤΗ INFO: 210 61 56 400 2013 Συµπληρωµατικός κατάλογος ηλεκτρικών συσκευών Νέα προϊόντα! www.benrubi.gr ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΗΤΗ INFO: 210 61 56 400 2 KAINOTOMIA IZZY ΚΟΠΤΗΡΙΟ Ε560T3 MULTI Χ3 500 TITANIUM IZZY Αποκλειστικό!

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 820. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση www.felco820.com

FELCO 820. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση www.felco820.com FELCO 820 Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση www.felco820.com FELCO 820 Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση Πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ελβετία, στη Watch

Διαβάστε περισσότερα

Εξαεριστήρες. Εξαεριστήρες Περσίδες. Περσίδες. Made in EU. Είδη θέρμανσης. long life systems

Εξαεριστήρες. Εξαεριστήρες Περσίδες. Περσίδες. Made in EU. Είδη θέρμανσης. long life systems Περσίδες long life systems Made in EU. Είδη θέρμανσης Περσίδες ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΛΕΥΚΟΙ Στροφές MAX ισχύς Διάμετρος ΕΞ-6912 ΕΞ-7667 Τετράγωνος λευκός με σχάρα Στρόγγυλος λευκός με σχάρα 20 20 ΕΞ-0330

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Μηχανημάτων

Τιμοκατάλογος Μηχανημάτων Leading Force in Greece since 1984 Τιμοκατάλογος Μηχανημάτων Toro Dingo 320-D Χλοοκοπτικές μηχανές Χλοοκοπτικά τρακτέρ Μεγάλα χλοοκοπτικά Κυλινδρικά χλοοκοπτικά Πολυμηχάνηματα Trimmer Καταστροφέας χόρτων

Διαβάστε περισσότερα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα

Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Graco Σειρά EP Τεχνολογία αντλήσεως με σωλήνα Μονός κύλινδρος πιέζει μία χαμηλής τριβής σωλήνα σε μία πλήρη περιέλιξη 360 Περισσότερη ροή ανά περιστροφή σε σχέση με συμβατικούς σχεδιασμούς Πίεση μόνο μία

Διαβάστε περισσότερα