ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT"

Transcript

1 Μηχανήματα κήπου

2 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT Ôá áëõóïðñßïíá KRAFT äéáèýôïõí: Å îå ëéã ìý íïõò êé íç ôþ ñåò ìå õøçëþ ñïðþ, çëåêôñïíéêþ áíüöëåîç êáé êáñìðõñáôýñ WALBRO. Eðßóçò äéáèýôïõí: Á ëõ óß äåò και λάμες OREGON, ÖñÝ íï á ëõ óß äáò, Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá, Áõ ôü ìá ôç êáé ñõè ìé æü ìå íç ðá ñï Þ ëá äéïý. áìçëýò åêðïìðýò êáõóáåñßùí ðïõ ðëçñïýí ôéò ÅõñùðáúêÝò ÐñïäéáãñáöÝò. Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON 25 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 2525 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 25 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm³ 1,2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,20 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,14 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm 3,2 Kg ÔÉÌÇ 165 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Ισχυρός κινητήρας 45cc Μήκος λάμας 45 cm Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON Aντικραδασμική λαβή Προσιτό αλυσοπρίονο για κοπή ξύλων από ιδιώτες με μέσο όγκο εργασιών 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ 4545 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 45 cm³ 2,45 HP ΑΛΥΣΙΔΑ 0,325 x1,5 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 72 4,5 Kg ÔÉÌÇ 145 Ισχυρός κινητήρας 45cc Μήκος λάμας 45 cm Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON Aντικραδασμική λαβή 45 cm Τα αλυσοπρίονα NCS4545 και NCS5045 είναι κατάλληλα για κοπή ξύλων από ιδιώτες με αυξημένο όγκο εργασιών ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 4545 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 45 cm³ 2,4 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,55 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,26 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 0,325 x1,5 mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 470x270x330 mm 5,5 Kg ÔÉÌÇ 210 Ισχυρός κινητήρας 50cc Μήκος λάμας 45 cm Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα και λάμα OREGON Aντικραδασμική λαβή 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ NCS 5045 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm ÊΥΒΙΣΜΟΣ 49,3 cm³ 3 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,55 lt ÄΟΧΕΙΟ ËΑΔΙΟΥ 0,26 lt Á ΛΥΣΙΔΑ 0,325 x1,5 mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 470x270x330 mm 5,8 Kg ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

3 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ KRAFT 2200 Watt Μήκος λάμας 45 cm Αλυσίδα 3/8 x1,3 mm Οδηγοί αλυσίδας 62 Βάρος 5,1 kg 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ HY6105J180 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm 2200 Watt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 62 5,1 Kg ÔÉÌÇ Watt Μήκος λάμας 45 cm Αλυσίδα 3/8 x1,3 mm Οδηγοί αλυσίδας 57 Βάρος 5,3 kg 45 cm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SF7J139 ÌΗΚΟΣ ËΑΜΑΣ 45 cm 2400 Watt Á ΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,3 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 57 5,3 Kg ÔÉÌÇ 115 TΡΙΒΕΛΑ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ) KRAFT ΑΡΙΔΕΣ AG52 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ AG52 ΚΥΒΙΣΜΟΣ 52 cm 3 ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,98 lt 9,8 Kg ÔÉÌÇ 220 * * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Óôç ôéìþ ôçò ôñéâýëáò äåí ðåñéëáìâüíåôáé áñßäá και προέκταση ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ ÁÑÉÄÁ i 100x730mm ÁÑÉÄÁ i 150x730mm ÁÑÉÄÁ i 200x730mm 58 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐÏÓ ÔÉÌÇ mm 15 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 213

4 BENZΙΝΟKINHTO KONTAΡΟΠΡΙΟΝΟ KPC 26 Ôï êï íôá ñï ðñß ï íï ôçò KRAFT äéáèýôåé: Καρμπυρατέρ WALBRO. Á ëõ óß äá και λάμα OREGON. Ç ëå êôñï íé êþ á íü öëå îç. Áõ ôü ìá ôç ëß ðáí óç ôçò á ëõ óß äáò. Á íôé êñá äá óìé êü óý óôç ìá ãéá Ü íå ôï åé ñé óìü. Ïëéêü ÌÞêïò 2230 mm ÌÞ êïò ËÜ ìáò 26 cm ÊÙ ÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KPC 26 ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 É ΣΧΥΣ 1,2 HP ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,70 lt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 26 cm ÁΛΥΣΙΔΑ 3/8 x1,1 mm 5,9 Kg TIMH 240 ΗΛΕΚΤΡΙΚA ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝA SF7J301 Éó õñü ηλεκτρικό êïíôáñïðñßïíï 710 Watt. Ôçëåóêïðéêüò Üîïíáò ãéá ðñüóâáóç σε ψηλά σημεία. Ρυθμιζόμενη êëßóç êåöáëþò 15. Áõôüìáôï óýóôçìá ëßðáíóçò áëõóßäáò. ÐåñéëáìâÜíει: ËÜäé áëõóßäáò ÉìÜíôá áíüñôçóçò Êëåéäß óõíáñìïëüãçóçò ÈÞêç ëüìáò Ïëéêü ÌÞêïò 1500 έως 3200 mm ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ SF7J Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 20 cm ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 10,8 m/sec ÂΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 3/8 x1,3 mm ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 36 ÏΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 1500 mm Ýùò 3200 mm 5,3 Kg TIMH Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

5 ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ Betakut ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ Τύπου αμόνι ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ Τύπου αμόνι 874 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 26 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ - ΤΡΥΓΟΥ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 12 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 5,50 Τηλεσκοπικό ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ Τηλεσκοπικό ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΜΩΝ Τύπου αμόνι 733T ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ T ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 45 ΚΟΝΤΑΡΟΨΑΛΙΔΟ ΠΡΙΟΝΙ Τηλεσκοπικό Ïëéêü ÌÞêïò mm Με θήκη μεταφοράς 918 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 89 S0016/30 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 17 Λεπίδα Ιαπωνίας (Japan blade) ΨΑΛΙΔΙ - ΠΡΙΟΝΙ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 1,70-3,00m ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 32 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ 37 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,70-3,00m Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 215

6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT N1C-3JY-1050 N1C-JY-1360 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ N1C-3JY-1050 N1C-JY-1360 ΙΣΧΥΣ 1050 Watt 1360 Watt ΠΛΑΤ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30 cm 40 cm ΤΡΟΧΟΙ 10cm 10cm ΒΑΡΟΣ 10,7 Kg 13,2 Kg ΤΙΜΗ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT GT 40-1 ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4-χρονος κινητήρας 159,2cc 1 ταχύτητα (εμπρός) Πλάτος εργασίας 60cm Αριθμός μαχαιριών KT 500 Z ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ Τετράχρονος κινητήρας 140cc. 1 ταχύτητα (εμπρός). Πλάτος εργασίας 55 cm. Αριθμός μαχαιριών 8+8. ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GT 40-1 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 159,2cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εμπρός ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 60 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 15cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 39 kg ΤΙΜΗ 380 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ KT-500 Z ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 140cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εμπρός ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 55 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 16cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 8+8 ΒΑΡΟΣ 43 kg ΤΙΜΗ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

7 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT K 810 ΝG ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Κ 810 NG ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 196cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ταμπακιέρα ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 80 cm* ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 25cm/- ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 88 kg ΤΙΜΗ 580 * Δυνατότητα επέκτασης του πλάτους εργασίας στα 110 cm με προσθήκη extra σειράς μαχαιριών (ζεύγος). ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 48,00 LY 900 ΜΕ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 4-χρονος κινητήρας 208cc Φίλτρο αέρα σε λάδι 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) Πλάτος εργασίας 86cm Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση) Αριθμός μαχαιριών Με προβολέα Ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ LY 900 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 208cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ταμπακιέρα ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 86 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 25cm / 40cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 89 kg ΤΙΜΗ 580 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 217

8 ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT LY 1000 ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ 4-χρονος κινητήρας 208cc Φίλτρο αέρα σε λάδι 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν) Πλάτος εργασίας 86cm Ρυθμιζόμενο τιμόνι (οριζόντια & κατακόρυφη ρύθμιση) Αριθμός μαχαιριών Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο Με κάλυμα και προβολέα Ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ LY 1000 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 208cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός / 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 86 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 45cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 106 kg ΤΙΜΗ 699 GT 65-2 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΦΡΕΖΑΣ 4-χρονος κινητήρας 196cc 2 ταχύτητες (1 εμπρός/1 όπισθεν) Πλάτος εργασίας 50cm Αριθμός μαχαιριών 6+6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ GT 65-2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 4-χρονος ΙΣΧΥΣ 196cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 1 εμπρός / 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓ. 50 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 32cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ 6+6 ΒΑΡΟΣ 83 kg ΤΙΜΗ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

9 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ KRAFT KD 1000G & KD 1100G Κινητήρας Πετρελαίου Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο Φίλτρο αέρα σε λάδι Συνοδεύεται με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚD 1000 G ΚD 1100 G ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 296cc 406cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 2 εμπρός 1 όπισθεν 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κορώνα - Πηνίο Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ max 100 cm max 100 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη Ρυθμιζόμενη ΤΡΟΧΟΙ 41cm 41cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 128 kg 138 kg ΤΙΜΗ LY 1100BE Κινητήρας Πετρελαίου Με μίζα και μπαταρία Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο Φίλτρο αέρα σε λάδι Μεταλλικό κάλυμμα με 2 προβολείς Συνοδεύεται με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ LY 1100BE ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 406cc ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 2 εμπρός 1 όπισθεν ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Κορώνα - Πηνίο ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 135 cm ΛΑΒΗ Ρυθμιζόμενη (οριζόντια & κάθετα) ΤΡΟΧΟΙ 60cm ΑΡ. ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΒΑΡΟΣ 188 kg ΤΙΜΗ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 219

10 ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΒΕΝΖΙΝΗΣ Εργονομική διπλή ασύμμετρη χειρολαβή. Στιβαρός άξονας i28mm. Νέος ιμάντας ανάρτησης. Συνοδεύεται με: Çìéáõôüìáôç êåöáëþ ìåóéíýæáò ìå ðëü ôïò êïðþò 40 cm Ôñßöôåñï äßóêï êïðþò i 255 x 1,4 mm Äï åßï áíüìéîçò êáõ óß ìïõ-ëá äéïý ÉìÜíôá áíüñôçóçò 4 óçìåßùí ÊëåéäéÜ óõíáñìïëüãçóçò - óõíôþñçóçò ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÕÐÏÓ KBC 330B KBC 430B CG 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 32,6 cm³ 42,7 cm³ 51,7 cm³ IΣΧΥΣ 1,2 HP/ 0,9 Kw 1,7 HP/ 1,25 Kw 1,9 HP/ 1,4 Kw ÁΝΑΦΛΕΞΗ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,75 lt 1,1 lt 1,1 lt ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ ÁÕÔÏÌÁÔÏÓ 7 Kg 7,7 Kg 7,9 Kg ÔÉÌÇ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ KEB 1001 Συνοδεύεται με: Κεφαλή μεσινέζας Ôρίöôεñï äßóêï i 230 mm Διαιρούμενος άξονας ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KEB 1000 ΙΣΧΥΣ 1000 Watt ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 380 mm (μεσινέζα) / 230 mm (δίσκο) ÔΑΧΥΤΗΤΑ 8000 R.P.M. 5 Kg TIMH 120 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ãéá κεφαλές μεσινέζας, δίσκους κοπής και μεσινέζες âëέπε óåëίδες Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

11 ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ - ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 61 cm ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 61 cm ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 16 mm 3,8 Kg ÔÉÌÇ 62 Ρύθμιση κεφαλής Αριστερά - Δεξιά +/-90 ï Πάνω - Κάτω 0 ï -100 ï Απόλυτη εργονομία. Ρύθμιση κεφαλής δεξιάαριστερά (+90 /-90 ) πάνω-κάτω (0-100 ) Αφαιρούμενη τηλεσκοπική προέκταση - λαβή ( cm) Μήκος λάμας 510 mm Άνοιγμα δοντιών 27 mm 61 cm ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 61 cm ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 24 mm 3,1 Kg ÔÉÌÇ 77 Με ðåñéóôñεöόμενη åéñïëáâþ ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 51 cm ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΟΝΤΙΩΝ 27 mm 5 Kg ÔÉÌÇ 145 BENZINOKINHTO ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ KHT 2560 D ÊΥΒΙΣΜΟΣ 24,5 cm³ ΙΣΧΥΣ 1,2 HP ÌΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ 60 cm ÍΤΕΠΟΖΙΤΟ 0,33 lt ÉΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ 28 mm ΒΑΡΟΣ 5,5 Kg ÔÉÌÇ cm Äõíáôüôçôá ðåñéóôñïöþò ôçò åéñïëáâþò +/-90 ï ΒΙΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ KRAFT Ενισχυμένο μοτέρ 2500 Watt με υψηλή ροπή για εύκολο τεμαχισμό κλαδιών. Μέγιστο πάχος κοπής: 45 mm Âάρος: 10,6 Kg ÊÙÄÉÊOÓ Watt ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 4500 R.P.M. ÐΑΧΟΣ ΚΛΑΔΙΟΥ max mm ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 690x270x360 mm 10,6 Kg ÔÉÌÇ 155 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 221

12 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ KRAFT ΤΥΠΟΣ GY W ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GY Watt ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 13,5 m³/min ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 275 Km/h ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 45 lt ΒΑΡΟΣ 3,5 Kg ÔÉÌÇ 55 ΤΥΠΟΣ GY W ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ GY Watt ΟΓΚΟΣ ΑΕΡΑ 16 m³/min ÔΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ 250 Km/h ÓΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 45 lt ΒΑΡΟΣ 4,5 Kg ÔÉÌÇ 70 KOMΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ARTPLAST Koμποστοποιητής από πολυπροπυλαίνιο χωρητ. 380 lt. Διαστάσεις (ΠxΒxΥ): 800x800x820 mm BC380 ÊÙÄÉÊOÓ ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

13 BENZINOKINHTEΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ KRAFT XYM158-1CP Κυβισμός: 123 cc Πλάτος κοπής: 406 mm (16 ) Σασί από πολυπροπυλένιο Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής (20 έως 60 mm, 3 θέσεις) Χωρητικότητα κάδου 50 lt. Βάρος 21 kg XYM178-1B Κυβισμός: 139 cc Πλάτος κοπής: 510 mm (20 ) Μεταλλικό σασί Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής (30 έως 90 mm, με κεντρική ρύθμιση) Χωρητικότητα κάδου 60 lt. Βάρος 33 kg XYM178-2BJ Αυτοκινούμενη 4 σε 1 με Κυβισμός: 139 cc mulching Πλάτος κοπής: 510 mm (20 ) Μεταλλικό σασί Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής (30 έως 90 mm, με κεντρική ρύθμιση) Χωρητικότητα κάδου 60 lt. Βάρος 34 kg ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ XYM158-1CP XYM178-1B XYM178-2BJ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 123 cc 139 cc 139 cc ÐΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 406 mm (16 ) 510 mm (20 ) 510 mm (20 ) ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ 2,0-6,0 cm 3,0-9,0 cm 3,0-9,0 cm με κεντρική ρύθμιση ΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 3 (áíά ôñï ü) 8 (με κεντρική ρύθμιση) 8 (με κεντρική ρύθμιση) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ 50 lt 60 lt 60 lt ÓΑΣΙ ÐïëõðñïðõëÝíéï Μεταλλικό Μεταλλικό ÔΡΟΧΟΙ i150 mm (6 ) i200 mm εμπρός / i250mm πίσω i200 mm εμπρός / i250mm πίσω ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ 730x560x440 mm 860x560x430 mm 980x560x450 mm 21 Kg 33 Kg 34 Kg ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 223

14 ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ECO Για ελαφριά χρήση. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , ,50 PRO Επαγγελματική σειρά. 3πλάσια απόδοση κοπής σε σχέση με την σειρά ECO. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , (450gr) 9, (450gr) 9, (450gr) 9, (450gr) 9, (1,35kg) 29, (1,35kg) 29, (1,35kg) 29,40 PRO SILENT Ελικοειδής (στριφτή). Χαμηλού θορύβου. Για επαγγελματική χρήση. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , , (450gr) 10, (450gr) 10, (450gr) 10, (450gr) 10, (1,35kg) 30, (1,35kg) 30, (1,35kg) 30,00 D-TWIST Τετράγωνη ελικοειδής. Με ενισχυμένο πυρήνα. Χαμηλού θορύβου. Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής. TRI-TWIST Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα. Χαμηλού θορύβου. Ιδιαίτερα ανθεκτική. ALU Τετράγωνη αλουμινίου. Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής. D-CUT Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα. Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες. Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις. Σε τεμάχια των 42 cm. ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33,20 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH (450gr) 12, (450gr) 12, (450gr) 12,00 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 31, (1,35kg) 31, (1,35kg) 31,50 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH , (450gr) 11, (450gr) 11, (450gr) 11, (1,35kg) 33, (1,35kg) 33,20 ÊÙÄΙΚΟΣ (mm) ΜΗΚΟΣ (m) TIMH x 0,42 m 3, x 0,42 m 3, Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

15 ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΜΑ UNIVERSAL FIX LINE 4 EΞΟΔΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ UNIVERSAL ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Κατάλληλο για βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά μεγαλύτερα του 1,5 HP ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 5,80 Κατάλληλο για βενζινοκίνητα θαμνοκοπτικά μεγαλύτερα του 1,5 HP ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 7,90 Ελαχιστοποίηση κραδασμών, πολύ εύκολη τροφοδοσία με το πάτημα ενός κουμπιού ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 19 UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (για γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα) UNIVERSAL SPEED FEED AYTOMATH (με μεταλλικό δίσκο για καλύτερη προστασία από τα χτυπήματα και μεγαλύτερη αντοχή) UNIVERSAL HEAVY DUTY AYTOMATH ΓΕΜΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ (μείωση κραδασμών, γρήγορη & εύκολη επανατροφοδότηση με μεσινέζα χωρίς άνοιγμα) Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά Για μεσινέζα έως 3mm ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 9,50 Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά Για μεσινέζα έως 3mm ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 11,60 ÊÙÄÉÊOÓ: ÔÉÌÇ: 20 Κατάλληλο για όλα τα θαμνοκοπτικά ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 2 25,4 mm 1,6 mm 3, mm 2 25,4 mm 1,8 mm 3,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 2 25,4 mm 3,0 mm 4, mm 2 25,4 mm 3,0 mm 5,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 2 25,4 mm 3,0 mm 6,50 ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 3 25,4 mm 3,0 mm 6, mm 3 25,4 mm 3,0 mm 7, ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 4 25,4 mm 1,4 mm 5, mm 8 25,4 mm 1,6 mm 6, ÊÙÄΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΝΤΙΑ ΤΡΥΠΑ ΠΑΧΟΣ TIMH mm 80 25,4 mm 1,8 mm 6, mm 40 25,4 mm 1,5 mm 7,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 225

16 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TOROS Οι αγροτικής χρήσης αεροσυμπιεστές TOROS διευκολύνουν σημαντικά ôον áãñüôç, åðáããåëìáôßá êáé éäéþôç, στη ãñþãïñç êáé åýêïëç óõãêïìéäþ êáñðþí. Εκτός απο το μάζεμα της ελιάς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους βενζινοκίνητους αεροσυμπιεστές και σε πολλές άλλες εφαρμογές: κλάδεμα με αεροψάλιδο, βαφή με πιστόλι, φούσκωμα ελαστικών κ.λ.π. Ïι âåíæéíïêßíçôïι áåñïóõìðéåóτέò TOROS ðåñéëáìâüíουν : Αξιόπιστους κéíçôþñες και συμπιεστές. Áõôüìáôï ðéëüôï. Åðéôá õíôþ (áõôüìáôïò ñõèìéóôþò óôñïöþí). ÖéëôñïñõèìéóôÞ - ëéðáíôþñá. ÂÜóç ãéá ðñïáéñåôéêþ ôïðïèýôçóç áíýìçò óùëþíá. Åíéó õìýíï áåñïöõëüêéï êáé âüóç. ÐñáêôéêÝò åéñïëáâýò ìåôáöïñüò. åéñïëáâýò öïñôïåêöüñôùóçò. ÌåãÜëåò ñüäåò 400 mm. Ìáíüìåôñï ãëõêåñßíçò. 3 ëþøåéò ìå ôá õóýíäåóìïõò áðü ôï F.R.L. êáé ìßá áðåõèåßáò áðü âüíá óôï áåñïöõëüêéï. Κινητήρας KRAFT Κεφαλή Α80 Κινητήρες KRAFT & SUBARU Êåöáëή υψηλής παροχής αέρα. Με βανάκι αποσυμπίεσης της κεφαλής για εύκολη εκκίνηση Ðñüâëåøç ãéá ôïðïèýôçóç áíýìçò óùëþíá Κινητήρας SUBARU Κεφαλή MK113 ÖéëôñïñõèìéóôÞò - ëéðáíôþñáò 3 ëþøåéò ìå ôá õóýíäåóìïõò Áõôüìáôïò ðéëüôïò Åðéôá õíôþò (áõôüìáôïò ñõèìéóôþò óôñïöþí) Αποσπώμενες χειρολαβές για ευκολία στην αποθήκευση και τη μεταφορά ÊÙÄÉÊOÓ ÔÕÐOÓ lt/min bar ÁÅÑOÖÕËÁÊÉO ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Ì x Ð x Y kg ÔÉÌÇ / Α80 / KRAFT cc 120x67x , / 6 / SUBARU-MK cc 120x67x , Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

17 EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ OLIVER ULTRA LIGHT (Ιταλίας) ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ... COLIBRI EVOLUZIONE (Ιταλίας) Πολύ ελαφρύ για πιο ξεκούραστη χρήση. Πολύ ανθεκτικό στη σκληρή χρήση. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 350,00 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 450,00 ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Με την σταθερή προέκταση ή τις τηλεσκοπικές προεκτάσεις, ï ñþóôçò ìðïñåß åýêïëá êáé ãñþãïñá íá áõîþóåé Þ íá ìåéþóåé ôï ìþêïò ôçò ðñïýêôáóçò áíüëïãá ìå ôéò áíüãêåò ôïõ. 1,5 m 1,25-2,00 m 1,85-3,20 m ÊÙÄÉÊÏÓ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ ÔÉÌÇ ΣΤΑΘΕΡΗ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 1,5m AËÏÕÌÉÍÉÏÕ 150, THËÅÓÊÏÐÉÊÇ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 1,25-2,00m AËÏÕÌÉÍÉÏÕ 185, THËÅÓÊÏÐÉÊÇ ÐÑÏÅÊÔÁÓÇ 1,85-3,20m AËÏÕÌÉÍÉÏÕ 225,00 ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÉÓÉÏ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÉÓÉÏ ÉÔÁËÉÁÓ (POLIURETANO) ÓÙËÇÍÁÊÉ ÉÓÉÏ ÉÔÁËÉÁÓ (POLIURETANO) ÌÅ ÐËÅÃÌÁ i 8x10mm RPL - (100 m) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 0,70 i 7,5x10mm AGRI - (100 m) i 7,5x10mm RET (ME ÐËÅÃÌÁ) - (100 m) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 1,05 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 1,45 ΑΝΕΜΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 100 mt ÁÍÅÌÇ ÅÉÑÏÓ ÃÉÁ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÉÓÉÏ ÁÅÑÏÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 77,00 ÁÍÅÌÇ ÅÉÑÏÓ ÃÉÁ ÓÙËÇÍÁÊÉ ÐËÁÓÔÉÊÏ ÉÓÉÏ ÁÅÑÏÓ ÅÍÉÓ ÕÌÅÍÏÓ ÔÕÐÏÓ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 88, mt Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 227

18 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ Όλα τα δοχεία είναι κατασκευασμένα στην Ιταλία από ανοξείδωτο ατσάλι 18/10 και η χρήση τους ενδείκνυται για τη μεταφορά και αποθήκευση τροφίμων όπως λάδι, γάλα, κρασί. Χαρακτηρίζονται για την πρακτικότητά τους και παρέχουν μεγάλη ευελιξία στην αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του αγροτικού συνέχεια ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΡΟΥΝΟΥ ÔÉÌÇ lt. 280 mm 405 mm 1/2 63, lt. 370 mm 360 mm 1/2 70, lt. 370 mm 560 mm 1/2 76, lt. 460 mm 550 mm 1/2 102, lt. 460 mm 690 mm 1/2 109,00 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΚΡΟΥΝΟΙ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΧΡΩΜE INOX ÊÙÄÉÊOÓ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ÔÉÌÇ έως , έως , έως , έως , έως , έως , έως ,00 * Όλες οι βάσεις είναι γαλβανιζέ και έχουν ύψος 33cm ÊÙÄÉÊOÓ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ÔÉÌÇ ΧΡΩΜΕ 1/2 6, ΧΡΩΜΕ 3/4 12, ΧΡΩΜΕ 1 22, INOX 1/2 23, INOX 1 45, Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

19 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ ΙΝΟΧ τομέα. Στα δοχεία με βιδωτό καπάκι το βίδωμα του καπακιού (με τρεις σπείρες) γίνεται εύκολα και ομαλά και η φλάντζα (ειδική για τρόφιμα) προσφέρει τέλεια στεγανοποίηση του δοχείου. Όλα τα δοχεία φέρουν το σήμα ποτήρι-πιρούνι ( ) που αποτελεί ένδειξη της καταλληλότητας των δοχείων για αποθήκευση τροφίμων. ÊÙÄÉÊOÓ ΧΩΡΗΤΙ- ΚΟΛΛΗΤΟ Ή ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΨΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΚΡΟΥΝΟΥ ÔÉÌÇ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 450 mm 360 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 450 mm 520 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 470 mm 580 mm 1/ lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 470 mm 580 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 550 mm 660 mm 1/ lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 550 mm 660 mm 1/ lt. ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ 580 mm 780 mm lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 580 mm 780 mm lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 640 mm 940 mm lt. ΚΟΛΛΗΤΟ 740 mm 1170 mm ΒΑΣΗ (Προαιρ. εξοπλ.) ΠΛΩΤΗΡΑΣ Προαιρ. εξοπλ.) ΠΑΡΑΦ. ΠΝΕΥΜ ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟΥ ΠΛΩΤΗΡΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ÊÙÄÉÊOÓ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ÔÉÌÇ /75 lt /80 lt lt lt lt lt lt /500 lt lt. 62 ÊÙÄÉÊOÓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ÔÉÌÇ Πλωτήρας Πλωτήρας Πλωτήρας Πλωτήρας Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 229

20 ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΗΠΟ (Made in Italy) ΤΕΝΑΤΕΧ Γενικής χρήσης 4 στρώσεων (πράσινος με κόκκινη ρίγα) SPRING (ασύστροφος) 5 στρώσεων Ειδικό πλέγμα antitorsion για να μην συστρέφεται και τσακίζει Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες (κίτρινος με ανθρακί ρίγα) KΩΔΙΚΟΣ i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /2 15m 7, /2 25m 11, /2 50m 23, /8 15m 9, /8 25m 15, /8 50m 31, /4 25m 25, /4 50m 49, m 43, m 87,00 KΩΔΙΚΟΣ i ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΗΚΟΣ ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ /2 15m 12, /2 25m 21, /2 50m 42, /8 15m 15, /8 25m 26, /8 50m 52, /4 25m 41, /4 50m 82, m 64, m 128,50 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με δυνατότητα επιλογής της συχνότητας και της διάρκειας ποτίσματος μέσω προεπιλεγμένων προγραμμάτων Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4 & 1 Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία) Απλό στην ÊÙÄÉÊÏÓ εγκατάσταση Εύκολο στη χρήση ΤΥΠΟΣ WT-760M Αποσπώμενη πρόσοψη ÔÉÌÇ 32 ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Προγραμματιστής αυτόματου ποτίσματος με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD. Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή της διάρκειας και της συχνότητας ποτίσματος Πλήκτρο χρονοκαθυστέρησης Πλήκτρο διακοπής ποτίσματος Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Προσαρμόζεται σε βρύσες 3/4 &1 Λειτουργεί με μια αλκαλική μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στη ÊÙÄÉÊÏÓ συσκευασία Απλό στην εγκατάσταση ΤΥΠΟΣ WT-015L Εύκολο στη χρήση Αποσπώμενη πρόσοψη ÔÉÌÇ 38 με κάλυμα προστασίας ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΣΕ ΠΑΣΣΑΛΟ Συσκευασία σε blister ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 3,90 Με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για διαφορετικούς τρόπους εκτόξευσης νερού. Συσκευασία σε blister ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 4,00 Με 7 προκαθορισμένους τρόπους εκτόξευσης νερού. Με δυνατότητα 3 ρυθμίσεων: Ρύθμιση βεντάλιας ψεκασμού. Ρύθμιση ύψους ψεκασμού. Ρύθμιση φοράς περιστροφής (κυκλική ή μερική περιστροφή). Περιοχή ψεκασμού έως και 24 μέτρα διάμετρο. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 3,30 ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΒΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 2, ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΙΜΗ ,00 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé ÊÙÄÉÊÏÓ Ö.Ð.Á. ΤΙΜΗ ,00

21 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΚΗΠΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15 μ. Περιλαμβάνει: Τροχήλατο καρούλι 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου 1 ταχυσύνδεσμο non-drip ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού λάστιχο 15m λάστιχο σύνδεσης με βρύση ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 29 ΚΑΡΟΥΛΙ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 15 μ. Περιλαμβάνει: Φορητή ανέμη 3 ταχυσύνδεσμους λάστιχου ταχυσύνδεσμο λάστιχου stop ρακόρ σύνδεσης βρύσης ρυθμιζόμενο ακροφύσιο 15m λάστιχο και λάστιχο σύνδεσης με βρύση. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 37 Βεντάλια με 17 μπρούτζινα μπεκ ψεκασμού. Γραναζωτός μηχανισμός για ομαλή περιστροφή δεξιά-αριστερά. Δεν οξειδώνεται, δεν χρειάζεται συντήρηση. Με ενσωματωμένη βελόνα για καθαρισμό των μπεκ. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60 μ. Αποθηκεύει έως και 60m λάστιχο 1/2~~ (13mm). Η λαβή ρυθμίζεται καθ ύψος και προσαρμόζεται ανάλογα με το ύψος του χρήστη. Έχει σπαστή λαβή, εξοικονομώντας χώρο στην αποθήκευση Μεταφέρεται εύκολα, με ελαστικούς τροχούς που δεν καταστρέφουν το γκαζόν. ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ 38 ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΒΕΝΤΑΛΙΑ DELUX 17 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 12 ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15 μ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ 3 ΜΠΕΚ ΣΕ ΒΑΣΗ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 19 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 5 Συσκευασία σε blister ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) Όλοι οι κωδικοί είναι σε συσκευασία blister ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 4 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ DELUX 2 ΘΕΣΕΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,70 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 9,00 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 5,80 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟY 1/2 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ STOP (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) ΣΕΤ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,65 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,80 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 2,50 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 1/2 & 3/4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΑΚΡΩΝ (ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 1/2 ) ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,60 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,50 ÊÙÄÉÊÏÓ ÔÉÌÇ/ΤΕΜ. 0,65 Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á. 231

22 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ K-BG 10 K-BG 15 Ρυθμιζόμενο μπεκ. Bαλβίδα ασφαλείας. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-BG 10 K-BG 15 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 1,25 1,80 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 1,0 1,5 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar) 2,5 2,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 0,52 0,57 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 53x42x28 58x42x31 ÔÉÌÇ 4,5 4,8 K-50 DW K-80 DW Ρυθμιζόμενο μπεκ ψεκασμού, βαλβίδα ασφαλείας. Μεγάλο άνοιγμα σε σχήμα χωνιού για εύκολο γέμισμα. Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m. Aντλία υψηλής απόδοσης με μεταλλικό μοχλό πρεσαρίσματος. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-50 DW K-80 DW ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 6,25 10,0 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 5,0 8,0 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar) 2,5 2,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 1,06 1,25 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 56x37,5x46 56x37,5x56 ÔÉÌÇ 14,50 16 K-GD 120 K-GD 160 Με εργονομικό σχεδιασμό του δοχείου για ευκολία στον ψεκασμό και προστασία της πλάτης. Ορειχάλκινος αυλός και μπεκ, μεγάλη σκανδάλη για ευκολία στην χρήση, αντλία υψηλής απόδοσης, εύκαμπτος σωλήνας 1,2m. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-GD 120 K-GD 160 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 12,0 16,0 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) 1,5-4,5 1,5-4,5 ΒΑΡΟΣ (kg) 2,60 2,80 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 42,5x15x50,5 44,5x16,5x52,5 ÔÉÌÇ K-RC 120 K-RC 160 Με φλάντζες VITON για μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικά υγρά ψεκασμού. Με τηλεσκοπικό αυλό αλουμινίου και ρυθμιζόμενο μπεκ, σκανδάλη βαρέως τύπου και αντλία υψηλής απόδοσης. Με βαλβίδα ασφαλείας και γρήγορης αποσυμπίεσης. ÊÙÄÉÊÏÓ ΤΥΠΟΣ K-RC 120 K-RC 160 ΩΦΕΛΙΜΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt.) 12,0 16,0 ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ max. (bar) 3,0 3,0 ΒΑΡΟΣ (kg) 3,65 3,80 ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) 39,5x17,5x58 39,5x22x58 ÔÉÌÇ Óôéò áíáãñáöüìåíåò ôéìýò äåí συμðåñéëáìâüíåôáé Ö.Ð.Á.

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου

ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου Λίπανση ΣυλλΕκτΕΣ & ANAρροφητηρΕΣ λαδιου ΣυλλΕκτηΣ 80 lt ΑνΑρροφητηρΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της μηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά

Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικά Χορτοκοπτικά 65404 RLT-3025 F 65405 RLT-4025 65402 RLT-5030 S 65403 RLT-6038 EX Πτυσσόμενο Τηλεσκοπικό Τηλεσκοπικό Με δéáéñïýìåíï άîïíá για εύκολη μεταφορά 29 39 59 300 Watt κοπή i250 mm μεσινέζα

Διαβάστε περισσότερα

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο

αεροσυμπιεστεσ συνεργειο 5. αεροσυμπιεστεσ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 5 Αεροσυμπιεστές & Συνεργείο Κωδικός 008316 MY206524 Αεροφυλ. Μονομπλόκ Με λάδι 24 lt Τάση (Volt) 230 Πίεση (bar) 8 Ισχύς (HP) 2 Βάρος (kg) 25 Τιμή 129,90 Belgium 364953 Λάδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ. Φάσμα θερμοκρασιών. Δεν πιάνει πουρί. Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή. Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα. Ανακυκλώσιμο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ. Φάσμα θερμοκρασιών. Δεν πιάνει πουρί. Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή. Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα. Ανακυκλώσιμο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΗΠΟΥ Φάσμα θερμοκρασιών Πλέξη ανθεκτική στη συστροφή Πλέξη ανθεκτική στα τσακίσματα Ανακυκλώσιμο Ανθεκτικό σε υπεριώδη ακτινοβολία Δέσμες ψεκασμού Με ρυθμιζόμενη δέσμη ψεκασμού Πιστόλια ποτίσματος

Διαβάστε περισσότερα

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος

Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος Η περιποίηση του κήπου είναι για πολλούς μια ευχάριστη απασχόληση, αλλά απαιτεί αρκετό προσωπικό χρόνο. Χωρίς δε το κατάλληλο μηχάνημα ο χρόνος αυξάνεται και η κούραση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Με τη πλούσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη

ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ. Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 2015 ΕΚΤΟΞΕΥΤΕΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΛΑΣΤΙΧΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ Κάνουμε τη ζωή σας ευκολότερη Κοιτάζοντας τον χρόνο πίσω, όλα ξεκίνησαν από τρία άτομα: Frederick Stanley, Duncan Black, και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Πίνακας Προμέτρησης 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης 6. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI

Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI Ηλεκτρικά Εργαλεία RYOBI ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ Εύκολη, γρήγορη και σταθερή τοποθέτηση του φύλλου λείανσης Χαμηλό επίπεδο δόνησης για ομαλό έλεγχο και φινίρισμα ÊÙÄÉÊÏÓ 65259 ESS 200 RS ÉÓ ÕÓ (Watt) 200 TAXYTHTA

Διαβάστε περισσότερα

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 3 Γεννήτριες - Κινητήρες Γεννήτρια Δίχρονη Κωδικός Παραγγ. 000082 GB1000 1.0 KVA Ισχύς (HP) 2.0 Κυβισμός (cc) 63 2χρονός, αερόψυκτος αμόλυβδη - λάδι (50:1) Χωρητικότητα (lt) 4,2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ANAΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΛΑ ΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 80 lt ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 30 lt 80 lt 30 lt TDR-80 80 Λίτρων Τροχήλατη λαδιέρα TOROS 80 lt, για τη συλλογή των λαδιών της µηχανής ή της βαλβολίνης του κιβωτίου ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1/2" 1/2" 1/2" ΤΥΠΟΥ ΝΕΟ FAX ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ: SUPER ΓΙΑ 60M ΓΙΑ 40M ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 50M ΛΑΣΤΙΧΟ

1/2 1/2 1/2 ΤΥΠΟΥ ΝΕΟ FAX ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ: SUPER ΓΙΑ 60M ΓΙΑ 40M ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 50M ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ 60M /2" ΓΙΑ 40M /2" ΚΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ 60m 77 77 ΚΑΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 40m 77 76 ΝΕΟ 206 ΣΑΜΑΡΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Εύκολη συναρμολόγηση Η συσκευασία περιλαμβάνει manual στα ελληνικά ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. 74 987 75 g

Διαβάστε περισσότερα

HD 5/15 C Plus. Ευκινησία. Αποθήκευση εξαρτημάτων

HD 5/15 C Plus. Ευκινησία. Αποθήκευση εξαρτημάτων Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία στη χρήση, αποθήκευση και αξιοπιστία 1 Ευκινησία 3 Αποθήκευση εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός

HDS 5/15 U. Καινοτόμος «όρθιου τύπου» σχεδιασμός. Συμπαγής σχεδιασμός Μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού της πρώτης επαγγελματικής κατηγορίας, με ανταγωνιστική τιμή. Ο καινοτόμος σχεδιασμός "όρθιου τύπου" εξασφαλίζει άριστη ευελιξία και εργονομία. Ιδιαίτερα φιλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΜΑΚΙΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. MAKNEWS ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΝΕO Σύστημα ομαλής εκκίνησης Soft Start. Προστασία υπερφόρτωσης. Λαβές με ξεκούραστη αντιολισθητική επένδυση, Softgrip. Νέα μεταλλική δαγκάνα, ειδικά σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Για τον κήπο... πρώτο πράμα!

Για τον κήπο... πρώτο πράμα! ΤΕΥΧΟΣ 1/2016 Για τον κήπο... πρώτο πράμα! ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ! 16 Lt NS1600 35 17 62cc - 3HP PB6200 379 199 ΚΗΠΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ - ΨΕΚΑΣΜΟΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Θαμνοκοπτικά PB2500 147 99 PB5200

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία

Κατάλογος 2013-2014 Κορυφαία ποιότητα & τεχνολογία στα αγροτικά - δασικά εργαλεία Λάδι για 2χρονο κινητήρα 50:1 980008606 980008607 980008612 100 ml 1 lt 1 lt 1,62 5,99 9,61 (με δοσομετρητή) 980008618 5 lt 31,20 Λάδι για όλους τους 4χρονους κινητήρες 980508620 600 ml 3,49 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες

Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες Γεννήτριες & Βενζινοκινητήρες ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 63747 KG 1.0 63748 KG 1.0 HD Εναλλάκτης 100% Χαλκού 63749 KG 1.5 63750 KG 3.5 ÊÙ ÄÉÊOÓ 63747 63748 63749 63750 ÔÕÐOÓ KG 1.0 KG 1.0 HD KG 1.5 KG 3.5 ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

189,00. Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "Φθινώπορο - Χειμώνας 2014" ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 319,80

189,00. Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Φθινώπορο - Χειμώνας 2014 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 319,80 Ευκαιρία να ανεβείτε KATHΓOΡIA JONSERED CS 2250 S (18") Αλυσοπρίονο ελαφρύ ευρείας χρήσεως και εύκολο στην χρήση, φιλικό προς τον χειριστή και το περιβάλλον, ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και μικρών

Διαβάστε περισσότερα

δουλειά! Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014

δουλειά! Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014 Φθινοπωρινές υπερπροσφορές! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΩΣ 30/11/2014 δουλειά! Εξοπλισμός, μηχανήματα & εργαλεία, αγρού δάσους & κήπου ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ: 36 χρόνια συνέπειας δίπλα στον επαγγελματία & τον ερασιτέχνη

Διαβάστε περισσότερα

746T. MH 197RK 2+1 ταχύτητες Μετάδοση με γρανάζια. + στην τιμή. Άνοιξη/καλοκαίρι. Ισχύς 2.5 HP. 44 χρόνια ιταλική τεχνολογία αιχμής

746T. MH 197RK 2+1 ταχύτητες Μετάδοση με γρανάζια. + στην τιμή. Άνοιξη/καλοκαίρι. Ισχύς 2.5 HP. 44 χρόνια ιταλική τεχνολογία αιχμής Άνοιξη/καλοκαίρι 2016 746T Ισχύς 2.5 HP 399 44 χρόνια ιταλική τεχνολογία αιχμής + στην τιμή περιλαμβάνεται ιμάντας αξίας 37 και κεφαλή αξίας 16,5 MH 197RK 2+1 ταχύτητες Μετάδοση με γρανάζια 32 489 Θαμνοκοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Φθινόπωρο - Χειμώνας ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 2014 Φθινόπωρο - Χειμώνας ΕΑ3200S Αλυσοπρίονο βενζίνης Ιδανικό για την κοπή καυσόξυλων και για εργασίες γύρω από το σπίτι και τον κήπο. Διαθέτει σύστημα εύκολης εκκίνησης EasyStart, τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent Edition Home

K 4 Silent Edition Home Το Κ4 Silent Home με την καινοτόμο αθόρυβη λειτουργία είναι αθόρυβο αφού λειτουργεί με κατά 50% χαμηλότερο επίπεδο θορύβου. Το πλυστικό μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με υδρόψυκτο κινητήρα και είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

8. εξαρτηματα ποτισματος

8. εξαρτηματα ποτισματος 8. εξαρτηματα ποτισματος 8 Εξαρτήματα ποτίσματος IDROMAT Ιταλικής κατασκευής SUN Ιταλικής κατασκευής 5 Χρόνια εγγύηση 10 Χρόνια εγγύηση Δεν δημουργείται άλγη Προστασία κατά των ακτίνων UV Μέγιστη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

μηχανήματα της αγοράς.

μηχανήματα της αγοράς. Κόφτες πλακιδίων χειρός και ηλεκτρικοί υγράς κοπής, βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια) και δονητικοί πήχες μπετόν, αποτελούν την κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα. Ισχυρό πλυστικό μηχανήματα για όλες τις χρήσεις με ανέμη - υψηλή απόδοση και ευχρηστία Το μοντέλο είναι πολύ ευκίνητο και φιλικό προς το χρήστη λόγω του κάθετου εργονομικού σχεδιασμού του και την ανέμη επί του σκάφους. Η ενσωματωμένη τηλεσκοπική χειρολαβή μειώνει τον απαιτούμενο χώρο αποθήκευσης

Διαβάστε περισσότερα

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30

K 4 Silent. K 4 Silent, 1.637-350.0, 2015-05-30 Τέλος πια στα μπερδεμένα λάστιχα και στους κόμπους! Το K4 Silent προσφέρει το λάστιχο PremiumFlex με σύστημα που αποτρέπει το σχηματισμό κόμπων και γυρισμάτων του λάστιχου. Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο

Διαβάστε περισσότερα

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460

395,00. Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. Εκπληκτικές προσφορές! Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Από 596,55 EF 8460 Κάνει τα πράγματα...efcoλα! Ποιότητα. Αξιοπιστία. Εμπιστοσύνη. EF 8460 395,00 Από 596,55 Κυβισμός 46 cm 3 2,5 hp / 1,8 kw 8,1 kg Εκπληκτικές προσφορές! Α Ν Ο Ι Ξ Η / Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι 2 0 1 2 Βενζινοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

HDS 6/14 C. Οικονομικό. Ευκινησία

HDS 6/14 C. Οικονομικό. Ευκινησία Μονοφασικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού-κρύου νερού με λειτουργία Eco, χειρισμό με ένα κουμπί, ενσωματωμένες δεξαμενές χημικού, σκανδάλη Easy Press με μαλακή λαβή, σύστημα servo-control συνεχούς δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ Αντλίες ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΒΡΙΑ ΥΔΑΤΑ Υποβρύχια αντλιάκια με φλοτέρ κατάλληλα για καθαρά νερά ειδικά σχεδιασμένα για χαμηλή αναρρόφηση υγρών έως και 2mm. 43577 43580 SP 400 SP 750 ÊÙÄÉÊOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα

Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα Για το πλυντήριο - λιπαντήριο, το συνεργείο, τα εσωτερικά τμήματα service - συντήρησης των εταιριών, τους κατασκευαστές κινητών μονάδων λίπανσης, τα εργοτάξια, παρουσιάζουμε στην ενότητα αυτή μια μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Α.Μ : 8.0/28-03-2016 ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ Η ΜΑΡΚΑ AL-KO ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ Η ΜΑΡΚΑ AL-KO ΠΑΝΤΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 7. ΚΗΠΟΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ Η εταιρία AL-KO KOBER SE ιδρύθηκε το 1931. Σήμερα με σύνολο 51 θυγατρικών και περίπου 4200 υπαλλήλους, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής στην τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομικά Μηχανήματα

Οικοδομικά Μηχανήματα Οικοδομικά Μηχανήματα Βενζινοκίνητοι και πετρελαιοκίνητοι συμπιεστές εδάφους, λειαντήρες δαπέδων (ελικοπτεράκια), δονητικός πήχης μπετού, βενζινοκίνητος κόφτης, είναι τα νέα είδη μας στην κατηγορία αυτή.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφ. : 797 Σίνδος, 12/10/2011 Αρ. Πρωτ. : 31913 ΘΕΜΑ: Έγκριση ιενέργειας της προµήθειας εργαλείων πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ KRAFT KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊÙÄÉÊÏÓ 49858 49859 49860 49861 ÔÕÐÏÓ KBC 260B KBC 330B KBC 430B KBC 520B ÊΥΒΙΣΜΟΣ 25,4 cm 3 32,6 cm 3 42,7 cm 3 51,7 cm 3 IΣΧΥΣ 1 HP/

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.200 Balcony Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)»

ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ, Κ.Λ.Π.)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΜΑΔΑ Α. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ, ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

HD 5/17 C Plus. Αποθήκευση εξαρτημάτων. Ευκινησία

HD 5/17 C Plus. Αποθήκευση εξαρτημάτων. Ευκινησία Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία στη χρήση, αποθήκευση και αξιοπιστία 1 2 3 4 1 2 Ευκινησία Η ενσωματωμένη

Διαβάστε περισσότερα

HD 6/16-4 M Plus. «Έξυπνα» χαρακτηριστικά. Διακόπτης CHEM

HD 6/16-4 M Plus. «Έξυπνα» χαρακτηριστικά. Διακόπτης CHEM Τροχήλατο μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού με τετραπολικό (χαμηλής ταχύτητας περιστροφής) κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος - Μονοφασικό. 1 2 3 4 1 2 Διακόπτης CHEM Για ακριβή και ρυθμιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Πλυστικά μηχανήματα Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το μηχάνημα υψηλής πίεσης Karcher K2 είναι ιδανικό για περιστασιακή χρήση και αφαίρεση κοινών ρύπων. Για παράδειγμα καθαρισμός ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 97 Υ ΡΟΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ Περιστασιακή Περιστασιακή 116 (12767) 100 360 1,3 kw, 3400 rpm, 23 x 22 x 46 260 (12907) γάντζος σωλήνα Αντλία 3αξονικών εμβόλων με έλεγχο από παλλόμενο δίσκο Αυτόματη βαλβίδα ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας.

Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάζουμε τα πιο δημοφιλή προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες αποθήκευσης - τακτοποίησης στο σπίτι μας ή στο εργαστήριό μας. ΜΠΑΟΥΛΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Χρήσιμα για την αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΕ 02.35.7131.002: Προµήθεια εργαλείων και µηχανηµάτων πυρόσβεσης 6.000,00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Σεπτέµβρης 2012 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο ήµος Χανίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΑΔΙΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΕΡΑΝΤΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΟΓΚΟΥ-ΧΩΝΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ -Οι αεροκίνητες αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Classic Το Κ2 ενσωματώνει δύο τροχούς ομαλής κύλισης, πιστόλι με σκανδάλη, ένα λάστιχο υψηλής πίεσης 4μ, λόγχη ψεκασμού, ένα μπεκ για δύκολους ρύπους, και φίλτρο νερού που προστατεύει την αντλία από τους ρύπους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (SERVICE) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ προσφορές 200,00 350,00 HΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ BΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΑ 699,99 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 129,99 199,99 200,00 59,99 Σχιστήρι ξύλων ποδιού Hecht6 Χειροκίνητος σπαστήρας µε αναδευτήρα 64,99 οµβρίων Μakita PF0300

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ.: 20 / 29753 2015 2015 ΠΡΟΜ «Προμήθεια ΗΘΕΙΑ: λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus

Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού σειρά compact HD 5/15 C Plus Η νέα σειρά Compact των HD είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη όσον αφορά την ευκολία στη μετακίνηση, ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΑΠΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ ÄÑÁÐÁÍÁ 6501-6501 (6501Χ) 6501 6501X 70 ÔÅ ÍÉÊÁ ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 6501 6501 Éêáíüôçôá ïðþò: Ξύλο/Μέταλλο Ö 9/6,5 mm 230W 230W Ôá ýôçôá ùñßò öïñôßï 4500 rpm 4500 rpm 0,9 kg 0,9 kg Ôóïê Ö 6 mm (3/8 x24 F) ÔéìÞ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2015 ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΕΜΑΓΙΕ) ΚΩΔ: 0248/ΟΙ.001 1 Εστία μεγάλη, Σώμα εμαγιέ, (Λευκό, Μελί, Μπλέ, Πράσινο), Σχάρα εμαγιέ (κατάλληλη για τέλεια εφαρμογή των σκέυων), Βαλβίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Τιμ ς... που βγάζουν μάτι! 159,90 27,50 29,99. Γιορτάζουμε 30 χρόνια με προσφορές έως - 40%! Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Άvοιξη 2014 Τιμς... Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων που βγάζουν μάτι! 601,47-40% 359 Σκαπτικό βενζίνης 6,5Hp με όπισθεν 269,37-40% 159,90 Θαμνοκοπτικό βενζίνης 52cc 1984-2014 Γιορτάζουμε 30 χρόνια με

Διαβάστε περισσότερα

BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Φιλτρορυθμιστής με μανόμετρο Στοιχείο φίλτρου 10 micron Mod. FR 180 ¼ Mod. FR 200 ½ 32,40 45,70 Φίλτρο Στοιχείο φίλτρου 10 micron Mod. F 180 ¼ Mod.

Διαβάστε περισσότερα

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

NT 14/1 Ap Te Adv. Πτυσσόμενη χειρολαβή. Δε χρειάζεται σκύψιμο, ούτε τράβηγμα. Η μηχανή μεταφέρεται με την πρακτική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά. Η μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης NT 14/1 Eco Τe Advanced είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ηλεκτρική σκούπα. Αποτελεί την ιδανική μηχανή για τεχνίτες - σχεδιασμένη σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ATHENSFLEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ ΤΗΛ: FAX:

ATHENSFLEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ ΤΗΛ: FAX: ATHENSFLEX ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Α.ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - Φ.ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΟΕ ΛΑΘΕΑΣ 5 & ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΚ.13674 ΤΗΛ:210-2446323 FAX:210-2446324 www.athensflex.gr info@athensflex.gr KR 1100 TotalStop Θερμική προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν τις αναλογίες και τις διαστάσεις του χρήστη,

Έχουν τις αναλογίες και τις διαστάσεις του χρήστη, Τα εργονομικά εργαλεία της BAHCO ERGO σχεδιάζονται για να εκπληρώνουν τις ανάγκες του επαγγελματία χρήστη. Μειώνουν τη μυαλγία και τη κούραση και αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των άκρων. Έχουν τις αναλογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (cosφ) 1,0 1,0 1,0 1,0 ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ DC (Volt) 12 12 12 12 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ AVR AVR AVR AVR ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Οι πλέον αξιόπιστες γεννήτριες στην κατηγορία τους, µε προσεγµένα υλικά κατασκευής, φινίρισµα και εξοπλισµό. Επίσης, έχουν µεγάλη δεξαµενή καυσίµου για µεγαλύτερη αυτονοµία - διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Basic To μηχάνημα υψηλής πίεσης K2 Basic είναι ιδανικό για τον καθαρισμό ποδηλάτων, εργαλείων ή επίπλων του κήπου και για καθημερινούς ρύπους γύρω από το σπίτι. Αυτό το μηχάνημα υψηλής πίεσης είναι σχεδιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250

ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V. Μπαταρία Ισχύς Μπαταρίας. 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3. Ταχύτητα 350 / 1250 ARMATEH AT9081, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΡΥΠΑΝΙ 12V ΑΤ9081 9003898090819 199250-0024 Μπαταρία 2xNiCd Μπαταρίας 12 V Χωρητικότητα Μπαταρίας 1,3 Χρόνος φόρτισης 1 ώρα Ταχύτητα 350 / 1250 Τύπος Τσοκ Γρήγορης αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 2 *EU-I Η ισχυρή και ενεργιακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV2 περιλαμβάνει ένα ανθεκτικό και στιβαρό πλαστικό κάδο 12l και είναι η ιδανική συσκευή αρχικής κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ.

245,00 107,25 60,90 98,00 135,00. Τα αγαπημένα της άνοιξης! Είμαστε δίπλα σας! Φυλλάδιο Προσφορών. Τριβεία τοίχου (σελ. 18) Αντλίες (σελ. www.unimac.gr Είμαστε δίπλα σας! παρέχοντας: EðéëåãìÝíá ðñïúüíôá που συνδυάζουν ποιότητα και προσιτή τιμή Μεγάλη ποικιλία για να επιλέγετε αυτό που ακριβώς χρειάζεστε Διανομή πανελλαδικά από έμπειρα καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H

MHXANHMATA BΑΦΗΣ. Mod. PT-8L. Mod. WD 20H MHXANHMATA BΑΦΗΣ Mod. WD 20H Mod. PT-8L Κάδος χαμηλής πίεσης με αναδευτήρα χειρός. Προώθηση υλικού με πίεση. Χωρητικότητα 20L με δύο πιστόλια και λάστιχα. Ιδανικός για υδατοδιάλυτα παχύρεστα χρώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα P Ισχυρά ημιεπαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα P Ισχυρά ημιεπαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού Tο P 150.2 είναι ένα ΗΜΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ πλυστικό μηχανήματα - ιδανικό για όσους θέλουν το καλύτερο πλυστικό με τον πιο ανθεκτικό εξοπλισμό.σας βοηθά να αντιμετωπίσετε την οποιασδήποτε πρόκληση καθαρισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Premium Το χρήσιμο δοχείο απορρυπαντικού κάνει το Κ2 Premium ιδιαίτερα βολικό. Το πλυστικό μηχάνημα είναι ιδανικό για περιστασιακή και ελαφριά χρήση όπως σε ποδήλατα, εργαλεία και έπιπλα κήπου. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ HMIEΠAΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Δράπανο Πιστολέτο Trimmer Κατσαβίδι μπαταρίας Δράπανο μπαταρίας Γων. Τροχός Τριβείο Δισκοπρίονο Σέγα Σπαθόσεγα Πλανάκι Ρούτερ Κολλητήρι Θερμοκολλητικό Αερόθερμο ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ : Όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5646,93 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ "Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015" ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00

255,00. Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Άνοιξη - Καλοκαίρι 2015 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. από 350,00 Ευκαιρία να ανεβείτε κατηγορία JONSERED BC 2128 Θαμνοκοπτικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με δίσκο για ελαφριές εργασίες χορτοκοπής. Spin Start για εύκολη εκκίνηση. Παραδίδεται με δίσκο χορτοκοπής,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002761737 2015-05-08

15REQ002761737 2015-05-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ- ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έργο: «Συντήρηση - επισκευή µηχανηµάτων και αυτοκινούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ...

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ...8 ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ...13 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ... ...8 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ...10...13 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ...14 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ...15 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ...17 ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ www.expert-tool.com 7 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5781,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλ.: Fax: E-Mail: Παπαρρηγοπούλου 7 546 30 Χ. Ζέτη 2310 511742, 525500

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium Η ισχυρή και αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών MV 3 Premium είναι εξοπλισμένη με ένα ανθεκτικό, αντιδιαβρωτικό, ανοξείδωτο δοχείο 17 λίτρων, πτυχωτό φίλτρο και

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα C 130.1

Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχανήματα C 130.1 Αξιόπιστη αντλία αλουμινίου. Τρόλευ για υψηλή κινητικότητα. Αποθήκευση για πιστόλα, ακροφύσιο και δοχείο ψεκασμού αφρού. Ολοκληρωμένη αποθήκευση για μάνικα και ηλεκτρικό καλώδιο. Ρύθμιση πίεσης. Ακροφύσια

Διαβάστε περισσότερα

Κόβουμε και καθαρίζουμε για εσάς

Κόβουμε και καθαρίζουμε για εσάς Κόβουμε και καθαρίζουμε για εσάς Μοναδικές Προσφορές Άνοιξη - Καλοκαίρι 2012 µε την εγγύηση και την αξιοπιστία της Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ Ζητήστε τον πλήρη κατάλογο προϊόντων www.husqvarna.gr Η φετινή

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα

Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βενζινοκίνητο πλυστικό μηχάνημα G 4.10 M Βενζινοκίνητο μηχάνημα για εφαρμογές χωρίς όρια. Ευκινησία χωρίς καλώδια, υψηλή πίεσης ακόμα και σε σημεία που δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα Βασικός εξοπλισμός: Ενσωματωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου

Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου Μηχανήματα Επεξεργασίας Ξύλου ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ FABEL Για μέγγενες δραπάνων βλέπε σελ. 108 ÊÙÄ.: 42870 (230V) ÊÙÄ.: 42871 (230V) ÊÙÄ.: 42872 B.T. (230V) ÊÙÄÉÊOÓ 42870 (230V) 42871 (230V) 42872 (230V) ÔÕÐOÓ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home

Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Πλυστικό μηχάνημα K 2 Car & Home Το μηχάνημα υψηλής πίεσης "K2 Car & Home» είναι πραγματικά για όλες τις δουλειές. Περιλαμβάνει ρόδες για εύκολη μεταφορά και είναι σχεδιασμένο για περιστασιακή χρήση και

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home

Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home Πλυστικά μηχανήματα K 4 Silent Edition Home Κ4 Silent Home. Ιδιαίτερα αθόρυβο (-50%, μεγ. 81 db(a). Με Home Kit (εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών, 3 σε 1 καθαριστικό), PremiumFlex λάστιχο και ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200

Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Σκούπες πολλαπλών εφαρμογών WD 3.200 Η νέα κατηγορία βάσης εντυπωσιάζει με τα νέα στοιχεία εξοπλισμού που πληρούν αυστηρά πρότυπα. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεγάλο κάδο, άνετη θέση στάθμευσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΟΡ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΡΑΚΟΡ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ FORCE 145 ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ Αντλία με κεφαλή ντουραλουμινίου και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass Σύστημα αυτόματης έναρξης παύσης λειτουργίας (Total Stop) Τροχήλατο με εργονομική λαβή Ευέλικτο και εργονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών

Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών Μηχανήματα Καθαρισμού Ακτών made in Italy αυτοκινούμενο μικρό αυτοκινούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μικρό ρυμουλκούμενο μεσαίο ρυμουλκούμενο μεγάλο αυτοκινούμενο μικρό Ιδανικό για περιοχές που απαιτούν βαθύ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης. Ενισχύστε την παραγωγικότητά όταν πρόκειται για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών

Μηχανήματα Πλύσης- Στέγνωσης. Ενισχύστε την παραγωγικότητά όταν πρόκειται για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών Η σειρά αντιπροσωπεύει μια πραγματική καινοτομία στον κόσμο των μηχανών μηχανών Πλύσης- Στέγνωσης. Τώρα όλα τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με σύστημα Ecoflex. Με το Nilfisk Ecoflex θα χρησιμοποιείτε πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50

Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50 Πλυστικά μηχανήματα για αρχή K 2.120 T 50 Κατάλληλο για τον καθαρισμό μπαλκονιών. Ιδανικό για τον καθαρισμό της βεράντας και των επίπλων. Καλύτερα και γρηγορότερα αποτελέσματα από τη χρήση σφουγγαρίστρας

Διαβάστε περισσότερα

HDS 13/20-4 S. Διακόπτης service. Μονάδα δοσομέτρησης καθαριστικού προϊόντος

HDS 13/20-4 S. Διακόπτης service. Μονάδα δοσομέτρησης καθαριστικού προϊόντος Τα νέα μηχανήματα υψ. πίεσης ζεστού-κρύου νερού της μεσαίας και της υψηλής κατηγορίας παρέχουν άριστα αποτελέσματα καθαρισμού, και είναι εξαιρετικά ανθεκτικά και εύχρηστα. Με λειτουργία ECO 1 Διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

OLMAR. Εργαλεία Κήπου. Dolmar Garden Tools

OLMAR. Εργαλεία Κήπου. Dolmar Garden Tools OLMAR Εργαλεία Κήπου Dolmar Garden Tools Εργαλεία Κήπου Garden Tools ES-42 A 147.00 Ηλεκτρικό αλυσοπρίονο 400mm (16"), 1800w, 3.7kg Electric chain saw 400mm (16"), 1800w, 3.7kg ES-2140 A 219.00 Ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο

Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Êùäéêüò: 49893 Διαθέσιμο 129 από Ôýðïò: NCS 2525 15/10/2015 Αλυσοπρίονα Γενικής Χρήσης Êùäéêüò: 69224 Διαθέσιμο Αλυσοπρίονα Κλαδευτικό Αλυσοπρίονο Εξελιγμένος κινητήρας για αντοχή στην πολύωρη και απαιτητική εργασία του κλαδέματος Ιδανικό μήκος λάμας για ευελιξία και ευκολότερη πρόσβαση Καρμπυρατέρ WALBRO Aλυσίδα

Διαβάστε περισσότερα