ÓÙËÇÍÅÓ - PIPES ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ TECHNICAL SHEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÓÙËÇÍÅÓ - PIPES ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ TECHNICAL SHEET"

Transcript

1 Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ÓÙËÇÍÅÓ PIPES ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ TEHNIL SHEET

2

3 1 Περιεχόμενα Table of ontents ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ OUT THE OMPNY ΤΥΠΟΙ ΠΟΛΥIΘΥΛEΝΙΟΥ POLYETHYLENE TYPES ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ RESISTNE TO TEMPERTURE ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ PE ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ TLE OF HEMIL RESISTNE OF PE ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ POTLE WTER SUPPLY PIPES ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ONVEYNE WTER PIPES ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ IRRIGTION PIPES Σελίδες Pages

4 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η εταιρία Palaplast ΑΕ ξεκίνησε το 1980 από τα αδέλφια Παλατιανά σαν οικογενειακή επιχείρηση. Σήμερα η Palaplast είναι μια από της μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες σωλήνων PE για ύδρευση και άρδευση, καθώς και εξαρτημάτων πίεσης. Η έδρα και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται σε ιδιόκτητο χώρο τμ, στην Βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και ο τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός, παρέχουν στην Palaplast την δυνατότητα παραγωγής προιόντων υψηλών προδιαγραφών. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με το Διεθνές Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001/00 για το σχεδιασμό και την παραγωγή προιόντων από PE και PV Μια ομάδα περισσοτέρων απο 0 ανθρώπων παράγουν και προωθούν περισσότερα από 3000 είδη άρδευσης, εξάγοντας τα προιόντα της Palaplast σε περισσότερες από 0 χώρες σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες στη λήψη παραγγελιών, την παρακολούθηση αποθεμάτων, την παραγωγική διαδικασία και την ανάπτυξη νέων προιόντων, συνεχίζουμε δυναμικά την μακροχρόνια δημιουργική μας πορεία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του σήμερα αλλά και του αύριο. Ο συνδυασμός της ευρείας γκάμας προιόντων σε σωλήνες και εξαρτήματα, της τεράστιας δυναμικότητας παραγωγής και την εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό, καθιστούν την Palaplast την πλέον ανταγωνιστική εταιρία η οποία μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα για ειδικές εφαρμογές. OUT THE OMPNY Palaplast founded in 1980 by the Palatiana brothers started as a family business. Today Palaplast is one of the largest production plants of PE pipes for water supply and irrigation, as well as pressure fittings. Situated in the Industrial rea of Thessaloniki the privately owned property of sqm with modernized and up to date facilities and technological machinery ensures the production of high standard, quality products. Palaplast is certified with the International ertification of Quality ISO 9001/00 for the design and the production of products from PE and PV. team of over 0 people produce and promote more than 3000 Palaplast irrigation products, meeting customer demands both nationally and internationally in more than 0 countries. Implementing new technologies in order processing, inventory monitoring, production procedures as well as in research and development of new products, Palaplast continues dynamically the long standing course in fulfilling both present and future market needs. The combination of wide range of products in pipes and fittings, enormous production capacity and the service provided to customers from specialized personnel make Palaplast the most competitive company in the industry of plastic pipes and fittings that can offer complete irrigation systems for all and particular applications.

5 3 PE PE PE 63 PE 80 PE 0 ΤΥΠΟΣ TYPE MDPE ΤΥΠΟΙ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) POLYETHYLENE TYPES Τα πολυαιθυλένια διαχωρίζονται με βάση την ελάχιστη απαιτούμενη μακροχρόνια αντοχή τους (MRS) στις κατηγορίες που ακολουθούν. Οι συνδιασμοί της πυκνότητας με το MRS δίνουν την δυνατότητα διαφορετικών τύπων σωλήνων που προορίζονται για διαφορετικές χρήσεις ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικα τους. ΟΝΟΜΑΣΙΑ / NME Χαμηλής Πυκνότητας / Low Density Μέσης Πυκνότητας / Medium Density 2ης Γενιάς / 2 nd Generation 3ης Γενιάς / 3 rd Generation MRS (Mpa) 3,2 6,3 8,0,0 ΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ DESIGN STRESS (σ s ) MRS = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή / Minimum Required Strength σ s = Τάση Σχεδιασμού / Design Stress σ s= (MRS) / = Συντελεστής Ασφαλείας / Design oefficient Για νερό υπό πίεση =1, ή 1,6 και για αέριο =2,0 / For water under pressure =1, or 1,6 for gas =2,0 SDR S Polyethylene types are divided by the minimum required strength (MRS) in the following categories. The combination of density and MRS provide a variety type of pipes for different applications according to their specific characteristics. Σταθερή Διαστασιολογική Αναλογία SDR Standard Dimension Ratio 6 7, , , , 3,2 4 6,3 8 8,3, 12, SDR = 2S+1 SDR= d/s S = Σειρά σωλήνα / Pipe Series d = Εξωτερική διάμετρος σωλήνα / Outside pipe diameter s = Πάχος τοιχώματος σωλήνα / Wall thickness of pipe ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / PHYSIL PROPERTIES Πυκνότητα στους 23 0 Density at 23 0 Δείκτης Ροής (φορτίο Kg) Melt Flow Index (MFI) (load Kg) ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / MEHNIL PROPERTIES Μέτρο Ελαστικότητας (mm/min, 230 0) Measure of Elasticity (mm/min, 230 0) Αντοχή σε Εφελκυσμό (mm/min, 23 0) Tensile Strength (mm/min, 23 0) Τάση Διαρροής (mm/min, 23 0) Yield stress (mm/min, 23 0) Επιμύκηνση κατά την Θραύση (mm/min, 23 0) Elongation at break (mm/min, 23 0) Αντοχή σε Ανάπτυξη Ρήγματος από Περιβαντολογική Καταπόνηση Environmental Stress racking Resistance (ESR) ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / THERML PROPERTIES Σημείο VIT (φορτίο 1Kg) VIT softening point (load 1Kg) Θερμική Αγωγιμότητα (23 0) Thermal onductivity (23 0) Συντελεστής Γραμμικής Διαστολής oefficient of Linear Expansion Ειδική Θερμότητα (23 0) Specific Heat (23 0) Θερμοκρασία Θραύσεως rittleness Temperature ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ PROPERTIES ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ / ELETRIL PROPERTIES Επιφανειακή Αντίσταση Surface Resistance Ειδική Αντίσταση (23 0) Volume Resistance (23 0) Διηλεκτρική Σταθερά (23 0) Dielectric onstant (23 0) Διηλεκτρική Αντοχή Dielectric Strength Μέθοδος Ελέγχου Τest Methods STM D792 ISO 1133 ISO 27 DIN 34 DIN 34 DIN 34 Test F DIN 3460 DIN 2612 STM D 696 alorimetric STM D 746 DIN 3482 DIN 3482 DIN 3483 DIN ,,0 6,3 8,0 Μονάδες Units gr/cm 3 g/min MPa MPa Mpa % h 0 W/m K m/m0 Kj/Kg K 0 Ω Ω cm KV/cm PE 80 PE 0 0,9 0,96 0,70 >600 > ,4 1,3 4 3,4 < 0 > 14 > 17 2,6 0,9 0,96 0, >600 > ,43 1,3 4 1,9 < 0 > 14 > 17 2,6 2,2 2

6 4 Αντοχή στην Θερμοκρασία / Resistance to Temperature Η πίεση λειτουργίας ενός σωλήνα PE επηρρεάζεται από την θερμοκρασία του χώρου που είναι τοποθετημένος. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την μείωση της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας ενός σωλήνα PE σε σχέση με την θερμοκρασία και την διάρκεια ζωής του. The operating pressure of a PE pipe is effected by the environmental temperature in which it is installed. The following table shows the reduction of the nominal working pressure of a pipe relative to the temperature and life expectancy. Θερμοκρασία ( 0) Temperature Έτη λειτουργίας Years of service PN 4,4,1,0 4,9 4,8 4,6 4,3 4,2 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7 3,1 2,7 3,4 2,9 2, 2,1 1,8 2,7 1,9 1,7 1,6 1,9 1,4 1,3 PN 6 PN PN 12, PN 8,0 7,7 7,6 7,3 7,2 6,8 6, 6,4 6,2 6,0,9,6, 4,7 4,1,0 4,3 3,7 3,1 2,8 4,1 2,9 2, 2,4 2,9 2,0 1,9 13,4 12,8 12,6 12,2 12,0 11,4,8,6,4,0 9,8 9,4 9,2 7,8 6,8 8,0 7,2 6,2,2 4,6 6,8 4,8 4,2 4,0 4,8 3,4 3,2,7,0 1,8 1,2 1,0 14,2 13, 13,3 13,0 12, 12,2 11,7 11, 9,8 8,,0 9,0 7,8 6,,8 8, 6,0,3,0 6,0 4,2 4,0 21,4,,2 19, 19,2 18,2 17,3 17,0,6,0 1,7 1,0 14,7 12,,9 12,8 11, 9,9 8,3 7,4,9 7,7 6,7 6,4 7,7,4,1 Ο ΔΤ ( ) Θερμοκρασιακή μεταβολή Temperature variation m Μεταβολή του μήκους ΔL (mm) Variation in Length Θερμική Διαστολή / Linear Expansion Το πολυαιθυλένιο είναι θερμοπλαστικό υλικό το οποίο παρουσιάζει γραμμική μεταβολή όταν υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στο σχεδιασμό δικτύων όταν υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στην θερμοκρασία. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει το ποσοστό της γραμμικής μεταβολής ΔL σε σχέση με την διακύμανση της θερμοκρασίας ΔΤ. Μήκος Σωλήνα Pipe Length (L) Polyethylene is a thermoplastic material which presents a change in linear dimension under increased temperature. are must de taken in designing networks when significant temperature variations are expected. The following diagram shows the percentage of expansion ΔL relative to temperature variation ΔΤ. ΔL L α T2 T1 Εξίσωση γραμμικής θερμικής μεταβολής Linear thermal expansion equation { { { { { ΔL=α L (Τ2Τ1) Γραμμική μεταβολή του σωλήνα Linear expansion of the pipe Μήκος του σωλήνα Length of the pipe Συντ/στής γραμμικής θερμ. μεταβολής oefficient of linear thermal expansion Τελική θερμοκρασία Final temperature Αρχική θερμοκρασία Initial temperature (mm) (m) 0,09mm/(m0) ( 0) ( 0)

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ PE ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΑΚΕΤΟΝΗ ΑΚΕΤΟΝΗ ΑΛΜΗ ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΗ ΑΜΜΩΝΙΑ ΑΕΡΙΑ ΑΜΜΩΝΙΑ ΥΓΡΗ ΑΜΥΛΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΕΝΖΟΛΙΟ ΒΟΡΑΚΑΣ ΒΟΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΒΟΡΙΚΟ ΟΞΥ ΒΟΥΤΑΝΟΛΗ ΒΡΩΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΓΛΥΚΟΖΗ ΔΕΞΤΡΙΝΗ ΔΙΑΙΘΥΛΑΙΘΕΡΑΣ ΔΙΘΕΙΑΝΘΡΑΚΑΣ ΔΙΘΕΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΘΕΙΟΥ ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΑΝΙΟ ΔΙΧΛΩΡΟΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΔΙΧΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΕΛΑΙΑ ΖΩΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ ΘΕΙΩΔΕΣ ΟΞΥ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΛΙΟ (ΠΟΤΑΣΣΑ) ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ (ΣΟΔΑ) ΚΕΤΟΝΕΣ ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΜΕΘΑΝΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡ. % 96% 0% ΙΧΝΗ 0% Υ.Δ. 1% Υ.Δ.Κ 18% Υ.Δ. % Υ.Δ. % 98% ΑΤΜΙΖΟΝ ΥΛΙΚΟ ΘΕΡΜ : Πλήρης Αντοχή Β : Περιορισμένη Αντοχή : Δεν συνίσταται Υ.Δ. :Υδατικό διάλυμα Υ.Δ.Κ. : Υδατικό διάλυμα κεκορεσμένο / ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΕΛΑΣΣΑ ΜΠΥΡΑ ΜΥΡΜΗΓΚΙΚΟ ΟΞΥ ΝΑΦΘΑΛΙΝΗ ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟ ΝΙΤΡΩΔΕΙΣ ΑΤΜΟΙ ΟΖΟΝ ΟΞΕΙΚΟ ΟΞΥ ΟΞΕΙΚΟΣ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑΣ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΟΥΡΙΑ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΗΖΕΛ ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΤΕΑΤΙΚΟ ΟΞΥ ΤΑΝΝΙΚΟ ΟΞΥ ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ (ΝΕΦΤΙ) ΤΕΤΡΑΧΛΩΡΑΝΘΡΑΚΑΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ ΥΔΡΟΒΡΩΜΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΥΔΡΟΘΕΙΟ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΟ ΑΕΡΙΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΥΠΟΧΛΩΡ. ΝΑΤΡΙΟ (ΧΛΩΡΙΝΗ) ΦΑΙΝΟΛΗ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΦΟΣΦΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΧΛΩΡΙΟ ΑΕΡΙΟ ΞΗΡΟ ΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟ ΧΡΩΜΙΚΟ ΟΞΥ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡ. % Υ.Δ. % Υ.Δ. 0% Υ.Δ. 33% Υ.Δ. % % Υ.Δ. 36% Υ.Δ. 90% Υ.Δ. % Υ.Δ. % Υ.Δ. 8% Υ.Δ. % Υ.Δ. % ΥΛΙΚΟ ΘΕΡΜ. 0 60

8 TLE OF HEMIL RESISTNE OF PE / HEMIL SUSTNES ETI ID ETI NHYDRID ETONE MMONI GS MMONI LIQUID NIMLVEGETLE OILS EER ENZENE ORX ORI ID UTNOL RON DIOXIDE RON MONOXIDE RON TETRHLORIDE HLOROETI ID HLOROFORM HROME ID ITRI ID RUDE OIL DEXTRIN DIHLOROETHNE DIHLOETHYLENE DIESEL OIL DIETHYL ETHER DRY HLORINE ESSENTIL OILS ETHYL LOHOL ETHYLETTE FENOL FORMLDEHYDE FORMI ID FRUIT JUIES GLTI ID GLUOSE GLYERINE HYDROHLORI ID HYDROGEN HYDROGEN ROMIDE HYDROGEN PEROXIDE ONENTR. % W.S 0% 0% 0% W.S. % 96% W.S. % W.S. 36% % W.S. 90% : Excellent Resistance Β : Limited Resistance W.S. : Water Solution MTERIL TEMP : No Resistance HYDROGEN SULPHITE IRON TRIHLORIDE KETONES MERURY METHNOL METHYLHLORIDE MOLSSES NPHTHLENE NITRI ID NITROENZENE NITROUS FUMES MINERL OILS OZONE PRFFIN OIL PETROL PHOSPHORI ID PHOSPHORI ID POTSSIUM ORTE POTSSIUM ROMIDE POTSSIUM HYDROXIDE PROPNOL PROPYLENE GLYOL STURTED SLT SOLUTION SODIUM RONTE SODIUM HLORIDE SODIUM HYDROXIDE SODIUM HYPOHLORITE STRH STERI ID SULPHUR DIOXIDE SULPHURI ID SULPHURI ID SULPHUROUS ID TNNI ID TRTRI ID TETRHLOROETHNE TOLUENE TRIHLOROETHYLENE URE ONENTR. % % W.S. % W.S. 8% W.S. 1% W.S. % W.S. % 98% W.S. % W.S. 33% MTERIL TEMP. 0 60

9 7 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ PE0 POTLE WTER PIPES 3ης Γενιάς / 3 rd Generation EN 1212 (σ 8,0 MRS PE 0) Συντελεστής Ασφαλείας 1, Safety Factor HYDROPL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TEHNIL HRTERISTIS Διατίθενται : Φ Φ1 (0m ρόλος) Φ1 Φ31 (ευθεία μήκη,8 & 11,8m) Χρωματισμός : Μαύρο με 4 μπλέ ρίγες (για όλα τα δίκτυα) Σημείωση : Μπορεί να παραχθεί σε μπλέ χρώμα (μόνο για υπόγεια εγκατάσταση) vailable : Φ Φ1 (0 meter coil) : Φ1 Φ31 (,8 & 11,8 meter straight length) olor : lack with 4 blue stripes for all kind of networks Note : an be manufactured in blue color (only for underground networks) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ / ERTIFITE FOR POTLE WTER ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι,0tm Μετωπική θερμοσυγκόλληση Ηλεκτροσυγκόλληση ompression Fittings up to,0 tm utt Fusion Electrofusion ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / PPLITIONS Δίκτυα μεταφοράς νερού (υπόγεια επιφανειακά & υποθαλάσσια) Δίκτυα προστασίας καλωδίων Δίκτυα αποχετευτικά Ιχθυοκλωβούς onveyance of water (underground, surface & submerged) able protection Underground sewage networks Fishfarming cages EN 1212 PE 0 Diameter PN tm SDR 17 Πάχος τοιχ. Βάρος Wall thick. Weight mm mm gr/m ,0 2,4 3,0 3,8 4,,4 6,6 7,4 8,3 9,,7 11,9 13,4 14,8,6 18, PN 12,tm SDR 13,6 PN tm SDR 11 PN tm SDR 9 PN tm SDR 7,4 PN tm SDR 6 Πάχος τοιχ. Wall thick. Βάρος Weight Πάχος τοιχ. Wall thick. Βάρος Weight Πάχος τοιχ. Wall thick. Βάρος Weight Πάχος τοιχ. Wall thick. Βάρος Weight Πάχος τοιχ. Wall thick. Βάρος Weight mm gr/m mm gr/m mm gr/m mm gr/m mm gr/m 2,0 2,1 2,4 3,0 3,7 4,7,6 6,7 8,1 9,2,3 11,8 13,3 14,7,6 18,4,6 23, ,0 2,0 2,3 2,6 3,0 3,7 4,6,8 6,8 8,2,0 11,4 12,7 14,6,4 18,2, 22,7,4, ,0 2,0 2,3 2, 3,0 3,1 3,6 4,,6 7,1 8,4,1 12,3 14,0 1,7 17,9,1 22,4,2 27,9 31,3 3, ,3 2,4 3,0 3,0 3, 3,8 4,4, 6,9 8,6,3 12,3 1,1 17,1 19,2 21,9 24,6 27,4 30,8 34,2 38,3 43, ,0 3,0 3,4 3,6 4,2 4,6,4 6,7 8,3, 12, 1,0 18,3,8 23,3 26,6 29,9 33,2 37,4 41, 46, 2,

10 8 EN 1212 (σ 6,3 MRS 8 PE 80) ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ PE80 POTLE WTER PIPES 2ης Γενιάς / 2 nd Generation HYDROPL Διατίθενται : Φ Φ1 (0m ρόλος) Φ1 Φ31 (ευθεία μήκη,8 & 11,8m) Χρωματισμός : Μαύρο με 4 γαλάζιες ρίγες (για όλα τα δίκτυα) Σημείωση : Μπορεί να παραχθεί σε γαλάζιο χρώμα (μόνο για υπόγεια εγκατάσταση) vailable : Φ Φ1 (0 meter coil) : Φ1 Φ31 (,8 & 11,8 meter straight length) olor : lack with 4 light blue stripes for all kind of networks Note : an be manufactured in blue color (only for underground networks) Συντελεστής Ασφαλείας 1, Safety Factor ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TEHNIL HRTERISTIS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ / ERTIFITE FOR POTLE WTER ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι,0tm Μετωπική θερμοσυγκόλληση Ηλεκτροσυγκόλληση ompression Fittings up to,0 tm utt Fusion Electrofusion ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / PPLITIONS Γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα πιέσεως μεταφοράς πόσιμου νερού, σε δήμους, οικισμούς κ.λ.π an be used generally in pressurised water supply networks, in municipalities, settlements etc. EN 1212 PE 80 Diameter mm PN 6tm PN tm PN 12,tm PN tm PN tm SDR 22 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4 Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Wall thick. Weight Wall thick. Weight Wall thick. Weight Wall thick. Weight Wall thick. Weight mm gr/m mm gr/m mm gr/m mm gr/m mm gr/m 2,0 89 2,3 1 2,0 2, 121 2, , ,0 18 2, , 13 3, ,0 14 2,3 6 3,0 7 3, 236 2, , 8 3,1 2 3,8 9 2,4 2 3, ,6 1 4, ,0 2 3,0 3, , 1, 96 2, ,7 4,6 6, , ,0 78 4,7 860,8 7,1 12 8, ,6 8,6 12 6,8 14 8,4 17,3 68 4,3 14 6,7 17 8,2 20,1 12,3 3000, ,1 80, , ,1 6, , ,4 14, , ,7 2790, ,7 1, , , , , , , , ,3 6941,4 8379,1 0 24, , , , , , ,8 7249,6 811, 13080, , , , , , , , ,6 686,4 7 31, ,3 79 1, , ,6 3, ,1 36

11 9 DIN 8074/807 (σ 6,3 MRS 8 PE 80) POTLE WTER PIPES PΕ80 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2 rd Generation / 2 ης Γενιάς HYDROPL Διατίθενται : Φ Φ1 (0m ρόλος) Φ1 Φ31 (ευθεία μήκη,8 & 11,8m) Χρωματισμός : Μαύρο με 4 γαλάζιες ρίγες (για όλα τα δίκτυα) Σημείωση : Μπορεί να παραχθεί σε γαλάζιο χρώμα (μόνο για υπόγεια εγκατάσταση) vailable : Φ Φ1 (0 meter coil) : Φ1 Φ31 (,8 & 11,8 meter straight length) olor : lack with 4 light blue stripes for all kind of networks Note : an be manufactured in blue color (only for underground networks) Συντελεστής Ασφαλείας 1,6 Safety Factor ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TEHNIL HRTERISTIS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ / ERTIFITE FOR POTLE WTER ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι,0tm Μετωπική θερμοσυγκόλληση Ηλεκτροσυγκόλληση ompression Fittings up to,0 tm utt Fusion Electrofusion ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / PPLITIONS Γενικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δίκτυα πιέσεως μεταφοράς πόσιμου νερού, σε δήμους, οικισμούς κ.λ.π an be used generally in pressurised water supply networks, in municipalities, settlements etc. DIN 8074/807 PE 80 PN 6tm PN tm PN 12,tm PN tm SDR 17,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4 Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Wall thick Weight Wall thick Weight Wall thick Weight Wall thick Weight mm mm gr/m mm gr/m mm gr/m mm gr/m 1,8 82 2, ,0 6 2, 126 1, , , , , 18 3, , ,8 1 3, 2 2, ,1 0 3, , , ,6 9 4, ,3 3, , 11, 600 2,9 4 4,6 666, , ,6 688,8 7, , , , ,4 1772, , ,2 21,1 12, ,3 80, , , , , , , , ,7 80 1, , , , , , ,2 474,4 8417, , , , , , ,8 84, 13131, , , , , , ,9 123, , , ,9 689, , ,1 369 Diameter

12 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ PΕ80 ONVEYNE WTER PIPES 2ης Γενιάς / 2 rd Generation EN 1212 (σ 6,3 MRS 8 PE 80) Συντελεστής Ασφαλείας 1, Safety Factor ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TEHNIL HRTERISTIS Διατίθενται : Φ Φ1 (0m ρόλος) Φ1 Φ31 (ευθεία μήκη,8 & 11,8m) Χρωματισμός : Φ Φ μαύρο με μία γαλάζια ρίγα Φ Φ31 μαύρο με τέσσερις γαλάζιες ρίγες vailable : Φ Φ1 (0 meter coil) Φ1 Φ31 (,8 & 11,8 meter straight length) olor : Φ Φ black with one light blue stripe Φ Φ31 black with four light blue stripes ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι,0tm Μετωπική θερμοσυγκόλληση Ηλεκτροσυγκόλληση ompression Fittings up to,0 tm utt Fusion Electrofusion ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / PPLITIONS Δίκτυα μεταφοράς νερού (υπόγεια επιφανειακά & υποθαλάσσια) Δίκτυα προστασίας καλωδίων Δίκτυα αποχετευτικά Ιχθυοκλωβούς onveyance of water (underground, surface & submerged) able protection Underground sewage networks Fishfarming cages EN 1212 PE 80 Diameter mm PN 6tm PN tm PN 12,tm PN tm PN tm SDR 22 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4 Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Wall thick Weight Wall thick Weight Wall thick Weight Wall thick. Weight Wall thick Weight mm gr/m mm gr/m mm gr/m mm gr/m mm gr/m 2,0 89 2,3 1 2,0 2, 121 2, , ,0 18 2, , 13 3, ,0 14 2,3 6 3,0 7 3, 236 2, , 8 3,1 2 3,8 9 2,4 2 3, ,6 1 4, ,0 2 3,0 3, , 1, 96 2, ,7 4,6 6, , ,0 78 4,7 860,8 7,1 12 8, ,6 8,6 12 6,8 14 8,4 17,3 68 4,3 14 6,7 17 8,2 20,1 12,3 3000, ,1 80, , ,1 6, , ,4 14, , ,7 2790, ,7 1, , , , , , , , ,3 6941,4 8379,1 0 24, , , , , , ,8 7249,6 811, 13080, , , , , , , , ,6 686,4 7 31, ,3 79 1, , ,6 3, ,1 36

13 11 ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ PΕ80 ONVEYNE WTER PIPES 2ης Γενιάς / 2 rd Generation DIN 8074/807 (σ 6,3 MRS 8 PE 80) Συντελεστής Ασφαλείας 1,6 Safety Factor ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TEHNIL HRTERISTIS Διατίθενται : Φ Φ1 (0m ρόλος) Φ1 Φ31 (ευθεία μήκη,8 & 11,8m) Χρωματισμός : Φ Φ μαύρο με μία γαλάζια ρίγα Φ Φ31 μαύρο με τέσσερις γαλάζιες ρίγες vailable : Φ Φ1 (0 meter coil) Φ1 Φ31 (,8 & 11,8 meter straight length) olor : Φ Φ black with one light blue stripe Φ Φ31 black with four light blue stripes ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION Εξαρτήματα κοχλιωτά μέχρι,0tm Μετωπική θερμοσυγκόλληση Ηλεκτροσυγκόλληση ompression Fittings up to,0 tm utt Fusion Electrofusion ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / PPLITIONS Δίκτυα μεταφοράς νερού (υπόγεια επιφανειακά & υποθαλάσσια) Δίκτυα προστασίας καλωδίων Δίκτυα αποχετευτικά Ιχθυοκλωβούς onveyance of water (underground, surface & submerged) able protection Underground sewage networks Fishfarming cages DIN 8074/807 PE 80 Diameter mm PN 6tm SDR 17,6 Πάχος τοιχ. Βάρος Wall thick Weight mm gr/m 1, ,3 2,9 4 3, ,3 976, ,3 80 7, ,0 33 9,1 4348, , , ,2 44 1, ,9 689 PN tm PN 12,tm PN tm SDR 11 SDR 9 SDR 7,4 Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Wall thick Weight Wall thick Weight Wall thick Weight mm gr/m mm gr/m mm gr/m 1,8 82 2,2 99 2,0 6 2, 126 1, , ,8 14 2, , 18 3, , ,8 1 3, 2 2, ,1 0 3, , ,6 9 4, , , 11, 600 4,6 666, ,9 936,8 7, , , ,4 1772,3 90 8,2 21,1 12,3 3000, , , , , , ,7 80 1, , , , ,9 9434,4 8417, , , , , , 13131, , , , , , , ,3 84, , ,1 369

14 12 Diameter mm L.D.P.E PV TM m/ρόλος m/coil ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ONVEYNE WTER PIPES Αγροτικής Χρήσης Irrigation Pipes ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TEHNIL HRTERISTIS ÓùëÞíåò ñäåõóçò / Irrigation Pipes 6TM DRIPPL Diameter Πάχος τοιχ. Βάρος Πάχος τοιχ. Βάρος Wall thick Weight Wall thick Weight mm mm gr/m mm gr/m , 1,30 1, 1, 2,00 2, ,1 1, 1,3 1,80 2, Χρωματισμός : Μαύρο με μία γαλάζια ρίγα Πίεση λειτουργίας : 6tm olor : lack with one lightblue stripe Working Pressure : 6tm Óõóêåõáóßá L.D.P.E Packing Diameter DRIPPL Τυλιγμένα με φίλμ Film wrapped m/ρόλος m/coil DRIPPL m/ρόλος m/coil ÌéêñïóùëÞíåò / Micro tubes Εσωτ. Διάμ. Int. Diam mm 0,7 2,7 3,9 1,00 2, 3, 3,90 4,, 8,90 Ειδική συσκευασία Special packing 6tm m/ρόλος m/coil / / / ÌéêñÞ Óõóêåõáóßá L.D.P.E Small Packing Diameter Απλό Non wrapped m/ρόλος m/coil Πάχος τοιχ. Wall thick mm 1,1 0,6 1,0 1,00 0,80 0,80 1,0 1,30 1,30 1, Τυλιγμένα με φίλμ Film wrapped m/ρόλος m/coil Βάρος Weight gr/m 6, 7,0 13, TM Απλό Non wrapped m/ρόλος m/coil ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION Εξαρτήματα τύπου Lock μέχρι 6,0tm Εξαρτήματα φίς Lock Type Fittings up to 6,0 tm Intended Fittings ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΕΣ / MIRO TUES ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / PPLITIONS Δίκτυα μεταφοράς νερού Άρδευση καλλιεργειών Θερμοκήπια Υπόγειες ή επιφανειακές εφαρμογές σε κήπους onveyance of water Open field irrigation (combined with drippers, sprayers, connectors, filters etc) Nurseries Underground and surface applications (gardens) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / TEHNIL HRTERISTIS Ρόλος oil mm 1,1 0,6 1,0 1,00 0,80 0,80 1,0 1,30 1,30 1, Ειδική Συσκευασία Special Packing Χρωματισμός : Μαύρο Πίεση λειτουργίας : 6tm Ειδικά μικροεξαρτήματα Specially designed Microfittings Τυλιγμένα με φίλμ Wrapped with film olor : lack Working pressure : 6tm ΣΥΝΔΕΣΗ / ONNETION ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / PPLITIONS Μικροάρδευση (Υδροπονία) Σύνδεση εκτοξευτήρων, μικροεκτοξευτήρων και σταλακτών με κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς νερού Microirrigation onnecting sprinklers, microsprinklers and drippers with main pipes

15 Απώλειες Πίεσης m/00m Pressure Loss Διάγραμμα Απωλειών Πίεσης Σωλήνων ΡΕ Pressure Loss Diagram for PE Pipes Παροχή (l/s) Discharge D = Εσωτερική Διάμετρο / Internal Diameter

16 ΠΑΠΩΛ36...ποτίζει σε όλο τον κόσμο Βιομηχανία σωλήνων & εξαρτημάτων ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 4 Τ.Κ Σίνδος Τηλ: Fax: Irrigation Systems Industry Ind. rea Thessaloniki P.O. OX 4 GR 7022 Sindos HELLS Tel: Fax:

HYDROPAL TECHNICAL CHARACTERISTICS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

HYDROPAL TECHNICAL CHARACTERISTICS / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HDPE POTABLE WATER PIPES PE80 ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2 nd Generation / 2ης Γενιάς (σ 6,3 MRS 8 PE 80) Safety Factor,6 Συντελεστής Ασφαλείας HYDROPAL Available : Φ6 Φ (00 meter coil) : Φ0 Φ35 (5,8 &,8 meter

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ PIPES TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2

ΣΩΛΗΝΕΣ PIPES TECHNICAL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ. Certified Quality Assurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ R=31,2 ertified Quality ssurance System Πιστοποιημένο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ cm m,7c 42,6cm 0,cm PIPES ΣΩΛΗΝΕΣ R=3,2 TEHNIL SHEET ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Table of ontents- Περιεχόμενα Pages - Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Pipes Σωλήνες. HYDROPAL PE80 - PΕ100 Σωληνάκια LDPE - PVC PVC Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου) Pipes 0 Σωλήνες Pipes HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PE Microtubes LDPE PV PV Pipes Layflats GEOPAL (Greenhouse Hose) Σωλήνες HDPE LDPE HYDROPAL PE80 PΕ Σωληνάκια LDPE PV PV Σωλήνες Μάνικες GEOPAL (Σωλήνας Θερμοκηπίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ DOMOLINE -Κτιριακές εγκαταστάσεις αποχέτευσης. -Αεραγωγοί. -Επιφανειακές αποχετεύσεις Υδρορροές. -Προστασία καλωδίων. ΠΡΟΤΥΠΑ: DIN 8062, ΕΛΟΤ 9. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σωλήνες μήκους 3 μέτρων σε δέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ POLYETHYLENE PIPES ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ DRIPPER PIPES ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ DRIPPER PIPE TAPES ΜΑΝΙΚΕΣ ΠΙΕΣΗΣ PRESSURE HOSES Σωλήνες Πολυαιθυλενίου / Polethylene Pipes ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ FERODRIP SUPERDRIP NEW 100 % AGROLINE LD 6 ΑΤΜ AGROLINE LD SPECIAL NEW 100 %

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ FERODRIP SUPERDRIP NEW 100 % AGROLINE LD 6 ΑΤΜ AGROLINE LD SPECIAL NEW 100 % ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ FERODRIP ΧΡΗΣΗ: Συστήματα τοπικής άρδευσης. Χρησιμοποιείται στις γραμμές άρδευσης οι οποίες τροφοδοτούνται από το κυρίως δίκτυο και με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων (μικροεκτοξευτήρες, σταλάκτες

Διαβάστε περισσότερα

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM

ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM ROBUST PIPE ROBUST(JULY'06).indd 1 8/1/06 10:41:14 AM Η PIPELIFE ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ROBUST(JULY'06).indd 2 8/1/06 10:41:18 AM Τι ειναι; Ο Robust είναι ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου σχεδιασμένος να προσφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

FEROCON AGRO. Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems

FEROCON AGRO. Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems FEROCON AGRO Σωλήνες ΡΕ & PVC Δικτύων Άρδευσης PΕ & PVC Pipes For Irrigation Systems ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ LD-PE PIPES FOR IRRIGATION SYSTEMS ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE 4 ΑΤΜ FERODRIP / LD-PE PIPES 4 FERODRIP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM

Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση Εργοστάσιο Πλαστικών Εργοστάσιο Ορειχάλκινων ELVIOM Έδρα - Κεντρική Διεύθυνση 10ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης Τ.Κ.: 57 400 Σίνδος Θεσσαλονίκη, Τ.Θ. 62 Τηλ.: 2310 795 531, Fax: 2310 795 373 e-mail : thess@interplast.gr Site : www.interplast.gr

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings HDPE-100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings HDPE-00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης HDPΕ-00

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE

Driplines & Fittings. Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALADRIP PALADRIP-FC PALADRIP-SLIM PALADRIP-TAPE riplines & Fittings Σταλακτηφόροι Σωλήνες & Εξαρτήματα PALARIP PALARIP-FC PALARIP-SLIM PALARIP-TAPE riplines Σταλακτηφόροι Σωλήνες PALARIP O.. mm 3496 PALARIP PE Embodied ripline Σταλακτηφόρος Σωλήνας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Kατασκευή επειγουσών εργασιών ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue

PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue Product Range with Drawings PP-R Pipes & Fittings Technical Catalogue In accordance with the requirments of our customers polypropylene (PPR) pipes and fittings are produced in grey, green and white colors,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Metal Oxide Leaded Film Resistor

Metal Oxide Leaded Film Resistor Features -Excellent Long-Time stability -High surge / overload capability -Wide resistance range : 0.1Ω~22MΩ -Controlled temperature coefficient -Resistance standard tolerance: ±5% (consult factory for

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER

PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER PROFILCO UNIVERSAL SEPTEMBER - 2007 PROFILCO UNIVERSAL ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ Η εταιρεία μας τηρώντας το σύστημα ISO 9001, διενεργεί έλεγχο στα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

HYDROPAL PE80 & - & - PΕ100 HDPE

HYDROPAL PE80 & - & - PΕ100 HDPE HYDROPAL PE8 - PE HDPE Pipes & Fittings for Potable Water Compression Fittings PN6 Butt-fusion - Electrofusion Fittings Pe Units For Butt-fusion & Electrofusion HYDROPAL PE8 - PΕ HDPE Σωλήνες & Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Carbon Film Leaded Resistor

Carbon Film Leaded Resistor Features -The most economic industrial investment -Standard tolerance: +/-5% (available +/-2%) -Excellent long term stability -Termination: Standard solder-plated copper lead Applications -Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης

u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης u-pvc Ball Valves & Pressure Fittings Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης Ball Valves - Valves Solvent Cement Jointed Fittings BSP Threaded Fittings Adaptor Fittings Βάνες - Βαλβίδες Εξαρτήματα Πίεσης Κολλητά Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ελαφρές κυψελωτές πλάκες - ένα νέο προϊόν για την επιπλοποιία και ξυλουργική ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE FLAVORED PA R T N E R O F T H E P R O F E S S I O N A L C O M PA N Y P R O F I L E KORAKAKIS MUST was founded in 1996 by George N. Korakakis. Our company operates in the

Διαβάστε περισσότερα

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8%

Technical Data for Profiles. α ( C) = 250 N/mm 2 (36,000 lb./in. 2 ) = 200 N/mm 2 (29,000 lb./in 2 ) A 5 = 10% A 10 = 8% 91 500 201 0/11 Aluminum raming Linear Motion and Assembly Technologies 1 Section : Engineering Data and Speciications Technical Data or Proiles Metric U.S. Equivalent Material designation according to

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΣΛΙΑ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΕΔΡΑΗ Β. ΡΑΜΟΤΣΑΚΗ Κτήριο Κεντρικό κτήριο γραφείων Έδρασης Επιφάνεια 2860 m² Θερμικά φορτία 249 kw - Ψυκτικά φορτία 273 kw Παραγωγή Τπάρχον σύστημα θέρμανσης-ψύξης

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

FERRITES FERRITES' NOTES RAW MATERIAL SPECIFICATION (RMS)

FERRITES FERRITES' NOTES RAW MATERIAL SPECIFICATION (RMS) FERRITES' NOTES RW MTERIL SPEIFITION (RMS) Property Unit Pratical Frequency Range MHz Initial Permeability urie Temperature Specific Gravity g/cm 3 Loss Factor @ FREQUENY -6 MHz Temp. oef. of Initial Permeability

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS Edition 2009-2010 Η εταιρία µας, Α.Παπαδόπουλος & Σια Ο.Ε. µε την εµπορική ονοµασία Orca Pumps, δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εµπορίας υποβρύχιων αντλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ INDUSTRY OF PLASTIC PIPES & FITTINGS 04ΕΤΑΙΡΙΑ 05COMPANY IΣΤΟΡΙΑ Η ΚΑRINA ιδρύθηκε το 1970 από τους αδελφούς Παναγιώτη και Νίκο Παζάρα. Από τότε µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Construction Applications Telecommunication

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

solid Design & Manufacturing

solid Design & Manufacturing από το σχεδιασμό... from design...... στην υλοποίηση... to implementation μελέτη και σχεδιασμός / research and design παραγωγή / production ποικιλία χρωμάτων / variety of colours εφαρμογή / applications

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΟΥΖΙ / WATERMELON a b

ΚΑΡΠΟΥΖΙ / WATERMELON a b ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ REPUBLIC OF GREECE ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DESCRIPTION FORM AND FOOD ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ VARIETY RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Metal Film Leaded Precision Resistor

Metal Film Leaded Precision Resistor Power ratio(%) MFR Series Features Excellent overall stability Very tight tolerance down to ±0.05% Extremely low TCR down to ±5 PPM/ C High power rating up to 3 Watts Excellent ohmic contact Applications

Διαβάστε περισσότερα

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V

Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Data Sheet High Reliability Glass Epoxy Multi-layer Materials (High Tg & Low CTE type) Laminate R-1755V Prepreg R-1650V Nov. 2015 No.15111336 Specification / Laminate R-1755V No.; 15111336-1 Property Units

Διαβάστε περισσότερα

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN

FLAME-X 950 (N)HXCH FE180/E90 0,6/1kV DIN VDE 0266, DIN Halogen- free low smoke fire resistant security power cables with copper concentric conductor CONSTRUCTION Conductors: bare copper conductor, circular solid class 1 (RE) or stranded circular or circular

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series Features 1. RoHS & Halogen-Free (HF) compliant 2. IA size: 0603, 0805, 1206, 1812 3. Hold current ratings from 0.05 to 3A 4. Voltage ratings from 6V computer and electronic applications to 60V 5. Small

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43

Όροι Πώλησης. Τραπεζικοί Λογαριασμοί. Βρείτε μας στο χάρτη 150/403326-43. από 01/03/2015. GR570110 1500 0000 150 403326 43 Όροι Πώλησης Τραπεζικοί Λογαριασμοί 1 Ο παρών κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο και ισχύει από 01/03/2015. 2 Οι τιμές αφορούν παράδοση σε πρακτορείο περιοχής Αθηνών- Πειραιώς ή παραλαβή από τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet

GF GF 3 1,2) KP PP KP Photo 1 GF PP GF PP 3) KP ULultra-light 2.KP 2.1KP KP Fig. 1 PET GF PP 4) 2.2KP KP GF 2 3 KP Olefin film Stampable sheet JFE No. 4 20045 p 82 Composite Material for Automotive Headliners Expandable Stampable Sheet with Light Weight and High Stiffness A JFE SUZU JFE HA KP 50 mass 30 UL 800 g/m 2 7.2 N/mm Abstract: KP-Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΜΕ To Exalcobond είναι σύνθετο πάνελ αλουµινίου, ιδανικό για τη δηµιουργία των πιο σύγχρονων κατασκευών, δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες σχεδιασµού. Το Exalcobond

Διαβάστε περισσότερα

Πόμολα Πόρτας Door Handles

Πόμολα Πόρτας Door Handles 2016 κατάλογοςcatalogue Πόμολα + Λαβές Επίπλων Furniture Handles + Knobs Κρεμάστρες Hangers Πόμολα Πόρτας Door Handles Κλειδαριές Locks Αξεσουάρ Accessories 2016 H CONSET ιδρύθηκε πριν από 15 χρόνια και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Hydraulic Fittings. Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Hydraulic Fittings Description: Threaded plastic accessories with both male, and female type thread for use in hydraulic networks. Range: From Ø 3/8" up to Ø 4". Pressure Rating: 10

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE

PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE PROFESSIONAL PRODUCTS CATALOGUE BREAD IMPROVEMENTS PA R T N E R O F T H E P R O F E S S I O N A L C O M PA N Y P R O F I L E KORAKAKIS MUST was founded in 1996 by George N. Korakakis. Our company operates

Διαβάστε περισσότερα

FEROCON AGRO. Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers

FEROCON AGRO. Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers FEROCON AGRO Σταλάκτες - Μικροεκτοξευτήρες Dripers - Microspringlers H ÌÉÊÑÏÅÊÔÏÎÅÕÔÇÑÅÓ - MICROSPRINGLERS ΣΟΥΠΕΡ ΤΖΕΤ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ROTATING SUPER SPRAYER ΣΠΕΣΙΑΛ ΤΖΕΤ ROTATING SPECIAL SPRAYER ΣΠΕΣΙΑΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of

Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512. official distributor of Product: Thick Film Chip Resistor-SMDC Series Size: 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2512 official distributor of Thick Film Chip Resistor-SMDC Series 1. Scope -This specification applies to all

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ UNIDELTA Ιταλίας για εφαρµογές θέρµανσης ΖΕΣΤΟ / ΚΡΥΟ νερό Ο οίκος Unidelta κατασκευάζει δικτυωµένο πολυαιθυλένιο (PEX) µε εξαιρετικές µηχανικές ιδιότητες σε υψηλές θερµοκρασίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ. Light Fittings. Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΑ Light Fittings escription: Light-weight fittings for irrigation networks and low-pressure conveyance of water. Range: Pressure Rating: Materials: Barbed series from Ø 16mm up to Ø 25mm,

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 2016

Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 2016 Γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙI»-Σεπτέμβριος 016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αναφορικά με τη Κατασκευή Πλαστικών Δεξαμενών από PE

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αναφορικά με τη Κατασκευή Πλαστικών Δεξαμενών από PE ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Αναφορικά με τη Κατασκευή Πλαστικών Δεξαμενών από PE Η εταιρεία ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ Βιομηχανικά Πλαστικά Βόλου, κατασκευάζει δεξαμενές από ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ, για την αποθήκευση Νερού, Ελαιών,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ.

Λέξεις κλειδιά: Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Κατευθυντήριες Γραμμές Γεωργικής Πρακτικής και Συγκομιδής, Α.Φ.Φ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναντίρρητα στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά αποδίδεται τεράστια σημασία τόσο για το άρωμα τους όσο και για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες που προέρχονται είτε από ξηρά δρόγη είτε από τα αιθέρια

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ELECTRO-FUSION (HD PE-100, 16atm-SDR11) ΤΙΜΗ 13,60 13,60 14,00 14,00 11,60 40 14,60 14,60

5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ELECTRO-FUSION (HD PE-100, 16atm-SDR11) ΤΙΜΗ 13,60 13,60 14,00 14,00 11,60 40 14,60 14,60 5. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ELECTROFUSION (HD PE0, atmsdr11) ΙΑΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ ΓΩΝΙΑ 0 E/F ΓΩΝΙΑ 5 0 E/F TAY 0 E/F ΠΩΜΑ E/F, 13,0,0 5, 13,0,0 5, 1,00 1,00,0 11,0 5, 1,0 1,0,00

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ

Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Κάντε ψύξη με τον ήλιο και μειώστε την κατανάλωση έως και 60% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ SOLARCOOL ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ Η απόδοση του SolarCool προέρχεται από το φυσικό φαινόμενο της αυξημένης

Διαβάστε περισσότερα

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots

Γλάστρες Ολυμπία Olympian Pots Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ. ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα- Ιδιότητες - είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΞΕΑ, ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΑΤΑ 1.1 Τα οξέα ΜΑΘΗΜΑ 1 o : Γενικά για τα οξέα Ιδιότητες είκτες ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Ποιες χηµικές ενώσεις ονοµάζονται οξέα; Με ποιόν χηµικό τύπο παριστάνουµε γενικά τα οξέα; Οξέα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series)

Thin Film Precision Chip Resistor (AR Series) Construction D1 L (AR Series) Features -Advanced thin film technology -Very tight tolerance down to ±0.01% -Extremely low TCR down to ±5PPM/C -Wide resistance range 1ohm ~ 3Mega ohm -Miniature size 0201

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TECHNICAL - COMMERCIAL COMPANY STORAGE SYSTEMS STUDY - MANUFACTURE TECHNICAL SUPPORT ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η εταιρεία ΠΡΟΦΙΛΟΔΟΜΗ ιδρύθηκε το 2003 στο βόλο ως τεχνική εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Melf Carbon Film Resistor MMC Series

Melf Carbon Film Resistor MMC Series Melf Resistor Melf Carbon Film Resistor MMC Series Coating color: Beige Features - Tolerance up to ±2%. - Wide resistance range:1ω to 10MΩ. Type Dimension TYPE L D C S 0102 2.00±0.10 1.30±0.10 0.55±0.10

Διαβάστε περισσότερα

cubyko Η στεγανή σειρά διακοπτών IP55

cubyko Η στεγανή σειρά διακοπτών IP55 cubyko Η στεγανή σειρά διακοπτών IP55 cubyko ακόμα και η φύση το περίμενε Το 2006 σηματοδοτεί την είσοδο της Hager στην αγορά του διακοπτικού υλικού. Για περισσότερα από 8 χρόνια η γκάμα δεν σταματά να

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Magnet Wire General Engineering Data Bare and Film Insulated Copper and Aluminum

Magnet Wire General Engineering Data Bare and Film Insulated Copper and Aluminum Magnet Wire General Engineering Data Bare and Film Insulated Copper and Aluminum CABLE Magnet Wire General Engineering Data Bare and Film Insulated Copper and Aluminum Forward This booklet contains engineering

Διαβάστε περισσότερα

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in

VIOMES S.A. has more than 30 years of experience in 2 Η ΒΙΟΜΕΣ ΑΒΕ διαθέτει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης και κήπου. Βασισμένη στην ποιότητα, την καινοτομία, στον σεβασμό των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers

Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers ΜΙΝΙ ΑΡΔΕΥΣΗ & ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ Micro - Irrigation Equipment & Sprinklers Description: Pressure Rating & Materials: Equipment for use in gardening and agricultural applications. The equipment is suitable for

Διαβάστε περισσότερα

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10

PROFIS Ε.Π.Ε. info@profisplastics.gr Tel: (+30) 2262056640 2 από 10 Η εταιρεία σας παρουσιάζει την γκάμα της σε περιμετρικά λάστιχα στεγάνωσης για ξύλινα κουφώματα και προφίλ πλαστικού ειδικών εφαρμογών. Η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής της εξασφαλίζει ελεγχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

By R.L. Snyder (Revised March 24, 2005)

By R.L. Snyder (Revised March 24, 2005) Humidity Conversion By R.L. Snyder (Revised March 24, 2005) This Web page provides the equations used to make humidity conversions and tables o saturation vapor pressure. For a pd ile o this document,

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα