AÑ. ÖÕËËÏÕ 1905 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: είχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. Óåë.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1905 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 είχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. Óåë."

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 1905 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Συνελήφθη στα Μέγαρα 25χρονος δραπέτης που διέπραττε ληστείες Με τέσσερις συνεργούς του δρούσε επίσης σε Μάνδρα και Κόρινθο Óåë. 9 Περισσότερες εξιχνιάσεις και λιγότερες συλλήψεις τον Οκτώβριο είχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. Óåë. 3 6,2 εκατ. ευρώ στους Κουπόνια απο τη νέα χρονιά για τη σίτιση µαθητών στα κυλικεία Έχουν επιλεγεί σχολεία από τον Ασπρόπυργο το Ζεφύρι και τις Αχαρνές Σåë 3 Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Μουσείου Γουλανδρή Πρόταση από την Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής να συµπεριληφθούν και θέµατα που αφορούν τη υτική Αττική δήµους για τα σχολεία ευρώ σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Αχαρναί Óåë. 2 Συνελήφθησαν ακόµη έξι µέλη τις σπείρας που αφαιρούσε µετασχηµατιστές της ΕΗ Μετά από συντονισµένη αστυνοµική επιχείρηση στο Θριάσιο Πεδίο Óåë. 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΒΑΡΥ ΣΚΟΡ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Óåë. 5 Óåë. 6 Την Ευρωπα κή Χάρτα Ισότητας υπέγραψαν οι Περιφερειάρχες Μικρής κλίµακας σεισµική δόνηση µε επίκεντρο τη Μαγούλα «ιακριτική» η εµφάνιση του Εγκέλαδου στην Αττική Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Σåë. 5 Óåë

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή ΕΥΤΕΡΑ Καιρός: γενικά καλός µε αραιές νεφώσεις Άνεµοι: βορειοανατολικοί 5-6 µποφόρ Θερµοκρασία:από 10 έως 17 βαθµούς Κελσίου - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ΕΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: , ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Σπυρίδων, Σπύρος, Σπυριδούλα ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, Ντίνος Ρούσσης Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. 6,2 εκατ. ευρώ στους δήµους για τα σχολεία ευρώ σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Αχαρναί Με το ποσό των ,01 ευρώ επιχορηγεί το υπουργείο Εσωτερικών τους δήµους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την κάλυψη δαπανών σχετικά µε την καταβολή µισθωµάτων των σχολικών µονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών που τους µεταφέρθηκαν σύµφωνα µε το ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). Από τους δήµους της υτικής Αττικής µε αυτή την απόφαση επιχορηγούνται του Ασπροπύργου Συντονισµένη επιχείρηση σε περιοχές του Θριάσιου Πεδίου, πραγµατοποίησαν την Παρασκευή αστυνοµικές δυνάµεις, προκειµένου να συλλάβουν τα υπόλοιπα µέλη της σπείρας, που εντόπιζε µετασχηµατιστές της ΕΗ σε αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές και αφού τους κατέστρεφε αφαιρούσε χάλκινα στοιχεία. Σηµειώνεται ότι την περασµένη ε- βδοµάδα, στα χέρια της αστυνοµίας, στον Ασπρόπυργο, είχαν πέσει τρία µέλη της εγκληµατικής οµάδας. Μετά από εκτεταµένες έρευνες αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας υτικής Αττικής, εντόπισαν και συνέλαβαν έξι Πακιστανούς, οι οποίοι φέρονται ως συµµετέχοντες στην εγκληµατική οµάδα που δρούσε σε περιοχές του Θριάσιου Πεδίου, της Βοιωτίας και της Αργολίδας. Σύµφωνα µε την αστυνοµία το τελευταίο εξάµηνο, έχει διαπράξει 180 κλοπές µετασχηµατιστών, αποκοµίζοντας µεγάλα οικονοµικά οφέλη, ενώ το µέγεθος και της Ελευσίνας, ενώ στην κατανοµή περιλαµβάνεται και ο δήµος Αχαρνών. Οι λοιποί δικαιούχοι ήµοι, όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση θα επιχορηγηθούν µε νεότερη απόφαση του ΥΠΕΣ, αµέσως µόλις περιέλθουν στο Υπουργείο τα στοιχεία που αυτό ζήτησε µε σχετικό έγγραφό του. Αναλυτικά τα κονδύλια έχουν ως εξής: Ασπρόπυργος Αχαρναί Ελευσίνα Συνελήφθησαν ακόµη έξι µέλη τις σπείρας που αφαιρούσε µετασχηµατιστές της ΕΗ Μετά από συντονισµένη αστυνοµική επιχείρηση στο Θριάσιο Πεδίο της ζηµιάς που έχει προκληθεί στην.ε.η. υπολογίζεται στο ποσό των ευρώ περίπου. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Π. Μ.

3 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 Περισσότερες εξιχνιάσεις και λιγότερες συλλήψεις τον Οκτώβριο είχνουν τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Αύξηση κατά 14,3% στις εξιχνιάσεις υποθέσεων ανά την επικράτεια σηµείωσε η Ελληνική Αστυνοµία κατά το µήνα Νοέµβριο, σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Ωστόσο όµως, παρατηρήθηκε αισθητή µείωση στις συλλήψεις, αφού σε όλη την Ελλάδα συνελήφθησαν συνολικά άτοµα, έναντι τον Οκτώβριο, για διάφορα αδικήµατα. Αναλυτικά, τον Νοέµβριο εξιχνιάστηκαν συνολικά υποθέσεις, έναντι τον Οκτώβριο, εκ των οποίων, ενδεικτικά: 15 ανθρωποκτονίες, κλοπές και διαρρήξεις, 954 υποθέσεις για ναρκωτικά και υποθέσεις για παράνοµη είσοδο και παράνοµη εισαγωγή στη χώρα. Η σηµαντικότερη αύξηση του ποσοστού των επιτυχιών της αστυνοµίας σηµειώθηκε στις εξαρθρώσεις σπειρών, καθώς εξαρθρώθηκαν συνολικά 64 σπείρες, έναντι 48 τον Οκτώβριο, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 33%. Αναλυτικά, εξαρθρώθηκαν 23 σπείρες που διέπρατταν ληστείες, κλοπές - διαρρήξεις, είκοσι που διακινούσαν ναρκωτικά, τέσσερις διακίνησης παράνοµων µεταναστών, τρεις σπείρες παραχάραξης χαρτονοµισµάτων, τρεις σω- µατεµπορίας, τρεις πλαστογραφίας ταξιδιωτικών εγγράφων, δύο σπείρες αρχαιοκαπηλίας, δύο αρπαγής κι εκβίασης αλλοδαπών, δύο σπείρες που διέπρατταν απάτες, µία σπείρα που εκτελούσε συµβόλαια θανάτου και µία σπείρα λαθρεµπορίου οινοπνευµατωδών ποτών. Τέλος, τον µήνα Νοέµβριο κατασχέθηκαν: δύο τόνοι και 76 κιλά κάνναβη, 379 δενδρύλλια κάνναβης, 48 κιλά ηρωίνη, 4 κιλά κοκα νη, δισκία ναρκωτικών, χρηµατικά ποσά ευρώ, 112 λέβα, ρούβλια και λέκε, 151 µαχαίρια και γκλοπ, 62 κυνηγετικά όπλα, 45 όπλα, 3622 φυσίγγια, καθώς και cd και dvd. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 Ελευσίνα Γκολέµη Εµαννουέλα - Ιερά Οδός 20 τηλ.: Ασπρόπυργος Λιόσης Αναστάσιος - Ειρήνης 1 τηλ.: Μάνδρα Ρόκκας ηµήτριος - Εργατικές Κατοικίες τηλ.: Άνω Λιόσια Σ. Μοσχογιάννη - ηµαρχείου 15 τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Κουπόνια απο τη νέα χρονιά για τη σίτιση µαθητών στα κυλικεία Στο πρόγραµµα εντάσσονται σχολεία του Ασπροπύργου, του Ζεφυρίου και των Αχαρνών Μια σύγχρονη µορφή συσσιτίων, µε τη µορφή µικρογευµάτων, θα προσφέρεται από τη νέα χρονιά στα σχολεία της χώρας, σε περιοχές όπου φοιτούν µεγάλα ποσοστά παιδιών από αδύναµα οικονοµικά στρώµατα. Όπως ανέφεραν δηµοσιεύµατα, οι λεπτοµέρειες του προγράµµατος σχεδιάζονται αυτές τις ηµέρες, ωστόσο σύµφωνα µε τις πληροφορίες, το υπουργείο Παιδείας θα δίνει κουπόνια στους µαθητές περιοχών µε χαµηλούς οικονοµικούς και κοινωνικούς δείκτες και µε αυτά θα µπορούν να τρώνε στα κυλικεία των σχολείων. Τα κουπόνια θα είναι των 2 ή 3 ευρώ και µε αυτά ένας µαθητής θα µπορεί να φάει έ- να σάντουιτς και να πιει έναν χυµό ή γάλα στο σχολείο του. Αν και αρχικά η δηµοσιοποίηση των κρ ουσµάτων ασιτίας µαθητών σε σχολεία του κέντρου της Αθήνας, που είχαν παρατηρηθεί ήδη από τις αρχές της σχολικής χρονιάς, αντιµετωπίστηκε ως λα κισµός, πλέον είναι κοινό µυστικό. Πολλοί εκπαιδευτικοί µιλούν για το φ- αινόµενο και κάποιοι έχουν δραστηριοποιηθεί σε σχέση µε αυτό. Ωστόσο, τώρα το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να αντιµετωπίσει το πρόβληµα σε κεντρικό επίπεδο. Οι δράσεις του υπουργείου Παιδείας θα ενταχθούν στα προγράµµατα των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) που αφορούν τη στήριξη περιοχών µε µαθητές που έχουν ανάγκη κοινωνικής και εκπαιδευτικής στήριξης. Ήδη έχουν επιλεγεί νηπιαγωγεία και δηµοτικά στις περιοχές του Ταύρου, της πλατείας Βάθης, των Εξαρχείων, των Κάτω Πατησίων, των Αχαρνών, αλλά και σχολεία σε Μοσχάτο, Νίκαια, Ασπρόπυργο, Ζεφύρι και Αυλώνα για να ενταχθούν στο πρόγραµµα. «Στόχος µας είναι να διασφαλίσουµε την ισότιµη ένταξη των µαθητών στο εκπαιδευ τικό σύστηµα στις περιοχές µε χαµηλούς εκπαιδευτικούς και κοινωνικοοικονοµικούς δείκτες» δήλωσε η αρµόδια για θέµατα Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου. «Στην προσπάθεια αυτή το σχολείο αναλαµβάνει ενεργό ρόλο εποικοδοµητικής συνεργασίας µε τις οικογένειες και τους φορείς εκπαίδευσης της τοπικής κοινότητας. Ο ρόλος αυτός είναι πολυσχιδής και εδώ εντάσσεται η πρωτοβουλία για τη διανοµή µικρογευµάτων στα σχολεία ΖΕΠ γι' αυτές α- κριβώς τις περιοχές που το έχουν περισσότερο ανάγκη»τόνισε η κ. Χριστοφιλοπούλου.

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 Χαιρετίζει τη θετική εξέλιξη της πολεοδόµησης του ΒΟΤΡΥΣ- ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ ο Θανάσης Λεβέντης ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ Οβουλευτής Αττικής µε τη ηµοκρατική Αριστερά κ. Θανάσης Λεβέντης µε ανακοίνωσή του χαιρετίζει τη θετική εξέλιξη της πολιτιστικής αξιοποίησης των πρώην εργοστασίων ΒΟΤΡΥΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ στην Ελευσίνα. «Η ιδέα της πολιτιστικής αξιοποίησης του ΒΟΤΡΥΣ- ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ εκφράστηκε ήδη από το Το φιλοξενήθηκαν εκεί πολιτιστικές εκδηλώσεις του ήµου Ελευσίνας και το 2003 ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης µελέτης για την αναβάθµιση του παραλιακού µετώπου και του ΒΟΤΡΥΣ-ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ. Το 2004, έγινε η πρόταση για αναθεώρηση-επέκταση του ρυµοτοµικού σχεδίου Ελευσίνας στη συγκεκριµένη περιοχή. Το 2006, τα ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ ε- πέστρεψαν στον χώρο του Ελαιουργείου, όπου διοργανώνονται µέχρι σή- µερα. Το ιάταγµα, που εγκρίνει την πολεοδοµική µελέτη, προβλέπει κατοικίες, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης καθώς και πολιτιστικά κτίρια, υπαίθριο χώρο στάθµευσης, χώρο ανέγερσης νέου Αρχαιολογικού Μουσείου, χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων», αναφέρει ο κ. Λεβέντης. Παράλληλα επισηµαίνει την αναγκαιότητα δηµιουργικής αξιοποίησης χώρων, όπως αυτός του Ελαιουργείου, που εντάσσεται στην αναγκαιότητα αξιοποίησης και επανάχρησης των ανενεργών βιοµηχανικών χώρων εν γένει. Η πολιτιστική αξιοποίηση στη συγκεκριµένη περιοχή συναρτάται µε την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής των πρώην εργοστασίων ΒΟΤΡΥΣ και ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ, νοτίως του Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας και µε την προώθηση της πολεοδοµικής µελέτης, η οποία προβλέπει εκεί τη δηµιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου και Πολιτιστικού Κέντρου του ήµου. Κλείνοντας ο κ. Λεβέντης, υποστηρίζει ότι «η περιοχή µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα πώς µια βιοµηχανική περιοχή µπορεί να αναπτυχθεί και να µετατραπεί σε τουριστικό προορισµό, τονώντας την επισκεψιµότητα στους α- ρχαιολογικούς της χώρους, συνδυάζοντας το ιστορικό παρελθόν µε τη µετέπειτα βιοµηχανική εξέλιξη. Καθώς δεν πρόκειται απλά για πολιτιστική αξιοποίηση, αλλά και για πολεοδοµική πρόταση µε στόχο την απελευθέρωση των συγκεκριµένων χώρων αλλά και του παραλιακού µετώπου, που επί δεκαετίες παρέµενε κλειστό για τους κατοίκους, πρέπει να σηµειωθούν σταθερά βήµατα, αφενός στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την ανάδειξη του δυτικού άκρου της παραλίας αφετέρου για τη διεκδίκηση της πολεοδοµικής µελέτης για την ανατολική πλευρά της περιοχής». Εχθές δύο νέα παιδιά,ο ηµήτρης Μαγγίνας και η Μαρία Μαγκουσάκη, γύρισαν σελίδα στη ζωή τους. Τους ευχόµαστε στη νέα αυτή σελίδα να βρουν όσα αναζητούν απο τη ζωή που δεν είναι άλλα από την ευτυχία και την αγάπη! Περαιτέρω πτώση των εξαγωγών βλέπουν οι ειδικοί Ανακόπηκε τον Οκτώβριο η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Παρόλα αυτά, η πτώση στις εξαγωγές είναι κατά πολύ µικρότερη εκείνης των εισαγωγών. Ειδικότερα, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, τον Οκτώβριο εφέτος, ανήλθε στο ποσό των 2.402,0 εκατ. ευρώ έναντι 3.045,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010, παρουσιάζοντας µείωση 21,1%. Ενώ, η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στο ποσό των 1.293,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.463,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε τον Οκτώβριο 2010, παρουσιάζοντας µείωση 11,6%. Συρρίκνωση 5% στο ΑΕΠ τρίτου τριµήνου. Προειδοποιητική απεργία των φαρµακοποιών την Τετάρτη Οι φαρµακοποιοί εξήγγειλαν για την Τετάρτη 14 εκεµβρίου 24ωρη προειδοποιητική απεργία. ιαµαρτύρονται «για την υποβάθµιση της φ- αρµακευτικής περίθαλψης» και την «οικονο- µική ασφυξία στην οποία έχουν περιέλθει τα φαρµακεία». Στην ανακοίνωσή τους, οι φαρµακοποιοί α- ναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις του κλάδου θα ενταθούν µε πανελλαδική αναστολή της πίστωσης προς όλα τα ασφαλιστικά ταµεία από 1η Ιανουαρίου 2012 ή και νωρίτερα «λόγω της αδυναµίας λειτουργίας των φαρµακείων που συνθλίβονται ανάµεσα στην διακοπή πιστώσεων από τους προµηθευτές και την µη καταβολή των οφειλοµένων από τα α- σφαλιστικά ταµεία». Μείωση 5,0% παρουσίασε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προ όν (σε σταθερές τιµές 2005) κατά το τρίτο τρίµηνο του 2011, σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2010, µε βάση τα διαθέσιµα µη εποχικά διορθωµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε µείωση κατά 5,1% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2010, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν κατά 15,2%. Σύµφωνα µε την ΕΛ.ΣΤΑΤ, σηµαντική µείωση της τάξεως του 71,4% παρουσίασε το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, αντισταθµίζοντας µερικώς τη µείωση του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,2% σε σχέση µε το τρίτο τρίµηνο του 2010, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 9,3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών µειώθηκαν κατά 0,4%. Μείωση κατά 4,3% παρουσίασαν επίσης οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι εισαγωγές αγαθών µειώθηκαν κατά 2,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 11,4%.

5 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Μουσείου Γουλανδρή Πρόταση από την Αντιπεριφερειάρχη υτικής Αττικής να συµπεριληφθούν και θέµατα που αφορούν τη υτική Αττική ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Μικρής κλίµακας σεισµική δόνηση µε επίκεντρο τη Μαγούλα «ιακριτική» η εµφάνιση του Εγκέλαδου στην Αττική Μετά την έγκριση της υπογραφής Μνηµονίου Μεταξύ Περιφέρειας και Μουσείου Γουλανδρή από το Περιφερειακό Συµβούλιο της 5ης εκεµβρίου 2011, ύστερα από την πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Το- µέα κ. Κωνσταντίνου Μανιάτη, η Αντιπεριφερειάρχης υτικής Αττικής κ. Σταυρούλα ήµου, έχοντας ως δεδοµένο ότι το αντικείµενο του µνηµονίου είναι η ανάπτυξη κοινής δράσης και η εφαρµογή κοινών προγραµµάτων στον τοµέα του φυσικού περιβάλλοντος, εξειδικεύοντας τις δράσεις που περιλαµβάνονται στο σχέδιο του µνηµονίου προτείνει να περιληφθούν θέµατα που αφορούν στη υτική Αττική, αφού ως περιοχή τυγχάνει να αντιµετωπίζει και τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα Όπως τόνισε η κ. ήµου, δράσεις που µπορεί να αναληφθούν είναι: Κατάρτιση προγράµµατος περιβαλλοντικής αναβάθµισης και δράσεων άρσηςτων συνεπειών από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και Χ Α Άνω Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Φυλής. Κατάρτιση σχεδίου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της περιοχής του Θριασίου. Σχεδιασµό ειδικού προγράµµατος προστασίας και αποκατάστασης υπογείων υδάτων και αντιµετώπισης της βιοµηχανικής ρύπανσης των υπογείων υδάτων στην περιοχή της υτικής Αττικής (ειδικά στο Θριάσιο Πεδίο). ιερεύνηση των δυνατοτήτων εξυγίανσης του βυθού του κόλπου Ελευσίνας - Ασπροπύργου και την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων. Προώθηση ειδικών προγραµµάτων προστασίας και αποκατάστασης υδατορεµάτων (πχ Σαρανταπόταµος και Αγ Γεωργιος σε Ελευσίνα και Ασπρόπουργο), Ρέµα Μαυρατζάς και Κουλουργιώτικο Μονοπάτι στα Μέγαρα). Προώθηση αντίστοιχου προγράµµατος προστασίας και αποκατάστασης υγροτόπων (όπως το Βουρκάρι και η Ψάθα). Σχεδιασµός προγράµµατος αποµάκρυνσης ανεξέλεγκτων απορρίψεων επικινδύνων αποβλήτων. Σχεδιασµός προγράµµατος καταγραφής πτητικών υδρογοναθράκων και οσµών στη υτική Αττική. Καθαρισµός δασών από στερεά απόβλητα «τις παραπάνω περιπτώσεις η συνεργασία µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μουσείου Γουλανδρή µπορεί να γίνει σε επίπεδο κατάρτισης προγραµµάτων και σχεδίων παρακολούθησης, αλλά και σε επίπεδο εξεύρεσης των απαραίτητων χρηµατοδοτήσεων, µέσω Εθνικών και Κοινοτικών Προγραµ- µάτων καθώς και χρηµατοδοτικών µέσων. Επίσης, προκειµένου να υπάρξει παρακολούθηση και συνεργασία για τα θέµατα που αφορούν στη υτική Αττική προτείνω τη συµµετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισµού του Μνηµονίου Συνεργασίας και τη συµµετοχή ενός εκπροσώπου από την Περιφερειακή Ενότητα της υτικής Αττικής και συγκεκριµένα το ιδάκτορα Κοκµοτό Ευθύµιο µε ειδικότητα ασολόγου-περιβαντολλόγου.» Σεισµική δόνηση 3,1 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ σηµειώθηκε την Πέµπτη λίγο πριν τις 11 το βράδυ στη Μαγούλα Αττικής. Λόγω του µικρού εστιακού βάθους (10 χλµ) η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου. Σύµφωνα µε το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το επίκεντρο εντοπίστηκε 2χλµ βορειοανατολικά της Μαγούλας, 4χλµ βορειοδυτικά του Ασπρόπυργου. Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ Γράφει ο Λάττας Νόµιζα ήταν Αλεπού προχθές εις το κοτέτσι, σαν πήγα είδα έκπληκτος, τον φίλο µου ΑΛΕΞΗ. Τι θες εδώ ρε γείτονα, αµέσως τον ρωτάω, µου αρέσανε οι κότες σου κάθοµαι και κοιτάω. ΕΚΕΙΝΗ είναι πιο παχιά, κι ο Κόκορας βαρβάτος πόσα τραγούδια θε να πη, σαν γίνη ρηγανάτος. Από την πείνα ο γείτονας, γλύφεται σαλιαρίζει τον ΚΟΚΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ, ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΖΕΙ. Ο ΚΟΚΟΡΑΣ δεν τρώγεται του λέω µε απάθεια τα δόντια σου δεν κόβουνε, µε όλη την συµπάθεια. Εκεί που ψήφισες να πας, για να σου δώσουνε να φας τον ΚΟΚΟΡΑ θα φάω εγώ, κι η κότα, θα µου κάνη αυγό. ΤΡΑΒΑ µια βόλτα στο ΚΑΣΤΡΙ, τράβα εις το µπουλούκι, τράβα και ζήτα φαγητό, εκεί θα φας παλούκι. ΝΑ µαθης και να σκέφτεσαι όταν θα πας για ψήφο, και εκ των υστερών µη χτυπάς, την κεφαλή στον τοίχο. ΕΚΑ ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΕΡΠΑΤΑ ΠΑΡΑΦΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΕ Σ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΡΑΤΑ ΑΝ ΕΝ ΣΚΕΦΤΗΣ ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΠΑΘΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΙΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΑΘΗΣ.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 9 εκεµβρίου 2011 Εθελοντικές αναδασωτικές εργασίες για την περίοδο ιοργανώνουν φορείς για την προστασία της Πάρνηθας Ο Φορέας ιαχείρισης του Εθνικού ρυµού της Πάρνηθας, σε συνεργασία µε άλλους φορείς συνεχίζουν και τη φυτευτική περίοδο τις εθελοντικές αναδασωτικές εργασίες µε σκοπό να επουλώσει τις πληγές της από την πυρκαγιά του Για το λόγο αυτό όσοι επιθυµούν, µπορούν να εγγραφούν ως εθελοντές στη διεύθυνση: https://parnitha.wwf.gr/registration.aspx. Οι εθελοντές που επιθυµούν να συνεισφέρουν εθελοντική εργασία θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά πρόγραµµα θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης. Η θεωρητική εκπαίδευση θα γίνει µε δύο τρόπους, µε εξ αποστάσεως σεµινάριο (e-learning) ή µε επιµορφωτικό σεµινάριο (στις 30/3/2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ηµαρχείου Αχαρνών, κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους). Η πρακτική εξάσκηση θα πραγµατοποιηθεί στην Πάρνηθα τις ηµέρες των εργασιών. Την Ευρωπα κή Χάρτα Ισότητας υπέγραψαν οι Περιφερειάρχες Την «Ευρωπα κή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» υπέγραψαν οι 13 Περιφερειάρχες και η Γενική Γραµµατέας Ισότητας των Φύλων κα Στρατηγάκη παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών κου Γιαννίτση και του Υφυπουργού Εσωτερικών κου Κουκουλόπουλου. Πρόκειται για δηµόσια επίσηµη δέσµευση των Περιφερειών για την προώθηση της αρχής της ισότητας των Φύλων και για την υλοποίηση, εντός της επικράτειάς τους, των δεσµεύσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα. Για την υλοποίηση αυτών των δεσµεύσεων, κάθε υπογράφουσα α- ρχή αναλαµβάνει να καταρτίσει ένα Σχέδιο ράσης για ένταξη της Ισότητας των Φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες και τα µέσα για το σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφερειάρχης Αττικής κ.γιάννη Σγουρός στην οµιλία του ανέφερε: «Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος σας καλωσορίζει και σας ευχαριστεί για την παρουσία σας. Είναι η πρώτη φορά που ο Υπουργός Εσωτερικών επισκέπτεται τα γραφεία της νεοσύστατης Ένωσής µας, µετά την εφαρµογή του Καλλικράτη, και ελπίζουµε πως το «ποδαρικό» που κάνετε σήµερα θα έχει και ανάλογη συνέχεια. Σκοπός της σηµερινής εκδήλωσης είναι η υπογραφή της «Ευρωπα κής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες». Έχω εξουσιοδοτηθεί από ένα εικοσιπενταµελές ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται αποκλειστικά από άνδρες, να υπογράψω ένα σύµφωνο που µιλά για την ισότητα των φύλων. Αυτό και µόνο το γεγονός αποδεικνύει την αναγκαιότητα του, αλλά και το δρόµο που έχουµε να καλύψουµε ως κοινωνία και ως χώρα, για να κάνουµε πράξη την ουσιαστική ισότητα. Η ισότητα των φύλων, πέρα από Συνταγµατική και νοµική υποχρέωση, αποτελεί κυρίως, ένα θεµελιώδες δικαίωµα και µια στοιχειώδη αξία για κάθε δηµοκρατική κοινωνία. Και στην χώρα µας, πρέπει να γίνουν πολλά ακόµα, για να κάνουµε δεδοµένο το αυτονόητο, ότι δηλαδή το φύλο δεν µπορεί να α- ποτελεί παράγοντα διάκρισης και ανισότητας µεταξύ των ανθρώπων, σε κάθε τοµέα της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής συµµετοχής των πολιτών. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ.τάσος Γιαννίτσης στο χαιρετισµό του ανέφερε: «Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, αγαπητοί κύριοι Περιφερειάρχες, κυρίες και κύριοι, χαίροµαι που είµαι εδώ σήµερα για την εκδήλωση της υπογραφής της Ευρωπα κής Χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες. Θα ήθελα να σηµειώσω ότι ο ε- πανασχεδιασµός που έγινε στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, επιτρέπει πλέον να γίνουν βήµατα για την εµβάθυνση των θεσµών και την υλοποίηση αξιών και να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη πολιτικών που α- φορούν την ίδια την κοινωνία. Ένα πεδίο µε ιδιαίτερη προτεραιότητα αφορά την ένταξη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές των Περιφερειών και των ήµων, ώστε να προωθηθεί η ουσιαστική ισότητα, όπου αυτό θα συµβάλλει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας κάθε κοινωνικής παρέµβασης. ΗΜΕΡΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ Μεγαλώνει o αριθµός των συλλόγων που δήλωσαν συµµετοχή Λιγότερα λεωφορεία και τρόλε στους δρόµους Περιορισµένη η συχνότητα των δροµολογίων Πλαταίνει η πρωτοβουλία των συλλόγων, για την στήριξη των απόρων στις γιορτές. Ο κατάλογος των φορέων που δήλωσαν συµµετοχή και θα δώσουν το «παρών» στο ραντεβού της 14ης εκεµβρίου (17:00 έως 20:30) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ηµαρχείου Φυλής είναι πλέον, µακρύς, αφού στους τρεις συλλόγους που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία (Ζωφριάς, Πανοράµατος και Πελοποννησίων Ζεφυρίου), προστέθηκαν γρήγορα κι άλλοι µε αποτέλεσµα ο αριθµός τους να φτάσει µέχρι σήµερα τους 20 φορείς και συλλόγους. Την προσπάθεια πλαισιώνουν µε την συµµετοχή τους «Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ» και η «ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ του κ. ΣΑΒΒΑ ΣΑΒΒΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ». Η συµµετοχή όλων µας, δηµιουργεί βάσιµες προσδοκίες, ότι η πρωτοβουλία θα στεφθεί από επιτυχία, παρόλο που, φέτος, ο αριθµός των ατόµων που χρειάζονται στήριξη είναι µεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά. Εµείς, για ακόµα µια φορά κάνουµε έκκληση σε όλους όσους µπορούν να βοηθήσουν, να το κάνουν, γιατί η πείνα και η δυστυχία δεν γνωρίζουν ταµπέλες, κόµµατα και παρατάξεις. Ο κατάλογος των φορέων και συλλόγων που συµµετέχουν µέχρι στιγµής στην προσπάθεια και υπογράφουν το παρόν κείµενο είναι ο παρακάτω: 1.)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ "Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ" 2.)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ 3.)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4.)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 5.)ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 6.)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 7.)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑ ΩΝ " Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 8.)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ " ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ" 9.)ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ " Π.Α.Ο " ΦΥΛΗΣ 10)ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 11.)ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΩΦΡΙΑΣ 12.)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 13.)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ 5ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α.ΛΙΟΣΙΩΝ 14.)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ 3ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ 15.)ΕΞΩΡΑ ΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ" 16.)ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ" 17.)ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 18.)ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 19.) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ "ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ" 20.) ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ». Στο µισό έχει περιοριστεί το τελευταίο διάστηµα η συχνότητα διέλευσης λεωφορείων και τρόλε σχεδόν σε όλες τις γραµµές, καθώς βάρδιες, οχή- µατα και οδηγοί έχουν µειωθεί δραστικά. Σύµφωνα µε κύκλους της εταιρείας ΟΣΥ, έχουν ήδη κοπεί καθηµερινές βάρδιες δροµολογίων στα λεωφορεία σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2010, ενώ η µείωση προσωπικού έχει οδηγήσει 550 οχήµατα στα αµαξοστάσια. Ηµερησίως πλέον κινούνται λεωφορεία, µε βάρδιες. Μόνο οι οδηγοί της ΕΘΕΛ είναι περιορισµένοι κατά άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του Οι µετατάξεις οδήγησαν στην έξοδο άτοµα από όλες τις συγκοινωνιακές εταιρείες, εκ των οποίων οι 840 από τα λεωφορεία και τα τρόλε. Επίσης, ακόµη 600 άτοµα συνταξιοδοτήθηκαν το ίδιο διάστηµα. Στο µεταξύ, τελειώνει σήµερα η επί τρία χρόνια ταλαιπωρία των επιβατών του ΗΣΑΠ, καθώς η γραµµή παραδίδεται πλήρως ανακαινισµένη σε όλο της το µήκος. Τελευταία διακοπή, το τριήµερο 9-11 εκεµβρίου, οπότε κλείνει το τµήµα Οµόνοια-Ταύρος.

7 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 19:30. Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ιάλεξη, µε θέµα: «ιάλογοι µε το Μακρυγιάννη: Την Ελλάδα, από το αυτί να την αρπάξουµε, και να την σώσουµε, θέλει δε θέλει!» ΟΣτέλιος Παπαθεµελής, ένας πολιτικός, ο οποίος πορεύτηκε µε σταθερές αρχές, σε όλη τη διάρκεια της µακρόχρονης παρουσίας του, στην κεντρική πολιτική σκηνή, αντιστεκόµενος σθεναρά στην παρακµή του Τόπου, θα βρεθεί απόψε στο βήµα του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου, του ήµου Ασπροπύργου. Ο διαπρεπής, πρώην Υπουργός, που ξεχωρίζει για το ήθος του, τις σταθερές πατριωτικές του θέσεις, το εκκλησιαστικό του φρόνηµα, το ψυχικό σθένος και την παρρησία, µε την οποία υπηρέτησε το Λαό, το Εθνικό συµφέρον, την Ορθοδοξία, την αρχαία και την κλασσική Ελληνική Παιδεία, θα καταθέσει τις σκέψεις του, για την κρίσιµη εξελίξεις στη Χώρα, µε το δικό του, µοναδικό τρόπο, όπως υποδηλώνει και το θέµα της διάλεξής του: «ιάλογοι µε τον Μακρυγιάννη: Την Ελλάδα, από το αυτί να την αρπάξουµε, και να τη σώσουµε, θέλει δε θέλει!». Η πνευµατική κατάθεση, του τέως Υπουργού και Βουλευτή, Πρόεδρου της ηµοκρατικής Αναγέννησης, ηµοτικού Συµβούλου Θεσσαλονίκης, και διαπρεπούς ικηγόρου, από το βήµα του κορυφαίου θεσµού Γνώσης, Μόρφωσης, Εθνικής και Κοινωνικής Αυτογνωσίας, του ήµου Ασπροπύργου, είναι προγραµµατισµένη για σήµερα, ευτέρα, 12 εκεµβρίου 2011, στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου, Αλέκου Παναγούλη 13, στην πλατεία του Αγίου ηµητρίου. ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ ΚΙ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ Ο Στέλιος Παπαθεµελής, εκλέχτηκε Βουλευτής Θεσσαλονίκης, για έντεκα (11) βουλευτικές περιόδους (από το 1974 έως το 2007). ιετέλεσε Υφυπουργός Παιδείας, α- ρµόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης και Υπουργός ηµοσίας Τάξεως. Είναι ι- δρυτικό µέλος της ιεθνούς ιακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, της οποίας ήταν Γενικός Γραµµατέας επί δεκαετία (την περίοδο ). Κινείται στον πολιτικοιδεολογικό χώρο του Κοινωνικού Χριστιανισµού. Για τη συνολική, πολιτική του δράση, η ιαρκής Ιερά Σύνοδος, της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον τίµησε φέτος, µε το ίπλωµα και τα ιάσηµα του Χρυσού Σταυρού του Παρασήµου του ΗΠεριφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής, ο ήµος Ασπροπύργου και το Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Ασπροπύργου, µε αφορµή την Ηµέρα του Παιδιού στις 11 εκεµβρίου, οργανώνουν εκδήλωση για τους µαθητές της τελευταίας τάξης των ηµοτικών Σχολείων της πόλης του Ασπροπύργου σε συνεργασία µε το Χαµόγελο του Παιδιού, την Τετάρτη 14 εκεµβρίου 2011 και ώρα 11 πµ στον κινηµατογράφο «Γαλαξία» στον Ασπρόπυργο. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των εκπαιδευτικών σε θέµατα δικαιωµάτων του παιδιού, κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισµού καθώς και η ανάδειξη των δράσεων της οργάνωσης «Χαµόγελο του Παιδιού». Αποστόλου Παύλου. Αδιάκοπη ενασχόλησή του είναι τα Μείζονα Εθνικά θέµατα και ο Ελληνισµός της ιασποράς. Έχει γράψει πλήθος πολιτικά και κοινωνιολογικά δοκίµια και µελετήµατα που εκδόθηκαν σε βιβλία. Το τελευταίο του βιβλίο, έχει τον τίτλο «Αντίσταση ή υποτέλεια - κείµενα εθνικής αυτογνωσίας και στρατηγικής». Υπό εκτύπωση επίσης είναι το βιβλίο µε τον τίτλο, «Έρηµη χώρα ν αναγεννήσουµε την Ελπίδα». Ο Στέλιος Παπαθεµελής, εκτιµά ότι, η Ελλάδα, µπορεί τάχιστα να αναγεννηθεί. Κύριο ζητούµενο, γι αυτόν, είναι η βιωσιµότητα της Πατρίδας. Αυτή, και η βιωσιµότητα του χρέους, δεν εξασφαλίζονται από τις αποφάσεις της 27ης Οκτωβρίου. Προ πόθεση για την επίτευξή τους, είναι: η φορολόγηση πλούτου, µια οικονοµία µε ανθρώπινο πρόσωπο κι η αλλαγή πορείας σε ό,τι αφορά στις δηµόσιες δαπάνες. Μάλιστα, υπογραµµίζει ότι, οι απελεύθεροι της κοµµατοκρατίας, οφείλουν αµελλητί να συγκροτήσουν ένα σχήµα, κατ αρχήν εκλογικό, µε αποστολή την αποποµπή της Τρόικας. Ενώ επαναλαµβάνει σταθερά, ότι η απόγνωση είναι το πυρηνικό όπλο του Λαού, υπενθυµίζοντας µια σοφή ρήση: «Ισχυρόν και άµαχον απόγνωσις όπλον» (Μέγας Φώτιος). Ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής, απορρίπτει την κυρίαρχη, κατευναστική πολιτική, στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο Σκοπιανό ζήτηµα. Στη θέση της, εισηγείται µιαν ε- θνική στρατηγική αποτρεπτικής ισχύος. Τη µόνη ικανή, όπως υπογραµµίζει, να εξουδετερώσει τη διαρκώς κλιµακούµενη τουρκική επιθετικότητα και την σκοπιανή προκλητικότητα. Ο κ. Παπαθεµελής, παρεµβαίνει συχνά στα τρέχοντα δρώµενα. Αρθρογραφεί τακτικά στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και στο ιαδίκτυο. Εκτιµά, ότι η υπέρβαση της τραγωδίας, που αυτόν τον καιρό βιώνει η Ελλάδα, επιβάλλει Αντίσταση Ποιότητας, µε υπευθυνότητα και νηφαλιότητα. Ενώ η έξοδος της Χώρας από την Κρίση, προ ποθέτει αποποµπή της «Τρόικας», ανατροπή της πολιτικής εξοντωτικής λιτότητας, και στροφή της Ελλάδας, στη γρήγορη και κοινωνικά δίκαιη Ανάπτυξη. Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής και ο ήµος Ασπροπύργου Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα του Παιδιού Στο τέλος της εκδήλωσης, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία, να γνωρίσουν από κοντά και να διασκεδάσουν µε τους γνωστούς Έλληνες Τραγουδιστές Ηλία Βρεττό και Κωνσταντίνο Αργυρό καθώς και τα αγαπητά Στρουµφάκια σε µία µοναδική και αποκλειστική εµφάνιση. ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ήµος Φυλής, στα πλαίσια της συζήτησης για ένα «Αύριο Χωρίς τους Χυτά», προσκαλεί µελετητικά γραφεία, συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύµατα στο σύνολο τους, δηµόσιες ή ιδιωτικές εταιρίες όπως καταθέσουν προτάσεις για την χρήση εκµετάλλευση και ανάπτυξη της περιοχής του Χ.Υ.Τ.Α.. Οι προτάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Για πληροφορίες υπεύθυνος είναι ο κύριος ηµήτριος Ραφτόπουλος, ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου Φυλής. Τηλέφωνο Ο ήµαρχος ηµήτριος Μπουρα µης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ. Αιγάλεω15/11 /2011 Ταχ. /νση: Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 69. Τ.Θ. : Ταχ. Κωδ: Πληροφ: Σωτηρία Φράγκου Τηλ: ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως του κ. Γεωργίου Ευαγγ. Λιάκου, η υπ' αριθ / Πράξη Χαρακτηρισµού του ασάρχη Αιγάλεω στη θέση «Λούγκες» κτηµατικής Περιφέρειας του ήµου Ασπροπύργου Νο- µού Αττικής σε έκταση εµβαδού (9,05233 στρεµ.). Με τη πράξη αυτή η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται ως: µη ασική της παρ. 6β άρθρου 3 Ν. 998/79. Κατά της Πράξης του ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α' βαθµίου Επιτροπής Επίλυσης ασικών Αµφισβητήσεων υτικής Αττικής. Η παραπάνω Πράξη εστάλη και στο ήµο Ασπροπύργου για έκθεση και ανάρτηση επί ένα (1) µήνα. Η ΑΣΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΑ ΑΣΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος αποθηκευτικών χώρων Ασπροπύργου πραγµατοποιεί Γενική Συνέλευση την Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ. στο καφενείο Σπύρος Λιάκος. Θέµα: Εκλογή νέου.σ. και συζήτηση διαφόρων θεµάτων. ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ.Σ.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ : 14/11/2011 Αριθµ. Πρωτ.: Ο ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του Ν.3852/ (ΦΕΚ 87/Α / ). 3.Το άρθρο 49 παρ.8γ του Ν.3943/ Την υπ' αριθµ.28096/ Εγκριτική Απόφαση της Τετραµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/ ), όπως ισχύει. 5.Την υπ αριθµ.28219/ απόφαση της ιευθύντριας του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. 6.Την υπ αριθµ.118/2011 απόφαση.σ. του ήµου Ελευσίνας. 7.Την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 749/ΤΒ/ ). Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ήµου Ελευσίνας, που εδρεύει στην Ελευσίνα, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων 101 ήµος Ελευσίνας Ελευσίνα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών ) 8 µήνες ήµος Ελευσίνας Ελευσίνα Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Σαρώθρου 8 µήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι τάξης, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προ πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι τάξης, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προ πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 102 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι τάξης, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ηµοτικού Σχολείου), ή ι- σοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι τάξης, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ηµοτικού Σχολείου),ή ι- σοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προ πόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα µε βάση το κριτήριο της εντοπιότητας µε την εξής σειρά: Για τις θέσεις µε κωδικό: 101& 102 (1)Προηγούνται οι δηµότες του ήµου Ελευσίνας (Α' βαθµός εντοπιότητας). (2)Έπονται οι δηµότες των υπολοίπων ήµων του Νοµού Αττικής (Β βαθµός εντοπιότητας). (3)Έπονται οι µόνιµοι κάτοικοι όλων των Νοµών της Χώρας (Γ βαθµός εντοπιότητας). ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσης. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 102 Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, από την παρούσα ανακοίνωση επαγγελµατικής άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ 101 Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 19. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

9 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 26 λαθροµετανάστες εντοπίστηκαν στα διόδια της Ελευσίνας Συνελήφθη µέλος σπείρας που τους διακινούσε παράνοµα Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών οδηγήθηκε ένας Αφγανός που συνελήφθη χθες το πρωί στα διόδια Ελευσίνας ενώ µετέφερε 26 λαθροµετανάστες. Όπως έγινε γνωστό, µετά από αξιοποίηση πληροφοριών και επιστάµενες έρευνες, αστυνοµικοί της ιεύθυνσης Αλλοδαπών, εντόπισαν βαν, µε το οποίο ο συλληφθείς ε- πρόκειτο να µεταφέρει τους αλλοδαπούς σε παράκτια περιοχή στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και από εκεί να τους προωθήσει στην Ιταλία. Μετά από συντονισµένη επιχείρηση, το όχηµα ακινητοποιήθηκε στα διόδια Ελευσίνας και όπως διαπιστώθηκε µετά από έλεγχο, σε αυτό επέβαιναν στοιβαγµένοι 19 Αφγανοί, έξι Μαροκινοί και ένας Αλγερινός. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο Αφγανός α- ποτελεί µέλος σπείρας που δραστηριοποιείτο για µεγάλο χρονικό διάστηµα στην παράνοµη διακίνηση µεταναστών σε χώρες της Ε.Ε. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Συνελήφθη στα Μέγαρα 25χρονος δραπέτης που διέπραττε ληστείες Με τέσσερις συνεργούς του δρούσε επίσης σε Μάνδρα και Κόρινθο Συνελήφθη στα Μέγαρα, από αστυνοµικούς της ιεύθυνσης Αστυνοµίας υτικής Αττικής, 25χρόνος δραπέτης που διέπραττε ληστείες, διακεκρι- µένες κλοπές και εµπρησµούς, µαζί µε τουλάχιστον τέσσερις συνεργούς του. Από την έρευνα, που διενήργησαν οι άνδρες του α- στυνοµικού τµήµατος Μεγάρων, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης, κατά το τελευταίο δεκαπενθήµερο, µαζί τους συνεργούς του, οι οποίοι αναζητούνται, διέπραξαν επτά διαρρήξεις Ι.Χ. αυτοκινήτων στο πάρκινγκ του σταθµού του προαστιακού Μεγάρων, πέντε κλοπές ΙΧ αυτοκινήτων και δύο κλοπές µοτοσικλετών από τις περιοχές Μεγάρων, Μάνδρας και Κορίνθου. Επίσης, διέπραξαν πέντε ακόµα ληστείες, ενώ έκαναν και επτά απόπειρες στις προαναφερόµενες περιοχές, σε βάρος οδηγών ΙΧ αυτοκινήτων και ιδιοκτητών καταστηµάτων και πρατηρίων υγρών καυσίµων. Παράλληλα, οµογενής από τη Γεωργία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, µε την κατηγορία ότι σκόπευε να διακινήσει σε λα κές αγορές περισσότερα από πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Ληστεία σε βενζινάδικο στη Μάνδρα Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε στις το βράδυ του Σαββάτου, σε πρατήριο υγρών καυσίµων που βρίσκεται στην οδό Στρατηγού Ρόκα 123, στην Μάνδρα. Οι δύο δράστες µε την απειλή όπλων εισέβαλαν στο κατάστηµα και αφού αφαίρεσαν από το ταµείο άγνωστο χρηµατικό ποσό, κάρτες κινητής τηλεφωνίας και τσιγάρα το έβαλαν στα πόδια. Η Αστυνοµία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισµό τους. Εγκληµατικότητα στο ήµο Αχαρνών και λήψη µέτρων Συνεδρίαση στο ήµο την Τρίτη 13 εκεµβρίου Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας προσκαλούµε να παραβρεθείτε στην 28η ΤΑΚΤΙΚΗ ηµόσια συνεδρίαση του Σώµατος που θα γίνει στην αίθουσα του ηµοτικού Συµβουλίου (2ος όροφος ηµαρχιακού Μεγάρου) την Τρίτη 13 εκεµβρίου 2011 και ώρα 19:00 για να πάρουµε αποφάσεις στο παρακάτω θέµα: A. ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Εγκληµατικότητα στο ήµο Αχαρνών και λήψη µέτρων. Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Ελευσίνας, Χατζηδάκη 41 & ήµητρος, Τ.Κ Ελευσίνα, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ όψιν κυρίας Στολίδη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού ( Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο ό- ταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών Ε και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από 13/12/2011 έως και 22/12/2011.Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων - ιαγωνισµών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο είτε στο fax: Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ , Τ.Κ ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 ) που εκδίδεται από ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης « », το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα - Έντυπα αιτήσεων - ιαγωνισµών φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ... ΒΑΡΥ ΣΚΟΡ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ Με σβηστές µηχανές ο Πυρρίχιος νίκησε εύκολα µε 4-0 τον ουραγό ΠΑΟ Φυλής. Για τους Πόντιους δύο τέρµατα σηµείωσε ο Μούτσο ( 44,71 ) και από ένα οι Συµεωνίδης 43 και Μαυροδόντης 83. Καλός ο διαιτητής ηµητρόπουλος. ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ: Κουτσουκανίδης, Μανγκασάροβ( 769 Τακίδης), Φωτιάδης( 26 λ.τρ Κουρσανίδης), Παντελής, Ασλανίδης Χαριτίδης Μούτσο( 82 Αντωνίου), Μαυροδόντης, Συµεωνίδης Παπαδόπουλος,, Σο λε- µετζίδης. ΠΑΟΦ:Μαυρογόνατος, Τσέπο( 61 Χειλάκος) Λιακόπουλος, Τόλιας, Θεοδώρου, Λιόσης, Αβράµης, Σλήλιόπουλος, Προβατάρης Νησίδης, Σκούρτας ( 74 Τσουκλείδης) Η ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 4-1 ΤΟΝ ΚΡΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Πολύ καλύτερη η Νέα Πέραµος νίκησε µε 4-1 τον Κριό Ασπροπύργου και βρίσκεται στο κυνήγι της ανόδου. Από δυο τέρµατα πέτυχαν οι Kαµπόλης ( 5,66 ) Σύτι( 35, 38 ). Οι φιλοξενούµενοι µείωσαν στο 86 µε τον Ματσούκα. Άριστος ο διαιτητής Χατζής που έγραψε στο Φ.Α. τον Πατσιονίδη ( είχε γίνει αλλαγή) ότι µετά το τέλος του αγώνα εξύβρισε φιλάθλους στην εξέδρα. Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχαγιάς, Φιλιππαίος, Γκογκολάρι, Κουρελιάς( 63 Γραµµατικός) Μπραχάλης, Μανώλης, Πατσιονίδης( 42 Πετρόπουλος), Σύτι( 69 Αλεξανδρίδης) Σεµερτζόγλου, Φωτίου Καµπόλης. ΚΡΙΟΣ: Μαστροκωστόπουλος, Τόλλας, Μούλα, Ντάντος( 46 Σταµατίου) Σίνος, Ματσούκας, Μασµανίδης Κυριακίδης Λαζαρίδης ( 74 Γονίδης) Χρυσανθακόπουλος, Βαλµάς ( 46 Ασβεστόπουλος ) Βαρύ σκόρ για την οµάδα του Θρασύβουλου που έχασε στην Πάτρα απο την Παναχαική 1-4 και έµπλεξε σε περιπέτειες. (33', 77' Φουρτάδο σουτ & κεφ, 34' Ουρτάδο σουτ, 45' Ντίνας σουτ - 83' Βλάχος σουτ) Παναχα κή (Ηλίας Φυντάνης): Ανδρούτσος, Ντίνας (65' Ταφίλι), Κοιλιάρας (50' Κοκκίνης), Μενδρινός, Φουρτάδο, Ουρτάδο, Σπίνουλας, Ιωάννου, Φούφου λας, Ατµατζίδης (59' Κυβελίδης), Τσεµπερίδης. Θρασύβουλος (Λύσανδρος Γεωργαµλής): Κασµερίδης, Ζουµπουλάκης, Κακαράς, Βασιλείου, Σύρος, Ψιάνος, Μπάτσι, Καρλόπουλος (81' Μουκίδης), Νικολάου (67' Βλάχος), Σκόνδρας, Παναγιωτάκος (46' Καρράς). ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοσικίδης (Αθηνών)ΒΟΗΘΟΙ: Πλακογιάννης, Πατσιόπουλος ( ωδ/νήσου) ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ατµατζίδης, Κοκκίνης - Καρλόπουλος. 1ο Τουρνουά Christmas Cup 2011 «Αθηνα Academy» Το πρώτο τουρνουά µινι ποδοσφαίρου γυναικών είναι γεγονός. Σήµερα ξεκινά το 1ο Τουρνουά Christmas Cup 2001 µε αγώνες ποδοσφαίρου µινι γυναικών «Αθηνα Academy». Στο τουρνουά θα συµµετάσχουν οι οµάδες σε δύο οµίλους:α Όµιλος: Ίωνες Παλαιού Φαλήρου, Αθηνα Dream Academy, River ΑχαρνώνΒ Όµιλος: Γυπαετοί Αχαρνών, Αθηνα Stars Academy, Ανεµος ΛιοσίωνΠρόγραµµα Αγώνων ευτέρα 12/12/2011Α ΦΑΣΗ18:00- Γυπαετοί - Αθηνα Stars18:15- Ίωνες Π.Φ- Αθηνα Dream16:30- Ανεµος - Αθηνα S- tars18:45- River - Ίωνες Π.Φ19:00- Γυπαετοί - Ανεµος19:15- River - Αθηνα DreamΒ ΦΑΣΗΑγώνες Κατάταξης19:30-3ος Α=3ος ΒΜικρός Τελικός19:45-2ος Α=2ος ΒΜεγάλος Τελικός20:00-1ος Α=1ος Β20:15-Τελετή ΛήξηςΘα υπάρξουν α- πονοµές σε όλες τις συµµετέχουσες αθλήτριες. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ 7ο ΟΜΙΛΟ Μανδραικός-Ενωση Ερµιονίδας 3-0 Πανναυπλιακός-Ασπρόπυργος5-0 Θήβα- άφνη Ερυθρών 2-1 Λουκίσια-Κόρινθος 2-1 Πόρος-Χαλκίδα 0-1 Ατρόµητος Χιλιοµοδίου-Παναργειακός 1-0 Ενωση Ασπρα Σπίτια -ΑΟ Κύµης 4-0 ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΣΑΛ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΠΕΡΙ ΕΣ Για την 10η αγωνιστική της Α/1 γυναικών ο ΑΣΑΛ γνώρισε την ήττα στο ντέρµπι στα Ανω Λιόσια απο τις Εσπερίδες. ΑΣΑΛ - ΕΣΠΕΡΙ ΕΣ Τα δεκάλεπτα: 18-19, 26-34, 41-47, ΑΣΑΛ (Γιαννουλάκης): Ανωγιαννάκη, Σιδέρη, Ναβροζίδου, Καλαµπάκου, Κένεντι 19 (1 τριπ., 10 ριµπ., 3κλ.), Τσιχριτζή 5 (1), Ζαχαράκη 2, ίελα 4, Ζότοβα (10 ριµπ.), Μερισιώτη 4, Βούλγαρη, Πλανέτα 16 (1).ΕΣΠΕΡΙ ΕΣ (Λειβάδης): Τζεγιαννάκη 2, Καλογήρου 8 (2), Αµανατίδη, Αθανασίου, Λουκάτου 4, Σπίνου 2, Μουζάκη, Καλοπίτα 3 (1), Ντάναµ 19 (13 ριµπ.), Γουίλιαµς 24 (11 ριµπ., 5κλ., 4κοψ.). 7ος ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ Ο Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνεργασία µε τους ήµους Μεγάρων και Ελευσίνας, διοργάνωσε το Σάββατο 10 εκεµβρίου 2011 Αγώνα ρόµου Υπεραπόστασης µ. (1,5 Μαραθωνίου). Ο Αγώνας διεξήχθη µε τη συµπαράσταση του ΣΕΓΑΣ και των ήµων Ελευσίνας και Μεγάρων και είναι σύµφωνος µε τους διεθνείς κανονισµούς. ιεξήχθη κατά µήκος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου κατά τα πρώτα µ. και γυρισµό προς το Εθνικό Στάδιο Μεγάρων όπου έγινε και ο τερµατισµός. Η εκκίνησηδόθηκε από τον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας (κεντρική πλατεία) και ο τερµατισµός στο Εθνικό Στάδιο Μεγάρων. Σηµεία ανεφοδιασµού και ελέγχου των αθλητών θα υπάρχουν 14 σε όλη τη διαδροµή. ΣΚΑΚΙ Σ.Μ.Σ.Ε: Τελική φάση στο πρωτάθληµα παµπαίδων Με τη συµµετοχή του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας που κατέκτησε τη πέµπτη θέση στην πρώτη φάση του πρωταθλήµατος παµπαίδων, διεξήχθει η τελική φάση στη Νέα Ιωνία. Παρασκευή 9 εκεµβρίου Με αρκετό άγχος αλλά και εντυπωσιασµένοι από την πολυπληθή συµµετοχή σκακιστών στον ίδιο χώρο, τα παιδιά του Σ.Μ.Σ. Ελευσίνας στάθηκαν απέναντι στην οµάδα του Φυσιολάτρη Νίκαιας. Η σύνθεση της συνηθισµένης σε διακρίσεις οµάδα της Νίκαιας δεν αποτελούσε ανυπέρβλητο εµπόδιο για την αγωνιστική αξία των παιδιών µας. Αλλά το άγχος και η απειρία των περισσοτέρων από αυτά στάθηκε αφορµή ώστε τρεις κερδισµένες θέσεις να µην καταλήξουν σε νίκη. Έτσι φυσιολογικά ήρθε η ήττα µε 4-2. Μοναδική νίκη από τον Αλέξανδρο Κουσκούτη, ισοπαλίες για τον Νικόλα Πρεβεζάνο και Φωτεινή Αντωνίου. εν τα κατάφεραν οι Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος Κοντούλης και Άγγελος Μαξιλάρης. Η ευκαιρία για είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης και πιθανή διεκδίκηση µεταλλίου µπορεί να είχε χαθεί, αλλά οι µικροί σκακιστές µας πάλεψαν µε όλες τους τις δυνάµεις. Χαρακτηριστικό ήταν η αναµέτρηση αυτή ήταν η πιο χρονοβόρα της ηµέρας. Επόµενος αντίπαλος για τις θέσεις 5-8 η Π.Σ. Περιστερίου που µε ενισχυµένη σύνθεση από τον πρωταθλητή Ευρώπης Ευγένιο Ιωαννίδη, δεν κατάφερε να κάµψει την ισχυρή οµάδα του Σ.Ο. Αιγάλεω. Σάββατο 10 εκεµβρίου Με στόχο την καλύτερη δυνατή θέση, οι σκακιστές του ΣΜΣΕ αντιµετώπισαν την οµάδα των πρωταθλητών Ελλάδας της Π.Σ. Περιστερίου. Η σύνθεση της οµάδας του Περιστερίου χωρίς Ιωαννίδη και Τσίρο ήταν στα µέτρα µας. Ο αρχηγός της οµάδας του ΣΜΣΕ ηµήτρης Αλεξάκης κατάφερε να τονώσει την ψυχολογία τους και τα παιδιά κατάφεραν να κερδίσουν µε 3,5-2,5. Νίκησαν οι Φωτεινή Αντωνίου και Άγγελος Μαξιλάρης, ι- σοπαλία έφεραν οι Αλέξανδρος Κουσκούτης (αποδέχθηκε πρόταση της Ελένη Κόκοτα για να σιγουρέψει τη νίκη), Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και Νικόλας Πρεβεζάνος, ενώ δεν τα κατάφερε ο Κωνσταντίνος Κοντούλης.

11 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 Β'ΕΣΚΑΝΑ: Η ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ-ΜΕΓΑΡΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΝΕΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΟΝΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΑΜΟΥ-ΜΕΓΑΡΩΝ Για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήµατος της Β'ΕΣΚΑΝΑ η Ενωση Περά- µου-μεγάρων επικράτησε στο γήπεδο <<Σάλτας>> της Προοδευτικής και βρίσκεται στο γκρουπ των πρωτοπόρων. Αντίθετα η ΝΕΜ γνώρισε την ήττα εκτός έδρας απο τον ΑΟΝΑ Αναλυτικά: ΑΟΝΑ Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙ ΑΣ (34-31) ιαιτητές: Μηλαπίδης - Γαρίνη.ΑΟΝΑ (Γκαναβίας Χαρεράς): Κουνενής 8 (2), Παρασκευόπουλος 13 (3), Παγώνης 15 (1), Λουλουδάκης, Παπαδηµητρίου, Κατσουράκης, Παπαδάκης 4, Παπαθανασόπουλος 14, Τάγκαλος 3 (1), Ζαφειρόπουλος 5, Τσιώκος 19, Χατζηρόδος 2.Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ (Βουκουβαλίδης): Θεοδόσης 4, Ψιακής 3, Παπαστυλιανός 16, Παπαδόπουλος Μ 5 (1), Γιαννακής, Παπαδόπουλος Ν 6, Μαζιώτης 26 (3), Κουλουριώτης 2, Μασσαλής 5, Κυπριώτης. ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ/ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ 68 49(35-32) ιαιτητές: Κιουλάφας, Πέππας ΕΝ. ΠΕΡΑΜΟΥ/ΜΕΓΑΡΩΝ (Τσακίρης, Ανδρουλάκης ):Προσελέντης 14(2), Κάκαρης 8, Σαµπλί, Καραίσκος 3(1), Τουµπανιάρης 6, Ρόκος 4, Καλεµτζάκης 8(1), Αντωνίου 17(2), Τσέλιος, Μουστόπουλος 8, Καπέτσης ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (Μανδραγός, Λορέντζος) : Αργυρόπουλος 2, Κοπανάς, Μπερδεµπές, Κουζέλης 9(1), Καραγιάννης 16(1), Σαρδέλης 2, Μαζουρόπουλος 3(1), Παργιανόπουλος 7(1), Λαµπρινός 2, Σαραντίδης 8(1), Κάκκας, Κλιγκόπουλος Η επόµενη αγωνιστική (15/12): ΝΕ Μεγαρίδος -Πανιώνιος (νέοι), Πέρα - ΑΟΝΑ, Έσπερος Καλλιθέας - Προφ. Ηλίας, ΑΕ Καλλιθέας - ΑΕ Ρέντη, Ιάσωνας Νικ. - Αετός Καλλιθέας, Βάρη - Εν. Περάµου /Μεγάρων, Προοδευτική - Εν. Τραχώνων/ ία, Ελληνικό ρ- επό. Βαθµολογία 1 ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΧΩΝΩΝ/ ΙΑ 20 2 ΕΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ 20 3 ΑΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 20 4 ΠΕΡΑ Α.Σ Α.Ο.Ν ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 19 6 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ 18 7 Α.Ο. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 18 8 ΑΕΤΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 18 9 Ν.Ε.ΜΕΓΑΡΙ ΑΣ Α.Ε. ΡΕΝΤΗ ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (ΝΕΟΙ) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ 13 Η ΕΛΠΙ Α 2-1 ΤΗΝ ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ Τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα η Ελπίδα Ασπροπύργου νίκησε 2-1 την Αργώ Μεγάρων. Ο Μπα άνοιξε το σκορ στο 38. Ισοφάρισαν οι Μεγαρίτες µε τον Καλαφοράκο στο 55, αλλά ο Σίµος στο 87 έδωσε τη νίκη στην Ελπίδα. Καλός ο διαιτητής Κουτάκος. ΕΛΠΙ Α: Κυρίτσης,Μπαντίκος, Λαδάς Ρ, Βλάχος, Στα- µατάκος( 89 Παντελίδης), Σε τόπουλος( 64 Καµαρά), Λαδάς Ν.( 76 Σίµος), Λαζαρίδης, Κολονίκης, Μουστάκας, Μπα. ΑΡΓΩ: Σάλτας, Χάντος, Χατζής Π., Τσιγκρής, Χατζής. Πιλίλης, Πίππης, Πάνος, Ζουµπουρίδης ( 82 ρίτσας, Καλαφοράκος, Κουστέρης ( 52 Μωραί της) ΑΠΕ ΡΑΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΓΚΑ Α Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Συνέχισε το νικηφόρο σερί της η οµάδα µπάσκετ του Πανελευσινιακού ΑΟΚ που απέδρασε και απο τον Λαγκαδά και εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της βαθµολογίας της Α/2. Πρώτος παίκτηςαναδείχθηκε ο Μαγκουνής που σηµείωσε 17(2), και τον ακολούθησε ο Γιαννουλάκος µε 16, ο Κυριακόπουλος µε 13(3), Νίκου 12(2) χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιποι. Η βαθµολογία (σε 11 αγώνες) 1. Πανελευσινιακός Απόλλων Πάτρας ΑΕΚ Ικαροι Σερρών Λαύριο ΟΦΗ Αρκαδικός όξα Λευκάδας Πανερυθρα κός Πέρα- Γ' ΕΣΚΑΝΑ: Ο ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ Για την 10η αγωνιστική της Γ κατηγορίας ο ΟΚΕ ε- πικράτησε εκτός έδρας του Φοίνικα Αγίας Σοφίας και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθµολογίας. ΑΟΚ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ - Ο.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ιαιτητές: Φραγκιαδάκης - ΛαµπίρηςΑΟΚ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (Αγγελάκης): Κολλέρης 2, Παπακωνσταντίνου 2, Ποντικός 10 (1), Πελέκης 2, Ιωάννου 5, Παπαχριστοδούλου 8 (2), Καλογερόπουλος 12, Μπανιώτης, Λαλιώτης 2, οµένικος 6, Χαχάµης, Ευσταθίου 2.Ο.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Σφυρής, Πατάλας): Βογιατζής Λ. 12 (1), Αντωνάρας 12, Πατά Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 1-0 ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ Νικηφόρα πέρασε ο Πανελευσινιακός απο τα Ανω Λιόσια που επικράτησε στο ντέρµπι του Ακράτητου µε 1-0. Το χρυσό γκολ που έδωσε τους τρεις βαθµούς της νίκης στην οµάδα των σταχυοφόρων που βλέπει µε άλλο αέρα το πρωτάθληµα σηµείωσε ο Ανδρεάδης στο 12. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν απόδοση στο δεύτερο ηµίχρονο κυρίως, µετά την δίκαιη αποβολή του Μαύρου στο 64 µε δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά δεν κατάφεραν να απειλήσουν την εστία του Νικολάκη. ιαιτήτευσε ο Βάτσιος.Βοηθοί: Οικονόµου-Μπούρδος. ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: Νάκα, Λουµάκης, Παυλίδης (67 Τσέλα), Παρασίδης, Τσιγγόπουλος, Τσαλερίδης, Αγκάνωφ (87 Ρενιέρης), Βελής, Μαύρος, Κουρούµα, Βασιλείου. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Νικολάκης, Μπαγδάτογλου, ούκας, Καριαβούλας, Νάκας, Μακρίδης (68 Τούσης), Ευαγγέλου, Χουµασουρίτζε, Παπαευθυµίου (79Κανταρτζής), Ανδρεάδης, Ζήλος (57 Ράεντ). ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ... ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ Ευχάριστα τα νέα απο το στρατόπεδο του Βύζαντα Μεγάρων. µα/ερµής Ν. Κηφισιά Ερµής Λαγκαδά Παγκράτι Αµύντας Πιερικός/Αρχέλαος ΑΕΚ Αργους 11 ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑ Α ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-26, 46-40, 53-63, ιαιτητές: Παντελίδης-Ταρενίδης Στ.-Μάλα- µαςερμησ ΛΑΓΚΑ Α (Μπαξεβάνης): Τρούλιαλης, Ονάσογλου 8 (1), Κέκελης 20 (3), Καµαριώτης 2, Πλιούκας 14 (2), Ηλιάδης 12 (2), Αναγνωστόπουλος 13, Νησιώτης 6, λας 8 (2), Βογιατζής Ε. 8 (1), Λίγγος 9, Κανελλόπουλος 3, Λιώρης. Η επόµενη αγωνιστική (16/12) : Καστέλλα - ΕΑ Νικαίας, Πειρα κός - Σούρ- µενα, Εν. Αρµενίων Ερµής Πειρ., Αν. Ικονίου Αστέρας Αγ. ηµ., ΟΚ Ελευσίνας Ταταύλα, Τερψιθέα Γλυφ. ΑΟΚ Ν. Σµύρνης, Λέων Μοσχ. Φοίνικας Αγ. Σοφ. Βαθµολογία 1 ΕΡΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 20 2 ΚΑΣΤΕΛΛΑ 17 3 Ο.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 17 4 Ε.Α. ΝΙΚΑΙΑΣ 17 5 ΤΑΤΑΥΛΑ 17 6 ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦ ΑΝΑΓ/ΣΗ Ν.ΙΚΟΝΙΟΥ 15 8 ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 14 9 ΕΝ. ΑΡΜΕΝΙΩΝ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓ. ΗΜ ΑΟΚ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΟΥΡΜΕΝΑ 11 ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ-ΝΙΚΟΥ- ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ- ΜΑΝΑΒΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΑΓΚΟΥΝΗΣ Λευκαδίτης.ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ (Σκαραφίγκας): Κυριακόπουλος 13 (3), Νίκου 12 (2), Μαγκουνής 17 (2), Βούλγαρης 4, εληγιάννης 6, Κωνσταντόπουλος, Γιαννουλάκος 16, Μαντζιώρης 1. Ο ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Με χατ τρικ του Μονέ ο Ηρακλής Ελευσίνας συνέτριψε µε 5-0 τον Απόλλωνα Ποντίων. Ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήµατος και ηγέτης της οµάδας σηµείωσε τρία τέρµατα ( 4,69,72 ) ενώ είχε και δυο δοκάρια( 15,18 ). Τα υπόλοιπα δύο τέρµατα της οµάδας του Μιχάλη Κατσάφαρου σηµείωσαν οι Παπαδόπουλος 50 και ρούγος 71. Άψογος ο διαιτητής Σταθόπουλος. ΗΡΑΚΛΗΣ: Τσακιλτζίδης( 51 λ.τρ Φωτιάδης) Πέππας, Λένας( 71 Αξιώτης), Μουατζίρι Μπακατσέλος Παροτσίδης( 75 Λυµπέρης) Μεχµέτογλου ρούγος Παπαδόπουλος, Μονέ, Μπασέτας. ΑΠΟΛΛΩΝ: Στεφανίδης, Ασλανίδης, Τελετίδης Καλίδης, Μπα ράµοβ Τεπετίδης, Καγκελίδης Πουµπουρίδης Με µαρίδης( 68 Απαζίδης) Σκεντέρι Πασαλίδης( 46 Παπαδόπουλος). Α νοιξε έπειτα από µεγάλο διάστηµα, το Βενζινάδικο του Πρόεδρου κ.τραγκουµανίδη!ίσως, η τελευταία ευκαιρία του Βύζα να αναπνεύσει σε οικονοµικό επίπεδο, πρίν βρεθεί στο κενό και στην διάλυση! Ευχόµαστε στον Πρόεδρο και µοναδικό άξιο αγωνιστή στο παρελθόν, το παρόν και το µέλλον του Βύζαντα, Καλές δουλειές! Καλούµε όλο τον κόσµο των Μεγάρων να στηρίξει την προσπάθεια του κ.τραγκουµανίδη! Τα µέλη της Λέσχης δηλώνουν την αµέριστη συµπαράσταση στο πλευρό του Προέδρου.. ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΡΟ Ο Με στόχο ένα θετικό αποτέλεσµα η οµάδα του Βύζαντα αγωνίζεται σήµερα στην Ρόδο µε τον ιαγόρα. Εκτός θα βρεθούν οι τραυµατίες Στρατάκης, Μπέριος(τραυµατίες),και ο τιµωρηµένος Ρωµαίδης. Ο Σκαφτούρος έλυσε το συµβόλαιο µε την οµάδα ενώ εκτός αποστολής είναι και οι Σανόκο Ουαταρά που α- πέχουν απο τους αγώνες.

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΟ ΓΛΥΦΑ ΑΣ Με κεφαλιά του 24χρονου Παναγιώτη Καραχάλιου(φωτό) ο ΑΟ Γλυφάδας επικράτησε στην Ελευσίνα του Αστέρα Μαγούλας 1-0. Οι παίκτες του Στέλιου Βογιατζή δηµιούργησαν ευκαιρίες αλλά δεν µπόρεσαν να σηµειώσουν γκόλ. Επαιξαν στο µισό γήπεδο τον αντίπαλό τους αλλά η τύχη δεν ήταν µε το µέρος τους.αντίθετα οι φιλοξενούµενοι του Νίκου Γκουλή µε αµυντική τακτική και ξαφνικές αντεπιθέσεις πήραν το πρώτο τους τρίποντο. Στο 25' ο Μανίκας πήρε την µπάλα απο τον τερµατοφύλακα Παγούδη αλλά δεν µπόρεσε χάνοντας σίγουρο γκόλ. Τρία λεπτά αργότερα ο Καραχάλιος µε κεφαλιά 0-1. Στο 52' ο Μανίκας έδωσε στον Λάµπρου σούταρε άουτ. Τρία λεπτά αργότερα σούτ του Μανίκα δεν βρήκε στόχο. Στην συνέχεια 59' ο Οξύζογλου µπήκε στην καρδιά της άµυνας της Γλυφάδας αλλά το σούτ έφυγε πάνω απο τα δοκάρια του Παγούδη. ιαιτητής Τσαµούρης Βοηθοί: Χαλβατζάκος(Πειραιά),Πετρίδης(Χίου). Κίτρινες Λάµπρου 19' Ακουιρίµπα 65' Παπαδήµας 68' ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Στέλιος Βογιατζής): Αγριµάκης, Κουσουρής, Λάµπρου, Τσούπρος, Κολοβός, Μαρής(71' Μπούγιας),Κονέ, Σωτήρχος, Καλογρίδης(78'Σιακαβάρας), Μανίκας, Οξύζογλου(82'Εβερετ). ΠΑΓΚΟΣ: Ζούκας, Εβερετ, Πατσιονίδης, Ρόκκας, Σιακαβάρας, Μπούγιας, Μπέχλης. ΑΟ ΓΛΥΦΑ Α(προπονητής Νίκος Γκουλής): Παγούδης, Παπαδήµας, Αγκιρίµπα, Τσιάτσιος, Καζάτζης, Κάµπας(83'Ταραλίδης), Κολοτούρος, Καραχάλιος(76'Τζωρµπατζάκης), Τσαµουρλίδης, Παραράς, Φέτσης(62'Τσούτσης). ΠΑΓΚΟΣ: Χώνος, Πετρόπουλος, Τζωρµπατζάκης,Τσούτσης, Κρητικός, Κόκαλης,Ταραλίδης. ΣΤΟ ΚΛΑΜΠ ΤΩΝ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΩΝ Ο ΤΣΑΛΚΙΤΖΙ ΗΣ Από το «Γεώργιος Ρουµελιώτης» στον Άγιο ηµήτριο στον Ασπρόπυργο βρέθηκε ο τερµατοφύλακας του Ηρακλή Ελευσίνας, Μάνθος Τσαλκιτζίδης. Ο έµπειρος τερµατοφύκας, µε µεγάλη καριέρα σε Πανελευσινιακό, Αία Σαλαµίνας, Ασπρόπυργο, έδωσε κανονικά το παρών στο γήπεδο το Σάββατο στον αγώνα του Ηρακλή Ελευσίνας µε τον Απόλλων Ποντίων. Αµέσως µετά ο Τσαλκιτζίδης, εγκαταλείποντας την εργένικη ζωή, πήγε µετά στον Ιερό Ναό Αγίου ηµητρίου στον Ασπρόπυργο, και νυµφεύθηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Βάσω Μπακούση. ***Η στήλη εύχετε βίον ανθόσπαρτον στο ζευγάρι και καλούς απογόνους. Η άνοδος των Ελευσίνιων! Τα τελευταία θετικά αποτελέσµατα και η αναρρίχηση του Πανελευσινιακού στην κορυφή της Α2 προκαλούν ρίγη συγκίνησης στην Ελευσίνα αλλά και µία φρενίτιδα ενθουσιασµού! Όλοι πλέον έχουν πειστεί ότι η οµάδα της Εργατιάς ναι, µπορεί! Σε µία πόλη που πλήγεται καθηµερινά από την κρίση και τις δεκάδες απολύσεις οι νίκες του Πανελευσινιακού είναι βάλσαµο και ο αθλητισµός συντηρεί την ελπίδα!ο κόσµος της Ελευσίνας έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να σταθεί δίπλα στην οµάδα. Καθηµερινά πολίτες και επιχειρηµατίες της περιοχής επικοινωνούν µε το Σύλλογο ζητώντας να βοηθήσουν µε τον οποιονδήποτε τρόπο. Ήδη η γνωστή οικογένεια των Αδε λφών Παπαδάκη από την Ελευσίνα, ιδιοκτήτες της γνωστής αντιπροσωπείας λεωφορείων και πούλµαν MAN NEOPLAN PAPADAKIS, προσέφεραν πολυτελές πούλµαν µε όλα τα έξοδα πληρωµένα για τις µετακινήσεις στους επόµενους εκτός έδρας αγώνες της οµάδας! Η διοίκηση του Πανελευσινιακού εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες της στην οικογένεια των Αδελφών Παπαδάκη που τόσα χρόνια στηρίζει την οµάδα!οι παίκτες λοιπόν θα εγκαινιάσουν τις πολυτελείς µετακινήσεις στο επόµενο αγώνα µε τον Ερµή Λαγκαδά (Σάββατο 10/12/11) ενώ δεκάδες Ελευσίνιοι που διαµένουν στη Βόρειο Ελλάδα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι παρόντες άρα αναµένεται ο Λαγκαδάς να πληµµυρίσει Σταχυοφόρους!Το σύνθηµα της νίκης είναι πλέον δυνατό στη µοναδική πόλη που η Εργατιά κερδίζει αγώνες! Κι εκτός της οικογένειας Παπαδάκη πολλοί θα αναδειχθούν ως pullmen της οµάδας στο µεγάλο όνειρο! ΟΙ ΚΟΡΑΣΙ ΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΥ 10Χ10 ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Υστερα απο ένα συναρπαστικό µάτς οι κορασίδες του Μανδραικού συνεχίζοντας τις έξοχες εµφανίσεις τους επικράτησε στο ντέρµπι του Πανελευσινιακού στην παράταση Εχοντας 10Χ10. Kατερ ίνα Σηφάκη, Χυσάι Φλόρι, Μαλισιόβα Χριστίνα, Χαραλαµπάκη Γεωργία, Γουργιωτοπούλου Μαρία, Ευφροσύνη Γρίβα, Τριανταφυλλοπούλου Μαρία, Παπαγεωργίου Σταυρούλα, Τζαβαρή Γεωργία, Μέτα Μαρία, Σταµάτη ιονυσία, Καµπερίδη Φωτεινή και συµπληρωµατικα Καπερώνη Αναστασία, Ρούτη Αγγελική Κουτσελίνη Ελεάνα. Οι 4 βασικ ές-ηλικιακά παίχτριες της οµάδας του Μανδραικού βγήκαν µε 5 φάουλ όλες και η παράταση ολοκληρώθηκε µε τις πιο ''µικρές'' της οµάδας να παλεύουν για τη νίκη. ***Μετά τη νίκη των κορασίδων του Μανδραικού η διοίκηση παρέθεσε δείπνο στην ο- µάδα. Θαν. Σαµαλέκης ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Προτελευταίος αγώνας στο πρωτάθληµα ΖΕΥΣ Με τη συµµετοχή 17 σκοπευτών - σκοπευτριών από 9 συλλόγους πραγµατοποιήθηκε ο 13ος από τους 14 αγώνες που διοργανώνει ο "ΖΕΥΣ" στο Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα. Η διοργάνωση αφορά αγώνες σταθερού στόχου στα αγωνίσµατα ελεύθερο πιστόλι (Α,Ε), καραµπίνα πρηνηδόν (ΑΓΕΝ), αεροβόλο πιστόλι και αεροβόλο τουφέκι ΑΓΕΝ και Παίδων (α,β).ο Παναγιώτης Μανδηλάρης (Π.ΜΕΛΑΣ) συνέχισε τις καλές του εµφανίσεις κερδίζοντας το αεροβόλο πιστόλι των ανδρών για δεύτερη κατά σειρά βδοµάδα µε την ικανοποιητική επίδοση µε 567/600. Στο ίδιο αγώνισµα ατοµικό ρ- εκόρ του Θωµά Τσιλαλη (ΖΕΥΣ) 543/600, ενώ ανεβασµένοι είναι ο Σίµων Παπουτσής (ΑΣΣΕΕΑΣ), ο Νίκος Κοκκινάκης (ΠΑΟ) και ο Μιχάλης Παπαδόπουλος (ΖΕΥΣ). Ο Παναγιώτης Πεπονης στο αεροβόλο πιστόλι των εφήβων πέτυχε 544/600. Στο αεροβόλο πιστόλι των γυναικών η Στέλλα Μπακογιάννη (ΖΕΥΣ) έκανε 354/400, ενώ εντυπωσιακή είναι η Κατερίνα Παπαλουκά (ΖΕΥΣ) µια πολύ νέα σκοπεύτρια που έ- κανε 340/400. Πάντα σταθερή η Λία Μπενέκη (ΕΓΣ και ΕΛΑΣ) πέτυχε 380/400 στο α- εροβόλο τουφέκι των γυναικών. Στο τουφέκι πρηνηδόν ο Θανάσης Σαµαλέκης (ΕΚΑΤΗ) σηµείωσε 570/600 και στο ελεύθερο πιστόλι ο Χρ. Αθανασόπουλος (Π.ΜΕΛΑΣ) 335/600. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι αγώνες γίνονται Τετάρτη απόγευµα (µετά τις 16:00) και οι διοργανωτές επέλεξαν τις ηµεροµηνίες: 14/12. Η "χειµερινή περίοδος" του Πρωταθλήµατος ΖΕΥΣ, που ξεκίνησε τον Σεπτέµβριο, ο- λοκληρώνεται την επόµενη Τετάρτη 14/12/2011 µε τον τελευταίο αγώνα και το παραδοσιακό πλέον φαγοπότι. Η διοίκηση της Σκοπευτικής Λέσχης θα συνεχίσει τους αγώνες της (Πρωτάθληµα ΖΕΥΣ) και το νέο χρόνο (σύντοµα η προκήρυξη). Να υπενθυµίσουµε ότι δικαίωµα συµµετοχής έχουν οι σκοπευτές της δύναµης της ΣΚΟΕ και κατέχουν δελτίο σκοπευτικής ταυτότητας ΣΚΟΕ. Τα α- γωνίσµατα είναι ατοµικά. Παράβολο συµµετοχής 5 ανά αγώνισµα. Οι σκοπευτές της κατηγορίας Παίδων (α,β) δεν πληρώνουν παράβολο. Οι αγώνες αρχίζουν στις 16:00 και η διανοµή των θυρίδων γίνεται µε σειρά προσέλευσης. Λήξη αγώνων: (όσο υπάρχουν σκοπευτές ρίχνουν). Για τα αεροβόλα όπλα στις 20:30, για τα αγωνίσµατα των 50µ στις 19:30. Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210/ και 6973/ και στο FAX. 210/ Ο Θαν. Σαµαλέκης, µετείχε και στους δεκατρείς αγώνες της χειµερινής περιόδου του πρωταθλήµατος ΖΕΥΣ.. ΠΟΛΥΒΟΛΟ Ο ΛΕΩΝ 6-1 ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Α.Λ Καταιγιστικός ο Λέων σάρωσε εκτός έδρας τον Απόλλωνα Άνω Λιοσίων µε 6-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 30 µε τον Πιπινέλη, αλλά η συνέχεια ανήκει στην οµάδα του Μάκη Παπαδόπουλου. Από δυο τέρµατα πέτυχαν οι Κονιαβίτης( 35,85 ), Περιβολαράκης( 55,58 )και Ιωσηφίδης ( 65,71 ). Άριστη η διαιτησία της Κασκαντίρη. ΛΕΩΝ: Πιπερόπουλος, Χριστοφορίδης( 70 Ποκολίδης) Μιχαηλίδης Ι., Κολιπέτσας, Μακρίδης, Σαββίδης, Περιβολαράκης, Σεµερτζίδης( 55 Ιωσηφίδης) Κονιαβίτης Καµαρίτης( 67 Λάλας), Μανασίδης

13 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α Με πιέσεις για µισθούς στις «βαλίτσες» της φτάνει η τρόικα Το καυτό θέµα των εργασιακών και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας θα αποτελέσει ένα από τα κρίσιµα θέµατα γύρω από τα οποία θα περιστραφούν οι διαβουλεύσεις του υπουργείου Εργασίας και της τρόικας, οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών της οποίας φτάνουν στην Αθήνα. Αυτήν την εβδοµάδα κατά τη διάρκεια της οποίας θα βρίσκονται συµπέσουν στην Αθήνα τρόικα, Ράιχενµπαχ και ο Επίτροπος Γιοχάνες Χαν, θα προχωρήσουν επίσης οι αποφασιστικής σηµασίας διαβουλεύσεις της κυβέρνησης τόσο για την πορεία του προγράµµατος ανταλλαγής οµολόγων (PSI) όσο και για την οριστικοποίηση της νέας δανειακής σύµβασης. Είσπραξη φόρων, δηµόσια διοίκηση και επιχειρηµατικό περιβάλλον στη λίστα Ράιχενµπαχ Τις προτεραιότητες της Οµάδας ράσης ανέλυσε ο ε- πικεφαλής της Χορστ Ράιχενµπαχ, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα. Μιλώντας στην εφηµερίδα «Ο Κόσµος του Επενδυτή» σηµειώνει ότι πρώτο ζήτηµα είναι η βελτίωση του φορεισπρακτικού µηχανισµού, ακολουθεί η µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης και τρίτον η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι η «Οµάδα» δεν ήρθε για να µείνει στην Ελλάδα και ότι τα 45 άτοµα που την αποτελούν, τα 30 εργάζονται στις Βρυξέλλες. Σε ερώτηση για το αν µπορεί να γίνει πιο αποτελεσµατικός ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός, ο Γερµανός α- ξιωµατούχος εξηγεί ότι δεν υπάρχει χρόνος για αλλαγή του, κατά συνέπεια το πρόβληµα πρέπει να αντιµετωπιστεί εκ των ενόντων. Είναι καθήκον των ελληνικών αρχών, υπογραµµίζει, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, την καταπολέµηση της διαφθοράς και την απλοποίηση των διαδικασιών. Για το σχέδιο «Ήλιος», το χαρακτηρίζει ως µεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και το µέλλον της, αλλά ακόµα µπορούν να γίνουν πολλά. Εκτιµά, πάντως, ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί και ξένους επενδυτές για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο. Τέλος, για τα κοδύλια του ΕΣΠΑ εκφράζει την αισιοδοξία του ότι µέχρι το τέλος του έτους θα έχει ξεκινήσει η αποδέσµευση. «Συσσωρευµένα προβλήµατα στο κλάδο» Αίτηµα για συνάντηση µε την υπουργό Παιδείας απευθύνουν οι δάσκαλοι Συνάντηση µε την υπουργό Παιδείας ζήτησε µε ε- πιστολή της η ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας επισηµαίνοντας τα συσσωρευµένα προβλήµατα του κλάδου «που τείνουν να λάβουν εκρηκτικές διαστάσεις». Η ΟΕ υπογραµµίζει ότι «στο χώρο του ηµόσιου Σχολείου σχεδιάζονται και υλοποιούνται µεγάλες αλλαγές και ανατροπές, ερήµην των εργαζοµένων» όπως και ότι «τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πιο κρίσιµη φάση τους». Σε αυτήν την κρίσιµη χρονική περίοδο δεν υπάρχει οργανωµένος διάλογος µεταξύ του υπουργείου και της Οµοσπονδίας των εκπαιδευτικών, προσθέτει. Όπως ακόµη επισηµαίνει η ΟΕ, «έχουν περάσει 14 µήνες από τη τελευταία συνάντηση της.ο.ε. µε την κ. υπουργό και 10 µήνες από τη τελευταία συνάντηση µε την κ. Υφυπουργό». Η ΟΕ επισηµαίνει ότι πρέπει να συζητηθούν η ε- φεδρεία των εκπαιδευτικών, τα θέµα των σχολικών βιβλίων, η χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, οι α- ποδοχές των εκπαιδευτικών, η κατάργηση αιρετών από τα Πειθαρχικά Συµβούλια, ο πλεονάζον χρόνος σε βαθµό και Μ.Κ., η τριετής υποχρεωτική παραµονή των εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση, οι αποσπάσεις µελών ΙΠΕΜ/ ΟΕ και η αναδιάρθρωση δοµών εκπαίδευσης. Από την Πέµπτη το εορταστικό ωράριο των καταστηµάτων Στις 15 εκεµβρίου 2011 θα ξεκινήσουν τα καταστήµατα να δουλεύουν σε εορταστικούς ρυθµούς, αυξάνοντας τις ώρες λειτουργίας τους και αναµένοντας οι εφετινές πωλήσεις να καλύψουν όσο το δυνατόν µεγαλύτερο µέρος από τις ζηµιές που έχουν επιφέρει τα µέτρα λόγω της κρίσης. Η Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών και Νήσων Αιγαίου, σε συνεννόηση µε τους Εµπορικούς Συλλόγους του λεκανοπεδίου Αττικής - µέλη της και συντονίζοντας τις προτάσεις τους, ανακοίνωσε ό- τι το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων αρχίζει την Πέµπτη 15 εκεµβρίου Τα Σάββατα 17 εκεµβρίου, 24 εκεµβρίου (Παραµονή Χριστουγέννων) και 31 εκεµβρίου (Παραµονή Πρωτοχρονιάς) τα καταστήµατα µπορούν να λειτουργούν από τις 9 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα και την Κυριακή 18 εκεµβρίου θα είναι ανοικτά από τις 10 το πρωί µέχρι τις 6 το απόγευµα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Σύλλογος Ατόµων µε αναπηρία του ήµου Ασπροπύργου θα δίνει Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ στα µέλη του Σωµατείου που έχουν εγγραφεί έως τις στα ανάπηρα άπορα µέλη του από έως τις Πληροφορίες στον πρόεδρο των ΑµεΑ Χονδρογιάννη Κωνσταντίνο και στη Γεν. Γραµµατέα Μυγδαλιά Αναστασία. Τηλ. επικοινωνίας , Η διανοµή γίνεται στα Γραφεία του Συλλόγου στην οδό Φυλής, Στάση Σχολείο, καθηµερινά εκτός Κυριακής από 14:00-16:00. Με εκτίµηση το.σ. Απο το 1990 SUPER MARKET ΗΜ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ Φροντίδα & Ποιότητα Ειρήνης 4 - Ασπρόπυργος, Σας ευχόµαστε Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά 3 Σας ευχαριστούµε για την 22χρονη κοινή πορεία µας. 3 Εξακολουθούµε να σας εξυπηρετούµε και να ικανοποιούµε τις απαιτήσεις σας µε εκλεκτά προ όντα και χαµηλές τιµές 3 Πολλά επώνυµα προ όντα κάτω από 1 ευρώ. Ελάτε να γνωριστούµε! (7.12) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Μελέτη - κατασκευή - έκδοση οικοδοµικών αδειών - νοµιµοποίηση - ρύθµιση αυθαιρέτων µε τον Ν. 4014/11.Έκδοση βεβαιώσεων νοµιµότητας. τηλ.: / Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος (7.12) 14.9

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ÅÍÏÉÊÉÁÆÏÍÔÁÉ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο, δυάρι 60 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, Οδός Αγ. ηµητρίου (κέντρο Ασπροπύργου). Τηλ , (12.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο 90 τ.µ. 1ου ορόφου, µε 2 κρεβατοκάµαρες,2 µπάνια, ασανσέρ,πάρκινγκ, αποθήκη, ηλιακό (δίπλα στον Γερµανό). Τηλ (12.12) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. µε γκαράζ, ηλιακό στον Ασπρόπυργο. τηλ (9.12) Ενοικιάζεται διαµέρισµα 80 τ.µ. στον 1ο όροφο µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρ- µανση, ηλιακό, στην οδό Καρα σκάκη και Πτεράρχου Ιατού Αν. Τσίγκου (πρώην Χίου) στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 90 τ.µ. στον Ασπρόπυργο οδός Καρα σκάκη 34Α. Τηλ. επικοινωνίας (9.11) Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα στην Ελευσίνα στην οδό Σκορδά, 100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στο (7.11) Ενοικιάζεται αποθήκη 500 τ.µ. και αύλειο χώρο 400 τ.µ. στην οδό Μεγαρίδος 106,στον Ασπρόπυργο. Τηλ. επικοινωνίας , µ.µ. (1.11) Ενοικιάζονται δύο καταστήµατα 84 τ.µ. και 90 τ.µ. αντίστοιχα στην οδό Φιλαδελφίας 22 στο Μενίδι. Τηλ από 9-11 π.µ. και από 6-9 µ.µ. (1.11) Ενοικιάζεται αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ. µαζί µε ακάλυπτο χώρο 1,5 στρεµ. περιφραγµένο στον Αγ. Ιωάννη Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας (21.10) Ενοικιάζεται µε άδεια εστιατορίου σε κεντρικό σηµείο στο κέντρο Ασπροπύργου υπόγειο - ισόγειο και πατάρι και για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. στο τηλ (18.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΚΟΡΥΤΣΑ Ενοικιάζεται κτήµα 9 στρεµµάτων περιφραγµένο -διαµορφωµένο µε κτίσµα γραφείων, βοηθητικά κτίσµατα και παροχές ΕΗ-ΕΥ ΑΠ-ΟΤΕ. Ενοίκιο :2100 ευρώ συν χαρτόσηµο. Τηλ (6.9) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο όπισθεν ηµαρχείου πολυτελές διαµέρισµα α ορόφου 80 τ.µ. µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη στο υπόγειο, χωρίς κοινόχρηστα (30.9) Ενοικιάζεται εστιατόριο στον Ασπρόπυργο, πλήρως εξοπλισµένο, κατάλληλο για cafe ή πιτσαρία έναντι Ιερού Ναού Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (όπισθεν ηµαρχείου).τηλ (6.9) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται ραφείο µεταποίησης -επιδιόρθωσης ενδυµάτων -οργανωµένο σε πλήρη λειτουργία µε σταθερή πελατία, µε πολλές µηχανές (δυνατότητα fason), πολλά υλικά, εργαλεία, υλικά πατρόν, υφάσµατα, λόγω συνταξιοδότησης στη Μάνδρα Αττικής. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ (25.11) Πωλείται οικόπεδο 175 τ.µ. στην περιοχή ΛΑΚΚΑ ΧΑΤΖΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Τηλ , (10.10) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ -ΝΑ Πωλούνται δύο αγροτεµάχια επί ασφάλτου α) 1000 τµ ευρώ, β) 400 τ.µ ευρώ. Τηλ (6.9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό Mercedes 1827 µε ανατροπή και γερανό, µικτό βάρος 18 τον. Τιµή ευκαιρίας λόγω ανάγκης. Τηλ. επικοινωνίας (28.9) Πωλείται επιχείρηση, σε λειτουργία, «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙ ΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ», επί της Λεωφόρου ΝΑΤΟ, έναντι ΑΝΑΜΕΤ, στον Ασπρόπυργο, µε όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, όλο τον εξοπλισµό και πολυτελή γραφεία. Κτίριο 400 τ. µ. Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (20.9) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá Καθηγήτρια φιλόλογος µε πείρα και προσωπικές σηµειώσεις παραδίδει µαθήµατα ηµοτικού, Γυµνασίου & Λυκείου (Ατοµικά και Αυστηρά ολογο- µελή group). Tιµές λογικές. Τηλ (14.9) Καθηγήτρια φιλολογίας, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου, µε εµπειρία στη διδασκαλία µαθηµάτων κατεύθυνσης παραδίδει ιδιαίτερα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχή Ελευσίνας και πέριξ. Τηλ. επικοινωνίας (14.9) Κάτοχος Proficiency, µε πολυετή διδακτική εµπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα αγγλικών. Τηλέφωνο επικοινωνίας και (9.9) Παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού. Τιµές προσιτές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: (9.9) 23.9 Απόφοιτη της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού -Γυµνασίου - Λυκείου. Τιµές προσιτές τηλ (8.9) Καθηγήτρια Φυσικός, πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, παραδίδει ι- διαίτερα µαθήµατα Φυσικής, Μαθηµατικών, Χηµείας και Βιολογίας, σε µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ (5.10) Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού -Γυµνασίου - Λυκείου. Πληροφορίες στο (31.8) Μαθηµατικά ηµοτικού. Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία για Α, Β, Γ Γυµνασίου και Α, Β Λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας ( ) καθηµερινά. Τιµές προσιτές. (30.8) Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Τοπογραφικά µε συντεταγµένες, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, διορθώσεις κτηµατολογίου, ιδιοκτησιακά, αναλαµβάνονται από έµπειρο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π. Πληροφορίες στο , , κιν ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ (11.11) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ Λεωφόρος ηµοκρατίας 36 ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: Fax: Êéíçôü: Ãñáöåßï: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων (έως ) -Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ηµαρχείου) τηλ ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1) 18.10

15 ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-15 ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution) ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO ÅÉÄÉÊ. ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁKÇ ÊËÉÍÉÊÇ ÐÁÍÅÐ. PARMA ÐÏËÕÅÔÇ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁÊÇ ÅÉÑÏYÑÃÉÊÇ ÅÌÐÅÉÑÉÁ ÓÅ ÁÃÃËÉÁ, ÉÔÁËÉÁ ÊÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ô. ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ - ÍÏÓ, ÔÑÉÐÏËÅÙÓ, - GREWE LEIGHTON HOSPITAL ÁÃÃËÉÁ - ÄÕÔÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ - «ÈÑÉÁÓÉÏ» Θεραπεία Σκελετικού & Νευρικού Συστήµατος ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Αρχιτέκτων/Μηχανικός Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μελέτες - άδειες - κατασκευές - ενεργειακές επιθεωρήσεις - ρυθµίσεις αυθαιρέτων. ÅËÅÕÓÉÍÁÓ Êéíçôü: Ïéêßá:ÉóéäþñïõÔñéâÝëëá 4 (30.11 ΚΟΝΤΟΥΛΗ 92 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τηλ , , (20.10)

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ ευτέρα 12 εκεµβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαλάνδρι 19/12/11 ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 20645 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 8/6/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 24121 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 7-6-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8471 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Βιολογικός Μαλίων, Περιοχή Λούτρες 70007 Μάλια (28970) 32407 Fax (28970) 34005 e-mail: info@malia-deyam.gr Πληρ. Αρ. Πρωτ.: 1705 Ηµερ.: 13/05/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνει. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Στυλίδα, 8-11-2011 ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 15453 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ελ. Βενιζέλου 31 Τ.Κ. 353 00 ΣΤΥΛΙ Α Πληροφορίες: Β. Στεργίου Τηλέφωνο: 22383 50109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr

Τηλ.: 2757360271 Fax: 2757360214 e-mail: alkamvisi@notiakynouria.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Λεωνίδιo 04-01-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Αριθµ. πρωτ.: ( 5 ) ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ταχ. /νση: 22300 Λεωνίδιο Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Χρ. Καµβύση Τηλ.: 2757360271 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ρόδος 5-5-2010 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 6658 & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/5/2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 62644 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 712 02 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ : ΒΟΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αργος Ορεστικό 19-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμός Πρωτ.: 15390 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ Πληρ.: Πρωτόγερου Δέσποινα Τηλ. 2467351316 Fax: 2467351331 Email:dproto@0822.syzefxis.gov.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη 25-5- 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : Αριθµ. Πρωτ. :23371 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς Ηµεροµηνία : 21-10-2010 Αριθµ. Πρωτ. :23371 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 11/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη : Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ

H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Διευθ. Σκεύου Ζερβού 40 Ταχ. Κωδ. 85300 Κως Τηλ.: 22420 24778 23915 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Άνω Σύρος, 18/05/2011 Αριθ. Πρωτ: 5510 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Ε.Μ.Κ.Φ. Λάρισα, 19-06-2014 Α. Π. 7175 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 10/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 10/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ιεύθυνση Νέων Έργων Ηµεροµηνία 03-08-2011 Μεταφοράς Αριθµ. Πρωτ.: 22373 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 10/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε Ημερομηνία : 16-6-2010 ΔΕΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 50833 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΚΝΩΝ 36 521 00 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Διανομή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑ ΕΡΟ 12/10/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2075 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμαρχος Κερκυραίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 27 Μαΐου 2010 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 14630 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ: 28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Παράρτημα Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Τεμπονέρα 32 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19 05-2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50939 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου

Η /νση Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Περιφέρειας Ηπείρου /ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα 18 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 2159 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου

Η Διεύθυνση Δασών Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 25-6-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 31549/2354 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α. Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Tαχ. Διεύθυνση : Κουντουριώτου 79 Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διανομή ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΣΕΡΡΩΝ Ημερομηνία : 18/05/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 50894 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 09-03-2010 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1873 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : 6 ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Πληροφορίες: κ. Θεοφάνης Σαγρής Τηλέφωνο : 2410617980-1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 31/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6141

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 31/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6141 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 31/05/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 6141 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανδρόγεω 2, Τ.Κ 71202 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810399265 Fax: 2810399195 Emai: dikeh@heraklion.gr Ηράκλειο, 6-10-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοινώνει Διανομή ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ & ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΡ./ΗΜ.: ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ 50654/25.5.10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ.1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Έδρα υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 19/ 07/2010 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ. : 10727 ------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση : Κ. Βάρναλη 76 78 Ταχ. Κώδικας : 132 31 -

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010

Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 Υποβολή από 03/09/2010 έως και 13/09/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ AΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Κορυδαλλός, 20/7/2010 Αρ. Πρωτ: 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Μοίρες, 24.5.2013 Αριθμ. Πρωτ.:14466

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Μοίρες, 24.5.2013 Αριθμ. Πρωτ.:14466 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Μοίρες, 24.5.2013 Αριθμ. Πρωτ.:14466 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμος Φαιστού Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πανόραμα, 10-02-2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6343 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 Σεπτεµβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 23098 ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ: Πεζά Τ.Κ.: 70100 Τηλ.: 2813401144 Fax: 2810743464 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ «ΣΙΘΩΝΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΣΙΘΩΝΙΑ» Νικήτη 01/ 02 /2012 ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Πληροφορίες: Καρακούση Βικτώρια Αριθ. Πρωτ.: 307 Ταχ. Δ/νση: 630 88 Νικήτη Τηλέφωνο: 23753-50109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΗΣΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112 Ημερομηνία: 01/06/2010 117 41 ΑΘΗΝΑ Αριθμ. πρωτ. 4934 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 4-10-2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π. 071938 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 13-01-2011 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ήµος Αµαρουσίου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κέρκυρα, 19 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 50887 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αθήνα, 27-07-2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 57999 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ

Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003 ΑΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγιά 5 8 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ: 890/100400 & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λαρίσης 2 Ταχ. Κωδ. : 40003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Διανομή ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΔΠΚΕ/Περιοχή Χαλκίδας ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑ-ΔΟΚΟΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Ημερομηνία:23-9-2010 Αριθμ. Πρωτ.:50682 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.»

H ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ «Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε.» ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Μ.Α.Ε.: 68925 / 71 / Β / 09 / 14 ΑΦΜ 998792474 ΔΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.Α.Δ.Ε.Σ. Α..Ε.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Παλαίκαστρο 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο9ΩΨΚ-3ΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45Ο9ΩΨΚ-3ΟΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κάτω Τιθορέα,19/09/2011 ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12088 Ταχ. /νση : Κάτω Τιθορέα Τ.Κ. : 35.015 Πληροφορίες : Καραχάλιου Ελένη, Παπαγεωργίου Κων/νος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύµη 14-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ. Πρωτ.: 2496 ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600.

µονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ Καλλονή 09-05-2011 Αριθµ. Πρωτ.: 7836 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 2-6 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 646 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 11/12/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4919- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΤΜΩΞΥ-ΑΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Πειραιάς 28 / 09 / 2012 Αρ. Πρωτ. 35484 / 3231 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΓΚΟΓΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΑΓΑΤΣΗ 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μυτιλήνη 20-5-2010 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:695 ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:4ΑΛΓΒ-ΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:4ΑΛΓΒ-ΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:4ΑΛΓΒ-ΣΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21-1-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 314590 π.ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15 / 09 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 37964 / 3847 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212

ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 14 ΤΣΑΛΙΚΑΚΙ Ημερομηνία: 31-10 - 2011 Τ.Κ. 714 14 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αριθμ. πρωτ. 54212 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ Γλυφάδα, 20-9-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ΔΗΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 4754 ΓΛΥΦΑΔΑΣ («Κ.Α.Π.ΠΑ.») ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. πρωτ. 28819/03-06-2013 ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθµ. πρωτ. 28819/03-06-2013 ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Η Μ Ο Σ Χ Ι Ο Υ Ταχ. /νση: ηµοκρατίας 2, 82 100 Χίος Τηλέφωνο: 22713-50 8 21, 22713-50817 FAX: 22713-50 8 55 Αριθ.πρωτ. 34947 Χίος 01/07/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» Κάλχου 48-50 Τ.Κ. 131 22 Ίλιον Τηλέφ : 213 20 30 178 FAX : 210-26 96 866 E-mail : ilionbns@ilion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 16-05-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 699 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΛΗΡ.: Φ. ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΤΗΛ: 2710-226849 EMAIL: arcadialab@tri.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 50 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ρέθυµνο 21/10/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 831 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ- ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ακτή Ενώσεως, Παλιό Τελωνείο Χανιά τκ 73132 Τηλ. : 2821087098 2821087077, Fax: 2821074332, Email: dipeh@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ.: 35143 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχετ.: 31501,35057 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 7 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθµ. πρωτ.: 124954 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1 / 11 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12638 ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου: 20/2/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ.: 2975 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Αριθ. πρωτ.: 17562 Διεύθυνση : Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα : Ανθρώπινου Δυναμικού Τηλέφωνο : 210-7490151-184 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 02-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7206 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο Δήμαρχος Λήμνου Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης Α.Π. 6816 / 311 ΑΘΗΝΑ: 03-10 - 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 2/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πρόσληψης εποχικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια, 10 Αυγούστου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:848 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Προϊστάµενος του ασαρχείου Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Προϊστάµενος του ασαρχείου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610-310666, 2610-311824 Fax. 2610-317108 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφ/κή Δ/νση Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π: Μ01/ 5968 /311.31 Θεσ/νίκη 29-10-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 67/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφ/κή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ήµος Χίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο ήµος Χίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ 31-03-2011 ΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 10545 Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ ΤΗΛ: 22713-50817 FAX: 22713-50868 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 30/3/2013 ΕΩΣ 8/4/2013 21-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 21.01.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 2226 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ:132Π), που εδρεύει στο ήµο Α

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ:132Π), που εδρεύει στο ήµο Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 25/9/2012 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 84792 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Χαριλάου Τρικουπη 10 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Κάρπαθος, 19/05/2011 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΑΡΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 110 Όλυµπος Καρπάθου Τ.Κ. 85700 ΤΗΛ. 2245051010 - FAX. 2245051013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρότυπο Κτηνοτροφικό Κέντρο Βλάστης

Το Πρότυπο Κτηνοτροφικό Κέντρο Βλάστης Ηµεροµηνία 7 Ιουλίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ97ΩΗ3-88Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 10/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 25765 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ ΟΔ. ΕΛΥΤΗ 5 Ημερομηνία: 06/05/2010 811 00 Αριθμ. πρωτ. 50767 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΥΦΑΛΙΑ 09/07/2012 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ Αριθµ. Πρωτ: 10877 Α.Φ.Μ. 997630623 ΤΑΧ. /ΝΣΗ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 36 ΚΟΥΦΑΛΙΑ Τ.Κ. 57100 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 23913 30151, 30161 FΑΧ 23913 30151, 30130 E mail:dimos.xalk@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX:

ΤΗΛ.: FAX: Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 50 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 29/1/2016 Αριθµ. Πρωτ.: 94 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλαμάς 22/2/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3475 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Tαχ. Δ/νση : Β. Παπακυρίτση 4 Ταχ.Κώδικας : 43200 Παλαμάς Πληροφορίες : Τασιοπούλου Αικατερίνη Τηλέφωνο : 24443-50141

Διαβάστε περισσότερα

, 25-08-2014 . 306 2/2014 1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10.

, 25-08-2014  . 306 2/2014   1. 2. 3. 4. 5. 6. (2) 7. 8. 9. 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κίσσαµος, 25-08-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 306 ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΣΑΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα