Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Προμηθειών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Προμηθειών"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΡΉΤΗΣ Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Προμηθειών Έργο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιλοτικών Υποδομών και Προηγμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-university Υποέργο: «Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε θέματα Προμηθειών και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού» ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κοινωνία της Πληροφορίας» Σελ. 1

2 Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Προμηθειών Καταληκτική ημερομηνία: 07 Οκτωβρίου 2005 Δράση: 1, 1.1 Τύπος: Έργο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιλοτικών Υποδομών και Προηγμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-university Υποέργο: «Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε θέματα Προμηθειών και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού» Συντάκτες: Κ. Κρητικός, Σ. Παπαδάκης, Α. Μανασάκη Βογιατζάκη, Ε. Λασηθιωτάκη, Ε. Σπανάκη, Ε. Χανιωτάκης, Ο. Νεοφύτου, Κ. Λουλούδη, Α. Κουρούμπαλη Περίληψη: Το παρόν παραδοτέο (ΠΑ-1) εντάσσεται στη Φάση 1 του Έργου και συγκεκριμένα αποτελεί το κύριο παραδοτέο της Δράσης 1.1, "Μελέτη Εφαρμογής". Στο παραδοτέο αυτό περιλαμβάνονται: Η καταγραφή και αποτίμηση της ποιότητας των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο. Η μελέτη της σκοπιμότητας ανάπτυξης συμπληρωματικών συστημάτων διαχείρισης ροών εργασιών (workflow management system) και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Ο καθορισμός των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος "Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε Θέματα Προμηθειών". Η μελέτη διαλειτουργικότητας. Σελ. 2

3 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΛΈΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ... 1 ΜΕΛΈΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ... 2 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ...3 ΕΠΙΤΕΛΙΚΉ ΣΎΝΟΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΈΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ, ΣΚΟΠΌΣ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ ΠΗΓΈΣ ΚΑΙ ΌΡΙΑ ΔΟΜΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΥ ΑΚΡΩΝΎΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΊΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ Ομάδα Εργασίας Δομή ερωτηματολογίου Σύνθεση ερωτηματολογίου Παραλήπτες ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΣΕ ΤΜΉΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ΙΔΡΥΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ Γενικές Ερωτήσεις: Τεχνικές Ερωτήσεις Γενικές Ερωτήσεις Αξιολόγησης: ΣΎΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΆΤΩΝ Αναγκαιότητα ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Π.Σ ΑΝΆΛΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ Οργανωτική δομή Αποτύπωση των υφιστάμενων λειτουργιών του Τμήματος Προμηθειών Ανοικτοί διαγωνισμοί (τακτικοί και διεθνείς) Κλειστοί διαγωνισμοί (τακτικοί και διεθνείς) Πρόχειροι διαγωνισμοί Απευθείας αναθέσεις Εισαγωγές από χώρες του εξωτερικού Εκτελωνισμοί ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΉΣ ΥΠΟΔΟΜΉΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΆ Σκοπός και στόχοι Ακρωνύμια και συντομογραφίες Συμβολισμοί Ορισμοί βασικών εννοιών Δομική περιγραφή του εγγράφου προδιαγραφών απαιτήσεων ΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΉΣ ΠΕΡΙΟΧΉΣ Ορισμός και αρχική ανάλυση του προβλήματος Σκοπός και στόχοι του πληροφοριακού συστήματος Επιχειρησιακή οπτική Διάγραμμα περιβάλλοντος Αξιοποίηση του συστήματος και αναμενόμενα οφέλη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ Σελ. 3

4 4.3.1 Αρχιτεκτονική περιγραφή του πιλοτικού συστήματος προμηθειών Ολοκλήρωση του Συστήματος Προμηθειών στα πλαίσια του e-university Γενική περιγραφή του e-university Διασύνδεση και διεπαφές Διασύνδεση με άλλα συστήματα (εκτός e-university) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ Γενικά Λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ροών εργασιών Λειτουργικές απαιτήσεις όπως προκύπτουν από τις συγκεκριμένες ροές εργασιών που αφορούν τις προμήθειες Διάγραμμα Οντοτήτων Συσχετίσεων Βασικά χαρακτηριστικά οντοτήτων Λειτουργική Ενότητα ΛΕ-1: Συλλογή και Επεξεργασία Αναγκών Αρχιτεκτονική Περιγραφή Απόδοση διαγράμματος ροής διαδικασιών: Συλλογή και Επεξεργασία Αναγκών Περιγραφή Λειτουργιών της Λειτουργικής Ενότητας: Συλλογή και Επεξεργασία Αναγκών Λειτουργία: Συλλογή και Επεξεργασία Αναγκών Λειτουργία: Σύνταξη και Υποβολή Αίτησης Λειτουργία: Παρακολούθηση Εξέλιξης Αίτησης Λειτουργία: Συλλογή, Επεξεργασία, Ομαδοποίηση Αιτήσεων Λειτουργία: Παρακολούθηση Συμβάσεων Λειτουργία: Παρακολούθηση Αποθήκης...69 Λειτουργία: Σύνταξη και Υποβολή Αιτήματος Έγκρισης Προμήθειας...69 Λειτουργία: Έγκριση ή Απόρριψη Προμήθειας Ανάλυση διαδικασίας Συλλογής και Επεξεργασίας Αναγκών με βάση καλά διαμορφωμένους πίνακες Καταγραφή στοιχείων εισόδου: Συλλογή και Επεξεργασία Αναγκών Καταγραφή επεξεργασίας δεδομένων: Συλλογή και Επεξεργασία Αναγκών...70 Καταγραφή στοιχείων εξόδου: Συλλογή και Επεξεργασία Αναγκών...70 Ενημέρωση πεδίων: Συλλογή και Επεξεργασία Αναγκών Προσδιορισμός μορφοποίησης αναφορών και αρχείων: Συλλογή και Επεξεργασία Αναγκών Χαρακτηριστικά χρηστών: Διενέργεια Διαγωνισμού Λειτουργική Ενότητα ΛΕ-2: Διενέργεια Διαγωνισμών Αρχιτεκτονική περιγραφή Απόδοση διαγράμματος ροής διαδικασιών: Διενέργεια Διαγωνισμού Περιγραφή Λειτουργιών της Λειτουργικής Ενότητας: Διενέργεια Διαγωνισμού...76 Λειτουργία: Έγκριση Προμήθειας Λειτουργία: Δημιουργία Φακέλου Διαγωνισμού...77 Λειτουργία: Ενημέρωση Λειτουργία: Προσδιορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών...77 Λειτουργία: Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών...77 Λειτουργία: Σύνταξη Αναλυτικής Διακήρυξης Λειτουργία: Σύνταξη Περιληπτικής Διακήρυξης Λειτουργία: Δημοσίευση...78 Λειτουργία: Δημοσίευση Περιληπτικής Διακήρυξης Λειτουργία: Αποστολή Δικαιολογητικών και Αίτησης Συμμετοχής Λειτουργία: Πρωτοκόλληση Αιτήσεων Λειτουργία: Επιλογή Συμμετεχόντων Λειτουργία: Σύνταξη Πρακτικού Αρχικής Επιλογής Συμμετεχόντων...78 Έγκριση Αρχικής Επιλογής Συμμετεχόντων Ενημέρωση για την Αποδοχή/Απόρριψη Σύνταξη Προσφοράς από Δικαιούχους Συμμετοχής...79 Πρωτοκόλληση Προσφορών...79 Αποσφράγιση Προσφορών Έλεγχος Δικαιολογητικών Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών Λειτουργία: Παραλαβή και Έλεγχος Ειδών Ανάλυση διαδικασίας Διενέργειας Διαγωνισμού με βάση καλά διαμορφωμένους πίνακες Καταγραφή στοιχείων εισόδου: Διενέργεια Διαγωνισμού Καταγραφή επεξεργασίας δεδομένων: Διενέργεια Διαγωνισμού...80 Καταγραφή στοιχείων εξόδου: Διενέργεια Διαγωνισμού...80 Ενημέρωση πεδίων: Διενέργεια Διαγωνισμού...82 Προσδιορισμός μορφοποίησης αναφορών και αρχείων: Διενέργεια Διαγωνισμού Χαρακτηριστικά χρηστών: Διενέργεια Διαγωνισμού Ενέργειες Ανά Είδος Διαγωνισμού: Διενέργεια Διαγωνισμού Λεπτομέρειες και Περιορισμοί της Διαδικασίας Διενέργειας Διαγωνισμού Λειτουργική Ενότητα ΛΕ-3: Τήρηση Μητρώου Υλικών Αρχιτεκτονική περιγραφή Περιγραφή της λειτουργίας: Διαχείριση κωδικοποιήσεων Σελ. 4

5 Καταγραφή στοιχείων εισόδου: Μητρώο Υλικών...93 Ενημέρωση πεδίων: Μητρώο Υλικών Προσδιορισμός μορφοποίησης αναφορών και αρχείων: Μητρώο Υλικών Χαρακτηριστικά χρηστών: Μητρώο Υλικών...94 Ενέργειες Λειτουργιών: Μητρώο Υλικών Περιγραφή της λειτουργίας: Διαχείριση ισοδυναμιών Καταγραφή στοιχείων εισόδου: Μητρώο Υλικών...95 Ενημέρωση πεδίων: Μητρώο Υλικών Προσδιορισμός μορφοποίησης αναφορών και αρχείων: Μητρώο Υλικών Χαρακτηριστικά χρηστών: Μητρώο Υλικών...96 Ενέργειες Λειτουργιών: Μητρώο Υλικών Λειτουργική Ενότητα ΛΕ-4: Τήρηση Μητρώου Προμηθευτών Αρχιτεκτονική περιγραφή Περιγραφή της λειτουργίας: Διαχείριση στοιχείων προμηθευτή Περιγραφή της λειτουργίας: Υποβολή δικαιολογητικού Περιγραφή της λειτουργίας: Διαχείριση καταλόγων Ανάλυση της διαδικασίας της τήρησης Μητρώου Προμηθευτών με βάση καλά διαμορφωμένους πίνακες Καταγραφή στοιχείων εισόδου: Μητρώο Προμηθευτών...99 Ενημέρωση πεδίων: Μητρώο Προμηθευτών Προσδιορισμός μορφοποίησης αναφορών και αρχείων: Μητρώο Προμηθευτών Χαρακτηριστικά χρηστών: Μητρώο Προμηθευτών Ενέργειες Λειτουργιών: Μητρώο Προμηθευτών Λειτουργική Ενότητα ΛΕ-5: Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο Αρχιτεκτονική περιγραφή Απόδοση διαγράμματος ροής διαδικασιών: Εισερχόμενο έγγραφο Απόδοση διαγράμματος ροής διαδικασιών: Εξερχόμενο έγγραφο Ανάλυση διαδικασίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης με βάση καλά διαμορφωμένους πίνακες Καταγραφή Στοιχείων Εισόδου Καταγραφή Επεξεργασίας Δεδομένων Καταγραφή Στοιχείων Εξόδου Λίστα πεδίων για τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα Χαρακτηριστικά χρηστών Λειτουργική Ενότητα ΛΕ-6: Στατιστικά Δεδομένα Αρχιτεκτονική Περιγραφή ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΔΙΕΠΑΦΈΣ Απαιτήσεις για την υποστήριξη των χρηστών Εφαρμογή Γραφικών Διεπαφών Χρήσης Διαλειτουργικότητα Γραφικών Διεπαφών Χρήσης Λειτουργίες Αναζήτησης Online Βοήθεια ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΔΙΕΠΑΦΈΣ Προδιαγραφές εξωτερικών διεπαφών ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ Αξιοπιστία Κλιμακοσιμότητα Απαιτήσεις Διαθεσιμότητας Απαιτήσεις Απόδοσης Άλλες μετρικές ποιότητας υπηρεσίας ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ Διαλειτουργικότητα Οργανωτική Διαλειτουργικότητα Γλωσσικές Απαιτήσεις Απαιτήσεις Συνεργασίας Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα Τεχνική Διαλειτουργικότητα Ασφάλεια Επικοινωνία Αποθήκευση Αρχή των «τεσσάρων ματιών» Αναφορά, logging, και παρακολούθηση Δημιουργία και υποστήριξη προφίλ χρηστών ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΎ Διαμόρφωση υπολογιστικών συστημάτων Ελάχιστο κόστος υπολογιστικού και ενεργού εξοπλισμού Σελ. 5

6 4.9.2 Σταθμοί εργασίας Ελάχιστος αριθμός και κόστος σταθμών εργασίας ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΊΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ Εγκατάσταση του συστήματος και δοκιμαστική λειτουργία Ανάπτυξη και τεκμηρίωση του συστήματος ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΏΝ ΜΕΛΈΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΡΟΉΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΓΕΝΙΚΆ ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΡΟΉΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ Γενική περιγραφή Τύποι συστημάτων διαχείρισης ροών εργασιών Διεθνή Πρότυπα για τη μοντελοποίηση ροών εργασιών XPDL (XML Process Definition Language) UML (Unified Modelling Language) BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services) BPML (Business Process Modelling Language) WSFL (Web Services Flow Language) XLANG WSCI (Web Service Choreography Interface) Workflow Reference Model (WfRM) Workflow Patterns control flows Pattern 1: Sequence, Sequential routing, Serial routing Pattern 2: Parallel Split, AND-split, parallel routing, fork Pattern 3: Synchronization, AND-join, rendezvous, synchronizer Pattern 4: Exclusive Choice, XOR-split, conditional routing, switch, decision Pattern 5: Simple Merge, XOR-join, asynchronous join, merge Pattern 6: Multi-choice, Conditional routing, selection, OR-split Pattern 7: Synchronizing Merge, Synchronizing join Pattern 8: Multi-merge Pattern 9: Discriminator Pattern 10: Arbitrary Cycles Pattern 11: Implicit Termination Κριτήρια για την επιλογή του συστήματος διαχείρισης ροών εργασιών Άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά του συστήματος Ενδεικτική λίστα προϊόντων Workflow ΣΎΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΎ ΠΡΩΤΟΚΌΛΛΟΥ Γενικά Συστήματα διαχείρισης μη δομημένης πληροφορίας Συστήματα Αποθήκευσης Ειδώλων (Document Image Processing) Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management) Συστήματα ανάκτησης κειμένων Χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύστημα ανάκτησης κειμένων Πρωτόκολλα αλληλογραφίας και Ηλεκτρονικά πρωτόκολλα Επιθυμητές δυνατότητες της εφαρμογής πρωτοκόλλου Διευρυμένη έννοια Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και τεχνολογικά χαρακτηριστικά του για την υποστήριξη ενός συστήματος ροής εργασιών Δυνατότητες Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που υποστηρίζει το σύστημα Ροής Εργασιών ΜΕΛΈΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΆ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ Τεχνικές πολιτικές διασυνδεσιμότητας Τεχνικές προδιαγραφές διασυνδεσιμότητας Τεχνικές Πολιτικές Ολοκλήρωσης και Διαμόρφωσης Δεδομένων Τεχνικές προδιαγραφές Ολοκλήρωσης και Διαμόρφωσης Δεδομένων Τεχνικές Πολιτικές Διαχείρισης Περιεχομένου και Metadata Τεχνικές προδιαγραφές Διαχείρισης Περιεχομένου και Metadata Τεχνικές Πολιτικές Πρόσβασης Πληροφοριών Τεχνικές προδιαγραφές Πρόσβασης Πληροφοριών Προδιαγραφές πρόσβασης πληροφοριών DTV Internet Προδιαγραφές πρόσβασης πληροφοριών Υπολογιστές / Σταθμοί εργασίας Σελ. 6

7 6.3 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΣΎΝΟΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ: ΥΛΙΚΌ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΊΟΥ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ: ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΊ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΙΔΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡ/ΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ / ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ) ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΟΥ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΘΕΣΜΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ: ΔΙΑΚΙΝΟΎΜΕΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΙΝΟΎΜΕΝΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Σελ. 7

8 Επιτελική σύνοψη Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανέθεσε στο την εκτέλεση του Έργου "Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε θέματα Προμηθειών και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού". Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του "euniversity", που αποτελεί ένα έργο-πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων με στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ποιότητας στους πολίτες. Σκοπός του παρόντος έργου είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και η μετέπειτα επίβλεψη του αναδόχου που θα αναλάβει την ανάπτυξη ενός πιλοτικού συστήματος "Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε Θέματα Προμηθειών". Το πιλοτικό σύστημα θα εγκατασταθεί στο. Το παρόν παραδοτέο (ΠΑ-1) εντάσσεται στη Φάση 1 του Έργου και συγκεκριμένα αποτελεί το κύριο παραδοτέο της Δράσης 1.1, "Μελέτη Εφαρμογής". Στο παραδοτέο αυτό περιλαμβάνονται: 1) Η καταγραφή και αποτίμηση της ποιότητας των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 2) Η αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο. 3) Η μελέτη της σκοπιμότητας ανάπτυξης συμπληρωματικών συστημάτων διαχείρισης ροών εργασιών (workflow management system) και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 4) Ο καθορισμός των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος "Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε Θέματα Προμηθειών". Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μέσω ειδικού ερωτηματολογίου και από την οποία καταδεικνύεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος, όπως αυτό που προδιαγράφεται στο παρόν κείμενο. Καταγράφεται αναλυτικά η παρούσα κατάσταση όσον αφορά στη λειτουργία του Τμήματος Προμηθειών και στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες καθώς και οι λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις για το Σύστημα Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε θέματα Προμηθειών, που πρόκειται να αναπτυχθεί. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάλυση δύο υποσυστημάτων του παραπάνω συστήματος. Πρόκειται για το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και το Σύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασιών. Επιπλέον, εξετάζονται οι προδιαγραφές απαιτήσεων που θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα του συστήματος με άλλα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σελ. 8

9 1. Εισαγωγή 1.1 Ένθεση παραδοτέου Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανέθεσε στο την εκτέλεση του Έργου "Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών-Τευχών Διαγωνισμών & Επίβλεψη Αναδόχου Υλοποίησης του Συστήματος Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε θέματα Προμηθειών καθώς και της Προμήθειας και Εγκατάστασης Δικτυακού και Υπολογιστικού Εξοπλισμού. Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του "e-university", που αποτελεί ένα έργο-πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων με στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ποιότητας στους πολίτες. Το παρόν παραδοτέο (ΠΑ-1) εντάσσεται στη Φάση 1 του Έργου και συγκεκριμένα αποτελεί το παραδοτέο της Δράσης 1.1, "Μελέτη Εφαρμογής". Τα αποτελέσματα της Δράσης 1.1., όπως αυτά καταγράφονται στο παρόν κείμενο, αποτελούν βασική πηγή για τη σύνταξη του Σχεδίου Τεύχους Δημοπράτησης (ΠΑ-2), στα πλαίσια της Δράσης 1.2 ("Σύνταξη Σχεδίου Τεύχους Δημοπράτησης"). 1.2 Αντικείμενο, σκοπός και στόχοι Η δράση e-university αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες που συναλλάσσονται με τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, όπως είναι το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι φοιτητές, οι απόφοιτοι, οι γονείς, οι προμηθευτές και κάθε ενδιαφερόμενος για τις δραστηριότητες των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Στο e-university εντάσσονται μία σειρά από (υπο)έργα, μεταξύ των οποίων και το παρόν που αφορά στην προσφορά υπηρεσιών πληροφόρησης και ηλεκτρονικών συναλλαγών σε θέματα Προμηθειών. Σκοπός του παρόντος έργου είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και η μετέπειτα επίβλεψη του αναδόχου που θα αναλάβει την ανάπτυξη ενός πιλοτικού συστήματος "Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε Θέματα Προμηθειών". Το πιλοτικό σύστημα θα εγκατασταθεί στο. Στους στόχους του παρόντος έργου σε σχέση με τη διαχείριση των προμηθειών των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων: 5) Η καταγραφή και αποτίμηση της ποιότητας των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. 6) Η αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο. 7) Η μελέτη της σκοπιμότητας ανάπτυξης συμπληρωματικών συστημάτων διαχείρισης ροών εργασιών (workflow management system) και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 8) Ο καθορισμός των λειτουργικών απαιτήσεων του συστήματος "Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε Θέματα Προμηθειών". 9) Η σύνταξη ενός σχεδίου τεύχους δημοπράτησης για το ανωτέρω έργο. Σελ. 9

10 10) Η διασφάλιση της επιτυχούς ανάπτυξης του πιλοτικού συστήματος και η διασφάλιση της ποιότητας του συστήματος που θα αναπτυχθεί. Το παρόν παραδοτέο απαντά στους στόχους 1 έως 4 του έργου. 1.3 Πηγές και όρια Η μελέτη που καταγράφεται στο παρόν παραδοτέο άντλησε στοιχεία από δύο βασικές κατηγορίες πηγών. Η πρώτη κατηγορία αφορά Τμήματα Προμηθειών Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, όπου η συλλογή των στοιχείων βασίστηκε σε ένα ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτόν το σκοπό. Η διανομή ερωτηματολογίου επιλέχθηκε ως η πλέον κατάλληλη μέθοδος με δεδομένη τη γεωγραφική διασπορά των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η δεύτερη κατηγορία πηγών αφορά στο διοικητικό μηχανισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για τη συλλογή των σχετικών στοιχείων συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας στελέχη του τμήματος προμηθειών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έπειτα από σειρά συναντήσεων εργασίας των μελών της ομάδας έργου καθορίστηκε το πλαίσιο εκπόνησης, μελετήθηκαν τα υφιστάμενα συστήματα πληροφόρησης και συναλλαγών σε θέματα προμηθειών, η σχετική τεκμηρίωση και η συναφής νομοθεσία, οδηγίες, εγκύκλιοι και λοιπό υλικό σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του τμήματος Προμηθειών. Η διαφοροποίηση στην οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Προμηθειών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων αποτέλεσε σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια προδιαγραφής απαιτήσεων για ένα κοινό πληροφοριακό σύστημα. Εντούτοις, οι προδιαγραφές που εκπονήθηκαν καλύπτουν το έννομο πλαίσιο λειτουργίας των Τμημάτων Προμηθειών, σταθμίζοντας τόσο την διαφοροποίηση από ίδρυμα σε ίδρυμα όσο και την ευελιξία στην προσαρμογή του προδιαγραφόμενου πληροφοριακού συστήματος. Η μελέτη επικεντρώθηκε στα συστήματα που υποστηρίζουν τη διαχείριση των προμηθειών. Έλαβε όμως υπόψη και τα συστήματα που συνδέονται ή δύναται να συνδεθούν με αυτά, όπως τα συστήματα λογιστηρίου, κ.ά. 1.4 Δομή του παραδοτέου Στο πρώτο κεφάλαιο, "Εισαγωγή", παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία του έργου στο οποίο εντάσσεται το παρόν παραδοτέο, καθώς και άλλα στοιχεία που συμβάλλουν στην ανάγνωση και κατανόηση του παραδοτέου. Στο Κεφάλαιο 2, "Διαγνωστική μελέτη ποιότητας υπηρεσιών", παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας μέσω ειδικού ερωτηματολογίου και από την οποία καταδεικνύεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος, όπως αυτό που προδιαγράφεται στο παρόν κείμενο. Στο Κεφάλαιο 3, "Ανάλυση της λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών", καταγράφεται αναλυτικά η παρούσα κατάσταση όσον αφορά στη λειτουργία του τμήματος Προμηθειών και στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πολίτες. Σελ. 10

11 Στο Κεφάλαιο 4, "Προδιαγραφές Απαιτήσεων", καταγράφονται αναλυτικά οι λειτουργικές και μη-λειτουργικές απαιτήσεις για το Σύστημα Δημοσιεύσεων, Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη σε θέματα Προμηθειών, το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάλυση δύο υποσυστημάτων του παραπάνω συστήματος. Πρόκειται για το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και το Σύστημα Διαχείρισης Ροής Εργασιών. Η μελέτη λειτουργίας αυτών των δύο υποσυστημάτων παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 5, "Μελέτη λειτουργίας Συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Συστήματος Διαχείρισης Ροής Εργασιών". Επιπλέον, στο Κεφάλαιο 6, "Μελέτη διαλειτουργικότητας", εξετάζονται οι προδιαγραφές απαιτήσεων που θα διασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα του συστήματος με άλλα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τέλος, τα τελικά συμπεράσματα της Μελέτης Εφαρμογής παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7, "Σύνοψη και Συμπεράσματα". 1.5 Ακρωνύμια και συντομογραφίες Ο πίνακας ακρωνυμίων και συντομογραφιών παρατίθεται στο κεφάλαιο Διαγνωστική μελέτη ποιότητας υπηρεσιών 2.1 Εισαγωγή Έγινε μελέτη ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τα Τμήματα Προμηθειών σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στην αξιοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) στα πλαίσια της λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών. Η μελέτη είχε ως στόχο την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ανάπτυξης ΠΣ για το Τμήμα Προμηθειών, καθώς και τη καταγραφή των ελλείψεων και αναγκών τις οποίες καλείται να καλύψει αυτό. Η μελέτη έγινε με τη βοήθεια κατάλληλου ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης το οποίο στάλθηκε σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για συμπλήρωση. Κατόπιν, τα αποτελέσματα αξιολογήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από την ομάδα εργασίας, με τη βοήθεια λογισμικού στατιστικής ανάλυσης. 2.2 Μεθοδολογία Ομάδα Εργασίας Συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη σύνταξη και αξιολόγηση του ερωτηματολογίου, αποτελούμενη από τους Ε. Λασιθιωτάκη, Κ. Λουλούδη, Ο. Νεοφύτου, Ε. Σπανάκη, Β. Χανιωτάκης. Σελ. 11

12 Η ομάδα εργασίας επιλέχθηκε ώστε να συμπεριλαμβάνει στελέχη από το Τμ. Προμηθειών με εμπειρία στην καθημερινή λειτουργία και τις ακολουθούμενες διαδικασίες, αλλά και στελέχη με εκτενή τεχνική κατάρτιση στα πληροφοριακά συστήματα και δίκτυα. Η ομάδα εργασίας ανέπτυξε ερωτηματολόγιο που αποσκοπούσε στην αποτύπωση της λειτουργίας των Τμημάτων Προμηθειών, καθώς και την ανάδειξη τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην υποβοήθηση των εκτελούμενων διαδικασιών από Η/Υ ή Πληροφοριακά Συστήματα Δομή ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δυο λογικές ενότητες: Λειτουργία Τμήματος Προμηθειών Σκοπός αυτής της ενότητας του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή διαφοροποιήσεων που τυχόν υπάρχουν στο ρόλο και τη λειτουργία των Τμημάτων Προμηθειών διαφορετικών Ιδρυμάτων στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας. Αναλύθηκαν οι διαδικασίες που διεκπεραιώνει τυπικά το Τμήμα Προμηθειών και οι τυχόν διαφοροποιήσεις που υπάρχουν. Επίσης, διερευνήθηκε η εσωτερική οργάνωση των Τμημάτων ώστε να προσδιοριστούν οι ρόλοι που θα πρέπει να υποστηρίζει το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα. Τέλος, καταγράφηκε ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για να προσδιοριστεί ο αριθμός των χρηστών, καθώς και η διασύνδεση των Τμημάτων Προμηθειών με το Ενιαίο Σύστημα Προμηθειών. Υποστήριξη από Πληροφοριακά Συστήματα Σκοπός της δεύτερης ενότητας του ερωτηματολογίου ήταν η αυτοαξιολόγηση των φορέων για την υποστήριξη που τους προσφέρουν υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα (ΠΣ) στις λειτουργίες του Τμήματος Προμηθειών. Η καταγραφή των υπαρχόντων ΠΣ αποσκοπούσε στη δημιουργία προδιαγραφών ώστε να αποφύγει τυχόν απαξίωση τους. Αναλύθηκαν οι διαδικασίες που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν ολικά ή εν μέρει από ΠΣ ή άλλες εφαρμογές. Ζητήθηκε ο βαθμός υποβοήθησης της κάθε διαδικασίας από αυτού του είδους τις εφαρμογές, Επιπλέον, καταγράφηκε το επίπεδο διασύνδεσης των επιμέρους εφαρμογών μεταξύ τους ή με κεντρικές δικτυακές υπηρεσίες, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη σε χρήσιμες πληροφορίες. Τελικό ζητούμενο ήταν η καταγραφή του επίπεδου ικανοποίησης του χρήστη από τη χρήση/σκοπιμότητα χρήσης των υπαρχουσών εφαρμογών, καθώς και η εκτίμησή του για την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός νέου ΠΣ για την υποβοήθηση των διαφόρων διαδικασιών και λειτουργιών του Τμήματος Προμηθειών Σύνθεση ερωτηματολογίου Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε μετά από εσωτερική επεξεργασία της Ομάδας Εργασίας, είχε κατά το δυνατόν λιγότερο τεχνικό χαρακτήρα με σκοπό να μπορεί να Σελ. 12

13 συμπληρωθεί εύκολα από προσωπικό Τμήματος Προμηθειών χωρίς βοήθεια από εξειδικευμένους τεχνικούς Η/Υ. Έγινε προσπάθεια ώστε το ερωτηματολόγιο να είναι κατανοητό, και εύκολο στην συμπλήρωση και αξιολόγησή του. Για το σκοπό αυτό συγγράφηκαν από την ομάδα εργασίας σχετικά υποβοηθητικά κείμενα και επεξηγήσεις. Οι ερωτήσεις που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο είναι κυρίως πολλαπλών επιλογών, με χρήση περιγραφικών απαντήσεων και συνδυαστικών ερωτήσεων όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Το δείγμα του ερωτηματολογίου βρίσκεται στο παράρτημα «Υλικό Τεκμηρίωσης Έρευνας Ερωτηματολογίου» Παραλήπτες Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τα Τμήματα Προμηθειών των: Πολυτεχνείο Κρήτης Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμιο Πειραιά Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΕΙ Κρήτης Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΙ Αθηνών Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια βρίσκονται συγκεντρωμένα στο παράρτημα «Υλικό Τεκμηρίωσης Έρευνας Ερωτηματολογίου». 2.3 Διαδικασίες και Πληροφοριακά Συστήματα σε Τμήματα Προμηθειών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Χώρας Γενικές Ερωτήσεις: Το πρώτο τμήμα του ερωτηματολογίου αποτελείται από γενικές ερωτήσεις, με βάση τις οποίες έγινε προσπάθεια αποτύπωσης και καταγραφής της δομής και του τρόπου λειτουργίας των Τμημάτων Προμηθειών που συμμετείχαν στην έρευνα. Αυτό έγινε γιατί ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες και προτεραιότητες του κάθε Ιδρύματος, η λειτουργία του Τμ. Προμηθειών συχνά διαφοροποιείται από το ένα ίδρυμα στο άλλο. Οι λειτουργικές διαφοροποιήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του προτεινόμενου ΠΣ. Σελ. 13

14 Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να καταγράψουν τις κυριότερες διαδικασίες που διεκπεραιώνει το Τμήμα Προμηθειών στο Ίδρυμα τους, όπως επίσης και αν οι διαδικασίες αυτές υλοποιούνται αποκλειστικά από το συγκεκριμένο τμήμα ή σε συνεργασία με κάποιο άλλο τμήμα ή οντότητα του Ιδρύματος. Οι απαντήσεις που δόθηκαν, κατέδειξαν ότι οι κυριότερες διαδικασίες που πραγματοποιούνται από τα τμήματα προμηθειών των επιμέρους ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι οι ακόλουθες: Διενέργεια Διαγωνισμών (Πλήρως: 100%) Αρχειοθέτηση Εγγράφων (Πλήρως: 77% - Σε συνεργασία 23%) Παρακολούθηση Παραλαβών Εκτέλεσης Έργου (Πλήρως: 44,5% - Σε συνεργασία 55,5%) Συλλογή Αναγκών (Πλήρως: 44,5% - Σε συνεργασία 55,5%) Περαιτέρω, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι λιγότερο συχνά επιτελούμενες διαδικασίες από τα τμήματα προμηθειών είναι οι εξής: Παρακολούθηση αποθηκών και υλικών (Δεν διεκπεραιώνεται: 66,5%) Τήρηση μητρώου υλικών (Δεν διεκπεραιώνεται: 55%) Τήρηση μητρώου προμηθευτών (Δεν διεκπεραιώνεται: 45%) Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί: Σελ. 14

15 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠO ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Συλλογή αναγκών - Επεξεργασία Διενέργεια διαγωνισμών Παρακαλούθηση παραλαβών εκτέλεσης έργου Τήρηση μητρώου υλικών Τήρηση μητρώου προμηθευτών Αρχειοθέτηση εγγράφων Παρακολούθηση αποθηκών και υλικών Άλλο ΠΛΗΡΩΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΆΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι: Οι διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών θεωρούνται κρίσιμες για τα Τμήματα Προμηθειών. Οι διαδικασίες τήρησης μητρώων και παρακολούθησης αποθηκών βρίσκονται σε χαμηλότερη προτεραιότητα. Υπάρχει μεγάλος βαθμός συνέργειας του Τμ. Προμηθειών με άλλα Τμήματα εντός του ιδρύματος. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η ομάδα εργασίας τυποποίησε τις παραπάνω εκτελούμενες διαδικασίες του Τμ. Προμηθειών. Παρόλα αυτά, ζητήθηκε από τους αποδέκτες του ερωτηματολογίου να υποδείξουν διαδικασίες που να μην υπάγονται στις τυποποιημένες ώστε να ληφθούν υπόψη κατά την ανάλυση απαιτήσεων. Οι διαδικασίες που υπεδείχθησαν ήταν οι ακόλουθες: Παρακολούθηση των δαπανών των εργαστηρίων και υπηρεσιών Προμήθειες εξωτερικού, Εκτελωνισμοί Intrastat ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων / Διαμόρφωση Σελ %

16 Σύνταξη Προτάσεων - Υλοποίηση έργων ΕΤΠΑ / ΕΠΕΑΕΚ Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν εάν εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και για τη συχνότητα πραγματοποίησης προμηθειών μέσω αυτού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι από τους εννέα συμμετέχοντες, ένα μόνο Ίδρυμα είναι ενταγμένο στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, το οποίο όμως προχωράει σπάνια σε προμήθειες μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος. Στη συνέχεια, διερευνήθηκε ο αριθμός υπαλλήλων στα Τμήματα Προμηθειών. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι το 55,5% των τμημάτων απασχολεί 3 έως 4 υπαλλήλους, ενώ τα υπόλοιπα απασχολούν από 5 έως και 11 υπαλλήλους. Η διαφοροποίηση στον αριθμό των υπαλλήλων μπορεί σε σημαντικό βαθμό να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι, ορισμένα εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το και το Δ.Π. Θράκης [1] λειτουργούν σε περισσότερες από μία γεωγραφικές τοποθεσίες, με αποτέλεσμα την ανάγκη λειτουργίας επιμέρους Τμημάτων Προμηθειών στις τοποθεσίες αυτές. Αρ. Υπαλλήλων Αρ. ιδρυμάτων Μέχρι και 4 5 Περισσότερους από 5 4 Επίσης, διερευνήθηκαν οι αρμοδιότητες και οι ρόλοι των υπαλλήλων. Από το σύνολο των συμμετεχόντων, οι τρεις δήλωσαν ότι γίνεται σαφής διαχωρισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ των εργαζομένων του συγκεκριμένου τμήματος, πέντε απάντησαν ότι δεν γίνεται διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και ρόλων ανάμεσα στους υπαλλήλους που απασχολούνται στο Τμήμα Προμηθειών, και ένα ίδρυμα απάντησε ότι υπάρχει διαφοροποίηση αρμοδιοτήτων αλλά δεν διαχώρισε τις λειτουργίες που επιτελεί κάθε ρόλος. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες στα τρία ιδρύματα που ανέφεραν σαφή διαχωρισμό ρόλων. 1 Στο λειτουργούν 2 τμήματα προμηθειών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, με 6 και 1 υπάλληλο αντίστοιχα. Στο Δ.Π. Θράκης λειτουργούν τρία τμήματα προμηθειών στις ακόλουθες πόλεις: Ξάνθη (4 υπάλληλοι), Κομοτηνή (5 υπάλληλοι) και Αλεξανδρούπολη (2 υπάλληλοι). Σελ. 16

17 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΡΟΛΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΟΛΟΙ Εκπ. Ίδρυμα (1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ρόλος Α: Πρόχειροι διαγωνισμοί & απευθείας αναθέσεις Ρόλος Β: Δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί Εκπ. Ίδρυμα (2) Εκπ. Ίδρυμα (3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΩΝ: Ρόλος Α: Προϊστάμενος Ρόλος Β: Ρόλος Α: Διεκπεραίωση Διαγωνισμοί διαγωνισμών & έργων Ρόλος Γ: Ρόλος Β: Διαχείριση Διαχείριση τιμολογίων, τιμολογίων [2] εισηγήσεις, αποφάσεις, αρχείο εγγράφων, κ.α. Συλλογή αναγκών από τμήματα Επεξεργασία αναγκών Σχεδιασμός διαγωνισμών Δημοσιοποίηση διακήρυξης διαγωνισμών Παρακολούθηση / Συλλογή προσφορών και δικαιολογητικών Ποιοτική και οικονομοτεχνική αξιολόγηση Σύνταξη συμβάσεως Παρακολούθηση παραλαβών / Εκτέλεσης έργου Τήρηση μητρώου υλικών Τήρηση μητρώου προμηθευτών Αρχειοθέτηση εγγράφων Παρακολούθηση αποθηκών και υλικών Διαχωρισμός ρόλων Αρ. ιδρυμάτων 2 Παραλαβή τιμολογίων-σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής και δελτίου εισαγωγής- Κλήση επιτροπή παραλαβής-χρέωση σε οργανικές μονάδες και άτομα. Σελ. 17

18 Όχι 6 Ναι 3 Γενικά, δεν φαίνεται να είναι αναγκαίος κάποιος αυστηρός διαχωρισμός ρόλων, εφόσον η πλειονότητα των Τμ. Προμηθειών δεν διαχωρίζουν ρόλους. Εφόσον όμως αυτό κριθεί επιθυμητό, από τον διαχωρισμό καθηκόντων που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, οι διαφορετικοί ρόλοι που διαφαίνονται είναι οι παρακάτω τρεις: 1. Προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών 2. Διεκπεραίωση διαγωνισμών 3. Παρακολούθηση μητρώων, υλικών, αποθηκών Συμπερασματικά, από τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα Τμήματα Προμηθειών και τις ανάγκες των Ιδρυμάτων, το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει ευελιξία όσον αφορά στις εκτελούμενες ενέργειες, στην εσωτερική οργάνωση του Τμ. Προμηθειών και στην ροή εργασιών Τεχνικές Ερωτήσεις Τεχνολογίες και Αρχιτεκτονική Υπαρχόντων Π. Σ. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν το είδος του λογισμικού (έτοιμο, κατά παραγγελία, εσωτερική ανάπτυξη) που χρησιμοποιούν για την υποστήριξη των επιμέρους διαδικασιών, καθώς επίσης και το όνομα του λογισμικού και της εταιρείας. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι στην πλειοψηφία των διαδικασιών χρησιμοποιούν έτοιμο λογισμικό, και συγκεκριμένα το πακέτο Microsoft Office. Δύο από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι για ορισμένες διαδικασίες, (τήρηση μητρώου υλικών και προμηθευτών, παρακολούθηση αποθηκών και υλικών) χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό το οποίο αναπτύχθηκε κατόπιν παραγγελίας. Οι ερωτώμενοι θεώρησαν ότι το λογισμικό αυτό είναι σημαντικό να διατηρηθεί στην περίπτωση ανάπτυξης ενός νέου πληροφοριακού συστήματος. Συμπεραίνεται από τα παραπάνω ότι η υποστήριξη αρχείων Microsoft Office θα είναι απαραίτητη για το προτεινόμενο ΠΣ λόγω της εξοικείωσης των χρηστών με αυτό και λόγω του μεγάλου όγκου υπαρχόντων αρχείων που έχουν παραχθεί με το πακέτο αυτό. Επιπλέον, το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να παρέχει την αναγκαία διαλειτουργικότητα έτσι ώστε δεδομένα που έχουν παραχθεί από παλαιότερο λογισμικό να μην απαξιωθούν, και να μπορέσουν να συνεργαστούν με το νέο σύστημα. Σελ. 18

19 Η χρήση MS Office συντελείται κυρίως στις ακόλουθες διαδικασίες: Επεξεργασία αναγκών (75%) Σχεδιασμός διαγωνισμών (75%) Δημοσιοποίηση διακήρυξης διαγωνισμών (87.5%) Σύνταξη συμβάσεως (100%) Επίσης, οι διαδικασίες οι οποίες γίνονται χειρόγραφα αφορούν κυρίως τις ακόλουθες ενέργειες: Παρακολούθηση / Συλλογή προσφορών και δικαιολογητικών (50%) Παρακολούθηση παραλαβών Εκτέλεσης έργου (50%) Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της υποστήριξης των υφιστάμενων διαδικασιών του τμήματος προμηθειών, αναφέρθηκε από ένα Ίδρυμα η ύπαρξη συστήματος που καλύπτει πλήρως τις λειτουργίες που αφορούν στην τήρηση μητρώου προμηθευτών, στην αρχειοθέτηση εγγράφων και στην παρακολούθηση αποθηκών και υλικών [3]. Παρακάτω, ακολουθεί η διαγραμματική απεικόνιση των τρόπων στήριξης των διαδικασιών που υλοποιούνται από τα τμήματα προμηθειών των ΑΕΙ/ΤΕΙ που συμμετείχαν στην έρευνα: 3 Πολυτεχνείο Κρήτης Σελ. 19

20 ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Παρακολούθηση αποθηκών και υλικών Αρχ ειοθέτηση Εγγράφων Τήρηση Μητρώου Προμηθευτών Τήρηση Μητρώου Υ λικών Παρακολούθηση Παραλαβών / Εκτέλεσης Έργου Σύν ταξη Συμβάσεως Ποιοτική / Οικον ομοτεχ ν ική αξιολόγηση Παρακολούθηση / Συλλογή Προσφορών Δικαιολογητικών Δημοσιοποίηση διακήρυξης διαγων ισμών Σχ εδιασμός Διαγων ισμών Επ εξεργασία αν αγκών Συλλογή αν αγκών 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Χειρόγραφα Μεμονωμένο Λογισμικό (Microsoft Office ή π αρόμοιο) Συνδυασμός Χειρόγραφα-Μεμονωμένο Λογισμικό Σύστημα - Μερική Κάλυψη Λειτουργιών Σύστημα - Πλήρης Κάλυψη Λειτουργιών Δεν υπ οστηρίζονται Προσέχουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο παραπάνω διάγραμμα απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά οι επιλογές που αφορούν την λειτουργία κάποιου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι τα Τμήματα Προμηθειών αξιοποιούν Η/Υ και μηχανογράφηση σε πολλές από τις διαδικασίες τους, αλλά η μηχανογράφηση αυτή περιορίζεται στη χρήση του MS Office. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε χρήση κάποιο Σελ. 20

21 ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που να καλύπτει τις ανάγκες των Τμ. Προμηθειών. Αξιοποίηση ΠΣ ανά διαδικασία Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του τρόπου αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων στις επιμέρους διαδικασίες που επιτελούν τα Τμήματα Προμηθειών. Λαμβάνοντας υπόψη τις συχνότερα επιτελούμενες διαδικασίες του τμήματος προμηθειών (συλλογή / επεξεργασία αναγκών ιδρύματος, σχεδιασμός διαγωνισμών, δημοσιοποίηση διαγωνισμών), τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν, κατέδειξαν τα ακόλουθα: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (66.7%) από αυτούς που χρησιμοποιούν μεμονωμένη ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συλλογή των αναγκών δήλωσαν ότι τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα είτε δεν αξιοποιούνται καθόλου, είτε αξιοποιούνται λίγο. Δύο συμμετέχοντες (33.3%) δήλωσαν ότι τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται αρκετά. Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την επεξεργασία των αναγκών. Επίσης, όσον αφορά στο σχεδιασμό και τη δημοσιοποίηση των διαγωνισμών, τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου έδειξαν ότι τα Τμ. Προμηθειών που διαθέτουν υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω διαδικτύου αξιολογούν τις υπηρεσίες αυτές καλύτερα από μεμονωμένες εφαρμογές ή χειρόγραφα. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι μεμονωμένες εφαρμογές τύπου MS Office δεν κρίνονται ικανοποιητικές για την υποστήριξη διαδικασιών που δεν απαιτούν συνεργασία και επικοινωνία εντός του Ιδρύματος. Αντίθετα, οι υπηρεσίες οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω Διαδικτύου, αν και προς το παρόν περιορισμένες σε αριθμό και εύρος, αξιολογούνται πολύ θετικότερα. Τα παραπάνω αποτελέσματα παρουσιάζονται διαγραμματικά ως εξής: Επεξεργασία Αναγκών Συλλογή Αναγκών Μεμονωμένη εφαρμογή 1.5 Δικτυακές υπηεσίες 1 Χειρόγραφα Ιδρύματα Ιδρύματα 2 Μεμονωμένη εφαρμογή 2 Διαδικτυακή εφαρμογή Χειρόγραφα Καθόλου Λίγο Αρκετά Καθόλου Αξιολόγηση Λίγο Αρκετά Αξιολόγηση Σελ. 21

22 Δημοσιοποίηση διαγωνισμών Μεμονωμένη εφαρμογή Δικτυακές υπηεσίες Χειρόγραφα Ιδρύματα Ιδρύματα Σχεδιασμός Διαγωνισμών Μεμονωμένη εφαρμογή Δικτυακή εφαρμογή Χειρόγραφα Διαδικτυακή εφαρμογή Καθόλου Λίγο Αρκετά Καθόλου Λίγο Αρκετά Πλήρως Αξιολόγηση Αξιολόγηση Αξιοποίηση Δικτυακών Υπηρεσιών Άλλο ένα ζήτημα το οποίο διερευνήθηκε, ήταν η διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων μεταξύ τους, έτσι ώστε να συνιστούν ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, όπως επίσης και με άλλες κεντρικές δικτυακές υπηρεσίες (καταλόγου, πρωτοκόλλου, κ.α.). Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων προέκυψε ότι, το 77% αυτών που απάντησαν (6) δήλωσαν ότι δεν υπάρχει διασύνδεση των υφιστάμενων συστημάτων μεταξύ τους ενώ οι τρεις ανέφεραν την ύπαρξη διασύνδεσης μεταξύ ορισμένων μόνο συστημάτων. Παρατηρήθηκε επίσης η πλήρης έλλειψη διασύνδεσης μεταξύ των συστημάτων με κεντρικές δικτυακές υπηρεσίες, όπως π.χ. υπηρεσίες καταλόγου. Εξίσου σημαντικά είναι τα αποτελέσματα που προέκυψαν σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης του πολίτη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Ειδικότερα, για τη δημοσίευση των διαγωνισμών, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (66,5%) δήλωσε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά, ενώ οι υπόλοιποι ανέφεραν ότι υπάρχει αυτόματη ενημέρωση για τη δημοσίευση των διαγωνισμών. Όσον αφορά στην υποβολή προσφορών και δικαιολογητικών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, οι επτά σε σύνολο εννέα συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν υποστηρίζεται ηλεκτρονικά, ενώ μόνο ένας ανέφερε ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική πρόσβαση για την παροχή πληροφοριών και ενημέρωσης. Περαιτέρω, το σύνολο των ερωτώμενων απάντησε ότι οι διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση παραλαβών-εκτέλεσης έργου και πληρωμών όπως επίσης και η τήρηση μητρώου υλικών και προμηθευτών, δεν υποστηρίζονται ηλεκτρονικά. Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω ότι τα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές των Τμ. Προμηθειών γενικά δεν αξιοποιούν το διαδίκτυο και τις διαθέσιμες δικτυακές υπηρεσίες. Πιο σημαντικά, παρέχουν στον πολίτη σχετικά λίγες δυνατότητες ενημέρωσης και δεν παρέχεται καθόλου η δυνατότητα συνδιαλλαγών μέσω δικτύου. Σελ. 22

23 2.3.3 Γενικές Ερωτήσεις Αξιολόγησης: Σημαντικά είναι τα συμπεράσματα που απορρέουν για την ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών, όπως προκύπτει από το τρίτο σκέλος του ερωτηματολογίου που αφορά στις γενικές συμπερασματικές ερωτήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη το διάγραμμα που ακολουθεί, ο βαθμός ικανοποίησης από τον υφιστάμενο τρόπο διεκπεραίωσης των διαδικασιών του τμήματος προμηθειών, κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ χαρακτηριστική είναι η απουσία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη ενός σημαντικού αριθμού διαδικασιών. Η αναγκαιότητα αυτή αναδεικνύεται και από την απάντηση που δόθηκε στην ερώτηση για το πόσο σημαντική θεωρείται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος - όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι θεωρούν πολύ ή αρκετά σημαντική την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η παρούσα κατάσταση κρίνεται ως μη ικανοποιητική από τους πλέον άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τα ίδια τα Τμ. Προμηθειών. Επίσης, η ανάπτυξη ενός νέου ΠΣ θεωρείται σαν ένα σημαντικό κι αναγκαίο βήμα προς την καλύτερη λειτουργία τους. 2.4 Σύνοψη συμπερασμάτων Αναγκαιότητα ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Π.Σ. Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση που έγινε από την ομάδα εργασίας στα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, προκύπτουν τα παρακάτω: Από την αυτοαξιολόγηση των Τμ. Προμηθειών προκύπτει ότι σχεδόν όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με τη βοήθεια μεμονωμένου λογισμικού ή Σελ. 23

24 χειρονακτικά, κάτι το οποίο αξιολογείται αρνητικά. Τυχόν υπάρχουσες υποδομές συστημάτων και δικτύων στα Ιδρύματα δεν αξιοποιούνται πλήρως, μια και δεν γίνεται χρήση κεντρικών ή κατανεμημένων υπηρεσιών δικτύου αλλά ούτε και κάποιου ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Υπάρχει έλλειψη παροχής υπηρεσιών προς τον πολίτη, μια και δεν παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης από το Τμ. Προμηθειών μέσω Διαδικτύου για τις δραστηριότητές του, πέραν από την δημοσιοποίηση διαγωνισμών από ορισμένα ιδρύματα. Ακόμη, δεν παρέχονται δυνατότητες ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα Τμ. Προμηθειών τα οποία είναι και οι πλέον αρμόδιοι κριτές, δεν είναι ικανοποιημένα με την παρούσα κατάσταση, και θεωρούν απαραίτητη την δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτιμούμε ότι δικαιολογείται η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την κάλυψη των αναγκών των Τμ. Προμηθειών και την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη. 3. Ανάλυση της Λειτουργίας του Τμήματος Προμηθειών 3.1 Εισαγωγή Τα Τμήματα Προμηθειών των ΑΕΙ/ΤΕΙ είναι υπεύθυνα κυρίως για την προμήθεια αγαθών και τη διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης έργου που αφορούν σε αγαθά, έργα και υπηρεσίες που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων. Οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που εκτελούν τα Τμήματα Προμηθειών υπάγονται στο γενικότερο θεσμικό πλαίσιο που διέπει της Κρατικές προμήθειες4 των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Στο παράρτημα «Θεσμικό Πλαίσιο» παρατίθεται Πίνακας με όλη τη σχετική νομοθεσία. Στο εξής, σε αυτό το κεφάλαιο, για διευκόλυνση στην ανάγνωση του κειμένου, με τον όρο «προμήθειες» θα νοούνται και οι διαδικασίες ανάθεσης έργου, αφού η εκτέλεσή τους ακολουθεί τα ίδια βήματα με τις διαδικασίες των προμηθειών αγαθών. 3.2 Καταγραφή των Λειτουργιών του Τμήματος Προμηθειών Οργανωτική δομή Στο, το Τμήμα Προμηθειών αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και συνεργάζεται στενά με τα Τμήματα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Ταμείου και Περιουσίας. 4 Γενική Γραμματεία Εμπορίου, «Κρατικός Οδηγός Προμηθειών». Σελ. 24

25 Να σημειωθεί ότι το ΠΚ λειτουργεί σε δύο πόλεις, το Ρέθυμνο (έδρα) και το Ηράκλειο. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης στο Ηράκλειο στηρίζει την αντίστοιχη Διεύθυνση της κεντρικής διοίκησης και διαρθρώνεται στα ίδια τμήματα με αυτά της Διεύθυνσης (εκτός του Τμήματος Προϋπολογισμού), με αποτέλεσμα να λειτουργούν δύο τμήματα Προμηθειών με τις ίδιες αρμοδιότητες. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται ο Οργανισμός των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΠΚ αναφορικά με το Τμήμα Προμηθειών. Σελ. 25

26 3.2.2 Αποτύπωση των υφιστάμενων λειτουργιών του Τμήματος Προμηθειών Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών του ΠΚ, ορίζονται στον Οργανισμό Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος (Π.Δ. 358/1998). Οι συχνότερα εκτελούμενες εργασίες, κάποιες από τις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται μεν στο Οργανισμό του Σελ. 26

27 Ιδρύματος, αλλά διεκπεραιώνονται από το Τμήμα Προμηθειών, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και σε άλλα Ιδρύματα της χώρας, συνοψίζονται παρακάτω: Συγκέντρωση, επεξεργασία και τυχόν ομαδοποίηση των αναγκών όλων των Τμημάτων του ιδρύματος σε προμήθειες και υπηρεσίες Εκτέλεση διαδικασιών προμηθειών, όπως: o απευθείας αναθέσεις προμηθειών, o επιμέρους διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών (σύνταξη, δημοσίευση και αποστολή Διακηρύξεων στους ενδιαφερόμενους, παραλαβή και φύλαξη των προσφορών, σύνταξη των Πρακτικών Αξιολόγησης σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση Επιτροπές, χειρισμός τυχόν ενστάσεων, φύλαξη και επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών, ) o σύνταξη συμβάσεων, παρακολούθηση καλής εκτέλεσης των συμβάσεων o διεκπεραίωση κάθε ιδιαίτερης διαδικασίας που απαιτεί η προμήθεια ειδών από το εξωτερικό, (όπως εκτελωνισμοί, άνοιγμα ενέγγυου πίστωσης στην Τράπεζα Ελλάδος, πληρωμή σχετικού ΦΠΑ, ) καθώς και ανάθεσης υπηρεσιών (πχ καθαριότητας των κτιρίων, σίτισης των φοιτητών, ) Οικονομική διαχείριση έργων ΕΠΕΑΕΚ ΕΤΠΑ (σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Έργου σε συνεργασία με τους υπεύθυνους έργου, οικονομική παρακολούθηση των έργων, σύνταξη και αποστολή Μηνιαίων και Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης, Τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων, Οικονομικοί Απολογισμοί, Τελικές Εκθέσεις κ.λπ.) Παρακολούθηση ενταλμάτων προπληρωμής που έχουν εκδοθεί σε ονόματα υπαλλήλων του Τμήματος Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό και η λειτουργία της αποθήκης. Στο ΠΚ όμως δεν λειτουργεί κεντρική αποθήκη, αλλά επιμέρους μικρότερες στο κάθε Τμήμα που λειτουργούν ανεξάρτητα. Παρακάτω περιγράφονται διεξοδικότερα οι διαδικασίες των προμηθειών, που αποτελούν και την κυριότερη αρμοδιότητα του Τμήματος Προμηθειών. Το Τμήμα Προμηθειών του ΠΚ, αφού συγκεντρώσει και επεξεργαστεί τις ανάγκες των διαφόρων Τμημάτων / Υπηρεσιών του ιδρύματος, τις ομαδοποιεί, όπου αυτό είναι εφικτό, και προχωρά, πάντα μετά από έγκριση του αρμοδίου οργάνου (το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το Πρυτανικό Συμβούλιο ΠΣ), στη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού ή στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας. Οι προμήθειες γίνονται με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το ύψος της προϋπολογισμένης δαπάνης: Σελ. 27

28 Με απευθείας ανάθεση (δαπάνες ύψους έως ) Με πρόχειρο διαγωνισμό (δαπάνες ύψους από έως ) Με τακτικό διαγωνισμό (δαπάνες ύψους από έως ) Με διεθνή διαγωνισμό (δαπάνες ύψους μεγαλύτερου των ) Τα κατώφλια αυτά μπορούν να μεταβάλλονται με ανάλογες υπουργικές αποφάσεις. Επιπλέον, οι τακτικοί και διεθνείς διαγωνισμοί κατηγοριοποιούνται σε ανοικτούς και κλειστούς, ανάλογα με το ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Στο παρακάτω γενικό διάγραμμα αποτυπώνονται τα βασικά στάδια που αφορούν στις διαδικασίες των προμηθειών. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε ΓΚΡ ΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡ ΜΟΔΙΟ ΟΡ ΓΑΝΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΤΟΣ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΚΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΤΟΣ) ΔΗΜΟΣΙΕ ΥΣΗ ΠΕ Ρ ΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡ ΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΙΕ ΝΕ Ρ ΓΕ ΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡ ΩΣΗ ΑΠΟΤΕ ΛΕ ΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡ ΜΟΔΙΟ ΟΡ ΓΑΝΟ ΥΠΟΓΡ ΑΦ Η ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡ ΑΛΑΒΗ Ε ΙΔΩΝ /Ή ΒΕ ΒΑΙΩΣΗ Ε ΚΤΕ ΛΕ ΣΗΣ Ε Ρ ΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡ ΜΟΔΙΑ Ε ΠΙΤΡ ΟΠΗ ΚΑΤΑΓΡ ΑΦΗ Ε ΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕ Ρ ΙΟΥΣΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡ ΟΜΗΘΕ ΙΕ Σ ΑΓΑΘΩΝ) ΠΡ ΟΩΘΗΣΗ Φ ΑΚΕ ΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡ ΙΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡ ΩΜΗ Σελ. 28

Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Προμηθειών

Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Προμηθειών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μελέτη Εφαρμογής Συστήματος Προμηθειών Έργο: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πιλοτικών Υποδομών και Προηγμένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-university Υποέργο: «Μελέτη, Καθορισμός Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 16 Ιανουαρίου 2015 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 502 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των παραγράφων Β και

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Κομοτηνή, 8/10/2012 Αρ. Πρ.: 17970 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ)

Αξία Συμμετοχής : 325 (3η Συμμετοχή ΔΩΡΕΑΝ) Ολοκληρωμένο Σεμινάριο (Διάρκεια: 10 ώρες) Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 28 & 29 Σεπτ. // 30 Σεπτ. & 01 Οκτ. // 08 & 09 Οκτ. // το Σεμινάριο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Γενικά στοιχεία για την καταχώριση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Οι σχετικές διατάξεις αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, με ηλεκτρονικό μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΜΕΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ 2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ικανοποίηση των Εργαζομένων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 2014 Συνοπτική Έκδοση Ηράκλειο, Σεπτέμβριος 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Περιγραφή Τομέων Οργανογράμματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σύμφωνα με την ΚΥΑ679/1996 (ΦΕΚ Β 826) η οποία κυρώθηκε με το ν. 3794/2009., «σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο σύννομος χειρισμός των ενστάσεων / προσφυγών, που υποβάλλονται εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, κατά τα στάδια του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow (i-flow HelpDesk Services) Περιεχόμενα Παρουσίασης A. Εισαγωγή στην Εφαρμογή i-flow B. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εφαρμογής i-flow C. Λειτουργική Διαδικασία Εφαρμογής i-flow D.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων

Οι Νέοι Κανόνες Σύναψης & Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων Ειδικό στέλεχος αρμόδιας Υπηρεσίας Δημοσίων Συμβάσεων με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία 09 Μαρτίου // 11 Μαρτίου // 16:00-21:00 26 Φεβρουαρίου // 13 Μαρτίου // 18 Μαρτίου // Όλους τους Φορείς Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΣΗΔΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ηλεκτρονική διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης μιας δημόσιας σύμβασης που θα υποστηρίζεται από το ΕΣΗΔΠ Αναθέτουσες Αρχές Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr

Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1902 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 12/4/2013 e-mail: eidlog@aspete.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

@rchium. Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ ΚΟ ΠΟ Σ Σ ΥΣ Τ ΗΜ Α ΤΟ Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1460 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 17/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών έργων

Οδηγός Προμηθειών έργων Οδηγός Προμηθειών έργων 1. Εισαγωγή Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών προσδιορίζει τη διαδικασία προμηθειών που πρέπει να ακολουθείται προκειμένου να αποκτηθούν τα είδη και οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛΣΤΑΤ

ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΛΣΤΑΤ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ Γραφεία : Λεωφ. Δημοκρατίας 307, 68100 Αλεξανδρούπολη. Τηλ : 2551038366 Fax : 2551038366 Web Page : www.sbbevros.gr e-mail: info@sbbevros.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης

Περιπτώσεις Χρήσης για το Π.Σ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Κρήτης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΠΡΑΞΗ: ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ Περιπτώσεις Χρήσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /3-9-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 946/2012 ΘΕΜΑ: 99 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005.

Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005. Η. Παπαρρηγοπούλου Εισηγήτρια ΕλΣ Διημερίδα ΚΕΔΕ Αθήνα, 14 και 15.4.2016 Μελέτες και συναφείς υπηρεσίες του ν.3316/2005 κρίσιμο ζήτημα: το πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή και της ενημέρωσης της κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατατέθηκε στο Γενικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Κρήτης με Αρ. Πρωτ /

Κατατέθηκε στο Γενικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Κρήτης με Αρ. Πρωτ / Κατατέθηκε στο Γενικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Κρήτης με Αρ. Πρωτ. 6873 / 28. 05. 2009. Προς: - Την Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Π.Κ. Κοιν: - Γενικούς Δ/τές Π.Κ., Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα