ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ----"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ---- Κομοτηνή Αρ. Πρωτ.: Φ.16.1 /7963 Γ Διεύθυνση : Τέρμα ισμάνογλου Α Π Ο Φ Α Η Πόλη Τ.Κ. : Κομοτηνή Πληροφορίες : Φράγκος ταύρος Τηλέφωνο : Fax : Ε - mail : ΘΕΜΑ: «Κύρωση οριστικών πινάκων κατάταξης υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις.μ.ε.α.ε. και τα ΚE.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, για το σχολικό έτος » χετ.: Η υπ αριθμ /Γ6/ εγκύκλιος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας Θράκης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.2817/2000, (ΦΕΚ 78/ τ.α ), με θέμα: «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α ), με θέμα: «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/ τ.α ), με θέμα «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 τ. Α / ) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών χολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤ» και λοιπές Διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/τ. Α /2003) «ύνθεση συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών υμβουλίων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2 6. Τη με αριθμ. πρωτ /Γ6/ (ΑΔΑ: Ω3ΧΟ9-2ΜΗ) πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τις.μ.ε.α.ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος ». 7. Το υπ αριθμ. Φ.16.1/ 7963β/ με θέμα «Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ & ΕΒΠ για θέσεις σε Μ & ΚΕΔΔΥ της Α.Μ.Θ.» έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας Θράκης. 8. Τη με αριθμ. 6/ πράξη του Π.Υ..Ε.Ε.Π. Αν. Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εξετάστηκαν οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων των υποψήφιων αναπληρωτών ωρομισθίων του ΕΕΠ και του ΕΒΠ σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και.μ.ε.α.ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης, για το σχολικό έτος ». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Κυρώνουμε τους συνημμένους Οριστικούς Αξιολογικούς Πίνακες κατάταξης (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης) υποψηφίων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και των προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις.μ.ε.α.ε. και τα ΚE.Δ.Δ.Υ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας Θράκης, με ισχύ για το σχολικό έτος Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Αν. Μακεδονίας - Θράκης να αναρτήσουν τους κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα των Διευθύνσεών τους. υνημμένα: 10 σελίδες. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ Κοινοποίηση 1. Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ. 2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Α.Μ.Θ. 3. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Α.Μ.Θ. 2

3 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ για ΚΕΔΔΥ & Μ Χ.ΕΤ ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤ ΟΡΙΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙ Κ ΤΑΠΤ ΥΧΙΑΚΟ Ε ΙΑ ΤΑΠ ΤΥΧΙΑΚ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 3,00 9,60 1,36 ΝΑΙ 13, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΝΤΙΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 3,00 6,00 1,49 10, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΠΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 5,00 1,34 1 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΟΥΡ ΙΩΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑ 3,00 0,70 3, ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑΡΙ Α 400 ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΒΑΘΜ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙ ΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤ ΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚ ΝΙΑ Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ BRAILLE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

4 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ για ΚΕΔΔΥ & Μ Χ.ΕΤ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΔΙΔΑΚΤ ΔΙΔΑ ΑΚ ΟΡΙΚ ΚΤΟΡ ΤΙΤΛΟ ΤΑΠ ΙΚ ΤΥΧΙΑΚ ΤΙΤΛ ΕΜΙΝΑ ΚΛΑΔ Α- BRAIL Ο ΕΙΑ ΤΟ ΤΙΚΗ LE ΥΝΑ ΥΝΑ ΔΗΜΙΟ ΕΤΗΙΑ ΚΟΙΝ Φ Φ Ή Ε ΕΙΑ ΩΝΙΚΑ ΠΟΛΥ ΤΡΙΤ Πιστοποίηποίησ πιστο- Μ, ΔΙΑΡΚΕ ΒΑΘΜ ΚΡΙΤΗ ΤΕΚΝ ΕΚΝΙ ΤΟΑ ΚΕΔΔΥ ΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΙΑ ΙΑ Α 1 0,00 ΩΡΟΜΙΘΙ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 1 ΚΩΤΟΓΛΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝ ΠΟΥΔΩΝ 2 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙ ΑΘΑΝΑΙ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝ ΠΟΥΔΩΝ 3 ΠΑΤΙΡΑΚΗ ΕΥΦΡΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝ ΠΟΥΔΩΝ 4 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝ ΠΟΥΔΩΝ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

5 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ για ΚΕΔΔΥ & Μ Χ.ΕΤ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΗ ΧΟΛΙΚΗ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙ ΠΙΝΑΚΑ Α ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚ Α- BRAIL ΤΙΚΗ LE Πιστοποίηποίησ πιστο- 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΤΡΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΕΥΤΡΑΤΙ 4 2,75 5,80 1,40 13, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΛΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΟΡΝΗΛΙ 4 3,40 1,36 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΤΙΚΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙ 4 2,40 1,06 7, ΤΑΠΤΥΧΙΑΚ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΒΑΘΜ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

6 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ για ΚΕΔΔΥ & Μ Χ.ΕΤ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΧΩΡΙ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΧΟΛΙΚΗ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚ ΠΙΝΑΚΑ Β ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΛΗΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙ 4 2,08 13,60 1,77 21, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΤΑΛΜΠΑΙΔΟΥΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΗΤ 4 2,67 9,60 0,97 17, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΚΡΥΤΑΛΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 1,25 10,20 1,29 ΝΑΙ 12, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΗΜΙΝΑ ΑΘΑΝΑΙ 4 2,17 4,80 0,50 1,19 12, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΜΗΡΙΚΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ ΑΒΡΑΑΜ 0,05 8,80 1,25 2 ΝΑΙ 12, ΝΑΙ ΝΑΙ ΥΡΜΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΒΥΡΩΝ 4 3,00 4,00 1,04 12, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΩΝΤΑΝΤΟΠΟΤΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΗΛΙ 7,80 0, , ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΑΚΙΡΗ ΑΝΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 3,00 6,00 1,04 ΝΑΙ 10, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 2 3,00 2,20 1,62 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙ 3,00 5,00 0,35 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛ ΙΩΑΝΝΗ ΗΛΙΑ 4 1,83 0,40 1,28 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΩΜΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΦΑΝ 4 0,83 0,50 1,08 6, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΕΤΖΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙ 4 1,60 0,59 6, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΙΡΑΤΖΗ Α"ΙΕ ΓΚΙΟΥΝΕΡ 3,00 1,80 1,35 6, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΡΕΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙ ΒΑΙΛΕΙ 4 0,46 0,99 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΜΠΑΤΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΜΙΧΑΗΛ 4 0,40 1,00 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑ 4 1,30 ΝΑΙ 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΦΑΛΑΓΓΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑΝΙΚΟΛΑ 0,75 2,60 1,78 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΟΥΤΖΙΑΡΗ ΙΟΡΔΑΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 1,50 2,20 1,33 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙ 3,00 0,50 1,50 ΝΑΙ 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 4 1,00 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΑΡΔΑΝΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΤΥΛΙΑΝ 4 0,82 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 4 0,82 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΛΛΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙ 2,69 1,00 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 1,78 0,40 1,50 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΥΩΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙ ΜΙΧΑΗΛ 2,18 0,40 0,79 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΡΚΑΝ ΧΟΥΕΙΝ ΑΤ 3,00 0,00 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΟΥΡΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 1,00 0,50 1,44 ΝΑΙ 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΛΛΙΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΑΓΓΕΛ 0,87 2 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΚΑΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΙ 0,90 1,69 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΘΩΜΑΪΔΟΥ ΑΠΤΟΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 1,83 0,74 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΡΥΟΧΟΪΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΙΟΥΡΙΙ 0,88 1,42 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΝΕΞΙΑ ΩΤΗΡΙ 0,42 1,49 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΝΑΤΑΙ 0,83 1,06 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΡΜΠΕΖΗ ΧΡΗΤ ΤΕΡΓΙ 1,60 0,29 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΞΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 0,48 1,40 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΕΛΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 0,46 1,34 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΛΕΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙ 0,83 0,92 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΩΤΗΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΙΜΩΝ 1,01 0,65 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗ ΤΕΡΓΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡ 1,52 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΕΝΤΖΗ ΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 1,50 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑΓΕΩΡΓΙ 0,83 0,40 0,24 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΝΟΥΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛ 0,40 1,04 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΥΚΑΚΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΝΕΛΑ 0,50 0,93 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΚΛΑΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΗΝΑ 1,30 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΡΟΚΚΑ ΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΙ 1,29 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΦΩΤΙΑΔΗ ΠΥΡΙΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠ 0,48 0,81 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΛΕΙ 0,33 0,40 0,56 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙ 1,19 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 1,18 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 1,17 ΝΑΙ 1, ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΒΑΘΜ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ BRAI LLE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ

7 52 ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΖΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΟΦΟΚΛΗ 1,17 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΖΟΥΓΡΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΤ 1,15 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΙΛΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΜΑΡΚ 1,05 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΛΜΑΖΟΥΔΗ ΥΡΜΩ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 1,02 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙ 1,00 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑ 0,91 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑ 0,79 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΒΒΑΤΩ ΑΝΤΩΝΙ 0,61 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΕΛΛΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΠΥΡ 0,54 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΧΡΙΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,42 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ ΩΤΗΡΙ ΓΕΩΡΓΙ 0,23 0, ΑΙΤΙΑ 1 ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΥΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΩΚΡΑΤΗ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝ ΠΟΥΔΩΝ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙ ΑΔ ΑΚ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

8 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ για ΚΕΔΔΥ & Μ Χ.ΕΤ ΠΕ 25 ΧΟΛΙΚΩΝ ΝΗΛΕΥΤΩΝ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤ ΟΡΙΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙ Κ ΤΑΠΤ ΥΧΙΑΚ Ε ΙΑ ΤΑΠ ΤΥΧΙΑΚ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜ Α ΠΤΥΧΙΟΥ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΛΑΜΑ 4 2,00 0,50 1,75 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΡΥΑΦΟΓΕΩΡΓΟΥ ΘΩΜΑΙ ΓΕΩΡΓΙ 0,16 5,20 1,19 ΝΑΙ 6, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΟΥΞΙΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 1,80 0,50 1,29 ΝΑΙ 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 2,15 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΙΛΕΙ 1,68 1, ΚΟΙΝΩΝΙΚ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤ ΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚ ΝΙΑ Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ 25 ΧΟΛΙΚΩΝ ΝΗΛΕΥΤΩΝ ΧΩΡΙ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤ ΟΡΙΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙ Κ ΤΑΠΤ ΥΧΙΑΚ Ε ΙΑ ΤΑΠ ΤΥΧΙΑΚ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜ Α ΠΤΥΧΙΟΥ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ 0,69 1,60 1,23 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΝΟΥΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΥΡ 1,82 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 1,76 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΧΑΛΗ 0,41 1,17 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΟΖΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 0,42 1,15 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΙΛΔΗ ΝΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙ 1,22 1, ΚΟΙΝΩΝΙΚ Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤ ΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚ ΝΙΑ BRAILLE πιστοποίησ Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ BRAILLE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

9 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ για ΚΕΔΔΥ & Μ Χ.ΕΤ ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤ ΟΡΙΚ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚ ΤΙΤΛ ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ ΤΥΧΙΑΚ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΒΑΘΜ ΠΤΥΧΙΟΥ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΛΑΦΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 3,00 8,00 1,42 12, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΙΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ 5,80 2,02 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΖΑΝΗ ΟΦΙΑ ΤΑΥΡ 1,92 2,20 0,50 1,91 6, ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕ ΙΑ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤ ΟΡΙΚ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚ ΤΙΤΛ ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ ΤΥΧΙΑΚ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΒΑΘΜ ΠΤΥΧΙΟΥ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙ 3,00 4,00 1,76 ΝΑΙ 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΩΤΗΡΙΑΔΗ ΩΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3,00 0,50 1,33 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΖΕΡΑΚΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΘΑΝΑΙ 0,81 1,16 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥΔΙΟΝΥΙΑ ΑΘΑΝΑΙ 0,23 1,39 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΙΔΟΥ ΥΝΘΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1,59 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥΠΕΛΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 1,52 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΑΤΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΝΤΙΛΑΒ 1,39 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΑΛΗ ΕΥΤΡΑΤΙΑ ΛΑΖΑΡ 1,02 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑ 0,91 0, ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕ ΙΑ ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ BRAIL LE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ Α/Α ΑΙΤΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

10 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ για ΚΕΔΔΥ & Μ Χ.ΕΤ ΠΕ28 ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤ ΟΡΙΚ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚ ΤΙΤΛ ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ ΤΥΧΙΑΚ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜ Α ΠΤΥΧΙΟΥ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΤΡΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 4 3,00 7,00 1,50 15, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΛΕΠΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΡΟΔΡΟΜ 4 6,60 1,48 12, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΖΩΗ ΑΘΑΝΑΙ 2,09 8,20 0,50 0,75 ΝΑΙ 11, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΛΑΡΝΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΛΑΤ 7,20 0,65 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΜΑΧ ΙΩΗΦ 4 2,20 1,10 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΑ 4 0,50 1,27 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙ 3,00 0,40 1,10 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 1,10 1, ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ BRAI LLE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ28 ΦΥΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΧΩΡΙ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤ ΟΡΙΚ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚ ΤΙΤΛ ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ ΤΥΧΙΑΚ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜ Α ΠΤΥΧΙΟΥ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 3,00 1,24 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΚΡΗ ΠΑΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 3,00 0,84 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 2,38 1,05 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΒΒΑΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 0,80 2 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙ 1,26 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΑΧΑΛΗ 0,80 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,78 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΪΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ ΤΑΥΡ 0,41 ΝΑΙ 0, ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ BRAI LLE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

11 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ για ΚΕΔΔΥ & Μ Χ.ΕΤ ΠΕ29 ΕΡΓΑΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΔΙΔΑΚΤ ΔΙΔΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚ ΟΡΙΚ ΚΤΟΡ ΤΙΤΛΟ ΤΑΠ ΙΚ ΤΥΧΙΑΚ ΤΙΤΛ ΚΛΑΔ ΕΜΙΝΑ Α- BRAI Ο ΕΙΑ ΤΟ ΤΙΚΗ LLE ΥΝΑ ΥΝΑ ΔΗΜΙΟ ΕΤΗΙΑ ΚΟΙΝΩ Φ Φ Ή Ε ΕΙΑ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥ ΤΡΙΤ Πιστοποίηποίησ πιστο- Μ, ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜ ΚΡΙΤΗ ΤΕΚΝ ΕΚΝΙ ΤΟΑ ΚΕΔΔΥ Α ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΙΑ ΙΑ Α 1 ΝΑΙ ΝΑΙ 0,00 ΩΡΟΜΙΘΙ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ ΠΕ29 ΕΡΓΑΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΧΩΡΙ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤ ΟΡΙΚ ΔΙΔΑ ΚΤΟΡ ΙΚ ΤΙΤΛ ΥΝΑ Φ ΤΑ ΠΤΥΧΙ ΑΚ ΤΙΤΛΟ ΚΛΑΔ Ο ΥΝΑ Φ ΤΑΠ ΤΥΧΙΑΚ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙ ΒΑΘΜ Α ΠΤΥΧΙΟΥ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΙΟΛΙΙΔΟΥ ΕΛΙΑΒΕΤ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 3,00 4,60 1,13 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΧΡΥΗ ΑΝΑΤΑΙ 1,72 1,80 0,50 1,35 ΝΑΙ 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΟΜΠΑΡΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΗ 1,62 1 ΝΑΙ 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜΒΡΙ 1,13 1,40 2, ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗ ΡΙΑ ΠΟΛΥ ΤΕΚΝ ΙΑ ΤΡΙΤ ΕΚΝΙ Α Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ BRAI LLE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

12 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ-ΩΡΟΜΙΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ για ΚΕΔΔΥ & Μ Χ.ΕΤ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΧΡΗΤ ΑΓΓΕΛ 4 2,94 11,40 1,41 19, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΕΝΑΖΗ ΑΘΗΝΑ ΚΡΕΩΝΑ 4 1,90 9,80 0,50 1,07 17, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗ 2 1,71 12,60 0,90 17, ΝΑΙ ΝΑΙ ΡΤΖΑΝΙΔΟΥ ΑΝΑΙΤ ΑΛΜΠΕΡΤ 4 2,06 1,60 2,01 9, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 4 3,00 0,60 0,76 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ 4 3,00 1,01 8, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΝΙΚΟΛΑ 1,84 4,60 1,48 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 4 1,86 1,82 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 2 3,00 1,60 0,50 0,57 ΝΑΙ 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΚΙΝΗ ΞΑΝΘΗ ΧΡΗΤ 0,03 3,00 1,48 3 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΞΑΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 3,00 3,60 0,58 7, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΡΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΙ 1,50 1,60 0,43 3 6, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜ 3,00 2,00 0,95 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΦΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 1,44 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΗΤ 3,00 1,20 1,18 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΟΡΔΑΝΗ 1,92 2,40 0,72 5, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΥΛΩΝΑ ΧΡΥΟΒΑΛΑΝΤΗΓΕΩΡΓΙ 0,50 4 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 3,00 0,60 0,58 ΝΑΙ 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΡΙΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΑΚΩΒ 3,00 1,14 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 3,00 0,20 0,83 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΙ 0,93 1,80 0,50 0,58 ΝΑΙ 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΛΑΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙ 0,76 3 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 3,00 0,67 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΡΟΪΔΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑ 3,00 0,64 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΟΥΖΑΝΑ ΡΑΦΑΗΛ 2,33 1,19 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙ 1,52 0,60 1,05 ΝΑΙ 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΒΕ ΚΩΝΤΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,43 2,20 0,51 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΟΥΝΙΔΟΥ ΠΑΧΑΛΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛ 2,29 0,20 0,64 3, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΙΟΥΟΥΦ ΒΙΛΝΤΑΝ ΕΜΙΝ 1,56 0,84 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΒΒΑ 0,48 1,87 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥ ΒΑΙΛΗ ΛΟΥΚΑ 1,42 0,40 0,48 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΟΥΔΗ ΑΝΑΤΑΙΑ ΧΡΗΤ 1,08 1,15 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΙ 1,33 0,83 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΗ ΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 2,13 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΒΟΥΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,34 1,72 ΝΑΙ 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΡΑΠΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΙΛΕΙ 0,84 0,40 0,79 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΧΑΛΙΔΟΥ ΧΡΥΑΦΙΝΑ ΒΑΙΛΕΙ 0,47 1,31 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΕΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 1,08 0,67 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡ 0,83 0,87 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΟΦΙΑ ΕΥΘΥΜΙ 0,90 0,73 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΠΟΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡ 0,83 0,79 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΖΑΦΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙ 0,89 0,71 1, ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 43 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΦΕΙΒΑ ΖΩΗ ΒΑΙΛΕΙ 0,87 0,73 1, ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΒΑΘΜ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ Α- ΤΙΚΗ Πιστοποίησ BRAI LLE πιστοποίησ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ

13 44 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0,42 1,17 1, ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 45 ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΟΠΑΛΗ ΑΡΑΝΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,48 0,50 0,61 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΗΜΟΥ ΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚ 1,54 1, ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 47 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΟΥΛΟΥΚΤΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,49 1,05 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΗ ΕΥΤΑΘΙ 1,51 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΛΟΓΟΥΛΙΔΟΥ ΤΑΜΑΤΙΑ ΧΡΗΤ 0,46 1,00 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΡΗΤΕΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 0,83 0,62 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡ 0,42 1,01 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΚΜΙΔΟΥ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 0,48 0,94 1, ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 53 ΝΑΙ ΝΑΙ ΡΑΜΟΥΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙ 0,42 1,00 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,83 0,55 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΩΤΗΡΙ 0,48 0,89 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΑΠΤΟΛ 0,48 0,85 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΒΒΑΚΗ 0,48 0,80 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΡΥΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΕΑΝΔΡ 0,60 0,65 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΑΛΙΚΗ ΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑ 0,48 0,76 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΟΥΛΓΚΕΡΗ ΕΥΤΡΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑ 0,48 0,74 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛ 0,33 0,40 0,48 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΜΒΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,42 0,68 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 0,50 0,59 ΝΑΙ 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΤΑΘΙ 1,06 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙ 1,04 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΕΖΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΑΒΡΑΑΜ 0,40 0,60 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΤ 0,97 0, ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 68 ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΜΑΗΛ ΦΕΡΙΤΕ ΜΟΥΜΙΝ 0,49 0,48 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,96 0, ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 70 ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΜΙΩΤΗ ΥΩΝ ΤΕΡΓΙ 0,45 0,51 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΔΙΧΑΝΗ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,42 0,50 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΑΦΤΗ ΟΥΛΤΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙ 0,91 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΑΛΗ 0,90 0, ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 74 ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,90 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΖΑΡΓΙΑΝΗ ΙΜΗΝΗ ΤΕΡΓΙ 0,89 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΙΟΥΤΟΥΚΗ ΑΠΤΟΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 0,88 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΙΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΕΦΑΝ 0,86 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 0,84 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΑΤΑΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,81 0, ΚΤΗΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 80 ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΟΥΛΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 0,81 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,78 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΧΡΗΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΑΤΑΙΑ ΝΙΚΟΛΑ 0,77 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΡΗΤΙΔΟΥ ΒΙΚΥ ΧΡΗΤ 0,76 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΑΜΝΙΟΥ ΧΡΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,74 ΝΑΙ 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΚΑΡΑΦΩΤΙΟΥ ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΦΩΤΙ 0,73 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΠΙΜΠΑΗ ΝΟΥΡΑΙ ΓΙΟΥΦ 0,46 0,26 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ ΑΒΒΑ ΓΕΩΡΓΙ 0,68 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙ 0,63 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙ 0,59 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΛΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΤΕΡΙ 0,57 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΙΤΟΛΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΤΑΙ 0,55 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ 0,54 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΧΡΥΟΧΟΪΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ ΙΟΥΡΙΙ 0,51 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΑΝΙΔΟΥ ΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙ 0,50 0, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΑΛΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΤΡΑΤΙ 0,43 0, ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΧΩΡΙ ΠΡΘΕΤΑ ΠΡΟΝΤΑ (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚ) ΩΡΟΜΙΘΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ Πιστοποίηποίησ πιστο- 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΕΧΛΙΔΟΥ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 3,00 5,20 1,37 9, ΤΑΠΤΥΧΙΑΚ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚ ΕΙΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟ Ή Ε ΤΟΑ ΕΙΑ Μ, ΚΕΔΔΥ ΕΜΙΝΑ ΕΤΗΙΑ ΔΙΑΡΚ ΒΑΘΜ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ Α- ΤΙΚΗ BRAI LLE ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΕΒΡ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ ΡΟΔΟΠΗ

14 2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΟΥΤΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙ 3,00 1,03 ΝΑΙ 4, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΚΑΜΟΥΛΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΥΤΑΘΙ 1,42 1,31 2, ΝΑΙ ΝΑΙ ΥΜΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΡΓΙ 0,83 1,04 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΑΝΑΙ 0,50 1,03 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΑΒΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 0,42 1,08 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑ 1,30 1, ΝΑΙ ΝΑΙ ΤΙΑΜΠΑΖΗ ΠΑΧΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙ 1,17 1, Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Α.Μ.Θ. ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

15 ΥΠ.ΠΑΙΔ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ Π/ΘΜΙΑ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΜΘ ΤΕΡΜΑ ΙΜΑΝΟΓΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΩΠΙΚΟ ΟΡΙΤΙΚ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΠΙΚΟΥ Χ. ΕΤ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΤΗ ΡΙΟ ΤΕΕ,ΤΕΛ, ΠΟΛΥΚΛ ΑΔΙΚΟΥ ΑΠΟ ΒΑΘΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥ ΙΕΚ Α/Α ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΗΛ1 1 ΔΕΠΟΙΝΙΔΟΥ ΝΙΝΑ ΛΑΖΑΡ 1,50 0,75 15,60 17, ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 2,00 3,00 12,40 17, ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑ 2,13 12, , ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΥΡΙΔΩΝ 1,61 10, , ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΟΥΛΑ ΤΕΦΑΝ 2,07 10,60 2 ΝΑΙ 14, ΧΑΖΑΡΗ ΠΑΧΑΛΙΩ ΤΕΦΑΝ 2,11 3,00 9,00 ΝΑΙ 14, αρχαιότερος τίτλος λυκείου 7 ΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΖΩΗ ΝΙΚΗ ΑΒΒΑ 2,44 0,67 11,00 14, ΤΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΒΑΙΛΕΙ 3,00 9,80 1 ΝΑΙ 13, απόλυτη ισοβαθμία 9 ΚΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡ 3,00 10,80 13, απόλυτη ισοβαθμία 10 ΤΖΙΕΡΤΖΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΘΑΝΑΙ 0,00 3,00 9,80 12, ΚΟΥΚΟΥΖΙΚΑ ΤΑΜΑΤΙΑ ΖΗΗ 3,50 0,80 7,00 ΝΑΙ ΝΑΙ 11, ΒΑΙΛΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠ 4,00 1,65 5,40 ΝΑΙ 11, ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4,00 7,00 ΝΑΙ 11, ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙ 4,00 6,80 ΝΑΙ 10, ΟΓΟΥΗ ΔΕΠΟΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 3,50 0,38 6,80 ΝΑΙ 10, ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΤ 2,00 8,40 10, αρχαιότερος τίτλος ΙΕΚ 17 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΛΙΑ 2,09 1,71 6,60 ΝΑΙ 10, ΥΡΜΑΛΗ ΘΕΟΛΟΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 1,50 3,00 5,00 9, ΝΤΟΥΜΠΑ ΧΡΥΗ ΒΥΡΩΝ 3,50 0,96 4,80 ΝΑΙ 9, ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,50 5,60 3 ΝΑΙ 9, ΓΚΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΟΕΤΑ ΑΘΑΝΑΙ 1,78 0,92 5,40 8, ΓΙΑΛΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑ 2,29 5,60 ΝΑΙ 7, ΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 0,50 3,00 3,80 ΝΑΙ 7, ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙ 3,00 3,80 ΝΑΙ 6, ΕΥΤΑΘΙΑΔΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΕΥΤΑΘΙ 2,19 3,80 5, ΧΑΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΔΑΜ 2,42 3,40 5, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙ 2,46 3,00 ΝΑΙ 5, ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛ ΩΚΡΑΤΗ 0,00 3,00 1,60 4, αρχαιότερος τίτλος ΙΕΚ 29 ΠΟΥΡΝΑΡΚΑ ΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΙ 3,00 1,60 4, ΚΑΚΑΡΕΛΗ ΑΝΝΑ ΧΡΗΤ 2,00 0,75 1,60 4, ΤΟΠΤΙΚΙΩΤΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΙ 2,00 2,20 4, ΚΑΤΡΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΥΛΤΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 2,50 1,60 ΝΑΙ ΝΑΙ 4, κατοχή πτυχίου ΙΕΚ 33 ΚΑΡΑΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΠΑΧΑΛΗ 2,50 1,60 4, ΠΡΟΦΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑ 1,83 2,20 4, ΤΟΥΜΠΑ ΧΡΥΑ ΙΩΑΝΝΗ 1,72 0,58 1,60 3, αρχαιότερος τίτλος λυκείου 36 ΑΡΝΑΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΤ 2,50 1,40 3, ΑΠΤΟΛΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚΟΛΑ 0,60 3,20 3, αρχαιότερος τίτλος ΙΕΚ ΕΙΑ Ε ΔΗΜΙΟ Ή ΤΟΑ Ε ΑΑ ΠΡΟΫΠΗ ΡΕΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡ ΩΤΗ ΕΒΠ Ε Μ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ BRAILE NOHMATIKH ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν.ΔΡΑΜΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν.ΕΒΡΟΥ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν.ΚΑΒΑΛΑ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν. ΞΑΝΘΗ ΑΡΙΘΜ ΠΡΟΤΙΜΗΗ Ν.ΡΟΔΟΠΗ

16 38 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ 1,00 1,20 1,60 ΝΑΙ 3, ΤΙΛΕΠΩΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΓΡΗΓΟΡΙ 0,75 3,00 3, ΝΙΚΟΛΤΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΝΕΛΑ 1,94 1,60 3, ΓΟΥΛΑ ΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 2,50 1 3, ΠΡΟΒΑΤΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ ΧΡΗΤ 0,50 2,89 3, ΧΡΙΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΑΚΩΒ 1,92 1,40 3, ΚΟΜΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛ 2,00 0,93 2, ΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΤΟΛ 1,71 1,00 ΝΑΙ 2, ΚΟΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡ 2,08 0,48 2, ΚΙΡΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 2,50 2, αρχαιότερος τίτλος λυκείου 48 ΖΑΦΕΙΡΗ ΛΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑ 2,50 2, ΓΑΡΟΥΦΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 2,00 0,29 2, ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΕΦΑΝ 0,79 0,42 1,00 2, ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙ 2,14 2, ΚΥΡΙΖΑΚΗ ΤΕΦΑΝΙΑ ΑΝΑΤΑΙ 1,11 1,00 2, ΚΑΡΑΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΙΤΕΙΔΗ 0,50 1,60 ΝΑΙ 2, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙ 2,09 ΝΑΙ 2, ΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑ 1,96 1, ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΙΑΠΥΡΙΔΩΝ 1,77 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙ 1,50 ΝΑΙ 1, απόλυτη ισοβαθμία 58 ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ 1,50 1, απόλυτη ισοβαθμία 59 ΤΑΛΙΑΝΗ ΞΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙ 1,50 1, απολυτήριο λυκείου 60 ΤΙΛΕΠΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙ 1,00 0,43 1, ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 1,10 1, ΚΑΡΓΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΙ 1,08 1, ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΟΦΙΑ ΤΑΥΡ 0,40 0,48 0, ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΒΒΑ 0,23 0,59 0, ΔΡΑΓΑΙΑ ΧΡΙΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙ 0,50 0,23 0, ΑΛΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ 0,45 0, αρχαιότερος τίτλος λυκείου 67 ΤΑΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΕΠΟΙΝΑ 0,45 0, ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΘΕΟΔΩΡ 0,00 0,41 0, ΜΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙ 0,00 0,35 0, ΚΑΙ ΕΕΠ 70 ΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙ 0,00 0, αρχαιότερος τίτλος ΙΕΚ 71 ΚΙΔΗΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ 0,00 0,00 0, απόλυτη ισοβαθμία 72 ΔΙΔΑΚΑΛΟΥ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗ 0,00 0, απόλυτη ισοβαθμία 73 ΑΛΤΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗ 0,00 0, αρχαιότερος τίτλος λυκείου 74 ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΤΑΜΑΤΙΑ ΔΑΝΙΗΛ 0,00 0, Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ 1 ΒΑΙΛΔΗ ΝΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝ ΠΟΥΔΩΝ 2 ΤΙΦΙΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝ ΠΟΥΔΩΝ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΑΒΒΑ ΛΙΟΠΟΥΛ

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Πληροφορίες : Φράγκος Σταύρος. 2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Τηλέφωνο : 2531083512

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Πληροφορίες : Φράγκος Σταύρος. 2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Τηλέφωνο : 2531083512 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ---- Κομοτηνή 05-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟΣ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 6515000. Σελίδα 1 Από 114 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ Σ ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" 30/11/2012 ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: ΠΡΌΧΕΙΡΗ ΤΥΠΟ: Προ Διαχειριστικής ΔΙΑΘΕΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008/06/10/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 18/Ν. 2190/1994) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8Κ/2008/06/10/2008 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ε Ω Ν Α/Α Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΑ.Δ.Τ. ΦΟΡΕΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΗ Α ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 205 GERSCH BERND HEINRICH ERN ### ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) ΧΗΜΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 371 ΒΠ ΤΡΙ (ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΡΙΟΥ

ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΡΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙ ΑΘΕΝΩΝ (ΧΩΡΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ) ΒΑΘΜΟ ΡΙΟ Ρ ΤΙΤΛΟ Ο Ε Υ ΗΜΟΤΙΚΟ Η ΚΩΝ ΑΝΗΛΙ ΕΤΟ ΓΥΜΝΑΙ Υ ΤΕΧΝ.ΧΟ ΤΕΚΝΩ ΚΑ ΓΕΝ. ΟΥ ΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗ Ν ΤΕΚΝΑ Ε Ω Α (1-8 Ε ΑΠΌ Α (Ν ΚΑΤΆ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2363 24 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91274/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημ. Απόφασης: 03-03-2015 Α.Π.: 209062. ΘΕΜΑ: Απόφαση Υπαγωγής Ωφελούμενων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ Οίκον» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Ξενίας 24, 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 7450400, Fax: 210 7450500, www.etean.com.gr, e-mail: info@etean.com.gr, Προς: Ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 28 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 127947/Γ6 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασί ας πρόσληψης α) προσωρινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ελίδα YALEP ΥΠΟΚΑΤΑΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗ ΕΠΕ 4990 WF KERINO GROUP LIMITED ΘΕΗ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΟ ΜΗΤΡΟ 4894 ΠΑΠΠΑ ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟ Ξ677995 ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 657 ΠΡΩΤΟΓΕΡΟ ΑΕΒΕ 4ο ΧΛΜ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 5760000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΡΕΘΥΜΝΗ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1ΕΤΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8ΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ Α/ΘΜΙΑ-Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΕΠ) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟ ΚΩΛΥΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Π.Χ. ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ, ΚΩΛΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Τοποθέτηση Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας"

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Υποδιευθυντών 10/θ και άνω Δημοτικών Σχολείων όλων των τύπων της Α Διεύθυνσης Π.Ε. Αθήνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Α Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ------------ Ταχ. Δ/νση: Δώρου 9 T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2012-2013

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια για το σχολικό έτος 2012-2013 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Δ.Π.Θ. ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΓΑΝΙΔΗ ΘΕΟΔ., ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΦΑΝ., ΠΙΤΣΗ ΑΘΗΝ., ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡ., ΚΟΥΦΟΥ ΝΕΡΑΝΤ. ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/

Μαρούσι, 30-10-2013 162306/ 2/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 14000000

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ: Τελική ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: 14000000 ΔΡΑΗ 1.1 "ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ" ΤΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΟ ΚΑΝ(ΕΚ) 1698/2005 ΤΟ ΜΒΟΛΙΟ Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ : ΚΙΛΚΙ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ ΠΡΟΚΛΗΗ : 74/4119/13.01.2012 ΕΠΕΚΤΑΗ : OXI ΚΑΤΑΤΑΗ ΔΙΚΑΙΟΧΩΝ ΚΑΤΑΤΑΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ. 152404/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ. 152404/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (αλφαβητική σειρά) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ. Πρωτ.: 5762

Διαβάστε περισσότερα