ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου (Πρόχειρου) ιαγωνισµού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου (Πρόχειρου) ιαγωνισµού"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας : Σάµος Πληροφορίες : Αλέξανδρος Τατούρης Τηλέφωνο : FAX : Σάµος 01/07/2014 Αρ. πρωτ. οικ:32452/2694 ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου (Πρόχειρου) ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή για το παραδοτέο του έργου µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Αριθµός ιακήρυξης: 10/2014 Καταληκτική Ηµεροµηνία για την Υποβολή Προσφορών: 30 Ιουλίου 2014, ώρα: 10:00 π.µ. Σελίδα 1 από 31

2 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα αρχή είναι η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου: Η Αναθέτουσα Αρχή ενεργεί ως ικαιούχος του συνολικού έργου µε τίτλο: «Προµήθεια αναλώσιµων των φωτοεκτυπωτικών µηχανών της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας» ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο παρών ιαγωνισµός διενεργείται κατ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του εθνικού & κοινοτικού νοµικού πλαισίου περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όπως αυτές ισχύουν συγκεκριµένα για τον προκηρύσσοντα φορέα, καθώς και των σχετικών εγκρίσεων και αποφάσεων, οι οποίες αφορούν στο συγκεκριµένο έργο και αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος εδαφίου. 1. Το Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει 2. Το Ν. 2286/95 (Προµήθειες ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων) 3. Το Π.. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου), 4. Το Ν. 2362/95 (Περί ηµοσίου Λογιστικού), 5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/ ). 6.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα διαύγεια και άλλες διατάξεις» 7.Την 35130/739/ απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 1291/Β / ) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83, παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.» 8. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 68/ ). 9. Το Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/ ) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» Άρθρο 46 «Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης» 10. Την υπ αριθµ.6698/ (Φ.Ε.Κ. 808/Β / ) τροποποίηση της υπ αριθµ.4167/ Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.412/Β / ) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων Νοµαρχιακών και Τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου». 11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κανονισµού Οικονοµικής ιαχείρισης των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98) 12. Π.. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ ιορθ. Σφαλ. ΦΕΚ 209 Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 13. Το υπ αριθµ. 163/ Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών µε Θέµα «Κατώτερα όρια δηµοσίευσης για τις δηµόσιες συµβάσεις των οδηγιών 2004/17/ΕΚ,2004/18/ΕΚ τα οποία εφαρµόζονται από 1/1/2014 από τους ΟΤΑ Α και Β βαθµού, τα νοµικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους» 14. Το Π.. 137/2010 «Οργανισµός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α' 230/ ) Σελίδα 2 από 31

3 15. Την υπ. αρίθ. 349/2013 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για τον ορισµό µελών για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών του άρθρου 38/Π.. 118/ Την υπ. αριθµό 8325/640/ Εισήγηση του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Σάµου. 17. Την µε αριθµό 5392/383/ Βεβαίωση εγγεγραµµένης ύπαρξης πίστωσης του Τµήµατος Λογιστικής διαχείρισης της Π.Ε. Σάµου. 18 Την υπ. αριθµό 15805/1365/ Εισήγηση του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε. Σάµου 19. Την αριθ. 349/2014 (Α Α:ΒΙΟ47ΛΩ-ΘΨ9) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και έγκρισης των όρων της 10/2014 διακήρυξης του πρόχειρου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια, αναλώσιµων των φωτοεκτυπωτικών µηχανών της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου». 20. Την αριθµ. πρωτ /1926/ (Α Α:ΒΙΦ57ΛΩ-ΚΝΤ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 1.3 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ιακήρυξη του ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στην Ιστοσελίδα «ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και θα αποσταλεί στο Επιµελητήριο Σάµου προς ενηµέρωση των µελών του. 1.4 ΛΗΨΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τα αναλυτικά στοιχεία των όρων του διαγωνισµού και της διακήρυξης βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: καθώς και στο διαδίκτυο στο Πρόγραµµα «ιαύγεια» et.diavgeia.gov.gr. ή χορηγούνται από 1. /νση ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, Τµήµα Προµηθειών, 2ος όροφος, Κτίριο ιοίκησης, ερβενακίων και Α. Αλέξη, ΤΚ , Σάµος Σάµου, αρµόδιος υπάλληλος Αλέξανδρος Τατούρης τηλ.: fax: , και 2. Το Τµήµα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, αρµόδιος υπάλληλος Κώτης Κωνσταντίνος, Τηλ.: κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι παραλήπτες της διακήρυξης είναι υποχρεωµένοι µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την παραλαβή της (και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την καταληκτική ηµεροµηνία διάθεσης των τευχών του διαγωνισµού από την Αναθέτουσα Αρχή) να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας, και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε αιτιολογικό τη µη πληρότητα του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Αρµόδιο πρόσωπο της Αναθέτουσας Αρχής για την παροχή πληροφοριών σε σχέση µε τον παρόντα ιαγωνισµό είναι : 1. /νση ιοικητικού Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, Τµήµα Προµηθειών, 2ος όροφος, Κτίριο ιοίκησης, ερβενακίων και Α. Αλέξη, ΤΚ , Σάµος Σάµου, αρµόδιος υπάλληλος Αλέξανδρος Τατούρης τηλ.: fax: , και 2. Το Τµήµα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, αρµόδιος υπάλληλος Κώτης Κωνσταντίνος, Τηλ.: κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 1.6 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου που βρίσκονται επί της οδού ερβενακίων και Α. Αλέξη, ΤΚ Σάµος, στις 30 Ιουλίου 2014 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. Σελίδα 3 από 31

4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟ «ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ» Το φυσικό αντικείµενο του έργου «Προµήθεια αναλώσιµων των φωτοεκτυπωτικών µηχανών της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας» Μέσω του παρόντος διαγωνισµού θα επιλεγεί, µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές. α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προµήθεια πρέπει να είναι σύµφωνη κατ ελάχιστον, µε τις παρακάτω Τεχνικές Προδιαγραφές. Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αναλάβει την προµήθεια που προβλέπεται στην παρούσα. Το υλικό θα παραδοθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Σάµου. Τo σύνολο των αναλωσίµων θα πωληθούν και µεταβιβασθούν στο Ν.Π.. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Π.Ε. Σάµου κατά πλήρη κυριότητα και κατοχή και απολύτως ελεύθερα από κάθε βάρος, δασµό, φόρο, χρέος, κατάσχεση και κάθε διένεξη, φιλονικία ή υποχρέωση από τον ανάδοχο. Η τιµή µονάδος που θα προσφερθεί για κάθε είδος, θα είναι δεσµευτική µέχρι την λήξη της σύµβασης. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντίτιµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του. Για πράξεις αµέλειας ή δόλου του προσωπικού του έχει ακέραια την ευθύνη ο ανάδοχος. ΤΥΠΟΣ MΗΧΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ EPSON WF7015 (ΣΕΤ) 3 HP P3005DN Laserjet 8 CANON MF4340d 4 SAMSUNG CLP FAX PANASONIC KX-FR205 4 HP CP 1515n (ΣΕΤ) 3 EPSON STYLUS PHOTO R300 (ΣΕΤ) 3 HP deskjet 1220 (ΣΕΤ) 7 HP HP-920c (ΣΕΤ) 2 HP-7610 (ΣΕΤ) 3 HP TOSHIBA STUDIO SAMSUNG FAX SF LEXMARK E LEXMARK C 543 dn (ΣΕΤ) 3 HP 1200 SERIES (ΣΕΤ) 4 HP deskjet 5150 (ΣΕΤ) 2 Σελίδα 4 από 31

5 HP HP HP-3650 (ΣΕΤ) 8 HP-3550 (ΣΕΤ) 8 HP ADVANTAGE 4615 (ΣΕΤ) 8 LEXMARK E HP J4580 ALL-IN-ONE (ΣΕΤ) 6 FAX RICOH 1140L 6 FAX SAMSUNG SF-760P 19 CANNON IR TOSHIBA T AFICIO 2027 REX ROTARY DSM HP P3005 PCL6 18 HP M1132 MFP 6 TOSHIBA STUDIO FAX TOSHIBA DP80F 4 XEROX PHASER 6125 (ΣΕΤ) 1 HP INKJET 3000 (ΣΕΤ) 3 HP K54002 (ΣΕΤ) 2 HP K XL 4 FAX TOSHIBA 170F 11 HP LASER HP LASERJET P3015 D 2 HP LASERJET EPSON ACULASER M FAX TOSHIBA E-STUDIO 200S 3 LEXMARK E352dn 6 TOSHIBA E-STUDIO TOSHIBA E-STUDIO Σελίδα 5 από 31

6 CANNON IR TOSHIBA STUDIO SAMSUNG FAX SF FAX brother 1840c 3 LEXMARK E260dn 8 HP OFFICEJET HP LASERJET HP LASERJET P HP LASERJET FAX CANON JX210P 2 TOSHIBA T2025E 4 TOSHIBA T HP HP COMPUPRINT 4/43 FUJITSU dl 3300 (µελανοταινίες) 50 HP HP D4260 ΣΕΤ 1 FAX LEXMARK F HP COLOR LASERJET CP2025 (ΣΕΤ) 2 CANON IR FAX CANON L100 1 TOSHIBA STUDIO HP DESKJET 895 Cxi (ΣΕΤ) 1 HP DESKJET 1280 (ΣΕΤ) 10 HP LASERJET HP LASERJET 2055d 2 OKI C HP LASERJET p HP LASERJET p Σελίδα 6 από 31

7 LEXMARK LEXMARK CANON LBP CANON LBP REX ROTARY MP OLYMPIA D TOSHIBA E-STUDIO TOSHIBA E-STUDIO CANON IR 2016J 2 FAX SAMSUNG SF FAX SAMSUNG SF FAX CANON L220 2 HP LASERJET HP 2600n ) Τα προς προµήθεια µελανοδοχεία να είναι τα αυθεντικά ή ισοδύναµα αυτών, να είναι καινούργια και αµεταχείριστα. ιευκρινίζεται ότι τα αναγοµωµένα (επαναχρησιµοποιηµένα) µελανοδοχεία δεν θεωρούνται ισοδύναµα προϊόντα. 2) Όλα τα µελανοδοχεία να παραδοθούν συσκευασµένα µε αναγραφόµενες τις ηµεροµηνίες κατασκευής ή λήξης. 3) Τα µελανοδοχεία να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) έτη µετά την ηµεροµηνία παράδοσης τους. 4) Αν κάποιο από τα µελανοδοχεία αποδειχθεί ελαττωµατικό, θα αντικατασταθεί άµεσα (εντός 3 εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία επιστροφής στον ανάδοχο) µε νέο άριστης ποιότητας και αν αποδειχθούν ελαττωµατικά περισσότερα από τρία (3) µελανοδοχεία θα αντικατασταθεί όλη η ποσότητα (παρτίδα) του συγκεκριµένου είδους µε νέα µελανοδοχεία. Το κόστος αντικατάστασης, καθώς και µεταφορικών εξόδων σε περίπτωση επιλογής αναδόχου µε έδρα εκτός Σάµου, επιβαρύνει τον ανάδοχο. 5) Προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας των µελανοδοχείων. 6) Στην περίπτωση που παραδοθούν µελανοδοχεία διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του µηχανήµατος για το οποίο προορίζονται, τότε ο ανάδοχος πέρα της κάλυψης των ανωτέρω όρων, έχοντας επισυνάψει και έγγραφη βεβαίωση, δηλώνει ότι: - Υπάρχει εν ισχύ πιστοποίηση ΙSΟ 9001 ή ισοδύναµη ή ανώτερη για τον κατασκευαστή των µελανοδοχείων. - Τα υλικά (µελάνια, ανταλλακτικά) είναι άριστης ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον και τα µελανοδοχεία έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού καλύµµατος µε αντικατάσταση των φθαρµένων και ελαττωµατικών µερών καθώς και καθαρισµό - αντικατάσταση κεφαλών/τυµπάνων εκτύπωσης και Σελίδα 7 από 31

8 αποδίδουν το ίδιο καλά όπως τα αυθεντικά προϊόντα από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος. - Αν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε µηχάνηµα της Π.Ε. Σάµου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (φωτοτυπικό, εκτυπωτή, φαξ µηχάνηµα) από τη χρήση ανακατασκευασµένου προϊόντος (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος ή από εξειδικευµένο φορέα συντήρησης του µηχανήµατος) τότε ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καλύψει το κόστος της επισκευής του µηχανήµατος ή της αντικατάστασης του µηχανήµατος µε άλλο µηχάνηµα ίδιας αξίας και δυνατοτήτων. - Η ποιότητα εκτύπωσης και ο αριθµός των εκτυπώσεων του συµβατού προϊόντος συµφωνούν µε τις προδιαγραφές του αυθεντικού προϊόντος του κατασκευαστή του µηχανήµατος. - Παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων (φωτοτυπικά, εκτυπωτές, φαξ µηχανήµατα) που χρησιµοποιούν τα προϊόντα του Η περιγραφή και κατανοµή του φυσικού αντικειµένου του Προκηρυσσόµενου Έργου µε βάση τα δεδοµένα που αναφέρθηκαν παραπάνω είναι υποχρεωτική για όλους τους διαγωνιζοµένους και οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τα δεδοµένα αυτά σε υποβαλλοµένη προσφορά θα συνεπάγεται την απόρριψή της. 3. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η υλοποίηση των δράσεων του προκηρυσσόµενου έργου, θα πραγµατοποιηθεί ως απαιτείται και σε συµφωνία προς τους όρους του Άρθρου 2 του Μέρους Α της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού. 4. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ. Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης και έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει την προκηρυσσόµενη προµήθεια µέσα σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή αυτής. Το έργο που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισµού έχει προϋπολογισθεί σε ,03 µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, πλέον ΦΠΑ 16% 2.068,97, και συνολικά σε ,00 ( εκαπέντε χιλιάδες ευρώ), του παραδοτέου «Προµήθεια αναλώσιµων των φωτοεκτυπωτικών µηχανών της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου και Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας». Σε περίπτωση λύσης της σύµβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού προϋπολογισµού ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατος του για το υπόλοιπο ποσό. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισµού πριν τη λήξη της σύµβασης η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια και αζηµίως για την Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλαττοµένων και µη θιγοµένων των νοµίµων δικαιωµάτων της έναντι του Αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές των οποίων: η συνολική οικονοµική προσφορά υπερβαίνει το συνολικό προϋπολογιζόµενο ποσόν που αναφέρεται ανωτέρω, ή τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά και η ποσότητα της προµήθειας κατά είδος δεν καλύπτουν τα όσα ορίζονται στην παρούσα. Νοείται ότι η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων θα γίνει λαµβάνοντας υπόψιν την εκ µέρους τους συνολική προσφερόµενη τιµή µη συµπεριλαµβανοµένου αναλογούντος ΦΠΑ. Σελίδα 8 από 31

9 ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο µε την παρούσα διακήρυξη διαγωνισµό είναι ανοιχτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. ΙΚΑΙΩΜΑ & ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστηµένα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη-µέλη της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο ή στα κράτη-µέλη που έχουν υπογράψει την Συµφωνία περί ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α), υπό τον όρο ότι η σύµβαση καλύπτεται από την Σ Σ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ ή είναι νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί µε την νοµοθεσία κράτους- µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους-µέλους που έχει υπογράψει την Σ Σ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών, τα οποία εκπληρώνουν τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται στα οικεία άρθρα της παρούσας. Στον διαγωνισµό δεν µπορούν να συµµετέχουν είτε αυτόνοµα είτε ως µέλη ένωσης ή κοινοπραξίας εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, σύµφωνα µετά οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3310/ Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να συστήσει, πριν την υπογραφή της σύµβασης, κοινοπραξία µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, του κειµένου της συµβάσεως διαµορφωµένου αναλόγως. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου Κανείς διαγωνιζόµενος, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή ως µέλη κοινοπραξίας / ένωσης σε περισσότερες από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό. Ο αποκλεισµός τους επιφέρει αυτόµατα τον αποκλεισµό κάθε προσφοράς στην οποία συµµετέχουν Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν κατά το στάδιο της υποβολής προσφορών τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε σχετικό ή αντίστοιχο µε το αντικείµενο του έργου επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή να προσκοµίσουν σχετική ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό που να τους νοµιµοποιεί για την παροχή των ζητούµενων υπηρεσιών υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στη νήσο Σάµου και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησής και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 1.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι υποψήφιοι ή προσφέροντες: (α) εν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του Π 60 (ΦΕΚ 64/Α/ ) και συγκεκριµένα, εκείνοι οι υποψήφιοι ή προσφέροντες εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους: (i) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). Σελίδα 9 από 31

10 (β) (γ) (δ) (ε) (ii) ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται, αντίστοιχα, στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). (iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). (iv) Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77, Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α 305). Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, Κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, Καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους, Έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές, (στ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία, (ζ) (η) (θ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, Είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, Για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Αποκλείονται, επίσης: (ι) Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συµµετοχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα διακήρυξη, (ια) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήµως µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα. Επίσης αποκλείονται οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στον παρόντα διαγωνισµό σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω στην παράγραφο 1.1, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι υποψήφιοι που δεν υποβάλουν προσήκουσα προσφορά, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 3.3, Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας, όπως και οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισµού που προβλέπεται σε επί µέρους οικείες διατάξεις του παρόντος. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά, τηρουµένων των αναφεροµένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στο άρθρο 1.1, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β της παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. Σελίδα 10 από 31

11 1.3 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (α) Οι Έλληνες πολίτες α1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, που εκδόθηκε το πολύ τρεις (3) µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και είναι εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1.2 (α) της παρούσας και στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π 60 (ΦΕΚ/64/Α/ ). α2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που εκδόθηκε το πολύ έξι (6) µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και είναι εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. α3. Πιστοποιητικό, εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από το περιεχόµενο του οποίου να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. α4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και η διάρκεια ισχύος του, εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. α5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου ισοδύναµου οργανισµού ή επαγγελµατικής ενώσεως, εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3, 4 και 5 συντάσσονται ή/και εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (β) Αλλοδαποί β1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης το πολύ προ τριών (3) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, καθώς και για τα αδικήµατα της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκίας, απάτης, νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1.2 (α) της παρούσας και στο άρθρο 43 παράγραφος 1 του Π 60 (ΦΕΚ 64/Α/ ). β2. Πιστοποιητικά (εν ισχύ κατά την υποβολή της προσφοράς) της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (α) της παραγράφου του παρόντος άρθρου. β3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής σε οικείο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο ή προσκόµιση σχετικής ένορκης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού υπό τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία αυτή. (γ) Νοµικά πρόσωπα γ1. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των εδαφίων (α1) και (α2) της παραγράφου του παρόντος άρθρου. Σε ό,τι αφορά το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή το ισοδύναµο προς τούτο έγγραφο, αυτό θα υποβάλλεται για Ο.Ε και Ε.Ε από τους οµόρρυθµους εταίρους και διαχειριστές, για Ε.Π.Ε. από τους διαχειριστές, για Α.Ε. από τον Πρόεδρο, τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου από τους νοµίµους εκπροσώπους του. Σελίδα 11 από 31

12 γ2. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο µε την υπογραφή τους. (δ) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις προσφερόντων δ1. Οι κοινοπραξίες ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά των εδαφίων (α1), (α2) και (α3) της παραγράφου του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση, για κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. δ2. Τα αποσπάσµατα του ποινικού µητρώου θα πρέπει να προσκοµιστούν για τα συµµετέχοντα στην κοινοπραξία ή ένωση φυσικά πρόσωπα, όπως και για τους νόµιµους εκπροσώπους των νοµικών προσώπων που µετέχουν στις κοινοπραξίες - ενώσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό (γ),1. δ3. Το υπό εδάφιο (β), παραγράφου 1.3.4, αναφερόµενο ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία, είτε µε το άθροισµα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση. Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συµµετεχόντων από την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό. δ4. Συµφωνητικό Συνεργασίας των συµµετεχόντων µε το οποίο (κατ' ελάχιστον) δηλώνουν ότι τα συµβαλλόµενα µέρη (µέλη της Κοινοπραξίας ή Ενώσεως) είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση του έργου, ορίζεται ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται, µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, να υπογράφει για λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τον διαγωνισµό έγγραφο. Στο συµφωνητικό θα πρέπει να ορίζονται επίσης το µέρος του έργου που αναλαµβάνει κάθε µέλος της κοινοπραξίας - ένωσης στο σύνολο της προσφοράς και το µέλος που αναλαµβάνει το συντονισµό της κοινοπραξίας - ένωσης για την υλοποίηση του έργου ΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν, επίσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Α) Στην περίπτωση που παραδοθούν µελανοδοχεία διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του µηχανήµατος για το οποίο προορίζονται, τότε ο ανάδοχος πέρα της κάλυψης των ανωτέρω όρων, οφείλει να προσκοµίσει επί ποινή αποκλεισµού υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία να δηλώνεται ότι, - «Τα υλικά (µελάνια, ανταλλακτικά) είναι άριστης ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον και τα µελανοδοχεία έχουν υποστεί συντήρηση του πλαστικού καλύµµατος µε αντικατάσταση των φθαρµένων και ελαττωµατικών µερών καθώς και καθαρισµό - αντικατάσταση κεφαλών/τυµπάνων εκτύπωσης και αποδίδουν το ίδιο καλά όπως τα αυθεντικά προϊόντα από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος». - «Αν προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε µηχάνηµα της Π.Ε. Σάµου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (φωτοτυπικό, εκτυπωτή, φαξ µηχάνηµα) από τη χρήση ανακατασκευασµένου Σελίδα 12 από 31

13 προϊόντος (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία του µηχανήµατος ή από εξειδικευµένο φορέα συντήρησης του µηχανήµατος) τότε ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καλύψει το κόστος της επισκευής του µηχανήµατος ή της αντικατάστασης του µηχανήµατος µε άλλο µηχάνηµα ίδιας αξίας και δυνατοτήτων». - «Η ποιότητα εκτύπωσης και ο αριθµός των εκτυπώσεων του συµβατού προϊόντος συµφωνούν µε τις προδιαγραφές του αυθεντικού προϊόντος του κατασκευαστή του µηχανήµατος». - «Παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των µηχανηµάτων (φωτοτυπικά, εκτυπωτές, φαξ µηχανήµατα) που χρησιµοποιούν τα προϊόντα του». Β) Στην περίπτωση που παραδοθούν µελανοδοχεία διαφορετικού κατασκευαστή από αυτόν του µηχανήµατος για το οποίο προορίζονται, τότε ο ανάδοχος πέρα της κάλυψης των ανωτέρω όρων, πρέπει να προσκοµίσει Πιστοποίηση κατά ISO9001 ή ισοδύναµη ή ανώτερη για τον κατασκευαστή των µελανοδοχείων. Γ) Κατά το στάδιο υποβολής προσφοράς, οι Προσφέροντες οφείλουν να τεκµηριώσουν την ειδική τεχνική ικανότητά τους, µε την προσκόµιση Φυλλαδίων ενηµερωτικά δελτία (prospectus) των προσφερόµενων υλικών µε την αναλυτική περιγραφή και φωτογραφίες αυτών, που απαιτούνται από την διακήρυξη, από τα οποία να προκύπτουν και να αποδεικνύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές όλων των ειδών της προκηρυσσόµενης προµήθειας και Πιστοποιητικά που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών αυτών, σύµφωνα µε εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το περιεχόµενο του παρόντος θα υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική µορφή, σε ένα (1) αντίτυπο, εντός του πρωτότυπου φακέλου ΛΟΙΠΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται να προσκοµίσουν κατά το στάδιο της υποβολής προσφορών, επί ποινή αποκλεισµού, τα παρακάτω αναφερόµενα: (α) Έγγραφο υποβολής προσφοράς, υπογεγραµµένο από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου, το οποίο βρίσκεται έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, προκειµένου να αναγραφεί ο αριθµός εισερχοµένου πρωτοκόλλου της κατάθεσης της προσφοράς. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο πρέπει να αναγράφεται η χρονική ισχύς της προσφοράς. (β) Εγγύηση Συµµετοχής στον διαγωνισµό, κατά το σχετικό περί εγγυήσεων άρθρο της παρούσης. (γ) Υπεύθυνη ήλωση του άρθρου 8 παράγραφος 4 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία ο Προσφέρων δηλώνει ότι: α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. β. Η υποβαλλόµενη προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. γ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου. δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην υποβαλλόµενη προσφορά είναι αληθή και ακριβή. ε. Η υποβαλλόµενη προσφορά αφορά στο σύνολο της προµήθειας, κατά το σχετικό περί προµήθειας άρθρο της παρούσας. στ. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού. ζ. Συµµετέχει σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, η παραπάνω δήλωση πρέπει να κατατεθεί για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. (δ) Πρακτικό Αποφάσεων του αρµόδιου Οργάνου του προσφέροντος µε το οποίο: Σελίδα 13 από 31

14 (ε) Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται, µε σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του νοµικού προσώπου, η συµµετοχή εκάστης εταιρείας στο διαγωνισµό και η σύµπραξη µε τις λοιπές εταιρείες, µέλη της ένωσης. Στην περίπτωση συµµετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση µε αντίστοιχο περιεχόµενο. Εφόσον αρµόζει, εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (πέραν του νοµίµου εκπροσώπου του Προσφέροντος) εξουσιοδότηση να καταθέσει/ουν την προσφορά ή/και να παραστεί/ούν στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, ή/και να υπογράψει/ουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Τα απαιτούµενα τεκµηριωτικά στοιχεία για την εκπλήρωση των όρων του εδαφίου της παρούσας. (στ) Παραστατικό Εκπροσώπησης, µόνο στην περίπτωση κατά την οποία οι προσφέροντες συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του που δεν είναι ο νόµιµος εκπρόσωπός του, θα πρέπει να υποβάλει και έγγραφο παροχής σε αυτόν σχετικής ειδικής πληρεξουσιότητας. εν απαιτείται ειδική πληρεξουσιότητα για την απλή κατάθεση προσφοράς από τρίτο πρόσωπο (πέραν του νοµίµου εκπροσώπου του προσφέροντος). Για την περίπτωση προσφοράς ένωσης προµηθευτών ισχύουν πάντοτε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π 118/2007 και συγκεκριµένα ότι: (ζ) Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του εκάστοτε αρµόδιου οργάνου. Για προσφέροντες της αλλοδαπής ισχύουν και τα οριζόµενα στο εδάφιο 1.1.4, µέρος Β, της παρούσας. Όλα τα παραπάνω οριζόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. ικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση µη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.3. Κεφαλαίου Ι, Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους να παράσχουν συµπληρωτικές διευκρινίσεις επί των ήδη νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα προβούν, κατά την κρίση της Επιτροπής ιαγωνισµού, στις απαραίτητες διευκρινίσεις εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησής τους. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η µετά την λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. Σελίδα 14 από 31

15 2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις, το νοµικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της διακήρυξης. 2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Οι προσφορές υποβάλλονται -επί ποινή αποκλεισµού- στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευµένες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν εγγράφως (µέσω φαξ) συµπληρωµατικές διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης από την Αναθέτουσα Αρχή αρµόδιοι υπάλληλοι : 1) Αλέξανδρος Τατούρης, Τµήµα Προµηθειών Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, τηλ.: , fax: , και 2) Κώτης Κωνσταντίνος, Τµήµα Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου, Τηλ.: κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Γενικά, συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά µε την ιακήρυξη παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον οκτώ (8) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Οι έγγραφες συµπληρωµατικές πληροφορίες ή/και οι διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, προκειµένου να είναι προσβάσιµες σε όλους τους ενδιαφεροµένους. Σε περίπτωση που ζητηθούν από ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθεσµίας για άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού αυτές παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο τρεις (3) ηµέρες πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσµίας. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ασκούνται µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος που αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης (συµπεριλαµβανοµένης) και τελειώνει την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών (συµπεριλαµβανοµένης). Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καµία φάση του διαγωνισµού και σε καµία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιαγωνιζόµενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, επειδή οι προτάσεις αυτές δε θα έχουν ληφθεί υπ όψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο. Προσφορές που αφορούν σε µέρος του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στον διαγωνισµό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση Περιφερειακή Ενότητα Σάµου, αρµόδιο Τµήµα Προµηθειών /νση : ερβενακίων και Αλέξη Αλέξη, ΤΚ 83100, Σάµου, Τηλ: , Fax: µέχρι την Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014, ώρα Ελλάδος 10:00. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα διεύθυνση µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. Η ηµεροµηνία και η ώρα υποβολής προσφοράς αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής. Προσφορά που έχει υποβληθεί µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ισχύει µόνο εφόσον έχει λάβει εγκαίρως Σελίδα 15 από 31

16 αριθµό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων ευθύνεται για το περιεχόµενο του φακέλου και το χρόνο που θα περιέλθει στο πρωτόκολλο εισερχοµένων της Αναθέτουσας Αρχής. Η Περιφερειακή Ενότητα Σάµου ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαµβάνονται υπόψη. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. 2.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για 180 ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών (συµπεριλαµβανοµένης). Προσφορές που µε οποιοδήποτε τρόπο προσδιορίζουν χρόνο ισχύος τους µικρότερο των 180 ηµερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των προσφορών (συµπεριλαµβανοµένης), αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα κοινοποιηθεί σε αυτούς το σχετικό έγγραφο ερώτηµα της Αναθέτουσας Αρχής (συµπεριλαµβανοµένης). Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και ούτω καθεξής. 2.4 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δίδουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η προσφερόµενη τιµή αναγράφεται αριθµητικά και ολογράφως, όπως ακριβώς υποδεικνύεται στο Υπόδειγµα 3 του Παραρτήµατος της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Στις προσφερόµενες τιµές του Αναδόχου περιλαµβάνονται και τον βαρύνουν όλες οι προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη (έξοδα µεταφοράς, εκτελωνισµού κ.λ.π.) Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής τιµών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή σε περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε περίπτωση παροχής συµπληρωµατικών ή νέων - παρόµοιων υπηρεσιών, απορρίπτονται. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές ή η συνολική τιµή απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης µαθηµατικής πράξεως, εκπτώσεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλµένα σε κάποια προσφορά, τότε λαµβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει µετά την σχετική ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης µαθηµατικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε περίπτωση όµως που οι λογιστικές διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους επιφέρει σηµαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιµήµατος της προσφοράς, τότε η προσφορά µπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της. Τα τιµολόγια του Αναδόχου για τις αµοιβές του θα είναι εκφρασµένα σε ευρώ. Η καταβολή των αµοιβών του θα γίνεται σε ευρώ. 2.5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Οι παρεχόµενες εγγυήσεις συνίστανται είτε σε εγγυητικές επιστολές ΤΣΜΕ Ε ή τραπεζών ή αναγνωρισµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν νόµιµα Σελίδα 16 από 31

17 στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της ΕΕ, του ΕΟΧ ή του ΠΟΕ, είτε σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.. Οι τίτλοι των εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων του ηµοσίου γίνονται δεκτοί ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό στην ονοµαστική τους αξία. Η Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού. Προσφορές χωρίς εγγύηση συµµετοχής ή µε εγγυητική επιστολή που δεν έχει εκδοθεί για ποσό ίσο τουλάχιστον προς το ορισθέν, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με την κατάθεση της προσφοράς την ηµέρα και ώρα διενέργειας των διαγωνισµών, πρέπει να κατατίθεται και το κύριο σώµα της εγγυητικής επιστολής. Φωτοαντίγραφα επικυρωµένα ή fax, ή οτιδήποτε άλλα έγγραφα δεν γίνονται αποδεκτά. Εάν εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνικό χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείτε από την παρούσα διακήρυξη. 2.6 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν µέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς, ο οποίος πρέπει να είναι σφραγισµένος. Στο ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση ασυµφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθµηση. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι µονογραµµένη από όλους τους συµµετέχοντες στην ένωση, στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προµηθευτών. Οι προσφορές όσων µετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Περιφερειακής Ενότητας Σάµου είτε αυτοπροσώπως είτε ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τους. Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε ένα ενιαίο κλειστό φάκελο ή συσκευασία µε την ένδειξη: <ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ> ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο: /2014 µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή για το παραδοτέο. ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ - /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηµεροµηνία ιαγωνισµού:, ώρα Ελλάδος ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο φάκελος αναγράφει την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του διαγωνιζόµενου, τον τίτλο του διαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου. Στις περιπτώσεις ενώσεων / κοινοπραξιών θα αναγράφονται οι επωνυµίες των µελών τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση ( )) Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από έγγραφο υποβολής προσφοράς, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή κοινοπραξία εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο σφραγισµένος εξωτερικός φάκελος της προσφοράς θα περιλαµβάνει δύο (2) επίσης σφραγισµένους φακέλους όπως παρακάτω: Σελίδα 17 από 31

18 Φάκελο µε ένδειξη " ικαιολογητικά" που θα περιέχει σε ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο Φάκελο µε ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά" που θα περιέχει σε ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους ένα Πρωτότυπο και ένα Αντίγραφο. Όλοι οι επιµέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κ.τ.λ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή ιαγωνισµού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της διενέργειας του διαγωνισµού. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο των προσφορών χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες να αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντοµογραφίες αυτές µε την εξήγηση της έννοιας τους. Εναλλακτική προσφορά, αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή. 2.7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα περιεχόµενα των επιµέρους φακέλων της προσφοράς, που αναφέρθηκαν στην σχετική παράγραφο ανωτέρω είναι κατ αντιστοιχία : Φάκελος δικαιολογητικών Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να περιλαµβάνει: Την εγγυητική επιστολή συµµετοχής Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη Την τεχνική περιγραφή των προσφερόµενων προϊόντων σε έντυπη και ψηφιακή µορφή. Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Οι Οικονοµικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων συντάσσονται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Σύνταξης Οικονοµικής Προσφοράς το οποίο παρέχεται ως Παράρτηµα της παρούσας ιακήρυξης. Η µη συµµόρφωση προς το παραπάνω Υπόδειγµα ή η µερική του συµπλήρωση συνεπάγεται αποκλεισµό της Προσφοράς του ιαγωνιζοµένου. Απορρίπτονται οικονοµικές προσφορές των οποίων η συνολική προσφερόµενη τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του προκηρυσσόµενου έργου. Η συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς µη συµπεριλαµβανοµένου αναλογούντος Φ.Π.Α., θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Οι σελίδες της οικονοµικής προσφοράς θα είναι αριθµηµένες και υπογεγραµµένες από τους προµηθευτές ή τους νόµιµα εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους τους. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την επεξεργασία των προσφορών του παρόντος διαγωνισµού να καλέσει τους ενδιαφερόµενους για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καµία περίπτωση δεν θα διαφοροποιούν την αρχική προσφορά των. Σελίδα 18 από 31

19 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων ανοικτών και κλειστών διαγωνισµών, που έχει οριστεί από την Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ύστερα από διεξαγωγή δηµόσιας κλήρωσης. Η τελική κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί από την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών αξιολόγησης προσφορών πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: Στάδιο 1: Αποσφράγιση και Έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος φακέλου «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Στάδιο 2: Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - Τελική βαθµολόγηση - επιλογή Αναδόχου 3.2 ΣΤΑ ΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της Αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού, την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, στην οποία µπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόµενη συνεδρίαση της Αρµόδιας Επιτροπής ιαγωνισµού, µε την εξής διαδικασία: Η Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, δύο κλειστοί φάκελοι µε την ένδειξη (αντιστοίχως): «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθµεί µε τον ίδιο αριθµό (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και µονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι δύο κλειστοί φάκελοι µε τις ανωτέρω απαιτούµενες ενδείξεις ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες φάκελοι παραµένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών, µονογράφει και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των διαγωνιζόµενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της ιακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής, την τυπική -προδήλως- πληρότητα του φακέλου. Στις επόµενες κλειστές συνεδριάσεις της η Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού εξετάζει ενδελεχώς τα στοιχεία των φακέλων προβαίνοντας σε λεπτοµερή έλεγχο όλων των, δια της παρούσης απαιτουµένων, εγγράφων συµµετοχής και της εκπλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύµφωνα µε τα σχετικώς οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Η Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού εισηγείται τον αποκλεισµό από τα επόµενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή µπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί υποβληθέντων -και µόνον- στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται στην Οικονοµική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η Οικονοµική Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί των αποτελεσµάτων του πρώτου σταδίου διενέργειας του διαγωνισµού και εξουσιοδοτεί την Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο και να αποσφραγίσει τις οικονοµικές προσφορές των προσφερόντων που δεν αποκλείστηκαν κατά το πρώτο στάδιο. Η απόφαση της Οικονοµικής Σελίδα 19 από 31

20 Επιτροπής κοινοποιείται στους συµµετέχοντες µε τηλεοµοιοτυπία (fax) για την άσκηση εκ µέρους τους εφ όσον το επιθυµούν των ανάλογων διοικητικών προσφυγών ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών γίνεται σε χώρο και χρόνο που ορίζει η Επιτροπή ιαγωνισµού και θα γνωστοποιηθεί µε σχετική πρόσκληση µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) στους υποψηφίους που δεν έχουν αποκλεισθεί σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας. Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισµού. Μετά την αποσφράγιση, η Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού µονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονοµικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονοµικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν σε προγενέστερο στάδιο της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συµµετέχοντες. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προσφορών. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού µπορεί να επικοινωνεί γραπτά µε τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ιευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Η Αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα ή αύξουσα σειρά βαθµολόγησης, το οποίο θα υποβληθεί στην Οικονοµική Επιτροπή. Η Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της ανακηρύσσει: (α) την τελική κατάταξη των προσφερόντων µε βάση το κριτήριο ανάθεσης (χαµηλότερη τιµή), και (β) τον επικρατέστερο µε βάση την ανωτέρω κατάταξη προσφέροντα (Προσωρινός Ανάδοχος). Αν σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι κάποιο χαρακτηριστικό δεν έχει τις ιδιότητες που δηλώθηκαν από τον προµηθευτή, για τις οποίες και βαθµολογήθηκε, ως ελάχιστη συνέπεια είναι ο µηδενισµός της προσφοράς στο αντίστοιχο κριτήριο και ο χαρακτηρισµός του προµηθευτή ως αναξιόπιστου. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Αρµόδια Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 3.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογηµένα, προσφορά, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Σύµφωνα µετά οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: (1) είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, (2) αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, (3) αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα του έργου, (4) αφορά σε µέρος µόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούµενων υπηρεσιών, (5) δεν έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα παρεχόµενα στο Παράρτηµα της παρούσας Υποδείγµατα και δεν έχει υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας, (6) δεν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, (7) δεν περιλαµβάνει µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή, (8) η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου, (9) ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των 180 ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, Σελίδα 20 από 31

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου (Πρόχειρου) ιαγωνισµού

ιακήρυξη Ανοιχτού ηµόσιου (Πρόχειρου) ιαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας : 831

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πύργος, 20-11- 2015 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 305878/8138 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΛΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 / 10 / 201 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 1721 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού;

κατάθεση επικυρωµένου αντίγραφου του καταστατικού; Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Τηλ: 2610 318224-2610 311872-2610 316242 Fax: 2610 317877 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: ΓΕΙΤΟΝΙΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ O ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΕΡΙ ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓΟ: «ΡΑΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5 µήνες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον Συµφέρουσα Οικονοµική Προσφορά ΚΑΤ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5 µήνες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Πλέον Συµφέρουσα Οικονοµική Προσφορά ΚΑΤ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόγραµµα: LIFE 07 Τελικός δικαιούχος Έργο: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΙΝ ΟΣ/ΓΡΕΒΕΝΑ ράση: Τίτλος δράσης: Α10 Έρευνα της ποιότητας βιοτόπων από την άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΕΥΧΟΣ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚEΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41411

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρµόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 17-12-2013 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο Αρ.πρωτ.:620/190/17-12-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-1064/ 16-09-2013) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-1064/ 16-09-2013) για την ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υποστήριξη Δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23-12-2014 Αριθ.Πρωτ. 19391 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30.12.2010 Αρ.Πρωτ.: 24811 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 30.12.2010 Αρ.Πρωτ.: 24811 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πληροφορίες: κ. Φίλιππος Χατζηδάκης Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου (2 ος όροφος), Αθήνα Τ.Κ. 106 81 Τηλέφωνα: 210-3898050, 210-3898022 Fax: 210-3898055 Αθήνα, 30.12.2010 Αρ.Πρωτ.: 24811

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την:

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Α Ι Γ Α Λ Ε Ω Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ 3/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (είδη ατομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442850 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα