Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Ν. ΑΝΤΩΝΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Γκίνης Χαρίλαος, PhD ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Η παρούσα εργασία υπεβλήθη ως μέρος των υποχρεώσεων για την απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οπτική και Όραση» και παρουσιάστηκε στην Τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 1. ΧΑΡΙΛΑΟ ΓΚΙΝΗ 2. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΥΜΙΩΝΗ 3. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ....6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 1.1. ΕΙΣ ΑΓΩΓΗ Δομή του Οφθαλμού Εστίαση του φωτός Βασικότεροι άξονες του οφθαλμού ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Ανατομική τοπογραφία του διατμημένου οφθαλμού Ο Κερατοειδής Υδατοειδές Υγρό Το Υαλώδες Σώμα Η Ίριδα Ο Κρυσταλλοειδής Φακός Ο Αμφιβληστροειδής ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Μυωπία Υπερμετρωπία Μονοχρωματικές Εκτροπές ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ. 33 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2⁰ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΑΣ Η «Δια χειρός περιμετρία» Η Αυτοποιημένη περιμετρία ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ 41 3

4 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3⁰ LASER KAI ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ LASER ΙΣΤΟΥ EXCIMER LASER ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ.48 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.. 53 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4⁰ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 4.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ MEDMONT M ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ Οπτικά μοντέλα οφθαλμού Point Spread Function & MTF Modulation Transfer Function Υποδεκτικά πεδία Υπολογιστική προσομοίωση.77 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5⁰ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5.1. H ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ (ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙΣΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ.87 5

6 5.5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥΣ PRK ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ.91 6

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6⁰ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 6.1. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΥΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ BLIND SPOT Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 100 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ποιότητα ειδώλου στην περιφέρεια μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις και ο ρόλος τους στα οπτικά πεδία. ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η προοπτική εκτίμηση της μεταβολής της ευαισθησίας, στη περιφέρεια οπτικών πεδίων, ασθενών που έχουν υποστεί φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή για την διόρθωση της μυωπίας τους. ΜΕΘΟΔΟΣ: 32 οφθαλμοί από 18 ασθενείς (13 γυναίκες και 5 άντρες) ηλικίας μεταξύ 22 και 34 χρόνων (μέση ηλικία ± τυπική απόκλιση 29,09±3,39 έτη) αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά και σε διάστημα 3 μηνών μετά από επέμβαση PRK για τη διόρθωση της μυωπίας τους (μέσο διαθλαστικό σφάλμα ± τυπική απόκλιση 2,75± 0,97D). Η διόρθωση πραγματοποιήθηκε σε οπτική ζώνη 6,5 mm με το Allegretto 400 Excimer Laser. Η αξιολόγηση των οπτικών πεδίων συντελέστηκε με τη χρήση του περιμέτρου Medmont M700 Visual Field Analyzer. Το μέγεθος του ερεθίσματος στην εξέταση ήταν 26 arcmin (size III) και η φωτεινότητα του φόντου 10cd/m 2. Όλες οι μετρήσεις γίνονταν σε μυδριασμένους ασθενείς, το διαθλαστικό σφάλμα των οποίων διορθωνόταν μόνο για το κεντρικό τμήμα του οπτικού πεδίου [1⁰ 22⁰]. Οι επιπτώσεις της κυκλοπληγίας έκανε απαραίτητη τη χρήση δοκιμαστικών φακών δύναμης +3,00D για να καλυφθεί η απόσταση του εξεταζομένου από το ερέθισμα (33cm). ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Οι ουδοί ευαισθησίας 140 τοποθεσιών εξέτασης, ομαδοποιήθηκαν αρχικά σε 7 κατηγορίες (3⁰,6⁰,10⁰,15⁰,22⁰,30⁰,40⁰) και μετά σε μία κεντρική (0⁰ 22⁰] και μια περιφερειακή ομάδα (22⁰ 40⁰]. Η μέση ευαισθησία υπολογίστηκε σε κάθε μια από 8

9 τις παραπάνω ομάδες προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά και προσδιορίστηκε η μεταβολή της τιμής της στις 2 αυτές χρονικές περιόδους. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος 2 tailed t test και η μηδενική υπόθεση ήταν πως δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ της προεγχειρητικής και μετεγχειρητικής ευαισθησίας. Ακόμα ερευνήθηκε αν το αδιόρθωτο διαθλαστικό σφάλμα επηρεάζει τα αποτελέσματα της στατικής αυτοματοποιημένης περιμετρίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η τιμή της ευαισθησίας ανέδειξε μια μειωτική τάση από 0.5 μέχρι 9 DB (μέση μείωση ευαισθησίας ±τυπική απόκλιση ±1.85 DB) στην περιφέρεια οπτικών πεδίων [30⁰ 40⁰]. Αυτή η μεταβολή κρίθηκε στατιστικά σημαντική (p= * ). Συγκεκριμένα σε εκκεντρότητα 40⁰ η μέση τιμή ευαισθησίας άλλαξε με μείωση του μεγέθους της κατά ±2.65DB (p= * ). Για το κεντρικό τμήμα του οπτικού πεδίου [0⁰ 22⁰] η διαφορά της ευαισθησίας δεν κρίθηκα στατιστικά σημαντική. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ανέδειξαν ακόμη, πως υπάρχει μηδενική επιρροή του αδιόρθωτου διαθλαστικού σφάλματος στην ευαισθησία για εκκεντρότητες μεγαλύτερες ή ίσες των 30 μοιρών. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟ: Είναι καλά τεκμηριωμένο πως η οπτική επίδοση στο περιφερικό οπτικό πεδίο ενός υγιούς ανέπαφου οφθαλμού, επηρεάζεται από νευρωνικούς παρά από οπτικούς παράγοντες. Ο σκοπός δημιουργίας του μοντέλου μας ήταν να συντελέσουμε οπτικούς υπολογισμούς της PSF στην περιφέρεια μετεγχειρητικών οφθαλμών και να αποδείξουμε μια σχέση που να συνδέει τη μείωση της οπτικής ομοιογένειας του κερατοειδή με τη μεταβολή της ευαισθησίας. Έτσι, κατασκευάσαμε ένα σχηματικό οφθαλμό ανοιχτής γωνίας (Escudero Navarro) όπου η πρόσθια επιφάνεια του, τροποποιήθηκε σύμφωνα με το προφίλ φωτοαποδόμησης που προτείνει η παραβολική προσέγγιση της εξίσωσης του Munnerlyn με την κατάλληλη ζώνη μετάβασης (transition zone). Το μοντέλο υλοποιήθηκε και οι εκτροπές του μετώπου κύματος υπολογίστηκαν μέσω προσομοίωσης του συνολικού συστήματος με χρήση του λογισμικού ΖΕΜΑΧ (για κάθε γωνία πεδίου). Τέλος θεωρήσαμε πως η 9

10 ευαισθησία σε κάθε γωνία πεδίου μπορεί να εξαρτάται από το κλάσμα της PSF που βρίσκεται εντός κύκλου με διάμετρο ίση της διαμέτρου του υποδεκτικού πεδίου στην αντίστοιχη γωνία πεδίου(οι υπολογισμοί έγιναν σε περιβάλλον MATLAB ). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μείωση της ευαισθησίας των οπτικών πεδίων στη περιφέρεια μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις μπορεί να οφείλεται στη αλλοίωση της ποιότητας ειδώλου στην περιφέρεια οπτικών πεδίων. Στην κλινική πράξη, η μείωση της ευαισθησίας μπορεί να προέρχεται από ασθένειες ή διαταραχές του οφθαλμού, του οπτικού νεύρου ή του εγκεφάλου. Για παράδειγμα στην περίπτωση του γλαυκώματος, όπου η ευαισθησία στη μέση περιφέρεια αξιολογείται, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψιν εάν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε διαθλαστική επέμβαση στο παρελθόν. 10

11 Purpose : The aim of this prospective study was to evaluate the sensitivity in the peripheral visual field in patients undergoing photorefractive keratectomy for the correction of myopia. Materials and methods: Thirty two eyes of eighteen patients (13 women and 5 men) aged between 22 and 34 years (mean ±SD age 29,09 ± 3,39 years) were evaluated preoperatively and at the 3 months postoperative interval following PRK for the correction of myopia (mean ±SD spherical equivalent refraction 2.75 ± 0.97D) at an optical zone of 6.5mm with the Allegretto 400 Excimer laser. The study was approved by the Institutional Review Board. Evaluation of the optical fields was made using the MEDMOND M700 visual fields analyzer using a full threshold procedure with stimulus size: Size III (26 arcmin) and Background Illumination: 10cd/m 2. Measurements were performed under cycloplegia. For the central degrees of the optical field [1⁰ 22⁰] the refracted error was completely corrected. The marked cycloplegic effect necessiated the use of a+3d auxillary lenses to cover the distance of the stimulus (33cm) Methods data analysis: The thresholds in 140 individual test locations over 40 degrees were grouped in 7 regions(3⁰,6⁰,10⁰,15⁰,22⁰,30⁰,40⁰) and also into a central[0⁰ 22⁰] and a peripheral region (22⁰ 40⁰]. The sensitivities for locations within each region were averaged to generate a mean sensitivity(ms). The preoperative and postoperative MS values were calculated, and the difference between them was determined. The 2 tailed t test was used for statistical analysis and the null hypothesis was that there is no difference between the preoperative and postoperative mean sensitivity. An investigation of the effect of uncorrected refractive errors upon a peripheral visual field examination was made preoperative to determine if this could be a factor affecting the normal perimetric profile derived by automatic threshold perimetry. 11

12 Results: The detection threshold value exhibited a decrease ranging from 0.5 to 9 DB (mean ±SD threshold decrement ±1.85 DB) for the periphery of the optical field [30 to 40 degrees]. This change was statistically significant (p= * ). In particular in peripheral 40⁰ of visual field the threshold MS changed with a depression of ±2.65DB (p= * ).No statistically significant difference was observed for the central visual field [0 22 degrees].the results of this study demonstrate that the effect of defocus on threshold retinal sensitivities were negligible at 30⁰ or more from fixation. Modeling the postoperative eye: It is well documented that in a healthy and intact eye visual performance in the periphery is mainly governed by neuronal rather than optical factors. The purpose of this model was to employ optical calculations of the PSF in the periphery of post PRK eyes and to establish a relationship between optical deterioration and the associated change in sensitivity. We employed a wide angle schematic eye model (Escudero Navarro) where the anterior surface of the cornea was modified according to the ablation profile suggested by the parabolic approximation of the Munnerlyn s equation with a properly approximated transition zone. The model was implemented and the wavefront aberration (for each field angle) was calculated in ZEMAX. The change upon the fraction of the PSF (calculated in MATLAB) that remained within a circle having diameter equal the corresponding size of the receptive field at each angle was used to determine the associated change in sensitivity. Conclusion: The loss of peripheral visual fields following refractive surgery may be attributed to the deteriorated retinal image quality in the peripheral visual field. In clinical practice, a visual field loss may occur due to disease or disorders of the eye, optic nerve, or brain. For example in case of glaucoma, where the threshold in the midperiphery is evaluated, it is important to take into account whether the patient 12

13 has undergone a refractive surgery in the past. 13

14 Αφιερώνεται στη γιαγιά μου 14

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1⁰ ΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οφθαλμοί δέχονται το φως από τα αντικείμενα του περιβάλλοντος και το εστιάζουν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Τα φωτοευαίσθητα κύτταρα του αμφιβληστροειδή μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικό σήμα, που «ταξιδεύει» με το οπτικό νεύρο και καταλήγει στον «οπτικό» φλοιό του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος επεξεργάζεται την πληροφορία και ο άνθρωπος «αντιλαμβάνεται» την εικόνα (εικ. 1). Εικόνα 1 ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Καθένα από τα τέσσερα αυτά στάδια της διαδικασίας της όρασης είναι σημαντικό και εμπεριέχει ενδιαφέροντα στοιχεία φυσικής. Το πρώτο στάδιο είναι μέρος της οπτικής, το δεύτερο της κβαντομηχανικής (απορρόφηση φωτός), το τρίτο είναι μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων και δυναμικού. Φυσικές διεργασίες περιέχονται και στο τέταρτο στάδιο της επεξεργασίας των δεδομένων. 15

16 1.1.1 Δομή του Οφθαλμού Το φως προσπίπτει αρχικά στον κερατοειδή χιτώνα, διασχίζει το υδατοειδές υγρό, την κόρη (άνοιγμα) της ίριδας, το φακό και το υαλοειδές υγρό, πριν καταλήξει στα κύτταρα του αμφιβληστροειδή (τα κωνία και τα ραβδία) (εικ. 2). Εικόνα 2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Εικόνα 3 ΖΕΥΓΗ ΜΥΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Την περιστροφική κίνηση του βολβού ελέγχουν τρία ζεύγη μυών. Κάθε ζεύγος είναι υπεύθυνο για την περιστροφή σε διαφορετικό επίπεδο στο χώρο, κάθετο στα υπόλοιπα δυο (εικ. 3) Εστίαση του φωτός Η εστίαση του φωτός επηρεάζεται από το δείκτη διάθλασης 1 (και την καμπυλότητα των διαχωριστικών επιφανειών) όλων των υλικών που διαπερνά το 1 Ως δείκτης διάθλασης ενός υλικού ορίζεται το πηλίκο της ταχύτητας ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος στο κενό προς την ταχύτητα του στο υλικό, δηλαδή όπου 16

17 φως, από την είσοδό του στον οφθαλμό μέχρι το τέλος της διαδρομής του στον αμφιβληστροειδή (εικ. 4). Εικόνα 4 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΗ Οι κύριοι υπεύθυνοι όμως για την εστίαση είναι ο κερατοειδής (για τα 2/3) και ο φακός (για το υπόλοιπο 1/3). Ο κερατοειδής έχει σταθερό σχήμα (και «οπτική συμπεριφορά»), όμως ο φακός προσαρμόζει την καμπυλότητά του ανάλογα με τις απαιτήσεις. Ο δείκτης διάθλασης του κερατοειδή είναι περίπου 1,377, του υδατοειδούς υγρού 1,337 και του φακού εξαρτάται από τις συντεταγμένες: στο κέντρο 1,40 με 1,41, στην περιφέρεια προς τους «πόλους» 1,385 με 1,39 και στην περιφέρεια προς τον «ισημερινό» 1,375. Υπάρχει και μια μεμβράνη κάψουλα που περικλείει το φακό και έχει δείκτη διάθλασης περίπου 1,36. c ταχύτητα διάδοσης στο κενό, v ταχύτητα διάδοσης στο υλικό, η διηλεκτρική σταθερά του υλικού και η μαγνητική σταθερά του υλικού 17

18 Πίνακας 1 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ (1,2) Σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο οφθαλμός αποτελείται από μια ινοαγγειακή σφαίρα, η οποία υπαλείφεται από νευροαισθητηριακό χιτώνα και περιέχει το υδατοειδές υγρό, τον κρυσταλοειδή φακό και το υαλοειδές σώμα. Ο διαφανής κερατοειδής καλύπτει το 1/6 της επιφάνειας του οφθαλμού. Το υπόλοιπο του ινώδη χιτώνα, ο σκληρός,, είναι λευκός και αδιαφανής Οι βασικότεροι άξονες του οφθαλμού είναι: 1. Ο οπτικός άξονας (Optical axis ) ο οποίος περιλαμβάνει τα κέντρα καμπυλότητας των επιφανειών. Κατά βέλτιστη προσέγγιση είναι ο άξονας συμμετρίας. ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Εικόνα 5 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 2. Η γραμμή όρασης (Line of Sight) διέρχεται από το παρατηρούμενο αντικείμενο και το κέντρο της κόρης εισόδου ΚΟΡΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 18

19 ΓΡΑΜΜΗ ΟΡΑΣΗΣ Εικόνα 6 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 3. Ο άξονας όρασης (Visual Axis )διέρχεται από το παρατηρούμενο αντικείμενο και κατευθύνεται στο κεντρικό βοθρίο μέσω των σημείων δεσμικών ΑΞΟΝΑΣ ΟΡΑΣΗΣ Εικόνα 7 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΟΡΑΣΗΣ 4. Ο κορικός άξονας (Pupillary Axis) διέρχεται από το κέντρο της κόρης εισόδου και είναι κάθετος στην πρόσθια επιφάνεια του κερατοειδή. Στην περίπτωση που το κέντρο της κόρης εισόδου βρίσκεται πάνω στον οπτικό άξονα, τότε ο οπτικός και ο κορικός άξονας ταυτίζονται. ΚΟΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ Εικόνα 8 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΟΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 5. Ο άξονας προσήλωσης (Fixation Axis) διέρχεται από το παρατηρούμενο αντικείμενο και το κέντρο περιστροφής του οφθαλμού. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 19

20 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ Εικόνα 9 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΗΛΩΣΗΣ 1.2. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Ανατομική τοπογραφία του διατμημένου οφθαλμού (2,3) Όταν ο οφθαλμός διατμηθεί κατά μήκος του μεσημβρινού επιπέδου τότε βλέπουμε μέσα σε αυτόν δύο άνισους χώρους: έναν μικρότερο, τον χώρο του υδατοειδούς, ο οποίος βρίσκεται μπροστά από τον κρυσταλοειδή φακό και έναν μεγαλύτερο, τον υαλοειδή χώρο πίσω από τον φακό. Το διάφραγμα της ίριδας χωρίζει τον χώρο του υδατοειδούς σε δύο θαλάμους : έναν πρόσθιο και έναν οπίσθιο. Κάθε χώρος περιέχει το υδαρές, διάφανο και άνυφο υδατοειδές υγρό που εκκρίνεται στο ακτινωτό επιθήλιο και ρέει από τον πρόσθιο προς τον οπίσθιο θάλαμο διαμέσου της φακοκοραίας σχισμής και της κόρης. Το συνεχώς παραγόμενο υδατοειδές αποχετεύεται με αποχετευτικό μηχανισμό, ο οποίος εδρεάζεται στην περιφέρεια του προσθίου θαλάμου, στην περιοχή της ιριδοκερατοσκληριδικής γωνίας (γωνία προσθίου θαλάμου). Ο χώρος του υαλοειδούς είναι γεμάτος από έναν ιστό υγρό πυκνόρρευστο, συνήθως σε κατάσταση γέλης (gel) το υαλοειδές ή υαλώδες σώμα. Ο χιτώνας του οφθαλμού εκτός από τον εξωτερικό που αποτελείται από τον : 1. Κερατοειδή και σκληρό είναι: 2. Ο ραγοειδής ή αγγειακός χιτώνας που αποτελείται από χρωστικοφόρο αγγειβριθή ιστό (χοριοειδής), ο οποίος προς τα εμπρός διαμορφώνεται στο ακτινωτό σώμα και την ίριδα. 20

21 3. Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας που αποτελεί τον αισθητήριο χιτώνα του οφθαλμού. Ο αμφιβληστροειδής σταματά απότομα στη επίπεδη μοίρα (pars plana) του ακτινωτού σώματος. Το προς τα πίσω όριο της επίπεδης μοίρας του ακτινωτού σώματος ονομάζεται πριονωτή περιφέρεια (ora serata) και είναι μια οδοντωτή ζώνη που αποτελεί το τέλος του πολύστιβου αισθητηριακού αμφιβληστροειδή. Από την ζώνη αυτή και προς τα εμπρός ο αμφιβληστροειδής διαμορφώνεται σε απλή στιβάδα αχρόου επιθηλίου, η οποία καλύπτει το ακτινωτο σώμα. Η περιφέρεια του αμφιβληστροειδή είναι οδοντωτή ή πριονωτή με προεκβολές που εκτείνονται πιο μπροστά και προέχουν περισσότερο στο ρινικό τμήμα, όπου η επίπεδη μοίρα του κυκλικού σώματος είναι βραχύτερη. Στο κροταφικό τμήμα οι οδοντώσεις είναι λιγότερο αναπτυγμένες και διακρίνονται δύσκολα, ενώ στο κροταφικό τμήμα της επίπεδης μοίρας του κυκλικού υπάρχει συνήθως περισσότερη χρωστική απ ότι στο ρινικό.(εικ. 2) Ο Κερατοειδής ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ Ο διαφανής κερατοειδής σχηματίζει το παράθυρο του οφθαλμού. Ο κερατοειδής, ο οποίος είναι κυρίως ινώδης ιστός, περιέχει σχετικά λίγα κύτταρα. Συνδέεται με τον σκληρό στο σκληροκερατοειδές όριο (ΣΚΟ). Στο σημείο αυτό αδιαφανείς ίνες από το σκληρό καλύπτουν ελαφρά τα σημεία όπου ενώνονται ο σκληρός με τον κερατοειδή. Η διαφάνεια του κερατοειδή οφείλεται κυρίως στην ειδική διάταξη των κυττάρων και των κολλαγόνων ινών μέσα σε μία θεμέλια ουσία από όξινους βλεννοπολυσακχαρίτες, στην απουσία αγγείων και στην κατάσταση σχετικής αφυδάτωσης του κερατοειδή. 21

22 Η φυσιολογική διάμετρος του κερατοειδή είναι 11,7 mm(11 13). Όταν η διάμετρος του κερατοειδούς είναι 9mm ή μικρότερη, μιλάμε για μικροκερατοειδή ενώ όταν είναι μεγαλύτερη από 13 mm μιλάμε για μεγαλοκερατοειδή. Στο νεογέννητο, η κανονική οριζόντια διάμετρος είναι 9,5 έως 10,5 mm. Η διάμετρος αποκτά τις διαστάσεις του ενήλικα στην ηλικία των 2 ετών περίπου. Η ακτίνα καμπυλότητας της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδή είναι 7,8 mm (6,75 9,25 mm)και 6,6 mm της οπίσθιας επιφάνειας. Η κεντρική οπτική περιοχή του κερατοειδή έχει πάχος 0,5 έως 0,6 mm ενώ η περιφερική περιοχή είναι παχύτερη και κυμαίνεται από 0,74 0,95 mm, λόγω της μεγαλύτερης καμπυλότητας κερατοειδή στην οπίσθια επιφάνεια του (εικ.10). Εικόνα 10 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΦΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ (2,3,4) Από εμπρός προς τα πίσω (από έξω προς τον πρόσθιο θάλαμο) ο κερατοειδής διακρίνεται από 6 στιβάδες (εικόνα 11) που είναι: 1. Το επιπολής στρώμα των δακρύων 2. Το επιθήλιο 3. Η μεμβράνη του Bowman 4. Το στρώμα ή θεμέλια ουσία 22

23 5. Η Δεσκεμέτειος μεμβράνη 6. Το ενδοθήλιο Εικόνα 11: ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ (Α: ΕΠΙΘΗΛΙΟ, Β: ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, Γ: ΣΤΟΙΒΑΔΑ ΤΟΥ BOWMAN, Δ: ΣΤΡΩΜΑ, Ε: ΚΕΡΑΤΟΚΥΤΤΑΡΑ, ΣΤ: ΔΕΣΚΕΜΕΤΕΙΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗ, Ζ: ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ). Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ Εκτός από την ανατομική κατασκευή θα πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένες ιδιότητες του κερατοειδή για να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε παθολογικά ευρήματα. Οι κυριότερες λειτουργίες του κερατοειδή είναι: Η διάθλαση του φωτός Η μετάδοση του φωτός Η προστασία του βολβού Από αυτές οι σπουδαιότερες είναι οι δύο πρώτες. Ο κερατοειδής είναι το κυρίως διαθλαστικό τμήμα του οφθαλμικού διόπτρου με διαθλαστική ισχύ 43 38D από την συνολική διαθλαστική ισχύ του οφθαλμού που υπολογίζεται σε 60 65D. Η διαθλαστική ισχύς του κερατοειδή προέρχεται από 23

24 την κυρτότητα της πρόσθιας επιφάνειας την διαφορά του δείκτη διάθλασης αέρα/κερατοειδή(στρώμα των δακρύων) το πάχος του κερατοειδή την κυρτότητα της πρόσθιας επιφάνειας την διαφορά του δείκτη διάθλασης κερατοειδή/ υδατοειδούς υγρού. Η μετάδοση του φωτός γίνεται στον κερατοειδή με ελάχιστη σκέδαση 2 και περίθλαση 3 και αυτό οφείλεται στη λεία πρόσθια επιφάνεια λόγω του στρώματος των δακρύων, στην κανονική διάταξη των επιθηλιακών κυττάρων, στην απουσία αγγείων, στην κανονικότητα των αποστάσεων μεταξύ κολλαγόνων ινιδίων του στρώματος και στην αρχιτεκτονική των των δεσμιδών, στην ελεγχόμενη ενυδάτωση του(αντλία ενδοθηλίου) Υδατοειδές Υγρό Υδατοειδές υγρό ονομάζεται το διαφανές υγρό που βρίσκεται μεταξύ του πρόσθιου και του οπίσθιου θαλάμου του οφθαλμού. Παράγεται από το ακτινωτό σώμα και αποχετεύεται από το αποχετευτικό σύστημα της γωνίας του προσθίου θαλάμου, ενώ έχει την ικανότητα να ανανεώνεται συνεχώς. Το υδατοειδές υγρό παράγεται συνεχώς από το ακτινωτό σώμα (1% του όγκου του ανά λεπτό) και αποχετεύεται από το αποχετευτικό σύστημα της γωνίας του προσθίου θαλάμου.ο 2 Με τον όρο σκέδαση του φωτός περιγράφεται η τυχαία αλλαγή της κατεύθυνσης διάδοσης του φωτός. Στον οφθαλμό ως σκέδαση περιγράφεται η αλλαγή της κατεύθυνσης διάδοσης του φωτός, λόγω των ανομοιογενών οπτικών του μέσων (δάκρυα, κερατοειδής, υδατοειδές, φακός, υαλώδες). Η παρουσία του σκεδαζόμενου φωτός μειώνει την αντίθεση (contrast) του αμφιβληστροειδικού ειδώλου. 3 Έχουμε φαινόμενα περίθλασης όταν στην πορεία του το φως συναντά αντικείμενα όπως σχισμές και οπές. Η απόκλιση από την ευθύγραμμη διάδοση που παρατηρείται ονομάζεται περίθλαση. Στη μελέτη της περίθλασης του φωτός διακρίνουμε δύο περιπτώσεις: Την περίθλαση Fraunhofer όπου παράλληλα μέτωπα φωτός μελετώνται εμπρός και πίσω από το περιθλαστικό αντικείμενο και την περίθλαση Fresnel, όπου οι αποστάσεις πηγής και πετάσματος από το περιθλαστικό στοιχείο είναι πεπερασμένες. παράλληλα μέτωπα φωτός μελετώνται εμπρός και πίσω από το περιθλαστικό αντικείμενο και την περίθλαση Fresnel, όπου οι αποστάσεις πηγής και πετάσματος από το περιθλαστικό στοιχείο είναι πεπερασμένες. 24

25 συνολικός όγκος του υδατοειδούς υγρού καθορίζει την εσωτερική πίεση του οφθαλμού που κυμαίνεται από 10 μέχρι 20 mmhg. Αν π.χ. λόγω τραυματισμού, εμποδιστεί η αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού, η εσωτερική πίεση αυξάνει, κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε γλαύκωμα ή τύφλωση (όταν τα αιμοφόρα αγγεία του αμφιβληστροειδή κλείσουν εξαιτίας της μεγάλης πίεσης), αν δεν υπάρξει άμεση χειρουργική επέμβαση εκτόνωσης Το Υαλώδες Σώμα (5) Το υαλοειδές υγρό αποτελείται από 99% νερό και 1% κολλαγόνο και ένα οξύ το οποίο προάγει τη συνοχή και του δίνει υφή ζελατινώδη. Καλύπτει τα 5 από τα 7 8 cm 3 του όγκου του οφθαλμού. Με την πάροδο της ηλικίας, υφίσταται προοδευτική ρευστοποίηση(εκφύλιση).το υαλοειδές είναι προσκολλημένο στον αμφιβληστροειδή σε καθορισμένα σημεία, ιδίως στον οπτικό δίσκο και στην πριονωτή περιφέρεια. Καθώς το υαλοειδές εκφυλίζεται, μπορεί να έλξει τον αμφιβληστροειδή και να προκαλέσει ρωγμή, με πιθανό αποτέλεσμα αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς Η Ίριδα Η ίριδα κυρίως αποτελείται από συνδετικό ιστό και περιέχει μυϊκές ίνες, αγγεία και χρωστικά κύτταρα. Η οπίσθια επιφάνεια της επενδύεται από ένα στρώμα χρωστικών κυττάρων. Στο κέντρο της υπάρχει μια οπή, η κόρη. Η κύρια λειτουργία της ίριδας είναι ο έλεγχος εισόδου του φωτός προς τον αμφιβληστροειδή και ο περιορισμός της ενδοφθάλμιας διάχυσης του φωτός. Μυδρίαση της κόρης επιτυγχάνεται με τη σύσπαση ακτινωτά διατεταγμένων λείων μυϊκών ινών που νευρώνονται από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Μύση συμβαίνει όταν ένας δακτύλιος από λείες μυϊκές ίνες γύρω από την κόρη συσπάται ενώ η χρωστική της ίριδας ελαττώνει την ενδοφθάλμια διάχυση του φωτός Ο Κρυσταλλοειδής Φακός (2,3,4,5) 25

26 Ο κύριος ρόλος του κρυσταλοειδή φακού είναι η εστίαση της εικόνας στον αμφιβληστροειδή. Για να γίνει αυτό πρέπει ο ΚΦ να διατηρήσει τη διαφάνεια του και αυτό είναι έργο του σωστού μεταβολισμού του. Ο ΚΦ αποτελείται από 66% νερό και 33% πρωτεΐνες, πράγμα που σημαίνει ότι η συγκέντρωση σε πρωτεΐνες είναι διπλάσια απ ότι σε άλλες κατασκευές του σώματος. Δεν περιέχει νεύρα και αγγεία. Είναι εκτοδερμικής προέλευσης. Τα κύτταρα που υπάρχουν στον ΚΦ διαιρούνται αλλά δεν αποπίπτουν. Αποτέλεσμα ότι με την πάροδο των ετών ο ΚΦ περιέχει τα περισσότερο γερασμένα κύτταρα του οργανισμού, τα οποία χάνουν τη λειτουργική τους ιδιότητα, που είναι η ελαστικότητα με τη δυνατότητα εστίασης του ειδώλου(πρεσβυωπία) και η διαφάνεια (καταρράκτης). Ο ΚΦ είναι διαφανής, αμφίκυρτη και χωρίς αγγεία κατασκευή. Το κέντρο της πρόσθιας επιφάνειας είναι ο πρόσθιος πόλος, το κέντρο της οπίσθιας επιφάνειας είναι ο οπίσθιος πόλος και η κυκλική περιφέρεια σε ίση απόσταση από τους δύο πόλους είναι ο ισημερινός του ΚΦ. Ο ΚΦ αναρτάται από το ακτινωτό σώμα με λεπτές ίνες της Ζιννείου ζώνης οι οποίες προσφύονται στον ισημερινό του. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από την ίριδα και χωρίζει την κοιλότητα του οφθαλμού στην κοιλότητα του υδατοειδούς υγρού και στην κοιλότητα του υαλοειδούς(εικόνα13). Η διοπτρική ισχύς του ΚΦ είναι περίπου 20 D. Ο ΚΦ αυξάνει κατά το προσθιοπίσθιο πάχος του κατά 0,20 mm περίπου κάθε χρόνο. Στον μη προσαρμόζοντα φακό η πρόσθια επιφάνεια είναι περισσότερο επίπεδη ενώ η οπίσθια είναι κυρτότερη. Η ακτίνα καμπυλότητας της πρόσθιας επιφάνειας είναι 8 14 mm, ενώ της οπίσθιας 4,5 7,5 mm. Ο μέσος δείκτης διάθλασης του φακού είναι 1,420 και αυξάνει με την ηλικία, ιδιαίτερα όταν αρχίζει ο πυρηνικός καταρράκτης. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ: Ο ΚΦ μεταβάλλει την ικανότητα προσαρμογής του οφθαλμού έτσι, ώστε το είδωλο των μακρινών ή κοντινών αντικειμένων να εστιάζεται ακριβώς πάνω στον αμφιβληστροειδή. Σε ηρεμία, ο ακτινωτός μύς βρίσκεται σε χάλαση και οι ίνες της Ζιννείας ζώνης, εξασκώντας τάση στο περιφάκιο, προκαλούν την αποπλάτυνση του κρυσταλοειδούς φακού επιτρέποντας έτσι την εστίαση σε μακρινά αντικείμενα. Κατά την προσαρμογή συμβαίνει αύξηση της κυρτότητας της πρόσθιας επιφάνειας του φακού, ελάττωση 26

27 της ακτίνας καμπυλότητας του από 10 στα 6mm και ελάττωση του βάθους του προσθίου θαλάμου από 3,5 στα 3,2 mm. Οι ίδιες αλλαγές δεν συμβαίνουν και στο οπίσθιο περιφάκιο, που διατηρεί την καμπυλότητα του. Έτσι η απόσταση του κερατοειδή από το οπίσθιο περιφάκιο παραμένει πρακτικά η ίδια. Η αύξηση της ακτίνας καμπυλότητας της πρόσθιας επιφάνειας του ΚΦ προκαλεί και την αύξηση της διαθλαστικής ισχύος του έτσι, ώστε οι ακτίνες που προέρχονται από κοντινά αντικείμενα να συγκλίνουν επάνω στην ωχρά. Η προσαρμογή συνοδεύεται και από μύση και σύγκλιση των δύο οφθαλμών (εικ.12). Σε περίπτωση μικρού αξονικού μήκους του οφθαλμού ή σε περίπτωση που δεν επαρκεί η διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού, οι ακτίνες από τα κοντινά αντικείμενα προσπίπτουν πίσω από τον αμφιβληστροειδή( υπερμετρωπία). το αντίθετο παρατηρείται όταν το αξονικό μήκος είναι μεγάλο ή η διαθλαστική δύναμη ισχυρότερη από αυτή που απαιτείται(μυωπία). Η ικανότητα προσαρμογής ελαττώνεται με την ηλικία από D στην ηλικία των 10 ετών και στις 6 περίπου διοπτρίες στην ηλικία των 40 ετών, ενώ είναι περίπου μηδενική στην ηλικία των 60 ετών. Σε αυτή την ηλικία δεν υπάρχει καθόλου η ικανότητα προσαρμογής για κοντά και ο ασθενής χαρακτηρίζεται πλήρως πρεσβυωπικός. Εικόνα 12 Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Εικόνα 13 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ ΦΑΚΟΥ 27

28 Ο Αμφιβληστροειδής Δεν είναι περιφερικό όργανο αλλά μέρος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Περιλαμβάνει μόνο πέντε μεγάλες κατηγορίες νευρώνων(γάγγλια, αμακρυινά, δίπολα, οριζόντια κύτταρα και τους φωτουποδοχείς) οι οποίοι συνδέονται κατά ένα πολύπλοκο τρόπο αλλά με μια συστηματική στιβαδωτή ανατομική διάταξη. Οι πληροφορίες στον αμφιβληστροειδή ταξιδεύουν κατά μήκος της άμεσης ή της έμμεσης οπτικής οδού. Ο αμφιβληστροειδής βρίσκεται μπροστά από το μελάγχρουν επιθήλιο το οποίο περιέχει μαύρη χρωστική μελανίνη. Η χρωστική αυτή απορροφά το φώς που δε δεσμεύεται από τον αμφιβληστροειδή. Οι εγγύς νευρικές στιβάδες του αμφιβληστροειδούς είναι αμύελες και επομένως σχετικά διαφανείς. Έτσι,το φως φτάνει στους φωτουποδοχείς χωρίς να απορροφηθεί ή να διαχυθεί σε μεγάλο βαθμό.στο κεντρικό βοθρίο της ωχράς κηλίδας αυτοί οι εγγύς νευρώνες έχουν μετατοπιστεί προς τα πλάγια με αποτέλεσμα το φως να έχει άμεση πρόσβαση στους φωτουποδοχείς. Για αυτό το λόγο η οπτική εικόνα που εμφανίζεται στο κεντρικό βοθρίο παρουσιάζει την ελάχιστη παραμόρφωση. Στο πίσω μέρος του οφθαλμού, βρίσκεται η ωχρά κηλίδα, μια κιτρινωπή, ελλειπτική περιοχή, διαμέτρου περίπου 5.0mm (αντιστοιχεί σε 17 οπτικής γωνίας). Την κεντρική περιοχή της ωχράς κηλίδας καταλαμβάνει το βοθρίο, με διάμετρο 1.5mm (5 ). Η κεντρική του περιοχή (1 ) ονομάζεται κεντρικό βοθρίο, το οποίο αποτελεί το λεπτότερο σημείο του αμφιβληστροειδή (~150μm), στερείται ραβδίων και εμφανίζει τη μέγιστη ευκρίνεια λόγω της υψηλής πυκνότητας κωνίων. Στην πίσω επιφάνεια του αμφιβληστροειδή 4.5mm (11.8 ) ρινικά του κεντρικού βοθρίου βρίσκεται η οπτική θηλή, η οποία στερείται φωτοϋποδοχέων και γι αυτό το λόγο δημιουργεί ένα τυφλό σημείο στο οπτικό μας πεδίο. 28

29 ΦΩΤΟΥΠΟΔΟΧΕΙΣ :Υπάρχουν 2 είδη φωτουποδοχεων: Α)Τα κωνιοφορα κύτταρα Β)Τα ραβδιοφορα κύτταρα. Η μετατροπή των φωτεινών σημάτων σε νευρική ώθηση γίνεται από περίπου 125 εκατομμύρια photoreceptors (120 Μ ραβδία & 5Μ κωνια), που βρίσκονται στο βαθύτερο τμήμα του αμφιβληστροειδούς.τόσο τα κωνια όσο και τα ραβδία, έχουν ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό τμήμα τα οποία συνδέονται με έναν κροσσό και μια συναπτική απόληξη. Τα ονόματα τους βασίζονται στο σχήμα του εξωτερικού τους τμήματος. Το εσωτερικό τμήμα περιέχει τον πυρήνα του κυττάρου και το μεγαλύτερο μέρος των βιοσυνθετικών οργανιδίων (μιτοχόνδρια, Golgi). Όσον αφόρα το εξωτερικό τμήμα, μια περιοχή εξειδικευμένη στην φωτομετατροπή, αποτελείται από μια στήλη μεμβρανικών δισκίων τα οποία περιέχουν τις οπτικές χρωστικές και ανανεώνονται συνεχώς. Το εξωτερικό τμήμα των φωτουποδοχέων βρίσκεται μέσα στο μελάγχρουν επιθήλιο και επιμηκύνεται(σχεδόν διπλασιάζεται) στα ραβδία με την παρουσία φωτός. Εκτός από την σχηματική διαφορά μεταξύ των κωνίων και ραβδίων παρατηρούνται και άλλες διαφορές όσον αφορά την κατανομή τους στον αμφιβληστροειδή, την χρωστική που περιέχουν, την φωτεινή ευαισθησία, την κατευθυντικότητα και άλλα χαρακτηριστικά τα οποία παραθέτονται στον ακόλουθο πίνακα. 29

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου Φυσική των οφθαλμών και της όρασης Κική Θεοδώρου Περιεχόμενα Στοιχεία Γεωμετρικής Οπτικής Ανατομία του Οφθαλμού Αμφιβληστροειδής Ο ανιχνευτής φωτός του οφθαλμού Το κατώφλι της όρασης Φαινόμενα περίθλασης

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας

Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης. Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Κλινική Οπτική και Διαταραχές της Διάθλασης Σοφία Ανδρούδη Επίκουρη Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας ΟΡΑΣΗ Η όραση είναι ένας συνδυασμός: Ανατομικών Οπτικών Νευρικών μηχανισμών ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κερατοειδής Πρόσθιος

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Οφθαλμικός κόγχος Εξωφθάλμιοι βολβοκινητικοί μύες Άνω ορθός Κάτω ορθός Έσω ορθός Έξω ορθός Άνω λοξός Κάτω λοξός

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι:

Φυσιολογικό και μυωπικό μάτι: ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ: ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ & ΑΜΕΤΡΟΠΙΑ. ΜΥΩΠΙΑ, ΥΠΕΡΜΕΤΡΩΠΙΑ, ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ Τσίτσας Θωμάς Καλιακούδας Μάριος Καραγιαννίδης Αλέξανδρος Μιχόπουλος Σπυρίδων

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές επεμβάσεις

Διαθλαστικές επεμβάσεις Διαθλαστικές επεμβάσεις www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι εννοούμε με τον όρο «διαθλαστική χειρουργική»; Τι πετυχαίνουν οι διαθλαστικές επεμβάσεις; Με τον όρο διαθλαστική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία

Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Διευθυντές : Καθ. Σταύρος Α. Δημητράκος Καθ. Παναγιώτης Οικονομίδης Στοιχειώδεις Δεξιότητες στην Οφθαλμολογία Κεφάλαιο Ι Δεξιότητες 1-8 i. Παθοφυσιολογία όρασης ii. Κινητικότητα-Στραβισμός iii. Διόφθαλμη

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ µυωπία υπερµετρωπία αστιγµατισµός πρεσβυωπία ξεχάστε τα γυαλιά σας ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια από τότε που εφαρμόστηκε το excimer laser για τη διόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία

Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Εισαγωγή σε οπτική και μικροσκοπία Eukaryotic cells Microscope Cancer Μικροσκόπια Microscopes Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί) Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές) Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Στοιχεία ανατομίας Στιβάδες κερατοειδούς : 1. Επιθήλιο, μη κερατινοποιημένο κυλινδρικό, πάχους 50μm. 2. Στιβάδα Bowman

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ)

ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία. Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) ΗΜΥ 001 - Υγεία και Τεχνολογία Φως και Ίνες ( ιόρθωση οφθαλµολογικών προβληµάτων µε λέιζερ) Και η ιστορία της Κ.Μ. συνεχίζεται Ακόµα ένα τροχοπέδη, όµως, στα σχέδια της είναι τα χοντρά γυαλιά που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ

Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ Διαθλαστικά μέσα οφθαλμού Εμμετρωπία Παράλληλες ακτίνες φωτός ( θεωρητικά άπειρο, πρακτικά >6μ) εστιάζονται επί του αμφιβληστροειδή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation)

Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος (Blur adaptation) Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31

Διαθλαστικές ανωμαλίες και επεμβάσεις αντιμετώπιση - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Κυριακή, 14 Αύγουστος :31 Mας εξηγεί ο Νίκος Γ. Τσιούμας, MD χειρουργός οφθαλμίατρος, εξειδικευμένος στο γλαύκωμα, στη μικροχειρουργική του καταρράκτη και τη διαθλαστική χειρουργική με laser Η αλματώδης εξέλιξη στα laser και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το γλαύκωμα;

Τι είναι το γλαύκωμα; Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας. Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα προτιμούσατε; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) 25/4/2012. Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη. Πέτρος Ρούσσος. Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα;

Τι θα προτιμούσατε; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) 25/4/2012. Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη. Πέτρος Ρούσσος. Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα; Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 5 Όραση και οπτική αντίληψη Πέτρος Ρούσσος Να περιγράψετε τι βλέπετε στην εικόνα; Τι θα προτιμούσατε; Ή να αντιμετωπίσετε τον Γκάρι Κασπάροβ σε μια παρτίδα σκάκι; 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήματα χαμηλής όρασης.

Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Βοηθήματα χαμηλής όρασης. Θεωρία και πράξη στην μειωμένη όραση. Βασιλείου Νίκος Οπτομέτρης ΣΟΟΒΕ Χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Τι είναι η χαμηλή όραση Χαμηλή όραση έχουμε όταν παρουσιάζεται χαμηλή

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης

Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Γλαύκωμα: H σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης Οι παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημιουργία γλαυκώματος είναι: Το Γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών παθήσεων που προξενεί προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο,

Διαβάστε περισσότερα

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>>

<< Προβλήματα που αφορούν την εστίαση>> > Όνομα : Ιωάννα Επώνυμο : Γ. Τάξη : Α1 Λυκείου Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Γλαύκωμα. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γλαύκωμα www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι ακριβώς είναι το γλαύκωμα; Ο όρος γλαύκωμα ορίζει μια ομάδα παθήσεων που τις χαρακτηρίζει μια σταδιακή καταστροφή του οπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας

ΓΛΑΥΚΩΜΑ. προληψη και θεραπεια. επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας ΓΛΑΥΚΩΜΑ προληψη και θεραπεια επειδή είναι σηµαντικό να διατηρήσετε για πάντα την όραση σας Τι είναι το γλαύκωµα; Το γλαύκωμα αποτελεί μια ομάδα από παθήσεις των οφθαλμών, οι οποίες έχουν σαν κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΪΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΥΑΛΟΕΙΔΟΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ (ΣΥΕ) Ν. Λυγερός - Π. Πέτρου Στα πλαίσια της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης, το υαλώδες σώμα, το οποίο υπό φυσιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη

ΌΡΑΣΗ. Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη ΌΡΑΣΗ Εργασία Β Τετράμηνου Τεχνολογία Επικοινωνιών Μαρία Κόντη Τι ονομάζουμε όραση; Ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια Αντικείμενο αντίληψης είναι το φως Θεωρείται η

Διαβάστε περισσότερα

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν:

2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που συναντάμε στο ανθρώπινο σώμα και να καταγράψετε τις αλλαγές που ανιχνεύουν: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 10 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α: ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 1. Τι είναι οι υποδοχείς και ποιος είναι ο ρόλος τους; 2. Να ονομάσετε τους διαφορετικούς τύπους υποδοχέων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 4: Σφάλματα φακών: Ι Σφαιρική εκτροπή Εξεταζόμενες γνώσεις: σφάλματα σφαιρικής εκτροπής. Α. Γενικά περί σφαλμάτων φακών Η βασική σχέση του Gauss 1/s +1/s = 1/f που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0.0 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,0 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές φωτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΚΚΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ Οι οφθαλμοί αποτελούν τον καθρέφτη της σωματικής και ψυχικής υγείας του ανθρώπου γεγονός που τους

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙ ΟΥΣ ΧριστίναΚουρεντή Β Οφθαλµολογική κλινική, Ν.Ε.Ε.Σ ιευθυντής Η. Φερέτης ΠεριφερικόςΑµφιβληστροειδής Περιλαµβάνει το πρόσθιο τµήµα του αµφ/δούς που αρχίζει 3mm πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα

Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Σωτήρια η έγκαιρη θεραπεία στο γλαύκωµα Το γλαύκωµα είναι µια οµάδα οφθαλµικών ασθενειών που προξενουν προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σηµείο όπου εκείνο αφήνει το µάτι για να µεταφέρει τις οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό).

Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). O12 Σφάλματα φακών (Σφαιρικό - Χρωματικό). 1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή υπολογίζονται πειραματικά δυο από τα πιο σημαντικά οπτικά σφάλματα (η αποκλίσεις) που παρουσιάζονται όταν φωτεινές ακτίνες διέλθουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΦΩΣΦΩΡΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ, ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ & ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άσκηση 4. Διαφράγματα. Θεωρία Στο σχεδιασμό οπτικών οργάνων πρέπει να λάβει κανείς υπόψη και άλλες παραμέτρους πέρα από το πού και πώς σχηματίζεται το είδωλο ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ΟΠΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 2 Ασκήσεις... 3 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 4 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 4 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 4 Ασκήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής

ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ. A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής ΟΠΤΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Κ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ A. ιαφορές µεταξύ γυαλιών και φακών επαφής / διαθλαστικής χειρουργικής Για την διόρθωση του διαθλαστικού σφάλµατος του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία, αστιγµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΌΡΑΣΗ» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Ασφαιρικότητα κερατοειδούς μετά από τις διαθλαστικές επεμβάσεις» Σοφία Σαχινίδου Επιβλέπουσα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωαννίδης Γεώργιος MD

Πρότυπο ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωαννίδης Γεώργιος MD Femtosecond Laser και CCL Δύο χρόνια εμπειρία Μ. Μπαλίδης, Γ. Ιωαννίδης Διασύνδεση κολλαγόνου στον κερατόκωνο Κλασική μέθοδος διασύνδεσης κολλαγόνου Ενστάλαξη αλκαϊνης Απόξεση επιθηλίου (5-9mm) Ενστάλαξη

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φως, οφθαλμοί και όραση

Φως, οφθαλμοί και όραση Φως, οφθαλμοί και όραση Σοφία Κόττου Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3. Δομή του Οφθαλμού... 3.2 Εστίαση του φωτός...

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

μεταμόσχευση κερατοειδή

μεταμόσχευση κερατοειδή μεταμόσχευση κερατοειδή www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο κερατοειδής; Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδή (κερατοπλαστική) και πότε πραγματοποιείται;

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες . Ιδιότητες φακών 2 Απριλίου 203 Λεπτοί φακοί. Βασικές έννοιες Φακός είναι ένα οπτικό σύστημα με δύο διαθλαστικές επιφάνειες. Ο απλούστερος φακός έχει δύο σφαιρικές επιφάνειες αρκετά κοντά η μία με την

Διαβάστε περισσότερα

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Kαταρράκτης. www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Kαταρράκτης www.ophthalmica.gr IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τι είναι ο καταρράκτης; Ο καταρράκτης είναι η σταδιακή θόλωση του κρυσταλλοειδούς φυσικού φακού του ματιού που βρίσκεται πίσω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ ΚAI ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ Σ. Πλαΐνης, MSc, PhD Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης O. Λουκαΐδης, MSc Optical House, Ρόδος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11

Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Β Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ I (1-8) Εκδοχή 7/1.10.11 Προς τους φοιτητές & φοιτήτριες θ εξαμήνου της Β Οφθαλμολογικής Κλινικής του Α.Π.Θ. Διανέμονται τα κείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ελάχιστη απαίτηση. Η κύρια λειτουργία των φωτοϋποδοχέων είναι η μετατροπή του φωτός. ενέργεια.

Η ελάχιστη απαίτηση. Η κύρια λειτουργία των φωτοϋποδοχέων είναι η μετατροπή του φωτός. ενέργεια. Η ελάχιστη απαίτηση για τη δημιουργία οφθαλμού είναι η ύπαρξη συμπλέγματος φωτοϋποδεκτικών κυττάρων που περιβάλλονται από κύτταρα που περιέχουν προστατευτική μαύρη χρωστική. Η κύρια λειτουργία των φωτοϋποδοχέων

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία

Οπτική οδός. Έξω γονατώδες σώµα. Οπτική ακτινοβολία Όραση Γ Όραση Οπτική οδός Έξω γονατώδες σώµα Οπτική ακτινοβολία Οπτικό χίασµα: Οι ίνες από το ρινικό ηµιµόριο περνούν στην αντίπλευρη οπτική οδό ενώ τα κροταφικά ηµιµόρια δεν χιάζονται. Εποµένως κάθε οπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος:

ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Βιολογία A λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: ΔΑΜΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολογία A λυκείου Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαριλένα Ζαρφτζιάν Σχολικό έτος: 2013-2014 Ένα αισθητικό σύστημα στα σπονδυλωτά αποτελείται από τρία βασικά μέρη: 1. Τους αισθητικούς υποδοχείς,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 1.1. Εισαγωγή Ο ζωντανός οργανισµός έχει την ικανότητα να αντιδρά σε µεταβολές που συµβαίνουν στο περιβάλλον και στο εσωτερικό του. Οι µεταβολές αυτές ονοµάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Light Amplification by Stimulated Emission

Light Amplification by Stimulated Emission Light Amplification by Stimulated Emission Ο όρος λέιζερ προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) που αποδίδεται στα ελληνικά ως ενίσχυση φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13

Συναπτική ολοκλήρωση. Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα. Τετάρτη, 20 Μαρτίου 13 Συναπτική ολοκλήρωση Η διαδικασία της άθροισης όλων των εισερχόμενων διεγερτικών και ανασταλτικών σημάτων σε ένα νευρώνα http://www.mpg.de/13795/learning_memory_perception?print=yes 2 Τοποθεσία συνάψεων

Διαβάστε περισσότερα

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ Επαλληλία κυμάτων Διαφορά φάσης Δφ=0 Ενίσχυση Δφ=180 Απόσβεση Κάθε σημείο του μετώπου ενός κύματος λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Φωτοτεχνία. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Φωτοτεχνία Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Φωτομετρία Γεώργιος Χ. Ιωαννίδης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ευαισθησίας Φωτεινής Αντίθεσης μετά από Διαθλαστική Χειρουργική

Αξιολόγηση Ευαισθησίας Φωτεινής Αντίθεσης μετά από Διαθλαστική Χειρουργική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Ευαισθησίας Φωτεινής Αντίθεσης μετά από Διαθλαστική Χειρουργική Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ατελής οπή ωχράς κηλίδας. Ψευδοοπή ωχράς κηλίδας. Αποτυχηµένη απόπειρα σχηµατισµού οπής

Ατελής οπή ωχράς κηλίδας. Ψευδοοπή ωχράς κηλίδας. Αποτυχηµένη απόπειρα σχηµατισµού οπής 11 Ατελής οπή ωχράς κηλίδας Έλλειµµα των έσω στοιβάδων του αµφιβληστροειδή στο κεντρικό βοθρίο Ανώµαλα τοιχώµατα ελλείµµατος Λέπτυνση του εδάφους της οπής Σχεδόν φυσιολογικό πάχος αµφιβληστροειδή πέριξ

Διαβάστε περισσότερα

LASER ιαθλαστική Χειρουργική

LASER ιαθλαστική Χειρουργική LASER ιαθλαστική Χειρουργική Γκορέζης Σπύρος, MD Επιστηµονικός Υπεύθυνος Κέντρου Όρασης Ηπείρου info@epirusvisioncenter.gr Οι διαθλαστικές ανωµαλίες αποτελούσαν και αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ. Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ Tα «παράθυρα» του οργανισμού μας στον κόσμο Ρόλος συστήματος αισθητηρίων οργάνων Το σύστημα αισθητηρίων οργάνων επιτρέπει στον άνθρωπο να αντιλαμβάνεται τις μεταβολές που

Διαβάστε περισσότερα

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει λεπτομέρειες της τάξης των 50-200 μm. Ο άνθρωπος με τις πρωτοποριακές εφευρέσεις των Malpighi, Hooke, Van Leeuwenhook

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 www.pmoira.weebly.com ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ 1.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Στη διάθλαση όταν το φως διέρχεται από ένα οπτικά πυκνότερο υλικό σε ένα οπτικά αραιότερο

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα

Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες. Μαγδαληνή Γκέιτς Α Τάξη Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα Εγκέφαλος-Αισθητήρια Όργανα και Ορμόνες O εγκέφαλος Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος μας και ελέγχει όλες τις ακούσιες και εκούσιες δραστηριότητες που γίνονται μέσα σε αυτό. Αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία. Θετικής κατεύθυνσης. Β λυκείου. ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Βιολόγος 3 ο λύκ. ηλιούπολης

Βιολογία. Θετικής κατεύθυνσης. Β λυκείου. ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Βιολόγος 3 ο λύκ. ηλιούπολης Βιολογία Β λυκείου Θετικής κατεύθυνσης ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Βιολόγος 3 ο λύκ. ηλιούπολης 2.3. Αισθήσεις 2.3.1 Υποδοχείς Διακρίνονται σε: 1. Μηχανοϋποδοχείς (πίεση, αφή, ακοή, ) 2. Θερμοϋποδοχείς (θερμό, ψυχρό)

Διαβάστε περισσότερα

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ.

Κλειώ Χατζηστεφάνου, Μαθήµατα ΕΟΕ, 7/12/2010. Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Π Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α Κλειώ Χατζηστεφάνου Επίκουρος Καθηγήτρια Οφθαλμολογίας Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΙΣΜΑΤΑ Στοιχεία οπτικής Ορισμός: Ως πρίσμα ορίζεται τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ : ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό.

Μονάδες 5. 3. Η υπεριώδης ακτινοβολία. α. με πολύ μικρό μήκος κύματος δεν προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος. β. δεν προκαλεί φθορισμό. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική

Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@materials.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Οπτική και κύματα Δημήτρης Παπάζογλου dpapa@maerals.uoc.gr Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης Γεωμετρική Οπτική Η ιδέα την απεικόνισης Σημειακή πηγή Στιγματική απεικόνιση Η ανακατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Σύγxρονη Φυσική II. Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σύγxρονη Φυσική II Ακτίνες Χ - Lasers Διδάσκων : Επίκ. Καθ. Μ. Μπενής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ

ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ Ένας ενημερωτικός οδηγός για την πραγματικότητα του σήμερα Δρ. Αναστάσιος Ιωάννης Κανελλόπουλος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Παν/μιου Νέας Υόρκης Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο Laser

Διαβάστε περισσότερα

Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη

Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη Φάρμακα στον οφθαλμό και στην ουροδόχο κύστη Χριστίνα Τεσσερομμάτη Αναπ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Η κόρη είναι το μεταβλητό σε μέγεθος άνοιγμα του ματιού στο κέντρο της ίριδας Τα κύρια ανατομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία

Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία Κλινικά η φωτοπηξία εφαρµόσθηκε για πρώτη φορά το 1946 από τον Γερµανόκαθηγητή Meyer Schwickerath, οοποίος ανέπτυξε µια συσκευή φωτοπηξίας µε λυχνία τόξουαερίου (Xenon Arc) µε την οποία προκάλεσε φωτοπηκτικές

Διαβάστε περισσότερα