ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Ι ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Σεπτέµβριος

2 ΣΥΝΟΨΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: AΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ του Κωνσταντίνου TΙΤΛΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ [εκλογή 6/2007 ] I ΡΥΜΑ: Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Τµήµα των Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ), Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ιδακτικής Μηχανικής [LTEE lab], Πανεπιστήµιο Αιγαίου WEBSITE: ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφόρος ηµοκρατίας 1, GR85100, Ρόδος, Ελλάδα Η Α. είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείµενο «Σχεδιασµός και Αξιολόγηση των Εφαρµογών των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση των Θετικών Επιστηµών» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστηµών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Με βασικές σπουδές Φυσικών Επιστηµών (Παν/µιο Πατρών, 1986), έλαβε µεταπτυχιακό δίπλωµα (DEA, 1990) και διδακτορικό από το University Paris 7, Denis Diderot, France (1995). Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Την τελευταία δεκαετία, σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών, διδάσκει στο ΤΕΠΑΕΣ, µαθήµατα σχετικά µε την ένταξη και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (Εισαγωγή στην αξιοποίηση των εφαρµογών των ΤΠΕ στη διδασκαλία γνωστικών αντικειµένων, Μοντέλα Ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Λογισµικών, Έρευνα: Μάθηση µε τεχνολογικά περιβάλλοντα). Επίσης διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών στο ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, (ΜΠΣ: Μοντέλα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων, Παιδικό βιβλίο και εκπαιδευτικό Υλικό ), στο Ε.Κ. Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΠΤ Ε, ΜΠΣ: Πληροφορική στην Εκπαίδευση ), στην ΑΣΠΑΙΤΕ και ΦΠΨ Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΜΠΣ: ΙΜΕΝΤΕ / ιδασκαλία Αντικειµένων Ειδικότητας µε υποστήριξη των ΤΠΕ ) και στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΜΠΣ. Σύγχρονα περιβάλλοντα µάθησης και παραγωγή εκπαιδευτικού Υλικού ). Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία σε επιµορφωτικά προγράµµατα για εκπαιδευτικούς (πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) στο αντικείµενο της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση {Παν/µιο Αθηνών, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης, Ε42, Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών Παν/µιο Αιγαίου, ΠΑΚΕ Αθηνών, Μακεδονίας, Κρήτης, Πάτρας). Τέλος έχει επιβλέψει 8 διδακτορικές διατριβές, εκ των οποίων οι 6 έχουν ολοκληρωθεί, και οι δύο πρόκειται να υποστηριχτούν δηµόσια κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Έχει συγγράψει επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σχετικά µε : (α) Σχεδιασµό τεχνολογικών περιβαλλόντων µάθησης για τη διδασκαλία και µάθηση των θετικών επιστηµών (διερευνητικά λογισµικά προσοµοιώσεων και µοντελοποιήσεων, µικρόκοσµοι, νοήµονα συστήµατα επίλυσης προβληµάτων, συνεργατικά συστήµατα µάθησης), και εφαρµογές των τεχνολογιών της επικοινωνίας (πλατφόρµες εκπαίδευσης από απόσταση, γνωστικά και µεταγνωστικά εργαλεία, κλπ.). (β) Σχεδιασµό µαθησιακών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού. (γ) Ένταξη των ΤΠΕ στην καθηµερινή διδακτική πρακτική, θέµατα εκπαιδευτικής πολιτικής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

3 δ) Mεθόδους και προγράµµατα διαρκούς εκπαίδευσης και υποστήριξης Εκπαιδευτικών, στο αντικείµενο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Έχει εργαστεί ερευνητικά για ένα ευρύ φάσµα υποκειµένων (πρώτη σχολική εκπαίδευση, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενήλικες). Συγκεκριµένα, το δηµοσιευµένο έργο αποτελείται από: 145 δηµοσιεύσεις, εκ των οποίων 27 περιοδικά, 12 κεφάλαια βιβλίων, 100 δηµοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, 5 επιµέλειες βιβλίων. Οι δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια είναι ~70, ενώ σε ελληνικά ~66. Εχει πάνω από 630 ετερο-αναφορές στο δηµοσιευµένο έργο της (µε καταγεγραµµένες µόνο τις διεθνείς αναφορές), βάσει στοιχείων στο Scholar Google, και στο wos. ekt ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ερευνητικά πεδία: (α) Σχεδιασµός τεχνολογικών περιβαλλόντων µάθησης (π.χ. συστήµατα µοντελοποίησης συνεργατικά περιβάλλοντα, συστήµατα ασύρµατης επικοινωνίας, συστήµατα εκπαίδευσης από απόσταση, Εργαλεία Ανάλυσης αλληλεπιδράσεων), Εργαλεία Υποστήριξης ιδασκόντων. (β) Ανάπτυξη Μαθησιακών ραστηριοτήτων, Φύλλων Εργασίας Μαθητών, ιδακτικές & Παιδαγωγικές Στρατηγικές Εκπαιδευτικών, Μαθησιακές επιδράσεις από τη χρήση τεχνολογικών περιβαλλόντων και αξιολόγηση σχεδιασµού και χρήσης, Ένταξη καινοτοµικών µαθησιακών περιβαλλόντων σε παραδοσιακές σχολικές µονάδες και υπηρεσίες υποστήριξης ενδοσχολικής επιµόρφωσης. ιδακτική Φυσικών Επιστηµών. Την τελευταία δεκαετία, εργάζεται στα νέα ερευνητικά πεδία, των: συνεργατικών τεχνολογικών περιβαλλόντων, και της αυτοµατοποιηµένης ανάλυσης αλληλεπιδράσεων µε στόχο την αυτορρύθµιση των συµµετεχόντων. Χρηµατοδότηση: European Union [Esprit/I3, IST-FP5/Education&Training, IST-FP6 -TEL & E-learning-, Interreg], ΓΓΕΤ, ΥΠΕΠΘ, & Υπουργείο Εργασίας, έχουν χρηµατοδοτήσει δεκαεπτά (17) ερευνητικά προγράµµατα, [ ], σε σχέση µε τεχνολογίες στην εκπαίδευση, στα πλαίσια του εργαστηρίου LTEE Lab. Υπό την επιστηµονική ευθύνη της A.., επτά (7) προγράµµατα έχουν χρηµατοδοτηθεί από ελληνικούς φορείς, ενώ δέκα (10) από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατά την τελευταία δεκαετία. Υπήρξε Συντονίστρια (Leader) τεσσάρων (4) Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ακαδηµαϊκή ραστηριότητα στον διεθνή χώρο: (Α) H Α. έχει υπάρξει ενεργό µέλος ιοικητικών Συµβουλίων και επιτροπών ιεθνών Eπιστηµονικών Eνώσεων: Association: ΙSLS CSCL (Member of Executive Committee, 2004) and ( , Conference Committee member of ISLS), IFIP/ International Federation of Information Processing (Representative of Greece, TC3 group, ). Επίσης είναι ενεργό µέλος Ευρωπαικών ικτύων Αριστείας: Kaleidoscope Network of Excellence (elected member of Core Group: ), και έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ίδρυση του νέου Ευρωπαϊκού ικτύου Ερευνητικών Εργαστηρίων TELEARC (αντικείµενο Τechnology Enhanced learning). (Β) Eίναι Associate Editor του Ιnternational Journal of Instruction, µέλος εκδοτικής επιτροπής (editorial board) του περιοδικού ( ijcscl/ Ιnternational Journal of Computer Supported Collaborative Learning ) και του STICEF (Sciences et Technologies de l Information de la Communication pour l Education et la Formation. Eίναι κριτής διεθνών περιοδικών και ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

4 σειράς βιβλίων (CSCL book series, Springer), όπως και κριτής διεθνών οργανισµών για βραβεία σε ακαδηµαϊκά λογισµικά. (C) Ηταν Conference Chair του 9 ου ιεθνούς Συνεδρίου CSCL2009 (Computer Supported Collaborative learning). Έχει υπάρξει µέλος Program Committee σε πέντε διεθνή συνέδρια. Επίσης έχει συνδιοργανώσει, µε διακεκριµένους ερευνητές πολυήµερα workshops, symposia, summerschools, (1 st & 2 nd Computer Based Inquiry Learning International Workshop, Τechnologies and Learning, ICO SummerSchool), καθώς και θεµατικά workshops στα πλαίσια διαφορετικών διεθνών συνεδρίων. (D) Τέλος, έχει προσκληθεί για κεντρικές οµιλίες συνολικά σε 11 ιεθνή Συνέδρια, Symposium, Summerschools και Workshops. Ακαδηµαϊκή ραστηριότητα στον ελληνικό χώρο: (Α) η Α. είναι ιδρυτικό µέλος τριών επιστηµονικών ενώσεων (ΕΤΠΕ, Ανοικτή εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, e- ίκτυο TΠΕ), κα Aντιπρόεδρος, και Γραµµατέας του Σ Επιστηµονικής Ενωσης ( , , αντίστοιχα). (B) Ηταν Πρόεδρος του 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», 2002 ΕΤΠΕ. Εχει υπάρξει µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής οργάνωσης σε ελληνικά συνέδρια µε διεθνή ή µη συµµετοχή, καθώς και µέλος της Επιτροπής Προγράµµατος σε άλλα συνέδρια. Εχει οργανώσει στρογγυλά τραπέζια και workshops, στα πλαίσια εθνικών συνεδρίων. (C) Έχει υπάρξει µέλος της Επιτροπής Μεθοδολογίας Πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Λογισµικών, (ΠΙ, 1999, 2000). Ήταν υπεύθυνη των εθνικών γραπτών εξετάσεων για τους Επιµορφωτές Επιµορφωτών ασκάλων και Νηπιαγωγών (απόφοιτοι των ΠΑΚΕ) (2008). Εχει επίσης συντονίσει επιστηµονική οµάδα Ινστιτούτου Μελετών (ΙΠΕΜ- ΟΕ, ). (D) Υπήρξε µέλος τριµελών και επταµελών επιτροπών διδακτορικών διατριβών εκτός Πανεπιστηµίου Αιγαίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Γαλλία: Rapporteur σε τρία διδακτορικά για Interaction Analysis, 2008, 2009, 2010). Έχει επίσης κληθεί να συµµετάσχει σε εκλεκτορικά σώµατα εκλογής συναδέλφων από άλλα Πανεπιστήµια (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, Παν/µιο Κρήτης, Παν/µιο Πειραιά), καθώς και από άλλα τµήµατα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Μαθηµατικό Τµήµα, Τµήµα Γεωγραφίας), κ.α. (E) Yπήρξε µέλος δύο Εθνικών Ανθρώπινων ικτύων Ηermes : Eρευνα και ανάπτυξη εφαρµογών στο πεδίο των Προηγµένων Mαθησιακών Συστηµάτων που αξιοποιούν το ιαδίκτυο» και του ικτύου Usability Human Network, που δηµιουργήθηκαν µε χρηµατοδότηση της ΓΓΕΤ, την περίοδο ιοικητικό Έργο Πανεπιστήµιο Αιγαίου: Αντιπρόεδρος ΤΕΠΑΕΣ ( , 2006, 2008), Μέλος Συγκλήτου ( , & 2006-σήµερα), Μέλος Επιτροπής Ερευνών: (2006- σήµερα), Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδρύµατος ( ], κ.α Ακαδηµαϊκό - Συνδικαλιστικό έργο: Εκλεγµένο Μέλος Σ Συλλόγου ιδασκόντων Πανεπιστηµίου Αιγαίου ( ). Εκλεγµένη Eκπρόσωπος στα Συνέδρια της ΠΟΣ ΕΠ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστήµιων), 2007 & 2009, Εκλεγµένο µέλος της ιοικούσας Επιτροπής ΠΟΣ ΕΠ (10/ ). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

5 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ηµητρακοπούλου Όνοµα: Αγγελική Όνοµα Πατέρα: Κωνσταντίνος Όνοµα Μητέρας: Αικατερίνη Ηµερ. Γέννησης: 14 / 12 / 1962 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική ιεύθυνση κατοικίας: Φιλελλήνων 34, Ρόδος, 85100, Ρόδος Τηλ.: II. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τρέχουσα Θέση Εργασίας: Καθηγήτρια, [ εκλογή 6/2007 ], στο γνωστικό αντικείµενο: «ιδακτικός Σχεδιασµός και Αξιολόγηση των Εφαρµογών των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση των Θετικών Επιστηµών» Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τµήµα των Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, [TEΠΑΕΣ] Τοµέας ιδακτικής Θετικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών, Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ιδακτικής Μηχανικής. ιεύθυνση Εργασίας: Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λ. ηµοκρατίας 1, 85100, Ρόδος. Τηλ.+ Fax: Iστοσελίδα: Προηγούµενες Θέσεις: [ ] Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ΤΕΠΑΕΣ, Ρόδος [ ] Μόνιµη Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ΤΕΠΑΕΣ, Ρόδος [ ] Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ΤΕΠΑΕΣ, Ρόδος [ ] ιδάσκουσα µε σύµβαση Π. 407/80, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου [ ] Σύµβουλος, Eurocom expertise Co, Athens. [ ] Ερευνήτρια, Εργαστήριο Γνωστικής Ψυχολογίας, [ ιευθ. Καθ. Στέλλα Βοσνιάδου, ΠΤ Ε, ΕΚ. Πανεπιστήµιο Αθηνών]. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

6 ΙΙ. ΣΠΟΥ ΕΣ- ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ II.1. ΣΠΟΥ ΕΣ 1980: Αποφοίτηση από Γενικό Λύκειο Άνω Καλαµακίου, Αθήνας : Πτυχίο Φυσικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ιπλωµατική εργασία σε ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού : Σεµινάρια Εξειδίκευσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Ένωση Ελλήνων Φυσικών : Μεταπτυχιακό δίπλωµα Εµπεριστατωµένων Σπουδών (D.E.A) στη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας, Université Paris 7 - Denis Diderot, France, µε σύνταξη διατριβών σε θέµατα σχεδιασµού εκπαιδευτικών λογισµικών που αφορούν στην έρευνα και στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών : ιδακτορική διατριβή (Thése de Doctorat) σε θέµα σχεδιασµού εκπαιδευτικού λογισµικού για µάθηση των Φυσικών Επιστηµών, Université Paris 7- Denis Diderot, France, Υποστήριξη ιατριβής Σεπτέµβριος Μνεία: «Άριστα µε Συγχαρητήρια της Επιτροπής» (Très Honorable avec les Felicitations du Jury), µε επιτροπή που αποτελείτο από τους: Prof. Μ. Caillot-Université Paris V (Sorbonne), Prof. N. Balacheff / Université Josheff Fourier, Prof. J. Ogborn / University of London, Prof. A. Weil-Barais / Université Paris X (Nanterre), Prof. B. Dumont / Université Paris VII & A. Dumas-Carré / Directrice du LIREST- GDSP7 (supervisor). II.2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1988: 1996: Υποτροφία του Ι.Κ.Υ. (Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών) ως Μεταπτυχιακή Υπότροφος Εξωτερικού στο αντικείµενο «Τεχνολογίες της Εκπαίδευσης - Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Σχολείο». Υποτροφία µεταδιδακτορικού επιπέδου από το Service Culturel de l'ambassade de France en Grèce, για θέµατα ανάπτυξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στην πρώτη σχολική ηλικία. 2) ΙΙΙ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΙΙ.1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ - ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΠΑΕΣ & ΠΤ Ε Χειµερινό Εξάµηνο: «Eισαγωγή στη ιδασκαλία Γνωστικών Αντικειµένων µε Χρήση Νέων Τεχνολογιών» (Υποχρεωτικό ) Θεωρητικό µάθηµα εισαγωγής στις έννοιες και στις εφαρµογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Αξιολόγηση µε γραπτές εξετάσεις. «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισµικών» (Επιλογής) Εργαστηριακό µάθηµα που δίνει έµφαση στις κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισµικού που απευθύνονται στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αξιολόγηση µε γραπτές εργασίες, αναφορικά µε ανάλυση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισµικού. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

7 Εαρινό Εξάµηνο: «Μοντέλα Ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» (Υποχρεωτικό Επιλογής) Θεωρητικό και εργαστηριακό µάθηµα, γενικών µοντέλων ένταξης, καθώς και ειδικών προσεγγίσεων ανά γνωστικό αντικείµενο. Αξιολόγηση µε γραπτές εργασίες και γραπτές εξετάσεις. «Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες» (Μάθηµα Έρευνας-Γενικός Τίτλος) Στοιχεία Μεθοδολογίας Έρευνας. Ποιοτικές αναλύσεις αλληλεπίδρασης υποκειµένων µε εκπαιδευτικά λογισµικά (στόχοι και ερευνητικά ερωτήµατα, παρατήρηση υποκειµένου, ανάλυση βιντεοσκόπησης, ποιοτικές και ποσοτικές µέθοδοι ανάλυσης, κλπ) «Πρακτική Άσκηση στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη ιδακτική Πράξη» Εξαµηνιαία Πρακτική άσκηση φοιτητών σε νηπιαγωγεία της νήσου Ρόδου. Αντικείµενο: σχεδιασµός, εφαρµογή και αποτίµηση µαθησιακών δραστηριοτήτων, συµπληρωµατικού εκπαιδευτικού υλικού, και στρατηγικών διδάσκοντα, στην περίπτωση αξιοποίησης εκπαιδευτικών λογισµικών και ανοικτών τεχνολογικών εργαλείων & ιδάσκουσα στοτεπαεσ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, βάσει σύµβασης (Π. 407/80), για το γνωστικό αντικείµενο «Συγκρότηση Επιστηµονικών Εννοιών µε χρήση Νέων Τεχνολογιών». Χειµερινό Εξάµηνο : «Συγκρότηση επιστηµονικών εννοιών µε χρήση Νέων Τεχνολογιών» Εαρινό Εξάµηνο : «Αξιολόγηση Υπολογιστικών Περιβαλλόντων Μάθησης» «ιδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε χρήση Νέων Τεχνολογιών» Χειµερινό Εξάµηνο : «ιδασκαλία γνωστικών αντικειµένων µε χρήση νέων τεχνολογιών» «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισµικών» Εαρινό Εξάµηνο : «Μοντέλα ένταξης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία», Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗΣ Χειµερινό Εξάµηνο (µάθηµα Α εξαµήνου) «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» Θεωρητικό και εργαστηριακό µάθηµα, µε έµφαση στις διδακτικές στρατηγικές αξιοποίησης των τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση. Αξιολόγηση µε οµαδικές γραπτές εργασίες, αναφορικά µε πειραµατική εφαρµογή χρήσης τεχνολογικών εφαρµογών από µικρό αριθµό υποκειµένων. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

8 ΙΙΙ.2. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ , Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΤΕΠΑΕΣ: ΜΠΣ: «Μοντέλα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» «Μοντέλα Ένταξης των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (µάθηµα Ά εξαµήνου) «Ερευνητικές Τάσεις και Μέθοδοι, στο πεδίο των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Μάθηµα Β Εξαµήνου ιευθυντής Μεταπτυχιακού: Αν. Καθ. Αναστάσιος Κοντάκος, ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό ΜΠΣ: «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» «Πολυµέσα στην Εκπαίδευση» (µάθηµα Γ εξαµήνου) Θεωρητικό και εργαστηριακό µάθηµα (µικτό), βασικών εννοιών και βασικών ερευνητικών κατευθύνσεων αναφορικά µε τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. ιευθύντρια Μεταπτυχιακού: Καθ. Αλεξάνδρα Ζερβού, ΤΕΠΑΕΣ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα IMENTE ( ιδακτική Μαθηµάτων Ειδικότητας µε Νέες Τεχνολογίες (ΦΠΨ & ΑΣΠΑΙΤΕ) «Εξ Αποστάσεων Εκπαίδευση» (µάθηµα Γ εξαµήνου) Θεωρητικό και εργαστηριακό µάθηµα βασικών εννοιών, µεθόδων και ερευνητικών κατευθύνσεων για την Εκπαίδευση και την µάθηση που αξιοποιεί τις εκπαιδευτικές εφαρµογές και τα εργαλεία των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας. ιευθύντρια Μεταπτυχιακού: Καθ. Αλ. Λαµπράκη-Παγανού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΠΤ Ε ΜΠΣ: «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση» «Εκπαίδευση από Απόσταση βασισµένη στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας» (µάθηµα Γ εξαµήνου) Θεωρητικό και εργαστηριακό µάθηµα, βασικών εφαρµογών και ερευνητικών κατευθύνσεων αναφορικά µε τις Τεχνολογίες της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Εστιάζει σε Συνεργατικά περιβάλλοντα µάθησης, πλατφόρµες προγραµµάτων εκπαίδευσης από απόσταση, κόµβους και εκπαιδευτικές πύλες για συνεργασίες σχολικών τάξεων από απόσταση, κόµβους κοινοτήτων εκπαιδευτικών, προγράµµατα επιµόρφωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών από απόσταση, κλπ. ιευθυντής Μεταπτυχιακού: Καθ. Αριστοτέλης Ράπτης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ΠΤ Ε ΜΠΣ: «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή ιδακτικού Υλικού» ιάλεξη «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των ΤΠΕ» ιάλεξη «Αξιολόγηση Συνεργατικών Τεχνολογικών Μαθησιακών Εφαρµογών» ιευθύντρια Μεταπτυχιακού: Καθ. Ελένη Σταυρίδου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

9 ΙΙΙ.3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕ Προγράµµατα Εκπαίδευσης στην χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική και ιδακτική ιαδικασία ΠΑΚΕ Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ΠΕ02, ΠΕ60/70 ιευθυντές: Α.Ράπτης, Μ. Γρηγοριάδου, Χ. Κυνηγός Συµµετοχή µε µαθήµατα προγράµµατος Επιµόρφωσης Επιµορφωτών ΠΕ02 Συντονίστρια προγράµµατος Επιµόρφωσης Επιµορφωτών ΠΕ60/70 (2008, β φάση) Συµµετοχή σε µαθήµατα ΠΑΚΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου και υτικής Ελλάδας, ΠΕ04, ΠΕ60/70 ιευθυντής: Π. Πιντέλας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, «Πρόγραµµα Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης σε Εκπαιδευτικούς ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης: «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Β θµια Εκπαίδευση»: «Βασικές Έννοιες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και στοιχεία ιδακτικής Μεθοδολογίας» Πρόκειται για Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Επιµορφωτών, που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ε-42 της Οδύσσειας (Β ΚΠΣ). Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε υψηλά προσόντα (διδακτορική διατριβή ή µεταπτυχιακές σπουδές και σχετικό έργο), ώστε µετά την ετήσια µετεκπαίδευσή τους, να λειτουργήσουν ως βασικά στελέχη επιµόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Υπεύθ. Aν. Καθ. Χρόνης Κυνηγός , «Πρόγραµµα Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών: Κοινότητα Μάθησης Εκπαιδευτικών Αιγαίου»: Η Α.. ήταν Επιστηµονική Υπεύθυνος και Συντονίστρια Προγράµµατος Πρόγραµµα επιµόρφωσης στο οποίο συµµετείχαν εν ενεργεία εκπαιδευτικοί από τα γνωστικά αντικείµενα: Μαθηµατικών, Φυσικών Επιστηµών, Πληροφορικής, και άσκαλοι. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε µέσω µικτού µοντέλου συµβατών σεµιναρίων και αξιοποίησης των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας. Η διάρκεια του προγράµµατος ήταν ενός ακαδηµαικού έτους, αξιοποίησε 25 εκπαιδευτές (καθηγητές πανεπιστηµίου, διδάκτορες και στελέχη εκπαίδευσης) από όλη την Ελλάδα, και απευθύνθηκε σε 65 εκπαιδευτικούς επιµορφούµενους κυρίως από το Νότιο Αιγαίο. Χρηµατοδοτήθηκε από το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ιδακτικής Μηχανικής, Πανεπιστηµίου Αιγαίου. [www.rhodes.aegean.gr/ltee/kme] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

10 ΙΙΙ.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Υπεύθυνη µαθήµατος: «Μοντέλα Ένταξης των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο» Υπεύθυνη µαθήµατος:, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ «Ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στο Νηπιαγωγείο» ( ιδασκαλία στο Τµήµα της νήσου Ρόδου και Υπεύθυνη Οργάνωσης διδασκαλίας στα υπόλοιπα Τµήµατα της περιφέρειας ωδεκανήσων και Κυκλάδων), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΣΚΑΛΩΝ Υπεύθυνη µαθήµατος: «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» ( ιδασκαλία στα τέσσερα (4) Τµήµατα της νήσου Ρόδου και Υπεύθυνη Οργάνωσης διδασκαλίας στα υπόλοιπα τµήµατα της περιφέρειας ωδεκανήσων και Κυκλάδων) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

11 ΙΙI.5 ΕΠΙΒΛΕΨΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ 1. ρ. Γιώργος Φεσάκης: Εκπαιδευτική αξιοποίηση των τεχνολογικών περιβαλλόντων µοντελοποίησης και ειδικά των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων». ηµόσια Υποστήριξη Οκτώβριος ρ. Στέλιος Ορφανός: Μαθησιακές ραστηριότητες για τη Μάθηση της Φυσικής µε την υποστήριξη τεχνολογικού µαθησιακού περιβάλλοντος µοντελοποίησης: ηµόσια Υποστήριξη Μάρτιος ρ. Αργυρώ Πέτρου-Μπακίρη: «Εκπαιδευτική αξιοποίηση της συνεργατικής µάθησης υποστηριζόµενης από τεχνολογικά περιβάλλοντα: Εργαλεία υποστήριξης και στρατηγικές εκπαιδευτικών» ηµόσια Υποστήριξη Ιούλιος ρ. Γιώργος Χλαπάνης: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε αξιοποίηση των τεχνολογιών της Επικοινωνίας: Μοντέλα Εκπαίδευσης και παράγοντες που επιδρούν στην δηµιουργία κοινοτήτων µάθησης: ηµόσια Υποστήριξη Φεβρουάριος Ειρήνη Ιωαννίδου: Σχεδιασµός και εφαρµογή γνωστικά κατανεµηµένων µαθησιακών δραστηριοτήτων βασισµένων σε µαθησιακό περιβάλλον κινητής τεχνολογίας, για τη µάθηση εννοιών χώρου και χάρτη σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ηµόσια Υποστήριξη εκέµβριος Θαρρενός Μπράτιτσης: Μεταγνωστική υποστήριξη σε µέλη διαδικτυακών κοινοτήτων µάθησης: Εργαλεία και µελέτη επίδρασής τους στην ποιότητα µαθησιακών δραστηριοτήτων: ηµόσια Υποστήριξη Ιούνιος Αργυρούλα Κ. Πέτρου: Εργαλεία επικοινωνίας και αξιοποίηση των διαδικτύου, για την υποστήριξη της κοινωνικοποίησης και της µάθησης σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Προβλεπόµενη ηµόσια Υποστήριξη Ιούνιος Γιώργος Τζωρτζακάκης: Ενδοσχολική επιµόρφωση και µελέτη των σχέσεων αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και αλλαγής των διδακτικών στρατηγικών δασκάλων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης: Προβλεπόµενη ηµόσια Υποστήριξη εκέµβριος ΙΙI.6. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Ενδεικτική Επιλογή: Αγγελος Παλαιοδήµος: «Ανάλυση της διάδρασης σε ιστολόγια µε έµφαση στη διδασκαλία και τη µάθηση, ηµόσια Υποστήριξη, Μάρτιος Aσπασία Παπαλόη: Η µάθηση σε περιβάλλοντα άτυπης εκπαίδευσης: Οι εκπαιδευτικές πύλες της Βουλής των Ελλήνων και οι προοπτικές εµπλουτισµού των διαδραστικών εφαρµογών της». ηµόσια Υποστήριξη Ιούνιος (επιβλέπουσα) Αδαµαντία Φατσέα: «Ανοιχτή, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Παράδειγµα ηµιουργίας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης για την Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών της Β/θµιας Εκπ/σης ωδ/νήσου που εκπονούν προγράµµατα Αγωγής Υγείας ηµόσια Υποστήριξη Ιούνιος (επιβλέπουσα). Καβρουµατζής Κωνσταντίνος: «Τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προοπτικές και χρήσεις στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση» που εκπονήθηκε από την κο στο ΠΜΣ ΜΣΑΕΜ του ΤΠΕΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, ηµόσια Υποστήριξη Οκτώβριος (επιβλέπουσα) Γιώργος Κρητικός: Εννοιολογική Μάθηση και µεταγνώσεις µε δραστηριότητες µοντελοποίησης, ηµόσια Υποστήριξη Σεπτέµβριος (επιβλέπουσα) Νίκος Μπακόπουλος: Συνεργατικές δραστηριότητες µοντελοποίησης µέσω τεχνολογικών εφαρµογών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στο ηµοτικό Σχολείο, ηµόσια Υποστήριξη Οκτώβριος (επιβλέπουσα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

12 ΙV. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5/2003 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, στο γνωστικό αντικείµενο: «ιδακτικός Σχεδιασµός και Αξιολόγηση των Εφαρµογών των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση των Θετικών Επιστηµών». ΦΕΚ. 9 Μαίου Α.Φ. 100 Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Σχολή Aνθρωπιστικών Σπουδών, Τµήµα των Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, [ΤΕΠΑΕΣ] Τοµέας ιδακτικής Θετικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών, Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και ιδακτικής Μηχανικής 5/2002 5/2003 Μόνιµη Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, στο γνωστικό αντικείµενο: «ιδακτικός Σχεδιασµός και Αξιολόγηση των Εφαρµογών των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση των Θετικών Επιστηµών». 12/1998-5/ /1996-8/1997 9/ Επίκουρος Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕΣ, στο γνωστικό αντικείµενο «ιδακτικός Σχεδιασµός και Αξιολόγηση των Εφαρµογών των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση των Θετικών Επιστηµών», ΦΕΚ 30/11/1998/ Α.Φ ιδάσκουσα, µε σύµβαση Π. 407/80, στο γνωστικό αντικείµενο «Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» Ερευνήτρια, Εργαστήριο Γνωσιακών Επιστηµών (Καθ. Σ. Βοσνιάδου), ΠΤ Ε, Πανεπιστήµιο Αθηνών, για έρευνες που αφορούσαν κυρίως σε θέµατα εκπαιδευτικών εφαρµογών των νέων τεχνολογιών. Συγκεκριµένα: 1/1/ /10/1996: Εργαζόµενη ως ερευνήτρια πλήρους απασχόλησης, για τρία ερευνητικά προγράµµατα (Υ ΕΕΣ, ESF_LHM1, ESF_LHM2), 9/ /1995 & 11/1996-5/1998 συνεργαζόµενη ερευνήτρια (προγράµµατα: Υ ΕΕΣ, STOA, ESF-LHM) : Εκπαιδευτικός Σύµβουλος της EUROCOM Expertise, στον τοµέα του σχεδιασµού και της ανάπτυξης εκπαιδευτικών λογισµικών και συστηµάτων κατάρτισης από απόσταση µέσω διαδικτύου (INTERNET). Το έργο του συµβούλου αναφερόταν στους ακόλουθους τοµείς: Σχεδιασµός και συντονισµός-παρακολούθηση οµάδας ανάπτυξης συστηµάτων CBT (Computer Based Training), σε µορφή CD-Rom ή σε µορφή για εξ αποστάσεως επιµόρφωση (µέσω INTERNET), στοχεύοντας στη διασφάλιση της εκπαιδευτικής & διδακτικής ποιότητας των εφαρµογών. Συντονισµός σχεδιασµού µαθησιακών δραστηριοτήτων και έλεγχος της ποιότητας των πολυµέσων και της καταλληλότητας του συνδυασµού τους. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

13 V. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟΥ {παρουσιάζεται µόνο το κύριο διοικητικό έργο που έχει αναλάβει η Α..} [ V.1. ] ιευθύντρια Εργαστηρίου Μαθησιακής Τεχνολογίας και ιδακτικής Μηχανικής [Οκτώβριος και 2009-σήµερα] [ V.2. ] Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΤΕΠΑΕΣ ( και ] [ V.3. ] Μέλος Συγκλήτου, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ως Αντιπρόσωπος ΤΕΠΑΕΣ, [Οκτώβριος σήµερα] [ V.4. ] Εκπρόσωπος ΤΕΠΑΕΣ, στην Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου [Οκτώβριος 2007-σήµερα] [ V.5. ] Αναπληρωτής Εκπρόσωπος ΤΕΠΑΕΣ, στην Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστηµίου Αιγαίου [Οκτώβριος ] [ V.6. ] Χρέη ιευθυντή Τοµέα: «Τοµέας ιδακτικής Θετικών Επιστηµών και Νέων Τεχνολογιών» ( από 1/10/ /10/2007) [ V.7 ] Εκλεγµένο Μέλος ιοικούσας Επιτροπής ΠΟΣ ΕΠ (10/ ) Εκλεγµένη Εκπρόσωπος Συνεδρίων ΠΟΣ ΕΠ: 2007, 2009 Εκλεγµένο Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου ΕΠ Πανεπιστηµίου Αιγαίου (12/ ) [ V.8 ] Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου) µε ιδιαίτερη ευθύνη στην κατεύθυνση του ΜΠΣ «ιαχείριση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας» [2004-σήµερα] Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Εκπαιδευτικό Υλικό» (ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήµιο Αιγαίου) µε ιδιαίτερη ευθύνη στην κατεύθυνση του ΜΠΣ «Εκπαιδευτικό Υλικό» [2007-σήµερα] [ V.9. ] Επιτροπή Χώρων, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών Σπουδών [ ] και [ ] [ V.10. ] Eπιτροπή Προµηθειών και Εξοπλισµού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών [2000-σήµερα] [ V.11. ] Επιτροπή Πληροφορικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών [2000- σήµερα] Επιτροπή Πληροφορικής, ΤΕΠΑΕΣ [2000-σήµερα], [ V.12. ] Αντιπρόσωπος Επίκουρων Καθηγητών, Σύγκλητος Πανεπιστηµίου Αιγαίου [ ] [ V.13. ] Συµµετοχή στην Εσωτερική Oµάδα του Ιδρύµατος για την «Αποτίµηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Παρεχόµενων Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου» [ ] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

14 VI. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ VI.1. ΙΑΤΡΙΒΕΣ.1. PhD (Thèse de Doctorat), [1995], (Université Paris VII), Dimitracopoulou A. (1995). Le tutorat dans les systèmes informatisés d'apprentissage: Etude de la conception et réalisation d'un tutoriel d'aide à la représentation physique des problèmes en mécanique, Published by Editions: «Association Tour 123», c/o Université Paris 7- Denis Diderot..2. Master Thesis, (Mémoire de D.E.A.) [1989], (Université Paris 7): Dimitracopoulou A. (1989) Changement conceptuel: Une approche d'enseignement des quelques aspects qualitatifs de la mécanique - Environnement d'apprentissage: L'ordinateur, Université Paris 7- Denis Diderot..3. Dissertation (Mémoire de Tutorat), [1989], (Université Paris 7) Dimitracopoulou A. (1989) "Création et mise en place d'un logiciel pour l'étude des conceptions des élèves concernant la dynamique élémentaire" Supervisor, Prof. Alain Durey., Université Paris 7- Denis Diderot..4. ιπλωµατική, Τµήµα Φυσικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών, [1986] ηµητρακοπούλου A., Στυλιανός Γ. & Καραλής Θ. (1986). Ο υπολογιστής σαν ένα βοηθητικό µέσο διδασκαλίας: Παραγωγή ενός εκπαιδευτικού λογισµικού πάνω στην αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων. (Επιβλέπων, Καθ.. Κοσµόπουλος), Πανεπιστήµιο Πατρών. VI.2. ΒΙΒΛΙΑ (ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ) 1. Dimitracopoulou A., O Malley, C., Suthers D., Reimann P., (2009) Computer Supported Collaborative Learning Practices - CSCL2009 Community Events Proceedings, ISLS (pages 308) [ISBN: ] distributed via LuLu.com & Amazon 2. O Malley, C., Suthers D., Reimann P., Dimitracopoulou A. (2009) Computer Supported Collaborative Learning Practices - CSCL2009 Conference Proceedings, ISLS (pages 665) [ISBN: ] distributed via LuLu.com & Amazon 3. ηµητρακοπούλου A. (2004). Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (Eπιµέλεια), Εκδόσεις του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών και Εκπαιδευτικών Μελετών, Ενωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (IΠEM- OE), pp [GR] 4. ηµητρακοπούλου, Α (Επιµέλεια). «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου µε ιεθνή Συµµετοχή, Ρόδος, Σεπτέµβριος, 2002, σελ , Τόµος Ι, σελ. 803, Τόµος II, σελ. 631, Εκδόσεις [GR] 5. ηµητρακοπούλου, Α. & απόντες N. (1997). (Επιµέλεια- Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης). Η οικοδόµηση των εννοιών της Φυσικής - Η διδασκαλία της Μηχανικής, The Construction of Concepts in Physics: Learning Mechanics, A. Weil-Barais, G. Lemeignant, σελ. 310, Εκδόσεις GUTENBERG [GR] VI.3. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. Dimitracopoulou Α. (2009). Analyse Automatique des Interactions pour le soutien à l auto-régulation des participants dans des activités médiées. In Eds. A. Mille et J.-C. Marty, Personnalisation des Environnements Informatiques pour l Apprentissage Humain, Editions Hermes ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

15 2. Bratitsis, T., Dimitracopoulou, A. (in press). Interpretation of Computer Based Interaction Analysis Indicators: a significant issue for enhancing collaboration in Technology Based Learning. In Kock, N. (ed.), Interdisciplinary Perspectives on E- Collaboration: Emerging Trends and Applications, Advances in E-Collaboration Book series, IGI-Global, USA 3. Hlapanis G.-H., Dimitracopoulou A. (2008). What is a successful course in a School - Teacher s Learning Community? Matters of course assessment. In (Ed) R. Subramaniam, Handbook of Research on New Media Literacy at the K-12 Level: Issues and Challenges, IGI Global, USA (EN) 4. Φεσάκης Γ. & ηµητρακοπούλου Α., (2009), Μοντέλα σχεδιασµού µαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική επισκόπηση, στο Α. Κοντάκος και Φ. Καλαβάσης (Επιµ), Θέµατα Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού, τοµ. 3ος, Εκδόσεις Ατραπός, σελ ηµητρακοπούλου, Α., Πέτρου, Α. (2008). Θέµατα Σχεδιασµού Συνεργατικών Συστηµάτων, στο Νίκος Αβούρης, Χαράλαµπος Καραγιαννίδης, Βασίλης Κόµης (Επιµέλεια) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Συστήµατα και Μοντέλα Συνεργασίας για Εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής Και ηµιουργία Γνώσης, σελ , Εκδόσεις ΚΛΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ. 6. ηµητρακοπούλου A. (2004). Τρέχουσες και Νέες Τάσεις των εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για τη ιδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστηµών. Στο Ι. Κεκκές (Eπιµ). Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση: Θέµατα Σχεδιασµού, Κοινωνικές και Φιλοσοφικές Επεκτάσεις, Εκδόσεις Ατραπός, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σελ [GR] 7. Kόµης Β., Ράπτης A., Πολίτης Π., ηµητρακοπούλου A., (2004). Εκπαιδευτικά Λογισµικά Μοντελοποίησης στις Φυσικές Επιστήµες, Στο Ι. Κεκκές (Eπιµ). Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση: Θέµατα Σχεδιασµού, Κοινωνικές και Φιλοσοφικές Επεκτάσεις, Εκδόσεις Ατραπός, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σελ [GR] 8. ηµητρακοπούλου A (2004). Εκπαίδευση από Απόσταση και Εκπαιδευτικές εφαρµογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών: Βασικές Θεωρήσεις, Στο (Επιµ) Ι. Βλαχάβας, Β. αγδιλέλης, Γ. Ευαγγελίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Σατρατζέµη &. Ψύλλος, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Ελληνική Εκπαίδευση: Απολογισµός και Προοπτικές. Εκδόσεις Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, σελ [GR] 9. ηµητρακοπούλου Α. (2002). ιαστάσεις διδακτικής διαχείρισης των εκπαιδευτικών εφαρµογών των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας: Προς µια ολοκληρωµένη αξιοποίησή τους στην Εκπαίδευση. Στο Χ. Κυνηγός & Ε. ηµαράκη. (Επιµέλεια) Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογία για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, σελ , Εκδόσεις Καστανιώτη. [GR] 10. ηµητρακοπούλου Α. & Κόµης Β. (2000). Ο ρόλος των µαθηµατικών στην πορεία µάθησης της Φυσικής: Εναλλακτικές προσεγγίσεις και εφαρµογές στα εκπαιδευτικά λογισµικά, στο Φ. Καλαβάσης & Μ. Μεϊµάρης (επιµέλεια), ιεπιστηµονική προσέγγιση των Μαθηµατικών και της ιδασκαλίας τους, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, GUTENBERG, σελ , Αθήνα, 2000 [GR] 11. Kayser D., Vosniadou S., Champesme M., Ioannides C., Dimitracopoulou A. (1999). Modelling elementary school students solutions of mechanics problems., In D. Kayser, S. Vosniadou, (Eds.) Modelling Changes in Understanding: Case Studies in Physical Reasoning, Elsevier editions., pp [EN] 12. Sabah G., Vosniadou S., Dimitracopoulou A., (1999), What dialogue analysis can tell us about teacher strategies related to representational change, In Eds. D. Kayser, S. Vosniadou, Modelling Changes in Understanding: Case Studies in Physical Reasoning, Elsevier editions., pp [EN] 13. Dumas-Carre A. & Dimitracopoulou A. (1997). Tutelle dans les systèmes informatisés et tutelle humaine. In A. Dumas-Carré, A. Weil-Barais (Eds.) Tutelle and Mediation dans L Education Scientifique, éditions PETER LANG, Berlin, pp [EN] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

16 VI.4. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ VI.4.1. ιεθνή Περιοδικά 1. Dimitracopoulou A. (2008). Computer based Interaction Analysis Supporting Selfregulation: Achievements and Prospects of an Emerging Research Direction, In Kinshuk, M.Spector, D.Sampson, P. Isaias (Guest editors). Technology, Instruction, Cognition and Learning (TICL). 2. Fessakis G., Dimitracopoulou A., Tatsis K. (2008). Supporting Learning by Design Activities Using Group Blogs, Journal of Educational Technology and Society. Vol 11, Issue 4., pp Petrou A. & Dimitracopoulou A. (submitted 2009). Τeachers participation during Synchronous Collaborative Activities in every-day educational practice supported by Interactions Analysis Tools. Computers & Education. 4. Smyrnaiou Z. & Dimitracopoulou A. (submitted 2009). Introducing inquiry learning using a variety of natural and technological educational means. Journal of Science Education and Technology. 5. Bratitsis T. & Dimitracopoulou A. (2007), Monitoring and Analysing Group Interactions in Asynchronous Discussions with DIAS system, Special Issue, International Journal of e-collaboration ( IJeC). 6. de Jong T., Joolingen W., & Dimitracopoulou A. (2007). Issues in Computer Supported Inquiry Learning in Sciences. Editorial in Special Issue on Computer Supported Inquiry Learning. Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 23, issue 2, pp Hlapanis, G. & Dimitracopoulou A. (2007). A School-Teachers Learning Community: Matters of Communication Analysis, (Guest Editors) P. Kirschner & K.-W. Lai, Special Issue on Online Communities of Practice in Education, Journal of Technology, Pedagogy, and Education, Volume 16, Issue Dimitracopoulou A. & Bruillard E. (2007). Interfaces de Forum enrichies par la visualization d analyses automatiques des interactions et du contenu. (Guest Editors) E.Bruillard & G.-L. Baron,. Special Issue on Forum des Discussions Asynchrones, Sciences et Techniques Educatives. [http://sticef.univ-lemans.fr/classement/encours.htm: preview e-version] 9. Hlapanis. G. & Dimitracopoulou A. (2007). A Course Model implemented in a Teachers Learning Community Context: Issues of Course Assessment, Journal of Behaviour and Information Technology 10. Hlapanis. G., Kordaki M. & Dimitracopoulou A (2007). Successful e-courses: the role of Synchronous Communication and E-Moderation via Chat., (Guest Editor) P. Kinshuk, Special issue on Synchronous methods and applications in e-learning, The International Journal of Information and Learning Technology. Vol. 23, Issue 3, pp Fessakis G., Dimitracopoulou A., Komis, V. (2005). Improving database design didactics in secondary education using action research. Journal of Computers in Human Behavior. Vol, 21,(2), pp , [EN] 12. Dimitracopoulou, A. & Komis, V. (2005) Design principles for an open environment supporting education actors during modelling, collaboration and learning In C. Constantinou, Z. Zacharias & P. Kommers (Guest Editors), Special Issue on the Role of Information and Communication Technologies in Science Teaching and Learning. Int. J. Continuing Engineering Education and Lifelong Learning, Vol, 15, Nos 1-2, pp Avouris N., Dimitracopoulou A., & Komis V. (2003). On evaluation of collaborative problem solving: Methodological issues of interaction analysis. Journal of Computers in Human Behaviour (JCHB)., Volume 19, Issue 2, (March- May 2003), Pergamon. [EN] 14. Tselios N., Avouris N. & Dimitracopoulou A. & Daskalaki S. (2001). Evaluation of Distance Learning Environments: Impact of Usability on Student Performance, In International Journal of Educational Telecommunications, Volume 7, Number 4, 2001, pp [EN] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

17 15. Vosniadou S., Ioannides C., Dimitracopoulou A., Papademitriou E. (2001). Designing Learning Environments to promote conceptual understanding, LEARNING and INSTRUCTION, 11 (2001). pp [EN] 16. Komis V., Dimitracopoulou A., Politis P. & Avouris N. (2001). Expérimentations sur l utilisation d un logiciel de modélisation par petits groupes d élèves, Sciences et Τechniques Εducatives (STE), Hermes, Vol. 8, No 1-2, 2001, pp [EN] 17. Politis P., Komis V., Dimitracopoulou A., (2001). MODELSCREATOR : un logiciel de modélisation permettant l utilisation des règles logiques et la prise de décision, Enseignement Publique et Informatique, Νο 102, 2001, pp [EN] VI.4.2. Ελληνικά Περιοδικά 1. Φεσάκης Γ. & ηµητρακοπούλου Α., (2007), Επισκόπηση του χώρου των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων προγραµµατισµού: Τεχνολογικές και Παιδαγωγικές προβολές. ΘΕΜΑΤΑ στην ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Ειδικό Αφιέρωµα. 2. Σµυρναίου Ζ., Κόµης Β. & ηµητρακοπούλου Α. (υπό έκδοση 2007). «Συµβολή στη Μελέτη των συλλογισµών των µαθητών ΣΤ ηµοτικού Σχολείου µε χρήση βίντεο, πειραµατικής διαδικασίας και εκπαιδευτικού λογισµικού. Η περίπτωση των βάσεων και οξέων», Θέµατα στην Εκπαίδευση. 3. Πέτρου Αθ.Α. & ηµητρακοπούλου Α., (2007), Ανάγκη ύπαρξης πλατφόρµας για την αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες: Αποτελέσµατα έρευνας. Θέµατα Ειδικής Αγωγής, Τεύχος: 33 & 34, , [GR] 4. Πέτρου Αθ.Α. & ηµητρακοπούλου Α., (2005), Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων επικοινωνίας από τα παιδιά µε σωµατικές αναπηρίες: Αποτελέσµατα έρευνας. Θέµατα Ειδικής Αγωγής, Τεύχος: 30 (σελ. 3-12) & Τεύχος 31 (σελ.3.-10), , [GR] 5. Χλαπάνης Γ., Μπράτιτσης Α., ηµητρακοπούλου Α., (2004), Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών µέσω δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης: η περίπτωση της Πιλοτικής Κοινότητας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου», Σε Ειδικό Αφιέρωµα: «ια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ, [GR] 6. ηµητρακοπούλου Α. (2002). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Internet: Για µια ουσιαστικότερη µαθησιακή αξιοποίηση. Tετράδια Εργασίας Ρόδου, Θεµατική Ενότητα: ιγλωσσία και Μάθηση στο ιαδίκτυο, Έκδοση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σελ [GR] 7. ηµητρακοπούλου Α. (2000). Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: Πως, πότε και γιατί;. Γλωσσικός Υπολογιστής, (ΓΥ), Τόµος 1, Νο 1, εκέµβριος 1999., σελ [GR] 8. ηµητρακοπούλου Α., (1999). Οι εκπαιδευτικές εφαρµογές των τεχνολογιών της πληροφορίας στη διδακτική των φυσικών επιστηµών: Τι προσφέρουν και πως τις αξιοποιούµε; Εδικό Αφιέρωµα στη Πληροφορική και Εκπαίδευση, EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ, 3 η Περίοδος, Vol. H, No 30, Άνοιξη 1999, σελ [GR] 9. ηµητρακοπούλου Α.,.(1998). Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά λογισµικά - Από τις εµπειρικές προσεγγίσεις στη διεπιστηµονική θεώρηση-. Περιοδικό ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Μέρος Α, No 100, σελ & Μέρος Β : Νο 101, σελ [GR] 10. απόντες N., ηµητρακοπούλου Α., Καραλής Θ., Στυλιανός Γ. (1986). Οι υπολογιστές στην εκπαίδευση: πρωταγωνιστές ή θεατές και θύµατα; (Μέρος Α ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ, No30, (pp ) & Μέρος Β No 31 (pp ). [GR] ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

18 VI.5. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ VI.5.1. Πρακτικά ιεθνών Συνεδρίων 1. Bratitsis, T. & Dimitracopoulou, A. (2009). Studying the effect of interaction analysis indicators on students selfregulation during asynchronous discussion learning activities. Ιn A. Dimitracopoulou, C. O Malley, D. Suthers, P. Reimann (eds) 8th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, CSCL2009: CSCL Practices. June 8-13, Rhodes, Greece 2. Fesakis G., Dimitracopoulou A. (2009), «Proposing collaborative filtering to foster collaboration in ScratchR Community»,. Ιn A. Dimitracopoulou, C. O Malley, D. Suthers, P. Reimann (eds) 8th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, CSCL2009: CSCL Practices. June 8-13, Rhodes, Greece, Vol II, pp Fesakis G., Tatsis K. & Dimitracopoulou A. (2008). Collaborative Learning by Design through Group Blogging, in M. B. Nunes, M. MacPherson (Eds), Proceedings of IADIS-elearning conference, Amsterdam, July 2008, Vol. I, pp Bratitsis T., Dimitracopoulou A., Martinez-Monez A., Marcos H.A. & Dimitriadis Y. (2008). Supporting members of a learning community using Interaction Analysis tools:the example of the Kaleidoscope NoE scientific network, in (Eds) I. Aedo, E. Mora, P. Diaz & Kinshuk, International Conference ICALT2008, Learning Technologies in the Information Era, July 1st July 5th, Santader, Spain 5. Bratitsis, T., Dimitracopoulou, A. (2008). Interaction Analysis as a multi-support approach of social computing for learning, in the Collaborative Era : lessons learned by using the DIAS system. In P. Diaz, Kinshuk, I. Aedo, E. Mora (eds) the 8 th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2008), IEEE Computer Society, Bratitsis T. & Dimitracopoulou A. (2007). Collecting and Analyzing Interaction Data in Computer-Based Group Learning Discussions: An overview. The 11th International Conference on User Modeling, Workshop on Personalisation in e-learning environments at individual and group level, Corfu, Greece, June, Smyrnaiou, Z., & Dimitracopoulou A. (2007). Inquiry based activities using a variety of pedagogical tools. CBLIS th International Conference on Computer Based Learning in Sciences, 30 June- 6 July, 2007, Heraklion, Grete, Greece. 8. Bratitsis T. & Dimitracopoulou A. (2007). Ιnteractions Analysis in asynchronous discussions: Lessons learned on the learners perspective, using the DIAS system. International Congress, Computer Supported Collaborative Learning, CSCL 2007, Mice, Minds and Society, July 21-26, 2007, New Jersey, USA. 9. Bratitsis T. & Dimitracopoulou A. (2006). Indicators for measuring quality in asynchronous discussion forums. International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Era (CELDA2006), IADIS (International Association for Development of the Information Society] 8-10 December, 2006, Barcelona, Spain, 10. Bratitsis T. & Dimitracopoulou A. (2006). Monitoring and Analysing Group Interactions in asynchronous discussions with the DIAS system. In (Eds) Y. Dimitriadis, I. Zigurs & E. Gomez-Sanchez.CRIWG 2006, 12 th International Workshop on Groupware, GRIWG2006, Groupware: Design, Implementation and Use, Sept. 2006, Medina Del Campo, Spain Ed. Springer, LNCS 4154, pp Montandon L., Dimitracopoulou A., Avouris N., Casado E. (2006) e-comode Services for the Implementation of Collaborative Modelling Environments in Schools. In P. Cunningham and M. Cunningham (Eds). Exploiting the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, e-challenges conference 2006, October 2006, Barcelona, Spain, IOS Press, Amsterdam. 12. Dimitracopoulou A. (2005) Designing collaborative environments: Current Trends and Future Research Agenda. In D.Suthers & T. Koschmann (Eds). Computer Support for Collaborative Learning, CSCL 2005: the next ten years. 30 May-4 June, Taipei, Taiwan. 13. Bratitsis, T., & Dimitracopoulou, A. (2005). Data Recording and Usage Interaction Analysis in Asynchronous Discussions: The D.I.A.S. System. In (Eds) C. Choquet, V. Luengo, A. Merceron. Workshop on Usage Analysis in Learning Systems, The 12th ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

19 International Conference on Artificial Intelligence in Education AIED, Amsterdam. [http://lium-dpuls.iut-laval.univ-lemans.fr/aied-ws/ ] last retrieved May Smyrnaiou, Z., Politis, P., Dimitracopoulou, A. & Komis V. (2005), The role of real and virtual experiments in Science learning. In 7th International Conference on Computer Based Learning in Science, CBLIS, 2-6 July, Zilina, Slovakia, pp Avouris N., Komis V., Fiotakis G., Dimitracopoulou A., Margaritis M., (2004). Method and Tools for analysis of collaborative problem-solving activities, Proceedings of ATIT2004, First International Workshop on Activity Theory Based Practical Methods for IT Design, Copenhagen, pp. 5-16, Denmark, September Fessakis, G., Petrou, Dimitracopoulou A. (2004). Synchronous computer mediated collaborative activities among collocated students: Conditions that make them valuable in every day educational practice., In (Ed) P. Dillenbourg Computer Supported Collaborative Learning SIG European Symposium, Lausanne, 7-9 October, 2004, lausannesymposium/, last visited 4/ Dimitracopoulou, A. Dillenbourg, P. Hoppe, U. (2004). Interaction analysis supporting participants during technology based collaborative activities : Workshop summary, Computer Supported Collaborative Learning SIG European Symposium, Lausanne, 7-9 October, lausannesymposium/, last visited 4/ Fessakis G., Petrou A. & Dimitracopoulou A. (2004) Collaboration Activity Function: An interaction analysis tool for Computer Supported Collaborative Learning activities, In Kinshuk et al (Eds) Proceedings of 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2004), August 30 - Sept 1, 2004, Joensuu, Finland, IEEE Computer Society Editions, pp Dimitracopoulou A. & Komis V. (2004). MODELLINGSPACE: Supporting Young Students to be thoroughly involved in modelling and collaborative modelling activities. In Kinshuk et al. (Eds), Proceedings of 4th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2004), as part of Workshop Modelling for Learning tasks, August 30 - Sept 1, 2004, Joensuu, Finland, pp Fessakis, G., & Dimitracopoulou, A., (2003).Exploitation of data modeling for database design in secondary education learning activities: A case study concerning real stories analysis. In (Eds) M. E. Auer & U. Auer, Interactive Computer Aided Learning (ICL) 2003, Carinthia Tech Institute, Sep 2003 Villach, Austria,[http://www.iclworkshop.org]. 21. Fessakis, G., Dimitracopoulou, A., Halatsis, C., (2003).Secondary education students database design difficulties and remedial teaching strategies., In A. M. Vilas, J.A. M. Gonzalez, J. M. Gonzalez (Eds) Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. II International conference on multimedia ICT s in Education, Badajoz, Spain, December , Edition: Junta de Extremadura, Consejeria de Education, Volumes: I-III, Collection, Vol. 2, pp Orfanos, S. & Dimitracopoulou A. (2003). Technology based modelling activities and the contribution in learning concepts relations in kinematics. In A. M. Vilas, J.A. M. Gonzalez, J. M. Gonzalez (Eds) Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. Second International Conference on Multimedia and Information & Communication Technologies in Education (m-icte 2003), 3-6 December 2003, Badajoz, Spain, Volumes: I-III, Collection. Vol.III, pp Dimitracopoulou, A., Fessakis, G., Melendez R, Gallego B. [2003). collaborative learning environment and Modelling Activities in primary and secondary education: The ModellingSpace Project In A. M. Vilas, J.A. M. Gonzalez, J. M. Gonzalez (Eds) Advances in Technology-Based Education: Toward a Knowledge-Based Society. II International conference on multimedia ICT s in Education, Badajoz, Spain, Dec , Edition: Junta de Extremadura, Consejeria de Education, Volumes: I-III, Collection. Vol. 2, pp.: Margaritis M., Komis V., Avouris N., Dimitracopoulou A., (2003). Real-time collaborative modelling over low-bandwidth networks, In (Eds) B. Wasson, R. Baggetun, U. Hoppe & S. Ludvigsen Proc. of CSCL2003 Community events, June 14-18, Bergen, 2003, University of Bergen Editions, pp ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

20 25. Avouris N., Dimitracopoulou A., Komis V., Margaritis M., (2003). Participatory Analysis of Synchronous Collaborative Problem Solving using the OCAF Methodology and Tools, In (Eds) B. Wasson, R. Baggetun, U. Hoppe & S. Ludvigsen Proc.of CSCL2003 Community events, June 14-18, Bergen, 2003, University of Bergen Editions, pp , 26. Ioannidou I. & Dimitracopoulou A. (2003). Design of distributed collaborative activities for young children related to map use and construction. In (Ed) V. Uskov, Proceedings of the IASTED International Conference, Computers and Advanced Technology in Education,30 June-3 July 2003, Rhodes, Greece, pp Bratitsis Th., Hlapanis G., Dimitracopoulou A., (2003), An advanced "e-learning Community" proposal using MS SharePointTM Portal Server, Proceedings of EDEN Annual Conference The Quality Dialogue - Integrating Quality Cultures in Flexible, Distance and elearning, Rhodes, June, Ioannidou I. & Dimitracopoulou A. (2003). Young Children Collaborating to use Maps during Technology based Distributed Learning Activities In (Eds) T. Triantafillidis & K. Xatzikyriakou Proceedings of the 6 th International Conference on Technologies in Mathematics Teaching, October, 2003, Volos, Greece, editions pp Bratitsis, T., Hlapanis, G., & Dimitracopoulou, A., (2003). Continues education of teachers on ICTs in education through e-learning community activities. Pilot study on a custom built environment, In (Eds) T. Triantafillidis & K. Xatzikyriakou, Proceedings of the 6 th International Conference on Technologies in Mathematics Teaching,, 9-13 October, 2003, Volos, Greece, pp Bratitsis, T. & Hlapanis, G.& Dimitracopoulou, A., (2003). Advanced Distance Learning Systems. A technical approach using MS SharePointTM Portal Server. In (Ed) V. Uskov, Proceedings of the IASTED International Conference, Computers and Advanced Technology in Education,30 June-3 July 2003, Rhodes, Greece, pp Dimitracopoulou A., Komis V., Teodoro V.D. (2003), Learning Environment Design for Modelling Activities in a Social Context: The venture of MODELLINGSPACE., Symposium Introductory Text. In (Eds) C. Constantinou & Z. Zacharias Computer Based Learning in Sciences, Proceedings of Sixth International Conference CBLIS., Volume 1, University of Cyprus Editions, pp Dimitracopoulou A.& Komis V. (2003). Design Principles for an Open and Wide MODELLINGSPACE for Learning, Modelling & Collaboration in Sciences and Mathematics, In (Eds) C. Constantinou & Z. Zacharias Computer Based Learning in Sciences, Proceedings of Sixth International Conference CBLIS., Volume 1, University of Cyprus Editions, pp Petrou A. & Dimitracopoulou A. (2003). Is synchronous computer mediated collaborative problem solving justified only when by distance? Teachers point of views and interventions with co-located groups during every day class activities. In (Eds) B. Wasson, S. Ludvigsen & U. Hoppe, Computer Support for Collaborative Learning: Designing for Change in Networked Learning Environments, CSCL 2003 congress: June 2003, Bergen, Norway, Kluwer Academic Publishers, pp Dimitracopoulou A. (invited talk, 2003). Modelling Activities in Schools with a collaborative technology-based learning environment: Scenarios of use in secondary education. In (Ed) P. Massouras, Information Technologies & Education, December 2002, CCS, Cyprus, pp Komis V., Avouris N., Dimitracopoulou A., & Margaritis M, (2003), Aspects de la conception d un environment collaborative de modelisation à distance, In (Eds) C. Desmoulins & P. Marquet, Proceedings of EIAH 2003, (Environments Informatiques pour l Apprentissage Humain), ATIEF (Association des technologies de l Information pour l Education et la Formation, April, 2003, Strasbourg, pp Strebelle A., Depover C., Stylianidou F., & Dimitracopoulou A. (2003). The setting up of Human Networks as vital part of the design and implementation of a technology supported learning environment. In (Eds) C. Constantinou & Z. Zacharias Computer Based Learning in Sciences, Proceedings of Sixth International Conference CBLIS., Volume 1, University of Cyprus Editions, pp Dimitracopoulou A. Avouris N., Komis B., & Feidas C. (2002). Towards open objectoriented models of collaborative problem solving interaction. In (Eds) P. Jermann, M. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΕΚ

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των

Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Το επιστηµονικό πεδίο των Εκπαιδευτικών Εφαρµογών των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η σχέση του µε την Εκπαίδευση από Απόσταση: Βασικές θεωρήσεις Aγγελική ηµητρακοπούλου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη Πολυχρόνης Κυνηγός Περίληψη Ο Καθηγητής κ. Χρόνης Κυνηγός kynigos@ppp.uoa.gr διδάσκει τα αντικείμενα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και της Διδακτικής των Μαθηματικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Παράρτηµα «Η» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.3/03) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Europass, βλέπε http://europass.cedefop.europa.eu Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2003 20060628

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Europass, βλέπε http://europass.cedefop.europa.eu Ευρωπαϊκές Κοινότητες, 2003 20060628 Σελίδα 1/1 - Βιογραφικό σηµείωµα του Καρούλη Αθανασίου Β ιογρ α φι κό σηµ εί ωµα Europa ss Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Web Καρούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΓΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας του τµήµατος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Σεπτέµβριος 2014 Περιεχόµενα Προσωπικά Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόκτηση του τίτλου: Msc in Sociology with Special Reference to Education (Διάκριση στη διπλωματική εργασία) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Τσατσαρώνη Ονομα: Αννα Ετος Γέννησης: 1950 Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 74 Νέο Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Τηλέφωνο +30-210-6722856 e-mail: tsatsaro@uop.gr ΣΠΟΥΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις)

Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις) ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών µε χρήση Τ.Π.Ε. (αρχές, µεθοδολογίες, εργαλεία, προσεγγίσεις) ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρία Γρηγοριάδου Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows Professor Fragiskos Kalavassis e-mail: Kalabas@rhodes.aegean.gr Short presentation of the curriculum vitae Fragkiskos (Francois) Kalavasis is a Mathematician with Master studies and PhD Thesis in the Didactics

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Βιογραφικό Σημείωμα. Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα Χρήστου Παπαθεοδώρου Δρος Πληροφορικής Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Παπαθεοδώρου Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΓΙΑΓΛΗΣ Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαίδευση... 3 2. Ακαδηµαϊκές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σπ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Απρίλιος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ... 5 2.1 Ακαδημαϊκές / Εκπαιδευτικές Θέσεις... 5 2.2 Διοικητικές Θέσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015

Βιογραφικό Σημείωμα & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου. Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 2015 & Ανάλυση Συγγραφικού Έργου Παλαιγεωργίου Γιώργος 01/06/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα... 2 01. Προσωπικά Στοιχεία... 3 02. Σπουδέσ... 3 03. Ξένες Γλώσσες... 3 04. Eπιμόρφωση... 3 05. Yποτροφίες- Διακρίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Ειδίκευση Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013

Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 1. ΑTΟΜΙΚΑ ΣTΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΘΕΣΗ: Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα Ιούνιος 2013 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010

Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οκτώβριος 2010 Δρ. Ανθή Κατσιρίκου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προσωπικά στοιχεία Α. Τίτλοι Σπουδών Α.1. Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη των Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο Ηλιούπολης 1977-1980 Ναυτικό Λύκειο ΠΡΩΤΕΑΣ (Ειδικότητα Ραδιοτηλεγραφητή) 1980-1983 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ονοµα ΝΙΚΗΤΑΣ Ονοµα Πατρός ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τόπος & Ηµερ. Γέννησης ΑΘΗΝΑ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1966 Στρατιωτικές υποχρεώσεις ΕΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ nnk@teiath.gr ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γυµνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης.

2004- Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Αθανασία Κ. Μαργετουσάκη Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 700 13 Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα Τηλ: +30 2810 391828 Fax: +30 2810 391583 e-mail: amarge@iacm.forht.gr, amarge@edc.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ- ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα