ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α ΓΕΣ/ ΔΙΜΣΠΡΟ/3,4δ,8 ΓΕΣ/ΔΟΡ-ΔΟΙ/1 ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ ΓΕΣ/ΔΓΜΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/167/ Αριθμ. Σχ Αριθμ. Εγκυκλίου: 97 Αθήνα, 11 Ιουλ 13 ΘΕΜΑ: Προσωπικό Διοικητικά ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 112/ , τ.α ). 1. Σας κοινοποιούμε, το από ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 721/ ΦΕΚ (τγ ). Ο αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό ΥΕΘΑ/ΓΕΣ οικονομικού έτους 2013, είναι / /ΓΕΣ/ΔΟΙ. 2. Οι προαγόμενοι κατ εκλογή με το παραπάνω ΠΔ Αξκοί, να γραφούν στην επετηρίδα μετά τους τώρα υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους. Ακριβές Αντίγραφο Ταξίαρχος Δημήτριος Μπουζέλος ΓΕΣ/Διευθυντής ΔΙΜΣΠΡΟ Λγος (ΠΖ ΕΥ) Άγγελος Αδαμόπουλος Επιτελής ΔΙΜΣΠΡΟ/4α./.

2 «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις: (1) Του Ν.2439/1996 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219). (2) Του Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167). β. Το υπ αριθμό 5/ Πρακτικό του Συμβουλίου Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ αριθμό «3». γ. Το υπ αριθμό 8/ Πρακτικό του Συμβουλίου Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ αριθμό «3». δ. Την απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β 1635/ ). Με πρόταση της Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε 1. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων , που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ αριθμό «3»: α. Διατηρητέων Λοχαγών Όπλων Εκτός Οργανικών Θέσεων: -- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γιαννούδη Σταύρου του Κυριάκου ΑΜ:47430 (1) Πεζικού Τριαντάφυλλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47968 (2) Πεζικού Μακρυγιαννάκη Νικολάου του Εμμανουήλ ΑΜ:48032 β. Μη διατηρητέου Λοχαγού Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Εκτός Οργανικών Θέσεων Φραντζεσκάκη Στυλιανού του Χαραλάμπους ΑΜ: γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Λοχαγών Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους: (1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σεραφέτη Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:53394 (2) Υγειονομικού Αργυρίου Μαριάννας του Αποστόλου ΑΜ:53537 (3) Υγειονομικού Τορουνίδου Μαρίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:53548 δ. Προακτέων κατ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Τσαλαμούρα Ηλία του Αποστόλου ΑΜ:51007 (2) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Λιάσκου Βασιλείου του Γρηγορίου ΑΜ:51012 (3) Μηχανικού Τοπαλίδου Αλεξάνδρας του Φιλίππου ΑΜ:53401 (4) Μουσικού Μπαλιάκο Ιωάννη του Αποστόλου ΑΜ:51695 (5) Μουσικού Κατσιγιάννη Θεμιστοκλή του Αποστόλου ΑΜ:51704./.

3 - 2 - (6) Μουσικού Κουνενή Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:52138 ε. Προακτέων κατ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: -- Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Μπαλή Ευθυμίου του Παναγιώτη ΑΜ: Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βέργου Αναστασίου του Παναγιώτη ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σαββίδη Γεωργίου του Πασχάλη ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βατζίκα Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αραμπατζή Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Σδόγγου Νικολάου του Χρήστου ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Πατσατζή Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ: Φροντιστών Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μαδεμτσόγλου Ισαάκ του Κωνσταντίνου ΑΜ:56459 (1) Τεχνικού Καρβούνη Θωμά του Αντωνίου ΑΜ:56359 (2) Τεχνικού Τσαντεκίδη Ανδρέα του Κοσμά ΑΜ:56360 (3) Τεχνικού Αντωνιάδη Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:56362 (4) Τεχνικού Αποστολίδη Αναστασίου του Παναγιώτη ΑΜ:56366 (5) Τεχνικού Συμεωνίδη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:56368 (6) Τεχνικού Κουκουτσέλου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56369 (7) Τεχνικού Γκαγκάρα Γεωργίου του Παντελή ΑΜ:56371 (8) Τεχνικού Σ αραντάκη Νικολάου του Στυλιανού ΑΜ:56372 (9) Τεχνικού Σιδηρόπουλου Γεωργίου του Βίκτωρα ΑΜ:56374 (10) Τεχνικού Σταυρόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:56376 (11) Τεχνικού Χιωτέλη Ιωάννη του Δημοσθένη ΑΜ:56383 (12) Φροντιστών Τεχνικού Γκουντέλια Θεοδώρου του Χρήστου ΑΜ:56455 (13) Φροντιστών Τεχνικού Ζυγουλάκη Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:56477 (14) Εφοδιασμού Μεταφορών Τριπάκη Γεράσιμου του Αποστόλου ΑΜ:56385 (15) Εφοδιασμού Μεταφορών Βόντζου Αποστόλου του Ιωάννη ΑΜ:56387 (16) Εφοδιασμού Μεταφορών Μουζακιάρη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:56388 (17) Εφοδιασμού Μεταφορών Κείου Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56389 (18) Εφοδιασμού Μεταφορών Κουτσούκου Δημητρίου του Τριαντάφυλλου ΑΜ:56391 (19) Εφοδιασμού Μεταφορών Καρανίκα Χρήστου του Αντωνίου ΑΜ:57161 (20) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Αντωνόπουλου Δημητρίου του Περικλή ΑΜ:56394 (21) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Καρακωστίδη Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:56395 (22) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Κούτσικου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Κώτσαινα Ευαγγέλου του Παναγιώτη ΑΜ:56396 (23) Υλικού Πολέμου Πισσάκη Ανδρέα του Δημητρίου ΑΜ:56397 (24) Υλικού Πολέμου Γεωργατσέλη Παναγιώτη του Στέργιου ΑΜ:56400

4 Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Καραχάλιου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ: Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Μπαντούνα Ασημίνας του Αναστασίου ΑΜ:58142 (25) Αρχιτεχνιτών Πυροτεχνουργών Μπόζη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ: Έρευνας Πληροφορικής Ελαφράς Υπηρεσίας Αργύρη Γεωργίου του Αντωνίου ΑΜ:56432 (26) Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων Μαναράκη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:56572 στ. Διατηρητέων Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων Εκτός Οργανικών Θέσεων: (1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναστασίου Ευαγγέλου του Αναστασίου ΑΜ:50453 (2) Πεζικού Σωτηροπούλου Δήμητρας του Θεοδώρου ΑΜ:53382 (3) Υγειονομικού Γιαννόγλου Αικατερίνης του Δημητρίου ΑΜ: Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3883/2010, τους παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων , που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων: α. Προακτέων κατ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Αεροπορίας Στρατού Μυγιάκη Σταύρου του Μανούσου ΑΜ:54409 (2) Διαβιβάσεων Τσέτσελη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:54410 (3) Μηχανικού Πετράκη Κωνσταντίνου του Στυλιανού ΑΜ:54411 (4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μόκκα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:54413 (5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσάμπουλα Φωτίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54414 (6) Πυροβολικού Γεωργιάδη Ανδρέα του Δημητρίου ΑΜ:54415 (7) Πυροβολικού Παπαδόπουλου Βαλσάμη του Ελευθερίου ΑΜ:54416 (8) Πεζικού Καραγιάννη Ιωάννη του Ευαγγέλου ΑΜ:54417 (9) Πυροβολικού Μιχαηλίδη Σωκράτη του Ανέστη ΑΜ:54419 (10) Μηχανικού Πολιούδη Στυλιανού του Θεοδώρου ΑΜ:55144 (11) Πεζικού Κατσιαρίμπα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:54420 (12) Πεζικού Κοσκινά Φίλιππου του Θεοδώρου ΑΜ:54421 (13) Πεζικού Τσαμήτρου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:54422 (14) Πεζικού Μέτσιου Αθανασίου του Διαμαντή ΑΜ:54423 (15) Πεζικού Ρεντίφη Σεραφείμ του Κωνσταντίνου ΑΜ:54424 (16) Πεζικού Καράμπελα Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:54425 (17) Μηχανικού Δαλακούρα Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:54426 (18) Διαβιβάσεων Παναγιώτου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:54427 (19) Διαβιβάσεων Καραντώνη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:54428 (20) Μηχανικού Παπαβασιλείου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:54429 (21) Πυροβολικού Καλογερά Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54430 (22) Πεζικού Βασιλάκη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:54431 (23) Πυροβολικού Γρηγορούδη Θωμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:54432 (24) Πυροβολικού Βαγενά Κωνσταντίνου του Ευσταθίου ΑΜ:55148 (25) Πυροβολικού Δελή Κυριαζή του Ιωάννη ΑΜ:54433 (26) Πεζικού Ρισκάκη Χαραλάμπους του Πέτρου ΑΜ:54434 (27) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραγιάννη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:54435

5 - 4 - (28) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ηλιάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ ΑΜ:54436 (29) Πεζικού Αργυρίου Αγγέλου-Αποστόλου του Χαραλάμπους ΑΜ:54437 (30) Πεζικού Αλεξίου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:55150 (31) Πεζικού Κεφάλα Σταματίου του Νικολάου ΑΜ:54438 (32) Πεζικού Σκούλου Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:54439 (33) Πεζικού Μανδαλά Λεωνίδα του Γεωργίου ΑΜ:54441 (34) Πεζικού Κρανιώτη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:54442 (35) Διαβιβάσεων Φωτεινόπουλου Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ:54443 (36) Μηχανικού Τζάννε Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:54444 (37) Πυροβολικού Κλωθάκη Εμμανουήλ του Παύλου ΑΜ:54445 (38) Πυροβολικού Τάγκαλη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54446 (39) Πυροβολικού Καραμπουτάκη Γεωργίου του Δήμου ΑΜ:54447 (40) Πυροβολικού Παπαγρηγορίου Χριστοφόρου του Γρηγορίου ΑΜ:54448 (41) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χάτσιου Γρηγορίου του Γεωργίου ΑΜ:54449 (42) Πεζικού Βούλτσιου Λουκά του Γεωργίου ΑΜ:54450 (43) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ανθούλη Θεοδώρου του Αργυρίου ΑΜ:54451 (44) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δρόσου Νικολάου του Θεοφάνη ΑΜ:54452 (45) Πεζικού Σκλάβη Χριστοφόρου του Δημητρίου ΑΜ:54453 (46) Πεζικού Ρεντίφη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54454 (47) Πεζικού Κοθρά Πέτρου του Δημητρίου ΑΜ:54455 (48) Πεζικού Κόχυλα Εμμανουήλ του Ελευθερίου ΑΜ:55162 (49) Πεζικού Ασμενούδη Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:54456 (50) Πεζικού Βούλγαρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:54458 (51) Πεζικού Γραφάκου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:54459 (52) Διαβιβάσεων Κατσικάκη Ευστρατίου του Γεωργίου ΑΜ:54460 (53) Μηχανικού Στρατή Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:54461 (54) Πεζικού Ασκιανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:54463 (55) Αεροπορίας Στρατού Γούλα Δημοσθένη του Γεωργίου ΑΜ:54464 (56) Πυροβολικού Μουτάφη Ματθαίου του Νικολάου ΑΜ:54466 (57) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναστασόπουλου Αντωνίου του Ευαγγέλου ΑΜ:54467 (58) Πεζικού Κουτσογιάννη Χριστοφόρου του Γεωργίου ΑΜ:54468 (59) Πεζικού Καλυβιώτη Ευαγγέλου του Αθανασίου ΑΜ:54469 (60) Πεζικού Αργύρη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:54470 (61) Πεζικού Σακελλάρη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54471 (62) Πεζικού Τάσση Στεφάνου του Ελευθερίου ΑΜ:54472 (63) Πεζικού Μπάρμπα Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ:54474 (64) Πεζικού Χαριτούδη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:54476 (65) Διαβιβάσεων Τσολάκου Λάμπρου του Χρήστου ΑΜ:54477 (66) Μηχανικού Καμαργιώτη Αναξαγόρα του Αγγέλου ΑΜ:54478 (67) Διαβιβάσεων Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ: Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Μπακαλάκου Κωνσταντίνου του Δήμου ΑΜ:54480 (68) Πυροβολικού Γκούμα Αργυρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54481 (69) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολού Διονυσίου του Αντωνίου ΑΜ:54482

6 ΑΜ:55182 ΑΜ:54494 ΑΜ: (70) Πυροβολικού Φαρμάκη Πέτρου του Δημητρίου ΑΜ:54483 (71) Πυροβολικού Σίμου Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:54484 (72) Πυροβολικού Κελέση Ευαγγέλου του Νικολάου ΑΜ:54485 (73) Πεζικού Σιαφογιάννη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:54486 (74) Πεζικού Τσιαλίκη Αστερίου του Θεοχάρη ΑΜ:55181 (75) Πεζικού Μάντζαρη Αναστασίου του Γεωργίου ΑΜ:54487 (76) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γαϊτανίδη Ιωάννη του Διαμαντή (77) Πεζικού Εξαρχόπουλου Γεωργίου του Αδαμάντιου ΑΜ:54488 (78) Πεζικού Γκιώνη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:54489 (79) Πεζικού Τσιτάκη Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:54490 (80) Πεζικού Βελιάδη Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:54491 (81) Πυροβολικού Θεοφιλάτου Γερασίμου του Αθανασίου ΑΜ:55187 (82) Πεζικού Τσιριγώτη Πέτρου του Χρήστου ΑΜ:54492 (83) Πεζικού Αρκαδόπουλου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:54493 (84) Διαβιβάσεων Χατζηαμανέτογλου Δημητρίου του Γεωργίου (85) Πυροβολικού Λουκαδούνου Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:54496 (86) Αεροπορίας Στρατού Δημητρίου Ευθυμίου του Γεωργίου ΑΜ:54497 (87) Πεζικού Καλυβιώτη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:55191 (88) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βλάχου Χρήστου του Δημητρίου (89) Πεζικού Πλούμη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:55198 (90) Πεζικού Κανταρέλλου Αντωνίου του Παναγιώτη ΑΜ:54500 (91) Πυροβολικού Σταθάκη Ιωάννη του Γρηγορίου ΑΜ:54501 (92) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραζέρη Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:54502 (93) Πεζικού Κουκόσια Νικολάου του Πέτρου ΑΜ:54503 (94) Πεζικού Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:54504 (95) Πεζικού Αντωνόπουλου Αλεξίου του Πάνου ΑΜ: Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Σάλτα Ραφαήλ του Χρήστου ΑΜ:54506 (96) Πεζικού Αρναούτη Ερωτόκριτου του Παναγιώτη ΑΜ:54507 (97) Πεζικού Μαρσέλου Θεοδώρου του Αναστασίου ΑΜ:55205 (98) Πεζικού Δαγκλή Ιωάννη του Αθανασίου ΑΜ:54508 (99) Πεζικού Λουκόπουλου Οδυσσέα του Γεωργίου ΑΜ:54509 (100) Πεζικού Τζερεμάκη Σπυρίδωνα του Αργυρίου ΑΜ:54510 (101) Διαβιβάσεων Δελημάρκου Σταύρου του Αθανασίου ΑΜ:54511 (102) Μηχανικού Αγοραστάκη Γεωργίου του Αντωνίου ΑΜ:54512 (103) Πεζικού Ραλλάκη Λεωνίδα του Χαραλάμπους ΑΜ:55210 (104) Μηχανικού Γούλα Αποστόλου του Γεωργίου ΑΜ:54513 (105) Πεζικού Τσιαλίκη Αθανασίου του Θεοχάρη ΑΜ:55212 (106) Διαβιβάσεων Καλογερά Διονυσίου του Παύλου ΑΜ:54514 (107) Πεζικού Παπαγεωργίου Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54515 (108) Πυροβολικού Χαραλαμπή Νικολάου του Παράσχου ΑΜ:54516 (109) Πεζικού Δήμου Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:54517 (110) Πυροβολικού Αλεξίου Νεκταρίου του Γεωργίου ΑΜ:54518 (111) Πυροβολικού Κέρβη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:54519 (112) Πεζικού Γιαννόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:54520 (113) Ιππικού Τεθωρακισμένων Φυλάκη Στεφάνου του Αποστόλου ΑΜ:54521 (114) Πεζικού Βάκου Αργυρίου του Δημητρίου ΑΜ:54522

7 - 6 - (115) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αραμπατζίδη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:55225 (116) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πουλή Παναγιώτη του Στεφάνου ΑΜ:54524 (117) Πεζικού Δαριβιανάκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:55228 (118) Πεζικού Πέππα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:54525 (119) Πεζικού Δαμουλάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54526 (120) Μηχανικού Χανιά Ευριπίδη του Κωνσταντίνου ΑΜ:54527 (121) Διαβιβάσεων Παππά Αναστασίου του Χρήστου ΑΜ:54528 (122) Πεζικού Ναούμ Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:54529 (123) Αεροπορίας Στρατού Παπαδάκη Αριστείδη του Ηρακλή ΑΜ:54530 (124) Πυροβολικού Τσιανίκα Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:54531 (125) Πεζικού Δημητρόπουλου Γεωργίου του Αποστόλου ΑΜ:54532 (126) Πεζικού Γιωτίκα Σωτηρίου του Γεωργίου ΑΜ:54533 (127) Πεζικού Κατέρη Κωνσταντίνου του Παντελή ΑΜ:54534 (128) Πεζικού Ανδρεαδάκη Δημητρίου του Μανούσου ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καραβά Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:54536 (129) Πυροβολικού Ζαχάρη Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:54538 (130) Πεζικού Καμπίλαυκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:55242 (131) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαλάνου Νικολάου του Αναστασίου ΑΜ:54540 (132) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλου Δημητρίου του Αργυρίου ΑΜ:54541 (133) Πεζικού Καρβέλα Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:54542 (134) Πεζικού Γαρδέρη Βλάσιου του Αντωνίου ΑΜ: Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Μαμαντάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου ΑΜ:54544 (135) Πεζικού Ανδρέου Αθανασίου του Αγγέλου ΑΜ:55250 (136) Μηχανικού Μπούση Βασιλείου του Σωτηρίου ΑΜ:54545 (137) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κορολόγου Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:54546 (138) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννάκη Ηλία του Χρήστου ΑΜ:54547 (139) Πυροβολικού Κάτσακα Ανδρέα του Παναγιώτη ΑΜ:54548 (140) Πυροβολικού Γραμματικού Αργυρίου του Ιωάννη ΑΜ:54549 (141) Πυροβολικού Παπαγιαννάκη Αθανασίου του Αχιλλέα ΑΜ:54550 (142) Πεζικού Ρήγα Ξενοφώντα του Κωνσταντίνου ΑΜ:55255 (143) Πεζικού Σάμου Ζαχαρία του Γεωργίου ΑΜ:54552 (144) Πεζικού Ζουρζουβίλλη Θεοδοσίου του Ευστρατίου ΑΜ:54553 (145) Πεζικού Βενετικίδη Χαραλάμπους του Αβραάμ ΑΜ:54554 (146) Πεζικού Αρχοντή Γεωργίου του Θωμά ΑΜ:54555 (147) Πεζικού Κουτσούκου Κωνσταντίνου του Σωτηρίου ΑΜ:54556 (148) Πεζικού Παναγιωτόπουλου Χαραλάμπους του Χρήστου ΑΜ:54557 (149) Πεζικού Βλαχόπουλου Θεοδώρου του Χρήστου ΑΜ:55264 (150) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιατήρα Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54558 (151) Πεζικού Μελέκη Παναγιώτη του Αντωνίου ΑΜ:54559 (152) Πυροβολικού Μαραγκάκη Λάμπρου του Νικόλαου ΑΜ:55265 (153) Πεζικού Λαλαγκού Συμεών του Παναγιώτη ΑΜ:54560 (154) Αεροπορίας Στρατού Συρανίδη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:54561 (155) Μηχανικού Μεντή Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:54562 (156) Διαβιβάσεων Μούστου Πέτρου του Ιωάννη ΑΜ:54563

8 Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Αγγελίδη Παναγιώτη του Αθανασίου ΑΜ:54564 (157) Πυροβολικού Ευσταθόπουλου Βαπτιστή του Λέοντος ΑΜ:54565 (158) Πυροβολικού Κουτσαβίτη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:54566 (159) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ραμματά Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:54567 (160) Πυροβολικού Χύμα Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:54568 (161) Διαβιβάσεων Λιάγκα Θεοδώρου του Δημητρίου ΑΜ:55274 (162) Πεζικού Γραμματικού Γεωργίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:54569 (163) Πεζικού Καρακικέ Αποστόλου του Παναγιώτη ΑΜ:54570 (164) Πεζικού Βερτσώνη Σωκράτη του Παύλου ΑΜ:54571 (165) Πεζικού Αναστασόπουλου Διονυσίου του Γρηγορίου ΑΜ:54572 (166) Πυροβολικού Ζαχαρόπουλου Αργυρίου του Δημητρίου ΑΜ:55281 (167) Πεζικού Παπαχαραλάμπους Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:54573 (168) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπίχτα Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:54574 (169) Πεζικού Τάνη Ζήση του Στέργιου ΑΜ:54575 (170) Πεζικού Παπαϊωάννου Ιωάννη του Αριστοτέλη ΑΜ:54576 (171) Μηχανικού Καλλιακούδα Μιλτιάδη του Γεωργίου ΑΜ:55290 (172) Πεζικού Φάκου Ανδρέα του Βασιλείου ΑΜ:54577 (173) Διαβιβάσεων Στεργίου Χρήστου του Αντωνίου ΑΜ:54578 (174) Μηχανικού Μάμαλη Σωτηρίου του Ευαγγέλου ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πανίδη Γεωργίου του Θεόφιλου ΑΜ:54580 (175) Πεζικού Τάραμα Ιωάννη του Σπυρίδωνα ΑΜ:54581 (176) Αεροπορίας Στρατού Γάλλου Ιωάννη του Φώτη ΑΜ:55292 (177) Πυροβολικού Μουρζά Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:54582 (178) Πυροβολικού Ρούκη Γεωργίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:54583 (179) Πεζικού Κλαμπώνη Βασιλείου του Σταύρου ΑΜ:54584 (180) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζιώγα Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:54585 (181) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζησταύρου Ευθυμίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54586 (182) Πυροβολικού Σεπυργιώτη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:54587 (183) Πεζικού Πιτσακίδη Νικολάου του Στεφάνου ΑΜ:54588 (184) Πεζικού Εφαπλωματά Παύλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54589 (185) Πεζικού Λιάκουρη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:54590 (186) Πεζικού Μπαλάση Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:54591 (187) Πυροβολικού Οικονόμου Γεωργίου του Δημοσθένη ΑΜ:55310 (188) Πεζικού Τζομπάνου Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:54593 (189) Πεζικού Δέλγα Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ: Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Λαμπίρη Σωτηρίου του Αχιλλέα ΑΜ:54596 (190) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κυριακόπουλου Κωνσταντίνου του Αστέριου ΑΜ:55313 (191) Πεζικού Ποιμενίδη Σάββα του Στρατή ΑΜ:55314 (192) Πυροβολικού Νάκου Παύλου του Γεωργίου ΑΜ:54598 (193) Αεροπορίας Στρατού Αθανασίου Αλεξάνδρου του Χρήστου ΑΜ:54600 (194) Πεζικού Γαλανού Σπυρίδωνα του Παντελή ΑΜ:54602 (195) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσομπάνογλου Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:54603 (196) Πεζικού Κάτσαρη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:54604

9 - 8 - (197) Πεζικού Ζαχαρόπουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:54605 (198) Πεζικού Ρούντου Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:54606 (199) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολόπουλου Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:54607 (200) Πυροβολικού Λουκάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:55322 (201) Πεζικού Μπρώνη Χρυσοβαλάντη του Θεμιστοκλή ΑΜ:54608 (202) Πεζικού Πολίτη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54609 (203) Πεζικού Πέτρου Πέτρου του Σταματίου ΑΜ:54610 (204) Πεζικού Τσίκα Παύλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54611 (205) Διαβιβάσεων Πούρη Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:54612 (206) Μηχανικού Παππά Ιωάννη του Μάρκου ΑΜ:54613 (207) Πεζικού Παπατσίμπα Παναγιώτη του Ελευθερίου ΑΜ:55341 (208) Πεζικού Ζυγούρη Μιχαήλ του Βασιλείου ΑΜ:54614 (209) Πεζικού Γεωργίου Παρασκευά του Νικολάου ΑΜ:55353 (210) Πεζικού Βρέττη Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ:54615 (211) Πυροβολικού Γούναρη Δημητρίου του Παράσχου ΑΜ:54616 (212) Πεζικού Παναγιώτου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:54617 (213) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πετσινού Χαραλάμπους του Παρασκευά ΑΜ:54618 (214) Πυροβολικού Συκόφιλου Αντωνίου του Ευαγγέλου ΑΜ:54599 (215) Τεχνικού Πέππα Θωμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:54619 (216) Τεχνικού Παπαγιάννη Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:54626 (217) Τεχνικού Λιγάση Ελευθερίας του Χρήστου ΑΜ:54633 (218) Τεχνικού Αθανασίου Κωνσταντίνου του Χριστόφορου ΑΜ:55374 (219) Τεχνικού Ευσταθιάδη Ευσταθίου του Συμεών ΑΜ:54634 (220) Τεχνικού Πέγιου Φωτεινής του Χρήστου ΑΜ:54641 (221) Τεχνικού Πετρουλάκη Γεωργίου του Λάμπρου ΑΜ:54647 (222) Εφοδιασμού Μεταφορών Καφετζάκη Άννας του Νικολάου ΑΜ:54623 (223) Εφοδιασμού Μεταφορών Αυγεράκη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:54624 (224) Εφοδιασμού Μεταφορών Γιώτη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:54625 (225) Εφοδιασμού Μεταφορών Χάντζου Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:54629 (226) Εφοδιασμού Μεταφορών Μαλέτσικα Μαρίας του Παντελή ΑΜ:54631 (227) Εφοδιασμού Μεταφορών Μοναστηριώτη Χριστοδούλου του Παύλου ΑΜ:54632 (228) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχαρίδη Γρηγορίου του Θεοχάρη ΑΜ:54635 (229) Εφοδιασμού Μεταφορών Κατσώνη Παναγιώτη του Γρηγορίου ΑΜ:54639 (230) Εφοδιασμού Μεταφορών Καταράκη Μυρσίνης του Αθανασίου ΑΜ:54640 (231) Εφοδιασμού Μεταφορών Μελιδονιώτη Στεργίου του Αθανασίου ΑΜ:54645 (232) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσιώλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:54646 (233) Εφοδιασμού Μεταφορών Νάσου Χριστοφόρου του Παναγιώτη ΑΜ:54650 (234) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσαμπαρδούκα Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:54652

10 - 9 - (235) Εφοδιασμού Μεταφορών Γιωτίκα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:54653 (236) Υλικού Πολέμου Πραντσούδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:54620 (237) Υλικού Πολέμου Σαράντη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:54622 (238) Υλικού Πολέμου Πουλιώνη Νικολάου του Στυλιανού ΑΜ:54627 (239) Υλικού Πολέμου Καραβαγγέλη Ελένης του Βασιλείου ΑΜ:54630 (240) Υλικού Πολέμου Βασιλειάδη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:54636 (241) Υλικού Πολέμου Δάσσιου Ξανθής του Δήμου ΑΜ:54637 (242) Υλικού Πολέμου Αληστρατλή Στυλιανού του Βασιλείου ΑΜ:54638 (243) Υλικού Πολέμου Τρίγκα Μαρίας του Στυλιανού ΑΜ:55380 (244) Υλικού Πολέμου Βλάχου Αθανασίου του Σταύρου ΑΜ:54642 (245) Υλικού Πολέμου Γκώγκου Σταύρου του Μιχαήλ ΑΜ:54643 (246) Υλικού Πολέμου Παπαδημητρίου Γεωργίου του Αριστείδη ΑΜ:54644 (247) Υλικού Πολέμου Καρτσάκη Εμμανουήλ του Λυκούργου ΑΜ:54648 (248) Υλικού Πολέμου Διαμάντα Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:54649 (249) Έρευνας Πληροφορικής Αλμαλή Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:54418 (250) Έρευνας Πληροφορικής Γρηγοριάδη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:54499 (251) Υγειονομικού Ιατρών Κωτσίδη Σωκράτη του Θεμιστοκλή ΑΜ:56611 (252) Υγειονομικού Ιατρών Μπολομύτη Στεφάνου του Σωτηρίου ΑΜ:56612 (253) Υγειονομικού Ιατρών Τσέλιου Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:56614 (254) Υγειονομικού Ιατρών Τσιρέμπολου Μαρίας του Αλεξάνδρου ΑΜ:56616 (255) Υγειονομικού Ιατρών Νάση Νικολάου του Αντωνίου ΑΜ:56617 (256) Υγειονομικού Ιατρών Παπανικολάου Ζήση του Δημητρίου ΑΜ:56618 (257) Υγειονομικού Ιατρών Δασκαλογιαννάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:56620 (258) Υγειονομικού Ιατρών Δημουλή Ανδρέα του Κωνσταντίνου ΑΜ:56621 (259) Υγειονομικού Ιατρών Κουτσοκώστα Ευαγγελίας του Ιωάννη ΑΜ:57384 (260) Υγειονομικού Ιατρών Λούκα Θωμά του Γεωργίου ΑΜ:56624 (261) Υγειονομικού Ιατρών Κουμαρά Χαραλάμπους του Στυλιανού ΑΜ:56627 (262) Υγειονομικού Ιατρών Σώρρα Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56628 (263) Υγειονομικού Ιατρών Οικονόμου Φωτίου του Ιωάννη ΑΜ:56630 (264) Υγειονομικού Ιατρών Ψαρρού Άννας του Γεωργίου ΑΜ:56631 (265) Υγειονομικού Ιατρών Γιαλαμά Ευδοξίας του Αντωνίου ΑΜ:56632 (266) Υγειονομικού Ιατρών Φασιανού Μαρίνου του Χρήστου ΑΜ:56651 (267) Υγειονομικού Ιατρών Γεωργακόπουλου Ιωάννη του Ξενοφώντα ΑΜ:56652 (268) Υγειονομικού Ιατρών Καρόζη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:56653 (269) Υγειονομικού Ιατρών Περδικάκη Ευαγγέλου του Νικολάου ΑΜ:56654

11 (270) Υγειονομικού Ιατρών Γιαννακόπουλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:56655 (271) Υγειονομικού Ιατρών Χωλίδη Νικολάου του Χαραλάμπους ΑΜ:56656 (272) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Σκιά Αναστασίου του Αντωνίου ΑΜ:55112 (273) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μυρόνοβ Σάββα του Μύρωνα ΑΜ: Υγειονομικού Οδοντιάτρων Ελαφράς Υπηρεσίας Γάτσιου Κωνσταντίνου του Λεωνίδα ΑΜ:55114 (274) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Φλώρου Σπυρίδωνα του Αποστόλου ΑΜ:55115 (275) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Καγιά Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:55139 (276) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Κίγκα Χάιδως του Ιωάννη ΑΜ:55853 (277) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Τριανταφύλλου Ελευθερίου του Αναστασίου ΑΜ:55108 (278) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Καζάκη Ιωάννη του Ηλία ΑΜ:55109 (279) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Δούλαλα Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:55110 (280) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Τρίμμη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:55851 (281) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ταπέ Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:55852 (282) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Δημητρίου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:55854 (283) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Καράτζιου-Τζαντίλα Χριστίνας του Δημητρίου ΑΜ:55855 (284) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Αλεξανδράκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ ΑΜ:55884 (285) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλειά Αντωνίας του Γεωργίου ΑΜ:53885 (286) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γεωργίου Ευανθίας του Χρήστου ΑΜ:54660 (287) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπινάκη Χρυσής του Νικολάου ΑΜ:53887 (288) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χατζηγεωργίου Φλωρεντίας του Νικολάου ΑΜ:53888 (289) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκριζιώτη Μαρίας του Χρήστου ΑΜ:53889 (290) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Στεργιούλη Κωνσταντίνας-Ευδοκίας του Νικολάου ΑΜ:53891 (291) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ροκκά Αγορίτσας του Κωνσταντίνου ΑΜ:53892 (292) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καρανίκου Παναγιώτας του Ιωάννη ΑΜ:53894 (293) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κυριακίδου Αναστασίας του Στυλιανού ΑΜ:53895 (294) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αερίδου Σταυρούλας του Παναγιώτη ΑΜ:53896 (295) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κλημεντίδου Θωμαής του Βασιλείου ΑΜ:53897

12 (296) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ευθυμιάδου Ιωάννας του Νικολάου ΑΜ:53898 (297) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χατζή Ζωής του Βασιλείου ΑΜ:53900 (298) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χάσουλα Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:53901 (299) Οικονομικού Τζακώστα Παναγιώτη του Σωτηρίου ΑΜ:55095 (300) Οικονομικού Τούτουζα Ιουλίας του Θωμά ΑΜ:56637 (301) Οικονομικού Νικολοπούλου Κωνσταντίνας του Γεωργίου ΑΜ:56641 (302) Οικονομικού Σύρου Χρήστου του Ευαγγέλου ΑΜ:55097 (303) Οικονομικού Γκουτουλούδη Μιχαήλ του Ανέστη ΑΜ:55098 (304) Οικονομικού Ανδρικόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:55099 (305) Οικονομικού Φαρμάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:55100 (306) Οικονομικού Δημητρίου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:55101 (307) Γεωγραφικού Γκέγκα Αθανασίου του Νικολάου ΑΜ:54412 (308) Γεωγραφικού Καραλή Αντωνίου του Αθανασίου ΑΜ:54457 β. Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Λοχαγού Υλικού Πολέμου Μηζύθρα Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ: γ. Προακτέων κατ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Διαβιβάσεων Ταντάνη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:59243 (2) Αεροπορίας Στρατού Βιτωράτου Αντωνίου του Γεράσιμου ΑΜ:59244 (3) Μηχανικού Ρουσάκου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:59245 (4) Πεζικού Τολκατσόπουλου Αλεξίου του Χρήστου ΑΜ:59246 (5) Πυροβολικού Μακρυγιάννη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59247 (6) Πεζικού Σουσώνη Ταξιάρχη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59248 (7) Πεζικού Ποθάκου Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:59249 (8) Πεζικού Τσιαμπά Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59250 (9) Πυροβολικού Παπαναστασίου Ευαγγέλου του Αναστασίου ΑΜ:59251 (10) Πεζικού Δούκα Ευθυμίου του Γεωργίου ΑΜ:59252 (11) Πεζικού Γεωργαντά Χρήστου του Αποστόλου ΑΜ:59253 (12) Πεζικού Γρατσία Βασιλείου του Ευαγγέλου ΑΜ:59254 (13) Πυροβολικού Μιχαηλίδη Παναγιώτη-Γεωργίου του Παντελή ΑΜ:59255 (14) Πεζικού Καραγεωργίου Νικολάου του Οδυσσέα ΑΜ:59257 (15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοσμίδη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59258 (16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαργέτη Ανδρέα του Ιωάννη ΑΜ:59259 (17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσαπνίδη Κυριάκου του Δημητρίου ΑΜ:59260 (18) Μηχανικού Δράκου Δημητρίου του Ευαγγέλου ΑΜ:59261 (19) Διαβιβάσεων Καμαριώτη Ελευθερίου του Αναστασίου ΑΜ:59262 (20) Πυροβολικού Βαγενά Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:59263 (21) Πυροβολικού Γιάλπα Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:59264 (22) Πεζικού Χατζημιχάλη Ευαγγέλου του Περικλή ΑΜ:59265 (23) Πυροβολικού Κουρμπανά Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:59266 (24) Πυροβολικού Βρουβάκη Παναγιώτη-Χρυσοβαλάντη του Στυλιανού ΑΜ:59267 (25) Πεζικού Παπαευσταθίου Αθανασίου του Νικολάου ΑΜ:59268

13 ΑΜ:59271 ΑΜ:59272 ΑΜ:59274 ΑΜ:59276 ΑΜ:59281 ΑΜ: (26) Πεζικού Γεροκώστα Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:59269 (27) Πεζικού Καρτσιούνη Ανδρέα του Δημοσθένη ΑΜ:59270 (28) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καπάνταη Αναστασίου του Δημητρίου (29) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μουρτζίλα Γεωργίου του Αστέριου (30) Πεζικού Παπαμιχαήλ Ανδρέα του Κωνσταντίνου ΑΜ:59273 (31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζίκα Αντωνίου του Κωνσταντίνου (32) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αραμπατζή Δημητρίου του Κωνσταντίνου (33) Πεζικού Λαϊβερά Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:59277 (34) Πεζικού Παπαγιάννη Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:59278 (35) Μηχανικού Μανίκα Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:59279 (36) Διαβιβάσεων Χαρανά Χρήστου του Ιορδάνη ΑΜ:59280 (37) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μυλωνά Γεωργίου του Θεοδώρου (38) Πεζικού Μπάκα Μιχαήλ του Αριστείδη ΑΜ:59282 (39) Πυροβολικού Γαλαζούλα Νεκταρίου του Γρηγορίου ΑΜ:59283 (40) Πυροβολικού Πατίρη Παύλου του Αναστασίου ΑΜ:59285 (41) Αεροπορίας Στρατού Γιαννακίδη Νικολάου του Θεοδώρου (42) Πεζικού Τριανταφυλλίδη Ιωάννη του Ηρακλή ΑΜ:59287 (43) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ράπτη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσαπόγα Γεωργίου του Αναστασίου ΑΜ:59289 (44) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολόπουλου Θωμά του Βασιλείου ΑΜ:59290 (45) Πεζικού Βλάχου Αντωνίου του Νικολάου ΑΜ:59291 (46) Πεζικού Κύφου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:59292 (47) Πεζικού Παπαϊωάννου Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:59293 (48) Πεζικού Καμπουρίδη Παντελεήμονα του Παύλου ΑΜ:59294 (49) Πεζικού Γιαννακόπουλου Σωτηρίου του Νικολάου ΑΜ:59295 (50) Πεζικού Καλαντζόπουλου Προδρόμου του Αθανασίου ΑΜ:59296 (51) Μηχανικού Βολιώτη Γεωργίου του Μιλτιάδη ΑΜ:59297 (52) Πυροβολικού Βουράκη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:59298 (53) Πυροβολικού Τσανού Λάμπρου του Ηλία ΑΜ:59299 (54) Πυροβολικού Κωνσταντόγλου Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:59300 (55) Πεζικού Ζαχαριουδάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59301 (56) Πυροβολικού Κωνσταντινίδη Θεοδώρου του Χαραλάμπους ΑΜ:59302 (57) Πεζικού Ακριτίδη Παύλου του Στεφάνου ΑΜ:59303 (58) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νούση Δημητρίου του Ευαγγέλου ΑΜ:59304 (59) Πεζικού Καραγεώργου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:59305 (60) Πεζικού Στογιάννου Ιωάννη-Αλεξάνδρου του ΣπυρίδωναΑΜ:59306 (61) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χήρα Γεωργίου του Αποστόλου ΑΜ:59307 (62) Πεζικού Ζιάκα Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:59308 (63) Πεζικού Κιοστεράκη Γεωργίου του Αντωνίου ΑΜ:59309

14 ΑΜ:59312 ΑΜ:59314 ΑΜ:59316 ΑΜ:59317 ΑΜ:59319 ΑΜ:59320 ΑΜ:59321 ΑΜ:59324 ΑΜ:59336 ΑΜ:59339 ΑΜ: (64) Πεζικού Ζέρβα Αναστασίου του Παναγιώτη ΑΜ:59310 (65) Πεζικού Οικονόμου Δημητρίου του Χαραλάμπους ΑΜ:59311 (66) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολόπουλου Αριστείδη του Νικολάου (67) Πεζικού Δάφνη Βασιλείου του Μιχαήλ ΑΜ:59313 (68) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πισλή Αθανασίου του Ευσταθίου (69) Διαβιβάσεων Χαρβαλάκου Μιχαήλ του Φιλήμονα ΑΜ:59315 (70) Αεροπορίας Στρατού Παντσιαντόπουλου Νικολάου του Αριστείδη (71) Διαβιβάσεων Σιδηροκαστρίτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου (72) Μηχανικού Βενιόπουλου Γρηγορίου του Αποστόλου ΑΜ:59318 (73) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βαλωτή Αναστασίου του Μιλτιάδη (74) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κώτση Νικολάου του Κωνσταντίνου (75) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γοργία Δημητρίου του Κωνσταντίνου (76) Πυροβολικού Τρυψιάνη Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:59322 (77) Πυροβολικού Κατσογριδάκη Ευαγγέλου του Εμμανουήλ ΑΜ:59323 (78) Πυροβολικού Σκαρμαλιωράκη Αντωνίου του Κωνσταντίνου (79) Πεζικού Ιτούδη Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:59325 (80) Πεζικού Μπουτσίνη Σπυρίδωνα του Παντελή ΑΜ:59326 (81) Πεζικού Τσίμα Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:59327 (82) Πεζικού Πεταχίδη Ιωσήφ του Στυλιανού ΑΜ:59328 (83) Πεζικού Ρουμελιώτη Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:59329 (84) Πεζικού Σκρέτη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59330 (85) Πεζικού Ζαΐρη Σπυρίδωνα του Ποσειδώνα ΑΜ:60868 (86) Πεζικού Μαρέτη Βασιλείου του Περικλή ΑΜ:59331 (87) Πεζικού Κλαουδάτου Σπυρίδωνα του Σταύρου ΑΜ:59332 (88) Αεροπορίας Στρατού Κουλίνα Μιχαήλ του Χρήστου ΑΜ:59333 (89) Μηχανικού Βάλλα Τηλεμάχου του Παντελή ΑΜ:59334 (90) Πεζικού Αγγελόπουλου Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:59335 (91) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παντσάκη Χρήστου του Ραμτζή (92) Πυροβολικού Τερζή Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:59337 (93) Πυροβολικού Τσιανάκα Βασιλείου του Βάϊου ΑΜ:59338 (94) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γρανισιώτη Αλεξάνδρου του Δημητρίου (95) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καρανίκα Μιχαήλ του Γεωργίου (96) Πεζικού Κύλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59341 (97) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λάππα Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:59342 (98) Πυροβολικού Πανταζή Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:59343 (99) Πεζικού Μπλαγμένου Αποστόλου του Αντωνίου ΑΜ:59344 (100) Πεζικού Καραγαβριηλίδη Κυριάκου του Ιωάννη ΑΜ:59345 (101) Πεζικού Γεροντίτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου ΑΜ:59346 (102) Πεζικού Κούμπουλα Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:59347 (103) Πεζικού Χιώτη Κωνσταντίνου του Θωμά ΑΜ:59348 (104) Πεζικού Δανάκη Ηλία του Αθανασίου ΑΜ:59350

15 (105) Μηχανικού Τσούτσα Θωμά του Αθανασίου ΑΜ:59351 (106) Διαβιβάσεων Καπόνια Γεωργίου του Χαραλάμπους ΑΜ:59352 (107) Αεροπορίας Στρατού Ραβανού Σωκράτη του Δημητρίου ΑΜ:59353 (108) Πυροβολικού Καλαϊτζίδη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:59354 (109) Πυροβολικού Βαμβακόπουλου Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:59355 (110) Πυροβολικού Σαραφιανού Γρηγορίου του Αναστασίου ΑΜ:59356 (111) Πυροβολικού Κλεφτάκη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:59357 (112) Πεζικού Πουρνάρα Νικολάου του Διονυσίου ΑΜ:59358 (113) Πεζικού Στάχταρη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:59359 (114) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νασούφη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:59360 (115) Πεζικού Λιαπή Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:59361 (116) Πεζικού Πρεμέτη Νικολάου του Νικήτα ΑΜ:59362 (117) Πεζικού Ματαλλιωτάκη Νικολάου του Πέτρου ΑΜ:59363 (118) Πεζικού Τσιρούδη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:59364 (119) Πεζικού Χριστόπουλου Δημητρίου του Βασιλείου ΑΜ:59365 (120) Πεζικού Ράπτη Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:59366 (121) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βρούτση Στεφάνου του Ιωάννη ΑΜ:59367 (122) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ναλμπάντη Χαραλάμπους του Κωνσταντίνου ΑΜ:59368 (123) Μηχανικού Εμμανουηλίδη Φωτίου του Γεωργίου ΑΜ:59369 (124) Διαβιβάσεων Ζιούνα Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:59370 (125) Αεροπορίας Στρατού Καράμπελα Σωτηρίου του Βασιλείου ΑΜ:59371 (126) Πεζικού Θάλασσα Δημητρίου του Ευστρατίου ΑΜ:59372 (127) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσότζολα Γεωργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:59373 (128) Πυροβολικού Παναγιωτόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:59374 (129) Πεζικού Πατσωνάκη Νικολάου του Φραγκίσκου ΑΜ:59375 (130) Πυροβολικού Στράλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:59376 (131) Πυροβολικού Αγγέλη Αποστόλου του Θωμά ΑΜ:59377 (132) Πεζικού Μανωλόπουλου Δημητρίου του Ευαγγέλου ΑΜ:59378 (133) Πεζικού Καρανικολού Κωνσταντίνου του Τριαντάφυλλου ΑΜ:59379 (134) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νησιάγκα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:59380 (135) Πεζικού Βαβλέκη Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:59381 (136) Πεζικού Κατροτζανάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:59382 (137) Πεζικού Μαντζίλα Χρήστου του Γρηγορίου ΑΜ:59383 (138) Πεζικού Ντάρμου Δημητρίου του Θεοδώρου ΑΜ:60916 (139) Πεζικού Δαφεράνου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:59384 (140) Πεζικού Σιαμήτρου Παναγιώτη του Ευσταθίου ΑΜ:59385 (141) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πουρνάρα Παναγιώτη του Διονυσίου ΑΜ:59386 (142) Μηχανικού Τσιμητάκη Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:59387 (143) Διαβιβάσεων Ασίμογλου Μενελάου του Ιωάννη ΑΜ:59388 (144) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζήντρου Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:60923 (145) Πεζικού Μάνου Θεόδωρου του Γεωργίου ΑΜ:59390 (146) Πυροβολικού Μάνου Μιχαήλ-Χρυσοβαλάντη του Ιωάννη ΑΜ:59391 (147) Πυροβολικού Βασιλειάδη Ιωάννη του Αναστασίου ΑΜ:59392

16 (148) Πυροβολικού Κωστάκη Σωτηρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59393 (149) Πεζικού Ζιώγουλου Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:59394 (150) Πεζικού Μοσχίδη Παναγιώτη του Ευθυμίου ΑΜ:59395 (151) Πεζικού Βαβούρα Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59396 (152) Πυροβολικού Καμπάνταη Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:59397 (153) Πεζικού Χαριτόπουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:59398 (154) Πεζικού Σουλιώτη Λεωνίδα του Σπυρίδωνα ΑΜ:59400 (155) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αποστολόπουλου Αγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:59401 (156) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοντογιώργη Αποστόλου του Σπυρίδωνα ΑΜ:59402 (157) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριανταφυλλά Γεράκη του Γεωργίου ΑΜ:59403 (158) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γάκη Δημητρίου του Τηλέμαχου ΑΜ:59404 (159) Διαβιβάσεων Σκουλά Μιχαήλ του Κωνσταντίνου ΑΜ:59405 (160) Μηχανικού Νικολακόπουλου Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:59406 (161) Πυροβολικού Λαΐνα Γεωργίου του Αποστόλου ΑΜ:59408 (162) Πεζικού Μπουμπουρέση Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ψαρρά Αλεξάνδρου του Ηρακλή ΑΜ:59410 (163) Πεζικού Κολλάτου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:59411 (164) Αεροπορίας Στρατού Κόκκαλη Χαραλάμπους του Κωνσταντίνου ΑΜ:59412 (165) Πυροβολικού Βαζούρα Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:59413 (166) Πεζικού Παπαδόπουλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59414 (167) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολακάκου Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59415 (168) Πεζικού Κώστα Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:59416 (169) Πεζικού Αρμένη Στεφάνου του Συμεών ΑΜ: Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Τρούπα Γεωργίου του Ελευθερίου ΑΜ:59419 (170) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρονόπουλου Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:59420 (171) Ιππικού Τεθωρακισμένων Θανάτση Θωμά του Γεωργίου ΑΜ:59421 (172) Τεχνικού Κουρμπέτη Παναγιώτη του Ανδρέα ΑΜ:59422 (173) Τεχνικού Σακαλή Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:59423 (174) Τεχνικού Σακκά Θεμιστοκλή του Χρήστου ΑΜ:59428 (175) Τεχνικού Κρομμύδα Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:59430 (176) Τεχνικού Κατρανά Γεωργίου του Παύλου ΑΜ:59434 (177) Τεχνικού Τρυφωνίδη Τηλέμαχου του Αλεξάνδρου ΑΜ:59440 (178) Τεχνικού Καναβάρη Βασιλείου του Αλεξάνδρου ΑΜ:59441 (179) Τεχνικού Τσιόκα Στέργιου του Ιωάννη ΑΜ:59446 (180) Τεχνικού Βούρου Ανδρέα του Ιωάννη ΑΜ:59452 (181) Τεχνικού Ματσούκα Γεωργίου του Δημοσθένη ΑΜ:59453 (182) Τεχνικού Γρηγοριάδη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:59458 (183) Τεχνικού Παπουλίδη Σάββα του Νικολάου ΑΜ:59459 (184) Εφοδιασμού Μεταφορών Καρανάσιου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:59426 (185) Εφοδιασμού Μεταφορών Κουτσοκώστα Νικολάου του Βαΐου ΑΜ:59427

17 (186) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηιωαννίδη Κωνσταντίνου του Χαραλάμπους ΑΜ:59432 (187) Εφοδιασμού Μεταφορών Αστέρη Ιωάννη του Αστέριου ΑΜ:59433 (188) Εφοδιασμού Μεταφορών Ξυνόγαλου Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:59437 (189) Εφοδιασμού Μεταφορών Κάια Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:59438 (190) Εφοδιασμού Μεταφορών Σταθάκη Αναστασίας του Εμμανουήλ ΑΜ:59439 (191) Εφοδιασμού Μεταφορών Μουϊάνου Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:59444 (192) Εφοδιασμού Μεταφορών Βάγια Κυριάκου του Γεωργίου ΑΜ:59445 (193) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσικρίκα Αικατερίνης του Αποστόλου ΑΜ:59450 (194) Εφοδιασμού Μεταφορών Γκουνταρόπουλου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:59451 (195) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπουνάκη Ιωάννη του Ελευθερίου ΑΜ:59457 (196) Εφοδιασμού Μεταφορών Ποντικίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:59462 (197) Εφοδιασμού Μεταφορών Ξυνογαλά Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:59463 (198) Υλικού Πολέμου Γκάγκα Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:59424 (199) Υλικού Πολέμου Γκιρτοβίτη Παντελή του Χρήστου ΑΜ:59425 (200) Υλικού Πολέμου Καμπεζά Ελευθερίου του Νεοκλή ΑΜ:59429 (201) Υλικού Πολέμου Γκανόγιαννη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:59435 (202) Υλικού Πολέμου Σπηλιωτόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:59442 (203) Υλικού Πολέμου Χατζηζήση Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:59443 (204) Υλικού Πολέμου Τσιλικόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:59447 (205) Υλικού Πολέμου Μπούχλα Ιγνάτιου του Αναστασίου ΑΜ:59448 (206) Υλικού Πολέμου Ράπτη Αλεξάνδρου του Ιωάννη ΑΜ:59454 (207) Υλικού Πολέμου Κουκούλη Γρηγορίου του Θεοφίλου ΑΜ:59455 (208) Υλικού Πολέμου Δεβελέγκα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:59460 (209) Υλικού Πολέμου Καρανίκα Αναστασίου του Αχιλλέα ΑΜ:59461 (210) Υγειονομικού Ιατρών Βαμβακάρη Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:61588 (211) Υγειονομικού Ιατρών Βότση Στεφάνου του Στυλιανού ΑΜ:61601 (212) Υγειονομικού Ιατρών Σαββοπούλου Ελένης του Δημητρίου ΑΜ:61603 (213) Υγειονομικού Ιατρών Γαΐτανάκη Στυλιανού του Νικολάου ΑΜ:61604 (214) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφυλλίδη Αγαθάγγελου του Αλεξάνδρου ΑΜ:61605 (215) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφύλλου Σωκράτη του Βασιλείου ΑΜ:61607 (216) Υγειονομικού Ιατρών Κοκολιού Μιλτιάδη του Δημοσθένη ΑΜ:61608 (217) Υγειονομικού Ιατρών Καρκάνη Γεωργίου του Φιλίππου ΑΜ:61609 (218) Υγειονομικού Ιατρών Δελβινιώτη Ξένης του Δημητρίου ΑΜ:61610 (219) Υγειονομικού Ιατρών Καμπούρα Αστέριου του Νικολάου ΑΜ:61611 (220) Υγειονομικού Ιατρών Παπαδόπουλου Δημητρίου του Θεοπίστου ΑΜ:61613 (221) Υγειονομικού Ιατρών Δροσάτου Ιωάννη-Αλεξάνδρου του Γεωργίου ΑΜ:61614

18 (222) Υγειονομικού Ιατρών Μαρκόπουλου Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:61615 (223) Υγειονομικού Ιατρών Μπαρπαγιάννη Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:61616 (224) Υγειονομικού Ιατρών Μαρκόπουλου Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:61617 (225) Υγειονομικού Ιατρών Γαλάνη Πέτρου του Χαραλάμπους ΑΜ:61618 (226) Υγειονομικού Ιατρών Μοσχόπουλου Νικολάου του Πολύβιου ΑΜ:61619 (227) Υγειονομικού Ιατρών Τσαβδάρη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:61620 (228) Υγειονομικού Ιατρών Πέτσα Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ:61623 (229) Υγειονομικού Ιατρών Γκαρτζονίκα Αποστόλου του Παναγιώτη ΑΜ:61646 (230) Υγειονομικού Ιατρών Μποβιάτση Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:61647 (231) Υγειονομικού Ιατρών Χριστοδούλια Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:61648 (232) Υγειονομικού Ιατρών Γεωργιάδη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:61649 (233) Υγειονομικού Ιατρών Μπλάτσα Αικατερίνης του Θωμά ΑΜ:61650 (234) Υγειονομικού Ιατρών Κατσάρη Στέργιου του Στεφάνου ΑΜ:61651 (235) Υγειονομικού Ιατρών Μπούτσικου Κοσμά του Αναστασίου ΑΜ:61653 (236) Υγειονομικού Ιατρών Πυριόχου Παναγιώτη του Διονυσίου ΑΜ: Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Αριστείδου Γεωργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:61655 (237) Υγειονομικού Ιατρών Γιαννακά Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:61656 (238) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Καραΐσκου Όλγας του Παναγιώτη ΑΜ:61593 (239) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μακρίδη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:60343 (240) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Βασιλειάδη Ευθυμίου του Αποστόλου ΑΜ:60344 (241) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μασταγκά Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:61062 (242) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μαντέβα Αντωνίου του Ιωάννη ΑΜ:61064 (243) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Καραΐσκου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:61065 (244) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Καραΐσκου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:61089 (245) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τσάμη Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:61090 (246) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Δανιά Παντελή του Ευαγγέλου ΑΜ:60340 (247) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Μπερμπέρογλου Ελευθερίου του Σταύρου ΑΜ:60345 (248) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Τσότσα Ανδρέα του Ευαγγέλου ΑΜ:60346 (249) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Κοντόση Αγγέλου του Αθανασίου ΑΜ:61066 (250) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Κωστούδη Σταύρου του Δημητρίου ΑΜ:61092

19 (251) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Μπίκου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:61093 (252) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Δούλου Λάμπρου του Επαμεινώνδα ΑΜ:61094 (253) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Φιλοπούλου Ευαγγελίας του Διονυσίου ΑΜ:61067 (254) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπουγουλιά Κλεοπάτρας του Δημητρίου ΑΜ:59917 (255) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ντάρδη Χρήστου του Άγι ΑΜ:59918 (256) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χαρτσίνα Στέλλας του Νικολάου ΑΜ:59919 (257) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπαλογιάννη Αγορής του Θεοφίλου ΑΜ:61004 (258) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κατσούλη Πηνελόπης του Οδυσσέα ΑΜ:59921 (259) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσάτσου Ελένης του Αθανασίου ΑΜ:59923 (260) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σολδάτου Ελένης του Σπυρίδωνα ΑΜ:61006 (261) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκοντέβα Μαρίας του Παντελή- Τηλεμάχου ΑΜ:59924 (262) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μήτσιου Ευμορφίας του Αποστόλου ΑΜ:59925 (263) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κολοσούσα Χαρίκλειας του Ευαγγέλου ΑΜ:59927 (264) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κουτή Αλεξάνδρας του Δημητρίου ΑΜ:61010 (265) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσιπλάκη Βασιλείου του Παναγιώτη ΑΜ:59928 (266) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ψαραδέλλη Δημητρίου του Ιγνατίου ΑΜ:61011 (267) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παπαναγιώτου Κυριακής του Θωμά ΑΜ:59929 (268) Οικονομικού Γιαννίδη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:59983 (269) Οικονομικού Καραστογιάννη Παύλου του Ιωάννη ΑΜ:59984 (270) Οικονομικού Μπομπότα Αλεξάνδρου του Βασιλείου ΑΜ:59985 (271) Οικονομικού Κορδή Νικολάου του Ματθαίου ΑΜ:59986 (272) Οικονομικού Πλαστάρα Γεωργίου του Λεωνίδα ΑΜ:59987 (273) Οικονομικού Πέτση Αγαθής του Ευαγγέλου ΑΜ:59988 (274) Οικονομικού Μερεσιώτη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:59989 (275) Οικονομικού Μίγγου Αλεξάνδρου του Δημητρίου ΑΜ:59991 (276) Οικονομικού Αλεξόπουλου Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:59992 (277) Οικονομικού Μπάτσιου Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:59993 (278) Οικονομικού Ντούμου Θεοδώρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59994 (279) Οικονομικού Μαυριγκόπουλου Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:59995 (280) Οικονομικού Πασσαλίδου Ευδοκίας του Γεωργίου ΑΜ:61072 (281) Οικονομικού Σκούρα Ελευθερίας-Ειρήνης του Θωμά ΑΜ:60018 (282) Γεωγραφικού Μπούσουλα Γρηγορίου του Καζίμηρου ΑΜ:59256 (283) Γεωγραφικού Μανουσάκη Πέτρου του Γεωργίου ΑΜ:59275 (284) Γεωγραφικού Πισπιδίκη Ιωάννη του Σταύρου ΑΜ:59349 (285) Στρατιωτικών Γραμματέων Χειρακάκη Ευσεβίας του Γεωργίου ΑΜ:60330

20 (286) Στρατιωτικών Γραμματέων Παπαμάρκου Αικατερίνης του Νικολάου ΑΜ:60331 (287) Στρατιωτικών Γραμματέων Καραλή Δήμητρας του Γεωργίου ΑΜ:60332 δ. Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Υπολοχαγού Πεζικού Αποστόλου Λάμπρου του Ευαγγέλου ΑΜ: ε. Προακτέων κατ εκλογή Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Πυροβολικού Σμηλτιάνου Βησσαρίωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:57749 (2) Πεζικού Γιάντση Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:57750 (3) Πεζικού Ιωαννίδη Ζήση του Γεωργίου ΑΜ:57753 (4) Πεζικού Κουδούνη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:57754 (5) Πεζικού Καραγιάννη Αποστόλου του Τηλεμάχου ΑΜ:57755 (6) Αεροπορίας Στρατού Ασλάνη Αλεξάνδρου του Αριστοτέλη ΑΜ:57756 (7) Πεζικού Γιαννακού Κωνσταντίνου του Ηρακλή ΑΜ:57757 (8) Πυροβολικού Κάργα Θεοδώρου του Ευστρατίου ΑΜ:57758 (9) Πεζικού Σταθοκώστα Ευθυμίου του Βασιλείου ΑΜ:57759 (10) Πυροβολικού Μαρσιανούδη Γρηγορίου του Πασχάλη ΑΜ:57939 (11) Διαβιβάσεων Βάκρινου Κωνσταντίνου του Πολυκάρπου ΑΜ:57762 (12) Πυροβολικού Μπακιρτζή Κυριάκου του Νικολάου ΑΜ:57996 (13) Μηχανικού Στάμου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:57763 (14) Αεροπορίας Στρατού Ανυσιάδη Αβραάμ του Λαζάρου ΑΜ:57765 (15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κουκουσούλη Ιωάννη του Στέργιου ΑΜ:57769 (16) Πυροβολικού Γούναρη Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:57772 (17) Αεροπορίας Στρατού Τσιτμή Ευστρατίου του Χρήστου ΑΜ:57773 (18) Πεζικού Στυλιανόπουλου Θεοδώρου του Χρήστου ΑΜ:57774 (19) Πεζικού Χατζηγεωργίου-Γεωργιάδη Νικολάου του Ηλία ΑΜ:57775 (20) Μηχανικού Ιωαννίδη Χρήστου του Χαραλάμπους ΑΜ:57776 (21) Πεζικού Λιόλιου Λάμπρου του Αποστόλου ΑΜ:57777 (22) Διαβιβάσεων Κορλού Αποστόλου του Δήμου ΑΜ:57778 (23) Πυροβολικού Χριστοφορίδη Πλούταρχου του Γεωργίου ΑΜ:57780 (24) Πεζικού Μηλίτση Παυσανία του Δημητρίου ΑΜ:57783 (25) Πεζικού Καρανίκα Αριστείδη του Νικολάου ΑΜ:57784 (26) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημόπουλου Γεωργίου του Ανδρέα ΑΜ:57785 (27) Μηχανικού Αποστολάτου Παναγιώτη του Σπυρίδωνα ΑΜ:57787 (28) Πεζικού Γκανιατσά Δημοσθένη του Στεφάνου ΑΜ:57788 (29) Πεζικού Ελευθεριάδη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:57789 (30) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παντελίδη Νικολάου του Παντελή ΑΜ:57790 (31) Πεζικού Ζησόπουλου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:57791 (32) Πυροβολικού Δημητρίου Αποστόλου του Μιχαήλ ΑΜ:57792 (33) Διαβιβάσεων Γαρουφαλή Μιλτιάδη του Ιωάννη ΑΜ:57793 (34) Πεζικού Γκανιά Αριστείδη του Κωνσταντίνου ΑΜ:57794 (35) Πεζικού Τραπότση Ιωάννη του Ιορδάνη ΑΜ:57796 (36) Πεζικού Αντωνίου Ευαγγέλου του Χρήστου ΑΜ:57797 (37) Πυροβολικού Τρυγώνη Βασιλείου του Αστέριου ΑΜ:57798 (38) Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:57799 (39) Πυροβολικού Γάτσια Χαραλάμπους του Αχιλλέα ΑΜ:57800

21 (40) Πεζικού Οικονόμου Ανδρέα του Χριστόδουλου ΑΜ:57801 (41) Πεζικού Γκίκα Δαμιανού του Γεωργίου ΑΜ:57802 (42) Διαβιβάσεων Δανιόλου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:57804 (43) Μηχανικού Γκαντολούδη Ιωάννη του Αργυρίου ΑΜ:57805 (44) Πεζικού Στουρνάρα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ: Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γκαναβία Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:57807 (45) Πυροβολικού Πάλλα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:57808 (46) Πεζικού Τσιούκη Χρήστου του Βασιλείου ΑΜ:57809 (47) Πεζικού Κωτάκου Κωνσταντίνου του Αστέριου ΑΜ:57810 (48) Πεζικού Γιώτα Εμμανουήλ του Νικολάου ΑΜ:57811 (49) Πεζικού Λώτη Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:57812 (50) Πεζικού Παπαναστασίου Ηλία του Αθανασίου ΑΜ:57814 (51) Πεζικού Καραμάνου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:57815 (52) Πυροβολικού Παππά Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:57816 (53) Μηχανικού Καραϊσκάκη Χρήστου του Περικλή ΑΜ:57817 (54) Πεζικού Γρηγορίου Αχιλλέα του Θεοδώρου ΑΜ:57818 (55) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζέζου Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ:57820 (56) Πεζικού Χαλκιαδάκη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ: Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Τσιορβάλα Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:58464 (57) Τεχνικού Θεοδοσιάδη Θεοδοσίου του Παναγιώτη ΑΜ:57825 (58) Τεχνικού Τσαμπάζη Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:57827 (59) Τεχνικού Αδαμόπουλου Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:57832 (60) Τεχνικού Φιλέντα Αποστόλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:57833 (61) Τεχνικού Ανθόπουλου Θεοφίλου του Γεωργίου ΑΜ:57835 (62) Τεχνικού Σκυριανού Γεωργίου του Ευστράτιου ΑΜ:57837 (63) Τεχνικού Σιάχου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:57839 (64) Τεχνικού Βασιλειάδη Κυριάκου του Αχιλλέα ΑΜ:57840 (65) Τεχνικού Τσιάρα Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:57841 (66) Τεχνικού Μιμήκου Βασιλείου του Παναγιώτη ΑΜ:57842 (67) Τεχνικού Γιαννιώτη Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:57843 (68) Τεχνικού Μπαμίχα Αποστόλου του Αθανασίου ΑΜ:57845 (69) Τεχνικού Χρόνη Διονυσίου του Δημητρίου ΑΜ:57846 (70) Τεχνικού Αργυρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:57847 (71) Τεχνικού Μπακιρτζή Πέτρου του Προδρόμου ΑΜ:57848 (72) Τεχνικού Τσιγάρας Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:57849 (73) Τεχνικού Σιδηροκαστρίτη Φωτίου-Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:57850 (74) Τεχνικού Τοπαλίδη Αριστείδη του Στυλιανού ΑΜ:57851 (75) Τεχνικού Γιαννούση Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:57852 (76) Τεχνικού Οσταδάκη Αθανασίου του Ευαγγέλου ΑΜ:57853 (77) Τεχνικού Λογοδότη Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ:57854 (78) Τεχνικού Καράση Σωτηρίου του Στέργιου ΑΜ:57855 (79) Τεχνικού Κατσαρού Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ: Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μπατάλα Παύλου του Στεφάνου ΑΜ:57857 (80) Τεχνικού Τζανή Ιωάννη του Αντωνίου ΑΜ:58607 (81) Εφοδιασμού Μεταφορών Καρανίκα Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:57859 (82) Εφοδιασμού Μεταφορών Αντωνίου Αντωνίου του Παρασκευά ΑΜ:57860

22 ΑΜ:57861 ΑΜ:57862 ΑΜ: (83) Εφοδιασμού Μεταφορών Εφραιμίδη Παύλου του Αλεξάνδρου (84) Εφοδιασμού Μεταφορών Φωκά Γεωργίου του Δημητρίου (85) Υλικού Πολέμου Κεραμάρη Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:57863 (86) Υλικού Πολέμου Κολέτσιου Ηλία του Χρήστου ΑΜ:57864 (87) Υλικού Πολέμου Αργυρίου Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:57865 (88) Υλικού Πολέμου Μπιτχαβά Χρήστου του Ελευθερίου ΑΜ:57866 (89) Υλικού Πολέμου Αλατζιά Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:57867 (90) Υλικού Πολέμου Παπαθεμιστοκλέους Παύλου του Θεμιστοκλή (91) Υλικού Πολέμου Ουζούνη Χρήστου του Βασιλείου ΑΜ:57869 (92) Υλικού Πολέμου Σαλίβερου Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:57870 (93) Φροντιστών Πεζικού Τζέλιου Ιωάννη του Αργυρίου ΑΜ:57903 (94) Φροντιστών Πεζικού Κουρκούνη Στεφάνου του Θωμά ΑΜ:57904 (95) Φροντιστών Τεχνικού Πέμα Αριστοτέλη-Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:57906 (96) Φροντιστών Διαβιβάσεων Πεξάρα Νικολάου του Παύλου ΑΜ:57907 (97) Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Σερμπέζη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:57908 (98) Φροντιστών Πεζικού Σαμαρά Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:57909 (99) Φροντιστών Πεζικού Μελετιάδη Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:57910 (100) Φροντιστών Πυροβολικού Πασσά Χρήστου του Ζώη ΑΜ:57911 (101) Φροντιστών Πεζικού Παρζίγκα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:57912 (102) Φροντιστών Πεζικού Σιαχούλη Ιωάννη του Ελευθερίου ΑΜ:57913 (103) Φροντιστών Τεχνικού Μαβίδη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:57914 (104) Φροντιστών Διαβιβάσεων Γκούτρα Κωνσταντίνου του Κλεάρχου ΑΜ:57915 (105) Φροντιστών Πεζικού Ζώλου Αθανασίου του Κομνηνού ΑΜ:57916 (106) Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Καπέλλα Γεωργίου του Χαραλάμπους ΑΜ:57917 (107) Φροντιστών Πεζικού Φούντα Θωμά του Ηλία ΑΜ:57918 (108) Φροντιστών Πυροβολικού Κυρίτση Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:57919 (109) Φροντιστών Πεζικού Ξάρα Ζήση του Γεωργίου ΑΜ: Φροντιστών Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κάππη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:57921 (110) Φροντιστών Πεζικού Τζιλιτούδη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:58730 (111) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Πανογεώργου Ταξιάρχη του Γεωργίου ΑΜ:57922 (112) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Ιωαννίδη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:57923 (113) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Καραλαριώτη Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:57924 (114) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Καραβασίλη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:57925 (115) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζόπουλου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:57926

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΕΤΟΥΣ 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 51931 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 200 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 40475 42009 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2014-2015 - Εισάγονται οι 50 πρώτοι 1 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16,6 5 3 3 27,6 2 ΠΑΪΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15,8 5 3 3 26,8 3 ΚΟΥΡΕΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 15,1 5 3 3 26,1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

ΣΤ Τάξη. Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας. Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας ΣΤ Τάξη Παπασχόλης Ιωάννης 10ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αναγνωστάκης Σπύρος 12ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Αποστόλου Αντώνιος 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Μούρτζου Παρασκευή 13ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας

Επιτυχόντες 2009. Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Επιτυχόντες 2009 Επώνυμο Όνομα Γλώσσα Επίπεδο Φορέας Καράμπελας Γεώργιος Αγγλικά Starters Cambridge Παντός Δημήτρης Αγγλικά Starters Cambridge Ροβίνας Βασίλειος Αγγλικά Starters Cambridge Τζουβάρα Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. Α1 3η & 4η. 3η & 4η. Γ1 1η & 2η. Γ2 4η. Δ1 3η. 1 ΜΠΑΚΛΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 4357 2 ΜΠΟΥΖΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝΗ 4393 3 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 4353 4 ΠΕΞΑΡΑ ΕΥΣΕΒΕΙΑ 4382 5 ΚΑΜΠΕΡΗ ΔΑΜΙΑΝΗ 4348 6 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔ/ΛΗΝΗ 4381 7 ΚΙΡΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 4347 8 ΣΚΙΡΛΑ ΘΕΟΔ 4373 9 ΜΕΡΕΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Α6-Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α1Α6-Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων «Ι» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ. : ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡ. ΕΞΕΛ. & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕΜ-ΔΕΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο

Θεματικές Περιοχές (κατά δηλωθείσα σειρά προτίμησης δυνατότητα επιλογής έως 6 Θ.Π.) Ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ονοματεπώνυμο Γ Σεπτεμβρίου 36, 10432, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 5218700 Fax: 210 5218754 E-mail: info@kanep-gsee.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Επιμορφωτών του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για το έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Σελίδα 1 από 13. 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,50 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 558468 ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 15,44 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: Περιφέρεια : ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ : θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Νεστορίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Ο Δήμαρχος Νεστορίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EΚΛΟΓΗΣ 14 Μαΐου 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 18 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ο Δήμαρχος 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας

Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας Οδοντίατροι Νομού Καρδίτσας ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΙΤΕΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ ΠΑΛΑΜΑ Σ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΙ Ορθο Ορθο - Ορθο Ορθο ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΟΥΖΑΚΙ ΠΡΟΑΣΤΙΟ Ε.Σ.Υ. ΣΟΦΑΔΕΣ Ενημέρωση /0/0 Αποστολός Δημήτριος Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΦ ΑΑ Α.Μ. Επώνυμο Όνομα Ειδικότητα Σ.Ε. Γλώσσα Μόρια Μ.Ο.Γλ. ΜΟΡ. ΓΛ. Μ.Ο. ΣΥΝ. ΣΥΝ. ΜΟΡ. 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Συντονιστικό: ΒΕΡΟΛΙΝΟ 13 6 556797 ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 17,5 15 15,00 30,000 62,500 31 1 543194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 26 10 10,00 26,250 62,250 9 10 125392

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2013 23/6/2013 RANK BIB ATHLETE TEAM/SPONSOR CAT TOTAL TIME 1 74 ΓΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MEDITTERANEAN SWIMMING PROJECTM1 00:38'48"484 2 77 ΤΣΟΚΑΙ ΣΕΡΙΛΙΟ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:38'49"641 3 78 ΚΑΡΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Κ.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΙΛΙΣΙΩΝ M1 00:40'26"578 4 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΕΛΛΗΝIΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIΑ Βαθµός Ασφαλείας ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Iλιov 03 / 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ. 5232 Βαθµός Πρoτερ. ΗΜΟΣ IΛIΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κάλχου 48-50 ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ : ΛΙΑΤΗΡΗ Μ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2132030122

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (2000) ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΝΑΚΗ ΟΛΓΑ ΠΕΛΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΧΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘ ΑΣΤΕΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Σελίδα 1 από 13 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ" 1 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 547142

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5 η / 2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληρ. Σαράντης Τύπου Τηλ. Γραμματείας : 231330 4051 Email : sarantis.typou@n3.syzefxis.gov.gr ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 17-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. Σ.Τ.ΕΦ. - Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 13:00 15:00 1 Γεώργιος Τσούρνος 2 Νίκος Χοτζεμπέκογλου 3 Χάρης Σωτηρόπουλος 4 Ανδρέας Σακελλαρόπουλος 5 Τιμολέων Μανωλόπουλος 6 Αναστάσιος Μπουρδουβάλης 7 Δημήτρης Δερέκης 8 Γεώργιος Χατζηπαναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 01/2011 ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 001 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

9η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 01-07-2009, ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΒΕΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΤΡΙΟΣ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δ/ντής Π.Μ.Σ.: Γιώργος Νικολάου, Αναπλ. Καθηγητής τηλ.: 26510-05736, e- mail: gnikolau@uoi.gr Ιωάννινα, 29/10/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ Δάνης Παναγιώτης 2103401010 2106980529 secoff@sdoe.gr Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. - Δ1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Πιτιακούδης Δημήτριος 2103401033

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΟ (243) ΠΡΩΪ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ (07.30-12.00) ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 13-Μαρ 14-Μαρ 20-Μαρ 21-Μαρ 27-Μαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12

ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΕΜΠΤΗ:15:00-19:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 20,21,24,27,28/11 1,4,5,8,11,12,15/12 ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (Β ΠΕΡ) ΓΥΝ. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΠΕΜΠΤΗ,ΠΑΡΑΚΕΥΗ: 7:30-12:00 ΔΕΥΤΕΡΑ:13:00-17:30 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13:00-17:30 ΔΕΥΤΕΡΑ: 12:30-17:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 12:30-17:00 1.ΚΟΥΦΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2103819319 2103823077 gkonstad@otenet.gr ΒΟΙΩΤΙΚΩΝ 8-10 ΜΕΛΕΤΩΝ 10678

Διαβάστε περισσότερα

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 2. ΜΠΑΡΟΥΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣ 14 23 3. ΒΟΖΕΝΤΣΟΥΚ ΡΟΥΣΛΑΝ ΝΑΞΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

ΕΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΕΚ Ή ΕΚ, Π.Ε. Ή Α.Υ. Ή ΠΟΛΙΤ.Θ., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΕΚ Ή ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΠΕ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΡΑΣΕΠ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΓΕΝΙΚΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9,75 0,38 1,00 11,13 0,50 0,50 11,63 1η 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11,00 0,00 1,00 12,00 1,00 1,00 13,00 1η 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ 1 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ για το ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Ε.Φ.Ο.Τ. Πασχάλης Βασίλειος

Εκπρόσωπος Ε.Φ.Ο.Τ. Πασχάλης Βασίλειος ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ 1 1A ΓΟΥΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΟΥ 284 272 556 28 22 2 1D ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 279 277 556 22 32 3 6D ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΛ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ 277 275 552

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ.

«Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Περ.Θεσσαλίας Ταχ. Κώδικας : 411 10 Πληροφορίες : Θεοδοσίου Εύα : 2413 506.241 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Α.Μ.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. εκκρεμεί πιστοποιητικό 2 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ENIAIA ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΓΝ-ΓΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα