ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α ΓΕΣ/ ΔΙΜΣΠΡΟ/3,4δ,8 ΓΕΣ/ΔΟΡ-ΔΟΙ/1 ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ ΓΕΣ/ΔΓΜΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4 α Τηλεφ. (εσωτ.) 3036 Φ.400/167/ Αριθμ. Σχ Αριθμ. Εγκυκλίου: 97 Αθήνα, 11 Ιουλ 13 ΘΕΜΑ: Προσωπικό Διοικητικά ΣΧΕΤ: Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 112/ , τ.α ). 1. Σας κοινοποιούμε, το από ΠΔ «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς», που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 721/ ΦΕΚ (τγ ). Ο αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό ΥΕΘΑ/ΓΕΣ οικονομικού έτους 2013, είναι / /ΓΕΣ/ΔΟΙ. 2. Οι προαγόμενοι κατ εκλογή με το παραπάνω ΠΔ Αξκοί, να γραφούν στην επετηρίδα μετά τους τώρα υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους. Ακριβές Αντίγραφο Ταξίαρχος Δημήτριος Μπουζέλος ΓΕΣ/Διευθυντής ΔΙΜΣΠΡΟ Λγος (ΠΖ ΕΥ) Άγγελος Αδαμόπουλος Επιτελής ΔΙΜΣΠΡΟ/4α./.

2 «Κύρωση Πινάκων Τακτικών Ετησίων Κρίσεων και Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις: (1) Του Ν.2439/1996 «Ιεραρχία και Εξέλιξη των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 219). (2) Του Ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και Συναφείς Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 167). β. Το υπ αριθμό 5/ Πρακτικό του Συμβουλίου Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού υπ αριθμό «3». γ. Το υπ αριθμό 8/ Πρακτικό του Συμβουλίου Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ αριθμό «3». δ. Την απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ Β 1635/ ). Με πρόταση της Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Αποφασίζουμε 1. Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων , που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ αριθμό «3»: α. Διατηρητέων Λοχαγών Όπλων Εκτός Οργανικών Θέσεων: -- Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γιαννούδη Σταύρου του Κυριάκου ΑΜ:47430 (1) Πεζικού Τριαντάφυλλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47968 (2) Πεζικού Μακρυγιαννάκη Νικολάου του Εμμανουήλ ΑΜ:48032 β. Μη διατηρητέου Λοχαγού Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Εκτός Οργανικών Θέσεων Φραντζεσκάκη Στυλιανού του Χαραλάμπους ΑΜ: γ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Λοχαγών Όπλων και Σωμάτων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους: (1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σεραφέτη Ελένης του Ιωάννη ΑΜ:53394 (2) Υγειονομικού Αργυρίου Μαριάννας του Αποστόλου ΑΜ:53537 (3) Υγειονομικού Τορουνίδου Μαρίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:53548 δ. Προακτέων κατ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Τσαλαμούρα Ηλία του Αποστόλου ΑΜ:51007 (2) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Λιάσκου Βασιλείου του Γρηγορίου ΑΜ:51012 (3) Μηχανικού Τοπαλίδου Αλεξάνδρας του Φιλίππου ΑΜ:53401 (4) Μουσικού Μπαλιάκο Ιωάννη του Αποστόλου ΑΜ:51695 (5) Μουσικού Κατσιγιάννη Θεμιστοκλή του Αποστόλου ΑΜ:51704./.

3 - 2 - (6) Μουσικού Κουνενή Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:52138 ε. Προακτέων κατ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: -- Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Μπαλή Ευθυμίου του Παναγιώτη ΑΜ: Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βέργου Αναστασίου του Παναγιώτη ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σαββίδη Γεωργίου του Πασχάλη ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Βατζίκα Μιχαήλ του Νικολάου ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αραμπατζή Κωνσταντίνου του Παναγιώτη ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Σδόγγου Νικολάου του Χρήστου ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Πατσατζή Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ: Φροντιστών Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μαδεμτσόγλου Ισαάκ του Κωνσταντίνου ΑΜ:56459 (1) Τεχνικού Καρβούνη Θωμά του Αντωνίου ΑΜ:56359 (2) Τεχνικού Τσαντεκίδη Ανδρέα του Κοσμά ΑΜ:56360 (3) Τεχνικού Αντωνιάδη Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:56362 (4) Τεχνικού Αποστολίδη Αναστασίου του Παναγιώτη ΑΜ:56366 (5) Τεχνικού Συμεωνίδη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:56368 (6) Τεχνικού Κουκουτσέλου Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56369 (7) Τεχνικού Γκαγκάρα Γεωργίου του Παντελή ΑΜ:56371 (8) Τεχνικού Σ αραντάκη Νικολάου του Στυλιανού ΑΜ:56372 (9) Τεχνικού Σιδηρόπουλου Γεωργίου του Βίκτωρα ΑΜ:56374 (10) Τεχνικού Σταυρόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:56376 (11) Τεχνικού Χιωτέλη Ιωάννη του Δημοσθένη ΑΜ:56383 (12) Φροντιστών Τεχνικού Γκουντέλια Θεοδώρου του Χρήστου ΑΜ:56455 (13) Φροντιστών Τεχνικού Ζυγουλάκη Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:56477 (14) Εφοδιασμού Μεταφορών Τριπάκη Γεράσιμου του Αποστόλου ΑΜ:56385 (15) Εφοδιασμού Μεταφορών Βόντζου Αποστόλου του Ιωάννη ΑΜ:56387 (16) Εφοδιασμού Μεταφορών Μουζακιάρη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:56388 (17) Εφοδιασμού Μεταφορών Κείου Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56389 (18) Εφοδιασμού Μεταφορών Κουτσούκου Δημητρίου του Τριαντάφυλλου ΑΜ:56391 (19) Εφοδιασμού Μεταφορών Καρανίκα Χρήστου του Αντωνίου ΑΜ:57161 (20) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Αντωνόπουλου Δημητρίου του Περικλή ΑΜ:56394 (21) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Καρακωστίδη Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:56395 (22) Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Κούτσικου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ: Αρχιτεχνιτών Εφοδιασμού Μεταφορών Ελαφράς Υπηρεσίας Κώτσαινα Ευαγγέλου του Παναγιώτη ΑΜ:56396 (23) Υλικού Πολέμου Πισσάκη Ανδρέα του Δημητρίου ΑΜ:56397 (24) Υλικού Πολέμου Γεωργατσέλη Παναγιώτη του Στέργιου ΑΜ:56400

4 Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Καραχάλιου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ: Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Μπαντούνα Ασημίνας του Αναστασίου ΑΜ:58142 (25) Αρχιτεχνιτών Πυροτεχνουργών Μπόζη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ: Έρευνας Πληροφορικής Ελαφράς Υπηρεσίας Αργύρη Γεωργίου του Αντωνίου ΑΜ:56432 (26) Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων Μαναράκη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:56572 στ. Διατηρητέων Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων Εκτός Οργανικών Θέσεων: (1) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναστασίου Ευαγγέλου του Αναστασίου ΑΜ:50453 (2) Πεζικού Σωτηροπούλου Δήμητρας του Θεοδώρου ΑΜ:53382 (3) Υγειονομικού Γιαννόγλου Αικατερίνης του Δημητρίου ΑΜ: Κυρώνουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3883/2010, τους παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων , που συντάχθηκαν από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων: α. Προακτέων κατ εκλογή Λοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Αεροπορίας Στρατού Μυγιάκη Σταύρου του Μανούσου ΑΜ:54409 (2) Διαβιβάσεων Τσέτσελη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:54410 (3) Μηχανικού Πετράκη Κωνσταντίνου του Στυλιανού ΑΜ:54411 (4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μόκκα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:54413 (5) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσάμπουλα Φωτίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54414 (6) Πυροβολικού Γεωργιάδη Ανδρέα του Δημητρίου ΑΜ:54415 (7) Πυροβολικού Παπαδόπουλου Βαλσάμη του Ελευθερίου ΑΜ:54416 (8) Πεζικού Καραγιάννη Ιωάννη του Ευαγγέλου ΑΜ:54417 (9) Πυροβολικού Μιχαηλίδη Σωκράτη του Ανέστη ΑΜ:54419 (10) Μηχανικού Πολιούδη Στυλιανού του Θεοδώρου ΑΜ:55144 (11) Πεζικού Κατσιαρίμπα Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:54420 (12) Πεζικού Κοσκινά Φίλιππου του Θεοδώρου ΑΜ:54421 (13) Πεζικού Τσαμήτρου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:54422 (14) Πεζικού Μέτσιου Αθανασίου του Διαμαντή ΑΜ:54423 (15) Πεζικού Ρεντίφη Σεραφείμ του Κωνσταντίνου ΑΜ:54424 (16) Πεζικού Καράμπελα Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:54425 (17) Μηχανικού Δαλακούρα Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:54426 (18) Διαβιβάσεων Παναγιώτου Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:54427 (19) Διαβιβάσεων Καραντώνη Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:54428 (20) Μηχανικού Παπαβασιλείου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:54429 (21) Πυροβολικού Καλογερά Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54430 (22) Πεζικού Βασιλάκη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:54431 (23) Πυροβολικού Γρηγορούδη Θωμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:54432 (24) Πυροβολικού Βαγενά Κωνσταντίνου του Ευσταθίου ΑΜ:55148 (25) Πυροβολικού Δελή Κυριαζή του Ιωάννη ΑΜ:54433 (26) Πεζικού Ρισκάκη Χαραλάμπους του Πέτρου ΑΜ:54434 (27) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραγιάννη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:54435

5 - 4 - (28) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ηλιάκη Αντωνίου του Εμμανουήλ ΑΜ:54436 (29) Πεζικού Αργυρίου Αγγέλου-Αποστόλου του Χαραλάμπους ΑΜ:54437 (30) Πεζικού Αλεξίου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:55150 (31) Πεζικού Κεφάλα Σταματίου του Νικολάου ΑΜ:54438 (32) Πεζικού Σκούλου Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:54439 (33) Πεζικού Μανδαλά Λεωνίδα του Γεωργίου ΑΜ:54441 (34) Πεζικού Κρανιώτη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:54442 (35) Διαβιβάσεων Φωτεινόπουλου Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ:54443 (36) Μηχανικού Τζάννε Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:54444 (37) Πυροβολικού Κλωθάκη Εμμανουήλ του Παύλου ΑΜ:54445 (38) Πυροβολικού Τάγκαλη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54446 (39) Πυροβολικού Καραμπουτάκη Γεωργίου του Δήμου ΑΜ:54447 (40) Πυροβολικού Παπαγρηγορίου Χριστοφόρου του Γρηγορίου ΑΜ:54448 (41) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χάτσιου Γρηγορίου του Γεωργίου ΑΜ:54449 (42) Πεζικού Βούλτσιου Λουκά του Γεωργίου ΑΜ:54450 (43) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ανθούλη Θεοδώρου του Αργυρίου ΑΜ:54451 (44) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δρόσου Νικολάου του Θεοφάνη ΑΜ:54452 (45) Πεζικού Σκλάβη Χριστοφόρου του Δημητρίου ΑΜ:54453 (46) Πεζικού Ρεντίφη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54454 (47) Πεζικού Κοθρά Πέτρου του Δημητρίου ΑΜ:54455 (48) Πεζικού Κόχυλα Εμμανουήλ του Ελευθερίου ΑΜ:55162 (49) Πεζικού Ασμενούδη Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:54456 (50) Πεζικού Βούλγαρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:54458 (51) Πεζικού Γραφάκου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:54459 (52) Διαβιβάσεων Κατσικάκη Ευστρατίου του Γεωργίου ΑΜ:54460 (53) Μηχανικού Στρατή Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:54461 (54) Πεζικού Ασκιανάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:54463 (55) Αεροπορίας Στρατού Γούλα Δημοσθένη του Γεωργίου ΑΜ:54464 (56) Πυροβολικού Μουτάφη Ματθαίου του Νικολάου ΑΜ:54466 (57) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αναστασόπουλου Αντωνίου του Ευαγγέλου ΑΜ:54467 (58) Πεζικού Κουτσογιάννη Χριστοφόρου του Γεωργίου ΑΜ:54468 (59) Πεζικού Καλυβιώτη Ευαγγέλου του Αθανασίου ΑΜ:54469 (60) Πεζικού Αργύρη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:54470 (61) Πεζικού Σακελλάρη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54471 (62) Πεζικού Τάσση Στεφάνου του Ελευθερίου ΑΜ:54472 (63) Πεζικού Μπάρμπα Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ:54474 (64) Πεζικού Χαριτούδη Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:54476 (65) Διαβιβάσεων Τσολάκου Λάμπρου του Χρήστου ΑΜ:54477 (66) Μηχανικού Καμαργιώτη Αναξαγόρα του Αγγέλου ΑΜ:54478 (67) Διαβιβάσεων Ζυγούρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ: Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Μπακαλάκου Κωνσταντίνου του Δήμου ΑΜ:54480 (68) Πυροβολικού Γκούμα Αργυρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54481 (69) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολού Διονυσίου του Αντωνίου ΑΜ:54482

6 ΑΜ:55182 ΑΜ:54494 ΑΜ: (70) Πυροβολικού Φαρμάκη Πέτρου του Δημητρίου ΑΜ:54483 (71) Πυροβολικού Σίμου Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:54484 (72) Πυροβολικού Κελέση Ευαγγέλου του Νικολάου ΑΜ:54485 (73) Πεζικού Σιαφογιάννη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:54486 (74) Πεζικού Τσιαλίκη Αστερίου του Θεοχάρη ΑΜ:55181 (75) Πεζικού Μάντζαρη Αναστασίου του Γεωργίου ΑΜ:54487 (76) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γαϊτανίδη Ιωάννη του Διαμαντή (77) Πεζικού Εξαρχόπουλου Γεωργίου του Αδαμάντιου ΑΜ:54488 (78) Πεζικού Γκιώνη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:54489 (79) Πεζικού Τσιτάκη Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:54490 (80) Πεζικού Βελιάδη Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:54491 (81) Πυροβολικού Θεοφιλάτου Γερασίμου του Αθανασίου ΑΜ:55187 (82) Πεζικού Τσιριγώτη Πέτρου του Χρήστου ΑΜ:54492 (83) Πεζικού Αρκαδόπουλου Νικολάου του Παναγιώτη ΑΜ:54493 (84) Διαβιβάσεων Χατζηαμανέτογλου Δημητρίου του Γεωργίου (85) Πυροβολικού Λουκαδούνου Δημητρίου του Αναστασίου ΑΜ:54496 (86) Αεροπορίας Στρατού Δημητρίου Ευθυμίου του Γεωργίου ΑΜ:54497 (87) Πεζικού Καλυβιώτη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:55191 (88) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βλάχου Χρήστου του Δημητρίου (89) Πεζικού Πλούμη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:55198 (90) Πεζικού Κανταρέλλου Αντωνίου του Παναγιώτη ΑΜ:54500 (91) Πυροβολικού Σταθάκη Ιωάννη του Γρηγορίου ΑΜ:54501 (92) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραζέρη Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:54502 (93) Πεζικού Κουκόσια Νικολάου του Πέτρου ΑΜ:54503 (94) Πεζικού Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:54504 (95) Πεζικού Αντωνόπουλου Αλεξίου του Πάνου ΑΜ: Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας Σάλτα Ραφαήλ του Χρήστου ΑΜ:54506 (96) Πεζικού Αρναούτη Ερωτόκριτου του Παναγιώτη ΑΜ:54507 (97) Πεζικού Μαρσέλου Θεοδώρου του Αναστασίου ΑΜ:55205 (98) Πεζικού Δαγκλή Ιωάννη του Αθανασίου ΑΜ:54508 (99) Πεζικού Λουκόπουλου Οδυσσέα του Γεωργίου ΑΜ:54509 (100) Πεζικού Τζερεμάκη Σπυρίδωνα του Αργυρίου ΑΜ:54510 (101) Διαβιβάσεων Δελημάρκου Σταύρου του Αθανασίου ΑΜ:54511 (102) Μηχανικού Αγοραστάκη Γεωργίου του Αντωνίου ΑΜ:54512 (103) Πεζικού Ραλλάκη Λεωνίδα του Χαραλάμπους ΑΜ:55210 (104) Μηχανικού Γούλα Αποστόλου του Γεωργίου ΑΜ:54513 (105) Πεζικού Τσιαλίκη Αθανασίου του Θεοχάρη ΑΜ:55212 (106) Διαβιβάσεων Καλογερά Διονυσίου του Παύλου ΑΜ:54514 (107) Πεζικού Παπαγεωργίου Αναστασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54515 (108) Πυροβολικού Χαραλαμπή Νικολάου του Παράσχου ΑΜ:54516 (109) Πεζικού Δήμου Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:54517 (110) Πυροβολικού Αλεξίου Νεκταρίου του Γεωργίου ΑΜ:54518 (111) Πυροβολικού Κέρβη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:54519 (112) Πεζικού Γιαννόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:54520 (113) Ιππικού Τεθωρακισμένων Φυλάκη Στεφάνου του Αποστόλου ΑΜ:54521 (114) Πεζικού Βάκου Αργυρίου του Δημητρίου ΑΜ:54522

7 - 6 - (115) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αραμπατζίδη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:55225 (116) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πουλή Παναγιώτη του Στεφάνου ΑΜ:54524 (117) Πεζικού Δαριβιανάκη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:55228 (118) Πεζικού Πέππα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:54525 (119) Πεζικού Δαμουλάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54526 (120) Μηχανικού Χανιά Ευριπίδη του Κωνσταντίνου ΑΜ:54527 (121) Διαβιβάσεων Παππά Αναστασίου του Χρήστου ΑΜ:54528 (122) Πεζικού Ναούμ Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:54529 (123) Αεροπορίας Στρατού Παπαδάκη Αριστείδη του Ηρακλή ΑΜ:54530 (124) Πυροβολικού Τσιανίκα Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:54531 (125) Πεζικού Δημητρόπουλου Γεωργίου του Αποστόλου ΑΜ:54532 (126) Πεζικού Γιωτίκα Σωτηρίου του Γεωργίου ΑΜ:54533 (127) Πεζικού Κατέρη Κωνσταντίνου του Παντελή ΑΜ:54534 (128) Πεζικού Ανδρεαδάκη Δημητρίου του Μανούσου ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Καραβά Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:54536 (129) Πυροβολικού Ζαχάρη Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:54538 (130) Πεζικού Καμπίλαυκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:55242 (131) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαλάνου Νικολάου του Αναστασίου ΑΜ:54540 (132) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδόπουλου Δημητρίου του Αργυρίου ΑΜ:54541 (133) Πεζικού Καρβέλα Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:54542 (134) Πεζικού Γαρδέρη Βλάσιου του Αντωνίου ΑΜ: Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Μαμαντάκη Εμμανουήλ του Αντωνίου ΑΜ:54544 (135) Πεζικού Ανδρέου Αθανασίου του Αγγέλου ΑΜ:55250 (136) Μηχανικού Μπούση Βασιλείου του Σωτηρίου ΑΜ:54545 (137) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κορολόγου Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:54546 (138) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννάκη Ηλία του Χρήστου ΑΜ:54547 (139) Πυροβολικού Κάτσακα Ανδρέα του Παναγιώτη ΑΜ:54548 (140) Πυροβολικού Γραμματικού Αργυρίου του Ιωάννη ΑΜ:54549 (141) Πυροβολικού Παπαγιαννάκη Αθανασίου του Αχιλλέα ΑΜ:54550 (142) Πεζικού Ρήγα Ξενοφώντα του Κωνσταντίνου ΑΜ:55255 (143) Πεζικού Σάμου Ζαχαρία του Γεωργίου ΑΜ:54552 (144) Πεζικού Ζουρζουβίλλη Θεοδοσίου του Ευστρατίου ΑΜ:54553 (145) Πεζικού Βενετικίδη Χαραλάμπους του Αβραάμ ΑΜ:54554 (146) Πεζικού Αρχοντή Γεωργίου του Θωμά ΑΜ:54555 (147) Πεζικού Κουτσούκου Κωνσταντίνου του Σωτηρίου ΑΜ:54556 (148) Πεζικού Παναγιωτόπουλου Χαραλάμπους του Χρήστου ΑΜ:54557 (149) Πεζικού Βλαχόπουλου Θεοδώρου του Χρήστου ΑΜ:55264 (150) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιατήρα Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54558 (151) Πεζικού Μελέκη Παναγιώτη του Αντωνίου ΑΜ:54559 (152) Πυροβολικού Μαραγκάκη Λάμπρου του Νικόλαου ΑΜ:55265 (153) Πεζικού Λαλαγκού Συμεών του Παναγιώτη ΑΜ:54560 (154) Αεροπορίας Στρατού Συρανίδη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:54561 (155) Μηχανικού Μεντή Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:54562 (156) Διαβιβάσεων Μούστου Πέτρου του Ιωάννη ΑΜ:54563

8 Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Αγγελίδη Παναγιώτη του Αθανασίου ΑΜ:54564 (157) Πυροβολικού Ευσταθόπουλου Βαπτιστή του Λέοντος ΑΜ:54565 (158) Πυροβολικού Κουτσαβίτη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:54566 (159) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ραμματά Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:54567 (160) Πυροβολικού Χύμα Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:54568 (161) Διαβιβάσεων Λιάγκα Θεοδώρου του Δημητρίου ΑΜ:55274 (162) Πεζικού Γραμματικού Γεωργίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:54569 (163) Πεζικού Καρακικέ Αποστόλου του Παναγιώτη ΑΜ:54570 (164) Πεζικού Βερτσώνη Σωκράτη του Παύλου ΑΜ:54571 (165) Πεζικού Αναστασόπουλου Διονυσίου του Γρηγορίου ΑΜ:54572 (166) Πυροβολικού Ζαχαρόπουλου Αργυρίου του Δημητρίου ΑΜ:55281 (167) Πεζικού Παπαχαραλάμπους Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:54573 (168) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπίχτα Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:54574 (169) Πεζικού Τάνη Ζήση του Στέργιου ΑΜ:54575 (170) Πεζικού Παπαϊωάννου Ιωάννη του Αριστοτέλη ΑΜ:54576 (171) Μηχανικού Καλλιακούδα Μιλτιάδη του Γεωργίου ΑΜ:55290 (172) Πεζικού Φάκου Ανδρέα του Βασιλείου ΑΜ:54577 (173) Διαβιβάσεων Στεργίου Χρήστου του Αντωνίου ΑΜ:54578 (174) Μηχανικού Μάμαλη Σωτηρίου του Ευαγγέλου ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Πανίδη Γεωργίου του Θεόφιλου ΑΜ:54580 (175) Πεζικού Τάραμα Ιωάννη του Σπυρίδωνα ΑΜ:54581 (176) Αεροπορίας Στρατού Γάλλου Ιωάννη του Φώτη ΑΜ:55292 (177) Πυροβολικού Μουρζά Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:54582 (178) Πυροβολικού Ρούκη Γεωργίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:54583 (179) Πεζικού Κλαμπώνη Βασιλείου του Σταύρου ΑΜ:54584 (180) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζιώγα Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:54585 (181) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζησταύρου Ευθυμίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54586 (182) Πυροβολικού Σεπυργιώτη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:54587 (183) Πεζικού Πιτσακίδη Νικολάου του Στεφάνου ΑΜ:54588 (184) Πεζικού Εφαπλωματά Παύλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54589 (185) Πεζικού Λιάκουρη Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:54590 (186) Πεζικού Μπαλάση Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:54591 (187) Πυροβολικού Οικονόμου Γεωργίου του Δημοσθένη ΑΜ:55310 (188) Πεζικού Τζομπάνου Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:54593 (189) Πεζικού Δέλγα Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ: Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Λαμπίρη Σωτηρίου του Αχιλλέα ΑΜ:54596 (190) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κυριακόπουλου Κωνσταντίνου του Αστέριου ΑΜ:55313 (191) Πεζικού Ποιμενίδη Σάββα του Στρατή ΑΜ:55314 (192) Πυροβολικού Νάκου Παύλου του Γεωργίου ΑΜ:54598 (193) Αεροπορίας Στρατού Αθανασίου Αλεξάνδρου του Χρήστου ΑΜ:54600 (194) Πεζικού Γαλανού Σπυρίδωνα του Παντελή ΑΜ:54602 (195) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσομπάνογλου Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:54603 (196) Πεζικού Κάτσαρη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:54604

9 - 8 - (197) Πεζικού Ζαχαρόπουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:54605 (198) Πεζικού Ρούντου Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:54606 (199) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολόπουλου Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:54607 (200) Πυροβολικού Λουκάκη Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:55322 (201) Πεζικού Μπρώνη Χρυσοβαλάντη του Θεμιστοκλή ΑΜ:54608 (202) Πεζικού Πολίτη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54609 (203) Πεζικού Πέτρου Πέτρου του Σταματίου ΑΜ:54610 (204) Πεζικού Τσίκα Παύλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:54611 (205) Διαβιβάσεων Πούρη Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:54612 (206) Μηχανικού Παππά Ιωάννη του Μάρκου ΑΜ:54613 (207) Πεζικού Παπατσίμπα Παναγιώτη του Ελευθερίου ΑΜ:55341 (208) Πεζικού Ζυγούρη Μιχαήλ του Βασιλείου ΑΜ:54614 (209) Πεζικού Γεωργίου Παρασκευά του Νικολάου ΑΜ:55353 (210) Πεζικού Βρέττη Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ:54615 (211) Πυροβολικού Γούναρη Δημητρίου του Παράσχου ΑΜ:54616 (212) Πεζικού Παναγιώτου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:54617 (213) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πετσινού Χαραλάμπους του Παρασκευά ΑΜ:54618 (214) Πυροβολικού Συκόφιλου Αντωνίου του Ευαγγέλου ΑΜ:54599 (215) Τεχνικού Πέππα Θωμά του Κωνσταντίνου ΑΜ:54619 (216) Τεχνικού Παπαγιάννη Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:54626 (217) Τεχνικού Λιγάση Ελευθερίας του Χρήστου ΑΜ:54633 (218) Τεχνικού Αθανασίου Κωνσταντίνου του Χριστόφορου ΑΜ:55374 (219) Τεχνικού Ευσταθιάδη Ευσταθίου του Συμεών ΑΜ:54634 (220) Τεχνικού Πέγιου Φωτεινής του Χρήστου ΑΜ:54641 (221) Τεχνικού Πετρουλάκη Γεωργίου του Λάμπρου ΑΜ:54647 (222) Εφοδιασμού Μεταφορών Καφετζάκη Άννας του Νικολάου ΑΜ:54623 (223) Εφοδιασμού Μεταφορών Αυγεράκη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:54624 (224) Εφοδιασμού Μεταφορών Γιώτη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:54625 (225) Εφοδιασμού Μεταφορών Χάντζου Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:54629 (226) Εφοδιασμού Μεταφορών Μαλέτσικα Μαρίας του Παντελή ΑΜ:54631 (227) Εφοδιασμού Μεταφορών Μοναστηριώτη Χριστοδούλου του Παύλου ΑΜ:54632 (228) Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχαρίδη Γρηγορίου του Θεοχάρη ΑΜ:54635 (229) Εφοδιασμού Μεταφορών Κατσώνη Παναγιώτη του Γρηγορίου ΑΜ:54639 (230) Εφοδιασμού Μεταφορών Καταράκη Μυρσίνης του Αθανασίου ΑΜ:54640 (231) Εφοδιασμού Μεταφορών Μελιδονιώτη Στεργίου του Αθανασίου ΑΜ:54645 (232) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσιώλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:54646 (233) Εφοδιασμού Μεταφορών Νάσου Χριστοφόρου του Παναγιώτη ΑΜ:54650 (234) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσαμπαρδούκα Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:54652

10 - 9 - (235) Εφοδιασμού Μεταφορών Γιωτίκα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:54653 (236) Υλικού Πολέμου Πραντσούδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:54620 (237) Υλικού Πολέμου Σαράντη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:54622 (238) Υλικού Πολέμου Πουλιώνη Νικολάου του Στυλιανού ΑΜ:54627 (239) Υλικού Πολέμου Καραβαγγέλη Ελένης του Βασιλείου ΑΜ:54630 (240) Υλικού Πολέμου Βασιλειάδη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:54636 (241) Υλικού Πολέμου Δάσσιου Ξανθής του Δήμου ΑΜ:54637 (242) Υλικού Πολέμου Αληστρατλή Στυλιανού του Βασιλείου ΑΜ:54638 (243) Υλικού Πολέμου Τρίγκα Μαρίας του Στυλιανού ΑΜ:55380 (244) Υλικού Πολέμου Βλάχου Αθανασίου του Σταύρου ΑΜ:54642 (245) Υλικού Πολέμου Γκώγκου Σταύρου του Μιχαήλ ΑΜ:54643 (246) Υλικού Πολέμου Παπαδημητρίου Γεωργίου του Αριστείδη ΑΜ:54644 (247) Υλικού Πολέμου Καρτσάκη Εμμανουήλ του Λυκούργου ΑΜ:54648 (248) Υλικού Πολέμου Διαμάντα Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:54649 (249) Έρευνας Πληροφορικής Αλμαλή Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:54418 (250) Έρευνας Πληροφορικής Γρηγοριάδη Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:54499 (251) Υγειονομικού Ιατρών Κωτσίδη Σωκράτη του Θεμιστοκλή ΑΜ:56611 (252) Υγειονομικού Ιατρών Μπολομύτη Στεφάνου του Σωτηρίου ΑΜ:56612 (253) Υγειονομικού Ιατρών Τσέλιου Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ:56614 (254) Υγειονομικού Ιατρών Τσιρέμπολου Μαρίας του Αλεξάνδρου ΑΜ:56616 (255) Υγειονομικού Ιατρών Νάση Νικολάου του Αντωνίου ΑΜ:56617 (256) Υγειονομικού Ιατρών Παπανικολάου Ζήση του Δημητρίου ΑΜ:56618 (257) Υγειονομικού Ιατρών Δασκαλογιαννάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ ΑΜ:56620 (258) Υγειονομικού Ιατρών Δημουλή Ανδρέα του Κωνσταντίνου ΑΜ:56621 (259) Υγειονομικού Ιατρών Κουτσοκώστα Ευαγγελίας του Ιωάννη ΑΜ:57384 (260) Υγειονομικού Ιατρών Λούκα Θωμά του Γεωργίου ΑΜ:56624 (261) Υγειονομικού Ιατρών Κουμαρά Χαραλάμπους του Στυλιανού ΑΜ:56627 (262) Υγειονομικού Ιατρών Σώρρα Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:56628 (263) Υγειονομικού Ιατρών Οικονόμου Φωτίου του Ιωάννη ΑΜ:56630 (264) Υγειονομικού Ιατρών Ψαρρού Άννας του Γεωργίου ΑΜ:56631 (265) Υγειονομικού Ιατρών Γιαλαμά Ευδοξίας του Αντωνίου ΑΜ:56632 (266) Υγειονομικού Ιατρών Φασιανού Μαρίνου του Χρήστου ΑΜ:56651 (267) Υγειονομικού Ιατρών Γεωργακόπουλου Ιωάννη του Ξενοφώντα ΑΜ:56652 (268) Υγειονομικού Ιατρών Καρόζη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:56653 (269) Υγειονομικού Ιατρών Περδικάκη Ευαγγέλου του Νικολάου ΑΜ:56654

11 (270) Υγειονομικού Ιατρών Γιαννακόπουλου Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:56655 (271) Υγειονομικού Ιατρών Χωλίδη Νικολάου του Χαραλάμπους ΑΜ:56656 (272) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Σκιά Αναστασίου του Αντωνίου ΑΜ:55112 (273) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μυρόνοβ Σάββα του Μύρωνα ΑΜ: Υγειονομικού Οδοντιάτρων Ελαφράς Υπηρεσίας Γάτσιου Κωνσταντίνου του Λεωνίδα ΑΜ:55114 (274) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Φλώρου Σπυρίδωνα του Αποστόλου ΑΜ:55115 (275) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Καγιά Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:55139 (276) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Κίγκα Χάιδως του Ιωάννη ΑΜ:55853 (277) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Τριανταφύλλου Ελευθερίου του Αναστασίου ΑΜ:55108 (278) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Καζάκη Ιωάννη του Ηλία ΑΜ:55109 (279) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Δούλαλα Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:55110 (280) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Τρίμμη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:55851 (281) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ταπέ Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:55852 (282) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Δημητρίου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:55854 (283) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Καράτζιου-Τζαντίλα Χριστίνας του Δημητρίου ΑΜ:55855 (284) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Αλεξανδράκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ ΑΜ:55884 (285) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Βασιλειά Αντωνίας του Γεωργίου ΑΜ:53885 (286) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γεωργίου Ευανθίας του Χρήστου ΑΜ:54660 (287) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπινάκη Χρυσής του Νικολάου ΑΜ:53887 (288) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χατζηγεωργίου Φλωρεντίας του Νικολάου ΑΜ:53888 (289) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκριζιώτη Μαρίας του Χρήστου ΑΜ:53889 (290) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Στεργιούλη Κωνσταντίνας-Ευδοκίας του Νικολάου ΑΜ:53891 (291) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ροκκά Αγορίτσας του Κωνσταντίνου ΑΜ:53892 (292) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καρανίκου Παναγιώτας του Ιωάννη ΑΜ:53894 (293) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κυριακίδου Αναστασίας του Στυλιανού ΑΜ:53895 (294) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αερίδου Σταυρούλας του Παναγιώτη ΑΜ:53896 (295) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κλημεντίδου Θωμαής του Βασιλείου ΑΜ:53897

12 (296) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ευθυμιάδου Ιωάννας του Νικολάου ΑΜ:53898 (297) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χατζή Ζωής του Βασιλείου ΑΜ:53900 (298) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χάσουλα Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:53901 (299) Οικονομικού Τζακώστα Παναγιώτη του Σωτηρίου ΑΜ:55095 (300) Οικονομικού Τούτουζα Ιουλίας του Θωμά ΑΜ:56637 (301) Οικονομικού Νικολοπούλου Κωνσταντίνας του Γεωργίου ΑΜ:56641 (302) Οικονομικού Σύρου Χρήστου του Ευαγγέλου ΑΜ:55097 (303) Οικονομικού Γκουτουλούδη Μιχαήλ του Ανέστη ΑΜ:55098 (304) Οικονομικού Ανδρικόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:55099 (305) Οικονομικού Φαρμάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:55100 (306) Οικονομικού Δημητρίου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:55101 (307) Γεωγραφικού Γκέγκα Αθανασίου του Νικολάου ΑΜ:54412 (308) Γεωγραφικού Καραλή Αντωνίου του Αθανασίου ΑΜ:54457 β. Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Λοχαγού Υλικού Πολέμου Μηζύθρα Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ: γ. Προακτέων κατ εκλογή Υπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Διαβιβάσεων Ταντάνη Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:59243 (2) Αεροπορίας Στρατού Βιτωράτου Αντωνίου του Γεράσιμου ΑΜ:59244 (3) Μηχανικού Ρουσάκου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:59245 (4) Πεζικού Τολκατσόπουλου Αλεξίου του Χρήστου ΑΜ:59246 (5) Πυροβολικού Μακρυγιάννη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59247 (6) Πεζικού Σουσώνη Ταξιάρχη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59248 (7) Πεζικού Ποθάκου Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:59249 (8) Πεζικού Τσιαμπά Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59250 (9) Πυροβολικού Παπαναστασίου Ευαγγέλου του Αναστασίου ΑΜ:59251 (10) Πεζικού Δούκα Ευθυμίου του Γεωργίου ΑΜ:59252 (11) Πεζικού Γεωργαντά Χρήστου του Αποστόλου ΑΜ:59253 (12) Πεζικού Γρατσία Βασιλείου του Ευαγγέλου ΑΜ:59254 (13) Πυροβολικού Μιχαηλίδη Παναγιώτη-Γεωργίου του Παντελή ΑΜ:59255 (14) Πεζικού Καραγεωργίου Νικολάου του Οδυσσέα ΑΜ:59257 (15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοσμίδη Θεοδώρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59258 (16) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαργέτη Ανδρέα του Ιωάννη ΑΜ:59259 (17) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσαπνίδη Κυριάκου του Δημητρίου ΑΜ:59260 (18) Μηχανικού Δράκου Δημητρίου του Ευαγγέλου ΑΜ:59261 (19) Διαβιβάσεων Καμαριώτη Ελευθερίου του Αναστασίου ΑΜ:59262 (20) Πυροβολικού Βαγενά Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:59263 (21) Πυροβολικού Γιάλπα Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:59264 (22) Πεζικού Χατζημιχάλη Ευαγγέλου του Περικλή ΑΜ:59265 (23) Πυροβολικού Κουρμπανά Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:59266 (24) Πυροβολικού Βρουβάκη Παναγιώτη-Χρυσοβαλάντη του Στυλιανού ΑΜ:59267 (25) Πεζικού Παπαευσταθίου Αθανασίου του Νικολάου ΑΜ:59268

13 ΑΜ:59271 ΑΜ:59272 ΑΜ:59274 ΑΜ:59276 ΑΜ:59281 ΑΜ: (26) Πεζικού Γεροκώστα Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:59269 (27) Πεζικού Καρτσιούνη Ανδρέα του Δημοσθένη ΑΜ:59270 (28) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καπάνταη Αναστασίου του Δημητρίου (29) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μουρτζίλα Γεωργίου του Αστέριου (30) Πεζικού Παπαμιχαήλ Ανδρέα του Κωνσταντίνου ΑΜ:59273 (31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τζίκα Αντωνίου του Κωνσταντίνου (32) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αραμπατζή Δημητρίου του Κωνσταντίνου (33) Πεζικού Λαϊβερά Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:59277 (34) Πεζικού Παπαγιάννη Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:59278 (35) Μηχανικού Μανίκα Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:59279 (36) Διαβιβάσεων Χαρανά Χρήστου του Ιορδάνη ΑΜ:59280 (37) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μυλωνά Γεωργίου του Θεοδώρου (38) Πεζικού Μπάκα Μιχαήλ του Αριστείδη ΑΜ:59282 (39) Πυροβολικού Γαλαζούλα Νεκταρίου του Γρηγορίου ΑΜ:59283 (40) Πυροβολικού Πατίρη Παύλου του Αναστασίου ΑΜ:59285 (41) Αεροπορίας Στρατού Γιαννακίδη Νικολάου του Θεοδώρου (42) Πεζικού Τριανταφυλλίδη Ιωάννη του Ηρακλή ΑΜ:59287 (43) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ράπτη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Τσαπόγα Γεωργίου του Αναστασίου ΑΜ:59289 (44) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολόπουλου Θωμά του Βασιλείου ΑΜ:59290 (45) Πεζικού Βλάχου Αντωνίου του Νικολάου ΑΜ:59291 (46) Πεζικού Κύφου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:59292 (47) Πεζικού Παπαϊωάννου Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:59293 (48) Πεζικού Καμπουρίδη Παντελεήμονα του Παύλου ΑΜ:59294 (49) Πεζικού Γιαννακόπουλου Σωτηρίου του Νικολάου ΑΜ:59295 (50) Πεζικού Καλαντζόπουλου Προδρόμου του Αθανασίου ΑΜ:59296 (51) Μηχανικού Βολιώτη Γεωργίου του Μιλτιάδη ΑΜ:59297 (52) Πυροβολικού Βουράκη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:59298 (53) Πυροβολικού Τσανού Λάμπρου του Ηλία ΑΜ:59299 (54) Πυροβολικού Κωνσταντόγλου Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:59300 (55) Πεζικού Ζαχαριουδάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59301 (56) Πυροβολικού Κωνσταντινίδη Θεοδώρου του Χαραλάμπους ΑΜ:59302 (57) Πεζικού Ακριτίδη Παύλου του Στεφάνου ΑΜ:59303 (58) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νούση Δημητρίου του Ευαγγέλου ΑΜ:59304 (59) Πεζικού Καραγεώργου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:59305 (60) Πεζικού Στογιάννου Ιωάννη-Αλεξάνδρου του ΣπυρίδωναΑΜ:59306 (61) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χήρα Γεωργίου του Αποστόλου ΑΜ:59307 (62) Πεζικού Ζιάκα Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:59308 (63) Πεζικού Κιοστεράκη Γεωργίου του Αντωνίου ΑΜ:59309

14 ΑΜ:59312 ΑΜ:59314 ΑΜ:59316 ΑΜ:59317 ΑΜ:59319 ΑΜ:59320 ΑΜ:59321 ΑΜ:59324 ΑΜ:59336 ΑΜ:59339 ΑΜ: (64) Πεζικού Ζέρβα Αναστασίου του Παναγιώτη ΑΜ:59310 (65) Πεζικού Οικονόμου Δημητρίου του Χαραλάμπους ΑΜ:59311 (66) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολόπουλου Αριστείδη του Νικολάου (67) Πεζικού Δάφνη Βασιλείου του Μιχαήλ ΑΜ:59313 (68) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πισλή Αθανασίου του Ευσταθίου (69) Διαβιβάσεων Χαρβαλάκου Μιχαήλ του Φιλήμονα ΑΜ:59315 (70) Αεροπορίας Στρατού Παντσιαντόπουλου Νικολάου του Αριστείδη (71) Διαβιβάσεων Σιδηροκαστρίτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου (72) Μηχανικού Βενιόπουλου Γρηγορίου του Αποστόλου ΑΜ:59318 (73) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βαλωτή Αναστασίου του Μιλτιάδη (74) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κώτση Νικολάου του Κωνσταντίνου (75) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γοργία Δημητρίου του Κωνσταντίνου (76) Πυροβολικού Τρυψιάνη Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:59322 (77) Πυροβολικού Κατσογριδάκη Ευαγγέλου του Εμμανουήλ ΑΜ:59323 (78) Πυροβολικού Σκαρμαλιωράκη Αντωνίου του Κωνσταντίνου (79) Πεζικού Ιτούδη Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:59325 (80) Πεζικού Μπουτσίνη Σπυρίδωνα του Παντελή ΑΜ:59326 (81) Πεζικού Τσίμα Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:59327 (82) Πεζικού Πεταχίδη Ιωσήφ του Στυλιανού ΑΜ:59328 (83) Πεζικού Ρουμελιώτη Παναγιώτη του Δημητρίου ΑΜ:59329 (84) Πεζικού Σκρέτη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59330 (85) Πεζικού Ζαΐρη Σπυρίδωνα του Ποσειδώνα ΑΜ:60868 (86) Πεζικού Μαρέτη Βασιλείου του Περικλή ΑΜ:59331 (87) Πεζικού Κλαουδάτου Σπυρίδωνα του Σταύρου ΑΜ:59332 (88) Αεροπορίας Στρατού Κουλίνα Μιχαήλ του Χρήστου ΑΜ:59333 (89) Μηχανικού Βάλλα Τηλεμάχου του Παντελή ΑΜ:59334 (90) Πεζικού Αγγελόπουλου Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:59335 (91) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παντσάκη Χρήστου του Ραμτζή (92) Πυροβολικού Τερζή Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:59337 (93) Πυροβολικού Τσιανάκα Βασιλείου του Βάϊου ΑΜ:59338 (94) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γρανισιώτη Αλεξάνδρου του Δημητρίου (95) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καρανίκα Μιχαήλ του Γεωργίου (96) Πεζικού Κύλη Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:59341 (97) Ιππικού Τεθωρακισμένων Λάππα Δημητρίου του Ηλία ΑΜ:59342 (98) Πυροβολικού Πανταζή Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:59343 (99) Πεζικού Μπλαγμένου Αποστόλου του Αντωνίου ΑΜ:59344 (100) Πεζικού Καραγαβριηλίδη Κυριάκου του Ιωάννη ΑΜ:59345 (101) Πεζικού Γεροντίτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου ΑΜ:59346 (102) Πεζικού Κούμπουλα Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:59347 (103) Πεζικού Χιώτη Κωνσταντίνου του Θωμά ΑΜ:59348 (104) Πεζικού Δανάκη Ηλία του Αθανασίου ΑΜ:59350

15 (105) Μηχανικού Τσούτσα Θωμά του Αθανασίου ΑΜ:59351 (106) Διαβιβάσεων Καπόνια Γεωργίου του Χαραλάμπους ΑΜ:59352 (107) Αεροπορίας Στρατού Ραβανού Σωκράτη του Δημητρίου ΑΜ:59353 (108) Πυροβολικού Καλαϊτζίδη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:59354 (109) Πυροβολικού Βαμβακόπουλου Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ:59355 (110) Πυροβολικού Σαραφιανού Γρηγορίου του Αναστασίου ΑΜ:59356 (111) Πυροβολικού Κλεφτάκη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:59357 (112) Πεζικού Πουρνάρα Νικολάου του Διονυσίου ΑΜ:59358 (113) Πεζικού Στάχταρη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:59359 (114) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νασούφη Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:59360 (115) Πεζικού Λιαπή Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:59361 (116) Πεζικού Πρεμέτη Νικολάου του Νικήτα ΑΜ:59362 (117) Πεζικού Ματαλλιωτάκη Νικολάου του Πέτρου ΑΜ:59363 (118) Πεζικού Τσιρούδη Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:59364 (119) Πεζικού Χριστόπουλου Δημητρίου του Βασιλείου ΑΜ:59365 (120) Πεζικού Ράπτη Θεοδώρου του Γεωργίου ΑΜ:59366 (121) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βρούτση Στεφάνου του Ιωάννη ΑΜ:59367 (122) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ναλμπάντη Χαραλάμπους του Κωνσταντίνου ΑΜ:59368 (123) Μηχανικού Εμμανουηλίδη Φωτίου του Γεωργίου ΑΜ:59369 (124) Διαβιβάσεων Ζιούνα Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:59370 (125) Αεροπορίας Στρατού Καράμπελα Σωτηρίου του Βασιλείου ΑΜ:59371 (126) Πεζικού Θάλασσα Δημητρίου του Ευστρατίου ΑΜ:59372 (127) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τσότζολα Γεωργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:59373 (128) Πυροβολικού Παναγιωτόπουλου Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:59374 (129) Πεζικού Πατσωνάκη Νικολάου του Φραγκίσκου ΑΜ:59375 (130) Πυροβολικού Στράλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:59376 (131) Πυροβολικού Αγγέλη Αποστόλου του Θωμά ΑΜ:59377 (132) Πεζικού Μανωλόπουλου Δημητρίου του Ευαγγέλου ΑΜ:59378 (133) Πεζικού Καρανικολού Κωνσταντίνου του Τριαντάφυλλου ΑΜ:59379 (134) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νησιάγκα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:59380 (135) Πεζικού Βαβλέκη Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:59381 (136) Πεζικού Κατροτζανάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:59382 (137) Πεζικού Μαντζίλα Χρήστου του Γρηγορίου ΑΜ:59383 (138) Πεζικού Ντάρμου Δημητρίου του Θεοδώρου ΑΜ:60916 (139) Πεζικού Δαφεράνου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:59384 (140) Πεζικού Σιαμήτρου Παναγιώτη του Ευσταθίου ΑΜ:59385 (141) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πουρνάρα Παναγιώτη του Διονυσίου ΑΜ:59386 (142) Μηχανικού Τσιμητάκη Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:59387 (143) Διαβιβάσεων Ασίμογλου Μενελάου του Ιωάννη ΑΜ:59388 (144) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζήντρου Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ:60923 (145) Πεζικού Μάνου Θεόδωρου του Γεωργίου ΑΜ:59390 (146) Πυροβολικού Μάνου Μιχαήλ-Χρυσοβαλάντη του Ιωάννη ΑΜ:59391 (147) Πυροβολικού Βασιλειάδη Ιωάννη του Αναστασίου ΑΜ:59392

16 (148) Πυροβολικού Κωστάκη Σωτηρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59393 (149) Πεζικού Ζιώγουλου Δημητρίου του Ιωάννη ΑΜ:59394 (150) Πεζικού Μοσχίδη Παναγιώτη του Ευθυμίου ΑΜ:59395 (151) Πεζικού Βαβούρα Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59396 (152) Πυροβολικού Καμπάνταη Αναστασίου του Νικολάου ΑΜ:59397 (153) Πεζικού Χαριτόπουλου Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:59398 (154) Πεζικού Σουλιώτη Λεωνίδα του Σπυρίδωνα ΑΜ:59400 (155) Ιππικού Τεθωρακισμένων Αποστολόπουλου Αγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:59401 (156) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κοντογιώργη Αποστόλου του Σπυρίδωνα ΑΜ:59402 (157) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριανταφυλλά Γεράκη του Γεωργίου ΑΜ:59403 (158) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γάκη Δημητρίου του Τηλέμαχου ΑΜ:59404 (159) Διαβιβάσεων Σκουλά Μιχαήλ του Κωνσταντίνου ΑΜ:59405 (160) Μηχανικού Νικολακόπουλου Νικολάου του Χρήστου ΑΜ:59406 (161) Πυροβολικού Λαΐνα Γεωργίου του Αποστόλου ΑΜ:59408 (162) Πεζικού Μπουμπουρέση Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ: Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Ψαρρά Αλεξάνδρου του Ηρακλή ΑΜ:59410 (163) Πεζικού Κολλάτου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:59411 (164) Αεροπορίας Στρατού Κόκκαλη Χαραλάμπους του Κωνσταντίνου ΑΜ:59412 (165) Πυροβολικού Βαζούρα Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:59413 (166) Πεζικού Παπαδόπουλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59414 (167) Ιππικού Τεθωρακισμένων Νικολακάκου Ευαγγέλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59415 (168) Πεζικού Κώστα Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:59416 (169) Πεζικού Αρμένη Στεφάνου του Συμεών ΑΜ: Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Τρούπα Γεωργίου του Ελευθερίου ΑΜ:59419 (170) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χρονόπουλου Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:59420 (171) Ιππικού Τεθωρακισμένων Θανάτση Θωμά του Γεωργίου ΑΜ:59421 (172) Τεχνικού Κουρμπέτη Παναγιώτη του Ανδρέα ΑΜ:59422 (173) Τεχνικού Σακαλή Νικολάου του Ιωάννη ΑΜ:59423 (174) Τεχνικού Σακκά Θεμιστοκλή του Χρήστου ΑΜ:59428 (175) Τεχνικού Κρομμύδα Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:59430 (176) Τεχνικού Κατρανά Γεωργίου του Παύλου ΑΜ:59434 (177) Τεχνικού Τρυφωνίδη Τηλέμαχου του Αλεξάνδρου ΑΜ:59440 (178) Τεχνικού Καναβάρη Βασιλείου του Αλεξάνδρου ΑΜ:59441 (179) Τεχνικού Τσιόκα Στέργιου του Ιωάννη ΑΜ:59446 (180) Τεχνικού Βούρου Ανδρέα του Ιωάννη ΑΜ:59452 (181) Τεχνικού Ματσούκα Γεωργίου του Δημοσθένη ΑΜ:59453 (182) Τεχνικού Γρηγοριάδη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:59458 (183) Τεχνικού Παπουλίδη Σάββα του Νικολάου ΑΜ:59459 (184) Εφοδιασμού Μεταφορών Καρανάσιου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:59426 (185) Εφοδιασμού Μεταφορών Κουτσοκώστα Νικολάου του Βαΐου ΑΜ:59427

17 (186) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηιωαννίδη Κωνσταντίνου του Χαραλάμπους ΑΜ:59432 (187) Εφοδιασμού Μεταφορών Αστέρη Ιωάννη του Αστέριου ΑΜ:59433 (188) Εφοδιασμού Μεταφορών Ξυνόγαλου Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:59437 (189) Εφοδιασμού Μεταφορών Κάια Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:59438 (190) Εφοδιασμού Μεταφορών Σταθάκη Αναστασίας του Εμμανουήλ ΑΜ:59439 (191) Εφοδιασμού Μεταφορών Μουϊάνου Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:59444 (192) Εφοδιασμού Μεταφορών Βάγια Κυριάκου του Γεωργίου ΑΜ:59445 (193) Εφοδιασμού Μεταφορών Τσικρίκα Αικατερίνης του Αποστόλου ΑΜ:59450 (194) Εφοδιασμού Μεταφορών Γκουνταρόπουλου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:59451 (195) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπουνάκη Ιωάννη του Ελευθερίου ΑΜ:59457 (196) Εφοδιασμού Μεταφορών Ποντικίδη Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:59462 (197) Εφοδιασμού Μεταφορών Ξυνογαλά Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:59463 (198) Υλικού Πολέμου Γκάγκα Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:59424 (199) Υλικού Πολέμου Γκιρτοβίτη Παντελή του Χρήστου ΑΜ:59425 (200) Υλικού Πολέμου Καμπεζά Ελευθερίου του Νεοκλή ΑΜ:59429 (201) Υλικού Πολέμου Γκανόγιαννη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:59435 (202) Υλικού Πολέμου Σπηλιωτόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:59442 (203) Υλικού Πολέμου Χατζηζήση Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:59443 (204) Υλικού Πολέμου Τσιλικόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:59447 (205) Υλικού Πολέμου Μπούχλα Ιγνάτιου του Αναστασίου ΑΜ:59448 (206) Υλικού Πολέμου Ράπτη Αλεξάνδρου του Ιωάννη ΑΜ:59454 (207) Υλικού Πολέμου Κουκούλη Γρηγορίου του Θεοφίλου ΑΜ:59455 (208) Υλικού Πολέμου Δεβελέγκα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:59460 (209) Υλικού Πολέμου Καρανίκα Αναστασίου του Αχιλλέα ΑΜ:59461 (210) Υγειονομικού Ιατρών Βαμβακάρη Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:61588 (211) Υγειονομικού Ιατρών Βότση Στεφάνου του Στυλιανού ΑΜ:61601 (212) Υγειονομικού Ιατρών Σαββοπούλου Ελένης του Δημητρίου ΑΜ:61603 (213) Υγειονομικού Ιατρών Γαΐτανάκη Στυλιανού του Νικολάου ΑΜ:61604 (214) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφυλλίδη Αγαθάγγελου του Αλεξάνδρου ΑΜ:61605 (215) Υγειονομικού Ιατρών Τριανταφύλλου Σωκράτη του Βασιλείου ΑΜ:61607 (216) Υγειονομικού Ιατρών Κοκολιού Μιλτιάδη του Δημοσθένη ΑΜ:61608 (217) Υγειονομικού Ιατρών Καρκάνη Γεωργίου του Φιλίππου ΑΜ:61609 (218) Υγειονομικού Ιατρών Δελβινιώτη Ξένης του Δημητρίου ΑΜ:61610 (219) Υγειονομικού Ιατρών Καμπούρα Αστέριου του Νικολάου ΑΜ:61611 (220) Υγειονομικού Ιατρών Παπαδόπουλου Δημητρίου του Θεοπίστου ΑΜ:61613 (221) Υγειονομικού Ιατρών Δροσάτου Ιωάννη-Αλεξάνδρου του Γεωργίου ΑΜ:61614

18 (222) Υγειονομικού Ιατρών Μαρκόπουλου Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ:61615 (223) Υγειονομικού Ιατρών Μπαρπαγιάννη Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:61616 (224) Υγειονομικού Ιατρών Μαρκόπουλου Κωνσταντίνου του Νικολάου ΑΜ:61617 (225) Υγειονομικού Ιατρών Γαλάνη Πέτρου του Χαραλάμπους ΑΜ:61618 (226) Υγειονομικού Ιατρών Μοσχόπουλου Νικολάου του Πολύβιου ΑΜ:61619 (227) Υγειονομικού Ιατρών Τσαβδάρη Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:61620 (228) Υγειονομικού Ιατρών Πέτσα Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ:61623 (229) Υγειονομικού Ιατρών Γκαρτζονίκα Αποστόλου του Παναγιώτη ΑΜ:61646 (230) Υγειονομικού Ιατρών Μποβιάτση Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:61647 (231) Υγειονομικού Ιατρών Χριστοδούλια Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:61648 (232) Υγειονομικού Ιατρών Γεωργιάδη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:61649 (233) Υγειονομικού Ιατρών Μπλάτσα Αικατερίνης του Θωμά ΑΜ:61650 (234) Υγειονομικού Ιατρών Κατσάρη Στέργιου του Στεφάνου ΑΜ:61651 (235) Υγειονομικού Ιατρών Μπούτσικου Κοσμά του Αναστασίου ΑΜ:61653 (236) Υγειονομικού Ιατρών Πυριόχου Παναγιώτη του Διονυσίου ΑΜ: Υγειονομικού Ιατρών Ελαφράς Υπηρεσίας Αριστείδου Γεωργίου του Ευαγγέλου ΑΜ:61655 (237) Υγειονομικού Ιατρών Γιαννακά Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:61656 (238) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Καραΐσκου Όλγας του Παναγιώτη ΑΜ:61593 (239) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μακρίδη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:60343 (240) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Βασιλειάδη Ευθυμίου του Αποστόλου ΑΜ:60344 (241) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μασταγκά Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:61062 (242) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Μαντέβα Αντωνίου του Ιωάννη ΑΜ:61064 (243) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Καραΐσκου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:61065 (244) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Καραΐσκου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:61089 (245) Υγειονομικού Οδοντιάτρων Τσάμη Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:61090 (246) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Δανιά Παντελή του Ευαγγέλου ΑΜ:60340 (247) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Μπερμπέρογλου Ελευθερίου του Σταύρου ΑΜ:60345 (248) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Τσότσα Ανδρέα του Ευαγγέλου ΑΜ:60346 (249) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Κοντόση Αγγέλου του Αθανασίου ΑΜ:61066 (250) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Κωστούδη Σταύρου του Δημητρίου ΑΜ:61092

19 (251) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Μπίκου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:61093 (252) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Δούλου Λάμπρου του Επαμεινώνδα ΑΜ:61094 (253) Υγειονομικού Φαρμακοποιών Φιλοπούλου Ευαγγελίας του Διονυσίου ΑΜ:61067 (254) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπουγουλιά Κλεοπάτρας του Δημητρίου ΑΜ:59917 (255) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ντάρδη Χρήστου του Άγι ΑΜ:59918 (256) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χαρτσίνα Στέλλας του Νικολάου ΑΜ:59919 (257) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μπαλογιάννη Αγορής του Θεοφίλου ΑΜ:61004 (258) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κατσούλη Πηνελόπης του Οδυσσέα ΑΜ:59921 (259) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσάτσου Ελένης του Αθανασίου ΑΜ:59923 (260) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σολδάτου Ελένης του Σπυρίδωνα ΑΜ:61006 (261) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Γκοντέβα Μαρίας του Παντελή- Τηλεμάχου ΑΜ:59924 (262) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Μήτσιου Ευμορφίας του Αποστόλου ΑΜ:59925 (263) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κολοσούσα Χαρίκλειας του Ευαγγέλου ΑΜ:59927 (264) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κουτή Αλεξάνδρας του Δημητρίου ΑΜ:61010 (265) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσιπλάκη Βασιλείου του Παναγιώτη ΑΜ:59928 (266) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Ψαραδέλλη Δημητρίου του Ιγνατίου ΑΜ:61011 (267) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Παπαναγιώτου Κυριακής του Θωμά ΑΜ:59929 (268) Οικονομικού Γιαννίδη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:59983 (269) Οικονομικού Καραστογιάννη Παύλου του Ιωάννη ΑΜ:59984 (270) Οικονομικού Μπομπότα Αλεξάνδρου του Βασιλείου ΑΜ:59985 (271) Οικονομικού Κορδή Νικολάου του Ματθαίου ΑΜ:59986 (272) Οικονομικού Πλαστάρα Γεωργίου του Λεωνίδα ΑΜ:59987 (273) Οικονομικού Πέτση Αγαθής του Ευαγγέλου ΑΜ:59988 (274) Οικονομικού Μερεσιώτη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:59989 (275) Οικονομικού Μίγγου Αλεξάνδρου του Δημητρίου ΑΜ:59991 (276) Οικονομικού Αλεξόπουλου Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:59992 (277) Οικονομικού Μπάτσιου Βασιλείου του Αθανασίου ΑΜ:59993 (278) Οικονομικού Ντούμου Θεοδώρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:59994 (279) Οικονομικού Μαυριγκόπουλου Αναστασίου του Ιωάννη ΑΜ:59995 (280) Οικονομικού Πασσαλίδου Ευδοκίας του Γεωργίου ΑΜ:61072 (281) Οικονομικού Σκούρα Ελευθερίας-Ειρήνης του Θωμά ΑΜ:60018 (282) Γεωγραφικού Μπούσουλα Γρηγορίου του Καζίμηρου ΑΜ:59256 (283) Γεωγραφικού Μανουσάκη Πέτρου του Γεωργίου ΑΜ:59275 (284) Γεωγραφικού Πισπιδίκη Ιωάννη του Σταύρου ΑΜ:59349 (285) Στρατιωτικών Γραμματέων Χειρακάκη Ευσεβίας του Γεωργίου ΑΜ:60330

20 (286) Στρατιωτικών Γραμματέων Παπαμάρκου Αικατερίνης του Νικολάου ΑΜ:60331 (287) Στρατιωτικών Γραμματέων Καραλή Δήμητρας του Γεωργίου ΑΜ:60332 δ. Διατηρητέου στον αυτό βαθμό Υπολοχαγού Πεζικού Αποστόλου Λάμπρου του Ευαγγέλου ΑΜ: ε. Προακτέων κατ εκλογή Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων: (1) Πυροβολικού Σμηλτιάνου Βησσαρίωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:57749 (2) Πεζικού Γιάντση Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:57750 (3) Πεζικού Ιωαννίδη Ζήση του Γεωργίου ΑΜ:57753 (4) Πεζικού Κουδούνη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:57754 (5) Πεζικού Καραγιάννη Αποστόλου του Τηλεμάχου ΑΜ:57755 (6) Αεροπορίας Στρατού Ασλάνη Αλεξάνδρου του Αριστοτέλη ΑΜ:57756 (7) Πεζικού Γιαννακού Κωνσταντίνου του Ηρακλή ΑΜ:57757 (8) Πυροβολικού Κάργα Θεοδώρου του Ευστρατίου ΑΜ:57758 (9) Πεζικού Σταθοκώστα Ευθυμίου του Βασιλείου ΑΜ:57759 (10) Πυροβολικού Μαρσιανούδη Γρηγορίου του Πασχάλη ΑΜ:57939 (11) Διαβιβάσεων Βάκρινου Κωνσταντίνου του Πολυκάρπου ΑΜ:57762 (12) Πυροβολικού Μπακιρτζή Κυριάκου του Νικολάου ΑΜ:57996 (13) Μηχανικού Στάμου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:57763 (14) Αεροπορίας Στρατού Ανυσιάδη Αβραάμ του Λαζάρου ΑΜ:57765 (15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κουκουσούλη Ιωάννη του Στέργιου ΑΜ:57769 (16) Πυροβολικού Γούναρη Χρήστου του Ιωάννη ΑΜ:57772 (17) Αεροπορίας Στρατού Τσιτμή Ευστρατίου του Χρήστου ΑΜ:57773 (18) Πεζικού Στυλιανόπουλου Θεοδώρου του Χρήστου ΑΜ:57774 (19) Πεζικού Χατζηγεωργίου-Γεωργιάδη Νικολάου του Ηλία ΑΜ:57775 (20) Μηχανικού Ιωαννίδη Χρήστου του Χαραλάμπους ΑΜ:57776 (21) Πεζικού Λιόλιου Λάμπρου του Αποστόλου ΑΜ:57777 (22) Διαβιβάσεων Κορλού Αποστόλου του Δήμου ΑΜ:57778 (23) Πυροβολικού Χριστοφορίδη Πλούταρχου του Γεωργίου ΑΜ:57780 (24) Πεζικού Μηλίτση Παυσανία του Δημητρίου ΑΜ:57783 (25) Πεζικού Καρανίκα Αριστείδη του Νικολάου ΑΜ:57784 (26) Ιππικού Τεθωρακισμένων Δημόπουλου Γεωργίου του Ανδρέα ΑΜ:57785 (27) Μηχανικού Αποστολάτου Παναγιώτη του Σπυρίδωνα ΑΜ:57787 (28) Πεζικού Γκανιατσά Δημοσθένη του Στεφάνου ΑΜ:57788 (29) Πεζικού Ελευθεριάδη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:57789 (30) Ιππικού Τεθωρακισμένων Παντελίδη Νικολάου του Παντελή ΑΜ:57790 (31) Πεζικού Ζησόπουλου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:57791 (32) Πυροβολικού Δημητρίου Αποστόλου του Μιχαήλ ΑΜ:57792 (33) Διαβιβάσεων Γαρουφαλή Μιλτιάδη του Ιωάννη ΑΜ:57793 (34) Πεζικού Γκανιά Αριστείδη του Κωνσταντίνου ΑΜ:57794 (35) Πεζικού Τραπότση Ιωάννη του Ιορδάνη ΑΜ:57796 (36) Πεζικού Αντωνίου Ευαγγέλου του Χρήστου ΑΜ:57797 (37) Πυροβολικού Τρυγώνη Βασιλείου του Αστέριου ΑΜ:57798 (38) Μηχανικού Γκιπατίδη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:57799 (39) Πυροβολικού Γάτσια Χαραλάμπους του Αχιλλέα ΑΜ:57800

21 (40) Πεζικού Οικονόμου Ανδρέα του Χριστόδουλου ΑΜ:57801 (41) Πεζικού Γκίκα Δαμιανού του Γεωργίου ΑΜ:57802 (42) Διαβιβάσεων Δανιόλου Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:57804 (43) Μηχανικού Γκαντολούδη Ιωάννη του Αργυρίου ΑΜ:57805 (44) Πεζικού Στουρνάρα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ: Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γκαναβία Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:57807 (45) Πυροβολικού Πάλλα Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:57808 (46) Πεζικού Τσιούκη Χρήστου του Βασιλείου ΑΜ:57809 (47) Πεζικού Κωτάκου Κωνσταντίνου του Αστέριου ΑΜ:57810 (48) Πεζικού Γιώτα Εμμανουήλ του Νικολάου ΑΜ:57811 (49) Πεζικού Λώτη Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ:57812 (50) Πεζικού Παπαναστασίου Ηλία του Αθανασίου ΑΜ:57814 (51) Πεζικού Καραμάνου Ευαγγέλου του Γεωργίου ΑΜ:57815 (52) Πυροβολικού Παππά Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:57816 (53) Μηχανικού Καραϊσκάκη Χρήστου του Περικλή ΑΜ:57817 (54) Πεζικού Γρηγορίου Αχιλλέα του Θεοδώρου ΑΜ:57818 (55) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζέζου Δημητρίου του Μιχαήλ ΑΜ:57820 (56) Πεζικού Χαλκιαδάκη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ: Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Τσιορβάλα Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:58464 (57) Τεχνικού Θεοδοσιάδη Θεοδοσίου του Παναγιώτη ΑΜ:57825 (58) Τεχνικού Τσαμπάζη Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:57827 (59) Τεχνικού Αδαμόπουλου Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:57832 (60) Τεχνικού Φιλέντα Αποστόλου του Κωνσταντίνου ΑΜ:57833 (61) Τεχνικού Ανθόπουλου Θεοφίλου του Γεωργίου ΑΜ:57835 (62) Τεχνικού Σκυριανού Γεωργίου του Ευστράτιου ΑΜ:57837 (63) Τεχνικού Σιάχου Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:57839 (64) Τεχνικού Βασιλειάδη Κυριάκου του Αχιλλέα ΑΜ:57840 (65) Τεχνικού Τσιάρα Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ:57841 (66) Τεχνικού Μιμήκου Βασιλείου του Παναγιώτη ΑΜ:57842 (67) Τεχνικού Γιαννιώτη Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:57843 (68) Τεχνικού Μπαμίχα Αποστόλου του Αθανασίου ΑΜ:57845 (69) Τεχνικού Χρόνη Διονυσίου του Δημητρίου ΑΜ:57846 (70) Τεχνικού Αργυρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:57847 (71) Τεχνικού Μπακιρτζή Πέτρου του Προδρόμου ΑΜ:57848 (72) Τεχνικού Τσιγάρας Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:57849 (73) Τεχνικού Σιδηροκαστρίτη Φωτίου-Παναγιώτη του Γεωργίου ΑΜ:57850 (74) Τεχνικού Τοπαλίδη Αριστείδη του Στυλιανού ΑΜ:57851 (75) Τεχνικού Γιαννούση Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:57852 (76) Τεχνικού Οσταδάκη Αθανασίου του Ευαγγέλου ΑΜ:57853 (77) Τεχνικού Λογοδότη Μιχαήλ του Παναγιώτη ΑΜ:57854 (78) Τεχνικού Καράση Σωτηρίου του Στέργιου ΑΜ:57855 (79) Τεχνικού Κατσαρού Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ: Τεχνικού Ελαφράς Υπηρεσίας Μπατάλα Παύλου του Στεφάνου ΑΜ:57857 (80) Τεχνικού Τζανή Ιωάννη του Αντωνίου ΑΜ:58607 (81) Εφοδιασμού Μεταφορών Καρανίκα Παναγιώτη του Χρήστου ΑΜ:57859 (82) Εφοδιασμού Μεταφορών Αντωνίου Αντωνίου του Παρασκευά ΑΜ:57860

22 ΑΜ:57861 ΑΜ:57862 ΑΜ: (83) Εφοδιασμού Μεταφορών Εφραιμίδη Παύλου του Αλεξάνδρου (84) Εφοδιασμού Μεταφορών Φωκά Γεωργίου του Δημητρίου (85) Υλικού Πολέμου Κεραμάρη Παναγιώτη του Βασιλείου ΑΜ:57863 (86) Υλικού Πολέμου Κολέτσιου Ηλία του Χρήστου ΑΜ:57864 (87) Υλικού Πολέμου Αργυρίου Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:57865 (88) Υλικού Πολέμου Μπιτχαβά Χρήστου του Ελευθερίου ΑΜ:57866 (89) Υλικού Πολέμου Αλατζιά Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:57867 (90) Υλικού Πολέμου Παπαθεμιστοκλέους Παύλου του Θεμιστοκλή (91) Υλικού Πολέμου Ουζούνη Χρήστου του Βασιλείου ΑΜ:57869 (92) Υλικού Πολέμου Σαλίβερου Γεωργίου του Χρήστου ΑΜ:57870 (93) Φροντιστών Πεζικού Τζέλιου Ιωάννη του Αργυρίου ΑΜ:57903 (94) Φροντιστών Πεζικού Κουρκούνη Στεφάνου του Θωμά ΑΜ:57904 (95) Φροντιστών Τεχνικού Πέμα Αριστοτέλη-Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:57906 (96) Φροντιστών Διαβιβάσεων Πεξάρα Νικολάου του Παύλου ΑΜ:57907 (97) Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Σερμπέζη Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:57908 (98) Φροντιστών Πεζικού Σαμαρά Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:57909 (99) Φροντιστών Πεζικού Μελετιάδη Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ:57910 (100) Φροντιστών Πυροβολικού Πασσά Χρήστου του Ζώη ΑΜ:57911 (101) Φροντιστών Πεζικού Παρζίγκα Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:57912 (102) Φροντιστών Πεζικού Σιαχούλη Ιωάννη του Ελευθερίου ΑΜ:57913 (103) Φροντιστών Τεχνικού Μαβίδη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ ΑΜ:57914 (104) Φροντιστών Διαβιβάσεων Γκούτρα Κωνσταντίνου του Κλεάρχου ΑΜ:57915 (105) Φροντιστών Πεζικού Ζώλου Αθανασίου του Κομνηνού ΑΜ:57916 (106) Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Καπέλλα Γεωργίου του Χαραλάμπους ΑΜ:57917 (107) Φροντιστών Πεζικού Φούντα Θωμά του Ηλία ΑΜ:57918 (108) Φροντιστών Πυροβολικού Κυρίτση Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:57919 (109) Φροντιστών Πεζικού Ξάρα Ζήση του Γεωργίου ΑΜ: Φροντιστών Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κάππη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:57921 (110) Φροντιστών Πεζικού Τζιλιτούδη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ:58730 (111) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Πανογεώργου Ταξιάρχη του Γεωργίου ΑΜ:57922 (112) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Ιωαννίδη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:57923 (113) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Καραλαριώτη Ευαγγέλου του Ιωάννη ΑΜ:57924 (114) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Καραβασίλη Χρήστου του Δημητρίου ΑΜ:57925 (115) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζόπουλου Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:57926

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4α ΓΕΣ/ ΔΙΜΣΠΡΟ/4δ,8 ΓΕΣ/ΔΟΡ-ΔΟΙ/1 ΓΕΣ/ΔΥΓ/ΕΔΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 7 13 Ιανουαρίου 2011 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε, στην Αθήνα, την 13 1 2011 κατόπιν προτάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- ---------

Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορία Σειρά Επιτυχίας Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο ---------------------------------------------------------------------- --------- --------------- -------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ )

ΘΕΜΑ : Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ ) Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β3 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ & Β Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Σχηματισμός ακυρωτικής αρμοδιότητας) ΑΙΤΗΣΗ Των: 1. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΖΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑ του ΛΟΥΚΑ 3. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: Μαρούσι, 04-04-2014 52598/ 2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση υπαλλήλων σε Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη, 29/ 4 /2011 Αρ. Πρωτ.: 25293 Ταχ. Δ/νση : Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικας: 54

Διαβάστε περισσότερα

8 9 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ

8 9 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ 1 2 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 2 44,9 Θεσπρωτία 2 3 ΜΙΧΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 3 37,933 Ηράκλειο 3 4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 4 27,233 Ηράκλειο 4 5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τηλεφ.2106598312 Φ.060.310/28/352758

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ

ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ 1 133 ΑΒΑΤΑΓΓΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 154 56,9 Κέρκυρα 2 152 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 174 56,533 Φθιώτιδα 3 226 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕ70 ΟΧΙ Β 252 55,233 Καβάλας 4 205 ΑΓΓΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α Ειδικ. Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Πολ. Βαθ.πτ. Ημ.κτ.πτυχ. 1 ΠΕ02 Γκούντρα Φανή Δημήτριος Όχι 6,9 1/11/1989

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΩΝ 1 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 171,1 Β Ανατ. 2 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 123,6 Κορινθία 3 ΜΑΛΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 87,13 Κυκλάδες 4 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6 76,7 Χανιά 5 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187 Ηµ/νία: 27/10/2014 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 23:42:13 EET Reason: Location: Athens INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΔΑ: 9ΓΝ4Γ-ΟΞ5 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276978/41129/36207/18187

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2012 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΦΕΚ τγ 26/ 23-01-2012

ΑΔΑ: ΒΟΧ4Ι-ΤΘΚ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2012 «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΦΕΚ τγ 26/ 23-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Β ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 5 ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.27 19:49:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΜΚΘΓ-124 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276963/41119/36197/18185

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : «Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά υπαλλήλων Αυτοδιοικήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας». Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 3 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. (οικ.) 1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Πλ.Ελευθερίας 3 ΤΚ : 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ης Σεπτεμβρίου 36 Τ.Κ. 10432 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ης Σεπτεμβρίου 36 Τ.Κ. 10432 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3ης Σεπτεμβρίου 36 Τ.Κ. 10432 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5229167 ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣτΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1016 3 Ιουνίου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 87080/Ε2 Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης στις θέσεις που κατείχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΠ Α1 Α2 Β1 Β Γ Δ Θ.Π A1 A2 B1 Β Γ Δ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 2 3 4 5 6 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρίκαλα 15 09-2015 Αριθ. Πρωτ : 3795/170040

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2. απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2. απόφαση του Υπουργού ικαιοσύνης ιαφάνειας και Ανθρωπίνων AΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟ ΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2 Στην Αθήνα, σήµερα την 19 Μαρτίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14.00, στο Κατάστηµα του Αρείου Πάγου (Λεωφ. Αλεξάνδρας 121)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΟΝΕΡΙ

1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΟΝΕΡΙ 1 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΕΔΡΑ: ΚΑΛΟΝΕΡΙ 1. ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2. ΓΚΙΑΓΚΙΑ ΑΘΗΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ 3. ΚΑΡΙΝΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα