ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 19/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 6η Φεβρουαρίου 2012, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00, µε την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: ηµήτριος Κυριτσάκης Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης, ηµήτριος Λουκάς, Εµµανουέλα Τρούλη, Νικόλαος Τραυλός, ηµήτριος ανηλάτος, Φραγκίσκος Αρµάος, λόγω κωλύµατος τακτικού µέλους Τα λοιπά τακτικά ή /και αναπληρωµατικά µέλη καίτοι προσκληθέντα δεν συµµετείχαν λόγω δικαιολογηµένου κωλύµατος. Γραµµατέας : Ηλιάνα Κούτρα. Θέµα της συνεδρίασης ήταν η γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού, βάσει του ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/Α/2011) επί του αιτήµατος εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων» του καθεστώτος αδειοδοτήσεων της εµπορίας και της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και εµπορίας λιπασµάτων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με το υπ αριθ /11026/ αίτηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων προς τη ιεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικού έργου του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο µας διαβιβάστηκε µε το υπ αρ. πρ. 6795/ έγγραφο, κατατέθηκε αίτηµα διατήρησης του καθεστώτος αδειοδοτήσεων: α) της εµπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών µε βάση τα οριζόµενα στο ν. 1564/1985 και 1

2 β) της εµπορίας λιπασµάτων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βάση τα οριζόµενα στο ν. 1565/1985. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη της το σχετικό αίτηµα, τις διατάξεις των ν. 3919/2011 και ν. 3959/2011 και την υπ αριθµ. πρωτ. 705/ εισήγηση της Γενικής ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ N. 3919/ Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 3959/2011 περί Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισµού, η Επιτροπή Ανταγωνισµού είτε µε δική της πρωτοβουλία είτε ύστερα από αίτηµα που υποβάλλει ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή άλλος αρµόδιος Υπουργός, διατυπώνει γνώµη σχετικά µε σχέδια νόµων και λοιπών κανονιστικών ρυθµίσεων που µπορούν να εισαγάγουν εµπόδια στη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισµού. 2. Η παρούσα απόφαση αναφέρεται στο δικαιολογηµένο χαρακτήρα και τη συµβατότητα περιορισµών και απαιτήσεων προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγελµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε τις διατάξεις περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού, στο πλαίσιο της σχεδιαζόµενης προώθησης κανονιστικής ρύθµισης 1 για την εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 από το Υπουργείο Οικονοµικών. Με τις υπ αριθ. πρωτ. 5561/ και 6347/ επιστολές του Υπουργείου Οικονοµικών 2, η Επιτροπή Ανταγωνισµού κλήθηκε να γνωµοδοτήσει για τα αιτήµατα εξαίρεσης (είτε για διατήρηση περιορισµών στην άσκηση του επαγγέλµατος είτε για τη διατήρηση 1 Λόγω παρέλευσης του χρονικού διαστήµατος των 4 µηνών και της νοµοθετικής εξουσιοδότησης για έκδοση Προεδρικού ιατάγµατος, σε επιστολή του το Υπ. Οικονοµικών αναφέρει ότι θα προωθήσει για ψήφιση στη Βουλή ενιαίο νόµο, για την εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 των επαγγελµάτων για τα οποία θα προκύψει θετική γνωµοδότηση (βλ. σχετικά το υπ αριθµ. πρωτ. 5561/ έγγραφο του Υπ. Οικονοµικών). Περαιτέρω, βλ. σχετικά το υπ αριθµ. πρωτ. 508/ του Γεν. Γραµµατέα του Υπ. Οικονοµικών, στο οποίο επισηµαίνεται ότι οι διατάξεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στην πρόταση του άρθρου 4 του σχεδίου νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής », δεν αναιρούν την πρόθεση να καταρτιστεί ενιαίος νόµος, που θα περιλαµβάνει εξαιρέσεις του ν. 3919/2011 και επί των οποίων έχει κληθεί να γνωµοδοτήσει η Επιτροπή Ανταγωνισµού. 2 Είχε προηγηθεί η υπ αρ. πρ /1073/ επιστολή του Υπουργείου Οικονοµικών προς τους αρµόδιους φορείς. 2

3 έκδοσης προηγούµενης διοικητικής άδειας) των φορέων από την εφαρµογή του ν. 3919/2011 για συγκεκριµένα επαγγέλµατα. 3. Πιο συγκεκριµένα, µε τη δηµοσίευση του ν. 3919/2011 στις 2 Μαρτίου του 2011 προωθείται η Αρχή της Επαγγελµατικής Ελευθερίας και η κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισµών στην άσκηση των επαγγελµάτων. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται ως γενική αρχή ότι οι περιορισµοί που ισχύουν στη νοµοθεσία και αφορούν στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων καταργούνται µετά την πάροδο 4 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου ήτοι στις 2 Ιουλίου Στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται οι νοούµενοι από το Νόµο περιορισµοί, οι οποίοι καταργούνται όπως numerus clausus, γεωγραφικοί περιορισµοί, περιορισµοί σχετικοί µε την οργάνωση και διάρθρωση της επιχείρησης, καθώς και τη διάθεση του προϊόντος, κατώτατες τιµές κ.α. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 προβλέπεται ότι για την εξυπηρέτηση επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως και η διατήρηση υφιστάµενων περιορισµών, µε την προϋπόθεση ότι ο περιορισµός αυτός δεν εισάγει άµεσα ή έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή όσον αφορά στις επιχειρήσεις ανάλογα µε την έδρα τους. Η θέσπιση εξαιρέσεων προβλέπεται ότι µπορεί να γίνει µε Προεδρικό ιάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του καθ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου, στην περίπτωση που η διατήρηση του περιορισµού, ως έχει ή µε ηπιότερη µορφή, επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, συνάµα δε πληρούνται και οι απαιτήσεις της αρχής της αναλογικότητας. 4. Το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011 καταργεί την απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος µετά την πάροδο 4 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου ήτοι στις 2 Ιουλίου Συγκεκριµένα, ο νόµος προβλέπει ότι το επάγγελµα ασκείται ελεύθερα µετά την πάροδο τριµήνου από την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεώς του, συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σηµείο διατάξεις αρµόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Παράλληλα, δίνεται στην αρµόδια αρχή το δικαίωµα να λειτουργήσει κατασταλτικά και εντός τριών (3) µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες 3

4 προϋποθέσεις. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 προβλέπεται αντίστοιχα η θέσπιση εξαιρέσεως µε προεδρικό διάταγµα 3 εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 3919/2011, για τη διατήρηση του νοµικού καθεστώτος της προηγούµενης διοικητικής άδειας αν αυτό επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος και µε την επιφύλαξη της αρχής της αναλογικότητας. 5. Η γνωµοδότηση περιορίζεται στην εξέταση του ανωτέρω αιτήµατος µε κατευθυντήριες γραµµές τις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό, όπως εξάλλου προβλέπεται και στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3919/2011, καθώς και στην εξέταση του δικαιολογηµένου, εύλογου και αναλογικού χαρακτήρα των προς διατήρηση απαιτήσεων προηγούµενης διοικητικής άδειας. Οι κατωτέρω θέσεις είναι αυστηρά γενικές και δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένες συµπεριφορές, οι οποίες κρίνονται µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), ενώ δεν δεσµεύουν την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε υπάρχουσες ή µέλλουσες διαδικασίες και υποθέσεις. Αναφέρονται σε ζητήµατα ουσίας του δικαίου του ανταγωνισµού 4, ενώ δεν άπτονται ζητηµάτων διαδικασίας και τύπου θέσπισης των εξαιρέσεων. εν δεσµεύουν, επίσης, την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε υπάρχουσες ή µελλοντικές υποθέσεις και διαδικασίες, και, ενδεικτικά, σε σχέση µε τυχόν ρυθµιστικά εµπόδια που δεν περιλαµβάνονται στο ως άνω αίτηµα. Η Επιτροπή Ανταγωνισµού επιφυλάσσεται να επανέλθει στο µέλλον αναφορικά µε κινδύνους εµφάνισης αντιανταγωνιστικών συνεπειών, κατά την εξειδίκευσή τους από το νοµοθέτη ή την εκτελεστική εξουσία. ΙΙ. ΑΙΤΗΜΑ 6. Με το υπ αριθµ /11026/ αίτηµα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 5 προς τη ιεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικού έργου του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µε το υπ αρ. πρ. 6795/ έγγραφο, κατατέθηκε αίτηµα διατήρησης του καθεστώτος 3 Βλ. ανωτ. υποσηµείωση 1. 4 Παρόλο που ορισµένοι περιορισµοί, οι οποίοι αναλύονται στις επόµενες ενότητες της παρούσας, δεν φαίνεται να εµπίπτουν κατ αρχήν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3919/2011, αποτελούν αντικείµενο εξέτασης, καθώς είναι στενά συνδεδεµένοι µε το σύστηµα πρόσβασης και άσκησης των εξεταζόµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων και ενδέχεται να επηρεάζουν ουσιαστικά το επίπεδο ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη αγορά υπηρεσιών. 5 Συγκεκριµένα από τη ιεύθυνση Εισροών Φυτική Παραγωγής. 4

5 αδειοδοτήσεων: ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ α) της εµπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών 6 µε βάση τα οριζόµενα στο ν. 1564/1985 και β) της εµπορίας λιπασµάτων 7, αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε βάση τα οριζόµενα στο ν. 1565/ Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε την υπ αρ. πρ. 8550/ επιστολή του επισηµαίνει ότι το σύστηµα των αδειοδοτήσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο, καθώς αποσκοπεί στην εξασφάλιση των προδιαγραφών που στόχο έχουν την προστασία του χρήστη και του καταναλωτή, την προστασία της υγείας των ζώων και των φυτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δηµόσια ασφάλεια (λιπάσµατα), µέσω της ρύθµισης θεµάτων που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασµάτων για την παραγωγή προϊόντων για τη διατροφή του ανθρώπου και των ζώων, θεµάτων σχετικών µε γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς, αποφυγή ρύπανσης εδαφών και υπόγειων υδάτων και της εκρηκτικότητας των αζωτούχων λιπασµάτων. Επιπλέον, σηµειώνουν, ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος δεν αρκεί, καθώς οι προµηθευτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί πριν την άσκηση της δραστηριότητας και να είναι καταγεγραµµένοι. 6 Η άδεια λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης παραγωγής και εµπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, θεσπίστηκε µε την Υ.Α /224/1995 (ΦΕΚ Β 58). Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, πληροί της προϋποθέσεις και τηρεί τα οριζόµενα στην προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση και το π.δ. 135/1987 (ΦΕΚ Α 74). Προϋπόθεση χορήγησης της άδειας είναι η επιχείρηση να διαθέτει τεχνικό σύµβουλο ασολόγο ή Γεωπόνο πανεπιστηµιακής σχολής ή τεχνολόγο ασοπονίας ή Γεωπονίας, όταν το παραγόµενο υλικό προορίζεται για αναδασωτικούς σκοπούς. Επισηµαίνεται, ότι η ανωτέρω άδεια λειτουργίας ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), από το οποίο δεν στάλθηκε οποιοδήποτε αίτηµα εξαίρεσης ως την συζήτηση της παρούσας γνωµοδότησης. Επίσης, ο ν. 1564/1985 στο άρθρο 1 αναφέρει ότι «Οι διατάξεις του νόµου αυτού εφαρµόζονται για το πολλαπλασιαστικό υλικό όλων των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών εκτός από τα δασικά». 7 Σηµειώνεται ότι για την παραγωγή, τυποποίηση, ανάµιξη και άλλες διαδικασίες επεξεργασίας λιπάσµατος απαιτείται η ίδρυση βιοτεχνικής ή βιοµηχανικής επιχείρησης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας από την οποία δεν εστάλη οιοδήποτε αίτηµα εξαίρεσης για διατήρηση προηγούµενης διοικητικής άδειας έως την συζήτηση της παρούσας Γνωµοδότησης. Επιπλέον, επισηµαίνεται ότι το αίτηµα, το οποίο εστάλη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, περιοριζόταν στην άδεια ασκήσεως εµπορίας λιπασµάτων και δεν επεκτεινόταν στην άδεια κυκλοφορίας και εισαγωγής λιπασµάτων (βλ. άρθρο 4 ν. 1565/1985). 5

6 ΙΙΙ. ΤYΠΟΙ Α ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 8. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κυρίως για λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος ελέγχει την παραγωγή και εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασµάτων και εκδίδει προς τούτο συγκεκριµένες άδειες για τις εν λόγω δραστηριότητες. 9. Συγκεκριµένα εκδίδονται: α) άδειες εµπορίας λιπασµάτων, β) άδειες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και γ) εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού. Α) Άδειες Εµπορίας Λιπασµάτων 10. Το νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τις άδειες εµπορίας λιπασµάτων είναι α) ο ν. 1565/1985 «Λιπάσµατα» (ΦΕΚ Α 164), όπως ισχύει σήµερα, µετά την τροποποίηση διατάξεων του καθώς και β) η εκδοθείσα κατ εξουσιοδότηση του ως άνω νόµου απόφαση του Υπουργού Γεωργίας υπ' αριθ. Υ.Α /5925/1999 «Άδειες εµπορίας Λιπασµάτων τύπου Α ή Β» (ΦΕΚ Β 1939), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 11. Οι άδειες εµπορίας λιπασµάτων που εκδίδονται χωρίζονται σε άδειες τύπου Α (µικρές άδειες), οι οποίες χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πωλούν λιπάσµατα αποκλειστικά και µόνο στον τελικό χρήστη και σε άδειες τύπου Β (µεγάλες άδειες), οι οποίες χορηγούνται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 8 που πωλούν λιπάσµατα τόσο στις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α όσο και στον τελικό χρήστη Για τη χορήγηση της άδειας εµπορίας λιπασµάτων προβλέπεται ότι: α) Απαιτείται η πλήρης απασχόληση στην επιχείρηση πτυχιούχου 10 γεωτεχνικού των κλάδων γεωπόνων ή δασολόγων ή πτυχιούχου ανωτάτης πανεπιστηµιακής σχολής άλλων κλάδων µε εξειδίκευση στους τοµείς εδαφολογίας - θρέψης φυτών ή 8 Βλ. σχετικά άρθρο 1 του ν. 1565/ Βλ. σχετικά άρθρο 4 του ν. 1565/ Βλ. σχετικά άρθρο 1 της Υ.Α /5925/

7 πτυχιούχου τεχνολόγου γεωπονίας 11 ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ του τµήµατος φυτικής παραγωγής ή του τµήµατος θερµοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκοµίας 12 ή του τµήµατος διοίκησης γεωργικών εκµεταλλεύσεων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ο οποίος πρέπει να είναι ικανός να παρέχει στον αγρότη-χρήστη του λιπάσµατος κάθε είδους οδηγίες σχετικά µε το προϊόν, συµβουλές για την αναγκαιότητα λίπανσης, τον τρόπο λίπανσης και οδηγίες για την ορθολογική χρήση των λιπασµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος. β) Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένος σε επαγγελµατικό Επιµελητήριο. Τέλος, γενικά απαιτείται η ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων για τα λιπάσµατα, ώστε να προστατεύονται από τα καιρικά φαινόµενα και τις συνθήκες, που µπορεί να τα αλλοιώσουν ή να τα υποβαθµίσουν, καθώς και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος 13. Συναφή µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις είναι και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται Συγκεκριµένα, απαιτείται, µεταξύ άλλων, βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό επιµελητήριο, ακριβές αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού 15, 11 Βλ. σχετικά το π.δ. 109/1989 (ΦΕΚ Α 47) για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα πτυχιούχων των τµηµάτων φυτικής παραγωγής, θερµοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκοµίας, δασοπονίας, γεωργικών εκµεταλλεύσεων κ.ά. των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Στο ανωτέρω προεδρικό διάταγµα ορίζεται ότι οι ανωτέρω πτυχιούχοι µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα στο πλαίσιο των οριζόµενων σε αυτό επαγγελµατικών δικαιωµάτων. 12 Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η εν λόγω απόφαση ακυρώθηκε εν µέρει µε την υπ αριθµ. 3107/2001 απόφαση του ΣτΕ µε την οποία κρίθηκε, ότι «η εν λόγω ΥΑ είναι ακυρωτέα κατά το µέρος της που θέτει ως προϋπόθεση για τη λήψη της άδειας την απασχόληση στην οικεία επιχείρηση τεχνολόγων γεωπονίας, πτυχιούχων αποκλειστικώς του τµήµατος Φυτικής Παραγωγής, αποκλείοντας τους πτυχιούχους του τµήµατος Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας». 13 Με το υπ αρ. πρ. 8550/ (σελ.5) έγγραφό του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σηµειώνει ότι σε σχέδιο νόµου που προετοιµάζεται προβλέπεται η τήρηση περαιτέρω απαιτήσεων, όπως ότι για την αποθήκευση των χύµα λιπασµάτων θα πρέπει να υπάρχουν χώροι στεγασµένοι, στεγανοποιηµένοι και καλά αεριζόµενοι µακριά από οικισµούς, ενώ για την αποθήκευση υγρών λιπασµάτων, θα πρέπει να λαµβάνονται επιπλέον κατάλληλα µέτρα συντήρησης των δεξαµενών των σωληνώσεων και των βαλβίδων για τη διασφάλιση από τον κίνδυνο διαρροής. 14 Το άρθρο 2 της Υ.Α /5925/1999 ορίζει ότι: «Για την χορήγηση αδειών εµπορίας τύπου A και Β απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά (ν. 2326/1995, ΦΕΚ Α 153), άρθρο 2 παρ. 7).α [..], β [..], γ. Ακριβές αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού, όσον αφορά το γεωπόνο ή δασολόγο [..]. Ακριβές αντίγραφο πτυχίου για το επιστηµονικό προσωπικό άλλων κλάδων, που πρέπει να συνοδεύεται από µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε περίπτωση εξειδίκευσης στους τοµείς εδαφολογίαςθρέψης φυτών. δ. Βεβαίωση εγγραφής σε επαγγελµατικό επιµελητήριο ε. Ακριβές αντίγραφο της σύµβασης πρόσληψης και πλήρους απασχόλησης του προσωπικού του άρθρου 1 περ. α της απόφασης καθώς και υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι διαθέτει το ειδικό προσωπικό του ανωτέρω άρθρου καθ' όλες τις ώρες λειτουργίας του καταστήµατος στ. [..]». 15 Βλ. σχετικά το ν. 1474/1984 (ΦΕΚ Α 128) για το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι «µέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι γεωτεχνικοί: α) γεωπόνοι, δασολόγοι εφόσον είναι πτυχιούχοι αα) της Ανώτατης Γεωπονικής 7

8 όσον αφορά στο γεωπόνο ή δασολόγο και ακριβές αντίγραφο πτυχίου για το επιστηµονικό προσωπικό άλλων κλάδων, που πρέπει να συνοδεύεται από µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, σε περίπτωση εξειδίκευσης στους τοµείς εδαφολογίαςθρέψης φυτών. Επιπλέον, οι άδειες εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α και Β είναι ατοµικές και δεν µεταβιβάζονται, εκχωρούνται, ή κληρονοµούνται σε περίπτωση µεταβίβασης, εκχώρησης ή κληρονοµίας της επιχείρησης 16. Περαιτέρω, προβλέπεται, ότι αλλαγή εντύπου άδειας 17, δεν γίνεται στις περιπτώσεις αλλαγής επωνυµίας ανωνύµων εταιριών ή όταν η αλλαγή της επωνυµίας γίνεται εξαιτίας αλλαγής της εταιρικής µορφής ή της σύνθεσης των εταίρων ή των µετόχων ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου. Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης Υ.Α /5925/1999, απαιτείται η έκδοση νέας άδειας και η καταβολή του ισχύοντος κάθε φορά παραβόλου. Τέλος, υπάρχουν εξαιρέσεις της υποχρέωσης κατοχής άδειας εµπορίας ορισµένων λιπασµάτων σε ερασιτέχνες καλλιεργητές 18. Σχολής Αθηνών, ββ) των Τµηµάτων Γεωπονίας, ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και Κτηνιατρικής της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης στ) Αναγνωρισµένων ισότιµων Σχολών της αλλοδαπής». Επίσης, µε το π.δ. 344/2000 για την άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού ορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του ανωτέρω νόµου. 16 Βλ. άρθρο 6 της Υ.Α /5925/ Σύµφωνα µε το άρθρο 7 της Υ.Α /5925/1999: «1. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος των αδειών τύπου Α και Β αλλάξει η έδρα ή η επωνυµία της επιχείρησης ή και τα δύο, µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου, γίνεται αλλαγή του εντύπου της χορηγηθείσας αδείας µε το νέο στο οποίο αναγράφονται οι αλλαγές που επήλθαν. Η αλλαγή γίνεται χωρίς να απαιτείται καταβολή νέου παραβόλου και χωρίς αλλαγή του αριθµού µητρώου της επιχείρησης. Το νέο έντυπο ισχύει για το αποµένον µέχρι την συµπλήρωση του χρονικού διαστήµατος της πενταετίας ή τριετίας, ανάλογα µε την άδεια τύπου Α ή Β, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2326/1995 (ΦΕΚ Α' 153). Το έντυπο της αρχικής άδειας της οποίας ζητείται η αλλαγή, επιστρέφεται στην υπηρεσία που το χορήγησε, ακυρώνεται και καταχωρείται στον τηρούµενο φάκελο της επιχείρησης. 2. Αλλαγή εντύπου αδείας, σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν γίνεται στις περιπτώσεις αλλαγής επωνυµίας ανωνύµων εταιρειών ή όταν η αλλαγή της επωνυµίας γίνεται εξαιτίας αλλαγής της εταιρικής µορφής ή της σύνθεσης των εταίρων ή των µετόχων ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η έκδοση νέας αδείας και η καταβολή του ισχύοντος κάθε φορά παραβόλου». 18 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της Υ.Α /5925/1999 «Εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής αδείας εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α, τα πρόσωπα που διαθέτουν λιπάσµατα, αποκλειστικά και µόνο σε ερασιτέχνες καλλιεργητές και σε µικροσυσκευασίες κατά κατηγορία λιπάσµατος, όπως καθορίζεται ακολούθως: α. Λιπάσµατα στερεά, ανόργανα και οργανικά, απλά ή σύνθετα ή µικτά των τριών (3) κύριων και δευτερευόντων θρεπτικών στοιχείων, εµπλουτισµένα ή µη µε ιχνοστοιχεία καθώς και µίγµατα αυτών, µέχρι δύο (2) χιλιόγραµµα. β. Υδατοδιαλυτά - κρυσταλλικά και υγρά λιπάσµατα των κυρίων και δευτερευόντων στοιχείων, µέχρι 0,5 χιλιόγραµµα ή λίτρα. γ. Ιχνοστοιχεία απλά ή µίγµατα αυτών οποιασδήποτε µορφής µέχρι 250 γραµµάρια ή κυβικά εκατοστά. δ. Λιπάσµατα των ανωτέρω κατηγοριών Α, Β και Γ στα οποία προστίθενται ασβέστιο (Ca), φυτορµόνες, ένζυµα, ρυθµιστές, βιταµίνες και άλλες παρόµοιες ουσίες, µέχρι 250 γραµµάρια ή κυβικά εκατοστά». 8

9 14. Το ύψος των παραβόλων για την έκδοση της άδειας εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α διαµορφώνεται στα 586,94 ευρώ και για τις τύπου Β, 3.521, Οι άδειες είναι περιορισµένης ισχύος και ανανεώνονται ως εξής: κάθε πέντε χρόνια οι άδειες τύπου Α και κάθε τρία χρόνια οι άδειες Τύπου Β, µε την ίδια διαδικασία όπως αυτή της αρχικής έκδοσης και καταβάλλοντας το 30% του ύψους του παραβόλου έκδοσης 20. Έως την συζήτηση της παρούσας είχαν εκδοθεί δύο χιλιάδες διακόσιες δεκαεννιά (2919) άδειες εµπορίας Λιπασµάτων τύπου Α και διακόσιες σαράντα πέντε (245) άδειες εµπορίας Λιπασµάτων τύπου Β. Β) Άδειες Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού 15. Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού είναι α) το άρθρο 4 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Α' 164), όπως ισχύει σήµερα µετά την τροποποίηση διατάξεων του από τον ν. 2325/1995 (ΦΕΚ Α' 153), καθώς και β) οι υπουργικές αποφάσεις Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446), Υ.Α /224/1995 (ΦΕΚ Β 58), Υ.Α /2000 (ΦΕΚ Β 549) καθώς και η Υ.Α /1986 (ΦΕΚ Β 683). 16. Για την παραγωγή, από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 21, πολλαπλασιαστικού υλικού που προορίζεται για εµπορία, απαιτείται άδεια λειτουργίας φυτωριακής ή σποροπαραγωγικής επιχείρησης Βλ. Υ.Α /1999 (ΦΕΚ Β 215): Αναπροσαρµογή παραβόλων εµπορίας λιπασµάτων και προφορική ενηµέρωση από το αρµόδιο Υπουργείο. 20 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 1565/1985, ορίζεται ότι η άδεια εµπορίας λιπασµάτων τύπου Α` ισχύει για πέντε (5) έτη και του τύπου Β για τρία (3) έτη και µπορεί να ανανεώνονται µετά τη λήξη τους ανά πενταετία και τριετία αντίστοιχα, µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Οι αιτήσεις για την ανανέωση των αδειών τύπου Α και τύπου Β πρέπει να συνοδεύονται µε αποδεικτικό κατάθεσης παραβόλου ποσού ίσου µε το τριάντα τοις εκατό (30%) των παραβόλων που απαιτούνται για την έκδοση των αρχικών αδειών. 21 Άρθρο 2. «Κατά το νόµο αυτόν: 1. [ ]. 2. Πολλαπλασιαστικό υλικό φυτικών ειδών ή πολλαπλασιαστικό υλικό είναι οι σπόροι, κόνδυλοι και βολβοί, τα ριζώµατα, σποροφυτάρια, υποκείµενα και εµβόλια, καθώς και κάθε τµήµα φυτού που προορίζεται για την αναπαραγωγή του. [ ]». 22 Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Α' 164), όπως ισχύει σήµερα µετά την τροποποίηση διατάξεων του από τον ν. 2325/1995 (ΦΕΚ Α' 153), µεταξύ των άλλων, ορίζεται ότι επιτρέπεται η παραγωγή για εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εφόσον: α) έχει άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης και β) έχει υποβάλει δήλωση για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του υπό αναπαραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού. 9

10 17. Η άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης χορηγείται στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτούµενες, προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο ν. 1564/1985 και στην Υ.Α /1986 (ΦΕΚ Β 683), και διαθέτουν Γεωπόνο, πτυχιούχο ανώτατης πανεπιστηµιακής ή άλλης ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πλήρους απασχόλησης 23. Οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις διαφοροποιούνται ανάλογα µε το είδος της σποράς (βλέπε υπ αρ. πρ. 8550/ επιστολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων). Την άδεια λειτουργίας 24 της σποροπαραγωγικής επιχείρησης χορηγεί ο Υπουργός Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων). Η άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής ισχύει για πέντε (5) χρόνια και µετά τη λήψη της µπορεί να ανανεώνεται 25 ανά πενταετία, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εφόσον συνεχίσουν να υφίστανται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας που καθορίζονται µε τις αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας. 18. Η άδεια λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης (τύπου Α, Β, Γ) 26, χορηγείται στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 27, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ν. 1564/1985 και στην Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και απασχολούν ως υπεύθυνο του φυτωρίου, Γεωπόνο, πτυχιούχο ανώτατης γεωπονικής σχολής ή Τεχνολόγο Γεωπονίας κατεύθυνσης 23 Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Υ.Α / «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας σποροπαραγωγικής επιχείρησης» (ΦΕΚ Β 683) καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας: «Για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 1 η επιχείρηση πρέπει να: α) ιαθέτει Γεωπόνο ανωτάτης ή πανεπιστηµιακής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πλήρους απασχόλησης. β) Εξασφαλίζει εγκαταστάσεις υποδοµής, επεξεργασίας, τυποποίησης και εναποθήκευσης πολλαπλασιαστικού υλικού µε µηχανολογικό εξοπλισµό ανάλογο µε την ειδίκευση της επιχείρησης, όπως θερµοκήπια ή κλωβούς για περιπτώσεις παραγωγής σπόρων κηπευτικών όπου χρειάζονται. γ) ιαθέτει εργαστήριο αναλύσεων σπόρων µε θαλάµους ελέγχου ελαστικότητας, υγρασιόµετρα ακρίβειας καθώς και βοηθητικού τεχνικού εξοπλισµού. δ) ιαθέτει θάλαµο συντήρησης ασφαλιστικών αποθεµάτων βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και προγενεστέρων γενεών εφόσον γίνεται αναπαραγωγή υλικού των κατηγοριών αυτών. ε) ιαθέτει εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό ανάλογα µε τα φυτικά είδη δραστηριότητας της επιχείρησης». 24 Βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1564/ Βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1564/ Σύµφωνα µε το άρθρο 1 της Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446) καθορίζονται τρεις (3) τύποι άδειας φυτωριακής επιχείρησης: 1. Τύπου Α': Γενική, πλην πολλαπλασιαστικού υλικού: α. κηπευτικών β. καλλωπιστικών φυτών και ανθέων. 2. Τύπου Β': α. κηπευτικών, β. καλλωπιστικών φυτών και ανθέων. 3. Τύπου Γ : Εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας. 27 Βλ. σχετικά άρθρο 2 της Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446), που ορίζεται ότι όλοι οι τύποι αδειών χορηγούνται σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα. 10

11 φυτικής παραγωγής µε πτυχίο της ηµεδαπής ή αλλοδαπής πλήρους ή µερικής απασχόλησης 28. Για τη λειτουργία εργαστηρίου ιστοκαλλιέργειας (παραγωγή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού) απαιτείται ο Γεωπόνος να είναι εξειδικευµένος επί εξάµηνο τουλάχιστον σε ίδρυµα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή µετεκπαιδευµένος στο αντικείµενο. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα να χορηγούνται στους δικαιούχους περισσότερες του ενός τύπου άδειες 29. Την άδεια λειτουργίας 30 της φυτωριακής επιχείρησης χορηγεί ο Νοµάρχης (νυν Περιφερειακός ιευθυντής) 31, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση. Η άδεια λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης ισχύει για πέντε (5) χρόνια και µετά τη λήψη της µπορεί να ανανεώνεται 32 ανά πενταετία ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, εφόσον συνεχίσουν να υφίστανται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας που καθορίζονται µε τις αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας. 19. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης µητρικής φυτείας αµπέλου, δικαιούχοι της άδειας είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων της Υ.Α /2000 (ΦΕΚ Β 549). Μεταξύ άλλων προϋποθέσεων ορίζεται ότι η φυτωριακή επιχείρηση µητρικής φυτείας αµπέλου θα πρέπει να διαθέτει τεχνικό υπεύθυνο, γεωπόνο πτυχιούχο Ανώτατης Σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, κατά προτίµηση κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής, πλήρους απασχόλησης. Όσον αφορά στην ανανέωση της άδειας ορίζεται ότι η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια πριν από τη λήξη ισχύος της. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων και εισηγούνται σχετικά για τη χορήγησή της. Η επιχείρηση που κατέθεσε την αίτηση ανανέωσης εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα µέχρι την ηµεροµηνία που θα λάβει τη σχετική απάντηση από την αρµόδια αρχή. Έως την συζήτηση της παρούσας είχαν εκδοθεί οχτακόσιες τριάντα 28 Βλ. άρθρο 4 της Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446). 29 Βλ. σχετικά άρθρο 2 παρ. 4 της Υ.Α /1987 (ΦΕΚ Β 446). 30 Βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1564/ Η παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 2325/1995 (ΦΕΚ Α 153) ορίζει ότι: «Η αρµοδιότητα του νοµάρχη για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας της φυτωριακής επιχείρησης, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985, και η κατ` εξουσιοδότηση του Υπουργού Γεωργίας αρµοδιότητα του νοµάρχη για τη χορήγηση της άδειας επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόµου, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του ν. 2040/1992, ανήκουν στον οικείο Περιφερειακό ιευθυντή του άρθρου 4 του ν. 2240/1994». 32 Βλ. άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 1564/

12 τρείς (833) άδειες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α Φυτωριακή (θαµνωδών και δενδρωδών καλλιεργειών και αµπελιού) και χίλιες εξακόσιες δεκαεφτά (1617) Τύπου Β -Φυτωριακή (Καλλωπιστικών φυτών και ανθέων). Αναφορικά µε τον αριθµό αδειών Τύπου Γ Φυτωριακή (Εργαστηρίου Ιστοκαλλιέργειας), Φυτωριακή µητρικής φυτείας αµπέλου και Λειτουργίας Σποροπαραγωγικής Επιχείρησης, είχαν εκδοθεί έξι (6), πέντε (5) και εκατόν δεκαοχτώ (118) άδειες αντίστοιχα. Γ) Άδειες Εµπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού 20. Το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού είναι: α) το άρθρο 15 του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εµπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ Α' 164), όπως ισχύει σήµερα µετά την τροποποίηση διατάξεων του από τον ν. 2325/1995 (ΦΕΚ Α' 153), καθώς και β) η εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση του ως άνω νόµου απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας υπ αρ. Υ.Α /1997 (ΦΕΚ Β 461) για τις «Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού». 21. Οι άδειες εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, χορηγούνται σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 33 και διακρίνονται ανάλογα µε τις δραστηριότητες της επιχείρησης (εισαγωγές-εξαγωγές, τυποποίηση, λιανική πώληση κ.λπ.) σε Α, Β, και Γ, ενώ για τη χορήγηση άδειας τύπου, θα πρέπει να προϋπάρχει άδεια φυτωριακής ή σποροπαραγωγικής επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, οι επιχειρήσεις εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού θα πρέπει να απασχολούν 34 Γεωπόνο ή Τεχνολόγο 33 Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 1564/1985: «1. Επιτρέπεται η εµπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού από οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εφόσον έχει άδεια επιχείρησης εµπορίας του υλικού αυτού. Την άδεια επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού χορηγεί ο Υπουργός Γεωργίας ή κατ' εξουσιοδότηση του ο νοµάρχης στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει η επιχείρηση. 2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων τους». 34 Στην εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση, του ν. 1564/1985, υπ' αριθ. Υ.Α /1997 (ΦΕΚ Β 461) απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας για τις «Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών επιχείρησης εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού» (ΦΕΚ Β' 461), µεταξύ των άλλων, ορίζεται και τα εξής: Άρθρο 5. «1. Για τη χορήγηση άδειας εµπορίας τύπου. Α' η επιχείρηση πρέπει να: α) ιαθέτει γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής (Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας) ή Τεχνολόγο γεωπονίας του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, πλήρους απασχόλησης β) [..]». Η διάταξη ακολουθεί την αυτή διατύπωση και προκειµένου για τη χορήγηση αδείας εµπορίας τύπου Β και τύπου Γ. 12

13 γεωπονίας κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής (Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής ή Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας) ή Τεχνολόγο γεωπονίας του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων, πλήρους απασχόλησης και να πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α /1997 (ΦΕΚ Β 461), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή/και τυποποίησης ανάλογα µε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. 22. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της Υ.Α /1997 (ΦΕΚ Β 461), η χορήγηση όλων των αδειών γίνεται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων στην οποία περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα στοιχεία του άρθρου 8 της ανωτέρω απόφασης, συνοδεύεται δε µε αποδεικτικό καταβολής του σχετικού παραβόλου του άρθρου 27 του ν. 1564/1985. Ειδικότερα, στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας τύπου, πρέπει να αναγράφεται και ο αριθµός άδειας της σποροπαρογωγικής ή φυτωριακής επιχείρησης. Για τις άδειες τύπου Α, Γ και από τις τύπου, µόνον όσες αφορούν σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρµόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ενώ για τις άδειες τύπου Β και από τις τύπου, όσες αφορούν φυτωριακές επιχειρήσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρµόδια περιφερειακή υπηρεσία. Όλοι οι τύποι αδειών εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ανανεώνονται 35 κάθε πέντε χρόνια µε την ίδια διαδικασία αλλά µε το 30% του κόστους του αρχικού παραβόλου 36. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι η αίτηση για ανανέωση της άδειας κατατίθεται στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια πριν από τη λήξη ισχύος της. Οι αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων και εισηγούνται σχετικά για τη χορήγησή της. Η επιχείρηση που κατέθεσε την αίτηση ανανέωσης εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα µέχρι την ηµεροµηνία που θα λάβει τη σχετική απάντηση από την αρµόδια αρχή. Αναλυτικότερα έως την συζήτηση της παρούσας είχαν εκδοθεί διακόσιες έξι (206) άδειες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 37 τύπου Α (Εισαγωγές εξαγωγές, χονδρική λιανική πώληση, τυποποίηση) και δύο χιλιάδες διακόσιες είκοσι τέσσερεις (2224) Τύπου Β - (µεταπώληση λιανική πώληση). 35 Βλ. άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 1564/ Βλ. άρθρο 4 παρ.6 του ν. 1564/ Όλες οι εταιρείες παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπασµάτων καταγράφονται από τη ιεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων σε ένα ενιαίο µητρώο, το οποίο είναι διαθέσιµο για δηµόσια χρήση στην ιστοσελίδα: 13

14 Επίσης έχει εκδοθεί µία (1) άδεια Τύπου Γ (τυποποίηση, µεταπώληση λιανική πώληση) και δύο χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις (2314) Τύπου (φυτωριακές σποροπαραγωγικές). ΙV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Α) Γενικά 23. Οι παρεµβάσεις που µπορεί να ασκηθούν στην οικονοµική ελευθερία κλιµακώνονται σε ένα ευρύ φάσµα 38, το οποίο αρχίζει από τη χορήγηση προηγούµενης άδειας για την άσκηση ορισµένων οικονοµικών δραστηριοτήτων και καταλήγει σε βαθιές µορφές παρεµβατισµού, όπως το κρατικό µονοπώλιο 39, ανάλογα µε τους σκοπούς του νοµοθέτη και την οικονοµική πολιτική που επιλέγει να ακολουθήσει. Όµως, σε καµία περίπτωση, δεν µπορεί να είναι ο κρατικός παρεµβατισµός ανεξέλεγκτος, ιδίως, αν αναλογιστούµε ότι η άσκηση του περιορίζει συνταγµατικά κατοχυρωµένες αρχές, όπως αυτές της ισότητας και της οικονοµικής ελευθερίας. Ήδη, από τους τίτλους των άρθρων 2 και 3, αλλά και του ίδιου του ν. 3919/2011 συνάγεται ότι σκοπός του δεν είναι να καταργηθεί κάθε περιορισµός και κάθε καθεστώς άδειας, παρά µόνον οι αδικαιολόγητοι περιορισµοί και απαιτήσεις προηγούµενης διοικητικής άδειας. Το ποιοι περιορισµοί ή καθεστώτα αδειών πρέπει να θεωρηθούν δικαιολογηµένοι και, ως τέτοιοι, να διατηρηθούν προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 2 και την παρ. 2 του άρθρου 3, όπου τίθενται δύο κριτήρια, ένα θετικό και ένα αρνητικό, και συγκεκριµένα: (α) οι περιορισµοί να επιβάλλονται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος 40 και (β) να µην αντίκεινται στην αρχή της αναλογικότητας. Η παρ. 4 του άρθρου 2 επιτάσσει, επίσης, την απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας του επαγγελµατία ή έδρας της επιχείρησης, η οποία, ωστόσο, ήδη ισχύει κατά την κείµενη νοµοθεσία, τουλάχιστον όσον αφορά τους πολίτες και της επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 38 Ο Ι. Αναστόπουλος, «Αρχή της ισότητας και οικονοµικός παρεµβατισµός», σε Σύµµεικτα Φ. Βεγλερή ΙΙ, 1998, σελ. 322, διακρίνει τέσσερις µορφές που µπορεί να λάβει η κρατική παρέµβαση. Μπορεί να συνίσταται στην θέση περιορισµών στην άσκηση των οικονοµικών ελευθεριών (περιοριστική), να αποβλέπει στη διαρρύθµιση και τον προσδιορισµό του συγκεκριµένου περιεχοµένου των ατοµικών δικαιωµάτων οικονοµικού περιεχοµένου (ρυθµιστική), να είναι κατευθυντήρια, είτε τέλος να αφορά την ανάπτυξη της δραστηριότητας δηµοσίων παρεµβατικών και επιχειρηµατικών φορέων (παροχική). 39 Γ. εληγιάννης, Οικονοµική ελευθερία και κρατική παρέµβαση, ΝοΒ 1992, σελ Βλ. πρόσφατη απόφαση ΣτΕ 2766/

15 24. Περαιτέρω, η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών κατοχυρώνεται στο άρθρο 56 ΣΛEE (πρώην άρθρο 49 ΣΕΚ) και αποτελεί ειδικότερη έκφραση της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαµονής του πολίτη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε το άρθρο 57 της ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 50 ΣΕΚ), θεωρούνται ως παροχές υπηρεσιών εκείνες οι οποίες παρέχονται κανονικά έναντι αµοιβής, εφόσον δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις τις σχετικές µε την ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων και των κεφαλαίων της Συνθήκης. Το ίδιο άρθρο διευκρινίζει, ότι οι διατάξεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών καλύπτουν όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες, ιδίως τις βιοµηχανικές, τις εµπορικές, τις βιοτεχνικές και τις δραστηριότητες των ελευθέρων επαγγελµάτων. 25. Τέλος επισηµαίνεται, ότι γενικότερα δεν δηµιουργεί προβλήµατα από πλευράς δικαίου του ανταγωνισµού η υποχρέωση προσκόµισης διπλωµάτων ή τίτλων που πρέπει να κατέχει ο ενδιαφερόµενος για να ασκήσει ορισµένη επαγγελµατική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του ν. 3919/ δεν συµπεριλαµβάνονται στη ρύθµιση του άρθρου 2 περιορισµοί που έχουν υποκειµενικό χαρακτήρα, αναγόµενοι στο πρόσωπο του ενδιαφερόµενου να ασκήσει επάγγελµα, όπως οι συναπτόµενοι προς πάσης φύσεως αξιούµενα προσόντα, προς αποκτηθείσα εµπειρία, προς ικανότητες ή δεξιότητες που διαπιστώνονται µε δοκιµασία και προς την ηλικία, για την είσοδο στο επάγγελµα ή την υποχρεωτική έξοδο από αυτό. Παρόλο που ορισµένοι τέτοιου είδους περιορισµοί, οι οποίοι αναλύονται στις επόµενες ενότητες της παρούσας, δεν φαίνεται να εµπίπτουν κατ αρχήν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3919/2011, αποτελούν αντικείµενο εξέτασης της Επιτροπής, καθώς είναι στενά συνδεδεµένοι µε το σύστηµα πρόσβασης και άσκησης των εξεταζόµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων και επηρεάζουν ουσιαστικά το επίπεδο ανταγωνισµού στη συγκεκριµένη αγορά. 41 Βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν. 3919/2011, σελ

16 Β) Αξιολόγηση βάσει του Ν. 3919/2011 ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ i. ηµόσιο συµφέρον 26. Η διατήρηση των προβλεπόµενων στη νοµοθεσία περιορισµών (και άρα και η προηγούµενη αδειοδότηση) αναφορικά µε την άσκηση της δραστηριότητας παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Οι περιορισµοί αποσκοπούν στην εξασφάλιση των προδιαγραφών που στόχο έχουν την προστασία του καταναλωτή, την προστασία της υγείας ζώων και φυτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη δηµόσια ασφάλεια µέσω της ρύθµισης θεµάτων που αφορούν στην παραγωγή και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού. Η ανεξέλεγκτη παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού µπορεί να οδηγήσει σε προσµίξεις µη επιτρεπτές βιολογικά και σε διασπορά γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Επιπλέον, ο έλεγχος του πολλαπλασιαστικού υλικού αποτελεί βάση για το σχεδιασµό και τη χάραξη αγροτικής πολιτικής, καθώς και για τη διαφύλαξη της µεσογειακής ποικιλοµορφίας και του µεσογειακού τρόπου διατροφής. 27. Αντίστοιχα, η διατήρηση των προβλεπόµενων στη νοµοθεσία περιορισµών (και άρα και η προηγούµενη αδειοδότηση) αναφορικά µε την άσκηση της δραστηριότητας της εµπορίας λιπασµάτων επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως η δηµοσία υγεία των πολιτών αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, πρέπει, να σηµειωθεί ότι για την κυκλοφορία των λιπασµάτων, η ενωσιακή πολιτική είναι ενιαία και οριζόντια σε όλα τα Κράτη- Μέλη και διέπεται από τους Κανονισµούς: 2003/2003, 885/2004, 162/2007, 1020/2009, 137/ Οι περιορισµοί αποσκοπούν στην εξασφάλιση των αναγκαίων προδιαγραφών και προϋποθέσεων που στόχο έχουν µέσω της καθοδήγησης του χρήστη των λιπασµάτων (οδηγίες σχετικά µε το προϊόν, το οποίο εµπεριέχει χηµικές δραστικές ουσίες, συµβουλές για την αναγκαιότητα λίπανσης, τον τρόπο λίπανσης και οδηγίες για την ορθολογική χρήση των λιπασµάτων, απαραίτητες ιδίως λόγω της εκρηκτικότητας των αζωτούχων λιπασµάτων) να προστατέψουν τους καταναλωτές, 42 Βλ. επίσης σχετικά τον πρόσφατο ν. 4036/2012 «ιάθεση γεωργικών φαρµάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», ο οποίος υιοθέτησε τα αναγκαία συµπληρωµατικά µέτρα των Κανονισµών (ΕΚ) 1167/2009, 396/2005 καθώς και την Οδηγία 2009/128/ΕΚ. 16

17 την υγεία των ζώων και των φυτών και την προστασία του περιβάλλοντος (ρύπανση εδαφών και υπόγειων υδάτων). 28. Συνεπώς, η διάθεση λιπασµάτων, καθώς και αυτή της παραγωγής και διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού αποτελούν δραστηριότητες αυξηµένης προστασίας, καθώς σχετίζονται µε βασικά θέµατα δηµόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. ii. Aρχή της αναλογικότητας 29. Η αρχή της αναλογικότητας είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη (άρθρο 25 1 Σ) και αποτελεί ταυτόχρονα και πρωτογενή κανόνα του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 5 ΣΛΕΕ). Σύµφωνα µε την ανωτέρω αρχή ο επιβληθείς περιορισµός θα πρέπει να µην επιφέρει µεγαλύτερη δέσµευση του δικαιώµατος, από όση επιβάλλεται για την ικανοποίηση του δηµοσίου συµφέροντος. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, ένα µέτρο που περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία θα πρέπει να είναι κατάλληλο και αναγκαίο. Κατάλληλο σηµαίνει πρόσφορο για την επίτευξη ενός δηµοσίου συµφέροντος και αναγκαίο σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε «ένταση, έκταση, και διάρκεια» τον απαιτούµενο βαθµό για την επίτευξη του εν λόγω δηµοσίου συµφέροντος 43. Μεταξύ των συντελεστών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εκτιµηθεί αν ένα µέτρο αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητος είναι εάν υπάρχουν επαρκή εναλλακτικά µέτρα, εάν, δηλαδή, ο επιδιωκόµενος σκοπός του δηµοσίου συµφέροντος µπορεί να επιτευχθεί µε λιγότερο επαχθείς ρυθµίσεις. Το συµπέρασµα λοιπόν είναι ότι τα προνόµια αντίκεινται στο δικαίωµα εγκατάστασης και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα περιγραφής της εν λόγω αρχής, συνιστά η απόφαση του ΣτΕ υπ αριθµ. 1249/2010 η οποία αναφερόµενη σε προγενέστερη νοµολογία 44 διαλαµβάνει, ότι «οι νοµίµως επιβαλλόµενοι περιορισµοί των ατοµικών δικαιωµάτων, πρέπει, να πληρούν τρία κριτήρια και συγκεκριµένα να είναι: α) κατάλληλοι, ήτοι πρόσφοροι για την πραγµάτωση του επιδιωκόµενου σκοπού, β) αναγκαίοι, ήτοι να συνιστούν µέτρο το οποίο, σε σχέση µε άλλα µέτρα που µπορεί να ληφθούν, επάγεται τον ελάχιστο δυνατό περιορισµό για τον ιδιώτη ή το κοινό, και γ) εν στενή εννοία αναλογικοί, να 43 Π. αγτόγλου, Γενικό ιοικητικό ίκαιο, 2004, σελ ΣτΕ 202/1974, 1700/1995, 1129/

18 τελούν, δηλαδή, σε εύλογη σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό, ώστε η αναµενόµενη ωφέλεια να µην υπολείπεται της βλάβης που προκαλούν». 30. Εν προκειµένω, σε σχέση µε το καθεστώς της προηγούµενης αδειοδότησης ο νόµος έχει προδιαγράψει αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται, προκειµένου µία επιχείρηση να εξασφαλίσει άδεια παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ή άδεια εµπορίας λιπασµάτων. Εποµένως, ενόψει του ότι η διασφάλιση της δηµοσίας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος επιτυγχάνεται µε τη θέσπιση των ουσιαστικών προϋποθέσεων που αναφέρονται στις επιµέρους υπουργικές αποφάσεις, όπως η πρόβλεψη της στελέχωσης των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, από εξειδικευµένους επιστήµονες, ο προσωποπαγής χαρακτήρας της άδειας συνδεόµενης µε το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και άλλες αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, η χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων δεν είναι πρόσφορο µέσο για την επίτευξή του σκοπού του νοµοθέτη. Ο επιδιωκόµενος σκοπός, δηλαδή, της δηµοσίας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος µπορεί να επιτευχθεί και µε ηπιότερα µέσα, όπως του κατασταλτικού έλεγχου. Σε κάθε περίπτωση οι νόµιµες προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έναρξη των ανωτέρω δραστηριοτήτων παραµένουν και ισχύουν είτε µε καθεστώς προηγούµενης αδειοδότησης είτε µε καθεστώς αναγγελίας µε την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης/βεβαίωσης Το γεγονός ότι οι δικαιούχοι των αδειών θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί πριν την άσκηση της δραστηριότητας και να είναι καταγεγραµµένοι, δεν αποτελεί βάσιµο ισχυρισµό για τη διατήρηση της προηγούµενης διοικητικής άδειας, καθώς η καταγραφή µπορεί να γίνεται είτε µε την αίτηση για αδειόδοτηση είτε και µε την ανακοίνωση/βεβαίωση της αναγγελίας. Η έναρξη δε της δραστηριότητας θα γίνεται µετά το πέρας του τριµήνου, οπότε οι αρµόδιες αρχές θα προβαίνουν στις απαιτούµενες διαδικασίες και ελέγχους για τη διαπίστωση της συνδροµής όλων των τιθέµενων από το κανονιστικό πλαίσιο προϋποθέσεων για την έκδοση της αντί αδείας αντίστοιχης ανακοίνωσης/βεβαίωσης. Ως εκ τούτου κρίνεται, ότι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του ανωτέρω νοµοθετικού πλαισίου, δεν συνιστά αναγκαίο µέτρο η χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, και, εποµένως, θα µπορούσε να περιοριστεί στην αναγγελία άσκησής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του ν. 3919/

19 31. Επίσης, η υποχρέωση ανανέωσης των αδειών εµπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και εµπορίας λιπασµάτων µε την ίδια διαδικασία χορήγησης αρχικής άδειας δεν συνιστά πρόσφορο και αναλογικό µέτρο σε σχέση µε τους σκοπούς που εξυπηρετούνται. Αντιθέτως, παρίσταται πρόσφορο, εύλογο και θεµιτό να µην απαιτείται η χορήγηση εκ νέου διοικητικής άδειας από µέρους της διοίκησης, κατά το στάδιο της ανανέωσης, καθώς το σύνολο των εγγράφων έχουν ήδη ελεγχθεί, κατά το χρονικό στάδιο της αρχικής χορήγησης. Συναφώς σηµειώνεται, ότι η απαίτηση εκ του νόµου για τη χορήγηση εκ νέου διοικητικής άδειας (ανανέωσης) της άδειας, συνιστά µέτρο δυσανάλογο προς την προστασία του δηµοσίου συµφέροντος, καθώς αυτό µπορεί να καλυφθεί µε κατασταλτικό έλεγχο από τις αρµόδιες αρχές των επικαιροποιηµένων στοιχείων και, εποµένως, πρέπει να περιοριστεί σε επικαιροποίηση του φακέλου ανά τριετία. 32. Από τις διατάξεις των ν. 1564/1985 και του ν. 1565/1985, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων που προαναφέρθηκαν συνάγονται τα ακόλουθα : α) Στο υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχει αριθµητικός ή γεωγραφικός περιορισµός ή ελάχιστες αποστάσεις στα καταστήµατα που µπορούν να εµπορευθούν λιπάσµατα και πολλαπλασιαστικό υλικό ή στις εγκαταστάσεις που παράγουν το τελευταίο. Επιπλέον, δεν υπάρχουν απαιτήσεις, οι οποίες υποχρεώνουν τις εταιρείες/καταστήµατα να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή ή τους επιχειρηµατίες να ασκούν αποκλειστικά συγκεκριµένη δραστηριότητα ή τέλος να περιορίζουν την άσκηση από κοινού διαφορετικών δραστηριοτήτων. Επίσης, δεν υφίσταται διακριτική µεταχείριση µεταξύ φυσικών και νοµικών προσώπων 45. β) Ο νόµος, όπως προαναφέρθηκε, έχει προδιαγράψει τις αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται, προκειµένου µία επιχείρηση να εξασφαλίσει άδεια παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ή άδεια εµπορίας λιπασµάτων, οι οποίες έχουν αυστηρώς προσωποπαγή χαρακτήρα, ως συνδεόµενες αποκλειστικά µε το συγκεκριµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, και γι αυτό δεν µεταβιβάζονται, δεν 45 Βλ. ΣτΕ Ολ 1992/2005, 1998/2010 και ανωτέρω νοµικό πλαίσιο λιπασµάτων πολλαπλασιαστικού υλικού. 19

20 εκχωρούνται και δεν κληρονοµούνται 46. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναλογική και αναγκαία, καθώς δεν είναι δυνατόν να µεταβιβάζονται ή να εκχωρούνται ή να κληρονοµούνται οι εν λόγω άδειες, εφόσον δεν θα συντρέχουν οι τιθέµενες από το νόµο προϋποθέσεις (π.χ. απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού). γ) Μεταξύ των προαναφερθεισών αναγκαίων προϋποθέσεων είναι και η στελέχωση της επιχειρήσεως από τις ρητά στο νόµο αναφερόµενες ειδικότητες επιστηµόνων, στις οποίες, στην µεν πρώτη περίπτωση της αδείας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, µόνο στην περίπτωση άδειας φυτωριακής επιχείρησης και φυτωριακής επιχείρησης µητρικής φυτείας αµπέλου υπάρχει πρόβλεψη για πτυχιούχους της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, στις δε άλλες περιπτώσεις της άδειας εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, και της αδείας εµπορίας λιπασµάτων αναφέρονται µόνον πτυχιούχοι ανώτατης ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, χωρίς καµία αναφορά σε πτυχιούχους της αλλοδαπής. Οι ρυθµίσεις των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων, στις οποίες δεν προβλέπεται να χορηγείται άδεια και σε πτυχιούχους της αλλοδαπής δεν κρίνεται αναλογική και αναγκαία για την εξυπηρέτηση επιτακτικών σκοπών δηµοσίου συµφέροντος, ενώ προσκρούει και στο άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3919/2011 αλλά και στο άρθρου 49 ΣΛΕΕ. Εποµένως, προτείνεται να προβλεφθεί ρητά ότι και οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστηµίων ή ιδρυµάτων αναγνωρισµένων κατά τη σχετική διαδικασία δύνανται να είναι δικαιούχοι των ανωτέρω αδειών. δ) Η επιλογή από το νοµοθέτη της προβλέψεως της στελεχώσεως των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, από τους προαναφερθέντες και µόνο επιστήµονες 47 απέβλεψε στα ειδικά επιστηµονικά προσόντα και στις γνώσεις, τις οποίες αυτοί έχουν και οι οποίες τους καθιστούν, κατά τεκµήριο, γνώστες του αντικειµένου της εµπορίας των ως άνω γεωργικών εφοδίων, τα οποία διαδραµατίζουν σηµαντικότατο ρόλο (βλ. σχετικές εισηγητικές εκθέσεις) στη γενικότερη ανάπτυξη της γεωργίας και την εξυπηρέτηση, κατ' επέκταση, του δηµοσίου συµφέροντος, έτσι ώστε, αντίθετα και υπό την αυστηρή ερµηνεία των ιδίων κανόνων δικαίου, να 46 Βλ. άρθρο 6 της Υ.Α /5925/1999, για τις άδειες εµπορίας λιπασµάτων, άρθρο 8 της Υ.Α /2000 φυτωριακής µητρικής φυτείας αµπέλου, άρθρο 11 της Υ.Α /1997 εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς και Τριµ. ιοικ. Πρωτ. Αθ. 8585/1997 που αφορά στο πολλαπλασιαστικό υλικό. 47 Στην περίπτωση της φυτωριακής επιχείρησης ορίζεται πλήρους ή µερικής απασχόλησης ο υπεύθυνος του φυτωρίου, βλ. σχετικά άρθρο 4 παρ. 2 της Υ.Α /

21 συνάγεται ότι αποκλείονται επιστήµονες, οι οποίοι δεν αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα συγκεκριµένα ουσιαστικά επιστηµονικά προσόντα και γνώσεις ή έχουν, ενδεχοµένως, άλλες παρεµφερείς, πλην όµως µη απαιτούµενες από το νόµο. Ο νοµοθέτης, όπως προαναφέρθηκε, προέκρινε ως αναγκαία για την εξασφάλιση αδείας εµπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ή λιπασµάτων τη στελέχωση των ενδιαφεροµένων επιχειρήσεων από επιστήµονες συγκεκριµένων ειδικοτήτων. Παρόλα ταύτα, εντοπίζεται ότι αφενός µεν, σε κάποιες υπουργικές αποφάσεις δικαιούχοι των αδειών είναι µόνο πτυχιούχοι ανώτατων σχολών 48 και όχι και τεχνολόγων γεωπονίας αφετέρου δε µόνο συγκεκριµένες ειδικότητες τεχνολόγων γεωπονίας, και όχι άλλες συναφείς µε παρεµφερή επαγγελµατικά προσόντα (βλ. σχετικά π.δ. 109/1989) 49. Ως εκ τούτου, εφόσον πράγµατι υπάρχουν κατηγορίες επιστηµόνων που κατέχουν την απαιτούµενη εξειδίκευση δεν κρίνεται αναλογικό να υπάρχει περιορισµός στην πρόσβαση των δικαιούχων των αδειών επιστηµόνων συναφών ειδικοτήτων. Εποµένως, προτείνεται η ρητή πρόβλεψη ότι το εξειδικευµένο προσωπικό στις επιχειρήσεις εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και εµπορίας λιπασµάτων µπορεί να καλύπτεται και από αποφοίτους Τ.Ε.Ι, όπου δεν υπάρχει τέτοια νοµοθετική πρόβλεψη, µε την ουσιαστική πάντα προϋπόθεση ότι οι τελευταίοι κατέχουν την απαραίτητη εξειδίκευση για την ανάλογη δραστηριότητα, σύµφωνα µε τις κείµενες ενωσιακές διατάξεις για την αναγνώριση επαγγελµατικών δικαιωµάτων. ε) Περαιτέρω για την πρόβλεψη της στελεχώσεως των επιχειρήσεων, από τους προαναφερθέντες επιστήµονες 50, σε διαρκή βάση µε πλήρη απασχόλησή τους καθ όλες τις ώρες λειτουργίας της επιχειρήσεως, ιδίως για τις µικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου, κρίνεται ότι δεν πληρούται η αρχή της αναλογικότητας, καθώς οι τελευταίες θα µπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να απασχολούν µερικώς, και µόνο τον αρµόδιο τεχνικό υπεύθυνο και να αποφευχθούν οικονοµικές επιβαρύνσεις, οι οποίες τελικά θα µετακυλύονταν στους καταναλωτές. 48 Από τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 12 της Υ.Α /1997 περί εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού συνάγεται ότι παλαιότερα και ασολόγοι µπορούσαν να πάρουν άδεια, ενώ πλέον µόνον Γεωπόνοι. 49 Βλ. σχετικά την απόφαση ΣτΕ 3107/2001, ανωτέρω υποσηµείωση 10. Επίσης, σχετικές οι ΓνΝΣΚ 709/2001, 712/ Στην περίπτωση της φυτωριακής επιχείρησης ορίζεται πλήρους ή µερικής απασχόλησης ο υπεύθυνος του φυτωρίου, βλ. σχετικά άρθρο 4 παρ. 2 της Υ.Α /

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 145/22-10-2014 «Καθορισµός του προγράµµατος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούµενο σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων & Πολλαπλασιαστικού υλικού

Εμπορία Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων & Πολλαπλασιαστικού υλικού Α. ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ουπεύθυνος επιστήμονας ενός καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων τόσο στην περίπτωση που είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης της επιχείρησης εμπορίας γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ IdEF 8/11/12 ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΝ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/11 επί των αδειών παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και εμπορίας λιπασμάτων

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3919/11 επί των αδειών παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και εμπορίας λιπασμάτων Αθήνα, 27 / 6 /2012 Πρωτ.: 7275/72850 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β, Γ και, Δ Τ. Δ/νση : Καπνοκοπτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 16-3-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ: 2850/32992 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΘΧ6. Αθήνα 26-3-2012. Αριθµ. Πρωτ. 5980/201. Προς Ως ϖίνακας Αϖοδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. /νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Λάµπρος Χρ. Γεωργακόπουλος & Συνεργάτες- ικηγορική Εταιρεία, Βουκουρεστίου 20, Αθήνα, ΤΚ 10671,Τηλ. 210-3606950 Email: lambros.georgakopoulos@gslaw.gr ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ (Π.Ι.Σ.) ΓΝΩΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ. Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή Στόχος: Η παραγωγή καλής ποιότητας σπόρου που θα χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Αντικείμενο της Σποροπαραγωγής: 1. Αναπαραγωγή νέων ποικιλιών 2. Ανανέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-01-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/373/21-01-2013 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 1/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989),

Θεόδωρος Π. Φορτσάκης ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Β 314/27.4.1989), Θεόδωρος Π. Φορτσάκης Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ικηγόρος στον Άρειο Πάγο Μητροπόλεως 38, 10563 Αθήνα, τηλ. +30 210 32 18 900, φαξ +30 210 32 18 933, e-mail thfortsakis@fdmalaw.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΕΔΚ Ημ. Πρωτοκόλλησης: Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΝ3Γ-ΕΔΚ Ημ. Πρωτοκόλλησης: Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ημ. Πρωτοκόλλησης: 15-05-2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΥΠΑΙΘΠΑ-ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/75048/36535 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16) σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4022/06-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 97/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ για το 1 Ο θέμα της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 5 Ιουλίου 2014: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Με την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 επιχειρείται εξομοίωση μεταξύ ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί

ΑΔΑ: Β4ΩΓΛ-ΥΨΤ. 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210-5295400 Τηλ.: 210-5295401 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010. Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε ορισμένους νομούς της χώρας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ 610/2010 Για την επιβολή ανώτατων τιμών πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων στον καταναλωτή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ Σ.ΚΟΜΝΗΝΟΥ 13 Τ.Κ.69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ.2541066161 Κομοτηνή 9/12/2014 ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Θα θέλαμε δια της παρούσης να εκφράσουμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ Απόφαση της Αντιπροσωπείας Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώρησε στη σύσταση διαπαραταξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/ Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2016 Αθήνα, 03-06-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3277-1/03-06- Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η 4 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Δήμους της Χώρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΕΠΑΘΑ/Γρ.ΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Τεχνολόγων Δασοπονίας απορρέουν από τα ΠΔ 1102/80 και ΠΔ 109/89. Σύμφωνα με το ΠΔ 1102: Άρθρο 1. Οι πτυχιούχοι των Τµηµάτων Δασοπονίας των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Γεωπονίας

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» ΣΧΕΤ:

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» ΣΧΕΤ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ --------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014)

Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Απόφαση Α2-704 (ΦΕΚ Β' 2126/04-08-2014) Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 Email: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟTΕΧΝΙΤΩΝ 1 Η Π.Ο.Ε.Ο. εκπροσωπεί πανελλαδικά τον κλάδο των αδειούχων οδοντοτεχνιτών (αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθηνών και αποφοίτων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη 5.6.2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. TT 22987/6276 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 7-9-2012 Αρ. πρωτ.: 9158/92269 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Tαχ. Κώδικας: 17671 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ τηλ. 210-3813380,2103303721,Fax : 210 3834385 e-mail: eoo@otenet.gr Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα