Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης"

Transcript

1 Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία) Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες Ασκήσεις στους μονοδιάστατους πίνακες Ι Ασκήσεις στους μονοδιάστατους πίνακες ΙΙ Εισαγωγή στους δισδιάστατους πίνακες Βασικές επεξεργασίες στους δισδιάστατους πίνακες Ασκήσεις στους δισδιάστατους πίνακες I Ασκήσεις στους δισδιάστατους πίνακες II Οι δομές Στοίβα και Ουρά Πίνακες και λειτουργίες Σειριακή αναζήτηση Ταξινόμηση Ασκήσεις με αναζήτηση και ταξινόμηση Ασκήσεις στους πίνακες Ι Ασκήσεις στους πίνακες ΙΙ Ασκήσεις στους πίνακες ΙΙΙ Ασκήσεις στους πίνακες ΙV Ασκήσεις στους πίνακες V Πίνακες και ΓΛΩΣΣΑ Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων 57. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων Εισαγωγή στον προγραμματισμό 58. Γλώσσες προγραμματισμού Μεθοδολογίες προγραμματισμού Προγραμματιστικά περιβάλλοντα Υποπρογράμματα 61. Τμηματικός προγραμματισμός (θεωρητικά στοιχεία) Εκτέλεση προγραμμάτων με συναρτήσεις Εκτέλεση προγραμμάτων με διαδικασίες Ανάπτυξη προγραμμάτων: Συναρτήσεις Ανάπτυξη προγραμμάτων: Διαδικασίες Εκτέλεση προγραμμάτων με διαδικασίες και συναρτήσεις Κύριο πρόγραμμα και υποπρογράμματα Ασκήσεις με υποπρογράμματα Ι Υποπρογράμματα που επεξεργάζονται πίνακες Ασκήσεις με υποπρογράμματα ΙI Ασκήσεις με υποπρογράμματα ΙII Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης (σε όλη την ύλη) Απαντήσεις Απαντήσεις και λύσεις των ασκήσεων...395

2 Πρόταση αξιοποίησης βιβλίου Το βιβλίο χωρίστηκε σε δυο τεύχη με ομοιόμορφη κατανομή του υλικού. Το πρώτο τεύχος περιέχει την ενότητα ανάλυση προβλήματος και ενότητες που περιγράφουν τις αλγοριθμικές δομές ακολουθίας, επιλογής και επανάληψης. Στο δεύτερο τεύχος περιλαμβάνονται οι ενότητες δομές δεδομένων, τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων, εισαγωγή στον προγραμματισμό και τμηματικός προγραμματισμός. Κάθε ενότητα του βιβλίου έχει διασπαστεί σε κεφάλαια, με τη λογική «κεφάλαιο ανά αντικείμενο διδασκαλίας». Μ αυτόν τον τρόπο ο καθηγητής, αλλά και ο μαθητής έχουν στη διάθεσή τους πλούσιο υλικό (ερωτήσεις, ασκήσεις λυμένες, ασκήσεις για λύση κ.λπ.) που αφορά σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, υπάρχουν κεφάλαια που περιέχουν μόνο ασκήσεις και προτείνεται να αξιοποιηθούν στην επανάληψη. Η αρίθμηση των κεφαλαίων είναι ενιαία και στα δυο τεύχη. Ακόμη, στην αρχή κάθε κεφαλαίου αναφέρεται η ενότητα που ανήκει, αλλά και οι σχετικές με αυτό σελίδες στο σχολικό βιβλίο μαθητή. Έχει φανεί από τις απόψεις έμπειρων συναδέλφων πως είναι προτιμότερο να παρουσιάζονται ταυτόχρονα η ψευδογλώσσα και η ΓΛΩΣΣΑ. Αυτό προτείνεται άλλωστε και από το βιβλίο του καθηγητή. Στο βιβλίο αυτό η ΓΛΩΣΣΑ παρουσιάζεται σε ανεξάρτητα κεφάλαια στο τέλος κάθε ενότητας (κεφάλαια 8, 19, 36, 56). Έτσι, ο διδάσκων, αν το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει τη σπειροειδή προσέγγιση. Μπορεί εναλλακτικά, να τα παρουσιάσει σε δεύτερη φάση. Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια, ώστε κάθε κεφάλαιο-διδακτική ενότητα να είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα. Για παράδειγμα, οι δομές επανάληψης Όσο, Μέχρις_ότου και Για αποτελούν ξεχωριστά κεφάλαια με τη σειρά που αναφέρθηκαν. Ωστόσο, μπορούν να διδαχθούν με οποιαδήποτε διάταξη ή ακόμα και ταυτόχρονα. Η δομή απλής επιλογής μπορεί να παρουσιαστεί πριν ή και παράλληλα με τη δομή σύνθετης επιλογής. Όμοια για τις λειτουργίες της αναζήτησης και της ταξινόμησης στους πίνακες αλλά και για τις διαδικασίες και τις συναρτήσεις στην ενότητα του τμηματικού προγραμματισμού. Με λίγα λόγια, η διάταξη των κεφαλαίων αποτελεί πρόταση για τη σειρά διδασκαλίας των αντικειμένων αλλά δεν είναι δεσμευτική και το υλικό δίνει στο διδάσκοντα την ευχέρεια να ακολουθεί όποιο μονοπάτι εξυπηρετεί καλύτερα το έργο του. Το βιβλίο καλύπτει όλα τα ζητήματα που πραγματεύεται το σχολικό διδακτικό πακέτο, τα θέματα των απολυτήριων εξετάσεων καθώς και πολλά άλλα πιο εύκολα ή πιο δύσκολα. Τα θέματα πρέπει να επιλυθούν και να μελετηθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιούν. Οι ερωτήσεις κατανόησης πρέπει να επιλυθούν όλες, ώστε να γίνουν αντιληπτά τα «λεπτά» σημεία της θεωρίας. Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας πρέπει να επιλύονται και τα κριτήρια αξιολόγησης. Σε αυτό το σημείο, προτείνονται κάποια απαραίτητα θέματα που πρέπει να μελετηθούν ειδικότερα από τον μαθητή στη διάρκεια της προετοιμασίας του και στην επανάληψη. Ενότητα: Δομές δεδομένων 38.8, 39.2, 39.3, 39.5, 39.8, 39.26, 40.3, 40.4, 40.21, 41.3, 41.5, 41.21, 41.22, 42.8, 43.3, 43.6, 43.7, 43.9, 43.22, 44.4, 44.11, 45.3, 45.5, 45.19, 47.5, 47.6, 47.7, 48.7, 48.8, 48.10, 49.9, 49.11, 50.1, 50.5, 50.12, 50.14, 51.1, 51.2, 51.3, 51.12, 51.17, 52.1, 52.5, 52.18, 52.19, 53.2, 53.5, 53.17, 54.1, 54.4, 54.12, 54.14, 55.3, 55.7, 55.9, 56.8, 56.11, Ενότητα: Υποπρογράμματα 62.7, 62.12, 63.5, 63.11, 64.2, 64.3, 65.2, 65.3, 66.12, 66.13, 66.19, 67.5, 67.6, 67.7, 67.10, 68.4, 68.7, 68.11, 68.14, 68.16, 69.6, 69.7, 69.13, 69.33, 70.1, 70.2, 70.4, 70.7, 70.8, 70.12, 70.15, 70.16, 71.3, 71.4, 71.9,

3

4 37.1 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Τι είναι δεδομένα και τι πληροφορία; Δεδομένα είναι ακατέργαστα γεγονότα, αφαιρετική αναπαράσταση της πραγματικότητας. Οι πληροφορίες παράγονται από τα δεδομένα και είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας. [Δείτε σελίδα 53 αλλά και σελίδα 8 σχολικού βιβλίου.] 2. Να αναφέρετε τις σκοπιές από τις οποίες μελετά τα δεδομένα η Πληροφορική. Υλικού, γλωσσών προγραμματισμού, δομών δεδομένων και ανάλυσης δεδομένων. [Δείτε και σελίδα 53 σχολικού βιβλίου.] 3. Να δώσετε τον ορισμό της δομής δεδομένων. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) Δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών. [Δείτε και σελίδα 54 σχολικού βιβλίου.] 4. Να αναφέρετε τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΚΑΙ 2002) Προσπέλαση, εισαγωγή, διαγραφή, αναζήτηση, ταξινόμηση, αντιγραφή, συγχώνευση, διαχωρισμός. [Δείτε και σελίδες σχολικού βιβλίου.] 5. Υπάρχει κάποια δομή δεδομένων που να χρησιμοποιεί και τις οκτώ λειτουργίες και ποια είναι αυτή; Στην πράξη σπάνια χρησιμοποιούνται και οι οκτώ λειτουργίες για κάποια δομή. [Δείτε και σελίδα 55 σχολικού βιβλίου.] ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 11

5 6. Ποια είναι η εξάρτηση μεταξύ της δομής δεδομένων και του αλγορίθμου που επεξεργάζεται τη δομή; Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα. [Δείτε και σελίδα 55 σχολικού βιβλίου.] 7. Τι είναι στατική δομή δεδομένων; (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004) Οι στατικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης και έχουν σταθερό μέγεθος. Παράδειγμα είναι ο πίνακας. [Δείτε και σελίδα 56 σχολικού βιβλίου.] 8. Τι είναι δυναμική δομή δεδομένων; (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004) Προσθήκη: Σε ποια τεχνική στηρίζονται; Οι δυναμικές δομές δεδομένων δεν αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης και δεν έχουν σταθερό μέγεθος. Χρησιμοποιούν την τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης. [Δείτε και σελίδα 56 σχολικού βιβλίου.] 37.2 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Οι πληροφορίες προκύπτουν ως το αποτέλεσμα της επεξεργασίας δεδομένων. 2. Η Πληροφορική μελετάει τα δεδομένα από τις σκοπιές υλικού, γλωσσών προγραμματισμού, δομών δεδομένων και πινάκων. 3. Δομή δεδομένων είναι ένα σύνολο δεδομένων τα οποία υφίστανται επεξεργασία από λειτουργίες που καλούνται από το υπόλοιπο πρόγραμμα. 4. Προσπέλαση είναι η εύρεση ενός κόμβου με κάποιο κριτήριο. 5. Αναζήτηση είναι η εύρεση ενός κόμβου μιας δομής που πληροί κάποιο κριτήριο. 6. Διαχωρισμός είναι η διάσπαση ενός κόμβου κάποιας δομής δεδομένων σε δύο μέρη. 7. Η διάταξη των κόμβων μιας δομής δεδομένων ονομάζεται αντιγραφή. 8. Η λειτουργία της αντιγραφής είναι το αντίθετο της διαγραφής. 9. Η λειτουργία της συγχώνευσης είναι το αντίθετο του διαχωρισμού. 10. Με τη λειτουργία της συγχώνευσης δύο ή περισσότερες δομές δεδομένων συνενώνονται σε μία ενιαία δομή. (EΞΕΤAΣΕΙΣ 2007) 37.3 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Κάθε δομή δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόβλημα ή εφαρμογή. 2. Όλες οι γνωστές δομές δεδομένων χρησιμοποιούν και τις οκτώ λειτουργίες. 3. Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) 4. Υπάρχουν μόνο δύο τύποι δομών δεδομένων: οι στατικές και οι δυναμικές ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

6 5. Μια δυναμική δομή δεδομένων μπορεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου να αυξομειώσει το πλήθος των κόμβων της. 6. Οι δυναμικές δομές έχουν σταθερό μέγεθος. (ΕΞΕΤAΣΕΙΣ 2002) 7. Σε μια δυναμική δομή δεδομένων τα δεδομένα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006) 8. Η δυναμική παραχώρηση μνήμης χρησιμοποιείται στις στατικές δομές δεδομένων. (EΞΕΤAΣΕΙΣ 2008) 9. Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης αλλά στηρίζονται στην τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης. 10. Οι στατικές δομές δεσμεύονται ως προς το μέγεθός τους και δεν μπορούν να το μεταβάλουν στα πλαίσια της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού 1. Η Πληροφορική ως επιστήμη μελετά τα δεδομένα από τη σκοπιά του, των, της δεδομένων και των δεδομένων. 2. Κάθε δομή δεδομένων υφίσταται επεξεργασία από ένα σύνολο. 3. Η είναι η πράξη κατά την οποία όλοι ή μερικοί από τους κόμβους μιας δομής αντιγράφονται σε μια άλλη δομή. 4. Η είναι η πράξη κατά την οποία δύο ή περισσότερες δομές συνενώνονται σε μία ενιαία δομή. 5. Ο αποτελεί την αντίστροφη πράξη της συγχώνευσης. 6. Η λειτουργία κατά την οποία εντοπίζονται οι κόμβοι που έχουν μια δεδομένη ιδιότητα ονομάζεται. 7. Η τακτοποίηση των κόμβων μιας δομής σε διάταξη είναι μια ιδιαίτερη λειτουργία που ονομάζεται. 8. Σε μια δομή δεδομένων το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται δεν είναι προκαθορισμένο. 9. Οι δομές δεδομένων που χρησιμοποιούν συνεχόμενες θέσεις μνήμης ονομάζονται. 10. Οι στατικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται σε θέσεις μνήμης και το πλήθος των θέσεων είναι. 11. Οι δομές δεδομένων διακρίνονται σε και. 12. Οι δυναμικές δομές δεδομένων στηρίζονται στην τεχνική Επιλέξτε από τα παρακάτω όσα θεωρείτε κατάλληλα. 1. Η πληροφορική ως επιστήμη μελετά τους αλγορίθμους σε σχέση με την έννοια των δεδομένων από τις εξής σκοπιές: α. υλικού β. θεωρητική γ. ανάλυσης δεδομένων δ. αρχείο. 2. Οι βασικές λειτουργίες (ή αλλιώς πράξεις) επί των δομών δεδομένων είναι οι ακόλουθες: ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 13

7 α. προσπέλαση β. ανάγνωση γ. εισαγωγή δ. διαγραφή ε. αναζήτηση στ. εκτύπωση ζ. πρόσθεση η. ταξινόμηση θ. ολίσθηση 37.6 Ερωτήσεις αντιστοίχισης 1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. Στήλη Α Σκοπιές που μελετά η Πληροφορική 1. τα δεδομένα 2. τους αλγορίθμους Στήλη Β α. Αναλυτική β. Γλωσσών προγραμματισμού γ. Ανάλυση δεδομένων δ. Θεωρητική ε. Δομών δεδομένων στ. Υλικού (Κάποια στοιχεία της στήλης Β μπορεί να αντιστοιχιστούν με περισσότερα από ένα στοιχεία της στήλης Α.) 2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α και της στήλης Β που αφορούν τις λειτουργίες επί των δομών δεδομένων. ( Ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει.) Στήλη Α 1. Προσπέλαση 2. Διαγραφή 3. Συγχώνευση 4. Αναζήτηση 5. Διαχωρισμός 6. Αντιγραφή 7. Ταξινόμηση 8. Εισαγωγή Στήλη Β α. Αύξουσα ή φθίνουσα τακτοποίηση κόμβων β. Προσθήκη νέων κόμβων γ. Πρόσβαση σε έναν κόμβο για επεξεργασία του περιεχομένου του δ. Ένας ή περισσότεροι κόμβοι μιας δομής τοποθετούνται και σε μια άλλη δομή ε. Αποθήκευση μίας ή περισσότερων τιμών σε αντίστοιχους κόμβους στ. Αφαίρεση ενός κόμβου ζ. Εντοπισμός κόμβων που έχουν μια ιδιότητα η. Διάσπαση μιας δομής σε δύο ή περισσότερες θ. Συνένωση δύο ή περισσότερων δομών σε μία ι. Εντοπισμός του κόμβου με τη μικρότερη ή τη μεγαλύτερη τιμή ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

8 3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 της Στήλης Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β που αντιστοιχεί στον σωστό ορισμό. Στήλη Α 1. Προσθήκη νέων κόμβων σε μία υπάρχουσα δομή. 2. Οι κόμβοι μιας δομής διατάσσονται κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. 3. Πρόσβαση σε έναν κόμβο με σκοπό να εξετασθεί ή να τροποποιηθεί το περιεχόμενό του. 4. Όλοι οι κόμβοι ή μερικοί από τους κόμβους μιας δομής αντιγράφονται σε μια άλλη δομή. Στήλη Β α. Προσπέλαση β. Αντιγραφή γ. Διαγραφή δ. Αναζήτηση ε. Εισαγωγή στ. Ταξινόμηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δύο (2) στοιχεία της Στήλης Β δεν χρησιμοποιούνται. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008) ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 15

9 38.1 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Να αναφέρετε τον ορισμό του πίνακα. Ποια η διαφορά του πίνακα και ενός στοιχείου του πίνακα; Στην πράξη οι στατικές δομές υλοποιούνται με πίνακες. Πίνακας είναι ένα σύνολο αντικειμένων ιδίου τύπου, που αναφέρονται με κοινό όνομα. Κάθε αντικείμενο (μπορεί να θεωρηθεί και μια μεταβλητή) ονομάζεται στοιχείο. [Δείτε και σελίδες 56 και σχολικού βιβλίου.] 2. Για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται οι πίνακες; Ως δομές δεδομένων, οι πίνακες δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου δεδομένων και επεξεργασίας τους κατά την εκτέλεση αλγορίθμων. [Δείτε και σελίδα 187 σχολικού βιβλίου.] 3. Να αναφέρετε δύο βασικές λειτουργίες επί των δομών δεδομένων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους πίνακες. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) Οι λειτουργίες εισαγωγής και διαγραφής. Οι πίνακες είναι στατική δομή δεδομένων και δεν μπορεί να τροποποιηθεί το πλήθος των κόμβων (στοιχείων) τους. [Δείτε και σελίδες σχολικού βιβλίου.] 4. Τι διαστάσεις μπορεί να έχει ένας πίνακας; Ένας πίνακας μπορεί να είναι μονοδιάστατος, δισδιάστατος, τρισδιάστατος και γενικά ν-διάστατος. Απαιτείται η χρήση αντίστοιχου πλήθους δεικτών για τον προσδιορισμό των στοι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

10 χείων σε κάθε περίπτωση. Οι δείκτες που προσδιορίζουν τις συντεταγμένες των στοιχείων ενός πίνακα μπορεί να είναι αριθμητικές εκφράσεις με ακέραιο πάντα αποτέλεσμα. [Δείτε και σελίδες 57 και 194 σχολικού βιβλίου.] 5. Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η χρήση πινάκων σε έναν αλγόριθμο; Χρησιμοποιώντας μεταβλητές δεν λύνονται όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτείται η πολλαπλή επεξεργασία των δεδομένων. Δεν είναι αποδεκτό να ζητείται από τον χρήστη να εισαγάγει εκ νέου δεδομένα που έχει ήδη εισαγάγει. Παράδειγμα: Να διαβαστούν 20 αριθμοί και να εκτυπωθεί το ποσοστό των στοιχείων που είναι μεγαλύτερα του μέσου όρου. Πρέπει να διαβαστούν όλα τα στοιχεία και να υπολογιστεί ο μέσος όρος. Στη συνέχεια να προσπελαστούν ξανά, ώστε να μετρηθεί το πλήθος των μεγαλύτερων του μέσου όρου και να εκτιμηθεί το ζητούμενο ποσοστό. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες. Γενικά, η απόφαση για τη χρήση ή όχι πίνακα είναι κυρίως θέμα εμπειρίας στον προγραμματισμό. [Δείτε και σελίδα 191 σχολικού βιβλίου.] 6. Να αναφέρετε δύο μειονεκτήματα της χρήσης πινάκων. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004) Απαιτούν μνήμη, καθώς δεσμεύουν πολλές θέσεις ανάλογα με το μέγεθός τους και περιορίζουν τις δυνατότητες του προγράμματος, αφού το μέγεθός τους δεν μεταβάλλεται. [Δείτε και σελίδα 191 σχολικού βιβλίου.] 38.2 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Το ακριβές μέγεθος ενός πίνακα καθορίζεται κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού και δεν μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου. 2. Ένας πίνακας μπορεί να είναι μονοδιάστατος, δισδιάστατος, τρισδιάστατος ή γενικά ν-διαστάσεων. 3. Υπάρχει περίπτωση οι διαστάσεις ενός πίνακα να είναι περισσότερες από δύο. 4. Ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύσει ακέραιες και λογικές τιμές. 5. Ένας πίνακας έχει σταθερό αριθμό κόμβων. 6. Ο πίνακας είναι μια δυναμική δομή δεδομένων. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006) 7. Η τεχνική της δυναμικής παραχώρησης μνήμης χρησιμοποιείται και στους πίνακες. 8. Ένας πίνακας δεν μπορεί να έχει στοιχεία λογικού τύπου. 9. Τα στοιχεία ενός πίνακα μπορεί να είναι διαφορετικού τύπου. (ΕΞΕΤAΣΕΙΣ 2000) 10. Σε έναν πίνακα δεν μπορεί να υπάρχει δύο φορές η ίδια τιμή. 11. Για την προσπέλαση ενός πίνακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε δομή επανάληψης. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 17

11 12. Εφόσον το πλήθος των στοιχείων ενός πίνακα είναι γνωστό, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δομή Όσο για την προσπέλαση των στοιχείων του. 13. Η χρήση πινάκων σε έναν αλγόριθμο είναι κυρίως θέμα εμπειρίας στον προγραμματισμό. 14. Στη δομή του πίνακα δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι λειτουργίες εισαγωγή και διαγραφή. 15. Ο πίνακας που χρησιμοποιεί έναν μόνο δείκτη για την αναφορά των στοιχείων του ονομάζεται μονοδιάστατoς. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005) 38.3 Ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος 1. Τα στοιχεία ενός πίνακα μπορούν να αποτελούνται από δεδομένα διαφορετικού τύπου. (ΕΞΕΤAΣΕΙΣ 2005) 2. Η εντολή Σ ΠΙΝ τοποθετεί το άθροισμα των στοιχείων του πίνακα ΠΙΝ στη σχετική μεταβλητή. 3. Υπάρχουν ειδικές εντολές αλγορίθμων που μπορούν να επεξεργαστούν τα στοιχεία πινάκων όλα μαζί. 4. Ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύσει μόνο ακέραιους αριθμούς και ονόματα. 5. Για να προσπελάσουμε μαζικά τα στοιχεία ενός πίνακα χρησιμοποιούμε επαναληπτική δομή. 6. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου ενός πίνακα αριθμών πρέπει να προσπελαστεί ολόκληρος ο πίνακας. 7. Οι διαστάσεις ενός πίνακα μπορούν να τροποποιηθούν, αν χρειάζεται, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου με τη χρήση ειδικών εντολών. 8. Σε έναν μονοδιάστατο πίνακα που περιέχει αριθμούς η μέγιστη τιμή μπορεί να εντοπίζεται σε περισσότερα από ένα κελιά. 9. Ο δείκτης ενός μονοδιάστατου πίνακα πρέπει πάντοτε να ονομάζεται i. 10. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου 120 αριθμών πρέπει να χρησιμοποιηθεί πίνακας. 11. Οι πίνακες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε όλες τις περιπτώσεις που εισάγονται πολλά στοιχεία σε έναν αλγόριθμο. 12. Ένας πίνακας έχει σταθερό μέγεθος αλλά μεταβαλλόμενο περιεχόμενο. 13. Η άσκοπη χρήση πινάκων έχει το μειονέκτημα της υπερβολικής χρήσης μνήμης. 14. Αν ένας πίνακας έχει αλφαριθμητικά στοιχεία, ο μέσος όρος είναι το μεσαίο στοιχείο του πίνακα. 15. Μέσα στις αγκύλες που αναφέρονται στη θέση ενός πίνακα μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε ακέραια έκφραση Ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού 1. Οι πίνακες είναι μια δομή δεδομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

12 2. Οι πίνακες που χρησιμοποιούν έναν δείκτη για την αναφορά των στοιχείων τους ονομάζονται. 3. Ο δείκτης που καθορίζει τη θέση ενός μονοδιάστατου πίνακα έχει υποχρεωτικά τιμή. 4. Οι πίνακες που έχουν τα στοιχεία τους σε μια γραμμή ονομάζονται. 5. Σε έναν μονοδιάστατο πίνακα με τα στοιχεία του σε αύξουσα σειρά το πρώτο κελί του περιέχει το στοιχείο. 6. Το αποτέλεσμα από τις παρακάτω εντολές είναι ο υπολογισμός του πίνακα Α: Σ 0 Για i από μέχρι Ν Σ Σ + Α[i] 7. Οι επόμενες εντολές δίνουν στα στοιχεία ενός πίνακα την τιμή 0: Για i από μέχρι Ν Α[ ] 38.5 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ποιες από τις παρακάτω εντολές υπολογίζουν το άθροισμα ενός πίνακα Α με 10 στοιχεία: α. Για i από 1 μέχρι 10 Σ Σ + Α γ. Για i από 1 μέχρι 10 Σ Σ + Α[i] β. Για i από 1 μέχρι 10 Σ Σ + i δ. Για i από 1 μέχρι 10 Σ Α[i] 2. Τι κάνει το διπλανό τμήμα αλγορίθμου; α. υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων του πίνακα Χ β. υπολογίζει το άθροισμα τετραγώνων των στοιχείων του πίνακα Χ γ. υπολογίζει το άθροισμα τετραγώνων των αριθμών από 1 έως Ν δ. υπολογίζει το άθροισμα των περιττών στοιχείων του πίνακα Χ S 0 Για i από 1 μέχρι Ν S S + X[i] ^ 2 3. Έστω πίνακας Α[10] ακέραιων αριθμών. Ποια από τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου εμφανίζουν όλα τα στοιχεία του πίνακα; (περισσότερα από ένα στοιχεία είναι σωστά) α. Για i από 1 μέχρι 10 Εμφάνισε Α[1] β. Για i από 1 μέχρι 10 Εμφάνισε Α[i] ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 19

13 γ. i 0 Όσο i < 10 επανάλαβε i i + 1 Εμφάνισε Α[i] ε. Εμφάνισε Α[1], Α[2] Για κ από 3 μέχρι 9 Εμφάνισε Α[κ] Εμφάνισε Α[10] ζ. Για κ από 10 μέχρι 1 με_βήμα 1 Εμφάνισε Α[κ] θ. Για i από 1 μέχρι 10 με_βήμα 2 Εκτύπωσε Π[i], Π[i + 1] δ. i 1 Όσο i < 10 επανάλαβε Εμφάνισε Α[i] i i + 1 στ. κ 0 Για i από 2 μέχρι 10 με_βήμα 2 Για j από 1 μέχρι 2 κ κ + 1 Εμφάνισε Α[κ] η. Για j από 1 μέχρι 7 Εμφάνισε Α[j + 2] ι. Για i από 1 μέχρι 10 Εμφάνισε Α[10] 4. Τι ενέργεια επιτελεί ο διπλανός αλγόριθμος; α. Εμφανίζει το 5ο στοιχείο του πίνακα Α. β. Εμφανίζει όλα τα στοιχεία του πίνακα Α. γ. Εμφανίζει τα στοιχεία του πίνακα Α που βρίσκονται μετά την 5η θέση. Για i από 1 μέχρι 10 Αν i > 5 τότε Εμφάνισε A[i] δ. Εμφανίζει όσα από τα στοιχεία του πίνακα Α είναι μεγαλύτερα του Ποιο είναι το αποτέλεσμα των διπλανών εντολών; α. 75 β. 155 γ. 50 δ Για i από 1 μέχρι 10 A[i] 10 + i S 0 Για k από 1 μέχρι 10 με_βήμα 2 S S + A[k] Εκτύπωσε S 6. Ο παρακάτω αλγόριθμος, που επεξεργάζεται έναν πίνακα Α[25], υπολογίζει το άθροισμα: α. όλων των στοιχείων του πίνακα. β. των στοιχείων του πίνακα που βρίσκονται στις θέσεις: 1, 2, 3, 4, 5. κ 0 Για i από 1 μέχρι 5 κ κ + A[i ^ 2] Εμφάνισε κ γ. των στοιχείων του πίνακα που βρίσκονται στις θέσεις: 1, 4, 9, 16, 25. δ. των στοιχείων του πίνακα που έχουν τιμές: 1, 2, 3, 4, 5. ε. των στοιχείων του πίνακα που έχουν τιμές: 1, 4, 9, 16, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

14 38.6 Κατανόηση αλγορίθμων 1. Ποια θα είναι η μορφή του πίνακα Α μετά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος αλγορίθμου; Α[Α_M(13 / 4)] 2 Α[Α[3]] Α[3] * 13 mod 5 Α[4] Α[2] * A[3] + 2 Α[Α[3] mod 2 + 1] Α[4 div 2] mod 2 2. Έστω ο πίνακας: Α = [1, 0, 2, 2, 3]. Τι θα εμφανίσουν τα ακόλουθα τμήματα αλγορίθμου; α. β 0 Για i από 1 μέχρι 3 Για j από 0 μέχρι 2 β β + Α[i + j] Εμφάνισε β γ. Για α από 1 μέχρι 6 Π[α] 10 * α Αν α mod 2 = 0 τότε λ Π[α] + 1 Αλλιώς λ (Π[α] 10) div 4 Εμφάνισε λ β. Για i από 1 μέχρι 5 Εμφάνισε Α[i] + i β β + Α[i] Εμφάνισε β δ. β 7 Για i από 1 μέχρι 3 Για j από 5 μέχρι i με_βήμα 1 Αν j mod 2 = 0 τότε Α[j] Α[j] + β Αλλιώς Α[j] Α[j] β Για i από 1 μέχρι 5 Εμφάνισε Α[i] 3. Ποια θα είναι τα περιεχόμενα του πίνακα Β μετά την εκτέλεση του διπλανού αλγορίθμου, αν ο πίνακας Α έχει τη μορφή: Αλγόριθμος Πίνακας Δεδομένα // Α // Β[1] A[1] Για i από 2 μέχρι 10 Αν A[i] mod 2 = 0 τότε Β[i] A[i 1] div 2 Αλλιώς Β[i] A[i] A[i 1] div 2 Αποτελέσματα // B // Τέλος Πίνακας ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 21

15 4. Ποια θα είναι τα περιεχόμενα του πίνακα Α μετά την εκτέλεση καθενός από τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου; Α. Για i από 1 μέχρι 5 Α[i] i Για i από 2 μέχρι 5 Αν i mod 2 = 0 τότε Α[i] 2 * A[i 1] + 1 Αλλιώς Α[i] A[i] + A[i 1] Β. Για i από 1 μέχρι 5 A[i] 2 * i + 1 Για i από 5 μέχρι 3 με_βήμα 1 A[i] 2 * A[i 2] + A[i] A[i 1] A[i 1] Εύρεση λαθών στον κώδικα 1. Το διπλανό τμήμα αλγορίθμου έχει σκοπό να δημιουργήσει τον ακόλουθο πίνακα Α: Για i από 4 μέχρι 0 με_βήμα 1 A[4 i] i Υπάρχει στον κώδικα κάποιο λάθος; Αν ναι, να προτείνετε τον σωστό κώδικα. 2. Το διπλανό τμήμα αλγορίθμου έχει σκοπό να δημιουργήσει τον ακόλουθο πίνακα Α: Για i από 2 μέχρι 6 A[i] i Υπάρχει κάποιο λάθος; Αν ναι, να προτείνετε τον σωστό κώδικα. 3. Τα παρακάτω τμήματα αλγορίθμου έχουν στόχο τον υπολογισμό του αθροίσματος ενός πίνακα Α, 100 αριθμών. Υπάρχει κάποιο λάθος; Αν ναι, να προτείνετε τον σωστό αλγόριθμο. α. i 0 S 0 Όσο i < 101 επανάλαβε S S + A[i] i i + 1 β. i 0 S 0 Όσο i <= 100 επανάλαβε i i + 1 S S + A[i] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

16 38.8 Να αναπτυχθεί αλγόριθμος που θα δημιουργεί τον παρακάτω πίνακα: Η πρώτη θέση του πίνακα έχει την τιμή 1 και κάθε επόμενη θέση του έχει τιμή διπλάσια της προηγούμενης και αυξημένη κατά 1. Ο πίνακας αποτελεί έξοδο του αλγορίθμου. Λύση Αλγόριθμος Νέος_πίνακας Α[1] 1 Για i από 2 μέχρι 10! Από τη δεύτερη θέση και μετά Α[i] 2 * A[i 1] + 1 Αποτελέσματα // Α // Τέλος Νέος_πίνακας 38.9 Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου με αριθμημένες εντολές για εύκολη αναφορά σε αυτές. Κάθε εντολή περιέχει ένα ή δύο κενά (σημειωμένα με ), που το καθένα αντιστοιχεί σε μία σταθερά ή μία μεταβλητή ή έναν τελεστή. Επίσης δίνεται πίνακας όπου κάθε γραμμή αντιστοιχεί στη διπλανή εντολή του τμήματος αλγορίθμου και κάθε στήλη σε μία θέση μνήμης (μεταβλητή). Η κάθε γραμμή του πίνακα παρουσιάζει το αποτέλεσμα που έχει η εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής στη μνήμη: συγκεκριμένα, δείχνει την τιμή της μεταβλητής την οποία επηρεάζει η εντολή. ΜΝΗΜΗ ΕΝΤΟΛΕΣ Α Β Γ Δ Ε Ζ X[1] X[2] X[3] 1. A 4 2. Δ Α Αν Α Δ τότε Γ Α αλλιώς Γ Δ 7 ΜΝΗΜΗ ΕΝΤΟΛΕΣ Α Β Γ Δ Ε Ζ X[1] X[2] X[3] 4. Β Ε 1 6. Δ Γ Γ Ε 8 8. Ζ Χ[ ] Γ Χ[Ζ 1] Δ Χ[Ζ 1] Χ[Ζ] 1 7 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς εντολής και δίπλα να σημειώσετε τη σταθερά, τη μεταβλητή ή τον τελεστή που πρέπει να αντικαταστήσει το κάθε κενό της εντολής ώστε να έχει το αποτέλεσμα που δίνεται στον πίνακα, ως εξής: α) για τις εντολές 1 και 2 να σημειώσετε σταθερές τιμές, β) για τις εντολές 3, 7, 10 και 11 να σημειώσετε τελεστές και για τις υπόλοιπες να σημειώσετε μεταβλητές. (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007) ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 23

17 38.10 Δίνεται ο μονοδιάστατος πίνακας C με έξι στοιχεία που έχουν αντίστοιχα τις παρακάτω τιμές: και το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: min 100 max 100 Για i από 1 μέχρι 6 με_βήμα 2 Α C[i] B C[i + 1] Αν A < B τότε Lmin A Lmax B Αλλιώς Lmin B Lmax A Αν Lmin < min τότε min Lmin Αν Lmax > max τότε max Lmax Εκτύπωσε Α, Β, Lmin, Lmax, min, max D min * max Εκτύπωσε D Να εκτελέσετε το παραπάνω τμήμα αλγορίθμου και να γράψετε στο τετράδιό σας: α. τις τιμές των μεταβλητών Α, Β, Lmin, Lmax, min και max, όπως αυτές εκτυπώνονται σε κάθε επανάληψη. β. την τιμή της μεταβλητής D που εκτυπώνεται. (ΕΞΕΤAΣΕΙΣ 2004) Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας Α, 10 θέσεων, ο οποίος στις θέσεις 1 έως 10 περιέχει αντίστοιχα τους αριθµούς: και τµήµα αλγορίθµου: Για i από 1 μέχρι 9 µε_βήµα 2 k ((i + 10) mod 10) + 1 Α[i] Α[k] Εκτύπωσε i, k, A[i], A[k] Ποιες τιµές τυπώνονται µε την εντολή Εκτύπωσε i, k, A[i], A[k] καθώς εκτελείται το παραπάνω τµήµα αλγορίθµου; (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002) Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα δημιουργεί μονοδιάστατο πίνακα, τοποθετώντας την τιμή 1 στις περιττές θέσεις και 1 στις άρτιες Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα δημιουργεί και θα εμφανίζει πίνακα 100 θέσεων, με την εξής διαδικασία: στην πρώτη θέση θα τοποθετείται ο αριθμός 2, στη δεύτερη ο αριθμός 5 και σε κάθε επόμενη θέση ο αριθμός που προκύπτει αν πολλαπλασιαστεί ο προηγούμενος αριθμός με το 2 και προστεθεί ο προπροηγούμενος. Δηλαδή, τα πρώτα στοιχεία του πίνακα θα είναι: 2, 5, 12, 29, Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα δημιουργεί μονοδιάστατο πίνακα Α[50] που θα περιέχει τους 50 μικρότερους περιττούς αριθμούς Δίνεται πίνακας Α[50] αριθμών. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα δημιουργεί πίνακα Β[49] που σε κάθε θέση του θα περιέχεται το άθροισμα των στοιχείων του πίνακα Α που βρίσκονται στην ίδια και στην επόμενη θέση, για παράδειγμα το Β[3] = = Α[3] + Α[4]. Ο πίνακας Β αποτελεί έξοδο του αλγορίθμου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωτσάκης Σ., Ταταράκη Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

3. Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι

3. Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι 3. Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι 3.1 Δεδοµένα 3.2 Αλγόριθµοι + Δοµές Δεδοµένων = Προγράµµατα ΕΠ02-Θ1Α6 Οι δυναµικές δοµές έχουν σταθερό µέγεθος. ΗΜ05-Θ1B1 Η ταξινόµηση είναι µια από τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κανίδης Ε., Κωτσάκης Σ., Μόρμορης Ε., Μπελεσιώτης Β., Ταταράκη Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο.

1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο. 1. Τι είναι αλγόριθμος; Καταγράψτε ή συζητήστε με τους συμμαθητές σας έναν αλγόριθμο. Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων.

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σελίδα 1 από 12 www.lazarinis.gr ΑΕΠΠ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 2011 - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ Σε συνεργασία µε τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΟΕΚ ΟΤΙΚΗ κυκλοφορούν τα βοηθήµατα «Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου. Β Λυκείου Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Β Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Νικολέττα Σούλα nsoula@sch.gr Καθηγήτρια Πληροφορικής, Med Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία CROCODILE ICT 605 TURBO DELPHI Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Υπολογιστικά Μαθηματικά Και Πληροφορική» Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Πληροφορικής Και Επικοινωνιών Στην Εκπαίδευση» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ. Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μάρτιος 2010 Προηγούμενη διάλεξη Μαθησιακές δυσκολίες Σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 02/05/2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Έστω ο παρακάτω αλγόριθμος ταξινόμησης: Για κ από.. μέχρι 19 Για λ από 19 μέχρι κ με_βήμα -1

Διαβάστε περισσότερα