Εύχοµαι σε όλους τους σπουδαστές µας να χαρούν την Πρακτική τους Άσκηση και να αντλήσουν από αυτή τα µέγιστα οφέλη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εύχοµαι σε όλους τους σπουδαστές µας να χαρούν την Πρακτική τους Άσκηση και να αντλήσουν από αυτή τα µέγιστα οφέλη."

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το περιεχόµενο των Προγραµµάτων Πανεπιστηµιακής Τεχνικής Εκπαίδευσης έχει αποτελέσει θέµα πολλών συζητήσεων τα τελευταία χρόνια. Όλο και καινούργιο υλικό εµφανίζεται συνεχώς και τείνει να διεισδύσει στα Προγράµµατα Σπουδών, µε αποτέλεσµα την υπερφόρτωσή τους. Αυτό συµβαίνει γιατί δεν έχουµε ορίσει κατάλληλα τι πρέπει να είναι ο Μηχανικός. Ας δοκιµάσουµε να επαναπροσδιορίσουµε τον όρο, όχι ως συλλογή ικανοτήτων, αλλά ως προς το τι κάνει ένας µηχανικός, και ας εξετάσουµε τα Προγράµµατα κάτω από αυτό το φως. Σε πρώτη προσέγγιση, ρόλος του Μηχανικού είναι «η επίλυση προβληµάτων, εφηρµοσµένη εντός ενός συνόλου τεχνικών, οικονοµικών, περιβαλλοντολογικών και κοινωνικών συντεταγµένων». Η «επίλυση προβληµάτων» µπορεί, πιο γενικά, να περιλαµβάνει θέµατα τεχνολογίας, ανθρώπων, χρόνου και χρήµατος. Οι µηχανικοί χρειάζονται ταχύτατη πρόσβαση στις σύγχρονες µεθοδολογίες και όχι εξοικείωση µε παλιές ιδέες και µεθόδους. Χρειάζεται να µάθουν να ρωτούν την κρίσιµη ουσιαστική ερώτηση ακόµα και σε περιοχές ξένες προς την ειδικότητά τους. Όλα αυτά µαθαίνονται µε Πρακτική Άσκηση και µε το να µπορεί ο σπουδαστής να βρεί το δρόµο του ανάµεσα σε βιβλία, βιβλιοθήκες και συστήµατα πληροφοριών. Η φάση εφαρµογής είναι η ειδοποιός διαφορά του Μηχανικού σε σχέση µε τους συναφείς επιστήµονες και οικονοµολόγους και για το λόγο αυτό η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ουσιαστικό συµπλήρωµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ και αναπόσπαστο µέρος του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών. Η συνεχής χαρτογράφηση των βιοµηχανικών µονάδων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων όπου µπορούν να ασκηθούν οι σπουδαστές και η επικαιροποίηση τής σχετικής βάσης δεδοµένων αποτελεί ένα σηµαντικό θεµέλιο για τη βιωσιµότητα του θεσµού. εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι παρά τον συνεχώς αυξανόµενο αριθµό εγγεγραµµένων σπουδαστών και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Πρακτικής Άσκησης, ουδέποτε προέκυψε θέµα µη επάρκειας θέσεων άσκησης. Εύχοµαι σε όλους τους σπουδαστές µας να χαρούν την Πρακτική τους Άσκηση και να αντλήσουν από αυτή τα µέγιστα οφέλη. Ν.-Χ. Μαρκάτος Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος της Σχολής Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ π. Πρύτανης Αθήνα Ιούλιος

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) καθιερώθηκε ως υποχρεωτική θεσµοθετηµένη διαδικασία της εκπαίδευσης των φοιτητών του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος (17/7/1989). Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του προγράµµατος σπουδών, η ΠΑ εντάχθηκε στο πρόγραµµα του 9 ου εξαµήνου και καλύπτει, τουλάχιστον, τις πέντε (5) πρώτες εβδοµάδες του, κατά τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο (φθινοπωρινή περίοδος). Ο εξαιρετικά µεγάλος αριθµός εγγεγραµµένων φοιτητών ανά έτος και ο υποχρεωτικός για όλους χαρακτήρας της ΠΑ, καθώς και η δυσκολία εύρεσης επαρκούς αριθµού θέσεων ΠΑ κατά τη φθινοπωρινή περίοδο, κατέστησαν αναγκαία την επέκταση του χρόνου ΠΑ κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο (θερινή περίοδος). Στα τρία τελευταία χρόνια λειτουργίας του θεσµού ( ), που συνέπεσαν µε την περίοδο χρηµατοδότησης από τη Γ Φάση του ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης), ασκήθηκαν συνολικά 553 φοιτητές σε 250 φορείς υποδοχής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι καλύπτουν τα παρακάτω πεδία δραστηριότητας των Χηµικών Μηχανικών: * Πετρελαιοειδή - Πλαστικά * Φάρµακα - Καλλυντικά * Χηµικά Προϊόντα * Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα * Τρόφιµα - Ποτά * ηµόσιοι Οργανισµοί και Επιχειρήσεις - ΟΤΑ * Ανόργανα Υλικά * Μελετητικές Εταιρείες και Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Η ΠΑ στηρίχθηκε και λειτούργησε, αρχικά, µε βάση τις γνωριµίες των µελών ΕΠ της Σχολής µε στελέχη διαφόρων επιχειρήσεων. Η µεγάλη, όµως, σηµασία της, επέβαλε την τυποποίηση των λειτουργιών (διαδικασίες, εποπτεία και αξιολόγηση), µε στόχο την αναβάθµιση του περιεχοµένου (αντικείµενο, καθήκοντα, δικαιώµατα και υποχρεώσεις) και την αύξηση της αποδοτικότητάς της για τους φοιτητές. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται η έκδοση του παρόντος τευχιδίου, στόχος του οποίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές Χηµικούς Μηχανικούς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής της ΠΑ, για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των φοιτητών, του ΕΜΠ και των φορέων υποδοχής κατά τη διάρκειά της, καθώς και για την αξιολόγηση των φοιτητών και του θεσµού συνολικά, µετά την ολοκλήρωσή της. 2

4 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η βασικοί στόχοι της ΠΑ στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ είναι: Η εµπέδωση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων των φοιτητών µέσω της εφαρµογής τους στην πράξη. Η εξοικείωσή τους µε τη βιοµηχανική και γενικότερα µε την επιχειρηµατική πραγµατικότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Η αναγνώριση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους. Η διεύρυνση των ενδιαφερόντων των φοιτητών. Η διεύρυνση των επιστηµονικών πεδίων απασχόλησης του Χηµικού Μηχανικού. Η ΠΑ συµβάλλει επίσης: Στη διαµόρφωση ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων και την ανάπτυξη επαγγελµατικής συνείδησης. Στη δηµιουργία µόνιµων δεσµών µεταξύ ΑΕΙ και των χώρων απασχόλησης των αποφοίτων. Στον εµπλουτισµό της θεµατολογίας των διπλωµατικών εργασιών και την επικαιροποίησή της µε βάση τις απαιτήσεις της αγοράς. Η ΠΑ θεσµοθετήθηκε για να εδραιώσει και να συστηµατικοποιήσει την αναγκαία επικοινωνία του ΕΜΠ µε την παραγωγή και την κοινωνία. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει τη δυνατότητα στους αυριανούς Χηµικούς Μηχανικούς να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους αποκτώντας την πρώτη τους επαγγελµατική εµπειρία και να έλθουν σε επαφή µε τα κοινωνικά προβλήµατα (πχ. υποβάθµιση περιβάλλοντος, στενότητα φυσικών πόρων, άνιση ανάπτυξη), ώστε να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους στην αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών. Η προσέγγιση µεταξύ των Πανεπιστηµίων και των χώρων παραγωγής και η ανταλλαγή εµπειρίας και γνώσεων, µπορεί να συµβάλλει στον εµπλουτισµό των προγραµµάτων σπουδών µε νέα γνωστικά αντικείµενα, και της έρευνας µε νέα ερωτήµατα. Mε την ΠΑ, ο νέος µηχανικός αναγνωρίζει τις ικανότητες και δεξιότητές του και αναπτύσσει νέες, όπως τον αυτοέλεγχο, την υπευθυνότητα, την ικανότητα επικοινωνίας, την εργασία σε οµάδα και την ανάληψη πρωτοβουλίας. Κυρίως, όµως, αποκτά επαγγελµατική συνείδηση, που σηµαίνει ότι αντιλαµβάνεται τη θέση και το ρόλο του, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του, τις δυνατότητες και τα όριά του. 3

5 ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η ΠΑ στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ συντονίζεται από την Επιτροπή ΠΑ και υλοποιείται από το Γραφείο ΠΑ. Η µεθοδολογία υλοποίησης του προγράµµατος ΠΑ προβλέπει ότι οι διαδικασίες ξεκινούν το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιανουαρίου. Αναλυτικά: - Κάθε φοιτητής του 4 ου έτους υποβάλλει τυποποιηµένη αίτηση συµµετοχής (βλ. Παράρτηµα I) στην ΠΑ τρέχοντος έτους, στο Γραφείο ΠΑ κατά το χρονικό διάστηµα 15/1-31/3. Η αίτηση αυτή περιλαµβάνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για την απρόσκοπτη καταβολή των αποζηµιώσεων. Επιπρόσθετα, ζητείται να δηλωθεί η επιθυµητή γεωγραφική περιοχή και η προτιµώµενη χρονική περίοδος άσκησης, καθώς επίσης και το προτιµώµενο πεδίο δραστηριότητας του φορέα υποδοχής. - Έως την 31 η /3 αποστέλλεται γράµµα του Προέδρου της Σχολής προς τους δυνητικούς φορείς υποδοχής, που τους καλεί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εξάσκηση φοιτητών. Η επιστολή αυτή συνοδεύεται από τυποποιηµένο έντυπο, που συµπληρώνεται από το φορέα υποδοχής. Οι φορείς καλούνται να απαντήσουν µέχρι την 15 η /6, ώστε µέχρι το τέλος Ιουνίου να έχει ολοκληρωθεί η κατανοµή των θέσεων στους ασκούµενους φοιτητές. - Μεταξύ 1/4 και 20/4 γίνεται επεξεργασία των αιτήσεων και κωδικοποιούνται οι προτιµήσεις των φοιτητών για το πεδίο δραστηριότητας που επιθυµούν να ασκηθούν, για τον τόπο άσκησης (Αττική, υπόλοιπη Ελλάδα, εξωτερικό), καθώς και για την προτιµώµενη περίοδο. - Μεταξύ 15/6 και 30/6 ολοκληρώνεται η κατανοµή των θέσεων ΠΑ στους φοιτητές που πρόκειται να ασκηθούν κατά τη θερινή περίοδο. Η επιλογή γίνεται από την Επιτροπή και το Γραφείο ΠΑ µε κριτήρια την εκφρασµένη προτίµηση του φοιτητή και την πιθανή εντοπιότητά του. Κριτήριο αποτελεί, επίσης, η κατεύθυνση σπουδών και το θέµα διπλωµατικής εργασίας που έχει, πιθανόν, ανατεθεί στο φοιτητή. Όποιος φοιτητής επιθυµεί, µπορεί από µόνος του να έλθει σε επαφή µε κάποιο φορέα υποδοχής για να εκτελέσει την Πρακτική του Άσκηση. Υπάρχει η δυνατότητα σύναψης ειδικής σύµβασης µεταξύ ΕΜΠ και φορέα υποδοχής, στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί. - Ορίζονται τα υπεύθυνα µέλη ΕΠ ανά ασκούµενο φοιτητή και καθορίζεται επακριβώς το χρονικό διάστηµα τόσο της θερινής, όσο και της φθινοπωρινής περιόδου της ΠΑ. - Τακτοποιείται το θέµα της ασφαλιστικής κάλυψης των ασκουµένων έναντι ατυχήµατος, µε την υπογραφή οµαδικού ασφαλιστήριου συµβολαίου. 4

6 ΟΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - ιενεργείται το θερινό τµήµα της ΠΑ, του οποίου η διάρκεια είναι τουλάχιστον πέντε (5) εβδοµάδες µέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κατά το διάστηµα αυτό πραγµατοποιούνται, ενδεχοµένως, επισκέψεις των εποπτευόντων µελών ΕΠ στους αντίστοιχους φορείς υποδοχής, µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας της ΠΑ. - Οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, οι εκθέσεις πεπραγµένων και τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, κατατίθενται στο Γραφείο ΠΑ µέχρι την 30 η /9. Με τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης πιστοποιείται η πραγµατοποίηση της ΠΑ, η κάλυψη από τον φοιτητή των τυπικών του υποχρεώσεων, η ολοκλήρωση του έργου που του ανατέθηκε και η τυχόν οικονοµική αποζηµίωση που του χορηγήθηκε. Προαιρετικά, αναφέρεται η όποια θετική συνολική αξιολόγηση της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του φοιτητή, ώστε η βεβαίωση αυτή να αποτελέσει µία αξιόπιστη συστατική επιστολή στην αρχή της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας. Η συνοπτική έκθεση πεπραγµένων (βλ. Παράρτηµα II) περιλαµβάνει παρουσίαση της εργασίας που ανατέθηκε στο φοιτητή (αντικείµενο άσκησης, είδος απασχόλησης, βαθµός συµµετοχής του ίδιου του ασκουµένου, βασικά αποτελέσµατα), καθώς και µία προσωπική αξιολόγηση της χρησιµότητας της εργασίας του για τον ίδιο και το φορέα υποδοχής. Στο ερωτηµατολόγιο (βλ. Παράρτηµα ΙΙΙ) καταγράφεται η συνολική εµπειρία του φοιτητή από την ΠΑ, τα προβλήµατα που αντιµετώπισε και το όφελος που αποκόµισε από την πρώτη επαφή του µε το εργασιακό περιβάλλον. - Μεταξύ 10/9 και 25/9 ολοκληρώνεται η κατανοµή των θέσεων ΠΑ στους φοιτητές που πρόκειται να ασκηθούν κατά τη φθινοπωρινή περίοδο. Η επιλογή γίνεται από την Επιτροπή και το Γραφείο ΠΑ µε βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν και για τη θερινή περίοδο. - Ορίζονται τα υπεύθυνα µέλη ΕΠ ανά ασκούµενο φοιτητή. - ιενεργείται το φθινοπωρινό τµήµα της ΠΑ, του οποίου η διάρκεια είναι τουλάχιστον πέντε (5) εβδοµάδες µέσα στον Οκτώβριο και το Νοέµβριο. Κατά το διάστηµα αυτό πραγµατοποιούνται, ενδεχοµένως, επισκέψεις των εποπτευόντων µελών ΕΠ στις αντίστοιχες επιχειρήσεις, µε σκοπό τον έλεγχο της ποιότητας της ΠΑ. - Οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, οι εκθέσεις πεπραγµένων και τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, κατατίθενται στο Γραφείο ΠΑ µέχρι την 30 η /11. - Μετά από σχετική επεξεργασία και έλεγχο, δίδεται η τελική εντολή για την έκδοση των σχετικών ενταλµάτων πληρωµής, µε την οποία πιστοποιείται από τη Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ η ολοκλήρωση της ΠΑ. Η καταβολή των αποζηµιώσεων στους ασκηθέντες φοιτητές ολοκληρώνεται περί τα τέλη Μαρτίου. 5

7 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Η εποπτεία των ασκουµένων φοιτητών αποτελεί δέσµευση κατ αρχήν των µελών ΕΠ της Επιτροπής ΠΑ και κατά δεύτερο λόγο των υπόλοιπων µελών ΕΠ της Σχολής Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ. Οι επόπτες - µέλη ΕΠ ορίζονται σε ετήσια βάση από τους Τοµείς, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της ΠΑ. Βασικό έργο των εποπτών είναι η συστηµατική επικοινωνία µε κάθε ασκούµενο και το υπεύθυνο γι αυτόν στέλεχος του φορέα υποδοχής, καθ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της ΠΑ. Συγκεκριµένα, ο εποπτεύων: Ενηµερώνει το φοιτητή και το φορέα υποδοχής για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν στο πλαίσιο της ΠΑ. Μεριµνά ώστε µετά την αρχική ενηµέρωση και εξοικείωση του φοιτητή µε τον εργασιακό χώρο και τις δραστηριότητες, να ακολουθεί η πλήρης απασχόλησή του σε κάποιο τµήµα του φορέα υποδοχής. Παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου που ανατίθεται στον ασκούµενο φοιτητή, το οποίο πρέπει να είναι συγκεκριµένο και να συνάδει µε το ευρύτερο αντικείµενο σπουδών του Χηµικού Μηχανικού. Συµµετέχει στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης των φοιτητών στους φορείς υποδοχής (διαλέξεις, παρουσιάσεις, ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια), µε στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση του θεσµού για τους φοιτητές. Επισκέπτεται, ενδεχοµένως, τους ασκούµενους φοιτητές στις εγκαταστάσεις των φορέων υποδοχής. Με τις επισκέψεις αυτές επιδιώκεται η γνωριµία µε το φορέα (δραστηριότητες, τµήµατα, χώροι εργασίας), η ενηµέρωση για την πρόοδο της εργασίας του ασκούµενου φοιτητή και η συµβολή του στην επίλυση προβληµάτων και την αντιµετώπιση δυσκολιών. Ανταλλάσσει µε τους υπεύθυνους των φορέων υποδοχής τις εµπειρίες τους από το θεσµό της ΠΑ και τις τυχόν προτάσεις τους για βελτίωση και αναβάθµιση. Επιπρόσθετα, τους ενθαρρύνει να συµπληρώσουν σχετικό ερωτηµατολόγιο. ιερευνά τις δυνατότητες συνέχισης της συνεργασίας σε επίπεδο διπλωµατικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. Συντάσσει σχετική έκθεση/αναφορά. Παράλληλα, επιδιώκεται η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και σταθερών δεσµών µεταξύ φορέων υποδοχής και ΕΜΠ, τόσο για τη βιωσιµότητα του θεσµού της ΠΑ, όσο και για την ανάπτυξη ευρύτερης συνεργασίας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. 6

8 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η αξιολόγηση της ΠΑ είναι έργο της Επιτροπής ΠΑ. Με τη λήξη της ΠΑ κάθε έτους συγκεντρώνονται τα απολογιστικά/απογραφικά στοιχεία, καθώς και τα πρακτικά αποτελέσµατα, όπως προκύπτουν από τα ερωτηµατολόγια και τις εκθέσεις πεπραγµένων των ασκηθέντων φοιτητών. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν θέµα συνεδρίασης της ΓΣ της Σχολής, όπου αξιολογείται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας της δράσης, διατυπώνονται τα προβλήµατα οργάνωσης και ελέγχου και αποφασίζονται ενδεδειγµένες διορθωτικές κινήσεις για την επίλυσή τους (πχ. αναµόρφωση των ερωτηµατολογίων που συµπληρώνουν οι φοιτητές). Η αξιολόγηση της ΠΑ υλοποιείται µε τις εξής δραστηριότητες: - σύνταξη και κατάθεση ερωτηµατολογίων των ασκηθέντων φοιτητών, - σύνταξη και κατάθεση εκθέσεων πεπραγµένων των ασκηθέντων φοιτητών, - αποδελτίωση και επεξεργασία ερωτηµατολογίων και εκθέσεων, - καταγραφή απολογιστικών/απογραφικών στοιχεία της ΠΑ, - εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων. Η ικανοποίηση των ασκουµένων από την ΠΑ παρακολουθείται µε τη συλλογή στοιχείων από τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που καταθέτουν οι φοιτητές (αξιολόγηση εµπειρίας, επισήµανση τυχόν δυσλειτουργιών, πρόταση µέτρων για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθµιση). Έµφαση δίνεται σε παρατηρήσεις που έχουν σχέση µε την επάρκεια του γνωσιολογικού υποβάθρου των φοιτητών. Η ικανοποίηση των φορέων υποδοχής από τους ασκούµενους αποτιµάται µε βάση τα πορίσµατα των επαφών µεταξύ εποπτών και υπευθύνων και από τα ερωτηµατολόγια που συµπληρώνουν προαιρετικά οι υπεύθυνοι των φορέων υποδοχής. 7

9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Οι υποχρεώσεις των ασκουµένων φοιτητών αφορούν τόσο τη φυσική τους παρουσία στο φορέα υποδοχής κατά τη διεξαγωγή της ΠΑ, όσο και τις επαφές τους µε το Γραφείο ΠΑ, πριν και µετά την ολοκλήρωσή της. Η συνέπεια προς τις υποχρεώσεις και τους όρους που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ του ΕΜΠ και των φορέων υποδοχής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση της συνεργασίας στο πλαίσιο της ΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρονται η επιµελής ανταπόκριση των ασκουµένων στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, η τήρηση του ωραρίου εργασίας, ο σεβασµός των εγκαταστάσεων και λοιπών µέσων του φορέα υποδοχής, η προσαρµογή στους κανόνες λειτουργίας και η τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας. Παράλληλα, όµως, οι φοιτητές θα πρέπει να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που προσφέρονται, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων και του συγκεκριµένου έργου που θα αναλάβουν, για την ανάπτυξη συνεργασιών και οµαδικής εργασίας, αλλά και για την προώθηση ατοµικών πρωτοβουλιών. Υποχρέωση, κατά συνέπεια, των φοιτητών είναι να λειτουργήσουν σα νέοι αλλά συνειδητοποιηµένοι µηχανικοί, έτοιµοι να αναλάβουν τον υπεύθυνο ρόλο που τους αρµόζει στην παραγωγική διαδικασία. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους έναντι της Σχολής, οι φοιτητές πρέπει να είναι συνεπείς στα ακόλουθα: - Υποβολή αίτησης συµµετοχής στο Γραφείο ΠΑ µεταξύ 15/1-31/3. - Συµµετοχή στο θερινό ή το φθινοπωρινό τµήµα της ΠΑ. - Κατάθεση στο Γραφείο ΠΑ της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης, της έκθεσης πεπραγµένων και του συµπληρωµένου ερωτηµατολογίου, µέχρι την 30 η /9 (θερινό τµήµα) ή την 30 η /11 (φθινοπωρινό τµήµα). - Παραλαβή εντάλµατος πληρωµής, µε το οποίο πιστοποιείται η ολοκλήρωση της ΠΑ από τη Σχολή. 8

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα Πατέρα: Αριθµός Μητρώου Φοιτητή: Εξάµηνο Σπουδών: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας ή ιαβατηρίου: ΑΦΜ: ιεύθυνση Κατοικίας: Σταθερό τηλ.: Κινητό τηλ.: Επιθυµητή Γεωγραφική Περιοχή Πρακτικής Άσκησης*: Επιθυµητή Περίοδος Πρακτικής Άσκησης: Καλοκαίρι Φθινόπωρο Πεδίο ραστηριότητας: Παρατηρήσεις: Ηµεροµηνία: Ο/Η αιτών/ούσα * Σε περίπτωση διεξαγωγής Πρακτικής Άσκησης εκτός Αττικής πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο µόνιµης κατοικίας Πληροφορίες: Σ. Παπαχρήστου: τηλ: , Fax: Μ. Κυπαρίσση: τηλ:

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Η έκθεση πεπραγµένων θα πρέπει να περιλαµβάνει κατ ελάχιστο: κάποιες βασικές πληροφορίες σχετικά µε το φοιτητή και το φορέα υποδοχής, µία συνοπτική περιγραφή του αντικειµένου απασχόλησης, και µία αναλυτική περιγραφή του περιεχοµένου της ΠΑ ( 1-5), µε έκταση όχι µικρότερη των 3 σελίδων. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Ονοµατεπώνυµο Ασκούµενου Φοιτητή: Επωνυµία Φορέα Υποδοχής: ραστηριότητα Φορέα Υποδοχής: ιεύθυνση Φορέα Υποδοχής: Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου και Θέση του στο Φορέα Υποδοχής: ιάστηµα ΠΑ: ΣΥΝΟΨΗ Περιγράφεται συνοπτικά, σε έκταση όχι µεγαλύτερη της µισής σελίδας, το αντικείµενο απασχόλησης του ασκούµενου κατά τη διάρκεια της ΠΑ. 1. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ Περιγράφεται συνοπτικά η δραστηριότητα του φορέα υποδοχής και τα βασικά της χαρακτηριστικά. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ Περιγράφεται συνοπτικά το αντικείµενο άσκησης (πχ. εργαστήριο, παραγωγή, αποθήκη, τµήµα µελετών), το είδος της απασχόλησης (πχ. ενηµέρωση, παρακολούθηση εργασιών, αντιµετώπιση συγκεκριµένου προβλήµατος), καθώς και ο βαθµός συµµετοχής του ασκούµενου. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αναλύεται λεπτοµερειακά η απασχόληση και ειδικότερα η συµµετοχή του ασκούµενου. 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ Εκτιµάται το τελικό αποτέλεσµα της απασχόλησης (πχ. βαθµός χρησιµότητας για το φοιτητή και το φορέα υποδοχής) και περιγράφεται αναλυτικά. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Καταγράφονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν αποκλειστικά από το αντικείµενο απασχόλησης. 10

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. Ονοµατεπώνυµο: Φορέας υποδοχής: ιάστηµα άσκησης: από:... έως: Αντικείµενο άσκησης: Ο υπεύθυνος ήταν µηχανικός ή άλλης ειδικότητας επιστήµονας; Μέσα τα οποία χρησιµοποιήσατε (Η/Υ, εργαστηριακές συσκευές και όργανα, µηχανολογικός εξοπλισµός κλπ.): Επαφή µε τον υπεύθυνο (καθηµερινή, εβδοµαδιαία, δεκαπενθήµερη): Επαφή µε άλλους ασκούµενους (συνεργασία σε οµάδα):... 11

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 9. εξιότητες που αποκτήσατε: α) Συµβατικές (κατανόηση βιοµηχανικού χώρου, εµπέδωση διδαχθέντων µαθηµάτων κλπ.): β) Νέες (επικοινωνία, διοίκηση, ικανότητα να αναπτύσσετε δεξιότητες κλπ.) Υπήρχε αµοιβή από την επιχείρηση που ασκηθήκατε; ΝΑΙ ΟΧΙ 11. Ξένες γλώσσες που χρειάστηκε να χρησιµοποιήσετε: Επισήµανση τυχόν δυσκολιών που εµφανίσθηκαν κατά τη διάρκεια της άσκησης (πχ. µεταφορά, διακίνηση στον εργασιακό χώρο κλπ.) Με βάση την εµπειρία σας από την πρακτική άσκηση, σε ποιο τοµέα πιστεύετε ότι πρέπει να ενισχυθεί η εκπαίδευση στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΕΜΠ; Άλλες τυχόν παρατηρήσεις:

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Δ. Π. Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE D.U.Th. DEPARTMENT OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT Ακαδημαϊκό έτος 2011-12 Τόπος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ημερομηνία ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Οδηγός Πρακτικής Άσκησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Οδηγός Πρακτικής Άσκησης 1 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιµέλεια: ρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.ΓΕΡΟΝΤΙ ΗΣ Aναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Πανεπιστήμιο/ ΕΚΠΑ Σχολή ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ακαδημαϊκό έτος 2006-2011. Ημερομηνία 8/11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ EDUCATION TRAINING YOUTH Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυµα Πάτρας ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΥΥΠΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΘΝΙ ΙΚΗΣΣ ΠΑΙΔΕΕΙ ΙΑΣΣ & ΘΡΡΗΣΣΚΕΕΥΥΜΑΤΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 ΕΕπι ιχχεει ιρρηη σσι ι αακκόό Πρρόόγγρρααμμμμαα ΕΕκκπααί ίδδεευυσσηη Κααι ι δδι ιαα ββί ίοουυ μμάάθθηησσηη

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΔιΒιΜ. ΕΣΠΑ Πράξη «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΑΤΕΙΘ» MIS 299969 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιμέλεια: Λιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-40 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Ακαδημαϊκό Έτος: 2003-4 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γραπτής Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΑ... 3 2 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ... 3 3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ... 3 3.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ- ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3.3 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τρίπολη, Φεβρουάριος 2010 1 Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων...1 1 Πρόλογος... 2 2 Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 3 Παρουσίαση του Τµήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οι σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο... 5 2. Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Άρθρο γραµµένο από την Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραγωγή και ιαχείριση Ενέργειας» του ΕΜΠ 1. Σύγχρονες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ Δεκέμβριος 009 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA. Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA. Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Πίνακας περιεχομένων. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 1. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Κιλκίς Δεκέμβριος 2013 1

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Σέρρες, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήµιο:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων 2010-2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Συντομογραφίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010

Επιτελική Σύνοψη. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Ιανουάριος 2011 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI A.T.E.I.Th. DEPARTMENT OF MARKETINGK Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα