Περιεχόμενα Περίληψη Κεφάλαιο 1: Οι εφαρμογές Web Εισαγωγή: Τα χαρακτηριστικά του Web 2.0:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα... 1. Περίληψη... 4. Κεφάλαιο 1: Οι εφαρμογές Web 2.0... 6. 1.1 Εισαγωγή:... 7. 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Web 2.0:..."

Transcript

1

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Περίληψη... 4 Κεφάλαιο 1: Οι εφαρμογές Web Εισαγωγή: Τα χαρακτηριστικά του Web 2.0: Κατηγοριοποίηση των Web 2.0 εφαρμογών: Διαμοίραση Μέσων: Podcasts και Vodcasts Διαχείριση μέσων εφαρμογής και mash-ups Υπηρεσία Μηνυμάτων και χώροι συζητήσεων: Παιχνίδια στο διαδίκτυο και εικονικοί κόσμοι: Κοινωνική δικτύωση: Ιστολόγια (Blogs) Wikis Κοινωνική σελιδοσήμανση (Social bookmarking) Συστήματα συστάσεων (Recommendation Systems): Διάθεση περιεχομένου (Syndication): Συνεργατικά προγράμματα συγγραφής και ανάγνωσης κειμένου: Εννοιολογικοί χάρτες και χάρτες ιδεών: Τηλεδιάσκεψη: Πίνακες ανακοινώσεων (Notice-Bulletin Boards): Εργαλεία διαχείρισης καθημερινών εργασιών (Online To-Do Lists): Κοινωνικό ημερολόγιο (Social calendar): Δημιουργία ιστοριών (Storytelling): Σύννεφα λέξεων (Tag cloud):... 14

3 Εμπόριο (Trading): To web 2.0 στην εκπαίδευση Συμπεριφορισμός και Web 2.0: Γνωστικές θεωρίες και Web Εποικοδομισμός και Web Κοινωνικό-πολιτισμικές Θεωρίες και Web Web 2.0 και νέες μέθοδοι μάθησης Εκπαιδευτικά ζητήματα που προκύπτουν Προτεινόμενα Web 2.0 για την διδασκαλία Wikispaces Twitter Ιστολόγια Blogs Comapping Edoboard Dropbox Animoto Second Life Άλλα web Κεφάλαιο 2: Το εκπαιδευτικό Σενάριο Εισαγωγή Ορισμός του Εκπαιδευτικού Σεναρίου Φάσεις Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Σεναρίου Η βασική Δομή του Εκπαιδευτικού Σεναρίου Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου Ταυτότητα του Εκπαιδευτικού Σεναρίου Περίληψη και Κεντρική Ιδέα Γνωστικό Αντικείμενο... 43

4 2.4.5 Διδακτική Διαδικασία Χρονισμός και Διάρκεια Οργάνωση της τάξης και της διδασκαλίας Διαδικασία / Δραστηριότητες Απαραίτητα Όργανα Αξιολόγηση Μαθητών / Εκπαιδευτικού Σεναρίου Δυνατότητα Τροποποίησης / Επέκτασης Εφαρμογή Εκπαιδευτικού σεναρίου με τη χρήση Web 2.0 εργαλείων Βιβλιογραφία:... 64

5 Περίληψη Οι υψηλές απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και η γρήγορη εναλλαγή πληροφοριών έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για συνεχή εκπαιδευτική κατάρτιση των ανθρώπων. Ως αποτέλεσμα ο ρόλος του σχολείου πρέπει να αλλάξει και οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις να στοχεύουν στην ενεργοποίηση των μαθητών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να καταλαβαίνουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μαθαίνουν και αφομοιώνουν την γνώση. Τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των παραπάνω, έχει παρατηρηθεί μία γενικότερη μεταστροφή στις τεχνικές διδασκαλίας και στο αναλυτικό πρόγραμμα. Το διδακτικό περιεχόμενο δεν αποτελεί πια το μοναδικό σκοπό τις διδασκαλίας, αλλά έχει αρχίσει να δίνεται έμφαση στην εύρεση νέων τρόπων ενεργοποίησης των μαθησιακών μηχανισμών των μαθητών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα οι εφαρμογές του διαδικτύου, οι οποίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων του σύγχρονου κόσμου, έχουν αρχίσει να εισέρχονται δυναμικά και στη εκπαιδευτική διαδικασία. Ένας από τους τρόπους που επιτυγχάνεται αυτό είναι με τη χρήση των εργαλείων web 2.0 τα οποία έχουν εισέλθει δυναμικά στην σχολική τάξη και έχουν βοηθήσει έτσι ώστε το μάθημα να γίνεται με διαδραστικό και συμμετοχικό τρόπο κάτι που ενισχύει το ενδιαφέρον και την ικανότητα των μαθητών. Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελεί μία από τις νέες στρατηγικές της εκπαιδευτική διαδικασίας το οποίο πραγματοποιείται με τη βοήθεια τον νέων Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και το οποίο επιτρέπει στους μαθητές, μέσα από μία ολοκληρωμένη διαδικασία που περιλαμβάνει μία σειρά από δραστηριότητες, να ερευνήσουν ένα θέμα και τελικά να κατακτήσουν τη γνώση με ευχάριστο και ενεργό τρόπο. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιαστεί ένας νέος τρόπος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συγκεκριμένα η ανάπτυξη σεναρίων με τη χρήση

6 web 2.0 εργαλείων. Αρχικά λοιπόν παρουσιάζονται τα εργαλεία web 2.0 και ο τρόπος με τον οποίο αυτά συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές. Κατόπιν παρουσιάζεται τι είναι το εκπαιδευτικό σενάριο, η δομή και τα χαρακτηριστικά του και τέλος μέσα από ένα παράδειγμα, δίνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα web 2.0 εργαλεία στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου, το οποίο έχει σκοπό να παρακινήσει το ενδιαφέρον τον μαθητών για μία συγκεκριμένη διδακτική ενότητα και να τους βοηθήσει να κατακτήσουν την γνώση με ένα διασκεδαστικό και ενδιαφέρον τρόπο/ Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορία των Web 2.0 εφαρμογών και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια κατηγοριοποιούνται οι Web 2.0 εφαρμογές με βάση τις δυνατότητες που παρέχουν στον χρήστη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην εκπαίδευση. Επίσης, στην ενότητα αυτή, γίνεται απόπειρα να συσχετιστούν οι βασικές θεωρίες μάθησης με τις Web 2.0 εφαρμογές και παρουσιάζονται οι νέες μέθοδοι μάθησης που προωθούνται από την χρήση των Web 2.0, καθώς και τα εκπαιδευτικά ζητήματα που προκύπτουν. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται μία σειρά από κύριες Web 2.0 εφαρμογές και πως αυτές χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία, ενώ δίνεται μία λίστα από άλλες εφαρμογές στην οποία αναφέρεται συνοπτικά ποιος είναι ο σκοπός τους. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με μια νέα στρατηγική εκπαιδευτικής διδασκαλίας, τα εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία πραγματοποιούνται με τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Αρχικά δίνεται ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών σεναρίων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο κύκλος ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σεναρίου και δίνονται συνοπτικά οι φάσεις ανάπτυξης του. Κατόπιν παρουσιάζεται η δομή που πρέπει να έχει ένα εκπαιδευτικό σενάριο και αναπτύσσεται κάθε ένα από τα μέρη της δομής του, δίνοντας έμφαση στο τι πρέπει να συμπληρώσει ο εκπαιδευτικός σε κάθε μία φάση. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρεται πως μπορούν να συνδυαστούν τα web 2.0 εργαλεία με τα εκπαιδευτικά σενάρια, ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται και δίνεται ένα παράδειγμα το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στη σχολική τάξη.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κεφάλαιο 1: Οι εφαρμογές Web 2.0 Οι εφαρμογές WEB 2.0

8 7 1.1 Εισαγωγή: Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά την χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών γενικότερα. Ένα σημαντικό κομμάτι κόσμου έχει πια εξοικειωθεί με το διαδίκτυο και μάλιστα το χρησιμοποιεί σε ολοένα περισσότερες δραστηριότητες, από την ηλεκτρονική αγορά και την ενημέρωση, μέχρι την επικοινωνία και την ψυχαγωγία του. Όμως το διαδίκτυο έχει αρχίσει να αποκτάει μίαν άλλη φιλοσοφία και χρηστικότητα καθώς μια σειρά από εφαρμογές έχουν γίνει διαδραστικές και πολυσυμμετοχικές. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τις εφαρμογές Web 2.0 και την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση. Ο όρος Web 2.0 χρησιμοποιήθηκε επίσημα για πρώτη φορά το 2004 από τον Dale Dougherty, που τελούσε αντιπρόεδρος στην εταιρία O` Reilly Media Inc η οποία ήταν γνωστή για την διοργάνωση πολλών συνεδρίων με τεχνολογικά (και άλλα) θέματα. Με τον όρο Web 2.0 περιγράφουμε μια δεύτερη γενιά υπηρεσιών του διαδικτύου όπου συνήθως περιλαμβάνουν ιστολόγια (blogs), Wikis, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (facebook, tweeter κ.α.), υπηρεσίες διαμοιρασμού πολυμέσων (youtube, flick` r κ.α.) και πολλά ακόμη. «Παρότι ο όρος Web 2.0 φαίνεται σαν να αναφέρεται σε μια νέα έκδοση του παγκόσμιου ιστού (world wide web), στην πραγματικότητα δεν περιγράφει κάποια ανανέωση στις τεχνικές προδιαγραφές. Αλλά περιγράφει αλλαγές στους τρόπους με τους οποίους οι προγραμματιστές και οι χρήστες χρησιμοποιούν τον παγκόσμιο ιστό» [O` Rilley 2005]. Πράγματι, το Web 2.0 έχει αλλάξει το διαδίκτυο δίνοντας του έναν άλλο χαρακτήρα από αυτόν που ξέραμε καθώς έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από εφαρμογές, οι οποίες αν και είναι φτιαγμένες με τις γνωστές τεχνικές προδιαγραφές, είναι καινοτόμες γιατί στηρίζονται στην συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χρηστών. Αφού λοιπόν δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται, ο χρήστης παύει να είναι απλά ένας επισκέπτης σε μια ιστοσελίδα και καθίσταται ενεργός παράγοντας της διαμόρφωσης και διαχείρισης των πληροφοριών αυτών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο λοιπόν ότι αποδίδεται στις εφαρμογές αυτές και ο όρος «Κοινωνικό λογισμικό» [Allen 2004].

9 8 Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Web 2.0 παίζουν σημαντικό ρόλο στον τρόπο που οι άνθρωποι ιδιαίτερα οι νέοι- εκφράζονται και επικοινωνούν ενώ ταυτόχρονα αλλάζουν και τις κοινωνικές πρακτικές των χρηστών του διαδικτύου. Αυτούς τους παράγοντες θα χρειαστεί να τους λάβουμε υπόψη στη διαδικασία του ψηφιακού εγγραματισμού τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευόμενων σε όλες τις βαθμίδες. 1.2 Τα χαρακτηριστικά του Web 2.0: Οι εφαρμογές Web 2.0 είναι προσβάσιμες σε όλους. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές, ανεξαρτήτου ηλικίας, μόρφωσης και οικονομικής κατάστασης. Από αυτή την άποψη, μειώνει και το ψηφιακό χάσμα ενώ όπως είναι λογικό ευνοεί και την ανάπτυξη των ανοιχτών λογισμικών 1. Κυριολεκτικά, η μόνη προϋπόθεση για την επίσκεψη και χρήση των εφαρμογών αυτών είναι η ύπαρξη σύνδεσης στο διαδίκτυο αφού λειτουργεί σε μια σειρά συσκευές (Ipad, Tablet, Κινητό) πέρα από τον Η/Υ. Οι εφαρμογές αυτές είναι φτιαγμένες έτσι ώστε να ευνοείται η συνεργασία. Η ίδια η φύση των εφαρμογών Web 2.0 ευνοεί την πολυσυμμετοχικότητα που περιλαμβάνει το διαμοιρασμό ψηφιακών τεχνουργημάτων από ομάδες και άτομα, οι οποίοι επιτρέπουν σε άλλες ομάδες και άτομα να κατεβάζουν το υλικό που έχουν δημιουργήσει. Συνεπώς ευνοείται η συλλογική δράση και η κοινωνική δικτύωση. Ειδικότερα σε σχέση με τη μάθηση, είναι πολύ κοντά στο μοντέλο της «συμμετοχικής μάθησης» 2 και της μάθησης κατ` απαίτηση λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας διατίθεται ελεύθερα σε αυτούς που θέλουν να τον εξετάσουν, και/ή τροποποιήσουν η χρησιμοποιήσουν σε άλλες εφαρμογές 2. Η πρακτική της συμμετοχικής εκπαίδευσης αφορά στην ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών στη γενική εκπαίδευση, αναφέρεται στην αντιμετώπιση της διαφορετικότητας στην τάξη. 3. οι χρήστες μαθαίνουν μέσα από τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση για τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν, τη στιγμή που τους ενδιαφέρει, με τον τρόπο που τους αρέσει, παράγοντας και μόνοι τους πολλά προϊόντα, όπως κάποιες βιντεοσκοπήσεις για τη χρήση του λογισμικού

10 9 Ακόμα, οι εφαρμογές αυτές, επιτρέπουν την προσωπική έκφραση και διάδοση των ιδεών καθώς σε αυτές έχουν αναπτυχθεί διάφορα εκφραστικά μέσα. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να «ακουστεί» μέσω γραπτών κειμένων, εικόνας, ήχου και βίντεο. Συνεπώς, κάποιος μπορεί να έχει δημιουργήσει ένα ιστολόγιο που να ανεβάζει σε αυτό την μουσική που τον εκφράζει. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη της «ατομικής δημοσιογραφίας» είναι μια συνέπεια αυτής της τάσης. Ταυτόχρονα, προωθείται ο δημοκρατικός χαρακτήρας του διαδικτύου καθώς οι χρήστες έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι εφαρμογές αυτές, ευνοούν τη δημιουργία και διαμοίραση της γνώσης και της επιστημονικής αναζήτησης με πιο γνωστό παράδειγμα την ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια «Wikipedia» αλλά και μια σειρά από ιστολόγια και Wikis που περιλαμβάνουν επιστημονικό υλικό το οποίο διατίθεται προς σχολιασμό και είναι ανοιχτό προς διαμοίραση. Με το Web 2.0 κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημοσιεύει την ερευνητική του δουλειά ή να αναζητά επιστημονικά άρθρα και πληροφορίες. Δίνει συνεπώς τη δυνατότητα για ανοιχτή επικοινωνία και για «εκμετάλλευση» της γνώσης άλλων χρηστών για διάφορα ζητήματα που μπορεί ο αρχικός χρήστης να μην είναι ενήμερος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Web 2.0 είναι η διαδραστικότητα του, καθώς παρέχει αμφίδρομη επικοινωνία του χρήστη με άλλους χρήστες (άτομα, υπηρεσίες, οργανισμούς). Άλλες διαδράσεις που χαρακτηρίζουν το Web 2.0 είναι η αναζήτηση (search) η προσθήκη ετικετών (tagging) η παράθεση συνδέσμων (linking) το authoring (δημιουργία επεξεργασία πληροφορίας) κ.α. Ταυτόχρονα το Web 2.0, ανανεώνεται συνεχώς και προσαρμόζει το περιεχόμενο του ανάλογα με τις ανάγκες προτιμήσεις των χρηστών. 1.3 Κατηγοριοποίηση των Web 2.0 εφαρμογών: Οι Web 2.0 εφαρμογές έχουν ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους. Σύμφωνα με τους Crool et al., 2008 κατηγοριοποιούνται με βάση τα εξής χαρακτηριστικά:

11 Διαμοίραση Μέσων: Στις εφαρμογές αυτές δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάζουν και να ανεβάζουν μια σειρά από μέσα (βίντεο, ήχο, εικόνα). Έτσι υπάρχει η διαμοίραση της μουσικής (soundcloud, myspace κ.α.), η διαμοίραση φωτογραφιών (flickr κ.α.) ή καλλιτεχνικών εργασιών (deviantart κ.α.) και η διαμοίραση βίντεο (youtube κ.α.) καθώς και ο διαμοιρασμός διαφανειών (slideshare κ.α.) Podcasts και Vodcasts Τα Podcasts και τα Vodcasts είναι πολύ δημοφιλή καθώς σε αυτά ενυπάρχουν σύνολα αρχείων ήχου ή βίντεο τα οποία είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο κυρίως μέσα από υπηρεσίες συνδρομής (όπως το σύστημα RSS) και χρησιμοποιούνται σε Η/Υ ή άλλες συσκευές (ipod κ.α.). Σε αυτά οι συνδρομητές ενημερώνονται αυτόματα όταν ανανεώνεται το περιεχόμενο τους Διαχείριση μέσων εφαρμογής και mash-ups Αυτά τα εργαλεία ευνοούν την παραγωγή αρχείων που θα διαμοιράσουμε. Πρόκειται δηλαδή για εφαρμογές που μας επιτρέπουν την επεξεργασία ήχου, εικόνας και βίντεο τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν τα προς διαμοίραση αρχεία. Άλλα τέτοια εργαλεία επιτρέπουν τη δημιουργία comics (toondoo κ.α.), animation (gifup κ.α.), παρουσιάσεις φωτογραφιών με συνοδεία ήχου και σχολίων (animoto κ.α.) Υπηρεσία Μηνυμάτων και χώροι συζητήσεων: Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν στους χρήστες να ανταλλάξουν τις απόψεις, συμβουλές, ιδέες, εμπειρίες τους γύρω από συγκεκριμένα θέματα. Αυτές οι υπηρεσίες αξιοποιούνται από μεγάλο κομμάτι του κόσμου και οι συζητήσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Κάποιες άλλες υπηρεσίες έχουν επεκτείνει τις δυνατότητες τους και παρέχουν και τη δυνατότητα χρήσης βίντεο (skype κ.α.) Παιχνίδια στο διαδίκτυο και εικονικοί κόσμοι: Μερικά διαδεδομένα μέσα για τη διδασκαλία είναι τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που υπάρχουν στο διαδίκτυο και οι εικονικοί κόσμοι. Μια σειρά από παιχνίδια μπορούν να αξιοποιηθούν από τους μαθητές ώστε να συνδυάσουν την ψυχαγωγία με

12 11 τη μάθηση. Διάφορα τέτοια παιχνίδια περιλαμβάνουν Quiz γνώσεων, παιχνίδια παρατηρητικότητας, παιχνίδια συμπλήρωσης σωστής απάντησης κ.α. Ένα πολύ θετικό στοιχείο όσον αφορά αυτά τα παιχνίδια είναι ότι οι μαθητές αλληλεπιδρούν με άλλους συνομηλίκους τους, αγνώστους προς αυτούς. Φυσικά στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και άλλα παιχνίδια που δεν είναι εκπαιδευτικά όμως και σε πολλά από αυτά υπάρχει το στοιχείο της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Οι εικονικοί κόσμοι από την άλλη αποτελούν εφαρμογές που εξομοιώνουν περιβάλλοντα βασισμένα σε ένα συγκεκριμένο θέμα και διακρίνονται από «ζωντανές» αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαδικτυακών χρηστών Κοινωνική δικτύωση: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές του Web 2.0. Τα πιο γνωστά τέτοια μέσα είναι το Facebook και τo Tweeter τα οποία αριθμούν περίπου 1 δισεκατομμύριο μέλη (Σεπτέμβριος 2012) και 500 εκατομμύρια (Δεκέμβριος 2012) αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Wikipedia. Οι διάφορες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν μεταξύ τους ίδιους στόχους και χαρακτηριστικά. Άλλα είναι γενικού περιεχομένου όπως το Facebook, άλλα απευθύνονται σε καλλιτέχνες και ακροατές όπως το Myspace και άλλα σε εξειδικευμένο κοινό όπως για παράδειγμα εφαρμογές που απευθύνονται σε εταιρίες και επαγγελματίες που θέλουν να δημιουργήσουν δίκτυα πελατών Ιστολόγια (Blogs) Ο όρος Blog επινοήθηκε από τον Jorn Barger το 1997 [Anderson, 2007]. Τα ιστολόγια πρόκειται για δικτυακούς τόπους όπου ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει πολυμεσικά άρθρα τα οποία εμφανίζονται με αντίστροφη χρονολογική σειρά. Συνήθως τα ιστολόγια έχουν ενσωματωμένη μηχανή αναζήτησης, τα άρθρα που περιέχουν αρχειοθετούνται και η θεματολογία του άρθρου ορίζεται μέσω ετικετών (tags). Τα ιστολόγια ακόμα, είναι διαδραστικά καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους αναγνώστες να σχολιάζουν τα άρθρα ενώ διαθέτουν και μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ των ιστολογίων για την προβολή και αναδημοσίευση άρθρων (rss). Η φύση τους, τα καθιστά να έχουν χαρακτήρα διαδικτυακών εφημερίδων, πυλών και προσωπικών ιστοσελίδων. Ακόμα, έχουν γίνει

13 12 ιδιαίτερα δημοφιλή λόγω της φιλικότητας ως προς τον χρήστη αφού δεν απαιτούν τεχνικές δεξιότητες Wikis Το πρώτο Wiki αναρτήθηκε το 1995 από τον Ward Cunningham στην διεύθυνση «http://c2.com». Τα wiki είναι ιστοσελίδες οι οποίες μπορούν να ενημερωθούν από όποιον έχει πρόσβαση με τα αντίστοιχα δικαιώματα σε αυτές. Το πιο πετυχημένο παράδειγμα είναι η εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Τα Wiki είναι ιδιαιτέρως εύκολα στη χρήση, ενώ η ανοιχτή τους πρόσβαση τα καθιστά χρήσιμα για ομαδικές εργασίες. Τα Wiki σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούνται για την οργάνωση πληροφοριών και είναι κατάλληλα για την συνεργατική δημιουργία ιστοσελίδων Κοινωνική σελιδοσήμανση (Social bookmarking) Ορισμένες ιστοσελίδες δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να συγκεντρώνουν λίστες από «σελιδοδείκτες», να τους αποθηκεύουν και να τους μοιράζονται με άλλους χρήστες του συστήματος. Αυτό επιτρέπει μια οργανωμένη αναζήτηση βασισμένη σε προσωπικές ετικέτες ή κατηγοριοποιήσεις των χρηστών. Μερικές σελίδες δίνουν και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σχολίων στις ετικέτες. Άλλες πάλι, επεκτείνουν τη λογική αυτή και δημιουργούν λίστες με βιβλία (diigo κ.α.) Συστήματα συστάσεων (Recommendation Systems): Τα συστήματα συστάσεων εισάγουν την έννοια της ψηφοφορίας καθώς ο χρήστης μπορεί να αξιολογήσει έτσι ορισμένα αντικείμενα τα οποία εκδίδονται και με την ανάλογη σειρά. Για παράδειγμα, λειτουργούν σελίδες που ασχολούνται με την μουσική και ανάλογα με τις υποδείξεις των άλλων χρηστών, συστήνει στον αρχικό χρήστη ένα άλλο μουσικό υλικό προς ακρόαση που ο ίδιος ενδεχομένως να μην γνώριζε Διάθεση περιεχομένου (Syndication): Οι ροές (Rss) δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αντλούν τις πληροφορίες που επιθυμούν από μια σελίδα χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να επισκεφθούν τη σελίδα εκείνη.

14 13 Το 2010, οι Conole & Alevizou ταξινόμησαν τις εφαρμογές Web 2.0 με έναν πιο μοντέρνο τρόπο. Ο τρόπος αυτός δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τις κατηγορίες που είδαμε παραπάνω (καθώς τις εμπεριέχει), όμως τις συμπληρώνει με τις εξής νέες: Συνεργατικά προγράμματα συγγραφής και ανάγνωσης κειμένου: Πρόκειται για προγράμματα στα οποία πολλά άτομα μπορούν να δημιουργήσουν και να μελετάνε ένα κείμενο μαζί. Το πιο γνωστό εργαλείο είναι το Google docs όπου μια εφαρμογή που έχει είναι η δημιουργία ερωτηματολογίων ή ασκήσεων που μπορούμε να ζητήσουμε να συμπληρώσουν οι μαθητές ενός σχολείου Εννοιολογικοί χάρτες και χάρτες ιδεών: Οι εφαρμογές αυτές μας δίνουν την δυνατότητα να φτιάξουμε τους δικούς μας εννοιολογικούς χάρτες, δηλαδή την απεικόνιση ενεργειών και ιδεών που σχετίζονται με ένα αντικείμενο και συνδέονται μεταξύ τους με λογική σειρά. Μια γνωστή εφαρμογή είναι το Inspiration Τηλεδιάσκεψη: Τα περιβάλλοντα αυτά επιτρέπουν μέσω της χρήσης βίντεο και ήχου την συμμετοχή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο Πίνακες ανακοινώσεων (Notice-Bulletin Boards): Είναι εργαλεία που προσομοιώνουν τον πίνακα ανακοινώσεων στον οποίο μπορεί ένα σύνολο ατόμων να μοιραστεί ιδέες, πηγές και σκέψεις για ένα συγκεκριμένο θέμα. Παράδειγμα αποτελεί το Corkboard.me Εργαλεία διαχείρισης καθημερινών εργασιών (Online To-Do Lists): Εργαλεία για τη δημιουργία, καταγραφή και διαμοίραση εργασιών που πρέπει να γίνουν. Μοιάζει με ηλεκτρονική ατζέντα στην οποία καταγράφονται όλες οι υποχρεώσεις. Παράδειγμα αποτελεί το Voo2do Κοινωνικό ημερολόγιο (Social calendar): Οι εφαρμογές αυτές πρόκειται για εργαλεία τα οποία παρέχουν στο χρήστη τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών προσωπικών ημερολογίων, προσβάσιμων από

15 14 οποιοδήποτε μέρος και από άλλους χρήστες. Έτσι διευκολύνεται ο χρήστης, ο οποίος μπορεί να κανονίζει τις συναντήσεις του, κερδίζοντας χρόνο. Παράδειγμα αποτελεί το Doodle Δημιουργία ιστοριών (Storytelling): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εργαλεία για την εύκολη δημιουργία διαδικτυακών (online) ιστοριών. Παραδείγματα αποτελούν: το Storybird (http://storybird.com/) και το Tikatok (http://www.tikatok.com/) Σύννεφα λέξεων (Tag cloud): Τα εργαλεία αυτά δημιουργούν ένα «σύννεφο» λέξεων. Οι λέξεις οι οποίες εμφανίζονται συχνότερα στο κείμενο είναι αυτές που αναπαριστώνται στο σύννεφο. Παραδείγματα αποτελούν: το Tagul και το Wordle Εμπόριο (Trading): Εφαρμογές για αγορά, πώληση ή ανταλλαγή προϊόντων μεταξύ των χρηστών, που διαμεσολαβούνται από διαδικτυακές επικοινωνίες. Παραδείγματα αποτελούν: το Stocktickr και το e-bay 1.4 To web 2.0 στην εκπαίδευση Η εκπαιδευτική χρήση του Web 2.0 διαφέρει από τις προηγούμενες χρήσεις του διαδικτύου στην εκπαίδευση καθώς αυτές ήταν ελεγχόμενες από τον δάσκαλο και συνήθως περιορίζονταν σε απλή παραπομπή ιστοσελίδων σχετικών με το μάθημα ή σε περιβάλλοντα ψηφιακής μάθησης (Π.Ψ.Μ). Τα Π.Ψ.Μ πρόκειται για διαδικτυακούς χώρους οπού υπάρχει συγκεντρωμένο εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις, βοηθήματα, ύλη και σημειώσεις μαθημάτων, διαδικτυακούς συνδέσμους σε φορείς (μουσεία, οργανισμούς) κ.α. Το Web 2.0 αμφισβήτησε το παραπάνω στατικό μοντέλο καθώς έδωσε τη δυνατότητα για διαδραστική μάθηση. Ένα βασικό πλεονέκτημα του Web 2.0 είναι ότι είναι εύκολα στη χρήση ενώ οι μαθητές είναι συχνά ήδη εξοικειωμένοι με αυτά. Ο

16 15 Crook (2008) συνόψισε τις βασικές θεωρίες μάθησης ενώ παρουσίασε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τo Web 2.0 ανάλογα με το μοντέλο μάθησης Συμπεριφορισμός και Web 2.0: Η θεωρία του Συμπεριφορισμού εστιάζει στην παρατηρήσιμη, εξωτερική συμπεριφορά ζώων και ανθρώπων και όχι στις νοητικές διεργασίες. Η μάθηση ορίζεται ως η απόκτηση νέας συμπεριφοράς μέσα από τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών. Στη συμπεριφοριστική θεωρία, οι ενισχύσεις μέσω αμοιβών και οι αποσβέσεις μέσω της τιμωρίας παίζουν βασικό ρόλο. Οι αρχικές εφαρμογές ψηφιακής μάθησης (e-learning) ήταν εκ φύσεων συμπεριφοριστικές. Μια σειρά επιστήμονες έκριναν αρνητικά το περιβάλλον οπού χαρακτηριζόταν από σελίδες που ο χρήστης μπορούσε να «γυρνάει» μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό σημείο ενώ αναζητούσαν εφαρμογές που θα ήταν διαδραστικές. μαθητο-κεντρικές οι οποίες θα χαρακτηρίζονταν από την κοινωνική μεσολάβηση. Πολλοί πιστεύουν ότι το Web 2.0 δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη θεωρία του συμπεριφορισμού η οποία βασίζεται στην συστηματική καθοδήγηση. Πράγματι, το Web 2.0 εστιάζει σε συνεργατικά μοντέλα και προσφέρει δομημένη καθοδήγηση μέσω την εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων και της αποτελεσματικής ανατροφοδότησης. Ταυτόχρονα οι υπηρεσίες Web 2.0 προσαρμόζονται σε μια σειρά από μαθησιακά περιβάλλοντα, ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του χρήστη, που προσφέρουν δομημένη μάθηση και αξιοποιούν διαδραστικές δραστηριότητες αξιολόγησης (πχ εργασίες) ενώ οι χρήστες μπορούν επίσης να διαμοιράσουν πληροφορίες γύρω από συγκεκριμένα θέματα κι έτσι η «συλλογική νοημοσύνη» να προσαρμοστεί στις ατομικές μαθησιακές ανάγκες Γνωστικές θεωρίες και Web 2.0 Για τις γνωστικές θεωρίες, η μάθηση δεν είναι διαδικασία και αποτέλεσμα εξάρτησης, όπως στο συμπεριφορισμό, αλλά αποτέλεσμα ενεργού επεξεργασίας πληροφοριών με βάση τις ενδιάμεσες γνωστικές λειτουργίες του ατόμου, οι οποίες παρεμβάλλονται ανάμεσα στις πληροφορίες του περιβάλλοντος και στις αντιδράσεις του ατόμου. Η γνώση δε, δεν είναι «συσσώρευση» εμπειρίας, αλλά αποτέλεσμα

17 16 ενεργούς αντιπαράθεσης του οργανισμού με την εμπειρία, δια της οποίας το άτομο, με δημιουργικές δραστηριότητες μέσα στο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον την οικοδομεί. Η μάθηση, υπό το πρίσμα αυτό συνίσταται στην τροποποίηση γνώσεων που ήδη προϋπάρχουν. Διαδικασίες όπως η δημιουργία ιστολογίων (blogs) όπου ο χρήστης εκθέτει τις προσωπικές του απόψεις και ερεθίσματα τα οποία είναι ανοιχτά προς σχολιασμό, μπορούν να λειτουργήσουν ως τροφή για σκέψη για κάποιον άλλο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν επίσης αυτή την ανατροφοδότηση καθώς έχουν το πλεονέκτημα να διαμοιράζονται εμπειρίες ενώ επίσης αναπτύσσει την δεξιότητα της σύγκρισης και επιλογής της κατάλληλης για τον χρήστη πληροφορία. Για να το θέσουμε αλλιώς, τα ιστολόγια και οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δίνουν την δυνατότητα στον έναν να εκτεθεί στις ιδέες των πολλών και με την σειρά του να τροποποιήσει τις δικές του γνώσεις Εποικοδομισμός και Web 2.0 Ο εποικοδομισμός βλέπει τη μάθηση ως ενεργό διαδικασία στην οποία οι μαθητές κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. Κάθε οργανισμός συνθέτει νοητικά πρότυπα ή σχήματα μέσω των οποίων κατανοεί τις εμπειρίες του. Αυτά τα νοητικά πρότυπα κατασκευάζονται με βάση την προγενέστερη γνώση, τις νοητικές δομές και τις υπάρχουσες πεποιθήσεις του. Η μάθηση είναι απλά η εσωτερική ρύθμιση των νοητικών προτύπων ή σχημάτων, ώστε να ενσωματώσουν τις νέες εμπειρίες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει συμβάλλει σε νέες προσεγγίσεις του συμπεριφορισμού από τη στιγμή που επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να έχει τον έλεγχο σε αυτά που μαθαίνει και ενισχύει ταυτόχρονα την κοινωνική διάσταση των γνώσεων. Έτσι, οι κοινωνικές εφαρμογές υποστηρίζουν μια κοινωνικά εποικοδομητική προσέγγιση της ψηφιακής μάθησης καθώς παρέχουν στους εκπαιδευόμενους εργαλεία προσωπικής χρήσης, τα οποία ο ίδιος συμπλέκει στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ενώ, ταυτόχρονα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να διαλέξουν τους δικούς τους τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Εφαρμογές που αξιοποιούν τη θεωρία του εποικοδομισμού ανέπτυξαν οι Jonassen et al. (1999,2003)

18 17 με τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε εποικοδομητικά μαθησιακά περιβάλλοντα. Για να ενσωματώσει την κοινωνική διάσταση στην παιδαγωγική της διαδικτυακής εκπαίδευσης ο Felix (2005) πρότεινε την σύνθεση των προσεγγίσεων του γνωστικού εποικοδομισμού και του κοινωνικού εποικοδομισμού. Ο γνωστικός εποικοδομισμός εστιάζει στην γνωστική λειτουργία που συμβαίνει στο μυαλό του ατόμου, με τον μαθητή να εκτελεί διανοητική επεξεργασία του υλικού του. Ο κοινωνικός εποικοδομισμός δίνει έμφαση στο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο η γνώση δημιουργείται μέσω της κοινής προσπάθειας. Η διαδραστιότητα του διαδικτυακού περιβάλλοντος, για παράδειγμα μέσω συνεργασιών ή συζητήσεων σε κάποιο φόρουμ, wiki ή blog, επιτρέπει και ενισχύει την ατομική μάθηση, διαμέσου της κοινωνικής μεσολάβησης. Η διαθεματικότητα και οι ανοιχτοί διάλογοι που χαρακτηρίζουν αυτά τα περιβάλλοντα, αποτελεί πολύτιμη πηγή που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση της πορείας ενός μαθητή μέσω των κατευθύνσεων των άλλων Κοινωνικό-πολιτισμικές Θεωρίες και Web 2.0 Στο επιστημονικό παράδειγμα του εποικοδομισμού, κινούνται και οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τον πρώτο, ρίχνοντας όμως το βάρος τους στον κοινωνικό καθορισμό της γνώσης. Δηλαδή, αν δεχτούμε ότι οι θεωρίες κινούνται ανάμεσα σε ένα δίπολο άτομο - κοινωνία, οι γνωστικές θεωρίες στρέφονται γύρω από τον πόλο άτομο, ενώ οι κοινωνικοπολιτισμικές γύρω από τον πόλο κοινωνία. Σε γενικές γραμμές, οι θεωρίες αυτές υποστηρίζουν ότι η οικοδόμηση των γνώσεων λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα, διαμέσου συζητήσεων που εμπερικλείουν τη δημιουργία και κατανόηση της επικοινωνίας και την από κοινού (μεταξύ ατόμων ή ομάδων) υλοποίηση δραστηριοτήτων. Συνεπώς, η θεωρία αυτή διαφοροποιείται από τον κοινωνικό εποικοδομισμό στο επίπεδο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, θεωρώντας πως οι γνώσεις δομούνται μέσω των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων, όπως επίσης ότι και οι ίδιες οι γνώσεις είναι κοινωνικά καθορισμένες μέσα από κώδικες. Συνεπώς, πολλές υπηρεσίες web 2.0 δημιουργούν κοινωνικά περιβάλλοντα όπου η μάθηση γίνεται εφικτή μέσω της γραφής, της ζωγραφικής και άλλων

19 18 δημιουργικών δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα περιβάλλοντα εμπλέκουν εκπαιδευόμενους που εργάζονται από κοινού για την ολοκλήρωση μιας εργασίας, συνδιαμορφώνοντας πολυμεσικές εφαρμογές ή αρχεία κειμένου, διαμοιράζοντας εκπαιδευτικό υλικό, ακόμα και ανατροφοδοτώντας άλλους μέσω ανοιχτών σχολίων Web 2.0 και νέες μέθοδοι μάθησης Έχοντας περιγράψει τις βασικές αρχές των θεωριών μάθησης και τη σχέση τους με το Web 2.0 εργαλεία, μπορούμε να πούμε ότι αυτά έχουν συμβάλει στην προώθηση νέων μεθόδων μάθησης σε τέσσερα επίπεδα: Μάθηση μέσω έρευνας και εξερεύνησης Νέες μεθόδους επικοινωνίας και συνεργασίας Νέες μεθόδους δημιουργικότητας, συνεργατικής δημιουργίας και παραγωγής υλικού Ένα ευρύτερο μαθησιακό πλαίσιο Τα Web 2.0 εργαλεία παρέχουν νέους μηχανισμούς για την μάθηση μέσω έρευνας και εξερεύνησης. Έτσι, γίνεται εφικτή η ταξινόμηση των δεδομένων αφού έχουν αναπτυχθεί νέοι τρόποι οργάνωσης που αντιπροσωπεύουν πολλαπλές πηγές δεδομένων. Νέα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί για την ανάλυση δεδομένων ενώ ταυτόχρονα έχουν δημιουργηθεί κοινωνικά και πληροφοριακά περιβάλλοντα για την στήριξη ερευνητικών κοινοτήτων. ακόμα το Web 2.0 «καλεί» τους χρήστες να εξοικειωθούν και να εμπιστευθούν νέες μορφές της έρευνας. Την ίδια στιγμή, προκαλεί εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να φύγουν από όρια του λόγου για τον οποίο εισήλθαμε σε μια υπηρεσία προβληματίζοντας μας και για άλλα ζητήματα. Από την άλλα μεριά, ο καταιγισμός των πληροφοριών που λαμβάνουμε διαρκώς θέτει και ζητήματα ποιότητας της πληροφορίας ενώ μπορεί να οδηγήσει σε γνωστική υπερφόρτωση, συντακτική σύγχυση και έλλειψη αξιοπιστίας. Χρειάζεται συνεπώς να αναπτυχθούν νέες μορφές ψηφιακού και πληροφοριακού γραμματισμού

20 19 ώστε να είμαστε σε θέση να φιλτράρουμε, οργανώνουμε και χειριζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες σε σχέση με ένα ζήτημα. Η Κοινωνική δικτύωση επιτρέπει και ενισχύει νέες μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας. Η σημαντικότητα της συνεργασίας είναι κοινός τόπος σε πολλές θεωρίες μάθησης καθώς θεωρείται γενικά να είναι ένα σημαντικό μέσω της ανάπτυξης της κατανόησης διαμέσου του διαλόγου και της συνδημιουργίας. Μια σειρά κοινωνικών δικτύων έχουν δημιουργηθεί τα οποία κυμαίνονται είτε γύρω από κοινά ενδιαφέροντα είτε σε εκείνα που είναι πολυθεματικά όπως μπορεί να είναι μια εφαρμογή επιστημονικού ενδιαφέροντος. Αυτά τα δίκτυα διευκολύνονται από το εύρος των συμμετοχικών διεργασιών που διαθέτουν καθιστώντας εφικτή την καθοδήγηση από ομότιμους, ενώ η ανατροφοδότηση και η υποστήριξη είναι εφικτή σε βαθμό που δεν γνωρίζαμε έως τώρα. Για παράδειγμα, ο σχολιασμός και η κριτική εργασιών άλλων έχει γίνει σύνηθες πρακτική στην σφαίρα των ιστολογίων και έχει αξιοποιηθεί από μαθητικές κοινότητες και εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας, οι μαθητές μπορούν να κοινωνικοποιηθούν με ομότιμους τους μέσω των κοινωνικών δικτύων, παρέχοντας αμοιβαία υποστήριξη και διαλόγους στη μορφή φόρουμ. Χαρακτηριστικές δραστηριότητες σε αυτό το επίπεδο είναι η εξάσκηση του γραπτού λόγου, η κριτική των μεταξύ τους προσόντων. Έτσι, έχουν γίνει πιο σύνηθες οι συλλογικές απόψεις και οι εργασίες αφορούν κοινά ολόκληρα ενώ υπάρχει μια άποψη που ενισχύεται που θεωρεί ότι αυτές οι δραστηριότητες είναι το κλειδί στην καινοτόμα σκέψη και στην επίλυση προβλημάτων. Η χρήση όμως κοινωνικών δικτύων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών θεωρείται σύμφωνα λιγότερο επιτυχημένη, με τους μαθητές συχνά να θεωρούν ότι γίνεται μια εισβολή στα πιο προσωπικά τους ζητήματα. (Farmer 2006) Ομοίως, η δημιουργικότητα και οι νέες μορφές συνδημιουργίας είναι επίσης πιθανές. Η συλλογική φύση των υπηρεσιών Web 2.0 οδηγεί τους εκπαιδευόμενους στην ευκολότερη πρόσβαση στις εμπειρίες και τις γνώσεις των άλλων, σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και σε κατηγοριοποιημένα κοινά. Η δημιουργία κοινού για έναν εκπαιδευόμενο μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο από πολλές απόψεις

21 20 αφού από την μία πλευρά παρέχει μια διέξοδο ώστε να παρουσιάσει τις αποκτηθείσες γνώσεις ενώ από την άλλη, λειτουργεί ως μηχανισμός ανάδρασης. Οι υπηρεσίες Web 2.0 όχι απλά ξεπερνάνε τα όρια μεταξύ εκπαιδευτικών και εκπαιδευόμενων, αλλά επίσης οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συνεισφέρουν σε πραγματικό ερευνητικό έργο. Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή και η συνεργασία σε διαδικτυακούς κοινωνικούς και δημιουργικούς τόπους μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα (σε διαφορετικό βαθμό στον καθένα) την εξέλιξη στο επίπεδο των διαπροσωπικών σχέσεων και της συζήτησης. (Farmer et al 2008, Kim, 2008). Τέτοια δίκτυα και περιβάλλοντα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά αφού είναι σημαντικό να πληρούν τις συνθήκες προκειμένου να ενισχύεται η συμμετοχικότητα ενώ αντίστοιχα, οι χρήστες (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι) πρέπει να αναπτύξουν τις αντίστοιχες ικανότητες ώστε να είναι αποτελεσματικά συνδημιουργοί. Κλειδί σε αυτά τα πλαίσια αποτελεί η ικανότητα για ανταλλαγή ρόλων με παράδειγμα τον εκπαιδευτικό να έχει τον ρόλο του εκπαιδευτή και το αντίθετο καθώς επίσης και η ανάπτυξη τόσο της ατομικής όσο και της κοινωνικής ευθύνης και περηφάνιας (Burgess, 2006, Ellison and Wu 2008). Η αλληλεξάρτηση και η ρευστότητα πάντως μπορεί να έρθει σε ρήξη με τις λογικές της ατομικότητας και σε ένα πρέπον εκπαιδευτικό πλαίσιο να θέσει θεμελιώδη θέματα στο τι τύπου εργασίες είναι κατάλληλες και με νόημα. Με τα Web 2.0 εργαλεία είναι εφικτό να αποδομήσουμε υλικό, εργαλεία και δραστηριότητες ώστε να τις ξανακατασκευάσουμε σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του καθενός. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν επίσης να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο και υλικό, επιτρέποντας έτσι την δημιουργικότητα και την ευελιξία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών. Αυτή η εξατομίκευση και η επανοικειοποίηση υπάρχοντος υλικού μπορεί δυνητικά να υποστηρίξει νέες μορφές ανεξαρτησίας στην μάθηση και να διευκολύνει την διαχείριση του προσωπικού υλικού. Αυτές οι χρηστοκεντρικές προσεγγίσεις είναι χρήσιμες όχι μόνο επειδή επηρεάζουν και δίνουν κίνητρα που προέρχονται από την δυνατότητα να εξατομικεύουμε, αλλά κι επειδή η διαδικασία της εξατομίκευσης οδηγεί αυτομάτως τον εκπαιδευόμενο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του στον ψηφιακό γραμματισμό και προωθεί τη συμμετοχική μάθηση.

22 Εκπαιδευτικά ζητήματα που προκύπτουν Η εκπαιδευτική κοινότητα και η πολιτεία θα χρειαστεί να βρει τρόπους με τους οποίους ενώ θα προωθεί τα Web 2.0 στην εκπαίδευση θα προστατεύει τους χρήστες από διάφορες αρνητικές συνέπειες που υπάρχουν συνολικά στο διαδίκτυο. Παράδειγμα αποτελεί η εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων από μεγάλες εταιρίες όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί από τους χρήστες. Λίγο πολύ σε όλους τους χρήστες έχει τύχει να ψάχνουν για κάτι συγκεκριμένο στο διαδίκτυο όπως για παράδειγμα ένα συγκεκριμένο μεταπτυχιακό και μετά να γεμίζουν οι browsers με διαφημίσεις για ιδιωτικά κολλέγια που δίνουν κάποια αντίστοιχα μεταπτυχιακά. Φυσικά αυτό γίνεται χωρίς να έχει δώσει ο χρήστης την συγκατάθεση του γι αυτό και έχουν σχεδιαστεί άλλες εφαρμογές οι οποίες μπλοκάρουν μεν τις διαφημίσεις (AdBlock) και ο χρήστης δεν τις βλέπει, αλλά δεν σταματάει την ροή των προσωπικών δεδομένων προς τις εταιρίες. Το γεγονός ότι διάφορα Web 2.0 αγοράζονται από γνωστές επιχειρήσεις όπως η Microsoft η Google κ.α. δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά την κατοχή και εκμετάλλευση των δεδομένων των χρηστών. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στην παραβίαση των πιο προσωπικών δεδομένων όπως για παράδειγμα το ιατρικό σου ιστορικό, τραπεζικοί λογαριασμοί, πολιτικές πεποιθήσεις κ.ο.κ. Συνεπώς η πολιτεία θα πρέπει να θεσπίσει νόμους που θα προστατεύουν τους χρήστες και θα περιορίζει τα συμφέροντα των εταιριών, ειδικά όταν αυτά τα δυο είναι αντικρουόμενα. Από την άλλη πλευρά, θα χρειαστεί να είμαστε προσεκτικοί και να καλλιεργήσουμε ένα τέτοιο πνεύμα, όσον αφορά την ποιότητα της πληροφορίας που παρέχεται. Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας διασταύρωσης των πληροφοριών και η προτεινόμενες από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα κατάλληλες ιστοσελίδες μπορούν να συμβάλουν θετικά σε αυτό. Συμπληρωματικά το σχολείο θα πρέπει να ενημερώνει τους μαθητές του για τα ζητήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και για τις νομικές συνέπειες που περικλείουν προωθώντας από την μια την ελεύθερη διακίνηση της γνώσης, της τέχνης κ.ο.κ αλλά προστατεύοντας τους μαθητές του στην πράξη ώστε να ξέρουν τα όρια και να μη χρειαστεί να φτάσουν σε σημείο νομικής αντιπαράθεσης.

23 22 Ακόμα, θα χρειαστεί να εστιάσουμε στο ψηφιακό χάσμα που χωρίζει τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όταν οι πρώτοι σε αρκετές περιπτώσεις είναι ψηφιακά αγράμματοι και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν όλον τον πλούτο που μας δίνει το Web 2.0 και έτσι παραμένουν στην παραδοσιακή διδασκαλία. Είναι βαρύνουσας σημασίας να οργανωθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στις νέες τεχνολογίες και τη σχέση τους με τις μαθησιακές μεθόδους. Από την άλλη μεριά προκαλεί όμως προβληματισμό η υπερβολική χρήση των Web 2.0 εφαρμογών καθώς σε αυτές αναπτύσσονται κοινωνίες ομότιμων που δημιουργούν και συμβουλεύονται μεταξύ τους για τις εργασίες τους και έτσι αυτό κάνει πιο δύσκολο να εμπεδωθούν έννοιες όπως η επικύρωση της γνώσης και η διαδικασία παραγωγής της. Από την άλλη, αλλάζει και ο ρόλος του καθηγητή και εδώ χρειάζεται να βρεθούν οι τρόποι ώστε να κρατηθεί η ισορροπία ότι αυτός οργανώνει, συντονίζει και αξιολογεί τελικά την όποια εργασία. Δηλαδή να μην παρεξηγηθεί και υποβαθμιστεί ο ρόλος του. Εδώ πάλι θα χρειαστεί να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί στον τρόπο με τον οποίο ζητάνε από τους μαθητές να εκπονήσουν μια εργασία μέσω Web Προτεινόμενα Web 2.0 για την διδασκαλία Wikispaces Πρόκειται για μια πλατφόρμα όπου ο χρήστης μπορεί εύκολα κι απλά να δημιουργήσει το δικό του Wiki. Στην διδασκαλία μπορεί να αξιοποιηθεί α) στην συνεργατική ανάπτυξη κειμένων για κάποιο συγκεκριμένο θέμα

24 23 β) στην δημιουργία wiki με θέμα την ίδια την τάξη που διδάσκουμε που να περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην τάξη (σημειώσεις απαντήσεις σε σύνηθες ερωτήσεις ανάρτηση σημειώσεων ημερολόγιο τάξης κ.α.) γ) στην διασχολική συνεργασία, δηλαδή στη συνεργασία με μαθητές από άλλες τάξεις, πάντα μετά από συνεννόηση των εκπαιδευτικών. Αυτό δίνει απεριόριστες δυνατότητες όπως για παράδειγμα με την δημιουργία wiki με θεματική τις πολιτιστικές διαφορές όπου συνεργάζονται μαθητές από τάξεις γειτονικών χωρών. Link: Twitter To Twitter είναι μια υπηρεσία όπου ο καθένας μπορεί να στείλει ένα σύντομο μήνυμα έως 140 χαρακτήρες το οποίο μπορούν να δουν όσοι ακολουθούν (είναι εγγεγραμμένοι μέσω της υπηρεσίας) σε αυτόν τον χρήστη. Αντίστοιχα ο χρήστης ακολουθεί και λαμβάνει μηνύματα από άλλους. Στην διδασκαλία ο εκπαιδευτικός α) Μπορεί να αξιοποιήσει μέσω της υπηρεσίας αυτής την ενημέρωση τόσο των μαθητών όσο και των γονιών τους για πληροφορίες από αφορούν ένα μάθημα. β) Μπορούμε να στείλουμε μια λίστα με επιστήμονες ή σχετικούς με το μάθημα και να τους ζητήσουμε να τους ακολουθήσουν ώστε να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με ένα ζήτημα και πέρα από αυτές που δίνονται στην τάξη. γ) Αφού έχουμε δημιουργήσει έναν λογαριασμό για όλη την τάξη, μπορούμε να ζητήσουμε κάθε μέρα ένας μαθητής να ανεβάζει κάτι χρήσιμο και σχετικό με το θέμα που διδάξαμε ώστε να το παραλάβουν οι υπόλοιποι. Link:

25 Ιστολόγια Blogs Τις δυνατότητες των ιστολογίων τις έχουμε περιγράψει προηγουμένως. Ειδικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούμε α) Να δημιουργήσουμε προσωπικά ιστολόγια όπου να μοιραζόμαστε χρήσιμα διδακτικά εργαλεία του επιστημονικού μας τομέα ή να αναρτούμε συνδέσμους σχετικούς με το αντικείμενο διδασκαλίας. β) Να δημιουργήσουμε ένα ιστολόγιο στο οποίο θα αναρτούμε υλικό που σχετίζεται συγκεκριμένα με το μάθημα που διδάσκουμε στην τάξη μας με βοηθητικό υλικό ως προς αυτό, με σημειώσεις, εκπαιδευτικά βίντεο κ.α. γ) Να δημιουργήσουμε ένα ιστολόγιο για τις εργασίες των μαθητών μας όπου να ζητήσουμε από τους συμμαθητές μας να σχολιάσουν και να αξιολογήσουν τις εργασίες τους. Link: Comapping Το Commaping είναι μια υπηρεσία που σίγουρα μπορεί να αξιοποιηθεί στην διδασκαλία καθώς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε συλλογικά εννοιολογικούς χάρτες. Στην διδασκαλία μπορούμε: α) Να αναθέσουμε στους μαθητές ανά ομάδες να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη ανάλογα με τις έννοιες που διδάξαμε στο μάθημα.

26 25 β) Να ζητήσουμε από τους μαθητές να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη που να πραγματεύεται τις έννοιες με τις οποίες θέλουν να ασχοληθούν. Έτσι μπορούν να τεθούν νέες ιδέες προς συζήτηση και ανάλυση του θέματος που διδάξαμε. γ) Να αξιολογήσουμε την πρόοδο των μαθητών κατά τη διάρκεια ενασχόλησης τους με την κατασκευή των χαρτών. Ειδικά αν είμαστε κι εμείς μέλη στην ομάδα τους, μπορούμε να δούμε και ποιος συνέβαλε περισσότερο η λιγότερο στην δημιουργία του Edoboard Το Edoboard δίνει την δυνατότητα για ηλεκτρονικές συνεδρίες και τηλεδιασκέψεις με βίντεο και ήχο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό μας δίνει την δυνατότητα α) να οργανώσουμε ηλεκτρονικά μαθήματα που μπορεί να ασχολούνται είτε με την επίλυση ασκήσεων που δεν προλάβαμε να κάνουμε στην τάξη είτε με υλικό εκτός ύλης. β) Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να επικοινωνούμε με τους μαθητές και να τους λύνουμε απορίες ενώ ταυτόχρονα γ) μπορουμε να αξιολογήσουμε τις λύσεις που προτείνουν στα προς λύση προβλήματα. Link:

27 Dropbox Το Dropbox είναι πολύ διαδεδομένο στις μέρες μας ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πραγματικά αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο και πρακτικό εργαλείο καθώς δίνει τη δυνατότητα αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων. Στην διδασκαλία: α) Αντικαθιστά τα USB και τα mail αφού δημιουργούμε έναν κοινό φάκελο που όποιος ανεβάζει κάτι, το λαμβάνουν όλοι αυτόματα. β) Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν φάκελο όπου οι μαθητές ανεβάζουν τις εργασίες τους, οι οποίες είναι ανοιχτές προς μελέτη και από τους συμμαθητές τους. Link: Animoto Το Animoto επιτρέπει τη δημιουργία βίντεο-παρουσιάσεων όπου διαμοιράζει φωτογραφίες συνοδευόμενες με εφέ κίνησης και τις συγχρονίζουμε με ηχητικά αποσπάσματα. Στην διδασκαλία μπορούμε: α) Να αναθέσουμε εργασίες στους μαθητές με συγκεκριμένο θέμα και να το παρουσιάσουν υπό την μορφή βίντεο-παρουσίασης. Έτσι οι μαθητές θα μπουν στην διαδικασία και να ψάξουν για παραπάνω πληροφορίες (ενδεχομένως) και να παρουσιάσουν με έναν μοντέρνο τρόπο που τραβάει την προσοχή την εργασία τους.

28 27 β) Να αναθέσουμε σε μαθητές τη δημιουργία βίντεο παρουσιάσεων που δεν έχουν άμεση σχέση με τα μαθήματα όπως, το πώς πέρασαν σε μια εκδρομή ή για την δράση της ομάδας μπάσκετ του σχολείου κ.α. και να ανέβει η παρουσίαση αυτή στο site του σχολείου Second Life Το Second Life είναι ένας τρισδιάστατος εικονικός κόσμος που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες κατοίκους του να διαχειρίζονται τους εικονικούς τους εαυτούς (avatars) όπως θέλουν, καθορίζοντας οι ίδιοι από την εμφάνιση τους μέχρι και τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες πολλών ειδών με άλλους χρήστες. Στη διδασκαλία α) Μπορεί να αξιοποιηθεί στην εξ` αποστάσεων εκπαίδευση μέσω του Second Life που σε αυτό ενυπάρχει η δυνατότητα για παρουσίαση διαφανειών κ.α. β) Μπορούμε να προσομοιώσουμε κόσμους από μαθήματα της ιστορίας ή ακόμα και το εσωτερικό ενός υπολογιστή. Οι εικονικές επισκέψεις των μαθητών θα τους δώσουν μια πιο χειροπιαστή εντύπωση για το θέμα που θα διαλέξουμε. γ) Οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένους ρόλους σε έναν εικονικό κόσμο και έτσι να φτιάξουν τον χαρακτήρα τους αναλόγως. δ) Οι μαθητές σε συνεργασία με τον καθηγητή μπορούν να κατασκευάσουν μια εικονική τάξη, όπως είναι και η κανονική τους, στην οποία ο δάσκαλος μπορεί να οργανώσει υποστηρικτικά μαθήματα. Link: Άλλα web 2.0

29 28 Καθώς η λίστα (ευτυχώς) δεν τελειώνει, θα παραθέσουμε εν συντομία άλλα Web 2.0 εργαλεία με τα βασικά τους χαρακτηριστικά: Glogster: Δίνει τη δυνατότητα διαμοιρασμού εικόνων που δημιουργήθηκαν συνεργατικά. Bubbl.us: Αποτελεί μια εφαρμογή που δίνει την δυνατότητα για διαδικτυακό καταιγισμό ιδεών. WordPress: Επιτρέπει την ελεύθερη δημοσίευση διαφόρων περιεχομένων στο διαδίκτυο σε μεγαλύτερο βαθμό από τα απλά blogs. Toondoo: Επιτρέπει τη δημιουργία προσωπικών ιστοριών, είτε δημιουργώντας από την αρχή τους δικούς σου χαρακτήρες, είτε χρησιμοποιώντας έτοιμες εικόνες, οργανώνοντας τα με τη μορφή comic. Prezi: Δίνει τη δυνατότητα για διαμοιρασμό παρουσιάσεων και δουλεύει ανεξάρτητα από το Power Point Slideshare: Αφού ολοκληρώσει κανείς την παρουσίαση του μπορεί να την δημοσιεύσει στο διαδίκτυο μέσω αυτής της εφαρμογής Slideboom: Χώρος όπου μπορείς να ανεβάσεις παρουσιάσεις που έχεις δημιουργήσει στο powerpoint με δυναμικό χαρακτήρα. Οι παρουσιάσεις μπορούν να αποδοθούν όπως πραγματικά έχουν δημιουργηθεί ακόμα και να παίξεις τα ενσωματωμένα βίντεο ή την ενσωματωμένη μουσική. Weebly: Μέσω της υπηρεσίας αυτής, δημιουργείς την δικιά σου ιστοσελίδα ή ιτσολόγιο. Είναι ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση. Flickr: Διαδικτυακός τόπος διαμοίρασης φωτογραφιών GoogleDocs: Η υπηρεσία αυτή δίνει τη δυνατότητα για διαδικτυακή πραγματικού χρόνου δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων GoogleSits: Υπηρεσία στην οποία φτιάχνεις τη δικιά σου ιστοσελίδα, εύκολα και γρήγορα

30 29 Scratch: Με το Scratch είναι δυνατή η κατασκευή παιχνιδιών, ιστοριών, μορφών τέχνης κ.α. Youtube και Vimeo: Είναι οι γνωστοί χώροι που ανεβάζουν βίντεο οι χρήστες οι οποίοι τα διαμοιράζουν με τους άλλους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν. Sincopa: Χώρος όπου μπορείς να ανεβάσεις βίντεο που έχεις δημιουργήσει στον υπολογιστή σου, καθώς επίσης και slideshows και playlists μουσικής, τα οποία μπορείς να ενσωματώσεις και σε ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας embed codes. Study Hall App: Είναι εφαρμογή δημιουργίας ψηφιακής τάξης Teaching Chanel: Εμπεριέχει μια σειρά από βοηθητικά για τη διδασκαλία βίντεο Testmoz: Εύκολος τρόπος για να δημιουργήσουμε διαδικτυακά τέστ.

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 To Εκπαιδευτικό Σενάριο Κεφάλαιο 2: Το εκπαιδευτικό Σενάριο

32 Εισαγωγή Η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση έχει ενισχύσει την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών στρατηγικών, οι οποίες επιτρέπουν την επίτευξη των διδακτικών στόχων μέσα από μία πιο ευχάριστη, ενεργητική και επικοινωνιακή μάθηση. Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι μία από τις σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές, η οποία αναπτύσσεται αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες και υλοποιείται μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities) όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί παίζουν καλά καθορισμένους ρόλους με σκοπό να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που έχουν τεθεί κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας. 2.2 Ορισμός του Εκπαιδευτικού Σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario) είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή ενός μαθησιακού πλαισίου που εστιάζει το ενδιαφέρον του σε συγκεκριμένο γνωστικό(α) αντικείμενο(α), έχει καθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους, εφαρμόζει παιδαγωγικές αρχές και δράσεις, αξιοποιώντας συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία / λογισμικά. Για την υλοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου σχεδιάζονται και ακολουθούνται μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (educational activities) όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί παίζουν καλά καθορισμένους ρόλους. Το εκπαιδευτικό σενάριο επιτρέπει το σχεδιασμό μίας διδασκαλίας με όρους δραστηριότητας. Δηλαδή, υλοποιείται μέσα από μία σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η δομή και η ροή των οποίων περιγράφονται σε ένα πλαίσιο δραστηριότητας (activity plan), σε συνδυασμό με τους ρόλους του εκπαιδευτικού και των μαθητών, την οργάνωση της τάξης και την αλληλεπίδραση τους με τα χρησιμοποιούμενα μέσα και το εκπαιδευτικό υλικό. Σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο μπορούν να συνδυάζονται περισσότεροι διδακτικοί πόροι, δηλαδή ένα ή περισσότερα

33 32 λογισμικά, ιστοσελίδες, web2.0 εργαλεία, εργαστηριακά όργανα, έντυπο υλικό κ.α., ενώ η χρονική διάρκεια του επεκτείνεται συνήθως πέρα από τη μία διδακτική ώρα. Ως δραστηριότητα θεωρείται οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό στην τάξη με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου, δηλαδή συζητήσεις, αναλύσεις κειμένων ή άρθρων σχετικών με τη διδακτική ενότητα, προτάσεις από τους μαθητές, βιωματικά παραδείγματα, επίλυση ασκήσεων (φύλλα εργασίας), αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων, παίξιμο ρόλων και δραματοποίηση, συνθετική εργασία, παρουσίαση εργασιών και άλλα. Το εκπαιδευτικό σενάριο δεν πρέπει να αποτελέσει ένα τυποποιημένο σχέδιο μαθήματος, ούτε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα αποκλειστικό λογισμικό το οποίο θα καθορίσει την πορεία της διδασκαλίας. Αντίθετα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την παρέμβαση και την αλλαγή του, είτε από τον εκπαιδευτικό, είτε από τον μαθητή, να μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές περιπτώσεις και στις ειδικές συνθήκες της εκάστοτε σχολικής τάξης. να: Για να χαρακτηριστεί ένα εκπαιδευτικό σενάριο καλά σχεδιασμένο θα πρέπει Διαθέτει Ταυτότητα Να χαρακτηρίζεται από σαφή και απλή δομή Να προσδιορίζει με σαφήνεια τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους Οι μαθησιακοί στόχοι θα πρέπει να επιτυγχάνονται μέσα από τις σχεδιασμένες δραστηριότητες Να συνοδεύεται από αναλυτικά και εύστοχα διατυπωμένα φύλλα εργασίας Να προσδιορίζει τα μέσα και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών, αλλά και της εκπαιδευτικής διαδικασίας που ακολουθείται Επίσης, θα πρέπει να αξιοποιεί τα μέσα και τα εργαλεία μάθησης με ισορροπία και οικονομία, να προωθεί την συνεργασία των μαθητών τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον εκπαιδευτικό. Να ακολουθεί μία λογική ακολουθία ενεργειών και δραστηριοτήτων που να επιτρέπει την κατευθυνόμενη ανακάλυψη της γνώσης και να ενισχύει την κριτική σκέψη των μαθητών, ενώ παράλληλα να

34 33 προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους και να επιμένει στο διερευνητικό χαρακτήρα της μάθησης. Συμπερασματικά, ένα καλά σχεδιασμένο Εκπαιδευτικό Σενάριο ευνοεί την προσπάθεια μετάβασης του μαθητή από την παθητικότητα (παθητική απορρόφηση γνώσης) στη δραστηριοποίηση (ενεργή κατάκτηση γνώσης), από την εξάρτηση (από τον εκπαιδευτικό) στην ανεξαρτησία (έρευνα, κριτική σκέψη) και από το κλειστό σχολικό περιβάλλον στο ανοικτό σχολείο της ζωής. 2.3 Φάσεις Ανάπτυξης του Εκπαιδευτικού Σεναρίου Η αποτελεσματική δημιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου επηρεάζεται κυρίως από την εμπειρία του εκπαιδευτικού στην ανάπτυξη τέτοιων σεναρίων και τις πρότερες γνώσεις του. Όμως πέρα από αυτές τις υποκειμενικές στρατηγικές υπάρχουν και ορισμένα συγκεκριμένα στάδια φάσεις που μπορούν να ακολουθηθούν κατά την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου και ονομάζονται κύκλος ανάπτυξης σεναρίων. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 2.1 ο κύκλος ανάπτυξης σεναρίων ακολουθεί μία κυκλική πορεία που περιλαμβάνει πέντε στάδια / φάσεις. Σχήμα 2.1: Ο κύκλος Ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σεναρίου

35 34 Τα στάδια αυτά είναι όπως φαίνεται και από το σχήμα είναι: Σχεδιασμός: Σε αυτό το στάδιο προσδιορίζεται η κεντρική ιδέα, η διδακτική ανάγκη, η πρωτοτυπία, το γνωστικό αντικείμενο και οι μαθησιακοί στόχοι του σεναρίου Προετοιμασία: Σε αυτό το στάδιο περιγράφονται λεπτομερώς οι ρόλοι των εμπλεκομένων και οι δραστηριότητες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Επίσης γίνεται η συσχέτιση τους με τους μαθησιακούς στόχους, συλλέγεται το υποστηρικτικό υλικό (σελίδες στο διαδίκτυο, βιβλία, βοηθητικά έντυπα, άλλα υποστηρικτικά αντικείμενα), επιλέγονται οι τύποι των ΤΠΕ που θα χρησιμοποιούν, καθώς και ο χώρος διεξαγωγής του σεναρίου, ενώ καθορίζεται και ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών. Ανάπτυξη: Στη φάση αυτή δημιουργείται το εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ψηφιακή μορφή. Δηλαδή δημιουργούνται τα λογισμικά που είναι απαραίτητα για το εκπαιδευτικό σενάριο, σχεδιάζονται οι πειραματικές διαδικασίες μοντελοποιήσεις, δημιουργούνται τα φύλλα εργασίας, τα τεστ αξιολόγησης και άλλες σχετικές εφαρμογές που είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή του σεναρίου. Ολοκλήρωση: Σε αυτή το σημείο ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα φάκελο στον οποίο περιέχονται σε μια ενιαία μορφή το μαθησιακό υλικό που δημιουργήθηκε και το συμπληρωματικό επεξηγηματικό υλικό. Ο φάκελος αυτός δημιουργείται τόσο σε έντυπη, όσο και σε ψηφιακή μορφή. Εφαρμογή στη διδακτική πράξη: Το διδακτικό σενάριο εφαρμόζεται στην τάξη που έχει οριστεί σε αυτό. Αξιολόγηση: Σε αυτή τη φάση γίνεται η συνολική αποτίμηση της μαθησιακήε αξίας του διδακτικού σεναρίου από τους εκπαιδευτικούς που το χρησιμοποιούν. Αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές φάσεις ανάπτυξης του εκπαιδευτικού σεναρίου και αυτό γιατί από την ευστοχία της αξιολόγησης κρίνεται και η περεταίρω βελτίωση του. Κατά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου συμπληρώνονται ερωτηματολόγια τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές. Αρχικά ο εκπαιδευτικός πρέπει να καταγράψει σύντομα τις παρατηρήσεις του σχετικά με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου στην τάξη.

36 35 Συγκεκριμένα μπορεί να αναφέρει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που συνάντησε από την εφαρμογή του στην πράξη, πως χρησιμοποιήθηκε από τους μαθητές το διαδίκτυο και το χρησιμοποιούμενο υλικό, το βαθμό που αυτά βοήθησαν στην καλύτερη επίτευξη των στόχων. Επίσης αναφέρει τι θα άλλαζε την επόμενη φορά που θα εφάρμοζε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο και οτιδήποτε άλλο θεωρεί ότι θα βοηθούσε τους εκπαιδευτικούς που θα εφαρμόσουν το συγκεκριμένο σενάριο. Μετά την διεξαγωγή του σεναρίου στην τάξη ο εκπαιδευτικός μπορεί να μοιράσει κάποιο ερωτηματολόγιο στους μαθητές και να τους ρωτάει τη γνώμη τους για την διαδικασία που ακολουθήθηκε, αν οι δραστηριότητες και το θέμα ήταν σαφώς ορισμένο, αν τους φάνηκε εύκολο, αν αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα με τους συμμαθητές τους ή με τις δραστηριότητες ή με τα υλικά που χρησιμοποίησαν κ.ο.κ. Ενδεικτικά δίνονται κάποια ερωτηματολόγια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση κάποιου εκπαιδευτικού σεναρίου (http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/edu_scenarios.htm). Α. Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό Οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν επιτυγχάνονται; Ποιοι διδακτικοί στόχοι επιπλέον αυτών που τέθηκαν μπορούν να επιτευχθούν με την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Με ποια δραστηριότητα κρίνετε ότι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν;. Η πειραματική διάταξη παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα; Αν ναι πιο; Το λογισμικό που χρησιμοποιείται παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα; Αν ναι πιο;.

37 Από την πειραματική διαδικασία και την επεξεργασία των δεδομένων μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού, αναδεικνύεται ο επικυρωτικός ρόλος του πειράματος και η λογική της μέτρησης φυσικών μεγεθών;. Αναδεικνύεται η μέθοδος διερεύνησης του ρόλου διαφόρων παραγόντων (όπως, για παράδειγμα, η αντίσταση του αέρα) με στόχο την ερμηνεία των πειραματικών δεδομένων και τη βέλτιστη συμφωνία τους με τις θεωρητικές προβλέψεις; Το μαθηματικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη θεωρητική δόμηση του μοντέλου και για την επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων, είναι συμβατό με εκείνο των μαθητών; Αν όχι, αναπτύξτε τις απόψεις σας... Προτείνετε τρόπους ανασυγκρότησης του σεναρίου (στόχων, πειραματικής διάταξης, εκτελέσιμου αρχείου), ώστε να εμπλουτιστεί με νέες δραστηριότητες και να βελτιωθεί ως εργαλείο διδασκαλίας στην ίδια θεματική περιοχή και για το ίδιο γνωστικό επίπεδο μαθητών Β. Αξιολόγηση από τους μαθητές: Αναπτύξαμε ένα σαφές πλάνο πριν ξεκινήσουμε; Είχε κάθε μέλος της ομάδας συγκεκριμένα πράγματα να κάνει; Είσαστε ικανοί να δουλέψετε ως ομάδα; Συζητήσατε το σκοπό για τον οποίο κάνατε την δραστηριότητα; Υπήρξε κάποια υπόθεση που διατυπώθηκε; Πόσο καλά προβλέψατε αυτά που συνέβησαν; Οι οδηγίες ακολουθήθηκαν επακριβώς; Πόσο καλά χρησιμοποιήσατε τον εξοπλισμό και τα υλικά; Πήρατε όλα τα μέτρα ασφαλείας;

38 37 Ήταν οι μετρήσεις σας ακριβείς; Πόσο σωστές ήταν οι καταγραφές των δεδομένων; Καθαρίζατε επιμελώς το εργαστήριο μετά την δραστηριότητα; Εξετάζατε τα δεδομένα προσεκτικά για να εντοπίσετε το νόημά τους; Χρησιμοποιήσατε αποδεκτές τεχνικές για την ανάλυση των δεδομένων; Ήταν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τα δεδομένα; Εξετάσατε την αρχική σας υπόθεση; Υπολογίσατε τα πειραματικά σφάλματα; Υπήρξε σχετική έρευνα που χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη της εργασίας σας; Άλλο: Γ. Αξιολόγηση του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε (από τον εκπαιδευτικό και ίσως και τους μαθητές): α ) Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ Διαπιστώθηκαν επιστημονικές ανακρίβειες ή λάθη στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο; Η γλώσσα των κειμένων είναι απλή και κατανοητή; Ακολουθείται κατάλληλη και ομοιόμορφη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση μεθοδολογία για τη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης και θεματική ενότητα; Υπάρχει ποιότητα λογικής οργάνωσης, δομής, αλληλουχίας; Δίνεται η δυνατότητα αναφοράς στο διαδίκτυο; Παρέχεται πληροφορία κατάλληλη σε ποσότητα και πυκνότητα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή τάξη; Το λογισμικό εναρμονίζεται με τη διάρθρωση και καλύπτει την έκταση της ύλης για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα σύμφωνα με το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ;

39 38 ή καταλληλότητα και περιεχόμενο: Διαπιστώθηκαν επιστημονικές ανακρίβειες ή λάθη στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο; Η γλώσσα των κειμένων είναι απλή και κατανοητή; Ακολουθείται κατάλληλη και ομοιόμορφη διδακτική και παιδαγωγική προσέγγιση μεθοδολογία για τη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης και θεματική ενότητα; Υπάρχει ποιότητα λογικής οργάνωσης, δομής, αλληλουχίας; Δίνεται η δυνατότητα αναφοράς στο διαδίκτυο; Παρέχεται πληροφορία κατάλληλη σε ποσότητα και πυκνότητα για τη συγκεκριμένη ηλικιακή τάξη; Το λογισμικό εναρμονίζεται με τη διάρθρωση και καλύπτει την έκταση της ύλης για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα σύμφωνα με το ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ; Β ) Αλληλεπιδραστικότητα Υπάρχει συμπληρωματικότητα, συνοχή, συγχρονισμός και ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών μορφών παρουσίασης; Υπάρχει πλουραλισμός αλληλεπιδραστικών στοιχείων; Ενθαρρύνεται η δημιουργική συμμετοχή του χρήστη (εκπαιδευτικού/ μαθητή), κεντρίζεται το ενδιαφέρον του, καλλιεργείται η συνεργατική προσέγγιση; Χαρακτηρίζεται από λογική ακολουθία ενεργειών και ευκολία πλοήγησης στο περιεχόμενο; Παρέχεται όταν χρειάζεται κατάλληλη βοήθεια; Παρατηρείται αρτιότητα και οργάνωση στην οπτική παρουσίαση; Υπάρχει μηχανισμός αναζήτησης επιλεγμένης πληροφορίας γόπου αυτό ενδείκνυται παιδαγωγικά; )

40 39 γ) Τεχνικά χαρακτηριστικά Είναι τεχνικά κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των στόχων που τίθενται για την συγκεκριμένη ομάδα χρηστών; Είναι αξιόπιστο; Δίνει τη δυνατότητα τήρησης ορισμένων στοιχείων στο σχολικό server από τους σταθμούς εργασίας (βήματα, έλεγχος προόδου, κ.λ.π.) Είναι αποδοτικό σε ό, τι αφορά το χρόνο απόκρισης και τη συμπεριφορά των πόρων; Δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης μέσω του διαδικτύου; Η κυκλική πορεία του σεναρίου μας δείχνει ότι το εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένας ζωντανός οργανισμός που μετά την εφαρμογή του, αξιολογείται και επανασχεδιάζεται με σκοπό να δημιουργηθεί ένα βελτιωμένο σενάριο που κρατάει τα θετικά στοιχεία του προηγούμενου και απορρίπτει τα αρνητικά. Η κυκλική αυτή διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου το σενάριο αποκτήσει μία «διαχρονική» αξία ή θεωρηθεί παρωχημένο. 2.4 Η βασική Δομή του Εκπαιδευτικού Σεναρίου Ένα εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από: Την κεντρική Ιδέα Τους γενικούς σκοπούς και τους εκπαιδευτικούς στόχους Τους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, μαθητές, ομάδες μαθητών) και τους ρόλους που θα παίξουν σε αυτό Τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν για την εκπλήρωση του (αρχική συζήτηση, έρευνα, κριτική σκέψη, σύνθεση εργασίας, απάντηση ερωτήσεων, αξιολόγηση κ.α.)

41 40 Το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, εξερεύνηση στο διαδίκτυο, βιβλία) σε ψηφιακή και «συμβατική» μορφή Οι Τεχνολογίες τις Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε), δηλαδή τα λογισμικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τα υποστηρίξουν το σενάριο Το σχεδιασμό και την προετοιμασία του χώρου στον οποίο θα πραγματοποιηθεί το σενάριο (π.χ. υπολογιστικό κέντρο, ενσωμάτωση λογισμικών σε υπολογιστές, διάταξη του χώρου) Τη δημιουργία των φύλλων εργασίας για την αξιολόγηση της διαδικασίας Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτού του σεναρίου σε σχέση με τον «συμβατικό» / παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών κατά το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού σεναρίου έχουν αναπτυχθεί ορισμένες φόρμες, τις οποίες μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά τη φάση του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού σεναρίου, ώστε να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σενάριο. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο επιμόρφωσης Β επιπέδου Τ.Π.Ε. των εκπαιδευτικών μία τέτοια φόρμα έχει την παρακάτω μορφή: 1. Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 2. Ταυτότητα Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Σε αυτό το μέρος μπορούν να διακριθούν τρεις άλλες υποενότητες, α) Τα γνωστικά αντικείμενα του σεναρίου, η σύνδεσή του με το αναλυτικό πρόγραμμα και γ) το κοινό / τάξη στο οποίο απευθύνεται. 3. Περίληψη και Κεντρική Ιδέα: Αναφέρεται ο προβληματισμός ο οποίος οδήγησε στην δημιουργία του σεναρίου, στα καινοτόμα στοιχεία που προσφέρει το διδακτικό σενάριο, σε τι διαφέρει από την κλασσική διδασκαλία και κατά πόσο κρίνεται αναγκαίο για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας 4. Γνωστικό Αντικείμενο: Αναφέρονται το γνωστικό και το εννοιολογικό υπόβαθρο του εκπαιδευτικού σεναρίου, οι στόχοι του (γνώσεις, αξίες, δεξιότητες) και οι προαπαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να έχουν οι μαθητές.

42 41 5. Διδακτική Διαδικασία: Περιγράφονται οι μέθοδοι που εμπλέκονται στο πλαίσιο εφαρμογής του σεναρίου, οι ρόλοι των μαθητών και των εκπαιδευτικών και αναλύεται ο τρόπος εργασίας των μαθητών, ο βαθμός αυτονομίας τους και η πιθανή αξιολόγηση τους, καθώς και ο τρόπος που θα γίνει αυτή. 6. Χρονισμός και Διάρκεια: προτείνεται ο χρόνος που απαιτείται για να υλοποιηθεί το σενάριο. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να αλλάξει και εξαρτάται από τον τρόπο που θα χειριστεί ο εκπαιδευτικός το σενάριο 7. Οργάνωση της τάξης και Διδασκαλίας: Ο εκπαιδευτικός οργανώνει τα μέσα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του σεναρίου και διαμορφώνει την τάξη στην οποία θα γίνει η διδασκαλία 8. Διαδικασία / Δραστηριότητες: Καθορισμός των οδηγιών που θα δοθούν στους μαθητές για την υλοποίηση του σεναρίου, ρόλοι και διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, οδηγίες κατασκευής τελικού προϊόντος, 9. Απαραίτητα Όργανα και Υλικά: Αναφέρονται τα συνοδευτικά υλικά του σεναρίου, δηλαδή φύλλα εργασίας, διευθύνσεις στο διαδίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά και άλλα όργανα ή αντικείμενα που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 10. Καταγραφή Αποτελεσμάτων / Αξιολόγηση: Καθορίζονται πλήρως οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών (φύλλα εργασίας, δημιουργία γραπτού κειμένου, παρουσίασης), καθώς και οι διαδικασίες αξιολόγησης της επίτευξης των διδακτικών στόχων του σεναρίου και κατ επέκταση του σεναρίου μέσα από ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί. 11. Δυνατότητα Τροποποίησης/Επέκτασης: Προτάσεις για επεκτάσεις ή και διαφοροποιήσεις 12. Βιβλιογραφία: Παράθεση πηγών (έντυπες, ηλεκτρονικές, συμπληρωματικές) Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου Ο τίτλος του εκπαιδευτικού σεναρίου πρέπει να είναι ευφάνταστος και πρωτότυπος, ώστε να τραβήξει την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών και να

43 42 τους δημιουργήσει την αίσθηση ότι δεν είναι άλλο ένα σχέδιο μαθήματος, ώστε να εργαστούν με περισσότερη ενέργεια και όρεξη. Είναι καλό ο τελικός τίτλος του εκπαιδευτικού σεναρίου να δοθεί αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, αφού έτσι ο εκπαιδευτικός είναι σε θέση να σκεφτεί ένα πιο ολοκληρωμένο, περιεκτικό και πρωτότυπο τίτλο Ταυτότητα του Εκπαιδευτικού Σεναρίου Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τρεις άλλες υποενότητες. Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός πρέπει να ορίσει: α) την τάξη / κοινό στο οποίο απευθύνεται το διδακτικό σενάριο. Εδώ ο εκπαιδευτικός ορίζει πλήρως σε ποιους μαθητές απευθύνεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο και ποιες απαιτήσεις πρέπει να υπάρχουν για να υλοποιηθεί αυτό. β) τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, δηλαδή με ποια μαθήματα συνδέεται το σενάριο (φυσική, χημεία..). Τα σενάρια με Τ.Π.Ε. εκτός από τα άλλα μαθήματα που εμπλέκονται στα σενάρια περιλαμβάνουν πάντα και το μάθημα της πληροφορικής. Η ανάπτυξη σεναρίων με Τ.Π.Ε διευκολύνουν τη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων με την οποία δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν στοιχεία από διαφορετικές επιστήμες στη διδασκαλία. γ) το βαθμό σύνδεσης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου με τη ή τις διδακτικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος Περίληψη και Κεντρική Ιδέα Ο εκπαιδευτικός δίνει μία σύντομη περίληψη του εκπαιδευτικού σεναρίου, δίνοντας μία σύντομη εισαγωγή που επιτρέπει στους αναγνώστες να αποφασίσουν αν το σενάριο είναι ενδιαφέρον και χρήσιμο. Αρχικά δίνεται η κεντρική ιδέα του

44 43 σεναρίου, δηλαδή περιγράφεται η ιδέα που διέπει το εκπαιδευτικό σενάριο και ο προβληματισμός που οδήγησε στην ανάπτυξη του και τα οποία το καθιστούν πρωτότυπο. Επίσης, αναφέρεται σε τι διαφοροποιείται από την παραδοσιακή διδασκαλία, ποια είναι τα καινοτόμα στοιχεία που εισάγονται (εργαλεία, τρόπος διδασκαλίας, αναμενόμενος ρόλος εμπλεκόμενων) και τέλος αναφέρεται ο βαθμός αναγκαιότητας του σεναρίου για την καλύτερη εκμάθηση της συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας Γνωστικό Αντικείμενο Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω σε αυτή την ενότητα ο εκπαιδευτικό ορίζει: α) το γνωστικό υπόβαθρο του σεναρίου, Δηλαδή αναφέρει περιληπτικά το περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο, β) το εννοιολογικό υπόβαθρο, δηλαδή τις έννοιες με τις οποίες ασχολείται και πως αυτές συνδέονται μεταξύ τους, δ) τις προαπαιτούμενες γνώσεις που πρέπει να έχουν οι μαθητές και δ) Ορίζει τους στόχους του συγκεκριμένου σεναρίου. Ο ορισμός των μαθησιακών στόχων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού σεναρίου, με άλλα λόγια οι στόχοι αποτελούν την «πυξίδα» στο σχεδιασμό των σεναρίων. Όπως ισχύει και σε κάθε άλλη μορφή σχεδιασμού είναι σημαντικό οι στόχοι να ορίζονται από την αρχή και να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς και ξεκάθαροι. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη φάση ορίζονται οι: Διδακτικοί Στόχοι: Καθορίζονται οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι α) οι στόχοι που διατυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα, β) οι επιπλέον διδακτικοί στόχοι από το συγκεκριμένο σενάριο Παιδαγωγικοί / Γενικοί Στόχοι: Αναφέρεται σε στόχους που έχουν να κάνουν με τις στάσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες που θα κερδίσουν οι μαθητές από την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου. (ανάπτυξη της προσωπικότητας, καλλιέργεια της ανεξάρτητης σκέψης, συνεργατική εργασία, ικανότητα έρευνας, συλλογής πληροφοριών κ.α.)

45 44 Η καινοτομία κατά των ορισμό των στόχων στο εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των Τ.Π.Ε είναι ότι οι στόχοι εστιάζουν στις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για το άτομο που θα ζήσει και θα εργαστεί στη νέα εποχή. Συγκεκριμένα οι στόχοι που θέτονται κατά το σχεδιασμό θα πρέπει να επικεντρώνονται σε τρεις κυρίως άξονες: Επικοινωνία και συνεργασία Δημιουργικότητα και καινοτομία Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων Διδακτική Διαδικασία Το Εκπαιδευτικό Σενάριο αποτελεί μία εναλλακτική μορφή διδασκαλίας μιας συγκεκριμένης διδακτικής ενότητας και πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της διδασκαλίας σύμφωνα με τις οποίες η διδασκαλία είναι αναγκαίο: Να βασίζεται στη βιωματική μάθηση, δηλαδή να αξιοποιεί τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών, τα βιώματα και τις εμπειρίες τους Να στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην διαδικασία της διδασκαλίας, ο οποίος μετά από την παρακίνηση του από τον εκπαιδευτικό να είναι σε θέση να προσδιορίζει και να αξιοποιεί τις πληροφορίες που βρίσκει και είναι σχετικές με το θέμα που μελετάει Να διασφαλίζει στον μαθητή τη μέθοδο να προσεγγίζει και να αξιοποιεί τη γνώση Να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση Να στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα Αντίστοιχα οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα εκπαιδευτικά σενάρια έχουν ως στόχο να βοηθήσουν και να διευκολύνουν τον μαθητή να αναπτύσσει την ικανότητα της κριτικής σκέψης και της κατάκτησης της γνώσης μέσα από την ανακάλυψη και δημιουργία. Χρησιμοποιούν τις νέες Τεχνολογίες ως εργαλείο μάθησης, ανάλυσης δεδομένων και σκέψης. Τέλος, ενισχύουν το συμμετοχικο -

46 45 συνεργατικό χαρακτήρα της μάθησης και καλλιεργούν ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μαθητών. Ορισμένες από τις μεθοδολογίες / στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι: Η διαδικασία της μάθησης μέσα από τη διερεύνηση και την ανακάλυψη: Χρησιμοποιεί τη βιωματική εμπειρία του μαθητή, τον παροτρύνει να παρατηρεί και να συγκρίνει τα φαινόμενα που συμβαίνουν, να κάνει μετρήσεις, να συγκρίνει και να ταξινομεί τις μετρήσεις του και τελικά να γενικεύει και να ελέγχει τις υποθέσεις του. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιείται πολύ συχνά στις Φυσικές Επιστήμες. Η χρήση Εποπτικού Υλικού: Επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να κάνει πιο ενδιαφέρον τη διδασκαλία καθώς διεγείρει το ενδιαφέρον και την φαντασία των μαθητών, ενώ τους επιτρέπει να κατανοήσουν διάφορα φαινόμενα ή έννοιες που δεν θα ήταν εύκολο να τις κατανοήσουν με διαφορετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα η προσομοίωση ενός χημικού ή φυσικού φαινομένου ή μίας λειτουργίας. Διάλεξη Συζήτηση με τους Μαθητές: Ο εκπαιδευτικός με έναυσμα κάποιο άρθρο ή κάποιο γεγονός και το συνδέει με μία συγκεκριμένη διδακτική ενότητα προκειμένου να τραβήξει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους προβληματίσει πάνω στο θέμα. Προτρέπει τους μαθητές να πουν τη γνώμη τους και τις εμπειρίες τους και να επιχειρηματολογήσουν για να τις στηρίξουν. Μέσα από το διάλογο οι μαθητές τελικά μπορούν να τροποποιήσουν ή να απορρίψουν τη γνώμη τους για ένα θέμα αν πεισθούν ότι τα επιχειρήματα τους είναι λαθεμένα ή να πείσουν τους άλλους για την άποψη τους. Η στρατηγική αυτή αναπτύσσει τη αναλυτική και συνθετική ικανότητα των μαθητών, την ικανότητα τους να διαλέγονται και τελικά να φτάνουν σε ένα τελικό συμπέρασμα μέσα από μία ολοκληρωμένη σκέψη. Εργαστηριακή Άσκηση: Η συγκεκριμένη στρατηγική επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή του μαθητή, ο οποίος μέσα από μία διαδικασία ανακάλυψης, ακολουθώντας τα βήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να διατυπωθεί ένας νόμος παίρνει μία γεύση για την επιστημονική μέθοδο. Η στρατηγική αυτή καλλιεργεί ένα μεγάλο σύνολο δεξιοτήτων, όπως η παρατήρηση, η μέτρηση, η ταξινόμηση, η διατύπωση υποθέσεων και συμπερασμάτων, η γενίκευση των συμπερασμάτων.

47 46 Συνθετικές εργασίες: Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει την μελέτη ενός θέματος από διάφορες επιστημονικές σκοπιές και με ποικίλες επιμέρους διαδικασίες, όπως η βιβλιογραφική αναζήτηση, επίσκεψη σε συγκεκριμένους χώρους, συζήτηση, συνεργασία σε ομάδες, σύνταξη εργασίας ή δημιουργία κάποιας κατασκευής ή παρουσίασης και άλλα. Η παραπάνω στρατηγικές επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να ορίσει τους ρόλους των μαθητών ανάλογα με το ποιες χρησιμοποιούνται στο εκπαιδευτικό σενάριο, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησή τους Χρονισμός και Διάρκεια Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός προτείνει τον χρόνο ένταξης του εκπαιδευτικού σεναρίου, δηλαδή την ημερομηνία ή τον χρονισμό σε σχέση με άλλες δραστηριότητες. π.χ. για να υλοποιηθεί το σενάριο οι μαθητές θα πρέπει πρώτα να έχουν διδαχθεί κάποιες ενότητες στη συγκεκριμένη σχολική χρόνια, έτσι το σενάριο θα πρέπει να ξεκινήσει μετά από τη διδασκαλία των συγκεκριμένων ενοτήτων. Επίσης, ορίζει τη διάρκεια που θα έχει το σενάριο. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο διαρκεί περισσότερες από μία διδακτικές ώρες, ενώ δεν εκτείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να θεωρηθεί Project. Συνήθως, ένα εκπαιδευτικό σενάριο διαρκεί 3-6 διδακτικές ώρες. Τέλος, ορίζει την ακολουθία του εκπαιδευτικού σεναρίου. Ανάλογα με το θέμα και τα άλλα χαρακτηριστικά του το σενάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε διαδοχικές διδακτικές ώρες, είτε σε ώρες που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους Οργάνωση της τάξης και της διδασκαλίας Ο εκπαιδευτικός εδώ ασχολείται με το χώρο που θα γίνει η διδασκαλία. Με άλλα λόγια ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει τη διάταξη του χώρου που θα πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες, εγκαθιστά το απαραίτητο λογισμικό στους υπάρχοντες υπολογιστές, καθώς και όποιο άλλο απαιτούμενο υλικό.

48 47 Ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο την τάξη ώστε να είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με ακρίβεια οι δραστηριότητες του σεναρίου. Θα πρέπει να έχει ορίσει όλες τις λεπτομέρειες, ώστε να αντιμετωπιστούν και τυχόν προβλήματα ή ελλείψεις. Για παράδειγμα το σενάριο πραγματοποιείται σε αίθουσα με υπολογιστές, όπου οι μαθητές θα μπορούν να χωριστούν σε ομάδες συγκεκριμένων ατόμων (ανάλογα τους υπολογιστές που παρέχονται). Διαμορφώνεται ο χώρος ώστε όλα τα άτομα της ομάδας να έχουν πρόσβαση στον υπολογιστή και να μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για να βρουν πληροφορίες, ή να τρέξουν τα απαιτούμενα λογισμικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να βρει εναλλακτικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα τη χρήση ενός υπολογιστή με τη χρήση προβολέα διαφανειών και να καθορίσει πως θα γίνει η διαδικασία, για παράδειγμα ποιος θα χειρίζεται τον υπολογιστή, αν θα δίνει τον χειρισμό στους μαθητές και με ποιο τρόπο (ασύρματο ποντίκι), αν θα έχει κάποιο έντυπο υλικό και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες που είναι σημαντικές για τη διαδικασία και εξαρτώνται από τα παρεχόμενα μέσα διδασκαλίας Διαδικασία / Δραστηριότητες Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει όλες τις δραστηριότητες υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου. Καθορίζονται οι πληροφορίες που θα δοθούν στους μαθητές για να είναι σε θέση να κατανοήσουν τι τους ζητά το σενάριο και να το χρησιμοποιήσουν σαν αφετηρία για να συμπληρώσουν τις δραστηριότητες που τους ζητούνται και τους δίνονται οι ρόλοι που πρέπει να παίξουν για να το επιτύχουν. Η επιτυχία του εκπαιδευτικού σεναρίου εξαρτάται από το κατά πόσο τα ερωτήματα, τα προβλήματα και η αποστολή είναι προσδιορισμένα με σαφή και αναλυτικό τρόπο, δίνουν την δυνατότητα για ενεργή εμπλοκή των μαθητών και προωθούν την αυτενέργεια. Είναι σημαντικό λοιπόν ο εκπαιδευτικός να οργανώσει με τέτοιο τρόπο τις δραστηριότητες, ώστε το σενάριο να έχει λογική σειρά, να είναι διασκεδαστικό και να τραβάει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους δίνει την απαιτούμενη ελευθερία για να δημιουργήσουν με φαντασία.

49 48 Για να το επιτύχει αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθήσει μία σειρά από διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες φαίνονται στο παρακάτω σχήμα και δίνουν μία σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για το σενάριο. Σχήμα 2.2: Δραστηριότητες υλοποίησης εκπαιδευτικού σεναρίου Όπως βλέπουμε από το σχήμα 2.2 η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας. Οι δραστηριότητες αυτής της κατηγορίας έχουν ως σκοπό να διαμορφώσουν το κατάλληλο συναισθηματικό κλίμα μέσα στην τάξη και να δώσουν κίνητρο και ασφάλεια στο μαθητή να υλοποιήσει το σενάριο. Για να το επιτύχει αυτό ο εκπαιδευτικός ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τον μαθητή για το τι θα ακολουθήσει, για το σκοπό και τους στόχους του εκπαιδευτικού σεναρίου. Επίσης θα πρέπει να διερευνήσει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν και τις λανθασμένες ιδέες που μπορεί να έχουν για το μάθημα μέσα από κάποιο φύλλο εργασίας, ή από τεχνικές ερωτοαπαντήσεων, διαλόγου, καταιγισμού ιδεών ή μέσα από σχολιασμό εννοιολογικών χαρτών. Στη φάση αυτή είναι δυνατόν να γίνει χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών, τα οποία επιτρέπουν την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων και ιδεών των μαθητών (π.χ. επεξεργαστές κειμένου, λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, ζωγραφική, κλπ.).

50 49 Η δεύτερη κατηγορία δραστηριοτήτων ασχολούνται με τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου που πραγματεύεται το σενάριο. Η φάση αυτή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού σεναρίου. Σε αυτή τη φάση χρησιμοποιείται το εκπαιδευτικό λογισμικό είτε το διαδίκτυο που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός για το συγκεκριμένο σενάριο. Το υλικό αυτό επιτρέπει στον μαθητή να ερευνήσει, να παίξει και να επεξεργαστεί όσα διαθέτει με αποτέλεσμα μέσα από τον πειραματισμό και τη διερεύνηση και τη βοήθεια από τις πληροφορίες που διαθέτει και την καθοδήγηση του καθηγητή του να οδηγηθεί στην κατάκτηση της γνώσης. Το εκπαιδευτικό λογισμικό παρέχει ένα πιο ευχάριστο τρόπο διδασκαλίας σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο, καθώς ο μαθητής έχοντας ενεργό ρόλο, μέσα από κάποιες δραστηριότητες μπορεί να ενισχύσει την προϋπάρχουσα γνώση, να ανασκευάσει λαθεμένες αντιλήψεις και ιδέες που μπορεί να έχει και να στήσει ένα πλαίσιο για εννοιολογική αλλαγή και οικοδόμηση της νέας γνώσης. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει δραστηριότητες που βοηθάνε τον μαθητή να εμπεδώσει τις έννοιες και την γνώση την οποία κατέκτησε με τις προηγούμενες δραστηριότητες. Έτσι πάλι μέσα από τη χρήση κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού ο μαθητής μπορεί να εξασκηθεί πάνω στα νέα πράγματα που έμαθε, να αντιμετωπίσει δυσκολίες που μπορεί να του τύχουν με αποτέλεσμα να κατανοήσει καλύτερα όσα έμαθε και να είναι σε θέση να επιλύει προβληματικές καταστάσεις. H τέταρτη κατηγορία δραστηριοτήτων είναι οι δραστηριότητες αξιολόγησης των μαθητών και του σεναρίου. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται μία σειρά από δραστηριότητες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει το τι αποκόμισαν οι μαθητές από τις προηγούμενες δραστηριότητες και να κρίνει το βαθμό αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του σεναρίου και κατ επέκταση του εκπαιδευτικού σεναρίου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η τελευταία κατηγορία δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις μεταγνωστικές δραστηριότητες. Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός δημιουργεί δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν την ανακεφαλαίωση του μαθήματος και των νέων γνώσεων που αποκτήθηκαν. Οι δραστηριότητες αυτές προσπαθούν να βοηθήσουν τους μαθητές να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν τις γνώσεις που απόκτησαν με τις αρχικές τους ιδέες. Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να συγκρίνουν τις αρχικές τους ιδέες

51 50 με όσα έμαθαν από τις προηγούμενες δραστηριότητες του σεναρίου, να καταγράψουν τα υπέρ και τα κατά και να αναστοχαστούν πάνω σε αυτές ώστε να είναι σε θέση να δουν τι είναι σωστό και τι λάθος Απαραίτητα Όργανα Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει όλα τα απαιτούμενα όργανα και λογισμικά που χρειάζεται για να υλοποιηθεί το σενάριο και οργανώνει πως αυτά θα αξιοποιηθούν στο σενάριο. Τέτοιο υλικό μπορεί να είναι: Έτοιμο διδακτικό υλικό, όπως βιβλία, εννοιολογικοί χάρτες, λογισμικά Συμπληρωματικά έντυπα με πληροφορίες που θεωρεί ότι είναι απαραίτητες για τη διεξαγωγή του σεναρίου, για παράδειγμα προαπαιτούμενες έννοιες. Συμπληρωματικό διδακτικό υλικό, όπως αντικείμενα από την καθημερινή ζωή που θα βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν την ενότητα μέσα από τη βιωματική μάθηση, ή αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν για κάποια πειραματική διαδικασία Φύλλα εργασίας, ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει τα φύλλα εργασίας τα οποία θα δοθούν στους μαθητές και τα οποία περιέχουν τις οδηγίες διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων, όπως ερωτήσεις κατανόησης, ασκήσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, χρήση συγκεκριμένου λογισμικού και άλλα. Εκπαιδευτικό λογισμικό, εδώ συμπεριλαμβάνονται όλα τα τεχνικά εγχειρίδια χειρισμού των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν Υλικοτεχνική υποδομή: υπολογιστές, πίνακες, προβολέας και άλλα Αξιολόγηση Μαθητών / Εκπαιδευτικού Σεναρίου Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι διαδικασίες αξιολόγησης των διδακτικών στόχων του εκπαιδευτικού σεναρίου και οι οποίες πραγματοποιούνται είτε με τη χρήση των υπολογιστικών εργαλείων, είτε με άλλους συμβατικούς τρόπους όπως η γραπτή δοκιμασία. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει συνήθως:

52 51 Ασκήσεις σωστού λάθους, πολλαπλών επιλογών, συμπλήρωσης κενών και άλλες Ερωτήσεις αξιολόγησης (ανοικτού τύπου) που θέτει το σενάριο ώστε να διερευνηθεί η κατανόηση της υπό μελέτη έννοιας από τους μαθητές. Δραστηριότητες σχεδίασης, για παράδειγμα η δημιουργία μίας ζωγραφιάς, ενός βίντεο, μίας παρουσίασης Δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης, δηλαδή οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη, όπου να συνδέουν τις έννοιες που ήδη γνωρίζουν με τις έννοιες που έμαθαν από το σενάριο, κάτι που τους βοηθάει να κωδικοποιήσουν και να οικοδομήσουν αυτά που γνωρίζουν Δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων Δραστηριότητες κατασκευής π.χ. δημιουργία μιας κατασκευής Σε όλες τις παραπάνω δραστηριότητες αξιολόγησης είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν υπολογιστικά εργαλεία και περιβάλλοντα καθώς δίνουν τη δυνατότητα για αποτελεσματικότερη αξιολόγηση των μαθητών και μπορούν να βοηθήσουν καλύτερη κατανόηση όσων έχουν μάθει κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου. Εκτός από την αξιολόγηση των μαθητών οι δραστηριότητες αξιολόγησης αποτελούν και ένα μέτρο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σεναρίου. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας του σεναρίου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτές, καθώς αποτελούν ένα μέτρο για το κατά πόσο πέτυχε το σκοπό και τους στόχους του το εκπαιδευτικό σενάριο. Αν οι μαθητές έχουν καλά αποτελέσματα σε αυτές τις δραστηριότητες σημαίνει ότι το εκπαιδευτικό σενάριο πέτυχε το σκοπό του. Εάν όμως τα αποτελέσματα των μαθητών σε αυτές τις δραστηριότητες δεν είναι ικανοποιητικά ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αλλάξει κάποιο ή κάποιες από τις διαδικασίες δραστηριότητες που ακολούθησε, ώστε να λάβει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

53 Δυνατότητα Τροποποίησης / Επέκτασης Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση μετά το σχεδιασμό ενός σεναρίου να περιγράψει και τις δυνατότητες που έχει το σενάριο να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί, ώστε να προκύψουν διαφορετικά πιθανά σενάρια που να επικεντρώνονται σε άλλους στόχους ή να έχουν συμπληρωματικούς στόχους. Σε αυτό το μέρος ο εκπαιδευτικός μπορεί να προτείνει, πρώτον, άλλα παρόμοια σενάρια τα οποία να μπορούν να υλοποιηθούν με το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το σενάριο, θέτοντας τα διαφορετικά προβλήματα και ερωτήματα τα οποία μπορούν να δοθούν στους μαθητές. Επίσης, μπορεί να προτείνει και άλλα παρόμοια λογισμικά καθώς και άλλες δραστηριότητες που μπορούν να υλοποιηθούν ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο συγκεκριμένο σενάριο. 2.5 Εφαρμογή Εκπαιδευτικού σεναρίου με τη χρήση Web 2.0 εργαλείων Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστεί η δομή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Β Γυμνασίου και πραγματεύεται τη διδακτική ενότητα «Αλλαγές κατάστασης και Θερμότητα» από το βιβλίο της Φυσικής της Β Γυμνασίου. Το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί μία παραλλαγή του εκπαιδευτικού σεναρίου «Σενάριο 8: Θερμοκρασία και θερμότητα - Μεταβολές καταστάσεων της ύλης» και χρησιμοποιεί το λογισμικό που αναπτύχθηκε για το συγκεκριμένο σενάριο και υπάρχει στη διεύθυνση καθώς και κάποιες από τις ασκήσεις των φύλλων εργασίας που παρέχονται από το συγκεκριμένο σενάριο Τίτλος Εκπαιδευτικού Σεναρίου: Οι μεταβολές των καταστάσεων της Ύλης Ταυτότητα του Σεναρίου Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική, Χημεία

54 53 Διδακτική Ενότητα: Αλλαγές κατάστασης και Θερμότητα Τάξη: Β Γυμνασίου Εκτιμώμενη Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες Περίληψη και Κεντρική Ιδέα Οι μεταβολές καταστάσεων της ύλης σχετίζονται με φαινόμενα που οι μαθητές συναντούν στην καθημερινή τους ζωή, όπως το λιώσιμο των πάγων και η εξάτμιση του νερού. Παρόλο που είναι εξοικειωμένοι με αυτά τα φαινόμενα επειδή τα συναντούν καθημερινά, δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τη σωστή ορολογία για να περιγράψουν συγχέοντας τις λέξεις που χρησιμοποιούνται για να τα περιγράψουν, όπως την τήξη με την πήξη. Επιπλέον αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ορίσουν ποια είναι η φυσική κατάσταση ενός υλικού αντικειμένου, π.χ. πολλά παιδιά λένε ότι το γάλα βρίσκεται σε μορφή νερού αντί να πουν σε υγρή κατάσταση. Άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ότι μπερδεύουν έννοιες όπως η εξάτμιση και ο βρασμός καθώς δίνουν παρόμοια αποτελέσματα. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα των μαθητών και να τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τις διαφορές μεταξύ των μπερδευόμενων εννοιών. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται τα web 2.0 εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στους μαθητές μέσα από την διαδικασία της ανακάλυψης και της οικοδόμησης της γνώσης να κατανοήσουν και να συνδέσουν τις διδασκόμενες έννοιες. Το διαδίκτυο προσφέρει πλούσιο υλικό εικόνων, βίντεο και προσομοιώσεων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν με ένα πιο άμεσο και παραστατικό τρόπο τις απαιτούμενες έννοιες. Επίσης, η προσομοίωση θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να πειραματιστούν με όλα τα φαινόμενα αλλαγών καταστάσεων

55 μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία και την πίεση και να παρατηρήσουν τις αλλαγές που πραγματοποιούνται. Μέσα από την προσομοίωση, τα φαινόμενα πραγματοποιούνται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα από ότι στην πραγματική ζωή και ταυτόχρονα είναι και αντιστρέψιμα. Επίσης δίνει τη δυνατότητα να παρατηρηθούν οι αλλαγές σε μικρομοριακό επίπεδο και να κατανοηθούν οι διαφορές στις διάφορες καταστάσεις. Τέλος με τη βοήθεια του Inspiration οι μαθητές μπορούν να οικοδομήσουν πάνω στις ήδη απέκτησαν και να τις συσχετίσουν μεταξύ τους Γνωστικό Αντικείμενο 54 υπάρχουσες γνώσεις τους τις νέες που Οι μαθητές για να μπορέσουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο σενάριο θα πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι καταστάσεις τις ύλης (υγρή, στερεή και αέρια), και να γνωρίζουν την έννοια της αυξησης μείωσης της θερμότητας. Επίσης, θα πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις στο χειρισμό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, Τέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώνουν αρχεία σε google docs και να δημιουργούν εννοιολογικους χάρτες με το Inspiration. Γενικοί διδακτικοί στόχοι: Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού σεναρίου θα είναι σε θέση να συσχετίσουν τη μεταφορά θερμότητας με ορισμένες μεταβολές των καταστάσεων της ύλη. Ειδικοί διδακτικοί στόχοι: Να αναφέρουν ότι την αλλαγή φυσικής κατάστασης από στερεή σε υγρή την ονομάζουμε τήξη. Να αναφέρουν ότι την αλλαγή φυσικής κατάστασης από υγρή σε στερεή την ονομάζουμε πήξη.

56 Να αναφέρουν ότι ονομάζουμε εξάτμιση την αλλαγή της φυσικής κατάστασης μιας ποσότητας υγρού από την επιφάνειά του από υγρή σε αέρια. Να αναφέρουν ότι την αλλαγή φυσικής κατάστασης από αέρια σε υγρή την ονομάζουμε συμπύκνωση ή υγροποίηση. Να αναφέρουν ότι την αλλαγή της φυσικής κατάστασης από υγρή σε αέρια, όταν αυτή γίνεται σε όλο το υγρό, την ονομάζουμε βρασμό. Να διακρίνουν όλα τα παραπάνω φαινόμενα μεταξύ τους Διδακτική Διαδικασία Η διδακτική μέθοδος που προτείνεται για το σενάριο αυτό είναι η συνεργατική μάθηση. Στο πλαίσιο της μεθόδου αυτής, οι μαθητές οδηγούνται στη γνωστική ανάπτυξη μέσα από τη συνεργασία με συνομήλικούς τους, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Προϋποθέσεις για την επιτυχία της μεθόδου είναι η σχεδίαση του μαθήματος να περιλαμβάνει συλλογικές δραστηριότητες που να ευνοούν τη συνεργασία. Ο διδάσκων θα πρέπει να συντονίζει τη μαθησιακή διαδικασία προσφέροντας υποστήριξη και θετικά κίνητρα στους μαθητές. Τέλος, σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της ομαδοσυνεργατικής μάθησης είναι η ανομοιογένεια στη σύνθεση των ομάδων Χρονισμός και Διάρκεια Η δραστηριότητα αυτή έχει διάρκεια δύο ωρών και προτείνεται να διδαχθεί στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας αλλαγές κατάστασης και θερμότητα Οργάνωση Τάξης και Διδασκαλία Το εκπαιδευτικό σενάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργαστηρίου των υπολογιστών, όπου θα υπάρχει ένας υπολογιστής για

57 56 κάθε μία από τις ομάδες. Επίσης ο καθηγητής θα χειρίζεται έναν υπολογιστή ο οποίος θα είναι συνδεμένος με προτζεκτορα. Επίσης θα πρέπει να έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή java για να μπορούν να λειτουργήσουν οι προσομοιώσεις, ενώ θα πρέπει να αντιγράψει σε κάθε ένα από τους υπολογιστές ένα φάκελο που να περιλαμβάνει όλες τις διευθύνσεις και τα φύλλα εργασίας που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές Δραστηριότητες / φύλλα Εργασίας 1 η διδακτική ώρα Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει ένα βίντεο σχετικά με τις καταστάσεις της ύλης και τις μετατροπές του με την αλλαγή της θερμοκρασίας. Ενδεεικτικό βίντεο θα μπορούσε να είναι το: Yw και κατόπιν συζητάει με τους μαθητές για το βίντεο, προσπαθώντας να τους εισάγει στο θέμα της διδακτικής ενότητας και να δει τις γνώσεις τους πάνω σε αυτό. Κατόπιν λέει στους μαθητές να ανοίξουν το λογισμικό προσομοίωσης και τους ζητάει να αναγνωρίζουν τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην εικόνα και να τα ταξινομήσουν με βάση τη φυσική τους κατάσταση και να συμπληρώσουν την άσκηση που δίνεται στο φύλλο εργασίας.

58 57 Ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να βάλουν τη σοκολάτα στο δοχείο και να την τοποθετήσουν πάνω στην ηλεκτρική κουζίνα. Ανοίγουν την ηλεκτρική κουζίνα και παρατηρούν τι συμβαίνει. Κατόπιν συμπληρώνουν ομαδικά τα φύλλα εργασίας και τα ανακοινώνουν στην τάξη.

59 58 Ποιες άλλες ουσίες από την εικόνα μπορούν να υποστούν τήξη; Ο εκπαιδευτικός θέτει στα παιδιά τον προβληματισμό για το πόσο αντιστρεπτή είναι η όλη διαδικασία. Η τήξη προκάλεσε κάποια μη αναστρέψιμη «βλάβη» η «αλλαγή» στις ουσίες; Οι μαθητές μπορεί να μην είναι σίγουροι για το παγωτό και τη σοκολάτα, καθώς μπορεί να θεωρήσουν ότι οι ουσίες αυτές «χάλασαν» ή έστω «άλλαξαν» με την τήξη. Ωστόσο, διαισθητικά είναι σε θέση να φτάσουν στο σωστό συμπέρασμα στην περίπτωση του νερού και του πάγου.

60 59 Τους καλεί να διαπιστώσουν την αντιστρεψιμότητα της τήξης, πραγματοποιώντας την αντίστροφη διαδικασία. Τους ρωτάει ποια θα είναι αυτή η διαδικασία και τους ζητάει να συμπληρώσουν τα κενα στο φύλλο εργασίας. Κατόπιν ο δάσκαλος ζητάει από τα παιδιά να τοποθετήσουν τα παγάκια στην κατάψυξη. Αφού παρατηρήσουν τι συμβαίνει τους ζητάει να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας. Κατόπιν ο καθηγητής γενικεύει το συμπέρασμα και ορίζει την πήξη. Αμέσως μετά ζητά από τα παιδιά να πάρουν το δοχείο με τη σοκολάτα από την κουζίνα και να το τοποθετήσουν στον πάγκο, ώστε να δουν ότι το ίδιο συμβαίνει και στη σοκολάτα.

61 60 Ο διδάσκων καλεί τα παιδιά, για ανακεφαλαίωση, να σκεφθούν παραδείγματα από την καθημερινή τους ζωή, όπου συμβαίνουν φαινόμενα τήξης ή πήξης. Κάθε ομάδα θα πρέπει να περιγράψει ένα τέτοιο φαινόμενο με τους ορθούς όρους και να αναφέρει αν κατά τη διαδικασία η ουσία απορροφά ή αποβάλει θερμότητα. 2 η Διδακτική ώρα: Μετατροπή Υγρού σε Αέριο Ο διδάσκων πληροφορεί τα παιδιά ότι θα μελετήσουν τη μετατροπή του υγρού σε αέριο. Καλεί τις ομάδες να επιλέξουν τη βρεγμένη κάλτσα από το ράφι και να την τοποθετήσουν σε κάποιο σημείο του δωματίου για να στεγνώσει. Κατόπιν τους ρωτά που νομίζει ότι πήγαν οι πού πήγε το νερό που μετατράπηκε σε αέριο. Προφανώς, διασκορπίστηκε στον αέρα του δωματίου. Τα πληροφορεί ότι ο όρος που χρησιμοποιείται για την αέρια κατάσταση του νερού είναι «υδρατμοί» και η διαδικασία αυτή ονομάζεται εξάτμιση. Κατόπιν, ρωτά τους μαθητές πως νομίζουν ότι μπορούν να επαναφέρουν τους υδρατμούς στην υγρή κατάσταση.

62 61 Για να απαντηθεί το παραπάνω ερώτημα ο εκπαιδευτικός καλεί τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν το κομμάτι του γυαλιού. Αν το φέρουν στο περιβάλλον του δωματίου, δε θα συμβεί απολύτως τίποτα. Τους προτείνει να το τοποθετήσουν στο ψυγείο και κατόπιν να το επαναφέρουν στο δωμάτιο. Τότε, παρατηρούν σταγονίδια νερού πάνω στο γυαλί. Γιατί συνέβη αυτό; (συμπλήρωση φύλλου εργασίας) Στη συνέχεια, τους αναφέρει τους όρους «υγροποίηση» και «υγροποιούμαι» και τους καλεί να τους χρησιμοποιήσουν στο φύλλο εργασίας, συμπληρώνοντας την περιγραφή του φαινομένου.

63 62 Ο διδάσκων καλεί τα παιδιά να σκεφθούν παραδείγματα από την καθημερινή τους ζωή, όπου συμβαίνουν φαινόμενα εξάτμισης ή υγροποίησης. Κάθε ομάδα θα πρέπει να περιγράψει ένα τέτοιο φαινόμενο με τους ορθούς όρους και να αναφέρει αν κατά τη διαδικασία η ουσία απορροφά ή αποβάλει θερμότητα. Στα παραδείγματα που θα παραθέσουν οι μαθητές, πιθανόν να αναφερθούν και περιπτώσεις βρασμού ενός υγρού, ως παραδείγματα εξάτμισης. Ο διδάσκων θα δεχτεί και τα παραδείγματα αυτά, εκδηλώνοντας όμως κάποια επιφύλαξη και αναφέροντας ότι θα ερευνήσουν παρακάτω τις διαφορές της εξάτμισης και του βρασμού και τους ζητά να ψάξουν στο διαδίκτυο ώστε να ανακαλύψουν τι είναι βρασμός και τι εξάτμιση. Μετά από την έρευνα των παιδιών τα βοηθάει να δώσουν τον ορισμό του βρασμού και τις διαφορές του από την εξάτμιση και τους ζητάει να συμπληρώσουν δίπλα στις εικόνες τη λέξη βρασμός ή εξάτμιση.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ. Ιστολόγια και κοινότητες 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Ιστολόγια και κοινότητες Ιστολόγια (blogs) και εκπαιδευτικές κοινότητες Εισαγωγή Ορισμοί Στόχοι και Όροι χρήσης Στατιστικά Στοιχεία Ιστολόγια Ηλεκτρονικές εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση

Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Κοινωνικά δίκτυα (Web 2.0) και εκπαίδευση Ο εικοστός πρώτος αιώνας θα µπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί ως τεχνολογικός αιώνας µιας και τα νέα δεδοµένα µαρτυρούν αύξηση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015

Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα Ιανουαρίου 2015 Αξιοποίηση κοινωνικών δικτύων στην εκπαίδευση Αλέξης Χαραλαμπίδης 90279 Γραφικές Τέχνες / Πολυμέσα Ενότητα 61 18 Ιανουαρίου 2015 Web 2.0 Ενσωμάτωση στις εφαρμογές του παγκόσμιου ιστού (www) στοιχείων:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ BLOGS Ένα διδακτικό εργαλείο ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Καθηγήτρια Πληροφορικής MSc Μηχανικός Πληροφορικών Συστημάτων TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ -BLOG Πρόκειται για ένα διαδικτυακό ημερολόγιο - σημειωματάριο,

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου

ιαδίκτυο στη ια Βίου Μάθηση Θέµατα Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Web 2.0 αναπαραστάσεις στη µάθηση & η συµβολή του ιαδικτύου Κυπαρισσία Παπανικολάου Επίκουρη καθηγήτρια kpapanikolaou@aspete.gr http://education.aspete.gr/users/papanikolaou/ Γενικό Τµήµα Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS

Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Εργαλεία Δραστηριοτήτων για Συγγραφή Μαθησιακών Ακολουθιών στο Περιβάλλον LAMS Στο περιβάλλον Συγγραφής του LAMS υπάρχει μια πληθώρα εργαλείων δραστηριοτήτων τα οποία εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.

των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων. Θεωρίες Μάθησης και ιδακτικές Στρατηγικές Εισαγωγή γή στις βασικές έννοιες 11/4/2011 Σκοπός του 3 ου μαθήματος Η συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας

ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΠΕ στη Διδακτική των γλωσσών - Πολύγλωσσα ψηφιακά περιβάλλοντα γλωσσικής διδασκαλίας Ενότητα 1: Γενική Εισαγωγή στο μάθημα Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies)

Lino it. Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός. Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Lino it Ιατροπούλου Ράνια, Νηπιαγωγός Το Lino πραγµατοποιεί ετικέτες στο διαδίκτυο (Online Stickies) Το «Lino» είναι µια νέα διαδικτυακή εφαρµογή, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση εικονικών σηµειώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΕΣ. «ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ Ή ΌΧΙ» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περι ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης Ομάδα Εργασίας Έλενα Ελληνιάδου Ζωή Κλεφτάκη Νικόλαος Μπαλκίζας Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση

Χρήσιμα web 2.0 tools. Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Εκπαιδευτική αξιοποίηση Χρήσιμα web 2.0 tools Web 2.0 (Ιστός 2.0) ΟόροςWeb 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού / WWW η οποία βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο. Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Εφαρμογές και περιβάλλοντα WEB 2.0 στο σύγχρονο σχολείο Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων WEB 2.0 Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0) περιγράφει μία σειρά από εφαρμογές και περιβάλλοντα νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες

Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ. Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Παιδαγωγικό Υπόβαθρο ΤΠΕ Κυρίαρχες παιδαγωγικές θεωρίες Θεωρίες μάθησης για τις ΤΠΕ Συμπεριφορισμός (behaviorism) Γνωστικές Γνωστικής Ψυχολογίας (cognitive psychology) Εποικοδομητισμός (constructivism)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Πασιαλή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 9: Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία της πόλης μας. Μία πολυμεσική, διαδραστική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη, της Ιστορίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. ΤΑΞΗ Ε

Μουσεία της πόλης μας. Μία πολυμεσική, διαδραστική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη, της Ιστορίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. ΤΑΞΗ Ε Μουσεία της πόλης μας Μία πολυμεσική, διαδραστική περιήγηση στη Θεσσαλονίκη, της Ιστορίας, των Τεχνών και του Πολιτισμού. ΤΑΞΗ Ε ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι μαθητές της Ε τάξης στο πλαίσιο του project Μουσειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας

Περιγραφή Εργαλείου. Παρουσίαση Πλατφόρμας Περιγραφή Εργαλείου Είναι ένα κοινωνικό δίκτυο μάθησης, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να ανακαλύπτουν, να μοιράζονται και να αποθηκεύουν όρους, ορισμούς και γλωσσάρια σε 1487 τομείς και 97 γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Ειδίκευση Α ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) Η ειδίκευση προσφέρει στις φοιτήτριες και στους φοιτητές σε βάθος θεωρητική κατάρτιση σε ζητήματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας, εξετάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» «Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Δημιουργός: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430

Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού. Εργασία 2 - Α' φάση. Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος. Σταματία Κορρέ Μ1430 Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Εργασία 2 - Α' φάση Σενάριο/Σχέδιο μαθήματος Σταματία Κορρέ Μ1430 2 Περιεχόμενα Τίτλος... 2 Γνωστικό αντικείμενο... 2 Βαθμίδα εκπαίδευσης... 3 Διδακτικοί στόχοι... 3 Αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες

Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Ασφαλές Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης και Ηλεκτρονικής Μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Αλέξανδρος Καπανιάρης M.A., M.ed., Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Κάργα Σουλτάνα MSc Πληροφορικός skarga@uom.gr Κατσάνα Αικατερίνη MSc Πληροφορικός akatsana@uom.gr «18 ο Συνάντηση Εκπαιδευτικών για θέματα Τ.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία»,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα Open eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου Ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα