ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιούνιος 2008

2 Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Νέες Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων» Ιούνιος 2008 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΘΑΛΙΑ Σ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Γιαννίκος Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής Παυλίδης Γεώργιος, Καθηγητής (και Πρόεδρος) Πέππας Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούνιος 2008

3 . Ευθαλία Σ. Καραπαναγιώτη Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών Copyright Ευθαλία Σ. Καραπαναγιώτη, 2008 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι εκφράζουν επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιούνιος 2008

4 Αφιερώνεται στους γονείς μου Στυλιανό & Αικατερίνη, καθώς και σε συγγενείς που βοήθησαν στην ολοκλήρωση των σπουδών μου. Ιούνιος 2008

5 «ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A. Εισαγωγή....σελ. 5 a. Η σημαντικότητα της χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) στην Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Δικτύου.. σελ. 5 b. Πέντε στοιχεία της γεωγραφικής γνώσης.. σελ. 8 B. Τι είναι τα GIS σελ. 9 a. Ορισμοί... σελ. 9 b. Δυνατότητες των GIS και μοντέλα...σελ. 11 c. Οι τρεις οπτικές ενός GIS.σελ. 12 C. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα...σελ. 13 a. Πλεονεκτήματα- Οφέλη από την Εφαρμογή ενός Γ.Π.Σ.σελ. 13 b. Περιορισμοί ή Πιθανά Προβλήματα ενός GIS.σελ. 16 c. Οι χάρτες ενός GIS...σελ. 17 D. Εφαρμογές....σελ. 18 E. Επιτυχής Ανάπτυξη ενός συστήματος GIS... σελ. 19 F. Διαχείριση ενός έργου ΓΠΣ..σελ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 1. Γενικά περί Χωροθέτησης...σελ. 23 A. Τι είναι Χωροθέτηση σελ. 23 a. Ορισμοί..σελ. 23 b. Εφαρμογές.....σελ. 24

6 B. Κριτήρια Χωροθέτησης σελ. 24 C. Μοντέλα και Θεωρίες Χωροθέτησης...σελ Χωροθέτηση Supermarkets..σελ. 28 A. Εισαγωγή...σελ. 28 B. Γιατί είναι Σημαντικά τα Supermarkets σελ. 28 C. Χωροθέτηση Supermarkets...σελ. 29 a. Το Πρόβλημα της Προσβασιμότητας... σελ. 31 b. Το Πρόβλημα του Μεγέθους ενός Supermarket..σελ. 33 c. Παράγοντες ελκυστικότητας της κάθε περιοχής..σελ. 34 d. Ο Ρόλος του Κράτους και της Κοινότητας...σελ. 34 D. Ο κλάδος των supermarkets...σελ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 1. UK supermarket location assessment, Richard Clarkson, Colin Clarke- Hill και Terry Robinson.σελ. 39 A. Θεωρία κεντρικής θέσης.σελ. 39 B. Θεωρία χωρικής αλληλεπίδρασης...σελ. 40 C. Θεωρία Εδαφικής Αξίας...σελ. 42 D. Αρχή της Ελάχιστης Διαφοροποίησης.....σελ Competitive facility location and design problem..σελ Οι Αναπτυσσόμενες GIS υπηρεσίες Διαδικτύου για Χωροθέτηση σελ. 56 Μεθοδολογία... σελ. 57 Ο μηχανισμός των υπηρεσιών διαδικτύου..σελ. 57 Σύνολο εργαλείων (toolkit) των GIS υπηρεσιών διαδικτύου σελ. 58 Εννοιολογικό πρότυπο των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών....σελ. 58 Εφαρμογή....σελ. 59 Ο αιτών GIS υπηρεσιών διαδικτύου σελ. 60 Ο δομικός σχεδιασμός των GIS υπηρεσιών Ιστού..σελ. 60 Αποτελέσματα.....σελ. 61 Συμπεράσματα.....σελ Το Μοντέλο Βαρύτητας (Gravity Model)......σελ. 63

7 Μεθοδολογία....σελ. 64 a. Θέσεις ενός Supermarket. σελ. 64 b. Τμήματα Κάλυψης....σελ. 65 c. Το Μοντέλο της Βαρύτητας... σελ. 65 d. Έρευνα/ Ανάλυση......σελ. 66 Συμπεράσματα... σελ Η Προσβασιμότητα ενός Supermarket σελ. 70 Τι είναι supermarket; Δύο πρότυπα..σελ. 72 Τι είναι πρόσβαση σε ένα supermarket; Υποεξυπηρετούμενες Γειτονιές... σελ. 73 Τι χρειάζονται τα supermarket; σελ. 74 Εξέταση των αναγκών. Πιθανές περιοχές για εγκατάσταση supermarket..σελ. 75 Ρυθμιστική βεβαιότητα σελ. 76 Γενικές προσεγγίσεις διαχωρισμού περιοχών για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης ενός supermarket..σελ. 76 Ρύθμιση μεγέθους σελ. 80 Ενεργός συμμετοχή σε νέα ανάπτυξη supermarket..σελ. 80 Εναλλακτικά μέσα εξυπηρέτησης υποεξυπηρετούμενων νοικοκυριών......σελ. 80 Στρατηγικές για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε τρόφιμα.σελ Ταξίδια αγορών και Χωρική Διανομή των Καταστημάτων Τροφίμων....σελ. 82 Η έννοια της ισορροπίας σελ. 84 Ισορροπία μεταξύ μεγέθους του καταστήματος και μεγέθους της αγοράς....σελ. 86 Οι πραγματικές αποστάσεις ταξιδίου... σελ. 86 Το πρόβλημα της χωροθέτησης ενός καταστήματος και οι υποθέσεις..σελ. 87 Μέθοδος υπολογισμού της απόστασης ταξιδίου υπό την βέλτιστη τοποθεσία καταστήματος..σελ. 89 1) Υπολογισμός του μέσου κόστους μεταφοράς... σελ. 89

8 2) Υπολογισμός του μέσου κόστους καταστήματος..σελ. 90 Υπολογισμένη απόσταση ταξιδίου υπό την βέλτιστη τοποθεσία καταστήματος..σελ. 91 Σύγκριση μεταξύ πραγματικών και υπολογισμένων αποστάσεων ταξιδίου.. σελ. 92 Το ποσοστό της αλλαγής στις τοποθεσίες των καταστημάτων... σελ. 92 Επισκόπηση των λιανικών τοποθεσιών τροφίμων...σελ. 93 Επιλογή των τοποθεσιών του καταστήματος σελ.93 Διανομή των supermarkets, αλυσίδες έναντι ανεξάρτητων καταστημάτων.. σελ. 94 Χρόνοι επιβίωσης και μακροζωία των τοποθεσιών των καταστημάτων.. σελ. 96 Συμπεράσματα... σελ Χωρική Διανομή των Malls και Ανάλυση των Εμπορικών Περιοχών τους.....σελ. 99 Γενικά. σελ. 99 Ανάλυση χωρικής διανομής των εμπορικών κέντρων και των εμπορικών περιοχών τους στην Κωνσταντινούπολη...σελ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ C.F.L.D.P. Γενικά...σελ. 107 Το μοντέλο C.F.L.D.P..σελ. 107 Μορφοποίηση του μοντέλου σελ. 110 Το πρόβλημα σελ. 112 Παρουσίαση Δεδομένων..σελ. 114 Ανάλυση Αποτελεσμάτων... σελ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπεράσματα και Λήψη Αποφάσεων.. σελ. 117

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ σελ. 119 A. ArcGIS σελ. 119 B. ΙΣΤΟΡΙΚΑ......σελ. 120 C. Γιατί Χρησιμοποιείται η Γεωγραφία..σελ. 121 D. Τα ΓΣΠ ως μέρος του κύκλου λήψης αποφάσεων. σελ. 122 E. Απαιτούμενος Εξοπλισμός. σελ. 123 F. Πώς λειτουργεί ένα GIS.σελ ) Συσχετισμός των πληροφοριών από διαφορετικές πηγές..σελ ) Συλλογή δεδομένων...σελ ) Ολοκλήρωση στοιχείων..σελ ) Προβολή και εγγραφή σελ ) Δομές δεδομένων...σελ ) Διαμόρφωση- μοντελοποίηση στοιχείων...σελ. 126 G. Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων....σελ. 127 H. Παραδείγματα χαρτών από ArcGIS... σελ. 129 ΠΗΓΕΣ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. σελ. 131

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ ατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σημειώθηκαν πολλές εξελίξεις και αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον του επιχειρηματικού τομέα και όχι μόνο. Εξελίξεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και διασκέδασης των ανθρώπων κ.α. αναγκάζουν τις διάφορες επιχειρήσεις όχι μόνο να παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές, αλλά και να προσαρμόζονται σε αυτές. Σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από συχνές και γρήγορες αλλαγές, οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν θα πρέπει να προσαρμοστούν, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να διοικούν αποτελεσματικά τους πόρους τους και πολλές φορές να καινοτομούν. Αυτές οι αλλαγές στο περιβάλλον των επιχειρήσεων έχουν επιπτώσεις και στις αποφάσεις σχετικά με τη χωροθέτησή τους, η οποία συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητά τους, την αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητά τους. οι επιχειρήσεις ακολουθούν διάφορες στρατηγικές τοποθέτησης των εγκαταστάσεών τους με στόχο είτε την εγγύτητα στις αγορές- στόχους, είτε την εγγύτητα σε προμηθευτές- πρώτες ύλες, είτε ακόμα και του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Τα διοικητικά στελέχη, που κατέχουν σημαντικό ρόλο για την σωστή λειτουργία, καλή πορεία και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις και να διοικούν αποτελεσματικά την επιχείρηση. Για διάφορες, σημαντικές αποφάσεις υπάρχει διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα μοντέλων και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διοικητικά στελέχη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα διάφορα αυτά μοντέλα και εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους μειώνουν την αβεβαιότητα, βοηθούν στη διαμόρφωση κάποιων σεναρίων, στην αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων και στην επιλογή της καλύτερης λύσης. Τα μαθηματικά μοντέλα, η επιχειρησιακή έρευνα, η έρευνα αγοράς, θεωρητικά μοντέλα είναι κάποια από αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, είτε το καθένα ξεχωριστά, είτε σε συνδιασμό, ανάλογα με τη σημαντικότητα του προβλήματος, τους πόρους της επιχείρησης και την ανάλυση κόστους- οφέλους από την χρησιμοποίησή τους. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 1

11 Η εργασία αναφέρεται στο πρόβλημα της χωροθέτησης που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος των supermarkets. Αναφέρονται και αναλύονται τα διάφορα μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση των supermarkets. Σκοπός είναι να δοθεί μια συνολική εικόνα του προβλήματος της χωροθέτησης, να παρουσιαστούν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την χωροθέτηση και να επιλεχθεί η καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος χωροθέτησης για ένα supermarket. Σημαντική εδώ θα είναι η συμβολή των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, τόσο στη συλλογή πληροφοριών, όσο και στην απεικόνιση των δεδομένων και αποτελεσμάτων για τη χωροθέτηση. Συγκεκριμένα: Στο 1 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια και η συμβολή των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε προβλήματα χωροθέτησης. Σκοπός σε αυτό το κεφάλαιο είναι να γνωρίσουμε τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, τις λειτουργίες και τις δυνατότητές τους, τους τομείς εφαρμογής τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στην εφαρμογή τους και τους περιορισμούς ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή τους. Στο 2 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της χωροθέτησης και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη χωροθέτηση των επιχειρηματικών μονάδων, και στη συνέχεια η προσοχή επικεντρώνεται στη χωροθέτηση των supermarkets. Σε αυτό το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αναφέρουμε την θέση που κατέχουν τα supermarkets στη ζωή των ανθρώπων, αναλύουμε τις συνθήκες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται και επισημαίνουμε τη σπουδαιότητα της απόφασης για τη χωροθέτησή τους. Επίσης, αναφέρουμε παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη χωροθέτηση. Στο 3 ο Κεφάλαιο αναλύονται κάποια μοντέλα χωροθέτησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των supermarkets Στο 4 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το μοντέλο χωροθέτησης που επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία, παρουσιάζονται τα δεδομένα και μορφοποιείται το πρόβλημα Στο 5 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η επεξεργασία των δεδομένων και τα αποτελέσματα και η προτεινόμενη λύση Στο 6 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 2

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χωροθέτηση των επιχειρηματικών μονάδων αποτελεί μια μακροπρόθεσμη και ιδιαίτερα δαπανηρή επένδυση, αρκετά σημαντική, αλλά και πολύπλοκη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες και ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων. Για την επεξεργασία και αξιολόγηση τους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο μοντέλο, κατάλληλο και αποτελεσματικό, το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει στην επιλογή της βέλτιστης λύσης. Το μοντέλο θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που θα αφορούν για παράδειγμα: Τον αριθμό των εμπορικών μονάδων που θα εγκατασταθούνχωροθετηθούν Το μέγεθος της κάθε μονάδας Την περιοχή που θα εγκατασταθεί η κάθε μονάδα Την κατανομή της ζήτησης για κάθε μονάδα Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές για τις ήδη υπάρχουσες μονάδες Πιθανό μερίδιο αγοράς της κάθε μονάδας Τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα δεν είναι τέλεια, ούτε μπορούν να εξαλείψουν το στοιχείο της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ωστόσο, καταλήγουν σε προσεγγιστικές ικανοποιητικές λύσεις. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μελέτες και διάφορες θεωρίες για το θέμα της χωροθέτησης και έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα χωροθέτησης. Με το πέρασμα των χρόνων έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις σε θεωρίες και μοντέλα, ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να παρέχουν μια πιο ικανοποιητική λύση. Το πρόβλημα της χωροθέτησης μιας εμπορικής μονάδας εμφανίζεται πολύ συχνά, όταν επιθυμεί να τοποθετήσει έναν αριθμό αποθηκών ή καταστημάτων. Λανθασμένες αποφάσεις χωροθέτησης οδηγούν συχνά σε αυξημένο λειτουργικό κόστος, μειωμένη ανταγωνιστικότητα και μειωμένη αποτελεσματικότητα, γεγονός ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 3

13 που οδηγεί σταδιακά σε εξασθένιση της επιχείρησης με κακές επιπτώσεις στη βιωσιμότητά της. Για τη λήψη αποφάσεων χωροθέτησης Διερευνάται η καλύτερη επιλογή για την τοποθεσία εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης μιας παραγωγικής ή εμπορικής επιχειρηματικής μονάδας. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: Χαρακτηριστικά προϊόντος - Αγορά - Ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά στοχευόμενου πελατολογίου Καθορισμός βασικών κριτηρίων επιλογής τοποθεσίας (δημογραφικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης, πολεοδομικοί όροι, παρουσία ανταγωνισμού, εμπορικότητα, διαθεσιμότητα αναγκαίων πόρων, κλπ) Προεπιλογή περιοχών ενδιαφέροντος με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικής Απεικόνισης (GIS) Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών ανά τοποθεσία Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τοποθεσιών και επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η εγκατάσταση της μονάδας στην καλύτερη δυνατή τοποθεσία, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών της. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 4

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ a. Η σημαντικότητα της χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) στην Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Δικτύου H Διεθνοποίηση των Αγορών και η Νέα Οικονομία δημιουργούν μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της αγοράς, με αποτέλεσμα να απαιτείται ευελιξία από τις επιχειρήσεις, σωστή και επαρκής πληροφόρηση για την ανάπτυξη του δικτύου τους, ικανότητα παροχής νέων και εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών με ταυτόχρονη παρακολούθηση και μείωση του κόστους για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Επιπρόσθετα, η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριακών Συστημάτων, καθιστά πλέον εφικτές πολλές από τις εφαρμογές οι οποίες εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας της διαθέσιμης πληροφορίας μέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέμεναν εξωπραγματικές. Λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, είναι πλέον έντονη η ανάγκη της διαφοροποίησης και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων ειδικότερα για την ανάπτυξη Δικτύου νέων καταστημάτων με μετρήσιμους παράγοντες, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο και μεγιστοποιώντας την ανταγωνιστικότητα και την απόδοση της επένδυσης για κάθε νέο κατάστημα, εταιρικό ή franchise. Τα Γ.Π.Σ. αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ αναπτύχθηκαν ραγδαία κατά τη δεκαετία του 80. Έχουν την ικανότητα να αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων που σχετίζονται με το χώρο. Προπάντων, έχουν τη δυνατότητα αφενός της δημιουργίας μοντέλων δομώντας ρεαλιστικά και εκλεπτυσμένα μοντέλα, αφετέρου της προσφοράς πολλών εναλλακτικών λύσεων σε μεγάλο αριθμό προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον στο σύνολό του (Marguie, 1989). Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Γ.Π.Σ) αξιοποιούν τη δύναμη της πληροφορίας (Βάσεις Δεδομένων) σε συνδυασμό με τη γεωγραφία της κάθε περιοχής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 5

15 για να παρέχουν συνδυαστική και δυναμική ανάλυση και επιτελική πληροφόρηση στα στελέχη μιας επιχείρησης. Η πλέον διαδεδομένη λύση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η ανάπτυξη δικτύου (καταστημάτων, αντιπροσώπων, διανομών) καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγησή τους. Χρησιμοποιώντας δυναμικούς χάρτες, εμπλουτισμένους με όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν γεωγραφικά, μια ανάλυση με τη χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, ενσωματώνονται και αναλύονται όλοι οι παράγοντες ανάπτυξης ενός δικτύου. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω των πολλαπλών γεωγραφικών μοντέλων ανάλυσης και των διαφορετικών τεχνικών τις οποίες παρέχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την: Αποτύπωση συγκεκριμένων συγκεντρώσεων (ιδιωτών ή επιχειρήσεων) δυνητικού πελατολογίου. Παρακολούθηση και σύγκριση των παραγόντων κερδοφορίας ανά κατάστημα. Γεωγραφική εξισορρόπηση των περιοχών δραστηριοποίησης ανά κατάστημα. Συνολική αποτύπωση και παρακολούθηση της εμπορικής δραστηριότητας. Συσχέτιση και παρακολούθηση των καταστημάτων του ανταγωνισμού. Ορθή γεωγραφική κατανομή του δικτύου των καταστημάτων. Εύρεση περιοχών: μη καλυπτόμενων, και υπέρ-καλυπτόμενων (από το υπάρχον δίκτυο των καταστημάτων). Ιεράρχηση των υποψήφιων περιοχών ανάπτυξης ενός δικτύου καταστημάτων Βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών σε επίπεδο καταστήματος, όπως και για τον Προσδιορισμό των γεωγραφικών ορίων κάθε καταστήματος. Χρησιμοποιούνται, ουσιαστικά, κάποιες συνιστώσες που αποτελούν τους βασικούς κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (Critical Success Factors) για την ανάπτυξη ενός δικτύου καταστημάτων, οι οποίοι είναι: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 6

16 Εμπορικότητα των περιοχών (με βάση τα δεδομένα των εμπορικών περιοχών). Δημογραφικά δεδομένα πληθυσμού και αριθμού νοικοκυριών ανά οικοδομικό τετράγωνο. Ζώνες αντικειμενικών αξιών ακινήτων (με βάση τα δεδομένα των αντικειμενικών αξιών ακινήτων). Πρόσβαση σε κύριες οδικές αρτηρίες (ψηφιακοί οδικοί χάρτες). Συγκέντρωση επιχειρήσεων (με βάση την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε του έτους 2001 και των στοιχείων της ICAP Databank). Σχέσεις ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ίδιων καταστημάτων στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα ανά κατάστημα στις τοπικές αγορές. Μέγεθος του καταστήματος και τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Σημεία ενδιαφέροντος και διακίνησης πληθυσμού (όπως σταθμοί του μετρό και του ηλεκτρικού, σούπερ μάρκετ, σχολεία, υπουργεία, ταχυδρομεία, τράπεζες, εφορίες, αρτοποιεία, λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, κλπ). Μέσω μελετών οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τον εξορθολογισμό δικτύων καταστημάτων, παράγονται χρήσιμα και ουσιαστικά οφέλη για την επιχείρηση όπως: Βέλτιστες λύσεις οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη του υφιστάμενου ή νέου δικτύου καταστημάτων (εταιρικών και franchise). Καλύτερη κατανόηση και εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης της επιχείρησης ή του οργανισμού. Μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελατολογίου. Κατανόηση των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών ανά κατάστημα. Ανάπτυξη χωρικής στρατηγικής και δημιουργία ιεραρχικών δικτύων. Βελτιστοποίηση της χωρικής κατανομής των δραστηριοτήτων. Δημιουργία ενός ιεραρχικά διαμορφωμένου δικτύου καταστημάτων. Εξοικονόμηση πόρων μέσω της αλλαγής δραστηριότητας των καταστημάτων και της ιεραρχικής γεωγραφικής διαστρωμάτωσής τους. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 7

17 Εξειδίκευση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ανά μονάδα λειτουργίας και βελτίωση της στοχοποίησης. Μείωση του λειτουργικού κόστους ανά κατάστημα. Κατανόηση του ανταγωνισμού και του επηρεασμού της δραστηριοποίησης των καταστημάτων. Τελικός στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και η αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης. b. Πέντε Στοιχεία της Γεωγραφικής Γνώσης Το GIS παρέχει έναν συγκριτικά νέο μηχανισμό για σύλληψη της γεωγραφικής γνώσης. Ένα GIS είναι ένα σύστημα για διαχείριση, ανάλυση, και επίδειξη γεωγραφικής γνώσης, η οποία αντιπροσωπεύεται χρησιμοποιώντας μια σειρά συνόλων πληροφοριών. Αυτά τα σύνολα πληροφοριών περιλαμβάνουν: Χάρτες και σφαίρες Οι χάρτες και οι σφαίρες περιέχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις. Παρέχουν προηγμένες εφαρμογές GIS για την αλληλεπίδραση με γεωγραφικά στοιχεία. Γεωγραφικά σύνολα δεδομένων Τα γεωγραφικά σύνολα δεδομένων περιέχουν τις βάσεις αρχείων και τις βάσεις δεδομένων γεωγραφικών πληροφοριών χαρακτηριστικά, δίκτυα, τοπολογίες, εκτάσεις, έρευνες, και ιδιότητες. Πρότυπα στοιχείων Τα σύνολα δεδομένων GIS είναι, περισσότερο από το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων [ΠΔΒΔ (πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων)], πίνακες ή μεμονωμένα αρχεία στοιχείων. Ενσωματώνουν προηγμένους κανόνες συμπεριφοράς και ακεραιότητας. Το σχήμα, η συμπεριφορά, και οι κανόνες ακεραιότητας που καθορίζονται στο «παιχνίδι» προτύπων στοιχείων παίζουν κρίσιμο ρόλο στο GIS. Το GIS διαιρεί τη γεωγραφία σε πέντε βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αντιπροσώπευση της γεωγραφικής γνώσης. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με το προηγμένο λογισμικό, παρέχουν τις δομικές μονάδες για ένα ευφυές GIS. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 8

18 Πρότυπα ροής επεξεργασίας και εργασίας Συλλογές ή διαδικασίες που παρέχουν τα εργαλεία για την ανάλυση και αυτοματοποίηση και επανάληψη των πολλαπλάσιων στόχων. Μεταδεδομένα Τα μεταδεδομένα περιέχουν τα έγγραφα που περιγράφουν στοιχεία άλλης πηγής. Ένας κατάλογος μεταδεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να οργανώσουν, ανακαλύψουν, και αποκτήσουν πρόσβαση στην κοινή γεωγραφική γνώση. Αυτά τα πέντε στοιχεία, μαζί με το λογισμικό GIS, διαμορφώνει τις δομικές μονάδες για τη συγκέντρωση στοιχείων για ένα ευφυές GIS, ώστε οι χρήστες να μοιραστούν τη γεωγραφική γνώση. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη βάση για την εξέταση πολλών παραγόντων μέσω GIS παραδείγματος χάριν, βελτιώσεις αποδοτικότητας, ενημερωμένη λήψη απόφασης, βασισμένος σε επιστημονικά δεδομένα προγραμματισμός, υπολογισμός των πόρων, αξιολόγηση, και επικοινωνία. Το ευφυές GIS επιτρέπει στους χρήστες να συλλάβουν και να μοιραστούν την γεωγραφική γνώση με πολλές μορφές ως προηγμένου GIS σύνολα δεδομένων, ως χάρτες, ως πρότυπα στοιχείων, ως τυποποιημένες ροές εργασίας, και ως προηγμένα πρότυπα των γεωγραφικών διαδικασιών. Το GIS πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη δημιουργία, τη χρησιμοποίηση, τη διαχείριση, και τη διανομή και των πέντε στοιχείων γεωγραφικών πληροφοριών. B. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS a. Ορισμοί 1. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ) είναι συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση των χωρικών πόρων. 2. GIS - Geographical Information System: (Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα ΓΠΣ ή Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΓΠΣ, ή Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ΓΣΠ) Σύνολο υλικού, λογισμικού, και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 9

19 διαδικασιών το οποίο με την κατάλληλη χρήση υποστηρίζει τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και παρουσίαση δεδομένων με χωρική αναφορά. Αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο υποστήριξης λήψεων αποφάσεων στην επίλυση ποικίλων προβλημάτων διαχείρισης και σχεδιασμού. Τελευταία χρησιμοποιείται και η απόδοση του όρου ως Geographical Information Science (Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών). 3. Ένα GIS είναι ένα συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών ικανό να συλλαμβάνει, αποθηκεύει, αναλύει, και επιδεικνύει γεωγραφικά τις παραπεμφθείσες πληροφορίες, δηλαδή στοιχεία που προσδιορίζονται σύμφωνα με τη θέση. Επίσης, οι επαγγελματίες ορίζουν ένα GIS ως περιεχόμενο διαδικασιών, ενδυνάμει προσωπικού και των χωρικών στοιχείων που πηγαίνουν στο σύστημα. 4. G.I.S. (Geographic Information Systems): Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) είναι πληροφοριακά συστήματα (Information Systems) που παρέχουν την δυνατότητα: συλλογής διαχείρισης αποθήκευσης επεξεργασίας ανάλυσης και οπτικοποίησης σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο. Τα δεδομένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή και χωρικά και μπορεί να συσχετίζονται με μια σειρά από περιγραφικά δεδομένα τα οποία και τα χαρακτηρίζουν μοναδικά. 4. Το GIS είναι λογισμικό υπολογιστών που συνδέει τις γεωγραφικές πληροφορίες (όπου τα πράγματα είναι) με περιγραφικές πληροφορίες (ποια πράγματα είναι). ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 10

20 Πολλές φορές η ολοκληρωμένη έννοια των GIS (integrated GIS concept) επεκτείνεται για να συμπεριλάβει τόσο τα δεδομένα (που αποτελούν ουσιαστικά τον πυρήνα τους), το λογισμικό και τον μηχανικό εξοπλισμό όσο και τις διαδικασίες και το ανθρώπινο δυναμικό που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ενός οργανισμού, ο οποίος έχει σαν πρωταρχική του δραστηριότητα την διαχείριση πληροφορίας με την βοήθεια GIS. b. Δυνατότητες των GIS και Μοντέλα Αντίθετα από έναν επίπεδο χάρτη εγγράφου, όπου «ό,τι βλέπετε είναι αυτό που παίρνετε», ένα GIS μπορεί να παρουσιάσει πολλά στρώματα των διαφορετικών πληροφοριών. Ένας ψηφιακός χάρτης δεν είναι δυσκολότερο να χρησιμοποιηθεί από έναν χάρτη εγγράφου. Όσον αφορά την Ψηφιακή Χαρτογραφία, αυτή είναι η παραγωγή χαρτών και χαρτογραφικών προϊόντων σε ψηφιακό περιβάλλον. Εννοιολογικά είναι υποσύνολο των GIS, και ταυτίζεται με το στάδιο της οπτικοποίησης (visualization) αφού (στις περισσότερες περιπτώσεις): το παράγωγο προϊόν είναι κάποιος χάρτης, είτε στην γνωστή του μορφή δηλαδή εκτυπωμένος σε χαρτί (hardcopy) ή σε ψηφιακό αρχείο (softcopy) δεν απαιτεί όλες τις λειτουργίες (κυρίως αυτές της επεξεργασίας και ανάλυσης) που παρέχει ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχουν τα GIS είναι αυτή της σύνδεσης της χωρικής με την περιγραφική πληροφορία (η οποία δεν έχει από μόνη της χωρική υπόσταση). Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την λειτουργία αυτή βασίζεται: είτε στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων (relational), όπου τα περιγραφικά δεδομένα πινακοποιούνται χωριστά και αργότερα συσχετίζονται με τα χωρικά δεδομένα μέσω κάποιων μοναδικών τιμών που είναι κοινές και στα δύο είδη δεδομένων. είτε στο αντικειμενοστραφές μοντέλο δεδομένων (object-oriented), όπου οι τόσο τα χωρικά όσο και τα περιγραφικά δεδομένα συγχωνεύονται σε αντικείμενα, τα οποία μπορεί να μοντελοποιούν κάποια αντικείμενα με ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 11

21 φυσική υπόσταση (π.χ. κατηγορία = "δρόμος", όνομα = "Πανεπιστημίου", γεωμετρία = "[Χ1,Υ1],[Χ2,Υ2]...", πλάτος = "20μέτρα"). Το αντικειμενοστραφές μοντέλο τείνει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε εφαρμογές GIS εξαιτίας των αυξημένων δυνατοτήτων του σε σχέση με το σχεσιακό μοντέλο της δυνατότητας που παρέχει για την εύκολη και απλοποιημένη μοντελοποίηση σύνθετων φυσικών φαινομένων και αντικειμένων με χωρική διάσταση. Ειδικότερα, τα ΓΠΣ αποτελούν: μια εύχρηστη τεχνολογία αποθήκευσης και διαχείρισης ενός μεγάλου αριθμού χωρικών δεδομένων, ένα αποτελεσματικό εργαλείο αναγνώρισης των χωρικών σχέσεων και προτύπων, μια αναγνωρισμένη μεθοδολογία που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων έναν μηχανισμό παραγωγής χαρτών υψηλής ποιότητας. c. Οι Τρεις Οπτικές ενός GIS Ένα GIS συχνότερα συνδέεται με τους χάρτες. Ένας χάρτης, εντούτοις, είναι μόνο ένας τρόπος εργασίας με τα γεωγραφικά στοιχεία σε ένα GIS, και μόνο ένας τύπος προϊόντος που παράγεται από ένα GIS. Αυτό σημαίνει ότι ένα GIS μπορεί να παρέχει πολύ περισσότερες ικανότητες επίλυσης προβλήματος χρησιμοποιώντας ένα απλό πρόγραμμα χαρτογράφησης ή προσθέτοντας τα στοιχεία σε ένα εργαλείο χαρτογράφησης με απευθείας σύνδεση. Ένα GIS μπορεί να αντιμετωπισθεί με τρεις τρόπους: 1. Βάσεις δεδομένων: Ένα GIS είναι ένα μοναδικό είδος βάσης δεδομένων του κόσμου μια γεωγραφική βάση δεδομένων, ή geodatabase. Είναι ένα «σύστημα πληροφοριών για τη γεωγραφία». Ένα GIS είναι βασισμένο σε μια δομημένη βάση δεδομένων που περιγράφει τον κόσμο σε γεωγραφικούς όρους. 2. Χάρτες: Ένα GIS είναι ένα σύνολο ευφυών χαρτών και άλλων απεικονίσεων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 12

22 σχέσεις χαρακτηριστικών γνωρισμάτων στη γήινη επιφάνεια. Οι χάρτες των γεωγραφικών πληροφοριών μπορούν να κατασκευαστούν και να χρησιμοποιηθούν ως «παράθυρα στη βάση δεδομένων» για να υποστηρίξουν τις ερωτήσεις, την ανάλυση, και την έκδοση των πληροφοριών. Αυτό καλείται geovisualization. 3. Μοντελοποίηση: Ένα GIS είναι ένα σύνολο εργαλείων μετασχηματισμού πληροφοριών που αντλούν τα νέα γεωγραφικά σύνολα δεδομένων από τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων. Αυτές οι geoprocessing λειτουργίες παίρνουν τις πληροφορίες από τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων, εφαρμόζουν τις αναλυτικές λειτουργίες, και γράφουν τα αποτελέσματα στα νέα παραγόμενα σύνολα δεδομένων. Με άλλα λόγια, με το συνδυασμό των στοιχείων και την εφαρμογή μερικών αναλυτικών κανόνων, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρότυπο που βοηθά να απαντηθούν οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί. C. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ a. Πλεονεκτήματα- Οφέλη από την Εφαρμογή ενός Γ.Π.Σ. Ο τρόπος με τον οποίο οι χάρτες και άλλα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί και αρχειοθετηθεί ως στρώματα πληροφοριών μέσα σε ένα GIS καθιστά πιθανή την εκτέλεση σύνθετων αναλύσεων. Γενικότερα, τα ΓΠΣ διευκολύνουν τη βελτιωμένη χρήση των πληροφοριών για να ενημερώνονται οι διαχειριστικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, ένα από τα συμπεράσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο ενός προγράμματος παράκτιας διαχείρισης του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού στην Ελλάδα, ήταν ότι «η καλή γνώση των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και διοικητικών γνωρισμάτων της προς διαχείριση περιοχής αποτελεί το πρώτο ουσιώδες βήμα στο σχεδιασμό της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης». H εφαρμογή ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΓΠΣ) αποτελεί μια σύνθετη δράση και για αυτό δεν πρέπει να υποεκτιμάται. Ωστόσο, τα οφέλη που ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 13

23 απορρέουν από την εφαρμογή ενός ΓΠΣ είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται: Σαφέστερη χαρτογράφηση. Δημιουργία γεωγραφικών δεδομένων βάσης. Ευκολότερος χειρισμός των δεδομένων. Πιο εύχρηστη και κατάλληλη αποθήκευση δεδομένων. Δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων μεταξύ γεωγραφικών μεταβλητών. Ενισχυμένη ικανότητα για τη λήψη αποφάσεων. Ενισχυμένη ικανότητα επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες ομάδες. Πιο αναλυτικά, κάποια πλεονεκτήματα των συστημάτων GIS είναι τα εξής: 1. Ανάκτηση πληροφοριών Με ένα GIS είναι δυνατό «να δείξουμε» μια τοποθεσία, ένα αντικείμενο, ή μια περιοχή στην οθόνη και να ανακτήσουμε τις καταγραμμένες πληροφορίες για αυτά από τα αρχεία. Χρησιμοποιώντας σαρωμένες αεροφωτογραφίες ως οπτικό οδηγό μπορούμε να ρωτήσουμε ένα GIS, για παράδειγμα, για τη γεωλογία ή την υδρολογία της περιοχής ή ακόμα και για το πόσο κοντά είναι ένα έλος στο τέλος του δρόμου. Αυτός ο τύπος ανάλυσης επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την περιβαλλοντική ευαισθησία του έλους (στο συγκεκριμένο παράδειγμα). 2. Τοπολογική διαμόρφωση- μοντελοποίηση Ένα GIS μπορεί να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις χωρικές σχέσεις μεταξύ των ταξινομικών φαινομένων. Οι όροι της γειτνίασης (τι είναι δίπλα σε αυτά που), της συγκράτησης (τι εσωκλείεται από αυτά που), και της εγγύτητας (πόσο στενό κάτι είναι στο κάτι άλλο) μπορούν να καθοριστούν με ένα GIS. 3. Δίκτυα Με τη χρησιμοποίηση ενός γραμμικού δικτύου ο υπολογιστής μπορεί να καθορίσει για παράδειγμα πώς και προς ποια κατεύθυνση μεταφέρονται οι ουσίες του εδάφους. Οι πρόσθετες πληροφορίες για τον όγκο και την ταχύτητα ύδατος σε όλο το χωρικό δίκτυο μπορούν να βοηθήσουν το GIS να καθορίσει πόσο καιρό θα ταξιδεύουν οι ουσίες αυτές. Ένα GIS μπορεί να μιμηθεί τη μετακίνηση των υλικών κατά μήκος ενός δικτύου των γραμμών. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 14

24 4. Επικάλυψη Με τη χρησιμοποίηση των χαρτών των υγρότοπων, των κλίσεων, των ρευμάτων, της χρήσης εδάφους, και των χωμάτων το GIS μπορεί για παράδειγμα να παραγάγει ένα νέο στρώμα χαρτών που ταξινομεί τους υγρότοπους σύμφωνα με τη σχετική ευαισθησία τους στις απορροές ουσιών. 5. Παραγωγή στοιχείων Ένα σημαντικό τμήμα ενός GIS είναι η δυνατότητά του να παραγάγει τη γραφική παράσταση στην οθόνη ή σε χαρτί για να μεταβιβάσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων στους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τους πόρους. Οι χάρτες τοίχων, οι διαδικτυακοί χάρτες, και άλλες γραφικές παραστάσεις μπορούν να παραχθούν, επιτρέποντας στους ιθύνοντες να απεικονίσουν και, με αυτόν τον τρόπο, να καταλάβουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων ή τις προσομοιώσεις των πιθανών γεγονότων. Επιπλέον, η χρήση ενός GIS μπορεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, τον προγραμματισμό, και τη διαχείριση των πόρων. Όμως, η συλλογή των στοιχείων για ένα GIS είναι δαπανηρή και μπορεί να απαιτήσει πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό υπολογιστών και τεχνική πείρα. Τα τυποποιημένα σχήματα στοιχείων διευκολύνουν την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών μεταξύ των χρηστών των διαφορετικών συστημάτων. Η τυποποίηση βοηθά να επεκταθεί η συλλογή δεδομένων και, σε πολλές περιπτώσεις, δίνει πρόσβαση σε χρήστες για στοιχεία που δεν θα μπορούσαν ειδάλλως να συλλέξουν για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους. Οργανώσεις όπως η πανεπιστημιακή κοινοπραξία για τη γεωγραφική επιστήμη των πληροφοριών (www.ucgis.org) και η ομοσπονδιακή γεωγραφική Επιτροπή στοιχείων (www.fgdc.gov) επιδίωξαν να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες τυποποίησης. Το GIS έχει καταδείξει την πραγματική επιχειρησιακή αξία, ή την επιστροφή στην επένδυση (ROI). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών οι επιχειρήσεις, οι αντιπροσωπείες, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έχουν εκτελέσει τα προγράμματα GIS για να εκμεταλλευθούν αυτά τα οφέλη. Το GIS: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 15

25 ενσωματώνει οπτικά τα στοιχεία, αυξάνει την αποδοτικότητα, και βελτιώνει τις εκβάσεις με τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας υποστηρίζει την στοιχείο-βασισμένη λήψη αποφάσεων με την παροχή ενός σχετικού αναλυτικού πλαισίου προσθέτει ιδιαίτερη αξία στις υπάρχουσες πληροφορίες ενδυναμώνοντας τις υπάρχουσες επενδύσεις σε ΙΤ και στοιχεία φέρνει την πραγματικότητα στην ανάλυση στοιχείων και την παρουσίαση πληροφοριών επιτρέποντάς σου να δεις πράγματα όπως είναι πραγματικά ή θα είναι. Στην πράξη, ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου τα χωρικά δεδομένα θεωρούνται σημαντικά. b. Περιορισμοί ή Πιθανά Προβλήματα ενός GIS Ένα τέτοιο σύστημα έχει και εγγενή προβλήματα (κάποια αναφέρθηκαν παραπάνω), τα οποία πρέπει να λύσουν οι χρήστες του προκειμένου να αποφευχθεί μια λανθασμένη ανάλυση. Μερικά από τα τυπικά προβλήματα που προκύπτουν μπορεί, ενδεικτικά, να αφορούν τα ακόλουθα: τη συλλογή ορθών και συγκεκριμένων χωρικών δεδομένων, την απόφαση ως προς τη μορφή των δεδομένων, την εισαγωγή των δεδομένων στο ΓΠΣ, τη διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων, την ενσωμάτωση ενός ΓΠΣ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν, επίσης, διάφοροι περιορισμοί, ή πιθανά προβλήματα, που μπορούν να υπονομεύσουν την ποιότητα οποιασδήποτε ανάλυσης ΓΠΣ. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ποιότητα δεδομένων. Διαθεσιμότητα δεδομένων. Κόστος του εξοπλισμού και του λογισμικού. Κόστος των δεδομένων. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 16

26 Επίπεδο κατάρτισης του χρήστη. Προκειμένου η εφαρμογή ενός ΓΠΣ να στηρίξει τη λήψη αποφάσεων και να αποβούν χρήσιμα τα παραγόμενα από αυτό, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί με προσεκτικό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η καλύτερη δυνατή ποιότητα δεδομένων σε όλο το φάσμα λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στα ακόλουθα ζητήματα: Πολυπλοκότητα του αντικειμένου της χαρτογράφησης. Οργανωτικά ζητήματα, περιλαμβανομένων του προσωπικού και των αναγκών κατάρτισης. Ποιότητα δεδομένων. Κόστος. Πηγή δεδομένων. Χρονικές συγκεκριμένες εκτιμήσεις σχετικές με το παράκτιο περιβάλλον. Επίσης, είναι αναγκαίο ο χρήστης να έχει κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του ΓΠΣ, αλλά και το πώς μπορούν να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες του συστήματος και να ελαχιστοποιηθούν οι αδυναμίες του σε οποιαδήποτε δεδομένη μελέτη. c. Οι Χάρτες ενός GIS Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των GIS είναι η παραγωγή χαρτών. Οι παραδοσιακοί χάρτες είναι αφαιρέσεις του πραγματικού κόσμου εφόσον κάθε χάρτης είναι μια δειγματοληψία των σημαντικών στοιχείων. Οι τοπογραφικοί χάρτες παρουσιάζουν τη μορφή της επιφάνειας εδάφους. Οι χάρτες έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για να εξερευνήσουν τη γη. Η τεχνολογία GIS έχει ενισχύσει την αποδοτικότητα και την αναλυτική δύναμη της παραδοσιακής χαρτογραφίας. Δεδομένου ότι η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας, η τεχνολογία GIS γίνεται ένα ουσιαστικό εργαλείο στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η διαδικασία της σφαιρικής αλλαγής. Ο χάρτης και οι δορυφορικές πηγές πληροφοριών μπορούν ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 17

27 να συνδυαστούν στα πρότυπα που μιμούνται τις αλληλεπιδράσεις των σύνθετων φυσικών συστημάτων. Μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως απεικόνιση, ένα GIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραγάγει τους χάρτες όχι μόνο εικόνες, αλλά και σχέδια, ζωτικότητες, και άλλα χαρτογραφικά προϊόντα. Η κατάσταση της επιφάνειας της Γης, της ατμόσφαιρας και του εδάφους μπορεί να εξεταστεί μέσω στοιχείων δορυφόρου σε ένα GIS. Η τεχνολογία GIS δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξετάσουν τις επιδράσεις/ αλλαγές στη γη κατά τη διάρκεια ημερών, μηνών και ετών. D. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών των GIS, που έχουν σχέση με θέματα της φύσης, κοινωνικοοικονομικά, τεχνικά θέματα, αλλά και γεωγραφικά/ χαρτογραφικά. Χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία χωρικών δεδομένων για χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, σε γεωγραφικές και τοπογραφικές εφαρμογές, αλλά κυρίως στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι λειτουργίες ενός GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου υπάρχει ανάγκη για διαχείριση χωρικών δεδομένων ή ακόμα και για ανάλυση της χωρικής διάστασης των δεδομένων. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, καθιστά εφικτές πολλές από τις εφαρμογές που εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας της διαθέσιμης πληροφορίας μέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέμεναν εξωπραγματικές. Ενδεικτικά, μερικές από τις πλέον κοινές εφαρμογές των GIS είναι οι παρακάτω: Περιβαλλοντική Διαχείριση (Environmental Management) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολεοδομία και Χωροταξία Κατασκευές έργων μεγάλης κλίμακας (π.χ. οδοποιία κ.α.) Διαχείριση Δικτύων Κοινής Ωφελείας (ΑΜ/ FM) Κτηματολόγιο και Κτηματογραφήσεις Τοπογραφία, Γεωδαισία και Υδρογραφία Γεωλογία και Υδρογεωλογία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 18

28 Δίκτυα Μεταφορών και Επικοινωνιών Προγραμματισμό μεταφορών Προγραμματισμό δράσης έκτακτης ανάγκης Αυτόματη Πλοήγηση Διάθεση αποβλήτων Αρχαιολογία Γεωργία Δασονομία Η τεχνολογία του GIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επιστημονικές έρευνες, τη διαχείριση των πόρων και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης. Παραδείγματος χάριν, ένα GIS μπορεί να επιτρέψει στους αρμόδιους για το σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης να υπολογίσουν εύκολα τους χρόνους απόκρισης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, ή ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρει τους υγρότοπους που χρειάζονται προστασία από τη ρύπανση. Χρησιμοποιείται και για σχεδιασμό χαρτών. Ουσιαστικά ενσωματώνει παραδοσιακούς χαρτογράφους για την αυτοματοποιημένη παραγωγή των χαρτών. Ένα από τα πιο κοινά προϊόντα ενός GIS είναι ένας χάρτης. Οι χάρτες είναι γενικά εύκολο να φτιαχτούν με τη χρησιμοποίηση ενός GIS και είναι συχνά τα αποτελεσματικότερα μέσα για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων της διαδικασίας GIS. Οι χρήστες ενός GIS πρέπει να προσέχουν την ποιότητα των παραχθέντων χαρτών επειδή το GIS δεν ρυθμίζει τις κοινές χαρτογραφικές αρχές. Ένα σύστημα GIS χρησιμοποιείται και στην επιλογή/ εντοπισμό περιοχών που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ή έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ποιες περιοχές καλύπτει μια επιχείρηση ύδρευσης: το GIS επιλέγει τις περιοχές που δεν τις καλύπτει η εταιρία αυτή και αποκλείει τις περιοχές που καλύπτονται από αυτήν, ενώ μπορεί να αποκλείσει από την ανάλυση και περιοχές γύρω από τις οποίες υπάρχουν ακατάλληλα ρεύματα, μπορεί ακόμα να δείξει πηγές μόλυνσης και στοιχεία του εδάφους πάνω σε ένα χάρτη και τέλος να συνδυάσει αυτές τις πληροφορίες για να δώσει μια πλήρη εικόνα με αρκετές πληροφορίες για λήψη αποφάσεων). Ε. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS Από την άλλη, για την επιτυχή ανάπτυξη ενός συστήματος GIS είναι απαραίτητη μια διαδικασία 10 σταδίων: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 19

29 1. Στρατηγικός σκοπός. 2. Σχέδιο για τον προγραμματισμό. 3. Καθορισμός των απαιτήσεων τεχνολογίας. 4. Καθορισμός των τελικών προϊόντων. 5. Καθορισμός του πεδίου συστημάτων. 6. Δημιουργία ενός σχεδίου στοιχείων. 7. Επιλογή ενός προτύπου στοιχείων. 8. Καθορισμός των απαιτήσεων συστημάτων. 9. Ανάλυση των κερδών και των δαπανών. 10. Δημιουργία ενός σχεδίου εφαρμογής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα εξής στάδια: Αρχική συλλογή δεδομένων. Δεδομένα που αντλούνται από μέλη ομάδων χρηστών μπορεί να μην είναι αξιόπιστα. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς από τη στιγμή που θα συλλεχθούν τα δεδομένα, είναι ουσιαστικά αδύνατο να βελτιωθεί η ποιότητά τους. Εισαγωγή δεδομένων στο ΓΠΣ. Υπάρχει μια ποικιλία μεθόδων σχετικών με την εισαγωγή δεδομένων στο ΓΠΣ. Καθεμία έχει εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πρέπει, συνεπώς, να αναγνωριστεί η κατάλληλη μέθοδος προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση να διακινδυνεύσει η ποιότητα των δεδομένων. Ανάλυση δεδομένων. Οποιοσδήποτε χειρισμός των δεδομένων στο πλαίσιο του ΓΠΣ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των δεδομένων. Στις συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται: αλλαγή των προβολών του χάρτη, τροποποίηση της κλίμακας των δεδομένων και επικάλυψη πολλών επιπέδων δεδομένων. Παρουσίαση δεδομένων. Ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των αποτελεσμάτων. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την επίδραση που μπορεί να ασκήσει ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων ΓΠΣ στη διαδικασία παραγωγής απόφασης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 20

30 F. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΠΣ Προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας της εφαρμογής ενός ΓΠΣ σε ένα συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη όλα τα συστατικά στοιχεία του κύκλου ενεργειών των αποφάσεων για να είναι δυνατό να διατηρηθεί η ποιότητα των δεδομένων και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα της απόφασης. Μια τυπική πορεία προόδου της διαχείρισης ενός έργου ΓΠΣ θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη: 1. Καθορισμός του σκοπού της μελέτης Καθορισμός του απαιτούμενου αποτελέσματος του έργου. Σαφής διατύπωση, π.χ. να καθοριστεί μια θαλάσσια περιοχή μεγάλου βάθους ως κατάλληλη για την εναπόθεση υλικών χερσαίων κατασκευών. 2. Προσδιορισμός των αναγκαίων δεδομένων Κατασκευή μοντέλου προσομοίωσης της πραγματικότητας. Ανάγκη για τα κατάλληλα δεδομένα ώστε να ληφθεί μια ενημερωμένη και στρατηγική απόφαση. Καθορισμός παραμέτρων. 3. Προετοιμασία ενός σχεδίου χρήσης του ΓΠΣ (συχνά καλείται ως Χαρτογραφικό Μοντέλο) Πρόκειται για ένα διάγραμμα ροής όπου παρουσιάζονται και συνδέονται τα σύνολα των δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και οι αναλυτικές τεχνικές που πρόκειται να εφαρμοσθούν. Ο ρόλος του είναι εξίσου σημαντικός, διότι μας παρέχει μια καταγραφή του είδους της ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε. Προετοιμασία ενός διαγράμματος του έργου ΓΠΣ. 4. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δεδομένων Μπορεί να περιλαμβάνεται συνδυασμός: o νέων δεδομένων, o δεδομένων αρχείου. Ωστόσο, σημαντικό είναι να ληφθούν υπόψη: o η ποιότητα των δεδομένων -είναι κατάλληλα για τη μελέτη; o η διαχείριση των δεδομένων -η διαχείριση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 21

31 Περιορισμοί: o χρόνος, o χρήματα, o περιεχόμενο της μελέτης 5. Εισαγωγή των δεδομένων στο ΓΠΣ Επιλογή της μεθόδου εισαγωγής των δεδομένων. Ανάλυση ευαισθησίας δεδομένων -θεώρηση του αντίκτυπου της ποιότητας των δεδομένων στο τελικό αποτέλεσμα. 6. Έλεγχος του ΓΠΣ Ελαχιστοποίηση της επίδρασης λανθασμένων δεδομένων στο έργο. Ασάφεια ή λογικότητα. Σύστημα ερωτημάτων για την εύκολη εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 7. Λήψη απόφασης Το σύστημα αναγνωρίζει πιθανές περιοχές. Απόφαση βάσει και άλλων παραγόντων. Κρίσεις για τις αξίες. Ο ρόλος του ΓΠΣ στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Περιληπτικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σημαντικό η ποιότητα των δεδομένων να είναι ανάλογη του επιπέδου της απόφασης που έχει ληφθεί. Εάν η ποιότητα των δεδομένων είναι υπερβολικά χαμηλή, τότε η απόφαση θα είναι ελλιπέστατη. Υπάρχει η περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο ενός έργου ΓΠΣ, να αλλοιωθεί η ποιότητα των δεδομένων. Γι' αυτό η διαχείριση του έργου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να διατηρηθεί η κατάλληλη ποιότητα των δεδομένων. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 22

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 1. Γενικά περί Χωροθέτησης Ποια είναι η καλύτερη τοποθέτηση ενός αριθμού υποκαταστημάτων, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε ένα γεωγραφικό χώρο, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι, όπως καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, εύκολη πρόσβαση των πελατών στο κατάστημα, μείωση κόστους εγκατάστασης ή λειτουργίας, καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών και άλλα; Τέτοιου είδους ερωτήματα ορίζουν τα προβλήματα χωροθέτησης. Η χωροθέτηση μιας επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία και εξέλιξή της και γι αυτό θεωρείται μια πολύ σημαντική απόφαση. Για την χωροθέτηση απαιτείται η δαπάνη αρκετού χρόνου και κόστους για τη συγκέντρωση των όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και την επεξεργασία τους, μέχρι την έκβαση της τελικής- βέλτιστης λύσης. Η σωστή χωροθέτηση μιας μονάδας μειώνει το κόστος λειτουργίας και εγκατάστασης και αυξάνει τα κέρδη ή οφέλη. Για παράδειγμα, η σωστή χωροθέτηση μιας μονάδας μπορεί να τη φέρει πιο κοντά στους πελάτες, να αυξήσει τη ζήτηση των προϊόντων που προσφέρει, να αυξήσει την πελατειακή της βάση, να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών από την καλύτερη εξυπηρέτηση, να μειώσει τη φορολογία και να επιτύχει οικονομίες κλίμακας. A. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ a. Ορισμοί Χωροθέτηση είναι η επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας για την εγκατάσταση μιας λειτουργικής μονάδας μέσω κάποιων κριτηρίων, τα οποία ορίζονται ανάλογα με το είδος της μονάδας αυτής και τις ανάγκες της. Η επιλογή της καταλληλότερης τοποθεσίας γίνεται μέσα από ένα εύρος εναλλακτικών τοποθεσιών για εγκατάσταση. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 23

33 b. Εφαρμογές Η χωροθέτηση βρίσκει εφαρμογές σε πολλά πεδία. Παραδείγματα είναι η χωροθέτηση των supermarkets, η χωροθέτηση ταχυδρομείων, των κινητών σταθμών επισκευής οχημάτων που περιμένουν την εκδήλωση βλάβης, των ασθενοφόρων που περιμένουν να ανταποκριθούν σε κλήσεις, η τοποθέτηση αποθηκών με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, η επιλογή της θέσης τραπεζικών καταστημάτων (σταθερών και κινητών), η επιλογή της θέσης τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, και πολλές ακόμα περιπτώσεις (κάποιες αναφέρονται και στο Κεφάλαιο 1 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα). Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Όπως προαναφέραμε, η χωροθέτηση γίνεται βάσει κάποιων κριτηρίων που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα. Κάποια κριτήρια που χρησιμοποιούν οι μονάδες για χωροθέτηση είναι τα εξής: Ο αριθμός των πιθανών πελατών σε κάθε υποψήφια για εγκατάσταση περιοχή και τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. ηλικία, συνήθειες) Ο πληθυσμός της κάθε περιοχής Ο αριθμός των εμπορικών κέντρων κάθε περιοχής και η απόσταση από αυτά (προσέλκυση πελατών) Ο αριθμός των ανταγωνιστών που υπάρχουν σε κάθε περιοχή: καθορίζει την ένταση και το επίπεδο του ανταγωνισμού που υπάρχει στην περιοχή Οι ισχύοντες ρυθμιστικοί κανόνες και η νομοθεσία της κάθε περιοχής (θεσμικό πλαίσιο): κατά πόσο δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο της κάθε περιοχής είναι ελκυστικό για άμεσες επενδύσεις και κατά πόσο η επιχείρηση, η πολιτική και οι στόχοι της είναι εναρμονισμένα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Η φορολογία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 24

34 Το μέσο οικονομικό επίπεδο των κατοίκων της κάθε περιοχής Το κόστος εγκατάστασης μιας νέας μονάδας στην εκάστοτε περιοχή Το εργατικό δυναμικό Η απόσταση από τους προμηθευτές και τους πελάτες Κάποιοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη αποφάσεων για χωροθέτηση μιας νέας μονάδας είναι οι εξής: Το κόστος της επένδυσης: αφορά την ίδρυση της νέας μονάδας και εγκατάστασής της, το κόστος οικοδόμησης, το κόστος αγοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού, την αγορά οικοπέδου, τα έργα υποδομής κ.τ.λ. Το κόστος λειτουργίας: αφορά το κόστος από την συνήθη λειτουργία της μονάδας, όπως το κόστος του ενοικίου, παροχές ΟΤΕ, ΔΕΗ και νερό, συντήρηση εγκαταστάσεων, αμοιβές προσωπικού κ.τ.λ. Κοινωνικά θέματα: ο θόρυβος από τη λειτουργία της, οι κοινωνικοί θεσμοί της περιοχής, το εργατικό δυναμικό της κάθε περιοχής (π.χ. μόρφωση, εμπειρία, εξειδίκευση, διαθεσιμότητα). Η εμπειρία: αναφερόμαστε στην εμπειρία που διαθέτει η διοίκηση της νέας μονάδας σε θέματα χωροθέτησης, αναδιοργάνωσης, διοίκησης αλλαγών, διαπραγματεύσεων, ίδρυση νέων μονάδων. Η εμπειρία βοηθά στη σωστή λήψη αποφάσεων και στη σωστή διαχείριση καταστάσεων. Εδώ εντάσσεται και η βοήθεια από τρίτους, όπως είναι οι σύμβουλοι επιχειρήσεων. Προσαρμοστικότητα και ευελιξία: αναφερόμαστε στην προσαρμογή της επιχείρησης στις ανάγκες, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των ανθρώπων της περιοχής, την εξέταση των δυνάμεων και των αδυναμιών των ανταγωνιστών και των διαπραγματευτικών δυνάμεων των προμηθευτών της περιοχής, την ανεύρεση πρώτων υλών και τη δυνατότητα προσαρμογής σε πιθανές αλλαγές του περιβάλλοντός της. Λειτουργία της νέας μονάδας: Εξοπλισμός, διακόσμηση Μέγεθος Απαιτούμενο εργατικό δυναμικό (εξειδικευμένο ή μη) Συντήρηση εγκαταστάσεων Αποθήκευση, προμήθεια, διανομή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 25

35 Διάρκεια ζωής της μονάδας Τμήματα της μονάδας Πολιτική, κανόνες και στόχοι Χρόνοι αναμονής Δυνατότητα πρόσβασης: αφορά την εύκολη και χωρίς κόπο πρόσβαση από τους πελάτες και τους προμηθευτές. Χώροι για φόρτωση- εκφόρτωση, μέσα μαζικής μεταφοράς, διάδρομοι, είσοδοι και έξοδοι, χρόνος μετακίνησης των πελατών από το σπίτι τους στο κατάστημα, τρόπος μεταφοράς των πελατών (ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιούν), οδικό δίκτυο Χώροι στάθμευσης: ευρύχωρο πάρκινγκ με επαρκείς θέσεις στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ανταγωνισμός: ένταση ανταγωνισμού μερίδια αγοράς τιμές ανταγωνιστών τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης στρατηγικές Ζήτηση: Προτιμήσεις Τιμή Ποιότητα Αξία για τον πελάτη Συχνότητα και ποσότητα αγοράς Αγοραστική δύναμη Ελαστικότητα ζήτησης Προσέλκυση πελατών: Τιμές Υπηρεσίες Ποικιλία προϊόντων Προσβασιμότητα Εγκαταστάσεις Διαφήμιση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 26

36 Το γενικότερο πληθυσμιακό και οικονομικό δυναμικό της περιφέρειας : Χωροθέτηση, λειτουργία και οργάνωση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) Κρατική πολιτική με τη θεσμοθέτηση επενδυτικών κινήτρων Ανάπτυξη βασικών υποδομών (όπως αεροδρόμια, λιμάνια κ.τ.λ.) Τη θέση του αστικού κέντρου, πρωτεύουσας του νομού στη διοικητική ιεραρχία της χώρας Τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Τα χαρακτηριστικά του φυσικού της περιβάλλοντος και τους φυσικούς της πόρους Την οικονομική της ευημερία και τη σχετική της θέση στον οικονομικό χάρτη της χώρας. Το παραγωγικό της δυναμικό Γ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Στην πράξη χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για τη λήψη αποφάσεων χωροθέτησης και την πρόβλεψη, όπως είναι οι μέθοδοι που αξιοποιούν συνεντεύξεις με τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι μέθοδοι μαθηματικού προγραμματισμού και οι στατιστικές μέθοδοι. Η χωροθέτηση αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις, καθώς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πολλές παραμέτρους. Στην λήψη αποφάσεων για χωροθέτηση χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα, που διαφέρουν ανάλογα με το είδος, τις ανάγκες και τους στόχους (π.χ. να βρίσκεται κοντά στους πελάτες της, να βρίσκεται κοντά στους προμηθευτές της, να μειώσει το λειτουργικό της κόστος κ.α.) της κάθε μονάδας και βοηθούν τους αποφασίζοντες να βρουν τη βέλτιστη λύση. Η χωροθέτηση είναι ένα πρόβλημα πολυκριτηριακής ανάλυσης. Εξετάζεται ένα μεγάλο εύρος κριτηρίων που βαθμολογούνται ανάλογα με τη σημαντικότητά τους (βάσει προτεραιοτήτων που ορίζει η κάθε επιχείρηση). Ερευνούνται, ταξινομούνται, αναλύονται και τακτοποιούνται κατάλληλα οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατές επιλογές. Σε επόμενο κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά κάποια μοντέλα χωροθέτησης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 27

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης

Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Θεσσαλονίκης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11-12 Μαΐου 2009, Θεσσαλονίκη Εκτίμηση και διαχείριση Εμπορικών Κέντρων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), εφαρμογή στο MEDITERRANEAN

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης

Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Βελτιστοποιώντας τις λειτουργίες εξόρυξης Η ενοποίηση λογισμικών στις επιχειρήσεις εξόρυξης αποτελεί το κλειδί για την αυξημένη παραγωγικότητα Ενώ ο τομέας των φυσικών πόρων συνεχίζει να αναπτύσσεται,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/7/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 B / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB

Τη μελέτη του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων και πελατών - Amb InECSB H Amb InBI-Tools, είναι μία εξειδικευμένη σουίτα συστημάτων που προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μικρομεσαίας επιχείρησης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσής της. Με σημείο αναφοράς το επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Είναι ήδη ευρέως γνωστά τα ατυχήματα με τα πλοία ΕRΙΚΑ, Don Pedro, Prestige, καθώς και τα καταστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DRIVING TO... SUCCESS Γνωρίστε τα νέα πακέτα συμβουλευτικών υπηρεσιών της Analysis Business Cnsulting, προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης σας, πάντα με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.);

Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Άδωνις Κοντός Τι είναι τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.); Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (G.I.S.) Στατιστικά Περιβάλλον Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας Χρήσεις Γης Οικοδομικά Τετράγωνα Ισοϋψείς Καμπύλες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II

Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II Μικρές / µεσαίες επιχειρήσεις και το Solvency II 1. Εισαγωγή 1.1 Το έγγραφο αυτό επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε τις µικρές και µεσαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στoυς τρόπους αντιµετώπισης των

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (NZEB) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ H κατασκευή κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise

1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ. Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 1 ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Δημιουργία και Ανάπτυξη Δικτύων Franchise 27/03/09 1 Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΚΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Ομάδα Μαθητών: 1. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΔΙΟΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 3. ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή

ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 1. Εισαγωγή Ευρεία Περίληψη 1 ΕΥΡΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εισαγωγή Το κίνητρο αυτής της διατριβής ήταν η ανάγκη των τηλεοπτικών σταθμών και των διαφημιστικών εταιριών για την πρόβλεψη της τηλεθέασης των εκπομπών και των διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 1 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης 0του χώρου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο)

Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική(4 χρόνια, Πτυχίο) Περιγραφή Μέσα από ένα συνδυασμό μαθημάτων και από τους δύο τομείς, το πτυχίο Ηλεκτρολογική και Ηλεκτρονική Μηχανική προσφέρει στους φοιτητές μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα