ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ"

Transcript

1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ιούνιος 2008

2 Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων «Νέες Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης επιχειρήσεων» Ιούνιος 2008 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΥΘΑΛΙΑ Σ. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή: Γιαννίκος Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής Παυλίδης Γεώργιος, Καθηγητής (και Πρόεδρος) Πέππας Παύλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούνιος 2008

3 . Ευθαλία Σ. Καραπαναγιώτη Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών Copyright Ευθαλία Σ. Καραπαναγιώτη, 2008 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι εκφράζουν επίσημες θέσεις του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιούνιος 2008

4 Αφιερώνεται στους γονείς μου Στυλιανό & Αικατερίνη, καθώς και σε συγγενείς που βοήθησαν στην ολοκλήρωση των σπουδών μου. Ιούνιος 2008

5 «ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΡΟΛΟΓΟΣ. σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 3 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A. Εισαγωγή....σελ. 5 a. Η σημαντικότητα της χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) στην Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Δικτύου.. σελ. 5 b. Πέντε στοιχεία της γεωγραφικής γνώσης.. σελ. 8 B. Τι είναι τα GIS σελ. 9 a. Ορισμοί... σελ. 9 b. Δυνατότητες των GIS και μοντέλα...σελ. 11 c. Οι τρεις οπτικές ενός GIS.σελ. 12 C. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα...σελ. 13 a. Πλεονεκτήματα- Οφέλη από την Εφαρμογή ενός Γ.Π.Σ.σελ. 13 b. Περιορισμοί ή Πιθανά Προβλήματα ενός GIS.σελ. 16 c. Οι χάρτες ενός GIS...σελ. 17 D. Εφαρμογές....σελ. 18 E. Επιτυχής Ανάπτυξη ενός συστήματος GIS... σελ. 19 F. Διαχείριση ενός έργου ΓΠΣ..σελ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 1. Γενικά περί Χωροθέτησης...σελ. 23 A. Τι είναι Χωροθέτηση σελ. 23 a. Ορισμοί..σελ. 23 b. Εφαρμογές.....σελ. 24

6 B. Κριτήρια Χωροθέτησης σελ. 24 C. Μοντέλα και Θεωρίες Χωροθέτησης...σελ Χωροθέτηση Supermarkets..σελ. 28 A. Εισαγωγή...σελ. 28 B. Γιατί είναι Σημαντικά τα Supermarkets σελ. 28 C. Χωροθέτηση Supermarkets...σελ. 29 a. Το Πρόβλημα της Προσβασιμότητας... σελ. 31 b. Το Πρόβλημα του Μεγέθους ενός Supermarket..σελ. 33 c. Παράγοντες ελκυστικότητας της κάθε περιοχής..σελ. 34 d. Ο Ρόλος του Κράτους και της Κοινότητας...σελ. 34 D. Ο κλάδος των supermarkets...σελ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ 1. UK supermarket location assessment, Richard Clarkson, Colin Clarke- Hill και Terry Robinson.σελ. 39 A. Θεωρία κεντρικής θέσης.σελ. 39 B. Θεωρία χωρικής αλληλεπίδρασης...σελ. 40 C. Θεωρία Εδαφικής Αξίας...σελ. 42 D. Αρχή της Ελάχιστης Διαφοροποίησης.....σελ Competitive facility location and design problem..σελ Οι Αναπτυσσόμενες GIS υπηρεσίες Διαδικτύου για Χωροθέτηση σελ. 56 Μεθοδολογία... σελ. 57 Ο μηχανισμός των υπηρεσιών διαδικτύου..σελ. 57 Σύνολο εργαλείων (toolkit) των GIS υπηρεσιών διαδικτύου σελ. 58 Εννοιολογικό πρότυπο των εγκαταστάσεων των υπηρεσιών....σελ. 58 Εφαρμογή....σελ. 59 Ο αιτών GIS υπηρεσιών διαδικτύου σελ. 60 Ο δομικός σχεδιασμός των GIS υπηρεσιών Ιστού..σελ. 60 Αποτελέσματα.....σελ. 61 Συμπεράσματα.....σελ Το Μοντέλο Βαρύτητας (Gravity Model)......σελ. 63

7 Μεθοδολογία....σελ. 64 a. Θέσεις ενός Supermarket. σελ. 64 b. Τμήματα Κάλυψης....σελ. 65 c. Το Μοντέλο της Βαρύτητας... σελ. 65 d. Έρευνα/ Ανάλυση......σελ. 66 Συμπεράσματα... σελ Η Προσβασιμότητα ενός Supermarket σελ. 70 Τι είναι supermarket; Δύο πρότυπα..σελ. 72 Τι είναι πρόσβαση σε ένα supermarket; Υποεξυπηρετούμενες Γειτονιές... σελ. 73 Τι χρειάζονται τα supermarket; σελ. 74 Εξέταση των αναγκών. Πιθανές περιοχές για εγκατάσταση supermarket..σελ. 75 Ρυθμιστική βεβαιότητα σελ. 76 Γενικές προσεγγίσεις διαχωρισμού περιοχών για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης ενός supermarket..σελ. 76 Ρύθμιση μεγέθους σελ. 80 Ενεργός συμμετοχή σε νέα ανάπτυξη supermarket..σελ. 80 Εναλλακτικά μέσα εξυπηρέτησης υποεξυπηρετούμενων νοικοκυριών......σελ. 80 Στρατηγικές για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε τρόφιμα.σελ Ταξίδια αγορών και Χωρική Διανομή των Καταστημάτων Τροφίμων....σελ. 82 Η έννοια της ισορροπίας σελ. 84 Ισορροπία μεταξύ μεγέθους του καταστήματος και μεγέθους της αγοράς....σελ. 86 Οι πραγματικές αποστάσεις ταξιδίου... σελ. 86 Το πρόβλημα της χωροθέτησης ενός καταστήματος και οι υποθέσεις..σελ. 87 Μέθοδος υπολογισμού της απόστασης ταξιδίου υπό την βέλτιστη τοποθεσία καταστήματος..σελ. 89 1) Υπολογισμός του μέσου κόστους μεταφοράς... σελ. 89

8 2) Υπολογισμός του μέσου κόστους καταστήματος..σελ. 90 Υπολογισμένη απόσταση ταξιδίου υπό την βέλτιστη τοποθεσία καταστήματος..σελ. 91 Σύγκριση μεταξύ πραγματικών και υπολογισμένων αποστάσεων ταξιδίου.. σελ. 92 Το ποσοστό της αλλαγής στις τοποθεσίες των καταστημάτων... σελ. 92 Επισκόπηση των λιανικών τοποθεσιών τροφίμων...σελ. 93 Επιλογή των τοποθεσιών του καταστήματος σελ.93 Διανομή των supermarkets, αλυσίδες έναντι ανεξάρτητων καταστημάτων.. σελ. 94 Χρόνοι επιβίωσης και μακροζωία των τοποθεσιών των καταστημάτων.. σελ. 96 Συμπεράσματα... σελ Χωρική Διανομή των Malls και Ανάλυση των Εμπορικών Περιοχών τους.....σελ. 99 Γενικά. σελ. 99 Ανάλυση χωρικής διανομής των εμπορικών κέντρων και των εμπορικών περιοχών τους στην Κωνσταντινούπολη...σελ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ C.F.L.D.P. Γενικά...σελ. 107 Το μοντέλο C.F.L.D.P..σελ. 107 Μορφοποίηση του μοντέλου σελ. 110 Το πρόβλημα σελ. 112 Παρουσίαση Δεδομένων..σελ. 114 Ανάλυση Αποτελεσμάτων... σελ Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Συμπεράσματα και Λήψη Αποφάσεων.. σελ. 117

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ σελ. 119 A. ArcGIS σελ. 119 B. ΙΣΤΟΡΙΚΑ......σελ. 120 C. Γιατί Χρησιμοποιείται η Γεωγραφία..σελ. 121 D. Τα ΓΣΠ ως μέρος του κύκλου λήψης αποφάσεων. σελ. 122 E. Απαιτούμενος Εξοπλισμός. σελ. 123 F. Πώς λειτουργεί ένα GIS.σελ ) Συσχετισμός των πληροφοριών από διαφορετικές πηγές..σελ ) Συλλογή δεδομένων...σελ ) Ολοκλήρωση στοιχείων..σελ ) Προβολή και εγγραφή σελ ) Δομές δεδομένων...σελ ) Διαμόρφωση- μοντελοποίηση στοιχείων...σελ. 126 G. Χωροθέτηση Εγκαταστάσεων....σελ. 127 H. Παραδείγματα χαρτών από ArcGIS... σελ. 129 ΠΗΓΕΣ- ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.. σελ. 131

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Κ ατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών σημειώθηκαν πολλές εξελίξεις και αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον του επιχειρηματικού τομέα και όχι μόνο. Εξελίξεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η ανάπτυξη της τεχνολογίας, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής και διασκέδασης των ανθρώπων κ.α. αναγκάζουν τις διάφορες επιχειρήσεις όχι μόνο να παρακολουθούν αυτές τις αλλαγές, αλλά και να προσαρμόζονται σε αυτές. Σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από συχνές και γρήγορες αλλαγές, οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν θα πρέπει να προσαρμοστούν, να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να διοικούν αποτελεσματικά τους πόρους τους και πολλές φορές να καινοτομούν. Αυτές οι αλλαγές στο περιβάλλον των επιχειρήσεων έχουν επιπτώσεις και στις αποφάσεις σχετικά με τη χωροθέτησή τους, η οποία συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητά τους, την αποτελεσματικότητα και την βιωσιμότητά τους. οι επιχειρήσεις ακολουθούν διάφορες στρατηγικές τοποθέτησης των εγκαταστάσεών τους με στόχο είτε την εγγύτητα στις αγορές- στόχους, είτε την εγγύτητα σε προμηθευτές- πρώτες ύλες, είτε ακόμα και του κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας τους. Τα διοικητικά στελέχη, που κατέχουν σημαντικό ρόλο για την σωστή λειτουργία, καλή πορεία και βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, θα πρέπει να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες ώστε να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις και να διοικούν αποτελεσματικά την επιχείρηση. Για διάφορες, σημαντικές αποφάσεις υπάρχει διαθέσιμο ένα ευρύ φάσμα μοντέλων και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα διοικητικά στελέχη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα διάφορα αυτά μοντέλα και εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους μειώνουν την αβεβαιότητα, βοηθούν στη διαμόρφωση κάποιων σεναρίων, στην αξιολόγηση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων και στην επιλογή της καλύτερης λύσης. Τα μαθηματικά μοντέλα, η επιχειρησιακή έρευνα, η έρευνα αγοράς, θεωρητικά μοντέλα είναι κάποια από αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, είτε το καθένα ξεχωριστά, είτε σε συνδιασμό, ανάλογα με τη σημαντικότητα του προβλήματος, τους πόρους της επιχείρησης και την ανάλυση κόστους- οφέλους από την χρησιμοποίησή τους. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 1

11 Η εργασία αναφέρεται στο πρόβλημα της χωροθέτησης που αντιμετωπίζουν οι εμπορικές επιχειρήσεις, και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος των supermarkets. Αναφέρονται και αναλύονται τα διάφορα μοντέλα που μπορούν να εφαρμοστούν για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση των supermarkets. Σκοπός είναι να δοθεί μια συνολική εικόνα του προβλήματος της χωροθέτησης, να παρουσιαστούν οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την χωροθέτηση και να επιλεχθεί η καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη μέθοδος χωροθέτησης για ένα supermarket. Σημαντική εδώ θα είναι η συμβολή των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, τόσο στη συλλογή πληροφοριών, όσο και στην απεικόνιση των δεδομένων και αποτελεσμάτων για τη χωροθέτηση. Συγκεκριμένα: Στο 1 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια και η συμβολή των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων σε προβλήματα χωροθέτησης. Σκοπός σε αυτό το κεφάλαιο είναι να γνωρίσουμε τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, τις λειτουργίες και τις δυνατότητές τους, τους τομείς εφαρμογής τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα στην εφαρμογή τους και τους περιορισμούς ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή τους. Στο 2 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της χωροθέτησης και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τη χωροθέτηση των επιχειρηματικών μονάδων, και στη συνέχεια η προσοχή επικεντρώνεται στη χωροθέτηση των supermarkets. Σε αυτό το δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αναφέρουμε την θέση που κατέχουν τα supermarkets στη ζωή των ανθρώπων, αναλύουμε τις συνθήκες του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται και επισημαίνουμε τη σπουδαιότητα της απόφασης για τη χωροθέτησή τους. Επίσης, αναφέρουμε παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη χωροθέτηση. Στο 3 ο Κεφάλαιο αναλύονται κάποια μοντέλα χωροθέτησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των supermarkets Στο 4 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το μοντέλο χωροθέτησης που επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία, παρουσιάζονται τα δεδομένα και μορφοποιείται το πρόβλημα Στο 5 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η επεξεργασία των δεδομένων και τα αποτελέσματα και η προτεινόμενη λύση Στο 6 ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 2

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χωροθέτηση των επιχειρηματικών μονάδων αποτελεί μια μακροπρόθεσμη και ιδιαίτερα δαπανηρή επένδυση, αρκετά σημαντική, αλλά και πολύπλοκη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες και ένα ευρύ φάσμα κριτηρίων. Για την επεξεργασία και αξιολόγηση τους θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποιο μοντέλο, κατάλληλο και αποτελεσματικό, το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει στην επιλογή της βέλτιστης λύσης. Το μοντέλο θα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που θα αφορούν για παράδειγμα: Τον αριθμό των εμπορικών μονάδων που θα εγκατασταθούνχωροθετηθούν Το μέγεθος της κάθε μονάδας Την περιοχή που θα εγκατασταθεί η κάθε μονάδα Την κατανομή της ζήτησης για κάθε μονάδα Τυχόν αλλαγές ή μεταβολές για τις ήδη υπάρχουσες μονάδες Πιθανό μερίδιο αγοράς της κάθε μονάδας Τα μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα δεν είναι τέλεια, ούτε μπορούν να εξαλείψουν το στοιχείο της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Ωστόσο, καταλήγουν σε προσεγγιστικές ικανοποιητικές λύσεις. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες μελέτες και διάφορες θεωρίες για το θέμα της χωροθέτησης και έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα χωροθέτησης. Με το πέρασμα των χρόνων έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις σε θεωρίες και μοντέλα, ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στην πραγματικότητα, τις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να παρέχουν μια πιο ικανοποιητική λύση. Το πρόβλημα της χωροθέτησης μιας εμπορικής μονάδας εμφανίζεται πολύ συχνά, όταν επιθυμεί να τοποθετήσει έναν αριθμό αποθηκών ή καταστημάτων. Λανθασμένες αποφάσεις χωροθέτησης οδηγούν συχνά σε αυξημένο λειτουργικό κόστος, μειωμένη ανταγωνιστικότητα και μειωμένη αποτελεσματικότητα, γεγονός ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 3

13 που οδηγεί σταδιακά σε εξασθένιση της επιχείρησης με κακές επιπτώσεις στη βιωσιμότητά της. Για τη λήψη αποφάσεων χωροθέτησης Διερευνάται η καλύτερη επιλογή για την τοποθεσία εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης μιας παραγωγικής ή εμπορικής επιχειρηματικής μονάδας. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται: Χαρακτηριστικά προϊόντος - Αγορά - Ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά στοχευόμενου πελατολογίου Καθορισμός βασικών κριτηρίων επιλογής τοποθεσίας (δημογραφικά χαρακτηριστικά, χρήσεις γης, πολεοδομικοί όροι, παρουσία ανταγωνισμού, εμπορικότητα, διαθεσιμότητα αναγκαίων πόρων, κλπ) Προεπιλογή περιοχών ενδιαφέροντος με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικής Απεικόνισης (GIS) Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών ανά τοποθεσία Συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τοποθεσιών και επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η εγκατάσταση της μονάδας στην καλύτερη δυνατή τοποθεσία, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των οικονομικών μεγεθών της. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 4

14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ a. Η σημαντικότητα της χρήσης Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (G.I.S.) στην Ανάπτυξη & Αξιολόγηση Δικτύου H Διεθνοποίηση των Αγορών και η Νέα Οικονομία δημιουργούν μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς της αγοράς, με αποτέλεσμα να απαιτείται ευελιξία από τις επιχειρήσεις, σωστή και επαρκής πληροφόρηση για την ανάπτυξη του δικτύου τους, ικανότητα παροχής νέων και εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών με ταυτόχρονη παρακολούθηση και μείωση του κόστους για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Επιπρόσθετα, η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας των Πληροφοριακών Συστημάτων, καθιστά πλέον εφικτές πολλές από τις εφαρμογές οι οποίες εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας της διαθέσιμης πληροφορίας μέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέμεναν εξωπραγματικές. Λόγω του συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, είναι πλέον έντονη η ανάγκη της διαφοροποίησης και της λήψης στρατηγικών αποφάσεων ειδικότερα για την ανάπτυξη Δικτύου νέων καταστημάτων με μετρήσιμους παράγοντες, ελαχιστοποιώντας το ρίσκο και μεγιστοποιώντας την ανταγωνιστικότητα και την απόδοση της επένδυσης για κάθε νέο κατάστημα, εταιρικό ή franchise. Τα Γ.Π.Σ. αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, ενώ αναπτύχθηκαν ραγδαία κατά τη δεκαετία του 80. Έχουν την ικανότητα να αναλύουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων που σχετίζονται με το χώρο. Προπάντων, έχουν τη δυνατότητα αφενός της δημιουργίας μοντέλων δομώντας ρεαλιστικά και εκλεπτυσμένα μοντέλα, αφετέρου της προσφοράς πολλών εναλλακτικών λύσεων σε μεγάλο αριθμό προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον στο σύνολό του (Marguie, 1989). Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (Γ.Π.Σ) αξιοποιούν τη δύναμη της πληροφορίας (Βάσεις Δεδομένων) σε συνδυασμό με τη γεωγραφία της κάθε περιοχής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 5

15 για να παρέχουν συνδυαστική και δυναμική ανάλυση και επιτελική πληροφόρηση στα στελέχη μιας επιχείρησης. Η πλέον διαδεδομένη λύση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων είναι η ανάπτυξη δικτύου (καταστημάτων, αντιπροσώπων, διανομών) καθώς και η παρακολούθηση και αξιολόγησή τους. Χρησιμοποιώντας δυναμικούς χάρτες, εμπλουτισμένους με όλα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν γεωγραφικά, μια ανάλυση με τη χρήση των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, ενσωματώνονται και αναλύονται όλοι οι παράγοντες ανάπτυξης ενός δικτύου. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω των πολλαπλών γεωγραφικών μοντέλων ανάλυσης και των διαφορετικών τεχνικών τις οποίες παρέχουν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την: Αποτύπωση συγκεκριμένων συγκεντρώσεων (ιδιωτών ή επιχειρήσεων) δυνητικού πελατολογίου. Παρακολούθηση και σύγκριση των παραγόντων κερδοφορίας ανά κατάστημα. Γεωγραφική εξισορρόπηση των περιοχών δραστηριοποίησης ανά κατάστημα. Συνολική αποτύπωση και παρακολούθηση της εμπορικής δραστηριότητας. Συσχέτιση και παρακολούθηση των καταστημάτων του ανταγωνισμού. Ορθή γεωγραφική κατανομή του δικτύου των καταστημάτων. Εύρεση περιοχών: μη καλυπτόμενων, και υπέρ-καλυπτόμενων (από το υπάρχον δίκτυο των καταστημάτων). Ιεράρχηση των υποψήφιων περιοχών ανάπτυξης ενός δικτύου καταστημάτων Βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών σε επίπεδο καταστήματος, όπως και για τον Προσδιορισμό των γεωγραφικών ορίων κάθε καταστήματος. Χρησιμοποιούνται, ουσιαστικά, κάποιες συνιστώσες που αποτελούν τους βασικούς κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας (Critical Success Factors) για την ανάπτυξη ενός δικτύου καταστημάτων, οι οποίοι είναι: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 6

16 Εμπορικότητα των περιοχών (με βάση τα δεδομένα των εμπορικών περιοχών). Δημογραφικά δεδομένα πληθυσμού και αριθμού νοικοκυριών ανά οικοδομικό τετράγωνο. Ζώνες αντικειμενικών αξιών ακινήτων (με βάση τα δεδομένα των αντικειμενικών αξιών ακινήτων). Πρόσβαση σε κύριες οδικές αρτηρίες (ψηφιακοί οδικοί χάρτες). Συγκέντρωση επιχειρήσεων (με βάση την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε του έτους 2001 και των στοιχείων της ICAP Databank). Σχέσεις ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ίδιων καταστημάτων στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται. Προσφερόμενες υπηρεσίες και προϊόντα ανά κατάστημα στις τοπικές αγορές. Μέγεθος του καταστήματος και τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Σημεία ενδιαφέροντος και διακίνησης πληθυσμού (όπως σταθμοί του μετρό και του ηλεκτρικού, σούπερ μάρκετ, σχολεία, υπουργεία, ταχυδρομεία, τράπεζες, εφορίες, αρτοποιεία, λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία, κλπ). Μέσω μελετών οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη και τον εξορθολογισμό δικτύων καταστημάτων, παράγονται χρήσιμα και ουσιαστικά οφέλη για την επιχείρηση όπως: Βέλτιστες λύσεις οι οποίες αφορούν στην ανάπτυξη του υφιστάμενου ή νέου δικτύου καταστημάτων (εταιρικών και franchise). Καλύτερη κατανόηση και εξυπηρέτηση της πελατειακής βάσης της επιχείρησης ή του οργανισμού. Μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελατολογίου. Κατανόηση των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών ανά κατάστημα. Ανάπτυξη χωρικής στρατηγικής και δημιουργία ιεραρχικών δικτύων. Βελτιστοποίηση της χωρικής κατανομής των δραστηριοτήτων. Δημιουργία ενός ιεραρχικά διαμορφωμένου δικτύου καταστημάτων. Εξοικονόμηση πόρων μέσω της αλλαγής δραστηριότητας των καταστημάτων και της ιεραρχικής γεωγραφικής διαστρωμάτωσής τους. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 7

17 Εξειδίκευση και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών ανά μονάδα λειτουργίας και βελτίωση της στοχοποίησης. Μείωση του λειτουργικού κόστους ανά κατάστημα. Κατανόηση του ανταγωνισμού και του επηρεασμού της δραστηριοποίησης των καταστημάτων. Τελικός στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και η αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης. b. Πέντε Στοιχεία της Γεωγραφικής Γνώσης Το GIS παρέχει έναν συγκριτικά νέο μηχανισμό για σύλληψη της γεωγραφικής γνώσης. Ένα GIS είναι ένα σύστημα για διαχείριση, ανάλυση, και επίδειξη γεωγραφικής γνώσης, η οποία αντιπροσωπεύεται χρησιμοποιώντας μια σειρά συνόλων πληροφοριών. Αυτά τα σύνολα πληροφοριών περιλαμβάνουν: Χάρτες και σφαίρες Οι χάρτες και οι σφαίρες περιέχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις. Παρέχουν προηγμένες εφαρμογές GIS για την αλληλεπίδραση με γεωγραφικά στοιχεία. Γεωγραφικά σύνολα δεδομένων Τα γεωγραφικά σύνολα δεδομένων περιέχουν τις βάσεις αρχείων και τις βάσεις δεδομένων γεωγραφικών πληροφοριών χαρακτηριστικά, δίκτυα, τοπολογίες, εκτάσεις, έρευνες, και ιδιότητες. Πρότυπα στοιχείων Τα σύνολα δεδομένων GIS είναι, περισσότερο από το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων [ΠΔΒΔ (πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων)], πίνακες ή μεμονωμένα αρχεία στοιχείων. Ενσωματώνουν προηγμένους κανόνες συμπεριφοράς και ακεραιότητας. Το σχήμα, η συμπεριφορά, και οι κανόνες ακεραιότητας που καθορίζονται στο «παιχνίδι» προτύπων στοιχείων παίζουν κρίσιμο ρόλο στο GIS. Το GIS διαιρεί τη γεωγραφία σε πέντε βασικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αντιπροσώπευση της γεωγραφικής γνώσης. Αυτά τα στοιχεία, μαζί με το προηγμένο λογισμικό, παρέχουν τις δομικές μονάδες για ένα ευφυές GIS. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 8

18 Πρότυπα ροής επεξεργασίας και εργασίας Συλλογές ή διαδικασίες που παρέχουν τα εργαλεία για την ανάλυση και αυτοματοποίηση και επανάληψη των πολλαπλάσιων στόχων. Μεταδεδομένα Τα μεταδεδομένα περιέχουν τα έγγραφα που περιγράφουν στοιχεία άλλης πηγής. Ένας κατάλογος μεταδεδομένων επιτρέπει στους χρήστες να οργανώσουν, ανακαλύψουν, και αποκτήσουν πρόσβαση στην κοινή γεωγραφική γνώση. Αυτά τα πέντε στοιχεία, μαζί με το λογισμικό GIS, διαμορφώνει τις δομικές μονάδες για τη συγκέντρωση στοιχείων για ένα ευφυές GIS, ώστε οι χρήστες να μοιραστούν τη γεωγραφική γνώση. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τη βάση για την εξέταση πολλών παραγόντων μέσω GIS παραδείγματος χάριν, βελτιώσεις αποδοτικότητας, ενημερωμένη λήψη απόφασης, βασισμένος σε επιστημονικά δεδομένα προγραμματισμός, υπολογισμός των πόρων, αξιολόγηση, και επικοινωνία. Το ευφυές GIS επιτρέπει στους χρήστες να συλλάβουν και να μοιραστούν την γεωγραφική γνώση με πολλές μορφές ως προηγμένου GIS σύνολα δεδομένων, ως χάρτες, ως πρότυπα στοιχείων, ως τυποποιημένες ροές εργασίας, και ως προηγμένα πρότυπα των γεωγραφικών διαδικασιών. Το GIS πρέπει να κατασκευαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη δημιουργία, τη χρησιμοποίηση, τη διαχείριση, και τη διανομή και των πέντε στοιχείων γεωγραφικών πληροφοριών. B. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ GIS a. Ορισμοί 1. Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΓΠΣ) είναι συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διαχείριση των χωρικών πόρων. 2. GIS - Geographical Information System: (Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα ΓΠΣ ή Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ΓΠΣ, ή Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ΓΣΠ) Σύνολο υλικού, λογισμικού, και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 9

19 διαδικασιών το οποίο με την κατάλληλη χρήση υποστηρίζει τη συλλογή, διαχείριση, ανάλυση, μοντελοποίηση και παρουσίαση δεδομένων με χωρική αναφορά. Αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο υποστήριξης λήψεων αποφάσεων στην επίλυση ποικίλων προβλημάτων διαχείρισης και σχεδιασμού. Τελευταία χρησιμοποιείται και η απόδοση του όρου ως Geographical Information Science (Επιστήμη Γεωγραφικών Πληροφοριών). 3. Ένα GIS είναι ένα συγκρότημα ηλεκτρονικών υπολογιστών ικανό να συλλαμβάνει, αποθηκεύει, αναλύει, και επιδεικνύει γεωγραφικά τις παραπεμφθείσες πληροφορίες, δηλαδή στοιχεία που προσδιορίζονται σύμφωνα με τη θέση. Επίσης, οι επαγγελματίες ορίζουν ένα GIS ως περιεχόμενο διαδικασιών, ενδυνάμει προσωπικού και των χωρικών στοιχείων που πηγαίνουν στο σύστημα. 4. G.I.S. (Geographic Information Systems): Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) είναι πληροφοριακά συστήματα (Information Systems) που παρέχουν την δυνατότητα: συλλογής διαχείρισης αποθήκευσης επεξεργασίας ανάλυσης και οπτικοποίησης σε ψηφιακό περιβάλλον των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο. Τα δεδομένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή και χωρικά και μπορεί να συσχετίζονται με μια σειρά από περιγραφικά δεδομένα τα οποία και τα χαρακτηρίζουν μοναδικά. 4. Το GIS είναι λογισμικό υπολογιστών που συνδέει τις γεωγραφικές πληροφορίες (όπου τα πράγματα είναι) με περιγραφικές πληροφορίες (ποια πράγματα είναι). ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 10

20 Πολλές φορές η ολοκληρωμένη έννοια των GIS (integrated GIS concept) επεκτείνεται για να συμπεριλάβει τόσο τα δεδομένα (που αποτελούν ουσιαστικά τον πυρήνα τους), το λογισμικό και τον μηχανικό εξοπλισμό όσο και τις διαδικασίες και το ανθρώπινο δυναμικό που αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα ενός οργανισμού, ο οποίος έχει σαν πρωταρχική του δραστηριότητα την διαχείριση πληροφορίας με την βοήθεια GIS. b. Δυνατότητες των GIS και Μοντέλα Αντίθετα από έναν επίπεδο χάρτη εγγράφου, όπου «ό,τι βλέπετε είναι αυτό που παίρνετε», ένα GIS μπορεί να παρουσιάσει πολλά στρώματα των διαφορετικών πληροφοριών. Ένας ψηφιακός χάρτης δεν είναι δυσκολότερο να χρησιμοποιηθεί από έναν χάρτη εγγράφου. Όσον αφορά την Ψηφιακή Χαρτογραφία, αυτή είναι η παραγωγή χαρτών και χαρτογραφικών προϊόντων σε ψηφιακό περιβάλλον. Εννοιολογικά είναι υποσύνολο των GIS, και ταυτίζεται με το στάδιο της οπτικοποίησης (visualization) αφού (στις περισσότερες περιπτώσεις): το παράγωγο προϊόν είναι κάποιος χάρτης, είτε στην γνωστή του μορφή δηλαδή εκτυπωμένος σε χαρτί (hardcopy) ή σε ψηφιακό αρχείο (softcopy) δεν απαιτεί όλες τις λειτουργίες (κυρίως αυτές της επεξεργασίας και ανάλυσης) που παρέχει ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών. Η χαρακτηριστική δυνατότητα που παρέχουν τα GIS είναι αυτή της σύνδεσης της χωρικής με την περιγραφική πληροφορία (η οποία δεν έχει από μόνη της χωρική υπόσταση). Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την λειτουργία αυτή βασίζεται: είτε στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων (relational), όπου τα περιγραφικά δεδομένα πινακοποιούνται χωριστά και αργότερα συσχετίζονται με τα χωρικά δεδομένα μέσω κάποιων μοναδικών τιμών που είναι κοινές και στα δύο είδη δεδομένων. είτε στο αντικειμενοστραφές μοντέλο δεδομένων (object-oriented), όπου οι τόσο τα χωρικά όσο και τα περιγραφικά δεδομένα συγχωνεύονται σε αντικείμενα, τα οποία μπορεί να μοντελοποιούν κάποια αντικείμενα με ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 11

21 φυσική υπόσταση (π.χ. κατηγορία = "δρόμος", όνομα = "Πανεπιστημίου", γεωμετρία = "[Χ1,Υ1],[Χ2,Υ2]...", πλάτος = "20μέτρα"). Το αντικειμενοστραφές μοντέλο τείνει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε εφαρμογές GIS εξαιτίας των αυξημένων δυνατοτήτων του σε σχέση με το σχεσιακό μοντέλο της δυνατότητας που παρέχει για την εύκολη και απλοποιημένη μοντελοποίηση σύνθετων φυσικών φαινομένων και αντικειμένων με χωρική διάσταση. Ειδικότερα, τα ΓΠΣ αποτελούν: μια εύχρηστη τεχνολογία αποθήκευσης και διαχείρισης ενός μεγάλου αριθμού χωρικών δεδομένων, ένα αποτελεσματικό εργαλείο αναγνώρισης των χωρικών σχέσεων και προτύπων, μια αναγνωρισμένη μεθοδολογία που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων έναν μηχανισμό παραγωγής χαρτών υψηλής ποιότητας. c. Οι Τρεις Οπτικές ενός GIS Ένα GIS συχνότερα συνδέεται με τους χάρτες. Ένας χάρτης, εντούτοις, είναι μόνο ένας τρόπος εργασίας με τα γεωγραφικά στοιχεία σε ένα GIS, και μόνο ένας τύπος προϊόντος που παράγεται από ένα GIS. Αυτό σημαίνει ότι ένα GIS μπορεί να παρέχει πολύ περισσότερες ικανότητες επίλυσης προβλήματος χρησιμοποιώντας ένα απλό πρόγραμμα χαρτογράφησης ή προσθέτοντας τα στοιχεία σε ένα εργαλείο χαρτογράφησης με απευθείας σύνδεση. Ένα GIS μπορεί να αντιμετωπισθεί με τρεις τρόπους: 1. Βάσεις δεδομένων: Ένα GIS είναι ένα μοναδικό είδος βάσης δεδομένων του κόσμου μια γεωγραφική βάση δεδομένων, ή geodatabase. Είναι ένα «σύστημα πληροφοριών για τη γεωγραφία». Ένα GIS είναι βασισμένο σε μια δομημένη βάση δεδομένων που περιγράφει τον κόσμο σε γεωγραφικούς όρους. 2. Χάρτες: Ένα GIS είναι ένα σύνολο ευφυών χαρτών και άλλων απεικονίσεων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 12

22 σχέσεις χαρακτηριστικών γνωρισμάτων στη γήινη επιφάνεια. Οι χάρτες των γεωγραφικών πληροφοριών μπορούν να κατασκευαστούν και να χρησιμοποιηθούν ως «παράθυρα στη βάση δεδομένων» για να υποστηρίξουν τις ερωτήσεις, την ανάλυση, και την έκδοση των πληροφοριών. Αυτό καλείται geovisualization. 3. Μοντελοποίηση: Ένα GIS είναι ένα σύνολο εργαλείων μετασχηματισμού πληροφοριών που αντλούν τα νέα γεωγραφικά σύνολα δεδομένων από τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων. Αυτές οι geoprocessing λειτουργίες παίρνουν τις πληροφορίες από τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων, εφαρμόζουν τις αναλυτικές λειτουργίες, και γράφουν τα αποτελέσματα στα νέα παραγόμενα σύνολα δεδομένων. Με άλλα λόγια, με το συνδυασμό των στοιχείων και την εφαρμογή μερικών αναλυτικών κανόνων, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρότυπο που βοηθά να απαντηθούν οι ερωτήσεις που έχουν τεθεί. C. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ a. Πλεονεκτήματα- Οφέλη από την Εφαρμογή ενός Γ.Π.Σ. Ο τρόπος με τον οποίο οι χάρτες και άλλα στοιχεία έχουν αποθηκευτεί και αρχειοθετηθεί ως στρώματα πληροφοριών μέσα σε ένα GIS καθιστά πιθανή την εκτέλεση σύνθετων αναλύσεων. Γενικότερα, τα ΓΠΣ διευκολύνουν τη βελτιωμένη χρήση των πληροφοριών για να ενημερώνονται οι διαχειριστικές αποφάσεις. Για παράδειγμα, ένα από τα συμπεράσματα που προέκυψαν στο πλαίσιο ενός προγράμματος παράκτιας διαχείρισης του Στρυμονικού Κόλπου και του Κόλπου της Ιερισσού στην Ελλάδα, ήταν ότι «η καλή γνώση των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικονομικών και διοικητικών γνωρισμάτων της προς διαχείριση περιοχής αποτελεί το πρώτο ουσιώδες βήμα στο σχεδιασμό της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης». H εφαρμογή ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΓΠΣ) αποτελεί μια σύνθετη δράση και για αυτό δεν πρέπει να υποεκτιμάται. Ωστόσο, τα οφέλη που ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 13

23 απορρέουν από την εφαρμογή ενός ΓΠΣ είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται: Σαφέστερη χαρτογράφηση. Δημιουργία γεωγραφικών δεδομένων βάσης. Ευκολότερος χειρισμός των δεδομένων. Πιο εύχρηστη και κατάλληλη αποθήκευση δεδομένων. Δυνατότητα δημιουργίας σχέσεων μεταξύ γεωγραφικών μεταβλητών. Ενισχυμένη ικανότητα για τη λήψη αποφάσεων. Ενισχυμένη ικανότητα επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες ομάδες. Πιο αναλυτικά, κάποια πλεονεκτήματα των συστημάτων GIS είναι τα εξής: 1. Ανάκτηση πληροφοριών Με ένα GIS είναι δυνατό «να δείξουμε» μια τοποθεσία, ένα αντικείμενο, ή μια περιοχή στην οθόνη και να ανακτήσουμε τις καταγραμμένες πληροφορίες για αυτά από τα αρχεία. Χρησιμοποιώντας σαρωμένες αεροφωτογραφίες ως οπτικό οδηγό μπορούμε να ρωτήσουμε ένα GIS, για παράδειγμα, για τη γεωλογία ή την υδρολογία της περιοχής ή ακόμα και για το πόσο κοντά είναι ένα έλος στο τέλος του δρόμου. Αυτός ο τύπος ανάλυσης επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για την περιβαλλοντική ευαισθησία του έλους (στο συγκεκριμένο παράδειγμα). 2. Τοπολογική διαμόρφωση- μοντελοποίηση Ένα GIS μπορεί να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις χωρικές σχέσεις μεταξύ των ταξινομικών φαινομένων. Οι όροι της γειτνίασης (τι είναι δίπλα σε αυτά που), της συγκράτησης (τι εσωκλείεται από αυτά που), και της εγγύτητας (πόσο στενό κάτι είναι στο κάτι άλλο) μπορούν να καθοριστούν με ένα GIS. 3. Δίκτυα Με τη χρησιμοποίηση ενός γραμμικού δικτύου ο υπολογιστής μπορεί να καθορίσει για παράδειγμα πώς και προς ποια κατεύθυνση μεταφέρονται οι ουσίες του εδάφους. Οι πρόσθετες πληροφορίες για τον όγκο και την ταχύτητα ύδατος σε όλο το χωρικό δίκτυο μπορούν να βοηθήσουν το GIS να καθορίσει πόσο καιρό θα ταξιδεύουν οι ουσίες αυτές. Ένα GIS μπορεί να μιμηθεί τη μετακίνηση των υλικών κατά μήκος ενός δικτύου των γραμμών. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 14

24 4. Επικάλυψη Με τη χρησιμοποίηση των χαρτών των υγρότοπων, των κλίσεων, των ρευμάτων, της χρήσης εδάφους, και των χωμάτων το GIS μπορεί για παράδειγμα να παραγάγει ένα νέο στρώμα χαρτών που ταξινομεί τους υγρότοπους σύμφωνα με τη σχετική ευαισθησία τους στις απορροές ουσιών. 5. Παραγωγή στοιχείων Ένα σημαντικό τμήμα ενός GIS είναι η δυνατότητά του να παραγάγει τη γραφική παράσταση στην οθόνη ή σε χαρτί για να μεταβιβάσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων στους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις για τους πόρους. Οι χάρτες τοίχων, οι διαδικτυακοί χάρτες, και άλλες γραφικές παραστάσεις μπορούν να παραχθούν, επιτρέποντας στους ιθύνοντες να απεικονίσουν και, με αυτόν τον τρόπο, να καταλάβουν τα αποτελέσματα των αναλύσεων ή τις προσομοιώσεις των πιθανών γεγονότων. Επιπλέον, η χρήση ενός GIS μπορεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, τον προγραμματισμό, και τη διαχείριση των πόρων. Όμως, η συλλογή των στοιχείων για ένα GIS είναι δαπανηρή και μπορεί να απαιτήσει πολύ εξειδικευμένο εξοπλισμό υπολογιστών και τεχνική πείρα. Τα τυποποιημένα σχήματα στοιχείων διευκολύνουν την ανταλλαγή ψηφιακών πληροφοριών μεταξύ των χρηστών των διαφορετικών συστημάτων. Η τυποποίηση βοηθά να επεκταθεί η συλλογή δεδομένων και, σε πολλές περιπτώσεις, δίνει πρόσβαση σε χρήστες για στοιχεία που δεν θα μπορούσαν ειδάλλως να συλλέξουν για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους. Οργανώσεις όπως η πανεπιστημιακή κοινοπραξία για τη γεωγραφική επιστήμη των πληροφοριών (www.ucgis.org) και η ομοσπονδιακή γεωγραφική Επιτροπή στοιχείων (www.fgdc.gov) επιδίωξαν να ενθαρρύνουν τις προσπάθειες τυποποίησης. Το GIS έχει καταδείξει την πραγματική επιχειρησιακή αξία, ή την επιστροφή στην επένδυση (ROI). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών οι επιχειρήσεις, οι αντιπροσωπείες, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως έχουν εκτελέσει τα προγράμματα GIS για να εκμεταλλευθούν αυτά τα οφέλη. Το GIS: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 15

25 ενσωματώνει οπτικά τα στοιχεία, αυξάνει την αποδοτικότητα, και βελτιώνει τις εκβάσεις με τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας υποστηρίζει την στοιχείο-βασισμένη λήψη αποφάσεων με την παροχή ενός σχετικού αναλυτικού πλαισίου προσθέτει ιδιαίτερη αξία στις υπάρχουσες πληροφορίες ενδυναμώνοντας τις υπάρχουσες επενδύσεις σε ΙΤ και στοιχεία φέρνει την πραγματικότητα στην ανάλυση στοιχείων και την παρουσίαση πληροφοριών επιτρέποντάς σου να δεις πράγματα όπως είναι πραγματικά ή θα είναι. Στην πράξη, ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου τα χωρικά δεδομένα θεωρούνται σημαντικά. b. Περιορισμοί ή Πιθανά Προβλήματα ενός GIS Ένα τέτοιο σύστημα έχει και εγγενή προβλήματα (κάποια αναφέρθηκαν παραπάνω), τα οποία πρέπει να λύσουν οι χρήστες του προκειμένου να αποφευχθεί μια λανθασμένη ανάλυση. Μερικά από τα τυπικά προβλήματα που προκύπτουν μπορεί, ενδεικτικά, να αφορούν τα ακόλουθα: τη συλλογή ορθών και συγκεκριμένων χωρικών δεδομένων, την απόφαση ως προς τη μορφή των δεδομένων, την εισαγωγή των δεδομένων στο ΓΠΣ, τη διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων, την ενσωμάτωση ενός ΓΠΣ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Υπάρχουν, επίσης, διάφοροι περιορισμοί, ή πιθανά προβλήματα, που μπορούν να υπονομεύσουν την ποιότητα οποιασδήποτε ανάλυσης ΓΠΣ. Ενδεικτικά αναφέρονται: Ποιότητα δεδομένων. Διαθεσιμότητα δεδομένων. Κόστος του εξοπλισμού και του λογισμικού. Κόστος των δεδομένων. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 16

26 Επίπεδο κατάρτισης του χρήστη. Προκειμένου η εφαρμογή ενός ΓΠΣ να στηρίξει τη λήψη αποφάσεων και να αποβούν χρήσιμα τα παραγόμενα από αυτό, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί με προσεκτικό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι διατηρείται η καλύτερη δυνατή ποιότητα δεδομένων σε όλο το φάσμα λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη προσοχή εφίσταται στα ακόλουθα ζητήματα: Πολυπλοκότητα του αντικειμένου της χαρτογράφησης. Οργανωτικά ζητήματα, περιλαμβανομένων του προσωπικού και των αναγκών κατάρτισης. Ποιότητα δεδομένων. Κόστος. Πηγή δεδομένων. Χρονικές συγκεκριμένες εκτιμήσεις σχετικές με το παράκτιο περιβάλλον. Επίσης, είναι αναγκαίο ο χρήστης να έχει κατανοήσει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του ΓΠΣ, αλλά και το πώς μπορούν να μεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες του συστήματος και να ελαχιστοποιηθούν οι αδυναμίες του σε οποιαδήποτε δεδομένη μελέτη. c. Οι Χάρτες ενός GIS Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα των GIS είναι η παραγωγή χαρτών. Οι παραδοσιακοί χάρτες είναι αφαιρέσεις του πραγματικού κόσμου εφόσον κάθε χάρτης είναι μια δειγματοληψία των σημαντικών στοιχείων. Οι τοπογραφικοί χάρτες παρουσιάζουν τη μορφή της επιφάνειας εδάφους. Οι χάρτες έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για να εξερευνήσουν τη γη. Η τεχνολογία GIS έχει ενισχύσει την αποδοτικότητα και την αναλυτική δύναμη της παραδοσιακής χαρτογραφίας. Δεδομένου ότι η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας, η τεχνολογία GIS γίνεται ένα ουσιαστικό εργαλείο στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η διαδικασία της σφαιρικής αλλαγής. Ο χάρτης και οι δορυφορικές πηγές πληροφοριών μπορούν ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 17

27 να συνδυαστούν στα πρότυπα που μιμούνται τις αλληλεπιδράσεις των σύνθετων φυσικών συστημάτων. Μέσω μιας διαδικασίας γνωστής ως απεικόνιση, ένα GIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραγάγει τους χάρτες όχι μόνο εικόνες, αλλά και σχέδια, ζωτικότητες, και άλλα χαρτογραφικά προϊόντα. Η κατάσταση της επιφάνειας της Γης, της ατμόσφαιρας και του εδάφους μπορεί να εξεταστεί μέσω στοιχείων δορυφόρου σε ένα GIS. Η τεχνολογία GIS δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εξετάσουν τις επιδράσεις/ αλλαγές στη γη κατά τη διάρκεια ημερών, μηνών και ετών. D. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών των GIS, που έχουν σχέση με θέματα της φύσης, κοινωνικοοικονομικά, τεχνικά θέματα, αλλά και γεωγραφικά/ χαρτογραφικά. Χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία χωρικών δεδομένων για χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, σε γεωγραφικές και τοπογραφικές εφαρμογές, αλλά κυρίως στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι λειτουργίες ενός GIS μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου υπάρχει ανάγκη για διαχείριση χωρικών δεδομένων ή ακόμα και για ανάλυση της χωρικής διάστασης των δεδομένων. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των υπολογιστών, καθιστά εφικτές πολλές από τις εφαρμογές που εξαιτίας του όγκου και της πολυπλοκότητας της διαθέσιμης πληροφορίας μέχρι και πριν από λίγα χρόνια παρέμεναν εξωπραγματικές. Ενδεικτικά, μερικές από τις πλέον κοινές εφαρμογές των GIS είναι οι παρακάτω: Περιβαλλοντική Διαχείριση (Environmental Management) Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πολεοδομία και Χωροταξία Κατασκευές έργων μεγάλης κλίμακας (π.χ. οδοποιία κ.α.) Διαχείριση Δικτύων Κοινής Ωφελείας (ΑΜ/ FM) Κτηματολόγιο και Κτηματογραφήσεις Τοπογραφία, Γεωδαισία και Υδρογραφία Γεωλογία και Υδρογεωλογία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 18

28 Δίκτυα Μεταφορών και Επικοινωνιών Προγραμματισμό μεταφορών Προγραμματισμό δράσης έκτακτης ανάγκης Αυτόματη Πλοήγηση Διάθεση αποβλήτων Αρχαιολογία Γεωργία Δασονομία Η τεχνολογία του GIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις επιστημονικές έρευνες, τη διαχείριση των πόρων και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης. Παραδείγματος χάριν, ένα GIS μπορεί να επιτρέψει στους αρμόδιους για το σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης να υπολογίσουν εύκολα τους χρόνους απόκρισης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, ή ακόμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρει τους υγρότοπους που χρειάζονται προστασία από τη ρύπανση. Χρησιμοποιείται και για σχεδιασμό χαρτών. Ουσιαστικά ενσωματώνει παραδοσιακούς χαρτογράφους για την αυτοματοποιημένη παραγωγή των χαρτών. Ένα από τα πιο κοινά προϊόντα ενός GIS είναι ένας χάρτης. Οι χάρτες είναι γενικά εύκολο να φτιαχτούν με τη χρησιμοποίηση ενός GIS και είναι συχνά τα αποτελεσματικότερα μέσα για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων της διαδικασίας GIS. Οι χρήστες ενός GIS πρέπει να προσέχουν την ποιότητα των παραχθέντων χαρτών επειδή το GIS δεν ρυθμίζει τις κοινές χαρτογραφικές αρχές. Ένα σύστημα GIS χρησιμοποιείται και στην επιλογή/ εντοπισμό περιοχών που πληρούν κάποιες προϋποθέσεις ή έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ποιες περιοχές καλύπτει μια επιχείρηση ύδρευσης: το GIS επιλέγει τις περιοχές που δεν τις καλύπτει η εταιρία αυτή και αποκλείει τις περιοχές που καλύπτονται από αυτήν, ενώ μπορεί να αποκλείσει από την ανάλυση και περιοχές γύρω από τις οποίες υπάρχουν ακατάλληλα ρεύματα, μπορεί ακόμα να δείξει πηγές μόλυνσης και στοιχεία του εδάφους πάνω σε ένα χάρτη και τέλος να συνδυάσει αυτές τις πληροφορίες για να δώσει μια πλήρη εικόνα με αρκετές πληροφορίες για λήψη αποφάσεων). Ε. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS Από την άλλη, για την επιτυχή ανάπτυξη ενός συστήματος GIS είναι απαραίτητη μια διαδικασία 10 σταδίων: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 19

29 1. Στρατηγικός σκοπός. 2. Σχέδιο για τον προγραμματισμό. 3. Καθορισμός των απαιτήσεων τεχνολογίας. 4. Καθορισμός των τελικών προϊόντων. 5. Καθορισμός του πεδίου συστημάτων. 6. Δημιουργία ενός σχεδίου στοιχείων. 7. Επιλογή ενός προτύπου στοιχείων. 8. Καθορισμός των απαιτήσεων συστημάτων. 9. Ανάλυση των κερδών και των δαπανών. 10. Δημιουργία ενός σχεδίου εφαρμογής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και τα εξής στάδια: Αρχική συλλογή δεδομένων. Δεδομένα που αντλούνται από μέλη ομάδων χρηστών μπορεί να μην είναι αξιόπιστα. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, καθώς από τη στιγμή που θα συλλεχθούν τα δεδομένα, είναι ουσιαστικά αδύνατο να βελτιωθεί η ποιότητά τους. Εισαγωγή δεδομένων στο ΓΠΣ. Υπάρχει μια ποικιλία μεθόδων σχετικών με την εισαγωγή δεδομένων στο ΓΠΣ. Καθεμία έχει εγγενή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πρέπει, συνεπώς, να αναγνωριστεί η κατάλληλη μέθοδος προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση να διακινδυνεύσει η ποιότητα των δεδομένων. Ανάλυση δεδομένων. Οποιοσδήποτε χειρισμός των δεδομένων στο πλαίσιο του ΓΠΣ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των δεδομένων. Στις συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνονται: αλλαγή των προβολών του χάρτη, τροποποίηση της κλίμακας των δεδομένων και επικάλυψη πολλών επιπέδων δεδομένων. Παρουσίαση δεδομένων. Ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των αποτελεσμάτων. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε την επίδραση που μπορεί να ασκήσει ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων ΓΠΣ στη διαδικασία παραγωγής απόφασης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 20

30 F. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΠΣ Προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας της εφαρμογής ενός ΓΠΣ σε ένα συγκεκριμένο έργο, θα πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη όλα τα συστατικά στοιχεία του κύκλου ενεργειών των αποφάσεων για να είναι δυνατό να διατηρηθεί η ποιότητα των δεδομένων και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα της απόφασης. Μια τυπική πορεία προόδου της διαχείρισης ενός έργου ΓΠΣ θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη: 1. Καθορισμός του σκοπού της μελέτης Καθορισμός του απαιτούμενου αποτελέσματος του έργου. Σαφής διατύπωση, π.χ. να καθοριστεί μια θαλάσσια περιοχή μεγάλου βάθους ως κατάλληλη για την εναπόθεση υλικών χερσαίων κατασκευών. 2. Προσδιορισμός των αναγκαίων δεδομένων Κατασκευή μοντέλου προσομοίωσης της πραγματικότητας. Ανάγκη για τα κατάλληλα δεδομένα ώστε να ληφθεί μια ενημερωμένη και στρατηγική απόφαση. Καθορισμός παραμέτρων. 3. Προετοιμασία ενός σχεδίου χρήσης του ΓΠΣ (συχνά καλείται ως Χαρτογραφικό Μοντέλο) Πρόκειται για ένα διάγραμμα ροής όπου παρουσιάζονται και συνδέονται τα σύνολα των δεδομένων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και οι αναλυτικές τεχνικές που πρόκειται να εφαρμοσθούν. Ο ρόλος του είναι εξίσου σημαντικός, διότι μας παρέχει μια καταγραφή του είδους της ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε. Προετοιμασία ενός διαγράμματος του έργου ΓΠΣ. 4. Συγκέντρωση των απαιτούμενων δεδομένων Μπορεί να περιλαμβάνεται συνδυασμός: o νέων δεδομένων, o δεδομένων αρχείου. Ωστόσο, σημαντικό είναι να ληφθούν υπόψη: o η ποιότητα των δεδομένων -είναι κατάλληλα για τη μελέτη; o η διαχείριση των δεδομένων -η διαχείριση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ποιότητας των δεδομένων. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 21

31 Περιορισμοί: o χρόνος, o χρήματα, o περιεχόμενο της μελέτης 5. Εισαγωγή των δεδομένων στο ΓΠΣ Επιλογή της μεθόδου εισαγωγής των δεδομένων. Ανάλυση ευαισθησίας δεδομένων -θεώρηση του αντίκτυπου της ποιότητας των δεδομένων στο τελικό αποτέλεσμα. 6. Έλεγχος του ΓΠΣ Ελαχιστοποίηση της επίδρασης λανθασμένων δεδομένων στο έργο. Ασάφεια ή λογικότητα. Σύστημα ερωτημάτων για την εύκολη εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 7. Λήψη απόφασης Το σύστημα αναγνωρίζει πιθανές περιοχές. Απόφαση βάσει και άλλων παραγόντων. Κρίσεις για τις αξίες. Ο ρόλος του ΓΠΣ στην υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Περιληπτικά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι σημαντικό η ποιότητα των δεδομένων να είναι ανάλογη του επιπέδου της απόφασης που έχει ληφθεί. Εάν η ποιότητα των δεδομένων είναι υπερβολικά χαμηλή, τότε η απόφαση θα είναι ελλιπέστατη. Υπάρχει η περίπτωση, σε οποιοδήποτε στάδιο ενός έργου ΓΠΣ, να αλλοιωθεί η ποιότητα των δεδομένων. Γι' αυτό η διαχείριση του έργου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να διατηρηθεί η κατάλληλη ποιότητα των δεδομένων. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 22

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 1. Γενικά περί Χωροθέτησης Ποια είναι η καλύτερη τοποθέτηση ενός αριθμού υποκαταστημάτων, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σε ένα γεωγραφικό χώρο, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται κάποιοι στόχοι, όπως καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, εύκολη πρόσβαση των πελατών στο κατάστημα, μείωση κόστους εγκατάστασης ή λειτουργίας, καλύτερη κάλυψη των αναγκών των πελατών και άλλα; Τέτοιου είδους ερωτήματα ορίζουν τα προβλήματα χωροθέτησης. Η χωροθέτηση μιας επιχείρησης παίζει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία και εξέλιξή της και γι αυτό θεωρείται μια πολύ σημαντική απόφαση. Για την χωροθέτηση απαιτείται η δαπάνη αρκετού χρόνου και κόστους για τη συγκέντρωση των όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και την επεξεργασία τους, μέχρι την έκβαση της τελικής- βέλτιστης λύσης. Η σωστή χωροθέτηση μιας μονάδας μειώνει το κόστος λειτουργίας και εγκατάστασης και αυξάνει τα κέρδη ή οφέλη. Για παράδειγμα, η σωστή χωροθέτηση μιας μονάδας μπορεί να τη φέρει πιο κοντά στους πελάτες, να αυξήσει τη ζήτηση των προϊόντων που προσφέρει, να αυξήσει την πελατειακή της βάση, να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών από την καλύτερη εξυπηρέτηση, να μειώσει τη φορολογία και να επιτύχει οικονομίες κλίμακας. A. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ a. Ορισμοί Χωροθέτηση είναι η επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας για την εγκατάσταση μιας λειτουργικής μονάδας μέσω κάποιων κριτηρίων, τα οποία ορίζονται ανάλογα με το είδος της μονάδας αυτής και τις ανάγκες της. Η επιλογή της καταλληλότερης τοποθεσίας γίνεται μέσα από ένα εύρος εναλλακτικών τοποθεσιών για εγκατάσταση. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 23

33 b. Εφαρμογές Η χωροθέτηση βρίσκει εφαρμογές σε πολλά πεδία. Παραδείγματα είναι η χωροθέτηση των supermarkets, η χωροθέτηση ταχυδρομείων, των κινητών σταθμών επισκευής οχημάτων που περιμένουν την εκδήλωση βλάβης, των ασθενοφόρων που περιμένουν να ανταποκριθούν σε κλήσεις, η τοποθέτηση αποθηκών με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση τροφοδοσίας των επιχειρήσεων, η επιλογή της θέσης τραπεζικών καταστημάτων (σταθερών και κινητών), η επιλογή της θέσης τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, και πολλές ακόμα περιπτώσεις (κάποιες αναφέρονται και στο Κεφάλαιο 1 Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα). Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Όπως προαναφέραμε, η χωροθέτηση γίνεται βάσει κάποιων κριτηρίων που διαφέρουν από μονάδα σε μονάδα. Κάποια κριτήρια που χρησιμοποιούν οι μονάδες για χωροθέτηση είναι τα εξής: Ο αριθμός των πιθανών πελατών σε κάθε υποψήφια για εγκατάσταση περιοχή και τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. ηλικία, συνήθειες) Ο πληθυσμός της κάθε περιοχής Ο αριθμός των εμπορικών κέντρων κάθε περιοχής και η απόσταση από αυτά (προσέλκυση πελατών) Ο αριθμός των ανταγωνιστών που υπάρχουν σε κάθε περιοχή: καθορίζει την ένταση και το επίπεδο του ανταγωνισμού που υπάρχει στην περιοχή Οι ισχύοντες ρυθμιστικοί κανόνες και η νομοθεσία της κάθε περιοχής (θεσμικό πλαίσιο): κατά πόσο δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο της κάθε περιοχής είναι ελκυστικό για άμεσες επενδύσεις και κατά πόσο η επιχείρηση, η πολιτική και οι στόχοι της είναι εναρμονισμένα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Η φορολογία ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 24

34 Το μέσο οικονομικό επίπεδο των κατοίκων της κάθε περιοχής Το κόστος εγκατάστασης μιας νέας μονάδας στην εκάστοτε περιοχή Το εργατικό δυναμικό Η απόσταση από τους προμηθευτές και τους πελάτες Κάποιοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη αποφάσεων για χωροθέτηση μιας νέας μονάδας είναι οι εξής: Το κόστος της επένδυσης: αφορά την ίδρυση της νέας μονάδας και εγκατάστασής της, το κόστος οικοδόμησης, το κόστος αγοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού, την αγορά οικοπέδου, τα έργα υποδομής κ.τ.λ. Το κόστος λειτουργίας: αφορά το κόστος από την συνήθη λειτουργία της μονάδας, όπως το κόστος του ενοικίου, παροχές ΟΤΕ, ΔΕΗ και νερό, συντήρηση εγκαταστάσεων, αμοιβές προσωπικού κ.τ.λ. Κοινωνικά θέματα: ο θόρυβος από τη λειτουργία της, οι κοινωνικοί θεσμοί της περιοχής, το εργατικό δυναμικό της κάθε περιοχής (π.χ. μόρφωση, εμπειρία, εξειδίκευση, διαθεσιμότητα). Η εμπειρία: αναφερόμαστε στην εμπειρία που διαθέτει η διοίκηση της νέας μονάδας σε θέματα χωροθέτησης, αναδιοργάνωσης, διοίκησης αλλαγών, διαπραγματεύσεων, ίδρυση νέων μονάδων. Η εμπειρία βοηθά στη σωστή λήψη αποφάσεων και στη σωστή διαχείριση καταστάσεων. Εδώ εντάσσεται και η βοήθεια από τρίτους, όπως είναι οι σύμβουλοι επιχειρήσεων. Προσαρμοστικότητα και ευελιξία: αναφερόμαστε στην προσαρμογή της επιχείρησης στις ανάγκες, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των ανθρώπων της περιοχής, την εξέταση των δυνάμεων και των αδυναμιών των ανταγωνιστών και των διαπραγματευτικών δυνάμεων των προμηθευτών της περιοχής, την ανεύρεση πρώτων υλών και τη δυνατότητα προσαρμογής σε πιθανές αλλαγές του περιβάλλοντός της. Λειτουργία της νέας μονάδας: Εξοπλισμός, διακόσμηση Μέγεθος Απαιτούμενο εργατικό δυναμικό (εξειδικευμένο ή μη) Συντήρηση εγκαταστάσεων Αποθήκευση, προμήθεια, διανομή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 25

35 Διάρκεια ζωής της μονάδας Τμήματα της μονάδας Πολιτική, κανόνες και στόχοι Χρόνοι αναμονής Δυνατότητα πρόσβασης: αφορά την εύκολη και χωρίς κόπο πρόσβαση από τους πελάτες και τους προμηθευτές. Χώροι για φόρτωση- εκφόρτωση, μέσα μαζικής μεταφοράς, διάδρομοι, είσοδοι και έξοδοι, χρόνος μετακίνησης των πελατών από το σπίτι τους στο κατάστημα, τρόπος μεταφοράς των πελατών (ποιο μεταφορικό μέσο χρησιμοποιούν), οδικό δίκτυο Χώροι στάθμευσης: ευρύχωρο πάρκινγκ με επαρκείς θέσεις στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Ανταγωνισμός: ένταση ανταγωνισμού μερίδια αγοράς τιμές ανταγωνιστών τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης στρατηγικές Ζήτηση: Προτιμήσεις Τιμή Ποιότητα Αξία για τον πελάτη Συχνότητα και ποσότητα αγοράς Αγοραστική δύναμη Ελαστικότητα ζήτησης Προσέλκυση πελατών: Τιμές Υπηρεσίες Ποικιλία προϊόντων Προσβασιμότητα Εγκαταστάσεις Διαφήμιση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 26

36 Το γενικότερο πληθυσμιακό και οικονομικό δυναμικό της περιφέρειας : Χωροθέτηση, λειτουργία και οργάνωση Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) Κρατική πολιτική με τη θεσμοθέτηση επενδυτικών κινήτρων Ανάπτυξη βασικών υποδομών (όπως αεροδρόμια, λιμάνια κ.τ.λ.) Τη θέση του αστικού κέντρου, πρωτεύουσας του νομού στη διοικητική ιεραρχία της χώρας Τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά της περιφέρειας Τα χαρακτηριστικά του φυσικού της περιβάλλοντος και τους φυσικούς της πόρους Την οικονομική της ευημερία και τη σχετική της θέση στον οικονομικό χάρτη της χώρας. Το παραγωγικό της δυναμικό Γ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Στην πράξη χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι για τη λήψη αποφάσεων χωροθέτησης και την πρόβλεψη, όπως είναι οι μέθοδοι που αξιοποιούν συνεντεύξεις με τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις, οι μέθοδοι μαθηματικού προγραμματισμού και οι στατιστικές μέθοδοι. Η χωροθέτηση αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για πολλές επιχειρήσεις, καθώς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πολλές παραμέτρους. Στην λήψη αποφάσεων για χωροθέτηση χρησιμοποιούνται διάφορα μοντέλα, που διαφέρουν ανάλογα με το είδος, τις ανάγκες και τους στόχους (π.χ. να βρίσκεται κοντά στους πελάτες της, να βρίσκεται κοντά στους προμηθευτές της, να μειώσει το λειτουργικό της κόστος κ.α.) της κάθε μονάδας και βοηθούν τους αποφασίζοντες να βρουν τη βέλτιστη λύση. Η χωροθέτηση είναι ένα πρόβλημα πολυκριτηριακής ανάλυσης. Εξετάζεται ένα μεγάλο εύρος κριτηρίων που βαθμολογούνται ανάλογα με τη σημαντικότητά τους (βάσει προτεραιοτήτων που ορίζει η κάθε επιχείρηση). Ερευνούνται, ταξινομούνται, αναλύονται και τακτοποιούνται κατάλληλα οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατές επιλογές. Σε επόμενο κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά κάποια μοντέλα χωροθέτησης. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ 27

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision

Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Υποστήριξη Λειτουργιών Διαχείρισης Αποθηκών και Αποθέματος με Χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 6 1.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 7 1.2 ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 8 1.3 ΠΡΟΪΟΝ 10 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΑΣ, Αναπλ.Καθηγητής ΠΡΕΒΕΖΑ 2013 1 Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (G.I.S.) ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΓΑΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση

Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα σε μια επιχείρηση Πτυχιακή εργασία Σαρτζετάκη Καλλιόπη Εισηγήτρια: Γιαννακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics) Θεωρητική προσέγγιση και εφαρμογή ΣΧΟΛΗ: ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.5537 ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Θέλουν ή όχι οι ελληνικές επιχειρήσεις το Ηλεκτρονικό επιχειρείν; Απολογισμός της εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ERP ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ EUROBANK» Φοιτήτρια : Μαρία Κατσιάνη Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΟΥ Πτυχιακή εργασία με θέμα : «Χρήση μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS

ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ LOGISTICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ. Ε3: Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρμα Λογισμικού Γνώσης και Τεχνολογιών Λογισμικού

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ. Ε3: Περιφερειακή Τεχνολογική Πλατφόρμα Λογισμικού Γνώσης και Τεχνολογιών Λογισμικού (EKETA) Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ Ε3: Λογισμικού Γνώσης και Τεχνολογιών Λογισμικού Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Γραμματεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SYSTEMS (C.R.M.) ΠΡΙΜΙΚΥΡΗ ΦΛΩΡΑ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Εισαγωγή στην Εφοδιαστική ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκη, 2014 Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CRM - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελένη Ρεμόντη ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα