ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η πορεία ένταξης της Πολωνίας στην Ε.Ε., οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της με την Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΝ ΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων: Dr. Σίσκος Ευάγγελος Καθηγητής Καστοριά, Νοέμβριος 2009

2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η πορεία ένταξης της Πολωνίας στην Ε.Ε., οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της με την Ελλάδα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΙΑΝ ΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Επιβλέπων: Dr. Σίσκος Ευάγγελος Καθηγητής Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή στις 2 Νοεμβρίου Ον/μο Μέλους ΕΠ Ον/μο Μέλους ΕΠ Ον/μο Μέλους ΕΠ Ιδιότητα Μέλους ΕΠ Ιδιότητα Μέλους ΕΠ Ιδιότητα Μέλους ΕΠ Καστοριά, Νοέμβριος 2009

3 Copyright 2009 Σαββίδου Μαρία, Λιανδράκης Εμμανουήλ Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προυπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν αποκλειστικά τον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Α.Τ.Ε.Ι. υτικής Μακεδονίας.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.Η ιστορική αναδρομή της Πολωνίας και η προσχώρηση της στην Ε.Ε Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Πολωνίας Γενική εικόνα της χώρας Οικονομία και οικονομικά μεγέθη για τα έτη Φυσική υποδομή Εξελίξεις της Πολωνικής οικονομίας για το έτος Γενικά Άμεσες ξένες επενδύσεις για το Ισχυρή ανάπτυξη για το 2008-Αυξημένη εσωτερική ζήτηση Μειωμένες δημόσιες επενδύσεις και νέα επενδυτικά προγράμματα- Ασταθές εξωτερικό περιβάλλον Μεταβολές στην αγορά εργασίας Εξωτερικό χρέος της Πολωνίας Μακροοικονομικές εξελίξεις για το 2008-Εκτιμήσεις για την διετία Προοπτικές της Πολωνικής οικονομίας ( ) Προϋποθέσεις ένταξης της Πολωνίας στην Ε.Ε. και η προσχώρησή της Κριτήρια Κοπεγχάγης Συμφωνίες ένταξης Οφέλη και προβλήματα που δημιουργούνται λόγω διευρύνσεως...27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εμπορικές σχέσεις Πολωνίας και Ε.Ε Συναπτόμενες συμφωνίες με την Ε.Ε Πρόγραμμα Phare Πρόγραμμα Sapard Πρόγραμμα TRACECA Πρόγραμμα Inogate Πρόγραμμα ISPA Πρόγραμμα EDIS Ετήσια Χρηματοδοτική Συμφωνία μεταξύ Ο.Ο.Σ.Α. και Πολωνίας Κυριότεροι βιομηχανικοί παραγωγικοί κλάδοι, προσφορά και ζήτηση αγαθών Οχήματα Μεταλλουργικές βιομηχανίες Μη σιδηρούχα μεταλλεύματα Βιομηχανία πλαστικών ομικά υλικά Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κουφώματα Αγωγοί μεταφοράς ενεργειακών πόρων Φυσικό αέριο Συμφωνίες (εισαγωγές-εξαγωγές) Πολωνίας μεταξύ κρατών-μελών...49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της Πολωνίας με την Ελλάδα Συμφωνίες μεταξύ των δυο χωρών Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής ιπλής Φορολογίας Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Πολωνίας (Ν.1939/1991/ΦΕΚ 37Α)

5 Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής ημοκρατίας και της ημοκρατίας της Πολωνίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδας -Πολωνίας στον τομέα της Γεωργίας και της Οικονομίας Τροφίμων (υπογραφή , κύρωση με το Ν. 2389/96, δημοσίευση σε ΦΕΚ 52Α/1996) Συμφωνία Εμπορίου και Ναυτιλίας (Ν. 4901/31, ΦΕΚ 77Α/31) Συμφωνία Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας (1996) Συμφωνία συνεργασίας στον Τουριστικό τομέα (1997). Προετοιμάζονται τα κείμενα νέας εκσυγχρονισμένης συμφωνίας από το Υπουργείο Τουρισμού Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, (υπογραφή 1998) Εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ελλάδας Πολωνίας Εισαγωγές Εξαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Πολωνίας Η δεσπόζουσα θέση των αγροτικών προιόντων στην Πολωνική αγορά Ελληνικές επενδύσεις στην Πολωνία...78 Συμπεράσματα...84 Βιβλιογραφία...86 Κατάλογος πινάκων...88

6 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η έρευνα και η ανάλυση του οικονομικού συστήματος εξαγωγών και εισαγωγών της Πολωνίας καθώς και η πορεία της στην ένταξή της προς την Ευρωπαική Ένωση. Στα πέντε χρόνια παρουσίας της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κοινοτικοί θεσμοί και τα αρμόδια όργανα αποτελούν τους σημαντικότερους οικονομικούς, εμπορικούς, πολιτικούς και πολιτιστικούς εταίρους της χώρας. Η Πολωνία συμμετέχει σε όλα τα κοινοτικά αναπτυξιακά και περιφερειακά προγράμματα, ενώ συγχρόνως αντλεί σημαντικά ποσά από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία ως αναπτυξιακή βοήθεια στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού διαφόρων τομέων της οικονομίας της και των υποδομών. Αρχικά, δίνονται κάποια γενικά χαρακτηριστικά της χώρας όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη και τη φυσική υποδομή της. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στην ένταξή της στην Ευρωπαική Ενωση παρουσιάζοντας τα κριτήρια για την είσοδό της και τα προβλήματα και τα οφέλη που δημιουργούνται από αυτή τη διεύρυνση. Συνεχίζοντας παρακάτω μελετάμε τις εμπορικές της σχέσεις με την Ευρωπαική Ενωση και τα κράτη-μέλη της. Εδώ γίνεται μια ανάλυση όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις συναπτόμενες συμφωνίες που έχει συνάψει. Τέλος περιγράφουμε τις εμπορικές σχέσεις που έχει αναπτύξει η Πολωνία με την Ελλάδα εστιάζοντας στις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί και στις επενδύσεις που έχουν γίνει μεταξύ των δύο χωρών, Λέξεις-Κλειδιά:Εισαγωγές-Εξαγωγές, Οικονομία, Πολωνία, Εμπορικές σχέσεις, Ευρωπαική Ένωση, Ελλάδα, επενδύσεις.

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ Γενική εικόνα της χώρας Η Πολωνία έχει έκταση τετρ. χιλιόμετρα είναι δηλαδή η όγδοη σε μέγεθος χώρα της Ευρώπης, μετά από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και τη Νορβηγία. Η έκτασή της καλύπτει το 3,2% της συνολικής έκτασης της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Σαν κράτος συνορεύει με τη Γερμανία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Λιθουανία και τη Ρωσία. Πρωτεύουσα της Πολωνίας είναι η Βαρσοβία η οποία αποτελεί το πολιτικό κέντρο της χώρας, έχει εξίσου το σημαντικότερο κέντρο της πόλης ενώ βρίσκονται το Κοινοβούλιο, το Προεδρικό Γραφείο καθώς και το Ανώτατο ικαστήριο της χώρας. Σημαντικές πόλεις εκτός από την Πρωτεύουσα Βαρσοβία(Warszawa - 1,6 εκατ. κάτοικοι), είναι η Ούτς (Łódź ), η Κρακοβία (Kraków ), το Βρότσουαφ (Wrocław ) όπου είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας και έχει μεγάλο οικονομικό κέντρο βάση κοντινής χιλιομετρικής απόστασης από τη Βαρσοβία. Για το λόγο αυτό το ποσοστό ανεργίας στη συγκεκριμένη πόλη είναι σχετικά χαμηλό. Το Γκντανσκ(Gdańsk ) όπου είναι η έκτη μεγαλύτερη πόλη όπου βρίσκεται και το σημαντικότερο λιμάνι της χώρας (Χάρη Πάτση:1997, σελ.226, Γ. Αξιωτέλλης, σελ.49). Η Πολωνία με συνολικό πληθυσμό 38 εκατομμυρίων κατοίκων διαθέτει κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα $ ΗΠΑ περίπου (9.927,34 Ευρώ περίπου) σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση (Ελευθέριος Ι. Θαλασσινός:1998, σελ.127) Οικονομία και οικονομικά μεγέθη για τα έτη Πληθωρισμός: Ο πληθωρισμός σημείωσε άνοδο 3,5 % το 2004, έναντι 0,8% το Στη μεταβολή συνέτειναν οι αυξήσεις στην έμμεση φορολογία που ακολούθησαν την ένταξη της χώρας στην Ε. Ένωση, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και ειδών διατροφής, και η ανατίμηση του πολωνικού νομίσματος. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η απειλή του πληθωρισμού η Κ.

8 5 Τράπεζα προχώρησε μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2005 σε αύξηση του επιτοκίου αναφοράς κατά 125 βασικές μονάδες στο 6,5%. Το 2008 ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4,3 %(Υπουργείο Εξωτερικών: ). Ανεργία: Η ανεργία αν και σημείωσε μικρή μείωση, από 20,6% τον Ιανουάριο 2005 στο 16,5% τον Μάρτιο 2006, εξακολουθεί να παραμένει η υψηλότερη στην Ε. Ένωση. Η ανάπτυξη της οικονομίας με υψηλούς ρυθμούς το 2004, 2005 και 2006 δημιουργεί προϋποθέσεις βελτίωσης της απασχόλησης καθώς η ανεργία το 2008 φτάνει το 9,7 %(στο ίδιο). Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν: Η Πολωνία θεωρείται μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες χώρες στην Ευρώπη. Βάσει στατιστικών στοιχείων το Α.Ε.Π. της το 2007 ήταν 5,7 % ενώ το ,3%. Αναμένεται μείωση του Α.Ε.Π. στα επόμενα χρόνια(nbp (National Bank of Poland), January 2007) (στο ίδιο). Ισοζύγιο Τρέχουσων συναλλαγών: Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν ελλειμματικό το 2004 κατά εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με κατά το 2003 (μείωση 27,9%). Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναλογούσε το 2004 στο 1,5% του Α.Ε.Π., έναντι 2,2% κατά το Για το 2005 αναμένεται αύξηση του ελλείμματος στο 2,4% επί του Α.Ε.Π. και το 2006 στο 3%. Το 2008 έφτασε στα 29,51 δις (σε δολάρια ΗΠΑ) (στο ίδιο). Έλλειμμα: Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε κατά το 2004 σε 41,5 δισ. ζλότυ, 8,39% χαμηλότερα από την σχετική πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, τα δημόσια έσοδα ανήλθαν σε 156,3 δισ. ζλότυ έναντι πρόβλεψης 154,5 δισ. και οι δημόσιες δαπάνες ήταν αξίας 197,8 δισ. ζλότυ, 2,1 δισ. χαμηλότερα του αναμενόμενου. Η συμμετοχή στο Α.Ε.Π. της χώρας έχει διαμορφωθεί με τα εξής στοιχεία:το 66.5% είναι υπηρεσίες, το 23.8% ανήκει στον βιομηχανικό κλάδο, το 6.5% στις κατασκευές και το 19.6% στην γεωργία(στο ίδιο). Τραπεζικός τομέας: στον τραπεζικό τομέα εν γένει οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις εντάσσονται στην αύξηση που παρατηρείται τόσο στις χορηγήσεις καταναλωτικών δανείων όσο και για δάνεια για αγορές πρώτης κατοικίας. Παράλληλα και σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία που δίδει στην δημοσιότητα η Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας (Νational Bank of Poland-NBP) αύξηση των

9 6 χορηγήσεων σημειώνεται και στα επιχειρηματικά δάνεια τόσο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και σε μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες. Η αύξηση στα καταναλωτικά δάνεια οφείλεται σε ένα μεγάλο μέρος στην βελτίωση του οικονομικού επιπέδου διαφόρων κατηγοριών του πληθυσμού της χώρας και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου διαφόρων τμημάτων της πολωνικής κοινωνίας. Τέλος οι αυξήσεις στις χορηγήσεις δανείων για αγορά πρώτης κατοικίας από ιδιωτικά νοικοκυριά οφείλονται κατά κύριο λόγο στις βάσιμες προβλέψεις και εκτιμήσεις για επικείμενη εκτίναξη των τιμών στην αγορά κατοικιών στο προσεχές χρονικό διάστημα και κατά δεύτερον στην συνεχώς διογκούμενη ζήτηση για εξεύρεση και αγορά ακίνητης περιουσίας (στο ίδιο). Κατασκευαστικός τομέας: Ο κατασκευαστικός τομέας παράγει το 4,9 % του Α.Ε.Π. της χώρας και απασχολεί εργαζόμενους. Οι κατασκευές κτιριακών εγκαταστάσεων αντιπροσωπεύουν το 49% της συνολικής κατασκευαστικής δραστηριότητας και οι κατασκευές έργων υποδομής το 51%.Στον κλάδο δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις.το 25,5 % της οικοδομικής δραστηριότητας της χώρας επικεντρώνεται στη διοικητική περιφέρεια Mazowieckie όπου ανήκει και η Βαρσοβία. Το 74,1% της δραστηριότητας αναφέρεται σε νέες επενδύσεις ενώ το 25,9% σε ανακατασκευή και βελτίωση των υφισταμένων έργων. Οι συνολικές ξένες επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα της Πολωνίας από το 1991 μέχρι και τα τέλη του 2004 ανήλθαν σε 2,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,6% των συνολικών ξένων επενδύσεων στη χώρα. Κυριότεροι επενδυτές είναι η Γαλλία, η Σουηδία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Αυστρία. Μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστικών που λειτουργούν στη χώρα περιλαμβάνονται οι, Budimex, Mostostal, Zabrze Holding S.A, Έπειτα από μία παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας, ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου φαίνεται να σημειώνεται το Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οι μεγάλες κατασκευαστικές που δραστηριοποιούνται στη χώρα αναμένουν σημαντικές αυξήσεις του κύκλου εργασιών τους (στο ίδιο). Στον τομέα της οικονομίας τρεις είναι οι καθοριστικές χρονικές περίοδοι που αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στην σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας και στις οποίες αξίζει να γίνει μία σύντομη αναφορά (Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις: ):

10 7 I.Οικονομικές εξελίξεις από την μετάβαση στο μοντέλο της ελεύθερης αγοράς: από τις αρχές της δεκαετίας του 90 η Πολωνία, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες μετά την πτώση του προηγούμενου καθεστώτος και την σταδιακή μετάβαση σε καθεστώς ελεύθερης οικονομίας, ξεκινά έναν ευρύ κύκλο οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων. Οι συνθήκες που επικρατούσαν έως τότε συνέθεταν ένα θολό και αρνητικό τοπίο του οποίου τα κύρια χαρακτηριστικά ήταν (στο ίδιο): 1) υπερπληθωρισμός 2) υψηλά ποσοστά ανεργίας που έπληττε την συντριπτική πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού της χώρας 3) τεράστιο εξωτερικό δημόσιο χρέος 4) υψηλά ποσοστά παραοικονομίας και συνθηκών έντονης αστάθειας στην αγορά συναλλάγματος 5) ανενεργό, αδύναμο και αδιαφανή επιχειρηματικό τομέα Μεταξύ των πρώτων πρωτοβουλιών που ανέλαβαν οι πρώτες δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις της χώρας ήσαν, μεταξύ των άλλων, η πλήρης απελευθέρωση των τιμών και η καθιέρωση νέας φιλελεύθερης τιμολογιακής πολιτικής, η καθιέρωση του πολωνικού ζλότυ ως μετατρέψιμου νομίσματος στην αγορά συναλλάγματος και η φιλελευθεροποίηση των κανόνων, όσον αφορά την διαμόρφωση της συναλλαγματικής του ισοτιμίας, η σταδιακή μείωση των εισαγωγικών δασμών και η εφαρμογή ενός φιλόδοξου και μακρόπνοου προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων μεγάλων κρατικών, έως τότε, επιχειρήσεων (στο ίδιο). Πολλοί αναλυτές και εμπειρογνώμονες της εποχής προέβλεπαν ότι η πολωνική οικονομία και οι επιχειρήσεις της χώρας δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν και να αντεπεξέλθουν σε ένα νέο, ανοικτό στον ελεύθερο ανταγωνισμό και σκληρό διεθνές οικονομικό και εμπορικό περιβάλλον. Οι συνθήκες της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς αποτελούσαν για τις νέες τότε και άπειρες πολωνικές επιχειρήσεις ένα εχθρικό περιβάλλον, όπου υποχρεούντο να λειτουργήσουν από μόνες τους χωρίς οποιαδήποτε προστασία, κρατική ή άλλη (στο ίδιο). Η υπερχρέωση των επιχειρήσεων και ο αλόγιστος δανεισμός συνέθεταν εφιαλτικά σενάρια και με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσαν σε μία νέα

11 8 περισσότερο έντονη κοινωνική επανάσταση. Παρόλα αυτά η αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης σε μακροοικονομικό επίπεδο και η διαφανής και επιτυχής αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα συνετέλεσαν, ώστε η Πολωνία να συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοπόρων νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (στο ίδιο). II.πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις: μετά από πέντε χρόνια σημαντικής αναπτυξιακής πορείας και επιτυχών επιδόσεων σε βασικούς τομείς της οικονομίας, του δημοσίου και άλλων τομέων, όπως ιδιωτικοποιήσεις, άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις, εξωτερικό εμπόριο και άλλους, η πολωνική οικονομία ευρίσκεται αντιμέτωπη με την χειρότερη στην νεότερη μεταπολεμική ιστορία, οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση η οποία πλήττει το σύνολο του παγκόσμιου οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος (στο ίδιο). Παρόλο που η Πολωνία εκτιμάται ότι αντεπεξέρχεται σχετικά περισσότερο ικανοποιητικά, συγκριτικά προς τις άλλες γειτονικές προς αυτήν χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στις νέες εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί αρκετά μακροοικονομικά μεγέθη φαίνεται να επηρεάζονται και να παρουσιάζουν σημαντική επιδείνωση (στο ίδιο). Η πολωνική οικονομία κατά το 2008 και παρά τους σημαντικούς κλυδωνισμούς που υπέστη και υφίσταται ακόμη επιτυγχάνει να διατηρεί σχετική σταθερότητα και να ευρίσκεται σε καλλίτερη κατάσταση από τις οικονομίες των υπολοίπων νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εξαιρουμένης της Κυπριακής ημοκρατίας (στο ίδιο). Ειδικότερα ο χρηματοπιστωτικός της τομέας ο οποίος κυριαρχείται από ξένες τράπεζες με ισχυρή κεφαλαιακή βάση αποδεικνύει μέχρι στιγμής την ανθεκτικότητά του, ενώ προβλήματα ίσως προκύψουν με κάποιες μικρομεσαίου μεγέθους τράπεζες, οι οποίες στηρίζονται σε διεθνή κεφάλαια γεγονός που τις καθιστά περισσότερο ευάλωτες απέναντι σε κρίσεις όπως η σημερινή (στο ίδιο). III. προκλήσεις για το μέλλον: μέσα σε ένα ρευστό και αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η πολωνική οικονομία καλείται να αντιμετωπίσει νέες σημαντικές και καθοριστικές για την μελλοντική πορεία της χώρας και της κοινωνίας προκλήσεις. Βαθιές τομές και μεταρρυθμίσεις απαιτούνται να υλοποιηθούν στην επόμενη δεύτερη δεκαετία του 21 ου αιώνα, προκειμένου η χώρα αντεπεξέλθει

12 9 στις νέες εξαιρετικά ανταγωνιστικές συνθήκες ενός νέου οικονομικού και αναπτυξιακού περιβάλλοντος, όπως αυτό της Ευρωζώνης. Οι τομές που οφείλουν να γίνουν και για τις οποίες απαιτείται η ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση είναι (στο ίδιο): 1) περισσότερο αποτελεσματικός και ευέλικτος ευρύτερος και στενός δημόσιος τομέας, ικανός να στηρίξει και να επιταχύνει την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία της χώρας 2) ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης 3) περισσότερες επενδύσεις στους τομείς των υποδομών και των δημοσίων υπηρεσιών 4) θεσμικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα των δημοσίων οικονομικών, ενόψει και της προσπάθειας που καταβάλλεται για πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη 5) εντατικοποίηση του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων 6) συνολική μεταρρύθμιση του νομικού και δικαστικού συστήματος με σημαντικές παρεμβάσεις στην λειτουργία της δικαιοσύνης 7) μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις στο σύστημα υγείας (νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) 8) εξασφάλιση φορολογικής σταθερότητας, επιτάχυνση υλοποίησης προγραμμάτων πρώτης προτεραιότητας, άμβλυνση και μετριασμό των δυσμενών, κοινωνικών κυρίως επιπτώσεων και συνεπειών, ένεκα της διεθνούς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσεως Φυσική υποδομή Α. Οδικό δίκτυο Μόνο το 68% του πολωνικού οδικού δικτύου των χιλιομέτρων διαθέτει σήμερα οδόστρωμα. 400 χιλιόμετρα περίπου διανύουν οι αυτοκινητόδρομοι με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και 200 χιλιόμετρα οι αυτοκινητόδρομοι ταχείας κυκλοφορίας οχημάτων που διαθέτουν και πρόσθετο διάδρομο πρόσβασης. Παράλληλα ο αριθμός των επιβατικών αυτοκινήτων υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Οι ανεπάρκειες του οδικού δικτύου έχουν σαν συνέπεια μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων. Οδικώς πραγματοποιείται το 76,8% των μεταφορών των αγαθών και μόνο 17,1% σιδηροδρομικώς. Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση του οδικού δικτύου της

13 10 Πολωνίας είναι η Γενική ιεύθυνση Εθνικών Οδών και Αυτοκινητοδρόμων (www.gddkia.gov.pl) (Τράπεζα Πληροφοριών:2000). Β. Σιδηροδρομικό δίκτυο Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πολωνίας είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Όμως, από τα χιλιόμετρα περίπου του δικτύου, μόνο το 22% βρίσκεται σε ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας. Ποσοστό χαμηλότερο του 18% του δικτύου χρησιμοποιείται σε μεταφορά επιβατών. Το Πρόγραμμα επέκτασης-εκσυγχρονισμού του δικτύου προβλέπει τη βελτίωση τριών διαδρομών (ανατολικά-δυτικά, βόρεια-νότια και περιμετρικά της Βαρσοβίας). Το 80% των απαιτούμενων πόρων θα προέλθει από την Ε.Ε. και το 20% από τον κρατικό προϋπολογισμό (Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις: ). Γ. Αερομεταφορές Η Πολωνία διαθέτει ένα διεθνές αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα Βαρσοβία, και 11 περιφερειακά. Το αεροδρόμιο της Βαρσοβίας εξυπηρετεί το 76% της διεθνούς κίνησης επιβατών. Το έτος 2004 περίπου 9 εκατ. επιβάτες μετακινήθηκαν από τα αεροδρόμια της Πολωνίας, 1,8 εκατ. περισσότεροι από ότι το Η κύρια αεροπορική μεταφορική εταιρεία είναι η LOT (Polskie Linie Lotnicze) στην οποία το κράτος συμμετέχει με ποσοστό 68%. H LOT έχει σύνδεση με 46 διεθνή αεροδρόμια, ενώ στο εσωτερικό της χώρας εκτελεί το 70% των αερομεταφορών. Το υπόλοιπο εξυπηρετείται από αεροπορικές εταιρείες άλλων χωρών. Η ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τη λειτουργία αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους οδήγησαν σε σημαντική αύξηση την επιβατική κίνηση που αναμένεται να συνεχισθεί με υψηλούς ρυθμούς τα προσεχή χρόνια(στο ίδιο).. Υδάτινες μεταφορές Ανάγκη βελτιώσεων των εγκαταστάσεων υπάρχει για τα τέσσερα λιμάνια της Πολωνίας στη Βαλτική, Gdańsk, Gdynia, Szczecin και Świnoujście. Παράλληλα απαιτείται βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου από τα λιμάνια προς το εσωτερικό της χώρας Στις 25 Οκτωβρίου 2005 ξεκίνησαν οι εργασίες επέκτασης του λιμένα του Gdańsk προϋπολογισμού 190 εκ. ευρώ. Η εποπτεία ασκείται από το Υπουργείο Υποδομών και το ήμο της πόλης του Gdańsk. Παράλληλα αναμένεται να εξασφαλισθεί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για κατασκευή συμπληρωματικών έργων υποδομής στο οδικό και σιδηροδρομικό

14 11 δίκτυο, που θα εξυπηρετούν και την εμπορευματική κίνηση από τη Βαλτική προς το εσωτερικό της χώρας. Η Πολωνία διαθέτει χιλιόμετρα πλεύσιμων ποταμών, 950 χιλιόμετρα τεχνητών διαδρόμων πλοήγησης καθώς και 260 χλμ πλεύσιμων λιμνών. Για τη βελτίωση των υποδομών της ναυσιπλοΐας αναμένεται χρηματοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια και την Ε. Ε. (στο ίδιο). Ε. Αγωγοί μεταφοράς ενεργειακών πόρων Η χώρα διαθέτει πολύ περιορισμένα κοιτάσματα πετρελαίου, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και στη Βαλτική. Κύριος προμηθευτής αργού πετρελαίου της Πολωνίας είναι η Ρωσία, που καλύπτει σχεδόν το 99% των αναγκών της χώρας. Το ρωσικό πετρέλαιο ρέει προς την Πολωνία, μέσω του «πετρελαιαγωγού της φιλίας», που διασχίζει τη χώρα σε διάστημα χιλιομέτρων, μεταξύ Λευκορωσίας και Γερμανίας περνώντας από το διυλιστήριο του Πουότσκ (Płock). Ο δεύτερος αγωγός (πετρελαιαγωγός της Πομερανίας) μήκους 240 χιλιομέτρων συνδέει το λιμένα του Γκντάνσκ (Gdańsk) με το Płock. Για τα προσεχή χρόνια προβλέπεται η κατασκευή αγωγού σύνδεσης με την Ουκρανία (Μπρόντυ) μήκους 450 χλμ. που θα μεταφέρει πετρέλαιο της Κασπίας. Οι ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης σε φυσικό αέριο καλύπτονται κυρίως από την Ρωσία, και σε πολύ μικρότερες ποσότητες, από την Γερμανία και την Τσεχία. Ο ρωσικός αγωγός Yamal, που συνδέεται με το γερμανικό δίκτυο διανύοντας 682 χιλιόμετρα πολωνικού εδάφους, προμηθεύει και την Πολωνία (στο ίδιο). 1.2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Γενικά Το έτος 2008 χαρακτηρίζεται ως περίοδος σταδιακής οικονομικής επιβράδυνσης για την πολωνική οικονομία στο σύνολό της. Παρόλη αυτή την αρχική διαπίστωση ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διατηρήθηκε, σχεδόν για όλο το έτος, σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ενώ οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσεως έχουν, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, περιορισμένο αντίκτυπο σε βασικά μεγέθη (Europa). Η αύξηση των αλλοδαπών επενδύσεων, η σταθερή και συνεχής αύξηση της κατανάλωσης και ο σαφής εξαγωγικός προσανατολισμός με αυξητικούς ρυθμούς των εξαγωγών και των πωλήσεων πολωνικών προϊόντων σε διάφορες

15 12 αγορές του εξωτερικού, αποτέλεσαν τους κυριότερους παράγοντες περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης και επέτρεψαν στην Πολωνία να κατέχει μία σχετικά καλή θέση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (στο ίδιο). Από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και με την είσοδο του 2009 η ταχύτητα εξάπλωσης της οικονομικής κρίσεως, το κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας που εξακολουθεί να υπάρχει κλυδωνίζουν έντονα την πολωνική οικονομία και οδήγησαν σε σταδιακή εξασθένιση των αναπτυξιακών τάσεων και σε συρρίκνωση των ποσοστών, τόσο για το ΑΕΠ της χώρας, όσο και για άλλα κρίσιμα μεγέθη (στο ίδιο). Για το ΑΕΠ κατά το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2008, ο ρυθμός αύξησης διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα της τάξεως του 4,8% περίπου, ενώ το τελευταίο τέταρτο τρίμηνο του ιδίου έτους παρουσίασε την μικρότερη αύξηση της τάξεως του 2,8%. Το μεγαλύτερο ποσοστό 6,0% αφορά το πρώτο τρίμηνο 2008 (Eurostat: ). Στην βιομηχανική παραγωγή οι δείκτες παρουσιάζουν, σύμφωνα με όλες τις συγκλίνουσες απόψεις και εκτιμήσεις, τις χειρότερες επιδόσεις από το 2002 και μετά. Στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για το 2008, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Πολωνίας (GUS), ανήλθε σε ποσοστό 3,3% περίπου, ενώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν από εννέα (9) υπαλλήλους τουλάχιστον και άνω το ποσοστό κυμάνθηκε στο 3,5% (Στατιστική Υπηρεσία: ). Στον τομέα των κατασκευών και της αγοράς κατοικίας γενικότερα, ο δείκτης για το 2008 παρουσιάζει αυξητικές τάσεις φθάνοντας στο 11% περίπου, ενώ σε επιχειρήσεις του κατασκευαστικού-τεχνικού κλάδου με ελάχιστο αριθμό εννέα (9) απασχολούμενων φθάνει το 12,9%. Τα στοιχεία αυτά, λαμβανομένων υπόψη και των αρνητικών δεδομένων στην αγορά κατοικιών σε παγκόσμιο επίπεδο και των συνθηκών ύφεσης που επικρατούν στον κατασκευαστικό κλάδο, υποδηλώνουν τις αντοχές του κλάδου και εκτιμώνται θετικά προοιωνίζοντας και τις προοπτικές για το μέλλον (στο ίδιο). Στο εσωτερικό εμπόριο οι καλές επιδόσεις του 2007 διατηρήθηκαν και για όλο το Η αύξηση του όγκου των λιανικών πωλήσεων έφθασε στο 5,3% περίπου και στις επιχειρήσεις με ελάχιστο αριθμό εννέα (9) εργαζομένων έφθασε στο 9,6% (στο ίδιο).

16 13 Στον τομέα των εξαγωγών και σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας, για το 12μηνο Ιανουαρίου- εκεμβρίου 2008 οι πολωνικές εξαγωγές παρουσιάζουν αύξηση κατά 14,0% περίπου, φθάνοντας στα 107,5 δις Ευρώ. Αντίστοιχη αύξηση, 17,4% περίπου, παρουσιάζουν και οι εισαγωγές της χώρας φθάνοντας στα 128,8 δις Ευρώ περίπου. Το εμπορικό ισοζύγιο εξακολουθεί να είναι ελλειμματικό φθάνοντας στα 22,3 δις Ευρώ για το ίδιο χρονικό διάστημα (στο ίδιο). Η σημειούμενη επιδείνωση στο εμπορικό ισοζύγιο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σημαντική αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου της Πολωνίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα στην επιδείνωση συνέβαλε μερικώς και η μείωση του εμπορικού πλεονάσματος με τις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες (στο ίδιο). Μερική επιδείνωση για το 2008 παρουσιάζει και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Το αρνητικό ισοζύγιο στο εξωτερικό εμπόριο και οι χαμηλότεροι ρυθμοί αύξησης των άμεσων αλλοδαπών επενδύσεων αποτελούν, σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας (NBP), τους βασικότερους παράγοντες για τα αποτελέσματα αυτά (Κεντρική Τράπεζα Πολωνίας). Στην αγορά εργασίας η κατάσταση εμφανίζεται αρκετά ενθαρρυντική, τουλάχιστον για το πρώτο εξάμηνο Η εξάπλωση της διεθνούς κρίσεως και οι μαζικές απολύσεις εργαζομένων από διάφορες επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την επαναξιολόγηση της στρατηγικής τους για την αντιμετώπιση της κρίσεως οδήγησαν προς τα τέλη του 2008 και κατά το 2009, έως σήμερα τουλάχιστον, σε νέες συνθήκες στην εγχώρια αγορά εργασίας (Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις: ). Για το 2008 ο μέσος όρος εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, συγκριτικά προς το 2007, φθάνοντας στο 4,8% περίπου. Στα τέλη του 2008 ο αριθμός των καταγεγραμμένων ανέργων ήταν χαμηλότερος, συγκριτικά προς τον εκέμβριο του 2007, σε ποσοστό 15,6% και ο δείκτης ανεργίας ανερχόταν σε ποσοστό 9,5% έναντι 11,2% αντιστοίχως τον εκέμβριο 2007 (στο ίδιο). Σημαντική αύξηση για το 2008 συγκριτικά προς το 2007 παρατηρείται, όσον αφορά τις αμοιβές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης

17 14 και στις συντάξεις διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων εξαιρουμένου του αγροτικού πληθυσμού της χώρας. Θετικές επιδόσεις επίσης παρουσιάζει για το 2008 η αγοραστική δύναμη των μεμονωμένων αγροτών, κυρίως λόγω των αυξήσεων που χορηγούνται στις αγροτικές συντάξεις και στην βελτίωση του επιπέδου μεγάλων τμημάτων του αγροτικού πληθυσμού της χώρας (στο ίδιο). Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού σημειώνει ύψος ρεκόρ για το 2008 αγγίζοντας τα 24,6 δις ζλότυ περίπου. Τα συνολικά έσοδα φθάνουν τα 254,1 δις ζλότυ, ποσοστό 90,1%, ενώ τα συνολικά έξοδα αντιστοίχως ανέρχονται σε 278,7 δις ζλότυ, ποσοστό 90,2%. Σε σύγκριση προς το 2007 οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ήταν χαμηλότερες κατά 13,0% περίπου, ενώ ο ρυθμός των εξόδων κυμάνθηκε σε ποσοστό 7,5% περίπου (Eurostat: ). Όσον αφορά τα έσοδα αυτά προέρχονται κυρίως από αύξηση των εμμέσων φόρων, ενώ στην αύξηση των εξόδων σημαντικός παράγων είναι τα ποσά που διατίθενται ως άμεση ενίσχυση σε διάφορους περιφερειακούς κυβερνητικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους (στο ίδιο). Στον νομισματικό τομέα το αρμόδιο όργανο της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας, το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής (Monetary Council), προχώρησε σε αλλαγές των διατραπεζικών επιτοκίων συνολικά έξη (6) τον αριθμό, καθόλη την διάρκεια του Τέσσερις (4) συνολικά φορές προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 μονάδες, ενώ προς τα τέλη του έτους προχώρησε σε αντίστοιχη μείωση κατά 1 μονάδα (Κεντρική Τράπεζα Πολωνίας:2008). Στην αγορά συναλλάγματος για όλο το 2008, αλλά και εντός του 2009 επικρατούν συνθήκες ρευστότητας και αβεβαιότητας, όσον αφορά τις προβλέψεις και εκτιμήσεις για σταθεροποίηση της ισοτιμίας του ζλότυ έναντι του Ευρώ, του Αμερικανικού ολαρίου και άλλων ξένων νομισμάτων. Εντός του 2008 με αποκορύφωμα τον μήνα Ιούλιο το ζλότυ ανατιμήθηκε σημαντικά έναντι του Ευρώ και του Αμερικανικού ολαρίου. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008 και εντεύθεν η πορεία της ισοτιμίας παρουσιάζει σημαντικές και συνεχείς αυξομειώσεις, με ουσιαστική υποτίμηση του πολωνικού νομίσματος έως και 30% περίπου έναντι του Ευρώ και όλων των υπολοίπων ξένων νομισμάτων. Η συνεχιζόμενη αυτή αρνητική εξέλιξη έχει όλες τις σοβαρές επιπτώσεις και συνέπειες στην προσπάθεια εντάξεως του ζλότυ στον «Μηχανισμό

18 15 Συναλλαγματικών Ισοτιμιών-ERM II», διαδικασία απαραίτητη προκειμένου επιτευχθεί αργότερα η πλήρης ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωζώνη (στο ίδιο) Άμεσες ξένες επενδύσεις για το 2008 Στον τομέα των άμεσων αλλοδαπών επενδύσεων σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας, το 2008 αυτές ανήλθαν συνολικά σε 12 δις 232 εκατομμύρια Ευρώ, έναντι 16 δις 649 εκατομμυρίων Ευρώ αντιστοίχως το Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά επίσης οι άμεσες αλλοδαπές επενδύσεις στην Πολωνία για το 2008 ανέρχονται σε 16,2 δις $ ΗΠΑ, έναντι 16,6 δις $ ΗΠΑ των προβλέψεων της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας (στο ίδιο). Για το 2008 σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία του Πολωνικού Οργανισμού αρμόδιου για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων, πραγματοποιήθηκαν ή ευρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποιήσεώς τους 56 συνολικά νέα επενδυτικά προγράμματα από 17 διαφορετικές χώρες προελεύσεως (Πολωνικός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων:2008). Ο μεγαλύτερος όγκος των νέων επενδύσεων αφορά τον τομέα της «ολοκλήρωσης έργων με ανάθεση BPO projects», 21 συνολικά, ενώ 14 προγράμματα αφορούν τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Προσεκτικότερη επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών στοιχείων καταδεικνύει τη τάση η οποία υπάρχει από πλευράς αλλοδαπών επενδυτών προς τις «πράσινες» επενδύσεις (στο ίδιο). Μεταξύ των σοβαροτέρων αλλοδαπών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν για το 2008 είναι: εταιρεία «LAFARGE» (κατασκευαστικός τομέας, αξία επένδυσης 115 εκατομμύρια Ευρώ, 625 νέες θέσεις εργασίας) CREDIT SUISSE Eλβετία (κατασκευή έργου με ανάθεση, αξία επένδυσης 8,3 εκατομμύρια Ευρώ, 500 νέες θέσεις εργασίας) εταιρεία «CADBURY» - Μεγ.Βρετανία (τομέας διατροφής), αξία επένδυσης 256,7 εκατομμύρια Ευρώ, 750 νέες θέσεις εργασίας εταιρεία «JABIL» - ΗΠΑ (τομέας ηλεκτρονικών προϊόντων), αξία επένδυσης 20 εκατομμύρια Ευρώ, 600 νέες θέσεις εργασίας εταιρεία «CITY» - Μεγ.Βρετανία (κατασκευή έργου με ανάθεση), αξία επένδυσης 7,5 εκατομμύρια Ευρώ, 500 νέες θέσεις εργασίας

19 16 εταιρεία «SWS GROUP FROM IRELAND» (κατασκευή έργου με ανάθεση), αξία επένδυσης 1 εκατομμύριο Ευρώ, 370 νέες θέσεις εργασίας εταιρεία «LENOVO TECHNOLOGY B.V.» - Λαϊκή ημοκρατία της Κίνας (τομέας ηλεκτρονικών προϊόντων), αξία επένδυσης 4 εκατομμύρια Ευρώ, νέες θέσεις εργασίας Στον κατάλογο των αλλοδαπών επενδυτών οι ΗΠΑ κατέχουν την πρώτη θέση με 12 συνολικά νέες επενδύσεις, η Γερμανία στην δεύτερη με 6 νέες επενδύσεις και η Ιαπωνία στην τρίτη με 5 νέες επενδύσεις. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η πολιτική του αρμόδιου πολωνικού οργανισμού για προσέλκυση αλλοδαπών επενδυτών κατευθύνεται κυρίως προς νέες μορφές επενδύσεων, περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον (στο ίδιο). Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο Πολωνικός Οργανισμός «PAIiIZ» εξακολουθεί και για το 2008 να προσανατολίζεται στην προσέλκυση επενδύσεων για πραγματοποίηση έργων με ανάθεση (BPO projects). To 2007 στον ίδιο τομέα πραγματοποιήθηκαν 21 νέες αλλοδαπές επενδύσεις. Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας καθίσταται ο δεύτερος πλέον ελκυστικός για τους αλλοδαπούς επενδυτές (στο ίδιο) Ισχυρή ανάπτυξη για το 2008-Αυξημένη εσωτερική ζήτηση Για το 2008, στο μεγαλύτερο μέρος του τουλάχιστον, η οικονομική δραστηριότητα εξακολούθησε να είναι αρκετά ισχυρή. Παρόλη την μείωση των ρυθμών ανάπτυξης του πραγματικού Α.Ε.Π. από 6,6% το 2007 σε 4,8% το 2008, η εσωτερική ζήτηση εξακολούθησε να είναι αρκετά ισχυρή επηρεάζοντας θετικά την αναπτυξιακή πορεία της πολωνικής οικονομίας (Υπουργείο Εξωτερικών: ). Άλλοι παράγοντες που συνέδραμαν τις θετικές αυτές εξελίξεις θα μπορούσαν να αναφερθούν η ιδιωτική κατανάλωση (αύξηση 5,3%) και οι επενδύσεις σε διάφορους τομείς της οικονομίας (αύξηση 7,9%). Αντίθετα σημαντική κάμψη παρουσίασαν οι βασικές παράμετροι του εμπορικού ισοζυγίου, με ταυτόχρονη μείωση του συνόλου των πολωνικών εξαγωγών κατά 5,8% και αντίστοιχη μείωση κατά 6,2% σε πραγματικούς όρους οι πολωνικές εισαγωγές. Το ασταθές και ρευστό διεθνές οικονομικό περιβάλλον αποτελεί τον βασικό παράγοντα επηρεασμού της πορείας των πολωνικών εξαγωγών, οι οποίες συμμετείχαν αρνητικά στην αύξηση του Α.Ε.Π. κατά -0,3% (στο ίδιο).

20 17 Κατά το δεύτερο εξάμηνο του ιδίου έτους η σταδιακή αύξηση της απασχόλησης και των προσφερόμενων θέσεων εργασίας, συνοδευόμενες από αυξήσεις των αμοιβών των εργαζομένων σε μισθούς και ημερομίσθια συνέβαλαν στην διατήρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχετικά υψηλά επίπεδα (στο ίδιο). Παρόλα αυτά και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τέταρτο τρίμηνο του 2008 και εντεύθεν, μετά την έναρξη της διεθνούς κρίσεως και την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας η επενδυτική δραστηριότητα παρουσιάζει αρνητικές επιδόσεις λόγω της σημαντικής απώλειας εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων σε νέα επενδυτικά προγράμματα, αλλά και των συνθηκών στασιμότητας και ύφεσης στην βιομηχανική παραγωγή. Η μείωση του Α.Ε.Π. συνεχίζεται με έντονα ανησυχητικούς ρυθμούς και στα τέλη του 2008 παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερη μείωση και περιορίζεται στο 3,1% περίπου (στο ίδιο). Στο ίδιο διάστημα ο χρηματοπιστωτικός τομέας της χώρας, ο οποίος στο μεγαλύτερο ποσοστό του κυριαρχείται από ξένες τράπεζες, καθίσταται πεδίο σημαντικών αρνητικών εξελίξεων, όπως σταδιακή επιδείνωση των χρηματοδοτικών ευκαιριών. Παράλληλα η κάθετη πτώση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ζλότυ έναντι του Ευρώ, του Αμερικανικού ολαρίου, του Ελβετικού Φράγκου και άλλων ξένων νομισμάτων δημιουργεί έντονα αρνητικό κλίμα και επηρεάζει ανασταλτικά τις οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ξένο νόμισμα. Τέλος ανατρέπει τελείως τον προγραμματισμό χιλιάδων νοικοκυριών και ιδιαιτέρως εκείνων που έχουν δανειακές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα, μειώνοντας κατά πολύ το εισόδημά τους (στο ίδιο) Μειωμένες δημόσιες επενδύσεις και νέα επενδυτικά προγράμματα- Ασταθές εξωτερικό περιβάλλον Συγκριτικά προς τις οικονομίας πολλών γειτονικών προς την Πολωνία κρατών οι επιπτώσεις από την διεθνή κρίση χαρακτηρίζονται, έως σήμερα τουλάχιστον, αρκετά πιο ήπιες. Μεταξύ άλλων παραγόντων το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής του εμπορίου στην διαμόρφωση του Α.Ε.Π. αποτελεί την καθοριστική παράμετρο για την ηπιότερη μορφή των αρνητικών επιπτώσεων της διεθνούς κρίσεως (στο ίδιο). Μέχρι τα τέλη του 2009 ο ρυθμός αύξησης του Α.Ε.Π. αναμένεται να περιορισθεί στο 0,7% με 0,8% περίπου. Οι πολωνικές εξαγωγές στο σύνολό τους αναμένεται εντός του 2009 να μειωθούν κατά 11% περίπου, κυρίως ένεκα

21 18 της αισθητά μειωμένης ζήτησης στις αγορές των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που αποτελεί τον κυριότερο εμπορικό εταίρο της Πολωνίας. Η σημαντική μείωση των εξαγωγών, παρόλο το μέγεθός της, αναμένεται να περιορισθεί σε ανεκτά επίπεδα κυρίως λόγω της συνεχούς εξασθένισης του ζλότυ έναντι του Ευρώ. Επιπλέον η δομή και η ανταγωνιστικότητα, λόγω χαμηλού κόστους, της πολωνικής εξαγωγικής βιομηχανίας, με σχετικά χαμηλές τιμές λιανικής πώλησης σε τομείς ηλεκτρονικής τεχνολογίας για παράδειγμα ή και άλλων ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών (Η/Υ, τηλεοπτικές συσκευές, προϊόντα ηλεκτρονικής τεχνολογίας κ.άλλα) αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα (στο ίδιο). Η συμμετοχή της εσωτερικής ζήτησης αναμένεται ότι για το τρέχον έτος θα είναι αρνητική, ενώ οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν μείωση κατά εξήμιση ποσοστιαίες μονάδες. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό θα επιδεινωθούν αισθητά ένεκα κυρίως της απροθυμίας πολλών τραπεζών για χορηγήσεις νέων δανείων, με άμεση συνέπεια την επιδείνωση της θέσεως αρκετών επιχειρήσεων. Αντίστοιχα οι επενδύσεις σε υποδομές θα επωφεληθούν από την συνεχιζόμενη ροή κοινοτικών κεφαλαίων και την αύξηση των δαπανών για δημόσιες επενδύσεις (στο ίδιο). Τα νοικοκυριά και τα φυσικά πρόσωπα θα πληγούν σημαντικά, όσον αφορά την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, ένεκα κυρίως των αυστηρών προϋποθέσεων και των κριτηρίων που θέτουν αρκετές τράπεζες για εγκρίσεις και χορηγήσεις νέων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων (στο ίδιο). Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά, κατά 0,5% περίπου εντός του τρέχοντος έτους. Οι αρνητικές αυτές προβλέψεις εστιάζονται κυρίως στην: ισχυρή πτώση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών με ταυτόχρονη μείωση της αγοραστικής δύναμης σημαντικού ποσοστού των εργαζομένων κατακόρυφη άνοδο της ανεργίας μείωση στις νέες εγκρίσεις και χορηγήσεις νέων δανείων με ταυτόχρονη αύξηση των εξόδων και θέσπιση νέων αυστηρότερων προϋποθέσεων για διάφορες κατηγορίες δανείων, όπως στεγαστικά και καταναλωτικά μείωση των αυξήσεων σε μισθούς και ημερομίσθια

22 19 Η μείωση των επενδύσεων και των εξαγωγών, η επιβράδυνση των ρυθμών αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και η αύξηση των τιμών στα εισαγόμενα προϊόντα αναμένεται να επηρεάσουν τις εισαγωγές, οι οποίες εντός του 2009 θα παρουσιάσουν μείωση κατά 10,5% περίπου (στο ίδιο). Εντός του 2010 η αύξηση του Α.Ε.Π. αναμένεται να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο και δεν θα ξεπεράσει το 0,8% περίπου, καθόσον η εξωτερική ζήτηση βαίνει συνεχώς μειούμενη ενώ η εσωτερική ζήτηση θα είναι περίπου μηδενική. Οι επενδύσεις σε πάσης φύσεως εξοπλισμό αναμένεται να παρουσιάσουν ελαφρά διαφοροποίηση προς τα άνω, λόγω κυρίως των βελτιωμένων επιδόσεων πολλών επιχειρήσεων και των εισροών αλλοδαπών κεφαλαίων. Στον κατασκευαστικό τομέα οι αυξημένες δημόσιες επενδύσεις συμβάλλουν θετικά στην περαιτέρω ενίσχυσή τους, παρόλη την επιδείνωση της εισοδηματικής βάσης αρκετών χιλιάδων νοικοκυριών (στο ίδιο). Η επιδείνωση των συνθηκών στην εγχώρια αγορά εργασίας αναμένεται να επηρεάσει τους ρυθμούς αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης με επιβράδυνση της τάξεως του 0,5% για το Περαιτέρω μείωση των εισαγωγών, κατά 1,5% περίπου, προβλέπεται και για το 2010 λόγω της μειωμένης ιδιωτικής κατανάλωσης και της κατακόρυφης ανόδου των τιμών σε πολλές κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων (στο ίδιο). Η συνεχιζόμενη εξασθένιση-υποτίμηση του ζλότυ και η σταδιακή αναθέρμανση της ζήτησης σε διάφορες αγορές χωρών του εξωτερικού αναμένεται να συμβάλλουν στην προβλεπόμενη, κατά 1,5% περίπου, αύξηση των πολωνικών εξαγωγών για το Παράλληλα διαφοροποιήσεις προβλέπονται και στα διάφορα δημοσιονομικά μεγέθη. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται για μεν το 2009 να περιορισθεί σε ποσοστό μικρότερο του 5% του Α.Ε.Π., ενώ για το 2010 θα κυμανθεί περίπου στο 4%. Επίσης και, ένεκα κυρίως των αυξημένων εισροών κοινοτικών πόρων, το εξωτερικό έλλειμμα αναμένεται να περιορισθεί στο 2,5% περίπου του Α.Ε.Π. Τα περισσότερα προβλήματα και δυσλειτουργίες οφείλονται κυρίως στην εξασθένιση του ζλότυ έναντι του Ευρώ. Η αστάθεια που επικρατεί καθιστά εύθραστη την οποιαδήποτε πρόβλεψη, ενώ συγχρόνως επιτείνει φαινόμενα όπως:

23 20 μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είτε λόγω μείωσης της αγοραστικής τους δύναμης, είτε λόγω των αυξημένων δανειακών τους υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, οδηγούνται σε επανατοποθέτηση των προτεραιοτήτων τους ως επίσης και στε τροποποίηση των καταναλωτικών τους συνηθειών αλματώδη αύξηση για τα κόστη των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα και αύξηση των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία (στο ίδιο) Μεταβολές στην αγορά εργασίας Θετικές μπορούν να χαρακτηρισθούν οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας για το Ο μέσος όρος ανεργίας σημείωσε περαιτέρω μείωση και από 9,5% το 2007 μειώθηκε σε 7% περίπου το Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων αυξήθηκε κατά 600 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μικρή σχετικά μείωση παρουσίασε ο αριθμός των ανέργων, κατά 400 χιλιάδες περίπου (Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις: ). Για την διετία προβλέπονται μεταβολές οφειλόμενες κυρίως στην περαιτέρω εξασθένιση της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα. Για το τρέχον έτος προβλέπεται περαιτέρω μείωση, 2.5% περίπου, για το τρέχον έτος και επιπλέον 1,5% για το 2010, παρόλο που παράγοντες όπως η μείωση της φορολογίας σε αρκετές κατηγορίες εργαζομένων, ο επαναπατρισμός αρκετών πολωνών μεταναστών από χώρες του εξωτερικού και ο περιορισμός των περιπτώσεων πρόωρης συνταξιοδότησης συνεισφέρουν στην αύξηση της εργασίας και των οικονομικών δραστηριοτήτων. Για το τρέχον έτος προβλέπεται περαιτέρω αύξηση των ανέργων, κατά 1,7 εκατομμύρια άτομα, φθάνοντας τον δείκτη της ανεργίας στο 10% περίπου, ενώ για το έτος 2010 και, λαμβανομένων υπόψη των αρνητικών προβλέψεων για μηδενική σχεδόν αύξηση του Α.Ε.Π., η ανεργία θα παρουσιάσει περαιτέρω άνοδο και θα αγγίξει το 12% περίπου, αυξάνοντας τον αριθμό των ανέργων κατά 500 χιλιάδες περίπου επιπλέον (στο ίδιο) Εξωτερικό χρέος της Πολωνίας Το συνολικό εξωτερικό χρέος της Πολωνίας για το τρέχον έτος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας ανέρχεται σε 63,9 δις Ευρώ περίπου, εκ των οποίων 46,1 δις Ευρώ έχει χρονική διάρκεια

24 21 αποπληρωμής έως και 1 έτος και τα υπόλοιπα 17,8 δις έχουν συνολικό χρόνο αποπληρωμής λιγότερο από 1 έτος (Κεντρική Τράπεζα Πολωνίας:2008). Το ήμισυ και πλέον του συνολικού προς αποπληρωμή χρέους αποτελεί δανειακές υποχρεώσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν στην αγορά της Πολωνίας ως εκπρόσωποι ξένων επιχειρήσεων. Ποσοστό 52,4% περίπου 33,5 δις Ευρώ αφορά χρέη και δανειακές υποχρεώσεις επιχειρήσεων διαφόρων τομέων της βιομηχανικής παραγωγής. Τα βραχυπρόθεσμα χρέη των επιχειρήσεων οφείλονται σε λήψεις διαφόρων δανείων με σκοπό την εξόφληση τιμολογίων για εισαγωγές προϊόντων (στο ίδιο). Στον διατραπεζικό τομέα το συνολικό χρέος των διαφόρων τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί εντός του 2009, ανέρχεται σε 24 δις Ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 18,6 δις Ευρώ, προέρχεται από εκκρεμότητες αλλοδαπών υπηκόων προς τις πολωνικές τράπεζες. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι, από το 2006 και μετά αυξάνονται σταδιακά οι καταθέσεις αλλοδαπών υπηκόων και επενδυτών σε πολωνικές τράπεζες, ενώ για το 2008 ειδικότερα οι καταθέσεις παρουσίασαν θεαματική άνοδο (στο ίδιο). Στον κυβερνητικό τομέα, το συνολικό χρέος προς αποπληρωμή για το τρέχον έτος εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4,7 δις Ευρώ. Το χρέος αυτό συσσωρεύθηκε από την εξόφληση των τίτλων που είχαν εκδοθεί σε αγορές του εξωτερικού. Η συγκεκριμένη εξόφληση ολοκληρώθηκε εντός του πρώτου τριμήνου τρέχοντος έτους. Η κυβέρνηση απέκτησε κεφάλαια για την εξόφληση των τίτλων με την έκδοση νέων ομολόγων σε αγορές του εξωτερικού. Κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου τ.ε. η κυβέρνηση κάλυψε το χρέος της, κυρίως χάρις στην παρέμβαση του «Paris Club» (στο ίδιο). Το βραχυπρόθεσμο χρέος τέλος της Κεντρικής Τράπεζας της Πολωνίας (NBP) ανερχόταν, έως τα τέλη του 2008, σε 1,7 δις Ευρώ περίπου. Το ποσό αυτό προκύπτει από τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Τράπεζας προς αλλοδαπούς κατά τις συναλλαγές με «repos» που πραγματοποιούνται με σκοπό την διαχείριση της ρευστότητας, ως επίσης και την αποδοτικότητα των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων. Επιπλέον ένα μέρος του χρέους οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί ακόμη τα κεφάλαια

25 22 που προορίζονται για την Κεντρική Τράπεζα της Πολωνίας, αδιάθετα στους λογαριασμούς της (στο ίδιο) Μακροοικονομικές εξελίξεις για το 2008-Εκτιμήσεις για την διετία Η επανάκαμψη των αλλοδαπών επενδύσεων, η σχετικά σταθερή και υψηλή κατανάλωση και η διατήρηση των εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα συνέβαλαν στις καλές επιδόσεις της πολωνικής οικονομίας στον δημοσιονομικό τομέα. Εντούτοις προς τα τέλη του 2008 και ένεκα της ταχείας επιδείνωσης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, αλλά και λόγω της υιοθέτησης και εφαρμογής μέτρων, όπως η μείωση των εισφορών των εργαζομένων στο ασφαλιστικό σύστημα, η αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τις χαμηλού εισοδήματος κοινωνικές τάξεις, η γενναία αποφορολόγηση των συντάξεων και άλλα κοινωνικής πολιτικής μέτρα διεύρυναν το συνολικό έλλειμμα της κυβέρνησης, κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες τουλάχιστον, φθάνοντας στο 3,9% του Α.Ε.Π.. Ποσοστό πολύ υψηλότερο από το 2,7% του «Προγράμματος Σύγκλισης του εκεμβρίου 2008», καθώς και από το εκτιμώμενο 2,5% της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιανουάριο 2009 (στο ίδιο). Με την εφαρμογή του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος και παρόλη την μείωση των δημοσίων δαπανών κατά ¾ περίπου, το συνολικό έλλειμμα εκτιμάται ότι θα επιδεινωθεί και θα ανέλθει στο 6,5% του Α.Ε.Π. Η συνεχιζόμενη διεθνής ύφεση και τα κοινωνικού χαρακτήρα μέτρα που λαμβάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης συμπαρασύρουν το συνολικό έλλειμμα και επιταχύνουν την επιδείνωση της κατάστασης συνολικά. Μέτρα όπως η αύξηση των έμμεσων φόρων, η μείωση των πάσης φύσεως ενισχύσεων και επιδοτήσεων και η αντικατάσταση των πρόωρων συντάξεων με τις χαμηλότερου κόστους «συντάξεις γέφυρες bridge pensions» δεν φαίνονται αρκετά να ανακόψουν τις αρνητικές εξελίξεις (στο ίδιο). Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2008 ο γενικός δείκτης ανάπτυξης παρέμεινε σχετικά υψηλός, ενώ το τελευταίο τέταρτο τρίμηνο παρουσιάσθηκε μία σταδιακά αυξανόμενη στασιμότητα. Για όλο το 2008 και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Πολωνίας, η μέση αύξηση του Α.Ε.Π. κυμάνθηκε στο 4,8% περίπου. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο, φθάνοντας στο 6,0% και η

26 23 μικρότερη το τελευταίο τέταρτο τρίμηνο, όπου άγγιξε το εξαιρετικά χαμηλό 2,8% (Πολωνική Στατιστική Υπηρεσία: ). Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις και αναλύσεις για το 2010 το συνολικό έλλειμμα της κυβέρνησης αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο και να φθάσει στο 7% του συνολικού Α.Ε.Π. Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, η συνεχής εξασθένιση της εγχώριας αγοράς εργασίας καθώς και η επαναδιαπραγμάτευση του συνολικού δημόσιου χρέους (εξωτερικού και εσωτερικού) αποτελούν τις κυριότερες αιτίες που δικαιολογούν τις προβλέψεις αυτές (στο ίδιο). Παράλληλα οι πολιτικές που πρόκειται να εφαρμοσθούν και οι στόχοι που τίθενται για το ύψος των ονομαστικών εξόδων, όπως αυτοί παρουσιάσθηκαν αναλυτικά στο πλέον πρόσφατο «Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης της Πολωνικής Οικονομίας Μάρτιος 2009», ενισχύουν τις παραπάνω απόψεις και συμβάλλουν στην αύξηση των κυβερνητικών δαπανών σε ποσοστό 2/3 επιπλέον. Η αύξηση αυτή αφορά κυρίως διευρυμένες κοινωνικές δαπάνες, λόγω της διόγκωσης της ανεργίας και πιθανή αναθεώρηση του αρχικά φιλόδοξου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (στο ίδιο). Η αρνητική εικόνα την οποία παρουσιάζουν οι οικονομίες των περισσοτέρων κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ο υψηλός βαθμός επικινδυνότητας των τραπεζών και των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν εκτεθεί σε μεγάλο ποσοστό, σε επικίνδυνα «τοξικά προϊόντα» και το αυξανόμενο με ταχείς ρυθμούς δημόσιο χρέος, συμπληρώνουν το σύνολο των προβλέψεων και εκτιμήσεων για το επόμενο έτος (στο ίδιο). Ως συνέπεια των υψηλών ελλειμμάτων και του χαμηλού ρυθμού των ιδιωτικοποιήσεων, το ακαθάριστο συνολικό χρέος αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, από 47% του Α.Ε.Π. για το 2008, σε 60% και πλέον για το Οι εκτιμήσεις, όσον αφορά το συνολικό χρέος, ευρίσκονται σε πλήρη εξάρτηση με τις εξελίξεις και την γενικότερη αστάθεια που επικρατεί στην εγχώρια αγορά συναλλάγματος, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει την αποπληρωμή του χρέους σε ξένο νόμισμα (στο ίδιο).

27 Εξέλιξη Μακροοικονομικών μεγεθών Πολωνικής οικονομίας Τρέχουσες τιμές (σε ζλότυ Πολωνίας) Ποσοτικές Μεταβολές, όγκος επί δείγματος 2000 τιμών Ιδιωτική κατανάλωση 623,4 5,0 4,9 5,4 4,0 1,8 ημόσια κατανάλωση 177,8 6,1 3,7 7,6 1,0 1,2 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 179,2 14,9 17,2 8,2-9,1-6,2 Τελική Εσωτερική Ζήτηση 980,3 7,0 7,1 6,4 0,6 0,1 Stockbuilding (1) 10,3 0,4 1,7-0,8-3,1 0,1 Συνολική ζήτηση 990,6 7,3 8,7 5,4-2,4 0,2 Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών 364,7 14,6 9,1 7,2-10,2 2,5 Εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών 371,9 17,4 13,5 8,3-12,8 1,5 Καθαρές εξαγωγές (1) -7,3-1,1-2,0-0,7 1,5 1,3 Α.Ε.Π. σε τιμές αγοράς 983,3 6,2 6,8 4,9-0,4 0,6 Α.Ε.Π. αποπληθωρισμού - 1,5 4,0 3,0 3,3 1,5 είκτης τιμών καταναλωτού - 1,3 2,5 4,2 3,5 1,8 είκτης αποπληθωρισμού ιδιωτικής κατανάλωσης - 1,2 2,4 3,9 1,6 1,7 Ανεργία - 13,8 9,6 7,1 9,0 11,6 Γενικό κυβερνητικό ισοζύγιο (2) (3) - -3,9-1,9-3,9-6,3-7,6 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (2) - -2,7-4,7-5,5-3,5-3,3 Πηγή: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Προοπτικές της Πολωνικής οικονομίας ( ) Η πολωνική οικονομία παρουσίασε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008, ενώ και στις αρχές του 2009, παρόλη την σφοδρότητα της πρόσφατης διεθνούς οικονομικής κρίσεως, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ εξακολουθούσε να έχει θετικό πρόσημο (ΟΟΣΑ: ). Για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, με δεδομένη την δυσμενή διεθνή συγκυρία και τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις για έξοδο από την κρίση και έναρξη ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, ο βαθμός ανάπτυξης της πολωνικής οικονομίας προβλέπεται να είναι σχεδόν μηδενικός, 0,7% έως και 0,8%. Σύμφωνα με την πρόσφατη αναλυτική έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), για τις προοπτικές και τα μεγέθη των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για την Πολωνία προβλέπονται, για

28 25 μεν το 2009, αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης (-0,4%), για δε το ,6% (στο ίδιο). 1.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ Κριτήρια Κοπεγχάγης Κάθε χώρα που υποβάλλει αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) οφείλει να σέβεται τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 49 και τις αρχές που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1993 θεσπίστηκαν κριτήρια από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, τα οποία ενισχύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης το Για να προσχωρήσει μια χώρα στην ΕΕ, πρέπει να πληροί τρία κριτήρια: πολιτικό κριτήριο: σταθερότητα θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων οικονομικό κριτήριο: ύπαρξη μιας λειτουργούσας οικονομίας της αγοράς και ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς στο πλαίσιο της Ένωσης κριτήριο του κεκτημένου της Ένωσης: ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους, συμπεριλαμβανομένης της προσήλωσης στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης (Europa). Για να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την έναρξη των διαπραγματεύσεων πρέπει να πληρούται το πολιτικό κριτήριο (σεβασμός της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου). Η προενταξιακή στρατηγική και οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις διαμορφώνουν το πλαίσιο και παρέχουν τα αναγκαία μέσα (στο ίδιο) Συμφωνίες ένταξης Η Πολωνία εκδήλωσε από πολύ νωρίς το ενδιαφέρον της για προσχώρηση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπέβαλλε αίτηση προσχώρησης τον Απρίλιο του 1994 όπου και υπεγράφθει. Κατόπιν ψηφοφορίας στις 13 εκεμβρίου 2002 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 Γενικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π Ρ Ε Σ Β Ε Ι Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ Σ Τ Η Β Α Ρ Σ Ο Β Ι Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2007 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 3 Γενικά στοιχεία για την

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο»

«Η πορεία της Ελλάδας. πριν και μετά το Μνημόνιο» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία «Η πορεία της Ελλάδας πριν και μετά το Μνημόνιο» Προπτυχιακή φοιτήτρια: ΝΙΚΙΑ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων καθηγητής: ΓΑΡΟΥΦΑΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. ιεθνείς οικονοµικές εξελίξεις Το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα, την επιβράδυνση της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση

Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση Ο ανταγωνισμός από το εξωτερικό και η κατασκευαστική επιχείρηση «Ελληνικό Αλουμίνιο 2011» 14-15 Οκτωβρίου Κεραμίδας Νίκος Αρχιτέκτονας Μηχανικός I.U.A.V. Ανταγωνισμός: έτοιμο εισαγόμενο κούφωμα Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 29 Αυγούστου 2014 Καταθέσεις Δάνεια Τιμές Ακινήτων Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε για δεύτερη φορά η Κεντρική Τράπεζα, το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών που

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος)

Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πορεία της οικονομίας του Μαρόκου κατά το 2014 (Ιανουάριος Οκτώβριος) Καζαμπλάνκα 5 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ομιλία κ. Nicolette Kressl Υφυπουργού Οικονομικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Εισαγωγή Κατ αρχάς θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του πρώην Ομοσπονδιακού Υπουργού των Οικονομικών,

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

NBG Property Services. 3o Συνέδριο Real Estate HELEXPO 2008 Ελληνικές Επενδύσεις στον κόσμο"

NBG Property Services. 3o Συνέδριο Real Estate HELEXPO 2008 Ελληνικές Επενδύσεις στον κόσμο NBG Property Services 3o Συνέδριο Real Estate HELEXPO 2008 Ελληνικές Επενδύσεις στον κόσμο" Η αγορά των ακινήτων σήμερα Είναι γνωστό το 2007 ήταν ιδιαίτερα άσχημη χρονιά για το χώρο του Real Estate τόσο

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012

Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Ανακοίνωση Οικονοµικά Αποτελέσµατα Συγκροτήµατος για το Eννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 Κερδοφορία o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 517 εκατ. (µείωση 15% σε σχέση µε την περσινή περίοδο) o Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Γ.Δ. ΙΟΒΕ Κου ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Στην συζήτηση εκδήλωση με θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2011+» Α Πρόβλημα Ελλάδας: Γιατί φτάσαμε εδώ Πολιτική Οικονομία της

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης

Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ και τις προοπτικές της Η αγορά των στεγαστικών δανείων καιοιεξελίξειςτης Ν. Κολιού και Κ. Ακαντζιλιώτου Τµήµα Νοµισµατικής και Τραπεζικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο.

Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Μελέτη: το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Αποτελέσματα από την επεξεργασία 226 ισολογισμών ισάριθμων βιομηχανιών με έδρα την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη Βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ email: d.tzanas@tecgroup.gr

EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ email: d.tzanas@tecgroup.gr EIΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ email: d.tzanas@tecgroup.gr FOCUS ON THE FIRST LINE!!! Αξιολογήστε την προοπτική του προσδοκώμενου κύκλου εργασιών της υποψήφιας επιχειρηματικής σας ιδέας (1 η γραμμή της ΚΑΧκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008

Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Διαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εμπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο 1994-2008 Δρ. Δημήτριος Π. Πετρόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Γεωργικής Οικονομίας ΤΕΙ Καλαμάτας d.petro@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΠΟΡΕΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Είναι γεγονός ότι τις πρόσφατες περιόδους ο επιχειρηματικός κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, μέσα από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Έρευνα Συγκυρίας Ιούλιος 2012 Παύλος Μυλωνάς Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού Chief Economist Ανδρέας Αθανασόπουλος Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα