ΘΕΜΑ: «Καθορισµός προωθούµενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη » ΑΠΟΦΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: «Καθορισµός προωθούµενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2006-2007» ΑΠΟΦΑΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/03/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ιεύθυνση : Αχαρνών 2 Τηλέφωνο : ,17,19 Fax : , Πληροφορίες : Α. Κουντούρης, Χ. Μπαϊρακτάρη Α. Καλδίρη, Α. Φουλίδη ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΘΕΜΑ: «Καθορισµός προωθούµενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη » ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4035/60 περί µέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών. 2. Την απόφαση µε αριθµ / του Υφυπουργού Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΦΕΚ 1762/Β / ) για τη Μεταβίβαση στους Γεν. Γραµµατείς, Γεν. ιευθυντές, ιευθυντές και Τµηµατάρχες του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίµων, της εξουσίας να υπογράφουν µε "εντολή Υφυπουργού". 3. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1257/1999 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων, όπως ισχύει. 4. Την αριθµ. 637/ Κ.Υ.Α. σχετικά µε Καθεστώτα Ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , για Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις. 5. Τον Καν. (Ε.Κ.) 2200/96 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τοµέα των οπωροκηπευτικών, Τίτλος ΙΙ που αφορά στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα που υλοποιούν οι Οργανώσεις Παραγωγών. 6. Σχετικές εισηγήσεις του ΕΘΙΑΓΕ και συγκεκριµένα των εξειδικευµένων ερευνητικών δενδροκοµικών Ινστιτούτων, ενδροκοµικών Σταθµών, καθώς και αρµοδίων /νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Καθορίζουµε τα προωθούµενα είδη και ποικιλίες δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και ειδικών δραστηριοτήτων για τα έτη ως κατωτέρω: Ι. ΕΝ ΡΩ Η Α. ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ Η Σκεπτικό της αναδιάρθρωσης στον τοµέα των εσπεριδοειδών είναι η µερική αντικατάσταση των ποικιλιών WASHINGTON NAVEL και ΚΟΙΝΩΝ οι οποίες σήµερα συνιστούν το 60-70% της ελληνικής παραγωγής πορτοκαλιών καθώς και των κοινών Μανταρινιών που συνιστούν το 20-25% της ελληνικής µανταρινοπαραγωγής, µε την συµµετοχή υπερπρώιµων και υπερόψιµων ποικιλιών πορτοκαλιών και υβριδίων µανταρινιών ποιοτικά αναβαθµισµένων. Με τον τρόπο αυτό θα επιµηκυνθεί η περίοδος εµπορίας, θα είναι ευκολότερη η διατήρηση της παρουσίας µας στις παραδοσιακές αγορές και η κατάκτηση νέων αγορών ή και η ευρύτερη συµµετοχή µας στις σύγχρονες εµπορικές διαδικασίες διανοµής µέσω των πολυκαταστηµάτων και αλυσίδων λιανικής πώλησης. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ευκολότερη διαχείριση του τοµέα για τα νωπά και µεταποιηµένα προϊόντα του και θα διασφαλιστεί η αύξηση του αντίστοιχου γεωργικού εισοδήµατος. Επίσης θεωρούνται άµεσα προωθούµενες και οι ποικιλίες διπλής κατεύθυνσης των πορτοκαλιών ούτως ώστε να είναι δυνατή η τροφοδοσία των εργοστασίων για την παραγωγή νέων προϊόντων χυµών που ζητά η αγορά αλλά συγχρόνως και η διεύρυνση της περιόδου χυµοποίησης και της εµπορίας των προϊόντων αυτών. Για τα µανταρινοειδή είναι επιθυµητή η περαιτέρω επέκταση της καλλιέργειας µε ποικιλίες ή υβρίδια αναγνωρισµένης αξίας που ζητούνται στις διεθνείς αγορές, τα οποία θα παράγονται σε περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εµπειρία και ενδείκνυνται σύµφωνα µε τις κατά τόπους /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης - Γεωργίας. Όσον αφορά τα λεµόνια, στόχος είναι η καλύτερη κλιµάκωση της παραγωγής ώστε να επιτευχθεί η µείωση των λεµονιών που παράγονται κατά την Φθινοπωρινή και Χειµερινή περίοδο και η αύξηση της καλλιέργειας µε την προώθηση ποικιλιών λεµονιών διπλής παραγωγής µε ενίσχυση της παραγωγής της καλοκαιρινής περιόδου. Προηγείται η έγκριση και η εγκατάσταση προωθούµενων ποικιλιών στις περιοχές και στις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται έντονα φαινόµενα εκφυλισµού ή υποβάθµισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, ιολογικών µολύνσεων, τα οποία θα διαπιστώνονται πριν την έγκριση αναδιάρθρωσης από την αρµόδια /νση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης των κατά τόπους Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Γενικά για τα εσπεριδοειδή είναι επιθυµητή η περαιτέρω προγραµµατισµένη επέκταση. Η ενέργεια αυτή αποτελεί επιλέξιµη δράση της αναδιάρθρωσης µε νέες ποικιλίες ή υβρίδια είτε µέσω των Οργανώσεων Παραγωγών, που υλοποιούν προγράµµατα αναδιάρθρωσης ή ανασύστασης εσπεριδοειδών, είτε µέσω των Σχεδίων Βελτίωσης των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ: Γενικά το παραδοσιακό υποκείµενο Νεραντζιάς (CITRUS AURANTIUM) παρουσιάζει αφενός µεν πολλά πλεονεκτήµατα, όπως αντοχή στους βιοτικούς 2

3 παράγοντες (αντοχή στην κοµµίωση και στα ιοειδή της εξώκορτης και της καχεξίας τα οποία υπάρχουν σε όλους τους παραδοσιακούς οπωρώνες της χώρας µας) και στους αβιοτικούς παράγοντες (αντοχή στα ασβεστούχα και αλατούχα εδάφη), αφετέρου δε είναι ευαίσθητο στην ίωση TRISTEZA σε όλους τους συνδυασµούς του µε τα διάφορα είδη εσπεριδοειδών µε εξαίρεση την λεµονιά. Μπορεί να χρησιµοποιείται σε περιοχές όπου το ασβέστιο αποτελεί περιοριστικό παράγοντα ή υπάρχει πρόβληµα αλατότητας και δεν έχει εισαχθεί µολυσµένο πολ/στικό υλικό µε την TRISTEZA σύµφωνα µε τις διενεργούµενες, αρµοδίως, δειγµατοληψίες. Άλλα υποκείµενα ανθεκτικά στα ασβεστούχα εδάφη είναι τα υποκείµενα C. VOLKAMERIANA, CITRUS TAIWANICA και CITRUS MACROPHYLLA.Πρέπει να σηµειωθεί ότι το C. VOLKAMERIANA είναι ανθεκτικό επίσης στα ξηρά εδάφη και στα ιοειδή. Βασικά υποκείµενα σ όλα τα εδάφη που το ολικό ασβέστιο δεν ξεπερνά το 20% και το ενεργό το 7% θα είναι τα CITRANGES και ιδιαίτερα το CITRANGE CARRIZO, και τα CITRUMELOS και ιδιαίτερα το CITRUMELO SWINGLE ή (4475). Σε περιοχές µε µεγαλύτερο ποσοστό ασβεστίου µπορεί να χρησιµοποιηθεί το υποκείµενο CITRANGE BENTON. 1) Πορτοκαλιά Οι πρώιµες οµφαλοφόρες ποικιλίες NEW HALL και NAVELINA, που είναι ανθεκτικές στις ανεµόπληκτες περιοχές µπορούν να καλλιεργηθούν σε όλες τις πρώιµες ή ανεµόπληκτες περιοχές της χώρας. Η πρώιµη ποικιλία NAVEL RO 25 µπορεί να διαδοθεί σε όλη την χώρα όπως επίσης και η ποικιλία FISHER, κλώνος NAVEL. Οι όψιµες ποικιλίες NAVEL α) NAVELATE στα υποκείµενα CITRUMELOS και ιδιαίτερα το CITRUMELO 1452 και CITRUS VOLKAMERIANA β) LANE LATE στα υποκείµενα CITRUMELOS σε µη παγετόπληκτες περιοχές καθώς επίσης και σε περιοχές που δεν υπάρχει το πρόβληµα της κοκκίωσης (granulation). Η όψιµη ποικιλία VALENCIA προωθείται µε υποκείµενα CITRUMELOS σε όλες τις περιοχές της χώρας. Συνεχίζεται η καλλιέργεια και η επέκταση της SKAGGS BONANZA µε τη χρησιµοποίηση υποκειµένου CARRIZO CITRANGE ή CITRUS TAIWANICA σε όλες τις περιοχές της χώρας που ήδη καλλιεργείται. Συνίσταται η επέκταση της ποικιλίας SALUSTIANA λόγω της διπλής κατεύθυνσης (νωπή κατανάλωση και χυµοποίηση) καθώς και της οψιµότερης παραγωγής σε σύγκριση µε την W. NAVEL. Οι αιµατόσαρκες ποικιλίες TAROCO και ΓΟΥΡΙΤΣΗΣ, συνεχίζουν να προωθούνται στις ζώνες που ήδη καλλιεργούνται τα σαγκουίνια µε υποκείµενα CITRUMELOS. Για τις ΚΟΙΝΕΣ ποικιλίες διπλής κατεύθυνσης που καλλιεργούνται παραδοσιακά εγκρίνεται η ανανέωση ή αντικατάσταση των υπαρχουσών φυτειών σε ποσοστό που να µην υπερβαίνει το 70% για κάθε περίπτωση καλλιέργειας. Η ποικιλία Όψιµο Άργους προωθείται σε όλες τις κατάλληλες περιοχές της χώρας εφόσον ενδείκνυται σύµφωνα µε τις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. 2) Μανταρινοειδή Οµάδα ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ : α) Προωθούνται οι υπερπρώιµες ποικιλίες MARISOL (συγκοµιδή από τέλη Σεπτεµβρίου) στα υποκείµενα CARRIZO CITRANGE, CITRUMELO 1452 και TANGELO ORLANDO και η CAFFIN στο υποκείµενο CITRUMELO

4 β)οι πρώιµες ποικιλίες DE NULLES και SRA63, SRA89 και ΠΟΡΟΥ (συγκοµιδή από τέλη Οκτωβρίου) στα υποκείµενα CARRIZO CITRANGE, CITRUMELO 1452 και TANGELO ORLANDO. Η οµάδα SATSUMA θεωρείται πρώιµη, και ειδικότερα οι κλώνοι CLASUELINA (Ισπανική επιλογή), MIYAGAWA WASE, OKITSU (συγκοµιδή από τέλη Σεπτεµβρίου) ειδικότερα στις περιοχές Κέρκυρας, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Αιτωλοακαρνανίας και γενικά στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας, στα υποκείµενα CITRANGES και TANGELO ORLANDO. Το µανταρίνι NOVA, σε όλες τις περιοχές εσπεριδοκαλλιέργειας της χώρας, σε όλα τα υποκείµενα και κατά προτίµηση στο TANGELO ORLANDO και CITRUMELO SWINGLE. Τα όψιµα υβρίδια και ποικιλίες ENCORE, MINNEOLA, FORTUNE, PAGE και ORTANIQUE (MANDORA) σ όλα τα υποκείµενα κατά προτίµηση στα υποκείµενα C.VOLKAMERIANA CITRUMELOS και CITRUS TAIWANICA στους Νοµούς Λακωνίας, Αργολίδος, Πειραιώς και Νήσων, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κυκλάδων, ωδεκανήσου και Κρήτης. 3) Λεµονιά Η ποικιλία Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, όπου υπάρχει πρόβληµα κορυφοξήρας, σ όλες τις κατάλληλες περιοχές της Χώρας. Η πρώιµη ποικιλία INDERDONATO στις παραλιακές ζώνες της Χώρας για συγκοµιδές από τέλη Σεπτεµβρίου. Η ΜΑΓΛΗΝΗ, επειδή δεν είναι ανθεκτική στην κορυφοξήρα παραµένει ως προωθούµενη λόγω της µεγάλης παραγωγικότητας, τους χυµώδεις καρπούς και τους ελάχιστους σπόρους που αυτή παρουσιάζει Η ποικιλία EUREKA, ή κατά προτίµηση ο απογαµικός κλώνος EUREKA FROST, ευπαθής στην κορυφοξήρα µε κύρια συγκοµιδή άνοιξη-αρχές καλοκαιριού µε υψηλή απόδοση σε χυµό. Η ποικιλία LISBON παρουσιάζει το ίδιο µειονέκτηµα ευπάθειας στην κορυφοξήρα, είναι µονόφορη µε συγκοµιδή χειµώνα-άνοιξη. Η απόδοση σε χυµό είναι υψηλή, ενώ συνιστάται η εγκατάστασή τους (συµπεριλαµβανόµενη και η EUREKA) µόνο σε περιοχές χωρίς ισχυρούς τακτικούς ανέµους. Συνιστάται η εισαγωγή της ποικιλίας ΛΑΠΗΘΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ως ανθεκτικής στην κορυφοξήρα και µε πολύ καλή παραγωγή. Η ποικιλία NOUVEL ATHOS εµβολιασµένη πάνω στο C. VOLKAMERIANA αντέχει στις οριακά ψυχρότερες περιοχές της Χώρας µας, ως καταγόµενη εκ της Γεωργίας. Η καλοκαιρινή ποικιλία ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ µε παρατεταµένη ολοχρονίς ανθοφορία στις κατάλληλες περιοχές όπου το σοβαρό πρόβληµα προσβολής από κορυφοξήρα είναι δευτερεύον. Οι όψιµες ποικιλίες ZIAGARA BIANCA και ΒΑΚΑΛΟΥ στις περιοχές όπου το πρόβληµα κορυφοξήρας είναι έντονο. Για τις λεµονιές προτιµώνται γενικώς τα υποκείµενα της C. VOLKAMERIANA. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι συνδυασµοί Νεραντζιάς / Λεµονιάς είναι ανθεκτικοί στην ίωση TRISTEZA, είτε µε τον απευθείας εµβολιασµό, είτε µε την περισσότερο ενδεδειγµένη µέθοδο «σάντουιτς» (Νεραντζιά Χ Πορτοκαλιά και κατόπιν Λεµονιά) και ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ήδη υποστεί καταστροφές από παγετό. Όλες οι παραπάνω ποικιλίες προωθούνται σε κατάλληλες τοποθεσίες στους Νοµούς Λακωνίας, Αργολίδος, Μεσσηνίας, Ηλείας, Πειραιώς και Νήσων, Κυκλάδων, ωδεκανήσου και Κρήτης. 4

5 4) Γκρέϊπ - φρούτ Οι έγχρωµες ποικιλίες RED BLUSH και ιδιαίτερα STAR RUBY στους Νοµούς Χανίων, Λακωνίας, ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Μεσσηνίας, Ηλείας και άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εµπειρία και ενδείκνυνται σύµφωνα µε τις κατά τόπους αρµόδιες /νσεις Αγρ. Ανάπτυξης - Γεωργίας, κατά προτίµηση στο υποκείµενο CITRUMELO. Επίσης οι λευκόσαρκες άσπερµες και ιδιαίτερα η ποικιλία MARCH SEEDLESS στις ίδιες ως άνω περιοχές. 5) Κουµ - Κουάτ Στις κατάλληλες περιοχές των Νήσων Κερκύρας, Κρήτης και των Νοµών Κυκλάδων, ωδεκανήσου, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορινθίας, Αργολίδας. 6) Κιτριά Στις κατάλληλες περιοχές του Νοµών Κυκλάδων, ωδεκανήσου, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Κρήτης (Χανιά, Ρέθυµνο, Λασίθι και Ηράκλειο) καθώς και στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς και Νήσων στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο και στην περιοχή Τροιζηνίας εφόσον εγκρίνεται από τις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. 7) Περγαµόντο Στις κατάλληλες περιοχές του Νοµών Κυκλάδων, ωδεκανήσου, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Κρήτης (Χανιά, Ρέθυµνο, Λασίθι και Ηράκλειο) καθώς και στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς και Νήσων στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο και στην περιοχή Τροιζηνίας εφόσον εγκρίνεται από τις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. 8) Φράπα Στις κατάλληλες περιοχές του Νοµών Κυκλάδων, ωδεκανήσου, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Κορίνθου, Αργολίδας, Κρήτης (Χανιά, Ρέθυµνο, Λασίθι και Ηράκλειο) καθώς και στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς και Νήσων στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, και Πόρο και στην περιοχή Τροιζηνίας εφόσον εγκρίνεται από τις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. Β. ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΑ Οι διαρκώς αυξανόµενες ανάγκες στην εγχώρια αγορά σηµαντικό µέρος των οποίων καλύπτεται από εισαγωγές, η αδυναµία οργάνωσης και ανάπτυξης των εξαγωγών και κυρίως των εµπορικών ανταλλαγών µε τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνδυασµό µε την ανάγκη βελτίωσης του εισοδήµατος των παραγωγών µέσω της εξασφάλισης εναλλακτικών καλλιεργειών µε την αντικατάσταση παραδοσιακών και µη οικονοµικών καλλιεργειών ιδιαίτερα στις νοτιότερες, νησιωτικές και µειονεκτικές περιοχές καθιστούν αναγκαία την προώθηση µιας σειράς υποτροπικών καλλιεργειών που καθορίζονται ως εξής 5

6 1) Αβοκάντο Οι ποικιλίες HASS, FUERTE, ETTINGER και ΖUΤΑΝΟ µε τους αναγκαίους και κατάλληλους επικονιαστές στις κατάλληλες τοποθεσίες της Νήσου Κρήτης, των Νοµών Κυκλάδων, ωδεκανήσου, Λακωνίας, Μεσσηνίας καθώς και στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιώς και Νήσων (στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο και στις περιοχές Τροιζηνίας και Θερµιθίας) εφόσον εγκρίνεται από τις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. 2) Μπανάνα Στους Νοµούς της Νήσου Κρήτης, των Κυκλάδων, της ωδεκανήσου και της Λακωνίας, στις θερµότερες και υπήνεµες περιοχές αυτών µε τους κλώνους GRAND NAIN και Άρβης. Σε καλλιέργειες υπό κάλυψη συνίσταται η οµάδα χαµηλόκορµων ποικιλιών CAVENDISH. 3) Μεσπιλέα η Ιαπωνική (κοιν. Μουσµουλιά) Κάθε ποικιλία που δοκιµάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 4) Φραγκοσυκιά Στους Νοµούς της Νήσου Κρήτης, Λακωνίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, Πειραιώς (Τροιζηνία, Κύθηρα και Πόρο), Κυκλάδων, ωδεκανήσου, Σάµου και Ευβοίας στις θερµότερες και υπήνεµες και ξηρικές περιοχές αυτών µε συνιστώµενες ποικιλίες την ΧΑΙ, την ΡΕ1, την ΚΑ2 και την ΡΟ2. Οι αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης των ανωτέρω νοµών θα µπορούσαν να προωθήσουν και τοπικές ποικιλίες που έχουν δοκιµασθεί στις τοπικές συνθήκες και κρίνονται κατάλληλες και σύµφωνα µε τη γνώµη του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων. 5) Χουρµαδιά Στους Νοµούς της Νήσου Κρήτης, Λακωνίας, Μεσσηνίας, ωδεκανήσου και Κυκλάδων στις θερµότερες και παραθαλάσσιες περιοχές αυτών, µε συνιστώµενες ποικιλίες την BON FAGGONS, BARHOO, KHALAS, LULU και DEGLET NOUR. 6) Πεκάν Με τις ποικιλίες PAWNE, CHOCTAW, WESTERN, DESIRABLE και DELMAS (η ανωτέρω καλλιέργεια αντέχει και σε βορειότερες περιοχές της Χώρας µε ψυχρότερο σχετικώς κλίµα, όχι όµως σε υψόµετρο µεγαλύτερο των 400 µέτρων από τη στάθµη της θάλασσας). 7) Μάνγκο Με τις ποικιλίες: KENT, PALMER, KEITH, TOMMY, ATKINS & IRVIN, υπό κάλυψη, στις θερµότερες και απαλλαγµένες παγετών περιοχές. 8) Τσεριµόγια Στους Νοµούς της Νοµούς της Νήσου Κρήτης, των Κυκλάδων, της ωδεκανήσου, της Λακωνίας, Μεσσηνίας και Πειραιώς και Νήσων (µόνο στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο, στις περιοχές Τροιζηνίας και Θερµιθίας και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 400 µέτρων από τη θάλασσα) ενδείκνυται η καλλιέργεια των ποικιλιών AFRICAN PRIDE, BONITA, BOOTH, CUMBE και COMBAS, στις θερµότερες και απαλλαγµένες παγετών περιοχές και όπου το µικροκλίµα ευνοεί την γονιµοποίηση. 6

7 9) Ακτινιδιά Η ποικιλία ακτινιδιάς HOWARD και ιδιαίτερα η επιλογή CHICO µε την κατάλληλο σχέση και χωροταξική εγκατάσταση των επικονιαστών της (άρρενα) στις κατάλληλες τοποθεσίες των Νοµών Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Πέλλης, Κιλκίς και Έβρου για έκταση 500 στρεµ. ανά Νοµό και µέγιστη καλλιεργούµενη 30 στρεµ./ παραγωγό. Στους Νοµούς Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Πιερίας, Ηµαθίας, Ξάνθης και Καβάλας για έκταση 800 στρεµ. σε κάθε Νοµό και µε maximum 30 στρεµ./ παραγωγό. Στους Νοµούς Ροδόπης και ράµας για έκταση 300 στρ. ανά Νοµό και µέγιστη καλλιεργούµενη έκταση 20 στρεµ./παραγωγό. 10) Λωτός Κάθε ποικιλία που δοκιµάσθηκε στις τοπικές συνθήκες και κρίνεται κατάλληλη από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή που προτείνεται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων. 11) Ροδιά Οι ποικιλίες WONDERFUL, Ι.Φ , Ι.Φ και Ι.Φ στις κατάλληλες περιοχές της χώρας όπου οι /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. θα αποφασίσουν µε βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιµατικών συνθηκών ότι µπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της Ροδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράµµατά τους. 12) Φιστικιά Η ποικιλία Αιγίνης σε κατάλληλες τοποθεσίες των περιοχών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Χαλκιδικής, παραλιακή ζώνη Νοµών Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου, στα νησιά Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους, στους Νοµούς Εύβοιας, Πιερίας και στο Νοµό Κοζάνης στην παραλίµνια περιοχή της λίµνης Πολυφυτού και όχι σε υψόµετρο άνω των 360 µ. και η θερµοκρασία τον χειµώνα να µην είναι χαµηλότερη των -6 ο C. 13) Συκιά Παραγωγή Ξηρών σύκων: α) Η ποικιλία Καλαµατιανή στις κατάλληλες περιοχές των Ν. Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κυκλάδων, ωδεκανήσου και Ευβοίας. β) Η ποικιλία Κύµης στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών Ευβοίας, Κυκλάδων, ωδεκανήσου και Κρήτης. γ) Στους Νοµούς Κυκλάδων, ωδ/νήσου και Κρήτης οι τοπικές ποικιλίες που ήδη καλλιεργούνται στις περιοχές αυτές ή συνιστώνται από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων ή τις κατά τόπους.α.α. Παραγωγή Νωπών σύκων: α) Οι ποικιλίες «Βασιλικά» και «Μαύρα Μαρκοπούλου» στα Μεσόγεια Αττικής στους Νοµούς Κυκλάδων, ωδεκανήσου και Κρήτης. β) Οι ποικιλίες οι οποίες περιλαµβάνονται στο Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών και κρίνονται κατάλληλες και προωθούµενες από τις αρµόδιες /νσεις Γεωργίας των Νοµ. Αυτοδιοικήσεων Πελοποννήσου, Ευβοίας, Αθήνας -Πειραιώς και Νήσων, Κυκλάδων, ωδεκανήσου και Κρήτης και οι οποίες προσαρµόζονται στις τοπικές συνθήκες της περιοχής. 7

8 οκιµαστικές (Πιλοτικές) Φυτείες Συνιστάται η δηµιουργία µέχρι τριών δοκιµαστικών φυτειών κατά καλλιέργεια και κατά Νοµό (µέχρι 3 στρ. και τουλάχιστον για τρεις ποικιλίες κατά περίπτωση) στους Νοµούς της Νήσου Κρήτης, των Κυκλάδων, της ωδεκανήσου, της Λακωνίας, Μεσσηνίας και Πειραιώς και Νήσων (µόνο στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο, στις περιοχές Τροιζηνίας και Θερµιθίας και σε απόσταση όχι µεγαλύτερη των 400 µέτρων από τη θάλασσα) για την καλλιέργεια των παρακάτω υποτροπικών: 1.Μάνγκο Με τις ποικιλίες: KENT, PALMER, KEITH, TOMMY, ATKINS και IRVIN, υπό κάλυψη, στις θερµότερες και απηλλαγµένες παγετών περιοχές. 2.Τσεριµόγια Με τις ποικιλίες: AFRICAN PRIDE, BONITA, BOOTH, CUMBE και COMBAS, στις θερµότερες και απηλλαγµένες παγετών περιοχές. 3. Λίτσι Κάθε ποικιλία που δοκιµάσθηκε και κρίνεται κατάλληλη από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 4. Φραγκοσυκιά Κάθε ποικιλία που δοκιµάσθηκε και κρίνεται κατάλληλη από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 5. Χουρµαδιά Κάθε ποικιλία που δοκιµάσθηκε και κρίνεται κατάλληλη από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 6. Ροδιά Κάθε ποικιλία που δοκιµάσθηκε και κρίνεται κατάλληλη από το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 7. Γκουάβα Psidium guajava Myrtaceae ( Psidium Pomiferum και Psidium Pyriferum ). Aπό τις ανωτέρω δύο κατηγορίες καλές αποδόσεις στην Ελλάδα έχουν ήδη παρουσιάσει οι κιτρινόσαρκες Beaumont Red, Mexican Cream, Pear, White Indian: καθώς και οι ερυθρόσαρκες Red Indian, Red Malaysian, Ruby, South African. Επίσης προωθείται και κάθε ποικιλία που έχει δοκιµαστεί τοπικά και κρίνεται κατάλληλη από τις κατά τόπους ιευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 8

9 Για την επιλογή των καταλληλότερων τοπικών τοποθεσιών, την επιλογή των φορέων υλοποίησης και των ποικιλιών και ιδιαίτερα για την παρακολούθηση των αποτελεσµάτων των προαναφερόµενων δοκιµαστικών υποτροπικών καλλιεργειών συγκροτείται επιτροπή µε σχετική Υπουργική Απόφαση και ορίζονται ως υπεύθυνοι οι προς τούτο καθοριζόµενοι από: α) την /νση Π.Α.Π. /κής, Τµήµα Εσπεριδοειδών και Υποτροπικών β) την /νση Εισροών Φυτ. Παραγωγής, τµήµα Β, Πολ/κου Υλικού και Αµπέλου γ) το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων και δ) οι γεωπόνοι των κατά περίπτωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι /νσεις Γεωργίας των Νοµών Κρήτης, Κυκλάδων, ωδεκανήσου, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Πειραιώς και Νήσων καθώς και το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας Χανίων, παρακαλούµε να µας γνωρίσουν άµεσα τους εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους για την στελέχωση της επιτροπής. Γ. ΜΗΛΟΕΙ Η ΓΙΓΑΡΤΟΚΑΡΠΑ 1. Μηλιά Στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές των Νοµών Εύβοιας, Αρκαδίας, Φθιώτιδας, Γρεβενών, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης καθώς και στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της Κρήτης προωθούνται : α) Από την οµάδα RED DELICIOUS οι κλώνοι SCARLET SPUR, RED CHIEF, OREGON SPUR, STARKING, STARKCRIMSON, TOPRED, σε ηµιορεινές και ορεινές αρδευόµενες περιοχές. β) Από την οµάδα GOLDEN DELICIOUS, οι κλώνοι REINDERS και GOLDEN B. γ) Από τις τριπλοειδείς ποικιλίες, οι ποικιλίες JONAGOLD και JONAGORED µε επικονιαστές δύο διπλοειδείς ποικιλίες για κανονική γονιµοποίηση στις ηµιορεινές και ορεινές αρδευόµενες περιοχές. δ) Από τις πρώιµες ποικιλίες η ποικιλία GALA και ιδιαίτερα οι κόκκινες µεταλλαγές της MONDIAL GALA, PACIFIC GALA, GALAXY και SINGHA. Επίσης η ποικιλία OZARK GOLD. ε) Από τις όψιµες ποικιλίες η ποικιλία FUJI και ιδιαίτερα οι κόκκινες µεταλλαγές της FUJI RED, NAGA-FU 12, KIKU 8. Επίσης η ποικιλία PINK LADY σε ηµιορεινές περιοχές. στ) Στις περιοχές που προβλέπεται εφαρµογή ολοκληρωµένης παραγωγής µήλων ενδείκνυται η ανθεκτική στο φουζικλάδιο ποικιλία FLORINA. ζ) Η ποικιλία GRANNY SMITH σε πεδινές περιοχές. η) Η ελληνική ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της χώρας. Όλες οι ποικιλίες που αναφέρονται παραπάνω φυτεύονται σε πυκνή φύτευση στα υποκείµενα Μ9, Μ26, ΜΜ106. Για επαναφύτευση στα ορεινά χρησιµοποιούνται ζωηρότερα υποκείµενα, κυρίως το ΜΜ111 και το Μ4 όπου υπάρχει πρόβληµα µε Φυτόφθορα. Οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών οι οποίοι είχαν συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στην απόφαση / περί «καθορισµού των λεπτοµερειών και διαδικασιών σχετικά µε την εφαρµογή Κοινοτικού προγράµµατος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής µήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους 9

10 Νοµούς: Κοζάνης, Καστοριάς, Ηµαθίας, Πέλλας, Φλώρινας, Λάρισας, Πιερίας, Μαγνησίας και Τρικάλων µόνο σε αντικατάσταση ισάριθµων στρεµµάτων παλαιών φυτειών µηλιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, στην περίπτωση ένταξής τους σε σχέδια βελτίωσης, οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες ορεινές και ηµιορεινές περιοχές των νοµών που εφαρµόστηκε το κοινοτικό πρόγραµµα εξυγίανσης της παραγωγής χωρίς βέβαια να συµπεριλαµβάνονται τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια στα οποία εφαρµόστηκε το ανωτέρω πρόγραµµα και τα οποία είναι δεσµευµένα για δεκαπέντε έτη. θ) Ειδικότερα: 1. Στην ορεινή Κορινθία προωθούνται οι ποικιλίες GRANNY SMITH και κλώνοι της RED DELICIOUS, καθώς και η ποικιλία ΦΙΡΙΚΙ, ιδιαίτερα οι µεγαλόκαρπες µεταλλαγές της, µόνο σε αντικατάσταση ισάριθµων στρεµµάτων παλαιών φυτειών µηλιάς. 2. Στον Ν. Αρκαδίας προωθείται η παραδοσιακή ποικιλία της περιοχής DELICIOUS PILAFA, που έχει καταχωρηθεί ως ΠΟΠ. 3. Στον Ν. Λέσβου προωθείται η ποικιλία ΞΥΝΟΜΗΛΑ ΑΓΙΑΣΟΥ. 2. Αχλαδιά α) Στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Αρκαδίας, Ρεθύµνου, Ροδόπης και Έβρου σε πυκνές φυτεύσεις και χαµηλά σχήµατα και εφόσον η αρµόδια /νση Αγροτικής Ανάπτυξης το εγκρίνει, προωθούνται : 1) Από τις πρώιµες ποικιλίες προτείνονται οι ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ 1/6 (Συργιαννίδη) και 7/9 (Καλλιόπη), BELLA DI GIUGNO, TOSCA, ETRUSCA, COSCIA, SANTA MARIA. 2) Από τις καλοκαιρινές η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ (Τσακώνικη) και η B.C. WILLIAMS (µε ενδιάµεσο εµβολιασµό). 3) Από τις φθινοπωρινές οι: ABATE FETEL (µε ενδιάµεσο εµβολιασµό), CASCADE, HIGHLAND, HARROW SWEET, PACKHAMS TRIUMPH, CONFERENCE (σε παραλίµνιες και ηµιορεινές περιοχές). β) Σε περιοχές κυρίως πεδινές ή νησιωτικές κατάλληλες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς και εφόσον οι κατά τόπους /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά από συνεννόηση µε το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας, κρίνουν ότι µπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της αχλαδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράµµατά τους, προωθούνται οι νέες ποικιλίες ΣΥΡΓΙΑΝΝΙ Η 1/6, ΑΜΑΛΘΙΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙ Η 1/7), ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙ Η 7/9), ΒΕΡΓΙΝΑ (ΣΥΡΓΙΑΝΝΙ Η 2/9), οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθµό ανθεκτικότητας στην ασθένεια βακτηριακό κάψιµο σε σχέση µε τις παραδοσιακές ποικιλίες αχλαδιάς. Οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών οι οποίοι είχαν συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στην απόφαση / περί «καθορισµού των λεπτοµερειών και διαδικασιών σχετικά µε την εφαρµογή Κοινοτικού προγράµµατος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής µήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους Νοµούς: Κοζάνη, Καστοριά, Ηµαθία, Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα, Πιερία, Μαγνησία και Τρίκαλα µόνο σε αντικατάσταση ισάριθµων στρεµµάτων παλαιών φυτειών αχλαδιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συµπεριλαµβάνονται τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια στα οποία εφαρµόστηκε το ανωτέρω πρόγραµµα και τα οποία είναι δεσµευµένα για δεκαπέντε έτη. 10

11 Κατ εξαίρεση οι ποικιλίες WILLIAMS, HIGHLAND, KAIZER, HARROW- SWEET που προορίζονται αποκλειστικά και µόνο για βιοµηχανική χρήση προωθούνται εφόσον οι κατά τόπους /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, µετά από συνεννόηση µε το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων δένδρων Νάουσας, κρίνουν ότι µπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της αχλαδιάς στα τοπικά γεωργικά προγράµµατά τους. γ) Ειδικότερα για την κάλυψη τοπικών αναγκών προωθούνται: 1. Στον Ν. Ζακύνθου, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Ρεθύµνης, Ν. Ηρακλείου και Ν. Ροδόπης οι παραδοσιακές ποικιλίες ΚΟΝΤΟΥΛΑ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ, µόνο µετά από έγκριση των κατά τόπους /νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 2. Στον Νοµό Λέσβου η ποικιλία ΑΧΤΣΕΣ. 3. Στον Ν. Κορινθίας η ποικιλία ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ. Στις φυτείες αχλαδιάς ποικιλίας ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ χρησιµοποιείται κατά προτίµηση σαν επικονιαστής η ποικιλία COSCIA, λόγω της ανθεκτικότητας της στο βακτηριακό κάψιµο. 3.Nashi Στις κατάλληλες περιοχές της χώρας όπου οι /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α.θα αποφασίσουν µε βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιµατικών συνθηκών ότι µπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια του Nashi στα τοπικά γεωργικά προγράµµατά τους, προωθούνται οι σχετικά µεγαλόκαρπες ποικιλίες: HOSUI, KOSUI, CHOJURO και NIJJISEIKI. 4. Κυδωνιά Στις κατάλληλες περιοχές της χώρας όπου οι /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. θα αποφασίσουν µε βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιµατικών συνθηκών ότι µπορούν να εντάξουν την καλλιέργεια της κυδωνιάς στα τοπικά γεωργικά προγράµµατά τους, προωθούνται οι ποικιλίες κυδωνιάς Γίγας της Βοσνίας, Ι.Φ , Ι.Φ , Ι.Φ..1126, Ι.Φ και η ανεκτική στο βακτηριακό κάψιµο Ι.Φ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 1. Βερικοκιά Σε περιοχές κατά το δυνατό µειωµένου κινδύνου µόλυνσης από την ίωση SHARKA, µε δενδρύλλια από φυτώρια που διαθέτουν υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και µε συνεχή προστασία από προσβολές αφίδων. α) Η ποικιλία ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΟ ΠΟΡΟΥ στις θερµότερες µη παγετόπληκτες και αποδεδειγµένα κατάλληλες περιοχές της Πελοποννήσου. β) Οι ποικιλίες ΠΡΩΙΜΟ ΤΙΡΥΝΘΟΣ, NINFA, ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, στις κατάλληλες περιοχές της Κρήτης, Χαλκιδικής, Φωκίδας, Μεσσηνίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. γ) Η ποικιλία ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ σε ξηροθερµικές µη παγετόπληκτες περιοχές µε περιορισµένες βροχοπτώσεις κατά την περίοδο της άνθησης και µόνο ύστερα από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. δ) Η ποικιλία ΠΕΛΛΑ στις κατάλληλες µη παγετόπληκτες περιοχές των Νοµών Ηµαθίας, Πέλλας και Χαλκιδικής. ε) Οι ανθεκτικές στην ίωση Sharka ποικιλίες AURORA και οι νέες ελληνικές επιλογές του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ένδρων Νάουσας NOMIA, ΝΑΥΣΙΚΑ, ΝΟΣΤΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, ΝΙΝΑ και ΝΑΡΗΝΑ σε κατάλληλες περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης και Νοµού Αττικής µόνο µετά από έγκριση της αρµόδιας Υπηρεσίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 11

12 στ) Οι νέες ανθεκτικές στην ίωση Sharka επιλογές του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ένδρων Νάουσας ΝΗΡΗΙΣ και ΝΙΟΒΗ σε κατάλληλες περιοχές όλης της χώρας. 2. Κερασιά Σε πρώιµες περιοχές, σε περιοχές µε υψόµετρο κάτω των 300 µ. και σε ηµιορεινές περιοχές µε µεσηµβρινή έκθεση, συνιστούνται οι πρώιµες ποικιλίες, κατά διαδοχική εποχή ωρίµανσης, PRECOCE BERNARD, BIGARREAU BURLAT και LARIAN, που σταυρεπικονιάζονται µεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασµούς. Σε όλες τις ηµιορεινές και ορεινές περιοχές µε υψόµετρο µέχρι 600 µ. συνιστούνται οι ποικιλίες, κατά διαδοχική εποχή ωρίµανσης, LARIAN, BIGARREAU STARK HARDY GIANT, BIGARREAU VAN, VOGUE, LAPINS και GERMERSDORFER. Οι παραπάνω ποικιλίες πλην της GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζονται µεταξύ τους και αφήνεται στην κρίση των παραγωγών να επιλέξουν τους κατάλληλους συνδυασµούς. Η GERMERSDORFER σταυρεπικονιάζεται µε τις ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ Ε ΕΣΣΗΣ και ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ. Σε περιοχές που κατά την περίοδο της ανθοφορίας επικρατούν ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες (πνοή ανέµων, βροχοπτώσεις, χαµηλές θερµοκρασίες κ.λ.π.) που δυσχεραίνουν την επικονίαση, προτείνεται η χρησιµοποίηση των αυτογόνιµων ποικιλιών SUNBURST και LAPINS. Ειδικά στην περιφέρεια της Θράκης προτείνεται η ποικιλία ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, στο Νοµό Σερρών η ποικιλία ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, στα ορεινά των Νοµών Πέλλας και Ηµαθίας οι ποικιλίες ΤΡΑΓΑΝΑ Ε ΕΣΣΗΣ και ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ, στο Νοµό Μαγνησίας η ποικιλία ΤΡΑΓΑΝΑ ΒΟΛΟΥ και στο Νοµό Αρκαδίας η ποικιλία ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ. 3. αµασκηνιά Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υγιούς φυτωριακού υλικού απαλλαγµένου από ιώσεις και ιδιαίτερα της SHARKA και επιπλέον για τις Ιαπωνικού τύπου δαµασκηνιές και από τα µυκοπλάσµατα. α) Επιτραπέζια: Οι Ευρωπαϊκές ποικιλίες PRESIDENT & STANLEY που αλληλοεπικονιάζονται και είναι σχετικά ανθεκτικές στην ίωση SHARKA στις κατάλληλες περιοχές σε όλη τη χώρα. Οι Ιαπωνικές ποικιλίες όλες σχεδόν είναι αυτόστειρες, γι αυτό πρέπει να συνοδεύονται από τον επικονιαστή τους. Επιπλέον επειδή ανθίζουν από τις αρχές Μαρτίου, πρέπει να αποφεύγεται η φύτευση όπου έχουµε όψιµους ανοιξιάτικους παγετούς. Οι ποικιλίες SANTA ROSA & LATE ROSA µε επικονιαστή την ELEPHANT HEART στις πρώιµες περιοχές των Νοµών Μαγνησίας και Εύβοιας. Οι ποικιλίες: CALITA µε επικονιαστή την SANTA ROSA ή την LARODA LARODA»»» SANTA ROSA BLACK STAR»»» SANTA ROSA & BLACK GOLD FRIAR»»» SANTA ROSA, LARODA BLACK AMBER»»» SANTA ROSA, FRIAR ANGELENO»»» BLACK GOLD, SIMCA 12

13 BLACK GOLD, T.C.SUN και OCTOBER SUN µε επικονιαστές τις ANGELENO, BLACK DIAMOND BLACK DIAMOND, BLACK BEAUTY και FORTUNE µε επικονιαστή την ANGELENO, BLACK GOLD, FRIAR. στις κατάλληλες περιοχές της Χώρας σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατά τόπους /νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. β) Αποξηραινόµενα: Η ποικιλία ΣΚΟΠΕΛΟΥ (AGEN) ή PRUNE D ENTE 707 και η ANNA SPATH µε επικονιαστή την ποικιλία STANLEY στις κατάλληλες περιοχές της χώρας. 4. Ροδακινιά α) Επιτραπέζια ροδάκινα - Από τις πρώιµες ποικιλίες προωθούνται οι EARLY MAY CREST, EARLY CREST, MAY CREST, SPRING CREST, RICH MAY, FRANCOISE, SPRING LADY και SPRING BELL καθώς και οι ποικιλίες JUNE GOLD, MARAVILHA, FLORDA KING, - Από τις µεσοπρώιµες ποικιλίες προωθούνται οι RUBY RICH και ROYAL GLORY, - Από τις όψιµες ποικιλίες οι CREST HAVEN, O-HENRY, ETOIL, SYMPHONY, και δοκιµαστικά η ποικιλία TRADY BELL. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη, προωθούνται οι ανωτέρω ποικιλίες µετά από έγκριση της αρµόδιας /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και οι πρώιµες ποικιλίες JUNE GOLD, MARAVILHA, FLORDA KING και η πολύ πρώιµη FLORDA PRINCE, που έχουν λιγότερες απαιτήσεις σε χαµηλές θερµοκρασίες. Η πολύ όψιµη ποικιλία FLAMINIA, µε επικονιαστές τις ποικιλίες ROUBIDOUX και FAYETT, προωθείται ειδικά στην Ρόδο. Οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών οι οποίοι είχαν συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στην απόφαση / περί «καθορισµού των λεπτοµερειών και διαδικασιών σχετικά µε την εφαρµογή Κοινοτικού προγράµµατος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής µήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους Νοµούς: Κοζάνη, Καστοριά, Ηµαθία, Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα, Πιερία, Μαγνησία και Τρίκαλα µόνο σε αντικατάσταση ισάριθµων στρεµµάτων παλαιών φυτειών ροδακινιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συµπεριλαµβάνονται τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια στα οποία εφαρµόστηκε το ανωτέρω πρόγραµµα και τα οποία είναι δεσµευµένα για δεκαπέντε έτη. Στους ανωτέρω νοµούς στους οποίους εφαρµόστηκε το Κοινοτικό πρόγραµµα για την εξυγίανση της παραγωγής, και µε τις ανωτέρω δεσµεύσεις προωθούνται και οι µεσοπρώιµες ποικιλίες RED HAVEN, SUN CLOUD, MARIA BIANCA, SUN CREST, και οι όψιµες FAYETTE, HONEY DEW HALLE, FLAMINIA, µετά από απόφαση της αρµόδιας /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και εφόσον οι ποικιλίες αυτές έχουν δείξει προσαρµοστικότητα στις εν λόγω περιοχές. Ειδικά στον Νοµό Κοζάνης προωθείται και η όψιµη ποικιλία ΧΑΛ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, λόγω της ιδιαίτερης προσαρµοστικότητάς της στο µικροκλίµα της περιοχής. 13

14 β) Συµπύρηνα ροδάκινα - Από τις πρώιµες προωθούνται οι ποικιλίες ΚΑΤΕΡΙΝΑ, FORTUNA, Ι.Φ. Α37. - Από τις µέσης ωρίµανσης ποικιλίες προωθείται η Ι.Φ Από τις όψιµες, η ποικιλία EVERTS για κλιµάκωση της παραγωγής - Από τις πολύ όψιµες η Ι.Φ.. Ε 45 Το υποκείµενο για όλα τα παραπάνω µπορεί να είναι το σπορόφυτο ροδακινιάς, όταν πρόκειται για µέσης σύστασης-γόνιµα αρδευόµενα εδάφη ή το αµυγδαλοροδάκινο GF677 όταν πρόκειται για ασβεστούχα εδάφη ή για περιπτώσεις επαναφυτεύσεων. Οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών οι οποίοι είχαν συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στην απόφαση / περί «καθορισµού των λεπτοµερειών και διαδικασιών σχετικά µε την εφαρµογή Κοινοτικού προγράµµατος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής µήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους Νοµούς: Κοζάνη, Καστοριά, Ηµαθία, Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα, Πιερία, Μαγνησία και Τρίκαλα µόνο σε αντικατάσταση ισάριθµων στρεµµάτων παλαιών φυτειών ροδακινιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας, για διεύρυνση της περιόδου συγκοµιδής και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συµπεριλαµβάνονται τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια στα οποία εφαρµόστηκε το ανωτέρω πρόγραµµα και τα οποία είναι δεσµευµένα για δεκαπέντε έτη. γ) Νεκταρίνια Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη προωθούνται : - Από τις πρώιµες ποικιλίες οι ADRIANA, RITA STAR και ROSE DIAMOND. - Από τις µεσοπρώιµες οι ποικιλίες SPRING RED και BIG TOP. - Από τις όψιµες οι ποικιλίες VENUS, FANTASIA, ORION, MORSIANI 90, TASTY FREE, LADY ERICA και CALIFORNIA. Οι αναφερθείσες ποικιλίες προωθούνται και στις κατάλληλες περιοχές των Νοµών οι οποίοι είχαν συµπεριληφθεί στο πρόγραµµα για την εξυγίανση της παραγωγής (Καν.(ΕΚ) 2200/97 & 2467/97) όπως αναφέρονται λεπτοµερώς στην απόφαση / περί «καθορισµού των λεπτοµερειών και διαδικασιών σχετικά µε την εφαρµογή Κοινοτικού προγράµµατος για την εξυγίανση της Κοινοτικής παραγωγής µήλων, αχλαδιών, ροδάκινων και νεκταρινιών» ήτοι στους Νοµούς: Κοζάνη, Καστοριά, Ηµαθία, Πέλλα, Φλώρινα, Λάρισα, Πιερία, Μαγνησία και Τρίκαλα µόνο σε αντικατάσταση ισάριθµων στρεµµάτων παλαιών φυτειών νεκταρινιάς για αναδιάρθρωση της καλλιέργειας και ανανέωση του φυτικού κεφαλαίου και χωρίς βέβαια να συµπεριλαµβάνονται τα συγκεκριµένα αγροτεµάχια στα οποία εφαρµόστηκε το ανωτέρω πρόγραµµα και τα οποία είναι δεσµευµένα για δεκαπέντε έτη. Στους ανωτέρω νοµούς στους οποίους εφαρµόστηκε το Κοινοτικό πρόγραµµα για την εξυγίανση της παραγωγής, και µε τις ανωτέρω δεσµεύσεις προωθούνται επίσης η πρώιµη ποκιλία CALTESE 2000, οι µεσοπρώιµες ποικιλίες CALTESE 2010, STARK RED GOLD, και οι όψιµες LADY ERRICA, MORSIANI 51, µετά από απόφαση της αρµόδιας /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και εφόσον οι ποικιλίες αυτές έχουν δείξει προσαρµοστικότητα στις εν λόγω περιοχές. 14

15 . ΙΑΦΟΡΑ 1. Βατόµουρα-Σµέουρα-Μυρτίδια-Φραγκοστάφυλλα Στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της χώρας µετά από απόφαση των /νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης µε βάση την καταλληλότητα των εδαφοκλιµατικών συνθηκών, προωθούνται οι ποικιλίες των ειδών RUBUS FRUTICOSUS, URSINUS FRUTICOSUS, DAEUS OCCIDENTALIS, RUBUS IDAEUS, VACCINIUM CORYMBOSUM & RIBES SATIVUM καθώς και οι υβριδιακές µορφές τους,. Ε. ΑΚΡΟ ΡΥΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΝ ΡΩ Η 1) Καρυδιά Βασικά οι ποικιλίες: GUSTINE (πλαγιόκαρπη, πρώιµης βλάστησης) µε επικονιαστή είτε την AMIGO είτε την PEDRO. VIVA (πλαγιόκαρπη, κανονικής εποχής βλάστησης) µε τους ίδιους, ως ανωτέρω επικονιαστές. CHANDLER (πλαγιόκαρπη, εποχής βλάστησης) µε πρώτο επικονιαστή την FRANQUETTE και δεύτερο ταυτόχρονα την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. HARTLEY (µε πολύ µικρή πλαγιοκαρπία, κανονικής εποχής βλάστησης) µε επικονιαστή FRAANQUETTE. FRANQUETTE (ακρόκαρπη, όψιµη για ορεινές περιοχές) και µε επικονιαστές είτε την RONDE DE MONTIGNAC ή την MEYLANNAISE. Ποσοστό επικονιαστών στη βασική ποικιλίας 6%. ευτερευόντως κάθε άλλη ποικιλία η οποία αποδεδειγµάνα κρίνεται από την αρµόδια /νση Γεωργίας κατάλληλη για µια δεδοµένη περιοχή. 2) Χαρούπια Η καλλιέργεια προωθείται σε περιοχές οι οποίες κρίνονται κατάλληλες από τις αρµόδιες /νσεις Γεωργίας των Ν.Α Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Χίου, ωδεκανήσου και ολόκληρης της Νήσου Κρήτης. 3) Καστανιά Κάθε ποικιλία, η οποία κρίνεται από την αρµόδια /νση Γεωργίας, σαν κατάλληλη για τις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, η οποία (τελευταία) δεν παρουσιάζει σοβαρό πρόβληµα προσβολής από τον µύκητα ENDOTHIA PARASITICA. 4)Αµυγδαλιά Η καλλιέργεια προωθείται σε περιοχές οι οποίες κρίνονται κατάλληλες από τις /νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης /Γεωργίας των Ν.Α. Πιερίας, Λάρισσας, Σερρών, Λασιθίου, Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, ράµας, Αρκαδίας και βασικά µε τις ποικιλίες Ferragnes, Ferraduel, Truoito, Texas, Lauranne και Ρέτσου 15

16 ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΕΙ Η Όσον αφορά την άµπελο προωθούνται (κατά κατηγορία χρήσης) οι ποικιλίες που περιλαµβάνονται στην απόφαση «περί ταξινόµησης ποικιλιών αµπελου» Αρ. Πρωτ / όπως κάθε φορά ισχύει. Με βάση τον Καν. 1493/99 (ΝΕΑ ΚΟΑ) απαγορεύεται η επέκταση της αµπελοκαλλιέργειας οινοποιήσιµων ποικιλιών, εκτός παρεκκλίσεων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισµό και εφόσον οι φυτεύσεις πραγµατοποιούνται βάσει αδείας των αρµοδίων /νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης/ Γεωργίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές και Εθνικές ιατάξεις. Οι ποικιλίες που επιτραπέζιες που δεν υπόκεινται στους περιορισµούς των οινοποιήσιµων ποικιλιών όσον αφορά τη φύτευση, κατά την επιλογή όµως µιας επιτραπέζιας ποικιλίας που περιλαµβάνεται στην απόφαση ταξινόµησης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η εµπορική αξία σε συνδυασµό µε την επιµήκυνση του χρόνου συγκοµιδής Ζ. ΕΛΙΑ Η καλλιέργεια της Ελιάς είναι διατηρούµενη ως είδος. Επιτρέπεται η ανανέωση και η µετατροπή ποικιλιών υφιστάµενων εκτάσεων ελιάς µε τις προωθούµενες ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες προσαρµόζονται στις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες εκάστης περιοχής και καθορίζονται από την αρµόδια /νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα στις περιοχές ΠΟΠ και ΠΓΕ, προωθούνται οι ποικιλίες εκείνες που είναι καταγραµµένες στην αντίστοιχη απόφαση αναγνώρισης του ΠΟΠ και ΠΓΕ, τηρούµενης όµως της ποσοστιαίας αναλογίας των ποικιλιών, σε επίπεδο ζώνης παραγωγής ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ, όπου και όπως αναφέρεται στην παραπάνω αντίστοιχη απόφαση. ΙΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Προωθούµενα είδη και ποικιλίες αυτών. 1. Τοµάτα υπό κάλυψη Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και εξωτερική αγορά. 2. Αγγούρια υπό κάλυψη Οι βελτιωµένες ποικιλίες και κυρίως εκλεκτά υβρίδια που έχουν δοκιµασθεί και αποδεδειγµένα ευδοκιµούν στις ελληνικές συνθήκες 3. Φράουλα υπό κάλυψη Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση. 4. Λοιπά κηπευτικά υπό κάλυψη Οι βελτιωµένες γενικά ποικιλίες και υβρίδια µελιτζάνας, πιπεριάς, πεπονοειδών, µαρούλια, φασολάκια, κολοκυθιών και φυλλώδη λαχανικά (πράσινες σαλάτες, σαλάτες διαφόρων χρωµάτων, ICEBERG κ.λ.π.) 5. Τοµάτα στην ύπαιθρο Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες και υβρίδια, εφόσον εφαρµόζεται ειδική καλλιεργητική τεχνική µε στόχο την πρωίµηση ή οψίµηση της παραγωγής. 6. Φράουλα στην ύπαιθρο Προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση και µεταποίηση. 16

17 7. Σπαράγγια στην ύπαιθρο Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσφερόµενες για το σκοπό αυτό αµµώδεις κυρίως περιοχές της χώρας. 8. Πατάτα Κάθε ποικιλία που κρίνεται κατάλληλη για τις τοπικές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες. 9. Λοιπά κηπευτικά στην ύπαιθρο για µεταποίηση Αγκινάρες, αρακάς, τοµατοπιπεριά, πιπεριά, κουνουπίδι, λάχανο, φασολάκι, τοµάτα, µπάµια, αγγουράκι, σπανάκι και φυλλώδη λαχανικά στις προσφερόµενες περιοχές της χώρας. 8. Μανιτάρια Προωθούνται τα καλλιεργούµενα µανιτάρια των βασιδιοµυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP., LENDINUS EDODES (κινέζικο), AGROCYBE AEGERYTA, ο ασκοµύκητας TRUFFLES (στις περιοχές µε τις κατάλληλες εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες), καθώς και άλλα εδώδιµα εξωτικά µανιτάρια., σε όλες τις περιοχές της χώρας και µετά από σύµφωνη γνώµη των τοπικών υπηρεσιών, σχετικά µε την καταλληλότητα του φορέα και της περιοχής. 9. Γενικά Για όλα τα κηπευτικά, προωθούνται οι εκλεκτές ποικιλίες και υβρίδια στα οποία εφαρµόζεται καλλιεργητική τεχνική µε στόχο την πρωίµηση ή οψίµηση της παραγωγής. Όσον αφορά τις νέες ποικιλίες και υβρίδια, µε υπόδειξη των κατά τόπο /νσεων Γεωργίας, θα µπορούν να ενταχθούν, εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίµησή των στις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόµενο σκοπό. IΙΙ ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙ Η Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ α) Κοµµένα λουλούδια Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, χρυσάνθεµα, ζέρµπερες, στρελίζιες, ορχιδέες, βολβοειδή κλπ. β) Φυλλώµατα Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωµάτων. γ) Γλαστρικά Γαρδένια, αζαλέα, ορτανσία, κυκλάµινο, φυτά φυλλώµατος κλπ. δ) Πολλαπλασιαστικό υλικό Β. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ Σε τοποθεσίες µε ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες (κατά την εποχή της καλλιέργειας), για την παραγωγή από τον Οκτώβριο µέχρι τον Απρίλιο. 17

18 α) Κοµµένα λουλούδια Γαρύφαλλα, βολβοειδή κλπ. β) Φυλλώµατα Όλα τα καλλωπιστικά είδη φυλλωµάτων. γ) Γλαστρικά Γαρδένια, Καµέλια κλπ. δ) Φυτά κηποτεχνίας Όλα τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον της χώρας µας. ΙV ΛΟΙΠΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Για όλες τις καλλιέργειες υπό κάλυψη προωθούνται: α) η εγκατάσταση νέων θερµοκηπίων µε τον εξοπλισµό τους. β) ο εξοπλισµός και ο εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων και νέων θερµοκηπίων µε τα απαιτούµενα συστήµατα, υλικά, µηχανήµατα και εγκαταστάσεις, όπως υποστράγγιση, µετάπλαση εδάφους, αδρανή υλικά καλλιέργειας, συστήµατα άρδευσης πάσης φύσεως, µηχανήµατα και συστήµατα για την φυτοπροστασία, συστήµατα αφαλάτωσης νερού και άλλα, και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Γεωργίας. γ) τα συστήµατα εκµετάλλευσης θερµικών απωλειών µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. 2. Για την καλλιέργεια του σπαραγγιού, προωθείται η εγκατάσταση της φυτείας: πολλαπλασιαστικό υλικό έγγειες βελτιώσεις σύστηµα άρδευσης µηχανήµατα - εργαλεία κλπ. που χρησιµοποιούνται στην καλλιέργεια του σπαραγγιού σύστηµα θέρµανσης για πρωίµιση της παραγωγής. 3. Για τις καλλιέργειες µανιταριών προωθείται η εγκατάσταση, εκσυγχρονισµός και λειτουργία µονάδων παραγωγής µανιταριών οικογενειακής µορφής, υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόµενη Γεωργική εκµετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει µε σύµβαση την προµήθεια του υποστρώµατος καλλιέργειας από σύγχρονη µονάδα παραγωγής υποστρώµατος. 4. Για την καλλιέργεια της ανοιξιάτικης πατάτας προωθείται η εγκατάσταση αντιπαγετικής προστασίας στις πρώιµες περιοχές της χώρας. 5. Προωθούνται επίσης οι εγκαταστάσεις θερµοκηπίων - ριζωτηρίων για κηπευτικά, ανθοκοµικά και δενδροκοµικά είδη και υποστέγων σκίασης για τα ανθοκοµικά είδη. 18

19 6. Για τις καλλιέργειες πεπόνι, καρπούζι, σπαράγγι, φασολάκια, µελιτζάνα, πιπεριά, σαλάτες, µαρούλια, κολοκυθάκια, φράουλα, γαρίφαλα, γλαδίολου, τουλίπας, διατσίντο, γυψοφίλης και solitagum, προωθείται η εγκατάσταση υψηλών τολ. (µονόρικτα ή πολύρικτα) µη θερµαινόµενων, στις ευνοϊκού µικροκλίµατος ζώνες, των περιοχών Κρήτης, Νησιών Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και περιοχή Τροιζηνίας Νοµαρχία Πειραιώς, µε τους παρακάτω όρους: α) Για τα µονόρικτα τολ το άνοιγµα (πλάτος στη βάση) θα κυµαίνεται από 4,5 έως 5,0 µέτρα, το ύψος από 1,8 µέτρα έως 2,2 µέτρα και το µήκος δεν θα υπερβαίνει τα 40,0 µέτρα. β) Για τα πολύρικτα οι διαστάσεις κάθε κατασκευαστικής µονάδας (τολ) θα είναι ίδιες µε του µονόρικτου τολ και το τελικό µέγεθος του πολύρικτου τολ δεν θα ξεπερνά τα 4,0 στρ. γ) Για κάθε γεωργική εκµετάλλευση ή έκταση, ενιαία ή µη, µε εγκαταστάσεις υψηλών τολ, που µπορεί να ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης και να επιδοτηθεί, δεν µπορεί να ξεπερνά τα 10,0 στρέµµατα για το καρπούζι και τα 20,0 στρέµµατα για τα υπόλοιπα κηπευτικά, για κάθε καλλιέργεια ή για περισσότερες εξ αυτών συνολικά. Για τις ανθοκοµικές καλλιέργειες µέχρι 5,0 στρέµµατα ανά καλλιέργεια. Οι κ.κ. Προϊστάµενοι των Γενικών /νσεων Περιφέρειας παρακαλούνται όπως υποβάλλουν µέσα σ ένα µήνα από την λήψη της παρούσης στη /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής, τις νέες αποφάσεις καθορισµού ζωνών προωθήσεως δενδροκηπευτικών καλλιεργειών στους Νοµούς δικαιοδοσίας των, για τα έτη έτσι ώστε να εναρµονισθούν µε την παρούσα. Κάθε άλλη προηγούµενη απόφαση προωθούµενων ειδών, ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων καταργείται. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο Προϊστάµενος ιεύθυνσης ρ. Αλ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 19

20 I. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ 1. /νση ΠΑΠ ενδροκηπευτικής Τµήµατα Α, Β, Γ,, Ε, ΣΤ, 2. /νση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ιαρθρώσεων 3. /νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής 4. /νση Έρευνας 5. /νση Αγροτικών Συνεταιρισµών και Οµαδικών ραστηριοτήτων 6. /νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων 7. /νση Εφαρµογών 8. /νση Οικιακής Οκονοµίας 9. Περιφερειακές /νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης - Έδρες τους 10. Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις(Τέως /νσεις Γεωργίας) -Έδρες τους 11. Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελιάς Χανίων - ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 73100, ΧΑΝΙΑ 12. Ινστιτούτο Οπωροκηπευτικών και Ελιάς- Λακωνικής 85, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων -ΝΑΟΥΣΑ 14. Ινστιτούτο Ελιάς - ΚΕΡΚΥΡΑ 15. Σταθµοί Γεωργικής Έρευνας ΑΡΤΑ, ΒΑΡΗΣ ΡΟ ΟΥ, ΓΟΡΤΥΝΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΒΑΡ ΑΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ 16. ενδροκοµικοί Σταθµοί - Έδρες τους 17. Κρατικά κτήµατα -Έδρες τους 18. Α.Τ.Ε /νση Συµβουλευτικών Υπηρεσιών -Νίκης 4, Τ.Κ ΠΑΣΕΓΕΣ 20. Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων- ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 21. ΕΘΙΑΓΕ Αιγιαλείνη 19 & Χαλεπά ΠΑΡΑ ΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 22. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΚΠΣ (Ειδική Υπηρ. εφαρµογής συγχρηµ/νων ενεργειών. από το ΕΓΠΤΕ-Π) Λεωφ.Αθηνών 54-56, ΑΘΗΝΑ II. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Γραφείο κ. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Κοντού 3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Χ. Αυγουλά 4. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Κων. Σκιαδά 5. Γραφείο Γενικού /ντη Φυτικής Παραγωγής 6. Γραφείο /ντη ΠΑΠ ενδροκηπευτικής. 20

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/04/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ. 274617 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΕΡΙ ΟΕΙ ΩΝ - ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ιεύθυνση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : Καθορισμός προωθούμενων ειδών ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2005-2006.

ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ : Καθορισμός προωθούμενων ειδών ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και λοιπών δραστηριοτήτων για τα έτη 2005-2006. Κοζάνη 30/12/2005 Αριθμ. Πρωτ. - 3001- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. - Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 50100

Διαβάστε περισσότερα

Προωθούµενες καλλιέργειες

Προωθούµενες καλλιέργειες Η µεθοδολογία αυτή έχει ως σκοπό την διαίρεση µιας περιοχής σε µικρότερες µονάδες οι οποίες έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την καταλληλότητα γης, την δυναµική παραγωγή και τις επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 468 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 136473 Καθορισμός προωθούμενων ειδών, ποικιλιών δενδρο κηπευτικών καλλιεργειών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 13 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχοι οχημάτων από Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3103 18 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5032/139433 Τροποποίηση της αριθ. 1415/28732/06 03 2013 (ΦΕΚ 574/Β/2013) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α.Δ.Α. Κ Ο Ι Ν Η Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 9 Ταχ. Κώδικας: 10110 FAX: 10 595400 THΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ)

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΤΡ. Ή ΚΕΦ ΖΩΟΥ) 0,5 0,8 1,0 1,2 120% ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1 ΑΒΟΚΑΝΤΟ (101) 572,58 70,00 12,50 20,00 25,00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Οι εποχές των Φρούτων

Οι εποχές των Φρούτων Οι εποχές των Φρούτων Φρούτα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αβοκάντο Ακτινίδιο Αχλάδι Βερίκοκο Βύσσινο Γκρέιπ φρουτ Δαμάσκηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΩΠ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / MAE ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ / ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικονοµικό έτος 2011 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕ ΙΝΗ ΠΕ ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΠΕ ΙΝΗ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώµη - Σίκαλη 13,78 15,62 3

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

Ν. Βοιωτίας. Οικονομικό έτος 2012 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ Ν. Βοιωτίας ΠΕΔΙΝΗ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 42.25 33.80 25.35 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 12.09 9.67 7.25 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Αρδευόμενα 13.22 22.14 69. Οικονομικό έτος 2012 Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14.69 38.22 2 Βρώμη - Σίκαλη 13.78 15.62 3 Κριθάρι 15.54 12.57 4 Ρύζι 46.19 5 Σιτάρι μαλακό 15.56 14.66 6 Σιτάρι σκληρό 26.09 38.40 11 Αραβόσιτος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΩΡΙΑ Χρήστος Τσιπάς

ΦΥΤΩΡΙΑ Χρήστος Τσιπάς ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΩΡΙΑ ΕΛΙΑΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΑ ΚΩΔ ΕΙΔΟΣ-ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 000001 ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 000002 ΜΑΝΑΚΙ ΜΕΣΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ 000003 ΚΟΡΩΝΕΪΚΗ ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ Μη Μη Μη Μη ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 13,51 35,16 14,20 35,49 11,36 28,39 8,52 21,29 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2012 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ α/α ΝΟΜΟΣ Σελ. 1 Αθηνών 133 2 Αιτωλοακαρνανίας 113 3 Αν. Αττικής 129 4 Αργολίδος 177 5 Αρκαδίας 165 6 Αρτας 85 7 Αχαϊας 149 8 Βοιωτίας 121 9 Γρεβενών 53 10 Δράμας 13 11 Δυτ. Αττικής 141

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ Η ΑΝΑ ΑΛΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΓΗΣ Η ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ Ν. Έβρου ΟΡΕΙΝΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 Αραβόσιτος 14,69 38,22 15,43 38,58 12,34 30,86 9,26 23,15 2 Βρώμη - Σίκαλη 13,78 15,62 3 Κριθάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

OI ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

OI ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ Ηµερίδα για την καλλιέργεια της µηλιάς ΕΛΓΟ ήµητρα, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων OI ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΜΗΛΙΑΣ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Α. Χ Α Τ Ζ Η Σ Α Β Β Ι Δ Η Σ Α ν α π λ. Κ α θ η γ η τ ή ς Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 679 31 Mαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5526/10.11.2000 (ΦΕΚ1439/ τεύχος Β/27.11.2000) προηγούμενης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε.

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 ΤΚ 10110 Αθήνα Internet: www.ypergka.gr e-mail: ypersepe@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Τηλ: 210 3702401

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες Μηλιάς. Ποικιλίες Κερασιάς. Ποικιλίες Νεκταρινιάς και Ροδακινιάς. Ποικιλίες Βερικοκιάς. Ποικιλίες Ακτινιδιάς

Ποικιλίες Μηλιάς. Ποικιλίες Κερασιάς. Ποικιλίες Νεκταρινιάς και Ροδακινιάς. Ποικιλίες Βερικοκιάς. Ποικιλίες Ακτινιδιάς κατάλογος προϊόντων Ποικιλίες Μηλιάς Gold Chief -Gold Pink 6 Forlady 7 Gala Buckeye 8 Superchief Sandidge 9 Fuji Fujiko 10 Ποικιλίες Κερασιάς Sweet Early Panaro 1 11 Early Star - Panaro 2 12 Grace Star

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της

Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της 1 Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της Δρ. Σπύρος M. Λιονάκης, Γεωπόνος Ομότιμος Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Κρήτης Πρώην Τακτικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σπύρος Στάχτιαρης 1ηΕπιστημονικήΣυνάντησηγιατιςΤοπικέςΠοικιλίες Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 21.10.2011 Εισαγωγή Σκοπός: Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ****************************** Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών Τεχνίτης Ηλεκτρονικών συσκευών Τεχνίτης Κοπτικής- Ραπτικής Τεχνίτης Αγιογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΑΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa.

Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site: http://www.agora.mfa. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Gornoslaska 35 00-432 Warsaw, Poland tel. 0048 22 622 94 60, 622 94 61, 826 48 28 fax. 0048 22 622 94 64, 826 40 08 Web Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλίες Μηλιάς Gala Buckeye 6 Superchief Sandidge 7 Gold Chief Gold Pink 8 Fuji Fujiko 9 Forlady 10

Ποικιλίες Μηλιάς Gala Buckeye 6 Superchief Sandidge 7 Gold Chief Gold Pink 8 Fuji Fujiko 9 Forlady 10 κατάλογος προϊόντων Ποικιλίες Μηλιάς Gala Buckeye 6 Superchief Sandidge 7 Gold Chief Gold Pink 8 Fuji Fujiko 9 Forlady 10 Ποικιλίες Κερασιάς Sweet Early Panaro 1 11 Early Star Panaro 2 12 Grace Star 13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 301 Υποχρέωση και τρόπος αναγραφής κωδικού αριθμού Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς κοσμημάτων και λοιπών συναφών αντικειμένων, που αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦAΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΚΕΦΑΛΗ ΖΩΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΜΑΕ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ Ή ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΑΣ. ΜΕΤΡΟ 1.1.2 "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Δεκεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:51139 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Λ. Λαμπριανίδου 40, 661 00 Δράμα Τ. 2521022750, 2521024995, 2521027520 F. 2521025835 E. ccidrama@dramanet.gr www.dramanet.gr ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ E.K.A.B. Το Εθνικό Κέντρο Αµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) συστάθηκε ως ΝΠ το 1985 (Ν.1579/85) και

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα