ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. οικ. 2763/57 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Πατησίων 147 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα ΦΑΞ: Πληροφορίες: Παπακων/νου Χρ. Τηλ.: ΠΡΟΣ: S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ Α. Μεταξά Κηφισιά (συν. 1 αντ. ΜΠΕ & 1 αντ. Σ Α) ΚΟΙΝ.: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο της λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εµπλουτισµού, αποθήκευσης και αποβαθρών φόρτωσης εκφόρτωσης βωξίτη, καθώς και των συνοδών αυτού έργων, σε χώρους συνολικής έκτασης ,829 τ.µ, που βρίσκονται στην θέση ΚΕΦΑΛΗ στην Ιτέα, ήµου ελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, από την εταιρία «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ» 1

2 Έχοντας υπόψη: 1. α) Το Ν.1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α) όπως τροποποιήθηκε µε τo N.3010/2002(ΦΕΚ 91/Α) Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις. β) Το Ν.4014/11 (ΦΕΚ.209/Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.» 2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 69269/5387/ (ΦΕΚ 678/Β), Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/ α) Την Κ.Υ.Α. Η.Π /2332/ (ΦΕΚ 1022/Β) Κατάταξη ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων και ραστηριοτήτων σε Κατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 και όπως αυτή συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ /05 (ΦΕΚ 1002/Β/05). β) Τη µε αρ. 1958/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011)» (ΦΕΚ 21/Β/2012) 4. α) Την ΚΥΑ Η.Π 37111/2021/ (ΦΕΚ 1391/Β) Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 τoυ N.3010/2002. β) Την ΚΥΑ µε αριθµ /2012 (ΦΕΚ 1470/Β/2012) Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των αποφάσεων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε το άρθρο 19α του Νόµου 4014/12 (ΦΕΚ Α/209/2011) 5. Την KYA µε Η.Π /703/Φ104/ (ΦΕΚ 332/Β), ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 (Α 160), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3010/2002 Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις 1986 µε τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε και 96/61 Ε.Ε και άλλες διατάξεις (Α 91). 6. α) Τα αρθ. 45 παρ. 5 και αθρ.57 του Ν. 998/79 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας. β) Το Ν.3208/03 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α/03), όπως ισχύει. 2

3 γ) Την ΥΑ µε αρ /12 (ΦΕΚ 1077/Β/12) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωµάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές εσµεύσεις της προβλεπόµενης από τις διατάξεις της κείµενης ασικής Νοµοθεσίας έγκρισης επέµβασης για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης µε αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β / ), σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.4014/2011». 7. Το Ν.3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ )» 8. α) Τον Ν.2742/99 (ΦΕΚ 207/Α/1999) περί «Χωροταξικού Σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». β) Τη µε αρ / απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 1469/Β/ ) γ) To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871 Πράξη της Βουλής των Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/ ). δ) Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης για τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης: ι) για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (αρ /2008, ΦΕΚ 2464/Β/ ), ιι) για τη Βιοµηχανία (αρ.11508/2009, ΦΕΚ 151 /ΑΑΠ/ ), και ιιι) για τον Τουρισµό (αρ /2009, ΦΕΚ 1138/Β/ ). 9. α) Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23 ης Οκτωβρίου 2000». β) Το Π.. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/ ) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ». 10. Το Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24/Α/ ) 11. α) Το άρθρο 12 του Ν.2837/2000 Ρύθµιση θεµάτων ανταγωνισµού Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισµού και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 178/Α/00) β) Τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/ ) γ) Το Π.. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/ ) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 21 ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» 3

4 12. Την ΚΥΑ 39624/2209/Ε103/ «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15 ης Μαρτίου 2006» (ΦΕΚ 2076/Β/ ) 13. Την Κ.Υ.Α. µε ΗΠ 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012) Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 Κ.Υ.Α. «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτηµάτων της, σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ...» (Β 1495), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε µε την οδηγία 2009/147/ΕΚ. 14. α) Την υπ. αρ. 2876/ απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234) β) Το Π.. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/ ) γ) Το Π.. 24/2010 Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.. 189/2009 (ΦΕΚ Α 56) δ) Το Π.. 86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/12) ε) Την υπ, αρ. Υ46/ Απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ 2101/Β/12) 15. Τη µε αρ. πρωτ / ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων εµπλουτισµού και φόρτωσης βωξίτη στην Ιτέα Φωκίδας της εταιρείας ΑΕΕ Αργυροµεταλλευµάτων & Βαρυτίνης», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε µε την υπ. αρ. οικ /2729/ ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΥΠ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, η ισχύς της οποίας έληξε στις Τις από και αιτήσεις της εταιρίας «S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ», µε τις οποίες υποβλήθηκαν στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ αντίγραφα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και Σχεδίου ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ Α) για το εν θέµατι έργο. (αρ. πρωτ.. ΠΣ /171/ & /1169/2-5-11) 17. Το υπ. αρ. πρωτ. οικ /1449/ έγγραφο της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε από ένα αντίγραφο της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας, τη /νση Μεταλλευτικών και Βιοµηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, τη /νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, τη Γενική /νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού), τη /νση Λιµενικών Υποδοµών του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και τη /νση 4

5 Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 18. Το υπ. αρ. /11/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος Γενικών Περιβαλλοντικών Θεµάτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας προς το Τµήµα ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ίδιας /νσης. 19. α) Το µε αρ. πρωτ /4851/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ: i) το µε αρ. πρωτ /342/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί εντολής προς δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και ii) το µε αρ. πρωτ /341/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί πρόσκλησης ανακοίνωσης της δηµοσιοποίησης της ΜΠΕ της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ..π.σ /2280/ ). β) Το µε αρ. πρωτ /4557/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ: i) το µε αρ. πρωτ /673/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί εντολής προς δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και ii) το πρακτικό Νο 9/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 5 ης Σεπτεµβρίου 2011 και την υπ. αριθµ. 162/2011 Απόφασή της, σύµφωνα µε την οποία κατόπιν της εισήγησης του Προϊσταµένου της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε οµόφωνα την αναβολή του θέµατος της γνωµοδότησης για την ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ..π.σ /2652/ ) γ) Το µε αρ. πρωτ /848/ έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ: i) το πρακτικό Νο 12/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας της 24 ης Οκτωβρίου 2011 και την υπ. αριθµ. 214/2011 Απόφασή της, σύµφωνα µε την οποία κατόπιν της εισήγησης του Προϊσταµένου της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, αποφάσισε κατά πλειοψηφία θετικά για την ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό ορισµένους όρους, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα (αρ. πρωτ..π.σ /3054/ ) 5

6 20. Το µε. αρ. πρωτ. 8/Γ/Φ.12.2/13180/2392/ έγγραφο της /νσης Μεταλλευτικών και Βιοµηχανικών Ορυκτών του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρ. ΠΣ /1574/ ) 21. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της /νσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρ. ΠΣ /3330/ ) 22. Το µε αρ. πρωτ / έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του ΥΠΕΚΑ µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων όρων, οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στην παρούσα (αρ. πρ. ΠΣ /329/6-2-12) 23. α) Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/55417/2545/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού) προς την Ι ΕΠΚΑ (αρ. πρ. ΠΣ /6-7-11) β) Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/100771/4337/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού) µε το οποίο ζητά από την /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ την συνδροµή σχετικά µε τους όρους που θα πρέπει να τεθούν ως προς την αισθητική βελτίωση των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου της εν θέµατι δραστηριότητας (αρ. πρ. ΠΣ /2802/ & /2847/ ) γ) Το µε αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/104252/4473/ έγγραφο της /νσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού) µε το οποίο ζητά από την /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ την άποψη της σχετικά µε ορισµένους όρους που θα πρέπει να τεθούν που αφορούν τον περιορισµό της περιβαλλοντικής όχλησης από την λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της εικόνας του περιβάλλοντος χώρου της εν θέµατι δραστηριότητας (αρ. πρ. ΠΣ /2871/ & /2935/ ) δ) Το υπ. αρ. πρωτ. οικ /2976/ έγγραφο της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ προς την /νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού (νυν Υπ. Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού), µε το οποίο εξέφρασε τις απόψεις της για τους όρους που αναφέρονται στο έγγραφο της παραγράφου 23.γ του προοιµίου της παρούσας ε) Την υπ. αρ. ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/112237/4861πε/ απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού µε την οποία εγκρίνεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό ορισµένους όρους, οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στην παρούσα απόφαση 24. Το µε αρ. πρωτ Λ26/11/ έγγραφο της /νσης Λιµενικών Υποδοµών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (νυν Υπ. Θαλασσίων 6

7 Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας), µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων όρων, οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στην παρούσα (αρ. πρ. ΠΣ /2486/ ) 25. Το µε αρ. πρωτ /ΠΕ/ έγγραφο της /νσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων µέτρων, τα οποία ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα (αρ. πρ. ΠΣ /574/ & /582/ ) 26. Το υπ. αρ. 55/ Υπηρεσιακό Σηµείωµα του Τµήµατος ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, µε το οποίο δεν εκφράζει αντίρρηση για την λειτουργία της δραστηριότητας που αναφέρεται η ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας υπό την προϋπόθεση τήρησης ορισµένων όρων, οι οποίοι συµπεριελήφθησαν στην παρούσα (αρ. πρ. ΠΣ 32212/1554/ ) 27. Το µε αρ. πρωτ. οικ /2436/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, µε το οποίο ζητά από την εταιρεία «S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ», συµπληρωµατικά στοιχεία για την ΜΠΕ της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και µε το οποίο παράλληλα κοινοποίησε στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ: i) την από ένσταση του σωµατείου «ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ» ii) την από ένσταση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ιτέας «ΚΑΡΤΕΡΙΑ» και iii) τις από παρατηρήσεις - ενστάσεις προτάσεις της ηµοτικής Κίνησης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ», που αναφέρονται στην ΜΠΕ της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας (αρ. πρωτ..π.σ /2334/ ). 28. Το µε αρ. πρωτ. 224/ έγγραφο της εταιρείας «S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ», σχετικά µε την συµπληρωµατική µελέτη για τη ΜΠΕ του έργου «Κατασκευή ανισόπεδης διάβασης οχηµάτων της S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ, επί της Εθνικής Οδού Ιτέας Ναυπάκτου» της εταιρείας «S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά ΑΕ» (αρ. πρωτ..π.σ /2805/ ). 29. Το µε αρ. πρωτ. 491/6/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας προς το Τµήµα ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας της /νσης ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και µε το οποίο παράλληλα κοινοποίησε στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ την από επιστολή ( ) της Karteria Itea (αρ. πρωτ..π.σ /32/5-1-12). 30. Το µε αρ. πρωτ. οικ. 136/2098/ έγγραφο του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας της /νσης ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ..π.σ /40/9-1-12). 31. Το µε αρ. πρωτ. 132/2066/ έγγραφο του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας της /νσης ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, µε το οποίο διαβιβάσθηκαν στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και στην /νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του 7

8 ΥΠΕΚΑ: i) το µε αρ. πρωτ. 491/6/ έγγραφο της /νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και ii) η από επιστολή ( ) της Karteria Itea (αρ. πρωτ..π.σ /85/ ). 32. Το µε αρ. πρωτ. 384/6006/ έγγραφο του Τµήµατος ιοικητικού Οικονοµικού Ν. Φθιώτιδας της /νσης ιοίκησης της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, προς τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρ. πρωτ..π.σ /408/ ). 33. Το µε αρ. πρωτ. 3461/ του Τοµέα Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) τουυπεκα, µε το οποίο διαβιβάσθηκε η από επιστολή της Οµοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Η Αλκυών» (αρ. πρωτ..π.σ /730/9-3-12). 34. Το µε αρ. πρωτ /2913/ έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας προς τον Τοµέα Νοτίου Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) τουυπεκα, (αρ. πρωτ..π.σ /1865/3-8-12). 34. Την από εισήγηση ενηµερωτικό σηµείωµα του υπάλληλου της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ κ ου Χρήστου Παπακωνσταντίνου, σχετικά µε την αξιολόγηση της ΜΠΕ και του Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και την περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν θέµατι έργου Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε Την έγκριση των παρακάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισµών, η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του, καθώς και πάντα κατά νόµο υπόχρεο, για το έργο της λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εµπλουτισµού, αποθήκευσης και αποβαθρών φόρτωσης εκφόρτωσης βωξίτη καθώς και των συνοδών έργων, σε χώρους συνολικής έκτασης ,829 τ.µ, που βρίσκονται στην θέση ΚΕΦΑΛΗ στην Ιτέα, ήµου ελφών, Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, από την εταιρία «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ» α) Είδος και µέγεθος δραστηριότητας α1) Κυρίως έργο 1.Λιµενικές εγκαταστάσεις για την φόρτωση και εκφόρτωση µεταλλεύµατος βωξίτη σε πλοία οι οποίες περιλαµβάνουν: α. Αποβάθρα φόρτωσης εκφόρτωσης πλοίων για πλοία εξωτερικού δυναµικότητας φόρτωσης έως 1000 τον/ώρα και δυναµικότητας εκφόρτωσης περίπου 250 τον/ώρα β. Αποβάθρα φόρτωσης πλοίων για πλοία εσωτερικού δυναµικότητας 1200 τον/ώρα. 8

9 2. Εγκαταστάσεις θραύσης κοσκίνησης µεταλλεύµατος βωξίτη (παλαιός σπαστήρας κόσκινο TROMEL) δυναµικότητας 600 τον/ώρα, µε τα εξής στάδια: α) τροφοδοσία θραύση µε σιαγωνοφόρο σπαστήρα β) κοσκίνηση µε περιστροφικά κόσκινο TROMEL. 3. Εγκαταστάσεις εµπλουτισµού µεταλλεύµατος βωξίτη κοκκοµετρίας 0-90 mm (παλαιό εργοστάσιο εµπλουτισµού χονδροµερούς βωξίτη) τροφοδοσίας 100 τον/ώρα, µε τα εξής στάδια: α) Προπαρασκευή (πρόπλυση υγρά κοσκίνiση) β) ιαχωρισµός µε βαρέα διάµεσα (κλάσµα mm) γ) Ανάκτηση του διάµεσου µέσου (FeSi) δ) Απόληψη των κλασµάτων -10 mm ε) Ανάκτηση νερού στ) εξαµενές καθίζησης λεπτοµερών κλασµάτων βωξίτη 4. Εγκαταστάσεις θραύσης κοσκίνισης µεταλλεύµατος βωξίτη (νέος σπαστήρας νέα κόσκινα) δυναµικότητας 1000 τον/ώρα, µε τα εξής στάδια: α) τροφοδοσία θραύση µε σιαγωνοφόρο σπαστήρα β) κοσκίνιση µε κεκλιµένα και οριζόντια κόσκινα 5. Εγκαταστάσεις εµπλουτισµού µεταλλεύµατος βωξίτη κοκκοµετρίας 0-30 mm (νέο εργοστάσιο εµπλουτισµού ψιλοµερούς βωξίτη) τροφοδοσίας τον/ώρα, µε τα εξής στάδια: α) Προπαρασκευή (πρόπλυση υγρά κοσκίνiση) β) ιαχωρισµός µε βαρέα διάµεσα (κλάσµα 1-30 mm) γ) Ανάκτηση του διάµεσου µέσου (FeSi) δ) Επεξεργασία του κλάσµατος 1 mm ε) Ανάκτηση νερού στ) εξαµενές καθίζησης λεπτοµερών κλασµάτων βωξίτη α2) Λοιπά συνοδά υποστηρικτικά έργα 1. Άντληση υπογείων υδάτων από υφιστάµενη γεώτρηση και υδροµάστευση από πηγή ίκτυο νερού χρήσης και πυρόσβεσης 2. Λοιπά έργα και βοηθητικές εγκαταστάσεις: α) δύο δεξαµενές πετρελαίου όγκου 1840 m 3 και 840 m 3 µε γέφυρα εκφόρτωσης πετρελαίου β) δύο υπέργειες δεξαµενές καυσίµων όγκου 14,2 m 3 και 12,5 m 3 γ) συνεργείο επισκευής συντήρησης µηχανηµάτων δ) δύο υποσταθµοί ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 630 KVA και 1250 KVA ε) παρασκευαστήριο νέας δειγµατοληψίας στ) δεξαµενές νερού και απόνερων ζ) πλατείες αποθήκευσης µεταλλεύµατος η) χώροι συγκέντρωσης σκραπ εξοπλισµού και µεταχειρισµένων υλικών θ) µεταφορικές ταινίες 9

10 ι) λεκάνες καθίζησης ιλύος νέου εργοστασίων εµπλουτισµού ια) στεγανή δεξαµενή λυµάτων προσωπικού ιβ) ζυγιστήριο (πλάστιγγα) οχηµάτων µεταφοράς µεταλλεύµατος ιγ) κτίρια στέγασης εξοπλισµού ιδ) κτίρια ελέγχου και αυτοµατισµού εγκαταστάσεων ιε) κτίρια στέγασης προσωπικού ιστ) κτίρια αποθήκευσης υλικών και ανταλλακτικών ιζ) πλυντήριο οχηµάτων µηχανηµάτων κλπ Το σύνολο των παραπάνω έργων και δραστηριοτήτων λειτουργούν εντός των χώρων Α, Β, Γ και συνολικής έκτασης ,829 τ.µ., των οποίων τα όρια, προσδιορίζονται µε τις ακόλουθες συντεταγµένες του ΕΓΣΑ 87, που αναφέρονται και στο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:2.000 του Χηµικού Μηχανικού κ ου ηµητρίου Κατσακούλα, που επισυνάπτεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ (κωδικός ΠΧΣ-02/α) της ΜΠΕ που συνοδεύει την παρούσα: ΧΩΡΟΣ Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ Α/Α Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 ΧΩΡΟΣ Β 10

11 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,81 11

12 ΧΩΡΟΣ Γ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ Α/Α Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 12

13 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ ΧΩΡΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΕΓΣΑ Α/Α Χ Ψ Α/Α Χ Ψ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13

14 Το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων θα γίνει σύµφωνα µε την ΜΠΕ και το Σ Α της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και µε τους όρους και περιορισµούς που τίθενται µε την Απόφαση αυτή. β1) Οριακές τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Ισχύει το Π /81 (ΦΕΚ 293/Α), σύµφωνα µε το οποίο η οριακή τιµή εκποµπής αιωρούµενων σωµατιδίων είναι 100 mg/m 3 β2) Μέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις Για την ατµόσφαιρα ισχύουν: Για όλους τους ρύπους η οδηγία 2008/50/ΕΚ Για αρσενικό, κάδµιο, υδράργυρο, νικέλιο και πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες, η οδηγία 2004/107/ΕΚ (Υ.Α. ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 ΦΕΚ 920/Β/2007) γ) Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων 1. Για τις εξορυκτικές δραστηριότητες, ισχύουν οι οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων, που αναφέρονται στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ 1227/Β/ ). 2. Για σταθερές µηχανολογικές εγκαταστάσεις, ισχύει το Π /81 (ΦΕΚ 293/Α), σύµφωνα µε το οποίο το όριο θορύβου είναι 65db(Α) στο όριο της δραστηριότητας. 3. Για µηχανήµατα που υπόκεινται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α.37393/2028/ (ΦΕΚ 1418/Β) "Περί µέτρων και όρων για τις εκποµπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισµό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους", ισχύουν τα αναφερόµενα σε αυτή όρια θορύβου. δ1) Τεχνικά µέτρα και έργα αντιρύπανσης ή γενικότερα αντιµετώπισης της υποβάθµισης του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν Η αποκατάσταση των χώρων επέµβασης να γίνει σύµφωνα µε τη ΜΠΕ και µε το Σ..Α. της παραγράφου 16 του προοιµίου της παρούσας και εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση µε τους παρακάτω όρους: δ1.1) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον περιορισµό της αιώρησης διασποράς σκόνης. Στο πλαίσιο αυτό να υπάρξει πρόβλεψη για την κάλυψη των ταινιοδρόµων και του λοιπού εξοπλισµού φόρτωσης βωξίτη 14

15 2. Να γίνεται εκσυγχρονισµός και συνεχής συντήρηση των βαρέων οχηµάτων µεταφοράς βωξίτη προς τις εγκαταστάσεις. 3. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων στο τµήµα της ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου, που διέρχεται από την περιοχή των εγκαταστάσεων, κατόπιν αξιολόγησης της υφιστάµενης κατάστασης και επικαιροποίησης της κατατεθείσας ειδικής µελέτης «Κατασκευή ανισόπεδης διάβασης βαρέων οχηµάτων», η οποία να περιλαµβάνει κατασκευή ανισόπεδης διάβασης και κόµβων εισόδου εξόδου, έργα απορροής οµβρίων, βελτίωση του οδοστρώµατος, σήµανση, φωτισµό κλπ.. Να γίνεται συνεχής συντήρηση και καθαρισµός του οδοστρώµατος από την επικαθήµενη σκόνη και τις πίπτουσες µικροποσότητες βωξίτη. Για τα ζητήµατα αυτά που σχετίζονται µε το εν λόγω τµήµα της ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου, να ζητηθεί η σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας για την λειτουργία της ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου 4. Να εκπονηθεί και να υλοποιηθεί ειδική αρχιτεκτονική µελέτη αναβάθµισης αισθητικής βελτίωσης των κτιριακών υποδοµών και του περιβάλλοντος χώρου, ιδιαίτερα στα µέτωπα προς την Ιτέα και την ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου. Στο πλαίσιο αυτό να προβλεφθούν εκτεταµένες φυτεύσεις και διαµόρφωση φραγµάτων και ζωνών πρασίνου. Επίσης να βελτιωθούν οι πραγµατοποιηθείσες στο παρελθόν αποκαταστάσεις παλαιών χώρων επιφανειακής εξόρυξης στον Χώρο Α και γύρω από αυτόν, ιδιαίτερα των µετώπων που έχουν ορατότητα από τα σηµεία εποπτικής θέασης του ελφικού Τοπίου. Να γίνεται καθαρισµός και συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήµατα του χώρου όλων των εγκαταστάσεων. 5. Να µην χρησιµοποιείται για την απόθεση βωξίτη η περιοχή «Καµιώτισσα», τόσο το τµήµα της βόρεια βορειοδυτικά της ΕΟ Ιτέας Ναυπάκτου (Χώρος Γ), όσο και το παράκτιο τµήµα της νοτίως της ΕΟ (στον Χώρο Β), προκειµένου να µην προκαλείται έµµεση βλάβη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε γειτνίαση. Να υπάρξει µέριµνα για την αποκατάσταση του φυσικού αναγλύφου στη θέση αυτή. 6. Να υποβληθούν εντός έξι µηνών από την έκδοση της παρούσας προς έγκριση στην αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού οι µελέτες που αναφέρονται στους περιβαλλοντικούς όρους δ1.1.3 και δ1.1.4 της παρούσας απόφασης. Τα προβλεπόµενα σε αυτές έργα, συµπεριλαµβανοµένης της αποκατάστασης του φυσικού αναγλύφου στη θέση «Καµιώτισσα», να πραγµατοποιηθούν εντός χρονικού διαστήµατος µέχρι πέντε ετών από την έκδοση της παρούσας και η υλοποίηση τους να ελεγχθεί από τα αρµόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του ΥΠΕΚΑ. 7. Όλες οι ενδεχόµενες σκαπτικές εργασίες, καλύψεις ορυγµάτων και διαµορφώσεις χώρων να πραγµατοποιηθούν µε την επίβλεψη εκπροσώπων της αρµόδιας Ι Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η παρακολούθηση από το υπάρχον προσωπικό της Ι ΕΠΚΑ, να προσληφθεί έκτακτο προσωπικό, η αµοιβή του οποίου θα βαρύνει την εταιρεία. 8. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των παραπάνω εργασιών εντοπισθούν αρχαιότητες (κινητά ευρήµατα ή οικοδοµικά κατάλοιπα), οι εργασίες να διακοπούν και να ενηµερωθούν αναλόγως η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και η 24 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, προκειµένου να 15

16 διεξαχθεί ανασκαφική έρευνα σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ 153/Α/ ), από τα αποτελέσµατα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή µη των εργασιών, κατόπιν γνωµοδότησης των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. 9. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή, σύµφωνα µε το Ν. 743/77 (ΦΕΚ319Α) όπως ισχύει, το Ν.1269/82 (ΦΕΚ 89Α), το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 192 Α ) και το Π 55/98, κατά την λειτουργία των λιµενικών εγκαταστάσεων. Ιδιαίτερα θα πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις που επιβάλλουν στον φορέα διαχείρισης: α) Την ύπαρξη και λειτουργία, τα µέτρα και τους όρους λιµενικών εγκαταστάσεων, παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, καθώς και την τελική νόµιµη διάθεση τους σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6.3.09). β) Τον εφοδιασµό µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα και εξοπλισµό αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγµατα, απορροφητικές διασκορπιστικές ουσίες κλπ), εγκεκριµένου τύπου, που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιµενική Αρχή καθώς και εγκεκριµένου συµβατού µε το Τοπικό Σχέδιο της Λιµενικής Αρχής «Σχεδίου έκτακτης Ανάγκης» (Contingency Plan) που θα ακολουθείται κατά την αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, σύµφωνα µε το Ν.2252/94 και άλλες ιατάξεις του Π.. 11/02. γ) Τη σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, διάθεση λυµάτων αποβλήτων που θα προέρχονται από τις χερσαίες παράκτιες εγκαταστάσεις. δ) Την συµµόρφωση των υπόχρεων µε την κείµενη νοµοθεσία που αφορά, στη διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων (Η.Π /725/06 ΦΕΚ Β 383, Η.Π /159/06 ΦΕΚ Β 791 ΚΑΙ 8668/07 ΦΕΚ Β 287), στερεών µη επικίνδυνων αποβλήτων (ΚΥΑ αριθµ /2727/03 ΦΕΚ Β 1909), λιπαντελαίων (Π 82/04 ΦΕΚ Α 64), πολυχλωριωµένων υδρογονανθράκων PCB και PCT (ΚΥΑ αριθ. 7589/731/00 ΦΕΚ Β 514 και 18033/1098/Ε.103 ΦΕΚ Β 606), στην εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ν.2939/01 ΦΕΚ Α 179) και στον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιουνίο 2006, για τις µεταφορές αποβλήτων (WSR). 10. Να καταρτισθεί Σχέδιο διαχείρισης πετρελαιοειδών καταλοίπων / απορριµµάτων πλοίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ /41/09 (ΦΕΚ 412/Β/6.3.09) 11. Να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή διαρροών στη θάλασσα, που µπορεί να προκαλέσουν σε περίπτωση βροχοπτώσεων πιθανών βλαβών κ.λ.π., από τους χώρους των λιµενικών εγκαταστάσεων και να κατασκευαστεί, σε διάστηµα ενός έτους από την έκδοση της παρούσας, ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής και διαχείρισης των οµβρίων υδάτων, έτσι ώστε τα όµβρια που καταλήγουν στη θάλασσα να είναι απαλλαγµένα από κάθε µορφής οργανική ή µη ύλη 16

17 12. Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό αρµόδιου τεχνικού γραφείου ή της τεχνικής υπηρεσίας της εγκατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισµού διακίνησης πετρελαιοειδών ή άλλων επιβλαβών ουσιών στα πλοία (άρθρο 6 του Ν.2252/94 και ΜΕ-ΠΘΠ 12 η ) 13. Να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων, ώστε να µην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήµατος στους περιβάλλοντες χώρους, σε συνεργασία µε την οικεία Λιµενική Αρχή. 14. Στην περίπτωση ανάγκης βυθοκορήσεων κατά την λειτουργία της λιµενικής εγκατάστασης, η απόρριψη των βυθοκορηµάτων που θα προκύψουν να γίνει σε κατάλληλο προς τούτο χώρο στην ξηρά ή σε βάθη της θάλασσας µεγαλύτερα από 50 m και σε απόσταση από την ακτογραµµή µεγαλύτερη των 2 Km. Σηµειώνεται ότι η απόρριψη, οποιωνδήποτε υλικών / ουσιών στη θάλασσα επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, µετά από θετική γνωµάτευση κατάλληλου εργαστηρίου (ΕΚΘΕ, Πανεπιστηµίου, κ.α.), από τη οποία θα προκύπτει ότι τα υλικά αυτά δεν είναι επιβλαβή για το θαλάσσιο περιβάλλον και µε άδεια της οικείας Λιµενικής Αρχής. 15. Να υπάρχουν µέτρα καταστολής της σκόνης σε όλη την φάση της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και κατά την διαδικασία φορτοεκφορτώσεων του υλικού στα φορτηγά πλοία. 16. Η φόρτωση του µεταλλεύµατος στα πλοία να γίνεται από το χαµηλότερο δυνατό ύψος, ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα διασποράς σκόνης στο περιβάλλον 17. Να οριοθετηθούν οι χώροι επέµβασης µε τεχνητά και µόνιµα οριόσηµα σε διάστηµα ενός έτους από την έκδοση της παρούσας Απόφασης. 18. Στις εγκαταστάσεις να γίνεται επεξεργασία εµπλουτισµός τόσο του βωξίτη που µεταφέρεται από τα µεταλλεία της εταιρείας, όσο και του βωξίτη που µεταφέρεται µε πλοία από το εξωτερικό. 19. Όλες οι µεταφορικές ταινίες διακίνησης του βωξίτη να είναι καλυµµένες κατά το δυνατόν σε όλο το µήκος τους στα πλευρικά και άνω τοιχώµατα, εκτός των τµηµάτων που γίνεται η χειροδιαλογή καθώς και των τµηµάτων που γίνεται η εκφόρτωση των βαγονιών στις µεταφορικές ταινίες. 20. Να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των µεταφορικών ταινιών διακίνησης του βωξίτη. 21. Να συλλέγονται άµεσα τυχόν διαρροές του βωξίτη από τις µεταφορικές ταινίες διακίνησης του βωξίτη σε όλο το µήκος τους 22. Στις εγκαταστάσεις θραύσης κοσκίνισης του βωξίτη να γίνεται πλήρης δέσµευση της σκόνης στα σηµεία εκποµπής της, µε ειδικά συστήµατα νεφοποίησης και µε συστήµατα διαβροχής καθώς και µε έντεχνο κλείσιµο των σηµείων αυτών µε ειδικές κατασκευές. Τα κόσκινα να είναι εγκατεστηµένα σε κλειστούς χώρους 23. Στα τµήµατα των εγκαταστάσεων που πραγµατοποιείται πτώση του βωξίτη σε µεταφορικές ταινίες, σιλό κλπ να είναι καλυµµένα ή να διαβρέχονται συστηµατικά ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι διάχυτες εκποµπές σκόνης 24. Να γίνεται η µέγιστη δυνατή ανακύκλωση του νερού που χρησιµοποιείται κατά τον εµπλουτισµό του βωξίτη 25. Το λεπτοµερές κλάσµα του βωξίτη ( mm) που προκύπτει από την επεξεργασία εµπλουτισµό του βωξίτη, να οδηγείται στις υφιστάµενες δεξαµενές 17

18 καθίζησης, όπου αφού πραγµατοποιηθεί η φυσική ξήρανση του, να διατίθεται ως εµπορικό προϊόν. 26. Σε καµία περίπτωση να µην απορρίπτονται στο περιβάλλον ανεπεξέργαστα ή ανεπαρκώς επεξεργασµένα υγρά απόβλητα. 27. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την πρόληψη ή τη µείωση στο ελάχιστο της υποβάθµισης της ποιότητας των υδάτων και της ρύπανσης του εδάφους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του Π.. 51/2007 για την προστασία των επιφανειακών και υπογείων υδάτων. 28. Πριν από την αποκατάσταση στην τελική επιφάνεια των χώρων επέµβασης vα διαστρώνεται φυτική γη ή αργιλικό υλικό καλής ποιότητας πάχους τουλάχιστον µισού (0,5) µέτρου. 29. Στις επιφάνειες προς αποκατάσταση των χώρων επέµβασης να γίνει φύτευση µε δασικά είδη ενδηµικά της περιοχής. 30. Να γίνει περιµετρική περίφραξη των χώρων επέµβασης ώστε να υπάρξει προστασία των φυτών που έχουν φυτευτεί ή θα φυτευτούν από την βόσκηση 31. Στα πρανή των δρόµων προσπέλασης προς τους χώρους επέµβασης που θα παραµείνουν και µετά το τέλος των εργασιών να γίνει φύτευση θάµνων σε φυτευτικό σύνδεσµο 1,5χ1,5 m. 32. Τα φυτευτικά είδη να συντηρούνται (πότισµα, σκάλισµα, λίπανση), και να αντικαθίστανται όσα από αυτά για οποιοδήποτε λόγο καταστρέφονται, µέχρι να έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν χωρίς φροντίδα. Το ποσοστό επιτυχίας των φυτεύσεων να είναι τουλάχιστον 80 % η δε συντήρηση των φυτών να γίνει µε ευθύνη της εταιρείας για τρία τουλάχιστον χρόνια µετά τη λήξη της δραστηριότητας. 33. Η φόρτωση, µεταφορά και αποθήκευση προϊόντων να γίνεται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. 34. Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά του βωξίτη να έχουν πλήρως καλυµµένο το φορτίο τους. Οι εργολάβοι που είναι υπεύθυνοι για τη µεταφορά του βωξίτη, υποχρεούνται να συλλέγουν τις τυχόν διαρροές του βωξίτη από τα οχήµατα µεταφοράς του κατά µήκος της διαδροµής από το µεταλλεία προς τους χώρους των εγκαταστάσεων. 35. Να γίνεται συστηµατική διαβροχή όλων των κονιορτοπαραγωγών εστιών των χώρων επέµβασης (δρόµοι κυκλοφορίας των φορτηγών που διακινούν τα υλικά, προσωρινοί σωροί απόθεσης τελικών προϊόντων κλπ.) για την καταστολή εκποµπής της σκόνης. 36. Να υπάρχει κατάλληλη εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης για την αντιµετώπιση περιστατικών πυρκαγιάς 37. Κατά την διάρκεια ανεφοδιασµού των δεξαµενών µε καύσιµα από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας όπως: απαγόρευση της διέλευσης οχηµάτων στον χώρο των δεξαµενών, απαγόρευση του καπνίσµατος και της χρήσης γυµνής φλόγας (σπίρτων, αναπτήρων κλπ.) και πυροδοτικών συσκευών, στους χώρους των δεξαµενών και αντλιών. 38. Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης των υπέργειων δεξαµενών καυσίµων 18

19 (ελαιώδη απόνερα από τον καθαρισµό τους), να συλλέγονται αποκλειστικά στις λεκάνες απορροής των δεξαµενών, και να αποµακρύνονται από τον χώρο της εγκατάστασης µε τα βυτιοφόρα οχήµατα των συµβεβληµένων εταιρειών πετρελαιοειδών. 39. Η εταιρεία να επιθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα την εγκατάσταση των δεξαµενών καυσίµων και να φροντίζει για την τακτική συντήρηση τους. 40. Στην εγκατάσταση του παρασκευαστηρίου νέας δειγµατοληψίας να υπάρχει µόνιµος αναρροφητικός ανεµιστήρας, ο οποίος µέσω κυκλώνα να αναρροφά την σκόνη, και µε καταιονισµό ύδατος στην εξαγωγή του κυκλώνα να γίνεται κατακράτηση της σκόνης αυτής. 41. Να γίνει επαρκής σήµανση της επαρχιακής οδού στα σηµεία όπου διέρχονται τα φορτηγά που µεταφέρουν το µετάλλευµα βωξίτη στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του. 42. Η φόρτωση, µεταφορά και αποθήκευση των διαφόρων κλασµάτων του βωξίτη εντός του χώρου των εγκαταστάσεων να γίνεται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. 43. Για επιµέρους έργα (αποβάθρες φόρτωσης πλοίων κλπ.) που λειτουργούν εντός της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, ισχύουν οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία διατάξεις 44. Να µην δηµιουργηθούν οποιασδήποτε µορφής προβλήµατα εύρυθµης λειτουργίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 45 Για την χρήση νερού από την υφιστάµενη γεώτρηση στη θέση «Καµιώτισσα», και την υδροµάστευση της πηγής στην θέση «Πλατεία Καλπούζου» να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία σχετικά µε έκδοση άδειας χρήσης νερού ή/και έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδάτινων πόρων. 46 Τα αστικά λύµατα από το κτίριο προσωπικού της εγκατάστασης να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή λυµάτων, από την οποία µε βυτιοφόρο όχηµα να οδηγούνται στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Ιτέας. 47 Τα απόνερα του Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου που προκύπτουν από τα ξεπλύµατα των σκευών του Εργαστηρίου να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή λυµάτων, από την οποία µε βυτιοφόρο όχηµα να οδηγούνται στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Ιτέας. 48 Στο συνεργείο επισκευής συντήρησης µηχανηµάτων τα νερά που προκύπτουν από τις πλύσεις του προς συντήρηση ή επισκευή µηχανολογικού εξοπλισµού να συλλέγονται σε ειδικά φρεάτια µε σχάρες και από εκεί να οδηγούνται στην Εγκατάσταση Καθαρισµού Απόνερων του συνεργείου. Στην Εγκατάσταση Καθαρισµού Απόνερων του συνεργείου να γίνεται διαχωρισµός των ελαιοειδών, της ιλύος και των επεξεργασµένων νερών. 19

20 Τα ελαιοειδή να αντλούνται από ειδικό βυτιοφόρο όχηµα και ακολούθως να διατίθενται σε πιστοποιηµένο φορέα. Η ιλύς να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε βαρέλια. Τα βαρέλια να αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο δίπλα από το Πλυντήριο του συνεργείου, ώστε κατά διαστήµατα να διατίθενται σε πιστοποιηµένο φορέα. Τα επεξεργασµένα νερά που προκύπτουν από την Εγκατάσταση Καθαρισµού Απόνερων του συνεργείου να οδηγούνται σε στεγανή δεξαµενή, όπου θα συλλέγονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά, ώστε κατά διαστήµατα µε βυτιοφόρο όχηµα να οδηγούνται στην Μονάδα Βιολογικού Καθαρισµού Ιτέας. 49. Να γίνει ασφαλτόστρωση του υφιστάµενου εσωτερικού δρόµου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι µικροποσότητες βωξίτη που συµπαρασύρονται από τους τροχούς των φορτηγών κατά την διακίνηση τους στον χώρο των εγκαταστάσεων, που έχει ως αποτέλεσµα κατά την αποχώρηση τους από το Συγκρότηµα των Εγκαταστάσεων και την είσοδο τους στην Ε.Ο Ιτέας Ναυπάκτου, οι µικροποσότητες αυτές του βωξίτη να πέφτουν στο οδόστρωµα της Ε.Ο Ιτέας - Ναυπάκτου, και αφενός µεν προκαλείται σκόνη και αφετέρου δε να δηµιουργείται λάσπη σε περίπτωση βροχής. Παράλληλα να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία πλυντηρίου, όπου θα γίνεται πλύση των τροχών των φορτηγών, πριν την αποχώρηση τους από το Συγκρότηµα των Εγκαταστάσεων και την είσοδο τους στην Ε.Ο Ιτέας Ναυπάκτου 50. Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών στην περιοχή του έργου καθώς και η απόρριψη µεταχειρισµένων ορυκτελαίων επί του εδάφους. Η αλλαγή των µεταχειρισµένων ορυκτελαίων να γίνεται σε συγκεκριµένο χώρο, στον οποίο να υπάρχει πρόβλεψη αποφυγής ρύπανσης του εδάφους µε τσιµεντόστρωση και δίκτυο συλλογής των διαρροών. Η διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων να γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π. /γµατος 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/04). 51. α) Τα στερεά απόβλητα που µπορεί να προέρχονται από τη χρήση αντικατάσταση αναλώσιµων υλικών που εµπίπτουν στη εναλλακτική διαχείριση, όπως τα ελαστικά των τροχοφόρων µηχανηµάτων, οι χρησιµοποιηµένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, τα υλικά συσκευασίας των αναλωσίµων κλπ, θα πρέπει να συλλέγονται και να διατίθενται προς ανακύκλωση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας (Ν.2939/01 και τα κατ επιταγή αυτού εκδοθέντα Π..). β) Τα µη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (παλιά ανταλλακτικά, µηχανήµατα κλπ) να συλλέγονται και να αποµακρύνονται. Η διάθεσή τους να πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β) γ) Οι συλλέκτες µεταφορείς που θα παραλαµβάνουν τα παραπάνω απόβλητα θα πρέπει να είναι κατάλληλα αδειοδοτηµένοι σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. δ) Υλικά ρυπασµένα από επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται χωριστά σε ειδικούς κάδους και να διατίθενται σε εταιρείες οι οποίες διαθέτουν σχετική άδεια για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/06). 52. Ο φορέας του έργου να υποβάλλει στην καθ ύλην αρµόδια Υπηρεσία, ετήσια έκθεση εκλύσεων στον αέρα και στα νερά και µεταφοράς αποβλήτων σύµφωνα µε τον κανονισµό 166/2006/ΕΚ Για τη σύσταση ευρωπαϊκού µητρώου έκλυσης και 20

21 µεταφοράς ρύπων και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/689/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συµβουλίου 53. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει στη ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υ.Π.Ε.Κ.Α., την ειδική οικολογική αξιολόγηση µε τα απαραίτητα ορνιθολογικά στοιχεία, βάσει των αναφεροµένων στα άρθρα 10 κ' 11 (παρ. 9 και 10) του ν.4014/11 καθώς και στην ΚΥΑ του σηµείου 13 του προοιµίου της παρούσας. 54. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλλει στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Τµήµα ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της /νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού), στην αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης υπηρεσία και στη /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης, τον Φεβρουάριο κάθε έτους, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων επικίνδυνων και µη), σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 4.γ της ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383/Β), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4042/12 (ΦΕΚ 24/Α), σε συνδυασµό µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ Η.Π /1159/06 (ΦΕΚ 791/Β). 55. Σε περίπτωση που από την παραγωγική διαδικασία προκύψουν εξορυκτικά απόβλητα ο φορέας του έργου οφείλει άµεσα να υποβάλλει στην ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ Σχέδιο ιαχείρισης Αποβλήτων (Σ..Α.) µε βάση τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ µε αρ /2209/Ε103/ (ΦΕΚ 2076/Β/ ) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιοµηχανίας, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ της 15 ης Μαρτίου 2006» 56. Τον πρώτο µήνα κάθε έτους, αρχής γενοµένης ένα έτος από την έκδοση της παρούσας απόφασης, η εταιρεία υποχρεούται να καταθέτει τοπογραφικό διάγραµµα 1:1000, στο οποίο να εµφαίνεται η πορεία της αποκατάστασης, στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και του ΥΠΕΚΑ και στο Τµήµα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, το οποίο οφείλει να επιβλέπει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης απόφασης, µε ιδιαίτερη έµφαση στις εργασίες αποκατάστασης. 57. Να ορισθούν από την εταιρεία υπεύθυνοι για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας Απόφασης και να γνωστοποιηθούν στην ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ και στο Τµήµα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. 58. Το κόστος εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων να περιληφθεί στον προϋπολογισµό του έργου εξ αρχής. 59. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των εγκαταστάσεων για οποιοδήποτε λόγο, να γίνει πλήρης αποκατάσταση της έκτασης που έχει διαταραχθεί, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στους σχετικούς µε την αποκατάσταση όρους της παρούσας Απόφασης. 60. Σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών, που εγκυµονούν κινδύνους υποβάθµισης του περιβάλλοντος (διαρροή υλικών, επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα ή των επιφανειακών υδάτινων αποδεκτών, κατολισθήσεις, κλπ) να ενηµερώνεται εντός 21

22 εικοσιτετραώρου η αρµόδια για την κάθε περίπτωση Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ). δ1.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 1. Να παρακολουθούνται και να καταγράφονται περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος παράµετροι. Για τις µετρήσεις / αναλύσεις να ακολουθούνται πρότυπες ή διεθνώς δόκιµες µέθοδοι. 2. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων / αναλύσεων να καταγράφονται ηλεκτρονικά ή / και σε έντυπη µορφή. Οι χάρτες καταγραφής και τα ηλεκτρονικά ή έντυπα αρχεία να φυλάσσονται κατάλληλα και ασφαλώς στο χώρο των εγκαταστάσεων και να τίθενται στη διάθεση κάθε αρµόδιας Υπηρεσίας. 3. Να διενεργούνται µετρήσεις των επιπέδων θορύβου σε περιοδική βάση (και τουλάχιστον άπαξ εξαµηνιαίως) στα όρια της εγκατάστασης καθώς και στα όρια των οικισµών που βρίσκονται πλησίον του χώρου επέµβασης. Τα επίπεδα θορύβου στα όρια της εγκατάστασης να µην υπερβαίνουν τα 65 dβ(α). 4. Να γίνονται τακτικές δειγµατοληψίες σε περιοδική βάση (και τουλάχιστον άπαξ εξαµηνιαίως) σε δύο σταθερά σηµεία στη θάλασσα, πλησίον των λιµενικών εγκαταστάσεων, στα οποία θα µετρώνται: Θερµοκρασία ph ιαλυµένο Οξυγόνο Χρωµατισµός SS (αιωρούµενα στερεά) Πετρελαϊκοί υδρογονάνθρακες Μέταλλα (Pb, Cd, Zn, Cr, Ni, Cu) Υπολειµµατικό χλώριο Ολικό άζωτο Κολοβακτηριοειδή κ.α. Για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών της θάλασσας και τα αποτελέσµατα τους να καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο που θα τηρείται από τον φορέα του έργου, Η δειγµατοληψία των παραµέτρων αυτών µπορεί να γίνεται και από εξειδικευµένο προσωπικό της εταιρείας, η δε µέτρηση των παραµέτρων αυτών θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό κατάλληλου εργαστηρίου. 22

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ Άρτα: 5-7-2011 Αριθµ. πρωτ.: Τ.Π.Υ 15970/743 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ:

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΘΕΜΑ: «Περιεχόμενο φακέλου για την εφαρμογή του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. 20488/10 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 203035 ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003).

ΑΔΑ: Β41Ω0-ΞΘ7 Τ.Κ. : 114 73 F.A.X. : 210 6430625 303/Α/24.12.2003). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

: , , , , , S&B

:   , , ,   ,   ,    S&B ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ.Πρ.οικ. 129843/2087 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 11/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 01: ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝ ΙΣΧΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 01: ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝ ΙΣΧΥ) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΚΕ) ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 01: ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΝ ΙΣΧΥ) Περιβαλλοντικές άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka.

ΑΔΑ: ΒΙΡΧ0-ΞΞΡ 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230 70842/5408 : 112 51 : 210 8663693 FAX. fax: 215 520 26 68. : 210 8663722 : g.mantzava@prv.ypeka. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αθήνα, Αρ. Πρ. Σχετ. 12-02-2014 : 4910/311 : 3737/230

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 16/2011 Τροποποίηση της υπ αριθµ. Πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Α/Φ17/1219/8183/24.06.2008 Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤOΣ Πάτρα: Αρ. πρωτ: Σχετ.: 11-1-2010 101/1856 11158/17.12.2008 954/8.2.2008 1241/4.2.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα α.π

Αθήνα α.π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα 29.11.10 α.π. 51949 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής του Γενικού των Ειδικών και των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΧ446Ψ8ΟΖ-6ΧΧ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 20-01-2012 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Λάρισα 09-10-2013 Αρ. πρωτ. οικ. 2433/196571 Ταχ. Δ/νση : ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

50056, 149893, 150246 152365) TELEFAX : 210 6430625. e-mail: v.diamanti@prv.ypeka.gr 213185/8.10.12 ΑΕΠΟ»

50056, 149893, 150246 152365) TELEFAX : 210 6430625. e-mail: v.diamanti@prv.ypeka.gr 213185/8.10.12 ΑΕΠΟ» Υπαγωγή στην οδηγία 2010/75/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 26 Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α Αθήνα, 22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άµφισσα 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 17865/878/14 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Σχετ. 106963/3520/13, 69635/2263/13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΒΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση :ΒΕΙΚΟΥ 9 Ταχ. Θυρίδα :1063 Ταχ. Κώδικας :302 00 Πληροφορίες :Ε. Ψαρροπούλου Τηλέφωνο :26310 27402 FAX :26310

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή.

19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή. 19 Σεπτεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 140025/32935/2012 Πληροφορίες: κα Αγγελική Μποσδογιάννη Αικατερίνη Φλιάτουρα Έλενα Σταµπουλή Προς: κ. Κ. Τριάντη, Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων Υ.ΠΕ.Κ.Α. Μ. Ιατρίδου 2 & Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπουργική Απόφαση Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας Η διενέργεια περιβαλλοντικών ελέγχων και η επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης ειδικών ρευµάτων αποβλήτων Rebattery: Εναλλακτική διαχείριση συσσωρευτών.

Διαβάστε περισσότερα

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ

O Α Ν Τ Ι Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ρ Χ Η Σ Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡ.: Γ. Σφακιανάκη.

Διαβάστε περισσότερα

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο.

{access view=guest} Αν είστε συνδρομητής παρακαλούμε συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας για να διαβάστε όλο το άρθρο. Μια ακόμη επιτυχία της Ομοσπονδίας αποτελεί η υπαγωγή των συνεργείων στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ΠΠΔ με αρμόδιο φορέα το Υπουργείο Μεταφορών και διάρκεια ισχύος όσο και ο χρόνος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 12/14-11-2011 Αριθμός Απόφασης 75/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 14 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Πληροφ.: Σ. Τασόγλου Τηλ.: 210 6931272 Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα Αθήνα, 22/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. /νση: Πολυτεχνείου 4, Αθήνα 104 33 Ηλεκτρ. /νση: dperbna@patt.gov.gr Τηλ.: 213-2101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 7 ης, 10 ης Διαχειριστικής Ενότητας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Απόσπασμα Πρακτικού 2/08-02-2012 Αριθμός Απόφασης 13/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 15-02-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. 278 Σχετ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ/ΦΕΚ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΑ: 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8654950, φαξ: 210-8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 31-10-2011 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012

ΑΔΑ: Β43ΓΟΡ1Φ-ΒΝΧ. Τρίπολη 1-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / )

ΑΔΑ: ΒΛ4Η0-ΥΑΨ Τ.Κ. : F.A.X. : (σχετ. α.π / ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Π. οικ. 169270 ΕΥΠΕ (σχετ. α.π.195261/13.1.2012) (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, 07

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 28/02/2007 ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Ρύπανση Υπεδάφους πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 34/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τµήµα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Άρτα, 18 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤIΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Α. Πουρνάρας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1

ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12. Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1 ΑΔΑ: ΒΕ261-38Β ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

FAX : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ( ΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2 εκεµβρίου 2015 Αριθ. πρωτ.: οικ. 153914 Tαχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα

Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Γενικά Περιβαλλοντικά Θέµατα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. 2001/761/ΕΚ Κανονισµός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΦΕΚ ΘΕΜΑ 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/ Υ.Α /1757/ Ε103/ /5/2010 ΦΕΚ 749/Β/ Υ.Α. 1 24/8/2010 ΦΕΚ 1312/Β/24.08.10 Υ.Α. 36259/1757/ Ε103/2010 2 31/5/2010 ΦΕΚ 749/Β/31.05.10 Υ.Α. 20488/2010 3 29/9/2009 ΦΕΚ 190/Α/29.09.09 Π.. 148/2009 4 19/12/2008 ΦΕΚ 2575/Β/19.12.08 ΥΑ ΗΠ 52115/2970/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011

ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 ιαχείρισηλυµάτων στηνπεριφέρεια Στερεάς Ελλάδας Μάιος 2011 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει 60 οικισµούς µε πληθυσµόαιχµήςµεγαλύτεροαπό 2.000 ι.κ. (οικισµοί Α, Β και Γ προτεραιότητας), οι οποίοι θα έπρεπε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΕ-Τ Μ Εισήγηση για την ειδική εκδήλωση της Μόνιµης Επιτροπής Οικολογίας - Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ε. και των αντίστοιχων Μόνιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων. Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Νομοθετικές Υποχρεώσεις για τη διαχείριση πετρελαιοειδών αποβλήτων και καταλοίπων Παπαπαθεοχάρη Σταυρούλα, Περιβαλλοντολόγος MSc Γενικό Πλαίσιο Σύντομη παρουσίαση του ELINA project Πετρελαιοειδή Απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ

Μάρτιος Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Μάρτιος 2009 Κοινοτικές Οδηγίες που δεν έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο Οδηγία Αντικείμενο Προθεσμία ενσωμάτωσης 2005/35/ΕΚ Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7 - 2011 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ / ΤΜΗΜΑ A Ταχ. /νση : Μεσογείων 239 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1465/2500 Σχετ:849/30-5-2011. Προς : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ:Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Βιοτεχνίας κατασκευής μερών και εξαρτημάτων ειδών μεταφορών και μηχανημάτων, κατασκευής και επισκευής ρυμουλκούμενων οχημάτων (τρέιλερ) φερομένης ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ : Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α.Π.οικ.148187 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (σχ. 201826/12) /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΗΣ Α ΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Α./Φ14.1460/1528 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Σχετ:2489/22-12-2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της εταιρίας «ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από Αποστακτήριο σε Αποστακτήριο και Οινοποιείο κατόπιν κτιριακής και μηχανολογικής επέκτασης, που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 12/2015 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 25/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Απόψεις επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 4213,17.7.2009 597 Ν. 78(Ι)/2009 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009 εκδίδεται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 06-03-2014 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. : 11137/Φ610 Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 9156 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Χορήγηση, στην Εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών Άδειας Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων»

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» για το έργο «ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων Εγκαταστάσεων εξαµενών Μεγάρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 19180/16 Σχετ.: /15, 22636/15, /15 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Πληροφορίες Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, Αθήνα, τηλ , φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210-8647420, φαξ: 210-8665988 ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 27-01-2017 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.174 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-04-03-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 04 Ύφαλες Επιχώσεις 03 Τεχνητή Αναπλήρωση Ακτών µε Επιλεγµένα Αµµοχαλικώδη

Διαβάστε περισσότερα