Περίγραμμα Εισηγήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίγραμμα Εισηγήσεων"

Transcript

1 Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Νευρομϋικός και κινητικός έλεγχος Κωδικός Μαθήματος: 735 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στον 1. Ιεραρχική οργάνωση του νευρικού συστήµατος νευροµυϊκό έλεγχο 2. οµή και λειτουργία ιεραρχικών επιπέδων των κινήσεων 3. Τοπικό επίπεδο κινητικού ελέγχου (διανευρώνες, τοπικά προσαγωγά σήµατα, αισθητήρες ανίχνευσης µεταβολών τάσης και µήκους µυών και τενόντων, συνέργεια α- και γ-κινητικών νευρώνων, αισθητήρες δέρµατος, κλ.π.) 4. Μέσο επίπεδο κινητικού ελέγχου (αισθητικοκινητικός φλοιός, υποφλοιϊκοί και στελεχικοί πυρήνες, φλοιονωτιαίες και στελεχιαίες κατιούσες νευρικές οδοί, κ.λ.π.). Βιβλιογραφία: 1. Vander, A., Sherman, J., Luciano, D. & Τσακόπουλος, Μ. (2001) Φυσιολογία του ανθρώπου. τόµος Ι, Κεφ. 12: Έλεγχος κίνησης του σώµατος. Επιµέλεια ελληνικής έκδοσης: Ν. Γελαδάς - Μ. Τσακόπουλος. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, σελ Διάλεξη 2 Θεωρίες ελέγχου της κίνησης 1. Χαρακτηριστικά κίνησης 2. Βαθµοί ελευθερίας 3. Ανοικτό και κλειστό κύκλωµα ελέγχου 4. Θεωρία αντανακλαστικών 5. Ιεραρχική θεωρία 6. Κινητικό Πρόγραµµα 7. Θεωρία των συστηµάτων (systems theory) 8. Θεωρία της δυναµικής δράσης (dynamical action theory) 9. Οικολογική θεωρία (Ecological Theory) Βιβλιογραφία: 1. Prochazka, A, Clarac, F, et al (2000) What do reflex and voluntary mean? Modern views on an ancient debate. Exp Brain Res, 130, Ko, YG, Challis, JH, Newel, KM (2003) Learning to coordinate redundant degrees of freedom in a dynamic balance task. Hum Mov Sci, 22, Temprado, J, Della-Grasta, M, Farell, M, Laurent, M (1997) A novice-expert comparison of (intra-limb) coordination subserving the volleyball serve. Hum Mov Sci, 16, Khan, MA, Lawrence, G, et al (2003) Online versus offline processing of visual feedback in the control motor control theory, motor program, theories: hierarchical, reflex, systems, dynamical action, ecological 1

2 of movement amplitude. Acta Psychologica, 113, Διάλεξη 3 Πτώσεις στα άτοµα 1. Γενικά falls, elderly, της τρίτης ηλικίας 2. Επιδηµιολογία των πτώσεων balance loss 3. Παράγοντες κινδύνου και αιτιολογία 4. Μέθοδοι πρόβλεψης των πτώσεων 5. Άσκηση για την πρόληψη των πτώσεων 6. Συµπεράσµατα Βιβλιογραφία: 1. Tideiksaar, R. (1995) Falls in older persons. In B.S. Spivack (Ed) Evaluation and Management of gait disorders. New York: Marcel Dekker, Inc. pp Dowton, H.J. (1996) Falls in the elderly: a clinical view. In A.M. Bronstein, T. Brandt & M. Woollacott (Eds) Clinical disorders of balance posture and gait. London: Arnold, pp Frank J., Winter D.A., & Craik R.L (1996) Gait disorders and falls in the elderly. In A.M. Bronstein, T. Brandt & M. Woollacott (Eds) Clinical disorders of balance posture and gait. London: Arnold, pp McElhinney, J., Koval, K.J., & Zuckerman, J.D. (1998) Falls and the Elderly. Archives of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2(1), Διάλεξη 4 Ιδιοδεκτικότητα 1. Ορισµός, είδη ιδιοδεκτικότητας Propriocepti ισορροπία) - 2. Τρόποι αξιολόγησης on, balance. µυϊκή απόδοση 3. Εφαρµογές στην υγεία 4. Σχεδιασµός προγραµµάτων εξάσκησης και αξιολόγησης Βιβλιογραφία: Διάλεξη 5 Άσκηση µετά από 1. Εισαγωγή στο αγγειακό εγκεφαλικό Stroke, exercise, αγγειακό εγκεφαλικό 2. Παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό assessment 3. Κλινική αξιολόγηση ατόµων µετά από αγγειακό εγκεφαλικό 4. Εργαστηριακή αξιολόγηση ατόµων µετά από αγγειακό εγκεφαλικό 5. Αρχές άσκησης στα άτοµα µε αγγειακό εγκεφαλικό 6. Προγράµµατα άσκησης για άτοµα µε αγγειακό εγκεφαλικό. Βιβλιογραφία: 1. Palmer-McLean K., & Wilberger, E. (1997) Stroke and head injury. In ACSM s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. 2

3 Champaign, IL: Human Kinetics, pp Frank J., Winter D.A., & Craik R.L (1996) Gait disorders and falls in the elderly. In A.M. Bronstein, T. Brandt & M. Woollacott (Eds) Clinical disorders of balance posture and gait. London: Arnold, pp Dietz, V. (1996) Spastic gait disorder. In A.M. Bronstein, T. Brandt & M. Woollacott (Eds) Clinical disorders of balance posture and gait. London: Arnold, pp Διάλεξη 6 Άσκηση και νόσος του Πάρκινσον 1. Εισαγωγή στη νόσο του Πάρκινσον 2. Επιδηµιολογία - Παράγοντες κινδύνου 3. Μέθοδοι αξιολόγησης 4. Μέσα αποκατάστασης (φάρµακα - άσκηση - δίαιτα - µουσική) 5. Σηµεία προσοχής και συµβουλές για την άσκηση σε άτοµα µε νόσο του Πάρκινσον 6. Προγράµµατα άσκησης για άτοµα µε νόσο του Πάρκινσον Βιβλιογραφία: 1. Brown P., & Steiger M.J., (1996) Basal ganglia gait disorders. In A.M. Bronstein, T. Brandt & M. Woollacott (Eds) Clinical disorders of balance posture and gait. London: Arnold, pp Protas, E.J., Stanley, R.K., & Jankovic, J. (1997) Parkinson s disease. In ACSM s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. Champaign, IL: Human Kinetics, pp Canning, C.G., Alison, J.A., Allen, N.E., & Groeller, H. (1997) Parkinson s disease: An investigation of exercise capacity, respiratory function and gait. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 78, Parkinson disease, exercise, assessment Διάλεξη 7 Στρατηγικές 1. Εισαγωγή στην εγκεφαλική παράλυση. cerebral palsy, βελτίωσης του 2. Μέθοδοι αξιολόγησης. gait, exercise βαδίσµατος σε παιδιά 3. Θεραπευτικές αρχές της αποκατάστασης της µε εγκεφαλική νευροµυϊκής λειτουργίας. 4. Στρατηγική αποκατάστασης της σπαστικότητας των παράλυση µυών σε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση. 5. Πρόγραµµα βελτίωσης της σπαστικότητας του γαστροκνηµίου κατά το βάδισµα σε παιδί µε εγκεφαλική παράλυση. 6. Αξιολόγηση των στρατηγικών αποκατάστασης. Βιβλιογραφία: 1. Richards, C.L., Malouin, F., Dumas, F., & Wood- Dauphinee S. (1991) New rehabilitation strategies for the treatment of spastic gait disorders. In A.E. Patla (Ed) Adaptability of human gait. New York: Elsevier Science Pds, pp Ferrara, M., & Laskin, J. (1997) Cerebral palsy. In ACSM s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities. Champaign, IL: 3

4 Human Kinetics, pp Διάλεξη 8 Πόνοι στην αυχενική 1. Αίτια πόνου στην αυχενική µοίρα. Cervical vertebra µοίρα της σπονδυλικής στήλης 2. Αναφορά στην δισκοπάθεια της αυχενικής µοίρα καθώς και της στένωσης. pain 3. Περιπτώσεις διαστρεµµάτων στην αυχενική µοίρα. 4. Αυχενικό σύνδροµο. Βιβλιογραφία: 1. Heller J (2001) Cervical foraminal stenosis. Spine, april, Heller J (2001) Neck sprain. Spine, april, Heller J (2001) Types of neck sprain. Spine, april, Heller J (2001) Cervical disc herniation. Spine, april, Toomingas A (1999) Characteristics of pain drawings in the neck-shoulder region among the working population. Int Arc Pcup Envir Health, 72, Διάλεξη 9 Άσκηση και πόνος στην αυχενική µοίρα 1. Σχεδιασµός προγραµµάτων άσκησης για άτοµα µε πόνο στην αυχενική µοίρα. Cervical vertebra pain, exercise της σπονδυλικής στήλης 2. Ποιες ασκήσεις πρέπει να αποφεύγονται στο γυµναστήριο. 3. ιατάσεις που πρέπει να εφαρµόζονται. 4. Ασκήσεις µυϊκής ενδυνάµωσης για άτοµα µε χρόνιο πόνο στον αυχένα. Βιβλιογραφία: 1. Irvin R., Iversen D., Roy S. (1998) Sports Medicine- Prevention, assessment, management and rehabilitation of athletic injuries, Mosby co. Chapter: Injuries to the neck, pp: Irvin R., Iversen D., Roy S. (1998) Sports Medicine- Prevention, assessment, management and rehabilitation of athletic injuries, Mosby co. Chapter: Injuries to the neck, pp: Kadi F., Ahlgren C, Waling K (2000) The effects of different training programs on the trapezius muscle of women with work-related neck and shoulder myalgia. Acta Neuropathol 100: Siivola S, Levoska S, Tervonen O, Illko E, Vanharanta H, Keinanen-Kiukaanniemi S (2002) MRI changes of cervical spine in asymptomatic and symptomatic young adults. European Spine Journal, Feb. Διάλεξη 10 Πόνοι στην 1. Αίτια πόνου στην οσφυϊκή µοίρα. Low back pain οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής 2. Αναφορά στην δισκοπάθεια, σπονδυλόλυση, σπονδυλολίσθηση. στήλης 3. Ισχιαλγία. 4. Οξύς και χρόνιος πόνος στη µέση. 4

5 Βιβλιογραφία: 1. Hagins M, Adler K, Cash M, Daugherty J, Mitrani G (1999). Effects of practice on the ability to perform lumbar stabilization exercises. Journal of orthopaedic and sports physical therapy, 29(9): White A, Voy R, Ryan E, Beeten R (1990) A program for the evaluation and management of the high performance athlete with acute low back pain. Athletic training, Fall 25(3): Marks M, Haas S, Wiesel S (1988) Low back pain in the competitive tennis player. Clinics in sports medicine, 7(2): Διάλεξη 11 Άσκηση και πόνοι στη µέση 1. Σχεδιασµός προγραµµάτων άσκησης γα άτοµα µε πόνο στην µέση. Low back pain, exercise 2. Ποιες ασκήσει πρέπει να αποφεύγονται στο γυµναστήριο ανάλογα µε την πάθηση. 3. ιατάσεις που πρέπει να εφαρµόζονται 4. Ασκήσει µυϊκής ενδυνάµωσης για άτοµα µε χρόνιο πόνο στην µέση. Βιβλιογραφία: 1. Cohen I, Rainville J (2002). Aggressive exercise as treatment for chronic low back pain. Sports Med, 32(1): Watkins r, Dillin W (1990). Lumbar spine injury in the athlete. Clinics in sports medicine, 9(2), Harvey J, Tanner S (1991). Low back pain in young athletes. A practical approach. Sports Medicine, 12(6): Διάλεξη 12 Πρακτική εφαρµογή- Νέοι µέθοδοι επέµβασης στις νευροµυϊκές παθήσεις 1. Επισκέπτες Καθηγητές θα αναφερθούν σε διαφορετικές µεθόδους επέµβασης σε άτοµα µε νευρο-µυϊκά προβλήµατα New methods for neuromuscular diseases Βιβλιογραφία: 5

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Νευρομυϊκός έλεγχος των αθλητικών κινήσεων Κωδικός Μαθήματος: 711 Διάλεξη 1 Εισαγωγή στον - Ιεραρχική οργάνωση του νευρικού συστήµατος neural, muscular νευροµυϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόβληµα των Πτώσεων στα Ηλικιωµένα Άτοµα : Αίτια και Τρόποι Αντιµετώπισης Μέσω της Άσκησης

Το Πρόβληµα των Πτώσεων στα Ηλικιωµένα Άτοµα : Αίτια και Τρόποι Αντιµετώπισης Μέσω της Άσκησης Επισκόπηση Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(1), 92 102 ηµοσιεύτηκε: 15 Μαρτίου 2003 www.hape.gr/emag.asp Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1 (1), 92 102 Released: March

Διαβάστε περισσότερα

22 ασθενών (14 άνδρες και 8 γυναίκες), ενώ συμμετείχε και ομοιογενής

22 ασθενών (14 άνδρες και 8 γυναίκες), ενώ συμμετείχε και ομοιογενής ΕΡΕΥΝΑ Η επίδραση ενός προγράμματος ασκήσεων δυναμικής σταθεροποίησης του κορμού στη λειτουργικότητα ασθενών με χρόνια υποτροπιάζουσα οσφυαλγία Κωνσταντίνος Φουσέκης1,2, Χρήστος Kιoσές1,3, Μαρία Κιάσσου1,3,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Οδηγός Κλινικών Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σ.Ε.Υ.Π., Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ελληνική Βιβλιογραφία:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ελληνική Βιβλιογραφία: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνική Βιβλιογραφία: 1. Αβραµίδης Α., Θεραπεία της οστεοπόρωσης, Ελληνική Ρευµατολογία, 1994, Απρίλιος-Ιούνιος, τοµ.6 (τευχ. 2), σελ. 114-129. 2. Αντωνίου Ν., Οστεοπόρωση από αχρησία. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ. 15 Ιανουαρίου 2013 - Σήμερα: Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα. Τελευταία ενημέρωση 09/03/2014 Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Στριμπάκος Όνομα Πατρός: Σωτήριος Στριμπάκος Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί Εθνικότητα: Ελληνική Χρονολογία γέννησης: 1972

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου

Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου Ο ρόλος των ασκήσεων σταθεροποίησης στην αντιµετώπιση του χρόνιου οσφυϊκού πόνου 1. Κωνσταντινίδου Ελένη Φυσικοθεραπεύτρια MSc, MT 2. Κορακάκης Δηµήτριος Φυσικοθεραπευτής ΟΜΤ Περίληψη Είναι κοινώς αποδεκτό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυχεναλγίας Μηχανικής Αιτιολογίας

Αντιμετώπιση της Αυχεναλγίας Μηχανικής Αιτιολογίας Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(3):229-241 Αντιμετώπιση της Αυχεναλγίας Μηχανικής Αιτιολογίας Ν.Γ. Γαλανόπουλος 1 Γ.Π. Καμπάκης 1 Γ. Παπαδόπουλος 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αντιμετώπιση της μηχανικής αιτιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 1990.

Πτυχίο Φυσικής Αγωγής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 1990. Δρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΦΟΤΟΛΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων 1.ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Κωφοτόλης Όνομα: Νικόλαος Όνομα πατρός: Δημήτριος Όνομα μητρός: Ελένη Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας

Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2008, 25(6):720-728 Η άσκηση ως μέσο προαγωγής της λειτουργικής ικανότητας και της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας Η σκλήρυνση κατά πλάκας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοπεδική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 1, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ 2, Ιατρική Σχολή Θεσ/νίκης, Τµήµα Ανατοµίας, ΑΠΘ 3

Ορθοπεδική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης 1, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ 2, Ιατρική Σχολή Θεσ/νίκης, Τµήµα Ανατοµίας, ΑΠΘ 3 Η επίδραση ενός εξατοµικευµένου προγράµµατος µυϊκής ενδυνάµωσης και αξιολόγησης της διατροφικής κατάστασης στην ποιότητα ζωής γυναικών µε οστεοπορωτικό κάταγµα κάτω άκρων Γ. Αχινιώτης 1, Χ. Ευαγγελινού

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία και πτώσεις σε ηλικιωμένα άτομα. Balance and Falls in Ageing

Ισορροπία και πτώσεις σε ηλικιωμένα άτομα. Balance and Falls in Ageing Ισορροπία και πτώσεις σε ηλικιωμένα άτομα Balance and Falls in Ageing Διδακτικοί Στόχοι Αξιολόγηση της σοβαρότητας του προβλήματος μέσα από επιδημιολογικά στοιχεία για τις πτώσεις Κατανόηση των επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση ενός Προσαρµοσµένου Προγράµµατος Άσκησης στην Ανάπτυξη της Αδρής Κινητικότητας και της Κινητικής Απόδοσης Εφήβων µε Σπαστική Ηµιπληγία

Η Επίδραση ενός Προσαρµοσµένου Προγράµµατος Άσκησης στην Ανάπτυξη της Αδρής Κινητικότητας και της Κινητικής Απόδοσης Εφήβων µε Σπαστική Ηµιπληγία Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (1), 45 56 ηµοσιεύτηκε: 30 Μαρτίου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (1), 45-56 Released: March 30, 2006 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις. τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα άρθρα: «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και

Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις. τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα άρθρα: «Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και Οργανισμός Science Technologies Δεκέμβριος 2013 Έκδοση Οκτωβρίου Νοεμβρίου 2013 Τεύχος 63 NEWSLETTER Αγαπητές οί φίλες-οι, Σας παρουσιάζουμε με μεγάλη χαρά το 63 ο ηλεκτρονικό μας περιοδικό. Στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων

ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων 52 KEΦΑΛΑΙΟ E ΥδροθεραπεIα στην αποκατaσταση των αθλητικων κακωσεων Ε.Η. ΜΠΑΚΑΣ Είναι γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας για την εφαρμογή προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΕΥΝΑ. Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη

Ε ΡΕΥΝΑ. Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη Ε ΡΕΥΝΑ Η Αποτελεσματικότητα Ενός Προγράμματος «back school» με Έμφαση στις Ασκήσεις Σταθεροποίησης: Πιλοτική Μελέτη Άννα Χαϊμανδού 1, Ευάγγελος Αξιώτης 1, Ευδοκία Μπίλλη 2, Γεώργιος Κουμαντάκης 3 1 Φυσικοθεραπεύτρια-της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ - Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ρ. Παναγιώτης B. Τσακλής Αν. Καθηγητής http://tsaklis.com 2011 0 ΜΕΡΟΣ Α ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ Μοντελοποιούµε το σώµα σαν ένα σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου

Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου 1 Θεοδωράκης Γιάννης του Χρήστου Ο Γιάννης Θεοδωράκης είναι καθηγητής Αθλητικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Διετέλεσε μεταξύ των άλλων αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2008-2012), μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Άσκηση και Άτομα με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού. Σοφία Μπάτσιου, Οδυσσέας Τρίκκος, Παναγιώτης Δαφνής, & Τρύφων Τόφας ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 56 66 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 56-66 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές

Η Άσκηση σαν Μέσο Αντιµετώπισης της Παιδικής και Εφηβικής Ιδιοπαθούς Σκολίωσης: Πρακτικές Εφαρµογές Πρακτικών εφαρµογών Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (2), 138 147 ηµοσιεύτηκε: 25 Σεπτεµβρίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (2), 138 147 Released: September

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικής αιτιολογίας αυχεναλγία: διαφοροδιάγνωση της αιτιοπαθογένειας, επιδημιολογία και κλινική εικόνα

Μηχανικής αιτιολογίας αυχεναλγία: διαφοροδιάγνωση της αιτιοπαθογένειας, επιδημιολογία και κλινική εικόνα Ανασκόπηση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2008,19(3):215-228 Μηχανικής αιτιολογίας αυχεναλγία: διαφοροδιάγνωση της αιτιοπαθογένειας, επιδημιολογία και κλινική εικόνα Ν.Γ. Γαλανόπουλος 1 Γ.Π. Καμπάκης 1 Γ. Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Περίγραμμα Εισηγήσεων

Περίγραμμα Εισηγήσεων Περίγραμμα Εισηγήσεων Τίτλος Μαθήματος: Οργάνωση γυμναστηρίων και η αξιοποίησή τους με νέες τεχνολογίες Κωδικός Μαθήματος: 748 1 η Διάλεξη Η κίνηση του fitness σήμερα & Το fitness και τα γυμναστήρια σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ. Συντάκτης: Στυλιανός Κατσαραγάκης

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ. Συντάκτης: Στυλιανός Κατσαραγάκης ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ Συντάκτης: Στυλιανός Κατσαραγάκης 1 ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΟΝΟΣ Συντάκτης: Στυλιανός Κατσαραγάκης 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της άσκησης στην εμφάνιση και την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer

Ο ρόλος της άσκησης στην εμφάνιση και την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Ο ρόλος της άσκησης στην εμφάνιση και την αντιμετώπιση της νόσου Alzheimer Η νόσος Alzheimer

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Η σωµατική και ψυχική ευηµερία από τη φυσική δραστηριοποίηση στο υδάτινο περιβάλλον στα πλαίσια της αθλητικής και θεραπευτικής αναψυχής. Τσεβαϊρίδου Λ., Ματσούκα Ο. ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Παγγού 1, Ιωάννα-Μαρίκα Κιούση 1,3, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 1,2,3, Κουτής Χαρίλαος 1,2,3 1 2 3

Δήμητρα Παγγού 1, Ιωάννα-Μαρίκα Κιούση 1,3, Μπαμπάτσικου Φωτούλα 1,2,3, Κουτής Χαρίλαος 1,2,3 1 2 3 ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Δήμητρα Παγγού 1, Ιωάννα-Μαρίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Πρακτικών. 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ. 8-10 Μαΐου 2015

Βιβλίο Πρακτικών. 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ. 8-10 Μαΐου 2015 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιβλίο Πρακτικών 3 ο Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ, ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 8-10 Μαΐου 2015 Ιστοσελίδα Συνεδρίου: www.tefaacongress.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα