Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν."

Transcript

1 Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Η παρούσα εισήγηση 1 εξετάζει το ερώτημα αν η νομολογία του ΔΕΚ διαφοροποιείται ως προς το συμπέρασμα και τις κύριες παραδοχές της από τη νομολογία του ΣτΕ σχετικά με τις ευνοϊκότερες για τις γυναίκες διατάξεις για τη χορήγηση των κοινωνικοασφαλιστικών παροχών και ειδικότερα τα μικρότερα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότησή τους. Στην Ελλάδα, άνιση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση με κριτήριο το φύλο παρατηρείται αφ ενός σε βάρος των ανδρών στο μέτρο που ισχύουν ευνοϊκότερες διατάξεις για τη χορήγηση των παροχών υπέρ των γυναικών και αφ ετέρου σε βάρος των γυναικών στο μέτρο που οι συντάξιμες αποδοχές τους προσδιορίζονται με βάση μικρότερες αποδοχές σε σχέση με των ανδρών για ίσης αξίας παρεχόμενη εργασία. Η νομολογία του ΣτΕ έχει ασχοληθεί κυρίως με υποθέσεις που αφορούν στην άνιση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση των ανδρών έναντι των γυναικών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις: Tης συνταξιοδοτήσεως του χήρου συζύγου, λόγω θανάτου της συνταξιούχου γήρατος συζύγου του 2. Της καθιερώσεως μειωμένου ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως για τις γυναίκες 3. Της χορηγήσεως συντάξεως με μικρότερο όριο ηλικίας για τις μητέρες ή χήρες με ανήλικα τέκνα 4. 1 Εισήγηση στην ημερίδα που διοργάνωσε η ΕΔΕΚΑ και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την με θέμα «Η απόφαση του ΔΕΚ για τη συνταξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μύθοι και πραγματικότητες». 2 Το ΣτΕ έκρινε αντίθετες με το Σύνταγμα τις πρόσθετες προϋποθέσεις που προβλέπονταν για τους χήρους, οι οποίες δεν ίσχυαν για την χήρα σε αντίστοιχη περίπτωση Ενδεικτικά, ΣτΕ 2978/97, ΕΔΚΑ 1997, 709, 1982/06, Νόμος, Στε 679 και 680/05 Νόμος ό.π,, 3553/92, Δδίκη 1993, Βλ. σχετικά και Εμμανουηλίδης Δ., «Τα όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών», ΔτΑ 2008, σ. 212 κε. 3 Το ΣτΕ έκρινε ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα τα ευνοϊκότερα για τις γυναίκες όρια ηλικίας. Βλ. ΣτΕ (Ολ.) 3088/07, ΤοΣ 2007, 1306, με σχόλιο Π. Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη. 4 Το ΣτΕ έκρινε ότι οι σχετικές διατάξεις αποτελούν αδικαιολόγητη διάκριση με βάση το φύλο. Ενδεικτικά, ΔΕφ 821/1993, ΕΔΚΑ 1994, 668, ΣτΕ 3100/08, Nόμος, ό.π., ΣτΕ 1379/98, Νόμος, ό.π. 1

2 Της προσαυξήσεως του ποσού της χορηγούμενης συντάξεως μόνο για τη σύζυγο που δεν εργάζεται ή δεν συνταξιοδοτείται 5. Της συνταξιοδοτήσεως των διαζευγμένων θυγατέρων, λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου 6. Η νομολογία των ημεδαπών δικαστηρίων για την άνιση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση με κριτήριο το φύλο κατά κανόνα στηρίζεται στα άρθρα 4 παράγρ. 2 και 116 του Συντάγματος που κατοχυρώνουν την ισότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων ανδρών και γυναικών 7. Χαρακτηριστική είναι η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 3088/2007 που κρίνει ότι η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας και χρονικές προϋποθέσεις για τις γυναίκες ασφαλισμένες του Ταμείου Νομικών σε σχέση με αυτά που ισχύουν για τους άνδρες ασφαλισμένους του ιδίου Ταμείου, συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση με βάση το φύλο και αντίκειται στο άρθρο 4 παράγρ. 2 του Συντάγματος. Η απόφαση αυτή δεν αναφέρεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση ασφαλιστική μεταχείριση των φύλων. Η θεμελίωση της αποφάσεως στο Σύνταγμα έχει το πλεονέκτημα ότι αποφεύγονται οι ερμηνευτικές δυσχέρειες κατά την εφαρμογή του δευτερογενούς ευρωπαϊκού δικαίου ως προς την έννοια του νομοθετικού καθεστώτος που έχει επανειλημμένα αποτελέσει αντικείμενο αμφισβητήσεων ενώπιον του ΔΕΚ 8. Τούτο βεβαίως δεν σημαίνει ότι το Σύνταγμα 5 Το ΣτΕ έκρινε αντίθετες με το Σύνταγμα τις σχετικές διατάξεις. Ενδεικτικά, ΣτΕ 1261/94, ΕΔΚΑ 1994, Ενδεικτικά, ΣτΕ (Ολ.) 4698/88, ΕΔΚΑ 1989, 101, ΣτΕ 828/89, ΤοΣ 1989, 298, ΣτΕ 1856/90, ΤοΣ, 1990, Η αρχή της ισότητας καθιερώνεται ήδη από το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα της Επιδαύρου του Στο Σύνταγμα του 1975 προβλέπεται για πρώτη φορά ότι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις (άρθρ. 4 παράγρ. 2) και ότι άνδρες και γυναίκες δικαιούνται ίσης αμοιβής για ίσης αξίας παρεχόμενη εργασία (άρθρ. 22 παράγρ. 1 εδ. β). Στο άρθρο 116 του Συντάγματος του 1975 προβλέπεται μεταβατική περίοδος εντός της οποίας θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι διατάξεις που είναι αντίθετες στο άρθρο 4 παράγρ. 2 του Συντάγματος. Το 2001 με την αναθεώρηση του Συντάγματος στο άρθρο 116 προστέθηκε η παράγρ. 2, σύμφωνα με την οποία τα θετικά μέτρα για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν αποτελούν διάκριση λόγω φύλου και το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών. Το προσωπικό πεδίο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων εφαρμόζεται και στα δύο φύλα και δεν περιορίζεται στις γυναίκες. Το υλικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 παράγρ. 2 καταλαμβάνει όλες της εκφάνσεις της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής, ενώ του άρθρου 22 παράγρ. 1 εδ. β αναφέρεται στις παροχές που χορηγούνται με βάση τη σύμβαση εργασίας ή τον νόμο (ΑΠ 211/92 ΕλλΔνη 1995, 57). Στην έννοια των παροχών εμπίπτουν και οι όροι συνταξιοδοτήσεως (Εφ. Αθ /87, ΤοΣ, 1988, 173). 8 Το άρθρο 141 ΣΕΚ για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών εφαρμόζεται στη μισθωτή εργασία,.ενώ οι Οδηγίες 96/97/ΕΚ για την ίση μεταχείριση στα επαγγελματικά συστήματα και 79/7/ΕΟΚ για την προοδευτική εφαρμόγη της ίσης μεταχειρίσεως των φύλων στα νομοθετικά καθεστώτα κοινωνικής ασφαλίσεως καταλαμβάνουν και τους αυτοτελώς απασχολούμενους. Διακρίσεις με κριτήριο το φύλο δεν επιτρέπονται όπως π.χ διακρίσεις ως προς τον ασφαλιστικό χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ωστόσο, κατά την Οδηγία 2

3 ερμηνεύεται αποκομμένα από το ισχύον διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Το αντίθετο, τα εθνικά δικαστήρια ερμηνεύουν το Σύνταγμα υπό το φως των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Η νομολογία των ημεδαπών Δικαστηρίων και ειδικότερα του ΣΤΕ έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική, αφού υπάρχει ήδη ένας μακρύς κατάλογος δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους άνδρες ως μειονεκτούσα ομάδα έναντι των γυναικών στο πεδίο της κοινωνικής ασφαλίσεως. Επομένως, η απόφαση του ΔΕΚ C-559/07 Επιτροπή ΕΚ κατά Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τα ισχύοντα στην Ελλάδα ευνοϊκότερα για τις γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους όρια ηλικίας συνταξιοδοτήσεως δεν αποτελεί novum, αφού με βάση το Σύνταγμα η νομολογία του ΣτΕ καταλήγει στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα, ότι δηλαδή απαγορεύεται η άνιση συνταξιοδοτική μεταχείριση με κριτήριο το φύλο. Το θέμα της επεκτάσεως της ευνοϊκότερης ρυθμίσεως στην μειονεκτούσα ομάδα έχει απασχολήσει από ετών τα ημεδαπά Δικαστήρια. Αρχικά η νομολογία του ΣτΕ δεν δεχόταν το επεκτατικό αποτέλεσμα, διότι θεωρούσε ότι συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση της δικαστικής εξουσίας στη νομοθετική 9. Σήμερα η νομολογία του ΣτΕ δέχεται το επεκτατικό αποτέλεσμα για τρεις κυρίως λόγους: Πρώτον, επειδή θεωρεί ότι η ισότητα των φύλων κατά το Σύνταγμα και κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι δημιουργική, δηλαδή τα θιγόμενα πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να αξιώνουν δικαστικώς την επέκταση των ευνοϊκότερων διατάξεων. Δεύτερον, επειδή πρόκειται για ουσιαστικές διαφορές και οι προσφεύγοντες επιδιώκουν την αναγνώριση και τη διάπλαση ιδίου δικαιώματος και όχι για εφαρμογή του νόμου ως ανίσχυρου και τρίτον, επειδή έτσι η νομολογία του ΣτΕ συμβαδίζει με τη νομολογία του ΑΠ και του 79/7ΣΕΟΚ προσωρινά επιτρέπεται εξαίρεση στα νομοθετικά καθεστώτα, όσον αφορά στον καθορισμό της ηλικίας συνταξιοδοτήσεως για τη χορηγήσεως των συντάξεων γήρατος και των συντάξεων εν γένει και για τις συνέπειες που είναι δυνατόν να προκύψουν για άλλες παροχές. Ε π ι σ η μ α ί ν ε τ α ι ό τ ι η ε ξ α ί ρ ε σ η έ χ ε ι π ρ ο σ ω ρ ι ν ό χ α ρ α κ τ ή ρ α κ α ι ε π ο μ έν ω ς τ ρ ι ά ν τ α έ τ η μ ε τ ά τ η θ έ σ π ι σ η τ η ς Ο δ η γ ί α ς α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά δ ε ν δ ι κ α ι ο λ ο γ ε ί τ α ι η ε π ί κ λ η σ η τ η ς ε ξ α ι ρ έ σ ε ω ς. Ε π ο μ έ ν ω ς, η ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ο λ ο γ ί α υ π έ ρ τ ω ν ε υ ν ο ϊ κό τ ε ρ ω ν ο ρ ί ω ν η λ ι κ ί α ς σ υ ν τ α ξ ι ο δ ο τ ή σ ε ω ς γ ι α τ ι ς γ υ ν α ί κ ε ς α κ ό μ η κ α ι σ τ α ν ο μ ο θ ε τ ι κ ά κ α θ ε σ τ ώ τ α ε ί ν α ι α δ ι έ ξ ο δ η. Η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογή της Οδηγίας 79/7/ΣΕΟΚ έχει επανειλημμένα απασχολήσει το ΔΕΚ, που δέχεται ότι αποφασιστικό κριτήριο για να εμπίπτει ένα σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως στο άρθρο 141 ΣΕΚ είναι η καταβολή της συνταξιοδοτικής παροχής με βάση τη σχέση εργασίας μεταξύ του ασφαλισμένου και του πρώην εργοδότη του. Καθοριστικά κριτήρια δεν αποτελούν ούτε ο τροπος χρηματοδοτήσεως ούτε ο τρόπος διαχειρίσεως του συστήματος ούτε αν έχουν ιδρυθεί με συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμφωνίες ούτε αν υπάγονται στον Κανονισμό 1408/71. 9 ΣτΕ 4688/87, ΝοΒ 1988, 1702, 520/83, ΝοΒ 1983,

4 ΔΕΚ για θέματα ίσης μεταχειρίσεως των φύλων που δέχονται επίσης το επεκτατικό αποτέλεσμα 10. Όμως, στην πρόσφατη απόφαση 3088/07 του ΣτΕ υπάρχει ισχυρή μειοψηφία (14 επί συνόλου 33 δικαστών), σύμφωνα με την οποία η αδικαιολόγητη υπέρ των γυναικών άνιση μεταχείριση δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί και στους άνδρες ασφαλισμένους και πρέπει απλώς να καταργηθεί. Η άποψη της μειοψηφίας δεν αιτιολογείται επαρκώς σε σχέση με όσα δέχεται η κρατούσα για το θέμα νομολογία. Ο νομοθέτης στο παρελθόν σε συμμόρφωση με αποφάσεις που έκριναν διατάξεις νόμων με βάση τις οποίες είχαν εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις αντίθετες με την συνταγματική αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των φύλων αποφάσισε την επέκταση της ευνοϊκότερης ρυθμίσεως στην μειονεκτούσα ομάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θέσπιση του άρθρου 62 του Ν. 2676/1999 με το οποίο τίθενται οι ίδιες προϋποθέσεις για τη σύνταξη του χήρου ή της χήρας στην περίπτωση θανάτου του συζύγου τους. Το πώς ο κοινός νομοθέτης θα εφαρμόσει την απόφαση του ΔΕΚ C-559/07 Επιτροπή ΕΚ κατά Ελληνικής Δημοκρατίας. για τους δημόσιους υπαλλήλους και την ως άνω απόφαση του ΣτΕ για τους νομικούς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό. Η επέκταση πάντως των ευνοϊκών ρυθμίσεων στο σύνολο των ασφαλισμένων φαίνεται προβληματική με βάση τα δημογραφικά και οικονομικά δεδομένα. Στους χήρους και τις χήρες μπορούσε εύκολα να γίνει δεκτή η επέκταση των ευνοϊκών διατάξεων και στους άνδρες λαμβανομένου υπ όψιν του μικρού σχετικά αριθμού των χήρων. Τούτο δεν συμβαίνει με τους δημόσιους υπαλλήλους. Επομένως, η αναφερόμενη στην εισήγηση της Αθ. Πετρόγλου πρόταση για την καθιέρωση ελαστικής ηλικίας συνταξιοδοτήσεως παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορεί στο σημείο αυτό να αγνοηθεί το πραγματικό γεγονός ότι 35 περίπου χρόνια μετά τη θέσπιση του Συντάγματος και των διατάξεων για την ίση μεταχείριση των φύλων οι γυναίκες φέρουν το κύριο βάρος για την ανατροφή των παιδιών, την οικιακή φροντίδα και την υποστήριξη των ηλικιωμένων προσώπων στην ευρύτερη οικογένειά τους. Το γεγονός αυτό συνομολογείται και στην επιχειρηματολογία του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του ΔΕΚ κατά την εκδίκαση 10 ΑΠ (Ολ.) 31/93, ΕΔΚΑ 1993, 167, ΑΠ 7/93 (Ολ.) ΕΔΚΑ 1994, 164, ΑΠ 85/95, ΝοΒ 1996, 632, ΑΠ 1429/04. Ο ΑΠ δέχεται ότι η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας και της δυνατότητας συνταξιοδοτήσεως που όμως ορίζεται διαφορετικά στον νόμο για τις γυναίκες χωρίς τούτο να δικαιολογείται από σοβαρό λόγο αναγόμενο στις βιολογικές ή ψυχολογικές ιδιαιτερότητες της γυναίκας ή του άνδρα, ώστε το φύλο να συνιστά παράγοντα αποφασιστικής αρμοδιότητας. Συνέπειας είναι η αποκαταστατική εφαρμογή της ευνοϊκής ρυθμίσεως για τους άνδρες και υπέρ των γυναικών. 4

5 της ως προαναφερθείσας υποθέσεως C-559/07 Επιτροπή ΕΚ κατά Ελληνικής Δημοκρατίας 11. Η Ελλάδα επικαλέσθηκε ότι οι επίμαχες διατάξεις αποτελούν αντιστάθμισμα των διακρίσεων σε βάρος των γυναικών, τις οποίες υφίστανται οι γυναίκες, λόγω των αυξημένων βαρών που φέρουν για την ανατροφή των παιδιών, την οικιακή εργασία και/ή τη φροντίδα των ηλικιωμένων σύμφωνα με τις επικρατούσες «κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες». Η άποψη αυτή συναντάται και στη μειοψηφία ορισμένων αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων που κρίνουν παραβιάσεις της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως των φύλων. Για παράδειγμα, στην παραπάνω απόφαση ΣτΕ (Ολ.) 3088/07 η μειοψηφία υποστήριξε ότι «η διάκριση δεν αντίκειται στο Σύνταγμα, διότι αποσκοπεί στη μείζονα κοινωνική προστασία της γυναικός, η οποία δεν είναι αντίθετη προς την αρχή της ισότητας των φύλων» 12. Παρόμοιο και το σκεπτικό της μειοψηφίας στην απόφαση ΣτΕ 3100/08 που δέχεται ότι η επίμαχη διάκριση υπέρ των γυναικών «δικαιολογείται ενόψει των επικρατουσών αντιλήψεων και των κοινωνικών συνθηκών, δεδομένου ότι η γυναίκα φέρει κατά κανόνα το βάρος της ανατροφής των παιδιών και ως εκ τούτου δεν υφίσταται αντίθεση της διατάξεως αυτής προς το Σύνταγμα». Είναι πρόβλημα ότι 35 χρόνια μετά τη θέσπιση του Συντάγματος ικανή απόσταση χωρίζει τις συνταγματικές διατάξεις για την ισότητα των φύλων από την κοινωνική πραγματικότητα. Τα στερεότυπα δεν αλλάζουν αυτόματα, επειδή το λέει το Σύνταγμα ή η Συνθήκη για την Ευρωπϊκή Κοινότητα ή ένας κοινός νόμος. Ήδη από το 1975 έπρεπε να είχαν αναληφθεί δράσεις από το Κράτος, τους κοινωνικούς εταίρους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που θα συνέβαλαν στην ανάληψη των οικογενειακών βαρών και από τα δύο φύλα και στην ταχύτερη προσαρμογή των στερεοτύπων. Νομοθετικά μέτρα για την καθιέρωση της πραγματικής ισότητας στην οικογενειακή ζωή, όπως η άδεια πατρότητας, θεσπίζονται με μεγάλη καθυστέρηση. Κανόνες, όπως για την κατανομή του βάρους της αποδείξεως που έχουν τεθεί από το δευτερογενές ευρωπαϊκό δίκαιο και που προωθούν αποτελεσματικά την ισότητα των φύλων, θα μπορούσαν επίσης να είχαν από ετών προβλεφθεί από τον εσωτερικό νομοθέτη. Έτσι, σήμερα το Σύνταγμα και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση των φύλων και γενικότερα την απαγόρευση των διακρίσεων βρίσκονται τουλάχιστον ένα βήμα πιο μπροστά από την ελληνική κοινωνία. 11 Σκέψη με αρ Σύμβουλοι κ. Θ. Παπαευγγέλου και Κ. Βιολάρης και Πάρεδρος Μ. Τριπολιτσιώτη. 5

6 Εν κατακλείδι, το πρόβλημα της άνισης κοινωνικοασφαλιστικής μεταχειρίσεως και ειδικότερα των ευνοϊκότερων ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών δεν είναι νομικό, γιατί και το ΔΕΚ και το ΕΔΔΑ 13 και τα ελληνικά Δικαστήρια δέχονται ότι απαγορεύονται οι ανισότητες και ότι μπορεί να ληφθούν θετικά μέτρα για την προαγωγή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φύλου που υφίσταται την άνιση μεταχείριση να προλάβει ή αντισταθμίσει τις σε βάρος του ανισότητες. Κρίσιμο για τη νομιμότητα των θετικών μέτρων είναι η αποκατάσταση της ισότητας και η συνάφεια των μέτρων με τον σκοπό αυτό. Τέτοια μέτρα ασφαλώς δεν αποτελούν τα διαφορετικά όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των ανδρών και των γυναικών. Η απόφαση του ΔΕΚ δεν κομίζει κάτι νέο, απλώς επιβεβαιώνει όσα παγίως δέχεται η νομολογία του με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα με το ΔΕΚ για το θέμα της άνισης κοινωνικοασφαλιστικής μεταχείρισης με κριτήριο το φύλο καταλήγει και η νομολογία του ΣτΕ με βάση τις προαναφερθείσες συνταγματικές διατάξεις. 13 Ενδεικτικά, ΕΔΔΑ απόφαση της Τurner κατά Ηνωμένου Βασιλείου, προσφυγή 42709/02, σύμφωνα με την οποία αποτελεί παράβαση του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ περί απαγορεύσεως των διακρίσεων σε συνδυασμό με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ η μη χορήγηση του επιδόματος χήρας μητέρας στον αιτούντα, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ΕΔΔΑ, 6

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Εφαρμογή της αρχής από την Ελληνική νομολογία και τη νομολογία του ΔΕΚ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Εφαρμογή της αρχής από την Ελληνική νομολογία και τη νομολογία του ΔΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Κλάδος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του

ΤΜΗΜΑ ΙΙ. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την. ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Απόφαση 3744/2014 ΤΜΗΜΑ ΙΙ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2014, με την ακόλουθη σύνθεση: Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Τμήματος, Χρυσούλα Καραμαδούκη και Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ. ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εφαρµογές ηµοσίου δικαίου «Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΟ ΦΥΛΩΝ» ΕΠΩΝΥΜΟ: ΦΙΛΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΑΘ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της από 4.12.

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της από 4.12. ΣτΕ 1580/2010 (Ολ.) Δικαστική απόφαση : ΣτΕ 1580/2010 (Ολ.) Δικηγόροι : Χ. Παπαδόπουλος - Π.Βαρελάς (Ν.Σ.Κ.) Πρόεδρος : Μιχαήλ Βροντάκης Δικαστές : Ε. Γαλανού, Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Α. Θεοφιλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ H ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη Ειδικής επιστήμονος στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλειας στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1

ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ*

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ* Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ* του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Στη νομοθετική διάπλαση της κοινωνικοασφαλιστικής σχέσης η αρχή της ισότητας κατέχει κεντρική θέση. Κατά την επιδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΔ' - Αριθμ. τευχ. 4/635 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος - Αύγουστος 2012 τηλ.: 210-3635651

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει και της απόφασης ΣτΕ (Ολ.) 668/2012

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει και της απόφασης ΣτΕ (Ολ.) 668/2012 Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει και της απόφασης ΣτΕ (Ολ.) 668/2012 Κώστας Χ. Χρυσόγονος* / Ακρίτας Καϊδατζής** Ι. Βασικές κατευθύνσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία

Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Κ.Ε.Κ. /Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε.) Κώδικας δεοντολογίας για τις δημόσιες αρχές και τις επιχειρήσεις του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδική Επιστήµονας :Λαµπροπούλου Κυριακή **

19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδική Επιστήµονας :Λαµπροπούλου Κυριακή ** 19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδική Επιστήµονας :Λαµπροπούλου Κυριακή ** Προς τη Γενική Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Αθηνά ρέττα Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Κοιν. ΙΚΑ-ΕΤEΑΜ Γενική /νση

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις

Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ισότητα των αµοιβών µεταξύ γυναικών και ανδρών στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις Ματίνα Γιαννακούρου ικηγόρος, ρ. Εργατικού ικαίου (Παν/µιο Paris X-Nanterre), & Ευαγγελία Σουµέλη Επιστ. Συνεργάτις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 EΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ... 4 1. Οι πολλαπλές διαστάσεις του αιτήματος για αναμόρφωση του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 2 η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 25 παρ. 8 του ν. 3986/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012

Θέµα: Προϋποθέσεις χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα βάσει του ν. 4093/2012 30 Απριλίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.: 163203/17875/2013 Ειδ. Επιστήµονας: Π. Κοντογεωργοπούλου Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική ιεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Θέµα: Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όλγα Αγγελοπούλου Δ.Ν. Δικηγόρος Ιανουάριος 2006 Ι. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Στόχοι 2. Απαγόρευση διακρίσεων 3. Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμού της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμού της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΙΣΜΑ της Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση του θεσμού της ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2009 Ομάδα Εργασίας Πρόεδρος : Δημήτριος Αθ. Μπούρλος Μέλη : Γεώργιος Ψηλός Αικατερίνη Γραμματίκα Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τη σκοπιά των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009

H σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων από τη σκοπιά των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ Ιδρυτής: ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Διευθυντής: ΑΘΗΝΑ ΑΝΤ. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ, Δικηγόρος ΕΤΟΣ ΝΕ' - Αριθμ. τευχ. 4/641 ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιούλιος-Αύγουστος 2013 τηλ.: 210-3635651 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Μάθηµα: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Υπεύθ. Καθ.: Α. ηµητρόπουλος Εξάµηνο ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Οι βασικές αρχές του εργατικού δικαίου

1.4. Οι βασικές αρχές του εργατικού δικαίου 50 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1.4. Οι βασικές αρχές του εργατικού δικαίου Α. Απαγόρευση διακρίσεων και ισότητα στην εργασία και το επάγγελµα Το δικαίωµα των ατόµων να µην αποτελούν αντικείµενο αυθαίρετης διάκρισης,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. : 134019990978 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος II. Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημερινή εισήγηση προσεγγίζει και διερευνά τη διαχρονικά νομολογιακή πραγμάτευση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του άρθρου 60 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα