ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 49143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ /110/148591/Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ σης Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1304/1982 (Φ.Ε.Κ. 144 τ.α / ) 2. Το Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141 τ.α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών» 3. Tην υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ τ.β / ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 4. Τις με αριθμ. Φ /16/Δ1/2395/ (Φ.Ε.Κ. 606 τ.β / ) και Φ.351.1/35/Δ1/104088/Δ1/ (Φ.Ε.Κ τ.β / ) υπουργικές αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 5. Τη με αριθμ / πρόταση της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή ανα κοινοποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε. 6. Την ανάγκη ανακατανομής των περιφερειών, των εδρών και των σχολείων δικαιοδοσίας των σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαί δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο νίας. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ορίζουμε τις περιφέρειες, τις έδρες και τα σχολεία δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο νίας ως εξής: Νομός Ημαθίας Στην 36η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Βέροια εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

2 49144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΙΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Νομός Θεσσαλονίκης α) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Στην 15η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσ σουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 81 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 84 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 85 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 86 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 92 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 97 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 103 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 113 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 114 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 115 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 59η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσ σουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 69 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 70 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 74 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 76 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 78 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 82 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 90 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 93 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 95 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4 49146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 102 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 116 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 117 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 63 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 64 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Στην 16η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη εντάσσου με τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΒΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 60η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη εντάσσου με τα εξής νηπιαγωγεία: 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6 49148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 61η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη εντάσσου με τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νομός Κιλκίς Στην 38η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα το Κιλκίς εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΙΒΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΔΙΝΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

8 49150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΘΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΥΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Νομός Πέλλας Στην 35η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Έδεσσα εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΥΔΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΥΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΡΒΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Νομός Πιερίας Στην 34η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Κατερίνη εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

10 49152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΑΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Νομός Σερρών Στην 17η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΒΗΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 26 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 27 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 29 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 30 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 31 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 32 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 33 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 34 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΟΥΛΕΙΟ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Νομός Χαλκιδικής Στην 37η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΥΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΒΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΙΛΛΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

12 49154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΣΑΚΩΝΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΚΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β. Ορίζουμε τις περιφέρειες, τις έδρες και τα σχολεία δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκ παίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο νίας ως εξής: Νομός Ημαθίας Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ημαθίας με έδρα τη Βέροια εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ & ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟ ΜΗΔΕΙΑΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΣΦΗΚΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΡΑΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ημαθίας με έδρα τη Νάουσα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩ ΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΑΛΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια εντάσ σουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΑΡΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ημαθίας με έδρα τη Βέροια εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΜΜΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΗΜΑ ΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 16 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Νομός Θεσσαλονίκης α) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 94 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 81 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 89 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 90 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14 49156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 16 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 92 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 72 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 83 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 5η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 6η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 26 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 80 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 7η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 79ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 87ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 8η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 21 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΑΒΗ 77 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 9η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 31 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 12η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 53 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 63 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 64 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 20η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Στην 10η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 2 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 11η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΣΕΓΚΟΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 13η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΞΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 14η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 25 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16 49158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 15η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 16η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 17η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Στην 18η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 19η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΜΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΜΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 21η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα το Λαγκαδά εντάσ σουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 22η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα το Λαγκαδά εντάσ σουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΙΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νομός Κιλκίς Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

18 49160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΙΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΔΙΝΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΥΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Κιλκίς με έδρα τη Γουμένισσα εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Νομός Πέλλας Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα την Έδεσσα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα την Έδεσσα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΥΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΕΡΒΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα την Αριδαία εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΗΛΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ ΑΛΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΜΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΨΑΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΡΕΦΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΥΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΞΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΙΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΧΩΝΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Στην 5η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΚΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Νομός Πιερίας Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πιερίας με έδρα την Κατερίνη εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πιερίας με έδρα την Κατερίνη εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

20 49162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΑΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πιερίας με έδρα την Κατερίνη εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΦΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πιερίας με έδρα το Αιγίνιο εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Νομός Σερρών Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 17 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 19 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 20 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 15 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 21 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 24 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 25 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών με έδρα την Ηράκλεια εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 23-04-2014 (ως προς τους πίνακες ΕΚ Δυτ. Θεσ/νίκης α/α 3 και Σερρών α/α 6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Θεσσαλονίκη: 17-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 31-12-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 21545 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι :

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ - -

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails.

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 1. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΡΑ / ΣΥΝΕΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ Σ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Διαβάστε περισσότερα

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος

ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ. Κωνσταντίνος Πούλιος ENERGYWASTE: Ενεργειακή αξιοποίηση μη ανακυκλώσιμου κλάσματος ΑΣΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ7ΛΛ-ΣΝ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001. ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών Π.Ε. - Ο.Τ.Α. Ο.Ε.Β. Π.Κ.Μ.

ΑΔΑ: 45ΠΧ7ΛΛ-ΣΝ0. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001. ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών Π.Ε. - Ο.Τ.Α. Ο.Ε.Β. Π.Κ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 4 / 10 /2011 Α.Π. : οικ. 199915/11001 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας

Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έως 20 Ιουλίου 2015 Προσέγγιση LEADER Nομού Ημαθίας 1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επενδυτικά σχέδια φυσικών προσώπων ή/και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2015 10:00 44 2 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/5/2015 9:00 27 3 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 21/5/2015 10:00 29 4 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/4/2013 9:00 38 2 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 10:00 38 3 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 11:00 28 4 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας

Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας 1 Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας Με αφορμή τα κρούσματα ζώων με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη

Διαβάστε περισσότερα

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.

-Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3. -Τελικό κείµενο/αποφάσεις 3/26/23-10-2009 και 4/26/23-10-2009 Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΡ.ΘΕ. -Το κείµενο αυτό δόθηκε για διαβούλευση στις 3.3.2011 από τον ΟΡ.ΘΕ./Χωρική Ενότητα Χαλκιδικής ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους

Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. Προς: Τους Δ/ντές Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης Έδρες τους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 31-3-2009 Αρ. Πρωτ.: 2186. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 13-14 (Πρόσκληση 1360/19.6.13) Δήμος Αμφίπολης ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) 298 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014»

Θέµα: «Υπολογισµός κενών και πλεονασµάτων σχολικών µονάδων εκπαιδευτικού προσωπικού για το σχολικό έτος 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθµ. Πρωτ. Ο Περιφερειακός /ντής Α/θµιας και Β/µιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη, Αριθµ. Πρωτ. Ο Περιφερειακός /ντής Α/θµιας και Β/µιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΜΞ9-13Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. /νση: Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7/4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ. Πρωτ. : Οικ.6529/1937 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΠΡΟΣ : Την Τράπεζα της Ελλάδος Τμήμα Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΔΕΣΣΑ: 03/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ Αρ Πρωτ:60845/2781 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

http://www.pkm.gov.gr ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 2 3 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘ. Μητροπόλεως 55 Βέροια Τ. Κ. Ουσουζούνογλου- Γεωργιάδη Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Ν.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΟΣΚ ΑΕ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ Η συνολική δράση της Ο.Σ.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό περιλαμβάνει την υλοποίηση εβδομήντα πέντε (75) Σχολικών Μονάδων: Ο συνολικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

KENTRIKI MACEDONIA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

KENTRIKI MACEDONIA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV MACEDONIA MAKEDONIA BP11018 GR1220030154030101 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22-Μαϊ 12-Ιουν 10-Ιουλ 7-Αυγ 4-Σεπ 2-Οκτ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ MAKEDONIA BP11018

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 10:00 50 2 68ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/4/2015 11:00 50 3 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 19/5/2015 16:00 45 4 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 14/6/2015 10:00 50

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «Λύσσα, Μέτρα Προστασίας, Συνεργασία - Διαλειτουργικότητα Εμπλεκόμενων Φορέων» Αμφιθέατρο Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό 29 Ο /24.07.14 Απόφαση 1292/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Ο /24.07.14 Απόφαση 12/2014 ΘΕΜΑ 17 ο : ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση του 1 ου σταδίου (άνοιγμα Φακέλων Δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1866 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΧΑΡΙΣΗ ΧΑ ΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΙΩΡΓΗ... 1 Πολιτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. αποφασίζουµε

ΑΠΟΦΑΣΗ. αποφασίζουµε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. Ερµού 15 105 63 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ.Κώτσης Τηλέφωνο : 210 3238380

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ

Θεσσαλονίκη 26-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10493 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HOTEL ACROPOL Αθήνα - 25 Ιουνίου 2008 ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΡΝΑΣ Πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ. ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη

Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212. Εύοσµος Αγίας Ειρήνης 5 2310 761 325 Αγία Ειρήνη MY MOMENT Εκκλησίες ς Αγία Αικατερίνη Αγία Αναστασία Ηούς & Σαχτούρη 2310 225 580 Κηφησίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 2310 447 444 Αγία Βαρβάρα Τούµπα (Άνω) Γρ. Λαµπράκη 106 2310 911 212 Πρώην Αγία Βαρβάρα Σταυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

(Νησιά-Κρήτη) Σύλλογος Έρευνας & Διάδοσης της Κρητικής Παράδοσης «ΙΔΑΙΑ ΓΗ» (Δρώμενο-Κρήτη) Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας

(Νησιά-Κρήτη) Σύλλογος Έρευνας & Διάδοσης της Κρητικής Παράδοσης «ΙΔΑΙΑ ΓΗ» (Δρώμενο-Κρήτη) Παγκρήτια Αδελφότητα Μακεδονίας 16 Τελετή Έναρξης ΤΕΤΑΡΤΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 18.00-18.30 Συγκέντρωση όλων των Συλλόγων στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης 19.00-21.00 Άφιξη των Συλλόγων στην εξέδρα και παρουσίασή τους 21.00 Χαιρετισμός του Νομάρχη Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 57019 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2392 0 20173 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 601795

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 57019 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2392 0 20173 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 601795 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. 1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 101 Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4 54630 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 516206 2 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 102 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 113 & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 54634 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 208297 3 ΓΑΜΒΕΤΑ 103 Π. ΣΥΝΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κρήτη) Πολιτιστικό Καλλιτεχνικό Σωματείο «Εταιρεία Θεάτρου Γ.Κ. Φωτιάδης» (Νησιά) Σύλλογος Κατοίκων Βυζαντίου

(Κρήτη) Πολιτιστικό Καλλιτεχνικό Σωματείο «Εταιρεία Θεάτρου Γ.Κ. Φωτιάδης» (Νησιά) Σύλλογος Κατοίκων Βυζαντίου Τελετή Έναρξης 18.00-18.30 Συγκέντρωση όλων των συλλόγων στο λιμάνι Θεσσαλονίκης 19.00-21.00 Άφιξη των συλλόγων στην εξέδρα και παρουσίασή τους 21.00 Χαιρετισμός του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 21.15 Λαϊκό-Παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ (11) - ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 09:00-12:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ (11) - ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 09:00-12:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ν.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ (11) - ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 09:00-12:00 Κεντρικό Προεδρείο: Μυλόπουλος Ιωάννης, Καρατάσιος Γεώργιος, Καρτσιώτης Θεόδωρος,

Διαβάστε περισσότερα

LIDL. Αλεξανδρούπολη-Ν. Χιλή 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής 1 χλμ. Επαρ. Ο. Λαγκαδά-Θεσ/νίκης. Οδός Μπιζανίου (Σμαρέκα)

LIDL. Αλεξανδρούπολη-Ν. Χιλή 2ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Κομοτηνής 1 χλμ. Επαρ. Ο. Λαγκαδά-Θεσ/νίκης. Οδός Μπιζανίου (Σμαρέκα) LIDL Κατάστημα Οδός Σέρρες-Σιδ. Σταθμός 1ο χλμ Ε.Ο. Σερρών-Νιγρίτα Κομοτηνή-Μεραρχίας Μεραρχία Σερρών Θεσ / Πυλαία 1 χλμ. Δ.Ο. Χαριλάου-Θέρμης Ξάνθη-28ης Οκτωβρίου Τέρμα 28ης Οκτωβρίου Δράμα-Ξηροποτάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Ο Μ Ω Ν ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2014-2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κ Α Τ Η Γ Ο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ρ Ι Α ΠΝΕΩΝ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Αλμωπίας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ 29700 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΙΒΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - (ΑΡΙΔΑΙΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 29700 ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΙΒΙ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ - (ΑΡΙΔΑΙΑ) 20882

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργίας ή βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου ή απεργίας των ενεργειακών κέντρων της χώρας (πχ. ΔΕΗ κ.λ.π.)

λειτουργίας ή βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου ή απεργίας των ενεργειακών κέντρων της χώρας (πχ. ΔΕΗ κ.λ.π.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΕ9-ΝΜΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ Κατερίνη, 16 Αυγούστου 2011 ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Χρηματοδότηση Κ.Δ.Α.Π. Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Τις τελευταίες μέρες ενημερωνόμαστε συνεχώς από την ΚΕΔΕ, αλλά και το

Θέμα: Χρηματοδότηση Κ.Δ.Α.Π. Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α. Τις τελευταίες μέρες ενημερωνόμαστε συνεχώς από την ΚΕΔΕ, αλλά και το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Διεύθ.: Γαλατάς Τροιζηνίας, Τ.Κ. 00 Πληρ.: Παπαχατζής Ιωάννης Τηλ.: 909-90 Website: http://pasekdap.wordpress.com E-mail: pasekdap@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΕΛΛΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ 15 100 15 100 EUROTRAINING ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ EUROTRAINING ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1 10677 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση ηµοτικών Σχολείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Θέρμη, 28 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 204 Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση των φυσικοχημικών παραμέτρων των υδάτων στους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημιουργία χρονοσειρών

Οργάνωση των φυσικοχημικών παραμέτρων των υδάτων στους Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δημιουργία χρονοσειρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Οργάνωση των φυσικοχημικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 5. Απαγορεύεται ρητά η χρήση φωτιάς εντός των Υποσταθµών και των Κέντρων Υπέρ Υψηλής Τάσης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι : ο καθαρισµός, η αποψίλωση και η καταπολέµηση των αυτοφυών χόρτων (ζιζανίων) στους Υποσταθµούς (Υ/Σ) και Κέντρα Υπέρ Υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 2 Ο «Σχέδιο της Περιφερειακής Στρατηγικής προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Π..420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. (Α' 187). (Όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι και τον ν.3175/2003) Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Α.Σ.)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Α.Σ.) Α/Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (Α.Σ.) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 0701039 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ E-MAIL ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 0701035 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις,

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης Leader Νομού Θεσσαλονίκης Οι τίτλοι των κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση και οι αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το αντικείμενο των δύο Εργολαβιών είναι η καταπολέμηση των τρωκτικών και των ερπόντων εντόμων (κατσαρίδες κ.α. ) στους Υποσταθμούς (Υ/Σ), στα Κέντρα Υπερ Υψηλής Τάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 60 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2333 0 23317 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2333 0 28290 5 ο χλμ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 60 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2333 0 23317 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2333 0 28290 5 ο χλμ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 60 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2333 0 23317 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2333 0 28290 5 ο χλμ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΦΕΡΡΩΝ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 2551 0 51229 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / 2012-2013 Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μοναστηρίου 93 Α, Τ.Κ. : 54627 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2310-556.235(6,7), Fax 231-566.583 WEBSITE: www.technikianaptixi.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187).

Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). Π.. 420 της 19/20.10.87. Για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίµων σε νέες οικοδοµές. - (Α' 187). ***Βλέπε Τεχνική Οδηγία 2471/1987 του ΤΕΕ για τον καθορισµό των Τεχνικών Προδιαγραφών. Εχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ. Παρασκευή 22.09.2006 Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ. Παρασκευή 22.09.2006 Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α: ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Παρασκευή 22.09.2006 Αποθήκη, Οργανισµός Λιµένα Θεσσαλονίκης ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προαστιακός περιφερειακός σιδηρόδροµος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 15-10-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12131 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 5-0-204 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 23 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» Άξονας 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader»

Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» Άξονας 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» Άξονας 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΛΛΑΣ «ΠΕΛΛΑΙΑ ΧΩΡΑ: Ο Άνθρωπος, τα Αγαθά, η Ιστορία, ο Πολιτισμός, το Περιβάλλον το Όραμα»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος»

«Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» «Έρευνα & Καταγραφή των Ιερών Μονών της Ελλάδος» Αναλυτική καταγραφή των Ιερών Μονών ανά Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που είναι επισκέψιμες, με ιδιαίτερο θρησκευτικό, μουσειακό και ιστορικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.)

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ (ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΙΣ Δ.Υ.ΠΕ.) 1 Η ΥΠΕ 1 ΝΜΥ ΑΘΗΝΑΣ 2 Ιατρεία Λένορμαν 3 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 5 Τοπικό Ιατρείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/NΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Καθορισμού Μεικτών Εκλογικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 14ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 14ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 103ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10o NHΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 001o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

Δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ Περιφέρεια : Νομός : Κεντρικής Μακεδονίας Ανώνυμη Εταιρία Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Σπανίδη "Το Σχολείο Της Φύσης" Α. Ε. Ανώνυμη Εταιρία Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Σπανίδη "Το Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014)

ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) ΚΥΑ 2222/Δ5.4 (ΦΕΚ 191/Β/31-1-2014) Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 2013-2014. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ ΑΤΤΙΚΗ Αγ. Δημητρίου Περιοχή Ασυρμάτου 210-9889945 Αγ. Ιωάννη Ρέντη Περιοχη Αγ. Άννης (πισω από το 120) 210-4254340 Αγ. Στεφάνου Πευκόφυτο 21320-30600 Αθηναίων Ιερά οδός 151,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 6o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ Α ΑΘΗΝΑΣ 1/10/2013 09:00 37 2 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 8/10/2013 09:00 46 3 109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2013 09:00 39 4 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη 18-06-2015 Αρ. Πρωτ.: 10010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔIEΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής χολής 65 Τ.Κ. Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Αλεξάνδρειας 12 ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 6542 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ''ΠΑΙΔΟΚΟΣΜΟΣ'' ΗΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 20718 ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 21223 ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ (Α1.2) Βρέφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς: α) τον αριθμό γνωμοδότησης απόφασης του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, από το λανθασμένο : 72/2014 στο ορθό: 71/2014, και β)την περίληψη του 19ου θέματος, 2η σειρά, από το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ

IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ IEK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 35 & ΕΡΕΧΘ ΑΘΗΝΑ 13561 2102691699 2102691732 2102691950 mail@iek-ag-anarg.att.sch.gr, grammateia@i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06

ΑΔΑ: ΒΕ2Ω9-8Μ4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ03 ΠΕ02 ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ06 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 63ο Γ/ΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 5 12 0 2 1 0 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ Γ/ΣΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 6 4 4 2 1 1 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 5ο Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 31 32 26 8 3 8 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1ο Γ/ΣΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 11 16 9 4 1

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά : 1. Οι διατάξεις του Ν.2556/97 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ Α 270/24-12-1997) 2.

Σχετικά : 1. Οι διατάξεις του Ν.2556/97 άρθρο 4 παρ.2 (ΦΕΚ Α 270/24-12-1997) 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 22 /04/2015 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/5/620113 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ / ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (2): ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Σ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗΣ Σ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ & ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΕΤΟΣ 2014) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ. Έτος κατασκευής 2002 Ελάχιστο όριο προσφορών: 85.000 ευρώ

Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ. Έτος κατασκευής 2002 Ελάχιστο όριο προσφορών: 85.000 ευρώ ΑΘΗΝΑ Διαμέρισμα Β ορόφου 99,46μ² επί της οδού Κωνσταντινίδου 7 θέση Όπλα ή Άγιος Δημήτριος Πατησίων Έτος κατασκευής 1991 Ελάχιστο όριο προσφορών: 130.000 ευρώ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διαμέρισμα Γ ορόφου 66,94μ², με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Β ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Β ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Β ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ΓΚΑΝΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 6553 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΡΑΜΥΘΟΚΟΣΜΟΣ" ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΛΑΚΛΗ 6627 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΙ Ν. ΤΣΙΟΥΜΑΡΗ - Ε. ΔΕΛΙΟΥ Ο.Ε. 20356 Ν. ΤΣΙΟΥΜΑΡΗ - Ε. ΔΕΛΙΟΥ ΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 12. Μεταφορές και δηµόσια συγκοινωνία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 12. Μεταφορές και δηµόσια συγκοινωνία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κεφάλαιο Γ, Άρθρο 12. Μεταφορές και δηµόσια συγκοινωνία 1. Το νέο ΡΣΘ προωθεί την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή «βιώσιµης κινητικότητας», µε έµφαση στην περιβαλλοντικά συµβατή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤ.: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δωδεκανήσου 0 Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ/ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΔΡΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ(ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ), ΑΘΗΝΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 19, ΑΘΗΝΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 94, ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα