ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 49143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ /110/148591/Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευ σης Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1304/1982 (Φ.Ε.Κ. 144 τ.α / ) 2. Το Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141 τ.α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών υπουργών και Υφυπουργών» 3. Tην υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ τ.β / ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου». 4. Τις με αριθμ. Φ /16/Δ1/2395/ (Φ.Ε.Κ. 606 τ.β / ) και Φ.351.1/35/Δ1/104088/Δ1/ (Φ.Ε.Κ τ.β / ) υπουργικές αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 5. Τη με αριθμ / πρόταση της Περιφε ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή ανα κοινοποιήθηκε και επικαιροποιήθηκε. 6. Την ανάγκη ανακατανομής των περιφερειών, των εδρών και των σχολείων δικαιοδοσίας των σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής και δημοτικής εκπαί δευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο νίας. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Ορίζουμε τις περιφέρειες, τις έδρες και τα σχολεία δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο νίας ως εξής: Νομός Ημαθίας Στην 36η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Βέροια εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

2 49144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΙΟ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Νομός Θεσσαλονίκης α) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Στην 15η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσ σουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 48 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 81 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 84 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 85 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 86 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 92 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 97 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 103 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 112 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 113 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 114 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 115 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 59η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσ σουμε τα εξής νηπιαγωγεία: 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 69 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 70 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 74 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 76 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 78 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 82 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 90 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 93 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 95 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4 49146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 99 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 102 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 116 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 117 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 35 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 42 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 49 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 60 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 63 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 64 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Στην 16η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη εντάσσου με τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΒΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 60η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη εντάσσου με τα εξής νηπιαγωγεία: 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 31 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 32 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6 49148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 61η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη εντάσσου με τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νομός Κιλκίς Στην 38η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα το Κιλκίς εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΙΒΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΔΙΝΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

8 49150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΘΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΥΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Νομός Πέλλας Στην 35η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Έδεσσα εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΥΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΥΔΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΨΑΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΥΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΕΦΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΕΥΡΩΜΑΤΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΡΒΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Νομός Πιερίας Στην 34η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα την Κατερίνη εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

10 49152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 9 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΑΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Νομός Σερρών Στην 17η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΟΙΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 7 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 8 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 10 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΖΩΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 11 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 12 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΙΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 13 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 14 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 15 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 16 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 17 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 18 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 19 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΒΗΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 20 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 21 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 22 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 23 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 25 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 26 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 27 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 29 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 30 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 31 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 32 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 33 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 34 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΟΥΛΕΙΟ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΥΡΟΛΟΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΡΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΡΤΕΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΠΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Νομός Χαλκιδικής Στην 37η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής νηπιαγωγεία: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΥΤΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΒΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΣΤΑΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 5 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΜΑΤΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΣΙΛΛΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΛΥΝΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

12 49154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΓΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΝΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΚΙΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΕΝΕΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΣΑΚΩΝΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΚΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Β. Ορίζουμε τις περιφέρειες, τις έδρες και τα σχολεία δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκ παίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδο νίας ως εξής: Νομός Ημαθίας Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ημαθίας με έδρα τη Βέροια εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ & ΠΑΛΑΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΑΣ ΝΙΚΟ ΜΗΔΕΙΑΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ ΣΦΗΚΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΡΑΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ημαθίας με έδρα τη Νάουσα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΠΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩ ΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΑΛΑΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ημαθίας με έδρα την Αλεξάνδρεια εντάσ σουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ ΑΡΑΧΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΧΟΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΝΗΣΕΛΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Ημαθίας με έδρα τη Βέροια εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΜΜΟΥ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΗΜΑ ΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΚΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 16 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ ΜΕΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Νομός Θεσσαλονίκης α) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 94 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 81 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 89 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 90 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14 49156 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 16 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 92 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 72 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 83 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 5η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 6η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 26 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 43 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 80 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 7η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 79ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 87ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 8η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 21 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΑΒΗ 77 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 9η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσ σαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 31 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 44 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 12η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 53 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 63 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 64 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 20η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα την Ανατολική Θεσσαλονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης Στην 10η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 2 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 11η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΑΣΕΓΚΟΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 13η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΞΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 14η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 25 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

16 49158 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 15η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 16η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 17η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Στην 18η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 19η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Δυτική Θεσσα λονίκη εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΝΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΜΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΜΙΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 21η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα το Λαγκαδά εντάσ σουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΟΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΗΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΣΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στην 22η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα το Λαγκαδά εντάσ σουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΣΗΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΙΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Νομός Κιλκίς Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΥΡΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΕΡΣΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΑΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

18 49160 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΙΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΔΙΝΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΗΣΤΩΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΥΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Κιλκίς με έδρα τη Γουμένισσα εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Νομός Πέλλας Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα την Έδεσσα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΦΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΙΖΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα την Έδεσσα εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΣΟΦΙΑ ΒΕΜΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΥΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΝΔΑΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΖΕΡΒΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα την Αριδαία εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΗΛΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΙΦΙΑΝΗΣ ΑΛΩΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΜΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΨΑΛΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΡΕΦΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ ΠΕΛΛΑΣ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΥΣΑΣ ΤΣΑΚΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΣΥΚΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΥΡΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΞΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΙΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΛΛΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΧΩΝΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Στην 5η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πέλλας με έδρα τα Γιαννιτσά εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΚΚΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Νομός Πιερίας Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πιερίας με έδρα την Κατερίνη εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πιερίας με έδρα την Κατερίνη εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

20 49162 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΑΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πιερίας με έδρα την Κατερίνη εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΟΦΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΑΦΟΥ ΕΞΟΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΩΝΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΤΙΝΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Πιερίας με έδρα το Αιγίνιο εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Νομός Σερρών Στην 1η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 14 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 17 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 19 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 6 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 20 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 9 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Στην 2η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 12 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 13 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 15 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ 18 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 11 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 21 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ Στην 3η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών με έδρα τις Σέρρες εντάσσουμε τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 8 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 24 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 25 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 7 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στην 4η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης Σερρών με έδρα την Ηράκλεια εντάσσου με τα εξής δημοτικά σχολεία: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1292 11 Αυγούστου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 45892 Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων.

Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων. ΑΡΙΘ.: 283397/83 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΕΚ: 479Β Μέγεθος κειμένου: 2592,393 KB Αριθ. 283397/83 (ΦΕΚ 479 Β/22-8-1983) : Καθορισμός περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ

ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41 α του ν.1249/1982 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 41

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010200 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Περιγραφή Νέος Κωδικός Κοινοτήτας Όνομα Κοινότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01020100 ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01010300 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ01110 ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26735 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1866 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενούς Αλλοδαπού ΧΑΡΙΣΗ ΧΑ ΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΓΙΩΡΓΗ... 1 Πολιτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας

Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας 1 Απολογισμός ενημερωτικών παρεμβάσεων για τη λύσσα σε Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Δυτικής, Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Θεσσαλίας Με αφορμή τα κρούσματα ζώων με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 23-04-2014 (ως προς τους πίνακες ΕΚ Δυτ. Θεσ/νίκης α/α 3 και Σερρών α/α 6) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Θεσσαλονίκη: 17-04-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ορισμός Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 31-12-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 21545 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΗΜΟΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΗΜΟΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΗΜΟΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟ ΗΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ- ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-01 Καλλικρατικός ήµος Εγγραπτέα ικαιώµατα ΑΒΑΝΤΟΣ ΑΙΣΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Θεσσαλονίκη: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6378 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασµός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δηµοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. &.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι : Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΕ 1 ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Συγχωνεύσεις

http://www.gdimitrakopoulos.gr Συγχωνεύσεις Συγχωνεύσεις Β) Συγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμια εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/4/2013 9:00 38 2 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 10:00 38 3 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2013 11:00 28 4 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails.

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 1. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΡΑ / ΣΥΝΕΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ Σ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/4/2015 10:00 44 2 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 20/5/2015 9:00 27 3 112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 21/5/2015 10:00 29 4 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ... 5 -Ομάδα Τοπικής Δράσης: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ... 5 -Ομάδα Τοπικής Δράσης: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Α.Α.Ε. ΟΤΑ... 5 2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ... 6 -Ομάδα Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1981L0645 EL 28.07.1994 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουλίου 1981 περί του κοινοτικού καταλόγου των µειονεκτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

ΘΕΜΑ : «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Νομός ή Πρωτεύουσα Νομού. 09:00 Express. 10:00 Express. Ημέρες Παράδοσης. 12:00 Express. Αναμενόμενος Χρόνος Παράδοσης. Ταχυδρομικός Κώδικας.

Νομός ή Πρωτεύουσα Νομού. 09:00 Express. 10:00 Express. Ημέρες Παράδοσης. 12:00 Express. Αναμενόμενος Χρόνος Παράδοσης. Ταχυδρομικός Κώδικας. Ταχυδρομικός Κώδικας Πόλη Νομός ή Πρωτεύουσα Νομού Χρέωση (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) Αναμενόμενος Χρόνος Παράδοσης Ημέρες Παράδοσης 09:00 Express 10:00 Express 20300 ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0 1 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ATTIKH 137 πρατήρια ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/03/15 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 728 ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι :

Τα Δ. Δ του Δήμου Σερρών είναι : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:«ΛΗΨΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑΣ & ΜΗΝΙΑΙΑΣ - -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών

Διαβάστε περισσότερα