Πλήρες Εγχειρίδιο Αποκατάστασης Υδρόμυλων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πλήρες Εγχειρίδιο Αποκατάστασης Υδρόμυλων"

Transcript

1 Πλήρες Εγχειρίδιο Αποκατάστασης Υδρόμυλων Ιστοσελίδα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) Εργαστήριο Υδροδυναμικών Μηχανών Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

2 The RESTOR Hydro Project Year of Implementation: Το έργο RESTOR Hydro Έτη Web: υλοποίησης: Ιστοσελίδα: A project funded by the European Commission: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εταίροι Project του Consortium έργου Εταίροι του έργου This Το έργο project υποστηρίζεται is also supported από: by: Editors: European Small Hydropower Association (ESHA), National Technical University Συντάκτες: of Athens (ntua), European WIP- Small Renewable Hydropower Energies Association (ESHA), National Technical University of Athens (NTUA), WIP- Renewable Energies (WIP) 1 2

3 Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης εναπόκειται στους συντάκτες της. Δεν αντανακλά κατ ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε ο οργανισμός EACI ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πίνακας περιεχομένων 1. Αδειοδότηση Εισαγωγή Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βέλγιο Φλάνδρα Βαλλονία Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη Γαλλία Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην Ελλάδα Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην Ιταλία Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη Λιθουανία Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην Πολωνία Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη Σλοβενία Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη Σουηδία Τεχνικός σχεδιασμός για αποκατάσταση Υδρόμυλων Εισαγωγή Είδη τροχών Αρχές της μηχανικής των ρευστών Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά υδραυλικών τροχών Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά των υδραυλικών τροχών Γενική διάταξη υδρόμυλων Τεχνικές δράσεις επαναλειτουργίας υδραυλικών τροχών για παραγωγή ηλεκτρισμού Εισαγωγή Επισκευή συστήματος προσαγωγής νερού Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του υδραυλικού τροχού Εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού Τεχνικός σχεδιασμός για την επαναλειτουργία υδραυλικών τροχών για παραγωγή. ηλεκτρισμού Βιβλιογραφία Τεχνικός σχεδιασμός για ανακατασκευή υδρόμυλων Παράρτημα Ηλεκτρογεννήτρια και ηλεκτρικοί διακόπτες Μετάδοση μηχανικής ισχύος Υδροστρόβιλος κοχλία Αρχιμήδη Υδροστρόβιλος Cross-Flow

4 3. Χρηματοδότηση Συνεταιρισμός με μετοχικό κεφάλαιο Οικονομικό μοντέλο συνεταιρισμού Πρακτικό παράδειγμα επιτυχούς συνεταιρισμού μικρού υδροηλεκτρικού έργου Έρευνα των εμποδίων του μετοχικού συνεταιρισμού Συστάσεις για την επιτυχή συγκρότηση συνεταιρισμών Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο (ΕΔΕΤ) Πως λειτουργεί το ΕΔΕΤ στη νέα προγραμματική περίοδο Συνδυάζοντας το ΕΔΕΤ με το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ορίζοντας ΕΔΕΤ και μικρά υδροηλεκτρικά έργα Προηγούμενα μικρά υδροηλεκτρικά έργα που υποστηρίχθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία Συστάσεις για την επιτυχή απόκτηση χρηματοδότησης μέσω διαρθρωτικών ταμείων Επιχορηγήσεις και περιφερειακά δάνεια Δυνατότητες χρηματοδότησης στο Βέλγιο Παραδείγματα ΑΠΕ/μικρά υδροηλεκτρικά συνεταιριστικά έργα στο Βέλγιο ΕΔΕΤ για ΜΥΗΕ στο Βέλγιο Επιχορηγήσεις και περιφερειακά δάνεια στο Βέλγιο Εμπορικά δάνεια και χρηματοδότηση στο Βέλγιο Δυνατότητες χρηματοδότησης στη Γαλλία Παραδείγματα ΑΠΕ/μικρά υδροηλεκτρικά συνεταιριστικά έργα στη Γαλλία ΕΔΕΤ για ΜΥΗΕ στη Γαλλία Επιχορηγήσεις και περιφερειακά δάνεια στη Γαλλία Εμπορικά δάνεια και χρηματοδότηση στη Γαλλία Δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ελλάδα Παραδείγματα ΑΠΕ/μικρά υδροηλεκτρικά συνεταιριστικά έργα στην Ελλάδα ΕΔΕΤ για ΜΥΗΕ στην Ελλάδα Επιχορηγήσεις και περιφερειακά δάνεια στην Ελλάδα Εμπορικά δάνεια και χρηματοδότηση στην Ελλάδα Δυνατότητες χρηματοδότησης στην Ιταλία Παραδείγματα ΑΠΕ/μικρά υδροηλεκτρικά συνεταιριστικά έργα στην Ιταλία ΕΔΕΤ για ΜΥΗΕ στην Ιταλία Επιχορηγήσεις και περιφερειακά δάνεια στην Ιταλία Εμπορικά δάνεια και χρηματοδότηση στην Ιταλία Δυνατότητες χρηματοδότησης στη Λιθουανία Παραδείγματα ΑΠΕ/μικρά υδροηλεκτρικά συνεταιριστικά έργα στη Λιθουανία ΕΔΕΤ για ΜΥΗΕ στη Λιθουανία

5 Επιχορηγήσεις και περιφερειακά δάνεια στη Λιθουανία Εμπορικά δάνεια και χρηματοδότηση στη Λιθουανία Δυνατότητες χρηματοδότησης στην Πολωνία Παραδείγματα ΑΠΕ/μικρά υδροηλεκτρικά συνεταιριστικά έργα στην Πολωνία ΕΔΕΤ για ΜΥΗΕ στην Πολωνία Επιχορηγήσεις και περιφερειακά δάνεια στην Πολωνία Εμπορικά δάνεια και χρηματοδότηση στην Πολωνία Δυνατότητες χρηματοδότησης στη Σλοβενία Παραδείγματα ΑΠΕ/μικρά υδροηλεκτρικά συνεταιριστικά έργα στη Σλοβενία ΕΔΕΤ για ΜΥΗΕ στη Σλοβενία Επιχορηγήσεις και περιφερειακά δάνεια στη Σλοβενία Εμπορικά δάνεια και χρηματοδότηση στη Σλοβενία Δυνατότητες χρηματοδότησης στη Σουηδία Παραδείγματα ΑΠΕ/μικρά υδροηλεκτρικά συνεταιριστικά έργα στη Σουηδία ΕΔΕΤ για ΜΥΗΕ στη Σουηδία Επιχορηγήσεις και περιφερειακά δάνεια στη Σουηδία Εμπορικά δάνεια και χρηματοδότηση στη Σουηδία Συμπεράσματα και πρακτικές συστάσεις για την ανάπτυξη έργων Τελικές παρατηρήσεις

6 Εισαγωγή Το έργο Restor Hydro υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe (IEE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από μικρές και πολύ μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, εντοπίζοντας και αποκαθιστώντας συγκεκριμένες ιστορικές τοποθεσίες με υδρόμυλους και υδροηλεκτρικούς σταθμούς που είναι εκτός λειτουργίας. Εκτιμάται ότι στην Ευρώπη υπάρχουν περίπου τέτοιες θέσεις που έχουν εγκαταλειφθεί και μπορούν να αποκατασταθούν. Ο στόχος αυτού του εγχειριδίου είναι να δώσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και πληροφορίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των δυνητικά πιθανών μικρών μονάδων υδροηλεκτρικής ενέργειας (υδραυλικοί τροχοί, υδρόμυλοι, υδατοφράχτες και ιχθυοφράγματα, υπάρχοντα φράγματα, κ.λπ.). Το κύριο προϊόν αυτού του εγχειριδίου είναι ένα ολοκληρωμένο επαναλήψιμο μοντέλο (all-inclusive replicable model), που περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων που απαιτούνται για την αποκατάσταση πιθανών σημείων σε οκτώ χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβενία και Σουηδία), τα οποία μπορούν εύκολα να αναπαραχθούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-28. Το εγχειρίδιο παρέχει βασικές πληροφορίες για τρία θέματα. 1. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αδειοδότησης με στόχο τη μείωση του οικονομικού ρίσκου και των παραμέτρων της, που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη του έργου. 2. Καλύτερες τεχνικές επιλογές για την αποκατάσταση ιστορικών υδρόμυλων, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τα έργα πολιτικού μηχανικού και περιβαλλοντικά έργα, τα ηλεκτρολογικά και μηχανολογικά έργα, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία της μονάδας. 3. Ολοκληρωμένη ενημέρωση για τους τρόπους χρηματοδότησης μικρών και πολύ μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Διερευνώνται οι διάφορες επιλογές χρηματοδότησης και παρουσιάζονται αναλύσεις των οφελών και των επενδυτικών κινδύνων. 6

7 Κεφάλαιο 1 1. Αδειοδότηση 1.1. Εισαγωγή Το πρώτο κεφάλαιο του εγχειριδίου περιγράφει τη διαδικασία αδειοδότησης για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΜΥΗΕ) στην Ελλάδα, στο Βέλγιο (τόσο για τις περιφέρειες της Φλάνδρας και της Βαλλονίας), στην Πολωνία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Λιθουανία, στη Σλοβενία και στη Σουηδία. Το κείμενο περιλαμβάνει τις γενικές διαδικασίες για κάθε χώρα, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τα έγγραφα που απαιτούνται. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται σχετικά με το πώς και πού μπορούν να βρεθούν περισσότερες λεπτομέρειες καθώς και σχετικά με το εκτιμώμενο οικονομικό κόστος και χρονική διάρκεια. Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των οκτώ περιφερειών-στόχων, μειώνει τον άγνωστο οικονομικό κίνδυνο, που μπορεί ενδεχομένως να σταματήσει, καθυστερήσει ή εκτροχιάσει ένα έργο. Πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση (δικαιώματα για την εκμετάλλευση, περιβαλλοντικές εκτιμήσεις που απαιτούνται και ιστορικές αναφορές), πιθανά προβλήματα, καθώς και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να λάβει άδεια το έργο, θα πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς. Τα υπάρχοντα παραδείγματα καλών πρακτικών για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στα κράτη μέλη της ΕΕ, θα επανεξεταστούν και αξιολογηθούν για πιθανή χρήση σε κάθε περιοχή-στόχο. Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να χρησιμεύσει ως παράδειγμα, δείχνοντας με λεπτομέρεια πώς πρέπει να παρουσιαστεί μια στοχευμένη τοποθεσία. Αν και ενδεχομένως δεν μπορεί να αντιγραφεί εξ ολοκλήρου, σκοπεύει να παρέχει ένα πρότυπο και ένα έγγραφο αναφοράς, έτσι ώστε το κοινό-στόχος να μπορεί να το εγκρίνει, προσαρμόσει και τροποποιήσει προκειμένου να καταλήξει στις βέλτιστες πρακτικές για την περιοχή του Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βέλγιο Φλάνδρα Η διαδικασία απόκτησης άδειας για εγκατάσταση ενός ΜΥΗΕ στη Φλάνδρα είναι παρόμοια με τη διαδικασία της Βαλλονίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες για το θέμα αυτό έχουν μετατοπιστεί πλήρως στις περιφέρειες εδώ και δεκαετίες, εμφανίστηκαν αναπόφευκτα ορισμένες διαφορές. Όπως και στη Βαλλονία, και εδώ η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με τη δυνατότητα ναυσιπλοΐας: α. Πλωτοί οδοί (ρέματα, τα μεγαλύτερα ποτάμια και κανάλια) εμπίπτουν σε έναν από τους δύο ημι-δημόσιους οργανισμούς: πρόκειται κυρίως για μεγάλα ποτάμια και κανάλια (Waterwegen en Zeekanaal nv) ή το κανάλι Albert και τα γειτονικά κανάλια (De Scheepvaart nv). Οι φορείς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την έκδοση μιας σύμβασης παραχώρησης, η οποία επιτρέπει στον 7

8 διεκδικητή να χρησιμοποιήσει μέρος του νερού και της οδού. Για να παράσχει την εν λόγω παραχώρηση θα χρειαστεί μια έγκριση από την διεύθυνση με αρμοδιότητα τα μεταναστευτικά ψάρια (Τμήμα Leefmilieu, Natuur en Energie, ΕΝΕ). Εκτός από αυτό, απαιτείται μια οικοδομική άδεια από το Τμήμα της Περιφέρειας της Φλάνδρας που είναι υπεύθυνο για την πολεοδομία (Ruimte Vlaanderen). Μια περιβαλλοντική άδεια που εκδίδεται από την επαρχία όπου το έργο είναι κατασκευασμένο μπορεί επίσης να χρειαστεί, αν το έργο κυμαίνεται μεταξύ 100 kw και 5 MW. Σε περίπτωση μικρότερων έργων χρειάζεται μόνο μια κοινοποίηση στο δήμο με ενημέρωση ότι ένα ΜΥΗΕ μικρότερο από 100 kw θα αρχίσει να λειτουργεί. Όσον αφορά τα πιθανά σημεία, η Φλάνδρα προσφέρει κάποιες δυνατότητες για πλωτούς ποταμούς και διώρυγες κοντά στους υδατοφράκτες. Το μεγαλύτερο δυναμικό είναι σίγουρα στο κανάλι Αλβέρτος, που έχει αρκετούς υδατοφράκτες με ένα ύψος νερού περίπου 10 μέτρων. Γι αυτό το κανάλι, ο ημι-δημόσιος φορέας είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των μονάδων υδροηλεκτρικής ενέργειας. Στη Φλάνδρα, τα ύδατα (waterrecht) στους πλωτούς ποταμούς δεν υπόκεινται σε ιδιόχρηση. β. Μη πλωτοί ποταμοί της κατηγορίας 1 (μεσαίο ποτάμια) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του φλαμανδικού περιβαλλοντικού οργανισμού, Τμήμα Χρήσης Νερού (Vlaamse Milieu Maatschappij, afdeling Operationeel waterbeheer, VMM). Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια τεράστια δυσκολία στην έγκριση ενός ΜΥΗΕ, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, εκτός εάν αυτό πρόκειται να συνδεθεί με ένα ήδη υπάρχον θυρόφραγμα ή αποτελεί ιστορική τοποθεσία, η ύπαρξη της οποίας κατά τη διάρκεια του Παλαιού Καθεστώτος μπορεί να αποδειχθεί. Αν δεν έχει μεταβληθεί η διαμόρφωση του χώρου, δεν χρειάζεται αδειοδότηση, ούτε μπορεί ο παραπάνω οργανισμός να εξετάσει τη χρήση νερού για παράκαμψη των ψαριών. Αν έχουν γίνει αλλαγές, τότε η διαδικασία είναι παρόμοια με την προηγούμενη περίπτωση. Χρειάζονται τρεις άδειες για έργο άνω των 100 kw. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα χρειαστεί η έγκριση της VMM για το 50% του νερού, προκειμένου να επιλύσει τα θέματα μετανάστευσης των ψαριών. γ. Μη πλωτοί ποταμοί της κατηγορίας 2 (μικρά ποτάμια) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το έργο. Η διαδικασία είναι παρόμοια με τη β. περίπτωση. δ. Μη πλωτοί ποταμοί της κατηγορίας 3 (μικρότερα ποτάμια) εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του δήμου, όπου βρίσκεται ο χώρος. Η διαδικασία είναι παρόμοια με τη β. περίπτωση. Σύνδεση με το δίκτυο Στη Φλάνδρα, είναι απαραίτητο να γίνει μια σύμβαση με τον τοπικό φορέα διανομής ηλεκτρισμού (DNB), προκειμένου να γίνει η σύνδεση με το δίκτυο. Η σύνδεση διαφέρει από τεχνική και οικονομική πλευρά, ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ, την τάση (χαμηλή και υψηλή) και την παραγωγή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: pdf. Συγκεκριμένα, το κόστος σύνδεσης εξαρτάται από το επίπεδο της τάσης, τη θέση και 8

9 το είδος της σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: Αρκετά βασικά βήματα εφαρμόζονται γύρω από τις οδηγίες που ακολουθούνται κατά την αίτηση για άδεια για την κατασκευή των ΜΥΗΕ στο Βέλγιο. Οι παρακάτω οδηγίες καλύπτουν όλο το φάσμα από τα πρώτα στάδια της προμήθειας έκτασης μέχρι τη σύνδεση του τελικού έργου με το δίκτυο. Το πρώτο στάδιο απαιτεί την λήψη μίας ή πιθανώς δύο αδειών, ανάλογα με τη θέση του έργου. Όταν ο χώρος βρίσκεται σε δημόσιο χώρο (εκτάσεις που ανήκουν σε δημόσιες αρχές του Τμήματος Πλωτών Οδών), απαιτείται παραχώρηση ή άδεια από την ίδια τη διοίκηση. Εάν η τοποθεσία βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο (κυρίως ιδιώτες, συνήθως παλιών υδρόμυλων) χρειάζεται δικαίωμα χρήσης του νερού (droit d Eau), προκειμένου να προχωρήσει το ΜΥΗΕ. Τα επόμενα βήματα είναι η έκδοση άδειας χρήσης του νερού (για τις πλωτές οδούς) και/ή η άδεια για την τροποποίηση ενός χειμάρρου (για μη πλωτές οδούς). Οι άδειες αυτές παραδίδονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος από το Τμήμα Μη-εσωτερικών πλωτών οδών. Ενώ οι δύο αυτές άδειες δεν συνεπάγονται κάποιο κόστος, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους είναι συνήθως άγνωστος, καθώς η νομοθεσία δεν το ορίζει. Μια περιβαλλοντική άδεια είναι υποχρεωτική για κάθε έργο με παραγόμενη ισχύ άνω των 100 kw. Αυτή η άδεια εξετάζεται και παραδίδεται ανά περίπτωση για κάθε έργο. Ο χρόνος που απαιτείται διαρκεί συνήθως μεταξύ ημερών και δεν υπάρχουν τέλη για την παράδοσή της. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η νέα νομοθεσία είναι στο στάδιο της προετοιμασίας με αποτέλεσμα σε όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων έως 100 kw, να χρειάζεται αίτηση για περιβαλλοντική άδεια. Τέλος, χρειάζεται μια σύμβαση σύνδεσης με το διαχειριστή του δικτύου διανομής ή μεταφοράς, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διοχέτευση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Αυτή η διαδικασία έχει μεταβλητό κόστος και απαιτούμενο χρόνο καθώς εξαρτάται από την εγκατεστημένη ισχύ. 9

10 Ανάλυση μετανάστευσης ψαριών Διοίκηση υπεύθυνη γιατη μετανάστευση ψαριών Existing sluice or historical watermill? Ναι Όχι Διαδικασία αδειοδότησης για ΜΥΗΕ στο Βέλγιο (Φλαμανδία) Έγκριση? Ναι Όχι Αποκατάσταση δυνατή Μεγάλα ποτάμια και κανάλια ή το κανάλι Αλβέρτος και γειτονικά κανάλια Πιθανώς αποκατάσταση αδύνατη Άδεια εγκατάστασης Τμήματης περιφέρειας της Φλάνδρας υπεύθυνος για την πολεοδομία ΜΥΗΕ >100 kw? Yes No Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Περιφέρεια Γνωστοποίηση ότι ένα ΜΥΗΕ θα λειτουργήσει Δήμος Ναι Αλλαγές Όχι Αποκατάσταση δυνατή? ΤμήμαΠεριβάλλοντος σχετικάμε νερό Πιθανώς αποκατάσταση αδύνατη Υπάγεται στην αρμοδιότητα της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το έργο. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια όπως στην κατηγορία 1 (παραπάνω) Υπάγεται στην αρμοδιότητα του δήμου στον οποίο βρίσκεται το έργο. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια όπως στην κατηγορία 1 (παραπάνω) Κόστος αδειοδότησης Στη Φλάνδρα, χρειάζεται μια σύμβαση με το τοπικό διαχειριστή διανομής (DNB) για τη σύνδεση της μονάδας παραγωγής με το δίκτυο. Το κόστος της σύνδεσης εξαρτάται από το επίπεδο της τάσης, το κόστος σύνδεσης και το είδος της σύνδεσης. Τα τιμολόγια είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Κατασκευή ΜΥΗΕ Μη πλωτά ποτάμια (κατηγορία 3) Μη πλωτά ποτάμια (κατηγορία 2) Μη πλωτά ποτάμια (κατηγορία 1) Πλωτές οδοί 10

11 Βαλλονία Υπάρχουν πολλά βήματα κατά την οργάνωση και υποβολή όλων των σχετικών αδειών που απαιτούνται για την ανάπτυξη ΜΥΗΕ στη Βαλλονία. Οι παρακάτω οδηγίες καλύπτουν τις άδειες από τα πρώτα στάδια μέχρι τη σύνδεση με το δίκτυο. Το πρώτο στάδιο σχετίζεται με τη νομική δυνατότητα χρήσης νερού ως πηγή ενέργειας. Αυτό εξαρτάται από τη θέση του σημείου. Σε περίπτωση που βρίσκεται σε δημόσιο χώρο (συνήθως ορίζεται ως μια πλωτή οδός που τη διαχειρίζονται οι δημόσιες αρχές του Τμήματος Πλωτών (Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques, DGO2), η εγκατάσταση χρειάζεται έγκριση (autorisation) που εκδίδεται από την ίδια διοίκηση. Εάν η τοποθεσία βρίσκεται σε ιδιωτικό χώρο (κυρίως ιδιώτες παλιών υδρόμυλων) απαιτείται η άδεια χρήσης νερού. Η επόμενη άδεια ή άδειες που απαιτούνται είναι η άδεια παραλαβής του νερού (autorisation de prise d eau) και / ή ανάλογα με την επίδραση στην πλωτή οδό των έργων πολιτικού μηχανικού, χρειάζεται και η άδεια για την τροποποίηση ενός χειμάρρου (autorisation de modification de cours d eau), η οποία παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος από το τμήμα μη πλωτών οδών και εκδίδεται δωρεάν. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί είναι άγνωστος, καθώς δεν υπάρχει υποχρεωτικό χρονικό πλαίσιο από τη νομοθεσία. Οι άδειες που εκδίδονται αναφέρουν την υπόλοιπη ροή του νερού που διατηρείται (débit réservé). Η αίτηση περιβαλλοντικής άδειας είναι υποχρεωτική για κάθε μονάδα με παραγόμενη ισχύ άνω των 100 kw. Αυτή η άδεια αναθεωρείται και παραδίδεται ανά περίπτωση για κάθε έργο. Η άδεια διαρκεί συνήθως μεταξύ ημέρες και εκδίδεται χωρίς κόστος. Ωστόσο, η νέα νομοθεσία είναι στο στάδιο της προετοιμασίας και τελεί υπό αναθεώρηση. Πιθανότατα, όλες οι μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων κάτω από 100 kw, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για περιβαλλοντική άδεια στο μέλλον. Τέλος, για τα έργα με παραγόμενη ισχύ άνω των 10 kw, είναι απαραίτητη μια σύμβαση σύνδεσης, για να καταστεί δυνατή η διοχέτευση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Η σύμβαση καθορίζεται με τον τοπικό φορέα διανομής (gestionnaire de réseau de distribution) ή άλλους φορείς ανάλογα με τη θέση του έργου (http://www.cwape.be/). Η διάρκεια των διαδικασιών εξαρτάται από την εγκατεστημένη ισχύ και την τάση (χαμηλή ή υψηλή) της μονάδας, όπως περιγράφεται στην τεχνική νομοθεσία (règlements techniques distribution et transport local). Το κόστος της σύνδεσης εξαρτάται από το επίπεδο τάσης, τη θέση σύνδεσης και το είδος της σύνδεσης. Η τιμολόγηση είναι διαθέσιμη στο 11

12 Διαδικασία αδειοδότησης ΜΥΗΕ στο Βέλγιο (Βαλονία) Είδος σημείου? Δημόσιο Ιδιωτικό Παραχώρηση ναυσιπλοΐας Δημόσιες Αρχές του τμήματος πλωτών οδών Δικαίωμα χρήσης ενέργειας της οδού Δημόσιες αρχές του τμήματος μη πλωτών οδών Άδεια λήψης νερού Υπουργείο Δημοσίων έργων (πλωτών οδών) Άδεια λήψης νερού Ο διαχειριστής του ποταμού (περιοχή, επαρχία ή δήμος) (μη πλωτές οδούς) Σημαντικ ές εργασίες μη πλωτού ποταμού? Yes No Έγκριση για την τροποποίηση μίας υδάτινης οδού Ο διαχειριστής του ποταμού (περιοχή, επαρχία ή δήμος) (μη πλωτές οδούς) ΜΥΗΕ >100 kw? Ναι Όχι ΜΠΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος ΜΥΗΕ >10 kw? Ναι Σύμβαση σύνδεσης Τοπικός διαχειριστής διανομής Όχι Κατασκ ευή ΜΥΗΕ 6 to 7 months Κόστος αδειοδότησης Τοκόστος είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί εξαιτίας της διαφορετικής φύσης των έργων. Η άδεια χρήσης νερού και εγκατάστασης είναι δωρεάν. Τα τελευταία δύοστάδια διαφέρουν ανά περίπτωση και ιδιαίτερα οι συμβάσεις σύνδεσης πουπεριλαμβάνουν ένα μεταβλητό κόστος ανάλογα την εγκατεστημένης ισχύ. Πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία: Η περιβαλλοντική άδεια, όπως φαίνεται, προς το παρόν χρειάζεται μόνο για ΜΥΗΕ άνω των 100 kw. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις της νομοθεσίας αυτής είναι υπό συζήτηση. Η νέα νομοθεσία μπορεί να απαιτεί άδεια για τις εγκαταστάσεις με ισχύ κάτω από 100 kw. 12

13 1.3. Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη Γαλλία Υπάρχουν λίγες απαραίτητες οδηγίες για την οργάνωση της ανάπτυξης ΜΥΗΕ στη Γαλλία. Οι παρακάτω οδηγίες βοηθούν κατά τα πρώτα στάδια της αδειοδότησης μέχρι την επικύρωση από τις τοπικές αρχές και πριν την έναρξη λειτουργίας. Το συνολικό κόστος ποικίλλει ανά περίπτωση (περίπου ευρώ / kw έως ευρώ / kw), και μπορεί να αυξηθεί λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών. Το πρώτο στάδιο είναι η παραλαβή της άδειας λειτουργίας και της άδειας εγκατάστασης ή η ανανέωση χρήσης μιας ήδη υφιστάμενης. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στην περίπτωση των υδροηλεκτρικών σταθμών κάτω από 4,5 MW, οργανώνεται και εγκρίνεται από το τμήμα Directions Departmental Territories Directorates (Départementales des Territoires, DDT) και διαρκεί τουλάχιστον τρία χρόνια (τρία έως δέκα έτη περίπου). Επίσης, το κόστος μπορεί να ποικίλει λόγω των διαφορετικών μεγεθών και εξαρτάται από την ποσότητα των εργασιών μηχανικού που απαιτούνται. Επιπλέον, οι εν λόγω δαπάνες μπορεί να αυξηθούν λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών. Εάν η μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι πάνω από 4,5 MW, απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος (Directions Régionales de l Environnement, de l Aménagement et du Lodgement, DREAL). Αυτή η άδεια διαρκεί επίσης τουλάχιστον τρία έτη. Το επόμενο κρίσιμο στάδιο σχετίζεται με την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Μια σύμβαση σύνδεσης στο δίκτυο (Contrat d Accès au Réseau de Distribution, CARD I) απαιτείται και διατίθεται από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία (Électricité Réseau Distribution France, ERDF). Αυτή συνήθως διαρκεί περίπου ένα χρόνο με κόστος μεταξύ 200 ευρώ / kw και 500 ευρώ / kw ή και περισσότερο, ανάλογα με την απόσταση που χρειάζεται να καλυφθεί και την ισχύ του υποσταθμού. Τέλος, απαιτούνται και άλλες βεβαιώσεις. Η πρώτη είναι ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης (consuel, attestation de conformité de l installation), το οποίο μπορεί να εκδοθεί από την Ένωση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και ιδιοκτητών ατμομονάδων (Association des Propriétaires d Unité Electrique et de Vapeur, APAVE). Η δεύτερη είναι ένα επίσημο έγγραφο επεξεργασίας για την επικύρωση της ποιότητας του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (procès-verbal de récolement) από DREAL. Για την έκδοση των βεβαιώσεων χρειάζονται μερικές εβδομάδες. 13

14 Διαδικασία αδειοδότησης στη Γαλλία για ΜΥΗΕ Άδεια Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΜΥΗΕ >4.5 MW? Yes No Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Οικήσεως Άδεια Τμήμα Διευθύνσεως Εδαφών - Συμβόλαιο για σύνδεση με δίκτυο - Συμβόλαιο για σύνδεση - Συμβόλαιο για εκμετάλλευση Δίκτυο διανομής στη Γαλλία Κατασκευή μονάδας ΜΥΗΕ Οργανισμός Ηλεκτρολόγων και ιδιοκτητών μονάδων ατμού Επίσημη επεξεργασία εγγράφων για την επικύρωση της μονάδας ΜΥΗΕ Νομαρχιακές Διευθύνσεις Εδαφών & Περιφερειακές Διευθύνσεις του Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Οικήσεως Ελάχιστο 3 έτη Ελάχιστο 1 έτος Ελάχιστο 8 εβδομάδες Κόστος αδειοδότησης Δεν μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο ποσό για όλα τα στάδια της διαδικασίας. Σε σχεδόν όλα τα στάδια απαιτούνται μελέτες που συντάσσονται στην ελεύθερη αγορά, όπου οι τιμέςείναι άκρως ανταγωνιστικές. Οι δαπάνες για την άδεια για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση διαφέρουν κατά πολύ λόγω των διαφορετικών μεγεθών των τεχνικών έργων που είναι απαραίτητα. Άδεια γιατη μελέτη περιβαλλοντκών επιπτώσεων εξετάζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με την ποσότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο κυμαίνεται μεταξύ 200 ευρώ και 500 ευρώ. Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 3500/kW έως 5000 ευρώ/kw. 14

15 1.4. Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην Ελλάδα Υπάρχουν πολλά αναγκαία βήματα για την ίδρυση ΜΥΗΕ στην Ελλάδα. Η παρακάτω λεπτομερής ανάλυση παρουσιάζει τις άδειες που απαιτούνται για όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων αδειών φυσικού σχεδιασμού, τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, τη σύνδεση με το δίκτυο, άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Το πρώτο στάδιο είναι η αίτηση για την αρχική άδεια παραγωγής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία είναι απαραίτητη για όλους τους πιθανούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με προβλεπόμενη παραγωγή άνω των 50 kw. Για μονάδες με ισχύ μικρότερη των 50 kw δεν απαιτείται άδεια παραγωγής. Αυτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων διαρκεί περίπου έξι μήνες. Οι παρακάτω άδειες πρέπει να αιτηθούν την ίδια στιγμή. Αυτές είναι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), είτε στο κεντρικό τμήμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ΕΥΠΕ) ή στις αποκεντρωμένες τοπικές αρχές. Η έγκριση διαρκεί περίπου δύο χρόνια. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, το Τμήμα Δασών (Δασαρχείο) θα εξετάσει την ΕΠΟ, ώστε να εγκρίνει προκαταρκτικά την αίτηση της μονάδας παραγωγής ενέργειας (διάρκεια ολοκλήρωσης περίπου τρεις μήνες). Μετά από αυτό, γίνεται αίτηση στο διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ) για μη δεσμευτική προσφορά όρων σύνδεσης, η οποία διαρκεί περίπου ένα έτος. Μετά τη λήψη της έγκρισης της ΕΠΟ, η αίτηση προς τις τοπικές αρχές για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού είναι απαραίτητη. Αυτή μπορεί να διαρκέσει περίπου εννέα μήνες. Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο να ζητηθεί από το διαχειριστή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας η έγκριση της μη δεσμευτικής προσφοράς, ώστε να μπορεί να γίνει μία δεσμευτική προσφορά όρων σύνδεσης. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου έξι μήνες. Όταν ολοκληρωθούν και οι δύο, η αίτηση για την άδεια εγκατάστασης πρέπει να κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ή στις τοπικές αρχές, στις οποίες επέρχεται μια πρόσθετη καθυστέρηση έως τριών μηνών. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στο Τμήμα Δασών για την παραλαβή της έγκρισης επέμβασης. Ο χρόνος αναμονής μπορεί να είναι έως και έξι μήνες. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να υφίσταται ετοιμότητα υπογραφής μιας σύμβασης έργων σύνδεσης με το διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και τρεις μήνες. Αφού έχουν εγκριθεί όλες οι άδειες, έρχεται η ώρα κατασκευής της μονάδας, όπου πρέπει να εγκριθούν τα ακόλουθα. Πρώτον, χρειάζεται έγκριση από το Τμήμα Δασών για να μπορεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην περιοχή (πρωτόκολλο εγκατάστασης). Δεύτερον, είναι απαραίτητο να υπογραφεί σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προς/από τη ΔΕΗ/ΛΑΓΗΕ. Και οι δύο δράσεις διαρκούν περίπου έξι μήνες. Μετά την ολοκλήρωση των δύο 15

16 αυτών βημάτων, ξεκινούν οι εργασίες επέκτασης του δικτύου, προκειμένου να συνδεθεί στο υφιστάμενο δίκτυο, ενώ και η υπόλοιπη εγκατάσταση μπορεί να ξεκινήσει. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια. Η μονάδα έπειτα θα πρέπει να δοκιμαστεί σε κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες για άλλους τρεις μήνες. Τέλος, είναι απαραίτητο να γίνει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας στο ΥΠΕΚΑ (τμήμα ΑΠΕ). Όταν όλα τα παραπάνω βήματα έχουν ολοκληρωθεί, η μονάδα παραγωγής ενέργειας είναι έτοιμη για λειτουργία. Η συνολική περίοδος για την αδειοδότηση και κατασκευή αναμένεται να διαρκέσει περίπου επτά χρόνια. Όσον αφορά το χρηματικό κόστος όλων αυτών των σταδίων, δεν μπορεί να δοθεί μια ενιαία εικόνα. Σχεδόν όλα τα στάδια χρειάζονται μελέτες που πρέπει να συντάσσονται σε επαγγελματίες της ελεύθερης αγοράς, όπου οι τιμές είναι ανταγωνιστικές. Υπάρχουν και δευτερεύουσες δαπάνες που καταβάλλονται στις αρχές που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης. Είναι πολύ σημαντικό το κόστος, για τα επτά έτη της διαδικασίας αδειοδότησης, να συμπεριληφθεί στην αποτίμηση μιας επένδυσης. Ωστόσο, οι δαπάνες αυτές εξαρτώνται από το είδος της εταιρείας που επιλέγεται (ΑΕ, ΕΠΕ ΟΕ, ΕΕ, κ.λπ.), το οποίο μπορεί να ποικίλλει σημαντικά κάθε χρόνο. Ως συμπέρασμα, είναι πολύ δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε επίσημη (δηλαδή δεσμευτική) εκτίμηση για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη διαδικασία αδειοδότησης για ένα μικρό υδροηλεκτρικό έργο. Ωστόσο, μία προσεγγιστική εκτίμηση των πιθανών δαπανών περιγράφονται στη συνέχεια. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την κατασκευή ενός ΜΥΗΕ κυμαίνονται μεταξύ ευρώ/μονάδα και ευρώ/μονάδα. Οι δαπάνες που σχετίζονται με την ίδια την εταιρεία κυμαίνονται μεταξύ ευρώ/εταιρεία και ευρώ/εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι κάθε εταιρεία θα λειτουργήσει δύο μονάδες. Επομένως, το συνολικό κόστος για την κατασκευή και χορήγηση αδειών κυμαίνεται μεταξύ ευρώ/ μονάδα και ευρώ/μονάδα (στοιχεία 2013). 16

17 Διαδικασία αδειοδότησης στην Ελλάδα για ΜΥΗΕ Έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης (2 έτη) Επιβεβαίωση περιβαλλοντικών όρων (3 μήνες) Έγκριση? Ναι Αίτηση για άδεις χρήσης νερού (9 μήνες) ΜΥΗΕ >50 kw? Yes No Άδεια παραγωγής (6 μήνες) ΡΑΕ Κεντρική Διεύθυνση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ή τοπικής αρχής Αίτηση για δεσμευμένη προσφορά (1 έτος) Τοπική Διεύθυνση Δασών Έγκριση? Όχι Όχι Πιο πιθανό, η αποκατάσταση δεν είναι δυνατή Ναι Τοπική αρχή Η μη-δεσμευμένη προσφορά θα γίνει δεσμευμένη (6 μήνες) Εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρισμού Εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρισμού 6 months 2 years + 3 months 9 μήνες Αίτηση και έγκριση έναρξης εργασιών (6 μήνες) Έγκριση παρέμβασης (6 μήνες) Κατασκ ευή ΜΥΗΕ Άδεια λειτουργίας (2 μήνες) Υπουργείο Περιβάλλοντος (Τομέας ΑΠΕ) Έλεγχος ΜΥΗΕ (3 μήνες) Χειριστής ΜΥΗΕ Κατασκευή ΜΥΗΕ για διασύνδεση με το δίκτυο (2 έτη) Ιδιώτες εργολάβοι/ Εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρισμού Τοπική Διεύθυνση Δασών Υπογραφή σύμβασης ηλεκτρισμού (6 μήνες) Τοπική Διεύθυνση Δασών Υπογραφή διασύνδεσης (3 μήνες) Αίτηση για άδεις εγκατάστασης (3 μήνες) Υπουργείο Περιβάλλοντος (Τομέας ΑΠΕ)/ Τοπική αρχή Εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρισμού Εταιρεία μεταφοράς ηλεκτρισμού 5 μήνες 2 έτη + 6 μήνες 9 μήνες Κόστος αδειοδότησης Dεν μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο ποσό για όλα τα στάδια της αδειοδότησης. Όλα τα παραπάνω στάδια χρειάζονται μελέτες που πρέπει να συντάσσονται στην ελεύθερη αγορά, με τιμές άκρως ανταγωνιστικές. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί το κόστος της εταιρείας για τα 7 χρόνια της διαδικασίας αδειοδότησης. Ωστόσο, το αρχικό κόστος εξαρτάται και από το είδος της εταιρείας (Α.Ε., Ε.Π.Ε. Ο.Ε., Ε.Ε., κλπ). Οι δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ενός ΜΥΗΕ κυμαίνονται μεταξύ ευρώ και ευρώ / ανά μονάδα. Οι δαπάνες που σχετίζονται με το εύρος εταιρείας μεταξύ ευρώ και ευρώ / ανά εταιρεία (με την παραδοχή ότι κάθε εταιρεία θα λειτουργεί δύο μονάδες). Ανάπτυξη, Αδειοδότηση και εταιρικά κόστη κυμαίνονται από ευρώ μέχρι ευρώ / ανά μονάδα. 17

18 1.5. Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην Ιταλία Υπάρχουν διάφορα στάδια για την αδειοδότηση ΜΥΗΕ στην Ιταλία. Οι παρακάτω οδηγίες καλύπτουν όλες τις βασικές πτυχές δεδομένου ότι υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο, τόσο για το νερό όσο και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Ωστόσο, ορισμένα βήματα μπορεί να διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, εφόσον κάποιες έχουν τους δικούς τους διοικητικούς κανόνες και προσαρμόζουν τη γενική διαδικασία στην ιδιαίτερη κατάστασή τους. Η γενική διαδικασία περιλαμβάνει: α) Την παραχώρηση νερού από το Τμήμα Υδάτων. Ωστόσο, κάθε περιοχή έχει διαφορετικές διαδικασίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η ίδια υπηρεσία μπορεί να είναι υπεύθυνη για ζητήματα τόσο του νερού όσο και της ενέργειας. Ο απαιτούμενος χρόνος κυμαίνεται από ένα έως τρία έτη. Είναι συνήθως ένα έτος σε περίπτωση πολύ μικρών παραχωρήσεων ή ανανέωσής τους. β) Μια ενιαία άδεια (autorizzazione unica) που θεσπίστηκε με το νομοθετικό διάταγμα 387/2003. Αυτή είναι μια συνολική άδεια για τη δημιουργία και λειτουργία μιας μονάδας ΑΠΕ, που εκδίδεται από το Υπουργείο Ενέργειας. Η διαδικασία της ενιαίας άδειας περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες άδειες που δεν έχουν ήδη περιληφθεί στη σύμβαση παραχώρησης για τη χρήση του νερού, όπως η έγκριση για δημιουργία νέων υποδομών δικτύων. Ο απαιτούμενος χρόνος κυμαίνεται από ένα έως δύο έτη. γ) Η Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) είναι μια εναλλακτική λύση για την ενιαία άδεια και απευθύνεται μόνο στους ιδιοκτήτες των πολύ μικρών μονάδων (μέχρι 100 kw ή και περισσότερο, ανάλογα με την περιφερειακή νομοθεσία), των οποίων οι υφιστάμενες υποδομές είναι ήδη συνδεδεμένες στο δίκτυο (π.χ. σε περίπτωση ανακαίνισης παλαιών ελαιοτριβείων). Στην περίπτωση αυτή αρκεί μια αίτηση στις τοπικές αρχές, η οποία περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες του έργου. Η αίτηση αυτή αποστέλλεται 30 ημέρες πριν από την έναρξη της κατασκευής. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα με την αίτηση ή το έργο, η τοπική αρχή μπορεί να διακόψει τις εργασίες και να ζητήσει διευκρινίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν μετά από 30 ημέρες δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από το δήμο, το έργο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει εγκριθεί και η άδεια αυτή (PAS) ισχύει για τρία έτη. δ) Η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ), εφόσον ζητηθεί. Η διαδικασία αυτή, αν χρειάζεται θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Αυτή υποβάλλεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Ο απαιτούμενος χρόνος για την ΜΠΕ ποικίλει μεταξύ έξι μηνών και δύο ετών. Ένας απλός οδηγός για τη συνολική διαδικασία αδειοδότησης και των περιφερειακών διαδικασιών μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Ενέργειας (Gestore dei Servizi Energetici): 18

19 Συνήθως, η συνολική διαδικασία για τις νέες εγκαταστάσεις μονάδων υδροηλεκτρικής ενέργειας διαρκεί από ένα έως τέσσερα χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης και τις νομικές απαιτήσεις. Το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 28/2011 ορίζει ότι η ενιαία διαδικασία χορήγησης αδείας δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερες από 90 ημέρες, αλλά η προθεσμία αυτή δεν περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους για τη διαδικασία ΜΠΕ (από το νόμο ημέρες) και για τη σύμβαση παραχώρησης. Το κόστος όλης της διαδικασίας ποικίλει σημαντικά, ανάλογα κυρίως με το μέγεθος των μονάδων και της ΜΠΕ (από το 10% έως το 15% του συνολικού κόστους της επένδυσης για την έκδοση της ΜΠΕ). Για τις μικρές και χαμηλού ύψους μονάδες το κόστος της επένδυσης είναι περίπου ευρώ/kw. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος για την άδεια ξεκινά από περίπου ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και ευρώ. 19

20 Διαδικασία αδειοδότησης στην Ιταλία για ΜΥΗΕ Λήψη άδειας (1-2 έτη) Παραχώρηση νερού Τμήμα υδάτινων πόρων (τοπικές ή επαρχιακές αρχές) Εάν απαιτείται ΜΠΕ (6 μήνες-2 έτη) Αίτηση για άδεια κατασκευής και λειτουργίας ΜΥΗΕ Τομέας Ενέργειας (τοπικές ή επαρχιακές αρχές) Τομέας Ενέργειας (τοπικές ή επαρχιακές αρχές) Απλοποιημένη διαδικασία (6 μήνες) ΜΟΝΟ για ΜΥΗΕ<100 kw με υπάρχουσες υποδομές και σύνδεση στο δίκτυο Κατασκ ευή ΜΥΗΕ Τμήμα περιβάλλοντος (τοπικές ή επαρχιακές αρχές) Δήμοι 1 έως 5 έτη 6 μήνες έως 2 έτη Κόστος αδειοδότησης Το κόστος της όλης διαδικασίας διαφέρει σημαντικά, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης και την ΜΠΕ, από το 10% του συνολικού κόστους της επένδυσης μέχρι 15% του κόστους της επένδυσης, εάν απαιτείται και η ΜΠΕ. Για τα ΜΥΗΕ με χαμηλό ύψος νερού το κόστος της επένδυσης είναι περίπου / kw, και αυτό σημαίνει ότι το κόστος για την εγκεκριμένη άδεια ξεκινά από περίπου ευρώ και μπορεί να φτάσει τα ευρώ. 20

21 1.6. Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη Λιθουανία Υπάρχουν αρκετές βασικές οδηγίες για την απόκτηση όλων των σχετικών αδειών που απαιτούνται για την ανάπτυξη ΜΥΗΕ στη Λιθουανία. Οι παρακάτω οδηγίες καλύπτουν όλες τις φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης από τις συμβάσεις της γης έως τις συμφωνίες αγοράς ενέργειας κατά τη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαδικασία έγκρισης εξαρτάται από το τι απαιτείται για τις συγκεκριμένες πιθανές τοποθεσίες και μπορεί να διαρκέσει από έξι μήνες έως και δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. Μετά από τα αρχικά στάδια των συμβάσεων της γης είναι απαραίτητη η άδεια για την ειδική χρήση του νερού από την Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας (Aplinkos Apsaugos Agentura), η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και μερικές εβδομάδες και είναι δωρεάν. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει επίσης και την ΜΠΕ, ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας. Ωστόσο, τα ΜΥΗΕ με ισχύ κάτω των 100 kw απαλλάσσονται από την έκδοση ΜΠΕ. Ο έλεγχος για την ΜΠΕ δεν είναι δαπανηρός, ενώ η πλήρης ΜΠΕ μπορεί να κοστίσει ακόμα και δεκάδες χιλιάδες ευρώ, που εξαρτάται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου. Το επόμενο βήμα είναι η υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κατασκευής του τοπικού δήμου (Savivaldybe Statybu Komisija). Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει από μία εβδομάδα έως και αρκετούς μήνες. Το κόστος είναι μεταβλητό και μπορεί να φτάσει μέχρι και χίλια ευρώ. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποιος πολεοδομικός σχεδιασμός του ΜΥΗΕ, ο οποίος μπορεί επίσης να διαρκέσει έως μερικές εβδομάδες και είναι δωρεάν. Η άδεια κατασκευής απαιτείται από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας του τοπικού δήμου (Savialdybes Architekturos ir Urbanistikos Skyrius) και μπορεί να διαρκέσει έως και ενάμιση μήνα. Μετά από αυτό το βήμα, τα έργα πολιτικού μηχανικού και οι ηλεκτρολογικές επιθεωρήσεις ασφάλειας διενεργούνται από τη δημόσια Ενεργειακή Επιθεώρηση (Valstybine Energetikos Inspekcija) και πιο συγκεκριμένα από την Κρατική Επιθεώρηση Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Valstybine Teritoriju Planavimo ir Statybos Inspekcija). Η επιθεώρηση αυτή απαιτείται πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα και έχει αμελητέο κόστος. Μετά από αυτό, διαμορφώνεται κρατική επιτροπή για την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης. Πρόσφατα αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό σύστημα (INFOSTATYBA) που περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη χορήγηση αδειών ΜΥΗΕ και διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες. Τέλος, είναι απαραίτητη η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (elektros energijos supirkimo is atsinaujinanciu energijos isteklių gamintojo sutartis), η οποία αποκτάται από την LESTO (LESTO teritorinio skyriaus) και μια σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από εταιρείες ενέργειας (ΑΒ LESTO), η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και λίγες εβδομάδες και είναι επίσης δωρεάν. 21

22 Διαδικασία αδειοδότησης στη Λιθουανία για ΜΥΗΕ Πλήρης ΜΠΕ Άδεια εγκατάστασης (6 μήνες) Άδεια κατασκευής Απόκτηση γης και/ή εγκατάστασης Αίτηση για την άδεια χρήσης νερού Διαχειριστής έργου Οργανισμός περιβαλλοντικής προστασίας ΜΥΗΕ >100 kw? Ναι Όχι Οργανισμός περιβαλλοντικής προστασίας Έλεγχος για ΜΠΕ Οργανισμός περιβαλλοντικής προστασίας Τοπική επιτροπή κατασκευών Άδεια σχεδιασμού (3 εβδομάδες) Τοπική επιτροπή κατασκευών Τμήμα αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας Έλεγχος έργων πολιτικού και ηλεκτρολόγου μηχανικού Ενεργειακή και κατασκευαστική επιθεώρηση 6 μήνες 6 μήνες 7 εβδομάδες Κόστος αδειοδότησης Η εφαρμογή και η επεξεργασία της αίτησης για την ειδική χρήση του νερού είναι δωρεάν. Το κόστος της ΜΠΕ κυμαίνεται από χαμηλό για τη μερική ΜΠΕ έως κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την πλήρη ΜΠΕ. Το κόστος για την επεξεργασία των αδειών σχεδιασμού χρεώνεται από την Επιτροπή κατασκευής στην αρμόδια αρχή και ποικίλλει από ένα αμελητέο ποσό μέχρι χίλια ευρώ. Οι άδειες εγκατάστασης και σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των έργων πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρικών ελέγχων, έχουν αμελητέα ποσά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα έξοδα. Οι άδειες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι δωρεάν. Κατασκευή ΜΥΗΕ Σύμβαση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Τοπική περιοχή Συμφωνία πώλησης ηλεκτρισμού Εταιρείες παροχής ηλεκτρισμού Σχηματισμός επιτροπής 6 εβδομάδες 22

23 1.7. Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στην Πολωνία Υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των αδειών που απαιτούνται για ΜΥΗΕ στην Πολωνία. Οι παρακάτω οδηγίες καλύπτουν τις βασικές πτυχές της διαδικασίας χορήγησης της άδειας και θεωρείται ότι η διαδικασία αδειοδότησης ΜΥΗΕ διαρκεί μεταξύ ενός και τεσσάρων ετών. Για τον υπολογισμό του κόστους της διαδικασίας και εφόσον το κόστος αυτό εξαρτάται συνήθως από την ισχύ του ΜΥΗΕ, οι εκτιμήσεις έχουν γίνει για ένα ΜΥΗΕ ισχύος 100 kw. Αρχικά, εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και απαιτούνται περίπου 4 έως 12 μήνες ώστε το γραφείο του δημάρχου της τοπικής διοίκησης (wójt gminy or burmistrz/prezydent miasta) να λάβει την περιβαλλοντική απόφαση (ecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia), η οποία πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από την Περιφερειακή Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Προστασίας (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, RDOŚ). Το κόστος διαφέρει ανάλογα με την αναγκαιότητα της προετοιμασίας της έκθεσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται μελέτη αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το κόστος της μελέτης είναι τουλάχιστον PLN (9.500 ευρώ). Επιπλέον, η απόφαση για τους όρους του κτιρίου (warunki zabudowy) είναι απαραίτητη και εκδίδεται από την τοπική διοίκηση (Βόιτ wójt gminy or burmistrz/prezydent miasta), εκτός αν σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχει ένα χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης που καλύπτει την περιοχή της επένδυσης. Η λήψη της απόφασης σχετικά με τους όρους του κτιρίου μπορεί να πάρει μεταξύ δύο και πέντε μήνες και οι σχετικές δαπάνες είναι εκατό PLN (κυρίως οι δαπάνες των σχετικών χαρτών). Σε περίπτωση που υφίσταται ήδη ένα χωροταξικό σχέδιο ανάπτυξης και το ΜΥΗΕ δεν περιλαμβάνεται μέσα, η διαδικασία αλλαγής του σχεδίου διαρκεί περίπου δύο χρόνια και μπορεί να είναι πιο ακριβή. Μία άδεια νερού (pozwolenie wodoprawne) πρέπει επίσης να αποκτηθεί από την τοπική διοίκηση (starosta or marszałek województwa), η οποία μπορεί να διαρκέσει από δύο μήνες έως έναν χρόνο. Οι κύριες δαπάνες που εμπλέκονται εδώ είναι περίπου PLN (3.500 ευρώ) για το σχέδιο δράσης χρήσης νερού (operat wodnoprawny) και τη διαχείριση των υδάτων (instrukcja gospodarowania wodą). Το επόμενο σημαντικό στάδιο είναι η απόκτηση δικαιωμάτων διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (δηλαδή εκτάσεις που καλύπτονται με τρεχούμενο νερό) από τον υπεύθυνο,για τη συντήρηση και αξιοποίηση του ακινήτου, φορέα. Αυτή είναι η Περιφερειακή Αρχή Διαχείρισης των Υδάτων (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, RZGW) ή ο Διαχειριστής της αποχέτευσης, άρδευσης και Αρχή Υποδομών (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ZMiUW) ανάλογα με το ποτάμι. Σε περίπτωση που ο κύριος του έργου θα πρέπει να μισθώσει το υδατόφραγμα, μπορεί να πάρει περίπου ένα χρόνο ή περισσότερο για την έκδοση προσφοράς που ανακοινώνεται από τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση κατά την οποία καμία προσφορά δεν είναι απαραίτητη, χρειάζονται από έναν έως και τρεις μήνες για τη συμφωνία 23

24 μίσθωσης εκτάσεων ή εγκαταστάσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκτελεστικές διατάξεις που αφορούν τη δυνατότητα των επενδυτών να αξιοποιήσουν κρατικούς ιχθυοφραγμούς δεν είναι διαθέσιμη στην Πολωνία και οι νομικές αποφάσεις στον τομέα αυτό εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες. Η χρηματοδοτική μίσθωση εξαρτάται από την έκταση της γης και τη σχεδιαζόμενη παραγωγή ενέργειας του ΜΥΗΕ ή την τιμή που αναφέρεται στην προσφορά. Ενδέχεται να χρειαστεί επίσης και η απόκτηση ιδιωτικών εκτάσεων που γειτνιάζουν του ποταμού. Ωστόσο, συνιστάται να εξασφαλίζονται τα δικαιώματα σε ιδιόκτητες εκτάσεις (αναγκαία για την επένδυση) κατά την έναρξη της επενδυτικής διαδικασίας. Το τελικό στάδιο της διαδικασίας είναι η απόκτηση άδειας εγκατάστασης (starosta or wojewoda) μέσω μιας αίτησης στην τοπική αρχή (starosta or wojewoda), η οποία διαρκεί δύο με τρεις μήνες και κοστίζει τουλάχιστον PLN ( ευρώ), κυρίως για το κόστος του σχεδιασμού της κατασκευής. Εκτός από τις παραπάνω άδειες, απαιτείται έγκριση των όρων και προϋποθέσεων σύνδεσης με το δίκτυο (warunki przyłączenia do sieci), για να αρχίσει να λειτουργεί η μονάδα παραγωγής ενέργειας και στη συνέχεια μια συμφωνία σύνδεσης με το δίκτυο (umowa przyłączeniowa). Η προκαταβολή για τη σύνδεση με το δίκτυο κοστίζει PLN/MW (7.100 ευρώ/mw). Τέλος, η σύμβαση παραχώρησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE) απαιτείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Urząd Regulacji Energetyki), η οποία είναι δωρεάν για εγκατεστημένη ισχύ έως 5 MW. 24

25 Διαδικασία αδειοδότησης στην Πολωνία για ΜΥΗΕ ΜΠΕ Τοπικός δήμος Έγκριση? Όχι Ναι Λεπτομερής ΜΠΕ Τοπικός δήμος Αξιολόγηση όρων δόμησης (2-5 μήνες) Τοπικός δήμος Έγκριση ΜΥΗΕ ή εντός χωροταξικο ύ σχεδίου? Όχι Ναι Ενημέρωση χωροταξικού σχεδίου Τοπικός δήμος 4 έως 12 μήνες 2-5 μήνες έως 2 έτη Συμφωνία μίσθωσης κρατικής γης για ΜΥΗΕ (1 έως 3 μήνες) Εξαγορά διπλανών εκτάσεων από ιδιώτες Διαχειριστής έργου Περιφερειακή διαχείριση υδάτινων πόρων Συμφωνία μίσθωσης κρατικής γης για ΜΥΗΕ (1 έτος +) No Yes Διαγωνισμός? Συγκατάθεση χρήσης νερού Poviat/ voidvodhsip αρχή Έγκριση διαχείριση υδάτινων πόρων Αρχή διαχείρισης νερού Οδηγίες για διαχείριση υδάτινων πόρων Διαχειριστής έργου Περιφερειακήδιαχείριση υδάτινων πόρων 1-3 μήνες ή 1 έτος + 2 έως 12 μήνες Όροι σύνδεσης με το δίκτυο και συμφωνία διασύνδεσης Αίτηση για άδεια εγκατάστασης ΜΥΗΕ (2 έως 3 μήνες) Κατασκευή ΜΥΗΕ Παραχώρηση παραγωγής ηλεκτρισμού από ΑΠΕ Διαχειριστής έργου Τοπική αρχή Ρυθμιστική αρχή ενέργειας 2 έως 3 μήνες 1 έως 3 μήνες Κόστος αδειοδότησης Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν πριν από την αίτηση για άδεια εγκατάστασης ΜΥΗΕ στην περιφέρεια είναι τουλάχιστον PLN ( ) τα οποία συμβάλλουν κυρίως στο σχεδιασμό τους. Προκαταβολή στον διαχειριστή του δικτύου για τη σύνδεση είναι συνήθως PLN / MW ( 7,100 / MW) και η παραχώρηση προς την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι δωρεάν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι 5 MW. Κόστος αδειοδότησης Το κόστος της ΜΠΕ ποικίλλει ανάλογα με το έργο με κόστος περίπου PLN (~ ευρώ). Οι δαπάνες που σχετίζονται με την αίτηση σχεδιασμού ποικίλει από μερικές εκατοντάδες PLN και παραπάνω εάν το ΜΥΗΕ δεν περιλαμβάνεται στο χωροταξικό σχεδιασμό του δήμου, οπότε θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Το κόστος της άδειας για χρήση νερού είναι τουλάχιστον PLN (3.500 ευρώ), κυρίως λόγω της νομικής τεκμηρίωσης καθώς και του σχεδιασμού χρήσης των υδάτινων πόρων 25

26 1.8. Αδειοδότηση μικρών υδροηλεκτρικών έργων στη Σλοβενία Οι παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν όλα τα σημαντικά στάδια της διαδικασίας των επενδύσεων ενός ΜΥΗΕ στη Σλοβενία. Τα βήματα καλύπτουν τα προκαταρκτικά στάδια, του σχεδιασμού, της κατασκευής και τη φάση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρώτη ή προκαταρκτική φάση εξυπηρετεί τον επενδυτή να ελέγξει τη σκοπιμότητα της ιδέας για την κατασκευή ΜΥΗΕ. Εάν τα τεχνικά, διοικητικά, νομικά και οικονομικά αποτελέσματα είναι θετικά, ο επενδυτής μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Τα παρακάτω βήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: α. Ανάλυση της καταλληλότητας της θέσης από έναν εμπειρογνώμονα. Αυτό το βήμα μπορεί να πάρει μέχρι και δύο μήνες για να ολοκληρωθεί. β. Κατά την προκαταρκτική φάση του σχεδιασμού, ο επενδυτής αποκτά την πληροφορία προγραμματισμού (lokacijska informacija). Εκδίδεται από το Δήμο με κόστος περίπου 20 ευρώ. γ. Μετά την πρόχειρη επιλογή της τοποθεσίας, συλλέγονται πιο ακριβή δεδομένα, όπως και υδρολογικά δεδομένα, γεωλογικές πληροφορίες κλπ., που αποτελούν τη βάση της προμελέτης και των μελετών σκοπιμότητας. Αυτά συντάσσονται από μια εξειδικευμένη εταιρία και μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και ένα χρόνο για να ολοκληρωθούν. δ. Οι δαπάνες της φάσης αυτής ποικίλλουν (π.χ. ανάλογα με την πρόσβαση στην τοποθεσία, περίοδο μέτρησης υδρολογικών δεδομένων, και από άλλους παράγοντες), αλλά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 0.5% του συνολικού επενδυτικού κόστους. Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα έτος. Η δεύτερη φάση έχει ως στόχο την έκδοση των απαραίτητων αδειών και των συμφωνιών που απαιτούνται για την αίτηση χορήγησης άδειας νερού, όπως επίσης και της ίδιας της άδειας. Η άδεια χρήσης νερού είναι απαραίτητη για ΜΥΗΕ με εγκατεστημένη ισχύ κάτω των 10 MW. Τα παρακάτω βήματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: α. Προκαταρκτικά συγκεκριμένα δικαιώματα για την απόκτηση της άδειας χρήσης νερού: Συναίνεση από την Οργάνωση Αλιείας (Ribiška Družina in Ribiška Zveza Slovenije). Συναίνεση από το Ινστιτούτο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για τη Διατήρηση της Φύσης (Zavod RS za Varstvo Narave). Απόδειξη της πρόσβασης γης ή ιδιοκτησίας για όλη τη γη, όπου βρίσκεται το ΜΥΗΕ. άδεια νερού (vodno dovoljenje) που έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος (Agencija RS za okolje). Ο επίσημος χρόνος για την απάντηση είναι τρεις μήνες. Το κόστος είναι ευρώ. 26

27 συγκατάθεση για χρήση νερού (Βόδνο soglasje) που έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Presoja Vplivov na Okolje), που απαιτείται από το Νόμο Προστασίας του Περιβάλλοντος για ένα ΜΥΗΕ με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 1 MW. Συντάσσεται από μια εξειδικευμένη εταιρία με διάρκεια μέχρι τρεις μήνες. Το κόστος της είναι περίπου ευρώ. Περιβαλλοντική συναίνεση (okoljevarstveno soglasje) που εκδίδεται από το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος (Ministrstvo za Kmetijstvo in Okolje) για ΜΥΗΕ που απαιτούνται για τη λήψη της ΜΠΕ. Ο χρόνος έκδοσης είναι μέχρι τρεις μήνες. Το κόστος είναι ευρώ. Υπολογισμός και καθορισμός της ελάχιστης παροχής (ekološko sprejemljivi pretok, QES). άδεια Ενέργειας (energetsko dovoljenje) πρέπει να ληφθεί για ΜΥΗΕ με εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 MW. Θα πρέπει να ληφθεί πριν από τον καθορισμό του τοπογραφικού σχεδίου (lokacijski načrt). Εκδίδεται από το Υπουργείο Υποδομών και Χωροταξίας (Ministrstvo za Infrastrukturo in Okolje). β. Το κόστος για τη φάση αυτή είναι μικρό (εκτός από τις μελέτες των εμπειρογνωμόνων, όπως ΜΠΕ και υπολογισμού ελάχιστης παροχής) και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει κάποιες εκατοντάδες ευρώ. Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο, αλλά η διαδικασία αδειοδότησης της χρήσης νερού μπορεί να διαρκέσει έως και δέκα χρόνια. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει την απόκτηση όλων των τεχνικών προϋποθέσεων, συναινέσεων και εγκρίσεων για τη φάση της κατασκευής (τέταρτη φάση), μετά του δικαιώματος της χρήσης νερού. Τα παρακάτω βήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης: α. Η απόκτηση συνθηκών σχεδιασμού του έργου (pridobitev projektnih pogojev) και η συναίνεση για τη σύνδεση με το δίκτυο (soglasje za priključitev na omrežje). Αυτές προέρχονται από διάφορες αρμόδιες αρχές, όπως τον πάροχο του δικτύου ενέργειας (upravljalec energetskega omrežja), και την τοπική διοικητική μονάδα (upravna enota). Ο χρόνος που απαιτείται είναι μέχρι τρεις μήνες, με κόστος μικρότερο από 100 ευρώ. β. Σχεδιασμός του έργου (projekt za gradbeno dovoljenje), το οποίο παράγεται από μια εξειδικευμένη εταιρία. Ο χρόνος που απαιτείται είναι έως ένα έτος. Το κόστος είναι γύρω στο 2% του κόστους εγκατάστασης. γ. Την απόκτηση της άδειας κατασκευής (gradbeno dovoljenje). Εκδίδεται από την τοπική διοικητική μονάδα. Ο χρόνος που απαιτείται είναι μέχρι 45 ημέρες. Οι δαπάνες 27