ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2005 Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 1

2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Από τον Οκτώβριο του 2005 η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης µετονοµάστηκε σε ΒΙ.ΚΕ.Π βάσει του άρθρου 16 του ν (ΦΕΚ260). Η Επιτροπή της ΒΙ.ΚΕ.Π για τη περίοδο Σεπτεµβρίου 2004 έως Σεπτέµβριο 2005 είχε την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος, ο κ. Ι. Σαριδάκης (Αντιπρύτανης), και µέλη, οι κ.κ. Ζ. Αγιουτάντης (µέλος ΕΠ Τµ. ΜΟΠ), Ν. Ματσατσίνης (µέλος ΕΠ Τµ. ΜΠ ), Εµµ. Κουµπαράκης (µέλος ΕΠ Τµ. ΗΜΜΥ),. Κανδυλάκης (µέλος ΕΠ Τµ. Γενικού), και. Μαντζαβίνος (µέλος ΕΠ Τµ. ΜΠΕΡ). Εκπρόσωποι των φοιτητών ήταν οι: κ.κ. Φ. ιαµαντόπουλος (τακτικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΜΟΠ), Χ.Καραγιάννης (αναπληρωµατικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΜΟΠ), Ν. Βακόνδιος (τακτικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΜΠ ), Β. Γιαννακόπουλος (αναπληρωµατικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΜΠ ), Β. Καββαδίας (τακτικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΗΜΜΥ), Ν. Παπούλιας (αναπληρωµατικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΗΜΜΥ). Εκπρόσωποι φοιτητών από τα υπόλοιπα τµήµατα δεν είχαν οριστεί. Εκπρόσωποι του προσωπικού της ΒΙ.ΚΕ.Π ήταν οι: Μ. Μπολιεράκη, Ε. Τσουράκη µε εισηγήτρια την Μ. Νταουντάκη (Προϊσταµένη ΒΙ.ΚΕ.Π). Για τη περίοδο Σεπτεµβρίου 2005 έως Σεπτέµβριο 2006 η Επιτροπή ΒΙ.ΚΕ.Π είχε την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος ο κ. Μ. Πατεράκης (Αντιπρύτανης), και µέλη οι κ. κ. Α. Λιάβας (µέλος ΕΠ Τµ. ΗΜΜΥ), κ. Ε. Μανούτσογλου (µέλος ΕΠ Τµ. ΜΟΠ), κ. Ε. Μαριά (µέλος ΕΠ Τµ. Γενικού), Ι. Νικολός ((µέλος ΕΠ Τµ. ΜΠ ) και Θ. Τσούτσος (µέλος ΕΠ Τµ. ΜΠΕΡ). Εκπρόσωποι των φοιτητών ήταν οι κ.κ Β. Καββαδιας (τακτικό µέλος Συλλόγου φοιτητών ΗΜΜΥ), Χ. Θερµολιά (αναπληρωµατικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΗΜΜΥ), Σ. Σακκάς (τακτικό µέλος Συλλόγου φοιτητών ΜΠ ) και Γ. Καρταλτζής (αναπληρωµατικό µέλος Συλλόγου φοιτητών Τµ. ΜΠ ). Εκπρόσωποι φοιτητών από τα υπόλοιπα τµήµατα δεν είχαν οριστεί. Εκπρόσωποι του προσωπικού της ΒΙ.ΚΕ.Π ήταν οι Χ. Ντουντουνάκη, η Ε. Πρεντάκη µε εισηγήτρια την Μ. Νταουντάκη (Προϊσταµένη ΒΙ.ΚΕ.Π). Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 2

3 1. Το κοινό της ΒΙ.ΚΕ.Π Κατά τη διάρκεια του έτους 2005 καταχωρήθηκαν στο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα της ΒΙ.ΚΕ.Π ως νέα µέλη 545 άτοµα ενώ κατά το διάστηµα Σεπτεµβρίου- εκεµβρίου 2004 διεγράφησαν 175. Έτσι ο συνολικός αριθµός των εγγεγραµµένων µελών της ΒΙ.ΚΕ.Π διαµορφώθηκε στους Από αυτούς οι 3049 ήταν µέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας και 1945 εξωτερικοί χρήστες Σύνολο Χρηστών Μέλη επ Προπτυχιακοί Μεταπτυχιακοί Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 3

4 2. Υπηρεσίες 2.1 ανεισµός Στη διάρκεια του έτους έγιναν δανεισµοί. ανεισµοί ανεισµοί 2.2 Εσωτερικός ανεισµός Κατά τη διάρκεια του έτους καταγράφηκαν 709 αιτήµατα χρήσης µη δανειζόµενου υλικού εντός των χώρων της ΒΙ.ΚΕ.Π. 2.3 Κρατήσεις Υποβλήθηκαν στη Βιβλιοθήκη και διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 621 αιτήµατα κράτησης υλικού. 2.4 Παράδοση φωτοαντιγράφων άρθρων Υποβλήθηκαν στη Βιβλιοθήκη 386 αιτήµατα χρηστών για παράδοση φωτοαντιγράφων άρθρων από τα οποία τα 308 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Παράλληλα διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 210 από τα 286 αιτήµατα από συνεργαζόµενες ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες για αποστολή άρθρων σε αυτές. 2.5 ια-δανεισµός βιβλίων Υποβλήθηκαν στη Βιβλιοθήκη 126 αιτήµατα χρηστών για δια-δανεισµό βιβλίων από τα οποία τα 79 διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς. Παράλληλα διεκπεραιώθηκαν επιτυχώς 31 από τα 33 αιτήµατα για διαδανεισµό βιβλίων προς συνεργαζόµενες ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες. Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 4

5 Υπηρεσία ιαδανεισµού προς τους χρήστες της ΒΙ.ΚΕ.Π Αρθρα 2004 Αρθρα 2005 Βιβλία 2004 Βιβλία 2005 Αιτήσεις που υπεβλήθησαν Αιτήσεις που διεκπεραιώθηκαν Υπηρεσία ιαδανεισµού προς άλλες Βιβλιοθήκες Αρθρα 2004 Αρθρα 2005 Βιβλία 2004 Βιβλία 2005 Αιτήσεις που υπεβλήθησαν Αιτήσεις που διεκπεραιώθηκαν Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 5

6 2.6 Εκπαίδευση χρηστών Κατά τη διάρκεια του 2005 υπεβλήθησαν 59 αιτήσεις για συµµετοχή σε σεµινάρια εκπαίδευσης χρηστών στα οποία τελικά συµµετείχαν 74 άτοµα. Παράλληλα έγινε οµαδική ξενάγηση στους χώρους της ΒΙ.ΚΕ.Π σε 120 µαθητές από σχολεία των Χανίων. 3. Πληροφοριακές πηγές & υλικό 3.1 Έντυπο υλικό Στη διάρκεια του έτους η συλλογή της ΒΙ.ΚΕ.Π αριθµούσε τεκµήρια σε µορφή µονογραφιών. Παράλληλα συνεχίστηκαν οι τρέχουσες συνδροµές της ΒΙ.ΚΕ.Π σε 365 τίτλους έντυπων περιοδικών και εφηµερίδων. 3.2 Μη έντυπο υλικό Η συλλογή του µη έντυπου υλικού της ΒΙ.ΚΕ.Π εµπλουτίστηκε µε την αγορά 6 CD-ROMs µε κονδύλια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Ενώ προστέθηκαν άλλα 156 τεµάχια µη έντυπου υλικού ως δωρεές, συνοδευτικά συνδροµών. Το συνολικό κόστος αγοράς µη έντυπου υλικού ανήλθε σε Ηλεκτρονικά βιβλία Η Βιβλιοθήκη του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία µε τα πανεπιστήµια Πατρών, Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Αριστοτελείου, απέκτησε πρόσβαση επί πληρωµή στο πλήρες κείµενο 1213 ηλεκτρονικών βιβλίων µέσω της υπηρεσίας netlibrary. Το κόστος συνδροµής στη netlibrary για το ίδρυµα µας ανήλθε στα Εκτός από τα επί πληρωµή ηλεκτρονικά βιβλία η netlibrary παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε περίπου τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων. 3.4 Ηλεκτρονικά περιοδικά Αναφορικά µε τα ηλεκτρονικά περιοδικά η Βιβλιοθήκη είχε πρόσβαση σε 9566 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών. Από αυτούς, οι 9280 τίτλοι διατέθηκαν κατόπιν συµφωνιών που συνήψε ο Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών * (ΣΕΑΒ) µε τους εκδότες τους ενώ οι υπόλοιποι 286 τίτλοι χρηµατοδοτήθηκαν από πόρους της ΒΙ.ΚΕ.Π. Το κόστος των έντυπων και ηλεκτρονικών συνδροµών σε περιοδικά ανήλθε σε Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε βιβλιοδεσία παλαιότερων τευχών περιοδικών το κόστος της οποίας ανήλθε στα Οι εκδότες µε τους οποίους υπήρχε συµφωνία µε τον ΣΕΑΒ είναι οι εξής: ACM (Association of Computing Machinery) ACS (American Chemical Society) AIP (American Institute of Physics) Blackwell Publishing Cambridge University Press Elsevier (ScienceDirect, Scopus) Emerald Institute of Physics (IOP) * Πρώην Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΚΕΑΒ) όπως µετονοµάσθηκε βάσει του Άρθρου 17 του Ν. 3403/2005 (ΦΕΚ Α /260/2005). Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 6

7 OCLC First Search Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Oxford University Press Wilson Web SpringerLink Taylor & Francis Wiley Επίσης µέσω του ΣΕΑΒ εξασφαλίστηκε η αγορά πρόσβασης στα Backfiles (το πλήρες αρχείο των περιοδικών από το πρώτο κιόλας τεύχος, όπου αυτό είναι διαθέσιµο) των εκδοτών Elsevier, Wiley, Springer, IoP, ACS. Παράλληλα η ΒΙ.ΚΕ.Π του Πολυτεχνείου Κρήτης είχε πρόσβαση στα περιοδικά οργανισµών - φορέων που παρέχουν ανοιχτή πρόσβαση σε κάποια από τα περιοδικά τους, όπως οι: - Directory of Open Access Journals (DOAJ) - HighWire Press - NUMDAM - Project Eyclid 3.5 Ηλεκτρονικές Βάσεις εδοµένων Η Βιβλιοθήκη παρείχε, στα µέλη της Πολυτεχνειακής Κοινότητας, ηλεκτρονική πρόσβαση [είτε µέσω συνεργατικών σχηµάτων αγοράς µε άλλα µέλη του ΣΕΑΒ (Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών), είτε µε δική της πρωτοβουλία] στις εξής βάσεις δεδοµένων: Βάσεις που η συνδροµή τους συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ ΚΠΣ) CSA (Cambridge Scientific Abstracts) Dissertation Abstracts International MathSciNet SPE E-library ICAP Journal Citation Reports Web of Science Βάσεις που η συνδροµή τους αποκτήθηκε από άλλους φορείς ASEE ( ωρεάν) Ei- Compendex (κονδύλια τακτικού προϋπολογισµού) IEEE (All Society Periodicals Package) (κονδύλια τακτικού προϋπολογισµού) Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 7

8 IEE Proceedings package (All Society Periodicals Package) Oxford Reference On-line (All Society Periodicals Package) SCIRUS ( ωρεάν) EEVL ( ωρεάν) SpringerLink Book Series (µέσω του ΣΕΑΒ) Ulrich (κονδύλια τακτικού προϋπολογισµού) Το συνολικό κόστος για τις εν λόγω βάσεις ανήλθε σε , Άρτεµις Συνεχίστηκε η ψηφιοποίηση των κατατιθέµενων διπλωµατικών και µεταπτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης και η καταχώριση τους στην ηλεκτρονική βάση γκρίζας βιβλιογραφίας «Άρτεµις». 4. Προσκτήσεις Υλικού Κατά τη διάρκεια του έτους αποκτήθηκαν συνολικά από τη Βιβλιοθήκη 1840 αντίτυπα. Αγορά έντυπου υλικού από παραγγελίες τµηµάτων 1038 αντίτυπα. Αγορά οπτικοακουστικού υλικού 6 τεκµήρια. Κατάθεση διπλωµατικών εργασιών Πολυτεχνείου Κρήτης 182 τεκµήρια Κατάθεση µεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών Πολυτεχνείου Κρήτης 102 αντίτυπα ωρεές υλικού 353 αντίτυπα ωρεές µεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 159 αντίτυπα 5. Υλικοτεχνική Υποδοµή 5.1 Θέσεις εργασίας Κατά τη διάρκεια του έτους παρέµειναν στη διάθεση των χρηστών της ΒΙ.ΚΕ.Π έντεκα (11) θέσεις εργασίας Sun Rays για τη πρόσβαση στον αυτοµατοποιηµένο κατάλογο (OPAC) και τις λοιπές ηλεκτρονικές πηγές. 5.2 Αναβάθµιση εξοπλισµού Προµήθεια νέου Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και τη παροχή αποτελεσµατικότερων υπηρεσιών αναβαθµίστηκε ο υπάρχων ηλεκτρονικός εξοπλισµός κι έγινε προµήθεια νέου (π.χ εκτυπωτή, οθονών Η/Υ φωτοτυπικού µηχανήµατος, βιντεοπροβολέα κλπ) συνολικού κόστους , Ανθρώπινο δυναµικό Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 8

9 6.1 Στελέχωση Κατά το 2005 το προσωπικό της ΒΙ.ΚΕ.Π αριθµούσε 12 άτοµα µε τις παρακάτω ειδικότητες: Έξι (6) βιβλιοθηκονόµοι Τρεις (4) αρχειονόµοι-βιβλιοθηκονόµοι Ένας (1) ηλεκτρονικός µηχανικός & µηχανικός Η/Υ Μία (1) λογίστρια Επίσης απασχολήθηκαν σε υποβοηθητικές εργασίες πέντε (5) φοιτητές από διάφορα τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης 6.2 Επιµόρφωση Στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και επιµόρφωσης του προσωπικού πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω: συµµετοχή ενός (1) ατόµου στη διηµερίδα µε θέµα «Βιβλιοθήκες του 21 ου αιώνα: υπηρεσίες, συνεργασίες, ανατροπές και σταθερές» (Παν/µιο Πειραιά) συµµετοχή ενός (1) ατόµου σε ηµερίδα µε θέµα «Σύστηµα ιαδανεισµού Ελληνικών Βιβλιοθηκών» (ΕΜΠ, Αθήνα) συµµετοχή ενός (1) ατόµου στη 14 η Συνεδρίαση της ιοικούσας Επιτροπής της Οριζόντιας ράσης» (ΕΜΠ, Αθήνα) συµµετοχή ενός (1) ατόµου στο συνέδριο µε θέµα «Αποτίµηση του έργου & των υπηρεσιών των βιβλιοθηκών» (ΤΕΙ Θεσ/νικης) συµµετοχή δύο (2) ατόµων σε διηµερίδα µε θέµα «Ψηφιακή Τεχνολογία, Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» (Αθήνα) συµµετοχή ενός ατόµου στη παρουσίαση των προϊόντων της Ex-libris (Αθήνα, ΕΜΠ) συµµετοχή έξι (6) ατόµων στο συνέδριο «ιαχείριση της γνώσης. Ο παγκόσµιος ιστός & οι µονάδες πληροφόρησης (ΤΕΙ Αθήνας) συµµετοχή ενός (1) ατόµου σε «Σεµινάριο εσωτερικών επιθεωρητών Συστηµάτων ιαχείρισης Ποιότητας EN ISO 9001:2000» (Ηράκλειο, TUVAustria) συµµετοχή ενός ατόµου στην «Ετήσια συνάντηση Εθνικού ικτύου Βιβλιοθηκών» (ΕΙΕ, Αθήνα) συµµετοχή δύο (2) ατόµων στη διηµερίδα µε θέµα «θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας στο χώρο των Ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών (Παν/µιο Αιγαίου, Μυτιλήνη). 8. Εσωτερικές ιεργασίες 8.1 Καταλογογράφηση Ο κατάλογος της ΒΙ.ΚΕ.Π στις αριθµούσε βιβλιογραφικές εγγραφές. Κατά τη διάρκεια του έτους το τµήµα καταλογογράφησης επεξεργάστηκε συνολικά 8822 εγγραφές. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν στις εγγραφές αυτές ήταν οι εξής: Νέες εγγραφές 1241 ιόρθωση 6159 Αντιγραφή 98 ιαγραφή ιόρθωση καταλόγου καθιερωµένων όρων Προκειµένου να προσαρµοστεί ο κατάλογος καθιερωµένων όρων της ΒΙ.ΚΕ.Π στα πρότυπα του Συλλογικού Καταλόγου Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών διορθώθηκαν εγγραφές Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 9

10 καθιερωµένων όρων. Από την έναρξη της διαδικασίας διόρθωσης των καθιερωµένων όρων του καταλόγου έχουν διορθωθεί συνολικά Η διαδικασία συνεχίζεται. 8.3 Εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας Κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίστηκε η εφαρµογή Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας (Σ Π) βασισµένο στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: Παράλληλα, από το 2004 παρακολουθούνται συστηµατικά δείκτες ποιότητας και συγκρίνονται µε αντίστοιχους άλλων ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. 9. Συµµετοχή Σε Εθνικούς & ιεθνείς Φορείς Η Βιβλιοθήκη, προκειµένου να ενηµερώνεται πάνω στις τρέχουσες εξελίξεις σε θέµατα που την ενδιαφέρουν και για την καλύτερη εκµετάλλευση πληροφοριακών πηγών και εξοικονόµηση πόρων, ήταν µέλος του Εθνικού ικτύου Συνεργασίας Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), της Σύνδεσµοςς Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), της International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), της International Association of Technological University Libraries (IATUL) και της American Library Association (ALA). Απολογισµός ΒΙ.ΚΕ.Π 2005 ηµιουργία αρχείου 20/7/05 10

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Για τη περίοδο Σεπτεμβρίου 2010 έως Αυγούστου 2012, η Επιτροπή Βι.Κε.Π. θα έχει την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2014 Απολογισμός Βι.Κε.Π. 2014 Σελίδα 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης συνεδρίασε στις 6 Μαρτίου 2014. 1. Το κοινό της Βι.Κε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός

βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός βιβλιοθήκη ΤΕΙ Αθήνας ενημερωτικός οδηγός Κεντρική Βιβλιοθήκη Αγ. Σπυρίδωνος και Δημητσάνης Αιγάλεω, 122 10, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 53 85 134 Φαξ: 210 53 85 134 Ιστότοπος: www.library.teiath.gr Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Βιβλιοθήκης 2004

Απολογισµός Βιβλιοθήκης 2004 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Καλλιπόλεως 75, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία Τηλ.: +357 22892036 Φαξ: +357 22750508 email: library@ucy.ac.cy www: http://library.ucy.ac.cy Απολογισµός Βιβλιοθήκης 2004 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης...

1. Δαπάνες για τις Ανάγκες της Βιβλιοθήκης... 23. 3. Τεχνολογική Υποδομή και Εξοπλισμός... 24. 6.3 Πρόγραμμα Βιβλιογραφικής Εκπαίδευσης... Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2003 Αύγουστος 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥNΙΟΣ 2006 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2003... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ...5 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1989-1990...5

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ...5 Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1989-1990...5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1989-2000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2001-2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2002 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τόµος 6, Τεύχος 2 εκέµβριος 2003 ΣΕΛ TA ΘΕΜΑΤΑ ME MIA MATIA 1 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Εκπαίδευση/Υποστήριξη Προσωπικού & Χρηστών» του προγράμματος ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ

Αναφορά υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Εκπαίδευση/Υποστήριξη Προσωπικού & Χρηστών» του προγράμματος ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Αναφορά υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 5 με τίτλο «Εκπαίδευση/Υποστήριξη Προσωπικού & Χρηστών» του προγράμματος ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007 ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2007 ΟΡΓΑΝΩΗ Γηα ηε πεξίνδν επηεκβξίνπ 2006 έωο επηέκβξην 2007 ε Δπηηξνπή ΒΙ.ΚΔ.Π είρε ηελ αθόινπζε ζύλζεζε: Πξόεδξνο ν θ. Μ. Παηεξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασίες βιβλιοθηκών στο ψηφιακό περιβάλλον. Μια συστημική προσέγγιση

Συνεργασίες βιβλιοθηκών στο ψηφιακό περιβάλλον. Μια συστημική προσέγγιση Συνεργασίες βιβλιοθηκών στο ψηφιακό περιβάλλον. Μια συστημική προσέγγιση Φίλιππος Τσιμπόγλου PhD Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου Συντονιστής έργου Συλλογικού Καταλόγου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ" ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 4 4. ΧΡΗΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 3PοP ιεθνές ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τόµος 8, Τεύχος 2 εκέµβριος 2005 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Βιβλιοθήκης 2002

Απολογισµός Βιβλιοθήκης 2002 1. Συνοπτική παρουσίαση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Καλλιπόλεως 75, Τ.Κ. 20537, 1678 Λευκωσία Τηλ.: +357 22 892030, Φαξ: +357 22 750508 Απολογισµός Βιβλιοθήκης 2002 Οι κυριότερες δραστηριότητες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2008202 Α. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τα έτη 20042007 Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών. H Bιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών. H Bιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών H Bιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία 2013 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Ο κατάλογος της ΒΚΠ «Νηρέας»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ «ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ. ΤΣΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης 2012 Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης Αθήνα, Μάιος 2013 16/05/2013 Τράπεζα της Ελλάδος. Βιβλιοθήκη Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2012. Αθήνα, Μάιος 2013, σ. 34 Διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΒΙΚΕΠ) ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ 2011 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης έτος 6 ο

Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης έτος 6 ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣΩ 2014 Έκθεση δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης έτος 6 ο Αθήνα, Ιούνιος 2015 17/06/2015 Τράπεζα της Ελλάδος. Βιβλιοθήκη Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014. 6 η έκδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ)

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΙΠAΚ) ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3.1 Γ. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΚΕΤΟ 3 3.1 3.1β 2.2.3 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2006 ( ) 118.678,17 373.291,88 * 94.111,57 425.409,74 Αγορά ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων & Ο/Α υλικού

2006 ( ) 118.678,17 373.291,88 * 94.111,57 425.409,74 Αγορά ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων & Ο/Α υλικού Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιανουάριος 2006 Αύγουστος 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Αποστολή της Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προϋπολογισμός: 280.000,00 (με ΦΠΑ) 227.642,28 (χωρίς ΦΠΑ)

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προϋπολογισμός: 280.000,00 (με ΦΠΑ) 227.642,28 (χωρίς ΦΠΑ) Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» του Υποέργου 3 Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ)

Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ ΠΠ) Παναγιώτης Γεωργίου Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)}

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την. «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αποθετηρίου» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Υποστήριξης & Εμπλουτισμού Ιδρυματικού Αποθετηρίου» {K.E.2094 (80801)} Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞ @ΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΚΟΠΟΣ / ΟΝΟΜΑ Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (Ε.Α.Π.) λειτουργεί η εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Μο.Δι.Π. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Μο.Δι.Π. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Μο.Δι.Π. Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Πειραιά 3 Ι Εκπαιδευτικό Προσωπικό 4 Ι. 1 Μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 4 Ι. 1.1. Ερευνητικό έργο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά 6 Ι. 2 Ειδικό Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

1998-99. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 1998-99 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1999 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστηµιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 Προμήθεια Εξοπλισμού της Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» Μέρος Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Ανάπτυξη Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα