ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL SD-150

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.silver-star.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL SD-150"

Transcript

1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL SD-150

2

3

4 Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

5 TV SCART

6 POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY <0>-<9>: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ OK VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ EPG FAV: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ RECALL: ΑΝΑΚΛΗΣΗ Red/Green/Yellow/Blue: ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ TELETEXT TTX: ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ TELETEXT SUBTITLE: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ (ΑΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ) AUDIO: ΑΛΛΑΓΗ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ/ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΗΧΟΥ EXIT: ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΝΟΥ INFO: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΚΑΝΑΛΙ TV/RADIO: ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ MUTE: ΣΙΓΑΣΗ ΗΧΟΥ PAGE+/PAGE-: ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ SLEEP: ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ. ΕΠΙΛΟΓΕΣ: OFF, 10, 30, 60, 90 ΚΑΙ 120 ΛΕΠΤΑ PLAY/PAUSE STOP: ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ REC 4

7

8

9

10 Επεξεργασία Στο μενού «Επεξεργασία καναλιών», πιέστε το [Πράσινο] πλήκτρο και στη συνέχεια το πλήκτρο [Επάνω/Κάτω] για να μετακινήσετε την επισήμανση. Πιέστε [ΟΚ] για να ανοίξετε το παράθυρο «Μετονομασία». Εμφανίζεται ένα παράθυρο, ως εξής: 1.Πιέστε [Κίτρινο] πλήκτρο για να επιλέξετε κεφαλαία ή όχι. 2.Πιέστε [Κόκκινο] πλήκτρο για να διαγράψετε το χαρακτήρα στον οποίο βρίσκεται ο δρομέας. 3.Πιέστε [Μπλε] πλήκτρο για να αποθηκεύσετε τις τροποποιήσεις.

11

12

13

14

15

16 14/01/2010

17 14/01/2010

18

19 την τελευταία διάδραση με το χρήστη/ ή αλλαγή ενός καναλιού. Εμφανίζεται μήνυμα 2 λεπτά πριν τη μετάβαση στην κατάσταση αναμονής (standby). 8 Eργαλεία Πιέστε το πλήκτρο [ΟΚ] ή [Δεξιά] για είσοδο στα «Εργαλεία». Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα του μενού, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, που θα σας ζητάει την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι «0000». 1. Πιέστε το πλήκτρο [Επάνω/Κάτω] για επιλογή σελίδων μενού: Πληροφορίες, Φόρτωση εργοστασιακών ρυθμίσεων, Αναβάθμιση S/W με ΟΤΑ, Αναβάθμιση με USB, Διάταξη USB, Ασφαλής αφαίρεση διάταξης USB. 2. Πιέστε το πλήκτρο [Επάνω/Κάτω] για επιλογή στοιχείων στο μενού. 3. Πιέστε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Exit] για επιστροφή στο βασικό μενού. 7.8 Αυτόματη Κατάσταση Αναμονής (Standby) H συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (standby), εφόσον παραμείνει ανενεργή για 3 ώρες μετά

20

21

22 Πλήκτρο 2: Υπάρχουν τέσσερις επιλογές ταξινόμησης (ανατρέξτε στην ενότητα ). Πιέστε το πλήκτρο [Κανάλι Επάνω/ Κανάλι Κάτω] για να μετακινήσετε την επισήμανση και πιέστε [ΟΚ] για επιβεβαίωση της επιλογής σας. Πλήκτρο EPG: Αλλαγή δίσκου

23

24

25 Μετονομασία 1. Πιέστε το [Κόκκινο] πλήκτρο για να μετονομάσετε το επισημασμένο πρόγραμμα. Θα εμφανιστεί το παράθυρο «Μετονομασία». 2. Πιέστε το [Κίτρινο] πλήκτρο για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών. 3. Πιέστε το [Κόκκινο] πλήκτρο γοα διαγραφή του χαρακτήρα στον οποίο βρίσκεται ο δρομέας. 4. Πιέστε το [Μπλε] πλήκτρο για αποθήκευση των τροποποιήσεων.

26 Πιέστε το Κόκκινο πλήκτρο "Μορφοποίηση Δίσκου". Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε μεταξύ των τύπων: NTFS και FAT. Πιέστε το Πράσινο πλήκτρο για ρυθμίσετε την "Ψηφιακή Εγγραφή Video". Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: REC&TMS, Record (Εγγραφή), Timeshift (Χρονική Μετατόπιση) Χρονική Μετατόπιση 14/ Διαμόρφωση DVR Ρυθμίστε την ψηφιακή εγγραφή video (digital video recording): 1. Ενεργοποιήστε/ Απενεργοποιήστε (ON/ OFF) τη χρονική μετατόπιση 2. Επιλέξτε τον τύπο εγγραφής: TS ή PS 1. Πιέστε το πλήκτρο [PAUSE] για να εμφανιστεί η χρονική μετατόπιση των OSD ως εξής: 2. Πιέστε [Αριστερά/Δεξιά] για να μετακινήσετε το σλάιντ αριστερά ή δεξιά. Πιέστε [ΟΚ] για αναπαραγωγή του σημείου όπου βρίσκεται το σλάιντ. 3. Πιέστε, επίσης, [PAUSE]/[fast back]/[slow back] (Παύση/ Ταχεία αναστροφή/ Αργή αναστροφή για την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας. Θα γίνει είσοδος στη λειτουργία αναπαραγωγής του προγράμματος, που έχει γραφεί στον USB HDD (όπως στην παρακάτω εικόνα). Τώρα μπορείτε

27 να εκτελέσετε παύση, ταχεία προώθηση, ταχεία αναπαραγωγή, ταχεία αναστροφή, αργή αναστροφή. 14/ Εγγραφή 1. Πιέστε το πλήκτρο εγγραφής (Rec) για να ξεκινήσετε την εγγραφή. 2. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο εγγραφής (Rec) για να ρυθμίσετε και να θέσετε τη χρονική διάρκεια της εγγραφής. 3. Πιέστε το πλήκτρο [Stop] (Διακοπή) μία φορά για λήξη της λειτουργίας αναπαραγωγής. Πιέστε [Stop] για δεύτερη φορά για διακοπή εγγραφής. 4. Πιέστε το μπλέ πλήκτρο για γρήγορη προεπισκόπηση των μαγνητοσκοπιμένων προγραμμάτων. Πιέστε [ΟΚ] για αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου. Σημείωση: Η χρονική μετατόπιση είναι διαθέσιμη μόνον όταν ο USB HDD έχει συνδεθεί στο σύστημα και αν η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής είναι αρκετή για να γίνει αυτό.

28

29 4 4 4

30 19/11/ /11

31 32 32

32 3327

33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ MP3/ JPEG/ BMP MP4: Divx4.5.6; Maximal 1280x720 30fps; (defined video codec) AVI: Max L x720 30fps; (defined video codec)

34 ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΑΣH ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ~ V 50/60Hz ΜΑΧ. 0.5 W ΜΑΧ. 5W ( USB Max Load: DC 5V, 300mA)

35 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Μ.Π (ΠΔ ) Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή στις οδηγίες χρήσης, σημαίνει ότι θα πρέπει να διαθέσετε τη συσκευή όταν πλέον δεν λειτουργεί, ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή σας όπου αγοράσατε το προϊόν για το χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

36 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών σύμφωνα με τη δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή και το με αριθμό SZEMO SGS test report: Οδηγία για την Ήλεκτρο-Μαγνητική Συμβατότητα (EMC): 2004/108/EC Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD): 2006/95/EC Οδηγία Σήμανσης CE: 93/68/EEC Οδηγία χαμηλής κατανάλωσης σε αναμονή: 205/32/EC Οι παραπάνω οδηγίες δηλώνουν ότι ο δέκτης με κωδικό κατασκευαστή GK-BM15 και κωδικό συσκευασίας SD-150 συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006 EN :2006+A1:2009+A2:2009 EN :2008 EN55020:2007 EN60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010

37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε τη συσκευασία. Η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Επίγειος ψηφιακός δέκτης DVB-T x 1 τεμάχιο Τηλεχειριστήριο x 1 τεμάχιο Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου τύπου ΑΑΑ x 2 τεμάχια Οδηγός χρήσης x 1 τεμάχιο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

38 USER MANUAL SD-150

39 CONTENIDO Quick Installation 1.SAFETY INFORMATION INTRODUCTION SYSTEM CONNECTION... 5 BASIC OPERATIONS 4.WELCOME PAGE EDIT CHANNEL INSTALLATION SYSTEM SETUP TOOLS GAME REC HOTKEY

40 SAFETY USING THE INFORMATION SET TOP BOX 1

41 2

42 POWER USB RF IN RF LOOP through TV SCART 3

43 POWER: Switch the receiver in and out of Standby mode. <0>-<9>: Numeric keys. CH-/CH+: Program changing keys. MENU: Display main menu on TV screen, and press again to disappear menu. OK: To confirm current setting, or display all programs in no-menu mode. VOL-/ VOL+: To increase / decrease volume. : Press to move the cursor EPG: Shows the Electronic Program Guide. FAV: Displays your favorite channels list. Press FAV again to access to the other favorite lists. RECALL: Go back to the previous viewed channel. Red/green/yellow /blue: Use to navigate between pages in teletext mode. TTX: Switch on Teletext, if current channel has this option, and use EXIT key to quit Teletext. SUBTITLE: Display subtitle options (availability depends on the channel). AUDIO: Change the Audio language and Left/Right channel (availability depends on the EXIT: Use this key to quit current menu. INFO: Display information about the current channel. TV/RADIO: Switch between Digital Radio and DVB-T modes. MUTE: To navigate inside the menus. PAGE+/PAGE -: To navigate inside the menus. SLEEP:Setting sleep time at OFF 10Min 30Min 60Min 90Min 120Min. PLAY/PAUSE STOP:press this key will exit the timeshift function. REC 4

44 System Connection 5

45 Basic Operations 4. Welcome Page When turn on the power for the first time, the welcome page will be shown as below: 1 Press [Up/Down] key to move highlight. 2 Press [Left/Right] key to select region, language, Display mode, Aspect mode. 3 Move highlight to [OK] button and press [OK] key to begin the auto scan. 4 Press [Exit] key to exit wecome page and enter into main menu. 1 Press [Up/Down] key to select menu pages among Edit Channel, Installation, System Setup, Tools, Game, and REC. 2 Press [OK] or [Right] key to enter the Edit Channel. If Menu Lock is On, a dialogue inquires the password, 0000 is for default. 3 Press [Up/ down] key to select menu items among TV Channel List, Radio Channel List and Delete All. 4 Press [Left] key or [Exit] key to go back to main menu. 5.1 TV Channel List When entering the TV Channel List menu, the window shows as below. 5. Edit Channel When pressing the [Menu] key to enter the main menu, which shows as below: 6

46 Basic Operations 1 Move the highlight by pressing [Channel Up/Channel Down] key then press [OK] key to preview the current highlighted program in the preview window. 2 By pressing [Page Up/Page Down] key to execute the Page Up/Page down function. 3 By pressing the [Volume Up/Volume Down] key to switch to different Program Group. 4 By pressing the [Menu] or [Exit] keys to go back to the Edit Channel menu. 5 By pressing the color key to execute the corresponding functions in Channel List Favorite 1 Press the [FAV] key, and then [OK] key to open the Favorite window. 2 Move the highlight among the 8 favorite groups by pressing [Channel Up/Channel Down] key, and press [OK] key to make a favorite mark in the left side of the selected Favorite group. 3 Press [OK] key on the marked Favorite group to cancel the existing favorite mark. 4 After marking, press [Exit] key to go back to TV Channel List, there will be a favorite mark beside the marked channel Lock 1 Press [Red] key to enter the lock mode. 2 Press [Up/Down] key to move the highlight, and press [OK] key to display a dialogue to ask you to input password, 0000 is for default. If the correct password is entered, then a lock mark can be seen on the right side of the highlighted channel. 3 After saving and exiting the menu, the password dialog will be required while you want to watch the locked channel Skip 1 Press [Green] key to enter skip mode. 2 Press [Up/Down] key to move the highlight and press [OK] to make a skip mark in the right side of the highlighted channel. 3 After saving and exiting menu, the channel will be skipped while user change channel in the full screen Move 1 Press [Yellow] key, then press [Up/Down] key to move the highlight and press [OK] key to make a mark. There will be a moving mark in the right side of the selected channel.

47 Basic Operations 2 By pressing [Up/ down] key to move the selected channel to the position that you want to place. Press [OK] key to confirm your decision Edit 1 Press [Blue] key to open Edit menu. 2 Press [Exit] to exit Edit Channel menu. If you have done some modification in Edit Channel menu, the system will show up a message box to inquire you whether saving or not when exiting Sort 1 Press [Red] key can open the Sort window. There are four kinds of sorting approaches. By Press [Channel Up/Channel Down] key to move highlight and press [OK] key to confirm your selection. 2 The four kinds of sorting approaches are: Name (A-Z): Sorting in Alphabetical descending Order. Name (Z-A): Sorting in Alphabetical ascending Order. Lock: Collecting all locked channels and list in the bottom of TV Channel List. Default: Return to original setting order. 1 Press [Yellow] key to switch whether capital or not. 2 Press [Red] key to delete the char on the cursor. 3 Press [Blue] key to save the modification Delete Press [Blue] key, then press [Up/Down] key to move the highlight and press [OK] key to make a delete mark in the right side of the highlighted channel. After save and exit Edit Channel menu, the marked channel will be deleted. 5.2 Radio Channel List Basically, the operations in Radio Channel List are almost the same as those of the TV Channel List Edit In Edit Channel menu, press [Green], then press [Up/Down] key to move the highlight and press [OK] key to open the Rename window. Which shows as below: 8

48 Basic Operations 5.3 Delete All Press [OK] key, it will pop up a warning message to inquire you whether delete all services or not. 1 If the selection is Yes, all channels will be deleted. 2 If the selection is No or press [Exit] key, this function will be ignored directly without saving. Frequently asked Questions Q: IF I recklessly delete all channels, what should I do? A: There are two ways to restore: To re-search all channels in Installation functions. Use load Factory setting function to restore all channels in Tools function. 6. Installation When you enter the Installation menu, the menu will be displayed as below: 1 Press [Up/Down] key to select menu pages among Auto scan, Channel scan, Aerial adjustment, LCN. 2 Press [OK] or [Right] key to enter the Installation. If Menu Lock is On, then a dialogue to inquiry the password will be shown. The default Password is Press [Up/ down] key to select menu items. 4 Press [Left] key or [Exit] key to go back to main menu. 6.1 Auto Scan When you enter to Auto Scan menu, there will display the screen like below: 1 In FTA only item, press [Left/Right] key to turn yes/no. 2 Moving the highlight to Search item and press [OK] key to start scanning. 3 In the Auto Scan menu, press [Exit] key to draw back from the scanning. 9

49 Basic Operations 6.2 Channel Scan When entering to Channel Scan menu, a channel scan menu will be shown as below: 1 There are two choices of Scan Mode, by channel or by frequency. If you scan by channel, Scan Band and Ch No are available to be adjusted. If you scan by frequency, Frequency and Bandwidth are available to de adjusted. 2 There are two choices of Scan Band, UHF or VHF. 3 There are 56 choices of CH No ranging from In frequency CH05(177500Hz) to CH69(858000Hz). 4 You can adjust any frequency to search by. 5 There are three choices of Bandwidth, 6, 7, and 8 MHz. 6 When you complete your modification, move highlight to Search item and press [OK] key, then it will begin to scan. 7 Press [Exit] key to exit the scanning. 6.3 Aerial Adjustment When entering to Aerial Adjustment menu, a menu will be displayed as below: 1 The user can check and adjust the Signal Intensity and Signal Quality of every Ch No. 2 Tuner Power :on/off 10

50 Basic Operations 6.4 LCN LCN: To toggle the LCN mode On/Off 7. System Setup When entering to System Setup menu, a menu will be displayed as below: Auto Standby Press [Up/Down] key to select menu pages among Language TV system Local time setting, Time setting Parental lock, Osd setting Favorite. 7.1 Language When entering the Language menu, you will see the screen as below: 1 Language: press [Volume Up/ Volume Down] key to select menu languages, the selections of languages include:english, Greece. 2 First Audio: Some channels have more than one available audio language; with this function, a user can set the first audio for this channel. If the playing channel has the same audio as the First Audio you set, system will play this audio language as default. If the channel hasn t the suited audio language, then the system will compare automatically with the second audio language. 3 Second Audio: If the channel contains the audio track corresponding to the Second Audio instead of the First Audio, system will play the second audio language as default. If no audio language corresponds to the Second Audio, then the default language of current channel will be played automatically. 4 Subtitle Language: Some channels have more than 11

51 Basic Operations one subtitle for choosing.with this function, a user can set the specified subtitle language. If the playing channel has the same subtitle language as the Subtitle Language the user set, system will play this subtitle language as default. If the channel hasn t the suited subtitle language, then the default subtitle language of current channel will be played automatically. 5 Teletext: The user can set teletext language. If the streams have this language you can see the teletext in language you set. 6 Press [Exit] key to draw back from Language menu. 7.2 TV System When entering the TV System menu, you will see the screen as below: 1 Display mode:to switch the system output video resolution. 2 Aspect Mode:To switch the screen aspect ratio. By pressing [Left/Right] key to select each mode circularly. The following options are provided: 4:3 PS/4:3 LB/16:9/AUTO. Auto means system won t do any aspect ratio switching. 3 Video Out: setting the TV video output mode. There are two options are provided: RGB/CVBS. 4 Press [Exit] key to draw back from TV System menu 7.3 Local Time Setting 1 Region: Select the country which the user is in. 2 GMT Usage: Set to be By Region/User Define/OFF. 3 GMT Offset: Valid only when the setting of GMT Usage is User Define. By pressing [Left/Right] keys to switch GMT Offset values ranging from -11:30 ~ +12:00, with the increment unit by half an hour. 4 Summer Time: Valid only when the setting of GMT Usage is User Define. When Summer Time is On, one hour will be added. 12

52 Basic Operations 5 Date and Time items: Valid only when the setting of GMT Usage is Off. By pressing [Left/Right] keys to moving highlight and the number keys for inpout. 6 Press [Exit] key to draw back from Time menu 7.4 Timer Setting Select Timer Setting item and press [OK] key to enter Timer list menu. 7.5 Parental Lock Press [OK] key on Parental Lock item, a dialogue will be pop up to ask for the password ( 0000 for default.) Once the user make the password correct, a screen will be shown as BELOW. Press [up/down] key to select a timer, then press [enter] key to open and adjust the timer menu. 1 Menu Lock: determining the users intention to block the following menus with password: Edit Channel/ Installation/Tools. 2 Channel Lock: determining the users intention to play or lock channels with password. If the setting is Yes, then the password will be asked to play the channels with lock mark. 3 New Password: used for revising password, by keying in the new password in this item. After the 4 digital numbers are filled, the Confirm Password item will ask you to input the new password again. If the password is 13

53 Basic Operations correct, the screen will show up a message of Saving Data, Please Wait After finishing saving and drawing back to System Setup menu, the revising is completed. 4 Press [Exit] key to draw back from the Parental Lock menu. 7.6 OSD Setting When entering the OSD Setting menu, a screen will be shown as below: 1 OSD Timeout: set the duration of showing up for the program banner which contains some information about the channel and shows up once the channel is changed. 2 OSD Transparency: set the transparency of OSD. Press [Left/Right] key to select the values. There are 5 levels of transparency, 10%, 20%, 30%, 40%, and Off (Opaque of the OSD). 3 Load Default OSD Setting: press OK to restore default OSD setting. 4 Press [Exit] key to draw back from the OSD Setting menu. 7.7 Favortie When entering the Favorite menu, a screen will be shown as below: press [OK] key to rename the favorite group. A dialog shows as below: 14

54 Basic Operations 1 Press [Yellow] key to switch whether capital or not. 2 Press [Red] key to delete the char on the cursor. 3 Press [Blue] key to save the modificationm, 7.8 Auto Standby The STB will be automatically switched into standby mode after three hours in active mode following the last user interaction and/ or a channel change,an alert message will show 2 minutes before going into standby mode. 8. Tools In Tools menu: 1 Press [Up/Down] key to select menu pages among Information Load factory setting S/W Upgrade by OTA, Upgrade by USB, USB device, Remove USB device safely. 8.1 Information When entering the Information menu, a screen will be shown as below. It shows the version and date for the items such as boot loader, main code, radio back, country band, user db information. Press [OK] or [Right] key to enter the Tools. If Menu Lock is On, it will display a dialogue for user to key in password. The default Password is Load Factory Setting press [OK] to load defaults settings, warning inquiry will be popup as below.once the Yes option is chosen, the all revised parameters of the receiver will be reset to the default alue. Please use this function carefully. 15

55 Basic Operations 8.3 Upgrade by USB This function is only valid when the USB device has been plugged-in and attached at the receiver box. Open Upgrade by USB menu according to Menu -> Tools-> Upgrade By USB. 2. Main Code: the user can only upgrade part of the main code. Please confirm the upgrading file format is mcd*.bin Radio Back: the user can upgrade the background logo. Please confirm the associated file name of the upgrading file to be as *.m2v 8.4 USB Device USB menu will automatically be shown once inserting the USB disk to USB port, except the status of auto scanning, multi picture displaying, and upgrading. Another way to open USB menu is to go step by step according to Menu->Tools->USB Device. USB menu will be disabled when the USB device is unplugged. Media Player List will not be saved after unplugging USB and/or going to standby and power off. Media player menu will be shown as below 1. All Code: the user can only upgrade whole file to the STB flash ROM. Please rename the new file name to be the format as all*.bin, Then Press OK key to start upgrade by USB. 16

56 Basic Operations key operations: FAV key: Put the selected file to play list. 0 Key: All the MP3 files in current directory will be added into MP3 play list. 1 Key: All the Image files in current directory will be added into Image play list. 2 Key:There are four kinds of sorting approaches. By Press [Channel Up/Channel Down] key to move highlight and press [OK] key to confirm your selection. The four kinds of sorting approaches are: Name (A-Z): Sorting in Alphabetical descending Order. Name (Z-A): Sorting in Alphabetical ascending Order. Music 1st: Sorting in Music file as priority; Image 1st: Sorting in Image file as Priority; Lock: Collecting all locked channels and list in the bottom of TV Channel List. Default: Return to original setting order. Yellow Key: The Please select play list type operation window will be shown by pressing Yellow key. After that, the user can play the image or music by choosing the files. If here is no file in the directory, an operation window This type of play list doesnot exist will be shown. INFO: Set up slide show of images. Blue Key: To rotate among the 3 repeat modes provided as below: Repeat Folder The entire Random Folder Repeat Single EPG Key: Change the different disk. Music/Image play operation Press Yellow key to enter into playlist and select music/ group image Red Key: Play the file list from the 1st music file. Yellow Key: Delete the file highlighted by Yellow key. 17

57 Basic Operations Blue Key: Delete all files by blue Key, with a remind Are you sure to save? 8.5 Remove USB device safely Before removing the USB device, press Remove USB device safely first, with a reminding You can safely remove USB device now!. Then the USB device can be removed without concern. 9. Game There are two games for selection: Othello/Sudoku. 10. REC When you enter to REC menu, you will see the screen like below: 2 Press [OK] or [Right] key to enter the REC. If Menu Lock is On, it will display a dialogue for user to key in password. The default Password is Press [Up/Down] key and [OK] key to select menu items. 4 Press [Left] key or [Exit] key to go back to main menu Record manager 1 Press [Up/Down] key to select menu pages among record manager Record manager, DVR Information, Dvr configuration Lock 1 Press [Green] key to lock a program on HDD. 2 If you want to cancel the lock mark for a program, press [Green] key again. It will ask you to input password. Once you input the correct password, it will cancel the lock feature for the program.

58 Basic Operations Delete 1 Press [Blue] key to make a delete mark on the highlight program. 2 If you want to cancel the delete operation, press [Blue] key again to cancel the delete mark. 3 When exit the Record Manager menu, all the delete mark channel will be deleted directly Rename 1 Press [Red] key to rename the highlight program. It will show the Rename window. 2 You can press [Yellow] key to switch capital and lowercase. 3 Press [Red]key to delete the char on the cursor. 4 Press [[Blue] key to save the modification 10.2 Disk Information 1 Move the highlight to DVR HDD Information and press [OK] key. It will display DVR HDD information as below: 10.3 DVR Configuration Set up digital video recording 1. Turn ON/OFF timeshift 2. Set record type: TS/PS 19

59 Basic Operations Timeshift Record 14/01 1 Press [PAUSE] key to see time shift OSD as below: 2 You can press [Left/Right] to move the slide to left or right. Press [OK] key to play the point where the slide is. 3 You also can press [Pause] /[fast back]/[slow /back] can realize these function. Then it will enter the mode which is playing the recorded program on HDD. (like the picture below) Then you can do pause, fast forward, fast back, slow forward, and slow back. 1. Press record key to start recording 2. Press record key again to set and adjust recoring duration time 3. Press [Stop] key first time to end the playing mode. Press [Stop] key second time to stop the recording 4. Press blue key to show the recorded files fastly,press OK to play the selected file. Notes: Time Shifting/recording will only be available when USB/ HDD is connected to system and read/write speed is high enough to do that. 20

60 Basic Operations 11. Hotkey 11.1 Power 1 Press [Power] Key can enter the Standby state 2 In Standby state, press [Power] Key again can call back the unit and go on play the previous channel 3 User can also disconnect the device s main power to end the Standby state Channel Up/Channel Down In full screen, press [CH+/CH-] to change channel Volume Up/Volume Down In full screen, press [VOL+/VOL-] to adjust volume Number 0~9 In full screen, use number key and press [OK] on the Remote Control Unit to change channel TV/RADIO In TV mode, pressing [TV/RADIO] key can switch to Radio mode. In Radio mode, press [TV/RADIO] key to switch to TV mode Audio 1 In full screen, press [AUDIO] key can open the Audio window on the screen. 2 You can modify the audio track by press [Channel Up / Channel Down] key and modify the audio mode by press [Volume Up / Volume Down] key. 3 Mode: Left/Right/Stereo/Mono 11.7 Mute 1 Press [MUTE] key to mute the sound and the screen will show up mute OSD. 2 Press [MUTE] key again to restore sound Favorite 1 In full screen, press [FAV] key, it will display a window of Favorite Group on the left of the screen, which you can watch like below. 2 In the window of Favorite, you can move highlight by press [Channel Up/Channel Down] key and press [OK] key to select favorite group. 3 In the window of FAV group X, you can move highlight by press [Channel Up/Channel Down] key 21

61 Basic Operations and press [OK] key to select favorite channels. Pressing [Page Up/Page Down] keys can implement the Page up/page down function 5 Press [Exit] key to exit the current window. Frequently Asked Question Q: Why the screen displays No Favorite Channel, after pressing [Favorite] key? A: It is because that you haven t set any channels as favorite channel. Please refer to Favorite 11.9 Recall Press [RECALL] key will directly switch to the previous channel that you played before current channel EPG 1 The STB has an Electronic Program Guide (EPG) to help you navigate channels through all the possible viewing options. The EPG supplies information such as channel listings and starting and ending times for all available channels. Press [EPG] key to display EPG screen You also can press [Volume Up/Volume Down] keys to select different Favorite Group. 22

62 Basic Operations 2 Press [OK] key in each item can see more detail information and press [Red] key to cancel 3 Press [Red] key in EPG menu can display Time Bar Menu. In Time Bar menu, you can press [Left/Right] to select back/current time/last program or 0:30/next program or +0:30/-2:00/+2:00/last day /next day. Press [Up/Down] key to channel change. 4 Press [Green] key in EPG menu can open timer menu. User can save a timer as he want. 5 In EPG menu, press [Exit] to close EPG screen Subtitle Press [SUBTITLE] key in full screen, you can select subtitle and teletext subtitle language or switch subtitle off TEXT 19/11/

63 Basic Operations 1 Press [TEXT] key in full screen, you can open teletext page on the channel which has teletext information. 2 If the channel has no teletext information, it will show No Data on the screen Menu 1 Press [MENU] key can open the menu, exit the current menu to last menu or close the window Exit Press [EXIT] key can exit the current menu to last menu or close the window Information 1 In full screen, press [INFO] key can open information screen, it will shows program banner. 2 In the program banner, press [INFO] key again, the window shows the parameters of current channel Channel List 1 In full screen, press [OK] key can enter Channel List. 2 Press [Left/Right] key to change favorite. 3 Press [Up/Down] key to move highlight and press [OK] key to play the highlighted channel. 4 Press [Page Up/Down] key to page up and page down. 5 Press [Exit] key to exit the channel list. 19/11 24

64 Basic Operations Page Up/Page Down 1 In Channel list, press [Page+/Page-] key can page up and page down the channel list Record 1 Press [Record] key can record current program to USB disc. The default record duration is 2 hrs. 2 Press [Record] key again can input record duration PLAY Press [PLAY] key can change to normal playback mode while other trick mode is enabled such as PAUSE, Forward or Reverse Pause 1 In playing mode, press [Pause] key, the picture will be paused, but the sound of the channel will still continues Press [PAUSE] key again, the screen s picture will skip over to the current playing picture, and the sound of the channel will correspond playing. 3 In playing mode, press [Pause] key, the picture will be paused, but the sound of the channel will still continues. 4 Press [PAUSE] key again, the screen s picture will skip over to the current playing picture, and the sound of the channel will correspond playing STOP 1 In the time-shift mode, press [STOP] key can stop time-shift play and comeback to life position. 2 When recording, press [STOP] key will list the recording programs. Press [STOP] again will stop recorder. 3 When playing recorded file from record manager, press [stop] key will stop playing file and comeback to record manager menu FB Press [FB] button rewinds backward with X2, X4, X8, X16 and X32 speed FF Press [FF] button plays forward with X2, X4, X8, X16 and X32 speed.

65

66 VIDEO PROFILE AND LEVEL MPEG-1 MPEG-2 MPEG-4 AVC/H.264 MAX. MAX. MP3/JPEG/BMP MP4: Divx4.5.6; Maximal 1280x720 30fps; (defined video codec) AVI: Max L x720 30fps; (defined video codec) 27.

67 ~ V 50/60Hz STANDBY CONSUMPIION MAX.0.5W 5 ( USB Max Load: DC 5V, 300mA) 28

68

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ TV SCART POWER: ΕΞΟΔΟΣ/ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ STANDBY -: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΑ CH-/CH+: ΚΑΝΑΛΙ ΚΑΤΩ/ΠΑΝΩ MENU: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ OK VOL-/VOL+: ΜΕΙΩΣΗ/ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini

AX Lion mini. Εγχειριδιο Χρησης. Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση. Lion mini AX Lion mini Εγχειριδιο Χρησης Lion mini Διαβαστε το manual πριν απο την εγκατασταση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ. Γ ε αποφύγετ πάρχ επισ ε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη

Digital Terrestrial Receiver. Εγχειρίδιο Χρήστη Digital Terrestrial Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ 2 Περιεχόμενα συσκευασίας... Σελ 3 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

...απόλαυση High Definition παντού!

...απόλαυση High Definition παντού! HDMI Modulator single DVB-T...απόλαυση High Definition παντού! Οδηγίες Χρήσης HDMI to DVB T Modulator Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 3 2. ΣΥΝΔΕΣΗ 4 3. ΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 4 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 4.1

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119

VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 VENEX 3602HD / 3329E/ 5119 Ασφάλεια CAUTION: ΤΟ σύμβολο κεραυνός, μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο, είναι η προειδοποίηση του χρήστη για "επικίνδυνη τάση» και για την πρόληψη από τον Για να μειώσετε τον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102

Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακοί Δέκτες MPEG4 HD Dέκτης SRT 8102 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 1.3 Αποθήκευση 1.3 Εξοπλισμός Set-up 1.4 Εξαρτήματα 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB 2.

Διαβάστε περισσότερα

Επίγειος ψηφιακός δέκτης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DV-127. Ελληνικά

Επίγειος ψηφιακός δέκτης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DV-127. Ελληνικά Επίγειος ψηφιακός δέκτης DV-127 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DV-127 Ελληνικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, µην αφαιρείτε το κάλυµµα. Για επισκευή µόνο σε εξειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη. Ο κωδικός πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις συστήματος

Απαιτήσεις συστήματος 53176 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με οδηγό και λογισμικό 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Τηλεχειριστήριο 1 x Σετ εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης Απαιτήσεις συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8580 Γνωριμία με τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόµενα Συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Ελληνικά. 1.1 Περιεχόµενα Συσκευασίας. 1.2 Απαιτήσεις Συστήµατος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Περιεχόµενα Συσκευασίας Μόλις παραλάβετε το TVGo DVB-D02 σας, παρακαλείστε να σιγουρευτείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία περιλαµβάνονται στη συσκευασία TVGo DVB-D02 CD µε λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto!

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto! ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1. Εισαγωγή 2 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 3. Βασικά Χαρακτηριστικά 2 4. Περιγραφή Πλήκτρων 3 5. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της Συσκευής 3 6. Φόρτιση Μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM DVD COMBO D8 HDTV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy Combo DVD d8 HDTV. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε σημειώστε:

Παρακαλούμε σημειώστε: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε σημειώστε: Λόγω της διαρκούς τεχνικής αναβάθμισης των συσκευών μας, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε αναφορικά με τις πρόσφατες πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση HDMI. Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύρια Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα Για την ασφάλειά σας. Αποσυσκευασία.. Γενική Λειτουργία. Τηλεχειριστήριο.. Πίσω Όψη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση µε τηλεόραση και βίντεο µε χρήση SCART Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης.

Σε αυτό το εργαστήριο θα εγκαταστήσουμε μια διανομή Linux Fedora Core 4 από DVD. Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα της εγκατάστασης. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μάθημα: Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Εξάμηνο: Δ, Ακαδ. Έτος: 2005 2006 Διδακτική Ενότητα: Εγκατάσταση Fedora Core 4 Υπεύθυνος μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HIGH DEFINITION GREECE Οδηγίες Χρήσης 1 RT 0406 HD ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος, μέσα στο ισόπλευρο τρίγωνο δείχνει την επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες

Περιεχόμενα. Βασικές λειτουργίες. Τηλεχειριστήριο. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λοιπές Λειτουργίες Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λοιπές Λειτουργίες Πως θα μεταβείτε στη λίστα προγραμμάτων Πως θα ρυθμίσετε τη λειτουργία Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

SAB Titan HD User Manual

SAB Titan HD User Manual SAB Titan HD User Manual Περιεχόμενα 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ... 5 5. FRONT PANEL... 6 6. REAR PANEL... 7 7. ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΣ... 8 8. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 1. Safety 1.1 Intended use The digital photo frame has been designed to display photos from memory device. Due to the great variety of products with external memory

Διαβάστε περισσότερα

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TV STAR T910i USB PVR ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ TV STAR T910i USB PVR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόµενα Πληροφορίες Ασφαλείας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση του συστήµατος...6 Βασικές λειτουργίες...6 4. Αρχική σελίδα...6 5. Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης

Οδηγίες χρήσεως. Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης S1 Οδηγίες χρήσεως Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λάμψη αστραπής με το ενδεικτικό βέλος, εντός ενός ισοσκελούς τριγώνου, αποσκοπεί στο να προειδοποιήσει τον χρήστη για «επικίνδυνη

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης

DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης DIGITAL COMBO METER Οδηγίες Χρήσης Προφυλάξεις Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το πεδιόμετρο σας για πρώτη φορά. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι μέθοδοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

Μια κενή USB θύρα 2.0

Μια κενή USB θύρα 2.0 53280 Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα συσκευασίας 1 x DVB-T USB stick 1 x CD-ROM με driver και software 1 x Passive DVB-T κεραία 1 x Εκτυπωμένες οδηγίες χρήσης 1 x Κουπόνι για το Magix Mufin Προδιαγραφές συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25

MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 MPEG4 SCART RECEIVER ReDi 25 Εγχειρίδιο Χρήστη 1. Πληροφορίες Ασφάλειας Παρακάτω περιέχονται σηµαντικές πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες θα σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε την σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product.

Περιεχόμενα. English. CAUTION: Due to updates or mistakes, the content of this user manual could not correspond exactly to the real product. Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφάλειας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος & συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μπροστινή Πλευρά... Error! Bookmark not defined. 2.2 Πίσω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη

DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4. mini-triton 2 HD. Εγχειρίδιο Χρήστη DIGITAL TERRESTRIAL RECEIVER MPEG-4 mini-triton 2 HD Εγχειρίδιο Χρήστη Εγχειρίδιο Χρήστη mini-triton 2 HD Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σελ. 1 Κύρια Χαρακτηριστικά... Σελ 1 Για την Ασφάλειά σας... Σελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6 Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6 Περιεχόμενα Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6... 1 Περιγραφές βασικών παραθύρων... 1 Το βασικό παράθυρο του Cubase 6...

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Περιεχόμενα Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase... 1 Περιγραφές βασικών παραθύρων... 1 Το βασικό παράθυρο του Cubase 5... 1

Διαβάστε περισσότερα

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης. Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ COMET SD.0019. DVB Επίγειος Δέκτης Υψηλής Ευκρίνειας Mpeg4 H-264 H-DVT-6301-0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη σύνδεση ή τη χρήση αυτού του δέκτη και να

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE

Εγχειρίδιο χρήσης. HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE GR Εγχειρίδιο χρήσης HD 8250+ HD 8260+ CHD 8270+ Mini HD SE Micro HD SE 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ................................3 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................3 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ........................4

Διαβάστε περισσότερα

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD5000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD5000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...5 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...6 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι:

utorrent 1.6 Θα πρέπει ο φάκελος να είναι κάπως έτσι: utorrent 1.6 Πρώτα απ όλα κατεβάζουμε το utorrent 1.6 από το συγκεκριμένο link: http://download.utorrent.com/1.6/utorrent.exe (μη το τρέξετε ακόμα, απλά κατεβάστε το) Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα καινούργιο

Διαβάστε περισσότερα

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η P C T V R W O S I I Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Version 1.0 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 2 Η PC TV Radio WOS II 2 2.1 Απαιτήσεις Συστήματος 2 3 Διαδικασία εγκατάστασης 3 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5

1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...6 4. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...7 5. ΠΡΟΣΟΨΗ...8 6. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...8 7. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...9 8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...10 8.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΔΕΚΤΗ...10

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...154 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...154 Προεπιλογές Ίντερνετ...154

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...154 Υπηρεσία βίντεο κατά παραγγελία (V.O.D.) Acetrax...154 Προεπιλογές Ίντερνετ...154 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ...148 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...149 ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ...151 TV (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ)...151 Παρακολουθηση καναλιων...151 Αναζητηση καναλιων...151 Ταξινομηση καναλιων...152 EPG (ηλεκτρονικοσ οδηγοσ προγραμματοσ)...152

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα

Τηλεχειριστήριο. Βασικές λειτουργίες. Μπάρα Πληροφοριών. Edivision. Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Εγχειρίδιο Χρήσης Τηλεχειριστήριο Βασικές λειτουργίες Μπάρα Πληροφοριών Edivision Λειτουργίες βασικού μενού Πρόγραμμα Πως θα μετακινήσετε ένα κανάλι Πως θα κλειδώσετε ένα κανάλι Πως θα ξεκλειδώσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EDCAST ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ NOVA 1 1.1 Εισαγωγή Για να λάβετε τα δεδομένα του Υπ.Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ψηφιακός Δορυφορικός Δέκτης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...4 2. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 3. ΠΡΟΣΟΨΗ...6 4. ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...6 5. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ...6 6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ...7 6.1 ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 1: Introduction

Chapter 1: Introduction Chapter 1: Introduction 1.1 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασηςπεριεχόμενα συσκευασίας Μόλις παραλάβετε τη TVGo A03-IPTV, βεβαιωθείτε ότι στη συσκευασία της περιλαμβάνονται τα ακόλουθα είδη: CD λογισμικού εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Jazler SpyCorder 2. Εγχειρίδιο χρήσης

Jazler SpyCorder 2. Εγχειρίδιο χρήσης Jazler SpyCorder 2 Εγχειρίδιο χρήσης 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 3 2 Εγκατάσταση... 3 3 Settings (Ρυθμίσεις)... 4 3.1 Input (είσοδος)... 4 3.2 General (Γενικά)... 5 3.3 Main recording directory (Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

June - July 2010 Retail Pricelist

June - July 2010 Retail Pricelist June - July 2010 Retail Pricelist DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Digital receiver first class, with embedded hard drive 160 GB, for non stop TV pleasure. Price: 485 * Twin Tuner * 2

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εμφάνιση 1.1Οθόνη 1. Έλεγχος εγγραφής φωνής 2. Λειτουργία κύκλου (Cycle mode) 3. Επίπεδο μπαταρίας 4. Κατάλογος Audio 5. Υψηλής ποιότητας καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3

Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 Κ Ι Ν Η Τ Ο Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο G S 5 0 3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΡΤΑ SIM ΜΕ GPRS ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Περιεχόμενο 1. Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό

Οδηγίες για το BBB. Βήμα 1ο: Να εξασφαλίσετε ότι έχετε τον απαραίτητο εξοπλισμό Οδηγίες για το BBB Για τη συμμετοχή σας στις τηλεδιασκέψεις της υπηρεσίας meeting.sch.gr που θα διεξαγονται μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton, θα χρειαστεί να γίνουν κάποιες απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10

Google Media Smart Player. Οδηγίες Χρήσεως. itv-10 Google Media Smart Player Οδηγίες Χρήσεως itv-10 (Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για καθημερινή χρήση) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Λειτουργίες και χαρακτηριστικά.. 2 2. Λίστα αξεσουάρ........2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy DVD d1 DVD/USB. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας συσκευής και των βασικών της χαρακτηριστικών.

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119 English... 2 Română... 28 Български... 57 Ελληνικά... 88 Deutsch... 119 V 1.63 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 3 Technical specifications... 4 Copyright... 4 Safety

Διαβάστε περισσότερα

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας.

Μην εκτίθεται τον δέκτη στην ηλιακή ακτινοβολία και κρατήστε τον μακριά από τις πηγές θερμότητας. 2 S2000 SERIES & S2300 SERIES COMBO & C2200 CONTENTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Ασφάλεια 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 Γενικές Λειτουργίες 4 Τηλεχειριστήριο 4 Πίσω Πλευρά 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 Σύνδεση σε TV μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Για τη συμμετοχή σας στην εξ αποστάσεως συνεδρία θα χρειαστείτε: έναν προσωπικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows, [βέλτιστη επιλογή: σύγχρονος Η/Υ με Windows

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

PowerNet 200 Powerline Adapter

PowerNet 200 Powerline Adapter PowerNet 200 Powerline Adapter Εγχειρίδιο Χρήστη 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 1. Περιεχόµενα Συσκευασίας... 3 2. Η συσκευή PowerNet 200... 3 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 4 2.1 Ενδείξεις LED... 4 2.2 Απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Προληπτικά μέτρα ασφάλειας... 1. 2. Προστασία του περιβάλλοντος... 3. 3. Χαρακτηριστικά... 4. 4. Αξεσουάρ... 4. 5. Πρόσοψη... 4

1. Προληπτικά μέτρα ασφάλειας... 1. 2. Προστασία του περιβάλλοντος... 3. 3. Χαρακτηριστικά... 4. 4. Αξεσουάρ... 4. 5. Πρόσοψη... 4 Περιεχόμενα 1. Προληπτικά μέτρα ασφάλειας... 1 2. Προστασία του περιβάλλοντος... 3 3. Χαρακτηριστικά... 4 4. Αξεσουάρ... 4 5. Πρόσοψη... 4 6. Πίσω πλευρά... 5 7. Τηλεχειριστήριο... 6 8. Βασική σύνδεση...

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ STRONG PRIMA VIII ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Άδειες 2 ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αναπαραγωγή δίσκων DVD/ CD/ CD-R/ CD-RW - Αναπαραγωγή δίσκων VCD (Video CD) - Αναπαραγωγή αρχείων MP3/ MPEG/ MPEG4/ Div X - Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής

Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Smart Communication Server Οδηγίες Χειρισμού Απλής Συσκευής Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Compact 4 Channel H.264 Network DVR Series Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: H264 4ch network DVR x 1 Οπτικό ποντίκι x 1 Τηλεχειριστήριο x 1 Μετασχηματιστής και καλώδιο x 1 CD εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων...

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Εγκατάσταση του λογισμικού.....................................2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων..............7

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia

Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200. Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Εγχειρίδιο Χρήσης GPS-200 Συσκευή Λήψης και Διαχείρισης Σήματος GPS Αναπαραγωγής Μedia Περιεχόμενα Συσκευασίας Συσκευή GPS-200 Τηλεχειριστήριο Κεραία GPS Καλώδια Σύνδεσης Τερματικών 1 Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα