Σημειώσεις Σεμιναρίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώσεις Σεμιναρίων"

Transcript

1 Σημειώσεις Σεμιναρίων Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας και Δεξιότητες Δομημένης Συνέντευξης Επιλογής -Εργασιακή Συμπεριφορά Χρήση, Εκτίμηση και Ερμηνεία Ψυχομετρικών δοκιμασιών Δέσποινα Δαυίδου Οργανωσιακή Ψυχολόγος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

2 Επαφή και εξοικείωση με διάφορα στάδια της Διαδικασίας Επιλογής Προσωπικού: Συνέντευξη & Ψυχομετρικά Εργαλεία 1. Εισαγωγή στο Σεμινάριο Οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις των αποφοίτων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εξεύρεση μίας επιθυμητής θέσης εργασίας. Ωστόσο, η άρτια κατάρτιση δεν επαρκεί για την εξασφάλιση αυτής της θέσης, καθώς τα δεδομένα της αγοράς υποδεικνύουν ότι πολλοί απόφοιτοι Ανώτατων Σχολών δεν καταφέρνουν να καταλάβουν τις επιδιωκόμενες θέσεις εργασίας, παρότι διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα. Η παραπάνω διαπίστωση θα πρέπει να οδηγήσει τους υποψήφιους σε μία ενεργή προσπάθεια αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής των εταιρειών, εφόσον βέβαια έχουν κατανοήσει σε ένα βαθμό τι αναζητούν οι μελλοντικοί εργοδότες τους. 2. Δομημένες Διαδικασίες Επιλογής Όλο και περισσότερες εταιρείες προσδιορίζουν πιο συγκεκριμένα την ταυτότητα τους: ποιο είναι το όραμά τους, ο στόχος τους, η κουλτούρα που διέπει τον οργανισμό, τα συγκεκριμένα καθήκοντα της κάθε θέσης, οι συμπεριφορές που θέλουν το προσωπικό να επιδεικνύει, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο ρόλο τους, κ.τ.λ. Λόγω των παραπάνω, αναγνωρίζουν την ανάγκη να δομήσουν και τη διαδικασία επιλογής με μεθόδους, οι οποίες θα είναι σε θέση να τους παρέχουν μία αντιπροσωπευτική εικόνα των υποψηφίων και της καταλληλότητάς τους σε σχέση με τα κριτήρια τους. Στη συνέχεια, περιγράφεται μία διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται από πολλές εταιρείες διαφόρων μεγεθών στην Ελληνική αγορά. 1 ο Στάδιο- Συγκέντρωση Βιογραφικών Σημειωμάτων και αξιολόγησή τους Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποτελεσματική σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος. 2 ο Στάδιο- Γραπτή Αξιολόγηση μέσω Ψυχομετρικών Εργαλείων 2

3 Επικοινωνία με τους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του βιογραφικού τους σημειώματος, προκειμένου να λάβουν μέρος σε όποια διαδικασία αξιολόγησης έχει οριστεί. Για παράδειγμα, αξιολόγηση υποψηφίων μέσω ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ ικανοτήτων και ερωτηματολογίου προσωπικότητας). 3 ο Στάδιο- Διεξαγωγή Κέντρων Αξιολόγησης Οι υποψήφιοι που είχαν καλή επίδοση στα τεστ ικανοτήτων ενδέχεται να συμμετάσχουν σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα αξιολογηθούν με τη χρήση ασκήσεων προσομοίωσης που επιλέγονται βάσει των αναγκών του οργανισμού/εταιρείας (π.χ. ομαδική άσκηση, άσκηση Ανάλυσης και Παρουσίασης, δομημένη συνέντευξη βάσει κριτηρίων). 4 ο Στάδιο- Συνέντευξη Επιλογής Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πέρασαν επιτυχώς τα προηγούμενα στάδια συμμετέχουν σε συνέντευξη/-εις επιλογής που διεξάγονται από στελέχη της εταιρείας. Στις επόμενες ενότητες, θα γίνει λεπτομερής αναφορά σε δύο από αυτές τις μεθόδους αξιολόγησης: την αξιολόγηση μέσω ψυχομετρικών εργαλείων και τη συνέντευξη επιλογής. Ωστόσο, στο σημείο αυτο κρίνεται σκόπιμο να δοθούν κάποιες αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια/επαγγελματικές ιδιότητες που αναζητούν οι εταιρείες από τα στελέχη τους και τα οποία κριτήρια αποτελούν τη βάση στο σχεδιασμό της όποιας διαδικασίας επιλογής. 3. Κριτήρια Εκτός των τυπικών προσόντων, οι εταιρείες, αναζητούν μεταξύ των υποψηφίων κάποιες επαγγελματικές ιδιότητες, οι οποίες συνδέονται με τη θέση εργασίας, αλλά και την κουλτούρα του οργανισμού και οι οποίες εγγυώνται την επαγγελματική επιτυχία στην εργασία. Οι εταιρείες, δηλαδή, ορίζουν κάποιες επαγγελματικές ιδιότητες (κριτήρια), τις οποίες θεωρούν σημαντικές για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων μίας θέσης εργασίας. Η πληροφόρηση για κάποιες από αυτές τις επαγγελματικές ιδιότητες, θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε τις συμπεριφορές και τις δεξιότητες που απαιτείται να επιδείξετε στις εν λόγω θέσεις εργασίας. Επιπλέον, θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης τέτοιων συμπεριφορών, προκειμένου να είστε σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων υποψηφίων κατά τη συμμετοχή σας σε 3

4 διαδικασίες αξιολόγησης. Ένας γενικός ορισμός που θα μπορούσε να αποδώσει το περιεχόμενο των Επαγγελματικών Ιδιοτήτων ή αλλιώς Competencies είναι «To σύνολο των ατομικών χαρακτηριστικών (στοιχεία προσωπικότητας, ικανότητες, κίνητρα και ενδιαφέροντα) που εγγυώνται την εργασιακή επιτυχία και που μπορούν να περιγραφούν ως παρατηρήσιμοι τρόποι συμπεριφοράς». Στη συνέχεια περιγράφονται κάποιες επαγγελματικές ιδιότητες, οι οποίες είναι σημαντικές για κάποιες θέσεις εργασίας που ενδιαφέρουν τους απόφοιτους μηχανικούς του Πολυτεχνείου Κρήτης... Ηγεσία Παρέχει στην ομάδα σαφείς κατευθύνσεις. Κατανέμει κατάλληλα εργασίες/αρμοδιότητες. Αναλαμβάνει ευθύνες, οργανώνει τους πόρους και κατευθύνει την ομάδα συγκροτημένη στην επιτυχή εκτέλεση του έργου της. Παρακινεί και ενδυναμώνει τους άλλους, με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Προγραμματισμός & Οργάνωση Οργανώνει και προγραμματίζει κατάλληλα τις δράσεις. Θέτει σαφείς προτεραιότητες. Καταρτίζει και παρακολουθεί τακτικά χρονοδιαγράμματα και σχέδια δράσης. Ελέγχει περιοδικά την εκτέλεση των εργασιών σε σχέση με τους στόχους. Αξιοποιεί τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Ανάλυση & Επίλυση Προβλημάτων/ Κρίση Αναλύει τα θέματα στα συστατικά τους μέρη και διαφοροποιεί τα σημαντικά από τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα. Καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα από τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αναλύει τα στοιχεία και διερευνά τα θέματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Προσανατολισμός στη Δράση Επιδεικνύει ετοιμότητα στη λήψη αποφάσεων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υποκίνηση δραστηριοτήτων. Δείχνει ενεργητικότητα, ενθουσιασμό και αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Διατηρεί τα ίδια επίπεδα απόδοσης για μεγάλες περιόδους. Ανθεκτικότητα/Προσαρμοστικότητα Διατηρεί αποτελεσματική εργασιακή συμπεριφορά όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες και πιέσεις. Είναι δεκτικός/-ή στις αλλαγές και την ανάληψη διαφορετικών καθηκόντων. Παραμένει ήρεμος/-η και διατηρεί τον αυτοέλεγχο του/της. Είναι διατεθειμένος/-η και μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις. 4

5 Προσανατολισμός στην Ποιότητα Έχει επίγνωση των ποιοτικών προδιαγραφών του έργου του. Παρακολουθεί τις εργασίες για να εξασφαλίσει ότι παράγεται έργο υψηλής ποιότητας. Δεσμεύεται στην επίτευξη και διατήρηση ποιότητας. Θέτει υψηλά πρότυπα απόδοσης για τον εαυτό του/της και τους άλλους. Επαγγελματικές ιδιότητες, όπως οι παραπάνω, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση στο σχεδιασμό της όποιας διαδικασίας επιλογής. Αναλυτικότερα, τα υπεύθυνα στελέχη για την επιλογή επιδιώκουν να συλλέξουν τις απαραίτητες ενδείξεις μέσω κάποιων μεθόδων/δοκιμασιών, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στα αξιολογούμενα άτομα να επιδείξουν τις επιθυμητές συμπεριφορές για το εκάστοτε Κριτήριο/Επαγγελματική Ιδιότητα, προκειμένου να αποφασίσουν για την καταλληλότητα ή μη του υποψηφίου για τη θέση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως ακόμη και αν υποψιάζεστε τι αναζητούν οι εταιρείες, δε γνωρίζετε πώς το μεταφράζουν αυτό σε αυτούσιες συμπεριφορές... Συγκεκριμένα, στο κριτήριο «Ηγεσία» θα μπορούσε κάποια εταιρεία να αποδίδει έμφαση στις σαφείς κατευθύνσεις που πρέπει να δίνονται στα άτομα, σε κάποια άλλη εταιρεία η έμφαση θα μπορούσε να αποδίδεται στην παρακίνηση των υφισταμένων, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ σε κάποιον άλλον οργανισμό η έμφαση να αποδίδεται στη δημιουργία συνθηκών μάθησης και ενδυνάμωσης του προσωπικού. Μη παρασυρθείτε, λοιπόν, στο να επιδείξετε συμπεριφορές που νομίζετε ότι θέλουν να δουν... Καλό θα ήταν να επιδείξετε πραγματικές συμπεριφορές που σας αντιπροσωπεύουν, καθώς δε θα πρέπει να ξεχνάτε πως η επιλογή είναι μία αμφίδρομη διαδικασία και δε θέλετε να εισέλθετε σε ένα οργανισμό που σας ζητά να επιδείξετε ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ από αυτό που είστε. 5

6 4. Ψυχομετρικά Εργαλεία Όλο και περισσότερο πλέον γίνεται χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ ικανοτήτων, ερωτηματολόγια προσωπικότητας, κ.α.) σε διαδικασίες επιλογής, κυρίως εξωτερικών υποψηφίων και για θέσεις με μικρή έως καθόλου εργασιακή εμπειρία. Κάποιοι από τους κυριότερους λόγους της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης των τεστ περιγράφονται στη συνέχεια. Σε ποιους λόγους αποδίδεται η ολοένα και αυξανόμενη χρήση των τεστ; 1. Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν τεστ και λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα από αυτές τις μεθοδολογίες στις αποφάσεις επιλογής προσωπικού, είναι τα ευρήματα ερευνών. Σύμφωνα, λοιπόν, με ερευνητικά δεδομένα, έγκυρα και αξιόπιστα ψυχομετρικά τεστ προβλέπουν την απόδοση στον εργασιακό χώρο καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο επιλογής. 2. Επιπρόσθετα, τα τεστ εφόσον είναι σχετικά με τις απαιτήσεις της εργασίας, παρέχουν πιο ακριβείς πληροφορίες απ ότι οι συνήθεις μέθοδοι επιλογής, όπως για παράδειγμα οι μη-δομημένες συνεντεύξεις ή οι συστατικές επιστολές. Εν κατακλείδι, τα κατάλληλα τεστ μπορούν να παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες για εσάς και έχει αποδειχθεί, γενικότερα, ότι οδηγούν σε αποτελεσματικότερες αποφάσεις επιλογής. 3. Η νομοθεσία περί «Ίσων Ευκαιριών» εφαρμόζεται περισσότερο από 10 έτη. Παρόλο που έχουν γίνει αρκετές αγωγές σε βάρος εργοδοτών για μη αντικειμενική επιλογή, σχεδόν καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν αφορούσε τη χρήση τυποποιημένων ψυχομετρικών τεστ. Η σωστή χρήση των κατάλληλων τεστ, δηλαδή, εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση υποψηφίων, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και οδηγεί σε αμερόληπτες και αντικειμενικές αποφάσεις επιλογής. 4. Το κόστος της λανθασμένης επιλογής μπορεί να διαχωριστεί κάτω από ένα αριθμό διαφορετικών τίτλων. Η κακή επιλογή, για παράδειγμα συχνά σημαίνει αυξημένο ρυθμό αποχώρησης του προσωπικού, κατά συνέπεια αύξηση των προσλήψεων. Οι δαπάνες πρόσληψης μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 6

7 του 10% του μισθού για τα νεότερα μέλη του προσωπικού έως 40% για υψηλά διευθυντικά στελέχη. Επιπλέον, η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται συνεχώς πιο δαπανηρή, ειδικά όσο εισάγονται καινούργιες μέθοδοι υψηλής τεχνολογίας. Ορισμός και χαρακτηριστικά των τεστ Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να οριστεί τι ακριβώς είναι ένα ψυχομετρικό τεστ. Ένας ορισμός είναι: «το δείγμα μιας τυποποιημένης συμπεριφοράς η οποία μπορεί να περιγραφεί σε μία αριθμητική κλίμακα ή σύστημα κατηγοριοποίησης» (Cronbach, 1984) Τα πιο σημαντικά σημεία σε σχέση με τα τεστ είναι: Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται κάτω από τις ίδιες ακριβώς σταθμισμένες συνθήκες. Ίδιες οδηγίες σε κάθε αξιολόγηση (ούτε λιγότερες ούτε περισσότερες). Ίδιος χρόνος συμπλήρωσης του τεστ, ο οποίος τηρείται αυστηρά. Κατάλληλος φωτισμός-θερμοκρασία-ησυχία-διάταξη γραφείων, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στο μέγιστο. Περιθώριο για ερωτήματα-απορίες και εξασφάλιση κατανόησης των παραδειγμάτων από τους υποψήφιους. Η επίδοση αξιολογείται αντικειμενικά βάσει κοινής βαθμολογίας για όλους, η οποία έχει προκύψει από τον κατάλληλο πληθυσμό (την ομάδα σύγκρισης). Δε συγκρίνονται οι υποψήφιοι μεταξύ τους, αλλά με μία αντιπροσωπευτική ομάδα (100 και άνω) ατόμων, οι οποίοι έχουν συμπληρώση το ίδιο τεστ και αποτελούν την ομάδα σύγκρισης. Η ομάδα σύγκρισης επηρεάζει την εκτίμηση της απόδοσής σας. Η κοινή βαθμολογία αναφέρεται στη μεταφορά του αρχικού σκορ σε μία σταθισμένη κλίμακα. 7

8 Η βαθμολογία αποτελεί ακριβή μέτρηση μιας ικανότητας σχετικής με την εργασία, και παρέχει έναν έγκυρο δείκτη της αποτελεσματικότητας σ αυτήν την εργασία. Εφόσον η ικανότητα προς μέτρηση είναι σχετική με τη θέση εργασίας, η επίδοση στο τεστ θα πρσφέρει μία εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του υποψηφίου σε ανάλογα καθήκοντα. Κατηγορίες των Τεστ Ικανοτήτων Οι κύριες κατηγορίες των σύγχρονων τεστ ικανοτήτων που χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς επιλογής στο χώρο της εργασίας και που είναι πιο πιθανό να συναντήσουν οι απόφοιτοι μηχανικοί του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι οι ακόλουθες: Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού: Μετράει την ικανότητα αξιολόγησης της λογικής διαφόρων τύπων επιχειρημάτων. Το περιεχόμενο των κειμένων που περιλαμβάνει το τεστ αναφέρεται σε ποικιλία θεμάτων. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποφασίσουν αν μια πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη σε σχέση με τις πληροφορίες του κειμένου ή εάν τα στοιχεία του τεστ δεν επαρκούν ώστε να αποφασίσουν. Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού: Μετράει την ικανότητα λήψης αποφάσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων από αριθμητικά δεδομένα. Συνήθως όταν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή τσέπης, η έμφαση δίνεται στην κατανόηση και εκτίμηση, παρα στον απλό υπολογισμό. Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού: Αξιολογεί το συλλογισμό με διαγράμματα και απαιτεί την αναγνώριση κανόνων λογικής που ρυθμίζουν ακολουθίες σχημάτων. Είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε επάγγελμα απαιτεί λογικό ή αναλυτικό τρόπο σκέψης, πχ. Τεχνική έρευνα, προγραμματισμός Η/Υ, άτομα που γράφουν κώδικα ή ασχολούνται με το σχεδιασμό συστημάτων. 8

9 Χαρακτηριστικά των Τεστ Ικανοτήτων 1. Τα τεστ ικανοτήτων έχουν σχεδιαστεί ώστε να αξιολογούν την τρέχουσα αλλά και εν δυνάμει ικανότητα σε διαφορετικά είδη εργασιακών ικανοτήτων. 2. Κάθε τεστ είναι σχεδιασμένο να αξιολογεί μία συγκεκριμένη ικανότητα, σε μία συγκεκριμένη κλίμακα δυσκολίας, μετρώντας τη δεξιότητα σε επίπεδο κατανόησης, λογικής επεξεργασίας ή υπολογισμού. 3. Τα Τεστ Ικανοτήτων δεν είναι τεστ γνώσεων και δεν προϋποθέτουν εξειδικευμένη γνώση. 4. Συμπληρώνονται με τη μορφή πολλαπλών επιλογών, εκ των οποίων μία είναι η σωστή. 5. Ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος για τη συμπλήρωση του τεστ. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΠΡΙΝ την αξιολόγηση Η ανάγνωση κειμένων, άρθρων θα σας βοηθήσει να εξασκηθείτε στην κατανόηση γραπτών πληροφοριών. Τα σταυρόλεξα θα σας βοηθήσουν στην εξάσκηση της ικανότητάς σας να αξιολογείτε γραπτές πληροφορίες. Η πρακτική σε κάποιες βασικές μαθηματικές πράξεις, όπως ο υπολογισμός ποσοστών, θα σας βοηθήσει, στη συμπλήρωση ενός τεστ με αριθμητικά δεδομένα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα διαφόρων συμβουλευτικών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ψυχομετρικά εργαλεία και να συμπληρώσετε δείγματα διαφορετικών τεστ ικανοτήτων, ώστε να εξοικειωθείτε με τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ την αξιολόγηση Φροντίστε να είστε ξεκούραστοι την ημέρα της αξιολόγησης, καθώς πρόκειται για μία απαιτητική διαδικασία. (για παράδειγμα, να μην έχετε ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ, να μην έχετε καταναλώσει αλκοόλ). Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας ό,τι σας έχουν ζητήσει (μολύβι, στυλό, υπολογιστή τσέπης κτλ), καθώς και τα απαραίτητα προσωπικά σας αντικείμενα, όπως 9

10 τα γυαλιά σας. Καλό θα είναι να έχετε μαζί σας κάποιο ρολόι, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τον χρόνο κατά τη διάρκεια των τεστ. Εάν κρίνετε πως η θερμοκρασία ή/και ο φωτισμός του χώρου δεν ευνοούν, ζητήστε ευγενικά από τους αξιολογητές να το φροντίσουν. Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Εάν αισθάνεστε νευρικότητα και άγχος, πάρτε βαθιές αναπνοές μέχρι ο ρυθμός της αναπνοή σας να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Εάν για κάποιο προσωπικό λόγο (για παράδειγμα, έχετε πυρετό ή θα είστε εκτός Ελλάδος την ημέρα της αξιολόγησης) πιστεύετε ότι δε θα είστε σε θέση να συμπληρώσετε τα τεστ ικανοτήτων, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο της εταιρείας για να το συζητήσετε εγκαίρως. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της αξιολόγησης Ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες των τεστ από τους αξιολογητές, και εκφράστε τις απορίες σας, πριν ξεκινήσει ο χρόνος του τεστ. Να θυμάστε ότι οι αξιολογητές θα σας αξιολογήσουν στο τεστ και όχι στις οδηγίες του. Συμπληρώστε τα παραδείγματα, τα οποία δε βαθμολογούνται ούτε χρονομετρούνται, έτσι ώστε να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενο του τεστ και να ρωτήσετε ό,τι δεν καταλαβαίνετε. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο χρόνος συμπλήρωσης του τεστ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αξιολογητές δε θα απαντήσουν σε ερωτήσεις που αναφέρονται στο περιεχόμενό του. Γι αυτόν το λόγο, ζητήστε να σας εξηγήσουν εκείνα τα παραδείγματα στα οποία δώσατε διαφορετική από τη σωστή απάντηση, πριν ξεκινήσει το τεστ. Θα πρέπει εξαρχής να μπείτε στη διαδικασία να δουλεύετε γρήγορα, αλλά και με ακρίβεια. Διατηρείστε την εγρήγορσή σας καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Μην αναλώνεστε σε μία ερώτηση που δεν καταλαβαίνεται, καθώς έτσι θα χάσετε πολύτιμο χρόνο. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάποια απάντηση, σημειώστε την καλύτερη επιλογή σας, αλλά αποφύγετε τις αυθαίρετες υποθέσεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Δεν θα αφαιρεθούν, δηλαδή, βαθμοί εάν απαντήσετε λάθος σε κάποια ερώτηση. Μην οδηγήστε στην τυχαία συμπλήρωση του τεστ. Υπάρχει μία δευτερεύουσα 10

11 ένδειξη βαθμολογίας, ο δείκτης ακρίβειας των απαντήσεων σας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ποσοστό ακρίβειας, το οποίο δηλώνει πόσες σωστές απαντήσεις είχατε στο σύνολο των απαντήσεων που δώσατε. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΜΕΤΑ την αξιολόγηση Μην απογοητευτείτε, εάν δεν καταφέρετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του τεστ. Να θυμάστε ότι συγκρίνεστε με μία μεγαλύτερη ομάδα ατόμων που συμπλήρωσαν το ίδιο τεστ και βάσει αυτής της σύγκρισης θα ερμηνευθεί η επίδοσή σας. Τα Ερωτηματολόγια Προσωπικότητας & ο ρόλος τους στη διαδικασία επιλογής Εκτός από τις συνεντεύξεις, η πιο συχνή μέθοδος αξιολόγησης της προσωπικότητας είναι τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας. Μέσω αυτών των εργαλείων, οι εταιρείες θέλουν να αποκομίσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις πλευρές της προσωπικότητάς σας που είναι σημαντικές για τη θέση εργασίας για την οποία γίνεται η αξιολόγηση. Διερευνούν, δηλαδή, τις διαστάσεις της προσωπικότητας που σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή επιτυχία. Κατ επέκταση, η αξιολόγηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλείς προβλέψεις για τη συμπεριφορά του στο εργασιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η επιλογή του κατάλληλου ατόμου στην κατάλληλη θέση εργασίας. Για παράδειγμα, ένα εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί και προωθεί την καινοτομία και την ευελιξία, μπορεί να ταιριάζει καλύτερα σε ένα άτομο που παράγει γρήγορα πολλές και πρωτότυπες ιδέες, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προσαρμόζεται γρήγορα σε νέα δεδομένα, συγκριτικά με ένα άτομο που προτιμά να εργάζεται σε ένα σταθερό και οργανωμένο περιβάλλον και να λειτουργεί βάσει αυστηρά καθορισμένων κατευθυντήριων γραμμών. Χαρακτηριστικά των Ερωτηματολογίων 1. Τα ερωτηματολόγια είναι ψυχομετρικά εργαλεία αυτο-αναφοράς. Ζητείται, δηλαδή, από εσάς να βαθμολογήσετε τον εαυτό σας σε σχέση με κάποιες δηλώσεις. 11

12 2. Τα ερωτηματολόγια δεν είναι τεστ ικανοτήτων! Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, καθώς εξετάζουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και όχι ικανότητες. 3. Δεν έχουν χρονικό περιορισμό στη συμπλήρωσή τους. Ωστόσο, ο σωστός τρόπος συμπλήρωσης συνιστά την αυθόρμητη ανταπόκριση στα ερωτήματα. 4. Πρέπει να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα για να μπορεί να εξαχθεί το προφίλ σας. 5. Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν μία κλίμακα, η οποία μετράει τη συνέπεια με την οποία απαντήσατε στα διάφορα ερωτήματα, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις παραποίησης των απαντήσεων. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της αξιολόγησης Μην απαντάτε σκεπτόμενος/-η τι θα θέλατε να ισχύει, τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να ισχύει ή τι θέλουν οι εταιρείες να ισχύει. Είναι πάντα καλύτερο να είστε ειλικρινείς και συνεπείς σε αυτό που επιδεικνύετε. Δεν υπάρχει κάτι σωστό ή λάθος στην προσωπικότητα. Απλώς, κάποια προφίλ προσωπικότητας εμφανίζονται πιο συμβατά με το προφίλ της προς κάλυψη θέσης απ ότι κάποια άλλα. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΜΕΤΑ την αξιολόγηση Να θυμάστε ότι οι εταιρείες δε θα οδηγηθούν στην επιλογή ή την απόρριψή σας μόνο από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα από το ερωτηματολόγιο λειτουργούν ως μία επιπλέον πηγή πληροφοριών που συνδυάζεται με τα υπόλοιπα ευρήματα από τις διάφορες δοκιμασίες, τις οποίες περάσατε. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν του αποδίδεται η ίδια βαρύτητα σε σχέση με άλλα εργαλεία, όπως τα τεστ ικανοτήτων ή η δομημένη συνέντευξη. 12

13 5. Συνέντευξη Επιλογής Παρόλο που αμφισβητείται από πολλούς η αποτελεσματικότητα της συνέντευξης, ως αντικειμενικό μέσο πρόβλεψης της καταλληλότητας των υποψηφίων για κάποια θέση, είναι γεγονός ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως. Στην πραγματικότητα, σχεδόν καμία θέση εργασίας δεν καλύπτεται χωρίς να διεξαχθεί κάποιο είδος συνέντευξης επιλογής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι βάσει ερευνών το 95% περίπου των μεγάλων εταιρειών χρησιμοποιούν τη συνέντευξη στη διαδικασία επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού τους, ενώ πάνω από 80% θεωρούν ότι η συνέντευξη παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία που ακολουθούν. Ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (τεστ ικανοτήτων, συστάσεις κα), αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη συνέντευξη υπερισχύουν στην τελική διαδικασία λήψης απόφασης. Στάδια της Συνέντευξης Επιλογής ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έγκαιρη και σωστή προετοιμασία Σκεφτείτε Τι μπορεί να με ρωτήσει ο συνεντευκτής;" και ανάλογα προετοιμάστε τις απαντήσεις σας. Φροντίστε να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των λεγόμενών σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και των αναγραφόμενων στο βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, όσον αφορά τις ημερομηνίες, το περιεχόμενο σπουδών, τη διάρκεια και τις αρμοδιότητές σας σε προηγούμενες εργασίες κ.α. Χειριστείτε αποτελεσματικά πιθανά ερωτήματα που υποθέτετε ότι μπορεί να τεθούν κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης. Προετοιμάστε ερωτήματα που θέλετε να απευθύνετε και εσείς στον συνεντευκτή στην περίπτωση που δε σας δώσει αυτές τις πληροφορίες από μόνος του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Για παράδειγμα, Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα της θέσης;, Πώς αξιολογείται η απόδοση;, Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης και οι δυνατότητες επιμόρφωσης;. Σημείωση: Θα πρέπει να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ώστε να μην αιφνιδιαστείτε από κάποιες ερωτήσεις, να μην πέσετε σε αντιφάσεις και να μην οδηγηθείτε σε ασάφειες. Διεξαγωγή έρευνας και συλλογή στοιχείων για τη θέση και την εταιρεία Όσον αφορά την προς κάλυψη θέση: 13

14 μελέτη αγγελίας, έτσι ώστε να καταλάβετε το περιεχόμενο, τα καθήκοντα, τις προοπτικές, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές της θέσης (τεχνογνωσία, ικανότητες, προσωπικά χαρακτηριστικά) Όσον αφορά την εταιρεία, ενημερωθείτε και σχηματίστε μία εικόνα: για το ιστορικό/ιδιοκτησία, τα προϊόντα και τους τομείς δραστηριοποίησης, προοπτικές στρατηγική της εταιρείας στην Ελλάδα ή/και διεθνώς, τα οικονομικά μεγέθη-ανταγωνισμός προσωπικό-συνθήκες εργασίας Σημείωση: Σημαντικό βοήθημα στη συγκέντρωση τέτοιων πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει η ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, σχετικά άρθρα ή δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ή ακόμη και πληροφορίες από άτομα του δικτύου επαφών σας που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη εταιρεία. Φροντίδα για επιμελημένη, προσεγμένη και σοβαρή εμφάνιση Το ντύσιμο σας θα πρέπει να είναι σοβαρό και επαγγελματικό. Καλό θα είναι να αποφεύγετε μία casual εμφάνιση (για παράδειγμα, τζην ή πολύ κοντή φούστα στην περίπτωση των γυναικών), καθώς κάτι τέτοιο δεν αρμόζει στην περίσταση. Προτιμήστε μία πιο επαγγελματική εμφάνιση (για παράδειγμα, κοστούμι σε σκούρο χρώμα). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των γυναικών υποψηφίων, καλό θα είναι να αποφεύγετε το έντονο μακιγιάζ, τα πολλά περίτεχνα κοσμήματα, τα βαριά αρώματα, καθώς και τα εκκεντρικά χτενίσματα. Έγκαιρη μετάβαση στο χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης Προσπαθήστε να φτάσετε εγκαίρως (περίπου 15 λεπτά πριν το προγραμματισμένο ραντεβού) στο χώρο όπου θα διεξαχθεί η συνέντευξη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε ευκολότερα να εγκλιματιστείτε, να ελέγξετε το άγχος σας, και επιπρόσθετα να μη δείχνετε ότι φτάσατε την τελευταία στιγμή και μετά βίας. Για να είστε συνεπής και ακριβής στο ραντεβού, φροντίστε στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχετε, όταν σας ενημερώσουν για τη συνέντευξη, να πληροφορηθείτε επακριβώς για τον τόπο διεξαγωγής της, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να φθάσετε εκεί, το όνομα και το τηλέφωνο επικοινωνίας του συνεντευκτή, προκειμένου να ενημερώσετε σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου. 14

15 Εάν τελικά καθυστερήσετε στο ραντεβού, θα πρέπει να τους ενημερώσετε ότι θα αργήσετε. Αφού φθάσετε και πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, θα πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη και να δικαιολογηθείτε για την καθυστέρησή σας. Αν φθάσετε αρκετά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης, καλό θα είναι να χρονοτριβήσετε και να παρουσιαστείτε λεπτά πριν τη συμφωνηθείσα ώρα. Δε θέλετε να δώσετε την εντύπωση του ανυπόμονου, του απελπισμένου ή εκείνου που δε δίνει την πρέπουσα σημασία στη διαχείριση του χρόνου του. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Διατήρηση κατάλληλης συμπεριφοράς και στάσης Επιδείξτε την κατάλληλη συμπεριφορά και στάση, διατηρείστε την ψυχραιμία σας, επιδείξτε ευελιξία και μη ξεχνάτε το στόχο σας. Δε θα πρέπει να δείχνετε δυσφορία ή δυσανασχέτηση, αν για παράδειγμα δε σας αρέσει ο τρόπος που διεξάγεται η συνέντευξη. Επιπρόσθετα, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να διαπληκτιστείτε ή να έρθετε σε ρήξη με τον συνεντευκτή, εάν δε συμφωνείτε με τις απόψεις του. Κάποιοι συνεντευκτές εφαρμόζουν τη λεγόμενη πιεστική συνέντευξη, διότι θέλουν να διαπιστώσουν πως αντιδρούν οι υποψήφιοι κάτω από συνθήκες πίεσης. Γι αυτό το λόγο, μπορεί η στάση τους να είναι συνειδητά επιθετική και να σας θέσουν κάποιες "δύσκολες" ή ακόμα και "προσβλητικές" ερωτήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ στη μη λεκτική συμπεριφορά Οπτική Επαφή Διατηρείστε σταθερή οπτική επαφή με τον συνεντευκτή. Όχι έντονο βλέμμα καρφωμένο στον συνεντευκτή, καθώς θα τον κάνετε να αισθανθεί άβολα. Όχι βλέμμα που περιεργάζεται το χώρο, καθώς μπορεί να εκληφθεί ως ανία, αδιαφορία για τη συνέντευξη ή ακόμη και ως ένδειξη χαμηλής αυτοπεποίθησης. Όχι βλέμμα χαμηλωμένο για πολύ ώρα ενώ μιλάτε ή όταν σας απευθύνουν το λόγο, καθώς μπορεί να εκληφθεί ως έντονη νευρικότητα και ανασφάλεια σε επίσημες περιστάσεις ή όταν πρωτογνωρίζετε ανθρώπους. 15

16 Στάση και Κινήσεις Σώματος Ένταση Φωνής Προσέξτε την αρχική χειραψία σας, καθώς δεν πρέπει να είναι χαλαρή (δείγμα φόβου), αλλά ούτε και υπερβολικά δυνατή (δείγμα έντονης νευρικότητας). Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μία καλή εντύπωση στο συνεντευκτή και να δείξετε ότι έχετε αυτοπεποίθηση, τείνετε το σώμα σας ελαφρώς μπροστά με τους ώμους πίσω και διατηρείστε μία ευθυτενή στάση. Με αυτόν τον τρόπο, υποδεικνύετε αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σας και ενδιαφέρον για τη συζήτηση. Μη σταυρώνετε τα χέρια στο στήθος, μπορεί να εκληφθεί ως στάση άμυνας ή εκνευρισμού. Μη γέρνετε το σώμα σας πολύ έντονα μπροστά και αποφύγετε νευρικές κινήσεις, καθώς μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη χαμηλής αυτοπεποίθησης. Μη πλησιάζετε πολύ τον συνεντευκτή. Υπάρχει κίνδυνος να τον φέρετε σε δύσκολη θέση. Μπορεί, επίσης, να εκληφθεί ως δείγμα επιθετικότητας από μέρους σας και έλλειψη σεβασμού του προσωπικού του χώρου. Αποφύγετε κινήσεις, οι οποίες συνήθως αποκαλύπτουν έντονη και έκδηλη νευρικότητα (για παράδειγμα συνεχή ενασχόληση με τα μαλλιά σας). Η ένταση της φωνή σας πρέπει να είναι σταθερή χωρίς έντονες διακυμάνσεις. Η σταθερότητα στην ένταση υποδεικνύει αυτοπεποίθηση. Προσπαθήστε, μέσω της φωνής σας να μεταδώσετε τον ενθουσιασμό σας για τη θέση και την εταιρεία. Η πολύ γρήγορη ή η πολύ αργή ομιλία φανερώνει νευρικότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης. Αντίθετα, η ηρεμία υποδηλώνεται από τον σταθερό τόνο της φωνής, η οποία εκφράζει ένα λογικό επίπεδο ενεργητικότητας. Προσέξτε να μην οδηγηθείτε σε υπερβολές, διότι εάν ο τόνος της φωνής σας είναι μονότονος, χωρίς διαφορές δηλαδή στην ένταση, μπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος. 16

17 Έκφραση Προσώπου Η έκφραση του προσώπου σας προσπαθήστε να μην είναι σφιγμένη, καθώς δε θα σας βοηθήσει να αναδείξετε στο βαθμό που θα θέλατε τις δεξιότητές σας και τα θετικά σας σημεία. Ακόμη, μπορεί να εκληφθεί και ως έλλειψη ενδιαφέροντος για τη θέση και την εταιρεία. Προσπαθήστε να χαμογελάτε αλλά χωρίς να φτάσετε σε υπερβολές. Αποτελεσματική ανταπόκριση στα ερωτήματα του συνεντευκτή Σεβαστείτε τα χρονικά περιθώρια που θα σας τεθούν και φροντίστε μέσα σε αυτά να απαντήσετε αποτελεσματικά στα ερωτήματα που σας θέτουν. Απαντάτε συγκεκριμένα στα ερωτήματα με τις λεπτομέρειες που κρίνεται απαραίτητες κατά περίπτωση, έτσι ώστε να παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες στον συνεντευκτή. Απαντάτε στα ερωτήματα χωρίς να δείχνετε καχυποψία, επιφυλακτικότητα ή κριτική διάθεση, ως προς το περιεχόμενό τους. Προσπαθήστε, μέσω των απαντήσεων σας, να συσχετίσετε τις δεξιότητες σας και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας με τις αντίστοιχες δεξιότητες και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την εταιρεία για τη συγκεκριμένη θέση. Οι πολλές και ασήμαντες λεπτομέρειες μπορεί να κουράσουν ή και να εκνευρίσουν τον συνεντευκτή. Εάν πλατειάσετε, θα οδηγηθείτε πιθανότατα εκτός θέματος. Αν δεν έχετε καταλάβει κάποια ερώτηση είναι προτιμότερο να ζητήσετε ευγενικά διευκρινήσεις ή την επανάληψη της ερώτησης, παρά να απαντήσετε λανθασμένα ή εκτός θέματος. Επιδείξτε ενεργητική ακρόαση. Μη διακόπτετε και απαντάτε περιεκτικά και επί της ουσίας στις ερωτήσεις που θα σας θέσει. Ενημέρωση για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής Κατά το τέλος της συνέντευξης και εφόσον ο συνεντευκτής δε σας έχει ενημερώσει από μόνος του για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην διαδικασία επιλογής, καλό θα είναι να θέσετε μία σχετική ερώτηση. Πότε, δηλαδή, και με ποιο τρόπο θα λάβετε μία απάντηση από την εταιρεία ή αν θα πρέπει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να επικοινωνήσετε εσείς μαζί του ή με κάποιο άλλο στέλεχος της εταιρείας. Πριν αποχωρήσετε, θα πρέπει να ευχαριστήσετε θερμά τον συνεντευκτή για την 17

18 ευκαιρία που σας παρείχε μέσω αυτής της συνέντευξης και να εκφράσετε ξανά το ενδιαφέρον σας για την περίπτωση μίας ενδεχόμενης συνεργασίας. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κατάλληλη προσέγγιση με το πέρας της συνέντευξης Εάν έχει περάσει το χρονικό διάστημα που σας είχαν ορίσει και δεν έχετε καμία ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία και να ζητήσετε κάποια σχετική ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, είτε από το άτομο που σας πήρε τη συνέντευξη είτε από κάποιον άλλον αρμόδιο. Επιδείξτε επαγγελματισμό στην προσέγγισή σας, αλλά και υπομονή απέναντι στην όλη διαδικασία, καθώς μπορεί να αποβεί χρονοβόρα. Μην απογοητεύεστε. Επιδείξτε κατανόηση, αλλά και επιμονή. Εκδηλώστε αποτελεσματικά το ενδιαφέρον σας σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Τρόποι Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας στην επικοινωνία με τους πιθανούς εργοδότες Αυτο-αξιολόγηση Θυμηθείτε κάποια πρόσφατη περίπτωση όπου δεν αισθανθήκατε αρκετά σίγουρος/η για τον εαυτό σας και τα λεγόμενά σας (κάπως αγχωμένος/η, νευρικός/ή, επιθετικός/ή). Αναλογιστείτε τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό. Πώς θα μπορούσατε να αντιδράσετε διαφορετικά, αν αντιμετωπίζατε την ίδια κατάσταση ξανά; Θυμηθείτε κάποια πρόσφατη περίπτωση αλληλεπίδρασης όπου επέδειξες ιδιαίτερη άνεση και αυτοπεποίθηση. Ποιες ήταν οι συνθήκες; Πώς τα καταφέρατε; Μπορείτε να μεταφέρετε αυτήν την εμπειρία και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις; Καθιερώστε την πρακτική της ανασκόπησης και αξιολόγησης της διαπροσωπικής σας επικοινωνίας μετά από κάθε συνέντευξη. Σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνεστε την εντύπωση που αφήσατε στον συνεντευξιαστή; Ποια θετικά και ποια αρνητικά σημεία αναγνωρίζετε; Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά, προκειμένου να είχατε επιτύχει ένα καλύτερο ή ισχυρότερο αντίκτυπο; Προσπαθήστε να καθιερώσετε αυτήν την πρακτική για όλες τις νέες «επαγγελματικές» συναντήσεις σας και σταδιακά να φτάσετε στο επίπεδο να παρακολουθείτε και να αναγνωρίζετε την απόδοσή σας, όσον αφορά στον αντίκτυπο προς το συνομιλητή σας κατά τη διάρκεια της ίδιας της 18

19 συνάντησης. Ανατροφοδότηση Ξεκινήστε μία συζήτηση με ένα φίλο ή συνάδελφο για ένα θέμα στο οποίο διαφωνείτε, ώστε να κάνετε πρακτική και να ζητήσετε τα σχόλια του για τον τρόπο που χειριστήκατε την αντιπαράθεση λεκτική και μη, για το πόσο αξιόπιστα φάνηκαν τα επιχειρήματά σας και για το ποια ήταν η τελική του εντύπωση. Πριν από κάποια συνέντευξη επιλογής, εξετάστε προσεκτικά το ύφος του ενδύματος που θα φορέσετε. Μπορείτε να ζητήσετε από ένα/μία φίλο/η τη γνώμη του/της για την εντύπωση που δημιουργείτε. Έχοντας κάνει μία προφορική παρουσίαση, ζητήστε τη γνώμη συμφοιτητών, οι οποίοι ήταν παρόντες και τους οποίους θεωρείτε αποτελεσματικούς στην επικοινωνία τους με άλλους. Πρακτική Εξάσκηση Πριν εκφράσετε τις απόψεις και θέσεις σας σε άλλους, δοκιμάστε να κάνετε πρόβα στον καθρέπτη, ώστε να βεβαιωθείτε ότι εκφράζεστε με αυτοπεποίθηση και άνεση, αλλά όχι επιθετικότητα ή έπαρση. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα όταν πρωτογνωρίζετε ανθρώπους, προσπαθήστε να εκθέτετε τον εαυτό σας σε αυτήν την κατάσταση. Εάν σας δημιουργεί ιδιαίτερη νευρικότητα, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε από κάποια χαμηλού κινδύνου κατάσταση, όπως κάποια κοινωνική εκδήλωση ή συμμετοχή σε κάποιο σύλλογο. Προσπαθήστε να είστε ο/η πρώτος/η που θα συστηθείτε σε κάποιον και θα αρχίσετε μία συνομιλία. Γενικότερα, προσπαθήστε να είστε ανοικτός/η στην επικοινωνία σας, ακόμη και με άτομα που δεν αισθάνεστε ότι έχετε κοινά σημεία προς συζήτηση. Καθώς θα κερδίζετε σταδιακά αυτοπεποίθηση, μπορείτε να αυξήσετε το ρίσκο, όπως σε μία επαγγελματική συνάντηση που θα επιδιώξετε εσείς. Εξασκηθείτε στην παρουσίαση του εαυτού σας, για παράδειγμα όταν εισέρχεστε σε ένα χώρο, όταν κινήστε προς το μέρος κάποιου, ο τρόπος που μιλάτε για τα επιτεύγματα σας, για τα δυνατά σας σημεία και τις αδυναμίες σας. Χρησιμοποιήστε ένα καθρέπτη ή ένα μαγνητόφωνο για να αξιολογήσετε τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας. Όταν εξηγείτε κάτι σε κάποιον, ελέγχετε τακτικά ότι έχει καταλάβει τι έχετε πει, πριν προχωρήσετε σε κάτι άλλο. 19

20 Αξιολόγηση Κατάστασης Πριν μπείτε σε μία συνάντηση στην οποία θα πρέπει να παρουσιάσετε την άποψη σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε και να διερευνήσετε τον τρόπο και την επιχειρηματολογία της θέσης της άλλης πλευράς. Τι πιστεύετε ότι πιο σημαντικό γι αυτούς; Τι στόχους έχουν θέσει; Πώς θα μπορούσατε να προσαρμόσετε τα επιχειρήματά σας, έτσι ώστε να τους πείσετε ότι η άποψή σας συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων τους; Πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης επιλογής, προσπαθήστε να πείσετε αρχικά τον εαυτό σας για το αποτέλεσμα της συνέντευξης. Σκεφθείτε τις πιθανές ενστάσεις ή προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε από τους συνεντευξιαστές και θεωρήστε τες ως ευκαιρία για να «προωθήσετε» τον εαυτό σας, παρά ως απειλή. Διατηρήστε την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθησή σας, προκειμένου να επιτύχετε τη μακροπρόθεσμη προοπτική που επιθυμείτε από αυτή τη διαδικασία. Παρατηρήστε τους άλλους να επικοινωνούν και εντοπίστε κάποια αποτελεσματικά σημεία που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε κι εσείς (λεκτικά και μη). 20

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: Αύγουστος 02, 2012 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Ιωάννου. Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014

Ζαχαρίας Ιωάννου. Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 Εισηγητές: Βαλεντίνα Τουμάνιου Ζαχαρίας Ιωάννου Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 Καλωσόρισμα Συστάσεις Στόχοι Τελευταίο στάδιο της διαδικασίας επιλογής Δομημένη διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίου με συγκεκριμένο σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Επιλογής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ. Βίκτωρας Κούκης-Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης

Συνέντευξη Επιλογής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ. Βίκτωρας Κούκης-Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Συνέντευξη Επιλογής Βίκτωρας Κούκης-Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Τι είναι η Συνέντευξη Επιλογής; Η Συνέντευξη Επιλογής αποτελεί το τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας επιλογής. Συχνά προκαλεί άγχος στους υποψηφίους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας)

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Εισηγητής: Ι.Σ. Παναγόπουλος, PhD in Industrial Psychology Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της SHL Ελλάς 1 Στόχοι Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά

Διαβάστε περισσότερα

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576

C A R E E R H O G A N D E V E L O P ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Έκθεση για: Jane Doe ID: HB290576 Ημερομηνία: 07 Μαρτίου, 2013 2 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Τα πέντε έγγραφα του φακέλου Europass... 2 1.2 Το ECV... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1 Τα πέντε έγγραφα του φακέλου Europass... 2 1.2 Το ECV... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΤΟ EUROPASS ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ... 2 1.1 Τα πέντε έγγραφα του φακέλου Europass... 2 1.2 Το ECV... 2 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ECV... 3 2.1 Εμφάνιση και Περιεχόμενο ενός καλού

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Στέλλα Αντωνιάδου Πίπη Ανώτερη Λειτουργός Τμήματος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Σύντομο Προφίλ Λαϊκής Τράπεζας 1901 «Λαϊκό Ταμιευτήριο Λεμεσού» Σήμερα Ένας από τους ισχυρότερους

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ. Βίκτωρας Κούκης -Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης

Βιογραφικό Σημείωμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ. Βίκτωρας Κούκης -Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Βιογραφικό Σημείωμα Βίκτωρας Κούκης -Ραφαηλίδου Μυροφόρα Σύμβουλοι Γραφείου Διασύνδεσης Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ανακαλύψτε νέες επιχειρήσεις Ent-teach Κεφάλαιο 2 Αναγνώριση ευκαιριών Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απόδοσης 00/3/2015 1

Διαχείριση Απόδοσης 00/3/2015 1 Διαχείριση Απόδοσης 00/3/2015 1 Θέματα παρουσίασης Το σύστημα διαχείρισης απόδοσης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ Οι στόχοι και αρχές του συστήματος Τα χαρακτηριστικά του συστήματος Κριτήρια Αξιολόγησης Δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανάπτυξη και Βελτίωση Προσωπικών Δεξιοτήτων Σκοποί του προγράμματος 1. Γνωριμία με τα 5 έγγραφα του Europass Βιογραφικό Σημείωμα Europass Γλωσσικό Διαβατήριο Europass Κινητικότητα Europass Συμπλήρωμα Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. - να προβεί στην αξιολόγηση ζητημάτων που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. - να προβεί στην αξιολόγηση ζητημάτων που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η συνέντευξη επιλογής είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, που σκοπό έχει να διακρίνει σε ποιο βαθμό τα προσόντα του υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις

Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις Μονοπάτια Απασχολησιμότητας Ικανότητες & Δεξιότητες εργαζομένων στις σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις 30 Μαρτίου 2015 Εισηγητής : B.Αϊβαζίδης MSc, PhDc Χαρακτηριστικά του σημερινού εργασιακού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές επικοινωνίας. Λεκτική Μη λεκτική (γλώσσα του σώματος) Άγγιγμα

Μορφές επικοινωνίας. Λεκτική Μη λεκτική (γλώσσα του σώματος) Άγγιγμα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η διεργασία της ανταλλαγής ή μεταφοράς στους άλλους σκέψεων και αισθημάτων. Η πράξη του να δίνει και να παίρνει κάποιος πληροφορίες Η διεργασία μεταβίβασης πληροφοριών Μορφές επικοινωνίας Λεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μέσα συλλογής δεδομένων Β) Συνέντευξη Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ H Σειρά Ψυχομετρικών Εργαλείων του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελείται από τρία (3) τεστ Ικανοτήτων Γλωσσικού,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 18. Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ομαδικά Εργαστήρια

Δράση 18. Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ομαδικά Εργαστήρια Δράση 18 Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας Ομαδικά Εργαστήρια «Ανάπτυξη & ενίσχυση ικανοτήτων συνέντευξης, ως εργαζόμενος ή ως εργοδότης» Προετοιμασία για τη συνέντευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7

Δημητρίου Γεώργιος. Αναφορά Απασχολησιμότητας. Απρίλιος, 2013. Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Αναφορά Απασχολησιμότητας Αναφορά Απασχολησιμότητας Δημητρίου Γεώργιος Απρίλιος, 2013 Σελίδα 1 / 7 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Προφίλ Απασχολησιμότητας... 3 Πώς να διαβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας 2016 Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Παροχή (delivery) υπηρεσιών Βασική παράμετρος στην ποιότητα εξυπηρέτησης αποτελεί ο τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Managers & Leaders. Managers & Leaders

Managers & Leaders. Managers & Leaders είναι διαφορετικοί? Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν περισσότερα κοινά µε τους καλλιτέχνες παρά µε τους Managers.. 1 Αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας SHIP Αντιµετώπιση της αλλαγής Λήψηαπόφασης : τι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων

Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Εισηγητής: Γιώργος Χάρος, Executive Director People Solutions, ICAP Group gharos@icap.gr Επιλογή κατάλληλου προσωπικού με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 1 Πριν την επιλογή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 2: Συνέντευξη Επιλογής Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο. Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις

Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο. Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις Ανάλυση κινδύνου, ασφάλεια, και νοµικές προεκτάσεις της διαδικασίας µετάβασης στο cloud computing Κεφάλαιο 5: Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1.Προφορική επικοινωνία 2.Αποτελεσµατική επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Καταρχάς, βασική προϋπόθεση για το κλείσιμο μιας συνάντησης είναι να έχουμε εξακριβώσει και πιστοποιήσει ότι μιλάμε με τον υπεύθυνο που λαμβάνει μια απόφαση συνεργασίας ή επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ελένη Άννα Καλούδη, Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η συνέντευξη είναι ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιολόγηση του. Για αντικειμενική

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη

Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα. Λίλιαν Σουμέλη Διαχείριση της Σταδιοδρομίας και ο Ρόλος της Συμβουλευτικής στην Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα Λίλιαν Σουμέλη Μsc Ψυχολόγος & Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Εξωτερική Συνεργάτης της Συμβουλευτικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 2012 ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έλλειψη θέσεων εργασία Υπερπροσφορά εργασίας Περιορισµός προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρίου Γεώργιος 12/3/2013. Αναφορά Επαγγελματικών Ιδιοτήτων

Δημητρίου Γεώργιος 12/3/2013. Αναφορά Επαγγελματικών Ιδιοτήτων Δημητρίου Γεώργιος 12/3/2013 Αναφορά Επαγγελματικών Ιδιοτήτων Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Επαγγελματικές Ιδιότητες... 3 Η σχέση ερωτήσεων επαγγελματικών ιδιοτήτων...4 Πώς να διαβάσεις το προφίλ σου... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ικανοποίησης Σπουδαστή Από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Του ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγαπητοί Σπουδαστές /Σπουδάστριες, Στα πλαίσια της Πρακτικής σας Άσκησης θα θέλαμε να σας

Διαβάστε περισσότερα

Το βιογραφικό είναι στην ουσία το πρώτο στάδιο προσέγγισης πριν την συνέντευξη αξιολόγησης και χρειάζονται να τονίζονται τα εξής σημεία:

Το βιογραφικό είναι στην ουσία το πρώτο στάδιο προσέγγισης πριν την συνέντευξη αξιολόγησης και χρειάζονται να τονίζονται τα εξής σημεία: Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί μια από τις βασικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Μέσα από ένα δομημένο και σύντομο κείμενο μπορούν να δοθούν στον υποψήφιο εργοδότη ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 3: Αξιολόγηση Προσωπικού Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού. Η Στελέχωση 1 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Προσωπικού Η Στελέχωση 1 Με τον όρο στελέχωση εννοούνται εκείνες οι λειτουργίες που διασφαλίζουν ότι η οργάνωση έχει στο παρόν, και θα έχει στο κοντινό μέλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση

Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Get There Ταξίδι προς την Απασχόληση Διεθνής Έκθεση Αναφοράς Ανάλυσης Αναγκών για την Κύπρο Φεβρουάριος 2016 IO1 How to Get There? Η έκθεση αναφοράς αναπτύχθηκε από: This project has been funded with support

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Παρακινώντας τους άλλους

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Παρακινώντας τους άλλους 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Παρακινώντας τους άλλους Παρακινώντας τους άλλους Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Ένα σημαντικό κομμάτι του να είναι κάποιος ηγέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC.

HOGANDEVELOP INSIGHT. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH Ημερομηνία: 11 Απριλίου, HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. Έκθεση αποτελεσμάτων για: John Doe ID: UH565702 Ημερομηνία: 11 Απριλίου, 2016 2013 HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS INC. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ερωτηματολόγιο Κινήτρων, Αξιών και Προτιμήσεων (MVPI) περιγράφει τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ www.dap-papei.gr Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

OPQ Προφίλ OPQ. Sales Report. Όνομα Κος Sample Candidate. Ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Προφίλ OPQ. Sales Report. Όνομα Κος Sample Candidate. Ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2013. www.ceb.shl.com OPQ Προφίλ OPQ Sales Report Όνομα Κος Sample Candidate Ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2013 www.ceb.shl.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Έκθεση της SHL σας βοηθά να καταλάβετε την καταλληλότητα του Κος Sample Candidate

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα4:Επιλογή υποψηφίων εργαζομένων: Μέθοδοι επιλογής, βασικά χαρακτηριστικά και αξιοπιστία Ειρήνη Τριάρχη Ανοιχτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓHΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓHΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» MIS 430038 Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Γνώρισμα της προσωπικότητας ή ασκήσιμη συμπεριφορά; ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Κινήσεις μέσα στον χώρο Κινήσεις των χεριών και του σώματος Οι κινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης της Απόδοσης

Σύστηµα ιαχείρισης της Απόδοσης Σύστηµα ιαχείρισης της Απόδοσης Απρίλιος 2015 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ Α : Ανάλυση του Συστήµατος ιαχείρισης της Απόδοσης... 4 Α.1. Σκοπός του Συστήµατος ιαχείρισης της Απόδοσης... 5 Α.2. Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ

Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Ευκαιρίες Στελέχωσης & Ανάπτυξης στον Όμιλο ΟΤΕ Μαϊος 2015 Νταίζη Θεοδώρου Recruitment & HR Development Senior Manager OTE COSMOTE Human Resources Division 1 Προφίλ εταιρείας Όμιλος OTE Ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Αυτοαξιολόγησης: «Μετρώ τη Συναισθηματική μου Νοημοσύνη»

Τεστ Αυτοαξιολόγησης: «Μετρώ τη Συναισθηματική μου Νοημοσύνη» Τεστ Αυτοαξιολόγησης: «Μετρώ τη Συναισθηματική μου Νοημοσύνη» Δήμητρα Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP, TTT Business Coach, Project Manager, Adult Trainer http://dimitrazervaki.com/ Βαθμολογείστε κάθε μία από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η αφορμή ( 1 ) Ήρθε η ώρα να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. Η μια δεν ήξερε να βάλει το στικάκι στη θύρα, ενώ ο άλλος παιδευόταν να ανοίξει την

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Επαγγελματικών Ιδιοτήτων

Αναφορά Επαγγελματικών Ιδιοτήτων Αναφορά Επαγγελματικών Ιδιοτήτων Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Επαγγελματικές Ιδιότητες... 3 Η σχέση ερωτήσεων επαγγελματικών ιδιοτήτων... 4 Πώς να διαβάσεις το προφίλ σου... 4 Η ακρίβεια των δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προετοιμαστώ για μία έκθεση σταδιοδρομίας

Πώς να προετοιμαστώ για μία έκθεση σταδιοδρομίας Πώς να προετοιμαστώ για μία έκθεση σταδιοδρομίας Αξίζει να πάω σε μία έκθεση σταδιοδρομίας; - Συμβουλευτείτε από πριν την ιστοσελίδα της έκθεσης και διαβάστε ποιοι εργοδότες συμμετέχουν. - Οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Απρίλιος 2013 Αναζήτηση εργασίας Οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της οικονομίας, της τεχνολογίας, αλλά και στην οργάνωση του κοινωνικών δομών έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΚΜ: : 305 ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΒΟΛΕΪ Η μάθηση μιας κίνησης είναι το σύνολο των εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα