Σημειώσεις Σεμιναρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σημειώσεις Σεμιναρίων"

Transcript

1 Σημειώσεις Σεμιναρίων Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας και Δεξιότητες Δομημένης Συνέντευξης Επιλογής -Εργασιακή Συμπεριφορά Χρήση, Εκτίμηση και Ερμηνεία Ψυχομετρικών δοκιμασιών Δέσποινα Δαυίδου Οργανωσιακή Ψυχολόγος Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού

2 Επαφή και εξοικείωση με διάφορα στάδια της Διαδικασίας Επιλογής Προσωπικού: Συνέντευξη & Ψυχομετρικά Εργαλεία 1. Εισαγωγή στο Σεμινάριο Οι επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις των αποφοίτων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εξεύρεση μίας επιθυμητής θέσης εργασίας. Ωστόσο, η άρτια κατάρτιση δεν επαρκεί για την εξασφάλιση αυτής της θέσης, καθώς τα δεδομένα της αγοράς υποδεικνύουν ότι πολλοί απόφοιτοι Ανώτατων Σχολών δεν καταφέρνουν να καταλάβουν τις επιδιωκόμενες θέσεις εργασίας, παρότι διαθέτουν όλα τα τυπικά προσόντα. Η παραπάνω διαπίστωση θα πρέπει να οδηγήσει τους υποψήφιους σε μία ενεργή προσπάθεια αποτελεσματικής ανταπόκρισης στα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής των εταιρειών, εφόσον βέβαια έχουν κατανοήσει σε ένα βαθμό τι αναζητούν οι μελλοντικοί εργοδότες τους. 2. Δομημένες Διαδικασίες Επιλογής Όλο και περισσότερες εταιρείες προσδιορίζουν πιο συγκεκριμένα την ταυτότητα τους: ποιο είναι το όραμά τους, ο στόχος τους, η κουλτούρα που διέπει τον οργανισμό, τα συγκεκριμένα καθήκοντα της κάθε θέσης, οι συμπεριφορές που θέλουν το προσωπικό να επιδεικνύει, προκειμένου να είναι αποτελεσματικοί στο ρόλο τους, κ.τ.λ. Λόγω των παραπάνω, αναγνωρίζουν την ανάγκη να δομήσουν και τη διαδικασία επιλογής με μεθόδους, οι οποίες θα είναι σε θέση να τους παρέχουν μία αντιπροσωπευτική εικόνα των υποψηφίων και της καταλληλότητάς τους σε σχέση με τα κριτήρια τους. Στη συνέχεια, περιγράφεται μία διαδικασία αξιολόγησης που εφαρμόζεται από πολλές εταιρείες διαφόρων μεγεθών στην Ελληνική αγορά. 1 ο Στάδιο- Συγκέντρωση Βιογραφικών Σημειωμάτων και αξιολόγησή τους Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποτελεσματική σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος. 2 ο Στάδιο- Γραπτή Αξιολόγηση μέσω Ψυχομετρικών Εργαλείων 2

3 Επικοινωνία με τους υποψήφιους, οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του βιογραφικού τους σημειώματος, προκειμένου να λάβουν μέρος σε όποια διαδικασία αξιολόγησης έχει οριστεί. Για παράδειγμα, αξιολόγηση υποψηφίων μέσω ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ ικανοτήτων και ερωτηματολογίου προσωπικότητας). 3 ο Στάδιο- Διεξαγωγή Κέντρων Αξιολόγησης Οι υποψήφιοι που είχαν καλή επίδοση στα τεστ ικανοτήτων ενδέχεται να συμμετάσχουν σε ένα Κέντρο Αξιολόγησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα αξιολογηθούν με τη χρήση ασκήσεων προσομοίωσης που επιλέγονται βάσει των αναγκών του οργανισμού/εταιρείας (π.χ. ομαδική άσκηση, άσκηση Ανάλυσης και Παρουσίασης, δομημένη συνέντευξη βάσει κριτηρίων). 4 ο Στάδιο- Συνέντευξη Επιλογής Οι υποψήφιοι, οι οποίοι πέρασαν επιτυχώς τα προηγούμενα στάδια συμμετέχουν σε συνέντευξη/-εις επιλογής που διεξάγονται από στελέχη της εταιρείας. Στις επόμενες ενότητες, θα γίνει λεπτομερής αναφορά σε δύο από αυτές τις μεθόδους αξιολόγησης: την αξιολόγηση μέσω ψυχομετρικών εργαλείων και τη συνέντευξη επιλογής. Ωστόσο, στο σημείο αυτο κρίνεται σκόπιμο να δοθούν κάποιες αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια/επαγγελματικές ιδιότητες που αναζητούν οι εταιρείες από τα στελέχη τους και τα οποία κριτήρια αποτελούν τη βάση στο σχεδιασμό της όποιας διαδικασίας επιλογής. 3. Κριτήρια Εκτός των τυπικών προσόντων, οι εταιρείες, αναζητούν μεταξύ των υποψηφίων κάποιες επαγγελματικές ιδιότητες, οι οποίες συνδέονται με τη θέση εργασίας, αλλά και την κουλτούρα του οργανισμού και οι οποίες εγγυώνται την επαγγελματική επιτυχία στην εργασία. Οι εταιρείες, δηλαδή, ορίζουν κάποιες επαγγελματικές ιδιότητες (κριτήρια), τις οποίες θεωρούν σημαντικές για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων μίας θέσης εργασίας. Η πληροφόρηση για κάποιες από αυτές τις επαγγελματικές ιδιότητες, θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε τις συμπεριφορές και τις δεξιότητες που απαιτείται να επιδείξετε στις εν λόγω θέσεις εργασίας. Επιπλέον, θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε την αναγκαιότητα ενδυνάμωσης τέτοιων συμπεριφορών, προκειμένου να είστε σε πλεονεκτική θέση έναντι άλλων υποψηφίων κατά τη συμμετοχή σας σε 3

4 διαδικασίες αξιολόγησης. Ένας γενικός ορισμός που θα μπορούσε να αποδώσει το περιεχόμενο των Επαγγελματικών Ιδιοτήτων ή αλλιώς Competencies είναι «To σύνολο των ατομικών χαρακτηριστικών (στοιχεία προσωπικότητας, ικανότητες, κίνητρα και ενδιαφέροντα) που εγγυώνται την εργασιακή επιτυχία και που μπορούν να περιγραφούν ως παρατηρήσιμοι τρόποι συμπεριφοράς». Στη συνέχεια περιγράφονται κάποιες επαγγελματικές ιδιότητες, οι οποίες είναι σημαντικές για κάποιες θέσεις εργασίας που ενδιαφέρουν τους απόφοιτους μηχανικούς του Πολυτεχνείου Κρήτης... Ηγεσία Παρέχει στην ομάδα σαφείς κατευθύνσεις. Κατανέμει κατάλληλα εργασίες/αρμοδιότητες. Αναλαμβάνει ευθύνες, οργανώνει τους πόρους και κατευθύνει την ομάδα συγκροτημένη στην επιτυχή εκτέλεση του έργου της. Παρακινεί και ενδυναμώνει τους άλλους, με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Προγραμματισμός & Οργάνωση Οργανώνει και προγραμματίζει κατάλληλα τις δράσεις. Θέτει σαφείς προτεραιότητες. Καταρτίζει και παρακολουθεί τακτικά χρονοδιαγράμματα και σχέδια δράσης. Ελέγχει περιοδικά την εκτέλεση των εργασιών σε σχέση με τους στόχους. Αξιοποιεί τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Ανάλυση & Επίλυση Προβλημάτων/ Κρίση Αναλύει τα θέματα στα συστατικά τους μέρη και διαφοροποιεί τα σημαντικά από τα λιγότερο σημαντικά ζητήματα. Καταλήγει σε σωστά συμπεράσματα από τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αναλύει τα στοιχεία και διερευνά τα θέματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Προσανατολισμός στη Δράση Επιδεικνύει ετοιμότητα στη λήψη αποφάσεων, στην ανάληψη πρωτοβουλιών και την υποκίνηση δραστηριοτήτων. Δείχνει ενεργητικότητα, ενθουσιασμό και αφοσίωση στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Διατηρεί τα ίδια επίπεδα απόδοσης για μεγάλες περιόδους. Ανθεκτικότητα/Προσαρμοστικότητα Διατηρεί αποτελεσματική εργασιακή συμπεριφορά όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες και πιέσεις. Είναι δεκτικός/-ή στις αλλαγές και την ανάληψη διαφορετικών καθηκόντων. Παραμένει ήρεμος/-η και διατηρεί τον αυτοέλεγχο του/της. Είναι διατεθειμένος/-η και μπορεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις. 4

5 Προσανατολισμός στην Ποιότητα Έχει επίγνωση των ποιοτικών προδιαγραφών του έργου του. Παρακολουθεί τις εργασίες για να εξασφαλίσει ότι παράγεται έργο υψηλής ποιότητας. Δεσμεύεται στην επίτευξη και διατήρηση ποιότητας. Θέτει υψηλά πρότυπα απόδοσης για τον εαυτό του/της και τους άλλους. Επαγγελματικές ιδιότητες, όπως οι παραπάνω, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση στο σχεδιασμό της όποιας διαδικασίας επιλογής. Αναλυτικότερα, τα υπεύθυνα στελέχη για την επιλογή επιδιώκουν να συλλέξουν τις απαραίτητες ενδείξεις μέσω κάποιων μεθόδων/δοκιμασιών, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στα αξιολογούμενα άτομα να επιδείξουν τις επιθυμητές συμπεριφορές για το εκάστοτε Κριτήριο/Επαγγελματική Ιδιότητα, προκειμένου να αποφασίσουν για την καταλληλότητα ή μη του υποψηφίου για τη θέση. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί πως ακόμη και αν υποψιάζεστε τι αναζητούν οι εταιρείες, δε γνωρίζετε πώς το μεταφράζουν αυτό σε αυτούσιες συμπεριφορές... Συγκεκριμένα, στο κριτήριο «Ηγεσία» θα μπορούσε κάποια εταιρεία να αποδίδει έμφαση στις σαφείς κατευθύνσεις που πρέπει να δίνονται στα άτομα, σε κάποια άλλη εταιρεία η έμφαση θα μπορούσε να αποδίδεται στην παρακίνηση των υφισταμένων, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους, ενώ σε κάποιον άλλον οργανισμό η έμφαση να αποδίδεται στη δημιουργία συνθηκών μάθησης και ενδυνάμωσης του προσωπικού. Μη παρασυρθείτε, λοιπόν, στο να επιδείξετε συμπεριφορές που νομίζετε ότι θέλουν να δουν... Καλό θα ήταν να επιδείξετε πραγματικές συμπεριφορές που σας αντιπροσωπεύουν, καθώς δε θα πρέπει να ξεχνάτε πως η επιλογή είναι μία αμφίδρομη διαδικασία και δε θέλετε να εισέλθετε σε ένα οργανισμό που σας ζητά να επιδείξετε ένα εντελώς διαφορετικό προφίλ από αυτό που είστε. 5

6 4. Ψυχομετρικά Εργαλεία Όλο και περισσότερο πλέον γίνεται χρήση των ψυχομετρικών εργαλείων (τεστ ικανοτήτων, ερωτηματολόγια προσωπικότητας, κ.α.) σε διαδικασίες επιλογής, κυρίως εξωτερικών υποψηφίων και για θέσεις με μικρή έως καθόλου εργασιακή εμπειρία. Κάποιοι από τους κυριότερους λόγους της ολοένα και αυξανόμενης χρήσης των τεστ περιγράφονται στη συνέχεια. Σε ποιους λόγους αποδίδεται η ολοένα και αυξανόμενη χρήση των τεστ; 1. Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο οι εταιρείες χρησιμοποιούν τεστ και λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα από αυτές τις μεθοδολογίες στις αποφάσεις επιλογής προσωπικού, είναι τα ευρήματα ερευνών. Σύμφωνα, λοιπόν, με ερευνητικά δεδομένα, έγκυρα και αξιόπιστα ψυχομετρικά τεστ προβλέπουν την απόδοση στον εργασιακό χώρο καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο επιλογής. 2. Επιπρόσθετα, τα τεστ εφόσον είναι σχετικά με τις απαιτήσεις της εργασίας, παρέχουν πιο ακριβείς πληροφορίες απ ότι οι συνήθεις μέθοδοι επιλογής, όπως για παράδειγμα οι μη-δομημένες συνεντεύξεις ή οι συστατικές επιστολές. Εν κατακλείδι, τα κατάλληλα τεστ μπορούν να παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες για εσάς και έχει αποδειχθεί, γενικότερα, ότι οδηγούν σε αποτελεσματικότερες αποφάσεις επιλογής. 3. Η νομοθεσία περί «Ίσων Ευκαιριών» εφαρμόζεται περισσότερο από 10 έτη. Παρόλο που έχουν γίνει αρκετές αγωγές σε βάρος εργοδοτών για μη αντικειμενική επιλογή, σχεδόν καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν αφορούσε τη χρήση τυποποιημένων ψυχομετρικών τεστ. Η σωστή χρήση των κατάλληλων τεστ, δηλαδή, εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση υποψηφίων, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και οδηγεί σε αμερόληπτες και αντικειμενικές αποφάσεις επιλογής. 4. Το κόστος της λανθασμένης επιλογής μπορεί να διαχωριστεί κάτω από ένα αριθμό διαφορετικών τίτλων. Η κακή επιλογή, για παράδειγμα συχνά σημαίνει αυξημένο ρυθμό αποχώρησης του προσωπικού, κατά συνέπεια αύξηση των προσλήψεων. Οι δαπάνες πρόσληψης μπορεί να κυμαίνονται μεταξύ 6

7 του 10% του μισθού για τα νεότερα μέλη του προσωπικού έως 40% για υψηλά διευθυντικά στελέχη. Επιπλέον, η εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται συνεχώς πιο δαπανηρή, ειδικά όσο εισάγονται καινούργιες μέθοδοι υψηλής τεχνολογίας. Ορισμός και χαρακτηριστικά των τεστ Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να οριστεί τι ακριβώς είναι ένα ψυχομετρικό τεστ. Ένας ορισμός είναι: «το δείγμα μιας τυποποιημένης συμπεριφοράς η οποία μπορεί να περιγραφεί σε μία αριθμητική κλίμακα ή σύστημα κατηγοριοποίησης» (Cronbach, 1984) Τα πιο σημαντικά σημεία σε σχέση με τα τεστ είναι: Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται κάτω από τις ίδιες ακριβώς σταθμισμένες συνθήκες. Ίδιες οδηγίες σε κάθε αξιολόγηση (ούτε λιγότερες ούτε περισσότερες). Ίδιος χρόνος συμπλήρωσης του τεστ, ο οποίος τηρείται αυστηρά. Κατάλληλος φωτισμός-θερμοκρασία-ησυχία-διάταξη γραφείων, προκειμένου οι υποψήφιοι να ανταποκριθούν στο μέγιστο. Περιθώριο για ερωτήματα-απορίες και εξασφάλιση κατανόησης των παραδειγμάτων από τους υποψήφιους. Η επίδοση αξιολογείται αντικειμενικά βάσει κοινής βαθμολογίας για όλους, η οποία έχει προκύψει από τον κατάλληλο πληθυσμό (την ομάδα σύγκρισης). Δε συγκρίνονται οι υποψήφιοι μεταξύ τους, αλλά με μία αντιπροσωπευτική ομάδα (100 και άνω) ατόμων, οι οποίοι έχουν συμπληρώση το ίδιο τεστ και αποτελούν την ομάδα σύγκρισης. Η ομάδα σύγκρισης επηρεάζει την εκτίμηση της απόδοσής σας. Η κοινή βαθμολογία αναφέρεται στη μεταφορά του αρχικού σκορ σε μία σταθισμένη κλίμακα. 7

8 Η βαθμολογία αποτελεί ακριβή μέτρηση μιας ικανότητας σχετικής με την εργασία, και παρέχει έναν έγκυρο δείκτη της αποτελεσματικότητας σ αυτήν την εργασία. Εφόσον η ικανότητα προς μέτρηση είναι σχετική με τη θέση εργασίας, η επίδοση στο τεστ θα πρσφέρει μία εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του υποψηφίου σε ανάλογα καθήκοντα. Κατηγορίες των Τεστ Ικανοτήτων Οι κύριες κατηγορίες των σύγχρονων τεστ ικανοτήτων που χρησιμοποιούνται κυρίως για σκοπούς επιλογής στο χώρο της εργασίας και που είναι πιο πιθανό να συναντήσουν οι απόφοιτοι μηχανικοί του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι οι ακόλουθες: Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού: Μετράει την ικανότητα αξιολόγησης της λογικής διαφόρων τύπων επιχειρημάτων. Το περιεχόμενο των κειμένων που περιλαμβάνει το τεστ αναφέρεται σε ποικιλία θεμάτων. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποφασίσουν αν μια πρόταση είναι σωστή ή λανθασμένη σε σχέση με τις πληροφορίες του κειμένου ή εάν τα στοιχεία του τεστ δεν επαρκούν ώστε να αποφασίσουν. Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού: Μετράει την ικανότητα λήψης αποφάσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων από αριθμητικά δεδομένα. Συνήθως όταν επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή τσέπης, η έμφαση δίνεται στην κατανόηση και εκτίμηση, παρα στον απλό υπολογισμό. Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού: Αξιολογεί το συλλογισμό με διαγράμματα και απαιτεί την αναγνώριση κανόνων λογικής που ρυθμίζουν ακολουθίες σχημάτων. Είναι κατάλληλο για οποιοδήποτε επάγγελμα απαιτεί λογικό ή αναλυτικό τρόπο σκέψης, πχ. Τεχνική έρευνα, προγραμματισμός Η/Υ, άτομα που γράφουν κώδικα ή ασχολούνται με το σχεδιασμό συστημάτων. 8

9 Χαρακτηριστικά των Τεστ Ικανοτήτων 1. Τα τεστ ικανοτήτων έχουν σχεδιαστεί ώστε να αξιολογούν την τρέχουσα αλλά και εν δυνάμει ικανότητα σε διαφορετικά είδη εργασιακών ικανοτήτων. 2. Κάθε τεστ είναι σχεδιασμένο να αξιολογεί μία συγκεκριμένη ικανότητα, σε μία συγκεκριμένη κλίμακα δυσκολίας, μετρώντας τη δεξιότητα σε επίπεδο κατανόησης, λογικής επεξεργασίας ή υπολογισμού. 3. Τα Τεστ Ικανοτήτων δεν είναι τεστ γνώσεων και δεν προϋποθέτουν εξειδικευμένη γνώση. 4. Συμπληρώνονται με τη μορφή πολλαπλών επιλογών, εκ των οποίων μία είναι η σωστή. 5. Ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος για τη συμπλήρωση του τεστ. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΠΡΙΝ την αξιολόγηση Η ανάγνωση κειμένων, άρθρων θα σας βοηθήσει να εξασκηθείτε στην κατανόηση γραπτών πληροφοριών. Τα σταυρόλεξα θα σας βοηθήσουν στην εξάσκηση της ικανότητάς σας να αξιολογείτε γραπτές πληροφορίες. Η πρακτική σε κάποιες βασικές μαθηματικές πράξεις, όπως ο υπολογισμός ποσοστών, θα σας βοηθήσει, στη συμπλήρωση ενός τεστ με αριθμητικά δεδομένα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα διαφόρων συμβουλευτικών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν ψυχομετρικά εργαλεία και να συμπληρώσετε δείγματα διαφορετικών τεστ ικανοτήτων, ώστε να εξοικειωθείτε με τη μορφή και το περιεχόμενό τους. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ την αξιολόγηση Φροντίστε να είστε ξεκούραστοι την ημέρα της αξιολόγησης, καθώς πρόκειται για μία απαιτητική διαδικασία. (για παράδειγμα, να μην έχετε ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ, να μην έχετε καταναλώσει αλκοόλ). Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει μαζί σας ό,τι σας έχουν ζητήσει (μολύβι, στυλό, υπολογιστή τσέπης κτλ), καθώς και τα απαραίτητα προσωπικά σας αντικείμενα, όπως 9

10 τα γυαλιά σας. Καλό θα είναι να έχετε μαζί σας κάποιο ρολόι, έτσι ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τον χρόνο κατά τη διάρκεια των τεστ. Εάν κρίνετε πως η θερμοκρασία ή/και ο φωτισμός του χώρου δεν ευνοούν, ζητήστε ευγενικά από τους αξιολογητές να το φροντίσουν. Διατηρείστε την ψυχραιμία σας. Εάν αισθάνεστε νευρικότητα και άγχος, πάρτε βαθιές αναπνοές μέχρι ο ρυθμός της αναπνοή σας να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Εάν για κάποιο προσωπικό λόγο (για παράδειγμα, έχετε πυρετό ή θα είστε εκτός Ελλάδος την ημέρα της αξιολόγησης) πιστεύετε ότι δε θα είστε σε θέση να συμπληρώσετε τα τεστ ικανοτήτων, επικοινωνήστε με τον εκπρόσωπο της εταιρείας για να το συζητήσετε εγκαίρως. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της αξιολόγησης Ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες των τεστ από τους αξιολογητές, και εκφράστε τις απορίες σας, πριν ξεκινήσει ο χρόνος του τεστ. Να θυμάστε ότι οι αξιολογητές θα σας αξιολογήσουν στο τεστ και όχι στις οδηγίες του. Συμπληρώστε τα παραδείγματα, τα οποία δε βαθμολογούνται ούτε χρονομετρούνται, έτσι ώστε να εξοικειωθείτε με το περιεχόμενο του τεστ και να ρωτήσετε ό,τι δεν καταλαβαίνετε. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο χρόνος συμπλήρωσης του τεστ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι αξιολογητές δε θα απαντήσουν σε ερωτήσεις που αναφέρονται στο περιεχόμενό του. Γι αυτόν το λόγο, ζητήστε να σας εξηγήσουν εκείνα τα παραδείγματα στα οποία δώσατε διαφορετική από τη σωστή απάντηση, πριν ξεκινήσει το τεστ. Θα πρέπει εξαρχής να μπείτε στη διαδικασία να δουλεύετε γρήγορα, αλλά και με ακρίβεια. Διατηρείστε την εγρήγορσή σας καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Μην αναλώνεστε σε μία ερώτηση που δεν καταλαβαίνεται, καθώς έτσι θα χάσετε πολύτιμο χρόνο. Εάν δεν είστε σίγουροι για κάποια απάντηση, σημειώστε την καλύτερη επιλογή σας, αλλά αποφύγετε τις αυθαίρετες υποθέσεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Δεν θα αφαιρεθούν, δηλαδή, βαθμοί εάν απαντήσετε λάθος σε κάποια ερώτηση. Μην οδηγήστε στην τυχαία συμπλήρωση του τεστ. Υπάρχει μία δευτερεύουσα 10

11 ένδειξη βαθμολογίας, ο δείκτης ακρίβειας των απαντήσεων σας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ποσοστό ακρίβειας, το οποίο δηλώνει πόσες σωστές απαντήσεις είχατε στο σύνολο των απαντήσεων που δώσατε. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΜΕΤΑ την αξιολόγηση Μην απογοητευτείτε, εάν δεν καταφέρετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις του τεστ. Να θυμάστε ότι συγκρίνεστε με μία μεγαλύτερη ομάδα ατόμων που συμπλήρωσαν το ίδιο τεστ και βάσει αυτής της σύγκρισης θα ερμηνευθεί η επίδοσή σας. Τα Ερωτηματολόγια Προσωπικότητας & ο ρόλος τους στη διαδικασία επιλογής Εκτός από τις συνεντεύξεις, η πιο συχνή μέθοδος αξιολόγησης της προσωπικότητας είναι τα ερωτηματολόγια προσωπικότητας. Μέσω αυτών των εργαλείων, οι εταιρείες θέλουν να αποκομίσουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις πλευρές της προσωπικότητάς σας που είναι σημαντικές για τη θέση εργασίας για την οποία γίνεται η αξιολόγηση. Διερευνούν, δηλαδή, τις διαστάσεις της προσωπικότητας που σχετίζονται άμεσα με την εργασιακή επιτυχία. Κατ επέκταση, η αξιολόγηση της προσωπικότητας του υποψηφίου, μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλείς προβλέψεις για τη συμπεριφορά του στο εργασιακό περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η επιλογή του κατάλληλου ατόμου στην κατάλληλη θέση εργασίας. Για παράδειγμα, ένα εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί και προωθεί την καινοτομία και την ευελιξία, μπορεί να ταιριάζει καλύτερα σε ένα άτομο που παράγει γρήγορα πολλές και πρωτότυπες ιδέες, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προσαρμόζεται γρήγορα σε νέα δεδομένα, συγκριτικά με ένα άτομο που προτιμά να εργάζεται σε ένα σταθερό και οργανωμένο περιβάλλον και να λειτουργεί βάσει αυστηρά καθορισμένων κατευθυντήριων γραμμών. Χαρακτηριστικά των Ερωτηματολογίων 1. Τα ερωτηματολόγια είναι ψυχομετρικά εργαλεία αυτο-αναφοράς. Ζητείται, δηλαδή, από εσάς να βαθμολογήσετε τον εαυτό σας σε σχέση με κάποιες δηλώσεις. 11

12 2. Τα ερωτηματολόγια δεν είναι τεστ ικανοτήτων! Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις, καθώς εξετάζουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και όχι ικανότητες. 3. Δεν έχουν χρονικό περιορισμό στη συμπλήρωσή τους. Ωστόσο, ο σωστός τρόπος συμπλήρωσης συνιστά την αυθόρμητη ανταπόκριση στα ερωτήματα. 4. Πρέπει να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα για να μπορεί να εξαχθεί το προφίλ σας. 5. Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν μία κλίμακα, η οποία μετράει τη συνέπεια με την οποία απαντήσατε στα διάφορα ερωτήματα, ώστε να αποφευχθούν περιπτώσεις παραποίησης των απαντήσεων. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ της αξιολόγησης Μην απαντάτε σκεπτόμενος/-η τι θα θέλατε να ισχύει, τι νομίζετε ότι θα έπρεπε να ισχύει ή τι θέλουν οι εταιρείες να ισχύει. Είναι πάντα καλύτερο να είστε ειλικρινείς και συνεπείς σε αυτό που επιδεικνύετε. Δεν υπάρχει κάτι σωστό ή λάθος στην προσωπικότητα. Απλώς, κάποια προφίλ προσωπικότητας εμφανίζονται πιο συμβατά με το προφίλ της προς κάλυψη θέσης απ ότι κάποια άλλα. Οδηγίες προς Υποψήφιους ΜΕΤΑ την αξιολόγηση Να θυμάστε ότι οι εταιρείες δε θα οδηγηθούν στην επιλογή ή την απόρριψή σας μόνο από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου. Τα ευρήματα από το ερωτηματολόγιο λειτουργούν ως μία επιπλέον πηγή πληροφοριών που συνδυάζεται με τα υπόλοιπα ευρήματα από τις διάφορες δοκιμασίες, τις οποίες περάσατε. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν του αποδίδεται η ίδια βαρύτητα σε σχέση με άλλα εργαλεία, όπως τα τεστ ικανοτήτων ή η δομημένη συνέντευξη. 12

13 5. Συνέντευξη Επιλογής Παρόλο που αμφισβητείται από πολλούς η αποτελεσματικότητα της συνέντευξης, ως αντικειμενικό μέσο πρόβλεψης της καταλληλότητας των υποψηφίων για κάποια θέση, είναι γεγονός ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ευρέως. Στην πραγματικότητα, σχεδόν καμία θέση εργασίας δεν καλύπτεται χωρίς να διεξαχθεί κάποιο είδος συνέντευξης επιλογής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι βάσει ερευνών το 95% περίπου των μεγάλων εταιρειών χρησιμοποιούν τη συνέντευξη στη διαδικασία επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού τους, ενώ πάνω από 80% θεωρούν ότι η συνέντευξη παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία που ακολουθούν. Ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (τεστ ικανοτήτων, συστάσεις κα), αποτελέσματα ερευνών αποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη συνέντευξη υπερισχύουν στην τελική διαδικασία λήψης απόφασης. Στάδια της Συνέντευξης Επιλογής ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Έγκαιρη και σωστή προετοιμασία Σκεφτείτε Τι μπορεί να με ρωτήσει ο συνεντευκτής;" και ανάλογα προετοιμάστε τις απαντήσεις σας. Φροντίστε να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των λεγόμενών σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και των αναγραφόμενων στο βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, όσον αφορά τις ημερομηνίες, το περιεχόμενο σπουδών, τη διάρκεια και τις αρμοδιότητές σας σε προηγούμενες εργασίες κ.α. Χειριστείτε αποτελεσματικά πιθανά ερωτήματα που υποθέτετε ότι μπορεί να τεθούν κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης. Προετοιμάστε ερωτήματα που θέλετε να απευθύνετε και εσείς στον συνεντευκτή στην περίπτωση που δε σας δώσει αυτές τις πληροφορίες από μόνος του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Για παράδειγμα, Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα της θέσης;, Πώς αξιολογείται η απόδοση;, Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης και οι δυνατότητες επιμόρφωσης;. Σημείωση: Θα πρέπει να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ώστε να μην αιφνιδιαστείτε από κάποιες ερωτήσεις, να μην πέσετε σε αντιφάσεις και να μην οδηγηθείτε σε ασάφειες. Διεξαγωγή έρευνας και συλλογή στοιχείων για τη θέση και την εταιρεία Όσον αφορά την προς κάλυψη θέση: 13

14 μελέτη αγγελίας, έτσι ώστε να καταλάβετε το περιεχόμενο, τα καθήκοντα, τις προοπτικές, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές της θέσης (τεχνογνωσία, ικανότητες, προσωπικά χαρακτηριστικά) Όσον αφορά την εταιρεία, ενημερωθείτε και σχηματίστε μία εικόνα: για το ιστορικό/ιδιοκτησία, τα προϊόντα και τους τομείς δραστηριοποίησης, προοπτικές στρατηγική της εταιρείας στην Ελλάδα ή/και διεθνώς, τα οικονομικά μεγέθη-ανταγωνισμός προσωπικό-συνθήκες εργασίας Σημείωση: Σημαντικό βοήθημα στη συγκέντρωση τέτοιων πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει η ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, σχετικά άρθρα ή δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ή ακόμη και πληροφορίες από άτομα του δικτύου επαφών σας που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη εταιρεία. Φροντίδα για επιμελημένη, προσεγμένη και σοβαρή εμφάνιση Το ντύσιμο σας θα πρέπει να είναι σοβαρό και επαγγελματικό. Καλό θα είναι να αποφεύγετε μία casual εμφάνιση (για παράδειγμα, τζην ή πολύ κοντή φούστα στην περίπτωση των γυναικών), καθώς κάτι τέτοιο δεν αρμόζει στην περίσταση. Προτιμήστε μία πιο επαγγελματική εμφάνιση (για παράδειγμα, κοστούμι σε σκούρο χρώμα). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των γυναικών υποψηφίων, καλό θα είναι να αποφεύγετε το έντονο μακιγιάζ, τα πολλά περίτεχνα κοσμήματα, τα βαριά αρώματα, καθώς και τα εκκεντρικά χτενίσματα. Έγκαιρη μετάβαση στο χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης Προσπαθήστε να φτάσετε εγκαίρως (περίπου 15 λεπτά πριν το προγραμματισμένο ραντεβού) στο χώρο όπου θα διεξαχθεί η συνέντευξη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε ευκολότερα να εγκλιματιστείτε, να ελέγξετε το άγχος σας, και επιπρόσθετα να μη δείχνετε ότι φτάσατε την τελευταία στιγμή και μετά βίας. Για να είστε συνεπής και ακριβής στο ραντεβού, φροντίστε στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχετε, όταν σας ενημερώσουν για τη συνέντευξη, να πληροφορηθείτε επακριβώς για τον τόπο διεξαγωγής της, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να φθάσετε εκεί, το όνομα και το τηλέφωνο επικοινωνίας του συνεντευκτή, προκειμένου να ενημερώσετε σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου. 14

15 Εάν τελικά καθυστερήσετε στο ραντεβού, θα πρέπει να τους ενημερώσετε ότι θα αργήσετε. Αφού φθάσετε και πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, θα πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη και να δικαιολογηθείτε για την καθυστέρησή σας. Αν φθάσετε αρκετά νωρίτερα από την ώρα της συνέντευξης, καλό θα είναι να χρονοτριβήσετε και να παρουσιαστείτε λεπτά πριν τη συμφωνηθείσα ώρα. Δε θέλετε να δώσετε την εντύπωση του ανυπόμονου, του απελπισμένου ή εκείνου που δε δίνει την πρέπουσα σημασία στη διαχείριση του χρόνου του. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Διατήρηση κατάλληλης συμπεριφοράς και στάσης Επιδείξτε την κατάλληλη συμπεριφορά και στάση, διατηρείστε την ψυχραιμία σας, επιδείξτε ευελιξία και μη ξεχνάτε το στόχο σας. Δε θα πρέπει να δείχνετε δυσφορία ή δυσανασχέτηση, αν για παράδειγμα δε σας αρέσει ο τρόπος που διεξάγεται η συνέντευξη. Επιπρόσθετα, σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να διαπληκτιστείτε ή να έρθετε σε ρήξη με τον συνεντευκτή, εάν δε συμφωνείτε με τις απόψεις του. Κάποιοι συνεντευκτές εφαρμόζουν τη λεγόμενη πιεστική συνέντευξη, διότι θέλουν να διαπιστώσουν πως αντιδρούν οι υποψήφιοι κάτω από συνθήκες πίεσης. Γι αυτό το λόγο, μπορεί η στάση τους να είναι συνειδητά επιθετική και να σας θέσουν κάποιες "δύσκολες" ή ακόμα και "προσβλητικές" ερωτήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ στη μη λεκτική συμπεριφορά Οπτική Επαφή Διατηρείστε σταθερή οπτική επαφή με τον συνεντευκτή. Όχι έντονο βλέμμα καρφωμένο στον συνεντευκτή, καθώς θα τον κάνετε να αισθανθεί άβολα. Όχι βλέμμα που περιεργάζεται το χώρο, καθώς μπορεί να εκληφθεί ως ανία, αδιαφορία για τη συνέντευξη ή ακόμη και ως ένδειξη χαμηλής αυτοπεποίθησης. Όχι βλέμμα χαμηλωμένο για πολύ ώρα ενώ μιλάτε ή όταν σας απευθύνουν το λόγο, καθώς μπορεί να εκληφθεί ως έντονη νευρικότητα και ανασφάλεια σε επίσημες περιστάσεις ή όταν πρωτογνωρίζετε ανθρώπους. 15

16 Στάση και Κινήσεις Σώματος Ένταση Φωνής Προσέξτε την αρχική χειραψία σας, καθώς δεν πρέπει να είναι χαλαρή (δείγμα φόβου), αλλά ούτε και υπερβολικά δυνατή (δείγμα έντονης νευρικότητας). Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μία καλή εντύπωση στο συνεντευκτή και να δείξετε ότι έχετε αυτοπεποίθηση, τείνετε το σώμα σας ελαφρώς μπροστά με τους ώμους πίσω και διατηρείστε μία ευθυτενή στάση. Με αυτόν τον τρόπο, υποδεικνύετε αυτοπεποίθηση για τον εαυτό σας και ενδιαφέρον για τη συζήτηση. Μη σταυρώνετε τα χέρια στο στήθος, μπορεί να εκληφθεί ως στάση άμυνας ή εκνευρισμού. Μη γέρνετε το σώμα σας πολύ έντονα μπροστά και αποφύγετε νευρικές κινήσεις, καθώς μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη χαμηλής αυτοπεποίθησης. Μη πλησιάζετε πολύ τον συνεντευκτή. Υπάρχει κίνδυνος να τον φέρετε σε δύσκολη θέση. Μπορεί, επίσης, να εκληφθεί ως δείγμα επιθετικότητας από μέρους σας και έλλειψη σεβασμού του προσωπικού του χώρου. Αποφύγετε κινήσεις, οι οποίες συνήθως αποκαλύπτουν έντονη και έκδηλη νευρικότητα (για παράδειγμα συνεχή ενασχόληση με τα μαλλιά σας). Η ένταση της φωνή σας πρέπει να είναι σταθερή χωρίς έντονες διακυμάνσεις. Η σταθερότητα στην ένταση υποδεικνύει αυτοπεποίθηση. Προσπαθήστε, μέσω της φωνής σας να μεταδώσετε τον ενθουσιασμό σας για τη θέση και την εταιρεία. Η πολύ γρήγορη ή η πολύ αργή ομιλία φανερώνει νευρικότητα και έλλειψη εμπιστοσύνης. Αντίθετα, η ηρεμία υποδηλώνεται από τον σταθερό τόνο της φωνής, η οποία εκφράζει ένα λογικό επίπεδο ενεργητικότητας. Προσέξτε να μην οδηγηθείτε σε υπερβολές, διότι εάν ο τόνος της φωνής σας είναι μονότονος, χωρίς διαφορές δηλαδή στην ένταση, μπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη ενδιαφέροντος. 16

17 Έκφραση Προσώπου Η έκφραση του προσώπου σας προσπαθήστε να μην είναι σφιγμένη, καθώς δε θα σας βοηθήσει να αναδείξετε στο βαθμό που θα θέλατε τις δεξιότητές σας και τα θετικά σας σημεία. Ακόμη, μπορεί να εκληφθεί και ως έλλειψη ενδιαφέροντος για τη θέση και την εταιρεία. Προσπαθήστε να χαμογελάτε αλλά χωρίς να φτάσετε σε υπερβολές. Αποτελεσματική ανταπόκριση στα ερωτήματα του συνεντευκτή Σεβαστείτε τα χρονικά περιθώρια που θα σας τεθούν και φροντίστε μέσα σε αυτά να απαντήσετε αποτελεσματικά στα ερωτήματα που σας θέτουν. Απαντάτε συγκεκριμένα στα ερωτήματα με τις λεπτομέρειες που κρίνεται απαραίτητες κατά περίπτωση, έτσι ώστε να παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες στον συνεντευκτή. Απαντάτε στα ερωτήματα χωρίς να δείχνετε καχυποψία, επιφυλακτικότητα ή κριτική διάθεση, ως προς το περιεχόμενό τους. Προσπαθήστε, μέσω των απαντήσεων σας, να συσχετίσετε τις δεξιότητες σας και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας με τις αντίστοιχες δεξιότητες και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την εταιρεία για τη συγκεκριμένη θέση. Οι πολλές και ασήμαντες λεπτομέρειες μπορεί να κουράσουν ή και να εκνευρίσουν τον συνεντευκτή. Εάν πλατειάσετε, θα οδηγηθείτε πιθανότατα εκτός θέματος. Αν δεν έχετε καταλάβει κάποια ερώτηση είναι προτιμότερο να ζητήσετε ευγενικά διευκρινήσεις ή την επανάληψη της ερώτησης, παρά να απαντήσετε λανθασμένα ή εκτός θέματος. Επιδείξτε ενεργητική ακρόαση. Μη διακόπτετε και απαντάτε περιεκτικά και επί της ουσίας στις ερωτήσεις που θα σας θέσει. Ενημέρωση για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής Κατά το τέλος της συνέντευξης και εφόσον ο συνεντευκτής δε σας έχει ενημερώσει από μόνος του για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην διαδικασία επιλογής, καλό θα είναι να θέσετε μία σχετική ερώτηση. Πότε, δηλαδή, και με ποιο τρόπο θα λάβετε μία απάντηση από την εταιρεία ή αν θα πρέπει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να επικοινωνήσετε εσείς μαζί του ή με κάποιο άλλο στέλεχος της εταιρείας. Πριν αποχωρήσετε, θα πρέπει να ευχαριστήσετε θερμά τον συνεντευκτή για την 17

18 ευκαιρία που σας παρείχε μέσω αυτής της συνέντευξης και να εκφράσετε ξανά το ενδιαφέρον σας για την περίπτωση μίας ενδεχόμενης συνεργασίας. ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κατάλληλη προσέγγιση με το πέρας της συνέντευξης Εάν έχει περάσει το χρονικό διάστημα που σας είχαν ορίσει και δεν έχετε καμία ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία και να ζητήσετε κάποια σχετική ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, είτε από το άτομο που σας πήρε τη συνέντευξη είτε από κάποιον άλλον αρμόδιο. Επιδείξτε επαγγελματισμό στην προσέγγισή σας, αλλά και υπομονή απέναντι στην όλη διαδικασία, καθώς μπορεί να αποβεί χρονοβόρα. Μην απογοητεύεστε. Επιδείξτε κατανόηση, αλλά και επιμονή. Εκδηλώστε αποτελεσματικά το ενδιαφέρον σας σε εύλογα χρονικά διαστήματα. Τρόποι Αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας στην επικοινωνία με τους πιθανούς εργοδότες Αυτο-αξιολόγηση Θυμηθείτε κάποια πρόσφατη περίπτωση όπου δεν αισθανθήκατε αρκετά σίγουρος/η για τον εαυτό σας και τα λεγόμενά σας (κάπως αγχωμένος/η, νευρικός/ή, επιθετικός/ή). Αναλογιστείτε τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό. Πώς θα μπορούσατε να αντιδράσετε διαφορετικά, αν αντιμετωπίζατε την ίδια κατάσταση ξανά; Θυμηθείτε κάποια πρόσφατη περίπτωση αλληλεπίδρασης όπου επέδειξες ιδιαίτερη άνεση και αυτοπεποίθηση. Ποιες ήταν οι συνθήκες; Πώς τα καταφέρατε; Μπορείτε να μεταφέρετε αυτήν την εμπειρία και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις; Καθιερώστε την πρακτική της ανασκόπησης και αξιολόγησης της διαπροσωπικής σας επικοινωνίας μετά από κάθε συνέντευξη. Σε ποιο βαθμό αντιλαμβάνεστε την εντύπωση που αφήσατε στον συνεντευξιαστή; Ποια θετικά και ποια αρνητικά σημεία αναγνωρίζετε; Τι θα μπορούσατε να είχατε κάνει διαφορετικά, προκειμένου να είχατε επιτύχει ένα καλύτερο ή ισχυρότερο αντίκτυπο; Προσπαθήστε να καθιερώσετε αυτήν την πρακτική για όλες τις νέες «επαγγελματικές» συναντήσεις σας και σταδιακά να φτάσετε στο επίπεδο να παρακολουθείτε και να αναγνωρίζετε την απόδοσή σας, όσον αφορά στον αντίκτυπο προς το συνομιλητή σας κατά τη διάρκεια της ίδιας της 18

19 συνάντησης. Ανατροφοδότηση Ξεκινήστε μία συζήτηση με ένα φίλο ή συνάδελφο για ένα θέμα στο οποίο διαφωνείτε, ώστε να κάνετε πρακτική και να ζητήσετε τα σχόλια του για τον τρόπο που χειριστήκατε την αντιπαράθεση λεκτική και μη, για το πόσο αξιόπιστα φάνηκαν τα επιχειρήματά σας και για το ποια ήταν η τελική του εντύπωση. Πριν από κάποια συνέντευξη επιλογής, εξετάστε προσεκτικά το ύφος του ενδύματος που θα φορέσετε. Μπορείτε να ζητήσετε από ένα/μία φίλο/η τη γνώμη του/της για την εντύπωση που δημιουργείτε. Έχοντας κάνει μία προφορική παρουσίαση, ζητήστε τη γνώμη συμφοιτητών, οι οποίοι ήταν παρόντες και τους οποίους θεωρείτε αποτελεσματικούς στην επικοινωνία τους με άλλους. Πρακτική Εξάσκηση Πριν εκφράσετε τις απόψεις και θέσεις σας σε άλλους, δοκιμάστε να κάνετε πρόβα στον καθρέπτη, ώστε να βεβαιωθείτε ότι εκφράζεστε με αυτοπεποίθηση και άνεση, αλλά όχι επιθετικότητα ή έπαρση. Εάν δεν αισθάνεστε άνετα όταν πρωτογνωρίζετε ανθρώπους, προσπαθήστε να εκθέτετε τον εαυτό σας σε αυτήν την κατάσταση. Εάν σας δημιουργεί ιδιαίτερη νευρικότητα, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε από κάποια χαμηλού κινδύνου κατάσταση, όπως κάποια κοινωνική εκδήλωση ή συμμετοχή σε κάποιο σύλλογο. Προσπαθήστε να είστε ο/η πρώτος/η που θα συστηθείτε σε κάποιον και θα αρχίσετε μία συνομιλία. Γενικότερα, προσπαθήστε να είστε ανοικτός/η στην επικοινωνία σας, ακόμη και με άτομα που δεν αισθάνεστε ότι έχετε κοινά σημεία προς συζήτηση. Καθώς θα κερδίζετε σταδιακά αυτοπεποίθηση, μπορείτε να αυξήσετε το ρίσκο, όπως σε μία επαγγελματική συνάντηση που θα επιδιώξετε εσείς. Εξασκηθείτε στην παρουσίαση του εαυτού σας, για παράδειγμα όταν εισέρχεστε σε ένα χώρο, όταν κινήστε προς το μέρος κάποιου, ο τρόπος που μιλάτε για τα επιτεύγματα σας, για τα δυνατά σας σημεία και τις αδυναμίες σας. Χρησιμοποιήστε ένα καθρέπτη ή ένα μαγνητόφωνο για να αξιολογήσετε τον τρόπο που παρουσιάζετε τον εαυτό σας. Όταν εξηγείτε κάτι σε κάποιον, ελέγχετε τακτικά ότι έχει καταλάβει τι έχετε πει, πριν προχωρήσετε σε κάτι άλλο. 19

20 Αξιολόγηση Κατάστασης Πριν μπείτε σε μία συνάντηση στην οποία θα πρέπει να παρουσιάσετε την άποψη σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε και να διερευνήσετε τον τρόπο και την επιχειρηματολογία της θέσης της άλλης πλευράς. Τι πιστεύετε ότι πιο σημαντικό γι αυτούς; Τι στόχους έχουν θέσει; Πώς θα μπορούσατε να προσαρμόσετε τα επιχειρήματά σας, έτσι ώστε να τους πείσετε ότι η άποψή σας συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων τους; Πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης επιλογής, προσπαθήστε να πείσετε αρχικά τον εαυτό σας για το αποτέλεσμα της συνέντευξης. Σκεφθείτε τις πιθανές ενστάσεις ή προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε από τους συνεντευξιαστές και θεωρήστε τες ως ευκαιρία για να «προωθήσετε» τον εαυτό σας, παρά ως απειλή. Διατηρήστε την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθησή σας, προκειμένου να επιτύχετε τη μακροπρόθεσμη προοπτική που επιθυμείτε από αυτή τη διαδικασία. Παρατηρήστε τους άλλους να επικοινωνούν και εντοπίστε κάποια αποτελεσματικά σημεία που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε κι εσείς (λεκτικά και μη). 20

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας)

Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Η Χρήση των Ψυχομετρικών Εργαλείων στην Ελλάδα (στο χώρο της εργασίας) Εισηγητής: Ι.Σ. Παναγόπουλος, PhD in Industrial Psychology Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης της SHL Ελλάς 1 Στόχοι Εισαγωγή στα Ψυχομετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ Είτε κάνετε αίτηση για θέση εργασίας, είτε για τη συμμετοχή σας σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ή ακόμα και σε πρόγραμμα προπτυχιακών σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. - να προβεί στην αξιολόγηση ζητημάτων που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. - να προβεί στην αξιολόγηση ζητημάτων που δεν μπορούν να αποτυπωθούν στα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η συνέντευξη επιλογής είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, που σκοπό έχει να διακρίνει σε ποιο βαθμό τα προσόντα του υποψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Στέλλα Αντωνιάδου Πίπη Ανώτερη Λειτουργός Τμήματος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Σύντομο Προφίλ Λαϊκής Τράπεζας 1901 «Λαϊκό Ταμιευτήριο Λεμεσού» Σήμερα Ένας από τους ισχυρότερους

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015

Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 Σέργια Σεργίδου, Φιλόλογος Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 28 Μαρτίου 2015 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Η σημαντικότερη από τις ανθρώπινες λειτουργίες. Η τέχνη της αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 1. Προετοιµασία για τη Συνέντευξη 2. Συνηθισµένες Ερωτήσεις Συνεντεύξεων 3. Τα «πρέπει» και τα «δεν πρέπει» των Συνεντεύξεων Προετοιμασία για τη Συνέντευξη Πριν τη συνέντευξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ www.dap-papei.gr Τμηματικό e-mail : dap_ode@yahoo.gr Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΜΑΪΟΣ 2011 Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ελένη Άννα Καλούδη, Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η συνέντευξη είναι ένας από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τι είναι άγχος: Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το μυαλό και το σώμα σας σε κάθε νέα απειλητική ή συγκινησιακή ( συναρπαστική ) κατάσταση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στην Πίνδο

Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στην Πίνδο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στην Πίνδο Α.Σ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» (PROMOTION OF EMPLOYMENT IN PINDOS) 21/1/2015 ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ Επαγγελματικές Δεξιότητες Οι επαγγελματικές δεξιότητες προσδιορίζουν τον υποψήφιο επαγγελματία και αναφέρονται σε μεταβιβάσιμες συμπεριφορές οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Απρίλιος 2013 Αναζήτηση εργασίας Οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της οικονομίας, της τεχνολογίας, αλλά και στην οργάνωση του κοινωνικών δομών έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παπαδόπουλος Κων/νος 17/1/2015 www.ev-career.com Evalion People Psychometric Solutions Περιεχόμενα Προσωπικότητα Αξίες Ικανότητες Επαγγελματικά ενδιαφέροντα

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française

NIVEAUX A1 & A2 sur l échelle proposée par le Conseil de l Europe ÉPREUVE 4 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Certification en Langue Française ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Ministère de l Éducation et des Cultes, de la Culture et du Sport Certification en Langue Française NIVEAUX

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος

Σύνταξη βιογραφικού γράμματος Σύνταξη βιογραφικού γράμματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Βιογραφικό Σημείωμα έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία πάνω στην οποία βασίζεται και η Tεχνική του. Μέσα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, που είναι ο χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Περιεχόμενο της συνέντευξης

3.2. Περιεχόμενο της συνέντευξης 3. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ (INTERVIEW) Για να είσαι εδώ σημαίνει οτι το βιογραφικό σου ή οι συστάσεις σου έπιασαν τόπο. Το επόμενο βήμα είναι να πετύχεις και στη προσωπική συνέντευξη που σε καλούν. Αν έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δ.12: ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 28/06/2010 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.12.03: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιγραφή διαδικασίας Η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Φορέας προβαίνει στην πρόσληψη προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του. Σύνοψη των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant

Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013. Κωνσταντίνα Καλοδούκα. Recruitment Consultant Διασύνδεση 2013: Από τις σπουδές στο Επάγγελμα. Συμβουλές για μια επιτυχημένη συνέντευξη 27/05/2013 Κωνσταντίνα Καλοδούκα Recruitment Consultant 1 ICAP GROUP H ICAP Group παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

SOCIALSTYLESM. TRACOM Sneak Peek. Οδηγός Προσωπικής Αξιολόγησης. Excerpts from

SOCIALSTYLESM. TRACOM Sneak Peek. Οδηγός Προσωπικής Αξιολόγησης. Excerpts from SOCIALSTYLESM TRACOM Sneak Peek Excerpts from Οδηγός Προσωπικής Αξιολόγησης ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Το Μοντέλο Κοινωνικού Στυλ... 1 Πώς προέκυψε το Κοινωνικό σας Στυλ;...

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Αναφορά Αποτελεσμάτων Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 15/10/2013 www.ev-career.com Evalion People Psychometric Solutions Περιεχόμενα Προσωπικότητα Αξίες Ικανότητες Επαγγελματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ

Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ ΙΧ Σύστημα Μετα-αξιολόγησης του ΠΣΑ Σκοποί του Συστήματος Μετα-Αξιολόγησης Η άποψη πως όλα τα άτομα, όλες οι σχολικές μονάδες και όλα τα συστήματα μπορούν και πρέπει συνεχώς να βελτιώνονται αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΓΚΘΓΣΗΣ Β ΛΥΚΓΙΟΥ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΠΟΤ ΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΤΕΘΝΙΚΕ Θέσεις για νέους εργαζομένους δεν υπάρχουν μόνο στις ελληνικές εταιρείες, αλλά και σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)»

Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Έρευνα επισκόπησης (Survey research) «H διάσταση του φύλου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey)» Μάριος Βρυωνίδης Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΜΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα;

Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Αξιολόγηση Θα έπρεπε τα φυτικά έλαια να χρησιµοποιούνται ως καύσιµα; Προτεινόµενα Κριτήρια Αξιολόγησης Αυτό το µοντέλο παρέχει επιπλέον δυνατότητα για αξιολόγηση των µαθητών, χωρίς την ανάγκη να υπάρξει

Διαβάστε περισσότερα

Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας Εμείς τι κάνουμε ; 20/11/2013 18:00 22:00 (4 ώρες)

Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας Εμείς τι κάνουμε ; 20/11/2013 18:00 22:00 (4 ώρες) Οι Θεματικές ενότητες του diploma Ψ works for you : Τα πάντα αλλάζουν γύρω μας Εμείς τι κάνουμε ; 20/11/2013 18:00 22:00 (4 ώρες) Σκοπός της πρώτης ενότητας του προγράμματος είναι να μάθουν οι συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...23 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ........................................23 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

OPQ Προφίλ OPQ. Έκθεση γενικών δεξιοτήτων. Όνομα Κος Sample Candidate. Ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Προφίλ OPQ. Έκθεση γενικών δεξιοτήτων. Όνομα Κος Sample Candidate. Ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2013. www.ceb.shl.com OPQ Προφίλ OPQ Έκθεση γενικών δεξιοτήτων Όνομα Κος Sample Candidate Ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2013 www.ceb.shl.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έκθεση αυτή προορίζεται για χρήση από διευθυντές και υπεύθυνους Ανθρωπίνων Πόρων.

Διαβάστε περισσότερα

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ...

Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου : ... ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αίτηση για Πρόσληψη Σε θέση: στην ακόλουθη εταιρεία ή εταιρείες του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου :... Να συμπληρωθεί ιδιοχείρως από τον/ την αιτητή/ αιτήτρια και να αποσταλεί στη διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή των βασικών αρχών. της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα

Η Εφαρμογή των βασικών αρχών. της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα 4 Η Εφαρμογή των βασικών αρχών της Διεύθυνσης στο δημόσιο τομέα 4.1 Ανθρώπινο δυναμικό 4.1.1Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού Λέγεται ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία

Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Ο Δεκάλογος των Προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Φαρμακείο 1. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων 3. Μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών από ασφαλιστικά ταμεία 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας

Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Workshop: Σύνταξη Πτυχιακής & Διπλωματικής Εργασίας Πρακτικές Οδηγίες - Μεθοδολογία Εισηγήτρια: Παναγιωτίδου Σοφία (Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραμματέας Συμβουλίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας) 1. Γενική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15

Πίνακας Περιεχομένων. Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 Περιεχόμενα 15 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος ελληνικής έκδοσης...7 Πως να αξιοποιήσετε αυτό το εγχειρίδιο...11 Πίνακας Περιεχομένων...15 ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: Η σύνταξη μιας περιγραφής εργασίας...25 Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΣΤ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ COPYRIGHT 2008 PROCTER & GAMBLE CINCINNATI, OH 45202 U.S.A. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες;

ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ - ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ; Να παρακολουθούν ή όχι οι γονείς τους επίσημους αγώνες; Οι αλματώδεις πρόοδοι συνήθως αποδίδονται από τους γονείς στο ταλέντο και τα εξαιρετικά προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Ιωάννα Καραμήτρη ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)...

Για τα παιδιά (αλλά και για τους γονείς)... Eισαγωγικό σημείωμα: «Οι κατ οίκον εργασίες στη διδασκαλία των μαθηματικών» Οι εργασίες «για το σπίτι» ή όπως λέγονται στις παιδαγωγικές επιστήμες οι κατ οίκον εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΗ. 3. Αριθμός Αγγελίας (εάν τον γνωρίζετε) 4. Ημ/νία Διαθεσιμότητας για Έναρξη Εργασίας (Ημ./Μήν./Έτος) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διπλωματική Αποστολή Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Αθήνα, Ελλάδα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΣ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ή ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ (Η εν λόγω αίτηση είναι για θέσεις εργασίας στη Διπλωματική Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα