Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα"

Transcript

1 Ψυχοδιαγνωστικά Μέσα Ενότητα 1: Ψυχομετρία Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 Προτεινόμενα Συγγράμματα Τα Ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα Σταλίκας, Τριλίβα, Ρούσση Εκδόσεις πεδίο, 2012 (Μία συλλογή & παρουσίαση των ερωτηματολογίων, δοκιμασιών και καταλόγων καταγραφής χαρακτηριστικών στον ελληνικό χώρο) βελτιωμένη έκδοση- 2. Ψυχομετρία και Ψυχολογική Αξιολόγηση - Κ. Κουλάκογλου (ppt παρουσιάσεις εισηγήσεις)

5 Κάλυψη θεματικών ενοτήτων Ψυχομετρία =ορισμός σημασία της ψυχομετρίας, μέτρηση, αξιολόγηση, χρήσεις των τεστ Στάθμιση κατασκευή ενός τεστ Αξιοπιστία Εγκυρότητα ανάλυση ερωτημάτων Επεξεργασία των τιμών ενός τεστ Ψυχολογική αξιολόγηση θεωρίες νοημοσύνης Θέματα που αφορούν την νοημοσύνη (προβλήματα στην εκτίμηση της νοημοσύνης, ατομικές διαφορές, ηλικία, πολιτισμικός παράγοντας, γλωσσικός παράγοντας, θετικά & αρνητικά σημεία στα τεστ νοημοσύνης) Οι κλίμακες νοημοσύνης Wechsler

6 Κάλυψη θεματικών ενοτήτων Οι κλίμακες του Stanford Binet και άλλα τεστ νοημοσύνης Ομαδικά τεστ νοητικών ικανοτήτων Τεστ επίτευξης- Τεστ δεξιοτήτων Τεστ νοημοσύνης για παιδιά προσχολικής ηλικίας Αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Νευροψυχολογικές μπαταρίες Θεωρίες προσωπικότητας ερωτηματολόγια προσωπικότητας Προβολικές τεχνικές Αξιολόγηση της συμπεριφοράς του παιδιού

7 Ψυχομετρία =είναι ο κλάδος της ψυχολογίας ο οποίος ασχολείται με τη μέτρηση και την κατασκευή ψυχολογικών δοκιμασιών= Η (1η) βασικότερη αρχή της ψυχομετρίας αφορά την ύπαρξη ψυχολογικών καταστάσεων & χαρακτηριστικών παρά ότι η ύπαρξη των ψυχολογικών καταστάσεων & χαρακτηριστικών είναι αυταπόδεικτη πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν να αποδειχθεί με συμβατικές επιστημονικές μεθόδους-αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των ψυχολογικών χαρακτηριστικών & καταστάσεων δεν μπορεί να εξεταστεί πειραματικά με βάση της αρχές της επιστημονικής μεθόδου που απαιτεί άμεση παρακολούθηση & αισθητηριακή επαφή με το υπο εξέταση φαινόμενο έτσι δεν ήταν λίγοι αυτοί που διαφώνησαν με αυτή την αρχή (Mischel 1968, 1977) έτσι άρχισαν οι προβληματισμοί για την ουσία, το αντικείμενο, την αξία, τη χρησιμότητα αλλά και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, συμπερασμάτων, ερμηνειών της Ψυχομετρίας

8 Ψυχομετρία 3 είναι οι κριτικές που ασκήθηκαν στην ΨΜ σε σχέση με την ύπαρξη των ψυχολογικών χαρακτηριστικών ---1η κριτική = τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε περισσότερο παρά εννοιολογικά κατασκευάσματα που υπάρχουν στις θεωρίες & φιλοσοφικά συστήματα αυτών που τα δημιούργησαν έχουν στόχο την ένταξη της ανθρώπινης φύσης σε γνωστικά πλαίσια τα οποία εξυπηρετούν θεωρητικές & ιδεολογικές ανάγκες (Cohen et al., 1996)

9 Ψυχομετρία 2η κριτική = λιγότερη ριζοσπαστική Επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους προσεγγίζονται και χρησιμοποιούνται τα εν λόγω ψυχολογικά χαρακτηριστικά ακόμα και εάν υπάρχουν ψυχολογικά χαρακτηριστικά η μελέτη τους κάτω από γενικούς τίτλους & απρόσωπες κατηγορίες δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό στην κατανόηση του ανθρώπου ή της φύσης ή των ψυχικών του λειτουργιών (Sulloway, 1979) Π.χ. η υστερία εμφανίστηκε ως ΨΧ το 1990 το οποίο αφού στιγμάτισε τις γυναίκες για μεγάλο χρονικό διάστημα έπαψε να αποτελεί έγκυρη, λειτουργική, χρήσιμη εννοιολογική κατασκευή

10 Ψυχομετρία ---βέβαια οι υποστηρικτές της θέσης της ΨΧ αντιτάσσουν ότι κάθε επιστήμη περνά από τα στάδια ανακάλυψης, εξέλιξης & προόδου επομένως = σαν (π.χ.) ο όρος υστερία αποσύρθηκε ως λιγότερο δόκιμος εξαιτίας της ανάπτυξης της ψυχοπαθολογίας & αντικαταστάθηκε από άλλους όρους--- Η 3η κριτική για τα ΨΧ = δεν αρκεί να αναγνωρίσουμε την ύπαρξη ενός ψυχολογικού χαρακτηριστικού & να το περιγράψουμε θα πρέπει να το εντάξουμε στο κοινωνικό και βιωματικό πλαίσιο κάθε ατόμου π.χ. ο βαθμός εξωστρέφειας μπορεί να περιγράφεται ως κοινός σε δύο ανθρώπους αυτό όμως δεν μας πληροφορεί για το πώς η εξωστρέφεια συνδέεται με τα υπόλοιπα στοιχεία της προσωπικότητας τους

11 Ψυχομετρία Η 2η αρχή της ΨΜ είναι ότι όχι μόνο υπάρχουν ψυχολογικές καταστάσεις & χαρακτηριστικά αλλά αυτά μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να μετρηθούν (Camera et al., 2000; Merenda 1997) H 3η αρχή της ΨΜ είναι ότι η μέτρηση & η αξιολόγηση των ανθρώπινων χαρακτηριστικών γίνονται πάντοτε με γνώμονα την κατανόηση, την περιγραφή & την επίλυση προβλημάτων -η ΨΜ προσέγγιση γίνεται με στόχο μια πιο συγκεκριμένη εστίαση σε φαινόμενα & καταστάσεις που χρήζουν μεγαλύτερης ανάλυσης & μελέτης-

12 Ψυχομετρία Η 4η αρχή της ΨΜ = είναι η αρχή της ισότητας ανάμεσα στις διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης και η αναγνώριση ότι υπό ορισμένες συνθήκες κάποιοι μέθοδοι είναι καλύτερες από άλλες ---η χρήση διαφορετικών εργαλείων και προσεγγίσεων στη μέτρηση του ίδιου χαρακτηριστικού ή της ίδιας κατάστασης είναι επιθυμητή και χρήσιμη--- (η αυξημένη πιθανότητα σφάλματος στη μέτρηση & αναγνώριση σύνθετων χαρακτηριστικών όπως είναι τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά είναι αναμενόμενη επομένως - περιγράφονται καταγράφονται πιο ολοκληρωμένα όταν εξετάζονται μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις & με τη χρήση διαφορετικών εργαλείων)

13 Ψυχομετρία ---η αρχή που αναγνωρίζει ότι το σφάλμα αποτελεί μέρος της Ψυχολογικής εκτίμησης & αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ψυχομετρία γιατί με την αποδοχή της και την εφαρμογή της, μέσω της ψυχομετρίας και των στατιστικών μεθόδων αντικρούονται οι κριτικές που αφορούν την εγκυρότητα & αξιοπιστία των ψυχομετρικών δοκιμασιών---(hood & Johnson, 1997; Hunsley & Di Gulio, 2001)

14 Μετάφραση & Προσαρμογή Ψυχομετρικών εργαλείων ---η αξιοπιστία & η εγκυρότητα αποτελούν δύο βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας ενός ψυχομετρικού εργαλείου καθώς και τις απαραίτητες & αναγκαίες προϋποθέσεις για τη χρήση του η αξιοπιστία αφορά την συνέπεια μέτρησης του ψυχολογικού εργαλείου ---ενώ η εγκυρότητα εξετάζει εάν το εργαλείο πραγματικά μετρά αυτό που προορίζεται να μετρήσει

15 Μετάφραση & Προσαρμογή Ψυχομετρικών εργαλείων Μεροληψία = αποτελεί κρίσιμη μεταβλητή στη διαπολιτισμική έρευνα ήδη από το 1927 (Ηerskovits) υποστήριζε ότι τα τεστ νοημοσύνης μεροληπτούν υπερ των ατόμων που προέρχονται από το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο αυτά δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά (Γεώργας 1993) Π.χ. ένας ερευνητής κατασκευάζει τεστ νοημοσύνης και συμπεριλαμβάνει την ερώτηση [αναφέρετε 3 λέξεις για τη λέξη χιόνι ] Χορηγεί το τεστ στους Αιγύπτιους και στους Ινουίτ (φυλή του Β. Πόλου) στην γλώσσα των Ινουίτ το χιόνι έχει 20 διαφορετικές λέξεις επομένως οι Ινουίτ έχουν περισσότερες πιθανότητες να απαντήσουν στην ερώτηση από ότι οι Αιγύπτιοι

16 Μετάφραση & Προσαρμογή Ψυχομετρικών εργαλείων ---ο Van de Vijver, 2003 διακρίνει 3 τύπους μεροληψίας = Α) μεροληψία εννοιολογικής κατασκευής Β) μεροληψία μεθόδου Γ) μεροληψία προτάσεων

17 Μετάφραση & Προσαρμογή Ψυχομετρικών εργαλείων Μεροληψία εννοιολογικής κατασκευής = διαπιστώνεται όταν η αντιπροσώπευση των διαστάσεων & των εκφάνσεων που περιγράφουν επαρκώς μία έννοια για ένα πολιτισμικό πλαίσιο είναι ελλιπής ή μερική για κάποιο άλλο Π.χ. τα συμπτώματα που θεωρούνται σημαντικά σε μια κουλτούρα για τη διάγνωση της κατάθλιψης μπορεί να μην είναι τόσο ουσιώδη σε μια άλλα (Kristjasson, Desrochers& Zumpo, 2003)

18 Μετάφραση & Προσαρμογή Ψυχομετρικών εργαλείων Μεροληψία μεθόδου =αν και οι έννοιες που καταγράφει το εργαλείο περιγράφονται με επάρκεια, αρνητικοί παράγοντες στη διαδικασία αξιολόγησης οδηγούν σε επίπλαστες, ψευδείς διαφοροποιήσεις μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων ως προς τις έννοιες που μελετώνται Π.χ. έχει βρεθεί ότι τα άτομα που ζουν σε πλουσιότερες χώρες τείνουν να δίνουν λιγότερο κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις σε αντίθεση με τα άτομα που ζουν σε χώρες της Μεσογείου οι οποίοι έχουν τάση να επιλέγουν περισσότερο τα άκρα στις κλίμακες απαντήσεων σε σύγκριση με άτομα από άλλες χώρες (Cheung& Rensvold, 2000)

19 Ψυχομετρία επιπλέον μεταξύ της πολιτισμικής ομάδας προέλευσης και της πολιτισμικής ομάδας στόχου είναι δυνατόν να υφίστανται διαφορές ως προς την εξοικείωση με το περιεχόμενο ή τη διαδικασία και τη μέθοδο αξιολόγησης Π.χ. σε μαθητές γυμνασίου στην Αυστρία, τη Νιγηρία & το Τόγκο δόθηκαν ένα τεστ λογικού συλλογισμού το οποίο χρησιμοποίησε ως ερεθίσματα σχέδια που μοιάζουν με εκείνα του τεστ Raven βρέθηκε ότι μεταξύ των μαθητών υπήρχαν διαπολιτισμικές διαφορές στην ικανότητα αναγνώρισης και εφαρμογής κανόνων που αφορούσαν την οριζόντια διεύθυνση από τα αριστερά προς τα δεξιά οι διαφορές αυτές εξηγούνται από το γεγονός ότι η αραβική γλώσσα διαβάζεται & γράφεται από τα δεξιά προς τα αριστερά σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές γλώσσες οπότε θεωρήθηκε ότι υπήρχε μεροληψία της μεθόδου του ψυχομετρικού εργαλείου (Vijver 2003a)

20 Ψυχομετρία Επίσης συχνά στην Ελλάδα διαπιστώνεται έλλειψη εξοικείωσης με τα ερωτηματολόγια & τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε επίπλαστες διαφορές μεταξύ των πολιτισμικών ομάδων ---μια αποτελεσματική μέθοδος για την αξιολόγηση της μεροληψίας μεθόδου είναι η συλλογή στοιχείων & πληροφοριών σχετικών με τις έννοιες που καταγράφει το εργαλείο βάσει άλλων πηγών & μεθόδων εκτός του συγκεκριμένου εργαλείου (γνωστή ως μέθοδος Montrait- Multimethod Matrices)(Van de Vijver & Leung, 1997)

21 Μεροληψία προτάσεων εξετάζει = =το ψυχομετρικό εργαλείο σε επίπεδο προτάσεων μία πρόταση παρουσιάζει μεροληψία η διαφορική λειτουργία όταν άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες και κατέχουν στον ίδιο βαθμό την ικανότητα ή τη δεξιότητα που καταγράφει η πρόταση δεν έχουν την ίδια πιθανότητα να πάρουν την ίδια βαθμολογία π.χ. χορήγηση τεστ γεωγραφίας σε μαθητές στην Πολωνία & Ιαπωνία ρωτώντας ποια είναι η πρωτεύουσα της Πολωνίας ευνοεί μια πολιτιστική ομάδα ---μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή μετάφραση προσοχή λοιπόν στην διαδικασία γλωσσικής μεταφοράς μακροσκελών προτάσεων ιδιαίτερη προσοχή στην μετάφραση ΨΕ στην Ελληνική

22 Μεροληψία προτάσεων ---η διαφορική λειτουργία προτάσεων μπορεί να ελεγχθεί με βάση μια σειρά από αναλύσεις διακύμανσης μια για κάθε πρόταση που μελετάται, με την πολιτισμική ομάδα και το επίπεδο βαθμολογίας ως ανεξάρτητες μεταβλητές & τη βαθμολογία στην πρόταση ως εξαρτημένη μεταβλητή ο δείκτης Mantel-Haenszel χρησιμοποιείται συχνά για τη διερεύνηση της μεροληψίας πρότασης όπως υποστηρίζει ο Michaelides 2008 έχοντας εξισώσει τις δύο ομάδες της μελέτης ως προς το συνολικό επίπεδο βαθμολογίας τους οι διαφορές επίδοσης σε μια πρόταση μπορούν να αποδοθούν με περισσότερη σιγουριά στη μεροληψία της πρότασης υπέρ της μίας ή της άλλης ομάδας

23 Ισοδυναμία = ---αφορά την δυνατότητα σύγκρισης της βαθμολογίας ανάμεσα σε δυο πολιτισμικές ομάδες είδος εγκυρότητας έγκειται στην συμφωνία μεταξύ δύο μέσων μέτρησης της ίδιας έννοιας τα οποία έχουν χορηγηθεί σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες--- 3 είδη ισοδυναμίας Α) δομική ισοδυναμία Β) ισοδυναμία μονάδων μέτρησης Γ) πλήρης συγκρισιμότητα βαθμολογιών

24 Δομική ισοδυναμία = =καταγράφει την ίδια έννοια στον πολιτισμό προέλευσης & στον πληθυσμό στόχος ---αφορά την οικουμενική μέτρηση της έννοιας ---η εξασφάλιση της δομικής ισοδυναμίας δεν προϋποθέτει τη μέτρηση της εννοιολογικής κατασκευής σε διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες με πανομοιότυπες προτάσεις εξασφαλίζεται με τη μέτρηση της ίδιας έννοιας μέσω προτάσεων κατάλληλα προσαρμοσμένων για την κάθε πολιτισμική ομάδα στόχο (Van de Vijver 2003) π.χ. υποθετική κλίμακα μέτρησης της πίστης σε ένα Ανώτερο Ον πόσες φορές πηγαίνετε στην εκκλησία??? Πόσες φορές πηγαίνετε στο τέμενος??? ---η τεχνική διερεύνησης της δομικής ισοδυναμίας είναι ανάλυση πολυδιάστατων κλιμάκων, παραγοντική ανάλυση και τα μοντέλα δομικών εξισώσεων

25 Ισοδυναμία μονάδων μέτρησης = = δύο ψυχομετρικά εργαλεία επιδεικνύουν ισοδυναμία μονάδων μέτρησης όταν οι κλίμακες μέτρησης τους έχουν τις ίδιες μονάδες μέτρησης αλλά διαφορετικό σημείο εκκίνησης π.χ. κλίμακες ίσων λόγων, ίσων διαστημάτων, κλίμακες θερμοκρασίας Κελσίου & κλίμακες Kelvin oι δύο κλίμακες έχουν τις ίδιες μονάδες μέτρησης αλλά το σημείο 0 της μίας κλίμακας απέχει 273 βαθμούς από το σημείο εκκίνησης της άλλης αν και οι μετρήσεις δεν μπορούν να συγκριθούν άμεσα είναι δυνατή η λογαριθμική μετατροπή των μετρήσεων έτσι ώστε να καταστούν μετρήσιμες

26 Πλήρης ισοδυναμία μέτρησης = = αφορά την ταύτιση τόσο των μονάδων μέτρησης όσο και του σημείου εκκίνησης των ψυχομετρικών εργαλείων (Stanat and Ludtke, 2008) Μερικές προτάσεις για τη μετάφραση & προσαρμογή ψυχομετρικών εργαλείων είναι μελέτη σε πλαίσιο πολιτισμικής έρευνας ο μεταφραστής ισορροπεί μεταξύ 2 πολιτισμών & 2 γλωσσών-γνώση ψυχομετρίας & ατομικών διαφορών ---χρήση απλών & σύντομων προτάσεων κάθε μία να εκφράζει μία κύρια ιδέα ένα κύριο νόημα ---χρήση ενεργητικής αντί παθητικής φωνής ---χρήση ουσιαστικών αντί αντωνυμιών ---αποφυγή μεταφοράς ιδιωματικών εκφράσεων ή παροιμιών ---διασαφηνίσεις όπου αυτές χρειάζονται ---αποφυγή χρήσης λέξεων όπως που & πότε

27 Xρήση ψυχομετρικών εργαλείων στην Ελλάδα ---δεν έχει πραγματοποιηθεί μια διεξοδική επισκόπηση προκειμένου να εντοπισθούν τα είδη, οι σκοποί, & η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται οι ψυχομετρικές δοκιμασίες σε εργασιακά περιβάλλοντα ---υπάρχουν μόνο δύο δημοσιεύσεις Α) Μίκα Χαρίτου-Φατούρου (1984) =αναφέρεται σε τεστ που έχουν μεταφραστεί στην =WISC, WISC-R, WAIS, ITPA, the DRAW-a-MAN, Draw-a-Woman test and the Georgas test of intelligence for children Β) η 2η είναι του Νικολόπουλου & Oakland (1990) = WISC-R, Stanford-Binet, Kaufman A Batery for children, the test of Nonverbal Intelligence, RAVEN S Progressive Matrices & the Georgas Intelligence test καθώς & τα προβολικά Children s Apperception Test, Thematic Apperception test, Kinetic Family Drawing, Rorscharch & Bender Gestalt

28 Το 2004 προκύπτει η δειγματοληπτική έρευνα (Triliva & Stalikas) = =απέφερε μια συνοπτική & περιεκτική περιγραφή των σύγχρονων ψυχομετρικών εργαλείων στην Ελλάδα ---τα ελληνικά δεδομένα υποδεικνύουν υψηλότερη αναλογία εφαρμογής των τεστ για μετρήσεις νοημοσύνης & προσωπικότητας που συνιστούν το 48% και το 39% της συνολικής χρήσης των τεστ ---αυτό είναι αναμενόμενο γιατί δεν έχει γίνει καμία στάθμιση τεστ για μέτρηση επιτεύξεων στην ελληνική γλώσσα εκπληκτικό βέβαια- εάν λάβει κανείς υπόψη τις εκπαιδευτικού χαρακτήρα ανάγκες & τις ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα---

29 Πολιτισμικό & κοινωνικό πλαίσιο στην Ελλάδα ---η Ελλάδα δεν έχει μετασχηματισθεί σε μείζονα βιομηχανική χώρα ενώ η οικογένεια αποτελεί ένα αυτόνομο & αυτάρκες οικονομικό & κοινωνικό σύστημα που στηρίζεται στα μέλη του για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών επίσης η εκπαίδευση & η μόρφωση έχουν υψηλή αξία που είναι διάχυτη στο σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας παρ αυτά οι μηχανισμοί που αναγνωρίζουν τις ατομικές διαφορές στις ακαδημαϊκές κλίσεις & επιτεύξεις δεν έχουν εφαρμοστεί συστηματικά όπως δεν έχει συντρέξει και η αξιολόγηση αυτών των ατομικών διαφορών και κλίσεων στην επιλογή του αντικειμένου εργασίας ή σπουδών-τέλος στο χώρο της παιδείας υπάρχει εστίασης σε διαφορετικά προγράμματα σπουδών ή αναθεωρήσεις αυτών με αποτέλεσμα να μην δοθεί βαρύτητα στην σχέση προγράμματος σπουδών και ατομικών κλίσεων ---οι ομάδες μελέτης παιδιών με ΜΔ εμφανίστηκαν μόλις το 2003 για αξιολόγηση & διάγνωση των ΕΕΑ ενώ το Παν/μιο δεν αξιολογεί σφαιρικά τον κάθε υποψήφιο ούτε παραπέμπει σε σταθμισμένες δοκιμασίες

30 Ψυχομετρικά εργαλεία = Αποτελούν μέθοδο λήψης ενός σταθερού δείγματος συμπεριφοράς, χαρακτηριστικών και ικανοτήτων του ατόμου σε μια χρονική στιγμή (Fisher, Shoenfeldt & Shaw, 1999) Τα κοινά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πλειονότητα των ΨΕ είναι = 1.Σταθερή διαδικασία χορήγησης 2. Δείγματα της αξιολογούμενης συμπεριφοράς 3. Βαθμολογία σε ποσοτικούς δείκτες ή ταξινόμηση σε κατηγορίες 4. Πίνακες τυπικών βαθμών στάθμιση 5. Παροχή της δυνατότητας πρόβλεψη της εξεταζόμενης συμπεριφοράς

31 Ψυχομετρία - αναδρομή ---Galton τo 1869 δημοσίευσε μια μελέτη σχετικά με το ρόλο της κληρονομικότητας στη νοημοσύνη ---στον Galton οφείλεται η μέθοδος συσχέτισης που ολοκλήρωσε ο Pearson ---oι προσπάθειες του επικεντρώθηκαν στη μελέτη του χρόνου αντίδρασης σε ερεθίσματα των αντιληπτικών λειτουργιών (αυτό δεν είναι νοημοσύνη) ---Το ψυχομετρικό εργαλείο που κατασκεύασαν οι Binet + Simon αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη των ψυχομετρικών εργαλείων νοημοσύνης -οι ίδιοι πρότειναν τη χρήση δοκιμασιών για τη μέτρηση των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών

32 Ψυχομετρία ---το 1904 έχουμε την συστηματική ιατρική εξέταση & διάγνωση των ΜΔ και την τοποθέτηση των παιδιών σε ειδικές τάξεις αυτό αποτέλεσε και το θεμέλιο ανάπτυξης της ειδικής αγωγής ---τα βασικά χαρακτηριστικά του τεστ είναι 1. Προσέγγιση της νοημοσύνη ως έννοια που θα πρέπει να μετρηθεί με πολλές & διαφορετικές ετερόκλητες μεταξύ τους δοκιμασίες τα αποτελέσματα δεν οδηγούσαν σε μια απλή μέτρηση της μεταβλητής αλλά στην κατάταξη των παιδιών σε συγκεκριμένες ειδικές ή μη τάξεις

33 Ψυχομετρία 2. είναι σύντομο και πρακτικό 3. εστιάζεται σε ανώτερες και πολύπλοκες νοητικές ικανότητες & όχι σε βασικού επίπεδου αντιληπτικές διαδικασίες 4. τα ερωτήματα να είναι δομημένα με αύξουσα σειρά δυσκολίας & όχι με βάση το περιεχόμενο ---ο Cattel είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε για το ρόλο της κληρονομικότητας στην νοημοσύνη & ο πρώτος που ενδιαφέρθηκε για την εγκυρότητα ---η έννοια της ψυχομετρικής αξιολόγησης μέσω των τεστ καθιερώνεται στην Αμερική όπου οι μαθητές αξιολογούνται ως προς την νοητική τους ηλικία

34 Ψυχομετρία-γενικές έννοιες ---η αξιολόγηση είναι πιο ολοκληρωμένη-σφαιρική & περίπλοκη σε σχέση με την μέτρηση ---μέτρηση η διαδικασία ποσοτικής ή ποιοτικής απόδοσης ενός χαρακτηριστικού σε μια δεδομένη στιγμή με τη χρήση συγκεκριμένου εξειδικευμένου εργαλείου ---Αξιοπιστία των μετρήσεων ενός τεστ αφορά =την ακρίβεια και την σταθερότητα τους η απόδοση του βαθμού αξιοπιστίας γίνεται βάση ενός συνεχούς που κυμαίνεται από το 0-1 σπάνια οι μετρήσεις μπορεί να έχουν ακρίβεια 100% ---Εγκυρότητα =αναφέρεται στο βαθμό που το τεστ μετράει την έννοια για την οποία κατασκευάστηκε

35 Ψυχομετρία -καθορισμός του σκοπού ενός τεστ- ο ερευνητής θα πρέπει να αποφασίσει για ποιόν σκοπό επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ένα τεστ & τι θέλει να μετρήσει- ---στο 1ο στάδιο κατασκευής ενός τεστ θα πρέπει να καθοριστεί ο θεματικός πυρήνας, οι άξονες & οι επιμέρους εκδηλώσεις & συμπεριφορές--- 3 είναι οι πηγές που χρησιμοποιούνται προγενέστερη βιβλιογραφία & θεωρητικά πλαίσια η εμπειρία του ερευνητή η αθροιστική άποψη των ειδικών

36 Ψυχομετρία Καθορισμός του αριθμού ερωτήσεων του τεστ = ---α. ο κατασκευαστής περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις ---β. όσοι περισσότεροι είναι οι άξονες και οι επιμέρους συμπεριφορές του θεματικού πυρήνα τόσο αυξάνεται ο αριθμός των ερωτήσεων ---γ. η έκταση του τεστ πρέπει να είναι λειτουργική λαμβάνεται υπόψη ο χρονικός περιορισμός ---δ. στην τελική μορφή το τεστ θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 20 ερωτήσεις ένα καλό αρχικό μήκος είναι 40 ερωτήσεις

37 Ψυχομετρία Είδη ερωτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν = Ανοικτού τύπου =ο εξεταζόμενος τοποθετείται απέναντι στο περιεχόμενο τους, με μια λέξη μια πρόταση η μια παράγραφο Κλειστού τύπου = ο εξεταζόμενος δεν έχει την απόλυτη ελευθερία να απαντήσει ότι θέλει αλλά είναι υποχρεωμένος να υποδείξει ως απάντηση μια από τις ήδη προσφερόμενες οι οποίες είναι εκ των προτέρων κατασκευασμένες προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες κωδικοποίησης, ποσοτικοποίησης και στατιστικής επεξεργασίας Μεικτού τύπου

38 Ψυχομετρία ---υπάρχουν διάφορα είδη κλειστού τύπου---= Α. οι διχοτομικές ή διπλής επιλογής ερωτήσεις (ο εξεταζόμενος επιλέγει μία από τις δύο εναλλακτικές επιλογές κυρίως χρησιμοποιούνται σε τεστ γνώσεων & σε τεστ προσωπικότητας-ακατάλληλες για τεστ διαθέσεων, στάσεων & κλινικών συμπτωμάτων) Β. ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής βοηθούν στην πραγματική εκτίμηση γνώσεων και ικανοτήτων, διακρίνουν με μεγάλη επιτυχία τους ικανούς από τους λιγότερους ικανούς σε έναν τομέα & μειώνουν κατά πολύ τις πιθανότητες να επιλεγεί απάντηση κατά τύχη Απαιτούν πολύ χρόνο στην κατασκευή τους Γ. διαβαθμιστικές =

39 Ψυχομετρία Γ. διαβαθμιστικές =προσφέρουν περισσότερες των δύο εναλλακτικές απαντήσεις οι οποίες αποτελούν ποιοτικές ή ποσοτικές διαβαθμίσεις ενός συνεχούς & επιπλέον σε αυτές δεν υπάρχει μία μόνο σωστή απάντηση αλλά ο εξεταζόμενος μπορεί να επιλέξει όποια τον εκφράζει περισσότερο ο εξεταζόμενος τοποθετείται ως προς το περιεχόμενο της πρότασης με μεγαλύτερη ακρίβεια & λεπτομέρεια --ο κάθε εξεταζόμενος έχει τη δική του υποκειμενική αναπαράσταση σχετικά με τη σημασία της κάθε βαθμίδας με αποτέλεσμα δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες που δίνουν την ίδια απάντηση να εννοούν κάτι διαφορετικό

40 Προσδιορισμός της δομής του τεστ ---περιλαμβάνει τρία στοιχεία--- Α. προσωπικά στοιχεία Β. οδηγίες συμπλήρωσης Γ. ερωτήσεις & χώρο απαντήσεων ---εάν το τεστ περιέχει περιλαμβάνει ποικίλα είδη ερωτήσεων τότε θα πρέπει να μπουν παραδείγματα για όλα οι ερωτήσεις αριθμημένες να υπάρχει το φαινόμενο randomization να είναι σαφείς & ομοιόμορφες

41 Πιλοτική έρευνα = δοκιμασία στην οποία υποβάλλεται το τεστ για να διαπιστωθεί κατά πόσο η κατασκευαστική διαδικασία παρουσιάζει λάθη υπάρχει ταύτιση με τον σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί--- Προβλήματα που προκύπτουν κατά την πιλοτική έρευνα Τάση για συμφωνία = π.χ. τεστ Συναισθηματικής Ν. Μπορεί κάποιος να υποθέσει a priori ότι έχει υψηλή ΣΝ & να απαντάει σε κάθε ερώτηση με την υψηλότερη βαθμολογία έτσι γίνονται οι ερωτήσεις από διαβαθμιστικές διχοτομικές Το πρόβλημα λύνεται με την ύπαρξη αναστραμμένων ερωτήσεων όπου η υψηλότερη βαθμολογία δίνεται με αρνητική απάντηση-με διαφωνία

42 Τάση επιλογής κοινωνικά επιθυμητής απάντησης = το άτομο συχνά καθοδηγείται από κοινωνικούς κανόνες στις απαντήσεις του π.χ. κάποιος δεν είναι πρόθυμος να παραδεχτεί ότι είναι ψεύτης η λύση είναι ή ο εξεταζόμενος να ερωτάται πλάγια έμμεσα ή να απαντάει ανώνυμα συστηματική έλλειψη αποφασιστικότητας = συχνά η μεσαία επιλογή σε διαβαθμιστικές ερωτήσεις δεν σημαίνει κάτι απλά δηλώνει ουδετερότητα στην ερώτηση αυτό είναι καλό εάν αυτό αντιπροσωπεύει το άτομο αλλά από την άλλη η συχνή προτίμηση αυτής της επιλογής ακυρώνει το τεστ

43 Πολώσεις = πρόκειται για ερωτήματα που διακρίνουν τους εξεταζομένους σε ακραίες τιμές όχι επειδή αυτό ισχύει αλλά επειδή επηρεάζεται από τα ατομικά τους χαρακτηριστικά π.χ. τεστ ιστορικών γνώσεων -πότε χρονολογείται η επίσημη έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης εναντίον της Τουρκοκρατίας [1821, 1923, 1678, 1789]- το 100% θα πεί [1821], αλλά αυτό επηρεάζεται από την εθνικότητα τους χωρίς να είναι ενδεικτικό των ιστορικών γνώσεων των συμμετεχόντων -η λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος βρίσκεται στην ανάλυση των ερωτήσεων

44 Ανάλυση ερωτήσεων πρέπει να ακολουθεί την πιλοτική έρευνα =όπου ελέγχονται τα εξής βασικά στοιχεία= Ευκολία δυσκολία απάντησης (μία ερώτηση είναι κατάλληλη όταν απαντάται από το 50% των εξεταζομένων εάν είναι πολύ εύκολη τότε υπάρχει θέμα εγκυρότητας) Διαφοροποιητική ισχύς =ελέγχεται ο βαθμός στον οποίο μία ερώτηση διαφοροποιεί τους εξεταζομένους ως προς την μελέτη μεταβλητή μία ερώτηση επιτελεί το σκοπό της όταν ο δείκτης διασποράς είναι 0,2-0,8 Π.χ. ποια είναι η πρωτεύουσα της Αμερικής Ουάσιγκτον, Λάρισα, Σικάγο, ΝΥ η Λάρισα δεν θα επιλεγεί από κανέναν δηλ η πιθανότητα του εξεταζομένου να απαντήσει σωστά δεν είναι 25% αλλά 33% -πρέπει να φύγει

45 Χωρίς Τίτλο Ψυχολογική αξιολόγηση Aρχή της 2ης εισήγησης

46 Ψυχολογική αξιολόγηση = Κάθε διαδικασία συλλογής δεδομένων/ πληροφοριών για ένα άτομο ονομάζεται αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η εκτίμηση του επιπέδου ή του μεγέθους κάποιας ιδιότητας του ατόμου Τα τεστ είναι είδος αξιολόγησης κάνει χρήση διαδικασιών για την συλλογή πληροφοριών (Aiken 1988) Meyer 2001 = στόχος αξιολόγησης = --Περιγραφή τρόπου λειτουργίας του εξεταζομένου --Καταγραφή κλινικής εικόνας --Προσδιορισμός θεραπευτικών αναγκών --Συνεισφορά στη διαφορική διάγνωση --Τρόπος ελέγχου της θεραπευτικής διαδικασίας --Τρόπος παρέμβασης

47 Γνωρίσματα τεστ Κάθε τεστ = προσδιορίζεται από δύο τουλάχιστον γνωρίσματα 1ο = τη χρήση συγκεκριμένων ή συστηματικών κανονισμών, οι οποίοι περιλαμβάνουν μηχανισμούς όπως επιλογή ερωτημάτων, ο καθορισμός συνθηκών κάτω από τις οποίες χορηγείται το τεστ, και η ανάπτυξη ενός συστήματος βαθμολόγησης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων 2ο = τη βαθμολόγηση των απαντήσεων, την ποσοστική ανάλυση των απαντήσεων

48 Γνωρίσματα του τεστ Ο όρος τεστ = ισοδυναμεί = με τον όρο μέτρηση Τα τεστ διαφέρουν μεταξύ τους ως προς α) την ακρίβεια και β) την λεπτομέρεια των κανόνων βαθμολόγησης --οι πιο κλασικοί τρόποι βαθμολόγησης είναι ο αντικειμενικός και ο υποκειμενικός 1-στην αντικειμενική βαθμολόγηση οι απαντήσεις/ αντιδράσεις μετατρέπονται σε τιμές όταν συγκρίνονται με μια λίστα πιθανών απαντήσεων 2-στην υποκειμενική βαθμολόγηση οι απαντήσεις εκτιμώνται σε σχέση με συγκεκριμένες οδηγίες

49 Γνωρίσματα του τεστ Γενικά ο συστηματικός τρόπος συλλογής πληροφοριών καθιστά ένα τεστ κατάλληλο εργαλείο για τη μελέτη των ατομικών διαφορών τα δείγματα συμπεριφοράς προέρχονται μέσα από την παρατήρηση ή από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τα Ψ χαρακτηριστικά δεν εκδηλώνονται πάντα με τον ίδιο τρόπο ή κάτω από τις ίδιες συνθήκες --πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα τεστ αξιολογούν μόνο ένα δείγμα συμπεριφοράς που θεωρούμε ότι εκδηλώνεται κάτω από μη εμπειρικές συνθήκες --κανένα τεστ δεν μπορεί να αναπαράγει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο κάποιος αντιλαμβάνεται τα πράγματα σε μια δεδομένη στιγμή

50 Γνωρίσματα του τεστ Όλα τα τεστ έχουν δυνατά και αδύνατα σημεία επίσης πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του λάθους διακύμανσης στη διαδικασία βαθμολόγησης π.χ. στην περίπτωση μιας τιμής που αφορά την νοημοσύνη πρέπει να γνωρίζουμε το βαθμό στον οποίο η τιμή αυτή αφορά πραγματικά τη νοημοσύνη ή είναι απόρροια άλλων παραγόντων ---η συνολική διαδικασία αξιολόγησης δεν σημαίνει χορήγηση τεστ αλλά =τεχνικές όπως η συνέντευξη, η παρατήρηση, η νευροψυχολογική αξιολόγηση, η αξιολόγηση συμπεριφοράς --σήμερα οι Ψ αξιολογούν τομείς όπως = διαταραχές προσωπικότητας, την ένταση και την αντιμετώπιση της, την ψυχική υγεία, την προσαρμογή σε νέες πολιτιστικές αξίες, τις αλληλοεπιδράσεις του συστήματος της οικογένειας, τη σχέση ατόμου με το περιβάλλον, διαταραχές συμπεριφοράς, αυτοέλεγχος

51 Γνωρίσματα του τεστ Τα τεστ χρησιμεύουν στην ταξινόμηση, στην διάγνωση, στον προγραμματισμό θεραπείας, στην αυτογνωσία στην αξιολόγηση προγράμματος και στην έρευνα Ταξινόμηση = έχει ως στόχο την τοποθέτηση ενός ατόμου σε κάποια κατηγορία με απώτερο σκοπό την κατάλληλη θεραπείας Διάγνωση =αφορά τη φύση και την προέλευση μιας προβληματικής συμπεριφοράς καθώς επίσης και την ταξινόμηση της με βάση κάποιο επίσημο διαγνωστικό σύστημα όπως το DSM-IV/V ICD-10/11 μια σωστή διάγνωση παρέχει info για τον πελάτη, για τα δυνατά ή αδύνατα σημεία του, την αιτιολογία της παθολογίας & τι επιλογές αποκατάστασης θεραπείας

52 Γνωρίσματα του τεστ ---η διάγνωση έχει σχέση και με την πρόγνωση όπως η διάγνωση δίνει τη συνολική λειτουργική εικόνα του ατόμου μέσα σε ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο ---η πρόγνωση υποδεικνύει το είδος της τροποποίησης, της εξέλιξης, της επανόρθωσης ή ακόμη της επιδείνωσης που είναι πιθανόν να επέλθει --η διάγνωση δεν είναι απλή υπόθεση και κανένα τεστ η συνδυασμός αυτών δεν μπορεί να μας δώσει με απόλυτη ακρίβεια τη διάγνωση της προσωπικότητας ή της παθολογίας ενός ασθενούς π.χ. θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράγοντες =το ενδεχόμενο αλλαγής μέσα σε μια διαγνωστική τοποθέτηση, η σχέση του παρόντος προβλήματος με τη συνολική εικόνα της προσωπικότητας, το παρόν πρόβλημα πόσο επηρεάζει την οξεία σε αντίθεση με τη χρόνια διάσταση της παθολογίας, την παρουσία διαφορετικών επιπέδων παθολογίας

53 Στάθμιση Η στάθμιση οποιουδήποτε εργαλείου αξιολόγησης προϋποθέτει τη χορήγηση του σε ένα μεγάλο δείγμα ατόμων Το δείγμα = ως η ομάδα των ατόμων στην οποία εφαρμόζεται μια δοκιμασία και επιλέγεται ως αντιπροσωπευτικό μέρος ενός ευρύτερου πληθυσμού ατόμων στον οποίο απευθύνεται το τεστ Βασικός σκοπός της διαδικασίας στάθμισης = είναι να προσδιορίσει την κατανομή των ακατέργαστων τιμών του δείγματος στάθμισης

54 Στάθμιση Τα περισσότερα εγχειρίδια Ψ τεστ περιλαμβάνουν πίνακες τυπικές τιμές --οι τυπικές τιμές = δεν χρησιμοποιούνται ως σταθερές επιθυμητής απόδοσης αλλά ως πλαίσιο αναφοράς για την ερμηνεία των ακατέργαστων τιμών ---οι νόρμες υποδεικνύουν τη θέση του εξεταζόμενου σε σχέση με την κατανομή των τιμών των ατόμων της ίδιας χρονολογικής ηλικίας, φύλου, κοινωνικοοικονομικής τάξης, μορφωτικού επιπέδου --το δείγμα στάθμισης = ενός ομαδικού τεστ μπορεί να φτάσει τις ενώ το αντίστοιχο ενός ατομικού σπάνια ξεπερνά τα 4.000

55 Στάθμιση Ο τρόπος επιλογής του δείγματος = από τον ευρύ πληθυσμό ποικίλει από την απλή τυχαία δειγματοληψία μέχρι την στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία ή την κατά συστάδες τυχαία δειγματοληψία Απλή τυχαία δειγματοληψία = κάθε άτομο στον πληθυσμό έχει την ίδια/ιες πιθανότητα/τες να επιλεγεί ο τρόπος αυτός δεν εξασφαλίζει πάντα την αναγκαία αντιπροσωπευτικότητα Στωματοποίηση = είναι η ταξινόμηση του πληθυσμού σε μια σειρά δημογραφικών μεταβλητών όπως το φύλο, η ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο που υποθέτουμε ότι μπορεί να επηρεάσει τις τιμές του τεστ

56 Στάθμιση Στην συνέχεια ο αριθμός των ατόμων που επιλέγονται τυχαία από κάθε κατηγορία ή στρώμα θεωρείται ανάλογος του συνολικού αριθμού των ατόμων του πληθυσμού που ανήκουν στο συγκεκριμένο στρώμα Συστάδες τυχαίας δειγματοληψίας = κατανέμουμε τον πληθυσμό σε γεωγραφικές περιοχές ή σε άλλες σχετικές μονάδες κατά συστάδες στην συνέχεια ένα προκαθορισμένο % συστάδων επιλέγεται τυχαία και μέσα σε κάθε μία εξ αυτών επιλέγεται επίσης τυχαία και ένας συγκεκριμένος αριθμός μονάδων, όπως σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα ----τέλος χορηγούμε το τεστ σε όλα τα άτομα κάθε μονάδας ή σε τυχαίο δείγμα αυτών

57 Ερωτήματα προς τους κατασκευαστές ενός τεστ Τι μετρά Ποιος είναι ο σκοπός Υπάρχει ανάγκη για αυτό το τεστ Ποιος θα το χρησιμοποιήσει Σε ποιους απευθύνεται Τι περιεχόμενο θα καλύψει Πως θα χορηγηθεί Τι είδος ερωτημάτων θα χρησιμοποιηθούν Χρειάζεται να κατασκευάσουμε μια εναλλακτική παραλλαγή του τεστ Ποιοι θα ωφεληθούν από το τεστ Υπάρχει πιθανότητας σφάλματος

58 Κατασκευή του τεστ Τα γνωρίσματα ενός καλού τεστ = σαφείς στόχοι, συγκεκριμένο σταθμισμένο περιεχόμενο, τρόπος χορήγησης, οδηγίες βαθμολόγησης, στάθμιση και προσαρμογή και ικανοποιητικές ψυχομετρικές ιδιότητες Τομέας του τεστ = στο περιεχόμενο του και μέχρι ενός σημείου στην καταλληλότητα της μορφής των ερωτημάτων Friedenberg 1995 = χωρίζει τα τεστ σε δύο κατηγορίες Τεστ μέγιστης απόδοσης & τεστ τυπικής απόδοσης

59 Κατασκευή του τεστ Τεστ μέγιστης απόδοσης =προσδιορίζει τα ανώτερα όρια των γνώσεων ή ικανοτήτων του εξεταζόμενου --- τα τεστ αυτά είναι τα τεστ ικανοτήτων ---στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα τεστ επίτευξης, τα τεστ δεξιοτήτων καθώς και τα τεστ ταχύτητας και ισχύος ---οι οδηγίες σε αυτά τα τεστ υπογραμμίζουν τη σημασία του να απαντήσει ο εξεταζόμενος σε όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα με τον καλύτερο τρόπο

60 Κατασκευή του τεστ ---τα τεστ ικανοτήτων =περιλαμβάνουν τα τεστ επίτευξης και τα τεστ δεξιοτήτων ---τα τεστ επίτευξης αξιολογούν μια αποκτηθείσα ικανότητα ή γνώση ενώ ---τα τεστ δεξιοτήτων αξιολογούν τη δυνατότητα του ατόμου να αποκτήσει καινούριες γνώσεις ή ικανότητες

61 Κατασκευή του τεστ Τα τεστ ικανοτήτων = στοχεύουν συχνά στην ταχύτητα ή στην ισχύ Ένα τεστ ταχύτητας μπορεί να εστιάζει στον αριθμό των ερωτημάτων που απαντά ο εξεταζόμενος σε συγκεκριμένο χρόνο τα ερωτήματα αυτά μπορεί να είναι του ιδίου βαθμού δυσκολίας και ο χρόνος συμπλήρωσης να είναι αυστηρά προκαθορισμένος (π.χ. τεστ ανάγνωσης αναγνωστική ευχέρεια)

62 Κατασκευή του τεστ Τεστ τυπικής απόδοσης = μετρούν κοινά συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές -τα περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούν κλίμακες διαστημάτων ---τα τεστ προσωπικότητας, ενδιαφερόντων και στάσεων ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των τεστ τυπικής απόδοσης ---τα τεστ προσωπικότητας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες = ερωτηματολόγια προσωπικότητα και προβολικές τεχνικές

63 Κατασκευή του τεστ ---τα τεστ προσωπικότητας = συνήθως μετράν τη διάθεση, τα συναισθήματα, τον τρόπο σκέψης, αξιολογούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας όπως επιθετικότητα, άγχος, εξωστρέφεια καθώς και τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον ---κάνουν χρήση διαφορετικών ειδών ερωτημάτων --στα αντικειμενικά τεστ προσωπικότητας κάθε τεστ συνοδεύεται από μία σειρά πιθανών απαντήσεων όπως στα ερωτήματα εναλλακτικών επιλογών ---οι αντικειμενικές δοκιμασίες ονομάζονται και τεστ αυτοναναφοράς

64 Κατασκευή του τεστ Δηλώσεις κλιμακωτών απαντήσεων Μου αρέσει να ταξιδεύω Ποτέ μερικές φορές πάντα αναγκαστική επιλογή Όταν τελειώνω από τη δουλειά μου αρέσει Α) να συναντώ τους φίλους μου Β) να επιστρέφω στο σπίτι μου σωστό/λάθος Μου αρέσει να κάνω καινούριους φίλους Σωστό Λάθος

65 Κατασκευή του τεστ Τα τεστ στάσεων =στοχεύουν στις πεποιθήσεις και τις γνώμες του εξεταζόμενου Στάση = η τάση να αντιδρούμε θετικά ή αρνητικά σε ένα αντικείμενο, άτομο, ομάδες ατόμων ή καταστάσεις ---επειδή οι στάσεις είναι έννοιες δεν μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια ---όπως και τα αντικειμενικά τεστ προσωπικότητας έτσι και τα τεστ στάσεων χρησιμοποιούν ερωτήματα σωστού-λάθους ή επιλογές από μία κλίμακα με πολλαπλά σημεία

66 Κατασκευή του τεστ Τεστ ενδιαφερόντων στοχεύουν στα ενδιαφέροντα του ατόμου --τα ερωτηματολόγια τους αποτελούνται από ερωτήσεις-δηλώσεις σωστού-λάθους ή επιλογής βαθμού από μία κλίμακα πολλαπλών σημείων ---δύο είναι οι τρόποι βαθμολόγησης ενός τεστ = Α) βαθμολόγηση με βάση την τυπική ομάδα Β) βαθμολόγηση με βάση/σχέση με ένα κριτήριο

67 βαθμολόγηση Η στάθμιση ενός τεστ γίνεται με τη χορήγηση του σε ένα δείγμα στάθμισης το δείγμα στάθμισης είναι η τυπική ομάδα --χρησιμοποιούμε τις απαντήσεις αυτού του δείγματος για να δημιουργήσουμε τις τυπικές τιμές που θα αποτελέσουν το μέτρο σύγκρισης Η βαθμολόγηση σε σχέση με την τιμή της τυπικής ομάδας συγκρίνει την απόδοση ενός υποκειμένου σε σχέση με την απόδοση των άλλων από την τυπική ομάδα Η βαθμολόγηση αυτή προσδιορίζει το σημείο στο οποίο βρίσκεται η συγκεκριμένη τιμή σε σχέση με τις τιμές των άλλων στην ομάδα Π.χ. εκατοστιαίες τιμές δείχνουν τη θέση κάθε αρχικής τιμής με βάση το ποσοστό των ατόμων που έχουν ίση, καλύτερη ή χειρότερη τιμή επίδοση

68 βαθμολόγηση Οι τιμές σε σχέση με ένα κριτήριο χρησιμοποιούνται για να εκτιμήσουν την απόδοση κάθε ατόμου ανεξάρτητα από άλλους ---κριτήριο = αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο απόδοσης στην περιοχή που αξιολογεί το τεστ ---εάν ένα άτομο απαντά σωστά στο 80% των ερωτημάτων τότε χρησιμοποιούμε τιμές σε σχέση με ένα κριτήριο ---δηλ. αντί να συγκρίνουμε την απόδοση του ατόμου με την απόδοση των άλλων η αξιολόγηση γίνεται σε σχέση με την περιοχή που αξιολογούν τα ερωτήματα, κάνοντας χρήση του κριτηρίου της τέλειας απόδοσης αυτό σημαίνει σωστές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα ---η βαθμολόγηση αυτή χρησιμοποιείται σε τεστ επίδοσης =εξετάζεται ο βαθμός αφομοίωσης της ύλης

69 Σταθερές και σχετικές τιμές Ένα τεστ μετρά μια και μοναδική ιδιότητα ή χαρακτηριστικό ή μετρά ενότητα χαρακτηριστικών??? ---μία τυπική τιμή αντιπροσωπεύει την απόλυτη ισχύ και την αναλογία ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού το οποίο χαρακτηρίζει το άτομο ---τα τεστ που μετρούν πολλές ιδιότητες & χρησιμοποιούν τυπικές τιμές μετρούν την κάθε ιδιότητα ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες Π.χ. όταν συγκρίνουμε τις τιμές ενός ατόμου σε ένα τεστ ηγεσίας και διεκδικητικότητας παρατηρούμε αν υπάρχουν διαφορές στην αναλογία αυτών των δύο χαρακτηριστικών Όταν συγκρίνουμε τις τιμές ενός ατόμου με τις τιμές ενός άλλου παρατηρούμε εάν υπάρχουν διαφορές στην αναλογία του καθενός από αυτά τα χαρακτηριστικά

70 Σταθερές και σχετικές τιμές Η σχετική τιμή = παρουσιάζει χαρακτηριστικά της προσωπικότητας με σχετικούς και όχι απόλυτους όρους και χρησιμοποιείται σε τεστ που μετρούν πολλαπλές ιδιότητες ---οι μετρήσεις αυτές αντί να καθορίζουν την ισχύ κάθε χαρακτηριστικού ξεχωριστά από τα άλλα κατατάσσουν τις ανάγκες τα συναισθήματα και τις τάσεις ενός ατόμου σε σχέση μεταξύ τους Δηλ. εάν συγκρίνουμε τις σχετικές τιμές ενός ατόμου σε τεστ που μετρά τη διεκδικητικότητα και τις ηγετικές ικανότητες θα μπορούσαμε να εκτιμήσουμε ποια από τις δύο ιδιότητες επικρατεί --η συνηθέστερη μορφή ερωτημάτων για τη χρήση σχετικών τιμών είναι τα ερωτήματα αναγκαστικής επιλογής

71 Πεδίο αξιολόγησης τεστ ικανοτήτων Γνώση θυμάται υλικό που έχει διδαχθεί Κατανόηση- κατανοεί νόημα διδακτέας ύλης, μπορεί να εξηγήσει, να συνοψίσει ή να μεταφράσει Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σε συγκεκριμένες καταστάσεις Ανάλυση- μπορεί να αναλύσει το υλικό σε επιμέρους τμήματα αυτού, να τα αναγνωρίσει καθώς και να επεξεργαστεί την μεταξύ τους σχέση Σύνθεση μπορεί να συνθέσει τμήματα για να δημιουργήσει ένα σύνολο ένα σχέδιο ή καινούριες σχέσεις Αξιολόγηση-μπορεί να χρησιμοποιήσει εσωτερικές ενδείξεις και εξωτερικά κριτήρια για να κρίνει την αξία ενός πράγματος για έναν συγκεκριμένο σκοπό

72 Τομέας συμπεριφοράς Διαφορετικό προσχέδιο στην μέτρηση της συμπεριφοράς ---στην περίπτωση αυτή ο προσδιορισμός του περιεχομένου γίνεται με ανάλυση έργου = το έργο ή εργασία αναλύεται σε επιμέρους στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν και το περιεχόμενο του τεστ ---τα περισσότερα ερωτήματα να αντικατοπτρίζουν τις σημαντικότερες δραστηριότητες της υπό μελέτης συμπεριφοράς Π.χ. κλίμακα επάρκειας των καθηγητών ποια τα καθήκοντα τους που τους καταστούν αποτελεσματικούς --η αποτελεσματικότητα εξαρτάται από τη δράση του σε σχέση με την οργάνωση, την προετοιμασία, την επικοινωνία, τη διαθεσιμότητα και τον τρόπο βαθμολόγησης ---η οργάνωση = σχεδιάγραμμα ύλης, διανομή σημειώσεων, σαφείς παρουσιάσεις

73 Τομέας εννοιών Οι έννοιες δεν μετρούνται ο κατασκευαστής μελετά θεωρίες, αναλύσεις, μελέτες για το πώς μπορεί να σχηματίσει ιδέες για τις συμπεριφορές που θα μετρηθούν ---μερικές φορές συμπεραίνουμε την ύπαρξη μιας έννοιας από την μέτρηση των αντίστοιχων συμπεριφορών = η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανάλυση της έννοιας (συγκέντρωση πεποιθήσεων, στάσεων, συμπεριφορών που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της έννοιας) Τρόποι χορήγησης του τεστ Α) ατομική χορήγηση Β) ομαδική χορήγηση Γ) χρήση υπολογιστή

74 Ανάλυση ερωτημάτων = στατιστικές τεχνικές που εφαρμόζονται σε καθένα από τα ερωτήματα ενός τεστ 3 τεχνικές υπάρχουν -- ανάλυση/ διερεύνηση της δυσκολία ερωτημάτων --έλεγχος της διαφοροποιητικής ισχύς των ερωτημάτων ---έλεγχος της διασπαστική ισχύς αυτών

75 Ανάλυση ερωτημάτων Η δυσκολία ενός ερωτήματος = προσδιορίζεται από το ποσοστό των ατόμων που απαντούν σωστά Κατατάσσουμε τα ερωτήματα ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας Στην κατασκευή ενός τεστ το βασικό κίνητρο για την μέτρηση της δυσκολίας των ερωτημάτων είναι η επιλογή εκείνων με ένα μέσο βαθμό δυσκολίας Όσο πιο δύσκολο είναι το ερώτημα τόσο η τιμή του πλησιάζει το 1.0 ή το 0 και δεν συνεισφέρει στη διακύμανση του τεστ Αντίθετα όσο ο βαθμός δυσκολίας πλησιάζει το.50 τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφοροποιητική ισχύς στις απαντήσεις που προκαλεί Πρέπει όλα τα ερωτήματα να έχουν βαθμό δυσκολίας.50?? =η απάντηση δεν είναι απλή γιατί τα ερωτήματα τείνουν να αλληλοσχετίζονται

76 Ανάλυση ερωτημάτων Όσο ποιο ομοιογενές το τεστ τόσο μεγαλύτερες οι αλληλοσχετίσεις η Anastasi (1995) θεωρεί ότι το καλύτερο είναι να έχουμε ερωτήματα με μέτριο βαθμό δυσκολίας όπου ο ΜΟ είναι ένα άλλο ζήτημα στην επιλογή βαθμού δυσκολίας των ερωτημάτων που πρέπει να σκεφτούμε = είναι η πιθανότητα εικασίας σε ερωτήματα πολλαπλών επιλογών Το ποσοστό των ατόμων που απαντά σωστά σε ένα ερώτημα ονομάζεται= δείκτης δυσκολίας ερωτήματος (p) p = αριθμός ατόμων που απαντούν σωστά στο ερώτημα Ν

77 Ανάλυση ερωτημάτων Το p= είναι μια αναλογία η οποία κυμαίνεται μεταξύ 0.0 και η αναλογία αυτή είναι πάντα θετική γιατί βασίζεται στο αριθμό των ατόμων που απαντούν σωστά Μια υψηλή τιμή στο 0.9 σημαίνει ότι τα περισσότερα άτομα έχουν απαντήσει σωστά και όχι ότι η ερώτηση είναι σχετικά εύκολη Αντίθετα εάν η τιμή είναι χαμηλή 0.2 αυτό σημαίνει ότι τα περισσότερα άτομα έχουν απαντήσει λανθασμένα και ότι όχι ότι το ερώτημα είναι δύσκολο Η τιμή p δεν είναι πάντα σταθερή και για να υπολογιστεί θα πρέπει να είναι πάντα σταθερή

78 Ανάλυση ερωτημάτων ---στα σταθμισμένα τεστ ικανοτήτων όπου οι εξεταζόμενοι συγκρίνονται με κάποιες τυπικές ομάδες θα πρέπει να περιλαμβάνεται ένας σημαντικός αριθμός δύσκολων ερωτημάτων που να μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες των εξεταζομένων ---γενικά όμως ένα τεστ ικανοτήτων θα πρέπει να παρουσιάζει μια ομαλή κατανομή των τιμών ---τα τεστ επίτευξης ή τα τεστ σε σχέση με ένα κριτήριο χορηγούνται για να διαπιστώσουν εάν ο εξεταζόμενος κατέχει επαρκώς κάποιες δεξιοτεχνίες ή ικανότητες ή εάν έχει αποκτήσει κάποιες γνώσεις = επομένως το ιδανικό επίπεδο δυσκολίας είναι μεταξύ.8 ή.9

79 Ανάλυση διαφοροποίησης ερωτημάτων Χρησιμοποιείται στον προσδιορισμό των ερωτημάτων που μετράν καλύτερα την έννοια ή το περιεχόμενο που αξιολογεί το τεστ ---η ανάλυση έχει στόχο τον προσδιορισμό του ερωτήματος που διαφοροποιεί τα άτομα που αποδίδουν από τα άτομα που δεν αποδίδουν ικανοποιητικά ---η διαφοροποίηση των ερωτημάτων υπολογίζεται με δύο διαφορετικούς τρόπους Α) Δείκτης διαφοροποίησης D = είναι η αναλογία η οποία απορρέει από τη σύγκριση της απόδοσης μεταξύ δυο ομάδων υποκειμένων οι δύο ομάδες των εξεταζομένων μπορεί να αντιπροσωπεύουν το σύνολο ή ένα μέρος του συνόλου

80 Ανάλυση διαφοροποίησης ερωτημάτων Β) η άλλη μέθοδο διαφοροποίησης είναι η μέθοδος των ακραίων ομάδων = εδώ ο δείκτης D συγκρίνει τα άτομα που βρίσκονται στο πρώτο και στο τελευταίο τρίτο ή στο άνω και κάτω τέταρτο μιας ομάδας ---η μέθοδος των ακραίων ομάδων χρησιμοποιείται κυρίως σε σταθμισμένα τεστ ικανοτήτων τεστ προσωπικότητας καθώς και σε τεστ ενδιαφερόντων και στάσεων ---σε αντίθεση με το δείκτη δυσκολίας = ο D μπορεί να είναι αρνητικός -- τα καλύτερα ερωτήματα σε ένα τεστ ικανοτήτων είναι αυτά που έχουν θετικό δείκτη και απατούνται σωστά κυρίως από τα άτομα που έχουν τα χαρακτηριστικά που αξιολογεί το τεστ ---τα χειρότερα ερωτήματα είναι αυτά που έχουν αρνητική τιμή ---τα ερωτήματα που έχουν τιμή 0 δεν έχουν καμία συνεισφορά στη μέτρηση της διαφοροποίησης μεταξύ των εξεταζομένων

81 Συσχέτιση των ερωτημάτων ----συνήθως με το δείκτη D όμως δεν γνωρίζουμε από πιο σημείο και πάνω θεωρείται μια τιμή καλή επομένως ερχόμαστε στην άλλη μέθοδο ---η συσχέτιση των ερωτημάτων εστιάζεται στο τι ακριβώς μετρούν τα ερωτήματα ενός τεστ ---εάν το τεστ και το ερώτημα μετρούν τις ίδιες ιδιότητες τότε η απόδοση στο ερώτημα πρέπει να συγκριθεί με τη συνολική τιμή του τεστ - η απόδοση σε κάθε ερώτημα περιγράφεται με μια ξεχωριστή συσχέτιση ερωτημάτων (δείκτης συνάφειας) ---οι δύο μεταβλητές που συσχετίζονται είναι η κατανομή των τιμών σε ένα ερώτημα και με την κατανομή των τιμών του τεστ

82 Χαρακτηριστικά ερωτημάτων ---η κατανόηση των ερωτημάτων μπορεί να επηρεαστεί από την παρουσία αναιρέσεων, τον αόριστο χρόνο, τα διφορούμενα μηνύματα, και την ηλικία των εξεταζομένων ---σε κλίμακες αυτοαναφοράς η αύξηση των εναλλακτικών επιλογών μπορεί να εντείνει την γνωστική επεξεργασία από πλευράς εξεταζομένου ---σε κλίμακες κατάταξης η ύπαρξη διφορούμενων ερωτημάτων είναι μεγάλη ---γενικά οι ερευνητές των τεστ σπάνια μελετούν την ικανότητα των εξεταζομένων ως προς την κατανόηση των οδηγιών χορήγησης, το περιεχόμενο των ερωτημάτων ή τις επιλογές των απαντήσεων

83 Παραγοντική ανάλυση ---ο στόχος της ανάλυσης παραγόντων αφορά την αναγνώριση των λιγότερων δυνατόν εννοιών που απαιτούνται για την αναπαραγωγή των αρχικών δεδομένων ---οι σχέσεις της κάθε μεταβλητής με τον καθένα από τους παράγοντες μας πληροφορεί κατά πόσο το ερώτημα έχει σχέση με έναν ή περισσότερους παράγοντες ---τα ερωτήματα που έχουν απόλυτη σχέση με έναν μόνο παράγοντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας κλίμακας η οποία μελετά την έννοια που εμπεριέχεται στον παράγοντα

84 Παραγοντική ανάλυση ---τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης συντελούν στους στόχους της ανάλυσης ερωτημάτων = με το να μας παρέχουν πληροφορίες για τις έννοιες έτσι ώστε να επιλέξουμε τα καταλληλότερα ερωτήματα για το τεστ Κλασσική θεωρία των τεστ = Η απάντηση Χ σε ένα ερώτημα πρέπει να αντανακλά την πραγματική τιμή (t) και κάποιο ποσοστό σφάλματος της μέτρησης (e) ---η πραγματική τιμή είναι το σταθερό κομμάτι μέτρησης και είναι υποκείμενη της φανερής τιμής ---σφάλμα μέτρησης θεωρείται το τυχαίο σφάλμα που διαστρεβλώνει την πραγματική τιμή

85 Κλασσική θεωρία των τεστ ---ένας εύκολος τρόπος υπολογισμού της πραγματικής τιμής είναι μέσω της αξιολόγησης συσχέτισης μεταξύ δύο ισότιμων μορφών του ιδίου τεστ Σταθερότητα μέτρησης Η θεωρία της αντίδρασης είναι η πιο γνωστή μέθοδος ελέγχου της σταθερότητας της μέτρησης (IRT) Σκοπός της θεωρίας είναι να ερμηνεύσει και να αναλύσει την σχέση μεταξύ των χαρακτηριστικών του υποκειμένου και των απαντήσεων σε μεμονωμένα ερωτήματα π.χ. στην αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι διαφορές στις τιμές αντανακλούν πραγματικές διαφορές στο γνωστικό τομέα & ότι δεν είναι τεχνουργήματα της μέτρησης

86 Σταθερότητα μέτρησης ---οι περισσότερες εφαρμογές της θεωρίας της Αντίδρασης σε ένα ερώτημα αφορούν τεστ ικανοτήτων και δεξιοτήτων ενώ ελάχιστα παραδείγματα αναφέρονται σε μετρήσεις που αφορούν την προσωπικότητα --- τρείς είναι οι προσδιοριστικές παράμετροι των χαρακτηριστικών των ερωτημάτων Α) η παράμετρος διαφοροποίησης των ερωτημάτων Β) η παράμετρος δυσκολίας των ερωτημάτων Γ) η παράμετρος εικασίας δηλ. η σωστή απάντηση να είναι συμπτωματική

87 Επεξεργασία τιμών ενός τέστ ---ο βασικός σκοπός της στάθμισης ενός ψυχολογικού τεστ είναι ο προσδιορισμός της κατανομής των ακατέργαστων τιμών σε μια τυπική ομάδα ομάδα στάθμισης ---η τυπική ομάδα αποτελείται από ένα δείγμα εξεταζομένων που αντιπροσωπεύουν τον ευρύτερο πληθυσμό για τον οποίο προορίζεται το τεστ ---οι ακατέργαστες τιμές είναι τα αρχικά δεδομένα που μας προσφέρει ένα τεστ Π.χ. οι ακατέργαστες τιμές σε ένα τεστ ικανοτήτων αποτελείται από τον αριθμό των ερωτημάτων που απαντώνται σωστά

88 Επεξεργασία τιμών ενός τέστ ---Οι ακατέργαστες τιμές μετατρέπονται αργότερα σε ένα είδος δευτερογενών τιμών που ονομάζονται σταθερές τιμές νόρμες- ---οι νόρμες αυτές περιλαμβάνουν τις χρονολογικές αντιστοιχίες, τις βαθμολογικές τις εκατοστιαίες τιμές και τις τυπικές τιμές ---ένα σύνολο τιμών ονομάζεται κατανομή- και οι ιδιότητες που αντιπροσωπεύονται από τις τιμές αυτές ονομάζονται μεταβλητές = οι μεταβλητές δηλ. είναι οι ιδιότητες ή τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα άτομα ---ο πιο απλός τρόπος να παρουσιάσουμε την απόδοση ενός δείγματος είναι με την κατανομή ακατέργαστων τιμών

89 Επεξεργασία τιμών ενός τέστ ---η κατανομή δείχνει την τιμή που ανήκει σε καθένα από τα υποκείμενα που απαρτίζουν το δείγμα ---ένας τρόπος για να αντιληφθούμε την απόδοση μιας ομάδας είναι η κατανομή συχνότητας ---υπάρχουν διάφορες μορφές κατανομών η πιο συχνή είναι η κωδωνοειδής συμμετρική κατανομή σε αυτήν οι μεγάλες συχνότητες συγκεντρώνονται στο μέσο ενώ εξασθενούν στα δύο άκρα ---οι κατανομές μπορούν να πάρουν την μορφή πινάκων ή γραφικών παραστάσεων

90 Επεξεργασία τιμών ενός τεστ ----μια κατανομή συχνότητας δημιουργείται αφού προσδιορίσουμε τον αριθμό ορισμένων ισομερών διαστημάτων και μετά υπολογίσουμε τη συχνότητα των τιμών που εμφανίζονται σε κάθε διάστημα τα όρια των διαστημάτων αυτών εξαρτώνται από τον αντίστοιχο αριθμό των διαστημάτων που επιθυμούμε να ορίσουμε ---συνήθως οι κατανομές αυτές περιλαμβάνουν από 5 έως 15 διαστήματα το σύνολο των συχνοτήτων για όλα τα διαστήματα ισοδυναμεί με το Ν το σύνολο των τιμών του δείγματος

91 Δείκτες κεντρικής τάσης ---η κεντρική τάση μιας κατανομής είναι η ιδιότητα των τιμών να τείνουν να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο της κατανομής το οποίο τείνει να είναι το κέντρο της ---ο καθορισμός της κεντρικής τάσης γίνεται μέσα από 3 δείκτες = Α) δεσπόζουσα τιμή Μο =είναι η τιμή της μεταβλητής που παρουσιάζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με κατηγορικά δεδομένα) --δεν βρίσκεται πάντα στο κέντρο της κατανομής

92 Δείκτες κεντρικής τάσης Β) η διάμεσος Μd = είναι η τιμή που χωρίζει την κατανομή σε δύο ίση μέρη έτσι ώστε οι μισές τιμές της ομάδας να είναι μεγαλύτερες και οι άλλες μισές μικρότερες της διαμέσου ---η διάμεσος αντιστοιχεί στο 50ο εκατοστημόριο της κατανομής ----ένα γνώρισμα της διαμέσου είναι ότι δεν υπάρχει πάντα σε κάθε κατανομή ---διάμεσος ορίζεται οποιαδήποτε τιμή διχοτομεί την κατανομή ερμηνεύεται και κατανοείται εύκολα

93 Δείκτες κεντρικής τάσης ---ο ΜΟ μέσος όρος χρησιμοποιείται πιο συχνά εστιάζεται στο πραγματικό μέγεθος των τιμών και είναι σταθερότερος από τους άλλους δύο δείκτες ---ο ΜΟ ορίζεται ως άθροισμα των τιμών μιας ομάδας δια του αριθμού -του συνόλου των τιμών (μέγεθος της ομάδας) ---η κεντρική τάση και η μεταβλητότητα των τιμών αποτελούν τα δύο κύρια γνωρίσματα των τιμών μιας κατανομής =οι δείκτες αυτοί ονομάζονται και δείκτες διασπείρωσης γιατί υποδεικνύουν το βαθμό που οι τιμές συγκλίνουν ή αποκλίνουν μεταξύ τους

94 Τρείς είναι οι δείκτες διασποράς ---α) εύρος =η διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης και της χαμηλότερης τιμής μιας κατανομής ---β) διακύμανση =επηρεάζεται από το μέγεθος κάθε τιμής της κατανομής ---η διακύμανση επισημαίνει τη διασπορά συγκρίνοντας κάθε τιμή με τον μέσο όρο της κατανομής και αποτελεί τον βασικό δείκτη ατομικών διαφορών Γ) τυπική απόκλιση (Sd)=υπολογίζει τις τιμές μιας ομάδας δεδομένων που αποκλίνουν από το μέσο όρο όσο μεγαλύτερες είναι οι αποστάσεις από το μέσο όρο τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της τυπικής απόκλισης

95 3. Αξιοπιστία ---4 βασικοί τρόποι για τον έλεγχο αξιοπιστίας--- Α. Μέθοδος επαναληπτικών μετρήσεων (testretest)=χορήγηση & επαναχορήγηση του τεστ στους ίδιους εξεταζομένους, κάτω από τις ίδιες συνθήκες σε διαφορετική χρονική στιγμή-στην συνέχεια υπολογίζεται η συνάφεια μεταξύ αποτελεσμάτων των δύο διαφορετικών χορηγήσεων & ο δείκτης που εξάγεται εκφράζει την αξιοπιστία του επαναληπτικού ελέγχου ----όσο περισσότερο συσχετίζονται τα αποτελέσματα των δύο διαφορετικών χορηγήσεων τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία του τεστ---

96 Β. Μέθοδος παράλληλων μορφών =η αξιοπιστία υπολογίζεται μεταξύ δύο διαφορετικών μεν αλλά ισοδύναμων μορφών του ίδιου τεστ στο ίδιο δείγμα δίνονται δύο διαφορετικές παράλληλες και ισοδύναμες εκδοχές του ίδιου τεστ την ίδια χρονική στιγμή η συνάφεια μεταξύ των αποτελεσμάτων των ιδίων υποκειμένων στις δύο εκδοχές του τεστ εκφράζει την αξιοπιστία του τεστ Γ. Μέθοδος ημικλάστων = του ιδίου τεστ = Η αξιοπιστία - συνάφεια υπολογίζεται μεταξύ των δύο μισών τμημάτων των δύο τεστ π.χ. εάν ένα τεστ έχει 40 ερωτήσεις τότε δίνονται και οι 40 ερωτήσεις & στην συνέχεια για κάθε εξεταζόμενο υπολογίζονται δύο αποτελέσματα, ένα για το πρώτο μισό & ένα για το δεύτερο μισό-η ισοδυναμία στα τμήματα του τεστ επιλέγεται η λύση των μονών -ζυγών

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD

Εγκυρότητα και Αξιοπιστία. Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Χριστίνα Καραμανίδου, PhD Η έννοια της εγκυρότητας Η εγκυρότητα της έρευνας είναι το βασικό κριτήριο με βάση το οποίο θα ληφθεί η απόφαση για αξιοποίηση ή όχι των ευρημάτων. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Σ ΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μ ΑΪΟΥ 2002 2004 Δ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Π ΕΡΙΛΗΨΗ: Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να παρουσιάσει και να ερμηνεύσει τα ευρήματα που προέκυψαν από τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Μετρήσεις και τεστ... 21

1. Μετρήσεις και τεστ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 13 Πρόλογος στη νεότερη έκδοση.................................... 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΣΤ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.).

ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). ΛΥΜΕΝΕΣ ΣΚΗΣΕΙΣ ΆΣΚΗΣΗ 1 Η διάμεσος τιμή της ηλικίας των Ελλήνων το 1990 ήταν 30 έτη. Το 2001, η διάμεσος τιμή ήταν 33,1 (Πηγή:Ε.Σ.Υ.Ε.). a. Τι μπορεί να συνέβη όταν η διάμεσος αυξήθηκε; Το γεγονός ότι

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 4: Η Δειγματοληπτική έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα μεθοδολογίας στη διαπολιτισμική έρευνα

Ζητήματα μεθοδολογίας στη διαπολιτισμική έρευνα Ζητήματα μεθοδολογίας στη διαπολιτισμική έρευνα Θεωρητικές μεθοδολογικές επιπτώσεις από την προσθήκη του πολιτισμού ως επιπέδου ανάλυσης Πολιτισμική προκατάληψη και ισοτιμία στη διαπολιτισμική σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος

Δειγματοληψία στην Ερευνα. Ετος ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής και Κοινωνιολογικής Ερευνας Δειγματοληψία στην Έρευνα (Μέθοδοι Δειγματοληψίας - Τρόποι Επιλογής Τυχαίου Δείγματος)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες

Διάλεξη 1 Βασικές έννοιες Εργαστήριο SPSS Ψ-4201 (ΕΡΓ) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: Διαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας

Περιεχόμενα. Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19. Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας Περιεχόμενα Πρόλογος 15 Ευχαριστίες 19 Κεφάλαιο 1 Ιστορική Αναδρομή & Ορισμός της Ψυχομετρίας 1.1. Η Εμφάνιση της Ψυχομετρίας 21 1.1.1. Κατά τη Νεολιθική Περίοδο 21 1.1.2. Κατά την Αιγυπτιακή και Σουμερική

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 3: Αξιολόγηση Προσωπικού Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη

Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή. Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Εισαγωγή στην Κανονική Κατανομή Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη Ένα πρόβλημα Πρόβλημα: Ένας μαθητής είχε επίδοση στο τεστ Μαθηματικών 18 και στο τεστ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστική Ι (2/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστική Ι (2/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστική Ι (2/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα

Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Εισαγωγή στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων: Αξιοπιστία και εγκυρότητα Ποια ψυχομετρικά εργαλεία να χρησιμοποιήσω για να μετρήσω τα χαρακτηριστικά των ατόμων; ή Γιατί να χρησιμοποιήσω ψυχομετρικά εργαλεία;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ. Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ενότητα 2: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (2/4). Επίκ. Καθηγητής Κοντέος Γεώργιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες. Τίτλος: Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) Αγγελική Μουζάκη. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μαθησιακές Δυσκολίες. Τίτλος: Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) Αγγελική Μουζάκη. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθησιακές Δυσκολίες Τίτλος: Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Διαταραχή Ελλειμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Ενότητα 6η: Το γενικό μεθοδολογικό πλαίσιο Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 2: Στατιστικά Μέτρα Διασποράς Ασυμμετρίας - Κυρτώσεως Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-122) Διάλεξη 1 Εισαγωγή (ΨΥΧ-122) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com Διαλέξεις αναρτημένες στο: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ Διάλεξη 1 Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι. Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών-ΤΕΙ Πελοποννήσου Σχηματική παρουσίαση της ερευνητικής διαδικασίας ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Ενότητα 9: ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών. Ενότητα 9: ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Ενότητα 9: ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη

HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme. Επιλογή δείγματος. Κατερίνα Δημάκη HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Επιλογή δείγματος Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 Τρόποι Συλλογής Δεδομένων Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ. Ματσάγκος Ιωάννης-Μαθηματικός 1 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ -Είναι γνωστό, ότι στη Στατιστική, όταν χρησιμοποιούμε τον όρο πληθυσμός, δηλώνουμε, το σύνολο των ατόμων ή αντικειμένων, στα οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις μας Τα στοιχεία του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ορισμός και η προέλευση της κλινικής ψυχομετρίας... 27

1. Ο ορισμός και η προέλευση της κλινικής ψυχομετρίας... 27 Περιεχόμενα Πρόλογος........................................................ 19 1. Ο ορισμός και η προέλευση της κλινικής ψυχομετρίας.......... 27 Ψυχολογια και κλινικη Ψυχομετρια.....................................

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων

Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Επιμέλεια Καραβλίδης Αλέξανδρος. Πίνακας περιεχομένων Γ Γυμνασίου: Οδηγίες Γραπτής Εργασίας και Σεμιναρίων. Πίνακας περιεχομένων Τίτλος της έρευνας (title)... 2 Περιγραφή του προβλήματος (Statement of the problem)... 2 Περιγραφή του σκοπού της έρευνας (statement

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα4:Επιλογή υποψηφίων εργαζομένων: Μέθοδοι επιλογής, βασικά χαρακτηριστικά και αξιοπιστία Ειρήνη Τριάρχη Ανοιχτά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα : Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Ενότητα 8: Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας 2 Λοίζου Ευστράτιος Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων-Kατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών

Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Ποιός είναι ο σκοπός του μαθήματος μας? Στο τέλος του σημερινού μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μέσα συλλογής δεδομένων Β) Συνέντευξη Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4

Στατιστική Ι (ΨΥΧ-1202) ιάλεξη 4 (ΨΥΧ-1202) Λεωνίδας Α. Ζαμπετάκης Β.Sc., M.Env.Eng., M.Ind.Eng., D.Eng. Εmail: statisticsuoc@gmail.com ιαλέξεις: ftp://ftp.soc.uoc.gr/psycho/zampetakis/ ιάλεξη 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ρέθυμνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας Νοημοσύνη Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας S Αμφισβήτηση S Αξιολόγηση της νοημοσύνης (Νασιάκου, (1980): Νοημοσύνη είναι ό,τι μετρούν τα τεστ νοημοσύνης) S Τρόπος αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Χιωτίδης Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Διδάσκων: Βασίλης Γραμματικόπουλος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Ph.D. Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016 ΚΕΘΕΑ Τομέας Έρευνας Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά

Ερωτηματολόγιο. Τρόποι χορήγησης: α) Με αλληλογραφία β) Με απευθείας χορήγηση γ) Τηλεφωνικά Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από μια σειρά ερωτήσεων, οι οποίες έχουν ως στόχο την καταγραφή των απόψεων, γνώσεων ή στάσεων μιας ομάδας ατόμων. Τρόποι συμπλήρωσης: α) άμεσος (ο ίδιος ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ Ανατροφοδότηση εκπαιδευτικής διαδικασίας Εντοπισμός μαθησιακών ελλείψεων Στασιμότητα μαθητών Επανάληψη τάξης Επιμέλεια: Ελισάβετ Λαζαράκου Σχολική Σύμβουλος, 28 η Περιφέρεια Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009

Σεμινάριο ΕΚΠ65 ιπλωματικές Εργασίες Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2009 Με δείγματα ευκολίας δεν γίνεται έρευνα: Η επιλογή των υποκειμένων της έρευνας Βιβή Βασάλα ΣΕΠ στο ΕΑΠ Ερωτήματα Πώς προσδιορίζονται τα όρια του ερευνητικού πληθυσμού; ; Ποιος είναι ο τρόπος-μέθοδος επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 8: Επαγωγική Στατιστική. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών

Στατιστική Ι. Ενότητα 8: Επαγωγική Στατιστική. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Στατιστική Ι Ενότητα 8: Επαγωγική Στατιστική. Δρ. Γεώργιος Κοντέος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 3: Ζητήματα Μέτρησης στην Έρευνα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 4: Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΨΧ 00) Πέτρος Ρούσσος ΔΙΑΛΕΞΗ 6 Τι είναι Νοημοσύνη; Η ικανότητα του ατόμου να αφομοιώνει νέες πληροφορίες, να επωφελείται από τις εμπειρίες του και να προσαρμόζεται ρμ σε νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ και ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Εισήγηση 9Α: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία Διδάσκων: Δαφέρμος Βασίλειος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Κ. Μ. 436 A εξάμηνο 2009-2010 Περιγραφική Στατιστική Ι users.att.sch.gr/abouras abouras@sch.gr sch.gr abouras@uth.gr Μέτρα θέσης Η θέση αντιπροσωπεύει τη θέση της κατανομής κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium iv Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium iv Στατιστική Συμπερασματολογία Ι Σημειακές Εκτιμήσεις Διαστήματα Εμπιστοσύνης Στατιστική Συμπερασματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο της Στατιστικής Συμπερασματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 3: Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 3: Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 3: Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 6: Ανάλυση Περιεχομένου Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 9: Ομάδες Αναφοράς και Διάγνωση- Καταγραφή Αναγκών

Γιώργος Κ. Ζαρίφης Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Ενότητα 9: Ομάδες Αναφοράς και Διάγνωση- Καταγραφή Αναγκών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Ζητήματα Οργάνωσης και Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων με Στόχο την Ανάπτυξη και Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες Στατιστικός Πληθυσμός και Δείγμα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ

Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Ενότητα #: Επαγωγική Στατιστική - Δειγματοληψία Μιλτιάδης Χαλικιάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα # 1: Εισαγωγή στη Στατιστική Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση εδομένων Εβδομάδα 5 η 6 η

Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση εδομένων Εβδομάδα 5 η 6 η Ποιοτική & Ποσοτική Ανάλυση εδομένων Εβδομάδα 5 η 6 η Παιδαγωγικό Τμήμα ημοτικής Εκπαίδευσης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Αλεξανδρούπολη, 2013-2014 Εμπειρικές Στατιστικές Κατανομές Τα προβλήματα που

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. 7 ο ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Όταν θα έχετε ολοκληρώσει τη μελέτη αυτού του κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Νευροψυχολογία Η νευροψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη σχέση του με τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 2: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Ενότητα 7: Έλεγχοι σημαντικότητας πολλών ανεξάρτητων δειγμάτων Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Η επιστημονική μέθοδος (Ι) Πληροφορίες αμερόληπτες και αντικειμενικές Πέντε βήματα: Παρατήρηση Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ κ. ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ &ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας Μεσοπόλεμος) Ενότητα 2: Ιστορική-ερμηνευτική μέθοδος Βασίλειος Φούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΥΜΙΝΤΖΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, PHD ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Οι τεχνικές δειγματοληψίας είναι ένα σύνολο μεθόδων που επιτρέπει να μειώσουμε το μέγεθος των δεδομένων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εννοιολογική χαρτογράφηση Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα