Μάθηση και Γενίκευση. "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα" (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθηση και Γενίκευση. "Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα" (Διαφάνειες), Α. Λύκας, Παν. Ιωαννίνων"

Transcript

1 Μάθηση και Γενίκευση

2 Το Πολυεπίπεδο Perceptron (MultiLayer Perceptron (MLP)) Έστω σύνολο εκπαίδευσης D={(x n,t n )}, n=1,,n. x n =(x n1,, x nd ) T, t n =(t n1,, t np ) T Θα πρέπει το MLP να έχει d νευρώνες στο επίπεδο εισόδου και p νευρώνες στο επίπεδο εξόδου. O χρήστης καθορίζει: κρυμμένα επίπεδα, αριθμός κρυμμένων νευρώνων ανά επίπεδο, είδος συναρτήσεων ενεργοποίησης. επίπεδο είσοδου 1 ο κρυμμένο επίπεδο 2 ο κρυμμένο επίπεδο επίπεδο εξόδου

3 Ικανότητα Γενίκευσης Απώτερο στόχος της εκπαίδευσης είναι η η κατασκευή συστημάτων που να παρέχουν σωστές αποφάσεις για παραδείγματα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την εκπαίδευση: ικανότητα γενίκευσης (generalization). Επιλογή αρχιτεκτονικής στο MLP: με μεγάλο αριθμό κρυμμένων νευρώνων, ένα MLP μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να απεικονίζει με μεγάλη ακρίβεια όλα τα παραδείγματα του συνόλου εκπαίδευσης. Μεγάλο MLP συνήθως μικρή ικανότητα γενίκευσης: `απομνημονεύει' τα δεδομένα εκπαίδευσης και δεν παρουσιάζει καλές επιδόσεις σε νέα δεδομένα διότι, λόγω της μεγάλης ευελιξίας του, δημιουργεί απεικονίσεις οι οποίες είναι συνήθως περισσότερο πολύπλοκες απ ότι χρειάζεται.

4 Ικανότητα Γενίκευσης (Παράδειγμα) Μονοδιάστατο πρόβλημα απεικόνισης: τα δεδομένα εκπαίδευσης αναπαρίστανται με τις μαύρες κουκίδες. Η συνάρτηση που αναπαρίσταται με συνεχή γραμμή, παρότι έχει μηδενικό σφάλμα εκπαίδευσης, είναι περισσότερο πολύπλοκη απότι χρειάζεται (υπερεκπαίδευση). Η συνάρτηση που αναπαρίσταται με διακεκομμένη γραμμή είναι πιο ομαλή και προτιμότερη ως λύση. t x

5 Ικανότητα Γενίκευσης (Παράδειγμα) Η πραγματική λύση από την οποία προέκυψαν τα δεδομένα εκπαίδευσης θα μπορούσε να είναι και η πολύπλοκη συνάρτηση. Αν ίσχυε κάτι τέτοιο τα παραδείγματα εκπαίδευσης που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα, αφού και οι δύο συναρτήσεις ταιριάζουν επαρκώς στα δεδομένα, η προτιμότερη λύση είναι η ομαλότερη συνάρτηση (διακεκομμένη γραμμή). t x

6 Occam s razor Ενα δίκτυο MLP με πολύ λίγους κρυμμένους νευρώνες πιθανόν να μην έχει την απαιτούμενη ευελιξία ώστε να μπορεί να ορίσει πολύπλοκες περιοχές απόφασης ή να προσεγγίσει συναρτήσεις με πολύπλοκη γραφική παράσταση (υποεκπαίδευση). Γενικά υπάρχει μια βέλτιστη αρχιτεκτονική ενός MLP, για την παρουσιάζει τις καλύτερες επιδόσεις γενίκευσης. Η βέλτιστη αυτή αρχιτεκτονική έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι τόσο πολύπλοκη (π.χ. σε αριθμό βαρών) όσο πολύπλοκο είναι και το πρόβλημα μάθησης. Βασική εμπειρική αρχή μηχανικής μάθησης (occam s razor) Προτιμούμε το απλούστερο μοντέλο που μπορεί να μάθει επαρκώς τα παραδείγματα εκπαίδευσης.

7 Εκτίμηση της Γενικευτικής Ικανότητας Δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς με τη χρήση μαθηματικών μεθόδων. Καταφεύγουμε σε εμπειρικές προσεγγίσεις: χρήση συνόλου παραδειγμάτων ελέγχου (test set). Σύνολο ελέγχου: υποσύνολο των παραδειγμάτων που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε κατά την εκπαίδευση του ΤΝΔ, η οποία γίνεται χρησιμοποιώντας τα υπόλοιπα παραδείγματα. Μετά την εκπαίδευση, εφαρμόζουμε τα παραδείγματα του συνόλου ελέγχου ως εισόδους στο ΤΝΔ και υπολογίζουμε τα αντίστοιχα σφάλματα στις εξόδους του. Σφάλμα γενίκευσης: Η μέση τιμή (ή το ποσοστό) των σφαλμάτων ενός ΤΝΔ για τα παραδείγματα του συνόλου ελέγχου.

8 Εκτίμηση της Γενικευτικής Ικανότητας Μικρό σφάλμα γενίκευσης συνεπάγεται υψηλή ικανότητα γενίκευσης και αντίστροφα. Για την αξιολόγηση της ικανότητας γενίκευσης απαιτείται ο χωρισμός του συνόλου των διαθέσιμων παραδειγμάτων σε δύο (ξένα μεταξύ τους) υποσύνολα: το σύνολο εκπαίδευσης (training set) που το χρησιμοποιούμε για τον καθορισμό των βαρών του ΤΝΔ το σύνολο ελέγχου (test set) που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του σφάλματος γενίκευσης του δικτύου που προκύπτει από την εκπαίδευση. Πώς θα γίνει ο χωρισμός; Ποια παραδείγματα θα χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση και ποια για έλεγχο;

9 Hold-out Εάν τα παραδείγματα είναι πολλά δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα (π.χ. τα χωρίζουμε τυχαία σε ποσοστό 70-30%) (μέθοδος hold-out). Εάν τα παραδείγματα δεν είναι πολλά χρειάζονται πιο πολύπλοκες προσεγγίσεις. Πολλαπλό hold-out: Μπορούμε να επαναλάβουμε αρκετές φορές τη διαδικασία hold-out: τυχαία διάσπαση σε σύνολα εκπαίδευσης και ελέγχου, εκπαίδευση του ΤΝΔ και υπολογισμός του σφάλματος γενίκευσης. H τελική εκτίμηση για το σφάλμα γενίκευσης προκύπτει ως ο μέσος όρος των επιμέρους σφαλμάτων που υπολογίσαμε.

10 Cross-Validation Διασταυρωμένη επικύρωση K-τμημάτων (K-fold cross-validation (K-CV): διαίρεση του συνόλου παραδειγμάτων D σε Κ ξένα μεταξύ τους υποσύνολα (folds) D 1,, D Κ (συνήθως Κ=10). Για κάθε υποσύνολο D i (i=1,, K), εκπαιδεύουμε ένα ΤΝΔ θεωρώντας ως σύνολο εκπαίδευσης τα παραδείγματα των υπολοίπων Κ-1 υποσυνόλων (D-D i ) και υπολογίζουμε το σφάλμα γενίκευσης ge i χρησιμοποιώντας ως σύνολο ελέγχου τα παραδείγματα του υποσυνόλου D i. Eκτιμούμε το σφάλμα γενίκευσης (ge) ως το μέσο όρο των επιμέρους σφαλμάτων ge i Eίναι πιο συστηματική, χρησιμοποιείται πολύ συχνά.

11 Leave-one-out Ένα παράδειγμα ελέγχου κάθε φορά (Leave-one-out) (LOT) Eιδική περίπτωση της διασταυρωμένης επικύρωσης K τμημάτων όταν θέσουμε K=N, όπου Ν ο αριθμός όλων των παραδειγμάτων του συνόλου D που έχουμε στη διάθεσή μας. Για κάθε (x i,t i ) του συνόλου D κατασκευάζουμε ένα ΤΝΔ θεωρώντας ως σύνολο εκπαίδευσης ολόκληρο το D εκτός από το συγκεκριμένο παράδειγμα. Στη συνέχεια εκτιμούμε το σφάλμα γενίκευσης ge i υπολογίζοντας το σφάλμα του ΤΝΔ για το συγκεκριμένο παράδειγμα που αγνοήσαμε κατά την εκπαίδευση. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για όλα τα (x i,t i ), (i=1,,ν) εκτιμούμε το σφάλμα γενίκευσης ως το μέσο όρο των ge i. Πιο αξιόπιστη (δεν έχει τυχαιότητα), αλλά αυξημένη πολυπλοκότητα.

12 Εκτίμηση της Γενικευτικής Ικανότητας Δύο ερωτήματα: αν εκπαιδεύσουμε πολλά ΤΝΔ (π.χ. 10-fold CV) για να εκτιμήσουμε την ικανότητα γενίκευσης και να επιλέξουμε τη βέλτιστη αρχιτεκτονική δικτύου: α) πώς θα κατασκευάσουμε το τελικό ΤΝΔ που θα αποτελεί τη λύση στο πρόβλημά μας; β) ποια θα είναι η ικανότητα γενίκευσης της τελικής αυτής λύσης; Απαντήσεις: α) κατασκευάζουμε το τελικό ΤΝΔ χρησιμοποιώντας την βέλτιστη αρχιτεκτονική που έχουμε βρεί και όλα τα διαθέσιμα παραδείγματα εκπαίδευσης. β) Η ικανότητα γενίκευσης του τελικού ΤΝΔ έχει ήδη υπολογιστεί από την μέθοδο εκτίμησης της ικανότητας γενίκευσης για τη βέλτιστη αρχιτεκτονική.

13 Εκτίμηση της Γενικευτικής Ικανότητας Άσκηση: Έστω ότι χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 10-CV εξετάσαμε δύο αρχιτεκτονικές MLP για ένα πρόβλημα ταξινόμησης. H πρώτη έχει σφάλμα γενίκευσης 5% και η δεύτερη 8%. α) Ποια από τις δύο αρχιτεκτονικές θα χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε την τελική λύση; β) Ποια θα είναι η ικανότητα γενίκευσης της τελικής λύσης;

14 Υπερεκπαίδευση (overtraining) Στην περίπτωση που η αρχιτεκτονική του MLP είναι μεγαλύτερη (πιο ευέλικτο δίκτυο) από την απαιτούμενη, τότε η διαδικασία ελαχιστοποίησης του τετραγωνικού σφάλματος είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει στην εμφάνιση του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης: Υπερεκπαίδευση (overtraining) ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο ένα ΤΝΔ έχει απομνημονεύσει τα παραδείγματα εκπαίδευσης, (δηλαδή παρέχει ακριβείς τιμές εξόδου για τα παραδείγματα εκπαίδευσης), αλλά παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα γενίκευσης. Eχουν προταθεί κάποιες απλές τεχνικές για την αποφυγή (σε κάποιο βαθμό) του φαινομένου της υπερεκπαίδευσης κατά την εκπαίδευση ενός MLP.

15 H μέθοδος της φθοράς των βαρών Ενας τρόπος για να περιορίσουμε την ευελιξία ενός MLP είναι περιορίζοντας την αρχιτεκτονική του, δηλαδή ουσιαστικά των αριθμό των βαρών του δικτύου. Ένας εναλλακτικός τρόπος περιορισμού της ευελιξίας ενός ΜLP είναι περιορίζοντας τις τιμές που μπορούν να πάρουν τα βάρη κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η ιδέα αυτή ονομάζεται κανονικοποίηση (regularization). Ο πιο απλός τρόπος για να επιτύχουμε κανονικοποίηση βασίζεται στην προσθήκη ενός όρου τιμωρίας (penalty term) στη συνάρτηση τετραγωνικού σφάλματος που ελαχιστοποιούμε κατά την εκπαίδευση του δικτύου.

16 H μέθοδος της φθοράς των βαρών Πιο συγκεκριμένα, ένας όρος κανονικοποίησης που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι το άθροισμα των τετραγώνων των τιμών των βαρών (όπου L ο αριθμός των βαρών) R(w)= Η συνάρτηση που ελαχιστοποιείται κατά την εκπαίδευση γίνεται: E(w) είναι η συνάρτηση τετραγωνικού σφάλματος εκπαίδευσης. Η παράμετρος r καθορίζει το σχετικό βάρος των δύο στόχων της εκπαίδευσης: αφενός ελαχιστοποίηση του E(w), αφετέρου διατήρηση μικρών απόλυτων τιμών των βαρών του δικτύου. L i=1 w E (w)=e(w)+rr(w)=e(w)+r R 2 i L i=1 w 2 i

17 H μέθοδος της φθοράς των βαρών Η προσθήκη του όρου κανονικοποίησης στην ουσία παρεμποδίζει τα βάρη να λάβουν υψηλές (κατ απόλυτη τιμή) τιμές κατά την εκπαίδευση. Μερικές φορές οδηγεί κάποιες τιμές των βαρών να γίνουν σχεδόν μηδέν, δηλαδή στην ουσία είναι σαν οι αντίστοιχες συνδέσεις να αφαιρούνται από το δίκτυο. Μπορούμε δηλαδή να θεωρήσουμε ότι οι τιμές των βαρών φθείρονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, για το λόγο αυτό η μέθοδος ονομάζεται εκπαίδευση με φθορά βαρών (weight decay). E Ενημέρωση των βαρών: R w (t+1)=w (t)-η i i w i w (t+1)=w (t)-η E 2rw (t) i i i wi

18 H μέθοδος της φθοράς των βαρών Εάν η παράμετρος r έχει καθοριστεί σωστά και το μέγεθος του δικτύου είναι μεγαλύτερο απ ότι απαιτείται, στο τέλος της εκπαίδευσης προκύπτουν συνήθως δίκτυα με καλύτερες δυνατότητες γενίκευσης. Εάν η παράμετρος r είναι μεγάλη τότε παρεμποδίζεται η προσαρμογή του δικτύου στα παραδείγματα εκπαίδευσης. Εάν η παράμετρος r τείνει στο μηδέν τότε είναι σαν να εκπαιδεύουμε το δίκτυο χωρίς κανονικοποίηση. Η σωστή ρύθμιση της παραμέτρου r αποτελεί το βασικό πρόβλημα αυτής της μεθόδου.

19 H μέθοδος της φθοράς των βαρών MLP με 1 κρυμμένο επίπεδο με 20 νευρώνες

20 Πρόωρο Σταμάτημα (early stopping) Eκπαιδεύουμε το MLP (ενημερώνουμε τα βάρη του) μέσω της ελαχιστοποίησης του σφάλματος εκπαίδευσης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. κάθε 10 εποχές) παγώνουμε τη διαδικασία εκπαίδευσης και με τις τρέχουσες τιμές των βαρών υπολογίζουμε μια εκτίμηση του σφάλματος γενίκευσης σε ένα ανεξάρτητο σύνολο παραδειγμάτων (διαφορετικό από το σύνολο εκπαίδευσης και το σύνολο ελέγχου). Το τρίτο αυτό σύνολο παραδειγμάτων που χρησιμοποιούμε ονομάζεται σύνολο επικύρωσης (validation set) και το αντίστοιχο σφάλμα ονομάζεται σφάλμα επικύρωσης. Κατόπιν συνεχίζουμε τη διαδικασία εκπαίδευσης και της ενημέρωσης των βαρών μέχρι το επόμενο χρονικό σημείο υπολογισμού του σφάλματος επικύρωσης.

21 Πρόωρο Σταμάτημα (early stopping) Στις αρχικές επαναλήψεις της εκπαίδευσης και όσο προχωρεί η εκπαίδευση, μειώνεται το σφάλμα εκπαίδευσης και συγχρόνως μειώνεται και το σφάλμα επικύρωσης. Υπάρχει συνήθως ένα χρονικό σημείο (ειδικά στις περιπτώσεις μεγάλων δικτύων) πέρα από το οποίο περαιτέρω μείωση του σφάλματος εκπαίδευσης οδηγεί σε αύξηση του σφάλματος επικύρωσης, διότι αρχίζει να εμφανίζεται το φαινόμενο της υπερεκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό μπορούμε να σταματήσουμε την εκπαίδευση του δικτύου (πρόωρο σταμάτημα).

22 Πρόωρο Σταμάτημα (early stopping) Σφάλμα εκπαίδευσης Σφάλμα επικύρωσης Πρόωρο σταμάτημα επικύρωσης Ολικό ελάχιστο σφάλματος επικύρωσης εποχές

23 Πρόωρο Σταμάτημα (early stopping) Εναλλακτικά, μπορούμε, αντί να σταματήσουμε πρόωρα, να εκτελέσουμε τον αλγόριθμο εκπαίδευσης μέχρι να τερματίσουμε σε τοπικό ελάχιστο, φροντίζοντας όμως να αποθηκεύουμε κάθε φορά το διάνυσμα βαρών w val που παρέχει το μικρότερο σφάλμα επικύρωσης που έχουμε υπολογίσει μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. H τιμή των βαρών w val στο τέλος της εκπαίδευσης αποτελεί και τo τελικό διάνυσμα βαρών για το MLP, διότι παρέχει την ελάχιστη τιμή του σφάλματος επικύρωσης.

24 Πρόωρο Σταμάτημα (early stopping) Συνοψίζοντας, στη μέθοδο του πρόωρου σταματήματος: α) Το MLP πρέπει να είναι σχετικά μεγάλο. β) ενημερώνουμε τα βάρη χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα του συνόλου εκπαίδευσης γ) επιλέγουμε ως τελική λύση για τα βάρη αυτή με την μικρότερη τιμή του σφάλματος που υπολογίζουμε χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα του συνόλου επικύρωσης. Tίμημα: θα πρέπει να αφαιρέσουμε ένα ποσοστό των παραδειγμάτων από το σύνολο εκπαίδευσης και να τα βάλουμε στο σύνολο επικύρωσης. Πρόβλημα εάν τα παραδείγματα είναι λίγα. Εξάρτηση από τον διαμερισμό. Δεν επιτρέπεται τα σύνολα εκπαίδευσης, επικύρωσης και ελέγχου να έχουν κοινά παραδείγματα.

25 Επιλογή MLP με ελαχιστοποίηση σφάλματος επικύρωσης Εστω ότι θεωρούμε MLPs με ένα κρυμμένο επίπεδο. Εστω ότι το σφάλμα γενίκευσης εκτιμάται από το σφάλμα επικύρωσης. 1. Καθορισμός αρχικού αριθμού κρυμμένων νευρώνων Μ (π.χ. Μ=2), μέγιστου αριθμού κρυμμένων νευρώνων Μ max και παραμέτρων εκπαίδευσης (π.χ. ρυθμός μάθησης). 2. Διαίρεση του συνόλου παραδειγμάτων στα τρία σύνολα εκπαίδευσης, επικύρωσης και ελέγχου. 3. Εκπαίδευση του δικτύου MLP με Μ κρυμμένους νευρώνες με ελαχιστοποίηση του σφάλματος επικύρωσης και εύρεση της λύσης MLP(M) της οποία το σφάλμα επικύρωσης είναι ge(m). 4. Αύξηση του αριθμού των κρυμμένων νευρώνων, π.χ. M:=M+1 και επιστροφή στο βήμα 3 εάν Μ Μ max.

26 Επιλογή MLP με ελαχιστοποίηση σφάλματος επικύρωσης 5. Επιλογή ως τελικής λύσης εκείνου του δικτύου MLP(M * ) με το μικρότερο σφάλμα επικύρωσης: ge(m * ) ge(m) 6. Υπολογισμός του σφάλματος γενίκευσης του τελικού δικτύου χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα του συνόλου ελέγχου. Εξάρτηση από το συγκεκριμένο διαχωρισμό των παραδειγμάτων στα τρία επιμέρους σύνολα. Συνήθως δεν χρειάζεται να φτάσουμε μέχρι την τιμή M max. Ενώ αρχικά το εκτιμώμενο σφάλμα γενίκευσης μειώνεται αυξάνοντας το Μ, υπάρχει κάποια τιμή του M πέρα από την οποία το σφάλμα γενίκευσης αρχίζει να αυξάνεται. Μπορούμε τότε να σταματήσουμε να αυξάνουμε το Μ υποθέτοντας ότι εντοπίσαμε την κατάλληλη αρχιτεκτονική.

27 Επιλογή MLP με cross-validation (Κ-CV) 1. Καθορισμός αρχικού Μ (π.χ. Μ=2), Μ max, αριθμού folds K (π.χ. Κ=10) και παραμέτρων εκπαίδευσης (π.χ. ρυθμός μάθησης). 2. Διαμερισμός του συνόλου παραδειγμάτων D σε υποσύνολα D 1,, D Κ για την εφαρμογή της τεχνικής Κ-CV. 3. Υπολογισμός με (Κ-CV) του σφάλματος γενίκευσης ge(m) για Μ κρυμμένους νευρώνες. 4. Αύξηση του αριθμού των κρυμμένων νευρώνων, π.χ. M:=M+1 και επιστροφή στο βήμα 3 εάν Μ Μ max. 5. Επιλογή ως βέλτιστης αρχιτεκτονικής εκείνης με το μικρότερο σφάλμα γενίκευσης: ge(m * ) ge(m) 6. Εκπαίδευση του MLP με Μ * κρυμμένους νευρώνες σε όλο το σύνολο παραδειγμάτων και εύρεση της τελικής λύσης.

28 Παράδειγμα Εκπαίδευσης Σύνολο εκπαίδευσης (μέγιστη γενίκευση: 89%)

29 Παράδειγμα Εκπαίδευσης Βέλτιστο Μ=5, gen=100-12=88% Σφάλμα Μ Γενίκευσης (10-CV) 2 28% 3 18% 4 13% 5 12% 6 15% 7 15%

30 Παράδειγμα Εκπαίδευσης

31 Παράδειγμα Εκπαίδευσης

32 Παράδειγμα Εκπαίδευσης

33 Παράδειγμα Εκπαίδευσης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Ρεφανίδης Γιάννης. Οκτώβριος 2011. http://users.uom.gr/~yrefanid/courses/neuralnetworks/

Ρεφανίδης Γιάννης. Οκτώβριος 2011. http://users.uom.gr/~yrefanid/courses/neuralnetworks/ Νευρωνικά Δίκτυα Ρεφανίδης Γιάννης Οκτώβριος 2011 Γενικά Σελίδα μαθήματος: http://users.uom.gr/~yrefanid/courses/neuralnetworks/ Συγγράμματα: Πανεπιστημιακές παραδόσεις για Νευρωνικά Δίκτυα και Εξελικτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle

Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN σε βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή μοντέλων Data Mining με Γενικευμένα Νευρωνικά Δίκτυα Παλινδρόμησης GRNN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων

Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων Νικόλαος Γλυνός Επίκ. Καθηγητής Τµήµα Μαθηµατικών Γεωργίου Β. Χάρης Μελισσόβας Β. Σπύρος Παπαδόπουλος Σ. ηµήτρης Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP...

8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4. 8.3. Διάγραμμα Ροής Πληροφοριών για Λειτουργία Συστήματος MRP... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (MRP) Περιεχόμενα 8.1. Εισαγωγή... 2 8.2. Στόχοι, Ρόλος και Λογική MRP Συστήματος... 4 8.2.1 Στόχοι και Ρόλος MRP συστήματος... 4 8.2.2 Λογική MRP συστήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ «Επιλογή χαρακτηριστικών (feature selection) από βάσεις δεδομένων με φίλτρο αμοιβαίας πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Αναγνώριση μερών του λόγου σε ελληνικά κείμενα με τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Π ΤΥΧΙΑΚΗ/ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ

Π ΤΥΧΙΑΚΗ/ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π ΤΥΧΙΑΚΗ/ Δ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Ε ΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΙΑΝΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 3 Επιλογή μοντέλου Επιλογή μοντέλου Θεωρία αποφάσεων Επιλογή μοντέλου δεδομένα επικύρωσης Η επιλογή του είδους του μοντέλου που θα χρησιμοποιηθεί σε ένα πρόβλημα (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής

Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς λογικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού λεβητοστασίου του ΑΠΘ με τη χρήση γενετικών αλγορίθμων και κανόνων ασαφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Ε Ρ Ρ Ω Ν Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη. Εισηγητής Καθηγητής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Σπουδάστρια Αρχοντοπούλου Ελένη Εισηγητής Καθηγητής Ρ γ. Γκούμας Στέφανος Καβάλα 2009 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής.

Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και υλοποίηση εφαρμογής. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη κατηγοριοποίησης δεδομένων με Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines) και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κεφάλαιο 9. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με δύο πολύ βασικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την διαχείριση της ποιότητας. Το πρώτο από αυτά είναι η περιγραφή και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ -ΈΛΛΕΙΨΗΣ Μια εικόνα μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια προβολή ψηφιδοπλέγματος, μια εικόνα καθορίζεται πλήρως από το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ31 (2004-5) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ #3 Στόχος Στόχος αυτής της εργασίας είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και ποιο συγκεκριμένα θέματα εκπαίδευσης και υλοποίησης.

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ελαχιστοποίηση χαρακτηριστικών ταξινομητή για γονιδιακή σύνθεση ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ : 2008 2009 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών»

«Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ HOU-CS-UGP-2011-02 «Υλοποίηση και εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για την πρόβλεψη χρονοσειρών συναλλαγματικών ισοτιμιών» Σαλάτας Ιωάννης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη συστήματος διήθησης μηνυμάτων στο Twitter Μιχαήλ Βουγιούκας Α.Μ.: 3090029 Επιβλέποντες: Ι. Ανδρουτσόπουλος, Γ. Παλιούρας Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατασκευή ταξινομητών weighted knn με metric ball trees για εφαρμογές ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων Oracle

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κατασκευή ταξινομητών weighted knn με metric ball trees για εφαρμογές ανακάλυψης γνώσης από βάσεις δεδομένων Oracle ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή ταξινομητών weighted knn με metric ball trees για εφαρμογές ανακάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006

Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Κατηγοριοποίηση I Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 Εισαγωγή Κατηγοριοποίηση (classification) Το γενικό πρόβλημα της ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1)

Υπερπροσαρμογή (Overfitting) (1) Αλγόριθμος C4.5 Αποφυγή υπερπροσαρμογής (overfitting) Reduced error pruning Rule post-pruning Χειρισμός χαρακτηριστικών συνεχών τιμών Επιλογή κατάλληλης μετρικής για την επιλογή των χαρακτηριστικών διάσπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση

ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας. Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση ΕΜΠ ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Αλγόριθμοι Εξόρυξης Πληροφορίας Διάλεξη 04: Απεικόνιση Γνώσης, Αξιοπιστία & Αποτίμηση Η μορφή των εξαγομένων και η σημασία της Δεδομένα input Αλγόριθμοι Εξόρυξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ STATISTICA DATA MINER»

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ STATISTICA DATA MINER» Τ.Ε.Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ STATISTICA DATA MINER»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Γενετικούς Αλγορίθμους

Εισαγωγή στους Γενετικούς Αλγορίθμους ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα