i ι ΤΕΙ Π Ρ ΙΑ με θέμα: Σχεδιασμός και κατασκευή διαμορφωτικού - κοπτικού καλουπιού. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "i ι ΤΕΙ Π Ρ ΙΑ με θέμα: Σχεδιασμός και κατασκευή διαμορφωτικού - κοπτικού καλουπιού. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ με θέμα: Σχεδιασμός και κατασκευή διαμορφωτικού - κοπτικού καλουπιού. i βιβ ΛΙ ΟδΗΚΗ ι ΤΕΙ Π Ρ ΙΑ Γ ιαμάκης Μιχάλης ΑΜ Επιβλέπ ων κα θ ηγητή ς : Δρ.Στεργίου Κωνσταντ ίνος ΠΕ ΙΡ ΑΙ ΑΣ 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Πρόλογος Ιστορική αναδρομή Εισαγωγή Κοπτικά εργαλεία βαθείας κοίλανσης Πρέσσες Βοηθητικές μηχανές και μηχανήματα Βαθεία κοίλανση Υπολογιστικά στοιχεία Στοιχεία καλουπιού & λαμαρίνας Ανάλυση κατεργασίας, κατασκευή, προβλήματα που συναντήθηκαν και τροποι επίλυσης τους Κατεργασίες για το πάνω μέρος του καλουπιού 10.2 Κατεργασίες για το κάτω μέρος του καλουπιού 10.3 Κατασκευή καλουπιού 10.4 Διαδικασία σχεδιασμού στο Creo - Pro Engineer 10.5 Συναρμολόγηση στο Creo - Pro Engineer 10.6 Διαδικασία CAM στο Creo - Pro Engineer 10.7 Τοποθέτηση καλουπιού στη πρέσα 11.Τελικα συμπεράσματα Διαγράμματα Πίνακες Μονάδων Σχέδια Βιβλιογραφία

3 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ύστερα από την περάτωση των μαθημάτων μηχανολογικού σχεδιασμού με το πρόγραμμα Inventor και μηχανολογικών κατασκευών στα οποία μαθήματα καθηγητής μου ήταν ο κ. Στεργίου αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις δημιουργώντας κάτι χειροπιαστό που θα πιάσει και τόπο. Κων /νο που αποκόμισα Μετά από συνεννόηση με το καθηγητή μου κ. Κων /νο Στεργίου πήραμε την απόφαση να περάσουμε στη κατασκευή κοπτικού διαμορφωτικού καλουπιού βαθείας κοίλανσης το οποίο θα έχει απώτερο σκοπό τη παραγωγή διαφημιστικών σταχτοδοχείων για την εταιρεία μας, Yamastik. Η εταιρεία μας Yamastik είναι κατασκευαστική εταιρεία με μεγάλο ε ύρος εργασιών μηχανολογικού και μη περιεχομένου όπως μηχανουργικές κατεργασίες ακριβείας, καλούπια κοπτικάδιαμορφωτικά, καλούπια για πλαστικά ηλεκτρονικά είδη μηχανολογικές κατασκευές κ.α. Ο σχεδιασμός της εργασίας έγινε απο εμένα στο Pro Engineer σ ε συνεργασία πάντα με το κ. Στεργίου. Στη κατασκευή έλαβαν μέρος άλλα δύο άτομα της ομάδας του μηχανουργείου της εταιρείας μας, η οποίοι συνέβαλαν αρκετά μ ε τι ς γνώσεις και την εμπειρία τους. Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω το καθηγητή μου κ.στεργίου ο οποίος συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των φοιτητών στη νοοτροπία και σκέψη γύρω απ τη μηχανολογία και τις μηχανολογικές κατασκευές. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για τη συνεργασία τους και την οικονομική προσφορά που συνέβαλε για τη σωστή ανάπτυξη της πτυχιακής μου εργασίας και τέλος ευχαριστ ώ όλους που συνεργάστηκαν για να ολοκληρωθεί αυτή η πτυχιακή εργασία. 3

4 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΉ Το πρώτο εργαλείο του ανθρώπου ήταν η πέτρα την οποία στην αρχή την χρησιμοποιούσε με τη μορφή που την έβρισκε στη φύση. Με τη βοήθεια αυτού λοιπόν του ακατέργαστου εργαλείου κατάφερε στη συνέχεια να κατασκευάσει τα πρώτα εργαλεία από πέτρα, ξύλα και κόκαλα, τα οποία προσαρμοζόταν καλύτερα στη χρήση για την οποία προορίζονταν. Τα μέταλλα τα ανακάλυψε πολύ αργότερα. Μια από τις επικρατέστερες θεωρίες σχετικά με την ανακάλυψη των μετάλλων υποστηρίζει ότι μετά ΣΧ11μα 2.1: Ο Ήφαιστος κατασκευάζει τον κεραυνό του Δια. από μεγάλες πυρκαγιές έλιωναν τα μέταλλα που υπήρχαν μέσα στα διάφορα πετρώματα και έτσι γινόταν δυνατή η εξόρυξή τους. Πιθανότατα με αυτό τον τρόπο ανακαλύφθηκε ο χαλκός (περίπου το SΟΟΟπ.Χ.) και ο μπρούντζος ( περίπου το 3000π.Χ.). Το σίδηρο ο άνθρωπος τον ανακάλυψε περίπου το lοοοπ.χ. πιθανότατα από τους διάφορους μετεωρίτ ες που έπεφταν στη γη. Με τη διεύρυνση των προσπαθειών του ανθρώπου γύρω από την έρευνα αρχίζει η ιστορία της μηχανοποίησης. Έτσι κατά τον 12μ.Χ. εμφανίζεται η μηχανή με τα υδραυλικά σφυριά. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η μηχανή με τα 'κατερχόμενα σφυριά' ο όγκος των οποίων υψώνεται μεταξύ δύο ράβδων ολισθ11σεως και αφήνεται στη συνέχεια να πέσ ει πάνω στο υλικό που θα σφυρηλατηθεί. Με αυτόν τον τρόπο το 1346 κατασκευάζονται στη Φλωρεντία πυροβόλα από ορείχαλκο που χρησιμοποιούσαν σφαίρες από σφυρήλατο σίδηρο. Το 15μ.Χ. αιώνα κατασκευάζονται βόμβες από σίδηρο και σφαίρες από χυτοσίδηρο. Η έλαση ξεκινά τον 16μ.Χ. αιώνα με αρχικό σκοπό την κατασκευή χαλυβδόφυλλων που προορίζονταν για νομισματοκοπή. Αργότερα γενικεύεται η χρήση της και στην κατασκευή ράβδων για μεταλλικές κατασκευές. Το 1784μ.Χ. ο W ΑΤΤ δοκιμάζει τη σφύρα κρούσ εως, η οποία όμως αρχίζει να Σ~μα 2. 2: Η μεταλλουργία τον 16, ζ, αιωνα. κατασκευα εται για χρηση στην παραγωγή, κατά το 1842μ.Χ. Το 1861μ.Χ. κάνει την εμφάνισή της η πρώτη υδραυλική πρέσα. 4

5 Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην άποψη ότι η μεταλλουργία και ειδικότερα η σιδηρομεταλλουργία επειδή αποτελούσε τη βάση της στρατιωτικής ισχύος. έτυχε ευνοϊκότερης μεταχείρισης από άλλες τέχνες και επιστήμες. και γι' αυτό κατάφερε να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμ ό. Ο 19 ς αιώνας χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη πρόοδο της μεταλλουργίας, με την ανακάλυψη νέων μετάλλων. Έτσι εμφανίζεται το αλουμίνιο και τα κράματα του, το τιτάνιο και ο χάλυβας, οι ιδιότητες των οποίων τα καθιστούν ιδανικά για τη χρήση τους στη παραγωγή. Κατά την περίοδο της βιομηχανικής Σχήμα 2. 3 : Έλαστρο για μορφοσιδήρους ( 17ο ς αιώνας). 1,Ζ: Στηρίγματα 1j Κλωβός. επανάστασης και την εφαρμογή της «γραμμής παραγωγής» στη βιομηχανία αυξήθηκε ο ρυθμός παράγωγης με αποτέλεσμα τα σύγχρονα χαλυβουργεία να μπορούν να επεξεργαστούν πολύ μεγάλες ποσότητες μετάλλων σε λίγο χρόνο. 3 : Κάτω κύλινδρος. 4: Πάνω κύλινδρος. 5 : Μορφοσίδηρος. 6, 7: Κάτω κουζινέτα. 8,9: Άξονες και οδηγοί. 10,11: Κάτω κουζινέτα. 12,13,14,15: Άκρες των στηριγμάτων. 16,/7,18,19: Σφιίvεςγια τη συγκράτηση των ιωυζιvέτωv. 5

6 3. ΕΙΣΑΓΩΓΉ και τις Με τον όρο Μηχανουργικές κατεργασίες εννοούμε τους τρόπους μεθόδους που χρησιμοποιούμε για να δώσουμε την επιθυμητή μορφή σε κάποιο υλικό, ώστε να μπορέσει αυτό να χρησιμοποιηθεί για κάποιο σκοπό. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ενός προϊόντος χωρίζονται στις παρακάτω κυρίως κατηγορίες : + Κατεργασίες με βαθμιαία αφαίρεση υλικού (τόρνευση, πλάνισμα, διάτρηση, φρεζάρισμα κ.α. ). + Κατεργασίες με παραμόρφωση του υλικού ( απότμηση, κοίλανση, κάμψη, σφυρηλασία κ.α. ). + Μορφοποίηση με χύτευση. + Μορφο ποίηση μ ε προσθήκη ( συγκόλληση, επικάλυψη κ.α. ). ιιι8ιιι.η <ι --~.,~ -~~' '~~~/~ ' b.:... ' 1. )! '~~~~~~ \ / 1 '--;-J ' J! r f i /' - ): >c~~-~-;;y - j.. ~"'_,/'; _,. - /--~' _,- ',_ ; ~~7 ιι /~/- t.. _!,ι~ι '---' ~~r / ~~ Σzι'ιμα J. Ι : Κατ εργα σία με βαθμιαία αφαίρεση υλικού (Διάτρηση). Σχήμα 3.2.: Κατεργασία με βαθμιαία αφαίρεση υλικού (Τόρνευση). Μια σύγκριση των κατεργασιών με βαθμιαία αφαίρεση υλικού και των κατεργασιών με παραμόρφωση φαίνεται παρακάτω: Α) Κατεργασίες με βαθμιαία αφαίρεση υλικού. Πλεονεκτήματα: Μεγάλη ακρίβεια (0,1-0,01 mm). Κατασκευή πολύπλοκων μορφών και σχημάτων. Μικρή και χωρίς μεγάλη δαπάνη προεργασία και προπαρασκευή. Κατεργασία εξαρτημάτων οιουδήποτε υλικού. 6

7 Μειονεκτήματα: Μεγάλη δαπάνη υλικού υπό μορφή αποβλήτων ( γρεζιών ), η ανακύκλωση των οποίων δεν είναι συμφέρουσα. Μικρή ταχύτητα παραγωγής. Β) Κατεργασίες με παραμόρφωση του υλικού. Πλεονεκτήματα : Μεγαλύτερη οικονομία του υλικού. Μεγάλη ταχύτητα παραγωγής. Μειονεκτήματα: προεργασία σε καλούπια. mm το πολύ). μορφών. Μεγάλη και δαπανηρή Μικρότερη ακρίβεια ( 1~ 0,2 Περιορισμοί στην ποικιλία ~- :. Αρκετά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή έχουν πάρει την τελική τους μορφή με κάποια ή μ ε συνδυασμό ', Σχι)μα 3.3.: Κατεργασία με καποιων εκ των παραπανω παραμόρφωση (Σφυρηλάτηση). κατεργασιών. Αντικείμενο βέβαια αυτής της εργασίας είναι οι Μηχανουργικές κατεργασίες με παραμόρφωση ή αλλιώς Μηχανικές διαμορφώσεις ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Με τον όρο διαμόρφωση εννοείται κατά DIN 8580 κατασκευή με πλαστική μεταβολή του σχήματος ενός στερεού σώματος. Δηλαδή στις διαμορφώσεις τροποποιείται η γεωμετρική μορφή του υλικού. Η «διάταξη των ινών» παραμένει, βελτιώνεται η αντοχή του υλικού και μπορούν να κατασκευαστούν δύσκολα σχήματα με καλή ποιότητα επιφάνειας και μικρές ανοχές. Τις Μηχανικές διαμορφώσεις μπορούμε να τις κατατάξουμε με διάφορους τρόπους. Οι πιο συνηθισμένοι είναι: + Κατάταξη με βάση τη θερμοκρασία Σχι)μα : Κατεργασία με παραμόρφωση ( Κάμψη ). 7

8 1. Διαμορφώσεις εν θερμώ ( θερμολασία ). Έλαση Σφυρηλάτηση Τύπωση εν θερμώ Λοιπές κατεργασίες 2. Διαμορφώσεις εν ψυχρώ (ψυχρηλασία). Απότμηση Κάμψη Κοίλανση Τύπωση Λοιπές κατεργασίες + Κατάταξη με βάση τη διαδικασία παραμόρφωσης και του τρόπου χειρισμού του μετάλλου. 1. Παραγωγή προϊόντων με πλαστική παραμόρφωση Έλαση (εν θερμώ και εν ψυχρώ) Σφυρηλάτηση Τύπωση Κάμψη Κοίλανση Ειδικές κατεργασίες 2. Παραγωγή προϊόντων με απ' ευθείας κοπή Κοπή με σφηνοειδή εργαλεία Ψαλιδισμός Σχήματα & : Αντικείμενα που έχουν παραχθεί με μηχανικές διαμορφώσεις. 8

9 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Σχήμα3. Ι.2.1. : Πλαστικi1 παραμόρφωση στις διαμορφώσεις. // ' '1\ '.,... 1 /,ι!~ / "// /. / /./ /, t,.. j. ιι..}. η 1- ι Ι LJ ι 1, ' υ ' t, ~ 1 Με την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων, δημιουργούνται στο εσωτερικό του υλικού τάσεις. Έτσι αλλάζει η μορφή του. Η επιμέρους θέσεις των ιόντ ων του μετάλλου μετατοπίζονται μεταξύ τους. Το κρυσταλλικό πλέγμα π.χ. στ ο ν εφελκυσμό επιμηκύνεται στην κατά μήκος διεύθυνση, ενώ στην εγκάρσια συστέλλεται. Αν η καταπόνηση είναι μικρή, τότε το υλικό επανέρχεται στην αρχική του μορφή, υπό την επίδραση των δυνάμεων συνοχής που ασκούνται μεταξύ των ατόμων του, μόλις σταματήσει η καταπόνηση. Αυτό σημαίνει, ότι το υλικό υπέστη μια ελαστική παραμόρφωση. Σε περίπτωση που ασκηθεί στο υλικό μεγαλύτερη δύναμη, τότε τα ιόντα του μετάλλου, μετατοπίζονται μεταξύ τους σε θέσεις οι οποίες προσεγγίζουν τις περιοχές έλξης των άλλων ατόμων. Έτσι 9

10 κατακρατούνται στη νέα τους θέση και αλλάζουν τη δομή του πλέγματος. Το υλικό δηλαδή παραμορφώθηκε πλαστικά. Η συγκρότηση του υλικού δεν έχει χαθεί, απλά το αντικείμενο έλαβε μια άλλη μορφή ( σχ ). Στο σχήμα παρουσιάζεται το διάγραμμα εφελκυσμού μαλακού χάλυβα. Όταν ένα τεμάχιο μαλακού χάλυβα υπόκειται σε μια σχετικά μικρή καταπόνηση δεν υφίσταται παρά μόνο ελαστικές παραμορφώσεις (περιοχή ΟΑ της καμπύλης).. --~ Σχήμα : Διάγραμμα εφελκυσμού μαλακού χάλυβα. ΟΑ: Ελαστικιί περιοχή. ΑΒ: Ελαστοπλαστική Περιοχή. Ε: Όριο ελαστικότητας.. R: ΑντοΧ'ί θραύσης σε εωελκυσuό. Όταν όμως η τάση γίνει μεγαλύτερη του ορίου ελαστικότητας του υλικού (σημείο Ε ) τότε η παραμόρφωση ε ίναι πλαστική ή μόνιμη. Παρατηρώντας την καμπύλη μπορεί να δει κανείς το σημείο R το οποίο αντιστοιχεί στην τάση θραύσης δηλαδή στην τιμή της τάσης που αν υπερβούμε τότε το υλικό θα σπάσει. Οι περιοχές διαμόρφωσης μερικών υλικ ών σε διαμόρφωση εν ψυχρώ φαίνονται στο σχήμα , όπου το σημείο Rc αντιστοιχεί στο όριο διαρροής του υλικού. Είναι δηλαδή η τιμή της τάσης στην οποία το υλικό παρουσιάζει μια μετρήσιμη μόνιμη παραμόρφωση. Το δε σημείο Rη ι αντιστοιχεί στο όριο θραύσης του υλικού. Γίνεται κατανοητό λοιπόν από το διάγραμμα αυτό ότι το αλουμίνιο διαμορφώνεται πολύ εύκολα ( με μικρή τάση ). Ο μαλακός χάλυβας π.χ. St 10, διαμορφώνεται εξίσου καλά, σε υψηλότερες όμως τάσε ις. Τέλος ο χάλυβας υψηλής αντοχής π.χ. C 105 Wl, δεν είναι κατάλληλος για διαμορφώσεις, αφού παρουσιάζει πολύ μικρή επιμήκυνση σε σχέση με την τάση την οποία απαιτεί για την παραμόρφωση αυτή. 10

11 t r " ;,... ',...~1~..:1. ι. rc r.... ;;\.'\... :.,;. ~..,~.,. 1~. ~ \ο;,.. ;_.. -ι;,.ι;......,., -:.... ;;.,..,. ~.;..,,,..r..,.. ;:....., ι() ri.,.ς t ~ ",.....,.. "' γ l... i ~ ",. ι~ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Όπως ε ίπαμ ε με τις δ ιαμορφώσ ε ις παραμορφώνεται το κρυσταλλικό πλέγμα του υλικού. Αν τ ο δι αμορφωμένο τεμάχιο θερμανθεί, τότε για κάποια θερμοκρασία χαρακτη ρ ι στικ ή το υ κάθε υλικού, εμφανίζεται νέος σχηματισμός του πλέγματος (ανα κρυστάλλωση). Αυτή η θερμοκρασία ονομάζεται θερμοκρασία ανακρυστ άλλω σης. Αν η παραμόρφωση γίνει σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμ ο κ ρα σ ία ανακρυστάλλωσης, τότε με την αναδημιουργία των κρυστάλλων, ελαττ ώνο νται οι ε σωτερικές τάσεις που εμφανίζονται στο υλικό. Σ ' αυτή την περιο χή θερ μοκρασιών μπορούν να επιτευχθούν μεγαλύτερες παραμορφώσεις χωρίς τ ο ν κ ίνδυνο εμφάνισης ρωγμών ή θραύσεων στο υλικό. Διαμορφώσεις οι οποί ες γ ίνονται σε θερμοκρασία μικρότερη από τη θερμοκρασία ανακρυστ άλλω σης, οδηγο ύ ν σε ισχυρές παραμορφώσεις του κρυσταλλικού πλέγματο ς τ ο υ υλικού, χωρίς ταυτόχρονη αναδημιουργία του κρυστάλλου. Όπως γίν εται εύ κολα κατανοητό ο βαθμός παραμόρφωσης σ' την π ε ρίπτωση, είναι μικρ ότε ρος. αυτή Σχ~)μα 3 1Μκllε~ο~ι,~&Ίγφτty~ςΘ'έ1β~ρ>ό.1δώς σε ένα υλικό επιφέρει τη μείωση του ορίου διαρροής, ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες πάνω από τη θερμοκρασία ανακρυστάλλωσης, όπου και γίνονται οι κατεργασίες διαμόρφωσης των μετάλλων εν θερμώ. Ταυτόχρονα, τις περισσότερες φορές με την αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνεται η ολκιμότητα του μετάλλου ενώ το όριο ελαστικότητας μειώνεται. 11

12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΙ ΕΝ ΨΥΧΡΩ Οι μηχανικές διαμορφώσεις πραγματοποιούνται εν θερμώ ή εν Ψυχρώ. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές μεθόδους είναι η θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται το υλικό πριν ασκηθεί πάνω του η δύναμη παραμόρφωσης. Έτσι αν το υλικό βρίσκεται σε θερμοκρασία πάνω από τη θερμοκρασία ανακρυστάλλωσης θα λέμε ότι η παραμόρφωση γίνεται εν θερμώ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα λέμε ότι το υλικό παραμορφώνεται εν ψυχρώ. Συγκρίνοντας τις δύο αυτές μεθόδους μπορούμε να πούμε τα εξής: + Διαμορφώσεις εν θερμώ. Θερμοκρασία κατεργασίας υψηλότερη της θερμοκρασίας ανακρυστάλλωσης. Μεγάλη ικανότητα των υλικών για παραμόρφωση. Μικρές απαιτούμενες δυνάμεις. Μικρή αλλαγή της αντοχής και της επιμηκύνσεως στο διαμορφούμενο υλικό. + Διαμορφώσεις εν ψυχρώ. Θερμοκρασία κατεργασίας μικρότερη της θερμοκρασίας ανακρυστάλλωση ς. Είναι δυνατές μικρές ανοχές. Δεν καίγεται η εξωτερική επιφάνεια του υλικού. Αύξηση της αντοχής και ελάττωση της επιμήκυνσης (κράτυνση). 12

13 3.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ ( ΚΟΠΗ) Ο τεμαχισμός κατά DIN 8588 είναι μια μέθοδος διαχωρισμού χωρίς απόβλητα. Είναι δηλαδή η κατεργασία κατά την οποία ένα τμήμα ενός υλικού αποχωρίζεται από το υπόλοιπο, κάτω από την επίδραση μιας εξωτερικής δύναμης. Η δύναμη αυτή ασκείται πάνω στο υλικό μέσω ενός κοπτικού εργαλείου το οποίο είναι δεμένο συνήθως σε μια μηχανική πρέσα ή σπανιότερα σε υδραυλική πρέσα και μέσω αυτής κινείται και πιέζει το έλασμα. Δύο είναι οι μέθοδοι τεμαχισμού ο ψαλιδισμός και η κοπή με σφηνοειδή εργαλεία ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΣ Ο ψαλιδισμός είναι ο τεμαχισμός ελασμάτων από δυο κοπτικές ακμές, οι οποίες διέρχονται η μία παραπλεύρως της άλλης. Ανοικτή γ ραμμή τομής στο αντικε ίμενο Κλε ιστή γραμμή το μής στο αντικείμενο ο) Ανοικτή διαδρομή β) Κλειστή διαδρομ ή Σχήμα ι.: Ψαλιδισμός. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ψαλιδισμού οι οποίες κατατάσσονται παρακάτω ανάλογα με τη θέση της γραμμής τομής. + Η εκτομή : είναι η τομή κατά μήκος μιας κλειστής γραμμής τομής, για την κατασκευή της εξωτερικής μορφής ενός αντικειμένου. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε αντικείμενα στα οποία μας ενδιαφέρει η ακριβής εξωτερική μορφή. 13

14 Τ α ιvία ή λωρίδα Απ όκομ μα από εκτο μ 11 Σχήμα : Εκτομι1. Ι f :! Τεμάχιο + Η απότμηση: είναι η τομή κατά μήκος μιας ανοικτής γραμμής τομής. Η απότμηση μπορεί να γίνει με ή χωρίς αποκόμματα και εφαρμόζεται σε περιπτώσεις απλών αντικειμένων. Η εξωτερική μορφή κόβεται μόνο κατά ένα μέρος. Χωρίς από κ ο μμ α Τα ινία r'1 λωρ ίδα Έμβολο τ ομή ς Γρομμr1 τομής Τε μ άχιο Μ ε α π όκομμα ~~.:.ltl-~...,..._. -- Απ όκομ μ α Σχi1μα : Απότμηση. + Το τρύπημα : είναι η τομή του υλικού κατά μήκος μιας κλ ε ιστής γραμμής για την κατασκευή κάθε είδους εσωτερικής μορφής. Εφαρμόζεται για την κατασκευή αντικειμένων με ακριβή εσωτ ερ ική μορφή. Ι Ενδιάμε ση μ ο ρ φ ή Απόκομμα α π ό τ p ύnη μο Τ ε μ ά χιο Σχήμα : Τρύπημα. + Η κοπή εσοχής είναι η εκτομή τμημάτων επιφάνειας συνεχόμενων της εξωτερικής ή εσωτερικής μορφής κατά 14

15 μήκος μιας ανοιχτής γραμμής τομής. Χρησιμοποιείται σε αντικείμενα τα οποία παράγονται σε περισσότερες από μία φάσεις κατεργασίας. --j -. \ /! / Ενδιάμεση μορφή Αnόκομμα από κοπή εσοχής Τεμάχιο Σχήμα : Κοπή εσοχής. + Η εντομή είναι η μερική τομή κατά μήκος μιας ανοιχτής γραμμής στο άκρο ή μέσα στο αντικείμενο. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που θα επακολουθήσουν για την κατασκευή του αντικειμένου και άλλες κατεργασίες ( π.χ. κάμψη, κοίλανση κ.λπ.). Ενδιάμεση μορφή Γραμμή τομής' / Σχήμα 3.2.\.\.6.: Εντομή. + Η περίτμηση : είναι η κοπή των προεκταμάτων στα άκρα ή των προσαυξήσεων λόγω κατεργασίας. Γίνεται κατά μήκος., Απόκομμα απο περίτμηση κλειστής ή ανοιχτής γραμμής τομής και εφαρμόζετα ι για αντικείμενα στα οποία απαιτούνται ακριβείς διαστάσεις και μορφή. 15

16 Σχ1)μα : Περίτμηση. 3. Η αφαίρεση προεκταμάτων : σε χυτά ή χυτοπρεσαριστά ή σφυρήλατα αντικείμενα στα οποία υπάρχουν Σχήμα : Αφαίρεση προεκταμάτων. προεκτάματα λόγω προηγούμενης κατεργασίας. Η απόξεση - λείανση : είναι η απομάκρυνση λεπτών περιθωρίων κατά μήκος κλειστών ή ανοικτών γραμμών τομής σε τεμάχια με δεύτερη απότ μηση. Εφαρμόζεται σε αντικείμενα στα οπο ία απα ιτείται μια λεία κάθετη επιφάνεια τομής. + Προκατασκευασμένο τεμάχιο \ i!/ Απόι<.ομ μο από επαv ο ιuμ ' l Τεμάχιο Σχίιμα : Απόξ εση - λείανση. Η κοπή διαχωρισμο ύ : είν αι η τομή κατά μήκος μιας κλειστής ή ανοιχτής γραμμής τομής, ό που από την αρχική μορφή μπορούν να κατασκευαστούν περισσότερα του ενός τεμάχια. Γ ραμμr) τομής Δύο τελ ι κές μορφές

17 + Η κοπή με ζουμποψάλιδο : είναι ο διαχωρισμός κατά τεμάχια τ ο υ υλικού κατά μήκος μιας ανοιχτής γραμμής τομής Σχ 11μ α : Κ οπή δ ι αχωρ ι σ μ ού. οποιουδήποτ ε σχήματος. Εφαρμόζεται σε αντικείμενα που έχουν περίμετρο τυχα ί ας μορφής. (ηορ ι οτόνεται με το έμβ ολο κοπής ; 1 \ 1 1 ' Γ ραμμ η nροωσεως ' '..,,_ " Απ όκ ομ μα απ ο εμβολι σμό Σ χψια : Κ οπι'ι μ ε ζ ου μπ οψάλ ι δο. + Η λεπτή τομή : είναι η τομή ενός υλικού γ ι α τ η ν κατ α σ κευή ε σ ωτε ρικώ ν μο ρφών, οι ο π οίε ς είναι κά θ ετες π ρο ς την επιφά ν εια τ ο υ αντι κ ειμένο υ και παρουσ ι άζ ο υ ν μι α ε λάχι στη τ ρ αχύ τητα επιφάν ε ιας. Εφαρμόζε ται σε παχιά α ν τικε ί με ν α που χ ρ ε ι άζονται ακ ριβ ή, ορθ ο γών ια κ α ι λεία επ ιφάνεια τομή ς. Ο ψαλιδισμός είν αι μια κατεργασία με την οποία εξοικονομούμε μεγάλη ποσότητα υλικού αφού δεν παράγεται απόβλητο ( γρέζι ), έχει πολύ υψηλό ρυθμό πα ρ αγωγής και τ α εργαλεία με τα οποία εκτελείται, λόγω των ανθεκτικών υλικών από τα οποία κατ ασκευάζονται, επιτρέπουν την παραγωγή πάρα πολλών τεμαχίων ( της τάξης των χιλιάδων). Το σημαντικότερο μειονέκτημα του τεμαχισμού είναι η χρονοβόρα κατασκευή των εργαλείων και το κόστος τους, που όμως αντισταθμίζεται από τ ην παραγωγή μεγάλου αρ ιθμού προϊόντων. Τα πάχη τ ων ελασμάτων που μπορούμε να κατεργαστούμε αρχίζουν από τις πιο λεπτ ές τα ιν ί ες ( μερικών εκατοστών του χιλιοστού ) μέχρι τις λαμαρίνες από χάλυβα των 8 κα ι ακόμη των 20 mm. 17

18 ~ Λωρίδα Απόκοr.ψ α λόγω λεπτης τομής Ι Τε μάχιο Σχήμα : Λεπτiι τομ1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΑΛΙΔΙΣΜΟΥ 1. Φάση Η διαδικασία της κοπής του ελάσματος μπορεί να χωριστεί σε διαδοχικές φάσεις κατά τις οποίες η συμπεριφορά του υλικού μεταβάλλεται ανάλογα με την θέση του εμβόλου. Οι φάσεις αυτές περιγράφονται παρακάτω. Είναι απαραίτητο να διαθέτουμε μια πρέσα και ένα εργαλείο κοπής το οποίο αποτελείται από ένα κινητό μέρος το έμβολο και ένα ακίνητο τη μητρα, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο το υλικό. Η διαδικασία αρχίζει όταν το έμβολο κινούμενο από την πρέσα κατέρχεται και αρχίζει να συμπιέζει το υλικό. Η κατεργασία του τεμαχισμού εξελίσσεται σε επιμέρους στάδια τα οποία είναι: Φάση l η : Ελαστική παραμόρφωση Το υλικό παραμορφώνεται 2. Φ άση 3. Φάση ελαστικά από το κατερχόμενο 4. Φάση έμβολο. + Φάση 2η: Υλικό Στρογγύλευμα εισόδου Έναρξη διατ μήσεως Θραύ ση Π λάκα κοπής 18

19 Παραμένουσα παραμόρφωση Κατά την περαιτέρω διείσδυση του εμβόλου μέσα στο υλικό, διαστέλλονται οι ίνες του υλικού. Έχουμε υπέρβαση του ορίου ελαστικότητας του υλικού και έτσι εμφανίζεται μια μόνιμη παραμόρφωση. Το υλικό έλκεται από έξω προς την κοπτική ακμή του εμβόλου. Έτσι εμφανίζονται στο έλασμα στρογγυλεύματα των οποίων το μέγεθος εξαρτάται από το πάχος του ελάσματος και τη χάρη μεταξύ εμβόλου και μήτρας. + Φάση 3 η : Σχήμα : Φάσεις Διάτμηση vnτri.r Με τη συνεχιζόμενη διείσδυση του εμβόλου, γίνεται υπέρβαση του ορίου διάτμησης του υλικού, το οποίο υποβάλλεται σε διάτμηση μεταξύ των κοπτικών ακμών του εμβόλου και της μήτρας. Εκεί σχηματίζονται και οι επιφάνειες κοπής. Στην περαιτέρω πορεία δημιουργούνται ρωγμές στο υλικό στα σημεία που αυτό έρχεται σε επαφή με τις ακμές του εμβόλου και της μήτρας, οι οποίες τείνουν να συνενωθούν. + Φάση4η: Θραύση Η αντοχή της υπόλοιπης διατομής έχει εξασθενίσει τώρα τόσο πολύ, ώστε να συνεχίζεται η ανάπτυξη των ρωγμών, μέχρι την τελική συνένωσή τους οπότε έχουμε την θραύση του υλικού. Η επιφάνεια θραύσης δεν εκτείνεται τώρα κάθετα, αλλά πλάγια προς την επιφάνεια του αντικειμένου. Φάση s η : Λείανση των επιφανειών κοπής Μετά το διαχωρισμό του υλικού, το έμβολο υποχωρεί {προς τα πάνω). Κατά την κίνηση αυτή το έμβολο πιέζεται από τις δυνάμεις επαναφοράς του υλικού {Fe). Με αυτόν τον τρόπο προκαλείται μια προσθετή λείανση της επιφάνειας κοπής. Το υλικό που περισφίγγει το έμβολο απομακρύνεται με τη έμβολο. + Φάση 6 η : Επανάταξη βοήθεια ενός εξολκέα, όταν ανέρχεται το Μετά την επιστροφή του εμβόλου σημειώνεται μια ελαστική επαναφορά του υλικού. Αυτή η επαναφορά έχει ως αποτέλεσμα την ελάπωση { πολύ μικρή ) της διαμέτρου των οπών και την αύξηση της διαμέτρου των απόκοπτομένων τεμαχίων, σε σχέση με αυτές του εμβόλου και της μήτρας. 19

20 3.2.2.ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ Η κάμψη είναι η απλούστερη και η πιο συνηθισμένη από τις πλαστικές κατεργασίες. Εφαρμόζεται σε υλικά τα οποία προηγουμένως έχουν διαμορφωθεί σαν φύλλα (λαμαρίνες), ή σαν επιμήκεις δοκοί (βέργες, σωλήνες, δοκάρια κ. λ.π.). Η ευκολία με την οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η κάμψη τόσο με απλά εργαλεία ( μέγγενη, αμόνι ) όσο και με πιο σύνθετα (στράντζες, πρέσες), η μεγάλη ποικιλία μορφών που μπορούμε να επιτύχουμε, η οικονομία των υλικών, και η αντοχή των αντικειμένων που έχουν παραχθεί με κάμψη είναι μερικοί από τους λόγους που η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την κατασκευή μεταλλικών επίπλων, αμαξωμάτων, σωλήνων, προφίλ από λαμαρίνα κ.λ.π.(σχ , ). Σχήμα : Αντικείμενα που έχουν παραχθεί με κάμψη. Σχήμα : Προφίλ από λαμαρίνα. Μπορεί να πραγματοποιηθεί εν ψυχρώ, όταν πρόκειται για ελάσματα με μικρή διατομή και εν θερμώ για μεγάλες διατομές ελασμάτων, που για την διαμόρφωσή τους εν ψυχρώ θα χρειαζόταν πολύ μεγάλη δύναμη από το εργαλείο. Βέβαια ο τρόπος εξαρτάται και από άλλους παράγοντες όπως το είδος της κάμψης που θα πραγματοποιηθεί, τις ιδιότητες του υλικού, τις διαστάσεις του αντικείμένου κ.λ.π. Πρόκειται για μια κατεργασία διαμόρφωσης κατά την οποία το έλασμα παραμορφώνεται (λυγίζεται) ώστε να αποκτήσει το επιθυμητό σχήμα. Πολλές φορές ένα υλικό κάμπτεται όχι μόνο για να αλλάξει η μορφή του αλλά, για να αποκτήσει μεγαλύτερη στιβαρότητα. Τα μηχανήματα με τα οποία διεξάγεται η κάμψη είναι οι στράντζες και οι στραντζοπρέσες. Η αρχή λειτουργίας των δυο αυτών μηχανών φαίνεται στα σχήματα και

21 ...,, ", ΙΛ ~~ \ - -r~ ,ι fw,t ' ι - - " Ι Κ - -, ~~tj - _L 12 Σχ11μ α : Τρ ό π ος λε ιτο υ ργ ί ας στρ άντ ζ α ς. Κ: Έλ ασμ α. Μ: Καμ π τιίρας. Τ: Τρ άπεζα. Σ: Σφ ι γ ιcτιίρα ς. Σχήμ α : Τρ ό π ος λε ιτ ου ρ γ ία ς στρ αν τ ζο πρ έ σα ς. 1: Έμβολο. 2 : Μήτρ α. 3: Έλασμ α προς διαμόρφωση ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΜΨΗ Κατά την κάμψη σε στραντζοπρέσες, το υλικό πιέζεται από τ ο έμβολο, αναγκάζοντάς το να υποχωρήσει και να πάρει τη μορφή που απαιτούμε. Αρχικά το έλασμα κάμπτεται ελαστικά (ελαστικ ή παραμόρφωση του υλικού ). Συνεχίζοντας όμως το έμβολο να κατεβαίνει, το υλικό φορτίζεται πέρα από το όριο διαρροής και έτσ ι η παραμόρφωση είναι μόνιμη (πλαστική παραμόρφωση του υλ ι κού). Στο υλικό ο ι εξωτερικές ίνες τ ου καταπ ονούντ αι σε εφελκ υ σμό ( επιμηκύνονται), ενώ οι εσωτερ ι κές σ ε θλίψη (μικραίνουν ). Μεταξύ των δυο, βρίσκεται μια ίνα, η οποία δεν καταπονείται ούτε σε εφελκυσμό, ούτε σε θλίψη και ονομάζεται ουδέτερη ίνα ή ουδέτερος άξονας της διατομής. Η ίνα αυτή όπως γίνεται εύκολα κατανοητό διατηρεί το αρχικό της μήκος και έτσι μπορούμε με βάση αυτή να υπολογίσουμε με ακρίβεια το αρχικό μήκος των ελασμάτων που πρόκειται να καμφθούν ( σχ ). Παρόλα αυτά όταν η ακτίνα κάμψης ε ίναι μικρή η ουδέτερη ίνα δεν βρίσκεται ακριβώς στο μέσον της διατομής αλλά είναι μετατοπισμένη προς την εσωτερική πλευρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αποκλίσεις στον υπολογισμό του αναπτύγματος του 21 : J,.i1 tίιι 1r ι t ~ ' : ('"' υνηιι r ι. Ι() ι, Ι ι..;,:... u Ι v ~ ιll jj - ι. ι _!.: t., ; j)f~f H'1 IV rι Ι~U '\1 1 6ι lt 11. 'Q ι ινr ι: ι: : Ο\Ι'..' ι ~ ι:ι ο:.:υ'..ιι) r. ι ίι 16: c:-:- μ n ''*'tl Σχήμα : Συμπεριφορά του υλικού κατά την κάμψη.

22 ελάσματος. Μεγάλη προσοχή κατά την κάμψη ελασμάτων πρέπει να δίνεται στη διεύθυνση ελάσεως του ελάσματος. Γιατί όπως έχει ήδη αναφερθεί τα ελάσματα που χρησιμοποιούμε στην κάμψη έχουν υποστεί μια κατεργασία για να πάρουν τη μορφή λαμαρίνας, βέργας, δοκού κ.λπ. Η πρώτη φάση της διαμόρφωσης των ελασμάτων είναι η έλαση για την οποία εκτενέστερα θα αναφερθούμε σε επόμενο κεφάλαιο. Στην έλαση λοιπόν το πλέγμα του υλικού υφίσταται μια επιμήκυνση κατά τη διεύθυνση της κατεργασίας και έτσι δημιουργείται μια δομή όμοια με τη μορφή των ινών. Αν κατά την κάμψη το υλικό φορτιστεί κάθετα προς τις ίνες υπάρχει κ ίνδυνος να σχιστεί, ενώ οι φορτίσεις κατά τη διεύθυνση της έλασης παραλαμβάνονται καλύτερα από το υλικό και η αντοχή του είναι μεγαλύτερη (σχ ). Σχ1]μα : Διεύθυνση έλασης στην κάμψη. Η γωνία κάμψης στο υπό διαμόρφωση έλασμα παίρνει την τελική της μορφή όταν το έμβολο φτάσει στο κάτω νεκρό σημείο της διαδρομής του. Στην αρχή και κατά τη διάρκεια της σταδιακής καθόδου του εμβόλου η γωνία αυτή είναι μεγαλύτερη από την l l i Σχι]μα : Διαδικασία κάμψης σ ε στραντ ζ οπμ έ σα. τελική, το μέγεθός της όμως μειώνεται σταδιακά μέχρι την τελική μορφή της γωνίας (σχ ). Όταν πρόκειται να καμφθούν εξαρτήματα στα οποία απαιτείται μεγάλη ακρίβεια, το έλασμα πρέπει να στερεώνεται σωστά πάνω στη καμπτική πλάκα ώστε να εξασφαλίζεται η ι', - ακριβής του θέση κατά την διάρκεια της κάμψης. Αυτό επιτυγχάνεται με την ύπαρξη κατάλληλης υποδοχής πάνω στην πλάκα. Ένα έλασμα βιδωμένο με κοχλίες και κατάλληλα διαμορφωμένο, μπορεί να αποτελέσει το έλασμα υποδοχής 22

23 του προς κατεργασία ελάσματος. Η ακριβής συγκράτηση του ελάσματος μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τη χρήση πίρων υποδοχής, που βρίσκονται στερεωμένοι στην καμπτική μήτρα. Σε αυτή την περίπτωση όμως απαιτείται στο έλασμα που πρόκειται να καμφθεί, να υπάρχουν ανοιγμένες οπές μέσα στις οποίες θα εισέλθει ο πίρος. Για να διασφαλιστ ε ί η σωστή κάμψη όταν στο αντικείμενο υπάρχουν οπές πρέπει να απέχουν από την καμπτική ακμή μια ελάχιστη απόσταση, ώστε να αποφθεχθούν παραμορφώσεις τους (σχ ). Η εμπειρική σχέση για τον υπολογισμό της ελάχιστης απόστασης μεταξύ μιας οπής και της γωνίας κάμψης είναι: a 2:: ri + 2 * s mm (2.12) Ί '..,. όπου: a =ελάχιστη απόσταση οπής - γωνίας (mm) Γi =ακτίνα καμπυλότητας τ ε μαχίου (mm) s =πάχος ελάσματος (mm) Σχi1μα : Θέση οπ1)ς κατά την κάμψη ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΜΨΗΣ Υπάρχουν πολλ έ ς μ έ θοδοι κάμψης, οι οποίες ανάλογα με τον τρόπο που ασκούμε τη δύναμη στο έλασμα κατατάσσονται ως εξής: ελεύθερη κάμψη. κάμψη με καλούπια. κάμψη με στροφή. κάμψη σε κύλινδρο ΕΛΕΎΘΕΡΗ ΚΑΜΨΗ Με τον όρο ελεύθερη κάμψη εννοούμε κάθε κάμψη ελάσματος που γίνεται χωρίς τη χρήση μηχανημάτων. Συνήθως πραγματοποιείται με τη βοήθεια απλών εργαλείων όπως σφυρί, αμόνι, μέγγενη κ.λ.π., τα 23

24 οποία υπάρχουν σε αφθονία σε όλα τα μηχανουργεία ( σχ , ). Σχήμα : Κάμψη στη μέγγενη. Σχήμα : Κάμψη στο αμόνι. Η εργασία αυτή τις περισσότερες φορές και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ελάσματα με μεγάλη διατομή, γίνεται εν θερμώ ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, η δύναμη που πρέπει να ασκηθεί στο έλασμα. Μπορούμε να επιτύχουμε με αυτό τον απλό τρόπο διάφορες μορφές αντικειμένων από απλή κάμψη σε ορθή γωνία έως και καμπυλωτή κάμψη. Παρόλα αυτά το αντικείμενο που θα προκύψει από μια τέτοια κατεργασία δεν θα έχει ακριβείς διαστάσεις, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος της καταστροφής της εξωτερικής επιφάνειας του ελάσματος από τα χτυπήματα. Τα σημαντικότερα ωστόσο μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ο πολύ μικρός ρυθμός παραγωγής των αντικειμένων και η και διατομής. αδυναμία κατεργασίας ελασμάτων μεγάλου μήκους 24

25 ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΣΤΡΟΦΗ στροφή Στην το κάμψη με έλασμα κάμπτεται από ένα βραχίονα, ενώ συγκρατείται από ειδικό σφιγκτήρα. Η κατεργασία..-;~~;~~;~~ 7:. ~,;;:,.,. '-,~:>>~/ ~ /;" αυτή πραγματοποιείται,y ~-,f/ :.'~ ~/( στις στράντζες. Οι /'',; ~-"' ,..::::- r:~ - στράντζες συναντώνται ~~ ~7~>;:-,=---- rjf~~ -If, -- ~\ ~----- ~~~;,~~~:~~ύvται για~~~!,~": - ' '':;:, i(\,:--,; Ά ;.Γ ;(';{ παραγωγή μεμονωμένων τεμαχίων και μηχανοκίνητες για την παραγωγή μεγαλύτερου αριθμού τεμαχίων. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να διαμορφώσουμε ελάσματα μεγάλου μήκους και διατομής με αρκετά μεγάλη ακρίβεια στις διαστάσεις και με μεγάλη ποικιλία μορφών (σχ ). Οι συνηθισμένες στράντζες έχουν μέγεθος από 1 έως 2,5 m και μας δίνουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε τις σιαγόνες ώστε να μεταβάλλουμε την ακτίνα κάμψης και να μπορούμε να σχηματίσουμε γωνίες κάμψης μέχρι 130 περίπου. Οι στράντζες δεν έχουν όλες την ίδια δυνατότητα κάμψης. Λέγοντας δυνατότητα κάμψης εννοούμε το μέγιστο μήκος και πάχος ελάσματος που μπορεί να κατεργαστεί. Στην προσπάθεια να αυξηθεί ο ρυθμός παραγωγής έχουν αναπτυχθεί οι αυτόματες στράντζες που είναι προγραμματιζόμενες και έτσι μπορούν να λειτουργήσουν ακόμα Σχήμα : Προφίλ από λαμαρίνα που έχουν και χωρίς χειριστή ( σχ κατασκευαστεί σε στράντζα , ). Η τροφοδοσία τους με κομμένα αναπτύγματα λαμαρίνας μπορεί να γίνεται αυτόματα από ντάνα ή χειροκίνητα. Ακόμα όμως και στην περίπτωση που χρησιμοποιείται η χειροκίνητη τροφοδοσία ο ρυθμός παραγωγής παραμένει υψηλός αφού όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες γίνονται σε χρόνο που η μηχανή δουλεύει αυτόματα το προηγούμενο κομμάτι (masl<ed time). 25

26 -- ; Σχήμα : Αυτόματη στράvτζα. ' Σχήμα : Έλασμα που έχει υποστεί εκτομή και προορίζεται για κάμψη. Σχήμα : Διαδικασία κάμψης ελάσματος σε αυτόματη στράvτζα. 26

27 Ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να δουλεύει μόνο του (stand alone) ή να συμμετ έχει σε γραμμή παραγωγής με άλλες μονάδες π.χ. εκτομής, τρυπήματος, κ.λπ. ( σχ ). Στο σχήμα φαίνεται η διαδικασία κατεργασίας ενός ελάσματος από μια αυτόματη στράντζα. Το κομμένο στις κατάλληλες διαστάσεις έλασμα, μπαίνει στο σύστημα αυτόματα ή χειροκίνητα και παραλαμβάνεται αυτόματα από τον διαχειριστή, που αναλαμβάνει να πάρει το σημείο αναφοράς του κομματιού και να εκτελέσει τις απαιτούμενες περιστροφές και προωθήσεις του. Έτσι θα πάει στις λάμες που θα κάνουν τις προγραμματισμένες διπλώσεις. Το έλασμα για να διπλωθεί συγκρατείται σε σταθερή θέση από κατάλληλους συγκρατητές, των οποίων των συνολικό πλάτος είναι μεταβλητό και ρυθμίζεται αυτόματα. Η δίπλωση μπορεί να είναι είτε προς τα πάνω (θετική) είτε προς τα κάτω (αρνητική). Πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα για δυο διαδοχικές διπλώσεις, που η μία θα είναι «θετική» και η άλλη «αρνητική»,να μην απαιτείται αναποδογύρισμα του κομματιού ΚΑΜΨΗ ΜΕ ΚΑΛΟΥΠΙΑ Στην κάμψη με καλούπια, το έλασμα κάμπτεται από τη δύναμη που ασκούν σε αυτό η καμπτικές ακμές του εμβόλου και της μήτρας. Με αυτόν τον τρόπο κάμψης μπορούμε να κατασκευάσουμε δύσκολα σχήματα και με μεγάλο ρυθμό παραγωγής. Η κατεργασία αυτή εκτελείται στις στραντζ οπρέσες οι οποίες είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα εργαλεία κάμψης. Η κάμψη μπορεί να γίνει σε απλά εργαλεία (που εκτελούν μόνο κάμψη) αλλά και σε σύνθετα εργαλεία (τα οποία εκτελούν και άλλες κατεργασίες π.χ. κοίλανση, εκτομή κ.λ.π. ). Οι κατεργασίες σε στραντζοπρέσες μπορούν να καταταγούν ανάλογα με το σχήμα της γωνίας κάμψης, ως εξής: + Κάμψη σε γωνία τύπου V 27

28 Λέγοντας κάμψη τύ που V, ουσιαστικά εννοούμε κάμψη του ελάσματος κατά μία γωνία. Το έλασμα τοποθετείται στην κατάλληλη θέση δηλαδή σε τέτοια θέση ώστε η γραμμή κάμψης του ελάσματος να συμπίπτει με τη ακμή, ''"". Ι Ι ). κάμψης του εμβόλου, και ".., συγκρατείται εκεί με τη βοήθεια /.. ενός κατάλληλα διαμορφωμένου! ' Η "" και αναγκάζει το υλικό να =:.:. ~====;,,,.. /.,J..wJ. ελάσματος. Το έμβολο κατεβαίνει ε ισχωρήσει στη μήτρα παίρνοντας ταυτόχρονα και το σχήμα της (σχ ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να διαμορφωθεί ακριβώς η γραμμή κάμψης και να μην Σχήμα : Κάμψη τύπου v. παρουσιαστεί στρέβλωση στο αντικείμενο είναι το έμβολο και η μήτρα να είναι ευθυγραμμισμένα. Πράγμα που επιτυγχάνεται αν δοθεί η ανάλογη προσοχή κατά την τοποθέτηση του εργ α λείου κάμψης στην πρέσα. Κάμψη σε γωνία τύπου U Στην κάμψη τύπου U στα τεμάχια διαμορφώνονται δυο γωνίες ταυτόχρονα. Η διαδικασία γίνεται όπως και προηγουμένως με ένα κατάλληλο ~ ι ι λ ;.~Η ιι 1 1 t-, J ι,. :r!~ ~ ~ ι...,.. ι 1 r ' :.t:[ _ }3_. ~.. fϊ n ϊ'-"r 1 " ι Σχήμα : Κάμψη τύπου U. 1 Ι "'; έμβολο και μια μήτρα. Το έλασμα τοποθετείται και συγκρατείται στην σωστή θέση και καθώς το έμβολο κινείται το αναγκάζει να καμφθεί. Σε αυτού του είδους την κατεργασία παρουσιάζεται μια ιδιαιτερότητα η οποία έχει να κάνει με την επανάταξη (δηλαδή την ελαστική επιστροφή) του υλικού εξ' αιτίας της οποίας το τεμάχιο συσφίγγεται στη μήτρα και γι' αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη εξολκέα ο οποίος θα απομακρύνει το τεμάχιο από το εργαλείο (σχ ). Με τη χρήση ενός τέτοιου εργαλείου όμως δεν μπορούμε να επιτύχουμε αντικείμενα με ακριβώς παράλληλες πλευρές και αυτό γιατί μετά την έξοδο του από το εργαλείο οι πλευρές του αντικειμένου ανοίγουν ελάχιστα με αποτέλεσμα να μην είναι παράλληλες μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό μπορούμε σε διαμορφώσεις που απαιτούμε να κατασ- 28

29 κευαστούν με ακρίβεια οι εξωτερικές διαστάσεις, να προσαρμόσουμε στο έμβολο κινητές σιαγόνες (σχ ) και να διαμορφώσουμε το κυρίως σώμα του εμβόλου με τέτοιο τρόπο, ώστε να σχηματιστούν οι κεκλιμένες επιφάνειες που φαίνονται στο σχήμα. Αμέσως μετά το τέλος της κατεργασίας της κάμψης και ενώ το έμβολο βρίσκεται στο κάτω νεκρό σημείο, οι κεκλιμένες επιφάνειες πιέζουν τις κινητές σιαγόνες και τις αναγκάζουν να κινηθούν προς τα έξω. Καθώς το έμβολο κινείται προς τα πάνω, οι κινητές σιαγόνες επανέρχονται στην αρχική τους θέση, το αντικείμενο ελευθερώνεται από το έμβολο και εξέρχεται από τη μήτρα με την επίδραση του εξολκέα. -. '"' i.; Η.. ".. Έμρι::ιΑr:ι Υπ~:ιι5ι::ιιή ι.. ι ι Ri\I']~ Σιιι:.,.:ι'UΕς ι Αvιιmμ.Ε'Uι::ι 1 Μήφιι. Aw.mμ.E'UCΙ ΕmΒΊΙμηtή - Δuίι::ιΊ:ΙΙ.CΙη Σχήμα : Κάμψη τύπου U σε εργαλείο με κινητές σιαγόνες στο έμβολο. Αν η απαίτησή μας για ακρίβεια αφορά τις εσωτερικές διαστάσεις τότε οι κινητές σιαγόνες και οι κεκλιμένες επιφάνειες τοποθετούνται στην καμπτική μήτρα (σχ ). Η λειτουργία του εργαλείου σ' αυτή την περίπτωση είναι η ίδια με την προηγούμενη με τη διαφορά της ύπαρξης δυο ελατηρίων που πιέζουν τις κινητές σιαγόνες προς τα πάνω. Αμέσως μετά το τέλος της κάμψης οι κινητές σιαγόνες πιέζονται από το έμβολο προς τα κάτω και τα ελατήρια συμπιέζονται. Κατά την κίνηση αυτή οι σιαγόνες ολισθαίνουν πάνω στις κεκλιμένες επιφάνειες και κινούνται προς τα μέσα συμπιέζοντας την εξωτερική επιφάνεια του αντικειμένου. Όταν το έμβολο αρχίζει να ανεβαίνει τα συμπιεσμένα ελατήρια επανέρχονται ωθώντας τις σιαγόνες προς τα πάνω. Έτσι απελευθερώνεται το αντικείμενο και μπορεί να εξέλθει από τη καμπτική μήτρα. 29

30 -rr [" 'i ΠΟ. Ο~~Ί'l.. Σχήμα : Εργαλείο κάμψης τύπου U με κινητές σιαγόνες στην μήτρα. Αι.m.κ:Ξίμει. Ιι) + Κάμψη κατά διπλή γωνία Ζ Αυτός ο τρόπος κάμψης χρησιμοποιείται για να κατασκευάσουμε δυο γωνίες εκατέρωθεν του ελάσματος, όταν πρόκειται να κατασκευαστεί μεγάλος αριθμός τεμαχίων ( σχ ). Ουσιαστικά πρόκειται για έναν τρόπο αύξησης του ρυθμού παραγωγής τεμαχίων, αφού αν διαμορφώναμε τον ίδιο αριθμό ελασμάτων με ένα εργαλείο τύπου V, θα ήταν αναγκαίες διπλάσιες κινήσεις της πρέσας συν τον ενδιάμεσο χρόνο για την μετακίνηση και επανατοποθέτηση του αντικειμένου. Σχήμα : Κάμψη τύπου Ζ. Στην πορεία της κίνησης προς τα κάτω το έμβολο πρέπει σε κάποιο στάδιο να έ ρθει πρώτα σε ταυτόχρονη επαφή με δύο σημεία στο πάνω μέρος του ε λάσματος ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μετακίνησης του ελάσματος στην καμπτική πλάκα. Στη συνέχεια πρέπει να πιέσει το έλασμα μέσα στην μήτρα ώστε να πάρει τη μορφή που επιθυμούμε. 30

31 ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΚΑΜΨΗ Λέγοντας κυλινδρική κάμψη εννοούμε την κατεργασία κατά την οποία ένα ευθύγραμμο έλασμα το διαμορφώνουμε σε κυλινδρικό. Η κυλινδρική μορφή μπορεί να δοθεί σε όλο το μήκος του ελάσματος π.χ. κατασκευή σωλήνα, ή σε ένα μόνο μέρος του ελάσματος π.χ. ενίσχυση των άκρων ενός δοχείου. Η κάμψη υπό μορφή κυλίνδρου γίνεται χειροκίνητα ή με τη χρήση μηχανημάτων. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για χειροκίνητη διαμόρφωση είναι αμόνι, μέγγενη, σφυρί, κυλίνδρους κάμψης, κορδονιέρα. Με τα εργαλεία λ _ ;- ::Ξ:= αυτά μπορούμε να διαμορφώσουμε rg--- -~ - - -, ~,) ελάσματα, σε κυλιν?ρική μορ~ή, να '.../}lk~;,. * ~~λ, κατα~κευασουμε ενισχυσεις στα χείλη ενός =~~. κυαθιου κ.λπ. ~ ~ ~\ Στο σχήμα βλέπουμε τους κυλίνδρους κάμψης. Είναι ένα χειροκίνητο μηχάνημα το οποίο αποτελείται από τρεις χαλύβδινους κυλίνδρους από τους οποίους οι δύο βρίσκονται τοποθετημένοι στο μπροστινό μέρος του εργαλείου και ο ένας στο πίσω. Οι μπροστινοί κύλινδροι περιστρέφονται με τον χειρομοχλό και αναγκάζουν το έλασμα να μετακινηθεί προς τον πίσω κύλινδρο ο οποίος γυρίζει ελεύθερα και ονομάζεται κύλινδρος κάμψης. Όταν το έλασμα ακουμπήσει σ' αυτόν τον κύλινδρο αναγκάζεται να λυγίσει και να τυλιχθεί γύρω από τον μπροστινό κύλινδρο. Η διάμετρος του κυλίνδρου που θα προκύψει από μια τέτοια διαμόρφωση εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του κυλίνδρου κάμψης και των μπροστινών κυλίνδρων του μηχανήματος. Όσο μεγαλώνει η απόσταση αυτή τόσο μεγαλώνει και η διάμετρος του κυλίνδρου που θα κατασκευάσουμε. Στο σχήμα φαίνεται η ενισχύσεων στα χείλη ενός δοχείου. Το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε ονομάζεται κορδονιέρα και αποτελείται από δυο άξονες που περιστρέφονται ο ένας αντίθετα από τον άλλο. Η περιστροφή γίνεται με τον χειροστρόφαλο που στρέφει τον ένα άξονα ο οποίος με τη βοήθεια γραναζιών περιστρέφει τον άλλο. Στα ελεύθερα άκρα των δυο αυτών αξόνων τοποθετούνται κατάλληλα διαμορφωτικά εργαλεία (ράουλα), ανάμεσα στα οποία κατεργασία διαμόρφωσης 31

32 συμπιέζεται το μεταλλικό φύλο και με την περιστροφή τους διαμορφώνεται. Κυλινδρική κάμψη μπορούμε να επιτύχουμε και με καμπτικά εργαλεία εμβόλου - μήτρας. Ένα είδος κάμψης που εκτελούνται σε μήτρες συστροφής - κάμψης είναι η συστροφή των άκρων ενός επίπεδου ελάσματος π.χ. μεντεσέδες για πόρτες και παράθυρα (σχ και ). ~ K<J -rιu μi:-,-.n<: τη ς μi1ι μ οι, ~j \.11, t'ι.. l ι l.. ι., r -fι.): J -~: ~ ".Γ \. ~, ~ ' \ Σχήμα : Εργαλείο συστροφι1ς κάμψης. Σχήμα : Οριζόντια τοποθετημένο εργαλείο συστροφής κάμψης. Το έλασμα τ οποθετείται στην πλάκα συγκράτησης και με την κίνηση του ειδικά διαμορφωμένου εμβόλου παίρνει το επιθυμητό σχήμα. Το διαμορφωμένο έλασμα παρασύρεται προς τα πάνω και βγαίνει από το εργαλείο, όταν το έμβολο επιστρέφει στην αρχική του θέση. Για να μειωθούν οι τριβές μεταξύ του καμπτικού εμβ ό λου και του αντικειμένου, το έμβολο υποβάλλεται σε θερμική επεξεργασία ολικής σκλήρυνσης και στο σημείο που γίνεται η συστροφή σε κατεργασίες λ ε ίανσης και στίλβωσης. Για να διευκολυνθεί η παραπάνω διαδικασία και η μορφή του Σχήμα : Μορφή της κύρτωσης ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι προεργασίας στα Λ ι1;.;ή τη.-; σ ι ο~ ~"::χi ιί~ J(iπ~ '"'' 1 j l <.ΙJ.ιφή IΙΗ, UΙ:CΠJ)1 31;')Ιl( Λμ :χ/ι τ η ς ι lι>ιjyμιη11,'1 1 ισ1χ ι'1 σιjmροφ ι)ί, τr, 1~ m_~σ τ οο ι:>i]', άκρατου ελάσματος. αντικειμένου να είναι αυτή ακριβώς που θέλουμε, πρέπει τα άκρα του ελάσματος να υποβληθούν προηγουμένως σε προεργασία κάμψης ( σχ ). Η προεργασία αυτή μπορεί να.κοn 11<t-«; γίνει ταυτόχρονα με την αποκοπή του fol...'φιth:'t c ; Α ωρi6α F.λ 6αμu Ί ο <.: 32

33 ελάσματος από τη λωρίδα ή μετά την αποκοπή σε άλλο εργαλείο. Στο σχήμα παριστάνεται η ταυτόχρονη προεργασία κάμψης και αποκοπής σε ένα κοπτικό εργαλείο. Παρατηρούμε ότι το κοπτικό έμβολο είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε αποκόπτοντας το έλασμα να έχει δημιουργηθεί σε αυτό ένα μικρό λύγισμα στη μια του πλευρά. Η ακτίνα καμπυλότητας του εμβόλου θα πρέπει να είναι ίση με το μισό της εσωτερικής διαμέτρου της συστροφής. Σ τη ν περίπτωση που η Σχήμα : Ταυτόχρονη αποκοπ1) και προεργασία κάμψης. προεργασ ία κάμψης θα γίνει μετά την αποκοπή του ελάσματος, χρησιμοποιούμε το εργαλείο του σχήματος Στο οποίο τοποθετούμε ελάσματος. το έλασμα στον συγ κρατητή και στη συνέχεια το κατάλληλα κατασκευασμένο έμβο λο κατεβαίνει και διαμορφώνει το άκρο του Σχήμα : Προεργασία κάμψης στα άκρα ελάσματος. Η δημιουργία ενισχύσεων στα άκρα κυαθίου γίνεται με το εργαλείο του σχήματος Με την πίεση ασκεί το έμβολο στο του κυαθίου προκαλείται αρχή το τσάκισμα του που ' στομιο στην ' στομιου και στη συνέχεια η συστροφή του. Σε τέτοιες περιπτώσεις κατεργασίας αντικείμενο πρέπει να ι\ ιι... '"""< εφαρμόζει με ακρίβεια στο Σχήμα : Δημιουργία ενισυυτικού νύοου στα Υείλn κυαθίου. μέρος της μήτρας και να το κάτω προεξέχει από αυτή λίγο περισσότερο από το μήκος της περιφέρειας του ενισχυτικού γύρου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εάν το αντικείμενο προεξέχει πολύ περισσότερο προς τα πάνω το αντικείμενο θα καταστραφεί αφού θα σχηματιστεί πρώτα ο ενισχυτικός γύρος και στη συνέχεια το στόμιο θα τσακιστεί ξανά χάνοντας το σχήμα του. Οι επιφάνειες του εμβόλου που έρχονται σε επαφή με την εσωτερική επιφάνε ια του κυαθίου κατασκευάζονται με λοξότμηση 30 ώστε με την κάθοδο του εμβόλου να κεντράρεται το αντικείμενο μέσα στη μήτρα. Τα σημεία όπου γίνεται 33

34 η συστροφή του αντικειμένου πρέπει να υποβάλλονται σε κατεργασίες λείανσης και στίλβωσης ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι τριβές. Σε αρκετές περιπτώσεις που το ύψος των κυαθίων είναι μεγάλο είναι απαραίτητο να υπάρχει στο εργαλείο κατάλληλος εξολκέας ο οποίος μετά το τέλος της κατεργασίας θα απομακρύνει το αντικείμενο από τη μήτρα. Η συστροφή αντικειμένων σε εργαλεία διαδοχικής σειράς ΣΧJ1μα : Εργαλείο διαδοχικής σειράς κατεργασιών. κατεργασιών επιτυγχάνεται σε δυο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η προεργασία κάμψης και στο δεύτερο η συστροφή. Η κίνηση του εργαλείου συστροφής που σε αυτές τις μήτρες βρίσκεται σε οριζόντια θέση επιτυγχάνεται με κατάλληλο έμβολο που έχει κάποια κλίση (σχ ). Η χρήση αυτού του είδους του εργαλείου επιβάλλεται γιατί πρέπει κατά την επιστροφή του εμβόλου το έλασμα να μην παρασύρεται προς τα πάνω, αφού μετά το τέλος της κατεργασίας συστροφής το έλασμα θα προωθηθεί για το επόμενο στάδιο κατεργασίας ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΑΣΗ -ΦΙΛΑΡΙΣΜΑ Στην εξέλαση - φιλάρισμα το αρχικό υλικό υπό μορφή δίσκων και με τη βοήθεια ενός εμβόλου και μιας μήτρας διαμορφώνεται με μια φάση κατεργασίας σε συμπαγές ή κοίλο τεμάχιο. Η κατεργασία γίνεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και τα υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό πλαστικότητας στη θερμοκρασία αυτή. Το υλικό υποχρεώνεται να περάσει από το διάκενο μεταξύ εμβόλου και μήτρας, ενώ έχουμε υπερβεί το όριο διαρροής του. Αυτή η διαδικασία διαμόρφωσης χρησιμοποιείται για την παραγωγή σωληναρίων για συσκευασία διαφόρων προιοντων (οδοντόπαστες, κρέμες κάθε είδους, τρόφιμα σε μορφή πάστας, φαρμακευτικά προϊόντα κ.α.). Τέτοια μεταλλικά υλικά είναι ο μόλυβδος, ο κασσίτερος, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός, το καθαρό αλουμίνιο και τα κράματά του, ο μαλακός ορείχαλκος και οι χάλυβες με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα. Το αλουμίνιο και τα κράματά του είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για εξέλαση και μας δίνουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε περίπλοκά αντικείμενα όπως εξαρτήματα 34

35 ραδιοφώνων, κυάθια κάθε είδους έμβολα αυτοκινήτων κ.α. Ο μόλυβδος, ο χαλκός και ο κασσίτερος, υπόκεινται σε εξέλαση για την κατασκευή σωλήνων. Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται για την κατασκευή στεγνών μπαταριών (στήλες). Οι χάλυβες με μικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή με εξέλαση προσχεδίων γραναζιών, πλημνών τροχών, γραναζιών κούφιων κ.α.(σχ ). ; 1.. ι ι ~ 1 i i /( t ' l i j : 11.,Ι ' 4 (U_Jj) Σχήμα : Αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί με εξέλαση. Κατά την κατ ε ργασία εξέλασης - φιλαρίσματος ένας επίπεδος δίσκος υλικού τοποθετείται μ έ σα στο κοίλωμα της μήτρας. Επειδή το υλικό δεν μπορεί ;:::]1.. b c:.1 CJ ~,.;; Ε.... " ί,; ~. ~. rkh Ι 1 i CFlJ ι : /~ ι u:, ι 1 J Σχήμα : Αρχή λειτουργίας αντίρροπης εεέλασηc. να παρακάμψει την πίεση του κατερχόμενου εμβόλου αναγκάζεται να κινηθεί μεταξύ του διακένου του εμβόλου και της μήτρας (αντίρροπη εξέλαση) ή μεταξύ του εμβόλου και του δακτυλίου εξέλασης (ομόρροπη εξέλαση). Στο σχήμα φαίνεται ο τρόπος κατασκευής ενός αντικειμένου με αντίρροπη εξέλαση. Οι διατομές πο υ μπορούμε να επιτύχουμε με την εξέλαση μπορούν να είναι στρογγυλές, τετραγωνικές, ορθογώνιες, ανάλογα με τη διατομή του εμβόλου εξέλασης. Το μήκος των αντικειμένων που παράγονται με διαδικασία εξέλασης προκειμένου γ ι α κυλινδρικά τεμάχια από υλικό μεγάλης ειδικής επιμήκυνσης μπορεί να φτάσει το εξαπλάσιο της διαμέτρου του αρχικού δίσκου και το πάχος των τοιχ ω μάτων των αντικειμένων μπορεί να κυμανθεί από 0,1 ~ 1,Smm. Ενώ στην βαθεία κοίλανση η κατασκευή ενός αντικειμένου με τέτοιο μήκος θα χρειαζόταν π ε ρισσότερες φάσεις κατεργασίας, με την εξέλαση μπορούμε να το κατασκ ευάσουμε με μία μόνο φάση άρα οικονομικότερα. Είναι ιδανική μορφή κατεργασίας για την κατασκευή αντικειμένων κυλινδρικού σχήματος των οποίων τα τοιχώματα πρέπει να είναι λεπτότερα από την βάση τους, ή εάν επιθυμούμε τα τοιχώματα του αντικειμένου να έχουν αυλακώσεις ή νευρώσεις. Σαν μέτρο για την πραγματοποιούμενη διαμόρφωση λαμβάνεται ο λόγος της νέας διατομής προς την αρχική διατομή, καθώς και ο λόγος του νέου πάχους του τοιχώματος προς το αρχικό πάχος του υλικού. Για 35

36 καθαρό αλουμίνιο 99%. πραγματοποιούνται μεταβολές στη διατομή έως και ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΕΛΑΣΗΣ - ΦΙΛΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Όπως αναφέραμε και παραπάνω η εξέλαση πραγματοποιείται με την πίεση που ασκεί το κατερχόμενο με μεγάλη ταχύτητα έμβολο σε ένα τεμάχιο υλικού που βρίσκεται τοποθετημένο μέσα σε μια μήτρα. Η σχέση μεταξύ της διεύθυνσης της κίνησης του εμβόλου και της διεύθυνσης της ροής του υλικού καθώς και το είδος του αντικειμένου που πρόκειται να παραχθεί (αν είναι συμπαγές ή κοίλο), καθορίζουν το χαρακτηρισμό της εξέλασης. Έτσι έχουμε: Ομόρροπη εξέλαση συμπαγούς αντικειμένου. Κατεργασία στην οποία η κίνηση του υλικού έχει την διεύθυνση της κίνησης του εμβόλου (σχ ). Σχήμα : Ομόρροπη εξέλαση συμπαγούς αντικειμένου. Αντίρροπη εξέλαση συμπαγούς αντικειμένου. Κατεργασία στην οποία η κίνηση του υλικού έχει την αντίθετη διεύθυνση από την κίνηση του εμβόλου (σχ ).. ~.....,ι. 36

37 Σχήμα : Αντίρροπη εξ έλα ση συμπαγούς! αντίθετα από την κίνηση του εμβόλου. Συνδυ α σ μ ό ς τω ν δύο αυτών μεθόδων. Σε αυτή την περίπτωση (σχ ) ένα μέρος του υλικού κινείται στην ίδια διεύθυνση με το έμβολο, ενώ το υπόλοιπο υλικό κινείται + Ομόρροπη εξέλαση κοίλου αντικειμένου με αντίθλιψη. Σε αυτή τη μέθοδο το εργαλείο αποτελείται από δύο έμβολα. Το ένα ονομάζεται έμβολο εξέλασης και είναι αυτό που πιέζει το υλικό και το άλλο ονομάζεται έμβολο αντίθλιψης, το οποίο αναγκάζει το υλικό να ακολουθήσει πορεία την που Εμ$0),ο α mθλ/ψι::,ις Σχήμα : Ομόρροπη εξέλαση κοίλου αντικειμένου επιθυμούμε και στο μεαντίθλιψη. τέλος της διαδικασίας παίζει το ρόλο του εξολκέα. Το υλικό κινείται προς τη διεύθυνση κίνησης του εμβόλου και αναγκάζεται να διέλθει μέσα από το διάκενο ροής, που σχηματίζεται είτε με διαμόρφωση του εμβόλου και του δακτυλίου εξέλασης, είτε από το έμβολο αντίθλιψης και το δακτύλιο εξέλασης (σχ ). Ομόρροπη εξέλαση κοίλων αντικειμένων χωρ ί ς αντίθλιψη. Όπως δηλώνει και το όνομά της, δεν υπάρχει έμβολο αντίθλιψης, αλλά ένας εξολκέας για να απομακρύνει το αντικείμενο από την μήτρα μετά το τέλος της κατεργασίας. Σε αυτού του είδους την εξέλαση ο αρχικός δίσκος έχει ένα τ υφλό κοίλωμα ή μια διαμπερή οπή. Το έμβολο εισέρχεται μέσα στο κοίλωμα αυτό ή την οπή και πιέζει το υλικό να διέλθει από το διάκενο ροής, που σχηματίζεται από το έμβολο εξέλασης και το δακτύλιο της μήτρας. Το υλικό ρέει προς 37

38 τη διεύθυνση της κίνησης του εμβόλου και παίρνει το επιθυμητό σχήμα. Αυτός ο τρόπος εξέλασης δεν ενδείκνυται για την κατασκευή αντικειμένων με λεπτά τοιχώματα γιατί αυτά θα παραμορφωθούν κατά την κίνηση του εξολκέα (σχ ). Σχήμα : Ομόρροπη εξέλαση κοίλου αντικειμένου χωρίς αντίθλιψη. -. r "' /!11,IΠ!,J t;. ;.. j rrι ' :~ι.>. ;,...'";.i.j ':r, '., 1 υ1(11 : ινr 1! 1 1! 1'.' ''1', γ.., + Αντίρροπη εξέλαση κοίλων τεμαχίων. Σχήμα : Αντίρροπη εξέλαση κοίλου αντικειμένου. Στη μέθοδο αυτή το υλικό κινείται αντίθετα από το έμβολο και παίρνει το κατάλληλο σχήμα περνώντας από το διάκενο ροής, που σχηματίζεται μεταξύ του εμβόλου εξέλασης και του δακτυλίου συμπίεσης. Ο αρχικός δίσκος μπορεί να είναι πλήρης ή με οπή και πρέπει να έχει το εξωτερικό σχήμα των έτοιμων τεμαχίων (σχ ). Πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία της εξέλασης είναι η σωστή λίπανση του προς διαμόρφωση υλικού ώστε να αποφευχθούν μεγάλες φθορές στο εργαλείο. Κατά την επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων δε χρειάζεται γενικά λίπανση γιατί αυτά τα υλικά είναι αυτολιπαινόμενα. Κατά την επεξεργασία χάλυ6α είναι απαραίτητη μια στι6άδα διαχωρισμού και λίπανσης. Αυτό επιτυγχάνεται μ ε φωσφάτωση του ακατέργαστου χάλυ6α ή με χρήση λιπαντικών ( μίγμα από λάδι γογγυλιών, ρετσινόλαδο και ταλκ, ορυκτέλαια κ. α.). 38

39 4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΚΟΙΛΑΝΣΗΣ Τα εργαλεία βαθείας κοίλανσης όπως έχει ήδη αναφερθεί αποτελούνται από το έμβολο, τη μήτρα, τον συγκρατητή και από εξολκέα αν είναι απαραίτητος. Το σύστημα εμβόλου - μήτρας (καλούπι) κατασκευάζεται ειδικά για κάθε σειρά αντικειμένων η δε κατασκευή του απαιτεί υψηλή ειδίκευση, πείρα και υποδομή. Για την κατασκευή ενός εργαλείου θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν οι ιδιότητες του υλικού που θα διαμορφωθεί, το πάχος του, ο αριθμός των τεμαχίων που θα παραχθούν και η πρέσα η οποία θα χρησιμοποιηθεί. Είναι προφανές ότι για ένα εργαλείο που το κόστος κατασκευής είναι αρκετά μεγάλο δεν επιτρέπονται πειραματισμοί και για το λόγο αυτό ο υπολογισμός της όλης διαδικασίας μειώνει αποφασιστικά τη δαπάνη κατασκευής. Η δομή των εργαλείων βαθείας κοίλανσης εξαρτάται από τον τύπο της πρέσας τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι τα εργαλεία για πρέσες διπλής ενέργειας διαφέρουν από αυτά των συνήθων πρεσών έκκεντρου ή στροφάλου, κυρίως στη θέση που βρίσκεται τοποθετημένος ο συγκρατητής. Στο σχήμα 4.1 βλέπουμε ένα εργαλείο βαθείας κοίλανσης για πρέσα διπλής ενέργειας. Σ' αυτό το εργαλείο ο συγκρατητής στερεώνεται σε δική του κεφαλή ώσεως, ενώ το έμβολο στηρίζεται σε άλλη κεφαλή, η οποία οδηγείται από την κεφαλή του συγκρατητή ~ " ι L ' ι \. ι ι 1 1 ~ j t\ ; ι Γ-... ' Αρχικά και οι δύο κεφαλές της Σχήμα 4.1: Εργαλείο βαθείας κοίλανσης για πρέσας πιέζουν το έμβολο και τον συγκρατητή αναγκάζοντάς τα, να πρέσα διπλής ενέργειας. κινηθούν προς τα κάτω. Έτσι ο συγκρατητής πιέζει το έλασμα που βρίσκεται τοποθετημένο στην κατάλληλη υποδοχή, ενώ το έμβολο κοίλανσης κατέρχεται περισσότερο και αρχίζει να παρασύρει το έλασμα εντός της μήτρας. ι.' ;11 1 Κατά τη διάρκεια της κοίλανσης η πίεση που ασκεί ο 39

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 5 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα διάφορα µηχανολογικά εξαρτήµατα παίρνουν την αρχική τους µορφή κατά κανόνα µε µεθόδους µορφοποίησης (ιδιαίτερα χύτευση) χωρίς αφαίρεση υλικού, αφήνοντας µικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ

3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΟΠΗΣ 3.1 Γενικά Τα μεταλλικά φύλλα μπορούν να κοπούν με μια μεγάλη ποικιλία από εργαλεία, όπως ψαλίδια μαχαιρωτά, ψαλίδια με ορθογωνισμένες κοπτικές ακμές, ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111

7.2. ΤΟΡΝΟΙ. Σχήμα 111 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 109 7.2. ΤΟΡΝΟΙ Ο τόρνος είναι ιστορικά η αρχαιότερη ίσως εργαλειομηχανή που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, προερχόμενη κατά πάσα πιθανότητα από τον τροχό του αγγειοπλάστη. Στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό.

ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ. Το ΤΕ είναι συνήθως κυλινδρικό, μπορεί όμως να είναι και κωνικό ή πρισματικό. ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΑ O διαιρέτης είναι μηχανουργική συσκευή, με την οποία μπορούμε να εκτελέσουμε στην επιφάνεια τεμαχίου (TE) κατεργασίες υπό ίσες ακριβώς γωνίες ή σε ίσες αποστάσεις. Το ΤΕ είναι συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Κατεργασία (process) είναι η διαδικασία µορφοποίησης των υλικών που εκµεταλλεύεται την ιδιότητά τους να παραµορφώνονται πλαστικά (µόνιµες µεγάλες παραµορφώσεις) και συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες

Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Μάθημα 5 ο Ποιες είναι οι Ιδιότητες των Υλικών ; Φυσικές & Μηχανικές Ιδιότητες Κατεργαστικότητα & Αναφλεξιμότητα Εφελκυσμός Θλίψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις -1 ιάτμηση Στρέψη Έλεγχοι των Υλικών Φορτίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ T.Σ. (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ:

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 123 ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΠΡΕΣΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει τι είναι πρέσα 2. Κατονομάζει τις κατεργασίες διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών που γίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος

Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Εξοπλισμός κουρμπαρίσματος Ευρεία γκάμα για συγκεκριμένες ανάγκες κουρμπαρίσματος και διαμόρφωσης άκρων. Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τύπος μοντέλων Σελίδα Κουρμπαδόροι Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ. 2.2 Τύποι καλουπιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1 ΧΥΤΕΥΣΗ Χύτευση καλείται η έκχυση λειωμένου μετάλλου σε τύπους (καλούπια) καταλλήλου σχήματος. Η χύτευση αν και εμφανίστηκε στους προϊστορικούς χρόνους αποτελεί και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Μηχανουργική Τεχνολογία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΚΗΣ Α. ΣΥΡΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΚΗ ΓΕΝΙΚΑ Κατά την ολκή (drawing), το τεµάχιο υπό τη µορφή ράβδου, σύρµατος ή σωλήνα υφίσταται πλαστική παραµόρφωση διερχόµενο µέσα από µεταλλική µήτρα υπό την επενέργεια εφελκυστικού φορτίου στην έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ.

Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801, 30-7332.901. 40 LIT τεμ. 50. 35 LIT τεμ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΈΡΓΟ: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για κοινοχρήστους χώρους Κ.Α. 30-7332.009, 30-7332.301 30-7332,401, 30-7332.501 30-7332.502, 30-7332.701 30-7332.801,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΝΑΥΠΗΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 29 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ Τόρνευση μετατόπιση περιστροφή Φραιζάρισμα περιστροφή μετατόπιση Διάτρηση περιστροφή - Επιφανειακή λείανση περιστροφή μετατόπιση Κυλινδρική λείανση περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΤΟΡΝΟΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΤΟΡΝΟΙ 1 Ιστορική αναδρομή του τόρνου Η τόρνευση σαν κατεργασία χρησιμοποιείται από πολύ παλαιά, γύρω όμως στο 1400 μ.χ. εμφανίστηκαν οι πρώτοι τόρνοι που στην αρχή κινούνταν με μυϊκή δύναμη ή με νερό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σημειώσεις

Πρόχειρες Σημειώσεις Πρόχειρες Σημειώσεις ΛΕΠΤΟΤΟΙΧΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Τα λεπτότοιχα δοχεία πίεσης μπορεί να είναι κυλινδρικά, σφαιρικά ή κωνικά και υπόκεινται σε εσωτερική ή εξωτερική πίεση από αέριο ή υγρό. Θα ασχοληθούμε μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Ελληνικά Περιεχόμενα 1. Εφαρμογή... 62 2. Περιγραφή... 63 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 64 4. Οδηγίες χρήσης... 64 4.1 Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών

Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Φυσικές ιδιότητες οδοντικών υλικών Η γνώση των µηχανικών ιδιοτήτων των υλικών είναι ουσιώδης για την επιλογή ενδεδειγµένης χρήσης και την µακρόχρονη λειτουργικότητά τους. Στη στοµατική κοιλότητα διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ I 34 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα

Σχήμα 3.13 : Τεμάχια κατεργασμένα με φραιζάρισμα 40 3.3 Φραιζάρισμα (milling) Με φραιζάρισμα κατεργάζονται τεμάχια από διάφορα υλικά όπως χάλυβας, χυτοσίδηρος, συνθετικά υλικά κ.λπ, με επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΕΠΘ ΣΥΜΒΑΣΗ 19/2005 ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β (ΓΕ.010.0) Η βάση είναι χυτοσιδηρά και διαστάσεων 20 cm περίπου x 12 cm περίπου x 1 cm περίπου, και εδράζεται σε τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Σκλήρυνση µεταλλικού υλικού είναι η ισχυροποίησή του έναντι πλαστικής παραµόρφωσης και χαρακτηρίζεται από αύξηση της σκληρότητας, του ορίου διαρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι-Ειδικότητες: ΠΕ 1720 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕ 1851 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

πάντοτε το σωστό εργαλείο.

πάντοτε το σωστό εργαλείο. Θέλετε ακόμα περισσότερες ιδέες; Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.bosch.gr και πάρτε ιδέες γύρω από τη διακόσμηση και το σχεδιασμό του σπιτιού σας. Εδώ δε θα βρείτε μόνο συμβουλές και τεχνάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099)

ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-135 (62-05-000326) Προσφέρεται με βάση και ταχυμέγγινη. ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-210 (62-05-000099) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ MD150 (62-05-000294) Προσφέρεται με λάμα Bimetal M42, με 6/10 δ/ίντζα. Είναι ξηρής κοπής. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ CY-275 (62-05-000207) ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΛΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΠΕΣ Σ ένα στερεό ασκούνται ομοεπίπεδες δυνάμεις. Όταν το στερεό ισορροπεί, δηλαδή ισχύει ότι F 0 και δεν περιστρέφεται τότε το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών είναι μηδέν Στ=0,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΥΝΑΜΕΙΣ Μέρος 1ο Φυσική Β Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις κινήσεις των σωμάτων. Το επόμενο βήμα είναι να αναζητήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΧΟΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 1 Διαμόρφωση Μεταλλικών Υλικών. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΗ ΜΕ ΚΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου 2 Διαμόρφωση Μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου.

Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. Μ3 Προσδιορισμός της σταθεράς ενός ελατηρίου. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή θα προσδιοριστεί η σταθερά ενός ελατηρίου χρησιμοποιώντας στην ακολουθούμενη διαδικασία τον νόμο του Hooke και τη σχέση της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι REMS Unimat 75 REMS Unimat 77 for Professionals Μέγιστη οικονομία Μεμονωμένη παραγωγή και παραγωγή σε σειρά Εύκολος χειρισμός Μικρός χρόνος ανανέωσης εξοπλισμού Μπουλόνια Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων

10. Υλικά κοπτικών εργαλείων 10. Υλικά κοπτικών εργαλείων Διακρίνονται σε έξι κατηγορίες : ανθρακούχοι χάλυβες με μικρές προσμίξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον σοβαρά, ταχυχάλυβες, σκληρομέταλλα, κεραμικά, CBN και διαμάντι. Ταχυχάλυβες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΚΤΑΓΩΝΟΥ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΔΕΚΤΗ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια πέντε (5) καλαθιώνκάδων απόθεσης ελαφρών απορριμμάτων διερχόμενων πεζών, που θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Διαγωνίσματα 2014-2015 1 ο Διαγώνισμα Θεματικό πεδίο: Επαναληπτικό (Οριζόντια ολή Κυκλική Κίνηση Κρούσεις) Ημερομηνία 16 οεμβρίου 2014 Διάρκεια Επιμέλεια 2 Ώρες ΘΕΜΑ 1 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. Ενενήντα πέντε (95) σετ διθέσιων τραπεζοθρανίων τύπου λυκείου με αντίστοιχα καθίσματα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ. Ενενήντα πέντε (95) σετ διθέσιων τραπεζοθρανίων τύπου λυκείου με αντίστοιχα καθίσματα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΟΘΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ενενήντα πέντε (95) σετ διθέσιων τραπεζοθρανίων τύπου λυκείου με αντίστοιχα καθίσματα. ΓENIKA Τα τραπεζoθρανία είναι διθέσια και αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ VII ΠΡΙΟΝΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ Περιεχόμενα 116 1.1. Ελαφρού τύπου πριόνια ταινίας 117 1.2. Ημιαυτόματα πριόνια με υδραυλικό φρένο 118 1.3. Ημιαυτόματα, υδραυλικά πριόνια 120 2. Εξοπλισμός για πριόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ B. ΧYΤΟΣΙ ΗΡΟΙ Είναι κράµατα Fe-C-Si. Η µικροδοµή και οι ιδιότητές τους καθορίζονται από τις π(c), π(si) και τους ρυθµούς απόψυξης. Οι χυτοσίδηροι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Στο κεφάλαιο των κινήσεων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη της κίνησης χωρίς να μας απασχολούν τα αίτια που προκαλούν την κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα µε το πλεονέκτηµα της µείωσης:

τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα µε το πλεονέκτηµα της µείωσης: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Εκκεντροφόροι Oι εκκεντροφόροι κατευθύνονται µέσω ενός οδοντωτού ιµάντα. Υδραυλικά ωστήρια τα υδραυλικά ωστήρια αντισταθµίζουν αυτόµατα τις ''ανοχές της βαλβίδας'' κατά την διάρκεια λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 Συσκευή Κεκλιμένου Επιπέδου Πολλαπλών Χρήσεων 1.1 Συναρμολόγηση Οριζοντίωση σχήμα 1 σχήμα 2 σχήμα 3 σχήμα 4 σχήμα 5 σχήμα 6 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 1 Απαιτούνται:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου:

Η κατάσταση λειτουργίας του συμπλέκτη χαρακτηρίζεται από το λόγο στροφών εξόδου εισόδου: 3 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ο μετατροπέας στροφών, ή όπως έχει καθιερωθεί συμπλέκτης, μεταδίδει ροπή μεταξύ του σφονδύλου του κινητήρα και του άξονα εισόδου του κιβωτίου ταχυτήτων, επιτρέποντας την περιστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Νέα Σμύρνη 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. Τόλιος ΤΗΛ.: 2132025873 FAX: 2139333836 AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 53/15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 9η Ολυμπιάδα Φυσικής Γ Λυκείου (Β φάση) Κυριακή 9 Μαρτίου 01 Ώρα:.00-1.00 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Το δοκιμιο αποτελειται απο εννεα (9) σελιδες και επτα (7) θεματα.. Να απαντησετε σε ολα τα θεματα του δοκιμιου.. Μαζι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 12121212 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 97 & ΔΕΛΦΩΝ -182 33 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛ: 2104178451,

Διαβάστε περισσότερα

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση

MACO RUSTICO. Μηχανισμοί πατζουριών. Οδηγίες τοποθέτησης. Τεχνολογία σε κίνηση MACO RUSTICO Μηχανισμοί πατζουριών Οδηγίες τοποθέτησης! Προσοχή!!! Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά σας! Υπολογισμός και συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων

Σχήμα 22: Αλυσίδες κυλίνδρων Αλυσοκινήσεις Πλεονεκτήματα ακριβής σχέση μετάδοση λόγω μη ύπαρξης διολίσθησης, η συναρμολόγηση χωρίς αρχική πρόταση επειδή η μετάδοση δεν βασίζεται στην τριβή καθώς επίσης και ο υψηλός βαθμός απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα σκίασης Perfect Fit

Συστήματα σκίασης Perfect Fit Εσωτερική σκίαση Συστήματα σκίασης Perfect Fit Χειροκίνητο ρόλερ Perfect Fit PFR-M με χειρισμό ελατηρίου To Perfect Fit αποτελεί μια μοναδική επιλογή για παράθυρα και πόρτες από υλικό upvc Tο σύστημα αυτό

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ.

2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2. Συμβολή και στάσιμα κύματα. Ομάδα Γ. 2.2.21. σε γραμμικό ελαστικό μέσο. Δύο σύγχρονες πηγές Ο 1 και Ο 2 παράγουν αρμονικά κύματα που διαδίδονται με ταχύτητα υ=2m/s κατά μήκος ενός γραμμικού ελαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 Χρονισμός Εμβολοφόρων Κινητήρων ΑΣΚΗΣΗ 6: ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr

ΕΡΓΑΛΕΙΟ. Βάρος: 500 gr ΟΝΟΜΑ Αλφάδι Μεταλλικό πλαίσιο που συγκρατεί μικρό γυάλινο σωλήνα με νερό και φυσαλίδα αέρα. Διαστάσεις: Μήκος ~ 30cm Βάρος: 500 gr Επαλήθευση οριζόντιου επιπέδου. Τρόπος Χρήσης: (πως χρησιμοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ.

2. Ασκήσεις Θερμοδυναμικής. Ομάδα Γ. . σκήσεις ς. Ομάδα..1. Ισοβαρής θέρμανση και έργο. Ένα αέριο θερμαίνεται ισοβαρώς από θερμοκρασία Τ 1 σε θερμοκρασία Τ, είτε κατά την μεταβολή, είτε κατά την μεταβολή Δ. i) Σε ποια μεταβολή παράγεται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod.

LAMELLO SWISS MADE. Mod. Classic C3. Ισχύς 750 Watt. Δίσκος Φ100 x 4 x 22mm Z6 (3+3) Μέγιστο βάθος κοπής 20mm Βάρος 3,1kg. Mod. LAMELLO SWISS MADE Mod. Classic C3 Επαγγελματική ηλεκτρική καβιλιέρα. Η αυθεντική καβιλιέρα Lamello απαραίτητη για κάθε ξυλουργική εργασία. Μηχάνημα υψηλής ακρίβειας και πολύ μεγάλης αντοχής, με ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι ιδιότητες των αερίων και καταστατικές εξισώσεις Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Τι είναι αέριο; Λέμε ότι μία ουσία βρίσκεται στην αέρια κατάσταση όταν αυθόρμητα

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία REMS (επιλεγμένα εργαλεία REMS)

Εργαλεία REMS (επιλεγμένα εργαλεία REMS) (επιλεγμένα εργαλεία ) Πρέσα ακτινική χειρός ECO-PRESS 574000 216,80 Ακτινική πρέσα του χεριού για την κατασκευή πρεσαριστών συνδέσεων με πλαστικούς και σύνθετους σωλήνες 0 10-26 mm. Για την κίνηση των

Διαβάστε περισσότερα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν νανοσωματίδια. Ι. Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια 1. Περιγραφή των διατάξεων Μια διάταξη που περιέχει νανοσωματίδια μπορεί να αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα