Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... VII ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έννοια και σημασία της ιθαγένειας Ορισμός Συγγενείς έννοιες Ειδικότερα σε νομικά πρόσωπα ή πράγματα Θέματα ορολογίας Σημασία της ιθαγένειας Εναλλακτικές μορφές Ιθαγένεια και «εθνικό» κράτος Τα συστήματα κτήσεως της ιθαγένειας Γενικά Συστήματα κτήσεως ιθαγένειας από τη γέννηση Συστήματα κτήσεως ιθαγένειας κατά τη διάρκεια της ζωής του προσώπου Ειδικά ζητήματα ορολογίας... 14

2 262 Περιεχόμενα 5. Αρχές του δικαίου της ιθαγένειας Γενικά Αρχή της κτήσεως της ιθαγένειας από τη γέννηση Αρχή της μίας ιθαγένειας Αρχή της ατομικότητας της ιθαγένειας Αρχή της ελευθερίας μεταβολής της ιθαγένιας Επίμετρο Η ρύθμιση της ελληνικής ιθαγένειας ΙΙ. ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Γενικά Οι τρόποι/λόγοι κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, επισκόπηση Γενικά Λόγοι συναρτώμενοι με την καταγωγή του προσώπου Λόγοι συναρτώμενοι με πράξη της Πολιτείας και τη βούληση του προσώπου Ειδικοί λόγοι Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με γέννηση από Έλληνα/Ελληνίδα Προϋποθέσεις Παραδείγματα Ειδικά θέματα Αυτοδίκαιη κτήση της ιθαγένειας Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με αναγνώριση Η ρύθμιση του άρθρου 2 του Κώδικα, οι προϋποθέσεις Ειδικότερες παρατηρήσεις Η περίπτωση του ενήλικου αναγνωριζόμενου τέκνου... 31

3 Περιεχόμενα Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με υιοθεσία Η ρύθμιση του άρθρου 3 του Κώδικα, προϋποθέσεις Ειδικότερες παρατηρήσεις Η περίπτωση υιοθεσίας ενηλίκου Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις Γενικά Εισαγόμενοι σε στρατιωτικές σχολές και εθελοντές Εθελοντές σε καιρό επιστράτευσης ή πολέμου Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, γενικά Έννοια πολιτογραφήσεως Πολιτογράφηση και «πολιτοποίηση» Διακρίσεις της πολιτογραφήσεως Η ρύθμιση Δικαιολογία της πολιτογραφήσεως Προϋποθέσεις της πολιτογραφήσεως Γενικά Οι τυπικές προϋποθέσεις, επισκόπηση Αλλοδαπός Ενηλικότητα Μη αμετάκλητη καταδίκη Μη ύπαρξη απελάσεως ή εκκρεμότητας ως προς το καθεστώς νόμιμης παραμονής στη Χώρα Νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα Κατοχή τίτλου νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, επισκόπηση... 45

4 264 Περιεχόμενα Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας Ομαλή ένταξη στην κοινωνική ζωή της Χώρας Ομαλή ένταξη στην οικονομική ζωή της Χώρας Δυνατότητα συμμετοχής στην πολιτική ζωή της Χώρας Σεβασμός των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής ζωής της Χώρας Η Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Δικαιολογητικά πολιτογραφήσεως Γενικά Τα δικαιολογητικά Ειδικότερα το πιστοποιητικό γεννήσεως Παράβολο Διαδικασία πολιτογραφήσεως, γενικά, προδικασία Γενικά Η προδικασία Η κύρια διαδικασία Γενικά Απόρριψη της αιτήσεως Ενέργειες της Περιφέρειας Ενέργειες της Επιτροπής Πολιτογραφήσεως Ενέργειες του Υπουργού Εσωτερικών Δικαιώματα αιτούντος Η απόφαση του Υπουργού Ορκωμοσία πολιτογραφουμένου Επιτροπές Πολιτογραφήσεως Γενικά Επιτροπές Πολιτογραφήσεως κατά το άρθρο

5 Περιεχόμενα Σύνθεση της Επιτροπής Συγκρότηση και έδρα της Επιτροπής Αμοιβή Προέδρου και μελών Επιτροπές Πολιτογραφήσεως με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό Γενικά Η διαδικασία Απόρριψη της αιτήσεως Αποδοχή της αιτήσεως Ορκωμοσία Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφηθέντος Τιμητική πολιτογράφηση Γενικά Προϋποθέσεις τιμητικής πολιτογραφήσεως Διαδικασία Τέκνα Ελληνίδας μητέρας γεννηθέντα πριν από την και τέκνα Έλληνα πατέρα που θεωρούνται γνήσια κατά το ν. 1250/ Γενικά Οι ρυθμιζόμενες στο άρθρο 14 περιπτώσεις Τέκνο Ελληνίδας που γεννήθηκε πριν από την Τέκνο Έλληνα και αλλοδαπής που γεννήθηκε πριν από την Τέκνα των ανωτέρω αποκτώντων την ελληνική ιθαγένεια Κτήση ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως... 78

6 266 Περιεχόμενα Ρυθμιζόμενες περιπτώσεις Προϋποθέσεις Διαδικασία Εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ειδικές Επιτροπές για διακρίβωση ιδιότητας ομογενούς Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γεννήσεως στην Ελλάδα Γενικά Προϋποθέσεις Η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γεννήσεως και φοιτήσεως σε σχολείο στην Ελλάδα (άρθρο 1Α) Γενικά Προϋποθέσεις Το δικαίωμα κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας Η διαδικασία Κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω κατοικίας και φοιτήσεως σε σχολείο στην Ελλάδα (άρθρο 1Β 1) Γενικά Προϋποθέσεις Διαδικασία Ειδικότερα επί υποβολής δηλώσεως-αιτήσεως μετά την ενηλικίωση Εξελληνισμός ονοματεπωνύμου Ορκωμοσία Ιθαγένεια τέκνου Κτήση ελληνικής ιθαγένειας λόγω κατοικίας

7 Περιεχόμενα 267 στην Ελλάδα και αποφοιτήσεως από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ (άρθρο 1Β 2) Προϋποθέσεις Διαδικασία ΙΙΙ. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Γενικά Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσεως αλλοδαπής ιθαγένειας Γενικά Αποβολή μετά από άδεια του Υπουργού Εσωτερικών Αποβολή με αποδοχή αιτήσεως από τον Υπουργό Εσωτερικών Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας με δήλωση αποποιήσεως Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας που αποκτήθηκε από τέκνα αλλοδαπών με δήλωση ή πολιτογράφηση των γονέων τους Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας επί υιοθεσίας από αλλοδαπό Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας από γυναίκα που την απέκτησε λόγω γάμου της με Έλληνα Απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας με έκπτωση IV. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Γενικά Ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από Ελληνίδα που την απώλεσε λόγω γάμου της με αλλοδαπό Ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από πρόσωπο που την απώλεσε λόγω αναγνωρίσεώς του από αλλοδαπό πατέρα

8 268 Περιεχόμενα 4. Ενηλικότητα των ανακτώντων; V. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αρμόδια όργανα, γενικά Ο Υπουργός Εσωτερικών Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινότητας, πιστοποιητικά ιθαγένειας Το Συμβούλιο Ιθαγένειας Επιτροπή Πολιτογραφήσεως Επιτροπές πιστοποιήσεως ιδιότητας ομογενούς Ελληνικές Προξενικές Αρχές Γάμος και ελληνική ιθαγένεια Αλλοδαπός και ανιθαγενής Ειδικές ρυθμίσεις για προθεσμίες ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΚΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ, ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Άρθρο Άρθρο 1Α. Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα Άρθρο 1Β. Με δήλωση και αίτηση, λόγω φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ΙΙ. ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

9 Περιεχόμενα 269 Άρθρο ΙΙΙ. ΜΕ ΥΙΟΘΕΣΙΑ Άρθρο IV. ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Άρθρο V. ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Άρθρο 5. Τυπικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης Άρθρο 5Α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογραφήσεως Άρθρο 6. Δικαιολογητικά πολιτογράφησης Άρθρο 7. Διαδικασία πολιτογράφησης Άρθρο 8. Απόφαση πολιτογράφησης - Αιτιολόγηση Άρθρο 9. Ορκωμοσία Άρθρο 10. Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό Άρθρο 11. Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας από τέκνα πολιτογραφημένου Άρθρο 12. Επιτροπή Πολιτογράφησης Άρθρο 13. Τιμητική πολιτογράφηση VI. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΗΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ. 215 Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΑΠΩΛΕΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ι. ΛΟΓΩ ΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο ΙΙ. ΛΟΓΩ ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ Άρθρο

10 270 Περιεχόμενα ΙΙΙ. ΛΟΓΩ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο IV. ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΕΚΝΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ Ή ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ Άρθρο V. ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ Άρθρο VI. ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Άρθρο 25. Αρμόδια όργανα Άρθρο 26. Δικαιοδοσία επί αμφισβητήσεων ιθαγένειας Άρθρο 27. Πιστοποιητικά Ελληνικής Ιθαγένειας Άρθρο 28. Συμβούλιο Ιθαγένειας

11 Περιεχόμενα 271 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο 31. Προθεσμίες Άρθρο Αλφαβητικό ευρετήριο

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 05 - ΝΟΕ 2004

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΕΥΧΟΣ 05 - ΝΟΕ 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. [ 1 ] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν. 3284/04 (ΦΕΚ 217 Α /10-11-04)... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ... 6 Ι. Με τη γέννηση....

Διαβάστε περισσότερα

Ο επίλογος αποτελεί ένα είδος συμπεράσματος που συνάγεται από όλα όσα αναφέρθηκαν σε όλη την έκταση της εργασίας.

Ο επίλογος αποτελεί ένα είδος συμπεράσματος που συνάγεται από όλα όσα αναφέρθηκαν σε όλη την έκταση της εργασίας. Προπτυχιακή Εργασία Ψυχράμη Αθανασία Ιθαγένεια ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για καλύτερη κατανόηση του θέματος προηγείται μία εισαγωγή όπου παρουσιάζεται ο ορισμός της έννοιας της ιθαγένειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση σχεδίου νόµου «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόταση σχεδίου νόµου «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόταση σχεδίου νόµου «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Αιτιολογικής έκθεσης του προτεινόµενου σχεδίου Νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας της Ελληνικής Ένωσης για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ελληνική Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατης έκδοσης) Η παρούσα αίτηση κατατίθεται στην Περιφέρεια του τόπου κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3370 / 1955. [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Σεπτεμβρίου 1955, Αρ. Φύλλου 258, σελίδα 2112]

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3370 / 1955. [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Σεπτεμβρίου 1955, Αρ. Φύλλου 258, σελίδα 2112] ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 3370 / 1955 [Εφήμερις της κυβερνήσεως της ελληνικής δημοκρατίας, 23 Σεπτεμβρίου 1955, Αρ. Φύλλου 258, σελίδα 2112] ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α Κτήσις της Ελληνικής Ιθαγενείας Αρθρο 1 Κτήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 49 24 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3838 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/2/οικ.21634

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΚ Αστικός Κώδικας Α.Ν. Αναγκαστικός Νόµος.Ε.Π. ιδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό Ε.Ε. Ευρωπαϊκή Ένωση Εδ. Εδάφιο Ε ΤΟ Ειδικό ελτίο Ταυτότητος Οµογενούς ΕΣ Ένωση Σοβιετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική ελευθερία και κοινωνική ενσωμάτωση

Προσωπική ελευθερία και κοινωνική ενσωμάτωση Προσωπική ελευθερία και κοινωνική ενσωμάτωση ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ Έκπτωση από τη νομιμότητα διαμονής για οικονομικούς λόγους και απόφαση επιστροφής Δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. «Σύγκριση μεταξύ καθεστώτων απονομής ιθαγένειας στην Ε.Ε. και αντιστοιχία σε μοντέλα υποδοχής μεταναστών»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. «Σύγκριση μεταξύ καθεστώτων απονομής ιθαγένειας στην Ε.Ε. και αντιστοιχία σε μοντέλα υποδοχής μεταναστών» ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ «Σύγκριση μεταξύ καθεστώτων απονομής ιθαγένειας στην Ε.Ε. και αντιστοιχία σε μοντέλα υποδοχής μεταναστών» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΑΤΡΙΚΟΥΝΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ»

«Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ «Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ» ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.: 1340.2003.00953 alexopoulos_dim@hotmail.com τευχ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 158/2013 Σελίδα 1 I. Η καταγγελία ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 158/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης astiki.katastasi@cityofathens.gr 2. Κύριο *** *** Κοινοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών

Συνοπτική έκθεση προτάσεων. προς το Υπουργείο Εσωτερικών Συνοπτική έκθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Εσωτερικών Ιούλιος 2012 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/26607/2012 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κύριο Ευριπίδη Στυλιανίδη Σταδίου 27 101 83 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 6. Έκθεση καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 18 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 18 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση άδειας εξαρτημένης εργασίας

Ανανέωση άδειας εξαρτημένης εργασίας Δράση 1.1/11: «Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών νομίμως διαμενόντων στην χώρα» Έργο 1.1.α./11: «Δημιουργία γραφείων παροχής νομικής και διοικητικής υποστήριξης και παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση European Migration Dialogue 1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση Προτάσεις για την ένταξη των µεταναστών Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 18 για τη διενέργεια των εκλογών της 7 ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 10/141/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού.

Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 10/141/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. 2 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 10/141/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δομοκού. Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Α. ΣΥΡΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα