ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΖΗΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (egovernment) : Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι μπροστά στα νέα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα. Επιβλέπων Καθηγητής : Πιπερόπουλος Γεώργιος Εξεταστής : Ελευθεριάδης Ιορδάνης Ημερομηνία Παράδοσης : Θεσσαλονίκη 2007

2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με στήριξαν αλλά και με στερήθηκαν προκειμένου να υλοποιηθεί η συγγραφή αυτής της Διπλωματικής Εργασίας. Για τον επιβλέποντα Καθηγητή μου κ. Γιώργο Πιπερόπουλο θέλω να αναφέρω ότι τον ευχαριστώ θερμά για την παρότρυνση, την υποστήριξη αλλά και την υπομονή που είχε μαζί μου. Σελίδα 2

3 To κύριο και μείζον πρόβλημα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης παραμένει το χαμηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των ατόμων που τη στελεχώνουν. Η υιοθέτηση και ο ενστερνισμός των αρχών ενός πολιτισμού εξυπηρέτησης του Πολίτη αποτελεί, κατά συνέπεια, μεγάλο στρατηγικό στόχο για την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Νικηφόρος Διαμαντούρος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Σελίδα 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.4 1 Ο ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ..5 Περίληψη..5 Εισαγωγή. 6 Ορισμός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (egovernment)...7 Υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 8 Είδη υπηρεσιών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης..10 Οι αρχές για επιτυχή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...12 Τα οφέλη από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση...15 Παραδείγματα ωφελειών από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 17 Διεθνής κατάσταση...20 Τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 22 Το παράδειγμα της Ιταλίας.24 Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα.26 Οι αιτίες αυτής της κατάστασης.27 Έλληνες Πολίτες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.28 Προοπτικές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα 32 Ο ρόλος των Δημοσίων Υπαλλήλων.35 Συμπεράσματα Βιβλιογραφικής Έρευνας.37 2 Ο ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 38 Στόχος της έρευνας 38 Δομή Ερωτηματολογίου 38 Δειγματοληψία.39 Ανάλυση Ερωτηματολογίου..46 Ερωτήματα 1 έως 4 46 Απαντήσεις στο Ερώτημα 1.46 Απαντήσεις στο Ερώτημα Απαντήσεις στο Ερώτημα Απαντήσεις στο Ερώτημα 4.62 Ερωτήματα 5 έως 8 67 Απαντήσεις στο Ερώτημα 5.67 Απαντήσεις στο Ερώτημα 6.73 Απαντήσεις στο Ερώτημα 7.79 Απαντήσεις στο Ερώτημα 8.84 Ερωτήματα 9 έως Απαντήσεις στο Ερώτημα 9.91 Απαντήσεις στο Ερώτημα Απαντήσεις στο Ερώτημα Συμπεράσματα της Έρευνας με Ερωτηματολόγια 109 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.116 Σελίδα 4

5 1o ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Περίληψη Ο όρος Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (egovernment) χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας στην υποστήριξη των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης. Σε αυτή τη Διπλωματική Εργασία χρησιμοποιείται σε συνάρτηση με τον ανθρώπινο παράγοντα δηλ. τους Δημοσίους Υπαλλήλους, οι οποίοι και θα κληθούν να την υλοποιήσουν στην καθημερινή τους εργασία. Η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (βιβλιογραφικό) δίνεται ο ορισμός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δίνονται οι προϋποθέσεις για την ύπαρξή της καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν για τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή της. Επίσης γίνεται μια καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και της Ελληνικής πραγματικότητας και των προοπτικών της στο άμεσο μέλλον. Στο δεύτερο μέρος (ερευνητικό) αναλύονται τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας που έγινε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου. Η έρευνα έγινε σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στην πόλη της Κομοτηνής και σκοπό της είχε να αποτυπώσεις τις στάσεις των μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων μπροστά στα νέα δεδομένα που φέρνει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη χώρα μας. Σελίδα 5

6 Εισαγωγή Στις αρχές του νέου αιώνα, οι κυβερνήσεις συνειδητοποίησαν ότι το Διαδίκτυο (Internet) που είχε ήδη επικρατήσει στον ιδιωτικό τομέα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με ανάλογο τρόπο και από το κράτος για την εξυπηρέτηση των Πολιτών και των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό άρχισε να αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης που ονομάστηκε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (egovernment). Αυτός ο όρος συνδέθηκε με τη χρήση του Διαδικτύου για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών του κοινού με το κράτος. Για παράδειγμα, ένας Πολίτης θα μπορούσε να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, απευθείας, από το σπίτι του, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό του υπολογιστή. Η παροχή δημοσίων υπηρεσιών με τις μεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί στόχο των σημερινών κυβερνήσεων προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης του Πολίτη. Ως τώρα, οι υποδομές του Δημοσίου σε τεχνολογίες πληροφορικής αφορούσαν στην εσωτερική χρήση των συστημάτων μέσα στα επιμέρους τμήματα και τις υπηρεσίες. Τώρα, πλέον, οι κυβερνήσεις μπορούν να επεκτείνουν τις υποδομές τους στην ευρύτερη κοινωνία, έτσι ώστε οι πρωταρχικές αξίες της ψηφιακής εποχής γρηγορότερα, καλύτερα, φθηνότερα και με μεγαλύτερη ευκολία πρόσβασης να μπορούν να εφαρμοσθούν και στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Σελίδα 6

7 Ορισμός της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (egovernment). Είναι η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας στην υποστήριξη των λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης. Είναι ένας γενικός όρος για υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο (Internet) και χρησιμοποιούνται από τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές κυβερνήσεις. Αποτελεί το νέο μοντέλο που θα επαναπροσδιορίσει τη σχέση μεταξύ κυβερνώντων και Πολιτών. Η τεχνολογία βοηθά καταλυτικά τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ώστε αυτές να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και να διαθέσουν πραγματικά χρήσιμες υπηρεσίες στους Πολίτες. Βάσει αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση γενίκευσε τις νέες ιδέες και ορίζει ότι: "Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού, με σκοπό τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του κοινού, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και την υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών". Ο ορισμός αυτός καθορίζει δύο θεμελιώδεις αρχές: Πρώτον: Οριοθετεί τους στόχους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τρεις συγκεκριμένους τομείς: Εξυπηρέτηση των Πολιτών και των επιχειρήσεων Βελτίωση των δημοκρατικών διαδικασιών Υποστήριξη των δημόσιων πολιτικών. Δεύτερον: Συνδέεται άρρηκτα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ευρύτατες οργανωτικές αλλαγές στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης. Πράγματι, σήμερα οι κυβερνήσεις δηλώνουν ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν περιορίζεται στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών, αλλά αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο για μια ευρεία διοικητική μεταρρύθμιση όπου οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ένα νέο ρόλο. Σελίδα 7

8 Στην εργασία μας θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση (egovernment) για τον καθορισμό όλων των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στοχεύουν στην αλλαγή στις σχέσεις Κράτους Πολίτη. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν αφορά μόνο το στενά οριζόμενο δημόσιο τομέα. Είναι κάτι ευρύτερο. Μπορεί να περιλάβει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικές οργανώσεις (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, οργανώσεις προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.ά.) και γενικά οποιαδήποτε δράση κοινωφελούς χαρακτήρα. Ο τρόπος εξυπηρέτησης βασίζεται στoν επανασχεδιασμό των διαδικασιών πρόσβασης και επικοινωνίας με το Δημόσιο, μέσα από την αξιοποίηση των τεχνολογιών του Διαδικτύου, των κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers) και της αμφίδρομης τηλεόρασης Υπηρεσίες της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government) παρουσιάζει τρία (3) είδη σχέσεων (βλέπε διάγραμμα A, σελ. 9 ): 1. Κυβέρνηση-προς-Κυβέρνηση (Government-to-Government G2G). Aποτελεί στην ουσία τον πυρήνα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αναφέρεται στις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημοσίων οργανισμών. Περιλαμβάνει ένα αρκετά ευρύ φάσμα θεμάτων, που ποικίλλουν από το πώς συνδέονται οι πολίτες με την ηλεκτρονική κυβέρνηση μέχρι το πως θα αναβαθμιστούν η ποιότητα και η αποδοτικότητα των συναλλαγών τους με αυτήν. 2. Κυβέρνηση-προς-Πολίτη (Government-to-Citizens G2C). Aναφέρεται στη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημόσιων οργανισμών και των πολιτών. Ασχολείται με τη διαχείριση των σχέσεων με τους πολίτες. Εντοπίζεται κυρίως σε θέματα νομοθεσίας και δημοκρατίας. Σελίδα 8

9 3. Κυβέρνηση-προς-επιχειρήσεις (Government-to-Business G2B). Aναφέρεται στη σχέση μεταξύ δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ασχολείται κυρίως με την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης σε ζητήματα όπως κοινές δραστηριότητες, διαδικασίες και πρακτικές. Οι συνεργασίες αυτές μπορούν να εκτελούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Διάγραμμα Α : Oι εννιά (9) αλληλεπιδράσεις αρχής (πάροχοι υπηρεσιών και παραλήπτες υπηρεσιών ) μεταξύ πολιτών, κυβερνήσεων και επιχειρήσεων. ΠΗΓΗ: Ιστοσελίδα Σελίδα 9

10 Είδη υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Όπου έχει εφαρμοστεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, έχει δώσει απάντηση στην πρόκληση για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πολίτες. Οι πολίτες δηλώνουν πιο ευχαριστημένοι αφού μπορούν όχι μόνο να εξυπηρετούνται καλύτερα και σε μικρότερο χρονικό διάστημα αλλά και πληρέστερα, με την εύκολη πλέον διασταύρωση στοιχειών μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που παρέχονται με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων είναι υψηλότερης ποιότητας, έχουν μικρότερο κόστος για τον Πολίτη σε χρόνο και σε χρήμα και εδραιώνουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτών και Κράτους. Ο Κύκλος των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: - - Ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή αιτήσεων. Ηλεκτρονικές εγγραφές στα δημόσια αρχεία νέων προσωπικών δεδομένων (π.χ. γεννήσεων, περιουσιακών στοιχείων, γάμων κ.λ.π.) καθώς και στοιχείων που αφορούν τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. - Ηλεκτρονικές οικονομικές δοσοληψίες με το δημόσιο και τους - Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί π.χ. ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement) - Στήριξη μέσα από «προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο» υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας. Θα ήταν σκόπιμο να δούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) δημιούργησε μια λίστα με είκοσι (20) βασικές δημόσιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες δώδεκα (12) για τους πολίτες και οχτώ (8) για τις επιχειρήσεις. Για τους πολίτες 1. Φόρος εισοδήματος: δήλωση, ειδοποίηση εισφορών, πληρωμή 2. Υπηρεσίες εύρεσης εργασίας συμπεριλαμβανομένης αίτησης για εργασία σε φορείς του δημοσίου 3. Πιστοποιητικά (γεννήσεων, γάμου): αίτηση και αποστολή 4. Αίτηση για κοινωνικά επιδόματα 5. Προσωπικά έγγραφα (ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.) 6. Άδεια αυτοκινήτου 7. Οικοδομικές άδειες Σελίδα 10

11 8. Δήλωση στην αστυνομία (π.χ. σε περίπτωση κλοπής) 9. Χρήση δημόσιων βιβλιοθηκών (ηλεκτρονικοί κατάλογοι, μηχανές αναζήτησης) 10. Εγγραφές σε σχολεία και πανεπιστήμια, καθώς και αιτήσεις για απολυτήρια και πτυχία 11. Ανακοινώσεις αλλαγής κατοικίας 12. Υπηρεσίες σχετικές με θέματα υγείας (π.χ. λίστες αναμονής στα νοσοκομεία) Για τις επιχειρήσεις 1. Φόρος εισοδήματος/εργοδοτική εισφορά: πληρωμή, εγγραφή 2. Δημοτικός φόρος: δήλωση, ειδοποίηση, πληρωμή 3. ΦΠΑ: εγγραφή, δήλωση, πληρωμή 4. Σύσταση εταιρίας 5. Υποβολή πληροφοριών σε στατιστικά γραφεία 6. Άδειες εξαγωγών 7. Άδειες σχετικές με το περιβάλλον 8. Δημόσιες προμήθειες. Παράλληλα, κάθε υπηρεσία ανάλογα με το βαθμό της ηλεκτρονικής της ωρίμανσης μπορεί να καταταχθεί στα τέσσερα (4) παρακάτω στάδια: Πρώτο στάδιο: Απλή παροχή πληροφοριών. Δεύτερο στάδιο: Αλληλεπίδραση (για παράδειγμα το "κατέβασμα" αιτήσεων). Τρίτο στάδιο: Αλληλεπίδραση "διπλής κατεύθυνσης" (η αίτηση επεξεργάζεται άμεσα και το αίτημα κατατίθεται ηλεκτρονικά). Τέταρτο στάδιο: Συναλλαγές (το αίτημα ικανοποιείται ηλεκτρονικά ή μια πληρωμή ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά). Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι δεν γίνεται όλες οι υπηρεσίες να φθάσουν το τέταρτο στάδιο. Για παράδειγμα, η έκδοση διαβατηρίου μπορεί να φθάσει μέχρι το τρίτο, αφού το διαβατήριο αυτό καθαυτό θα πρέπει να περάσει ο πολίτης αυτοπροσώπως να το παραλάβει από την αρμόδια υπηρεσία. Σελίδα 11

12 Οι αρχές για επιτυχή Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1) Καθολική και αυτοτελής πρόσβαση Θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση για όλους τους «πελάτες» του συστήματος. Δεν είναι απαραίτητο μάλιστα να γνωρίζουν πως είναι οργανωμένη η δημόσια διοίκηση, τι κάνει η κάθε συγκεκριμένη υπηρεσία ή ποιοι από τους υπαλλήλους χειρίζονται τα θέματα που τους αφορούν. 2) Πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας Ο «πελάτης» θα πρέπει να μπορεί να επιλέξει αν θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ή τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση και, αν ναι, με ποιον από τους δυνατούς τρόπους (Διαδίκτυο, κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, αμφίδρομη τηλεόραση). 3) Εξυπηρέτηση ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου καθολική υπηρεσία. Όλες οι υπηρεσίες που μπορούν να «μετασχηματιστούν» σε ηλεκτρονικές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου, στη μορφή καθολικής υπηρεσίας. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθήσει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, όπου είναι αναγκαίο, ειδικά για τη διακρίβωση της ταυτοπροσωπίας. 4)Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ομογένεια υποδομής. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να βασίζονται σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η πλατφόρμα θα πρέπει να διαθέτει «κοινές» διαδικασίες και τεχνολογίες που μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με ασφαλή και ομογενοποιημένο τρόπο. Οι εφαρμογές λογισμικού και η επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζουν την ενιαία πρόσβαση στις υπηρεσίες πάνω σε κοινά πρωτόκολλα επικοινωνίας και πρότυπα Σελίδα 12

13 συστημάτων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. Σκοπός είναι η αποφυγή της πολλαπλής επεξεργασίας και συλλογής των ίδιων δεδομένων και η χρήση κοινών λύσεων, π.χ. σε θέματα ηλεκτρονικών πληρωμών και διαγωνισμών. Οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρουσιάζονται με έναν ομογενοποιημένο τρόπο «προς τα έξω».η διασταύρωση της πληροφορίας είναι βασικό σκέλος των ολοκληρωμένων υπηρεσιών και οδηγεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Για το σκοπό αυτό πρέπει να υπάρχει ενοποιημένη προσέγγιση, που να περιλαμβάνει και τα όποια νομικά και διοικητικά θέματα αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 5) Εύκολη πρόσβαση στην πληροφορία - αμεσότητα στη διαβίβαση παραπόνων. Οι νέες τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους στις σχέσεις με τη δημόσια διοίκηση θα προσφέρουν ευκολότερη, πιο αξιόπιστη και φερέγγυα πρόσβαση στις διοικητικές πληροφορίες, καθώς και ευκολία στην αποστολή και την εξυπηρέτηση παραπόνων. Προς το σκοπό αυτό είναι απαραίτητο ένα πολυεπίπεδο σύστημα επικοινωνίας που βασίζεται σε μια «πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (government portal)» και σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών με συμμετοχή όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα επικοινωνίας που θα επιτρέπουν στις ίδιες υπηρεσίες και πληροφορίες να είναι διαθέσιμες μέσα από τα ίδια κανάλια. Τα πρότυπα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τρόπους ταξινόμησης των υπηρεσιών και πληροφοριών με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι προσπελάσιμες από άτομα με διαφορετικές δεξιότητες και γνώσεις. Είναι απαραίτητο να καταγράφονται συνεχώς οι ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών και η ικανοποίηση τους αναφορικά με την ευκολία πρόσβασης. Είναι επίσης σημαντικό να καταγράφονται παράμετροι όπως χρόνος, τόπος, κανάλι επικοινωνίας, κόστος, δεξιότητες κ.λ.π. ώστε να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα για το ότι οι υπηρεσίες καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών. Σελίδα 13

14 6) Συμμετοχή Ανοιχτή επικοινωνία Με τη βοήθεια της νέας τεχνολογίας θα επιτρέπεται η συνεχής επικοινωνία και διαβούλευση μεταξύ κυβέρνησης, πολιτών και επιχειρήσεων. Έτσι, οι μεν πολίτες θα είναι καλύτερα πληροφορημένοι και συνεπώς θα έχουν νέες δυνατότητες συμμετοχής στα κοινά, οι δε επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτυχθούν χάρη στη γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Με τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στον πολίτη και τις επιχειρήσεις μέσω του Διαδικτύου ή της αμφίδρομης τηλεόρασης, επιτυγχάνεται η ευκολία στην ανεύρεση των σχετικών πληροφοριών και παράλληλα υποστηρίζεται το βασικό δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση. Επίσης, θα μπορούν να αναπτυχθούν συστήματα που θα δέχονται και θα διεκπεραιώνουν αιτήματα και παράπονα από το κοινό, ενώ θα προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο σε πολίτες και επιχειρήσεις όσο και ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους χρήστες του συστήματος. 7) Ταυτοπροσωπία (Authentication) και προστασία των προσωπικών δεδομένων (Privacy). Mε τη βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογιών ασφάλειας είναι δυνατή η αυξημένη προστασία της επιχειρηματικής πληροφορίας και των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, όπως π.χ., οι βιομετρικές, οι οποίες στηρίζονται σε βιολογικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την ταυτοποίηση των χρηστών (βιομετρική). Σελίδα 14

15 Τα οφέλη από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Η ποιοτική εξυπηρέτηση του Πολίτη αποτελεί πλέον μια από τις βασικές προτεραιότητες της Πολιτείας, με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, να καλούνται να παίξουν ένα σημαντικό και υποστηρικτικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Η αναβάθμιση στον τρόπο λειτουργίας των Οργανισμών αλλά και στον τρόπο επικοινωνίας των Πολιτών με αυτούς, είναι βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση. Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση καταρχήν διευκολύνει την επίτευξη καλύτερης και αποτελεσματικότερης διοίκησης. Παραδείγματα περιλαμβάνου ν τον τομέα των δημόσιων προμηθειών ή την διαδικασία ίδρυσης μίας εταιρείας. Όμως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση προσφέρει στο Δημόσιο Τομέα τη δυνατότητα να διατηρήσει και να ενισχύσει την ορθή διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης που συνεπάγεται: Ανοικτό και διεπόμενο από διαφάνεια Δημόσιο Τομέα Δημόσιο τομέα στην υπηρεσία όλων (καθολική πρόσβαση) Παραγωγικό Δημόσιο Τομέα που να αξιοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τα χρήματα των φορολογουμένων. Στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να είναι η αποκόμιση στρατηγικών, διοικητικών και λειτουργικών οφειλών. 1. Στρατηγικά οφέλη είναι αυτά που προσφέρουν στην Κυβέρνηση στρατηγικά πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής λειτουργικής μορφής διακυβέρνησης. Αυτά είναι : Βελτίωση της ανταπόκρισης προς τους Πολίτες : Mέσω του νέου μοντέλου θα βελτιωθούν οι σχέσεις της Πολιτείας με τους Πολίτες και η αποτελεσματικότητα των συναλλαγών μαζί τους. Αύξηση της ικανοποίησης των Πολιτών : Ταχύτητα, αξιοπιστία, συνέπεια, ευελιξία και ταυτόχρονα τυποποίηση αυξάνουν την εμπιστοσύνη και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Πολίτες. Βελτίωση συνεργασιών : H υιοθέτηση ενός μοντέλου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από μια κυβέρνηση θα γίνει στο μέλλον επιτακτική ανάγκη που θα προβάλλεται από τις άλλες κυβερνήσεις που το έχουν υιοθετήσει, και από την πίεση των Πολιτών που θα επιθυμούν την Σελίδα 15

16 ταχύτατη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους με την Πολιτεία από οποιοδήποτε μέρος. 2. Διοικητικά οφέλη είναι αυτά που σχετίζονται με την αναβάθμιση των εσωτερικών δομών διαχείρισης των κυβερνητικών διαδικασιών. Αυτά είναι : Μείωση κόστους : Τα οφέλη εντοπίζονται στη μείωση κόστους επικοινωνίας και συναλλαγών και στην εξοικονόμηση των ανθρωπίνων πόρων. Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης στα αιτήματα των Πολιτών : To ηλεκτρονικό κανάλι επιταχύνει τις διαδικασίες και παρέχει πληροφόρηση σε σύντομο χρόνο. Υποστήριξη νέων συνεργασιών : To μοντέλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επιτρέπει την υποστήριξη συνεργασιών στις Δημόσιες Υπηρεσίες, δημοπρασίες προμηθειών και εκποίησης αγαθών on-line, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών κ.λ.π. 3. Λειτουργικά οφέλη είναι αυτά που αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία της Πολιτείας, και είναι : Αναβάθμιση της εικόνας : H Πολιτεία πλέον αποκτά ένα σύγχρονο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που πρεσβεύει όσα αυτή υπόσχεται, με τα έργα και τις επενδύσεις στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Βελτίωση στην πρόσβαση, στη χρήση και στην αξιοποίηση των πληροφοριών : Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι περισσότερο προσιτές, αποτελεσματικές και συνεπείς, και η λειτουργικότητά τους δεν θα εξαρτάται άμεσα από το γνωστικό επίπεδο των χρηστών. Αυτοματοποίηση διαδικασιών, ολοκλήρωση υπηρεσιών : Θα υλοποιηθεί στην πράξη η άμεση παροχή σύνθετων υπηρεσιών, για τις οποίες πριν έπρεπε να συνεργαστούν περισσότερες από μια Δημόσιες Υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι υπηρεσίες μιας στάσης (one stop shop). Σελίδα 16

17 Παραδείγματα ωφελειών από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Από σειρά ερευνών που έχει διενεργήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώνεται ότι η μετάβαση από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική μορφή λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών επιφυλάσσει μια σειρά ευεργετημάτων για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά και το κράτος. Στο διάγραμμα Β που ακολουθεί βλέπουμε τον χρόνο (σε λεπτά) που εξοικονομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) όταν η συναλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά. ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΛΕΠΤΑ) ΠΟΥ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Φ.Π.Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ & ΓΑΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΛΕΠΤΑ Διάγραμμα Β : Χρόνος που εξοικονομείται στην Ε.Ε. όταν η συναλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά ΠΗΓΗ : Euro stat, Σελίδα 17

18 Κάθε Ευρωπαίος πολίτης που εξυπηρετείται από κάποια δημόσια υπηρεσία ηλεκτρονικά κερδίζει το 8 του χρόνου που κατά μέσο όρο θα δαπανούσε εάν πήγαινε ο ίδιος να κάνει τη δουλειά του στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Σύμφωνα με έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο μέσος χρόνος που κερδίζει κάθε Ευρωπαίος πολίτης σε κάθε ηλεκτρονική συναλλαγή με δημόσιους φορείς είναι 69 λεπτά και κάθε επιχείρηση 61 λεπτά. Εξίσου σημαντικά είναι τα οικονομικά μεγέθη. Με κάθε ηλεκτρονική δήλωση ΦΠA εξοικονομούνται κατ άτομο 10 ευρώ, ενώ το κέρδος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το μισό δισεκατομμύριο ευρώ, όταν το σύστημα επεκταθεί στο 7 περίπου των δηλώσεων. Kι αν η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος αφορά εξίσoυ τους χρήστες και τους παροχείς υπηρεσιών (δηλ. τις Δημόσιες Υπηρεσίες), υπάρχει μια σειρά ευεργετημάτων μόνο για τους χρήστες. Σε αυτές συγκαταλέγονται η ευελιξία (ο χρήστης έχει πρόσβαση στην υπηρεσία από το σπίτι του όλο το 24ωρο) και η γρηγορότερη απάντηση από τις υπηρεσίες. Μεταξύ των είκοσι (20) υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί από την E.E. να προσφέρονται ηλεκτρονικά, τις οποίες έχουμε δει, η σημαντικότερη πρόοδος έχει σημειωθεί στις έξι. Αυτές είναι: - Δήλωση φόρου εισοδήματος: Στη Νορβηγία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το 35% των δηλώσεων, ενώ στη Γερμανία μόλις το 4%. Παρ όλα αυτά, το γερμανικό «Taxis» (www.elster.de) θεωρείται ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση, αφού και το εκκαθαριστικό αποστέλλεται ηλεκτρονικά. O μέσος χρήστης κερδίζει 71 λεπτά ανά συναλλαγή. Όπως εκτιμάται, σε λίγα χρόνια θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά το 80-9 των δηλώσεων. - Δήλωση ΦΠA: H χώρα με το υψηλότερο ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής ΦΠA είναι η Δανία (45%) (www.toldskat.dk). Συνολικά οι Δανοί εξοικονομούν ετησίως μόνο από την ηλεκτρονική υποβολή του ΦΠA 137 εργάσιμα χρόνια.όταν η ηλεκτρονική υποβολή ΦΠA φτάσει στο 8 των συνολικών υποβολών τον χρόνο, το κέρδος για τις επιχειρήσεις θα ανέλθει σε 230 εκατ. ευρώ. Σελίδα 18

19 - Εγγραφή νέας επιχείρησης: Με κάθε ηλεκτρονική εγγραφή επιχείρησης εξοικονομούνται 75 λεπτά. Επιπλέον, κάθε χρόνο εξοικονομούνται 2,2 εκατ. ευρώ, μόνον από τους λίγους παροχείς αυτής της υπηρεσίας. Oταν το ποσοστό αυτό αυξηθεί από 5% που είναι σήμερα σε 3, τότε οι επιχειρήσεις θα εξοικονομούν ετησίως 68 εκατ. ευρώ. Στη Φινλανδία, όλες οι νέες επιχειρήσεις καταχωρίζονται ηλεκτρονικά. - Δημόσιες προμήθειες: Το σύστημα δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί ικανοποιητικά σε επίπεδο E.E. και γι αυτό ευθύνονται οι δημόσιες υπηρεσίες των περισσοτέρων κρατών - μελών. Εξαίρεση αποτελούν η Αυστρία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Γερμανία. Στη Φινλανδία, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διεκπεραιώνεται το 99% των δημόσιων προμηθειών και λειτουργεί εξίσου δημόσιος και ιδιωτικός παροχέας. - Δημόσιες βιβλιοθήκες: Σε όσες βιβλιοθήκες δίνεται η δυνατότητα να λάβει ο χρήστης ηλεκτρονικά τον αιτούμενο τίτλο από τους καταλόγους, το ποσοστό χρήσης είναι υψηλό (5). Σε κάθε συναλλαγή εξοικονομούνται κατά μέσο όρο 81 λεπτά, χρόνος που αντιστοιχεί σε συνολικά χρόνια εργασίας για τα κράτη - μέλη που διαθέτουν το σύστημα. - Εγγραφή σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Tα περισσότερα πανεπιστήμια παρέχουν ηλεκτρονικά μόνο την αίτηση και η υπόλοιπη διαδικασία εγγραφής γίνεται με παραδοσιακό τρόπο. Κάποια πανεπιστήμια προσφέρουν επιπλέον πληροφορίες για εγγραφή σε μεταπτυχιακά τμήματα σπουδών ή επιτρέπουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ηλεκτρονικά, άλλα απαντούν ηλεκτρονικά σε αιτήσεις για εγγραφή σε προγράμματα. Κατά μέσο όρο η ηλεκτρονική εγγραφή για πανεπιστημιακές σπουδές εξοικονομεί 75 λεπτά για κάθε χρήστη, ενώ ο χρόνος που δαπανούν οι υπηρεσίες των πανεπιστημίων σ αυτές τις διαδικασίες περιορίζεται κατά 4. Υποδειγματικά λειτουργεί το Εθνικό Ισπανικό Πανεπιστήμιο σπουδών εξ αποστάσεως (www.uned.es/webuned/home.htm). Σελίδα 19

20 Διεθνής κατάσταση H Δημόσια Διοίκηση σήμερα προσπαθεί από τη μια πλευρά να παραμείνει ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις χώρες του Κόσμου. Από την άλλη πλευρά τα κράτη προσπαθούν να περιορίσουν τους χρηματικούς πόρους που προορίζονται για τη Δημόσια Διοίκηση. Ως μοναδική λύση για το συνταίριασμα αυτών των δύο αναγκών έχει βρεθεί η μετάβαση των λειτουργιών και των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης από την παραδοσιακή σε ηλεκτρονική μορφή. Όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει εκπονηθεί μία σημαντική μελέτη. Είναι από τον ΟΗΕ με τίτλο Από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα (Global e-government Readiness Report 2005: From E-Government to E-Inclusion, UN 2005). Η έρευνα, η οποία ενσωματώνεται στην μελέτη, ορίζει ένα σημαντικό δείκτη : την ετοιμότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση (E-Government Readiness Index) που ορίζεται ως «η ικανότητα του δημοσίου τομέα να χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για να παρέχει στο κοινό υψηλής στάθμης πληροφόρηση και εργαλεία επικοινωνίας για την υποστήριξη της ανθρώπινης ανάπτυξης» η αλλιώς ως η online παροχή κυβερνητικών προϊόντων και υπηρεσιών συνδυασμένη με την τηλεπικοινωνιακή υποδομή και την δημόσια εκπαίδευση μια χώρας. Στον Πίνακα Α (σελ.21) εμφανίζεται η παγκόσμια κατάταξη ανάλογα με την ετοιμότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στον Πίνακα Β (σελ.21) έχουμε την Ευρωπαϊκή κατάταξη ανάλογα με την ετοιμότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μεσαίο επίπεδο όσον αφορά την ετοιμότητα για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έτσι η χώρα μας είναι 35 η στην Παγκόσμια κατάταξη σε σύνολο 182 χωρών μελών του Ο.Η.Ε. και 23 η στην Ευρωπαϊκή κατάταξη σε σύνολο 42 Ευρωπαϊκών κρατών. Το γενικό συμπέρασμα πάντως είναι ότι η εξέλιξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σήμερα αντικατοπτρίζει Σελίδα 20

21 Πίνακας Α Παγκόσμιος Δείκτης Ετοιμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2005 Κατάταξη Χώρα Δείκτης 1. Η.Π.Α Δανία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Δημοκρατία της Κορέας Αυστραλία Σιγκαπούρη Καναδάς Φινλανδία Νορβηγία Ιταλία Ελλάδα Πίνακας Β Ευρωπαϊκός Δείκτης Ετοιμότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2005 Κατάταξη Χώρα Δείκτης 1. Δανία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Φινλανδία Νορβηγία Γερμανία Ολλανδία Ισλανδία Αυστρία Ελβετία Ιταλία Ελλάδα Σελίδα 21

22 περισσότερο την κληρονομιά ικανοτήτων σε υποδομή, ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και σε θεσμούς και πολιτικές παρά την αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων να αδράξουν νέες ευκαιρίες στον τεχνολογικό τομέα για να στηρίξουν μεταβολές με στόχο την ανθρώπινη ανάπτυξη. Επίσης διαφαίνεται ότι στη διεθνή διαμάχη από την μία μεριά της άποψης ότι οι ΤΠΕ έχουν την δύναμη να αλλάξουν θεσμούς, δομές και οργανισμούς του δημόσιου τομέα έναντι αυτής που θέλει τους θεσμούς, τις δομές και τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα να μπορούν να υιοθετούν και να απορροφούν τις νέες τεχνολογίες χωρίς να υφίστανται σημαντικές μεταβολές υπερτερεί η δεύτερη. Τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε την πρωτοβουλία eeurope - με χρονικό ορίζοντα το 2002 αρχικά και έπειτα το που χαρτογραφούσε την τεχνολογική στρατηγική της ΕΕ. Το 2005 όμως μετά και από τα απογοητευτικά αποτελέσματα των ενδιάμεσων αξιολογήσεων της πορείας της, η ΕΕ αποφάσισε να αλλάξει σελίδα και πρόθεμα στη στρατηγική της, και έτσι το "e" αντικαταστάθηκε από το "i" και η καινούρια στρατηγική της από εδώ και έπειτα ονομάστηκε i2010. Αποχαιρετώντας, λοιπόν, το πρόθεμα "e", η ΕΕ παρουσίασε τη στρατηγική i2010 που κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: την αγορά, τις επενδύσεις και την ποιότητα ζωής. Το πρόθεμα i περιλαμβάνει τρεις ερμηνείες: H πρώτη ερμηνεία-στόχος ("internal market for information services") αφορά στη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου για την Κοινωνία της Πληροφορία (ΚτΠ), όπου η τεχνογνωσία και η τεχνολογία θα διαχέονται με μεγαλύτερη ταχύτητα και θα αξιοποιούνται από όλους τους πολίτες. Η δεύτερη ερμηνεία-στόχος ("investment in ICT innovation for competitiveness") επικεντρώνεται στο ζήτημα των επενδύσεων για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αφορά κυρίως στην άνοδο της ανταγωνιστικότητας τόσο των κρατών-μελών όσο και συνολικά της ΕΕ. Σελίδα 22

23 H τρίτη και τελευταία ερμηνεία-στόχος ("inclusion and better quality of life") αφορά στην εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και στην αντιμετώπιση των φαινόμενων κοινωνικού αποκλεισμού με όχημα πάντα την ΚτΠ. Πέραν των ενδιάμεσων αξιολογήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της ΚτΠ και των διάφορων μετρήσεων που διενεργεί η ΕΕ, απογοητευτικά είναι και τα αποτελέσματα διάφορων μελετών αναφορικά με τη διείσδυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει η έρευνα "User Satisfaction and Usage Survey of egovernment services" (Έρευνα για τη χρήση και την ικανοποίηση των χρηστών από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης), που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2003 και του 2004 σε 17 χώρες, υπό την αιγίδα του τμήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ο μέσος όρος των ηλεκτρονικών συναλλαγών με το δημόσιο στην Ευρώπη κυμαίνεται μεταξύ του 5 με 1 των συνολικών συναλλαγών. Επί της ουσίας, λοιπόν, το 9 των συναλλαγών της κυβέρνησης με πολίτες και επιχειρήσεις, που είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν και μέσω Διαδικτύου, γίνονται τελικά μέσω των παραδοσιακών διαύλων επικοινωνίας, δηλ. με την φυσική παρουσία των Πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Βέβαια, αυτός ο μέσος όρος δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα των διαφόρων κρατών μελών. Για παράδειγμα η Ελλάδα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ και η Γερμανία δεν έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα στο χώρο αυτό. Φωτεινές εξαιρέσεις αποτελούν η Ιρλανδία, η Δανία, η Νορβηγία και η Αγγλία, όπου παρατηρείται αυξημένη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες, γεγονός που αποδίδεται στη μεγαλύτερη διείσδυση του Internet στις χώρες αυτές, στην καλή οργάνωση του Δημόσιου τομέα τους, αλλά και στις κλιματολογικές συνθήκες που συχνά δυσκολεύουν σημαντικά την επίσκεψη ενός πολίτη για οποιαδήποτε υπόθεση σε κάποια Δημόσια υπηρεσία. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στη Νορβηγία, ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν μέσω δικτυακής πλατφόρμας το 2003, ανήλθε στις 1,1 εκατ. δηλώσεις, δηλαδή στο 35% του συνόλου των δηλώσεων που υποβλήθηκαν στη χώρα (3,1 εκατ. δηλώσεις), ενώ στη Δανία το ανάλογο ποσοστό άγγιξε το 31%, 404 χιλ. δηλώσεις επί του συνόλου των 1,3 εκατ. φορολογικών δηλώσεων. Ο μικρότερος αριθμός φορολογικών δηλώσεων που Σελίδα 23

24 υποβλήθηκαν μέσω του Internet, συναντάται στο Βέλγιο, καθώς μόλις το 1% των Βέλγων φορολογουμένων επέλεξαν την ηλεκτρονική οδό υποβολής, ενώ και στη Γερμανία μόνον το 4% των φορολογουμένων δεν επισκέφθηκε τις κατά τόπους εφορίες. Από την άλλη πλευρά, αξίζει να αναφέρουμε ότι το επιχείρημα των κλιματολογικών συνθηκών καταρρίπτεται από τους Ισπανούς που, παρότι δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τα χιόνια των Βορείων, το 2003 υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση online σε ποσοστό 14%. Το παράδειγμα της Ιταλίας Η Ιταλία κατέχει την 25 η θέση στην Παγκόσμια κατάταξη και την 16 η θέση στην Ευρωπαϊκή κατάταξη σύμφωνα με τους Πίνακες Α και Β. Η Θέση της Ιταλίας είναι σαφώς καλύτερη από τη θέση της χώρας μας(35 η και 23 η αντίστοιχα). Χρήσιμο είναι να δούμε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην Ιταλία κατά τη μετάβασή τους στην ηλεκτρονική κοινωνία. Στην Ιταλία, το 5 περίπου της Δημόσιας Διοίκησης της χώρας (Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες, Κέντρα Υγείας, Πανεπιστήμια κ.λπ.) λειτουργεί ηλεκτρονικά (τόσο οι υπηρεσίες μεταξύ τους, όσο και οι υπηρεσίες με τους πολίτες).το πρώτο εμπόδιο που συνάντησαν κατά την εγκατάσταση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη Δημόσια Διοίκηση ήταν η νοοτροπία των Δημοσίων Υπαλλήλων γύρω από την οργάνωση της δουλειάς τους και ιδιαίτερα η αδυναμία τους να ξεφύγουν από τον παραδοσιακό τρόπο δουλειάς.πολλές ήταν επίσης οι δυσκολίες που συνάντησαν οι σχεδιαστές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών κατά την απλοποίηση της γραφειοκρατικής δομής της Δημόσιας Διοίκησης, δηλαδή την απάλειψη περιττών διαδικασιών, όπως εγκρίσεις, υπογραφές, εμφάνιση των ίδιων δικαιολογητικών πολλές φορές, κλπ. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία έχει δύο Πύλες στο Διαδίκτυο. Η μία αφορά τους Πολίτες (Italia.gov.it) (Εικόνα Α, σελ. 25 ) και η άλλη τις επιχειρήσεις (Impresa.gov.it)(Εικόνα Β, σελ. 25 ). Σελίδα 24

25 Εικόνα Α : Η δικτυακή πύλη Italia.gov.it που εξυπηρετεί ηλεκτρονικά τους Ιταλούς Πολίτες. Εικόνα Β : Η δικτυακή πύλη Impresa.gov.it που εξυπηρετεί ηλεκτρονικά τις Ιταλικές επιχειρήσεις. Σελίδα 25

26 Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα Είναι γνωστό ότι η ελληνική Δημόσια Διοίκηση χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατική δομή, μεγάλο αριθμό εργαζομένων, αλλά και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Η έλλειψη κινήτρων, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ο απαρχαιωμένος ηλεκτρονικός και κτιριακός εξοπλισμός, καθώς και η ανυπαρξία αντικειμενικών συστημάτων αξιολόγησης προσωπικού καθιστούν τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου μηχανισμού έργο δύσκολο. Η ρουτίνα των γραφειοκρατικών διαδικασιών, η σύγκρουση των εργασιακών ρόλων και οι στρεβλώσεις στο σύστημα κατανομής αρμοδιοτήτων επιδεινώνουν τα προβλήματα και αποδυναμώνουν την ψυχολογία των εργαζομένων. Γενικά, η κακή εργασιακή ψυχολογία έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση αρνητισμού για σημαντικές αλλαγές, όπως η ανάληψη νέων καθηκόντων και ευθυνών, η μεταβολή των εργασιακών συνηθειών και ρουτινών, η ανατροπή απαρχαιωμένων κεκτημένων που αποτελούν τροχοπέδη για τον εκσυγχρονισμό κ.λπ. Η είσοδος της ψηφιακής τεχνολογίας σε ένα τέτοιο περιβάλλον συχνά ερμηνεύεται από τους εργαζομένους ως ένα ακόμη βάρος το οποίο προστίθεται στην ήδη αυξημένη δυσαρέσκεια για τα ισχύοντα στο εργασιακό περιβάλλον. Υπό αυτό το πρίσμα, ο εκσυγχρονισμός των εργασιακών σχέσεων, η καθιέρωση ευέλικτων μηχανισμών διοίκησης και οργάνωσης, η επανεκπαίδευση των υπαλλήλων στις νέες ψηφιακές μορφές παροχής υπηρεσιών μετατρέπονται σε εχθρούς της καθεκυστηίας τάξης και συγκαταλέγονται στην κατηγορία εκείνων των αλλαγών που ο παραδοσιακός Έλληνας εργαζόμενος στον δημόσιο τομέα έχει «εκπαιδευθεί» να αποφεύγει. Όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η λειτουργία των παραδοσιακών τεχνικών παράλληλα με τις ψηφιακές, τόσο ενισχύεται η αντίδραση προς κάθε αλλαγή, δρώντας ως σημαντικό αντικίνητρο μετάβασης από μία μορφή εργασίας, που είναι σε όλους οικεία, σε μία νέα που απαιτεί επιπλέον προσπάθεια. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών αυξάνεται η σημασία που αποδίδεται στο ρόλο του ατόμου ως παραγωγικής εισροής στο οικονομικό περιβάλλον του 21ου αιώνα και επιβάλλεται ο εμπλουτισμός των μηχανισμών διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δεδομένου ότι η παραγωγικότητα, η ευελιξία και οι δεξιότητες αποτελούν σημεία-κλειδιά για τον εργαζόμενο του μέλλοντος. Έτσι η μόνη μέθοδος είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό θα επιτευχθεί με την εισαγωγή νέων συστημάτων διοίκησης και οργάνωσης, τεχνικών εκπαίδευσης και Σελίδα 26

27 ανάπτυξης εργαζομένων, καθώς και με την καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας παροχής υπηρεσιών. Βέβαια απαιτείται και στρατηγικός σχεδιασμός διαχείρισης και των «παράπλευρων απωλειών» που προκαλεί η ψηφιακή επανάσταση, αλλά και των επιμέρους ζητημάτων που αναδεικνύονται από τη γοργή διείσδυση των νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε καίρια ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η προστασία της «ιδιωτικότητας» (privacy) και των πνευματικών δικαιωμάτων, η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης και αξιοποίησης των υπηρεσιών του Διαδικτύου, η αντιμετώπιση του «ψηφιακού χάσματος» και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Οι αιτίες αυτής της κατάστασης Όλα αυτά συμβαίνουν διότι: - Στην Ελλάδα πιστεύεται ότι ο λεγόμενος «ιστοχώρος» συνιστά απλά απεικόνιση της εσωτερικής γραφειοκρατίας των υπηρεσιών. Mπαίνει, λοιπόν, στην ιστοσελίδα μιας Δημόσιας Υπηρεσίας το οργανόγραμμα μιας Υπηρεσίας και θεωρείται ότι έτσι έχει ικανοποιηθεί το αίτημα της μετάβασης στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Όμως δεν ενδιαφέρει τον Πολίτη το πώς είναι διαρθρωμένη μια υπηρεσία. Τον ενδιαφέρει να έχει απαντήσεις στα ερωτήματά του. - Στις Δημόσιες Υπηρεσίες ζητούν και αγοράζουν ακριβούς εξοπλισμούς που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ή δεν τους είναι απαραίτητοι. - Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων Διευθυντές, Τμηματάρχες και ανώτερα στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης δεν γνωρίζουν επί της ουσίας τι σημαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όταν έρχονται αντιμέτωποι με το σύστημα «ηλεκτρονικοποίησης» των διαδικασιών, απαντούν ότι δεν μπορούν να το εφαρμόσουν. - Στους χώρους εργασίας του Δημοσίου υπάρχει σοβαρή υστέρηση σε ανθρώπινο δυναμικό. Eως πρόσφατα (2004), στους διαγωνισμούς που προκηρύσσονταν για πρόσληψη στελεχών στη Δημόσια Διοίκηση ή στις αξιολογήσεις των στελεχών κανείς δεν ήταν απαραίτητο να αποδείξει ότι ξέρει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή. - Oι εταιρείες πληροφορικής παράγουν λογισμικά ή ηλεκτρονικά προγράμματα κακής ποιότητας και οι Δημόσιες Υπηρεσίες προσπαθούν να εισάγουν συστήματα πληροφορικής χωρίς να έχουν πριν αναδιοργανωθεί εσωτερικά. Σελίδα 27

28 Έλληνες Πολίτες και ηλεκτρονικές υπηρεσίες Μια πολύ σημαντική παράμετρο αφορά τη ζήτηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πολίτες. Διαπιστώθηκε ότι όσο πιο ποιοτικές είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται ηλεκτρονικά τόσο μεγαλύτερη είναι και η ζήτησή τους από τους πολίτες. Αυτός είναι και ένας σημαντικός λόγος που αρκετοί Έλληνες Πολίτες δεν επιλέγουν την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους μέσω Διαδικτύου. Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) για το 2006 (Διάγραμμα Γ, σελ. 28 ) οι Έλληνες Πολίτες δεν χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου γιατί κατά 53,60 % προτιμούν την ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΕΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 11,42% ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΒΡΩ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 12,3 ΔΕΝ ΕΧΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 15,2 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 32,3 ΠΡΟΤΙΜΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 53,6 Διάγραμμα Γ. Γιατί απορρίπτουν οι Έλληνες Πολίτες την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. ΠΗΓΗ : ΕΣΥΕ, 2006 Σελίδα 28

29 επιτόπια επίσκεψη στην αρμόδια υπηρεσία. Άλλοι λόγοι είναι θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την εμφάνιση προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο (32,30 %), η έλλειψη των απαραίτητων γνώσεων (15,20 %), η δυσκολία ανεύρεσης της ανάλογης υπηρεσίας στο Διαδίκτυο (12,30 %) και τέλος η μη διεκπεραίωση των υποθέσεων των Πολιτών μέσω Διαδικτύου (11,40 %). Σχετικά με το τελευταίο θα πρέπει να αποδεχτούμε το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν όλες οι υπηρεσίες να προσφερθούν ηλεκτρονικά, είτε γιατί δεν έχει διαδοθεί ακόμη η ηλεκτρονική υπογραφή, είτε λόγω νομοθετικών προβλημάτων, είτε γιατί απαιτείται η φυσική παρουσία π.χ. για την παραλαβή διαβατηρίου. Ακόμα και εάν κάποια στιγμή η τεχνολογία καταστήσει δυνατή την πλήρη ηλεκτρονική συναλλαγή, πάντοτε θα υπάρχει κάτι που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε φυσικό χώρο. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της ΕΣΥΕ με τις Δημόσιες Υπηρεσίες συναλλάσσεται το 19 % του πληθυσμού που έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Διάγραμμα Δ, σελ. 29 ). Ένα ποσοστό της τάξης του 35 % δηλώνει πως θα το EXETE on-line ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ; 46% 19% 35% NAI ΌΧΙ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΟΥΝ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΌΧΙ, ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ Διάγραμμα Δ. Έχετε online συναλλαγές με το Δημόσιο; ΠΗΓΗ : EΣΥΕ, ενδιέφερε να κάνει online συναλλαγές στο μέλλον, ενώ το 46 % του δείγματος δεν ενδιαφέρεται. Να σημειώσουμε ότι οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2006) είναι ήδη πάνω από Έτσι έχει δημιουργηθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός Πολιτών για τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (σχεδόν το 25 % του πληθυσμού της χώρας). Σελίδα 29

30 Από τους χρήστες του Διαδικτύου το 89,30 % χρησιμοποιεί online υπηρεσίες του Δημοσίου (Διάγραμμα Ε, σελ. 30 ) και ειδικότερα υποβολή δήλωσης στο Ι.Κ.Α. (12,20 %), αναζήτηση ΦΕΚ (51,60 %), υπηρεσίες του ΑΣΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΆΛΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ 4,3 12,2 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΕΚ ΑΣΕΠ ΚΕΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ - Ε.Ε. - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ TAXISnet 51,6 54,9 57,0 58,3 57,8 Διάγραμμα Ε. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχουν χρησιμοποιήσει οι χρήστες του Διαδικτύου στην Ελλάδα. ΠΗΓΗ : Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, Δεκέμβριος (54,90 %), υπηρεσίες του Κ.Ε.Π. (57 %), αναζήτηση πληροφοριών από υπουργεία, Ευρωπαϊκή Ένωση (58,30 %) και χρησιμοποίηση του TAXIS net ( 57,80 %). Μία Ελληνική ηλεκτρονική υπηρεσία που χρησιμοποιείται από τους Έλληνες Πολίτες είναι το σύστημα TAXIS net της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Εικόνα Γ, σελ. 31 ). Σελίδα 30

31 Εικόνα Γ. Ο δικτυακός τόπος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) που περιλαμβάνει το πρόγραμμα TAXIS net. Το TAXIS net έχει εδραιωθεί πλέον ως ένα σύγχρονο κανάλι επικοινωνίας και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογίας. Οι σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα είναι η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3 και Ε9), των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, των καταστάσεων Προμηθευτών - Πελατών του ΚΒΣ και των δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (VIES). Κοντά σ' αυτές υπάρχει και ένας αριθμός πρόσθετων -πληροφοριακού και υποστηρικτικού χαρακτήρα- οι οποίες διαρκώς αναβαθμίζονται και εμπλουτίζονται. Ως προς τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του, το TAXIS net έχει παραλάβει μέχρι σήμερα (Δεκέμβριος 2006) περισσότερες από δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων, περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και δηλώσεις ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων, Σελίδα 31

32 με σύνολο πιστοποιημένων χρηστών πάνω από φυσικά και Νομικά Πρόσωπα. Προοπτικές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα Στην Ελλάδα στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στο πλαίσιο εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας έχουμε μια σειρά από παρεμβάσεις, όπως : 1. Το έργο Aριάδνη ΚΕΠ 2. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Περιφερειών 3. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 4. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών 5. Το έργο του Εθνικού Δημοτολογίου 6. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ειδικού Ληξιαρχείου 7. Δράσεις που αφορούν στη διοικητική εξυπηρέτηση του Πολίτη και υλοποιούνται για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.αν. 8. Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ, για την πληροφόρηση και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των Πολιτών και επιχειρήσεων. 9. Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας Συστημάτων του Δημόσιου Τομέα) 10. Πλαίσιο Συμμετοχής Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την Αποτίμηση των Ρυθμίσεων / Αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης (μελέτη) 11. Πλαίσιο Πιστοποίησης Δικτυακών Τόπων του Δημόσιου Τομέα 12. Σύστημα Νομοθεσίας (Ραπτάρχης) και Αποτίμησης των Κανονιστικών Ρυθμίσεων (Πληροφοριακό Σύστημα) 13. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 14. Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ αποτελεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο Τομέα και ένα πρωτοποριακό εγχείρημα υποδομής τηλεπικοινωνιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο αφορά στη δημιουργία ασφαλούς δικτύου Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης το Σελίδα 32

33 οποίο αφενός θα μειώσει σημαντικά το κόστος τηλεπικοινωνιών του κάθε φορέα και αφετέρου θα θέσει στη διάθεσή του τις πιο σύγχρονες πρακτικές και προηγμένες υπηρεσίες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών και του Διαδικτύου. Παράλληλα θα διασφαλίσει την δικτυακή υποδομή που απαιτείται για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση με τελικό στόχο την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το έργο προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες : Δωρεάν ασφαλή και ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet), καθώς και διασφάλιση δικτυακής υποδομής μεγάλης δυναμικότητας (εύρους πρόσβασης φορέων από 2 έως 34 Mbps). Δωρεάν φιλοξενία διαδικτυακών τόπων (ιστοσελίδων) των φορέων του Δημοσίου. Δωρεάν χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Δωρεάν τηλεφωνία πανελλαδικά για τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες του συνόλου των φορέων κόμβων (εσωτερική τηλεφωνία). Προνομιακή τιμή για την εκτός του δικτύου τηλεφωνία (αστική υπεραστική κινητή και διεθνή). Δωρεάν παροχή ψηφιακής πιστοποίησης των στελεχών του Δημοσίου και των συστημάτων εξυπηρετητών (ψηφιακή υπογραφή ψηφιακά πιστοποιητικά) για την ασφαλή ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του Δημοσίου και γενικότερα ηλεκτρονικών συναλλαγών. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης, με την εγκατάσταση στούντιο τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένα σημεία όπως Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Έδρες Περιφερειών και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Διαχειριστικές Αρχές, σε όλη τη χώρα. Δωρεάν παροχή υπηρεσίας τηλεκπαίδευσης με τη χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων (σύγχρονης και ασύγχρονης) τηλεκπαίδευσης. Δωρεάν διασφάλιση των απαραιτήτων δικτυακών υποδομών για τις εφαρμογές και τα πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν από τους φορείς των οποίων ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των Πολιτών και των επιχειρήσεων. Σελίδα 33

34 Στο παρελθόν στη χώρα μας υπήρχαν μόνο μεμονωμένα έργα πληροφορικής χωρίς να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη στρατηγική και εθνικούς στόχους. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να έχει τους ακόλουθους βασικούς άξονες: Τη διευκόλυνση των Πολιτών και των επιχειρήσεων για τις συναλλαγές τους με το κράτος. Τον καθορισμό του τεχνικού και θεσμικού πλαισίου για τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τη δημιουργία ολοκληρωμένων συναλλαγών. Για να επιτευχθεί ο στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης πρέπει να υλοποιηθεί μία "τριλογία" έργων: Δημιουργία εθνικής Δημόσιας Πύλης (portal) στο Διαδίκτυο, η οποία θα λειτουργεί ως "υπηρεσία μιας στάσης" και θα αποτελεί το κύριο σημείο για την πρόσβαση στις πληροφορίες, υπηρεσίες και προϊόντα της δημόσιας διοίκησης. Εθνικό σύστημα αυθεντικοποίησης και ασφάλειας των ψηφιακών συναλλαγών. Ενιαίο σύστημα διαλειτουργικότητας για την τυποποίηση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών. Τα τρία αυτά έργα δρουν ως ενιαίο σύνολο και ανοίγουν, στην πράξη, το δρόμο για τη δημιουργία νόμιμων και ασφαλών online συναλλαγών ανάμεσα στους Πολίτες και τις επιχειρήσεις από τη μια πλευρά και το κράτος από την άλλη. Σελίδα 34

35 Ο ρόλος των Δημοσίων Υπαλλήλων Η πιο σημαντική συνιστώσα έχει να κάνει με τον άνθρωπο και το πως αξιοποιεί την τεχνολογία. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως μορφή διοίκησης απαιτεί από τους υπαλλήλους του Δημοσίου νέους τρόπους εργασίας και χειρισμού των δημοσίων υποθέσεων. Χρειάζεται να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση και την αξιοποίηση της πληροφορίας, καθώς και στους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία δημιουργεί νέες δυνατότητες για την προώθηση υποθέσεων και την αλληλεπίδραση του Δημοσίου με τους Πολίτες. Ο ρόλος των υπαλλήλων είναι καίριος και καλύπτει όλο το φάσμα της ιεραρχίας, από τους Διευθυντές Υπηρεσιών μέχρι τους υπαλλήλους που έρχονται σε καθημερινή επαφή με το κοινό. Απαιτείται η απασχόληση άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού για τη διαχείριση της πληροφορίας. Ένα νέο είδος Δημοσίων Υπαλλήλων, με τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία στην εξυπηρέτηση Πολιτών. Οι υπάλληλοι του Δημόσιου Τομέα θα κληθούν : Α. Να ενστερνιστούν τη νέα αντίληψη εξυπηρέτησης του Πολίτη σε κάθε εισήγηση ή πράξη τους που αφορά στο σχεδιασμό ή την υλοποίηση διαδικασιών της Δημόσιας Διοίκησης. Β. Να υποστηρίξουν την προετοιμασία του φορέα ή του οργανισμού που συμμετέχουν με : την κατανόηση των συνεπειών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. την προώθηση προσλήψεων ατόμων με ειδικές δεξιότητες ικανές να υποστηρίξουν την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. την εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνολογίες και τους νέους τρόπους παροχής υπηρεσιών προς τους Πολίτες. τη διερεύνηση δυνατοτήτων για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης παροχής πολλαπλών υπηρεσιών προς τον Πολίτη. την προώθηση της νέας αντίληψης οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού, που θα πρέπει να λειτουργεί σε ένα αποκεντρωμένο αλλά ολοκληρωμένο σύστημα. Σελίδα 35

36 Γ. Να συμμετέχουν : στη σύνθεση των στόχων και δραστηριοτήτων του τομέα ευθύνης τους με τη στρατηγική για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. σε διάφορα έργα και δραστηριότητες που συνάδουν με τις δραστηριότητες του οργανισμού ή φορέα στον οποίο συμμετέχουν προωθώντας τις δραστηριότητες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. σε έργα που περιορίζουν ή αλλάζουν τον οργανισμό, έτσι ώστε να μπορεί να ακολουθεί πολιτικές και πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την υποστήριξη των διαδικασιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Σελίδα 36

37 Συμπεράσματα Βιβλιογραφικής Έρευνας Η επιτυχία της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα κριθεί κυρίως από το πόσο θα την αγκαλιάσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Μόνο αν εκείνοι γίνουν συμμέτοχοι στην αξιοποίηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τις σχέσεις τους με το κράτος, μπορεί να επιτύχει το όποιο μοντέλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, άλλωστε, είναι αυτοί για τους οποίους θα υλοποιηθούν τα σχετικά έργα και εκείνοι που είναι οι τελικώς ωφελούμενοι. Η «ηλεκτρονική σχέση» ανάμεσα στον Πολίτη και την Κυβέρνηση, καθώς και ανάμεσα στην επιχείρηση και την Κυβέρνηση μπορεί να είναι μια σχέση εμπιστοσύνης, εφόσον βασίζεται στην αυξημένη αξιοπιστία και στο σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και του επιχειρηματικού απορρήτου. Οι βασικοί τομείς στους οποίους πρέπει να γίνουν αλλαγές είναι οι εξής : Στη διοίκηση και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, με κατανόηση των συνεπειών που θα έχουν το νέο μοντέλο οργάνωσης του Δημόσιου Τομέα και ο τρόπος λήψης αποφάσεων στην παροχή υπηρεσιών. Στη διαχείριση αλλαγών και προβλημάτων, μαθαίνοντας από επιτυχίες και αποτυχίες του παρελθόντος και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της καινοτομίας και την εφαρμογή της στην πράξη. Στην ευρεία αποδοχή της σημασίας των αλλαγών τόσο στην κοινωνία όσο και στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης. Στη γρήγορη ύπαρξη «επιτυχημένων παραδειγμάτων», προκειμένου να προωθηθεί η αντίληψη «του πόσο καλή είναι η προσπάθεια που γίνεται». Στη διαφύλαξη της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στις διοικητικές πληροφορίες, τη διασφάλιση του προσωπικού απορρήτου και την προώθηση της «ηλεκτρονικής ταυτοπροσωπίας»(authentication) των συναλλασσόμενων. Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, με εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση νέων εργαλείων αλλά και στη δημιουργία συνεργατικού μοντέλου εργασίας, βασισμένου στην τεχνολογία. Σελίδα 37

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008

Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008 Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ Πάνος Κώτσιλας Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση

Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Διαλειτουργικότητα Οργανισμών, Υπηρεσιών και Συστημάτων στη Δημόσια Διοίκηση Δρ. Γ. Χαραλαμπίδης, Υπεύθυνος Έρευνας egovernment & ebusiness Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας!

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.. «συνταγή» επιτυχίας! Μαρίκα Λάμπρου Γενική Διευθύντρια Επιχειρηματικού Τομέα Integrator Θέλετε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση; Σπάστε αυγά! Άξονες Ομιλίας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1 ì Οδικός Χάρτης Εφαρμογής του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μιχάλης Ψαλλίδας, Ομάδα Σχεδιασμού Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις»

«Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» «Στρατηγικές Κινήσεις για τη Μετάβαση στις Ψηφιακές Πόλεις» Γιάννης Καλογήρου Αν. Καθηγητής, ΕΜΠ, Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG),

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Νίκος Σαριδάκης - Α. Στασής ΥΠΕΣ 1 ΤΠΕ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Τα ψηφιακά δίκτυα θα είναι άχρηστα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005

«Ο ρόλος και το έργο των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων» Πέμπτη 09.06.2005 Καθ. Bασίλης Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Χαιρετισμός στο πλαίσιο της Ημερίδας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Απονοµή Δικαιοσύνης: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η ταχύτητα, το προσιτό κόστος και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ INTERNET Το Internet είναι ένα τεράστιο, παγκόσμιο δίκτυο δικτύων, το οποίο δεν διοικείται από κανένα άνθρωπο, ομάδα ή οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.

Παράθυρο στη γνώση. Ευρυζωνικότητα για όλους. Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity. Παράθυρο στη γνώση Ευρυζωνικότητα για όλους Συνδέσου ασύρματα και δωρεάν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα www.broadbandcity.gr 0101011011101010000000010101010101 010000101010000101010101010101011111111111010101010101010000001010101010101011111111111110101010101010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ.

ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΘ-ΞΚΨ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αθήνα, 28-3-2013 Αρ. Γ.Π. οικ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Κ. Βουρλιώτου Αθ. Λύτρα Αικ. Δαμίγου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017

Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 Στρατηγικό Σχέδιο 2013-2017 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η δυσμενής οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας έχει αναδείξει την επίτευξη των στόχων Δημοσίων Εσόδων σε κρίσιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γκλαβέρη Αναστασία Μάιος 2006 Σκοπός n Σκοπός μας στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι να διερευνήσουμε θέματα που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα. n

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Η Βιομηχανία Ψηφιακής Τεχνολογίας στην Ελλάδα Τάσος Τζήκας Πρόεδρος ΔΣ 23 Απριλίου 2013 Ποιος είναι ο ΣΕΠΕ F E D E R A T I O N O F H E L L E N I C I C T E N T E R P R I S E S D I G I T A L E U R O P E,

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες δεκαετίες του 21ου. 21ου αιώνα η δημόσια διοίκηση αναμένεται. να γνωρίσει μια εποχή αναγέννησης

Στις επόμενες δεκαετίες του 21ου. 21ου αιώνα η δημόσια διοίκηση αναμένεται. να γνωρίσει μια εποχή αναγέννησης Τεχνολογική Ετοιμότητα και Υπεροχή για τη έκθεση του World Economy Forum Η σχετικά με το μέλλον της διακυβέρνησης των κρατών και το ρόλο των τεχνολογιών σε αυτή τη διαδικασία, τονίζει πως η κυβέρνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές

ΤοδιαδίκτυοστηνΕλλάδα: Εµπόδια και Προοπτικές Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης

Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης Επιχειρηματικά Μοντέλα στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Πάτρα Κουτσονίκος Γιάννης 1 Επιχειρηματικό Μοντέλο - Ορισμός Για τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν,

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων

To ψηφιακό μέλλον των πόλεων To ψηφιακό μέλλον των πόλεων Οι ψηφιακές πόλεις σημαντικότερες του e-government Δρ Γιάννης Λάριος Σύμβουλος του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού Η Ψηφιακή Στρατηγική πώς είναι ήδη ορατή στους Δήμους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE

Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE Δρ. Αναστασία Αθανασούλα Ρέππα ΕΑΠ/ΑΣΠΑΙΤΕ. Νέες Τεχνολογίες, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Εκπαίδευση Ενηλίκων: Η συμβολή της πλατφόρμας EPALE. ΔΟΜΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Θεωρία Ανθρώπινου Κεφαλαίου Κριτική της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας

ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας Τι κερδίζουµε µε την επίτευξη της ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες Προτάσεις για την επίτευξη ιαλειτουργικότητας στις ηµόσιες Ψηφιακές Υπηρεσίες ιαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας. Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ Επιθεώρηση Εργασίας Αναβαθμισμένες υπηρεσίες για όλους ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ ΣΏΜΑ ΕΠΙΘΕΏΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Αρχείο 22601765 Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου Υπεύθυνος Επαρχιακού 23811683 23811561 Γραφείου Αμμοχώστου Γραφείο κοινού και 23811313 23811562 παραλαβής Φορολογικών Δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις

Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Πολιτικές προώθησης Θέρμανσης & Ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Παραδείγματα καλών πρακτικών και μελλοντικές προκλήσεις Συγγραφείς: Austrian Energy Agency: Nina Pickl, Johannes Schmidl, Lorenz Strimitzer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα