GLOSSA. Μεθοδολογία για την on-line εκμάθηση γλωσσών για προχωρημένους μαθητές GLOSSA-REP-WP EL (EN) LLP-GR-KA2MP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GLOSSA. Μεθοδολογία για την on-line εκμάθηση γλωσσών για προχωρημένους μαθητές GLOSSA-REP-WP02-2.7 EL (EN) 505248-2009-LLP-GR-KA2MP"

Transcript

1 GLOSSA LLP-GR-KA2MP GLOSSA-REP-WP EL (EN) Μεθοδολογία για την on-line εκμάθηση γλωσσών για προχωρημένους μαθητές 7/12/2010

2 Δημιουργήθηκε από: Κωνσταντίνος Διαμαντής - Μπαλάσκας, Action Synergy Με βάση τις εθνικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος ΓΛΩΣΣΑ: Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Ελλάδα) Επίσημη Σχολή Γλωσσών της Μαδρίτης (Ισπανία) Marie Haps (Βέλγιο) Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Ιταλία) Πανεπιστήμιο Masaryk (Τσεχία) 12 τάξιο Ελληνικό Σχολείο της Ουγγαρίας (Ουγγαρία) Kindersite Project (Ηνωμένο Βασίλειο) Το σχέδιο GLOSSA - Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας ( LLP- GR-KA2MP) χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 4 Οργάνωση της εκπαίδευσης... 5 Επανάληψη... 9 Εξάσκηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης Εξάσκηση των δεξιοτήτων ακρόασης Εξάσκηση των δεξιοτήτων γραφής Εξάσκηση των δεξιοτήτων ομιλίας

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως πρακτικός οδηγός για προχωρημένους μαθητές που σπουδάζουν λιγότερο ομιλούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχει παραχθεί για το πρόγραμμα "GLOSSA - Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας" ( LLP-GR-KA2MP), το οποίο υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βασική Δραστηριότητα 2 - Γλώσσες). Ο στόχος του εγγράφου δεν είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει στους μαθητές που μαθαίνουν γλώσσες όλες τις μεθόδους και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για online εκμάθηση γλωσσών. Δεδομένου ότι αυτό είναι διαθέσιμο σε συγκριτική μελέτη για τις μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθηση online ξένων γλωσσών που έχει παραχθεί από το πρόγραμμα και υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να δώσει συνοπτικές, σαφείς, συγκεκριμένες και ακριβείς συμβουλές για τους μαθητές, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στις σπουδές τους. Υπάρχουν δύο μεθόδοι ατομικής μαθήσης που σχετίζονται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών: Στρατηγικές γνωστικού μαθητή: Αυτές οι στρατηγικές ασχολούνται άμεσα με τη δεύτερη γλώσσα. Παραδείγματα είναι η αποστήθιση ή η επανάληψη του λεξιλογίου. Στρατηγικές μεταγνωστικού μαθητή: Σε αντίθεση με τις στρατηγικές γνωστικού μαθητή, αυτές οι στρατηγικές δεν ασχολούνται με την ίδια τη γλώσσα, αλλά με τη ρύθμιση της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνει σχεδιασμό, αυτοπαρακολούθηση και αξιολόγηση της μάθησης. Η παρούσα μέθοδος θα αρχίσει με την παρουσίαση των στρατηγικών μεταγνωστικού μαθητή που θα είναι χρήσιμες για προχωρημένους μαθητές, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης και στη συνέχεια θα παρουσιάσει στρατηγικές γνωστικού μαθητή που σχετίζονται με την ανάπτυξη των 4 βασικών δεξιοτήτων. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται σε εκτενή έρευνα που ολοκληρώθηκε σε όλες τις χώρες εταίρους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα GLOSSA (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Τσεχία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο) και η οποία περιλάμβανε desk και field research, καθώς και ανάλυση case study. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη χρήση της Ελληνικής γλώσσας ως case study, όμως η παρούσα μεθοδολογία είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις λιγότερο ομιλούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του πρόγραμματός: Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας. 4

5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πολλές φορές, όταν κάποιος συμμετέχει σ ένα online πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών ή όταν συμμετέχει σ ένα πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας, η μεγαλύτερη δυσκολία του είναι η οργάνωση της εργασίας που πρέπει να γίνει. Σε ένα "ζωντανό" μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο ο δάσκαλος οργανώνει το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας που πρέπει να γίνει. Ωστόσο, σε ένα online μάθημα, ο ρόλος του δασκάλου (όταν αυτός / αυτή υπάρχει) είναι ασθενέστερος και ως εκ τούτου, οι σπουδαστές πρέπει να οργανώσουν την εργασία τους από μόνοι τους. Το εγγενές κίνητρο είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για έναν προχωρημένο μαθητή ξενής γλώσσας, ειδικά για κάποιον που μαθαίνει τις λιγότερο ομιλούμενες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η αυτοδιδασκαλία απαιτεί αυτοπειθαρχία και ισχυρό κίνητρο. Απαιτεί, επίσης, την κατάρτιση στην αυτοδιδασκαλία, ενώ οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν το στυλ εκμάθησης ξένων γλωσσών που τους ταιριάζει. Θα πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους προσωπικές στρατηγικές, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπαιδευτούν απο το σπίτι. 1. Ορίστε τον στόχο σας Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να οργανώσετε την εκπαίδευση σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι να εξετάσετε τις παλίοτερες εμπειρίες εκπαίδευσης που είχατε και να ρωτήστε τον εαυτό σας μια σειρά από ερωτήματα. Το γεγονός ότι είστε σε ένα προχωρημένο επίπεδο εκπαίδυσης σημαίνει ότι έχετε ήδη πολλές προηγούμενες εμπειρίες μάθησης από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε. Παραδείγματα από τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν είναι: - Προτιμάς την ατομική εκπαίδευση ή σε ομάδα; - Τι προβλήματα αντιμετώπισες σε παλαιότερη εκπαίδευση σου (έλλειψη κινήτρου, έλλειψη χρόνου, δυσκολία να ακολουθήσεις το πρόγραμμα κ.α.); - Ποιες δραστηριότητες απέλαυσες περισσότερο (ανάγνωση άρθρων, παρακολούθηση βίντεο, ακρόαση ηχητικών αποσπασμάτων, επικοινωνία με άλλους ανθρώπους κ.α.); - Ποιες δεξιότητες έμαθες πιο εύκολα και ποιες πιο δύσκολα; Απαντώντας σ αυτές τις ερωτήσεις θα ξέρεις: - αν προτιμάς να εκπαιδευτείς χρησιμοποώντας τις παραδοσιακές μεθοδολογίες εκπαίδευσης ή τις εφαρμογές του Web σε ποιες κατηγορίες του μαθήματος θα πρέπει να δώσεις έμφαση - σε ποιες κατηγορίες του μαθήμαστος θα πρέπει να πιεστείς περισσότερο 5

6 - που να εκπαιδευτείς Αφού, λοιπόν, σκεφτείς τις παλαιότερες εκπαιδυτικές σου εμπειρίες, μπορείς να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι το μάθημα που θα επιλέξεις και να σκεφτείς, - γιατί θέλεις να ξεκινήσεις αυτό το μάθημα και τι θέλεις να πετύχεις μέσω αυτού του μαθήματος (επαγγελματικές δεξιότητες, πολιτιστικές δεξιότητες, διασκέδαση κ.α.) - πόσο χρόνο είσαι διαθέσιμος να αφιερώσεις σ αυτό το μάθημα. - ποιες είναι οι προτεραιότητες σου. Αυτές οι συμβουλές θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις τη μελέτη σου σωστά, με βάση τις προηγούμενες ερωτήσεις: - Θέσε ρεαλιστικούς στόχους (μην περιμένεις ότι θα τα μάθεις όλα την 1 η εβδομάδα, θα απογοητευτείς αν δεν το πετύχεις). - Επισκέψου την πλατφόρμα e-learning τουλάχιστον μία φορά τη μέρα. 30 λεπτά με 1 ώρα μελέτης τη μέρα είναι αρκετή, αλλά πρέπει να μη ξεχνάς να μπαίνεις στην πλατφόρμα. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεσαι σε σταθερά χρονικά διαστήματα την πλατφόρμα και όχι μόνο τις μέρες που προηγούνται της παράδοσης μίας εργασίας. - Κάνε το μάθημα μία από τις βασικές σου προτεραιότητες. Αν πεις ότι το μάθημα είναι μία δευτερεύουσα προτεραιότητα τότε συνεχώς θα αναβάλλεις το διάβασμα σου για κάτι άλλο. - Χρησιμοποίησε την εμπειρία σου για να βγάλεις συμπεράσματα για το μέλλον. Κάτι το οποίο δημιούργησε προβλήματα στο παρελθόν, το πιο πιθανό είναι να κάνει το ίδιο και στο μέλλον. - Επικεντρώσου στις δεξιότητες στις οποίες είσαι πιο αδύναμος. - Πρόσπαθησε να αξιοποιήσεις τα θέματα που απέλαυσες περισσότερο στο παρελθόν (π.χ. πολιτισμός κ.α.). - Επέλεξε τη μέθοδο εκπαίδευσης (ατομική ή σε ομάδα) με γνόμωνα το τι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. 2. Ετοίμασε ένα χρονοδιάγραμμα Τώρα είσαι έτοιμος να ετοιμάσεις ένα χρονοδιάγραμμα και να θέσεις προθεσμίες. Με την αυτοδιδασκαλία, είναι πολύ βοηθητικό αν αναπτύξεις και σχεδιάσεις ένα πολύ ακριβές χρονοδιάγραμμα για το μάθημα. Με τη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος, οι ημερομηνίες 6

7 και οι προθεσμίες θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους στόχους σου. Ο καθένας γνωρίζει ποιες δεξιότητες θέλει περισσότερο να βελτιώσει, και ύστερα μπορεί να επικεντρωθεί στις ασκήσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι αυστηρός και αντικειμενικός, καθώς αυτό είναι το πρώτο σημείο αναθεώρησης. Αν στο μάθημα συμμετέχει και καθηγητής θα πρέπει να έρθεις σε επαφή μαζί του ώστε να οργανώσετε μαζί τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σας. Συμβουλές για να αναπτύξεις ένα βοηθητικό χρονοδιάγραμμα: - Γράψε σ ένα ημερολόγιο τις σημαντικές ημερομηνίες για το διάβασμα σου (ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να παραδοθούν εργασίες, ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να ολοκληρωθεί μία ενότητα, ημερομηνίες για τεστ προόδου κ.α.). - Κάνε μία λίστα to do list με τις υποχρεώσεις σου κάθε εβδομάδα. - Σημείωσε τις εργασίες που έχεις τελειώσει. - Αν μπορεί να εφαρμοστεί, σημείωνε τις εργασίες που ολοκληρώνεις σε καθημερινή βάση. 3. Ακολούθησε το χρονοδιάγραμμα σου Το να ετοιμάσεις το χρονοδιάγραμμα είναι το εύκολο μέρος αυτής της διαδικασίας. Το δύσκολο είναι να ακολουθήσεις πιστά το πρόγραμμα που ετοίμασες. Για να καταφέρεις να ακολουθήσεις το πρόγραμμα σου πρέπει να θέσεις τις προτεραιότητες σου. - Αποφάσισε τι είναι πιο σημαντικό για σένα. Προγραμμάτισε τις δραστηριότητες σου με βάση τις προτεραιότητες σου. Μην επιτρέψεις άλλες προτεραιότητες να σε αποσπάσουν. - Μην απογοητευτείς με το πρώτο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις. Κανένας δεν καταλαβαίνει τα πάντα με την πρώτη. Η υπομονή είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους ενός μαθητή ξένης γλώσσας. - Προσπάθησε να συγκεντρωθείς στους θετικούς τομείς (τους τομείς που απολαμβάνεις περισσότερο, όπως τον πολιτιστικό ή τον κοινωνικό τομέα). - Να είσαι υπεύθυνος. Κάνε επιλογές για τις προτεραιότητες σου και τις προθεσμίες σου. - Πρόσεξε ποιες ώρες είσαι πιο αποδοτικός και ποιες όχι. Είναι σημαντικό να μεγιστοποιείς τη συγκέντρωση σου όταν διαβάζεις, αυτό θα σε βοηθήσει να μείνεις στο χρονοδιάγραμμα. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να βοηθήσουν: 7

8 - Διάλεξε ένα ήρεμο και άνετο περιβάλλον για να διαβάσεις. - Κάνε διαλλείματα. Αν διαβάζεις συνεχόμενα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς διάλειμμα, μπορεί στη συνέχεια να σε κάνει λιγότερο παραγωγικό. - Θέσε στόχους: Θέσε την ακριβή ώρα στην οποία πρέπει να έχεις ολοκληρώσει τη δραστηριότητα σου (π.χ. Θα ολοκληρώσω την ενότητα Χ στις 17.00). - Μην αποσπάσαι (κοιτώντας π.χ. άλλες ιστοσελίδες κ.α.). 4. Αξιολόγηση Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οργάνωσης της εργασίας σου είναι η αυτό-αξιολόγηση. Πρέπει να αξιολογείς τη δουλειά που έχεις κάνει ανά τακτά διαστήματα και να ρωτάς τον εαυτό σου: - Έχω ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που έθεσα; - Έχω ολοκληρώσει τους εκπαιδευτικούς στόχους που έθεσα; - Έχω προοδεύσει ανάλογα με τις προσδοκίες μου; Αν σε κάποιο από τα παραπάνω η απάντηση είναι «Όχι», τότε πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου στη συνέχεια: - Τι πήγε στραβά; - Πως μπορώ να βελτιωθώ; - Τι είδους βοήθεια χρειάζομαι (από τον καθηγητή, τον διαχειριστή του μαθήματος κ.α.); Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, πρέπει στη συνέχεια να σχεδιάσεις την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο. 8

9 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως λέει ένα Ελληνικό ρητό. Πρέπει να κάνεις όσο περισσότερο επανάληψη μπορείς για να εμπεδώσεις τη γνώση που έχεις λάβει. Τα Online μαθήματα είναι ατομικά με βάση το γεγονός ότι μπορείς να επιλέγεις τους τομείς στους οποίους θα κάνεις επανάληψη ανάλογα με τις δικές σου προσωπικές ανάγκες. Από την άλλη, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες της αυτοδιδασκαλίας μπορούν να αποδειχθούν και οι μεγαλύτερες παγίδες. Με τη διαχείριση του προσωπικού χρόνου, μπορεί να αμελήσεις το μάθημα σου αν το κίνητρο σου δεν είναι αρκετά ισχυρό. Αυτός ο τομέας της αυτοδιδασκαλίας θα είναι πάντα ένα λεπτό ζήτημα, γιατί για όλους είναι εύκολο να δικαιολογούν τον εαυτό τους. Ακόμα κι αν είσαι αυστηρός στο διάβασμα, στις ασκήσεις, στον γραπτό και στον προφορικό λόγο, όταν έρχεται η στιγμή του αυτοελέγχου μπορεί να σε καθυστερήσει. Μη δικαιολογείτε τον εαυτό σας. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της εκπαίδευσης, δηλαδή η αναθεώρηση της προόδου που έχουμε κάνει (feedback). Αλλά όλοι έχουν τον φόβο της αποτυχίας. Μη φοβάσαι την αποτυχία. Ακολούθα μία καλά δομημένη γραμμή όσο διαβάζεις: Πρώτα προσπάθησε να κατανοήσεις την ενότητα με την οποία θα ασχοληθείς, Ύστερα προσπάθησε να την τελειώσεις μόνος σου ή με τη βοήθεια του καθηγητή, Στη συνέχεια κάνε εξάσκηση, Ύστερα κάνε αυτό-αξιολόγηση σε τι βαθμό θυμάσαι όσα έμαθες Μ αυτόν τον τρόπο, όταν έρθουν οι τελικές εξετάσεις, θα είσαι έτοιμος για την πρόκληση. Πριν προχωρήσεις σε καινούρια ενότητα, να είσαι σίγουρος ότι γνωρίζεις άριστα το περιεχόμενο της προηγούμενης. Όταν υπάρχει η δυνατότητα, κάνε τεστ στα οποία μπορείς να ελέγξεις άμεσα τις σωστές απαντήσεις, για άμεση αξιολόγηση και feedback. 9

10 Όταν υπάρχει δυνατότητα, κάντε ασκήσεις με πολλαπλές επιλογές (multiple choice) και συμπλήρωση κενών. Όταν επικοινωνείτε με τους συμμαθητές σας, ελέγξτε τις γνώσεις σας, συγκρίνετε όσα μάθατε. Μ αυτόν τον τρόπο, ο καλύτερος μαθητής μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους πιο αδύναμους μαθητές. 10

11 ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Οι δεξιότητες ανάγνωσης μπορούν να αναπτυχθούν με τη χρησιμοποίηση ευρείας γκάμας κειμένων, άρθρων και διαλόγων και στη συνέχεια ασκήσεων κατανόησης πάνω σ αυτά. Επέλεξε τα κείμενα που θα διαβάσεις από αξιόπιστες πηγές. Αυτά μπορεί να είναι είτε κείμενα που προτάθηκαν από τον καθηγητή σου είτε αποσπάσματα από κάποια εφημερίδα, κάποιο λογοτεχνικό κείμενο κ.α. Να διαλέγεις πάντα αυθεντικά κείμενα. Για προχωρημένους μαθητές ξένης γλώσσας, τα κείμενα που έχουν επεξεργαστεί μπορούν να αποδειχθούν λιγότερο παραγωγικά. Πρέπει να είσαι σε θέση να χρησιμοποιείς τα αυθεντικά κείμενα της γλώσσας της οποίας μαθαίνεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις: Περιοδικά και εφημερίδες Λογοτεχνικά κείμενα Portals με πληροφορίες RSS (web feeds που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση μπλογκ, ήχων και βίντεο) Ηλεκτρονικά βιβλία Διαδικτυακές βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες Τουριστικές σελίδες με περιγραφές πόλεων και πολιτιστικών στοιχείων. Αυθεντικά βίντεο και ταινίες χωρίς υπότιτλους ή με υπότιτλους στην ίδια γλώσσα με τον αυθεντικό ήχο. Προσπάθησε να εισχωρήσεις βαθύτερα στο κείμενο που διαβάζεις. Μάθε περισσότερα για τον συγγραφέα, για την εποχή που γράφτηκε κ.α. Αυτό θα βοηθήσει την κατανόηση σου. Αν δεν υπάρχει γλωσσάρι, χρησιμοποίησε το λεξικό σου (ή έμπιστα online λεξικά) ώστε να μπορείς να καταλάβεις άγνωστο λεξιλόγιο, όπως ιδιώματα, γνωμικά ή δύσκολες εκφράσεις. 11

12 Αν έχεις κάποιο πρόβλημα με το λεξιλόγιο, προσπάθησε να εντοπίσεις ποιες είναι οι πιο χρήσιμες λέξεις της ενότητας και ποιες είναι δευτερεύουσας σημασίας. Προσπάθησε να επικεντρωθείς στην πρώτη κατηγορία. Αν υπάρχει τεστ κατανόησης μετά από ένα κείμενο, είναι πολύ σημαντικό να το συμπληρώσεις. Τα αποτελέσματα του τεστ θα σε βοηθήσουν να αξιολογήσεις αν κατάλαβες επιτυχώς το κείμενο ή όχι. Τα blogs και τα προσωπικά ημερολόγια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση της ανάγνωσης. Αυτές οι κατηγορίες εμπεριέχουν ένα πιο προσωπικό και άμεσο στυλ γραψίματος και είναι συχνά πηγές εξαιρετικής ποιότητας κειμένων. Όταν υπάρχει η δυνατότητα πρέπει να κάνεις εξάσκηση με: τεστ κατανόησης κειμένων, διόρθωση λαθών, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ασκήσεις σωστού/λάθους, επιλογή λέξεων - κλειδιών και ύστερα χρησιμοποίηση τους σε προτάσεις, τοποθέτηση προτάσεων και παραγράφων ενός κειμένου στη σωστή σειρά, περίληψη κειμένου και στη συνέχεια περίληψη με τη χρησιμοποίηση λέξεων κλειδιών (αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνεται και προφορικά, να ηχογραφείται και στη συνέχεια να συγκρίνεται με το αυθεντικό κείμενο). Για προχωρημένους μαθητές, θέματα για ανάγνωση και ακρόαση μπορούν να είναι η πολιτική, η ιστορία, η οικονομία, η λογοτεχνία, η επιστήμη, η υγεία, οι τέχνες, η τεχνολογία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον κ.α. 12

13 ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Οι δεξιότητες ακρόασης μπορούν να αναπτυχθούν με δύο τρόπους: με ένα προηχογραφημένο ηχητικό το οποίο αφού το ακούσεις μπορείς να κάνεις ασκήσεις κατανόησης ή με συνεδρίες σε ζωντανό χρόνοs: μαθητής-καθηγητής ή μαθητής-μαθητής ή πολλαπλοί μαθητές. Με ένα προ-ηχογραφημένο ηχητικό, οι δεξιότητες ακρόασης μπορούν να αναπτυχθούν με τη χρησιμοποίηση υλικού από διάφορες κατηγορίες: Κείμενα Διαλόγους Σύντομα βίντεο Podcasts Τραγούδια Συνίσταται η χρησιμοποίηση αυθεντικού υλικού (από τηλεόραση, ραδιόφωνο ή podcasts) όποτε αυτό είναι δυνατό. Η χρήση αυθεντικών βίντεο και ηχητικών θα σε κάνουν να έχεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις γνώσεις σου γιατί θα σου δοθεί η δυνατότητα να ακούσεις διαφορετικές προφορές, επίπεδα, διαλέκτους στα πλαίσια διαφορετικών καταστάσεων επικοινωνίας (καθημερινή επικοινωνία, πολιτικές ομιλίες κ.α.). Όταν είναι διαθέσιμες, εκμεταλλευτείτε ασκήσεις κατανόησης στις οποίες μπορείτε να δείτε άμεσα τις σωστές απαντήσεις, όπως για παράδειγμα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών, επιλογή εικόνων, επιλογή σωστού/λάθους, συγκεκριμένες ερωτήσεις κατανόησης κ.α. Μπορείς, επίσης, να ακούσεις πραγματικό διάλογο πρόταση πρόταση. Όταν υπάρχει διαθέσιμο γραπτό αντίγραφο, μην το χρησιμοποιήσετε στην πρώτη ακρόαση. Ακούστε πρώτα το κείμενο χωρίς το γραπτό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το στην 2 η ακρόαση, αν υπήρχαν πράγματα που δεν καταλάβατε. Το ίδιο ισχύει και με τους υπότιτλους. 13

14 Άκουσε μουσική. Αυτός είναι ένας διασκεδαστικός και αποδοτικός τρόπος βελτίωσης των δεξιοτήτων ακρόασης. Μπορείς να ψάξεις για βίντεο και μουσική στη γλώσσα που μαθαίνεις στο: YouTube, TeacherTube, κ.α. Μία από τις καλύτερες μεθόδους ακρόασης και κατανόησης είναι όταν ακούς ηχητικό υλικό και στη συνέχεια απαντάς ερωτήσεις σχετικές με το αυτό που άκουσες. Τα Βιβλία με ήχο, τα blogs και τα online ραδιόφωνα μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ακρόασης. Για προχωρημένους μαθητές, θέματα για ανάγνωση και ακρόαση μπορούν να είναι η πολιτική, η ιστορία, η οικονομία, η λογοτεχνία, η επιστήμη, η υγεία, οι τέχνες, η τεχνολογία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον κ.α. 14

15 ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΗΣ Στη γραφή, ο ρόλος του καθηγητή είναι εξαιρετικά σημαντικός. Πολλές πτυχές στην εκπαίδευση μίας γλώσσας μπορούν να πραγματοποιηθούν με την αυτοδιδασκαλία, αλλά η γραφή πρέπει να διαβαστεί και να διορθωθεί από έναν online καθηγητή που στη συνέχεια θα παρέχει και το απαραίτητο feedback. Αυτό ισχύει και στις γραπτές ασκήσεις και στις εφαρμογές Web2.0. Αν δεν έχετε κάποιον καθηγητή, βρείτε κάποιον που να έχει τη γλώσσα που μαθαίνετε ως μητρική, το ν οποίον μπορείτε να τον εμπιστευτείτε και ο οποίος έχει το κατάλληλο βαθμό γνώσης της γλώσσας. Όταν υπάρχει δυνατότητα, ο καθηγητής είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Μερικοί διασκεδαστικοί και άτυποι τρόποι να βελτιώσετε τον γραπτό σας λόγο είναι: Γράφοντας σ ένα blog, Γράφοντας σε chat ομιλίας ή forum, Παίζοντας παιχνίδια λέξεων, όπως τα σταυρόλεξα και η κρεμάλα, Σχολιάζοντας σε καινούρια sites, σε blogs, στο facebook ή σε άλλα κοινωνικά δίκτυα κ.α. Εκφράστε την άποψη σας ξεκάθαρα, Γράφοντας ιστορίες οι οποίες είναι βασισμένες σε φωτογραφίες ή σε άλλα υλικά. Συμμετέχετε σε κοινότητες εκμάθησης γλώσσας (language learning community). Για παράδειγμα, αν μαθαίνετε Ελληνικά, γίνετε μέλη σε σελίδες στο facebook που είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή κάνετε σχόλια σε Ελληνικά blogs. Πάντα να προσπαθείτε να βρίσκετε κάποιον να διορθώσει τα λάθη σας, έναν καθηγητή ή έναν που να έχει τη γλώσσα που μαθαίνετε ως μητρική. Άλλες online τεχνικές για τη βελτίωση του γραπτού λόγου είναι η χρησιμοποίηση προγραμμάτων παρουσιάσεων (για παράδειγμα το Prezi), έγγραφα Google, επεξεργασία Wiki. Αυτά τα αρχεία μπορούν να δημιουργηθούν ατομικά ή συλλογικά μέσω ομαδικής εργασίας. 15

16 ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ Η εξάσκηση των δεξιοτήτων ομιλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με εργαλεία online επικοινωνίας (κυρίως), αλλά και με εργαλεία εκτός διαδικτύου (δευτερευόντως). Με τον όρο online επικοινωνία εννοούμε εργαλεία όπως το Skype, ή πλατφόρμες online τηλεδιάσκεψης και με τα εργαλεία εκτός διαδικτύου εννοούμε κυρίως εργαλεία που σου επιτρέπουν να ηχογραφήσεις και να ακούσεις τη φωνή σου όπως το Audacity. Είναι σημαντικό να υπάρχει μία φιλική ατμόσφαιρα ώστε να μειωθούν οι αναστολές των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε ελεύθερα, ακόμα κι αν κάνουν λάθη. Μη φοβάσαι να κάνεις λάθη όταν μιλάς. Το σημαντικό είναι να μιλάς. Η επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση εφαρμογών Web2.0 όπως το Skype, το MSN ή μέσω online τηλεδιασκέψεων (με εικόνα και ήχο ή μόνο με ήχο). Αυτές οι κλήσεις πρέπει να είναι άτυπες, και να χρησιμοποιούνται μόνο για να συνεχίσει το δίκτυο να δουλεύει καλά. Οι συμμετέχοντες μπορούν σ αυτές να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον στην επίλυση προβλημάτων και δεν θα πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν αυστηρά τη γλώσσα. Αν δεν βρείτε κάποιον που να μιλάει τη γλώσσα που μαθαίνετε ως μητρική, προσπαθήσετε να έχετε κάποιον καθηγητή ο οποίος θα λαμβάνει μέρος στις online συζητήσεις. Προσπάθησε να ελέγχεις την προφορά σου με την ηχογράφηση της. Ηχογράφησε τον εαυτό σου και συνέκρινε την προφορά σου με αυτήν που έχει κάποιος φυσικός ομιλητής. Αυτό θα σε βοηθήσει να βελτιωθείς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν online προγράμματα όπως το Audacity. Μία καλή ιδέα είναι να κάνεις κάποιες ασκήσεις προφοράς λέξεων με δύσκολο ήχο/φθόγγους. Επίσης οι συζητήσεις μπορούν να επικεντρώνονται σε: Προφορά νέων λέξεων Ηχητικά αρχεία με κείμενα, λεξιλόγιο και φράσεις Χρήση τραγουδιών (με υπότιτλους) ή προγραμμάτων καραόκε. Τραγουδώντας στίχους, η σωστή προφορά είναι πιθανό να σας εντυπωθεί. Επεξεργασία ενός ηχητικού blog, ένας καινοτόμος τρόπος βελτίωσης των δεξιοτήτων ομιλίας, αλλά και μείωσης των αναστολών. 16

GLOSSA. Μεθοδολογία για την ανάπτυξη γλωσσικού περιεχομένου e-learning για προχωρημένους μαθητές GLOSSA-REP-WP02-2.7 EL (EN) 505248-2009-LLP-GR-KA2MP

GLOSSA. Μεθοδολογία για την ανάπτυξη γλωσσικού περιεχομένου e-learning για προχωρημένους μαθητές GLOSSA-REP-WP02-2.7 EL (EN) 505248-2009-LLP-GR-KA2MP GLOSSA 505248-2009-LLP-GR-KA2MP GLOSSA-REP-WP02-2.7 EL (EN) Μεθοδολογία για την ανάπτυξη γλωσσικού περιεχομένου e-learning για προχωρημένους μαθητές 7/12/2010 2 Η επεξεργασία έγινε από τον : Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας

εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας εύτερος Οδηγός Πώς να γίνεις ένας επιτυχημένος e-επιχειρηματίας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 1.0 Θέλω να γίνω επιχειρηματίας. Έχω ό,τι χρειάζεται για να γίνω;... 6 1.1 Εισαγωγή... 6 1.2 Μία αυτοαξιολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής

2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής 2013-2015 Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων - EUfolio Αποτελέσματα Αξιολόγησης της Πιλοτικής Εφαρμογής Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων EUfolio EACEA/20/2012 EUfolio Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL... ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CLIL Ορολογία:...4 Δομή του Εγχειριδίου...5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο CLIL 6 1.1. Η πρόοδος του CLIL...6 1.2. Λοιπόν, τι ακριβώς είναι το CLIL;...6 1.3. Χαρακτηριστικά του CLIL...7

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Μαθησιακές υσκολίες 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 5

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ιαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ( ΕΠ) / ιαταραχή Ελλειμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός

Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός Μια έκδοση των Μετάφραση από www.ld.org Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός Δυσλεξία Ένας πλήρης οδηγός Επικοινωνήστε μαζί μου Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια Κέντρων ikid Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός

Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός Μια έκδοση των Μετάφραση από www.ld.org Δυσλεξία - Ένας πλήρης οδηγός Δυσλεξία Ένας πλήρης οδηγός Επικοινωνήστε μαζί μου Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια Κέντρων ikid Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Μέρος 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. Μέρος 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Μέρος 2 ΟΔΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ II 2. 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ APLANET... 3 2. 2. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ... 4 2. 3. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008- KA2-KA2MP το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και Βαρήκοους

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Προβλήματα Όρασης 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Αυτισμός 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 3. Τι είναι το etwinning;... 4. Συμμετοχή στην κοινότητα etwinning... 5. Η Πύλη etwinning: Χρήσιμοποιώντας τα εργαλείων...

Εισαγωγή... 3. Τι είναι το etwinning;... 4. Συμμετοχή στην κοινότητα etwinning... 5. Η Πύλη etwinning: Χρήσιμοποιώντας τα εργαλείων... ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 3 Τι είναι το etwinning;... 4 Συμμετοχή στην κοινότητα etwinning... 5 Η Πύλη etwinning: Χρήσιμοποιώντας τα εργαλείων...8 Λάβετε μέρος σε ένα έργο etwinning...22

Διαβάστε περισσότερα

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ A-Skills ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ TOOLBOX ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1.1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ...5 1.2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ...5 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ εκέµβριος 2012 Αριθµός προγράµµατος: 511709-LLP-1-2010-1-ES-KA3-KA3MP ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 Επίπεδο διάδοσης: ηµόσιο Σε συνεργασία µε react reactivating teachers and learners Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Express Yourself! Οδηγός Παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών για Μαθητές

Express Yourself! Οδηγός Παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών για Μαθητές Express Yourself! Οδηγός Παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών για Μαθητές Αγαπητέ Νέε Επιστήμονα, Πρόλογος Ελπίζουμε ότι συμμετοχή σου στις ερευνητικές εργασίες του προγράμματος Chain Reaction ήταν απολαυστική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μαριάνθη Καρατζά

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ψηφιακή Ανάγνωση και αναγνωστικά γεγονότα»

Νεοελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου. Τίτλος: «Ψηφιακή Ανάγνωση και αναγνωστικά γεγονότα» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Τίτλος: «Ψηφιακή Ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σχετικά με το Εγχειρίδιο CALL... 3. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς... 5. Τύποι υλικού/δραστηριοτήτων σχετικές με το call...

Περιεχόμενα. Σχετικά με το Εγχειρίδιο CALL... 3. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς... 5. Τύποι υλικού/δραστηριοτήτων σχετικές με το call... Εγχειρίδιο CALL Το POOLS 2 έχει επιχορηγηθεί με την υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο, και η επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs

Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs 2013 Web-GRBG Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners and Entrepreneurs ΓΕΝΙΚΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός Επιμόρφωσης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» South West

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ICONET. Κάνοντας τις ικανότητες των εργαζομένων εμφανείς: ένα Εργαλείο Πιστοποίησης

Leonardo da Vinci ICONET. Κάνοντας τις ικανότητες των εργαζομένων εμφανείς: ένα Εργαλείο Πιστοποίησης Leonardo da Vinci ICONET Εγχειρίδιο για τη Χρήση του Ερωτηματολογίου: Κάνοντας τις ικανότητες των εργαζομένων εμφανείς: ένα Εργαλείο Πιστοποίησης 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ICONET... 3 ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα