GLOSSA. Μεθοδολογία για την on-line εκμάθηση γλωσσών για προχωρημένους μαθητές GLOSSA-REP-WP EL (EN) LLP-GR-KA2MP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GLOSSA. Μεθοδολογία για την on-line εκμάθηση γλωσσών για προχωρημένους μαθητές GLOSSA-REP-WP02-2.7 EL (EN) 505248-2009-LLP-GR-KA2MP"

Transcript

1 GLOSSA LLP-GR-KA2MP GLOSSA-REP-WP EL (EN) Μεθοδολογία για την on-line εκμάθηση γλωσσών για προχωρημένους μαθητές 7/12/2010

2 Δημιουργήθηκε από: Κωνσταντίνος Διαμαντής - Μπαλάσκας, Action Synergy Με βάση τις εθνικές εκθέσεις που υποβλήθηκαν από τους εταίρους του προγράμματος ΓΛΩΣΣΑ: Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού (Ελλάδα) Επίσημη Σχολή Γλωσσών της Μαδρίτης (Ισπανία) Marie Haps (Βέλγιο) Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Ιταλία) Πανεπιστήμιο Masaryk (Τσεχία) 12 τάξιο Ελληνικό Σχολείο της Ουγγαρίας (Ουγγαρία) Kindersite Project (Ηνωμένο Βασίλειο) Το σχέδιο GLOSSA - Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας ( LLP- GR-KA2MP) χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δηµοσίευση δεσµεύει µόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 4 Οργάνωση της εκπαίδευσης... 5 Επανάληψη... 9 Εξάσκηση των δεξιοτήτων ανάγνωσης Εξάσκηση των δεξιοτήτων ακρόασης Εξάσκηση των δεξιοτήτων γραφής Εξάσκηση των δεξιοτήτων ομιλίας

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως πρακτικός οδηγός για προχωρημένους μαθητές που σπουδάζουν λιγότερο ομιλούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες. Έχει παραχθεί για το πρόγραμμα "GLOSSA - Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας" ( LLP-GR-KA2MP), το οποίο υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βασική Δραστηριότητα 2 - Γλώσσες). Ο στόχος του εγγράφου δεν είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει στους μαθητές που μαθαίνουν γλώσσες όλες τις μεθόδους και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για online εκμάθηση γλωσσών. Δεδομένου ότι αυτό είναι διαθέσιμο σε συγκριτική μελέτη για τις μεθόδους διδασκαλίας για την εκμάθηση online ξένων γλωσσών που έχει παραχθεί από το πρόγραμμα και υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να δώσει συνοπτικές, σαφείς, συγκεκριμένες και ακριβείς συμβουλές για τους μαθητές, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στις σπουδές τους. Υπάρχουν δύο μεθόδοι ατομικής μαθήσης που σχετίζονται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών: Στρατηγικές γνωστικού μαθητή: Αυτές οι στρατηγικές ασχολούνται άμεσα με τη δεύτερη γλώσσα. Παραδείγματα είναι η αποστήθιση ή η επανάληψη του λεξιλογίου. Στρατηγικές μεταγνωστικού μαθητή: Σε αντίθεση με τις στρατηγικές γνωστικού μαθητή, αυτές οι στρατηγικές δεν ασχολούνται με την ίδια τη γλώσσα, αλλά με τη ρύθμιση της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτό περιλαμβάνει σχεδιασμό, αυτοπαρακολούθηση και αξιολόγηση της μάθησης. Η παρούσα μέθοδος θα αρχίσει με την παρουσίαση των στρατηγικών μεταγνωστικού μαθητή που θα είναι χρήσιμες για προχωρημένους μαθητές, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης και στη συνέχεια θα παρουσιάσει στρατηγικές γνωστικού μαθητή που σχετίζονται με την ανάπτυξη των 4 βασικών δεξιοτήτων. Η μεθοδολογία αυτή βασίζεται σε εκτενή έρευνα που ολοκληρώθηκε σε όλες τις χώρες εταίρους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα GLOSSA (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο, Τσεχία, Ουγγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο) και η οποία περιλάμβανε desk και field research, καθώς και ανάλυση case study. Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη χρήση της Ελληνικής γλώσσας ως case study, όμως η παρούσα μεθοδολογία είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις λιγότερο ομιλούμενες Ευρωπαϊκές γλώσσες, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του πρόγραμματός: Τα ελληνικά ως όχημα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλομορφίας. 4

5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πολλές φορές, όταν κάποιος συμμετέχει σ ένα online πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών ή όταν συμμετέχει σ ένα πρόγραμμα αυτοδιδασκαλίας, η μεγαλύτερη δυσκολία του είναι η οργάνωση της εργασίας που πρέπει να γίνει. Σε ένα "ζωντανό" μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο ο δάσκαλος οργανώνει το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας που πρέπει να γίνει. Ωστόσο, σε ένα online μάθημα, ο ρόλος του δασκάλου (όταν αυτός / αυτή υπάρχει) είναι ασθενέστερος και ως εκ τούτου, οι σπουδαστές πρέπει να οργανώσουν την εργασία τους από μόνοι τους. Το εγγενές κίνητρο είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για έναν προχωρημένο μαθητή ξενής γλώσσας, ειδικά για κάποιον που μαθαίνει τις λιγότερο ομιλούμενες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η αυτοδιδασκαλία απαιτεί αυτοπειθαρχία και ισχυρό κίνητρο. Απαιτεί, επίσης, την κατάρτιση στην αυτοδιδασκαλία, ενώ οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν το στυλ εκμάθησης ξένων γλωσσών που τους ταιριάζει. Θα πρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους προσωπικές στρατηγικές, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπαιδευτούν απο το σπίτι. 1. Ορίστε τον στόχο σας Το πρώτο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να οργανώσετε την εκπαίδευση σας, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι να εξετάσετε τις παλίοτερες εμπειρίες εκπαίδευσης που είχατε και να ρωτήστε τον εαυτό σας μια σειρά από ερωτήματα. Το γεγονός ότι είστε σε ένα προχωρημένο επίπεδο εκπαίδυσης σημαίνει ότι έχετε ήδη πολλές προηγούμενες εμπειρίες μάθησης από τις οποίες μπορείτε να επωφεληθείτε. Παραδείγματα από τα ερωτήματα που πρέπει να τεθούν είναι: - Προτιμάς την ατομική εκπαίδευση ή σε ομάδα; - Τι προβλήματα αντιμετώπισες σε παλαιότερη εκπαίδευση σου (έλλειψη κινήτρου, έλλειψη χρόνου, δυσκολία να ακολουθήσεις το πρόγραμμα κ.α.); - Ποιες δραστηριότητες απέλαυσες περισσότερο (ανάγνωση άρθρων, παρακολούθηση βίντεο, ακρόαση ηχητικών αποσπασμάτων, επικοινωνία με άλλους ανθρώπους κ.α.); - Ποιες δεξιότητες έμαθες πιο εύκολα και ποιες πιο δύσκολα; Απαντώντας σ αυτές τις ερωτήσεις θα ξέρεις: - αν προτιμάς να εκπαιδευτείς χρησιμοποώντας τις παραδοσιακές μεθοδολογίες εκπαίδευσης ή τις εφαρμογές του Web σε ποιες κατηγορίες του μαθήματος θα πρέπει να δώσεις έμφαση - σε ποιες κατηγορίες του μαθήμαστος θα πρέπει να πιεστείς περισσότερο 5

6 - που να εκπαιδευτείς Αφού, λοιπόν, σκεφτείς τις παλαιότερες εκπαιδυτικές σου εμπειρίες, μπορείς να ξεκινήσεις να σκέφτεσαι το μάθημα που θα επιλέξεις και να σκεφτείς, - γιατί θέλεις να ξεκινήσεις αυτό το μάθημα και τι θέλεις να πετύχεις μέσω αυτού του μαθήματος (επαγγελματικές δεξιότητες, πολιτιστικές δεξιότητες, διασκέδαση κ.α.) - πόσο χρόνο είσαι διαθέσιμος να αφιερώσεις σ αυτό το μάθημα. - ποιες είναι οι προτεραιότητες σου. Αυτές οι συμβουλές θα σε βοηθήσουν να οργανώσεις τη μελέτη σου σωστά, με βάση τις προηγούμενες ερωτήσεις: - Θέσε ρεαλιστικούς στόχους (μην περιμένεις ότι θα τα μάθεις όλα την 1 η εβδομάδα, θα απογοητευτείς αν δεν το πετύχεις). - Επισκέψου την πλατφόρμα e-learning τουλάχιστον μία φορά τη μέρα. 30 λεπτά με 1 ώρα μελέτης τη μέρα είναι αρκετή, αλλά πρέπει να μη ξεχνάς να μπαίνεις στην πλατφόρμα. Είναι πολύ σημαντικό να επισκέπτεσαι σε σταθερά χρονικά διαστήματα την πλατφόρμα και όχι μόνο τις μέρες που προηγούνται της παράδοσης μίας εργασίας. - Κάνε το μάθημα μία από τις βασικές σου προτεραιότητες. Αν πεις ότι το μάθημα είναι μία δευτερεύουσα προτεραιότητα τότε συνεχώς θα αναβάλλεις το διάβασμα σου για κάτι άλλο. - Χρησιμοποίησε την εμπειρία σου για να βγάλεις συμπεράσματα για το μέλλον. Κάτι το οποίο δημιούργησε προβλήματα στο παρελθόν, το πιο πιθανό είναι να κάνει το ίδιο και στο μέλλον. - Επικεντρώσου στις δεξιότητες στις οποίες είσαι πιο αδύναμος. - Πρόσπαθησε να αξιοποιήσεις τα θέματα που απέλαυσες περισσότερο στο παρελθόν (π.χ. πολιτισμός κ.α.). - Επέλεξε τη μέθοδο εκπαίδευσης (ατομική ή σε ομάδα) με γνόμωνα το τι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. 2. Ετοίμασε ένα χρονοδιάγραμμα Τώρα είσαι έτοιμος να ετοιμάσεις ένα χρονοδιάγραμμα και να θέσεις προθεσμίες. Με την αυτοδιδασκαλία, είναι πολύ βοηθητικό αν αναπτύξεις και σχεδιάσεις ένα πολύ ακριβές χρονοδιάγραμμα για το μάθημα. Με τη δημιουργία του χρονοδιαγράμματος, οι ημερομηνίες 6

7 και οι προθεσμίες θα σε βοηθήσουν να πετύχεις τους στόχους σου. Ο καθένας γνωρίζει ποιες δεξιότητες θέλει περισσότερο να βελτιώσει, και ύστερα μπορεί να επικεντρωθεί στις ασκήσεις που έχουν ως στόχο τη βελτίωση αυτών των δεξιοτήτων. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι αυστηρός και αντικειμενικός, καθώς αυτό είναι το πρώτο σημείο αναθεώρησης. Αν στο μάθημα συμμετέχει και καθηγητής θα πρέπει να έρθεις σε επαφή μαζί του ώστε να οργανώσετε μαζί τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες σας. Συμβουλές για να αναπτύξεις ένα βοηθητικό χρονοδιάγραμμα: - Γράψε σ ένα ημερολόγιο τις σημαντικές ημερομηνίες για το διάβασμα σου (ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να παραδοθούν εργασίες, ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να ολοκληρωθεί μία ενότητα, ημερομηνίες για τεστ προόδου κ.α.). - Κάνε μία λίστα to do list με τις υποχρεώσεις σου κάθε εβδομάδα. - Σημείωσε τις εργασίες που έχεις τελειώσει. - Αν μπορεί να εφαρμοστεί, σημείωνε τις εργασίες που ολοκληρώνεις σε καθημερινή βάση. 3. Ακολούθησε το χρονοδιάγραμμα σου Το να ετοιμάσεις το χρονοδιάγραμμα είναι το εύκολο μέρος αυτής της διαδικασίας. Το δύσκολο είναι να ακολουθήσεις πιστά το πρόγραμμα που ετοίμασες. Για να καταφέρεις να ακολουθήσεις το πρόγραμμα σου πρέπει να θέσεις τις προτεραιότητες σου. - Αποφάσισε τι είναι πιο σημαντικό για σένα. Προγραμμάτισε τις δραστηριότητες σου με βάση τις προτεραιότητες σου. Μην επιτρέψεις άλλες προτεραιότητες να σε αποσπάσουν. - Μην απογοητευτείς με το πρώτο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις. Κανένας δεν καταλαβαίνει τα πάντα με την πρώτη. Η υπομονή είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους ενός μαθητή ξένης γλώσσας. - Προσπάθησε να συγκεντρωθείς στους θετικούς τομείς (τους τομείς που απολαμβάνεις περισσότερο, όπως τον πολιτιστικό ή τον κοινωνικό τομέα). - Να είσαι υπεύθυνος. Κάνε επιλογές για τις προτεραιότητες σου και τις προθεσμίες σου. - Πρόσεξε ποιες ώρες είσαι πιο αποδοτικός και ποιες όχι. Είναι σημαντικό να μεγιστοποιείς τη συγκέντρωση σου όταν διαβάζεις, αυτό θα σε βοηθήσει να μείνεις στο χρονοδιάγραμμα. Αυτές οι συμβουλές μπορούν να βοηθήσουν: 7

8 - Διάλεξε ένα ήρεμο και άνετο περιβάλλον για να διαβάσεις. - Κάνε διαλλείματα. Αν διαβάζεις συνεχόμενα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς διάλειμμα, μπορεί στη συνέχεια να σε κάνει λιγότερο παραγωγικό. - Θέσε στόχους: Θέσε την ακριβή ώρα στην οποία πρέπει να έχεις ολοκληρώσει τη δραστηριότητα σου (π.χ. Θα ολοκληρώσω την ενότητα Χ στις 17.00). - Μην αποσπάσαι (κοιτώντας π.χ. άλλες ιστοσελίδες κ.α.). 4. Αξιολόγηση Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της οργάνωσης της εργασίας σου είναι η αυτό-αξιολόγηση. Πρέπει να αξιολογείς τη δουλειά που έχεις κάνει ανά τακτά διαστήματα και να ρωτάς τον εαυτό σου: - Έχω ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που έθεσα; - Έχω ολοκληρώσει τους εκπαιδευτικούς στόχους που έθεσα; - Έχω προοδεύσει ανάλογα με τις προσδοκίες μου; Αν σε κάποιο από τα παραπάνω η απάντηση είναι «Όχι», τότε πρέπει να ρωτήσεις τον εαυτό σου στη συνέχεια: - Τι πήγε στραβά; - Πως μπορώ να βελτιωθώ; - Τι είδους βοήθεια χρειάζομαι (από τον καθηγητή, τον διαχειριστή του μαθήματος κ.α.); Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, πρέπει στη συνέχεια να σχεδιάσεις την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο. 8

9 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως λέει ένα Ελληνικό ρητό. Πρέπει να κάνεις όσο περισσότερο επανάληψη μπορείς για να εμπεδώσεις τη γνώση που έχεις λάβει. Τα Online μαθήματα είναι ατομικά με βάση το γεγονός ότι μπορείς να επιλέγεις τους τομείς στους οποίους θα κάνεις επανάληψη ανάλογα με τις δικές σου προσωπικές ανάγκες. Από την άλλη, οι μεγαλύτερες ευκαιρίες της αυτοδιδασκαλίας μπορούν να αποδειχθούν και οι μεγαλύτερες παγίδες. Με τη διαχείριση του προσωπικού χρόνου, μπορεί να αμελήσεις το μάθημα σου αν το κίνητρο σου δεν είναι αρκετά ισχυρό. Αυτός ο τομέας της αυτοδιδασκαλίας θα είναι πάντα ένα λεπτό ζήτημα, γιατί για όλους είναι εύκολο να δικαιολογούν τον εαυτό τους. Ακόμα κι αν είσαι αυστηρός στο διάβασμα, στις ασκήσεις, στον γραπτό και στον προφορικό λόγο, όταν έρχεται η στιγμή του αυτοελέγχου μπορεί να σε καθυστερήσει. Μη δικαιολογείτε τον εαυτό σας. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτός είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς της εκπαίδευσης, δηλαδή η αναθεώρηση της προόδου που έχουμε κάνει (feedback). Αλλά όλοι έχουν τον φόβο της αποτυχίας. Μη φοβάσαι την αποτυχία. Ακολούθα μία καλά δομημένη γραμμή όσο διαβάζεις: Πρώτα προσπάθησε να κατανοήσεις την ενότητα με την οποία θα ασχοληθείς, Ύστερα προσπάθησε να την τελειώσεις μόνος σου ή με τη βοήθεια του καθηγητή, Στη συνέχεια κάνε εξάσκηση, Ύστερα κάνε αυτό-αξιολόγηση σε τι βαθμό θυμάσαι όσα έμαθες Μ αυτόν τον τρόπο, όταν έρθουν οι τελικές εξετάσεις, θα είσαι έτοιμος για την πρόκληση. Πριν προχωρήσεις σε καινούρια ενότητα, να είσαι σίγουρος ότι γνωρίζεις άριστα το περιεχόμενο της προηγούμενης. Όταν υπάρχει η δυνατότητα, κάνε τεστ στα οποία μπορείς να ελέγξεις άμεσα τις σωστές απαντήσεις, για άμεση αξιολόγηση και feedback. 9

10 Όταν υπάρχει δυνατότητα, κάντε ασκήσεις με πολλαπλές επιλογές (multiple choice) και συμπλήρωση κενών. Όταν επικοινωνείτε με τους συμμαθητές σας, ελέγξτε τις γνώσεις σας, συγκρίνετε όσα μάθατε. Μ αυτόν τον τρόπο, ο καλύτερος μαθητής μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τους πιο αδύναμους μαθητές. 10

11 ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Οι δεξιότητες ανάγνωσης μπορούν να αναπτυχθούν με τη χρησιμοποίηση ευρείας γκάμας κειμένων, άρθρων και διαλόγων και στη συνέχεια ασκήσεων κατανόησης πάνω σ αυτά. Επέλεξε τα κείμενα που θα διαβάσεις από αξιόπιστες πηγές. Αυτά μπορεί να είναι είτε κείμενα που προτάθηκαν από τον καθηγητή σου είτε αποσπάσματα από κάποια εφημερίδα, κάποιο λογοτεχνικό κείμενο κ.α. Να διαλέγεις πάντα αυθεντικά κείμενα. Για προχωρημένους μαθητές ξένης γλώσσας, τα κείμενα που έχουν επεξεργαστεί μπορούν να αποδειχθούν λιγότερο παραγωγικά. Πρέπει να είσαι σε θέση να χρησιμοποιείς τα αυθεντικά κείμενα της γλώσσας της οποίας μαθαίνεις. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις: Περιοδικά και εφημερίδες Λογοτεχνικά κείμενα Portals με πληροφορίες RSS (web feeds που χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση μπλογκ, ήχων και βίντεο) Ηλεκτρονικά βιβλία Διαδικτυακές βιβλιοθήκες Ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες Τουριστικές σελίδες με περιγραφές πόλεων και πολιτιστικών στοιχείων. Αυθεντικά βίντεο και ταινίες χωρίς υπότιτλους ή με υπότιτλους στην ίδια γλώσσα με τον αυθεντικό ήχο. Προσπάθησε να εισχωρήσεις βαθύτερα στο κείμενο που διαβάζεις. Μάθε περισσότερα για τον συγγραφέα, για την εποχή που γράφτηκε κ.α. Αυτό θα βοηθήσει την κατανόηση σου. Αν δεν υπάρχει γλωσσάρι, χρησιμοποίησε το λεξικό σου (ή έμπιστα online λεξικά) ώστε να μπορείς να καταλάβεις άγνωστο λεξιλόγιο, όπως ιδιώματα, γνωμικά ή δύσκολες εκφράσεις. 11

12 Αν έχεις κάποιο πρόβλημα με το λεξιλόγιο, προσπάθησε να εντοπίσεις ποιες είναι οι πιο χρήσιμες λέξεις της ενότητας και ποιες είναι δευτερεύουσας σημασίας. Προσπάθησε να επικεντρωθείς στην πρώτη κατηγορία. Αν υπάρχει τεστ κατανόησης μετά από ένα κείμενο, είναι πολύ σημαντικό να το συμπληρώσεις. Τα αποτελέσματα του τεστ θα σε βοηθήσουν να αξιολογήσεις αν κατάλαβες επιτυχώς το κείμενο ή όχι. Τα blogs και τα προσωπικά ημερολόγια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση της ανάγνωσης. Αυτές οι κατηγορίες εμπεριέχουν ένα πιο προσωπικό και άμεσο στυλ γραψίματος και είναι συχνά πηγές εξαιρετικής ποιότητας κειμένων. Όταν υπάρχει η δυνατότητα πρέπει να κάνεις εξάσκηση με: τεστ κατανόησης κειμένων, διόρθωση λαθών, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ασκήσεις σωστού/λάθους, επιλογή λέξεων - κλειδιών και ύστερα χρησιμοποίηση τους σε προτάσεις, τοποθέτηση προτάσεων και παραγράφων ενός κειμένου στη σωστή σειρά, περίληψη κειμένου και στη συνέχεια περίληψη με τη χρησιμοποίηση λέξεων κλειδιών (αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνεται και προφορικά, να ηχογραφείται και στη συνέχεια να συγκρίνεται με το αυθεντικό κείμενο). Για προχωρημένους μαθητές, θέματα για ανάγνωση και ακρόαση μπορούν να είναι η πολιτική, η ιστορία, η οικονομία, η λογοτεχνία, η επιστήμη, η υγεία, οι τέχνες, η τεχνολογία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον κ.α. 12

13 ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΗΣ Οι δεξιότητες ακρόασης μπορούν να αναπτυχθούν με δύο τρόπους: με ένα προηχογραφημένο ηχητικό το οποίο αφού το ακούσεις μπορείς να κάνεις ασκήσεις κατανόησης ή με συνεδρίες σε ζωντανό χρόνοs: μαθητής-καθηγητής ή μαθητής-μαθητής ή πολλαπλοί μαθητές. Με ένα προ-ηχογραφημένο ηχητικό, οι δεξιότητες ακρόασης μπορούν να αναπτυχθούν με τη χρησιμοποίηση υλικού από διάφορες κατηγορίες: Κείμενα Διαλόγους Σύντομα βίντεο Podcasts Τραγούδια Συνίσταται η χρησιμοποίηση αυθεντικού υλικού (από τηλεόραση, ραδιόφωνο ή podcasts) όποτε αυτό είναι δυνατό. Η χρήση αυθεντικών βίντεο και ηχητικών θα σε κάνουν να έχεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις γνώσεις σου γιατί θα σου δοθεί η δυνατότητα να ακούσεις διαφορετικές προφορές, επίπεδα, διαλέκτους στα πλαίσια διαφορετικών καταστάσεων επικοινωνίας (καθημερινή επικοινωνία, πολιτικές ομιλίες κ.α.). Όταν είναι διαθέσιμες, εκμεταλλευτείτε ασκήσεις κατανόησης στις οποίες μπορείτε να δείτε άμεσα τις σωστές απαντήσεις, όπως για παράδειγμα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωση κενών, επιλογή εικόνων, επιλογή σωστού/λάθους, συγκεκριμένες ερωτήσεις κατανόησης κ.α. Μπορείς, επίσης, να ακούσεις πραγματικό διάλογο πρόταση πρόταση. Όταν υπάρχει διαθέσιμο γραπτό αντίγραφο, μην το χρησιμοποιήσετε στην πρώτη ακρόαση. Ακούστε πρώτα το κείμενο χωρίς το γραπτό και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το στην 2 η ακρόαση, αν υπήρχαν πράγματα που δεν καταλάβατε. Το ίδιο ισχύει και με τους υπότιτλους. 13

14 Άκουσε μουσική. Αυτός είναι ένας διασκεδαστικός και αποδοτικός τρόπος βελτίωσης των δεξιοτήτων ακρόασης. Μπορείς να ψάξεις για βίντεο και μουσική στη γλώσσα που μαθαίνεις στο: YouTube, TeacherTube, κ.α. Μία από τις καλύτερες μεθόδους ακρόασης και κατανόησης είναι όταν ακούς ηχητικό υλικό και στη συνέχεια απαντάς ερωτήσεις σχετικές με το αυτό που άκουσες. Τα Βιβλία με ήχο, τα blogs και τα online ραδιόφωνα μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ακρόασης. Για προχωρημένους μαθητές, θέματα για ανάγνωση και ακρόαση μπορούν να είναι η πολιτική, η ιστορία, η οικονομία, η λογοτεχνία, η επιστήμη, η υγεία, οι τέχνες, η τεχνολογία, η εκπαίδευση, το περιβάλλον κ.α. 14

15 ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΗΣ Στη γραφή, ο ρόλος του καθηγητή είναι εξαιρετικά σημαντικός. Πολλές πτυχές στην εκπαίδευση μίας γλώσσας μπορούν να πραγματοποιηθούν με την αυτοδιδασκαλία, αλλά η γραφή πρέπει να διαβαστεί και να διορθωθεί από έναν online καθηγητή που στη συνέχεια θα παρέχει και το απαραίτητο feedback. Αυτό ισχύει και στις γραπτές ασκήσεις και στις εφαρμογές Web2.0. Αν δεν έχετε κάποιον καθηγητή, βρείτε κάποιον που να έχει τη γλώσσα που μαθαίνετε ως μητρική, το ν οποίον μπορείτε να τον εμπιστευτείτε και ο οποίος έχει το κατάλληλο βαθμό γνώσης της γλώσσας. Όταν υπάρχει δυνατότητα, ο καθηγητής είναι πάντα η καλύτερη επιλογή. Μερικοί διασκεδαστικοί και άτυποι τρόποι να βελτιώσετε τον γραπτό σας λόγο είναι: Γράφοντας σ ένα blog, Γράφοντας σε chat ομιλίας ή forum, Παίζοντας παιχνίδια λέξεων, όπως τα σταυρόλεξα και η κρεμάλα, Σχολιάζοντας σε καινούρια sites, σε blogs, στο facebook ή σε άλλα κοινωνικά δίκτυα κ.α. Εκφράστε την άποψη σας ξεκάθαρα, Γράφοντας ιστορίες οι οποίες είναι βασισμένες σε φωτογραφίες ή σε άλλα υλικά. Συμμετέχετε σε κοινότητες εκμάθησης γλώσσας (language learning community). Για παράδειγμα, αν μαθαίνετε Ελληνικά, γίνετε μέλη σε σελίδες στο facebook που είναι γραμμένες στα Ελληνικά ή κάνετε σχόλια σε Ελληνικά blogs. Πάντα να προσπαθείτε να βρίσκετε κάποιον να διορθώσει τα λάθη σας, έναν καθηγητή ή έναν που να έχει τη γλώσσα που μαθαίνετε ως μητρική. Άλλες online τεχνικές για τη βελτίωση του γραπτού λόγου είναι η χρησιμοποίηση προγραμμάτων παρουσιάσεων (για παράδειγμα το Prezi), έγγραφα Google, επεξεργασία Wiki. Αυτά τα αρχεία μπορούν να δημιουργηθούν ατομικά ή συλλογικά μέσω ομαδικής εργασίας. 15

16 ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ Η εξάσκηση των δεξιοτήτων ομιλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με εργαλεία online επικοινωνίας (κυρίως), αλλά και με εργαλεία εκτός διαδικτύου (δευτερευόντως). Με τον όρο online επικοινωνία εννοούμε εργαλεία όπως το Skype, ή πλατφόρμες online τηλεδιάσκεψης και με τα εργαλεία εκτός διαδικτύου εννοούμε κυρίως εργαλεία που σου επιτρέπουν να ηχογραφήσεις και να ακούσεις τη φωνή σου όπως το Audacity. Είναι σημαντικό να υπάρχει μία φιλική ατμόσφαιρα ώστε να μειωθούν οι αναστολές των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε ελεύθερα, ακόμα κι αν κάνουν λάθη. Μη φοβάσαι να κάνεις λάθη όταν μιλάς. Το σημαντικό είναι να μιλάς. Η επικοινωνία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση εφαρμογών Web2.0 όπως το Skype, το MSN ή μέσω online τηλεδιασκέψεων (με εικόνα και ήχο ή μόνο με ήχο). Αυτές οι κλήσεις πρέπει να είναι άτυπες, και να χρησιμοποιούνται μόνο για να συνεχίσει το δίκτυο να δουλεύει καλά. Οι συμμετέχοντες μπορούν σ αυτές να μοιράζονται τις εμπειρίες τους, να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον στην επίλυση προβλημάτων και δεν θα πρέπει να εστιάζουν αποκλειστικά σε θέματα που αφορούν αυστηρά τη γλώσσα. Αν δεν βρείτε κάποιον που να μιλάει τη γλώσσα που μαθαίνετε ως μητρική, προσπαθήσετε να έχετε κάποιον καθηγητή ο οποίος θα λαμβάνει μέρος στις online συζητήσεις. Προσπάθησε να ελέγχεις την προφορά σου με την ηχογράφηση της. Ηχογράφησε τον εαυτό σου και συνέκρινε την προφορά σου με αυτήν που έχει κάποιος φυσικός ομιλητής. Αυτό θα σε βοηθήσει να βελτιωθείς. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν online προγράμματα όπως το Audacity. Μία καλή ιδέα είναι να κάνεις κάποιες ασκήσεις προφοράς λέξεων με δύσκολο ήχο/φθόγγους. Επίσης οι συζητήσεις μπορούν να επικεντρώνονται σε: Προφορά νέων λέξεων Ηχητικά αρχεία με κείμενα, λεξιλόγιο και φράσεις Χρήση τραγουδιών (με υπότιτλους) ή προγραμμάτων καραόκε. Τραγουδώντας στίχους, η σωστή προφορά είναι πιθανό να σας εντυπωθεί. Επεξεργασία ενός ηχητικού blog, ένας καινοτόμος τρόπος βελτίωσης των δεξιοτήτων ομιλίας, αλλά και μείωσης των αναστολών. 16

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω μόνος μου το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που μου ανατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Extra&Friends iebook leaflet_extra&friends iebook leaflet 09/12/2010 4:48 ΜΜ Page

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Τρίτη διδακτική πρόταση Μικρές Αγγελίες Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου!

Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! FAIRYLAND iebook leaflet_fairyland iebook leaflet 02/12/2010 5:18 ΜΜ Page 1 Ο ηλεκτρονικός σύντροφος μελέτης μου! Τι είναι το iebook; Το iebook είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο των αγγλικών μου, το οποίο με

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET MARKETING ---------- Πώς Να Το Εκμεταλλευτείς Αποτελεσματικά Για Να Φέρεις Μία Σταθερή Ροή Πελατών. MakeMoneyOnline.gr!

INTERNET MARKETING ---------- Πώς Να Το Εκμεταλλευτείς Αποτελεσματικά Για Να Φέρεις Μία Σταθερή Ροή Πελατών. MakeMoneyOnline.gr! INTERNET MARKETING Πώς Να Το Εκμεταλλευτείς Αποτελεσματικά Για Να Φέρεις Μία Σταθερή Ροή Πελατών SOURCE CONTAC T ABOU T ---- MakeMoneyOnline.gr! (*) Κλείσε κινητά, internet, πάρε χαρτί, στυλό και ετοιμάσου

Διαβάστε περισσότερα

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009 Δελτίο τύπου Μαθήματα Αγγλικών και Γερμανικών για επαγγελματίες προσωρινούς παιδαγωγούς «Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα και εκπαιδευτικών υλικών για άτομα που σκοπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

Express Yourself! Οδηγός Παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών για Μαθητές

Express Yourself! Οδηγός Παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών για Μαθητές Express Yourself! Οδηγός Παρουσίασης Ερευνητικών Εργασιών για Μαθητές Αγαπητέ Νέε Επιστήμονα, Πρόλογος Ελπίζουμε ότι συμμετοχή σου στις ερευνητικές εργασίες του προγράμματος Chain Reaction ήταν απολαυστική

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΡΟΔΟΣ 2012 **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αν. Καθηγητής Λοΐζος Σοφός ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21

Περιεχόμενα. Σελίδα 3 από 21 Σελίδα 1 από 21 Σελίδα 2 από 21 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήσεις του υπολογιστή... 4 Κεφάλαιο 2 Βασικά τμήματα υπολογιστή... 6 Κεφάλαιο 3 - Ασφάλεια... 9 Κεφάλαιο 4 - Ποντίκι... 11 Κεφάλαιο 5 - Πληκτρολόγιο...

Διαβάστε περισσότερα

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου:

ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ. Το όνομά σου: ValidVol: Πιστοποίηση βασικών ικανοτήτων σε εθελοντικούς οργανισμούς ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΉ/-ΌΝΤΡΙΑΣ Το όνομά σου: Αγαπητέ/-ή εθελοντή/-όντρια, Αυτό το ημερολόγιο βρίσκεται εδώ για να σε βοηθήσει να συλλογιστείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος

ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος ΜΑΘΕ ONLINE ΜΙΑ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΑ! Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος Βήμα προς βήμα οδηγός χρήσης του προγράμματος 2 Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το TELL

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF

Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Ξεκινήστε τις σπουδές σας με το TestDaF Δεν έχει καμία σημασία τι και πού θέλετε να σπουδάσετε: Το TestDaF αναγνωρίζεται από όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ BLENDED LEARNING (μάθημα αίθουσας και e-learning) Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη των σύγχρονων στελεχών και των επιχειρήσεών τους για περιορισμό του χρόνου συμμετοχής σε εκπαίδευση στην τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα

Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ερευνητική Καινοτομία και Δημιουργικότητα Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η E - E M P L O Y ER S Ο Μ Α Δ Α 9 M I D N I G H T _ E X P R E S S Σ Κ Ο Υ Λ Η Κ Α Ρ Η Α Ρ Ι Α Δ Ν Η Π Ο Λ Υ Μ Ε Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους Ο Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ L-PACK 1

Οδηγός για εκπαιδευόµενους Ο Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ L-PACK 1 Ο Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ L-PACK 1 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Β Δεύτερη διδακτική πρόταση Ημερολόγια Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα παιδιά ή ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα

Περίληψη μορφή δομή χαρακτηριστικά της γραφής αυτοαναφορικό παράδειγμα Περίληψη Το παρόν πόνημα είναι ένας οδηγός συγγραφής ερευνητικών εργασιών (project) και απευθύνεται στους μαθητές της Α και Β Λυκείου. Είναι προϊόν βιβλιογραφικής έρευνας και εξηγεί την μορφή και την δομή

Διαβάστε περισσότερα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα

Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Διασκεδάζουμε μαθαίνοντας μαζί! Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Πώς μαθαίνουν τα μικρά παιδιά τα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα Τα μικρά παιδιά είναι χρήστες της φυσικής τους γλώσσας.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260

TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. Τηλ. 210 48 11 260 TECHNO ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A.E. 25 ης Μαρτίου 12-177 78 Ταύρος Τηλ. 210 48 11 260 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή του παρόντος βιβλίου με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά,

Διαβάστε περισσότερα

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης

«Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης «Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning)» Δυνατότητες και Παραδείγματα συνεργατικής μάθησης, αυτενέργειας των μαθητών εξατομίκευσης γνώσης Ματθαίος Τσιλπιρίδης Καθηγητής Μαθηματικός, 2 ο Τοσίτσειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια

Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Σχεδίαση γνωστικών ασκήσεων για την υποστήριξη ατόμων με άνοια Αναστάσιος Καρακώστας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περιεχόμενα Οι γνωστικές ασκήσεις στην υπηρεσία ασθενών με άνοια Προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο?

2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? 2. Τι περιέχει το εγχειρίδιο? Λίστα Ελέγχου για τον Εκπαιδευτή: Σύντομη λίστα αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτώνς για να εκτιμήσουν το συνόλο των Μεταβιβάσιμων Δεξιοτήτων. Πώς τις αποκτήσατε; Μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 1 Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών Αθήνα 2012 τετράδιο 1 Εισαγωγή στη διοίκηση των λειτουργιών ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Τεχνικές αναζήτησης εργασίας Απρίλιος 2013 Αναζήτηση εργασίας Οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο της οικονομίας, της τεχνολογίας, αλλά και στην οργάνωση του κοινωνικών δομών έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως Οδηγός Χρήστη www.schoolessons.gr Σύντομη Περιγραφή Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης μαθημάτων εξ αποστάσεως της δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ατομικό Ερωτηματολόγιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Αθανάσιος Κυρίτσης Δάσκαλος ΠΕ70 Yπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου Κοπεγχάγης th_kiritsis@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 11 Οκτωβρίου 2014 1 Λέξεις - κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση!

WEB MARKETING ---------- Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! WEB MARKETING Ο Καλύτερος Τρόπος Για Να Δημιουργήσεις Την Δική Σου Ηλεκτρονική Επιχείρηση! Υπάρχει κρίση αυτή την στιγμή αλλά εγώ λέω να μην συμμετάσχω. Άγνωστος ---- ABOUT CONTACT SOURCE MakeMoneyOnline.gr!

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΜΕΡΟΣ Προσεγγίσεις σε θέματα Οπτικοακουστικής Παιδείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 45 Παράρτημα Ημερολόγιο εκπαιδευτικών και κινηματογραφιστών Σχολική μονάδα:... Ημερομηνία και ώρα συνάντησης:... Συνάντηση εντός ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε αν κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο είναι ασθενής www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα