Μ. ΑΦΤΙΑΣ ΛΈΚΤΟΡΑΣ ΥΔΡΕΎΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ. ΑΦΤΙΑΣ ΛΈΚΤΟΡΑΣ ΥΔΡΕΎΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 Μ. ΑΦΤΙΑΣ ΛΈΚΤΟΡΑΣ ΥΔΡΕΎΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 1992

2 Μ. ΑΦΤΙΑΣ ΛΈΚΤΟΡΑΣ ΥΔΡΕΎΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 1992

3 ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΓΚΑΝΗΣ Μ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ, Α. ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΗΛΙΑΣ

4 '. ''"' "' ε^,.' κείμ^ν;. ο-.-:.;!;.. '/ν^στικϊι.τεριοχή όπε., τα νδρ'ίελκ-:'; ;~ργο ; αι : ΛΟ π.ε;α ο; Υίρευαε; :,...- ΛΙ ; εγχε;ε: -εε σύνθετο και απαιτερίγε Γ. ν τ V; πμοϋπε'ϋέτίε Αναφορά οε περιεκτικό, αλ/.α ευρύτατο, υπόβαθρο της θεωρητικής Υ'δραυΛίκής ειδικά επιλεγμένο και εστιασμένο στην εξειδίκευση εφαρμοσμένων λύσεων, στο συγκεκριμένο τομέα των Υδρεύσεων. Ενημερότητα σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες στον υπόλοιπο κόσμο τεχνολογίες Υδρευσης, μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνογνωσία των άλλων κοινοτικών εταίρων και το σύγχρονο κοινοτικό κεκτημένο οδηγιών και προδιαγραφών, σε αντίστιξη και σύνθεση με πρακτικές, που η εντόπια εμπειρία προσάρμοσε και υιοθετεί. Ευρύτατη βιβλιογραφική αποθησαύρηση από αντίστοιχα δόκιμα αλλά και πρόσφατα κείμενα, με κριτική προσέγγιση και συνεισφορά σε προσωπικές γνώσεις και εμπειρίες. Αναγνώριση της γεωγραφικής διαφοροποίησης, της εξέλιξης, της σημερινής κατάστασης των πραγμάτων, και των μελλοντικών τάσεων στο συγκεκριμένο τομέα των Υδρεύσεων, ιδιαίτερα στη χώρα και γενικότερα στην Κοινότητα και τον υπόλοιπο κόσμο. Επαφή με τους φορείς, που μελετούν, κατασκευάζουν, λειτουργούν και συντηρούν έργα Υδρευσης και γιαυτό αντανακλούν τη ζώσα τεχνολογική εμπειρία στον τομέα αυτό. Εξ άλλου επειδή γενικότερα ένα βιβλίο, που απευθύνεται σε φοιτητές αποτελεί θεμελιώδες παιδαγωγικό εργαλείο, πρέπει παράλληλα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή: Στη σκόπιμη επιλογή επαγωγικής και παραγωγικής κατά περίπτωση μεθοδολογίας προσέγγισης των θεμάτων. (Προεισαγωγική συνόψιση, ολιστική θεώρηση, αναλυτική ανέλιξη των συλλογισμών από το μερικό, στο ολικό, συμπερασματική ανακεφαλαίωση, γεφύρωση των επόμενων με τα προηγούμενα κλπ). Σε συστηματική αναφορά στις πηγές με συγκεκριμένες βιβλιογραφικές παραπομπές, που διδάσκουν το σεβασμό στην πατρότητα της επιστημονικής παραγωγής, τη διαφάνεια ως προς τις πηγές και παράλληλα προκαλούν το ενδιαφέρον στον αναγνώστη για παραπέρα εμβάθυνση. Στη μεθοδική και με ενιαία σήμανση δόμηση του κειμένου σε κεφάλαια και παραγράφους. Στη χρήση σχημάτων με πληρότητα τεχνικού σχεδίου. Στη συμπερίληψη παραδειγμάτων απλών εφαρμογών εμπέδωσης της θεωρείας. Στην τήρηση της ορολογίας και ιδιαίτερα στην καλή μεταχείριση της γλώσσας. Ελληνικής

5 Οπως είναι εύκολα αντιληπτό όλες αυτές οι ποιοτικές απαιτήσεις, συνεπάγονται την καταβολή σημαντικής προσπάθειας και την αφιέρωση ικανού χρόνου.(σύμφωνα με μια πρόχειρη στατιστική για την προετοιμασία, την πληκτρολόγηση, την διαμόρφωση των σχεδίων, τις απαραίτητες διορθώσεις, την οργάνωση της εκτύπωσης κλπ, αντιστοιχούν τουλάχιστο τρεις ώρες εργασίας ανά σελίδα). Και βέβαια το οικονομικό κίνητρο ουσιαστικά απουσιάζει αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αγοράς είναι περιορισμένες, τόσο ως προς την έκταση της ζήτησης όσο και ως προς το ύψος της τιμής (χαρακτηριστικά οι τιμές ελληνικών τεχνικών εκδόσεων κυμαίνονται στο 1/10 έως 1/5 των αντίστοιχων ξένων), ενώ η προβλεπόμενη από το Υπουργείο Παιδείας αμοιβή μάλλον συμβολικό χαρακτήρα έχει. Ετσι αφού και στην περίπτωση αυτή, όπως και σε πολλές άλλες, η συναγωγή ενός συντελεστή κόστους - οφέλους με τη στενή έννοια, μάλλον αποτρέπει παρά προτρέπει, τελικά, που μπορεί να στηριχθεί μια θετική απόφαση συγγραφής ενός εγχειριδίου για τις Υδρεύσεις; Με αναφορά στην ακαδημαϊκή δεοντολογία ή, στο άλλο άκρο, από προδιάθεση προς την επιστημονική "περιπέτεια"; Ασφαλώς σε κάποιο βαθμό και οι δυο αυτές ακραίες εξηγήσεις συνυπάρχουν. Παράλληλα, ισχυρό κίνητρο αποτέλεσε η ελπίδα, πως η διανομή στους σπουδαστές ενός εγχειριδίου Υδρεύσεων θα επιτρέψει να ξεφύγουμε από την ΘΧ ΟΒϋηβάΓΒ διδασκαλία (η απόδοση του όρου στη μητρική του γλώσσα είναι σκόπιμη) και να επιστρέψουμε στη βαριά αλλά πάντα τόσο ζωντανή παράδοση επιστημονικής μεθόδου, του επιστημονικού διαλόγου και της κριτικής σύνθεσης. Η σημερινή έκδοση του Πρώτου Μέρους των "Υδρεύσεων" σπεύδει να καλύψει επείγουσες ανάγκες του μαθήματος των "Τυπικών Συστημάτων Υδραυλικών Εργων", που θα διδαχθεί στο 7ο Εξάμηνο του προγράμματος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, το φθινόπωρο του Ακριβώς εξ αιτίας της χρονικής αυτής πίεσης, δεν έχουν περιληφθεί το Εκτο και το Ογδοο Κεφάλαιο, που αντίστοιχα αναφέρονται στην εξασφάλιση υδρευτικού νερού από επιφανειακά νερά και τη μεταφορά νερού με άντληση. Τα κεφάλαια αυτά ολοκληρώνουν το Πρώτο Μέρος και έχει προγραμματισθεί να περιληφθούν στην επόμενη έκδοση το Δεν αποτελεί τυπική αβροφροσύνη αλλά απροφάσιστη αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής τους, η δημόσια διατύπωση των ευχαριστιών μου, προς τις Κυρίες Θάλεια Στρατάκου και Κατερίνα Μπάμπαλη, που επιμελήθηκαν την διαμόρφωση του τελικού κειμένου και των σχεδίων. Μ. ΑΦΤΙΑΣ Αθήνα Ιούλιος 1992.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ι Οι υδρεύσεις στην αρχαία Ελλάδα Ι Η Ρωμαϊκή εποχή Ι Μεσαίωνας - Αναγέννηση Ι Η στροφή του 19ου αιώνα Η σύγχρονη εποχή Ι Η υδρευτική υποδομή στη σύγχρονη Αθήνα Ι Οι υδρεύσεις σε συνθήκες στενότητας των υδατικών πόρων Ι Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤ1ΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το θεσμικό πλαίσιο Το επίπεδο των υπηρεσιών ύδρευσης Η τεχνική υποδομή των ΔΕΥΑ Καταναλώσεις και τιμολόγηση Η συνολική εικόνα 1-17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2.1. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΙ Μοριακή δομή ΙΙ Πυκνότητα ΙΙ Συνεκτικότητα ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙΙ Α. Οργανοληπτικές παράμετροι ποιότητας του πόσιμου νερού ΙΙ Α.1. Χρώμα ΙΙ Α.2. Θολότητα Α.3.4. Οσμή και γεύση Β. Φυσικοχημικές παράμετροι του πόσιμου νερού Β.1. Θερμοκρασία Β.2. Συγκέντρωση σε ιόντα Υδρογόνου Β.3. Αγωγιμότητα Β.4. Χλώριο Β.5. ΘειϊΚά Β.6. Πυρίτιο Β.7. Ασβέστιο 11-15

7 Σελίδα 2.2.Β.8. Μαγνήσιο Β.9. Νάτριο Β.10. Κάλιο Β.11. Αργϊλιο Β. 12. Σκληρότητα Β.13. Ξηρό υπόλειμμα Β.14. Διαλυμένο Οξυγόνο Β.15. Ελεύθερο Διοξείδιο του Άνθρακα Γ. Παράμετροι, που αφορούν στις ανεπιθύμητες ουσίες ΙΙ Γ.1. Νιτρικά, Νιτρώδη ΙΙ Γ.2. Φωσφόρος Δ. Παράμετροι, που αφορούν στις τοξικές ουσίες Δ.1. Παρασιτοκτόνα Δ.2. Αρωματικοί Πολυκυκλικοί Υδρογονάνθρακες * ΙΙ Ε. Μικροβιολογικές Παράμετροι ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΙΙ Ποιοτικές Παράμετροι των Υπόγειων Νερών ΙΙ Ποιοτικές Παράμετροι των Επιφανειακών Νερών ΙΙ-26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III οι ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΕΙΣ 3.1. ΟΙ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΙΙΙ Οι Οικιακές χρήσεις ΙΙΙ Οι Εμπορικές και Βιομηχανικές χρήσεις ΙΙΙ Οι γεωργοκτηνοτροφικές χρήσεις ΙΙΙ Οι Δημόσιες και Δημοτικές χρήσεις ΙΙΙ Οι απώλειες ΙΙΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΙΙΙ Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η μέγιστη ημερήσια κατανάλωση Η μηνιαία διακύμανση Η μέγιστη ωριαία κατανάλωση Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ Η διάρκεια σχεδιασμού Συνολικά μοντέλα εξέλιξης των καταναλώσεων ΝΙ Αναλυτικά μοντέλα εξέλιξης των καταναλώσεων Η ανάλυση της προηγούμενης και της παρούσας κατάστασης Η μελέτη των αναμενόμενων εξελίξεων Οι υποθέσεις για τις καταναλώσεις των διαφόρων συνιστωσών Διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV III Σελίδα ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.1. ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΐν-2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ 5.1. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 5.2. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Το πορώδες Το ενεργό πορώδες Η Αποθηκευτικότητα Η Υδραυλική Αγωγιμότητα Η Μεταφορικότητα 5.3. ΟΙ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΠΟΡΩΔΕΣ ΜΕΣΟ Ο νόμος του ϋ3γογ Η εξίσωση συνέχειας Η εξίσωση συνέχειας σε υδροφορεα υπό πίεση Η εξίσωση συνέχειας σε ελεύθερο υδροφορεα 5.4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Μεταβλητή, Ακτινική ροή σε Ισότροπο, Ομογενή, Στεγανό, Αρτεσιανό Υδροφορεα, προς Υδρογεώτρηση Πλήρους Διείσδυσης, με Σταθερή τιμή της αντλούμενης Παροχής Μεταβλητή, Ακτινική ροή σε Ισότροπο, Ομογενή, Φρεάτιο, Υδροφορεα, προς Υδρογεώτρηση Πλήρους Διείσδυσης, με Σταθερή τιμή της αντλούμενης Παροχής Μόνιμη, Ακτινική ροή σε Ισότροπο, Ομογενή, Στεγανό, Αρτεσιανό Υδροφορεα, προς Υδρογεώτρηση Πλήρους Διείσδυσης, με Σταθερή τιμή της αντλούμενης Παροχής Μόνιμη, Ακτινική ροή σε Ισότροπο, Ομογενή, Φρεάτιο, Υδροφορεα, προς Υδρογεώτρηση Πλήρους Διείσδυσης, με Σταθερή τιμή της αντλούμενης Παροχής Ροή προς Υδρογεώτρηση, σε Υδροφορεα με Διαρροή Ροή προς Ατελή Υδρογεώτρηση Συστήματα Υδρογεωτρήσεων α. Υδροφορέας Περιορισμένος α1. Ροή Μεταβλητή α2. Ροή Μόνιμη β. Υδροφορέας Ελεύθερος 01. Ροή Μεταβλητή ν-2 ν-4 ν-6 ν-7 ν-8 ν-9 ν-ιο ν-11 ν-11 ν-14 ν-14 ν-16 ν-19 ν-19 ν-22 ν-23 ν-28 ν-31 ν-33 ν-34 ν-34 ν-34 ν-35 ν-36 ν-36

9 IV Σελίδα β2. Ροή Μόνιμη ν Υδρογεωτρήσεις κοντά σε επιφανειακά νερά ή φυσικά όρια του υδροφορέα. Η μέθοδος των εικόνων ν Η δοκιμαστική άντληση. Πειραματικός προσδιορισμός της απόδοσης μιας υδρογεώτρησης ν-38 α. Θεωρητική απόδοση υδρογεώτρησης. Η ανάγκη δοκιμαστικής άντλησης ν-38 β. Η ερευνητική γεώτρηση ν-39 γ. Τα πιεζόμετρα ν-40 δ. Η δοκιμαστική άντληση ν-42 ε. Απόδοση υδρογεώτρησης. Προσδιορισμός χαρακτηριστικών του υδροφορέα ν ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΔΡΟΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ! ΛΕΚΑΝΗΣ ν Απόδοση Υδροφορέα ν-43 ΐ. Μέθοδος 3ΓΤΙΓΘΚΘΓ-ΗΟΙΙΘΓ ν-44 ϋ. Μέθοδος υπολογισμού της απόδοσης υδροφορέα με το Νόμο του ϋ3γογ ν-46 ϋ'ι. Μέθοδος της Ακτίνας του Κώνου Πτώσης ν Απόδοση Υπόγειας Υδρολογικής Λεκάνης ν ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ν Κατασκευή υδρογεωτρήσεων ν-52 α. Μέθοδοι διάνοιξης υδρογεωτρήσεων ν-53 β. Η εγκατάσταση φιλτροσωλήνα ν-55 γ. Η εγκατάσταση χαλικόφιλτρου ν-57 δ. Ανάπτυξη της υδρογεώτρησης ν-58 ε. Εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος ν-59 ζ. Κεφαλή και φρεάτιο επίσκεψης της υδρογεώτρησης ν Σύλληψη πηγών ν-59 α. Τυπολογία των πηγών ν-59 β. Ταξινόμηση των πηγών με βάση την αποδιδόμενη παροχή Χ/-61 γ. Τα έργα υδρομάστευσης ν ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ν-66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI θα συμπληρωθεί μελλοντικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 7.1. ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ νΐι-2

10 Σελίδα ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ νΐι Υδραυλική των Ανοικτών Αγωγών. Εξωτερικού Υδραγωγείου Ν/ΙΙ-4 α. Η ροή στους ανοικτούς αγωγούς Ν/ΙΙ-4 α1. Η ροή στους ανοικτούς αγωγούς στο χρόνο και στο χώρο Ν/ΙΙ-4 α2. Συσχέτιση δυνάμεων αδράνειας και συνεκτικότητας Ν/ΙΙ-5 α3. Συσχέτιση δυνάμεων αδράνειας και βαρύτητας VIΙ-5 α4. Συγκριτικά σχήματα ροής σε ανοικτούς και κλειστούς αγωγούς Ν/ΙΙ-5 α5. Η γενική σχέση γραμμικών απωλειών νΐι-6 β. Υδραυλική της ομοιόμορφης ροής Ν/ΙΙ Ο πρισματικός ανοικτός αγωγός Ν/ΙΙ Γενική εξίσωση της ομοιόμορφης ροής Ν/ΙΙ Οι εμπειρικές σχέσεις. Οήβζγ, Μδηηίηα Ν/ΙΙ Υπολογισμός του ομοιόμορφου βάθους Ν/ΙΙ Η βέλτιστη υδραυλικά διατομή Ν/ΙΙ-10 γ. Υδραυλική της Μόνιμης, Βαθμιαία Μεταβαλλόμενης Ροής νΐι-12 γ1. Οι απώλειες ενέργειας σε καθεστώς ΜΒΜΡ Ν/ΙΙ-12 γ2. Η κρίσιμη ροή Ν/ΙΙ-13 γ3. Η επίλυση της ΜΒΜΡ Ν/ΙΙ-15 γ4. Τυπολογία των καμπυλών ελεύθερης επιφάνειας σε καθεστώς ΜΒΜΡ νΐι-16 ϊ. Καμπύλη Π1 νΐι-17 ϋ. Καμπύλη Π2 νΐι-18 ίϋ. Καμπύλη Π3 Ν/ΙΙ-20 γ5. Ολοκλήρωση της ΒΜΒΡ. Μέθοδος βήμα προς βήμα Ν/ΙΙ Σχεδιασμός των Ανοικτών Αγωγών, Εξωτερικού Υδραγωγείου Ν/ΙΙ-22 α. Χάραξη του υδραγωγείου σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή Ν/ΙΙ-23 β. Το σχήμα και τα υδραυλικά μεγέθη της διατομής του υδραγωγείου Ν/ΙΙ-23 γ. Η κατασκευαστική διαμόρφωση της διατομής Ν/ΙΙ-24 γ1. Κατασκευή διωρύγων σε μαλακά εδάφη Ν/ΙΙ-24 γ2. Κατασκευή διωρύγων σε βραχώδη εδάφη Ν/Ι1-27 δ. Τεχνικά έργα Ν/ΙΙ-28 δ1. Εναλλαγή διατομών και έργα συναρμογής σε ανοικτό υδραγωγείο VIΙ-28 δ2. Παρεμβολή ανεστραμμένου σϊφωνα νΐι-32 ε. Έργα ρύθμισης νΐι-32 ε1. Ρύθμιση εκ των ανάντι νΐι-32 ε2. Ρύθμιση εκ των κατάντι νΐι-33 ε3. Δυναμική ρύθμιση νΐι-36 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ νΐι Υδραυλική των Κλειστών Αγωγών Εξωτερικού Υδραγωγείου νΐι-37 α. Η ροή στους κλειστούς αγωγούς νΐι-37 αϊ. Η ροή στους κλειστούς αγωγούς στο χρόνο και στο χώρο νΐι-37 α2. Συσχέτιση δυνάμεων αδράνειας και συνεκτικότητας νΐι-37

11 VI Σελίδα β. Γραμμικές απώλειες ενέργειας σε κλειστούς κυκλικούς αγωγούς. Η γενική σχέση του ϋ3γογ VI1-38 β1. Απώλειες ενέργειας σε κυκλικούς αγωγούς σε καθεστώς στρωτής ροής νΐι Απώλειες ενέργειας σε κυκλικούς, αγωγούς σε καθεστώς τυρβώδους ροής νΐι-39 Τυρβώδης ροή σε αγωγούς λείους ή "υδραυλικά λείους" νΐι-39 Η μεταβατική περιοχή νΐι-41 Τυρβώδης ροή σε τραχείς αγωγούς νΐι-42 γ. Γραμμικές απώλειες ενέργειας σε κλειστούς κυκλικούς αγωγούς. Εμπειρικές σχέσεις νΐι-44 δ. Τοπικές απώλειες σε κλειστούς, υπό πίεση, κυκλικούς αγωγούς νΐι Απότομη συστολή (ϋ1 > Ώ2) νΐι-44 δ2. Απώλειες εξόδου από δεξαμενή νΐι Απότομη διεύρυνση (01 < Ώ2) νΐι Απώλειες εισόδου σε δεξαμενή νΐι Απώλειες σε καμπύλες νΐι Απώλειες σε δικλείδες νΐι-46 ε. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις μόνιμης ροής σε κλειστούς, κυκλικούς αγωγούς, υπό πίεση νΐι-47 ε1. Δεξαμενή με σταθερή στάθμη, τροφοδοτεί κλειστό αγωγό, που εκρέει ελεύθερα στο κατάντι άκρο του νΐι-47 ε2. Δεξαμενή με σταθερή στάθμη, τροφοδοτεί κλειστό αγωγό, στο κατάντι άκρο του οποίου έχου εγκαταστήσει δικλείδα νΐι-49 ε3. Δεξαμενή με σταθερή στάθμη, τροφοδοτεί κλειστό αγωγό, σε ενδιάμεσο σημείο του οποίου έχουμε εγκαταστήσει δικλείδα νΐι-50 ε4. Κλειστός αγωγός συνδέει δύο δεξαμενές νΐι-51 ζ. Μη μόνιμη ροή σε κλειστούς αγωγούς. Το υδραυλικό πλήγμα νΐι-52 ζ1. Ποιοτική περιγραφή του φαινομένου νΐι-52 ζ2. Αναλυτική επίλυση της μη μόνιμης ροής σε κλειστούς αγωγούς νΐι-57 ζ3. Απότομη διακοπή της ροής νΐι-59 ζ4. Αργό κλείσιμο της δικλείδας νΐι-62 ζ5. Το υδραυλικό πλήγμα με συνυπολογισμό των τριβών νΐι Σχεδιασμός των Κλειστών Αγωγών, Εξωτερικού Υδραγωγείου νΐι-69 α. Χάραξη κλειστού υδραγωγείου σε οριζοντιογραφϊα και μηκοτομή νΐι-69 β. Ο σχεδιασμός του αγωγού νΐι-71 β1. Υπολογισμός της εσωτερικής διαμέτρου του σωλήνα νΐι Επιλογή του υλικού κατασκευής, της ονομαστικής πίεσης και του πάχους των τειχωμάτων, του αγωγού νΐι-72 Σωλήνες από χυτοσίδηρο νΐι-73 Σωλήνες από χυτοχάλυβα νΐι-73 Σωλήνες από σκυρόδεμα νΐι-73 ιν. Σωλήνες από αμιαντοσιμέντο νΐι-74 ν. Σωλήνες από χάλυβα νΐι-74 νί. Σωλήνες από σκληρό χλωριωμένο πολυβινύλιο (ΡνΟ) νΐι-77 νϋ. Σωλήνες από σκληρό χλωριωμένο πολυβινύλιο (ΡνΟ) νΐι-79

12 VII Σελίδα γ. Το σκάμμα τοποθέτησης του αγωγού νΐι-84 Το εύρος κατάληψης των εργασιών νΐι-84 Το βάθος εκσκαφής νΐι-85 Το πλάτος εκσκαφής και η κλίση των πρανών νΐι-85 ίν. Ο έλεγχος των υπόγειων νερών νΐι-86 ν. Τα μέτρα αντιστήριξης νΐι-86 νί. Οι προδιαγραφές επανεπίχωσης νΐι-86 δ. Συσκευές ασφαλείας νΐι-87 ί. Οι δικλείδες νΐι-87 ϋ Οι βαλβίδες αντεπιστροφής Ν/ΙΙ-91 ϋί. Οι βαλβίδες ελέγχου νΐΐ-91 ίν. Οι αερεξαγωγοί νΐΐ-92 ν. Οι εκκενωτές Ν/ΙΙ-94 ε. Ειδικά τεχνικά έργα νΐι-94 Φρεάτια συσκευών ασφαλείας νΐι-94 Πιεζοθραυστικά φρεάτια νΐι-94 Σώματα αγκύρωσης νΐι-96 Η δοκιμή στεγανότητας Ν/ΙΙ-98

13 1-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πρώτο Κεφάλαιο, ορίζεται το αντικείμενο και επισημαίνεται η συνθετότητα του, καταγράφονται οι κυριότεροι σταθμοί στην ιστορική εξέλιξη των έργων ύδρευσης και τέλος απογράφεται και αξιολογείται η οργάνωση της σύγχρονης υδρευτικής υποδομής στην Ελλάδα.

14 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το πόσιμο νερό αποτελεί απαραίτητο συστατικό της ανθρώπινης διατροφής και η συστηματική και αυστηρή παρακολούθηση της ποιότητας του, αναγκαία συνθήκη διασφάλισης της ανθρώπινης υγείας. Παράλληλα οι σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας ζωής προϋποθέτουν την εξασφάλιση παροχής νερού στις κατοικίες, ανάλογης ποσότητας και ποιότητας, για ατομική και οικιακή καθαριότητα, καθώς και άρδευση επιφανειών πρασίνου. Σε συλλογικό επίπεδο, σημαντικές ποσότητες νερού απαιτούνται για τη λειτουργία κτιρίων δημόσιου χαρακτήρα, όπως σχολεία, νοσοκομεία κλπ,για την καθαριότητα δρόμων και πλατειών, για την άρδευση πάρκων,για τη κατάσβεση πυρκαγιών. Τέλος αντίστοιχες κατά περίπτωση ποσότητες νερού απαιτούνται σε όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες: τις γεωργικές επιχειρήσεις, τη μεταποίηση (βιοτεχνία, βιομηχανία), τις υπηρεσίες (εμπόριο, γραφεία, τουρισμός κλπ). Στις σύγχρονες, πολύπλοκες κοινωνίες, το νερό κυριολεκτικά διαποτίζει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες και γιαυτό ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή η λειτουργία και η συντήρηση σύγχρονων αστικών συστημάτων ύδρευσης (και αποχέτευσης), αποτελούν εγχειρήματα υψηλής συνθετότητας. Η πραγματοποίηση τους απαιτεί αφ'ενός διαδικασίες δημόσιου διαλόγου και ενημέρωσης και αφ'ετέρου σύγχρονα υλικά, εξοπλισμό, τεχνογνωσία, που πλήρως, μόνο στα πλαίσια μιας ανεπτυγμένης πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, διοικητικά και τεχνολογικά κοινωνικής δομής, με υψηλό βαθμό διαφοροποίησης, μπορεί να εξασφαλισθούν. Και εδώ, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι ΡΒΙΓ, ΟβγβΓ, Οκυπ 1966, κυρίαρχος παράγων δεν είναι η τεχνολογία, παρ'όλο ότι αναμφίβολα είναι σημαντικός, αλλά ο βαθμός πολιτικής, κοινωνικής και παραγωγικής ωριμότητας μιας χώρας ί 1 / 4 ] 1 Προϋπόθεση για ορθολογική ανάπτυξη υδρευτικού συστήματος είναι η προηγούμενη συστηματική καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση στατιστικών και μετρητικών στοιχείων πολλών δεκαετιών στις περιοχές της δημογραφίας, της υδρολογίας, της γεωδαισίας, της γεωλογίας. Περαιτέρω, κατά περίπτωση, πρέπει να ιεραρχείται η χρήση υδατικών και άλλων φυσικών ή οικονομικών πόρων και οι σχετικές αποφάσεις να ικανοποιούν κριτήρια νομικά, υγιεινής, αισθητικά, οικονομικά, οικολογικά κ.ά. Αποβλέποντας στη προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την κοινή ωφέλεια και την κοινωνική αποδοχή των έργων, οι φορείς ύδρευσης, δημόσιοι ή δημοτικοί πρέπει να διασφαλίζουν καταστατικά και λειτουργικά το δημόσιο έλεγχο. Απαραίτητη είναι επίσης η επιστημονική υποστήριξη από πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα καθώς και από επαγγελματικές επιστημονικές εταιρείες και επιμελητήρια, που αποβλέπουν στην επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη. Τέλος αναγκαία είναι η ύπαρξη έμπειρων, εξειδικευμένων μελετητικών γραφείων, καθώς και κατασκευαστικών εταιρειών. Ο συνεργιστικός συνδυασμός όλων των παραπάνω συντελεστών μπορεί να εξασφαλίσει την πραγματοποίηση συστημάτων ύδρευσης υψηλής ποιότητας ώστε να συνεχίσει να έχει ισχύ και στον σύγχρονο κόσμο ο λόγος του Πινδάρου: "Αριστον μεν ύδωρ" (Το καλλίτερο πράγμα στον κόσμο είναι το νερό). 1. Οι αριθμοί σε αγκύλη παραπέμπουν στη βιβλιογραφία που δίδεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

15 Οι σύγχρονες απαιτήσεις παροχής νερού άριστης ποιότητας μέσα στις κατοικίες, ακόμη και στους μικρότερους οικισμούς, προϋποθέτουν την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων ύδρευσης, με επί μέρους συνιστώσες τα έργα σύλληψης, μεταφοράς, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής. Αυτή ακριβώς τη λογική σειρά ακολουθεί και η παρουσίαση της ύλης, όπου βέβαια προηγούνται οι προδιαγραφές ποιότητας του πόσιμου νερού και η ανάλυση εκτίμησης των αναγκών κατά χρήση. Το κείμενο ολοκληρώνεται με την οικονομική ανάλυση και τον προγραμματισμό των έργων ύδρευσης και συμπληρώνεται με παραρτήματα προδιαγραφών και πινάκων. 1-3

16 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ. Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση του Αμερικανού ιστορικού ϋ.0.δΐ.οό3ΐ1 ί 1 / 4!, ότι η ανθρωπότητα, μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα κατάφερε να φθάσει σε επίπεδο υγιεινής, συγκρίσιμο με εκείνο των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Μινωικής εποχής, στην Κνωσό (19ος αιώνας π.χ.), όπου αποκαλύφθηκαν λουτρά και τουαλέττες με υδραυλική εγκατάσταση βρόχινου νερού Οι υδρεύσεις στην αρχαία Ελλάδα. Τον 6ο π.χ. αιώνα, ο Ευπαλίνος κατασκευάζει στη Σάμο, εξωτερικό υδραγωγείο, σε σήραγγα, μήκους 7 σταδίων(ενός περίπου χιλιομέτρου) για τη μεταφορά πόσιμου νερού στην αρχαία πρωτεύουσα του Πολυκράτη, το σημερινό Πυθαγόρειο. Ο Ηρόδοτος αναφέρεται με λεπτομέρειες στο Έυπαλίνειον Ορυγμα", ύψους και πλάτους οκτώ ποδών, που διατρέχεται από παράλληλο πλευρικό σκάμμα με κατακόρυφα τειχώματα, πλάτους τριών ποδών και βάθους δέκα περίπου μέτρων, όπου και είχαν τοποθετηθεί πήλινοι αγωγοί για τη μεταφορά του νερού με βαρύτητα. Οπως ισχυρίζονται ορισμένοι αρχαιολόγοι η διάνοιξη έγινε συγχρόνως από δύο μέτωπα με εντυπωσιακή ακρίβεια στο σημείο συνάντησης των δύο συνεργείων. Ο Αριστοτέλης δεν παρέλειψε, στην "Πολιτική" του, να προσδιορίσει κανόνες σχεδιασμού έργων ύδρευσης: " Η Πολιτεία πρέπει να διαθέτει μέσα στα τείχη της νερά και φυσικές πηγές σε ποσότητες ικανοποιητικές και σε αντίθετη περίπτωση, πολλές, μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης βρόχινου νερού, ώστε η πόλη να μη στερηθεί το νερό, σε περίπτωση πολιορκίας. Επειδή πρέπει να αποδίδεται απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της υγείας των πολιτών (πράγμα που εξαρτάται από την τοποθεσία τον προσανατολισμό και από την ποιότητα του νερού της πόλης), τα θέματα αυτά απαιτούν τη μεγαλύτερη προσοχή: διότι τα σημαντικότερα πράγματα για την υγεία είναι εκείνα, όπως ο αέρας και το νερό, που η χρήση τους είναι καθημερινή και συνεχής. Αν λοιπόν τα νερά σπανίζουν, ή είναι διαφόρων ποιοτήτων, πρέπει, όπως ακριβώς γίνεται στις καλά οργανωμένες πόλεις, να διαχωρίζεται το πόσιμο από τα άλλα νερά, που μπορούν να καλύψουν άλλες χρήσεις." ί 1 / 9 5 Υπάρχουν άραγε πολλές πόλεις στο σύγχρονο κόσμο που καλύπτουν τις αριστοτελικές προδιαγραφές ποιότητας αέρα και νερού, με αυτάρκεια απέναντι στην ενδοχώρα και ταξινομημένη χρήση πηγών και ποιοτήτων; Στην αρχαία, Αθήνα το νερό ήταν πάντα λιγοστό και προέρχονταν από πηγές, όπως η Καλλιρρόη, στην αρχή της ομώνυμης σημερινής λεωφόρου, η Κλεψύδρα, δίπλα στην Ακρόπολη και από πολλά ιδιωτικά πηγάδια για τα οποία μάλιστα, νόμος του Σόλωνα όριζε ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τους για αποφυγή αλληλοεπηρεασμού. Ο στωικός φιλόσοφος Κλεάνθης, επονομάσθηκε "Φρεάντλης" επειδή όταν ήλθε στην Αθήνα για να σπουδάσει, προκειμένου να αντεπεξέλθει στα έξοδα της ζωής, δούλευε τις νύχτες βγάζοντας νερό από πηγάδια. Ας σημειωθεί, ότι την κλασσική εποχή (5ος π.χ. αιώνας ), ο πληθυσμός της πόλης έφθανε τους κατοίκους. Τελικά το υδρευτικό πρόβλημα της αρχαίας Αθήνας λύθηκε με Ρωμαϊκή τεχνολογία. Το 138 μ.χ. ολοκληρώνεται το Αδριάνειο υδραγωγείο, μήκους 19 χιλιομέτρων μεταφέροντας το νερό με βαρύτητα, από πηγές κοντά στην Πάρνηθα, σε δεξαμενή στο Λυκαβηττό. Μετά την απελευθέρωση και την εγκατάσταση το 1834 της πρωτεύουσας στην Αθήνα, το υπεραιωνόβιο Αδριάνειο θα αποτελέσει την κύρια πηγή υδροδότησης. Το 1900 μετά από έργα συντήρησης αποδίδει 1400 Γπ 3 /ημ. για τους κατοίκους της πόλης.[1/1]

17 Η Ρωμαϊκή εποχή. Οι Ρωμαίοι διακρίθηκαν στην κατασκευή έργων ύδρευσης και στο τέλος του 1ου μ.χ. αιώνα η Ρώμη διέθετε 10 υδραγωγεία και 247 υδατόπυργους, που τροφοδοτούσαν με βαρύτητα, τους κήπους, τα αυτοκρατορικά ανάκτορα και τις βίλλες ορισμένων προνομιούχων (δωρεάν), τα δημόσια λουτρά, γυμνάσια, αμφιθέατρα και τις κρήνες για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού. Η συνολική μέση ημερήσια κατανάλωση έφθανε το σι 3 και η ανηγμένη τα 600 Ι/κατ.ημ. Η αιώνια πόλη διέθετε πυροσβεστική υπηρεσία από άνδρες, κατανεμημένους σε 7 στρατώνες και εξοπλισμένους με ειδικούς σίφωνες για τη μεταφορά του νερού.ε 1 / 9! Οι Ρωμαίοι κατεσκεύασαν αξιοθαύμαστα υδραγωγεία σε όλη την αυτοκρατορία: στην Ιταλία, τη νότια Γαλλία, την Ισπανία, τη Βρετανία, τη Μικρά Ασία και την Ελλάδα (Αδριάνειο Αθηνών, Αδριάνειο Κορίνθου, υδραγωγείο της Νικόπολης, κοντά στην Αρτα, υδραγωγείο στη Καβάλα κ. ά.)γ 1 /ιο], Μεσαίωνας - Αναγέννηση. Η γενικότερη μεσαιωνική πολιτιστική οπισθοδρόμηση, αναπόφευκτα επηρέασε αρνητικά το επίπεδο υγιεινής, αφού σε ανατολή και δύση, οι άνθρωποι απέφευγαν το λουτρό από το φόβο της αμαρτίας και του κρυολογήματος. Υπό τις συνθήκες αυτές η ανάπτυξη έργων ύδρευσης ήταν περιττή αν όχι επιζήμια, ενώ παραμελήθηκε και η συντήρηση των υπαρχόντων. Δυστυχώς οι συνέπειες ήσαν άμεσες, οι επιδημίες της χολέρας και της πανώλης εστοίχησαν εκατομμύρια ζωές και οι τυφοειδείς πυρετοί πήραν ενδημικό χαρακτήρα. Βέβαια στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα ο μεσαίωνας συνεχίζεται μέχρι το 1827 (ή το 1912 για τη Θεσσαλία, Ηπειρο, Μακεδονία, και νησιά ) και όπως συνέβη και με τους υπόλοιπους τομείς έργων υποδομής, η στασιμότητα αν όχι η οπισθοδρόμηση, χαρακτηρίζει την πολιτική της Οθωμανικής διοίκησης και στην περιοχή των έργων ύδρευσης. Στα χωριά και τις κωμοπόλεις (γιπτί μεγάλες πόλεις δεν υπήρχαν) η ύδρευση εξασφαλίζονταν από δημόσιες κρήνες, εγκατεστημένες συνήθως δίπλα σε πηγαίες εμφανίσεις νερού, ή από πηγάδια. Οι υδραυλικές εγκαταστάσεις μέσα στα σπίτια περιορίζονταν, όπου δεν υπήρχε καλλίτερη λύση, στη συλλογή και αποθήκευση νερού σε στέρνες, ενώ η παραδοσιακή συστηματική χρήση ασβέστη, διέσωζε ένα ελάχιστο επίπεδο υγιεινής. Αν με την Αναγέννηση, ο φόβος της κόλασης περιορίστηκε, φαίνεται, όμως πως η πολιτισμική αδράνεια στον τομέα της υγιεινής και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης υπήρξε μεγάλη. Είναι χαρακτηριστικό οτι με την ανέγερση του ανακτόρου των Βερσαλλιών επί Λουδοβίκου 14ου (1670), κατασκευάστηκε το πρώτο σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης υπό πίεση, με χυτοσιδήρους σωλήνες. > ' 9 1 Παρ'όλα αυτά το ανάκτορο δεν διέθετε λουτρά ή τουαλέττες Η στροφή του 19ου αιώνα. Τον 19ο αιώνα,π βιομηχανική επανάσταση προκαλεί την απότομη συσσώρευση πληθυσμού σε πόλεις, που ακόμη δεν διαθέτουν δίκτυα ύδρευσης, ούτε αποχέτευσης. Οι συνθήκες υγιεινής ιδιαίτερα στις εργατικές συνοικίες ξεπερνούν κάθε προηγούμενο αθλιότητας. Την ίδια 2. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές του V. Ηυαο και του 0. Οίοκβηδ, για την αθλιότητα των εργατικών συνοικιών ατο Παρίσι και το Λονδίνο.

18 περίοδο, η επιστημονική έρευνα στην βιολογία και την ιατρική, αποκαλύπτει το ρόλο των μικροβίων και εντοπίζοντας εκείνα που προκαλούν τη χολέρα και τον τυφοειδή πυρετό, διαπιστώνει ότι μεταδίδονται μέσα από την επαφή του νερού, που χρησιμοποιείται για πόση, με τις ακαθαρσίες του ανύπαρκτου συστήματος αποχέτευσης 3 Ετσι ξεκινά η κατασκευή έργων διήθησης (φίλτρων) του νερού, κλειστών δικτύων ύδρευσης υπό πίεση, χώρων υγιεινής με υδραυλική εγκατάσταση, κλειστών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων (κατά κανόνα σε συνδυασμό με την αποχέτευση των ομβρίων) και όπως ήταν επόμενο, η υποχώρηση των ασθενειών υδατικής προέλευσης είναι εντυπωσιακή Η σύγχρονη εποχή. Με την τεχνολογική πρόοδο που χαρακτηρίζει τον 20ό αιώνα τα συστήματα ύδρευσης θα αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερες μεθόδους, τεχνικές και υλικά για : Α. Την ορθολογικότερη διαχεϊρηση και σύλληψη επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων μέσα από: φυσικά και μαθηματικά μοντέλλα διαχείρισης και προσομοίωσης υδρολογικών μεγεθών και παραμέτρων ποιότητας, κατασκευή τεχνητών ταμιευτήρων με τη βοήθεια φραγμάτων χωμάτινων, λιθόρριπτων, από σκυρόδεμα, τοξωτών, αντηριδωτών, βαρύτητας, υδρογεωτρήσεις σε μικροπερατούς και καρστικούς υδροφορείς με ανοξείδωτα φίλτρα και βυθισμένες αντλίες, Β. Τη μεταφορά νερού σε μεγάλες αποστάσεις και υψομετρικές διαφορές μέσα από : σήραγγες, ανεστραμμένους σίφωνες, αγωγούς υπό πίεση χυτοσιδήρους, χαλύβδινους, από χυτοχάλυβα, συνθετικούς από ΡνΟ, ΘΡ,Ρ, πολυαιθυλένιο, αμιαντοτσιμέντο, από σκυρόδεμα, οπλισμένο ή προεντεταμένο υδατογέφυρες, διώρυγες ορθογωνικές από οπλισμένο σκυρόδεμα, τραπεζοειδείς με επένδυση σκυροδέματος ή πλαστικής μεμβράνης, αντλίες φυγοκεντρικές, εμβολοφόρες, πολυβάθμιες, δηζελοκίνητες, ηλεκτροκίνητες, συστήματα ρύθμισης χειροκίνητα, ηλεκτροκίνητα, τηλεχειριζόμενα Γ. Την επεξεργασία επιφανειακών και υπόγειων "γλυκών νερών, μέσα από : καθίζηση απλή ή χημικά υποβοηθούμενη από κροκυδωτικά ανόργανα, οργανικά ή πολυηλεκτρολύτες, ταχυδιυλιστήρια, αφαίρεση ιχνοστοιχείων, 3. Ο Ι_. ΡβδίβυΓ ( ) θεμελιώνει τη σύγχρονη μικροβιολογία, ερευνά τους μηχανισμούς της ανοσίας και δοκιμάζει με επιτυχία τη χρήση εμβολίων. Από το 1857 ο \Λ/. Βυάά ερευνά τους τυφοειδείς (παθολογία, διάγνωση,πρόληψη),ενώ το 1883, ο Β. Κοοή εντοπίζει το δονάκιο της χολέρας.

19 1-7 απολύμανση με φθόριο, χλώριο, όζον, υπεριώδεις, Δ. Την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, με : αντίστροφη όσμωση, ιοντοανταλλαγή και ρητίνες, χωριστικές μεμβράνες, Ε. Την αποθήκευση σε δεξαμενές και υδατόπυργους από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα Ζ. Τη διανομή με ελεύθερη ζήτηση και ικανοποιητική πίεση με τη βοήθεια : μαθηματικών μοντέλλων προσομοίωσης κλειστών δικτύων, εκτεταμένων δικτύων υπό πίεση, αυτόματων ή τηλεχειριζόμενων συστημάτων ασφαλείας και διαχείρισης Η υδρευτική υποδομή στη σύγχρονη Αθήνα. Για να επανέλθουμε στην Ελλάδα, ας σημειωθεί, ότι η εγκατάσταση σύγχρονης υδρευτικής υποδομής σε όλη την επικράτεια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί αν και η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε, ιδιαίτερα μετά το 1945 υπήρξε μεγάλη. Το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης υδρευτικών έργων στη χώρα παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο. Για την ολοκλήρωση όμως της αναδρομής αυτής, στην εξέλιξη των συστημάτων ύδρευσης, κρίθηκε ενδιαφέρον να υπάρξει ιδιαίτερη αναφορά στην πορεία εξέλιξης της υδρευτικής υποδομής της πρωτεύουσας. Από το 1900 μέχρι σήμερα, στην ευρύτερη περιφέρεια Αθηνών παρουσιάζεται μία σχεδόν συνεχής αύξηση: του πληθυσμού του αριθμού των συνδεδεμένων στο δίκτυο ύδρευσης καταναλωτών του μήκους του δικτύου διανομής των χρήσεων νερού των απωλειών του δικτύου και κατά συνέπεια της συνολικής κατανάλωσης, που το 1989 έφθασε τα ΓΠ 3 Για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης αυτής αύξησης των καταναλώσεων θα κατασκευασθούν σε χρονολογική σειρά: το φράγμα του Μαραθώνα ( ) το υδραγωγείο της Υλίκης( ) το φράγμα και το υδραγωγείο του Μόρνου( ) και παράλληλα τα διυλιστήρια στο Γαλάτσι, ιο Μενίδι και τα Κιουρκα, μέγιστης ημερήσιας δυναμικότητας διύλισης αντίστοιχα , και πι 3, καθώς και μερικά μικρότερα έργα.

20 Λεπτομερή στοιχεία για τα παραπάνω έργα δίδονται στο Παράρτημα Ι, όπως συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος που εκπονήθηκε από τον τομέα ΥΠΥΘΕ του ΕΜΠ, για λογαριασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Στο ίδιο πρόγραμμα γίνεται η διαπίστωση ότι, η ετήσια δυναμικότητα του σημερινού συστήματος, ανέρχεται σε 461*10 6 ιπ 3 με επίπεδο αξιοπιστίας 99 %,που σημαίνει ότι, στην περίπτωση διατήρησης των ρυθμών αύξησης των καταναλώσεων σε επίπεδα ανάλογα με εκείνα της τελευταίας δεκαετίας, η κρίση λειψυδρίας είναι αναπόφευκτη, χωρίς την προσφυγή σε νέες πηγές υδροληψίας και σε αντίστοιχα νέα έργα Οι υδρεύσεις σε συνθήκες στενότητας των υδατικών πόρων Το υδρολογικό έτος καταγράφηκε στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μια εξαιρετικά ασυνήθιστη ξηρασία, που έβαλε σε δοκιμασία τα υδρευτικά συστήματα πολλών πόλεων. Κατά περίπτωση, χρειάσθηκε να γίνουν απότομες τιμολογιακές αναπροσαρμογές, εφαρμογή διακεκομμένου ωραρίου παροχής νερού, περιορισμός ορισμένων χρήσεων κ.ά. Πάντως παράλληλα,η κρίση ξηρασίας είχε και θετικές συνέπειες, όπως: υπενθύμησε στους πολίτες, τη σημασία, που έχει για τη ζωή μας, η συνεχής παροχή πόσιμου νερού, άριστης ποιότητας και την ανάγκη περιστολής κάθε σπατάλης, παρότρυνε όσους έχουν αναλάβει τη διαχείρηση, γενικότερα των υδατικών πόρων και ειδικότερα του υδρευτικού νερού, να επιδιώξουν το βέλτιστο συνδιασμό και αξιοποίηση των υδατικών διαθεσίμων, καθώς και τον αποτελεσματικό περιορισμό των απωλειών, ανέδειξε τη σημασία της συνεχούς και συστηματικής ενημέρωσης των πολιτών για συλλογική αντιμετώπιση παρόμοιων κρίσεων πρόβαλε τη σκοπιμότητα της ανακύκλωσης και των δικτύων διαφόρων ποιοτήτων, όπου οι χρήσεις το επιτρέπουν κίνησε το ενδιαφέρον των ερευνητών, αλλά και όσων έχουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης της έρευνας, στον τομέα αυτό και το σημαντικώτερο, απέδειξε έμπρακτα ότι δεν είναι επιτρεπτή η εξάντληση, αλλά η χρήση των υδατικών και των άλλων φυσικών πόρων και μάλιστα κατά συγκρατημένο τρόπο, ώστε να υφίστανται και στο μέλλον, στα πλαίσια μιας συνεχιζόμενης ανάπτυξης. 4. Ο αγγλοσαξωνικός όρος δυδίθϊηββίβ αβνβίορηπβηΐ, ή ο αντίστοιχος αβνβιορρβγπβπΐ άυτθβΐβ στα γαλλικά, που μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά σαν ανθεκτική ή συνεχιζόμενη ανάπτυξη, προέρχεται από την έκθεση "Ουί" οοιτίΐηοη ννοιίά" που συντάχθηκε το 1986 από τη Διεθνή Επιτροπή για την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον, γνωστή και σαν Επιτροπή ΒΐΌΐΐ3ηά από το όνομα της Νορβηγίδας Πρωθυπουργού, Προέδρου της επιτροπής αυτής.

21 Διάγραμμα Περιστατικά τυφοειδούς πυρετού, αντιτυ«ικ6ς εμβολιασμός και επενδύσεις στην ύδοευση ( ) {(Εχστ.δοχ.) 900 ^9.000 Επενδύσεις οε ίρνο ύδρευσης* (αθροιστικά) : Β ^,000 -^ Η Ιι.οοο Πηγή: ' ΕΖΖ, Κίνίοτ αϊ ηνίγ0πββγ>τί1 Ρο1ιςΐ65 ιη Ει-ΕΒεΒ- ϊυρριβββπι. ΡϊΓίί, Εκτός περιοχής Αθηνών. 1975

22 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Στην Ελλάδα, οι ποσότητες νερού, που καταναλώνονται για υδρευτικούς σκοπούς, αντιπροσωπεύουν το % του συνόλου των χρήσεων, έναντι ποσοστού 2,5-4 %, που αντιστοιχεί σε Βιομηχανικές χρήσεις και την παραγωγή ενέργειας και %, που διατίθεται στις αρδεύσεις. Η κατανομή αυτή των υδατικών χρήσεων, σε εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανά έτος, σύμφωνα με στοιχεία των Υπουργείων Βιομηχανίας, Γεωργίας και Εσωτερικών για τα έτη αντίστοιχα 1980, 1985 και 1987 [1/5], φαίνεται στον Πίνακα Ας σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες προσεγγιστικές εκτιμήσεις [1/5], το μέσο ετήσιο υδατικό δυναμικό της χώρας ανέρχεται σε δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. ΠΙΝΑΚΑΣ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Εκτ ϊυηση [ΙΟν/έτος] Αρδευση Υδρευση Βιομηχανία- Ενέργεια Σύνολο ΥΒΕΤ/1980 ΥΓ /1985 ΥΠΕΣ/ Οπως ήδη αναφέρθηκε, η μεταπολεμική εξέλιξη της υδρευτικής υποδομής στην Ελλάδα υπήρξε σημαντική. Σύμφωνα με σχετική Εκθεση του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ, 1990), ενώ το 1950 το ποσοστό των νυκοκυριών, που συνδέονταν με κάποιο σύστημα ύδρευσης, υπολείπονταν του 30 %, σήμερα το ίδιο ποσοστό εκτιμάται σε 90 % περίπου. [1/6] Χαρακτηριστική είναι άλλωστε και η υποχώρηση ασθενειών, όπως οι τυφοειδείς, που συνδέονται και με την ποιότητα του νερού.(διάγραμμα 1.3.1) Στις επόμενες παραγράφους συνοψίζεται το θεσμικό πλαίσιο και η τεχνική υποδομή των Επιχειρήσεων Υδρευσης-Αποχέτευσης, αξιολογείται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, δίδονται συγκριτικά στοιχεία καταναλώσεων και τιμολόγησης και επιχειρείται μια συνολική εκτίμηση των προβλημάτων και των προοπτικών του τομέα Το θεσμικό πλαίσιο. Το σημερινό οργανωτικό πλαίσιο του τομέα της ύδρευσης (και αποχέτευσης) στην Ελλάδα, ανάγεται στους νόμους 1068 και 1069 του Με τον πρώτο, συστήθηκε (μετά από συγχώνευση της ΕΕΥ 5 και του ΟΑΠ) ενιαίος φορέας ύδρευσης-αποχέτευσης της πρωτεύουσας, η ΕΥΔΑΠ, με το δεύτερο, δόθηκε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και θεσπίστηκαν κίνητρα για την ίδρυση, σε πόλεις με πληθυσμό άνω των κατοίκων, Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης, των ΔΕΥΑ. (Στη Θεσσαλονίκη την ευθύνη ύδρευσης συνεχίζει να έχει ο ομώνυμος οργανισμός ΟΥΘ, που ιδρύθηκε με το νόμο 5. Συντομογραφίες του Οργανισμού Υδρευσης Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

23 του 1970). Τέλος με το Π.Δ.76 του 1986, δίδονται κίνητρα σε μικρούς Δήμους και Κοινότητες, για τη σύσταση Αναπτυξιακών Συνδέσμων με αντικείμενο την κατασκευή και λειτουργία συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η φιλοσοφία των δύο νόμων είναι κοινή και βασίζεται στις αρχές: της ενότητας του αντικειμένου της ύδρευσης και της αποχέτευσης, της εξασφάλισης σχετικής αυτονομίας των οργανισμών, υπό το καθεστώς ιδιωτικού δικαίου, που υπήχθηκαν, της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, μέσω της σύνδεσης τους με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, της ανταποδοτικότητας, αφού θεσπίζεται ότι η εφαρμοζόμενη τιμολογιακή πολιτική οφείλει να καλύπτει όλες τις δαπάνες των οργανισμών ( λειτουργικές, αποσβέσεις, τοκοχρεωλύσια) του παρεμβατικού κράτους, αναγνωρίζοντας το χαρακτήρα κοινής ωφέλειας των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, και επιχορηγώντας μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά ποσοστό μέχρι 35 % τις μελέτες και τα έργα των Επιχειρήσεων. Για την κάλυψη του 65 %,οι ΔΕΥΑ, εφόσον δεν έχουν ίδιους πόρους, μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνάπτοντας δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους: επιτόκιο 17 % (1989), διάρκεια 15 χρόνια, περίοδος χάρητος μέχρι 4 χρόνια για την κατασκευή των έργων, με κεφαλαιοποίηση ή καταβολή των τόκων, προαιρετικά. Παρά την πρόδηλη επιθυμία του νομοθέτη, για συγκρότηση αυτόνομων επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, χαρακτηριστικά υψηλός παραμένει ο αριθμός των συναρμόδιων φορέων, που εμπλέκονται στον τομέα, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι: Τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Εσωτερικών, οι Νομαρχίες, οι Δήμοι, ή/και οι Κοινότητες σε θέματα προγραμματισμού, μελέτης κατασκευής, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σε θέματα χρηματοδότησης και δανείων εξωτερικού, το Υπουργείο Οικονομικών για τη δανειοδότηση, είσπραξη και απόδοση στους οργανισμούς των ειδικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, σε θέματα δημόσιας υγείας, το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση, κατά περίπτωση η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΥΘ, οι ΔΕΥΑ, οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ. Μέχρι το 1990 είχαν συσταθεί 48 ΔΕΥΑ, που εξυπηρετούν κατοίκους, 220 Σύνδεσμοι που καλύπτουν κατοίκους [1 /2] και παράλληλα η ΕΥΔΑΠ για περίπου κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της πρωτεύουσας και ο ΟΥΘ για κατοίκους της μείζονος Θεσσαλονίκης. Συνολικά οι πιο πάνω φορείς,αντιστοιχούν στο 80 % περίπου του πληθυσμού της χώρας Το επίπεδο των υπηρεσιών ύδρευσης. Τρεις δείκτες χαρακτηριστικοί τού επίπεδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ύδρευσης σε ένα οικισμό είναι, η ποιότητα του ποσίμου νερού, ο αριθμός των ιδιωτικών παροχετεύσεων, τα μέτρα απολύμανσης.

24 1-12 Σε ότι αφορά την ποιότητα, σύμφωνα με έρευνα-απογραφή του 1982,του Υπουργείου Εσωτερικών[1/11] που εξέτασε τις συνθήκες ύδρευσης των οικισμών όλων των νομών της χώρας, (συμπληρωμένη με το τμήμα του νομού Αττικής, που τότε υδρεύονταν από την ΕΥΔΑΠ), προέκυψε ότι: σε ποσοστό 88 % του πληθυσμού,αντιστοιχεί ποιότητα πόσιμου νερού που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καλή. Καλή θεωρήθηκε η ποιότητα που περιλαμβάνεται μέσα στα όρια, που καθόριζε τότε η υγειονομική διάταξη Γ3α/761/6-3-68, για το πόσιμο νερό. σε ποσοστό 6 % του πληθυσμού,το προσφερόμενο νερό είναι μέτριας ποιότητας. Ως μέτρια ορίσθηκε η ποιότητα νερού, που είναι έξω από τα πιο πάνω όρια,αλλά που θεωρήθηκε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.( Στην κατηγορία αυτή κατατάχθηκαν νερά στα οποία οι διαλυμένες ουσίες δεν υπερέβαιναν το 150 % της περιεκτικότητας που όριζε ο κανονισμός, με σύνολο διαλυμένων ουσιών μικρότερο από 1000 ππα/ι). σε ποσοστό 1 % του πληθυσμού αντιστοιχεί νερό κακής ποιότητας, δηλαδή ποιότητας που βρίσκεται έξω από τα πιο πάνω όρια ή όπου υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης. για ποσοστό 5 % δεν υπήρξαν απαντήσεις. Από την ίδια ανάλυση προέκυψε ότι, 11 νομοί συνεδύαζαν (1982), το χαμηλότερο ποσοστό πληθυσμού, που διέθετε νερό καλής ποιότητας και το υψηλότερο κακής. Οι νομοί αυτοί ήσαν: Λασηθίου, Μαγνησίας, Ηλείας, Χαλκιδικής, Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Ροδόπης, Χανίων, Ευβοίας, Έβρου. Σχετικά με την κάλυψη όλων των καταναλωτών της χώρας με ιδιωτικές παροχετεύσεις και μετρητές, η ίδια έρευνα (1982), διεπίστωσε ότι ποσοστό 93 % των καταναλωτών, καλύπτονταν από ιδιωτικές παροχετεύσεις και αντίστοιχα ποσοστό 83 % από μετρητές παροχής. Τέλος σε ότι αφορά, τα μέτρα απολύμανσης, προέκυψε ότι, ποσοστό μόνον 70 % του πληθυσμού, εξυπηρετούνταν με νερό, που απολυμαίνονταν με χλωρίωση.

25 1-13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΕΥΑ (1986) ΔΕΥΑ Αγρίνιο Αιγίνιο Αλεξάνδρεια Αλεξανδρούπολη Αρτα Βέροια Βόλος Γιαννιτσά Δράμα Ηράκλειο Θήβα Ιωάννινα Καβάλα Καλαμάτα Κάλυμνος Καρδίτσα Καστοριά Κατερίνη Κέρκυρα Κοζάνη Κόρινθος Κως Ι\α\ι\α Λάρι σα Λειβαδιά Μυτιλήνη Ξάνθη Ορεστιάδα Πρέβεζα Πτολεμαϊδα Πύργος Ρέθυμνο Ρόδος Σπάρτη Τρίκκαλα Φλώρινα Χαλκίδα Χανιά Χίος Εξυπηρέτηση Πληθυσμού Επαρκής Μέτρια Ελλειπής Κατανάλωση [1/κάτ.ημ.] ** ** ΣΥΝΟΛΟ ,2 % ,4 % ,4 % Πηγή [1/3], * Απογραφή 1981, ** Υψηλές απώλειες.

26 1-14 Σε μεταγενέστερη (1986), διαγνωστική έρευνα του τομέα Υδρευσης Αποχέτευσης [1/3],επιχειρείται μία διαφορετική κατάταξη του επιπέδου υπηρεσιών μόνο των 40 ΔΕΥΑ, που είχαν μέχρι τότε συσταθεί. Η επιχειρούμενη ταξινόμηση βασίζεται στην εξής διαβάθμιση: Επαρκής,θεωρήθηκε η εξυπηρέτηση όταν υπάρχει επάρκεια του εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, δεν απαιτούνται σημαντικές επεμβάσεις και συμπληρώσεις στα δίκτυα και η ποιότητα του νερού είναι καλή, Ελλειπής, όπου διαζευκτικά, η παροχή προς τους καταναλωτές είναι χαμηλή, παρεμβάλλονται διακοπές στην εξυπηρέτηση, οι απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο ξεπερνούν το 40 %, Μέτρια, στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Οπως φαίνεται στον Πίνακα , με τα κριτήρια αυτά, μόνο 17 % του πληθυσμού, που το 1986 καλύπτονταν από ΔΕΥΑ, είχε επαρκή εξυπηρέτηση, 31 % μέτρια και 52 % ελλειπή Η τεχνική υποδομή των ΔΕΥΑ. Σε ότι αφορά την τεχνική υποδομή των ΔΕΥΑ : στις περισσότερες περιπτώσεις, η υδροληψία γίνεται από πηγές ή/και από γεωτρήσεις. Η προσφυγή σε νερά ποταμών, ή τεχνητών λιμνών είναι περιορισμένη. (Λάρισα - Πηνειός, Ξάνθη - Κόσσινθος, Καρδίτσα - Λίμνη φράγματος Μέγδοβα, Αγρίνιο - Λίμνη φράγματος Αχελώου στο Καστράκι) η συνηθέστερη επεξεργασία είναι η χλωρίωση,ενώ η διύλιση (Ξάνθη) και η συνδυασμένη χρήση διύλισης και καθίζησης (Λάρισα),σε μεμονωμένες περιπτώσεις μόνο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται, για τα εξωτερικά υδραγωγεία χρησιμοποιούνται κατά κανόνα χαλυβδοσωλήνες. Οπου η υδροληψία γίνεται από πηγές, συνήθως η ροή είναι με βαρύτητα, ενώ στις περιπτώσεις των γεωτρήσεων οι βυθισμένες αντλίες καταθλίβουν το νερό απ'ευθείας σε δεξαμενή, οι ρυθμιστικές δεξαμενές, ποικίλουν ως προς τον όγκο, για τα εσωτερικά υδραγωγεία έχουν χρησιμοποιηθεί σωλήνες από χυτοσίδηρο, χάλυβα, αμιαντοτσιμέντο, Ρνο, ανάλογα με την περίοδο κατασκευής. Συνήθως, τα νεώτερα παρουσιάζουν περιορισμένες απώλειες και εξασφαλίζουν επαρκείς πιέσεις ( Αρτα, Καλαμάτα, Καστοριά ), ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε παλαιότερα (Ιωάννινα, Γιαννιτσά, Κως, Σπάρτη) Καταναλώσεις και τιμολόγηση. Στον Πίνακα , έχουν περιληφθεί οι μέσες, ημερήσιες, ανηγμένες κατά κεφαλή, καταναλώσεις 19 ΔΕΥΑ, με στοιχεία του ΐ986[ΐ/3]. Εξαιρώντας τις περιπτώσεις των Ιωαννίνων και της Κω, γνωστές για τις ηυξημένες απώλειες, που παρουσιάζουν, διαπιστώνουμε ότι οι καταναλώσεις των υπολοίπων κυμαίνονται μεταξύ των ακραίων τιμών, 100 και 180 Ι/κάτ.ημ., με μέση τιμή 130 και τυπική απόκλιση 22 Ι/κάτ.ημ. Από δειγματοληπτική έρευνα του 1990 σε πέντε αντιπροσωπευτικές περιφερειακές πόλεις, πήραμε τα στοιχεία, που φαίνονται στον Πίνακα

27 1-15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ! ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΥΑ Αγρι ν ί ου' ' Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός Ετήσια Κατανάλωση [Μ 3 ] 2,5χ10 6 Ανηγμένη Κατανάλωση [1/κάτ.ημ.] 105 Εκτιμώμενο Ποσοστό Απωλειών 30 % Βόλου^**) ,5χ % Ηρακλείου ,4χ % Ιωαννίνων ,0χ % Λάρισας ,0χ % ' ' Στο Αγρίνιο το νερό προέρχεται από τον ταμιευτήρα του ΥΗ Σταθμού στο ράκι, στις άλλες τέσσερες πόλεις από γεωτρήσεις. Περιλαμβάνεται και η ύδρευση της Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου. ψ] ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (1989) Χρήσεις [1/κάτ.ημ.] [1/κάτ.ημ.] [πτ/έτος] Καθαρή οικιακή κατανάλωση Επαγγελματικές καταναλώσεις Σύνολο χ10 6 Ενίσχυση 0ΤΑ 34χ10 6 Βιομηχανική κατανάλωση 32χ10 6 Δημόσιες και ιδιωτικές χρήσεις 25χ10 6 Απώλειες δικτύου και σφάλματα μετρητών 106χ10 6 Λοιπά 9χ10 6 ΣΥΝΟΛΟ Χ10 6 Σε ότι αφορά στην Αθήνα, η ανάλυση των καταναλώσεων του έτους 1989 σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του Ερευνητικού Προγράμματος[1/7], δίδεται στον Πίνακα Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε κατοίκους, συνδεδεμένους με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ συν , που αντιστοιχούν στους ενισχυόμενους ΟΤΑ. Η ακολουθούμενη κατά περίπτωση τιμολογιακή πολιτική, εξαρτάται από πολ\ούς παράγοντες, όπως το κόστος αντλήσεων, το κοοτος επεξεργασίας, οι αποσβέσεις έργων, το ποσοστό απωλειών, οι διοικητικές δαπάνες, ΐ] διαθεσιμότητα νερού κ. ά. Ενδεικτικά, αναφέρουμε την εφαρμοζόμενη σήμερα (1990), τιμολόγηση από τις πέντε ΔΕΥΑ, που ήδη αναφέρθηκαν και την ΕΥΔΑΠ.

28 1-16 Ί) ΔΕΥΑ Ανοινϊου Κατανάλωση [Γττ/Βμηνο] Τιμολόγιο [Δρχ./ιπ 3 ] , ,10 >80 102,60 ΔΕΥΑ Βόλου Κατανάλωση [ιπ 3 /3μηνο] Τιμολόγιο [Δρχ./ππ 3 ] ( ' Πάγιο >39 60 ϋί) ΔΕΥΑ Ηοακλεϊου Κατανάλωση [ιπ 3 /3μηνο] Τιμολόγιο [Δρχ./ιπ 3 ] > ΐν) ΔΕΥΑ Ιωαννίνων Κατανάλωση [ιπ 3 /3μηνο] Τιμολόγιο [Δρχ./ιπ 3 ] >40 90 ΔΕΥΑ Λαοϊσης ΕΥΔΑΠ Κατανάλωση [ππ,3, /2μηνο] 0-50 >50 Τιμολόγιο [Δρχ./ππ 3 ] 58 70^ (' Για όλα τα ππ 3, αν η κατανάλωση υπερβεί τα 50 [πη 3 /2μηνο] 1. Γενικό Τιμολόγιο Κατανάλωση [ιτι 3 /μηνα] >35 Τιμολόγιο [Δρχ./ππ 3 ] Βιομηχανικό Τιμολόγιο Κατανάλωση [ππ 3 /μηνα] >1000 Τιμολόγιο [Δρχ./ιτι 3 ] Δημόσια-Κοινοτικά 100 [Δρχ./ιπ 3 ] 4.α. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα 60 [Δρχ./ππ 3 ] 4.β. Κοινόχρηστοι κρουνοί, ΟΛΠ 150 [Δρχ./πι 3 ] 5. Ενίσχυση δικτύων ΟΤΑ 100 [Δρχ./ιπ 3 ] 6. Εφοδιασμός πλοίων 350 [Δρχ./ιπ 3 ]

29 Η συνολική εικόνα. Η κατά κάποιο τρόπο "μικροθεώρηση" του προβλήματος, που παρουσιάσθηκε μέχρι εδώ, με ανάλυση των επί μέρους στοιχείων του τομέα ύδρευσης στην Ελλάδα, είναι σκόπιμο να συμπληρωθεί και να συνοψισθεί με μία συνολική προσέγγιση, ώστε να προκύψουν και τα γενικότερα συμπεράσματα. Για το σκοπό αυτό, μπορούμε να διακρϊνομε τρία υποσύνολα: τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την ευρύτερη περιοχή τους, τις πρωτεύουσες νομών και τις υπόλοιπες πόλεις που διαθέτουν ΔΕΥΑ ή Συνδέσμους ορισμένες ειδικές ζώνες, όπως απομακρυσμένες, μικρές, ορεινές κοινότητες, ή νησιά. Η πρώτη ενότητα χαρακτηρίζεται από: σημαντικά, σχεδόν γιγαντιαία, προηγμένης τεχνολογίας εξωτερικά έργα υδροληψίας και μεταφοράς, πλήρεις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (θα ακολουθήσει και η θεσσαλονίκη εφόσον υπάρξει προσφυγή και στα νερά του Αλιάκμονα), συστηματικά ελεγχόμενη ποιότητα νερού, εκτεταμένο δίκτυο διανομής με επάρκεια πίεσης και παροχετευτικότητας αλλά και υψηλό ποσοστό απωλειών, αυξημένες, ανηγμένες κατά κεφαλή καταναλώσεις και επαπειλούμενη λειψυδρία, λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης. Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει έναντι της πρώτης χαρακτηριστικές διαφορές κλίμακας, που γενικότερα διαμορφώνουν ευνοϊκότερες συνθήκες αντιμετώπισης των προβλημάτων, παράλληλα όμως έχουν να καλύψουν, σημαντική απόσταση τεχνολογικής καθυστέρησης, πράγμα που αντανακλάται στην ποιότητα του νερού και τις συνθήκες λειτουργίας. Και εδώ διαπιστώνεται ανεπάρκεια των υφιστάμενων έργων υδροληψίας, οξύτερη μάλιστα στους τρεις μεγαλύτερους Δήμους, Ηράκλειο, Πάτρα, Λάρισα. Στην τρίτη ενότητα δεν περιλαμβάνεται μόνο αυτό που ονομάζεται ξεχασμένη Ελλάδα αλλά και περιοχές με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η Μύκονος, η Υδρα, που εξ αιτίας ιδιαίτερων κλιματολογικών, ή και γεωλογικών συνθηκών αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξασφάλισης επαρκών ποσοτήτων πόσιμου νερού. Αναγκαστικά εδώ απαιτείται διεύρυνση της έννοιας της οικονομικής σκοπιμότητας και της ανταποδοτικότητας και παράλληλα προσφυγή σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η αφαλάτωση και οι υποθαλάσσιοι αγωγοί. Οπως ήδη αναφέρθηκε, ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπισθούν τα προβλήματα του τομέα δεν εξαρτάται μόνο από το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά από το γενικώτερο βαθμό πολιτικής, κοινωνικής και παραγωγικής ωριμότητας της χώρας. Συνδυάζοντας την παρατήρηση αυτή, με την πολυπλοκότητα και την έκταση των προβλημάτων, που διαπιστώθηκαν,μπορεί εύλογα κανείς να προβλέψει, ότι τα θέματα, που σχετίζονται με τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία έργων ύδρευσης, θα συνεχίσουν να βρίσκονται μέσα στις κρίσιμες προτεραιότητες της χώρας, τουλάχιστο στα 25 επόμενα χρόνια.

30 1-18 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1/1. Αλτηγός Ν., Κυριάκος Σ., Μαχαίρας Α., Ύδρευσις Αθηνών, Προκαταρκτική Εκθεαις", τ. 7, Αθήνα /2. Βαρδακου Ε."Χρηματοδότηση-Προγραμματισμός έργων Υδρευσης-Αποχέτευσης εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων".τριήμερη Συνάντηση για το πόσιμο νερό, 7, 8 και 9 Φεβρουαρίου. Αθήνα, ΕΥΔΑΠ, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Σύλλογος Υγιεινολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. 1/3. Γιαννόπουλος Ν., Κάρτσωνας Ν., Κατσαράκης Γ.,"Προκαταρκτική Διαγνωστική Μελέτη του Τομέα Υδρευσης-Αποχέτευσης Αρμοδιότητας ΔΕΥΑ". Αθήνα, ΕΕΤΑΑ. 1 /4. Ρ3ΙΓ 0. Μ., ΟβγθΓ ύ. 0., Οκυπ ϋ. Α.,'ννβτθΓ 3ηά \Λ/35ΐθνν3ΐθΓ Εηα,ίηθΘΐϊηα,", νοι. 1, ^ \Λ/ίΙΙβγ 3ηά 8οη5, Νθνν ΥΟΓΚ, /5. ΚΕΠΕ," Εκθέσεις για το Πρόγραμμα , 4, Υδατικοί πόροι", Αθήνα, /6. ΚΕΠΕ," Εκθέσεις για το Πρόγραμμα , 14, Υδρευση-Αποχέτευση",Αθήνα, /7. Ξανθόπουλος θ., Αφτιάς Ε., Τσολακϊδης Κ., Μαμάσης Ν., "Ερευνητικό Εργο: Διερεύνηση Προσφερομένων Δυνατοτήτων για την Ενίσχυση της Υδρευσης Μείζονος Περιοχής Αθηνών", τ. 12, "Υδατικές Καταναλώσεις Μείζονος Περιοχής Αθηνών", Αθήνα, ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΜΠ / ΤΥΠΥΘΕ. 1/8. Ξανθόπουλος θ., Κουτσογιάννης Δ., Αφτιάς Ε.."Ερευνητικό Εργο: Διερεύνηση Προσφερομένων Δυνατοτήτων για την Ενίσχυση της Υδρευσης Μείζονος Περιοχής Αθηνών" τ. 18, "Τελική Εκθεση" Αθήνα, ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΜΠ / ΤΥΠΥΘΕ. 1/9. ΡΓ3ί Ρ."Ηγαϊ3υΙίςυβ υγ03ίηθ",εν8εεητ ΤουΙουδθ, /10. Τριανταφυλλίδης Σ.,"Γενικά Υδραυλικά Εργα, Υδρεύσεις',Αθήνα /11. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών, "Ερευνα των συνθηκών ύδρευσης των οικισμών της χώρας και απαιτούμενες δαπάνες", Αθήνα, 1982.

31 11-1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Στο δεύτερο Κεφάλαιο, υπενθυμίζονται οι κυριώτερες φυσικές ιδιότητες του νερού και αναλύονται οι ποιοτικές παράμετροι του πόσιμου και των φυσικών νερών, υπόγειων και επιφανειακών, που προορίζονται για την κάλυψη υδρευτικών αναγκών, με σκόπιμη αναφορά στις ήδη ισχύουσες και στην Ελλάδα, αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες.

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής

Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Εισαγωγή στα δίκτυα διανοµής Σηµειώσεις στα πλαίσια του µαθήµατος: Τυπικά υδραυλικά έργα Ακαδηµαϊκό έτος 2005-06 Ανδρέας Ευστρατιάδης & ηµήτρης Κουτσογιάννης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΓΟΥ Απ1 περίοδος σχεδιασμού T = 40 έτη πληθυσμός που εξυπηρετεί ο αγωγός Θ = 5000 κάτοικοι 0.40 0.35 μέση ημερήσια κατανάλωση νερού w 1 = 300 L/κατ/ημέρα μέση ημερ. βιομηχανική κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις

Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Κεφάλαιο 7: Υδρευτικές καταναλώσεις Μεγέθη σχεδιασμού υδρευτικών έργων Ταμιευτήρας Μηνιαίες υδατικές ανάγκες Μέση παροχή ημέρας αιχμής Υδατικές ανάγκες ημέρας αιχμής, χρονική κατανομή εισροών-εκροών Δεξαμενή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 07/2008 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη της ζήτησης στην Αθήνα

Εξέλιξη της ζήτησης στην Αθήνα Εξέλιξη της ζήτησης στην Αθήνα Παρουσίαση στην Ημερίδα: ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ-Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα 28 Νοεμβρίου 2, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα;

1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; 2. Πότε έγινε το πρώτο μεγάλο υδροδοτικό έργο για την πόλη της Αθήνας στην αρχαιότητα; 1. Πώς υδρευόταν η Αθήνα στην αρχαιότητα; Από την εποχή της αρχαιότητας το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας ήταν τεράστιο. Η Αθήνα υπέφερε από το μαρτύριο της λειψυδρίας. Μεγάλα ποτάμια και λίμνες δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Υδρευτικές καταναλώσεις Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο

Απογραφές Γεωμετρικό μοντέλο Γραμμικό μοντέλο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση ΔΕ1: Εκτίμηση παροχών σχεδιασμού έργων υδροδότησης οικισμού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.»

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Επαναληπτική εξέταση 10/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας

Κεφάλαιο 3: Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Κεφάλαιο 3: Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Τοπογραφικές και κλιματολογικές συνθήκες 0 20 40 km Μέση ετήσια βροχή (mm) 301-400 401-600 601-800 801-1000 1001-1200 1201-1400 1401-1600 1601-1800 1801-1908

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΕΜΠ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά Υδραυλικά Έργα Κανονική εξέταση 06/2011 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20') ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας στο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογία Γεωφραγμάτων Φώτης Π. Μάρης Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα

Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας 26-27 Ιανουαρίου 21 Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Υδατικοί πόροι και ποιότητα υδρευτικού νερού

Κεφάλαιο 4: Υδατικοί πόροι και ποιότητα υδρευτικού νερού Κεφάλαιο 4: Υδατικοί πόροι και ποιότητα υδρευτικού νερού Κατηγορίες υδατικών πόρων για ύδρευση Όμβρια νερά (στέρνες) Πηγαία νερά (υδρομάστευση) Ρηχά υπόγεια νερά (πηγάδια) Βαθειά υπόγεια νερά (γεωτρήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Δδά Διδάσκοντες: Δημήτριος Ρόζος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Τομέας Γεωλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ανανεώσιμος πόρος και αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την επιβίωση του ανθρώπου, της πανίδας, της χλωρίδας και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη και η επάρκειά του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα

Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα Ημερίδα Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά στο πλαίσιο των έργων του ΜΕΤΡΟ. Μια πρώτη θεώρηση. Αθήνα 15 Μαΐου 2015 Συνδιοργάνωση Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου 1. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στα νησιά του Αιγαίου είναι υπαρκτό και μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Σημείωση: Οι ημερομηνίες ενδέχεται να αλλάξουν και να προστεθούν νέες. 3, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 4, Παρασκευή Αθήνα 10, Πέμπτη Θεσσαλονίκη 11, Παρασκευή Αθήνα 17, Πέμπτη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 18, Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων

Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Υδρομετρητές υψηλής ακρίβειας ως μέσο για τη μείωση του μη χρήσιμου νερού που οφείλεται στις διαρροές των οικιακών δικτύων Ε.ΥΔ.Α.Π. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία πορεία ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας

Ταχεία πορεία ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας 4 Φεβρουαρίου 2008 Ταχεία πορεία ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας - 300.000 τοπικοί βρόχοι σε εναλλακτικούς παρόχους - 1.000.000 ευρυζωνικές συνδέσεις - πάνω από 9% διείσδυση ευρυζωνικότητας στον πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Δεξαμενές Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83.

Αποτελέσματα Μετρήσεων. Ονομαστική ταχύτητα (Mbps) Υψηλότερο 95% (Μbps) Πακέτο 1. Λήψη 24,00 20,51 15,11 18,24. Αποστολή 1,00 0,87 0,78 0,83. Δείκτης Ποιότητας Β01: Ταχύτητα Μετάδοσης στο Τμήμα Συγκέντρωσης του Δικτύου Πρόσβασης και στο Δίκτυο Κορμού Τύπος Υπηρεσίας Ημερ/νία έναρξης ολική Δήμοι σε μερική Αριθμός πακέτων Κατεύθυνση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υδρεύσεις Αποχετεύσεις Δίκτυα Υδρευσης Ροές σε ανοικτούς αγωγούς (ποτάμια υδραυλική) Ροές

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Αθήνα, 22 Μαρτίου 2001 Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής Έλεγχος λειτουργίας δικτύων διανομής με χρήση μοντέλων υδραυλικής ανάλυσης Βασικό ζητούμενο της υδραυλικής ανάλυσης είναι ο έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2011-2012 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων

Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εκμετάλλευση και Προστασία των Υπόγειων Υδατικών Πόρων Ενότητα 5: Πηγές και Τύποι Ρύπανσης Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Θεοδοσίου ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Υδροληψίες Υδατικοί Πόροι

Υδροληψίες Υδατικοί Πόροι Υδροληψίες Υδατικοί Πόροι Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Επιφανειακοί και Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι: Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης υδάτων στην Κύπρο 4/9/2014 1. Υφιστάμενη Κατάσταση Οι υδάτινοι πόροι συνδέονται άμεσα με το κλίμα καθώς ο υδρολογικός κύκλος εξαρτάται σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 273.062.075 ΟΤΑ Α βαθμού Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δράσεις προς χρηματοδότηση : Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα

ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέων μονάδων αντλησιοταμίευσης στην Ελλάδα ΕΜΠ: Ερευνητικό Έργο 62/2423 ( υνατότητες κατασκευής έργων αποταμίευσης μέσω άντλησης σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας) Χρηματοδότης: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ιερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΒΟΛΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.).) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΜΝΗΝΑΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής

Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κεφάλαιο 13: Διαμόρφωση μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης δικτύου διανομής Κόμβος i Κόμβος j Συνιστώσες μοντέλου υδραυλικής ανάλυσης Κόμβος: Σημείο εισροής ή εκροής νερού ή αλλαγής της γεωμετρίας του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΡ ΕΥΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Είναι υδραυλικά συστήµατα που µεταφέρουν νερό από το σηµείο υδροληψίας Φυσική ή τεχνητή λίµνη Εκτροπή ποταµού Γεώτρηση ή οµάδα γεωτρήσεων στην αρδευτική περίµετρο και το διανέµουν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός

Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Β. ΜΑΛΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ Βασίλειος Μαλιώκας, Δρ. Πολ. Μηχανικός Γεωργία σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα σημεία: Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά αρδευτικά έργα Ορθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Καταναλώσεις. Π. Σιδηρόπουλος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

Καταναλώσεις. Π. Σιδηρόπουλος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. Καταναλώσεις Π. Σιδηρόπουλος Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ. E-mail: psidirop@uth.gr Πρόβλεψη κατανάλωσης νερού: Τόπος περιοχή (κλίμα, τοπολογία, επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή πόσιμου νερού με Αφαλάτωση - Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γεώργιος Βακόνδιος Μηχανολόγος Μηχανικός Γεν.

Παραγωγή πόσιμου νερού με Αφαλάτωση - Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Γεώργιος Βακόνδιος Μηχανολόγος Μηχανικός Γεν. Παραγωγή πόσιμου νερού με Αφαλάτωση - Επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον Γεώργιος Βακόνδιος Μηχανολόγος Μηχανικός Γεν. Δντής ΔΕΥΑ Σύρου Η διαχείριση νερού στη Σύρο Χαρακτηριστικά και περιορισμοί Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010

Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΔΕΥΑΜΒ 2009 2010 1. Οι Στρατηγικοί Στόχοι της Επιχείρησης και οι Άξονες προτεραιότητας Με την υπ αριθμ. απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ καθορίστηκαν το όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-2: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) καθώς και ορισμένες άλλες παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία

Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Ποσοστό εξυπηρέτησης παραπόνων τελικών χρηστών Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία Χρονική Περίοδος: Β εξάμηνο 2014 Γεωγραφική Κάλυψη Έμμεσης Υπηρεσίας: Πανελλαδική Γεωγραφική Κάλυψη Άμεσης Υπηρεσίας (για ακριβέστερες

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα

Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίµνης Πλαστήρα Ηµερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου «ιερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίµνης Πλαστήρα» Καρδίτσα 30 Μαρτίου 2002 Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων

Υ ΡΟΓΑΙΑ. Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ Λογισµικό ιαχείρισης Υδατικών Πόρων Υ ΡΟΝΟΜΕΑΣ: : Βέλτιστη διαχείριση υδροσυστηµάτων Υ ΡΟΓΑΙΑ: Υδρονοµέας Hydria Ζυγός Μοντέλο υδρολογικού ισοζυγίου λεκάνης Ρύπος Εκτίµηση ρυπαντικών φορτίων Ηριδανός

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας

Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΑΘΗΝΑ, 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Υδατικοί πόροι Ν. Αιτωλοακαρνανίας: Πηγή καθαρής ενέργειας Ακράτος Χρήστος Λέκτορας ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ. Δρ. Διονυσίου Ξένου. Στην Ημερίδα της ΔΕΥΑ Πάρου. 6 7 Ιουλίου 2001 «ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τίτλος Ομιλίας

Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ. Δρ. Διονυσίου Ξένου. Στην Ημερίδα της ΔΕΥΑ Πάρου. 6 7 Ιουλίου 2001 «ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τίτλος Ομιλίας Ομιλία Διευθύνοντος Συμβούλου ΕΥΔΑΠ Δρ. Διονυσίου Ξένου Στην Ημερίδα της ΔΕΥΑ Πάρου 6 7 Ιουλίου 2001 «ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Τίτλος Ομιλίας «Αναγκαιότητα για την δημιουργία μίας Ενιαίας Στρατηγικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 1. Mε βάση τις απαιτήσεις ελάχιστων και μέγιστων πιέσεων στο δίκτυο διανομής υπολογίζεται: η χωρητικότητα της δεξαμενής. η διάμετρος του κύριου τροφοδοτικού αγωγού.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Αντικείμενο Δημοπρατούμενου Έργου 2. Τεχνικά Στοιχεία του Έργου 2.1. Ανάγκες σε νερό 2.2. Διατιθέμενο νερό Ποιότητα νερού 2.3. Υφιστάμενα έργα 2.4. Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 3:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο

Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 3:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση και Προσομοίωση Υδροδοτικών Συστημάτων Ενότητα 3:Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αστικών Δικτύων Ύδρευσης Το Υδατικό Ισοζύγιο Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: : Ι.Ε. Κουμαντάκη,, Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ Προβλήματα υπεραντλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012

Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Επίσκεψη στο υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ. Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μάιος 2012 Πρόγραµµα επίσκεψης Μόρνος (Φράγµα, Υδροληψία, Έξοδος σήραγγας Ευήνου) Σάββατο 16:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ ΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Η ύδρευση της πόλης της Καρδίτσας, της περιοχής των Σοφάδων και των γύρω κοινοτήτων γίνεται από το

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ε/Υ Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ II ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Υ ΑΤΟΣ Αθήνα 005 Απαιτήσεις σε νερό ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α-1 Απαίτηση νερού σε οικισµό Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET10: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το μόνιμο πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά αστικό κέντρο (οικισμοί άνω των 10.000 κατοίκων) και πρωτεύουσα Νομού της Ζώνης IV. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά υδραυλικά έργα

Αστικά υδραυλικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αστικά υδραυλικά έργα Οικονομικά στοιχεία για υδρευτικά έργα Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Άδεια Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπογείου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Θουρίου του δήμου Ορεστιάδας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Αντικείμενο μελέτης Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Επιτροπή Σπουδών ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΟΙ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΜ ΕΜΠ Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος

Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Οικονομική ανάλυση χρήσεων ύδατος Εισαγωγή Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ στοχεύει στην εφαρμογή οικονομικών αρχών, αναλύσεων και μέτρων στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου

Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Νέο Σύστημα Εισαγωγής Υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Α. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής α) Βιολογία Γενικής Παιδείας [

Διαβάστε περισσότερα

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Τυπικά Υδραυλικά Έργα Μέρος 2: ίκτυα διανοµής Άσκηση E5: Τροφοδοσία µονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ Εισαγωγή Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του. Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής)

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής) Φράγματα Υδραυλικές κατασκευές 9ο εξάμηνο Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής) Σπύρος Μίχας, Δημήτρης Δερματάς, Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρμογές, προβλήματα μεγάλων και μικρών ταχυτήτων) Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης

Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης Υφαλμύρινση Παράκτιων Υδροφορέων - προσδιορισμός και αντιμετώπιση του φαινομένου με συνδυασμό μοντέλων προσομοίωσης και μεθόδων βελτιστοποίησης Καθ. Καρατζάς Γεώργιος Υπ. Διδ. Δόκου Ζωή Σχολή Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής

Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής Κεφάλαιο 11: Γενικές αρχές σχεδιασμού δικτύων διανομής p max / γ Προδιαγραφές δικτύων: μέγιστες πιέσεις Για την προστασία των ευάλωτων σημείων του δικτύου (π.χ. συνδέσεις αγωγών), των εσωτερικών υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα