Χαρακτηρισµός Κατανεµηµένων Συστηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χαρακτηρισµός Κατανεµηµένων Συστηµάτων"

Transcript

1 Εισαγωγή Χαρακτηρισµός Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο Κύπρου

2 Ορισµός Ορίζουµε ένα κατανεµηµένο σύστηµα (distributed system) σαν ένα σύστηµα στο οποίο το υλικό και το λογισµικό του είναι τοποθετηµένο σε δικτυοµένους υπολογιστές οι οποίοι επικοινωνούν και συγχρονίζουν τις ενέργειες τους Μόνο διαµέσου ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 2

3 Συνέπειες από το Ορισµό των ΚΣ Ένα ΚΣ αποτελείται από γεωµετρικά ανεξάρτητες, αυτόνοµες υπολογιστικές συσκευές, που επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω ανταλλαγής µηνυµάτων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Από τον ορισµό των ΚΣ προκύπτουν οι ακόλουθες συνέπειες: Ταυτόχρονη εκτέλεση διεργασιών και διαµοιρασµός των πόρων του συστήµατος Έλλειψη κοινής µνήµης και ρολογιού Παρουσία σφαλµάτων, στο υλικό, το λογισµικό, το δίκτυο Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 3

4 Έλλειψη κοινής µνήµης και ρολογιού Συµφωνία Στρατηγών υο στρατηγοί διοικούν τον «κόκκινο στρατό» και τον «πράσινο στρατό» και θέλουν να συντονίσουν της επίθεση τους απέναντι σε ένα κοινό εχθρό. Αν επιτεθεί ο καθένας από µόνος του τότε ο εχθρός θα τους νικήσει. Τι πρέπει να γίνει Συγχρονισµός των Ρολογιών των δυο στρατηγών. ΕΝ είναι εύκολη υπόθεση Μπορεί να µην επιτευχθεί η σωστή και έγκαιρη παράδοση του µηνύµατος του ενός στρατηγού προς τον άλλο µε στόχο το συγχρονισµό των ενεργειών τους ΓΙΑΤΙ; Πως µπορεί να γνωρίζει ο στρατηγός που έστειλε το µήνυµα ότι αυτό έφτασε ΣΩΣΤΑ (εντός του χρόνου και αναλλοίωτο); Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 4

5 Απαιτήσεις Λειτουργικότητας Ανταλλαγή πληροφοριών ιαµοιρασµός πόρων (π.χ. Πρόβληµα των Συνδαιτυµόνων φιλοσόφων) Αυξηµένη αξιοπιστία Αυξηµένη απόδοση µέσω παραλληλίας Αποποίηση του σχεδιασµού µέσω εξειδίκευσης Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 5

6 Θέµατα από την ανταλλαγή πληροφοριών, µέσω µηνυµάτων Χρειάζεται ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ χρηστών: ενός τοπικού δικτύου (LAN), ή µετροπολιτιακού δικτύου (WAN), ή κινητών συσκευών και/ή ασύρµατων συσκευών Ανοµοιογένεια Αξιοπιστία Χρονικοί περιορισµοί Ασφάλεια... Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 6

7 ιαµοιρασµός πόρων Αύξηση των υπολογιστών στο δίκτυο Αυτό έχει ως αποτέλεσµα αντίστοιχη αύξηση όλων των πόρων του συστήµατος; Π.χ., εκτυπωτών, µονάδες δίσκων κτλ ΟΧΙ δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο Οι υπολογιστές µπορούν να µοιράζονται την χρήση των άλλων πόρων του συστήµατος, φτάνει να βρεθεί κάποιος τρόπος συγχρονισµού τους και εξασφάλισης της σωστής εκτέλεσης των απαιτήσεων τους. Το ίδιο ισχύει και για την ταυτόχρονη, κοινή χρήση και του λογισµικού του συστήµατος Εξοικονόµηση χώρου στο δίσκο κάθε υπολογιστή Αποφυγή προβληµάτων συντήρησης πολλαπλών αντιγράφων του λογισµικού και κόστους αγοράς πολλαπλών αντιγράφων Χρειάζεται εγκατάσταση ειδικών διακοµιστών διαχείρισης λογισµικού Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 7

8 Θέµατα αυξηµένης αξιοπιστίας ενός ΚΣ Υπάρχει περίπτωση κάποια από τις µονάδες του συστήµατος να παρουσιάσει κάποιο σφάλµα Στόχος: οι υπόλοιπες µονάδες να µπορούν να αναλάβουν το έργο των µονάδων που είναι εκτός λειτουργίας Σε αντίθεση µε συστήµατα ανεξάρτητων υπολογιστών Οι Κατανεµηµένες αρχιτεκτονικές είναι ένας παραδοσιακός τρόπος σχεδιασµού υψηλά αξιόπιστων υπολογιστικών συστηµάτων Η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας ενός ΚΣ (ανοχή σε σφάλµατα) κατά την παρουσία σφαλµάτων απαιτεί ΣΥΝΘΕΤΕΣ Αλγοριθµικές λύσεις Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 8

9 Αυξηµένη απόδοση µέσω παραλληλίας Εκµετάλλευση του πλήθους των υπολογιστών Στόχος: µείωση του χρόνου εκτέλεσης διεργασιών ιαµοιρασµός των εργασιών σε πολλούς επεξεργαστές Τα παράλληλα συστήµατα έχουν σχεδιαστεί συγκεκριµένα για αυτό το σκοπό Ένα κατανεµηµένο σύστηµα µπορεί να εκµεταλλευτεί αυτή την τεχνική ιοχέτευση διεργασιών σε διάφορούς υπολογιστές του συστήµατος Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 9

10 Απλοποίηση του σχεδιασµού µέσω της εξειδίκευσης Ο σχεδιασµός ενός πολύπλοκου υπολογιστικού συστήµατος είναι ύσκολη υπόθεση! Απλοποίηση µπορεί να προκύψει µε τη διάσπαση του συστήµατος σε επιµέρους Εξειδικευµένα τµήµατα τα οποία επικοινωνούν µεταξύ τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη του συνόλου της λειτουργικότητας του ολόκληρου του συστήµατος Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 10

11 Παραδείγµατα Κατανεµηµένων Συστηµάτων. Το Internet ISP intranet backbone satellite link desktop computer: server: network link: Σχήµα 1.1 ένα τυπικό τµήµα του Internet Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 11

12 Παραδείγµατα Κατανεµηµένων Συστηµάτων. Το Intranet print and other servers server Desktop computers Web server Local area network server File server print other servers the rest of the Internet router/firewall Σχήµα 1.2 ένα τυπικό intranet Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 12

13 Παραδείγµατα Κατανεµηµένων Συστηµάτων. Portable and handheld devices in a distributed system Internet Host intranet Wireless LAN WAP gateway Home intranet Printer Camera Mobile phone Laptop Host site Σχήµα 1.3. Portable and handheld devices in a distributed system Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 13

14 Παραδείγµατα Κατανεµηµένων Συστηµάτων. Web servers and web browsers Web servers Browsers Internet File system of Protocols Activity.html Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 14

15 Πλήθος υπολογιστικών συσκευών στο Internet Date Computers Web servers 1979, Dec , July 130, , July 56,218,000 5,560, , Jan. 171,638,297 35,424,956 Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 15

16 Πλήθος υπολογιστικών συσκευών έναντι Web servers στο Internet Date Computers Web servers Percentage 1993, July 1,776, , July 6,642,000 23, , July 19,540,000 1,203, , July 56,218,000 6,598, , July 125,888,197 31,299, ,298,371 Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 16

17 Σχεδιαστικές προκλήσεις Ετερογένεια Ανοικτότητα Ασφάλεια υνατότητα Κλιµάκωσης Ανεκτικότητα σφαλµάτων Παραλληλία ιαφάνεια Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 17

18 Ετερογένεια Ένα ΚΣ µπορεί να αποτελείται από Υπολογιστές που ανήκουν σε ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ Τύπου δίκτυα και Εκτελούν διαφορικά λειτουργικά συστήµατα (ΛΣ) Χρησιµοποιούν διαφορικό υλικό Παρέχουν συγκεκριµένο λογισµικό Π.χ. Το internet Όλα τα ΛΣ µπορούν να συνδεθούν στο internet εφόσον υλοποιήσουν τα πρωτόκολλα του Internet εν προσφέρουν την ίδια διεπαφή προγραµµατισµού για την ανάπτυξη εφαρµογών σε αυτά τα πρωτόκολλα Π.χ. Οι κλήσεις για ανταλλαγή µηνυµάτων στο Unix είναι διαφορετικές από ότι στα Windows Κάθε γλώσσα προγραµµατισµού (ΓΠ) χρησιµοποιεί διαφορετικές απεικονίσεις για χαρακτήρες και δοµές δεδοµένων Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 18

19 Ετερογένεια (2). Λογισµικό Ενδιάµεσου επιπέδου Λύση 1: Χρήση λογισµικού Ενδιάµεσου Επιπέδου Παρεµβάλλεται µεταξύ του ΛΣ και της εφαρµογής Επιτρέπει την αφαίρεση της ετερογένειας των υποκείµενων δικτύων, υλικών, ΛΣ και ΓΠ Παρέχουν ένα Οµογενές υπολογιστικό µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται από προγραµµατιστές Παραδείγµατα: Corba Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 19

20 Ετερογένεια (3). Κινητός Κώδικας Λύση 2: χρήση κινητού κώδικα Κινητός κώδικας είναι ο κώδικας ο οποίος µπορεί να σταλεί από ένα υπολογιστή σε ένα άλλο και να εκτελεστεί στον προορισµό του Η χρήση κινητού κώδικα προϋποθέτει ένα περιβάλλον εκτέλεσης του, το οποίο να είναι κατάλληλο από Ολους τους υπολογιστές Π.χ. Java Applets. Κάθε υπολογιστής έχει την δυνατότητα δηµιουργίας µιας εικονικής Java µηχανής (JVM), η οποία παρέχει ένα τρόπο να κάνει εκτελέσιµο τον κώδικα σε οποιοδήποτε υλικό Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 20

21 Ανοικτότητα Ανοικτότητα ενός υπολογιστικού συστήµατος είναι το χαρακτηριστικό του εκείνο που καθορίζει αν ένα σύστηµα µπορεί να επεκταθεί και να επαναϋπολογιστεί µε διαφορετικούς τρόπους Αρχικά καθορίζεται από το βαθµό στον οποίο µπορούν να προστεθούν νέες υπηρεσίες διαµοιρασµού πόρων Οι νέες υπηρεσίες είναι διαθέσιµες για χρήση από µια ποικιλία δευτερευόντων προγραµµάτων Πρέπει να είναι διαθέσιµες οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διεπαφών που προσφέρει το σύστηµα στους προγραµµατιστές που αναπτύσσουν το λογισµικό Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 21

22 Ανοικτότητα (2) Η περιγραφή των διεπαφών είναι µόνο η αρχή για τη δηµιουργία και την επέκταση των υπηρεσιών Οι προγραµµατιστές πρέπει να χειριστούν την πολυπλοκότητα των ΚΣ Αποτελούνται από πολλά συστατικά Τα συστατικά έχουν σχεδιαστεί από διαφορετικούς ανθρώπους Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 22

23 Ασφάλεια Πολλοί από τους πόρους ενός συστήµατος έχουν υψηλή πραγµατική αξία για τους χρήστες τους Η ασφάλεια τους είναι ιδιαίτερης σηµασίας Η ασφάλεια έχει τρεις πτυχές Εµπιστοσύνη προστασία από έκθεση σε άτοµα χωρίς εξουσιοδότηση Ακεραιότητα προστασία από αλλαγές ή διαφθορά ιαθεσιµότητα προστασία από παρεµβολές µε σκοπό να υπάρξει πρόσβαση στους πόρους Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 23

24 Ασφάλεια (2) Κατά την επικοινωνία, µέσω µηνυµάτων, υπολογιστών που συµµετέχουν σε ένα ΚΣ υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας εαν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους πόρους του τοπικού δικτύου Χρήση Firewall για την προφύλαξη του δικτύου, περιορισµός των εισερχόµενων και εξερχόµενων κλήσεων ΕΝ διασφαλίζει την κατάλληλη χρήση των πόρων από τις διεργασίες στο ίδιο τοπικό δίκτυο ΕΝ διασφαλίζει την κατάλληλη χρήση των πόρων του δικτύου που δεν προστατεύονται από Firewalls Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 24

25 Ασφάλεια (3) Η πρόκληση είναι η αποστολή ευαίσθητων πληροφοριών µέσω µηνυµάτων µε ασφαλή τρόπο Η ασφάλεια δεν είναι µόνο θέµα απόκρυψης περιεχοµένου των µηνυµάτων Πρέπει να είναι γνωστή η ταυτότητα του χρήστη Πως θα γίνει σωστή πιστοποίηση ενός χρήστη εξ αποστάσεως; Αντιµετώπιση των προκλήσεων αυτών µε χρήση τεχνικών ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 25

26 Ασφάλεια (4) Επιθέσεις άρνησης υπηρεσιών Ένας κακόβουλος χρήστης, για κάποιο λόγο, θέλει να διακόψει µια υπηρεσία «βοµβαρδίζει» την υπηρεσία µε ένα τεράστιο αριθµό ψευδών αιτηµάτων Οι υπόλοιποι χρήστες εν µπορούν να χρησιµοποιήσουν την υπηρεσία Ασφάλεια κινητού κώδικα Ο κινητός κώδικας πρέπει να χειρίζεται µε ΠΡΟΣΟΧΗ Κάποιος λαµβάνει ένα εκτελέσιµο αρχείο µέσω . Πως µπορεί να ξέρει εκ των προτέρων αν µπορεί να το εκτελέσει; Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 26

27 υνατότητα Κλιµάκωσης Τα ΚΣ λειτουργούν αποτελεσµατικά και αποδοτικά σε διαφορετικά επίπεδα, που εκτείνονται από µικρά τοπικά δίκτυα έως το internet Ένα σύστηµα διαθέτει δυνατότητα κλιµάκωσης αν οι ρυθµοί εκτέλεσης των διεργασιών διατηρούνται στα Ι ΙΑ επίπεδα ανεξάρτητα από πιθανές αυξήσεις των απαιτήσεων των χρηστών Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 27

28 υνατότητα Κλιµάκωσης (2) Έλεγχος του κόστους των φυσικών πόρων. Όσο αυξάνεται η απαίτηση για ένα πόρο, θα πρέπει να είναι δυνατή η επέκταση του συστήµατος, µε λογικό κόστος, έτσι ώστε αυτή να ικανοποιείται Π.χ.Η συχνότητα πρόσβασης σε ένα φάκελο στο τοπικό δίκτυο είναι πιθανό να αυξηθεί όσο αυξάνεται ο αριθµός των χρηστών Λύση: εγκατάσταση πρόσθετων διαχειριστών αποθηκευτικών µονάδων για να αποφευχθεί κώλυµα στην απόδοση Για να έχει ένα σύστηµα µε n χρήστες δυνατότητα κλιµάκωσης, η ποσότητα των φυσικών πόρων που απαιτούνται για να τους υποστηρίξει θα πρέπει να είναι το πολύ O(n) Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 28

29 υνατότητα Κλιµάκωσης (3) Έλεγχος της απώλειας απόδοσης. Έστω η διαχείριση ενός συνόλου πληροφοριών του οποίου το µέγεθος είναι ανάλογο µε τον αριθµό των χρηστών ή των πόρων του συστήµατος Οι αλγόριθµοι που χρησιµοποιούν ιεραρχικές δοµές έχουν µεγαλύτερη δυνατότητα κλιµάκωσης από αυτούς που χρησιµοποιούν γραµµικές δοµές Η µέγιστη απώλεια απόδοσης ΕΝ πρέπει αν είναι χειρότερη από O(log n ) που είναι ο χρόνος πρόσβασης σε ιεραρχικές δοµές. Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 29

30 υνατότητα Κλιµάκωσης (4) Παρεµπόδιση εξάντλησης πόρων λογισµικού. Π.χ., η ονοµατολογία που χρησιµοποιείται στις διευθύνσεις των υπολογιστών στο Internet. Αποφυγή κωλυµάτων απόδοσης- οι αλγόριθµοι πρέπει να αποκεντρώνονται Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 30

31 Ανεκτικότητα σε σφάλµατα Οποιαδήποτε διεργασία, υπολογιστής ή δίκτυο µπορεί να συναντήσει κάποιο σφάλµα στη λειτουργία του Όταν προκύψουν σφάλµατα : Οι διεργασίες µπορεί να παράγουν λανθασµένα αποτελέσµατα Οι διεργασίες µπορεί να σταµατήσουν πριν ολοκληρώσουν τον υπολογισµό Πρέπει να διασφαλιστεί η ανοχή σε σφάλµατα µε κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε Να αποτρέπονται λανθασµένα αποτελέσµατα Αν ολοκληρώνεται ο υπολογισµός Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 31

32 Ανεκτικότητα σε σφάλµατα (2) Τα σφάλµατα στα ΚΣ µπορεί να αφορούν συγκεκριµένες µονάδες Ορισµένες µονάδες παύουν να λειτουργούν Άλλες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά Σωστός χειρισµός σφαλµάτων συνιστά τις ακόλουθες τεχνικές: 1. Ανίχνευση σφαλµάτων 2. Αντιµετώπιση σφαλµάτων 3. Ανοχή σφαλµάτων 4. Ανάκτηση από σφάλµατα 5. Πλεονασµός 6. ιαθεσιµότητα Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 32

33 Παραλληλία Ένα ΚΣ µπορεί να έχει πολλούς χρήστες Υπάρχει περίπτωση να προκύψουν παράλληλες αιτήσεις για ένα πόρο του συστήµατος Κάθε πόρος του συστήµατος πρέπει να προσφέρεται µε συνέπεια σε όλα τα µέρη του συστήµατος που επιθυµούν να τον χειριστούν ταυτόχρονα Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 33

34 ιαφάνεια ιαφάνεια είναι η απόκρυψη από ένα χρήστη ή ένα προγραµµατιστή του διαχωρισµού των συστατικών σε ένα ΚΣ, έτσι ώστε το σύστηµα να γίνεται αντιληπτό σαν ένα σύνολο και όχι σαν µια συλλογή ανεξάρτητων συστατικών ιαφάνεια πρόσβασης ιαφάνεια Τοποθεσίας ιαφάνεια Μετατόπισης ιαφάνεια Αναπαραγωγής ιαφάνεια Παραλληλίας ιαφάνεια Κλιµάκωσης ιαφάνεια Απόδοσης ιαφάνεια Σφάλµατος Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 34

35 ιαφάνεια (2) Η ιαφάνεια Πρόσβασης και η ιαφάνεια Τοποθεσίας είναι οι σηµαντικότερες µορφές διαφάνεια και πολλές φορές καλούνται ιαφάνεια ικτύου Μαρία Ι. Ανδρέου Κατανεµηµένα Συστήµατα 35

Η Επικοινωνία στα Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Επικοινωνία στα Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Επικοινωνία στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2002-2003, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα Βασικές Έννοιες, Αρχιτεκτονικά Μοντέλα, Σχεδιαστικές Προκλήσεις Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΒΑΣΙΚΕΣΕΝΝΟΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος

10/20/2009. ΠΜΣ ΤΨΣ : Κατανεμημένα Συστήματα. Επισκόπηση. Ενότητες Μαθήματος 10/20/2009 Κατανεμημένα Συστήματα Επισκόπηση Ενότητες Μαθήματος 1 10/20/2009 Εισαγωγή Επισκόπηση Ορισμός Παραδείγματα - εφαρμογές Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ιστορική εξέλιξη Σκοποί και απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 1 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τηλεπληροφορικής και ιοίκησης ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ. 1023 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ(WAP) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίκτυα στον 21ο αιώνα : Ενεργά και Προγραµµατιζόµενα

Τα δίκτυα στον 21ο αιώνα : Ενεργά και Προγραµµατιζόµενα Τα δίκτυα στον 21ο αιώνα : Ενεργά και Προγραµµατιζόµενα Λιόντος Ανδρέας Α.Μ. : Μ6/99 Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Γενικά Ενώ οι διαθέσιµες τεχνολογίες τόσο σε επίπεδο υποδοµής δικτύων και πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services

Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εφαρµογή των Mobile Agents για την ανάπτυξη Virtual Home Environment και Location Dependent Services ιπλωµατική Εργασία Βασίλειος Αλ. Mπαούσης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών

Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία Ανάκτηση Πληροφορίας σε Νέφη Υπολογιστών Ζώης Βασίλειος 4183 Επιβλέπων: Γαροφαλάκης Ιωάννης Εξεταστές: Γαροφολάκης Ιωάννης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Επισκόπηση υνατότητες Εκτός από όλες τις δυνατότητες που συµπεριλαµβάνονται στον Windows Server 2003, Standard Edition, ο Windows Server 2003, Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. ιπλωµατική εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ιπλωµατική εργασία ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ Του ΚΛΕΙΝΟΥ ΓΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. DDOS - Distributed Denial of Service Attack

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. DDOS - Distributed Denial of Service Attack ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ DDOS - Distributed Denial of Service Attack ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Φούτρη Παρασκευά Υπεύθυνος Καθηγητής: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων υψηλής ταχύτητας IEEE 802.11 «Διασύνδεση και ασφάλεια υπολογιστών»

Τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων υψηλής ταχύτητας IEEE 802.11 «Διασύνδεση και ασφάλεια υπολογιστών» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων υψηλής ταχύτητας IEEE 802.11 «Διασύνδεση και

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ ΩΣ ΜΕΣΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2.

Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση του προσοµοιωτή NS2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μελέτη πρωτοκόλλων δροµολόγησης σε κινητά δίκτυα ειδικού σκοπού (MANETS) µε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ.Ι.Ε.Κ. Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων... 2 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο

Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο ανωτατο τεχνολογικο εκπαιδευτικο ιδρυµα κρητησ σχολη διοικησησ και οικονοµιασ τµηµα διοικησησ επιχειρησεων Η Ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο διαδίκτυο Πτυχιακή Εργασία Μουρσελλά Ελευθερία A.M

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μαριάνθη Ζιώγα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μαριάνθη Ζιώγα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαριάνθη Ζιώγα ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ INTERNET CAFE Επιβλέπων Καθηγητής: Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 5 (κεφάλαιο 18) Τεχνολογία Λογισμικού για Κατανεμημένα Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός

1. Ειζαγωγή. 1.1. Οριζμός Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1. Ορισμός... 3 1.2. Κύρια σημεία και πλεονεκτήματα των VPNs... 7 1.3. Σεχνολογίες VPN... 9 1.4. Τπηρεσίες VPN... 10 1.4.1 Σα στρώματα του προτύπου OSI... 10 1.4.2 Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

3 Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης

3 Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης 3 Μοντέλα Ελέγχου Προσπέλασης 3.1 Βασικές Έννοιες Εµπιστευτικότητα. Η υπηρεσία της εµπιστευτικότητας προσφέρει υπηρεσίες έναντι «παθητικών» (passive) επιθέσεων, κατά τις οποίες ο εισβολέας προσπαθεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα διαστηµάτων σε περιβάλλοντα νεφών υπολογιστών

Ερωτήµατα διαστηµάτων σε περιβάλλοντα νεφών υπολογιστών Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ιπλωµατική εργασία για το Μ Ε Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών : Ερωτήµατα διαστηµάτων σε περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΡΟΩΝ WINDOWS MEDIA ΚΑΙ QUICK TIME ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 802.11b ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

Δίκτυα Υπολογιστών Ι Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας Δίκτυα Υπολογιστών Ι Σηµειώσεις Θεωρίας Μαθήµατος Ειδικότητα: Κέρκυρα, 2013-2014 Σκοπός & Διδακτικές Ενότητες Μαθήµατος Δίκτυα Υπολογιστών Ι... 4 Σκοπός του µαθήµατος... 4 Διδακτική Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004)» ΕΣΤΙΑ: «Μία ολοκληρωµένη πλατφόρµα ελέγχου ασφάλειας υπολογιστών και παροχής προστασίας στο ιαδίκτυο»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας

Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Συστήματα Παράλληλης & Κατανεμημένης Επεξεργασίας Ενότητα 14: Cloud Computing Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα