ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015"

Transcript

1 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2

3 Στο γιο µου, Παύλο, ου µου άλλαξε τη ζωή.

4

5 Περιεχόµενα ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...11 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙ ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ...53 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ Α ΥΝΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΩΝ (SWOT ANALYSIS)...57 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΌΡΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΆΞΟΝΕΣ ΡΑΣΕΙΣ...67 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ...85

6 Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ Κατάσταση Πινάκων Πίνακας 1: Οι 10 ρώτοι αγκόσµιοι τουριστικοί ροορισµοί...22 Πίνακας 2: Κατάταξη ευρω αϊκών τουριστικών ροορισµών για το Πίνακας 3: είκτης ανταγωνιστικότητας τιµών στις τουριστικές υ ηρεσίες (2007)...24 Πίνακας 4: Κατάταξη ανταγωνιστικότητας τουρισµού της Ελλάδας και των ανταγωνιστών για το Πίνακας 5: Αριθµός κλινών / κατοίκους το Πίνακας 6: Αριθµός κλινών/ ξενοδοχειακή µονάδα...26 Πίνακας 7: Χρήση κλινών ξενοδοχειακών µονάδων...27 Πίνακας 8: Συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ και την α ασχόληση στις χώρες της Ευρωζώνης...38 Πίνακας 9: Εισ ράξεις και ληρωµές τουριστικού ισοζυγίου ( οσά σε εκατ. Ευρώ)...39 Πίνακας 10: Αριθµός ξενοδοχείων ανά έτος και κατηγορία...42 Πίνακας 11: Αριθµός κλινών ανά Περιφέρεια (2007)...43 Πίνακας 12: ιαθέσιµες κλίνες και αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα...48 Πίνακας 13: Αφίξεις αλλοδα ών τουριστών στην Ελλάδα ανά µέσο µεταφοράς ( )...49 Πίνακας 14: ιανυκτερεύσεις και µέση ετήσια ληρότητα ( )...51 Πίνακας 15: ιανυκτερεύσεις ηµεδα ών αλλοδα ών Πίνακας 16: Τουριστικές εισ ράξεις

7 Κατάσταση ιαγραµµάτων ιάγραµµα 1: Παγκόσµιες τουριστικές αφίξεις (σε εκατοµµύρια) ιάγραµµα 2: Γεωγραφική κατανοµή αγκόσµιας τουριστικής κίνησης ιάγραµµα 3: Κατηγορίες ξενοδοχείων (2007) ιάγραµµα 4: Αριθµός κλινών ανά Περιφέρεια (2007) ιάγραµµα 5: Αριθµός κλινών ανά κατηγορία ξενοδοχείου (2007) ιάγραµµα 6: Εξέλιξη του κύκλου εργασιών στον τοµέα του τουρισµού για την Ελλάδα ( ) ιάγραµµα 7: Αφίξεις µη κατοίκων στην Ελλάδα, ιάγραµµα 8: Αφίξεις αλλοδα ών τουριστών στην Ελλάδα ανά µήνα ( )... 50

8 Συντοµογραφίες ΕΟΤ ΕΠΑΝ ΕΣΠΑ ΕΣΥΕ ΙΤΕΠ ΟΟΣΑ ΠΑΘΕ ΠΕΠ ΣΕΤΕ HAPCO UNWTO WTTC Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Εθνική Στατιστική Υ ηρεσία Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών & Προβλέψεων Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας & Ανά τυξης Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων Περιφερειακό Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Ε ιχειρήσεων Hellenic Association of Professional Congress Organizers World Tourism Organization World Travel & Tourism Council

9 Ε ΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας. Η χώρα µας σε αγκόσµιο ε ί εδο καταλαµβάνει για το 2009 την 24η θέση µεταξύ 133 χωρών στον τοµέα του τουρισµού και των ταξιδίων. Η κατάταξη των χωρών γίνεται µε βάση τις ετήσιες αφίξεις τουριστών (σε εκατοµµύρια) και τα έσοδα (σε εκατοµµύρια $) ου α οφέρει ο τουρισµός σε κάθε χώρα. Στην αρούσα µελέτη καταρτίζεται το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανά τυξη του ελληνικού τουρισµού α ό το 2010 έως και το ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο τουρισµός έχει εξελιχθεί αγκοσµίως σε µία α ό τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες, α οτελώντας σηµαντικό αράγοντα ανά τυξης και ηγή λούτου. Η Ευρώ η ήταν και αραµένει η εριοχή µε τον υψηλότερο αριθµό αφίξεων και το µεγαλύτερο µερίδιο ε ί της αγκόσµιας τουριστικής αγοράς. Η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται λέον µόνο ροορισµούς, ό ως η Ιταλία, η Κύ ρος, η Πορτογαλία και η Ισ ανία. Τα τελευταία χρόνια νέοι τουριστικοί ροορισµοί, ό ως η Τουρκία, η Κροατία, η Αίγυ τος και η Μάλτα ροσφέρουν λέον το ίδιο ροϊόν µε την Ελλάδα (ήλιος και θάλασσα), διεκδικώντας κατά κύριο λόγο µερίδιο α ό τις ίδιες τουριστικές αγορές ου α ευθύνεται και το ελληνικό τουριστικό ροϊόν. Ο αγκόσµιος τουρισµός είναι ένας α ό τους κλάδους ου έχουν ε ηρεαστεί άµεσα α ό την οικονοµική κρίση. Συγκεκριµένα η τουριστική ζήτηση το 2008 µειώθηκε αισθητά, µε τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις να αυξάνονται µόνο κατά 2%, έναντι του 6,1% ου ήταν ο ρυθµός ανά τυξης κατά το Κατά το ρώτο ε τάµηνο του 2009, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις µειώθηκαν κατά 7% λόγο της αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο κλάδος του τουρισµού είναι ένας α ό τους σ ουδαιότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, στον ο οίο η χώρα µας διαθέτει αναµφισβήτητα συγκριτικά λεονεκτήµατα. Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά των αλλοδα ών ου ε ισκέ τονται τη χώρα µας, ροκύ τει ότι οι εν λόγω τουρίστες ροέρχονται κυρίως α ό το 7

10 Ε ΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία και την Ιταλία και ροτιµούν το Γ τρίµηνο του έτους για τις διακο ές τους στην Ελλάδα. Η Ελλάδα διαθέτει σήµερα ξενοδοχειακές µονάδες συνολικής δυναµικότητας κλινών (Νοέµβριος 2009), η συντρι τική λειονότητα των ο οίων είναι ξενοδοχεία κλασικού τύ ου, κατηγορίας 2** και 3*** αστέρων, ου λειτουργούν ε οχικά και έχουν µέσο µέγεθος 76 κλίνες ανά µονάδα. Α ό λευράς γεωγραφικής κατανοµής, στην εριφέρεια της Κρήτης συγκεντρώνεται ο µεγαλύτερος αριθµός ξενοδοχείων και ακολουθούν τα ωδεκάνησα, η Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα. Το 2008, η τουριστική οικονοµία στην Ελλάδα συνέβαλε στη δηµιουργία του 16,3% της συνολικής ροστιθέµενης αξίας στην οικονοµία και στη δηµιουργία του 19,8% της συνολικής α ασχόλησης. Τα συνολικά έσοδα της χώρας α ό τον εξωτερικό τουρισµό ανήλθαν το 2008 στα 11,64 δισ., δηλαδή στο 4,8% του ΑΕΠ. Μείωση κατά 1,4% αρουσίασε ο αριθµός των αφίξεων µη-κατοίκων 1 στη χώρα µας το 2008 σε σχέση µε το 2007, ενώ µέχρι και το Γ Τρίµηνο του 2009, λόγω της αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, οι αντίστοιχες αφίξεις αρουσίασαν µείωση της τάξης του 6,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του Το έτος 2010 αναµένεται να είναι δύσκολο για τις ελληνικές ξενοδοχειακές ε ιχειρήσεις, καθώς θα αντιµετω ίσουν αφενός µεν µια σχετικά µειωµένη τουριστική κίνηση και αφετέρου θα ρέ ει να διαχειριστούν τις συνέ ειες α ό τις αρνητικές εξελίξεις στον κλάδο κατά την τελευταία διετία. ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΗ Στα δυνατά σηµεία (strengths) του ελληνικού τουρισµού συγκαταλέγονται η ύ αρξη αναλλοίωτου φυσικού εριβάλλοντος, η λούσια ολιτιστική κληρονοµιά και η αναβάθµιση της οικονοµικής-τουριστικής και κοινωνικής υ οδοµής της χώρας. Στα αδύνατα σηµεία (weaknesses) του ελληνικού τουρισµού συγκαταλέγονται η γεωγραφική συγκέντρωση της τουριστικής ροσφοράς σε συγκεκριµένες εριφέρειες της χώρας, η έντονη ε οχικότητα της τουριστικής ζήτησης, η ανε άρκεια σε υ οστηρικτικές υ οδοµές, η α ουσία κατάλληλης εκ αίδευσης του ανθρώ ινου δυναµικού, η έντονη εξάρτηση ελληνικών τουριστικών ε ιχειρήσεων α ό µεγάλους Tour Operators, η καθυστέρηση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, η ύ αρξη ολλών µικρών τουριστικών ε ιχειρήσεων χωρίς ανα τυξιακό ορίζοντα, η µεγάλη α όσταση α ό τις 1 εν περιλαµβάνονται οι αφίξεις των οικονοµικών µεταναστών που διαµένουν στην Ελλάδα και διέρχονται κατά καιρούς από τα σύνορα της χώρας. 8

11 Ε ΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ κύριες χώρες ροελεύσεως τουριστών σε συνδυασµό µε την α ουσία ε ιχειρηµατικού ενδιαφέροντος για την ελληνική αγορά α ό αερο ορικές εταιρείες χαµηλού κόστους και τέλος η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού για τουριστικές ε ενδύσεις. Στις ευκαιρίες (opportunities) ου ρέ ει να αξιο οιήσει ο ελληνικός τουρισµός για να ανα τυχθεί συγκαταλέγονται η νέα τουριστική ταυτότητα και η ανά τυξη νέων µορφών εναλλακτικού τουρισµού, η ενο οίηση του ολιτισµού και του τουρισµού για µέγιστη αξιο οίηση των ευρω αϊκών κονδυλίων, η ενίσχυση των ελληνικών ξενοδοχειακών ε ιχειρήσεων α ό το ενδιαφέρον ου ε ιδεικνύουν οι ολυεθνικές αλυσίδες για ε ενδύσεις και ανάληψη της διοίκησης γνωστών ελληνικών ξενοδοχείων, η αύξηση τουριστικών δα ανών ως συνάρτηση της ανά τυξης του βιοτικού ε ι έδου, η ε έκταση της τουριστικής εριόδου µέσω της αύξησης του εσωτερικού τουρισµού, η ύ αρξη ληθώρας η ειρωτικών φυσικών συγκροτηµάτων ου µ ορούν να συµβάλουν στην ανά τυξη του χειµερινού τουρισµού και στην ε ιµήκυνση της τουριστικής εριόδου και η εφαρµογή ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τον τουρισµό. Στους κινδύνους (threats) ου καλείται να αντιµετω ίσει ο ελληνικός τουρισµός συγκαταλέγονται ο εντεινόµενος ανταγωνισµός α ό γειτονικές χώρες, ο κίνδυνος εύκολης υ οκατάστασης α ό άλλες χώρες καθώς η βασική σύνθεση των λεονεκτηµάτων της χωράς αραµένει η ίδια και τέλος η µείωση της ζήτησης λόγω της αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ Το Στρατηγικό Σχέδιο της αρούσας µελέτης στηρίζεται στους αρακάτω 6 βασικούς άξονες δράσεις ο καθένας α ό του ο οίους υλο οιείται µέσα α ό ε ιµέρους ενέργειες και δράσεις: Άξονας 1: ιαφορο οίηση ελληνικού τουριστικού ροϊόντος και ανά τυξη νέων µορφών εναλλακτικού τουρισµού Άξονας 2: Βελτίωση οιότητας τουριστικού ροϊόντος Άξονας 3:Ε ένδυση στο ανθρώ ινο κεφάλαιο. Εκ αίδευση και κατάρτιση ανθρώ ινου δυναµικού. Άξονας 4: Ολοκληρωµένη ε ικοινωνιακή ολιτική του ελληνικού τουριστικού ροϊόντος. Εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων µάρκετινγκ 9

12 Ε ΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Άξονας 5: ηµιουργία σταθερού εριβάλλοντος ανά τυξης της ε ιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης των ιδιωτικών ε ενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού Άξονας 6: Εκσυγχρονισµός δοµών δηµόσιας διοίκησης και µηχανισµών άσκησης της τουριστικής ολιτική. 10

13 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Ο τουρισµός είναι ο δυναµικότερος και ανταγωνιστικότερος κλάδος της ελληνικής οικονοµίας. Παρόλο ου ο τουρισµός δεν α οτελεί φαινόµενο των τελευταίων δεκαετιών, αυτό ου είναι καινούργιο είναι το µέγεθος του σύγχρονου µαζικού τουρισµού, η φύση και το είδος των τουριστικών υ ηρεσιών, η οργάνωση και λειτουργία των ε ιχειρήσεων ου ροσφέρουν τουριστικές υ ηρεσίες και η έµφαση ου έχει δοθεί στην τουριστική βιοµηχανία, τόσο α ό κρατικής λευράς όσο και α ό λευράς ιδιωτών ε ιχειρηµατιών. Σήµερα, µε τον όρο «τουρισµός» νοείται η ολυσύνθετη εκείνη ε ιχειρηµατική δραστηριότητα της µεταφοράς, διαµονής, εξυ ηρέτησης και διασκέδασης των τουριστών. Είναι µια τεράστια βιοµηχανία, συνιστάµενες της ο οίας είναι: Οι καταλυµατικές µονάδες.χ. ξενοδοχεία, µοτέλ, ενοικιαζόµενα δωµάτια, διαµερίσµατα, ξενώνες κλ. Οι ε ισιτιστικές µονάδες, οι ο οίες καλύ τουν τις ανάγκες διατροφής των ταξιδιωτών, ό ως είναι τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, τα µ αρ, τα εστιατόρια γρήγορης εξυ ηρέτησης (fast food) κλ. Οι ε ιχειρήσεις µεταφοράς, οι ο οίες καλύ τουν τις ανάγκες µετακίνησης των ταξιδιωτών, ό ως είναι οι αερο ορικές και οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι εταιρείες µεταφοράς ε ί χερσαίου εδάφους (τρένα, λεωφορεία) ακόµη και οι ε ιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων. Τα τουριστικά / ταξιδιωτικά γραφεία. Σε αντίθεση µε τους άλλους κλάδους της τουριστικής βιοµηχανίας, οι οικονοµικές µονάδες ου εριλαµβάνονται στο τµήµα αυτό είναι εγκατεστηµένες στο σηµείο ου ξεκινά ο ταξιδιώτης (τό ος ροέλευσης) και όχι στον τό ο του ροορισµού του. Ο ταξιδιωτικός ράκτορας δίνει α αντήσεις στις ερωτήσεις ου ενδεχοµένως να έχει ο ταξιδιώτης και ενεργεί για λογαριασµό 11

14 Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ του όσον αφορά στο σχεδιασµό του ταξιδιού και στις α αραίτητες ενέργειες ου ρέ ει να γίνουν εκ των ροτέρων (.χ. κράτηση εισιτηρίου και καταλύµατος, έκδοση εισιτηρίων και διαβατηρίων, άδειες αραµονής, εξασφάλιση ενοικιαζόµενου αυτοκινήτου, λοι ές µετακινήσεις κλ.). Οι µονάδες - εγκαταστάσεις αναψυχής. Ο συγκεκριµένος τοµείς α οτελείται α ό ένα συνδυασµό ε ιχειρήσεων και δραστηριοτήτων,.χ. άρκα και ειδικά διαµορφωµένοι φυσικοί χώροι για αναψυχή (υδρο άρκα, γή εδα γκολφ), χιονοδροµικά κέντρα, εκδροµές µε ειδικά διαµορφωµένα λοιάρια, ολιτιστικές εκδηλώσεις κλ. ιάφορες άλλες ε ιχειρήσεις, οι ο οίες ικανο οιούν δευτερεύουσες ανάγκες των ταξιδιωτών, ό ως.χ. καταστήµατα ου ωλούν διάφορα είδη εθνικού ή το ικού χαρακτήρα ως αναµνηστικά (souvenirs), καταστήµατα φωτογραφικών ειδών και εµφάνισης φιλµ κλ 2. Εκτός α ό τα ροϊόντα και τις υ ηρεσίες των αρα άνω τοµέων, οι τουρίστες καταναλώνουν ή κάνουν χρήση αγαθών και υ ηρεσιών ου κατά κύριο λόγο αρέχονται στους κατοίκους των εριοχών ου ε ισκέ τονται ό ως.χ. ταχυδροµεία, ρακτορεία τύ ου, κοµµωτήρια, κινηµατοθέατρα, καταστήµατα ώλησης τροφίµων κλ. Οι δύο βασικοί όλοι του τουριστικού κυκλώµατος είναι οι τουρίστες και τα καταλύµατα ρος τα ο οία ρόκειται να µετακινηθούν. Τα καταλύµατα και οι συµ ληρωµατικές υ ηρεσίες διαµορφώνουν το τουριστικό ροϊόν ου ροσφέρει ο ροορισµός. Οι «µεµονωµένοι» τουρίστες (όσοι ταξιδεύουν εκτός γκρου ), ε ιλέγουν οι ίδιοι το κατάλυµα στο ο οίο ρόκειται να διαµείνουν, οι δε συµ ληρωµατικές υ ηρεσίες ε ιλέγονται συνήθως κατά τη διάρκεια της αραµονής στον τό ο του ροορισµού. Αντίθετα, οι τουρίστες ου µετακινούνται οµαδικός, καταφεύγουν στις υ ηρεσίες κά οιου ταξιδιωτικού γραφείου. Ο τουριστικός ράκτορας (tour operator) διαµορφώνει ένα ροϊόν γνωστό ως τουριστικό ακέτο, το ο οίο εριλαµβάνει τις υ ηρεσίες µεταφοράς, διαµονής και ηµιδιατροφής ή λήρους διατροφής, ενώ συχνά συµ ληρώνεται και µε υ ηρεσίες ψυχαγωγίας και ξενάγησης. Η ευθύνη της ε ιλογής των ε ιµέρους υ ηρεσιών ου συνθέτουν το ακέτο, ανήκει στον τουριστικό ράκτορα, καθώς ο τουρίστας αγοράζει ένα ολοκληρωµένο, αλλά και αράλληλα τυ ο οιηµένο ροϊόν. Σύµφωνα µε εκ ροσώ ους του τουριστικού τοµέα, για ένα µέσο τουριστικό ακέτο εισερχόµενου τουρισµού 2 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAP/ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

15 Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ εκτιµάται ότι η διανυκτέρευση (ξενοδοχείο) αντι ροσω εύει το 40% ερί ου της συνολικής αξίας αυτού. Ο τουριστικός ράκτορας, γνωρίζοντας ολύ καλά τις εναλλακτικές δυνατότητες ου ροσφέρει ένας ροορισµός και εκµεταλλευόµενος τη δια ραγµατευτική δύναµη ου του αρέχει η δυνατότητα των µαζικών αγορών, ε ιτυγχάνει ολύ χαµηλές τιµές, συχνά δε ε ιβάλλει τους δικούς του κανόνες σε ολόκληρο το τουριστικό κύκλωµα. Η λειτουργία αυτού του µηχανισµού οδήγησε σε µία ολιγο ωλιακή διάρθρωση της αγκόσµιας αγοράς τουριστικών υ ηρεσιών και ανέδειξε τον τουριστικό ράκτορα ως κυρίαρχο αράγοντα της τουριστικής βιοµηχανίας. Στην τουριστική βιοµηχανία, το δίκτυο διανοµής µέσω του ο οίου, το τουριστικό ακέτο φτάνει στο τελικό καταναλωτή, εριλαµβάνει τους ροµηθευτές τουριστικού ροϊόντος/υ ηρεσίας (αεροµεταφορείς, καταλύµατα και άλλες ε ιχειρήσεις), τους «χονδρεµ όρους» ταξιδιωτικών υ ηρεσιών (tour operators), τους ταξιδιωτικούς ράκτορες (τουριστικά γραφεία) ου λειτουργούν ως λιανέµ οροι και τους ελάτες ταξιδιώτες. Οι ροµηθευτές τουριστικών υ ηρεσιών ουλούν τα ροϊόντα τους στους «χονδρέµ ορους» τουριστικών υ ηρεσιών (tour operators), οι ο οίοι τα συνδυάζουν δηµιουργώντας τα τουριστικά ακέτα. Αυτά τα ωλούν στους ταξιδιωτικούς ράκτορες, οι ο οίοι τα ροωθούν στους ταξιδιώτες. Στη σηµερινή ε οχή της λήρους ληροφόρησης, ο τουρίστας δεν είναι λέον υ οχρεωµένος να καταφύγει στις υ ηρεσίες κά οιου ταξιδιωτικού γραφείου. Μέσω του διαδικτύου (internet) µ ορεί να ε ιλέξει το ξενοδοχείο της αρεσκείας του, το µέσο µεταφοράς ου ε ιθυµεί, καθώς και λήθος άλλων συµ ληρωµατικών υ ηρεσιών µε α οτέλεσµα ο κάθε ελάτης να διαµορφώνει το δικό του τουριστικό ακέτο. Α ό την άλλη λευρά, όλο και ερισσότερες τουριστικές ε ιχειρήσεις διατηρούν τις δικές τους ιστοσελίδες (sites) και κατά συνέ εια το τουριστικό ροϊόν µορφο οιείται και ροβάλλεται στον κυβερνοχώρο. Με τον τρό ο αυτό εκτιµάται ότι ενισχύεται ο ρόλος του καταλύµατος στην τουριστική βιοµηχανία, ενώ ο υ οψήφιος τουρίστας α οκτά τη δυνατότητα να ε ικοινωνεί α ευθείας µε τους αραγωγούς τουριστικών υ ηρεσιών 3. Α ό τα µέσα της δεκαετίας του 60, ο τουρισµός εξελίσσεται σε έναν α ό τους σηµαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας και σε κύρια ηγή ανά τυξης. Ξεκινώντας µε λιγότερες α ό 2 εκατοµµύρια αφίξεις το 1970, τρεις δεκαετίες αργότερα ερισσότερα α ό 12 εκατοµµύρια αλλοδα οί (δεν υ ολογίζονται οι είσοδοι α ό Αλβανία) ερνούν ετησίως τα σύνορα της χώρας µας, στη συντρι τική τους λειοψηφία για τουρισµό. Οι εισ ράξεις 3 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAP/ Τουριστικά Ταξιδιωτικά Γραφεία

16 Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ α ό την αροχή άσης φύσεως υ ηρεσιών σε αυτούς τους ε ισκέ τες ξε έρασαν το 2009 τα 11 δισεκατ. ή ερί ου το 6% του ΑΕΠ. Στοιχείο αισιοδοξίας για τη συνέχιση της δυναµικής ορείας του τουρισµού στη χώρα µας α οτελεί το γεγονός ότι ο τουρισµός είναι αγαθό ολυτελείας, ου σηµαίνει ότι όσο το αγκόσµιο βιοτικό ε ί εδο αυξάνεται, οι τουριστικές δα άνες αυξάνονται µε ακόµα µεγαλύτερους ρυθµούς. Στη δεκαετία του 1980 οι εισ ράξεις των χωρών της υφηλίου α ό τον εισερχόµενο τουρισµό α οτελούσαν το 1% της αγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας και σήµερα, ου το αγκόσµιο βιοτικό ε ί εδο είναι ολύ υψηλότερο, α οτελούν το 1,5%. Το 1980 καταγράφηκαν ερί ου 100 εκατοµµύρια διασυνοριακές αφίξεις αγκοσµίως. Το 2008 το νούµερο αυτό ξε έρασε τα 680 εκατοµµύρια. Οι ε ι τώσεις στους τοµείς των µεταφορών και της τουριστικής βιοµηχανίας ήταν δραµατικές. Η αγκόσµια αυτή άνθηση των ταξιδιών, κυρίως για ε αγγελµατικούς λόγους και αναψυχή συνοδεύτηκε α ό αύξηση του εισοδήµατος και της α ασχόλησης στις χώρες- ροορισµούς, αλλά και α ό σηµαντικά ροβλήµατα. Οι εριβαλλοντικές ε ι τώσεις, η εξάρτηση α ό µία µόνο ηγή εισοδήµατος και η ε οχικότητα της δηµιουργούµενης α ασχόλησης είναι µερικά α ό αυτά. Ο ανταγωνισµός για την ροσέλκυση τουριστών και την αύξηση των εσόδων εντείνεται σε αγκόσµιο ε ί εδο, καθώς νέοι τουριστικοί ροορισµοί εισέρχονται στη διεθνή αγορά. Η συνέχιση της ροηγούµενης δυναµικής ορείας των τουριστικών εισ ράξεων δεν είναι δεδοµένη. εν αρκεί µόνον η αύξηση της αγκόσµιας ζήτησης για τουριστικές υ ηρεσίες. Α αιτείται και η ανάλογη βελτίωση των ροσφερόµενων τουριστικών υ ηρεσιών εκ µέρους µας. Σήµερα, ο ανταγωνισµός α ό αναδυόµενους µεσογειακούς ροορισµούς είναι έντονος, ιδιαίτερα σε ε ί εδο τιµών. Ως α οτέλεσµα, το αγκόσµιο µερίδιο της Ελλάδας στις αφίξεις τουριστών έχει µειωθεί τα τελευταία χρόνια, αρά την αίγλη ου α έκτησε η χώρα µας λόγω των Ολυµ ιακών Αγώνων και τα υ έρογκα έξοδα µε τα ο οία οι Αγώνες ε ιβάρυναν τον κρατικό ροϋ ολογισµό και ου βελτίωσαν τις τουριστικές µας υ οδοµές. Το κύριο λοι όν ερώτηµα για την Ελλάδα είναι αν θα συνεχίσει να ροσφέρει τις διαρκώς αναβαθµιζόµενες οιοτικές τουριστικές υ ηρεσίες ου α αιτούνται στο σύγχρονο ανταγωνιστικό εριβάλλον ώστε να ροσελκύει ένα σταθερό ή και αυξανόµενο µερίδιο της διαρκώς διογκούµενης αγκόσµιας τουριστικής δραστηριότητας. Για αράδειγµα, σήµερα, ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται α ό υ έρ- ροσφορά και χαµηλό βαθµό χρήσης των κλινών. Στη χώρα µας αντιστοιχούν δύο ερί ου φορές ερισσότερες ξενοδοχειακές κλίνες α ότι στην Ιταλία, τρεις φορές α ότι στην Πορτογαλία και δέκα φορές α ότι στην Τουρκία. Η έντονη ε οχικότητα του σηµερινού τουρισµού στην Ελλάδα και η χαµηλή χρήση των ξενοδοχειακών κλινών αφήνουν εριθώρια 14

17 Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ σηµαντικής µεγέθυνσης του τουρισµού. Όµως, για να γίνει κάτι τέτοιο α αιτείται συντονισµένη ροσ άθεια α ό όλους τους φορείς, ε έκταση του τουριστικού ροϊόντος έραν του κλασικού «ήλιος, θάλασσα», καθώς και µακρόχρονη στρατηγική α ό την Πολιτεία. Γενικά, το ελληνικό τουριστικό ροϊόν, σε ότι αφορά τα οιοτικά στοιχεία του, χαρακτηρίζεται α ό µία ροσφορά ου στηρίζεται στο ρότυ ο «Ήλιος Θάλασσα» και βασίζεται στα γεωκλιµατικά χαρακτηριστικά της χώρας, ό ως και στα ιστορικά, ολιτιστικά, κοινωνικά και λοι ά χαρακτηριστικά ου αναφέρθηκαν αρα άνω. Τα στοιχεία αυτά είναι α ό τη µία αυτά ου το ανέδειξαν και το βόησαν στο να α οτελεί σήµερα τη βαριά βιοµηχανία της χώρας, αλλά και εκείνα ου συµβάλλουν στη µειωµένη ανταγωνιστικότητά του, στην έντονη ε οχικότητα και στην εύκολη υ οκατάσταση α ό άλλες χώρες. Όσο και αντιφατικά αν ακούγονται τα αρα άνω, το τουριστικό ροϊόν ου ροσφέρει η Ελλάδα το ροσφέρουν και ολλές άλλες χώρες της Μεσογείου (.χ. Τουρκία, Κροατία) σε ανταγωνιστικότερες ως ρος την Ελλάδα τιµές, σύµφωνα µε τη WEF. Η δεκαετία ου διανύουµε έχει ολλές ροκλήσεις ου θα ρέ ει να αντιµετω ίσουµε, αλλά και ευκαιρίες ου θα ρέ ει να αξιο οιήσουµε. Οι οιοτικές α αιτήσεις τόσο του µαζικού τουρισµού, όσο και των µεµονωµένων, ειδικών ενδιαφερόντων ε ισκε τών έχουν αυξηθεί, ενώ ταυτόχρονα έχει ενταθεί ο διεθνής ανταγωνισµός µε την ανάδειξη νέων τουριστικών ροορισµών και τη διαφορο οίηση του τουριστικού ροϊόντος. Για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας του τουριστικού ροϊόντος χρειάζεται η χώρα µας να ροσδιορίσει την ακριβή ανταγωνιστική της θέση µέσα στη διεθνή τουριστική αγορά, µε βάση τα αδύνατα και δυνατά σηµεία ου διαθέτει, να µελετήσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες ου ροσφέρονται µε βάση τις νέες συνθήκες και τάσεις ου ε ικρατούν στη διεθνή τουριστική αγορά και να εφαρµόσει ολιτικές και δράσεις τόσο στο εξωτερικό εριβάλλον (διεθνή αγορά), όσο και στο εσωτερικό. Ειδικότερα, ο ελληνικός τουρισµός, για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του, να αναβαθµίσει και να αγιώσει µία υψηλή θέση στην αγκόσµια αγορά, εκµεταλλευόµενος τα συγκριτικά του λεονεκτήµατα, θα ρέ ει να ε ενδύσει σε ένα µοντέλο ου θα εµ λουτίσει το τουριστικό ροϊόν, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του και θα διευρύνει την τουριστική ερίοδο, αµβλύνοντας ουσιαστικά την ε οχικότητα. Το ροτεινόµενο Στρατηγικό Σχέδιο ου αρουσιάζεται στην αρούσα µελέτη στηρίζεται σε έξι άξονες δράσης τη διαφορο οίηση του συνολικού τουριστικού ροϊόντος, την αναβάθµιση της οιότητας, τον εµ λουτισµό, την εκ αίδευση και την κατάρτιση του ανθρώ ινου δυναµικού, την ενίσχυση της ε ιχειρηµατικότητας, την ροώθηση και την ροβολή της χώρας µε νέα 15

18 Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ εργαλεία και σύγχρονες µεθόδους, και τον εκσυγχρονισµό των δοµών της δηµόσιας διοίκησης και των µηχανισµών άσκησης της τουριστικής ολιτικής. 16

19 Κεφάλαιο 2 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος 2.1 Το ιεθνές Τουριστικό Περιβάλλον Ο τουρισµός έχει εξελιχθεί αγκοσµίως σε µία α ό τις σηµαντικότερες βιοµηχανίες, α οτελώντας σηµαντικό αράγοντα ανά τυξης και ηγή α ασχόλησης. Α οτελώντας κυρίαρχη δραστηριότητα σε ολλές χώρες, έχει σηµαντικές ε ιδράσεις στους άλλους τοµείς της οικονοµίας και συµβάλλει στη συνολική οικονοµική ανά τυξη των χωρών. Η σηµασία του τουρισµού για την ελληνική οικονοµία είναι µεγαλύτερη α ό ότι για το σύνολο της αγκόσµιας οικονοµίας. Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών ο τουρισµός σηµείωσε αξιοσηµείωτη ρόοδο, συνδεόµενος άµεσα µε την κοινωνικοοικονοµική ανα τυξιακή διαδικασία, καθώς συµβάλλει σηµαντικά στην άνοδο του ε ι έδου διαβίωσης των τουριστικά ανε τυγµένων εριοχών και συνε ώς στην ευηµερία των ολιτών. Ο ε ιχειρηµατικός όγκος του τουρισµού σε αγκόσµια κλίµακα ενδεχοµένως ξε ερνά αυτό των εξαγωγών ετρελαίου, ειδών διατροφής και αυτοκινήτων, ενώ αράλληλα αραµένει η βασική ηγή εισοδήµατος για ολλές ανα τυσσόµενες χώρες. Ο τουρισµός ως οικονοµικός τοµέας συνδέεται άµεσα µε ολλούς άλλους τοµείς της οικονοµίας και της αραγωγής συµβάλλοντας στην αύξηση της α ασχόλησης. Αναφορικά µε τη συµβολή του τουρισµού στην αγκόσµια οικονοµία σηµειώνονται τα κάτωθι: Α ό το 1952 ως το 2007 ο αριθµός των διεθνών τουριστικών αφίξεων αυξήθηκε µε ρυθµό 6,5% κατ έτος, µε α οτέλεσµα ο συνολικός αριθµός των ταξιδιωτών να εκτιναχθεί α ό τα 25 στα 807 εκατοµµύρια. 17

20 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ρυθµός αύξησης του εισοδήµατος ου ροέκυψε α ό αυτές τις αφίξεις ήταν ιδιαίτερα µεγάλος, αγγίζοντας το 11,3% για την ροαναφερθείσα ερίοδο, γιγαντώνοντας την αγκόσµια οικονοµία και αγγίζοντας τα 685 δις δολάρια το Ως το 1950, οι 15 κορυφαίοι ροορισµοί α ορροφούσαν το 88% των αγκόσµιων αφίξεων, µε το οσοστό να µειώνεται στο 75% για το 1970 και στο 57% για το 2007, µε α οτέλεσµα την ιο οµοιόµορφη κατανοµή των οφελών του αγκόσµιου τουρισµού, συµ εριλαµβανοµένων λέον και νέων ροορισµών, ολλοί εκ των ο οίων βρίσκονται στις ανα τυσσόµενες χώρες. Το 2006 χαρακτηρίστηκε ως χρονιά ρεκόρ για την αγκόσµια τουριστική αγορά α ό την λευρά τουλάχιστον του µεγέθους των αγκόσµιων τουριστικών αφίξεων (842 εκ. αφίξεις). Παρ όλες τις α ειλές ου είχαν ε ισηµανθεί α ό αναλυτές αγκοσµίως, ό ως οι τροµοκρατικές ε ιθέσεις, τα ζητήµατα υγειάς και οι αυξανόµενες τιµές του ετρελαίου, η οικονοµική σταθερότητα και οι σταθεροί ρυθµοί ανά τυξης της οικονοµίας σε συνδυασµό µε την δυνατότητα των φορέων του τουριστικού κυκλώµατος να αντιδρούν ιο α οτελεσµατικά στις κρίσεις, οδήγησαν τον τουρισµό σε µια εξαιρετική χρονιά. Ε ι λέον, η ισχυρο οίηση της οικονοµίας αρκετών ασιατικών χωρών, φαίνεται να συντέλεσε σε αυτό σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών αναλυτών. Το 2007 αρουσιάζεται ως το τέταρτο συνεχόµενο έτος σταθερής µεγέθυνσης της αγκόσµιας τουριστικής βιοµηχανίας, η ο οία αρουσιάζεται συνολικά ευ ροσάρµοστη στις οικίλες κρίσεις ου ενδεχοµένως ροκύ τουν. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού ροβλέ ει µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης των διεθνών τουριστικών αφίξεων της τάξης του 4,1% µε ορίζοντα το Συνε ώς, οι διεθνείς αφίξεις αναµένεται ως τότε να ξε εράσουν το 1,5 δις ταξιδιωτών. Ο αγκόσµιος τουρισµός αντιµετω ίζει µεγάλες ροκλήσεις εν όψει του 21ου αιώνα, οι ο οίες σχετίζονται µε τη βιώσιµη και ισόρρο η ανά τυξη, την αντιµετώ ιση των ανισοτήτων σε ζητήµατα λούτου και ευκαιριών αλλά και την ορθή κατανοµή και διαχείριση των υ αρχόντων φυσικών όρων, ό ως ακριβώς συµβαίνει µε κάθε ζωντανό κοµµάτι της αγκόσµιας οικονοµίας ου έρχεται αντιµέτω ο µε τη διαρκώς εξελισσόµενη διεθνή ραγµατικότητα. 18

21 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Με βάση τις τελευταίες τάσεις στην αγκόσµια αγορά των τουριστικών υ ηρεσιών, α ό λευράς ζήτησης αρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές ό ως: µεγαλύτερη συχνότητα ταξιδιών αλλά µε λιγότερες διανυκτερεύσεις, ανά τυξη νέων ροορισµών, ευρεία χρήση του διαδικτύου α ό τους ελάτες για την ε ιλογή ακέτου διακο ών ροσαρµοσµένου στις ατοµικές ανάγκες και ε ιθυµίες, χαµηλά σε κόστος ναύλα, ε ιθετικός ανταγωνισµός µεταξύ των αερο ορικών εταιρειών ου οδηγεί στη µείωση τιµών και ενδυνάµωση του ξενοδοχειακού ροϊόντος «all-inclusive» ως µία σύγχρονη τάση στην τουριστική βιοµηχανία 4. Α ό την λευρά της ροσφοράς και µε δεδοµένο λέον το στοιχείο ότι ο τουρισµός θα συνεχίσει να ανα τύσσεται µε σηµαντικούς ρυθµούς για τα ε όµενα χρόνια ροβλέ εται ότι: θα συνεχισθεί σε αγκόσµιο ε ί εδο η τάση συγκέντρωσης των µεγάλων τουριστικών οργανισµών (tour operators) µέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργιών, θα ενταθεί το φαινόµενο δηµιουργίας τουριστικών ε ιχειρηµατικών αλυσίδων υψηλής οιότητας, θα ανα τυχθούν µικρές εταιρείες διαχείρισης σε το ικό ε ί εδο οι ο οίες και θα ροβάλουν τα λεονεκτήµατα των τουριστικών ροορισµών, θα ανα τυχθούν εραιτέρω τα σήµατα οιότητας ου χαρακτηρίζουν σε µεγάλο βαθµό την τουριστική ταυτότητα του εκάστοτε ροορισµού και θα ανα τυχθούν νέα σύστηµα ωλήσεων µέσα στην ε όµενη 10ετία, στα λαίσια της διαφορο οίησης της λειτουργίας των ταξιδιωτικών οργανισµών. Ό ως ροκύ τει α ό τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού ( ιάγραµµα 1), οι αγκόσµιες τουριστικές αφίξεις α ό το 1995 µέχρι και το 4 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAP/ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

22 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2008 σηµειώνουν αξιοσηµείωτη αύξηση µε εξαίρεση το έτος 2003 ου σηµειώθηκε µείωση σε σχέση µε την ροηγούµενη χρονιά της τάξης του 0,8%. ιάγραµµα 1: Παγκόσµιες τουριστικές αφίξεις (σε εκατοµµύρια) Πηγή: UNWTO/ World Tourism Barometer- Vol 7,No 1,January 2009 Το 2008 σηµειώθηκαν 924 εκατ. αφίξεις τουριστών αγκοσµίως, 16 εκατ. ερισσότερες σε σχέση µε τις αφίξεις του 2007, σηµειώνοντας έτσι µια αύξηση της τάξης του 2%. Η αύξηση, αυτή, οφείλεται, στα θετικά α οτελέσµατα του ρώτου εξαµήνου, καθώς το δεύτερο εξάµηνο σηµειώνεται µια α ότοµη αλλαγή στις τάσεις ου καταγράφουν οι αφίξεις, γεγονός ου καθιστά το 2008 µια χρονιά αντιθέσεων για τον αγκόσµιο τουρισµό. Έτσι, ενώ µεταξύ Ιανουαρίου - Ιουνίου αρατηρείται µια αύξηση 5%, κατά το δεύτερο εξάµηνο οι αγκόσµιες τουριστικές αφίξεις σηµειώνουν τώση 1% σαν α οτέλεσµα της εξαιρετικά ασταθούς αγκόσµιας οικονοµίας (χρηµατοοικονοµική κρίση, αύξηση της τιµής των ροϊόντων και του ετρελαίου, έντονες διακυµάνσεις συναλλαγµατικών ισοτιµιών). Η ανά τυξη ήταν αρνητική τους τελευταίους έξι µήνες του 2008 σε Ευρώ η (-3%) και Ασία (-3%), ό ου η τώση ήταν ακόµα ιο σηµαντική, δεδοµένης της διψήφιας αύξησης ου αρουσίασε το 2007 και της δυναµικής αρουσίας της το ρώτο εξάµηνο του 2008 (+6%). Α ό την άλλη λευρά, η Αµερική (+1%), η Αφρική (+4%) και η Μέση Ανατολή (+5%) αρουσίασαν θετικά α οτελέσµατα το δεύτερο εξάµηνο, αν και µε σηµαντική τώση σε σχέση µε την ερίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου. Στο σύνολο του έτους, όλες οι εριοχές αρουσίασαν αύξηση εκτός α ό την Ευρώ η, ό ου τα νούµερα των 20

23 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ διεθνών αφίξεων αρέµειναν στάσιµα. Τα καλύτερα α οτελέσµατα αρουσιάζουν η Μέση Ανατολή (+11%), η Αφρική (+5%) και η Αµερική (+4%) 5. Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις αφίξεις ανά γεωγραφική εριφέρεια για το 2008 ( ιάγραµµα 2), η Ευρώ η αραµένει η εριοχή µε τον υψηλότερο αριθµό αφίξεων και το µεγαλύτερο µερίδιο ε ί της αγκόσµιας τουριστικής αγοράς και ακολουθούν η ευρύτερη εριοχή τής Ασίας και του Ειρηνικού, η Αµερική, η Μέση Ανατολή και η Αφρική. ιάγραµµα 2: Γεωγραφική κατανοµή παγκόσµιας τουριστικής κίνησης 2008 Αφρική; 5% Μέση Ανατολή; 6% Αµερική; 16% Ευρώπη; 53% Ασία/ Ειρηνικός; 20% Πηγή: UNWTO/ World Tourism Barometer- Vol 7,No 1,January 2009 Σχετικά µε τους ρώτους τουριστικούς ροορισµούς αγκοσµίως βάσει τουριστικών αφίξεων, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (Πίνακας 1) για το 2008, την ρώτη θέση καταλαµβάνει η Γαλλία µε 79,3 εκατ. αφίξεις και ακολουθεί οι Η.Π.Α. µε 58 εκατ. αφίξεις, η Ισ ανία µε 55,6 εκατ. Α ό λευράς ύψους τουριστικών εισ ράξεων, οι Η.Π.Α. διατηρούν την ρώτη θέση µε έσοδα α ό τον τουρισµό $110,1 δισ. για το 2008 και ακολουθούν Ισ ανία και Γαλλία µε $61,6 δισ. και $55,6 δισ. αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι 8 α ό τους 10 ροορισµούς εµφανίζονται και στις δύο λίστες, αυτή της κατάταξης βάσει τουριστικών αφίξεων και αυτή της κατάταξης βάσει τουριστικών εισ ράξεων. 21

24 Πίνακας 1: Οι 10 πρώτοι παγκόσµιοι τουριστικοί προορισµοί Θέση Χώρα Αφίξεις (σε εκατ) Θέση Χώρα Εισ ράξεις (σε δισ. $) 1 Γαλλία 79,3 1 ΗΠΑ 110,1 2 ΗΠΑ 58 2 Ισ ανία 61,6 3 Ισ ανία 57,3 3 Γαλλία 55,6 4 Κίνα 53 4 Ιταλία 45,7 5 Ιταλία 42,7 5 Κίνα 40,8 6 Ην. 30,2 6 Γερµανία 40 Βασίλειο 7 Ουκρανία 25,4 7 Ην. 36 Βασίλειο 8 Τουρκία 25 8 Αυστραλία 23,7 9 Γερµανία 24,9 9 Τουρκία Μεξικό 22,6 10 Αυστρία 21,8 Πηγή: UNWTO/ World Tourism Barometer- Vol 7,No 1,January Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος Η Ελλάδα δεν ανταγωνίζεται λέον µόνο ροορισµούς, ό ως η Ιταλία και η Ισ ανία. Τα τελευταία χρόνια νέοι τουριστικοί ροορισµοί, ό ως η Τουρκία και η Κροατία, ροσφέρουν λέον το ίδιο ροϊόν µε την Ελλάδα (ήλιος και θάλασσα), διεκδικώντας κατά κύριο λόγο µερίδιο α ό τις ίδιες τουριστικές αγορές ου α ευθύνεται και το ελληνικό τουριστικό ροϊόν. Α ευθύνονται κυρίως σε τουρίστες α ό τις χώρες της βορειοδυτικής Ευρώ ης και ροσ αθούν να ροσελκύσουν µαζικό τουρισµό. Κύριο ανταγωνιστικό τους λεονέκτηµα είναι το χαµηλό κόστος των αρεχόµενων υ ηρεσιών. Στον Πίνακα ου ακολουθεί αρουσιάζεται η κατάταξη των ροορισµών της Ευρώ ης για το 2008 τόσο βάσει των τουριστικών αφίξεων όσο και βάση και βάσει των τουριστικών εισ ράξεων. Α ό λευράς αφίξεων η Ελλάδα βρίσκεται στην 10η θέση ίσω α ό αρκετές ανταγωνίστριες χώρες. Η εικόνα, όµως των εισ ράξεων είναι καλύτερη. Το µερίδιο της Ελλάδας στις εισ ράξεις µένει σταθερό τα τελευταία χρόνια και το 2008 η χώρα µας κατέλαβε την 8η θέση, αρά τη µείωση του µεριδίου των αφίξεων. 22

25 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πίνακας 2: Κατάταξη ευρωπαϊκών τουριστικών προορισµών για το 2008 Θέση Χώρα Αφίξεις (σε εκατ) Θέση Χώρα Εισ ράξεις (σε δισ. $) 1 Γαλλία 79,3 1 Ισ ανία 61,6 2 Ισ ανία 57,3 2 Γαλλία 55,6 3 Ιταλία 42,7 3 Ιταλία 45,7 4 Ην. 30,2 4 Γερµανία 40,0 Βασίλειο 5 Ουκρανία 25,4 5 Ην. Βασίλειο 36,0 6 Τουρκία 25,0 6 Τουρκία 22,0 7 Γερµανία 24,9 7 Αυστρία 21,8 8 Αυστρία 21,9 8 Ελλάδα 17,1 9 Ρωσία 20,2 9 Ελβετία 14,4 10 Ελλάδα 15,1 10 Ολλανδία 13,4 11 Πολωνία 13,0 11 Σουηδία 12,5 12 Πορτογαλία 12,3 12 Βέλγιο 12,4 13 Ολλανδία 10,1 13 Ρωσία 11,9 14 Κροατία 9,4 14 Πολωνία 11,7 15 Ουγγαρία 8,8 15 Κροατία 11,0 16 Ελβετία 8,6 16 Πορτογαλία 10,9 17 Ιρλανδία 8,0 17 Τσεχία 7,7 18 Βέλγιο 7,1 18 ανία 6,7 19 Τσεχία 6,6 19 Ιρλανδία 6,3 20 Βουλγαρία 5,8 20 Ουγγαρία 6,0 21 Σουηδία 5,2 21 Ουκρανία 5,8 22 ανία 4,7 22 Νορβηγία 4,7 23 Νορβηγία 4,4 23 Λουξεµβούργο 4,5 24 Φιλανδία 3,6 24 Βουλγαρία 3,8 25 Αλβανία 2,7 25 Φιλανδία 3,1 26 Ισραήλ 2,6 26 Σλοβενία 3,1 27 Κύ ρος 2,4 27 Κύ ρος 2,7 28 Ανδόρα 2,1 28 Σλοβακία 2,6 29 Εσθονία 1,9 29 Ρουµανία 2,0 30 Σλοβενία 1,8 30 Λιθουανία 1,3 Πηγή: UNWTO/ Tourism Highlights 2009 Edition 23

26 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το ε ί εδο τιµών των τουριστικών υ ηρεσιών στην Ελλάδα σε σχέση µε τους αµέσους ανταγωνιστές της είναι ιδιαίτερα κρίσιµο. Στον κάτωθι Πίνακα η Ελλάδα συγκρίνεται µε τους κυριότερους ανταγωνιστικούς µεσογειακούς ροορισµούς, µε βάση ένα δείκτη ανταγωνιστικότητας ως ρος τις τιµές των τουριστικών υ ηρεσιών, ου δηµοσιεύει το World Travel and Tourism Council (WTTC). Πίνακας 3: είκτης ανταγωνιστικότητας τιµών στις τουριστικές υπηρεσίες (2007) Χώρα Τιµή είκτη Τυνησία 90,68 Αίγυ τος 87,09 Τουρκία 84,77 Κροατία 84,17 Μάλτα 74,90 Κύ ρος 71,51 Πορτογαλία 59,65 Ελλάδα 54,41 Ισ ανία 54,28 Γαλλία 51,34 Ιταλία 47,06 Πηγή: WTTC / Travel & Tourism Economic Impact Greece Η Ελλάδα βρίσκεται ίσω α ό τους αναδυόµενους µεσογειακούς τουριστικούς ροορισµούς. Συνε ώς, δεν µ ορεί να ανταγωνιστεί µε βάση το κόστος, αρά µόνο µε βάση την οιότητα των ροσφερόµενων υ ηρεσιών. Η τώση στο µερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια, όσον αφορά τις αφίξεις, ό ως και στον α όλυτο αριθµό ε ισκε τών µέχρι έρυσι α οδίδεται εν µέρει στον ανταγωνισµό α ό χώρες µε χαµηλότερες τιµές και αρόµοια οιότητα τουριστικού ροϊόντος. Η τώση του µεριδίου αγοράς της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια είναι αρόµοια µε αυτή άλλων ώριµων τουριστικών ροορισµών ό ως η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισ ανία. Αντίθετα, χώρες ό ως η Κροατία, η Αίγυ τος και η Τουρκία, αρουσιάζουν σηµαντική αύξηση, καθώς είναι ανα τυσσόµενοι τουριστικοί ροορισµοί, ό ως η Ελλάδα την δεκαετία του Στον Πίνακα ου ακολουθεί η Ελλάδα συγκρίνεται µε του κύριους µεσογειακούς ανταγωνιστικούς ροορισµούς για το έτος Η κατάταξη των χωρών γίνεται µε βάση τις ετήσιες αφίξεις τουριστών (σε εκατοµµύρια), τα έσοδα (σε εκατοµµύρια $) ου α οφέρει ο τουρισµός, τον ληθυσµό, τα έσοδα ανά κάτοικο (σε εκατοµµύρια $), το κατά κεφαλή ΑΕΠ κ.α. Η 24

27 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ συνολική βαθµολογία της χώρας µας είναι για το 2009 είναι 4.9 σε κλίµακα α ό 1-7, γεγονός ου την κατατάσσει στην 24 η θέση. Πίνακας 4: Κατάταξη ανταγωνιστικότητας τουρισµού της Ελλάδας και των ανταγωνιστών για το 2009 Χώρα Σειρά Κατάταξης Αφίξεις (σε εκατ.) Έσοδα (σε εκατ. $) Έσοδα ανά κάτοικο (σε εκατ. $) Έσοδα ανά κάτοικο ως % του κατά κεφαλή ΑΕΠ Ισ ανία 6 η ,0% Πορτογαλία 17 η ,5% Κύ ρος 21 η ,6% Ελλάδα 24 η ,9% Κροατία 34 η ,0% Τουρκία 56 η ,8% Αίγυ τος 64η ,3% Πηγή: ΣΕΤΕ/ The Travel and Tourism Competitiveness Report, Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ 2009 Αναφορικά µε το ξενοδοχειακό δυναµικό της χώρας µας σε σχέση µε αυτό των ανταγωνιστών υ άρχει κορεσµός της ελληνικής αγοράς, χαµηλό οιοτικό κέντρο βάρους, υστέρηση στη χρήση νέων τεχνολογιών και µικρότερο µέγεθος των µονάδων. Το κυριότερο ρόβληµα είναι η υ οα ασχόληση του ελληνικού ξενοδοχειακού δυναµικού, α οτέλεσµα κυρίως της έντονης ε οχικότητας. Πιο συγκεκριµένα, το ελληνικό ξενοδοχειακό δυναµικό χαρακτηρίζεται α ό υ ερ ροσφορά κλινών. Η υ ερ ροσφορά αυτή γίνεται φανερή αν συγκριθεί ο αριθµός ροσφερόµενων κλινών ανά κατοίκους στην Ελλάδα µε µερικούς α ό τους υ όλοι ους µεσογειακούς τουριστικούς ροορισµούς (Σφάλµα! Λανθασµένη αναφορά σελιδοδείκτη στον εαυτό του.). Η Ελλάδα είναι σαφώς ιο κορεσµένη αγορά σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της. 25

28 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πίνακας 5: Αριθµός κλινών / κατοίκους το 2007 Χώρα Κλίνες/ Κατοίκους Ελλάδα Τουρκία 623 Κροατία Ιταλία Ισ ανία Κύ ρος Πορτογαλία Πηγή: Eurostat/ Key figures on supply and use of tourist accommodation in the European Union, Issue number 50/2008 Παράλληλα, το µέγεθος των ελληνικών ξενοδοχειακών µονάδων αραµένει, µε εξαίρεση την Ιταλία, ολύ µικρότερο α ό αυτό των υ ολοί ων µεσογειακών τουριστικών ροορισµών (Πίνακας 6). Πίνακας 6: Αριθµός κλινών/ ξενοδοχειακή µονάδα Ελλάδα Τουρκία Κροατία Ιταλία Ισ ανία Πορτογαλία Κύ ρος Πηγή: Eurostat/ Key figures on supply and use of tourist accommodation in the European Union, Issue number 50/2008 Χαρακτηριστικό ε ίσης των ελληνικών ξενοδοχειακών ε ιχειρήσεων α οτελεί η υστέρηση σε θέµατα εισαγωγής νέων τεχνολογιών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat για το 2005, το 80% των ελληνικών ξενοδοχειακών ε ιχειρήσεων (µε άνω α ό 10 εργαζόµενους) έχει δική του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, ενώ ο µέσος όρος στην Ευρώ η των 25 είναι 89%. Τα αντίστοιχα νούµερα για το σύνολο των ε ιχειρήσεων είναι άντως ολύ χαµηλότερα, 56% για την Ελλάδα και 61% για την Ε.Ε. 25, α οδεικνύοντας ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος υ ήρξε ρωτο όρος στην αξιο οίηση των νέων τεχνολογιών. Η υστέρηση είναι µεγαλύτερη όσον αφορά τη χρηστικότητα 26

29 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αυτών των ιστοσελίδων αφού µόνο οι µισές α ό αυτές στην Ελλάδα αρέχουν ρόσβαση σε τιµοκαταλόγους, σε αντίθεση µε τους κυριότερους ανταγωνιστές. Τέλος, το 31% των ξενοδοχειακών ε ιχειρήσεων στην Ελλάδα δέχεται κρατήσεις µέσω της ιστοσελίδας του, ενώ ο ευρω αϊκός µέσος όρος είναι 35%. Τέλος, ροβληµατικό χαρακτηριστικό των ελληνικών ξενοδοχειακών µονάδων α οτελεί ο βαθµός χρήσης των ξενοδοχειακών κλινών ου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ε οχικότητα ου χαρακτηρίζει τον κλάδο. Η εικόνα του δείκτη χρήσης κλινών είναι ενδεικτική της υστέρησης της Ελλάδας έναντι των ανταγωνιστών µε εξαίρεση άντα την Ιταλία (Πίνακας 7). Πίνακας 7: Χρήση κλινών ξενοδοχειακών µονάδων Ελλάδα Τουρκία Κροατία Ιταλία Ισ ανία Πορτογαλία Κύ ρος % 30% 24% 14% 27% 27% 46% % 27% 24% 13% 26% 26% 40% % 26% 23% 13% 24% 25% 40% % 26% 23% 13% 24% 25% 39% Πηγή: Eurostat/ Key figures on supply and use of tourist accommodation in the European Union, Issue number 50/ Παγκόσµιος Τουρισµός και Οικονοµική Κρίση Σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών & Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) ο αγκόσµιος τουρισµός είναι ένας α ό τους κλάδους ου έχουν ε ηρεαστεί άµεσα α ό την οικονοµική κρίση. Συγκεκριµένα η τουριστική ζήτηση το 2008 µειώθηκε αισθητά, µε τις διεθνείς τουριστικές αφίξεις να αυξάνονται µόνο κατά 2%, έναντι του 6,1% ου ήταν ο ρυθµός ανά τυξης κατά το Σε αυτό το κλίµα, τουρίστες και ε ιχειρήσεις δηµιουργούν νέες τάσεις. Οι τουρίστες µειώνουν την α όσταση και τη διάρκεια αραµονής τους στον ροορισµό και ε ιλέγουν χώρες µε ευνοϊκή συναλλαγµατική ισοτιµία ου ροσφέρουν καλή σχέση οιότητας τιµής. Οι ε ιχειρήσεις αντιµετω ίζουν ταυτόχρονα τα ροβλήµατα της µειωµένης ζήτησης και της δυσκολίας στη χρηµατοδότηση και σε αυτό το λαίσιο αναγκάζονται να αναθεωρήσουν 27

30 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ρακτικές και αντιλήψεις του αρελθόντος και να ε ανεξετάσουν τη σύνθεση και το µέγεθος των δα ανών τους. Οι αρχικές ροβλέψεις του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (Ιανουάριος 2009) για το 2009 έκαναν λόγο για µείωση της τουριστικής ζήτησης της τάξης του -2% - 0%. Οι εν λόγω ροβλέψεις ροφανώς είχαν διατυ ωθεί σε µία ερίοδο κατά την ο οία, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, είχε ε ηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό η οικονοµική δυνατότητα και άρα ο τρό ος ου ραγµατο οιεί κανείς τις διακο ές του, αλλά όχι και η υγεία των τουριστών. εδοµένης, όµως, της εµφάνισης της γρί ης Η1Ν1, ου έχει λάβει λέον διαστάσεις ε ιδηµίας, οι νεότερες εκτιµήσεις είναι ερισσότερο δυσοίωνες, κάνοντας λόγο για µείωση κατά 4% - 6%. Κατά το ρώτο ε τάµηνο του 2009, οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις µειώθηκαν κατά 7%, µε όλους τους µήνες να σηµειώνουν αρνητική ε ίδοση σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του ροηγούµενου έτους. Στην Ευρω αϊκή Ένωση η µείωση στις διανυκτερεύσεις κατά το Α εξάµηνο κινήθηκε στα ίδια ερί ου ε ί εδα (-7,4%), αρόλο ου η οσοστιαία µεταβολή του λήθους των ταξιδιών ανήλθε στο +0,5%. Τα έσοδα έχουν ε ίσης ληγεί, σε µεγαλύτερο βαθµό α ό τις αφίξεις, αφού αραδοσιακά οι τουρίστες σε τέτοιες καταστάσεις τείνουν να ερικό τουν τις δα άνες τους και τη διάρκεια αραµονής τους και να ε ιλέγουν -αν όχι τον εσωτερικό τουρισµόκοντινούς ροορισµούς. Ειδικότερα για τις τουριστικές αγορές ου αφορούν άµεσα την Ελλάδα ροκύ τει ώς η Γερµανική αγορά ροέβη σε µείωση τόσο του λήθος των ταξιδιών της, όσο και της διαρκείας διαµονής της, η αγορά του Ηνωµένου Βασιλείου βρίσκεται σε δυσµενή θέση, εξαιτίας κυρίως της µείωσης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της στερλίνας σε σχέση µε το ευρώ, η ιταλική αγορά ροτιµά τα µεγάλης διαρκείας ταξίδια σε εξωτικούς και µακρινούς ροορισµούς, ενώ η Ρωσική αγορά, αρά την ρωτοφανή ανά τυξή της κατά τα τελευταία χρόνια, δείχνει α ό τις αρχές του 2009 σηµάδια εξασθένησης. Σε µία γενικότερη οιοτική βάση, η οικονοµική κρίση έχει ε ηρεάσει ερισσότερο τον ε αγγελµατικό και λιγότερο τον τουρισµό αναψυχής, έχει ωθήσει σε µεγαλύτερη µείωση της διαρκείας διαµονής και την τουριστική δα άνη α ό τις αφίξεις και έχει ε ηρεάσει ερισσότερο τις δευτερεύουσες (secondary) διακο ές α ό ότι στις κύριες (main). 28

31 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2.4 Οι ιεθνείς Τουριστικές Τάσεις το 2010 Σύµφωνα µε τις ροβλέψεις του διεθνούς online ταξιδιωτικού κολοσσού «Expedia»τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής κίνησης για το 2010 είναι: Τα αγκόσµια αθλητικά γεγονότα θα κυριαρχήσουν στην αγορά. Οι Χειµερινοί Ολυµ ιακοί στο Βανκούβερ, οι Κοινο ολιτειακοί Αγώνες στην Ινδία και το Μουντιάλ στην Νότιο Αφρική θα είναι ο λόγος ου οι χώρες-οικοδεσ ότες των µεγάλων αυτών αθλητικών γεγονότων θα δουν µια µεγάλη αύξηση στις τουριστικές τους αφίξεις, τους ε όµενους 12 µήνες. Η Βραζιλία θα ενισχυθεί ε ίσης σηµαντικά λόγω της διοργάνωσης του Μουντιάλ το 2014 και των Καλοκαιρινών Ολυµ ιακών το Με βάση τις εκτιµήσεις της Expedia στο Μεξικό ήδη άρχισε να ε ανέρχεται η τουριστική κίνηση, µετά την δραµατική τώση α ό τα κρούσµατα του ιού της γρί ης Η1Ν1, ενώ η Χιλή, η Βολιβία και το Περού άρχισαν να γίνονται συνηθισµένοι ροορισµοί για αυτούς ου αναζητούν ένα ιο ξεχωριστό ταξίδι. Χώρες εκτός ευρωζώνης θα κρατήσουν ψηλά την δηµοτικότητά τους εξαιτίας της υψηλής συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ, συµ εριλαµβανοµένων βαλκανικών χωρών ό ως η Κροατία, η Σλοβενία και η Σερβία, καθώς ε ίσης και ιο οι ιο αραδοσιακοί ροορισµοί ό ως η Αίγυ τος και η Τουρκία. Στον ε όµενο χρόνο θα δούµε τους ταξιδιώτες και τους ράκτορες διατεθειµένους να ξοδέψουν ερισσότερα σε τήσεις µεγάλης α όστασης ρος αναζήτηση φθηνότερων διακο ών σε συνάµα οιοτικότερα ξενοδοχεία. Η Ά ω Ανατολή, ό ως η Μαλαισία, το Βόρνεο και η Ινδονησία, θα κερδίσουν δηµοτικότητα, µε ερι ετειώδεις Βρετανούς ου ψάχνουν για ερισσότερα α ό ένα α λό ταξίδι. Η Αγγλία θα συνεχίσει να ελκύει και για τον ε όµενο χρόνο τουρίστες µε ολλούς αραδοσιακούς ροορισµούς ιδανικούς για city breaks. Το Λονδίνο και το Εδιµβούργο θα αραµείνουν οι ιο αγα ηµένοι των εταιριών µαζί µε άλλες µεγάλες όλεις ό ως το Γιόρκ, την Οξφόρδη και το Μ ράιτον. 29

32 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οι χαµηλές τιµές των ξενοδοχείων στις ΗΠΑ θα συνεχίσουν να βάζουν σε ειρασµό τους ταξιδιώτες. Στο Λας Βέγκας, δύο νέα ξενοδοχεία, το 1495-δωµατίων Vdara και το δωµατίων Ariel, είναι µία ε ι λέον ατραξιόν της Πόλης, την ώρα ου ο Μαγικός Κόσµος του Χάρρυ Πότερ, το θεµατικό άρκο ρος τιµήν του γνωστού µικρού ήρωα, είναι έτοιµο να ανοίξει τις όρτες του την άνοιξη διατηρώντας ψηλά της αφίξεις για τα θεµατικά άρκα της Universal Studios αλλά και της όλεις του Ορλάντο γενικότερα. 30

33 Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος 3.1 Μορφές Τουρισµού Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού, ο τουρισµός διακρίνεται σε: 1. εγχώριο, ου αφορά τους κατοίκους µιας χώρας ου ταξιδεύουν εντός αυτής (.χ Έλληνες εντός της Ελλάδας), 2. εξερχόµενο, ου αφορά τους κατοίκους µιας χώρας ου ταξιδεύουν σε άλλη χώρα (.χ Έλληνες ου ταξιδεύουν στην Αγγλία), 3. εισερχόµενο, ου αφορά τους αλλοδα ούς ου ταξιδεύουν σε µια δεδοµένη χώρα (.χ Άγγλοι ου έρχονται στην Ελλάδα). Πέρα α ό τις τρεις βασικές κατηγορίες τουρισµού, υ άρχει και ο λεγόµενος εσωτερικός τουρισµός, ο ο οίος καλύ τει τον εγχώριο και τον εισερχόµενο τουρισµό µαζί, ο εθνικός τουρισµός ου καλύ τει τον εγχώριο και τον εξερχόµενο τουρισµό και τέλος ο διεθνής τουρισµός, ο ο οίος είναι ο εξερχόµενος και ο εισερχόµενος µαζί. Πέρα α ό τις διακρίσεις του τουρισµού στις αρα άνω κατηγορίες, έχουν καθιερωθεί ε ίσης ορολογίες σχετικές µε µορφές τουρισµού µε κριτήριο τα κίνητρα των τουριστών ου ταξιδεύουν. 1. Η ρώτη και ιο διαδεδοµένη µορφή τουρισµού είναι ο µαζικός τουρισµός. Ουσιαστικά εριλαµβάνει τους τουρίστες, ου αναζητούν στο ταξίδι κυρίως ξεκούραση και διασκέδαση, ενώ κύρια χαρακτηριστικά του είναι η µαζικότητα, η οµαδικότητα και ο διεθνισµός. 2. Η δεύτερη µορφή τουρισµού είναι γνωστή ως ειδικός τουρισµός και εριλαµβάνει τον τουρισµό ειδικών ενδιαφερόντων και τον εναλλακτικό τουρισµό. Αφορά ερισσότερο τους τουρίστες ου 31

34 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ε ιλέγουν ειδικές µορφές τουρισµού ανάλογα µε ιο εξειδικευµένα ενδιαφέροντα και κίνητρα ου έχουν και τουρίστες, οι ο οίοι αναζητούν γενικότερα διαφορετικό τύ ο διακο ών. Οι ειδικές µορφές τουρισµού χαρακτηρίζονται α ό οικιλία, α ευθύνονται σε τουρίστες κάθε οικονοµικής δυνατότητας και ροσαρµόζονται δυναµικά στις ροτεραιότητες και τις α αιτήσεις τους. Στόχος της ανά τυξής τους είναι η ροσέλκυση ερισσότερων τουριστών οι ο οίοι θα συµβάλλουν στον εριορισµό ή και την εξάλειψη της ε οχικότητας, µέσω της ε ιµήκυνσης της τουριστικής εριόδου και η οιοτική αναβάθµιση του ροσφερόµενου τουριστικού ροϊόντος. Ορισµένες α ό τις µορφές αυτές είναι: Ο θαλάσσιος τουρισµός, ένας α ό τους λέον συναλλαγµατοφόρους κλάδους της τουριστικής οικονοµίας, µε µερίδιο στα τουριστικά έσοδα ου ανέρχεται σε 9%, αρόλο ου εκ ροσω εί µονάχα το 2% της συνολικής τουριστικής κίνησης. Στην Ελλάδα, το εν λόγω τουριστικό ροϊόν χωρίζεται σε τρεις συνιστώσες: την κρουαζιέρα, το γιώτινγκ και τις εκδροµές µε τα ηµερό λοια. Η κρουαζιέρα α οτελεί δυναµικό υ οκλάδο του θαλάσσιου τουρισµού, τόσο ε ειδή ε ενδύονται σηµαντικά οσά για την κατασκευή λιµενικών υ οδοµών και τη ναυ ήγηση ολυτελών κρουαζιερό λοιων, όσο και εξαιτίας της σηµαντικής εισροής ξένου συναλλάγµατος ου ε ιφέρει. Ε ι λέον, ως τουριστικό ροϊόν συνδυάζει µεγάλο µέρος της τουριστικής αλυσίδας: µεταφορά, διαµονή, διατροφή, ψυχαγωγία. Συχνά στα αρα άνω έρχονται να ροστεθούν οι αγορές, οι αθλητικές και εκ αιδευτικές δραστηριότητες. Η διαφορά της µε το κοµµάτι του γιώτινγκ έγκειται στο ότι η ρώτη δίνει τη δυνατότητα σε µεγάλο λήθος ατόµων να ε ισκεφθούν µεγάλα λιµάνια µετά α ό ολύωρα ταξίδια, ενώ το δεύτερο δίνει τη δυνατότητα σε µικρό λήθος ατόµων να κατα λεύσουν σε µικρά λιµάνια µετά α ό µικρής διάρκειας ταξίδια. To γιώτινγκ ροσφέρει στους ταξιδιώτες άµεση ε αφή µε το θαλάσσιο στοιχείο, τη δυνατότητα να βιώσουν την εµ ειρία της διακυβέρνησης του σκάφους, αλλά και να ε ιλέξουν τον τό ο / τό ους ροορισµού τους. Α ευθύνεται κυρίως σε ελάτες υψηλού εισοδήµατος, ενώ η ζήτηση αρουσιάζει αγκοσµίως σηµαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Τα ηµερό λοια είναι τα σκάφη ου ροσφέρουν υ ηρεσίες ταξιδιών µόνο κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ε ειδή δεν ληρούν τις ροϋ οθέσεις (καµ ίνες, εστιατόριο, κλ.) ροκειµένου να είναι σε θέση να ταξιδέψουν κατά τη διάρκεια της νύχτας ή να διανύσουν µεγάλες α οστάσεις. To 32

35 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τελευταίο διάστηµα, στην Ελλάδα οι υ ηρεσίες ου ροσφέρουν τα ηµερό λοια έχουν αυξηθεί τόσο οσοτικά, όσο και οιοτικά. Ο τουρισµός ευεξίας, ου είναι α οτέλεσµα δύο συνιστωσών: του τουρισµού ιαµατικής υδροθερα είας και του τουρισµού θαλασσοθερα είας. Σύµφωνα µε το European Travel Monitor (ΕΤΜ), οι διακο ές υγείας και ευεξίας αντιστοιχούν στο 15% της ευρω αϊκής τουριστικής αγοράς. Ειδικότερα, η Ευρώ η διαθέτει άνω α ό θέρετρα υγείας και spas, µε τα τελευταία να αυξάνονται κατά 20% ετησίως. Οι αράγοντες ου διαµορφώνουν τη ζήτηση του συγκεκριµένου τουριστικού ροϊόντος είναι η αύξηση της ευαισθησίας για την υγεία και την ευεξία, αλλά και οι αλλαγές στην καταναλωτική συµ εριφορά και τις αξίες. Παγκόσµιος ηγέτης για το συγκεκριµένο τουριστικό ροϊόν είναι η Αυστρία. Τα έσοδα ου αράγει ο συγκεκριµένος τουριστικός κλάδος είναι κατά 30% υψηλότερα σε σχέση µε αυτά των αραδοσιακών µορφών. Η Ελλάδα, διαθέτοντας ολυάριθµες ηγές γεωθερµικών υδάτων, τα τελευταία κυρίως χρόνια έχει δώσει έµφαση στην ιαµατική υδροθερα εία. Ωστόσο οι εγκαταστάσεις ου διαθέτει η χώρα είναι α αραίτητο να εκσυγχρονιστούν. Ο συνεδριακός τουρισµός είναι µία α ό τις λέον ε ικερδείς ειδικές µορφές τουρισµού. Σύµφωνα µε έρευνα ου διεξήχθη (HAPCO), τα κριτήρια για την ε ιλογή της Ελλάδας ως συνεδριακό ροορισµό είναι ο ολιτισµός και η ιστορία της, η ασφάλεια, το κλίµα και η φήµη της (image/reputation), ενώ σύµφωνα άντα µε την εν λόγω έρευνα τα κριτήρια ου η χώρα µας δεν ληροί είναι η ύ αρξη ενός αξιό ιστου PCO (Professional Conference Organizer - ε αγγελµατίας διοργανωτής συνεδρίων), η ευκολία στην εύρεση χρηστικών και ολοκληρωµένων ληροφοριών, η σχέση οιότητας - τιµής και η διοργάνωση εκδηλώσεων σε αξιόλογους ολιτιστικούς και µη χώρους (.χ. µουσεία). Ο αθλητικός τουρισµός, ου αφορά στην ροσέλκυση τουριστών για την αρακολούθηση µεγάλων αθλητικών γεγονότων, αλλά και ε ισκε τών ου λαµβάνουν µέρος σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Συνήθως, οι τουρίστες της κατηγορίας αυτής είναι αρκετά εύ οροι και ε ιζητούν την οιότητα σε όλες τους τις δραστηριότητες. Στα οφέλη ου ροκύ τουν α ό την ανά τυξη του αθλητικού τουρισµού συγκαταλέγονται τα έσοδα α ό τη µετακίνηση, διαµονή, 33

36 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ διατροφή και ψυχαγωγία των φιλάθλων, των αθλητών και των συνοδών τους, η τουριστική και οικονοµική ανά τυξη καθώς ε ίσης και η διεθνής ροβολή της εριοχής ου θα φιλοξενήσει το αθλητικό γεγονός, η αύξηση του τουριστικού Α.Ε.Π., η αύξηση των θέσεων α ασχόλησης, η κατα ολέµηση της ε οχικότητας, η µετατρο ή της Ελλάδας σε δωδεκάµηνο τουριστικό ροορισµό, η αναµόρφωση του ελληνικού τουριστικού µοντέλου και η ροσαρµογή του στις α αιτήσεις της αγκόσµιας ζήτησης. Ειδική µορφή αθλητικού τουρισµού α οτελεί το γκολφ. Η ταξιδιωτική αγορά του γκολφ, δεδοµένης της αύξησης του εισοδήµατος, της αύξησης της αναµενόµενης διάρκειας ζωής, του νέου ιο υγιεινού τρό ου ζωής και των βελτιωµένων και φθηνότερων αεροµεταφορών εκτιµάται ως θα σηµειώνει συνεχή αύξηση για τα ε όµενα χρόνια. Ο χειµερινός τουρισµός είναι ένα τουριστικό ροϊόν ου ε ιλέγεται συνήθως α ό τουρίστες ου ε ιθυµούν να συνδέουν τις διακο ές τους µε την αθλητική τους δραστηριότητα. Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο για την ε ιλογή του ροορισµού τους αίζει η οιότητα και η οσότητα του χιονιού, η οιότητα των υ ηρεσιών και των υ οδοµών, η φυσική οµορφιά του εριβάλλοντος και οι δυνατότητες ου ροσφέρονται για ψυχαγωγία. Ο χειµερινός τουρισµός ε ηρεάζεται σηµαντικά α ό τις κλιµατικές αλλαγές αφού για αράδειγµα ελλείψει χιονιού και κατάλληλων καιρικών συνθηκών, η οσότητα αλλά και η οιότητα του χιονιού δεν θα καταφέρουν να ικανο οιήσουν το τουριστικό κοινό. Ωστόσο δεδοµένης της συνεχούς κλιµατικής µεταβολής και της ανόδου της θερµοκρασίας, το µέλλον του χειµερινού τουρισµού για τη χώρα µας δεν διαγράφεται ιδιαίτερα ευοίωνο. Παράλληλα, τα χιονοδροµικά κέντρα της Ελλάδας µαστίζονται α ό ολλά ροβλήµατα ου ε ηρεάζουν την εύρυθµη λειτουργία τους, ό ως η έλλειψη εξειδικευµένου ροσω ικού, η ανυ αρξία εκ αίδευσης του υφισταµένου ροσω ικού, οι α αρχαιωµένες εγκαταστάσεις, η ανυ αρξία σηµαντικών ε ενδύσεων για την ανακαίνιση ή ε έκταση των εγκαταστάσεων ου ήδη υ άρχουν, κ.α. Ο ολιτιστικός τουρισµός, κατά τον ο οίο ο ε ισκέ της θέλει να γνωρίσει, να κατανοήσει και να εκτιµήσει το βασικό χαρακτήρα ενός τό ου και τον ολιτισµό του συνολικά. Πιο συγκεκριµένα ο ε ισκέ της δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορία, την ολιτιστική εξέλιξη, τα ολιτιστικά δρώµενα, τη γαστρονοµία, την κοινωνική, οικονοµική και ολιτική 34

37 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ δοµή, τον λαό και την κουλτούρα του τό ου ου ε ισκέ τεται. Ο αγροτουρισµός είναι µια ή ια µορφή βιώσιµης τουριστικής ανά τυξης και ολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, µε την ο οία ο ε ισκέ της έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αγροτικές εριοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα το ικά ροϊόντα, την αραδοσιακή κουζίνα και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, τα ολιτισµικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, µε σεβασµό ρος το εριβάλλον και την αράδοση. Ε ίσης, η δραστηριότητα αυτή φέρνει τον ε ισκέ τη σε ε αφή µε τη φύση καθώς και µε τις δραστηριότητες στην ύ αιθρο, στις ο οίες µ ορεί να συµµετέχει, να ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει τη χαρά της εριήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης. Ο τουρισµός υγείας, ου αναφέρεται στη δυνατότητα των ε ισκε τών να κάνουν χρήση υ ηρεσιών υγείας στη χώρα του ταξιδιωτικού ροορισµού τους, αράλληλα και συµ ληρωµατικά µε τις τουριστικές υ ηρεσίες. Ο τουρισµός υγείας είναι ένας δυναµικά ανα τυσσόµενος κλάδος του αγκόσµιου τουρισµού τα τελευταία χρόνια. Η διευκόλυνση των µετακινήσεων µέσω των αερο ορικών συγκοινωνιών και η ταχύτητα στη διάδοση της ληροφορίας µέσω διαδικτύου, καθιστούν τα ταξίδια αυτά εύκολα και οικονοµικά ροσιτά. Ο αστικός τουρισµός ερικλείει µια οικίλη σειρά εµ ειριών ου α οκτώνται στα λαίσια ενός αστικού εριβάλλοντος. Ορίζονται ως «ταξίδια µικρής διάρκειας τα ο οία εριλαµβάνουν 3 διανυκτερεύσεις ή λιγότερες, κατά τη διάρκεια των ο οίων ο ε ισκέ της γνωρίζει τον ολιτισµό, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία της όλη ου ε ισκέ τεται. Ο εκθεσιακός τουρισµός, ου αφορά στη διοργάνωση εκθέσεων, µέσω των ο οίων ευνοείται ιδιαίτερα η γενικότερη οικονοµική, εµ ορική και τουριστική ανά τυξη, ό ως και η εργασιακή τόνωση των εριοχών στις ο οίες λαµβάνουν χώρα τα εκθεσιακά γεγονότα. Στα οφέλη α ό τη διοργάνωση εκθέσεων συγκαταλέγονται η κατα ολέµηση της ε οχικότητας, η ροσέλκυση ερισσότερων τουριστών τους υ όλοι ους µήνες µέσω της ροβολής του ροορισµού, η τόνωση της οικονοµίας αλλά και η κατα ολέµηση της ανεργίας, αφού α αιτείται µεγάλος αριθµός α ασχολούµενων. 35

38 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο τουρισµός τρίτης ηλικίας, ου α οτελεί µία α ό τις λέον ενδιαφέρουσες µορφές, δεδοµένης της αρατηρούµενης κατά τα τελευταία χρόνια, αλλά και της ροβλε όµενης αύξησης του µέσου όρου ζωής αγκοσµίως, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι το οσοστό συµµετοχής ατόµων τρίτης ηλικίας στον συνολικό αριθµό τουριστών βαίνει συνεχώς αυξανόµενο. O θρησκευτικός τουρισµός, ου είναι το σύνολο των τουριστικών δραστηριοτήτων ου εκτυλίσσονται γύρω α ό χώρους και µνηµεία θρησκευτικής σηµασίας. 3.2 Η Τουριστική Βιοµηχανία στην Ελλάδα Ο κλάδος του τουρισµού είναι ένας α ό τους σ ουδαιότερους αραγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας, στον ο οίο η χώρα µας διαθέτει αναµφισβήτητα συγκριτικά λεονεκτήµατα. Στους τό ους ό ου ανα τύσσεται ο τουρισµός υ άρχει οικονοµική άνθηση µεγάλου αριθµού αρά λευρων ε ιχειρήσεων και ε αγγελµάτων, µεγάλων τουριστικών συγκροτηµάτων, ξενοδοχειακών και µη ξενοδοχειακών τουριστικών καταλυµάτων, εστιατορίων, τουριστικών λεωφορείων, τουριστικών γραφείων, θαλασσίων και αστικών εγκαταστάσεων, αξιοθέατων ιστορικών και άλλων µνηµείων, εµ ορικών ε ιχειρήσεων (χονδρικού και λιανικού εµ ορίου), λαϊκής τέχνης, κ.ά. Η ευηµερία αρκετών όλεων και της ελληνικής εριφέρειας, ιδιαιτέρως δε εριοχών ου δεν έχουν στενούς δεσµούς µε τα οικονοµικά κέντρα, συνδέεται άµεσα µε τον τουρισµό ή τον συνδυασµό αγροτικών και τουριστικών δραστηριοτήτων. Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ταξιδίων και Τουρισµού (WTTC) χρησιµο οιεί δύο έννοιες για να αναλύσει τη συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ. Στην ρώτη εριλαµβάνεται η «τουριστική βιοµηχανία», ου εµ εριέχει τις άµεσα συνδεόµενες τουριστικές δραστηριότητες ό ως οι ε ιχειρήσεις ξενοδοχειακών και µη ξενοδοχειακών τουριστικών καταλυµάτων, οι ε ιχειρήσεις εστιάσεως, οι αερο ορικές και ακτο λοϊκές µεταφορές ε ιβατών και ΙΧ αυτοκινήτων, οι εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τα τουριστικά ρακτορεία και γραφεία, κ.ά. Στην έννοια της «τουριστικής οικονοµίας» εριλαµβάνεται η τουριστική βιοµηχανία και ε ι λέον: 1. οι κεφαλαιουχικές δα άνες ου ραγµατο οιούνται είτε α ό εταιρίες ου δραστηριο οιούνται άµεσα στον τουριστικό κλάδο είτε α ό την κυβέρνηση όταν αυτές ε ιδιώκουν κατά κύριο λόγο στην αροχή της αναγκαία τουριστικής υ οδοµής και 36

39 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2. κυβερνητικές δα άνες για τη δηµιουργία / βελτίωση ολιτιστικών κέντρων και κέντρων αναψυχής και άλλων υ ηρεσιών ου σχετίζονται άµεσα µε τον ατοµικό ε ισκέ τη καθώς και υ ηρεσίες ιο γενικού τύ ου ό ως διαφηµιστικές εκστρατείες για τον τουρισµό, κ.ά. Ο Πίνακας 8 α οτυ ώνει την ροστιθέµενη αξία της «τουριστικής οικονοµίας» ως οσοστό του ΑΕΠ και την α ασχόληση στην τουριστική οικονοµία ως οσοστό της συνολικής α ασχολήσεως, σύµφωνα µε συγκρίσιµα στοιχεία του WTTC. Το 2008, η τουριστική οικονοµία στην Ελλάδα συνέβαλε στη δηµιουργία του 16,3% της συνολικής ροστιθέµενης αξίας στην οικονοµία και στη δηµιουργία του 19,8% της συνολικής α ασχόλησης. Με αυτές τις µετρήσεις, η συµβολή του τουρισµού στην ελληνική οικονοµία είναι σχεδόν ισοδύναµη µε εκείνη στην Ισ ανία (µε µεγαλύτερη συµβολή στην α ασχόληση στην Ελλάδα), ενώ είναι µεγαλύτερη α ό όλες τις άλλες µεγάλες χώρες της Ζώνης του Ευρώ. 37

40 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πίνακας 8: Συµβολή του τουρισµού στο ΑΕΠ και την απασχόληση στις χώρες της Ευρωζώνης Ακαθάριστη ροστιθέµενη αξία ως % της συνολικής Α ασχόληση ως % της συνολικής Κύ ρος 21,2 19,7 18,3 26,8 24,7 22,9 Μάλτα 23,3 23,0 22,6 28,2 27,6 27,1 Ισ ανία 16,7 16,8 16,3 17,6 17,3 17,0 Ελλάδα 17,2 16,3 16,2 20,8 19,8 19,6 Πορτογαλία 15,2 15,5 15,6 19,0 18,8 18,9 Σλοβακία 13,9 13,5 14,1 12,1 11,8 12,3 Αυστρία 13,6 13,8 13,7 16,3 16,0 15,8 Σλοβενία 12,6 12,5 12,3 14,1 13,9 13,6 Γαλλία 10,6 10,5 10,2 12,6 12,6 12,4 Ιταλία 10,1 9,8 9,6 11,3 11,0 10,6 Λουξεµβούργο 7,8 8,5 8,8 12,0 12,7 12,7 Βέλγιο 8,6 8,9 8,7 9,0 9,2 8,9 Γερµανία 8,2 8,0 7,9 8,6 8,3 8,1 Σουηδία 7,4 7,5 7,4 7,3 7,3 7,3 Ολλανδία 7,9 7,5 7,1 7,5 7,1 6,8 Ιρλανδία 7,0 6,9 6,5 6,5 6,3 5,8 Πηγή: WTTC/ Travel & Tourism Economic Impact 2007, 2008, 2009 Τα συνολικά έσοδα της χώρας α ό τον εξωτερικό τουρισµό ανήλθαν το 2008 στα 11,64 δισ., δηλαδή στο 4,8% του ΑΕΠ. Οι εισ ράξεις αυτές, ου α οτελούν τη συνολική δα άνη των ξένων τουριστών στην Ελλάδα, σηµείωσαν µέση ετήσια αύξηση 4,2% στην ερίοδο και έχουν και εισαγωγικό κόστος, αφού ένα οσοστό α ό τα ροϊόντα ου αγόρασαν οι ξένοι τουρίστες στην Ελλάδα ήταν εισαγόµενα. Ό ως φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα, η συµβολή των εισ ράξεων α ό τον εξωτερικό τουρισµό στο ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι α ό τις υψηλότερες µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Α ό την άλλη λευρά, οι ληρωµές α οδεικνύουν ότι οι Έλληνες στη µεγαλύτερη λειοψηφία ροτιµούν ως τό ο διακο ών την Ελλάδα, αφού δα ανούν µικρό µόνο µέρος του για διακο ές στο εξωτερικό. Συγκεκριµένα για τα έτη 2006, 2007 και 2008 στην Ελλάδα οι δα άνες για διακο ές στο εξωτερικό ανέρχονταν στο 1,1% του ΑΕΠ για κάθε έτος, έναντι 1,26% έως 1,37% στην Ισ ανία, 2,7% έως 3,0% στην Αυστρία, 1,7% έως 1,8% στην Πορτογαλία, 2,9% έως 3,2% στην Σουηδία, 2,6% στο Ην. Βασιλείου σε κάθε 38

41 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ έτος και 2,5% στη Γερµανία σε κάθε έτος. Έτσι, το λεόνασµα στο τουριστικό ισοζυγίου στην Ελλάδα είναι το τρίτο υψηλότερο α ό όλες τις χώρες ου συµ εριλαµβάνει ο Πίνακας 9. Πίνακας 9: Εισπράξεις και πληρωµές τουριστικού ισοζυγίου (ποσά σε εκατ. Ευρώ) Εισ ράξεις Πληρωµές Τουριστικό Ισοζύγιο % ΑΕΠ % ΑΕΠ % ΑΕΠ 2008 Κροατία ,8% ,6% ,1% Κύ ρος ,0% ,3% ,7% Ελλάδα ,8% ,1% ,7% Σλοβενία ,6% ,3% ,3% Πορτογαλία ,5% ,8% ,7% Βουλγαρία ,4% ,7% ,7% Ισ ανία ,8% ,3% ,6% Αυστρία ,3% ,7% ,5% Τουρκία ,0% ,5% ,5% Εσθονία ,2% ,4% ,8% Τσεχία ,5% ,1% ,4% Ουγγαρία ,9% ,6% ,3% Ιταλία ,0% ,3% ,7% Σλοβακία ,7% ,3% ,5% Γαλλία ,9% ,5% ,4% Πολωνία ,2% ,8% ,4% ΗΠΑ ,9% ,6% ,3% Ρουµανία ,0% ,1% ,1% Ια ωνία ,2% ,6% ,4% Σουηδία ,6% ,2% ,6% ανία ,0% ,8% ,9% Ολλανδία ,5% ,5% ,0% Λετονία ,4% ,4% ,0% Ην ,4% ,6% ,2% Βασίλειο Βέλγιο ,4% ,7% ,3% Γερµανία ,1% ,5% ,4% Ιρλανδία ,3% ,8% ,5% Πηγή: WTTC/ Travel & Tourism Economic Impact 2007, 2008, 2009 Σύµφωνα µε τις νεότερες µετρήσεις του Παγκόσµιου Συµβουλίου Τουρισµού και Ταξιδίων για το έτος 2009 και βάσει της µεθοδολογίας Travel &Tourism 39

42 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Satellite Accounts, ο τουριστικός τοµείς καλύ τει το 7,4% του συνολικού ΑΕΠ της Ελλάδας το 2009, ενώ εκτιµάται ότι το εν λόγω οσοστό θα αυξηθεί σε 7,6% το Η σχετική ζήτηση θα διαµορφωθεί στο ύψος των 41,7 δισ. το 2009, ενώ σύµφωνα µε τον ίδιο άντα φορέα, το 2019 η τουριστική ζήτηση ροβλέ εται να ανέλθει στο ύψος των 76,1 δισ. Οι ε ενδύσεις στον κλάδο εκτιµούνται σε 5,8 δισ. το 2009, συµβάλλοντας κατά 14,3% στο σύνολο των ε ενδύσεων της χωράς. Για το 2019 οι ε ενδύσεις θα φθάσουν τα 11,3 δισ., καταλαµβάνοντας το 14,7% των συνολικών ε ενδύσεων. Το µέγεθος της α ασχόλησης του τουριστικού τοµέα εκτιµάται σε 894 χιλ. θέσεις εργασίας το 2009, συµβάλλοντας κατά 19,6% στο σύνολο της α ασχόλησης. Το αντίστοιχο µέγεθος για το 2019 ροβλέ εται ότι θα διαµορφωθεί σε χιλ. θέσεις εργασίας (20,2% στη συνολική α ασχόληση) 5. Η Ελλάδα διαθέτει σήµερα ξενοδοχειακές µονάδες συνολικής δυναµικότητας κλινών (Νοέµβριος 2009), η συντρι τική λειονότητα των ο οίων είναι ξενοδοχεία κλασικού τύ ου, κατηγορίας 2** και 3*** αστέρων, ου λειτουργούν ε οχικά και έχουν µέσο µέγεθος 76 κλίνες ανά µονάδα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Ε ιµελητηρίου, το 2007 καταγράφηκαν κλίνες έναντι κλινών το 1990 (µέση ετήσια µεταβολή 4,2%). Στη δεκαετία του 1970 σηµαντική αύξηση αρουσίασαν οι κλίνες υψηλών κατηγοριών σε αντίθεση µε τη δεκαετία του 1980 κατά την ο οία αυξήθηκαν οι κλίνες των µικρότερων κατηγοριών, γεγονός στο ο οίο συνέβαλε σε σηµαντικό βαθµό ο ανα τυξιακός νόµος 1262/82. Αντίθετα, η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται ως η ε οχή των ε εκτάσεων, των ανακαινίσεων και του εκσυγχρονισµού των υφισταµένων µονάδων, δεδοµένου ότι η κρίση ου ανέκυψε στον ελληνικό τουρισµό οδήγησε σε µείωση του ρυθµού ίδρυσης νέων ξενοδοχειακών καταλυµάτων. Συσχετίζοντας τα αρα άνω στοιχεία, αρατηρείται διαχρονική αύξηση του δείκτη αφίξεων ανά ξενοδοχειακή κλίνη α ό το 1997 µέχρι και το Στην αύξηση αυτή και τη διαµόρφωση της σηµερινής εικόνας του ξενοδοχειακού δυναµικού θα ρέ ει αράλληλα να ληφθούν υ όψη, σύµφωνα µε αράγοντες του εξεταζόµενου κλάδου, τα εξής: Η ολιτική δηµιουργίας νέων µονάδων δεν ακολούθησε τις συγκεκριµένες ανάγκες του ελληνικού τουρισµού τόσο σε οιοτικό ε ί εδο όσο και σε ό,τι αφορά στη χωροταξική κατανοµή τους. Αυτό είχε ως α οτέλεσµα τη δηµιουργία ενός οσοτικά ικανο οιητικού αριθµού κλινών, χωρίς όµως να ακολουθηθούν οιοτικές ροδιαγραφές και να ληφθούν υ όψη µακρο ρόθεσµες τάσεις της αγοράς. Οι ε ενδύσεις εκσυγχρονισµού α οτελούν ουσιαστικό στοιχείο για τη βελτίωση του ξενοδοχειακού δυναµικού, ωστόσο δεν 5 WTTC/ Travel & Tourism Economic Impact Greece

43 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ µ ορούν να ε ιλύσουν τη βασική ανάγκη α ουσίας νέων ξενοδοχειακών µονάδων. Η ολιτική των κινήτρων δηµιουργίας νέων µονάδων αλλά και γενικότερα της ενίσχυσης των τουριστικών ε ενδύσεων µέσω των ανα τυξιακών νόµων ήταν ασαφής, χωρίς να λαµβάνει υ όψιν τις ιδιαιτερότητες του τουρισµού. Αυτό έχει σχέση τόσο µε το ύψος των κινήτρων όσο και µε τη γεωγραφική κατανοµή αυτών. Το α οτέλεσµα ήταν να αρέχονται ενισχύσεις για τη δηµιουργία ε ενδύσεων σε εριοχές ου ήταν εκτός τουριστικής αγοράς, µε συνέ εια ή να µη συγκέντρωναν ε ενδυτές ή οι ε ενδύσεις στην ορεία να ε έβαιναν µη βιώσιµες. Ε ι λέον, τα κίνητρα αυτά εριέ λεξαν ερισσότερο τα ράγµατα, καθώς δεν α οτελούσαν µέρος ενός γενικότερου λαισίου τουριστικής ολιτικής και είχαν µόνο οικονοµική διάσταση, δηµιουργώντας έτσι µια ροβληµατική κατάσταση 6. Σχετικά µε την κατανοµή του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας κατά κατηγορία, τα ερισσότερα είναι ξενοδοχεία Γ κατηγορίας (2*), ο αριθµός των ο οίων ανήλθε το 2007 σε Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία Β κατηγορίας (3*) µε µονάδες και τα ξενοδοχεία &Ε κατηγορίας (1*) µε µονάδες. Τα ξενοδοχεία Α κατηγορίας (4*) ήταν αρκετά λιγότερα (1.048 µονάδες), ενώ ακόµη λιγότερα ήταν τα ξενοδοχεία ολυτελείας (*5) µε 199 µονάδες. Στον αµέσως ε όµενο Πίνακα φαίνεται η εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναµικού της χώρας α ό το 1990 έως και το 2007, ενώ στο ιάγραµµα 3 α εικονίζονται οι κατηγορίες των ξενοδοχείων της χώρας µας για το έτος ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ICAP/ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

44 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πίνακας 10: Αριθµός ξενοδοχείων ανά έτος και κατηγορία Έτος ΑΑ Α Β Γ & Ε ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο/ ΙΤΕΠ - Η εικόνα του ξενοδοχειακού δυναµικού της Ελλάδος, Οκτώβριος 2009 ιάγραµµα 3: Κατηγορίες ξενοδοχείων (2007) Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΜΒΑTourism.gr Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισµό στην Ελλάδα

45 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αναφορικά µε τη γεωγραφική κατανοµή του συνόλου των ξενοδοχειακών κλινών της χώρας, µε βάση τα στοιχεία του 2007 αρουσιάζεται µία υ ερσυγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναµικού σε τέσσερις µόνο εριοχές της χωράς (Πίνακας 11, ιάγραµµα 4). Συγκεκριµένα, ε ί του συνόλου κλινών, στην εριφέρεια της Κρήτης λειτουργούσαν κλίνες και ακολουθούν τα ωδεκάνησα µε κλίνες, η εριφέρεια Μακεδονίας µε κλίνες και η εριφέρεια της Στερεάς Ελλάδας µε κλίνες. Πίνακας 11: Αριθµός κλινών ανά Περιφέρεια (2007) Περιφέρεια Κλίνες Στερεά Ελλάδα Ή ειρος Μακεδονία Πελο όννησος Θεσσαλία Θράκη 6501 Νησιά Αιγαίου Κρήτη Κυκλάδες ωδεκάνησα Ιόνια Νησιά ΣΥΝΟΛΟ Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΜΒΑTourism.gr Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισµό στην Ελλάδα ιάγραµµα 4: Αριθµός κλινών ανά Περιφέρεια (2007) Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΜΒΑTourism.gr Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισµό στην Ελλάδα

46 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στο ιάγραµµα ου ακολουθεί αρουσιάζεται ο αριθµός των κλινών ανά κατηγορία ξενοδοχείου για το έτος ιάγραµµα 5: Αριθµός κλινών ανά κατηγορία ξενοδοχείου (2007) Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΜΒΑTourism.gr Στατιστικά στοιχεία για τον τουρισµό στην Ελλάδα Η µέχρι σήµερα ασκηθείσα ολιτική ε ενδυτικών κινήτρων δεν κατάφερε να ε ιλύσει το ρόβληµα, κατά το διάστηµα του Μαΐου 2005 µέχρι τον Ιούλιο του 2008 και µέσω του Ανα τυξιακού Νόµου 3299/04 ευνοήθηκαν οι ήδη ανε τυγµένες τουριστικά εριοχές, ενώ οι ε ενδύσεις ου ραγµατο οιήθηκαν αφορούσαν κατά κύριο λόγο εκσυγχρονισµό ξενοδοχείων ή ίδρυση και ε έκταση των ξενοδοχειακών µονάδων. Ο υ ολογισµός της λεονάζουσας οσότητας καταλυµατικού δυναµικού, α οκαλύ τει ότι το διαθέσιµο καταλυµατικό δυναµικό υ ερβαίνει το 184,7% της τρέχουσας ζήτησης, χωρίς συνυ ολογισµό της οσότητας κλινών των ενοικιαζόµενων δωµατίων. Αυτό σηµαίνει ότι η εφικτή αραγωγική δυναµικότητα του α οθέµατος ξενοδοχειακών κλινών ανέρχεται σε διανυκτερεύσεις της τάξεως των Ο αριθµός αυτός είναι ικανός να καλύψει αυξανόµενη ζήτηση δεκατεσσάρων (14) ετών, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αυξήσεως της τάξεως του 8%. Ο δείκτης του κύκλου εργασιών στον τοµέα υ ηρεσιών αροχής καταλύµατος και εστίασης ου αρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραµµα καταδεικνύει την έντονη ε οχικότητα του κλάδου. 44

47 Α ΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιάγραµµα 6: Εξέλιξη του κύκλου εργασιών στον τοµέα του τουρισµού για την Ελλάδα ( ) Πηγή: ΕΣΥΕ/ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης είναι : η ετερογένεια, καθώς διαφορετικοί αραγωγικοί κλάδοι εµ λέκονται στην αραγωγή και διάθεση των ροϊόντων ου ε ιδιώκει να καταναλώσει ο τουρίστας, η ε οχικότητα, ου χαρακτηρίζει σε µεγάλο βαθµό τη ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό ροϊόν, η ελαστικότητα (η τουριστική ζήτηση είναι κατά κανόνα ελαστική ως ρος το εισόδηµα και σχετικώς ανελαστική ως ρος την τιµή) και η εναλλακτική της φύση, µε την έννοια ότι η ζήτηση για τουρισµό ε ηρεάζεται α ό τις ολιτιστικές και τις κοινωνικο ολιτικές συνθήκες ου ε ικρατούν σε έναν ροορισµό. Η τουριστική ζήτηση διακρίνεται σε: ζήτηση ροερχόµενη α ό τα νοικοκυριά (καταναλωτική ζήτηση, ου εκφράζεται µε την αγορά µεµονωµένων τουριστικών ακέτων), ζήτηση ροερχόµενη α ό το δηµόσιο (καταναλωτική και ε ενδυτική, ου σκο ό έχει την αροχή δηµόσιων τουριστικών υ ηρεσιών για την εξυ ηρέτηση των τουριστών) και 45

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 2020 ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Το αρόν ερωτηµατολόγιο α οτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media

Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Έρευνα * Τίτλος: Το youtube «τρώει» το facebook! Υ ότιτλος: Οι συνήθειες αλλά και οι τάσεις ανάµεσα στους Έλληνες χρήστες των social media Ολοκληρώθηκε ρόσφατα η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής ικτύωσης 2013-2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ H ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Περιεχόµενα Ι. Υφιστάµενη κατάσταση...1 Γενικά...1 Αριθµός ε ιχειρήσεων...1 Α ασχολούµενοι Ε ί εδο µισθών...1 υνατότητες χρηµατοδότησης...2 Κύρια ροβλήµατα...3 Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγικό Management: Καθορισµός Στρατηγικής Χρήστος Αθανασό ουλος Εαρινό εξάµηνο 2010-2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Management Μάνατζµεντ ιοίκηση Στρατηγικό Management

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Απριλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - εκεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 11 Ιανουαρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2015 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Ιουλίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου - Μαρτίου 2016 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου :

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα σαράντα ένα (41) µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 356 /2015 Θ Ε Μ Α : «Η ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΙΑΥΛΟΣ Α ασχόλησης ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ 06/11/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 12 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ρος δυνητικά ωφελούµενους για συµµετοχή στην ράξη «ΤΟΠΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ανα τυξιακή Σύµ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά εύτερης Κατοικίας

Αγορά εύτερης Κατοικίας Αγορά εύτερης Κατοικίας Rhodes Tourism Forum 2006 10-11 Νοεµβρίου Θάλεια ρουσιώτου 1 Η Αγορά της εύτερης Κατοικίας στην Ευρώπη Ιστορικό Χρονολογείται από τη δεκαετία του 70 και συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. «Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης. ηµιουργία µιας Περιφερειακής Ανα τυξιακής και Συµβουλευτικής Ενεργειακής Οµάδας» της Ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

1) Αναφέρατε 5 χώρες π ου βρίσκονται στα κεντρικά υψίπ εδα της Ευρώπ ης.

1) Αναφέρατε 5 χώρες π ου βρίσκονται στα κεντρικά υψίπ εδα της Ευρώπ ης. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 1) Αναφέρατε 5 χώρες π ου βρίσκονται στα κεντρικά υψίπ εδα της Ευρώπ ης. 2) Να αναφέρετε τους νομούς των νησιών του Αιγαίου (π λην Ευβοίας και Κρήτης). Ποιες είναι οι π ρωτεύουσες τους ; 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β2Β ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.

ΜΕΛΕΤΗ /ΝΣΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 13.175,00 Φ.Π.Α. 13%: 1.712,75 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) Αρµόδιος : Γκαµούλου Αµαλία Ταχ. /νση : Καραολή ηµητρίου 2 Ταχ. Κώδικας:152-32 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008

ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: έτους 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2009 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση το 2008 των αφίξεων μη-κατοίκων από το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα