TravelMate Σειρά Οδηγός Χρήστη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TravelMate Σειρά 4060. Οδηγός Χρήστη"

Transcript

1 TravelMate Σειρά 4060 Οδηγός Χρήστη

2 Copyright Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 4060 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Ιούλιος 2005 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες σε αυτήν την έκδοση δίχως την υποχρέωση να ειδοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για αυτές τις αναθεωρήσεις ή αλλαγές. Τέτοιου είδους αλλαγές θα ενσωµατώνονται σε νέες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου ή συµπληρωµατικών εγγράφων και εκδόσεων. Η εταιρία δεν δίνει εγγυήσεις, είτε εκφραζόµενες είτε υπαινισσόµενες, σχετικά µε τα περιεχόµενα του παρόντος και αποκηρύσσεται ρητώς τις υπαινισσόµενες εγγυήσεις εµπορευσιµότητας ή καταλληλότητας για ένα συγκεκριµένο σκοπό. Καταγράψτε τον αριθµό µοντέλου, το σειριακό αριθµό, την ηµεροµηνία αγοράς, και το µέρος αγοράς στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ο σειριακός αριθµός και ο αριθµός µοντέλου αναγράφονται στην ετικέτα που είναι κολληµένη στον υπολογιστή σας. Όλη η αλληλογραφία που αφορά τη µονάδα σας θα πρέπει να περιλαµβάνει το σειριακό αριθµό, τον αριθµό µοντέλου, και τις πληροφορίες αγοράς. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή κάποιου µέρους της παρούσας έκδοσης, η αποθήκευσή του σε σύστηµα ανάκτησης, ή η µετάδοση, µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικά, µηχανικά, µέσω φωτοαντιγράφου, καταγραφής, ή άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της Acer Incorporated. Φορητό PC TravelMate Σειρά 4060 Αριθµός Μοντέλου: Σειριακός Αριθµός: Ηµεροµηνία Αγοράς: Τόπος Αγοράς: Το Acer και το λογότυπο Acer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Acer Incorporated. Ονόµατα προϊόντων ή εµπορικά σήµατα άλλων εταιριών χρησιµοποιούνται στο παρόν µόνο για λόγους προσδιορισµού και ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρίες τους.

3 iii Οδηγίες περί διάθεσης Απαγορεύεται η ρίψη της εν λόγω ηλεκτρονικής συσκευής στα απορρίµµατα κατά τη διάθεση. Για ελαχιστοποίηση της µόλυνσης και διασφάλιση της απόλυτης προστασίας του παγκόσµιου περιβάλλοντος, παρακαλούµε φροντίστε για την ανακύκλωση αυτής. ΗΠΑ Αφορά ηλεκτρονικά προϊόντα τα οποία περιλαµβάνουν µόνιτορ ή οθόνη τύπου LCD/CRT: Η/Οι λυχνία(ες) στο εσωτερικό του εν λόγω προϊόντος περιέχει(ουν) υδράργυρο και θα πρέπει ως εκ τούτου η ανακύκλωση ή διάθεσή της(τους) να πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των τοπικών, πολιτειακών ή οµοσπονδιακών νόµων. Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στην Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών στη διεύθυνση: Όσον αφορά τη διάθεση λυχνιών αναλόγως του τύπου αυτών, ανατρέξτε στη διεύθυνση:

4 iv Όλα µε τη σειρά τους Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τη σειρά φορητών PC TravelMate για τις ανάγκες σας για φορητό υπολογιστή. Οι οδηγοί σας Για να σας βοηθήσουµε να χρησιµοποιήσετε το TravelMate σας, έχουµε σχεδιάσει ένα σετ οδηγών: Πρώτα απ όλα, η αφίσα Μόνο για αρχάριους... σας βοηθάει να ξεκινήσετε τη ρύθµιση του υπολογιστή σας. Ο τυπωµένος Οδηγός Xρήστη παρουσιάζει τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες του νέου σας υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ο υπολογιστής µπορεί να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας, ανατρέξτε στον AcerSystem User's Guide. Ο οδηγός αυτός περιλαµβάνει λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε θέµατα όπως τα βοηθητικά προγράµµατα του συστήµατος, την επαναφορά δεδοµένων, τις επιλογές επέκτασης και την αντιµετώπιση προβληµάτων. Επιπλέον, περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε την εγγύηση καλής λειτουργίας και τους γενικούς κανονισµούς όπως και τις προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό υπολογιστή. ιατίθεται σε µορφή Portable Document Format (PDF) και έχει προ-εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα για την πρόσβαση σε αυτόν. 1 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, στην επιλογή Όλα τα προγράµµατα, και στην εντολή AcerSystem. 2 Κάντε κλικ στην επιλογή AcerSystem User's Guide. Σηµείωση: Για να δείτε το αρχείο πρέπει να είναι εγκαταστηµένο το πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader. Αν δεν είναι εγκατεστηµένο το Adobe Acrobat Reader στον υπολογιστή σας, η επιλογή του AcerSystem User's Guide θα εκτελέσει πρώτα το πρόγραµµα εγκατάστασης του Acrobat Reader. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Για οδηγίες σχετικά µε το πώς να χρησιµοποιήσετε το πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader, προσπελάστε το µενού Βοήθεια και Υποστήριξη. Βασική φροντίδα και συµβουλές για τη χρήση του υπολογιστή σας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας Για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, απλά πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί τροφοδοσίας κάτω από την οθόνη LCD δίπλα στα πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσοψη" στη σελίδα 1 για τη θέση του κουµπιού ρεύµατος.

5 v Για να απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, κάντε ένα από τα ακόλουθα: Χρησιµοποιήστε την εντολή Τερµατισµός (shutdown) των Windows Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, στην επιλογή Απενεργοποίηση υπολογιστή και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιµο. Χρησιµοποιήστε το κουµπί τροφοδοσίας Μπορείτε επίσης να κλείσετε τον υπολογιστή σας κλείνοντας το καπάκι της οθόνης, ή πατώντας το συνδυασµό πλήκτρων ύπνου <Fn> + <F4>. Σηµείωση: Αν δε µπορείτε να απενεργοποιήσετε κανονικά τον υπολογιστή σας, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί τροφοδοσίας για περισσότερα από τέσσερα δευτερόλεπτα ώστε να απενεργοποιηθεί ο υπολογιστής. Αν απενεργοποίησετε τον υπολογιστή σας και θέλετε να τον ενεργοποιήσετε ξανά, περιµένετε τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα πριν να τον ανοίξετε. Φροντίδα του υπολογιστή σας Ο υπολογιστή σας θα σας εξυπηρετεί καλά αν τον φροντίζετε. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή άµεσα σε ηλιακό φως. Μην τον τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερµότητας, όπως το καλοριφέρ. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε θερµοκρασίες κάτω των 0 C (32 F) ή πάνω των 50 C (122 F). Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε µαγνητικά πεδία. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε βροχή ή υγρασία. Μην ρίχνετε νερό ή οποιοδήποτε υγρό στον υπολογιστή. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε ισχυρές συγκρούσεις και δονήσεις. Μην εκθέτετε τον υπολογιστή σε σκόνη και βρωµιά. Ποτέ µην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω στον υπολογιστή για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµιών. Μην χτυπάτε δυνατά την οθόνη του υπολογιστή όταν την κλείνετε. Ποτέ µην τοποθετείτε τον υπολογιστή σε ανισόπεδες επιφάνειες. Φροντίδα του προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος Ακολουθούν µερικοί τρόποι φροντίδας του προσαρµογέα (adapter) ρεύµατός: Μη συνδέετε τον προσαρµογέα σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Μην πατάτε επάνω στο καλώδιο ρεύµατος ή τοποθετείτε βαριά αντικείµενα επάνω του. Κατευθύνετε προσεκτικά το καλώδιο ρεύµατος και άλλα καλώδια µακριά από µέρη που περνάει κόσµος. Όταν βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα, µην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο, αλλά τραβάτε το φις. Οι συνολικές µετρήσεις ρεύµατος του εξοπλισµού που είναι στο ρεύµα δε θα πρέπει να ξεπερνάνε την αντοχή του καλωδίου αν χρησιµοποιείτε επέκταση. Επίσης, η συνολική µέτρηση όλου του εξοπλισµού που είναι συνδεδεµένος σε µια πρίζα τοίχου δε θα πρέπει να ξεπερνάει την αντοχή της ασφάλειας.

6 vi Φροντίδα του πακέτου µπαταρίας Ακολουθούν µερικοί τρόποι για τη φροντίδα του πακέτου µπαταρίας: Χρησιµοποιείτε µόνο µπαταρίες ίδιου τύπου για την αντικατάστασή τους. Κλείστε το ρεύµα πριν να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε τις µπαταρίες. Μην παίζετε µε τις µπαταρίες. Κρατήστε τις µακριά από τα παιδιά. Πετάξτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες σύµφωνα µε τους τοπικούς κανονισµούς. Ανακυκλώστε τις, όλες, αν είναι δυνατόν. Καθαρισµός και επισκευή Όταν καθαρίζετε τον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήµατα: 1 Κλείστε τον υπολογιστή και αφαιρέστε το πακέτο µπαταρίας. 2 Αποσυνδέστε τον προσαρµογέα ρεύµατος. 3 Χρησιµοποιήστε ένα µαλακό, υγρό πανί. Μη χρησιµοποιείτε υγρά καθαριστικά ή καθαριστικά σε σπρέι. Αν συµβεί κάποιο από τα παρακάτω: Ο υπολογιστής έπεσε στο έδαφος ή υπέστη ζηµιά το κεντρικό µέρος; Ο υπολογιστής δε λειτουργεί κανονικά. Παρακαλούµε ανατρέξτε στην ενότητα "Συχνές ερωτήσεις" στη σελίδα 24. Προσοχή Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον κατασκευαστή µπορεί να ακυρώσουν την αρµοδιότητα του χρήστη, η οποία παραχωρείται από την Federal Communications Commission, να λειτουργεί αυτόν τον υπολογιστή. Συνθήκες λειτουργίας Αυτή η συσκευή συµµορφώνεται µε το Μέρος 15 των Κανονισµών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Αυτή η συσκευή δε µπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή, και (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεµβολή ληφθεί, περιλαµβανοµένης παρεµβολής που µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητη λειτουργία. Ζητείται από τους χρήστες να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας RF για ασύρµατες συσκευές που περιλαµβάνονται στον οδηγό χρήστη της κάθε συσκευής RF. Μια ακατάλληλη εγκατάσταση ή µη εξουσιοδοτηµένη χρήση µπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεµβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Επίσης, οποιαδήποτε επέµβαση στην εσωτερική κεραία θα ακυρώσει την πιστοποίηση κατά FCC και την εγγύησή σας. Για να αποτραπεί η ραδιοπαρεµβολή στην εξουσιοδοτηµένη υπηρεσία, αυτή η συσκευή προορίζεται για να λειτουργεί σε εσωτερικούς χώρους και να η εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο απαιτεί άδεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας, και για πληροφορίες υποστήριξης, παρακαλούµε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας:

7 Οδηγίες περί διάθεσης iii Όλα µε τη σειρά τους iv Οι οδηγοί σας iv Βασική φροντίδα και συµβουλές για τη χρήση του υπολογιστή σας iv Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του υπολογιστή σας iv Φροντίδα του υπολογιστή σας v Φροντίδα του προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος v Φροντίδα του πακέτου µπαταρίας vi Καθαρισµός και επισκευή vi Μια ξενάγηση του TravelMate 1 Πρόσοψη 1 Πρόσοψη µε το καπάκι κλειστό 2 Αριστερή πλευρά 3 εξιά πλευρά 4 Πίσω πλευρά 4 Άποψη βάσεως 5 Προδιαγραφές 6 Ενδείξεις 9 Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης 10 Επιφάνεια Αφής 11 Βασικά πράγµατα για το µαξιλαράκι αφής 11 Χρήση του πληκτρολογίου 13 Πλήκτρα προστασίας και ενσωµατωµένο αριθµητικό υποπληκτρολόγιο 13 Πλήκτρα Windows 14 Πλήκτρα συντόµευσης 14 Ειδικό Πλήκτρο 16 Εκτίναξη του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου (CD ή DVD) 17 Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας 17 Ήχος 18 Ρύθµιση της έντασης ήχου 18 Χρήση των βοηθητικών προγραµµάτων 19 Acer emanager 19 Acer GridVista (συµβατό µε απεικόνιση διπλής οθόνης) 20 Launch Manager 22 Norton AntiVirus 23 Συχνές ερωτήσεις 24 Αίτηση επισκευής 27 Εγγύηση ιεθνή Ταξιδιώτη (International Travelers Warranty; ITW) 27 Πριν να τηλεφωνήσετε 27 Περιεχόµενα

8 Για να πάρετε το φορητό PC µαζί σας 28 Αποσύνδεση από το γραφείο 28 Μετακίνηση 28 Προετοιµασία του υπολογιστή 28 Τι να φέρετε στις συναντήσεις 29 Μεταφορά του υπολογιστή σπίτι 29 Προετοιµασία του υπολογιστή 29 Τι να φέρετε µαζί σας 29 Τι να λάβετε ειδικά υπόψη 30 Εγκατάσταση ενός γραφείου στο σπίτι 30 Ταξίδι µε τον υπολογιστή 30 Προετοιµασία του υπολογιστή 30 Τι να φέρετε µαζί σας 30 Τι να λάβετε ειδικά υπόψη 31 ιεθνή ταξίδια µε τον υπολογιστή 31 Προετοιµασία του υπολογιστή 31 Τι να φέρετε µαζί σας 31 Τι να λάβετε ειδικά υπόψη 31 Ασφάλεια του υπολογιστή σας 32 Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας 32 Χρήση κωδικών πρόσβασης 32 Καταχώριση κωδικών πρόσβασης 33 Καθορισµός κωδικών πρόσβασης 33 Επέκταση µέσω των επιλογών 34 Επιλογές συνδεσιµότητας 34 Μόντεµ φαξ/δεδοµένων 34 Ενσωµατωµένη δυνατότητα δικτύου 35 Universal Serial Bus (USB) 35 Θύρα IEEE Υποδοχή κάρτας υπολογιστή (PC Card slot) 36 Βοηθητικό πρόγραµµα BIOS 39 Σειρά εκκίνησης 39 Ενεργοποίηση της λειτουργίας disk-to-disk recovery (επανόρθωση δίσκου σε δίσκο) 39 Κωδικός πρόσβασης 39 Χρήση λογισµικού 40 Αναπαραγωγή ταινιών DVD 40 ιαχείριση ενέργειας 41 Acer erecovery 42 ηµιουργία εφεδρικού αντιγράφου 42 Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο 43 ηµιουργία CD εικόνας των προεπιλεγµένων εργοστασιακών ρυθµίσεων 43 Επανεγκατάσταση λογισµικού σε πακέτο χωρίς CD 44 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης 44 Αντιµετώπιση προβληµάτων στον υπολογιστή µου 45 Συµβουλές αντιµετώπισης προβληµάτων 45 Μηνύµατα σφαλµάτων 45 Προειδοποιήσεις κανονισµών & ασφαλείας 47 Κατευθυντήριες Οδηγίες Συµµόρφωσης µε ENERGY STAR 47 Ανακοίνωση FCC 47 Ανακοινώσεις για µόντεµ 48 Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας 48

9 ήλωση συµµόρφωσης λέιζερ 50 ήλωση εικονοστοιχείου LCD 51 ήλωση προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων Macrovision 51 Ρυθµιστική δήλωση ραδιοσυσκευής 51 Γενικά 51 Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 51 Η απαίτηση ασφάλειας FCC RF 52 Καναδάς - Χαµηλής ισχύος συσκευές ραδιοεπικοινωνιών που δε χρειάζονται άδεια (RSS-210) 54 Federal Communications Comission Declaration of Conformity 55 Declaration of Conformity for CE Marking 56 Ευρετήριο 57

10

11 1 Μια ξενάγηση του TravelMate Μετά από την εγκατάσταση του υπολογιστή όπως απεικονίζεται στην αφίσα Μόνο για αρχάριους..., θα σας περιγράψουµε τα διάφορα µέρη του νέου υπολογιστή σας TravelMate. Πρόσοψη # Στοιχείο Περιγραφή 1 Οθόνη απεικόνισης Αποκαλούµενη επίσης Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (Liquid-Crystal Display; LCD), απεικονίζει την έξοδο του υπολογιστή. 2 Μικρόφωνο Εσωτερικό µικρόφωνο για στερεοφωνικές ηχογραφήσεις. 3 Πληκτρολόγιο Χρησιµοποιείται για την καταχώρηση δεδοµένων στον υπολογιστή. 4 Στήριγµα παλάµης Άνετος χώρος στήριξης των χεριών κατά τη χρήση του υπολογιστή.

12 2 # Στοιχείο Περιγραφή 5 Κουµπιά κλικ (αριστερό, κεντρικό και δεξιό) Το αριστερό και το δεξιό κουµπί λειτουργούν σαν το αριστερό και το δεξιό κουµπί του ποντικιού, το κεντρικό κουµπί εξυπηρετεί ως κουµπί κύλισης 4 κατευθύνσεων. 6 Ταµπλέτα αφής Συσκευή κατάδειξης ευαίσθητη στην αφή που λειτουργεί ως ποντίκι υπολογιστή. 7 Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης 8 Κουµπιά απλής εκκίνησης 9 Κουµπί τροφοδοσίας ίοδοι φωτοεκποµπής (Light-Emitting Diodes; LEDs) οι οποίες ανάβουν για να δηλώσουν την κατάσταση των λειτουργιών του υπολογιστή και των διαφόρων εξαρτηµάτων. Κουµπιά για την εκτέλεση συχνά χρησιµοποιούµενων προγραµµάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης" στη σελίδα 10 για περισσότερες λεπτοµέρειες. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον υπολογιστή. Πρόσοψη µε το καπάκι κλειστό # Εικονίδιο Στοιχείο Περιγραφή 1 Ηχεία Τα ηχεία αριστερά και δεξιά παρέχουν στερεοφωνικό ήχο. 2 Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας Ανάβει όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος. 3 Ενδεικτική λυχνία µπαταρίας 4 Κουµπί/ενδεικτική λυχνία επικοινωνίας Bluetooth Ανάβει όταν η µπαταρία φορτίζεται. Πατήστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth. ηλώνει την κατάσταση της επικοινωνίας Bluetooth (προαιρετικό).

13 3 # Εικονίδιο Στοιχείο Περιγραφή 5 Κουµπί/ενδεικτική λυχνία ασύρµατης επικοινωνίας 6 Βύσµα (τζακ) γραµµής εισόδου 7 Βύσµα (τζακ) µικροφώνου 8 Βύσµα (τζακ) ακουστικών/ηχείων/ γραµµής εξόδου Πατήστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της ασύρµατης λειτουργίας. ηλώνει την κατάσταση της επικοινωνίας ασύρµατου LAN (προαιρετικό). έχεται συσκευές µε γραµµή εισόδου ακουστικού σήµατος (π.χ. συσκευή αναπαραγωγής ήχου από CD, στερεοφωνικό γουόκµαν). έχεται είσοδο από εξωτερικά µικρόφωνα. Συνδέεται σε συσκευές µε γραµµή εξόδου ακουστικού σήµατος (π.χ. ηχεία, ακουστικά) 9 Θύρα USB 2.0 Συνδέονται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB). 10 Μάνδαλο Χρησιµοποιείται για την ασφάλιση και απασφάλιση του καπακιού. Αριστερή πλευρά # Στοιχείο Περιγραφή 1 Μονάδα οπτικού δίσκου Εσωτερική µονάδα οπτικού δίσκου, δέχεται CD ή DVD αναλόγως του τύπου της µονάδας οπτικού δίσκου. 2 Ενδείκτης LED Ανάβει κατά την ενεργοποίηση της µονάδας οπτικού δίσκου. 3 Κουµπί εκτίναξης της µονάδας οπτικού δίσκου 4 Οπή έκτακτης εκτίναξης: Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου από τη µονάδα. Εκτίναξη του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι απενεργοποιηµένος.

14 4 εξιά πλευρά # Εικονίδιο Στοιχείο Περιγραφή 1 Κουµπί εκτίναξης υποδοχής κάρτας PC Χρησιµοποιείται για την εκτίναξη της κάρτας PC από την υποδοχή. 2 Υποδοχή κάρτας PC έχεται µία κάρτα PC τύπου ΙΙ. 3 ύο θύρες USB 2.0 Συνδέεται σε συσκευές USB 2.0 (π.χ. ποντίκι USB, κάµερα USB). 4 Θύρα Ethernet (RJ-45) Συνδέεται σε δίκτυο Ethernet 10/ Θύρα µόντεµ (RJ-11) Συνδέεται σε τηλεφωνική γραµµή. 6 Θυρίδες εξαερισµού ιατηρούν τον υπολογιστή σε χαµηλή θερµοκρασία, ακόµη και ύστερα από παρατεταµένη χρήση. Πίσω πλευρά # Εικονίδιο Στοιχείο Περιγραφή 1 Βύσµα (τζακ) εισόδου συνεχούς ρεύµατος (DC) 2 Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης Συνδέεται σε προσαρµογέα εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC). Συνδέεται σε συσκευή απεικόνισης (π.χ. εξωτερικό µόνιτορ, προβολέα LCD).

15 5 # Εικονίδιο Στοιχείο Περιγραφή 3 Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington Συνδέεται σε λουκέτο ασφαλείας υπολογιστή συµβατό µε Kensington. Άποψη βάσεως # Στοιχείο Περιγραφή 1 Φατνίο σκληρού δίσκου Περιέχει το σκληρό δίσκο του υπολογιστή (ασφαλίζεται µε βίδες). 2 Μάνδαλο απελευθέρωσης της µπαταρίας Απελευθερώνει τη µπαταρία για αφαίρεση. 3 Φατνίο µπαταρίας Περιέχει τη συστοιχία µπαταριών του υπολογιστή. 4 Λουκέτο µπαταρίας Ασφαλίζει τη µπαταρία στη θέση της. 5 Ανεµιστήρας ψύξης Βοηθά στη διατήρηση του υπολογιστή σε χαµηλή θερµοκρασία. Σηµείωση: Μην καλύπτετε ή παρεµποδίζετε το άνοιγµα του ανεµιστήρα. 6 ιαµέρισµα µνήµης Περιέχει την κύρια µνήµη και τη µίνι κάρτα PCI του υπολογιστή. Σηµείωση: Οι ανωτέρω προδιαγραφές παρατίθενται για λόγους παραποµπής µόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το µοντέλο που αγοράσατε.

16 6 Προδιαγραφές Λειτουργικό σύστηµα Πλατφόρµα Μνήµη συστήµατος Οθόνη απεικόνισης και γραφικά Υποσύστηµα αποθήκευσης Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2) ή Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2) Επεξεργαστής: Μικροεπεξεργαστής Intel Pentium 730/740/750/760/770/780 (λανθάνουσα µνήµη L2 2 MB, 1,60/1,73/1,86/2/2,13/2,26 GHz, 533 MHz FSB) Μικροεπεξεργαστής Intel Pentium 725 (λανθάνουσα µνήµη L2 2 MB, 1,60 GHz, 400 MHz FSB) Μικροεπεξεργαστής Intel Celeron 360/370/380 (λανθάνουσα µνήµη L2 1 MB, 1,40/1,50/1,60 GHz, 400 MHz FSB) Σύνολο τσιπ: Intel 915GM Μνήµη DDR /512 MB ή 1 GB, αναβαθµιζόµενη στα 2 GB µε δύο µονάδες sodimm Έγχρωµη οθόνη TFT LCD 15,4" WXGA, µε ανάλυση 1280 x 800 pixels, που υποστηρίζει ταυτόχρονη προβολή πολλών παραθύρων σε διπλές οθόνες µέσω του Acer GridVista Έγχρωµη οθόνη TFT LCD 15" XGA, που υποστηρίζει ανάλυση 1024 x 768 pixels 16,7 εκατοµµύρια χρώµατα Ταυτόχρονη απεικόνιση LCD και CRT, µε ανάλυση οθόνης LCD στα 70 Hz Εξωτερική ανάλυση/ρυθµός ανανέωσης: 2048 x 1536: 75/60 Hz 1600 x 1200: 120/100/85/75/60 Hz 1400 x 1050: 60 Hz 1280 x 1024: 160/120/100/85/75/60 Hz 1024 x 768: 200/160/120/100/85/75/60 Hz 800 x 600: 200/160/120/100/85/75/60 Hz Ενσωµατωµένα γραφικά 3D της Intel 915GM, που υποστηρίζουν το Graphics Media Accelerator 900 (επιταχυντής γραφικών) της Intel και κοινόχρηστη µνήµη έως και 128 MB Microsoft DirectX 9.0 και υποστήριξη διπλών ανεξάρτητων οθονών υνατότητα MPEG-2/DVD µέσω βοηθητικού εξοπλισµού Μονάδα σκληρού δίσκου 40/60/80/100 GB ATA/100 Επιλογές µονάδας οπτικού δίσκου: Μονάδα DVD-Dual διπλής διαστρωµάτωσης Σύνθετη µονάδα DVD/CD-RW

17 7 ιαστάσεις και βάρος Υποσύστηµα τροφοδοσίας Συσκευές εισόδου Ήχος Επικοινωνία ιεπαφή Εισόδου/ Εξόδου Προστασία 364 (Π) x 279 (Β) x 33,9/38,9 (Υ) mm (14,33 x 10,98 x 1,33/1,53 ίντσες) 2,91 kg (6,4 lbs.) για το µοντέλο LCD 15" 2,94 kg (6,5 lbs.) για το µοντέλο LCD 15,4" Πρότυπο διαχείρισης τροφοδοσίας κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) ACPI 2.0: υποστηρίζει λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας σε κατάσταση αναµονής και αδρανοποίησης Συστοιχία µπαταριών Li-ion (8 στοιχεία) 65 W ή Συστοιχία µπαταριών Li-ion (4 στοιχεία) 29,6 W Ταχεία φόρτιση σε 2,5 ώρες, φόρτιση κατά τη χρήση σε 3,5 ώρες Προσαρµογέας εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 65 W Πληκτρολόγιο 88/89 πλήκτρων Acer FineTouch Ταµπλέτα αφής µε πλήκτρο κύλισης 4 κατευθύνσεων Τέσσερα κουµπιά απλής εκτέλεσης ύο κουµπιά LED µπροστινής πρόσβασης: WLAN, Bluetooth Ακουστικό σύστηµα µε δύο ενσωµατωµένα ηχεία Ενσωµατωµένο µικρόφωνο Συµβατό µε Sound Blaster Pro και MS-Sound Μόντεµ: Μόντεµ 56K ITU V.92 µε έγκριση PTT, και ετοιµότητα Wake-on-Ring (αφύπνιση κατά την κλήση) LAN: Ταχύ Ethernet 10/100 Mbps, ετοιµότητα Wake-on-LAN WLAN: ολοκληρωµένη λύση Acer InviLink b/g Wi-Fi CERTIFIED Υποστήριξη ασύρµατης τεχνολογίας Acer SignalUp WPAN: ενσωµατωµένο Bluetooth Τρεις θύρες USB 2.0 Θύρα Ethernet (RJ-45) Θύρα µόντεµ (RJ-11) Θύρα εξωτερικής οθόνης απεικόνισης (VGA) Βύσµα (τζακ) µικροφώνου Βύσµα (τζακ) γραµµής εισόδου Τζακ ακουστικών/ηχείων/γραµµής εξόδου Υποδοχή κάρτας PC (µία Tύπου II) Βύσµα (τζακ) εισόδου για πρασαρµογέα ρεύµατος AC Υποδοχή λουκέτου τύπου Kensington Κωδικοί πρόσβασης χρήστη και επόπτη BIOS

18 8 Λογισµικό Επιλογές και αξεσουάρ Περιβάλλον Συµµόρφωση συστήµατος Εγγύηση Acer emanager (Acer epowermanagement, Acer epresentation, Acer erecovery, Acer esettings) Acer GridVista 2.0 Acer Launch Manager Norton AntiVirus Adobe Reader CyberLink PowerDVD NTI CD-Maker Μονάδες µνήµης sodimm 256/512 MB ή 1 GB DDR2 533 MHz Συστοιχία µπαταριών Li-ion Προσαρµογέας εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) 65 W Εξωτερική µονάδα δισκέτας USB Θερµοκρασία: Λειτουργίας: 5 C έως 35 C Μη λειτουργίας: -20 C έως 65 C Υγρασία (µη συµπυκνούµενη): Λειτουργίας: 20% έως 80% Μη λειτουργίας: 20% έως 80% ACPI 2.0 ENERGY STAR Mobile PC 2002 DMI 2.0 Microsoft MDA 2005/2006 Wi-Fi Cisco Compatible Extensions (CCX) Ένα έτος της διεθνούς εγγύησης ταξιδιωτών (ITW) Σηµείωση: Οι ανωτέρω προδιαγραφές παρατίθενται για λόγους παραποµπής µόνο. Η ακριβής σύνθεση του PC εξαρτάται από το µοντέλο που αγοράσατε.

19 9 Ενδείξεις Ο υπολογιστής διαθέτει 3 ευανάγνωστους ενδείκτες κατάστασης στην δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου, και άλλους 4 στην πρόσοψη του υπολογιστή. Οι ενδείκτες κατάστασης τροφοδοσία, µπαταρία, και ασύρµατη επικοινωνία είναι ορατοί ακόµη και όταν η οθόνη LCD είναι κλειστή. Εικονίδιο Λειτουργία Caps Lock Num Lock ραστηριότητα µέσων Ισχύς Μπαταρία Bluetooth επικοινωνία Ασύρµατη επικοινωνία Περιγραφή Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Caps Lock. Ανάβει όταν ενεργοποιηθεί το Num Lock. Φωτίζεται όταν ενεργοποιείται ο σκληρός δίσκος ή η µονάδα οπτικού δίσκου. Ανάβει όταν είναι αναµµένος ο υπολογιστής. Ανάβει όταν φορτίζει η µπαταρία. Ανάβει για να δηλώσει την κατάσταση των επικοινωνιών Ασύρµατου Bluetooth. Ανάβει για να δηλώσει την κατάσταση των επικοινωνιών Ασύρµατου ικτύου LAN. 1. Φόρτιση: η ενδεικτική λυχνία κατά τη φόρτιση της µπαταρίας µετατρέπεται σε πορτοκαλί. 2. Πλήρως φορτισµένο: η ενδεικτική λυχνία µετατρέπεται σε πράσινο όταν βρίσκεται σε λειτουργία εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC).

20 10 Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης Υπάρχουν τέσσερα κουµπιά τα οποία βρίσκονται στην άνω δεξιά πλευρά, πάνω από το πληκτρολόγιο. Τα κουµπιά αυτά ονοµάζονται πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης. Ονοµάζονται πλήκτρα ταχυδροµείου, προγράµµατος περιήγησης, Acer Empowering Key < > και προγραµµατιζόµενο πλήκτρο. Πιέστε το < > για εκτέλεση του Acer Empowering Technology. Ανατρέξτε στην ενότητα "Acer emanager" στη σελίδα 19. Το ταχυδροµείο και το Πρόγραµµα περιήγησης διαδικτύου έχουν προεπιλεχθεί για τα προγράµµατα και ιντερνέτ, αλλά η επαναφορά τους µπορεί να πραγµατοποιηθεί από τους χρήστες. Για καθορισµό των πλήκτρων του προγράµµατος περιήγησης, ταχυδροµείου και των προγραµµατιζόµενων κουµπιών, πραγµατοποιήστε εκτέλεση του Acer Launch Manager. Ανατρέξτε στην ενότητα "Launch Manager" στη σελίδα 22. Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης P Προεπιλεγµένη εφαρµογή Προγραµµατιζόµενη από το χρήστη Acer Empowering Technology (προγραµµατιζόµενη από το χρήστη) Πρόγραµµα περιήγησης Ταχυδροµείο Εφαρµογή προγράµµατος περιήγησης ιντερνέτ (προγραµµατιζόµενη από το χρήστη) Εφαρµογή (προγραµµατιζόµενη από το χρήστη)

21 11 Επιφάνεια Αφής Η ενσωµατωµένη επιφάνεια αφής είναι µια συσκευή κατεύθυνσης που αισθάνεται την κίνηση στην επιφάνειά της. Αυτό σηµαίνει πως ο δροµέας ανταποκρίνεται, καθώς µετακινείτε το δάχτυλό σας στην επιφάνεια αφής. Η κεντρική θέση στο αναπαυτήριο παλάµης παρέχει βέλτιστη άνεση και υποστήριξη. Βασικά πράγµατα για το µαξιλαράκι αφής Τα ακόλουθα θα σας διδάξουν πώς να χρησιµοποιείτε το µαξιλαράκι αφής: Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά µήκος της επιφάνειας αφής (2) για να µετακινήσετε το δροµέα. Πατήστε το αριστερό (1) και το δεξιό (4) κουµπί που βρίσκονται στην άκρη της επιφάνειας αφής για να πραγµατοποιήσετε λειτουργίες επιλογής και εκτέλεσης. Αυτά τα δύο κουµπιά είναι παρόµοια µε το αριστερό και το δεξιό κουµπί σε ένα ποντίκι. Το άγγιγµα της ταµπλέτας επαφής ισοδυναµεί µε πάτηµα του αριστερού πλήκτρου.

22 12 Χρησιµοποιήστε το κουµπί κύλισης (3) 4 δρόµων για την κύλιση προς τα άνω ή κάτω και την µετακίνηση προς τα δεξιά ή αριστερά µιας σελίδας. Το συγκεκριµένο κουµπί µιµείται την πίεση του δροµέα στη δεξιά γραµµή κύλισης των εφαρµογών σε περιβάλλον windows. Λειτουργία Εκτέλεση Επιλογή Μεταφορά Πρόσβαση στο µενού περιβάλλοντος Κύλιση Αριστερό κουµπί (1) Κάντε κλικ δύο φορές, γρήγορα. Κάντε ένα κλικ. Κάντε κλικ και κρατήστε πατηµένο, έπειτα χρησιµοποιήσ τε το δάκτυλο για να σύρετε το δροµέα στην επιφάνεια αφής. εξί κουµπί (4) Κάντε ένα κλικ. Κύρια ταµπλέτα επαφής (2) Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές (στην ίδια ταχύτητα όπως το διπλό κλικ σε ένα κουµπί ποντικιού). Χτυπήστε ελαφρά µια φορά. Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές (στην ίδια ταχύτητα όπως το διπλό κλικ στο κουµπί ενός ποντικιού) και έπειτα κρατήστε το δάκτυλο στην επιφάνεια αφής στο δεύτερο χτύπηµα και σύρετε το δροµέα. Κεντρικό κουµπί (3) Κάντε κλικ και κρατήστε πατηµένο το κουµπί πάνω/ κάτω/αριστερά/ δεξιά. Σηµείωση: Όταν χρησιµοποιείτε την επιφάνεια αφής, θα πρέπει να τη διατηρείτε όπως και τα δάκτυλά σας στεγνά και καθαρά. Το µαξιλαράκι αφής είναι ευαίσθητο σε κινήσεις των δακτύλων. Συνεπώς, όσο πιο ελαφρύ το άγγιγµα, τόσο καλύτερη η ανταπόκριση. Το πιο βαρύ χτύπηµα δε θα αυξήσει την ανταπόκριση του µαξιλαριού αφής.

23 13 Χρήση του πληκτρολογίου Το πληκτρολόγιο περιλαµβάνει πλήκτρα πλήρους µεγέθους όπως και ένα ενσωµατωµένο αριθµητικό υποπληκτρολόγιο, ξεχωριστά πλήκτρα δείκτη, κλειδώµατος, Windows και λειτουργιών. Πλήκτρα προστασίας και ενσωµατωµένο αριθµητικό υποπληκτρολόγιο Το πληκτρολόγιο έχει 3 πλήκτρα κλειδώµατος τα οποία µπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε. Πλήκτρο κλειδώµατος Περιγραφή Caps Lock Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Caps Lock, όλοι οι αλφαβητικοί χαρακτήρες πληκτρολογούνται σε κεφαλαία. Num Lock <Fn> + <F11> Scroll Lock <Fn> + <F12> Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Num Lock, το ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο είναι σε αριθµητική κατάσταση. Τα πλήκτρα λειτουργούν σαν αριθµοµηχανή (πλήρης µε αριθµητικά σύµβολα +,-,*, και /). Χρησιµοποιείτε αυτήν την κατάσταση όταν χρειάζεται να εισάγετε πολλά αριθµητικά δεδοµένα. Μια καλύτερη λύση θα ήταν να συνδέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο. Όταν είναι ενεργοποιηµένο το Scroll Lock, η οθόνη µετακινείται µια γραµµή πάνω ή κάτω όταν πατάτε τα βελάκια πάνω ή κάτω αντίστοιχα. Το Scroll Lock δε λειτουργεί µε µερικές εφαρµογές. Το ενσωµατωµένο αριθµητικό πληκτρολόγιο λειτουργεί σαν ένα επιτραπέζιο αριθµητικό πληκτρολόγιο. Υποδηλώνεται από µικρούς χαρακτήρες που βρίσκονται στην άνω δεξιά γωνία των πλήκτρων. Για να απλοποιηθεί το υπόµνηµα του πληκτρολογίου, τα σύµβολα των πλήκτρων στα βελάκια δεν είναι τυπωµένα πάνω στα πλήκτρα.

24 14 Επιθυµητή Πρόσβαση Αριθµητικά πλήκτρα στο ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο Πλήκτρα ελέγχου δροµέα στο ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο Βασικά πλήκτρα πληκτρολογίου Num Lock Ενεργοποιηµένο Πληκτρολογήστε αριθµούς µε κανονικό τρόπο. Πατάτε το <Shift> όσο χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου του δροµέα. Πατάτε το <Fn> όσο πληκτρολογείτε γράµµατα στο ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο. Num Lock Απενεργοποιηµένο Πατάτε το <Fn> όσο χρησιµοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου του δροµέα. Πληκτρολογήστε τα γράµµατα µε κανονικό τρόπο. Πλήκτρα Windows Το πληκτρολόγιο έχει δύο πλήκτρα που εκτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες των Windows. Πλήκτρο Πλήκτρο µε λογότυπο των Windows Πλήκτρο εφαρµογών Περιγραφή Κουµπί Έναρξης. Συνδυασµοί µε αυτό το κουµπί εκτελούν διάφορες συντοµεύσεις λειτουργιών. Παρακάτω ακολουθούν µερικά παραδείγµατα: < > + <Tab> : Ενεργοποιεί το επόµενο κουµπί στην Γραµµή Εργασιών [Taskbar] < > + <E>: Εξερευνάει το Υπολογιστής Μου < > + <F1>: Ανοίγει το παράθυρο [Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης] < > + <F>: Ανοίγει το παράθυρο [Αναζήτηση αποτελεσµάτων] < > + <R>: Προβάλει το παράθυρο διαλόγου [Εκτέλεση] < > + <M>: Ελαχιστοποιεί όλα τα παράθυρα <Shift> + < > + <M>: Αναιρεί την Ελαχιστοποίηση Όλων Αυτό το πλήκτρο έχει το ίδιο αποτέλεσµα µε την επιλογή του δεξιού πλήκτρου του ποντικιού. Ανοίγει το µενού περιβάλλοντος της εφαρµογής. Πλήκτρα συντόµευσης Ο υπολογιστής χρησιµοποιεί τα πλήκτρα συντόµευσης ή συνδυασµούς πλήκτρων για πρόσβαση στα περισσότερα από τα στοιχεία ελέγχου του υπολογιστή όπως η φωτεινότητα οθόνης, η ένταση ήχου, και το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS.

25 15 Για να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα συντόµευσης, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο <Fn> πριν να πατήσετε το άλλο πλήκτρο στο συνδυασµό των πλήκτρων συντόµευσης. Πλήκτροσυν τόµευσης <Fn> + <F1> Εικονίδιο Λειτουργία Βοήθεια πλήκτρων συντόµευσης Περιγραφή Προβολή βοήθειας για πλήκτρα συντόµευσης. <Fn> + <F2> Acer esettings Εκκινεί το Acer esettings στο Acer Empowering Technology. είτε "Acer emanager" στη σελίδα 19. <Fn> + <F3> Acer epower Management Εκκινεί το Acer epowermanagement στο Acer Empowering Technology. είτε "Acer emanager" στη σελίδα 19. <Fn> + <F4> Ύπνος Βάζει τον υπολογιστή σε κατάσταση Ύπνου. <Fn> + <F5> Εναλλαγή Οθόνης Μεταγωγή της εξόδου οθόνης µεταξύ οθόνης απεικόνισης, εξωτερικού µόνιτορ (εάν υπάρχει) ή και των δύο. <Fn> + <F6> Κενή οθόνη Απενεργοποιεί τον φωτισµό της οθόνης για εξοικονόµηση ενέργειας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να επιστρέψετε. <Fn> + <F7> <Fn> + <F8> Εναλλαγή Επιφάνειας Αφής Εναλλαγή ηχείων Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την εσωτερική επιφάνεια αφής. Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τα ηχεία. <Fn> + < > <Fn> + < > Αύξηση έντασης Μείωση έντασης Αυξάνει την ένταση του ήχου. Μειώνει την ένταση του ήχου.

26 16 Πλήκτροσυν τόµευσης <Fn> + < > Εικονίδιο Λειτουργία Αύξηση Φωτεινότητας Περιγραφή Αυξάνει τη φωτεινότητα της οθόνης. <Fn> + < > Μείωση Φωτεινότητας Μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης. Ειδικό Πλήκτρο Μπορείτε να βρείτε το σύµβολο του Ευρώ και του δολαρίου ΗΠΑ στο άνω κεντρικό και/ή κάτω δεξί µέρος του πληκτρολογίου. Το σύµβολο του Ευρώ 1 Ανοίξτε έναν συντάκτη ή επεξεργαστή κειµένου. 2 Πατήστε το < > στο κάτω δεξιό µέρος του πληκτρολογίου, ή κρατήστε πατηµένο το <Alt Gr> και ακολούθως πατήστε το πλήκτρο <5> στο άνω κέντρο του πληκτρολογίου. Σηµείωση: Ορισµένες γραµµατοσειρές και λογισµικό δεν υποστηρίζουν το σύµβολο του Ευρώ. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες. Το σύµβολο του δολαρίου των ΗΠΑ 1 Ανοίξτε έναν συντάκτη ή επεξεργαστή κειµένου. 2 Πατήστε το < > στο κάτω δεξιό µέρος του πληκτρολογίου, ή κρατήστε πατηµένο το <Shift> και ακολούθως πατήστε το πλήκτρο <4> στο άνω κέντρο του πληκτρολογίου. Σηµείωση: Η λειτουργία αυτή ποικίλει αναλόγως των ρυθµίσεων γλώσσας.

27 17 Εκτίναξη του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου (CD ή DVD) Για εκτίναξη του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου όταν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιηµένος, πατήστε το κουµπί εκτίναξης της µονάδας. Όταν η παροχή ρεύµατος είναι απενεργοποιηµένη, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εκτίναξη του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου χρησιµοποιώντας την οπή έκτακτης εκτίναξης. Χρήση µιας κλειδαριάς ασφαλείας Μια εγκοπή κλειδαριάς ασφαλείας που βρίσκεται στο σασί του υπολογιστή, σας επιτρέπει να συνδέσετε µια κλειδαριά ασφαλείας συµβατή µε Kensington.

28 18 Τυλίξτε το καλώδιο µιας κλειδαριά ασφαλείας γύρω από ένα ακίνητο αντικείµενο όπως ένα τραπέζι ή το χερούλι ενός κλειδωµένου συρταριού. Εισάγετε την κλειδαριά στην εγκοπή και γυρίστε το κλειδί για να ασφαλίσετε την κλειδαριά. ιατίθενται επίσης µερικά µοντέλα δίχως κλειδί. Ήχος Ο υπολογιστής έρχεται µε 16-bit υψηλής πιστότητας AC 97 στερεοφωνικό ήχο, και διπλά στερεοφωνικά ηχεία. Ρύθµιση της έντασης ήχου Η ρύθµιση της έντασης στο υπολογιστή είναι όσο εύκολη όσο είναι το πάτηµα µερικών κουµπιών. είτε το "Πλήκτρα συντόµευσης" στη σελίδα 14 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη ρύθµιση του ήχου των ηχείων.

29 19 Χρήση των βοηθητικών προγραµµάτων Σηµείωση: Για υπολογιστές που χρησιµοποιούν µόνον τα Windows XP της Microsoft. Acer emanager Το Acer emanager είναι µια καινοτόµος εφαρµογή λογισµικού σχεδιασµένη για συχνά χρησιµοποιούµενες λειτουργίες. Πιέστε το < > για εκτέλεση της διεπαφής χρήστη του Acer emanager, στην οποία εµφανίζονται 4 κεντρικές ρυθµίσεις: Acer epowermanagement, Acer epresentation, Acer erecovery και Acer esettings. Για να ρυθµίσετε το Πλήκτρο < >, δείτε "Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης" στη σελίδα 10. Το Acer epowermanagement (για επιλεγµένα µοντέλα) παρέχει µια κεντρική θέση απ' όπου µπορείτε να ελέγξετε όλα τα σχέδια διαχείρισης ενέργειας του Η/Υ και να µεγιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της µπαταρίας. Το Acer epresentation αφαιρεί κάθε δυσκολία από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε παρουσίασης. Το Acer erecovery δηµιουργεί αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας αποτρέποντας τυχόν απώλεια δεδοµένων σε περίπτωση κατάρρευσης του συστήµατος. Το Acer esettings είναι ένας εύκολος τρόπος διαχείρισης των ρυθµίσεων και της ασφάλειας του Η/Υ. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανοίξτε το Acer emanager, κάντε κλικ στην κατάλληλη εφαρµογή και επιλέξτε τη λειτουργία Βοήθεια.

30 20 Σηµείωση: Προς διασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος κατά την επαναφορά του συστήµατός σας χρησιµοποιώντας CD ή το Acer erecovery, αποσυνδέστε όλα τα περιφερειακά (εκτός του εξωτερικού Acer ODD, εάν ο υπολογιστής διαθέτει τέτοια µονάδα). Acer GridVista (συµβατό µε απεικόνιση διπλής οθόνης) Σηµείωση: Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιµο µόνο σε ορισµένα µοντέλα. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα διπλού µόνιτορ του φορητού υπολογιστή ακολουθήστε την περαιτέρω διαδικασία. Πρώτα, βεβαιωθείτε ότι το δευτερεύον µόνιτορ είναι συνδεδεµένο. Ακολούθως, επιλέξτε Έναρξη - Πίνακας Ελέγχου - Οθόνη και κάντε κλικ στο Ρυθµίσεις. Επιλέξτε το εικονίδιο του δευτερεύοντος µόνιτορ (2) από το πλαίσιο απεικόνισης και ακολούθως κάντε κλικ στο πλαίσιο επιλογής Επέκταση σε αυτήν την οθόνη. Τέλος, πατήστε Εφαρµογή για ενεργοποίηση των νέων ρυθµίσεων και κάντε κλικ στο OK για αποπεράτωση της διαδικασίας. Το Acer GridVista είναι ένα χρήσιµο βοηθητικό πρόγραµµα που προσφέρει τέσσερις προκαθορισµένες ρυθµίσεις απεικόνισης ώστε οι χρήστες να έχουν τη δυνατότητα θέασης πολλαπλών παραθύρων στην ίδια οθόνη. Για πρόσβαση στη συγκεκριµένη λειτουργία, µεταβείτε στο Έναρξη - Όλα τα Προγράµµατα και κάντε κλικ στο Acer GridVista. Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις τέσσερις ρυθµίσεις απεικόνισης κατωτέρω:

31 ιπλό (Κάθετο), Τριπλό (κύριο στα αριστερά), Τριπλό (κύριο στα δεξιά) ή Τετραπλό Το Acer GridVista είναι συµβατό µε απεικόνιση διπλής οθόνης, πράγµα το οποίο επιτρέπει την ανεξάρτητη διαίρεση κάθε οθόνης. Η ρύθµιση του Acer GridVista είναι απλή: 1 Τρέξτε το Acer GridVista και επιλέξτε την επιθυµητή σύνθεση οθόνης για κάθε οθόνη ξεχωριστά από τη γραµµή εργασιών. 2 Μεταφέρετε και εναποθέστε το κάθε παράθυρο στο κατάλληλο πλέγµα. 3 Απολαύστε την άνεση που προσφέρει µια καλώς οργανωµένη επιφάνεια εργασίας. Σηµείωση: Παρακαλούµε βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση του δεύτερου µόνιτορ ρυθµίστηκε στην τιµή που συνιστά ο κατασκευαστής.

32 22 Launch Manager Το Launch Manager σας επιτρέπει να ορίσετε τα 4 πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης που βρίσκονται πάνω από το πληκτρολόγιο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα ταχείας εκτέλεσης" στη σελίδα 10 για τη θέση αυτών των πλήκτρων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Launch Manager κάνοντας κλικ στο Έναρξη - Όλα τα Προγράµµατα, και έπειτα Launch Manager για να εκκινήσετε την εφαρµογή.

33 23 Norton AntiVirus To Norton AntiVirus είναι ένα "αντιβιοτικό" λογισµικό το οποίο ανιχνεύει και επισκευάζει τα αρχεία που έχουν προσβληθεί, και παρέχει προστασία κατά των ιών, ώστε τα δεδοµένα του υπολογιστή να διατηρούνται ασφαλή και προστατευµένα. Πώς πραγµατοποιώ έλεγχο για ιούς? Μια πλήρης σάρωση του συστήµατος σαρώνει όλα τα αρχεία του υπολογιστή. Για να πραγµατοποιήσετε σάρωση του συστήµατος: 1 Πραγµατοποιήστε εκκίνηση του Norton AntiVirus. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Norton AntiVirus από την επιφάνεια εργασίας ή κάντε κλικ στο µενού Εκκίνηση από τη γραµµή εργασιών των Windows, τονίστε το Προγράµµατα, και επιλέξτε Norton AntiVirus. 2 Στο κεντρικό παράθυρο του Norton AntiVirus, κάντε κλικ στο Scan for Viruses (Σάρωση για ιούς). 3 Στον πίνακα Scan for Viruses (Σάρωση για ιούς), κάντε κλικ στο Scan My Computer (Σάρωση του υπολογιστή µου). 4 Από το Actions (Ενέργειες), κάντε κλικ στο Scan (Σάρωση). 5 Μετά το πέρας της σάρωσης, εµφανίζεται µια σύνοψη της σάρωσης. Κάντε κλικ στο Finished (Ολοκληρώθηκε). Μπορείτε να προγραµµατίσετε προσαρµοσµένες σαρώσεις για την ανίχνευση ιών για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτείται η παρουσία σας σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και ώρες ή κατά περιοδικά διαστήµατα. Εάν κάνετε χρήση του υπολογιστή κατά την έναρξη µιας προγραµµατισµένης σάρωσης, αυτή εκτελείται στο παρασκήνιο έτσι ώστε να µην απαιτείται η διακοπή της εργασίας σας. Για περαιτέρω πληροφορίες ανατρέξτε στο µενού Norton AntiVirus Help (Βοήθεια για το Norton AntiVirus).

34 24 Συχνές ερωτήσεις Η ακόλουθη είναι µια λίστα από πιθανές καταστάσεις που µπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του υπολογιστή σας. Παρέχονται εύκολες απαντήσεις και λύσεις για την καθεµία. Πάτησα το κουµπί τροφοδοσίας, αλλά δεν πραγµατοποιείται ενεργοποίηση ούτε εκκίνηση του υπολογιστή. είτε την ένδειξη Ισχύος: Αν δεν είναι αναµµένη, δεν υπάρχει ρεύµα στον υπολογιστή. Ελέγξτε τα ακόλουθα: Αν ο υπολογιστής λειτουργεί µε µπαταρία, µπορεί να έχει αποφορτιστεί και να µη µπορεί να ξεκινήσει τον υπολογιστή. Συνδέστε τον προσαρµογέα (adapter) για να επαναφορτίσετε το πακέτο µπαταρίας. Σιγουρευτείτε πως ο προσαρµογέας ρεύµατος είναι σωστά συνδεδεµένος στον υπολογιστή και στην πρίζα ρεύµατος. Αν η ένδειξή του είναι αναµµένη, ελέγξτε τα ακόλουθα: Υπάρχει µη εκκινούµενος δίσκος (όχι του συστήµατος) στον εξωτερικό οδηγό δισκέτας USB; Αφαιρέστε ή αντικαταστήστε τον µε δίσκο του συστήµατος και πατήστε <Ctrl> + <Alt> + <Del> για επανεκκίνηση του συστήµατος. εν εµφανίζεται τίποτα στην οθόνη. Το σύστηµα διαχείρισης ενέργειας του υπολογιστή σβήνει αυτόµατα την οθόνη για να εξοικονοµήσει ενέργεια. Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί για να ανάψετε πάλι την οθόνη. Αν πατώντας ένα πλήκτρο δεν ανάψει πάλι η οθόνη, δύο πράγµατα µπορεί να είναι η αιτία: Μπορεί να είναι πολύ χαµηλό το επίπεδο φωτεινότητας. Πατήστε <Fn> + < > (αύξηση) για να ρυθµίσετε το βαθµό φωτεινότητας. Η συσκευή προβολής µπορεί να έχει ρυθµιστεί σε ένα εξωτερικό µόνιτορ. Πατήστε το πλήκτρο συντόµευσης εναλλαγής οθόνης <Fn> + <F5> για να αλλάξετε την οθόνη στον υπολογιστή. Εάν η ενδεικτική λυχνία αναµονής είναι αναµµένη, ο υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής. Πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί τροφοδοσίας ώστε να αρχίσετε την εργασία ξανά. Η εικόνα δεν καλύπτει όλη την οθόνη (δεν είναι full-screen). Κάθε οθόνη απεικόνισης υπολογιστή διαθέτει διαφορετική εγγενή ανάλυση αναλόγως του µεγέθους της οθόνης. Εάν ρυθµίσετε την ανάλυση σε χαµηλότερη τιµή από την εγγενή ανάλυση, τότε η οθόνη επεκτείνεται και καταλαµβάνει ολόκληρη την οθόνη απεικόνισης του υπολογιστή. Κάντε δεξιό κλικ στην επιφάνεια εργασίας των Windows και επιλέξτε ιδιότητες για να εµφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου ιδιότητες απεικόνισης. Ακολούθως κάντε κλικ στην κάρτα ρυθµίσεις ώστε να βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση ρυθµίστηκε στην κατάλληλη τιµή. Αναλύσεις χαµηλότερες από την καθορισµένη τιµή δεν προβάλλονται σε πλήρη οθόνη στον υπολογιστή ή σε εξωτερικό µόνιτορ.

35 25 εν ακούγεται ήχος από τον υπολογιστή. Ελέγξτε τα ακόλουθα: Μπορεί να έχει γίνει σιώπηση της έντασης. Στα Windows, δείτε το εικονίδιο ελέγχου έντασης (ηχεία) στην γραµµή εργασιών. Αν είναι διαγραµµένο, κάντε κλικ στο εικονίδιο και αφαιρέστε την επιλογή Γεν. αποκοπή. Το επίπεδο της έντασης µπορεί να είναι πολύ χαµηλά. Στα Windows, δείτε το εικονίδιο ελέγχου έντασης (ηχεία) στην γραµµή εργασιών. Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά ελέγχου έντασης για τη ρύθµιση της έντασης του ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρα συντόµευσης" στη σελίδα 14 για περισσότερες λεπτοµέρειες. Εάν υπάρχουν συνδεδεµένα ακουστικά, ακουστικά ψείρες ή εξωτερικά ηχεία στη θύρα εξόδου ακουστικού σήµατος στο µπροστινό πίνακα του υπολογιστή, τότε τα εσωτερικά ηχεία απενεργοποιούνται αυτόµατα. Επιθυµώ να πραγµατοποιήσω εξώθηση του συρταριού της µονάδας οπτικού δίσκου χωρίς να ενεργοποιήσω την τροφοδοσία. Υπάρχει ένα κουµπί µηχανικής εξώθησης πάνω στη µονάδα οπτικού δίσκου. Απλά εισάγετε τη µύτη ενός µολυβιού ή το άκρο ενός συνδετήρα και πιέστε ώστε να πραγµατοποιηθεί εξώθηση του συρταριού. εν ανταποκρίνεται το πληκτρολόγιο. οκιµάστε να συνδέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο σε µια θύρα USB στη δεξιά ή αριστερή πλευρά του υπολογιστή. Αν δουλέψει, επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπό σας ή µε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών καθώς µπορεί να έχει χαλαρώσει το καλώδιο του εσωτερικού πληκτρολογίου. Ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί. Ελέγξτε τα ακόλουθα: Σιγουρευτείτε πως ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος σε µια πρίζα ρεύµατος και είναι ενεργοποιηµένος. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασφαλής σύνδεση του καλώδιου του εκτυπωτή στην παράλληλη ή USB θύρα του υπολογιστή και την αντίστοιχη θύρα του εκτυπωτή. Θέλω να ρυθµίσω την τοποθεσία µου για να χρησιµοποιήσω το εσωτερικό µόντεµ. Για να χρησιµοποιήσετε σωστά το λογισµικό επικοινωνιών (π.χ. Hyper Terminal), πρέπει να ρυθµίσετε την τοποθεσία σας: 1 Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, Ρυθµίσεις και στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου. 2 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Επιλογές τηλεφώνου και µόντεµ. 3 Κάντε κλικ στην καρτέλα Κανόνες κλήσης και ξεκινήστε να ρυθµίζετε την τοποθεσία σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των Windows.

36 26 Σηµείωση: Προσέξτε ότι, στη διάρκεια της πρώτης εκκίνησης του φορητού υπολογιστή, µπορείτε να παραβλέψετε τη ρύθµιση της σύνδεσης ιντερνέτ, καθώς δεν είναι απαραίτητο να επηρεάσετε την εγκατάσταση του συνολικού λειτουργικού συστήµατος. Όταν ρυθµιστεί το λειτουργικό σύστηµα, µπορείτε να προχωρήσετε στη ρύθµιση της σύνδεσης ιντερνέτ. Επιθυµώ την επαναφορά του υπολογιστή µου στις αρχικές του ρυθµίσεις χωρίς CD επανόρθωσης. Σηµείωση: Εάν το σύστηµά σας είναι η πολύγλωσση έκδοση, τότε το λειτουργικό σύστηµα και η γλώσσα που επιλέγετε όταν ενεργοποιείτε το σύστηµα για πρώτη φορά θα είναι και η µόνη επιλογή για τις µελλοντικές περιπτώσεις επανορθωτικών λειτουργιών. Αυτή η διαδικασία ανάκτησης σας βοηθάει να επαναφέρετε το δίσκο C: µε το αρχικό λογισµικό που είναι εγκαταστηµένο όταν αγοράζετε το φορητό σας υπολογιστή. Ακολουθήστε τα βήµατα παρακάτω για να αναδοµήσετε το δίσκο C: σας. (Ο δίσκος C: σας θα διαµορφωθεί ξανά [reformatted] και θα διαγραφούν όλα τα δεδοµένα.) Είναι σηµαντικό να δηµιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων δεδοµένων σας πριν να χρησιµοποιήσετε αυτήν την επιλογή. Πριν να εκτελέσετε µια επαναφορά, παρακαλούµε ελέγξτε τις ρυθµίσεις του BIOS. 1 Ελέγξτε για να δείτε αν είναι ενεργοποιηµένη ή όχι η λειτουργία Acer disk-todisk recovery. 2 Σιγουρευτείτε πως η ρύθµιση D2D Recovery στο Main είναι στο Enabled. 3 Βγείτε από το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS (BIOS utility) και αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Σηµείωση: Για να ενεργοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραµµα BIOS (BIOS utility), πατήστε το <F2> στη διάρκεια του POST. Για έναρξη της διαδικασίας επαναφοράς: 1 Επανεκκινήστε το σύστηµα. 2 Ενώ εµφανίζεται το λογότυπο Acer. Πατήστε <Alt> + <F10> ταυτόχρονα για να εισέλθετε στη διαδικασία ανάκτησης. 3 Ανατρέξτε στις οδηγίες της οθόνης όσον αφορά την επανόρθωση του συστήµατος. Σηµαντικό! Αυτή η δυνατότητα καταλαµβάνει 2 έως 3 GB σε ένα κρυφό διαµέρισµα του σκληρού σας δίσκου.

37 27 Αίτηση επισκευής Εγγύηση ιεθνή Ταξιδιώτη (International Travelers Warranty; ITW) Ο υπολογιστής σας καλύπτεται από την Εγγύηση ιεθνή Ταξιδιώτη (ITW) που σας προσφέρει ασφάλεια και ηρεµία όταν ταξιδεύετε. Το παγκόσµιο δίκτυό µας κέντρων επισκευών υπάρχει για να σας βοηθάει. Ένα διαβατήριο ITW έρχεται µε τον υπολογιστή σας. Αυτό το διαβατήριο περιέχει όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά µε το πρόγραµµα ITW. Μια λίστα διαθέσιµων, εξουσιοδοτηµένων κέντρων επισκευών βρίσκεται σε αυτό το χρήσιµο βιβλιαράκι. ιαβάστε αυτό το διαβατήριο προσεκτικά. Πάντα να έχετε µαζί σας το ITW διαβατήριο σας, ειδικά όταν ταξιδεύετε για να λαµβάνετε τα οφέλη των κέντρων επισκευών µας. Τοποθετήστε την απόδειξη αγοράς στο καρτελάκι που βρίσκεται στο µπροστινό κάλυµµα του διαβατηρίου ITW. Αν η χώρα που ταξιδεύετε δεν έχει εξουσιοδοτηµένο κέντρο επισκευών ITW από την Acer, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τα γραφεία µας παγκοσµίως. Παρακαλώ συµβουλευτείτε Πριν να τηλεφωνήσετε Παρακαλούµε να έχετε διαθέσιµες τις παρακάτω πληροφορίες όταν καλείτε µια online υπηρεσία της Acer, παρακαλούµε να είστε κοντά στον υπολογιστή σας όταν τηλεφωνείτε. Με την υποστήριξή σας, µπορούµε να µειώσουµε το χρόνο που χρειάζεται ένα τηλεφώνηµα και να σας βοηθήσουµε να λύσετε τα προβλήµατά σας αποδοτικά. Αν υπάρχουν µηνύµατα σφαλµάτων ή µπιπ από τον υπολογιστή σας, καταγράψτε τα όπως εµφανίζονται στην οθόνη (ή τον αριθµό και την ακολουθία στην περίπτωση των µπιπ). Χρειάζεται να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες: Όνοµα: ιεύθυνση: Αριθµός τηλεφώνου: Τύπος µηχανήµατος και µοντέλου: Σειριακός αριθµός: Ηµεροµηνία αγοράς:

38 28 Για να πάρετε το φορητό PC µαζί σας Αυτό το κεφάλαιο σας προσφέρει συµβουλές και υποδείξεις για πράγµατα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν µετακινείστε ή ταξιδεύετε µε τον υπολογιστή σας. Αποσύνδεση από το γραφείο Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή σας από εξωτερικά εξαρτήµατα: 1 Αποθηκεύστε τυχόν ανοικτά αρχεία. 2 Αφαιρέστε τυχόν µέσα, δισκέτες ή CD, από τον(τους) οδηγό(ους). 3 Τερµατισµός λειτουργίας υπολογιστή. 4 Κλείστε το κάλυµµα της οθόνης. 5 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον προσαρµογέα (adapter) ρεύµατος. 6 Αποσυνδέστε το πληκτρολόγιο, τη συσκευή κατεύθυνσης, τον εκτυπωτή,την εξωτερική οθόνη, και τις άλλες εξωτερικές συσκευές. 7 Αποσυνδέστε το κλείδωµα Kensington αν το χρησιµοποιείτε για να ασφαλίσετε τον υπολογιστή. Μετακίνηση Όταν απλά µετακινήστε για µικρές αποστάσεις, για παράδειγµα, από το τραπέζι του γραφείου σας σε µια αίθουσα συναντήσεων. Προετοιµασία του υπολογιστή Πριν από τη µεταφορά του υπολογιστή, κλείστε και ασφαλίστε το κάλυµµα της οθόνης απεικόνισης για να τον θέσετε σε λειτουργία αναµονής. Μπορείτε τώρα να πάρετε µε ασφάλεια τον υπολογιστή σας οπουδήποτε πάτε µέσα στο κτίριο. Για να βγάλετε τον υπολογιστή από την κατάσταση Ύπνου, ανοίξτε την οθόνη; ακολούθως πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί τροφοδοσίας. Αν παίρνετε τον υπολογιστή στο γραφείο ενός πελάτη ή σε ένα διαφορετικό κτίριο, µπορεί να επιλέξετε να κλείσετε τον υπολογιστή: Κάντε κλικ στο κουµπί Έναρξη, στην επιλογή Απενεργοποίηση υπολογιστή και έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιµο (Windows XP). - ή - Μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε λειτουργία αναµονής, πατώντας <Fn> + <F4>. Ακολούθως κλείστε και ασφαλίστε την οθόνη απεικόνισης. Όταν είστε έτοιµος να χρησιµοποιήσετε τον υπολογιστή ξανά, απασφαλίστε και ανοίξτε την οθόνη απεικόνισης, ακολούθως πιέστε και ελευθερώστε το κουµπί τροφοδοσίας.

39 29 Σηµείωση: Εάν η ένδειξη Sleep (Αναµονή) είναι απενεργοποιηµένη, τότε ο υπολογιστής εισήλθε σε λειτουργία Hibernation (Αδρανοποίηση) και απενεργοποιήθηκε. Εάν η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας είναι σβηστή αλλά η ενδεικτική λυχνία αναµονής είναι αναµµένη, τότε ο υπολογιστής εισήλθε σε λειτουργία αναµονής. Και στις δύο περιπτώσεις, πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή ξανά. Προσέξτε ότι ο υπολογιστής ενδέχεται να εισέλθει σε λειτουργία αδρανοποίησης αφού παραµείνει σε λειτουργία αναµονής για µια χρονική περίοδο. Τι να φέρετε στις συναντήσεις Αν η συνάντησή σας είναι σχετικά σύντοµη, δεν χρειάζεται πιθανόν να πάρετε τίποτα µαζί, εκτός από τον υπολογιστή σας. Αν η συνάντησή σας διαρκεί περισσότερο ή αν η µπαταρία σας δεν είναι πλήρως φορτισµένη, ενδέχεται να θελήσετε να πάρετε µαζί σας το µετασχηµατιστή AC, για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας σε πρίζα στην αίθουσα συνάντησης. Αν η αίθουσα ρεύµατος δεν έχει πρίζα ρεύµατος, µειώστε την εξάντληση της µπαταρίας βάζοντας τον υπολογιστή σε κατάσταση Ύπνου. Πατήστε <Fn> + <F4> ή κλείστε το κάλυµµα της οθόνης όταν δεν χρησιµοποιείτε ενεργά τον υπολογιστή σας. Για επιστροφή στην εργασία, ανοίξτε την οθόνη (εάν είναι κλειστή), ακολούθως πατήστε και ελευθερώστε το κουµπί τροφοδοσίας. Μεταφορά του υπολογιστή σπίτι Όταν µετακινήστε από το γραφείο στο σπίτι σας ή αντίστροφα. Προετοιµασία του υπολογιστή Μετά την αποσύνδεση του υπολογιστή από το γραφείο, ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να προετοιµάσετε τον υπολογιστή για το ταξίδι προς το σπίτι: Ελέγξτε αν έχετε αφαιρέσει όλα τα µέσα και τους οπτικούς δίσκους από τις µονάδες δίσκου. Αν δεν αφαιρέσετε τα µέσα µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην κεφαλή της µονάδας δίσκου. Πακετάρετε τον υπολογιστή σε µια προστατευτική θήκη που µπορεί να αποτρέψει τον υπολογιστή από το να γλιστράει τριγύρω και να τον προστατεύσει αν πέσει. Προσοχή: Αποφεύγετε να πακετάρετε τα αντικείµενα δίπλα στο πάνω κάλυµµα του υπολογιστή. Η πίεση ενάντια στο πάνω κάλυµµα µπορεί να βλάψει την οθόνη Τι να φέρετε µαζί σας Εκτός αν έχετε ήδη µερικά αντικείµενα στο σπίτι, φέρετε τα ακόλουθα αντικείµενα µαζί σας: Προσαρµογέα (adapter) και καλώδιο ρεύµατος Τον τυπωµένο οδηγό χρήστη

40 30 Τι να λάβετε ειδικά υπόψη Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας όσο ταξιδεύετε από και προς τη δουλειά σας: Ελαχιστοποιήστε την επήρεια των αλλαγών της θερµοκρασίας κρατώντας τον υπολογιστή µαζί σας. Αν χρειαστεί να σταµατήσετε για µεγάλο χρονικό διάστηµα και δε µπορείτε να πάρετε τον υπολογιστή µαζί σας, αφήστε τον στο πορτ-µπαγκάζ του αυτοκινήτου για να αποφύγετε την έκθεση του σε υπερβολική ζέστη. Οι αλλαγές στη θερµοκρασία και την υγρασία µπορεί να προκαλέσουν συµπύκνωση. Επιτρέψτε στον υπολογιστή να επιστρέψει στη θερµοκρασία δωµατίου, και επιθεωρήστε την οθόνη για συµπύκνωση πριν να ανοίξετε τον υπολογιστή. Αν η αλλαγή της θερµοκρασίας είναι µεγαλύτερη των 10 C (18 F), επιτρέψτε στον υπολογιστή να έρθει σε θερµοκρασία δωµατίου σιγά σιγά. Αν είναι δυνατόν, αφήστε τον υπολογιστή για 30 λεπτά σε ένα περιβάλλον µε θερµοκρασία ανάµεσα στην εξωτερική και τη θερµοκρασία δωµατίου. Εγκατάσταση ενός γραφείου στο σπίτι Αν εργάζεστε συχνά στον υπολογιστή σας στο σπίτι, µπορεί να θέλετε να αγοράσετε ένα δεύτερο προσαρµοστή (adapter) ρεύµατος για να χρησιµοποιείτε στο σπίτι. Με ένα δεύτερο προσαρµοστή (adapter) ρεύµατος, µπορείτε να αποφύγετε να µεταφέρετε το έξτρα βάρος από και προς το σπίτι. Αν χρησιµοποιείτε τον υπολογιστή σας στο σπίτι για µεγάλες χρονικές περιόδους, µπορεί επίσης να θέλετε να προσθέσετε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο, µόνιτορ, ή ποντίκι. Ταξίδι µε τον υπολογιστή Όταν µετακινείστε σε µια µεγαλύτερη απόσταση, για παράδειγµα, από το κτίριο του γραφείου σας στο κτίριο του γραφείου ενός πελάτη, ή όταν ταξιδεύετε τοπικά. Προετοιµασία του υπολογιστή Προετοιµάστε τον υπολογιστή σαν να τον παίρνατε σπίτι. Σιγουρευτείτε πως η µπαταρία στον υπολογιστή είναι φορτισµένη. Η ασφάλεια στο αεροδρόµιο µπορεί να απαιτήσει να ανοίξετε τον υπολογιστή σας όταν τον φέρνετε στην περιοχή της πύλης. Τι να φέρετε µαζί σας Φέρετε τα ακόλουθα αντικείµενα µαζί σας: Προσαρµογέας (adapter) ρεύµατος Εφεδρικό, πλήρως φορτισµένο πακέτο µπαταρίας Επιπρόσθετα αρχεία προγράµµατος οδήγησης εκτυπωτή αν σχεδιάζετε να χρησιµοποιήσετε άλλον εκτυπωτή

emachines Σειρά D720/D520 Γρήγορος οδηγός

emachines Σειρά D720/D520 Γρήγορος οδηγός emachines Σειρά D720/D520 Γρήγορος οδηγός Copyright 2008. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. emachines Σειρά Γρήγορος οδηγός D720/D520 Αρχική Έκδοση: 08/2008 Η εταιρεία δεν προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

emachines Σειρά E720/E520 Γρήγορος οδηγός

emachines Σειρά E720/E520 Γρήγορος οδηγός emachines Σειρά E720/E520 Γρήγορος οδηγός Copyright 2008. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. emachines Σειρά Γρήγορος οδηγός E720/E520 Αρχική Έκδοση: 08/2008 Η εταιρεία δεν προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

emachines Σειρά G720/G520 Γρήγορος οδηγός

emachines Σειρά G720/G520 Γρήγορος οδηγός emachines Σειρά G720/G520 Γρήγορος οδηγός Copyright 2008. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. emachines Σειρά Γρήγορος οδηγός G720/G520 Αρχική Έκδοση: 08/2008 Η εταιρεία δεν προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 5730Z/5730/5330. Γρήγορος οδηγός

Aspire Σειρά 5730Z/5730/5330. Γρήγορος οδηγός Aspire Σειρά 5730Z/5730/5330 Γρήγορος οδηγός Copyright 2008. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά Γρήγορος οδηγός 5730Z/5730/5330 Αρχική Έκδοση: 07/2008 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

emachines Σειρά E625 Γρήγορος οδηγός

emachines Σειρά E625 Γρήγορος οδηγός emachines Σειρά E625 Γρήγορος οδηγός Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. emachines Σειρά Γρήγορος οδηγός E625 Αρχική Έκδοση: 02/2009 Η εταιρεία δεν προβαίνει σε

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 2410. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 2410. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 2410 Οδηγός Χρήστη Copyright 2005. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 2410 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Ιούλιος 2005 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 4400. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 4400. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 4400 Οδηγός Χρήστη Copyright 2005. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 4400 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Μάρτιος 2005 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 9400/7100. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 9400/7100. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 9400/7100 Οδηγός Χρήστη Copyright 2006. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 9400/7100 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 01/2006 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 3000/5000. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 3000/5000. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 3000/5000 Οδηγός Χρήστη Copyright 2005. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 3000/5000 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Μάρτιος 2005 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 3020/5020. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 3020/5020. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 3020/5020 Οδηγός Χρήστη Copyright 2005. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 3020/5020 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Μάρτιος 2005 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 9500. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 9500. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 9500 Οδηγός Χρήστη Copyright 2005. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 9500 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Ιούλιος 2005 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 2350. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 2350. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 2350 Οδηγός Χρήστη Πνευµατικά ικαιώµατα 2004 Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Σειρά TravelMate 2350 Φορητός Υπολογιστής Οδηγίες Χρήστη Αρχική Έκδοση: Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 3010. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 3010. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 3010 Οδηγός Χρήστη Copyright 2006. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 3010 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Ιανουάριος 2006 Μπορεί περιοδικά να

Διαβάστε περισσότερα

TravelMate Σειρά 2300/4000/4500. Οδηγός Χρήστη

TravelMate Σειρά 2300/4000/4500. Οδηγός Χρήστη TravelMate Σειρά 2300/4000/4500 Οδηγός Χρήστη Copyright 2004. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. TravelMate Σειρά 2300/4000/4500 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Μάιος 2004 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Acer TravelMate 2200/2700. Οδηγός Χρήστη

Σειρά Acer TravelMate 2200/2700. Οδηγός Χρήστη Σειρά Acer TravelMate 2200/2700 Οδηγός Χρήστη Copyright 2004 ικαιώµατα Κατοχυρωµένα. Σειρά Acer TravelMate 2200/2700 Series Φορητός Υπολογιστής Οδηγίες Χρήστη Αρχική Έκδοση: Αύγουστος 2004 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Aspire Σειρά 1410/1680. Οδηγός Χρήστη

Aspire Σειρά 1410/1680. Οδηγός Χρήστη Aspire Σειρά 1410/1680 Οδηγός Χρήστη Copyright 2004. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire Σειρά 1410/1680 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: Μάιος 2004 Μπορεί περιοδικά να γίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Acer Aspire 1670. Οδηγός Χρήστη

Σειρά Acer Aspire 1670. Οδηγός Χρήστη Σειρά Acer Aspire 1670 Οδηγός Χρήστη Copyright 2004 ικαιώµατα Κατοχυρωµένα. Σειρά Acer Aspire 1670 Series Φορητός Υπολογιστής Οδηγίες Χρήστη Αρχική Έκδοση: Αύγουστος 2004 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Acer Aspire 1360 / 1520. Οδηγός Χρήστη

Σειρά Acer Aspire 1360 / 1520. Οδηγός Χρήστη Σειρά Acer Aspire 1360 / 1520 Οδηγός Χρήστη Copyright 2004 ικαιώµατα Κατοχυρωµένα. Σειρά Acer Aspire 1360 / 1520 Series Φορητός Υπολογιστής Οδηγίες Χρήστη Αρχική Έκδοση: Αύγουστος 2004 Μπορεί περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Το καθημερινό μου VAIO

Το καθημερινό μου VAIO Το καθημερινό μου VAIO www.sony-europe.com 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Λειτουργικό σύστημα Λειτουργικό σύστημα Αυθεντικά Windows 7 Home Premium με Service Pack 1 64bit Αρχιτεκτονική Σετ ολοκληρωμένων Intel

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα. Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/ VGN-NR3Z/S Απλά, σπορ και έξυπνα Κομψός φορητός υπολογιστής σε ασημί χρώμα, για γρήγορα πολυμέσα Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaio.eu/ Επίσημη τοποθεσία VAIO για την Ευρώπη http://www.vaiopro.eu/

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Εγχειρίδιο Χρήσης Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Προειδοποιήσεις ασφάλειας 3 Γενική όψη 3.1 Πλήκτρα 3.2 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της συσκευής 3.3 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Ferrari 5000. Οδηγός Χρήστη

Ferrari 5000. Οδηγός Χρήστη Ferrari 5000 Οδηγός Χρήστη Copyright 2006. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Ferrari 5000 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 05/2006 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FWS710 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Δήλωση σχετικά με την ευθύνη του κατασκευαστή Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή εφαρμογών τρίτων στη συσκευή, ή τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Ferrari 1000. Οδηγός Χρήστη

Ferrari 1000. Οδηγός Χρήστη Ferrari 1000 Οδηγός Χρήστη Copyright 2006. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Ferrari 1000 Οδηγός Χρήστη Αρχική Έκδοση: 06/2006 Μπορεί περιοδικά να γίνονται αλλαγές στις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα

Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε εξαιρετικά πλεονεκτήματα Εγχειρίδιο χρήσης 2-2014. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Aspire V 17 Nitro Καλύπτει: Aspire VN7-791 Αυτή η αναθεώρηση: 07/2014 Πραγματοποιήστε εγγραφή για αναγνωριστικό Acer ID και απολαύστε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Γρήγορος οδηγός

Σειρά Γρήγορος οδηγός Γρήγορος οδηγός Copyright 2009 Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Γρήγορος οδηγός σειράς Aspire one Αρχική Έκδοση: 04/2009 Φορητό PC σειράς Aspire one Αριθµός Μοντέλου: Σειριακός Αριθµός: Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων

Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων Οδηγίες για τον ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων 1 Για χρηµατοκιβώτια που διαθέτουν κλειδαριά µε ανιχνευτή δακτυλικών αποτυπωµάτων ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για ορισµένα µοντέλα που διαθέτουν κλειδαριά ανιχνευτή δακτυλικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης

C meitrack Οδηγός Γρήγορης Χρήσης C meitrack" Οδηγός Γρήγορης Χρήσης 1 Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του MT90. Αυτή η συσκευή θα σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας GPS εντοπισμού όπου βασίζεται σε εξαιρετική τεχνολογία και τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2013 Εισαγωγή...2 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...6 Computer Security...6 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...8 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350

ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ. Μοντέλο #E8350 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ AC2400 GIGABIT WI-FI ROUTER ΔΙΠΛΉΣ ΖΏΝΗΣ Μοντέλο #E8350 Περιεχόμενα Επισκόπηση προϊόντος E8350..................................... 1 Εγκατάσταση του router E-Series Πού θα βρείτε περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35 Για όποιον αρχίζει τώρα Προειδοποίηση: για την αρχική χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την φορητή συσκευή χειρός για περίπου 4 ώρες. Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 TECHNICAL DOCUMENT Εγχειρίδιο εγκατάστασης και διαχείρισης του F-Secure Internet Security 2014 Εισαγωγή...1 Εγκατάσταση...2 ιαχείριση...7 Computer Security...8 ηµοφιλέστερες εργασίες διαχείρισης:...9 Φιλτράρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG

Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Dell Latitude E6430/E6530/E6430 ATG Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τα χαρακτηριστικά Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα