ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Αγγέλη, Α., - Agostino, D Br., - Akurgal, Ε., - Akurgal, Ε., - Αλεξανδρή, Ο., - Alesio, A., - Alexander, J. A., - Alexandrescu, P.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Αγγέλη, Α., - Agostino, D Br., - Akurgal, Ε., - Akurgal, Ε., - Αλεξανδρή, Ο., - Alesio, A., - Alexander, J. A., - Alexandrescu, P."

Transcript

1 412 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Αγγέλη, Α., ΑΔ 51 (1996), Χρονικά Β1, σελ Agostino, D Br., La ceramica greca e di tipo Greco dale necropoli della I Età del Ferro di Ponte Cagnano, G. Bailo P. Gastaldi (επιμ. ), Prima di Pithecusa I piu antichi materiali greci del golfo di Salerno. Catalogo della mostra 29 Aprile 1999, Pontecagnano Faiano, Museo Nazionale dell Agro Picentino, Napoli 1999, σελ. 13 κ.ε. - Akurgal, Ε., The Early Period and the Golden Age of Ionia, AJA 66 (1962), σελ Akurgal, Ε., Alt Smyrna I, Wohnschiehten und Athenatempel, (Ankara 1983). - Αλεξανδρή, Ο., ΑΔ 29 (19173/74), Χρονικά, σελ Alesio, A., Ceramica di imitazione corinzia dal sanctuario di Saturo, Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, (Napoli 1996), σελ. 293 κ.ε. - Alexander, J. A., Potidaea. Its History and Remains, (Αθήνα 1963). - Alexandrescu, P., Necropola tumulara. Săpături , dans Histria II, (Bucarest 1966). - Alexandrescu, P., Histria IV, La céramique d époque archaïque et classique VIIe Ives, (Bucureşti 1978). - Αλεξίου, Σ., «Μικραί ανασκαφαί και περισυλλογή αρχαίων εις Κρήτην», ΠΑΕ 1967, σελ Αλλαμανή, Β. Αποστόλου, Μ., «Σωστικές ανασκαφές στην πόλη της Βέροιας», σελ Αλλαμανή, Β., Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου (οικ. 375α, Ο.Τ. 76), ΑΔ 53 (1998), Χρονικά Β2, σελ Αλλαμανή, Β. Χατζηνικολάου, Κ. Τζανακούλη, Β.- Γκαλλινίκη, Σ., «Θέρμη 1999: Η ανασκαφή στο νεκροταφείο», ΑΕΜΘ 13 (1999), σελ Allen, S. H., Northwest Anatolian Grey Ware in the Late Bronze Age: Analysis and Distribution in the Eastern Mediterranean, Ph. D., Brown University Allen, S. H., Late Bronze Grey Wares in Cyprus, Cypriot Ceramics reading the prehistory record, Museum Monograph 74, (Pensylvania 1991). - Amyx, D.A., The Attic Stelai, Hesperia 27 (1958), Αναγνώστου, Ι. Κυριακού, Δ. Κυριατζή, Ε. Vargas, Α., «Ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης Οι εργασίες στην πλαγιά της Τούμπας», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Αναγνωστοπούλου Χατζηπολυχρόνη, Η., «Ανασκαφικές έρευνες στο Ληνό Ν. Ροδόπης», ΑΕΜΘ 5 (1991), σελ Αναγνωστοπούλου Χατζηπολυχρόνη, Η., «Οι αρχαιολογικές έρευνες στο Παλατιανό», ΑΕΜΘ 10Α (1996), σελ. 189 κ.ε. - Αναγνωστοπούλου Χατζηπολυχρόνη, Η., «Παλατιανό Ν. Κιλκίς. Η πρώιμη κατοίκηση.», ΑΕΜΘ 15 (2001), σελ

2 413 - Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Μ., «Η Κυδωνιά της Δυτικής Κρήτης στα Πρώιμα χρόνια του Σιδήρου», Ν. Χρ. Σταμπολίδης Α. Γιαννικούρη (επιμ.), Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου. Ρόδος, 1-4 Νοεμβρίου 2002, (Αθήνα 2004), σελ Ανδρέου, Στ. Κωτσάκης, Κ., «Η προϊστορική τούμπα της Θεσσαλονίκης. Παλιά και νέα ερωτήματα», ΑΕΜΘ 10Α (1996), σελ Ανδρέου, Σ., «Η μυκηναϊκή κεραμική και οι κοινωνίες της Κ. Μακεδονίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού»,», Η περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου. Λαμία Β Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, (Αθήνα 2003), σελ Anderson, J. K., Excavation on the Kofina Ridge, Chios, BSA 49 (1954), σελ Anderson, J. K., Old Smyrna: The Corinthian Pottery, BSA ( ), σελ Ανδρειωμένου, Α., «Έρευναι και τυχαία ευρήματα εν τη πόλει και τη επαρχία Χαλκίδος», ΑΔ 27 (1972), Μελέται, σελ Ανδρειωμένου, Α., ΑΔ 29 (1973\4), Χρονικά Β2, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική Κεραμική εξ Ερετρίας Ι», ΑΕ 1975, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική Κεραμική εξ Ερετρίας ΙΙ», ΑΕ 1977, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Αψιδωτά οικοδομήματα και κεραμική του 8 ου και 7 ου αι. π.χ. εν Ερέτρια», ASAtene 59 (1979), σελ. 187 κ.ε. - Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική Κεραμική εξ Ερετρίας ΙΙΙ (Σκύφοι)», ΑΕ 1981, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερετρίας IV, (Κάνθαροι, Κοτύλαι Κύπελλα, Κρατήρες-Δίνοι)», ΑΕ 1982, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερετρίας V,(Κλειστά αγγεία, λαβαί, Υπογεωμετρική και χειροποίητος κεραμική)», ΑΕ 1983, σελ Andreiomenou, A., Skyphoi de l atelier de Chalkis (Fin Xe-Fin VIIIIe S. Av. J.C. ), BCH 108 (1984), σελ Andreiomenou, A., Skyphoi de l atelier de Chalkis (Fin Xe-Fin VIIIIe S. Av. J.C. ), BCH 109 (1985), σελ Andreiomenou, A., Keramik aus Eretria im Stil : A. Von Attisch Mittelgeometrisch II. B. Von Eubosch Subprotogeometrisch III, I, AM 100 (1985), σελ Andreiomenou, A., Keramik aus Eretria im Stil : A. Von Attisch Mittelgeometrisch II. B. Von Eubosch Subprotogeometrisch III, I, AM 101 (1986), σελ Ανδρειωμένου, Α., «Βοιωτικά αγγεία από το νεκροταφείο της Ακραίφιας», Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου της Κλασικής Αρχαιολογίας 1983, (Αθήνα 1988), σελ. 12 κ.ε. - Ανδρειωμένου, Α., «Το νεκροταφείο της Ακραιφίας», ΑΕ 1994, σελ. 155 κ.ε.

3 414 - Ανδρειωμένου, Α., «Εν αρχαϊκόν νεκροταφείον της ευρύτερης περιοχής των Θηβών. Αγία Ελεούσα. Πυρίον Ι», Β Διεθνές Συνέδριον Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά 6-10 Σεπτεμβρίου Επετηρίς Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, Τομ. Β τευχ. Α, (Αθήνα 1995), σελ. 150 κ.ε. - Ανδρόνικος, Μ., «Ελληνιστικός Τάφος Βέροιας», ΑΕ 1955, Andronikos, Μ., An Early Iron Age Cemetery at Vergina, near Beroea, Balkan Studies 2 (1961), σελ Ανδρόνικος, Μ., Βεργίνα Ι, Το νεκροταφείο των τύμβων, (1969). - Ανδρόνικος, Μ., «Ανασκαφή Βεργίνας», ΠΑΕ 1989, σελ Ανδρόνικος, Μ., Θρακική Επετηρίδα 7 ( ), σελ Αραπογιάννη, Ξ., «Νεκροταφείο κλασικών χρόνων στο Σταφιδόκαμπο Ηλείας», ΑΕ 1999, σελ Αρβανίτου-Μεταλληνού, Γ., Η ηπειρωτική Θεσσαλία κατά τους πρωτοϊστορικούς χρόνους, (διδ. διατ. Αθήνα 1998) - Arslan, N., Die Funde des Kicikişla Höyük, Ist. Mitt. 51 (2001), σελ.167κ.ε. - Arslan, N. Seving, N., Eisenzeitliche Gräber von Tenedos IstMitt 53 (2003), σελ Αρχοντίδου Αργύρη, Α., «Γεωμετρικά σχήματα στο Βατί της Ρόδου», ASAtene 61 (N.S. 45),1983, σελ Αρχοντίδου, Α., «Άντισσα», ΑΔ 51 (1996), Χρονικά Β2, σελ Αytaçlar, Ν., The Early Iron Age at Klazomenes, A. Moustaka, E. Skarlatidou, M. C. Tzanes and Y. Ersoy (edit.), Klazomenai, Teos and Abdera : Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, October 2001, (Thessaloniki 2004), σελ Βαβρίτσας, Α., «Ανασκαφή Μεσήμβριας», ΠΑΕ 1981, σελ Bacci, G. M., Zancle: un aggiornamento, M. Bats B. d Agostino (επιμ.), Euboica. L: Eubea e la presenza Euboica in Chalkidica et in occidente, (Napoli 1998), σελ Bakalakis, G. Sakellariou, A., Paradimi, (Mainz 1981). - Bakhuizen, S. C., Chalcis in Euboea. Iron and Chalcidians abroad, (Leiden 1976). - Bakir, Τ., Der Kolonnettenkrater in Korinth und Attika zwischen 626 und 550 v. Chr., (1974). - Βάλλα, Μ., Κεραμικοί κλίβανοι, (μετ. εργασία ΑΠΘ, 1996). - Βάλλα, Μ., Παρατηρήσεις για τη χρήση του χώρου στα όρια της αρχαίας πόλης του Νέου Σκοποού Σερρών», ΑΕΜΘ 17 (2003), σελ Barde, L., Late Bronze and Iron Age Imported Pottery from the Archaeological Excavations of Urban Beirut, Ν. Stambolidis (επιμ.) Eastern Mediterranean. Cyprus, Dodecanese, Crete 16 th 6 th cent. B. C. Proceedings of the Inernational Symposium held at Rethymnon Crete in May 1997, (Athens 1998), σελ. 83κ.ε. - Basci Spigo, G., Ceramica dell VIIIe e VII secolo a.c. a Messina, Indesiamenti coloniali greci in Sicilia nell VIII e VII secolo a.c. Atti della 2a Riunione Scientifica della scuola di

4 415 Perfezionamento in Archeologia Classica dell Universita di Catania, Siracusa, Novembre (Cronache 1978), σελ Bass, G. F., Mycenaean and Protogeomentric Tombs in the Halicarnassus Peninsula, AJA 67 (1963), σελ Βατάλη, Μ., «Πολύμυλος Κοζάνης : Ταφικό σύνολο ελληνισατικών χρόνων», ΣΤ Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμιή, Βόλος Απριλίου 2000, (Αθήνα 2004), σελ Beazley, J., «The Cracow Class, JHS 52 (1932), σελ. 202 κ.ε. - Beazley, J.D., An askos by Makron, AJA 25 (1921), σελ Beazley, J.D., Η εξέλιξη του αττικού μελανόμορφου ρυθμού, (ελλην. μτφ. Η. Ανδρεάδη, Αθήνα 1993). - Bean, G. E. Cook, J. M., The Halicarnassus Peninsula, BSA 50 (1955), σελ Beschi, L., Materiali subgeometrici e arcaici nel Nord-Egeo: esportazioni da Lemno, Quaderni de La ricerca scientifica 112 (1985), σελ Beschi, L., Una deadella musica a Lemnos arcaica, Kotinos (Festschr. E. Simon), (Mainz 1992), σελ Beschi, L., «Τέχνη και πολιτισμός της αρχαϊκής Λήμνου», Εγνατία 5 ( ), σελ Belardelli, C., La ceramica grigia. In Peroni & Trusco (επιμ.) Enotri e Micenei nella Sibaritide, I Broglio di Trebisacce, Taranto Benton, S., Further Excavations at Aetos, BSA 48 (1953), σελ. 260κ.ε. - Bερδελής, Ν. Μ., Ο Πρωτογεωμετρικός ρυθμός της Θεσσαλίας, (Αθήνα 1958). - Benrabò-Brea, L., Poliochni: Città preistorica nell isola di Lemnos, (Roma 1964). - Bernard, P. Céramiques de la première moitiè du VIIe siècle a Thasos, BCH 88 (1964), σελ Bernbeck, R. Pollock, S., Fistikli Höyük The Biography of an Ealry Halaf Village, IstMitt 53 (2003), σελ. 9κ.ε. - Beschi, L., Materiali subgeometrici a arcaici nel Nοrd-Egeo : esportazioni da Lemno, Ricerca (1985), σελ Βetancourt, P. P. Μαρινάτος, N. κ.α., «Το σπήλαιο της Αμνισού: Η έρευνα του 1992», ΑΕ 2000, σελ Bikakis, Μ. Η., Archaic and Classical Imported Pottery in the museums of Paros and Naxos (αδημ. διδ. διατρ. University of Cincinnati, 1985). - Bitrakova Grozdanova, V., Les caractéristiques de la céramique hellénistique de la region d Ohrid et de Prespe, στο Β Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμεική, (Αθήνα, 1990). - Βλαβιάνου Τσαλίκη, Κ., «Πρωτογεωμετρικοί τάφοι στη Σκύρο», ΑΔ 52 (1997), Χρονικά Β3, σελ. 120 κ.ε.

5 416 - Blegen, C. Caskey, J. Rawson, M. Sperling, J., Troy Ι. Τhe first and the second settlement, (1950). - Blegen, C. Caskey, J. - Rawson, M., Troy II. The third, fourth and fifth settlement, (1951). - Blegen, C. W., Caskey, J. L, Rawson, M., Troy III. The sixth settlement, (1953). - Blegen, G. Palmer, H. Young, R., Corinth XIII. The North Cemetery, (Princeton, New Jersey 1964). - Blondé, F., Un Remblai Thasien du IVe siècle : La céramique, BCH 109 (1985), σελ Blondé, F. - Perreault, J. Y. et Péristéri, C., Un atelier de potier archaique à Phari (Thasos), BCH Suppl. XXIII (1992), σελ Blondé, F., Un Remblai Thasien du IVe siècle: La céramique, BCH 109 (1985), Boardman, J., Pottery from Eretria, BSA 47 (1952), σελ. 14 εικ Boardman, J., Early Euboean Pottery and History, BSA 52 (1957), σελ Boardman, J., Protogeometric graves at Aghios Ioannis near Knossos (Knossos Survey 3), BSA 55 (1960), σελ Boardman, J., The multiple-brush, Antiquity 34 (1960), σελ Boardman, J., Tarsus, Al Mina and Greek chronology, JHS 85 (1965), σελ Boardman, J, Evidence for the Dating of Greek Settlements in Cyrenaica, BSA 61 (1966), σελ Boardman, J., The Khaniale Tekke tombs, II, BSA 62 (1967), σελ Boardman, J., Excavations in Chios Greek Emporio, BSA Suppl. 6, (Oxford 1967). - Boardman, J., Αθηναϊκά Μελανόμορφα Αγγεία, (ελλ. μτφ. Όλγα Χατζηαναστασίου, Αθήνα 1980). - Boardman, J., Αθηναϊκά ερυθρόμορφα αγγεία, Κλασική Περίοδος, (ελλ. μτφρ. Ε. Παπουτσάκη Σερμπέτη, 1995). - Boardman, J., Οι αρχαίοι Έλληνες στην υπερπόντια εξάπλωση τους. Οι πρώτες αποικίες και το εμπόριο τους, (μτφ. Ηλέκτρα Ανδρεάδη, Αθήνα 1996). - Boardman, J., Πρώιμη ελληνική αγγειογραφία, (ελλην. μτφ. Λ. Μπουρνιάς, Αθήνα 2001). - Boehlau, J., Aus Ionischen und Italischen Nekropolen, (1898). - Boehlau, J. Schefold, K., Larisa am Hermos III, Die Ergebnisse der Ausgrabungen III, (Berlin 1942). - Βοκοτοπούλου, Ι., στο Θεσσαλονίκη. Από τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια, (1986), σελ. 15, Βοκοτοπούλου, Ι., «Νέα Τοπογραφικά στοιχεία για τη χώρα των Χαλκιδέων», Μνήμη Λαζαρίδη, Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη. Πρακτικά αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα 9 11 Μαΐου 1986 (Θεσσαλονίκη), σελ Βοκοτοπούλου, Ι., ΑΔ 41 (1986), Χρονικά, σελ Βοκοτοπούλου, Ι., «Νέος Μαρμαράς Σιθωνίας», ΑΔ 42 (1987), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, Ι, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά Β2, σελ

6 417 - Βοκοτοπούλου, Ι., «Ανασκαφικές έρευνες στη Χαλκιδική», ΑΕΜΘ 1 (1987), σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Ανασκαφικές έρευνες στη Χαλκιδική», ΑΕΜΘ 1 (1987), σελ Βοκοτοπούλου Ι., ΑΔ 42 (1987), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, Ι., Η Μακεδονία από τα Μυκηναϊκά χρόνια ως το Μέγα Αλέξανδρο. Κατάλογος της έκθεσης στη Bologna, (1988). - Βοκοτοπούλου Ι., ΑΔ 43 (1988), Χρονικά, σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Ανασκαφή Μένδης», ΑΕΜΘ 2(1988), σελ Βοκοτοπούλου Ι. Παππά Μ. Τσιγαρίδα Ε., «Πολύχρονο», ΑΔ 43(1988), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου Ι. Παππά Μ. Τσιγαρίδα Ε., «Aνασκαφές στο Πολύχρονο Χαλκιδικής 1988», ΑΕΜΘ 2 (1988), σελ Βοκοτοπούλου Ι, ΑΔ 44 (1989), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Ανασκαφή Μένδης 1989», ΑΕΜΘ 3 (1989), σελ Βοκοτοπούλου Ι., ΑΔ 44 (1989), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, Ι. Δεσποίνη, Α. Τιβέριος, Μ. Μισαηλίδου, Β., Σίνδος. Κατάλογος Έκθεσης, (Αθήνα 1985) - Βοκοτοπούλου Ι. Παππά Μ. Τσιγαρίδα Ε., «Aνασκαφές στο Πολύχρονο Χαλκιδικής 1989», ΑΕΜΘ 3 (1989), σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Μένδη-Ποσείδι», ΑΔ 45 (1990), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, Ι., «Μένδη Ποσείδι 1990», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Βοκοτοπούλου, Ι. Μπέσιος, Μ. Τρακοσοπούλου, Ε., «Παρθενώνας Χαλκιδικής : Ιερό σε κορυφή του Ιτάμου», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Βοκοτοπούλου, Ι., Οι ταφικοί τύμβοι της Αίνειας, (Αθήνα 1990). - Βοκοτοπούλου, Ι., «Πληροφορίες για την αρχιτεκτονική δύο αρχαίων πόλεων της Παλλήνης». Παράρτημα. Πολιτιστική κληρονομιά και αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος. Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Συμποσίου. Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Σεπτεμβρίου 1990, Θεσ\νίκη 1993, σελ Βοκοτοπούλου Ι. Μοσχονησιώτη Σ., «Το παράλιο νεκροταφείο της Μένδης», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Βοκοτοπούλου, I. Τσιγαρίδα, Μπ., «Ανασκαφική έρευνα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Ποσείδι», ΑΔ 46 (1991), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, I., «Αρχαϊκό Ιερό στη Σάνη Χαλκιδικής», Αρχαία Μακεδονία V, I. Ανακοινώσεις κατά το πέμπτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου 1989, (Θεσσαλονίκη 1993), σελ Βοκοτοπούλου, Ι., «Μακεδονικά Συμπόσια», στο Αμπελοοινική Ιστορία στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, Νάουσα 1993, σελ

7 418 - Βοκοτοπούλου, Ι., Anciennes nécropoles de la Chalkidique, Nécropoles et societés antiques (Gréce, Italie, Languedos). Actes de International de Lille (1991), Naples 1994, (Cahiers CJB XVIII), σελ Βοκοτοπούλου, Ι., Cities and Sanctuaries of the Archaic Period in Chalkidike, BSA 91 (1996), σελ , πίν Βοκοτοπούλου, Ι., «Ποσείδι. Το ιερό του Ποσειδώνα στη Χαλκιδική», Θεσσαλονικέων Πόλις 2, 1997, σελ Βοκοτοπούλου, Ι., «Τοπογραφικά Κασσάνδρας», Αφιέρωμα στον N. G. L. Hammond, Παράρτημα Μακεδονικών αρ. 7, (Θεσσαλονίκη 1997),σελ Βοκοτοπούλου, I., Greek colonization in the littoral of Chalcidice and lower Macedonia, Ηπειρωτικά και Μακεδονικά Μελετήματα ΙΙ, (Αθήνα 2001), σελ Bontini. Α., Ruvo del Monte (Potenza) Necropoli in Contrada S. Antonio: scavi 1977, ASAtene 1981, σελ Boulter, C., Pottery of the Mid-fifth Century from a Well in the Athenian Agora, Hesperia 22 (1953), σελ Βουτυράς, Ε., «Η λατρεία της Αφροδίτης στην περιοχή του Θερμαίου Κόλπου», Αρχαία Μακεδονία VI, (1998), σελ. - Bouzek, J., The beginning of the Protogeometric Pottery and the Dorian invasion, OpAth 9 (1969), σελ Bradeen, D. W., The Chalkcidians in Thrace, American Journal of Philology 73 (1952), σελ Brann, E. T.H., Protoattic Well groups from the Athenian Agora, Hesperia 30 (1961), σελ Brann, E. T.H., Late Geometric and Protoattic pottery. Agora VIII, (Princeton 1962). - Brea, B. Cavalier, M., Mylai, (Novara 1959). - Breccia, La Necropoli di Sciatbi, (Βuçuresti 1912). - Brock, J. K., Excavations in Siphnos, BSA 44, σελ Brock, J. K., Fortetsa. Early Greek Tombs near Knossos, (Cambridge 1957). - Brommer, F., Studies in Honour of Arthur Dale Trendall, (1979), σελ. 39 κ.ε. - Broneer, Ο., Excavations at Isthmia, , Hesperia 31 (1962), σελ. 16κ.ε. - Buchner, G. Ridgway, D., Pithekoussai I. La Necropoli Q Tombe scavate dal 1952 al 1961, (Rome 1993). - Buchholz, H. G., Methymna, (1975). - Buschor, Ε., AM 54 (1929), σελ. 143κ.ε. - Busolt, G., Giechische Staatskunde II, (Munich 1928). - Butler, H.C., Fifth Preliminary Report on the American Excavations at Sardes in AsiaMinor, AJA 18 (1914), σελ

8 419 - Buttler, W., Nachträge in Vorgescichtliches in der Stadt Samos, AM 50\51 ( ), σελ Cambitoglou, A. Birchall, A. Coulton, J. J. Green, J.R., Zagora 2. Excavation of a Geometric Town on the Island of Andros, (Athens 1988). - Cambitoglou, Α. - Papadopoulos, J. K., Excavations at Torone, 1986: A preliminary report, Meditterenean Archaeology 1 (1988), σελ Cambitoglou, A. Papadopoulos, J. K., The early Iron Age Cemetery, Αρχαία Μακεδονία (1988), σελ. 26κ.ε. - Cambitoglou, Α. Papadopoulos, J. K., Excavations at Torone, 1989, Meditterenean Archaeology 3 (1990), σελ Cambitoglou, Α. Papadopoulos, J. K., Excavations at Torone, 1990,Meditterenean Archaeology 4 (1991), σελ Cambitoglou, Α. Papadopoulos, J., The earliest Myceneneans in Macedonia, C. W. Zerner, P. C. Zerner, J. Winder, (επιμ.), Wace and Blegen, Pottery as evidence for trade in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the international conference held at the American School at Athens. December , (Amsterdam 1993), σελ. 289 κε. - Cambitoglou, A. Papadopoulos, J. K. J ones, O. T., (επιμ.), Torone I. The excavations of 1975, 1976 and 1978, (Athens 2001). - Campbel, Th. M., A well of the Black-figured period at Corinth, Hesperia 7 (1938), σελ Carington-Smith, J. Vokotopoulou, J., Excavations at Koukos, Sykia, ΑΕΜΘ 6 (1992), σελ. 496κ.ε. - Caputo, G., Uno Stamnos di Hephaistia di Lemnos e il peana Cretese, Antichità Cretesi. Studi in Onore di Doro Levi, Vol. II, (Università di Catania Instituto di Archeologia. Cronache di Archeologia 13, 1974), σελ Casson, S., Excavations in Macedonia, BSA 24 ( ), σελ Catling, H. W., New light on Knossos in the 8 th and 7 th Centuries B.C., ASAtene 61 (1983), σελ Catling, R. W.V. Lemos, I. S., Lefkandi II. The protogeomentric Building at Toumba Part I, The pottery, BSA Suppl. v. 22, (1991). - Catling, R. W. V., A Tenth century Trade-Mark from Lefkandi, E. Doniert, I.S. Lemos, S. Sherratt (edit.), Minotaur and Centaur, Studies in Archaeology of Crete and Euboea presented to Mervyn Porham, (1996). - Catling, R. W. V., The Typology of the Protogeomentric and and Subprotogeometric Pottery from Troia and its Aegean Context, Studia Troica 8 (1998), σελ Cessel, G.C., Excavations at Kavousi, Crete, 1989 and 1990, Hesperia 64 (1995), σελ

9 420 - Christofani, Μ. Μ., La ceramica Greco Orientale in Etruria, Les céramiques e la Gréce de l Est et leur diffusion en occident. Centre Jean Bérard. Institut Français de Naples, 6-9 Juillet 1976, (1978), σελ Christou, D., Cremations in the Western Necropolis of Amathus, Ν. Stambolidis (επιμ.) Eastern Mediterranean. Cyprus, Dodecanese, Crete 16 th 6 th cent. B. C. Proceedings of the International Symposium held at Rethymnon Crete in May 1997, (Athens 1998), σελ. 211 εικ. 15α. - Ciancio, A., Tombe arcaico classiche nei terrritori di Naicataro e di Valenzano, Taras. Rivista di Archeologia V,1, (1985), σελ. 56 κ.ε. - Coulié, Α., La céramique thasienne à figures noires. Études Thasiennes XIX, (2002). - Γιαννικουρή, Α. Πατσιαδά, Β. Φιλήμονος, Μ., «Ταφικά σύνολα από τις νεκροπόλεις της αρχαίας Ρόδου», στο Α Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Δεκέμβρης 1986, (Ιωάννινα 1989), σελ Γιαννίκουρη, Α. Πατσιάδα, Β. Φιλήμονος, Μ., «Χρονολογικά προβλήματα κεραμικής από τη Ρόδο», Β Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμεική, Χρονολογικά προβλήματα της ελληνιστικής κεραμεικής. Πρακτικά Ρόδος Μαρτίου 1989, (Αθήνα 1990), σελ Γιματζίδης Στ., «Ασημίζουσα» Κεραμική, Μία υποπρωτογεωμετρική εγχώρια κεραμική του βορειοελλαδικού χώρου, (Μεταπτ. Εργ., ΑΠΘ 1997). - Γιματζίδης, Σ., «Ο αποικισμός της Θάσου : η επανεξέταση της κεραμικής πρώιμων φάσεων της αρχαίας πόλης», ΑΕΜΘ 16 (2002), σελ Γιούρη, Ε., Πυργαδίκια, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, σελ Γιούρη, Ε., ΑΔ 26 (1971), Χρονικά Β2, σελ Γιούρη, Ε., «Η κεραμική της Χαλκιδικής στον 4 ο αι. π.χ.», Κέρνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μπακαλάκη, (1971), σελ. 11 κ.ε. - Γιούρη, Ε., ΑΑΑ 4 (1971), σελ Γιούρη, Ε., «Το εν Αφύτει ιερόν του Διονύσου και το ιερόν του Άμμωνος Διός», Neue Forschungen in griechischen Heiligtumern, (1974), σελ Γιούρη Ε., «Κλαζομενιακή λάρνακα από την Άκανθο», Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά αρχαιολογικού Συμποσίου, Καβάλα 9-11 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 1990, σελ Γιούρη, Ε. Κουκούλη, Χ., «Ανασκαφή στην αρχαία Οισύμη», ΑΕΜΘ 1 (1987), σελ Γραβάνη, Κ., «Κεραμική ελληνιστικών χρόνων από την Ήπειρο», ΗπΧρ 29 (1988\89), σελ Γραμμένος, Δ., ΑΔ 34 (1979), Χρονικά Β2, σελ Γραμμένος, Δ. Τιβέριος, Μ., «Ανασκαφή ενός νεκροταφείου του 5 ου αι. π.χ. στην αρχαία Άργιλο», ΑΔ 39 (1984), σελ Coldstream, J. N., Γεωμετρική Ελλάδα, (ελλ. μτφ. Ε. Κεφαλίδου, Αθήνα 1997). - Coldstream, J. N., Greek Geometric Pottery, (1968).

10 421 - Coldstream, J. N., Review of P. Courbin, La céramique géométrique de l Argolide, (Paris 1966), JHS 88 (1968), σελ Coldstream, J. N., Knossos : Protogeometrnic and Geometric Pottery from the Town, BSA 67 (1972), σελ Coldstream, J. N., Knossos : Orientalizing and Archaic Pottery from the Town, BSA 68 (1973), σελ Coldstream, J.N. Sackett, L. H., Knossos : Two deposits of orientalising pottery, BSA 65 (1970), σελ Coldstream, J.N. Sackett, L. H., Knossos: Two deposits of orientalizing pottery, BSA 73 (1978), σελ Coldstream, J. N. et al., Knossos : An early greek tomb on lower Gypsadhes hill, BSA 76 (1981), σελ Coldstream, J.N., Some Problems of Eighth Century Pottery in the West, seen from the Greek Angle, La céramique grecque ou de tradition grecque au VIII siècle en Italie Meridionale,. Cahiers du Cnetre J. Bérard III, (Napoli 1982), σελ. 21κ.ε. - Coldstream, J.N., The Meaning of Regional Styles in the Eighth Century B.C., R. Hägg (επιμ.),the greek Renaissance of the Eighth Century B. C. :Tradition and Innovation (Proceedings of the Second International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 1-5 June 1981, (Stockholm 1983), σελ Coldstream, J. N., Euboean Imports to Pithekoussai, BSA 90 (1995), σελ.252κ.ε. - Coldstream J. N., Knossos : Classical and Hellenistic Pottery from the town, BSA 94 (1999), σελ Colsdstream J. N. Hatzaki E. M., Knossos : Early Greek occupation under the Roman villa Dionysos, BSA 98 (2003), σελ Coleman, J. E., Excavations at Pylos in Elis, Hesperia Suppl. XXI (1986). - Consolo - Langher, S., Dall alleanza con la Persia all egemonia di Olinto : Vicende e forma politica dei Calcidesi di Tracia, Federazioni e Federalismo nell Europa antica. (Milan 1994). - Cook, J.M., Archaeology in Greece, , JHS 67(1949), σελ Cook, J. M., Archaeology in Greece , JHS 70 (1950), σελ Cook, J. M., Archaeology in Greece, , JHS 71 (1951), σελ Cook, J. M., Old Smyrna , BSA (1958-9),σελ. - Cook, J. M., On the date of Alyattes sack of Smyrna, BSA 80, (1965), σελ πίν Cook, R. M., Fikellura pottery, BSA 34 ( ), σελ Cook, R. M., Review of Lambrino, M. F., Les vases archaiques d Histria, (Bucurest 1938), JHS 59 (1939), σελ Cook, R. M., Ionia and Greece in the Eighth and Seventh Centuries B. C., JHS 66 (1946), σελ

11 422 - Cook, R. M., A list of Clazomenian Pottery, BSA 47 (1952), σελ Cook, R. M., Review of Kardara, Ch., Ροδιακή Αγγειογραφία,(Αθήνα 1963), Gnommon 37 (1965), σελ Cook, R. M., A note on the absolute chronology of the 8 th and 7 th centuries, BSA 64 (1969), σελ. 13 κ.ε. - Cook, R., M., Ελληνική αγγειογραφία, (ελλην. μτφ. Δ. Τσουκλίδου, Αθήνα 1994). - Cook, R. M. Dupont, P., East Greek Pottery, (London 1998). - Compernolle, van. Th., Le produzioni ceramiche archaiche, Coppe di tipo ionico, I Greci in Occidente, στο Arte e artigianato in Magna Grecia, (Electa Napoli, 1996), - Corbett, P.E., Attic Pottery of the later Fifth Century from the Athenian Agora, Hesperia 18 (1949), Cosi, l., Gli askoi a figure rosse nei corredi funerary delle necropoli di Spina, (Milano 1978). - Coulié, Α., La céramique thasienne à figures noires. Études Thasiennes XIX, (2002). - Courbin, P., Cronique de fouilles et découvertes archéologiques en Gréce en 1952: Nécropole géometrique, BCH 77 (1953), εικ. 55, Courbin, P., La céramique géometrique de l Argolide, (1966). - Courbin, P., Tombes géometriques d Argos, I ( ), Étudés Péloponnésiennes VII, (1974). - Γραμμένος, Δ. - Σκουρτοπούλου, K., Μεσημεριανή Τούμπα Τριλόφου Νομού Θεσσαλονίκης. Ανασκαφική περίοδος 1992, ΑΕΜΘ 6 (1992), σελ Cousinéry, A. M., Voyage dans la Macédoine II, (1831). - Cummer, W. W., Iron Age Pottery from Akalan, IstMitt 26 (1976), σελ Cuttle, W.L., Report on Excavations at the Toumba and Tables of Vardaròftsa, Macedonia, , II, BSA 28 (1926-7), σελ Δανάλη, Κ., «Η ελληνιστική κεραμική από το πρόπυλο του «Γυμνασίου» στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου», ΑΕ 1994, σελ Daux, G., Chronique des fouilles et decouvertes archéologiques en Gréce, BCH 91 (1967), σελ. 761 κ.ε. - Daux, G., Chronique des fouilles et decouvertes archéologiques en Gréce, BCH 92, 1968, σελ. 903 κ.ε. - Dawkins, R.M., A visit to Skyros, BSA 11 ( ), σελ Deger-Jalkotzy, S., Elateia and Problems of Pottery Chronology, The Mycenaean Periphery. Papers presented at the Lamia Symposium, September 1994, (Lamia 1999), σελ Della Seta, Α., AE 1937, σελ De Miro, E., Gela Protoarcaica, ASAtene 61 (N. S. 45), σελ De Palma, G., La ceramica dorata in area apula. Contributo al problema delle ceramiche di imitazione metallica, Taras. Rivista di Archeologia IX, 1-2 (1989), σελ De Salvo, L., Le origini del Koinon dei Calcidesi di Tracia, Athenaeum 46 (1968), σελ

12 423 - Desborough, R. V. d A, Protogeometric Pottery,( Oxford 1952 ). - Desborough, R. V. d A., Ελληνικοί Σκοτεινοί Αιώνες, (Αθήνα 1997,μτφ. Σ. Κόρτη-Κόντη). - Descouendres, J. P., Die Vorklassische Keramik aus dem Gebiet des Westtors, Etetria V, (Bern 1976), σελ Desneux, J., Les tétradrachmes d Akanthos, Βρυξέλλες Δεσποίνη, Α., Σίνδος, Κατάλογος της έκθεσης, (1985). - Δεσποίνη, Αικ., ΠΑΕ 1981, σελ. 40 κ.ε. - Δεσποίνη, Αικ., «Κεραμικοί κλίβανοι Σίνδου», ΑΕ 1982, σελ Δεσποίνη, Αικ., ΠΑΕ 1982, σελ. 63 κ.ε. - Δεσποίνη, Αικ., Έργον 1981, σελ. 18 κ.ε. - Δεσποίνη, Αικ., Έργον 1982, σελ. 21 κ.ε. - Δεσποίνη, Αικ., «Χρυσά σκουλαρίκια Σίνδου», Αρχαία Μακεδονία IV, (Θεσσαλονίκη, 1986), σελ Δημιτσάς Μ., Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας, (1874), σελ. 267κ.ε. - Δημιτσάς Μ., «Κριτική Μελέτη περί της Διαφοράς της Θεσσαλονίκης από της Θέρμης», Αθήναιον 8 (1879), σελ Δήμιτσας, Μ., Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις ΙΙ, (Αθήνα 1896). - Diehl, E., Die Hydria. Formgeschichte und Verwendung im Kult des Altertums, (Mainz, 1964). - Diehl, E., Fragmente aus Samos, AA 1964, σελ Di Sandro, N., Le anfore arcaische dallo scarico gosetti Pithecusa. Cahiers des Anfores arcaiques et classiques,2. Cahiers du Centre de Jean Berard XII, (Naples 1986). - Di Stefano, C. A., I. Vechi scavi nelle necropoli di Himera. Himera II. Campagne di scavo , (Roma 1976). - Di Vita, Α., ASAtene 55, 1977 (1980), σελ Doğer, E., Premièrs remarques sur les amphores de Clazomènes, BCH Suppl. 13 (1986), σελ Dolunay, N., Ιstanbul Arkeoloji Müzeleri, (Istanbul 1973). - Dragendorff, H., (εκδ.), Thera II. Untersuchungen Vermessungen und Ausgrabungen in den Jahren Theraeische Graeber, (Berlin 1903). - Δρελιώτη, Α., «Μουσείο Λέρου», ΑΔ 52 (1997), Χρονικά Β3, σελ Δρούγου, Σ., Ελληνιστική Κεραμική από τη Μακεδονία, (Θεσ\νίκη 1991). - Δρούγου, Σ., «Ο εφήμερος πηλός και ο αιώνιος χρυσός», στη Μύρτο, Μνήμην Ιουλίας Βοκοτοπούλου (2001), σελ Δρούγου, Σ. Τουράτσογλου Γ., Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βεροίας, (Αθήνα 1980). - Δρούγου, Σ., «Βεργίνα Χρονολογικά θέματα. Η κεραμική», ΑΕΜΘ 17 (2003), σελ Dubandin, T. J., Perachora II. The sanctuaries of Hera Akraia and Limenia, (Oxford 1962). - Dugas, Ch., Les vases de l Heraion, Délos X, (Paris 1928).

13 424 - Dugas, Ch., Les vases orientalisants de style non mélien. Délos XVII, (Paris 1935). - Dugas, Ch. Rhomaios, C., Les vases préhelléniques et géometriques. Délos XV, (Paris 1934). - Dunbabin, T.J., Perachora. The sanctuaries of Hera Akraia and Limenia II, (Oxford 1962). - Durando, F., Annali. Archaeologica e Storia Antica XI, (1989), 64, Dupont, P., Classification et Determination de provenance des céramiques greques orientales archaiques d Istros.Rapport préliminaire, Dacia 27 (1983), σελ Dusenbery, EL. B., Samotrace II. The necropolis. - Εγγλέζου, Μ., «Δύο μελανόμορφες υδρίες του τύπου Hadra από ένα ελληνιστικό νεκροταφείο στην περιοχή Καμηλάρου Μεσσσαράς», Ελληνιστική Κεραμική από την Κρήτη, (Χανιά 1997), σελ Εγγλέζου, Μ., Ελληνιστική Κεραμική Κρήτης, (Αθήνα 2005). - Edwards, G. R., Corinthian Hellenistic Pottery. Corinth VII, iii, (Princeton 1975). - Eiterjorg, Η., The Fast Wheel, the Multiple Brush Compass and Athens as Home of the Protogeometric Style, AJA 84 (1980), σελ Εξάρχου, Ο., Η τεφρή τροχήλατη κεραμική από τον προϊστορικό οικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης, (Μεταπτ. Εργ., ΑΠΘ 2004). - Eilmann, R., Frühe Griechische Keramik im Samischen Heraion, AM 58 (1933), σελ Erickson, B. L., Late Archaic and Classical Crete. Island Pottery in an Age of Historical Transition ca B.C., (2000). - Ersoy, Y. E., Klazomenai : BC. History and Settlement Evidence, A. Moustaka, E. Skarlatidou, M. C. Tzanes and Y. Ersoy (edit.), Klazomenai, Teos and Abdera : Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, October 2001, (Thessaloniki 2004), σελ Ersoy, Y., Klazomenai in the Archaic period, J. Gobet, V. von Graeve, D. Niemeier and K. Zimmermann (edit), Frühes Ionien : eine Bestandaufnahme. Akten des Internationalen Kolloquiums zum einhundertjährigen Jubiläum der Ausgrabungen in Milet, Panion/Güzelçamli, , (2004). - Ευαγγελίδης, Δ., «Προϊστορικά αγγεία και τάφοι μεταγεωμετρικών αγγείων», ΑΔ 4 (1918), σελ. 43 κ.ε - Feissel, D. et Séve, M., La Chalkidique vue par Charles Avezou, BCH 103 (1979), αρ σελ Felsch, R. C. S., Kalapodi. Ergebnisse der Ausgrabungen im Heiligtum der Artemis und des Apollon von Hyampolis in der Antiken Phokis I, (Mainz 1996). - French, D., Index of praehistoric sites in central Macedonia, (1967). - Froning, H., Eine geometrische Krater Pyxis, AA 1987, σελ Fürtwangler, A. E., Heraion von Samos: Grabungen im Südtemenos 1977, Schcht und Baunefund, Keramik, AM 95 (1980), σελ

14 425 - Furtwängler, A. E. Kienast, H. J., Der Nordbau im Heraion von Samos. Samos III, (Bonn 1989). - Gabrici, E., Cuma, Monum. Ant XXII, (1913). - Gaebler, Η., Die antiken Münzen Nordgriechenlands, Band III: Die antiken Münzen von Macedonia und Paionia, 2. Abteilung, (Berlin 1935), - Gardner, E. A., Naukratis II, (London 1888). - Gardner, E. A. Casson, S., Macedonia II. Antiquities found in the British Zone , BSA 23 ( ), σελ Gardner E.A. Casson S., Antiquities found in the british zone, BSA 23 (1918-9), σελ Gauer, W., Die Tongefässe aus den Brunnen unter dem Stadion Nordwall und im Südost Gebiet. Olympische Forschungen VIII, ( Berlin 1975). - Ghali Kahil, L., Études thasiennes VII. La céramique grecque. Fouilles , (Paris 1960). - Gialanella, C., Pithekusa : Gli isediamenti di punta chiarito. Relazione preliminare, B. d Agostino D. Ridgway (επιμ.), ΑΠΟΙΚΙΑ. Scritti in onore di Giorgio Buchenr (Napoli, Ostituto Universitario Orientale, 1994), σελ Giannatasio, B.M., Gli Eubei, la querra lelantina e la colonizzazione dell occidente, S. Feraboli (επιμ.), Mosaico. Studium Onore di Umberto Albini, (1993), σελ Giardino, L., Herakleia, I. Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, (Napoli 1996), σελ. 35 κ.ε. - Graham, A.J., X=10, Phoenix 23 (1969), σελ. 347 κ.ε. - Graham, A. J., The Foundation of Thasos, BSA 73 (1978), σελ Graham, J. W., Olynthos, στο R. Stillwell et al. (επιμ.), The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, σελ Grave, von V., Milet. Bericht über die Arbeiten im Südschnitt an der hellenistischen Stadtmauer 1963, IstMitt ( ), σελ Graeve, von V. Grabung auf dem Kalabaktepe, Ist.Mitt. 36 (1986), σελ. 47κ.ε. - Graeve von V. Senff, R., Die Grabung auf dem Kalabaktepe, Ist. Mitt. 41 (1991), σελ. 127κ.ε. - Greenewalt, Jr., C. H., Lydian Pottery of the Sixth Century B.C.: the Lydion and Marbled Ware, (αδημ. διδ. διατ.uni. of Pensylvania 1979). - Gruben, G., Die Südhalle, AM 72(1957), σελ Güngör, Ü., The History of Klazomenai in the Fifth Century and the Settlement on the Island, A. Moustaka, E. Skarlatidou, M. C. Tzanes and Y. Ersoy (edit.), Klazomenai, Teos and Abdera : Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, October 2001, (Thessaloniki 2004), σελ Θέμελης, Π. Γ., «Δελφοί και περιοχή τον 8 ο και 7 ο αι. π.χ.», ΑSAtene 61 (N.S.45) 1983, σελ Hammond, N.G.L., A History of Greece to 322B.C., (Oxford 1967).

15 426 - Hammond, N. G. L., A History of Macedonia, Volume I, (1972). - Hammond, N., The Chalkidians and Apollonia of the Thraceward Ionians, BSA 90 (1995), σελ. - Hammond, N. G. L. Griffith, G. T., A History of Macedonia, Volume II, (1979). - Hanfmann, G. M. A., On some eastern greek wares found at Tarsus, The Aegean and the Near East. Studies presented to Hetty Goldman, on the occasion of her seventy fifth birthday, (New York 1956), σελ Hanschmann, H. Milojčić, V., Die Funde der fruehen Dimini-Zeit aus der Arapi-Magula Thessalien, (1969). - Ηänsel, B., Ergebnisse der Grabungen bei Kastanas in Zentralmakedonien, , JRGZM 26 (1979). - Harnecker, J., Keramik aus Nordgriechenland in Gevertsberg, Boreas 5 (1982), σελ Harrison, E., Chalkidike, CIQu 6(1912), σελ Hartley, Μ., Early Vases from Crete, BSA 31 ( ), σελ Hassel, F. J., Ein archaischer Grabfund von der Chalkidike, JRGZM 14 (1967), σελ Hatzopoulos, Μ. Β., Royaume de Macédoine et colonies greques : langue et institutions, Cahiers du Centre Glotz 7 (1996), σελ Hatzoppoulos, Μ. Β. Loukopoulou, L. D., Two studies in ancient Macedonian Toρography, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 3 (Αθήνα 1987), σελ Hatzopoulos, M., Actes de vente de la chalcidique centrale. MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 6, (Αθήνα 1988), σελ. 40 κ.ε. - Hatzopoulos, M. B. Loukopoulou, L. D., Morrylos cite de la Chrestonie, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 7 (Αθήνα 1989), σελ Hatzopoulos, M. B. Loukopoulou, L. D., Recherches sur les marches orientales des Téménides I, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 11 (1992), σελ. 126 κ.ε. - Hatzopoulos, M. Marigo-Papadopoulos, V., Deux sits pour Méthone de Macédoine, BCH 114 (1990), σελ Hatzopoulos, Μ. B., Macedonian institutions under the kings I. A historical and epigraphic study. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 22 (1996). - Hayes, J. W., Paphos III. The Hellenistic and Roman pottery, (1991). - Hencken, Η., Syracuse, Etruria and the North: Some comparisons, AJA 62 (1958), σελ. 259κ.ε. - Heurtley, W. A. Hutchinson, R.W., Report on excavations at the Toumba at Tables of Vardaroftsa I, BSA 27 ( ), πίν. 18c2. - Heurtley, W. A., Pottery from Macedonian Mounds, BSA 26 ( ), σελ Heurtley, W. A., A prehistoric site in Western Macedonia and the Dorian Invasion, BSA 28 ( ), σελ Heurtley, W. A., Early Iron Age in Macedonia, AntJ 7 (1927), σελ

16 427 - Heurtley, W. A. Radford, C. A., Two Prehistoric sites in Chalcidice, BSA 29 (1927/8), Heurtley, W. A - Radford, C. A., Report on excavations at the Toumba of Saratsé in Macedonia, BSA 30 (1929), σελ Heurtley, W. A. Skeat, T. C., The Tholos Thombs of Marmariane, BSA 31, ( ), σελ Heurtley, W. A. Prehisotric Macedonia, (1939). - Higgins, R.A., Catalogue of Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities. Bitish Museum I. Greek: B.C., (London 1954). - Hochstetter, Α., Die handgemachte Keamik: Text und Tafeln, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 3, (Berlin 1984). - Hofmann, Η. Buchholz, Η. G., Erwerbungsbericht des Museums für Kunst und Gewerke Hamburg , AA 1969, σελ. 318κ.ε. - Hommel, P., Zur Fundsituation des ionischen Kapitells von Yeniköy, Ist.Mitt ( ), σελ Hood, S., Prehistoric Emporio and Ayio Gala I, (1981). - Hood, M. S. F., Mycenaeneans in Chios, Chios. A conference at the Homereion in Chios. 1984, (1986), σελ Hood, S. Boardman, J., A hellenic fortification tower on the Kefala ridge at Knossos, BSA 52 (1957), σελ. 224 κ.ε. - Hopper, R.J., Addenda to Necrocorinthia, BSA 45 (1949), σελ Hornbostell, W., Aus Gräbern und Heilitümern. Die Antikesammmlung W. Kropatschek, (Manz 1980). - Howland, R. H., The Atheninan Agora IV. Greek Lamps and their Survivals, (1958). - Jacob-Felsch, M., Bericht zur spätmykenischen und sudmykenischen Keramik, R. C. S. Felsch (edit), Kalapodi. Bericht über dia Grabungen im Heiligtum der Artemis Elaphebolos und des Apollon von Hyampolis , AA 1987, σελ Jacob-Felsch, M., Review of M. Sipsie-Eschbach : Protogeometrische Keramik aus Iolkos in Thessalien (Berlin 1991), BJb 194 (1994), σελ Jacobi, G., Scavi nella necropoli di Jalisso, Clara Rhodos III, (Rhodes 1929). - Jacobi, G., Scavi nella necropoli di Camiresi, Clara Rhodos IV, (Ρόδος 1929). - Jacobi, G., Esplorazione archeologica di Camiro. Clara Rhodos VI - VII,1, (Bergamo 1933). - Jeffrey, L. H., The local Scripts of Archaic Greece. A study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B. C. (Oxford 1990). - Jehasse, L., La ceramiqué à vernis noir du rempart meridional, Salamine de Chypre VIII, (Paris 1978). - Johansen, K. F., Les Vases Sicyoniens, (Paris/Kopenhangen 1923).

17 428 - Johansen, Κ. F., Exochi. Ein Frürhodisches Gräberfeld, (1958). - Johnson, E. P., An owl skyphos, G.E. Mylonas (επιμ.), Studies presented to D. M. Robinson on his seventieth birthday II, (Missouri 1953), σελ Johnson, E. P., A note on owl-skyphoi, AJA 59 (1955), σελ Johnston, W. A. Jones, R.E., The SOS amphora, BSA 73 (1978), σελ Johnston, A. W., Trademarks on Greek Vases, (Warminster 1979). - Johnston, A. W., Pottery from Archaic Building Q at Kommos Hesperia 62 (1993), σελ Jones, C. P., έθνος και γένος in Herodotus, CQ 90 (1996), σελ Jones, R. E., Greek and Cypriot Pottery.A Review of scientific studies, (1986). - Jones, J.E. Graham, A.J. Sackett, L.H., The Dema House in Attica, BSA 57 (1962), Jones, J.E. Graham, A.J. Sackett, L.H., An Attic Country House below the cave of Pan at Vari, BSA 68 (1973), Jones, O. T., Chalkidic Painted Ware, AE 129 (1990), σελ Jones, R. E., Greek and Cypriot Pottery, (1986). - Jung, R., Kastanas Ausgrabungen in einem Siedlungshügel der Bronze- und Eiesnzeit Makedoniens Die Drehscheibenkeramik der Schichten 19 Bis 11, PAS 18.1, (Kiel 2002). - Jung, R., «Η μυκηναϊκή κεραμική της Μακεδονίας και η σημασία της», Η περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου. Λαμία Β Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, (Αθήνα 2003), σελ Ιγνατιάδου, Δ., «Η Θέρμη κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο, Θέρμη ιστορία και πολιτισμός, Θέρμη 1997, σελ Ιγνατιάδου, Δ., ΑΕΜΘ 10Α, (1996), σελ Iren, K., Die Werkstatt des Londoner Dinos: Eine phokäische Werkstatt?, IstMitt 52 (2002), σελ. 165κ.ε. - Immerwahr, H. R., Attic Script, A Survey, (Oxford 1990). - Isaac, Μ., The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian conquest, (1986). - Isler, H., R., Oriental influences on Rhodian vases, Les céramiques e la Gréce de l Est et leur diffusion en occident. Centre Jean Bérard. Institut Français de Naples, 6-9 Juillet 1976, (1978), σελ Kahrstedt, U., Chalkidic Studies, AJP 57 (1946), σελ Καλλιγά, Κ., Κεραμική από το λάκκο Γ της κάτω τράπεζας της Αγχιάλου (Εποχής Σιδήρου, Με ταινιωτή διακόσμηση, Ερυθρόμορφη, Λυχνάρια και Ειδώλια), (μεταπτ. εργ. ΑΠΘ 1999). - Καλλιπολίτη, Β. Γ., «Κεραμική κλασικών χρόνων από τη Δυτική Μακεδονία», Αρχαία Μακεδονία ΙΙΙ, Ανακοινώσεις κατά το τρίτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου 1977 (Θεσ/νίκη 1983), σελ

18 429 - Καλλιπολίτου, Γ. Feytmans, D., «Νεκρόπολις κλασικών χρόνων εν Κοζάνη», ΑΕ , σελ Kallipolitis Feytmans, D., Tombes de Callithea en attique, BCH 87 (1963), σελ Καλλιπολίτης, Γ., ΑΕ 1973, σελ Καλτσάς, Ν., Πήλινες διακοσμημένες κεραμώσεις από τη Μακεδονία, (1988). - Καλτσάς, Ν., Άκανθος Ι. Η ανασκαφή στο νεκροταφείο κατά το 1979, (Αθήνα 1998). - Καλτσάς, Ν., «Οι κλαζομενιακές σαρκοφάγοι από το νεκροταφείο της Ακάνθου», ΑΔ ( ), Α Μελέται, σελ Καμπίτογλου, Α., «Ανασκαφή Τορώνης», ΠΑΕ 1981, σελ Καμπίτογλου Ι., Έργον 1982, σελ Καμπίτογλου Ι., ΠΑΕ 1982, σελ Κανατσούλης, Δ., Η Μακεδονία μέχρι του θανάτου του Αρχελάου, (1964). - Kanowski, M.G., Containers of Classical Greece. A Handbook of Shapes, (1984). - Καραδήμα, Χ. Κουτσουμάνης, Μ., «Αρχαιολογικές εργασίες Σαμοθράκης, 1992», ΑΕΜΘ 6 (1992), σελ Karageorghis, V., Chronique des fouilles et decouvertes archéologiques à Chypre en 1978, BCH 103 (1979), σελ Karageorghis, V. Coldstream, J. N. Bikai, P. M., Johnston, A. W. Robertson, M. Jehasse, L., Excavations at Kition IV. The non Cypriote pottery, (Nicosia 1981). - Καραμήτρου Μεντεσίδη, Γ., ΑΔ 38 (1983), Χρονικά Β2, σελ Καραμήτρου Μεντεσίδη, Γ., ΑΔ 42 (1987), Χρονικά Β2, σελ Καραμήτρου Μεντεσίδη, Γ., «Ο μακεδονικός τάφος στους Πύργους Εορδαίας», ΑΕΜΘ 9 (1995), σελ Καραμήτρου Μεντεσίδη, Γ., «Άνω Κώμη Κοζάνης», ΑΕΜΘ 12 (1998), σελ Καρδαρά, Χ., Ροδιακή Αγγειογραφία, (Αθήνα 1963). - Kearsley, R., The pendent semi-circle skyphos. A study of its development and chronology and an examination of it as an evidence for Euboean activity at Al Mina, Bulletin Supplement 44 (1989). - Kerschner, Μ., Ein Stratifizierter Opferkomplex des 7 Jh.s. v. Chr. aus dem Artemision von Ephesos, ÖJh ) Beiblatt, σελ Κεσίσογλου, Μ. Δ. Μήρτσου, Ε. Α., «Μελέτη δειγμάτων κεραμεικής από τους κλιβάνους της Σίνδου», ΑΝΑΣΗΛΩΣΗ ΣΥΝΗΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ, τόμος Β, (Αθήνα 1987), σελ Κεσσίσογλου, Μ. Μήρτσου, Ε. Στρατής, Ε. Βασιλίου, Α., Study of pottery sherds from Mende, Chalkidiki, Αρχαιομετρικές και αρχαιλογικές έρευνες στη Μακεδονία και Θράκη. Πρακτικά Β Συμποσίου, (Θεσσαλονίκη 1996), σελ Kilian, K., Ausgrabungen in Tiryns 1982/1983. Bericht zu den Grabungen, AA 1988α, σελ

19 430 - Kilian, Κ., PZ 50 (1975), σελ Kilian, Κ., Mycenenean Colonization : Norm and Variey, Greek Colonists, (1990), σελ Kinch, K. F., Vroulia, (Berlin 1914). - Kleine, J., Milet. Bericht über die Arbeiten im Südschnitt an der hellenistischen Stadtmauer , IstMitt 29 (1979), σελ Kleiner, G., Tanagrafiguren: Untersuchungen zur Hellenistischen Kunstund Gescichte, (Berlin 1942). - Knauss, Fl., Der lineare Insestil : eine kykladische Keramikenwerkstatt am Übergang von der spätgeometrischen zur archaischen Zeit (Saarbrücken), (1997) - Knigge, U., Der Südhügel. Kerameikos IX, (Berlin 1976). - Knoepfler, D., The calendar of Olynthus and the origin of the Chalkidians in Thrace, J.-P. Descoeundres (επιμ.), Greek Colonists and Native Populations. Proceedings oh the First Australian Congress of Classical Archaeology held in Honour of Emeritus Professor A. D. Trendall. Sydney 9-14 Juli 1985, (Oxford 1990), σελ. 115 κ.ε. - Knoepfler, D., Le héros Narkittos et le système tribal d Erétrie, M. Bats B. d Agostino (επιμ.) Euboica. L: Eubea e la presenza Euboica in Chalkidica et in occidente, (Napoli 1998), σελ Kontoleon, N., Theraisches, AM 58 (1933), σελ. 117 κ.ε. - Κοντολέων, Ν., «Οι Αειναύται της Ερέτριας», ΑΕ 1963, σελ. 14 κ.ε. - Κοντολέων, Ν. Μ., «Ανασκαφή Νάξου», ΠΑΕ 1967, σελ Kopcke, G., Heraion von Samos: Die Kampagnen 1961\1965 im Südtemenos, AM 83, (1968), σελ Κοτταρίδου, Α., «Βεργίνα Τοπογραφικές έρευνες στην περιοχή και ανασκαφή στο νεκροταφείο των Αιγών», ΑΕΜΘ 5 (1991), σελ Κοτταρίδη, Α., «Το αρχαιολογικό έργο της ΙΖ ΕΠΚΑ στη Βεργίνα. Το ιστορικό της έκθεσης των θησαυρών των βασιλικών τάφων», ΑΕΜΘ 11 (1997), σελ Κοτταρίδη, Α., «Το αρχαιολογικό έργο στη Βεργίνα το Νέα ευρήματα από τη νεκρόπολη των Αιγών», ΑΕΜΘ 12 (1998), σελ Kotitsa, Z. Schüssler, U., Zinn auf Keramik : Entstehung und Verwendung eines Statussymbols in Makedonien, AA 2002/2, σελ Κουκουβού, Α., «Ανασκαφική έρευνα στον άξονα της Εγνατίας οδού : Ασώματα Βέροιας», ΑΕΜΘ 14 (2000), σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Αρχαιότητες και Μνημεία Ανατολικής Μακεδονίας», ΑΔ 22 (1967), Χρονικά Β2 σελ. 420.

20 431 - Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., Προϊστορικός συνοικισμός «Καστρί», ΑΔ 28 (1973), Χρον. Β2, σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Αρχαιότητες και Μνημεία Ανατολικής Μακεδονίας», ΑΔ 32 (1977), Χρονικά Β2, σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Ανασκαφικές έρευνες στην αρχαία Τράγιλο. Πρώτες γενικές αρχαιολογικές και ιστορικές παρατηρήσεις», Αρχαία Μακεδονία IΙΙ, Ανακοινώσεις κατά το τρίτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου 1977, (Θεσ/νίκη 1983), σελ εικ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Οι αποικίες της Θάσου στο Β. Αιγαίο. Νεότερα Ευρήματα.», Η Καβάλα και η περιοχή της. Α τοπικό συμπόσιο. Καβάλα Απριλίου 1977, (Θεσσαλονίκη 1980), σελ Κουκούλη, Χ. Σαμαρτζίδου, Σ., ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, πίν Koukouli Chrysanthaki, C., Abdera and the Thracians, Thacia Pontica 3 (1986), σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ. Παπανικολάου, Αικ., «Ανασκαφή στην αρχαία Οισύμη, », ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., Προϊστορική Θάσος Ι : Τα νεκροταφεία του οικισμού Καστρί, (Αθήνα 1992). - Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Η αρχαϊκή πόλη των Αβδήρων: Β. Αρχαιολογικές έρευνες. ΑΡΧΑΙΑ Θράκη, 2 ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών, Κομοτηνή 1992 (1997), τ. ΙΙ, σελ Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., «Αρχαία Βέργη», Μύρτος, Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου, Θεσ\νίκη 2000, σελ Κουκούλη, Χ. Σαμαρτζίδου, Σ. Duhn, A. Catling, R. Τζιαβός, Χ. Αναγνώστου, Χ., «Αρχαιολογικές και γεωμορφολογικές έρευνες στο Δέλτα του Στρυμόνα», ΑΕΜΘ 10Β (1996), σελ. 642 κ.ε. - Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ. Σγούρου, Μ. Αγελαράκης, Α., «Αρχαιολογικές έρευνες στη νεκρόπολη της αρχαίας Θάσου : », ΑΕΜΘ 10Β (1996), σελ. - Kourou, Ν., À propos d un atelier géométrique Naxien, BCH Suppl. XXIII (1992), σελ Kourou, Ν., «Το Νότιο Νεκροταφείο της Νάξου», στο Ancient Greek and Related Pottery. Proceedings of the International Vase Symposium, Amsterdam 1984, Allard Pierson Series 5 (1984), σελ. 107 κ.ε. - Kourou, Ν., Annuario 61, σελ. 257 κ.ε. - Κουρουνιώτης, K., «Αγγεία Ερετρίας», ΑΕ 1903, σελ Κουρουνιώτης, Κ., «Ανασκαφαί και έρευναι εν Χίω 2», ΑΔ 2 (1916), σελ Κουσουλάκου, Ν., «Από τις ανασκαφές της Θεσσαλονίκης», ΑΕΜΘ 6 (1992), σελ Κουσουλάκου Ντ., ΑΔ 49 (1994), Χρονικά Β2, σελ Κουσουλάκου, Ν., «Ανασκαφή Ποτίδαιας 1994», ΑΕΜΘ 8 (1994), σελ

21 432 - Κουσουλάκου, Ν., «Ποτίδαια 2000: κτηριακό συγκρότημα δημόσιου χαρακτήρα», ΑΕΜΘ 14 (2000), σελ Κρανιώτη, Λ., «Τύμβος από τη ΒΔ νεκρόπολη των Αβδήρων», ΑΕΜΘ 1 (1987), σελ Κρανιώτη, Α., «Αρχαία επιγραφή από τη Στρύμη», Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά αρχαιολογικού Συμποσίου, Καβάλα 9-11 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 1990, σελ Κραχτοπούλου, Α. Τουλούμης, Κ., «Ανασκαφή Τούμπας Οι εργασίες στην Κορυφή της Τούμπας», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Kübler, K., Kerameikos VI 2, Die Nekropole des späten 8. bis früher 6. jahrhunderts, (Berlin 1970). - Kurtz, D.C., Athenian White Lekythoi, (Oxford 1975). - Kyrieleis, H., Ausgrabungen in Heraion von Samos 1980/1, AA 1985, σελ Κωνσταντόπουλος, Γρ., ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, σελ Λαζαρίδη Κ. Μοσχονησιώτου Σ., «Θέρμη. Οδός Πολυτεχνείου-Γρ. Λαμπράκη (οικ. 377 Ο.Τ. 76)», ΑΔ 43 (1988) Β2 Χρονικά, σελ Λαζαρίδη Κ., Θέρμη, ΑΔ 45 (1990), Β2 Χρονικά, σελ Λαζαρίδη Κ., «Θέρμη-Αρχαίο Νεκροταφείο», ΑΔ 46 (1991), Β2 Χρονικά, σελ Λαζαρίδης, Δ., «Αρχαιότητες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ΑΔ 19 (1964), Χρονικά Β3, σελ Λαζαρίδης, Δ., «Αρχαιότητες και Μνημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ΑΔ 20 (1965), Χρονικά Β3, σελ Lazaridis, D., Thasos and its Peraia, της σειράς Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις, (Αθήνα 1970). - Λαζαρίδη, Δ., «Άβδηρα και Δίκαια» της σειράς Αρχαίες ελληνικές πόλεις αρ.6,( Αθήνα 1971). - Λαζαρίδη, Δ., «Σαμοθράκη και η περαία της» της σειράς Αρχαίες ελληνικές πόλεις αρ.7, (Αθήνα 1971). - Λαζαρίδης, Δ., Αμφίπολις και Άργιλος, (1972). - Λαζαρίδης, Δ. Ρωμιοπούλου, Κ. Τουράτσογλου, Γ., Ο τύμβος της Νικήσιανης, (Αθήνα 1982). - Lamb, W., Excavations at Thermi, BSA 30 ( ), σελ Lamb, W., Excavations at Thermi, BSA 31 ( ), σελ Lamb, W., Antissa, BSA 31 ( ), σελ Lambrino, M.F., Les Vases archaïques d Histria, (Bucurest 1938). - Lambrinoudakis, V. K., «Νέα στοιχεία για τη γνώση της Ναξιακής γεωμετρικής και αρχαϊκής κεραμεικής», ASAtene 61 (N.S. 45) 1983, σελ Λαμπροθανάση-Κοραντζή, Ε. Παπαγιάννη, Ε. Πολουκίδου, Χ., «Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης : το νεκροταφείο της εποχής του σιδήρου», ΑΕΜΘ 16 (2002), σελ Lane, E. A., Lakonian vase painting, BSA 34 (1933-4), σελ Langdon, M. K., A Sanctuary of Zeus on Mount Hymettos, Hesperia Suppl. XVI (1976).

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή

Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή ANNE DESTROOPER - GEORGIADES Τα νομίσματα του Μαρίου στην κλασική εποχή Η σημασία που είχε το Μάριο στην αρχαιότητα έχει πια αποδειχθεί 1. Αναφέρεται ως βασίλειο στην κλασική εποχή από τον Διόδωρο τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. Άλλες Συντομογραφίες

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. Άλλες Συντομογραφίες 397 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ AA ΑΔ AE AEMΘ AJA AntJ AM ASAtene BCH BICS BSA CIQu JdI JHS JRGZM OJh ΟpAth ΠΑΕ SEG SNG Archaeologischer Anzeiger Αρχαιολογικό Δελτίο Αρχαιολογική Εφημερίδα Το αρχαιολογικό έργο στη

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αποικίες στην αρχαία Χαλκιδική. Η περίπτωση της Κασσάνδρας» Σασάνη Χρυσαυγή

«Οι αποικίες στην αρχαία Χαλκιδική. Η περίπτωση της Κασσάνδρας» Σασάνη Χρυσαυγή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Οι αποικίες στην αρχαία Χαλκιδική. Η περίπτωση της Κασσάνδρας» Σασάνη

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος αγγείων κατά τάφο ΚΕΡΑΜΙΚΗ. αττική κύλικα ΘΕ 248. κορινθιακός αρύβαλλος ΘΕ 272. αττική κύλικα С ΘΕ 334 κορινθιακό εξάλειπτρο (ακατάγρ.

Κατάλογος αγγείων κατά τάφο ΚΕΡΑΜΙΚΗ. αττική κύλικα ΘΕ 248. κορινθιακός αρύβαλλος ΘΕ 272. αττική κύλικα С ΘΕ 334 κορινθιακό εξάλειπτρο (ακατάγρ. ΚΑΝΘΑΡΟΕΙΔΕΙΣ ΚΟΤΥΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΛΕΙΠΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συμβολή στη μελέτη της γκρίζας αρχαϊκής κεραμικής του Θερμαϊκού κόλπου. Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα μικρό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυδίκη Κεφαλίδου Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 ΣΑ 84 - ΜΙΞΑΝΘΡΩΠΟΙ. Υποδείξεις για τρόπο αναγραφής της Βιβλιογραφίας (κατά είδη)

Ευρυδίκη Κεφαλίδου Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 ΣΑ 84 - ΜΙΞΑΝΘΡΩΠΟΙ. Υποδείξεις για τρόπο αναγραφής της Βιβλιογραφίας (κατά είδη) Ευρυδίκη Κεφαλίδου Εαρινό εξάμηνο 2013-2014 ΣΑ 84 - ΜΙΞΑΝΘΡΩΠΟΙ Υποδείξεις για τρόπο αναγραφής της Βιβλιογραφίας (κατά είδη) Ι. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Βιβλία (ο τίτλος με πλάγια στοιχεία) Ανδρόνικος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους

Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Ανεμόσπηλια Αρχανών : τα ευρήματα και η ερμηνεία τους Βογιατζόπουλος Σταμάτης Ιστορικό - Αρχαιολογικό Ιωαννίνων Ζ' Εξάμηνο Υπ.Καθ : Αν. Βλαχόπουλος, Μάθημα: Κρητομυκηναϊκή Θρησκεία Δεκέμβριος 2013 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 20.000 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Έργου 4916 ΙΘ' Εφορεία Πρ. Κομοτηνής Π.Τσατσοπούλου Τηλ:2531022411 FAX:2531021517

Διαβάστε περισσότερα

Σα Ζόκηα κεζηά θαηά ηεκ Γπμπή ημο Θίζμο θαη ημο Υαιθμύ. Δηδάζθςκ: A. Bιαπόπμοιμξ

Σα Ζόκηα κεζηά θαηά ηεκ Γπμπή ημο Θίζμο θαη ημο Υαιθμύ. Δηδάζθςκ: A. Bιαπόπμοιμξ Σα Ζόκηα κεζηά θαηά ηεκ Γπμπή ημο Θίζμο θαη ημο Υαιθμύ Δηδάζθςκ: A. Bιαπόπμοιμξ Ηένθονα Ηεθαιμκηά Ζζάθε Zάθοκζμξ Θεοθάδα εηζμηθή δναζηενηόηεηα ζημ κόηηα Ζόκηα κεζηά Ηάης: ηα επίθεκηνα ηςκ ζεηζμώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΜΟΣ 32 (1977) ΜΕΡΟΣ Β' 2 - ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ, 1984 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΜΟΣ 32 (1977) ΜΕΡΟΣ Β' 2 - ΧΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΑΚΙ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Χάρη στις συστηµατικές και τις σωστικές ανασκαφικές έρευνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΤΟ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Όνομα: Χολέβα Βασιλική Εξάμηνο: Η Μάθημα: Το Αιγαίο κατά την 3η χιλιετία π.χ Διδάσκων: Βλαχόπουλος Ανδρέας ΠΑΛΑΜΑΡΙ I ΠΧ II ΠΑΛΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λέκτορας Τομέα Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Λέκτορας Τομέα Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Λέκτορας Τομέα Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Η γνώση μας για τις προϊστορικές ταφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΣΑ 26 2015-2016 ΘΕΑΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΘΝ ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑ. * Τραγωδία (1-8)

Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΣΑ 26 2015-2016 ΘΕΑΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΘΝ ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑ. * Τραγωδία (1-8) Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΣΑ 26 2015-2016 ΘΕΑΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ ΣΤΘΝ ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΑ Α * Τραγωδία (1-8) Μια ματιά ςτα παραςκήνια: απεικονίςεισ τραγικών υποκριτών εκτόσ ςκηνήσ, ςε δφο αττικά ερυθρόμορφα αγγεία τησ κλαςικήσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr Ονοματεπώνυμο: Ε υ τ υ χ ί α Π ο υ λ ά κ η - Π α ν τ ε ρ μ α λ ή Βαθμός: Αρχαιολόγος Α Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 FAX/ Email: 23510 47884, kzepka@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δωρικές Αποικίες στη Μ. Ασία

Δωρικές Αποικίες στη Μ. Ασία Αλεξανδροπούλου Ιωάννα,, Περίληψη : Οι Δωριείς συμμετείχαν μαζί με τους Ίωνες και τους Αιολείς κατά την Πρώιμη εποχή του Σιδήρου στον αποικισμό της δυτικής μικρασιατικής ακτής. Εκεί ίδρυσαν δύο νέες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Η Εγκύκλιος Ρόδος, 9 Ιουλίου 203 Θέµα: ιοργάνωση Συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για τμηματικές αναπαραστάσεις. Πηλινες γυναικειες Προτομες και λατρειες ςτις οικιες της μακεδονιας και της Θρακης

Πρόκειται για τμηματικές αναπαραστάσεις. Πηλινες γυναικειες Προτομες και λατρειες ςτις οικιες της μακεδονιας και της Θρακης Πηλινες γυναικειες Προτομες και λατρειες ςτις οικιες της μακεδονιας και της Θρακης Κατερίνα Χρυσανθάκη-Nagle Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Paris Ouest Nanterre Μέλος του ερευνητικού κέντρου Archéologies et

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

PORTFOLIO. Yannis Nakas Archaeologist-Illustrator. Γιάννης Νάκας Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής

PORTFOLIO. Yannis Nakas Archaeologist-Illustrator. Γιάννης Νάκας Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής Γιάννης Νάκας Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής Ησαία Σαλώνων 24, Γκύζη, Αθήνα, 11475 2106463842, 6974413204 jnak77@yahoo.com Yannis Nakas Archaeologist-Illustrator 24 Isaia Salonon Str., Gizi, Athens, GR-11475 tel.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ (700-480 π.χ.)

Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ (700-480 π.χ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ. en Macédoine, 1916-1919,BSA 23, 1918-1919, σελ. 4. 1985 και ΕΑΑ, Suppl., Sindos.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ. en Macédoine, 1916-1919,BSA 23, 1918-1919, σελ. 4. 1985 και ΕΑΑ, Suppl., Sindos. 295 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ Στη B βιομηχανική ζώνη της σημερινής Σίνδου, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, ανασκάφτηκε τμήμα ενός σημαντικού αρχαίου οικισμού, που έχει ταυτιστεί με την αρχαία Σίνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΞΕΥΤΟ ΘΑΛΑΜΩΤΟ ΤΑΦΟ 6 ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΞΕΥΤΟ ΘΑΛΑΜΩΤΟ ΤΑΦΟ 6 ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΤΡΗ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΞΕΥΤΟ ΘΑΛΑΜΩΤΟ ΤΑΦΟ 6 ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ Απρίλιος 2010. Μεταδιδακτορική έρευνα σε εξέλιξη. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου

Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Ο Οικισμός Σκάρκος της Ίου Εργασία στο μάθημα: Το Νησιωτικό Αιγαίο κατά την 3 η Χιλιετία π.χ. Παναγιώτης Καπλάνης Επιβλέπων Καθηγητής: Βλαχόπουλος Ανδρέας Εαρινό Εξάμηνο 2015 Η Θέση Η Ίος βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από το 2000 έως το 2009 στην περιοχή αρμοδιότητας της Κ ΕΠΚΑ που περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ 113: Αττική ερυθρόμορφη αγγειογραφία της κλασικής εποχής

ΙΑ 113: Αττική ερυθρόμορφη αγγειογραφία της κλασικής εποχής Ευρυδίκη Κεφαλίδου ΙΑ 113: Αττική ερυθρόμορφη αγγειογραφία της κλασικής εποχής Παραδόσεις: Πέμπτη 15:00-18:00 (αίθουσα 421) Πέμπτη 15.00-18.00, Αίθουσα 437 Επίθετα: Ν-Ω (εκτός από το 5 ο μάθημα, βλ. παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΝΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Εφορεία Αρχαιοτήτων) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους Αθηναίων Αθήνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών Ηρώδειο Αθηναίων Αθήνα Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 201 Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Είναι γνωστό ότι η αρχαιολογική έρευνα συστηματοποιήθηκε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στον Νομό Κοζάνης και συνεχίζεται διαρκώς βελτιούμενη ώς σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari CYCLADIC SEMINAR ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤHE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY AT ATHENS, 22 PANEPISTIMIOU ST. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22 Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015, 7 μ.μ. - Thursday, 30 April

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Βαφέας Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 29 Ιουλίου 1970, Αθήνα Τηλέφωνο γραφείου: 28310-77206 E-mail: vafeas@fks.uoc.gr Ξένες γλώσσες: Αγγλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΠΡΩΙ: 09:30-14:00 09:00 Προσέλευση - εγγραφές 09:30 Προσφωνήσεις επισήμων - Κήρυξη έναρξης εργασιών 10:30 1. Αγγελική Στρατή Η επανέκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το νοµα της περιοχής της Άνω Μακεδονίας αναφέρει πρώτη φορά ο Ηρ δοτος στις περιγραφές της εισβολής του Ξέρξη στη Θεσσαλία και των περιπλανήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά στοιχεία. Παπαδάτος Γιάννης. Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας

1. Γενικά στοιχεία. Παπαδάτος Γιάννης. Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας 1 Παπαδάτος Γιάννης Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Τομέας Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρική και Αρχαϊκή κεραµική από επιφανειακές έρευνες στο Καραµπουρνάκι. Η Συλλογή Τσάκου.

Γεωµετρική και Αρχαϊκή κεραµική από επιφανειακές έρευνες στο Καραµπουρνάκι. Η Συλλογή Τσάκου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Νικόλαος Α. Σκιαδάς Γεωµετρική και Αρχαϊκή κεραµική από επιφανειακές έρευνες στο Καραµπουρνάκι. Η

Διαβάστε περισσότερα

ANCIENT MACEDONIA SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM VOLUME 1 ΕΚΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΟΣ 1 OFFPRINT ΑΝΑΤΥΠΟ

ANCIENT MACEDONIA SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM VOLUME 1 ΕΚΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΟΣ 1 OFFPRINT ΑΝΑΤΥΠΟ ANCIENT MACEDONIA SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM VOLUME 1 OFFPRINT ΑΡΧΑΙΑ MAKEAONIA ΕΚΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΟΣ 1 ΑΝΑΤΥΠΟ ^ 6 ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΕΑΛΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΜΑ Ιωάννης Ασλάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦωτιΟς Πετςας και το αρχαιολογικο εργο ςτη ΜακεδΟνια

Ο ΦωτιΟς Πετςας και το αρχαιολογικο εργο ςτη ΜακεδΟνια 125 Ο ΦωτιΟς Πετςας και το αρχαιολογικο εργο ςτη ΜακεδΟνια τον ςεπτέμβριο του 2006 οργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο αριστοτέλης στη νάουσα ένα συμπόσιο στη μνήμη του Φώτιου Πέτσα, στο οποίο παρουσιάσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Κεραμική στη Μ. Ασία

Γεωμετρική Κεραμική στη Μ. Ασία Παλαιοθόδωρος Δημήτρης,, Περίληψη : Ο γεωμετρικός ρυθμός στη Μικρά Ασία ξεκινά στο β' μισό του 9ου αι. π.χ., με κύρια κέντρα τη Σμύρνη, την Καρία και τη Μίλητο, και διαρκεί ως και το 700 π.χ. ή λίγο αργότερα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 29-31 Μαΐου 2009. Π ρ α κ τ ι κ ά ς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 29-31 Μαΐου 2009. Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 29-31 Μαΐου 2009 Π ρ α κ τ ι κ ά ς) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 Ο ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Λ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς.

ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. ΧΛΟΗ ΜΠΑΛΛΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πλάτων, Αριστοτέλης, Σοφιστές ιατρικοί συγγραφείς. TITΛOI ΣΠOY ΩN ιδακτορική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή AΠΘ, Tµήµα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών

Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Σχεδιάζοντας μία εκπαιδευτική περιήγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών Αθηνά Παπαδάκη Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας Επιμορφωτικό Σεμινάριο Θήβα 8 Σεπτεμβρίου 2016 Διαχρονικά ο πολιτισμός της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΚΑΜΑΤΗΣ Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας. Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΚΑΜΑΤΗΣ Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας. Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΑΚΑΜΑΤΗΣ Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία Γεννήθηκα στην Παλαιόπολη Σαμοθράκης το 1949. Το 1967 αποφοίτησα από το Γυμνάσιο Σαμοθράκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ To ιπεζεστένι της Θεσσαλονίκης1 Οι κλειστές αγορές, τα «μπεζεστένια», αναπτύχθηκαν στις μεγάλες πόλεις της οθωμανικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Παναγιώτης Καπλάνης Διδάσκων: Ανδρέας Βλαχόπουλος Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Επικοινωνία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Γραφείο 405 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Αθήνα 210-7277427 eurkefalidou@arch.uoa.gr Ευρυδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προσωπικά στοιχεία σπουδές επαγγελματική σταδιοδρομία 2008: Καθηγητής 1998: Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Λητη ΠοΛις ΜυγΔονιΚη

Λητη ΠοΛις ΜυγΔονιΚη 83 Λητη ΠοΛις ΜυγΔονιΚη ο Φώτης Πέτσας, στη μνήμη του οποίου διοργανώθηκε η διημερίδα προκειμένου να αναγνωριστεί το αρχαιολογικό του έργο, αλλά και η συνέχειά του από τους νεότερους ερευνητές, δεν διενήργησε

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Εποχή Πώς περνούμε τη μέρα μας;

Γεωμετρική Εποχή Πώς περνούμε τη μέρα μας; Γεωμετρική Εποχή Πώς περνούμε τη μέρα μας; ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 0 Γνωρίζουμε από τα αγγεία σε τάφους ότι κατά την Γεωμετρική Εποχή, οι άνθρωποι στην Κύπρο έπιναν κρασί, χρησιμοποιούσαν ελαιόλαδο, έτρωγαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού»

Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Ιωάννα Σπηλιοπούλου Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια, «Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό

Διαβάστε περισσότερα

7o Ταξίδι στην Θράκη. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

7o Ταξίδι στην Θράκη. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. 7o Ταξίδι στην Θράκη Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. 7o Ταξίδι στην Θράκη Δευτέρα, 17 Αύγουστος 2015 Παραλία Μακρύαμμου Παραδεισένια και πλήρως εξοπλισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεραμική του Ρυθμού Φικελλούρων

Κεραμική του Ρυθμού Φικελλούρων Περίληψη : Τα κεραμικά του ρυθμού Φικελλούρων παράγονταν στη Μίλητο (560-494 π.χ.). Ο ρυθμός γνώρισε ευρεία διάδοση στη Ρόδο, στη Σάμο, στη Μαύρη θάλασσα και στην Αίγυπτο. Χαρακτηρίζεται από τον πλούσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου (ΜΟ) Το σχήµα θεωρείται ευβοϊκό, ιδιαίτερα συνδεδεµένο µε το Λευκαντί και την περιοχή του,

Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου (ΜΟ) Το σχήµα θεωρείται ευβοϊκό, ιδιαίτερα συνδεδεµένο µε το Λευκαντί και την περιοχή του, [1] 8 Τροχήλατοι αμφορίσκοι με κάθετες λαβές Από τα νεκροταφεία τύμβων του Μακεδονικού Ολύμπου (ΜΟ) I. Γενικά Ε. Πουλάκη Παντερµαλή Το σχήµα θεωρείται ευβοϊκό, ιδιαίτερα συνδεδεµένο µε το Λευκαντί και

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ VII-IX)

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ VII-IX) ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ VII-IX) Τα πλαστικά αγγεία της Κύπρου αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα της οποίας η μελέτη αναλήφθηκε για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ «ΣΩΡΟ»

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ «ΣΩΡΟ» Ανθή Μπάτζιου-Ευσταθίου, Πελαγία Τριανταφυλλοπούλου Η αρχαία πόλη που βρίσκεται πάνω και γύρω από τον κωνικό λόφο του «Σωρού» ταυτίστηκε ήδη από τις πρώτες ανασκαφικές έρευνες στις αρχές του 20 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από τη Νεολιθική έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 2 ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κοινωνία και Οικονομία στην Ανατολική Μεσόγειο από

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

1632 KRAZEISEN - ZAIMIS

1632 KRAZEISEN - ZAIMIS 1632 1633 1634 1635 1632 KRAZEISEN - ZAIMIS Nach der natur gez. V. Krazeisen - Gedr. V. Selb. λιθογραφία χαραγμένη από τους Fr. Hanfstaengl και Fr. Hohe σε σχέδιο του Krazeisen. Πορτραίτο τυπωμένο σε ινδικό

Διαβάστε περισσότερα

Eleutherna and Knossos: ceramic correspondences in the 9 th 7 th centuries Antonis Kotsonas

Eleutherna and Knossos: ceramic correspondences in the 9 th 7 th centuries Antonis Kotsonas Eleutherna and Knossos: ceramic correspondences in the 9 th 7 th centuries Antonis Kotsonas Out of the ten regional ceramic styles that J.N. Coldstream studied in his influential monograph on Greek Geometric

Διαβάστε περισσότερα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα

Μνήμων. Τομ. 30, 2009. Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα Μνήμων Τομ. 30, 2009 Το υλικό περιβάλλον και ο οικιακός χώρος ενός Άγγλου εμπόρου στη Θεσσαλονίκη στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα ΒΛΑΜΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 10.12681/mnimon.43 Copyright 2009 To cite this

Διαβάστε περισσότερα

Ημελέτη των ευρημάτων στην Άργιλο δίνει την ευκαιρία. ΚατοιΚIα Και πολεοδομικh οργaνωση στην Aργιλο

Ημελέτη των ευρημάτων στην Άργιλο δίνει την ευκαιρία. ΚατοιΚIα Και πολεοδομικh οργaνωση στην Aργιλο ΚατοιΚIα Και πολεοδομικh οργaνωση στην Aργιλο Δημητρία Μαλαμίδου Αρχαιολόγος ΙΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Η Άργιλος είναι η αρχαιότερη ελληνική αποικία στη θρακική ακτή, μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ «ΤΥΠΟΥ ΘΑΨΟΥ» Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΡΥΘΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ;) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΔΟΛΟΥ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ «ΤΥΠΟΥ ΘΑΨΟΥ» Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΡΥΘΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ;) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΔΟΛΟΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗ «ΤΥΠΟΥ ΘΑΨΟΥ» Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ή ΡΥΘΜΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ;) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΑΔΟΛΟΥ Η παρούσα µελέτη αφορά στην κεραµεική ο µάδα Υστερογεωµετρικών αγγείων τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Προκασσάνδρεια Θεσσαλονίκη

Προκασσάνδρεια Θεσσαλονίκη 1 Κώστας Σουέρεφ Προϊστάμενος ΚΘ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων «Κάποιοι στο παρελθόν αναχωρούν, κάποιοι βαθιά στο μέλλον επιστρέφουν» Ορέστης Αλεξάκης, (από το Adagio, Υπήρξε, εκδ. Απόστροφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την αρχαία κεραμική. Ευρυδίκη Κεφαλίδου

Λίγα λόγια για την αρχαία κεραμική. Ευρυδίκη Κεφαλίδου Λίγα λόγια για την αρχαία κεραμική Ευρυδίκη Κεφαλίδου Η κεραμική είναι το πολυπληθέστερο και πιο συχνό αρχαιολογικό αντικείμενο. Με τη βοήθεια της κεραμικής: α) εντοπίζουμε μια αρχαιολογική θέση β) χρονολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκληναϊκου Πολιτισμού.

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκληναϊκου Πολιτισμού. Εμμανουήλ Μελάς Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκληναϊκου Πολιτισμού. Διεύθυνση: Παν/μιο Θράκης Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, Κομοτηνή 69100 Τηλ επικοινωνίας 2531039475,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Η ανασκαφική δραστηριότητα της ΙΖ ΕΠΚΑ, την περίοδο 2000-2010 επικεντρώθηκε κυρίως σε σωστικές και δοκιμαστικές ανασκαφές, στο πλαίσιο των εργασιών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Η Κεραμική της Εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία

Η Κεραμική της Εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία Η Κεραμική της Εποχής του Χαλκού στη Μακεδονία Κυριακή Ψαράκη, Ιωάννα Μαυροειδή Ιστορία της έρευνας Η συστηματική αρχαιολογική έρευνα για την προϊστορία της Μακεδονίας άρχισε κατά τις πρώτες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη. Κεραμέως παῖδες. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του

Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη. Κεραμέως παῖδες. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη Κεραμέως παῖδες Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του Χορηγός έκδοσης: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δημητρίου & Λιλίκας Μωραΐτη, Άνδρου Εταιρεία Ανδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Είναι γνωστό ότι η αρχαιολογική έρευνα συστηματοποιήθηκε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στον Νομό Κοζάνης και συνεχίζεται διαρκώς βελτιούμενη ώς σήμερα, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ. 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΒΕΛΔΕΜΙΡΗ 2/5/1973 Αθ. Διάκου 7-9, Άγιος Παύλος, Θεσσαλονίκη 2310247570-6978 315324 info@stefanieveldemiri.com Η επαγγελματική εξειδίκευση της Στεφανίας Βελδεμίρη που αφορά τη συντήρηση αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία: Πρόσοψη του τάφου του ΦΙλίππου Β στην Βεργίνα (φωτ.: Sarah Murray)

Φωτογραφία: Πρόσοψη του τάφου του ΦΙλίππου Β στην Βεργίνα (φωτ.: Sarah Murray) Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ Ι Ρ Υ Μ Α Π ΟΛ Ι Τ Ι Σ Μ ΟΥ Ε Σ Τ Ι Α Ε Λ Λ Α Ο Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Από τις Αιγές στην Αµφίπολη Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015, 5-8:30 µ.µ. Πανεπιστήµιο Κύπρου Αίθουσα Τελετών Καλλιπόλεως 75 Οµιλητές

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά

Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Δύο μαρμάρινες διακοσμητικές πλάκες στον Μυστρά Αγγελική ΜΕΞΙΑ Τόμος ΚΖ (2006) Σελ. 115-124 ΑΘΗΝΑ 2006 Αγγελική Μέξια ΔΥΟ ΜΑΡΜΆΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΈΣ ΠΑΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ* ^τη συλλογή γλυπτών του Μουσείου Μυστρά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΟΣ ΟΙΝΟΣ - ΜΟΝΟΒΑΣ(ΐ)Α - MALVASIA NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION INSTITUTE FOR BYZANTINE RESEARCH INTERNATIONAL SYMPOSIUM 17 MONEMVASIAN WINE - MONOVAS(l)A - MALVASIA Edited by Ilias Anagnostakis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 111 ΔΕ 18.30-21.00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. 112 ΔΕ 18.30-21.00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 111 ΔΕ 18.30-21.00 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. 112 ΔΕ 18.30-21.00 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡ Α ΩΡΑ ABY 101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΟΥΔΗΣ 111 ΔΕ 18.30-21.00 ΑΒΥ 101 ΕΙΣ. ΣΤΗ ΧΡΙΣΤ.ΚΑΙ ΒΥΖ.ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π. 112

Διαβάστε περισσότερα

Iδεολογία κατά την Εποχή του Χαλκού. Κική Πιλάλη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (1945-2008)

Iδεολογία κατά την Εποχή του Χαλκού. Κική Πιλάλη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (1945-2008) Iδεολογία κατά την Εποχή του Χαλκού Κική Πιλάλη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (1945-2008) Με την αρχή της ΕΧ παρατηρείται μια αλλαγή στη συμβολική έκφραση των προϊστορικών κοινοτήτων στο βόρειο

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. 175 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. Ο Νομός Ημαθίας, με το πλούσιο αρχαιολογικό παρελθόν του, υπήρξε για πολλά χρόνια ένα ανεξάντλητο πεδίο έρευνας και μελέτης

Διαβάστε περισσότερα