ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Αγγέλη, Α., - Agostino, D Br., - Akurgal, Ε., - Akurgal, Ε., - Αλεξανδρή, Ο., - Alesio, A., - Alexander, J. A., - Alexandrescu, P.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Αγγέλη, Α., - Agostino, D Br., - Akurgal, Ε., - Akurgal, Ε., - Αλεξανδρή, Ο., - Alesio, A., - Alexander, J. A., - Alexandrescu, P."

Transcript

1 412 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - Αγγέλη, Α., ΑΔ 51 (1996), Χρονικά Β1, σελ Agostino, D Br., La ceramica greca e di tipo Greco dale necropoli della I Età del Ferro di Ponte Cagnano, G. Bailo P. Gastaldi (επιμ. ), Prima di Pithecusa I piu antichi materiali greci del golfo di Salerno. Catalogo della mostra 29 Aprile 1999, Pontecagnano Faiano, Museo Nazionale dell Agro Picentino, Napoli 1999, σελ. 13 κ.ε. - Akurgal, Ε., The Early Period and the Golden Age of Ionia, AJA 66 (1962), σελ Akurgal, Ε., Alt Smyrna I, Wohnschiehten und Athenatempel, (Ankara 1983). - Αλεξανδρή, Ο., ΑΔ 29 (19173/74), Χρονικά, σελ Alesio, A., Ceramica di imitazione corinzia dal sanctuario di Saturo, Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, (Napoli 1996), σελ. 293 κ.ε. - Alexander, J. A., Potidaea. Its History and Remains, (Αθήνα 1963). - Alexandrescu, P., Necropola tumulara. Săpături , dans Histria II, (Bucarest 1966). - Alexandrescu, P., Histria IV, La céramique d époque archaïque et classique VIIe Ives, (Bucureşti 1978). - Αλεξίου, Σ., «Μικραί ανασκαφαί και περισυλλογή αρχαίων εις Κρήτην», ΠΑΕ 1967, σελ Αλλαμανή, Β. Αποστόλου, Μ., «Σωστικές ανασκαφές στην πόλη της Βέροιας», σελ Αλλαμανή, Β., Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου (οικ. 375α, Ο.Τ. 76), ΑΔ 53 (1998), Χρονικά Β2, σελ Αλλαμανή, Β. Χατζηνικολάου, Κ. Τζανακούλη, Β.- Γκαλλινίκη, Σ., «Θέρμη 1999: Η ανασκαφή στο νεκροταφείο», ΑΕΜΘ 13 (1999), σελ Allen, S. H., Northwest Anatolian Grey Ware in the Late Bronze Age: Analysis and Distribution in the Eastern Mediterranean, Ph. D., Brown University Allen, S. H., Late Bronze Grey Wares in Cyprus, Cypriot Ceramics reading the prehistory record, Museum Monograph 74, (Pensylvania 1991). - Amyx, D.A., The Attic Stelai, Hesperia 27 (1958), Αναγνώστου, Ι. Κυριακού, Δ. Κυριατζή, Ε. Vargas, Α., «Ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης Οι εργασίες στην πλαγιά της Τούμπας», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Αναγνωστοπούλου Χατζηπολυχρόνη, Η., «Ανασκαφικές έρευνες στο Ληνό Ν. Ροδόπης», ΑΕΜΘ 5 (1991), σελ Αναγνωστοπούλου Χατζηπολυχρόνη, Η., «Οι αρχαιολογικές έρευνες στο Παλατιανό», ΑΕΜΘ 10Α (1996), σελ. 189 κ.ε. - Αναγνωστοπούλου Χατζηπολυχρόνη, Η., «Παλατιανό Ν. Κιλκίς. Η πρώιμη κατοίκηση.», ΑΕΜΘ 15 (2001), σελ

2 413 - Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Μ., «Η Κυδωνιά της Δυτικής Κρήτης στα Πρώιμα χρόνια του Σιδήρου», Ν. Χρ. Σταμπολίδης Α. Γιαννικούρη (επιμ.), Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου. Ρόδος, 1-4 Νοεμβρίου 2002, (Αθήνα 2004), σελ Ανδρέου, Στ. Κωτσάκης, Κ., «Η προϊστορική τούμπα της Θεσσαλονίκης. Παλιά και νέα ερωτήματα», ΑΕΜΘ 10Α (1996), σελ Ανδρέου, Σ., «Η μυκηναϊκή κεραμική και οι κοινωνίες της Κ. Μακεδονίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού»,», Η περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου. Λαμία Β Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, (Αθήνα 2003), σελ Anderson, J. K., Excavation on the Kofina Ridge, Chios, BSA 49 (1954), σελ Anderson, J. K., Old Smyrna: The Corinthian Pottery, BSA ( ), σελ Ανδρειωμένου, Α., «Έρευναι και τυχαία ευρήματα εν τη πόλει και τη επαρχία Χαλκίδος», ΑΔ 27 (1972), Μελέται, σελ Ανδρειωμένου, Α., ΑΔ 29 (1973\4), Χρονικά Β2, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική Κεραμική εξ Ερετρίας Ι», ΑΕ 1975, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική Κεραμική εξ Ερετρίας ΙΙ», ΑΕ 1977, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Αψιδωτά οικοδομήματα και κεραμική του 8 ου και 7 ου αι. π.χ. εν Ερέτρια», ASAtene 59 (1979), σελ. 187 κ.ε. - Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική Κεραμική εξ Ερετρίας ΙΙΙ (Σκύφοι)», ΑΕ 1981, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερετρίας IV, (Κάνθαροι, Κοτύλαι Κύπελλα, Κρατήρες-Δίνοι)», ΑΕ 1982, σελ Ανδρειωμένου, Α., «Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερετρίας V,(Κλειστά αγγεία, λαβαί, Υπογεωμετρική και χειροποίητος κεραμική)», ΑΕ 1983, σελ Andreiomenou, A., Skyphoi de l atelier de Chalkis (Fin Xe-Fin VIIIIe S. Av. J.C. ), BCH 108 (1984), σελ Andreiomenou, A., Skyphoi de l atelier de Chalkis (Fin Xe-Fin VIIIIe S. Av. J.C. ), BCH 109 (1985), σελ Andreiomenou, A., Keramik aus Eretria im Stil : A. Von Attisch Mittelgeometrisch II. B. Von Eubosch Subprotogeometrisch III, I, AM 100 (1985), σελ Andreiomenou, A., Keramik aus Eretria im Stil : A. Von Attisch Mittelgeometrisch II. B. Von Eubosch Subprotogeometrisch III, I, AM 101 (1986), σελ Ανδρειωμένου, Α., «Βοιωτικά αγγεία από το νεκροταφείο της Ακραίφιας», Πρακτικά του ΧΙΙ Διεθνούς Συνεδρίου της Κλασικής Αρχαιολογίας 1983, (Αθήνα 1988), σελ. 12 κ.ε. - Ανδρειωμένου, Α., «Το νεκροταφείο της Ακραιφίας», ΑΕ 1994, σελ. 155 κ.ε.

3 414 - Ανδρειωμένου, Α., «Εν αρχαϊκόν νεκροταφείον της ευρύτερης περιοχής των Θηβών. Αγία Ελεούσα. Πυρίον Ι», Β Διεθνές Συνέδριον Βοιωτικών Μελετών, Λιβαδειά 6-10 Σεπτεμβρίου Επετηρίς Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών, Τομ. Β τευχ. Α, (Αθήνα 1995), σελ. 150 κ.ε. - Ανδρόνικος, Μ., «Ελληνιστικός Τάφος Βέροιας», ΑΕ 1955, Andronikos, Μ., An Early Iron Age Cemetery at Vergina, near Beroea, Balkan Studies 2 (1961), σελ Ανδρόνικος, Μ., Βεργίνα Ι, Το νεκροταφείο των τύμβων, (1969). - Ανδρόνικος, Μ., «Ανασκαφή Βεργίνας», ΠΑΕ 1989, σελ Ανδρόνικος, Μ., Θρακική Επετηρίδα 7 ( ), σελ Αραπογιάννη, Ξ., «Νεκροταφείο κλασικών χρόνων στο Σταφιδόκαμπο Ηλείας», ΑΕ 1999, σελ Αρβανίτου-Μεταλληνού, Γ., Η ηπειρωτική Θεσσαλία κατά τους πρωτοϊστορικούς χρόνους, (διδ. διατ. Αθήνα 1998) - Arslan, N., Die Funde des Kicikişla Höyük, Ist. Mitt. 51 (2001), σελ.167κ.ε. - Arslan, N. Seving, N., Eisenzeitliche Gräber von Tenedos IstMitt 53 (2003), σελ Αρχοντίδου Αργύρη, Α., «Γεωμετρικά σχήματα στο Βατί της Ρόδου», ASAtene 61 (N.S. 45),1983, σελ Αρχοντίδου, Α., «Άντισσα», ΑΔ 51 (1996), Χρονικά Β2, σελ Αytaçlar, Ν., The Early Iron Age at Klazomenes, A. Moustaka, E. Skarlatidou, M. C. Tzanes and Y. Ersoy (edit.), Klazomenai, Teos and Abdera : Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, October 2001, (Thessaloniki 2004), σελ Βαβρίτσας, Α., «Ανασκαφή Μεσήμβριας», ΠΑΕ 1981, σελ Bacci, G. M., Zancle: un aggiornamento, M. Bats B. d Agostino (επιμ.), Euboica. L: Eubea e la presenza Euboica in Chalkidica et in occidente, (Napoli 1998), σελ Bakalakis, G. Sakellariou, A., Paradimi, (Mainz 1981). - Bakhuizen, S. C., Chalcis in Euboea. Iron and Chalcidians abroad, (Leiden 1976). - Bakir, Τ., Der Kolonnettenkrater in Korinth und Attika zwischen 626 und 550 v. Chr., (1974). - Βάλλα, Μ., Κεραμικοί κλίβανοι, (μετ. εργασία ΑΠΘ, 1996). - Βάλλα, Μ., Παρατηρήσεις για τη χρήση του χώρου στα όρια της αρχαίας πόλης του Νέου Σκοποού Σερρών», ΑΕΜΘ 17 (2003), σελ Barde, L., Late Bronze and Iron Age Imported Pottery from the Archaeological Excavations of Urban Beirut, Ν. Stambolidis (επιμ.) Eastern Mediterranean. Cyprus, Dodecanese, Crete 16 th 6 th cent. B. C. Proceedings of the Inernational Symposium held at Rethymnon Crete in May 1997, (Athens 1998), σελ. 83κ.ε. - Basci Spigo, G., Ceramica dell VIIIe e VII secolo a.c. a Messina, Indesiamenti coloniali greci in Sicilia nell VIII e VII secolo a.c. Atti della 2a Riunione Scientifica della scuola di

4 415 Perfezionamento in Archeologia Classica dell Universita di Catania, Siracusa, Novembre (Cronache 1978), σελ Bass, G. F., Mycenaean and Protogeomentric Tombs in the Halicarnassus Peninsula, AJA 67 (1963), σελ Βατάλη, Μ., «Πολύμυλος Κοζάνης : Ταφικό σύνολο ελληνισατικών χρόνων», ΣΤ Επιστημονική Συνάντηση για την ελληνιστική κεραμιή, Βόλος Απριλίου 2000, (Αθήνα 2004), σελ Beazley, J., «The Cracow Class, JHS 52 (1932), σελ. 202 κ.ε. - Beazley, J.D., An askos by Makron, AJA 25 (1921), σελ Beazley, J.D., Η εξέλιξη του αττικού μελανόμορφου ρυθμού, (ελλην. μτφ. Η. Ανδρεάδη, Αθήνα 1993). - Bean, G. E. Cook, J. M., The Halicarnassus Peninsula, BSA 50 (1955), σελ Beschi, L., Materiali subgeometrici e arcaici nel Nord-Egeo: esportazioni da Lemno, Quaderni de La ricerca scientifica 112 (1985), σελ Beschi, L., Una deadella musica a Lemnos arcaica, Kotinos (Festschr. E. Simon), (Mainz 1992), σελ Beschi, L., «Τέχνη και πολιτισμός της αρχαϊκής Λήμνου», Εγνατία 5 ( ), σελ Belardelli, C., La ceramica grigia. In Peroni & Trusco (επιμ.) Enotri e Micenei nella Sibaritide, I Broglio di Trebisacce, Taranto Benton, S., Further Excavations at Aetos, BSA 48 (1953), σελ. 260κ.ε. - Bερδελής, Ν. Μ., Ο Πρωτογεωμετρικός ρυθμός της Θεσσαλίας, (Αθήνα 1958). - Benrabò-Brea, L., Poliochni: Città preistorica nell isola di Lemnos, (Roma 1964). - Bernard, P. Céramiques de la première moitiè du VIIe siècle a Thasos, BCH 88 (1964), σελ Bernbeck, R. Pollock, S., Fistikli Höyük The Biography of an Ealry Halaf Village, IstMitt 53 (2003), σελ. 9κ.ε. - Beschi, L., Materiali subgeometrici a arcaici nel Nοrd-Egeo : esportazioni da Lemno, Ricerca (1985), σελ Βetancourt, P. P. Μαρινάτος, N. κ.α., «Το σπήλαιο της Αμνισού: Η έρευνα του 1992», ΑΕ 2000, σελ Bikakis, Μ. Η., Archaic and Classical Imported Pottery in the museums of Paros and Naxos (αδημ. διδ. διατρ. University of Cincinnati, 1985). - Bitrakova Grozdanova, V., Les caractéristiques de la céramique hellénistique de la region d Ohrid et de Prespe, στο Β Επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμεική, (Αθήνα, 1990). - Βλαβιάνου Τσαλίκη, Κ., «Πρωτογεωμετρικοί τάφοι στη Σκύρο», ΑΔ 52 (1997), Χρονικά Β3, σελ. 120 κ.ε.

5 416 - Blegen, C. Caskey, J. Rawson, M. Sperling, J., Troy Ι. Τhe first and the second settlement, (1950). - Blegen, C. Caskey, J. - Rawson, M., Troy II. The third, fourth and fifth settlement, (1951). - Blegen, C. W., Caskey, J. L, Rawson, M., Troy III. The sixth settlement, (1953). - Blegen, G. Palmer, H. Young, R., Corinth XIII. The North Cemetery, (Princeton, New Jersey 1964). - Blondé, F., Un Remblai Thasien du IVe siècle : La céramique, BCH 109 (1985), σελ Blondé, F. - Perreault, J. Y. et Péristéri, C., Un atelier de potier archaique à Phari (Thasos), BCH Suppl. XXIII (1992), σελ Blondé, F., Un Remblai Thasien du IVe siècle: La céramique, BCH 109 (1985), Boardman, J., Pottery from Eretria, BSA 47 (1952), σελ. 14 εικ Boardman, J., Early Euboean Pottery and History, BSA 52 (1957), σελ Boardman, J., Protogeometric graves at Aghios Ioannis near Knossos (Knossos Survey 3), BSA 55 (1960), σελ Boardman, J., The multiple-brush, Antiquity 34 (1960), σελ Boardman, J., Tarsus, Al Mina and Greek chronology, JHS 85 (1965), σελ Boardman, J, Evidence for the Dating of Greek Settlements in Cyrenaica, BSA 61 (1966), σελ Boardman, J., The Khaniale Tekke tombs, II, BSA 62 (1967), σελ Boardman, J., Excavations in Chios Greek Emporio, BSA Suppl. 6, (Oxford 1967). - Boardman, J., Αθηναϊκά Μελανόμορφα Αγγεία, (ελλ. μτφ. Όλγα Χατζηαναστασίου, Αθήνα 1980). - Boardman, J., Αθηναϊκά ερυθρόμορφα αγγεία, Κλασική Περίοδος, (ελλ. μτφρ. Ε. Παπουτσάκη Σερμπέτη, 1995). - Boardman, J., Οι αρχαίοι Έλληνες στην υπερπόντια εξάπλωση τους. Οι πρώτες αποικίες και το εμπόριο τους, (μτφ. Ηλέκτρα Ανδρεάδη, Αθήνα 1996). - Boardman, J., Πρώιμη ελληνική αγγειογραφία, (ελλην. μτφ. Λ. Μπουρνιάς, Αθήνα 2001). - Boehlau, J., Aus Ionischen und Italischen Nekropolen, (1898). - Boehlau, J. Schefold, K., Larisa am Hermos III, Die Ergebnisse der Ausgrabungen III, (Berlin 1942). - Βοκοτοπούλου, Ι., στο Θεσσαλονίκη. Από τα προϊστορικά μέχρι τα χριστιανικά χρόνια, (1986), σελ. 15, Βοκοτοπούλου, Ι., «Νέα Τοπογραφικά στοιχεία για τη χώρα των Χαλκιδέων», Μνήμη Λαζαρίδη, Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη. Πρακτικά αρχαιολογικού Συνεδρίου, Καβάλα 9 11 Μαΐου 1986 (Θεσσαλονίκη), σελ Βοκοτοπούλου, Ι., ΑΔ 41 (1986), Χρονικά, σελ Βοκοτοπούλου, Ι., «Νέος Μαρμαράς Σιθωνίας», ΑΔ 42 (1987), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, Ι, ΑΔ 42 (1987), Χρονικά Β2, σελ

6 417 - Βοκοτοπούλου, Ι., «Ανασκαφικές έρευνες στη Χαλκιδική», ΑΕΜΘ 1 (1987), σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Ανασκαφικές έρευνες στη Χαλκιδική», ΑΕΜΘ 1 (1987), σελ Βοκοτοπούλου Ι., ΑΔ 42 (1987), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, Ι., Η Μακεδονία από τα Μυκηναϊκά χρόνια ως το Μέγα Αλέξανδρο. Κατάλογος της έκθεσης στη Bologna, (1988). - Βοκοτοπούλου Ι., ΑΔ 43 (1988), Χρονικά, σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Ανασκαφή Μένδης», ΑΕΜΘ 2(1988), σελ Βοκοτοπούλου Ι. Παππά Μ. Τσιγαρίδα Ε., «Πολύχρονο», ΑΔ 43(1988), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου Ι. Παππά Μ. Τσιγαρίδα Ε., «Aνασκαφές στο Πολύχρονο Χαλκιδικής 1988», ΑΕΜΘ 2 (1988), σελ Βοκοτοπούλου Ι, ΑΔ 44 (1989), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Ανασκαφή Μένδης 1989», ΑΕΜΘ 3 (1989), σελ Βοκοτοπούλου Ι., ΑΔ 44 (1989), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, Ι. Δεσποίνη, Α. Τιβέριος, Μ. Μισαηλίδου, Β., Σίνδος. Κατάλογος Έκθεσης, (Αθήνα 1985) - Βοκοτοπούλου Ι. Παππά Μ. Τσιγαρίδα Ε., «Aνασκαφές στο Πολύχρονο Χαλκιδικής 1989», ΑΕΜΘ 3 (1989), σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Μένδη-Ποσείδι», ΑΔ 45 (1990), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, Ι., «Μένδη Ποσείδι 1990», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Βοκοτοπούλου, Ι. Μπέσιος, Μ. Τρακοσοπούλου, Ε., «Παρθενώνας Χαλκιδικής : Ιερό σε κορυφή του Ιτάμου», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Βοκοτοπούλου, Ι., Οι ταφικοί τύμβοι της Αίνειας, (Αθήνα 1990). - Βοκοτοπούλου, Ι., «Πληροφορίες για την αρχιτεκτονική δύο αρχαίων πόλεων της Παλλήνης». Παράρτημα. Πολιτιστική κληρονομιά και αρχιτεκτονική παράδοση στη Χαλκιδική και στο Άγιο Όρος. Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Συμποσίου. Ουρανούπολη Χαλκιδικής, Σεπτεμβρίου 1990, Θεσ\νίκη 1993, σελ Βοκοτοπούλου Ι. Μοσχονησιώτη Σ., «Το παράλιο νεκροταφείο της Μένδης», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Βοκοτοπούλου, I. Τσιγαρίδα, Μπ., «Ανασκαφική έρευνα στα Νέα Ρόδα Χαλκιδικής», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Βοκοτοπούλου Ι., «Ποσείδι», ΑΔ 46 (1991), Χρονικά Β2, σελ Βοκοτοπούλου, I., «Αρχαϊκό Ιερό στη Σάνη Χαλκιδικής», Αρχαία Μακεδονία V, I. Ανακοινώσεις κατά το πέμπτο Διεθνές Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, Οκτωβρίου 1989, (Θεσσαλονίκη 1993), σελ Βοκοτοπούλου, Ι., «Μακεδονικά Συμπόσια», στο Αμπελοοινική Ιστορία στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, Νάουσα 1993, σελ

7 418 - Βοκοτοπούλου, Ι., Anciennes nécropoles de la Chalkidique, Nécropoles et societés antiques (Gréce, Italie, Languedos). Actes de International de Lille (1991), Naples 1994, (Cahiers CJB XVIII), σελ Βοκοτοπούλου, Ι., Cities and Sanctuaries of the Archaic Period in Chalkidike, BSA 91 (1996), σελ , πίν Βοκοτοπούλου, Ι., «Ποσείδι. Το ιερό του Ποσειδώνα στη Χαλκιδική», Θεσσαλονικέων Πόλις 2, 1997, σελ Βοκοτοπούλου, Ι., «Τοπογραφικά Κασσάνδρας», Αφιέρωμα στον N. G. L. Hammond, Παράρτημα Μακεδονικών αρ. 7, (Θεσσαλονίκη 1997),σελ Βοκοτοπούλου, I., Greek colonization in the littoral of Chalcidice and lower Macedonia, Ηπειρωτικά και Μακεδονικά Μελετήματα ΙΙ, (Αθήνα 2001), σελ Bontini. Α., Ruvo del Monte (Potenza) Necropoli in Contrada S. Antonio: scavi 1977, ASAtene 1981, σελ Boulter, C., Pottery of the Mid-fifth Century from a Well in the Athenian Agora, Hesperia 22 (1953), σελ Βουτυράς, Ε., «Η λατρεία της Αφροδίτης στην περιοχή του Θερμαίου Κόλπου», Αρχαία Μακεδονία VI, (1998), σελ. - Bouzek, J., The beginning of the Protogeometric Pottery and the Dorian invasion, OpAth 9 (1969), σελ Bradeen, D. W., The Chalkcidians in Thrace, American Journal of Philology 73 (1952), σελ Brann, E. T.H., Protoattic Well groups from the Athenian Agora, Hesperia 30 (1961), σελ Brann, E. T.H., Late Geometric and Protoattic pottery. Agora VIII, (Princeton 1962). - Brea, B. Cavalier, M., Mylai, (Novara 1959). - Breccia, La Necropoli di Sciatbi, (Βuçuresti 1912). - Brock, J. K., Excavations in Siphnos, BSA 44, σελ Brock, J. K., Fortetsa. Early Greek Tombs near Knossos, (Cambridge 1957). - Brommer, F., Studies in Honour of Arthur Dale Trendall, (1979), σελ. 39 κ.ε. - Broneer, Ο., Excavations at Isthmia, , Hesperia 31 (1962), σελ. 16κ.ε. - Buchner, G. Ridgway, D., Pithekoussai I. La Necropoli Q Tombe scavate dal 1952 al 1961, (Rome 1993). - Buchholz, H. G., Methymna, (1975). - Buschor, Ε., AM 54 (1929), σελ. 143κ.ε. - Busolt, G., Giechische Staatskunde II, (Munich 1928). - Butler, H.C., Fifth Preliminary Report on the American Excavations at Sardes in AsiaMinor, AJA 18 (1914), σελ

8 419 - Buttler, W., Nachträge in Vorgescichtliches in der Stadt Samos, AM 50\51 ( ), σελ Cambitoglou, A. Birchall, A. Coulton, J. J. Green, J.R., Zagora 2. Excavation of a Geometric Town on the Island of Andros, (Athens 1988). - Cambitoglou, Α. - Papadopoulos, J. K., Excavations at Torone, 1986: A preliminary report, Meditterenean Archaeology 1 (1988), σελ Cambitoglou, A. Papadopoulos, J. K., The early Iron Age Cemetery, Αρχαία Μακεδονία (1988), σελ. 26κ.ε. - Cambitoglou, Α. Papadopoulos, J. K., Excavations at Torone, 1989, Meditterenean Archaeology 3 (1990), σελ Cambitoglou, Α. Papadopoulos, J. K., Excavations at Torone, 1990,Meditterenean Archaeology 4 (1991), σελ Cambitoglou, Α. Papadopoulos, J., The earliest Myceneneans in Macedonia, C. W. Zerner, P. C. Zerner, J. Winder, (επιμ.), Wace and Blegen, Pottery as evidence for trade in the Aegean Bronze Age, Proceedings of the international conference held at the American School at Athens. December , (Amsterdam 1993), σελ. 289 κε. - Cambitoglou, A. Papadopoulos, J. K. J ones, O. T., (επιμ.), Torone I. The excavations of 1975, 1976 and 1978, (Athens 2001). - Campbel, Th. M., A well of the Black-figured period at Corinth, Hesperia 7 (1938), σελ Carington-Smith, J. Vokotopoulou, J., Excavations at Koukos, Sykia, ΑΕΜΘ 6 (1992), σελ. 496κ.ε. - Caputo, G., Uno Stamnos di Hephaistia di Lemnos e il peana Cretese, Antichità Cretesi. Studi in Onore di Doro Levi, Vol. II, (Università di Catania Instituto di Archeologia. Cronache di Archeologia 13, 1974), σελ Casson, S., Excavations in Macedonia, BSA 24 ( ), σελ Catling, H. W., New light on Knossos in the 8 th and 7 th Centuries B.C., ASAtene 61 (1983), σελ Catling, R. W.V. Lemos, I. S., Lefkandi II. The protogeomentric Building at Toumba Part I, The pottery, BSA Suppl. v. 22, (1991). - Catling, R. W. V., A Tenth century Trade-Mark from Lefkandi, E. Doniert, I.S. Lemos, S. Sherratt (edit.), Minotaur and Centaur, Studies in Archaeology of Crete and Euboea presented to Mervyn Porham, (1996). - Catling, R. W. V., The Typology of the Protogeomentric and and Subprotogeometric Pottery from Troia and its Aegean Context, Studia Troica 8 (1998), σελ Cessel, G.C., Excavations at Kavousi, Crete, 1989 and 1990, Hesperia 64 (1995), σελ

9 420 - Christofani, Μ. Μ., La ceramica Greco Orientale in Etruria, Les céramiques e la Gréce de l Est et leur diffusion en occident. Centre Jean Bérard. Institut Français de Naples, 6-9 Juillet 1976, (1978), σελ Christou, D., Cremations in the Western Necropolis of Amathus, Ν. Stambolidis (επιμ.) Eastern Mediterranean. Cyprus, Dodecanese, Crete 16 th 6 th cent. B. C. Proceedings of the International Symposium held at Rethymnon Crete in May 1997, (Athens 1998), σελ. 211 εικ. 15α. - Ciancio, A., Tombe arcaico classiche nei terrritori di Naicataro e di Valenzano, Taras. Rivista di Archeologia V,1, (1985), σελ. 56 κ.ε. - Coulié, Α., La céramique thasienne à figures noires. Études Thasiennes XIX, (2002). - Γιαννικουρή, Α. Πατσιαδά, Β. Φιλήμονος, Μ., «Ταφικά σύνολα από τις νεκροπόλεις της αρχαίας Ρόδου», στο Α Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική, Δεκέμβρης 1986, (Ιωάννινα 1989), σελ Γιαννίκουρη, Α. Πατσιάδα, Β. Φιλήμονος, Μ., «Χρονολογικά προβλήματα κεραμικής από τη Ρόδο», Β Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμεική, Χρονολογικά προβλήματα της ελληνιστικής κεραμεικής. Πρακτικά Ρόδος Μαρτίου 1989, (Αθήνα 1990), σελ Γιματζίδης Στ., «Ασημίζουσα» Κεραμική, Μία υποπρωτογεωμετρική εγχώρια κεραμική του βορειοελλαδικού χώρου, (Μεταπτ. Εργ., ΑΠΘ 1997). - Γιματζίδης, Σ., «Ο αποικισμός της Θάσου : η επανεξέταση της κεραμικής πρώιμων φάσεων της αρχαίας πόλης», ΑΕΜΘ 16 (2002), σελ Γιούρη, Ε., Πυργαδίκια, ΑΔ 22 (1967), Χρονικά, σελ Γιούρη, Ε., ΑΔ 26 (1971), Χρονικά Β2, σελ Γιούρη, Ε., «Η κεραμική της Χαλκιδικής στον 4 ο αι. π.χ.», Κέρνος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μπακαλάκη, (1971), σελ. 11 κ.ε. - Γιούρη, Ε., ΑΑΑ 4 (1971), σελ Γιούρη, Ε., «Το εν Αφύτει ιερόν του Διονύσου και το ιερόν του Άμμωνος Διός», Neue Forschungen in griechischen Heiligtumern, (1974), σελ Γιούρη Ε., «Κλαζομενιακή λάρνακα από την Άκανθο», Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά αρχαιολογικού Συμποσίου, Καβάλα 9-11 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 1990, σελ Γιούρη, Ε. Κουκούλη, Χ., «Ανασκαφή στην αρχαία Οισύμη», ΑΕΜΘ 1 (1987), σελ Γραβάνη, Κ., «Κεραμική ελληνιστικών χρόνων από την Ήπειρο», ΗπΧρ 29 (1988\89), σελ Γραμμένος, Δ., ΑΔ 34 (1979), Χρονικά Β2, σελ Γραμμένος, Δ. Τιβέριος, Μ., «Ανασκαφή ενός νεκροταφείου του 5 ου αι. π.χ. στην αρχαία Άργιλο», ΑΔ 39 (1984), σελ Coldstream, J. N., Γεωμετρική Ελλάδα, (ελλ. μτφ. Ε. Κεφαλίδου, Αθήνα 1997). - Coldstream, J. N., Greek Geometric Pottery, (1968).

10 421 - Coldstream, J. N., Review of P. Courbin, La céramique géométrique de l Argolide, (Paris 1966), JHS 88 (1968), σελ Coldstream, J. N., Knossos : Protogeometrnic and Geometric Pottery from the Town, BSA 67 (1972), σελ Coldstream, J. N., Knossos : Orientalizing and Archaic Pottery from the Town, BSA 68 (1973), σελ Coldstream, J.N. Sackett, L. H., Knossos : Two deposits of orientalising pottery, BSA 65 (1970), σελ Coldstream, J.N. Sackett, L. H., Knossos: Two deposits of orientalizing pottery, BSA 73 (1978), σελ Coldstream, J. N. et al., Knossos : An early greek tomb on lower Gypsadhes hill, BSA 76 (1981), σελ Coldstream, J.N., Some Problems of Eighth Century Pottery in the West, seen from the Greek Angle, La céramique grecque ou de tradition grecque au VIII siècle en Italie Meridionale,. Cahiers du Cnetre J. Bérard III, (Napoli 1982), σελ. 21κ.ε. - Coldstream, J.N., The Meaning of Regional Styles in the Eighth Century B.C., R. Hägg (επιμ.),the greek Renaissance of the Eighth Century B. C. :Tradition and Innovation (Proceedings of the Second International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 1-5 June 1981, (Stockholm 1983), σελ Coldstream, J. N., Euboean Imports to Pithekoussai, BSA 90 (1995), σελ.252κ.ε. - Coldstream J. N., Knossos : Classical and Hellenistic Pottery from the town, BSA 94 (1999), σελ Colsdstream J. N. Hatzaki E. M., Knossos : Early Greek occupation under the Roman villa Dionysos, BSA 98 (2003), σελ Coleman, J. E., Excavations at Pylos in Elis, Hesperia Suppl. XXI (1986). - Consolo - Langher, S., Dall alleanza con la Persia all egemonia di Olinto : Vicende e forma politica dei Calcidesi di Tracia, Federazioni e Federalismo nell Europa antica. (Milan 1994). - Cook, J.M., Archaeology in Greece, , JHS 67(1949), σελ Cook, J. M., Archaeology in Greece , JHS 70 (1950), σελ Cook, J. M., Archaeology in Greece, , JHS 71 (1951), σελ Cook, J. M., Old Smyrna , BSA (1958-9),σελ. - Cook, J. M., On the date of Alyattes sack of Smyrna, BSA 80, (1965), σελ πίν Cook, R. M., Fikellura pottery, BSA 34 ( ), σελ Cook, R. M., Review of Lambrino, M. F., Les vases archaiques d Histria, (Bucurest 1938), JHS 59 (1939), σελ Cook, R. M., Ionia and Greece in the Eighth and Seventh Centuries B. C., JHS 66 (1946), σελ

11 422 - Cook, R. M., A list of Clazomenian Pottery, BSA 47 (1952), σελ Cook, R. M., Review of Kardara, Ch., Ροδιακή Αγγειογραφία,(Αθήνα 1963), Gnommon 37 (1965), σελ Cook, R. M., A note on the absolute chronology of the 8 th and 7 th centuries, BSA 64 (1969), σελ. 13 κ.ε. - Cook, R., M., Ελληνική αγγειογραφία, (ελλην. μτφ. Δ. Τσουκλίδου, Αθήνα 1994). - Cook, R. M. Dupont, P., East Greek Pottery, (London 1998). - Compernolle, van. Th., Le produzioni ceramiche archaiche, Coppe di tipo ionico, I Greci in Occidente, στο Arte e artigianato in Magna Grecia, (Electa Napoli, 1996), - Corbett, P.E., Attic Pottery of the later Fifth Century from the Athenian Agora, Hesperia 18 (1949), Cosi, l., Gli askoi a figure rosse nei corredi funerary delle necropoli di Spina, (Milano 1978). - Coulié, Α., La céramique thasienne à figures noires. Études Thasiennes XIX, (2002). - Courbin, P., Cronique de fouilles et découvertes archéologiques en Gréce en 1952: Nécropole géometrique, BCH 77 (1953), εικ. 55, Courbin, P., La céramique géometrique de l Argolide, (1966). - Courbin, P., Tombes géometriques d Argos, I ( ), Étudés Péloponnésiennes VII, (1974). - Γραμμένος, Δ. - Σκουρτοπούλου, K., Μεσημεριανή Τούμπα Τριλόφου Νομού Θεσσαλονίκης. Ανασκαφική περίοδος 1992, ΑΕΜΘ 6 (1992), σελ Cousinéry, A. M., Voyage dans la Macédoine II, (1831). - Cummer, W. W., Iron Age Pottery from Akalan, IstMitt 26 (1976), σελ Cuttle, W.L., Report on Excavations at the Toumba and Tables of Vardaròftsa, Macedonia, , II, BSA 28 (1926-7), σελ Δανάλη, Κ., «Η ελληνιστική κεραμική από το πρόπυλο του «Γυμνασίου» στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου», ΑΕ 1994, σελ Daux, G., Chronique des fouilles et decouvertes archéologiques en Gréce, BCH 91 (1967), σελ. 761 κ.ε. - Daux, G., Chronique des fouilles et decouvertes archéologiques en Gréce, BCH 92, 1968, σελ. 903 κ.ε. - Dawkins, R.M., A visit to Skyros, BSA 11 ( ), σελ Deger-Jalkotzy, S., Elateia and Problems of Pottery Chronology, The Mycenaean Periphery. Papers presented at the Lamia Symposium, September 1994, (Lamia 1999), σελ Della Seta, Α., AE 1937, σελ De Miro, E., Gela Protoarcaica, ASAtene 61 (N. S. 45), σελ De Palma, G., La ceramica dorata in area apula. Contributo al problema delle ceramiche di imitazione metallica, Taras. Rivista di Archeologia IX, 1-2 (1989), σελ De Salvo, L., Le origini del Koinon dei Calcidesi di Tracia, Athenaeum 46 (1968), σελ

12 423 - Desborough, R. V. d A, Protogeometric Pottery,( Oxford 1952 ). - Desborough, R. V. d A., Ελληνικοί Σκοτεινοί Αιώνες, (Αθήνα 1997,μτφ. Σ. Κόρτη-Κόντη). - Descouendres, J. P., Die Vorklassische Keramik aus dem Gebiet des Westtors, Etetria V, (Bern 1976), σελ Desneux, J., Les tétradrachmes d Akanthos, Βρυξέλλες Δεσποίνη, Α., Σίνδος, Κατάλογος της έκθεσης, (1985). - Δεσποίνη, Αικ., ΠΑΕ 1981, σελ. 40 κ.ε. - Δεσποίνη, Αικ., «Κεραμικοί κλίβανοι Σίνδου», ΑΕ 1982, σελ Δεσποίνη, Αικ., ΠΑΕ 1982, σελ. 63 κ.ε. - Δεσποίνη, Αικ., Έργον 1981, σελ. 18 κ.ε. - Δεσποίνη, Αικ., Έργον 1982, σελ. 21 κ.ε. - Δεσποίνη, Αικ., «Χρυσά σκουλαρίκια Σίνδου», Αρχαία Μακεδονία IV, (Θεσσαλονίκη, 1986), σελ Δημιτσάς Μ., Αρχαία Γεωγραφία της Μακεδονίας, (1874), σελ. 267κ.ε. - Δημιτσάς Μ., «Κριτική Μελέτη περί της Διαφοράς της Θεσσαλονίκης από της Θέρμης», Αθήναιον 8 (1879), σελ Δήμιτσας, Μ., Η Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις και μνημείοις σωζομένοις ΙΙ, (Αθήνα 1896). - Diehl, E., Die Hydria. Formgeschichte und Verwendung im Kult des Altertums, (Mainz, 1964). - Diehl, E., Fragmente aus Samos, AA 1964, σελ Di Sandro, N., Le anfore arcaische dallo scarico gosetti Pithecusa. Cahiers des Anfores arcaiques et classiques,2. Cahiers du Centre de Jean Berard XII, (Naples 1986). - Di Stefano, C. A., I. Vechi scavi nelle necropoli di Himera. Himera II. Campagne di scavo , (Roma 1976). - Di Vita, Α., ASAtene 55, 1977 (1980), σελ Doğer, E., Premièrs remarques sur les amphores de Clazomènes, BCH Suppl. 13 (1986), σελ Dolunay, N., Ιstanbul Arkeoloji Müzeleri, (Istanbul 1973). - Dragendorff, H., (εκδ.), Thera II. Untersuchungen Vermessungen und Ausgrabungen in den Jahren Theraeische Graeber, (Berlin 1903). - Δρελιώτη, Α., «Μουσείο Λέρου», ΑΔ 52 (1997), Χρονικά Β3, σελ Δρούγου, Σ., Ελληνιστική Κεραμική από τη Μακεδονία, (Θεσ\νίκη 1991). - Δρούγου, Σ., «Ο εφήμερος πηλός και ο αιώνιος χρυσός», στη Μύρτο, Μνήμην Ιουλίας Βοκοτοπούλου (2001), σελ Δρούγου, Σ. Τουράτσογλου Γ., Ελληνιστικοί λαξευτοί τάφοι Βεροίας, (Αθήνα 1980). - Δρούγου, Σ., «Βεργίνα Χρονολογικά θέματα. Η κεραμική», ΑΕΜΘ 17 (2003), σελ Dubandin, T. J., Perachora II. The sanctuaries of Hera Akraia and Limenia, (Oxford 1962). - Dugas, Ch., Les vases de l Heraion, Délos X, (Paris 1928).

13 424 - Dugas, Ch., Les vases orientalisants de style non mélien. Délos XVII, (Paris 1935). - Dugas, Ch. Rhomaios, C., Les vases préhelléniques et géometriques. Délos XV, (Paris 1934). - Dunbabin, T.J., Perachora. The sanctuaries of Hera Akraia and Limenia II, (Oxford 1962). - Durando, F., Annali. Archaeologica e Storia Antica XI, (1989), 64, Dupont, P., Classification et Determination de provenance des céramiques greques orientales archaiques d Istros.Rapport préliminaire, Dacia 27 (1983), σελ Dusenbery, EL. B., Samotrace II. The necropolis. - Εγγλέζου, Μ., «Δύο μελανόμορφες υδρίες του τύπου Hadra από ένα ελληνιστικό νεκροταφείο στην περιοχή Καμηλάρου Μεσσσαράς», Ελληνιστική Κεραμική από την Κρήτη, (Χανιά 1997), σελ Εγγλέζου, Μ., Ελληνιστική Κεραμική Κρήτης, (Αθήνα 2005). - Edwards, G. R., Corinthian Hellenistic Pottery. Corinth VII, iii, (Princeton 1975). - Eiterjorg, Η., The Fast Wheel, the Multiple Brush Compass and Athens as Home of the Protogeometric Style, AJA 84 (1980), σελ Εξάρχου, Ο., Η τεφρή τροχήλατη κεραμική από τον προϊστορικό οικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης, (Μεταπτ. Εργ., ΑΠΘ 2004). - Eilmann, R., Frühe Griechische Keramik im Samischen Heraion, AM 58 (1933), σελ Erickson, B. L., Late Archaic and Classical Crete. Island Pottery in an Age of Historical Transition ca B.C., (2000). - Ersoy, Y. E., Klazomenai : BC. History and Settlement Evidence, A. Moustaka, E. Skarlatidou, M. C. Tzanes and Y. Ersoy (edit.), Klazomenai, Teos and Abdera : Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, October 2001, (Thessaloniki 2004), σελ Ersoy, Y., Klazomenai in the Archaic period, J. Gobet, V. von Graeve, D. Niemeier and K. Zimmermann (edit), Frühes Ionien : eine Bestandaufnahme. Akten des Internationalen Kolloquiums zum einhundertjährigen Jubiläum der Ausgrabungen in Milet, Panion/Güzelçamli, , (2004). - Ευαγγελίδης, Δ., «Προϊστορικά αγγεία και τάφοι μεταγεωμετρικών αγγείων», ΑΔ 4 (1918), σελ. 43 κ.ε - Feissel, D. et Séve, M., La Chalkidique vue par Charles Avezou, BCH 103 (1979), αρ σελ Felsch, R. C. S., Kalapodi. Ergebnisse der Ausgrabungen im Heiligtum der Artemis und des Apollon von Hyampolis in der Antiken Phokis I, (Mainz 1996). - French, D., Index of praehistoric sites in central Macedonia, (1967). - Froning, H., Eine geometrische Krater Pyxis, AA 1987, σελ Fürtwangler, A. E., Heraion von Samos: Grabungen im Südtemenos 1977, Schcht und Baunefund, Keramik, AM 95 (1980), σελ

14 425 - Furtwängler, A. E. Kienast, H. J., Der Nordbau im Heraion von Samos. Samos III, (Bonn 1989). - Gabrici, E., Cuma, Monum. Ant XXII, (1913). - Gaebler, Η., Die antiken Münzen Nordgriechenlands, Band III: Die antiken Münzen von Macedonia und Paionia, 2. Abteilung, (Berlin 1935), - Gardner, E. A., Naukratis II, (London 1888). - Gardner, E. A. Casson, S., Macedonia II. Antiquities found in the British Zone , BSA 23 ( ), σελ Gardner E.A. Casson S., Antiquities found in the british zone, BSA 23 (1918-9), σελ Gauer, W., Die Tongefässe aus den Brunnen unter dem Stadion Nordwall und im Südost Gebiet. Olympische Forschungen VIII, ( Berlin 1975). - Ghali Kahil, L., Études thasiennes VII. La céramique grecque. Fouilles , (Paris 1960). - Gialanella, C., Pithekusa : Gli isediamenti di punta chiarito. Relazione preliminare, B. d Agostino D. Ridgway (επιμ.), ΑΠΟΙΚΙΑ. Scritti in onore di Giorgio Buchenr (Napoli, Ostituto Universitario Orientale, 1994), σελ Giannatasio, B.M., Gli Eubei, la querra lelantina e la colonizzazione dell occidente, S. Feraboli (επιμ.), Mosaico. Studium Onore di Umberto Albini, (1993), σελ Giardino, L., Herakleia, I. Greci in Occidente. Arte e artigianato in Magna Grecia, (Napoli 1996), σελ. 35 κ.ε. - Graham, A.J., X=10, Phoenix 23 (1969), σελ. 347 κ.ε. - Graham, A. J., The Foundation of Thasos, BSA 73 (1978), σελ Graham, J. W., Olynthos, στο R. Stillwell et al. (επιμ.), The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, σελ Grave, von V., Milet. Bericht über die Arbeiten im Südschnitt an der hellenistischen Stadtmauer 1963, IstMitt ( ), σελ Graeve, von V. Grabung auf dem Kalabaktepe, Ist.Mitt. 36 (1986), σελ. 47κ.ε. - Graeve von V. Senff, R., Die Grabung auf dem Kalabaktepe, Ist. Mitt. 41 (1991), σελ. 127κ.ε. - Greenewalt, Jr., C. H., Lydian Pottery of the Sixth Century B.C.: the Lydion and Marbled Ware, (αδημ. διδ. διατ.uni. of Pensylvania 1979). - Gruben, G., Die Südhalle, AM 72(1957), σελ Güngör, Ü., The History of Klazomenai in the Fifth Century and the Settlement on the Island, A. Moustaka, E. Skarlatidou, M. C. Tzanes and Y. Ersoy (edit.), Klazomenai, Teos and Abdera : Proceedings of the International Symposium held at the Archaeological Museum of Abdera, Abdera, October 2001, (Thessaloniki 2004), σελ Θέμελης, Π. Γ., «Δελφοί και περιοχή τον 8 ο και 7 ο αι. π.χ.», ΑSAtene 61 (N.S.45) 1983, σελ Hammond, N.G.L., A History of Greece to 322B.C., (Oxford 1967).

15 426 - Hammond, N. G. L., A History of Macedonia, Volume I, (1972). - Hammond, N., The Chalkidians and Apollonia of the Thraceward Ionians, BSA 90 (1995), σελ. - Hammond, N. G. L. Griffith, G. T., A History of Macedonia, Volume II, (1979). - Hanfmann, G. M. A., On some eastern greek wares found at Tarsus, The Aegean and the Near East. Studies presented to Hetty Goldman, on the occasion of her seventy fifth birthday, (New York 1956), σελ Hanschmann, H. Milojčić, V., Die Funde der fruehen Dimini-Zeit aus der Arapi-Magula Thessalien, (1969). - Ηänsel, B., Ergebnisse der Grabungen bei Kastanas in Zentralmakedonien, , JRGZM 26 (1979). - Harnecker, J., Keramik aus Nordgriechenland in Gevertsberg, Boreas 5 (1982), σελ Harrison, E., Chalkidike, CIQu 6(1912), σελ Hartley, Μ., Early Vases from Crete, BSA 31 ( ), σελ Hassel, F. J., Ein archaischer Grabfund von der Chalkidike, JRGZM 14 (1967), σελ Hatzopoulos, Μ. Β., Royaume de Macédoine et colonies greques : langue et institutions, Cahiers du Centre Glotz 7 (1996), σελ Hatzoppoulos, Μ. Β. Loukopoulou, L. D., Two studies in ancient Macedonian Toρography, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 3 (Αθήνα 1987), σελ Hatzopoulos, M., Actes de vente de la chalcidique centrale. MΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 6, (Αθήνα 1988), σελ. 40 κ.ε. - Hatzopoulos, M. B. Loukopoulou, L. D., Morrylos cite de la Chrestonie, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 7 (Αθήνα 1989), σελ Hatzopoulos, M. B. Loukopoulou, L. D., Recherches sur les marches orientales des Téménides I, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 11 (1992), σελ. 126 κ.ε. - Hatzopoulos, M. Marigo-Papadopoulos, V., Deux sits pour Méthone de Macédoine, BCH 114 (1990), σελ Hatzopoulos, Μ. B., Macedonian institutions under the kings I. A historical and epigraphic study. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 22 (1996). - Hayes, J. W., Paphos III. The Hellenistic and Roman pottery, (1991). - Hencken, Η., Syracuse, Etruria and the North: Some comparisons, AJA 62 (1958), σελ. 259κ.ε. - Heurtley, W. A. Hutchinson, R.W., Report on excavations at the Toumba at Tables of Vardaroftsa I, BSA 27 ( ), πίν. 18c2. - Heurtley, W. A., Pottery from Macedonian Mounds, BSA 26 ( ), σελ Heurtley, W. A., A prehistoric site in Western Macedonia and the Dorian Invasion, BSA 28 ( ), σελ Heurtley, W. A., Early Iron Age in Macedonia, AntJ 7 (1927), σελ

16 427 - Heurtley, W. A. Radford, C. A., Two Prehistoric sites in Chalcidice, BSA 29 (1927/8), Heurtley, W. A - Radford, C. A., Report on excavations at the Toumba of Saratsé in Macedonia, BSA 30 (1929), σελ Heurtley, W. A. Skeat, T. C., The Tholos Thombs of Marmariane, BSA 31, ( ), σελ Heurtley, W. A. Prehisotric Macedonia, (1939). - Higgins, R.A., Catalogue of Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities. Bitish Museum I. Greek: B.C., (London 1954). - Hochstetter, Α., Die handgemachte Keamik: Text und Tafeln, Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 3, (Berlin 1984). - Hofmann, Η. Buchholz, Η. G., Erwerbungsbericht des Museums für Kunst und Gewerke Hamburg , AA 1969, σελ. 318κ.ε. - Hommel, P., Zur Fundsituation des ionischen Kapitells von Yeniköy, Ist.Mitt ( ), σελ Hood, S., Prehistoric Emporio and Ayio Gala I, (1981). - Hood, M. S. F., Mycenaeneans in Chios, Chios. A conference at the Homereion in Chios. 1984, (1986), σελ Hood, S. Boardman, J., A hellenic fortification tower on the Kefala ridge at Knossos, BSA 52 (1957), σελ. 224 κ.ε. - Hopper, R.J., Addenda to Necrocorinthia, BSA 45 (1949), σελ Hornbostell, W., Aus Gräbern und Heilitümern. Die Antikesammmlung W. Kropatschek, (Manz 1980). - Howland, R. H., The Atheninan Agora IV. Greek Lamps and their Survivals, (1958). - Jacob-Felsch, M., Bericht zur spätmykenischen und sudmykenischen Keramik, R. C. S. Felsch (edit), Kalapodi. Bericht über dia Grabungen im Heiligtum der Artemis Elaphebolos und des Apollon von Hyampolis , AA 1987, σελ Jacob-Felsch, M., Review of M. Sipsie-Eschbach : Protogeometrische Keramik aus Iolkos in Thessalien (Berlin 1991), BJb 194 (1994), σελ Jacobi, G., Scavi nella necropoli di Jalisso, Clara Rhodos III, (Rhodes 1929). - Jacobi, G., Scavi nella necropoli di Camiresi, Clara Rhodos IV, (Ρόδος 1929). - Jacobi, G., Esplorazione archeologica di Camiro. Clara Rhodos VI - VII,1, (Bergamo 1933). - Jeffrey, L. H., The local Scripts of Archaic Greece. A study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the Eighth to the Fifth Centuries B. C. (Oxford 1990). - Jehasse, L., La ceramiqué à vernis noir du rempart meridional, Salamine de Chypre VIII, (Paris 1978). - Johansen, K. F., Les Vases Sicyoniens, (Paris/Kopenhangen 1923).

17 428 - Johansen, Κ. F., Exochi. Ein Frürhodisches Gräberfeld, (1958). - Johnson, E. P., An owl skyphos, G.E. Mylonas (επιμ.), Studies presented to D. M. Robinson on his seventieth birthday II, (Missouri 1953), σελ Johnson, E. P., A note on owl-skyphoi, AJA 59 (1955), σελ Johnston, W. A. Jones, R.E., The SOS amphora, BSA 73 (1978), σελ Johnston, A. W., Trademarks on Greek Vases, (Warminster 1979). - Johnston, A. W., Pottery from Archaic Building Q at Kommos Hesperia 62 (1993), σελ Jones, C. P., έθνος και γένος in Herodotus, CQ 90 (1996), σελ Jones, R. E., Greek and Cypriot Pottery.A Review of scientific studies, (1986). - Jones, J.E. Graham, A.J. Sackett, L.H., The Dema House in Attica, BSA 57 (1962), Jones, J.E. Graham, A.J. Sackett, L.H., An Attic Country House below the cave of Pan at Vari, BSA 68 (1973), Jones, O. T., Chalkidic Painted Ware, AE 129 (1990), σελ Jones, R. E., Greek and Cypriot Pottery, (1986). - Jung, R., Kastanas Ausgrabungen in einem Siedlungshügel der Bronze- und Eiesnzeit Makedoniens Die Drehscheibenkeramik der Schichten 19 Bis 11, PAS 18.1, (Kiel 2002). - Jung, R., «Η μυκηναϊκή κεραμική της Μακεδονίας και η σημασία της», Η περιφέρεια του Μυκηναϊκού Κόσμου. Λαμία Β Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο, (Αθήνα 2003), σελ Ιγνατιάδου, Δ., «Η Θέρμη κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο, Θέρμη ιστορία και πολιτισμός, Θέρμη 1997, σελ Ιγνατιάδου, Δ., ΑΕΜΘ 10Α, (1996), σελ Iren, K., Die Werkstatt des Londoner Dinos: Eine phokäische Werkstatt?, IstMitt 52 (2002), σελ. 165κ.ε. - Immerwahr, H. R., Attic Script, A Survey, (Oxford 1990). - Isaac, Μ., The Greek Settlements in Thrace until the Macedonian conquest, (1986). - Isler, H., R., Oriental influences on Rhodian vases, Les céramiques e la Gréce de l Est et leur diffusion en occident. Centre Jean Bérard. Institut Français de Naples, 6-9 Juillet 1976, (1978), σελ Kahrstedt, U., Chalkidic Studies, AJP 57 (1946), σελ Καλλιγά, Κ., Κεραμική από το λάκκο Γ της κάτω τράπεζας της Αγχιάλου (Εποχής Σιδήρου, Με ταινιωτή διακόσμηση, Ερυθρόμορφη, Λυχνάρια και Ειδώλια), (μεταπτ. εργ. ΑΠΘ 1999). - Καλλιπολίτη, Β. Γ., «Κεραμική κλασικών χρόνων από τη Δυτική Μακεδονία», Αρχαία Μακεδονία ΙΙΙ, Ανακοινώσεις κατά το τρίτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου 1977 (Θεσ/νίκη 1983), σελ

18 429 - Καλλιπολίτου, Γ. Feytmans, D., «Νεκρόπολις κλασικών χρόνων εν Κοζάνη», ΑΕ , σελ Kallipolitis Feytmans, D., Tombes de Callithea en attique, BCH 87 (1963), σελ Καλλιπολίτης, Γ., ΑΕ 1973, σελ Καλτσάς, Ν., Πήλινες διακοσμημένες κεραμώσεις από τη Μακεδονία, (1988). - Καλτσάς, Ν., Άκανθος Ι. Η ανασκαφή στο νεκροταφείο κατά το 1979, (Αθήνα 1998). - Καλτσάς, Ν., «Οι κλαζομενιακές σαρκοφάγοι από το νεκροταφείο της Ακάνθου», ΑΔ ( ), Α Μελέται, σελ Καμπίτογλου, Α., «Ανασκαφή Τορώνης», ΠΑΕ 1981, σελ Καμπίτογλου Ι., Έργον 1982, σελ Καμπίτογλου Ι., ΠΑΕ 1982, σελ Κανατσούλης, Δ., Η Μακεδονία μέχρι του θανάτου του Αρχελάου, (1964). - Kanowski, M.G., Containers of Classical Greece. A Handbook of Shapes, (1984). - Καραδήμα, Χ. Κουτσουμάνης, Μ., «Αρχαιολογικές εργασίες Σαμοθράκης, 1992», ΑΕΜΘ 6 (1992), σελ Karageorghis, V., Chronique des fouilles et decouvertes archéologiques à Chypre en 1978, BCH 103 (1979), σελ Karageorghis, V. Coldstream, J. N. Bikai, P. M., Johnston, A. W. Robertson, M. Jehasse, L., Excavations at Kition IV. The non Cypriote pottery, (Nicosia 1981). - Καραμήτρου Μεντεσίδη, Γ., ΑΔ 38 (1983), Χρονικά Β2, σελ Καραμήτρου Μεντεσίδη, Γ., ΑΔ 42 (1987), Χρονικά Β2, σελ Καραμήτρου Μεντεσίδη, Γ., «Ο μακεδονικός τάφος στους Πύργους Εορδαίας», ΑΕΜΘ 9 (1995), σελ Καραμήτρου Μεντεσίδη, Γ., «Άνω Κώμη Κοζάνης», ΑΕΜΘ 12 (1998), σελ Καρδαρά, Χ., Ροδιακή Αγγειογραφία, (Αθήνα 1963). - Kearsley, R., The pendent semi-circle skyphos. A study of its development and chronology and an examination of it as an evidence for Euboean activity at Al Mina, Bulletin Supplement 44 (1989). - Kerschner, Μ., Ein Stratifizierter Opferkomplex des 7 Jh.s. v. Chr. aus dem Artemision von Ephesos, ÖJh ) Beiblatt, σελ Κεσίσογλου, Μ. Δ. Μήρτσου, Ε. Α., «Μελέτη δειγμάτων κεραμεικής από τους κλιβάνους της Σίνδου», ΑΝΑΣΗΛΩΣΗ ΣΥΝΗΤΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ, τόμος Β, (Αθήνα 1987), σελ Κεσσίσογλου, Μ. Μήρτσου, Ε. Στρατής, Ε. Βασιλίου, Α., Study of pottery sherds from Mende, Chalkidiki, Αρχαιομετρικές και αρχαιλογικές έρευνες στη Μακεδονία και Θράκη. Πρακτικά Β Συμποσίου, (Θεσσαλονίκη 1996), σελ Kilian, K., Ausgrabungen in Tiryns 1982/1983. Bericht zu den Grabungen, AA 1988α, σελ

19 430 - Kilian, Κ., PZ 50 (1975), σελ Kilian, Κ., Mycenenean Colonization : Norm and Variey, Greek Colonists, (1990), σελ Kinch, K. F., Vroulia, (Berlin 1914). - Kleine, J., Milet. Bericht über die Arbeiten im Südschnitt an der hellenistischen Stadtmauer , IstMitt 29 (1979), σελ Kleiner, G., Tanagrafiguren: Untersuchungen zur Hellenistischen Kunstund Gescichte, (Berlin 1942). - Knauss, Fl., Der lineare Insestil : eine kykladische Keramikenwerkstatt am Übergang von der spätgeometrischen zur archaischen Zeit (Saarbrücken), (1997) - Knigge, U., Der Südhügel. Kerameikos IX, (Berlin 1976). - Knoepfler, D., The calendar of Olynthus and the origin of the Chalkidians in Thrace, J.-P. Descoeundres (επιμ.), Greek Colonists and Native Populations. Proceedings oh the First Australian Congress of Classical Archaeology held in Honour of Emeritus Professor A. D. Trendall. Sydney 9-14 Juli 1985, (Oxford 1990), σελ. 115 κ.ε. - Knoepfler, D., Le héros Narkittos et le système tribal d Erétrie, M. Bats B. d Agostino (επιμ.) Euboica. L: Eubea e la presenza Euboica in Chalkidica et in occidente, (Napoli 1998), σελ Kontoleon, N., Theraisches, AM 58 (1933), σελ. 117 κ.ε. - Κοντολέων, Ν., «Οι Αειναύται της Ερέτριας», ΑΕ 1963, σελ. 14 κ.ε. - Κοντολέων, Ν. Μ., «Ανασκαφή Νάξου», ΠΑΕ 1967, σελ Kopcke, G., Heraion von Samos: Die Kampagnen 1961\1965 im Südtemenos, AM 83, (1968), σελ Κοτταρίδου, Α., «Βεργίνα Τοπογραφικές έρευνες στην περιοχή και ανασκαφή στο νεκροταφείο των Αιγών», ΑΕΜΘ 5 (1991), σελ Κοτταρίδη, Α., «Το αρχαιολογικό έργο της ΙΖ ΕΠΚΑ στη Βεργίνα. Το ιστορικό της έκθεσης των θησαυρών των βασιλικών τάφων», ΑΕΜΘ 11 (1997), σελ Κοτταρίδη, Α., «Το αρχαιολογικό έργο στη Βεργίνα το Νέα ευρήματα από τη νεκρόπολη των Αιγών», ΑΕΜΘ 12 (1998), σελ Kotitsa, Z. Schüssler, U., Zinn auf Keramik : Entstehung und Verwendung eines Statussymbols in Makedonien, AA 2002/2, σελ Κουκουβού, Α., «Ανασκαφική έρευνα στον άξονα της Εγνατίας οδού : Ασώματα Βέροιας», ΑΕΜΘ 14 (2000), σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Αρχαιότητες και Μνημεία Ανατολικής Μακεδονίας», ΑΔ 22 (1967), Χρονικά Β2 σελ. 420.

20 431 - Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., Προϊστορικός συνοικισμός «Καστρί», ΑΔ 28 (1973), Χρον. Β2, σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Αρχαιότητες και Μνημεία Ανατολικής Μακεδονίας», ΑΔ 32 (1977), Χρονικά Β2, σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Ανασκαφικές έρευνες στην αρχαία Τράγιλο. Πρώτες γενικές αρχαιολογικές και ιστορικές παρατηρήσεις», Αρχαία Μακεδονία IΙΙ, Ανακοινώσεις κατά το τρίτο διεθνές συμπόσιο. Θεσσαλονίκη Σεπτεμβρίου 1977, (Θεσ/νίκη 1983), σελ εικ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Οι αποικίες της Θάσου στο Β. Αιγαίο. Νεότερα Ευρήματα.», Η Καβάλα και η περιοχή της. Α τοπικό συμπόσιο. Καβάλα Απριλίου 1977, (Θεσσαλονίκη 1980), σελ Κουκούλη, Χ. Σαμαρτζίδου, Σ., ΑΔ 39 (1984), Χρονικά, πίν Koukouli Chrysanthaki, C., Abdera and the Thracians, Thacia Pontica 3 (1986), σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ. Παπανικολάου, Αικ., «Ανασκαφή στην αρχαία Οισύμη, », ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., Προϊστορική Θάσος Ι : Τα νεκροταφεία του οικισμού Καστρί, (Αθήνα 1992). - Κουκούλη Χρυσανθάκη, Χ., «Η αρχαϊκή πόλη των Αβδήρων: Β. Αρχαιολογικές έρευνες. ΑΡΧΑΙΑ Θράκη, 2 ο Διεθνές Συμπόσιο Θρακικών Σπουδών, Κομοτηνή 1992 (1997), τ. ΙΙ, σελ Κουκούλη-Χρυσανθάκη Χ., «Αρχαία Βέργη», Μύρτος, Μνήμη Ιουλίας Βοκοτοπούλου, Θεσ\νίκη 2000, σελ Κουκούλη, Χ. Σαμαρτζίδου, Σ. Duhn, A. Catling, R. Τζιαβός, Χ. Αναγνώστου, Χ., «Αρχαιολογικές και γεωμορφολογικές έρευνες στο Δέλτα του Στρυμόνα», ΑΕΜΘ 10Β (1996), σελ. 642 κ.ε. - Κουκούλη-Χρυσανθάκη, Χ. Σγούρου, Μ. Αγελαράκης, Α., «Αρχαιολογικές έρευνες στη νεκρόπολη της αρχαίας Θάσου : », ΑΕΜΘ 10Β (1996), σελ. - Kourou, Ν., À propos d un atelier géométrique Naxien, BCH Suppl. XXIII (1992), σελ Kourou, Ν., «Το Νότιο Νεκροταφείο της Νάξου», στο Ancient Greek and Related Pottery. Proceedings of the International Vase Symposium, Amsterdam 1984, Allard Pierson Series 5 (1984), σελ. 107 κ.ε. - Kourou, Ν., Annuario 61, σελ. 257 κ.ε. - Κουρουνιώτης, K., «Αγγεία Ερετρίας», ΑΕ 1903, σελ Κουρουνιώτης, Κ., «Ανασκαφαί και έρευναι εν Χίω 2», ΑΔ 2 (1916), σελ Κουσουλάκου, Ν., «Από τις ανασκαφές της Θεσσαλονίκης», ΑΕΜΘ 6 (1992), σελ Κουσουλάκου Ντ., ΑΔ 49 (1994), Χρονικά Β2, σελ Κουσουλάκου, Ν., «Ανασκαφή Ποτίδαιας 1994», ΑΕΜΘ 8 (1994), σελ

21 432 - Κουσουλάκου, Ν., «Ποτίδαια 2000: κτηριακό συγκρότημα δημόσιου χαρακτήρα», ΑΕΜΘ 14 (2000), σελ Κρανιώτη, Λ., «Τύμβος από τη ΒΔ νεκρόπολη των Αβδήρων», ΑΕΜΘ 1 (1987), σελ Κρανιώτη, Α., «Αρχαία επιγραφή από τη Στρύμη», Μνήμη Δ. Λαζαρίδη, Πόλις και χώρα στην αρχαία Μακεδονία και Θράκη, Πρακτικά αρχαιολογικού Συμποσίου, Καβάλα 9-11 Μαΐου, Θεσσαλονίκη 1990, σελ Κραχτοπούλου, Α. Τουλούμης, Κ., «Ανασκαφή Τούμπας Οι εργασίες στην Κορυφή της Τούμπας», ΑΕΜΘ 4 (1990), σελ Kübler, K., Kerameikos VI 2, Die Nekropole des späten 8. bis früher 6. jahrhunderts, (Berlin 1970). - Kurtz, D.C., Athenian White Lekythoi, (Oxford 1975). - Kyrieleis, H., Ausgrabungen in Heraion von Samos 1980/1, AA 1985, σελ Κωνσταντόπουλος, Γρ., ΑΔ 24 (1969), Χρονικά, σελ Λαζαρίδη Κ. Μοσχονησιώτου Σ., «Θέρμη. Οδός Πολυτεχνείου-Γρ. Λαμπράκη (οικ. 377 Ο.Τ. 76)», ΑΔ 43 (1988) Β2 Χρονικά, σελ Λαζαρίδη Κ., Θέρμη, ΑΔ 45 (1990), Β2 Χρονικά, σελ Λαζαρίδη Κ., «Θέρμη-Αρχαίο Νεκροταφείο», ΑΔ 46 (1991), Β2 Χρονικά, σελ Λαζαρίδης, Δ., «Αρχαιότητες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ΑΔ 19 (1964), Χρονικά Β3, σελ Λαζαρίδης, Δ., «Αρχαιότητες και Μνημεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», ΑΔ 20 (1965), Χρονικά Β3, σελ Lazaridis, D., Thasos and its Peraia, της σειράς Αρχαίες Ελληνικές Πόλεις, (Αθήνα 1970). - Λαζαρίδη, Δ., «Άβδηρα και Δίκαια» της σειράς Αρχαίες ελληνικές πόλεις αρ.6,( Αθήνα 1971). - Λαζαρίδη, Δ., «Σαμοθράκη και η περαία της» της σειράς Αρχαίες ελληνικές πόλεις αρ.7, (Αθήνα 1971). - Λαζαρίδης, Δ., Αμφίπολις και Άργιλος, (1972). - Λαζαρίδης, Δ. Ρωμιοπούλου, Κ. Τουράτσογλου, Γ., Ο τύμβος της Νικήσιανης, (Αθήνα 1982). - Lamb, W., Excavations at Thermi, BSA 30 ( ), σελ Lamb, W., Excavations at Thermi, BSA 31 ( ), σελ Lamb, W., Antissa, BSA 31 ( ), σελ Lambrino, M.F., Les Vases archaïques d Histria, (Bucurest 1938). - Lambrinoudakis, V. K., «Νέα στοιχεία για τη γνώση της Ναξιακής γεωμετρικής και αρχαϊκής κεραμεικής», ASAtene 61 (N.S. 45) 1983, σελ Λαμπροθανάση-Κοραντζή, Ε. Παπαγιάννη, Ε. Πολουκίδου, Χ., «Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης : το νεκροταφείο της εποχής του σιδήρου», ΑΕΜΘ 16 (2002), σελ Lane, E. A., Lakonian vase painting, BSA 34 (1933-4), σελ Langdon, M. K., A Sanctuary of Zeus on Mount Hymettos, Hesperia Suppl. XVI (1976).

Λέκτορας Τομέα Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Λέκτορας Τομέα Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΕΒΑΣΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Λέκτορας Τομέα Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Η γνώση μας για τις προϊστορικές ταφικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr

Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 23510 47884, kzepka@culture.gr Ονοματεπώνυμο: Ε υ τ υ χ ί α Π ο υ λ ά κ η - Π α ν τ ε ρ μ α λ ή Βαθμός: Αρχαιολόγος Α Υπηρεσία Οργανικής Θέσης: ΚΖ ΕΠΚΑ Υπηρεσία όπου υπηρετώ: ΚΖ ΕΠΚΑ Τηλέφωνο: 23510 47883 FAX/ Email: 23510 47884, kzepka@culture.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Η Εγκύκλιος Ρόδος, 9 Ιουλίου 203 Θέµα: ιοργάνωση Συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ. en Macédoine, 1916-1919,BSA 23, 1918-1919, σελ. 4. 1985 και ΕΑΑ, Suppl., Sindos.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ. en Macédoine, 1916-1919,BSA 23, 1918-1919, σελ. 4. 1985 και ΕΑΑ, Suppl., Sindos. 295 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΙΝΔΟΣ Στη B βιομηχανική ζώνη της σημερινής Σίνδου, μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη, ανασκάφτηκε τμήμα ενός σημαντικού αρχαίου οικισμού, που έχει ταυτιστεί με την αρχαία Σίνδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Βίκυ Βλάχου Χρυσοστόμου Σμύρνης 10 12, 11144 ΑΘΗΝΑ hekataios@yahoo.com ΣΠΟΥΔΕΣ Απρίλιος 2010. Μεταδιδακτορική έρευνα σε εξέλιξη. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ (700-480 π.χ.)

Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ (700-480 π.χ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Η ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Από το 2000 έως το 2009 στην περιοχή αρμοδιότητας της Κ ΕΠΚΑ που περιλαμβάνει τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Οινούσσες, Ψαρά και Άγιο Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context

Basileis and poleis on the island of Cyprus The Cypriote Polities in their Mediterranean context The Bank of Cyprus Cultural Foundation in collaboration with the Archaeological Research Unit of the University of Cyprus cordially invite you to attend the οpening ceremony of the international symposium

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari

Οργάνωση Σεμιναρίου: Μαρίζα Μαρθάρη The seminar is organized by Marisa Marthari CYCLADIC SEMINAR ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤHE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY AT ATHENS, 22 PANEPISTIMIOU ST. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 22 Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015, 7 μ.μ. - Thursday, 30 April

Διαβάστε περισσότερα

ANCIENT MACEDONIA SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM VOLUME 1 ΕΚΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΟΣ 1 OFFPRINT ΑΝΑΤΥΠΟ

ANCIENT MACEDONIA SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM VOLUME 1 ΕΚΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΟΣ 1 OFFPRINT ΑΝΑΤΥΠΟ ANCIENT MACEDONIA SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM VOLUME 1 OFFPRINT ΑΡΧΑΙΑ MAKEAONIA ΕΚΤΟ ΑΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΜΟΣ 1 ΑΝΑΤΥΠΟ ^ 6 ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΕΑΛΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΜΑ Ιωάννης Ασλάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Επικοινωνία Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Γραφείο 405 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Αθήνα 210-7277427 eurkefalidou@arch.uoa.gr Ευρυδίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη. Κεραμέως παῖδες. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του

Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη. Κεραμέως παῖδες. Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του Επιμέλεια Ευρυδίκη Κεφαλίδου Δέσποινα Τσιαφάκη Κεραμέως παῖδες Αντίδωρο στον Καθηγητή Μιχάλη Τιβέριο από τους μαθητές του Χορηγός έκδοσης: ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δημητρίου & Λιλίκας Μωραΐτη, Άνδρου Εταιρεία Ανδρίων

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους

Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Συνάντηση Εργασίας για τις Αρχαίες Ελληνικές Διαλέκτους Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Φ. ΠΕΤΣΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Είναι γνωστό ότι η αρχαιολογική έρευνα συστηματοποιήθηκε κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1980 στον Νομό Κοζάνης και συνεχίζεται διαρκώς βελτιούμενη ώς σήμερα, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη

Αναστασία Γ. Γιαγκάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αναστασία Γ. Γιαγκάκη Κύρια Ερευνήτρια Τµήµα Βυζαντινών Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προγράµµατα: «Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού Χώρου», «Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ VII-IX)

ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ VII-IX) ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΤΗΝΟΜΟΡΦΑ ΑΓΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ VII-IX) Τα πλαστικά αγγεία της Κύπρου αποτελούν μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα της οποίας η μελέτη αναλήφθηκε για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET08: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΙ ΤΟΠΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τους σημαντικούς τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού που είναι προσπελάσιμοι μέσω κάποιου κόμβου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Κ Α Σ Σ Ω Π Η Σ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Κ Α Σ Σ Ω Π Η Σ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΡΤΑΣ Θ Ε Α Τ Ρ Ο Κ Α Σ Σ Ω Π Η Σ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο αρχαιολογικός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκληναϊκου Πολιτισμού.

Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκληναϊκου Πολιτισμού. Εμμανουήλ Μελάς Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία του Αιγαιακού και Μυκληναϊκου Πολιτισμού. Διεύθυνση: Παν/μιο Θράκης Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, Κομοτηνή 69100 Τηλ επικοινωνίας 2531039475,

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 6, 1992

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 6, 1992 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 6, 1992 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1995 < Χ. ΚΟΥΚΟΥΛΗ-ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗ -1 ΑΣΛΑΝΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Eleutherna and Knossos: ceramic correspondences in the 9 th 7 th centuries Antonis Kotsonas

Eleutherna and Knossos: ceramic correspondences in the 9 th 7 th centuries Antonis Kotsonas Eleutherna and Knossos: ceramic correspondences in the 9 th 7 th centuries Antonis Kotsonas Out of the ten regional ceramic styles that J.N. Coldstream studied in his influential monograph on Greek Geometric

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία

Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία Αιμιλία Μπάνου Επίκουρος Καθηγήτρια, Προϊστορική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. 175 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ. Ο Νομός Ημαθίας, με το πλούσιο αρχαιολογικό παρελθόν του, υπήρξε για πολλά χρόνια ένα ανεξάντλητο πεδίο έρευνας και μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τα έτη 1903 και 1905 η Βαυαρική Ακαδηµία

Κατά τα έτη 1903 και 1905 η Βαυαρική Ακαδηµία 17 Η µεσοελλαδική κεραµική του Ορχοµενού της Βοιωτίας από τις ανασκαφές 1903-1905 1 Καλλιόπη Σαρρή Κατά τα έτη 1903 και 1905 η Βαυαρική Ακαδηµία Επιστηµών ανέλαβε υπό την εποπτεία των Α. Furtwängler, Η.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία: Πρόσοψη του τάφου του ΦΙλίππου Β στην Βεργίνα (φωτ.: Sarah Murray)

Φωτογραφία: Πρόσοψη του τάφου του ΦΙλίππου Β στην Βεργίνα (φωτ.: Sarah Murray) Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΟ Ι Ρ Υ Μ Α Π ΟΛ Ι Τ Ι Σ Μ ΟΥ Ε Σ Τ Ι Α Ε Λ Λ Α Ο Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Από τις Αιγές στην Αµφίπολη Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015, 5-8:30 µ.µ. Πανεπιστήµιο Κύπρου Αίθουσα Τελετών Καλλιπόλεως 75 Οµιλητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 27 ΚΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Κατά την περίοδο 2000-2009 πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες σωστικές ανασκαφές μέσα στην πόλη του Πειραιά, κατά τις οποίες αποκαλύφθηκαν τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Παντελή Νίγδελη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Παντελή Νίγδελη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ του Παντελή Νίγδελη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαίας, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 541 24 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια.

Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες ή Καστέλλια. ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΙΝΔΟΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ: Ο αρχαιολογικός χώρος του Καλαμωτού βρίσκεται 2 χλμ. νότια του χωριού και είναι γνωστός στους κατοίκους του με την ονομασία Τούμπες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΑΣΟ: ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΩΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ *** Στρατής Παπαδόπουλος 1, Αναγνώστης Αγελαράκης 2, Σοφία Τσουτσούμπέη-Λιόλιου 3 *** Abstract The archaeology of death is the study

Διαβάστε περισσότερα

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες

Μυκηναϊκή θρησκεία. 3. Από την ανασκαφή θρησκευτικών κτηρίων στα ανάκτορα και ιερών σε οικίες Μυκηναϊκή θρησκεία Τα στοιχεία που διαθέτουμε για αυτήν προέρχονται: 1.Από την εικονογραφία σφραγιστικών δακτυλιδιών, σφραγίδων, τοιχογραφιών και αντικειμένων μικροτεχνίας (ελεφαντουργίας κλπ). Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Π. Πολυχρονάκου Σγουρίτσα. Bιογραφικό Σημείωμα

Π. Πολυχρονάκου Σγουρίτσα. Bιογραφικό Σημείωμα Bιογραφικό Σημείωμα Π. Πολυχρονάκου Σγουρίτσα Αποφοίτησα από το Ιστορικό- Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1988 έλαβα τον τίτλο του διδάκτορος. Το 1989 εκλέχθηκα Λέκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Σέβη Τριανταφύλλου, Επίκ. Καθηγήτρια Παλαιοανθρωπολογίας, Α.Π.Θ.

Σέβη Τριανταφύλλου, Επίκ. Καθηγήτρια Παλαιοανθρωπολογίας, Α.Π.Θ. ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Σέβη Τριανταφύλλου, Επίκ. Καθηγήτρια Παλαιοανθρωπολογίας, Α.Π.Θ. Η φυσική ανθρωπολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την μελέτη της εξέλιξης και προσαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Anastasia G. Yangaki. Education

Anastasia G. Yangaki. Education INSTITUTE OF HISTORICAL RESEARCH Anastasia G. Yangaki Senior Researcher Department of Byzantine Studies Institute of Historical Research Programmes: Historical Geography of the Helladic Region, Byzantium

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα

Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Συµεών Καραφόλας Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα Ο Συµεών Καραφόλας είναι καθηγητής της Χρηµατοοικονοµικής ιοίκησης του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής στο ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας, όπου εντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΥ ΑΠΟ - ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ L' ANNÉE PHILOLOGIQUE 1924/1926 (I) - 2004 (LXXV) ΠΛΗΡΗΣ AUSTRALIAN JOURNAL OF 1981 (1:1) - 1988 (8:1) ΕΛΛΙΠΗΣ: Vol. 3(1) ΩΡΕΑ N.V.SMITH BULLETIN

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 1 Πτυχίο Αρχαιολογίας ΚΡΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ και Ιστορίας της πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τέχνης έτος κτήσης 1991, βαθμ. 7.03, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) Διδακτορικό: Μορφή και Λειτουργία των Αποθηκευτικών Χώρων στις Οικίες των αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΔ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΔ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΔ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Για εικοστή τέταρτη

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Professor of Early Iron Age Archaeology (1100-600 BCE.)

Professor of Early Iron Age Archaeology (1100-600 BCE.) Nota KOUROU Professor of Early Iron Age Archaeology (1100-600 BCE.) Address: Department of Archaeology, School of Philosophy, 4th floor, University Campus, 157 84 Athens Telephone: 210-72 77 429 Fax: 210-72

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. Χειμώνας-Άνοιξη 2010. Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Χειμώνας-Άνοιξη 2010 Χώρος εκδηλώσεων: Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Διοικητικό Συμβούλιο: Αλέξης Δημαράς Σάββας Κονταράτος Χρυσάνθη Μωραΐτη-Καρτάλη

Διαβάστε περισσότερα

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ.

Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ. Γεωλογικές Χρονολογίες (ιστορία της γης) Καινοζωϊκός Αιών -Τριτογενές = 65-2 εκατ. χρόνια πριν Τα τέλη του Τριτογενούς: Νεογενές = 20-5 εκατ. χρόνια πριν Τέλος Νεογενούς = Πλειόκαινο = 5-2 εκατ. χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχαιολογία της Αλβανίας και οι συσχετισμοί με τις γειτονικές περιοχές: Από τη Νεώτερη Νεολιθική Περίοδο έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Η αρχαιολογία της Αλβανίας και οι συσχετισμοί με τις γειτονικές περιοχές: Από τη Νεώτερη Νεολιθική Περίοδο έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού C Η αρχαιολογία της Αλβανίας και οι συσχετισμοί με τις γειτονικές περιοχές: Από τη Νεώτερη Νεολιθική Περίοδο έως και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού A B D Άκης Τσώνος Αρχαιολόγος Υπ. Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Πρώιμοι και Γεωμετρικοί χρόνοι (1100-700 π.χ.) Οι περίοδοι της αρχαίας ελληνικής τέχνης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 1992-5 Υποτροφία του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΥ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΙΚΗ Επάγγελµα: Αρχαιολόγος, Επίκουρος καθηγήτρια Αρχαιολογίας στο Τµήµα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AEGEAN STUDIES

MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AEGEAN STUDIES MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS GENERAL DIRECTORATE OF ANTIQUITIES AND CULTURAL HERITAGE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AEGEAN STUDIES ST CIRCULAR Rhodes, 9 July 203 Subject: Organization of the Conference

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-11-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Παπαδόπουλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άγγελος Παπαδόπουλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Άγγελος Παπαδόπουλος Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως: 20 Οκτωβρίου 1975, Αθήνα Διεύθυνση επικοινωνίας: Λευκωσίας 22, Πλατεία Αμερικής, 112 53, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-8663294

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Κ. Μαντζουράνη

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Κ. Μαντζουράνη Σύντομο βιογραφικό σημείωμα της Ελένης Κ. Μαντζουράνη Ονοματεπώνυμο: Ελένη Μαντζουράνη του Κωνσταντίνου Χρόνος και τόπος γέννησης: 1954, Αθήνα Ακαδημαϊκή Ιδιότητα: Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΑΔΡΑΚΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΣΕ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Κατά το 2000 π.χ. ή κατά άλλους το 2300 στο νεκροταφείο των Βουνών της Κύπρου παρασχέθηκαν ως κτερίσματα αγγεία που κοσμούνταν με περιστέρια 1 -εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΘ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ Άγιος Αχίλλειος Πρεσπών Το 2007 διενεργήθηκε σωστική ανασκαφή, με χρηματοδοτική συνεισφορά του ΥΠΠΟΤ, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Έως πρόσφατα στη δικαιοδοσία της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνονταν οι Ν. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 65 ΔΥΤΙΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ Οι κοινοί χώροι ταφής στον ελληνικό χώρο από την πρώτη εμφάνιση τους μέχρι και τα παλαιοχριστιανικά χρόνια δημιουργούνταν και αναπτύσσονταν πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής

Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Η αναδροµική κατασκευή του Παρθενώνα στην εποχή της ιστορίας της αρχιτεκτονικής Πλήρης απουσία του Παρθενώνα από τη δυτική Αναγέννηση όταν η Ακρόπολη ήταν παλάτι του Φλωρεντίνου δούκα Acciauoli Ο Παρθενώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15 Γ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα διεξήχθησαν κατά τα έτη 20002010 συνολικά 298 σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών ή σε δημόσια έργα (ΜΕΤΡΟ) και πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους

αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους αρχεία ΠΗΓΕΣ ΓΝΩΣΗΣ, ΠΗΓΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Τα αρχεία στους αρχαϊκούς 6 και κλασικούς χρόνους Γραφή και αρχείο: βίοι παράλληλοι Ο ι απαρχές της τήρησης αρχείων στις ελληνικές πόλεις-κράτη έχουν άμεση σχέση με τη

Διαβάστε περισσότερα

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.)

Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Προϊστορική οικία από το Ακρωτήρι Θήρας (16ος αι. π.χ.) Μελέτη: Κ. Παλυβού Κατασκευή: Ι. Γιαννόπουλος Ιδιοκτησία: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας/TEE Η λεγόμενη Ξεστή 3 ήταν σημαντικό δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Φάππας. Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών (υπεύθυνος αρχαιολόγος για τη μελέτη και παρουσίαση των προϊστορικών χρόνων στη Βοιωτία).

Ιωάννης Δ. Φάππας. Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών (υπεύθυνος αρχαιολόγος για τη μελέτη και παρουσίαση των προϊστορικών χρόνων στη Βοιωτία). Ιωάννης Δ. Φάππας Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αρχαιολόγος Αρχαιολογικού Μουσείου Θηβών. Ημερομηνία γέννησης : 12 Αυγούστου 1975

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Πετσασ. το αρχαιολογικο του εργο στη Μακεδονια

Φ. Πετσασ. το αρχαιολογικο του εργο στη Μακεδονια 1 Φ. Πετσασ. το αρχαιολογικο του εργο στη Μακεδονια τον ιούνιο του 1957 προσλήφθηκα από τον Φ. Πέτσα για να εργαστώ ως ημερομίσθια εργάτρια αρχαιολόγος. Μαζί με τον Π. Θέμελη, τον δ. τάνη και την ε. γιούρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΛΙΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ1

ΠΗΛΙΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ1 ΠΗΛΙΝΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ1 Η Πέλλα αποτέλεσε σημαντικότατο κέντρο κοροπλαστικής παραγωγής κατά την ύστερη Κλασική και Ελληνιστική εποχή, όπως αποδεικνύει το μέχρι σήμερα δημοσιευμένο ανασκαφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία

Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία Ελένη Βολονάκη Λέκτορας Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Αρχαία Ελληνική Πεζογραφία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Pallis. Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art

Georgios Pallis. Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art Georgios Pallis Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art Adress: Department of Archaeology, School of Philosophy, 4th floor (Office 406), University Campus, 157 84 Athens Greece Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης

«Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Νατάσα Μιχαηλίδου, Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης «Οι µικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» σελίδα 0 από 10 Περιεχόμενα Εισαγωγικά...2 Α. Αρχαιολογικοί χώροι, Μνημεία και Μουσεία της Θράκης...3 Β. Χάρτης της Θράκης με σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος...5 Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά αντικείμενα και μεταλλοτεχνικές δραστηριότητες κατά την Εποχή του Χαλκού στην Τούμπα Θεσσαλονίκης

Μεταλλικά αντικείμενα και μεταλλοτεχνικές δραστηριότητες κατά την Εποχή του Χαλκού στην Τούμπα Θεσσαλονίκης Μαυροειδή Ι., Ανδρέου Σ., Βαβελίδης Μ. Μεταλλικά αντικείμενα και μεταλλοτεχνικές δραστηριότητες κατά την Εποχή του Χαλκού στην Τούμπα Θεσσαλονίκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Η παρούσα εργασία εστιάζει στη μελέτη των αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Sports, Politics and Cultures

Sports, Politics and Cultures 1o Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο 3-5 Ιουλίου 2012, Αρχαία Ολυμπία Σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη

ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ. Χρονολογία. 100.000 ως 20.000 10.000. 7000 ως 6000. Νεότερη ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΩΣ ΤΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ Χρονολογία Ελλάδα - Αιγαίο 100.000 ως 20.000 Μέση και Νεότερη Παλαιολιθική 10.000 Μεσολιθική εποχή 7000 ως 6000 Έναρξη Νεολιθικής 5600 Μέση

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή στην ελληνική θρησκεία τα αναθήματα οποιουδήποτε

Επειδή στην ελληνική θρησκεία τα αναθήματα οποιουδήποτε Τα αναθήματα της Ακροπόλεως από τον 8o έως τις αρχές του 6ου αιώνα π.χ. και η συγκρότηση της Αθήνας σε πόλη-κράτος Prof. Dr. Andreas Scholl Διευθυντής της Συλλογής Αρχαιοτήτων Βερολίνου, Κρατικά Μουσεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 13-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 13-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠ.ΠΟ.Α. ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 27 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 13-15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Για εικοστή

Διαβάστε περισσότερα

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE

THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE THE BRAND OF THE GREEK LAND ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ CATALOGUE 2015 Γνωρίστε την gogreek Μια νέα ιδέα που προβάλλει και εκφράζει, την Ελληνική ιστορία, φιλοσοφία, μυθολογία, παράδοση και την υπεροχή της Ελληνικής μεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα