ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΛΞ-Θ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, έτους Στην Λάρισα σήμερα την 31 Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του. 3852/ Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ζωγράφος Βασίλειος, 10) Ιωακειμίδου Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 11) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 12) Καλογιάννης Απόστολος, 13) Καραμπάτσας Κων/νος, 14) Καφφές Θεόδωρος, 15) Κέλλας Χρήστος, 16) Κλεισιάρης Βασίλειος, 17) Κοτάκου Μαρία, 18) Κυριτσάκας Βάϊος του ικολάου, 19) Κυριτσάκας Βάϊος του Θωμά, 20) Λαμπρούλης Γεώργιος, 21) Λέτσιος Ιωάννης, 22) Λέτσιος Κλεάνθης, 23) Μαμάκος Αθανάσιος, 24) Μάντζαρη Δέσποινα, 25) Μίχος Χρήστος, 26) Μπανιός Μάρκος, 27) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 28) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 29) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 30) Μπεκύρης Μιχαήλ, 31) Ξυνοπούλου Θυμούλια Ελένη Μαρίνα, 32) Οικονόμου Ιωάννης, 33) Ούντρια Ευαγγελή, 34) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Πρασσάς Αναστάσιος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38), Σουλούκου Ασπασία 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τσακίρης Μιχαήλ, 42) Τσιαούσης Κων/νος και 43) Φακής Γεώργιος και οι κ.κ. Ξηρομερίτης Βασίλειος Πρόεδρος 1 ης Δημοτικής Κοινότητας, Μητούλας Βαίος Πρόεδρος 2 ης Δημοτικής Κοινότητας, Τσιβελεκίδου Σεβαστή Πρόεδρος 3 ης Δημοτικής Κοινότητας, Ζιώγας Βασίλειος Πρόεδρος 4 ης Δημοτικής Κοινότητας, Δαβλέρης Ιωάννης Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γιάννουλης, Λυγούρας Κων/νος Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης, Παπακωστούλης Κων/νος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ελευθεραί, ατσίδης Παναγιώτης Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας, Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουτσόχερου, Μαυρομύτης Ιωάννης Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λουτρού, Χρήστου Αθανάσιος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μάνδρας, Τζέος Κων/νος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ραχούλας, Μακρίδης ικόλαος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλέας. και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) τάβαρη Ευαγγελία και 2) Σαμουρέλης Κων/νος και ο ότας Κων/νος Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Τερψιθέας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (. 3463/ ), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη. Σελίδα 1 από 22

2 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαρισαίων, έτους 2011 και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 208 του. 3463/ Τον. 3852/ Την εισήγηση της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δέσποινας Μάντζαρη, η οποία έχει ως εξής: Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Κατατίθεται σήμερα για ψήφιση το Τεχνικό Πρόγραμμα του νέου Καλλικρατικού Δήμου μας για το έτος Έχουμε πάρει το αναλυτικό κείμενο του Τεχνικού Προγράμματος με τα έργα (συνεχιζόμενα και νέα), τις μελέτες και προμήθειες για το έτος Το Τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί τη φυσική συνέχεια των προηγούμενων ετών αλλά και με το αντίστοιχο τμήμα των πρώην Δήμων Γιάννουλης και Κοιλάδας που συνενώθηκαν στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Λαρισαίων. Εκπονείται με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες του Δήμου, τις γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και πάντα σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις ώστε να υπάρχει αξιοποίηση και απορρόφηση των κονδυλίων, ιδιαιτέρως από τα χρηματοδοτικά προγράμματα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Το φετινό τεχνικό πρόγραμμα έχει οικονομική ιδιαιτερότητα λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη χώρα μας με επακόλουθο τις συνεχείς μειώσεις και περικοπές στα ποσά των επιχορηγήσεων των Δήμων, καθώς και στις χρηματοδοτήσεις των έργων του προγράμματος Τοπικής αυτοδιοίκησης ΘΗΣΕΑΣ αλλά και των αντίστοιχων από τα υπόλοιπα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων. Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας στόχος της Δημοτικής Αρχής αλλά και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είναι η αξιοποίηση και η απορρόφηση κυρίως πόρων από χρηματοδοτικές πηγές της Ε.Ε. δηλαδή από το ΕΣΠΑ. Με το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 η Δημοτική Αρχή ακολουθεί έναν προγραμματισμό δράσεων και επεμβάσεων με αναπτυξιακό προσανατολισμό και με μόνο στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των συμπολιτών του κέντρου, των συνοικιών και των τοπικών ενοτήτων, δημιουργώντας νέες χρήσεις, λειτουργίες και αναπτυξιακές προοπτικές. Στη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις και τα αιτήματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων όσο και μεμονωμένων συμπολιτών. Ταυτόχρονα η ανταπόκριση στις προσδοκίες των συμπολιτών και η αποτελεσματικότητα των έργων, δημιουργεί στη Δημοτική Αρχή αυξημένο αίσθημα ευθύνης. Ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι η κατανομή έργων ανά πηγή χρηματοδότησης έγινε με στόχο την ομαλή πορεία των έργων και την κάλυψη κατά προτεραιότητα των απαραίτητων λειτουργιών του Δήμου, αναδεικνύοντας παράλληλα προτεραιότητες στις συντηρήσεις αλλά και στην προώθηση μελετών αξιοποιώντας κάθε πιθανή χρηματοδότηση κοινοτικών κυρίως κονδυλίων αλλά και εθνικών πόρων. Τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα του Τεχνικού Προγράμματος όπως αντίστοιχα και του προϋπολογισμού είναι δύο: Οι πηγές από τις οποίες προέρχονται οι πόροι και Οι κατευθύνσεις και προτεραιότητες προς τις οποίες οδηγούνται οι πόροι αυτοί για την πραγματοποίηση έργων. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Στόχοι και προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και των Τεχνικών Υπηρεσιών είναι: Σελίδα 2 από 22

3 Η απορρόφηση όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων από εθνικούς πόρους ή προγράμματα της Ε.Ε. Η κατασκευή μικρότερων ή μεγαλύτερων έργων που πάντοτε στοχεύουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής όλων των πολιτών Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος Η ανάδειξη της φυσιογνωμίας και ταυτότητας της πόλης μας Η ανάπτυξη της υποδομής των μεταφορών και της κυκλοφορίας Η συνέχιση της δημιουργίας υποδομών σε όλους τους τομείς (Παιδεία, Αθλητισμό, Πολιτισμό, Πρόνοια κ.α.) Η όσο το δυνατόν αυτοδύναμη και ισορροπημένη ανάπτυξη των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του νέου Δήμου μας, με μια δίκαιη και ορθολογική κατανομή έργων και πόρων ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Οι προϋπολογισθείσες επενδύσεις, μετά και από τις προτεινόμενες αλλαγές του προϋπολογισμού, για το 2011 ανέρχονται στο ποσό των ,95. Ποσό 17,57 εκ. αφορά στο τεχνικό πρόγραμμα (κατασκευή έργων και συντηρήσεις-επισκευές) και ποσό 6,70 εκ. αφορά σε λοιπές επενδύσεις. Το τεχνικό πρόγραμμα καλύπτει το 11,93% και οι λοιπές επενδύσεις καλύπτουν το 4,55% του συνολικού προϋπολογισμού. Δηλαδή όλες οι επενδύσεις καλύπτουν το 16,48% του προϋπολογισμού. ΑΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΠΕΔΥΣΕΩ ΚΑΙ ΠΗΓΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΩ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ ΣΥΟΛΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0, , ,00 2. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΧΩΡΩ 0, , ,00 3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , , ,00 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΙΚΩ ΕΡΓΩ , , ,35 5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΟΥ , , ,00 6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0, , ,60 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩ 0, , ,00 8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΟΜΙΑΣ 0, , ,00 9. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡ. (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ, Δ/ΣΗ ΣΧΕΔ.) 3, , ,00 ΣΥΟΛΑ , , ,95 Όπως συνοπτικά φαίνεται από την ανάλυση των χρηματοδοτήσεων στο Τεχνικό Πρόγραμμα οι κύριες πηγές χρηματοδοτήσεων προέρχονται από: το ΕΣΠΑ, τους Ιδίους Πόρους και, το υπόλοιπο του ΘΗΣΕΑ, τη ΣΑΤΑ, το ΕΛΛΑΔΑ 2004, το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος (ΕΑΤ), το Υπουργείο Εσωτερικών. Σχετικά με το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ Τα περισσότερα έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που κλείνει φέτος όπως βασικά έργα υποδομής της πόλης στον τομέα της πρόνοιας, πολιτισμού, αναπλάσεων, βελτίωσης του κυκλοφοριακού, μελετών, κ.α.., ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν. Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην παρούσα φάση και λόγω της οικονομικής κρίσης καθυστερούν οι χρηματοδοτήσεις των έργων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ που οδήγησαν σε διακοπή εργασιών σε έργα όπως η πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς, το Πολιτιστικό κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου, το Σελίδα 3 από 22

4 κέντρο Υγείας στον Αγ. Γεώργιο. Από το ΕΣΠΑ εκτελούνται έργα μεγάλων προϋπολογισμών Όπως, πολιτιστικές και αναπτυξιακές υποδομές, σχολικές υποδομές και εγκαταστάσεις, διαμορφώσεις στον Πηνειό ποταμό, έχει υποβληθεί πρόταση για το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΟΜΩ» και επιπλέον έχουν υποβληθεί αλλά και εγκριθεί αντίστοιχα έργα μεγάλων προϋπολογισμών. Από Ιδίους Πόρους &, ΣΑΤΑ, ΕΑΤ, εξασφαλίζονται: - Η κάλυψη βασικών αναγκών σε κτιριακά έργα, συντηρήσεις και επισκευές κτιρίων, έργων υποδομής, κοινοχρήστων χώρων, ηλεκτροφωτισμού και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. - Η ολοκλήρωση και αποπληρωμή των εξελισσόμενων μελετών και έργων. - Βασικές ανάγκες οδοποιίας συνοικιών σύμφωνα με τα αιτήματα των δημοτών και των φορέων. - Η κατασκευή μικρών έργων καθώς και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις σε διάφορες συνοικίες και αθλητικούς χώρους. Ενδεικτικά βέβαια μπορώ να σας αναφέρω κάποια έργα αλλά σας έχουν δοθεί αναλυτικά στο Τεχνικό πρόγραμμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Διευθυντές του Δήμου μας, τους προϊσταμένους, καθώς και όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την προσπάθεια και συμβολή τους στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος κάνοντας ορθολογιστική χρήση της συσσωρευμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρουσίασα τα χαρακτηριστικά, τους στόχους και προτεραιότητες του αναπτυξιακού Τεχνικού προγράμματος του 2011 του Δήμου Λαρισαίων. Το τεχνικό πρόγραμμα για το 2011 είναι μικρότερο από τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Παρόλα αυτά χαρακτηρίζει τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του Δήμου και είναι φιλόδοξο αλλά συγχρόνως και ρεαλιστικό, αξιοποιώντας την κάθε δυνατή χρηματοδότηση. Μετά και τις δικές σας θέσεις, απόψεις και τοποθετήσεις, ζητώ την έγκριση του σώματος και τη θετική σας ψήφο για το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2011 του Δήμου μας. 4. Τις εν τω μεταξύ επελθούσες αλλαγές/συμπληρώσεις σε επί μέρους στοιχεία του προτεινόμενου Τεχνικού Προγράμματος εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, και όπως τελικά περιέχονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό έτους 2011 που ψηφίστηκε με την με αριθμ.217/2011 Α.Δ.Σ. 5. Την τοποθέτηση του Δημάρχου Δήμου Λαρισαίων κ. Κων/νου Τζανακούλη. 6. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Σάπκα, Γεώργιου Λαμπρούλη, Απόστολου Καλογιάννη, Μπαρτζώκη Γεωργίου, Γεωργίου Σούλτη, Κων/νου Τσαούση, Αθανάσιου Αδαμόπουλου. 7. Την γενομένη ψηφοφορία κατά την οποία ο Πρόεδρος και είκοσι έξι (26) Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ΥΠΕΡ ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδαμόπουλος Αθανάσιος, Αράπκουλε Δέσποινα, Ζωγράφος Βασίλειος, Καλογιάννης Απόστολος, Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, Καφφές Θεόδωρος, Λαμπρούλης Γεώργιος, Λέτσιος Ιωάννης, Παπακρίβος Χρυσόστομος, Σάπκας Ιωάννης, Σουλούκου Ασπασία, Σούλτης Γεώργιος και Τσιαούσης Κωνσταντίνος ψήφισαν ΚΑΤΑ. 8. Την θετική ψήφο των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. 9. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δ.Σ. κ.κ. Αλεξούλης Ιωάννης, Κλεισιάρης Βασίλειος και η Oύντρια Ευαγγελή. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων, έτους 2011, όπως οι επιμέρους δαπάνες επενδύσεων όλων των Υπηρεσιών περιέχονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό εξόδων του έτους 2011 και όπως αυτές αναλυτικά περιέχονται στις παρακάτω καταστάσεις: Σελίδα 4 από 22

5 ΤΕΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩ ΕΤΟΥΣ 2011 Α' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2011 ΠΗΓΗ ΧΡ/ΣΗΣ ΔΙΑΜ/ΦΩΘΕΤΑ ΤΙΜΟΛ/ΘΕΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩ 5.000,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗ ΟΓΚΩΔΩ ΑΠΟΡΡΙΜ. - ΜΠΑΖΩ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. 1ης ΔΗΜ. ΚΟΙ. 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗ ΟΓΚΩΔΩ ΑΠΟΡΡΙΜ. - ΜΠΑΖΩ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. 2ης ΔΗΜ. ΚΟΙ. 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗ ΟΓΚΩΔΩ ΑΠΟΡΡΙΜ. - ΜΠΑΖΩ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. 3ης ΔΗΜ. ΚΟΙ. 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗ ΟΓΚΩΔΩ ΑΠΟΡΡΙΜ. - ΜΠΑΖΩ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. 4ης ΔΗΜ. ΚΟΙ. 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗ ΟΓΚΩΔΩ ΑΠΟΡΡΙΜ. - ΜΠΑΖΩ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΔΗΜ. ΚΟΙ. ΓΙΑΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗ ΟΓΚΩΔΩ ΑΠΟΡΡΙΜ. - ΜΠΑΖΩ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Κ.Χ. ΔΗΜ. ΚΟΙ. ΦΑΛΑΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΕΣ ,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩ ΓΙΑ ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩ (ΣΥ.2010) , ,88 0, ,00 ΕΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΑΔΑΣ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΥ) ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΥΤΑ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΣΥ Ε.Π.Σ. ΧΥΤΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤ. & ΕΠΕΚΤ. ΕΥΡΥΘΜ. ΛΕΙΤ. Ε.Π.Σ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΥΤΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΨΕΛΗΣ IV ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ - ΣΥΕΧΕΙΑ , ,84 0,00 0,00 ΕΑΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΜΑΤΕΡΩ (ΧΥΤΑ- ΚΙΟΣΚΙ) 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΣΥ ΚΙΟΣΚΙ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ Σελίδα 5 από 22

6 ΣΥ ΧΥΤΑ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩ ΧΥΤΑ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩ ΕΟΧ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΒΡΕΦΟΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 500,00 0,00 0, ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΑΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΙ & ΑΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ,33 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΑΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ , ,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Η ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ (Σ) ,00 0,00 0, ,00 ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣΚΗΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ- Α ΦΑΣΗ (Σ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΑΤΑ ΠΡΟΣΚΗΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ - Β ΦΑΣΗ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΕΦΟΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΑΣ , ,56 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Η ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ(Σ) , ,22 0, ,78 ΔΕΥΑΛ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩ ΓΕΩΤΕΧΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Σ) 0,00 0,00 0, , ΑΑΚΑΙΙΣΗ ΟΨΕΩ ΠΙΑΚΟΘΗΚΗΣ 0,00 0,00 0,00 0, ΑΕΓΕΡΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 33ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩ ΣΤΟ 7ο ΓΥΜΑΣΙΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Σ) ,00 0,00 0, ,00 ΘΗΣΕΑΣ (Ο.Δ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΕΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (Σ) 0,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΑΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΥΡΙΤΙΔΑΠΟΘΗΚΗΣ (Σ) , , ,00 0,00 ΣΑΤΑ ΒΡΕΦΟΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΟΥΜΠΑΣ , ,21 0,00 0,00 ΒΡΕΦΟΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ , , ,40 1,00 ΘΗΣΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & Η ΑΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΤΙΟΥ , ,85 0, ,45 ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ) , , , ,53 ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Σ) , ,90 0,00 0,00 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Β ΦΑΣΗ (Σ) , ,00 0, ,00 Σελίδα 6 από 22

7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΟΜΩ" ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ (ΕΞΟΙΚΟ ΟΜΩ) ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΟΜΩ" 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ Η ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ (Σ) 0,00 0,00 0,00 100, ΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ , , , ,00 ΕΑΤ ΔΑΠΑΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩ ΣΥΔΕΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ , , , ,00 ΕΑΤ ΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 0,00 0,00 0, ,66 ΘΗΣΕΑΣ ΑΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 0,00 0,00 0, ,29 ΘΗΣΕΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜ. ΡΑΔΙΟΦΩΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΔΕΥΑΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ , ,63 0,00 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΣΕ ΣΥΟΙΚΙΕΣ (Σ) , , ,10 0,00 ΣΑΤΑ ΑΑΠΛΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ,00 0,00 0,00 0, ΠΑΡΚΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΖΟΥΡΛΟ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ,00 0,00 0, ,00 ΕΤΕΡΠΣ ΑΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ , ,60 0,00 0, ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΑΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩ (Σ) , ,17 0,00 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 0,00 0,00 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩ Κ.Χ. (Σ) ,00 0,00 0, , ΑΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ (Σ) 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩ & ΑΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΛΟΓΙΚΩ ΧΩΡΩ ΛΟΦΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ,00 0,00 0,00 0,00 ΥΠΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΗΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ ,00 0,00 0, ,67 ΕΣΠΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΑΒΕΡΩΦ (ΑΛΗΣΜΟΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ , ,00 0, ,69 ΣΑΤΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ (Σ) ,17 0,00 0, ,17 ΘΗΣΕΑΣ Σελίδα 7 από 22

8 ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ (Σ) 0,00 0,00 0, ,80 ΣΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΑΡ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ Κ.Χ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΠΑΡΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ,00 0,00 0,00 ΤΣΙΜΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ , , , ,00 ΤΣΙΜΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ , , , ,00 ΤΣΙΜΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ Β ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡ. (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 2009) 2.765, ,39 0,00 0,00 ΤΣΙΜΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ (Σ) , ,00 0, ,43 ΤΣΙΜΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΣΙΜΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ , ,11 0, , ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ , ,13 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Π.Ε.Ο ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΓΕΗ ΚΑΙ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΤΡΑTΟΠΕΔΟΥ ΜΠΟΥΓΑ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΧΕΚΡΑΤΙΔΑ (Σ) ,00 0,00 0, ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ,00 0,00 0, ,00 0,00 ΕΣΠΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2009 (Σ) ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ , ,48 0, , , , ,00 ΣΑΤΑ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ,00 0,00 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΕΙΚΟ ΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ , ,03 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ 0,00 0,00 ΕΣΠΑ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ (2010) (Σ) , ,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.000,00 0,00 0,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (Σ) ,00 0,00 0, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΟΠΗΚΤΑ (Σ) ,00 0,00 0, ,00 0,00 ΕΣΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΡΕΙΘΡΩ , ,87 0, ,00 ΣΑΤΑ ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩ (ΥΠΟΓ. ΜΠΟΥΓΑ) 9.508, ,00 0,00 0, ΕΡΓΑ ΑΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ROM ΣΤΗ ΕΑ ΣΜΥΡΗ ,00 0,00 0,00 0,00 ΡΟΜ Σελίδα 8 από 22

9 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ - ΚΑΛΛΙΣΘΕΗ 8.900, ,81 0,00 0, ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (ΟΔΟΙ-ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ) , ,31 0, , ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2008 (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ) , ,59 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΡΑΥΣΤΩ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩ (ΚΟΡΥΕΣ) , , , , ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΠΑΡΕΣ (ΚΟΛΩΑΚΙΑ) 9.000, ,80 0, ,00 0, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΓΙΑΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0, ,06 ΣΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0,00 641,18 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0, ,31 ΤΣΙΜΕΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 0,00 0,00 0,00 2,90 ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΗ 3Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΟΤΗΤΑ , ,65 0, , ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ (Σ) , ,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩ ΣΤΗ ΟΔΟ ΠΑΜΠΟΥΚΗ (Σ) 9.600, ,24 0,00 0,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩ ΣΤΗ ΟΔΟ ΤΖΑΒΕΛΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Σ) 8.134, ,14 0,00 0,00 ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (Σ) 9.434, ,93 0,00 0, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗ ΟΔΟ ΚΥΠΡΟΥ , ,18 0,00 0, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΟΔΟ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ , ,18 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΟΔΟ ΠΑΠΑΑΣΤΑΣΙΟΥ , ,15 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩ & Κ.Χ. ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (Σ) , ,86 0, , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΙΩΑΙΩ 0,00 0,00 0, , ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΙΩ- ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩ) , ,85 0, , ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ , ,36 0,00 0,00 ΣΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) , , ,39 0, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (ΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΣΧΟΛΕΙΑ) 0,00 0,00 0,00 650,00 ΣΑΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ, ΚΟΡΑΗ, ΠΑΛΑΜΑ , ,46 0,00 0,00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΠΑΙΩΙΟΥ (ΘΕΟΦΡ. - ΠΕΡΙΦ. ΤΡΙΚΑΛΩ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ Σελίδα 9 από 22

10 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΠΑΙΩΙΟΥ (ΘΕΟΦ. - ΔΡΟΣΗ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ , ,40 0, ,00 ΕΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ , ,85 0, ,00 ΕΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 3ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 4ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩ ΚΟΙΟΤΗΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΔΑΠΑΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩ- ΑΑΚΑΙΙΣΕΩ 1.000,00 332,10 0,00 0,00 ΕΑΤ ΕΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΕΡΓΕΙΑΣ , , , ,00 ΕΑΤ ΕΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , ,22 0,00 0,00 ΕΑΤ ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ (Σ) , , , ,94 ΔΕΥΑΛ ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΑΠΟΛΗΣ , ,55 0,00 0, ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΩ ΠΟΛΗΣ (Σ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΟΙΚΙΩ (Σ) , , ,05 0,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩ ΥΛΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ , ,28 0, ,00 ΕΑΤ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ ΗΛΙΑΚΩ ΣΥΛΛΕΚΤΩ ΣΤΟ 6ο Μ. ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ , , ,44 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Κ ΔΕΠ ΔΕΗ (Σ) ,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩ ΥΛΙΚΩ ΚΟΙΟΧΡΗΣΤΩ ΧΩΡΩ , ,36 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩ ΥΛΙΚΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , ,76 0, ,00 ΕΑΤ ΑΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΤΙΟ ΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Σ) , , , ,00 ΣΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩ ΟΔΟΓΕΦΥΡΑΣ ΑΛΚΑΖΑΡ 0,00 0,00 0, ,00 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩ ΚΕΡΚΙΔΩ ΣΤΟ Δ.Α.Κ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ,00 0,00 0,00 1,00 ΓΓΑ ΑΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Σ) , , , ,50 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΑΡΤΙΙΕΡΩ ΣΤΗ ΟΔΟ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ , ,94 0,00 0,00 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΗΤΣΙΜΠΟΑ (Σ) , ,98 0, ,00 ΕΛΛΑΔΑ ΑΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Σ) ,00 0,00 0,00 1,00 ΓΓΑ Σελίδα 10 από 22

11 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΕΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΤΟΣ ΤΟΥ "ΚΕΘΕΑ" ,00 0,00 0,00 1,00 ΓΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ,00 0,00 0, ,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩ ΑΜΕΑ 6.000, ,65 0, ,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΒΕΙΖΕΛΟΥ & ΚΕΤΑΥΡΩ) (Σ) , ,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΙΚΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΑΕΓΕΡΣΗ ΜΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩ ΓΙΑΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0,00 513,36 ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Σ) ,00 0,00 0,00 10,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ , , , ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (Σ) ,00 0,00 0,00 10,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ , ,82 0,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ , , ,98 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ (Σ) , , , ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΟΥΛΗΣ ΦΑΛΑΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΣΚΑΡΗ ,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ "ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ" ,00 0,00 0,00 ΣΥ 11ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0,00 0,00 0, ,00 ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ ΥΠΕΣ/ΣΥ 1,00 ΕΣΠΑ Σελίδα 11 από 22

12 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩ ΓΡΑΦΕΙΩ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2.100, ,20 0,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 10ου ΓΥΜΑΣΙΟΥ , ,95 0, ,00 ΥΠΕΣ/ΣΥ ΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΣΥΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ ΓΙΑΟΥΛΗΣ 0,00 0,00 0, , ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ 3.000, ,11 0,00 0,00 ΥΠΕΣ/ΣΥ ΣΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Σ) , , , ,00 ΣΑΤΑ ΣΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩ ΟΔΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ , ,46 0,00 0,00 ΑΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΥΟΙΚΙΑΣ ΑΒΕΡΩΦ ,00 0,00 0,00 1,00 ΓΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥ ΣΤΗΘΑΙΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,00 0,00 0, ,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩ 2.000, ,00 0, , ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ , ,46 0,00 0,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ 2.000, ,28 0,00 0, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩ ΓΕΩΤΕΧΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΤΕΜΕΙΩ ΣΧΑΡΩ - ΦΡΕΑΤΙΩ ΔΕΔΡΟΔΟΧΩ , ,80 0,00 0,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΣ ΗΣΙΔΕΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ,00 0,00 0,00 10,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩ ΔΙΚΤΥΩ ΧΩΡΩ ΠΡΑΣΙΟΥ ,00 0,00 0,00 10, ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΡΙΟΥ 0,00 0,00 0,00 10, ΑΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΗΣΙΔΩ ΗΡΩΩ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟΥ 2009 (Σ) , ,80 0, ,00 ΣΑΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΟΥ ΜΙΚΡΩ ΧΩΡΩ (Σ) 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩ , ,24 0,00 0,00 ΔΑΠΑΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩ ΟΙΚΟΠΕΔΩ 0,00 0,00 0, , ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΤΟΜΕΑΚΑ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ Σελίδα 12 από 22

13 ΣΥΟΛΟ , , , ,99 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΔΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΟΙΚΟΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΔΙΑΜ/ΦΩΘΕΤΑ ΤΙΜΟΛ/ΘΕΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ , , , , , , , , , , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (1ο Δ.Δ.) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (2ο Δ.Δ.) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (3ο Δ.Δ.) 1.500,00 0,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (4ο Δ.Δ.) 1.500,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΔΙΑΟΜΕΑ , ,90 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΟΜΕΑ 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩ ΜΗΧΑΩ 5.000, ,99 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΧΥΜΕΟΥ ΚΑΔΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΗΜΑ 6.500, ,35 0,00 10,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩ ΚΗΠΟΤΕΧΙΚΩ ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ 2.000, ,55 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩ 1.500, , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ (ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ) 0,00 0,00 0,00 10,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΥΛΙΔΡΟΥ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΑΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΙΣΜΟ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΣΤΗΡΑ - ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΕΔΑΦΟΥΣ , ,44 0,00 10,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΗΜΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ , ,00 0,00 10,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΙΚΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩ 5.000, ,44 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑ Α.Κ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΗΓΗ ΧΡ/ΣΗΣ Σελίδα 13 από 22

14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΛΙΩ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 7.000, , ,60 10, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΣΤΙΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 5.000, , , , ΣΑΡΩΘΡΑ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚ. ΑΠΟΚ. ΑΠΟΡΡ. ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΘΗΣΕΑΣ ΚΩΔ , , ,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΗΤΩ ΑΠΟΚ. ΑΠΟΡΡ. ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΔΗΜ. ΘΗΣΕΑΣ ΚΩΔ ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ,00 0,00 0,00 1,00 ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΚΑΔΟΦΟΡΟΥ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΟΥΜΕΟΥ ΔΗΜ. ΘΗΣΕΑΣ ΚΩΔ ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΣΑΡΩΘΡΑ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔ. ΘΗΣΕΑΣ 45% ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΑΤΡΕΠΟΜΕΗ ΚΑΡΟΤΣΑ (ΤΕΤΡΑΞΩΙΚΟ) ΔΗΜ. ΘΗΣΕΑΣ ΚΩΔ ,00 0,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΟΥΜΕΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣ ΓΑΙΩ ΔΙΑΔ. ΘΗΣΕΑΣ 35% , ,00 0,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΓΕΡΑΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΑΑΤΡΕΠΟΜΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΣΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΗΤΑ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛ. ΚΕΤΡΟΥ 2.000,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ) ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΩΙΑΣ , ,80 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩ ,00 0,00 0,00 1,00 ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩ ΜΑΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩ , ,44 0, ,00 ΕΑΤ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΗΜΑΤΟΣ 5.000,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΑΑΕΩΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΠΕΡ Σελίδα 14 από 22

15 ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩ (ΦΟΔΣΑ) ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΒΥΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΧ. ΛΥΜΑΤΩ (ΦΟΔΣΑ) ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΑΑΤΡΕΠΟΜΕΗ ΚΑΡΟΤΣΑ (ΤΡΙΑΞΩΙΚΟ) (ΔΙΑΔ. ΘΗΣΕΑΣ 45%) , , ,00 0,00 ΘΗΣΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΣΑΤΑ ΚΙΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 0,00 0,00 0,00 1,00 ΣΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΚΕΥΩ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΡΥΠΑΣΗΣ ,00 0,00 0,00 1,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 ΕΑΤ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΩ ΣΥΤΡΙΒΑΙΩ ,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩ ΣΥΣΚΕΥΩ ΕΠΙΚΟΙΩΙΑΣ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΕΞΟΙΚΟΟΜΗΣΗ ΕΕΡΓΕΙΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΜΗΧΑΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6.000, ,67 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΑΓΚΕΣ ΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ , ,50 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ , ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ , ,20 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΖΑΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TRAILER ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ 0,00 0,00 0, ,00 ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 0,00 0,00 0, ,28 ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ ΓΙΑ ΤΗ ΕΞΟΙΚΟΟΜΗΣΗ ΕΕΡΓΕΙΑΣ 1.000,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4Χ4 ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ TRAILER & TOY ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ 0,00 0,00 0, ,00 ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΩ ΠΡΟΘΗΚΩ , , ,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ Η/Υ 7.000, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩ ΓΙΑ Η/Μ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ 1500, ,00 0, ,00 ΕΑΤ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2000, ,60 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΑΚΙΔΩ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 8000, ,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩ ΓΙΑ ΟΧΘΕΣ ΤΟΥ ΠΗΕΙΟΥ 45000, ,92 0,00 0,00 Σελίδα 15 από 22

16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩ , ,16 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΑΚΙΔΩ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΙΚΗΣ ΑΤΙΣΤΑΣΗΣ ,00 0,00 0, ,00 ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΖΟΜΕΩ ΠΙΑΚΙΔΩ ,00 0,00 0,00 0,00 ΠΙΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΣΗΣ, ΟΟΜΑΤΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΟΔΩ , ,69 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩ ΜΠΑΡΩ (ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩ) 5.000,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΙΑΚΩ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΑΚΟΘΗΚΗΣ , ,00 0, ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩ ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΧΩΡΩ 5.000, ,45 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , ,75 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩ ΣΩΜΑΤΩ ,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΕΒΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 9.100, ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , ,78 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩ ΤΥΠΟΥ LED , ,20 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩ ΣΩΜΑΤΩ ,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩ ΥΛΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ 0,00 0,00 0,00 0, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.000,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΥ ΣΕΙΡΗΩ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΩ ΠΑΙΔΙΚΩ ΧΑΡΩ , ,66 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩ , , ,13 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩ ΧΕΙΡΟΚΙΗΤΩ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩ 4.000, ,59 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ , ,39 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩ ΚΗΠΟΤΕΧΙΚΩ ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ , ,91 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩ , ,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΩ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩ , ,77 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΩ ΘΑΜΟΚΟΠΤΙΚΩ ΤΡΑΚΤΕΡ , ,20 0,00 0,00 Σελίδα 16 από 22

17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΟΥΒΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΗΜΑ KOMATSU 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 2.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩ 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΩ 8.000, ,20 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΕΡΑΣ 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΣ ΤΕΤΡΑΘΥΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΗΤΟΥ , ,00 0,00 0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΑΓΡΟΤΙΚΩ ΑΥΤΟΚΙΗΤΩ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΙΚΟΥ ΕΠΑΑΣΠΟΡΕΑ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΪΛΕΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΙΚΡΩ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΟΥ ΘΑΜΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩ & ΣΚΕΥΩ 0,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3.000, ,97 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 3.000, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ , , , ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩ 5.000, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ VHF ΑΣΥΡΜΑΤΩ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2.000, ,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΛΗΤΙΚΟΥ - Η/Ζ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΦΥΤΩΡΙΟΥ , , ,50 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΛΑΚΩΤΗΡΑ , ,38 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΥΗΛ 3.000,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩ ΣΤΗ ΟΔΟ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑ 1.000,00 0,00 0,00 500,00 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΙΑΜΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΦΑΡΣΑΛΩ & ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 ΑΠΑΛΛΟΡΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ (24081,61τ.μ.) ΣΤΟ Κ.Χ. 674Δ ,40 0,00 0, ,40 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩ ΤΗΣ 4/2007 ΠΡΑΞΗΣ ΑΑΛΟΓΙΣΜΟΥ , ,00 0,00 0,00 Σελίδα 17 από 22

18 ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΗΤΩ 1.000,00 0,00 0, , ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΣΑΚΗ 82,99 Τ.Μ. ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ,00 0,00 0, ,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΑΡΟΥΔΗ ΣΤΗ ΕΡΑΙΔΑ (435 τ.μ.) 0,00 0,00 0, ,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΛΕΤΖΑ 1586,64 Τ.Μ. ΣΤΗ ΣΥ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΩΑΗ ΓΚΑΑ & ΣΥΙΔΙΟΚΤΗΤΩ (653,18 τμ) ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (196,08 τμ) ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΑΣ ΣΜΥΡΗΣ 0,00 0,00 0, ,20 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ 157 ΤΜ ΣΤΗ ΑΘΟΥΠΟΛΗ , , ,00 0,00 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΡΑΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΑΣ 172 ΤΜ ΣΤΗ ΑΘΟΥΠΟΛΗ ,00 0,00 0, ,00 ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΑΡΑΑΣΤΑΣΗ ΔΕΣΠΟΙΑΣ 93,13 ΤΜ ΣΤΗ ΑΘΟΥΠΟΛΗ ,73 0,00 0, ,73 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΟΥ, ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΑΑΓΙΩΤΑΣ, ΣΚΕΜΠΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ & ΕΛΕΗΣ (ΠΡΑΞΗ 38/02) 9.801,70 0,00 0, ,70 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟΘΕΑΣ ΣΙΩΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ , ,53 0,00 0,00 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΔΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΑΓ. ΘΩΜΑ ,82 0,00 0, ,82 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΤΡΑΧΙΛΗ ΚΑΙ ΚΩ/ΑΣ ΚΡΑΙΩΤΗ ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ 40 ΜΑΡΤΥΡΩ , ,00 0,00 0,00 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩ ,85 0,00 0, ,85 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΟΥ ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΩ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (525,18 ΤΜ) ΓΙ Α ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 10ου ΓΥΜΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΟΙΚΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ,95 0,00 0, ,95 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΑΦΙΩ 2.500,00 0,00 0, , , ,47 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ 5.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ (Η/Υ) 7.000,00 756,25 756, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩ 2.000,00 380,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩ 3.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΚΩ (FAX) 1.000,00 0,00 0, ,00 Σελίδα 18 από 22

19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩ ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ 6.000,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (SCANNERS) ,00 0,00 0, , ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GPS ΧΕΙΡΟΣ (ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ) 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΜΗΧΑΗΜΑΤΩ ,00 492,00 0, , ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΛΟΥΒΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΕΪΛΕΡ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ 2.000,00 522,72 0,00 10, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩ Η/Υ , ,50 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ , ,84 521, ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΟΠΟΙΗΣΗ- ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ,00 0,00 0, ,00 ΕΣΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩ , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΩ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩ , , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΩ (ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩ) ,00 0,00 0, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 5.000,00 0,00 0, , ΔΑΠΑΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩ ΟΙΚΟΠΕΔΩ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΑΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩ ΟΙΚΟΠΕΔΩ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΟΛΟ , , , ,93 B' ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2011 ΠΗΓΗ ΧΡ/ΣΗΣ ΔΙΑΜ/ΦΩΘΕΤΑ ΤΙΜΟΛ/ΘΕΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΤΑ Σελίδα 19 από 22

20 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ-ΓΕΩΤΕΧΙΚΕΣ ΕΡΕΥΕΣ ,00 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ,00 0,00 0,00 1,00 0,00 ΕΑΤ ΥΠΕΧΩΔΕ -ΕΠΠΕΡ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΨΕΛΗΣ ΙV ΧΥΤΑ ΚΠΣ , , ,00 0,00 ΦΟΔΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΑΔΑΣ 0,00 ΕΣΠΑ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΜΕΥ) ,00 0,00 0,00 ΓΕΩΤΕΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ 4.500, ,00 0,00 0,00 ΓΕΩΤΕΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩ ΓΕΩΤΕΧΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 4.500,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΕΖΕΣΤΕΙ 8.200, ,00 0,00 0,00 ΓΕΩΤΕΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΕΖΕΣΤΕΙ (Σ) , , , ,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΤΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ (Σ) , , , ,08 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 5.000,00 0,00 0,00 0,00 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΣΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΓΕΗ & ΔΟΥΚΑ ΜΕ Π.Ε.Ο , , ,63 0,00 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΑΠΤΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ ΕΠΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΚΤΙΡΙΩ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ (έως 20MWp) ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΚΠΟΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩ (σκοπιμότητα κλπ..) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΑΑΠΤΥΞΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩ 0,00 0,00 0, , ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΑΤΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΞΟΙΚΟΟΜΩ" (ΕΞΟΙΚΟ (Σ) 0,00 0,00 0,00 1,00 ΟΜΩ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ,00 0,00 0,00 1,00 ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ , ,50 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩ , ,50 0,00 0, ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ , ,31 0,00 0,00 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΕΡΓΕΙΑΚΩ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩ 1.000,00 0,00 0, ,00 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΔΥΩ ΚΤΙΣΜΑΤΩ , , ,99 10,00 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΩ ΚΤΙΣΜΑΤΩ ,00 0,00 0, ,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΑΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΑΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΕΣΠΑ (ΕΞΟΙΚΟ ΟΜΩ) Σελίδα 20 από 22

21 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΑΞΕΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΧΡΗΣΕΩ ΓΗΣ - ΑΑΠΛΑΣΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΠΣ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0, ,00 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ,00 0,00 0, ,00 ΓΕΩΤΕΧΙΚΗ ΕΡΕΥΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΑΓ.ΘΩΜΑ ,00 0,00 0, ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΑΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩ 0,00 0,00 0, , ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΛΑΗΣ 0,00 0,00 0, , ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΦΑΛΑΗΣ 0,00 0,00 0, , ΣΧΟΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ,00 0,00 0, , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΟΙΞΕΩ , , , , ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΑ ΣΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ , ,35 95, ,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΤΑΚΤΟΠ.ΙΔΙΟΚΤΗΤΩ ΣΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ , , , ,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΟΙΞΗΣ ΣΤΗ ΟΔΟ ΣΕΪΖΑΗ, ΣΥΟΙΚΙΑ ΑΓΙΩ ΣΑΡΑΤΑ (Α. ΧΑΤΖΗΣΑΠΟΥΑ) , , ,38 10,00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΩ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΠΟΥΓΑ 0,00 0,00 0, ,00 ΣΥΟΛΟ , , , ,03 Γ' ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ 2011 ΠΗΓΗ ΧΡ/ΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΟΙΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩ ΔΙΑΜ/ΦΩΘΕΤΑ ΤΙΜΟΛ/ΘΕΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΤΑ 100,00 0,00 0,00 10,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΟΥ ,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." , , ,00 0, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ "Α.Ε.Ο.Λ. Α.Ε." 3.900,00 0,00 0,00 100,00 Σελίδα 21 από 22

22 ΣΥΟΛΟ , , ,00 110,00 ΓΕΙΚΟ ΣΥΟΛΟ , , , ,95 Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 22 από 22

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 657 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 405 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 9 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2011` ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 193 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.154 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 345 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: Β4ΩΛΞ-ΤΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 45 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 40/0 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 353 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΖΩΛΞ-236 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 134 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΞ-4Β6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 175 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 49 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:. Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 231 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α89ΩΛΞ-2ΥΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ

103.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ 30.7311.41004 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ(Σ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 24/03/2011 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 30.6117.41008 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (Σ) 7.800,00 ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 56 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγχώνευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 40 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΞ-49Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 440 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 401 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 666 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Χριστουγεννιάτικες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΡΡΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 541 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 340 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.252 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 63 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: 3 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΖΦΩΛΞ-ΚΜΠ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 43 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 69 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Αναβάθμιση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 20 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση παύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 225 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 11/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΞ-Ε67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 443 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 101 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 0 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/05 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΠΩΛΞ-2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 219 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΩΛΞ-Ξ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 302 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 218 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Κανονισμός Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Τ52 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 543 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.354 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.54 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/04 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Εκτέλεση με ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΞ-Ζ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2013 Α' ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20.7311.30001 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 640,00 ΕΑΤ 20.7326.30001 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 1.000,00 ΕΑΤ 20.7326.30004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 334 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΥΩΛΞ-Κ4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 275 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Κ.Α.: 00.6). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-1-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2. ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-ΩΒ4 Λάρισα 5-1-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36 ΘΕΜΑ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ : α) επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 37 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 113 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 330 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 39/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-Ψ99 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 538 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. 9η Αναμόρφωση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 1-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1. Δύο (2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 214 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 214 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 24 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 9/20 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Γνωμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 13 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΛΞ-ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 409 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Γνωμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 97 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις σημείων τοποθέτησης κάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 ΘΕΜΑ: 18 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900

11.637.342 3.152.399 8.484.943 3.432.609 83.709 3.348.900 1.600.200 300 1.599.900 ΧΟΛAΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 03.12.2012 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.637.342 3.152.399 8.484.943 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3.432.609

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 308 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 19 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΓΩΛΞ-ΣΛΚ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 805 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΞ-Φ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 328 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ

11.966.303 4.527.500 7.438.803 19.600 19.600 0 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - 18/11/2013 Τριτ. Δημοτική Κοινότητα Δ/νση Δράση Περιγραφή Τρόπος εκέλεσης 73 11.966.303 4.527.500 7.438.803 731 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 1. Ανέγερση Β ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης Σύµβαση έργου: 724.000,00 Το έργο ολοκληρώθηκε 2. Συντήρηση κτιρίου πρώην Δηµοτικού Σχολείου Αρίστηνου και Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183 Ενότητα 7... 185 7.Περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων... 185 7.1 Οργάνωση και Συνεργασίες Δήμου Λαρισαίων... 185 7.1.1 Οργάνωση του Δήμου Λαρισαίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 02--201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99 ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς φρέσκου γάλακτος. Στη Λάρισα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 200 ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014

1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 2015 1.ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 2014 .ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 05 ΤΙΤΛΟΣ Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδών 05.700,00.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση & επέκταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων αθλοπαιδιών 05.700,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Συντήρηση ηλεκτ/μηχ/κων εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 247 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα