Περιεχόμενο της άσκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενο της άσκησης"

Transcript

1 Προαπαιτούμενες γνώσεις Πλεγματικές ατέλειες Χρωματικά κέντρα Σχέση Arrhenius Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 1) Π.Βαρώτσος, Κ.Αλεξόπουλος «Φυσική Στερεάς Κατάστασης» ) C.Kittel, «Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης» Περιεχόμενο της άσκησης Σε τεμάχια διαφανούς γυαλιού που έχουν υποβληθεί σε ακτινοβόληση με ακτίνες γ από Co 60 έχουν δημιουργηθεί κέντρα χρώματος. Τα κέντρα χρώματος είναι πλεγματικές ατέλειες, οι οποίες εξυγειαίνονται (εξαφανίζονται) με την επίδραση της θερμοκρασίας. Ένα μέτρο του ρυθμού καταστροφής των κέντρων χρώματος αποτελεί ο χρόνος αποκατάστασης τ, ο οποίος, όπως προβλέπεται από τη θεωρία, εξαρτάται από τη θερμοκρασία με μια εκθετική σχέση Arrhenius. Σε αυτή την άσκηση υποβάλλουμε ακτινοβολημένα γυαλιά σε θέρμανση υπό σταθερή θερμοκρασία και λαμβάνουμε μετρήσεις από τις οποίες θα προκύψει ο χρόνος αποκατάστασης. Το πείραμα επαναλαμβάνεται σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες και εξετάζεται αν ο χρόνος αποκατάστασης συναρτήσει της θερμοκρασίας ακολουθεί εκθετική σχέση Arrhenius. Ακολούθως υπολογίζεται ο προεκθετικός παράγοντας στη σχέση Arrhenius καθώς και η ενεργειακή μικροσκοπική παράμετρος που υπεισέρχεται στο φαινόμενο της θερμικής καταστροφής των κέντρων χρώματος.

2 1. Εισαγωγή Κάθε απόκλιση σε ένα κρύσταλλο από την τέλεια περιοδική δομή είναι μια ατέλεια. Συνηθισμένες ατέλειες είναι οι προσμίξεις, οι κενές πλεγματικές θέσεις, τα επιπλέον άτομα σε μεσοπλεγματικές θέσεις κ.λ.π.. Οι πραγματικοί κρύσταλλοι έχουν πάντα ατέλειες. Πολλές σημαντικές ιδιότητες μπορούν να ελέγχονται τόσο από τις ατέλειες όσο και από τη φύση του κρυστάλλου που τις δέχεται και που μπορεί να ενεργεί σαν φορέας ή διαλυτικό μέσο ή μήτρα για τις ατέλειες. "Ένα κέντρο χρώματος (colοr-center), είναι εν γένει μια πλεγματική ατέλεια που απορροφά φως. Οι ατέλειες αυτού του είδους έχουν πάρει το όνομα τους από την χαρακτηριστική απόχρωση που δίδουν στους κρυστάλλους των αλογονούχων αλκαλίων. Κάθε ανωμαλία της κρυσταλλικής δομής, που σχετίζεται με την "παγίδευση" ενός ηλεκτρονίου (ή μίας οπής), μπορεί να χαρακτηρισθεί ως "χρωματικό κέντρο" ή "κέντρο χρώματος" (color-center) αν απορροφά στην περιοχή του ορατού φάσματος. Παρακάτω θα γίνει μία προσπάθεια να εξηγηθούν οι κατηγορίες και η δομή των κέντρων χρώματος. Έτσι θα αναφερθούμε σε κέντρα περίσσειας ηλεκτρονίου (electron excess-center), σε κέντρα οπών (hole centers) και σε κέντρα προσμίξεων (impurity centers). Τέλος Θα αναφερθούμε ιδιαίτερα στην δομή του F κέντρου (ανήκει στην πρώτη κατηγορία), το οποίο από τη φύση του είναι εύκολο σε λεπτομερή εξέταση. Ένα πρότυπο χρωματικό κέντρο: το F-κέντρο. Γενικά χαρακτηριστικά των ζωνών απορρόφησης και εκπομπής Θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το βασικό χαρακτηριστικό των κέντρων χρώματος, δηλαδή το ιδιαίτερο χρώμα που δίνουν στους κρυστάλλους των αλογονούχων αλκαλίων, από τη μελέτη ενός προτύπου απλού κέντρου χρώματος : του F-κέντρου. Το F-κέντρο είναι το απλούστερο κέντρο παγιδευμένου ηλεκτρονίου στους κρυστάλλους των αλογονούχων αλκαλίων. Κάτι τέτοιο φαίνεται και στο σχήμα 1:.

3 Σχήμα 1. 'Ένα F-κέντρο είναι ένα κενό αρνητικού ιόντος μ' ένα πλεόνασμα δεσμίων ηλεκτρονίων στα κενά. Η κατανομή του πλεονάσματος των ηλεκτρονίων είναι μεγάλη στα θετικά μεταλλικά ιόντα τα διαδοχικά στην άδεια πλεγματική θέση Η ιδιαίτερη αυτή απόχρωση που εμφανίζεται σε έναν αλογονούχο αλκαλικό κρύσταλλο που, για παράδειγμα, έχει εκτεθεί σε ακτίνες Χ, οφείλεται κυρίως στην "F-ζώνη απορρόφησης", που πρόσκειται στην ορατή περιοχή του φάσματος. Το σχήμα δείχνει την συμπεριφορά της F- ζώνης στο ΚΒr για διάφορες Θερμοκρασίες. Στους 4Κ αυτή η περίπου Γκαουσιανή κατανομή κορυφώνεται στα,06 ev (6040 Α) και έχει ένα μέσο πλάτος (ολικό πλάτος στο μέγιστο) 0, 16 ev. Σχήμα. Φάσμα απορρόφησης και εκπομπής F- κέντρων για διάφορες θερμοκρασίες Επίσης, όπως φαίνεται στο σχήμα, υπάρχει και μία ζώνη εκπομπής (emission band) με παρόμοια χαρακτηριστικά.. Στους 4Κ αυτή έχει κέντρο στο 0,9eV και μέσο πλάτος των 0,eV, (σχήμα ).

4 Οι ζώνες εκπομπής και απορρόφησης είναι χωρισμένες με μια μετατόπιση Stokes, που ορίζεται σαν η διαφορά μεταξύ κορυφών εκπομπής και απορρόφησης και είναι για την περίπτωση αυτή (σχ.) 1,14eV. Παρόμοια συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί για τα F-κέντρα στα πιο πολλά αλογονούχα αλκάλια, με πιο αξιοσημείωτη όμως εξαίρεση αυτή των αλογονούχων αλάτων του καισίου, τα οποία έχουν γραμμική απορρόφηση. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα που έχουν προταθεί για να ερμηνευθεί η απορρόφηση του F-κέντρου. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά: α) τη σχέση ΜοΙΙοw -Ivey) β) το μοντέλο σωματιδίου σε κουτί γ) το μοντέλο ατόμου-υδρογόνου δ) το μοντέλο αλληλεπίδρασης του ηλεκτρονίου με το πλέγμα. Σε όλα αυτά υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό. Στην περιοχή του κενού η δυναμική ενέργεια παρίσταται με ένα τριών διαστάσεων τετραγωνικό πηγάδι, το οποίο είναι και υπεύθυνο για την δέσμευση του ηλεκτρονίου, οδηγώντας έτσι σε σημαντικές αλλαγές στην οπτική απορρόφηση.. Τρόποι παραγωγής κέντρων χρώματος Όπως είναι γνωστό οι κρύσταλλοι των αλογονούχων αλκαλίων είναι διαφανείς στην ορατή περιοχή του φάσματος. Οι κρύσταλλοι όμως μπορούν να χρωματισθούν (χρωματικά κέντρα) με πολλούς τρόπους όπως: - με την εισαγωγή χημικών προσμίξεων, - με την εισαγωγή πλεονάσματος μετάλλου και μετά να τον ψύξουμε γρήγορα, π.χ. κρύσταλλος NaCI, που θερμαίνεται σε ατμούς Να, γίνεται κόκκινος) - με ακτίνες Χ ή ακτίνες γ, - με βομβαρδισμό νετρονίων και ηλεκτρονίων, - με ηλεκτρόλυση Επίσης υπάρχουν και πιο σύνθετες διαδικασίες παραγωγής κέντρων χρώματος όπως π.χ. για την παραγωγή F, F 3 κέντρων, που γίνεται με ψύξη κρυστάλλων που περιέχουν συσσωματώματα F-κέντρων, σε Θερμοκρασία υγρού He και εκθέτοντας κατόπιν αυτούς σε ακτίνες Χ και ύστερα σε φως κοντά στην περιοχή του υπεριώδους. Στην άσκηση που Θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο, όπως Θα αναφερθεί και αργότερα με λεπτομέρεια στο πειραματικό μέρος θα γίνει μελέτη της επίδρασης της Θερμοκρασίας στα κέντρα χρώματος στο γυαλί. Το γυαλί που θα χρησιμοποιηθεί είναι ένα κοινό γυαλί εμπορίου διαστάσεων και η χημική του σύσταση είναι η ακόλουθη: SiO 7.0%.., Al O 1.78%.., Fe O Na O14.04%.., K 3 O0.5%.., SO 0.30% ,5 cm x 8cm x0. cm 0.010%.., CaO7.07%.., MgO4.03%..,

5 Για να δημιουργηθούν κέντρα χρώματος σε αυτό το γυαλί εφαρμόστηκε η διαδικασία με ακτίνες γ. Σε συντομία η διαδικασία έχει ως εξής: Στο Κ.Π.Ε. Δημόκριτος το παραπάνω γυαλί ακτινοβολήθηκε στον ακτινοβολητή Co 60 του Ινστιτούτου επιστήμης υλικών. Στο γυαλί, μετά την έκθεση στην ακτινοβολία γ, παράγονται ηλεκτρόνια από την σκέδαση Compton, τα οποία παγιδεύονται από προσμίξεις ή ατέλειες, οδηγώντας έτσι στην δημιουργία κέντρων χρώματος και σε σημαντικές αλλαγές στην οπτική απορρόφηση με αποτέλεσμα το γυαλί να σκουραίνει. Η μετέπειτα θερμική διαδικασία που υποβάλλεται το γυαλί έχει ως αποτέλεσμα με την ενέργεια που δίνεται από την θέρμανση να ελευθερώνονται τα ηλεκτρόνια από τα πηγάδια δυναμικού των κέντρων χρώματος και να καταλήγουν σε ιόντα που τους λείπουν ηλεκτρόνια για να σχηματισθούν άτομα. Tο παραπάνω γεγονός εξηγεί γιατί το γυαλί γίνεται διαφανές ύστερα από έκθεση στο ηλιακό φως. Δηλαδή τα ηλεκτρόνια που είναι παγιδευμένα και με μικρές ενέργειες σε Θερμοκρασία δωματίου (ενέργεια ~kt) όταν T 0 5 C,μπορούν να αποδεσμευτούν από το πηγάδι δυναμικού του κέντρου χρώματος. Πόσο μάλλον όταν το γυαλί Θερμαίνεται για αρκετή ώρα. Δηλαδή όταν τα ποσά ενέργειας που προσφέρονται για να αποδεσμευτούν τα ηλεκτρόνια είναι αρκετά μεγαλύτερα. Φυσικά τίθεται το ερώτημα ποιο από τα συστατικά είναι υπεύθυνα για το παραπάνω χρώμα του γυαλιού, αφού το γυαλί έχει την προαναφερθείσα σύσταση. Μια εξήγηση είναι η εξής: Είναι γνωστό ότι η αλληλεπίδραση ακτινών γ και ηλεκτρόνια γίνεται με μεγαλύτερη πιθανότητα σε σημεία με μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρονίων. Δηλαδή η απορρόφηση ακτινών γ στο γυαλί, είναι μεγαλύτερη από τα βαριά άρα και πολυηλεκτρονικά άτομα. Φυσικά σε ένα μείγμα, όπως το παραπάνω γυαλί όλα τα συστατικά είναι υπεύθυνα. Επίσης ρόλο Θα παίξει και η περιεκτικότητα κάθε συστατικού. Είναι γνωστό ότι τέτοιες θερμικά ενεργοποιημένες διαδικασίες μπορεί να περιγράψει η σχέση του Arrhenius, όπως και γενικά κάθε μετάπτωση συστήματος από μια κατάσταση ισορροπίας (π.χ. γυαλί με κέντρα χρώματος) σε μια νέα κατάσταση ισορροπίας (γυαλί χωρίς κέντρα χρώματος) και αναφέρεται σε χρόνο που χρειάζεται για να συμβεί κάτι τέτοιο. 3. Σχέση του Arrhenius Η σχέση Arrhenius όσον αφορά το χρόνο αποκατάστασης μιας φυσικής διαδικασίας εμφανίζεται συνήθως στην βιβλιογραφία με τη γενική μορφή: (1) τα σύμβολα της (1) σημαίνουν: =χρόνος αποκατάστασης (sec) =προεκθετική σταθερά που διατηρεί μια σταθερή τιμή στην περιοχή θερμοκρασιών 0 0 Ε=ενέργεια ενεργοποίησης της μεταβολής k=σταθερά του ΒοΙtzmann Τ=Θερμοκρασία (Κ) T= θ ο +73 Όπως δείχνει η σχέση (1) Στην συγκεκριμένη εργαστηριακή άσκηση η σχέση (1) Θα χρησιμοποιηθεί στην εξής μορφή:

6 1 ό Aexp( Q / RT) () Όπου Α=η σταθερά για την συγκεκριμένη διαδικασία του πειράματος, R=η σταθερά των αερίων, Τ=η Θερμοκρασία (Κ) Q=η ενέργεια ενεργοποίησης της μεταβολής εκφρασμένη, όμως σε Joules/mole Πρόσφατες δημοσιεύσεις δείχνουν ότι η παραπάνω σχέση ισχύει όταν το σύστημα βρίσκεται κοντά στην κατάσταση ισορροπίας και όχι μακριά από αυτήν. 4. Περιγραφή πειραματικής διάταξης Όπως φαίνεται στο σχήμα η πειραματική διάταξη, (σχήμα 3) αποτελείται από: 1. τις συσκευές Σ 1 και Σ. τον κλίβανο με τη σχισμή τοποθέτησης γυαλιού 3. το τροφοδοτικό 1 VDC 4. το ρυθμιστή θερμοκρασίας και το θερμοστοιχείο 5. το ψηφιακό βολτόμετρο H συσκευή Σ 1 (πομπός φωτός) περιλαμβάνει δίοδο φωτοεκπομπής (LED), που εκπέμπει σχεδόν μονοχρωματικό φως σε λεπτή δέσμη. Η χρήση μονοχρωματικού φωτός επιβάλλεται για να είναι ανεξάρτητη η μέτρηση της απορρόφησης του φωτός από τη φασματική κατανομή τη~ απορρόφησης κάθε χρωματικού κέντρου. H συσκευή Σ (δέκτης φωτός) περιλαμβάνει μία φωτοδίοδο η οποία δέχεται το φως που εκπέμπει το LED από τη συσκευή 1 και παράγει φωτόρευμα, του οποίου η τιμή είναι ανάλογη της έντασης του φωτός. Στην έξοδο της συσκευής συνδέεται το ψηφιακό βολτόμετρο για την μέτρηση των μεταβολών της έντασης του φωτός καθώς το παρεμβαλόμενο γυαλί αποχρωματίζεται με την επίδραση της θερμοκραςίας.

7 Σχήμα 3. Σχηματική παράσταση πειραματικής διάταξης. Οι Κ 1 AL είναι ενδεικτικές λυχνίες. Η Κ 1 ανάβει όσο η θερμοκρασία αυξάνει ή ελαττώνεται και σβήνει όταν η θερμοκρασία σταθεροποιηθεί στην επιλεγείσα τιμή. Πλήκτρα : Είναι πλήκτρα αντίστοιχα για την αύξηση και την ελάττωση της θερμοκρασίας. SET: Πλήκτρο επιλογής της επιθυμητής θερμοκρασίας. Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας στην οποία θα γίνουν οι μετρήσεις χρησιμοποιείται για την αυτόματη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας στην οποία θα γίνουν οι μετρήσεις απορρόφησης συναρτήσει του χρόνου. Το σύστημα σταθεροποίησης της θερμοκρασίας λειτουργεί ως εξής: Πληκτρολογούμε τη επιθυμητή θερμοκρασία. Το σύστημα λαμβάνοντας και τη πληροφορία θερμοκρασίας που δίνει το θερμοστοιχείο, συγκρίνει τις δύο τάσεις και ανάλογα με τη διαφορά που υπολογίζει παρέχει θερμική ισχύ μέχρις ότου η θερμοκρασία που δείχνει το θερμοστοιχείο εξισωθεί με τη θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει για σταθεροποίηση. Το σύστημα σταθεροποίησης της θερμοκρασίας ενεργοποιείται πατώντας το πλήκτρο SET μετά από την επιλογή της επιθυμητής θερμοκρασίας.

8 Εκτέλεση της άσκησης 1. Προθερμαίνουμε το όργανο μετρήσεων (μιλιβολτόμετρο) για 3 (τρία) λεπτά χωρίς την θέρμανση. Διαλέγουμε γυαλιά της ιδίας διαφάνειας (ιδίου βαθμού αμαύρωσης), και επομένως της ίδιας ένδειξης του μιλιβολτομέτρου. Για να διαπιστώσουμε ότι όντως είναι ίδια, τα τοποθετούμε στη θήκη θέρμανσης, έχοντας όμως κλειστή την παροχή θερμότητας (ο φούρνος να είναι κλειστός). Για να είναι αντικειμενική η μέτρηση θα πρέπει η ένδειξη του οργάνου πριν την τοποθέτηση του γυαλιού, και μετά την αφαίρεσή του (μετά από τις μετρήσεις), να είναι ακριβώς η ίδια.. Τοποθετούμε κατ αρχήν το διαφανές γυαλί που υπάρχει στο εργαστήριο, εντός του συστήματος θέρμανσης, έχοντας πρωτύτερα καθαρίσει το γυαλί (με χαρτομάντηλο). Σημειώνουμε την ένδειξη V Ο,Φ, για το σύστημα με το διαφανές γυαλί. Η ένδειξη αυτή στη συνέχεια θα παραμείνει σταθερή, δηλαδή το λευκό γυαλί δεν θα το ξαναβάλουμε στον κλίβανο όταν αλλάξουμε τη θερμοκρασία. 3. Στη συνέχεια θέτουμε σε λειτουργία τον φούρνο, θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα θέρμανσης έχοντας επιλέξει θερμοκρασία σταθεροποίησης θ1=130 0 C. Η επιλογή της θερμοκρασίας σταθεροποίησης γίνεται από τα πλήκτρα που βρίσκονται δίπλα στην οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας του ρυθμιστή. Η θερμοκρασία, όπως παρατηρούμε, αρχίζει να ανεβαίνει και τελικά σταθεροποιείται ύστερα από κάποιες διακυμάνσεις στη τιμή θ=130 0 C. 4. Όταν η θερμοκρασία σταθεροποιηθεί στην επιλεχθείσα τιμή των C, τότε τοποθετούμε μέσα στο σύστημα θέρμανσης το ένα από τα μαυρισμένα γυαλιά, με ιδιαίτερη προσοχή για να μη σπάσει και χωρίς καθυστέρηση αρχίζουμε να μετρούμε την τάση V Φ συναρτήσει του χρόνου t, μέχρις ότου αυτή να σταθεροποιηθεί. Αφαιρούμε με προσοχή (με τη λαβίδα για να μη πάθουμε έγκαυμα στο χέρι) το πρώτο γυαλί που έχει αποχρωματισθεί. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και για τα δυο υπόλοιπα γυαλιά, επιλέγοντας θερμοκρασίες θ =140 0 C και θ 3 =150 0 C αντίστοιχα. (Προσοχή: όταν αλλάζετε γυαλί να κλείνετε τη τάση θέρμανσης). 5. Τις μετρήσεις τις καταχωρούμε σε πίνακα δύο εισόδων (τάση χρόνος), όπου οι χρόνοι στους οποίους θα λαμβάνονται οι μετρήσεις αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα μετρήσεων. Ο πίνακας αυτός θα δίδεται και στους φοιτητές σε ξεχωριστό χαρτί, ένα ανά ομάδα.

9 t (sec) V 6. Κατόπιν σε κοινό γράφημα κατασκευάζουμε τις καμπύλες f ( t), ως παρακάτω: V 0, V Φ / V 0,Φ Θ 3 = 150 o C Θ = 140 o C Θ 1 = 130 o C V Φ, V Φ,1 V 0 Δt i t (sec) 7. Υπολογίζουμε με τη βοήθεια των τριών καμπύλων του ως άνω διαγράμματος τους χρόνους Δt 1, Δt, Δt 3, που απαιτούνται ώστε η ένδειξη να πάει από μια αρχική τιμή V Φ,1, ίδια και για τα τρία δείγματα, σε μια τελική V Φ,, ίδια και για τα τρία δείγματα. Οι τρεις τιμές χρόνων Δt 1, Δt, Δt 3 έτσι όπως υπολογίσθηκαν δίνουν ένα μέτρο των ρυθμών αποκατάστασης των χρωματικών κέντρων για τρείς διαφορετικές θερμοκρασίες T 1, T, T 3, και πρέπει να επαληθεύουν τη σχέση Αrrhenius. 1 ( Q RT ) A* e.

10 Λογαριθμίζοντας τη σχέση Arrhenius καταλήγω στη 1 log log A ( Q 1 ),3R T Από τα τρία ζεύγη τιμών (Δt 1, T 1 ), (Δt, T), (Δt 3, T 3 ), κατασκευάζω το διάγραμμα log f ( ), T το οποίο ως γνωστόν παριστάνει μια ευθεία με κλίση Q και τεταγμένη επί την αρχή loga. Με,3R τη Μέθοδο Ελαχίστων Τετραγώνων υπολογίζουμε την κλίση, και από αυτή το Q. Επίσης υπολογίζουμε την τεταγμένη επί την αρχή, loga, και από αυτή τη σταθερά Α. Για την μετατροπή της Q από J σε mole Kcal και σε mole ev δίδεται ότι: atom 8,3143 J = 1,98717*10 mole -3 Kcal και 1 ev = 3,061 Kcal mole atom mole Ερωτήσεις Σχόλια 1. Αποδείξτε τη σχέση 1 log log A ( Q 1 ),3R T, ξεκινώντας από τη σχέση του Arrhenius.. Μετά τη θέρμανση του ακτινοβολημένου δείγματος, αυτό επανήλθε σε όλη του την έκταση (ομοιόμορφα) σε διαφάνεια; Εάν όχι γιατί;

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΩΝ ΣΕ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΡΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (WO 3 ) ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΙΟΣ 2005 Πρόλογος Η παρούσα διπλωματική εκπονήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές των Laser ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕΜ: 2643

Αρχές των Laser ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕΜ: 2643 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρχές των Laser ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΤΙΚΑΚΗΣ ΑΕΜ: 2643 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε.

Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. Άσκηση 6 Μελέτη φασμάτων Το φως ταξιδεύει γρηγορότερα από τον ήχο. Γι αυτό μερικοί άνθρωποι φαίνονται λαμπεροί μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η βαθμολογία φασματοσκοπίου και η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη

Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή εργασία Πειραματική μελέτη του πλάσματος που παράγεται από αλληλεπίδραση laser με γραφίτη Καστανά Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Σ. Κουρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER Α.Τ.E.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ LASER 1 Σπουδαστής : Καμπάνταης Παναγιώτης Εισηγητής : Γεωργίου Ευστράτιος Ηράκλειο, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου

Tα Laser και οι εφαρμογές τους. Σοφία Κόττου Tα Laser και οι εφαρμογές τους Σοφία Κόττου Μάιος 2009 Σκοπός της ανάπτυξης του θέματος είναι η συγκεντρωμένη παρουσίαση ιδιοτήτων και εφαρμογών της ακτινοβολίας Laser. Με την ταχύτατη εξέλιξη της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Ανακατασκευή Προβολικής Εικόνας Συστήματος γ-camera με Χρήση Ομογενών Κρυστάλλων Σπινθηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n).

Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προσομοιωτική μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς της ετεροεπαφής Μέταλλο/a-SiC:H/c-Si(n). Μάγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι T.E.T.Y. 124 Υπεύθυνη Σημειώσεων: Μαρία Βαμβακάκη Ηράκλειο Φεβρουάριος 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία:

ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου. Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Αικατερίνη Κ. Μαρκοπούλου-Αλμπάνη Επικ. Καθηγήτρια Φαρμ. Ανάλυσης ΕΡΓΑΣTΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3 ου- 4 ου εξαμήνου Ομάδα : Υποομάδα : Ημερομηνία: Ασκούμενοι Φοιτητές Ονοματεπώνυμο 1ος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 4 2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.1 Σύστημα χειρισμού χημικών ουσιών. 5 2.2 Σειρά χημικών ουσιών. 6 2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος

K4: Η Εξίσωση Schrödinger & ο Κβαντικός Μικρόκοσμος Σύγχρονη Φυσική Ι, Μέρος Δεύτερο Περιεχόμενα K0. Εισαγωγή Π1: Παράρτημα Οπτικής K1: Σωματιδιακή Φύση των ΗΜ Κυμάτων Π: Παράρτημα (Η Δυναμική Ενέργεια σε Σταθερό Ηλεκτρικό Πεδίο) K: Σωματιδιακή Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 1.1) ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ...1 1.2) Η ΑΜΟΡΦΗ ΟΜΗ...3 1.3) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΑΛΩ ΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ...8 1.4) ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...13 1.5) ΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: ΔΟΜΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣ 302

ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣ 302 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜIΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι ΦΥΣ 302 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Πειραματική Φυσική Ι - ΦΥΣ302 Αξιολόγηση: 40 % Τελική εξέταση. 60 % Αναφορές και προφορική εξέταση για κάθε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας Μελέτη ανασύνθεση: Χ. Πολάτογλου,. Ευαγγελινός Πρώτη προσαρμογή σε Η/Υ: Ι. Σαμαράς 157 ΨΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues

LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ LUXURY LED BICYCLE Brighten your beam and banish burnt-out bulb blues Εισηγητές: 1) Νικαλαϊδης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 5 Ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/2007 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π/04082 ΜΟΒΣΕΣΙΑΝ ΣΕΡΚΟ Π/04086 ΚΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ.

Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. 1 Συγγραφική ομάδα Ν. Αντωνίου, καθηγητής ΕΚΠΑ - Π. Δημητριάδης, Δρ. Φυσικής - Κ. Καμπούρης, Msc. Φυσικής - Κ. Παπαμιχάλης, Δρ. Φυσικής - Λ. Παπατσίμπα, Δρ. Φυσικής Επεξεργασία εικόνων Θεόφιλος Χατζητσοπάνης

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πείραμα Frank - Hertz

Το πείραμα Frank - Hertz Άσκηση 29 Το πείραμα Frank - Hertz 29.1. Σκοπός Στην άσκηση αυτή, μέσω του πειράματος Frank-Hertz θα πιστοποιηθεί η ύπαρξη διακριτών ενεργειακών σταθμών στο άτομο του Νέου. Θα παρατηρηθεί η διέγερση και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής

Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής Εργαστηριακός οδηγός Φυσικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 'ΙίνΛί' t&i 1 ε. «*$5. ' Λ, \ &>» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑ1ΩΝ I "Λυκείου Θετική & Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ «Καίσαρ. Αλεξόπουλος» http://physlab.phys.uoa.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ «Καίσαρ. Αλεξόπουλος» http://physlab.phys.uoa.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ «Καίσαρ. Αλεξόπουλος» http://physlab.phys.uoa.gr Εργαστήριο Φυσικής III Θερμοδυναμική, Κυματική, Οπτική «Επιστήμη είναι η πίστη στην άγνοια των ειδικών».

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων. Γραφικές παραστάσεις, κλίση καμπύλης, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων.

Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων. Γραφικές παραστάσεις, κλίση καμπύλης, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. ΘΕ Σφάλματα και στατιστική επεξεργασία πειραματικών μετρήσεων. Γραφικές παραστάσεις, κλίση καμπύλης, μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ή ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα