ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτημα XIV Kαν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτημα XIV Kαν."

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτημα XIV Kαν. (ΕΚ) 498/2007) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Ειδικές πληροφορίες για άξονες προτεραιότητας και μέτρα Σχέδιο προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας του ελληνικού στόλου Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υλοποίηση Αιτήματα πληρωμής Πληρωμές και κανόνας ν Προβλέψεις πληρωμών Ποιοτική Ανάλυση Συνοπτική ανάλυση των επιτευγμάτων Πρόοδος σε σχέση με τους αρχικούς στόχους Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Ενημέρωση για το Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών Περιγραφή εταιρικής σχέσης Ρυθμίσεις Παρακολούθησης Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Έκτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παρακολούθηση Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Σύστημα Παρακολούθησης Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Έλεγχοι Διενέργεια προληπτικών-διοικητικών ελέγχων

3 Διενέργεια Επιτόπιων ελέγχων (επιτόπιων επαληθεύσεων) Επάρκεια διαδρομής ελέγχου Αποτελέσματα ελέγχων - Συμπεράσματα Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Δυσκολίες που προέκυψαν Ανθρώπινο δυναμικό Έγκριση θεσμικού πλαισίου Διοικητικά θέματα Λοιπά προβλήματα Ετήσια Έκθεση Ελέγχου και Γνωμοδότηση της Αρχής Ελέγχου Συστάσεις της Επιτροπής μετά την ετήσια εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος Ετήσια συνάντηση - εξέταση της ετήσιας έκθεσης έτους Εφαρμογή συστάσεων στα πλαίσια της ετήσιας εξέτασης του προγράμματος Επιστροφή ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Σημαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου Αλλαγές στο πλαίσιο και στους γενικούς όρους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Επιτροπή Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Συμπληρωματικότητα κριτήρια διαχωρισμού μεταξύ των Ταμείων

4 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Κράτος μέλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ CCI: 2007GR14FPO001 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2007)6402/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2009)2454/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2012)9622/ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2014)6080/ Έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Έτος υποβολής στοιχείων: 2014 Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης Απόφαση αριθ. 1329/ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας , καλύπτει περιοχές εντός του στόχου σύγκλισης και εκτός αυτού. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρώ Ευρώ (ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ευρώ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ευρώ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρώ 1

5 2. ΣΥΝΟΨΗ Σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού 1198/2006, η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση έως την 30ην Ιουνίου κάθε έτους και για πρώτη φορά το έτος Η ετήσια έκθεση προετοιμάζεται από την Διαχειριστική Αρχή, εξετάζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ιδίου κανονισμού και στη συνέχεια υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης αναλύεται στο Παράρτημα XIV του Κανονισμού 498/2007. Οι εκθέσεις κρίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 67 του κανονισμού 1198/2006. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος όσον αφορά το αποδεκτό της έκθεσης εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει απόφαση όσον αφορά το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από την διαχειριστική αρχή εντός δύο μηνών. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η έκθεση θεωρείται αποδεκτή. Η εφαρμογή του προγράμματος κατά την διάρκεια του έτους 2014 συνοψίζεται στην έκδοση 357 αποφάσεων ένταξης 372 πράξεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης και στην πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης. Συνολικά από την έναρξη του Προγράμματος και μέχρι , συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) πιστώσεις ύψους ,41. Ποσό ύψους ,65 αντιστοιχεί στις περιοχές στόχου σύγκλισης και ποσό ύψους ,76 αντιστοιχεί στις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Ακολουθεί πίνακας με συνοπτικά στοιχεία εξέλιξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/12/2014 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ( ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Mέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση & εμπορία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Τεχνική Βοήθεια ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Δ. Δ. σε ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ** (Δ.Δ. σε ) Ποσοστό Απορρόφησης , , , ,95 72, , , , ,92 57, , , , ,42 54, , ,43* , ,72 20, , , , ,95 70,30 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,96 56,22 92,30% 85,28% 56,22% της Δημόσιας Δαπάνης της Δημόσιας Δαπάνης της Δημόσιας Δαπάνης *Το ποσό αντιστοιχεί στη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων και όχι στη δημόσια δαπάνη των συμβάσεων με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας συνολικού ύψους 51,8 εκατ. ευρώ. ** Οι πληρωμές αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους και περιλαμβάνεται: - ο ΦΠΑ που δεν είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, - οι προκαταβολές που έχουν δοθεί σε δικαιούχους αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στα αιτήματα πληρωμής προς την Ε.Ε., και - οι δαπάνες που αποσύρθηκαν από τη Δήλωση Δαπανών της , αλλά οι σχετικές αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης εκδόθηκαν τον Μάιο του

7 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1. Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και λαμβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, καθώς και τις τροποποιήσεις και ανακλήσεις μέρους αυτών, ήταν σε ισχύ εξακόσιες οκτώ (608) Αποφάσεις Ένταξης χιλίων πεντακοσίων ενενήντα επτά (1.597) πράξεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης ,34, ήτοι ποσοστό 92,3 % της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πληρωμές έφτασαν στα ,96 ήτοι ποσοστό 56,22% της Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Ειδικότερα για το έτος 2014 ( έως ), οι επιπλέον εντάξεις αφορούν τα Μέτρα 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», 2.3 «Μεταποίηση και εμπορία», 3.1 «Συλλογικές δράσεις», 3.3 «Αλιευτικοί Λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», 3.5 «Πιλοτικά σχέδια» και 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». Οι εντάξεις αφορούν σε τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) πράξεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ,73, και οι πληρωμές ανήλθαν σε ποσό ύψους ,76. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των Αποφάσεων ένταξης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος από μέχρι

8 ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ (από ) ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 1 1η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 286 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 2η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 500 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 179 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 4η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 13 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 5η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης ενός επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους 1 1 6η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 5 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 7η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 5 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 8η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 5 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 9η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 4 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , , , , , , , ,70 0, ,50 0, ,25 0,00 Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας , ,00 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΒ753 GRC22333 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΚ174 GRC1120 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ ΙΙ ΝΛ223 GRC31501 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους Ο ΝΙΚΟΣ ΝΚ579 GRC , , , , , , , ,00 5

9 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΚ299 GRC35245 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΝ117 GRC38502 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΝ21 GRC14335 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π ΝΝ326 GRC10826 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΝ1027 GRC14571 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΠ6009 GRC2733 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΑΡΑ ΛΚ617 GRC36120 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΖ49 GRC30627 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΝ58 GRC38628 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΠΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΠ07 GRC32842 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ζ ΝΚ30 GRC6629 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΣΚ19 GRC12297 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΛ411 GRC29750 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΛ159 GRC31464 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΣ25 GRC , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

10 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑ235 GRC38585 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΙΙΙ ΝΝ100 GRC32227 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΝΝ26 GRC14561 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ Κ ΝΠ4045 GRC499 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ ΣΛ41 GRC37609 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΑ ΛΚ160 GRC35748 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΛΛ2014 GRC31521 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΦΟΒΟΣ ΙΙ ΝΝ52 GRC32026 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΛ1148 GRC28145 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ ΝΚ1208 GRC29081 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΝΝ62 GRC14713 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΝΝ84 GRC14009 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΘ861 GRC22365 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΚ168 GRC36621 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ32 GRC , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7

11 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ ΝΝ81 GRC39817 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΓΥΡΩ ΝΣ716 GRC42545 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΛ42 GRC37610 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑ908 GRC7155 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΝ601 GRC38622 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΛ381 GRC123 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΟΥΣΑ ΝΠ4 GRC37524 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ ΝΧ268 GRC1346 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ ΝΜ48 GRC9909 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ ΛΕ931 GRC10867 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ ΝΣ347 GRC42689 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΛ08 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΛΙΝΑ, ΣΚ48 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΣΜ464 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ, ΛΛ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 0, , , ,50 0, , ,20 8

12 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΞΙΦΙΑΣ, ΛΚ4532 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΠ7169 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΙ ΝΙΚΟΛΑΣ, Ν.Ι.22 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Ν.Σ 85 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΝΝ284 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν.Θ. 126 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΝΒ1617 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΣΚ1747 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΙΩΡΓΟΣ-ΝΙΚΟΣ, ΝΙ184 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΠΟΥΡΙΝΙ, Ν.Ρ. 47 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν.Λ. 164 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ν.Π.02 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΤΙΝΟΣ Ν., Ν.Κ. 202 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΟΥΤΡΟ, Σ.Λ. 18 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ Ι, Λ.Ν , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 9

13 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΕΒΙΘΟΥ, Ν.Π. 36 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Ν. ΑΓ.Ν 57 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ, Ν.Ν 20 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΡΟΖΑΝΑ, ΣΑΠ18 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΒΛΑΣΣΙΟΣ, ΣΠ186 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΘ1997 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΑΣΟΣ, ΣΣΚ261 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΡ239 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΣΜ194 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΦΙΑ, ΝΝ108 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΩΜΑΣ, ΛΣΚ1293 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ, ΝΜ157 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΥΛΟΣ ΙΙ, ΛΝ281 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΝΚ573 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΙΡΗΝΗ, ΛΣΚ ,55 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 0, , , , , ,81 0, , ,00 10

14 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ, ΝΣ874 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΤΙΝΟΣ Ν., ΣΚ85 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΑ520 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΚΗΣ, ΝΣ63 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΞΙΟΣ, ΛΘ17475 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΦΙΑ, ΛΘ22208 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΙΡΟΚΟΣ, ΛΣΚ1843 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΝΑ, ΛΣΚ1918 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΣΚ2162 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΝΚ1536 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΜ1143 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΝ1169 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΛΑ1522 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΕΛΛΑ, ΛΘ12353 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ 2, ΛΘ , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 11

15 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ, ΛΘ11625 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΣΚ934 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΛΣΚ915 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ζ, Λ. Χίου 1826 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ, ΝΚ527 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΜ363 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΚΗΣ, ΛΣ118 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ν.Χ.132 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ, ΛΘ4799 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΙΡΗΝΗ, ΛΛ2167 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΤΥΧΙΑ, ΛΚ5734 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ, ΛΚ6455 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΕΚΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΛΠ6764 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΛΝ931 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠ ,60 0, , , , , ,00 0, ,60 0, , , , , ,53 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , ,74 12

16 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ν1049 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λ1564 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΠ117 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΠΑΤΣΑΝΑΚΙΑ, Λ363 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, Ν579 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ, Ν92 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΑΥΡΑΚΙ, Λ931 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ν40 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Ν1180 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΙΜΝΑΙΝΑ, Ν504 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Ν1224 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΟΥΙΣ, Λ544 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ, Ν280 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΑΧΝΑΣ, Σ55 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΠΥΡΟΣ, Ν , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,60 13

17 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ν618 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν10 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, Λ7149 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ, Λ02 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Λ.1145 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΙΟΓΕΝΗΣ, Ν921 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΦΗ, Λ861 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Λ976 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Λ7093 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΒΥΘΟΣ, Λ265 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ν32 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΑΥΡΟΣ, Ν379 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Ν373 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν403 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ, Τ , , , , , , , , ,60 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 14

18 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΛΥΚΗ, Λ1111 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ, Λ2985 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Λ617 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Λ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ, Λ358 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Λ2289 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Λ789 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΙΔΕΡΗ, Σ228 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙA, ΝΖ327 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΑΝΑΗ, Ν1699 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ, Ν364 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΡΟΝΟΣ, Ν901 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ν380 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΥΛΒΙΑ ΒΡΑΧΝΑ, Σ222 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ-ΘΕΜΙΣ, Σ , , , , , , ,57 0, , , ,00 0, , , , , ,59 0, , , , , , , , , , , , ,64 15

19 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ, Σ35 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σ40 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σ80 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΝΟΣ, Ν569 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΙ, Ν833 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους Π.Γ.ΨΑΡΡΟΣ, Ν27 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗΣ, Ν349 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σ95 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ν234 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, Ν.Πειραιά 7903 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΕΗΣ, Σ258 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ν349 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΡΑΤΟΣ, Ν.Π.ορτο Λάγο 27 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ, Ν805 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΥΛΑ, Λ , , , , ,52 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,14 0, ,20 0, , ,00 16

20 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΩΤΗΣ ΙΙ, Ν136 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ, Λ474 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΙΚΟΣ, Λ1400 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν442 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ν576 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ν163 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ν397 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Ν229 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΙ, Ν1288 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν821 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σ736 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΝΒ1517 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ι, Ν977 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΑΣ, Ν969 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Ν ,08 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,60 0, ,60 0, ,20 0, , ,00 17

21 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠ.ΓΙΑΝΝΟΣ, Ν992 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν1013 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Σ167 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Ν.Θ 1031 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ, Σ232 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΟΔΩΡΗΣ, Ν11 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Ν710 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ν784 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΠΥΡΟΣ, Ν51 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Ν01 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ν1239 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΜΑΛΙΑ, Ν271 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΑ, Λ1023 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΟΡΓΟΝΑ, Λ693 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν ,00 0, ,00 0, , , ,74 0, , , , , , , , , , , , , , , ,60 0, , , ,50 0, , ,00 18

22 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΙ, Ν812 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ν903 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΙ, Ν.908 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ Τ, Ν961 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ν957 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΑ, Λ1762 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΕΥΚΑΔΑ, Ν79 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΑΥΤΙΛΟΣ, Ν546 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2, Ν959 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ Κ, Ν374 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ Μ., Ν523 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ, Ν561 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ν530 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ, Ν9599 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ, Ν , , ,00 0, ,00 0, ,80 0, , , , , ,40 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,48 19

23 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΙV, Ν1228 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Γ., Ν257 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΑΣ Μ., Ν524 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λ1606 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν392 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν510 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ, Ν574 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙV, Ν1071 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Ν207 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν13 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ν338 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Ν239 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ν912 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑ Τ., Ν677 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΤΑΟΥΛΤΖΗΣ Γ, Ν , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,24 20

24 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΝΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ν1709 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ Α., Ν45 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΕΜΟΣ, Ν9 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗΣ, Ν526 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠ ΠΑΝΑΗΣ, Ν42 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, Ν521 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ν551 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΛΑΙΤΣΑ, Ν525 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ν209 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ II, Ν491 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΝΠ8002 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ, Σ.Σ.Κ ,14 0, , , , , , , ,00 0, , , ,46 0, ,04 0, ,33 0, , , , , , ,00 2 1, 3 Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Κοραή" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , , ,12 0, , ,12 21

25 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ανδρομάχη" της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ακρωτήρι Πούντα" της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΜΑΝΤΕ & ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Παρθένι" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας πάχυνσης μεσογειακών ειδών της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός μονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Μάκρυ Χάλκης" της ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Λαγονήσι" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΕΒΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών θέση "Ακρωτήρι Δενδρούλια" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) 2 1 Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, λόγω αναστολής συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στην εταιρεία ΜΑΡΚΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , ,05 0, ,32 0, , , ,00 0, , , ,91 0, , , , , ,00 0, , , , , ,33 0,00 22

26 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, λόγω αναστολής συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στην εταιρεία Όστρακα Θράκης Ο.Ε. 2 1 Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, λόγω αναστολής συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στην εταιρεία Αλεξανδρίδης Γεώργιος Εκσυγχρονισμός εκτατικών ιχθυοτροφείων Σχοινιάς και Κόμμα- κεντρική λιμνοθάλασσα 2 1 Μεσολογγίου του δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ "Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου εκτατικού ιχθυοτροφείου - κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου του δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ "ΤΑ ΡΕΜΠΑΚΙΑ" 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας μονάδας πάχυνσης πέστροφας - θέση "Μύλοι"του δικαιούχου ΠΕΚΑΜ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2 1 Ίδρυση Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού Πάρκου»- στην θέση «Αύλακας Παπαπυλίουτου δικαιούχου ΖΑΧΟΣ Α. - ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΟΕ (ΤΗΘΥΣ ΟΕ) 2 1 Ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής σπιρουλίνας - Θερμά Νιγρήταςτου δικαιούχου ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εκτατικών ιχθυοτροφείων - λιμνοθάλλασα Κ. Κλείσοβαςτου δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση Νήσος "Πλατειά"του δικαιούχου ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΕΠΕ Μεταβολής της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 2 1 θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "κάτω Ορλιάτου δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων υπάρχουσας μονάδας στη θέση «Γαλήνη» του δικαιούχου ΔΕΛΑΒΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Μαρμάρι"του δικαιούχου ΝΙΚΟΥ Μ.-ΜΑΛΛΙΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση "Όρμος Οξειά"του δικαιούχου ΣΑΩ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 1 Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Ακρωτήριο Νενούδα"του δικαιούχου ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ,00 0, ,67 0, , , , , ,31 0, ,25 0, ,31 0, ,48 0, , , , , , , , , ,38 0, , ,29 23

27 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Πάτροκλος"του δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση χασομέρι Όρμου Σαγιάδαςτου δικαιούχου ΜΠΛΕ ΔΕΛΦΙΝΙ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Νήσος Οβριός"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας 2 1 πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Νήσος Άγιος Πέτρος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "ΚΑΜΗΛΑΥΚΑ"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Β. & Λ. ΜΕΡΑΝΤΖΗ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Κρασοπαναγιά"του δικαιούχου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 2 1 θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση "Ν.Α. Ακρωτηρίου Τραχήλι"του δικαιούχου ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενης χερσαίας μονάδας 2 1 πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - Νέα Καρβάλητου δικαιούχου ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Διαπόρι"του δικαιούχου ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Ορθολίθι"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Σκαφιδάκι"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΩΓΩΝΙΤΣΑ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Όρμος Χαλκιάς & Κούραμος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Δαφνιάς"του δικαιούχου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση "Μεγάλη Βαλή"του δικαιούχου ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΕΠΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,95 0, ,30 0, , , ,52 0, ,39 0, , , ,66 0, , , ,94 0, , , , , ,63 0, , ,85 24

28 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας μονάδας πάχυνσης πέστροφας - θέση "Παλιάρα"του δικαιούχου ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Βερίνα"του δικαιούχου PLAGTON AE 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Μαυρή"του δικαιούχου ΜΑΥΡΗ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης ευρύαλων ψαριών - θέση "Κακόβραχος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Δυτικά Ακρ. Τραχήλι"του δικαιούχου ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Άγιος Νικόλαος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Όρμος Λασκάρα"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΕ Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη 2 1 θέση "Αγριλιά"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (πρώην INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ) 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Όρμος Κόκκινο Χώμα"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Ν. ΜΑΡΚΕΛΟΥ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Προβάτι"του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Μεταβολής της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση "Όρμος Βαθύ"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Όρμος Σελόντα"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Όρμος Βουρλιά"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σπιρουλίνας - θέση «Γεωργούλας»του δικαιούχου ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ 2 1 Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Άμπελος"του δικαιούχου ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,88 0, , , , , ,94 0, ,49 0, , , ,32 0, ,58 0, , , , , ,57 0, ,91 0, ,83 0, , ,08 25

29 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 2 1 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Κακόβραχος" του δικαιούχου NEW FISH ΕΠΕ(ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΕΛΛΑ ΙΧΘΥΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ) Μετεγκατάσταση, αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός μονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Νήσος Αγίου Στεφάνου Χίου" του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ ΑΕ 2 1 Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Κολόνα Άγγλου" του δικαιούχου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Γαβάθι"του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός Ιχθυογεννητικού Σταθμού τσιπούρας,λαβρακιού και νέων ειδών, θέση "Παλιόβαρκα"του δικαιούχου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 2 1 τσιπούρας - λαβρακίου - θέση "Όρμος Λημνιώνας"του δικαιούχου ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΕΠΕ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός και Αύξηση Δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Παλιόλογγος" του δικαιούχου ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Ποντικός" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Πεταλάς" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση 2 1 «Νήσος Πεταλάς» του δικαιούχου ΣΑΩ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση " Όρμος Μόλου" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας 2 1 πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση «Παλαιόπυργος» του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Ροδόσι" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Όρμος Λαδικού" του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΑΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,00 0, , , , , , , , , ,95 0, , , , , ,74 0, , , , , , , ,24 0,00 26

30 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Βάτος"του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 2 Εξοπλισμός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων Δήμου Πρεσπών 2 2 Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΑΜΑΣ Ε 3265 ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΝΔΡΕΑΣ» ΑΜΑΣ ΕΛΟ 238 Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΝΙΝΑ» ΑΜΑΣ Ε 3262 Βελτίωση αλιευτικών - αγροτουριστικών λιμναίων υποδομών Βόλβης ,68 789, , , ,00 0, Εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ 2 3 Ελαφριάς μορφής μεταποίηση και τυποποίηση επί του αλιευτικού σκάφους "ΑΝΑΣΤΑΣΗ" της ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτωντης SEA WORD ΑΕΒΕ 2 3 Ίδρσυη μονάδας συσκευασίας νωπών αλιευμάτων της ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ 2 3 Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και καπνιστών ψαριών της ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Επέκταση και εκσυγχρονισμός της επιχείρησης μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων της ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΚΤΑΠΟΥΣ ΛΗΜΝΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησης αλιευμάτων της ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 2 3 Κτηριακή και Μηχανολογική επέκταση βιοτεχνίας οστρακοειδών της ΛΟΣΙΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 2 3 Ίδρυση και κατασκευή εγκατάστασης εμπορίας προϊόντων αλιείας της ΑΘAΝΑΣΙΟΥ Χ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΟΕ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 27

31 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ν. & ΥΙΟΙ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων εμπορίας, αγοράς μεταφορικού μέσου και λοιπού εξοπλισμού της ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός της επιχείρησης μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων της ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ 2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας - συσκευασίας και αποθήκευσης βρώσιμων αλιευμάτων της 2 3 ΛΥΡΑΣ Γ. - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΩΝ "ΣΕΛΕΚΤ ΦΙΣ Α.Ε." 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων της ΒΙΑΛΚΟ ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός, επέκταση δραστηριότητας και αύξηση δυναμικότητας κέντρου αποστολής οστράκων της "ΠΟΣΕΙΔΟΝ"-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας κονσερβοποιημένων ιχθυηρών της ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ 2 3 Επέκταση μοναδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων και αλιευμάτων της ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Ίδρυση και επέκταση εγκαταστάσεων μεταποίησης προϊόντων - αλιευμάτων της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας τυποποίησης & επεξεργασίας αλιευμάτων - ψυκτικοί θάλαμοι της ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας προϊόντων αλιείας της ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ 2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΣΙΟΥΤΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΠΕ 2 3 Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης Σπιρουλίνας της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΕΠΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , ,11 0, , , , , , , , , ,69 0, , , ,26 0, , , , , , , ,50 0,00 28

32 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ Ι. & Σ. ΛΑΝΑΡΑ ΑΒΕΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησης προϊόντων αλιείαςτης ΛΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Ίδρυση / Κατασκευή κέντρου αποστολής και εξυγίανσης οστράκων της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΡΜΟΥΣΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "FRUTTI DI MARE" ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,08 0, , , Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων βιομηχανίας μεταποίησης ιχθύων της FISH FILLET HELLAS , , Εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίου - παρασκευαστηρίου της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ 2 3 Επέκταση ψυκτικών θαλάμων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων εμπορίας κατεψυγμένων προϊόντων αλιείας της ΚΥΡΙΑΖΗΣ Χ. ΑΒΕΕ - "ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ" 2 3 Δημιουργία μεταποιητικής και τυποποιητικής μονάδας αυγοτάραχου και αυγοτάραχου Π.Ο.Π. Μεσολογγίου της ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2 3 Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός με αύξηση δυναμικότητας εγκαταστάσεων εμπορίας αλιευμάτωντης ΑΛΙΟΣ ΑΕ Εκσυγχρονισμός και επέκταση κτηρικαών εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασία και 2 3 εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 3 Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας και συντήρησης ψαριώντης ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ 2 3 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων αλιείαςτης ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας και εμπορίας ιχθυηρών και οστρακοειδών της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ 2 3 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης μεταποίησης για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας και δημιουργία νέου προϊόντοςτης ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΕΕ , , ,53 0, ,80 0, ,65 0, , , ,00 0, ,21 0, ,00 0, ,04 0, , , Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησηςτης ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ,58

33 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 3 Εκσυχγρονισμός εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας κατεψυγμένων προϊόντων αλιείας της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ Βελτίωση υποδομής και διαπίστευση του Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών - Εθνικού 3 1 Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Δίθυρων Μαλακίων Ελλάδας & Κύπρου, του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Θεσσαλονίκης, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εκσυγχρονισμός, εξοπλισμός και πιστοποίηση του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας 3 1 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευμάτων 3 1 Εκσυγχρονισμός Εργαστηρίου Διατροφής, Ποιότητας και Ιχθυοπαθολογίας του Ινστιτούτου Υδατοκαλ-λιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 3 1 Εντοπισμός, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την ελληνική επικράτεια 3 2 Επιστημονική παρακολούθηση των υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιερισσού, Καλύμνου και Πρέβεζας ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας Αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας (Α' φάση κατασκευή προσήνεμου μώλου) Κρηπίδωση μώλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου ** Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιμένων Ν. Ηρακλείου Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων, ψυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων παραγωγής πάγου , , , , , , , , , , , , , , , ,00 30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτηµα XIV Kαν. (ΕΚ) 498/2007) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ο αλιευτικός τοµέας στην Περιφέρεια Αττικής, είναι σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής. Συνεισφέρει στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων

για τα έτη 1995 έως και 1998...24 Πίνακας ΣΤ. Ποσότητες και αξίες των εισαγωγών, εξαγωγών και διακινουµένων αλιευτικών προϊόντων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 2 Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ' ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ' ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ' ΚΠΣ 232 3. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ «ΕΤΑΙΡΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ενόψει του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΙ_ 6 ΕΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΑΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΓΡ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφασης 2015 ΣΕ 086800003. Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Απόφασης 2015 ΣΕ 086800003. Απόφασης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ε. ΜΠΙΖΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία : 10. 07. 2014 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 699 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.3.2 Πληροφορίες : Σακελλαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ.. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣH Αθήνα, 06. 03. 2015 Ταχ. Διεύθυνση : Μιχαλακοπούλου 103 Αριθμ. Πρωτ. : 396 115 27, Αθήνα Κωδικός πρόσκλησης: 2.1.3 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΘΑ CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ημερομηνία απόφασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 5-1-2015 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Αθήνα, 30 / 12 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 10245

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας 2007-2013 Μάιος 2009 (2 η Έκδοση) 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ETANAM A.E.OTA ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 (Ε.Π.ΑΛ) ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο. (υποβληθείσα από την Επιτροπή) {SEC(2004) 965}

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο. (υποβληθείσα από την Επιτροπή) {SEC(2004) 965} EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 497 τελικό 2004/0169 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταµείο (υποβληθείσα από την Επιτροπή) {SEC(2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 2007 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ" 2007 2013 http://www.makedonia-thrace.gr Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15925/06/Β/87/12 Θεση Ανεμοκάμπι, ΤΚ 330 52 Γαλαξιδι Φωκίδας Τηλ: 2265041840, Fax: 2265041197 ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ,

Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ. Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.), με την ιδιότητα της ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. AΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ: ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. (Κ.Α.Ε.Κ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε). Ημερομηνία 13/ 06 /2014 Α.Π.: 23 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007 2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007 2013 Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης Έτους 2012 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα