ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτημα XIV Kαν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτημα XIV Kαν."

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτημα XIV Kαν. (ΕΚ) 498/2007) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Ειδικές πληροφορίες για άξονες προτεραιότητας και μέτρα Σχέδιο προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας του ελληνικού στόλου Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υλοποίηση Αιτήματα πληρωμής Πληρωμές και κανόνας ν Προβλέψεις πληρωμών Ποιοτική Ανάλυση Συνοπτική ανάλυση των επιτευγμάτων Πρόοδος σε σχέση με τους αρχικούς στόχους Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Ενημέρωση για το Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών Περιγραφή εταιρικής σχέσης Ρυθμίσεις Παρακολούθησης Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Έκτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παρακολούθηση Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Σύστημα Παρακολούθησης Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Έλεγχοι Διενέργεια προληπτικών-διοικητικών ελέγχων

3 Διενέργεια Επιτόπιων ελέγχων (επιτόπιων επαληθεύσεων) Επάρκεια διαδρομής ελέγχου Αποτελέσματα ελέγχων - Συμπεράσματα Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Δυσκολίες που προέκυψαν Ανθρώπινο δυναμικό Έγκριση θεσμικού πλαισίου Διοικητικά θέματα Λοιπά προβλήματα Ετήσια Έκθεση Ελέγχου και Γνωμοδότηση της Αρχής Ελέγχου Συστάσεις της Επιτροπής μετά την ετήσια εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος Ετήσια συνάντηση - εξέταση της ετήσιας έκθεσης έτους Εφαρμογή συστάσεων στα πλαίσια της ετήσιας εξέτασης του προγράμματος Επιστροφή ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Σημαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου Αλλαγές στο πλαίσιο και στους γενικούς όρους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Επιτροπή Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Συμπληρωματικότητα κριτήρια διαχωρισμού μεταξύ των Ταμείων

4 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Κράτος μέλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ CCI: 2007GR14FPO001 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2007)6402/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2009)2454/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2012)9622/ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2014)6080/ Έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Έτος υποβολής στοιχείων: 2014 Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης Απόφαση αριθ. 1329/ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας , καλύπτει περιοχές εντός του στόχου σύγκλισης και εκτός αυτού. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρώ Ευρώ (ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ευρώ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ευρώ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρώ 1

5 2. ΣΥΝΟΨΗ Σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού 1198/2006, η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση έως την 30ην Ιουνίου κάθε έτους και για πρώτη φορά το έτος Η ετήσια έκθεση προετοιμάζεται από την Διαχειριστική Αρχή, εξετάζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ιδίου κανονισμού και στη συνέχεια υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης αναλύεται στο Παράρτημα XIV του Κανονισμού 498/2007. Οι εκθέσεις κρίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 67 του κανονισμού 1198/2006. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος όσον αφορά το αποδεκτό της έκθεσης εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει απόφαση όσον αφορά το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από την διαχειριστική αρχή εντός δύο μηνών. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η έκθεση θεωρείται αποδεκτή. Η εφαρμογή του προγράμματος κατά την διάρκεια του έτους 2014 συνοψίζεται στην έκδοση 357 αποφάσεων ένταξης 372 πράξεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης και στην πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης. Συνολικά από την έναρξη του Προγράμματος και μέχρι , συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) πιστώσεις ύψους ,41. Ποσό ύψους ,65 αντιστοιχεί στις περιοχές στόχου σύγκλισης και ποσό ύψους ,76 αντιστοιχεί στις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Ακολουθεί πίνακας με συνοπτικά στοιχεία εξέλιξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/12/2014 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ( ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Mέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση & εμπορία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Τεχνική Βοήθεια ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Δ. Δ. σε ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ** (Δ.Δ. σε ) Ποσοστό Απορρόφησης , , , ,95 72, , , , ,92 57, , , , ,42 54, , ,43* , ,72 20, , , , ,95 70,30 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,96 56,22 92,30% 85,28% 56,22% της Δημόσιας Δαπάνης της Δημόσιας Δαπάνης της Δημόσιας Δαπάνης *Το ποσό αντιστοιχεί στη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων και όχι στη δημόσια δαπάνη των συμβάσεων με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας συνολικού ύψους 51,8 εκατ. ευρώ. ** Οι πληρωμές αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους και περιλαμβάνεται: - ο ΦΠΑ που δεν είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, - οι προκαταβολές που έχουν δοθεί σε δικαιούχους αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στα αιτήματα πληρωμής προς την Ε.Ε., και - οι δαπάνες που αποσύρθηκαν από τη Δήλωση Δαπανών της , αλλά οι σχετικές αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης εκδόθηκαν τον Μάιο του

7 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1. Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και λαμβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, καθώς και τις τροποποιήσεις και ανακλήσεις μέρους αυτών, ήταν σε ισχύ εξακόσιες οκτώ (608) Αποφάσεις Ένταξης χιλίων πεντακοσίων ενενήντα επτά (1.597) πράξεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης ,34, ήτοι ποσοστό 92,3 % της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πληρωμές έφτασαν στα ,96 ήτοι ποσοστό 56,22% της Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Ειδικότερα για το έτος 2014 ( έως ), οι επιπλέον εντάξεις αφορούν τα Μέτρα 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», 2.3 «Μεταποίηση και εμπορία», 3.1 «Συλλογικές δράσεις», 3.3 «Αλιευτικοί Λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», 3.5 «Πιλοτικά σχέδια» και 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». Οι εντάξεις αφορούν σε τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) πράξεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ,73, και οι πληρωμές ανήλθαν σε ποσό ύψους ,76. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των Αποφάσεων ένταξης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος από μέχρι

8 ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ (από ) ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 1 1η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 286 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 2η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 500 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 179 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 4η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 13 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 5η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης ενός επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους 1 1 6η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 5 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 7η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 5 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 8η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 5 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 9η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 4 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , , , , , , , ,70 0, ,50 0, ,25 0,00 Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας , ,00 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΒ753 GRC22333 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΚ174 GRC1120 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ ΙΙ ΝΛ223 GRC31501 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους Ο ΝΙΚΟΣ ΝΚ579 GRC , , , , , , , ,00 5

9 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΚ299 GRC35245 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΝ117 GRC38502 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΝ21 GRC14335 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π ΝΝ326 GRC10826 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΝ1027 GRC14571 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΠ6009 GRC2733 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΑΡΑ ΛΚ617 GRC36120 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΖ49 GRC30627 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΝ58 GRC38628 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΠΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΠ07 GRC32842 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ζ ΝΚ30 GRC6629 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΣΚ19 GRC12297 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΛ411 GRC29750 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΛ159 GRC31464 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΣ25 GRC , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

10 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑ235 GRC38585 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΙΙΙ ΝΝ100 GRC32227 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΝΝ26 GRC14561 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ Κ ΝΠ4045 GRC499 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ ΣΛ41 GRC37609 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΑ ΛΚ160 GRC35748 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΛΛ2014 GRC31521 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΦΟΒΟΣ ΙΙ ΝΝ52 GRC32026 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΛ1148 GRC28145 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ ΝΚ1208 GRC29081 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΝΝ62 GRC14713 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΝΝ84 GRC14009 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΘ861 GRC22365 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΚ168 GRC36621 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ32 GRC , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7

11 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ ΝΝ81 GRC39817 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΓΥΡΩ ΝΣ716 GRC42545 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΛ42 GRC37610 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑ908 GRC7155 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΝ601 GRC38622 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΛ381 GRC123 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΟΥΣΑ ΝΠ4 GRC37524 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ ΝΧ268 GRC1346 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ ΝΜ48 GRC9909 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ ΛΕ931 GRC10867 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ ΝΣ347 GRC42689 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΛ08 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΛΙΝΑ, ΣΚ48 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΣΜ464 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ, ΛΛ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 0, , , ,50 0, , ,20 8

12 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΞΙΦΙΑΣ, ΛΚ4532 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΠ7169 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΙ ΝΙΚΟΛΑΣ, Ν.Ι.22 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Ν.Σ 85 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΝΝ284 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν.Θ. 126 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΝΒ1617 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΣΚ1747 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΙΩΡΓΟΣ-ΝΙΚΟΣ, ΝΙ184 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΠΟΥΡΙΝΙ, Ν.Ρ. 47 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν.Λ. 164 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ν.Π.02 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΤΙΝΟΣ Ν., Ν.Κ. 202 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΟΥΤΡΟ, Σ.Λ. 18 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ Ι, Λ.Ν , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 9

13 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΕΒΙΘΟΥ, Ν.Π. 36 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Ν. ΑΓ.Ν 57 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ, Ν.Ν 20 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΡΟΖΑΝΑ, ΣΑΠ18 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΒΛΑΣΣΙΟΣ, ΣΠ186 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΘ1997 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΑΣΟΣ, ΣΣΚ261 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΡ239 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΣΜ194 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΦΙΑ, ΝΝ108 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΩΜΑΣ, ΛΣΚ1293 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ, ΝΜ157 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΥΛΟΣ ΙΙ, ΛΝ281 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΝΚ573 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΙΡΗΝΗ, ΛΣΚ ,55 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 0, , , , , ,81 0, , ,00 10

14 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ, ΝΣ874 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΤΙΝΟΣ Ν., ΣΚ85 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΑ520 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΚΗΣ, ΝΣ63 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΞΙΟΣ, ΛΘ17475 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΦΙΑ, ΛΘ22208 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΙΡΟΚΟΣ, ΛΣΚ1843 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΝΑ, ΛΣΚ1918 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΣΚ2162 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΝΚ1536 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΜ1143 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΝ1169 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΛΑ1522 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΕΛΛΑ, ΛΘ12353 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ 2, ΛΘ , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 11

15 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ, ΛΘ11625 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΣΚ934 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΛΣΚ915 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ζ, Λ. Χίου 1826 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ, ΝΚ527 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΜ363 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΚΗΣ, ΛΣ118 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ν.Χ.132 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ, ΛΘ4799 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΙΡΗΝΗ, ΛΛ2167 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΤΥΧΙΑ, ΛΚ5734 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ, ΛΚ6455 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΕΚΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΛΠ6764 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΛΝ931 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠ ,60 0, , , , , ,00 0, ,60 0, , , , , ,53 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , ,74 12

16 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ν1049 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λ1564 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΠ117 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΠΑΤΣΑΝΑΚΙΑ, Λ363 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, Ν579 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ, Ν92 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΑΥΡΑΚΙ, Λ931 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ν40 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Ν1180 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΙΜΝΑΙΝΑ, Ν504 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Ν1224 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΟΥΙΣ, Λ544 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ, Ν280 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΑΧΝΑΣ, Σ55 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΠΥΡΟΣ, Ν , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,60 13

17 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ν618 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν10 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, Λ7149 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ, Λ02 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Λ.1145 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΙΟΓΕΝΗΣ, Ν921 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΦΗ, Λ861 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Λ976 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Λ7093 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΒΥΘΟΣ, Λ265 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ν32 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΑΥΡΟΣ, Ν379 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Ν373 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν403 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ, Τ , , , , , , , , ,60 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 14

18 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΛΥΚΗ, Λ1111 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ, Λ2985 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Λ617 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Λ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ, Λ358 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Λ2289 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Λ789 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΙΔΕΡΗ, Σ228 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙA, ΝΖ327 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΑΝΑΗ, Ν1699 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ, Ν364 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΡΟΝΟΣ, Ν901 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ν380 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΥΛΒΙΑ ΒΡΑΧΝΑ, Σ222 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ-ΘΕΜΙΣ, Σ , , , , , , ,57 0, , , ,00 0, , , , , ,59 0, , , , , , , , , , , , ,64 15

19 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ, Σ35 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σ40 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σ80 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΝΟΣ, Ν569 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΙ, Ν833 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους Π.Γ.ΨΑΡΡΟΣ, Ν27 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗΣ, Ν349 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σ95 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ν234 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, Ν.Πειραιά 7903 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΕΗΣ, Σ258 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ν349 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΡΑΤΟΣ, Ν.Π.ορτο Λάγο 27 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ, Ν805 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΥΛΑ, Λ , , , , ,52 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,14 0, ,20 0, , ,00 16

20 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΩΤΗΣ ΙΙ, Ν136 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ, Λ474 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΙΚΟΣ, Λ1400 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν442 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ν576 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ν163 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ν397 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Ν229 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΙ, Ν1288 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν821 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σ736 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΝΒ1517 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ι, Ν977 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΑΣ, Ν969 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Ν ,08 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,60 0, ,60 0, ,20 0, , ,00 17

21 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠ.ΓΙΑΝΝΟΣ, Ν992 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν1013 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Σ167 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Ν.Θ 1031 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ, Σ232 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΟΔΩΡΗΣ, Ν11 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Ν710 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ν784 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΠΥΡΟΣ, Ν51 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Ν01 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ν1239 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΜΑΛΙΑ, Ν271 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΑ, Λ1023 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΟΡΓΟΝΑ, Λ693 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν ,00 0, ,00 0, , , ,74 0, , , , , , , , , , , , , , , ,60 0, , , ,50 0, , ,00 18

22 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΙ, Ν812 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ν903 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΙ, Ν.908 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ Τ, Ν961 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ν957 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΑ, Λ1762 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΕΥΚΑΔΑ, Ν79 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΑΥΤΙΛΟΣ, Ν546 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2, Ν959 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ Κ, Ν374 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ Μ., Ν523 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ, Ν561 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ν530 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ, Ν9599 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ, Ν , , ,00 0, ,00 0, ,80 0, , , , , ,40 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,48 19

23 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΙV, Ν1228 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Γ., Ν257 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΑΣ Μ., Ν524 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λ1606 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν392 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν510 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ, Ν574 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙV, Ν1071 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Ν207 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν13 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ν338 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Ν239 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ν912 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑ Τ., Ν677 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΤΑΟΥΛΤΖΗΣ Γ, Ν , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,24 20

24 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΝΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ν1709 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ Α., Ν45 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΕΜΟΣ, Ν9 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗΣ, Ν526 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠ ΠΑΝΑΗΣ, Ν42 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, Ν521 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ν551 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΛΑΙΤΣΑ, Ν525 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ν209 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ II, Ν491 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΝΠ8002 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ, Σ.Σ.Κ ,14 0, , , , , , , ,00 0, , , ,46 0, ,04 0, ,33 0, , , , , , ,00 2 1, 3 Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Κοραή" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , , ,12 0, , ,12 21

25 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ανδρομάχη" της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ακρωτήρι Πούντα" της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΜΑΝΤΕ & ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Παρθένι" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας πάχυνσης μεσογειακών ειδών της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός μονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Μάκρυ Χάλκης" της ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Λαγονήσι" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΕΒΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών θέση "Ακρωτήρι Δενδρούλια" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) 2 1 Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, λόγω αναστολής συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στην εταιρεία ΜΑΡΚΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , ,05 0, ,32 0, , , ,00 0, , , ,91 0, , , , , ,00 0, , , , , ,33 0,00 22

26 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, λόγω αναστολής συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στην εταιρεία Όστρακα Θράκης Ο.Ε. 2 1 Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, λόγω αναστολής συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στην εταιρεία Αλεξανδρίδης Γεώργιος Εκσυγχρονισμός εκτατικών ιχθυοτροφείων Σχοινιάς και Κόμμα- κεντρική λιμνοθάλασσα 2 1 Μεσολογγίου του δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ "Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου εκτατικού ιχθυοτροφείου - κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου του δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ "ΤΑ ΡΕΜΠΑΚΙΑ" 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας μονάδας πάχυνσης πέστροφας - θέση "Μύλοι"του δικαιούχου ΠΕΚΑΜ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2 1 Ίδρυση Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού Πάρκου»- στην θέση «Αύλακας Παπαπυλίουτου δικαιούχου ΖΑΧΟΣ Α. - ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΟΕ (ΤΗΘΥΣ ΟΕ) 2 1 Ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής σπιρουλίνας - Θερμά Νιγρήταςτου δικαιούχου ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εκτατικών ιχθυοτροφείων - λιμνοθάλλασα Κ. Κλείσοβαςτου δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση Νήσος "Πλατειά"του δικαιούχου ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΕΠΕ Μεταβολής της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 2 1 θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "κάτω Ορλιάτου δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων υπάρχουσας μονάδας στη θέση «Γαλήνη» του δικαιούχου ΔΕΛΑΒΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Μαρμάρι"του δικαιούχου ΝΙΚΟΥ Μ.-ΜΑΛΛΙΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση "Όρμος Οξειά"του δικαιούχου ΣΑΩ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 1 Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Ακρωτήριο Νενούδα"του δικαιούχου ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ,00 0, ,67 0, , , , , ,31 0, ,25 0, ,31 0, ,48 0, , , , , , , , , ,38 0, , ,29 23

27 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Πάτροκλος"του δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση χασομέρι Όρμου Σαγιάδαςτου δικαιούχου ΜΠΛΕ ΔΕΛΦΙΝΙ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Νήσος Οβριός"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας 2 1 πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Νήσος Άγιος Πέτρος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "ΚΑΜΗΛΑΥΚΑ"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Β. & Λ. ΜΕΡΑΝΤΖΗ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Κρασοπαναγιά"του δικαιούχου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 2 1 θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση "Ν.Α. Ακρωτηρίου Τραχήλι"του δικαιούχου ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενης χερσαίας μονάδας 2 1 πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - Νέα Καρβάλητου δικαιούχου ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Διαπόρι"του δικαιούχου ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Ορθολίθι"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Σκαφιδάκι"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΩΓΩΝΙΤΣΑ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Όρμος Χαλκιάς & Κούραμος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Δαφνιάς"του δικαιούχου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση "Μεγάλη Βαλή"του δικαιούχου ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΕΠΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,95 0, ,30 0, , , ,52 0, ,39 0, , , ,66 0, , , ,94 0, , , , , ,63 0, , ,85 24

28 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας μονάδας πάχυνσης πέστροφας - θέση "Παλιάρα"του δικαιούχου ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Βερίνα"του δικαιούχου PLAGTON AE 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Μαυρή"του δικαιούχου ΜΑΥΡΗ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης ευρύαλων ψαριών - θέση "Κακόβραχος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Δυτικά Ακρ. Τραχήλι"του δικαιούχου ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Άγιος Νικόλαος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Όρμος Λασκάρα"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΕ Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη 2 1 θέση "Αγριλιά"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (πρώην INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ) 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Όρμος Κόκκινο Χώμα"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Ν. ΜΑΡΚΕΛΟΥ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Προβάτι"του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Μεταβολής της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση "Όρμος Βαθύ"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Όρμος Σελόντα"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Όρμος Βουρλιά"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σπιρουλίνας - θέση «Γεωργούλας»του δικαιούχου ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ 2 1 Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Άμπελος"του δικαιούχου ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,88 0, , , , , ,94 0, ,49 0, , , ,32 0, ,58 0, , , , , ,57 0, ,91 0, ,83 0, , ,08 25

29 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 2 1 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Κακόβραχος" του δικαιούχου NEW FISH ΕΠΕ(ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΕΛΛΑ ΙΧΘΥΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ) Μετεγκατάσταση, αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός μονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Νήσος Αγίου Στεφάνου Χίου" του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ ΑΕ 2 1 Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Κολόνα Άγγλου" του δικαιούχου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Γαβάθι"του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός Ιχθυογεννητικού Σταθμού τσιπούρας,λαβρακιού και νέων ειδών, θέση "Παλιόβαρκα"του δικαιούχου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 2 1 τσιπούρας - λαβρακίου - θέση "Όρμος Λημνιώνας"του δικαιούχου ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΕΠΕ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός και Αύξηση Δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Παλιόλογγος" του δικαιούχου ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Ποντικός" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Πεταλάς" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση 2 1 «Νήσος Πεταλάς» του δικαιούχου ΣΑΩ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση " Όρμος Μόλου" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας 2 1 πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση «Παλαιόπυργος» του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Ροδόσι" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Όρμος Λαδικού" του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΑΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,00 0, , , , , , , , , ,95 0, , , , , ,74 0, , , , , , , ,24 0,00 26

30 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Βάτος"του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 2 Εξοπλισμός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων Δήμου Πρεσπών 2 2 Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΑΜΑΣ Ε 3265 ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΝΔΡΕΑΣ» ΑΜΑΣ ΕΛΟ 238 Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΝΙΝΑ» ΑΜΑΣ Ε 3262 Βελτίωση αλιευτικών - αγροτουριστικών λιμναίων υποδομών Βόλβης ,68 789, , , ,00 0, Εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ 2 3 Ελαφριάς μορφής μεταποίηση και τυποποίηση επί του αλιευτικού σκάφους "ΑΝΑΣΤΑΣΗ" της ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτωντης SEA WORD ΑΕΒΕ 2 3 Ίδρσυη μονάδας συσκευασίας νωπών αλιευμάτων της ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ 2 3 Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και καπνιστών ψαριών της ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Επέκταση και εκσυγχρονισμός της επιχείρησης μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων της ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΚΤΑΠΟΥΣ ΛΗΜΝΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησης αλιευμάτων της ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 2 3 Κτηριακή και Μηχανολογική επέκταση βιοτεχνίας οστρακοειδών της ΛΟΣΙΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 2 3 Ίδρυση και κατασκευή εγκατάστασης εμπορίας προϊόντων αλιείας της ΑΘAΝΑΣΙΟΥ Χ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΟΕ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 27

31 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ν. & ΥΙΟΙ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων εμπορίας, αγοράς μεταφορικού μέσου και λοιπού εξοπλισμού της ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός της επιχείρησης μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων της ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ 2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας - συσκευασίας και αποθήκευσης βρώσιμων αλιευμάτων της 2 3 ΛΥΡΑΣ Γ. - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΩΝ "ΣΕΛΕΚΤ ΦΙΣ Α.Ε." 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων της ΒΙΑΛΚΟ ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός, επέκταση δραστηριότητας και αύξηση δυναμικότητας κέντρου αποστολής οστράκων της "ΠΟΣΕΙΔΟΝ"-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας κονσερβοποιημένων ιχθυηρών της ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ 2 3 Επέκταση μοναδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων και αλιευμάτων της ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Ίδρυση και επέκταση εγκαταστάσεων μεταποίησης προϊόντων - αλιευμάτων της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας τυποποίησης & επεξεργασίας αλιευμάτων - ψυκτικοί θάλαμοι της ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας προϊόντων αλιείας της ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ 2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΣΙΟΥΤΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΠΕ 2 3 Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης Σπιρουλίνας της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΕΠΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , ,11 0, , , , , , , , , ,69 0, , , ,26 0, , , , , , , ,50 0,00 28

32 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ Ι. & Σ. ΛΑΝΑΡΑ ΑΒΕΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησης προϊόντων αλιείαςτης ΛΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Ίδρυση / Κατασκευή κέντρου αποστολής και εξυγίανσης οστράκων της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΡΜΟΥΣΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "FRUTTI DI MARE" ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,08 0, , , Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων βιομηχανίας μεταποίησης ιχθύων της FISH FILLET HELLAS , , Εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίου - παρασκευαστηρίου της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ 2 3 Επέκταση ψυκτικών θαλάμων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων εμπορίας κατεψυγμένων προϊόντων αλιείας της ΚΥΡΙΑΖΗΣ Χ. ΑΒΕΕ - "ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ" 2 3 Δημιουργία μεταποιητικής και τυποποιητικής μονάδας αυγοτάραχου και αυγοτάραχου Π.Ο.Π. Μεσολογγίου της ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2 3 Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός με αύξηση δυναμικότητας εγκαταστάσεων εμπορίας αλιευμάτωντης ΑΛΙΟΣ ΑΕ Εκσυγχρονισμός και επέκταση κτηρικαών εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασία και 2 3 εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 3 Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας και συντήρησης ψαριώντης ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ 2 3 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων αλιείαςτης ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας και εμπορίας ιχθυηρών και οστρακοειδών της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ 2 3 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης μεταποίησης για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας και δημιουργία νέου προϊόντοςτης ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΕΕ , , ,53 0, ,80 0, ,65 0, , , ,00 0, ,21 0, ,00 0, ,04 0, , , Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησηςτης ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ,58

33 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 3 Εκσυχγρονισμός εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας κατεψυγμένων προϊόντων αλιείας της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ Βελτίωση υποδομής και διαπίστευση του Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών - Εθνικού 3 1 Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Δίθυρων Μαλακίων Ελλάδας & Κύπρου, του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Θεσσαλονίκης, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εκσυγχρονισμός, εξοπλισμός και πιστοποίηση του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας 3 1 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευμάτων 3 1 Εκσυγχρονισμός Εργαστηρίου Διατροφής, Ποιότητας και Ιχθυοπαθολογίας του Ινστιτούτου Υδατοκαλ-λιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 3 1 Εντοπισμός, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την ελληνική επικράτεια 3 2 Επιστημονική παρακολούθηση των υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιερισσού, Καλύμνου και Πρέβεζας ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας Αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας (Α' φάση κατασκευή προσήνεμου μώλου) Κρηπίδωση μώλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου ** Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιμένων Ν. Ηρακλείου Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων, ψυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων παραγωγής πάγου , , , , , , , , , , , , , , , ,00 30

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτηµα XIV Kαν. (ΕΚ) 498/2007) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟ / ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ / Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1110 ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΑΜΑΣ ΧΡΗΣΗ Σ Σ ΧΕΡΑΚΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 9017 ΦΤΥΑΡΙ ΠΙΡΟΥΝΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Oι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη του τομέα των θαλασσοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αφενός εταιρίες καθετοποιημένες, οι οποίες ασχολούνται τόσο με

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2012 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ο αλιευτικός τοµέας στην Περιφέρεια Αττικής, είναι σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής. Συνεισφέρει στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/ 2004 (1η Περίοδος)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/ 2004 (1η Περίοδος) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/ 2004 (1η Περίοδος) A/A ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟ 1 MACOLIVE S.A ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 9.456.164,00 2 ΑΣΤΡΑΙΑ Α.Ε.Β.E ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 8.198.814,00 3 ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ Α.Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John T.E.I. Ηπείρου ΣΧΟΛΗ: (Ανεξάρτητο) ΤΜΗΜΑ: Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 18-3-2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΑΔΟΝΗΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2015-2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2015-2016 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2015-2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΙΘ ΤΡΙΤΗ ΑΙΘ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΙΘ ΠΕΜΠΤΗ ΑΙΘ ΠΑΡΑΣΚ ΑΙΘ 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Αρ. Πιστ/σης: 041080139

Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Αρ. Πιστ/σης: 041080139 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Τοπικού Προγράµµατος Α Πρόσκλησης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-Ο6Ο

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙ07Β-Ο6Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 Δήμοι και 5 Κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /12-07-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /12-07-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 16 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μαρούσι, 28 Μαΐου 2015 Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Α.Π.: 3055 ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ε.Π. Αλιείας 2007 2013. 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. e-mail: infoathens@noisisdev.gr. e-mail: info@noisisdev.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ε.Π. Αλιείας 2007 2013. 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. e-mail: infoathens@noisisdev.gr. e-mail: info@noisisdev. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» Ε.Π. Αλιείας 2007 2013 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ e-mail: infoathens@noisisdev.gr e-mail: info@noisisdev.gr e-mail: infokastoria@noisisdev.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη: 04/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.:οικ.13470/130 Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (8 ΟΣ ) ΤΣΕΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α Τ ε χ ν ι κ ώ ν Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν

Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α Τ ε χ ν ι κ ώ ν Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν Α/Α ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: 1 Πλήθος Προγραμμάτων που θα εγκριθούν: 1 ΝΟΜΟΣ: Αρτας ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 11 Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος ΤΙΤΛΟΣ: 11.01 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ: 383/1551 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤ/ΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ IEYΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : Καθ. Ρωσσίδη 11 Ταχ. Κώδικας : 540 08 Πληροφορίες : K. Παπαγεωργίου Τηλ. : 2313309464 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 04 / 12 09 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64

25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 25οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΝΑΞΟΣ - 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ 100 μ. 35-39 1. ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΒΑΣ 13 64 2. ΜΠΑΡΟΥΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΕΒΑΣ 14 23 3. ΒΟΖΕΝΤΣΟΥΚ ΡΟΥΣΛΑΝ ΝΑΞΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 47 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 18ης Ιουνίου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 18η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς»

ΑΔΑ: ΒΕΔΦΒ-ΓΓ2. Θέμα: Χορήγηση βεβαίωσης για άδεια «Παραγωγού Πωλητή λαϊκών αγορών» σε επαγγελματίες αλιείς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-03- 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 269/28399 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΑΠ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 98 Ο ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΠΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ΤΟ ΝΕΡΟ - Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.14/02-06-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 3. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ MONA Α Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα Πληροφορίες : ηµήτριος Χαλαυτής Τηλ. 2131501153

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 45 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER Ν. ΤΗΣ 14ης Μαϊου 2014 Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής σήμερα την 14η Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης

Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης Δρ. Μάνος Κουτράκης Πρόεδρος Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Αν. Μακεδονίας & Θράκης Τακτικός Ερευνητής -ΕΘΙΑΓΕ Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 12 Οδηγός Υπηρεσιών Υδατοκαλλιεργειών ΑΘΗΝΑ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 4 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 6 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ 8 5. Γ.Σ.Π. & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 10 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 3 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 25-04-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μοναστηρίου 12 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 14 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. ΔΜ/Φ.231.01/10241 ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & Ν.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΦΑΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 22 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. LEADER) Στη Λαμία σήμερα 08/05/0 και ώρα :00 μ.μ. και έπειτα από σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/04 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ) Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 ψηφίστηκε με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια, παρέχοντας κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ε.Φ.Δ.: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013. Θ Ε Μ Α «Διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το αριθμ. 2 ου /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικό συνεδριάσεως της ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Οικονομικής Επιτροπής. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. Απόφασης: 6 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 6/12-07-2011 Αριθμός Απόφασης 33/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 12 Ιουλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε

Διαβάστε περισσότερα

Είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει όχι μόνο να συνυπάρχουμε αλλά, κυρίως, να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε συνεχώς μαζί σας.

Είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει όχι μόνο να συνυπάρχουμε αλλά, κυρίως, να αναπτυσσόμαστε και να εξελισσόμαστε συνεχώς μαζί σας. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ 02 03 Συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την ίδρυση της Σελόντα. 30 χρόνια προσπάθειας και αγώνα. Σήμερα, είμαστε υπερήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει να είμαστε ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα