ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτημα XIV Kαν.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτημα XIV Kαν."

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2014 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτημα XIV Kαν. (ΕΚ) 498/2007) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Ειδικές πληροφορίες για άξονες προτεραιότητας και μέτρα Σχέδιο προσαρμογής της αλιευτικής προσπάθειας του ελληνικού στόλου Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υλοποίηση Αιτήματα πληρωμής Πληρωμές και κανόνας ν Προβλέψεις πληρωμών Ποιοτική Ανάλυση Συνοπτική ανάλυση των επιτευγμάτων Πρόοδος σε σχέση με τους αρχικούς στόχους Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Άξονας προτεραιότητας Ενημέρωση για το Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Προώθηση της ισότητας ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών Περιγραφή εταιρικής σχέσης Ρυθμίσεις Παρακολούθησης Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης Έκτη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης Παρακολούθηση Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Σύστημα Παρακολούθησης Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Έλεγχοι Διενέργεια προληπτικών-διοικητικών ελέγχων

3 Διενέργεια Επιτόπιων ελέγχων (επιτόπιων επαληθεύσεων) Επάρκεια διαδρομής ελέγχου Αποτελέσματα ελέγχων - Συμπεράσματα Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους Δυσκολίες που προέκυψαν Ανθρώπινο δυναμικό Έγκριση θεσμικού πλαισίου Διοικητικά θέματα Λοιπά προβλήματα Ετήσια Έκθεση Ελέγχου και Γνωμοδότηση της Αρχής Ελέγχου Συστάσεις της Επιτροπής μετά την ετήσια εξέταση του επιχειρησιακού προγράμματος Ετήσια συνάντηση - εξέταση της ετήσιας έκθεσης έτους Εφαρμογή συστάσεων στα πλαίσια της ετήσιας εξέτασης του προγράμματος Επιστροφή ή εκ νέου χρήση της συνδρομής Σημαντική τροποποίηση κατά την έννοια του άρθρου Αλλαγές στο πλαίσιο και στους γενικούς όρους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Επιτροπή Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Συμπληρωματικότητα κριτήρια διαχωρισμού μεταξύ των Ταμείων

4 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Κράτος μέλος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ CCI: 2007GR14FPO001 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2007)6402/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2009)2454/ η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2012)9622/ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ε(2014)6080/ Έκθεση υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Έτος υποβολής στοιχείων: 2014 Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης Απόφαση αριθ. 1329/ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας , καλύπτει περιοχές εντός του στόχου σύγκλισης και εκτός αυτού. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρώ Ευρώ (ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ευρώ ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ευρώ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ευρώ 1

5 2. ΣΥΝΟΨΗ Σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού 1198/2006, η Διαχειριστική Αρχή υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετήσια έκθεση έως την 30ην Ιουνίου κάθε έτους και για πρώτη φορά το έτος Η ετήσια έκθεση προετοιμάζεται από την Διαχειριστική Αρχή, εξετάζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ιδίου κανονισμού και στη συνέχεια υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης αναλύεται στο Παράρτημα XIV του Κανονισμού 498/2007. Οι εκθέσεις κρίνονται αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν περιέχουν όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 67 του κανονισμού 1198/2006. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος όσον αφορά το αποδεκτό της έκθεσης εντός δέκα πέντε εργάσιμων ημερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει απόφαση όσον αφορά το περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από την διαχειριστική αρχή εντός δύο μηνών. Εάν η Επιτροπή δεν απαντήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας η έκθεση θεωρείται αποδεκτή. Η εφαρμογή του προγράμματος κατά την διάρκεια του έτους 2014 συνοψίζεται στην έκδοση 357 αποφάσεων ένταξης 372 πράξεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης και στην πληρωμή ύψους δημόσιας δαπάνης. Συνολικά από την έναρξη του Προγράμματος και μέχρι , συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής, έχουν ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) πιστώσεις ύψους ,41. Ποσό ύψους ,65 αντιστοιχεί στις περιοχές στόχου σύγκλισης και ποσό ύψους ,76 αντιστοιχεί στις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης. Ακολουθεί πίνακας με συνοπτικά στοιχεία εξέλιξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ημερομηνία Ενημέρωσης: 31/12/2014 Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΞΟΝΑ ( ) ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Mέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : Υδατοκαλλιέργεια - αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση & εμπορία ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Τεχνική Βοήθεια ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (Δ. Δ. σε ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ** (Δ.Δ. σε ) Ποσοστό Απορρόφησης , , , ,95 72, , , , ,92 57, , , , ,42 54, , ,43* , ,72 20, , , , ,95 70,30 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,96 56,22 92,30% 85,28% 56,22% της Δημόσιας Δαπάνης της Δημόσιας Δαπάνης της Δημόσιας Δαπάνης *Το ποσό αντιστοιχεί στη δημόσια δαπάνη των ενταγμένων πράξεων και όχι στη δημόσια δαπάνη των συμβάσεων με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης Αλιείας συνολικού ύψους 51,8 εκατ. ευρώ. ** Οι πληρωμές αντιστοιχούν στη δημόσια δαπάνη που έχει καταβληθεί στους δικαιούχους και περιλαμβάνεται: - ο ΦΠΑ που δεν είναι επιλέξιμος για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, - οι προκαταβολές που έχουν δοθεί σε δικαιούχους αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στα αιτήματα πληρωμής προς την Ε.Ε., και - οι δαπάνες που αποσύρθηκαν από τη Δήλωση Δαπανών της , αλλά οι σχετικές αποφάσεις δημοσιονομικής διόρθωσης εκδόθηκαν τον Μάιο του

7 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1. Ενημέρωση ως προς τη φυσική πρόοδο των αξόνων προτεραιότητας Στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και λαμβάνοντας υπόψη τις εκδοθείσες από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος, Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων, καθώς και τις τροποποιήσεις και ανακλήσεις μέρους αυτών, ήταν σε ισχύ εξακόσιες οκτώ (608) Αποφάσεις Ένταξης χιλίων πεντακοσίων ενενήντα επτά (1.597) πράξεων, συνολικής δημόσιας δαπάνης ,34, ήτοι ποσοστό 92,3 % της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος, ενώ οι πληρωμές έφτασαν στα ,96 ήτοι ποσοστό 56,22% της Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας Ειδικότερα για το έτος 2014 ( έως ), οι επιπλέον εντάξεις αφορούν τα Μέτρα 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», 1.3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια», 2.2 «Αλιεία εσωτερικών υδάτων», 2.3 «Μεταποίηση και εμπορία», 3.1 «Συλλογικές δράσεις», 3.3 «Αλιευτικοί Λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια», 3.5 «Πιλοτικά σχέδια» και 4.1 «Ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών». Οι εντάξεις αφορούν σε τριακόσιες εβδομήντα δύο (372) πράξεις, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ,73, και οι πληρωμές ανήλθαν σε ποσό ύψους ,76. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία των Αποφάσεων ένταξης πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος από μέχρι

8 ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ (από ) ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 1 1 1η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 286 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 2η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 500 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 179 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 4η Απόφαση Ένταξης - Χρηματοδότησης Πράξεων διάλυσης 13 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 5η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης ενός επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους 1 1 6η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 5 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 7η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 5 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 8η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 5 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 1 1 9η Απόφαση Ένταξης Χρηματοδότησης Πράξης διάλυσης 4 επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , , , , , , , ,70 0, ,50 0, ,25 0,00 Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας , ,00 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΒ753 GRC22333 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΝΚ174 GRC1120 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ ΙΙ ΝΛ223 GRC31501 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους Ο ΝΙΚΟΣ ΝΚ579 GRC , , , , , , , ,00 5

9 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΚ299 GRC35245 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΝ117 GRC38502 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΝ21 GRC14335 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π ΝΝ326 GRC10826 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΝ1027 GRC14571 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΠ6009 GRC2733 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΑΡΑ ΛΚ617 GRC36120 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΖ49 GRC30627 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΝ58 GRC38628 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΠΙΚΟΝΙΚΟΣ ΣΠ07 GRC32842 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ζ ΝΚ30 GRC6629 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΣΚ19 GRC12297 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΛ411 GRC29750 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΛ159 GRC31464 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΣ25 GRC , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 6

10 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑ235 GRC38585 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΙΙΙ ΝΝ100 GRC32227 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΝΝ26 GRC14561 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ Κ ΝΠ4045 GRC499 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ ΣΛ41 GRC37609 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΑ ΛΚ160 GRC35748 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ ΛΛ2014 GRC31521 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΦΟΒΟΣ ΙΙ ΝΝ52 GRC32026 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΛ1148 GRC28145 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ ΝΚ1208 GRC29081 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ ΝΝ62 GRC14713 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΝΝ84 GRC14009 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΘ861 GRC22365 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΚ168 GRC36621 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ32 GRC , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 7

11 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΩΖΩΝ ΝΝ81 GRC39817 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΓΥΡΩ ΝΣ716 GRC42545 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΛ42 GRC37610 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑ908 GRC7155 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΟΔΩΡΗΣ ΛΝ601 GRC38622 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΛ381 GRC123 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΝΤΑΝΟΥΣΑ ΝΠ4 GRC37524 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΙ ΝΧ268 GRC1346 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ ΝΜ48 GRC9909 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ ΛΕ931 GRC10867 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ ΝΣ347 GRC42689 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΛΛ08 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΛΙΝΑ, ΣΚ48 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΣΜ464 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Σ, ΛΛ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 0, , , ,50 0, , ,20 8

12 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΞΙΦΙΑΣ, ΛΚ4532 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΠ7169 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΙ ΝΙΚΟΛΑΣ, Ν.Ι.22 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Ν.Σ 85 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΝΝ284 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν.Θ. 126 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΝΒ1617 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΣΚ1747 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΙΩΡΓΟΣ-ΝΙΚΟΣ, ΝΙ184 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΠΟΥΡΙΝΙ, Ν.Ρ. 47 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν.Λ. 164 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ν.Π.02 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΤΙΝΟΣ Ν., Ν.Κ. 202 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΟΥΤΡΟ, Σ.Λ. 18 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΡΑΜΟΥΝΤΑΝΑ Ι, Λ.Ν , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 9

13 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΛΕΒΙΘΟΥ, Ν.Π. 36 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Ν. ΑΓ.Ν 57 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ, Ν.Ν 20 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΡΟΖΑΝΑ, ΣΑΠ18 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΒΛΑΣΣΙΟΣ, ΣΠ186 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΘ1997 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΑΣΟΣ, ΣΣΚ261 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΡ239 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ, ΣΜ194 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΦΙΑ, ΝΝ108 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΩΜΑΣ, ΛΣΚ1293 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ, ΝΜ157 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΥΛΟΣ ΙΙ, ΛΝ281 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΝΚ573 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΙΡΗΝΗ, ΛΣΚ ,55 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 0, , , , , ,81 0, , ,00 10

14 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ, ΝΣ874 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΤΙΝΟΣ Ν., ΣΚ85 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΑ520 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΚΗΣ, ΝΣ63 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΞΙΟΣ, ΛΘ17475 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΦΙΑ, ΛΘ22208 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΙΡΟΚΟΣ, ΛΣΚ1843 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΝΑ, ΛΣΚ1918 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΣΚ2162 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΝΚ1536 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΤΥΧΙΑ, ΝΜ1143 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΛΝ1169 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΔΕΛΦΙΑ, ΛΑ1522 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΕΛΛΑ, ΛΘ12353 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ 2, ΛΘ , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 11

15 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ, ΛΘ11625 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΣΚ934 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΒΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΛΣΚ915 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ζ, Λ. Χίου 1826 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣ, ΝΚ527 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΜ363 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΚΗΣ, ΛΣ118 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ν.Χ.132 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΠΥΡΟΝΙΚΟΣ, ΛΘ4799 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΙΡΗΝΗ, ΛΛ2167 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΤΥΧΙΑ, ΛΚ5734 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ, ΛΚ6455 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΕΚΛΗ ΣΟΦΙΑ, ΛΠ6764 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΛΝ931 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠ ,60 0, , , , , ,00 0, ,60 0, , , , , ,53 0, , , ,00 0, , , , , , , , , , ,74 12

16 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ν1049 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λ1564 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΝΠ117 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΠΑΤΣΑΝΑΚΙΑ, Λ363 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ, Ν579 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΕΛΦΙΝΙ, Ν92 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΑΥΡΑΚΙ, Λ931 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Ν40 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Ν1180 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΙΜΝΑΙΝΑ, Ν504 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Ν1224 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΟΥΙΣ, Λ544 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ, Ν280 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΡΑΧΝΑΣ, Σ55 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΠΥΡΟΣ, Ν , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,60 13

17 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ν618 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν10 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ, Λ7149 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ, Λ02 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Λ.1145 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΙΟΓΕΝΗΣ, Ν921 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΦΗ, Λ861 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Λ976 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Λ7093 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΒΥΘΟΣ, Λ265 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ν32 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΑΥΡΟΣ, Ν379 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, Ν373 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ, Ν403 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ, Τ , , , , , , , , ,60 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 14

18 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΛΥΚΗ, Λ1111 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ, Λ2985 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Λ617 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Λ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ, Λ358 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Λ2289 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Λ789 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΙΔΕΡΗ, Σ228 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙA, ΝΖ327 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΑΝΑΗ, Ν1699 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ, Ν364 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΡΟΝΟΣ, Ν901 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ν380 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΥΛΒΙΑ ΒΡΑΧΝΑ, Σ222 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ-ΘΕΜΙΣ, Σ , , , , , , ,57 0, , , ,00 0, , , , , ,59 0, , , , , , , , , , , , ,64 15

19 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ, Σ35 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σ40 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σ80 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΝΟΣ, Ν569 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΙ, Ν833 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους Π.Γ.ΨΑΡΡΟΣ, Ν27 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗΣ, Ν349 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σ95 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Ν234 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ, Ν.Πειραιά 7903 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΠΕΗΣ, Σ258 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΡΑΤΗΣ, Ν349 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΤΡΑΤΟΣ, Ν.Π.ορτο Λάγο 27 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ, Ν805 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΟΥΛΑ, Λ , , , , ,52 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,14 0, ,20 0, , ,00 16

20 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΩΤΗΣ ΙΙ, Ν136 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΑΓΙΑ, Λ474 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΙΚΟΣ, Λ1400 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ν442 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ν576 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ν163 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ν397 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Ν229 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΙ, Ν1288 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν821 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σ736 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΝΒ1517 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ι, Ν977 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΩΣΤΑΣ, Ν969 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Ν ,08 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , ,60 0, ,60 0, ,20 0, , ,00 17

21 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠ.ΓΙΑΝΝΟΣ, Ν992 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν1013 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Σ167 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, Ν.Θ 1031 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΝΗ, Σ232 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΘΟΔΩΡΗΣ, Ν11 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Ν710 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ν784 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΣΠΥΡΟΣ, Ν51 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Ν01 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ν1239 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΜΑΛΙΑ, Ν271 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΑ, Λ1023 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΓΟΡΓΟΝΑ, Λ693 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν ,00 0, ,00 0, , , ,74 0, , , , , , , , , , , , , , , ,60 0, , , ,50 0, , ,00 18

22 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ ΙΙ, Ν812 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ν903 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙΙ, Ν.908 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ Τ, Ν961 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ν957 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΑ, Λ1762 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΛΕΥΚΑΔΑ, Ν79 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΑΥΤΙΛΟΣ, Ν546 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2, Ν959 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ Κ, Ν374 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΣΤΑΣ Μ., Ν523 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΙΧΑΛΗΣ, Ν561 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ν530 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΑΝΤΕΛΗΣ Γ, Ν9599 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΠΟΠΗ, Ν , , ,00 0, ,00 0, ,80 0, , , , , ,40 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,48 19

23 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΙV, Ν1228 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Γ., Ν257 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΡΧΟΝΤΑΣ Μ., Ν524 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λ1606 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν392 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν510 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΝΩΛΗΣ, Ν574 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΙV, Ν1071 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Ν207 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ν13 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ν338 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Ν239 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Ν912 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΑΡΙΑ Τ., Ν677 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΝΤΑΟΥΛΤΖΗΣ Γ, Ν , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , ,24 20

24 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΕΝΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ν1709 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΜΑΡΙΑ Α., Ν45 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΝΕΜΟΣ, Ν9 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΩΡΓΗΣ, Ν526 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΚΑΠ ΠΑΝΑΗΣ, Ν42 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ, Ν521 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ν551 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΛΑΙΤΣΑ, Ν525 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ν209 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ II, Ν491 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΝΠ8002 Εκσυγχρονισμός αλιευτικού σκάφους ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙΑ, Σ.Σ.Κ ,14 0, , , , , , , ,00 0, , , ,46 0, ,04 0, ,33 0, , , , , , ,00 2 1, 3 Ταμείο Χαρτοφυλακίου ΕΝΑΛΙΟ Άξονας Προτεραιότητας Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Κοραή" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ , , ,12 0, , ,12 21

25 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ανδρομάχη" της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Ακρωτήρι Πούντα" της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΜΑΝΤΕ & ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Παρθένι" της ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΨΕΡΙΜΟΥ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΝΙΚΟΦΑΡΜ ΕΠΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Γ. & Π. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας πάχυνσης μεσογειακών ειδών της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός μονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Μάκρυ Χάλκης" της ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών στη θέση "Λαγονήσι" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων της ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΑΡΙΑ ΑΕΒΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών της ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών θέση "Ακρωτήρι Δενδρούλια" της INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ (ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) 2 1 Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, λόγω αναστολής συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στην εταιρεία ΜΑΡΚΟΥ Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , ,05 0, ,32 0, , , ,00 0, , , ,91 0, , , , , ,00 0, , , , , ,33 0,00 22

26 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, λόγω αναστολής συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στην εταιρεία Όστρακα Θράκης Ο.Ε. 2 1 Αποζημίωση απώλειας εισοδήματος, λόγω αναστολής συλλογής των μαλακίων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, στην εταιρεία Αλεξανδρίδης Γεώργιος Εκσυγχρονισμός εκτατικών ιχθυοτροφείων Σχοινιάς και Κόμμα- κεντρική λιμνοθάλασσα 2 1 Μεσολογγίου του δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ "Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ" 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου εκτατικού ιχθυοτροφείου - κεντρική λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου του δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ "ΤΑ ΡΕΜΠΑΚΙΑ" 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας μονάδας πάχυνσης πέστροφας - θέση "Μύλοι"του δικαιούχου ΠΕΚΑΜ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ - ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2 1 Ίδρυση Ιχθυοτροφικού Οικοτουριστικού Πάρκου»- στην θέση «Αύλακας Παπαπυλίουτου δικαιούχου ΖΑΧΟΣ Α. - ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΟΕ (ΤΗΘΥΣ ΟΕ) 2 1 Ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής σπιρουλίνας - Θερμά Νιγρήταςτου δικαιούχου ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εκτατικών ιχθυοτροφείων - λιμνοθάλλασα Κ. Κλείσοβαςτου δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ "Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ" 2 1 Εκσυγχρονισμός και αύξηση δυναμικότητας υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση Νήσος "Πλατειά"του δικαιούχου ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΕΠΕ Μεταβολής της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 2 1 θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "κάτω Ορλιάτου δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων υπάρχουσας μονάδας στη θέση «Γαλήνη» του δικαιούχου ΔΕΛΑΒΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Μαρμάρι"του δικαιούχου ΝΙΚΟΥ Μ.-ΜΑΛΛΙΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση "Όρμος Οξειά"του δικαιούχου ΣΑΩ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 1 Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Ακρωτήριο Νενούδα"του δικαιούχου ΣΚΑΛΩΜΑ Α.Ε. ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ ,00 0, ,67 0, , , , , ,31 0, ,25 0, ,31 0, ,48 0, , , , , , , , , ,38 0, , ,29 23

27 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Πάτροκλος"του δικαιούχου ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση χασομέρι Όρμου Σαγιάδαςτου δικαιούχου ΜΠΛΕ ΔΕΛΦΙΝΙ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Νήσος Οβριός"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας 2 1 πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Νήσος Άγιος Πέτρος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "ΚΑΜΗΛΑΥΚΑ"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Β. & Λ. ΜΕΡΑΝΤΖΗ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Κρασοπαναγιά"του δικαιούχου ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας 2 1 θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση "Ν.Α. Ακρωτηρίου Τραχήλι"του δικαιούχου ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης και εκσυγχρονισμού υφιστάμενης χερσαίας μονάδας 2 1 πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - Νέα Καρβάλητου δικαιούχου ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Διαπόρι"του δικαιούχου ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Ορθολίθι"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Σκαφιδάκι"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΩΓΩΝΙΤΣΑ ΕΠΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Όρμος Χαλκιάς & Κούραμος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Δαφνιάς"του δικαιούχου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση "Μεγάλη Βαλή"του δικαιούχου ΑΓΝΟΥΝΤΑ ΕΠΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,95 0, ,30 0, , , ,52 0, ,39 0, , , ,66 0, , , ,94 0, , , , , ,63 0, , ,85 24

28 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης χερσαίας μονάδας πάχυνσης πέστροφας - θέση "Παλιάρα"του δικαιούχου ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Βερίνα"του δικαιούχου PLAGTON AE 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Μαυρή"του δικαιούχου ΜΑΥΡΗ ΑΕ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης ευρύαλων ψαριών - θέση "Κακόβραχος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Δυτικά Ακρ. Τραχήλι"του δικαιούχου ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Άγιος Νικόλαος"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Όρμος Λασκάρα"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΑΣΚΑΡΑ ΑΕ Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας εκτροφής πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη 2 1 θέση "Αγριλιά"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ (πρώην INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ) 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Όρμος Κόκκινο Χώμα"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Ν. ΜΑΡΚΕΛΟΥ ΟΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Προβάτι"του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Μεταβολής της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης στη θέση "Όρμος Βαθύ"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Όρμος Σελόντα"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσινών ψαριών - θέση "Όρμος Βουρλιά"του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 2 1 Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σπιρουλίνας - θέση «Γεωργούλας»του δικαιούχου ΑΛΓΗ ΑΕΓΕ 2 1 Μετεγκατάσταση και Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Άμπελος"του δικαιούχου ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,88 0, , , , , ,94 0, ,49 0, , , ,32 0, ,58 0, , , , , ,57 0, ,91 0, ,83 0, , ,08 25

29 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ 2 1 ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση "Κακόβραχος" του δικαιούχου NEW FISH ΕΠΕ(ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΕΛΛΑ ΙΧΘΥΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ) Μετεγκατάσταση, αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός μονάδας υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Νήσος Αγίου Στεφάνου Χίου" του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΟΡΚΥΣ ΑΕ 2 1 Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Κολόνα Άγγλου" του δικαιούχου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης υδατοκαλλιέργειας στη θέση "Γαβάθι"του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός Ιχθυογεννητικού Σταθμού τσιπούρας,λαβρακιού και νέων ειδών, θέση "Παλιόβαρκα"του δικαιούχου ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης 2 1 τσιπούρας - λαβρακίου - θέση "Όρμος Λημνιώνας"του δικαιούχου ΥΔΡΟΒΙΟΣ ΕΠΕ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός και Αύξηση Δυναμικότητας πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Παλιόλογγος" του δικαιούχου ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Ποντικός" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Νήσος Πεταλάς" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση 2 1 «Νήσος Πεταλάς» του δικαιούχου ΣΑΩ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση " Όρμος Μόλου" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ Μεταβολή της παραγωγής λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμού υφιστάμενης πλωτής μονάδας 2 1 πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων θέση «Παλαιόπυργος» του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Ροδόσι" του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 1 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων - θέση "Όρμος Λαδικού" του δικαιούχου ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΑΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,00 0, , , , , , , , , ,95 0, , , , , ,74 0, , , , , , , ,24 0,00 26

30 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 1 Εκσυγχρονισμός πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, θέση "Βάτος"του δικαιούχου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2 2 Εξοπλισμός αλιευτικού καταφυγίου Ψαράδων Δήμου Πρεσπών 2 2 Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΑΜΑΣ Ε 3265 ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΑΝΔΡΕΑΣ» ΑΜΑΣ ΕΛΟ 238 Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού σκάφους Εσωτερικών Υδάτων «ΝΙΝΑ» ΑΜΑΣ Ε 3262 Βελτίωση αλιευτικών - αγροτουριστικών λιμναίων υποδομών Βόλβης ,68 789, , , ,00 0, Εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας της ΖΕΡΒΑΣ-ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΕΓΕ 2 3 Ελαφριάς μορφής μεταποίηση και τυποποίηση επί του αλιευτικού σκάφους "ΑΝΑΣΤΑΣΗ" της ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτωντης SEA WORD ΑΕΒΕ 2 3 Ίδρσυη μονάδας συσκευασίας νωπών αλιευμάτων της ΑΛΙΕΙΑ ΑΕ 2 3 Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και καπνιστών ψαριών της ΤΣΙΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Επέκταση και εκσυγχρονισμός της επιχείρησης μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων της ΚΟΥΤΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΚΤΑΠΟΥΣ ΛΗΜΝΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησης αλιευμάτων της ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΒΕΕ 2 3 Κτηριακή και Μηχανολογική επέκταση βιοτεχνίας οστρακοειδών της ΛΟΣΙΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 2 3 Ίδρυση και κατασκευή εγκατάστασης εμπορίας προϊόντων αλιείας της ΑΘAΝΑΣΙΟΥ Χ. ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΟΕ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 27

31 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ν. & ΥΙΟΙ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων εμπορίας, αγοράς μεταφορικού μέσου και λοιπού εξοπλισμού της ΡΑΜΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός της επιχείρησης μεταποίησης και εμπορίας αλιευμάτων της ΚΟΝΤΟΒΕΡΟΣ ΑΕΒΕ 2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας - συσκευασίας και αποθήκευσης βρώσιμων αλιευμάτων της 2 3 ΛΥΡΑΣ Γ. - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΗΡΩΝ "ΣΕΛΕΚΤ ΦΙΣ Α.Ε." 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησης και επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων της ΒΙΑΛΚΟ ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός, επέκταση δραστηριότητας και αύξηση δυναμικότητας κέντρου αποστολής οστράκων της "ΠΟΣΕΙΔΟΝ"-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣ. & ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας κονσερβοποιημένων ιχθυηρών της ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ 2 3 Επέκταση μοναδας επεξεργασίας νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων και αλιευμάτων της ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Ίδρυση και επέκταση εγκαταστάσεων μεταποίησης προϊόντων - αλιευμάτων της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΒΕ ΧΕΛΙΟΥ & ΣΟΛΩΜΟΥ 2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων μεταποίησης και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας τυποποίησης & επεξεργασίας αλιευμάτων - ψυκτικοί θάλαμοι της ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΕΒΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδας τυποποίησης και επεξεργασίας προϊόντων αλιείας της ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΪΟΣ 2 3 Ίδρυση εγκαταστάσεων εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΣΙΟΥΤΑΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΠΕ 2 3 Ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης Σπιρουλίνας της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ ΕΠΕ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , , , , , ,11 0, , , , , , , , , ,69 0, , , ,26 0, , , , , , , ,50 0,00 28

32 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 3 Εκσυγχρονισμός και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασίας και εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΑΦΟΙ Ι. & Σ. ΛΑΝΑΡΑ ΑΒΕΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησης προϊόντων αλιείαςτης ΛΑΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 2 3 Ίδρυση / Κατασκευή κέντρου αποστολής και εξυγίανσης οστράκων της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΡΜΟΥΣΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ "FRUTTI DI MARE" ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,08 0, , , Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων βιομηχανίας μεταποίησης ιχθύων της FISH FILLET HELLAS , , Εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίου - παρασκευαστηρίου της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ 2 3 Επέκταση ψυκτικών θαλάμων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων εμπορίας κατεψυγμένων προϊόντων αλιείας της ΚΥΡΙΑΖΗΣ Χ. ΑΒΕΕ - "ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ" 2 3 Δημιουργία μεταποιητικής και τυποποιητικής μονάδας αυγοτάραχου και αυγοτάραχου Π.Ο.Π. Μεσολογγίου της ΚΟΤΣΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 2 3 Μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμός με αύξηση δυναμικότητας εγκαταστάσεων εμπορίας αλιευμάτωντης ΑΛΙΟΣ ΑΕ Εκσυγχρονισμός και επέκταση κτηρικαών εγκαταστάσεων μεταποίησης συσκευασία και 2 3 εμπορίας αλιευτικών προϊόντων της ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Γ. ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2 3 Ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας και συντήρησης ψαριώντης ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ 2 3 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας προϊόντων αλιείαςτης ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας επεξεργασίας και εμπορίας ιχθυηρών και οστρακοειδών της ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ 2 3 Εκσυγχρονισμός επιχείρησης μεταποίησης για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού της ΦΙΝΤΡΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΧΘΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ 2 3 Εκσυγχρονισμός μονάδας και δημιουργία νέου προϊόντοςτης ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΕΕ , , ,53 0, ,80 0, ,65 0, , , ,00 0, ,21 0, ,00 0, ,04 0, , , Εκσυγχρονισμός μονάδας μεταποίησηςτης ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ,58

33 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 2 3 Εκσυχγρονισμός εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας κατεψυγμένων προϊόντων αλιείας της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΡΟΦΙΝΚΟ ΑΕΒΕ Βελτίωση υποδομής και διαπίστευση του Τμήματος Παθολογίας Υδρόβιων Οργανισμών - Εθνικού 3 1 Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Δίθυρων Μαλακίων Ελλάδας & Κύπρου, του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Θεσσαλονίκης, Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εκσυγχρονισμός, εξοπλισμός και πιστοποίηση του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας 3 1 του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευμάτων 3 1 Εκσυγχρονισμός Εργαστηρίου Διατροφής, Ποιότητας και Ιχθυοπαθολογίας του Ινστιτούτου Υδατοκαλ-λιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 3 1 Εντοπισμός, χαρτογράφηση και αποτύπωση σε ναυτικούς χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την ελληνική επικράτεια 3 2 Επιστημονική παρακολούθηση των υφάλων στην παράκτια ζώνη Ιερισσού, Καλύμνου και Πρέβεζας ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΣΕ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΣΕ , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή Κίτρους Ν. Πιερίας Κατασκευή τεχνητού υφάλου στη περιοχή Λιτοχώρου Ν. Πιερίας Αλιευτικό καταφύγιο Τρίγλιας (Α' φάση κατασκευή προσήνεμου μώλου) Κρηπίδωση μώλων αλιευτικού καταφυγίου Καλλιράχης Θάσου Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Ισιδώρου Αντίκυρας Βοιωτίας Κατασκευή κτιρίου ιχθυόσκαλας Βόλου ** Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Καλών Λιμένων Ν. Ηρακλείου Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων, ψυκτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων παραγωγής πάγου , , , , , , , , , , , , , , , ,00 30

Απόφαση Ένταξης. Ποσό ολοκλήρωσης Πράξης Επιλέξιμος Προϋπολογισμός. α/α Φορέας Επένδυσης Τίτλος Πράξης Περιφερειακή Ενότητα Πρόσκληση.

Απόφαση Ένταξης. Ποσό ολοκλήρωσης Πράξης Επιλέξιμος Προϋπολογισμός. α/α Φορέας Επένδυσης Τίτλος Πράξης Περιφερειακή Ενότητα Πρόσκληση. α/α Φορέας Επένδυσης Τίτλος Πράξης Περιφερειακή Ενότητα Πρόσκληση 1 SEA WORD ΑΕΒΕ Εκσυγχρονισμός επιχείρησης επεξεργασίας και τυποποίησης νωπών και κατεψυγμένων Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. Απόφαση Ένταξης Επιλέξιμος

Διαβάστε περισσότερα

α/α Φορέας Επένδυσης Τίτλος Πράξης Περιφερειακή Ενότητα Πρόσκληση Επιλέξιμος Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. Προϋπολογισμός

α/α Φορέας Επένδυσης Τίτλος Πράξης Περιφερειακή Ενότητα Πρόσκληση Επιλέξιμος Ημερομηνία Αρ. Πρωτ. Προϋπολογισμός 1 2 3 4 ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΛΕΡΟΥ ΑΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ "Κοραή" "Ανδρομάχη" "Ακρωτήρι Πούντα" Απόφαση Ένταξης α/α Φορέας Επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΟΥΣ 2013 (Άρθρο 67 Kαν. (ΕΚ) 1198/2006 και Παράρτηµα XIV Kαν. (ΕΚ) 498/2007) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης:

Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.3. Δράση 1 - Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης: Ενισχύονται

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Μονάδα Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Πληροφορίες : Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση :Εθνική οδός Αντιρρίου Ναυπάκτου, Πλατανίτης Αντιρρίου Ταχ. Κώδικας :300

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Α. Σωτηρόπουλος 213 150 11 78 Fax : 210 777 40 90 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση :Εθνική οδός Αντιρρίου Ναυπάκτου, Πλατανίτης Αντιρρίου Ταχ. Κώδικας :300

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες. Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων: 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΜΕΤΡΟ 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Δράσεις Μέτρου 2.1 - Επιλέξιμες Ενέργειες Δράση 1 -Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Ταχ.Δ/νση :Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 - ΠΡΕΒΕΖΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα. ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα. ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Fax Email 56 115 25 Δανιήλ 210

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 201 Άνδρες και γυναίκες που είναι γραμμένοι στον Εκλογικό Κατάλογο της Τοπικής Κοινότητας Ατσικής από ΑΒΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου μέχρι και ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος τρόπος Λειτουργίας

Προτεινόμενος τρόπος Λειτουργίας Προτεινόμενος τρόπος Λειτουργίας ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Πάνος Χριστοφιλογιάννης - Συντονιστής ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20.1.2011 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΕΘ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου).

Την τελευταία 30ετία στην Ελλάδα έχουν αναδειχθεί οι ιχθυοκαλλιέργειες θαλασσινών μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρας και λαβρακίου). Ο κλάδος των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών είναι ένας από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, με σαφή εξαγωγικό χαρακτήρα και σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην οδό Ναυάρχου Νικοδήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/ 2004 (1η Περίοδος)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/ 2004 (1η Περίοδος) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/ 2004 (1η Περίοδος) A/A ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟ 1 MACOLIVE S.A ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ 9.456.164,00 2 ΑΣΤΡΑΙΑ Α.Ε.Β.E ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ 8.198.814,00 3 ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ Α.Ε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση :Εθνική οδός Αντιρρίου Ναυπάκτου, Πλατανίτης Αντιρρίου Ταχ. Κώδικας :300

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΗΟΛΟΓΙΟ / ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ / Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1110 ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΑΜΑΣ ΧΡΗΣΗ Σ Σ ΧΕΡΑΚΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 9017 ΦΤΥΑΡΙ ΠΙΡΟΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Β-Ψ1Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/03/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 5235

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Β-Ψ1Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/03/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 5235 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/03/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 5235 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Μελέτη Π.Ο.Α.Υ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Προβλεπόταν η δημιουργία 5 Ζωνών Π.Ο.Α.Υ.: Λωρίδα Σαγιάδας

ΠΙΝΑΚΑΣ Μελέτη Π.Ο.Α.Υ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ: Προβλεπόταν η δημιουργία 5 Ζωνών Π.Ο.Α.Υ.: Λωρίδα Σαγιάδας ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Περιοχές Ατυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.) για τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 5 παρ.ιιια, με βάση τις προτεινόμενες Π.Ο.Α.Υ. από τις Μελέτες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Ε.Π. «Αλιεία»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ

ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟ / ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ / Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1110 ΣΚΑΦΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ ΑΜΑΣ ΧΡΗΣΗ Σ Σ ΧΕΡΑΚΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 9017 ΦΤΥΑΡΙ ΠΙΡΟΥΝΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (ΕΔΤΠ Αλιείας) Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας (ΕΔΤΠ Αλιείας) Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση :Εθνική οδός Αντιρρίου Ναυπάκτου, Πλατανίτης Αντιρρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 Δήμοι και 5 Κοινοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23-10-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 1955 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23-10-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 1955 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος, 23-10-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.: 1955 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και ανάρτηση τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΗΦ-ΡΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-09 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Π.: 9223.2/04/11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2015. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19-20 Δεκ 2015. 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 19/12/2015 Πρωί # 27

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΑΛΑΓΑΛΕΙΑ 2015. ΚΑΡΔΙΤΣΑ 19-20 Δεκ 2015. 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ. 19/12/2015 Πρωί # 27 4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (25m) 19/12/2015 Πρωί # 27 356 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 03:15.54 168832 ΣΟΥΛΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2007 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ9 168173 ΚΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μ 2007 ΝΟΛΑΡΙΣ ΚΡ9 168844

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 24 /12/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 2592

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 24 /12/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 2592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η.. 2. Έγκριση του καταλόγου των Σηµείων «Α» 3. Αγροτική Ανάπτυξη Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΗ5Φ-89Σ ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΒΧΠ, ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση :Εθνική οδός Αντιρρίου Ναυπάκτου, Πλατανίτης Αντιρρίου Ταχ. Κώδικας :300

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Αρ. Πιστ/σης: 041080139

Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ. Αναπτυξιακή Καβάλας - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Αρ. Πιστ/σης: 041080139 Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Τοπικού Προγράµµατος Α Πρόσκλησης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΚΑΛΥΜΝΟ». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν. ΚΑΛΥΜΝΟ». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ».

Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Άνοιξε στις 20 Μαρτίου 2015 για 3η φορά το πρόγραμμα επιδότησης του επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) με τίτλο Μετρο 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ». Οι τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2013 Πίνακας Β' - ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ - ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛ. ΨΥΧΟΛ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 203 Πίνακας Β' - Α/Α Δνσεις & Προτίμησης ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3/3/997 7,82 0Ε 8Μ 0Η 44Μ 9Η 2 3 7 5 5 9 3 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Προτάσεις επί του σχεδίου ΚΥΑ για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιωάννινα 8-9 - 2011 Αριθμ. Πρωτ 521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ ΚΟΡΑΗ 4-454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ: 26510 21927 26510 31427 FAX: 26510 31 427 E-mail : geoteeip@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Συνεδρίαση. Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013

6 η Συνεδρίαση. Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 6 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 6 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες: Κόντσα Καλλιόπη Τηλέφωνο :210 8665633

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 220/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 11/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-04 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π.: 2442/51879 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ 4 ο Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» στο Μέτρο 3.3 στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013.

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΟΡΜΟΥ ΒΟΤΣΗ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» στο Μέτρο 3.3 στο Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /12-07-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 14 ΗΣ /12-07-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 16 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/νση: Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 541 10 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: Β4ΘΗΟΡ1Ι-7ΜΖ. Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη: 11/09/2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 41173/893 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης K.A.E.K ΣΑΜΟΥ Α.Ε Ταχ. Δ/νση : Δερβενακίων και Αλέξη Αλέξη Ταχ. Κώδικας : 83100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 25/11/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 2023

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 25/11/2014 Αριθµ. Πρωτ.: 2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μονάδα Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John T.E.I. Ηπείρου ΣΧΟΛΗ: (Ανεξάρτητο) ΤΜΗΜΑ: Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 18-3-2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 6.201/1/2012 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Μακεδονίας Θράκης» του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ IEYΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ. /νση : Καθ. Ρωσσίδη 11 Ταχ. Κώδικας : 540 08 Πληροφορίες : K. Παπαγεωργίου Τηλ. : 2313309464 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσία : Αρ. Διαγ/σμού: Διαγωνισμός: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (Υ.Σ.Μ.Α.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Ε.Φ.Δ.: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (T.Κ, Δ.Κ) ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (T.Κ, Δ.Κ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 3ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΣΗ 4.1.1 : Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΡΗΠΙ ΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ»στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΡΗΠΙ ΩΣΗ ΜΩΛΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ ΘΑΣΟΥ»στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 2 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε (2007) 6402/ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ, Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Ταχ.Δ/νση :Λ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 210 - ΠΡΕΒΕΖΑ Ταχ.Κώδικας : 48100 Πληροφορίες: ΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΛΙΒ-Χ06 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Α: ΒΛΛΙΒ-Χ06 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 11527

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:13/12/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:13/12/2013 A/A Επώνυμο Όνομα Όνομα πατρός 1 ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2 ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 ΒΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΒΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Α.Π.: 1547. Κοιν: Π.

Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Α.Π.: 1547. Κοιν: Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Fax : 2510 620429 Email :anka@ankavala. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ » στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιος Δήμαρχος)

ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιος Δήμαρχος) ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υποψήφιος Δήμαρχος) ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 1. ΑΡΦΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κ. Αρβανίτης, Κ. Σιδηρόπουλος Τηλ. : 210-3742020/22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα