Ερευνητική Εργασία Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών Α Λυκείου (2 0 τετράµηνο) Θέµα: Εθελοντισµός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητική Εργασία Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών Α Λυκείου (2 0 τετράµηνο) Θέµα: Εθελοντισµός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις"

Transcript

1 Ερευνητική Εργασία Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών Α Λυκείου (2 0 τετράµηνο) Θέµα: Εθελοντισµός - Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Συντονιστές καθηγητές: Φουρναράκης Φίλιππος Σαββοπούλου Αντιγόνη ~ 1 ~

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εθελοντισµός ορίζεται ως η δραστηριότητα εκείνη η οποία αναπτύσσεται κατά τρόπο προσωπικό και αυθόρµητο, χωρίς οποιαδήποτε ιδιοτέλεια ή υστεροβουλία και χωρίς κανένα ατοµικό κέρδος από πολίτες ή οµάδες πολιτών προς το συµφέρον της οµάδας στην οποία ανήκουν ή τρίτων προσώπων ή ευάλωτων κοινωνικών οµάδων ή της τοπικής, κρατικής ή διεθνούς κοινότητας, αποκλειστικά για σκοπούς αλληλεγγύης. Ωστόσο είναι αρκετά δύσκολο να ορίσουµε τον εθελοντισµό ακριβώς ως φαινόµενο διότι στη σηµερινή εποχή αλλάζει διαρκώς όψεις, περιεχόµενο και µεθόδους, ακολουθώντας τις εκάστοτε ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Ο εθελοντισµός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που µπορεί να λάβει διάφορες αρχές και διαστάσεις. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των εθελοντών είναι η ανιδιοτέλεια, ο αλτρουισµός, η αλληλεγγύη για τον συνάνθρωπο, καθώς και η ηθική ανταµοιβή και η επιβράβευση. Οι θεµελιώδεις αρχές που διέπουν τον εθελοντισµό είναι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ισότητας, ο σεβασµός των δικαιωµάτων, της αξιοπρέπειας και του πολιτισµού των άλλων, η µη αµοιβή της εργασίας των εθελοντών και η διάθεση για προσφορά στο συνάνθρωπο και την κοινωνία. Ο εθελοντισµός ως ένας από τους δείκτες πολιτισµού µίας κοινωνίας, αποτελεί βασικό στοιχείο του κοινωνικού ιστού, καθώς και ένα από τα µέσα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, αφού µέσω αυτού τα άτοµα συµβάλλουν στην ευηµερία τη κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Αδιαµφισβήτητη είναι επίσης η αναγκαιότητα της ύπαρξης και της δράσης εθελοντικών οργανώσεων διότι µέσω αυτών προάγεται ο κοινωνικός διάλογος και η κοινωνική συνοχή, ενισχύεται το αίσθηµα της ατοµικής και κοινωνικής ευθύνης, αναδεικνύονται και αντιµετωπίζονται σηµαντικά προβλήµατα και εξαλείφεται ο ατοµισµός. Από την άλλη πλευρά, ακούγονται συχνά πολλές απόψεις που συντείνουν στο συµπέρασµα ότι πολλαπλά είναι τα οφέλη του εθελοντισµού και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Πιο συγκεκριµένα, το άτοµο αισθάνεται χρήσιµο και απαραίτητο, αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες του, συναναστρέφεται µε άλλα άτοµα που µοιράζονται τις ίδιες αξίες και γίνεται ένας πιο ευσυνείδητος και ενεργός πολίτης. Στην σηµερινή εποχή, ο εθελοντισµός συχνά διαχωρίζεται σε επίσηµο και ανεπίσηµο. Ο επίσηµος εθελοντισµός αφορά την προσφορά προς µία µη κυβερνητική οργάνωση ή ένα ίδρυµα. Ο ανεπίσηµος εθελοντισµός αφορά την προσφορά σε περισσότερο προσωπικό επίπεδο. Μεγάλη απήχηση στις µέρες µας έχει ο επίσηµος εθελοντισµός, µε πολλούς ανθρώπους διαφόρων ηλικιών να γίνονται µέλη και να συνεισφέρουν στο σηµαντικό έργο των µη κυβερνητικών οργανώσεων. Λόγω των ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών που διαµορφώνονται στη χώρα µας όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσφέρουν βοήθεια σε κοινωνικές οµάδες που αντιµετωπίζουν κάποιας µορφής δυσκολίες. Η συνεχής αύξηση του αριθµού των εθελοντών, η ένταση της δράσης των διάφορων µη κυβερνητικών οργανώσεων και η διαρκώς ενισχυόµενη συµβολή και προσφορά τους στην κοινωνία αποτελέσαν τους κυριότερους λόγους για την επιλογή µας να ασχοληθούµε στην εργασία µας µε το θέµα Εθελοντισµός και µη κυβερνητικές οργανώσεις και να µυηθούµε έστω και για λίγο στις αξίες και τα ιδανικά του εθελοντισµού. Συνοψίζοντας, ο εθελοντισµός δεν περιορίζεται µόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά περισσότερο αφορά µία στάση ζωής µε ιδιαίτερες αξίες, µία µορφή ενεργού κοινωνικής συµµετοχής και έκφρασης, για αυτό και θεωρείται µία από τις µεγαλύτερες αξίες της ανθρωπότητας. Χάρης Κοκκόσης ~ 2 ~

3 Κεφάλαιο 1 Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες «Η πιο επίµονη και επείγουσα ερώτηση στη ζωή είναι : -τι κάνεις για τους άλλους;» Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Συντονιστής:Κορτέσης Γιώργος Γραµµατέας:Λουµουσιώτη Γαρυφαλλιά Ερευνητές:Κοκκόσης Χάρης, Μάιρα Λιόλιου ~ 3 ~

4 Περιεχόµενα Ενότητα 1.1 : Η ευπαθέστερη των κοινωνικών οµάδων, τα παιδιά :Χαρίλαος Κοκκόσης Ενότητα 1.2: ράσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων: Γιώργος Κορτέσης Ενότητα 1.3:Άτοµα µε εθισµούς :Γιώργος Κορτέσης Ενότητα 1.4:Άτοµα µε ειδικές ανάγκες(αμεα):γαρυφαλλιά Λουµουσιώτη Ενότητα 1.5:Άστεγοι:Μάιρα Λιόλιου Ενότητα 1.6.: ράσεις του σχολείου µας σε σχέση µε τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες :Γαρυφαλλιά Λουµουσιώτη ~ 4 ~

5 Ενότητα 1.1 Η ευπαθέστερη των κοινωνικών οµάδων, τα παιδιά ΠΡΟΛΟΓΟΣ Είναι κοινός τόπος ότι στη σηµερινή κοινωνία, µε τους ξέφρενους και αγχωτικούς ρυθµούς ζωής, την αναλγησία των νόµων και την καταφανή απουσία κρατικής πρόνοιας και µέριµνας να κυριαρχούν, καθώς και µε την πρωτοφανή κοινωνική και οικονοµική κρίση να µαστίζει µεγάλο µέρος του πληθυσµού, είναι πιο µεγάλος από ποτέ ο αριθµός των παιδιών που χρήζουν άµεσης βοήθειας είτε λόγω προβληµάτων διαβίωσης, είτε λόγω ενδοοικογενειακών προβληµάτων ή εξαιτίας σοβαρών ασθενειών και νοσηµάτων.στο πλαίσιο της αδιάκοπης και πολύχρονης ευαισθητοποίησης που δείχνει η κοινωνία απέναντι στο πρόσωπο της πιο ευαίσθητης κοινωνικής οµάδας, αναπτύσσεται και ενισχύεται συνεχώς ο εθελοντισµός σε ό, τι αφορά στα παιδιά και στις δυσκολίες που αυτά αντιµετωπίζουν. Έτσι έχουν δηµιουργηθεί από άτοµα µε ανιδιοτελείς και ανυστερόβουλες προθέσεις πολλές εθελοντικές και µη κυβερνητικές οργανώσεις,άλλες µε µεγαλύτερο και άλλες µε µικρότερο έργο που ασχολούνται µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων των παιδιών. Κύριοι άξονες του έργου των οργανώσεων αυτών είναι η ηθική και υλική υποστήριξη των παιδιών, η διασφάλιση των δικαιωµάτων τους στη ζωή, όπως αυτό της παιδείας, η εξασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης τους, η ψυχολογική τους στήριξη σε περιπτώσεις κακοποιήσεων, καθώς και η απαραίτητη ιατρική τους περίθαλψη σε περιπτώσεις που τα παιδιά πάσχουν από σοβαρά νοσήµατα και ανίατες ασθένειες. Είναι βέβαια εµφανές ότι ο χρόνος εκπόνησης της εργασίας αυτής, αλλά και η περιορισµένη έκτασή της, δεν µας επέτρεπαν να αναφέρουµε το σύνολο των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας. Έτσι κάναµε µια περισσότερο ή λιγότερο αυθαίρετη επιλογή, θέλοντας να αναφέρουµε κυρίως εκείνες που στηρίζει το σχολείο µας µέσα από τις φιλανθρωπικές εξορµήσεις που γίνονται κάθε χρόνο στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών. Ορισµένες από αυτές τις έχουµε επισκεφθεί και προσωπικά και ως τάξη στο πλαίσιο αυτών των εξορµήσεων. ~ 5 ~

6 ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΒΙΩΣΗΣ «Μαζί για το παιδί» Η ένωση «Μαζί για το παιδί» είναι µία οµπρέλα 10 κοινωφελών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1996 µε σκοπό να ενώσει ισότιµα τις προσπάθειες τους για το παιδί σε ανάγκη. Μαζί οι 10 φορείς προσφέρουν ετησίως συντονισµένες υπηρεσίες και ένα καλύτερο µέλλον σε περισσότερα από παιδία στην Ελλάδα. ( ) «Παιδικά χωριά SOS Ελλάδας» Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικά αναγνωρισµένο ως φιλανθρωπικό. Προστατεύει παιδιά που για σοβαρούς λόγους στερούνται µόνιµα τη φροντίδα των φυσικών τους γονέων. Η προστασία και φροντίδα των παιδιών προσφέρεται σε µακρόχρονη βάση από την παιδική ηλικία µέχρι την επαγγελµατική και οικονοµική αποκατάσταση τους. ( ) «Tο χαµόγελο του παιδιού» Το χαµόγελο του παιδιού είναι ένας εθελοντικός οργανισµός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στηρίζεται στο συναίσθηµα, αλλά δε µένει σε αυτό και στα λόγια. Έχει κάνει πράξη την αντιµετώπιση των καθηµερινών προβληµάτων των παιδιών. Κύριο µέληµα του είναι να προασπίσει τα δικαιώµατα των παιδιών όχι µόνο στη θεωρία,αλλά και στην πράξη, καθηµερινά, 24 ώρες την ηµέρα, 365 µέρες το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωµατική, ψυχική και πνευµατική ισορροπία τους. Βασίζεται σε υπηρεσίες του κράτους (αστυνοµία, εισαγγελίες, νοσοκοµεία ).Ως εθελοντικός οργανισµός στηρίζει τους θεσµούς, ώστε να γίνουν αποδοτικότεροι στα θέµατα των παιδιών. Το χαµόγελο του παιδιού ιδρύθηκε βασισµένο στο όνειρο ενός δεκάχρονου παιδιού,του Ανδρέα Γιαννόπουλου, για ένα σύλλογο που θα ασχολείται µε τα παιδιά, τις ανάγκες και τα προβλήµατα τους. ράσεις της οργάνωσης: Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη παιδιών Κινητές ιατρικές µονάδες ~ 6 ~

7 Υποστήριξη παιδιών στα νοσοκοµεία Στήριξη παιδιών µε προβλήµατα υγείας Στήριξη παιδιών µε προβλήµατα διαβίωσης Εθνικό κέντρο για τα εξαφανισµένα και υπό εκµετάλλευση παιδιά Amber alert Hellas Εθνική τηλεφωνική γραµµή για τα παιδιά SOS «Κιβωτός του κόσµου» Η Κιβωτός του κόσµου είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός ειδικής µέριµνας και προστασίας, που δραστηριοποιείται στη µέριµνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραµέλησης και εγκατάλειψης, χωρίς ιατρική φροντίδα, χωρίς µέλλον, τα περισσότερα από µονογονεϊκές οικογένειες, και πολλά χωρίς γονείς. Η Κιβωτός του κόσµου ιδρύθηκε το 1998 µε στόχο τη δηµιουργία µίας φωλιάς στοργής και φροντίδας για τα παιδιά αυτά της «άλλης» Αθήνας. Τα παιδιά που βρίσκονται κάτω από τη µέριµνα της οργάνωσης βιώνουν την ειρήνη και τη γαλήνη, µακριά από την πρότερη φτώχεια και πείνα. Απώτερος σκοπός και αποστολή της Κιβωτού του κόσµου είναι η προστασία, η στήριξη και η εξασφάλιση ενός καλύτερου επιπέδου διαβίωσης για παιδιά τα οποία ήρθαν αντιµέτωπα µε το σκληρό πρόσωπο της ζωής και της κοινωνίας. (www.kivotostoukosmou.org ) ~ 7 ~

8 ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΙ ΙΑ Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας µεγάλος αριθµός µη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται µε την προστασία των κακοποιηµένων παιδιών. Καθηµερινά το έργο τους γίνεται όλο και ουσιαστικότερο,βοηθώντας δεκάδες ανυπεράσπιστα παιδιά. Όλες αυτές οι οργανώσεις είναι ικανές να αγκαλιάσουν παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, που είναι µόνα τους στον κόσµο και να τους προσφέρουν φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη και ό,τι άλλο χρειάζονται. Από τις οργανώσεις που προαναφέραµε, η οργάνωση που ασχολείται σε µεγάλο βαθµό µε την κακοποίηση των παιδιών είναι «το χαµόγελο του παιδιού». Το τµήµα ψυχολογικής στήριξης του συλλόγου και ένας µεγάλος αριθµός εθελοντών παρέχει σηµαντική στήριξη σε παιδιά και εφήβους που έχουν δεχθεί ψυχολογική και σωµατική κακοποίηση. Επιπλέον, ο συγκεκριµένος σύλλογος διατηρεί κατοικίες φιλοξενίας που προσφέρουν στα παιδιά δωρεάν διαµονή, διατροφή, ένδυση και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Έπειτα, έµπειροι επαγγελµατίες βρίσκονται δίπλα στα παιδιά ώστε να τα βοηθήσουν προκειµένου να συνεχίσουν φυσιολογικά τη ζωή τους µέσω της εκπαίδευσης και διαφόρων εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Επίσης, πολύ σηµαντικό είναι το έργο του σωµατείου «ELIZA» και των «Παιδικών χωριών SOS». Οι δύο αυτοί σύλλογοι συνεργάστηκαν για την δηµιουργία του ξενώνα SOS ELIZA στο Μαρούσι. Εθελοντές και εθελόντριες του συγκεκριµένου συλλόγου είναι καθηµερινά δίπλα στα κακοποιηµένα παιδιά και παλεύουν µε όλη τους τη δύναµη, προκειµένου να σταµατήσουν τα εγκλήµατα που διαπράττονται εις βάρος τους και να λάµψει φως στις υποθέσεις κακοποιήσεων στη χώρα µας. Εν κατακλείδι, όλοι αυτοί οι σύλλογοι προσφέρουν δυναµικά την βοήθεια τους σε παιδιά έως και 18 ετών. Τα στηρίζουν αποτελεσµατικά µε απώτερο σκοπό να ξεπεράσουν τα τραύµατα τους και να επιτύχουν την ανεξαρτητοποίηση και την οµαλή ένταξή τους στην κοινωνία. (www.eliza.org.gr ) ~ 8 ~

9 ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ «Φλόγα» Η Φλόγα είναι σύλλογος γονέων µε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Ως σύλλογος µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, βασίζεται στην εθελοντική εργασία των µελών του και στην υποστήριξη των ευαισθητοποιηµένων φίλων του. Η Φλόγα προσφέρει αλληλεγγύη στα παιδιά και στις οικογένειες τους, υπεύθυνη ενηµέρωση σε όλους για θέµατα σχετικά µε τον καρκίνο σε παιδιά, καθώς και τη δυνατότητα κοινωνικής προσφοράς σε πολίτες και σε οργανισµούς. Αποστολή της Φλόγας είναι ο αγώνας για τα δικαιώµατα του παιδιού στη ζωή και την υγεία, να διασφαλίζει την ποιότητα ζωής των παιδιών µέσα και έξω από τα νοσοκοµεία και να συµβάλλει στη καθιέρωση θεσµών οι οποίοι θα σέβονται τις προσπάθειες και την αξιοπρέπεια των παιδιών και των γονιών τους. (www.floga.org.gr ) ~ 9 ~

10 «Ελπίδα» Η ιστορία της «Ελπίδας» ξεκινά το Η αγάπη των µελών της για τα παιδιά και η διαπίστωση πως έλειπαν από την Ελλάδα τα µέσα για την θεραπεία των παιδιών που χρειάζονται µεταµόσχευση µυελού των οστών ήταν οι δύο βασικοί παράγοντες της ίδρυσης του συλλόγου. Το έργο της οργάνωσης, έργο αγάπης, ανθρωπιάς και κοινωνικής στράτευσης συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια µε σκληρή δουλειά και ανιδιοτελή προσφορά. Κύριος άξονας του έργου της «Ελπίδας» είναι η παροχή υλικής και ηθικής στήριξης στα παιδιά που νοσούν από αιµατολογικά, γενετικά και κληρονοµικά νοσήµατα, όπως λευχαιµία και συµπαγείς όγκοι. (www.elpida.org ) ΕΠΙΛΟΓΟΣ Μέσα από τη έρευνα που κάναµε µε αφορµή τη συγκεκριµένη εργασία, διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν γύρω µας πολλές περιπτώσεις πασχόντων παιδιών, για τα οποία η κρατική µέριµνα και η κοινωνική πρόνοια είναι ανεπαρκής. Τα προβλήµατα αυτών των παιδιών θα ήταν πολύ πιο έντονα στην περίοδο της κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, αν δεν υπήρχε η δραστηριοποίηση ενός αριθµού εθελοντικών και µη κυβερνητικών οργανώσεων που αναλαµβάνει ανιδιοτελώς την κατά περίπτωση στήριξή τους. Εν κατακλείδι, το µοναδικό και ασφαλέστερο καταφύγιο αυτών των παιδιών είναι η προσφορά των εθελοντών οι οποίοι προσπαθούν να φέρνουν πάντα την ελπίδα στο πρόσωπο τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν τον θαυµασµό αλλά και τη υποστήριξή µας. ~ 10 ~

11 Ενότητα 1.2 ράσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στις χώρες του τρίτου κόσµου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Μια µη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµος,ή µια εθελοντική οµάδα πολιτών που οργανώνεται σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.μερικές ΜΚΟ είναι οργανωµένες γύρω από συγκεκριµένα θέµατα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, το περιβάλλον ή η υγεία. Είναι γεγονός πως δραστηριοποιείται ενας τεράστιος αριθµός Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στις χώρες του επονόµαζοµενου και ως αναπτυσσοµενου κοσµου, εκεί που οι ανάγκες του ανθρώπινου πληθυσµού είναι πιο έντονες και επιτακτικές. Ωστόσο οι προθέσεις ορισµένων απο αυτές έχουν αµφισβητηθεί εντονότατα απο διάφορους φορείς και κοινότητες.παρ ολα αυτά η δράση και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο της πλειονότητας αυτών των οργανωσεων ειναι ανεκτίµητη, βαθύτατα ειλικρινής και ανθρώπινη. ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΚΟ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ο όρος Τρίτος Κόσµος προέκυψε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου.Χωρίζει τις χώρες ανάλογα µε την κοινωνική, πολιτική, οικονοµική κατάσταση στην οποία βρισκονται.με τον ορο τριτοκοσµικες χωρες εννοουµε κυριως τις χωρες της Αφρικης, οι οποιες µαστιζονται απο φαινόµενα δυσβάσταχτης κοινωνικής παθογένειας και οι πληθυσµοί τους εµφανίζουν σηµαντικά προβλήµατα τόσο στην οµαλή διαβίωση, όσο και λογω της τεράστιας έλλειψης που παρατηρειται σε πληθος βασικών πρώτων υλών. ΜΚΟ WAFAC-ΑΦΡΙΚΗ Η συγκεκριµένη οργάνωση έχει δηµιουργηθεί µε σκοπό να προµηθεύει όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της Αφρικής µε πόσιµο νερό, το οποίο συνήθως θα καταλήξει σε νεότερα ηλικιακά άτοµα. ΑΠΟΣΤΟΛΗ:Καταπολέµηση ορισµένων ασθενειών και βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος.επιπλέον αποσκοπεί στο να έχουν τµήµατα του πληθυσµού πρόσβαση σε πόσιµο νερό µεσω της κατασκευης πηγαδιων, γεωτρήσεων, καθώς και έργων υγιεινής και καθαρισµού. AFRICAN AIDS FOUNDATION Το αφρικανικό AIDS Foundation διοικείται από εθελοντές οι οποίοι είναι παθιασµένοι µε την καταπολεµηση του AIDS, επιδιώκοντας την αλλαγή στη ζωή των παιδιών που αντιµετωπίζουν ένα ζοφερό µέλλον. ΑΠΟΣΤΟΛΗ:1) Μείωση της εξάπλωσης του HIV / AIDS 2) Ενίσχυση των οικογενειών επηρεάζονται από τον ιό HIV / AIDS 3)Αναδόµηση κοινοτήτων ACTION AID ~ 11 ~

12 H Action aid είναι µια διεθνής µη κυβερνητική αναπτυξιακή οργάνωση για την καταπολέµηση της απόλυτης φτώχειας και της ανισότητας.η Action Aid έχει έδρα το Γιοχάνεσµπουργκ στη Νότια Αφρική και διοικείται απο ιεθνές ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται απο ανθρώπους µε µεγάλη εµπειρία σε θέµατα Ανάπτυξης, Κοινωνικής ικαιοσύνης, και Αλληλεγγύης καθώς και Ισότητας των φύλων.το όραµα της οργάνωσης ειναι η δηµιουργία ενός κόσµου χωρίς φτώχεια και αδικία, µέσα στον οποίο κάθε άτοµο θα απολάµβανει το δικαίωµα να ζει µε αξιοπρέπεια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η συνεργασία µε φτωχούς και περιθωριοποιηµένους ανθρώπους για την καταπολέµηση της φτώχειας και της αδικίας. Αξίζει να σηµειωθεί πως η Action Aid Ελλας στηρίζει 55 πολύ φτωχές κοινότητες σε 18 χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου. AMREF Η AMREF είναι µια µη κυβερντική οργάνωση µε έδρα τις ΗΠΑ και έχει ως έργο την αποστολή ιατρικών υπηρεσιών και φαρµάκων στις µητέρες της Αφρικής που αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες των νεογέννητων παιδιών τους. Η δράση της συκεκριµένης οργάνωσης έχει να επιδείξει περισσότερα από 50 χρόνια προσφοράς στην σηµαντική βελτίωση του ιατρικού συστήµατος της Αφρικής. Οι χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εθελοντές της AMREF είναι οι εξής:αιθιοπία, Κένυα, Νότιος Αφρική, Ουγκάντα, Νότιο Σουδάν, Τανζανία και άλλα µέρη της Αφρικής. AFRICAN CENTRE FOR INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE ( ACIYE) Το ACIYE είναι µια οργάνωση που βρίσκεται στο Ναϊρόµπι, και έχει ως στόχο: Την προώθηση τοπικών και διεθνών ανταλλαγών νέων. ~ 12 ~

13 Τη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών σε τοπικές κοινότητες της Κένυα, και ειδικότερα ορφανών παιδιών και παιδιών που οι γονείς τους υποφέρουν από HIV και AIDS. Την ενθάρρυνση διαπολιτισµικών ανταλλαγών µεταξύ µαθητών σχολείων και νέων στην Αφρική και άλλες ηπείρους (Ασία, Ευρώπη, Αµερική). Την ενδυνάµωση των ικανοτήτων οργανώσεων νέων στην Κένυα και την Αφρική γενικότερα, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται αποτελεσµατικότερα στις ανάγκες της κοινωνίας και να στηρίζουν τα παιδιά και τους νέους στην Κένυα και την Αφρική. Την δηµιουργία συνεργασιών και δικτύων µεταξύ οργανώσεων στην Αφρική και όλο τον κόσµο που εργάζονται για την προώθηση της εκπαίδευσης των κοριτσιών, των παιδιών και των νέων στην Αφρική γενικότερα. Την ενίσχυση και προώθηση της συµµετοχής των νέων της Αφρικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. Την ενίσχυση και προώθηση της καλής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου, και της προστασίας των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών, ειδικά αυτών που σχετίζονται µε την νεολαία. Τη διεξαγωγή προγραµµάτων ευαισθητοποίησης της νεολαίας και αγωγής των πολιτών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Την προώθηση του πνεύµατος του εθελοντισµού µεταξύ των νέων της Αφρικής. ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) είναι µια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτοµα που έχουν πληγεί από ένοπλες συγκρούσεις, επιδηµίες, αποκλεισµό από την παροχή ιατρικής φροντίδας και φυσικές καταστροφές. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν βοήθεια µε κριτήριο την ανάγκη, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, φύλο ή πολιτικούς δεσµούς. Όταν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα γίνονται µάρτυρες σοβαρών πράξεων βίας, ξεχασµένων κρίσεων ή παρακώλυσης του έργου τους, δύνανται να µιλήσουν δηµόσια για αυτά. ~ 13 ~

14 Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν τη βοήθειά τους α) σε πληθυσµούς που βρίσκονται σε κατάσταση επείγουσας ανάγκης β)στα θύµατα που προκαλούνται είτε από φυσικούς είτε από ανθρώπινους παράγοντες, γ) σε όσους υποφέρουν εξαιτίας εξεγέρσεων, χωρίς καµία φυλετική, θρησκευτική, φιλοσοφική ή πολιτική διάκριση. Το Ελληνικό Τµήµα ξεκίνησε τη δράση του το Μέχρι σήµερα περισσότεροι από 450 Έλληνες γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί και τεχνικοί έχουν συµµετάσχει σε προγράµµατα σε πάνω από 40 χώρες όπως το Κουρδιστάν, η Λιβερία, το Ελ Σαλβαδόρ, το Ιράκ, η Αιθιοπία, η πρώην - Γιουγκοσλαβία, η Ρουάντα, η Κένυα, η Σρί Λάνκα, η Αϊτή, το Αφγανιστάν, η Ακτή Ελεφαντοστού και άλλες. ~ 14 ~

15 ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ Οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ είναι µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του Οι «Πολίτες για την Αφρική» είναι η εξέλιξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας κάποιων ανθρώπων µε την επιθυµία και την θέληση να βοηθήσουν οµάδες ανθρώπων που υποφέρουν στην πολύπαθη ήπειρο, την Αφρική. Οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ είναι: Σωµατείο ανθρωπιστικό, µη κερδοσκοπικό που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Σκοπός της οργάνωσης είναι η ανάπτυξη ανθρωπιστικής δράσης, πνεύµατος αλληλεγγύης και γενικότερα δράσης που διέπεται από σεβασµό όσον αφορά την ήπειρο της Αφρικής, τον Τρίτο Κόσµο και γενικότερα τους ανθρώπους,είτε βρίσκονται στις χώρες τους,είτε σε άλλες χώρες. Οι δραστηριότητες της οργάνωσης Πολίτες για την Αφρική απευθύνονται σε άτοµα ή οµάδες πληθυσµών που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες ανεξάρτητα από χρώµα, φυλή, θρησκεία, εθνικότητα, ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις. Τα έργα και οι δράσεις της οργάνωσης στηρίζονται οικονοµικά από τις εισφορές των µελών, από δωρεές και από τις εκδηλώσεις που οργανώνει και πραγµατοποιεί η οργάνωση. Το δίκτυο ανθρώπων που στηρίζουν την οργάνωση αποτελείται από τα µέλη, τους ανάδοχους γονείς, τους σταθερούς υποστηρικτές και τους εθελοντές. ~ 15 ~

16 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Συνοψίζοντας, οφείλουµε να τονίσουµε πως µόνο η δράση των παραπάνω οργανώσεων δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των χώρων του τρίτου κόσµου και η συντονισµένη προσπάθεια συµπεριλαµβανοµένων και των ίδιων των κυβερνήσεων αυτών των χωρών καθίσταται αναγκαία για την ύπαρξη ενός καλύτερου αύριο στις συγκεκριµένες κοινωνίες. Μέσα από την καταγραφή αυτών των σελίδων της εργασίας, διαπιστώσαµε πόσο λίγα γνωρίζουµε για τα προβλήµατα αυτών των χωρών και πόσο πολλά θα µπορούσαµε να κάνουµε συνεισφέροντας προσωπικά : Είτε λειτουργώντας «πολλαπλασιαστικά» στην πληροφόρηση των συµπολιτών µας σχετικά µε τη δράση των εθελοντικών οργανώσεων, είτε ακόµα -γιατί όχι;- και µετέχοντας προσωπικά στο µέλλον σε κάποια από αυτές. ~ 16 ~

17 Ενότητα 1.3 Άτοµα µε ειδικές ανάγκες(αμεα) «εν είµαστε η πηγή του προβλήµατος.είµαστε τα µέσα που χρειάζονται για να λύσουµε το πρόβληµα. Είµαστε επένδυση,όχι έξοδα. Είµαστε πολίτες του κόσµου.» (Άντριαν Μπιλιούνζικα,ακτιβιστής για τα δικαιώµατα των ανάπηρων της Ουγκάντα.) ΠΡΟΛΟΓΟΣ Άτοµα µε ειδικές ανάγκες(αμεα) θεωρούνται όσοι «πάσχουν από ειδικές ανεπάρκειες ή δυσλειτουργίες οφειλόµενες σε φυσικούς, διανοητικούς ή κοινωνικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και µάθησης, σε τέτοιο βαθµό, που είναι πολύ δύσκολο γι αυτούς να συµµετάσχουν στη γενική και επαγγελµατική κατάρτιση, να εξεύρουν εργασία ή να έχουν πλήρη συµµετοχή στην κοινωνία». Στην Ε.Ε. έχει αποδειχτεί ότι περισσότεροι από 38 εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν κάποια αναπηρία. Γεγονός αποτελεί το ότι υπάρχουν πολλοί φραγµοί και έντονη προκατάληψη απέναντι στα ΑµεΑ παρ' όλες τις προσπάθειες των Ευρωπαϊκών κρατών και παρόλη την πρόοδο που έχει σηµειωθεί για την ισότιµη εφαρµογή των δικαιωµάτων τους.παρατηρείται σε µεγάλο βαθµό ότι δεν έχουν ίση µεταχείριση και δικαιώµατα στην εκπαίδευση,στην εργασία, στον πολιτισµο και την ψυχαγωγια και συναντούν προβλήµατα στην προσβασιµότητα. Στις ακόλουθες παραγράφους θα αναλύσουµε τους 4 τοµείς οι οποίοι προαναφέρθηκαν και στους οποιους η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, επισηµαίνει τον κοινωνικό αποκλεισµό. 1.Εκπαίδευση: Μαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισµένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντικές δυσκολίες µάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών αναπτυξιακών προβληµάτων τα οποία µε τη µε τη διεπιστηµονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και µάθησης.με βάση την νοµοθέσια των ατόµων µε ειδικές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η εκπαίδευση τους ωφείλεται να παρέχεται δωρεάν από το σε δηµόσια σχολεία.συγκεκριµένα : Στα σχολεία της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις συνήθεις σχολικές τάξεις και στα ειδικά οργανωµένα τµήµατα ένταξης.όταν υπάρχουν προβλήµατα ιδιαιτέρως σοβαρά, η εκπαίδευση γίνεται σε αυτοτελή Σχολεία Ειδικής Αγωγής, σε Σχολεία ή Τµήµατα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήµατα άλλων Σχολείων, σε Νοσοκο- µεία, σε Κέντρα Αποκατάστασης, σε Ιδρύµατα Αγωγής Ανηλίκων ή Ιδρύµατα Χρονίως Πασχόντων Ατόµων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εκπαίδευση µπορεί να παραχθεί κατ οίκον. Ωστόσο παρατηρείται ότι σε µεγάλο βαθµό ότι δεν έχουν πρόσβαση και δικαιώµατα στην εκπαιδευση. Για παράδειγµα, σήµερα στην εκπαίδευση συµµετέχει ένας µαθητής µε ειδικές ανάγκες στους δέκα. Η ειδική αγωγή συρρικνώνεται µε το κλείσιµο των ειδικών σχολείων, ενώ τα κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες είναι περιορισµένα και πολλά από αυτά δυσλειτουργούν. ~ 17 ~

18 Ακολουθει ένα άρθρο το οποίο είχε δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα Ελευθεροτυπία ( έντυπη έκδοση,ελευθεροτυπία 26 Μαίου 2011).Μέσω αυτού του άρθρου µπορούµε να κατανοήσουµε την κρισηµότητα της κατάσταστης και την δυσαρέσκεια που επικρατεί για τον κοινωνικό αποκλεισµό στον τοµέα της εκπαίδευσης. ΑΜΕΑ αποκλεισµένα από την εκπαίδευση «Το κωφό παιδί, το τυφλό παιδί, το ανάπηρο παιδί, αν δεν εκπαιδευτεί, είναι δέκα φορές ανάπηρο», υπογράµµισαν γονείς, εκπαιδευτικοί και άτοµα µε αναπηρία σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, την οποία πραγµατοποίησαν για να καταγγείλουν ότι τα άτοµα µε αναπηρία είναι αποκλεισµένα από την εκπαίδευση, αφού, όπως υποστήριξαν, , πανελλαδικά, παιδιά µε αναπηρίες και µαθησιακές δυσκολίες είναι σήµερα εκτός Ειδικής Αγωγής. Αναφερόµενοι στα κωφά παιδιά, µόλις 270 σε όλη τη χώρα φοιτούν σε κάποιο σχολείο, τη στιγµή που ο αριθµός των κωφών παιδιών πανελλαδικά ανέρχεται στις Συγκεκριµένα, τα κωφά παιδιά που φοιτούν στα τρία ηµοτικά της Αττικής υπολογίζονται σε 70, όταν ο συνολικός αριθµός κωφών παιδιών στην Αττική αγγίζει τα Και αντί το κράτος να ιδρύσει όσον το δυνατόν περισσότερα ειδικά σχολεία, σχεδιάζει την κατάργηση των ελαχίστων που λειτουργούν. Ένα από αυτά είναι το Ειδικό ηµοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρηκόων στους Αµπελόκηπους, που είναι και το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε στη χώρα µας, το 1938, για την εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων. Ένα σχολείο που εφαρµόζει εκπαιδευτικά προγράµµατα -µοναδικά για τα ελληνικά δεδοµένα. Ακόµα, οι οµιλητές αναφέρθηκαν στα εκπαιδευτικά τµήµατα της Σχολής Τυφλών στην Καλλιθέα και στα Κέντρα Ειδικής Αγωγής Ιδιωτικού ικαίου, που κινδυνεύουν να κλείσουν, ενώ οι εργαζόµενοί τους παραµένουν µήνες απλήρωτοι. ~ 18 ~

19 2.Εργασία:Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ορίζεται ότι «τα άτοµα µε αναπηρία έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας».παρ όλα αυτά, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες να αντιµετωπίσουν προβλήµατα ανεργίας και κατ επέκταση να έχουν χαµηλότερο εισόδηµα από τους υπόλοιπους πολίτες.η συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας αποτελεί πρόκληση: Το 1/6 του εργατικού δυναµικού της Ευρώπης αποτελείται από ΑΜΕΑ τα οποία αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στην εύρεση εργασίας. Το ποσοστό απασχόλησης των ΑΜΕΑ στην Ευρώπη είναι 50%, όταν το ποσοστό για τον υπόλοιπο πληθυσµό είναι 68%. Επίσης, µόνο το 20% των πολιτών που αντιµετωπίζουν σοβαρά κινητικά προβλήµατα είναι ενεργά µέλη στην αγορά εργασίας. Όπως και είναι γνωστό ένα σοβαρό όπλο στην αντιµετώπιση της ανεργίας είναι η εκπαίδευση, η πρόσβαση στην οποία είναι επίσης δύσκολη, όπως και προαναφέρθηκε στις παραπάνω παραγράφους. Την ίδια στιγµή, ακόµη και ΑΜΕΑ µε υψηλή µόρφωση έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουν µία ιεραρχικά υψηλή θέση εργασίας σε σχέση µε τους υπόλοιπους υποψήφιους. 3.Πολιτισµος και ψυχαγωγία :Τα ΑΜΕΑ βιώνουν κοινωνικό αποκλεισµό και σε αυτόν τον τοµέα. ύσκολα µπορούν να πάρουν µέρος σε διάφορες δραστηριότητες καθώς και να διασκεδάσουν. Απαιτούνται διάφορες προϋποθέσεις οι οποίες δεν τηρούνται. Για παράδειγµα, ένα άτοµο το οποίο είναι καθηλωµένο σε ένα αναπηρικό καροτσάκι δεν µπορεί να ανεβεί σκαλιά ούτε να µπει εύκολα σε ανελκυστήρα.για αυτό το λόγο απαραίτητες είναι οι ράµπες σε κέντρα αναψυχής(θέατρα, µουσεία κ.α). Παρ όλα αυτά η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες προσβασιµότητας για χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγικής δραστηριότητας σε ολη την Ελλάδα.Αυτός ο οδηγος είναι ένα χρησιµο εργαλειο για να ενηµερωσει κάθε ατοµο µε αναπηρια και την οικογενεια του, τη δυνατοτητα επισκεψης και διασκεδασης σε µερη µε κοινωνικα, πολιτιστικα και ιστορικα στοιχεια και αναλογα µε τις προσωπικες του αναγκες και δυνατοτητες, να κρινει αν οι παροχες τον ικανοποιουν ή όχι. 4.Προσβασιµότητα : Το έτος 2009 δηµιουργήθηκε µια εκστρατεία προσβασιµότητας για τα ΑΜΕΑ µε στόχο αφενός την αλλαγή της στάσης του κόσµου, αλλά και την υιοθέτηση εκ µέρους του Υπουργείου και των Τµηµάτων του, µέτρων που να διασφαλίζουν την Αρχή της προσβασιµότητας. Αν και υπάρχει σχετική νοµοθεσία,στην πράξη το περιβάλλον που κινούµαστε και τα µέσα µαζικής µεταφοράς,δεν είναι πάντα σε όλους προσβάσιµα. Εξάλλου πολλοί είναι αυτοί οι συµπολίτες µας που δε σέβονται το νόµο και το γεγονός ότι τα ΑΜΕΑ έχουν ίσα δικαιώµατα. Οργανώσεις 1.Ο «ΕΡΜΗΣ» είναι Σωµατείο Γονέων Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε Αναπηρία, Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόµενο και µερικώς επιχορηγούµενο από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σκοπός του Σωµατείου είναι η παροχή κάθε δυνατής ηθικής, κοινωνικής και οικονοµικής βοήθειας για την θεραπεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική και επαγγελµατική αποκατάσταση των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες. ~ 19 ~

20 Ο «ΕΡΜΗΣ» συµπορεύεται µε τους ανθρώπους που εξυπηρετεί και τους συντροφεύει στο ταξίδι της ζωής. Συνδιαλέγεται µαζί τους για τα ζητήµατα που τους απασχολούν και τους διευκολύνει µε γνώση και µεγάλη υπευθυνότητα, ώστε να βρουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους λύσεις και δρόµους που τους ταιριάζουν. Αποστολή : Απώτερος στόχος των δράσεων του «ΕΡΜΗ» είναι η διεκδίκηση της ισότητας ευκαιριών. Πρεσβεύει ότι η αποδοχή της διαφορετικότητας και η προσπάθεια για βελτίωση των ατοµικών δυνατοτήτων οδηγεί στην ισότητα, σε ευκαιρίες για µια ευχάριστη και δηµιουργική ζωή στην κοινωνία, µε τρόπο που επιλέγει ο καθένας για τον εαυτό του. 2.ΑΛΚΥΟΝΗ: Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικώς αναγνωρισµένο, (Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας) ενταγµένο στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και από το 2008 είναι µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Γονέων και Κηδεµόνων Ατόµων µε Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ). Αποστολή: Ο µακροπρόθεσµος στόχος τους είναι η δηµιουργία πολυδύναµου κέντρου, ώστε να λειτουργήσουν µονάδα απασχόλησης και εκπαίδευσης δια βίου, αυτόνοµης διαβίωσης, και φιλοξενίας ΑΜΕΑ λόγω ανικανότητας ή θανάτου γονέων. Επίσης, να γίνει πράξη η προσβασιµότητα των περιοχών δράσης του Συλλόγου και οι άνθρωποι ΑΜΕΑ να µπορούν να εργαστούν, να δηµιουργήσουν, να συνυπάρξουν µέσα από δραστηριότητες στην εργασία, στην τέχνη, στον αθλητισµό και στην ψυχαγωγία. ~ 20 ~

21 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Τα ΑΜΕΑ είναι άτοµα που υφίστανται διακρίσεις και περιορισµούς σε πολλούς τοµείς της καθηµερινής ζωής: την εκπαίδευση, στην εύρεση εργασίας, την ψυχαγωγία και τον πολιτισµό.οφείλουµε να τους βοηθήσουµε και να τους παρέχουµε περισσότερες ευκαιρίες και ευκολίες στην καθηµερινότητα.έχουν ίσα δικαιώµατα µε τον κάθε άνθρωπο και το ότι αντιµετωπίζουν ένα συγκεκριµένο πρόβληµα υγείας δε σηµαίνει ότι διαφοροποιούνται από εµάς. Έχουν ανάγκη να χαµογελούν και να λαµβάνουν αγάπη από εµάς. Όµως,πιστεύω πως τα λόγια και οι διαπιστώσεις δεν αρκούν. Πρέπει να ενεργοποιηθούµε και να βοηθήσουµε µε όποιον τρόπο µπορούµε αυτά τα άτοµα. Ενότητα 1.4 Άτοµα µε εθισµούς ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οποιαδήποτε κι αν είναι η ουσία, (αλκοόλ, ναρκωτικά, κάπνισµα κτλ.) εθισµός σηµαίνει ότι έχει χαθεί σε µεγάλο βαθµό ο έλεγχος. Η λέξη εθισµός, µπορεί να θυµίζει άσχηµες εικόνες ναρκοµανών µε µια σύριγγα στο χέρι. Ή έναν αλκοολικό να τρικλίζει ζητιανεύοντας για να αγοράσει άλλο ένα µπουκάλι. Όµως υπάρχουν πολλά στάδια εθισµού. Κανείς δεν γίνεται ναρκοµανής ή αλκοολικός από τη µια στιγµή στην άλλη. Υπάρχουν µερικοί βασικοί χηµικοί, ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες που αφορούν όλους τους εθισµούς. Ένας απαράλλακτος καθοριστικός παράγοντας είναι η επιµονή. Ο εθισµένος συνεχίζει την χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ παρόλα τα επιβλαβή επακόλουθα. ~ 21 ~

22 Ο εθισµός σπάνια παραµένει στάσιµος. Καθώς αλλάζει, συνήθως απορροφά όλο και περισσότερο την ζωτική ενέργεια και την δύναµη του ατόµου, σε σηµείο που µπορεί να έχει καταστροφικά ή και µοιραία επακόλουθα. Ο εθισµός είναι µια σειρά εµπειριών που προκαλούν αλλαγή στον εσωτερικό κόσµο του ατόµου. Αλκοολισµός Σύµφωνα µε την επιστήµη της ψυχολογίας η συχνή κατανάλωση αλκοόλ µπορεί να φτάσει σε σηµείο εθισµού και αυτό συνήθως οφείλεται σε ψυχογενή αίτια.ο εθισµός στο αλκοόλ αυξάνεται επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια και τους κληρονοµικούς παράγοντες επιβαρύνουν οι δυσµενείς οικονοµικές, επαγγελµατικές και κατ' επέκταση συναισθηµατικές συνθήκες. Το πρόβληµα σύµφωνα µε τους ψυχολόγους έγκειται στο ίδιο το γεγονός και όχι στην αιτία του, που πρέπει τώρα να κατευθύνουµε την προσοχή µας. Ο άνθρωπος που στην αρχή νιώθει ικανοποιηµένος µε ένα ποτήρι κρασί κατά το δείπνο, διαπιστώνει µετά από λίγο, ότι ζητά λίγο παραπάνω και αµέσως µετά κι άλλο, κι άλλο. Η αύξηση της επιθυµίας µπορεί να είναι πολύ αργή, αλλά αυτό συνεχίζεται σίγουρα µέχρι που στο τέλος, ένα µπουκάλι δεν είναι τίποτα µπροστά στα πολλά, για να καλύψει τις νέες του ανάγκες. Είναι η ίδια ακριβώς περίπτωση όπως µε τη χρήση κάθε άλλης µορφής αλκοολούχου ποτού ή άλλης εξαρτησιογόνου ουσίας. Γιατροί, ψυχολόγοι, επιβλέποντες διευθυντές ασύλων, φύλακες φυλακών, νοµοθέτες και φιλάνθρωποι έχουν παρατηρήσει και µελετήσει τις πολυάριθµες αποκρουστικές φάσεις του, και έχουν καταγράψει πορίσµατα και γνωµοδοτήσεις. Ο εθισµός στο αλκοόλ είναι από τις πιο ισχυρές εξαρτήσεις. Η ψυχολογική εξάρτηση που προκαλεί το αλκοόλ είναι πολύ ισχυρή και συνήθως ενισχύεται από κοινωνικούς παράγοντες. Αλκοολικός θεωρείται κάθε άνθρωπος που κάνει υπερβολική χρήση αλκοόλ, τόσο σε ποσότητα όσο και σε συχνότητα, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζει προβλήµατα υγείας και κοινωνικής συµπεριφοράς. Το είδος της εξάρτησης καθορίζει το είδος των συµπτωµάτων και των προβληµάτων υγείας. Ναρκωτικά Ο εθισµός στα ναρκωτικά είναι πλέον ένα πολύ σύνηθες φαινόµενο στις µέρες µας. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί εδώ και χρόνια µια µάστιγα για την κοινωνία και πλήττει ειδικά τις νέες ηλικίες. Τα ναρκωτικά είναι ουσίες που προκαλούν εθισµό µέσω της επίδρασης που έχουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Μ.Κ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ που δραστηριοποιούνται στη δράση κατά των ναρκωτικών και του αλκοολισµού. «ΟΑΣΙΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΑΛΚΟΟΛ ~ 22 ~

23 Η «ΟΑΣΙΣ» ιδρύθηκε το 2002 από άτοµα µε προσωπική εµπειρία στις εξαρτήσεις και πολυετή νηφαλιότητα. Σε συνεργασία µε ειδικούς επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, µπορούν να προτείνουν λύσεις αποτελεσµατικές. Η «ΟΑΣΙΣ» είναι Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρία που συντηρείται από συνδροµές και χορηγίες, προκειµένου να επιβιώσει και να εκπληρώσει τους στόχους της, παρέχοντας ένα φάσµα υπηρεσιών ειδικά σχεδιασµένων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εθισµένων και των οικογενειών τους. Βασικός σκοπός της «ΟΑΣΙΣ» είναι η προσφορά πολύπλευρης υποστήριξης σε άτοµα εξαρτηµένα από αλκοόλ, ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια, εθισµό στο διαδίκτυο κλπ Αποστολή: 1. Η πληροφόρηση για τους εθισµούς και τις εξαρτήσεις. 2. Η κοινωνική επανένταξη των µη εξαρτηµένων ατόµων. 3. Η επιστηµονική έρευνα και µελέτη του φαινοµένου της εξάρτησης, των παραγόντων που το δηµιουργούν. 4. Η ευαισθητοποίηση ενηµέρωση του ευρύτερου κοινού. 5. Η διατύπωση θέσεων και προτάσεων προς τους φορείς άσκησης εξουσίας για τη διαµόρφωση κατάλληλων πολιτικών. 6. Η συνεργασία και δικτύωση µε φορείς που αναπτύσσουν συναφείς δράσεις. 7. Η ευαισθητοποίηση κινητοποίηση επιστηµόνων για εθελοντική προσφορά βοήθειας. 8. Η δηµιουργία και λειτουργία εκπαιδευτικών εργαστηρίων µη εξαρτηµένων ατόµων για την απόκτηση επαγγελµατικών δεξιοτήτων. 9. Η ανάπτυξη αθλητικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για εξαρτηµένα άτοµα. 10. Η προώθηση του εθελοντισµού (δηµιουργία οµάδων αυτοβοήθειας). ~ 23 ~

24 ΚΕΘΕΑ Το ΚΕΘΕΑ είναι το µεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα µας. Βρίσκεται δίπλα στους χρήστες ουσιών και τις οικογένειές τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το Όλες οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν και χωρίς λίστες αναµονής: στο δρόµο, στα σωφρονιστικά καταστήµατα, σε µονάδες σε όλη την Ελλάδα.To KEΘΕΑ απευθύνεται επίσης σε όσους αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε άλλες µορφές εξάρτησης, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος και το διαδίκτυο. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Αποστολή της οργάνωσης είναι η σωστή και οµαλή κοινωνική επανένταξη εθισµένων από τα ναρκωτικά ατόµων µε τη βοήθεια διαφόρων προγραµµάτων που επιµελούνται καθηµερινά χιλιάδες εθελοντές. ΠΥΞΙ Α Το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης από Ναρκωτικά και Προαγωγής της Υγείας ΠΥΞΙ Α είναι µια υπηρεσία ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που αναπτύσσει προγράµµατα και δράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας στην τοπική κοινότητα. Εντάσσεται στο Εθνικό ίκτυο Κέντρων Πρόληψης, που περιλαµβάνει φορείς που δηµιουργούνται µε τοπική πρωτοβουλία και την επιστηµονική και οικονοµική υποστήριξη του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών -Ο.ΚΑ.ΝΑ. ~ 24 ~

25 ΑΠΟΣΤΟΛΗ:1) ενηµέρωση για τα χαρακτηριστικά των εξαρτησιογόνων ουσιών και τις συνέπειες της χρήσης τους.2) αναγνώριση και αντιµετώπιση των αιτιών που συνδέονται µε τη χρήση ναρκωτικών.3) ανάπτυξη προγραµµάτων αγωγής υγείας στους µαθητές για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στο σχολείο.4) συµµετοχή σε δηµιουργικά εργαστήρια για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του νέου.5)αναζήτηση βοήθειας για πρόβληµα σχετικό µε χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών προσωπικό ή του οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Εν κατακλειδι,είναι γεγονός πως στην χώρα µας δραστηριοποιείται πλήθος µη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται µε την καταπολέµηση των εθισµών. Ωστόσο πολλές από αυτές δεν δρουν αποκλειστικά για την καταπολέµηση των διαφόρων ειδών εθισµού αλλά υπάρχει το ενδεχόµενο να εξυπηρετούν και ορισµένα συµφέροντα πολιτικά και µη. Εποµένως αναγκαίο καθίσταται να τονιστεί πως η δράση τους µπορεί να είναι υπερπολυτιµη και η προσφορά τους ανεκτίµητη στο κοινωνικό σύνολο, παρόλα αυτά θα πρέπει να ελέγχονται και εκείνες από την πολιτεία ώστε να επιτελούν το καθήκον τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο δίχως να αποπροσανατολίζονται από τον στόχο τους. ~ 25 ~

26 Ενότητα 1.5 Άστεγοι ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι άστεγοι είναι και θα παραµείνουν µια κοινωνική πληγή, για την οποία υπεύθυνη δεν είναι ούτε η µοίρα, ούτε η κακή τύχη, ούτε κανενός είδους θεοµηνία. Έκπληκτη µια ολόκληρη κοινωνία που µόλις λίγα χρόνια πριν είχε διαπαιδαγωγηθεί από τους ίδιους τους κρατικούς θεσµούς ή τις τράπεζες στην εύκολη «ζωή» που παρείχε το φθηνό δανεικό χρήµα, ή το βόλεµα που παρείχαν τα κόµµατα στους οπαδούς τους µε τον διορισµό τους στο δηµόσιο και όχι µόνο, ανακάλυψε ότι αυτή η ευµάρεια ήταν ψεύτικη. Τόσο ψεύτικη που διαλύεται µε απίστευτη ευκολία σαν να πρόκειται για πύργο από άµµο που τον έφτιαξε ένα παιδί και σε ένα λεπτό παρασέρνεται από ένα µικρό κυµατισµό της θάλασσας. Ποιοι είναι αυτή τη στιγµή εν µέσω της λεγόµενης κρίσης οι άστεγοι; Από που προέρχονται; Σε ποιες κοινωνικές οµάδες ήταν προηγουµένως ενταγµένοι; Αυτό που χρειάζονται είναι η λύπηση µας, το φευγαλέο και ίσως γεµάτο ενοχές βλέµµα µας; Ή µήπως κάτι περισσότερο; Μήπως φθάνει η φιλανθρωπία και οι όποιες ειλικρινείς ή και υποκριτικές εκφράσεις της ή µήπως κάτι παραπάνω; Μπορούν τελικά τόσες χιλιάδες άνθρωποι, τόσες ανθρώπινες ψυχές να βρίσκονται σ αυτήν την κατάσταση, ενώ ταυτόχρονα να παραµένει τόσος συσσωρευµένος πλούτος στα χέρια τόσων λίγων; Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Αλλά ας αρχίσουµε από κάπου έχοντας την ακλόνητη πεποίθηση ότι αυτή η κατάσταση δεν θα είναι παντοτινή, ότι µπορεί να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη. ~ 26 ~

27 άστεγοι: ένα άγριο οδοιπορικό, µια σιωπηρή κραυγή ζωής Απόκληροι, περιπλανώµενοι ζητιάνοι, εξαρτηµένοι, άνθρωποι πεταγµένοι στην άκρη του δρόµου, που περιφέρονται πολλές φορές κουβαλώντας τα λιγοστά τους υπάρχοντα σε πλαστικές σακούλες, µαζί τους πλέον οι νεόπτωχοι, όπως τους ονοµάζουν επειδή λίγο πριν το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης ζούσαν εύπορα ή τουλάχιστον χωρίς κάποιοι ιδιαίτερο οικονοµικό πρόβληµα. Άνθρωποι πεταµένοι στην άκρη του δρόµου, άνθρωποι που κοιµούνται σε χαρτοκιβώτια, στις εισόδους πολυκατοικιών, σ ένα παγκάκι, ή δίπλα στις φωτισµένες και γεµάτες εµπορεύµατα προθήκες των καταστηµάτων. Κουρελιασµένες ζωές, ανθρώπινες σκιές που προσπερνούν βιαστικά κα κάπως ένοχα οι περαστικοί. Άνθρωποι µε σκαµµένα τα πρόσωπα και λυγισµένη την ράχη από τις κακουχίες. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία αποκαλύπτεται ότι στους «νεοάστεγους», πια περιλαµβάνονται και ολόκληρες οικογένειες, ενώ ο αριθµός των ανθρώπων που καταλύουν µε χαρτόνια και κουβέρτες στο Ζάππειο, την Κουµουνδούρου, τη Σανταρόζα, το Γκάζι, σε παγκάκια, κάτω από γέφυρες, έξω από κλειστά καταστήµατα, είναι αδιευκρίνιστος. Κάποιοι θεωρούν ότι πλέον ο αριθµός τους φθάνει τις Τα προβλήµατα διαβίωσης τους επιδεινώνονται σε µεγάλο βαθµό τον χειµώνα λόγω του µεγάλου ψύχους. Ο ήµος Αθηναίων ζήτησε την συνεργασία ~ 27 ~

28 των εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, (Γιατροί του Κόσµου, Ελληνικό ίκτυο για το ικαίωµα στη Στέγη, Κλίµακα, PRAXIS, ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΣΙΣ, ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις, CARITAS Αθήνας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Γιατροί χωρίς Σύνορα) τόσο στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών όσο και στην εργασία δρόµου (street work) για την ενηµέρωση και φροντίδα των αστέγων. Σηµαντική τέλος είναι και η συνδροµή της εκκλησίας στους αστέγους στους οποίους διαθέτει ξενώνες και συσσίτια. Το Ίδρυµα Αστέγων, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των πολιτών για την αντιµετώπιση του µείζονος αυτού ζητήµατος, κινείται προς την πραγµάτωση συγκεκριµένων δράσεων. Σε πρώτη φάση υλοποιούνται συνεργασίες µε φορείς που έχουν παρόµοιους καταστατικούς σκοπούς, όπως τη ΜΚO «Αλληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (ΕΕΣ) καθώς και το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Επίσης, συγκροτεί δίκτυο εθελοντών µε τη βοήθεια του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύµατος. Επιπλέον, πραγµατοποιεί ευρύ φάσµα δράσεων στο πλαίσιο του σχεδίου αντιµετώπισης κρίσεων και της παροχής βοήθειας στον δρόµο. Τέλος, µέσω ειδικής διαφηµιστικής εκστρατείας και κατάλληλα σχεδιασµένων εκδηλώσεων, επιχειρείται η πληρέστερη ενηµέρωση των πολιτών µε σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίησή τους στην αντιµετώπιση των αναγκών των αστέγων. Το Ίδρυµα Αστέγων δίνει τη δυνατότητα σίτισης σε όλες τις πληθυσµιακές οµάδες, µε προτεραιότητα σε όσες πραγµατικά έχουν ανάγκη. Καθηµερινά παρέχει µερίδες φαγητού σε άπορους και άστεγους Έλληνες και αλλοδαπούς. Το φαγητό διανέµεται δύο φορές ηµερησίως (µεσηµέρι 12:00-14:00 και απόγευµα 18:00-20:00) από το Κέντρο Σίτισης του Ιδρύµατος, το οποίο στεγάζεται στη συµβολή των οδών Σοφοκλέους 70 και Πειραιώς 35. Το Κ.Υ.Α..Α., ίδρυµα για τους άστεγους του ήµου Αθηναίων, διαθέτει τρεις Ξενώνες. Στους δύο από αυτούς παρέχεται βραχεία φιλοξενία (3-6 µήνες) σε 180 άτοµα. Η πληθυσµιακή οµάδα που εξυπηρετείται καλύπτει άτοµα ηλικίας ετών, κατόχους ελληνικής ταυτότητας. Oι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν και ίδιες για όλους και αφορούν: τη χρήση κλίνης σε δίκλινο ή τρίκλινο δωµάτιο του Ξενώνα µόνο για ύπνο, την καθαριότητα του δωµατίου, την αλλαγή κλινοσκεπασµάτων, την παροχή ~ 28 ~

29 στοιχειώδους πρωινού, τη συµβουλευτική και ψυχολογική στήριξη του φιλοξενούµενου, καθώς και την κινητοποίηση για την αποκατάσταση και την επανένταξή του από την Κοινωνική Υπηρεσία του Ιδρύµατος Αστέγων. Ο τρίτος ξενώνας τo «Ξενοδοχείο των Φτωχών» («ΕΣΤΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»), εγκαινιάστηκε από τον ήµαρχο Αθηναίων Νικήτα Κακλαµάνη τον Σεπτέµβριο 2010 και βρίσκεται στην οδό Πατησίων 221. Πρόκειται για τον πρώτο ιδιόκτητο Ξενώνα του Ιδρύµατος Αστέγων, σε πολυώροφο κτίριο, κληροδότηµα της καταγόµενης από την Κωνσταντινούπολη αρχόντισσας Λένας Παντελίδου ( ), το οποίο ανακατασκευάστηκε εκ θεµελίων. Η νέα δοµή καλείται να εξυπηρετήσει την πλέον ευάλωτη οµάδα πληθυσµού, τους υπερήλικες άπορους. Eίναι δυναµικότητας 60 κλινών (µονόκλινα, δίκλινα), µε λουτρό και αυτόνοµο εξοπλισµό. Οι φιλοξενούµενοι υποστηρίζονται κοινωνικό-ψυχολογικά και ιατρικά, ενώ δηµιουργήθηκαν χώροι για την ψυχαγωγία τους. Το Κ.Υ.Α..Α., ανταποκρινόµενο στις ανάγκες των αστέγων, οργάνωσε την αποστολή εξωτερικών οµάδων για την παροχή βοήθειας στον δρόµο. Oι οµάδες αυτές, δραστηριοποιούµενες κυρίως σε περιόδους έκτακτης ανάγκης (λόγω κακών καιρικών συνθηκών κ.ά.), δίνουν φαγητό, κουβέρτες και υπνόσακους σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και πληροφορίες για το πού µπορούν να διανυκτερεύσουν. Επιπλέον, οι συγκεκριµένες οµάδες είναι οργανωµένες κατά τα διεθνή πρότυπα και απαρτίζονται από ειδικευµένο προσωπικό (γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές κ.ά.) ή τουλάχιστον βρίσκονται σε άµεση επικοινωνία µαζί τους. Αυτονόητη θεωρείται η επάρκεια υλικών (κουβέρτες, ρούχα, φαγητό, ροφήµατα κ.λπ.) τα οποία διανέµονται από τις κινητές µονάδες. Oι προµήθειες προέρχονται από προσφορές και από τα υπάρχοντα αποθέµατα του ήµου. Με στόχο την ευρύτερη γνωστοποίηση στο κοινωνικό σύνολο του φαινοµένου των αστέγων και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, το Ίδρυµα Αστέγων διοργανώνει κάθε χρόνο σειρά πολιτιστικών και ενηµερωτικών εκδηλώσεων. Τον εκέµβριο του 2005 την πρώτη µεγάλη εκδήλωση του Κ.Υ.Α..Α. τίµησε µε την παρουσία του ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Από τότε έως σήµερα πλήθος εκδηλώσεων έχει πραγµατοποιηθεί µε την αρωγή απλών πολιτών, αλλά και µεγάλων εταιρειών και εκπροσώπων του πνευµατικού και καλλιτεχνικού χώρου. ~ 29 ~

30 Το Ίδρυµα Αστέγων του ήµου Αθηναίων ξεκίνησε ένα νέο Πρόγραµµα Εθελοντισµού, µε σκοπό τη δηµιουργία δικτύου για την υποβοήθηση και την ενίσχυση του έργου του, που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Αθήνας. Το σχήµα στο οποίο στηρίζεται το Πρόγραµµα Εθελοντισµού για τους αστέγους βασίζεται στο τρίπτυχο: Ίδρυµα Αστέγων - Σύλλογος Φίλων του Ιδρύµατος Αστέγων - Εθελοντές. Τη συνολική ευθύνη για τον σχεδιασµό και τη διοικητική υποστήριξη φέρει το Ίδρυµα Αστέγων, ενώ ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύµατος έχει υποστηρικτικό ρόλο, είτε συνιστώντας το δίκτυο για την άντληση εθελοντών είτε στηρίζοντας το πρόγραµµα οικονοµικά. ~ 30 ~

31 Oι εθελοντές που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα αναλαµβάνουν ουσιαστικό ρόλο στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των αστέγων. Ανά οµάδες εργάζονται στον δρόµο (street work) για τον εντοπισµό τους και την παροχή αναλυτικής πληροφόρησης προς το Ίδρυµα. Άλλοι έχουν συµµετοχή στις ειδικές εξωτερικές κινητές µονάδες, που σε τακτά χρονικά διαστήµατα προσφέρουν επιτόπου στους αστέγους φαγητό, ένδυση, κλινοσκεπάσµατα κ.ά. Εναλλακτικά, οι εθελοντές έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν λίγη ανθρώπινη ζεστασιά, ένα χαµόγελο και παρέα στους µοναχικούς ανθρώπους της πόλης µας. Ακόµη, ορισµένοι µπορεί να προσφέρουν τη βοήθειά τους στους Ξενώνες των αστέγων ή στο Κέντρο Υποδοχής Αστέγων του ήµου. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Μέσα από αυτή την εργασία διαπιστώσαµε πόσα προβλήµατα αντιµετωπίζουν κοινωνικές οµάδες που βρίσκονται τόσο κοντά µας, αλλά τόσο καιρό τις αγνοούσαµε. Τα θέµατα επιβίωσης οµάδων πληθυσµού ακόµα και στη σύγχρονη Αθήνα του 2012 είναι τόσο έντονα, όσο δε φανταζόµασταν πριν την ενασχόλησή µας µε το ζήτηµα. Είναι καθήκον όλων µας να ενεργοποιηθούµε, να ενηµερώσουµε και άλλους για τη δράση των οργανώσεων που αναφέραµε, ώστε να υπάρξει στο µέλλον µια πιο ουσιαστική και συντονισµένη δράση για την βελτίωση των συνθηκών ζωής των αστέγων. ~ 31 ~

32 Ενότητα 1.6 ράσεις του σχολείου µας ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το σχολείο µας, το «Λεόντειο Λυκειο Νέας Σµύρνης» καθώς και οι Μαριανοί Αδελφοί που το έχουν ιδρύσει και είναι η ψυχή του, είναι πολύ ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα που αφορούν την αλληλεγγύη και την αγάπη προς τον αβοήθητο πολίτη. Ο στόχος του σχολείου µας είναι να προσφέρει σε κάθε µαθητή τα µέσα ώστε να κατακτήσει την πληρότητα,να τον κάνει δηλαδή ολοκληρωµένο άνθρωπο µέσα από την αποδοχή και τη µέριµνα για το συνάνθρωπο. Πρωταρχικό µέληµα είναι η φροντίδα ώστε το κάθε παιδί να µάθει να συµβιώνει, να προσαρµόζεται, να συνεργάζεται, ακόµα και να ανέχεται τον άλλο, το "διαφορετικό"! Κρίνεται απαραίτητο,να µάθει να εκτιµά, πρώτα τον εαυτό του κι έπειτα τους άλλους, να αγαπάει αληθινά και να αγωνίζεται να κατακτήσει την τελειότητα, µέσα από την ηθική και πνευµατική του συγκρότηση.για αυτό το λόγο το σχολείο µας διοργανώνει και υποστηρίζει ενεργά και µε συνέπεια κάθε χρόνο διάφορες δραστηριότητες. ηµοτικά Σχολεία «Αγίου ιονυσίου» και του «Χρυσοστόµου Σµύρνης» Στα δύο δηµοτικά σχολεία του "Αγίου ιονυσίου" και του "Χρυσοστόµου Σµύρνης" διοργανώνεται δύο φορές το χρόνο λαχειοφόρος αγορά, τα έσοδα της οποίας προσφέρονται σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα (στέγες απόρων, ορφανοτροφεία, ιδρύµατα για παιδιά µε ειδικές ανάγκες, γηροκοµεία, οργανώσεις προσφύγων).επιπλέον,καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οι µαθητές των τάξεων του ηµοτικού συγκεντρώνουν σε"κουµπαρά" τις προσφορές τους. Τα χρήµατα αυτά προσφέρονται σε άπορες οικογένειες και σε φιλανθρωπικά ιδρύµατα. ~ 32 ~

33 Επίσης, κατά καιρούς, συγκεντρώνουν τρόφιµα, ρούχα και γραφική ύλη, τα οποία προσφέρουν σε ορφανοτροφεία ή σε οργανώσεις προσφύγων.ορισµένοι µαθητές από τις µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού, µαζί µε τους δασκάλους τους, πηγαίνουν µία φορά το χρόνο σε χώρους, όπου προσφέρονται συσσίτια σε πρόσφυγες, προκειµένου να προσφέρουν και οι ίδιοι ένα γεύµα. Μία φορά το χρόνο, µαθητές του ηµοτικού οργανώνουν γιορτή στο σχολείο, µε την καθοδήγηση των δασκάλων τους, για συνοµήλικά τους παιδιά, που ζουν εγκαταλελειµµένα σε ιδρύµατα. Γυµνάσιο-Λύκειο Όπως και στα δηµοτικά µας, έτσι και στο Γυµνάσιο-Λύκειο αναπτύσσονται αντίστοιχες δράσεις. Βέβαια σε µεγαλύτερο βαθµό εφόσον τα παιδιά βρίσκονται σε µια πιο ώριµη ηλικία..μία απο τις πιο σηµαντικές δράσεις είναι η «υιοθεσία» παιδιών του Τρίτου Κόσµου.Με την δική µας οικονοµική συνδροµή και µέσω του ιεθνούς Οργανισµόυ OIEC, 20 παιδιά από τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής εξασφάλισαν για ένα χρόνο τη φοίτησή τους σε σχολείο καθώς και τη σίτισή τους.κι αυτο έγινε µε πρωτοβουλία και πρόθυµη συµµετοχή των ίδιων των παιδιών. Αξιοσηµείωτο εδώ είναι να αναφέρουµε πως τα τµήµατα του Γυµνασίου,του Λυκειου και το 15µελές µαθητικό συµβούλιο του σχολείου µας συγκέντρωσαν δικά τους χρήµατα και τα πρόσφεραν σε µακρινούς συνοµηλίκους τους.επιπλέον τα 15 τµήµατα του Λυκείου έχουν αναλάβει οικονοµικά την προσφορά γεύµατος σε απόρους µίας ενορίας της Νέας Σµύρνης. Από το 1998 έχουµε καθιερώσει τη δραστηριότητα που ονοµάζουµε Εξόρµηση αγάπης. Ένα πρωινό του Ιανουαρίου, µε την ευκαιρία της γιορτής των Τριών Ιεραρχών, όλοι οι µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου επισκέπτονται ανά τµήµα ή ανά τάξη ένα ίδρυµα(σχολείο ειδικής αγωγής,ορφανοτροφείο,γηροκοµείο.κέντρο αποτοξίνωσης τοξικοµανών,φυλακές ανηλίκων κ.α)στοχός της εξόρµησης αυτής δεν είναι απλώς η φιλανθρωπία και η προσφορά ενός χρηµατικού ποσού.σκοπός µας είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαφή µε µια άλλη πλευρά της ζωής, όχι για να νιώσουν οίκτο, αλλά για να γνωρίσουν τον πλούτο και τη δύναµη της ψυχής ανθρώπων που υποφέρουν, ανθρώπων που η κοινωνία µας τοποθετεί συχνά στο περιθώριο.προσφέρουν κάποιες στιγµές χαράς και ευτυχίας σε αυτούς του ανθρώπους αλλά και οι ίδιοι νιώθουν ένα συναίσθηµα χαράς για την ψυχική και υλική βοήθειά τους. Στο πλαίσιο της Εξόρµησης Αγάπης εδώ και 4 χρόνια µία αντιπροσωπεία από 20 µαθητές του Λυκείου συνοδευόµενοι από τον ιευθυντή και έναν καθηγητή του Λυκείου επισκέπτονται το Κλάδεο της Ηλείας.Αυτή η δράση -επίσκεψη ξεκίνησε και δοκιµάσθηκε πριν 4χρόνια µε αφορµή τις καταστροφικές πυρκαγιές που υπέστη ο τόπος το καλοκαίρι του 2007.Την τελευταία φορά (28 Ιανουαρίου 2011) τα παιδιά παρέδωσαν στους τοπικούς παράγοντες τέσσερις ηλεκτρονικούς υπολογιστές που είχαν αγοράσει µε τα χρήµατα που συγκέντρωσαν µε έρανο οι ίδιοι οι µαθητές του Λυκείου καθώς και το 15µελές µαθητικό συµβούλιο από διάφορες εκδηλώσεις του.οι κάτοικοι του χωριού είχαν ευχαριστήσει το σχολείο µας για αυτή του την προσφορά και έδωσαν στους µαθητές και στις µαθήτριές µας την ευκαιρία να καταλάβουν για µια ακόµα φορά την ανεκτίµητη αξία της προσφοράς. Μια ακόµα πράξη αγάπης αποτελεί η εθελοντική αιµοδοσία.κάθε χρόνο το σχολείο µας οργανώνει,σε συνεργασία µε το Ι.Κ.Α Καλλιθέας,εθελοντική αιµοδοσία στο πλαίσιο του συνεχούς και ζωηρού ενδιαφέροντος για τα κοινωνικά προβλήµατα της χώρας µας και της προσπάθειας για την έµπρακτη αλληλεγγύη προς τους πάσχοντες συνανθρώπους µας.στην αιµοδοσία παίρνουν µέρον καθηγητές,γονείς µαθητών/τριών και απόφοιτοι του σχολείου. ~ 33 ~

34 Επιπλέον,το σχολείο µας έχει δηµιουργήσει έναν όµιλο, τον «Όµιλο Καινοτόµων ράσεων» ο οποίος έχει κοινωνικό προφίλ και τα µέλη του ασχολούνται µε διάφορα θέµατα που απασχολούν την σύγχρονη κοινωνία και κυρίως τους νέους.συγκεκριµένα, το 2011 ο όµιλος δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα στην πρόληψη και αντιµετώπιση του φαινοµένου της θυµατοποίησης και της σχολικής βίας.τα µέλη του δηµιούργησαν µε την βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών τους ενηµερωτικές ταινίες µικρού µήκους για το φαινόµενο αυτο καθώς και για διάφορα θέµατα.( Οι παραπάνω δράσεις που αναφέραµε είναι πράξεις αγάπης και αλληλεγγύης που αφορούν κυρίως τους αβοήθητους πολίτες.όµως, το σχολείο µας δεν περριορίζεται µονάχα σε αυτό τον τοµέα.ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και την προστασία του και θέλει να µεταδώσει αυτή την αγάπη και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον και στους µαθητές/τριες.γι αυτό τον λόγο έχει δηµιουργήσει τον όµιλο Περιβαλλοντικής Αγωγής.Κάποια από τα ερωτήµατα που απασχολούν την περιβαλλοντική οµάδα είναι τα εξής:πώς θα παρέχουµε αρκετή τροφή για όλους χωρίς να βλάπτουµε τους ανθρώπους,τα ζώα,το περιβάλλον;γιατί εκατοµµύρια παιδιά στον αναπτυσσόµενο κόσµο υποσιτίζονται,ενώ τα παιδιά του ανεπτυγµένου κόσµου αντιµετωπίζουν πρόβληµα παχυσαρκίας;ποια είναι η αλήθεια για τα «µεταλλαγµένα» τρόφιµα και τα βιολογικά προϊόντα;τα παιδιά του οµίλου είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν χειµερινά κηπευτικά στον κήπο του σχολείου µας(από Οκτώβριο µέχρι Απρίλιο 2010) και να γευτούν τους καρπούς του κήπου µας.επιπλέον, πήραν µέρος στην αναδάσωση της Πεντέλης,µαζί µε τα ελληνογαλλικά σχολεία της Αθήνας(30 Ιανουαρίου 2011).Ο όµιλός µας το 2011 πήρε µέρος για 3η συνεχή χρονιά στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µε τίτλο «Αλλάζω τον κόσµο µε το πιρούνι µου» καθώς και στην ηµέρα ανοικτής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Άλσος Νέας Σµύρνης(11 Ιουνίου 2011 ).Μία άλλη εµπειρία των παιδιών του οµίλου µας είναι η συµµετοχή τους στα γυρίσµατα του ντοκιµαντέρ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ»(15 Ιανουαρίου 2011) Σηµαντικό ρόλο στο σχολείο µας έχει παίξει η Ανακύκλωση χρησιµοποιηµένων αντικειµένων.υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού και µπαταρίας τοποθετηµένοι σε όλο το σχολείο και οι µαθητές/τριες έχουν την δυνατότητα να ανακυκλώσουν.σπουδαίο έργο του σχολέιου µας ήταν η τοποθέτηση µηχανήµατος ανακύκλωση πλαστικών µπουκαλιών και µεταλλικων κουτιών.έτσι,ξεκίνησε ένας πραγµατικός συναγωνισµός ανακύκλωσης αντικειµένων µε στόχο την εξοικονόµηση πρώτων υλών,τη µείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος από επιβλαβή προιόντα. Εκτός οµως, από το σχολείο µας το οποίο ενδιαφέρεται και δρα σε θέµατα αλληλεγγύης και αγάπης, οι Μαριανοί Αδελφοί, η ψυχή του σχολείου είναι το ίδιο ευαισθητοποιηµένοι σε τέτοια θέµατα. Είναι άνθρωποι που, ζώντας µέσα σε µια κοινότητα, αναζητούν, όπως η Παναγία, να απαντήσουν στο κάλεσµα του Θεού. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν τις ευαγγελικές παραινέσεις της αγνότητας, της φτώχειας και της υπακοής, στην υπηρεσία των παιδιών και των νέων, ειδικά των πιο εγκαταλελειµµένων.για να µάθουµε περισσότερα για το έργο τον Μαριανών αδελφών πραγµατοποιήσαµε τρεις συνεντεύξεις: µε τον Αδ.Γεώργιο Βιδάλη, τον Αδ.Ματθαίο Λεβαντίνο και τον Αδ.Γεώργιο Βίδο. ~ 34 ~

35 1. Αδ.Γεώργιος Βίδος Μαθητής.: Θα θέλαµε να µας πείτε για την εθελοντική διδασκαλία σε ανθρώπους που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα Γεώργιος Βίδος.: Κυρίως ευπαθείς κοινωνικές οµάδες. Γ.Β.: Λοιπόν, για να είµαι λίγο πιο σαφής ε, δεν κάνω άµεσα εγώ την διδασκαλία, απλά έχουµε ιδρύσει οι Αδελφοί και ορισµένοι καθηγητές της Λεοντείου, και των δύο σχολείων και µερικοί γονείς ένα κέντρο για µετανάστες να µαθαίνουν καλύτερα τη γλώσσα στον τόπο που βρίσκονται. Μαθ.: Αυτό το κέντρο που βρίσκεται; Γ.Β.: Αυτό βρίσκεται στην κοινότητα των Μαριανών Αδελφών που είναι στην Αγία Κυριακή,εδώ κοντά στο Παλαιό Φάληρο. Μαθ.: Και οι µετανάστες τι ηλικία έχουν,ας πούµε υπάρχουν και παιδιά; Γ.Β.: Έχουµε κυρίως ενήλικες αυτή τη στιγµή, το κέντρο µας έχει κυρίως ενήλικες Θα έλεγα τα µικρά παιδιά πάνε ήδη στο δηµοτικό είτε στο γυµνάσιο είτε στο λύκειο. Άρα εµείς θέλουµε να βοηθήσουµε ανθρώπους οι οποίοι πάνε π.χ. στο σούπερ µάρκετ και δεν ξέρουν τι να ζητήσουν ή να δώσουν να καταλάβουν τι θέλουν. Θυµάµαι χαρακτηριστικά κάποιον µεγάλο που µου λέει: όταν πρωτοπήγα εγώ στη λαϊκή ζήτησα 100 αυγά! Γιατί; Γιατί, η γυναίκα µου,µού είχε πει 10 αυγά να αγοράσω, αλλά ξέχασα πως είναι το δέκα και πως το 100 και εκείνη τη στιγµή σκέφτηκα τον αριθµό 100 της τροχαίας και λέω 100, και όταν µου κατέβαζε καρτέλες καρτέλες εγώ τα έχασα! (Ακούγονται γέλια και από τους τρεις). Έτσι λοιπόν ξεκινήσαµε για να βοηθήσουµε λιγάκι ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες που δεν ξέρουν να διαβάσουν έναν δρόµο, τους λένε να πας στον τάδε δρόµο και δεν ξέρουν να το διαβάσουν, ή δεν ξέρουν να ρωτήσουν. Μπορεί κάποιος άλλος να µην ξέρει να αγοράζει εισιτήριο, και τι θα πει εισιτήριο για να µπω στο λεωφορείο; Απλά πραγµατάκια προσπαθούµε να τους µάθουµε. Μαθ: Και πώς ξεκίνησε όλο αυτό; Πότε και πώς; Γ.Β.: Αυτό ξεκίνησε πριν από 6 µε 7 χρόνια και µάλιστα µην ξέροντας που θα φτάσουµε και αν θα έρθει κόσµος γιατί η περιοχή η δική µας είναι αποµακρυσµένη θα έλεγα από το κέντρο,ενώ οι µετανάστες οι περισσότεροι είναι στο κέντρο της Αθήνας. Παρά ταύτα όµως είχαµε πάνω από πενήντα άτοµα και αυτή τη στιγµή έχουµε πάνω από 100. Κάποιοι έρχονται από πολύ µακριά και µε πολύ κόπο, (Α.Κ.: Αυτό είναι θετικό) γιατί αξίζει τον κόπο να κάνουν µία προσπάθεια. Μαθ.: Και πώς µαθαίνουν για το πρόγραµµα, πώς πληροφορούνται, πώς προσελκύονται; Γ.Β: Αυτό καλά καλά ούτε εγώ το ξέρω,( γέλια ), γιατί δεν κάνουµε διαφήµιση, αλλά νοµίζω ότι οι ίδιοι από στόµα σε στόµα ο ένας στον άλλο µεταφέρουν ότι ξέρεις να εγώ πάω σχολείο κάνω ελληνικά, αν θες να έρθεις να δεις. Βέβαια όσοι έρχονται ~ 35 ~

36 στην αρχή δεν µπορούν να µείνουν σε όλο τον κύκλο της µάθησης γιατί µπορεί να έχουν πρόβληµα οικογενειακό, γιατί δεν τους αφήνουν από τη δουλειά τους και επειδή είναι πολύ µακριά, επειδή τώρα δεν τους πάει ή επειδή δεν είναι στις προτεραιότητές τους, αλλά περίπου οι µισοί τελειώνουν τον κύκλο, και αυτό είναι για 3 χρόνια. Είναι αρκετά δύσκολο επί 3 χρόνια να αφιερώνεις 2 µέρες την εβδοµάδα αποκλειστικά για να µάθεις ελληνικά. Μαθ.: Εµ, γενικά πιστεύετε ότι οι νέοι θα έπρεπε να ασχολούνται περισσότερο µε τέτοιου είδους προγράµµατα,να βοηθάνε όπως µπορούν. Γ.Β.:Στην ηλικία σας; Μαθ.: Ε, ναι στην ηλικία µας και πιο πάνω. ( Γ.Β.: Εσείς πια τάξη είστε?) Πρώτη Λυκείου. Γ.Β.: Είµαι πεπεισµένος ότι το µέλλον ανήκει σε εσάς, εγώ πια έχω τελειώσει, ε, και πιστεύω ότι το µέλλον µπορεί να είναι καλύτερο από ό,τι είναι σήµερα, για αυτό όµως χρειάζεται η αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, ο εθελοντισµός µε άλλα λόγια και όχι ο εγωκεντρισµός. Φτάσαµε σε µία εποχή που κάποιες γενιές έφτασαν στο τάχα να έχουν και να έχουν και ξεχάσανε το είµαι. Άλλο το έχω, άλλο το είµαι, µπορεί να είµαι εθελοντής δεν µπορώ να έχω εθελοντισµό. Άρα το µέλλον βρίσκεται σε εσάς, και τι θέλω να πω µε αυτό: σκεφτόµαστε να ξεκινήσουµε ένα κέντρο για παιδιά, αυτή τη στιγµή δουλεύουµε τη ιδέα αυτή εδώ και 6 µήνες. Αν δεν έρθουν νέοι, δεν θα πάει µπροστά αυτό το κέντρο. Για αυτό εγώ θεωρώ ότι θα αποτύχουµε αν δεν συγκεντρωθούν νέοι και νέες να βοηθήσουν σε αυτό το νέο ξεκίνηµα. Μαθ.: Αυτό γιατί οι νέοι επικοινωνούν καλύτερα µε παιδιά µικρότερης ηλικίας; Γ Β..: ύο πράγµατα, ένα είναι αυτό που λες εσύ,ότι είναι πιο εύκολη η επικοινωνία µε νέα άτοµα και να είναι κοντά σε µικρά παιδιά. Το δεύτερο που είναι πολύ σηµαντικό επίσης,είναι πως αυτοί οι νέοι θα µάθουν να δίνουν, να προσφέρουν αφιλοκερδώς και οι ίδιοι θα πάρουν πολλά. Θα πάρουν ηρεµία στη ζωή τους, θα πάρουν σεβασµό προς τον άλλο θα γίνουν - θα έλεγα- όπως µας θέλει ο Θεός. Είναι µεγάλη λέξη αυτή που λέω, όµως Εκείνος είναι αγάπη και έχουµε δηµιουργηθεί κατ εικόνα Του και αυτό το έχουµε ξεχάσει. Όσο δίνουµε αγάπη, παίρνουµε αγάπη, όσο δίνουµε εγωισµό παίρνουµε εγωισµό και έτσι έχουµε διχόνοια, αυτό λέει η πείρα που έχω. Μαθ.: Κάτι τελευταίο, τι σας προσφέρει εσάς-φυσικά µας τα είπατε- και κάτι που σας έχει µείνει. Γ.Β.: Το 1984 βρισκόµουν στη Γαλλία και ένας φίλος εκείνη την εποχή µου λέει ξέρεις θα κάνουµε ένα προσκύνηµα µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες αν θες έλα, θα περάσουµε ωραία, είναι στις διακοπές του Πάσχα ένα µακρινό ταξίδι, µεγάλο προσκύνηµα, όταν φτάσαµε εγώ έµεινα άναυδος βλέποντας ότι ήταν συγκεντρωµένοι πάνω από άτοµα από όλα τα κράτη του κόσµου που µιλούσαν όλες τις γλώσσες και ζούσαν σαν να γνωριζόντουσαν σαν από µικρά παιδιά. εν θα ξεχάσω αυτή την αγάπη που υπήρχε µεταξύ ξένων που µόλις συναντήθηκαν και έλεγα πώς είναι δυνατόν, άλλοι ενήλικες άλλοι µικρά παιδιά που ζούσαν µία οικογενειακή ζωή. Αυτό το διαπίστωσα αργότερα όταν µετά από µερικά χρόνια στην Ελλάδα πια ζούσα που µε διαφορετική παρέα αυτή τη φορά επήγαµε στο ίδιο προσκύνηµα σε ~ 36 ~

37 άλλη χρονολογία. Περίπου 50 άτοµα τα µισά ήταν άτοµα µε ειδικές ανάγκες και ζούσαµε σαν να γνωριζόµαστε σαν από πολύ πολύ καιρό. Νοµίζω πως όσο µικραίνουµε τόσο µεγαλώνουµε. Αυτή την εµπειρία δεν την έχω ξεχάσει και ας έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Όταν θα υπάρξει απόλυτη αλληλεγγύη µεταξύ των εθνών, τότε Τούρκοι, Αλβανοί δεν θα έχει σηµασία θα ζούµε όλοι σαν µία µεγάλη οικογένεια και δεν θα φοβόµαστε τον πόλεµο, τότε θα σπάνε τα σύνορα και θα ζούµε όλοι µε αγάπη και θα µοιάζουµε στο Θεό. Μαθ: Σας ευχαριστούµε πολύ για το χρόνο σας,ήσασταν µεγάλη βοήθεια. Γ.Β. :Χαίροµαι που βοήθησα, εγώ ευχαριστώ. 2.Ο Αδ.Βιδάλης κατοικεί στη Ρουµανία και ασχολείται µε την εκπαίδευση εγκαταλελειµµένων παιδιών.το 2004 ο Αδ.Βιδάλης µαζί µε άλλους Μαριανούς Αδεφούς που ασχολούνται µε τα παιδιά της χαµένης νιότης άνοιξαν το δικό τους «σπίτι» όπου και φιλοξένησαν 8 ορφανά παιδιά.έπειτα,το 2006 δηµιουργήθηκε ένα νέο κέντρο το κέντρο «Άγιος Μαρκελίνος Champagnat», όπου σήµερα φιλοξενούνται 36 παιδιά.μας ανέφερε πως φροντίζουν τα παιδιά µε αγάπη και εκεί γίνονται αποδεκτά όπως θα γινόνταν και στην οικογένειά τους.κάνουν µία φισιολογική ζωή, πηγαίνουν στο σχολείο καθώς επίσης και ασχολούνται και µε άλλες δραστηριότητες. 3.Αδ.Ματθαίος Λεβαντίνος Oι περισσότεροι από εµάς έχουµε συνδέσει τον κ.ματθαίο µε την εικόνα ενός ήσυχου άνθρωπου και ιευθυντή του σχολείου µας.όµως,πέρα από αυτό είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για τους συνανθρώπους του,έχει βοηθήσει και βοηθάει πολλούς από αυτούς.συµπονά ανθρώπους που σχετίζονται µε τη βία,τα ναρκωτικά και την πορνεία.και κυρίως νέους.μας ανέφερε πως αυτά τα τρία φαινόµενα κοινωνικής παθογένειας είναι αλληλένδετα και πως ο ίδιος ποτέ δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί µε αυτόν τον κόσµο,το νυκτόβιο,τρελό κόσµο.όµως,τόνισε πως τον αγαπά και τον πονά.μας διηγήθηκε πως ξεκίνησε ατή του η αγάπη και µας εξιστόρησε για πολλές περιπτώσεις παιδιών που στάθηκε δίπλα τους.ανέφερε πως είχε πάει σε ένα αναµορφωτήριο για να επισκεφθεί κάποια παιδιά τα οποία ήξερε και του έκανε εντύπωση το εξής:τα παιδιά έκοβαν κοµµάτια από τη µικρή µερίδα του φαγητού τους και το πρόσφεραν στον κ.ματθαίο.επιπλέον,εντυπωσιακό ήταν το γεγονός πως ένα άλλο παιδί του είπε «εν θέλω τίποτα από αυτά (υλικά αγαθά), αλλά να σε φιλήσω και να σε πω µπαµπά.».εποµένως,κατανοούµε πως έχει αγαπηθεί παρά πολύ από αυτά τα παιδιά.τέλος,ανέφερε :«Βλέπω τη δύναµη και παίρνω δύναµη µέσα από τα µάτια αυτών που βοηθάω».πλέον αυτός ο κόσµος αποτελεί κοµµάτι της ζωής του και είναι χαρά του να βοηθά αυτούς τους νέους. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Συµπεραίνουµε πως το σχολείο µας και οι Μαριανοί Αδελφοί που το δηµιούργησαν, δρα πολύ ενεργά για να προσφέρει βοήθεια σε άτοµα που έχουν ανάγκη. Παράλληλα παρουσιάζει στους µαθητές τον πραγµατικό κόσµο..αυτόν που θα αντικρίσουν στα επόµενα χρόνια της ηλικίας τους.τους ευαισθητοποιεί και µέσα από όλες αυτές τις δράσεις αναπτύσσεται το συναισθηµά τους για αλληλεγγυη.εγώ προσωπικά ως µαθήτρια αυτού του σχολείου,εκτιµώ πολύ αυτή του την προσπάθεια να συµπονά τον ~ 37 ~

38 αβοήθητο κόσµο.επίσης,µέσα από τις εξορµήσεις αγάπης και τις διάφορες άλλες δράσεις συνειδητοποιούµε ως µαθητές πως πρέπει να προσφέρουµε αγάπη και να σεβόµαστε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Τρόποι να αλλάξεις τον κόσµο, Συγγραφέας: Norton Michael, Εκδόσεις: ΟΞΥ, 2007, σελίδα:102 2.Κοινωνιολόγος Ελπίδα Παππά(εργασία: Τι εννοούµε µε τον όρο ευπαθείς κοινωνικές οµάδες) 3.Ανθόπουλος Χ.: «Εθελοντισµός», εκδόσεις οξύ, έδες Απ. : «Το παν είναι να θέλεις», εκδόσεις Κυριακίδη www.hamogelo.gr 2.www.mazigiatopaidi.gr 3.www.sos-villages.gr 4.www.kivotostoukosmou.org 5.www.eliza.org.gr 6.www.floga.org.gr 7.www.elpida.gr 8.www.wikipedia.gr (ελευθεροτυπία) ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ~ 38 ~

39 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εθελοντισµός και µη κυβερνητικές οργανώσεις: Αθλητισµός και πολιτισµός ~ 39 ~

40 «Ό, τι κάνουµε µόνο για τον εαυτό µας πεθαίνει µαζί µας. Ό,τι κάνουµε για τους άλλους και για τον κόσµο, παραµένει και είναι αθάνατο». Albert Pike,αµερικανός συγγραφέας Περιεχόµενα: Πρόλογος Ολυµπιακοί- Παρολυµπιακοί Αγώνες Τίµος Αµελτώνης Εθελοντικές Οργανώσεις στον Αθλητισµό Εβίτα Βασιλειάδη Συντήρηση Αρχαιολογικών χώρων µέσω του Εθελοντισµού Ιφιγένεια Καµαρωτού Εθελοντική Εκπαίδευση Άννα- Αλεξία Κωτσάκη ~ 40 ~

41 Πρόλογος Ο Εθελοντισµός και ο Αθλητισµός είναι δύο έννοιες που συναντούν τα υψηλά ανθρώπινα ιδεώδη και ταυτίζονται µε το ήθος, την άµιλλα και τον πολιτισµό. Πριν από το 2004, ο εθελοντισµός στον χώρο του αθλητισµού δεν ήταν διαδεδοµένος στην Ελλάδα. Στη χώρα µας δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη αντίστοιχη παράδοση. Ο αθλητικός τοµέας µπορεί να χαρακτηριστεί χαοτικός, αφού υπάρχουν αρκετοί οργανισµοί λιγότερο γνωστών αθληµάτων σε κάθε τόπο και για κάθε άθληµα, πολλά εκ των οποίων βασίζονται σε εθελοντές. εν υπάρχει οργανισµός, όµως που να συντονίζει ή να προωθεί τον εθελοντισµό στον αθλητισµό. Οι εθελοντές είναι η κινητήρια δύναµη και η ψυχή κάθε αθλητικής διοργάνωσης, µικρής ή µεγάλης. Είναι οι άνθρωποι που βοηθούν σε κάθε είδους προετοιµασία, που υποµονετικά περιµένουν στους σταθµούς και εµψυχώνουν τους αθλητές, είναι εκείνοι που προσφέρουν χωρίς να προσδοκούν σε υλικά οφέλη. Ωστόσο, οι ολυµπιακοί αγώνες που έγιναν το 2004, ήταν καταλυτικοί για τον εθελοντισµό στα αθλήµατα στην χώρα µας, και αυτή τη στιγµή ο εθελοντισµός έχει ανθήσει πλήρως,κινητοποιώντας έναν αριθµό εθελοντών χωρίς προηγούµενο( οι Έλληνες αποτελούσαν το 88% του συνόλου δηλαδή περίπου άτοµα που ενεπλάκησαν στον εθελοντισµό.) Τα περασµένα 5 χρόνια πριν από το 2004, οι αθλητικές εκδηλώσεις µπορούµε να πούµε πως έχουν µυήσει µία παράδοση αθλητικού εθελοντισµού στην Ελλάδα. Μετά τους ολυµπιακούς αγώνες του 2004 και τους Παραολυµπιακούς του 2004 στην Αθήνα ακολούθησαν σηµαντικά αθλητικά γεγονότα που επωφεληθήκαν από τον εθελοντισµό. Ωστόσο ο εθελοντισµός συναντάται και σε άλλες µορφές πολιτισµικής ανάπτυξης, καθώς οι έννοιες εθελοντισµός και πολιτισµός είναι αλληλένδετες. Συµµετέχοντας σε εθελοντικές οργανώσεις ο καθένας µας αναπτύσσει µια καλύτερη ιδέα για τον κόσµο. Ταξιδεύοντας και φροντίζοντας τους συνανθρώπους µας,αλλά και την πολιτιστική κληρονοµιά µιας χώρας µαζεύουµε εµπειρίες και γινόµαστε καλύτεροι ενώ προσφέρουµε στην κοινωνία. Καταλαβαίνουµε πως δεν έχουµε τόσο µεγάλες διαφορές µε άλλους πολιτισµούς και φυλές και έτσι έχουµε την ευκαιρία να εξαλείψουµε φαινόµενα όπως ο ρατσισµός και η περιθωριοποίηση. Οι εθελοντικές οργανώσεις που σχετίζονται µε τον πολιτισµό αφορούν κυρίως την εθελοντική διδασκαλία σε ξένες χώρες ή σε µετανάστες που ζουν στην Ελλάδα και την διατήρηση αρχαιολογικών χώρων και µουσείων καθώς η ιστορία ενός λαού, και ιδιαίτερα του Ελληνικού, είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι της πολιτιστικής κληρονοµιάς του. Η διατήρηση τέτοιων χώρων και η προσφορά ίσων δικαιωµάτων στη µάθηση σε όλους,αναπτύσσουν όχι µόνο το πολιτιστικό επίπεδο αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος αποφασίζει να πάρει µέρος σε µια τέτοια εθελοντική οργάνωση. Όσον αφορά την εκπαίδευση, αποτελεί έναν από τους παράγοντες που µας καθορίζουν καθώς µεγαλώνουµε και µας διαµορφώνει τον χαρακτήρα. Όµως δεν ~ 41 ~

42 έχουν όλοι το προνόµιο να µετάσχουν αυτής και ιδιαίτερα κάποιες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, όπως οι µετανάστες δεν έχουν ούτε την ευκαιρία ούτε την πολυτέλεια να τη συµπεριλάβουν στη ζωή τους. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται για αυτές τις οµάδες και έχουν ως στόχο ζωής να µορφώσουν τους οικονοµικά αδυνάτους και περιθωριοποιηµένους. Άνθρωποι που ξοδεύουν την κάθε τους µέρα µε το να προσφέρουν χωρίς αντάλλαγµα την γνώση που κατέχουν, να δίνουν απλόχερα χωρίς να τους νοιάζει εάν θα κερδίσουν κάτι. Ο καθένας µόνος του µα και όλοι µαζί, αφού εδώ και κάποιες δεκαετίες έχουν ιδρυθεί σηµαντικές οργανώσεις όπως το ειρηνευτικό σώµα, που προσφέρουν δωρεάν µάθηση σε όλους. Η δράση τους δεν περιορίζεται µόνο στη χώρα την οποία ζουν αλλά παγκόσµιως. Σε τριτοκοσµικές χώρες, σε χώρες όπου υπάρχει παρακµή και φτώχεια, όπου υπάρχει ανάγκη για βοήθεια, αυτές οι οργανώσεις προσφέρουν απλόχερα. Αποτελούνται από ανθρώπους που έχουν την θέληση να αλλάξουν τη ζωή των παιδιών αυτών των χωρών προς το καλύτερο. Βέβαια όχι µόνο παιδιών αλλά και ενηλίκων που δεν είχαν την ευκαιρία σε νεαρή ηλικία να µορφωθούν. Τελειώνοντας, θα θέλαµε να αναφέρουµε πως στόχος της εργασίας µας είναι να ευαισθητοποιηθούµε οι ίδιοι αλλά και να παροτρύνουµε τους αναγνώστες να συµµετέχουµε όλοι όσο περισσότερο µπορούµε σε τέτοιου είδους οργανώσεις. 2.1 : Ολυµπιακοί- Παρολυµπιακοί Αγώνες Συχνά θεωρείται πως ο εθελοντισµός δεν έχει υλικά ανταλλάγµατα, όµως µάλλον δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία πάνω στο ζήτηµα αυτό: αρκετοί εκτιµούν πως, για λόγους που εξυπηρετούν τη βιωσιµότητά της, η εθελοντική εργασία θα πρέπει να αµείβεται. Πιο χαρακτηριστικά : Ο εθελοντισµός είναι µια πράξη µέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν νέες δεξιότητες και µαθαίνουν πώς να είναι ενεργοί πολίτες στην κοινότητα τους. Ο εθελοντισµός δεν έχει πλαίσια και όρια, είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που µπορεί να πάρει διάφορες µορφές και διαστάσεις µε βάσει τις αξίες, αρχές και την κοινωνικό -οικονοµική και πολιτισµική πραγµατικότητα της κοινωνίας. Οι εθελοντές προέρχονται από οποιοδήποτε κοινωνικό-οικονοµικό στρώµα της κοινωνίας. Αν λάβουµε υπόψη ότι ένας εθελοντής µπορεί να είναι οποιασδήποτε ηλικίας, οικονοµικής κατάστασης, ακαδηµαϊκού υπόβαθρου, τότε µπορούµε εύκολα να ισχυριστούµε ότι σχεδόν όλοι οι πολίτες µπορούν να είναι υποψήφιοι εθελοντές. Από την αρχή τον ολυµπιακών αγώνων έως και σήµερα ο εθελοντισµός αποτελεί σταθερή παράµετρο σε κάθε διοργάνωση. Σύµφωνα µε στοιχεία της "Αθήνα 2004" από την προβλεπόµενη συνέντευξη έχουν περάσει υποψήφιοι Εθελοντές, ενώ ~ 42 ~

43 άλλοι κάτοικοι εξωτερικού (οµογενείς και αλλοδαποί) πέρασαν παρόµοια διαδικασία, µε τη βοήθεια ειδικού ερωτηµατολογίου το οποίο τους αποστέλλεται. Οι εθελοντές των Ολυµπιακών Αγώνων είναι η κινητήρια δύναµη και η ψυχή των Αγώνων. Είναι οι άνθρωποι που βοηθούν τους αθλητές, επισκέπτες και θεατές κατά την διάρκεια του πιο συναρπαστικού αθλητικού γεγονότος στο κόσµο. Η επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων ανήκει σε όλους τους εθελοντές των Ολυµπιακών Αγώνων της Βαρκελώνης, τους εθελοντές της Ατλάντα και τους εθελοντές των Αγώνων του Σύδνεϋ. Οι εθελοντές µε τη συµµετοχή τους αποδεικνύουν πως µπορεί ο καθένας να βοηθήσει στην επιτυχία των Αγώνων ακόµη και αν δεν είναι αθλητής, αλλά και να συµβάλλει στο να αναδειχθούν µέσα από την κοινή προσπάθεια οι πραγµατικές αξίες του Ολυµπισµού. Η µεγαλύτερη γιορτή του Αθλητισµού στηρίζεται στην θέληση, το πάθος, την αφοσίωση και τον επαγγελµατισµό τον οποίο δείχνει ο κάθε εθελοντής. Όλοι εµείς είχαµε τη µοναδική ευκαιρία να ζήσουµε από κοντά τη µαγεία των Αγώνων. Με τους Ολυµπιακούς Αγώνες και ειδικότερα µε τους Παραολυµπιακούς Αγώνες, η Ελλάδα γνώρισε µια νέα µορφή εθελοντισµού. Όλοι γνωρίζαµε τον κλασικό εθελοντισµό που παραµένει µια περιθωριακή έννοια εφόσον αγγίζει ελάχιστους ανθρώπους σε σχέση µε τον όγκο της κοινωνικής µάζας. Με τους αγώνες όµως γεννήθηκε ένα νέο φαινόµενο που προέρχεται από τον συνδυασµό της οργάνωσης και της προσωπικής ανάγκης. Μέσω του «πακέτου» που αποτελούν οι αγώνες, πολλά άτοµα είχαν επιτέλους την ευκαιρία να αναδείξουν πρακτικά την κρυµµένη τους ανθρωπιά. Η υλοποίηση µιας πρόσβασης που θεωρείται τεχνητή από µερικούς, µετατράπηκε µέσω της προσφοράς των ανθρώπων σε ένα κοινό κίνηµα που αποτελεί µια νέα µορφή εθελοντισµού. Πολλοί θα πουν ότι αυτό το κίνηµα είναι στην ουσία επιφανειακό, ότι είναι ένα φαινόµενο δίχως σοβαρό υπόβαθρο. Και ότι είναι απλώς η επίπτωση της ανταπόκρισης των ατόµων κάτω από την πίεση της οργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων. Θα ήταν βέβαια ακραίο και µη ρεαλιστικό να πούµε πως δεν ισχύει αυτή η εκδοχή. Προτιµούµε όµως να χρησιµοποιήσουµε θετικά αυτό το πλαίσιο που δηµιουργήθηκε παρά να το κατακρίνουµε όπως συνηθίζεται. Ακόµα και σε θέµατα τοπικής οργάνωσης θα µπορούσαµε να βρούµε λανθασµένες κινήσεις, σηµασία όµως έχει το έργο που δηµιουργήθηκε. Για µια χώρα σαν την Ελλάδα που δεν είναι ευαισθητοποιηµένη όσον αφορά στα άτοµα µε αναπηρία πιστεύουµε ότι οι Παραολυµπιακοί Αγώνες θα αποτελέσουν ένα σηµείο αναφοράς για το µέλλον. Μόνο και µόνο η τελετή έναρξης είχε ήδη µια ουσιαστική συµβολή στη διαµόρφωση της συνείδησης του ελληνικού λαού σε σχέση µε το θέµα της αναπηρίας. ιότι για πρώτη φορά στη ζωή τους, οι Έλληνες µπόρεσαν να δουν από κοντά ανθρώπους που υπάρχουν και που ζουν και όχι µόνο επιβιώνουν στην παγκόσµια κοινωνία. Η ΕλΗ Αρχαία Ελλάδα και ειδικά η Αθήνα είχε δώσει το στίγµα της στην αντιµετώπιση του προβλήµατος. Σε αντίθεση µε τη µη φιλοσοφική και ηθική στάση της Σπάρτης ως προς τα άτοµα µε σωµατικά προβλήµατα, το αθηναϊκό πνεύµα επέτρεψε την ύπαρξη της διαφοράς. Όλο το πνευµατικό σύστηµα δε βασιζόταν πια µόνο στη σωµατική τελειότητα. Η δικτατορία του σώµατος αµφισβητήθηκε από εκείνη την εποχή και αυτός ο νέος τρόπος σκέψης δεν επηρέασε µόνο µερικές γενιές αλλά και το θρύλο των αιώνων. Βέβαια η απλή προσέγγιση των Ολυµπιακών Αγώνων θυµίζει την παλιά νοοτροπία. Όµως ο εθελοντισµός ειδικά στους Παραολυµπιακούς είναι ενδεικτικός της νέας προσέγγισης του καλού και αγαθού. ~ 43 ~

44 Όλοι αυτοί οι εθελοντές ακόµα και αν δεν συνέβαλαν απόλυτα συνειδητά στην αρχή, δείχνουν ένα ηθικό παράδειγµα σε όλους τους Έλληνες. Κάθε πολίτης µπορεί να παράγει ένα έργο, δίχως να είναι αναγκαστικά µια εργασία. Επιπλέον µπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη από οίκτο, αλλά από µια ανθρωπιά. ιότι η προσφορά είναι ένα δώρο όπως είναι η ζωή. Το δώρο του εθελοντισµού δεν είναι οι Αγώνες,µα η ανθρωπιά. Η νέα προσφορά της Αθήνας δεν είναι οι Παραολυµπιακοί,αλλά µια τοµή στην ανθρώπινη νοοτροπία:. Τα άτοµα µε αναπηρία δεν είναι άτοµα όπως το αποδεικνύει το σώµα τους µα άνθρωποι όπως το αποδεικνύει το πνεύµα τους. 2.2.Εθελοντισµός σε αθλητικές δραστηριότητες Ο αθλητισµός είναι η συστηµατική σωµατική καλλιέργεια και η δράση µε συγκεκριµένο τρόπο και ειδική µεθοδολογία µε σκοπό την ύψιστη σωµατική απόδοση, ως επίδοση σε αθλητικούς αγώνες ή ως προσωπική επιτυχία και ευχαρίστηση. Παράλληλα ο αθλητισµός είναι ένας κοινωνικός θεσµός ο οποίος αντικατοπτρίζει την κάθε κοινωνία και τον πολιτισµό της. Για παράδειγµα, στην Αρχαία Ελλάδα, ο αθλητισµός στην Αθήνα θεωρείτο κοινωνικό και πολιτισµικό αγαθό και είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα, ενώ αντίθετα στην Σπάρτη ο αθλητισµός αξιοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά για την στρατιωτική εκπαίδευση. Ο εθελοντής εξ ορισµού είναι εκείνος που προσφέρεται µε τη θέληση του για συγκεκριµένο σκοπό ή καλύτερα εκείνος που διαθέτει τον εαυτό του για να υπηρετήσει ένα σκοπό χωρίς να έχει οποιανδήποτε υποχρέωση. Ο εθελοντής λοιπόν, είναι αυτός που προσφέρει εθελοντικά υπηρεσία, εργασία, συνδροµή, χορηγία ή συνεισφορά χωρίς να περιµένει αντάλλαγµα ή αµοιβή. Όταν αυτές οι δύο έννοιες ενωθούν και συνεργαστούν, τότε το αποτέλεσµα είναι άξιο επαίνου. Με την ένωση αυτών, µπορούµε να παρέχουµε ψυχολογική υποστήριξη σε ανθρώπους, οι οποίοι το έχουν πραγµατικά ανάγκη ή ακόµη και να σώσουµε τη ζωή τους. ~ 44 ~

45 Τέτοιου είδους οργανώσεις, που αξιοποιούν την εθελοντική προσφορά δεν είναι τόσο διαδεδοµένες στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά όµως, εκτός από τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς Αγώνες,υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, σύλλογοι και διοργανώσεις. Αυτές είναι: ΆΛΜΑ ΖΩΗΣ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού «'Άλµα Ζωής» είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο και ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του µαστού. Η µοναδικότητά του οφείλεται στο ότι τα µέλη του, οι εθελόντριές του καθώς και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου είναι γυναίκες µε καρκίνο του µαστού. Το όραµα του Συλλόγου «'Άλµα Ζωής» είναι κάθε γυναίκα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας που θα νοσήσει από καρκίνο του µαστού να έχει πλήρη ψυχοκοινωνική υποστήριξη καθώς επίσης και ενηµέρωση για όλα τα θέµατα που αφορούν στην υγεία, στην καριέρα της και στις διευκολύνσεις που τις παρέχονται από τις δηµόσιες υπηρεσίες. Επίσης, κάθε γυναίκα σε κάθε γωνία της Ελλάδας να είναι ενηµερωµένη για τον καρκίνο του µαστού, για τη σηµασία και τις µεθόδους της έγκαιρής διάγνωσής του. Σκοπός του Συλλόγου «'Άλµα Ζωής» είναι: Η Οργανωµένη Αλληλοβοήθεια (Pear Support) Η Ψυχοκοινωνική Στήριξη τόσο της γυναίκας που νοσεί, όσο και των µελών της οικογένειάς της Η Ενηµέρωση του γυναικείου πληθυσµού πανελλαδικά για τον καρκίνο του µαστού και τις µεθόδους πρόληψης έγκαιρης διάγνωσης Η Ενηµέρωση των γυναικών µε καρκίνο του µαστού για τα ικαιώµατά τους (ασφαλιστικά, παροχές ταµείων, εργασιακά) Η ιεκδίκηση ποιοτικής φροντίδας των ασθενών Το επιστηµονικό του έργο σχεδιάζεται και συντονίζεται από ειδικούς επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και εγκρίνεται από πολυµελή ιεπιστηµονική Επιτροπή. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού, "Άλµα Ζωής" έχει πάνω από εγγεγραµµένα µέλη και 150 εκπαιδευµένες εθελόντριες. ιοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο και λειτουργεί µε την υποστήριξη του 23 - µελής Επιστηµονικής Επιτροπής. Ο Σύλλογος επίσης απασχολεί και 5 επαγγελµατίες για την στελέχωσή του. ~ 45 ~

46 ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Το Πρόγραµµα Εθελοντισµού του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών 2011 επιδιώκει να προσφέρει στους εθελοντές που θα συµµετάσχουν σε αυτήν την ιστορική διοργάνωση µια αξέχαστη εµπειρία ζωής. Στόχος του Προγράµµατος είναι η δηµιουργία µιας οµάδας εθελοντών που θα συµβάλουν, µέσα από τις θέσεις που θα αναλάβουν, στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους δροµείς της αυθεντικής διαδροµής του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών. Οι εθελοντές που θα συµµετάσχουν στη διοργάνωση έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορους τοµείς τόσο κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας της διοργάνωσης όσο και την ηµέρα του Αγώνα, την Κυριακή 13 Νοεµβρίου Στους εθελοντές της διοργάνωσης παρέχεται χρήσιµο εκπαιδευτικό υλικό, ασφάλιση, στολή, εξοπλισµός, αναµνηστική καρφίτσα πέτου (pin), καθώς και βεβαίωση συµµετοχής στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών ~ 46 ~

47 Ωστόσο, στο εξωτερικό συναντούµε επίσης εθελοντικές οργανώσεις σε πολύ µεγάλες και σηµαντικές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τέτοιες οργανώσεις είναι: ΤΕΛΙΚΟΣ CHAMPIONS LEAGUE, WEMBLEY 2011 Υπάρχουν συναρπαστικές ευκαιρίες εθελοντισµού που έχουν προκύψει ως µέρος του τελικού του Champions League 2011,το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Στάδιο Wembley. Μετά τον πρόσφατο Τελικό του Champions League στη Μαδρίτη, όλα τα µάτια στρέφονται τώρα στο Λονδίνο. Ο τελικός έρχεται µε το Στάδιο Wembley το επόµενο έτος και θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι οι ρόλοι που ο εθελοντισµός καταλαµβάνει αντανακλούν την ποδοσφαιρική κοινότητα. Ο τελικός του Champions League είναι ένα από τα πιο αναγνωρισµένου κύρους ετήσια αθλητικά γεγονότα του κόσµου. Οι προετοιµασίες έχουν ήδη ξεκινήσει για να φιλοξενήσει αυτή την αξιοσηµείωτη ευκαιρία το Wembley. Είµαστε τώρα έτοιµοι να βρούµε έναν αριθµό εθελοντών από όλο τον χώρο του αθλητισµού, την ψυχαγωγία, τα ταξίδια και την φιλοξενία. ΗΜΟΣΙΕΎΤΗΚΕ:14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ~ 47 ~

48 Στα Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε θέµα τη συµβολή των εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισµό στην προαγωγή της ενεργού συµµετοχής του πολίτη, αναγνωρίστηκαν τα παρακάτω: Λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των θέσεων ενός κράτους µέλους και όλων των µορφών εθελοντισµού, µε τον όρο «εθελοντικές δραστηριότητες» νοείται κάθε τύπος εθελοντικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται µε την ελεύθερη βούληση του ατόµου ως αποτέλεσµα προσωπικών επιλογών και κινήτρων, χωρίς να προσδοκάται χρηµατικό αντάλλαγµα. Υπάρχει δε όφελος για τον ίδιο τον εθελοντή, τις διάφορες κοινότητες και το κοινωνικό σύνολο. Οι εθελοντικές δραστηριότητες χρησιµοποιούνται εξάλλου από τα µεµονωµένα άτοµα και τις ενώσεις ως µέσο για την αντιµετώπιση των ανθρώπινων, κοινωνικών, σχετικών µε τη διαφορά γενεών ή περιβαλλοντικών αναγκών, και αναπτύσσονται συχνά προς στήριξη µιας µη κερδοσκοπικής οργάνωσης ή της πρωτοβουλίας µιας κοινότητας. Η προαγωγή της ανάπτυξης εθελοντικών δραστηριοτήτων στον αθλητισµό συνάδει µε τους στόχους του «ευρωπαϊκού έτους εθελοντικών δραστηριοτήτων 2011» και εξακολουθεί να επιτυγχάνει τους στόχους του «ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 2010», ενώ παράλληλα συµβάλλει στους στόχους του «ευρωπαϊκού έτους ενεργού γήρανσης 2012». Οι εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισµό µπορούν να προσδώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και προαγωγή της φυσικής άσκησης σε όλα τα επίπεδα, ~ 48 ~

49 µε αποτέλεσµα να βελτιώνεται η ευηµερία των πολιτών και να µειώνονται οι ασθένειες που προκαλούνται από τον τρόπο ζωής. Επίσης εκτιµήθηκε ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισµό συµβάλλουν στην ενεργό συµµετοχή του πολίτη και στην κοινωνική ένταξη πολιτών διαφόρων προελεύσεων, λόγω της βελτίωσης,της κατανόησης και του σεβασµού µέσω της οικουµενικής γλώσσας του αθλητισµού, καθώς και στην εφαρµογή των βασικών αξιών και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή: την αλληλεγγύη, τη βιώσιµη ανάπτυξη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα, προάγοντας έτσι την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Τέλος αναφέρθηκε ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες στον αθλητισµό προάγουν τη θετική κοινωνική συµπεριφορά που βασίζεται σε αξίες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί µέσω του αθλητισµού. Τέτοιες είναι: η ευγενής άµιλλα, το οµαδικό πνεύµα, η επιµονή, η αίσθηση ευθύνης καθώς επίσης και η ηγεσία, η ανεκτικότητα, ο σεβασµός προς τους άλλους και τέλος η ικανότητα αντιµετώπισης των εµποδίων Πολιτισµός και Εθελοντισµός: ιατήρηση αρχαιολογικών χώρων/ µουσείων Η διατήρηση αρχαιολογικών χώρων είναι µια πράξη που στοχεύει στη προστασία αυτών των περιοχών, δοµών και κτισµάτων που αντανακλούν την πολιτισµική, κοινωνική, πολιτική, αρχαιολογική ή αρχιτεκτονική ιστορία ενός τόπου ή χώρας. Έχει πολλούς σκοπούς και οφέλη συµπεριλαµβανόµενης της ενίσχυσης της τοπικής οικονοµίας, τη συντήρηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς και κουλτούρας ενός λαού καθώς παράλληλα παρέχει αισθητικά οφέλη. Ιστορικοί χώροι (εκτός από τα µουσεία και τα µνηµεία που πιθανώς φιλοξενεί µια περιοχή) µπορεί να είναι επίσης ένα χωριό, µία κατασκευή, ένα αντικείµενο ή ένα κτίριο το οποίο είναι πάνω από εβδοµήντα-πέντε χρόνων και έχουν κάποια ιστορική σηµασία (π.χ. αρχιτεκτονική, πολιτισµική κ.α). Όλοι αυτοί οι χώροι, οι οποίοι απεικονίζουν το παρελθόν ενός λαού, δίνουν το υπόβαθρο για το παρόν και το µέλλον του. Η συντήρηση τους είναι έργο τεράστιας σηµασίας για όλες τις χώρες και τους πολιτισµούς. Αν και οι οργανώσεις που ασχολούνται µε τη διατήρηση µουσείων και χώρων ιστορικής αξίας δεν είναι πολλές, όλο και περισσότεροι εθελοντές τείνουν να επιλέγουν προγράµµατα µε τέτοιες δραστηριότητες ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. ~ 49 ~

50 Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι µέσα από τέτοιου είδους προγράµµατα δίνεται η ευκαιρία για οικονοµικές διακοπές (ακόµη και στο εξωτερικό) και παράλληλα για την µελέτη της ιστορίας και των παραδόσεων λαών µε τους οποίους δεν θα είχαµε έρθει ποτέ σε επαφή διαφορετικά. Κάπως έτσι µέσα από τον εθελοντισµό ο άνθρωπος αναπτύσσει τους πνευµατικούς του ορίζοντες και κερδίζει γνώσεις που κανένα σχολείο δεν θα µπορούσε να προσφέρει. Η επαφή µε τόσους διαφορετικούς πολιτισµούς χαρίζει εµπειρίες, µειώνει παράλογα φαινόµενα όπως ο ρατσισµός, καθώς η βαθύτερη γνώση της ιστορίας εφοδιάζει τον σύγχρονο άνθρωπο µε όσα χρειάζεται για την αντιµετώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότητας και την εξέλιξη της κοινωνίας. Μη Κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται και µε την συντήρηση αρχαιολογικών χώρων: Έλιξ: Η συγκεκριµένη µη κυβερνητική οργάνωση έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης. Από τα κύρια µελήµατά της είναι η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς κάθε χώρας. Εποµένως µέσα στα προγράµµατά της συµπεριλαµβάνονται πολλές δραστηριότητες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που σχετίζονται µε τη διατήρηση ιστορικών χώρων, µουσείων και δρόµων. Μέσω του προγράµµατος: Οι εθελοντές έρχονται σε επαφή µε καινούριους πολιτισµούς ή τους δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα τους και να βοηθήσουν στη διάσωση σηµαντικών στοιχείων της ιστορίας. Παραδείγµατα: Στην Ελλάδα. Στις δραστηριότητες της Έλιξ (workcamps) παίρνουν µέρος άνθρωποι από όλο τον κόσµο συνδυάζοντας έτσι την προσφορά στην κοινωνία µε τον τουρισµό και την βαθύτερη γνώση µιας κουλτούρας ή ενός πολιτισµού. Η Ελλάδα, όντας χώρα µε πλούσια ιστορία και πολιτισµό, προσφέρει στους εθελοντές πλήθος αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, ακόµα και ολόκληρων χωριών προς συντήρηση. Αρχαία Ολυµπία Συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου (ιδιαίτερα µετά τις πυρκαγιές του 2007) τα µονοπάτια της Σύρου Ξένοι και έλληνες εθελοντές βοηθούν στην ανάδειξη µονοπατιών της Σύρου (και άλλων Ελληνικών νησιών) και γνωρίζουν την εναποµένουσα Ελληνική φιλοξενία. Μαστοροχώρια, Ήπειρος Συντήρηση παραδοσιακών πετρόκτιστων σπιτιών ~ 50 ~

51 Στο εξωτερικό: Άλλοι πιθανοί προορισµοί των εθελοντών που συµµετέχουν στα workcamps της ΕΛΙΞ είναι: Γαλλία, Γερµάνια, Νεπάλ,Φινλανδία, Κορέα, Ινδία, Εσθονία, Ισπανία, Ιαπωνία, Ισλανδία κ.α. Οι εθελοντές ταξιδεύουν σε οµάδες και συµµετέχουν σε δραστηριότητες ανακαίνισης και διατήρησης δηµόσιων χώρων. Π.χ. Ισπανία, Βαρκελώνη Μια οµάδα εθελοντών όλων των εθνικοτήτων (εκ των οποίων δυο Ελληνίδες) έφεραν στην επιφάνεια τα ερείπια ενός οπλοστασίου του καιρού του εµφύλιου. Στη τοποθεσία χτίστηκε µετά την αναπαλαίωση, ένα ιστορικό µουσείο. Ιταλία, Taggia Συντήρηση µονοπατιού µιας πόλης (µια από τις παλαιότερες της Ιταλίας) CHAM. Η συγκεκριµένη οργάνωση ιδρύθηκε στη Γαλλία το (C.H.A.M = Chantiers Histoire et Architecture Médiévales) και ενθαρρύνει οργανωµένες προσπάθειες για τη διατήρηση κτιρίων κυρίως της Μεσαιωνικής εποχής, πολλά από τα οποία µάλιστα έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και πολύ καιρό Όπως και η Έλιξ, η CHAM απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών και τα προγράµµατα της µπορεί να είναι µέσα στη Γαλλία αλλά και στο εξωτερικό. (Πρόσφατα οι εθελοντές δούλεψαν σε κτίσµατα στο Ζιµπάµπουε και στην Τανζανία) Το συγκεκριµένο πρόγραµµα δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και έφηβους να συµµετέχουν σε κάποια ειδικά καλοκαιρινά προγράµµατα, τα οποία συµπεριλαµβάνουν και περιηγήσεις σε διάσηµους ιστορικούς χώρους. Rempart. Η οργάνωση αυτή, επίσης Γαλλική, διοργανώνει µια µεγάλη ποικιλία από καλοκαιρινά προγράµµατα συντήρησης σε εκατοντάδες ιστορικά µνηµεία και αξιοθέατα σε όλη τη Γαλλία. Οι εθελοντές, που είναι συνήθως Γαλλόφωνοι συµµετέχουν σε µια επιχείρηση συντήρησης διάρκειας δύο εβδοµάδων σε πολλά µνηµεία, κτίσµατα και χώρους που είναι εγγεγραµµένα στη λίστα «Κληρονοµιάς του κόσµου» της UNESCO.* ~ 51 ~

52 *World Heritage List. Μέρη και τοποθεσίες που εντάσσονται στην εν λόγω λίστα της UNESCO είναι εκείνα που έχουν κάποια πολιτισµική ή φυσική σηµασία. Πρόκειται για ένα γενικό πρόγραµµα που ενθαρρύνει και οργανώνει κινήσεις άλλων προγραµµάτων και οργανώσεων σε µέρη που κρίνεται πως είναι µέρος της ανθρώπινης κληρονοµιάς και έχουν παγκόσµια σηµασία. Το 2011 στη λίστα υπήρχαν 936 µέρη και συνεχίζουν να εντάσσονται καθηµερινά αφού πρώτα εξετάζονται από κάποια επιτροπή της UNESCO. Ένας τόπος εντάσσεται στη λίστα αν πληροί τα εξής κριτήρια: α. Παρουσιάζει την ανταλλαγή των ανθρώπινων αξιών, καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου, τις εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, τις µνηµειακές τέχνες, πολεοδοµία κτλ. β. Αποτελεί µια µοναδική µαρτυρία που αφορά µια πολιτισµική παράδοση ή έναν πολιτισµό υπάρχοντα ή εκλιπόντα γ. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα ενός τύπου κτιρίου που αντιπροσωπεύει απόλυτα την αρχιτεκτονική µιας συγκεκριµένης περιόδου στην ιστορία δ. Είναι άµεσα συνδεδεµένο µε κάποιο σπουδαίο ιστορικό γεγονός ή ακόµα σπουδαίες διαχρονικές αξίες, καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έργα κτλ. Η λίστα υπάρχει στο διαδίκτυο και παρέχει πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία για καθ έναν από τους τόπους. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη λίστα περιέχονται 17 ελληνικά µνηµεία και τοποθεσίες όπως η Ακρόπολη των Αθηνών, η µεσαιωνική πόλη της Ρόδου ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, τα Mετέωρα, το βουνό Άθως, η ήλος και άλλα. Το ινστιτούτο Earthwatch προωθεί την συντήρηση φυσικών πόρων και πολιτισµικής κληρονοµιάς δηµιουργώντας συνεργασίες µεταξύ επιστηµόνων, δασκάλων και κοινού. Κάθε χρόνο το Earthwatch κινητοποιεί 720 οµάδες σε περισσότερες από 50 χώρες µε την βοήθεια εθελοντών. Αν και το πρόγραµµα είναι Αµερικανικό,οι εθελοντές που λαµβάνουν µέρος προέρχονται από όλο τον κόσµο. Είναι προφανές πως οι περισσότερες οργανώσεις που ιδρύθηκαν µέσα στις τελευταίες δεκαετίες,αποσκοπούν στην προσέλκυση νέων από 18 έως και 29 χρονών. Αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω των καλύτερων αντοχών τους κάτω από αντίξοες συνθήκες (π.χ. σκάψιµο, χτίσιµο, δουλειά κάτω από τον ήλιο), του ενθουσιασµού που διακατέχει τους περισσότερους αλλά και λόγω της ανασφάλειας για το µέλλον τους. Ζώντας σε έναν κόσµο που ο πολιτισµός όπως και τα πάντα γύρω τους παρακµάζουν ~ 52 ~

53 και όπου οι επαγγελµατικές επιλογές τους είναι λιγοστές, οι νέοι είναι οι πιο κατάλληλοι να συµµετέχουν σε τέτοιες δράσεις. Θέλουν να δηµιουργήσουν επιλογές για τους ίδιους και για τις µελλοντικές γενιές, να µάθουν περισσότερα για τον κόσµο, να έρθουν σε επαφή µε την πολιτιστική κληρονοµιά της χώρας τους και τέλος να έχουν την αίσθηση πως συµµετέχουν σε κάτι σηµαντικό. Αναπαλαιώνοντας µνηµεία και χώρους που οι προηγούµενες γενιές έχουν παραµελήσει ή ξεχάσει οι νέοι διασώζουν σηµαντικά κοµµάτια της ιστορίας τα οποία οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει καθώς περνούν ώρες ολόκληρες µπροστά από την τηλεόραση. Γίνεται µάλιστα προσπάθεια κινητοποίησης και των εφήβων µέσω της δηµιουργίας ειδικών προγραµµάτων για σχολεία (µέχρι τώρα µόνο στο εξωτερικό) τα οποία όµως µέχρι τώρα δεν έχουν µεγάλη επιτυχία. Αν και η διατήρηση αρχαιολογικών χώρων να µην είναι ο πιο ανεπτυγµένος τοµέας εθελοντισµού, µπορούµε να δούµε τα οφέλη της παντού γύρω µας. υστυχώς αν και είµαστε χώρα µε µεγάλη πολιτιστική κληρονοµιά, περιµένουµε από τους άλλους να την διατηρήσουν χωρίς να αναρωτηθούµε αν εµείς οι ίδιοι θα µπορούσαµε να βοηθήσουµε. Η διαδικασία δεν είναι ούτε πολύπλοκη, ούτε να απαιτεί πολλά έξοδα. Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να πάρουµε πρωτοβουλία, να κάνουµε έρευνα και να προσδιορίσουµε τους στόχους µας. Φυσικά η Ρώµη δεν χτίστηκε σε µια µέρα και κυρίως όχι από έναν άνθρωπο. Είναι σηµαντικό εποµένως να είµαστε οργανωµένοι και να συγκεντρώσουµε έναν συγκεκριµένο αριθµό ατόµων, ανάλογα µε τον στόχο που έχουµε θέσει. Έτσι αναπτύσσεται ο αληθινός εθελοντισµός που είναι έξω από οργανώσεις και χαρακτηρίζεται από αυθορµητισµό και την αίσθηση του συνόλου και της συµµετοχής. Αυτό είναι και το είδος του εθελοντισµού που είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί στην Ελλάδα καθώς η ίδρυση νέας µη κυβερνητικής οργάνωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην εποχή της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε. Σε αντίθεση µε τις πολλές φορές πολύπλοκες διαδικασίες των µη κυβερνητικών οργανώσεων, για να γίνει κάποιος εθελοντής σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται ούτε συγκεκριµένες γνώσεις και δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Το µόνο που χρειάζεται µια σοβαρή απόφαση. Η απόφαση να αλλάξεις τον εαυτό σου, για να αλλάξεις και τον κόσµο γύρω σου. ~ 53 ~

54 2.4: Εθελοντική Εκπαίδευση Η εκπαίδευση είναι ο πιο άµεσος τρόπος διατήρησης της εθνικής µας κληρονοµιάς, εθίµων µας και παραδόσεων µας. Ο κάθε λαός έχει ένα µερίδιο ιστορίας επάνω στον πλανήτη µας και µέσω της ιστορίας µαθαίνουµε τα λάθη του παρελθόντος. Γενικά µέσω της µόρφωσης γινόµαστε ανοιχτόµυαλοι και έξυπνοι άνθρωποι µε ορθή σκέψη. Όµως δεν είµαστε όλοι το ίδιο τυχεροί. Πολλοί από εµάς έχουµε δεδοµένο το σχολείο στο οποίο πηγαίνουµε ή τα φροντιστήρια. Σε άλλα µέρη του κόσµου όπως στην Αφρική ή την Λατινική Αµερική υπάρχει έλλειψη εκπαίδευσης. Οι τριτοκοσµικές χώρες αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα επί δεκαετίες και τα περισσότερα κράτη της Ευρώπης και η Αµερική δεν µπορούν να βοηθήσουν για να έχουµε δραστικά αποτελέσµατα. Ευτυχώς, οργανώσεις όπως το ειρηνευτικό σώµα έχουν ως σκοπό να µειώσουν τα ποσοστά των αναλφάβητων παιδιών σε αυτές τις χώρες. Αµέτρητοι οργανισµοί που λειτουργούν ο καθένας διαφορετικά,µε διαφορετικές αντιλήψεις ενώνονται µαζί µε ένα κοινό σκοπό, να µορφώσουν τα παιδιά του αύριο. Ειρηνευτικό Σώµα Στο ειρηνευτικό σώµα υπάρχουν εθελοντές που υπηρετούν σε 73 χώρες σε όλο τον κόσµο σχετικά µε θέµατα που κυµαίνονται από AIDS, της τεχνολογίας των πληροφοριών, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Το ειρηνευτικό σώµα ιδρύθηκε το 1961 από τον Πρόεδρο John F. Kennedy για την προώθηση της παγκόσµιας ειρήνης και φιλίας. Η αποστολή του Ειρηνευτικού Σώµατος είναι να βοηθήσει το λαό που έχει την ανάγκη του,τις ενδιαφερόµενες χώρες για να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για εκπαιδευµένους άνδρες και γυναίκες, να συµβάλει στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης των Αµερικανών, και να συµβάλει στην προώθηση της καλύτερης κατανόησης των άλλων λαών από την πλευρά των Αµερικανών. ~ 54 ~

55 Στον τοµέα της εκπαίδευσης µεγάλα άλµατα έχουν γίνει αφού είναι το µεγαλύτερο πεδίο δράσης της οργάνωσης. ιδάσκουν κυρίως την Αγγλική γλώσσα επειδή είναι παγκοσµίως γνωστή, κανόνες υγιεινής, λογοτεχνία και θετικές επιστήµες. Επίσης οι εθελοντές συνεργάζονται µε τους υπάρχοντες τοπικούς δασκάλους για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την µέθοδο και τεχνική διδασκαλίας τους ώστε όταν τελειώσει η θητεία των εθελοντών να συνεχίζονται οι αλλαγές.φροντίζουν να εµπλέκονται όσο πιο πολύ γίνεται οι γονείς του παιδιού και µαθαίνουν στους µαθητές να σέβονται ο ένας τον άλλο, αφού επιβάλετε η ισότητα των δύο φύλων µέσα στην τάξη. Πολύ σηµαντική είναι η δηµιουργία δραστηριοτήτων,για αγόρια και κορίτσια, που λαβαίνουν χώρα µετά τις σχολικές ώρες. Αυτές αφορούν κυρίως την προφύλαξη από τον ιό του AIDS/ HIV. Μερικές από τις χώρες στις οποίες δρα ενεργά το ειρηνευτικό σώµα είναι η Αφρική µε ποσοστό 41%, η Λατινική Αµερική µε ποσοστό 23% και η Ανατολική Ευρώπη/ Ασία µε ποσοστό 18%. Λεόντειο Λύκειο Νέας Σµύρνης Πατήσια Υπάρχουν και οργανισµοί που δεν ιδρύθηκαν από προέδρους εθνών αλλά από αδελφότητες όπως η αδελφότητα των Μαριανών Αδελφών. Η παρουσία και η δράση των µελών της Μοναχικής Κοινότητας των Μαριανών Αδελφών στην Ελλάδα ξεκινά το Το κύριο έργο τους είναι η συµβολή τους στην ανοδική πορεία του µορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων που υπήρξαν µαθητές στα δύο Λεόντεια Λύκεια της Αθήνας (Λεόντειο Λύκειο Νέας Σµύρνης και Λεόντειο Λύκειο Πατησίων). Από το 1907, οι Freres Maristes συµβάλλουν συνειδητά και αδιάλειπτα στη βελτίωση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών µεθόδων στα σχολεία τους και ζουν και µετέχουν στα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας µας (Μικρασιατική Καταστροφή, Αλβανικό Έπος, Γερµανική Κατοχή, Εµφύλιος ). Σ όλες τις κρίσιµες στιγµές που έζησε η πατρίδα µας, οι Μαριανοί Αδελφοί προσέφεραν πάντα συµπαράσταση σε όσους είχαν ανάγκη, µε πράξεις αλληλεγγύης και αγάπης. Μέχρι και σήµερα τα σχολεία αυτά υπάρχουν, όµως η δράση της αδελφότητας δεν σταµατά εκεί. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει ιδρυθεί ένα κέντρο,στην κοινότητα των Μαριανών ( Αγία Κυριακή),από Αδελφούς, γονείς και καθηγητές των Λεοντείων µε σκοπό να µορφώσουν κάποιες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, χωρίς πληρωµή φυσικά. Οµάδες αυτές είναι ορφανά παιδιά και κυρίως µετανάστες που έχουν την ανάγκη να µάθουν την ελληνική γλώσσα για να µπορούν να επικοινωνούν µε τους υπόλοιπους. ~ 55 ~

56 Μιλήσαµε µε έναν από τους αδερφούς, τον Frere Βίδο Γεώργιο Ηγούµενο, ο οποίος µας έδωσε τις πληροφορίες για το κέντρο. Μας εξήγησε επίσης πως στις αρχές του Οκτώβρη θα δηµιουργηθεί µία καινούργια µονάδα που θα καλύπτει τις ανάγκες νεαρών ατόµων. Πιο συγκεκριµένα, θα είναι ένα κέντρο όπου παιδιά µικρής ηλικίας θα έχουν τον απαραίτητο χώρο, και την ευκαιρία να µελετήσουν τα µαθήµατά τους, να παίξουν µεταξύ τους ακόµα και να φάνε εκεί. Φυσικά το πρόγραµµα απαιτεί την συµµετοχή νέων γιατί επικοινωνούν πιο άµεσα µε παιδιά µικρότερων ηλικιών. Όµως το πρόγραµµα είναι σε πειραµατικό στάδιο. UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization). Η UNESCO αποτελεί σηµαντικό εξειδικευµένο διεθνή Οργανισµό του ΟΗΕ. Πρόκειται για τον Εκπαιδευτικό Επιστηµονικό και Πολιτιστικό Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών του οποίου τα αρχικά στην αγγλική αποτελούν και την διεθνή ονοµασία UNESCO. ηµιουργήθηκε στις 16 Νοεµβρίου του Στόχος του Οργανισµού αυτού είναι η παγίωση της παγκόσµιας ειρήνης µέσα από την επικοινωνία των λαών δια της εκπαίδευσης. Μέλη της ΟΥΝΕΣΚΟ είναι σχεδόν όλα τα κράτη του ΟΗΕ. Λειτουργεί ως παγκόσµιο κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών και διάδοσης προγραµµάτων,µε τα οποία και υποστηρίζει τα κράτη -µέλη στις δικές τους αναγκαίες θεσµοθετήσεις σε κοινούς τοµείς δράσης. Επίλογος Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό που υπάρχουν κάποιοι κοινωνικοί φορείς που έχουν την δυνατότητα να βοηθούν εθελοντικά χωρίς να τους ενδιαφέρει η πληρωµή και η επιβράβευση. Η µεγαλύτερη ικανοποίηση για αυτούς τους ανώνυµους ήρωες είναι να βλέπουν χαµόγελα να φωτίζουν τα ανθρώπινα πρόσωπα, χαµόγελα που οι ίδιοι κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν µέσα από την ενεργό δράση και την ανιδιοτελή προσφορά τους. ~ 56 ~

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Αναστασοπούλου Γιώτα Λεπιδά Αναστασία Γούργου Εριφύλη Μαυροπούλου Μαρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εθελοντισμός σήμερα αποτελείται από έναν κόσμο ολόκληρο,

Διαβάστε περισσότερα

Oπου υπάρχουν άνθρωποι

Oπου υπάρχουν άνθρωποι Oπου υπάρχουν άνθρωποι Η Ταυτότητα Η ACT4 PEOPLE αποτελεί μια νέα Ελληνική Μη Κυβερνητική οργάνωση που παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια σε όλους εκείνους «που δεν έχουν δικαίωμα στη Ζωή» όποιοι και αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

www.emfasisfoundation.org

www.emfasisfoundation.org www.emfasisfoundation.org Emfasis Foundation 2 Περιεχόμενα Emfasis σελ. 4 Ο σκοπός μας σελ. 4 Κοινωνική Εργασία Δρόμου (Social Street Work) σελ. 5-6 Τι είναι αυτό που μας ορίζει σελ. 6-7 Οι ομάδες μας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτησιογόνες ουσίες

Εξαρτησιογόνες ουσίες Ναρκωτικά Ναρκωτικά-Εξάρτηση Ο όρος ναρκωτικά χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει όλες τις τοξικές ψυχοτρόπες ουσίες που διακινούνται παρανόµως και προκαλούν σοβαρή διαστρέβλωση της προσωπικότητας του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ. Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση. Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιού 2ας Μαΐου 5 Νέα Σμύρνη, 17121 Ηλιαχτίδα Ιδρύθηκε το 2000 Κατέχει την ειδική πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η παροχή Αποτελεσματικής Αξιοπρεπούς Υποστήριξης στις ευπαθείς &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Φεβρουάριος 2012 σκοπός Κατανόηση της φύσης και της έννοιας της αναπηρίας της έκτασης και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η...

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Ο /Η υπογεγραμμένος-η... ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ο /Η υπογεγραμμένος-η..... (όνομα εκπροσώπου βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: "Συνεργασία μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας"

Θέμα: Συνεργασία μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Β ΚΥΚΛΟΣ Θεματικών Ενοτήτων Κοινωνική Φροντίδα Υγεία και Κοινωνική Οικονομία Θέμα: "Συνεργασία μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας" Ομιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κάπου, κάποιος, χρειάζεται τη βοήθειά σας. Ενημερωθείτε, εξαργυρώστε, βοηθήστε.

Κάπου, κάποιος, χρειάζεται τη βοήθειά σας. Ενημερωθείτε, εξαργυρώστε, βοηθήστε. Κωνσταντίνος, Θεοδώρα, Εμιντέ, Αλέξανδρος, Μαρίνα, Αχιλλέας, Ελένη, Λάζαρος, Αντωνία, Μουζίμπα, Γιάννης, Γκαμπριέλα, Χρήστος, Άννα, Σβετλάνα, Νικηφόρος, Ιμάνι, Πέτρος, Χρυσάνθη, Ρούντι, Κατερίνα, Λέιλα,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός του Έργου. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών»

Απολογισμός του Έργου. «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών» Απολογισμός του Έργου «ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ: Πρωτοβουλία αντιμετώπισης πρωτογενών οδοντιατρικών αναγκών παίδων Αθηνών» Εισηγητής: κος Κανάκης Νικήτας Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου / Γενικός Γραμματέας ΓτΚ Γιατροί

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ.

Συλλήψεις για Ναρκωτικά ανά 1000 κατ. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ: 3 (ΣΥΝΟΛΟ 7) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΘΗΝΑ ΖΩΗ» ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Παιδιά σε Κίνδυνο Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρει στο άρθρο 27- Βιοτικό επίπεδο. Το παιδί έχει δικαίωμα σε ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την

ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την ΓΙΑΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΑΔΟΧΟ εταιρεία, ιδιώτη ή άλλο φορέα µε ευαισθησία για να τους δώσει διέξοδο στην ανασφάλεια, το µαρασµό, την εγκατάλειψη και την αποµόνωση. ΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών)

(Αρµοδιότητες Σχεδιασµού / Συντονισµού / Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών) (α) Αρµοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας & Πρόνοιας. (Γενικές Αρμοδιότητες) 1. Παρέχει διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Εκπαίδευση Νηπίων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία στο νηπιαγωγείο Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ:

Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ(ΙΔΡΥΜΑΤΑ) ΘΕΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΗΣ Ι.Μ. ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:ΚΩΡΗΣ ΦΩΤΗΣ,ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ Μέλη της ομάδας: ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 8: Σωματεία και ιδρύματα Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΟΚΑΝΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ Πολιτική του ΟΚΑΝΑ στη Μείωση της Βλάβης ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 28/11//2012 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: 3ο ηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Υπόψη: ιευθυντή

Θεσσαλονίκη 28/11//2012 Αρ. Πρωτ. ΠΡΟΣ: 3ο ηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Υπόψη: ιευθυντή Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Ανηλίκων «το σπίτι της ΑΡΣΙΣ» Προέκταση Λεωφ. ηµοκρατίας, Πρώην Παιδόπολη «Αγίου ηµητρίου», Ωραιόκαστρο Τ.Κ 57013. Τηλ. /fax: 2310 692232 Κεντρικά Γραφεία: Πτολεµαίων 35 &

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας;

Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της κρίσεως συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βάθρα της δημοκρατίας; ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΑΡΧΟΥ ΙΛΙΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΖΕΝΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» (13.11.2013) ΤΕΥΧΟΣ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Έρευνα για το Εκκρεμές της ημοκρατίας. 1. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014

Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Ανακοίνωση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΝCB για το 2013 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2014 Γεράσιμος Νοταράς, πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ Η διεθνής οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

&

& www.emfasisfoundation.org 2104066140 & 6946617113 info@emfasisfoundation.org ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ EMFASIS 3 ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. 6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ EMFASIS... 15 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη»

Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών. Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Θέμα: Κέντρο ημερήσιας φροντίδας & Δημιουργία δικτύου εθελοντών Αλατζά Κυριακή Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. «Η Στήριξη» Το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Η Στήριξη» Δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2008 Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία.

των μεταναστών Διοικείται από 23μελές Προεδρείο και 11μελή Γραμματεία. Η (ΕΕΔΔΑ) είναι μια ελληνική μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική, κοινωφελής οργάνωση που ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 1981 με στόχο την αλληλεγγύη με τα κινήματα των λαών της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PRAKSIS

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PRAKSIS ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PRAKSIS Η PRAKSIS, είναι μία νέα ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με τη μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου Κύριος στόχος η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670 γονείς ~ 1300 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε. Συλλόγου Φίλων-Εθελοντών της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης Κέντρου Αντλεριανής Ψυχολογίας

Ποιοι είμαστε. Συλλόγου Φίλων-Εθελοντών της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης Κέντρου Αντλεριανής Ψυχολογίας Ποιοι είμαστε. Η δραστηριότητα του Συλλόγου Φίλων-Εθελοντών της Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης ξεκινά ανεπίσημα το 1992, όταν μία ομάδα εθελοντών του Κέντρου Αντλεριανής Ψυχολογίας στη Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. 40 χρόνια. ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική δράση

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. 40 χρόνια. ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική δράση Γιατροί Χωρίς Σύνορα 40 χρόνια ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική δράση Η ταυτότητά μας Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είμαστε μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση Προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Οι δράσεις μας πανελλαδικά 2013: ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα

Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Ανθρώπινα δικαιώµατα Η κατάσταση στον Κόσµο σήµερα Περισσότερο από 100 εκατοµµύρια παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, δεν πηγαίνουν καν στο σχολείο. 44 εκατοµµύρια από αυτά ζουν στην Αφρική, 32 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

eλiza www.eliza.org.gr

eλiza www.eliza.org.gr eλiza www.eliza.org.gr H ιστορία της ΕΛΙΖΑΣ είναι η αληθινή ιστορία ενός παιδιού που δεν πρόλαβε να ανοίξει τα φτερά του. Χωρισμένοι γονείς. Ένας πατέρας που της στάθηκε αλλά χάθηκε νωρίς. Μια άρρωστη

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr

Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται. www.maroussi.gr Στο πλευρό, αυτών που μας χρειάζονται www.maroussi.gr 1 Η ανάδειξη του ανθρώπινου και κοινωνικού προφίλ του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί προτεραιότητα. Κεντρική στρατηγική μας επιλογή, είναι να στηρίξουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την πολυετή παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*)

Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) Φιλανθρωπικά Ιδρύματα (*) 1. Αγκαλιά, Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού. Φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1998. Μαζί με το Κέντρο Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού ο σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΡΩΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 1) ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 67 ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ MOBILE SUPPORT / MOBILE SUPPORT ΙΙ / ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ MOBILE SUPPORT Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων - Επείγοντα Μέτρα - Οικονομικό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο: «θεσµοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη» Εργασία: «Παρουσίαση της οργάνωσης: Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF)»

Σεµινάριο: «θεσµοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη» Εργασία: «Παρουσίαση της οργάνωσης: Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF)» Σεµινάριο: «θεσµοί κοινωνικής ευθύνης & κοινωνική αλληλεγγύη» Εργασία: «Παρουσίαση της οργάνωσης: Γιατροί χωρίς σύνορα (MSF)» Παρουσίαση: Φίκα Ιλιάς Κωνσταντίνα Η ονοµασία της οργάνωσης Οι Γιατροί Χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», το οποίο χρηµατοδοτείται από τον

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις» ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ στους ΟΤΑ και ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 24 Απριλίου 2015 09:00-15:00 - Αμφιθέατρο Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ Γ.Ν.Αττικής ΚΑΤ/ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Συστημικές και Κοινωνικές Αποτυπώσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ

Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Η ΕΜΠΕΙΡIΑ ΤΩΝ ΓΤΚ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟXH ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ Ελένη Χρονοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός Συντονίστρια Πολυιατρείου Περάματος socialperama@mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και καταπολέµηση του αλκοολισµού στην εφηβεία Αικατερίνη Φλώρου Εκπαιδευτικός Νοµικός Σύµβουλος ΣΕΠ ΓΕΛ Αναβύσσου Το σχολείο βασικός φορέας κοινωνικοποίησης Οι σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και για την πόλη της Πάτρας η συμμετοχή στη σημερινή συνεδρίαση του Κογκρέσου των Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών.

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα και για την πόλη της Πάτρας η συμμετοχή στη σημερινή συνεδρίαση του Κογκρέσου των Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών. Καταπολέμηση Κοινωνικού Αποκλεισμού: δράσεις στο Δήμο Πατρέων 20 Μαρτίου 2013 Στρασβούργο (24 η συνεδρίαση του Κογκρέσου Τοπικών & Περιφερειακών Αρχών) Ομιλία Αντιδημάρχου «Υποστήριξης Ισότητας Φύλων &

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών

Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών Αποτελέσματα έρευνας των εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού για τις συνέπειες της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης στη ζωή των μαθητών Έφηβοι Σύμβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού πραγματοποίησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά )

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Εξαρτησιογόνες Ουσίες ( καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά ) Ασθένειες: AIDS, ηπατίτιδα Β, Μεσογειακή αναιμία, καρδιαγγειακά νοσήματα, ασθένειες στο εργασιακό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίζοντας τα παιδιά με γενετικά νοσήματα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Πέμπτη, 16 Ιούνιος :58

Υποστηρίζοντας τα παιδιά με γενετικά νοσήματα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Πέμπτη, 16 Ιούνιος :58 Από: K-Life (Καθημερινή) Τα γενετικά νοσήματα είναι ιδιαίτερα σπάνιες ασθένειες που οφείλονται σε μεταλλάξεις γονιδίων. Τα παιδιά που πάσχουν από αυτά χρειάζονται φροντίδα, ψυχολογική στήριξη αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ )

1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ) 1 ο ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ) ΛΕΡΟΣ Σχολικό έτος 2008-2009 ΚΡΑΤΙΚOI ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π.

Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. Εκπαιδευτικές Δράσεις του Ο.Α.Σ.Π. Η εφαρμογή του έργου «RACCE» Δρ Α. Κούρου Δρ Α. Κούρου Προϊσταμένη Τμήμ. Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη σεισμικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Στήριξης της Γ Ηλικίας, Ιταλία»

Στήριξης της Γ Ηλικίας, Ιταλία» «Πολιτικές Στήριξης της Γ Ηλικίας, από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ιταλία» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα