Μαρκόπουλο, 11 Οκτωβρίου 2014 Προς τα Σωματεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Αρ. πρωτ. 504

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρκόπουλο, 11 Οκτωβρίου 2014 Προς τα Σωματεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Αρ. πρωτ. 504"

Transcript

1 Μαρκόπουλο, 11 Οκτωβρίου 2014 Προς τα Σωματεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Αρ. πρωτ. 504 Κύριοι, Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ι. κατά τη συνεδρίασή του, της , μεταξύ των άλλων, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα: Α. Αγωνιστικό Πρόγραμμα & Γενικές Προκηρύξεις Το Δ.Σ., ενέκρινε ομόφωνα το Αγωνιστικό Πρόγραμμα και τη Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων για το 2015, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Υπερπήδησης Εμποδίων, καθώς και το γεγονός ότι έγιναν ομόφωνα αποδεκτά τόσο από τις Περιφερειακές Επιτροπές ΠΕΑΝΑ και ΠΕΑΒΑ, όσο και από την Τοπική Επιτροπή Βορείου Ελλάδος ΤΕΙΒΕ, στις οποίες παρουσιάστηκαν σε ειδικές συνεδριάσεις τους. Επισυνάπτεται η Γενική Προκήρυξη ΥΕ. - Το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης ομόφωνα τη Γενική Προκήρυξη της Ιππικής Αντοχής, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται. - Ακόμη, το Δ.Σ. ενέκρινε το Οικονομικό Προσάρτημα του Αγωνιστικού Προγράμματος 2015, το οποίο και επισυνάπτεται. Εντός των προσεχών ημερών θα σταλεί το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015, ενώ σύντομα θα σταλούν και οι ΓΠ Ιππικής δεξιοτεχνίας και Αμαξοδήγησης. Β. Ένταξη στην ΕΟΙ νέων σωματείων Το Δ.Σ. ενέκρινε την ένταξη στην ΕΟΙ του σωματείου με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών» - ΚΕΘΙΣ, με έδρα το Νέο Σκοπό του Νομού Σερρών, το οποίο θα ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος. Ακόμη, ενέκρινε την ένταξη στην ΕΟΙ του σωματείου «Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Αττικής» - ΑΙΟΑΤ, με έδρα το Κορωπί Αττικής, το οποίο θα ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αττικής. Με ιππικούς χαιρετισμούς, Ο Πρόεδρος Νικόλαος Παράσχης Ο Γ. Γραμματέας Δημήτρης Γουναράς

2 Ε. Ο. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

3 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 2015 I. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ... 3 II. ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ... 4 Α. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Β. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ... 7 Ε. Β ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ... 9 ΣΤ. ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ζ. Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ GRAND PRIX III. ΕΠΑΘΛΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ IV. ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α. ΑΘΛΗΤΕΣ Β. ΙΠΠΟΙ Γ. ΑΓΩΝΕΣ VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΩΝ (RANKING LIST) ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

4 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 2015 Το ιοικητικό Συμβούλιο ( Σ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ), μετά από εισήγηση των αρμόδιων επιτροπών της, ενέκρινε την παρούσα Γενική Προκήρυξη και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Υπερπήδησης Εμποδίων για την περίοδο 2015 (από 1/1/2015 έως 31/12/2015): Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Εθνικών και ιεθνών Αγώνων που προκηρύσσει. Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την σωστή διεξαγωγή των αγώνων, όλοι οι αγώνες, κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΟΙ, εντάσσονται σε ένα ενιαίο ημερολογιακό πρόγραμμα. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες «Αγωνιστικές Εκδηλώσεις» Υπερπήδησης Εμποδίων που προκηρύσσονται ή εγκρίνονται από την ΕΟΙ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α. Πρωτάθλημα Ελλάδος Β. Κύπελλο Ελλάδος Γ. Πανελλήνιοι Αγώνες. ιασυλλογικοί Αγώνες Α Ε. ιασυλλογικοί Αγώνες Β ΣΤ. Τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης Z. Ιδιωτικοί Αγώνες Grand Prix ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ιεθνείς Αγώνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

5 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ I. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Η ΕΟΙ έχει την γενική ευθύνη για όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις που προκηρύσσει. Οι Επιτροπές των Περιφερειών της ΕΟΙ, ΤΕΙΒΕ, ΠΕΑΒΑ & ΠΕΑΝΑ είναι υπεύθυνες για τη διοργάνωση των ιασυλλογικών Αγώνων Β των Περιφερειών τους. Οι Περιφερειακές αυτές Επιτροπές από κοινού και σε συνεργασία με την ΕΟΙ και τα Σωματεία που διοργανώνουν τους Αγώνες, δύνανται να προκηρύσσουν και ελεύθερα αγωνίσματα. Τα αγωνίσματα σε Αγώνες που διοργανώνονται κατόπιν εγκρίσεως και εποπτείας της ΕΟΙ από Ιππικά Σωματεία ή άλλους διοργανωτές, θεωρούνται αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής. Η ΕΟΙ ορίζει για όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις Υπεύθυνο Εκπρόσωπο. Σε όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, οι παράγοντες ορίζονται ή εγκρίνονται από την ΕΟΙ μέσω των αρμοδίων οργάνων της. Οι Αγωνόδικες Επιτροπές και ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπές όπου αυτή προβλέπεται, ορίζονται από την Επιτροπή Ορισμού Κριτών της ΚΕΚ σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα Εθνικών Κριτών ανεξαρτήτως Περιφερείας. Σε όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, ο Σχεδιαστής ιαδρομών ορίζεται ή εγκρίνεται από την ΕΟΙ. Ειδικά στους Περιφερειακούς Αγώνες ο σχεδιαστής επιλέγεται και ορίζεται από την αντίστοιχη Περιφέρεια. Σε όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις ορίζεται υποχρεωτικά Ιατρός Αγώνων, Κτηνίατρος και Πεταλωτής. Τα σωματεία, που έχουν αναλάβει την διοργάνωση Αγωνιστικής Εκδήλωσης, σε συνεργασία με την ΕΟΙ, υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία ασθενοφόρου ενημερώνοντας παράλληλα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και να έχουν διαθέσιμο φορείο μεταφοράς ασθενούς και ιδιωτικό όχημα για μεταφορά τραυματία διαθέσιμο για έκτακτες περιπτώσεις. Όσον αφορά τους Περιφερειακούς Αγώνες, οι Επιτροπές της αντίστοιχης Περιφέρειας της ΕΟΙ έχουν την ευθύνη της οργάνωσης των συγκεκριμένων αγώνων, της συγγραφής της ειδικής περιφερειακής προκήρυξης και της γραμματείας τους με την υποστήριξη της ΕΟΙ. Οι ιοργανωτές Όμιλοι έχουν την ευθύνη διάθεσης εξοπλισμού, που απαιτείται για την οργάνωση των αγώνων (π.χ. στολισμός στίβου, μικροφωνική εγκατάσταση κ.α.). Η ΕΟΙ δύναται να διευκολύνει τους ομίλους με τον εξοπλισμό, τον οποίο εκείνη διαθέτει. Ο διοργανωτής όμιλος αναλαμβάνει την υποχρέωση της παραλαβής και της επιστροφής του εξοπλισμού από τις εγκαταστάσεις της ΕΟΙ καθώς και την επιδιόρθωση τυχόν ζημιών ή πλήρη αντικατάσταση. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

6 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ II. ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ 2015 Ο αγώνας «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2015» θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλου, σε καθεστώς parc ferme και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι επίσημα αγωνίσματα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΥΨΗ «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2015» ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ 1 ος γύρος * 2 ος + 3 ος γύρος* 4 ος γύρος ΠΑΙ ΩΝ ύψος 1.15μ ύψος 1.20μ ύψος 1.25μ ΕΦΗΒΩΝ ύψος 1.30μ ύψος 1.30μ ύψος 1.35μ Ν. ΙΠΠΕΩΝ ύψος 1.30μ ύψος 1.35μ ύψος 1.40μ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ύψος 1.40μ ύψος 1.45μ ύψος 1.50μ ΑΜΑΖΟΝΩΝ ύψος 1.25μ ύψος 1.25μ ύψος 1.30μ Νεόλεκτων Ίππων 6 & 7 ετών ύψος 1.20μ & 1.25μ ύψος 1.20μ & 1.25μ 1. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ και Αμαζόνας 2015 Α. Αγώνισμα 4 γύρων ο οποίος διεξάγεται ως εξής: 1 ος γύρος: Αγώνισμα ταχύτητας (πιν. Α ή Γ). Όσα ζευγάρια αποκλείονται ή αποσύρονται στον 1ο γύρο, μπορούν να συνεχίσουν με την προβλεπόμενη επιβάρυνση του αποτελέσματός τους (+20 βαθμοί στο χειρότερο αποτέλεσμα της κατηγορίας). 2 ος & 3 ος γύρος: υο ίδιοι γύροι (μπορεί να διεξαχθούν την ίδια ή διαφορετικές ημέρες). Αγώνισμα όχι ενάντια στο χρόνο, με επιτρεπόμενο χρόνο. Στον 2 ο γύρο τα ζευγάρια αγωνίζονται με αντίστροφη σειρά της κατάταξης του 1 ου γύρου. Στον 3 ο γύρο τα ζευγάρια αγωνίζονται με αντίστροφη σειρά του συνόλου των βαθμών ποινής των 2 πρώτων γύρων και σε περίπτωση ισοβαθμίας αντίστροφα από την κατάταξη στον 1 ο γύρο. 4 ος γύρος: Αγώνισμα Grand Prix, αγώνισμα ενός γύρου με ένα Αγώνα ιαβάθμισης για την ανάδειξη του νικητή της ημέρας. Τα ζευγάρια, που διεκδικούν τους τίτλους, αγωνίζονται με την αντίστροφη σειρά του συνόλου των βαθμών ποινής των 3 πρώτων γύρων και σε περίπτωση ισοβαθμίας, αντίστροφα από την κατάταξη στον 1 ο γύρο. Β. Οι Πρωταθλητές 2015 και η Αμαζόνα 2015 αναδεικνύονται από το σύνολο των σφαλμάτων των 4 γύρων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά τους 4 γύρους υπερισχύει το ζευγάρι με την καλύτερη κατάταξη στον 4 ο γύρο (G.P.) ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ ΝΕΟΛΕΚΤΩΝ ΙΠΠΩΝ 2015 Η κατηγορία Νεολέκτων Ίππων γίνεται ως ενιαίο αγώνισμα Ν6/Ν7, επί της ιδίας διαδρομής, πρώτα με τις προβλεπόμενες από την ειδική προκήρυξη διαστάσεις εμποδίων για τους ίππους Ν6 και στη συνέχεια με τις προβλεπόμενες από την ειδική προκήρυξη τις διαστάσεις για τους ίππους Ν7. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

7 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α. Αγώνισμα 3 γύρων. 1 ος γύρος: Αγώνισμα ταχύτητας (πιν. Α ή Γ). Όσα ζευγάρια αποκλείονται ή αποσύρονται στον 1ο γύρο, μπορούν να συνεχίσουν με επιβάρυνση του αποτελέσματός τους (+20 βαθμοί στο χειρότερο αποτέλεσμα της κατηγορίας). 2 ος & 3 ος γύρος: Αγώνισμα δύο ίδιων γύρων, ο 2 ος γύρος όχι ενάντια στο χρόνο, με επιτρεπόμενο χρόνο και ο 3 ος γύρος ταχύτητας. Οι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με το σύνολο των βαθμών ποινής των 2 γύρων (2 ος και 3 ος ) και τον χρόνο του τελευταίου γύρου. Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά τους 3 γύρους, οι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με την κατάταξη της 2ης ημέρας(2 ος & 3 ος γύρος). 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2015» Α. Στον Αγώνα Πρωταθλήματος κάθε αθλητής λαμβάνει μέρος σε μία μόνο κατηγορία, που αναδεικνύει Πρωταθλητή, και κάθε ίππος λαμβάνει μέρος σε μία μόνο κατηγορία που αναδεικνύει Πρωταθλητή ή νικήτρια τίτλου Αμαζόνας. Β. Κάθε αθλητής δικαιούται να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κατηγορία με μέχρι 2 ίππους και να λαμβάνει τα αντίστοιχα έπαθλα, αλλά αναδεικνύεται 1ος ή 2ος ή 3ος Πρωταθλητής και 1 η ή 2 η ή 3 η Αμαζόνα μόνο με τον ίππο, που έχει την καλύτερη τελική κατάταξη. Γ. Toν τίτλο Αμαζόνα 2015 μπορούν να διεκδικήσουν όσες αμαζόνες έχουν γεννηθεί μέχρι την Στην ειδική προκήρυξη του Αγώνα Πρωταθλήματος 2015 δύναται να προβλέπονται και ελεύθερα αγωνίσματα, ομαδικά ή ατομικά, για τα οποία αγωνίσματα ισχύει επίσης το καθεστώς parc ferme και τα οποία θα διεξάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό της Υπερπήδησης Εμποδίων. Ε. Οι Ίπποι που συμμετέχουν στις επίσημες κατηγορίες μπορούν να λάβουν μέρος σε ελεύθερα αγωνίσματα εφόσον παραιτηθούν της συμμετοχής τους στην επίσημη κατηγορία. ΣΤ. Στον Αγώνα Πρωτάθλημα Ελλάδας 2015 δεν επιτρέπονται συμμετοχές εκτός συναγωνισμού. Β. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2015 Ο αγώνας «Κύπελλο Ελλάδας 2015» θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, διαρκεί 3ημέρες και περιλαμβάνει τα κάτωθι επίσημα αγωνίσματα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΥΨΗ «Κύπελλο Ελλάδας 2015» ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ 1 ος γύρος 2 ος + 3 ος γύρος ΠΑΙ ΩΝ ύψος 1.15μ ύψος 1.20μ ΕΦΗΒΩΝ ύψος 1.25μ ύψος 1.30μ Ν. ΙΠΠΕΩΝ ύψος 1.30μ ύψος 1.30μ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ύψος 1.40μ ύψος 1.45μ ΑΜΑΖΟΝΩΝ ύψος 1.25μ ύψος 1.25μ ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

8 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Νεόλεκτων Ίππων 6 & 7 ετών ύψος 1.15μ & 1.20μ ύψος 1.20μ & 1.25μ 1. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ 2015 Α. Αγώνισμα 3 γύρων. 1 ος γύρος: Αγώνισμα ταχύτητας (πιν. Α ή Γ). Όσα ζευγάρια αποκλείονται ή αποσύρονται στον 1ο γύρο, μπορούν να συνεχίσουν με επιβάρυνση του αποτελέσματός τους (+20 βαθμοί στο χειρότερο αποτέλεσμα της κατηγορίας). 2 ος & 3 ος γύρος. Αγώνισμα δύο ίδιων γύρων, ο 2 ος γύρος όχι ενάντια στο χρόνο, με επιτρεπόμενο χρόνο και ο 3 ος γύρος ταχύτητας. Οι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με το σύνολο των βαθμών ποινής των 2 γύρων (2 ος και 3 ος ) και τον χρόνο του τελευταίου γύρου.. Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά τους 3 γύρους, οι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με την κατάταξη της 2ης ημέρας(2 ος & 3 ος γύρος). 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ «Κύπελλο Ελλάδας 2015» Α. Στο Κύπελλο Ελλάδας η συμμετοχή όλων των αθλητών είναι ελεύθερη σε όλα τα αγωνίσματα, σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς και προκηρύξεις. Β. Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετάσχει σε μόνο μία κατηγορία που αναδεικνύει Κυπελλούχο, με εξαίρεση τους αθλητές των κατηγοριών Νεολέκτων Ίππων και Αμαζόνων (γεννηθείσες μέχρι την ) που επιτρέπεται να αγωνισθούν και στις ηλικιακές τους κατηγορίες. Γ. Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε κάθε κατηγορία που αναδεικνύει Κυπελλούχο με έως 2 ίππους, αλλά αναδεικνύεται 1ος ή 2ος ή 3ος Κυπελλούχος μόνο με τον ίππο, που έχει την καλύτερη τελική κατάταξη... Ένας ίππος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία κατηγορία η οποία αναδεικνύει Κυπελλούχο. Ε. Στον αγώνα «Κύπελλο Ελλάδας 2015» δύνανται, μετά από έγκριση της ΕΟΙ, και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, να προκηρύσσονται επιπλέον αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής ατομικά ή ομαδικά, τα οποία θα διεξάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό της Υπερπήδησης Εμποδίων. Γ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2015 Οι Πανελλήνιοι Αγώνες διοργανώνονται από την ΕΟΙ και αναδεικνύουν Πανελληνιονίκες στις εξής Κατηγορίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΨΗ Παίδων 1.15μ Εφήβων 1.30μ Νεαρών Ιππέων 1.35μ ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

9 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Ενηλίκων 1.40μ Αμαζόνων 1.25μ Ομαδικό Ομίλων 1.20μ 1. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΩΝ 2015 Α. Στους Πανελληνίους Αγώνες ανακηρύσσονται Πανελληνιονίκες στις Κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νεαρών Ιππέων, Ενηλίκων, Αμαζόνων και Ομαδικό Ομίλων. Β. Ο τρόπος ανάδειξης Πανελληνιονικών ορίζεται από την ειδική προκήρυξη του αγώνα. 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Α. Η συμμετοχή όλων των αθλητών είναι ελεύθερη σε όλα τα αγωνίσματα, σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς και προκηρύξεις. Β. Κάθε αθλητής μπορεί να λάβει μέρος σε μία κατηγορία που ανακηρύσσει Πανελληνιονίκη και στο Ομαδικό, με εξαίρεση τις αθλήτριες της Κατηγορίας Αμαζόνων (γεννηθείσες μέχρι την ) που επιτρέπεται να αγωνισθούν και στις ηλικιακές κατηγορίες. Γ. Ένας ίππος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία κατηγορία η οποία αναδεικνύει Πανελληνιονίκη και στο Ομαδικό. δ. Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε κάθε κατηγορία που αναδεικνύει Πανελληνιονίκη με έως 2 ίππους, αλλά αναδεικνύεται 1ος ή 2ος ή 3ος Πανελληνιονίκης μόνο με τον ίππο, που έχει την καλύτερη τελική κατάταξη... Στην ειδική προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων 2015 δύναται να προβλέπονται άλλες επίσημες κατηγορίες ή ελεύθερα αγωνίσματα. Σε αυτές τις κατηγορίες ή τα αγωνίσματα ανακηρύσσονται νικητές, σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη του αγώνα.. Α ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Η σειρά αγώνων «Α ιασυλλογικοί» διαιρείται σε Α φάση (1 ο εξάμηνο) και Β φάση (2 ο εξάμηνο), είναι διήμεροι αγώνες και διεξάγονται περιλαμβάνοντας τα εξής αγωνίσματα: Α. Α ιασυλλογικοί Αγώνες 1 Ο εξάμηνο, Αγώνας 1-3 Επίπεδο Σάββατο Κυριακή Μικρό 1.10μ 1.15μ + Κατηγορία Παίδων Μεσαίο 1.20μ 1.25μ + Κατηγορία Εφήβων + Κατηγορία Αμαζόνων Μεγάλο 1.30μ 1.35μ Α ιασυλλογικοί Αγώνες 1 Ο εξάμηνο, Αγώνας 4-6 Επίπεδο Σάββατο Κυριακή Μικρό 1.15μ 1.20μ + Κατηγορία Παίδων ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

10 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Μεσαίο 1.25μ 1.30μ + Κατηγορία Εφήβων + Κατηγορία Αμαζόνων Μεγάλο 1.35μ 1.40μ Α1. ικαίωμα συμμετοχής: Στους Α ιασυλλογικούς αγώνες συμμετέχουν αθλητές από οποιοδήποτε σωματείο, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. α. Η συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη σε όλα τα αγωνίσματα, σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς και προκηρύξεις. β. Ένας αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε κάθε αγώνισμα με μέχρι 3 ίππους για τα έπαθλα ημέρας. γ. Ένας ίππος επιτρέπεται να αλλάξει μία φορά ιππέα στη διάρκεια του αγώνα. Οι αλλαγές θεωρούνται συμμετοχές εκτός συναγωνισμού και δεν αξιολογούνται. δ. Ένας ίππος μπορεί να συμμετέχει σε 3 αγωνίσματα στον αγώνα και σε 2 αγωνίσματα ανά ημέρα. Α2. Στους Α ιασυλλογικούς δύνανται, μετά από έγκριση της ΕΟΙ, να προκηρύσσεται ένα επιπλέον αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής. Τα αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής θα διεξάγονται υποχρεωτικά πριν ή μετά το πέρας των ορισμένων από την παρούσα προκήρυξη αγωνισμάτων αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός ωραρίου του επισήμου προγράμματος. Β. Α ιασυλλογικοί Αγώνες 2 Ο εξάμηνο Α. Α ιασυλλογικοί Αγώνες 2 Ο εξάμηνο, Αγώνας 1-3 Επίπεδο Σάββατο Κυριακή Μικρό 1.10μ 1.15μ Μεσαίο 1.20μ 1.25μ Μεγάλο 1.30μ 1.35μ Α ιασυλλογικοί Αγώνες 1 Ο εξάμηνο, Αγώνας 4-5 Επίπεδο Σάββατο Κυριακή Μικρό 1.15μ 1.20μ Μεσαίο 1.25μ 1.30μ Μεγάλο 1.35μ 1.40μ Α1. ικαίωμα συμμετοχής: Όπως Α ιασυλλογικοί 1 ου εξαμήνου Α2. Στους Α ιασυλλογικούς-2 ου εξαμήνου δύνανται, μετά από έγκριση της ΕΟΙ, να προκηρύσσεται ένα επιπλέον αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής αλλά και ηλικιακές κατηγορίες. Τα αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής θα διεξάγονται υποχρεωτικά πριν ή μετά το πέρας των ορισμένων από την παρούσα προκήρυξη αγωνισμάτων αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός ωραρίου του επισήμου προγράμματος. Α3. Στους Α ιασυλλογικούς-2 ου εξαμήνου θα ενταχθεί ο ιεθνής Αγώνας FEI World Jumping Challenge 2015 κατηγοριών Α-Β&Γ. Οι κατηγορίες, τα ύψη και οι ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

11 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ κανονισμοί για το FEI World Jumping Challenge 2015 θα ανακοινωθούν κατά εκτίμηση έως την και κατόπιν εγκρίσεως του αγώνα από τη ιεθνή Ομοσπονδία. Ε. Β ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Τα αθλητικά σωματεία μέλη της ΕΟΙ, καθώς και οργανωμένες ομάδες ή/και ιππικές σχολές, που δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος σε ιππικούς αγώνες, σύμφωνα με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, το καταστατικό της ΕΟΙ και τον ΓΕΚ, κατανέμονται για τη διοργάνωση και μόνο των Β ιασυλλογικών στις κατωτέρω 4 περιφέρειες : 1. Περιφέρεια Νοτίου Αττικής: Ιππικός Όμιλος Αθηνών (ΙΟΑ), Αττικός Όμιλος Ιππασίας (ΑΟΙ), Πανελλήνιος Ιππικός Όμιλος (ΠΙΟ), Ιππικός Όμιλος Μεσογείων (ΙΟΜ), Ιππικός Όμιλος Ανατολικής Αττικής (ΙΟΑΝΑ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Βάρης (ΑΙΟΒ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Μαραθώνα (ΑΙΟΜ), Ιππικός Όμιλος Σείριος (ΙΠΠΟΣ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Μαραθώνα (ΚΕΙΜ), Ιππικός Όμιλος Καλυβίων St George (ΙΟΚΑΛSG), Ιππικός Όμιλος Αλέξανδρος & Βουκεφάλας (ΙΠΟΑΒ), Αθλητικό Σωματείο «Πύργος Βραυρώνας» (ΠΥΡΒΡΑ), Πατραϊκός Ιππικός Όμιλος (ΠΑΤΡΙΟ), Ιππικός Όμιλος Αχαΐας (ΙΟΑΧ), Ιππικός Όμιλος Καλαμάτας (ΙΠΟΚΑΛ), Εθνικός Ιππικός Όμιλος Τατοίου (ΕΘΙΟΤ), Ιππικός Όμιλος Κουβαράς (ΙΟΚΟΥΒ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Κορινθίας (ΑΙΟΚ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Αττικής (ΑΙΟΑΤ). 1. Περιφέρεια Βορείου Αττικής: Ελληνικός Ιππικός Όμιλος (ΕΙΟ), Αθλητικός Όμιλος Τατοΐου (ΑΟΤ), Ιππικός Όμιλος Βαρυμπόμπης (ΙΟΒ), Ιππικός Όμιλος Βορείων Προαστίων (ΙΟΒΟΠ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Εκάλης (ΑΙΟΕ), Ιππικός Όμιλος εκέλειας (ΙΟ ), Ιππικός Όμιλος Κεφαλαρίου (ΙΟΚ), Ιππικός Όμιλος Αυλώνα (ΙΠΟΑ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Αθηνών (ΚΕ.ΙΠΠ.Α.), Ιππικός Όμιλος Πάρνηθας (ΙΟΠ), Ιππικός Όμιλος Μega Sports (IOMS), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Βορείου Αττικής (ΑΙΟΒΑ), Ιππικός Όμιλος Κένταυρος (ΙΟΚΕΝ), Ιππικός Όμιλος Θρακομακεδόνων (ΙΟΘΡΑΚ), Ιππικός Όμιλος Μελισσίων (ΙΠΟΜ), Ιππικός Όμιλος Φθιώτιδος (ΙΠΟΦ), Ιππικός Αθλητικός Όμιλος Φιλίππων (ΙΑΟΦ), Ιππικός Όμιλος Ελλάδος (ΙΟΕ), Ιππικός Όμιλος Χαλκίδος (ΙΟΧ), Αθλητικός Όμιλος Άρτεμις (ΑΟΑΡ), Αθλητικό Κέντρο Ιππασίας Βαρυμπόμπης (ΑΚΙΒ), Αθηναϊκή Ιππική Λέσχη (ΑΘΙΠΛ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Αθηνών (ΑΙΟΑ), Όμιλος Ιππικής Αντοχής (ΟΙΑ), Ιππικός Όμιλος Σαλαμίνας (ΙΟΣΑΛ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Λαμίας Jockey Club (ΑΙΟΛJC). 3. Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος: Ιππικός Όμιλος Βορείου Ελλάδος (ΙΟΒΕ), Ιππικός Όμιλος Cavalier (ΙΟC), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Θεσσαλονίκης (ΚΕΙΘ), Ιππικός Όμιλος Καλαμαριάς «ο Πήγασος» (ΙΟΚΑΛ), Ιππικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (ΙΟΘ), Ιππικός Όμιλος Βόλου (ΙΟΒΟΛ), Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας (ΙΚΕΜ), Ιππικός Όμιλος Θέρμης (ΙΟΘΕΡ), Αθλητικός Όμιλος Ιππασίας Βασιλικών (ΑΟΙΒ), Ιππικός Σύλλογος Σερρών (ΙΣΥΣ), Ιππικός Όμιλος Τριάθλου & Ιππική Σχολή (ΙΠΟΤΙΣ), Ιππικός Όμιλος Πιερίας (ΙΟΠΙ), Ιππικός Όμιλος Μαγνησίας (ΙΟΜΑΓ), Ιππικός Όμιλος Κεντρικής Ελλάδος (ΙΟΚΕ), Ιππικό Κέντρο Θεσσαλίας (ΙΠΚΕΘΕ), Ιππικός Αθλητικός Όμιλος Καβάλας (ΙΑΟΚΑΒ), Ιππικός Όμιλος Πυλαίας (ΙΟΠΥΛ), Ιππικός Όμιλος Κιλκίς «Ράντσο Κιλκίς»(IOKIΛ), Ιππικός Όμιλος Λάρισας (ΙΟΛΑΡ), Ιππικός Όμιλος Ν. Ιωαννίνων (ΙΟΝΙ), Όμιλος Φιλίππων Ιωαννίνων (ΟΦΙ), Ιππικός Φυσιολατρικός Όμιλος Μηλέων (ΙΦΟΜ), Κέντρο Αθλητικής Ιππασίας (ΚΑΙ), Ιππικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φλώρινας «Άγιος Γεώργιος» (ΙΑΠΣΙΦ), Κέντρο Ιππασίας Σέσκλου (ΚΙΣ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Σερρών (ΚΕΘΙΣ). 4. Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου: Ιππικός Όμιλος Ρόδου «Ο Κάδμος» (ΙΟΡΟ ), Ιππικός Όμιλος Κυκλάδων (ΙΟΚΥΚ), Ιππικός Όμιλος Κρήτης (ΙΟΚΡΗΤΗΣ), Ιππικός Όμιλος Κω ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

12 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ (ΙΟΚΩ), Ιππική Ακαδημία Κρήτης (ΙΑΚ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου (ΚΕΙΡ). Οι Β ιασυλλογικοί Αγώνες οργανώνονται από τις Περιφερειακές Επιτροπές, οι οποίες εισηγούνται στο ιοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ, μέσω του Προέδρου τους, το προτεινόμενο από αυτές αγωνιστικό πρόγραμμα και Ειδική Προκήρυξη ως εξής: Α. Το 2015 θα πραγματοποιηθούν Β ιασυλλογικοί Αγώνες, σύμφωνα με τις κατά Περιφέρεια Ειδικές Προκηρύξεις, που ισχύουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις ακόλουθες επίσημες Κατηγορίες, στις οποίες ανακηρύσσονται Πολυνίκες: Η 1,00μ Ζ 1,05μ (μπορεί να περιλαμβάνει και υποκατηγορία «Ομαδικό Ομίλων» Περιφέρειας) Ε 1.10μ Β. Στις ανωτέρω επίσημες κατηγορίες Η και Ζ, οι βαθμοί ποινής των αρνήσεων υπολογίζονται ως εξής, 1 η άρνηση 4 βαθμοί ποινής, 2 η άρνηση 8 βαθμοί ποινής, 3 η άρνηση αποκλεισμός. Γ. Εκτός αν διαφορετικές Περιφέρειες διεξάγουν κοινούς αγώνες, στους Β ιασυλλογικοί Αγώνες δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνο σωματεία και οργανωμένες ομάδες, σχολές κλπ. που έχουν ενταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω στην αντίστοιχη Περιφέρεια. Αθλητές σωματείων μιας περιφέρειας δύνανται να συμμετέχουν στα επίσημα αγωνίσματα άλλης περιφέρειας με δυνατότητα παράλληλης κατάταξης και βράβευσης χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε βαθμολογία ή τυχόν χρηματικά έπαθλα. Γ.1. Η Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου δύναται να ενσωματωθεί αγωνιστικά στις Περιφέρειες Αττικής, με δυνατότητα παράλληλης ξεχωριστής κατάταξης και βράβευσης ημέρας, καθώς και βαθμολογία για ανάδειξη των πολυνικών της περιφέρειας τους.. Ο αριθμός αγώνων και οι εγκαταστάσεις για τους Β ιασυλλογικούς Αγώνες της κάθε Περιφέρειας, προτείνονται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές και ορίζονται από το Σ της ΕΟΙ, αφού ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα των Εθνικών και ιεθνών αγώνων. Ε. Οι Περιφερειακές Επιτροπές μέσω των διοργανωτών Σωματείων δύνανται, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, να προκηρύσσουν Αγωνίσματα Ελεύθερης Συμμετοχής. Τα αγωνίσματα μπορεί να προκηρύσσονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αθλητών, ηλικίες αλόγων ή άλλους διαχωρισμούς. ίνεται η δυνατότητα στις Περιφερειακές Επιτροπές να τηρούν βαθμολογία των αγωνισμάτων αυτών και να ανακηρύσσουν Νικητές. Όλα τα επιπλέον αγωνίσματα που προκηρύσσονται, διεξάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό της Υπερπήδησης Εμποδίων. ΣΤ. Στους Β ιασυλλογικούς Αγώνες, οι κατά τόπους Περιφέρειες δύνανται και στα πλαίσια που ορίζει το Οικονομικό Προσάρτημα της Γενικής Προκήρυξης 2015 να ορίσουν δικαιώματα συμμετοχής για τα έξοδα και άλλους σκοπούς και να ορίσουν αριθμό βραβευομένων. Ζ. Προβλέπεται δυνατότητα συνεργασίας των Περιφερειών και από κοινού τέλεσης αγώνων, σύμφωνα με ειδικές προκηρύξεις που εγκρίνονται από το Σ της ΕΟΙ. Η. Ανάλογα με τις ανάγκες των Περιφερειών, προβλέπεται δυνατότητα συνδυασμού των Α & Β ιασυλλογικών 2015 με κοινή διοργάνωσή σε τριήμερο ή διήμερο αγώνα. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

13 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤ. ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι Τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης είναι αγώνες οι οποίοι διοργανώνονται από Σωματεία της ΕΟΙ και προϋποθέτουν την έγκριση τους από.σ. της ΕΟΙ. Προκειμένου Τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης να τύχουν της εγκρίσεως της ΕΟΙ, πρέπει ο διοργανωτής Όμιλος να καταθέσει αίτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα και την προκήρυξη, τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα. Οι Τοπικοί Αγώνες ανάπτυξης δύναται να περιλαμβάνουν αγωνίσματα ύψους έως και 1.10μ. Για τη διεξαγωγή τους ορίζεται τουλάχιστον ένας εθνικός κριτής και για τις διαδρομές απαιτείται συνεννόηση με επίσημο σχεδιαστή της ΕΟΙ. Στους ιδιωτικούς Αγώνες ορίζεται υποχρεωτικά Ιατρός Αγώνων και οι λοιποί συντελεστές του αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή και εγκρίνονται από την ΕΟΙ. Οι τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα σωματεία τα οποία συμμετέχουν. Ζ. Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ GRAND PRIX Οι ιδιωτικοί Αγώνες «Grand Prix», που προκηρύσσονται από τα Σωματεία ή τρίτους γίνονται μόνο κατόπιν έγκρισης του.σ. της ΕΟΙ και μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΟΙ. Οι ιδιωτικοί Αγώνες «Grand Prix» διαχωρίζονται ανάλογα του ύψους των χρηματικών επάθλων και δύναται να διεξαχθούν σε μία (1) έως και τρεις (3) ημέρες σύμφωνα με τα ακόλουθα: Αγώνας 1*: Συνολικά Χρηματικά έπαθλα από 3000 έως 5000ευρώ, Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: μία (1) Αγώνας 2*: Χρηματικά έπαθλα από 5.001,00ευρώ έως ,00ευρώ, Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: έως δύο (2) Αγώνας 3*: Χρηματικά έπαθλα ,00ευρώ και άνω, Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: έως τρεις (3) Προκειμένου ιδιωτικοί Αγώνες «Grand Prix» να τύχουν της εγκρίσεως της ΕΟΙ, πρέπει ο διοργανωτής Όμιλος ή άλλος διοργανωτής να καταθέσει αίτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα και την προκήρυξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα προκήρυξης της ΕΟΙ, τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα. Κατά τον έλεγχό της, η Τεχνική Επιτροπή ελέγχει προϋποθέσεις όπως: - οι συνθήκες των αγωνιστικών εγκαταστάσεων, - η κατανομή επάθλων, - οι περιορισμοί συμμετοχών ιππέων και ιππέων, - άλλες προϋποθέσεις για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και της σωστής μεταχείρισης των ίππων. Οι Αγωνόδικες Επιτροπές και ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπές όπου αυτή προβλέπεται, ορίζονται από την Επιτροπή Ορισμού Κριτών της ΚΕΚ σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα Εθνικών Κριτών σε συνεννόηση με τον διοργανωτή. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

14 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Ο Σχεδιαστής ιαδρομών εγκρίνεται από την ΕΟΙ. Στους ιδιωτικούς Αγώνες ορίζεται υποχρεωτικά Ιατρός Αγώνων, Κτηνίατρος και Πεταλωτής. Οι λοιποί συντελεστές του αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή και εγκρίνονται από την ΕΟΙ. Σε αυτούς τους αγώνες ισχύει υποχρεωτικά σύστημα ελέγχου φαρμακοδιέγερσης (τουλάχιστον 2 έλεγχοι), τα έξοδα του οποίου προκαταβάλλει στο λογιστήριο της ΕΟΙ ο διοργανωτής. Οι Ιδιωτικοί Αγώνες Grand Prix δεν λαμβάνονται υπόψη για την παροχή δικαιώματος ψήφου στα σωματεία των οποίων οι αθλητές συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Για τους ιδιωτικούς Αγώνες συντάσσεται και υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΕΟΙ και του διοργανωτή. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

15 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ III. ΕΠΑΘΛΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πολυνίκης Όμιλος ανακηρύσσεται το σωματείο που ανήκει στην δύναμη της ΕΟΙ και θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία προσθέτοντας τις ατομικές βαθμολογίες των αθλητών του στα τελικά αποτελέσματα των κατηγοριών των κάτωθι αγώνων: Α. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατηγορίες Παίδων / Εφήβων / Νεαρών Ιππέων / Ενηλίκων / Αμαζόνων (τελικό Αποτέλεσμα) Β. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατηγορίες Παίδων / Εφήβων / Νεαρών Ιππέων / Ενηλίκων / Αμαζόνων (τελικό Αποτέλεσμα) Γ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κατηγορίες Παίδων / Εφήβων / Νεαρών Ιππέων / Ενηλίκων / Αμαζόνων / Ομαδικό Αγ. Ομίλων (τελικό Αποτέλεσμα). ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α 1 ου εξαμήνου - Κατηγορίες Παίδων / Εφήβων / Νεαρών Ιππέων / Ενηλίκων / Αμαζόνων / Επίπεδο Μικρό, Μεσαίο & Μεγάλο 2 η ημέρας Για την ανάδειξη του Πολυνίκη Ομίλου 2015 βαθμολογούνται τα: - τα 20 πρώτα από τα ζευγάρια της κατάταξης με το σύστημα : 1 ο 40, 2 ο 38, 3 ο 36.. μέχρι 20 ο 2 βαθμοί (ή μέχρι όσα βαθμολογούνται) Τα ζευγάρια που τερματίζουν μετά την 20η θέση δεν λαμβάνουν βαθμολογία. ΕΠΑΘΛΟ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Απονέμεται στο σωματείο κάθε περιφέρειας, που ανήκει στην δύναμη της ΕΟΙ και που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στους Β ιασυλλογικούς Αγώνες ΤΕΙΒΕ, ΠΕΑΒΑ & ΠΕΑΝΑ. Τα σωματεία βαθμολογούνται σύμφωνα με τις Ειδικές Προκηρύξεις των Περιφερειών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αθλοθέτησης ειδικών βραβείων (επαμοιβόμενων) για τα έπαθλα ομίλων, που προκηρύσσονται στην παρούσα, καθώς και η αθλοθέτηση επιπλέον ειδικών επάθλων (σε σωματεία και/ή αθλητές) από τρίτους, μετά από έγκριση του Σ της ΕΟΙ. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

16 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ IV. ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Η οργάνωση ιεθνών Αγώνων στην Ελλάδα και η συμμετοχή ελληνικών ομάδων σε διεθνείς αγώνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, θα γίνουν σύμφωνα με τον ετήσιο σχεδιασμό. ιεθνείς αγωνιστικοί στόχοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας για την υπερπήδηση εμποδίων για το 2015 είναι η συμμετοχή πλήρους Ελληνικής ομάδας στις εξής διεθνείς οργανώσεις: 1. Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 2015 (Νεαρών Ιππέων, Εφήβων, Παίδων, Eνηλίκων) 3. CSIO, CSIO-J και CSIO-Y (κατά περίπτωση), 4. Σειρά Αγώνων CSI-W 5. Προκριματικοί Αγώνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2016 ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Οι Εθνικές ομάδες καταρτίζονται με τελική απόφαση του Σ της ΕΟΙ ως εξής: Α. Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2015 α. Σύνθεση Προ-εθνικής Ομάδας Στην Προ-εθνική ομάδα, συμμετέχουν, ανά κατηγορία, 8 αθλητές με τους αντίστοιχους βαθμολογημένους ίππους και επιπλέον 2 αναπληρωματικοί αθλητές. Η πρόκριση για την Προ-εθνική γίνεται βάσει ειδικής βαθμολογίας την οποία λαμβάνουν τα ζεύγη ίππων/ιππέων σε 8 διαδρομές στους κάτωθι αγώνες: - 3 οι Α ιασυλλογικοί Αγώνες / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) - 4 οι Α ιασυλλογικοί Αγώνες / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) - 5 οι Α ιασυλλογικοί Αγώνες / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) - 6 οι Α ιασυλλογικοί Αγώνες / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) - Πρωτάθλημα Ελλάδας Υπερπήδησης Εμποδίων 2015 / 3 διαδρομές (& 3 βαθμολογίες) - Κύπελλο Ελλάδας 2015 / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) Οι διαδρομές στις οποίες οι αθλητές θα λαμβάνουν την ειδική βαθμολογία θα ορίζονται από την ειδική προκήρυξη κάθε αγώνα. Οι αθλητές δύνανται να συμμετάσχουν και να βαθμολογηθούν και σε ανώτερη κατηγορία. Σε περίπτωση που ένας αθλητής επιτύχει (στον ίδιο αγώνα) βαθμολογία σε ανώτερη κατηγορία της ηλικιακής του, η βαθμολογία αυτή θα υπολογιστεί και στην κατηγορία που την έλαβε αλλά και στην ηλικιακή του κατηγορία. Πάντα θα υπολογίζεται μία μόνο βαθμολογία (του καλύτερου αποτελέσματος). Εξαίρεση αποτελούν οι παίδες αθλητές έως 13 ετών οι οποίοι λαμβάνουν βαθμολογία μόνο για την ηλικιακή τους κατηγορία. Η βαθμολογία που λαμβάνουν έχει ως εξής: - 0 βαθμοί ποινής: 5 βαθμοί ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

17 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Έως 4 βαθμοί ποινής: 3 βαθμοί - Έως 8 βαθμοί ποινής: 1 βαθμός Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 8 η θέση συμμετοχής σε κατηγορία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος θα εκτιμηθούν τα συνολικά αποτελέσματα των ζευγαριών και τα αποτελέσματα αυτών σε ανώτερες κατηγορίες. 2. Εθνική Ομάδα Βαλκανικού Πρωταθλήματος (Ομαδικό Αγώνισμα) Η επιλογή των ζευγών ίππων/ιππέων τα οποία θα συμμετάσχουν στο Ομαδικό Αγώνισμα θα γίνει με εισήγηση της ΤΕ και απόφαση του Σ, βάσει αποτελεσμάτων των αθλητών της προ-εθνικής στους αγώνες προετοιμασίας, οι οποίοι θα ορισθούν για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, για τα 3 ζεύγη της εθνικής ομάδας, ενώ 1 ζεύγος δύναται να συμμετάσχει στο ομαδικό αγώνισμα κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της ΤΕ και απόφασης του Σ. Οι υπόλοιποι 4 αθλητές της Προ-εθνικής Ομάδας συμμετέχουν στο ατομικό αγώνισμα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αγώνες στο εξωτερικό μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα συμμετοχής στην Προ-εθνική αποστέλλοντας αποτελέσματα αγώνων εξωτερικού σε αντίστοιχες κατηγορίες/αγωνίσματα και ημερομηνίες. Β. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Π-ΕΦ-ΝΙ 2015 Η επιλογή των αθλητών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα Ευρωπαϊκά Πρωτάθλημα Εφήβων, Παίδων και Νεαρών Ιππέων θα γίνει με απόφαση του Σ κατόπιν εισήγησης της ΤΕ η οποία θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των αθλητών & των ίππων, και την εισήγηση του ειδικού τεχνικού και Αρχηγού Ομάδος. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ Η πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων αθλητών σε αγώνες του εξωτερικού υποβάλλεται στην ΕΟΙ μέσω των σωματείων τους. Η ΕΟΙ ως εντεταλμένος αρμόδιος φορέας, κατόπιν εγκρίσεως του.σ. της, υποβάλλει τις δηλώσεις συμμετοχής μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής. Για τους Έλληνες αθλητές που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ιεθνείς Αγώνες, οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην ΕΟΙ υπόψη της ΤΕ. Υποχρεούνται δε να αποστέλλουν στην ΕΟΙ τα αποτελέσματά τους σε αγώνες στο εξωτερικό, ώστε η ΕΟΙ να είναι ενήμερη για την αθλητική κατάσταση τόσο του αθλητού όσο και του/των ίππου/ων του. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

18 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α. ΑΘΛΗΤΕΣ 1. εν επιτρέπεται η συμμετοχή εντός ή εκτός συναγωνισμού οποιουδήποτε αθλητή ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ΕΟΙ και δεν έχει καταβάλει εγκαίρως την ετήσια συνδρομή ιππέα στην ΕΟΙ. 2. εν επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε αθλητή ο οποίος δεν έχει καταθέσει επίσημα και εγκαίρως στην ΕΟΙ την ιατρική γνωμάτευση, που αναφέρεται κατωτέρω στο κεφάλαιο «Γ.» κάτω από τον τίτλο «ηλώσεις Συμμετοχής». 3. Οι αθλητές στην Κατηγορία Παίδων επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μικτά αγωνίσματα ως κάτωθι:. Ηλικία μέχρι 1.20μ. Ηλικία μέχρι 1.30μ. Ηλικία 14 μέχρι 1.35μ.-1.40μ. καθώς και σε μεγαλύτερα ύψη σε ειδικά αγωνίσματα προετοιμασίας που θα προκηρυχθούν μόνο για Παίδες. 4. Στις επίσημες κατηγορίες μέχρι και 1.10μ δεν επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή αθλητών α) που έχουν εδική βαθμολογία στις κατ. Εφ-Αμ-ΝΙ &Εν μόνο όταν πρόκειται για συμμετοχή με τον ίππο που έχουν βαθμολογηθεί, β) σε αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Αξιολογημένων Ιππέων, γ) που συμμετείχαν το τελευταίο έτος σε Εθνική ομάδα, μόνο όταν πρόκειται για συμμετοχή με τον ίππο που ήταν στην Εθνική ομάδα, και δ) που είναι αλλοδαποί χωρίς μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και δεν έχουν προσκομίσει εγκαίρως βεβαίωση από την οικεία τους ομοσπονδία για το ύψος των κατηγοριών, που συμμετείχαν εκτός Ελλάδος. Στους ιππείς αυτούς επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή σε αυτές τις κατηγορίες μόνο με ίππους έως και 6 ετών. ΣΥΣΤΑΣΗ: Για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, η ΕΟΙ συνιστά στους διοργανωτές αγώνων να τηρούν τους παρόντες ή παρόμοιας φύσης περιορισμούς ή περιορισμούς σε όλα τα ελεύθερα αγωνίσματα και στους ιδιωτικούς αγώνες. 5. ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΣΤΑΒΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ Α) Έλληνες αθλητές, εκπαιδευτές και σταβλίτες επιτρέπεται να συμμετέχουν, βαθμολογούνται και αξιολογούνται στους Εθνικούς και Περιφερειακούς αγώνες, εφόσον είναι κάτοχοι ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ. ύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους. Β) Αλλοδαποί αθλητές, εκπαιδευτές και σταβλίτες, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να συμμετέχουν και να βαθμολογούνται στους Εθνικούς και Περιφερειακούς αγώνες, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ. ύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους, εκτός από τον ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης Ελλάδας». ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

19 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Γ) Αλλοδαποί αθλητές, εκπαιδευτές και σταβλίτες, οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ, επιτρέπεται να συμμετέχουν και να βαθμολογούνται στους Εθνικούς και Περιφερειακούς αγώνες. ύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους, εκτός από τον ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης Ελλάδας». ) Αλλοδαποί αθλητές δύνανται να βαθμολογηθούν για έπαθλα σωματείων και να αξιολογηθούν για σκοπούς παροχής δικαιώματος ψήφου σε Εθνικό ή Περιφερειακό αγώνα όπως οι Έλληνες ιππείς, μόνο εφόσον είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και διαθέτουν ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα. Σε περίπτωση που διαθέτουν ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, συμμετέχουν μόνο για τη βράβευση και το χρηματικό έπαθλο της ημέρας. (ΕΚΙ σελ. 3 παρ ) Ε) Αλλοδαποί αθλητές που δεν διαθέτουν ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου της ΕΟΙ, δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλους τους Εθνικούς και Περιφερειακούς Αγώνες (εκτός των επίσημων κατηγοριών του Αγώνα Πρωταθλήματος και των Πανελληνίων Αγώνων) και σε όλες τις κατηγορίες μετά από έκδοση Ειδικής Άδειας Αλλοδαπού Αθλητή από την ΕΟΙ αντί χρηματικού τέλους και την προσκόμιση της ανάλογης άδειας της οικείας ομοσπονδίας της χώρας τους. Οι ιππείς αυτοί συμμετέχουν μόνο για τη εκ παραλλήλου βράβευση. Β. ΙΠΠΟΙ 1. Όλοι οι αθλητικοί ίπποι, για να μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Εθνικού ή ιεθνούς ιαβατηρίου. Ακόμη θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Γραμματεία της ΕΟΙ για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του ίππου (αλλαγή ιδιοκτησίας, απόσυρση από την αγωνιστική δράση, απώλεια κ.λ.π.). Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος, με το οποίο έχει καταχωρηθεί ο ίππος στο Μητρώο της ΕΟΙ και λόγω πολλαπλών αλλαγών, που αυτό επιφέρει στα διάφορά αρχεία της ΕΟΙ, θα καταβάλλεται τέλος για κάθε αλλαγή ονόματος, ακόμη και για προσθήκη ονόματος χορηγού. 2. Κάθε Αθλητικός Ίππος που λαμβάνει μέρος σε Αγωνιστικές Εκδηλώσεις στην Ελλάδα εντός συναγωνισμού, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αθλητικών Ίππων και να έχει καταβληθεί για αυτόν εγκαίρως η «ετήσια συνδρομή αθλητικού ίππου» στην ΕΟΙ. Κατ εξαίρεση ίπποι από την αλλοδαπή μπορούν να λάβουν ειδική άδεια με προσωρινό αριθμό Μητρώου Ίππων, σύμφωνα με την παρούσα Γενική Προκήρυξη 2015 και τους εν ισχύ Εθνικούς Κανονισμούς της ΕΟΙ. 3. Όλοι οι αθλητικοί ίπποι φέρουν υποχρεωτικά κατά τους επίσημους αγώνες τους αριθμούς του Μητρώου Ίππων της ΕΟΙ. 4. Kάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε 2 διαφορετικά αγωνίσματα ανά αγωνιστική ημέρα, αλλά όχι σε πάνω από 3 διαφορετικά αγωνίσματα σε διήμερο αγώνα και σε 4 σε τριήμερο αγώνα. Η διαδρομή των 2 διαφορετικών κατηγοριών στην ίδια ημέρα, στις οποίες δικαιούται να συμμετάσχει ένας ίππος, επιτρέπεται να είναι η ίδια εφόσον διαφέρουν τα ύψη. 5. Στον ίδιο Αγώνα, κάθε ίππος συμμετέχει εντός συναγωνισμού με ένα μόνο Αθλητή. Στην περίπτωση αλλαγή Αθλητή, την ίδια ή την επομένη ημέρα, ο Αθλητής αυτός ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

20 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ αγωνίζεται «για εκπαιδευτικούς λόγους» και πάντα μετά τον εντός συναγωνισμού Αθλητή, πληρώνει κανονικά τα δικαιώματα συμμετοχής, όμως δεν αξιολογείται και δεν βραβεύεται (ούτε εκ παραλλήλου). 6. Όλοι οι ίπποι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε κατηγορία με οποιονδήποτε ιππέα. Εξαιρούνται οι επίσημες κατηγορίες μέχρι και 1.10μ, όπου δεν επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή των ίππων που συμπεριλαμβάνονται στον τρέχοντα «Πίνακα Ίππων Ranking List», εκτός αν αυτοί οι ίπποι συμμετέχουν με νέο ιππέα, ο οποίος όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στον τρέχοντα «Πίνακα Ιππέων». 7. Κάθε ίππος μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε αγώνισμα με ένα μόνο αθλητή. Εξαίρεση αποτελούν οι κατηγορίες μέχρι και 1.10μ, όπου ένας ίππος μπορεί να συμμετάσχει με δύο (2) αθλητές στο ίδιο ή διαφορετικό αγώνισμα εντός συναγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, οι συγκεκριμένοι 2 αθλητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ίδια αγωνιστική διοργάνωση με άλλον ίππο. Η εξαίρεση αύτη εφαρμόζεται για διευκόλυνση αθλητών και μόνο και απαγορεύεται η κατάχρηση της από άλλον έμπειρο αθλητή ή εκπαιδευτή. 8. Όλοι οι ίπποι πρέπει να εμβολιάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κτηνιατρικούς κανονισμούς της ΕΟΙ και της ιεθνούς Ομοσπονδίας. Τα εμβόλια πρέπει να καταγράφονται στο διαβατήριο του ίππου και το διαβατήριο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε ζήτηση από την Αγωνόδικο Επιτροπή ή τον εντεταλμένο κτηνίατρο. Σε αντίθετη περίπτωση η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή του ίππου στους αγώνες ή και την άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο των αγώνων. (θα ακολουθήσει ανακοίνωση από την Κτηνιατρική Επιτροπή σχετικά με τον εμβολιασμό) 9. Όλοι οι ίπποι πρέπει να φέρουν εμφύτευμα microchip. 10. Για κάθε ίππο προβλέπεται ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (RESPOΝSIBLE PERSON). Κατά κανόνα είναι ο αθλητής. Για αθλητές κάτω των 18 ετών οφείλει ο ιδιοκτήτης του ίππου ή ο κηδεμόνας του ιππέα να ορίσει το «υπεύθυνο» πρόσωπο που μπορεί να είναι ο ένας από τους γονείς του αθλητή ή ο αρχηγός της ομάδος ή ο προπονητής του ή κάποιος ενήλικας που πρέπει να παρίσταται στον αγώνα. Η ΕΟΙ θα εφαρμόζει σύστημα ελέγχου απαγορευμένων ουσιών για ίππους και ιππείς (anti-doping control), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ιεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την Ελληνική νομοθεσία, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε αγώνων προβλέπονται από την Προκήρυξη αυτή. 11. ΝΕΟΛΕΚΤΟΙ ΙΠΠΟΙ: Ίπποι, οι οποίοι αγωνίζονται στις Κατηγορίες Νεόλεκτων Ίππων, μπορούν να αγωνίζονται και να βαθμολογούνται σε όλα τα αγωνίσματα ανεξαρτήτως ύψους, με εξαίρεση τους ίππους μέχρι και 5 ετών, που επιτρέπεται εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους να συμμετέχουν μόνο σε αγωνίσματα με ύψος μέχρι και 1.25μ. 12. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ: H E.O.I. θεωρεί ότι ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης των ιππικών αθλημάτων στην χώρα μας είναι η προώθηση της εγχώριας ιπποπαραγωγής. Επιδίωξη της ΕΟΙ είναι η ενίσχυση της εγχώριας ιπποπαραγωγής, η συμμετοχή ελληνικών ίππων στους ιππικούς αγώνες, καθώς επίσης και η απορρόφηση ελληνικών ιπποδρομιακών ίππων, τα οποία τελειώνουν την καριέρα τους. Η ΕΟΙ με τη συνεργασία και τη βοήθεια διαφόρων χορηγών μπορεί να προκηρύσσει πρόγραμμα ενίσχυσης των Ελληνικών Αθλητικών αλόγων που θα αγωνίζονται στην Υπερπήδηση Εμποδίων. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

21 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Γ. ΑΓΩΝΕΣ 1. Οι Εθνικοί και ιασυλλογικοί Α&Β αγώνες θεωρούνται επίσημοι και παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα σωματεία, των οποίων οι αθλητές λαμβάνουν μέρος. 2. Οι Τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης και οι Ιδιωτικοί Αγώνες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα σωματεία, των οποίων οι αθλητές λαμβάνουν μέρος 3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Α) Για να διεξαχθεί οποιοδήποτε αγώνισμα Υπερπηδήσεως Εμποδίων θα πρέπει να συμμετέχουν στο αγώνισμα αυτό τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικοί αθλητές κατά τη στιγμή αναγνώρισης της διαδρομής και στην περίπτωση του ομαδικού αγωνίσματος και του αγωνίσματος Νεαρών Ιππέων να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις (3) αθλητές ή ομάδες. Σε περίπτωση που λόγω διαγραφών οι αγωνιζόμενοι μείνουν λιγότεροι από εξι (6) (για τους 6 τα late entries συνυπολογίζονται μόνο αν τερματίσουν τη διαδρομή), το αγώνισμα μπορεί να διεξαχθεί ανεπισήμως, χωρίς να μετράει η κατάταξη για αξιολόγηση ή βαθμολογία, αλλά μόνο για το κύπελλο και τα έπαθλα της ημέρας. ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Όταν σε κάποιο αγώνισμα επίσημης κατηγορίας δεν συμπληρώνεται ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, το αγώνισμα μπορεί να διεξάγεται αλλά το αποτέλεσμα δεν αξιολογείται. Β) Για αγωνίσματα προετοιμασίας ή πρόκρισης δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού αθλητών. Γ) Σε οποιονδήποτε Εθνικό και Περιφερειακό αγώνα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε αγωνίσματος, η διαδρομή δύναται να περιλαμβάνει κάθε είδους εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά διπλού και τριπλού εμποδίου, τάφρου και λίμνης. 5. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α) Για να γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχών οποιουδήποτε αθλητή στην ΕΟΙ, ο αθλητής θα πρέπει να έχει προσκομίσει εγκαίρως στην ΕΟΙ τη συνημμένη στην παρούσα ως Προσάρτημα Β ιατρική γνωμάτευση ή αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας της ΕΟΙ, σύμφωνα με τον Αθλητικό νόμο 2725/1999 Άρθρο 33 παρ. 9. Β) Όλες οι αιτήσεις συμμετοχών προς την ΕΟΙ, προκειμένου να καταρτίζεται κάθε φορά ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε ένα αγώνισμα, πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν: α. Αριθμό Μητρώο Ίππου β. Επίσημο Όνομα ίππου (όπως αναγράφεται στο διαβατήριο τους) γ. Ονοματεπώνυμο αθλητών δ. Αγώνισμα ή αγωνίσματα που θα αγωνιστεί το ζευγάρι ίππου ιππέα. Γ) Τα σωματεία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα συμμετοχής αθλητών και ίππων που αποστέλλεται με την εκάστοτε ειδική προκήρυξη αγώνα. ) Τυχόν παράληψη στοιχείων θα καθιστά τις δηλώσεις ελλιπείς και ως εκ τούτου δεν θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο συμμετεχόντων. Θα λογίζονται ως δηλώσεις τελευταίας στιγμής και θα διεκπεραιώνονται ανάλογα. Ε) Τα Σωματεία υποχρεούνται να αποστέλλουν εγκαίρως τις συμμετοχές τους στην ΕΟΙ εντός των προθεσμιών που ορίζει η ειδική προκήρυξη του αγώνα. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

22 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤ) Oι αρχηγοί των ομάδων και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν στην Γραμματεία, ποιοι από τους αθλητές του Σωματείου θα πάρουν τελικά μέρος στο αγώνισμα και να καταβάλλουν το σύνολο των δικαιωμάτων συμμετοχής. Καταβληθέν δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Οι επιβεβαιώσεις συμμετοχών λήγουν μισή ώρα, πριν από την έναρξη του πρώτου αγωνίσματος της ημέρας και με το πέρας κάθε Αγωνίσματος για το επόμενο. Ζ) Επιτρέπονται οι δηλώσεις τελευταίας στιγμής (late entries) και εκτός συναγωνισμού για διαφόρους λόγους και, υπό την αίρεση των ειδικών διατάξεων της παρούσας: Μια ώρα το αργότερο πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος, κάθε Σωματείο μπορεί να δηλώνει δια του αρχηγού της ομάδος του και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δια ειδικού εκπροσώπου, πρόσθετες συμμετοχές για κάθε Ατομικό αγώνισμα σύμφωνα με τον ΕΚΙ. Οι αθλητές αυτοί αγωνίζονται υποχρεωτικά πριν από εκείνους που έχουν δηλωθεί εγκαίρως. Και στο τέλος οι εκτός συναγωνισμού. H) Η σειρά εκκίνησης των Αθλητών (κλήρωση, φροντίδα για απόσταση μεταξύ ίππων του ίδιου Αθλητή κλπ.) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Γραμματείας Αγώνων, η οποία οφείλει να έχει έτοιμες και τυπωμένες τις σειρές εκκίνησης, μισή ώρα πριν την έναρξη της ημέρας για το 1 ο Αγώνισμα και με το πέρας κάθε Αγωνίσματος για το επόμενο. εν επιτρέπεται η αλλαγή σειράς των Αθλητών παρα μόνο σε περιπτώσεις «ανωτέρας βίας» ή «λάθους» Η Αγωνόδικος Επιτροπή επιλαμβάνεται μόνον θεμάτων, τα οποία προβλέπονται από τον ΓΕΚ και μόνο εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμη έγγραφη ένσταση. Θ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιβεβαίωσης των συμμετοχών (σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), η Αγωνόδικος Επιτροπή δε θα εκφωνεί τα ονόματα των αθλητών αυτών και οι αθλητές αυτοί δεν θα λαμβάνουν μέρος στο αγώνισμα. Ι) Κάθε προφορική ή έγγραφη παρατήρηση, που γίνεται από την Αγωνόδικο Επιτροπή σε Αθλητή ή άλλο παράγοντα (Προπονητή, Αρχηγό Ομάδος κλπ) καταγράφεται εν συντομία σε ειδικό έντυπο, συνοδεύει τα Φύλλα Αγώνος (πινάκια) και προωθείται από την γραμματεία στην ΕΟΙ όπου καταχωρείται σε ειδικό αρχείο. Στο ίδιο αρχείο τηρείται και η επίδοση κίτρινης κάρτας σε Αθλητές από τον πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής ή τον Επί Κεφαλής Επόπτη. Το αρχείο, των τελευταίων 12 μηνών, πρέπει να είναι διαθέσιμο στους Αγώνες ανά πάσα στιγμή. Κάθε προφορική ή έγγραφη διαμαρτυρία, που γίνεται προς την Αγωνόδικο Επιτροπή, καταγράφεται εν συντομία σε ειδικό έντυπο και προωθείται (ανεξαρτήτως της αποδοχής της ή όχι) από την γραμματεία στην ΚΕΚ όπου τηρείται αντίστοιχο αρχείο. Στο ίδιο αρχείο τηρούνται και αντίγραφα των ενστάσεων και των απαντήσεων σε αυτές. Κ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιβεβαίωσης των συμμετοχών (σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), η Αγωνόδικος Επιτροπή δε θα εκφωνεί τα ονόματα των αθλητών αυτών και οι αθλητές αυτοί δεν θα λαμβάνουν μέρος στο αγώνισμα. Λ) Ο εκάστοτε διοργανωτής, σωματείο ή μη, υποχρεούται να καθορίζει σταθερή θέση στη Γραμματεία των Αγώνων, η οποία θα επισημαίνεται με επιγραφή (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ). ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

23 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΩΝ (RANKING LIST) Θα τηρείται πίνακας αξιολογημένων ιππέων και η ΕΟΙ επεξεργάζεται τους κανονισμούς και σύστημα βαθμολογίας για το νέο αγωνιστικό έτος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

24 Ε. Ο. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΠΑΣΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1

25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Γ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ α. Κατηγορίες Εθνικών Αγώνων β. Βαθμολογία Ε. ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ α. Ανάδειξη Πρωταθλητών β. Βράβευση Πρωταθλητών ΣΤ. ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ α. Ανάδειξη Κυπελλούχων β. Βράβευση Κυπελλούχων Ζ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ α. Ανάδειξη Πανελληνιονικών β. Βράβευση Πανελληνιονικών Η. ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ α. Ανάδειξη Πολυνικών β. Βράβευση Πολυνικών γ. Πολυνίκης Όμιλος Αξιολόγηση Σωματείων Θ. ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α. Δηλώσεις συμμετοχής β. Ορισμός αρχηγού Ομάδος γ. Συμμετοχή Αλλοδαπών Ιππέων σε Εθνικούς Αγώνες δ. Περιορισμοί συμμετοχής Ίππων Ιππέων ε. Πρόκριση Ίππων Ιππέων Λ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ α. Συμμετοχή Ελλήνων Αθλητών σε Διεθνείς Αγώνες β. Συμμετοχή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ α. Ίπποι β. Υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε ίππο γ. Ιππείς δ. Εξοπλισμός

26 ε. Σταβλισμός ίππων ε. Ισχύοντες Κανονισμοί Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

27 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ), μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της, ενέκρινε την παρούσα Γενική Προκήρυξη και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ιππικής Αντοχής για την περίοδο 2015 από 01/01/2015 έως 31/12/2015. Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Εθνικών Αγώνων όπως είναι οι Αγώνες Πρωταθλήματος, ο Αγώνας Κυπέλλου, οι Πανελλήνιοι αγώνες και οι Αγώνες Ανάπτυξης. Λοιποί αγώνες που θα διοργανώνονται κατόπιν εγκρίσεως και εποπτείας της ΕΟΙ από Ιππικά Σωματεία ή άλλους διοργανωτές, θα αντιμετωπίζονται ως αγώνες με αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής. Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την σωστή διεξαγωγή των αγώνων, όλοι οι αγώνες, κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΟΙ, εντάσσονται σε ένα ενιαίο ημερολογιακό πρόγραμμα. Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015 περιλαμβάνει τους Αγώνες Ιππικής Αντοχής: Α. Αγώνες Πρωταθλήματος Ιππικής Αντοχής Β. Αγώνας Κυπέλλου Ιππικής Αντοχής Γ. Πανελλήνιους Αγώνες Ιππικής Αντοχής Δ. Αγώνες Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής (μόνο κατηγορίες Β-60χλμ. και Γ-30 χλμ.) Οι αγώνες προκηρύσσονται τις ηµεροµηνίες : 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΟΚΙΛ -15/02/15 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΙΟΛJC 22/3/ ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ- ΙΟΠΙ- 19/04/15 4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - 3 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΦΟΜ- 24/05/15 5 ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ- ΑΤΤΙΚΗ 25/10/2015 ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ θα διοργανώνονται από Ιππικά Σωματεία εγγεγραμμένα στην δύναμή της ΕΟΙ κατόπιν υποβολής αιτιολογημένων αιτημάτων τους στην ΕΟΙ και μόνον εφ όσον υπάρχει θετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής (κατόπιν αξιολόγησης). Στα πλαίσια των Αγώνων Ανάπτυξης οι διοργανωτές Όμιλοι μπορούν, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ο.Ι., να διοργανώνουν αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής, τα οποία δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται. Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών σε ένα Αγώνα κριθεί μεγάλος τότε και μόνο τότε ο Αγώνας θα προκηρύσσεται σε δύο ημέρες με συμπληρωματική προκήρυξη που θα δημοσιοποιείται τουλάχιστον μια εβδομάδα προ του Αγώνα. Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Η ΕΟΙ έχει την γενική ευθύνη της διοργανώσεως των αγώνων που προκηρύσσει και την γενική εποπτεία αγώνων που θα διοργανώνονται υπό την αιγίδα της κατόπιν εγκρίσεώς της, από Ιππικά 4

Μαρκόπουλο, 4 Οκτωβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 492. Προς τα Σωµατεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Κύριοι,

Μαρκόπουλο, 4 Οκτωβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 492. Προς τα Σωµατεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Κύριοι, Μαρκόπουλο, 4 Οκτωβρίου 2013 Αρ. πρωτ. 492 Προς τα Σωµατεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Κύριοι, Σας γνωρίζουµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. κατά τη σηµερινή συνεδρίασή του, της 4.10.2013, µεταξύ των άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμη, σας στέλνουμε κατάλογο με τα σωματεία - μέλη με δικαίωμα ψήφου καθώς και τα σωματεία μέλη άνευ δικαιώματος ψήφου.

Ακόμη, σας στέλνουμε κατάλογο με τα σωματεία - μέλη με δικαίωμα ψήφου καθώς και τα σωματεία μέλη άνευ δικαιώματος ψήφου. Προς τα Σωματεία Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Μαρκόπουλο, 8.3.2013 Συνημμένα σας στέλνουμε την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.Ι. την Τετάρτη 27.3.2013 και ώρα 11.00, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας ΤΘ 221. 194 02 Μαρκόπουλο. ΤηΑ: 22990 49350-1 fax: 22990 49617 e-mail: : press tief φ - www.hel.

Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας ΤΘ 221. 194 02 Μαρκόπουλο. ΤηΑ: 22990 49350-1 fax: 22990 49617 e-mail: : press tief φ - www.hel. Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας ΤΘ 221. 194 02 Μαρκόπουλο. ΤηΑ: 22990 49350-1 fax: 22990 49617 e-mail: : press tief φ - www.hel.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μαρκόπουλο 4 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ. 54 Σύμφωνα με τον Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 190 03 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617 Website: www.hef.gr Μαρκόπουλο, 20 Νοεµβρίου 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 67 ΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - 2015 Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας (ΕΟΙ) ενέκρινε για το 2015 ένα πλήρες και φιλόδοξο πρόγραμμα για όλα τα ιππικά αθλήματα που αναπτύσσει και για

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617, Website: www.hef.gr Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011 Ημερομηνία: 5-6/11/2011 Εγκαταστάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον: - Εθνικό Κανονισμό Ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 15 εκεµβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 544. Προς τα Σωµατεία Μέλη της Ε.Ο.Ι.

Μαρκόπουλο, 15 εκεµβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 544. Προς τα Σωµατεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Μαρκόπουλο, 15 εκεµβρίου 2014 Αρ. πρωτ. 544 Προς τα Σωµατεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Κύριοι, Σας γνωρίζουµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Ο.Ι. κατά τη συνεδρίασή του, της 10.12.2014, µεταξύ των άλλων, συζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ιππικός Όµιλος Μεσογείων διοργανώνει το 3 ο GRAND PRIX I.O.M. στις εγκαταστάσεις του την Παρασκευή 27, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2011 µε σύνολο χρηµατικών επάθλων 19.000Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 20 Σεπτεμβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 412. Προς τους Ιππικούς Ομίλους Που ανήκουν στη δύναμη Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.

Μαρκόπουλο, 20 Σεπτεμβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 412. Προς τους Ιππικούς Ομίλους Που ανήκουν στη δύναμη Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας. Μαρκόπουλο, 20 Σεπτεμβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. 412 Προς τους Ιππικούς Ομίλους Που ανήκουν στη δύναμη Της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Σε συνέχεια της απόφασης του Δ.Σ της 9.9.2011, σχετικά με τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΟΥ ΑΓΩΝΑ GRAND PRIX ΙΚΕΜ-CLUB CHEVAL 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΟΥ ΑΓΩΝΑ GRAND PRIX ΙΚΕΜ-CLUB CHEVAL 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΟΥ ΑΓΩΝΑ GRAND PRIX ΙΚΕΜ-CLUB CHEVAL 2013 Το Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας CLUB CHEVAL, με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

2014 (από 1/1/2014 έως 31/12/2014).

2014 (από 1/1/2014 έως 31/12/2014). Ε.Ο.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΜΑΞΟ ΗΓΗΣΗΣ EOI-A GenProk 2014 protasi TE.doc 06/12/2013 EOI-A GenProk 2014 protasi TE.doc 06/12/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Κεφ. Α. ιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 4. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 4. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι. Μαρκόπουλο 17 Φεβρουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 66 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας, το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του της 6 ης Φεβρουαρίου 2012, καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι. Μαρκόπουλο 8 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. 124 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας, το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του της 22ας Φεβρουαρίου 2011, καλεί τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Παναγούλεια 2016 - Αγώνες Ειρηνοδροµίας- 15 Μάιου 2016 - www.eirinodromia.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Ειρηνοδροµίας 2016 ήµος Αγ. ηµητρίου Αττικής Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Για να συμμετάσχει ένας Αθλητής στην Άδεια Ικανότητας Ιππικής Αντοχής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του.

Για να συμμετάσχει ένας Αθλητής στην Άδεια Ικανότητας Ιππικής Αντοχής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 14 ο έτος της ηλικίας του. Αρ. Πρωτ. 59... Θεσ/νίκη 02/05/12 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει την 3 η Αθλητού Ιππικής Αντοχής για το έτος 2012. Ημερίδα για την Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ M.V. TEAM 2014/15 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 10/7/ 2015 Αρ. Πρωτ.: - 725 - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ LEAGUE ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ 2 Η εταιρεία M.V. TEAM European Football Activities ανακοινώνει την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης πρωταθλήματος Ακαδημιών για την περίοδο 2014/15 υπό τον

Διαβάστε περισσότερα

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου.

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου. Ημερονηνία: 09/12/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTI MIST, LASER RDL ΚΑΙ LASER 4.7 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011 Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2011 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ RS:X, FINN, 470 ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, LASER STANDARD/RADIAL, STAR, 49er, MATCH RACE, SONAR, 2.4MR Στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2011, ορίζονται τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS BASKETBALL FEDERATION ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ. ΠΑΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2009-2010 Η Κυπριακή Οµοσπονδία Καλαθόσφαιρας προκηρύσσει για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010. (α) (β) Παγκύπριο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014» Α.Σ. ΡΗΓΑΣ Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 31.5. Σελίδα 1/9 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ (ΙΒΑΝ): GR2201102110000021148010248 Α.Φ.Μ. : 099412486 / ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΞΕ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ!

ΤΡΕΞΕ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ! Αθλητικός Σύλλογος «Η ΕΥΕΞΙΑ» ΤΡΕΞΕ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ! Ο αγώνας αφιερώνεται σε καλό σκοπό (Μέρος των εσόδων) Τρέχουμε μαζί για τα Παιδικά Χωριά SOS ( 1 από την συμμετοχή σας πηγαίνει για τα παιδιά των Χωριών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/10/2014 Αρ. πρωτ.:33311

Αθήνα, 09/10/2014 Αρ. πρωτ.:33311 Αθήνα, 09/10/2014 Αρ. πρωτ.:33311 Προς : Σωματεία Ε.Φ.Ο.Τ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ, ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ

11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΚΟΕ 1. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων διοργανώνει τους 11 ους Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

- Τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕΓΑΣ ========================================

- Τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕΓΑΣ ======================================== ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ Πληροφορίες: Δημήτρης Ζαχουλίτης Τηλ. : 210-93.51.777 Fax: 210-93.56.904 Email: competition@segas.gr ========================= Αρ. Πρωτ. : 194 Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

13 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ

13 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 13 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΚΟΕ Χανιά, 19 Ιανουαρίου 2010 Αρ. Πρωτ. 41 Κύριε Πρόεδρε, 1. Ο Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 8 24 / 5 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Γ τουρνουά Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES - COSMOTE». Το

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2016 ΣΧΕΔΙΟ

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2016 ΣΧΕΔΙΟ Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2016 ΣΧΕΔΙΟ Αγαπητοί φίλοι, Το ΔΣ της ΕΙΟ, λαμβάνοντας υπόψιν τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση της χώρας μας και τη συνεχώς μειούμενη κρατική επιχορήγηση, μετά την εισήγηση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2015»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2015» Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΣΤ ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 6.6.2015 Σελίδα 1/8 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ (ΙΒΑΝ): GR2201102110000021148010248 Α.Φ.Μ. : 099412486 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ε.Α.Σ. Τ. Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Με την παράκληση να σταλεί άμεσα στα σωματεία μέλη τους) Συλλόγους Δρομέων Yγείας ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΡΟΣ: Ε.Α.Σ. Τ. Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Με την παράκληση να σταλεί άμεσα στα σωματεία μέλη τους) Συλλόγους Δρομέων Yγείας ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Χαριλάου Τρικούπη 3, 1 ος όροφος, TΗΛ.-FAX 2641029027 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ E-mail: segasditikistereas@gmail.com ΑΓΡΙΝΙΟ 23/04/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2145 Φ/Α53 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2011 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 1 η Ημερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού Αμαξοδήγησης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της. β. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝ Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» που θα διαρκέσει από Νοέμβριο 2014 έως και Νοέμβριο

Διαβάστε περισσότερα

16 ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ ΤΣΕΤΣΕΛΕΙΑ 2015

16 ο ΤΡΟΠΑΙΟ ΓΛΑΥΚΟΣ ΤΣΕΤΣΕΛΕΙΑ 2015 Αρ. Πρωτ: 132 Περιστέρι, 02 Φεβρουαρίου 2015 Προς: - Κ.Ο.Ε. - Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Κολυμβητικά Σωματεία (μέλη της Κ.Ο.Ε.) - Ο.Π.Α.Α.Π. - Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής - Σύνδεσμο Κριτών Χρονομετρών Κοινοποίηση:-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

6 ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 6 ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες προσκαλεί τα Ελληνικά αθλητικά σωματεία και τα σωματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

«5οι ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

«5οι ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Πτολεμαϊδα 11 Νοεμβρίου 2013 «5οι ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 ( Σε δύο αγωνιστικές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 1 ης TOΠΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΕΣΘ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Θεσσαλονίκη, 21.09. 2015 Αρ. Πρωτ.: - 963 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

«7οι ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ

«7οι ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Πτολεμαϊδα 21 Οκτωβρίου 2015 «7οι ΠΤΟΛΕΜΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ» ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 ( Σε τρεις αγωνιστικές ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες Αριθµ. Πρωτ. 507 Ελευσίνα, 31.07.2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Γ.Α.Σ. Η ΕΛΕΥΣΙΣ σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. διοργανώνει το ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 2014» στις κατηγορίες Εφήβων Νεανίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Πτολεμαϊδα 10 Νοεμ. 2010

Αρ. Πρωτ. Πτολεμαϊδα 10 Νοεμ. 2010 Αρ. Πρωτ. Πτολεμαϊδα 10 Νοεμ. 2010 ΠΡΟΣ: Κολυμβητικούς Συλλόγους της Κ.Ο.Ε. Κύριοι, Η Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ διοργανώνει στις Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Θύρα 16, Αγ. Δημητρίου Γ Σεπτεμβρίου, ΤΚ 54638 Θες/νικη Τηλ: 2310 212350 & Φαξ: 2310 212373 e-mail : info@etabe.gr Θεσσαλονίκη 28.6.2010 Αρ. Πρωτ. 460 / Β.Ε. Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

**** ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ **** ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015

**** ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ **** ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 **** ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ **** ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 1) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Διεξάγονται σε ΟΚΤΩ (8 ) ομίλους, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015»

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015» ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου Πόρος 18 020 Τηλ. / Fax: 22980 25403 22980 25619 E-mail: nopt_poros@yahoo.com Προς ΕΟΚΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --------- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ---------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

3 rd EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO

3 rd EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 rd EUROPEAN KING OF TAEKWON-DO Οι διοργανωτές Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης Μακεδονική Δύναμη, Αθλητικός Σύλλογος Λευκός Πύργος και η εταιρία αθλητικών ειδών TOPTEN μετά τις επιτυχημένες διοργανώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Ανοικτό Τουρνουά Κολύμβησης Ατόμων με Αναπηρίες Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας 29 Μαρτίου 2014

8 ο Ανοικτό Τουρνουά Κολύμβησης Ατόμων με Αναπηρίες Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας 29 Μαρτίου 2014 8 ο Ανοικτό Τουρνουά Κολύμβησης Ατόμων με Αναπηρίες Δημοτικό Κολυμβητήριο Νάουσας 29 Μαρτίου 2014 Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Αθλητών με Αναπηρίες διοργανώνει το 8 ο Ανοικτό Τουρνουά Κολύμβησης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE + 357 22449822 ΦΑΞ / FAX + 357 22449819 CYPRUS SHOOTING SPORT FEDERATION 21 AMFIPOLEOS ST., CY-2025 NICOSIA, CYPRUS

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2010/1

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2010/1 Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2010/1 Βαθμολογούμενοι Αγώνες, Τρόπος Βαθμολόγησης Οι βαθμολογούμενοι αγώνες για το έτος 2010 είναι οι κάτωθι: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2x18μ με Ο.Γ. Ανοιχτό Πρωτάθλημα 2x70μ με Ο.Γ. Κύπελλο

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. Ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει τον αγώνα Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης «ΚΕΚΡΟΠΙΑ» την Κυριακή 06/10/2013

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. Ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσει τον αγώνα Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης «ΚΕΚΡΟΠΙΑ» την Κυριακή 06/10/2013 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ - ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Άρθρο 1: ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα δημόσια και ιδιωτικά γυμνάσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, προπονητές, Άλλος ένας κύκλος του πρωταθλήματος JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP κλείνει.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Μαραθωνίου Δρόμου Μεσσήνη 2014

Προκήρυξη Μαραθωνίου Δρόμου Μεσσήνη 2014 ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Α.Κ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΛ FAX 2710222093 Email segastri@otenet.gr Τρίπολη 10-2-2014 Αρ. Πρωτ : 10 ΠΡΟΣ: 1. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. 2. ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε.Α.Σ. Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

23/02/2014 11/05/2014

23/02/2014 11/05/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 23/02/2014 11/05/2014 Η FEEL GOOD Sports Club με την υποστήριξη της εταιρείας Τηλεπικοινωνιών Cyta και με τους Δήμους Αλίμου, Κηφισιάς, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ηλιούπολης και Παλαιού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ετήσιο Πρωτάθλημα Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Ετήσιο Πρωτάθλημα ΝΟΚ 2015 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ)

ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) ΕΝΩΣΗ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.ΠΕ.Σ.Θ) Θεσσαλονίκη 16.7.2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ JUNIORS REGIONAL BEACH VOLLEY 2013 ΠΑΙ ΩΝ ΚΟΡΑΣΙ ΩΝ (Κ16) & ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙ ΩΝ (Κ19) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTΟΣ ΚΑΡΤ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ D-CUP 2015 Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, KARTODROMO ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Οργάνωση: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΕ: 102 / 19.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2 Προϋποθέσεις Ένταξης.... 2 Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 Τερματισμός Συμμετοχής στης Εθνική Ομάδα.. 2 Κανόνες συμπεριφοράς αθλητών Εθνικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KARTODROMO Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 Οργάνωση: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνεργασία µε τον ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τον Σύνδεσµο Βετεράνων Αθλητών Στίβου του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

4ο Open TENNIS4U Junior 2015

4ο Open TENNIS4U Junior 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 4ο Open TENNIS4U Junir 2015 Η το...προκηρύσσουν το 4ο Open Tennis 4u Junir 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Πέμπτη 18 Ιουνίου έως Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015. Η τελετή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Προκήρυξη 5 ου εαρινού τουρνουά basket ball Αγαπητοί φίλοι και συναθλητές, Ο σύλλογος μας ανακοινώνει το 5 ο τουρνουά basket ball υποδομών και σας καλεί να το πλαισιώσετε με την παρουσία σας όπως το κάνατε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2016 ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2016 ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 2016 ΤΜΗΜΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Σε όλους τους Ομίλους, θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι (6) περιφερειακοί ατομικοί γύροι, που θα αποδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ U59UPU UPU ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ Αρ.Φακ. 70/2β/15 Λευκωσία, 08 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ου 97P P ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Σε συνέχεια των προκηρύξεων για τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρκόπουλο, 07 Μαΐου 2012. Προς τους Οµίλους της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας. Κύριοι,

Μαρκόπουλο, 07 Μαΐου 2012. Προς τους Οµίλους της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας. Κύριοι, Προς τους Οµίλους της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας Μαρκόπουλο, 07 Μαΐου 2012 Κύριοι, Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 2 η Ηµερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού για το έτος 2012. 1. ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα