Μαρκόπουλο, 11 Οκτωβρίου 2014 Προς τα Σωματεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Αρ. πρωτ. 504

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρκόπουλο, 11 Οκτωβρίου 2014 Προς τα Σωματεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Αρ. πρωτ. 504"

Transcript

1 Μαρκόπουλο, 11 Οκτωβρίου 2014 Προς τα Σωματεία Μέλη της Ε.Ο.Ι. Αρ. πρωτ. 504 Κύριοι, Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ι. κατά τη συνεδρίασή του, της , μεταξύ των άλλων, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα: Α. Αγωνιστικό Πρόγραμμα & Γενικές Προκηρύξεις Το Δ.Σ., ενέκρινε ομόφωνα το Αγωνιστικό Πρόγραμμα και τη Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων για το 2015, λαμβάνοντας υπόψη την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Υπερπήδησης Εμποδίων, καθώς και το γεγονός ότι έγιναν ομόφωνα αποδεκτά τόσο από τις Περιφερειακές Επιτροπές ΠΕΑΝΑ και ΠΕΑΒΑ, όσο και από την Τοπική Επιτροπή Βορείου Ελλάδος ΤΕΙΒΕ, στις οποίες παρουσιάστηκαν σε ειδικές συνεδριάσεις τους. Επισυνάπτεται η Γενική Προκήρυξη ΥΕ. - Το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης ομόφωνα τη Γενική Προκήρυξη της Ιππικής Αντοχής, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται. - Ακόμη, το Δ.Σ. ενέκρινε το Οικονομικό Προσάρτημα του Αγωνιστικού Προγράμματος 2015, το οποίο και επισυνάπτεται. Εντός των προσεχών ημερών θα σταλεί το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015, ενώ σύντομα θα σταλούν και οι ΓΠ Ιππικής δεξιοτεχνίας και Αμαξοδήγησης. Β. Ένταξη στην ΕΟΙ νέων σωματείων Το Δ.Σ. ενέκρινε την ένταξη στην ΕΟΙ του σωματείου με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών» - ΚΕΘΙΣ, με έδρα το Νέο Σκοπό του Νομού Σερρών, το οποίο θα ανήκει στην Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος. Ακόμη, ενέκρινε την ένταξη στην ΕΟΙ του σωματείου «Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Αττικής» - ΑΙΟΑΤ, με έδρα το Κορωπί Αττικής, το οποίο θα ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αττικής. Με ιππικούς χαιρετισμούς, Ο Πρόεδρος Νικόλαος Παράσχης Ο Γ. Γραμματέας Δημήτρης Γουναράς

2 Ε. Ο. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗΔΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

3 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 2015 I. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ... 3 II. ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ... 4 Α. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Β. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ... 7 Ε. Β ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ... 9 ΣΤ. ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ζ. Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ GRAND PRIX III. ΕΠΑΘΛΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ IV. ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α. ΑΘΛΗΤΕΣ Β. ΙΠΠΟΙ Γ. ΑΓΩΝΕΣ VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΩΝ (RANKING LIST) ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

4 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ 2015 Το ιοικητικό Συμβούλιο ( Σ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ), μετά από εισήγηση των αρμόδιων επιτροπών της, ενέκρινε την παρούσα Γενική Προκήρυξη και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Υπερπήδησης Εμποδίων για την περίοδο 2015 (από 1/1/2015 έως 31/12/2015): Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Εθνικών και ιεθνών Αγώνων που προκηρύσσει. Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την σωστή διεξαγωγή των αγώνων, όλοι οι αγώνες, κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΟΙ, εντάσσονται σε ένα ενιαίο ημερολογιακό πρόγραμμα. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες «Αγωνιστικές Εκδηλώσεις» Υπερπήδησης Εμποδίων που προκηρύσσονται ή εγκρίνονται από την ΕΟΙ: ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α. Πρωτάθλημα Ελλάδος Β. Κύπελλο Ελλάδος Γ. Πανελλήνιοι Αγώνες. ιασυλλογικοί Αγώνες Α Ε. ιασυλλογικοί Αγώνες Β ΣΤ. Τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης Z. Ιδιωτικοί Αγώνες Grand Prix ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ιεθνείς Αγώνες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

5 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ I. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Η ΕΟΙ έχει την γενική ευθύνη για όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις που προκηρύσσει. Οι Επιτροπές των Περιφερειών της ΕΟΙ, ΤΕΙΒΕ, ΠΕΑΒΑ & ΠΕΑΝΑ είναι υπεύθυνες για τη διοργάνωση των ιασυλλογικών Αγώνων Β των Περιφερειών τους. Οι Περιφερειακές αυτές Επιτροπές από κοινού και σε συνεργασία με την ΕΟΙ και τα Σωματεία που διοργανώνουν τους Αγώνες, δύνανται να προκηρύσσουν και ελεύθερα αγωνίσματα. Τα αγωνίσματα σε Αγώνες που διοργανώνονται κατόπιν εγκρίσεως και εποπτείας της ΕΟΙ από Ιππικά Σωματεία ή άλλους διοργανωτές, θεωρούνται αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής. Η ΕΟΙ ορίζει για όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις Υπεύθυνο Εκπρόσωπο. Σε όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, οι παράγοντες ορίζονται ή εγκρίνονται από την ΕΟΙ μέσω των αρμοδίων οργάνων της. Οι Αγωνόδικες Επιτροπές και ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπές όπου αυτή προβλέπεται, ορίζονται από την Επιτροπή Ορισμού Κριτών της ΚΕΚ σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα Εθνικών Κριτών ανεξαρτήτως Περιφερείας. Σε όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις, ο Σχεδιαστής ιαδρομών ορίζεται ή εγκρίνεται από την ΕΟΙ. Ειδικά στους Περιφερειακούς Αγώνες ο σχεδιαστής επιλέγεται και ορίζεται από την αντίστοιχη Περιφέρεια. Σε όλες τις Αγωνιστικές Εκδηλώσεις ορίζεται υποχρεωτικά Ιατρός Αγώνων, Κτηνίατρος και Πεταλωτής. Τα σωματεία, που έχουν αναλάβει την διοργάνωση Αγωνιστικής Εκδήλωσης, σε συνεργασία με την ΕΟΙ, υποχρεούνται να μεριμνούν για την παρουσία ασθενοφόρου ενημερώνοντας παράλληλα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και να έχουν διαθέσιμο φορείο μεταφοράς ασθενούς και ιδιωτικό όχημα για μεταφορά τραυματία διαθέσιμο για έκτακτες περιπτώσεις. Όσον αφορά τους Περιφερειακούς Αγώνες, οι Επιτροπές της αντίστοιχης Περιφέρειας της ΕΟΙ έχουν την ευθύνη της οργάνωσης των συγκεκριμένων αγώνων, της συγγραφής της ειδικής περιφερειακής προκήρυξης και της γραμματείας τους με την υποστήριξη της ΕΟΙ. Οι ιοργανωτές Όμιλοι έχουν την ευθύνη διάθεσης εξοπλισμού, που απαιτείται για την οργάνωση των αγώνων (π.χ. στολισμός στίβου, μικροφωνική εγκατάσταση κ.α.). Η ΕΟΙ δύναται να διευκολύνει τους ομίλους με τον εξοπλισμό, τον οποίο εκείνη διαθέτει. Ο διοργανωτής όμιλος αναλαμβάνει την υποχρέωση της παραλαβής και της επιστροφής του εξοπλισμού από τις εγκαταστάσεις της ΕΟΙ καθώς και την επιδιόρθωση τυχόν ζημιών ή πλήρη αντικατάσταση. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

6 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ II. ΕΘΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Α. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ 2015 Ο αγώνας «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2015» θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλου, σε καθεστώς parc ferme και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι επίσημα αγωνίσματα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΥΨΗ «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2015» ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ / ΤΙΤΛΟΣ 1 ος γύρος * 2 ος + 3 ος γύρος* 4 ος γύρος ΠΑΙ ΩΝ ύψος 1.15μ ύψος 1.20μ ύψος 1.25μ ΕΦΗΒΩΝ ύψος 1.30μ ύψος 1.30μ ύψος 1.35μ Ν. ΙΠΠΕΩΝ ύψος 1.30μ ύψος 1.35μ ύψος 1.40μ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ύψος 1.40μ ύψος 1.45μ ύψος 1.50μ ΑΜΑΖΟΝΩΝ ύψος 1.25μ ύψος 1.25μ ύψος 1.30μ Νεόλεκτων Ίππων 6 & 7 ετών ύψος 1.20μ & 1.25μ ύψος 1.20μ & 1.25μ 1. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ και Αμαζόνας 2015 Α. Αγώνισμα 4 γύρων ο οποίος διεξάγεται ως εξής: 1 ος γύρος: Αγώνισμα ταχύτητας (πιν. Α ή Γ). Όσα ζευγάρια αποκλείονται ή αποσύρονται στον 1ο γύρο, μπορούν να συνεχίσουν με την προβλεπόμενη επιβάρυνση του αποτελέσματός τους (+20 βαθμοί στο χειρότερο αποτέλεσμα της κατηγορίας). 2 ος & 3 ος γύρος: υο ίδιοι γύροι (μπορεί να διεξαχθούν την ίδια ή διαφορετικές ημέρες). Αγώνισμα όχι ενάντια στο χρόνο, με επιτρεπόμενο χρόνο. Στον 2 ο γύρο τα ζευγάρια αγωνίζονται με αντίστροφη σειρά της κατάταξης του 1 ου γύρου. Στον 3 ο γύρο τα ζευγάρια αγωνίζονται με αντίστροφη σειρά του συνόλου των βαθμών ποινής των 2 πρώτων γύρων και σε περίπτωση ισοβαθμίας αντίστροφα από την κατάταξη στον 1 ο γύρο. 4 ος γύρος: Αγώνισμα Grand Prix, αγώνισμα ενός γύρου με ένα Αγώνα ιαβάθμισης για την ανάδειξη του νικητή της ημέρας. Τα ζευγάρια, που διεκδικούν τους τίτλους, αγωνίζονται με την αντίστροφη σειρά του συνόλου των βαθμών ποινής των 3 πρώτων γύρων και σε περίπτωση ισοβαθμίας, αντίστροφα από την κατάταξη στον 1 ο γύρο. Β. Οι Πρωταθλητές 2015 και η Αμαζόνα 2015 αναδεικνύονται από το σύνολο των σφαλμάτων των 4 γύρων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά τους 4 γύρους υπερισχύει το ζευγάρι με την καλύτερη κατάταξη στον 4 ο γύρο (G.P.) ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ ΝΕΟΛΕΚΤΩΝ ΙΠΠΩΝ 2015 Η κατηγορία Νεολέκτων Ίππων γίνεται ως ενιαίο αγώνισμα Ν6/Ν7, επί της ιδίας διαδρομής, πρώτα με τις προβλεπόμενες από την ειδική προκήρυξη διαστάσεις εμποδίων για τους ίππους Ν6 και στη συνέχεια με τις προβλεπόμενες από την ειδική προκήρυξη τις διαστάσεις για τους ίππους Ν7. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

7 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α. Αγώνισμα 3 γύρων. 1 ος γύρος: Αγώνισμα ταχύτητας (πιν. Α ή Γ). Όσα ζευγάρια αποκλείονται ή αποσύρονται στον 1ο γύρο, μπορούν να συνεχίσουν με επιβάρυνση του αποτελέσματός τους (+20 βαθμοί στο χειρότερο αποτέλεσμα της κατηγορίας). 2 ος & 3 ος γύρος: Αγώνισμα δύο ίδιων γύρων, ο 2 ος γύρος όχι ενάντια στο χρόνο, με επιτρεπόμενο χρόνο και ο 3 ος γύρος ταχύτητας. Οι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με το σύνολο των βαθμών ποινής των 2 γύρων (2 ος και 3 ος ) και τον χρόνο του τελευταίου γύρου. Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά τους 3 γύρους, οι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με την κατάταξη της 2ης ημέρας(2 ος & 3 ος γύρος). 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ «Πρωτάθλημα Ελλάδας 2015» Α. Στον Αγώνα Πρωταθλήματος κάθε αθλητής λαμβάνει μέρος σε μία μόνο κατηγορία, που αναδεικνύει Πρωταθλητή, και κάθε ίππος λαμβάνει μέρος σε μία μόνο κατηγορία που αναδεικνύει Πρωταθλητή ή νικήτρια τίτλου Αμαζόνας. Β. Κάθε αθλητής δικαιούται να συμμετάσχει στην αντίστοιχη κατηγορία με μέχρι 2 ίππους και να λαμβάνει τα αντίστοιχα έπαθλα, αλλά αναδεικνύεται 1ος ή 2ος ή 3ος Πρωταθλητής και 1 η ή 2 η ή 3 η Αμαζόνα μόνο με τον ίππο, που έχει την καλύτερη τελική κατάταξη. Γ. Toν τίτλο Αμαζόνα 2015 μπορούν να διεκδικήσουν όσες αμαζόνες έχουν γεννηθεί μέχρι την Στην ειδική προκήρυξη του Αγώνα Πρωταθλήματος 2015 δύναται να προβλέπονται και ελεύθερα αγωνίσματα, ομαδικά ή ατομικά, για τα οποία αγωνίσματα ισχύει επίσης το καθεστώς parc ferme και τα οποία θα διεξάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό της Υπερπήδησης Εμποδίων. Ε. Οι Ίπποι που συμμετέχουν στις επίσημες κατηγορίες μπορούν να λάβουν μέρος σε ελεύθερα αγωνίσματα εφόσον παραιτηθούν της συμμετοχής τους στην επίσημη κατηγορία. ΣΤ. Στον Αγώνα Πρωτάθλημα Ελλάδας 2015 δεν επιτρέπονται συμμετοχές εκτός συναγωνισμού. Β. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2015 Ο αγώνας «Κύπελλο Ελλάδας 2015» θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, διαρκεί 3ημέρες και περιλαμβάνει τα κάτωθι επίσημα αγωνίσματα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΥΨΗ «Κύπελλο Ελλάδας 2015» ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΣ 1 ος γύρος 2 ος + 3 ος γύρος ΠΑΙ ΩΝ ύψος 1.15μ ύψος 1.20μ ΕΦΗΒΩΝ ύψος 1.25μ ύψος 1.30μ Ν. ΙΠΠΕΩΝ ύψος 1.30μ ύψος 1.30μ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ύψος 1.40μ ύψος 1.45μ ΑΜΑΖΟΝΩΝ ύψος 1.25μ ύψος 1.25μ ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

8 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Νεόλεκτων Ίππων 6 & 7 ετών ύψος 1.15μ & 1.20μ ύψος 1.20μ & 1.25μ 1. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ 2015 Α. Αγώνισμα 3 γύρων. 1 ος γύρος: Αγώνισμα ταχύτητας (πιν. Α ή Γ). Όσα ζευγάρια αποκλείονται ή αποσύρονται στον 1ο γύρο, μπορούν να συνεχίσουν με επιβάρυνση του αποτελέσματός τους (+20 βαθμοί στο χειρότερο αποτέλεσμα της κατηγορίας). 2 ος & 3 ος γύρος. Αγώνισμα δύο ίδιων γύρων, ο 2 ος γύρος όχι ενάντια στο χρόνο, με επιτρεπόμενο χρόνο και ο 3 ος γύρος ταχύτητας. Οι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με το σύνολο των βαθμών ποινής των 2 γύρων (2 ος και 3 ος ) και τον χρόνο του τελευταίου γύρου.. Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μετά τους 3 γύρους, οι Αθλητές κατατάσσονται σύμφωνα με την κατάταξη της 2ης ημέρας(2 ος & 3 ος γύρος). 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ «Κύπελλο Ελλάδας 2015» Α. Στο Κύπελλο Ελλάδας η συμμετοχή όλων των αθλητών είναι ελεύθερη σε όλα τα αγωνίσματα, σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς και προκηρύξεις. Β. Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετάσχει σε μόνο μία κατηγορία που αναδεικνύει Κυπελλούχο, με εξαίρεση τους αθλητές των κατηγοριών Νεολέκτων Ίππων και Αμαζόνων (γεννηθείσες μέχρι την ) που επιτρέπεται να αγωνισθούν και στις ηλικιακές τους κατηγορίες. Γ. Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε κάθε κατηγορία που αναδεικνύει Κυπελλούχο με έως 2 ίππους, αλλά αναδεικνύεται 1ος ή 2ος ή 3ος Κυπελλούχος μόνο με τον ίππο, που έχει την καλύτερη τελική κατάταξη... Ένας ίππος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία κατηγορία η οποία αναδεικνύει Κυπελλούχο. Ε. Στον αγώνα «Κύπελλο Ελλάδας 2015» δύνανται, μετά από έγκριση της ΕΟΙ, και εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, να προκηρύσσονται επιπλέον αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής ατομικά ή ομαδικά, τα οποία θα διεξάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό της Υπερπήδησης Εμποδίων. Γ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2015 Οι Πανελλήνιοι Αγώνες διοργανώνονται από την ΕΟΙ και αναδεικνύουν Πανελληνιονίκες στις εξής Κατηγορίες: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΨΗ Παίδων 1.15μ Εφήβων 1.30μ Νεαρών Ιππέων 1.35μ ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

9 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Ενηλίκων 1.40μ Αμαζόνων 1.25μ Ομαδικό Ομίλων 1.20μ 1. ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΩΝ 2015 Α. Στους Πανελληνίους Αγώνες ανακηρύσσονται Πανελληνιονίκες στις Κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νεαρών Ιππέων, Ενηλίκων, Αμαζόνων και Ομαδικό Ομίλων. Β. Ο τρόπος ανάδειξης Πανελληνιονικών ορίζεται από την ειδική προκήρυξη του αγώνα. 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Α. Η συμμετοχή όλων των αθλητών είναι ελεύθερη σε όλα τα αγωνίσματα, σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς και προκηρύξεις. Β. Κάθε αθλητής μπορεί να λάβει μέρος σε μία κατηγορία που ανακηρύσσει Πανελληνιονίκη και στο Ομαδικό, με εξαίρεση τις αθλήτριες της Κατηγορίας Αμαζόνων (γεννηθείσες μέχρι την ) που επιτρέπεται να αγωνισθούν και στις ηλικιακές κατηγορίες. Γ. Ένας ίππος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μία κατηγορία η οποία αναδεικνύει Πανελληνιονίκη και στο Ομαδικό. δ. Κάθε αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε κάθε κατηγορία που αναδεικνύει Πανελληνιονίκη με έως 2 ίππους, αλλά αναδεικνύεται 1ος ή 2ος ή 3ος Πανελληνιονίκης μόνο με τον ίππο, που έχει την καλύτερη τελική κατάταξη... Στην ειδική προκήρυξη των Πανελληνίων Αγώνων 2015 δύναται να προβλέπονται άλλες επίσημες κατηγορίες ή ελεύθερα αγωνίσματα. Σε αυτές τις κατηγορίες ή τα αγωνίσματα ανακηρύσσονται νικητές, σύμφωνα με την Ειδική Προκήρυξη του αγώνα.. Α ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Η σειρά αγώνων «Α ιασυλλογικοί» διαιρείται σε Α φάση (1 ο εξάμηνο) και Β φάση (2 ο εξάμηνο), είναι διήμεροι αγώνες και διεξάγονται περιλαμβάνοντας τα εξής αγωνίσματα: Α. Α ιασυλλογικοί Αγώνες 1 Ο εξάμηνο, Αγώνας 1-3 Επίπεδο Σάββατο Κυριακή Μικρό 1.10μ 1.15μ + Κατηγορία Παίδων Μεσαίο 1.20μ 1.25μ + Κατηγορία Εφήβων + Κατηγορία Αμαζόνων Μεγάλο 1.30μ 1.35μ Α ιασυλλογικοί Αγώνες 1 Ο εξάμηνο, Αγώνας 4-6 Επίπεδο Σάββατο Κυριακή Μικρό 1.15μ 1.20μ + Κατηγορία Παίδων ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

10 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Μεσαίο 1.25μ 1.30μ + Κατηγορία Εφήβων + Κατηγορία Αμαζόνων Μεγάλο 1.35μ 1.40μ Α1. ικαίωμα συμμετοχής: Στους Α ιασυλλογικούς αγώνες συμμετέχουν αθλητές από οποιοδήποτε σωματείο, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής. α. Η συμμετοχή των αθλητών είναι ελεύθερη σε όλα τα αγωνίσματα, σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς και προκηρύξεις. β. Ένας αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε κάθε αγώνισμα με μέχρι 3 ίππους για τα έπαθλα ημέρας. γ. Ένας ίππος επιτρέπεται να αλλάξει μία φορά ιππέα στη διάρκεια του αγώνα. Οι αλλαγές θεωρούνται συμμετοχές εκτός συναγωνισμού και δεν αξιολογούνται. δ. Ένας ίππος μπορεί να συμμετέχει σε 3 αγωνίσματα στον αγώνα και σε 2 αγωνίσματα ανά ημέρα. Α2. Στους Α ιασυλλογικούς δύνανται, μετά από έγκριση της ΕΟΙ, να προκηρύσσεται ένα επιπλέον αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής. Τα αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής θα διεξάγονται υποχρεωτικά πριν ή μετά το πέρας των ορισμένων από την παρούσα προκήρυξη αγωνισμάτων αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός ωραρίου του επισήμου προγράμματος. Β. Α ιασυλλογικοί Αγώνες 2 Ο εξάμηνο Α. Α ιασυλλογικοί Αγώνες 2 Ο εξάμηνο, Αγώνας 1-3 Επίπεδο Σάββατο Κυριακή Μικρό 1.10μ 1.15μ Μεσαίο 1.20μ 1.25μ Μεγάλο 1.30μ 1.35μ Α ιασυλλογικοί Αγώνες 1 Ο εξάμηνο, Αγώνας 4-5 Επίπεδο Σάββατο Κυριακή Μικρό 1.15μ 1.20μ Μεσαίο 1.25μ 1.30μ Μεγάλο 1.35μ 1.40μ Α1. ικαίωμα συμμετοχής: Όπως Α ιασυλλογικοί 1 ου εξαμήνου Α2. Στους Α ιασυλλογικούς-2 ου εξαμήνου δύνανται, μετά από έγκριση της ΕΟΙ, να προκηρύσσεται ένα επιπλέον αγώνισμα ελεύθερης συμμετοχής αλλά και ηλικιακές κατηγορίες. Τα αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής θα διεξάγονται υποχρεωτικά πριν ή μετά το πέρας των ορισμένων από την παρούσα προκήρυξη αγωνισμάτων αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός ωραρίου του επισήμου προγράμματος. Α3. Στους Α ιασυλλογικούς-2 ου εξαμήνου θα ενταχθεί ο ιεθνής Αγώνας FEI World Jumping Challenge 2015 κατηγοριών Α-Β&Γ. Οι κατηγορίες, τα ύψη και οι ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

11 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ κανονισμοί για το FEI World Jumping Challenge 2015 θα ανακοινωθούν κατά εκτίμηση έως την και κατόπιν εγκρίσεως του αγώνα από τη ιεθνή Ομοσπονδία. Ε. Β ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Τα αθλητικά σωματεία μέλη της ΕΟΙ, καθώς και οργανωμένες ομάδες ή/και ιππικές σχολές, που δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος σε ιππικούς αγώνες, σύμφωνα με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, το καταστατικό της ΕΟΙ και τον ΓΕΚ, κατανέμονται για τη διοργάνωση και μόνο των Β ιασυλλογικών στις κατωτέρω 4 περιφέρειες : 1. Περιφέρεια Νοτίου Αττικής: Ιππικός Όμιλος Αθηνών (ΙΟΑ), Αττικός Όμιλος Ιππασίας (ΑΟΙ), Πανελλήνιος Ιππικός Όμιλος (ΠΙΟ), Ιππικός Όμιλος Μεσογείων (ΙΟΜ), Ιππικός Όμιλος Ανατολικής Αττικής (ΙΟΑΝΑ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Βάρης (ΑΙΟΒ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Μαραθώνα (ΑΙΟΜ), Ιππικός Όμιλος Σείριος (ΙΠΠΟΣ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Μαραθώνα (ΚΕΙΜ), Ιππικός Όμιλος Καλυβίων St George (ΙΟΚΑΛSG), Ιππικός Όμιλος Αλέξανδρος & Βουκεφάλας (ΙΠΟΑΒ), Αθλητικό Σωματείο «Πύργος Βραυρώνας» (ΠΥΡΒΡΑ), Πατραϊκός Ιππικός Όμιλος (ΠΑΤΡΙΟ), Ιππικός Όμιλος Αχαΐας (ΙΟΑΧ), Ιππικός Όμιλος Καλαμάτας (ΙΠΟΚΑΛ), Εθνικός Ιππικός Όμιλος Τατοίου (ΕΘΙΟΤ), Ιππικός Όμιλος Κουβαράς (ΙΟΚΟΥΒ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Κορινθίας (ΑΙΟΚ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Αττικής (ΑΙΟΑΤ). 1. Περιφέρεια Βορείου Αττικής: Ελληνικός Ιππικός Όμιλος (ΕΙΟ), Αθλητικός Όμιλος Τατοΐου (ΑΟΤ), Ιππικός Όμιλος Βαρυμπόμπης (ΙΟΒ), Ιππικός Όμιλος Βορείων Προαστίων (ΙΟΒΟΠ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Εκάλης (ΑΙΟΕ), Ιππικός Όμιλος εκέλειας (ΙΟ ), Ιππικός Όμιλος Κεφαλαρίου (ΙΟΚ), Ιππικός Όμιλος Αυλώνα (ΙΠΟΑ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Αθηνών (ΚΕ.ΙΠΠ.Α.), Ιππικός Όμιλος Πάρνηθας (ΙΟΠ), Ιππικός Όμιλος Μega Sports (IOMS), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Βορείου Αττικής (ΑΙΟΒΑ), Ιππικός Όμιλος Κένταυρος (ΙΟΚΕΝ), Ιππικός Όμιλος Θρακομακεδόνων (ΙΟΘΡΑΚ), Ιππικός Όμιλος Μελισσίων (ΙΠΟΜ), Ιππικός Όμιλος Φθιώτιδος (ΙΠΟΦ), Ιππικός Αθλητικός Όμιλος Φιλίππων (ΙΑΟΦ), Ιππικός Όμιλος Ελλάδος (ΙΟΕ), Ιππικός Όμιλος Χαλκίδος (ΙΟΧ), Αθλητικός Όμιλος Άρτεμις (ΑΟΑΡ), Αθλητικό Κέντρο Ιππασίας Βαρυμπόμπης (ΑΚΙΒ), Αθηναϊκή Ιππική Λέσχη (ΑΘΙΠΛ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Αθηνών (ΑΙΟΑ), Όμιλος Ιππικής Αντοχής (ΟΙΑ), Ιππικός Όμιλος Σαλαμίνας (ΙΟΣΑΛ), Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Λαμίας Jockey Club (ΑΙΟΛJC). 3. Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος: Ιππικός Όμιλος Βορείου Ελλάδος (ΙΟΒΕ), Ιππικός Όμιλος Cavalier (ΙΟC), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Θεσσαλονίκης (ΚΕΙΘ), Ιππικός Όμιλος Καλαμαριάς «ο Πήγασος» (ΙΟΚΑΛ), Ιππικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (ΙΟΘ), Ιππικός Όμιλος Βόλου (ΙΟΒΟΛ), Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας (ΙΚΕΜ), Ιππικός Όμιλος Θέρμης (ΙΟΘΕΡ), Αθλητικός Όμιλος Ιππασίας Βασιλικών (ΑΟΙΒ), Ιππικός Σύλλογος Σερρών (ΙΣΥΣ), Ιππικός Όμιλος Τριάθλου & Ιππική Σχολή (ΙΠΟΤΙΣ), Ιππικός Όμιλος Πιερίας (ΙΟΠΙ), Ιππικός Όμιλος Μαγνησίας (ΙΟΜΑΓ), Ιππικός Όμιλος Κεντρικής Ελλάδος (ΙΟΚΕ), Ιππικό Κέντρο Θεσσαλίας (ΙΠΚΕΘΕ), Ιππικός Αθλητικός Όμιλος Καβάλας (ΙΑΟΚΑΒ), Ιππικός Όμιλος Πυλαίας (ΙΟΠΥΛ), Ιππικός Όμιλος Κιλκίς «Ράντσο Κιλκίς»(IOKIΛ), Ιππικός Όμιλος Λάρισας (ΙΟΛΑΡ), Ιππικός Όμιλος Ν. Ιωαννίνων (ΙΟΝΙ), Όμιλος Φιλίππων Ιωαννίνων (ΟΦΙ), Ιππικός Φυσιολατρικός Όμιλος Μηλέων (ΙΦΟΜ), Κέντρο Αθλητικής Ιππασίας (ΚΑΙ), Ιππικός Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Φλώρινας «Άγιος Γεώργιος» (ΙΑΠΣΙΦ), Κέντρο Ιππασίας Σέσκλου (ΚΙΣ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Σερρών (ΚΕΘΙΣ). 4. Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου: Ιππικός Όμιλος Ρόδου «Ο Κάδμος» (ΙΟΡΟ ), Ιππικός Όμιλος Κυκλάδων (ΙΟΚΥΚ), Ιππικός Όμιλος Κρήτης (ΙΟΚΡΗΤΗΣ), Ιππικός Όμιλος Κω ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

12 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ (ΙΟΚΩ), Ιππική Ακαδημία Κρήτης (ΙΑΚ), Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ιππασίας Ρόδου (ΚΕΙΡ). Οι Β ιασυλλογικοί Αγώνες οργανώνονται από τις Περιφερειακές Επιτροπές, οι οποίες εισηγούνται στο ιοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΙ, μέσω του Προέδρου τους, το προτεινόμενο από αυτές αγωνιστικό πρόγραμμα και Ειδική Προκήρυξη ως εξής: Α. Το 2015 θα πραγματοποιηθούν Β ιασυλλογικοί Αγώνες, σύμφωνα με τις κατά Περιφέρεια Ειδικές Προκηρύξεις, που ισχύουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις ακόλουθες επίσημες Κατηγορίες, στις οποίες ανακηρύσσονται Πολυνίκες: Η 1,00μ Ζ 1,05μ (μπορεί να περιλαμβάνει και υποκατηγορία «Ομαδικό Ομίλων» Περιφέρειας) Ε 1.10μ Β. Στις ανωτέρω επίσημες κατηγορίες Η και Ζ, οι βαθμοί ποινής των αρνήσεων υπολογίζονται ως εξής, 1 η άρνηση 4 βαθμοί ποινής, 2 η άρνηση 8 βαθμοί ποινής, 3 η άρνηση αποκλεισμός. Γ. Εκτός αν διαφορετικές Περιφέρειες διεξάγουν κοινούς αγώνες, στους Β ιασυλλογικοί Αγώνες δικαιούνται να συμμετάσχουν μόνο σωματεία και οργανωμένες ομάδες, σχολές κλπ. που έχουν ενταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω στην αντίστοιχη Περιφέρεια. Αθλητές σωματείων μιας περιφέρειας δύνανται να συμμετέχουν στα επίσημα αγωνίσματα άλλης περιφέρειας με δυνατότητα παράλληλης κατάταξης και βράβευσης χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε βαθμολογία ή τυχόν χρηματικά έπαθλα. Γ.1. Η Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου δύναται να ενσωματωθεί αγωνιστικά στις Περιφέρειες Αττικής, με δυνατότητα παράλληλης ξεχωριστής κατάταξης και βράβευσης ημέρας, καθώς και βαθμολογία για ανάδειξη των πολυνικών της περιφέρειας τους.. Ο αριθμός αγώνων και οι εγκαταστάσεις για τους Β ιασυλλογικούς Αγώνες της κάθε Περιφέρειας, προτείνονται από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Επιτροπές και ορίζονται από το Σ της ΕΟΙ, αφού ληφθεί υπόψη το πρόγραμμα των Εθνικών και ιεθνών αγώνων. Ε. Οι Περιφερειακές Επιτροπές μέσω των διοργανωτών Σωματείων δύνανται, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, να προκηρύσσουν Αγωνίσματα Ελεύθερης Συμμετοχής. Τα αγωνίσματα μπορεί να προκηρύσσονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αθλητών, ηλικίες αλόγων ή άλλους διαχωρισμούς. ίνεται η δυνατότητα στις Περιφερειακές Επιτροπές να τηρούν βαθμολογία των αγωνισμάτων αυτών και να ανακηρύσσουν Νικητές. Όλα τα επιπλέον αγωνίσματα που προκηρύσσονται, διεξάγονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό της Υπερπήδησης Εμποδίων. ΣΤ. Στους Β ιασυλλογικούς Αγώνες, οι κατά τόπους Περιφέρειες δύνανται και στα πλαίσια που ορίζει το Οικονομικό Προσάρτημα της Γενικής Προκήρυξης 2015 να ορίσουν δικαιώματα συμμετοχής για τα έξοδα και άλλους σκοπούς και να ορίσουν αριθμό βραβευομένων. Ζ. Προβλέπεται δυνατότητα συνεργασίας των Περιφερειών και από κοινού τέλεσης αγώνων, σύμφωνα με ειδικές προκηρύξεις που εγκρίνονται από το Σ της ΕΟΙ. Η. Ανάλογα με τις ανάγκες των Περιφερειών, προβλέπεται δυνατότητα συνδυασμού των Α & Β ιασυλλογικών 2015 με κοινή διοργάνωσή σε τριήμερο ή διήμερο αγώνα. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

13 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤ. ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οι Τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης είναι αγώνες οι οποίοι διοργανώνονται από Σωματεία της ΕΟΙ και προϋποθέτουν την έγκριση τους από.σ. της ΕΟΙ. Προκειμένου Τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης να τύχουν της εγκρίσεως της ΕΟΙ, πρέπει ο διοργανωτής Όμιλος να καταθέσει αίτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα και την προκήρυξη, τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα. Οι Τοπικοί Αγώνες ανάπτυξης δύναται να περιλαμβάνουν αγωνίσματα ύψους έως και 1.10μ. Για τη διεξαγωγή τους ορίζεται τουλάχιστον ένας εθνικός κριτής και για τις διαδρομές απαιτείται συνεννόηση με επίσημο σχεδιαστή της ΕΟΙ. Στους ιδιωτικούς Αγώνες ορίζεται υποχρεωτικά Ιατρός Αγώνων και οι λοιποί συντελεστές του αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή και εγκρίνονται από την ΕΟΙ. Οι τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα σωματεία τα οποία συμμετέχουν. Ζ. Ι ΙΩΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ GRAND PRIX Οι ιδιωτικοί Αγώνες «Grand Prix», που προκηρύσσονται από τα Σωματεία ή τρίτους γίνονται μόνο κατόπιν έγκρισης του.σ. της ΕΟΙ και μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της ΕΟΙ. Οι ιδιωτικοί Αγώνες «Grand Prix» διαχωρίζονται ανάλογα του ύψους των χρηματικών επάθλων και δύναται να διεξαχθούν σε μία (1) έως και τρεις (3) ημέρες σύμφωνα με τα ακόλουθα: Αγώνας 1*: Συνολικά Χρηματικά έπαθλα από 3000 έως 5000ευρώ, Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: μία (1) Αγώνας 2*: Χρηματικά έπαθλα από 5.001,00ευρώ έως ,00ευρώ, Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: έως δύο (2) Αγώνας 3*: Χρηματικά έπαθλα ,00ευρώ και άνω, Ημέρες διεξαγωγής Αγώνα: έως τρεις (3) Προκειμένου ιδιωτικοί Αγώνες «Grand Prix» να τύχουν της εγκρίσεως της ΕΟΙ, πρέπει ο διοργανωτής Όμιλος ή άλλος διοργανωτής να καταθέσει αίτηση με το αναλυτικό πρόγραμμα και την προκήρυξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα προκήρυξης της ΕΟΙ, τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν την ημερομηνία τέλεσης του αγώνα. Κατά τον έλεγχό της, η Τεχνική Επιτροπή ελέγχει προϋποθέσεις όπως: - οι συνθήκες των αγωνιστικών εγκαταστάσεων, - η κατανομή επάθλων, - οι περιορισμοί συμμετοχών ιππέων και ιππέων, - άλλες προϋποθέσεις για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και της σωστής μεταχείρισης των ίππων. Οι Αγωνόδικες Επιτροπές και ο Πρόεδρος της Ελλανοδίκου Επιτροπές όπου αυτή προβλέπεται, ορίζονται από την Επιτροπή Ορισμού Κριτών της ΚΕΚ σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα Εθνικών Κριτών σε συνεννόηση με τον διοργανωτή. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

14 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Ο Σχεδιαστής ιαδρομών εγκρίνεται από την ΕΟΙ. Στους ιδιωτικούς Αγώνες ορίζεται υποχρεωτικά Ιατρός Αγώνων, Κτηνίατρος και Πεταλωτής. Οι λοιποί συντελεστές του αγώνα ορίζονται από τον διοργανωτή και εγκρίνονται από την ΕΟΙ. Σε αυτούς τους αγώνες ισχύει υποχρεωτικά σύστημα ελέγχου φαρμακοδιέγερσης (τουλάχιστον 2 έλεγχοι), τα έξοδα του οποίου προκαταβάλλει στο λογιστήριο της ΕΟΙ ο διοργανωτής. Οι Ιδιωτικοί Αγώνες Grand Prix δεν λαμβάνονται υπόψη για την παροχή δικαιώματος ψήφου στα σωματεία των οποίων οι αθλητές συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Για τους ιδιωτικούς Αγώνες συντάσσεται και υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ΕΟΙ και του διοργανωτή. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

15 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ III. ΕΠΑΘΛΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΣ: Πολυνίκης Όμιλος ανακηρύσσεται το σωματείο που ανήκει στην δύναμη της ΕΟΙ και θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία προσθέτοντας τις ατομικές βαθμολογίες των αθλητών του στα τελικά αποτελέσματα των κατηγοριών των κάτωθι αγώνων: Α. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατηγορίες Παίδων / Εφήβων / Νεαρών Ιππέων / Ενηλίκων / Αμαζόνων (τελικό Αποτέλεσμα) Β. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ ΑΣ Κατηγορίες Παίδων / Εφήβων / Νεαρών Ιππέων / Ενηλίκων / Αμαζόνων (τελικό Αποτέλεσμα) Γ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Κατηγορίες Παίδων / Εφήβων / Νεαρών Ιππέων / Ενηλίκων / Αμαζόνων / Ομαδικό Αγ. Ομίλων (τελικό Αποτέλεσμα). ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ Α 1 ου εξαμήνου - Κατηγορίες Παίδων / Εφήβων / Νεαρών Ιππέων / Ενηλίκων / Αμαζόνων / Επίπεδο Μικρό, Μεσαίο & Μεγάλο 2 η ημέρας Για την ανάδειξη του Πολυνίκη Ομίλου 2015 βαθμολογούνται τα: - τα 20 πρώτα από τα ζευγάρια της κατάταξης με το σύστημα : 1 ο 40, 2 ο 38, 3 ο 36.. μέχρι 20 ο 2 βαθμοί (ή μέχρι όσα βαθμολογούνται) Τα ζευγάρια που τερματίζουν μετά την 20η θέση δεν λαμβάνουν βαθμολογία. ΕΠΑΘΛΟ ΠΟΛΥΝΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Απονέμεται στο σωματείο κάθε περιφέρειας, που ανήκει στην δύναμη της ΕΟΙ και που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στους Β ιασυλλογικούς Αγώνες ΤΕΙΒΕ, ΠΕΑΒΑ & ΠΕΑΝΑ. Τα σωματεία βαθμολογούνται σύμφωνα με τις Ειδικές Προκηρύξεις των Περιφερειών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αθλοθέτησης ειδικών βραβείων (επαμοιβόμενων) για τα έπαθλα ομίλων, που προκηρύσσονται στην παρούσα, καθώς και η αθλοθέτηση επιπλέον ειδικών επάθλων (σε σωματεία και/ή αθλητές) από τρίτους, μετά από έγκριση του Σ της ΕΟΙ. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

16 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ IV. ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Η οργάνωση ιεθνών Αγώνων στην Ελλάδα και η συμμετοχή ελληνικών ομάδων σε διεθνείς αγώνες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, θα γίνουν σύμφωνα με τον ετήσιο σχεδιασμό. ιεθνείς αγωνιστικοί στόχοι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας για την υπερπήδηση εμποδίων για το 2015 είναι η συμμετοχή πλήρους Ελληνικής ομάδας στις εξής διεθνείς οργανώσεις: 1. Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπερπήδησης Εμποδίων Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα 2015 (Νεαρών Ιππέων, Εφήβων, Παίδων, Eνηλίκων) 3. CSIO, CSIO-J και CSIO-Y (κατά περίπτωση), 4. Σειρά Αγώνων CSI-W 5. Προκριματικοί Αγώνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2016 ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ Οι Εθνικές ομάδες καταρτίζονται με τελική απόφαση του Σ της ΕΟΙ ως εξής: Α. Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2015 α. Σύνθεση Προ-εθνικής Ομάδας Στην Προ-εθνική ομάδα, συμμετέχουν, ανά κατηγορία, 8 αθλητές με τους αντίστοιχους βαθμολογημένους ίππους και επιπλέον 2 αναπληρωματικοί αθλητές. Η πρόκριση για την Προ-εθνική γίνεται βάσει ειδικής βαθμολογίας την οποία λαμβάνουν τα ζεύγη ίππων/ιππέων σε 8 διαδρομές στους κάτωθι αγώνες: - 3 οι Α ιασυλλογικοί Αγώνες / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) - 4 οι Α ιασυλλογικοί Αγώνες / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) - 5 οι Α ιασυλλογικοί Αγώνες / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) - 6 οι Α ιασυλλογικοί Αγώνες / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) - Πρωτάθλημα Ελλάδας Υπερπήδησης Εμποδίων 2015 / 3 διαδρομές (& 3 βαθμολογίες) - Κύπελλο Ελλάδας 2015 / 1 διαδρομή (& 1 βαθμολογία) Οι διαδρομές στις οποίες οι αθλητές θα λαμβάνουν την ειδική βαθμολογία θα ορίζονται από την ειδική προκήρυξη κάθε αγώνα. Οι αθλητές δύνανται να συμμετάσχουν και να βαθμολογηθούν και σε ανώτερη κατηγορία. Σε περίπτωση που ένας αθλητής επιτύχει (στον ίδιο αγώνα) βαθμολογία σε ανώτερη κατηγορία της ηλικιακής του, η βαθμολογία αυτή θα υπολογιστεί και στην κατηγορία που την έλαβε αλλά και στην ηλικιακή του κατηγορία. Πάντα θα υπολογίζεται μία μόνο βαθμολογία (του καλύτερου αποτελέσματος). Εξαίρεση αποτελούν οι παίδες αθλητές έως 13 ετών οι οποίοι λαμβάνουν βαθμολογία μόνο για την ηλικιακή τους κατηγορία. Η βαθμολογία που λαμβάνουν έχει ως εξής: - 0 βαθμοί ποινής: 5 βαθμοί ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

17 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Έως 4 βαθμοί ποινής: 3 βαθμοί - Έως 8 βαθμοί ποινής: 1 βαθμός Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 8 η θέση συμμετοχής σε κατηγορία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος θα εκτιμηθούν τα συνολικά αποτελέσματα των ζευγαριών και τα αποτελέσματα αυτών σε ανώτερες κατηγορίες. 2. Εθνική Ομάδα Βαλκανικού Πρωταθλήματος (Ομαδικό Αγώνισμα) Η επιλογή των ζευγών ίππων/ιππέων τα οποία θα συμμετάσχουν στο Ομαδικό Αγώνισμα θα γίνει με εισήγηση της ΤΕ και απόφαση του Σ, βάσει αποτελεσμάτων των αθλητών της προ-εθνικής στους αγώνες προετοιμασίας, οι οποίοι θα ορισθούν για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, για τα 3 ζεύγη της εθνικής ομάδας, ενώ 1 ζεύγος δύναται να συμμετάσχει στο ομαδικό αγώνισμα κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της ΤΕ και απόφασης του Σ. Οι υπόλοιποι 4 αθλητές της Προ-εθνικής Ομάδας συμμετέχουν στο ατομικό αγώνισμα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν σε αγώνες στο εξωτερικό μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα συμμετοχής στην Προ-εθνική αποστέλλοντας αποτελέσματα αγώνων εξωτερικού σε αντίστοιχες κατηγορίες/αγωνίσματα και ημερομηνίες. Β. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Π-ΕΦ-ΝΙ 2015 Η επιλογή των αθλητών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα Ευρωπαϊκά Πρωτάθλημα Εφήβων, Παίδων και Νεαρών Ιππέων θα γίνει με απόφαση του Σ κατόπιν εισήγησης της ΤΕ η οποία θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα των αθλητών & των ίππων, και την εισήγηση του ειδικού τεχνικού και Αρχηγού Ομάδος. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΕ ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ Η πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων αθλητών σε αγώνες του εξωτερικού υποβάλλεται στην ΕΟΙ μέσω των σωματείων τους. Η ΕΟΙ ως εντεταλμένος αρμόδιος φορέας, κατόπιν εγκρίσεως του.σ. της, υποβάλλει τις δηλώσεις συμμετοχής μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής. Για τους Έλληνες αθλητές που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να λάβουν μέρος σε ιεθνείς Αγώνες, οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στην ΕΟΙ υπόψη της ΤΕ. Υποχρεούνται δε να αποστέλλουν στην ΕΟΙ τα αποτελέσματά τους σε αγώνες στο εξωτερικό, ώστε η ΕΟΙ να είναι ενήμερη για την αθλητική κατάσταση τόσο του αθλητού όσο και του/των ίππου/ων του. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

18 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΘΝΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Α. ΑΘΛΗΤΕΣ 1. εν επιτρέπεται η συμμετοχή εντός ή εκτός συναγωνισμού οποιουδήποτε αθλητή ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αθλητών της ΕΟΙ και δεν έχει καταβάλει εγκαίρως την ετήσια συνδρομή ιππέα στην ΕΟΙ. 2. εν επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε αθλητή ο οποίος δεν έχει καταθέσει επίσημα και εγκαίρως στην ΕΟΙ την ιατρική γνωμάτευση, που αναφέρεται κατωτέρω στο κεφάλαιο «Γ.» κάτω από τον τίτλο «ηλώσεις Συμμετοχής». 3. Οι αθλητές στην Κατηγορία Παίδων επιτρέπεται να συμμετέχουν σε μικτά αγωνίσματα ως κάτωθι:. Ηλικία μέχρι 1.20μ. Ηλικία μέχρι 1.30μ. Ηλικία 14 μέχρι 1.35μ.-1.40μ. καθώς και σε μεγαλύτερα ύψη σε ειδικά αγωνίσματα προετοιμασίας που θα προκηρυχθούν μόνο για Παίδες. 4. Στις επίσημες κατηγορίες μέχρι και 1.10μ δεν επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή αθλητών α) που έχουν εδική βαθμολογία στις κατ. Εφ-Αμ-ΝΙ &Εν μόνο όταν πρόκειται για συμμετοχή με τον ίππο που έχουν βαθμολογηθεί, β) σε αθλητές που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Αξιολογημένων Ιππέων, γ) που συμμετείχαν το τελευταίο έτος σε Εθνική ομάδα, μόνο όταν πρόκειται για συμμετοχή με τον ίππο που ήταν στην Εθνική ομάδα, και δ) που είναι αλλοδαποί χωρίς μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και δεν έχουν προσκομίσει εγκαίρως βεβαίωση από την οικεία τους ομοσπονδία για το ύψος των κατηγοριών, που συμμετείχαν εκτός Ελλάδος. Στους ιππείς αυτούς επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή σε αυτές τις κατηγορίες μόνο με ίππους έως και 6 ετών. ΣΥΣΤΑΣΗ: Για την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, η ΕΟΙ συνιστά στους διοργανωτές αγώνων να τηρούν τους παρόντες ή παρόμοιας φύσης περιορισμούς ή περιορισμούς σε όλα τα ελεύθερα αγωνίσματα και στους ιδιωτικούς αγώνες. 5. ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ ΣΤΑΒΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ Α) Έλληνες αθλητές, εκπαιδευτές και σταβλίτες επιτρέπεται να συμμετέχουν, βαθμολογούνται και αξιολογούνται στους Εθνικούς και Περιφερειακούς αγώνες, εφόσον είναι κάτοχοι ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ. ύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους. Β) Αλλοδαποί αθλητές, εκπαιδευτές και σταβλίτες, υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να συμμετέχουν και να βαθμολογούνται στους Εθνικούς και Περιφερειακούς αγώνες, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ. ύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους, εκτός από τον ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης Ελλάδας». ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

19 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Γ) Αλλοδαποί αθλητές, εκπαιδευτές και σταβλίτες, οι οποίοι προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι ελτίου Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ, επιτρέπεται να συμμετέχουν και να βαθμολογούνται στους Εθνικούς και Περιφερειακούς αγώνες. ύνανται να κατακτήσουν όλους τους ατομικούς τίτλους, εκτός από τον ατομικό τίτλο «Πρωταθλητής Ελλάδας» και «Πανελληνιονίκης Ελλάδας». ) Αλλοδαποί αθλητές δύνανται να βαθμολογηθούν για έπαθλα σωματείων και να αξιολογηθούν για σκοπούς παροχής δικαιώματος ψήφου σε Εθνικό ή Περιφερειακό αγώνα όπως οι Έλληνες ιππείς, μόνο εφόσον είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και διαθέτουν ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου μέλους της ΕΟΙ τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από τον συγκεκριμένο αγώνα. Σε περίπτωση που διαθέτουν ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, συμμετέχουν μόνο για τη βράβευση και το χρηματικό έπαθλο της ημέρας. (ΕΚΙ σελ. 3 παρ ) Ε) Αλλοδαποί αθλητές που δεν διαθέτουν ελτίο Αθλητικής Ιδιότητας Σωματείου της ΕΟΙ, δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλους τους Εθνικούς και Περιφερειακούς Αγώνες (εκτός των επίσημων κατηγοριών του Αγώνα Πρωταθλήματος και των Πανελληνίων Αγώνων) και σε όλες τις κατηγορίες μετά από έκδοση Ειδικής Άδειας Αλλοδαπού Αθλητή από την ΕΟΙ αντί χρηματικού τέλους και την προσκόμιση της ανάλογης άδειας της οικείας ομοσπονδίας της χώρας τους. Οι ιππείς αυτοί συμμετέχουν μόνο για τη εκ παραλλήλου βράβευση. Β. ΙΠΠΟΙ 1. Όλοι οι αθλητικοί ίπποι, για να μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Εθνικού ή ιεθνούς ιαβατηρίου. Ακόμη θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η Γραμματεία της ΕΟΙ για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του ίππου (αλλαγή ιδιοκτησίας, απόσυρση από την αγωνιστική δράση, απώλεια κ.λ.π.). Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος, με το οποίο έχει καταχωρηθεί ο ίππος στο Μητρώο της ΕΟΙ και λόγω πολλαπλών αλλαγών, που αυτό επιφέρει στα διάφορά αρχεία της ΕΟΙ, θα καταβάλλεται τέλος για κάθε αλλαγή ονόματος, ακόμη και για προσθήκη ονόματος χορηγού. 2. Κάθε Αθλητικός Ίππος που λαμβάνει μέρος σε Αγωνιστικές Εκδηλώσεις στην Ελλάδα εντός συναγωνισμού, πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αθλητικών Ίππων και να έχει καταβληθεί για αυτόν εγκαίρως η «ετήσια συνδρομή αθλητικού ίππου» στην ΕΟΙ. Κατ εξαίρεση ίπποι από την αλλοδαπή μπορούν να λάβουν ειδική άδεια με προσωρινό αριθμό Μητρώου Ίππων, σύμφωνα με την παρούσα Γενική Προκήρυξη 2015 και τους εν ισχύ Εθνικούς Κανονισμούς της ΕΟΙ. 3. Όλοι οι αθλητικοί ίπποι φέρουν υποχρεωτικά κατά τους επίσημους αγώνες τους αριθμούς του Μητρώου Ίππων της ΕΟΙ. 4. Kάθε ίππος μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε 2 διαφορετικά αγωνίσματα ανά αγωνιστική ημέρα, αλλά όχι σε πάνω από 3 διαφορετικά αγωνίσματα σε διήμερο αγώνα και σε 4 σε τριήμερο αγώνα. Η διαδρομή των 2 διαφορετικών κατηγοριών στην ίδια ημέρα, στις οποίες δικαιούται να συμμετάσχει ένας ίππος, επιτρέπεται να είναι η ίδια εφόσον διαφέρουν τα ύψη. 5. Στον ίδιο Αγώνα, κάθε ίππος συμμετέχει εντός συναγωνισμού με ένα μόνο Αθλητή. Στην περίπτωση αλλαγή Αθλητή, την ίδια ή την επομένη ημέρα, ο Αθλητής αυτός ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

20 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ αγωνίζεται «για εκπαιδευτικούς λόγους» και πάντα μετά τον εντός συναγωνισμού Αθλητή, πληρώνει κανονικά τα δικαιώματα συμμετοχής, όμως δεν αξιολογείται και δεν βραβεύεται (ούτε εκ παραλλήλου). 6. Όλοι οι ίπποι επιτρέπεται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε κατηγορία με οποιονδήποτε ιππέα. Εξαιρούνται οι επίσημες κατηγορίες μέχρι και 1.10μ, όπου δεν επιτρέπεται η εντός συναγωνισμού συμμετοχή των ίππων που συμπεριλαμβάνονται στον τρέχοντα «Πίνακα Ίππων Ranking List», εκτός αν αυτοί οι ίπποι συμμετέχουν με νέο ιππέα, ο οποίος όμως δεν συμπεριλαμβάνεται στον τρέχοντα «Πίνακα Ιππέων». 7. Κάθε ίππος μπορεί να λάβει μέρος σε κάθε αγώνισμα με ένα μόνο αθλητή. Εξαίρεση αποτελούν οι κατηγορίες μέχρι και 1.10μ, όπου ένας ίππος μπορεί να συμμετάσχει με δύο (2) αθλητές στο ίδιο ή διαφορετικό αγώνισμα εντός συναγωνισμού. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, οι συγκεκριμένοι 2 αθλητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ίδια αγωνιστική διοργάνωση με άλλον ίππο. Η εξαίρεση αύτη εφαρμόζεται για διευκόλυνση αθλητών και μόνο και απαγορεύεται η κατάχρηση της από άλλον έμπειρο αθλητή ή εκπαιδευτή. 8. Όλοι οι ίπποι πρέπει να εμβολιάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κτηνιατρικούς κανονισμούς της ΕΟΙ και της ιεθνούς Ομοσπονδίας. Τα εμβόλια πρέπει να καταγράφονται στο διαβατήριο του ίππου και το διαβατήριο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε ζήτηση από την Αγωνόδικο Επιτροπή ή τον εντεταλμένο κτηνίατρο. Σε αντίθετη περίπτωση η Αγωνόδικος Επιτροπή μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή του ίππου στους αγώνες ή και την άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο των αγώνων. (θα ακολουθήσει ανακοίνωση από την Κτηνιατρική Επιτροπή σχετικά με τον εμβολιασμό) 9. Όλοι οι ίπποι πρέπει να φέρουν εμφύτευμα microchip. 10. Για κάθε ίππο προβλέπεται ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (RESPOΝSIBLE PERSON). Κατά κανόνα είναι ο αθλητής. Για αθλητές κάτω των 18 ετών οφείλει ο ιδιοκτήτης του ίππου ή ο κηδεμόνας του ιππέα να ορίσει το «υπεύθυνο» πρόσωπο που μπορεί να είναι ο ένας από τους γονείς του αθλητή ή ο αρχηγός της ομάδος ή ο προπονητής του ή κάποιος ενήλικας που πρέπει να παρίσταται στον αγώνα. Η ΕΟΙ θα εφαρμόζει σύστημα ελέγχου απαγορευμένων ουσιών για ίππους και ιππείς (anti-doping control), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ιεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας και της ιεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και την Ελληνική νομοθεσία, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο, κατά τη διάρκεια οποιωνδήποτε αγώνων προβλέπονται από την Προκήρυξη αυτή. 11. ΝΕΟΛΕΚΤΟΙ ΙΠΠΟΙ: Ίπποι, οι οποίοι αγωνίζονται στις Κατηγορίες Νεόλεκτων Ίππων, μπορούν να αγωνίζονται και να βαθμολογούνται σε όλα τα αγωνίσματα ανεξαρτήτως ύψους, με εξαίρεση τους ίππους μέχρι και 5 ετών, που επιτρέπεται εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους να συμμετέχουν μόνο σε αγωνίσματα με ύψος μέχρι και 1.25μ. 12. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ: H E.O.I. θεωρεί ότι ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης των ιππικών αθλημάτων στην χώρα μας είναι η προώθηση της εγχώριας ιπποπαραγωγής. Επιδίωξη της ΕΟΙ είναι η ενίσχυση της εγχώριας ιπποπαραγωγής, η συμμετοχή ελληνικών ίππων στους ιππικούς αγώνες, καθώς επίσης και η απορρόφηση ελληνικών ιπποδρομιακών ίππων, τα οποία τελειώνουν την καριέρα τους. Η ΕΟΙ με τη συνεργασία και τη βοήθεια διαφόρων χορηγών μπορεί να προκηρύσσει πρόγραμμα ενίσχυσης των Ελληνικών Αθλητικών αλόγων που θα αγωνίζονται στην Υπερπήδηση Εμποδίων. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

21 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ Γ. ΑΓΩΝΕΣ 1. Οι Εθνικοί και ιασυλλογικοί Α&Β αγώνες θεωρούνται επίσημοι και παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα σωματεία, των οποίων οι αθλητές λαμβάνουν μέρος. 2. Οι Τοπικοί Αγώνες Ανάπτυξης και οι Ιδιωτικοί Αγώνες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου στα σωματεία, των οποίων οι αθλητές λαμβάνουν μέρος 3. ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ Α) Για να διεξαχθεί οποιοδήποτε αγώνισμα Υπερπηδήσεως Εμποδίων θα πρέπει να συμμετέχουν στο αγώνισμα αυτό τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικοί αθλητές κατά τη στιγμή αναγνώρισης της διαδρομής και στην περίπτωση του ομαδικού αγωνίσματος και του αγωνίσματος Νεαρών Ιππέων να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις (3) αθλητές ή ομάδες. Σε περίπτωση που λόγω διαγραφών οι αγωνιζόμενοι μείνουν λιγότεροι από εξι (6) (για τους 6 τα late entries συνυπολογίζονται μόνο αν τερματίσουν τη διαδρομή), το αγώνισμα μπορεί να διεξαχθεί ανεπισήμως, χωρίς να μετράει η κατάταξη για αξιολόγηση ή βαθμολογία, αλλά μόνο για το κύπελλο και τα έπαθλα της ημέρας. ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Όταν σε κάποιο αγώνισμα επίσημης κατηγορίας δεν συμπληρώνεται ο ανωτέρω ελάχιστος αριθμός συμμετοχών, το αγώνισμα μπορεί να διεξάγεται αλλά το αποτέλεσμα δεν αξιολογείται. Β) Για αγωνίσματα προετοιμασίας ή πρόκρισης δεν υπάρχει περιορισμός αριθμού αθλητών. Γ) Σε οποιονδήποτε Εθνικό και Περιφερειακό αγώνα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε αγωνίσματος, η διαδρομή δύναται να περιλαμβάνει κάθε είδους εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά διπλού και τριπλού εμποδίου, τάφρου και λίμνης. 5. ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α) Για να γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχών οποιουδήποτε αθλητή στην ΕΟΙ, ο αθλητής θα πρέπει να έχει προσκομίσει εγκαίρως στην ΕΟΙ τη συνημμένη στην παρούσα ως Προσάρτημα Β ιατρική γνωμάτευση ή αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας της ΕΟΙ, σύμφωνα με τον Αθλητικό νόμο 2725/1999 Άρθρο 33 παρ. 9. Β) Όλες οι αιτήσεις συμμετοχών προς την ΕΟΙ, προκειμένου να καταρτίζεται κάθε φορά ο κατάλογος των συμμετεχόντων σε ένα αγώνισμα, πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνουν: α. Αριθμό Μητρώο Ίππου β. Επίσημο Όνομα ίππου (όπως αναγράφεται στο διαβατήριο τους) γ. Ονοματεπώνυμο αθλητών δ. Αγώνισμα ή αγωνίσματα που θα αγωνιστεί το ζευγάρι ίππου ιππέα. Γ) Τα σωματεία υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα συμμετοχής αθλητών και ίππων που αποστέλλεται με την εκάστοτε ειδική προκήρυξη αγώνα. ) Τυχόν παράληψη στοιχείων θα καθιστά τις δηλώσεις ελλιπείς και ως εκ τούτου δεν θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο συμμετεχόντων. Θα λογίζονται ως δηλώσεις τελευταίας στιγμής και θα διεκπεραιώνονται ανάλογα. Ε) Τα Σωματεία υποχρεούνται να αποστέλλουν εγκαίρως τις συμμετοχές τους στην ΕΟΙ εντός των προθεσμιών που ορίζει η ειδική προκήρυξη του αγώνα. ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

22 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ ΣΤ) Oι αρχηγοί των ομάδων και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ειδικά εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν στην Γραμματεία, ποιοι από τους αθλητές του Σωματείου θα πάρουν τελικά μέρος στο αγώνισμα και να καταβάλλουν το σύνολο των δικαιωμάτων συμμετοχής. Καταβληθέν δικαίωμα συμμετοχής δεν επιστρέφεται. Οι επιβεβαιώσεις συμμετοχών λήγουν μισή ώρα, πριν από την έναρξη του πρώτου αγωνίσματος της ημέρας και με το πέρας κάθε Αγωνίσματος για το επόμενο. Ζ) Επιτρέπονται οι δηλώσεις τελευταίας στιγμής (late entries) και εκτός συναγωνισμού για διαφόρους λόγους και, υπό την αίρεση των ειδικών διατάξεων της παρούσας: Μια ώρα το αργότερο πριν από την έναρξη κάθε αγωνίσματος, κάθε Σωματείο μπορεί να δηλώνει δια του αρχηγού της ομάδος του και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δια ειδικού εκπροσώπου, πρόσθετες συμμετοχές για κάθε Ατομικό αγώνισμα σύμφωνα με τον ΕΚΙ. Οι αθλητές αυτοί αγωνίζονται υποχρεωτικά πριν από εκείνους που έχουν δηλωθεί εγκαίρως. Και στο τέλος οι εκτός συναγωνισμού. H) Η σειρά εκκίνησης των Αθλητών (κλήρωση, φροντίδα για απόσταση μεταξύ ίππων του ίδιου Αθλητή κλπ.) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Γραμματείας Αγώνων, η οποία οφείλει να έχει έτοιμες και τυπωμένες τις σειρές εκκίνησης, μισή ώρα πριν την έναρξη της ημέρας για το 1 ο Αγώνισμα και με το πέρας κάθε Αγωνίσματος για το επόμενο. εν επιτρέπεται η αλλαγή σειράς των Αθλητών παρα μόνο σε περιπτώσεις «ανωτέρας βίας» ή «λάθους» Η Αγωνόδικος Επιτροπή επιλαμβάνεται μόνον θεμάτων, τα οποία προβλέπονται από τον ΓΕΚ και μόνο εφόσον υποβληθεί εμπρόθεσμη έγγραφη ένσταση. Θ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιβεβαίωσης των συμμετοχών (σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), η Αγωνόδικος Επιτροπή δε θα εκφωνεί τα ονόματα των αθλητών αυτών και οι αθλητές αυτοί δεν θα λαμβάνουν μέρος στο αγώνισμα. Ι) Κάθε προφορική ή έγγραφη παρατήρηση, που γίνεται από την Αγωνόδικο Επιτροπή σε Αθλητή ή άλλο παράγοντα (Προπονητή, Αρχηγό Ομάδος κλπ) καταγράφεται εν συντομία σε ειδικό έντυπο, συνοδεύει τα Φύλλα Αγώνος (πινάκια) και προωθείται από την γραμματεία στην ΕΟΙ όπου καταχωρείται σε ειδικό αρχείο. Στο ίδιο αρχείο τηρείται και η επίδοση κίτρινης κάρτας σε Αθλητές από τον πρόεδρο της Αγωνοδίκου Επιτροπής ή τον Επί Κεφαλής Επόπτη. Το αρχείο, των τελευταίων 12 μηνών, πρέπει να είναι διαθέσιμο στους Αγώνες ανά πάσα στιγμή. Κάθε προφορική ή έγγραφη διαμαρτυρία, που γίνεται προς την Αγωνόδικο Επιτροπή, καταγράφεται εν συντομία σε ειδικό έντυπο και προωθείται (ανεξαρτήτως της αποδοχής της ή όχι) από την γραμματεία στην ΚΕΚ όπου τηρείται αντίστοιχο αρχείο. Στο ίδιο αρχείο τηρούνται και αντίγραφα των ενστάσεων και των απαντήσεων σε αυτές. Κ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης επιβεβαίωσης των συμμετοχών (σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), η Αγωνόδικος Επιτροπή δε θα εκφωνεί τα ονόματα των αθλητών αυτών και οι αθλητές αυτοί δεν θα λαμβάνουν μέρος στο αγώνισμα. Λ) Ο εκάστοτε διοργανωτής, σωματείο ή μη, υποχρεούται να καθορίζει σταθερή θέση στη Γραμματεία των Αγώνων, η οποία θα επισημαίνεται με επιγραφή (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ). ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

23 ΕΟΙ - ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΠΗ ΗΣΗΣ ΕΜΠΟ ΙΩΝ VI. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΕΩΝ & ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΠΠΩΝ (RANKING LIST) Θα τηρείται πίνακας αξιολογημένων ιππέων και η ΕΟΙ επεξεργάζεται τους κανονισμούς και σύστημα βαθμολογίας για το νέο αγωνιστικό έτος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΕΟΙ Γενική Προκήρυξη Υπερπήδησης Εμποδίων /11/ :11

24 Ε. Ο. Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΠΑΣΙΑΣ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 1

25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Γ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ α. Κατηγορίες Εθνικών Αγώνων β. Βαθμολογία Ε. ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ α. Ανάδειξη Πρωταθλητών β. Βράβευση Πρωταθλητών ΣΤ. ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ α. Ανάδειξη Κυπελλούχων β. Βράβευση Κυπελλούχων Ζ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ α. Ανάδειξη Πανελληνιονικών β. Βράβευση Πανελληνιονικών Η. ΠΟΛΥΝΙΚΕΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΟΧΗΣ α. Ανάδειξη Πολυνικών β. Βράβευση Πολυνικών γ. Πολυνίκης Όμιλος Αξιολόγηση Σωματείων Θ. ΕΠΑΘΛΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α. Δηλώσεις συμμετοχής β. Ορισμός αρχηγού Ομάδος γ. Συμμετοχή Αλλοδαπών Ιππέων σε Εθνικούς Αγώνες δ. Περιορισμοί συμμετοχής Ίππων Ιππέων ε. Πρόκριση Ίππων Ιππέων Λ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ α. Συμμετοχή Ελλήνων Αθλητών σε Διεθνείς Αγώνες β. Συμμετοχή στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ α. Ίπποι β. Υπεύθυνο πρόσωπο για κάθε ίππο γ. Ιππείς δ. Εξοπλισμός

26 ε. Σταβλισμός ίππων ε. Ισχύοντες Κανονισμοί Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

27 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας (ΕΟΙ), μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής της, ενέκρινε την παρούσα Γενική Προκήρυξη και το Αγωνιστικό Πρόγραμμα της Ιππικής Αντοχής για την περίοδο 2015 από 01/01/2015 έως 31/12/2015. Η ΕΟΙ είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση των Εθνικών Αγώνων όπως είναι οι Αγώνες Πρωταθλήματος, ο Αγώνας Κυπέλλου, οι Πανελλήνιοι αγώνες και οι Αγώνες Ανάπτυξης. Λοιποί αγώνες που θα διοργανώνονται κατόπιν εγκρίσεως και εποπτείας της ΕΟΙ από Ιππικά Σωματεία ή άλλους διοργανωτές, θα αντιμετωπίζονται ως αγώνες με αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής. Για τον καλύτερο προγραμματισμό και την σωστή διεξαγωγή των αγώνων, όλοι οι αγώνες, κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΟΙ, εντάσσονται σε ένα ενιαίο ημερολογιακό πρόγραμμα. Α. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015 περιλαμβάνει τους Αγώνες Ιππικής Αντοχής: Α. Αγώνες Πρωταθλήματος Ιππικής Αντοχής Β. Αγώνας Κυπέλλου Ιππικής Αντοχής Γ. Πανελλήνιους Αγώνες Ιππικής Αντοχής Δ. Αγώνες Ανάπτυξης Ιππικής Αντοχής (μόνο κατηγορίες Β-60χλμ. και Γ-30 χλμ.) Οι αγώνες προκηρύσσονται τις ηµεροµηνίες : 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΟΚΙΛ -15/02/15 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΙΟΛJC 22/3/ ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ- ΙΟΠΙ- 19/04/15 4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ - 3 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΦΟΜ- 24/05/15 5 ος ΑΓΩΝΑΣ ΙΠΠΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ- ΑΤΤΙΚΗ 25/10/2015 ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ θα διοργανώνονται από Ιππικά Σωματεία εγγεγραμμένα στην δύναμή της ΕΟΙ κατόπιν υποβολής αιτιολογημένων αιτημάτων τους στην ΕΟΙ και μόνον εφ όσον υπάρχει θετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής (κατόπιν αξιολόγησης). Στα πλαίσια των Αγώνων Ανάπτυξης οι διοργανωτές Όμιλοι μπορούν, κατόπιν εγκρίσεως της Ε.Ο.Ι., να διοργανώνουν αγωνίσματα ελεύθερης συμμετοχής, τα οποία δεν αξιολογούνται και δεν βαθμολογούνται. Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετοχών σε ένα Αγώνα κριθεί μεγάλος τότε και μόνο τότε ο Αγώνας θα προκηρύσσεται σε δύο ημέρες με συμπληρωματική προκήρυξη που θα δημοσιοποιείται τουλάχιστον μια εβδομάδα προ του Αγώνα. Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Η ΕΟΙ έχει την γενική ευθύνη της διοργανώσεως των αγώνων που προκηρύσσει και την γενική εποπτεία αγώνων που θα διοργανώνονται υπό την αιγίδα της κατόπιν εγκρίσεώς της, από Ιππικά 4

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ

Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 26. Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Τ.Θ. 199 02 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ. 22990 49350-2 Fax: 22990 49617, Website: www.hef.gr Προς Τους Οµίλους Που ανήκουν στη δύναµη της ΕΟΙ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011. Ημερομηνία: 5-6/11/2011. Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής Αγώνας: GRAND PRIX ΕΙΟ 2011 Ημερομηνία: 5-6/11/2011 Εγκαταστάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Παραδείσου 18, Μαρούσι Αττικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Ο αγώνας διεξάγεται σύμφωνα με τον: - Εθνικό Κανονισμό Ιππασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ: 12:00. Αγώνισµα 9 ο 1700Ευρώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ιππικός Όµιλος Μεσογείων διοργανώνει το 3 ο GRAND PRIX I.O.M. στις εγκαταστάσεις του την Παρασκευή 27, το Σάββατο 28 και την Κυριακή 29 Μαΐου 2011 µε σύνολο χρηµατικών επάθλων 19.000Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΟΥ ΑΓΩΝΑ GRAND PRIX ΙΚΕΜ-CLUB CHEVAL 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΟΥ ΑΓΩΝΑ GRAND PRIX ΙΚΕΜ-CLUB CHEVAL 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1 ΟΥ ΑΓΩΝΑ GRAND PRIX ΙΚΕΜ-CLUB CHEVAL 2013 Το Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας CLUB CHEVAL, με την έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 4. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 4. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι. Μαρκόπουλο 17 Φεβρουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 66 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας, το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του της 6 ης Φεβρουαρίου 2012, καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. 5. ιαγραφή Σωµατείων σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της Ε.Ο.Ι. Μαρκόπουλο 8 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. 124 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύµφωνα µε τον Νόµο και το Καταστατικό της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ιππασίας, το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του της 22ας Φεβρουαρίου 2011, καλεί τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΩΣΤΑ ΧΕΙΜΩΝΙΔΗ» «Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 2014» Α.Σ. ΡΗΓΑΣ Ε ΧΕΙΜΩΝΙΔΕΙΑ 31.5. Σελίδα 1/9 Α.Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 54638 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ (ΙΒΑΝ): GR2201102110000021148010248 Α.Φ.Μ. : 099412486 / ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014.

Το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί στο Κλειστό Γυµναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας (Λοχαγού Μενούνου και Παπάγου) στη Πάτρα, 22 και 23 Νοεµβρίου 2014. Τοπική Επιτροπή υτικής Ελλάδας Παµπελοποννησιακό Στάδιο Τηλ./Fax: 2610 335141 e-mail: tepelop@httf.gr Πάτρα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αρ. Πρωτ. 157 Η Τοπική Επιτροπή Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ήµο Πατρέων, διοργανώνει, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το Προς ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΒΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ένωση Ταεκβοντό Βορείου Ελλάδος (Ε.ΤΑ.Β.Ε) προκηρύσσει το 2 ο ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Kim e Liu «Ευ αγωνίζεσθαι» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν

Διαβάστε περισσότερα

11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ

11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 11 ων ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ GRAND PRIX ΤΟΥ Ν.Ο.ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία που ανήκουν στη δύναμη της ΚΟΕ 1. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων διοργανώνει τους 11 ους Διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN)

«1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) «1o KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES» (ΑΝΔΡΩΝ / ΓΥΝΑΙΚΩN) 21 27/ 06 / 15 Το Καβούρι Tennis Club, προκηρύσσει το «Δ τουρνουά Διπλών Ανδρών / Γυναικών, 1 Ο KAVOURI TENNIS CLUB OPEN SERIES». Το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης - 4 Οκτωβρίου 2015 - www.neasmirnihistoricrun.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αγώνες Ιστορικής Μνήμης Νέα Σμύρνη 2015 4 Οκτωβρίου 2015 Αγώνες: 10 Χλμ., 5 Χλμ., 2,5 Χλμ. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός,

Διαβάστε περισσότερα

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527

info@beachsoccer.gr FAX: 210-6818104 Τηλεφωνική Επικοινωνία : Μότσης Κώστας, Ιωάννης Μότσης 6944603545, Φίλιππος Ντόβας 6973171527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH SOCCER OPEN 2012 21-24 Ιουνίου 2012 Η Πανελλήνια Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Άμμου στην προσπάθεια της για ανάπτυξη του αθλήματος του beach soccer στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Πτολεμαϊδα 10 Νοεμ. 2010

Αρ. Πρωτ. Πτολεμαϊδα 10 Νοεμ. 2010 Αρ. Πρωτ. Πτολεμαϊδα 10 Νοεμ. 2010 ΠΡΟΣ: Κολυμβητικούς Συλλόγους της Κ.Ο.Ε. Κύριοι, Η Αθλητική Κολυμβητική Ακαδημία «ΔΕΛΦΙΝΙΑ» ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ σε συνεργασία με το ΔΗΜΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ διοργανώνει στις Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ε.Α.Σ. Τ. Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Με την παράκληση να σταλεί άμεσα στα σωματεία μέλη τους) Συλλόγους Δρομέων Yγείας ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΛΕΥΚΑΔΑ

ΠΡΟΣ: Ε.Α.Σ. Τ. Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Με την παράκληση να σταλεί άμεσα στα σωματεία μέλη τους) Συλλόγους Δρομέων Yγείας ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2013 ΛΕΥΚΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕΓΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Χαριλάου Τρικούπη 3, 1 ος όροφος, TΗΛ.-FAX 2641029027 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ E-mail: segasditikistereas@gmail.com ΑΓΡΙΝΙΟ 23/04/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2145 Φ/Α53 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2015 Ρόδος, Μάρτιος 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ OPTIMIST & LASER 4,7 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΠΑΛΑ 21 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014 Ρόδος, Απρίλιος 2014 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλόων Ανοικτής Θάλασσας Ρόδου (ΑΣΙΑΘΡ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ων ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ Η Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνεργασία µε τον ΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και τον Σύνδεσµο Βετεράνων Αθλητών Στίβου του Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου.

Το προπονητικό camp θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου και οι αγώνες στην θαλάσσια περιοχή Ενυδρείου της Ρόδου. Ημερονηνία: 09/12/2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ CAMP ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ «ΕΜ. ΡΟΥΣΑΚΗΣ» ΜΕ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ OPTI MIST, LASER RDL ΚΑΙ LASER 4.7 ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2015 ΤΡΑΠ ΣΚΗΤ ΔΙΠΛΟ ΤΡΑΠ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 21, 2025 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / TELEPHONE + 357 22449822 ΦΑΞ / FAX + 357 22449819 CYPRUS SHOOTING SPORT FEDERATION 21 AMFIPOLEOS ST., CY-2025 NICOSIA, CYPRUS

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 1. ΣΤΟΧΟΣ Το ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ διοργανώνει τουρνουά ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ με την Αιγίδα της ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ και στόχος του είναι η ψυχαγωγία και η άθληση των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΤΟΠΟΣ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρκόπουλο, 17 Ιανουαρίου 2011 Προς τους Ομίλους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας Κύριοι, Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας προκηρύσσει τη 1 η Ημερίδα για την Άδεια Ικανότητος Αθλητού Αμαξοδήγησης για το

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015

Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015 Αγωνιστικό Πρόγραμμα 2015 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ & ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ RSX ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, FINN, 470 ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, LASER ΑΝ ΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ, NACRA 17, 49er, 49er FX, SONAR, 2.4MR Στο αγωνιστικό πρόγραμμα 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Ρόδος 24 / 3 / 2010 Αριθ. Πρωτ.. Προς: Σωματεία Δωδ/σου Κοιν: ΣΕΓΑΣ - Γρ.Ανάπτυξης Σύνδεσμο Κριτών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α 2010 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδ/σου,

Διαβάστε περισσότερα

23/02/2014 11/05/2014

23/02/2014 11/05/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 23/02/2014 11/05/2014 Η FEEL GOOD Sports Club με την υποστήριξη της εταιρείας Τηλεπικοινωνιών Cyta και με τους Δήμους Αλίμου, Κηφισιάς, Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ηλιούπολης και Παλαιού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ U59UPU UPU ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ Αρ.Φακ. 70/2β/15 Λευκωσία, 08 Ιουνίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ου 97P P ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ου ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Σε συνέχεια των προκηρύξεων για τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015»

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ «ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2015» ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Πόρος, 21-4-15 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ: 14 Έδρα: Άλσος Παπαντωνίου Πόρος 18 020 Τηλ. / Fax: 22980 25403 22980 25619 E-mail: nopt_poros@yahoo.com Προς ΕΟΚΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, προπονητές, Για έβδομη συνεχή χρονιά, το Fight Club Galatsi και η Theofanous Elite Team είναι συνεπής στο ραντεβού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου. Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης. Κανόνες και Κανονισμοί 2013

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου. Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης. Κανόνες και Κανονισμοί 2013 Ε.Φ.Ο.Α. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ Γιάννης Αθαναηλίδης - Κώστας Κολωνιάρης - Χάρης Παπάζογλου Τεχνική Διεύθυνση Μάνος Μουλιανιτάκης Κανόνες και Κανονισμοί 2013 Αγόρια-Κορίτσια κάτω των 12/14/16/18 Ετών Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη

Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 Προκήρυξη Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 8 έως 13 Αυγούστου 2015 Porto Carras Resort Χαλκιδική 1 Διοργανωτής 1.1 Ο Ναυτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Κύπελλο Βορείου Αιγαίου 2015 υπό την αιγίδα της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡ ΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 16 Ιουλίου 2012 Οµοσπονδία Μπιλιάρδου Κύπρου CYPBF Σελίδα - 2 - από 14 Contents Κανονισμοί... - 3 - Γενικές οδηγίες για της αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ετήσιο Πρωτάθλημα Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Ετήσιο Πρωτάθλημα ΝΟΚ 2015 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΑΥΡΙΟ Σάββατο 12/9/2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Οι ιστιοπλοϊκοί όμιλοι του Νότιου Ευβοικού : Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ανοικτής Θάλασσας Αρτέμιδας (Ι.Ο.Α.Θ.Α), Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΣ ΑΛΦΑ OPEN 2015» Ο ΑΣ ΑΛΦΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α. και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., προκηρύσσει το 1 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΑΣ ΑΛΦΑ», για ΒΕΤΕΡΑΝΟΥΣ και ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ το

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων Ρυθμικής Γυμναστικής Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΑΣΗΣ J/24 Α ΦΑΣΗ 17 19 2015 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο Ναυτικός Οµιλος Ελλάδος σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Σύνδεσµο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ CRETAN UNION CUP 2015 23 29 Mαϊου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.koe.org.gr/images/stories/prokirixi_agonon_kol._2014.doc Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Ι Κ Ω Ν Α Γ Ω Ν Ω Ν 2 0 1 4

http://www.koe.org.gr/images/stories/prokirixi_agonon_kol._2014.doc Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Ι Κ Ω Ν Α Γ Ω Ν Ω Ν 2 0 1 4 http://www.koe.org.gr/images/stories/prokirixi_agonon_kol._2014.doc ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. πρωτ. 6130 /Ε Αθήνα, Οκτώβριος 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Ι Κ Ω Ν Α Γ Ω Ν Ω Ν 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Προς: - Σ.Ε.Γ.Α.Σ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑΣ,25 Απριλίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 40 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Πειραιά, προκηρύσσει και διοργανώνει,

Διαβάστε περισσότερα

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ταταύλα ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία με τον Π.Ο.Φ.Επ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 4 ο ανοικτό πρωτάθλημα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2015», για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εγκεκριμένο Προσωπικό... 2. Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού... 2. Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκεκριμένο Προσωπικό........ 2 Ημερήσια αποζημίωση για Αγώνες Εσωτερικού.... 2 Οδοιπορικά για αγώνες εσωτερικού και συνεδριάσεις.... 2 Επιχορηγήσεις για διοργάνωση αγώνων εσωτερικού.... 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr

Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Ο χρήστης του συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων για να εισέλθει στον ιστότοπο πληκτρολογεί : www.e-omae-epa.gr Η κεντρική οθόνη του ιστότοπου χωρίζεται σε 4 περιοχές. Η αριστερή περιοχή με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ------- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30 ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ 8Χ8 ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ Το Lido Soccer θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής του τουρνουά και γι αυτό αναθέτει σε μια 5μελή επιτροπή τη δυνατότητα να συντονίζει, καθώς και να επιλύει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΟΝ ΩΡΩΠΟ» ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ OPTIMIST & LASER 4,7 12 & 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ της ΟΤΟΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΟΤΟΕ TENNIS OPEN 2014» ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ TENNIS CLUB 2 31 ΜΑΪΟΥ 2014 Απρίλιος 2014 Χώρος και οργάνωση Έδρα ΔΗΜ. ΑΘΛ. ΕΓΚ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ (ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ), Τ.Κ. 19003 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3. ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16 Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 3 ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ GRAND PRIX ΣΕ ΚΟΛ/ΡΙΟ 25μ.-50μ. 9 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ) 16 ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΓΩΝΩΝ (ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΙΩΝ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΤΑΥΛΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΤΑΤΑΥΛΑ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013» Ο AO ΤΑΤΑΥΛΑ, σε συνεργασία µε τον Π.Ο.Φ.ΕΠ.Α και υπό την αιγίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α, προκηρύσσει το 2 ο ανοικτό πρωτάθληµα «ΤΑΤΑΥΛΑ Ping-Pong OPEN 2013», για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ISLE OF KAMΜENI 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi & ORC Club 3-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Γ.Α.Σ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 3 Μαρτίου 2010 Αρμ. Υπάλ: Μαίρη Παναγιώτακη Τηλ: 210 9323976

Σ.Ε.Γ.Α.Σ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 3 Μαρτίου 2010 Αρμ. Υπάλ: Μαίρη Παναγιώτακη Τηλ: 210 9323976 Σ.Ε.Γ.Α.Σ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 3 Μαρτίου 2010 Αρμ. Υπάλ: Μαίρη Παναγιώτακη Αριθμ. Πρωτ. Τηλ: 210 9323976 Προς: Ε.Α.Σ. Τ.Ε. Σ.Ε.Γ.Α..Σ. (Για άμεση ενημέρωση των σωματείων τους ) ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ Archanes-Asterousia XC cup 11-12 και 13 Οκτωβρίου Περιοχή Αρχανών Αστερουσίων, Ηρακλείου Κρήτης Διοργάνωση: Δήμος Αρχανών Αστερουσίων Τεχνική υποστήριξη: Cretan Sports

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας (καινούριο κλειστό κολυμβητήριο 50μ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κλειστό Δημοτικό Κολυμβητήριο Καβάλας (καινούριο κλειστό κολυμβητήριο 50μ.) 1 η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ JUNIOR 2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας με την στήριξη του Δήμου Καβάλας και της Δ.Α.Ν.Ε.Κ. και την υποστήριξη της Π.Ε.Κ. Αν. Μακεδονίας-Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 18ου ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΟΡΕΛΛΑ 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: 18ου ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΟΡΕΛΛΑ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.(ΠΕ.Α.Π.) ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ Ημερομηνία //0 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ου ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΜΟΡΕΛΛΑ 0 Αφιερωμένος στη μνήμη του

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας

Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Ναυτικός Όμιλος Καβάλας Τμήμα Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Φθινοπωρινό Κύπελλο Ν.Ο.Κ. 2015. 2. ΤΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2009 Περιεχόμενα Α). Εισαγωγή. Β). Προπονητές ( Εθνικοί προπονητές περιφερειακοί προπονητές). Γ). Περιφέρεια (περιφερειακοί αγώνες). ). Προκρίσεις Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2014-2015 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πίνακας περιεχομένων Στόχος Πρωταθλήματος...3 Κατηγορίες Τμημάτων...4 Τρόπος Διεξαγωγής...4 Γήπεδα-Χώροι Διεξαγωγής Αγώνων...4 Ημέρες Ώρες Τέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Έτος ιδρύσεως 1945 Παραλία Καβάλας Τ.Θ. 1462, 651 101, ΚΑΒΑΛΑ, Τηλ & Fax +302510222897 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κύπελλο Άνοιξης Ν.Ο.Κ. 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Όμιλος Καβάλας προκηρύσσει το Κύπελλο Άνοιξης ΝΟΚ 2015. 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του κόλπου της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 10ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ 2014 ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ : Ε.Ο.ΠΕ. ΣΥ.Π.Π.ΑΤ. SPORTCAMP ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ --------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη

Σμύρνης 14, Ζωγράφου 15772 Τηλ.: 2107794375 E-mail: foinikas.liatsis@gmail.com. Προκήρυξη Προκήρυξη Παράλληλα με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατάβασης (DHI), το σωματείο Π.Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ και η Ένωση Ποδηλατιστών Γρεβενών διοργανώνουν αγώνα κατάβασης open. Γενικό Πρόγραμμα Αγώνα: Σάββατο 11/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24. 10-13 Ιουνίου 2011

ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24. 10-13 Ιουνίου 2011 ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ Σ Κ Α Φ Ω Ν ΚΛΑΣΗΣ J/24 10-13 Ιουνίου 2011 1. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Ναυτικός Όµιλος Πάρου σε συνεργασία µε την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2014» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής & ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

**** ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 **** ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

**** ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 **** ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. - Επιτροπή Ανάπτυξης Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2015 Αρμ. Υπάλ: Μαίρη Παναγιωτάκη Αριθμ. Πρωτ. 229 Τηλ: 210 9323976 Προς: Ε.Α.Σ. T.Ε. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. (Για άμεση ενημέρωση των Σωματείων σας) **** ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 ΟΡΜΟΣ ΣΟΥΔΑΣ 2015 21-22/03/2015 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΙΟΧ σε συνεργασία με την Ελληνική Κλάση Σκαφών J/24, και την ΕΙΟ/ΕΑΘ, διοργανώνει αγώνα με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ. «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014. ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ «ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ 2014» ΦΑΛΗΡΟ - ΒΑΘΥ ΜΕΘΑΝΩΝ ΦΑΛΗΡΟ 11 & 12 Οκτωβρίου 2014 ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ORCi, IRC & ORC Club 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015)

14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ 13ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ 2015) ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΣΣΘΧ: 26/10.11.2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Site: http://theschess.wordpress.com e-mail: saeakeam@hotmail.com Β. ΌΛΓΑΣ 285-546 55 ΤΗΛ : 2310-419 269, ΦΑΞ: 2310-417

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, με ενασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Θερµαϊκού 2012 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 Το πρωτάθληµα συνδιοργανώνεται από τον Ναυτικό Αθλητικό Όµιλο Καλαµαριάς Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όµιλο Ανοιχτής Θάλασσας και τον Ναυτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ Υ Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΑΥΜΑΧΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ Äâ Ο Αθλητικός Ναυτικός Όμιλος Ζακύνθου θέλοντας να τιμήσει την επέτειο της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου το 1571 όπου συμμετείχαν και γαλέρες από το Ιόνιο, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ*

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ* 08 Νοεµβρίου 2014 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όµιλος Περάµατος (ΝΑΟΠ) προκηρύσσει τον αγώνα «ΠΕΡΑΜΑ» για σκάφη καταµετρηµένα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Ε.Ο.Κ.) Αριθ. Πρωτ. 60 Καλαμάτα 05 / 02 / 2008. Π ρ ο κ η ρ ή σ ε ι ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ CENTRAL & SOUTH ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ PELOPONNISE UNION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ OF BASKETBAL CLUBS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 34-241 00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ARISTOTELOUS 34 241 00 KALAMATA ΤΗΛ. ΦΑΞ (27210-)93433

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 1 9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Σάββατο - Κυριακή 20-21 Ιουνίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 17: 00 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΩΡΑ 22:00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΑΓΩΝΑ. ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ «Κ Ε Κ Ρ Ο Π Ι Α» Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφεία: Ι. Σταΐκου & Γρίβα 2, 301 00 Αγρίνιο Εγκαταστάσεις: Λίμνη Τριχωνίδα. Πύργος Καινούργιου Αγρινίου Τηλ.: 26410 44433 Fax: 26410 39938 e-mail: iodesailing@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 5th Trichonian Wakeboard Cup 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 5th Trichonian Wakeboard Cup 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ 5th Trichonian Wakeboard Cup 2014 Ο Αθλητικός Σύλλογος Αγρινίου Τρίτωνας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσίου Σκι & Γουέικμπορντ και την υποστήριξη του Δήμου Αγρινίου, προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ «VOLKSWAGEN THINK BLUE. CHALLENGE 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ «VOLKSWAGEN THINK BLUE. CHALLENGE 2015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ «VOLKSWAGEN THINK BLUE. CHALLENGE 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Εταιρεία Kosmocar Α.Ε., σε συνεργασία με την εταιρεία Producta Direct ΕΠΕ διενεργεί την ενέργεια «Think Blue. Challenge

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου.

1.2 Συνδιοργανωτές: Το Ίδρυμα Chrisstine and Goran Schildt, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Λέρου «Άρτεμις» και ο Δήμος Λέρου. 6 η ΡΕΓΚΑΤΑ ΓΙΩΡΑΝ ΣΙΛΝΤ 13-17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Η 6 η Ρεγκάτα Γιώραν Σίλντ διοργανώνεται από τον Ναυτικό Όμιλο Λέρου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015

GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 GRAND PRIX ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ GRAND PRIX Νοτίου Ευβοϊκού 2015 Κυριακή 13/9/2015 Σάββατο 19/9/2015 Κυριακή 20/9/2015 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ RUN GREECE 10.000 μ., 5000 μ., 1000 μ. & ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 21.100 μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ RUN GREECE 10.000 μ., 5000 μ., 1000 μ. & ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 21.100 μ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 36, 52100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΤΗΛ. 24670 23555 FAX: 24670 23746 e-mail: segas-dm@otenet.gr Πληροφορίες: Ανανιάδη Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015

PIERO PIERRONI 2015. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 PIERO PIERRONI 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ PIERO PIERRONI Λαύριο Κακιά Θάλασσα Λαύριο Σάββατο 6 Ιουνίου 2015 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τον αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (Ε.Ι.Ο.) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2012 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ 2014 Φέτος θα γιορτάσουµε την 150η επέτειο της Ένωσης της Επτανήσου µε την Ελλάδα.. Ο Ναυταθλητικός Όµιλος Κεφαλονιάς & Ιθάκης, Ο Αθλητικός Ναυτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ 1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ 03 ΚΑΙ 04 ΜΑΙΟΥ 2014 Ο Ομιλος Θαλασσίων Αθλημάτων Καβάλας, προκηρύσσει τον αγώνα ανοικτής θαλάσσης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗΣ. Ο αγώνας

Διαβάστε περισσότερα

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ 2015» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΣΥΝΔΡΟΜΗ : ΧΟΡΗΓΟΙ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής, με την εισήγησησυνδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι:

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Η διεύθυνση της Γραμματείας και της Επιτροπής Αγώνα είναι: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΡΟΣ 2014 11 13 Απριλίου 2014 Στην μνήμη του ΜΑΚΗ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Ο Ν.Ο.Τ.Κ. προκηρύσσει τον αγώνα Πόρος 2014 για σκάφη καταμετρημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 -

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - 1 - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ *ΠΕΡΑΜΑ 08* ΝΙΚ. ΚΟΥΜΙΩΤΗ 13-14 Οκτωβρίου 2012-2 - 1 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ Ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Περάματος

Διαβάστε περισσότερα