Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία"

Transcript

1 Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1

2 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο οποίος αντανακλά τη δέσμευση της εταιρίας για την ένταξη της στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης στους καθημερινούς επιχειρηματικούς της στόχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για ένα καθαρότερο περιβάλλον, η WIND Hellas παρουσιάζει σε ηλεκτρονική μορφή τον Κοινωνικό της Απολογισμό, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Οι τομείς, που αναπτύσσονται αναλυτικά, αφορούν: στην υπεύθυνη επιχείρηση στο περιβάλλον στο ανθρώπινο δυναμικό στην κοινωνία 2

3 Υπεύθυνη Επιχείρηση Η Δέσμευσή μας Η Δέσμευσή μας Επιχειρηματική Ηθική Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών Ικανοποίηση Πελατών - Διαχείριση Παραπόνων Έλεγχος & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Στη WIND Hellas στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, των εργαζομένων μας και των μετόχων μας, μέσω της προσφοράς υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, απαντώντας στις ανάγκες και καινοτομώντας στην τεχνολογία. Οι στρατηγικές παράμετροι που μας διαφοροποιούν είναι: οι εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τμήμα της αγοράς, η άριστη σχέση ποιότητας κόστους, η αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση. Πλαίσιο Αυτοδέσμευσης Κινητής Τηλεφωνίας 3

4 Επιχειρηματική Ηθική Στη WIND Hellas στοχεύοντας στον άμεσο εντοπισμό και την αποφυγή ενδεχόμενων κρουσμάτων διαφθοράς, έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου και μέτρα πρόληψης, τα οποία αφορούν τόσο στους εξωτερικούς προμηθευτές μας όσο και στους εσωτερικούς συνεργάτες και εργαζομένους μας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται διαδικασίες, όπως: επιλογή, αξιολόγηση και διαχείριση των προμηθευτών έλεγχος των διαγωνισμών και των προμηθειών καταμερισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι Συστήματα Διαχείρισης Στη WIND Hellas έχουμε αναπτύξει Συστήματα Διαχείρισης σε σχέση με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, με βάση τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων και τις ελληνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 4

5 Άμεσος στόχος μας είναι η επιπλέον πιστοποίηση της Αλυσίδας των καταστημάτων WIND σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 Διαθέτουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 για το σύνολο των δραστηριοτήτων, λειτουργιών, προϊόντων και εγκαταστάσεών μας. Αρχικά πιστοποιηθήκαμε τον Ιούνιο του 2001 και επαναπιστοποιηθήκαμε τον Απρίλιο του 2008, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV Nord Group. Η πιστοποίηση με ISO 9001:2000 είναι μία απόδειξη ότι η εταιρία μας ακολουθεί μία τεκμηριωμένη πολιτική ποιότητας που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Άμεσος στόχος μας είναι η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001: Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Από τα τέλη του 2007, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ο οποίος και αφορά το σύνολο των λειτουργιών, εγκαταστάσεων και προϊόντων της εταιρίας μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004. Διαρκής μας στόχος είναι η διατήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήματός μας. 3. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας Εργαζομένων Έχουμε αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγιεινής στην Εργασία, σύμφωνα με τα δεδομένα της ελληνικής νομοθεσίας. Σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων μας στα τεχνικά τμήματα, η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη που ασχολούνται με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, ενώ το 2007 προέβη σε πλήθος ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας. Στόχος για το 2008 αποτελεί η επέκταση του Συστήματος Επιχειρηματικής Συνέχειας στη Διεύθυνση Δικτύου και στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών. 4. Σύστημα Επιχειρηματικής Συνέχειας Από τα μέσα του 2007, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό συστήματος επιχειρηματικής συνέχειας για κρίσιμα συστήματα, λειτουργίες και διαδικασίες του δικτύου, όπως προέκυψε από σχετικές μελέτες που διεξήχθησαν εκ μέρους της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης του Δικτύου. Η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο BS

6 Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών Στη WIND Hellas έχουμε πάντα βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε μια πληθώρα μηχανισμών συστηματικής μέτρησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια του κύκλου των υπηρεσιών, από το σχεδιασμό τους μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά. Σύμφωνα και με τις αρχές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, η WIND Hellas ακολουθεί συγκρίσιμους Δείκτες Ποιότητας των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε οι τελικοί χρήστες να διευκολύνονται: στη σύγκριση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην πιστοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, της ποιότητας υπηρεσιών που ήδη τους παρέχονται. Ικανοποίηση Πελατών - Διαχείριση Παραπόνων Στατιστικά στοιχεία ικανοποίησης πελατών-διαχείρισης παραπόνων Prepaid Κατανομή Προβλημάτων ανά Τύπο Πελάτη το 2007 Consumer Στη WIND Hellas δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην άποψη του πελάτη μας. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες και πολιτικές -σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000- σχετικά με τη διαχείριση των παραπόνων και αιτημάτων των πελατών μας. Για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας στο θέμα αυτό έχουμε συστήσει διακριτή ομάδα διαχείρισης, παρακολούθησης και απόκρισης στα προβλήματα, η οποία αναφέρεται και ελέγχεται από τη Διοίκηση της Εταιρίας μας. Corporate Χρόνος Επίλυσης - Δείγμα 2007 <1 calendar day <2 calendar days <3 calendar days 6 Κατανομή Προβλημάτων ανά Κατηγορία Προβλήματος το 2007 Loyalty Customer Services Services Scratch Cards Network Billing Tellas Στόχο για το 2008 αποτελεί: η μείωση των προβλημάτων κατά 10%, με ποσοστό επίλυσής τους την ίδια ημέρα κατά 3% η καταγραφή της ικανοποίησης των πελατών μας για την ποιότητα του δικτύου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω της διεξαγωγής εξειδικευμένης έρευνας

7 Έλεγχος & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Στο πλαίσιο της διατήρησης της ποιότητας και της διαρκούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών μας, στη WIND Hellas έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης, όπως: 7

8 Στόχος για το 2008 είναι η διεξαγωγή 6 ερευνών Μυστικού Επισκέπτη και 2 ερευνών Μυστικού Καλούντος. Στόχος για το 2008 είναι η αύξηση των ελέγχων κατά 10% και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης προβλημάτων σχετικών με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Στόχος για το 2008 είναι η εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας καρτών, η αύξηση των ελέγχων και η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού. Στόχος για το 2008 είναι η συνέχιση των δοκιμαστικών κλήσεων σε αντίστοιχο αριθμό, όπως και η πραγματοποίηση επιπλέον κλήσεων σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος. Στόχος για το 2008 είναι να αυξήσουμε σε 5 τις επιθεωρήσεις σε κρίσιμους προμηθευτές και παράλληλα να προβούμε σε ετήσια αξιολόγηση του συνόλου των προμηθευτών μας. 1. Έρευνα Μυστικού Επισκέπτη και Μυστικού Καλούντος Διεξάγουμε σε ετήσια βάση την έρευνα του Μυστικού Επισκέπτη στα καταστήματα WIND, με σκοπό την αξιολόγησή τους σε θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση του καταστήματος, στη γνώση των αναγκών και εξυπηρέτηση των πελατών, τη διαθεσιμότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων. Το 2007 πραγματοποιήθηκε έρευνα του Μυστικού Καλούντος με στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. 2. Έλεγχος Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Η αξιολόγηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πραγματοποιείται με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με πιστοποιημένες διαδικασίες, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών, να είναι φιλικές στη χρήση, να είναι διαθέσιμες και να χρεώνονται σωστά. Το επίπεδο ποιότητας των νέων υπηρεσιών πιστοποιείται από ανεξάρτητη ομάδα ελέγχου, η οποία το 2007 διενήργησε επιμέρους ελέγχους, είτε πριν, είτε μετά την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 3. Έλεγχος Καρτών Ανανέωσης Χρόνου Κινητής Τηλεφωνίας Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων μας, διενεργούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους στις κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε νέα παραγωγή ελέγχεται και αξιολογείται, μεταξύ άλλων, η ποιότητα εκτύπωσης, η συσκευασία, η ποιότητα των υλικών επικάλυψης, το barcode, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και γενικότερα η συμμόρφωση των προϊόντων με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρία μας. Tο 2007, διενεργήσαμε επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις των αντιστοίχων προμηθευτών μας, ενώ παράλληλα έγιναν 100 περίπου έλεγχοι σε τελικά προϊόντα. 4. Αξιολόγηση Ποιότητας Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Στο πλαίσιο της μέτρησης της ποιότητας που προσφέρουμε στους συνδρομητές μας, διενεργούνται ειδικές μετρήσεις ποιότητας δικτύου «εν κινήσει» (drive tests) σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και ειδικευμένες «εν κινήσει» μετρήσεις για τη βελτιστοποίηση του (ράδιο) δικτύου μας. Βασικοί δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας δικτύου είναι, αφενός το ποσοστό των επιτυχημένων κλήσεων (call success rate) και αφετέρου άλλοι επιμέρους δείκτες, που αξιολογούν τη διαθεσιμότητα, τη διατηρησιμότητα και την ποιότητα του δικτύου. Το 2007 πραγματοποιήσαμε περίπου δοκιμαστικές κλήσεις «εν κινήσει» για τη μέτρηση της ποιότητας του δικτύου και επιπλέον αντίστοιχες μετρήσεις βελτιστοποίησης. 5. Αξιολόγηση Απόδοσης Προμηθευτών και Συνεργατών Στη WIND Hellas, έχοντας πάντα στόχο την εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθευόμαστε, διενεργούμε ελέγχους και επιθεωρήσεις, ενώ αξιολογούμε σε ετήσια βάση το επίπεδο ποιότητας, εξυπηρέτησης και υποστήριξης μετά την πώληση. Το 2007 πραγματοποιήσαμε 3 επιθεωρήσεις σε κρίσιμους προμηθευτές και τους αξιολογήσαμε σε ετήσια βάση. 8

9 Πλαίσιο Αυτοδέσμευσης Κινητής Τηλεφωνίας Στο πλαίσιο αυτορύθμισης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας και στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή της κινητής τηλεφωνίας για την ορθή χρήση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους πελάτες στους οποίους απευθύνονται (για παράδειγμα υπηρεσίες περιεχομένου, video, MMS), οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone, WIND, υπέγραψαν από κοινού έναν «Κώδικα Δεοντολογίας», ο οποίος αφορά στις υπηρεσίες με θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε ενήλικες. Οι εταιρίες συνεχίζουν να εργάζονται στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης του Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, έχει ενσωματωθεί στον παρόντα Κώδικα και το Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητού από παιδιά και εφήβους, όπως αυτό έχει υπογραφεί από τις ανωτέρω εταιρίες στο πλαίσιο εναρμόνισής του με τον ως άνω Κώδικα. 9

10 Μέριμνα για το Περιβάλλον Η Δέσμευσή μας Η Δέσμευσή μας Περιβαλλοντική Πολιτική Κατανάλωση Ενέργειας Εξοικονόμηση Ενέργειας Εκπομπές Αερίων Η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας είναι μια συνεχής διαδικασία, που μας επιτρέπει να θέτουμε τις προτεραιότητές μας σωστά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων μέσω των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κατά τη φάση της αξιολόγησης των επιπτώσεων λαμβάνουμε υπόψη μας, όχι μόνο το είδος και τη βαρύτητα των επιπτώσεων, αλλά, και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, των εργαζομένων και των μετόχων μας. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Κατανάλωση Νερού Ανακύκλωση Υλικών Διαχείριση Απορριμμάτων Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Οι προτεραιότητές μας για το 2008 συνοψίζονται σε τρεις κύριους άξονες: Κατανάλωση πόρων εξοικονόμηση ενέργειας Περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Ανακύκλωση υλικών 10

11 Περιβαλλοντική Πολιτική Η WIND Hellas αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό, που λειτουργεί και αναπτύσσεται σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για τη διασφάλιση του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, θεωρούμε πως η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευθύνη προς το περιβάλλον είναι, όχι μόνο σημαντική παράμετρος για τη λειτουργία μας, αλλά και θεμέλιος λίθος, της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μας. Για το λόγο αυτό, η εταιρία μας δεσμεύεται να αναπτύσσει και να κατευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της αειφορίας. Συγκεκριμένα η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της WIND Hellas δεσμευόμαστε για τα παρακάτω: Να αναγνωρίζουμε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές από τη λειτουργία μας, να παρακολουθούμε συστηματικά τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εγκαθιστούμε προγράμματα διαχείρισης για τον έλεγχο ή την ελαχιστοποίηση αυτών, όπως για τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων. Να λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης κατά της ρύπανσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Να επανεξετάζουμε και να αναθεωρούμε περιοδικά, τόσο τους σκοπούς και στόχους μας για όλες τις σχετικές δραστηριότητες, όσο και το ίδιο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, να λειτουργούμε ως αποδέκτης των αιτημάτων της κοινωνίας, των μετόχων μας, των πελατών μας, των εργαζομένων μας και των συνεργατών μας και να καλλιεργήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο κοινό. Να εκπαιδεύουμε και να ενημερώνουμε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας. Να παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους και να υποστηρίζουμε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα τα στάδια εφαρμογής του για την επίτευξη των στόχων μας. Η εταιρία μας ανταποκρίνεται δυναμικά στην πρόκληση της εποχής. Επενδύουμε στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και προοπτική για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο και εξέλιξη. Όλοι αναγνωρίζουμε και ενθαρρύνουμε την αλλαγή ως το μόνο δρόμο προς τη βελτίωση. 11

12 Κατανάλωση Ενέργειας Στις δραστηριότητες της εταιρίας καταναλώνεται κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και πετρέλαιο ντίζελ για τη λειτουργία των γεννητριών (εφεδρικών και μόνιμης λειτουργίας) και τη θέρμανση των κτιρίων. Εξοικονόμηση Ενέργειας Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας στη WIND Hellas έχουμε πάρει μέτρα για τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας και της κατανάλωσης πετρελαίου. Εφαρμόζοντας από το 2004 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GreenLight, μέσω της χρησιμοποίησης τεχνολογίας αιχμής, πετύχαμε την εξοικονόμηση έως και του 40% της συνολικής κατανάλωσης για το φωτισμό, δηλαδή την ετήσια εξοικονόμηση kwh. Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης πετύχαμε τη μείωση της κατανάλωσής του και στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά μας συγκροτήματα. Συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Κεντρικά Γραφεία (MWh) (MWh) Κατανάλωση Πετρελαίου Θέρμανσης (Lt) (Lt) Κηφισίας 66Α Κηφισίας 66C Κηφισίας 66Β Greenlight Λ. Κηφισίας 66 _. Λ. Αθηνών 0 Γράφημα 1: Συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από την εφαρμογή του προγράμματος GreenLight στα κτίρια αυτά Γράφημα 2: Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα (Λ. Κηφισίας 66 Α,Β,C & Λ. Αθηνών) (Lt) 12

13 Εκπομπές Αερίων Μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GreenLight και τη διαρκή εφαρμογή του στους χώρους εργασίας, πετύχαμε στη WIND Hellas την ετήσια εξοικονόμηση έως και κιλών διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, ο νέος εξοπλισμός φωτισμού παράγει έως και 80% λιγότερη θερμότητα σε σχέση με τον κοινό εξοπλισμό φωτισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση του θερμικού φορτίου των χώρων και άρα την αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανημάτων κλιματισμού και ψύξης Κατανάλωση 2007 ηλ. ενέργειας (MWh)/ Eκπομπές CO2 (ton). (MWh) / π π CO2 (ton) 2007 Κατανάλωση πετρελαίου 2007 θέρμανσης/ Eκπομπές CO2 (ton) π / π π CO2 (ton) Κατανάλωση π π CO2 Eκπομπές CO2 Κατανάλωση π π CO2 Eκπομπές CO2 Γράφημα 3: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα (Λ. Κηφισίας 66 Α,Β,C & Λ. Αθηνών) για το έτος 2007 και αντίστοιχες εκπομπές CO2 Γράφημα 4: Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα (Λ. Κηφισίας 66 Α,Β,C & Λ. Αθηνών) για το έτος 2007 και αντίστοιχες εκπομπές CO2 13

14 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το 2003, στη WIND Hellas προχωρήσαμε στην εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας σε σταθμούς βάσης, με τη χρήση φωτοβολταϊκών, ως κύρια πηγή ενέργειας, καλύπτοντας έως και το 80% των συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων του σταθμού. Συνολικά, 36 σταθμοί λειτουργούν σήμερα σε αυτή τη μορφή. Κατανάλωση Νερού Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μας υπευθυνότητας, έχουμε μειώσει την κατανάλωση νερού από το 2003 έως και το 2007 στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά μας συγκροτήματα. Κατανάλωση Νερού έτη στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά μας συγκροτήματα Λ. Κηφισίας 66 _. Λ. Αθηνών 14

15 Ανακύκλωση Υλικών Σημαντικό μέρος της προσπάθειάς μας για ένα καλύτερο περιβάλλον καταλαμβάνει η ανακύκλωση υλικών. Ανακυκλώνουμε χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό και μέταλλα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και εμμέσως στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και πρώτων υλών, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικά των αντιστοίχων ρύπων κατανάλωσης μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περαιτέρω, ανακυκλώνουμε το 100% των παραγομένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέoς, συμβάλλοντας, όσο μπορούμε, στην προστασία των υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον, εφαρμόζουμε πρόγραμμα συλλογής μικρών ηλεκτρικών στηλών (κοινών μπαταριών) με την εγκατάσταση σε κάθε κατάστημα ειδικού κάδου συλλογής μπαταριών σε συνεργασία με τον ειδικευμένο φορέα διαχείρισης ΑΦΗΣ. Παράλληλα, στα ίδια σημεία συλλογής, σε δεύτερο ειδικό κάδο, συγκεντρώνουμε αξεσουάρ και συσκευές κινητής τηλεφωνίας που προωθούνται για διάλυση και ανακύκλωση των επιμέρους τμημάτων τους. Ταυτόχρονα, συλλέγουμε όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από όλες τις εγκαταστάσεις μας και τις προωθούμε κι αυτές για ανακύκλωση (π.χ. εξοπλισμός γραφείου, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, λαμπτήρες φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο κ.λπ.). Θεωρούμε ότι η ανακύκλωση είναι μονόδρομος για το μέλλον και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης σε περισσότερα μέρη για περισσότερα υλικά Electronic / electrical equipment; 0,32% Plastic; 4,05% Accumulators; 15,49% Batteries ; Metal ; 1,94% 0,28% Toner; 0,05% Paper ; 77,86% 857, Recycling in 2007 (% of total) Ποσοστιαία κατανομή αποβλήτων προς ανακύκλωση σύμφωνα με το είδος Recycling in 2007 (kg) Συνολικές ποσότητες αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν από όλες τις εγκαταστάσεις, ανά είδος, σε κιλά (2007) 15

16 Διαχείριση Απορριμμάτων Αξιολογούμε πολύ σοβαρά την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και των επικίνδυνων αποβλήτων, που παράγονται στις εγκαταστάσεις μας. Ως προς τα απορρίμματα, που παράγονται από την κατανάλωση των συσκευασιών των προϊόντων μας, συμμετέχουμε στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας, που διαχειρίζεται ο εξειδικευμένος φορέας Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, πληρώνοντας συνεισφορά για κάθε κιλό συσκευασίας που προωθούμε στο εμπόριο, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν τα Δημοτικά Συστήματα Συλλογής Αποβλήτων Συσκευασίας και ο καταναλωτής να μπορεί να επιστρέψει τα υλικά συσκευασίας πίσω στη ροή της ανακύκλωσης. 16

17 Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος εξαρτάται από όλους μας, υποστηρίζουμε περιβαλλοντικούς φορείς και αναπτύσσουμε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των εργαζομένων μας για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Η WIND Hellas, υποστηρίζοντας πιστά δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, βρέθηκε κοντά στον Όμιλο Φίλων του Δάσους, καθώς και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας τους σκοπούς τους. Επίσης, με αφορμή την 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η WIND Hellas στήριξε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει τις παρακάτω δράσεις: 17

18 1. Η WIND κοντά στους πυροπαθείς Η WIND Hellas σε μια κοινή πρωτοβουλία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσέφερε δωρεάν εθνικές κλήσεις 20 συνολικά ωρών, για διάστημα 2 μηνών, ανά πελάτη που επλήγη από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διευκόλυνε πληγέντες - συνδρομητές της WIND Hellas προκειμένου να καλύψουν επείγουσες επικοινωνιακές τους ανάγκες στη συγκεκριμένη δύσκολη χρονική περίοδο της ζωής τους. Μόνο από τη WIND Hellas διατέθηκαν δωρεάν ώρες συνομιλίας. 2. Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Μonachus monachus Με στόχο τη συνεχή ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού για τη διατήρηση της ζωής στο θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία της Μεσογειακής φώκιας, η WIND Hellas συνεργάζεται για τρεις συνεχόμενες χρονιές με τη MΟm. Το 2007, η MΟm με τη WIND Hellas ανέπτυξαν το καλοκαιρινό εθελοντικό πρόγραμμα «Θέλω να γίνω εθελοντής στην Πράξη», το οποίο εντάχθηκε στα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα κέντρα ενημέρωσης της MOm, τα οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από πολίτες. Το πρόγραμμα λειτούργησε από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο και συμμετείχαν 60 περίπου εθελοντές. Στόχοι του προγράμματος ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, η ανάδειξη του έργου της MΟm και η ενίσχυση του ερευνητικού της έργου καθώς και η ενημέρωση των παιδιών στο «Σχολείο της Φώκιας» στην Αλόννησο. Ο σημαντικότερος ρόλος των προγραμμάτων που υλοποιεί η MOm με τη συνεργασία και υποστήριξη της WIND Hellas, είναι η ενίσχυση της αξίας της εθελοντικής προσφοράς, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, που ως στόχο έχει την ανάδειξη πιο ενεργών πολιτών απέναντι στη διατήρηση και διάσωση του παγκοσμίου οικοσυστήματος. 18

19 3. Πρόγραμμα με τη Helmepa «Θέλω Καθαρές Θάλασσες και Ακτές» Η WIND Hellas υποστήριξε και συνεργάστηκε με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) με στόχο τη συνεχή ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού. Με σύμβολο, το γνωστό σε όλους μας, γλάρο η ενημερωτική εκστρατεία, ζητούσε τη συμμετοχή όλων μας στην προστασία των θαλασσών και των ακτών της χώρας μας, καλλιεργώντας τη γνώση και την εθελοντική δέσμευση για ένα τόσο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα. Η WIND Hellas για την ενίσχυση του έργου της HELMEPA προγραμμάτισε μια σειρά από ενέργειες, όπως η διανομή ενημερωτικού εντύπου, καταχωρίσεις στον Τύπο, τηλεοπτικά spots και αποστολή ενημερωτικού MMS προς όλους τους συνδρομητές της. 4. Πρόγραμμα ΦΑΣΜΑ-Μέτρηση & Έλεγχος Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στην έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού, η WIND Hellas δημιούργησε το πρόγραμμα ΦΑΣΜΑ. Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο μέτρησης και ελέγχου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον. Σκοπός του προγράμματος είναι ο υπολογισμός των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τόσο σε σημεία υψηλής πληθυσμιακής συγκέντρωσης και προσβασιμότητας, όσο και σε επιλεγμένους χώρους. Το πρόγραμμα ΦΑΣΜΑ μετρά όλες τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υπάρχουν στο ευρύτερο περιβάλλον, ώστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να είναι αντιπροσωπευτικά στο σύνολό τους. Το ΦΑΣΜΑ εκπονείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 19

20 Ανθρώπινο Δυναμικό Η Δέσμευσή μας Η Δέσμευσή μας Πολιτικές & Στοιχεία Απασχόλησης Επαγγελματική Εξέλιξη Εκπαίδευση Αμοιβές & Παροχές Συνθήκες Εργασίας Εσωτερική Επικοινωνία Στη WIND Hellas συνδυάζοντας την ανάπτυξη μιας νέας εταιρίας με το απαιτητικό περιβάλλον του τομέα των τηλεπικοινωνιών, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας, ευκαιρίες να αναπτυχθούν σε μια από τις πρωτοπόρες στον τομέα εταιρίες στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας. Είναι ένας εργασιακός χώρος, όπου εξαιρετικοί άνθρωποι με πάθος για μάθηση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικό περιβάλλον νέων τεχνολογιών, μπορούν να βρουν το δρόμο τους για μια συναρπαστική καριέρα. Βασικός μας στόχος είναι να προσελκύσουμε, να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε επαγγελματίες, που είναι σε θέση να σκέφτονται πέρα από τα προκαθορισμένα. Ανάπτυξη Εσωτερικού Εθελοντισμού 20

21 Πολιτικές & Στοιχεία Απασχόλησης Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας μας, το 1992, όταν η WIND Hellas απασχολούσε μόλις 7 εργαζομένους, πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις και δημιουργήσαμε πολλές νέες θέσεις εργασίας. To 2007, oι εργαζόμενοι της εταιρίας ξεπέρασαν τους Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας χαρακτηρίζεται από υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και εξειδίκευση. Το 35% είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων, το 20% διαθέτουν μεταπτυχιακό και το 31% είναι κάτοχοι τεχνικών διπλωμάτων. H στρατηγική προσέγγιση της εταιρίας και η φιλοσοφία της δεν περιορίζονται σε αριθμούς, αλλά στην αρχή της μη διάκρισης, της πολιτικής ίσων ευκαιριών και της αναγνώρισης του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην εργασία. Εφαρμόζοντας πολιτική ίσων ευκαιριών προς τα δύο φύλα, το 47% στο σύνολο του προσωπικού είναι γυναίκες. Σύνολο Εργαζομένων 2007 Εργαζόμενοι Καταμερισμός Φύλου Γυναίκες 47% Άνδρες 53% Ποσοστό Πτυχιούχων Κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων 35% Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 20% Κάτοχοι τεχνικών διπλωμάτων 31% 21

22 Επαγγελματική Εξέλιξη Στη WIND Hellas δεσμευόμαστε πραγματικά για την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Κύριο μέλημά μας είναι να δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες του. Σε κάθε τμήμα της εταιρίας, οι εργαζόμενοί της συνεργάζονται με τους υπευθύνους για την ανάπτυξή τους, ενώ, παράλληλα, η εταιρία καθορίζει το πλαίσιο που ενσωματώνει τις ατομικές ικανότητες και προσδοκίες με τις δεξιότητες που η ίδια απαιτεί. Οι άνθρωποί μας γνωρίζουν ότι η WIND Hellas επενδύει σε αυτούς εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Στοχεύοντας στην εξέλιξη των εργαζομένων με υψηλές δυνατότητες, επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξή τους, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία για την εξέλιξή τους: 22

23 1. Προγράμματα Εταιρικής Ένταξης Στη WIND Hellas, πραγματοποιούμε πρόγραμμα εταιρικής ένταξης για τους νέους συναδέλφους όλων των διευθύνσεων και τμημάτων, κατά τη διάρκεια του οποίου δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις για όσα πρέπει να γνωρίζουν, τόσο για την εταιρία, όσο και την αγορά τηλεπικοινωνιών. Το 2007, σχεδιάστηκε ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα εταιρικής ένταξης, το οποίο ενσωματώνεται στη βασική εκπαίδευση Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών. Υπολογίζεται ότι το 2007 διεξήχθησαν πάνω από προγράμματα εταιρικής ένταξης σε περίπου 370 νέους εργαζόμενους. Σύνολο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 2007 Προγράμματα Εργαζόμενοι Κέντρα Ανάπτυξης Στη WIND Hellas είμαστε συνυπεύθυνοι με τον εργαζόμενο για την επαγγελματική του ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, συμπεριλαμβάνουμε τη διοργάνωση των Κέντρων Ανάπτυξης. Τα Κέντρα Ανάπτυξης, έχουν σκοπό να: εντοπίζουν τις επαγγελματικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, βασισμένα στις δεξιότητες και στα επίπεδα απόδοσης που απαιτεί ο οργανισμός. αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς ανάπτυξη των συμμετεχόντων, ώστε να προετοιμάζουν το έδαφος για διάλογο πάνω στο σχεδιασμό του Πλάνου Ατομικής Ανάπτυξης. 3. Σχεδιασμός Ατομικής Ανάπτυξης Ο Σχεδιασμός Ατομικής Ανάπτυξης εξασφαλίζει ότι καθένας από τους ανθρώπους μας έχει την ευκαιρία ανάπτυξης, ανάλογα με τις δυνατότητές του και τις ανάγκες της εταιρίας μας. Ενώ ο σχεδιασμός ανάπτυξης κάθε εργαζομένου γίνεται σε καθαρά εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιούμε παράλληλα ένα κοινό πλαίσιο για να καθορίσουμε τις δεξιότητες που απαιτούνται σε κάθε βήμα της διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός αυτός προετοιμάζεται προσεκτικά για καθένα από τους εργαζομένους μας σε στενή συνεργασία με τους διευθυντές τους και βασίζεται στις αναπτυξιακές εμπειρίες, αναγκαίες για την επίτευξη των κοινών στόχων ανάπτυξης του ατόμου και εξέλιξης του οργανισμού. 23

24 4. Εσωτερική Προσέλκυση Υποψηφίων Η WIND Hellas δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους μας να αναπτυχθούν, να αλλάξουν και να αναζητήσουν νέες κατευθύνσεις, οι οποίες συνεχώς προσφέρονται με τη σωστή καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Όταν υπάρχουν ανάγκες κάλυψης θέσεων, ψάχνουμε πρωτίστως ανάμεσα στους ανθρώπους μας, ως την καλύτερη πηγή εξειδικευμένων υποψηφίων. Ο εργαζόμενός μας ενθαρρύνεται να εξερευνήσει τις ευκαιρίες αλλαγής και προόδου, σε άλλες θέσεις ή τμήματα, με σκοπό να προσφέρουμε στο άτομο την ευκαιρία να αποκτήσει γνώση, προσωπική ανάπτυξη και ελευθερία επιλογών. Στη WIND Hellas, οι άνθρωποι μπορούν να εξελιχθούν είτε ως «ηγέτες της γνώσης» (knowledge leaders) είτε ως «ηγέτες ανθρώπων» (people s leaders). 5. Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη λειτουργία κάθε διακεκριμένης εταιρίας, όπως η WIND Hellas, καθώς προωθεί την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε εργαζομένου και βοηθά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Στη WIND Hellas, κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να συζητήσει επίσημα το αποτέλεσμα της απόδοσής του και να συμφωνηθεί από κοινού ένα σχέδιο δράσης. Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης βασίζεται σε δεξιότητες (competencies) καθώς και σε standards απόδοσης και συνδυάζεται με τα προαναφερθέντα εργαλεία, ώστε να καθοριστεί ο Σχεδιασμός Ατομικής Ανάπτυξης του κάθε εργαζομένου. 24

25 Εκπαίδευση Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Προσφέροντας ένα περιβάλλον με συνεχή μάθηση, δίνουμε τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εξελιχθούν στους τομείς τους και ν αυξήσουν την απόδοσή τους. Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρουμε, αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα για την εξέλιξη της καριέρας των εργαζομένων και ταυτόχρονα είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μας διαφοροποιεί από αντίστοιχες εταιρίες. Συνολικά, στη διάρκεια του 2007, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από εκπαιδευτικές ώρες για τους εργαζομένους της WIND Hellas. Με δεδομένη τη δραστηριοποίησή μας στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της υψηλής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, επιδιώκουμε και επενδύουμε διαρκώς στην εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων μας. Σύνολο Εκπαιδευτικών Ωρών 2007 Ώρες

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Ethos Sustainability Awards 2015 Κατηγορίες Ethos Sustainability Awards 2015 Περιεχόμενα: Κορυφαίο Βραβείο: «Ethos Sustainability Award 2015» Α/Α Υποψηφιότητες 1 Roche Hellas / Πρόγραμμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα

Σχετικά με. > Καταγραφή των βασικών δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων μας στον τομέα -2- -3- Σχετικά με τον Απολογισμό Σχετικά με τον Απολογισμό Ο «Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2010» είναι ο έκτος ετήσιος απολογισμός των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων του OTE.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ WIND ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 2012 2 Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας Περιεχόμενα 1. Μήνυμα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου...

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ!

Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Για ένα καλύτερο αύριο... ΣΗΜΕΡΑ! Απολογισμός της κοινωνικής μας υπευθυνότητας 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 4 1. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 2. Η εταιρία μας 7 3. Προιόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση

Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση Koινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση 2006 Η Κοινωνική και Περιβαλλοντική Έκθεση του 2006, εκδίδεται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως αυτόνομη έκδοση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. 5 Ποιοι είμαστε. 14 Μήνυμα από τον Πρόεδρο. 19 Σχετικά με τον απολογισμό. 25 Αποστολή - Όραμα - Αξίες.

Περιεχόμενα. Σελίδα. 5 Ποιοι είμαστε. 14 Μήνυμα από τον Πρόεδρο. 19 Σχετικά με τον απολογισμό. 25 Αποστολή - Όραμα - Αξίες. Το χαµόγελο του παιδιού AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011 2 Το χαµόγελο του παιδιού Περιεχόμενα Σελίδα 5 Ποιοι είμαστε 14 Μήνυμα από τον Πρόεδρο 19 Σχετικά με τον απολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2010 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ JETOIL 2010 Εισαγωγή Το 2010 αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για την ελληνική οικονομία, δημιουργώντας συνθήκες και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες τις αρχές της εταιρίας μας, που στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11

Mήνυμα του Προέδρου 2. Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4. Πρόεδρος και Μέλη 6. Διεύθυνση 8. Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 ετήσια έκθεση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Mήνυμα του Προέδρου 2 Mήνυμα του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή 4 Πρόεδρος και Μέλη 6 Διεύθυνση 8 Η Εταιρική Διακυβέρνηση στη Cyta 11 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη Cyta 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ...10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ...14 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Υπό των φοιτητών: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση

2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.900.000 δένδρα έχουν φυτευθεί στην Ελλάδα από το 1975 22% ήταν η μείωση Πλήρης Έκδοση 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σχετικά με τον Απολογισμό Αυτός είναι ο 9ος ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοιωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ο 5ος ανεξάρτητα ελεγμένος και πιστοποιημένος Μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46

Περιεχόμενα. με προορισμό εσάς. Κοινωνία... 36 Πολιτισμός... 37-38 Αθλητισμός... 39 Αλληλεγγύη... 40-44 Άλλες Ενέργειες... 45-46 Κάθε µας ταξίδι γίνεται... µε προορισµό εσάς Απολογισµός Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2010 με προορισμό εσάς Περιεχόμενα Μήνυμα ιευθύνοντος Συμβούλου... 04 O Όμιλος Attica Group... 06-08 Ιστορικό Oμίλου...

Διαβάστε περισσότερα