Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία"

Transcript

1 Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1

2 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο οποίος αντανακλά τη δέσμευση της εταιρίας για την ένταξη της στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης στους καθημερινούς επιχειρηματικούς της στόχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για ένα καθαρότερο περιβάλλον, η WIND Hellas παρουσιάζει σε ηλεκτρονική μορφή τον Κοινωνικό της Απολογισμό, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Οι τομείς, που αναπτύσσονται αναλυτικά, αφορούν: στην υπεύθυνη επιχείρηση στο περιβάλλον στο ανθρώπινο δυναμικό στην κοινωνία 2

3 Υπεύθυνη Επιχείρηση Η Δέσμευσή μας Η Δέσμευσή μας Επιχειρηματική Ηθική Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών Ικανοποίηση Πελατών - Διαχείριση Παραπόνων Έλεγχος & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Στη WIND Hellas στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, των εργαζομένων μας και των μετόχων μας, μέσω της προσφοράς υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, απαντώντας στις ανάγκες και καινοτομώντας στην τεχνολογία. Οι στρατηγικές παράμετροι που μας διαφοροποιούν είναι: οι εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τμήμα της αγοράς, η άριστη σχέση ποιότητας κόστους, η αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση. Πλαίσιο Αυτοδέσμευσης Κινητής Τηλεφωνίας 3

4 Επιχειρηματική Ηθική Στη WIND Hellas στοχεύοντας στον άμεσο εντοπισμό και την αποφυγή ενδεχόμενων κρουσμάτων διαφθοράς, έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου και μέτρα πρόληψης, τα οποία αφορούν τόσο στους εξωτερικούς προμηθευτές μας όσο και στους εσωτερικούς συνεργάτες και εργαζομένους μας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται διαδικασίες, όπως: επιλογή, αξιολόγηση και διαχείριση των προμηθευτών έλεγχος των διαγωνισμών και των προμηθειών καταμερισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι Συστήματα Διαχείρισης Στη WIND Hellas έχουμε αναπτύξει Συστήματα Διαχείρισης σε σχέση με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, με βάση τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων και τις ελληνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 4

5 Άμεσος στόχος μας είναι η επιπλέον πιστοποίηση της Αλυσίδας των καταστημάτων WIND σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 Διαθέτουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 για το σύνολο των δραστηριοτήτων, λειτουργιών, προϊόντων και εγκαταστάσεών μας. Αρχικά πιστοποιηθήκαμε τον Ιούνιο του 2001 και επαναπιστοποιηθήκαμε τον Απρίλιο του 2008, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV Nord Group. Η πιστοποίηση με ISO 9001:2000 είναι μία απόδειξη ότι η εταιρία μας ακολουθεί μία τεκμηριωμένη πολιτική ποιότητας που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Άμεσος στόχος μας είναι η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001: Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Από τα τέλη του 2007, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ο οποίος και αφορά το σύνολο των λειτουργιών, εγκαταστάσεων και προϊόντων της εταιρίας μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004. Διαρκής μας στόχος είναι η διατήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήματός μας. 3. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας Εργαζομένων Έχουμε αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγιεινής στην Εργασία, σύμφωνα με τα δεδομένα της ελληνικής νομοθεσίας. Σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων μας στα τεχνικά τμήματα, η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη που ασχολούνται με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, ενώ το 2007 προέβη σε πλήθος ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας. Στόχος για το 2008 αποτελεί η επέκταση του Συστήματος Επιχειρηματικής Συνέχειας στη Διεύθυνση Δικτύου και στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών. 4. Σύστημα Επιχειρηματικής Συνέχειας Από τα μέσα του 2007, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό συστήματος επιχειρηματικής συνέχειας για κρίσιμα συστήματα, λειτουργίες και διαδικασίες του δικτύου, όπως προέκυψε από σχετικές μελέτες που διεξήχθησαν εκ μέρους της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης του Δικτύου. Η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο BS

6 Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών Στη WIND Hellas έχουμε πάντα βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε μια πληθώρα μηχανισμών συστηματικής μέτρησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια του κύκλου των υπηρεσιών, από το σχεδιασμό τους μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά. Σύμφωνα και με τις αρχές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, η WIND Hellas ακολουθεί συγκρίσιμους Δείκτες Ποιότητας των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε οι τελικοί χρήστες να διευκολύνονται: στη σύγκριση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην πιστοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, της ποιότητας υπηρεσιών που ήδη τους παρέχονται. Ικανοποίηση Πελατών - Διαχείριση Παραπόνων Στατιστικά στοιχεία ικανοποίησης πελατών-διαχείρισης παραπόνων Prepaid Κατανομή Προβλημάτων ανά Τύπο Πελάτη το 2007 Consumer Στη WIND Hellas δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην άποψη του πελάτη μας. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες και πολιτικές -σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000- σχετικά με τη διαχείριση των παραπόνων και αιτημάτων των πελατών μας. Για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας στο θέμα αυτό έχουμε συστήσει διακριτή ομάδα διαχείρισης, παρακολούθησης και απόκρισης στα προβλήματα, η οποία αναφέρεται και ελέγχεται από τη Διοίκηση της Εταιρίας μας. Corporate Χρόνος Επίλυσης - Δείγμα 2007 <1 calendar day <2 calendar days <3 calendar days 6 Κατανομή Προβλημάτων ανά Κατηγορία Προβλήματος το 2007 Loyalty Customer Services Services Scratch Cards Network Billing Tellas Στόχο για το 2008 αποτελεί: η μείωση των προβλημάτων κατά 10%, με ποσοστό επίλυσής τους την ίδια ημέρα κατά 3% η καταγραφή της ικανοποίησης των πελατών μας για την ποιότητα του δικτύου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω της διεξαγωγής εξειδικευμένης έρευνας

7 Έλεγχος & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Στο πλαίσιο της διατήρησης της ποιότητας και της διαρκούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών μας, στη WIND Hellas έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης, όπως: 7

8 Στόχος για το 2008 είναι η διεξαγωγή 6 ερευνών Μυστικού Επισκέπτη και 2 ερευνών Μυστικού Καλούντος. Στόχος για το 2008 είναι η αύξηση των ελέγχων κατά 10% και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης προβλημάτων σχετικών με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Στόχος για το 2008 είναι η εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας καρτών, η αύξηση των ελέγχων και η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού. Στόχος για το 2008 είναι η συνέχιση των δοκιμαστικών κλήσεων σε αντίστοιχο αριθμό, όπως και η πραγματοποίηση επιπλέον κλήσεων σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος. Στόχος για το 2008 είναι να αυξήσουμε σε 5 τις επιθεωρήσεις σε κρίσιμους προμηθευτές και παράλληλα να προβούμε σε ετήσια αξιολόγηση του συνόλου των προμηθευτών μας. 1. Έρευνα Μυστικού Επισκέπτη και Μυστικού Καλούντος Διεξάγουμε σε ετήσια βάση την έρευνα του Μυστικού Επισκέπτη στα καταστήματα WIND, με σκοπό την αξιολόγησή τους σε θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση του καταστήματος, στη γνώση των αναγκών και εξυπηρέτηση των πελατών, τη διαθεσιμότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων. Το 2007 πραγματοποιήθηκε έρευνα του Μυστικού Καλούντος με στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. 2. Έλεγχος Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Η αξιολόγηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πραγματοποιείται με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με πιστοποιημένες διαδικασίες, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών, να είναι φιλικές στη χρήση, να είναι διαθέσιμες και να χρεώνονται σωστά. Το επίπεδο ποιότητας των νέων υπηρεσιών πιστοποιείται από ανεξάρτητη ομάδα ελέγχου, η οποία το 2007 διενήργησε επιμέρους ελέγχους, είτε πριν, είτε μετά την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 3. Έλεγχος Καρτών Ανανέωσης Χρόνου Κινητής Τηλεφωνίας Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων μας, διενεργούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους στις κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε νέα παραγωγή ελέγχεται και αξιολογείται, μεταξύ άλλων, η ποιότητα εκτύπωσης, η συσκευασία, η ποιότητα των υλικών επικάλυψης, το barcode, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και γενικότερα η συμμόρφωση των προϊόντων με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρία μας. Tο 2007, διενεργήσαμε επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις των αντιστοίχων προμηθευτών μας, ενώ παράλληλα έγιναν 100 περίπου έλεγχοι σε τελικά προϊόντα. 4. Αξιολόγηση Ποιότητας Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Στο πλαίσιο της μέτρησης της ποιότητας που προσφέρουμε στους συνδρομητές μας, διενεργούνται ειδικές μετρήσεις ποιότητας δικτύου «εν κινήσει» (drive tests) σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και ειδικευμένες «εν κινήσει» μετρήσεις για τη βελτιστοποίηση του (ράδιο) δικτύου μας. Βασικοί δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας δικτύου είναι, αφενός το ποσοστό των επιτυχημένων κλήσεων (call success rate) και αφετέρου άλλοι επιμέρους δείκτες, που αξιολογούν τη διαθεσιμότητα, τη διατηρησιμότητα και την ποιότητα του δικτύου. Το 2007 πραγματοποιήσαμε περίπου δοκιμαστικές κλήσεις «εν κινήσει» για τη μέτρηση της ποιότητας του δικτύου και επιπλέον αντίστοιχες μετρήσεις βελτιστοποίησης. 5. Αξιολόγηση Απόδοσης Προμηθευτών και Συνεργατών Στη WIND Hellas, έχοντας πάντα στόχο την εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθευόμαστε, διενεργούμε ελέγχους και επιθεωρήσεις, ενώ αξιολογούμε σε ετήσια βάση το επίπεδο ποιότητας, εξυπηρέτησης και υποστήριξης μετά την πώληση. Το 2007 πραγματοποιήσαμε 3 επιθεωρήσεις σε κρίσιμους προμηθευτές και τους αξιολογήσαμε σε ετήσια βάση. 8

9 Πλαίσιο Αυτοδέσμευσης Κινητής Τηλεφωνίας Στο πλαίσιο αυτορύθμισης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας και στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή της κινητής τηλεφωνίας για την ορθή χρήση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους πελάτες στους οποίους απευθύνονται (για παράδειγμα υπηρεσίες περιεχομένου, video, MMS), οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone, WIND, υπέγραψαν από κοινού έναν «Κώδικα Δεοντολογίας», ο οποίος αφορά στις υπηρεσίες με θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε ενήλικες. Οι εταιρίες συνεχίζουν να εργάζονται στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης του Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, έχει ενσωματωθεί στον παρόντα Κώδικα και το Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητού από παιδιά και εφήβους, όπως αυτό έχει υπογραφεί από τις ανωτέρω εταιρίες στο πλαίσιο εναρμόνισής του με τον ως άνω Κώδικα. 9

10 Μέριμνα για το Περιβάλλον Η Δέσμευσή μας Η Δέσμευσή μας Περιβαλλοντική Πολιτική Κατανάλωση Ενέργειας Εξοικονόμηση Ενέργειας Εκπομπές Αερίων Η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας είναι μια συνεχής διαδικασία, που μας επιτρέπει να θέτουμε τις προτεραιότητές μας σωστά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων μέσω των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κατά τη φάση της αξιολόγησης των επιπτώσεων λαμβάνουμε υπόψη μας, όχι μόνο το είδος και τη βαρύτητα των επιπτώσεων, αλλά, και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, των εργαζομένων και των μετόχων μας. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Κατανάλωση Νερού Ανακύκλωση Υλικών Διαχείριση Απορριμμάτων Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Οι προτεραιότητές μας για το 2008 συνοψίζονται σε τρεις κύριους άξονες: Κατανάλωση πόρων εξοικονόμηση ενέργειας Περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Ανακύκλωση υλικών 10

11 Περιβαλλοντική Πολιτική Η WIND Hellas αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό, που λειτουργεί και αναπτύσσεται σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για τη διασφάλιση του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, θεωρούμε πως η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευθύνη προς το περιβάλλον είναι, όχι μόνο σημαντική παράμετρος για τη λειτουργία μας, αλλά και θεμέλιος λίθος, της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μας. Για το λόγο αυτό, η εταιρία μας δεσμεύεται να αναπτύσσει και να κατευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της αειφορίας. Συγκεκριμένα η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της WIND Hellas δεσμευόμαστε για τα παρακάτω: Να αναγνωρίζουμε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές από τη λειτουργία μας, να παρακολουθούμε συστηματικά τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εγκαθιστούμε προγράμματα διαχείρισης για τον έλεγχο ή την ελαχιστοποίηση αυτών, όπως για τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων. Να λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης κατά της ρύπανσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Να επανεξετάζουμε και να αναθεωρούμε περιοδικά, τόσο τους σκοπούς και στόχους μας για όλες τις σχετικές δραστηριότητες, όσο και το ίδιο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, να λειτουργούμε ως αποδέκτης των αιτημάτων της κοινωνίας, των μετόχων μας, των πελατών μας, των εργαζομένων μας και των συνεργατών μας και να καλλιεργήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο κοινό. Να εκπαιδεύουμε και να ενημερώνουμε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας. Να παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους και να υποστηρίζουμε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα τα στάδια εφαρμογής του για την επίτευξη των στόχων μας. Η εταιρία μας ανταποκρίνεται δυναμικά στην πρόκληση της εποχής. Επενδύουμε στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και προοπτική για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο και εξέλιξη. Όλοι αναγνωρίζουμε και ενθαρρύνουμε την αλλαγή ως το μόνο δρόμο προς τη βελτίωση. 11

12 Κατανάλωση Ενέργειας Στις δραστηριότητες της εταιρίας καταναλώνεται κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και πετρέλαιο ντίζελ για τη λειτουργία των γεννητριών (εφεδρικών και μόνιμης λειτουργίας) και τη θέρμανση των κτιρίων. Εξοικονόμηση Ενέργειας Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας στη WIND Hellas έχουμε πάρει μέτρα για τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας και της κατανάλωσης πετρελαίου. Εφαρμόζοντας από το 2004 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GreenLight, μέσω της χρησιμοποίησης τεχνολογίας αιχμής, πετύχαμε την εξοικονόμηση έως και του 40% της συνολικής κατανάλωσης για το φωτισμό, δηλαδή την ετήσια εξοικονόμηση kwh. Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης πετύχαμε τη μείωση της κατανάλωσής του και στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά μας συγκροτήματα. Συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Κεντρικά Γραφεία (MWh) (MWh) Κατανάλωση Πετρελαίου Θέρμανσης (Lt) (Lt) Κηφισίας 66Α Κηφισίας 66C Κηφισίας 66Β Greenlight Λ. Κηφισίας 66 _. Λ. Αθηνών 0 Γράφημα 1: Συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από την εφαρμογή του προγράμματος GreenLight στα κτίρια αυτά Γράφημα 2: Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα (Λ. Κηφισίας 66 Α,Β,C & Λ. Αθηνών) (Lt) 12

13 Εκπομπές Αερίων Μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GreenLight και τη διαρκή εφαρμογή του στους χώρους εργασίας, πετύχαμε στη WIND Hellas την ετήσια εξοικονόμηση έως και κιλών διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, ο νέος εξοπλισμός φωτισμού παράγει έως και 80% λιγότερη θερμότητα σε σχέση με τον κοινό εξοπλισμό φωτισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση του θερμικού φορτίου των χώρων και άρα την αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανημάτων κλιματισμού και ψύξης Κατανάλωση 2007 ηλ. ενέργειας (MWh)/ Eκπομπές CO2 (ton). (MWh) / π π CO2 (ton) 2007 Κατανάλωση πετρελαίου 2007 θέρμανσης/ Eκπομπές CO2 (ton) π / π π CO2 (ton) Κατανάλωση π π CO2 Eκπομπές CO2 Κατανάλωση π π CO2 Eκπομπές CO2 Γράφημα 3: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα (Λ. Κηφισίας 66 Α,Β,C & Λ. Αθηνών) για το έτος 2007 και αντίστοιχες εκπομπές CO2 Γράφημα 4: Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα (Λ. Κηφισίας 66 Α,Β,C & Λ. Αθηνών) για το έτος 2007 και αντίστοιχες εκπομπές CO2 13

14 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το 2003, στη WIND Hellas προχωρήσαμε στην εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας σε σταθμούς βάσης, με τη χρήση φωτοβολταϊκών, ως κύρια πηγή ενέργειας, καλύπτοντας έως και το 80% των συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων του σταθμού. Συνολικά, 36 σταθμοί λειτουργούν σήμερα σε αυτή τη μορφή. Κατανάλωση Νερού Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μας υπευθυνότητας, έχουμε μειώσει την κατανάλωση νερού από το 2003 έως και το 2007 στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά μας συγκροτήματα. Κατανάλωση Νερού έτη στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά μας συγκροτήματα Λ. Κηφισίας 66 _. Λ. Αθηνών 14

15 Ανακύκλωση Υλικών Σημαντικό μέρος της προσπάθειάς μας για ένα καλύτερο περιβάλλον καταλαμβάνει η ανακύκλωση υλικών. Ανακυκλώνουμε χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό και μέταλλα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και εμμέσως στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και πρώτων υλών, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικά των αντιστοίχων ρύπων κατανάλωσης μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περαιτέρω, ανακυκλώνουμε το 100% των παραγομένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέoς, συμβάλλοντας, όσο μπορούμε, στην προστασία των υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον, εφαρμόζουμε πρόγραμμα συλλογής μικρών ηλεκτρικών στηλών (κοινών μπαταριών) με την εγκατάσταση σε κάθε κατάστημα ειδικού κάδου συλλογής μπαταριών σε συνεργασία με τον ειδικευμένο φορέα διαχείρισης ΑΦΗΣ. Παράλληλα, στα ίδια σημεία συλλογής, σε δεύτερο ειδικό κάδο, συγκεντρώνουμε αξεσουάρ και συσκευές κινητής τηλεφωνίας που προωθούνται για διάλυση και ανακύκλωση των επιμέρους τμημάτων τους. Ταυτόχρονα, συλλέγουμε όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από όλες τις εγκαταστάσεις μας και τις προωθούμε κι αυτές για ανακύκλωση (π.χ. εξοπλισμός γραφείου, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, λαμπτήρες φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο κ.λπ.). Θεωρούμε ότι η ανακύκλωση είναι μονόδρομος για το μέλλον και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης σε περισσότερα μέρη για περισσότερα υλικά Electronic / electrical equipment; 0,32% Plastic; 4,05% Accumulators; 15,49% Batteries ; Metal ; 1,94% 0,28% Toner; 0,05% Paper ; 77,86% 857, Recycling in 2007 (% of total) Ποσοστιαία κατανομή αποβλήτων προς ανακύκλωση σύμφωνα με το είδος Recycling in 2007 (kg) Συνολικές ποσότητες αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν από όλες τις εγκαταστάσεις, ανά είδος, σε κιλά (2007) 15

16 Διαχείριση Απορριμμάτων Αξιολογούμε πολύ σοβαρά την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και των επικίνδυνων αποβλήτων, που παράγονται στις εγκαταστάσεις μας. Ως προς τα απορρίμματα, που παράγονται από την κατανάλωση των συσκευασιών των προϊόντων μας, συμμετέχουμε στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας, που διαχειρίζεται ο εξειδικευμένος φορέας Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, πληρώνοντας συνεισφορά για κάθε κιλό συσκευασίας που προωθούμε στο εμπόριο, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν τα Δημοτικά Συστήματα Συλλογής Αποβλήτων Συσκευασίας και ο καταναλωτής να μπορεί να επιστρέψει τα υλικά συσκευασίας πίσω στη ροή της ανακύκλωσης. 16

17 Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος εξαρτάται από όλους μας, υποστηρίζουμε περιβαλλοντικούς φορείς και αναπτύσσουμε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των εργαζομένων μας για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Η WIND Hellas, υποστηρίζοντας πιστά δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, βρέθηκε κοντά στον Όμιλο Φίλων του Δάσους, καθώς και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας τους σκοπούς τους. Επίσης, με αφορμή την 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η WIND Hellas στήριξε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει τις παρακάτω δράσεις: 17

18 1. Η WIND κοντά στους πυροπαθείς Η WIND Hellas σε μια κοινή πρωτοβουλία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσέφερε δωρεάν εθνικές κλήσεις 20 συνολικά ωρών, για διάστημα 2 μηνών, ανά πελάτη που επλήγη από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διευκόλυνε πληγέντες - συνδρομητές της WIND Hellas προκειμένου να καλύψουν επείγουσες επικοινωνιακές τους ανάγκες στη συγκεκριμένη δύσκολη χρονική περίοδο της ζωής τους. Μόνο από τη WIND Hellas διατέθηκαν δωρεάν ώρες συνομιλίας. 2. Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Μonachus monachus Με στόχο τη συνεχή ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού για τη διατήρηση της ζωής στο θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία της Μεσογειακής φώκιας, η WIND Hellas συνεργάζεται για τρεις συνεχόμενες χρονιές με τη MΟm. Το 2007, η MΟm με τη WIND Hellas ανέπτυξαν το καλοκαιρινό εθελοντικό πρόγραμμα «Θέλω να γίνω εθελοντής στην Πράξη», το οποίο εντάχθηκε στα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα κέντρα ενημέρωσης της MOm, τα οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από πολίτες. Το πρόγραμμα λειτούργησε από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο και συμμετείχαν 60 περίπου εθελοντές. Στόχοι του προγράμματος ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, η ανάδειξη του έργου της MΟm και η ενίσχυση του ερευνητικού της έργου καθώς και η ενημέρωση των παιδιών στο «Σχολείο της Φώκιας» στην Αλόννησο. Ο σημαντικότερος ρόλος των προγραμμάτων που υλοποιεί η MOm με τη συνεργασία και υποστήριξη της WIND Hellas, είναι η ενίσχυση της αξίας της εθελοντικής προσφοράς, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, που ως στόχο έχει την ανάδειξη πιο ενεργών πολιτών απέναντι στη διατήρηση και διάσωση του παγκοσμίου οικοσυστήματος. 18

19 3. Πρόγραμμα με τη Helmepa «Θέλω Καθαρές Θάλασσες και Ακτές» Η WIND Hellas υποστήριξε και συνεργάστηκε με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) με στόχο τη συνεχή ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού. Με σύμβολο, το γνωστό σε όλους μας, γλάρο η ενημερωτική εκστρατεία, ζητούσε τη συμμετοχή όλων μας στην προστασία των θαλασσών και των ακτών της χώρας μας, καλλιεργώντας τη γνώση και την εθελοντική δέσμευση για ένα τόσο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα. Η WIND Hellas για την ενίσχυση του έργου της HELMEPA προγραμμάτισε μια σειρά από ενέργειες, όπως η διανομή ενημερωτικού εντύπου, καταχωρίσεις στον Τύπο, τηλεοπτικά spots και αποστολή ενημερωτικού MMS προς όλους τους συνδρομητές της. 4. Πρόγραμμα ΦΑΣΜΑ-Μέτρηση & Έλεγχος Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στην έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού, η WIND Hellas δημιούργησε το πρόγραμμα ΦΑΣΜΑ. Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο μέτρησης και ελέγχου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον. Σκοπός του προγράμματος είναι ο υπολογισμός των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τόσο σε σημεία υψηλής πληθυσμιακής συγκέντρωσης και προσβασιμότητας, όσο και σε επιλεγμένους χώρους. Το πρόγραμμα ΦΑΣΜΑ μετρά όλες τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υπάρχουν στο ευρύτερο περιβάλλον, ώστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να είναι αντιπροσωπευτικά στο σύνολό τους. Το ΦΑΣΜΑ εκπονείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 19

20 Ανθρώπινο Δυναμικό Η Δέσμευσή μας Η Δέσμευσή μας Πολιτικές & Στοιχεία Απασχόλησης Επαγγελματική Εξέλιξη Εκπαίδευση Αμοιβές & Παροχές Συνθήκες Εργασίας Εσωτερική Επικοινωνία Στη WIND Hellas συνδυάζοντας την ανάπτυξη μιας νέας εταιρίας με το απαιτητικό περιβάλλον του τομέα των τηλεπικοινωνιών, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας, ευκαιρίες να αναπτυχθούν σε μια από τις πρωτοπόρες στον τομέα εταιρίες στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας. Είναι ένας εργασιακός χώρος, όπου εξαιρετικοί άνθρωποι με πάθος για μάθηση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικό περιβάλλον νέων τεχνολογιών, μπορούν να βρουν το δρόμο τους για μια συναρπαστική καριέρα. Βασικός μας στόχος είναι να προσελκύσουμε, να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε επαγγελματίες, που είναι σε θέση να σκέφτονται πέρα από τα προκαθορισμένα. Ανάπτυξη Εσωτερικού Εθελοντισμού 20

21 Πολιτικές & Στοιχεία Απασχόλησης Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας μας, το 1992, όταν η WIND Hellas απασχολούσε μόλις 7 εργαζομένους, πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις και δημιουργήσαμε πολλές νέες θέσεις εργασίας. To 2007, oι εργαζόμενοι της εταιρίας ξεπέρασαν τους Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας χαρακτηρίζεται από υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και εξειδίκευση. Το 35% είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων, το 20% διαθέτουν μεταπτυχιακό και το 31% είναι κάτοχοι τεχνικών διπλωμάτων. H στρατηγική προσέγγιση της εταιρίας και η φιλοσοφία της δεν περιορίζονται σε αριθμούς, αλλά στην αρχή της μη διάκρισης, της πολιτικής ίσων ευκαιριών και της αναγνώρισης του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην εργασία. Εφαρμόζοντας πολιτική ίσων ευκαιριών προς τα δύο φύλα, το 47% στο σύνολο του προσωπικού είναι γυναίκες. Σύνολο Εργαζομένων 2007 Εργαζόμενοι Καταμερισμός Φύλου Γυναίκες 47% Άνδρες 53% Ποσοστό Πτυχιούχων Κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων 35% Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 20% Κάτοχοι τεχνικών διπλωμάτων 31% 21

22 Επαγγελματική Εξέλιξη Στη WIND Hellas δεσμευόμαστε πραγματικά για την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Κύριο μέλημά μας είναι να δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες του. Σε κάθε τμήμα της εταιρίας, οι εργαζόμενοί της συνεργάζονται με τους υπευθύνους για την ανάπτυξή τους, ενώ, παράλληλα, η εταιρία καθορίζει το πλαίσιο που ενσωματώνει τις ατομικές ικανότητες και προσδοκίες με τις δεξιότητες που η ίδια απαιτεί. Οι άνθρωποί μας γνωρίζουν ότι η WIND Hellas επενδύει σε αυτούς εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Στοχεύοντας στην εξέλιξη των εργαζομένων με υψηλές δυνατότητες, επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξή τους, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία για την εξέλιξή τους: 22

23 1. Προγράμματα Εταιρικής Ένταξης Στη WIND Hellas, πραγματοποιούμε πρόγραμμα εταιρικής ένταξης για τους νέους συναδέλφους όλων των διευθύνσεων και τμημάτων, κατά τη διάρκεια του οποίου δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις για όσα πρέπει να γνωρίζουν, τόσο για την εταιρία, όσο και την αγορά τηλεπικοινωνιών. Το 2007, σχεδιάστηκε ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα εταιρικής ένταξης, το οποίο ενσωματώνεται στη βασική εκπαίδευση Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών. Υπολογίζεται ότι το 2007 διεξήχθησαν πάνω από προγράμματα εταιρικής ένταξης σε περίπου 370 νέους εργαζόμενους. Σύνολο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 2007 Προγράμματα Εργαζόμενοι Κέντρα Ανάπτυξης Στη WIND Hellas είμαστε συνυπεύθυνοι με τον εργαζόμενο για την επαγγελματική του ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, συμπεριλαμβάνουμε τη διοργάνωση των Κέντρων Ανάπτυξης. Τα Κέντρα Ανάπτυξης, έχουν σκοπό να: εντοπίζουν τις επαγγελματικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, βασισμένα στις δεξιότητες και στα επίπεδα απόδοσης που απαιτεί ο οργανισμός. αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς ανάπτυξη των συμμετεχόντων, ώστε να προετοιμάζουν το έδαφος για διάλογο πάνω στο σχεδιασμό του Πλάνου Ατομικής Ανάπτυξης. 3. Σχεδιασμός Ατομικής Ανάπτυξης Ο Σχεδιασμός Ατομικής Ανάπτυξης εξασφαλίζει ότι καθένας από τους ανθρώπους μας έχει την ευκαιρία ανάπτυξης, ανάλογα με τις δυνατότητές του και τις ανάγκες της εταιρίας μας. Ενώ ο σχεδιασμός ανάπτυξης κάθε εργαζομένου γίνεται σε καθαρά εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιούμε παράλληλα ένα κοινό πλαίσιο για να καθορίσουμε τις δεξιότητες που απαιτούνται σε κάθε βήμα της διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός αυτός προετοιμάζεται προσεκτικά για καθένα από τους εργαζομένους μας σε στενή συνεργασία με τους διευθυντές τους και βασίζεται στις αναπτυξιακές εμπειρίες, αναγκαίες για την επίτευξη των κοινών στόχων ανάπτυξης του ατόμου και εξέλιξης του οργανισμού. 23

24 4. Εσωτερική Προσέλκυση Υποψηφίων Η WIND Hellas δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους μας να αναπτυχθούν, να αλλάξουν και να αναζητήσουν νέες κατευθύνσεις, οι οποίες συνεχώς προσφέρονται με τη σωστή καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Όταν υπάρχουν ανάγκες κάλυψης θέσεων, ψάχνουμε πρωτίστως ανάμεσα στους ανθρώπους μας, ως την καλύτερη πηγή εξειδικευμένων υποψηφίων. Ο εργαζόμενός μας ενθαρρύνεται να εξερευνήσει τις ευκαιρίες αλλαγής και προόδου, σε άλλες θέσεις ή τμήματα, με σκοπό να προσφέρουμε στο άτομο την ευκαιρία να αποκτήσει γνώση, προσωπική ανάπτυξη και ελευθερία επιλογών. Στη WIND Hellas, οι άνθρωποι μπορούν να εξελιχθούν είτε ως «ηγέτες της γνώσης» (knowledge leaders) είτε ως «ηγέτες ανθρώπων» (people s leaders). 5. Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη λειτουργία κάθε διακεκριμένης εταιρίας, όπως η WIND Hellas, καθώς προωθεί την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε εργαζομένου και βοηθά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Στη WIND Hellas, κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να συζητήσει επίσημα το αποτέλεσμα της απόδοσής του και να συμφωνηθεί από κοινού ένα σχέδιο δράσης. Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης βασίζεται σε δεξιότητες (competencies) καθώς και σε standards απόδοσης και συνδυάζεται με τα προαναφερθέντα εργαλεία, ώστε να καθοριστεί ο Σχεδιασμός Ατομικής Ανάπτυξης του κάθε εργαζομένου. 24

25 Εκπαίδευση Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Προσφέροντας ένα περιβάλλον με συνεχή μάθηση, δίνουμε τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εξελιχθούν στους τομείς τους και ν αυξήσουν την απόδοσή τους. Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρουμε, αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα για την εξέλιξη της καριέρας των εργαζομένων και ταυτόχρονα είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μας διαφοροποιεί από αντίστοιχες εταιρίες. Συνολικά, στη διάρκεια του 2007, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από εκπαιδευτικές ώρες για τους εργαζομένους της WIND Hellas. Με δεδομένη τη δραστηριοποίησή μας στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της υψηλής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, επιδιώκουμε και επενδύουμε διαρκώς στην εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων μας. Σύνολο Εκπαιδευτικών Ωρών 2007 Ώρες

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Εισηγητές: Αντιγόνη Κατσάρα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επιχειρήσεων Κατερίνα Σκλαβενίτη, Υπεύθυνη συντονισμού & υλοποίησης της δράσης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΔΩ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, συμπληρώνοντας, φέτος, 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ανανεώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Eταιρικη Κοινωνικη Ευθυνη Ως έννοια,η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων όσον αφορά στις σχέσεις τους με την κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη Η Remedica νοιάζεται Το Συγκρότημα Remedica ιδρύθηκε το 1960 και είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Κύπρο. Η Remedica παρασκευάζει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες

Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Φωτοβολταϊκά σε βιομηχανικές και εμπορικές στέγες Νέες προοπτικές με την Phoenix Solar Μεγάλες στέγες, μεγάλες δυνατότητες Η τεχνογνωσία μας είναι το μυστικό της επιτυχίας σας Βλέπουμε τις στέγες με άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής. Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και στρατηγικής Κωνσταντίνος Ευριπίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 4 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Λευκωσία, 01.07.2011 Η GENESIS

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΩΡ H ΑΚΤΩΡ είναι η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα με πάνω από εξήντα χρόνια δυναμικής συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα καμπάνια της Diageo για την Υπεύθυνη Κατανάλωση

Η νέα καμπάνια της Diageo για την Υπεύθυνη Κατανάλωση 2 3 Η νέα καμπάνια της Diageo για την Υπεύθυνη Κατανάλωση 4 1 Αγαπητέ Αναγνώστη, Σε όλο τον κόσμο, η Diageo έχει ένα σκοπό όλοι οι άνθρωποι να γιορτάζουν τη ζωή κάθε μέρα, σ όλη τη γη είτε είναι καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ

Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Πρόταση Εκπαίδευσης ΕΙΕΠ Γεώργιος Πανηγυράκης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σάντυ Χειλαδάκη Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Οικιακών Πελατών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Σταθερής & Κινητής Τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Αρθρο προς δημοσίευση στο τεύχος 32 του περιοδικού «Περιβάλλον 21» Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτίρια με χρήση Συστημάτων Ελέγχου Δρ. Ηλίας Σωφρόνης, Μηχ/γος Μηχ/κος, Thelcon ΕΠΕ (www.thelcon.gr) Η ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

ήµος Αθηναίων ήµος Βύρωνος ήµος άφνης- Υµηττού ήµος Ζωγράφου ήµος Ηλιουπόλεως ήµος Καισαριανής ήµος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ Συντονιστής Εταίρος: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών Οµοσπονδία Εµπορικών Συλλόγων Αττικής, Όµορων Νοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα

Η πληροφορία έχει τα. Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η πληροφορία έχει τα δικά της στάδια εξέλιξης 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Εμείς είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα Η διαχείριση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΚΟΠΟΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Σκοπός του συγκεκριμένου Σήματος είναι η πιστοποίηση των προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ. www.en-come.com ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΣ / ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ / ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΠΌΔΟΣΗΣ / ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ GR www.en-come.com ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

NEWS TICKET GO TO ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

NEWS TICKET GO TO ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ. Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, TICKET NEWS ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 08 όπως σας είχαμε υποσχεθεί, στην Edenred συνεχίζουμε δυναμικά τη δράση μας και το 2013, προσπαθώντας σε

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα