Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία"

Transcript

1 Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1

2 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο οποίος αντανακλά τη δέσμευση της εταιρίας για την ένταξη της στρατηγικής Κοινωνικής Ευθύνης στους καθημερινούς επιχειρηματικούς της στόχους. Επιπλέον, σύμφωνα με τη δέσμευσή της για ένα καθαρότερο περιβάλλον, η WIND Hellas παρουσιάζει σε ηλεκτρονική μορφή τον Κοινωνικό της Απολογισμό, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Οι τομείς, που αναπτύσσονται αναλυτικά, αφορούν: στην υπεύθυνη επιχείρηση στο περιβάλλον στο ανθρώπινο δυναμικό στην κοινωνία 2

3 Υπεύθυνη Επιχείρηση Η Δέσμευσή μας Η Δέσμευσή μας Επιχειρηματική Ηθική Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών Ικανοποίηση Πελατών - Διαχείριση Παραπόνων Έλεγχος & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Στη WIND Hellas στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας, των εργαζομένων μας και των μετόχων μας, μέσω της προσφοράς υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, απαντώντας στις ανάγκες και καινοτομώντας στην τεχνολογία. Οι στρατηγικές παράμετροι που μας διαφοροποιούν είναι: οι εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τμήμα της αγοράς, η άριστη σχέση ποιότητας κόστους, η αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση. Πλαίσιο Αυτοδέσμευσης Κινητής Τηλεφωνίας 3

4 Επιχειρηματική Ηθική Στη WIND Hellas στοχεύοντας στον άμεσο εντοπισμό και την αποφυγή ενδεχόμενων κρουσμάτων διαφθοράς, έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου και μέτρα πρόληψης, τα οποία αφορούν τόσο στους εξωτερικούς προμηθευτές μας όσο και στους εσωτερικούς συνεργάτες και εργαζομένους μας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται διαδικασίες, όπως: επιλογή, αξιολόγηση και διαχείριση των προμηθευτών έλεγχος των διαγωνισμών και των προμηθειών καταμερισμός αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι Συστήματα Διαχείρισης Στη WIND Hellas έχουμε αναπτύξει Συστήματα Διαχείρισης σε σχέση με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, το περιβάλλον, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, με βάση τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων και τις ελληνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. 4

5 Άμεσος στόχος μας είναι η επιπλέον πιστοποίηση της Αλυσίδας των καταστημάτων WIND σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 Διαθέτουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 για το σύνολο των δραστηριοτήτων, λειτουργιών, προϊόντων και εγκαταστάσεών μας. Αρχικά πιστοποιηθήκαμε τον Ιούνιο του 2001 και επαναπιστοποιηθήκαμε τον Απρίλιο του 2008, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUV Nord Group. Η πιστοποίηση με ISO 9001:2000 είναι μία απόδειξη ότι η εταιρία μας ακολουθεί μία τεκμηριωμένη πολιτική ποιότητας που δίνει έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Άμεσος στόχος μας είναι η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001: Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος Από τα τέλη του 2007, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος, ο οποίος και αφορά το σύνολο των λειτουργιών, εγκαταστάσεων και προϊόντων της εταιρίας μας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004. Διαρκής μας στόχος είναι η διατήρηση και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του συστήματός μας. 3. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας Εργαζομένων Έχουμε αναπτύξει ένα οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγιεινής στην Εργασία, σύμφωνα με τα δεδομένα της ελληνικής νομοθεσίας. Σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων μας στα τεχνικά τμήματα, η εταιρία μας διαθέτει εξειδικευμένα στελέχη που ασχολούνται με την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων, ενώ το 2007 προέβη σε πλήθος ενημερώσεων και εκπαιδεύσεων σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας. Στόχος για το 2008 αποτελεί η επέκταση του Συστήματος Επιχειρηματικής Συνέχειας στη Διεύθυνση Δικτύου και στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών. 4. Σύστημα Επιχειρηματικής Συνέχειας Από τα μέσα του 2007, έχουμε ξεκινήσει το σχεδιασμό συστήματος επιχειρηματικής συνέχειας για κρίσιμα συστήματα, λειτουργίες και διαδικασίες του δικτύου, όπως προέκυψε από σχετικές μελέτες που διεξήχθησαν εκ μέρους της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης του Δικτύου. Η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται σε συμφωνία με το Διεθνές Πρότυπο BS

6 Ποιότητα Προϊόντων & Υπηρεσιών Στη WIND Hellas έχουμε πάντα βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε μια πληθώρα μηχανισμών συστηματικής μέτρησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια του κύκλου των υπηρεσιών, από το σχεδιασμό τους μέχρι και τη διάθεσή τους στην αγορά. Σύμφωνα και με τις αρχές της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, η WIND Hellas ακολουθεί συγκρίσιμους Δείκτες Ποιότητας των παρεχομένων προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ώστε οι τελικοί χρήστες να διευκολύνονται: στη σύγκριση της ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται από διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην πιστοποίηση, στο μέτρο του δυνατού, της ποιότητας υπηρεσιών που ήδη τους παρέχονται. Ικανοποίηση Πελατών - Διαχείριση Παραπόνων Στατιστικά στοιχεία ικανοποίησης πελατών-διαχείρισης παραπόνων Prepaid Κατανομή Προβλημάτων ανά Τύπο Πελάτη το 2007 Consumer Στη WIND Hellas δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην άποψη του πελάτη μας. Για το σκοπό αυτό, υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες και πολιτικές -σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2000- σχετικά με τη διαχείριση των παραπόνων και αιτημάτων των πελατών μας. Για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας στο θέμα αυτό έχουμε συστήσει διακριτή ομάδα διαχείρισης, παρακολούθησης και απόκρισης στα προβλήματα, η οποία αναφέρεται και ελέγχεται από τη Διοίκηση της Εταιρίας μας. Corporate Χρόνος Επίλυσης - Δείγμα 2007 <1 calendar day <2 calendar days <3 calendar days 6 Κατανομή Προβλημάτων ανά Κατηγορία Προβλήματος το 2007 Loyalty Customer Services Services Scratch Cards Network Billing Tellas Στόχο για το 2008 αποτελεί: η μείωση των προβλημάτων κατά 10%, με ποσοστό επίλυσής τους την ίδια ημέρα κατά 3% η καταγραφή της ικανοποίησης των πελατών μας για την ποιότητα του δικτύου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω της διεξαγωγής εξειδικευμένης έρευνας

7 Έλεγχος & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Στο πλαίσιο της διατήρησης της ποιότητας και της διαρκούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών μας, στη WIND Hellas έχουμε αναπτύξει μηχανισμούς ελέγχου και αξιολόγησης, όπως: 7

8 Στόχος για το 2008 είναι η διεξαγωγή 6 ερευνών Μυστικού Επισκέπτη και 2 ερευνών Μυστικού Καλούντος. Στόχος για το 2008 είναι η αύξηση των ελέγχων κατά 10% και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης προβλημάτων σχετικών με τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Στόχος για το 2008 είναι η εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας καρτών, η αύξηση των ελέγχων και η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού. Στόχος για το 2008 είναι η συνέχιση των δοκιμαστικών κλήσεων σε αντίστοιχο αριθμό, όπως και η πραγματοποίηση επιπλέον κλήσεων σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος. Στόχος για το 2008 είναι να αυξήσουμε σε 5 τις επιθεωρήσεις σε κρίσιμους προμηθευτές και παράλληλα να προβούμε σε ετήσια αξιολόγηση του συνόλου των προμηθευτών μας. 1. Έρευνα Μυστικού Επισκέπτη και Μυστικού Καλούντος Διεξάγουμε σε ετήσια βάση την έρευνα του Μυστικού Επισκέπτη στα καταστήματα WIND, με σκοπό την αξιολόγησή τους σε θέματα που αφορούν στην εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση του καταστήματος, στη γνώση των αναγκών και εξυπηρέτηση των πελατών, τη διαθεσιμότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων. Το 2007 πραγματοποιήθηκε έρευνα του Μυστικού Καλούντος με στόχο την αξιολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται από το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. 2. Έλεγχος Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Η αξιολόγηση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας πραγματοποιείται με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με πιστοποιημένες διαδικασίες, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών, να είναι φιλικές στη χρήση, να είναι διαθέσιμες και να χρεώνονται σωστά. Το επίπεδο ποιότητας των νέων υπηρεσιών πιστοποιείται από ανεξάρτητη ομάδα ελέγχου, η οποία το 2007 διενήργησε επιμέρους ελέγχους, είτε πριν, είτε μετά την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 3. Έλεγχος Καρτών Ανανέωσης Χρόνου Κινητής Τηλεφωνίας Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων μας, διενεργούμε δειγματοληπτικούς ελέγχους στις κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας. Σε κάθε νέα παραγωγή ελέγχεται και αξιολογείται, μεταξύ άλλων, η ποιότητα εκτύπωσης, η συσκευασία, η ποιότητα των υλικών επικάλυψης, το barcode, τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και γενικότερα η συμμόρφωση των προϊόντων με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρία μας. Tο 2007, διενεργήσαμε επιθεωρήσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις των αντιστοίχων προμηθευτών μας, ενώ παράλληλα έγιναν 100 περίπου έλεγχοι σε τελικά προϊόντα. 4. Αξιολόγηση Ποιότητας Δικτύου Κινητής Τηλεφωνίας Στο πλαίσιο της μέτρησης της ποιότητας που προσφέρουμε στους συνδρομητές μας, διενεργούνται ειδικές μετρήσεις ποιότητας δικτύου «εν κινήσει» (drive tests) σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά και ειδικευμένες «εν κινήσει» μετρήσεις για τη βελτιστοποίηση του (ράδιο) δικτύου μας. Βασικοί δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας δικτύου είναι, αφενός το ποσοστό των επιτυχημένων κλήσεων (call success rate) και αφετέρου άλλοι επιμέρους δείκτες, που αξιολογούν τη διαθεσιμότητα, τη διατηρησιμότητα και την ποιότητα του δικτύου. Το 2007 πραγματοποιήσαμε περίπου δοκιμαστικές κλήσεις «εν κινήσει» για τη μέτρηση της ποιότητας του δικτύου και επιπλέον αντίστοιχες μετρήσεις βελτιστοποίησης. 5. Αξιολόγηση Απόδοσης Προμηθευτών και Συνεργατών Στη WIND Hellas, έχοντας πάντα στόχο την εξασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθευόμαστε, διενεργούμε ελέγχους και επιθεωρήσεις, ενώ αξιολογούμε σε ετήσια βάση το επίπεδο ποιότητας, εξυπηρέτησης και υποστήριξης μετά την πώληση. Το 2007 πραγματοποιήσαμε 3 επιθεωρήσεις σε κρίσιμους προμηθευτές και τους αξιολογήσαμε σε ετήσια βάση. 8

9 Πλαίσιο Αυτοδέσμευσης Κινητής Τηλεφωνίας Στο πλαίσιο αυτορύθμισης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας και στοχεύοντας στην ενεργό συμμετοχή της κινητής τηλεφωνίας για την ορθή χρήση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους πελάτες στους οποίους απευθύνονται (για παράδειγμα υπηρεσίες περιεχομένου, video, MMS), οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας Cosmote, Vodafone, WIND, υπέγραψαν από κοινού έναν «Κώδικα Δεοντολογίας», ο οποίος αφορά στις υπηρεσίες με θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε ενήλικες. Οι εταιρίες συνεχίζουν να εργάζονται στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης του Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, έχει ενσωματωθεί στον παρόντα Κώδικα και το Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητού από παιδιά και εφήβους, όπως αυτό έχει υπογραφεί από τις ανωτέρω εταιρίες στο πλαίσιο εναρμόνισής του με τον ως άνω Κώδικα. 9

10 Μέριμνα για το Περιβάλλον Η Δέσμευσή μας Η Δέσμευσή μας Περιβαλλοντική Πολιτική Κατανάλωση Ενέργειας Εξοικονόμηση Ενέργειας Εκπομπές Αερίων Η αναγνώριση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας είναι μια συνεχής διαδικασία, που μας επιτρέπει να θέτουμε τις προτεραιότητές μας σωστά, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων μέσω των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Κατά τη φάση της αξιολόγησης των επιπτώσεων λαμβάνουμε υπόψη μας, όχι μόνο το είδος και τη βαρύτητα των επιπτώσεων, αλλά, και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, των εργαζομένων και των μετόχων μας. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Κατανάλωση Νερού Ανακύκλωση Υλικών Διαχείριση Απορριμμάτων Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Οι προτεραιότητές μας για το 2008 συνοψίζονται σε τρεις κύριους άξονες: Κατανάλωση πόρων εξοικονόμηση ενέργειας Περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων Ανακύκλωση υλικών 10

11 Περιβαλλοντική Πολιτική Η WIND Hellas αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό, που λειτουργεί και αναπτύσσεται σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για τη διασφάλιση του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, θεωρούμε πως η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευθύνη προς το περιβάλλον είναι, όχι μόνο σημαντική παράμετρος για τη λειτουργία μας, αλλά και θεμέλιος λίθος, της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μας. Για το λόγο αυτό, η εταιρία μας δεσμεύεται να αναπτύσσει και να κατευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της αειφορίας. Συγκεκριμένα η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της WIND Hellas δεσμευόμαστε για τα παρακάτω: Να αναγνωρίζουμε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές από τη λειτουργία μας, να παρακολουθούμε συστηματικά τις σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να εγκαθιστούμε προγράμματα διαχείρισης για τον έλεγχο ή την ελαχιστοποίηση αυτών, όπως για τη βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων. Να λαμβάνουμε μέτρα πρόληψης κατά της ρύπανσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας. Να επανεξετάζουμε και να αναθεωρούμε περιοδικά, τόσο τους σκοπούς και στόχους μας για όλες τις σχετικές δραστηριότητες, όσο και το ίδιο το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Να συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, να λειτουργούμε ως αποδέκτης των αιτημάτων της κοινωνίας, των μετόχων μας, των πελατών μας, των εργαζομένων μας και των συνεργατών μας και να καλλιεργήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με την κοινωνία παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στο ενδιαφερόμενο κοινό. Να εκπαιδεύουμε και να ενημερώνουμε τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς η συμμετοχή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας. Να παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους και να υποστηρίζουμε το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα τα στάδια εφαρμογής του για την επίτευξη των στόχων μας. Η εταιρία μας ανταποκρίνεται δυναμικά στην πρόκληση της εποχής. Επενδύουμε στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και προοπτική για ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο και εξέλιξη. Όλοι αναγνωρίζουμε και ενθαρρύνουμε την αλλαγή ως το μόνο δρόμο προς τη βελτίωση. 11

12 Κατανάλωση Ενέργειας Στις δραστηριότητες της εταιρίας καταναλώνεται κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, αλλά και πετρέλαιο ντίζελ για τη λειτουργία των γεννητριών (εφεδρικών και μόνιμης λειτουργίας) και τη θέρμανση των κτιρίων. Εξοικονόμηση Ενέργειας Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας στη WIND Hellas έχουμε πάρει μέτρα για τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας και της κατανάλωσης πετρελαίου. Εφαρμόζοντας από το 2004 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GreenLight, μέσω της χρησιμοποίησης τεχνολογίας αιχμής, πετύχαμε την εξοικονόμηση έως και του 40% της συνολικής κατανάλωσης για το φωτισμό, δηλαδή την ετήσια εξοικονόμηση kwh. Ως προς το πετρέλαιο θέρμανσης πετύχαμε τη μείωση της κατανάλωσής του και στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά μας συγκροτήματα. Συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Κεντρικά Γραφεία (MWh) (MWh) Κατανάλωση Πετρελαίου Θέρμανσης (Lt) (Lt) Κηφισίας 66Α Κηφισίας 66C Κηφισίας 66Β Greenlight Λ. Κηφισίας 66 _. Λ. Αθηνών 0 Γράφημα 1: Συνολική ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας από την εφαρμογή του προγράμματος GreenLight στα κτίρια αυτά Γράφημα 2: Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα (Λ. Κηφισίας 66 Α,Β,C & Λ. Αθηνών) (Lt) 12

13 Εκπομπές Αερίων Μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GreenLight και τη διαρκή εφαρμογή του στους χώρους εργασίας, πετύχαμε στη WIND Hellas την ετήσια εξοικονόμηση έως και κιλών διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, ο νέος εξοπλισμός φωτισμού παράγει έως και 80% λιγότερη θερμότητα σε σχέση με τον κοινό εξοπλισμό φωτισμού, με αποτέλεσμα τη μείωση του θερμικού φορτίου των χώρων και άρα την αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανημάτων κλιματισμού και ψύξης Κατανάλωση 2007 ηλ. ενέργειας (MWh)/ Eκπομπές CO2 (ton). (MWh) / π π CO2 (ton) 2007 Κατανάλωση πετρελαίου 2007 θέρμανσης/ Eκπομπές CO2 (ton) π / π π CO2 (ton) Κατανάλωση π π CO2 Eκπομπές CO2 Κατανάλωση π π CO2 Eκπομπές CO2 Γράφημα 3: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα (Λ. Κηφισίας 66 Α,Β,C & Λ. Αθηνών) για το έτος 2007 και αντίστοιχες εκπομπές CO2 Γράφημα 4: Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά συγκροτήματα (Λ. Κηφισίας 66 Α,Β,C & Λ. Αθηνών) για το έτος 2007 και αντίστοιχες εκπομπές CO2 13

14 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το 2003, στη WIND Hellas προχωρήσαμε στην εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας σε σταθμούς βάσης, με τη χρήση φωτοβολταϊκών, ως κύρια πηγή ενέργειας, καλύπτοντας έως και το 80% των συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων του σταθμού. Συνολικά, 36 σταθμοί λειτουργούν σήμερα σε αυτή τη μορφή. Κατανάλωση Νερού Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής μας υπευθυνότητας, έχουμε μειώσει την κατανάλωση νερού από το 2003 έως και το 2007 στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά μας συγκροτήματα. Κατανάλωση Νερού έτη στα 4 μεγαλύτερα κτιριακά μας συγκροτήματα Λ. Κηφισίας 66 _. Λ. Αθηνών 14

15 Ανακύκλωση Υλικών Σημαντικό μέρος της προσπάθειάς μας για ένα καλύτερο περιβάλλον καταλαμβάνει η ανακύκλωση υλικών. Ανακυκλώνουμε χαρτί και χαρτόνι, πλαστικό και μέταλλα, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και εμμέσως στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και πρώτων υλών, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικά των αντιστοίχων ρύπων κατανάλωσης μη-ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περαιτέρω, ανακυκλώνουμε το 100% των παραγομένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέoς, συμβάλλοντας, όσο μπορούμε, στην προστασία των υπογείων και επιφανειακών υδάτων. Επιπλέον, εφαρμόζουμε πρόγραμμα συλλογής μικρών ηλεκτρικών στηλών (κοινών μπαταριών) με την εγκατάσταση σε κάθε κατάστημα ειδικού κάδου συλλογής μπαταριών σε συνεργασία με τον ειδικευμένο φορέα διαχείρισης ΑΦΗΣ. Παράλληλα, στα ίδια σημεία συλλογής, σε δεύτερο ειδικό κάδο, συγκεντρώνουμε αξεσουάρ και συσκευές κινητής τηλεφωνίας που προωθούνται για διάλυση και ανακύκλωση των επιμέρους τμημάτων τους. Ταυτόχρονα, συλλέγουμε όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από όλες τις εγκαταστάσεις μας και τις προωθούμε κι αυτές για ανακύκλωση (π.χ. εξοπλισμός γραφείου, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, λαμπτήρες φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο κ.λπ.). Θεωρούμε ότι η ανακύκλωση είναι μονόδρομος για το μέλλον και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τα προγράμματα ανακύκλωσης σε περισσότερα μέρη για περισσότερα υλικά Electronic / electrical equipment; 0,32% Plastic; 4,05% Accumulators; 15,49% Batteries ; Metal ; 1,94% 0,28% Toner; 0,05% Paper ; 77,86% 857, Recycling in 2007 (% of total) Ποσοστιαία κατανομή αποβλήτων προς ανακύκλωση σύμφωνα με το είδος Recycling in 2007 (kg) Συνολικές ποσότητες αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν από όλες τις εγκαταστάσεις, ανά είδος, σε κιλά (2007) 15

16 Διαχείριση Απορριμμάτων Αξιολογούμε πολύ σοβαρά την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και των επικίνδυνων αποβλήτων, που παράγονται στις εγκαταστάσεις μας. Ως προς τα απορρίμματα, που παράγονται από την κατανάλωση των συσκευασιών των προϊόντων μας, συμμετέχουμε στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασίας, που διαχειρίζεται ο εξειδικευμένος φορέας Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, πληρώνοντας συνεισφορά για κάθε κιλό συσκευασίας που προωθούμε στο εμπόριο, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν τα Δημοτικά Συστήματα Συλλογής Αποβλήτων Συσκευασίας και ο καταναλωτής να μπορεί να επιστρέψει τα υλικά συσκευασίας πίσω στη ροή της ανακύκλωσης. 16

17 Δράσεις Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος εξαρτάται από όλους μας, υποστηρίζουμε περιβαλλοντικούς φορείς και αναπτύσσουμε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των εργαζομένων μας για σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Η WIND Hellas, υποστηρίζοντας πιστά δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, βρέθηκε κοντά στον Όμιλο Φίλων του Δάσους, καθώς και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, στηρίζοντας τους σκοπούς τους. Επίσης, με αφορμή την 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η WIND Hellas στήριξε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναπτύξει τις παρακάτω δράσεις: 17

18 1. Η WIND κοντά στους πυροπαθείς Η WIND Hellas σε μια κοινή πρωτοβουλία των εταιριών κινητής τηλεφωνίας και σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσέφερε δωρεάν εθνικές κλήσεις 20 συνολικά ωρών, για διάστημα 2 μηνών, ανά πελάτη που επλήγη από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία διευκόλυνε πληγέντες - συνδρομητές της WIND Hellas προκειμένου να καλύψουν επείγουσες επικοινωνιακές τους ανάγκες στη συγκεκριμένη δύσκολη χρονική περίοδο της ζωής τους. Μόνο από τη WIND Hellas διατέθηκαν δωρεάν ώρες συνομιλίας. 2. Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας Μonachus monachus Με στόχο τη συνεχή ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού για τη διατήρηση της ζωής στο θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία της Μεσογειακής φώκιας, η WIND Hellas συνεργάζεται για τρεις συνεχόμενες χρονιές με τη MΟm. Το 2007, η MΟm με τη WIND Hellas ανέπτυξαν το καλοκαιρινό εθελοντικό πρόγραμμα «Θέλω να γίνω εθελοντής στην Πράξη», το οποίο εντάχθηκε στα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα κέντρα ενημέρωσης της MOm, τα οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από πολίτες. Το πρόγραμμα λειτούργησε από τον Ιούνιο έως και το Σεπτέμβριο και συμμετείχαν 60 περίπου εθελοντές. Στόχοι του προγράμματος ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, η ανάδειξη του έργου της MΟm και η ενίσχυση του ερευνητικού της έργου καθώς και η ενημέρωση των παιδιών στο «Σχολείο της Φώκιας» στην Αλόννησο. Ο σημαντικότερος ρόλος των προγραμμάτων που υλοποιεί η MOm με τη συνεργασία και υποστήριξη της WIND Hellas, είναι η ενίσχυση της αξίας της εθελοντικής προσφοράς, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, που ως στόχο έχει την ανάδειξη πιο ενεργών πολιτών απέναντι στη διατήρηση και διάσωση του παγκοσμίου οικοσυστήματος. 18

19 3. Πρόγραμμα με τη Helmepa «Θέλω Καθαρές Θάλασσες και Ακτές» Η WIND Hellas υποστήριξε και συνεργάστηκε με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) με στόχο τη συνεχή ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του κοινού. Με σύμβολο, το γνωστό σε όλους μας, γλάρο η ενημερωτική εκστρατεία, ζητούσε τη συμμετοχή όλων μας στην προστασία των θαλασσών και των ακτών της χώρας μας, καλλιεργώντας τη γνώση και την εθελοντική δέσμευση για ένα τόσο σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα. Η WIND Hellas για την ενίσχυση του έργου της HELMEPA προγραμμάτισε μια σειρά από ενέργειες, όπως η διανομή ενημερωτικού εντύπου, καταχωρίσεις στον Τύπο, τηλεοπτικά spots και αποστολή ενημερωτικού MMS προς όλους τους συνδρομητές της. 4. Πρόγραμμα ΦΑΣΜΑ-Μέτρηση & Έλεγχος Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας Στην προσπάθειά μας να συμβάλλουμε στην έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού, η WIND Hellas δημιούργησε το πρόγραμμα ΦΑΣΜΑ. Πρόκειται για ένα ερευνητικό έργο μέτρησης και ελέγχου της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στο περιβάλλον. Σκοπός του προγράμματος είναι ο υπολογισμός των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τόσο σε σημεία υψηλής πληθυσμιακής συγκέντρωσης και προσβασιμότητας, όσο και σε επιλεγμένους χώρους. Το πρόγραμμα ΦΑΣΜΑ μετρά όλες τις πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που υπάρχουν στο ευρύτερο περιβάλλον, ώστε τα αποτελέσματα των μετρήσεων να είναι αντιπροσωπευτικά στο σύνολό τους. Το ΦΑΣΜΑ εκπονείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 19

20 Ανθρώπινο Δυναμικό Η Δέσμευσή μας Η Δέσμευσή μας Πολιτικές & Στοιχεία Απασχόλησης Επαγγελματική Εξέλιξη Εκπαίδευση Αμοιβές & Παροχές Συνθήκες Εργασίας Εσωτερική Επικοινωνία Στη WIND Hellas συνδυάζοντας την ανάπτυξη μιας νέας εταιρίας με το απαιτητικό περιβάλλον του τομέα των τηλεπικοινωνιών, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας, ευκαιρίες να αναπτυχθούν σε μια από τις πρωτοπόρες στον τομέα εταιρίες στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας μας. Είναι ένας εργασιακός χώρος, όπου εξαιρετικοί άνθρωποι με πάθος για μάθηση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικό περιβάλλον νέων τεχνολογιών, μπορούν να βρουν το δρόμο τους για μια συναρπαστική καριέρα. Βασικός μας στόχος είναι να προσελκύσουμε, να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε επαγγελματίες, που είναι σε θέση να σκέφτονται πέρα από τα προκαθορισμένα. Ανάπτυξη Εσωτερικού Εθελοντισμού 20

21 Πολιτικές & Στοιχεία Απασχόλησης Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας μας, το 1992, όταν η WIND Hellas απασχολούσε μόλις 7 εργαζομένους, πραγματοποιήσαμε σημαντικές επενδύσεις και δημιουργήσαμε πολλές νέες θέσεις εργασίας. To 2007, oι εργαζόμενοι της εταιρίας ξεπέρασαν τους Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας χαρακτηρίζεται από υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και εξειδίκευση. Το 35% είναι κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων, το 20% διαθέτουν μεταπτυχιακό και το 31% είναι κάτοχοι τεχνικών διπλωμάτων. H στρατηγική προσέγγιση της εταιρίας και η φιλοσοφία της δεν περιορίζονται σε αριθμούς, αλλά στην αρχή της μη διάκρισης, της πολιτικής ίσων ευκαιριών και της αναγνώρισης του δικαιώματος πρόσβασης κάθε ανθρώπου στην εργασία. Εφαρμόζοντας πολιτική ίσων ευκαιριών προς τα δύο φύλα, το 47% στο σύνολο του προσωπικού είναι γυναίκες. Σύνολο Εργαζομένων 2007 Εργαζόμενοι Καταμερισμός Φύλου Γυναίκες 47% Άνδρες 53% Ποσοστό Πτυχιούχων Κάτοχοι πανεπιστημιακών πτυχίων 35% Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων 20% Κάτοχοι τεχνικών διπλωμάτων 31% 21

22 Επαγγελματική Εξέλιξη Στη WIND Hellas δεσμευόμαστε πραγματικά για την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Κύριο μέλημά μας είναι να δίνουμε την ευκαιρία σε κάθε εργαζόμενο να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο τις δυνατότητες του. Σε κάθε τμήμα της εταιρίας, οι εργαζόμενοί της συνεργάζονται με τους υπευθύνους για την ανάπτυξή τους, ενώ, παράλληλα, η εταιρία καθορίζει το πλαίσιο που ενσωματώνει τις ατομικές ικανότητες και προσδοκίες με τις δεξιότητες που η ίδια απαιτεί. Οι άνθρωποί μας γνωρίζουν ότι η WIND Hellas επενδύει σε αυτούς εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό επίπεδο. Στοχεύοντας στην εξέλιξη των εργαζομένων με υψηλές δυνατότητες, επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξή τους, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα εργαλεία για την εξέλιξή τους: 22

23 1. Προγράμματα Εταιρικής Ένταξης Στη WIND Hellas, πραγματοποιούμε πρόγραμμα εταιρικής ένταξης για τους νέους συναδέλφους όλων των διευθύνσεων και τμημάτων, κατά τη διάρκεια του οποίου δίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις για όσα πρέπει να γνωρίζουν, τόσο για την εταιρία, όσο και την αγορά τηλεπικοινωνιών. Το 2007, σχεδιάστηκε ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα εταιρικής ένταξης, το οποίο ενσωματώνεται στη βασική εκπαίδευση Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών. Υπολογίζεται ότι το 2007 διεξήχθησαν πάνω από προγράμματα εταιρικής ένταξης σε περίπου 370 νέους εργαζόμενους. Σύνολο Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 2007 Προγράμματα Εργαζόμενοι Κέντρα Ανάπτυξης Στη WIND Hellas είμαστε συνυπεύθυνοι με τον εργαζόμενο για την επαγγελματική του ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, συμπεριλαμβάνουμε τη διοργάνωση των Κέντρων Ανάπτυξης. Τα Κέντρα Ανάπτυξης, έχουν σκοπό να: εντοπίζουν τις επαγγελματικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, βασισμένα στις δεξιότητες και στα επίπεδα απόδοσης που απαιτεί ο οργανισμός. αναγνωρίζουν τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς ανάπτυξη των συμμετεχόντων, ώστε να προετοιμάζουν το έδαφος για διάλογο πάνω στο σχεδιασμό του Πλάνου Ατομικής Ανάπτυξης. 3. Σχεδιασμός Ατομικής Ανάπτυξης Ο Σχεδιασμός Ατομικής Ανάπτυξης εξασφαλίζει ότι καθένας από τους ανθρώπους μας έχει την ευκαιρία ανάπτυξης, ανάλογα με τις δυνατότητές του και τις ανάγκες της εταιρίας μας. Ενώ ο σχεδιασμός ανάπτυξης κάθε εργαζομένου γίνεται σε καθαρά εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιούμε παράλληλα ένα κοινό πλαίσιο για να καθορίσουμε τις δεξιότητες που απαιτούνται σε κάθε βήμα της διαδικασίας επαγγελματικής ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός αυτός προετοιμάζεται προσεκτικά για καθένα από τους εργαζομένους μας σε στενή συνεργασία με τους διευθυντές τους και βασίζεται στις αναπτυξιακές εμπειρίες, αναγκαίες για την επίτευξη των κοινών στόχων ανάπτυξης του ατόμου και εξέλιξης του οργανισμού. 23

24 4. Εσωτερική Προσέλκυση Υποψηφίων Η WIND Hellas δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους μας να αναπτυχθούν, να αλλάξουν και να αναζητήσουν νέες κατευθύνσεις, οι οποίες συνεχώς προσφέρονται με τη σωστή καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Όταν υπάρχουν ανάγκες κάλυψης θέσεων, ψάχνουμε πρωτίστως ανάμεσα στους ανθρώπους μας, ως την καλύτερη πηγή εξειδικευμένων υποψηφίων. Ο εργαζόμενός μας ενθαρρύνεται να εξερευνήσει τις ευκαιρίες αλλαγής και προόδου, σε άλλες θέσεις ή τμήματα, με σκοπό να προσφέρουμε στο άτομο την ευκαιρία να αποκτήσει γνώση, προσωπική ανάπτυξη και ελευθερία επιλογών. Στη WIND Hellas, οι άνθρωποι μπορούν να εξελιχθούν είτε ως «ηγέτες της γνώσης» (knowledge leaders) είτε ως «ηγέτες ανθρώπων» (people s leaders). 5. Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη λειτουργία κάθε διακεκριμένης εταιρίας, όπως η WIND Hellas, καθώς προωθεί την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη κάθε εργαζομένου και βοηθά στην επίτευξη των εταιρικών στόχων. Στη WIND Hellas, κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να συζητήσει επίσημα το αποτέλεσμα της απόδοσής του και να συμφωνηθεί από κοινού ένα σχέδιο δράσης. Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης βασίζεται σε δεξιότητες (competencies) καθώς και σε standards απόδοσης και συνδυάζεται με τα προαναφερθέντα εργαλεία, ώστε να καθοριστεί ο Σχεδιασμός Ατομικής Ανάπτυξης του κάθε εργαζομένου. 24

25 Εκπαίδευση Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Προσφέροντας ένα περιβάλλον με συνεχή μάθηση, δίνουμε τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εξελιχθούν στους τομείς τους και ν αυξήσουν την απόδοσή τους. Οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσφέρουμε, αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα για την εξέλιξη της καριέρας των εργαζομένων και ταυτόχρονα είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μας διαφοροποιεί από αντίστοιχες εταιρίες. Συνολικά, στη διάρκεια του 2007, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από εκπαιδευτικές ώρες για τους εργαζομένους της WIND Hellas. Με δεδομένη τη δραστηριοποίησή μας στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της υψηλής τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, επιδιώκουμε και επενδύουμε διαρκώς στην εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων μας. Σύνολο Εκπαιδευτικών Ωρών 2007 Ώρες

Συνοπτική ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡικήΣ κοινωνικήσ υπευθυνοτητασ Κοινωνία. Παιδεία. Περιβάλλον. Εργαζόμενοι. (σελ. 8) (σελ. 10) (σελ. 14) (σελ.

Συνοπτική ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡικήΣ κοινωνικήσ υπευθυνοτητασ Κοινωνία. Παιδεία. Περιβάλλον. Εργαζόμενοι. (σελ. 8) (σελ. 10) (σελ. 14) (σελ. Συνοπτική ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ υπευθυνοτητασ 2016 Περιβάλλον Παιδεία Κοινωνία Εργαζόμενοι (σελ. 6) (σελ. 8) (σελ. 10) (σελ. 14) 2 3 Όραμα & Στρατηγική Η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης, αξιοποιώντας συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη

2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη 2.5 Ενδιαφερόμενα Μέρη Τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του ΟΤΕ και της COSMOTE είναι οι εργαζόμενοι οι επενδυτές οι πελάτες, οι δημόσιοι και ρυθμιστικοί φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» Εισηγητές: Αντιγόνη Κατσάρα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επιχειρήσεων Κατερίνα Σκλαβενίτη, Υπεύθυνη συντονισμού & υλοποίησης της δράσης Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας {Πιστοποιήσεις Φορέα Ευρωπαϊκές Συμμετοχές} Φεβρουάριος 2016 Εισαγωγή Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση.

Αξίες ΤΙΤΑΝ. «Τα βασικά πιστεύω της επιχείρησης που καθορίζουν την συμπεριφορά της και τον τρόπο λειτουργίας της» Ακεραιότητα. Γνώση. Κυρίαρχος Στόχος Να αναπτυχθούμε ως πολυπεριφερειακή εταιρία, η οποία υπολογίζεται ως ανεξάρτητη δύναμη στην παγκόσμια αγορά των δομικών υλικών και συνδυάζει την επιχειρηματική ικανότητα και ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (Κ.Α.Κ.Ε.) «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Εθελοντικός Οργανισμός για τα Παιδιά Το Πανελλήνιο Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης είναι το συντονιστικό και επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C)

ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) 2. Ουσιαστικότητα ΕΠΙΠΕΔΟ B (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου C) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιές πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη

Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη Εκπαίδευση Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΑΠΑΕΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ Η Στέγη ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη 18, 19 & 20 Δεκεμβρίου 2015 Μουσικό εργαστήριο για παιδιά που βρίσκονται στο αυτιστικό φάσμα. Το εργαστήριο πραγματοποιείται για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D)

ΕΠΙΠΕΔΟ C (συμπεριλαμβάνονται και τα κριτήρια του Επιπέδου D) Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά Ενδεικτικοί δείκτες επίδοσης κατά 3. Στοχοθέτηση Ο Οργανισμός δημοσιοποιεί ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ Εικόνα 1 - Ημερίδα σταδιοδρομίας Το Γραφείο Διασύνδεσης Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ (Γ.Δ) συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ της ΧΑΛΚΟΡ ως best practice εφαρμογής του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας ΓΡΑΜΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Εξειδικευμένοι συνεργάτες του QualityNet Foundation μπορούν να σας υποστηρίξουν στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ. «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ «Είμαστε εδώ» για το Περιβάλλον Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΔΩ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, συμπληρώνοντας, φέτος, 50 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, ανανεώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Το χαρτί του μέλλοντος μας»

Θέμα: «Το χαρτί του μέλλοντος μας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες:

Αρχή 1. Πιθανές ενέργειες: Η προσδοκία μας Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της ασφαλιστικής βιομηχανίας εντοπίζεται η αντίληψη, η διαχείριση και η ανάληψη κινδύνων. Με γνώμονα την πρόληψη και την μείωση της έκθεσης στον κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων,

1. Την παρουσίαση του ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ 1452 για τη διαχείριση της ποιότητας εμπορικών καταστημάτων, Εκδήλωση για Πρότυπο ποιότητας για εμπορικά καταστήματα Νέες εκδόσεις προτύπων συστημάτων διαχείρισης αίθουσα Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών πλ. Γεωργίου Α 25, ΠΑΤΡΑ Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ «Οι καλοί άνθρωποι δε χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα, ενώ οι κακοί άνθρωποι θα βρουν τρόπους για να τους παρακάμψουν» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ Βληκίδου Χρυσαφένια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών

Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. E - learning. Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες. Οδηγός Σπουδών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E - Learning Μάρκετινγκ Και Επικοινωνία Σε Εκπαιδευτικές Μονάδες E - learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει:

Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ χθες, σήμερα, αύριο ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ως εκπαιδευτικό Ίδρυμα προϋποθέτει: Την ενσωμάτωση και την παρακολούθηση των στοιχείων εκείνων που συμβάλλουν στην καλλιέργεια της «παιδείας» του ατόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Μεταξύ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Απριλίου 2013 τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: Αφενός, η Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε//υπηρεσίες

Ποιοι είμαστε//υπηρεσίες Ποιοι είμαστε//υπηρεσίες Η First Call S.A. ιδρύθηκε το 2002, έχοντας ως στρατηγικό της στόχο την ταχύτατη ανάπτυξη στον χώρο της διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων, τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Επιλέξτε την κατηγορία στην οποία θέλετε να ενταχθεί η εταιρεία σας και συμπληρώστε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ με βάση τον συγκεκριμένο Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος

ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ 20/11/14 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αθανάσιος Πανταζής - Οικονομολόγος ΕΚΕ (1) Ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη νοείται η ηθική ευθύνη, η συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την πολυετή παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» Συνήγορος του Παιδιού 14 & 15 Ιουνίου 2012 Εισήγηση με θέμα: «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Eταιρικη Κοινωνικη Ευθυνη Ως έννοια,η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων όσον αφορά στις σχέσεις τους με την κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες GLOBAL CERT Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες Η PALSO με την πολυετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης και η GLOBAL CERT με την εμπειρία της και την άρτια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE)

Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) Αναφορά Δέσμευσης (Communication on Engagement - COE) του QualityNet Foundation (QNF) στο Οικονομικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact - UNGC) Περίοδος Αναφοράς: 2010-2015 Χώρα Αναφοράς: Ελλάδα Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη ΔΕΗ Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Στηρίζω» Αθήνα, Ιούνιος 2011 Λένα Σαρικάκη Τομεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Διεύθυνση Στρατηγικής Τομέας Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την ΕΚΕ Ημερομηνία ανάρτησης στο opengov.gr: 28/7/2014 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικής Γραμμματείας Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Εξαιρετική Εξυπηρέτηση Πελατών E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ενότητα 3: Δια βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στην Ελλάδα Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα

Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Περιβαλλοντική Αποδοτικότητα Ναυσικά Ζευγώλη Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κοινωνικής Συνεισφοράς, Vodafone 17.12.2013 Vodafone Ελλάδας: 20 χρόνια παρουσίας & συνεχούς ανάπτυξης Εξυπηρετούμε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, ήτοι: α) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών 1.1. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Η Voiceland στα πλαίσια των επιχειρησιακών της λειτουργιών διαχειρίζεται τηλεπικοινωνιακά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνίας στην πελατειακή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης

Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Πρόγραμμα ενημέρωσης και εσαισθητοποίησης «ΤΜΒΙΩΝΩ ΜΕ ΣΑ ΖΩΑ ΓΤΡΩ ΜΟΤ» στα στολεία των νησιών τοσ Αιγαίοσ και της Κρήτης Απολογισμός 2012 Πρόγραμμα υμβιώνω με τα Ζώα γύρω μου Υιλοζωικός ύλλογος Φανίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Πολιτική Αμοιβών και Παροχών

Η Πολιτική Αμοιβών και Παροχών Η Πολιτική Αμοιβών και Παροχών Η πολιτική αμοιβών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού. Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας για τους μετόχους, η Eurobank έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Σύνδεση των στόχων με τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός. 1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση ργανισμός δημοσιοποιεί πώς αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 2. υσιαστικότητα ργανισμός δημοσιοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της

Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον. Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Δημιουργώντας ένα αισιόδοξο μέλλον Το όραμα, η ιδέα και η εφαρμογή της Η Ιδέα Η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι απόδειξη σεβασμού, τόσο απέναντι στον εαυτό μας και τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπολογία της Εργασίας

Ανθρωπολογία της Εργασίας Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Ανθρωπολογία της Εργασίας E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2012 Μάρτιος 2013 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 4. Περιβάλλον 5. Δέσμευση προς την Αγορά 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Συναισθηματική Νοημοσύνη E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Δικός σας. Kasper Rorsted

Δικός σας. Kasper Rorsted ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ Εισαγωγή Αγαπητοί συνάδελφοι, Έχουμε θέσει ξεκάθαρες στρατηγικές προτεραιότητες και φιλόδοξους στόχους για την εταιρία μας. Είμαστε στη διαδικασία να εδραιώσουμε στη Henkel μια Κουλτούρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΛΑΡΙΣΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 Πολιτική Ποιότητας 1.1 Σκοπός Η πολιτική ποιότητας επιβεβαιώνει τη δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται

Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη. Η Remedica νοιάζεται Εταιρική Κοινωνική & Περιβαλλοντική Ευθύνη Η Remedica νοιάζεται Το Συγκρότημα Remedica ιδρύθηκε το 1960 και είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Κύπρο. Η Remedica παρασκευάζει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης του πανεπιστημίου Frederick, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙSO 9001 : 2008 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Eνισχύει άμεσα την εμπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία Αναβαθμίζει το κύρος της επιχείρησης προς αρχές, δανειστές, επενδυτές Αποτελεί αναγνωρίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε Επιχειρήσεις Σύνταξη Μελέτης & Έρευνας για την ΕΚΕ Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Εταιρικής ς ς σε Επιχειρήσεις Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Group πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα