ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 3. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 4. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

2 1. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

3 ÄÇÌÏÓ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΑΡΤΑΙΩΝ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΑΡΤΑΣ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Ï.) Α Για Σ.Α.Ο. 2,4 Σ.Ο. = 0,85 Για Σ.Α.Ο. & 1,00 Σ.Ο. = 0,90 Β 0,95 Γ,Δ Ζώνες: 1,00 Ε 0,85, 3. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÁÎÉÏÐÏÉÇÓÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ó.Á.Ï.) XVI: 2,40 XXIV: 0 XXVIII: 0 XXX: 1,00 XXXII: 0,80 4. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÅÊÌÅÔÁËËÅÕÓÇÓ ÉÓÏÃÅÉÏÕ (Ê) ÁíÜëïãá ìå ôïí Ó.Å. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 2 óôéò óåëßäåò ÔÉÌÅÓ ÆÙÍÙÍ (Ô.Æ.) - ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ Α OΡΛΑΝΔΟΥ - ΚΑΜΗΛΩΝ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ - ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ - ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΥ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ - ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ - ΓΚΟΤΖΙΟΥΛΑ - ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΟΡΛΑΝΔΟΥ 1300 Β ΚΟΜΜΕΝΟΥ - ΑΝΤ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ - ΒΑΣ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ - ΑΦΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ - ΣΤΡ. ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ - ΤΑΓ/ΡΧΗ ΧΡΗΣ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 48 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΚΑΜΗΛΩΝ - ΟΡΛΑΝΔΟΥ - ΚΟΜΜΕΝΟΥ 1150 Γ ΚΟΜΜΕΝΟΥ - ΟΡΛΑΝΔΟΥ - ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΓΚΟΤΖΙΟΥΛΑ - ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑ - ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ - ΤΖΑΒΕΛΛΑ - ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΥ - ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ - ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ - ΑΡΑΧΘΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 4 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 5 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 33 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΑΓ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ - ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑΣ - ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΚΟΜΜΕΝΟΥ 1000 Δ ΚΟΜΜΕΝΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 32 - ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ - ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΡΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 11 - ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ - ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ - ΑΓ. ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ - Β ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ 48 - ΤΑΓ/ΡΧΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ - ΣΤΡ. ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ - ΑΦΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ - ΒΑΣ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ - ΑΝΤ. ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ - ΚΟΜΜΕΝΟΥ 750 Ε ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ - ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ (ΕΛΕΟΥΣΑ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ () - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (από Πλατεία 24ης Ιουνίου μέχρι Β. Κωνσταντίνου) ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (από Β. Κωνσταντίνου μέχρι Αγνάντων) αριστερά ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (από Β. Κωνσταντίνου μέχρι Μονής Σέλτσου) δεξιά ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ (από Γριμπόβου μέχρι Παντοκράτορος) ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ (από Ν. Σκουφά μέχρι Γεροστάθη) αριστερά ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ (από Γεροστάθη μέχρι Τζαβέλα) αριστερά ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ (από Βλαχερνών μέχρι Μοστραίων) δεξιά ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ (από Μοστραίων μέχρι Χαϊκάλη) δεξιά

4 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (από Ν. Σκουφά μέχρι προέκταση άξονος Ανωνύμου 21 - Σημείο 2) αριστερά ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (από προέκταση άξονος Ανωνύμου 21 - Σημείο 2 μέχρι Μαξίμου Γραικού) αριστερά ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ (από Ανώνυμο 21 μέχρι Μαξίμου Γραικού) δεξιά ΑΝΩΝΥΜΟΣ 21 ΑΝΩΝΥΜΟΣ 23 ΑΠΟΚΑΥΚΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ (από Φλέμιγκ μέχρι Κορυδαλλέως) δεξιά ΑΡΑΧΘΟΥ (από Φλέμιγκ μέχρι προέκταση άξονος οδού Κορυδαλλέως) αριστερά ΑΡΑΧΘΟΥ (από προέκταση άξονος οδού Κορυδαλλέως μέχρι Περιφερειακή οδό) αριστερά ΑΡΑΧΘΟΥ (από Κορυδαλλέως μέχρι Μανωλιάσης) δεξιά ΑΡΙΣΤΑΓΟΡΑ ΑΡΤΙΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Κοραή μέχρι Γκοτζιούλα) ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Γκοτζιούλα μέχρι Κασσοπίτρας) δεξιά ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Γκοτζιούλα μέχρι Τσούτσινου Θ.) αριστερά ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Κασσοπίτρας μέχρι Νόρμαν) δεξιά ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Τσούτσινου Θ. μέχρι μέχρι Καρεστινού) αριστερά ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Νόρμαν μέχρι Παρ. Παντοκράτορος) δεξιά ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Παρ. Παντοκράτορος μέχρι Πλ. Σκουφά) δεξιά ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Καρεστινού μέχρι Λεονταρή) αριστερά ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (από Λεονταρή μέχρι Πλ. Σκουφά) αριστερά ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΥ (από Ελ. Βενιζέλου μέχρι Ν. Πλαστήρα) αριστερά ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΥ (από Ν. Πλαστήρα μέχρι Αγ. Θεοδώρας) αριστερά ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΥ (από Αγ. Θεοδώρας μέχρι Αγ. Βασιλείου) αριστερά ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΥ (από Ν. Σκουφά μέχρι Αγ. Κωνσταντίου) δεξιά ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΥ (από Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Καραπάνου) δεξιά ΒΑΣ. ΠΥΡΡΟΥ (από Καραπάνου μέχρι Πριοβόλου Νικ.) δεξιά ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. (από Βασ. Πύρρου μέχρι προέκταση άξονος Ανωνύμου 21 - Σημείο 1) δεξιά ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. (από προέκταση άξονος Ανωνύμου 21 - Σημείο 1 μέχρι Αράχθου) δεξιά ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. (από Ανώνυμο 21 μέχρι Αράχθου) αριστερά ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. (από Αράχθου μέχρι Περιφερειακή Οδό) ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ (ευρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 97 και α) ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΤΖΙΟΥΛΑ (από Ν. Σκουφά μέχρι Βασ. Κωνσταντίνου) ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (από Ν. Σκουφά μέχρι Αλεξοπούλου) αριστερά ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (από Αλεξοπούλου μέχρι Αποκαύκου) αριστερά ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ (από Ν. Σκουφά μέχρι Βασ. Κωνσταντίνου) δεξιά ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ (από Νέα Γέφυρα μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλεως) ΖΑΡΑ ΑΛΕΞ. (από Ορλάνδου μέχρι Μουργκάνας) αριστερά ΖΑΡΑ ΑΛΕΞ. (από Καμηλών μέχρι Πέτρου Γαρουφαλιά) δεξιά ΖΑΡΑ ΑΛΕΞ. (από Μουργκάνας μέχρι Λεονάτου) αριστερά ΖΑΡΑ ΑΛΕΞ. (από Πέτρου Γαρουφαλιά μέχρι Αρισταγόρα) δεξιά ΖΑΡΑ ΑΛΕΞ. (από Λεονάτου μέχρι Περιφερειακή Οδό) αριστερά ΖΑΡΑ ΑΛΕΞ. (από Αρισταγόρα μέχρι Περιφερειακή Οδό) δεξιά ΘΕΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΜΗΛΩΝ (από Ν. Σκουφά μέχρι Μαξ. Γραικού) δεξιά ΚΑΜΗΛΩΝ (από Αλ. Ζάρα μέχρι Μαξ. Γραικού) αριστερά ΚΑΜΗΛΩΝ (από Μαξ. Γραικού μέχρι Περιφερειακή Οδό) ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ (από Ν. Σκουφά μέχρι Πλ. Εθν. Αντίστασης) δεξιά ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ (από Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Καραπάνου) αριστερά ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ (από Καραπάνου μέχρι Πριοβόλου Ν.) αριστερά ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ (από Καραϊσκάκη μέχρι Βασ. Πύρρου - Ο.Τ. 125) δεξιά ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ (από Καραϊσκάκη μέχρι Βασ. Πύρρου - Ο.Τ. 118) αριστερά ΚΑΣΟΠΙΤΡΑΣ ΚΟΜΜΕΝΟΥ (από Τζουμέρκων μέχρι Μουργκάνας) αριστερά ΚΟΜΜΕΝΟΥ (από Ορλάνδου μέχρι Μουργκάνας) δεξιά ΚΟΜΜΕΝΟΥ (από Μουργκάνας μέχρι Αγ. Αποστόλων) αριστερά ΚΟΜΜΕΝΟΥ (από Μουργκάνας μέχρι Πουλίου Δράκου) δεξιά ΚΟΜΜΕΝΟΥ (από Πουλίου Δράκου μέχρι Αντ. Γαρουφαλιά ) δεξιά 2,0 2,0 1, 6 1, 5 1, 4 1, 4 1, 2 1, 2

5 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (από Πριοβόλου Ν. μέχρι προέκταση ορίου Οικοδομικών Τετραγώνων Α - Σημείο 1) αριστερά ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (από Σημείο 1 μέχρι Φιλελλήνων) αριστερά ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (από όριο Οικοδομικών Τετραγώνων Α μέχρι Φιλελλήνων) δεξιά ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (από Βλαχερνών μέχρι Περιφερειακή Οδό) αριστερά ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (από Αγ. Μάρκου μέχρι Ανώνυμο 31) δεξιά ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (από Β Πάροδο Κρυστάλλη μέχρι Ραδοβυζίων) ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (από Ραδοβυζίων μέχρι Όριο Σχεδίου Πόλης) ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 1η ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Β ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΩΛΕΤΤΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ (από Ν. Σκουφά μέχρι Τζαβέλλα) ΜΑΝΘΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΜΑΝΩΛΑΚΗ Φ. (από Πριοβόλου Ν. μέχρι Βασ. Πύρρου) ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ (από Πλαστήρα μέχρι Τσακάλωφ) ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ (από Τσακάλωφ μέχρι Μάρκου Μπότσαρη) ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΡΑΙΚΟΥ (από Μάρκου Μπότσαρη μέχρι Καμηλών) ΜΑΤΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΑ ΠΑΥΛΟΥ (από Βλαχερνών μέχρι Μοστραίων) ΜΕΤΑΞΑ ΙΩΑΝΝΟΥ (ευρίσκεται μεταξύ Ο.Τ. 105 και 105α) ΜΙΛΩΝΟΣ (μεταξύ Ο.Τ. 32 και 420) ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ (από Ζάρα Αλ. μέχρι Κομμένου) ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΚΟΥ (από Ν. Σκουφά μέχρι Μαξ. Γραικού) ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΚΟΥ (από Μαξ. Γραικού μέχρι Αράχθου) ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΚΟΥ (από Αράχθου μέχρι Περιφερειακή Οδό) ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ (από Τζαβέλλα μέχρι Μπιζανίου) ΝΟΡΜΑΝ (από Ν. Σκουφά μέχρι Βασ. Κωνσταντίνου) ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΛΑΜΑ Κ. (από Ν. Σκουφά μέχρι Γεροστάθη) δεξιά ΠΑΛΑΜΑ Κ. (από Ν. Σκουφά μέχρι Σολωμού) αριστερά ΠΑΛΑΜΑ Κ. (από Γεροστάθη μέχρι Αμβρακίας) δεξιά ΠΑΛΑΜΑ Κ. (από Σολωμού μέχρι Τζαβέλλα) αριστερά ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ (από Ν. Σκουφά μέχρι Αλεξοπούλου) ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ (από Αλεξοπούλου μέχρι Βασ. Κωνσταντίνου) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Νέα Γέφυρα μέχρι Ανώνυμο 4) αριστερά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Νέα Γέφυρα μέχρι Αράχθου) δεξιά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Αράχθου μέχρι Κρυστάλλη) δεξιά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ (από Ανώνυμο 4 μέχρι Ανώνυμο 33) αριστερά ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚ. (από Βασ. Πύρρου μέχρι Νικοπόλεως) δεξιά ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΝΙΚ. (από Βασ. Πύρρου μέχρι Μαξ. Γραικού) αριστερά ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΝΙΚ. (από Καραϊσκάκη μέχρι Μανωλάκη Φ.) αριστερά ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΝΙΚ. (από Κοσμά Αιτωλού μέχρι Ψαρρών) δεξιά ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΝΙΚ. (από Ψαρρών μέχρι Τζαβέλλα) δεξιά ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΝΙΚ. (από Μανωλάκη Φ. μέχρι Βασ. Πύρρου) αριστερά ΡΑΔΟΒΥΖΙΩΝ (από Κρυστάλλη μέχρι Ανώνυμο 27) αριστερά ΡΑΔΟΒΥΖΙΩΝ (από Κρυστάλλη μέχρι Βουλγαροκτόνου) δεξιά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Αγ. Μάρκου μέχρι Γκοτζιούλα) αριστερά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Γκοτζιούλα μέχρι Ανώνυμο 34) αριστερά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Ανώνυμο 34 μέχρι Κασοπίτρας) αριστερά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Αμβρακίας μέχρι Σπύρου Λάμπρου) δεξιά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Σπύρου Λάμπρου μέχρι προέκταση άξονος οδού Κασοπίτρας - Σημείο 2) δεξιά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από προέκταση άξονος οδού Κασοπίτρας - Σημείο 2 μέχρι Φιλελλήνων) δεξιά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Φιλελλήνων μέχρι Πλ. Εθν. Αντίστασης) δεξιά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Σταματελοπούλου μέχρι Ξενοπούλου) αριστερά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Ξενοπούλου μέχρι Νόρμαν) αριστερά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Πλ. Εθν. Αντίστασης μέχρι Καραϊσκάκη) δεξιά 2,2 2,0 2,1 2,3 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6

6 ΔΡΟΜΟΙ ΛΕΩΦΟΡΟΙ ή ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Νόρμαν μέχρι Γριμπόβου) αριστερά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Καραϊσκάκη μέχρι Βασ. Πύρρου) δεξιά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Γριμπόβου μέχρι Παλαιολογίνας) αριστερά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Παλαιολογίνας μέχρι Ορλάνδου) αριστερά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Ανεξαρτησίας μέχρι Μπότσαρη Μάρκου) δεξιά ΣΚΟΥΦΑ ΝΙΚ. (από Μπότσαρη Μάρκου μέχρι Καμηλών) δεξιά ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ (από Αμβρακίας μέχρι Μακρυγιάννη) αριστερά ΤΖΑΒΕΛΛΑ (από Αμβρακίας μέχρι Μακρυγιάννη) δεξιά ΤΖΑΒΕΛΛΑ (από Μακρυγιάννη μέχρι Πριοβόλου Ν.) αριστερά ΤΖΑΒΕΛΛΑ (από Μακρυγιάννη μέχρι Ν. Αγγέλου) δεξιά ΤΖΑΒΕΛΛΑ (από Ν. Αγγέλου μέχρι Δαμ. Στουδίτου) δεξιά ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΤΟΡΕΛΛΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (από Σκουφά Νικ. μέχρι προέκταση άξονος οδού Τζανέτου - Σημείο 1) δεξιά ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (από προέκταση άξονος οδού Τζανέτου - Σημείο 1 μέχρι Τζαβέλλα) δεξιά ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (από Πλ. 24ης Ιουνίου - Ο.Τ. 115 μέχρι Τζαβέλλα) αριστερά ΦΛΕΜΙΓΚ (από Σκουφά Νικ. μέχρι Αράχθου) ΦΛΕΜΙΓΚ (από Αράχθου μέχρι Περιφερειακή Οδό) ΨΑΡΡΩΝ Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι - λεωφόροι, τμήματά τους ή πλατείες που δεν περιγράφονται, έχουν = 1,0 2,4 2,4 2,1

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2. ÍÏÌÏÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ 107 108 ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1. ΤΙΜΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (Τ.Ο.) Ανάλογα με την Τ.Ζ. και τον Σ.Α.Ο. Βλέπε Πίνακα 1 στις σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ι ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 1 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιοχής «Εµπορικού Κέντρου και Ανατολικού Τοµέα» ήµου Αλεξανδρούπολης Η περιοχή παρέµβασης περιλαµβάνει τα εξής οικοδοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 0172009 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου 40, TK 153 42, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010 60 08 063 0172010 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 429, TK 153 43, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 57019 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2392 0 20173 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 601795

ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 57019 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2392 0 20173 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 56224 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 601795 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α/Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΤΗΛ. 1 ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 101 Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4 54630 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 516206 2 ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 102 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 113 & ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 54634 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 231 0 208297 3 ΓΑΜΒΕΤΑ 103 Π. ΣΥΝΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής

Ειδικότητα Επώνυμο - Όνομα Οδός - Αριθμός ΤΚ Πόλη Νομός Τηλέφωνα ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 4-6 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αττικής 2106528725-6944884774 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ Αττικής 210-8028959 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 220 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Χαριλάου Τρικούπη 11 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 275 ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο χιλ. Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου 30100 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

fax: 2106969516 e-mail: dedak@ypan.gr 51,4% 257,1% CYCLON AVIN 43% AEGEAN SHELL SHELL 1 /13

fax: 2106969516 e-mail: dedak@ypan.gr 51,4% 257,1% CYCLON AVIN 43% AEGEAN SHELL SHELL 1 /13 ΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α ) "Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων- Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης",

Διαβάστε περισσότερα

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ».

Τα δρομολόγια της λεωφορειακής γραμμής Χ95 θα εκτελούνται από τον σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ». Από ώρα 06:00 έως 12:15 περίπου: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (203) (204) Ριζάρη, Βασ. Γεωργίου Β, Σπ. Μερκούρη - συνέχεια η (224) Πατησίων, Λεωφ. Αλεξάνδρας, Μαυρομματαίων - συνέχεια η (Α5) Λεωφ. Μεσογείων, Φειδιππίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 22 εκεµβρίου 2014 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης του Εθνικού Οδικού ικτύου για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, βρισκόµενο πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2015

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2015 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2015 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 Ωραιόκαστρο Πολίχνη Νεάπολη/(Κόκκορας) Επταπύργιο Περιφερειακός Διαγόρα Λαμπράκη Κολλέγιο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Κομνηνών Ρ. Φεραίου) Επιστροφή από 25ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2014

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2014 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ANATOLIA RAINBOW 2014 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 Ωραιόκαστρο Πολίχνη Νεάπολη/(Κόκκορας) Επταπύργιο Περιφερειακός Διαγόρα Λαμπράκη Κολλέγιο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ (Κομνηνών Ρ. Φεραίου) Επιστροφή από 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π3: Πολεοδομική Οργάνωση). Π.3.1 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ Στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή (στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΕΚ - IRIS ΑΙΓΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 24 & ΡΟΥΒΑΛΗ 2691022846 Χ Χ Χ. 5οχλμ. Αγ.Νικολάου - Λακκώνια. 3 EURO TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ Αναπαύσεως 14, ο.τ. 82 2641025019 Χ Χ Χ

1 ΚΕΚ - IRIS ΑΙΓΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 24 & ΡΟΥΒΑΛΗ 2691022846 Χ Χ Χ. 5οχλμ. Αγ.Νικολάου - Λακκώνια. 3 EURO TEAM ΑΓΡΙΝΙΟ Αναπαύσεως 14, ο.τ. 82 2641025019 Χ Χ Χ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Α/Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΛΙΜ/ΜΟΥ 1 ΚΕΚ - IRIS ΑΙΓΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ 24 & ΡΟΥΒΑΛΗ 2691022846 2 EUROCOURSE ΚΕΚ (ecourse@otenet.gr) ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑ Α Γούναρη 25 Α.ΓΛΥΦΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 16562 2109635520 2109620594 KGM_Ano_Glyfadas@Germanos.GR ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ιωάννη Μεταξά 6 ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ 57003 2310782999 2310782999 KGM_Ag_Athanasiou@germanos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. ΠΡΟΤΑΣΗ (39,9 χλμ) Α. ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ (19,6 χλμ) Β. ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ (20,3 χλμ)

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. ΠΡΟΤΑΣΗ (39,9 χλμ) Α. ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ (19,6 χλμ) Β. ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ (20,3 χλμ) ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ (39,9 χλμ) Α. ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ (19,6 χλμ) Π.ΡΑΛΛΗ ΛΕΩΦ.ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ ΑΡΔΗΤΤΟΥ ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΦΡΟΝΙΟΥ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ ΛΕΩΦ.Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμα 2 φυτοϋγειονομικών ελεγκτών 1) Συντονιστής: Μάρκου Ανδρομάχη. 2)Αναπληρωτής: Ελευθεριάδης Ηλίας 1) Συντονιστής: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα

Ονοματεπώνυμα 2 φυτοϋγειονομικών ελεγκτών 1) Συντονιστής: Μάρκου Ανδρομάχη. 2)Αναπληρωτής: Ελευθεριάδης Ηλίας 1) Συντονιστής: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Α)Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 1 1) Νομαρχιακή Δράμας Καβάλας Ξάνθης. 1α Νομαρχιακό Διαμέρισμα ΔΡΑΜΑΣ Τμήμα Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 7 Ιουνίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3852 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Διαβάστε περισσότερα

ôñéìçíéáéï ðåñéïäéêï ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 99, ÑÏÍÏÓ 24ïò Ðåñéå üìåíá Από τη Δράση του Συλλόγου:...6

ôñéìçíéáéï ðåñéïäéêï ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ÔÅÕ ÏÓ 99, ÑÏÍÏÓ 24ïò Ðåñéå üìåíá Από τη Δράση του Συλλόγου:...6 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ Κωδικός 2572 Μουρούζη 14, Τ.Τ. 262 23 Τηλ. 2610 224.995, Fax: 2610 224.995 E-mail: panepirotikospatras@yahoo.gr Site: www.panepirotikospatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές χρονολογίες της Ελληνικής ιστορίας. Νεολιθικός πελασγικός πολιτισμός.

Σημαντικές χρονολογίες της Ελληνικής ιστορίας. Νεολιθικός πελασγικός πολιτισμός. 1 Αρχαϊκή, Αρχαία, 6000-3000 1 Αρχαϊκή, Αρχαία, 3000-2000 1 Αρχαϊκή, Αρχαία, 2000-1580 Νεολιθικός πελασγικός πολιτισμός. Εποχή Χαλκού. Πολιτισμός Αιγαίου (με κέντρο τις Κυκλάδες). Πρωτομινωικός πολιτισμός.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕΛΙΔΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΙ 2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΙ 3 ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟ ΓΟΙ 4 ΑΝΕΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 5 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ 6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ 7 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ - ΜΑΙΕΥΤΗΡΕΣ 8 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΛΙΟΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΘΗΒΩΝ 197 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 18454 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 51 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18545

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΛΙΟΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΘΗΒΩΝ 197 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 18454 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 51 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18545 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΔΟΣ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ ΤΚ ΛΙΟΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ ΘΗΒΩΝ 197 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 18454 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 51 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18545 ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΓΟΥ & ΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 7 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή επέκτασης του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (Β Φάση) χωρίζεται στις ακόλουθες 5 ( πέντε) ζώνες.

Η περιοχή επέκτασης του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (Β Φάση) χωρίζεται στις ακόλουθες 5 ( πέντε) ζώνες. 1. Ζώνες στάθμευσης Η περιοχή επέκτασης του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης (Β Φάση) χωρίζεται στις ακόλουθες 5 ( πέντε) ζώνες. Ζώνη 8: Μέγαρο Μουσικής (με όρια τις οδούς Αριστοδήμου, Σουηδίας, Ι.Γενναδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ B ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1από 42

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ B ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 6ης ΜΑΪΟΥ 2012. 1από 42 1 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α'ΕΚΛ. ΙΑΜ. ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓ.ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 161, 18648, ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - 1ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α'ΕΚΛ. ΙΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2011 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 2011 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενήργησε την Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα