«Σαρώνοντας μουσικά μια εικόνα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σαρώνοντας μουσικά μια εικόνα»"

Transcript

1 «Σαρώνοντας μουσικά μια εικόνα» Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής Διευθυντής Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής τεχνολογίας, Τμήματος Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρίες και κύριοι, εις τον διατιθέμενον χρόνον θα προσπαθήσω να σας εκθέσω εν γενικαίς γραμμαίς το επιστημονικόν του όλου ερευνητικού έργου και κατόπιν -ως ε- φαρμογήν των αναφερθησομένων κατά την εισήγηση- θα μετασχηματίσουμε σε μουσική σύνθεση, την οποία θα ακούσουμε από Sax Tenoro και Timpani, τον ζωγραφικό πίνακα «Κορίτσι μπροστά σε καθρέφτη» του Pablo Picasso, ο οποίος ευρίσκεται στο Μουσείο μοντέρνας τέχνης της Νέας Υόρκης. Εικόνα 1: Pablo Picasso, «Κορίτσι μπροστά σε καθρέφτη», Μουσείο μοντέρνας τέχνης της Νέας Υόρκης. 1. Προλεγόμενα Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι, επιθυμών να σας προϊδεάσω για την εισήγησή μου, θα σας αναφέρω ένα απόφθεγμα, το οποίο μας διασώζει ο Πολύβιος στο έργο του Ι- στορίαι και αποδίδεται στον μεγάλο προσωκρατικό φιλόσοφο Ηράκλειτο τον Εφέσιο ( π.χ.). Ñqalmoˆ g r tîn êtwn kribšsteroi m rturej Πολυβίου, Ιστορίαι, 12, 27, 1, 5 [τα μάτια είναι ακριβέστεροι μάρτυρες απ ό,τι τα αυτιά] Στο απόσπασμα αυτό ο Ηράκλειτος διαχωρίζει τις πηγές της γνώσεως λέγων ότι τα μάτια είναι ακριβέστεροι μάρτυρες, όσον αφορά στην ουσία των όντων, διότι από τη μορφή και το είδος συλλαμβάνομε την εντελέχεια, την οποία πραγματοποιούν τα όντα κατά την εδώ πορεία τους. Αφού, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα μάτια είναι ακριβέστεροι μάρτυρες σε σχέση με τα αυτιά, μια εικόνα που ευχαριστεί τα μάτια, θα μπορούσε κατά κάποιον τρόπο να ευχαριστήσει και τα αυτιά; Αυτό το ερώτημα με ωδήγησε στη συγκεκριμένη έρευνα από την οποία ανεζήτησα την απάντησή του.

2 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Άγγελος Κ. Μουστάκας «Μετασχηματίζοντας έναν ζωγραφικό πίνακα σε μουσική σύνθεση» 2 Η απάντηση, βεβαίως, εξαρτάται από τον βαθμό που ο άνθρωπος «παρατηρητής - ακροατής» είναι εθισμένος σε εικόνες συγκεκριμένης τεχνοτροπίας και σε ακούσματα συγκεκριμένης μουσικής νοοτροπίας. Προβληματισθείτε βλέποντες και ακούοντες τα της εισηγήσεως και καταλήξτε στη δική σας απάντηση. 2. Μίξη Χρωμάτων Το έτος 1665 ο Νεύτων (Εικόνα 2), Εικόνα 2: Ο Νεύτων πειραματιζόμενος με το ηλιακό φως, διεπίστωσε ότι είναι σύνθετο, διότι, περνώντας μέσα από ένα πρίσμα, αναλύεται σε ένα σύνολο απλών χρωμάτων (Σχήμα 1). Σχήμα 1: Ανάλυση ηλιακού φωτός δια πρίσματος. Το έτος 1801 ο Thomas Young έδειξε ότι δι επιπροσθέσεως τριών βασικών μονοχρωματικών ακτινοβολιών κόκκινο (Red), πράσινο (Green) και μπλέ-βιολέ (Blue) επί μαύρου υποβάθρου δίδουν οποιαδήποτε άλλη ακτινοβολία και του λευκού φωτός συμπεριλαμβανομένου ότι με την επιπρόσθεσή τους ανά δύο τα βασικά χρώματα δίδουν το συμπληρωματικό χρώμα ως προς το τρίτο ήτοι κίτρινο (Yellow), κυανούν (Cyan) και πορφυρούν (Magenta) (Σχήμα 2).

3 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Άγγελος Κ. Μουστάκας «Μετασχηματίζοντας έναν ζωγραφικό πίνακα σε μουσική σύνθεση» 3 Σχήμα 2: Σύνθεση των τριών βασικών μονοχρωματικών ακτινοβολιών του οπτικού φάσματος. Δι αναμίξεως με καταλλήλους αναλογίες των τριών βασικών χρωμάτων έχουμε όλα τα χρώματα του ουρανίου τόξου (Ίριδος) (Εικόνα 3). Εικόνα 3: Η ίρις 3. Απόδοση χρωμάτων και μοντέλο RGB. Το οποιοδήποτε χρώμα στις οθόνες των υπολογιστών παριστάνεται ως μείξη τριών βασικών χρωμάτων. Στο χρωματικό μοντέλο RGB κάθε χρώμα προκύπτει ως μίξη του Κόκκινου (R), του Πράσινου (G) και του Μπλε (B) χρώματος. Εις έκαστον σημείον της εικόνος (pixel) επί της οθόνης Η/Υ (Σχήμα 3) αφιερούνται 3 bytes πληροφορίας. Έκαστον byte, με τιμή από 0 ως 255 ( = 2 8 1), αφορά στο «ποσοστόν» συμμετοχής καθενός εκ των τριών βασικών χρωμάτων εις την σύνθεση του αποδιδομένου χρώματος.

4 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Άγγελος Κ. Μουστάκας «Μετασχηματίζοντας έναν ζωγραφικό πίνακα σε μουσική σύνθεση» 4 Σχήμα 3: Τα έγχρωμα σημεία (pixels) της οθόνης Η/Υ εν μεγεθύνσει. Συγκεκριμένα το μοντέλο RGB ορίζει έναν τρισδιάστατο χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα χρώματα, που είναι δυνατόν να παρασταθούν από έναν υπολογιστή (Σχήμα 4). Σχήμα 4: Ο τρισδιάστατος χώρος, ο οποίος ορίζει το RGB μοντέλο, περιλαμβάνει όλα τα χρώματα που είναι δυνατόν να παρασταθούν από έναν υπολογιστή. ( ) Κάθε άξονας του τρισδιαστάτου αυτού χώρου λαμβάνει 2 8 = 256 τιμές στο διάστημα [0,255] ή [0,1] σε κανονικοποιημένες τιμές. Το (0,0,0) παριστάνει το μαύρο χρώμα και το (255,255,255) ή (1,1,1) το λευκό. Κάθε άλλο χρώμα προκύπτει προσεγγιστικά ως γραμμική σύνθεση της μορφής: F = r R + g G + b B r,g,b [0, 255]. Στον Πίνακα 1 δίδονται οι RGB τιμές ωρισμένων χρωμάτων.

5 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Άγγελος Κ. Μουστάκας «Μετασχηματίζοντας έναν ζωγραφικό πίνακα σε μουσική σύνθεση» 5 Πίνακας 1: RGB τιμές για μερικά χρώματα RGB κώδικας Ονομασία χρώματος slate blue LightSlateBlue medium blue RoyalBlue dark orange light coral tomato OrangeRed red PaleGreen PaleGreen SpringGreen SpringGreen green1 Χρώμα Εξ αιτίας αυτής της ιδιομορφίας της χρωματικής πληροφορίας στους υπολογιστές, δεν υπάρχει μια μονοσήμαντη αντιστοίχιση συχνοτήτων και RGB τιμών. Προκειμένου, λοιπόν, να μετατραπεί ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος φωτός σε χρώμα έτσι, ώστε να μπορεί να προβληθεί επί της οθόνης ηλεκτρονικού υπολογιστού, απαιτείται ένας αλγόριθμος για να δημιουργήσει τις πρέπουσες RGB τιμές. Επελέγη ο αλγόριθμος του Dan Bruton λόγω του πολύ καλού αισθητικού αποτελέσματος με την έννοια ότι αποδίδει πολύ ικανοποιητικά τα χρώματα του ορατού φάσματος. Στο σχήμα 5 απεικονίζονται οι RGB τιμές για τα ορατά μήκη κύματος, όπως αυτά προκύπτουν από τον αλγόριθμο Dan Bruton. Σχήμα 5: Οι RGB τιμές για τα ορατά μήκη κύματος, όπως προκύπτουν από τον αλγόριθμο Dan Bruton.

6 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Άγγελος Κ. Μουστάκας «Μετασχηματίζοντας έναν ζωγραφικό πίνακα σε μουσική σύνθεση» 6 Ο αναφερθείς αλγόριθμος του Dan Bruton μετατρέπει συχνότητες του ορατού φάσματος σε RGB τιμές. Δεν υπάρχει αντίστροφος αλγόριθμος, ο οποίος να μετατρέπει RGB τιμές σε μονοχρωματικές συχνότητες του ορατού φάσματος. Προκειμένου, όμως, να προκύψουν τιμές συχνοτήτων του ορατού φάσματος για τις RGB τιμές του χρώματος (r,g,b) εκάστου pixel της εικόνος, που θα μετατραπεί σε μουσική, εφηρμόσθη η ακόλουθος διαδικασία: Κάθε τιμή χρώματος (r,g,b) εκάστου pixel της εικόνος, που θα μετατραπεί σε μουσική, πρέπει να αντιστοιχηθεί σε κάποια τιμή χρώματος (r,g,b ) του ορατού φάσματος, η οποία προέκυψε από τον αλγόριθμο του Dan Bruton. Η αντιστοίχιση επιτυγχάνεται ελαχιστοποιώντας τη συνάρτηση ( ', ', ') = ( ') + ( ') + ( ') r g b r r g g b b η οποία παριστάνει την μεταξύ τους απόσταση εις τον τρισδιάστατο RGB χώρο. Στο σχήμα 6 φαίνονται τα βήματα για την υλοποίηση των αναφερθεισών ενεργειών δια των οποίων μετατρέπονται οι RGB τιμές για το χρώμα κάθε σημείου (pixel) μιας εικόνος σε συχνότητες του ορατού φάσματος. Σχήμα 6: Οι ενέργειες δια των οποίων μετατρέπονται οι RGB τιμές για το χρώμα κάθε σημείου (pixel) μιας εικόνος σε συχνότητες του ορατού φάσματος. Έχοντας νέες RGB τιμές για το χρώμα του κάθε σημείου (που αντιστοιχούν σε συχνότητες του ορατού φάσματος) σχεδιάζεται εκ νέου η εικόνα, χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές. 4. Μετασχηματισμός Οπτικών συχνοτήτων σε Ακουστές συχνότητες Ορίζοντας μια «μία προς μία» αντιστοιχία μεταξύ των σχετικών μεγεθών των οπτικών και ακουστών «διαστημάτων», επιτυγχάνεται χωρίς στρέβλωση η μετατροπή των μεν εις τα δε και, συνεπώς, η μετάβαση με αντικειμενικό τρόπο από τις οπτικές συχνότητες στις ακουστές κι αντιστρόφως. Τα ανωτέρω εκφράζονται δια της παρακάτω σχέσεως

7 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Άγγελος Κ. Μουστάκας «Μετασχηματίζοντας έναν ζωγραφικό πίνακα σε μουσική σύνθεση» 7 log log οπτικ ό min οπτικ ό max οπτικ ό min οπτικ ό = log log ακουστ ό min ακουστ ό max ακουστ ό min ακουστ ό Πρέπει να τονισθεί ότι η σχέση αυτή αποτελεί συνέπεια του ψυχοφυσικού νόμου των Weber-Fechner, ότι δηλαδή το αίσθημα είναι ανάλογο του λογαρίθμου του ερεθίσματος. Με άλλα λόγια, αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε είναι ανάλογο των λογαρίθμων των συχνοτήτων των κυματικών (οπτικών και ακουστών, αντιστοίχως) ερεθισμάτων. Τα όρια για το ακουστό φάσμα υπό την έννοια της ανθρώπινης μουσικής δραστηριότητος- είναι επιλέξιμα εντός του συχνοτικού εύρους οκτώ μουσικών οκτάβων και συγκεκριμένα από 16,352 Hz έως 7.902,1 Hz (C0-B8). Τα όρια του ορατού φάσματος είναι τα μήκη κύματος από 380nm ως 780nm. 5. Ομαδοποίηση τιμών Έχοντες ως στόχο να καταλήξουμε σε μουσική μελωδία, πρέπει με κάποια διαδικασία να ομαδοποιηθούν οι προκύπτουσες ακουστές συχνότητες έτσι, ώστε να διαμορφωθούν φθόγγοι συγκεκριμένου μουσικού ύψους και χρονικής διάρκειας. Τούτο επετεύχθη με τη θεωρία των Σειρών Fourier 1 ( t) = a0 + ( an cosnω 0t + bn sin nω0t) 2 n= 1 δια της οποίας αποκτήσαμε τα πρέποντα μουσικά ύψη και του συντελεστού συσχετίσεως n xy x y r = [ n x x ][ n y y ( ) ( ) ] δια του οποίου διεμορφώθησαν φθόγγοι συγκεκριμένης χρονικής διαρκείας. Η πλήρης και αναλυτική μαθηματική ανάλυση του εγχειρήματος παρέλκει σε μια τέτοια συνάντηση, διότι προέχει η ενημέρωση περί του εγχειρήματος. 6. Μετατροπή Ακουστών συχνοτήτων σε συχνότητες της συγκερασμένης ευρωπαϊκής μουσικής κλίμακος και δημιουργία πολυφωνικής μουσικής. Το επόμενο βήμα είναι η αναγωγή των συχνοτήτων των φθόγγων, που προέκυψαν, σε συχνότητες της συγκερασμένης ευρωπαϊκής κλίμακος. Αυτό επιτυγχάνεται με την αντικατάσταση της συχνότητος εκάστου φθόγγου με την πλησιέστερή της συχνότητα της συγκερασμένης ευρωπαϊκής κλίμακος. Κατ αυτόν τον τρόπο προκύπτει μελωδία με φθόγγους της ευρωπαϊκής μουσικής. Οι φθόγγοι αυτοί χωρίζονται στον επιθυμητό από τον χρήστη αριθμό συνηχουσών φωνών και δομείται, έτσι, μια πολυφωνική σύνθεση. Η δομούμενη σύνθεση αποθη-

8 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Άγγελος Κ. Μουστάκας «Μετασχηματίζοντας έναν ζωγραφικό πίνακα σε μουσική σύνθεση» 8 κεύεται σε ένα midi αρχείο και είναι δυνατόν να την ακούσουμε ή να την επεξεργασθούμε με οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας παρτιτούρας. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα: επιλογής διαφορετικών μουσικών οργάνων για την απόδοση κάθε φωνής (μελωδίας) επιλογής του συχνοτικού εύρους (ampitus) εκάστου μουσικού οργάνου επιλογής του μέτρου, ρυθμίσεως του tempo, «εκτελέσεως» της πολυφωνικής μελωδίας και προβολής σε πίνακα των νοτών όλων των φωνών. 7. Ανακεφαλαίωση Στο διάγραμμα ροής του σχήματος 7 παρουσιάζεται η υλοποίηση των διαδικασιών, τις οποίες εκτελεί το εν λόγω λογισμικό, προκειμένου να μετασχηματίσει μονοσημάντως έναν ζωγραφικό πίνακα σε μια μουσική σύνθεση. Σχήμα 7: Το διάγραμμα ροής του λογισμικού. Κυρίες και κύριοι, όπως εκ των προτέρων σας ανέφερα, ως εφαρμογήν των αναφερθέντων κατά την εισήγηση, θα μετασχηματίσουμε σε μουσική σύνθεση για Sax Teno-

9 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Άγγελος Κ. Μουστάκας «Μετασχηματίζοντας έναν ζωγραφικό πίνακα σε μουσική σύνθεση» 9 ro και Timpani τον ζωγραφικό πίνακα «Κορίτσι μπροστά σε καθρέφτη» του Pablo Picasso από το Μουσείο μοντέρνας τέχνης της Νέας Υόρκης. ( , )

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία

Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων: Μια προσέγγιση για τη Μέση Παιδεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Β Πειραματική Διδασκαλία της Φυσικής Η «ενθουσιαστική διδασκαλία» στην ανάμιξη των χρωμάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΔΣΑ. Basic. Design ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑ

ΕΑΔΣΑ. Basic. Design ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΑΔΣΑ Design A Basic ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟ ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΩΜΑ Το χρώμα είναι μια πραγματική δύναμη που επηρεάζει το νευρικό μας σύστημα. Ασκεί σημαντική επιρροή σε εμάς και στο περιβάλλον μας. Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση Μετάδοση αρχείων εικόνας και ήχου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδασκαλία από απόσταση, και οργάνωση του υλικού σε βάση δεδοµένων Ριζάκος Κωνσταντίνος Περιεχόµενα Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13

Πρόλογος...11. Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Κεφάλαιο 1 Πολυμέσα & Υπερμέσα...13 1. Βασικές Έννοιες...14 Πολυμέσα...14 Αλληλεπιδραστικότητα ή διαδραστικότητα...15 Υπερκείμενο και Υπερμέσα...16 Σύνδεσμοι και Πλοήγηση...19

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΜ: Τ-2540) Επιβλέπων: ΧΑΪΚΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής σε Ηχητικά Μοτίβα»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής σε Ηχητικά Μοτίβα» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωµένο Περιβάλλον Μετατροπής Εικόνας και Ζωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Συμπλήρωση κενών 1. Η Λαμπρότητα (Brightness) είναι Υποκειμενικός παράγοντας. 2. Το χρώμα ενός αντικειμένου εξαρτάται από το ίδιο και την φωτεινή πηγή. 3. Το Μάτι είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ADOBE PHOTOSHOP CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ADOBE CS3 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρμογή Λογισμικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελματικό λογισμικό στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου φωτισμού

Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου φωτισμού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας Δ.Π.Μ.Σ.-Η.Ε.Π. Ειδική Επιστημονική Εργασία Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

ΧΑΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής Επιβλέπων καθηγητής : κος Δημήτριος Καραμάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΣΤΟΝ ΗΧΟ ΕΝΟΣ ΕΓΧΟΡΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων DICOM με τη χρήση Matlab

Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων DICOM με τη χρήση Matlab ΑΣΚΗΣΗ 8 Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων DICOM με τη χρήση Matlab 1. Περιγραφή του προτύπου DICOM Η ψηφιακή επεξεργασία ιατρικής εικόνας ξεκίνησε παράλληλα με την ανάπτυξη ενός προτύπου για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ROBOT vs HUMAN INTELLIGENT SYSTEM PLAYING BOARD GAMES

ROBOT vs HUMAN INTELLIGENT SYSTEM PLAYING BOARD GAMES ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ROBOT vs HUMAN INTELLIGENT SYSTEM PLAYING BOARD GAMES Καράμπελας Δημήτρης Σάσαρης Κωνσταντίνος Χαραλαμπάκης Κωνσταντίνος Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Φωτόπουλος Βασίλης, Φαλιέρης Σωτήρης, Νικολόπουλος Γιώργος, Νικολόπουλος Κώστας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2010 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές επεξεργασίας για βελτιστοποίηση υπερηχογραφικών εικόνων και εξαγωγή χαρακτηριστικών, με χρήση του Matlab.»

«Τεχνικές επεξεργασίας για βελτιστοποίηση υπερηχογραφικών εικόνων και εξαγωγή χαρακτηριστικών, με χρήση του Matlab.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών «Τεχνικές επεξεργασίας για βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού

Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αναλυτικός Οδηγός Βιντεοσκόπησης, Ψηφιοποίησης & Κωδικοποίησης Εκπαιδευτικού Υλικού Συντάκτης: Δ. Κόκκας Έργο: Ενσωμάτωση της Τηλεκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Διαδικασία ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΟΥΜΠΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Φυσικά φαινόμενα και τεχνολογία Το λευκό φως Το ουράνιο τόξο Το πολικό σέλας Το χρώμα του ουρανού Το ηλιοβασίλεμα Οι επιγραφές ΝΕΟΝ Το χρώμα στους υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφική µε Υπολογιστές Α. Ντελόπουλος Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Άνοιξη 2003 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 4 1.1 Τί είναι η Γραφική µε Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης.

Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. Ο9 Βαθμολογία φασματοσκοπίου και προσδιορισμός φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 1 Σκοπός Όταν αναλύεται το φως που εκπέμπεται από ένα σώμα τότε λαμβάνεται το φάσμα του. Ειδικά το φάσμα των αερίων αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ 3D ANIMATION

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ 3D ANIMATION ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ 3D ANIMATION Σπουδαστής: Αλογάρης Στυλιανός Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Ακουστική μελέτη και εικονική ακουστική διαμόρφωση Αμφιθεάτρου Διδασκαλίας»

«Ακουστική μελέτη και εικονική ακουστική διαμόρφωση Αμφιθεάτρου Διδασκαλίας» 1 «Ακουστική μελέτη και εικονική ακουστική διαμόρφωση Αμφιθεάτρου Διδασκαλίας» Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 1, Ιωάννης Γ. Μαλαφής 2, Σταύρου Ανθή, Σολωμού Μύρω, Σαριδάκη Στέλλα, Καβαλλιέρου Σταματία, Αλατάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΩΝ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 8-14 ΕΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Εικόνων από Ασύρματη Ενδοσκόπηση

Επεξεργασία Εικόνων από Ασύρματη Ενδοσκόπηση ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Επεξεργασία Εικόνων από Ασύρματη Ενδοσκόπηση Σπουδαστές: Γεωργία Βεκοπούλου (1508) Μαρία Παπαδοπούλου (1606) Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Αναστάσιος Ι. Μπαλουκτσής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...σελ. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ...σελ. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...σελ. 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ. 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ...σελ. 5 1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ...σελ. 5 1.2. ΕΙΔΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ...σελ. 8 1.3. ΜΕΙΞΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ...σελ. 14 1.4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα